Vastavalkea-kansalaismedian päätoimittajan ominaisuudessa käyn seuraavassa läpi kriittisellä kammalla presidentin ja valtioneuvoston virallista sekä johtavien politiikan vaikuttajiemme julkisuudessa antamia Syyria-lausuntoja.

Kirjallinen kannanotto

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (eli TP-UTVA:n) kannanotto Yhdysvaltain ilmaiskuun Syyriassa:


Valtioneuvoston viestintäosasto 7.4.2017 13.07
Tiedote 156/2017

Kemiallisen aseen käyttö Syyriassa ja Yhdysvaltain ilmaisku esillä TP-UTVA:ssa

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 7. huhtikuuta tuoreista tapahtumista Syyriassa. Suomi on voimakkaasti tuominnut 4. huhtikuuta Khan Shaykhunin kylään Etelä-Idlibissä tehdyn iskun, jonka seurauksena kemialliset aseet aiheuttivat laajaa tuhoa.

Kemiallisten aseiden käyttö on kielletty kansainvälisellä sopimuksella (CWC), jonka osapuoli myös Syyria on. On välttämätöntä, että tapaus tutkitaan perusteellisesti ja tiedot todennetaan. Kemiallisen aseen kieltojärjestö OPCW:n tarkastajille on taattava välittömästi esteetön ja turvattu pääsy uhrien luo ja tapahtumapaikalle ja Syyrian hallinnon on tehtävä täyttä yhteistyötä tutkinnan kanssa, jotta tapahtumista saadaan täysi selvyys ja syylliset saatetaan vastuuseen. Suomella on valmius tukea OPCW:n tutkimuksia.

Yhdysvallat katsoo, että se on pystynyt osoittamaan yhteyden ohjusiskunsa kohteen ja kemiallisen aseen käytön välillä. Näin ollen Yhdysvaltojen kohdennettu ilmaisku sotilaskohteisiin Syyriassa 7. huhtikuuta johtuu alueella olevista kemiallisista aseista.

Suomi korostaa YK:n turvallisuusneuvoston roolia ja katsoo, että etenkin sen pysyvillä jäsenvaltioilla on erityinen vastuu toimenpiteistä ja syyllisten saamisesta vastuuseen. Syyriassa jatkuvalle väkivallalle ja inhimilliselle kärsimykselle on tultava loppu. On tärkeää tehdä töitä tulitauon eteen ja jatkaa YK-johtoisia poliittisia neuvotteluja kestävän rauhan aikaansaamiseksi.

Suomi on antanut Syyriaan humanitaarista apua, tukenut miinanraivaustoimintaa, osallistunut kemiallisen aseen analysointiin ja hävittämiseen sekä rahoittanut YK:n ns. vastuullisuusmekanismia, jotta syylliset saadaan asetettua vastuuseen. Suomi on valmis jatkossakin antamaan Syyriaan humanitaarista apua ja tukemaan konfliktin ratkaisua sekä toimimaan aktiivisesti kemiallisten aseiden käyttökiellon toimeenpanemiseksi.


Kommentti

”…jonka seurauksena kemialliset aseet aiheuttivat laajaa tuhoa”.
Lausuma jättää avoimeksi ja arvioimatta sen, olivatko kemialliset aseet sinne hyökänneen Syyrian armeijan tuomia vai jo paikalla kapinallisten hallussa olleita?
¤
Yhdysvallat katsoo, että se on pystynyt osoittamaan yhteyden ohjusiskunsa kohteen ja kemiallisen aseen käytön välillä.
Tällainen ”katsoo”-ilmaus on täysin riittämätön perustelemaan USA:n iskua, johon sille olisi tullut olla YK:n ja myös Yhdysvaltain senaatin hyväksyntä. Näyttö puuttuu kokonaan, samoin tarvittavat hyväksynnät.
¤
”…johtuu alueella olevista kemiallisista aseista.” 
Syyriahan suostui taannoin hävittämään omat kemialliset aseensa, mikä tehtiinkin kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n johdolla ja yhteistyössä YK:n kanssa. Sen sijaan kansainvälinen yhteisö ei ole sanallakaan puuttunut kapinallisten hallussa oleviin mahdollisiin ja epäiltyihin kemiallisiin aseisiin.
¤
TP-UTVA hyväksyi kritiikittä ja lainkaan kyseenalaistamatta Yhdysvaltain näkemyksen.

