Ensio Hiitonen: Vääryyttä oikeuden valekaavussa, Vapaa Pohjola, 1953

Meilläkin monet ovat alkaneet oikein rintaäänellä puhua ”totuuden jälkeisestä ajasta” – nähtävästi uskoen ja uskotellen, että olisimme aikaisemmin rehellisessä Suomessamme pitäytyneet hyvinkin totuudessa.

Niin sanotusta ensimmäisestä tasavallasta (1917–1944) minulla, vuonna 1945 syntyneenä, ei voi olla omia muistikuvia. Käsityksen sen ajan tapahtumista olemme omaksuneet porvarillisen kouluopetuksen ja porvarillisen julkisuuden kautta, ja se kuva on vääristelty ja yksipuolinen. Mutta kuinka vääristelty, sen vasta äskettäin lukemani Ensio Hiitosen kirja Vääryyttä oikeuden valekaavussa (1953) paljasti.

Vapaussota-myytin valheellisuuden myöntävät nykyisin jo kaikki pientä fundamentalistien joukkoa lukuun ottamatta, ja kansalaissodan tapahtumistakin alkaa vallita suuri yksimielisyys. Kansalaissodan ja vuoden 1944 välirauhan välinen reilun neljännesvuosisadan ajanjakso on sodan jälkeen syntyneille ikäluokille kuitenkin salattu suuri tuntemattomuuden kausi. Perinteinen itsenäisyyden juhlintakin on käpertynyt meillä toisen maailmansodan valittujen palojen palvonnaksi.

Tästä salatusta ajasta sotien jälkeen syntyneiden mieleen on haluttu vakiinnuttaa käsitys, että Suomi olisi ollut puolueettomuutta tavoitteleva pohjoismaa. Kieltolaki tosin ruokki salakuljetusta ja piilorikollisuutta, mutta puhuttiin myös iloisesta 1920-luvusta. Lapuanliike koetteli nuorta demokratiaamme, mutta laillisuuden vankkumaton puolustaja, Ukko-Pekka, pisti jämäkällä radiopuheellaan kapinoitsijat ruotuun. Muilutuksia ja laittomuuksia tapahtui, mutta fasismilta isänmaamme varjeltui. Pulakausi koetteli, mutta kehitystäkin tapahtui. Torpparit vapautuivat, kansakoululaitos vakiintui ja niin edelleen.

Teoksessa Vääryyttä oikeuden valekaavussa avautuu aivan toisenlainen Suomi. Koulussa meille on huolellisesti opetettu sortovuosista ja suuriruhtinaskunnan väestön esimerkillisestä rauhanomaisesta oikeuksiensa puolustamistavasta, josta Gandhi puoli vuosisataa myöhemmin otti menestyksellisesti mallia Intian itsenäisyyskamppailussa, kun taas itsenäistyneessä Suomessa vain militarismia ja sotakoneita arvostettiin.

Ensio Hiitosen kirjan lukijalle paljastuu todellinen neljännesvuosisadan kestänyt valikoiva ja kansalaisia jyrkästi eriarvoistava sortokausi itsenäisessä Suomessa.

Toisinajattelijoiden vaino itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä

Kansalaissodan aikaiset punaisten väkivallanteot ovat kaikkien osapuolten sopimattomina tuomitsemia, ja punaisten väkivallantekoihin syyllisiä – ja suurta joukkoa syyttömiä – rangaistiin jo vuonna 1918. Toisin on menetelty valkoisten kansalaissodan aikana ja varsinkin sen jälkeen harjoittaman terrorin suhteen. “Laillisuuden puolustaja” Ukko-Pekkakaan ei valkoisten mielivaltaa kavahtanut, vaan valkoiset murhaajat, ryöstäjät ja väkivallantekijät saivat toimia seurauksia pelkäämättä valtiovallan suojeluksessa toisinajattelijoita vastaan. Ihmisoikeudet eivät todellakaan kukoistaneet tuolloisessa isänmaassamme.

Vasemmistolaisille ja toisinajattelijoille ei ollut paikkaa valkoisessa Suomessa, eikä ammattiyhdistyksen tai työväen kokoukseen osallistuva ollut turvassa ensimmäisen tasavallan Suomessa. Vaikka ei ollut käyttänyt puheenvuoroakaan kokouksessa, saattoi työläinen joutua syytetyksi valtiopetoksesta ja tuomituksi vuosikausiksi kuritushuoneeseen. Viiden vuoden – ja pidemmätkin – tuomiot annettiin todistamattomiksi jääneiden syytösten perusteella.

Poliisi ja oikeuslaitos olivat tottuneet siihen, ettei mielivallasta ollut heille itselleen seuraamuksia. Syytetyn ei kannattanut vedota ylempiin oikeusasteisiin. Oikeuslaitoksessa oli niin totuttu vasemmistolaisten vainoamiseen, että vielä 1950-luvullakin korkeimmat oikeusasteet niin sanotussa ”kuutosten” tapauksessa jättivät kestämättömäksi tiedetyn rangaistuksen voimaan.

Valkoisessa Suomessa kommunistien toiminta oli kielletty. Ammatti- ja vasemmistojärjestöjen toiminta oli lainsuojatonta ja vainottua. Vasemmistolaiset lehdet ja kirjalliset materiaalit takavarikoitiin, kirjapainot tuhottiin ja vasemmistolaisten ehdolle asettuminen vaaleissa sekä vaalityö tehtiin vaikeaksi tai estettiin kokonaan. Rauhan ajatusten esittäminen ja oikeuslaitoksen tai militarismin arvostelu johti valtiopetossyytteisiin. Neuvostoliitosta ei saanut esittää edes neutraalia asiallista tietoa; vain vihapuhe itänaapurista oli sallittua.

Etsivän keskuspoliisin muistiossa 1930-luvulla syytettiin edistyspuolueen Nykypäivä-lehteäkin raskauttavasta teosta, kun se ”ajaa yhteiskunnallista ja rationaalista ajatustapaa, ajattelun vapautta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selkeätä ja todellisuuspohjaista kirjallisuutta ja taidetta”. “Todellakin mitä vaarallisinta valtiopetoksen valmistelua!”, toteaa Ensio Hiitonen kirjassaan sarkastisesti.

Historian uudelleenarviointi välttämätöntä

Kirjan esittämä Suomi on tuntematon suurille ikäluokille ja heitä nuoremmille suomalaisille. Katsoin 19.2. televisiosta keskusteluohjelmaa Inhimillinen tekijä, jossa menestyksekäs historioitsija Teemu Keskisarja aluksi ihan oikein kauhisteli vankileireille vuonna 1918 valtiovallan johdon tieten ja päätöksillä nälkään näännytettyjä tuhansia syyttömiä. Sen jälkeen Keskisarja kuitenkin kiitteli sitä, että Suomessa palattiin suhteellisen pian normaaleihin oloihin.

Ensio Hiitosen 564-sivuiseen kirjaan kiihkottomasti kootut todellisten tapahtumien oikeuskäsittelyjen kuvaukset romuttavat täydellisesti Keskisarjan jälkimmäisen väitteen. Jos historioitsija nimittää valkoisessa Suomessa vallinnutta mielivaltaa ja ihmisoikeuksista piittaamattomuutta “normaalioloiksi”, silloin salattu historia on todella salaista – sillä en usko, enkä halua uskoa, kyseisen historioitsijan arvomaailmaa niin kyyniseksi.

Hiitosen kirjan luettuaan on entistä helpompi ymmärtää Paasikiven väitettä Talvisodasta “Erkon sotana”: Naapurimaa sai olla vain vihapuheen kohde, eikä siitä saanut kertoa edes arkisia tosiasioita puhumattakaan, että olisi yrittänyt ymmärtää sen pyrkimyksiä tai rakentaa ystävyyttä. Kun yritystäkään rauhanomaiseen yhteisoloon ei suvaittu, sotaisen vaihtoehdon toteutuminen ei viisaalle Paasikivelle ollut suuri yllätys.

Kun seuraa tänään suomalaisia tiedotusvälineitä, vaikuttaa pahaenteisesti siltä, että rauhantahtoiset oikeudenmukaisuuden vaatijat ja hyvien naapurisuhteiden kannattajat on jälleen vaiennettu ja lähes kriminalisoitu. Tämän hetken vallankäyttäjien asevarusteluun tuhlattavaksi suunnittelemat miljarditkin ilmaistaan leikkausten Suomessa vain normaalina budjettiasiana.

Ensio Hiitosen maltillisesti dokumentoima kuvaus suomalaisen virkakunnan ja oikeuslaitoksen harjoittamasta mielivaltaisesta ja rankaisemattomaksi jääneestä toisinajattelevien kansalaisten vainoamisesta on jokaiselle suomalaiselle välttämätön historian läksy. Tämän läksyn oppiminen on ainoa tepsivä rokote nousevaa rasismia, militarismia ja nationalismia vastaan. Ihmisvihamieliset opit tänä päivänä versovat tapahtuneiden ihmisvihamielisten tekojen ansiottomasta arvostamisesta.

Vasemmistolaisten tai sellaiseksi epäiltyjen vainoamista on ihmisoikeuksista piittaamattomassa Suomessa saanut nimittää “isänmaallisuuden osoittamiseksi”. Mielivaltaa sietävän todellisuuden ja suomalaisissa vielä pelokkaana piilevän inhimillisyyden yhteensopimattomuus on tehnyt meistä vähintään kahdella kielellä vaikenevan kansan. Valkoisen Suomen neljännesvuosisadan kestänyt totaalinen toisinajattelun kriminalisointi ei ole todellakaan hävinnyt jälkiä jättämättä.

Kun luin Hiitosen kirjan, ymmärsin ensimmäisen kerran, millaiseen konsensustotalitarismiin suomalaiset on ajattelussaan totutettu. Konsensustotalitaristisesta yksimielisestä ajattelusta turvallisuuden tunteen saaneille Kekkosen 1970-luku mahtoi olla kauhistus – silloinhan vasemmistolaisetkin saivat pelkäämättä ilmaista itseään. Oikeistolaisilta mielipiteen ilmaisua ei ole kielletty yhdelläkään itsenäisyytemme vuosikymmenellä, ei edes heidän kauhistelemallaan 70-luvulla.

Viime viikolla televisiossa nuori toimittaja viittasi kuin itsestään selvyytenä “kaivattuun Talvisodan henkeen”. Mietin hänen ilmaisunsa paljastavan, kuinka kritiikittömästi hänenkin ikäluokkansa on nielaissut valkoisen Suomen historianselityksen. Jos toimittaja olisi kaipaillut Pohjois-Koreassa vallitsevaa yksimielisyyttä, niin ehkä me suomalaisetkin olisimme nähneet toivomuksessa kyseenalaistettavaa. Valkoisessa Suomessa poliisin ja oikeuslaitoksen suhtautuminen toisinajattelijoihin oli kuitenkin yhtä mielivaltaista. Ajan haikailu ei kuitenkaan herätä meissä ihmettelyä, sillä emme tunne salattua historiaamme.

Ainakin suuret ikäluokat ja kaikki heitä nuoremmat on laskettava kuuluvaksi tähän valkoisen Suomen salatusta historiasta tietämättömien joukkoon. Ensio Hiitosen Vääryyttä oikeuden valekaavussa ilmestyi jo vuonna 1953, pienen Vapaa Pohjola -kirjapainon kustantamana. Painos ei varmaankaan ole ollut suuri, sillä pääkaupungin kirjastoista teosta löytyi vain yksi ainoa kappale Pasilan kirjavarastosta, ja siitäkin on kannet irti.

Paluu kestävään, rauhantahtoiseen suomalaisuuteen

Saksassa puhutaan menneisyyden hallinnasta. Sillä tarkoitetaan historian häpeällistenkin vaiheiden avointa ja rehellistä läpikäyntiä. Oman menneisyyden hallintamme takia me suomalaiset tarvitsemme runsasmääräisen uusintapainoksen Hiitosen kirjasta. Tällä suomalaisille tuntemattomalla kirjalla on edelleen ajankohtaisena mahdollisuus saavuttaa suurikin lukijakunta. Uskon, että kirjaan tutustuminen ja tutustuttaminen on paras keino paljastaa vihapuheen juuret. Häpeällisten tekojen nimittäminen vääristellen “isänmaallisuudeksi” pitää lopettaa.

Väkivaltaisuus ja mielivalta on paljastettava vääryydeksi, vaikka aikoinaan niitä harjoittaneet välttyivät rangaistuksilta. Ihmisoikeusloukkaukset on todettava häpeällisiksi teoiksi, jotta niitä harjoittaneiden seuraajat tänä päivänä ymmärtäisivät, ettei väkivaltaisuus ole tavoittelemisen arvoinen ratkaisu. Rasistinen suhtautuminen vieraisiin ei tee meistä parempia ihmisiä, vaan syö ihmisyyttämme.

Meidän on palattava suomalaisuudessamme paremmiksi koeteltuihin perinteisiin. Tsaarinvallan sorto nostatti meillä rauhantahtoisen toisinajattelun, josta intialaiset löysivät toimivan keinon vapaustaisteluunsa. Onko meillä vallinnut neljännesvuosisatainen sortopolitiikka onnistunut tuhoamaan maailmalla arvostusta saaneen rauhanomaisen kansallisen perinteemme?

Paasikiven ja Kekkosen johdolla meitä ohjailtiin perinteiselle rauhantahtoista ja vakaata suomalaista kansaa arvostavalle kurssille. Suomalaisten suuri enemmistö arvosti korkealle Kekkosen johdolla toteutettua rauhanpolitiikkaa. Salatun historiamme ajoista hyötyneet hakevat revanssia, ja heidän mediansa nöyrät palkkarengit parjaavat päivittäin Kekkosen aikaa. Aikalaiset muistavat sen kuitenkin aikana, jolloin kansalaisten turvallisuus, oikeudenmukainen kohtelu ja tasa-arvoisuus vahvistuivat vuosi vuodelta.

Rauhantahtoinen suomalainen enemmistö tahtoisi siivota iltapäivälehtien sotakiihkoiset ja rasistiset lööpit sekä lakaista syrjään kenraalit jokailtaisista uutisista.

Rauhantahtoinen suomalainen enemmistö näkee nykyisen puolustusministerin väärään aikaan eksyneenä valkoisen Suomen kummituksena.

Ei miljardeja aseisiin, vaan aseistariisunta!


Tuomo Paasirova on espoolainen eläkkeellä oleva luokanopettaja. Hän on kirjoittanut mm. kirjat Profeetta omalla maalla sekä Vuosi isänmaalle.


Kuvat: valkoisten lentolehtinen ja punaisten teloitus Länkipohjalla (public domain), muokannut Johanna Lehtonen

155 KOMMENTTIA

 1. Kiitos Tuomo Paasirova tästä tarpeellisesta tekstistä. Historiaton ihminen on juureton, ja helposti vietävissä.
  Kansalaissotaa ei edes mainittu koulukirjoissa silloin kun minä kävin koulua, niin arka aihe oli.

  Teksti valottaa hyvin sitä pimittämisen määrää jota oppilaistosten ja median kautta on toteutettu. Narratiivi on ollut voittajien kerrontaa tapahtumista, muiden tarinat on hiljennetty.

  ”…mieleen on haluttu vakiinnuttaa käsitys, että Suomi olisi ollut puolueettomuutta tavoitteleva pohjoismaa.” — eikä paljon ole tässä suhteessa noista ajoista muuttunut, Suomi liittoutuu Nato-maidenkin kanssa puolueettomasti (sarkasmivaroitus).

 2. Mainiota tekstiä, kiitokset siitä. Itsekin olen pohtinut paljon vinoutunutta historiakäsitystä, joka Suomessa vallitsee. Liekö syynä se, että meidän omia natsejamme ei tuomittu Nürnbergissä, vaan heidän annettiin rauhassa keksiä sankarillinen erillissotahistoria torjuntavoittoineen. Oksettavia eufemismeja, jotka soisi näkevänsä jo historian roskatynnyrissä. Akateemista maailmaakaan ei putsattu natseista Saksan malliin, vaan samat naamat saivat rauhassa jatkaa oppituoleissaan ja kirjoittaa poliitikkojen sorvaamaa historiaa uusiksi. Ilman sotaa silloinen semifasistinen poliisivaltio olisi varmaankin ennen pitkää romahtanut johonkin perustuslailliseen kriisiin tai uuteen sisällissotaan. Ja varmaan suomalainen alistuneisuus ja nöyryys juontaa juurensa soramonttujen reunoille, joille oikeuksiaan vaativat marssitettiin ja teurastettiin.

 3. Kiitos kirjoituksesta. Kansa joka elää valheessa peitellen omaa historiaansa ei tule koskaan yhtenäiseksi.
  Kyllä kansa muistaa ei hirmutekoja saa poistetteu vaikenemalla, naapurikunnassa on suo johon valkoiset lahtasivat sellaisiakin jotka eivät osallistuneet sotatoimiin riitti vaan kun kuului mielipiteeltään vasemmistolaisiin eikä lähtenyt heidän joukkoihinsa punaisia tappamaan, kyseinen suo ei ole virallisesti tunnustettu teloituspaikaksi se on vaiettu asia, mutta joku on sinne vienyt muistokiven ja ainakin vappuna sinne jotkut vie ruusuja.

  Suosittelen myös historiaamme selventävää Lauri Teivaisen teosta: SOTA SUOMESSA.

  • ”Kansa joka elää valheessa peitellen omaa historiaansa ei tule koskaan yhtenäiseksi.”

   Aivan niin, -eikä ole yhtään mitään.

 4. Voi helvetti mitä propagandistista Jeesustelua tämä ”kirjoitus” on!

  Jos teidän kommareiden mielestä Suomessa vuosina 1917-1944 sorrettiin toisinajattelijoita(varmasti tätä tapahtui, en kiellä) niin mitä luulette siellä aidan toisella puolella, ”kultaniittyjen loisteessa” tapahtuneen?

  Siellä teidän ”paratiisissa” surmattiin jumalauta kymmeniä miljoonia niitä teidän ”toisinajattelijoita”, miksi ette mene nyky-Venäjälle vaatimaan ”salatun historian” esiin tuomista?

  Entäpä mitä olisi tapahtunut Suomessa jos punaiset yhdessä Venäläisarmeijoiden kanssa olisivat voittaneet?
  Se olisi tiennyt sitä että valtavat määrät Suomalaisia olisi kärrätty Siperiaan ”unelma lomalle” tervehtymään niistä vääristä valkoisista ajatuksenkuluista!

  Muistakaa se että kolikolla on aina kääntöpuolensa.

  Talvisota ei ollut Suomen syy vaan sen suunnitteleminen oli aloitettu jo 20- ja 30-lukujen taitteessa(joidenkin tietojen mukaan vieläkin aikaisemmin), siis paljon ennen mitään Neukkulan esittämiä aluevaatimuksia 30-luvun lopulla!

  Vaikka Suomea olisi johtanut itse Pyhä Pietari ja alueluovutuksiin oltaisiin suostuttu, olisi sota kuitenkin tullut Neuvostoliiton suunnitelmista johtuen.

  • Miksi hyppiä aidan yli ja näin paeta vastamasta omassa maassa tapahtuneista hirmuteoista?
   Totuus kirvelee nähtävästi vielä sadankin vuoden jälkeen, mutta kuten tiedetään, ”valhe kulkee totuuden vaatteissa”.
   Muistonne velvoittaa.

  • Jutun pointti on käsittääkseni se, että mikäli historiankirjoituksemme on vajaata ja valheellista, on suuri vaara että toistamme tekemämme virheet. Ja että mikäli käsityksemme itsestämme kansakuntana pohjautuu voittajien narratiiviin, on minäkuvamme vääristynyt ja saamme edelleen sellaisia johtajia joita emme halua.

  • ”Entäpä mitä olisi tapahtunut Suomessa jos punaiset yhdessä Venäläisarmeijoiden kanssa olisivat voittaneet?
   Se olisi tiennyt sitä että valtavat määrät Suomalaisia olisi kärrätty Siperiaan ”unelma lomalle” tervehtymään niistä vääristä valkoisista ajatuksenkuluista!”

   Kukaan ei sitä tiedä, mutta jotenkin voisi ajatella sellaista, että ”natottajien” lukumäärä olisi silloin ollut pienempi, ja sitten jonkun ajan päästä suurempi.

   Minusta on aivan täysin turhaa vetää rajoaja hyvisten tai pahisten välille maailmanpolitiikassa.

   Muan saksalainen ajatusvaikuttaja Schopenhauer lausui aikoinaan muistaakseni jotain sellaista, että ”Kaikista ihmisten haluista vain valta yli toisten ihmisten maistuu kaikkein parhaimmalta.”

   Pane sitten tähän raamiin kenet haluat…

   • Tuosta saat viitteitä mitä olisi tapahtunut, kun katsot kaikkialle maailmaan jossa kommunistinen vallankumous on voittanut.
    Mielisairas verenvuodatus on seurannut kaikkialla tätä historiamme yhtä perkeleellisimpää aatetta!

    • Et sä nyt oikein ymmärtyänyt, mittä tahdoin sanoa…, -Tai sitten ymmärsit liiankin hyvin.

