Kaikkihan me muistamme, kuinka Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen käytännössä savusti parikin Ylen huipputoimittajaa työpaikoiltaan, kun nämä eivät olleet tarjonneet pääministeri Juha Sipilälle riittävästi aikaa vastineen antamiseen häntä koskevaan juttuun.

Aivan näin perusteellisesti Jääskeläinen ei ole pyrkinyt turvaamaan vastine- ja oikaisuoikeutta kaikille Ylen kaltoin kohtelemille. Sen ovat saaneet tuta myös Vastavalkea-verkkolehti ja sen toimittajat, jotka esittivät vaatimuksen vastine- tai oikaisuoikeuden saamisesta Vastavalkeaa virheellisesti ja loukkaavasti kuvaavaan väitteeseen, joka esitettiin Ykkösaamun Talousviikko ja infosota -ohjelmassa Yle Radio 1:ssä perjantaina 16.10.2015. (Ohjelman infosotaosio alkaa kohdasta 30.00.)

Kerromme nyt dokumentoivasti siitä jo yli vuoden kestäneestä oikeusprosessista, joka asiassa syntyi Ylen Atte Jääskeläisen taholta sekä vastine- että oikaisuvaatimukseemme kohdistuneen vastustuksen vuoksi. Asiaa käsiteltiin viimeksi Oulun käräjäoikeudessa torstaina 16.3.2017 riita-asiana, jossa Vastavalkea ry oli kantajana ja Yleisradio Oy vastaajana. Kyseessä on taistelu sananvapauslain käytännön toteutuksesta.

Tämä on todellinen Daavidin ja Goljatin kohtaaminen, jossa vastakkain ovat yli 500 miljoonan euron vuosibudjetilla toimiva, veronmaksajien rahoilla öykkäröivä Yle ja kansalaismedia Vastavalkea, jonka budjetti on alle 0,05 promillea Ylen määrärahoista.

Taustalla valtiollisen Ylen liittyminen USA:n infosotaan Venäjää vastaan

Yle aktivoitui Venäjän vastaiseen toimintaan helmi–toukokuussa 2015, jolloin sen Kioski-ohjelmassa Jessikka Aro -niminen Ylen toimittaja lanseerasi käsitteen ”Venäjän trolli” ja käynnisti myöhemmin trollijahtina tunnetun toisinajattelijoiden vainon. Asiaa tutkittaessa ilmeni, että Arolla oli infosoturitoverinaan Joel Harding -niminen CIA-kytkentäinen amerikkalainen, joka oli ollut mm. Ukrainassa luomassa helmikuun 2014 vallankaappauksen jälkeistä mediastrategiaa. Vastavalkea tarkasteli Aron roolia ja toimintaa 10.7.2016 pääkirjoituksessaan ”Jessikka Aro — täysverinen USA:n infosoturi?

Yle lähetti helmikuussa 2015 Pietariin kaksi urheinta infosoturiaan eli Mika Mäkeläisen ja Jessikka Aron. He löysivätkin Pietarin trollitehtaaksi nimeämänsä, Suomea uhkaavaksi kuvatun trollauskeskuksen, jossa valitettavasti ei trollattu suomeksi tai Suomen suuntaan. Pietarin trollitehdasta käsiteltiin Kioskin tv-lähetyksessä Yle TV2:ssa 18.2.2015 klo 19.30 sekä useissa uuutislähetyksissä.

Sotatieteen tohtori Saara Jantunen julkaisi Infosota-kirjansa lokakuussa 2015. Se otettiin Ylessäkin innostuneesti vastaan, ja Jantunen oli tuoreeltaan Ylen Ykkösaamun haastateltavana 16.10.2015. Kirjaa pidettiin tervetulleena ”sotatieteellisen perustan” luomisena käynnissä olleelle Ylen trollikampanjalle. Infosotaa on käsitelty laajasti, myös Vastavalkeassa. Jantunen ei käytä trollauksen käsitettä, vaan puhuu viestinnän ”resonoinnista”. Esimerkkeinä Kremlin kanssa resonoivasta viestinnästä hän esittää Suomen NATO-jäsenyyden vastustamisen ja EU-kritiikin. Jantusen mukaan siis Suomen kansan valtaenemmistö on Kremlin asialla.

Saara Jantunen edustaa sotatieteilijöiden pientä marginaalia katsoessaan, että jo pelkkä infosota on varsinaista sotaa. Jantusen on katsottu militarisoivan yhteiskunnallisen keskustelun.

Vastavalkean kolme toimittajaa vaativat vastine- tai oikaisuoikeutta

Kanteen noston aiheuttaneessa, 16.10.2015 lähetetyssä Ykkösaamun infosotaosiossa sotatieteen tohtori Saara Jantusta haastatteli Ylen toimittaja Sari Huovinen. Huovinen toteaa haastattelussa: ”Saara Jantunen, Te nostatte kirjassanne esille muutamia nettisivustoja, joita käytetään Suomessa Venäjän informaatiosodankäynnin kanavana[…]” Tässä yhteydessä Huovinen luettelee Verkkomedian ja Magneettimedian ohella myös Vastavalkean.

Vastavalkean kolme silloista toimittajaa — Hossein Bahmanpour, Vesa Raiskila ja Tauno O. Mehtälä — vaativat 29.10.2015 (eli lakisääteisen 14 päivän määräajan sisällä) Ylen Petri Kejoselle lähettämässään viestissä vastineoikeutta Vastavalkeaa, sen toimittajia ja jäsenistöä loukkaavan lausuman osalta sekä oikaisuoikeutta virheellisen väittämän oikaisemiseksi.

Moitimme selkeästi argumentoiden virheelliseksi Ylen väittämää, että Vastavalkeaa käytetään Venäjän informaatiosodankäynnin kanavana, ja vaadimme tähän oikaisua. Samalla totesimme sen loukkaavan Vastavalkean toimittajia sekä jäseniä, mihin vaadimme loukkausperusteista vastineoikeutta.

Vetosimme lakiin sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003), joka määrittelee vastineoikeuden, oikaisuoikeuden sekä vastineen ja oikaisun julkaisemisvelvollisuuden. Vaatimuskirjelmämme löytyy täältä.

Atte Jääskeläisen kaksoisharhautus

Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastasi 2.11.2015 Vastavalkean toimittajien vaatimuskirjelmään näin:

”Hyvät
Toimittaja Hossein Bahmanpour
Toimitussihteeri Vesa Raiskila
Tauno O. Mehtälä

Olette vaatinut vastinetta Yle Radio 1:ssä lähetettyyn osioon, jossa haastateltiin sotatieteen tohtori Saara Jantusta.

Sananvapauslain mukainen vastineoikeus on vain yksityishenkilöillä. Teillä ei ole vastineoikeutta.

Tämän vuoksi hylkään vastinevaatimuksenne.

Kunnioittaen
Atte Jääskeläinen
vastaava päätoimittaja
Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta”

Atte Jääskeläisen harhautus numero 1 oli siis se, että hän hylkäsi vastinevaatimuksen sillä perusteella, että sananvapauslain mukainen vastineoikeus on vain yksityishenkilöillä. Tämän hylkäysilmoituksen hän osoitti kolmelle yksityishenkilölle, jotka olivat myös vaatimuksen allekirjoittajina! Kyse oli siis alun perinkin kolmen yksityishenkilön vaatimuksista.

Hylkäyksen perustelu oli siis täysin lainvastainen. Ihmettelimme tovin sitä, oliko Jääskeläinen todella noin epäpätevä työssään, vai mistä oli kyse.

Selvisihän se lopulta. Kanne vastine- ja oikaisuvaatimukseen tulleen hylkäävän päätöksen kumoamiseksi pitää jättää käräjäoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksestä. Jollei sitä tee, hylkäyksestä tulee lainvoimainen, vaikka perusteluna olisi hyvää päivää kirvesvartta.

Atte Jääskeläinen ehkä laski, ettei Vastavalkean toimitus juridisiin kommervenkkeihin tottumattomana huomaa nostaa kannetta ajoissa — kuten sitten tältä osin kävikin.

Laissa on siis niin iso porsaanreikä, että siitä pääsee emäsikakin läpi.

Atte Jääskeläisen harhautus numero 2 oli se, että hän jätti vastaamatta vaatimuskirjelmässä myös esitettyyn oikaisuvaatimukseen. Niinpä toistimme oikaisuvaatimuksen 6.11.2015 kirjelmässämme, johon Ylen Juha Vuohelainen Atte Jääskeläisen valtuuttamana vastasi 9.11.2015 Ylen sisältöpäälliköille, Kejoselle ja Jääskeläiselle kopioidussa viestissä näin:

”Hyvä päätoimittaja Tauno O. Mehtälä,
Olette vaatinut 6.11.2015 päivätyssä viestissänne oikaisua Yle Radio 1:n Ykkösaamun lähetykseen (16.10.2015), jossa haastateltiin sotatieteen tohtori Saara Jantusta. Tarkasteltuamme ohjelmassa esitettyjä tietoja olemme päättäneet hylätä oikaisuvaatimuksenne. Alun perin esititte myös vastinevaatimuksen, johon olemme jo aiemmin antaneet kielteisen päätöksen.

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan valtuuttamana,
Juha Vuohelainen
sisältöpäällikkö
Uutis- ja ajankohtaistoiminta, Yle
Puh. (09) 1480 2580″

Harhautus nro 2 perustui siihen, että oikaisuvaatimuksen väitettiin tulleen vasta 6.11.2015, eli säädetyn 14 päivän määräajan jälkeen. Oikaisuvaatimus kuitenkin sisältyi alkuperäiseen 29.10.2015 vaatimuskirjelmäämme, ja 6.11. vain toistimme sen pyytäen vastausta, jota Yle ei ollut antanut. Yle itse ylitti vastaamisessaan lain edellyttämän 7 päivän määräajan vastatessaan 29.10. esittämäämme oikeisuvaatimukseen vasta 9.11.

Tätä Vastavalkean myöhästymiseen vetoavaa hylkäysperustetta ei kuitenkaan vielä Vuohelaisen vastauksessa esitetty, sen enempää kuin muutakaan perustetta oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle. Sananvapauslain mukaan ”Vaatimuksen esittäjällä on oikeus saattaa kysymys vastine- tai oikaisuoikeuden edellytysten täyttymisestä kotipaikkansa tai Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vaatimuksensa hylkäämisen perusteista”. (korostus lisätty)

Yle esitti perusteen oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle vasta myöhemmin, oikeusprosessin jo alettua. Tähän vetosimme Oulun käräjäoikeudessa 16.3.2017 sen pohtiessa määräaikoja.

Taistelu Jääskeläisen pikkurikollista puuhastelua vastaan jatkuu

Vastavalkea ja sen toimittajat käyvät siis sananvapauslain mahdollistamaa oikeustaistelua Ylen ohjelmassa esitettyä virheellistä, leimaavaa ja loukkaavaa väitettä vastaan.

