Syyskuun 11:nnen terrori-iskujen jälkeen syksyllä 2001 käynnistettiin mittavia kansainvälisiä tutkimuksia iskuja edeltäneistä rahansiirroista, jotka näyttivät ilmentävän etukäteistietoa tulevasta katastrofista.[1] Pirmasensin kaupungissa lounaisessa Saksassa toimi Convar-niminen yritys, joka oli erikoistunut tietojen palauttamiseen vaurioituneilta kiintolevyiltä. Yritys sai Yhdysvaltain puolustusministeriöltä tehtävän: palauttakaa WTC:n pilvenpiirtäjien raunioista kerättyjen kiintolevyjen tiedot.

Toimeksianto liittyi jopa 100 miljoonan dollarin epäilyttäviin rahansiirtoihin, jotka tehtiin WTC:n tietokoneilla syyskuun 11:nnen aamuna, juuri ennen terrori-iskuja. Rahansiirtojen ja niiden ajoituksen arvioitiin viittaavan odotukseen siitä, että kaikki todistusaineisto tulisi tuhoutumaan täydellisesti.

Tässä artikkelissa osoitetaan, että kansainvälinen media seurasi Convarin tutkimuksia ja raportoi niistä vuosina 2001–2002, ja että vuonna 2003 Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu FBI kiisti, että tutkimuksia oli koskaan tehtykään. Tämän myötä valtamediat vaikenivat kuuliaisesti tutkimuksista, eikä terrori-iskuja selvittänyt 9/11-komissio maininnut niistä mitään loppuraportissaan.

Kansainvälisen median raportteja tutkimuksista

Reuters[2], CNN[3], Der Spiegel[4] ja muut mediat raportoivat epäillyn tietotekniikkarikoksen[5] tutkimisen edistymisestä.

Reutersin joulukuussa 2001 julkaisemassa artikkelissa FBI nimettiin Convarin toimeksiantajaksi. Yrityksen silloinen toimitusjohtaja Peter Henschel totesi Reutersille, että amerikkalaisyrityksiä työskenteli yhdessä FBI:n kanssa sen selvittämiseksi, mitä syyskuun 11:nnen aamuna tapahtui. Henschel sanoi luottavansa siihen, että epäilyttävät rahansiirrot saadaan vielä jäljitettyä.

Uutisointi jatkui vuonna 2002. Neljä kuukautta WTC-tuhon jälkeen saksalainen TV-kanava Prosieben vieraili Convarin laboratoriossa[6] ja dokumentoi, miten tietoja palautettiin yhdeltä WTC:n raunioista talteen otetulta kiintolevyltä.

Maaliskuussa 2002 Saksan TV2 (Zweite Deutsche Fernsehen, ZDF) omisti Heute Journal -ajankohtaislähetyksen rahansiirtoja koskeville tutkimuksille.[7] TV-kanavan toimittajat vierailivat Convarin laboratoriossa, haastattelivat työntekijöitä ja dokumentoivat WTC:n kiintolevyjen tutkimuksia. Ohjelmassa kerrottiin, että yritys oli onnistunut palauttamaan tiedot jo yli 400:ltä kiintolevyltä, ja että levyt oli lähettänyt Yhdysvaltain puolustusministeriö (Verteidigungsministerium).

Saksalaisessa Techfieber-tekniikkalehdessä julkaistun artikkelin mukaan kiintolevyt oli lähetetty Yhdysvalloista Saksaan Ramsteiniin, josta ne oli siirretty erikoiskuljetuksella Convarille Pirmasensiin.[8] Artikkelissa mainitaan, että Convarin laboratoriossa prosessoidaan kuukausittain keskimäärin 400 kiintolevyä. (”Per Flugzeug wurden sie aus den USA nach Ramstein und danach mit einem Spezialtransporter in das westpfälzische Pirmasens gebracht. […] Rund 400 Datenrettungen werden pro Monat bei Convar in Pirmasens abgewickelt.”)

Saksalainen lehdistöportaali totesi syyskuussa 2002, että siihen mennessä yritykselle oli toimitettu 1250 WTC:ltä talteen otettua kiintolevyä toimeksiannolla ”palauttakaa kaikki tiedot, jotka ovat palautettavissa”.[9]
(”Der Auftrag der amerikanischen Ämter lautet: retten, was zu retten ist.”)

11. syyskuuta 2002 saksalainen radiokanava lähetti ohjelman, jossa toimittajat vierailivat Convarin laboratoriossa ja haastattelivat yrityksen työntekijöitä.[10] Lähetyksessä todettiin, etteivät Convarin työntekijät saaneet mainita nimeltä WTC-kiintolevytutkimusten amerikkalaisia yhteistyökumppaneita, mutta mainittiin, että Yhdysvaltain puolustusministeriö oli merkitty lähettäjäksi toimittajien näkemässä kiintolevyerässä.

FBI kiistää ja komissio sivuuttaa tutkimukset

Siirrytään vuoden 2003 elokuuhun. Tuolloin syyskuun 11:nnen iskuja selvittänyt 9/11-komissio sai FBI:tä tietoja epäiltyjä sisäpiirikauppoja ja rahansiirtoja koskevista tutkimuksista. Kenties hieman johdatellen komissio kysyi FBI:n näkemystä

”toistuvista lehdistöraporteista, joiden mukaan tiettyjä vaurioituneita kiintolevyjä oli kerätty talteen WTC:n alueelta ja lähetetty Saksaan yritykselle, joka pyrki palauttamaan niiden tietoja. Näissä raporteissa väitetään, että määrältään suuria, epäilyttäviä rahansiirtoja kulki WTC:n tietokoneiden kautta syyskuun 11:nnen aamuna osana laittomia, mutta epämääräisiä yrityksiä hyötyä iskuista”.[11]

Kuulemistilaisuudesta laatimassaan muistiossa ”FBI Briefing on Trading” 9/11-komissio toteaa, että

”paikalla olleet [FBI:n] agentit kertoivat, ettei heillä ole tietoa raportoidusta kiintolevyjen tiedonpalautusoperaatiosta tai väitetystä salajuonesta. Lisäksi yksi [FBI:n] New Yorkin agenteista kiinnitti huomiota henkilökohtaiseen kokemukseensa siitä, että lähes kaikki WTC:ssä jauhautui pölyksi, minkä vuoksi oli erittäin epätodennäköistä, että mitään kiintolevyjä olisi säilynyt tiedonpalautuskelpoisina”.
(”The assembled [FBI] agents expressed no knowledge of the reported hard-drive recovery effort or the alleged scheme. Moreover, one of the New York agents pointed out, from personal experience, that everything at the WTC was pulverized to near power [sic], making it extremely unlikely that any hard-drives survived to the extent they data be recovered.”)

FBI:n lausuntojen perusteella komissio ei viitannut vuonna 2004 julkaistussa loppuraportissaan lainkaan Convarin laajalti uutisoituihin tutkimuksiin. Aiheeseen ei myöskään enää koskaan palattu virallisesti, eikä valtamediakaan enää käsitellyt asiaa.