TOM

¤

… ja kuinka se lausutaan

TP-UTVA:n lausuntohan oli päällisin puolin asiallinen, joskin ymmärsi pitkälle Yhdysvaltain kantoja. Sen sijaan TP-UTVA:n nykyisten ja entisten jäsenten TV-kommentit poikkesivat osittain varsin räikeästikin lausunnon kirjauksista.

Mitä tasavallan presidentti ja muut ulkopolitiikan johtavat toimijat sekä UPI:n tutkija sanoivat iltauutisissa?

Yle TV1 – 7.4.2017 klo 20.30
(UTVA+TP 16:30, Sipilä 17:15, Tuomioja 17:35, Soini 18:05, Sinkkonen 14:33)


Sauli Niinistö


  YK:n piirissä on vaikea löytää nopeita ratkaisuja, mutta välttämätöntä on se, että kansainvälinen yhteisö nyt toimii. Näyttää kyllä selvältä, että kaikkeen siihen,
mitä Syyriassa on nähty,
kyllä Assad on siihen pääsyyllinen selvästi
.

 

Presidentin, Sauli Niinistön (kok), lausunto poikkesi oleellisesti TP-UTVA:n kannanotosta. Ensinnäkin, kannanotto painotti YK:n ja sen turvallisuusneuvoston roolia ja tärkeyttä ”jatkaa YK-johtoisia poliittisia neuvotteluja kestävän rauhan aikaansaamiseksi”. Niinistö sen sijaan mitätöi YK:n roolin ja antoi kansainväliselle yhteisölle – lue: USA:lle – mandaatin hoitaa asia.

Toiseksi, TP-UTVA:n kannanotto ei nimennyt syyllistä vaan jätti kysymyksen avoimeksi. Sauli Niinistö sen sijaan näki, että ”kaikkeen siihen, mitä Syyriassa on nähty, kyllä Assad on siihen pääsyyllinen selvästi.”

Kaikkeen? Todellako? Sauli Niinistöä ei selvästikään ole informoitu – tai hän on yliolkaisesti sivuuttanut tiedon – USA:n hallitustenvaihto-ohjelmasta, joka osui nyt vuorollaan Syyriaan, provosoiden ”tuntemattomien asemiesten” Daraassa 17. maaliskuuta 2011 aikaansaaman ”kansannousun”, jossa asemiehet tappoivat seitsemän poliisia ja neljä mielenosoittajaa. Sama sapluunahan toistui Ukrainan Maidanilla 20. helmikuuta 2014.

Oikea tieto asioiden tilasta ja kehityksestä Syyriassa on ollut varmuudella Sauli Niinistön saatavilla. Ainakin oletettavaa – ja toivottavaa – on, että Suomen valtiollinen tiedustelujärjestelmä pystyy tuottamaan totuuspohjaista informaatiota valtiojohdolle. Jollei asianlaita ole näin, olemme todellakin yhdysvaltalaisten tiedusteluorganisaatioiden hyväntahtoisuuden varassa tiedonsaannissamme. Ja näiltä tahoilta saatu tieto on täydellä varmuudella tietoisesti manipuloitua.

Se, että Sauli Niinistö, TP-UTVA:n kannanotosta poiketen, lausuu tällaista totuudenvastaista tekstiä, korostaa hänen rooliaan amerikkalaistettuna Yhdysvaltain vasallina (luonnehdinta Sampo Ahton kolumnista Eurooppa sillanpäänä). Kaksi eurooppalaista valtionpäämiestä – Suomen Sauli Niinistö ja Ukrainan Petro Poroshenko – nousevat selvästi Yhdysvaltain uskollisimmiksi vasalleiksi Euroopassa. Jopa miehitetyn Saksan johdolta kuulee itsenäisempää puhetta.