Sen sijaan, että Yle olisi myöntänyt Vastavalkealle ja sen toimittajille vastine- tai oikaisuoikeuden ja asia olisi kuitattu sillä, Ylen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ryhtyi edellä kuvatusti pikkurikollisten tavoin vippaskonsteilla väistelemään lainmukaista vastuutaan.

Asia on siis vastine- ja oikaisuoikeuden edellytysten täyttymisen määräaikojen osalta Oulun käräjäoikeuden harkittavana. Käräjäoikeus on ilmoittanut antavansa päätöksensä 3.4. klo 13.

Yleä avustaa tässä oikeusprosessissa Castrén & Snellmanin asianajotoimiston kallispalkkainen asianajaja. Veronmaksajien Yle-verona maksamia rahoja hukataan siis periaatteessa täysin turhaan Atte Jääskeläisen toimesta. Hänen toimintansa onkin nähtävä Ylen Venäjän-vastaisen toiminnan yhteydessä, jossa kaikki Ylen kannoista poikkeavat kannat pyritään leimaamaan Kremlin tuotoksiksi ja niiden esittäjät Venäjän trolleiksi.

Vastavalkean jatkotoimet riippuvat käräjäoikeuden päätöksestä. Jos se on määräaikojen osalta Vastavalkealle kielteinen, voimme valittaa hovioikeuteen, ja jos se on niiden osalta myönteinen, asian käsittely jatkuu Oulun käräjäoikeudessa itse asian eli oikaisuvaatimuksen faktuaalisten edellytysten täyttymisen osalta.

Vastavalkea on pieni mediatoimija, jolle tällainen oikeustaistelu suurta verovaroin ylläpidettävää mediataloa vastaan asettaa melkoisia taloudellisia vaatimuksia. Vastavalkea ry harkitseekin joukkorahoituskampanjan käynnistämistä Vastavalkea vs. Yle -oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi.


Artikkelikuva: Johanna Lehtonen

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

69 KOMMENTTIA

 1. Näyttää siltä, että YLE ja Jääskeläinen ovat saaneet juridisia neuvoja siihen, miten itseään pienempää vastaan tapellaan, miten itselle epäedullinen asia sotketaan, sekoitetaan ja tarvittaessa venytetään kun rahaa on, mutta lopullista ja aitoa, täyttä vastuuta ei ole.

  Juridisen pelin lisäksi YLEllä on menossa röyhkeä journalistinen ja poliittinen peli.

  Jääskeläinen on kykynsä jo näyttänyt YLEn ajankohtaistoimituksen eri kriiseissä ja niistä ei voi tehdä kuin yhden olettamuksen: Jääskeläinen ei ole riittävän älykäs toimimaan yksin vaan hän on marionetti, jolla on selkänoja ja kummisetä.

  Tuohon viittaa sekin, että kun eduskunnan 500 miljoonan YLE alkaa nimitellä, mustamaalata, vahingoittaa, tuhota muuta journalismia, muita pienempiä medioita, niin poliittisessa johdossa sekä YLEssä, eduskunnassa että puolueissa broilerit vaikenevat ja tyytyvät katselemaan kengänkärkiään.

  • ’….. Jääskeläinen ei ole riittävän älykäs toimimaan yksin vaan hän on marionetti, jolla on selkänoja ja kummisetä.’
   Siinähän se totuus lyhyesti ja ytimekkäästi on. Mafiakuoron laulajia hän on.

 2. Julkisen sanan neuvosto JSN antoi sopivasti tänään langettavan päätöksen Ylen (lue: Atte Jääskeläisen) toiminnasta Sipilä-jutussa:

  ”Ylen toiminta poikkeuksellista, ei journalistisia perusteita

  Toisessa ratkaisussa JSN antoi Ylelle langettavan Journalistin ohjeiden kohtien 2 ja 3 rikkomisesta.

  Kohdat ovat seuraavat:

  2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

  3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

  Kantelu kohdistui myös sananvapauden rajoittamiseen ja Journalistin ohjeiden kohtaan 1. Niitä Yle ei JSN:n päätöksen mukaan rikkonut. Julkisen sanan neuvosto totesi, että päätoimittajalla on valta ja vastuu julkaisemispäätöksistä. Tämä tarkoittaa, että hän voi myös päättää julkaisemisen rajoituksista eikä tämä ole toimittajien sananvapauden rajoittamista

  Päätös oli äänestyspäätös, joka syntyi äänin 6–6. Äänten ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

  Tässä tapauksessa on nähtävissä paljon piirteitä, joita voi tulkita siten, että päätoimittaja on taipunut ulkopuoliseen painostukseen. Kuten neuvosto on todennut päätöksissään 6405, 6449/YLE/16 ja 6403/YLE/16, jutussa ei ollut pääministeriin kohdistuvaa erittäin kielteistä julkisuutta eikä myöskään olennaisia asiavirheitä. Yle teki tästä huolimatta pääministerin yhteydenottojen jälkeen jutun muokkaamisessa ja sitä seuranneessa aiheen käsittelyssä useita poikkeuksellisia ratkaisuja, jotka myötäilivät pääministerin näkemyksiä.”

  Poliittinen eliitti saa Ylen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen journalistisen selkärangan taipumaan 90 asteen kulmaan. Emme me ansaitse tällaista pelleä Ylen journalistiseen johtoon.

 3. YLE on tieten tahtoen antanut yksipuolisia ja valheellisia uutisia, jotka ovat olleet Venäjä-vastaisia uutisia, joiden on todettu olevan valheellisia, koska lähtein ei ole todistettu näin tapahtuneen. Yksipuolista viestintää ja epämääräisiin lähteisiin tukeutumista.

  On selvää että pääministeri Juha Sipilän toimet olisi pitänyt julkistaa, koska hän todella oli esteellinen päätöksessään Talvivaaran suhteen.

  Atte Jääskeläinen taustajoukkoineen on huonon uutisoinnin ohella vastuullinen julkaistessaan kyseenalaisiin tietoihin nojautuen tietoa, jota ei voi oikeudellisesti todistaa eikä pystytä selvittämään mistä tiedot ovat peräisin. Tai sitten on nojattu lähteisiin, jotka ovat yksipuolisia ja viljelevät propagandaa.

  Sananvapaus on käsite, jonka toiset uskovat olevan itsellään. Suuren yhtiön takaa esitetään kansan nimissä vahingollisia tietoja, joiden alkuperä jää epäselväksi. YLEN nimissä tehtynä tämä vahingoittaa Suomen uskottavuutta ja vie katselijoita harhaan. Tämä on rikollista.

 4. Kun Atte Jääskeläisen alaisuudesta alkoi erota huipputoimittajia, YLEn ja maamme poliittisen johdon olisi pitänyt herätä.

  Ja ”heräsihän” se, lisäämällä NATO-sanomala-hesarilaisia YLEssä.

 5. Kaikki Jääskeläiset joihin olen elämäni aikana törmännyt ovat olleet persiistä. Nomen est omen. 😀

  Jääskeläiset lienevät kieroja savolaisia, -nen-päätteiset kuuluvat ns persiistä revittyyn savon aateliin. Tää Atte on vielä bildenbergiläinen, savolainen ja bildenbergiläinen, eikäös se kerro jo kaiken. 😮

 6. Joskus sanottiin, että organisaatio on kuin puu jossa kiipeiee apinoita. Kun katsoo ylhäältä alas, näkyy vain hymyilevä naamoja. Kun katsoo alhaalta ylös, näkyy vain persreikiä. Yle on nyt rakentanut sellaisen.

 7. Kaveria ei jätetä

  Kokoomuksen kansanedustaja, liikemies, Infront Finland Oy:n, urheiluseura Jokeri-Hockey Oy:n, liikkeenjohdon konsultointiyritys Marketing Clinic Oy:n, yhteisällisen viestinnän strategiatoimisto Okimo Clinic Oy:n, Hartwall Areenan, Sipoonranta Oy:n ja Vierumäen Lomarinne Oy:n hallitusten puheenjohtaja sekä KHL-joukkue Jokereista 51% osuuden omistaja on 24.3.2017 ilmestyneessä iltapäivälehden numerossa puolustanut pääministeriä JSN:oa vastaan.

  Voikohan kaikkea pistää luki-häiriön syyksi?

  Miksi puolustaa? No ehkäpä siksi, että samainen ”ystävä” (= pääministeri) nimitti hänet Veikkaus Oy:n hallituksen jäseneksi?

  Kiitos, Hyvä Veli! Kiitos, ystävä!

  ”Siitä tunnet sä ystävän
  Kun on vierelläs vielä hän
  Turhat tuttavat silloin ois
  Hävinneet pian pois”

  Missä maassa Hyvä Veli –järjestelmä ja nepotismi elävät ja voivat hyvin?

  • Ja Hjallis Harkimohan noukittiin kokoomuksen edustaja(ehdokkaa)ksi odottamaan syytteiden vanhenemista; silloin ei kokoomuksen junailemaa valtionrahoitusta eikä Helsingin kaupungin osuutta Hartwall-areenaan liittyvässä talousrikostoiminnassa tutkita.
   Todennäköisesti joka ainoa eduskuntapuolue kontaktiensa kautta on sotkeutunut asiaan.

 8. Jotenkin Kivisen osuus on jäänyt vähälle huomiolle, hänhän vastaa kuitenkin alaistensa toiminnasta. Luulen, että täälläkin mainittu Jääskeläisen selkänoja tulee Kivisen ja hänen taustansa kautta.

  Ylen aamu-tv:ssä totuusmedian edustajat (yhdessä Jääskeläisen kanssa) pesivät mustaa valkeaksi, sanomalla mm. JSN:n ”maallikkojäsenet” äänestivät yleä ja Jääskeläistä vastaan. Ja Jääskeläinen oli itse mielestään putipuhdas poika.

  Molemmat, Jääskeläinen ja Kivinen, ulos YLE:stä, riittää kansan rahoilla pelleily.

 9. Totta, Matti. Kyseinen ketju lienee seuraava: asianomainen vastaava päätoimittaja < = toimitusjohtaja (pääjohtaja) < = hallituksen puheenjohtaja.

  Pääministerin moraalis-eettisesti ala-arvoinen toiminta toi ongelman esiin räikeällä tavalla.

  Itse asiassa, sivistysvaltiossa moinen 'neljän kopla' olisi jo irtisanoutunut tehtävistään tai erotettu.
  Meillä Hyvä Veli -järjestelmä, rakenteellinen korruptio ja nepotismi elävät ja voivat hyvin.