10. syyskuuta 2006 hollantilainen tutkivan journalismin ohjelma Zembla kuitenkin nosti esiin Convarin tutkimukset ja haastatteli yrityksen mediavastaavaa. Hän vastasi, ettei valitettavasti voi antaa lisätietoja, mutta teki luovin sanankääntein selväksi, että yritys pitää kiinni aiemmista lehdistötiedotteistaan.[12]

Yksi Convarin tiedotteista julkaistiin 14. helmikuuta 2002. Katsauksessa todetaan seuraavaa:

”Marraskuun puolivälissä [2001] Convar Deutschland alkoi palauttaa tietoja kiintolevyistä, jotka olivat peräisin World Trade Centeristä ja viereisistä rakennuksista. Viimeisimmän teknologian käyttö, saksalaisten spesialistien pitkä kokemus ja [Convarin Saksassa sijaitsevan] tietojenpalautuskeskuksen korkeat turvallisuusstandardit saivat monet amerikkalaiset yritykset ja valtiolliset instituutiot kääntymään Convarin puoleen arkaluonteisten tietojen palauttamiseksi.”[13]

CNN:n artikkelin mukaan Convarin ohella jotkut muutkin yritykset olivat mukana WTC-kiintolevyjen tietojen palautusoperaatiossa.[14] Allekirjoittanut lähestyi sähköpostitse CNN:n artikkelin kirjoittanutta Rick Pereraa, joka ystävällisessä vastauksessaan totesi, ettei enää pystynyt muistamaan, mitkä nämä muut yritykset olivat.

Sivustollaan Convar ei malta olla mainostamatta WTC-kiintolevytoimeksiantoaan, mikä käy selväksi yrityksen pääsivun esittelyvideosta.[15] Yhdysvaltain puolustusministeriö mainitaan syyskuun 11:nteen liittyvien tutkimusten yhteydessä etusivun kuvakarusellissa.[16]

Saudi-Arabian osallisuutta iskuihin peiteltiin

9/11-komissio totesi kulmakarvoja kohottaneessa lausumassaan, että ”viime kädessä kysymyksellä [siitä, kuka rahoitti 9/11-iskut] on vähäinen käytännön merkitys” (”Ultimately the question [of who financed the 9/11 attacks] is of little practical significance”). Komissio myös päätyi siihen, että epäilyttäviltä vaikuttaneilla rahansiirroilla oli viaton selitys, ja linjasi, että sen

”tutkimuksissa ei löydetty uskottavia todisteita siitä, että kukaan henkilö Yhdysvalloissa olisi antanut konekaappareille merkittävää taloudellista tukea [”substantial financial assistance”]. Vastaavasti emme ole nähneet todisteita siitä, että mikään ulkomainen hallitus — tai ulkomaisen hallituksen virkamies — olisi rahoittanut iskuja”.[17]

Vuonna 2015 kongressiedustajat Walter Jones ja Stephen Lynch tekivät lakiesityksen, jossa vaadittiin Valkoista taloa julkistamaan 28 sivua, jotka oli jätetty pois kongressin 9/11-iskuja koskeneesta, vuonna 2002 julkaistusta tutkimuksesta. Sensuroidut sivut nähneiden kongressiedustajien mukaan noilla 28 sivulla kuvattiin FBI:n tutkimuksissa esiin tulleita viitteitä Saudi-Arabian osallisuudesta iskuihin.

Lakiesitys sai kannatusta, ja heinäkuussa 2016 sivut lopulta julkistettiin — joskin edelleen osittain sensuroituina. Niistä käy ilmi, että väitetyillä lentokonekaappareilla oli tukijoita, jotka raportoivat Saudi-Arabian hallituksen korkeille virkamiehille ja saivat näiltä rahoitusta ja ohjeistusta.[18]

Kuten verkkosivusto 28pages.org kertoo, todistusaineisto osoittaa, ettei 9/11-komissio — vastoin väitteitään — tutkinut perusteellisesti Saudi-Arabian yhteyksiä iskuihin.[19]

Sen jälkeen kun Yhdysvalloissa säädettiin Justice Against Sponsors of Terrorism Act — laki, joka sallii 9/11-iskujen uhrien omaisten haastaa Saudi-Arabian valtio oikeuteen terrori-iskuissa avustamisesta — saudihallitus on kampanjoinut voimakkaasti lakia vastaan mm. amerikkalaisia sotaveteraaneja kestitsemällä ja keräämällä heiltä lain kumoamista vaativia allekirjoituksia.[20]

Maaliskuussa 2017 tullaan käymään oikeutta tutkivan journalistin Dan Christensenin tiedonvapauslain nojalla tekemästä vaatimuksesta, joka liittyy FBI:n tutkimuksiin Sarasotan kaupungissa asuneiden saudien yhteyksistä 9/11-iskuihin. FBI ei jakanut hallussaan olleita tietoja tapauksesta sen enempää kongressin tutkijoille kuin 9/11-komissiollekaan. Tiedonvapausprosessin myötä on käynyt ilmi, että FBI:llä on kaikkiaan yli 80 000 salaiseksi luokiteltua dokumenttia, jotka liittyvät saudien 9/11-yhteyksiin. Näiden julkistamisen laajuutta tuomari William Zloch parhaillaan puntaroi.[21]

Useat riippumattomat tutkimukset todistavat ennakkotiedosta

Niin ikään vastoin 9/11-komission johtopäätelmiä useat myöhemmät tutkimukset ovat vahvistaneet alkuperäiset epäilyt siitä, että joillain sijoittajilla oli ennakkotietoa iskuista. Vuonna 2006 California University Press julkaisi taloustieteen professori Allen Poteshmanin vertaisarvioidun analyysin iskuja edeltäneistä, United Airlines- ja American Airlines -lentoyhtiöiden osakkeille hankituista myyntioptioista (put options).[22] Myyntioptio antaa sijoittajalle oikeuden ostaa osakkeet niiden markkinahintaan ja myydä ne ennalta sovittuun hintaan tiettynä hetkenä tulevaisuudessa. Iskuissa käytettiin edellä mainittujen lentoyhtiöiden koneita, ja myyntioptioilla tehdyt kaupat hieman ennen iskuja herättivät epäilyjä, että jotkut sijoittajat odottivat lentoyhtiöiden osakkeiden arvon romahtavan iskujen myötä — kuten tapahtuikin.

Poteshman päätyi siihen, että pitkäaikaisten myyntioptioiden epätavallisen suuri määrä hieman ennen iskuja oli osoitus optiomarkkinoilla toimineiden sijoittajien tulevia iskuja koskeneesta ennakkotiedosta.

Tammikuussa 2010 Zürichin yliopiston tutkija Marc Chesney ja joukko muita sveitsiläisiä taloustieteen asiantuntijoita julkaisi tutkimuksen, joka vahvistaa, että syyskuun 11:nnen iskuihin liittyi useita epätavanomaisia myyntioptiokauppoja.[23]

Huhtikuussa 2010 kansainvälinen talousasiantuntijoiden ryhmä puolestaan osoitti, että optiomarkkinoilla oli ennen iskuja merkittävä, pitkän aikavälin kaupankäynnistä poikkeava piikki kaupankäyntivolyymissä hieman ennen syyskuun 11:nnen iskuja.[24] Ryhmä katsoi tutkimustulosten osoittavan, että joillain tahoilla oli ennakkotietoa lähestyneistä iskuista.

Kuten Convarin ”unohdettujen” tutkimustenkin tapauksessa, näistäkään tutkimustuloksista ei ole keskusteltu valtamediassa, puhumattakaan siitä, että ne olisivat innoittaneet tutkivaa journalismia.

