Laillisen yhteiskuntajärjestyksen pohjana on laki. Perustuslaki on yhteiskunnan kivijalka. Laeissa määritellään yhteiskunnan toimintaa ja järjestystä. Lait eivät voi olla perustuslain vastaisia. Perustuslakia pitää noudattaa, samoin lakia. Ne koskevat jokaista yhteiskunnan jäsentä ja toimijaa. Jos näin ei ole, ollaan vaikeuksissa.

Lakia on aina luettu ja sovellettu rikkaiden, vaikutusvaltaisten ja hyväosaisten hyväksi. Pitkään Suomessa oli kuitenkin periaate, että lain pitäisi olla sama kaikille. 1990-luvun laman pyörteissä eduskuntamme päätti kuitenkin, etteivät lait ja perustuslaki koske sitä ja sen päätöksentekoa. Tämä oli kohtalokas linjaus.

EU-jäsenyys oli perustuslain vastainen 16 vuotta. Vasta vuonna 2011 perustuslakiin tehtiin lisäys ”Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio.” Olimme siis perustuslain vastaisesti Euroopan unionissa kuudentoista vuoden ajan. Se ei haitannut ketään eduskunnassa ja valtion hallinnossa.

Oma rahamme poistettiin käytöstä perustuslain vastaisesti sekin, eikä siitäkään rikoksesta ole koskaan tehty edes tutkintaa, puhumattakaan, että asianosaiset olisivat saaneet syytteitä tai tuomioita.


SUOMEN VALTIO ON MYÖS YHTIÖITETTY kaikessa hiljaisuudessa. Se löytyy yhtiönä Suomen ja Yhdysvaltojen yritysrekisteristä. Ongelma on siinä, että perustuslain mukaan Suomi ei ole yhtiö, vaan tasavalta. Silti yhtiölainsäädäntö ja yhtiöitä koskeva laki kumoaa perustuslaillisen yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnalle säädetyt toiminnot ja vastuuvelvollisuudet.

Suomen tasavalta yhtiölistauksessa.

Hallitus toisensa perään on myös säätänyt perustuslain vastaisia lakeja. Sellaisia ei pitäisi olla edes olemassa, mutta on. Ministeriöt ja virkamiesjohto ovat ohjeistaneet alaisiaan lainvastaisiin toimiin lakien vastaisesti. Sen ei pitäisi olla mahdollista, mutta on.

Suomen armeija on alistettu ulkovaltojen alaisuuteen lakiemme vastaisesti. Senkään ei pitäisi olla mahdollista, mutta on. Mahdollista ei pitäisi olla senkään, että suurimmat yritykset rikkovat lakeja milloin haluavat, mutta näinkin on. Esimerkistä käy Stora Enso, joka ruotsalaisjournalistien mukaan väärensi koko konsernikirjanpitonsa vuosiakausien ajan ja joka on nyt tutkittavan Ruotsissa. Ei meillä, vaikka eräs sisäpiiriläinen toimitti tästä todisteet  KRP:lle, Helsinkin poliisille, valtiovarainministeriölle jne. jo vuosia sitten.

Kansanedustajia nolostuttaneesta vaalirahakohusta ei seurannut mitään poliitikoille, koska vaalirahalaissa ei ollut rangaistuksia heille. Oli siis rikos, josta ei seurannut rangaistuksia. Koko asia lakaistiin maton alle ja pari uhrilammasta pantiin koppiin. Puolueet ja kansanedustajat, jotka olivat vuosikymmenien ajan pimittäneet vaalirahakuvioitaan, eivät saaneet yhtään mitään seuraamuksia.

Kuntien pakkoliitokset ja SOTE ovat kuntien perustuslaillisen itsemääräämisoikeuden vastaisia. Silti niitä viedään läpi. Pakkoliitoksista luovuttiin vaivihkaa, kenties juuri siksi, että joku huomasi perustavaa laatua olevan ongelman, mutta SOTE etenee vauhdilla. Vaikka se on lain vastainen.


KAIKKI TÄMÄ ON ONGELMALLISTA siksi, että jos yhteiskuntamme ylätaso ei noudata lakeja vaan esimerkillään vuosikymmenestä toiseen osoittaa, ettei lakia tarvitse eikä pidä noudattaa, koko laillinen yhteiskuntajärjestelmämme rapautuu ja lopulta romahtaa. Voi tietenkin olla, että joidenkin mielestä se olisi suotavaakin, mutta yhteiskunnan romahdus johtaa myös kaaokseen, jolla on omat seurauksensa.

Kun yhteiskunnan eliitti ei noudata lakeja, mutta vaatii alaisiaan tekemään niin, syntyy laillisuusongelma. Yhteiskunnan eliitti menettää legitimiteettinsä. Näin on jo käymässä. Valitettavasti yhteiskuntamme eliitti ei näe sitä eikä usko, että näin on tapahtumassa. Siksi se jatkaa rikollista taivaltaan, rikkoo lakeja ja toimii lakien vastaisesti aina kun se niin haluaa. Seuraukset tulevat olemaan erittäin vakavat ja murheelliset täysin sivullisille, sillä kun laillinen yhteiskuntajärjestys katoaa, heikoimmat kärsivät eniten.

Ehkä se on lakia rikkovan eliittimme tarkoituskin. En tiedä. Laillisuusongelma on kuitenkin todellinen, vaikka sitä ei eduskunnassa istuva syöttöporsaiden lama tajuakaan.

Jos presidenttimme, ministerimme, armeijan ylin johto, ja lakia säätävä eduskuntamme eivät noudata lakejamme, mikä on niiden oikeutus vallankäyttöön?

Sami Parkkonen on blogisti, joka on kirjoittanut poliittisesti epäkorrektia kommentaaria vuodesta 2013.


Artikkelikuva: Vesa Raiskila

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

26 KOMMENTTIA

 1. Oikeusfilosofiassa on tunnetusti tavallinen, normaalioloissa pätevänkuuloinen, näkemys, että yhteiskunnan vakauden eli mm. kansalaisten keskinäisen luottamuksen vuoksi huonojakin lakeja on noudatettava.
  Suomen kansa lienee sen sisäistänyt huolella tai mitä lienee kun mielenosoituksetkin ovat esim. Ranskaan verrattuna ”piipittämistä”. Siitä huolimatta, että poliisi käyttäytyy herkästi rikollisesti, kun eliitin keskeisiä tahdonilmaisuja vastaan protestoidaan. (Esim. Suomi-Maidan -mielenosoituksen tapaus, etenkin de Witin kohtelu. (https://markusjansson.blogspot.fi/2017/03/suomi-ensin-maidanin-absurdistan.html) – Siinä on vasta ensimmäinen pysyvä, 24/7-mielenosoitus…)

  Nykytilanteessa valtapoliitikot ja -virkamiehet sekä poliisissa monet alatason toimijat eivät ehkä ole tehneet satoja rikoksia, jos esim. Koiviston konklaavi lasketaan yhdeksi rikokseksi eikä sen välittömiä seurauksia erikseen – tosin sellainen ei ole koskaan juridiikan linja… Mutta esim. juuri Koiviston konklaavin rikollisuuden mittaluokka on suuren kansanmurhan vertainen. (Raskauttava asianhaara on vielä se, miten paljon asiantuntijoita siinä käytettiin sen läpimenon varmistamiseksi.)

  Tuollaisista on vain tapana vaieta. Vaikka monikin tietänee, että mm. Jukka Davidsson ja Jorma Jaakkola ovat perusteellisesti osoittaneet pankkikriisin ja sen hoitamisen olleen tahallaan tehty jättimäinen, Suomen historiassa ennätyksellinen rikoskokonaisuus. Jokainen tietänee myös sen, miten – siihen nähden halvalla – rahalla pelastetaan ihmishenkiä (esim. keskikaide maanteille). Ja että 1980-luvun lopulta väärillä, mm. korruptiivisesti rikollisilla ratkaisuilla on yli 12-kertaistettu Suomen valtionvelka.
  Asiat eivät myöskään oikeusjärjestelmän kautta näytä muuttuvan, koska korruptio ulottuu (mm. Mikko Niskasaaren, Tiina Keskimäen ja Erkki Aurejärven tutkimusten ja kokemusten mukaan) merkittävällä tasolla korkeimpaan oikeuteen asti ja vähintään useimpien tietämieni EIT:n valittajien mielestä aina EIT:n saakka – ja kv. Oikeusistuimeen (ICC) valittaminen on kallista ja sekin ottaa vain tietynlaiset jutut…

  (Kaiken huipuksi huolimatta ko. korruptiosta Suomi on saanut hurjasti langettavia päätöksiä EIT:stä: http://www.mikkoniskasaari.fi/node/238 – Siis niiltä rikkailta ja uskomattoman sitkeiltä, jotka ovat jaksaneet valittaa maan oikeusjärjestelmän lävitse ja sitten EIT:n, koska aiemmin ei saa sinne valittaa. Ja läheskään kaikesta ei saa edes missään tapauksessa valittaa EIT:n.)