  Juuri nyt näyttää siltä, että tasavallassa ainoa kontrollielin, jossa on on vielä ytyä, on JSN. Mutta hilkullahan se oli. Eikä ihme. Neuvoston päätoimittajajäsenet tukivat tietysti omaa 'virkaveljeään'. Onneksi puheenjohtajan pää kysyi kylmänä. Nostan olematonta hattuani.
  ¤
  Souffleur: ’Mietelauseita’; pienoispakina

  ”Osana poliittisen kulttuurin muutosta on saatava uudenlaista tulosvastuullisuutta – tulos tai ulos. Näihin tehtäviin ei pidä jäädä roikkumaan, jos tuloksia ei tule. Jos emme nyt saa riittäviä tuloksia aikaiseksi, en ole tässä neljän vuoden päästä.”
  – Hallitustunnustelijaksi valittu Juha Sipilä vaalivoiton jälkeen, huhtikuussa 2015

  ”Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.”
  – Juha Sipilä A-studiossa 2. joulukuuta 2015

  ”Arvostukseni Yleen on nyt täysi nolla” (Juha Sipilä sähköpostiviestissä Yleisradion toimittajalle)

  Juha Sipilästä sanottua:

  ”Sipilän sosiaalipolitiikka heijastaa keskustalaisia arvoja. Kaikkia muita kannustetaan töihin paitsi kotiäitejä. Lähes kaikesta leikataan mutta kotihoidontuesta ei. Iso linjaus on se, että menoja leikataan mutta veronkorotuksia ei tehdä.”
  – Helsingin yliopiston sosiaalipolitikan professori Heikki Hiilamo

  ”Pääministeri lähettelee, itse selvästi näppäillen, omasta sähköpostistaan ja omista puhelimistaan tekstiviestejä toimittajille ja ties kenelle muille. Ne eivät varmasti ole valtioneuvoston koventamia järjestelmiä, eikä viestien tallennus ole varmasti 
mennyt arkistonmuodostussuunnitelmien mukaan.
  – Tietoturvayhtiö F-Securen johtaja Erka Koivunen

  Mitä pääministeri on tehnyt?

  Kysytään Aamulehdeltä.

  ”Pääministeri Juha Sipilä nimitti ystävänsä ja naapurinsa Hjallis Harkimon Veikkauksen hallitukseen. Veikkaus tukee Harkimon omistamaa jääkiekkojoukkue Jokereita vuosittain 200 000 eurolla” (http://www.aamulehti.fi/kotimaa/sihto-aamulehden-pilapiirros-113-24334188/).

  Kysytään Julkisen sanan neuvostolta.

  ”Pääministerin toiminta omiaan rajoittamaan sananvapautta” (Julkisen sanan neuvosto)

  ”Ylen 25.11. julkaistun jutun julkaisemisen jälkeen pääministeri lähetti suoraan Ylen päätoimittajalle useita tekstiviestejä, joissa muun muassa arvosteltiin Ylen aihevalintaa. Sen jälkeen hän lähetti Ylen toimintaa arvostelevia sähköposteja päätoimittajalle ja jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Lisäksi pääministeri välitti heille yli kymmenen kansalaisilta saamaansa kriittistä palauteviestiä” (JSN).

  ”Tässä tapauksessa pääministerin lähettämien viestien määrää ja sävyä voi kuitenkin pitää niin poikkeuksellisena, että viestit on mahdollista tulkita painostusyritykseksi” (JSN).

  ”Pääministeri myös kieltäytyi kahden päivän ajan kommentoimasta Ylelle yhteyttään Katera Steeliin. Myös tällaista toimintaa voi pitää sananvapautta rajoittavana, erityisesti, kun kyseessä on ministeri” (JSN).
  ¤
  ”Osana poliittisen kulttuurin muutosta on saatava uudenlaista tulosvastuullisuutta – tulos tai ulos. Näihin tehtäviin ei pidä jäädä roikkumaan, jos tuloksia ei tule. Jos emme nyt saa riittäviä tuloksia aikaiseksi, en ole tässä neljän vuoden päästä.”

  Kiitos. Ja ei kiitos. Hyvästi.

 10. Kuuntelin tuon radio-ohjelman. Mielestäni toimittajilla Hossein Bahmanpour, Vesa Raiskila ja Tauno O. Mehtälä ei ole minkäänlaista perustetta oikaisuvaatimukselleen.

  Mitä Saara Jantunen sanoi? Hänhän totesi, että Vastavalkea toistaa Venäjän narratiivia. Kun olen seurannut Vastavalkean toimituskunnan kirjoituksia ja kommentteja, niin minun mielestäni juuri näin tapahtuu. Venäjä ei kerta kaikkiaan voi tehdä mitään väärää ja laitonta, se vain torjuu Yhdysvaltojen, tuon suuren saatanan, pahuutta.

  Esimerkkejä on lukuisia. Putinin toimien ja luonteen asiallinenkin arviointi on Putinin ”demonisoimista”. Kun Amnesty International kohdistaa kritiikkinsä Venäjän liittolaiseen, sitä syytetään puolueellisuudesta. Eihän al-Assad kerta kaikkiaan voi olla paha. Suoranaisia valeitakaan ei kaihdeta. Esimerkiksi Naton väitetään olevan mukana sotimassa Syyriassa. Kielletään, että Venäjä käy informaatiosotaa mm. Suomea vastaan, vaikka siitä on selviä osoituksia. Yhdysvaltain vastaavia toimia sen sijaan pidetään itsestään selvinä.

  Jos tälle oikaisuvaatimusten linjalle lähdetään, niin Vastavalkeakin voisi olla heikoilla. Vastavalkean toimituskunnan taholta on useaan otteeseen erilaisin sanakääntein esitetty, että Ulkopoliittinen instituutti tutkijoineen on USA:n ulkopolitiikan etäispääte. Tämä on loukkaus vakavaa työtä tekeviä päteviä tutkijoita kohtaan. Toisaalta se jää pelkästään räksytyksen asteelle, kun ei voida osoittaa puutteita itse tutkimustyössä.

  • Hopalong, toki Vastavalkean toimituskunnalta jää ajoittain täysin tai lähes perustelematta isojakin väitteitä… (Hehän ovat käyneet läpi niin paljon, että ehkä ovat jo väsyneet perustelemaan joka käänteessä? – Perusteluja löytyy vastavalkea.fi-osoitteesta kuitenkin paljon.) Mutta jos sinusta oikeasti tuntuu, että Vastavalkeassa ymmärretään väärin USA:n ja Venäjän todelliset tarkoitukset ja vaikka mitä ja siten totuus USA:sta löytyy vain äärikeskittyneestä valtamediasta, niin sellainen vie väistämättä 2-3-vuotiaiden tasoiseen keskusteluun, missä esimerkiksi faktat ja tulkinnat ovat sekaisin ja on vain kaksi äärimmäisen kaukana toisistaan olevaa linjaa, joihin kaikkea verrataan. Vain kaksi isoa epämääräistä jättikäsitettä…)

   Kuitenkin mielestäni Vastavalkean eräissä artikkeleissa ja keskusteluissa – ja muidenkin kuin selkeästi ”USA-linjaisten” taholta – on tuotu esiin Venäjän ihmisoikeusloukkaukset ym.
   Toki Vastavalkean juttujen kokonaiskuva on raskaasti USA:lle kielteinen. Mutta se johtuu kaiketi siitä, että harva osaa venäjää, seuraa paljoa venäläisiä lähteitä. Suomenkielisissä kirjoissa on jo paljon Venäjän ihmisoikeustilanteista. Ja – kuten vaihtoehtomedia on todistanut – joka tapauksessa Venäjä on ulkopoliittisesti maailmalle ja Suomelle paljon vähemmän vaarallisempi (taloudellisesti ja muuten) kuin USA.
   Ja olisi, vaikka hyväksyttäisiin todeksi kaikki, mistä olet Venäjää syyttänyt.
   Lisäksi, jos Venäjä alkaisi käyttäytymään maailmalla edes 10-prosenttisesti niin äärimmäisesti kuin USA, niin maailmalla olisi nykyistä enemmän Idän ja Lännen välisiä sotia käynnissä.

   Esiin on tuotu monesti myös sekin, että valtioiden sijaan valta on paljolti taustavaikuttajilta. Ettei esim. USA:n presidentillä ole monienkaan mielestä kovin paljon valtaa ja yhdysvaltalaisissa itsessään on keskimäärin paljon hyvää. Että moni tekijä (jo esim. USA:n sisällissodan ja maailmansotien taustoissa)… viittaa niihin taustavaikuttajiin.

   Suomen edun mukaista ei ole siis Idän ja Lännen vastakkainasettelun tukeminen. Eikä pinnallisesti ja harhaanjohtavasti kehystetty poliittinen puhe.

   Mitä YLE:n tulee, ilman journalismin käsitettäkin luulisi olevan itsestään selvää, että poliittista keskustelua tulisi ainakin pakkoverorahoitteisessa mediassa käydä vastineoikeuksia antamalla.

   Tässä on oleellisinta huomioida se, että valtapuoluepoliittinen vaikutus YLE:n on selviö (mm. YLE:n hallintoneuvosto on poliittisesti valittu; Sipilä-tapaus; ym.) Ja CIA:n rahoitus Suomen valtapuolueisiin on todistettu. (Todisteita siitä on paljon, viimeisin juttu aiheesta: http://www.yhdysvallat.eu/uutisia/entinen-cian-agentti-luennoi-tenojoella-koko-maailma-on-yhta-huijausta-koska-ihmiset-eivat-valita/)
   Siis tuon kokonaisuuden rinnalla on hyttysen ininää, vaikka Vastavalkean toimitus nimittelisi Ulkopoliittista instituuttia hyvinkin rajusti. Ja ehkä vielä perusteitta (paitsi että Vastavalkea-sivustolta perusteet löytyvät.) – Niin kauan kuin ei ole todistettu, että Vastavalkean toimitus on Venäjän rahoittama.

   • ”Suomen edun mukaista ei ole siis Idän ja Lännen vastakkainasettelun tukeminen. Eikä pinnallisesti ja harhaanjohtavasti kehystetty poliittinen puhe.”

    Tämä on keskeinen jä hetkeen liittyvä näkökohta.

    Kun Yle-vero kerätään jo siitä huolimatta, onko käytettävissä YLE:n tuotanon vastaanottolaitteita, niin näissä kehyksissä kun nyt ollaan, niin, valtiovalta rahoittaa YLE:n kautta yksipuolista propagandaa kansalaistensa veroina kerätyillä resursseilla.

    Kun taustalla vielä vaikuttaa olevan jonkin muun osapuolen, kuin Suuomen intressien ajaminen, niin kysymys on varsin kyseenalaisesta toiminnasta, joka ei palevele kansallista, eikä valtiollista etua.

 11. Kiitoksia Hopalong USA:n näkökantoja ja niiden suomalaisia seuraajia tukevasta kannanotostasi.

  ”Pienenä” epätarkkuutena siinä oli se, että pyysimme oikaisua Ylen toimittajan Sari Huovisen ohjelmassa lausumaan, että ”Vastavalkeaa … käytetään Venäjän informaatiosodankäynnin kanavana”. Tällaista lausumaahan sellaisenaan ei edes löydy Saara Jantusen Infosota-kirjasta. Kysymys kuuluu, kuka käyttää ja miten käyttää?

  Se, että arvioimme länsimedian demonisoivan Putinia, on kohtalaisen tarkka arvio länsimedian toiminnasta, eikä ole toimimista infirmaatiosodankäynnissä minkään osapuolen puolella. Tuo suomalaisenkin valtamedian suorittama Putinin demonisointi on kyllä selkeästi toimimista USA:n Venäjää vastaan käymän infosodan rinnalla ja tukena. Sitähän mm. valtiollinen Yle päntiönään tekee.