Lisähuomio 22.3.2017:

Kiintolevyjen kyky säilyttää tietonsa äärimmäisissäkin olosuhteissa on tunnettua. Monet yritykset, joukossa suomalaisiakin, pystyvät palauttamaan tietoja fyysisestikin vaurioituneilta kiintolevyiltä. Jotkut käyttäjät ovat kertoneet kiintolevyjensä tietojen säilyneen, vaikka muut osat tietokonetta ovat tuhoutuneet tulipaloissa. Tietoja on uutisoitu palautetun onnistuneesti paitsi tulipaloille altistetuilta levyiltä, myös luodinreikien läpäisemältä, helikopterista pudotetulta ja jopa vuoden ajan meressä olleen kannettavan tietokoneen levyltä.
¤

Kommentti

Todisteet siitä, että WTC:n raunioista talteen otettujen kiintolevyjen tietojen palauttamiseksi käynnistettiin mittava operaatio, ovat vahvat. Mitä näissä tutkimuksissa lopulta selvisi? Sitä emme ole saaneet tietää. Convaria sitoo ilmeinen vaitiolovelvollisuus, ja FBI:n edustajat kiistivät virallisesti koko tutkimusoperaation 9/11-komissiolle.

On loogista ajatella, että jos tutkimuksissa ei olisi paljastunut mitään ”ongelmallista” syyskuun 11:nnen iskujen perusteella käynnistetyn ”terrorismin vastaisen sodan” näkökulmasta, FBI ja 9/11-komissio olisivat raportoineet tutkimustuloksista. Convarin tutkimukset olisivat todistaneet, ettei epäilyille joidenkin sijoittajien sisäpiirin tiedosta ollut perusteita, ja kaikki olisivat voineet huokaista helpotuksesta. Semminkin kun — 9/11-komissiota lainaten — sijoitukset tehneillä länsimaisilla toimijoilla ei ollut ”mitään kuviteltavissa olevia yhteyksiä al-Qaidaan”.

Koska tutkimukset kuitenkin haudattiin, tutkimustulokset todennäköisesti ilmensivät ”terrorismin vastaisen sodan” kehykseen sopimatonta sisäpiirin tietoa iskuista.

Jos ja kun syyskuun 11:nnen aamun rahansiirrot tehtiin siinä odotuksessa, että kaikki todisteet laittomuuksista tulevat tuhoutumaan (odotus, joka ei Convarin edistyksellisen tietojenpalautusteknologian ansiosta täysin toteutunut), odotus ei voinut perustua ajatukseen, että lentämistä vain pienkoneilla harjoitelleet kaapparit olisivat onnistuneet lentokoneiden törmäyksillä täydellisesti tuhoamaan WTC-tornit (jotka oli suunniteltu kestämään suuren matkustajalentokoneen törmäys ja siitä aiheutuvat tulipalot), tai että he olisivat ylipäätään osuneet torneihin tai edes — ensi kertaa suuren matkustajalentokoneen ohjaajina — onnistuneet navigoimaan tornien luo, ja kaikki ilman ilmavalvonnan väliintuloa.

Osuminen kapeahkoihin WTC-torneihin 11.9.2001 havaituilla lähestymisnopeuksilla oli nimittäin haasteellista suurilla matkustajakoneilla lentäneille, törmäystä lentosimulaattorissa yrittäneille ammattilentäjille. Seura-lehden Mikael Vehkaojan ansiokkaassa artikkelissa ”Seura tutki: Minne katosi lento AA77?” mainitut ammattilentäjät puolestaan ovat todenneet, etteivät he olisi kyenneet osumaan iskujen toiseen kohteeseen, Yhdysvaltain armeijan pyhimmistä pyhimpään, Pentagoniin, samanlaisella teknisesti erittäin taidokkaalla lähestymismanööverillä, jolla lennonopettajiensa luvattoman heikoksi pienkonelentäjäksi toteaman Hani Hanjourin väitetään rakennukseen lähes maata viistäen törmänneen. (Oma kysymyksensä on, miten lentoreitiltään poikennut matkustajakone olisi ylipäänsä voinut lähestyä pääkaupunkia ja Pentagonia häiriöttä, ja viralliset selitykset tapahtuneelle ovatkin vaihtuneet toinen toistaan epäuskottavammiksi vuosien varrella.)

Tämän artikkelin kirjoittaja pitää pääosin saudeista koostunutta ryhmää, jonka kerrotaan kaapanneen 9/11-iskuissa käytetyt lentokoneet, vain iskut toteuttaneille tahoille — keitä ne sitten ovatkaan — sopivina syntipukkeina. Tässä mielessä tuoreehkot paljastukset ”Saudi-Arabian osallisuudesta” iskuihin ovat yksi peitetarina muiden joukossa. Luvassa saattaa tosin olla lisää hauskoja käänteitä, joissa tämän Yhdysvaltain ”terrorismin vastaisen sodan” kumppanimaan mediat katsovatkin — omaa valtiota kohtaan esitetyistä syytöksistä tuohtuneina — Yhdysvaltain hallinnon itse toteuttaneen 9/11-iskut.

Vesa Raiskila

¤

Lähdeviitteet

[1] BBC (18.9.2001): Bin Laden ’share gains’ probe http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1548118.stm

SFGate (3.10.2001): Canada asked to aid SEC probe / Trading before Sept. 11 checked http://www.sfgate.com/business/article/Canada-asked-to-aid-SEC-probe-Trading-before-2872423.php

Fishman, Ted C. | USA Today (11.10.2001): Do terrorists ply U.S. stock markets? http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/2001-10-11-ncguest1.htm

[2] Fox News (17.12.2001): German Firm Probes Final World Trade Center Deals http://www.foxnews.com/story/2001/12/17/german-firm-probes-final-world-trade-center-deals.html

[3] Perera, Rick | CNN (20.12.2001): Computer disk drives from WTC could yield clues http://edition.cnn.com/2001/TECH/industry/12/20/wtc.harddrives.idg/

[4] Der Spiegel (18.12.2001): Das Geheimnis der verkohlten Festplatten http://www.spiegel.de/wirtschaft/wtc-anschlag-das-geheimnis-der-verkohlten-festplatten-a-173404.html

[5] Isner, Jonathan D. | SANS Institute (2003): Computer Forensics: An Emerging Practice in the Battle Against Cyber Crime http://www.giac.org/paper/gsec/2797/computer-forensics-emerging-practice-battle-cyber-crime/104746

[6] Prosieben / Galileo: Aus den Ruinen des WTC https://datenretter.de/default.htm?language=1 (ks. linkki vasemmassa reunassa otsikolla ”Pro7 / Galileo: ”From out the ruins…”)

[7] ZDF Heute Journal: Geheimsache World Trade Center (11.3.2002) https://www.youtube.com/watch?v=2uGMmo1Fm3o

[8] techfieber (30.11.2009): Die Datenretter aus der Pfalz http://www.techfieber.de/iphone/mobile-post.php?p=40640

[9] Presseportal / ProSieben (9.9.2002): Deutsche Firma spürt verlorene Daten des 11. Septembers auf Deutsche Firma spürt verlorene Daten des 11. Septembers auf http://www.presseportal.de/pm/25171/378819/deutsche-firma-spuert-verlorene-daten-des-11-septembers-auf

[10] Ks. ”SWR – Slow motion” (SWR report in the Slow motion programme of 11 September 2002) osoitteessa https://datenretter.de/audio.htm?po=5&media=3&language=1#totop

[11] 9/11 Commission: FBI Briefing on Trading (15.8.2003):
https://www.scribd.com/document/19991647/Mfr-Nara-t4-FBI-FBI-Briefing-on-Trading-8-15-03-00269

[12] Zembla-ohjelman Convaria koskeva katkelma: https://www.youtube.com/watch?v=Nh3_wWmS6lk

[13] Convar (14.2.2002): Data recovery from the hard disks from the World Trade Center successfully completed.
http://web.archive.org/web/20020214223343/http://www.datarecovery-europe.com/presse/default.htm

[14] Perera, Rick | CNN (20.12.2001): Computer disk drives from WTC could yield clues http://edition.cnn.com/2001/TECH/industry/12/20/wtc.harddrives.idg/