  Eliitti näyttää luottavan siihen, että pienin askelin se voi lähetä tavoitteitaan.
  Eli 1) kansa katsoo vaalilupausten ja muiden pettämisten olevan samamerkityksisiä kuin ennen nykyaikaa (1980-luvun puolivälin rahamarkkinoiden vapauttamisen jne. aloittamista).
  Ja 2) Suomen kansa hyväksyy EU:n liittovaltiollistumisen saadessaan säilyttää muodolliset asiat, kuten Suomen lipun. Ja jopa nopeat askeleet poliisivaltiollistumiseen. (Tässä SOS-hallituksen uusin yritys sellaiseksi: http://www.mikkoniskasaari.fi/node/239)

  Valtamediasta yksikään ei kerro tuollaisista asiallisesti eikä yleensä ollenkaan. Valtapuolueiden lehdistä vain yksi kertoi jotenkuten: http://www.kdlehti.fi/2017/03/01/rkp-kok-sdp-vihreat-ajavat-harppausta-liittovaltioksi/

  Siis… mielestäni on tärkeää keskustella filosofisesta yleisestä ja ammattietiikasta ja oikeusteoriasta. Ja eri ihmisillä on erilaisia elämänfilosofioita ja muita yksilöllisiä lähtökohtia…
  Itselleni Sanden käytännönläheisempi linja on tärkein. Koska fakta on, että valtapoliitikkojen ja -virkamiesten rikostaipumus ja vanhojen suurrikosten hyväksyntä vain jatkuu ja kokonaisuus pahenee. Ei ole mitään, minkä nojalla voisi sanoa, että he ovat periaatteessa oikeassa mutta käytännössä erehtyneet. Ei mitään, minkä nojalla voisi sanoa, että suurissa asioissa he ovat ehkä oikeassa mutta pienissä ei. Eikä ole mitään, minkä nojalla heitä voisi arvostaa (esim. edes yritystä arvostettavan tasoiseen hengellisyyteen). Moni ilmaisee, ettei lähettäisi valtapoliitikkoa viemään edes kirjettään postilaatikkoon. Ja äskettäisen tutkimuksen perusteella suomalaisten luottamus EU:n on vielä paljon pienempää. (Vaikka noin 80% laeistamme tulee sieltä).
  Mutta ymmärrän sen, että monilla voi olla toisenlainen arvojärjestys.
  Oleellista on, että lopputulos olisi herääminen faktojen huomaamiseen ja yhteiskunnallinen Suomea kehittävä aktivoituminen.

  Miten sitten kukakin valitsee yhteiskunnallisesti toimia… emme voi enää rehellisesti jatkaa sillä tiellä, että otamme jonkin ajattomana ja ylikansallisena esitetyn (eli yleensä: vain vakaisiin itsenäisen kansallisvaltion oloihin kehitetyn) valtion oikeusfilosofian tms. ja sovellamme sitä Suomeen.
  Suomessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut niin poikkeuksellisia, että ensimmäinen vertailukelpoinen kohta vastaavaan löytyy vasta joidenkin vuosikymmenien jaksosta juuri ennen Suomen itsenäistymishetkeä. Ja joku MV-lehden lukija otti tässä kohdin vielä paljon pidemmän aikanäkökulman, kiehtovan ja tärkeän syvän valtion käsitteen kera – tähän ilmeisesti päättyneessä kirjoitussarjassaan: http://mvlehti.net/2017/01/09/tapaus-ilja-janitskin-ja-mv-lehti-osa-9-vallankumous-lahtee-mielesta/
  On selvää, että suomalaiset ovat alkaneet ajatella omilla aivoillaan, mikä on (ainakin heille itselleen) paras etiikka nykyisessä tilanteessa valtiolle ja kansalaisille ja kaikille toimijoille siinä välissä.
  Varsinkin kun ei ole näköpiirissä mitään ulkopuolelta tulevaa auttajaa.

  Moni laittaakin toivonsa Suomen valtion haastamiseen ICC:n.
  Siihen hommaan ansiokas ME KANSA -kansanliike kutsuu vielä lisää toimijoita ja rahoittajia.

  • Tässä ei ole enää mitään muita keskustelukysymyksiä kuin se, että millä aikataululla, ja resursseilla näitä asioita aletaan panemaan järjestykseen Suomen kansakunnan hyväksi sen perustuslain kehyksissä.

   Siinä se tärkein. Jotkut tahot kyllä kävelevät kansakunnan perustuslain yli mennen tullen kusella käydessään, mutta heillä kyllä on oma varattu, ja hyvin ansaittu paikkansa kansakunnan historiassa…

   Muu on kansakunnan kannalta epäoleellista… Jos luovutaan käsitteestä kansakunta, -niin mitä on tilalla, -markkkinakuntako…?

   • Erkki, tuo yhteiskuntasopimuksellisuus on hyvä näkökulma ja keskustelunaihe, mm. koska koska siihen liittyy suomalaisilla sen verran myönteisiäkin tunteita, käsittivätpä he sen teoreettisesti täysin korrektisti tai ei.

    Vaihtoehtomedian pitäisi varmaan useammin tuoda esiin sitä Sanden muutamissa blogeissaan esiin tuomaa, että Suomi on rekisteröity olemaan yritys 1.1.95 alkaen USA:n, rahajärjestelmämme keskukseen.
    Vai… onko jonkun mielestä kyseinen asia mitätön muodollisuus? Perusteluja?

    Siis.. valtio on lähtökohtaisesti yhteiskunnan projekti.
    Sitäkin asiaa voisi korostaa.
    Korostetaanko kouluissa?
    Päättäjät voivat monenlaista tehdä, mutta niin kauan kuin mm. veroja maksellaan, valtio on tietyissä hyvin oleellisissa merkityksissä yhteiskunnan projekti.

    • Mitä keskustelukysymyksiä Suomen suurimpiin laillisuusongelmiin liittyy?
     – Tietysti voidaan miettiä sitä vastavalkealaisten kannalta, mutta oleellista ja liian harvoin esiin nostettua on se, että asiaa tulisi kysyä myös Suomen kansalta.
     Luulen, että keskivertosuomalaiselle niitä kysymyksiä ajattelun, prosessoinnin ja keskustelujen yllykkeiksi on tässä vaiheessa historiaa paljon enemmän kuin syvällisesti aiheeseen ja sen taustoihin perehtyneille.
     Keskivertosuomalainen lienee vasta heräämässä siihen, miten vakavia nämä kuviot ovat.
     Hänellä ei ole mitään historiantajua tai muuta taustaa tällaiselle, että itsestään selvästi aina ei-totalitaatisena länsimaana esiin tuotu Suomi olisi päättäjiensä ratkaisujen vuoksi pahasti sortumassa oikeus- ja sivistysvaltiona.
     Kannattaa huomata, että mm. näiden miesten ansiokkaat kirjat ja kirjoitukset aiheeseen ja sen taustaan liittyen ovat valitettavan vähän keskivertosuomalaisen tietämiä: Jorma Jaakkola, Kimmo Leino, Jukka Konttinen, Jukka Davidsson, Jukka Hankamäki, Mikko Niskasaari, Erkki Aurejärvi ja Jyrki Virolainen.

     • Samassa korttelissa kun asui Erkki Aurejärvi, asui myös Ben Zyskowicz. Itse asuin näköetäisyydellä. Kummallakin mainituista on juristitausta. Voidaan kysyä, kumpi on ajanut paremmin oikeuden asiaa.

      Aurejärvi on lausunut eräitä totuuksia ja tehnyt parhaansa, Zyscowicz hokee samaa kansallisen hajaannuksen perusagendaa vuodesta toiseen. Näin molempia niihin aikoihin viikottain, mutta en ollut keskusteluyhteyksissä. Mikään ei muutu, vaikka mitä puhuttaisiin.