  ”Mitä Saara Jantunen sanoi? Hänhän totesi, että Vastavalkea toistaa Venäjän narratiivia.”

  Saara Jantunenhan kirjoittaa Infosota-kirjassaan käsitteellä resonointi Venäjän kantojen toistamisesta. Esimerkkeinä hän mainitsee mm. Suomen Nato-jäsenyyden vastustamisen ja EU-kriittisyyden. Kun suomalainen vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä , hän siis väkisinkin ”toistaa Venäjän narratiivia”. Tällä logiikalla selkeä enemmistö suomalaisista on Kremlin asialla, toistaen Venäjän narratiivia.

  Tämähän on tyypillinen totalitarismin keino nujertaa eriävät mielipiteet ja niiden esittäjät. Mielipiteen ja sananvapaus edellyttää, että kansalaisilla on oikeus lausua mielipiteensä tarvitsematta pelätä joutuvansa jonkun Saara Jantusen tai häntä seuraavien kahjojen toimesta leimatuksi Kremlin agenteiksi.

  Länsimedia ja suomalainen valtamedia ovat siis totalitarismin asialla yrittäessään hegemonistisessa asemassa yhdenmukaistaa suomalaisten ajattelua Venäjä-vastaisuuteen. Vastavalkea toimii ehdottomasti tällaisia pyrkimyksiä vastaan.

  Hopalongin ”esimerkit” ovat tyypillistä olkinukkeilua; vääristellään toisten sanomisia ja ammutaan ne sitten alas.

  UPI:n osalta edellinen ulkoministeri Erkki Tuomioja taisi lausua, että sieltä saa pelkkiä mielipiteitä, ei tutkimustietoa. UPI:n julkikuva onkin usein käytettyjen haastateltaviensa myötä muokkaantunut USA:n ja Naton äänitorvena olemiseksi. Nyt Trumpin astuttua USA:n johtoon vallitsee – ainakin tovin – ilmeinen hämmennys.

 12. YLEn UPI-resonointia.

  Jollain jossakin YLEssä resonoi kun ilmeisen pätemättömät amerikkalaisia lehtiä omina mielipiteinään ja tutkimustietona toistelevat UPIn ”tutkijat” Aaltola, Pasternak-Salonius ja Raik resonoitiin pois televisiosta sen jälkeen kun ne ehtivät haukkua Trumpin moneen kertaan ja veikatakin moneen kertaan, että Trump ei presidentinvaaleja voita.

  • ”Aaltola, Pasternak-Salonius ja Raik resonoitiin pois televisiosta sen jälkeen kun ne ehtivät haukkua Trumpin moneen kertaan ja veikatakin moneen kertaan, että Trump ei presidentinvaaleja voita.”

   Kyllä näillä em. kolmella on selvä uskottavuusongelma, en minäkään ottaisi lausuntoja Syyriasta pikkukakkosen Pelle Hermannilta. Koko UPI joutaisi sulkea, turha rahareikä veronmaksajille.

   • UPI/ UPI:n tutkijat tulevat saamaan rahoituksensa suoraan Yhdysvalloista — HR 5181 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5181

    […] Yhdysvaltain kongressi, päätti joulukuussa perustaa sotaministeriön budjetin sisään NDAA-lain (National Defense Authorization Act) avulla valtiosensuurin ja propagandan ministeriön.

    Vastapropagandalain (Countering Disinformation and Propaganda Act) valtuuksilla ulkoministeriö tulee työskentelemään aktiivisesti ”tunnistaakseen, ymmärtääkseen, paljastaakseen ja vastatakseen niin vieraiden valtioiden kuin ei-valtiollisten toimijoidenkin propaganda- ja disinformointiyrityksiin, joiden tarkoitus on heikentää Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta”, kirjoitti Johanna Lehtonen Vastavalkeassa joulukuussa.

    Vastapropagandalaki sisältää myös rahoituslausekkeen. Propagandakeskus on oikeutettu jakamaan rahoitusta ja tekemään alihankintasopimuksia kansalaisjärjestöjen, journalistien, liittovaltiorahoitteisten tutkimus- ja kehityskeskusten sekä yksityisyritysten ja akateemisten tahojen kanssa vieraiden valtioiden tuottaman harhatiedon, väärän ja virheellisen informaation sekä propagandan torjumisesta. […] https://vastavalkea.fi/2017/01/06/uusi-normaali-journalismin-hapea/

    Minusta asioita selkeyttäisi huomattavasti jos UPI saisi rahoituksensa avoimesti Yhdysvalloista. Lisäksi se toisi Suomelle säästöjä.

 13. Hopalong, ettet jää räksytyksen asteelle, voisitko osoittaa yhdenkin Aaltolan, Pasternak-Saloniuksen, Raikin pätevän UPIssa tehdyn tutkimustyön ja joka vielä kestäisi tieteentyön kriteeritkin.

  • ”Hopalong, ettet jää räksytyksen asteelle, voisitko osoittaa yhdenkin Aaltolan, Pasternak-Saloniuksen, Raikin pätevän UPIssa tehdyn tutkimustyön ja joka vielä kestäisi tieteentyön kriteeritkin.”

   Hyvä näkökohta… Jotenkin alkaa ottaa pattiin se, että aina samat naamat/valtionviisaat ovat kommentoimassa asioita. Tämä on populismia parhaimmillaan sanan literaalisessa merkityksessä. Jos olisi edes jotain faktista sanottavaa, niin asian voisi joternkin ymmärtää, mutta kun taso on ”valmispropagandaa”, niin kysymys on järjestelmällisestä mielipiteen yksisuuntaisesta muokkauksesta, johon käytgetään kansakunnan yhteisiä varoja.

 14. UPI ei todellakaan ole kunnostautunut tieteen tekemisen alueella sen jälkeen kun sen johtajaksi tuli pesunkestävä politrukki Teija Tiilikainen.

  Minäkin odotan kiinnostuneena mainittujen ”tutkijoiden” nimettyjä tutkimuksia; voisihan niiden kanssa hieman harjoitella sparraamisen jaloa taitoa. Ja länsimedian referaatteja en todellakaan hyväksy tutkimuksiksi.

  • Löytyyhän niitä, tutkimuksia. Alla kolme monografiaa:

   Mika Aaltola: Mika Aaltola, Rhythm, Rule, and Exception in International Relations: The Mad Cow Crisis and European Union. University of Tampere, 1999. Väitöskirja.

   Em. mainittujen lisäksi kolme muuta monografiaa.

   Mika Aaltola, Suomen Ulkopolitiikan Kielipelejä: Analyysi Ulkopolitiikan Tutkimuksesta 1970-2003. [Language Games of Finnish Foreign Policy: Analysis of Foreign Policy Research 1970-2003].University of Tampere Press, 2003.

   Mika Aaltola, Juha Käpylä and Valtteri Vuorisalo, The Challenge of Global Commons and Flow for US Power. Ashgate. 2014.

   Toimitettu teos:

   Mika Aaltola (ed.), Uskontoa Politiikan Tiloissa [Religion at the sites of Politics]. Tampere: Tampere University. 2007.

   Lisäksi 29 artikkelia koti- ja ulkomaisissa arvostetuissa alan tieteellisissä aikakausjulkaisuissa.

   Charly Salonius-Pasternak:

   Kirjat, artikkelit ja raportit:

   Salonius-Pasternak, Charly (toim.). Joidenkin puolustamisesta monen turvaamiseen – Naton tie puolustusliitosta turvallisuusmanageriksi. Ulkopoliittinen instituutti, raportti #17 (2007).

   Buxton, Julia, Owen Greene ja Charly Salonius-Pasternak (toim.). 2006. Elements for Discussion: Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa. Helsinki: Ulkoasiainministeriö.

   Lisäksi kaksi muuta teosta.

   Muita lyhyempiä julkaisuja ja kolumneja 10 kpl.

   Kristi Raik:

   Tieteellinen monografia:

   Democratic Politics or the Implementation of Inevitabilities? – Estonia’s Democracy and Integration into the European Union. Tartu: Tartu University Press, 2003.

   Neljä artikkelia vertaisarvioiduissa kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

   32 kirjoitusta sisältäen tutkimusraportteja mm. tutkimussarjoissa ja osuuksia kirjoissa.

   Ei riitä, että näiden tutkijoiden tutkimista kutsutaan ”tutkimuksiksi”. On kyettävä osoittamaan, missä he ovat väärässä. Poliittinen erimielisyys ei ole pätevää kritiikkiä.

   • Hapalong, eihän tuossa listassa ole kuin yksi UPI:n julkaisu ja sekin vain Pastenak-Saloniuksen toimittama työ mikä ei ole tieteellinen työ.

    • Arvasin, että kiinnität huomiota tuohon, että nuo tutkimukset eivät ole UPI:n omissa julkaisusarjoissa. Mutta niin ei välttämättä tarvitse olla. Instituutin toiminta-ajatuksen mukaan ”Instituutin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassaan instituutti pitää yllä aktiivisia kansainvälisiä suhteita. Instituutin tutkijat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun kirjoittamalla artikkeleita päivä- ja aikakauslehtiin, alan julkaisuihin, osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimimalla asiantuntijoina eri medioissa.”

     Mutta kyllä UPI:n omissakin tutkimussarjoissa on em. tutkijoiden töitä. Aaltoila: Huoltovarmuus muutoksessa: Kansallisen varautumisen haasteet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Mika Aaltola Christian Fjäder Eeva Innola Juha Käpylä Harri Mikkola. Raportti marraskuussa 2016.

     Raik: Europe should remain steadfast on Ukraine: The collapse of the Western consensus would condone aggression and further erode the European security order. Kristi Raik. FIIA Comment tammikuu 2017.

     Salonius-Pasternak: Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link? Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak. Working Paper kesäkuu 2015.

     En suinkaan käynyt kaikkia läpi järjestelmällisesti, joten muitakin olis taatusti löytynyt. Mutta näihinkin pätee se, että jos kritikoi, niin olisi pystyttävä perustelemaan kritiikki.

     • Hapolong, etkö ymmärrä mitä tiede ja tutkimus, ja tieteellinen työ ovat?

      Nyt ei siis keskustella töistä vaan tutkimustöistä ja tieteellisistä töistä.

      Mainitsemasi Aaltolan raportti on kokoamatyö ja aivan tavallinen kuvaava selvitys.

      Mainitsemasi Pastenak-Saloniuksen työ on tutkimusmielessä vieläkin vaatimattomattomampi pelkkä työpaperi.

     • Mutta minähän esitin lukuisia esimerkkejä tieteellisistä tutkimuksista, joita kysymyksessä olevat tutkijat ovat tehneet. Se, että ne on tehty UPI:n ulkopuolella, ei mitenkään vähennä niiden painoarvoa. Se kuuluu UPI:n tutkijoiden toimenkuvaan.

     • Kun UPI:sta on nyt kysymys niin silloin keskitytään UPI:n asioihin ja tuotantoon, ei Tampereen yliopiston eikä Tarton yliopiston töihin.

