Lakiesitys H.R.1313, laki työntekijöiden hyvinvoinnin säilyttämisestä, on parhaillaan matkalla kierrokselle Yhdysvaltain senaatissa. Se sallisi työnantajien pakottaa työntekijät antamaan geneettisen näytteen tai maksamaan enemmän vakuutusmaksuja. H.R.1313 on tarkoitus liittää mukaan terveydenhuoltouudistukseen, jossa ”parannetaan” Affordable Care -lakia (ACA).

Tilanne on hyvin ristiriitainen monessakin mielessä. Geneettinen testaus sallitaan jo nyt Americans with Disabilities -lain ja julkista terveydenhuoltoa koskevan lain kautta. Sen lisäksi toukokuussa 2016 EEOC (Equal Employment Opportunity Commission), tasa-arvoisten työllistymismahdollisuuksien komitea, päätti geneettisen testaamisen olevan sallittua niin kauan kuin se on osa vapaaehtoista hyvinvointi-ohjelmaa ja suunniteltu edistämään terveyttä tai ehkäisemään sairauksia, mutta työnantaja ei voi veloittaa työntekijältä korkeampia vakuutusmaksuja tai kieltää työvakuutusta kokonaan geneettisen testituloksen tai testauksesta kieltäytymisen perusteella.

Vuoden 2008 geneettisen informaation perusteella tapahtuvaa syrjintää ehkäisevä laki Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) kieltää työnantajaa perustamasta palkkaus-, erottamis- ja ylentämispäätöksiään geneettiseen informaatioon, eivätkä vakuutusyhtiöt saa pyytää geenitestausta ennen vakuutuksen myöntämistä. Toisaalta laki rajoittaa työnantajien mahdollisuuksia pyytää työntekijöiden geneettistä informaatiota. H.R.1313 pyrkii nimenomaan kumoamaan tämän.

Lakiluonnoksessa sanotaan, että GINA:n ja muiden työntekijän sekä työntekijän yksityisyyden suojaksi tarkoitettujen lakien kohdalla H.R. 1313:n hyväksyminen merkitsee poikkeuksen hyväksymistä — toisin sanoen geneettistä tietoa voi kerätä, mikäli se tehdään työntekijän hyvinvointi -ohjelman alla.

Jos työntekijä kieltäytyy ”vapaaehtoisesta” geneettisestä testauksesta, työnantaja voi rangaista työntekijöitä korottamalla kieltäytyjien terveysvakuutusmaksuja aina 30 prosenttiin asti ja vastaavasti palkita testaukseen suostuneita alentamalla ”työterveysohjelmaan vapaaehtoisesti osallistuvien” vakuutusmaksuja.

Terveyden kanssa tekemisissä olevat tutkijoiden ja kansalaisten järjestöt ovat jättäneet vastalauseensa H.R.1313:n esitelleille Virginia Foxxille ja Robert C. Scottille.

Kommentti

Työntekijän luovuttama geeninäyte kertoo myös hänen sukunsa, so. vanhempiensa, lastensa ja sisarustensa geeneistä. H.R. 1313 poistaisi sivutuotteena erittäin henkilökohtaisten terveydellisten ja geneettisten tietojen suojan myös näiltä, jotka eivät ole näytettä luovuttaneet.

Työntekijän on myös vaikea osoittaa urakehityksensä ja geneettisten tietojensa luovuttamisen välinen yhteys, mikäli se kävisi tarpeelliseksi esimerkiksi irtisanomiskiistan yhteydessä.

Toinen asia on sitten se, miten estetään työnantajaa ja niitä tahoja, joille työnantaja edelleen luovuttaa geneettiset tiedot — joko pakosta tai maksua vastaan — hyödyntämästä tietoja edelleen monin tavoin. Tuskin kukaan nykypäivänä on enää niin naiivi, että uskoisi lakeja noudatettavan, jos niistä vain jokin taloudellisesti tai muutoin hyödyttävä porsaanreikä löytyy.

Wall Street Journal julkaisi huhtikuussa 2002 artikkelin ”Companies Profit on Workers’ Deaths Through ‘Dead Peasants’ Insurance”, jossa kuvattiin, miten isoilla yrityksillä on tapana ottaa työntekijöilleen näiden tietämättä yrityksen omistama henkivakuutus (COLI, Company-owned Life Insurance). COLI:n hankkineet yritykset saivat vakuutuksesta verovähennyksen ja työntekijän kuoltua vakuutuskorvauksen. COLI tuli mahdolliseksi 1980-luvulla tehtyjen lakimuutosten jälkeen. Kuolleesta työntekijästä saatu vakuutustuotto jaettiin johdolle bonuksina. Summat liikkuivat jopa miljoonissa dollareissa.