    • ”Erkki, tuo yhteiskuntasopimuksellisuus on hyvä näkökulma ja keskustelunaihe, mm. koska koska siihen liittyy suomalaisilla sen verran myönteisiäkin tunteita, käsittivätpä he sen teoreettisesti täysin korrektisti tai ei. ”

     Toki on näkökulma..

     Minä käsitän tällä yhteiskuntasopimuksella sitä, mihin kaikki kansalaiset ovat sitoutuneet niissä puitteissa kuin ohjesääntö edellyttää. Siksi siihen varmaankin liittyy myönteisiäkin tunteita.

     Ei meiltä koskaan kysytä, haluatko noudattaa tätä periaatetta vai et…

     Muuan Sipilä tarjoili taannoin yhteiskuntasopimuksena oman futistiiminsä kehittämiä ajatuksia omaksi selviytymisekseen … Woehan Wittu.

     Sitä vaan edellytetään ilman muuta että toimitaan ko. yhteiskuntasopimuksen npuitteissa.

     Jos näin kerran on, se koskee silloin kaikkia kansalaisia eikä nk. elitismia tai poliittinen statustiikka siihen liittyen ole täsät asiasta mikään poikkeus.

     Jos joku ei ymmärrä mitä tässä nyt oikein tarkoitetaan, se on vain hänen ongelmansa, nyt ja tulevaisuudessakin.

     Kun valtakunnan hallintokoneisto ei itse noudata perimäänsä ja korjailemaansa ohjesäännöstöä, niin minun henkilökohtaisesti on todella hyvin vaikea nähdä sitä, minkä vuoksi se ohjesäännöstö sitoisi minua itseäni.

     Tietysti voidaan jatkaa, että muussa mielessä kuin siinä mielessä, että kenellä on pakkokeinot resursseissaan koskien kansalaisia , ja miten tässä vastakkainasettelussa ylipäätänsä voi selvitä.

     Tähänastiset havaintoini ja kokemukseni ovat osoittaneet, että ”Valtio” ei koskaan ole väärässä, vaikka sen organisaatiot ja periferiat tekisivät kuinka älyttömiä päätöksiä hyvänsä.

     Osoittaakseen tämän asian todeksi, ”Valtio” palkkaa korruptoituneen oikeuslaitoksensa kehyksiin kalleimmat ja trendikkäimmät asianajat käytettävissään olevilla julkisilla varoilla ajamaan asiaansa.

     Sellainen on se Valtio.

     Pitäisikö tähän vielä jotain muutakin sanoa…?

     • – Pitäisi sanoa, muun muassa:
      Se, joka haluaa todellista muutosta Suomeen ja suomalaisiin, kohdistaa toimensa suomalaisten kansanenemmistön ja ottaa sen tavat ja taipumukset riittävästi huomioon. Samoin kuin myös koettaa vaikuttaa viranomaisiin, jos sen osaa (yleensä ainakin ensisijaisesti epävirallisia teitä).

      Onko niin, että Suomen useimmat yhteiskunnalliset aktiivit yleensä aliarvioivat sen, miten vähän Suomen kansan enemmistö tietää heihin verrattuna; miten paljon valtamedia vaikuttaa; ja miten paljon tavalliset suomalaiset tarvitsevat perusturvallisuutta?

      Viime mainitusta: Moni on sitä paitsi rakentanut identiteettinsä, taloudellisen turvallisuuden ja sosiaaliset piirinsä jopa diskreetin, korrektin pinnan varaan. Eli ne rakennelmat herkästi sortuvat, jos julkisesti ilmaisee mitään radikaalia (konkretiasta puhumattakaan). Työpaikan kahvitauolla vain jupistaan, että ”En äänestä, koska ne poliitikot pettää aina.”

      VALTION HAASTAMINEN OIKEUTEEN
      ” Tähänastiset havaintoini ja kokemukseni ovat osoittaneet, että ”Valtio” ei koskaan ole väärässä, vaikka sen organisaatiot ja periferiat tekisivät kuinka älyttömiä päätöksiä hyvänsä. ”
      – Joo, ja mm. Tiina Keskimäen mukaan EIT on pitkälti korruptoitunut. (Vaikka osin ei ja siksi seurauksiakin on tullut kun jotkut hurjat ovat löytäneet juridisen mahdollisuuden, varoja ja jaksamista sinne asti valittaa: http://www.mikkoniskasaari.fi/node/238) Kuitenkin tietääkseni Suomen valtiota ei ole haastettu ICC:n, vaikka se on mahdollista ja tietyt huippujuristit olisivat siihen valmiita. Nyt ei tavallaan tarvita muuta kuin rahoituksen järjestäminen vuosia kestävien oikeusprosessien rahoittajiksi. Tai tarvitaan vähän muuta, mutta se hoituu omalla painollaan vapaaehtoisella yhteistyönäkin.

      Helpoimmin menestyvät syytteet löytynevät siitä aihepiiristä, että
      Suomen valtio on rikkonut toistuvasti, tietoisesti ja pitkäaikaisella agendalla itse allekirjoittamiaan ihmisoikeussopimuksia.
      (Oleellisin raskauttava asianhaara: Noin on tapahtunut rauhan oloissa.
      Mutta oleellista on myös, että Suomella on hyvät tilastot käytössään mm. itsemurhien lisääntymisestä Koiviston konklaavin seurauksina.)

      Tuota kautta voidaan sitten käsitellä varsin monia rikoksia, joita 1) poliisi ei suostu tutkimaan tai saa tutkia (vm.:a Kimmo Leino on tuonut usein esiin) tai joissa 2) valitusväylä EIT:n asti ei toimi (korruption, kiristyksen tai jonkin muun syyn vuoksi).

     • Hyvä kun sanoit… Aina on tilaa panna paremmaksi.

      ”EIT on pitkälti korruptoitunut.”

      Aivan niin, suomalaisten osalta korruptanttitantat vain vaihtoivat paikkoja. Kehys tietysti säilyi entisellään.

      Jos EIT:hen pitää valittaa, niin suomalaistantat on jäävättävä asian käsittelystä.

 2. ’…Jos presidenttimme, ministerimme, armeijan ylin johto, ja lakia säätävä eduskuntamme eivät noudata lakejamme, mikä on niiden oikeutus vallankäyttöön?’
  Vallankäytölle ei ole laillista pohjaa, vain kaapattu oikeus jota tyranniaksi tai harvainvallaksi kutsutaan.
  Pitäisi vaan kansan valveutua ja ymmärtää tämä ’länsimaisen arvoyhteisön’ toimintatapa ja nousta kapinaan. On todella vaikea ymmärtää että joku – paitsi tietenkin vallan kaapannut eliitti – puhuu demokratiasta jota sitten pitäisi ja saisi viedä tässä muodossa maailman joka kolkkaan.

  • lisäys
   Huijaamalla rakennettu Eurooppa

   EU ei ole epädemokraattinen vaan demokratianvastainen. Sen koko olemus perustuu kansallisvaltioiden demokraattisen päätöksenteon vähentämiseen.
   Unionia ei voi muuttaa demokraattiseksi, koska unionilla ei ole omaa kansaa vaan useita kansakuntia, jotka eivät ymmärrä toistensa kieltä. Yli 600 miljoonan väkiluku tekee demokratiasta mahdottoman hallita.
   http://mvlehti.net/2017/03/05/huijaamalla-rakennettu-eurooppa/

  • Jep, Truth_hunter, ”länsimaisen arvoyhteisön” toimintatavan soisi olevan kirkas suurelle osalle kansanenemmistöstä. Ja siihen liittyen koko länsimaisuuden hengen (minkä myötä lienee vaikea pintaihmisenkään innostua siitä vaivihkaisesta propagandasta mitä esim. James Bond pohjimmiltaan edustaa).
   Korostaisin kuitenkin, että tuollaiset ovat enemmän psyykkisen työn kuin teknisesti älyllisen ymmärtämisen asioita. Vaikka eliittiglobalistien sensuuri ja propaganda ovatkin merkittävillä tasoilla ja viime vuosina lisääntyneet.
   Eräs syy asiaan on se, että esimerkiksi Suomen kansan suuren enemmistön vastaisia projekteja (kuten EU:n liittovaltiollistumis-, Suomen poliisivaltiollistumis- ja Suomen perustuslain merkityksen vähentämis -projekteja) on hivutettu ja varmaan jatkossakin hivutetaan hitaasti eteenpäin. Niin ettei välttämättä tule mitään yhtä niin suurta skandaalia tai epäkohtaa, että sen perusteella keskivertosuomalainen alkaisi kokemaan tilanteen vakavaksi.