     • UPI:n tutkijoiden julkaisuluettelot ovat UPI:n sivuilla, olivatpa nämä itse tutkimukset tehty vaikka Timbuktussa.

      UPI:n tutkijat julkaisevat tutkimustensa tulokset laitoksen julkaisusarjoissa, joita ovat raportit, FIIA Comments, Briefing Papers, Working Papers, Finnish Foreign Policy Papers, FIIA Analyses ja Ulkopolitiikka-lehti.

   • Salonius-Pasternak on UPI:ssa Yhdysvaltain, ei Venäjän tuntijana jossa ominaisuudessa häntä on mediassa markkinoitu.

    • Salonius-Pasternakin asiantuntemuksen aloiksi on ilmoitettu Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikka sekä
     Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ml. rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta). Tosi on, että mediassa ei aina perehdytä tarpeeksi taustoihin.

     Hänen tutkimusalansa UPI:ssa tällä hetkellä on Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma.

    • Hapalong on hädissään ja ymmärtämättömyyttään työntänyt tänne asiantuntemattomasti kaikkea mahdollista kuten mm. yliopistojen tutkimuksia, väitöskirjaa, työpaperia, jolla yrittää puolustaa UPI:a ja niiden onnettomia ”tutkijoita” Aaltolaa, Pasternak-Saloniusta, Raikia.

     UPI:n ulkopuoliset työt ovat UPI:n ulkopuolisia töitä ja aivan toisenlaisessa työ-tuotanto-valvontaprosessissa ja -kontekstissa syntyneitä töitä kuin UPI:n työt.

     Mutta jos noitakin Hapalongin tyrkyttämiä töitä tarkastellaan ”UPI-pätevyyden” näkökulmasta niin Venäjän, Kremlin, Putinin, Venäjän ulkopolitiikan, Venäjän armeijan, Venäjän uhan, Venäjän informaatiosodan, Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan, Suomen Venäjä-suhteiden, Trumpin, Trumpin politiikan asiantuntijaksi ei riitä eikä kelpaa kielipeli-, uskonto politiikassa-, huoltovarmuus-, Naton tie-, Pohjolan-Baltian-USA:n ulkopolitiikka -tutkimukset ja selvitykset.

     • Noinhan se on, Tim, ja mikä tässä Hopalongin linjassa on erikoisinta, niin koko USA/Venäjä -asetelmaan suhtautuminen huomioimatta, että jälkimmäinen oli 90-luvulla lähellä tulla edellisen ryöstämäksi ja taloudellisesti valtaamaksi (ks. esim. ansiokas: https://vastavalkea.fi/2017/03/24/tuntematon-liittovaltio-katsaus-venajan-federaatioon-osa-2/ – ja sen taustaksi https://vastavalkea.fi/2017/03/25/eurooppa-sillanpaana/) ja on nyt suurimmaksi osaksi piiritettynä jne. – kun taas edellinen ei ole ollut erityisemmin uhattuna koko pitkän historiansa aikana.
      Venäjä ei silti yleensä saa tilaa esittää omaa kantaansa Lännen valtamedioissa.
      Olisikin luontevaa, jos Venäjä lataisi hyvinkin suuttuneita lausuntoja länsimediaan, mutta harvoin niitä tulee.

     • Esitä nyt vihdoinkin jotakin konkreettista kritiikkiä vaikkapa näiden kolmen mainitun tutkijan työtä kohtaan. Tähän asti esittämäsi vakuuttaa vain uskonveljesi.

   • Mika Aaltola on käsittääkseni ollut Ulkopoliittisen instituutin tutkijana vuodesta 2008, eli kymmenkunta vuotta.

    Mitkä ovat hänen tuona aikana UPI:ssa tekemänsä tutkimukset, jotka on julkaistu UPI:n julkaisusarjoissa?

    Charly Salonius-Pasternak on ollut Ulkopoliittisen Instituutin tutkijana pari vuotta kauemmin eli vuodesta 2006.

    Mitkä ovat hänen tuona aikana UPI:ssa tekemänsä tutkimukset, jotka on julkaistu UPI:n julkaisusarjoissa?

    Kristi Raik on ollut cv:nsä mukaan UPI:ssa tutkijana 1/2002-9/2006 sekä 2/2011- eli yhteensä noin 10½ vuotta.

    Mitkä ovat hänen tuona aikana UPI:ssa tekemänsä tutkimukset, jotka on julkaistu UPI:n julkaisusarjoissa?

    Hopalong, pyytäisin luetteloa noiden kolmen tutkijan tuottamista tutkimuksista, jotka on julkaistu UPI:n julkaisusarjoissa.

    Suomen veronmaksajat ovat kustantaneet heidän palkkauksensa, ja meillä on myös oikeus tietää ja arvioida, miten hyvin he ovat hoitaneet leiviskänsä.

    Tutkimusten tieteellisen pätevyyden suhteen en pyydä arviota. Näin maallikkona en pysty arvioimaan sitäkään, missä määrin Mika Aaltolan hullun lehmän tautiin liittyvillä tutkimustuloksilla on relevanssia ulkopolitiikan kannalta. Voihan niillä toki ollakin, ainakin ulkopoliittisen nykyjohtomme osalta.

    • Täydellisen luettelon tekemistä mainittujen tutkijoiden teoksista olisi liian työlästä. Mutta jotakin voin tehdä.

     Mika Aaltolan osittain tai kokonaan tekemiä töitä on UPI:n eri julkaisusarjoissa vuosina 2009 – 2016 17 kappaletta. Kolme uusinta:

     Huoltovarmuus muutoksessa: Kansallisen varautumisen haasteet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Mika Aaltola, Christian Fjäder, Eeva Innola, Juha Käpylä ja Harri Mikkola.

     Election Hacking in Democracies: The example of the U.S. 2016 elections. Mika Aaltola & Mariita Mattiisen.

     Cyber Attacks Go Beyond Espionage: The Strategic Logic of State-sponsored Cyber Operations in the Nordic-Baltic Region. Mika Aaltola.

     Vastaavat tiedot Charly Salonius-Pasternakilta: 41 teosta vuosina 2006 – 2016. Kolme uusinta:

     The Future of US-Europe Relations: Institutional constraints and public opinion may render changes smaller than expected. Charly Salonius-Pasternak.

     Security in the Baltic Sea Region: activation of risk potential. Katri Pynnöniemi & Charly Salonius-Pasternak.

     Ruotsin turvallisuuspolitiikan paradoksi: Ruotsi vannoo sotilaallisen liittoutumattomuuden nimiin, mutta tavoittelee yhä tiiviimpää puolustusyhteistyötä. Charly Salonius-Pasternak.

     Kristi Raik: 39 tutkimusta 2011 – 2017. Neljä uusinta:

     Europe should remain steadfast on Ukraine: The collapse of the Western consensus would condone aggression and further erode the European security order. Kristi Raik. Sama myös suomeksi.

     Ulkopolitiikka 3/2016.

     Key Actors in the EU’s Eastern Neighbourhood: Competing perspectives on geostrategic tensions. Kristi Raik & Sinikukka Saari (eds.).

     EU:n ja Ukrainan vapaakauppasopimus astui vihdoin voimaan: Venäjän vastatoimet nostavat sopimuksen toimeenpanon hintaa. Kristi Raik.

     Täydelliseen luetteloon voi jokainen kiinnostunut tutustua UPI:n sivuilla.

     • Hapalong saa kokoon muutaman hassun työn ja on toki oppinutkin jotain kun ei enää edes kutsu ”tutkijoiden” töitä tutkimuksiksi vaan vain teoksiksi.

      Ei voi kuin jälleen kerran todeta, että noiden teosten perusteella Aaltola, Pasternak-Salonius, Raik ovat astuneet liian suuriin saappaisiin eli menneet median, YLEn ja HSn miinaan suostumalla asiantuntijoiksi asioihin, joihin heillä ei ole pätevyyttä.

      Noiden näyttöjen perusteella heillä kenelläkään ei ole ammatillista, ei tutkimuksellista eikä tieteellistä pätevyyttä esiintyä Venäjän, Kremlin, Putinin, Venäjän ulkopolitiikan, Venäjän turvallisuuspolitiikan, Venäjän informaatiosodan, Venäjän uhan, Venäjän talouden eikä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, Suomen Venäjä-suhteiden eikä NATOn, Suomen NATO-suhteen eikä Trumpin ja Trumpin politiikan asiantuntijoina.

     • Huomaa selvästi, että sinulta loppuivat asialliset argumentit, kun täytyy turvautua vääristelyyn ja naurettavuuksiin.

      Sanoin selvästi, että täydellistä julkaisuluetteloa en ala kirjoittamaan, mutta se ei uponnut kalloosi.

      En ole oppinut mitään. Kyllä saatan kutsua tutkimuksia teoksiksi. Pyrin sujuvaan kielenkäyttöön, ja siksi yritän välttää tautologiaa.

      Mitä tulee noiden tutkijoiden pätevyyden arviointiin, pidän itseäni pätevämpänä sitä arvioimaan kuin sinua. Pidän myös Ylen ja Hesan journalisteja pätevinä arvioimaan, ketä sinne asiantuntijoiksi kutsutaan näissä asioissa kutsutaan.

      Miksi et voi olla rehellinen ja tunnustaa, että UPI:n tutkijoiden tutkimukset ja muut ulostulot eivät sinulle kelpaa, koska ne eivät sovi maailmankatsomukseesi?

     • Otteita mediasta UPI:n Aaltolan, Pasternak-Saloniuksen, Raikin ”maailmankatsomuksesta (2014-2017), jotka eivät todellakaan sopineet eivätkä edelleenkään sovi minulle:

      – Fillon on Ranskan tuleva presidentti
      – Brexit ei onnistu
      – Trump ei voita presidentinvaaleja
      – Trump on Suomelle uhka jos sopii Putinin kanssa
      – Suomen ei pidä pitää yhteyttä Venäjään kuin EU:n kautta
      – Suomen vähennettävä kauppaa ja investointeja Venäjälle
      – Venäjä tulee hyökkäämään maavoimilla Syyriaan
      – Putin valehtelee 1500 km:n vetätäytymisalueesta Suomen rajalla
      – Venäjä hakkeroinut USA:n vaalit, demokraattipuolueeen
      – suomalaisten yrirysten vika kun ovat USA:n Venäjän vastaisella pakotelistalla
      – Venäjän talous joutuu vaikeuksiin, rupla kaatuu 6 kuukaudessa
      – Krimi ajautuu konkurssiin
      – Venäjä valtaa Ahvenanmaan
      – NATO:n aseet halvempia
      – Venäjä koulutti/ampui BUK-ohjuksen malesialaiskoneeseen
      – Putinin valta rapistuu 2:ssa vuodessa
      – Suomen liittyminen NATO:on ei vaikuttaisi Venäjään
      – Suomen liittyminen NATO:on vähän voisi suututtaa Venäjää mutta se menisi ohi
      – Venäjä sotii Ukrainassa

     • Jep, tuossahan sulla on pitkä koonti niin äärimmäisiä / tyhmiä / epätoivoisia hyökkäilyjä Venäjän suuntaan vuosilta 2014-17, että moni ei jaksa noiden tutkijoiden pitkiä juttuja lukea ollenkaan.
      Esim. Venäjän taloudesta tuollaisten äärikielteisten uutisten tekeminen on ollut suoraviivaisesti tulkiten niin tyhmää että vaikuttaa suorastaan disinformaatiolta. (Jotta Venäjää ei suosittaisi, mielikuvavaikuttaminenkin on merkityksellistä.)
      Venäjällähän on ollut nousun kuvioita jo 00-luvun alkupuolelta alkaen, enenevästi.
      Niistähän tulisi pitkä juttu, mutta tässä uusimpia julkisia postauksia, pieniä maistiaisia:

      ” Jarmo Ekman shared DONi – Donetskin kansainvälinen lehdistökeskus’s post.
      22.3.17 ·

      Pakotteilla Venäjää ei saada polvilleen, päinvastoin, jo 35% venäläisistä sanoo niillä olleen positiivisia vaikutuksia.