  • ”Talvisota ei ollut Suomen syy vaan sen suunnitteleminen oli aloitettu jo 20- ja 30-lukujen taitteessa(joidenkin tietojen mukaan vieläkin aikaisemmin), siis paljon ennen mitään Neukkulan esittämiä aluevaatimuksia 30-luvun lopulla!”

   Ketkä olivat ne suunittelijat.?

   • Kommari puolueen johto!

    Samoihin aikoihin Jenkkilä alkoi toteuttaa teknologiasiirtoa Neuvostoliittoon joka mahdollisti maailman suurimman hyökkäysarmeijan rakentamisen valmiiksi kesään -39 mennessä.

    • Mielenkiintoinenn ajatus, mutta hyökkäämään mihin…? Kyllä bizzneezz keksii mitä hyvänsä mistän välittämättä, -paitsi tietysti omasta hyvinvoinnistaan…

     Kysymys on vain infon lukijoiden älystä.

     • Hyökkäämään Eurooppaan hyökkäyssuunnitelma Grozan mukaisesti!

      Tämä piti panna täytäntöön viimeistään syksyllä -41.

     • Ei ketkä vaan ketä!

      Tietysti Neukkula lähinnä manner-Euroopan valloittamista tavoitteli. En ole ihan varma sisältyikö lopulliseen päämäärään myös utopistinen Britannian valtaus haave.

  • Oletko sinä Diabolik todellakin niin tonttu, että et ymmärrä mitä itse kukin leiri liputtaa…- Vai olenko minä niin tonttu, että en ymmärrä mitä sinä oikein liputat…

   Mikä nimi sille ikinä pannaankin, -kommunismi, kapitalismi, globalismi, nationalismi tms.

   Lopputulos on silti aivan sama. Kysymys on vain siitä kuka pystyy ja saa olla puikoissa, ja vapaasti vääntää hyväkseen kaikkia niitä rajallisia resursseja, jota gloobuksella on käytettävissä.

   Globalismin ja nationalismin ero on vain siinä, että nationalistiti pitävät yksinoikeutenaan hyödyntää haluamallaan tavalla niitä resursseja, jotka aikoinaan on ”paalutettu” paalutettun territorioon kuuluvaksi..

   Globalistit taas katsovat heille kuuluvaksi kaiken sen, mikä ylipäätänsä on saatavissa, maksoi mitä maksoi…

   Tästähän on loppujen lopuksi kysymys…- vai mitä?

   Vedä sitten rajat kommunistien, kapitalistien, stalinistien, koivististien, pankististien, niinististien etc. välille. Nistien lista on loputon….

   Ei tästä näin tule yhtään mitään.

   • Lopputulos hallitsevan poliittisen eliitin kannalta muistuttaa varmasti läheisesti toisiaan, siis niin kuin totesit, vallankahvassa olevat pyrkivät voimakkaasti hyötymään resursseista joita käytettävissä on riippumatta poliittisesta hallintojärjestelmästä.

    Tavallisen tallaajan kannalta taas ei todellakaan ole sama. Yksilön vapaudet ja mahdollisuudet valita oma suunta elämässä ovat aina olleet paremmat muissa kuin kommunistisissa yhteiskunnissa.

    • Tavallisen tallaajan kannalta taas ei todellakaan ole sama. Yksilön vapaudet ja mahdollisuudet valita oma suunta elämässä ovat aina olleet paremmat muissa kuin kommunistisissa yhteiskunnissa.

     Ylläolevaan ajatukseen on helppo yhtyä tapahtuneiden valossa… Kehitys kuitenkin nk. ”muissa” yhteiskunnissa viiittaa nyt siihen että kehitys on menossa yhtälailla päin persettä, kuin aikoinaan kommunistisissa yhteiskunnissa, -ja syytkin ovat aivan samat.

     Sillälailla tällälailla rituraturallaa…

     • No tietysti voisi ajatella että kommunistisissa maissa ihmiset olivat ulkoisesti kahlittuja ja vastaavasti lännessä ihmiset ulkoisesti vapaita mutta kuitenkin sisimmältämme joko tietoisesti tai tiedostamatta kahlittuja.

      Tarkoitan tällä varsinkin median, koulutuksen ym. voimakasta aivopesevää vaikutusta joka väkisinkin muokkaa käsitystämme itsestämmä, kanssaihmisistämme ja ympäristöstämme.

      Tässä suhteessa lännen ihmiset eivät todellakaan ole ”vapaita” vaikka ulkoisesti siltä näyttäisikin.

      Kuka todella on vapaa?, hyvä kysymys pohdittavaksi!

 5. Keitä oli punaiset ja keitä oli valkoiset? Entä keitä oli ne jotka suorittivat etnisiä puhdistuksia?

  Kerrataanpa tämäkin vähähemmän julkisuudessa esille tuotu totuus. Sitä usein unohdetaan mainita, ketkä suorittivat valkoisten puolella puhdistuksia ja sortoa. Suurin osa valkoisten upseereista oli ruotsinkielisiä ja samoin olivat myös teloittajat. Sodan jälkeinen tilanne muistuttaa enemmän etniseltä puhdistukselta suomalaisia ja suomenkielisiä kohtaan, mutta ketkä sortoa suorittivat, siitä ei juurikaan historian kirjoissa kerrota.

  Tauno Tukkinen: Teloittajien edessä. Ihmiskohtaloita Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella, Pusulassa, Nurmijärvellä, Vihdissä ja Inkoossa 1918. Omakustanne, 1999.Tauno Tukkinen: Mäkeen mäkeen vaan. Punaisten henkilötappiot Forssassa, Jokioisissa ja Tammelassa 1918. TT Karjalohja 2001.

  Suomen vuonna 1918 käyty vapaussota jakaa edelleen mielipiteitä ja historian kirjoista on kuitenkin peitetty se, mikä tämän verisen sodan sai aikaan.

  Historiantutkijat eivät suostu nimittämään tätä sotaa edes vapaussodaksi, vaan sitä kutsutaan edelleen sisällissodaksi. Suomen vapaussota käytiin tammi-toukokuussa 1918, jolloin vastakkain oli valkoinen ja punainen Suomi. Sotaan osallistui myös muun muassa saksalaisia ja venäläisiä joukkoja.

  Saksalaisten jääkärien osallistuminen johtui siitä, kun suomenruotsalainen eliitti oli luvannut liittää Suomen osaksi Saksan keisarikuntaa ja sai mm. lahjonnalla rapautettua silloisen eduskunnan kokonaan.

  Suomen vapaussodan aikana tapahtuneet punaisten joukkoteloitukset olivat etnisiä puhdistuksia.

  Vuoden 1918 vapaussodan tai sisällissodan eräät joukkosurmat ainakin Länsi-Uudellamaalla, Lahdessa ja Forssan alueella vaikuttavat etniseltä puhdistukselta, paikallista suomalaisväestöä tapettiin. Asiasta kertonutta tutkijaa Suomen tiedotusvälineet ovat sensuroineet, koska mm. Suomen museovirasto on miltei kokonaan suomenruotsalaisten tahojen käsissä.

  Vuoden 1918 raakuuksia

  Varsinaiseen taistelutoimintaan pataljoona ei näy osallistuneen. Pataljoonaa komensi Edward Ward ja komppanianpäällikköinä toimivat Ivar Hast ja Ivar Stâhle. Pataljoonasta muodostettiin retkikuntia, jotka tekivät teloituskiertueita eri puolille Uuttamaata. Tähtäimessä olivat punaiset tai punaisiksi epäillyt ja eräät valkoisetkin suomalaiset. Vihdissä pataljoona teloitti yli 60 paikallista, ja kerrotaan paikallisen suojeluskunnan päällikön joutuneen ajamaan verenhimoiset västankvarnilaiset pois pitäjästä. Pataljoona kylvi kuolemaa ainakin Inkoossa, Vihdissä ja Nurmijärvellä. Kaikkiaan Länsi-Uudenmaan pataljoona teloitti toukokuussa vähintään 200 miestä ja naista, lähes kaikki suomenkielisiä.

  Västankvarnissa istui myös kenttätuomioistuin, jonka johtoon halukkaasti hakeutui lehtimies ja kirjailija Erik Grotenfelt. Aatelismies G. ei ottanut osaa sotatoimiin, mutta teloituksiin sitäkin innokkaammin. Hän osoitti oman todistuksensa mukaan poikkeuksellista armottomuutta, jopa julmuutta toimiessaan punavankien kuulustelijana ja teloitusryhmän päällikkönä.

  Tukkisen kirja Mäkeen mäkeen vaan käsittelee 1918 teloituksia Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella. Huhtikuun 1918 lopulla Forssaan saapui Saariston vapaaehtoisjoukko, jota johti kreivi Carl August Ehrensvärd. Yksikkö muodosti omista lähinnä ruotsalaisista upseereistaan sotatuomioistuimen. Sotatuomioistuin määräsi yli 200 punaista teloitettavaksi, joista 13 oli naisia ja nuorin vain 16-vuotias.

  Rippikirjojen tietoja yhdistämällä Tukkinen on selvittänyt teloitettujen todelliseksi määräksi 260, kaikkiaan kuolleita Forssan seudulla oli 590. Kun tähän lisätään Länsi-Uudellamaalla teloitetut yli 200 suomalaista, kaikkiaan ruotsalaiset teloittivat ainakin 460 suomalaista keväällä 1918.

  Erään tutkijan esittämän epävirallisen arvion mukaan punaisia ampuneiden teloitusryhmien jäsenistäkin noin 2/3 oli ruotsinkielisiä. Tieto on toistaiseksi vahvistamaton, joten siihen on suhtauduttava varauksella. Teloittajien joukossa on mainittu olleen myöhemmin kuuluisia henkilöitä, jopa valtiomiehiä. 1918 vapaussodassa oli mukana suomalaisten lisäksi jonkin verran venäläisiä ja ruotsalaisia ja iso saksalainen sotajoukko.

  Sotarikoksiin syyllistyivät sekä punaiset että valkoiset, jälkimmäiset paljon enemmän. Valkoisten joukossa olleet ruotsalaissotilaat syyllistyivät raakoihin sotarikoksiin kostaessaan aiemman kapinallishallinnon alueella eläneille siviileille, joista valtaosa oli täysin syyttömiä ihmisiä. Masentavimpia esimerkkejä ovat tapaukset, joissa teloitettavien etnisyys tarkistettiin: ruotsin kieltä osaavat otettiin sivuun ja pelkkää suomea taitavat ammuttiin.

  Ruotsalaissotilaat syyllistyivät Suomessa suomalaisten naisten ja tyttöjen joukkoraiskauksiin. Lahdessa sotilaat raiskasivat metsässä 150 naista ja tyttöä, iältään 14-25-vuotiaita. Lopuksi naiset ammuttiin. Asialla oli August Ehrensvärdin johtama saaristolaisten vapaaehtoisjoukko.

  Suomenruotsalainen vapaaehtoisjoukko eteni vuoden 1918 huhtikuun puolivälissä lähes taisteluitta Turkuun, josta se sai lisävahvistusta ja jatkoi Loimaan kautta Forssaan. Punaisten sotilaat eivät murhanneet tai vanginneet joukko-osaston sotilaita, mutta silti vapaaehtoisjoukko tappoi ”punaisia” (= syyttömiä siviilejä) silmittömästi. Tekojen laittomuus havaittiin myöhemmin ja Forssan-Jokioisten sotatuomioistuimen pöytäkirjat hävitettiin, Tukkinen kertoo. (1918 alkanut rikosten peittely jatkuu yhä median sensuurina!)

  Sisällissodassa 1918 taisteli myös ruotsalainen prikaati, jonka vahvuus oli vajaan pataljoonan luokkaa, noin 300. Joukon sotatie oli lyhyt ja todella verinen, etninen puhdistus. Tampereella joukko murhasi yli 1 000 ihmistä taisteluiden jälkeen. Tampereelle on oikein pysytytetty muistomerkki näille tappajille.

  Vuoden 1918 vapaussodassa tai sisällissodassa tapettiin valtavasti syyttömiä ihmisiä. Suurin osa on tarkkaan tutkittuja ja myös tiedotusvälineiden lukuisia kertoja kertomia. Pieni osa teloituksista on kuitenkin yhä vaiettuja, valtamedioista niitä ei taatusti näe. Ne liittyvät 1920-luvulla alkaneeseen ulkopoliittiseen pohjoismaiseen suuntaukseen, joka pyrkii sensuroimaan Suomen historiaa ja korvaamaan sen valheilla.

  ●●●●
  Jk. Jotenkin tuntuu siltä, että kolikon toinen puoli on kääntynyt ja meille tuputetaan sellaisia arvoja, jotka eivät ole enää millään tavalla luonnollisia. Kansaa jaetaan kahtia glopaaleihin ja kulttuurimarksilaisiin arvoihin. Suomalaisuus ja isänmaallisuus on pannassa ja kansa, joka häviää maailman ihmismeressä kuin pieru saharaan, ei olisi enää oikeutettu elää ja olla olemassa. Tulkoon muut, mutta hakekoon lämmityspuunsa ihan itse metsästä!

  • ’—Tähtäimessä olivat punaiset tai punaisiksi epäillyt ja eräät valkoisetkin suomalaiset. ’

   Tämä oli tärkeää tietoa. Minullekin selvisi miksi eräs epäilty (- – -) joutui piileskelemään metsässä jonne hänelle vietiin ruokaa.
   Koko sota oli historiallisen tilanteen funktio aivan kuten oli Hitlerin natsismikin. Ja aivan kuten on rapakon takana nähty Trumpin voittokin.
   Hallitseva ja sortava eliitti tuottaa aina itse vastavoimat eikä kapinaan nousu ole mikään luonnoton asia. Päinvastoin olisi luonnotonta ellei kapinaa syntyisi.
   Heiluri heiluu väistämättä laidasta toiseen niin kauan kun keskitie hylätään. ’Vasemmistoa’ ei olisi ilman sortavaa ’oikeistoa’ eikä sotia ilman riistävää imperialistia.
   Pohjimmiltaan maailman tragedioiden syyllinen on aina se osa ihmisiä jonka itsekkyys ja ylpeys ei pysy aisoissa. Ilman sitä vallitsisi rauha ja sopu ihmisten ja kansojen kesken.

   • jatkoa
    traaginen tuo sota on ollut … ja virheitä sekä julmuuksia on tehty
    Punaisten ongelmaksi muodostui kommunismi, he eivät voineet ymmärtää että se oli sen ajan sionistien huijausjärjestelmä joka lupasi toista mitä antoi
    Mutta toisaalta valkoiset olivat vastuussa hirmuvallastaan joka sorti heikompia ja siten loi pohjaa kapinalle ja uskoa kommunistien valheisiin
    Vaikea sanoa olisiko ilman tuota valtaa vasemmistolla ollut tarvetta alkaa uskoa kommunismin utopiaan…? ainakin kommunisteja olisi ollut paljon vähemmän kuin nyt oli.
    Ilman sortoa ja riistoa on vaikea kuvitella että monikaan olisi kommunisti.
    Oma lukunsa ovat sitten ne kommunistit jotka ymmärtävät aatteen keinona nousta valtaan ja hallitsemaan muita kuten juuri sionistit NL:ssa tekivät. Eivät he välitä muista kuin itsestään.

    • Vuoden 1918 kapinalla / luokkasodalla ei ollut mitään tekemistä kommunismin kanssa

     Vuonna 1917 suomalainen porvaristo oli menettänyt johtajansa Venäjän tsaarin Nikolai II, heillä ei ollut enää ketään, joka olisi suojellut heitä kansa oikeutetuilta vaatimuksilta. Itsenäinen Suomi oli nimenomaan punaisten agenda ei valkoisten. Suomen valkoisille porvareille olisi sopinut minkä maan hallistsija tahansa, kunhan hän vain olisi suojannut heidän etuoikeutensa mm. kunigas Saksasta, nimikin oli jo annettu ”Väinö I” 🙂
     Asiat eivät kuitenkaan edenneet niinkuin porvarit olisivat halunneet ja he joutuivat käytännössä pakon edessä ”tyytymään” itsenäiseen Suomeen. Muistoksi ihanasta tsaarin vallan ajasta Suomen porvarit ottivat lipukseen Pietarin keisarillisen pursiseuran lipun ( Санкт-Петербургский Императорский Речной Яхт-Клуб ), joka on perustettu Pietariin v. 1860.
     http://sailingunion.ru/sankt-peterbu-imp.html

     Suomen kommunistinen puolue (SKP) perustettiin vasta kapinan jälkeen 1918 Moskovassa., joten väite, että ns. punikit olivat mukamas kommunisteja on täysin kestämätön.
     Vuonna 1917 muuten luetuin kirja Suomessa oli Pjotr Kropotkinin kirja ”Leivän valloitus” ja Kropotkin oli venäläinen anarkisti.

     • ’…Vuoden 1918 kapinalla / luokkasodalla ei ollut mitään tekemistä kommunismin kanssa’

      Tuota en kyllä usko. Varmasti vasemmistossa oli silloinkin paljon kommunisteja – kuten on tänäänkin.
      Kyllä kommunismi on ollut vasemmiston ’sokea piste’ kautta aikojen. Ei ole nähty että se on diktatuuri jota kukaan terve ihminen ei voi sulattaa siinä muodossa mitä sitä esim. NL:ssa toteutettiin.
      Eikä se ollut edes venäläisten itse luoma diktatuuri vaan Lontoon sionistimafian hanke kuten hyvin tiedämme.

     • Kyllä Harhama on täysin oikeassa tuossa kannassaan, että kommunisteilla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Suomen työväenliike ei ollut vielä jakaantunut kommunisteihin ja sosialidemokraatteihin. Kommunistinen puolue perustettiin vasta kansalaissodan jälkeen.

     • Hopa, EI OLE!

      Suomen bolsevikit neuvottelivat/suunnittelivat jo kauan ennen sodan puhkeamista punaisen-Venäjän edustajien kanssa vallankumouksen toteuttamisesta.

      Tarkoituksena oli nimen omaan Suomen saattaminen Venäjältä johdetun bolsevikki hallinnon alaisuuteen!

      Itse Stalin kävi helsingissä marraskuun lopulla 1917 ja lupasi Suomen liittämisestä kaikkien Venäjän kansojen yhdistyneeseen armeijaan mikäli vallankumous toteutettaisiin!

      Neukkula historioitsija V. M. Holodkovskin mukaan Lenin oli monessa vaiheessa henkilökohtaisesti yllyttänyt suomalaisia aateveljiään vallankaappauksen suorittamiseen. Hänen 11.11.1917 antamansa kehoitus oli 16.11.1917 esillä keskusneuvoston kokouksessa. Sosialistien puoluekokous pidettiin 25-27.11.1917. Bolshevikkeja oli nyt edustamassa Stalin, joka kehoitti puoluetta ryhtymään vallankumouksen tielle vaikeuksia pelkäämättä.

      ”Jos te katsotte tarpeelliseksi meidän apumme”, hän sanoi, ”me annamme sitä teille ojentaen veljellisesti kätemme. Tästä voitte olla varmat.”

      Hallitus antoi eduskunnalle 4.12.1917 itsenäisyysjulistuksen, jota eduskunnan enemmistö kuunteli seisaalleen nousten. Vasemmiston edustajat istuivat. 5.12.1917 jätettiin valtalaki äänimäärin 103-91 vahvistamatta, mutta samana päivänä sanoi Lenin Petrogradissa: ”Olemme juuri valloittamassa Suomea”. Itsenäisyyttä koskeva päätöslauselma hyväksyttiin eduskunnassa 6.12.1917 äänimäärin 100-88.

   • ”Heiluri heiluu väistämättä laidasta toiseen niin kauan kun keskitie hylätään. ’Vasemmistoa’ ei olisi ilman sortavaa ’oikeistoa’ eikä sotia ilman riistävää imperialistia.”

    Kultainen keskitie, kuten kiinalaiset ovat sanoneet … Sitä tarkoittanet, -on unohtunut. Tekisi mieli sanoa, että me vasta harjoittelemme niillä pelikentillä, oppimatta historiasta yhtään mitään, pelikentistä joilla Aasiassa on temmelletty jo iät ajat.

    • Pitänee nyt jatkaa aiheesta…

     Ei kai ymmärryksellä olekaan mitään merkitystä, -pääasia kaiketi on se, että saa tehdä mitä haluaa, vaikka se halu olisi kuinka älytön hyvänsä…

     Siinäpä näyttääkin tämän päivän kehyksissä olevan nk. ”Länsimaisen kulttuurin perusidea, -sanokaamme nk. kansallisella tasolla Suomi-kulttuurissa”, joka kuitenkaan ei kaikilta osiltaan toteudu kansallisilla tasoilla kansakunnan hyvinvoinniksi…

    • ’…että me vasta harjoittelemme niillä pelikentillä, oppimatta historiasta yhtään mitään…’
     Itse uskon ettei Länsi sitä opikaan vaan tuhoutuu. Tuhoa kohti etenemistähän sen koko historia on ollut kun moottorina on ollut sota, sota ja taas sota.
     Imperiumia ei ole osattu eikä haluttu rakentaa muulla kuin miekalla ja muita alistamalla ja ryöstämällä.
     Kyllä tuo prosessi varmaan kuljetaan hamaan loppuun asti ja millä sitä nyt korjaisi kun ’mulle kaikki’ psykopatia on jo niin syvällä koko kulttuurin rakenteissa ja juuri noilla psykopaateilla on kaikki valta jota kansa ei halua ottaa itselleen vaikka se olisikin otettavissa.