[15] https://www.convar.com/default.htm?Language=1

[16] https://datenretter.de/videos.htm?po=5&media=1&language=1#totop

[17] National Commission on Terrorist Attacks upon the United States: Al Qaeda Aims at the American Homeland (2004) http://www.9-11commission.gov/report/911Report_Ch5.htm (ks. kappale ”The Funding of the 9/11 Plot”)

[18] Horton, Larisa Alexandrovna (20.7.2016): The ”28 pages” Explained https://www.facebook.com/notes/larisa-alexandrovna-horton/the-28-pages-explained/10153728805622895?__mref=message_bubble

[19] 28pages.org (20.7.2016): Selected Revelations from the Declassified 28 Pages on 9/11 https://28pages.org/2016/07/20/selected-revelations-from-the-declassified-28-pages-on-911/

[20] 28pages.org (9.2.2017): Saudi Lobbyists Recruiting Veterans to Kill 9/11 Lawsuit https://28pages.org/2017/02/09/saudi-lobbyists-recruiting-veterans-to-kill-911-lawsuit/

[21] 28pages.org (15.2.2017): Former Senator at Plaintiff’s Table in 9/11 Case Against FBI https://28pages.org/2017/02/15/former-senator-at-plaintiffs-table-in-911-case-against-fbi/

[22] Poteshman, Allen M. (heinäkuu 2006): Unusual Option Market Activity and the Terrorist Attacks of September 11, 2001 | The Journal of Business (vol. 79, issue 4, pages 1703-1726) http://econpapers.repec.org/article/ucpjnlbus/v_3a79_3ay_3a2006_3ai_3a4_3ap_3a1703-1726.htm

[23] Chesney, Marc et al. (13.1.2010): Detecting Informed Trading Activities in the Options Markets (Swiss Finance Institute Research Paper No. 11–42) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1522157

[24] Wong, Wing-Keung et al. | Social Science Research Network (15.4.2010): Was there Abnormal Trading in the S&P 500 Index Options Prior to the September 11 Attacks?
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1588523

Artikkelikuva: Robert Fisch

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

40 KOMMENTTIA

 1. ’…Tämän artikkelin kirjoittaja pitää pääosin saudeista koostunutta ryhmää, jonka kerrotaan kaapanneen 9/11-iskuissa käytetyt lentokoneet, vain iskut toteuttaneille tahoille — keitä ne sitten ovatkaan — sopivina syntipukkeina. Tässä mielessä tuoreehkot paljastukset ”Saudi-Arabian osallisuudesta” iskuihin ovat yksi peitetarina muiden joukossa. Luvassa saattaa tosin olla lisää hauskoja käänteitä, joissa tämän Yhdysvaltain ”terrorismin vastaisen sodan” kumppanimaan mediat katsovatkin — omaa valtiota kohtaan esitetyistä syytöksistä tuohtuneina — Yhdysvaltain hallinnon itse toteuttaneen 9/11-iskut.’

  Olen samaa mieltä, saudit on nostettu ’sopivasti’ syntipukiksi. Sopivasti tarkoittaa että he ovat joutuneet öljynsä (ja naiiviutensa) takia suunnitelmallisesti NWO-shakkipöydän ’syötävien’ tai R-kuninkaan hyväksi uhrattavien joukkoon. Toisin sanoen sheikkejä on huijattu ja sakotettu tyhmyydestä sekä ’olen suurin ja kaunein’ -illuusiosta.
  Todellinen iskujen tekijä on tietenkin A-Z-Empire (City of London, CIA, Mossad, siitä on liiaksikin faktaa) joka jo satoja vuosia on puuhastellut NWO-projektin hautomona ja toteuttajana. Myöhemmin Amerikka jolla on maailman meriä hallitseva laivasto ja sotakoneisto on alistettu ja korruptoitu sen työmyyräksi ja maailmaa moukaroivaksi ja valloittavaksi ’rautanyrkiksi’.
  Trump tuskin pystyy tätä muuttamaan ja irtaantumaan, siis itsenäistämään maataan – ja haluaako hän edes sitä?
  Saudien asema ei ole kadehdittava. Köysi varmaan alkaa puristaa pian kaulalla. Heitä tuskin enää kauaa tarvitaan Iranin sodan jälkeen vaan imperiumin miekat kääntynevät aikanaan heitäkin vastaan. Kun koko maailmaa valloitetaan niin sheikitkin ovat pelkkiä pelipöydän moukkia joita uhrataan aina tarpeen mukaan ja sitten kun ovat oman hommansa hoitaneet.
  Luin jo monia vuosia sitten, että saudit ovat kiristyksen alla: ellette toimi kuten me (A-Z-Empire) haluamme, niin ’paljastamme’ teidät 9-11 syyllisiksi ja se tietää sotaa teitä vastaan. Valitkaa.

 2. Kun WTC aikanaan tapahtui, luulin tv:sta tulevan taas jonkun amerikkalaisen halpis-elokuvan, jossa on käytetty heikkotasoista trikkikuvausta. Kesti hetken ennen kuin älysin että ohjelma on Ylen uutiset.
  Tuon ensivaikutelman voimakkuuden vuoksi tarkistin esitettyjä todisteita sitä mukaa kuin niitä tarjottiin, eivätkä ne koskaan oikein istuneet kokonaiskuvaan. Eivät istu vieläkään. Aina jossain hiertää, löytyy aukko.

  Pentagoniin osuneen jonkun, lentokoneeksi väitetyn mikä-lieneen kohdalla selitykset ovat olleet yhtä epäuskottavia ja puutteellisia.

  • Minulle koko homma valkeni kun näin kuinka BBC kertoi etuajassa 7 rakennuksen luhistumisen. Siitä asti olen vain saanut lisää vahvistusta sille että homman takana on Lontoon ’Anglo-Zio mafia’ (CIA, M16, Mossad).
   Kuka muu se voisikaan olla? Kenellä muulla olisi motiivia moiseen hulluun hankkeeseen kuin R-NWO_mafialla? Ja kuka muu olisi voinut varmistaa ettei jää kiinni? Ei kukaan.
   Eihän tuo Mafia ole jäänyt kiinni entisistäkään kuten JFK tai Pearl Harbor esim. Ja nyt saudit ovat suunnitelman mukaan epäilyn alla.
   The Rothschilds Own John McCain
   By the middle of the nineteenth century, the Bank of England was dominantly controlled by the Rothschild family.
   Neocon Psychopaths in Politics
   “The Rothschild family and politics have been intertwined for generations, ever since Nathan Rothschild, who founded the English branch of the family business, financed Britain’s war against Napoleon two centuries ago…
   “When another member of the clan, Sir Evelyn de Rothschild, married the New York businesswoman Lynn Forester, they spent the night of their wedding dinner in the White House as guests of Bill Clinton. Lady Rothschild was a fund-raiser for the Democrats, but defected to the McCain camp after her friend Hillary Clinton was beaten to the nomination by Barack Obama.”
   http://www.veteranstoday.com/2017/02/28/the-rothschilds-own-john-mccain/
   John McCain’s Dirty Little Secret Just Got Exposed
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=147852

  • Pentagoniin osui joko uhjus tai drone.

   Muistaakseni noita valvontakameran kuvia ei koskaan julkaistu!

   Minkähän takia……??

   :DDD!!

   • Valvontakameravideot on julkistettu. Ja lentokoneen romua on selvästi nähtävissä raunioissa.