      Lisäksi valtaosa venäläisistä on valmis sietämään talousvaikeuksia, jos on varmistettu, että Venäjän Ukrainan-politiikka ei muutu.

      Totuusmedian™ okulaarin läpi katsottuna tällaiset luvut saattavat tulla järkytyksenä, sillä ne kääntyvät jotakuinkin muotoon: ”venäläiset ovat valmiita kestämään rangaistuksia, jos he saavat edelleen hyökätä naapurimaihin. ” [Pakotteet ovat ohjanneet Venäjää omavaraisemmaksi.]

      ” Erno Linnola
      18.2.2017
      Asia josta media ei kerro suomalaisille mitään: Venäjällä on suurempi alkutuotannon ja teollisuustuotannon yhteisarvo kuin yhdelläkään muulla Euroopan maalla. Se on jopa hieman suurempi kuin Japanilla. Tiedot löytyvät käyttämällä IMF:n ja Maailmanpankin tietoja ostovoimakorjatusta bruttokansantuotteesta (2016) ja sen jakautumisesta alkutuotannon, teollisuuden ja palveluiden osalta (2014). Venäjä on todellisuudessa reaalitaloudessa maailman neljänneksi suurin Kiinan, USA:n ja Intian jälkeen. Saksa ja Japani ovat sen takana. ”

      Miten sitten Venäjä saa reaalitalouden merkitystä nousuun…?
      Siitä aiheesta uusin, pienin askelin mennään:

      ”The Anti-Media
      29 March at 19:45 ·
      Coincidently…a US general just called for more troops in Europe to fight Russia
      http://theantimedia.org/russia-international-banking-system/

 15. UPI’n ”raportit” eivät ole tieteellistä tutkimusta nähneetkään. Ne ovat pelkkää resonointia. Kolme miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa palaa vuosittain harakoille.

  • UPI:n raporttien sekopäisyydestä tulee vihjausta jo sen edustajien julkisista ulostuksista.
   Tässä Salonius-Pasternak: http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/ulkopoliittisen-instituutin-tutkija-trumpin-voitosta-pelonsekaisia-tunteita-herattaa/743086/
   Monia rajuja väitteitä ja suuri pelon tunne ilman perusteita – ei ole tieteelliseen tutkijuuteen kuuluvaa. Varsinkin kun tuossa hän sai tilaa sanoa enemmänkin.
   Juttu sisältää mm. Clintonien puolustelua… Onko UPI koskaan maininnut, että Clintonien säätiö on suuresti rahoittanut CNN:ää? Tai miten CIA on rahoittanut ja painostanut valtamediaa? (Ks. esim. Udo Ulfkotten sanomat aiheesta.) Tai pohtinut tutkimustensa metodologisissa osuuksissa, ketkä omistavat lännen valtamediat ja mitä siitä voisi päätellä?

   Kun vaikkapa Ulfkotten tapausta ja epäilyttävää kuolemaa tutkii, tulee mieleen, että mistäpä sitä tietää, onko YLE:nkään pimeyksistä paljastunut enempää kuin jäävuoren huippu.

   • Mitä ihmeen sekopäisyyttä tuossa oli? Salonius.Pasternak sanoi mm., että Clintonin voitto olisi tuonut ulkopolitiikkaan ennustettavuutta. Tuohan on täysin järkeenkäypää.

    Kuuluuko Clintonin säätiöt ja Ulfkotten tapaukset UPI:n tutkimuskohteisiin?

    Mitä sekopäisyyteen tulee, niin Trumpin sisäpolitiikka on tähän mennessä sellaiselta vaikuttanut. Ulkopolitiikassa Trump näyttää ymmärtäneen osaamisensa rajat, ja siinä hän turvautuu päteviin ammattilaisiin.

    Kalevan haastattelussa Salonius-Pasternak ei tehnyt tieteelistä tutkimusta.

    • CIA, Obama, demokraatit lanseerasivat termit arvaamaton Putin, arvaamaton Trump.

     Noita Palsternak-Saloniuskin toistelee annettuina kun ei osaa eikä pysty tieteelliseen eikä edes omaan analyysiin.

     Putin kuten Trumpkin ovat olleet harvinaisen johdonmukaisia poliittisessa toiminnassaan.

     Trump sanoi selvästi ennen vaaleja, mitkä ovat hänen näkemyksensä ja tavoitteensa politiikassa. Nyt hän on niitä yrittänyt toteuttaa. Eri asia on, miten hän toimissaan onnistuu kun vastustajia luonnollisesti on.

     Obama oli harvinaisen arvaamaton ja vietävissä. Hännonnistui vain yhdessä tavoitteessaan Obamacaressa, jonka Trump nyt pyrkii purkamaan kuten lupasi.

     • Niin ovat olleet harvinaisen johdonmukaisia.
      Trump on pettänyt vain vähemmistöosan lupauksistaan… (Ks. esim. http://www.commondreams.org/news/2017/03/22/two-months-trump-breaking-every-vow-drain-swamp-report ja sotauhkailut Iranin suhteen, Krim-vaatimukset ja sotaisuus Syyrian suhteen, mitkä ovat samalla vastakkainasettelun lisäämistä Venäjän suhteen – tosin Clintonin kaikki käytös viittasi siihen että hän olisi ollut vielä sotaisampi.) Ja vaikea sanoa miestä tuntematta, mitä hän korruptiosta pohjimmiltaan ajattelee. (Tosin tavallaan turha spekuloida, koska ilman sitä ei USA:n presidentiksi päästä.)
      Enemmistöosassa Trumpin lupauksista menestys on ollut niin voimakasta, ettei voi ajatella olevan satunnaista kausivaihtelua. (Esim. työpaikat 1. kuukauden aikana +298 000, ensimmäisten 51 päivän aikana +500 000, ensimmäiset 60 päivää 2500 pedofiilia pidätetty (joista yksi keskikokoinen kala: Ohion ex-johtaja) ja valtionvelan poismaksamisen aloittaminen kunnioitettavalla summalla (68mrd USD), vaikkakin kokonaisvelka on jättimäinen…

    • Lienee ollut kysymys siitå, kirjoittiko CSP mielipiteensä asiantuntijana, yksityishenkilönä vai yksityishenkilönä, joka nojaa mielipiteensä asiantuntijuuteen, jolloin on mahdollista kyseenalaistaa hänen neutraaliutensa asiain käsittelyssä.

     • Näyttää siltä, että Kalevan juttu perustui toimittaja Aki Laurokarin haastattekuun, eikä siis ollut Salonius-Pasternakin oma kirjoitus.

     • Täsmennän vielä: toimittaja Aki Laurokarin tekemään haastatteluun.

 16. Tämä YLE:n rahoitus täytyisi hoitaa Eduskunnan kontroloiman valtion pudjetin kautta eikä suorana pakkoverona kansalta, niin periaatteessa silloin pitäisi olla jonkinnäköinen kontrolli näille vaan yhden suunnan vasalli tiedoittajille.

  • Tai voisi antaa amerikkalaisten maksaa senkin, avoimesti ja läpinäkyvästi. Yle voisi jatkaa nykyisellä linjalla, rahoitus vaan tulisi suoraan Yhdysvalloista.

   • Tuossa on ideaa. Suomessahan ei ole lainsäädäntöä, joka rajoittaisi ulkomaisten agenttien touhuilua täällä. Suomi suorastaan imee niitä sisään.

    USA:n rahoittamana Yleä ei ehkä voisi kutsua valtiolliseksi mediaksi, mutta eiköhän UPI tai jokin muu elin kehitä siihenkin ratkaisun…

   • ”Tai voisi antaa amerikkalaisten maksaa senkin, avoimesti ja läpinäkyvästi. Yle voisi jatkaa nykyisellä linjalla, rahoitus vaan tulisi suoraan Yhdysvalloista.”

    Aivan niin, ja Yle- ajasta pitäisi maksaa, jotta pääsee sanomaan mitä haluaa…., -vai mitä.
    tämähän olisi lähinnä ko. kehyksiin liittyvä toimintastapa…

 17. YLE’n johto tukee Jääskeläistä, sanoi Kivinen. Muualta ei taida tukea enää tullakaan. Rahoitetaan YLE miten tahansa, toimitukseen ja johtoon on saatava journalisteja, ei politikkoja. Vaihtoon siis. Suomessa riittäisi kaiveltavaa tutkiville journalisteille yllinkyllin. Amerikan ja Venäjän voisi jättää hetkeksi vähemmälle. Ei noissa maissa juuri suomenkieltä osata.

  Otetaan nyt vielä esille Työ- ja keinoelinministeriön viimeisin ”innovointi”. Varsinaissuomessa menee kuulemma hyvin ja päätettiin lähettää Esko Aho ”selvitysmieheksi”. Mitä selvittämään? Meneekö liian hyvin ja pitää saada tyssäämään? Molempien, Lintilän ja Ahon, tuotokset kansantaloudellemme ovat vahvasti miinusmerkkiset. Hallituksen linjoilla ovat. Varssinaissuomen kehitys on jostain helvetin syystä lähtenyt kasvuun Sipilän hallituksen kohkaamisesta huolimatta. Kiitokset heille jotka sen tekivät. Tosin, verorahaa tähänkin on palanut. Kuinka paljon, emme tiedä. Sopimukset eivät ole julkisia. Valtiota (verovaroja) aina ensimmäiseksi tarvitaan.

  Ahon ”selvitys” pitäisi valmistua kesäkuussa. Tuskin hän sen tekee ilmaisena työharjoitteluna valtion käskystä, kuten nykyään on maan tapa. Median tehtävä on tuoda hänen palkkionsa julki, koska ne maksetaan julkisista varoista. Totuushan tässä on hyvin yksinkertainen. Toholammin poika järkkäsi Vetelin pojalle hyvän duunin tyhjästä, kuten Katainen Himaselle. Samaa jargonia on odotettavissa. Tuskin siitä on kenellekään apua, paitsi Aholle.