     • lisäys
      nyt vaikuttaisi että kiiinalaiset ovat todella viisasta kansaa. He rakentavat maataan vähemmän muita ryöstävällä strategialla kuin koko maailman haaviinsa kaappaamista yrittävä Rotschild-imperiumi.
      Kun ajatellaan ihmisen osaa ja planeetan säilymistä elinkelpoisena niin maapallon jättäminen heidän käsiinsä voisi ehkä olla jopa viisaampaa kuin NWO-mafian likaisen tyrannian alle ?
      Herää jopa kysymys pystyykö Kiina rakentamaan sosialismia, joka ei ole eliitin riistoväline?
      Top Secret – Beijing Has Become One Of The Greatest Cities On Earth!
      http://www.globalresearch.ca/top-secret-beijing-has-become-one-of-the-greatest-cities-on-earth/5577157

  • Eivät suinkaan kaikki suomenruotsalaiset olleet lahtareita, osa oli myös punikkeja ja punakaartissa.
   Suomenruotsalaisuus voidaan jakaa ns. bättre folketiin eli tilanherroihin ja muihin raharikkaisiin, mutta valtaosa suomenruotsalaisista on proletaareja tai pikku yrittäjiä. Toki suomenruotsalaisuus on taannut suomenruotsalaiselle prolelle paremmat työnsaantimahdollisuudet.
   Erityisesti Uudella maalla suomenruotsalaiset lahtarit ovat olleet aktiivitappajia, mutta muualla Suomessa tappajat olivat aivan ”perussuomalaisia” lahtareita. 🙂
   Jämsässä ja Jämsänkoskella riehui aivan supisuomalaiset lahtarit: Rummin-Jussi, Saaren Jallu ja Sippola. Nuo luonnevikaiset murhaajat ja ruumiinryöstäjät ovat jo legenda sinänsä, kannattaa lukea Jukka Rislakin aiheesta kirjoittama kirja ”Kauhun aika Jämsässä 1918″, sieltä löytyy tämä arkkiviisu, joka perustuu Jämsän tapahtumiin 1918:

   ” Kauhun ajalta Jämsästä 1918

   Jämsän pitäjästä on tää laulu suruinen,
   jonka minä poikanen/tyttönen nyt tässä laulelen.

   Ne kauhun ajat kamalat mun muistuu mieleeni,
   ja monet teot katalat palajaa muistooni.

   Silloin oli valta noilla valkohurtilla,
   jotka kansaa piinasivat teoilla julmilla.

   Päällikkönä heillä oli kuulu Sippola,
   jonka nimen mainitseepi kansa kauhulla.

   Hän se monen viattoman kuoloon tuomitsi.
   Monen sydän viime kerran eessään sykähti.

   Oi kuinka suuri suru tuli moneen kotihin,
   kun isät, veljet väkivalloin surmaan syöstihin.

   Ei nuorukaista säälitty, vaimoja, lapsia
   ei armon sanat kohdanneet ees harmaahapsia.

   Niin kuin julmat verikoirat verta janoovat,
   niin nuo julmat valkohurtat uhriaan vaanivat.

   Sydänyönä saapuivat he moneen kotihin,
   uhreiltansa ryöstämähän levon suloisen.

   Paljasjaloin riisuttuina, alusvaatteillaan,
   monen pakko lähteä oli viime matkalleen.

   Kun talven viima puhalsi ja paukkui pakkanen,
   niin raudoissa he taivalsivat vilusta väristen.

   Näin monen kodin huoltaja lapsilta riistettiin,
   ja avuttomat vaimot, lapset mieroon saatettiin.

   Näin tutkimatta teurastettiin useita satoja.
   Ei oikeuskaan henkeänsä voinut turvata.

   Kun tihutöistä hirmuvallan rohkes mainita,
   hän Rummin Jussin verilain sai kohta tuntea.

   Pyöveleistä kamalampi Rummin Jussi on.
   Kun joutui hänen käsiinsä, se oli onneton.

   Ei säälinyt hän vaimoja, ei lasten itkuja,
   vaan tunnotonna tähäili hän heihin luoteja.

   Iso Lukkarinen oli kolmas pyöveli,
   hän se pojan Temppulankin julmasti raateli.

   Sairasvuoteeltaansa hänet metsään raastettiin,
   siellä julmin kidutuksin surmaan saatettiin.

   Silloin vankivyöräli oli Saaren talossa,
   jonka isäntänä oli Jallu kamala.

   Saaren Jallu harjoitti myös tointa tappajan
   ja oli valmis tarpeen tullen toisia auttamaan.

   Se vaja, joka sijaitsee Saaren pellolla,
   vois kärsimykset, monet, kauheat kertoa.

   Taloa kun lähenee, niin silmä kyynelöi,
   kun muistaa siellä viime kerran monen sydän löi.

   Paikka, missä teurastukset toimeen pantihin,
   tuo kirkon kellotapuli oli kaikkein yleisin.

   Ensin kirkon porstuassa uhrit riisuttiin,
   sieltä yksi kerrallansa teuraaksi vietihin.

   Kauheemmaksi kidutukset voisko muuttua,
   sillä pedon julmuutta se tapa osoittaa.

   Ensin rautavitjoilla verille ruoskittiin,
   pistimillä monen uhrin rinnat revittiin.

   Kidutukset kestivät useita tunteja,
   koston huudot, rukoukset säesti luoteja.

   Laudat joillasurmattuja hautaan kannettiin
   sunnuntaisin veripuoli alas käännettiin.

   Vaan vihdoin veritahrat jo kansa huomasi,
   luiden sirut, kuulain reiät seinällä tapulin.

   Tapulin ovi tervattiin ja lattia kalkittiin,
   ettei kansa julmureiden tekoja huomaisi.

   Puntatuista laudoista ol arkut laitettu,
   johon kuusi kerrallansa yhteen sullottiin.

   Tässä hautuumaalle sitten ruumiit vietihin,
   ja koirain lailla heidät kuoppaan heitettiin.

   Kuuluu myöskin Jämsänkoskella paikka olevan,
   jossa kuolontuomioita toimeen pantihin.

   Se tehtaan kärryliiteri oli tallimäellä,
   jossa moni kuolemaa sai silmiin katsella.

   Ruumiita Saaren peltoon paljon kätkettiin,
   useita Jämsänjokeen myös heitettiin.

   Ensimmäinen, joka löysi haudan surmatun,
   oli Ida Manninen, tuo yksi onneton.

   Hältä hurtat ryöstivät elämäntoverin,
   ja muiden kera kätkettiin hän haudan povehen.

   Saarelta kun miestänsä hän meni tiedustelemaan,
   niin Seinäjoelle sanottiin viedyksi tutkimaan.

   Vaan sillensä ei asiata Ida jättänyt,
   sillä julma aavistus oli mieleen hiipinyt.

   Askeleensa johtivat nyt kohti hautuumaan
   huhuista kuulemistaan selvyyttä ottamaan.

   Huhut, että Seinäjoki oli Jämsän hautuumaa,
   todeksi nyt Idan kautta kaikille selviää.

   Veritahrat surmatuiden tietä viittasi,
   askeleitaan ammuttujen haudalle johdatti.

   Lapiolla kaivettuaan hiukan kumpua
   oman miehen käsi häntä tervehti haudasta.

   Paljon vielä kertoa ajoilta julmilta
   mä voisin, mutta paras lie, jo että lopetan.

   Toivon, että säilytätte laulun muistossa
   kertomahan lapsillenne kauhun ajoilta.

   Laajimmillaan laulu on 45-säkeistöinen. Jokus kirjoittajaksi mainitaan Ida ”Virtanen” eli Ida Manninen (murhatun jämsänkoskelaisen leski), joskus taas Helmi Hellman -niminen koululainen, joka oli jämsänkoskelaisen puusepän tytär. Mannisen joka tapauksessa kerrotaan ja varhain laulaneen tätä laulua erityisen uhmakkaasti Jämsässä.”

   • Sivistyksen ja barbarismin raja on rantahiekkaan vedetty viiva, jonka meren aallot huuhtovat hevon vittuun…

    • Totta, on liian paljon barbaareja jotka ovat pukeutuneet sivistyksen viittaan. Ja erityisen paljon heitä on täällä ’läntisen arvoyhteisön’, joka on nostanut itsensä malliksi muulle maailmalle, eliitissä.

  • Vielä lisää Jämsästä ja Jämsän tapahtumista v. 1918. Jämsän haudankaivaja muistelee kirjassa”Kärsimysten teiltä – Kymmenvuotismuistoja” (Osakeyhtiö Hämeen kansa, 1928), Jämsän tapahtumia v. 1918:

   ” Jämsän haudankaivaja kertoo

   ”Kohta Länkipohjan taistelun jälkeen, todistajan aikaa lähemmin muistamatta, kun sotatapahtumat olivat siirtyneet Jämsää lähemmäksi, oli vanginvartija Saari telefoonissa käskenyt todistajan kaivamaan useampia hautoja, todistajan muistamatta, montako, mainitsematta keitä varten, minkä todistaja oli tehnytkin. Illalla oli vanginvartija Saari telefoonitse sitten käskenyt Aleksander Mäkisen saapumaan Saaren taloon ruumiita noutamaan, minkä todistaja oli tehnytkin. Ruumiiit olivat olleet Saaren talon nurkan takana ja Jalmari Saari ja Aleksander Mäkinen yhdessä Saaren hevosella kuljettaneet ruumiit hautausmaahan, mihin ne olivat Mäkisen kaivamiin hautoihin haudattu.

   Jonkun päivän kuluttua oli Jalmari Saari ilmoittanut todistajalle, että koska ampuminen heidän talonsa nurkissa herätti kyläläisten huomiota, tapahtuisivat teloitukset tästälähtien kirkon kellotapulissa. Jalmari Saari, jonka seurassa oli ollut useita todistajalle tuntemattomia miehiä, käytös oli siksi uhkaavaa, ettei todistajan auttanut muuta kuin taipua tuohon määräykseen. Melkein joka yö oli tämän jälkeen vangittuja henkilöitä tuotu kellotapuliin, milloin 2, milloin 3, milloin 5, erään kerran kokonaista 12. Saari oli aamulla antanut todistajalle määräyksen , montako hautaa oli kaivettava, mutta kun joskus henkilöitä oli ammuttu enemmän kuin hautoja oli määrätty kaivaa, oli niitä haudattu tavallista lähemmäksi toisiaan, niin että tulivat vähän niinkuin päällekkäin. Saaren määräyksestä oli todistaja ollut teloituksissa läsnä, mutta vastenmielistä kuin toimitus oli, ei Mäkinen varmaa voinut sanoa, kuka kulloinkin vankeja surmasi, eikä todistaja edes kaikkia ampujia tuntenut, kun olivat vieraan seurakunnan miehiä, Jalmari Saaren ja Juho Frommin (Rummin-Jussi) oli todistaja ainakin nähnyt ampumassa, samoin kuin Isolukkariksi kutsutun miehen ja arvattavasti Veiko Sippolankin. Vangit olivat ammuttaviksi tuotaessa olleet kytketyt kaksi käsiraudoilla yhteen ja näin ollen usein toinen saanut odottaa, kunnes toveri ensin oli tapettu. Päällysvaatteita ei vangeilla ammuttavaksi tuotaessa ollut, mutta ammuttua oli niiltä joilla paremmat kengät oli jalassa, jalkineet otettu ennen hautaamista pois.

   Aluksi oli surmaaminen tapahtunut sotilaskiväärillä, jolla olivat ampuneet rintaan ikäänkuin sydämeen tarkaten, mutta sitten, kun rintaan ammutut eivät olleet aivan heti kuolleet, olivat surmaajat alkaneet ampua browningilla päähän, jolloin kuolema oli heti seurannut. Kun kellotapulissa lyhyen matkan vuoksi seinästä toiseen kuulat olivat singonneet ampujia kohti, lähettäen kiven sirpaleita kerran todistajankin kasvoille, kun tämä oli tapulin ovella seisonut, olivat ampujat loppuaikana suorittaneet surmaamisen hautausmaalla. Keitä ammutut olivat ei todistaja yleensä tiennyt, kun ampuminen tapahtui yön pimeydessä, mutta oli todistaja ammuttujen joukossa tuntenut Jämsänkoskelta kotoisin olleen asioitsija Fritiof Peltosen, kaksi suutari Vahlroosia, isän ja pojan, ynnä torppari Verneri Laakson, Koskenpään kylästä ja Jämsänkosken tehtaantyömiehen Hugo Hartenin vaimon Linda Hartenin. Samoin tunsi todistaja ammutuista konekauppias Heikki Rajalan, joka oli ensimmäisiä ammutuista.

   Ammuttavat olivat yleensä teloituspaikalle tuotaessa rukoilleet Jumalaa ja teloittajilta armoa, vannoen ei olleensa missään tekemisissä punaisten tahi yleensä kapinallisten kanssa, mutta armoa ei kenellekkään annettu. Erittäin järkyttävän vaikutuksen todistajaan oli tehnyt Linda Hartenin surmaaminen. Tämä, jonka mies aikaisemmin oli ammuttu, oli polvillaan rukoillut, että säästäisivät hänen henkensä edes viiden isättömän pienen lapsen vuoksi, mutta armoa ei hänellekkään annettu. Ampumisen jälkeisenä aamuna oli todistaja kertonut kirkkoherra Hovilaiselle, montako kunakin yönä oli ammuttu ja kirkkoherra oli kirjoittanut ammuttujen lukumäärän muistiin. Näin tehdyn luettelon mukaan oli maalis-toukokuun välisenä aikana ammuttu kaikkiaan 70 henkeä. Yleensä oli haudat kaivettu tavallisuuden mukaan, mutta joku ruumis oli jäänyt matalampaankin, joten esimerkiksi eräs työmies Mannisen vaimo, joka oli etsiskellyt miestään, oli kaivanut hänen ruumiinsa maasta pois.

   Jalmari Saari ja muut ampujat olivat kieltäneet todistajaa telotuksista puhumasta, ettei niistä kylällä huhuttaisi, mitä määräystä todistaja oli näihin saakka noudattanutkin ja vakuuttanut niille kymmenille henkilöile, jotka omiaan olivat olleet todistajalta kysymässä, ei mitään tietävänsä, mutta kun asiasta näytti tulevan virallisesti kysymys, ei todistaja tahtonut tosiasioita salaamalla tekeytyä osalliseksi rikoksiin, joita hän sydämessään koko ajan oli inhonnut. Hautojen kaivamisesta ja ruumiiden kuljettamisen avustamisesta oli todistaja sittemmin saanut maksun Jämsän pitäjän silloisen suojeluskunnan jäseneltä, pankinjohtaja Bruno Tahvanaiselta, joka oli kirjoittanut todistuksen niin, ettei siitä ollut näkynyt millaisia toimia palkkio koski. Todistaja ei ollut koskaan kysynyt, millä oikeudella vankeja surmattiin, vaan otaksui sen tapahtuvan jonkun oikeuden päätöksen perusteella, vaikka todistaja toiselta puolen ei tiennyt niihin aikoihin mitään oikeutta paikkakunnalla toimineen. Lähemmin ampujia tiedusteltaessa sanoi todistaja Jalmari Saaren ja Juho Frommin useimmiten olleen ampujina sekä kerran tahi pari oli myöskin maanviljelijä Sovijärvi, Jämsän pitäjän Tervolan kylästä, ollut ampujana. Todistaja oli kyllä kuullut kylällä puhuttavan, että usein olisivat olleet syyttömiä, muun muassa oli kerrottu, että kun erään kerran vankeja ammuttavaksi kuljetettaessa eräs työmies Manninen oli tullut ammuttavia vastaan kauppias Harbergin nurkalla Jämsän kirkonkylässä, oli vankien saattajat käännyttäneet Mannisen yhteen matkaan ja hautausmaalla hänetkin ampuneet. Manninen oli sama mies, jonka ruumiin vaimo sitten oli maasta kaivanut, kun ruumis oli jäänyt liian lähelle maan pintaa, koskei sille edeltäpäin ollut hautaa tilattu. Todistaja vakuutti kyynelsilmin, että hän ainoastaan pakotuksesta oli ollut teloituksissa mukana ja ettei hän mitään vainajilta ollut ryöstänyt.”

   Kuvat: Saaren Jallun kartano, Jämsän kirkon kellotapuli jossa murhia suoritettiin, Punaisten joukkohauta jämsän hautausmaan perällä, Tammisaaresta tuodulla vankityövoimalla 1920 valmistunut Saaren navetta, jonka yläkertaan ehdittiin rakentaa tyrmätkin, ennenkuin vankityövoiman käyttö kiellettiin siviilihenkilöiltä sekä näkymä Märäsojan varrelta ”Huokausten sillalta”. ”Vain sillalle asti saivat vangit kulkea vahvasti vartioituina.” Alkuperäinen vankityövoimalla rakennettu puusilta on luonnolliseti jo aikapäiviä sitten korvattu nykyisellä betonisillalla. ”

   Tuo teksti kuvineen löytyy tuolta:
   http://tpertt.blogspot.fi/2013/02/jamsan-haudankaivaja-kertoo.html

   • Mistä löydät nykysuomesta ne tahot, joilla olisi mandaaatti ja pallit panna nämä asiat nk. historiallisesti ”oikeaan järjestykseensä”..?

   • Väännä vielä lisää jos tiedät lauluista jotakin… Se lähtee mistään huolimatta maailmalle ,- eikä kukaan voi sitä estää…:-)

  • ”Vuoden 1918 vapaussodan tai sisällissodan eräät joukkosurmat ainakin Länsi-Uudellamaalla, Lahdessa ja Forssan alueella vaikuttavat etniseltä puhdistukselta, paikallista suomalaisväestöä tapettiin. Asiasta kertonutta tutkijaa Suomen tiedotusvälineet ovat sensuroineet, koska mm. Suomen museovirasto on miltei kokonaan suomenruotsalaisten tahojen käsissä.”

   Ei tässä ole mitään uutta… Tämähän on tuttua tarinaa jo nuijasotien ajoilta. Omalta osaltani, kun tämä kehitys on kulkenut siihen suuntaan kun on nyt sitten alkaen eräistä aikajaksoista lähtien kulkenut, niin on vain pakko todeta, että ei mikään ole nuijasotien ajoista lähtien periaatteellisesti muuttunut, sukulaisiani tapettiin silloin hurrilan toimissa. Nyt ei toki tapeta enää samalla tavoin…

   Nyt on sitten pakko kysyä sellaista asiaa, että kun tämä ”valkoinen puhtaimmisto” kaikessa Omo-kehyksissään on niin kutsutusti virallisessa politiikassa ja lasten koulutuksessa tulevaan elämään ollut vaikuttaja-asemassa… -niin mitä sillä on loppujen lopuksi saatu aikaan.?

   Tahdon nyt vain sanoa sen että aikuiselinaikani yhteiskunnan perusasiat puheissa ja käytännössä eivät koskaan ole olleet niin päin persettä hoidettuja, kuin mikä nyt on tilanne, riippumatta siitä, mitä lakiin on kirjattu.

   Viittaan nyt vaan siihen, mitä loppujen lopuksi on saatu aikaan hurrihihhulien valkopyssyjen voimalla…

   Siitähän tässä on loppujen lopuksi kysymys. Nyt ovat vaan menneet pasmat vähän sekaisin…

   Mikään ei jatku ikuisesti, ei hyvä eikä huono…:-)

   • Kyllä me suomalaisetkin osasimme etniset puhdistukset. Viipurissa tapettiin huhtikuussa 1918 noin 400 venäläistä ja muunkinmaalaista ihmistä, joukossa mm. pari italialaista, joiden ainoa synti oli se, että he eivät olleet suomalaisia. Esimerkiksi venäläisiä pyydettiin ääntämään joitakin suomalaisia sanoja, jotka olivat vaikeita venäläisille. Jos ääntämys ei onnistunut oikein, tuli kuolema.

    Punaisten kapinan kanssa näillä Viipurin ulkomaalaisilla ei ollut pienintäkään tekemistä.

    Joukkomurhan tekijöinä olivat suomalaiset jääkärit, enimmäkseen eteläpohjalaisia maalaisnuorukaisia. Mistä käsky tappamiseen oli tullut, ei ole selvinnyt.

  • ”Keitä oli punaiset ja keitä oli valkoiset?”…?

   Punaisia olivat ne, jotka näkivät sisällissodan ainoana mahdollisuutena parantaa omia kurjaliston elinolosuhteitaan siinä yhteiskuntakehyksessaä, jossa nk. ”valkoiset” keskittyivät vain siihen, -miten vain heillä, itsellänsä olisi mahdollisimman hyvä olla.

   Toki asiaan liittyy muitakin aspekteja,…

   Kuka vastaa siihen kysymykseen, että millä perusteiilla itsekullakin ylipäätänsä on elämisen oikeus…?