   Esimerkiksi hallitukset toisensa perään vain rikkovat jotain lakia, jopa perustuslakia, jota eivät uskalla muuttaa (ainakaan viime mainittua jonka muuttaminen on hankalaa), osittain tai täysin. (Ks. täältä Vastavalkeasta monia artikkeleita.) Sitten vain jossain vaiheessa todetaan, että ”eiköhän keskustella siitä, onko perustuslaki vähän vanhentunut” ja puolivaloin edeten yritetään tehdä suuria muutoksia. (Tuon tyyppisesti jokin aika sitten joku valtapoliitikko totesikin, perusteluitta. Perustelukeskeistä keskustelua valtapoliitikot tunnetusti haluavat vältellä.)

   Tästä eliitin moraalinen ja juridinen oikeutus poliittiselle toiminnalleen ja sen seuraukset -aiheesta olisi tärkeää laajoissa piireissä keskustella riittävän rauhallisesti, syvällisesti ja paljon. Siellä missä viisaaksi katsotaan.

   Jostain syystä tuntuu että tässä kohdin tämäkin linjaukseni olisi oleellinen:
   Mielestäni jos Suomen vaihtoehtotahot tahtovat aikaansaada muutosta (Suomessa), niiden tulisi nykyistä…

   – …enemmän keskittyä omien motiivejansa tiedostamiseen ja siihen, mitä myönteistä ne haluavat aikaansaada;

   – …enemmän keskittyä Suomen asioihin, etenkin sellaisiin ratkaisevimpiin aiheisiin kuin korruptio ja muut poliitikkojen ohjauskeinot ja ketkä ovat ohjaajia, Koiviston konklaavi, perustuslakirikokset, vaalivilppi, todellinen demokratia (riittävän pienet yksiköt ja suorien kansanäänestysten riittävän suuri merkitys joka kuukausi), kunnollinen seuraamusjärjestelmä poliittisista rikoksista ja kyseenalaisuuksista (kuten vaalilupausten pettäminen);

   – …maailman osalta enemmän keskittyä objektiivisesti tärkeämpiin asioihin kuin nykyään (esim. BIS-pankin merkitykset ja FIAT-järjestelmä / kultakanta; osallisuustalous; energiapolitiikka). etenkin tärkeisiin myönteisiin asioihin, joita ei välttämättä useimmiten tapahdu Lännessä;

   – …olla hajottamatta kansallismielisiä eripuraisuuteen pienemmistä asioista, koota heitä yhteisiin suurprojekteihin.

   Noin siitä huolimatta, että todennäköisesti jokainen noista aikaansaa nykyiseen nähden hitaampaa julkaisemista. Ja ”ajankohtaisuudentuntu” voi kadota…

   • Niinpä… pitäisi ja tulisi jne….mutta ei vaan tapahdu sitä mitä pitäisi ja tulisi tehdä.
    Voisipa jopa pelkistetysti ajatella että meillä ja koko maailmassa on lopulta vain yksi ongelma: veltot ja passiiviset ihmiset joita kiinnostaa Bond ym viihde enemmän kuin oma kohtalo ja jotka velttoudessaan antavat psykopaattis-maanisten eliittien ottaa ja alistaa heidät valtaansa.
    Presidenttikin näytti juuri mallia ja sanoi: nyt kun apua eniten tarvittaisiin niin EU on heikko…. että sellainen apua kerjäävää ’voimahahmo’ meillä keulassa.

 3. ”1990-luvun laman pyörteissä eduskuntamme päätti kuitenkin, etteivät lait ja perustuslaki koske sitä ja sen päätöksentekoa. Tämä oli kohtalokas linjaus.”

  Päättikö eduskunta niin vain kuka siitä oikein päätti, on täysin oma kysymyksensä. Perusasia on kuiteknin siinä,että 1990 luvun nk. lamakuvioissa päätetttiin niitä näitä ohi sen sopimuksen, jota pitää kutsua yhteiskuntasopimukseksi, -siis ohi sen, johon kaikki kansalaiset ovat valmiita sitoutumaan. Millä mandaatilla nk. ”päättäjät tekivät sen”, -ja miksi.

  Tämä kaikki on päivän selvää.

  Mitään ihmeenpää ei tarvitse enää dokumentoida. Kaikki oleellinen on eri tahoila jo dokumentoitu ja tallenettu…

  Peruskysymys on siinä, mitä NYT oikein pitää tehdä…

  • Jotta kenekään ei tarvitsisi vastata sen kumemmin tähän asiaan, niin annan vastauksen omaan kysymykseeni…

   Pöydät on putsattava, -maksoi mitä maksoi, -terve vaan Supon pojat. Näin tästä ei tule mitään meidän hyväksemme. Mikä ihmeen poliisi se Suojelupoliisi oikein on ,kun tällaiset asiat, mitä on dokumentoitu ovat pääseet tapahtumaan….?

   Ketä se Suojelupoliisi oikein suojelee, ja minkä vuoksi, ja missä tarkoituksessa…?

   Menikö nyt jotenkin väärin…? Aika näyttää…

 4. ”Hallitus toisensa perään on myös säätänyt perustuslain vastaisia lakeja. Sellaisia ei pitäisi olla edes olemassa, mutta on. Ministeriöt ja virkamiesjohto ovat ohjeistaneet alaisiaan lainvastaisiin toimiin lakien vastaisesti. Sen ei pitäisi olla mahdollista, mutta on.”

  Niitä lakeja ei tarvitse noudattaa… Jos et noudata niin millä perusteella sinua vastaan voidaan kehittää oikeustoimia, kun perustuslaki on kaikessa priorisoitu…?

 5. Onko tämä aihe liian vaikea / epäselvä / kuvitteellinen: Suomen hallinnon laillisuuden ja oikeutuksen suhde suomalaisuuden – varsinkin yhteisölliseen – ytimeen?

  Tässä kannattaa ottaa huomioon, että maailmaan kuuluvat vallankumoukset ja niiden yrittäminen.
  Esimerkiksi Suomea ei olisi koskaan syntynyt sellaisena kuin me sen tunnemme, jos valkoiset eivät olisi voittaneet punaisia.

  Jotkut korostavat ”kuvitteellisen yhteisön” käsitettä, kuten vastavalkealaisille tuttu prof. Markku Kuisma Raimo Pesosen tekemässä haastattelussa Sattumaa ja sähläystä – Voima 2/2017 Ilta-häiriköt extra: Kansa taisteli -Liitteessä.
  Joku minua älykkäämpi voisi ottaa hänen käsityksiinsä tuossa kantaa, siltä osin kuin ne voi mielekkäästi kytkeä tämän keskustelun aiheeseen.
  Luulisi ainakin, että moni vastavalkealainen salaliittoteoreetikko vähän kärähtää niistä.

  • ”Esimerkiksi Suomea ei olisi koskaan syntynyt sellaisena kuin me sen tunnemme, jos valkoiset eivät olisi voittaneet punaisia.”

   Etköhän nyt katsele asioita liian pienestä aikaikunasta… Onhan tässä kuulunut selityksiä, ja on niinkuin yrittetty luoda kuvaa siitä, ei toki näillä palstoilla, -mutta vuosi toisensa jälkeen itsenäisyspäivän kemujen hulinoissa ”kuninkaallisissa” kehyksissä, jonne rahvaskin on nyt saant päsyliput, ja ”Tuntematon Sotilas” nimisen elokuvan hengessä, että Suomi saavutti itsenäsyytensä ”Talvisodan” ja sen seuraamusten tuloksena. Näinhän asia ei tietenkään ole.

   Joidenkin intresseisssä on vaan selittää, että Suomi on ikäänkuin olemassa vain sern takia, että on olemassa Ruotsi niminen valtio. Jos niin olisi, niin miksi unohdetaan se että Ruotsin kunkku nk. Suomen Sodan seurauksena paskat housussa luovutti Suomen ( joka ei koskaan ole hänelle edes kuulunut ) Venäläisille, rauhanteon ehtona, siis välttääkeseen sen, että Tukholmassa ei kukaan ruvennut mellastelemaan.