Vuoden 2006 Pension Protection Act pyrki tekemään lopun eläkevakuutuskeinottelusta ja rahastamisesta kuolleilla työntekijöillä.

Mikäli H.R. 1313 menee läpi, yritykset voivat hyödyntää saamiaan geneettisiä tietoja vakuutusten ottamisessa ja netota kohdistetummin (kuolleillakin) työntekijöillä. Ennakkotiedon olemassaolo voitaneen kiistää liikesalaisuuksiin vetoamalla.

Riikka Söyring

 

Lähteet

U.S. Congress: H.R.1313 — 115th Congress (2017–2018) https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1313/text
U.S. Equal Employment Opportunity Committee, EEOC (16.5.2016): EEOC Issues Final Rules on Employer Wellness Programs https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/5-16-16.cfm

National Law Review (11.3.2017): House Committee Passes H.R. 1313 Allowing Employers to Collect Genetic Information under Workplace Wellness Programs http://www.natlawreview.com/article/house-committee-passes-hr-1313-allowing-employers-to-collect-genetic-information

American Society of Human Genetics, ASHG | EurekAlert (8.3.2017): ASHG opposes H.R.1313, the Preserving Employee Wellness Programs Act https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/asoh-aoh030817.php

National Organization for Rare Disorders, NORD (15.3.2017): NORD Issues Statement Opposing the Preserving Employee Wellness Programs Act (H.R.1313) https://rarediseases.org/nord-issues-statement-opposing-preserving-employee-wellness-programs-act-h-r-1313/


Artikkelikuva: Maggie Bartlett via Wikimedia Commons (public domain)

8 KOMMENTTIA

 1. DDR olisi kateudesta vihreä näistä länsimaisen arvoyhteisön keräämistä ”rekistereistä”.

 2. Varmaankin tartkoitat sitä, että se mikä on vireillä ”Ämerikoissa”, -pianaikaa on nk. ”agendassa” myös Suomessa. Meillähän on nk. Isänmaallinen puolue, jonka tunnussävel on ollut ”Koti, Kirkko, ja Isänmaa”, joka käytännössä noudattaa nk. ”Ameriikan politiikan perinteitä”, –syystä tai toisesta riippumaqta ”Kodista”, Kirkosta”, tai Isänmaasta”…

  Minulle tätmä Isanmaa on ollut aina selkeä käsite esi-isieni historian saatossa tekemän työn kehyksissä.
  ”Isänmaa”, jota nk. ”kykypuolue” liputtaa, on valitettavasti eri puolella valtamerta…

  • Niin, tämän kyseinen puolue voisi tosiaan päivittää ”Koti, uskonto ja isänmaa” -tunnuksensa todellisempaan muotoon ”Raha, Nato ja USA”…

 3. Vakuutusyhtiöiden osalta on jo selkeästi näköpiirissä se, että ko. tahot pyrkivät pääsemään käsiksi ihmisten geneettiseen taustaan, ja rekisteröimään se tieto arkistoihinsa, voidakseen sillä perusteella määritellä finansiaaliset preferenssinsä.

  Tietyssä mielessä tässä toiminnassa on ”eräänlainen” järki.

  Ongelman ydin on kuitenkin siinä, että missä on näiden tietojen hyväksikäyttäjän järki…?

 4. Ilveilyä ja kansaa halveksuvaa on näiden nyky politiikkoje (jotka mieluummin mongertavat englanniksi) puheet Isänmaallisuudesta, sillä ei vieraanmaan huippuagentikkaan olisi saanut maatamme tuhottua tähän tilaan kuin nämä kansanedustajiksi kiipeilleet kansanpettäjät.
  Kysymys onkin lähinnä siitä, että ovatko nämä geneettisesti joitakin epämuodostuneita pyrkyri-mutaatioita, vai onko heidät sirutettu joissakin vapaamuurareitten rituaaleissa selaisin ohjeistuksin jota on noudatettava taikka muuten seuraa sydämmen pysähdys.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here