 6. Diabolikin purkaus on tuttuakin tutumpi tapa varjella suomalaisia tosiasioiden paljastumiselta ja suojella historiamme mustaa aukkoa. Suomessa vallinnut piittaamattomuus heikommassa asemassa olevien ihmisoikeuksista ei ole tuntematon Suomen ulkopuolella, mutta suomalaisiin oma konsensustotalitarismimme on valitettavasti tehonnut meidän omaksi vahingoksemme. Maailmalla on tapahtunut hirveyksiä, mutta millä logiikalla meidän muka niihin vedoten olisi jätettävä omat mätäpaiseemme puhkaisematta, kuten Diabolik tavoin ajattelevat vaativat.

  Venäjälläkin sentään Stalinin hirmuteot paljastettiin jo yli puolivuosisataa sitten. Eikö isänmaallisuudesta puhuttaessa kotimaamme historian saattaminen kestävälle pohjalle olisi enemmän meidän isänmaallisten suomalaisten oikeus ja velvollisuus.

  Historiamme musta aukko ja siitä puhumattomuus on tabu, jolla on tuhoava vaikutus suomalaisten luovuuteen. Meillä kummastellaan, miksi Ylen reilulla satsauksella tuotetut Sorjonen ja Presidentti eivät yllä lähellekään Vallan linnakkeen tasoa. Minä näen tähänkin syyllisenä mustan historian aukkomme varjelun. Meidän nuoretkin luovat taiteilijamme ovat sisäistäneet vuosisataisen itsesensuurin ja siksi yhteiskunnallisuutta käsiteltäessä varovainen kieli keskellä suuta
  -asenne on myrkkyä luovuudelle. Kun meillä joudutaan koko ajan miettimään, mitä ja miten voisi sanoa niin pyöreästi, ettei oma työn jatkuminen tai työnsaanti vaarantuisi, ei kiinnostavien menestysohjelmien luominen helpotu. Tanskalaisia ohjelmantekijöitä suomalaisten itselleen takomat kahleet eivät sido.

  Suomessa ylläpidetty historian mustan aukon varjelu kahlitsee paradoksaalisesti useita vasemmistolaisiakin taiteilijoita, jotka ovat onnistuneet murtautumaan julkisuuteen ja suuren yleisön tietoisuuteen. Porvarillinen taitavasti annosteltu julkisuus ja täsmätuet näyttävät usean kohdalla onnistuvan typistämään yhteiskunnallisesti kriittisen rohkeuden. Nuorallatanssijoiden tapaan he oppivat arvailemaan sietämisen rajoja.

  Historiamme mustan aukon varjelulla on tukahdutettu terveelle yhteiskuntakehittämiselle tarpeellinen moniäänisyys. Sillä rajoitetaan demokratiaa ja lannoitetaan vihapuheita.

 7. Mainitsematta nimettöminä kirjoittavien nimimerkkejä kiistän heidän ”totuutensa”!

  Stalinin vainot alkoivat 20 vuotta myöhemmin kuin valkoisten tekemä kansanmurha Suomessa. Suomesta hän sai esimerkin. Mutta jutut kymmenistämiljoonista ovat liioittelua. Länsimaiset historioitsijat, kuten Viholainen Suomessa kirjoittavat uhrien määräksi 700 000, mikä on kyllä hirmuinen luku, vaan ei edes yhtä miljoonaa.
  Venäläiset joukot poistuivat Suomesta talvella ilman sotaa Saksan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Parituhatta heistä osallistui taisteluihin.
  Nimimerkki viittasi tosiasiaan, että talvisotaa suunniteltiin jo kauan aikaa. Kyllä, Piispa Colliander kirjoitti Mannerheimille huhtikuussa 1918, että Venäjää vastaan on välittömästi hyökättävä ja Saksan rinalla tehtävä Suomi suureksi. Rajat hän määritteli Vienanmereen ja Äänisen ja Laatokan taakse. Vuosina 1918 – 1922 sitä kovasti yritettiin. Puolustusvoimat julkaisi niistä hyökkäyksistä kartan 1939, jonka suojeluskuntalaiset lehdet myös julkaisivat. Ei ollut kysymys alueluovutuksesta, vaan VAIHDOSTA.
  Neuvostoliitto tarjosi Suomelle kolme kertaa suurenpaa aluetta Lieksan kohdalta.
  Mitä punaisten voittaessa Suomessa olisi tapahtunut?
  Mitä todennäköisemmin Ruotsin mallin mukainen monipuolue demokratia. Mutta lahtarien voittoa seurasi teurastus, joka asukaslukuun suhteutettuna oli kaksinkertainen, ellei suurempikin Stalinin aikaan verrattuna.
  Totaalikieltäytyjänä kuolen mieluummin itse, kuin teen tosille pahaa.

  • Eivät ne luvut mitään liiottelua ole. Valtaan päästyään kommunistit aloittivat murhaamisen välittömästi. Virallisten lähteiden mukaan Venäjän vallankumouksen jälkeisinä ensimmäisinä vuosina tuhottiin luokkavihollisiksi katsottuja uhreja seuraavat määrät:

   Tsaariperhe
   28 piispaa ja arkkipiispaa
   6775 pappia
   6575 opettajaa
   8800 lääkäriä
   54850 upseeria
   260000 sotilasta
   150000 poliisia
   48000 santarmia
   355250 älymystön edustajaa
   198000 työläistä
   915000 talonpoikaa

   Massamurhaaja Stalinin johdolla kommunistien tekemät joukkotuhoamiset ja puhdistukset jatkuivat aiempaa julmempina ja laajempina. Esimerkiksi vuosina 1932-1933 kommunistit murhasivat miljoonia ukrainalaista näännyttämällä nälkään (Holodomor).

   • Kannattaa myös tässä yhteydessä todeta, että kun suomalaisia kommunisteja toimitettiin linnaan väärinkin perustein, Stalinin valtakunnassa monet heistä palkittiin niskalaukauksella. Onnekkaammat pääsivät työleireille, eikä sieltäkään kaikki elävänä selvinneet.

    Kyllä nämä asiat Suomessa jotenkin tiedettiin. Siksi Suomessa puna-armeijaa ei vuonna 1939 otettu vastaan kukkasin ja halauksin, kuten Stalin ilmeisesti oletti suomalaisten kommnunistien informoimana.

    • Vai Stalinin valtakunnassa … no, kommunismi on juuri sitä että tehdään niin kuin rosvot (eliitti) määräilee.
     Muistathan myös sen että se sinun kannattamasi nwo-fasismi on kommunismia ja se toimii juuri samoin. Olet siis symbolisesti niskaan ampujien puolella vaikka esitätkin muuta.

     • Putinin Venäjä jos joku on malliesimerkki tuollaisesta orwellimaisesta fasistisesta ”NWO” valtiosta. Stalinin ja kommunistien punalippufasismi ei ole kadonnut mihinkään Venäjältä, Neuvostoliiton romahduksen jälkeen se vain vaihtui nyky-Venäjän trikolorifasismiksi.

      Kerrataanpa fasistisen valtion tunnusmerkkejä, nämä kaikki fasismin merkit täyttyvät Putinin Venäjällä.

      – vahvan johtajan kulttimainen palvonta

      – sotilaallisen mahdin ja aggressiivisen imperialistisen voimapolitiikan ihannointi

      – etnistä ja kielellistä yhteenkuuluvuutta korostava nationalismi

      – poliittisen opposition järjestelmällinen väkivaltainen kohtelu, vainoaminen ja pelottelu

      – jokaiselle kuuluvien ihmisoikeuksien ja vapauksien poljenta

      – kansalaisten totaalinen kontrollointi tiedustelupalvelujen avulla

      – turvautuminen demokratiaa pilkkaavien, manipuloitujen ,epärehellisten kansanäänestyksien ja vaalien järjestämiseen

      – johdon poliittisia päämääriä palvelevat järjestyt näytösoikeudenkäynnit

      – homofobia ja ylipäätään kaikkien seksuaalisten vähemmistöjen järjestelmällinen vainoaminen

      – vainoaminen etnisen syntyperän perusteella

      – keskitetty valtiollinen propaganda ja tiedonvälityksen täydellinen valtiollinen kontrolli sekä lehdistönvapauksien kieltäminen

      – rehottava korruptio ja nepotismi

     • Hyvinhän nuo pääosin sopivat nwo-fasismiin joka on piilo-kommunismia. EU on jo nykypäivän NL.
      [Putin on korvannut itsevaltiuden käsitteen ”suvereenisella demokratialla”. Hill ja Gaddy mukaan, ”suvereeni demokratia. . . on vahvan ja voimakkaan valtion ruumiillistuma, aivan kuten itsevaltius oli tsaarin aikakauden.” Uusi termi on tarkoitettu tuomaan julki, että ”Venäjä on vastuullinen itselleen eikä vastuussa kenellekään muulle kuin kansansa enemmistön mielipiteelle.”
      Lisäksi ”universaalit demokratian normit eivät ole venäläisiä ja ovat itse asiassa tuottaneet vahinkoa Venäjän poliittiselle kehitykselle. Venäjän on siis palattava poliittiseen järjestelmään, joka on ainutlaatuinen ja oma, joka on suvereeni ja historiallisesti juurtunut.”]
      —Näin kirjoittaa amerikkalainen Venäjän historian professori Walter G. Moss Vladimir Putinista,
      http://historynewsnetwork.org/article/158989

     • Suurin osa noista luettelemistasi tuntomerkeistä sopii myös EU:n ja Yhdysvaltoihin.

      Eli voisimmeko olla yhtä mieltä siitä, että aitoa monipuoluedemokratiaa, joka edustaisi kansaa, jotuu etsimään kissojen ja koirien kanssa?

     • Voinemme olla yhtä mieltä siitä, että tarkoittamaasi demokratiaa ei yksinkertaisesti ole eikä tule.

      Mutta…, -kuten erään ”lama-ajan” ministerin puheita ja ajatusmaailmaa noudatttaen, sanotaan nyt vain, että ”Pitäähän sitä olla tavoitteita”…

     • Niinpä … ymmärtämättomänä voi kannattaa asiaa jota ei edes itse ymmärrä…

     • Luulo ei ole tiedon väärtti, opin jo koulussa.
      Sinun koulussasi sitä ei opetettukaan?

    • Tässä kohden arvon Hopalong laitankin foliohatun päähäni, ehkäpä kyse olikin Suomen porvareiden ja Stalinin välisestä sopimuksesta, diilistä, tappaa kaikki ajattelevat, fiksut ihmiset, jotka olivat päässeet karkuun suomalaisen porvariston raivoa Venäjlle, missä Stalin teki heistä sitten selvää.

     Se serlittäisi Murha-Kustaan arvostuksen niin Stalinin aikaan, kuin nyt myöhemminkin. 😀

  • ”Totaalikieltäytyjänä kuolen mieluummin itse, kuin teen tosille pahaa.”

   Älä kuole turhaan… Pidä huolta lähimmäisistäsi.

 8. ”Diabolikin purkaus on tuttuakin tutumpi tapa varjella suomalaisia tosiasioiden paljastumiselta ja suojella historiamme mustaa aukkoa. Suomessa vallinnut piittaamattomuus heikommassa asemassa olevien ihmisoikeuksista ei ole tuntematon Suomen ulkopuolella, mutta suomalaisiin oma konsensustotalitarismimme on valitettavasti tehonnut meidän omaksi vahingoksemme. Maailmalla on tapahtunut hirveyksiä, mutta millä logiikalla meidän muka niihin vedoten olisi jätettävä omat mätäpaiseemme puhkaisematta, kuten Diabolik tavoin ajattelevat vaativat.

  Venäjälläkin sentään Stalinin hirmuteot paljastettiin jo yli puolivuosisataa sitten. Eikö isänmaallisuudesta puhuttaessa kotimaamme historian saattaminen kestävälle pohjalle olisi enemmän meidän isänmaallisten suomalaisten oikeus ja velvollisuus”

  Ensinnäkin, en ole koskaan kieltänyt etteikö historiaa saisi tutkia ja näitä julmuuksiakin esiin tuoda.
  Te kommarit ette vaan edusta tosiasioita vaan propagandistisia valheita.

  Miksi valkoiset surmasivat enemmän ihmisiä kuin punaiset?

  Syy on hyvin yksinkertainen. Siksi että he eivät saaneet tilaisuutta tehdä niin!

  He eivät menestyneet sotimisessaan ja tästä syystä heidän ”armoilleen” jääneitä ihmisiä oli paljon vähemmän kuin valkoisten vallan alle jääneitä.

  Jos punaiset olisivat olleet niskan päällä ja lopulta voittaneet, oltaisiin Suomessa nähty ennenäkemätön verenvuodatus ja lopulta vähintään puoli miljoonaa Suomalaista lähetetty Siperiaan kuolemaan!

  Olen aivan varma tästä että punaisten voitettua surmattuja olisi ollut kymmeniä kertoja enemmän kuin valkoiset lopulta surmasivat!

  Esimerkkiä tästä löytyy jokaisesta maasta jossa sosialistis-kommunistinen vallankumous on toteutettu.
  Verenvuodatus on ollut suurempaa kuin minkään muun yhteiskunnallisen aatteen toteutuessa.

  Jos punaiset olisivat voittaneet niin vieläkö sata vuotta jälkikäteen te kommarit vaatisitte tutkintakomissiota tutkimaan punaisten terroritekoja??

  HAH!!

  Ette varmasti vaatisi vaan toimisitte kuten Neuvostoliitossa jossa asia yritettiin painaa villasella!
  Vaikka Stalinin pois mentyä asioita hiaman raotettiinkin niin todellisuudessa jo hyvin pian lyhyen vapaamman jakson jälkeen alkoi uusi aina 80-luvulle asti ulottunut sensuurilinja joka pyrki hiljentämään ne äänet jotka toivat esille kommunismin epäonnistumisen ja sen mukana seuranneen terrorin.

  Muuten Suomen sisällissodasta saavat kommunistit syyttää itseään, hehän aloittivat sodan parlamentaarisen rauhallisen vaikuttamisen sijaan. Marraskuun suurlakon mukana tulleet kahdeksan tunnin työpäivä ja kunnallislakien tuleminen olisi pitänyt rohkaista heitä vaikuttamaan lisää rauhanomaisemmalla tavalla. Myös torpparilakia oli suunniteltu jo 1910-luvulta asti ja sekin olisi voitu saavuttaa iman sisällissotaa.

  Monet ovatkin sitä mieltä että torpparilain hyväksyminen heti itsenäisyyden yhteydessä oli estänyt sisällissodan puhkeamisen. Tässä mielessä maanomistajien vastustus oli omiaan aiheuttamaan sisällissodan puhkeamisen vaikka todellisuudessa syitä oli useita. No oli niin tahi näin, Suomen bolshevikit olivat niitä jotka valitsivat verenvuodatuksen rauhallisen yhteispohjoismaisen kehityksen sijaan ja Venäjältä heitä kannustettiin aloittamaan vallankumous.

  Punaiset siis valitsivat vallankumouksen ja kukistivat pääkaupungissa laillisen hallituksen syrjäyttäen vallasta kansan valitseman eduskunnan.

  Suurin osa punaisista kuolemista ei tullut itse sodassa ja teloituksissa vaan nälkäkuolemina vankileireillä elintarvikepulan tähden. Varsinaisiin sotarikoksiin syyllistyivät molemmat puolet ja tietenkin valkoiset sodan voittajana enemmän aivan kuten kaikkialla maailman historiassa ennenkin!

  Saksan hävittyä maailmansodan, päästiin Suomessa lopulta kansallisen kompromissin syntyyn. Kun ulkovaltojen sotilaallinen vaikutus jätti Suomen rauhaan, maltilliset porvarit ja sosialistit ottivat lopulta vastuun maastaan.

  Vastakohtien karmea verinen vuosi 1918, päättyi Suomen historian ensimmäisiin yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneisiin kunnallisvaaleihin, jotka järjestettiin 17.–28. joulukuuta 1918. Tästä seuraavien vuosien aikana alkoi Suomen eheytymisen ajanjakso joka mahdollista Suomen kansan yhtenäisen puolustamisen Neuvostoliiton yllätyshyökkäystä vastaan talvisodassa.

  Eheytymistä edesauttoivat useat uudet lakisäädökset, kuten torpparilaki, maanhankintalaki Lex Kallio 1922 ja useat sosiaalilait(köyhäinhoitolaki,terveys, vanhuus ja työkyvyttömyyslaki). Merkittävä muutos oli myös vuoden 1932 kansaneläkelaki. Talous ja elintason kasvu yleisellä tasolla jatkuivat aina talvisodan syttymisen asti ja 1929 koettu lama vaikutti ainoastaan vähäisesti Suomeen.

  Uskon vakaasti että edellä kuvatut yhteiskunnalliset muutokset parempaan suuntaan olisi saavutettu poliittisen vaikuttamisenkin kautta ilman sisällissotaa kaikkine murhaamisineen ja raiskauksineen ym. Valitettavasti Suomen kommunistit päättivät toisin ja lopputuloksen tunnemme kaikki!

  Varmasti tähän kommunistien kärsimättömyyteen vaikutti osaltaan myös Suomen omistavan luokan peräänantamaton kuppaaminen esim. torpparilain ym. uudistuksien täytäntöön panemisen suhteen.

  • KGB-mies Putinin tultua valtaan, tiedotusvälineet kahlittiin nopeasti uudestaan palvelemaan Kremliä ja niinpä tuo sama kommunistien tekemien rikoksien valkopesu ja valehtelu jatkuu.

  • Sori vaan Diabolik, mutta mun on kyllä helevetin vaikeata nähdä mitään periaatteellista eroa kommunismin, ja tämän EU intoilun välillä, ja toisaalta kommunismin ja kolonialismin välilllä siinä suhteessa miten asiat käytännössä toteutuvat…

   Voi olla, että olen vähän tyhmä, mutta mielestäni se ei ole oleellista, harjoittaako periaatetta punainen tai vihreä, kun molemat sitä tekevät omassa sokeudessaan ja intohimossaan, vaan se missä tarkoituksessa periaatetta toteutetaan.

   Jotenkin lyhyen elinhistoriani aikana olen päätynyt siihen ajatukseen, että sisäiselle kasvulle olisi kyllä tilaa ihmiskunnassa.

   • Varmasti olisi tilaa ja paljon!

    Jos katsomme rehellisesti niin voimme todeta kuten moni asiaan perehtynyt tutkija että keskimäärin ihmisten elinolot ovat aina olleet paremmat muissa kuin kommunistisissa yhteiskunnissa. Siis keskimäärin.

    Esim. entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-saksassa hommat menivät niin päin vittua että jälkiä ei täysin ole vieläkään saatu korjattua!

    Neukkula ja Stasi-unelmakoti olivat maailman saastuneimmat mestat kylmänsodan päätyttyä.
    80-luvun loppuun mennessä vain joka 8-9 syntynyt lapsi oli ”normaali” Neukkulassa.

    Vedet olivat niin saastuneet että monissa paikoissa Neukkulassa juotiin käytännössä hengenvaarallista juomavettä!
    Itä-saksan metsät olivat maailman saastuneimmat ja eniten tuhoutuneet!

    • Esim. entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-saksassa hommat menivät niin päin vittua että jälkiä ei täysin ole vieläkään saatu korjattua! .

     Tasan tarkkaan niin….

     Miksi me sttten toistamme samaa kuviota vain eri kehyksissä…?

    • Esim. entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-saksassa hommat menivät niin päin vittua että jälkiä ei täysin ole vieläkään saatu korjattua!

     Ottamatta kummemmin kantaa komenttiisi, niin tahtoisin sanoa omasta näkökulmastani katsoen, että silloin kun asiat menevät päin vittua, niin ne menevät lähtökohtaisesti hyvään suuntaan…

     Nyt ne menevät kokonaan muihin suuntiin.

 9. Eikös artikkelissa kerrota Suomen historiasta. Pähkäillään muut valtakunnat jossain toisessa yhteydessä.

  • Jos teoksen todella haluaa lukea, sitä on myytävänä antikvariaateissa. Kirjastoista sen myös saa käsiinsä. Jos kunnan kirjastossa sitä ei enää ole, se on ainakin Varastokirjastossa.

  • Kirja on hyvin ja harkiten kirjoitettu ja varsin luettavaa kerrontaa, eikä kaipaa uudelleen kirjoittelua, ainoastaan tarpeeksi ison uusintapainoksen.

   • Olisiko se sitten ladontaa uusintapainosta varten. Vanhat vehkeet ovat varmaan jo sulatettu.

 10. Kovin on arka asia tämä valkoiste julmuuksien julki tulo!
  Huomaakohan nämä kiihkoilijat lainkaan, että mikä oli jutun pointti, Venäjä ja Stalini varmmaansti löytyy aivan muualta kuin tästä jutusta ja mistähän mieleen mahtoi lipsahtaa tämä kommunistiksi nimittely, se viimeistään paljastaa ettei uhoilija omaa edes harmaata-aavistusta siitä mitä sana kommunismi / kommunisti tarkoittaa.

  • Paljon näissä tapetuissa suomalaisissa oli Pohjois-Amerikasta muuttaneita vakaumuksellisia vasemmistolaisia, jotka olivat muuttaneet Neuvostoliittoon, koska halusivat olla mukana rakentamassa sosialistista yhteiskuntaa.