   Jos jotain oli kalliisti tapeltu ja kärsitty, oli se kenen hölmöyttä hyvänsä, -niin Suomi menetti aikoinaan hankitun ( tilaisuutta hyväksikäyttäen ) itsenäisyytensä samana vuonna kun se liittyi Euroopan Unioniin.

   Siinä yhteydessä, kun joidenkinb polittinen pämäärä oli saada liitettyä Suomi Euroopan Unioniin, maksoi mitä maksoi, ja kyllä on maksanutkin, koska ilmeistä on, että nk. poliittisella eliitillä ei ollut kykyä eikä resursseja arvioida kaikkia liittymisen seuraamusvaikutuksia vain omien intohimojensa mukaisesti, vaikka resurssit siihen olisivat olleet käytettävissä.

   Jotain peräti koomista on siinä, että tätä nk. johtoporukkaa nimitetään ”eliitiksi”, kun kysymyksessä on joukkio, joka lyhyessä ajassa on kyennyt tuhoamaan kaiken sen mitä ennen heitä oli kansakunnan hyvinvoinniksi saavutettu, mm. nk. itsenäisyyden tai kansallisen suvereniteetin, haluttiin se sitten sanoa miten hyvänsä.

   Laillisuusongelma on todellinen tosiasia, jonka yhteydessä monien tuomiistinlaitosten legitimiteetti on peräti kyseenalainen, koska niissä suositaan tiettyjä prosessiosapuolia toisten osapuolten kustannuksella täysin vastoin kaikkia kansainvälisen oikeuskäsityksen periaatteita, joihin sopimuksin on Suomessakin sitouduttu.

   Suomen oikeuslaitos on kuin nakkikioski, josta purilaisia eri mausteilla saa sen mukaan, paljonko on pätäkkää tilata. Tässä -90 luvulta alkaen on ollut erikoisasemassa nk. luotettava pankkisektori, joka edustaa sellaista merkittävää institutionaalista organisaatiota ja luotettavaa tahoa, joka tahtomisissaan ei voi olla väärässä.

   Näin siitä huolimatta, että pankkisektori lähinnä näyttää oleavn se kaikkien taphtuneiden talouskatastrofien ydin, kuten eri vuosikymmeninä tihenevin syklein on voitu todeta.

   Tässä yhteydessä kaiketi on mainittava muuan Merrill & Lynch niminen pankiiriliike, joka toimi -90 luvulla konsulttina Suomen finanssiongelmien ratkaisemiseksi.

   • ”Jotain peräti koomista on siinä, että tätä nk. johtoporukkaa nimitetään ”eliitiksi”, kun kysymyksessä on joukkio, joka lyhyessä ajassa on kyennyt tuhoamaan kaiken sen mitä ennen heitä oli kansakunnan hyvinvoinniksi saavutettu, mm. nk. itsenäisyyden tai kansallisen suvereniteetin, haluttiin se sitten sanoa miten hyvänsä.”

    Sanotaan se vaihteeksi näin: Erikoisasemissa valtio pärjää (vaikkapa BKT:n suhteutettuna) julkishallinnon suurenkin velan kanssa – vrt. Japani ja USA. Ja joo, ääriuusliberalistit tulkitsevat Suomen velkataakkaa todellisuuteen nähden liian painostavana… (Eikä se uusliberalismi edes toimi, kuten mm. kirja Heikki Patomäki: Suomen talouspolitiikan tulevaisuus osoittaa.) Mutta silti Suomenkin suvereniteetti tai autonomiakin on jonkin niitä matalamman velkarajan jälkeen voimakkaasti rahaan liittyvä. Ja, vaikka pakkoa ei jossain tilanteessa olisikaan, aina on kohtuullista suhteuttaa Suomen julkishallinnon kokonaisvelka sen hyvinvoinnin talouslukuihin, mistä Suomessa asuvat Suomen kansalaiset nykyään nauttivat.

    Se voisi herättää monia.
    Tosin vielä enemmän tulisi tajuta, mitkä negatiiviset salaseurat ja muut pimeät voimat oikeasti ovat mm. FED:n johtaman Länsimaailman takana (FED:ssä on työskennellyt mm. Order of the Black Sun -järjestön jäseniä), minkä vuoksi ei oikeasti pyritä eroon mm. FIAT-järjestelmästä, vaikka lähes kaikki valtiot velkaantuvat jatkuvasti eivätkä voi velkaantumatta kasvattaa talouttaan. Lisäksi tulisi pyrkiä maailmaan jossa raha olisi ajan myötä yhä vähemmän kytköksissä valtaan ja maalliseen hyvinvointiin ja pienetkin valtiot olisivat huimasti voimakkaampia kuin jättipankit (eikä päinvastoin kuten nykyään)…

    ”Eliitti”-sanasta. Itse käytän sitä sanaa ajoittain vain lyhentääkseni ilmaisun ”negatiivinen eliitti”.

 6. Kun yhteiskunnan eliitti ei noudata lakeja, mutta vaatii alaisiaan tekemään niin, syntyy laillisuusongelma. Yhteiskunnan eliitti menettää legitimiteettinsä. Näin on jo käymässä. Valitettavasti yhteiskuntamme eliitti ei näe sitä eikä usko, että näin on tapahtumassa.

  EI näin ole tapahtumassa, vaan on tapahtunut jo 25 vuotta sitten. S missä nyt ollaan on ain saman jatkumoa.

 7. Laillisuusongelmia on Suomessa hyvin monia – katso vaikka täältä: http://jormajaakkola.fi/EMU-petos

  Mutta on rakennevikojakin paljon.
  Esimerkiksi iso asia oikeusjärjestelmämme suhteen ovat vapaamuurarit, joiden jäsenyyttä ei ole pidetty ongelmana…
  (Vaikka syytä olisi. – Ks. esim. http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/01/693-tuomari-vapaamuurarina-mahdoton.html)

  Kuinkahan moni näistä on oikeusjärjestelmässämme vaikuttamassa (julkinen FB-päivitys) :

  ” Fera Forest
  7.2.2017

  VAPAAMUURARIT OIKEUSLAITOKSESSA asuinpaikkakuntien mukaan. Perustuu Hymy-lehden julkaisemaan v 2013 listaan. Huom varatuomari-tittelien huikea määrä!