Juha Sipilä


  No tietenkin Suomi korostaa sitä, että tehdään nämä aina YK:n johdolla ja kunnioitetaan kansainvälisiä sopimuksia ja niin edespäin. Yhdysvallathan katsoo, että tässä on nyt selvä linkki tämän kemiallisten aseiden käytön välillä.

 

Juha Sipilän (kesk) kunniaksi on sanottava, että hän pysyi selvimmin TP-UTVA:n kannanoton linjoilla. Sipilä ei kuitenkaan tässä suullisessa lausunnossaan kyseenalaistanut USA:n iskun perusteita, kuten ei tehnyt kannanottokaan.


Erkki Tuomioja


  Tää on ollut Yhdysvaltain yksipuolinen reaktio, joka voi todennäköisesti kylläkin kohdistua syylliseen tahoon, mutta se tapa, jolla tää tehdään tuskin kuitenkaan edesauttaa sitä, että Syyriaan saataisiin sitä rauhaa kuusi vuotta jatkuneeseen sotaan.

 

TV1 haastatteli uutislähetykseen aiheesta myös entistä ulkoministeriä, kansanedustaja Erkki Tuomiojaa (sd), joka ulkoministerin toimessaan säälittävällä tavalla toimi EU:n ja Yhdysvaltain johdon myötäjuoksijana Syyrian ja Ukrainan kysymyksissä – tuskitellen toki välillä niitä ”pelkkiä mielipiteitä”, joita UPI jakoi tosiasioiden sijasta. Hän osoittaa tällä lausumallaan olevansa mielipiteineen edelleen tiukasti UPI:n ohjauksessa.


Timo Soini


  Ei tää nyt Suomen kannalta oikeastaan mitään syytä paniikkiin tai isompaan huoleen, mutta kyllä tää tilanne aina hankaloituu, kun tulee jotain uutta.

 

 

Ulkoministeri Timo Soinin (ps) kannanotto oli ympäripyöreä tyyliin ”hyvää päivää kirvesvartta” ja alleviivasi hänen vähäistä asiantuntemustaan ja painoarvoaan ulkopoliittisena toimijana.


¤
Televisiossa haastateltu Ulkopoliittisen instituutin (UPI) tutkija Ville Sinkkonen toisti käytännössä Yhdysvaltain näkemykset. Tämähän on muodostunut UPI:n rooliksi viime vuosina – toimia USA:n perifeerisenä kaiutinyksikkönä ja CIA:n yhteistyökumppanina. Lopuksi hän toteaa presidentin kannanoton olevan ”linjassa muiden länsimaiden kanssa”. Ja kysyttäessä presidentin kannanoton voimakkuudesta Sinkkonen lausui: ”kyllä mä näen, että tää on sellainen kannanotto, mitä Suomen valtiojohdolta tässä tilanteessa odotetaan.

Kuka odottaa? UPI:n roolin tuntien tätä odottaa UPI, USA, Nato ja CIA.

Suomen ulkopoliittisen johdon harhaisuus luo voimakkaan uhan Suomen turvallisuudelle nyt ja pitemmällä tähtäimellä. Kiinan ja Venäjän yhteistyötä tämä USA:n ilmaisku on tiivistänyt. Kiina on ryhtynyt ennakoiviin toimiin sijoittamalla 150 000 sotilasta Pohjois-Korean rajalle ounastellen USA:n tulevaa iskua Korean niemimaallakin. Myös Syyriassa ja Ukrainassa taistelujen odotetaan voimistuvan.