  • ”YLE’n johto tukee Jääskeläistä, sanoi Kivinen. ”

   Pakko on tukea, -muuten on osavastuullinen töppäyksistä. Niin kauan kun virheitä ei identifioida merkittäviltä tahoilta, -yhteinen linja pitää. Kysymus on vähän samanlaisesta asiasta, kun ”rysän päältä kiinnijäänyt” sanoo istuneensa vain ”tuhdolla”

 18. YLE:n televisiolupajärjestelmä oli kansalaisia ja kuluttajia kunnioittava vaikka olikin ikävä järjestelmä tv-lupatarkastajineen.

  Lupamaksujärjestelmällä kokoomus, natottajat, jääskeläiset olisivat ajaneet YLE:n konkurssiin jo ajat sitten kun enää 20 % kansasta eli NATO:n kannatuksen verran olisi maksanut tv-lupansa.

  Ei ole ollenkaan sattumaa, että kun ”YLE-vero” ajettiin poliittisesti läpi, YLE aloitti kansasta, toimittajista piittaamattoman epäjournalismin, mm. natottamisen, Venäjä-vihan levittämisen, sodanlietsomisen, valehtelemisen, toimittajien kyykyttämisen.

  • Kiitos, tuo on tärkeä huomio.
   Asiaa eivät muuta jotkin hyvin harvinaiset, lähinnä ulkopuolisilta ostetun materiaalin mukana tulevat poikkeukset, joissa paljastetaan Lännen valtapoliitikoiden valehtelemisia. Kuten nämä: areena.yle.fi/1-3958410 ja areena.yle.fi/1-3961762#
   Eikä yhdellä YLE:n edessä 2016 pidetyllä mielenosoituksellakaan näytä olleen mitään vaikutusta.
   Suomalaiset eivät kai ole jotenkin sisäistäneet sitä, että YLE:n linja on oleellinen demokratiakysymys, varsinkin YLE-pakkoveron alusta alkaen.
   YLE-pakkovero on tehnyt YLE:stä vastaavasti hassusti erityisasemallisen instituution kuin verotusoikeudellisista kirkoista: useimmat suomalaiset liitetään niihin ennen kuin ovat täysipäisiä (siis lapsina) ja sitten lauman mukana niissä ollaan… – Jos kirkot lähettelisivät joka kuukausi tai neljä kertaa vuodessa maksulappuja, joiden yhteissumma olisi sama kuin verotuksessa otettava, niin varmasti paljon nykyistä harvempi maksaisi eli kirkosta eroaminen kiihtyisi.

 19. Sanalla trollilla on myös haukkumasana merkitys.

  Verorahoilla ei pitäisi haukkua ketää esim. idiootiksi tai trolliksi.

  Esim. Poliisiylijohtajan ei pitäisi haukkua työssään ketään.

  Varsinkaan presidenttiehdokasta. Kun varmasti tietää että haukkuminen ylittää valtamedian uutiskynnyksen.

  Vaikuttaa että poliisiylijohtaja käyttää virkaansa politiikan tekemiseen: Iljan presidenttikampanjan haittaamiseen. Kenkää perseelle.

  Po­lii­siy­li­joh­ta­ja tur­val­li­suusym­pä­ris­tön muutoksesta Twitterissä: ”Etulinjassa väijyvät trollit”

  http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/poliisiylijohtaja-turvallisuusympariston-muutoksesta-twitterissa-etulinjassa-vaijyvat-trollit/754014/

  Kotimaisten kielen keskus on otsikoinut ”trolleja” koskevan artikkelin näin:

  Trolli, mokoma kiusankappale!

  Trolli merkitsee nettikeskustelua tahallisesti häiritsevää viestiä tai tällaisen viestin lähettäjää. Kielikuulumisten 5/2013 Sanailukisassa pyydettiin ehdottamaan sanalle suomenkielisiä vastineita. Monille vastaajille trollin mielikuvaan sisältyy häiritseminen, härnääminen, kiusaaminen, ärsyttäminen ja yllyttäminen.

  http://www.kotus.fi/nyt/uutistekstit/uutiskirjeet/uutiskirjeiden_arkisto/kielikuulumisia-uutiskirjeiden_arkisto/6_2013/trolli_mokoma_kiusankappale!

  Trolli on englanniksi peikko
  http://www.suomienglantisanakirja.fi/trolli
  Trolli on ruotsiksi peikko
  http://www.sanakirja.org/search.php?q=trolli&l=17&l2=15
  Substantiivit
  1. peikko
  fantasiakirjallisuus
  2. trolli
  puhekieli, internet, mytologia
  3. trollaus
  puhekieli
  4. rölli
  puhekieli
  5. provo
  puhekieli
  6. ärsyttävä henkilö
  7. riidankylväjä
  http://www.sanakirja.org/search.php?id=174849&l2=17

  trolli5 slg. internetissä käytävää keskustelua tahallisesti häiritsevä viesti; tällaisen viestin lähettäjä. Älä ruoki trollia älä vastaa viesteihin, jotka haastavat riitaa t. vievät keskustelua tarkoituksellisesti harhaan.
  http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

  trolli – tahallaan ärsyttämään pyrkivä henkilö uutisryhmissä tai muissa keskusteluissa. Myös typeräksi tai aloittelijaksi tekeytyvä henkilö tai tämän kirjoittama teksti. Käytetään myös tahallisen provokatiivisesta kirjoituksesta keskustelupalstalla, ”FAKE AND GAY” btw, tää koko sivu on täynnä trolleja
  https://fi.wiktionary.org/wiki/Liite:Nettislangi#T

  Jouduin ottamaan selvää, mikä on trolli blogeissa. Yllä kuva. Trolleja ja viaton lukija.
  Kuten huonot koomikot sanovat:”But, serious – folks…” Eli vakavasti sanoen ”patent troll” on sekin lähinnä haukkumasana tai slangi-ilmaus, joka rinnostuu lähinnä kirosanoihin – joku ei nyt tykkää jostain.

  http://kemppinen.blogspot.co.id/2007/08/checker.html

  Hallintolaki
  6 §
  Hallinnon oikeusperiaatteet

  Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.
  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus

  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

 20. Infosota, Oliko Saara Jantunen vedättäjä ?
  Mielestäni media voisi kysyä Ylen toimittajalta Jessikka Arolta ja Puolutusvoimien tutkija sotatieteen tohtori Saara Jantuselta että onko

  infosota=cybersota=Suomen yleiskielen mukainen sota= perustuslain 93§ mukainen sota

  Siis kysyisi Aron ja Jantusen omaa mielipidettä. Saara Jantunen kirjoitti kirjan ”Infosota.”

  Oma tulkinta:

  Mielestäni jos virkamies sanoisi että ”Suomi olisi infosodassa” olisi virheellinen ja väärä, hallintolain 9§ vastainen.

  Käsittääkseni jotkut tahot myös virkasuhteissa olevat ovat luoneet kuvaa, että Suomi on ”infosodassa”.

  Hallintolaki
  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  Tuo tarkoittaa käytännössä sitä, että jos virkamies sanoo jotain, niin kansalainen voi luottaa siihen että sanottu pitää paikkaansa.

  ”Infosota” pitää käsitteenä sisällään myös kybersodan. Kybersota taas voi olla sama asia kuin yleiskielen mukainen sota.

  Eli kun virkamies on puhunut Suomen olevan infosodassa, kansalainen on voinut perustellusti ymmärtää sen niin että Suomi on yleiskielen mukaisessa sodassa.

  Väite on väärä. Suomi ei ole yleiskielen ja samalla perustuslain 93§ mukaisessa sodassa. Jotta Suomi olisi sellaisessa niin se edellyttäisi sitä että presidentti yhdessä eduskunnan kanssa olisi päättänyt että Suomi on sodassa. Taikka Suomeen olisi kohdistunut aseellinen hyökkäys. Sellaista ei ole tapahtunut.

  Ajatelkaa jos joku Venäläinen kenraali huutelisi kerran viikossa että Venäjä on sodassa Suomen kanssa ja toimittajat kirjottaisi tästä aiheesta joka viikko. Mielestäni potkut olisi sopiva reaktio.

  Ja entä jos infosodan asiantuntija, englaninkielen opettaja Saara Jantunen on koko ajan tiennyt mitä sana ”infosota” tarkoittaa ???

  Hybridisota käsitteestä:
  Nato sopimus
  Article 5
  The Parties agree that an armed attack against one or more of them in
  Europe or North America shall be considered an attack against them all….
  http://www.nato.int/cps/en/natolive/…exts_17120.htm

  NATO Secretary-General Jens Stoltenberg told a key alliance planning summit on Wednesday morning that ”cyber is now a central part of virtually all crisis and conflicts, NATO has made clear that cyber attacks can potentially trigger an Article 5 response.”

  http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/03/25/nato-cyber-russia-exercises/70427930/

  Armed attach= aseellinen konflikti

  Sodalla tarkoitetaan Suomen kielessä:
  Wikipedia:
  Sota on järjestäytyneiden yhteisöjen välinen aseellinen konflikti.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Sota

  Perustuslaki 93 §
  Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella.

  Kun perustuslakia tulkitaan esim. perustuslain 93§, niin huomioon on otettava myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava perustuslakimyönteisesti:

  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):

  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta

  Mutta kuten sanottua, parasta olisi kysyä Saara Juntuselta itseltään, miten hän käsittää sanan ”infosota.”

  Wikipedia:

  Information warfare

  Information warfare can take many forms:

  Television and radio transmission(s) can be jammed.
  Television and radio transmission(s) can be hijacked for a disinformation campaign.
  Logistics networks can be disabled.
  Enemy communications networks can be disabled or spoofed.
  Stock exchange transactions can be sabotaged, either with electronic intervention, by leaking sensitive information or by placing disinformation.
  The use of drones and other surveillance robots
  Communication management

  The U.S. Air Force has had Information Warfare Squadrons since the 1980s. In fact, the official mission of the U.S. Air Force is now ”To fly, fight and win…in air, space and cyberspace,”[2] with the latter referring to its information warfare role.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Information_warfare

 21. Kun YLEn toimittajien oma henkilökohtainen, ammatillinen ja journalistinen etiikka, omatunto ja itsekunnioitus eivät enää kestäneet YLEn johdon, YLEn uutis- ja ajankohtaistoimituksen johdon, Jääskeläisen, sananvapautta ja toimittajan etiikkaa sekä työtä rajoittavia toimia, toimittajat alkoivat irtisanoutua YLEstä.

  Tuota luottamuspulaa ja kriisiä pantiin sitten käsittelemään YLEn hallintoneuvosto, mutta se oli pelkkää ajan ja rahan haaskausta.

  Hallintoneuvosto, sen poliitikot ja etenkin hallintoneuvoston pj. Perussuomalaisten Kivelä olivat täysin avuttomia ja epäpäteviä ymmärtämään YLEä, journalismia, toimitustyötä ja ratkaisemaan ongelmaa.

  Hallintoneuvosto, sen poliitikot, Kivelä kumarsivat YLEn johtoa ja miettivät vain, miten luottamuspulaa ja sotkua vähätellään ja selitetään parhain päin.