 11. Sosiaalidemokraattien aloittama kapina oli laiton ja rikollinen, sitä ei kannata millään tavalla peitellä. Oli puolueen johdon heikkoutta etteivät he kyenneet estämään militantin aineksen katuparlamentarismia. Samalla tavalla valkoisten puolella suoritetut kostotoimenpiteen olivat käsittämättömän massiivisia. Pahinta olivat vankileirit. Myös tuon osapuolen johto osoitti surkeutensa.

  Mutta ehkä vielä häpeällisintä oli se mitä tapahtui kesällä poliittisesti: Suomi, juuri itsenäistynyt valtio typerien johtajiensa aivopierujen takia luovutti lähes kaiken tärkeän päätäntävallan Saksalle. Eli Suomi de facto luopui suvereeniteetistaan ja halusi Saksan vasallivaltioksi vaikkei edes Saksa sitä vaatinut. Uskomatonta lammasmaisuutta.

 12. Tuota Saksan ”hallintaa” ei kuitenkaan jatkunut kauan. Saksan armeija poistui Suomesta loppuvuodesta 1918 Saksan hävittyä maailmansodan.

  Vain muutama päivä tämän jälkeen järjestettiin nuo ensimmäiset yleiset ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneet vaalit. Suomi tuli siis täysin itsenäiseksi.

 13. Ensimmäiset yleiset ja yhtäläiset eduskuntavaalit pidettiin Suomessa 1907. Itsenäisyytemme saatiin 1918 kun Saksa hävisi sen ensimmäisen sodan. Toisen kerran olimme lähellä menettää Itsenäisyytemme 1944. Säilyi samasta syystä. Nyt on kolmas kierros menossa.

 14. 1907 Suomi ei ollut vielä itsenäinen ja käytössä oli vielä rajoituksia äänioikeudessa, ei siis täysin samassa merkityksessä kuin itsenäisen Suomen ensimmäiset ”yleiset ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneet vaalit”.

  Itsenäisyyden säilymiseen 1944 ja sen jälkeen vaikutti moni muukin tekijä kuin Saksalaisjoukkojen poistuminen lapista.

  Eräs tärkein Suomea suojeleva tekijä oli Neuvostoliiton saatananmoinen sotavelka lännelle.

  Tuosta velasta johtuen länsiliittoutuneiden oli helppo painostaa Neukkulaa jättämään Suomi itsenäiseksi.
  Lähes samoin kävi talvisodassa jossa maailmalla yleinen mielipide oli Neuvostoliittoa vastaan.

  Brittien ja Ranskan suunnitelmat pelästyttivät Stalinin jolla oli myös omat suunnitelmansa Euroopan valtaamiseksi kommunismin ikeeseen.

 15. 1907 vaalit olivat yleiset ja yhtäläiset. Naiset saivat äänioikeuden. Kaikilla oli yksi ääni. Rajoituksena vain ikä, kuten nytkin. Sitä ennen oli säätyvalta. Äänestää sai vain omaisuuden ja yhteiskunnallisen aseman mukaan. Sääty ei hevillä tätä uutta demokratiaa sulattanut. Eduskunta harjoitettiin vuosittain ja pidettiin uudet vaalit, kunnes saatiin heidän mieleisensä tynkäeduskunta joka vei lopulta kansalaissotaan. Demokratian ei annettu toimia. Samaan ollaan menossa, eduskunta ohitetaan päätöksenteossa.

  Jos ensimmäisen suuren kapinan aikoihin kaikki olisi mennyt Suomessakin tynkäeduskunnan ja hallituksen suunnitelmien mukaan, meillä olisi ollut kuningas Väinö ensimmäinen suuri. Toisen kapinan jälkeen rautakansleri Aatu. Toisin meni. Jouduttiin miettimään linjat uusiksi. Onneksi itsenäisyys säilyi kaiken kohkaamisen jälkeen. Demokratiaa saatiin vasta 40 luvulla enemmän, kun ”kaikkia tarvittiin”. Syntyi se kuuluisa ”talvisodan henki”. Syntyihän se, kun vaihtoehto oli hengen menetys. Monelta se meni kumminkin. Lohdutuspalkintojakin annettiin henkiinjääneille, kun oli niin hyvä henki. Ulkovaltojen painostuksesta, kylläkin. Sai olla eri mieltäkin, ainakin kotona. Ja työläisille annettiin mahdollisuus yhdistyä etujen ajamiseksi. Johtui osin suuresta työmäärästäkin. Tuli sotakorvauksia. Nyt nuo duunareille myönnetyt edut ollaan ottamassa pois. Niitä tuskin takaisin annetaan. Ei ainakaan ennen kun seuraavat sotakorvaukset tulevat työn alle.

  Nyt mennään kolmatta kierrosta. Uutta johtoa Suomelle etsitään ulkoa kissojen koirien kanssa. Omaa ei taida olla tarjolla, ei ainakaan näistä ”valtiomiehistä”. Oletteko muuten huomanneet miten ”viranomaiset” luovat uusia ilmiantokäytäntöjä kansalle. Käräytä naapurisi. Voit tehdä myös nimettömänä. Ketä ne olivat jotka kauhistelivat deedeeärrää aikanaan? Ettei vaan samoja naamoja, terveestä tuttuja.

 16. ”a Truttherzz 22.2.2017 at 09:42
  KGB-mies Putinin tultua valtaan, tiedotusvälineet kahlittiin nopeasti uudestaan palvelemaan Kremliä”

  Ai nämäkin:
  https://www.rt.com/uk/378496-facebook-censored-naked-trump-protest/ 
  bbc. com/russian/news

  Olaus Petri kertoili 1500-luvulla millaista toimintaa hänen maanmiehensä harrastivat ’Österlandissa’. Hyvällä hakukoneella voi löytää hänen kuvauksia Itä-Ruotsista. Wikipedia tietää ainakin hänen tuomarinohjeet ja oikean nimen.

 17. Suomen historia on aika pitkälle salattua sillä Suomea ei ennen 1917 ollut. Suomihan oli ennen Krimin kaltainen autonomia ja sitä ennen pala Ruotsia. Milloin ne ruotsalaiset sen Viipurin linnan oikein rakensivatkaan?

  Krimiläiset päättivät kansanäänestyksellä kuulua Venäjään ja suomalaiset EU:hun. Suomi on nykyään oikeastaan EU:n osavaltio.
  Kansalla joka ei tunne menneisyyttään tai tiedä mistä tulivat, ei ole tulevaisuutta!
  Suomalaisten fennougrien alkuperä on aika hyvin hävitetty.

 18. Luulenpa, että historioitsija Jussi Niinistö luulee fennougrien tulleen Ruotsista tai Ahvenanmaalta, sillä niin hyvin Suomi on hänen kaudellaan lupautunut puolustamaan Ruotsia ja Ahvenanmaata, että Nallekin juoksee nauraen Tukholmassa pankkiin ja housutkin kintuissa. Soini varmaan luulee suomalaisten saapuneen Manhattanilta. Ainakin jos hän saisi valita ystävänsä niin niihin tuskin kuuluisi fennougrien sukulaiskansalaisia, vaan pelkkiä anglofiilejä, joiden esi-isät ovat onnistuneet hävittämään ainakin yhden alkuperäiskansan ja toisen melkein Vietnamissa.

  • Niinistön on kai pakko luulla Ruotsista tulleiksi kun pelkää kaikkea Venäjän suunnalta tulevaa, siten myös fenno-ugreja.

   Tämän itsenäisyyskeskustelun viitekehyksessä on hyvä muistuttaa siitä, että fenno-ugreilla ei näytä olleen (eikä ole edelleenkään) suuria kuninkaita tai aluelaajentamispyrkimyksiä ts. eivät ole olleet erityisen sotaisia.

   Fenno-ugrien ”päämajahan” on edelleen Venäjällä joten tällä ehkä selittyy Suomen länsimaisiin arvoihin sitoutuneen hallituksen halu vaihtaa väestö Suomenniemellä hallituksen tarpeita ja uskomuksia paremmin vastaavaan 😉

  • Anglofilia on mahtava aate. Se on nykyisistä aatteista kaikkein vaikuttavin niin levinneisyydessään kuin mahtavuudessaankin.

   Vain ne joila aivot vielä palvelevat sitä tarkoitusta, mihin ne alunperin ovat kehittyneet, -eivät vielä ole joutuneet ko. manian otteeseen.

   Kaikki muut voitaisiin yhtä hyvin korvata roboteilla mekaanisten toimintojen osalta, ja tekoälysovelluksilla kaiken aivotoiminnan osalta.

   Jos tästä tahtoisi hakea esimerkkejä, niin Suomen oikeuslaitos kelpaisi hyvin prototyypiksi.

  • Järkevää puhetta … Olen miettinyt erään huijareista suurimpien eli T. Soinin tilannetta. No, ehkä hän ei tietoisesti huijaa vaan on vain rehellinen perus-itselleen mutta anglofiili ja russofoobikko hän on pahimmasta päästä.
   Hän on Vennamon opetuslapsia (Persut on SMP:n uusi inkarnaatio) ja Vennamo oli Karjalan poikia, mies joka menetti maansa sodassa venäläisille ja joka ei koskaan hyväksynyt Kekkosen rauhanpolitiikkaa.
   Varmaan tuo Vennamon perintö toimii Soinin alitajuisena motiivina hänen vihatessaan olemattomia ja uskoessaan anglo-zio huijareihin…?

 19. Salatuista esi-isien esi-isistä saattaisi löytyä parhaat vihjeet Kalevi Wiikin paperista ” Where did European men come from:
  http://dienekes.blogspot.com/2008/04/kalevi-wiiks-paper-where-did-european.html

  Asiaa selvitellään melko seikkaperäisesti. Monelle tuo tieto ei kelpaa, joten ei ihme että tutkimuksesta ei ole paljon porua nostettu.
  Ja kun nykypäivänä lähes kaikki tieto kulkee kännykässä mukana, suosittelen arkaluontoisen materiaalin salaamista ilmaisohjelmalla OpenKeyChain. Sen voi noutaa rekisteröitymättä vaikka 1mobile.com:sta. Niin eivät vorot hyödy kännyn tiedoista!

 20. Joo, joopa joo.

  Olisi ihan suotavaa ennen kuin näinkin arkaluonteista aihetta kommentoi että kommentoijilla olisi edes perustiedot kunnossa mitä tulee Suomen itsenäisyyden/sisällissodan ja siihen liittyvän ajanjakson tapahtumiin.
  Siis selvittää itselleen kuka teki, milloin teki, mitä tapahtui milloin ja miksi ym. vastaavaa yleistä tietoa itsenäisyyden ja sisällissodan ajan tapahtumiin liittyen.

  Näin ei täällä selvästikään ole!

  Ja palataan nyt tähän äänestyksiinkin vielä kerran.

  Kaikissa Suomen 1900-luvun alkupuolen äänestyksissä oli käytössä lukuisia äänioikeutta rajoittavia rajoituksia.

  Näitä oli mm. vakinaisessa sotapalveluksessa olevat, holhouksen alaiset, kolmen edellisen vuoden aikana henkikirjoittamattomina olleet, kruununveronkiertäjät(kaksi vuotta maksamatta muusta kuin köyhyydestä johtuen), vaivaishoidon apua nauttivat, omaisuutensa velkojille luovuttaneet, irtolaisuudesta ja kansalaisluottamuksen menettämisestä tuomitut ym. syitä.

  Pelkästään verojen maksamattomuus ja vaivaishoidon apu karsivat noin 140 000 äänestäjää 1900-luvun alkupuolella.
  Myös vangit olivat pitkään ilman äänioikeutta. Ensimmäiset poistot näihin rajoituksiin tehtiin vasta 1917 ja tuolloinkin poistettiin vain verojen maksamatta jättäminen ja vaivaishoito. Kuitenkin jo parin vuoden kuluttua nämä lisättiin takaisin pykäliin.

  Suomen sisällissotaan johtaneet tapahtumat olivat todellisuudessa hyvin paljonkin sosialistien syytä.

  Venäjän maaliskuun ja marraskuun 1917 vallankumouksien kanssa samaan aikaan alkoi Suomessa pirstoutui myös valtiovalta. Tähän valtiovallan hajoamiseen vaikutti todella voimakkaasti useat tekijät kuten yhteisen järjestyksenpitovoiman puutuminen(mahdollisti radikaalien aseryhmien muodostumisen molemmille puolille), 1916 eduskuntavaalit voittaneiden sosialistien epäonnistuminen nk. Tokoin senaatissa ja näiden taustavoimien hajanaisuus ja suoranaiset riidat.

  Osa sosialisteista ja kommunisteista neuvotteli salaa Venäjän bolshevikkien kanssa ja myös Suomen sisällä pidettiin salaisia kokouksia ja kehoitettiin Suomen sosialisteja vallankumoukseen.
  Osa siis sosialistien riveistä oli mukana maanpetoksellisessa toiminnassa.

  Kiista nk. valtalaista aiheutti sen että Venäjän väliaikainen hallitus määräsi uudet vaalit ja sosialistit marssivat ulos Tokoin senaatista. Uusissa vaaleissa sosialistit saivatkin vähemmän paikkoja kuin edellisellä kerralla jolloin heillä oli enemmistö.

  Juuri tästä sosialistien ulosmarssista johtuen kaksi seuraavaa senaattia olivat porvari vetoisia nk. tynkäsenaatteja.
  Tämä oli omiaan kasvattamaan yhteiskunnan kahtiajakoa ja poliittista väkivaltaa. Sosialistien Tokoin senaatin jättämin vähensi heidän poliittista valtaansa ja yhä useampi heidän riveistään liittyi vallankumousta ajaneiden riveihin.

  Näiden senaattiin ja eduskuntaan liittyvien ongelmien lisäksi Suomessa oli myös elintarvike-ja työttömyyskriisi joka johti vakaviin levottomuuksiin. Nämä kärjistyivät erityisellä tavalla marraskuun yleislakon aikaan jolloin surmattiin molempien osapuolten edustajia, enimmäkseen kuitenkin suojeluskuntalaisia.

  Työväenliikkeelle ja sosialisteille oli marraskuun alkuun mennessä muodostunut kaksi eri toimintavaihtoehtoa: eduskuntatyö tai vallankumouksen aloittaminen. Oppositioon jääneet sosialistit esittivät valtiohoitajakunnan sijaan oman ME VAADIMME -ohjelmansa, jossa se vaati yhteiskunnallisia uudistuksia, suojeluskuntien lakkauttamista, aiemman valtalain läpiajamista ja lokakuun eduskuntavaalien tuloksen mitätöintiä.

  Siis demokraattisten vaalien mitätöimistä!??

  Tässä vaiheessa oli päivän selvää että ei sosialistiset piirit eivät hyväksyneet ehdotusta koska Suomen sisällä varmasti jo tiedettiin radikaalien sosialistien vallankumouksellisista aikeista.

  Suurlakon jälkeen saadut parannukset, kahdeksan tunnin työpäivä ja kunnallislait eivät riittäneet jo osalle pahasti radikalisoituneista sosialisteista vaan vuoden vaihteeseen mennessä sosialistien johto oli täysin menettänyt valtansa radikaaliryhmiin. Maltilliset sosialistit jotka saivat tukea muulta eduskunnalta jäivät siis tappiolle, väkivaltaa ja vallankumousta kannattaneiden puolelta.

  Marraskuun suurlakon aikana tapahtuneet surmat lopulta syöksivät Suomen alati kasvavaan väkivallan kierteeseen jossa molemmat osapuolet kostivat toiselle minkä kerkesivät!
  Vuoden vaihtuessa kaikille oli jo selvää että sisällisota alkaisi hetkenä minä hyvänsä.

  Mielestäni kaikki edellä kuvaamani kertoo karulla tavalla sen kuinka vaarallista on lähteä poliittisesta vaikuttamisesta väkivaltaiseen aseelliseen vaikuttamiseen. Joissakin tapauksissa esim . murrettaessa totaalista diktatuuria tämä voi olla hyväksyttävääkin mutta maassa jossa oli jo valtaa käyttävä eduskunta ja hallitus jossa oli 50/50 edustus, tuollainen ei voi olla hyväksyttävää!

  Itse näen siis että tuo Suomen sosialistien politiittisesta vaikuttamisesta ulos lähteminen ja suoranainen maanpetoksellinen toiminta johtivat juuri sisällissotaan. Niin kuin aikaisemmin jo totesin, nämä kaivatut muutokset parempaan, oltaisiin saatu ajan myötä poliittisen vaikuttamisen myötä ilman turhaa verenvuodatustakin. Näinhän tapahtui mm. muualla Skandinaviassa.

  P.s. Niille kommentoijille joiden tarkoituksena ei ole ollut muu kuin propagandan levittäminen, terveiseni ovat seuraavat:

  https://cdn-webimages.wimages.net/05197bba8da462699228c962d85038dab964e-wm.jpg?v=3

  https://www.youtube.com/watch?v=ZujuYiweht8

 21. Minä suosittelen laulujen sijaan lisää lukemista. Heikki Ylikankaan ”Murtuva säätyvalta” taustoittaa hyvin Suomen ”demokratiaa” tuolta 1800 luvulta alkaen. Kansan odotukset kohtelun (demokratian) paranemiseen äänestämällä osoittautuivat (silloinkin) liian suureksi. Erimielisyyttä oli, eikä vähiten kansan keskuudessa. Eduskunna hajoitti sillon Tsaari. Muistatko miten se tehtiin?

  Sekavaksihan se meni kun Tsaari kaatui. Siinä meni ”laillinen” järjestys ja ylin hallintovalta virkamiehineen armeijoineen sotilaineen kaikkineen. Tuskin se porukka erityisen ”punaista” oli. Hätäpäissään tilalle haettiin jo kuningasta kun spontaanisti alkoi syntyä kahta eri porukkaa järjestystä pitämään. Tynkäeduskunta lopulta päätti, että suojeluskunnat ovat Suomen virallinen järjestyksen valvoja. Se katkaiksi kamelin selän. Kapina alkoi. Kapinan kukisti Saksasta ”apuun pyydetyt” 20 000 jääkäriä aseineen. Se porukka olisi silloin Suomessa kukistanut mitä tahansa.

  Katoin että kirjoitin, rajoituksena vain ikä, po. rajoituksena ikä. Äänioikeuden rajoituksia on toki ollut. Niitä on poistettu pikkuhiljaa, viimeksi vissiin 1993. Rikoslakimme on muuten peräisin vuodelta 1889, Tsaarin ajoilta. Nykyisin eivät (kaikki) rikoksetkaan aiheuta äänioikeuden menetystä. Tietyntyyppiset talousrikokset ovat jo pelkkää meriittiä. Niillä pääsee, puhumattakaan äänestämisestä, jopa ministeriksi.

  • Tuo kappale sopii hyvin tähän teemaan, lukenut olen sen voit myös uskoa.

   Yksi ainut kirja ei vielä kesää tee. Asiaa täytyy tutkia monesta lähteestä ennen kuin voi muodostaa kovinkaan kummoista kokonaiskuvaa.

   Kommunistien propaganda tuotokset jätin kyllä väliin, ne eivät ole minkään arvoisia.

   Suomen demokratiassa tapahtui suuri muutos 1800-luvulta 1900-luvun alkupuolelle tultaessa. Sitä ei kukaan voi kiistää.

   Homma lähti menemään vituiksi siinä vaiheessa kun Suomen sosialistit kirjoittivat uusiksi sanan ”demokratia”.
   He olivat niitä jotka jättivät demokratian ja rupesivat bolshevikkien vallankumoustalkoisiin!
   Itse asiassa tilanne muistuttaa hieman meidän nykyaikaa, katsos suvaitsevaisto ajattelee aivan samalla tavalla nykyään kuin sata vuotta sitten demarit.

   ”Vain meidän mielipide on oikea ja kaikki muut pitäisi kieltää rangaistuksen uhalla”

   On sinänsä typerän tuntuista että sossut jotka olivat huutamassa työväen oikeuksien puolesta, olivat kuitenkin itsevalmiita ryöstämään omistavan luokan omaisuuden itselleen muuttuen samalla alistetusta uudeksi alistajaksi aivan kuten kävin Neukkulassa! Tällä tarkoitan tuota sossujen radikaalisiipeä joka puuhasteli vallankumousta.

   Voikin kysyä aiheellisesti, kumpi oli lopulta moraalittomampi tahi pahempi?

   En kutsuisi muuten ulkoa tuettua vallankumousta kapinaksi!

   Mielestäni oli hyvä Suomelle että valkoiset voittivat. Kauhulla ajattelen mitä olisi seurannut jos Suomesta olisi tullut lopulta Neukkulan osavaltio.

   Kaikki raakuudet ja ihmisarvon lokaan polkeminen sodan lopulla ja jälkeen olivat tietenkin helvetin väärin!
   Mutta menepä se sanomaan niille tuhansille voitoikkaille armeijoille maailmamme historiassa jotka ovat kerta toisensa jälkeen toistaneet saman mielipuolisen virheen.

   Ihmiskunta ei koskaan opi.