    • Kimmo,voisit jo lopettaa kinastelusi. Olet jo häpäissyt itsesi monet kerrat jankutuksillasi. Panet itsesi edelle ammattimaisia tutkijoita, joilla on vuosien kokemus ”kontrolloidussa rakennusten purkuhommissa”.Vahvin todiste on se miten tornien omistaja nosti rakennusten ”vakuutukset huimasti juuri ennen niiden PURKUA”. Silverstein on juutalainen huijari, ja ”W” tiesi räjähteiden asennuksista kaiken, vara-pressansa piileskellessä maan-alaisessa turvapaikassaan kuin ROTTA. Myöskin yksi vahvimpia todisteita on se miten viiden ISRAELILAISEN (MOSSAD agentit) nähtiin riemuitsevan NEW JERSEYN puoleisella rannikolla tornien ”PURKU-räjähdyksiä”. Todistuksia rikollisuudesta on jo ylitsevuotavasti, eikä sitä muuta edes ”idioottien vastaan-purnaamiset”. JFK, yhden luodin teoria haisee yhtä pahalle. Siinäkin MOSSAD murhajärjestö mukana päätekijänä.

 3. Mikään laboratorio ei pysty palauttamaan tietoja kiintolevyltä, joka on FYYSISESTI vaurioitunut.
  Tietojen ”palauttaminen” koskee vain tilanteita, joissa tietoa on poistettu kovelevyltä.

  Jos kovalevy ei ole fyysisesti vaurioitunut, niin tietoja ei erikseen tarvitse palauttaa, vaan tiedot voidaan lukea kovalevyltä sellaisenaan.

  Uskon, että tässä on ”tietojen palauttamisen pimittämisessä” on kyse harhauttavasta disinformaatiosta.

  • Oletko alan asiantuntija? Tiedätkö kuinka pahoin levyt olivat vaurioituneet fyysisesti? Mustia laatikoitakin tutkitaan jälkikäteen kovien rysäysten jälkeen.
   Miksi ylipäätään tämä levyjen tutkimisoperaatio on käynnistetty? Kenen toimesta? Onko tällä tarkoitus vain pitää huomio pois itse totuudesta, siitä kuka oli kaiken takana? Eli kyse olisi mafian omasta juonesta ?
   Entä miksi tämä pimitys … ketä se palvelisi? Minusta aika loogista ettei Mafia halua näitä tietoja julkisiksi. Kun nyt tietoja (joita ei olisikaan) pimitetään niin eikö se vain vahvista sitä että Mafia on kaiken takana? Miksi pitäisi pimittää jos levyissä ei olisi mitään outoa? Tällaisia kysymyksiä….

   • Minäkään en ole asiantuntija,mutta huomasin ”koiran haudattuna” niiden ARABIEN PASSIEN VIRHEETTÖMÄSTÄ KUNNOSTA, tuhansien asteiden kuumuuden läpikäyneinä. LOL. ”I’m laughing out loud”. Sulan teräksen seassa killuneet PASSIT ovat ilmeisesti TEFLONIA kovenpaa ainetta,heh. Tornien omistajan äkillisen vakuutuksen nostamisesta juuri ennen PURKUTUOMIOTA, ei kukaan mainitse mitään? Mr. Silverstein teki itselleen suurenmoisen TILIN, ja pääsi juutalaisten rikollisten palkintosijoille. Kutsun sitä ”JEWISH POWER”. Hän ei kuitenkaan ole mitään Rothschild perheen jäseniin verrattuna. Samalaisia virheettömiä PASSEJA löytyi MH-17 (MH-370) rojun seasta todisuksena muka Hollantilaista matkustajista.

  • ”Mikään laboratorio ei pysty palauttamaan tietoja kiintolevyltä, joka on FYYSISESTI vaurioitunut.”

   Tuo ei pidä paikkaansa. Tässä kotimainen esimerkki:

   ”Ahlberg data on erikoistunut tietojen palauttamiseen kaikilta digitaalisilta tallennusvälineiltä, myös fyysisesti vaurioituneilta kiintolevyiltä. Pystymme hyvin todennäköisesti auttamaan sinua saamaan tietosi takaisin.”

   http://www.ahlbergdata.fi/#sthash.cCYDKngB.dpuf

   Voit tietysti lähestyä Convaria ja kysyä, valehteleeko sekin kertoessaan pystyvänsä samaan.

  • Ei se nyt ihan noin yksinkertaista ole tässä tapauksessa. Kiintolevyä voidaan vaurioittaa fyysisti monella tavalla. Sitä voidaan väännelläkin yms. mutta jos kuumennetaan, niin tilanne menee vakavaksi tietyojen palauttamisen suhteen.

   Tietojen poistaminen kiintolevyiltä ts. tiedostojen poistaminen tarkoittaa vain muuutoksia FAT:issa ( File Allocation Table). joka kertoo mihin levyn sylinterille ja sektoriin mitäkin on kirjoitettu.

   Itse levyllä säilyvät edelleenkin alkuperäiset tiedot tallella, mikäli niiden päälle ei ole jotain kirjoitettu. Käyttöjärjestelmistä riipppuen FAT:it ovat spesifisiä, mutta alkuperäinen tieto voidaan palauttaa.

   Kysymys on vähän samasta, kuin jos kirjasta repäistään sisällysluettelo pois, niin sisältö on edelleenkin tallella, ellei sitä ole kirjoitettu uusiksi.

   Mikäli kiintolevy syystä tai toisesta on käynyt kyseissen levymateriaalin, siis magneettimateriaalin Curie lämpötilassa tai sen yläpuolella, niin siitä ei pirukaan enää ota selvää mitä levyllä aunperin on lukenut, vaikka mitä mainostaisivat, koska siinä lämpötilassa permanentti magnetismi katoaa. Bitit ovat magneettikentän orientaatioita levyllä, ja Curie pisteen yläpuolella käyneessä aineessa totaalisen tavoittamattomissa. Jos joku kuvitteelee lukevansa jotain tällaiselta levyltä, niin se on hänenn ongelmansa.

   Siitä vaan nyt kaikki asian harrastajat selvittämään, missä lämpötiloissa torneissa tai sen materiaaleissa liikuttiin… Sieltä ne nopeat johtopäätökset löytyvät. Faktaa vai fiktiota…. 🙂

   Voisi kuvitella että Juuso nyt disinformaatioaatoksissaan ei olisi kovinkaan väärässä, -miten lie päätynytkään päätelmäänsä.

   • Itseäni aina hieman huvittaa, millaisen disfinformaatio-operaation ihmiset katsovat mahdolliseksi tai perustelluksi. Tässä tapauksessa yhden firman pitäisi olla viilannut linssiin viranomaisia ja isoa liutaa paikan päälläkin käyneitä toimittajiakin. Toisaalta tällöin pitäisi uskoa, ettei firma olisi jäänyt kiinni disinformaatiosta tai ettei jokin suuri media – esimerkiksi Der Spiegel – olisi saattanut seurata prosessia ns. loppuun saakka. Ja mikä olisi ollut valtavan disinformaatio-operaation tarkoitus? Mikä olisi ollut pointti siinä, että annetaan maailman medialle kuva, että tutkitaan tälläkin tavoin sisäpiirin ennakkotietoja iskuista, mutta sitten sanotaan, ettei mitään tutkittukaan, mikä vähintäänkin herättää epäilyjä monella taholla? En pysty näkemään ajatuksessa paljoa järkeä.

    Mainittakoon, että WTC-tuhossa talosta sinkoutui ympäristöönsä valtava määrä palamatta jäänyttä paperimateriaalikin, eli en pidä ollenkaan mahdottomana, että kiintolevyjäkin säilyi tutkintakelpoisina.