  Jotakin toki tapahtuikin, mutta kulusseissa. Jääskeläinen sai työparikseen, toiseksi uutis- ja ajankohtaispäälliköksi Hesarin entisen toimittajan Riikka Venäläisen, joten natottaminen, yksipuolinen ”paasaava-pakkopullajournalismi” sen kun vahvistui.

 22. Voidaanko trolliksi haukkua verorahoilla ?

  http://blogit.mvlehti.net/totuus/2016/09/23/kuprut-1515-voidaanko-kansalaisia-haukkua-trolleiksi-verorahoilla/

  Ylen toimittaja Jessikka Aron joukkorahoituskampanjasivulta kuvakaappaus, kuvan puhekuplassa on ilmeisesti
  hänen näkemys trollista:

  https://www.indiegogo.com/projects/vladimir-putin-s-troll-empire-the-book-russia#/

  Sanalla trolli on monta merkitystä. Itse katsoisin että sillä on myös haukkumasana
  merkitys.
  Se on alentava ja halventava. Ehkä toi Jessikkan kuva vastaa myös omaa näkemystäni
  sanasta trolli aika tarkkaan.
  Rikoslain 24 luvun 9 pykälässä on säädety solvauksesta:
  Kunnianloukkaus

  Joka

  1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

  2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

  Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

  Kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  Joten itse arvioisin niin että ne jotka ymmärtävät, että sana trolli on halventava ja silti sanovat muita trolleiksi, niin saattavat syyllistyä rikoslain mukaiseen solvaukseen. Huomioon on otetettava se, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä, että sanalla trolli on myös halventava merkitys. Arvioisin että ainakin trolli tutkijat, toimittajat ja esim. englanninkielen opettajat saattavat hyvinkin ymmärtää sen, että sana trolli on halventava sana.

 23. Tärkeätä huomata, että Suomessa valtiojohto, YLE, HS määrittelevät trollit pääasiassa poliittiseen, turvallisuuspoliittiseen kontekstiin maanpetturiksi Venäjän informaatiosotilaiksi kun vapaimmissa maissa esim. Keski-Euroopassa trolli enemminkin psykologisoidaan kiusaajaksi, ilkeäksi psykopaattiseksi yksilöksi.

 24. Lakijuttuja olisi syytä vältellä viimeiseen asti. Suomessa on ilmeisesti mahdollista antaa ennakkoperintöjä ja muuten määrätä omaisuutensa lahjoituksista. Yrittäkää kehitellä keräyksiä tältä pohjalta.

  Onnittelut Vastavalkealle siitä, että olette muutoin siirtymässä Valtamediaksi: Ainakin jos on uskominen Ylen lähettämään dokumenttiin. Siinähän lytättiin Valtamedian uutistoiminta lähes kokonaan. Dokumentin nimi meni ohitse, mutta jotain kertoo sekin, että siinä viitattiin IF Stoneen. Ehkä lujapäiset Ylen toimittajat alkavat oppia mitä journalismilla tarkoitetaan. Ja mikä on propagandan ja journalismin ero!

  Ohjelmassa mainittiin myös ”Uutisjärjestö” Democracy. org
  Onko tämä jo valtavirtaa USA:ssa? Trump se vaan on kumma ”jätkä”! Tuntuu olevan joka asiassa oikeassa, myös valtamedian nimittämisessä fake-mediaksi. Eli me kansalaiset alamme uskoa vain ja ainoastaan vaihtoehtomedioita, ja näinhän se ilmeisesti on ollut USAssa pitkään!!

  Ps. En olisi niinkään varma etteikö Yleä ohjattaisi Ruotsista käsin. Sinnehän raha yritykset tunnutaan ohjaavan. Niin myös Muumi-raha.

 25. Ylen tragikoominen toimittaja Kuronen etsiskeli tankkeja Ukrainan pelloilta:
  Hän ei näytä vieläkään ymmärtävän, että hänen työnsä polut Ukrainassa näkyvät valvontasatelliiteissa sekä lennokeissa. (joita on sekä Ukrainalla, Yhdysvalloilla, Natolla, Venäjällä, ja Etyj:llä)

  Lisäksi voidaan arvella, että alueella on 600-800 OSCE-tarkkailijaa, joista n. 25 on suomalaista.
  Kaikesta tästä huolimatta Kuronen raportoi ukrainalaisten kertomia asioita kritiikittömästi:
  ”Venäläinen pansssarivaunu lähestyy tuolla”. voi olla venäläinen – Venäjällä valmistettu tai sitten ei.

  Kurosen pitäisi katsoa edes kerran Ylen lähettämä dokumentti. Siinä kerrotaan miten propagandaa tuotetaan Yhdysvalloissa.
  Ensin dokumentin on hyväksynyt lähetettäväksi Ylen ruotsinkielinen väki, jonka jälkeen ohjelman saivat katsoa, tosin aika myöhäiseen ajankohtaan.
  myös suomenkieliset katsojat: IF Stonella oli kyllä hirveä tehtävä raportoida Vietnamista.

  Ohjelmasta jäi mieleen miten siinä arvioitiin
  valtamedian toimintaa: ” Se ei ole oikeastaan journalismiä, se on propagandaa!”

  Eli näin juuri, Ylen ajankohtaisohjelmat ja uutiset, jotka ovat koskeneet Ukrainan kriisiä tai Trumpin vaiheita, voidaan kuvailla vain yhdellä
  sanalla ja se on propaganda. Katsojaa kiinnostaa ja hirvittää vain se kuinka syvällä propagandassa Yle kulloinkin ui!

  Propagandaa voidaan tuottaa vain kun valitaan sopivia haastateltavia ja faktoja ei käytetä. YLE tai suomalaiset poliitikot eivät
  liiemmälti faktoihin ja detaljiin tartu. Alla esimerkki detaljista:
  blogissaan: (on syytä hiukan suhtautua tähän varauksella)

  And then the grand finale: the separatists take over the Ukrainian military base of Artemovsk, where 221
  tanks, 228 BTR, 183 BPM, 24 self-propelled guns and 18 Grad rocket launchers were stored.

  221 tankkia

 26. Tuo juttu löytyy kokonaisuudessaan
  siis täältä: https://cbmalaparte.wordpress
  Hell, I am not Charlie

  Since the beginning of the hostilities in Ukraine, 33 journalists were kidnapped, 47 arrested, 215 threatened and from February to August 6 journalists were killed by the Ukrainian Army.
  Not aligned media outlets are banned in the country of Poroshenko, their reporters targeted as criminals, their
  offices stormed and firebombed.

  No, I’m not Charlie because not 17 but at least 5,000 civilians were killed in the Donbass since I’ve
  arrived here, and no MSM headlined “I’m Donbass!” None of them headlined “I’m Odessa!” on May 2.
  None of them headlined “I’m Lugansk!”, “I’m Inna!” on June 2. Following Poroshenko’s peace plan, the
  Ukrainian Army shelled the city of Slavyansk and its citizens for 84 days and no MSM headlined by
  showing sort of indignation for that. Nevertheless, they keep blathering of Anti Terrorism Operation, but
  there’s no anti-terrorism operation underway, for the simple reason that there are no terrorists here. As
  well as there’s no Russian invasion. And no Russian missile hit MH-17 Malaysian boeing, as well as
  no WMDs were hidden in Iraq in 2003.

  I’m not Charlie, because I know the only terrorists are those trained by the CIA,
  armed by NATO, and in the total indifference of the EU. And it’s the same about the neo-Nazis
  committing atrocities in Ukraine.

  So today, as politicians argue and journalists await outside the room, eager to hear a new joke, a water
  pumping station in Slavyansk is destroyed by artillery fire of Kiev junta.
  Like they smashed Donetsk Airport, they keep on targeting and destroying power plants, infrastructures,
  hospitals, kindergartens and schools. All of this it’s clearly made to force the people to flee the region
  —23,000 Ukrainian refugees fled to Russia so far. According to Geneva Convention aren’t these war
  crimes, by the way?

  And up to date casualties have followed as well.
  That’s Poroshenko’s ceasefire. The negotiators behind the door keep arguing and he keeps speaking
  blowhardly—but a helicopter is ready to take him abroad in the event, as it was quite recently on
  occasion of a Russian Invasion false alarm. What remains of a president whose word means all but
  nothing?

 27. Tuossa kommenttien lähettäminen epäonnistui, ja viestit hiukan sekoittuivat ja uudelleen lähetettäessä sanoja jäi pois, kuten tälläinen viesti:( Trollitarinaa)
  Yle tai Jessikka Aro ei ilmeiseti luokittele ”Texasta” trolliksi, onhan hän amerikkalainen.
  http://www.russelltexasbentley.com
  Epäonnistuin myös Youtube-linkissä.
  Kokeillaan uudelleen. Ei ole syytä salailla sotaa, vaikka se onkin rumaa. Laitan myös tekstiä suoraan Youtube-sivulta siitä syystä, että joku etsivä löytää:( poistelkaa jos luulette, että se on lainvastaista)

  Video siis: Ukrop Army Bombs Civilians in Elenovka 2/21/2017
  By Russell Bentley

  http://www.youtube.com/channel/UCrISPAa6ZCgbDr4OFEsInBA

  Published on Feb 24, 2017 Eduard Basruin, OSCE, Texas and Essence of Time Info Center record war crimes and ceasefire violations by US-backed Ukraine Army in Elenovka. English AND Russian with subtitles for BOTH.

 28. Selvitysmies Mäenpään YLE-raportfi julkaistiin:

  YLE:n hallituksen pj. Thomas Wilhelmsson veti päivän parhaat käsienpesut:

  ”Atte Jääskeläisellä on YLE:n hallituksen luottamus, Jääskeläinen on ymmärtääkseni pyrkinyt johtamaan faktapohjaista journalismia”.

  Se nyt vielä olisi puuttunut, että Jääskeläinen olisi uutis- ja ajankohtaistoimituksen päälikkönä yrittänyt johtaa tai johtanut jotain muuta kuin faktapohjaista journalismia.

  Juuri tuosta faktapohjaisuudesta epäluottamus, riidat, eroamiset, varoitukset, uhkailut, painostukset, kaaos YLE:n sisällä ja uutis- sekä ajankohtaistoimituksessa syntyivät.

 29. Olin iloinen, kun Artto perusti yhdessä Viestintäalan ammattiliiton ja Journalistiliiton kanssa verkkojulkaisun Medialinnakkeet. Se tarjosi viestintäteollisuuden työntekijöille ja muille kiinnostuneille tietoa Suomen mediayhtiöiden taloudesta ja henkilöstöpolitiikasta, ja nyt harmittaa , kun ”Medialinnakkeet” on tuhottu mainione ”massamedian” yhteystietoineen. Todellinen läpeensä korruptoitunut media-mustekala, jonka lonkerot pitivät otteessaan myös suomalaista valtamediaa. Onko Artton ”Medialinnakkeet” vielä jossakin olemassa. Olisi kiva katsoa uudelleen mm. Bonnierin nykyinen status. Bonnierhan palkitsi äsken Jessikka Aronkin journalistisesta osaamisesta, mikä liittyi ”moskovan trollijahtiin”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here