   • Ei demokratiaa uudelleen kirjoitettu. Sitä yritettiin uudella valtiosäännöllä. Se ei vaan kaikille kelvannut. Oli sanoja ilman tekoja. Kuten nykyisinkin. Mikä se suuri muutos silloin mahtoi olla?

    Ihmisarvoa mitattiin sitä ennen varallisuudella ja säätyasennolla. Muut oli poljettu lokaan. Uusi valtiosääntö ei tuonut siihen juuri parannusta, lupauksista huolimatta. Kukapa nyt asemastaan hevillä luopuisi, jos sillä saa etua toisiin nähden. Ilmainen palveluskunta on aina poikaa.

    Kuka ryösti ja ketä ja millä tavalla, olisi pitkän tutkimuksen paikka. Kommentit eivät riitä kertomaan. ”Täällä Pohjan Tähden Alla” kun lukee tai katsoo, antaa vähän viitteitä. Härskimpiä tapauksia ei sekään kerro.

    Valkoiset voittivat? No jaa. Kyllä kapinan voittivat nuo saksalaiset jääkärit. Mielestäni ulkoa tuettua sanan varsinaisessa merkityksessä.

    Jaa että neukkulan osavaltio olisi tullut. Tuohan on se grammari. Noinkohan olisi käynyt? Olihan Suomessa muitakin mielipiteitä. Olen itsekin mietiskellyt, mahtaako olla faktaa tueksi? Jos kumminkin olisi vain äänestetty eduskunnassa. Olisiko osavaltio saanut kannatusta? Tuskin enää saisi EU-osavaltiokaan, mutta se on toinen juttu.

    • Kyllä uudelleen yritettiin kirjoittaa!

     Hehän vaativat demokraattisen äänestystuloksen mitätöimistä!

     Mitä tuo on ellei demokratian uudelleenmäärittelyä!?

     Lisäksi heillä oli oma ”me vaadimme” listansa joka ei käytännössä ollut mitään muuta kuin istuvan senaatin uhkailua, koska tuossa vaiheessa jo tiedettiin mitä sossu-ytimessä puuhasteltiin.

     ”onko faktaa tueksi”

     Kuulepa, siinä vaiheessa kun Suomi olisi ollut kommarivaltio ei kukaan olisi enää edes muistanut mitä tarkoittaa sana demokratia!!

     Vai luuletko että Venäjällä 1917 loppuvuodesta ja seuraavina lahtausvuosina paljon äänestyksiä pidettiin kun miljoonia pistettiin hengiltä.

     Suomessa oleville Venäjän punaisille sotilaille oli annettu käsky puhdistaa Suomi valkoisista. No onneksi kovin vähän uskalsivat taisteluihin osallistua. Saksalle iso kiitos siitä.

     Jääkärit eivät voittaneet kapinaa vaan palauttivat järjestyksen voittamalla KAPINOITSIJAT.

     • Minua kun eivät nuo grammarit juuri kiinnosta, enemmän yksittäiset tapahtumat. Avoin tutkimus olisi paikallaan, jos kantti kestää. Perinteet ovat vieläkin vahvoja, elävät kertomuksissa. Olen kuullut niitä itsekin, mutta eivät saaneet päätä pyörälle, suojeluskuntavääpelin pojanpoikaa. Vanhempana miettii asioita kantilta ja toiselta. Sitä sanotaan ajattelemiseksi.

     • Yksittäisiä tapahtumiahan tässä olen jo esiin tuonutkin.

      Kuten tämä ”demokraattien” demokratian uudelleen muotoilu heille sopivaan muottiin.

      Eikös muuten muistuta aika lailla tapaus Trumpia jossa demarit vaativat pressa äänestyksen mitätöintiä!

      :DD!!

      Tuota ajattelemista olen harrastanut lapsosesta asti, ei tarvinnut ensin tulla ”vanhaksi”.

      Joskus jopa niin paljon että jouduin koulussa vaikeuksiin kiistäessäni opettajien valheellisia väittämiä. Palkaksi tästä oikeassa olemisesta tietenkin jälkiistuntoa ja helvetin rohkaiseva puhelu kotiin.

    • Tästä keskustelusta on minulle käynyt selväksi ainakin se, että mikään ei muutu ellemme kykene muuttamaan ajattelutapaamme.
     Tarkoitan että niin kauan kuin hahmotamme ”järjestyksen” voivan olla olemassa vain klassisen hierarkia-mallin kautta, tämä sama paska jossa joku muu kuin me itse edustaa meitä suurimman osan aikaa, jatkuu: Edustuksellinen demokratiakin on hierarkia-malli, joka tukee keskushallinon tarvetta.

   • ’…Mielestäni oli hyvä Suomelle että valkoiset voittivat. Kauhulla ajattelen mitä olisi seurannut jos Suomesta olisi tullut lopulta Neukkulan osavaltio.’

    Niin minäkin … olisimme menneet sionisti-kommunistien halpaan eli jääneet heidän diktatuurinsa vangeiksi. Hehän olivat kommunisteja vain siksi että pääsivät alistamaan ja ryöstämään kansaa … aivan kuten nyt NWO-kommunismissakin sama mafia pyrkii samaan kuin NL:ssa. Se olisi sittenkin ollut huonompi vaihtoehto kahdesta huonosta
    Pitää muistaa että venäläisillä ei ollut päätösvaltaa NL:ssa

    • Nyt olemme EU:n osavaltio, kun vuonna 1918 ei tsaarin jälkeen saatukaan saksalaista kunigasta, eikä A. Hitlerinkään tuhatvuotinen valtakunta onnistunut. 🙂

     Eli se siitä suomalaisen porvariston ja oikeiston isänmaallisuudesta.
     Valitettavasti olet porvarillisen propagandan ja aivopesun uhri Truth_hunter.

     • Voi näyttää sinusta siltä mutta et pysty sitä perustelemaan. En ole kenenkään uhri, vain totuutta etsivän tiedon jonka hyväksyn alistajakseni.
      Arvelen että ehkä meistä kahdesta olet itse se joka on ideologian vanki.

     • Meillä kaikilla varmaan on sama hyvinvoinnin tavoite. Yksi uskoo yhteen, toinen uskoo toiseen…Sen pituinen se…

 22. Minulla jotenkin pistää aina silmään sanonnat, ajan myötä, tulevaisuudessa jnejne. Sitähän se on, politiikka. Tulevaisuudessa parempaa. Milloin mahtaa tulla? Mitä sanoo politikko leipäjonossa seisovalle (asunnottomalle) kansalaiselle? Kauanko pitää vielä odottaa?

 23. Olen miettinyt, olisiko noilta ajoilta peräisin vahva perinne Suomen politiikasssa että, istuva hallitus kokee suomalaiset aina suurimmaksi uhkakseen, joita täytyy rangaista jatkuvasti. Kuka ja mikä tahansa muu on aina parempi.

 24. ”Putinin Venäjä jos joku on malliesimerkki tuollaisesta orwellimaisesta fasistisesta”

  Putinin Venäjä on varmaan mainettaan parempi. Putinin suosio on yhä korkea kansan keskuudessa. Sitäpaitsi täällähän keskustellaan Suomen asioita.

  Suomi oli/ on siirtomaa. Siirtomaille on tyypillistä ajautua sisällissotaan noin 100 vuoden kuluessa siitä kun niiden itsenäistyminen alkaa. Vrt. Afrikan siirtomaat.

  Suomessa elää ja voi yhä edelleen paksusti monia siirtomaaherran ominaisuuksia: epätasa-arvo, herran pelko, virkavallan suuri määrä ja tehottomuus sekä virkamiesten kaikkivoipaisuus. Heitä ei juuri potkuilla palkita tai muutenkaan tuomita. ( kts Talvivaara doku)
  Myös yhä ruotsin asema on erittäin vahva ja Yle:ssä pieni kielivähemmistö pyörittää lähes kaikkia ohjelmia haukaten ehkä jo 15 prosenttia Ylen budjetista.
  Mielenkiintoinen on tämäkin katsaus:
  http://www.lintukoto.net/agora/kirjoitus.php?id=319

 25. ”Olen miettinyt, olisiko noilta ajoilta peräisin vahva perinne Suomen politiikasssa että, istuva hallitus kokee suomalaiset aina ”

  Suomessa valtaa pitävät suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset. Heille länsisuuntauminen on normi. Voidaan kuitenkin arvuutella, että onko tämä lännettäminen juuri se Suomen kansan suuri epäonni ja perikato!! Siirtomaa-aika rotuoppeineen, jääkäriliike, nojautuminen Ruotsiin ennen talvisotaa, ja nyt mennään taas – kohti Natoa. Ensin on koettu jo muutama euro-kriisi, Kreikan tukipaketit ja kansainvaellukset. Tästä puuttuu enää sota. Ja senhän nämä valopäät näyttävät hankkivan. On kuin Erkoista tyhmin olisi ulkoministerinä. Soini on vaarallisen epäpätevä ulkoministeriksi. Ja Jussi Niinistöstä ei edes ole varmaa onko hän henkisesti riittävän terve ministeriksi.

  • Jos siellä ameriikan rukousaamiaisilla saa viisautta, kun sinne pääsee. Satuin kuuntelemaan radiosta pätkän erään suomalaisen virkamiehen (tai oliko politikko) puhetta noilta rukousaamiaisilta. Hän kehui niiden olleen hyvät kinkerit. Oli tavannut kolleegoitaan ympäri eurooppaa ja päässyt keskustelemaan heidän kansssaan ”suoraan” monista euroopan asioista. Niinpä. Mietin, että eikö täällä euroopassa enää voi keskustella ”suoraan”. Sinne asti pitää mennä.

   Diabolikille vielä. Noita grammareita elää sen verran paljon, että niiden alasampuminen yhden artikkelin puitteissa on mahdotonta, vaikka jätettäisiin Venäjät ja neukut rauhaan. Yksi puhkisoitettu on tuo Venäjän punaiset sotilaat Suomessa. Mahtoivatko muuttua hetkessä kaikki Tsaarin virkamiehet armeija ja miliisit ”punaisiksi”. Tuskinpa. Johdon kaatuessa olivat sekaisin. Luovuttivat aseensa enimmäkseen vapaaehtoisesti. Heidän aseistariisuminen oli tuon ajan yksi tavoite. Sillä jopa hoopotettiin ”valkoisia”. Vietiin taisteluun ”venäläisiä” vastaan, mutta kun sieltä vastapuolelta kuului suomalaista kiroilua, pojat pakkasivat reppunsa ja lähtivät kotiin. Sanoivat, että ei ole tultu suomalaisia ampumaan. Yksittäisillä tapahtumilla tarkoitan tällaisia.

   Ja ne demokratian ensiaskeleet eivät olleet kummoisia. Eduskuntaa äänestettiin ja hajoitettiin melkein vuosittain. Kansa äänesti väärin. Tulos ei kelvannut. Suurempaa Suomeakin tehtiin oikein asevoimin. Taisi jäädä sinne rajan taakse ikäviä muistoja. Vieläkään ei taideta tietää paljonko tuosta hankkeesta tiesi eduskunta. Toisinajattelijoiden vaino jatkui 1918 jälkeen parikymmentä vuotta 1940 saakka. 1945 vaaleista alkaen Suomi siirtyi vähän parempaan monipuolue systeemiin, vaikka vastustusta oli ja hallituksia useita. Arvatkaapa ketkä vastustivat eniten sosiaalisia ”uudistuksia”? Puolueiden nimet ja naamat ovat vaihtuneet, mutta laulut samoja.

   Viime vuosisadan alun henki näyttää palanneen taas hallituksen ”uudistuksissa”. Väärinajattelijoita haetaan ja ”vihapuhetta” tukahdutetaan. Ihmisä luokitellaan varallisuuden ja aseman mukaan. Ei se henki ole Suomesta minnekään kadonnut. Kannattaisi varmaan pysähtyä hetkeksi miettimään, mikä on Suomen ja suomalaisten etu, jos on meininki niitä ajaa. Toiset kyllä ajavat omat etunsa. Ei meidän niin kovasti tarvitse, ainakaan rinta rottingilla.

   Linkissä kiinnostuneille eduskunnan historiaaa, vaikkakin siliteltynä.
   https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/historia/Sivut/default.aspx

   • Sisällissodan aika Suomessa oli tietysti pirun sekavaa ja rauhatonta aikaa, liittyihän Suomen itsenäisyyden ensiaskeleet myös suurempaan koonaiskuvaan nimittäin maailmansotaan.

    Ja on aivan totta että useissa tapauksissa molempien puolella taisteli yksilöitä joille ei todellakaan ollut täysin selvää ketä ja mitä vastaan todellisuudessa taisteltiin.

    Tästä huolimatta en kutsuisi hyvin dokumentoituja historiallisia tosiasioita ”grammereiksi” joita toistellaan legendan tavoin.

    Venäjä oli lähettämässä lisää sotilaita Suomeen käskynään eliminoida Suomen valkoiset.
    Saksa lähetti virallisen nootin bolshevikkihallinnolle käskien heidän lopettaa joukkojen lähettämisen Suomeen.

    Joukot olivat jo matkalla Suomeen kunnes Lenin taipui 1.4 kieltämään joukkojen saapumisen Suomeen.
    Myös Bolshevikkien valtaamalla Venäjällä tapahtuneet lahtaamiset eivät ole mitään grammareita vaan historiallisia tosiasioita jotka myönnetään jopa nyky-Venäjällä!

    Suomen lähialueilla käydyt heimosodat olivat aseellisia selkkaksia joissa valtio ei ollut virallinen osapuoli. Monillakaan näistä vapaaehtoisista ei olut mitään suur-Suomi aatetta vaan enemmänkin heitä uhdisti antibolshevikkinen asenne ja puhdas seikkailunhalu.

    Nämä ”pikkusotaretket” päättyivät Tarton rauhaan ja näistä ei lähinnä enää meteliä pidä kuin kommunistit jotka paisuttelevat ja vääristelevät näitäkin tapahtumia tapansa mukaan.

    On totta että nykyaikana on vahvistumassa tuo ”luokkayhteiskunnan henki” ja asetelma rikkaat vastaan tavallinen kansa on jälleen voimistumassa.

    En näe tällä kuitenkaan suurta yhtäläisyyttä maailman kanssa jossa sata vuotta sitten käytiin tuo sisällisota.

    Tänä päivänähän ollaan menossa tuota suurta globaalia suunnitelmaa kohti jota vielä satavuotta sitten ei oikeastaan edes ollut olemassa. Tarkoitan tietenkin tätä suurta NWO-projektia jossa koko maailman väestö halutaan sulauttaa saman poliittisen, uskonnollisen, materialistisen ja tieteellisen ajattelun alle.

    Päivän selvää on että tämä suunnitelma ei palvele Suomalaisten kuin muidenkaan kansallisvaltioiden etua vaan ainoastaan tätä suunnitelmaa eteenpäin ajavaa eliittiä.

   • 5-

    ”Suomessa valtaa pitävät suomenruotsalaiset ja ruotsalaiset.”

    Väite on täysin tolkuton, eikä sitä perustellakaan mitenkään.

    ”Heille länsisuuntauminen on normi.”

    Länsisuuntautuminen on normi Suomen kansalle. Suomi on liitetty ja liittynyt länteen vahvoin sitein. Suomalaiset myös haluavat pysyä lännessä, koska ihmisyksilön elämä lännessä on paljon parempaa kuin idässä. Venäjään on vaikuttanut suuresti satoja vuosia kestänyt mongolien valta, joka alisti ihmiset ja teki heistä pelokkaita alamaisia. Ajoittain Venäjä on yrittänyt pyristellä irti perinnöstään ja länsimaistua, mutta yritykset ovat tyrehtyneet. Pietari Suuri oli innokas länsimaistaja.

    ”Voidaan kuitenkin arvuutella, että onko tämä lännettäminen juuri se Suomen kansan suuri epäonni ja perikato!!”

    Suomea ei tarvitse lännettää, Suomi on osa länttä!

    ”Siirtomaa-aika rotuoppeineen, jääkäriliike, nojautuminen Ruotsiin ennen talvisotaa, ja nyt mennään taas – kohti Natoa.”

    Suomi ei ole ollut koskaan Ruotsin siirtomaa. Pohjanlahden itäpuoliset osat olivat kiinteämmin kiinni valtakunnassa kuin esimerkiksi Tanskalta vallatut Etelä-Ruotsin maakunnat. Jääkäriliike tähtäsi Venäjästä irtautumiseen, eikö olisi saanut? Ennen talvisodan syttymistä yritettiin hakea turvaa jostakin, mutta jäätiin yksin. Natoon olisi pitänyt liittyä silloin, kun se oli mahdollista. Nyt se ei enää onnistu.

    ”Ensin on koettu jo muutama euro-kriisi, Kreikan tukipaketit ja kansainvaellukset. Tästä puuttuu enää sota. Ja senhän nämä valopäät näyttävät hankkivan. On kuin Erkoista tyhmin olisi ulkoministerinä. Soini on vaarallisen epäpätevä ulkoministeriksi. Ja Jussi Niinistöstä ei edes ole varmaa onko hän henkisesti riittävän terve ministeriksi.”

    Suomi ei sotaa sytytä. Mutta Suomi voi joutua siihen osallistumaan. Tämä on parasta tiedostaa ja valmistautua siihen. Se on myös paras keino ehkäistä sodan syttyminen.

  • Kyllä löytyy, mies on ”väläytellyt” historian osaamistaan siihen malliin että sopii todeta hänellä olevan huonot tiedot sotahistoriasta!

   Hän on mm. sanonut että Suomalaiset kohtelivat sotavankejaan yhtä huonosti kuin Japanilaioset ja Saksalaiset!??

   Tuota väitettä voi kuvata vain yhdellä sanalla:

   MIELENVIKAINEN.

   Hänellä tuntuu olevan tarve nostattaa kohuja sopivasti uuden kirjan myyntiä edistääkseen. No ei tässä mitään uutta ole, vanha kirjailijoiden myynninedistämis kikka.

    • Nuo Ylikankaan ”ylipaisuneet” väitteet eivät edusta totuutta vaan toimivat lähinnä kirjamyynnin edistäjinä.

     Vain täysin 2. maailmansodan Aasian tapahtumista tietämätön voi väittää tuollaista paskaa kuten Ylikangas väitti rinnastaessaan Suomen sotilaat Japanin ja Saksan sotilaiden edesottamuksiin.

     • Vain täysin 2. maailmansodan Aasian tapahtumista tietämätön voi väittää tuollaista paskaa kuten Ylikangas väitti rinnastaessaan Suomen sotilaat Japanin ja Saksan sotilaiden edesottamuksiin.

    • Tuo Ylikankaan mainitsemani väite ei edusta totuutta vaan tahallista liioittelua jolle ei myöskään löydy kunnollisia perusteita!

   • Näissä ns akselivalloissa sotavankien kohtelu oli hyvin samankaltaista, paitsi meillä täälä Suomessa sillä oli jo pitkät perinteet v. 1918 ja likimain sama porukka hoiteli niin kapinan kuin jatkosodankin ajan vankileirejä / keskitysleirejä, olipa niissä sitten neuvostovankeja tai suomalaisia kommunmisteja.
    67000 neuvostosotavangista kuoli vähintäänkin 22000 nälkään, tauteihin tai tapettiin. Japanissa sotavankien kuolleisuus oli samaa luokkaa, mutta japanilaiset ovat puolustautuneet sillä, että vangit kyllä saivat samanverran ruokaa kuin japanilaiset vanginvartijat, mutta länsimaalainen ei elä sillä ravintomäärällä.
    Uutinen IS:stä:

    ” Karmiva paljastus suomalaisten sotavangeille syöttämästä makkarasta

    Venäläiset sotavangit rakensivat talvella 1941–42 päärataverkon junaosuutta Orivesi-Jämsä. Työtä tehtiin ns. sotavankimakkaran ja -juuston voimalla.
    Valtion Rautateiden juhlavuotta varjostaa ”VR:n Kwai-joen silta”.

    Päärataverkon osuus Orivesi–Jämsä on 60 kilometriä pitkä. Sen rakentamisen aloittivat venäläiset sotavangit talvella 1941–42.

    Tuhannesta vangista menehtyi 335 eli yksi 200:aa ratametriä kohden.
    Kuolleisuus oli samaa luokkaa kuin Japanin sotavankileireillä. Japani käytti vankeja mm. Kwai-joen sillan rakentamiseen.

    Luvut löytyvät filosofian tohtori Tenho Pimiän tutkimuksesta Sotavankileiri n:o 23 (Helsinki-kirjat).

    Orivesi–Jämsä-osuuden tilasi VR. Kolmanneksen kuluista maksoi sotaministeri Rudolf Waldenin Yhtyneet Paperitehtaat.

    Osuus valmistui vasta 1950-luvun alussa. Sotavangit tekivät maansiirtotöitä kangilla ja lapioilla.

    Vankeja kuoli aliravitsemukseen ja tauteihin

    Vangit kuolivat aliravitsemukseen ja suolistoperäisiin tauteihin.

    Työtä tehtiin ns. sotavankijuuston ja sotavankimakkaran voimalla. Juuston valmisti Valio sulattamalla emmentalin kuoria.

    Makkara oli neljästä sodanaikaisesta makkaralaadusta heikkolaatuisin.

    Muut olivat leikkelemakkara, halpamakkara ja ryynimakkara.