    Sitä paitsi kiintolevyjä säilyy tiedonpalauttamiskelposina niin tulipaloissa kuin tulvissakin:

    Hard drives can survive fire, floods

    ”Owners of flood- or fire-damaged computers typically assume their digital tax forms, photos and passwords are unrecoverable. Not necessarily, computer experts say, noting that at least some data can be recovered from virtually any faulty or damaged storage device. And as the computer industry has grown, so has the number of companies doing that restoration work.

    We’ve done data recovery on a laptop that was dropped from a helicopter, on a laptop that had been submerged in the ocean for a year,” said Todd Johnson, vice president of operations at Kroll Ontrack, whose engineers helped the MacLennans. ”One time there were even bullet holes in the hard drives.”

    http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2007-09-12-waterlogged-data_N.htm

    Fire damaged hard drives can sometimes be recovered by a specialist, but again, don’t try this yourself unless you are a data recovery specialist. External components and drive electronics that have melted aren’t necessarily a sign that your data is lost. It’s the external components that count, so unless the platters are melted there’s still a chance for recovery.

    https://www.provendatarecovery.com/blog/can-data-recovered-water-fire-damaged-hard-drive/

    Me and my hard drive managed to survive my house fire. The computer was destroyed but the ram and hard drive are still good.

    https://forums.techguy.org/threads/solved-hard-drive-survived-fire.792313/

    Tulenkestävyyden ohella täytyy ottaa huomioon sellainen pikku juttu, että WTC:ssä oli ylipäänsä tulipaloja vain pienehkössä määrässä kerroksia. Kiintolevyjä sen sijaan oli varmaankin lähes kaikissa rakennusten kerroksissa. Eli palolämpötila-argumentti ei ole edes sovellettavissa kaikkiin talteen otettuihin kiintolevyihin.

    • ”Mainittakoon, että WTC-tuhossa talosta sinkoutui ympäristöönsä valtava määrä palamatta jäänyttä paperimateriaalikin, eli en pidä ollenkaan mahdottomana, että kiintolevyjäkin säilyi tutkintakelpoisina.”

     Ei tietenkään ko. kehyksissä.

     Niin, -se mitä sanoin tarkoittaa literaalisesti sitä, että jos levy on päätynyt Curie pisteeseen syystä tai toisesta, niin kukaan eitota selvää enää mitä siinä on lukenut. Tämä on fysikaalinen fakta, jota ei tarvitse sen kummemmin enää selittää. Ne mitä lämpötiloja sitten torneissa on ollut on toinen asia.

     • Sitä paitsi kiintolevyjä säilyy tiedonpalauttamiskelposina niin tulipaloissa kuin tulvissakin:”

      Mitä tulipaloihin tulee, niin riippuu siitä kuinka kuumasti palaa. Tulva ei nyt oikeastaan ole relevantti argumentti tässä, paitsi siinä tapauksessa että jos spontaani magneettikenttä katoaa kappaleesta veteen upotettuna. Sitten on. Voithan itsekin kokeilla.

    • Tässä tapauksessa yhden firman pitäisi olla viilannut linssiin viranomaisia ja isoa liutaa paikan päälläkin käyneitä toimittajiakin.”

     Tekisi mieli sanoa, että tässä tapauksessa joku porukka on viilannit linssiin koko maailmaa… Muutenhan toimittajiin jotaka selittävät tapahtumia, joita vielä ei ollut tapahtunutkaan olisi uskominen.

 4. Mitä luulette selviääkö 911 ikinä? Itse epäilen, että ko. tapaus jää sarjaan JFK, Palme.

  Itsekin seurasin tapahtumien live-lähetystä, hieman ihmetytti se, miten heti alusta, ennen minkään koneen törmäystä, niinkin moni tv-yhtiö oli suunnannut kameransa kaksoistorneihin. Siksi hollywood / lavastusvaikutelma jäi niin voimakkaasti mieleen.

  Tuo BBC:n ennen aikainen moka 7 talon tuhosta oli myös paljastava. Pentagonin seinään lennätti kuulemmas lentokoneen oikea taitolentäjä. 🙂 jne jne Koko virallinen ”totuus” on silkkaa satuilua ja tarinan kerrontaa, joka on tarkoitettu vähä-älyisille.

  • Arvelisin kuitenkin, että tuossa vaiheessa TV-katseluasi pohjoistorniin oli jo osunut kone ja tornit olivat sillä perusteella (/verukkeella) kuvissa. Hieman myöhemminhän seurasi sitten se etelätorniin törmääminen näyttävine tulipalloineen.

   Itse muistan hieman ihmetelleeni seuraavan päivän Hesarissa ollutta kuvaa, jossa näytettiin WTC-rakennusten paikat ja mainittiin kolmannenkin pilvenpiirtäjän eli juurikin WTC 7:n sortuneen. Se kun oli vieläpä selvästi sivussa muista WTC-rakennuksista. Mutta silloin kuittasin asian olankohautuksella.

   Täällä on analyysini WTC 7:stä:

   http://wtc-7.blogspot.fi/

  • Videoilla olevat tapahtumat ovat kyllä aika paljastavia, etenkin jos kiinnittää huomion siihen, kuinka säännöllisen muotoisesti sauhut torneista tupsahtelevat. Toinen asia, mihin voisi kiinnittää homiota, on koko se ajanjakso, missä tornikohtaisesti tapahtumat ovat edenneet.

   Jos metallia kuumennetaan, ei se käyttäydy kuten ”hauraat” aineet. jollaiselta koko romahtaminen vaikuttaa, vaan teräs nk. alkaa virua kiteisen rakenteen kadotessa ja muuttuessaan viskoosiksi fluidiksi menee kasaan kuin pysyyn paskannettu lapamato, -mutta hitaammin.

   Mitä sitten tulee poliittisiin aspekteihin, niin en ota niihin muutoin kantaa, kuin siten, että jos operaatiolla oli tarkoitus sahata jotain silmään, niin pieleen meni.

   Koomisinta koko virityksessä on tietysti se, että koko tapahtumasta on pyritty tekemään kansainvälinen surupäivä… -Vähän niinkuin Halloweeni muussa mielessä, joka täälläkin on adoptoitu suorastaan uskomattomnalla innolla.

   Ihmiset ovat laumaeläimiä, kuten paviaanitkin, vain intelligenssitaso erottaa. _Kaikkien osalta sekään ei kaikilta osiltaan päde…

   Toki 911 tietysti surupäivä onkin, -mutta ei siinä mielessä, kuin mitä äkkisältään joku voisi ajatella. Uhrien ja omaistensa osalta tietystii, ja kenties jossain asioissa, joisssa usko ja luottamus ”nk. yleiseen hyvään” ja sitä ylläpitäviin tahoihin on merkityksellistä. Minulla sitä uskoa ei ole, -mutta en silti ole psykopaatti, enkä usko kaikkiin virityksiin, joiden motivaatiot ovat liian ilmeisiä.

   Yhtä hyvin voisimme 911 tapahtuman sijasta alkaa pohdiskella Azehin ja Fukushiman tapahtumia, joissa niissäkin on toistaiseksi selvittämättömiä asioita, joita tietenkään nyt ei ollut tarkoitusta tuoda tähän keskusteluun.