  ANTTOLA: Kunnas Matti Klaus as.aj.
  ELIMÄKI: Vesuri Juha Pertti as.aj.
  ESPOO: Ahola Juhani Ilmari as.aj./ Arvela Aarno Jorma as.aj./ Bergendahl Henrik Jarl-Henrik lakias.johtaja/ Ervamaa Hannu Erkki varatuomari/ Haapajoki Väinö Ilmari varatuomari/ Huovinen Harri Wilhelm otk,valtiot.maist.(?)/ Jaakonsalo Timo Antero varatuomari/ Karvantera Reino Rafael varatuomari/ Kauttu Teemu Antti varatuomari/ Kokkila Jussi Tapio varatuomari/ Kolve Pertti Verner oik.tiet.kand./ Kuitunen Kari Veli Muisto as.aj/ Kyti Rafael Eero varatuomari/ Laitasato Jukka Tapani as.aj/ Levänen Pentti Armas varatuomari/ Linko Pentti Juhani oik.k.asiamies/ Malmiranta Jouko Olavi varatuomari/ Nikolainen Markus Veikko varatuomari/ Ojala Ilkka Juhani varatuomari/ Palsala Arto Armas as.aj/ Silpiö Antero Lauri varatuomari/ Sipinen Tuure Veikko varatuomari/ Sokka Ossi Olavi as.aj/ Tulenheimo Matti Antero as.aj/ Uotila Risto oik.kand/ Uski Antti Olavi varatuomari/ Uusitalo Uwe Veikko as.aj/ Wager Alf Carl lainopin kand/ Vikkula Kari Antero varatuomari/ Ylönen Markku Olavi varatuomari/
  HAMINA: Kantola Raimo Eero varatuomari
  HATTULA: Ahto Martti Ilmari varatuomari/ Viljanen Arto Juhani as.aj
  HELSINKI: Aalto Pekka Juhani varatuomari/ Aas Knut Olav varatuomari/ Bäckström Bo Age Ferdinand varatuomari/ Haukka Väinö varanotaari/ Helaniemi Erkki Ilmari lakimies/ Hissa Erkki Pentti varatuomari/ Huikonen Olli Antero lakimies/ Häkkä Martti Antero kamreeri/ Immonen Timo Pekka lakimies/ Juurela Teuvo lakimies/ Karjalainen Yrjö Juhani oik.kand/ Kauppinen Jouko as.aj/ Kauttu Tuomo Riku as.aj/ Kojonen Jarmo Ukko varatuomari/ Kolehmainen Heikki Juhani varatuomari/ Kotilainen Pekka Juhani lakimies/ Kunnari Matti Juhani jur.kand/ Laento Kari Tapio varatuomari/ Laento Toivo Kalervo varatuomari/ Laine Juhani Kalervo varatuomari/ Lausmaa Lauri Edvard varatuomari/ Lehtinen Raimo Esa varatuomari/ Lemmetty Markku Matti varatuomari/ Loimukoski Jorma Tapani varatuomari/ Lounasmeri Matti Pekka varatuomari/ Mattila Hannu Erkki oik.kand/ Mustakallio Martti Ernst oik.neuvosmies/ Mustonen Tommi Taneli lakimies/ Niemi Pekka Jyrki varatuomari/ Nouro Tauno Ilmari varatuomari/ Nummela Kaarlo Uolevi varatuomari/ Ojala Erkki Olavi varatuomari/ Parmala Simo Pekka varatuomari/ Pellikka Timo Eino as.aj/ Pentzin Viking Karl as.aj/ Piironen Juha Pekka varatuomari/ Priewert Walter Rafael oik.kand/ Punakivi Kari Tapani varatuomari/ Sandell Kauko Adolf asiamies/ Sarparanta Mikko Jaakko lainopin kand/ Sierla Yrjö Jarmo Tapani varatuomari/ Sipilä Risto Sakari as.aj/ Sjöstrand Jaakko Aarre varatuomari/ Sundström Erik Paavo varatuomari/ Takki Tapio Toivo oik.tri/ Talvi Mikko Elias hovioikeudenneuvos/ Terho Seppo Juhani varatuomari/ Tuohimetsä Kalervo Jorma varanotaari/ Tuomi Jussi Jarkko varatuomari/ Tuulos Janne Yrjö varatuomari/ Vannela Jaakko Kaarlo lainopin kand/ Vartio Eero Sakari FM oik.kand/ Veinio Jouni Veijo varatuomari/ Viljanen Erkki Olavi varatuomari/ Virintie Veikko Tapani varatuomari/ Äijälä Ilkka Ilari varatuomari
  HOLLOLA: Ranta Esko Antti varatuomari/ Vitikainen Timo Antero varatuomari
  HYVINKÄÄ: Rokka Olavi Antero varatuomari
  HÄMEENLINNA: Forsell Olli Ilmari varatuomari/ Kallioinen Juha Matti as.aj
  JOENSUU: Heliövaara Antti Mika varatuomari
  JYVÄSKYLÄ: Karpio Juha Ilmari varatuomari/ Lakka Tero Juhani varatuomari
  JÄMSÄ: Peltola Pertti Pellervo varatuomari
  JÄRVENPÄÄ: Nöjd Ismo Kalevi oik.kand
  KAARINA: Hurme Teppo Tapani hovioikeudenneuvos/ Ossa Jaakko Antero varatuomari/ Serola Pertti Juhani varatuomari
  KAJAANI: Ehnroth Paavo Aarne as.aj/ Räihä Pekka Arto varatuomari
  KANGASALA: Heikkilä Pekka Jussi as.aj
  KARJALOHJA: Kallioniemi Jouni Tapani oik.tiet.kand
  KARKKILA: Myöhänen Yrjö Lauri nimismies
  KAUHAJOKI: Ahola Juho Lauri laamanni
  KAUNIAINEN: Rintala Antero Heikki varatuomari
  KEMI: Huttunen Erkki Tapani varatuomari/ Vartiainen Lasse Kalevi as.aj
  KERAVA: Itkonen Pentti Olavi oik.tiet.kand/ Räsänen Lassi Juhani varatuomari/ Vuento Pekka Juhani as.aj
  KEURUU: Vanhanen Pekka Raimo liikejuridiikan lehtori
  KOKKOLA: Koittola Erkki Tapani asiamies/ Koittola Juha Erkki varatuomari/ Niemi Jukka Pekka varatuomari/ Turunen Atso Johannes johtava kihlakunnan syyttäjä
  KOTKA : Mäkelä Lasse Jaakko varatuomari/ Salminen Eero Kalle varatuomari
  KOUVOLA: Oksa Risto Päiviö varatuomari/ Savela Mauno Johannes varatuomari/ Spoof Heikki Sakari varatuomari
  KUOPIO: Ikäheimonen Pertti varatuomari/ Kemppainen Kalevi Kauko varatuomari/ Kilpeläinen Esko Juhani hovioikeuden presidentti/ Kolari Seppo Juhani as.aj/ Lukkari Jussi Heikki as.aj/ Sariola Aarne Olavi varatuomari/
  KURIKKA: Silander Raimo Kaarlo varatuomari
  KURU: Saari Timo Martti varatuomari
  KUUSANKOSKI: Dunder Mauri Erkki as.aj/ Luukko Yrjö Sakari varatuomari/ Potinkara Markku Juhani varatuomari/
  LAHTI: Färkkilä Antti Matti as.aj/ Ingberg Jorma Olli Tapani varatuomari/ Kulmala Hannu Kalevi oikeust.kand/ Kurki-Suonio Timo Juhani varatuomari/ Laitinen Kari Antero as.aj/ Mäkelä Seppo Sakari varatuomari/ Mäkinen Osmo Toivo as.aj/ Pohja Pekka Urho as.aj/ Päivärinne Jaakko Juhani as.aj/ Saloranta Risto Antero as.aj/
  LAPPEENRANTA: Suninen Pekka Tapio laamanni
  LITTOINEN: Urho Matti Juhani varatuomari/ Ylikylä Lauri Juhani as.aj
  LOHJA: Hammaren juha Martti varatuomari/ Huttunen Kimmo Juhani oikeushallintopllkkö/ Huttunen Reijo Johannes kihlakunnanvouti/ Tuomanen Risto Juha as.aj
  MIKKELI: Männistö Jukka Pekka varatuomari/ Suhonen Antti Arvo varatuomari
  MYNÄMÄKI: Laakso Toni Jorma as.aj-varatuomari
  NAANTALI: Auvinen Mikko Sakari laamanni/ Halme Juhani varatuomari/ Manner Juha Uolevi as.aj-varatuomari/ Veso Ilkka hovioikeudenneuvos
  NUMMELA: Siurua Jukka lakimies
  OULAINEN: Kauppala Hannu Kristian käräjätuomari/ Sassali Pentti Eemil kyläasiamies
  OULU: Aro Teppo Johannes varatuomari/ Bäckman Jorma Juhani varatuomari/ Haikola Erkki Eino varatuomari/ Heikkilä Arto Juhani varatuomari/ Heino Jorma Kalevi varatuomari/ Hollmen Raimo Augusti varatuomari/ Härkönen Juhani Martti as.aj/ Karjala Harri Tapani as.aj/ Kivelä Juha Ilari varatuomari/ Kokko Juha Tapani as.aj-varatuomari/ Kylmänen Viljo Olavi varatuomari/ Malinen Sam Sakari lakimies-as.aj/ Mäkinen Pertti Markku as.aj/ Ristiluoma Jyrki Matti varatuomari/ Saari Paavo Rikhard varatuomari/ Teittinen Sampsa Jaakko as.aj-varatuomari/ Väisänen Jussi Olavi varatuomari
  PAROLA: Viljanen Arto Juhani as.aj-varatuomari
  PIEKSÄMÄKI: Ropponen Lassi Juhani varatuomari
  PIISPANRISTI (Kaarina) Ossa Jaakko Antero varatuomari
  PORI: Anttila Pentti Vihtori oik.kand/ Asmala Markku Tapani as.aj-varatuomari/ Härmäläinen Ilkka Antti as.aj-varatuomari/ Juusela Ilkka Teuvo Untamo varatuomari/ Korkeamäki Seppo Sakari as.aj-varatuomari/ Kulmala Kalle varatuomari/ Kyhä Eero Artturi Kallenpoika as.aj/ Kyhä Kalle Pentti johtava kihlakunnan syyttäjä eläk./ Linden Markku Antero as.aj/ Lunnevuori Esa Juhani varatuomari/ Numminen Lauri Mika Juhani as.aj/ Piisi Tauno Johannes varatuomari/ Rantamo Urpo Johannes varatuomari/ Santavuo Timo Risto as.aj-varatuomari/ Taulu Eino Juhani oik.kand/ Vuorenhela Juha Samuli varatuomari
  PORVOO: SuntioTimo Uolevi as.aj-varatuomari
  RAAHE: Leinonen Pasi Markus as.aj
  RAISIO: Allan Robert oik.tiet.lis hovioikeudenneuvos
  RAUMA: Pöyhönen Pentti Ilmari kihlakunnanvouti varatuomari/ Waltari Esko Toivo varatuomari eläkk.
  RIIHIMÄKI: Rasimus Jouko Johannes varatuomari
  ROVANIEMI: Lemmetty matti Kyösti varatuomari
  RUHA: Lepistö Martti Juhani as.aj-varatuomari/ Mäkinen Jukka Olavi oik.kand. Varatuomari/ Pulkkinen Mikko Juhani ex-kaupunginjohtaja-varatuomari
  SODÄNKYLÄ: Kauppala Hannu Kristian käräjätuomari/ Sassali Pentti Eemil kyläasiamies
  RUSKO: Linnainmaa Heikki Ensio Juhani varatuomari
  RYMÄTTYLÄ: Plathin Carl-Erik Johan as.aj-varatuomari
  SAUKKOLA:(Lohja) Leikola Kari oik.kand eläk.
  SAVONLINNA: Mannonen Pauli Juhani varatuomari
  SEINÄJOKI: Ala-Harja Pekka Matti varatuomari / Kalkas Jaakko Johannes kihlakunnan tuomari
  TAMPERE: Berglund Heikki Bruno as.aj-varatuomari/ Dunder Kai Ilmari varatuomari- oikeusneuvosmies/ Gummerus Teppa Alarik varatuomari / Hietaniemi Ilkka Harri Viljam herrastuomari eläk./ Hirvi Harri Seppo Juhani varatuomari/ Holkeri Jaakko Kalevi tj varatuomari/ Honkasalo Kaarle Kustaa varatuomari/ Jokinen Pertti Reino Tapani as.aj/ Koskinen Kari as.aj/ Krohnholm Jouko Antero varatuomari/ Kuusisto Allan Eemil varatuomari eläk./Lagerstam Leo varatuomari/ Lehtinen Antti Juhana varatuomari/ Lehtinen Heikki Esko as.aj-varatuomari/ Lehtola Markku Eelis as.aj-partner/ Moisio Mauri Heikki varatuomari/ MäkeläSeppo Sakari as.aj/ Parola Olli Johannes varatuomari/ Perämaa Matti Armas varatuomari/ Pyykkö Pertti Johannes tj varatuomari eMBA/ Rajala Kalle haastemies/ Roihuvuo Mauri Kalervo varatuomari/ Ruuska Jari Matti Antero as.aj -varatuomari/ Räisänen Pentti Kalevi varatuomari/ Sarsama Juha Olavi lakimies-varatuomari tj./ Syrjänen Ilkka Simo as.aj -varatuomari/ Tolppanen Harri Torsti as.aj-varatuomari/ Valkiala Kimmo Tapani varatuomari/ Vanhanen Pekka Sakari as.aj-varatuomari/ Visakas Olli Matti as.aj -varatuomari
  TERÄLAHTI (Pohjois-Tampere): Taulaniemi Heikki Johannes as.aj- varatuomari ekonomi/
  TOIJALA: Leino Olavi Arto varatuomari
  TURENKI ( Janakkalan kunta): Pynnönen Kari Johannes varatuomari
  TURKU: Andersson Atte varatuomari/ Asanti Antti Pekka Gabriel as.aj- varatuomari/ Auvinen Juha as.aj -auktorisoitu kielenkääntäjä/ Granlund Markku Juhani varanotaari/ HlavatyJari Helge Kalevi tj-varatuomari/ Hyssälä Heikki Tuomas varatuomari/ Kilpi Tapio Olavi hovioikeudenneuvos/ Koskinen Pekka Uolevi hovioikeudenneuvos/ Kulmala Juha-Matti oik.kand/ Arto Erkki Juhani mv.- varatuomari eläk. (ex-kansaned.)/ Larkiomaa Paavo Juhani hovioikeuden laamanni/ Liuksila Pekka Sakari as.aj/ Lähteenmäki Jari Erik varatuomari/ Malinen Jari Pentti Mikael as.aj- varatuomari/ Merilahti Timo Kalervo varatuomari eläk./ Niva Ilkka Hannu as.aj -varatuomari eläk./ Tamminen Jarkko Juhani as.aj-varatuomari/ Tulenheimo Pentti Eljas hovioikeuden laamanni/ Uurto Miikka varatuomari/ Villa Seppo Antero siviilioik.professoriOTT/ Vira Simo Johannes varatuomari/
  TUUPOVAARA (Joensuu): Hedman Harry Olai as.aj-varatuomari senior partner/
  ULVILA: Petri Yrjö Kalervo varatuomari
  VAASA: Kinnunen Mika Pekka as.aj-varatuomari/ Koskinen Tuomas lakimies/ Niinikangas Vesa Olavi as.aj.-varatuomari
  VALKEAKOSKI: Jokinen Petri Matti as.aj OTL/ Rissanen Olli Pekka varatuomari/ Vaalavuo Seppo Gunnar oik.kand
  VARKAUS: Tuure Harri Juhani as.aj-varatuomari
  YLÖJÄRVI: Gadd Jari Vesa OTK as.aj- partner ”