    Sotavankimakkaran luujauho repi suolistoja, ja aivo-osat altistivat Creutzfeld-Jakobin taudille.

    Kotijoukkojen esikunnan sotavankimakkaran teko-ohje
    Teurastuksessa hylätyt osat, kuten veri, maksa, perna, pötsi, kivekset.
    Lisäohje 1942 kielsi:
    – Perna, kohtu, juoksutusmaha, sukupuolielimet, luujauho.
    Sallittiin yhä:
    – Päälihat, sorkkalihat, pötsit, keuhkot, utareet, satakerrat, suolenpätkät, punaiset verisolut.
    Käytännössä myös:
    – Luurouhe, keskoset, emättimet, mädäntynyt liha, likaiset suolet, silakanpäät, multaiset lantunkuoret, pilaantuneet kaalinlehdet, perunankuoret. ”

    Eli ei tarvii matkustaa Thaimaaseen saakka päästäkseen Kwai-joen sillan tunnelmiin, riittää kun ajaa täällä koto-Suomessa Orivesi-Jämsä ratapätkän.

    PS Tuo jämsä se vasta tuntuu olevan koko maailman persläpi. 🙂

    • Ei tuossa ole mitään ihmeellistä että vankeja kuoli nälän ja aliravitsemuksen aiheuttamiin seuraamuksiin.

     Näin tapahtui kaikkialla koska elintarvikkeista oli suuri pula sotaa käyvän armeijan suuresta tarpeesta johtuen.

     Juuri tästä samasta syystä johtuen myös Saksan keskitysleireillä kuoli niin helvetisti porukkaa!

     Vai meinaatko että olisi pitänyt vangeille olla 3 lämmintä à la carte annosta päivässä.

     Voit olla varma siitä että sotavankien kohtelu oli Suomessa pääsääntöisesti taatusti reilumpaa kuin Neukkulassa.

     Japanin sotavankien ja myös siviilien kohtelu oli niin raakaa että sille ei vedä mikään muu maa vertoja!

     • ”Voit olla varma siitä että sotavankien kohtelu oli Suomessa pääsääntöisesti taatusti reilumpaa kuin Neukkulassa.”

      Miten siitä voi olla varma? Koska me suomalaiset nyt vaan olemme kaikkia muita parempia, moraalisempia, reilumpia ja oikeudenmukaisempia niin yksilöinä kuin kansakuntanakin, kerrassaan kykenemättömiä pahaan?

     • Riikka, Suomi on yksi niitä harvoja maita joissa sotavankien oloja parannettiin sodan loppua kohti tultaessa.

      Vuoden -42 ja -43 aikana heidän oloja parannettiin mm. lisäämällä ruoka-annoksen kokoa ja antamalla paremmat vaatteet. Myös muita parannuksia tehtiin.

      Monet vangit saivat myös työskennellä maatiloilla joiden perheiden keskellä usein kohdeltiin kuin perheenjäseninä.

      Sodan jälkeen reilusti yli 200 Suomalaista tuomittiin korkeimmassa oikeudessa vankisurmista ym.

      Kerroppa Riikka minulle, löydätkö yhdenkin sotaan osallistuneen valtion jossa näin olisi tehty?

      Esim. Saksassa ja Japanissa homma meni karmeaksi sodan lopulla. Saksassa suuret määrät vankeja mätäni kirjaimellisesti omiin paskoihinsa ja ruoka oli niin vähissä että sillä ei eläisi edes lapsi.

      Japanissa taas oli tarkoitus viedä vankeja vuoristoon lahdattavaksi. Atomipommin pudotus ja sitä seurannut Japanin antautuminen kirjaimellisesti pelasti vangit kuolemalta!

      Japani oli kaikista raain maa mitä tulee vankien ja siviilien terroriin.

      Japanilaisten julmuuksiin voit tutustua mm. täällä:

      http://historianet.fi/sota/toinen-maailmansota/japanin-pahimmat-sotarikokset

      Ymmärrät varmasti tuon luettua itsekin miksi tuon Ylikankaan väite Suomalaisista ja Japanilaisista yhtä julmina, on niin perseestä vedetty!!

     • Eipäs unohdeta japanilaisten yksikkö 731:stä.

      ”Yksikkö 731:n päämaja koostui 150 rakennuksen muodostamasta suuresta rakennuskompleksista. Jo miltei heti perustamisensa jälkeen Yksikkö 731 aloitti ihmiskokeisiin tähtäävän erikoisoperaation, joka sai koodinimen ”Maruta”. Nimi oli japania ja merkitsi tukkia, koska japanilaisten viranomaisten antaman peitetarinan mukaan Yksikkö 731:n päämaja olisi ollut puunhakkaamo. Toisen Kiinan–Japanin sodan aikoihin Yksikkö 731 esiintyi vedenpuhdistusyksikkönä, vaikka todellisuudessa jo silloin sen suorittamiin kokeisiin oli kuollut kymmeniätuhansia kiinalaisia siviilejä.

      Yksikkö 731 muistetaan lukuisista ihmiskokeistaan. Biologisten aseiden kehittämistä varten suoritetuista kokeista kenties tunnetuin oli isorokon ja koleran kaltaisten vaarallisten sairauksien ruiskuttaminen ihmisiin rokotuspiikkien kautta. Ihmiskehoa tutkivissa kokeissa eläviltä uhreilta saatettiin amputoida raajoja, poistaa sisäelimiä tai ruiskuttaa verenkiertoon merivettä ja eläinten verta. Uhreja käytettiin myös erilaisten aseiden, kuten käsikranaattien, liekinheitinten ja taistelukaasujen elävinä maalitauluina. Ihmisiä saatettiin myös sulkea painekammioihin tai palelluttaa kuoliaaksi. Yksikkö 731 myös tappoi kokonaisten kiinalaiskylien väestöjä levittämällä vaarallisia sairauksia ympäristöön lentokoneiden avulla. Kokeiden uhrit olivat useimmiten kiinalaisia siviilihenkilöitä, joita japanilaiset olivat vanginneet ja kuljettaneet Yksikkö 731:n tutkimuslaitoksiin. Kokeissa kuolleiden joukkoon kuului kaikenikäisiä miehiä ja naisia.”

      https://fi.wikipedia.org/wiki/Yksikk%C3%B6_731

     • Olin tietoinen tuosta.

      Lähestymistapoja on useita. Japani — ja myös Kiina — olivat tuolloin jo tutustuneet teollistumiseen, jolla voi olettaa olleen vaikutusta heidän ajatteluunsa. Länsimainen lääketiede kiinnosti myös. Voidaan siten ajatella, että lääketietyeellistä tutkimusta lähestyttiin tehokkuus-ajattelun kautta.

      Moraalis-filosefisesta tulokulmasta sotavangit olivat ”rikkoneet taivaan lakia” so. esivaltaa vastaan.

      Kiinalaiset ja japanilaiset (ynnä korealaiset) ovat olleet alueellisia vihollisia kaikkien uskoessa oman kulttuurinsa ylivoimaisuuteen.

      Tässä kannattaa muistaa myös se, että Suomessa on aina ollut pieni väestö joten suhtautumisemme ihmiselämään on erilainen kuin kulttuureissa joissa ihmisiä on paljon. Muutama miljoona kuollutta ei tunnu miljjardiväestössä isolle menetykselle.

      Raakuuksia ei tietenkään voi noilla puolustella mutta hahmottaminen helpottuu.

 26. Hitto, multa on mennyt näin mielenkiintoinen Tuomas Paasirovan kirjoitus ja tämä keskusteluketju aivan ohi.
  En ilmeisesti vieläkään osaa surffailla täällä vastavalkean sivuilla. 🙂

  Tämä keskusteluketju on ollut todella paljastava. Nämä täällä vastavalkeassa nwota ja globalismia vastustaneet paljastuvatkin aivan perinteisiksi v. 1918 lahtareita puolustaviksi luonnevikaisiksi porvareiksi. Aivan samoin jenkki-imperialismin nwolaiset takuumiehet Hopalong ja hänen sivupersoonansa Da Trutherzzz ovat pesunkestäviä lahtareita.
  Tavallaan Hopalongin ja hänen sivupersoonansa toiminta on tältä osin johdonmukaisempaa ja loogisempaa, v. 1918 kapina, luokkasota voidaan myös nähdä jonkinlaisena nwolaisuuden esinäytöksenä Suomessa. Suomalainen porvaristo ja tilanherrat kävivät kansainvälisine liittolaisineen, ruotsalaiset, saksalaiset ja ”valkovenäläisten” kanssa teurastamaan omaa kansaansa.
  Ei lahtariporvariston ensisijainen tarkoitus ollut itsenäinen Suomi, vaan oman asemansa ja valtansa turvaaminen, kunm tsaari oli tapettu, yritettiin Saksasta hakea kuninkaaksi ”Väinö I” 😀
  Siitä ei tullut mitään, eikä päästy takaisin Ruotsin vallan alle, sensijaan saimme ”ontuvan” itsenäisyyden ja tämän itsenäisyyden tunnukseksemme Murha-Kustaa Mannerheimin kotikaupungin eli Pietarin keisarillisen pursiseuran lipun.

  • En yleensä kommentoi henkilökohtauksia solvauksia, koska ne paljastavat enemmän solvausten esittäjästä kuin niiden kohteesta. Mutta nyt teen poikkeuksen.

   M. Harhama on väittänyt joskus olevansa marxilainen. Siinä hän valehtelee. Vaihtoehtoisesti hän ymmärtää marxilaisuudesta yhtä paljon kuin sika hopealusikasta.

   Harhama on suuri Trumpin ihailija. Harhama ei tajua, että Trumpin oikeistopopulistista lööperiä ei voi mitenkään yhdistää marxilaisuuteen. Jos Trumpin puheista jokin punainen linja löytyy, se on, että verot alas rikkailta ja ”laittomat” siirtolaiset ulos maasta. Tietenkään Trump ei kerro, että hänen omisssa yrityksissään työskentelee paljon oleskeluluvattomia työntekijöitä.

   Marxilainen ei voi olla rasisti. Harhama on, se on tullut esiin hänen monissa kirjoituksissaan. – Aikaisempi mulattipresidentti jätti toteuttamatta Jemenissä suunnitellun sotilaallisen iskun al-Quaidan epäiltyyn tukikohtaan. Nykyinen presidentti, valkoinen upporikas liikemies toteutti sen. Iskussa kuoli useita siviilejä, myös lapsia. Mutta olihan isku Trumpin määräämä, joten sen täytyy olla harhamalaisen käsityksen mukaan oikein.

   Mutta voihan olla, että Harhamaan vetoaakin Trumpin kiistämätön karisma, ja Harhamasta on samantekevää, mitä Trump suustaan sylkee. Sellaisia ihmisiä nimittäin on, jotka haluavat jonkun auktoriteetin, joka kertoo heille, mitä ajatella. Harhama olisi epäilemättä ollut Hitlerin uskollinen puolustaja aikoinaan. Hitlerhän uskalsi pistää kampoihin mädälle lännelle.

   Nykyisessä tilanteessa on yhtymäkohtia Euroopan 1930-lukuun. Silloinkin lännessä ”hyödylliset idiootit” tulivat tulivat sekä Hitleriä että Stalinia, enemmän kuitenkin viimeksimainittua. Nämä ”idiootit” olivat yleensä korkeasti oppineita ja sivistyneitä tiedemiehiä ja taiteilijoita. He eivät ymmärtäneet, että he tukivat diktatuureja, jotka valmistelivat sotaa ja tappoivat omia kansalaisiaan suurin joukoin.

   Nykypäivänä ei ole siinä määrin ruskeata ja punaista fasismia kuin 1930-luvulla. Nyt nämä fasismin lajit ovat sulautuneet yhteen. Niiden yhteinen päämäärä on länsimaisen demokratian hävittäminen ja sen korvaaminen putinismilla tai jollakin muulla autoritäärisen hallinnon muodolla.

   Nykypäivän fasismin tärkeä hyökkäyskohde on vapaa media. Vapaan median uskottavuus pyritään kaikin puolin tekemään kyseenalaiseksi. Keinona käytetään vaikkapa halventavia nimityksiä, esimerkiksi ”totuusmedia”. Koska fasistilla on mielestään totuus hallinnassaan, siitä seuraa, että kaikki hänen kannastaan poikkeavat näkökannat ja jopa uutisetkin ovat valetta. Siksi niiden julkaiseminen pitäisi estää tai ainakin tehdä vaikeaksi.

   Ulkopolitiikassa fasistien toiminta voi olla hyvin vaarallista. Venäjä pyrkii jatkuvasti heikentämään EU:n yhtenäisyyttä, ja tähän se saa aulista apua lännen fasisteilta. Venäjän päämääränä on vaikutusvaltansa laajentaminen Euroopassa, ja se tapahtuu tilaisuuden tullen myös sotilaallisin keinoin. Tässäkin asiassa olisi viisainta tutkia, mitä tapahtui Euroopassa 1930-luvulla. Nykypäivän Venäjä soveltaa natsi-Saksan menetelmiä.

   • Täällä keskustellaan tällä kertaa Suomen vaietusta historiasta Hopalong, joten jätä Trump ja Putin tämän keskustelun ulkopuolelle. 😀
    Ja mitä tekemistä minun persoonani marxilaisuudella tahi marsilaisuudella on minkään kanssa?
    Hopalong olet paskaa jauhava huuhaa fasisti. 😀

    PS Miten termi mulatti edustaa rasismia?

    • ”Aivan samoin jenkki-imperialismin nwolaiset takuumiehet Hopalong ja hänen sivupersoonansa Da Trutherzzz ovat pesunkestäviä lahtareita.”

     ”Täällä keskustellaan tällä kertaa Suomen vaietusta historiasta Hopalong, joten jätä Trump ja Putin tämän keskustelun ulkopuolelle.”

     En tiennytkään olevani niin merkittävä ihminen, että minulla on paikka Suomen vaietussa historiassa. Hyvä kun kerroit!

     • Kaiken muun lisäksi Hopalong kärsii vielä suuruudenhulluudesta, mutta se lienee lahtareille aivan tyypillistä. 😀

     • Sinähän olet tähdentänyt, että täällä keskustellaan Suomen vaietusta historiasta. Kuitenkin pidät minun vaatimatonta persoonaani jatkuvasti esillä. Totta kai tästä täytyy vetää sellainen johtopäätös, että mielestäsi minä kuulun Suomen vaiettuun historiaan.

    • Se edustaa sillä tavalla, että ällästä on jäänyt t:n viiva pois, ja tupla t:n edestä ännä . Joillekin on välttämätöntä uskoa siihen, että kaikki hyvä tulee siitä, kun väri on valkoinen, ja kaikki muu on mutatoitunutta ja väärään suuntaan värivirheellistynyttä vallitsevan ajatuskannan mukaan. Mukaanlukien myös punainen väri… 🙂

     Jotenkin tässä värikeskustelussa on koomista se, että väriskaalaa saa käyttää vain yhteen suuntaan, kaikki muu on kielettyä. Näin siitäkin huolimatta, että valkoinen ei ole edes mikään väri, vaan kaikkien värien sekasotku.

     Mielestäni esim. suuri osa angloista näyttää jotenkin porsaanvärisiltä vaikka en ole neekeri enkä mustalainen. Sitäpaitsi niillä pääsääntöisesti sukupuoleen katsomatta on naama kuin bernhardilaiskoirilla, -silmät lurpallaan ulkokulmat alaspäin roikkuen…

     Poikkeuksiakin tietysti on, mutta en tiedä nauttivatko he ko. yhteisössä erityisestä suositummuisasemasta. Olikohan tämä nyt rasismia…?

     Vaikuttaa siltä että erilaisia tunnusmerkkejä liittyen siihen tai tähän ei saa ilmaista.
     Kuitenkin saa sanoa punikki, ja lahtarikin perkele. En tiedä mistä sanonta siniverinen oikein tulee, mutta ehkä joku on joskus kuvitellut niillä olevan sinistä verta suonissaan punaisen sijasta, kun niillä on ohut kalvakka iho, ja laskimot pinnassa, sukupovi toisensa jälkeen jatkuneen degeneraation tuloksena.

     Miten ihmeessä tämä nyt sitten liittyisi Itsenäisen Suomen Salattuun Historiaan. Se litttyy siten, että ylipäätänsä puhumme ”Salatusta Historiasta”.

     Tähän voisi vielä kehittää erikoiset ”Hurrilan Hurraat”, mutta olkoon se nyt tällä kertaa, kun pitkään aikaan ei ole missään enää sanottu ”En Finne igen”. Niillä on nyt muut murheet, joista eivät näytä selviävän kansankotolaisin menetelmin… 🙂

 27. Unohdetaan Hopalongin trollaus, tarkoitus hänellä lienee viedä tätä keskusteluketjua vielä enemmän hakoteille kuin se on jo menossa.

  Se, että sotavankien asema parani v. -42 eteenpäin johtui mitä ilmeisimmin Mannerheimin ja muun sodanjohdon kaukonäköisyydestä ja tietysti Stalingradista. Suomen sodanjohdolle kävi selväksi, että Saksa ei voitakaan ja tilinteon hetki koittaa.
  Vankisurmista tuomittiin, koska sota hävittiin, kyse ei ollut mistään, ”koska me suomalaiset nyt vaan olemme kaikkia muita parempia, moraalisempia, reilumpia ja oikeudenmukaisempia niin yksilöinä kuin kansakuntanakin, kerrassaan kykenemättömiä pahaan… ” asiasta.

  Sotavankien surmaajat ja leirivahdit tunnetaan nimiltä, mutta v. 1918 tappajista ja leirivahdeista ei puhuta sanaakaan, eikä ketään Saaren Jallua lukuunottamatta tuomittu ja hänetkin armahdettiin välittömästi.
  Miksi näin? Siksi, että lahtarit voittivat ja saivat vallan. Yksinkertaista.

  Kaikissa kansoissa, roduissa ja uskontokunnissa on hyviksiä ja pahiksia, luonnevikaisia tappajia. Tämä on syytä muistaa.
  Näihin kotimaisiin pahiksiin voi tutustua vaikkapa lukemalla Mirkka Danielsbackan tohtorin väitöskirjan ”VANKIEN VARTIJAT -Ihmislajin psykologia, neuvostosotavangit ja Suomi 1941–1944” löytyy tuolta:

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41627/Danielsbacka_vaitoskirja.pdf?sequence=1

  ja toinen akateeminen pro-gradu tutkielma, Teemu Kumpulainen ”Sotavangit työssä jatkosodan aikana
  Naarajärvellä vuosina 1941-1944sijainneen sota-
  vankien järjestelyleiri 2:n kirjoilla olleiden sota-vankien leirin ulkopuolella tekemä työ ja työnmerkitys.” löytyy tuolta:

  https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96825/GRADU-1426863246.pdf?sequence=1

  Kaikissa näissä tutkimuksissa tuodaan esiin v. 1918 punikkivankien ja neuvostosotavankien kohtalon samankaltaisuus, vangit tapettiin pääosin nälällä.

  Tuomo Paasirova mainitsee Kekkosen, Suomen valtion demokratisoijana ja tämä on pitkälti totta.
  Väitän että nykyinen kekkosviha kumpuaa siitä tosiasiasta, että Kekkonen tunnusti ja katui ampuneensa siviilipunikkeja Haminassa, toiset lahtarit eivät ole antaneet tätä Kekkoselle anteeksi. Toisaalta Kekkonen ei millään lailla ole katunut työskentelyään ohranassa (EK:ssa) ja kommunistien pieksäjäisiä Ratakadun kellareissa.
  Kekkonen oli ns ”Kainuun sissi”, jotka kunnostautuivat muutenkin tappajina, yksi kainuulaisten ”suuria hetkiä” oli Viipurin etninen puhdistus 1918.
  Näin asiaa kuvaa Teemu Keskisarja kirjassaan Viipuri 1918:

  ”29. toukokuuta kello 15 iltapäivällä Viipurin linnan luoteispuolella sijaitsevien vallien välissä suoritettiin suomen historian pahin yksittäinen joukkomurha. Parisataa kaupungilta tavattua ”venäläistä” johdettiin paikkaan jossa linnoitusalueen vallit muodostavat vinkkelikulman. Sotilaat levittäytyivät yläpuolelle ja aloittivat viitisen minuuttia kestäneen ammuskelun, kunnes lopulta maassa oli verinen kiemurteleva ihmismassa josta kuului rukouksia ja valitushuutoja. Lopuksi sotamiehet ampuivat vielä varmuuden vuoksi makaavien takaraivoihin ”armon” laukaukset.
  Punakaartin kanssa veljeilleet venäläiset olivat pitkälti paenneet ennen kaupungin valtausta viimeisillä laivoilla pahimmin haavoittuneita lukuunottamatta. Niinpä murhatut olivat pääasiassa kapinaan täysin syyttömiä tavallisia työläisiä, kauppiaita ja liike-elämästä elantonsa ansainneita, sekä punavaltaa ja bolsevikkeja kammoksuneita upseereita ja ylempiä sotilasvirkamiehiä. Näistä monet olivat toimineet punavallan aikana aktiivisesti maanalaisessa vastarintaliikkeessä ja olleet jopa suojeluskunnan jäseniä.
  Kaikkiaan ”venäläisiä” murhattiin Viipurissa arvion mukaan 360-420. Lainausmerkeissä siksi, että useat olivat kansallisuuksiltaan ihan muita. Venäläisinä kuoli mm. yli 20 puolalaista, lukuisia baltteja, tataareja, pari juutalaista ja italialainen, jolla ei ollut mitään tekemistä punakaartin kanssa, vaan tuli pidätetyksi työmatkallaan. Eräs saksalaisperäinen säätyläisrouvakin toivotti valkoiset tervetulleeksi kukkasin ja syleilyin, kuullakseen pian naapureiltaan oman poikansa makaavan vallien välissä ryssänä ammuttuna. Koululaisiakin ammuttiin parikymmentä, näistä nuorin oli vain 12 vuotias.”