 5. Luin analyysisi, noin varmaankin likimain tapahtui kuten kerroit WTC 7:ssa. Kun myöhrmmin katseli kaksoistornien luhistumista hidastetuista youtube videoista, niin samoja savutuprahduksia ja pieniä liekkejä näkyi niissäkin eri kerroksissa, eli lienee vahvat syyt epäillä, että myös kaksoistornit purettiin suhtkoht hallitusti räjäyttämällä. Tämä pannukakku teoria on jo mielestäni lähtökohdiltaan jo ”pannukakku”. Eräs tyyppi joskus jollain keskustelupastalla perusteli / puolusteli tätä ”pannukakkuuteoriaa” sillä, että nämä kaksoistornit, huom. siis kaksoistornit, ei WTC 7, olisi alunperin suunniteltukin helposti luhistuviksi a`la pannukakku ???
  En tiedä oletko törmännyt vastaavaan teoretisointiin, mutta minulle se on jäänyt älyttömyydessään mieleen.

  Tämän WTC:n alueen siis rakentaminen kaiketi aloitettiin jo 60-luvun lopulla ja rakennuttajana toimi kunta eli New Yorkin kaupunki, joka v. 2001 yksityisti WTC:n ja myi nämä WTC alueen rakennukset Larry Silversteinille.
  Kaksoistornit ja nämä muutkin WTC alueen rakennukset olivat jo 40 vuotta vanhoja ja käyneet ilmeisen epäkäytännöllisiksi nykyvaatimuksille, siksi Silversteinin tekemässä diilissä hänelle annettiin oikeus jälleenrakentaa tämä WTC:n alue. Esim. kaksoistornien rakentamiseen oli käytetty yli 400 000 tonnia asbestia, joka jo tuolloin, 60-70-lukujen vaihteessa oli tarkoitus kieltää rakennusmateriaalina. Helsingissä liki samoihin aikoihin vietettiin vastaavia asbestiorgioita Merihakaa rakennettaessa, asbestia sotkettiin jopa maaleihin.

  ” Asbestos, 9/11 and the World Trade Center

  Builders constructed the World Trade Center using about 400 tons of asbestos in the structure’s insulation, drywall, fireproofing materials and steel because of the mineral’s heat resistance and affordability. The 9/11 terrorist attacks released the deadly toxin in a dust cloud across Manhattan.
  Asbestos and the World Trade Center Infographic

  When the Twin Towers collapsed to the ground on September 11, 2001, a massive cloud of smoke, dust and debris released hazardous asbestos fibers and other toxic substances into the air. Asbestos fireproofing materials from 20 stories of the towers came showering down on New York City.

  The World Trade Center Health Registry estimates about 410,000 people were exposed to a host of toxins including asbestos during the rescue, recovery and clean-up efforts that followed 9/11. People most affected by asbestos at Ground Zero were people assigned to rescue survivors. These workers were among the first on the scene and the last to leave the wreckage. Search and rescue workers and others responsible for cleaning up the debris in the months after the towers collapsed were also exposed to asbestos.

  Health Concerns of Asbestos Use in Building the Twin Towers

  This toxic substance raised health concerns even as construction of the towers began in 1966. When construction of the North Tower was well underway in 1971, the World Trade Center builders halted the use of asbestos because a ban on the material was expected in the near future. But by this time many asbestos-containing products had already been incorporated into both towers.
  Asbestos Health Concerns After the Attack

  These asbestos products did not pose a health concern until 9/11, when asbestos fireproofing materials from 20 stories of the towers came showering down on New York City. According to reports from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the implosion of the towers ”pulverized asbestos to ultra-fine particles” and scattered the debris over Lower Manhattan.

  Exposure to asbestos can cause life-threatening illnesses such as mesothelioma and asbestosis. These diseases normally take between 20 and 50 years to display symptoms. But in 2006 – five years after inhaling the toxic debris from Ground Zero – an emergency responder from 9/11 died of mesothelioma. Another worker, 41-year-old Deborah Reeve, developed a serious cough just two years after the attacks and died of mesothelioma in 2004.

  Experts expect a larger number of 9/11 responders to be diagnosed with these illnesses in the upcoming years. That’s because many of these first responders and workers who assisted in the clean-up and recovery were ill-prepared to face the airborne contaminants, and few were given adequate respiratory protection in the months after 9/11.

  As a result, nearly 70 percent of recovery personnel have suffered from lung problems, including a condition that was later coined ”World Trade Center Cough.”
  Workers in a number of occupations and others who were in New York City on 9/11 were affected by the collapse of the World Trade Center buildings.”

  Löytyy tuolta: https://www.asbestos.com/world-trade-center/?PageSpeed=noscript

  PS Muistatte varmaan sen valkoisen pölyn, joka tornien luhistumisen jälkeen levisi ympäri Manhattania, se kaikki ei suinkaan ollut pelkkää betonipölyä.

  Sitä en tiedä olivatko kaksoistornit jonkinlainen New Yorkin kulttuuriperintö ja suojeltukohde, mutta Silversteinin kannalta niistä oli hyvä päästä eroon, koska niiden täydellinen remontointi ja asbestin poisto olisi tullut aivan liian kalliiksi.

  Ehkäpä tässä kohden lyötiin ns kaksi kärpästä yhdellä iskulla, purettiin rakennukset hallitusti räjäyttämällä ja lavastettiin se näyttämään terrori-iskulta. 🙂

  • Toki myös kaksoistornit. En tosin usko, että purkua tehtiin millään aivan perinteisellä teknologialla (perusteena mm. se, että kymmeniä ihmisiä säilyi hengissä tornien juurella alueella, johon putoavien teräsmassojen olisi perinteisessäkin räjähdepurussa pitänyt pudota, ja esim. se, että muun tornin tuhouduttua hetkeksi pystyyn jääneiden pohjoistornin vankkojen keskuspilarien nähdään ikään kuin disintegroituvan ilmaan).

   Mainitsemiasi asioita käsitellään minun ja Ville Sarellin suomeksi tekstittämässä videossa ”Syyskuun 11:nnen mysteerit”:

   http://cubicle.fi/~tripper/Cubicle/Syyskuun_11nnen_mysteerit_Osa1_Rajahdepurut/911%20Mysteerit.mp4

   • Hienoa, että täällä on näinkin järkiperäistä keskustelua ja varsinkin sinä olet kaivanut niin paljon tietoja aiheeseen liittyen. Eri foorumeilla näyttää olevan oma melko sisäänlämpiävä porukkansa keskustelemassa. Tiede-lehden foorumilla 9/11-aihe on täysin kansainvälisten skeptikkojen hallinnassa, jotka tunnetusti kannattavat virallista tarinaa.

    Mielestäni kaikkein todistusvoimaisin tapahtuma FBI:n toteuttamassa laajassa 9/11-huijauksessa on Shanksvillen putoamiskraatteri. Siitä on tarinaa esimerkiksi tällä videolla:
    9/11 – Flight 93 Missing From The Crater In Shanksville Pennsylvania
    https://www.youtube.com/watch?v=IxDjOobmC8M .

    Vaikka Shanksville ei olekaan tämän ketjun aiheena, niin laitan vielä luettelon huomaamistani seikoista, jotka täysin romuttavat virallisen tarinan. Siinähän kerrotaan, että kone syöksyin varsin jyrkässä kulmassa ketoon kuin tikkanuoli ja hävisi kuoppaan.

    – polttoaineroihun täydellinen puuttuminen, vain yksi savun tupsahdus
    – ei ainuttakaan tunnistettavaa koneen osaa kraatterissa eikä sen lähellä
    – ”siivenjäljessä” näkyy lähikuvassa alkuperäinen maan pinta ja jopa kuivaa heinää
    – yksi moottori ei voinut singahtaa matkojen päähän, koska se raskaana kappaleena olisi varmimmin uponnut maahan

  • Silversteinista muistan että hän oli ottanut hieman ennen tornien luhistamista suuret vakuutukset tornien luhistumisen varalle.