 8. Ei varmaan kukaan Suomen suuresti lakeja rikkoneista poliitikoista lähtökohtaisesti (psykososiaalisesti) ole suuresti Suomen kansaa ja Suomen lakeja halveksiva ja pahalla tahdolla poliittisen uransa valinnut… (Vaikka symbolisella tasolla ymmärränkin, jos joku niin väittää.) Kyse on sen sijaan varmaankin ainakin monenmoisista itsekkyyksistä, sopeutumisista, itsepetoksista, manipuloiduksi tulemisista…

  Suomenkin suurimmissa ja pitkään jatkuvissa lakien – varsinkin perustuslain – rikkomisissa on oleellisinta paljastaa korruptio.
  Ja sitä on paljon usein paljastettukin – myös ansiokkaasti Sande on tehnyt niin blogissaan.
  Jopa niin, että puoluejärjestelmä tulisi laittaa vähintäänkin tauolle, mm. puolueiden rahoitus verorahoista. (Huomaa: jos korruptiota on, miten se voisi vielä lisääntyä kun tilanne on jo niin paha?)
  Tässä on aiheesta uusin todiste, joka olisi saatavissa Suomessa rikosoikeudellisen näytön kannalta merkittäväksi, jos Suomessa oikeusjärjestelmä ei suosisi eliittiä: http://www.yhdysvallat.eu/uutisia/haastattelimme-ensimmaisena-suomessa-entista-cian-agenttia-tenojoella-vastaukset-yllattavat/
  (Vrt. myös se, että monissa aiheissa CIA on ajoittain vallakkaampi kuin Trump ja on pystynyt tekemään ohi Trumpin… Tosin USA:n sisäinen taistelu jatkuu kiivaana ja tilanne on ehkä muuttumassa. Vaihtoehtomediassakin siitä on vain vähän verrattuna sen merkittävyyteen… Pidätyksiä ja tulitaisteluja tapahtuu kulissien takana eikä eliitti kaikilta osin ole onnistunut piiloutumaan maanalaisiin jättibunkkereihinsa.)
  Ja on muutakin, millä poliitikkoihin vaikutetaan, myös Suomessa, mutta en mene tässä kommentissa siihen.

  Jos korruptio haluttaisiin estää, rangaistukset siitä nostettaisiin pilviin.
  Nykyisellään tilanne on tragikoominen kun mm. ”rasismi”-höpisijä, korruptiosta kiinni jäänyt Matti Vanhanen on jopa valtamedian arvostama ja suojelema ja arvostelun yläpuolelle nostettu valtapuolueen presidenttiehdokas.