  Lopuksi kai voi todeta, että sattuma korjaa satoa. 😮

 28. Siis ihan samaa paskaa tapahtui kuin muissakin sodissa!

  Ei mitään uutta että sodissa kuolee viattomia.

  Muuten vertailun vuoksi kerrotaampa kuinka paljon oli Suomalaisten sotavankien kuolin prosentti Neukkulassa.

  Se oli hieman yli 40%, elikkä kyllä Suomessa osattiin paremmin huolta pitää sotavangeista!
  Entäpä kuinka paljon Saksalaisia sotavankeja kuoli Neukkulassa?

  Lopullista lukua ei kukaan tiedä mutta Rüdiger Overmans on arvioinut että noin miljoona kuoli Neukkulan huostassa.

  Pelkästään Stalingradin taistelun jälkeen lähes 200 000 saksalaista 6. armeijan sotilasta jäi vangiksi ja lähetettiin Siperiaan. Vain 5 000 selvisi hengissä vuosista työleirillä.

  Repikää siitä huumoria!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7jgNSQlHZJ4

 29. Totuudessa on eräs hyvin pragmaattinen piirre: -ei tarvitse muistaa niin paljoa…- riittää kun muistaa totuuden… Sukupolvien muistia manipuloidaan jatkuvasti erilaisten ja eri tahojen poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

 30. Minuakin ihmetyttää miksi täällä pengotaan niin innolla menneitä joista ei kovin tarkkaa kuvaa voi saada. Minulle pelkkä juoni riittää sen suhteen.
  Menee vaan kaikki energia ihan hukkaan kun täällä meuhkaatte asioilla joilla ei ole mitään merkitystä mitä tähän päivään tulee.
  Miksei nykyisyys kiinnosta … sekä omamme että maailman tilanne josta meidänkin tulevaisuus riippuu? Kohta pukkaa maailmansotaa ja täällä vaan jahkaillaan sata vuotta vanhoilla tihutöillä joilla ei enää ole pashankaan verran merkitystä.

  • Olisin sitä mieltä, että kyllä vanhoja asioita kannattaa penkoa…-Jos ei mistään muusta syystä niin ainakin siitä syystä, että syttyisi joku lamppu siitä että samoja virheitä ei pidä tehdä toistamiseen… Nyt ollaan täyttä häkää juuri tällä saman toistamisen linjalla sekä aivan lähihistorian suhteen, siis sanokaamme n. 30 vuoden aikaikkunassa, ja myös koko itsenäisyyden historian aikaikkunassa.

   Kun sitten mennään siitä vielä taaksepäin, ollaan sellaisten asioiden parissa tekemisissä, jotka palvelevat vain 4% kielivähemmistön edustamia aatteita, omaksi hyvinvoinnikseen.

   Jos näitä asioita ei pengota niin kaikki sama paska toistuu taas uudestaan… Nyt eletään jo sitä vaihetta.

  • Kyllä oman maan ja kansan historiasta pitää olla selvillä edes jossain määrin. Ovatko 100 vuoden takaiset asiat lopultakaan niin menneitä ja tarkkaa kuvaa niistä ei voi saadakaan, koska historiamme on kerrottu meille hyvin yksipuolisesti, valtaosa historiastamme on salattu ja vääristelty. Sitäpaitsi 100 vuoden takaiset asiat ovat lähihistoriaa ainakin niille jotka kaivekevat / teoretisoivat Suomen muinaishistoriaa ja kadonnutta kuningaskuntaa. 🙂

   Tiesittekö muuten, että laki oppivelvollisuudesta säädettiin kapinan jälkeen v 1921. Tämäkin tehtiin mitä ilmeisimmin pakon edfessä, ei tarkoitus ollut sivistää Suomen kansaa, vaan saada punaorvot pois kaduilta kuleksimasta. Muuten Thaimaa Aasiassa sai oman oppivelvollisuuslakinsa samana vuonna. Muissa nykyisissä EU-maissa oppiivelvollisuuslait oli säädetty / otettu käyttöön satoja vuosia aiemmin.
   Uskonnonvapauslaki toteutui v 1923, sen jälkeen kun lordi Rotschild Lontoosta oli käynyt tsekkaamassa Murha-Kustaan ja katsomassa minkä sortin antisemiitti tämä edesmenneen tsaarin henkivartiokaartin upseeri on. 😀
   Vierailun johdosta saimme uskonnonvapauden ja lainarahahanat aukesivat.

   • Itse asiassa oppivelvollisuus Suomessa säädettiin jo vuonna 1723, Ruotsin vallan aikana. Kaikkien vanhempien velvollisuus oli pitää huolta, että heidän lapsensa oppivat lukemaan.

    • Ei Suomessa vaan Ruotsissa, siis Ruotsi sai lain oppivelvollisuudesta v. 1723.
     Ruotsi-Suomi nimistä valtiota ei ole koskaan missään ollut, muualla kuin suuruudenhullun suomalaiseliitin päässä.

     • Osa Ruotsista sijaitsi myös Pohjanlahden itäpuolella, suurin piirtein alueella, joka nykyisin tunnetaan Suomena. Laki tietenkin tuli voimaan koko valtakunnan alueella.

      Kun Suomi 1809 liitettiin Venäjän keisarikuntaan, Suomi sai säilyttää Ruotsin vallan aikaiset lakinsa.

     • Pakkoruotsia jo v 1723 😀

      PS Jos kerran oppivelvollisuuslaki jo oli, mihin tuota v 1921 lakia tarvittiin?

     • Yhteiskunta kehittyy. Ei 1700-luvulta peräisin oleva laki enää vastannut nykyajan vaatimuksia.

      1866 annettiin kansakouluasetus, joka koski kaupunkeja. Maalaiskunnat saivat perustaa kansakouluja harkintansa mukaan.

      Kirkolliset kiertokoulut opettivat myös sitä ennenkin lapsia lukemaan.

 31. Olisin sitä mieltä, että kyllä vanhoja asioita kannattaa penkoa…-Jos ei mistään muusta syystä niin ainakin siitä syystä, että syttyisi joku lamppu siitä että samoja virheitä ei pidä tehdä toistamiseen… Nyt ollaan täyttä häkää juuri tällä saman toistamisen linjalla sekä aivan lähihistorian suhteen, siis sanokaamme n. 30 vuoden aikaikkunassa, ja myös koko itsenäisyyden historian aikaikkunassa.

  Kun sitten mennään siitä vielä taaksepäin, ollaan sellaisten asioiden parissa tekemisissä, jotka palvelevat vain 4% kielivähemmistön edustamia aatteita, omaksi hyvinvoinnikseen.

  Jos näitä asioita ei pengota niin kaikki sama paska toistuu taas uudestaan… Nyt eletään jo sitä vaihetta.

  • Onhan tuossa perää mutta auttaako se penkominen lopulta yhtään mitään?
   Epäilen suuresti sillä tieto ei meitä – ikävä kyllä – ohjaa ja samat virheet toistetaan vaikka tietoa olisi kuinka. Ihminen – varsinkaan massat – kun ei ole järkiolento vaan sirkushuvien vietävissä. Ja eliittiä ohjaa vain raha ja vallanhimo.
   Sama paska toistuu vaikka kuinka pengotaan. Karavaani kulkee, esi-isien opit eivät tehoa. Kuka kuuntelee enää Platonia tai Aristotelesta? Vain kourallinen.

   • Yritätkö Truth_hunter sanoa ettemme elä järkiolentojen planeetalla. 😀 Välillä siltä voi tietysti näyttää, mutta kyse on kuitenkin näköharhasta.
    Ilman tätä ”massaa” siis kansaa, emme tietäisi sitäkään vähää omasta historiastamme mitä nyt tiedämme, kun kansa on pitänyt sen muistissaan. Verinen, rahan- ja vallan himoon addiktoitunut, eliittimme on vääristellyt ja piilottanut historiamme.

    ”Yksilö kaatuu, kansa ei kaadu
    viisaankin johtajan kuolema vie,
    joukoille jää toki annettu ohje,
    kansoille jää toki näytetty tie”
    Näin ”runoili” O. V. Kuusinen Yrjö Sirolan hautajaisissa.

    Ja Vennamo aikoinaan tokaisi ”Kyllä kansa tietää” 🙂

    • Juu … kyllähän kansa tietää, ei siitä voi olla eri mieltä.
     Mutta kun pitäisi saada kaikki ruuti tähän nykyhetkeen eikä märehtiä menneissä.
     Toiseksi ihmiset eivät kuitenkaan toimi menneestä viisastuneina vaan vallitsevan tilanteen mukaan.
     Ts. toiminta on tilanteen funktio. Toki persoona on aina siinä se kapteeni ja sikäli mikäli menneen tonkiminen persoonaa kehittää se on hyväksi. Mutta ei se aina kehitä. Historiasta emme ole juuri mitään oppineet.

     • lisäys
      valitettavasti on totta että ’leipä ja sirkushuvit’ ovat yhä se päävoima tai dynamo joka massoja kujettaa … ja ellei näin olisi niin eihän shou pyörisi vaan tehtäisiin jotain järkevää ja pantaisiin vaikkapa maan asiat kuntoon.
      Mutta ei tämä tarkoita etteikö tieto olisi valtaa. Sitä ei vaan hyödynnetä siellä missä pitäisi.

     • ’…kyllähän kansa tietää, ei siitä voi olla eri mieltä’
      Pelkkä irrallinen tieto ei valitettavasti riitä sillä persoona ratkaisee eikä persoona muodostu tiedosta kuin osin vaan enemmän kokemuksista ja tunteista. Niiden pohjalla se valitsee reaktionsa. Platonin ihmisideaalina oli vankkuri, jossa järki ohjasti tahtoa ja himoa, mutta Lestadius näki realistisemmin, että järki on yliarvostettu ja tahto ja passiot ohjaavat järkeä.
      Ihmisen tahto ja intohimot ovat ruumiillisia ja ne ohjaavat järkeä.

      Nykyisin nwo-eliitti tai -mafia tekee kaikkensa mädättääkseen kulttuurimarxismin keinoilla ihmisiä henkisesti tai mitä persoonaan ja järkeen tulee. Ja kun järki rappeutuu ja persoona mätänee niin ihmisestä katoaa energia, teho, se ei saa mitään aikaiseksi.
      Silloin tilannekaan ei enää herätä tervettä reaktiota eikä toiminta ole enää edes pelkän tilanteen funktio. Kurjuus ei pure, mädätetty persoonaa ei tee mitään, alistuu ja kuolee.
      Tästä juuri on kyse Länsimaiden perikadossa.

 32. ”Teoksessa Vääryyttä oikeuden valekaavussa avautuu aivan toisenlainen Suomi. Koulussa meille on huolellisesti opetettu sortovuosista ja suuriruhtinaskunnan väestön esimerkillisestä rauhanomaisesta oikeuksiensa puolustamistavasta, josta Gandhi puoli vuosisataa myöhemmin otti menestyksellisesti mallia Intian itsenäisyyskamppailussa, kun taas itsenäistyneessä Suomessa vain militarismia ja sotakoneita arvostettiin.”

  En oikein jaksa uskoa siihen asiaan, että Gandhi olisi ottanut jotenkin menestyksellisesti oppia siitä mitä Suomessa tapahtui. Voisi ajatella, että historian saatto kolonialistien kehyksissä, joista Gandhikin varmaan oli tietoinen elettyään siinä todellisuudessa johti siihen mtä sitten tapahtui…

  Intia muuttui, -britit lähtivät Intiasta, Intia jakautui jne. Se oli historiallinen muutos, jonka kaikkiin seuraamuksiin, kuten se tapahtui loppujen lopuksi vain bririt ovat syypäitä, tai vastuullisia.

  Suomessa mikään jälkeen 1918 ei loppujen lopuksi ole muuttunut sen kehityksen puitteissa, joita on tilaisuus tarkastella nyt havaittavissa olevien indikaattoreiden valossa. Suomessa kukaan ei ole vastuussa mistään.

 33. ”Kun seuraa tänään suomalaisia tiedotusvälineitä, vaikuttaa pahaenteisesti siltä, että rauhantahtoiset oikeudenmukaisuuden vaatijat ja hyvien naapurisuhteiden kannattajat on jälleen vaiennettu ja lähes kriminalisoitu. Tämän hetken vallankäyttäjien asevarusteluun tuhlattavaksi suunnittelemat miljarditkin ilmaistaan leikkausten Suomessa vain normaalina budjettiasiana.”

  Juuri näin ovat asiat.

  Se mitä vaientajat, ja ”totuuden toimittajat” eivät vieläkään ole ymmärtäneet, että heistä tehdään selvää aivan samoilla eväillä kuin millä he ovat yrittäneet tehdä selvää opponenteistaan. Resurssit ovat tänä päivänä vain enää rajallisesti kapitaalin hallussa.

  Toivotan vain ”sille” pitkää ikää ja kivuliasta kuolemaa.

 34. Kaikki näillä palstoila käytävät keskustelut ja kannanotot ovat aivan täysin tarpeettomia, ja mihinkään johtamattomia, jos ei paneuduta niihin syihin ja motivaatioihin jotka aikaansaavat niitä ilmiöitä joita havaintomaailmassamme tapahtuu.

  Toki on oltava herätteitä, joiden toivoisi panevan ajattelemaan niitäkin, jotka koskaan eivät mitään ole ajatelleet… Nythän me kuljemme tasan tarkkaan kohti kansalaissodan tapahtumia , -nykykehyksissä tietysti.

  Pitää olla täysi idiootti, jos poliittisilla tasoilla tätä ei ymmärretä.

  Tämänhetkisten havaintojeni valossa vaikuttaa siltä, että se juuri on tarkoitus, jolla voidaan peittää koko se nk. ”sukkaan kussut” politiikka jonka keskellä nyt eletään.

  • Samaa mieltä. Ja tuo pätee myös globaalisti: maailma ei paneudu jostain kumman syystä vakavasti niihin tai siihen ’ydin- tai päägeneraattoriin’ josta kaikki paska saa alkunsa ja joka koko ajan lisää sen määrää.
   Ei totuus kiinnosta kuin pientä ihmisryhmää ja senkin pieni ’valittujen psykopaattien eliitti’ leimaa heti kun se suunsa avaa ja jopa kaappaa telkien taa ellei tapa. Siinä on se kaiken perusongelma miksi maailma saa kärsiä ja kuolla omaan paskaansa.

   • Kun Luonto ikävä kyllä tuottaa satanistis-psykopaattisia geenejä niin jos nykyinen Mafia saadaan kaadettua niin pian tuleekin uusi tilalle? Todennäköisesti.
    Siksi ainoa tie estää yllä todettu ’valittujen’ ylivalta ja herruus on kansanvalta jossa pieni sairas ja tuhoava vähemmistö ei saa valtaa omiin käsiinsä vaan kansan enemmistö päättää.
    Yleensä kansan enemmistö on keskitiellä, lähempänä oikeaa ja tervettä kuin vähemmistöt, joita voidaan silti käyttää apuvoimana.
    Kannattaa muistaa ettei eläinkunnassa laumaa johda koskaan psykopaatti-uros vaan lauman etua ja säilymistä puolustava ja sen hyväksi toimiva uros. Se on lauman säilymisen elinehto.
    Jos johtajauros ei toimi näin niin lauma tuhoaa sen. Myös solutasolla on samoin: terveet solut tappavat sairastuneet ja vaaralliset solut.
    Vain ihminen saa olla hullu ja sairas ja tuhoava. Eikö ole outoa?

    • No juu … viisaasti sanottu. Sitä missä on kiinni ei näe … vasta kun pääsee irti alkaa ymmärtää.
     Kyllä silti voisi paneutua jos järki toimii ja pystyy sen avulla tekemään edes jonkinlaista perusanalyysia – tai peiliin katsomista muustakin kuin omasta narsistisesta itseihailun tarpeesta – ja pyörimättä koko ajan oman napansa ympärillä.
     Mutta onhan sekin jo narsistiselle nykyihmiselle iso kynnys.

 35. Ainakin suuret ikäluokat ja kaikki heitä nuoremmat on laskettava kuuluvaksi tähän valkoisen Suomen salatusta historiasta tietämättömien joukkoon.

  Olen syntynyt v.1945.

  Minulla ei ole enää mitään harhakäsityksiä siitä, mikä tämä Suomen nk. suvereeni tasavalta oikein ikäänkuin on.

  Miksi minua jotkut myöhemminkin syntyneet poliittisessa hierarkiassa toiminet eivät ole osanneet selvittää omalta osaltaan, missä oikein mennään, ja mitä te hdään, vaikka kaikki tieto olisi ollut saatavissa…?

  Vieläkö pitäisi herättää jokin kysymys jostakin…?

  • ’…Miksi minua jotkut myöhemminkin syntyneet poliittisessa hierarkiassa toiminet eivät ole osanneet selvittää omalta osaltaan, missä oikein mennään, ja mitä te hdään, vaikka kaikki tieto olisi ollut saatavissa…? Vieläkö pitäisi herättää jokin kysymys jostakin…? ’

   Kyllähän kansa tietää, ei siitä voi olla eri mieltä, kirjoitin tuolla ylempänä mutta ….
   Pelkkä irrallinen tieto ei valitettavasti vain riitä sillä persoona (oman mielen rakenne) ratkaisee eikä persoona muodostu tiedosta kuin osin vaan enemmän kokemuksista ja tunteista. Niiden pohjalla se valitsee – ja usein alitajuisesti ja automaattisesti – reaktionsa.
   Platonin ihmisideaalina oli vankkuri, jossa järki ohjasti tahtoa ja himoa, mutta Lestadius näki realistisemmin, että järki on yliarvostettu ja tahto ja passiot ohjaavat järkeä. Ihmisen tahto ja intohimot ovat ruumiillisia ja ne ohjaavat järkeä. (Tämä näkyy hyvin siinäkin, ettemme – eivätkä hekään, joille Mooses tiedon toi – noudata VT:n Kymmentä käskyä vaikka meillä kuten heilläkin on tuo moraalinen tieto.)
   —-
   Nykyisin nwo-eliitti tai -mafia tekee kaikkensa mädättääkseen kulttuurimarxismin keinoilla ihmisiä henkisesti tai mitä persoonaan ja järkeen tulee. Ja kun järki rappeutuu ja persoona mätänee (henkinen ryhti ja moraali romahtaa) niin ihmisestä katoaa myös päämäärähakuinen energia, teho, hän ei saa mitään aikaiseksi, on henkisesti kuollut, pyörii narsistisesti oman napansa ympärillä ja on politiikassa, jossa pitäisi tehdä työtä koko kansan parhaaksi pelkkä kumileimasin.
   Silloin isänmaan tuhoutuminenkaan ei enää herätä tervettä reaktiota eikä toiminta lopulta ole enää edes pelkän tilanteenkaan funktio. Tuho ja kurjuus ei pure, mädätetty persoonaa ei reagoi, ei tee mitään, alistuu ja antautuu ja kuolee jo eläessään monta kertaa.
   Tästä on kyse ’länsimaisen arvoyhteisön’ perikadossa jota eliitti ei näe koska se elää siitä.

   • Mädätystä tämäkin … muutama poiminta IPU:n puh.johtaja Antti Pesoselta:
    Koko Suomen sote

    Hallituspuolueen ajavat tuhoisaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta laajan asiantuntijajoukon tyrmäävistä lausunnoista huolimatta. On jo ilmiselvää, että edessä on valtavia ongelmia.
    Eriarvoisuus alueiden ja kansalaisten välillä tulee kasvamaan. Asiakasmaksut kasvavat mitä ilmeisimmin merkittävästi. Kokonaiskustannukset kasvavat varmasti, kun rakennetaan päällekkäisiä kilpailevia järjestelmiä. On suuri vaara, että kirjaimellisesti elintärkeät palvelut vaarantuvat esim. erikoissairaanhoidossa.

    Sote-palveluiden rakenteet tarvitsevat merkittävää remonttia. Remontin pitää kuitenkin parantaa tilannetta. Nyt ollaan tuhoamassa toimivaa ja rakentamassa kalliilla entistä huonompaa.
    Hallituksen sote-mallissa näkyy aatteellinen tavoite. Hallituspuolueet haluavat ajaa alas julkista sektoria ja korvata sen yksityisellä. USA-mallisen terveydenhoidon suuntaan siirtyminen on vakava virhe, ellei sitten haluta että terveydenhoito jätetään suuryhtiöiden ahneuden armoille.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here