   • Wikipedia:
    Soon after the September 11 attacks, in 2001, Silverstein declared his intent to rebuild, though he and his insurers became embroiled in a multi-year dispute over whether the attacks had constituted one event or two under the terms of the insurance policy, which provided for a maximum of $3.55 billion coverage per event.[4] A settlement was reached in 2007, with insurers agreeing to pay out $4.55 billion

    Huimaa on maailman meno.

    • Tuuria oli kaverilla kyllä:
     Wikipedia:
     Silverstein has said in interviews that he usually spent his mornings in breakfast meetings at Windows on the World on top of the World Trade Center North Tower, and with new tenants in the building. However, the morning of September 11, 2001, his wife insisted that he attend a medical appointment. Due to the appointment, he escaped almost certain death.[24]

 6. Hyvä videopätkä Syyskuun 11:nnen päivän tapahtumista noiden WTC rakennusten ”purkutöiden” osalta.
  Pätkässä ei myöskään unohdettu mainita WTC talojen kelareissa sijainneita kultavarastoja. Osa kullasta kuulemmas pelastettiin lokakuussa 2001, mutta missä loput?
  Luulenpa kulta- ja hopeavarantojen olleen paljon suuremmat kuin mitä lokakuussa löydettiin / pelastettiin. Ainakin mikäli uskomme Hollywoodiin ja Die Hard 3 Koston enkeliin / With a Vengeance vuodelta 1995, ja miksemme uskoisi, esiintyihän siinä Bruce Willisin lisäksi jo edesmennyt Toni Halme. 🙂
  Tässä pätkässähän tämä ilkeä arvuutteleva Simon, harppiSaksasta kotoisin oleva arjalainen kommunisti ryöstää WTC:n kullat. Liekö kyseessä etiäinen vuodesta 2001, jolloin ryöstön taisivat tehdä aivan jotkut muut kuin arjalaiset. 😀

  Toinen juttu mikä tuota videota katsellessa tuli mieleeni, oli pian tuon 911 tapahtuman jälkeen nettiin tullut arvio noista räjäytyspurkutöistä. Tämän arvioinnin tekijäksi väitettiin ilmeisesti pioneeripuolen suomalaista sotilashenkilöä. Hän esitti arvion noiden mökkien räjäytyksiin tarvittavista panosten ja asennushenkilöstön määristä. Kovin väite taisi koskea kaksoistornien keskimmäisten teräspalkkien tuhoamiseksi kellariin asennetua pienimuotoista ja oikein suunnatua ydinräjähdettä. Onkohan kukaan muistanut tallettaa hänen esittämiään ajatuksia?

  • ”Pätkässä ei myöskään unohdettu mainita WTC talojen kelareissa sijainneita kultavarastoja.”

   Tämä on tärkeä asia. Keiden kaikkien kultavarantoja on säilytetty ko. tornien fundamenteissa. Aasian kultavarannot on kupattu ainakin kertaalleen, ja kieltäydytty palauttamasta tai korvaamsta niitä vastaavalla määrällä dollareira faktiseen arvoonsa nähden. Jos en nyt ihan väärin muista, niin Saksan kultavarannoistakin osa on kateissa selvittämättömissä, ja sama lienee Suomenkin oslta selitti isopää Liikanen mitä hyvänsä.

   ”Luulenpa kulta- ja hopeavarantojen olleen paljon suuremmat kuin mitä lokakuussa löydettiin / pelastettiin.”

   Niin, -kyllä ne varmaan tallessa jossain ovat, mutta eivät siellä, missä niiden pitäisi olla, tai sitten, että ne ylipäätänsä olisivat palautettavissa alkuperäisille omistajilleen ,joilta ne ketunhäntä kainalossa on alunperin varastettu.

 7. No nuo ydinräjähde hommat ovat tietenkin täyttä huuhaata!
  Armeijan käyttämillä termiiteillä ne alas posautettiin.

  Niillä terästukirakenteiden leikkaaminen on lasten leikkiä.

 8. Itse taas en usko termiittien käyttöön.
  Ydinlataus selittäisi mm. pelastustyöntekijöillä ilmenneet tuhannet syöpätapaukset, tornien pulveroitumisen ja maanjäristykset.
  Kannattaa katsoa Dimitri Khalezov:n haastattelu.

 9. WTC hissikuilut suljettiin ”korjaustöiden takia”ja räjähteitä haistavat koirat poistettiin määrätyksi ajaksi ?
  Miksi ei voida haastatella sitä firmaa joka veti ”piuhat”teräspalkkeihin 45 asteen kaltevuuteen,tyypilliseen
  ”DEMOLITION”tyyliin.Sulanneet teräsrakennelmat kytivät viikkoja rojun seassa,sitä ei mikään lento-bensa voi saada aikaan,prkele.Ilmeisesti joku ”istutti”priimakunnossa olevia SAUDIEN passeja rojun keskelle löydettäväksi todistusaineistoksi.Samoin myöskin MH-17 Ukrainan ”lento-onnettomuuden”rojusta löytyi puhtaita passeja?
  C’MON MAN,emme me ole ihan niin tyhmiä,miksi meitä kuvaillaan.Pentagonin ohjus/iskusta on todisteena osuman pyöreä aukko.Suurin petos on kuvattujen koneiden epäonistunut ”VÄRITYS”.Kuvissa ne ovat hyvin tumman sinisiä?Hollywoodin parhainta tuotantoa, LOL.Lontoon uutisten virheellinen aika?

 10. ERNO, kenenkä PIIKKIIN tarinoit tuollaista. THERMITE on eräs sotakoneiston salaisimmista metallin sulatus-aineista, joka kuumentaa teräksen lyhyessä ajassa sulattaen sen. Aivan ensimmäiset kuvaukset esittivät katkotut teräspalkit ” kuin hitsauspillillä leikatut 45 asteen kaltevuuteen” siten aiheuttaen teräspalkkien liukumisen suoraan alas ohi alkuperäisen teräksen. Ne kuvaukset poistettiin nopeasti, ja teräsrakenteet laivattiin pois maasta sulatettavaksi, siten pyyhkäisten pois todistusaineiston. Kuanko tätä samaa asiaa pitää syöttää lusikalla, ennenkuin se ”uppoaa skeptikoille”. Seurasimme koko näytelmää sen tapahtuessa telkkarista, New Yorkin ylävaltiossa. Sen jälkeen sitä on muunneltu laidasta laitaan, joka jo yksistään todistaa valtavasta petoksesta. Hissikuilujen sulkeminen ennen purku-asennuksia (virityksiä) antaa selvän ilmaisun mitä siellä tornien sisällä oli meneillään. Aika sopivasti ”faktat niveltyvät yhteen”.Järkeäkin on hyvä käyttää.Miksi tornien omistaja Mr. Silverstein nosti vakuutukset torneista huippuunsa, juuri ennen niiden räjäytyksiä. Eikös seki jo anna selvän vihjeen RIKOLLISUUDESTA, vai mitä ? Rakennukset olisivat jouduttu purkamaan kuitenkin, koska uuden lain mukaan niissä ei saanut olla ASBESTIA. Mukava yhteensattuma ?

  • Toki termiittejä on voitu käyttää, mutta ei niillä torneja tuhottu (ks. ”tarinointini” 11.3 ja 3.6. 2017).
   Näyttääkö tämän jutun taustakuvassa siltä, että siinä termiiteillä 45 asteen kaltevuuteen leikatut teräspalkit liukuvat SUORAAN ALAS, ohi alkuperäisen teräksen? Tai tässä https://youtu.be/lKYW89xEYg0

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here