  Toiseksi, mm. em. CIA-miehen haastattelun nojalla tulisi tunnustaa, että korruptio on ollut Toisen maailmansodan jälkeen jatkuvasti hyvin keskeinen osa Suomenkin politiikan linjojen tai linjan määräytymistä. Tulisi ottaa parantamisen lähtökohdaksi se, että siitä on erittäin vaikea päästä eroon ja olla iloinen siitä, jos keksimme keinon vähentää sitä vähänkin.
  Ja sitä kautta ei todellakaan päde se akateemisten teoreetikkojen väittämä, että poliitikoille ja poliittisille puolueille ym. poliittisille järjestöille pitää maksaa hyvin, jotta he eivät ottaisi pimeästi rahaa.
  Eli pitäisi määrätä pakolliseksi tehdä kuten Trump tekee vapaaehtoisesti: ottaa palkkaa 1 USD / vuosi.
  Ja tietysti kieltää poliittiset virkanimitykset yms.
  Sitten on tietysti monia muita alueita, kuten verotarkastukset, jotka ovat niin vähän julkisuudessa, että niiden sisällä suuret laajamittaisetkin rikolliset ja muut epäammatilliset käytännöt saavat vuosikymmeniä rehottaa…
  Voitaisiin myös vaatia vähintään yli magna-tasoinen tohtorinväitöskirja jokaiselta ministerikandidaatilta.
  Ja kulukorvauksia maksettaisiin vain kohtuullisista kuluista.
  CIA:n vaikutusmahdollisuudet olisi muutenkin minimoitava.
  (Esim. tietokoneissa on tehty huonoin mahdollinen ratkaisu kun Suomen valtio valitsi Microsoftin.)
  Tuo kaikki olisi tehtävä, vaikka on epäiltävissä, että se vaikuttaisi vain vähän asioita parantavasti.

  Valtamedia on vaiennut Suomen eliittipoliitikoiden korruptiosta usein ja usein mitä ilmeisimmin mielellään. Suuret mediayritykset ovat myös kiristäneet toimittajiensa tahtia itseisarvoisesti niin, että syvempää – eli myös yksilöllisempää – tutkivaa journalismia ei ehdi tehdä. Jopa vastoin omia etujaan, kuten ne ovat tehneet ottamalla suurimpien omistajiensa ja CIA:n käskystä mm. monikultturismin agendan ajaakseen. – Sehän on suurin syy, miksi kansa on menettänyt valtamediaan luottamuksensa eikä sitä niin paljon halua vastaanottaa kuin ennen.
  (Esimerkki. ”Saksalainen journalisti (Frankfurter Allgemeine) ja toimittaja Udo Ulfkotte sanoo hänet pakotettiin julkaisemaan tiedustelupalveluiden kirjoituksia, jotka hän lisäksi joutui allekirjoittamaan omalla nimellään. Jos hän ei niin olisi tehnyt, olisivat potkut olleet seurauksena. ” – http://www.yhdysvallat.eu/cia/ – Pidän selvänä, että Ulfkotte murhattiin, koska paljasti tuollaisia mm. kirjassaan… – Yleensä kyllä hommat hoidetaan niin että tiedustelupalvelut vaikuttavat massajakelijoihin, kuten tietotoimistoihin, ja niihinkin hienovaraisesti.)

  Paljon tulisi koulutusjärjestelmäämme ja yleensä kulttuuriamme uudistaa ihmisoikeuksien perustalta niin, että sellaisia ihmisiä muodostuisi mahdollisimman vähän, jotka ihailevat ja liian helposti myötäilevät suuria ihmisoikeuksien rikkojia.
  Kuten selviää kun tarkastellaan äärisuomettujien historiaa eli ettei heille ollut teoistaan mitään seuraamuksia – ja nykyään äärijenkkimielisten loputonta sokeutta.
  (Ks. vm.:sta esim. Blum: Roistovaltio ja https://vastavalkea.fi/2017/03/16/tyhmyyden-aikakautemme/ – USA:n verrattuna Venäjän tavallisesti väitetytkin tekoset, kuten tunnuksettomat joukot Krimillä, ovat pientä, vaikka olisivat totta.)

  Myös esimerkiksi kristinuskoa ja kirkkoa tulisi uudistaa.
  Mm. koska nykyisellään se on vapaamuurarien suosija (pappeja ei eroteta kun heidän kuulumisensa Luciferin palvojiin paljastuu – eikä piispa Mäkinen asiasta edes mitään vastannut kun Juhana Julin kysyi) – ja poliitikot, joilla on kristinuskotaustaa, näyttävät olevan Suomessa keskimäärin hieman korruptoituneempia kuin muut poliitikot.

  Mutta… asiassa olisi paljon muutakin, etäisempänä mutta kenties merkittävänä taustana.

  Ja tämä siitä muusta sai minut kirjoittamaan tämän kommentin: mikä on Suomen suurimpien lakien rikkomisten suhde rikkojien tietoisuuteen siitä, millaisessa maailmassa he elävät ja ennen kaikkea siihen, millainen kulttuuri on heidät synnyttänyt?
  Pinnallinen ihminen ei miellä asiaa tärkeäksi ollenkaan.
  Äly, joka ei ole yhteydessä tunteisiin ja syvempään, ohittaa olankohautuksella sen, että emme me yksilöinä paljoon pystyisi, jos meidät heitettäisiin 5-vuotiaana yksin jollekin planeetalle äitimme ja isämme kanssa. Ei, vaan olemme kaikessa ihmiskunnan ja kansakuntamme kulttuurin harjalla.
  Siitä tiedosta tai tietoisuudesta pinnalliset ihmiset ovat etääntyneet.
  (Jos he eivät olisi etääntyneet, tokihan heihin vaikuttaisi mm. kansan enemmistön pysyvät mielipiteet isoimmista asioista. Eivätkä vain vaalit, jotka ovat sitä paitsi vaalivilpitettyjä (ks. esim. https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/vaalivilppi-2015-eduskuntavaaleissa/899160933478136 – Ja siitä huolimatta tulos oli, että suurin osa suomalaisista ei äänestänyt valtapuolueita, kuten tilanne on tänäänkin: http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2017/03/valtapuolueilla-ei-ole-juuri-kannatusta.html)

  Onko siis niin, että valtaeliitin sokeus on oleellisesti suurta samastumista ammatilliseen identiteettiinsä jne. ja se sattuu olemaan äärimmäisen eriytynyt taustoistaan?
  Finanssialan ja politiikan eliitti lilluvat ilmeisestikin vallan huumassa (ajatellen, että myös raha on valtaa) täysin irrallaan kaikesta perinnetietoisuudesta ja taustariippuvuutensa tiedostamisesta.
  Aivan niin kuin suurin osa rahan liikkeistä ja rahan synty lilluvat irrallaan reaalitaloudesta.

  Uskonnoista eniten ehkä buddhalaisuudessa – jos sitä uskontona pidetään – on suuntautuminen sen sisäistämiseen, että eroavuudet ihmisten välillä – varsinkin saman etnisen ryhmän sisällä – ovat yleensä hyvin pieniä verrattuna siihen, miten ihmiset ovat ihmiskunnan – enimmäkseen onnistuneen – keksintöjen, löytöjen jne. historian aallonharjalla.
  Menneisyyden kunnioittaminen ei sinänsä riitä muuttamaan taipumusta korruptiivisuuteen, mutta on osa kokonaisuutta… Tämä asia on pitkällinen ja hienoviritteinen, ja kommenttini pitkä, joten lue inspiraatioksi hitaasti lisää vaikkapa luku Nykyhetki kirjasta Chögyam Trungpa: Shambhala. Soturin tie (suom. 2007, alkut. 1984).
  Lisäksi tulisi vaihtoehtomediankin enemmän nostaa esiin tutkijoiden löytämiä perusteluja sille, ettei nykyisen tuhon ydinsyy, eliittiglobalismi, todellakaan ole oikeassa vähätellessään ja syyttäessään kansallismielisyyttä, kuten valehdellessaan sen olevan äärioikeistolaisuutta. Puhumattakaan YLE:stä, jolla, esimerkiksi, ei ole mitään perustetta vyöryttää loputtomasti natseihin enemmän tai vähemmän liittyviä dokumentteja… ellei se yritä globalistisen agendansa mukaisesti perinteisen kansallismielisyyden jotenkin epäilyttäväksi – ja siltähän se vaikuttaa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here