Somessa lausumaani

”Sauli Niinistö kaiketi kuvittelee, että hän nyt – tavattuaan hiljan sekä Venäjän että Kiinan presidentit – voi isommalla rintaäänellä julistaa USA:n kaikkivoipaisuutta. Eli ajatuksensa oli, että koska YK ei näytä saavan mitään aikaan, ’kansainvälisen yhteisön’  (lue: USAn, Naton ja perskärpästensä) tulee tarttua lujalla otteella toimeen. Ja Sauli Niinistö ilmoitti samalla Suomen olevan mukana tässä yhteisrintamassa.

Mahtaakohan olla niin, että eduskunta ei ole antanut presidentti Sauli Niinistölle valtuuksia tällaiseen ilmoitukseen? S. Niinistö – niin vaikutusvallaton kuin leikkiikin olevansa – ylitti vallankäyttönsä ja valtuutensa rajat reippaasti.”
¤

Tauno O. Mehtälä on Vastavalkea ry:n puheenjohtaja.
¤

”Yankee go home Liverpool”
Frogsprog [ CC0 ] via Wikimedia Commons

Muut kuvat:
(Niinistö) Tuomo Lindfors [ CC BY-NC-SA 2.0 ] via Flickr,
(Sipilä, Tuomioja, Soini) Ppntori [ CC BY-SA 4.0 ] via Wikimedia Commons

42 KOMMENTTIA

 1. Eduskunta on täysin tuuliajolla,pelkkä kumileimasin.Oppositio ei ole mitenkään kiinnostunut tästä yksipuolisesta infosodasta jota Suomen valtamedia harrastaa.
  Edes Ylen härski toiminta ei saa edes vasemmistoa mitenkään reagoimaan.
  Sauli Niinistö,Soini,Sipilä & kumppanit toimivat täysin kokoomuslaisen,äärioikeistolaisen politiikan äänitorvina.
  Niin tyhminä heitä ei voi pitää etteivätkö he tietäisi asioiden todellisempaa laitaa,he vain yksinkertaisesti valehtelevat vuosien tuomalla kokemuksella.

 2. Kovaa faktaa maamme ulkopoliittisesta tilasta. Mutta ei yllättävää koska maamme johdon puuhastelu on ollut jo kauan niin läpinäkyvää Amerikan palvontaa että aika huononäköinen pitää olla jos ei ymmärrä missä valheessa on perustuslakikin unohtaen menty ja mennään.
  Se että aikuiset ja itseään oppineina ja valistuneina pitävät miehet jaksavat ja kehtaavat sujuvasti valehdella ja huiputtaa kansaa ilman omantunnontuskia on kyllä hämmentävää jokaiselle puolueettomuutta ja itsenäisyyttä kannattavalle.
  Ja se, että eduskunta on vain pelkkä kumileimasin kaikelle on todella järkyttävä tosiasia. Se ehkä onkin ydinkysymys tai -ongelma sillä jos se toimisi valitsijoitaan eli kansaa kuunnellen se voisi estää ylemmän eliitin rikollisen sooloilun.

  ’…että koska YK ei näytä saavan mitään aikaan, ’kansainvälisen yhteisön’ (lue: USAn, Naton ja perskärpästensä) tulee tarttua lujalla otteella toimeen. Ja Sauli Niinistö ilmoitti samalla Suomen olevan mukana tässä yhteisrintamassa…’
  Niinistö on paljastunut yhä selvemmin maailmaa velkaorjuuteen ajavan pankkiirieliitin lakeijaksi ja niin näyttää pääosin olevan koko maamme poliittinen koneistokin. ’Kansainvälinen yhteisö’ (Usa, Nato ja perkärpäset) tarkoittaa juuri tuota eliittiä (Varjohallitusta/syvempää kulissien takaista rahanvaltaa) ja sen maamme johtotroikka on lakeijoineen valinnut työnantajakseen.
  Mikään ei muutu ellei kansa aktivoidu ja asetu poikkiteloin vaan antaa tämän eliitin johtaa itseään.

  • Tilanne on tämä, että ilman internetin suomaa mahdollisuutta eläisimme täysin ”säkki päässä” tietoisuutta ja sen vuoksi on näiden NWO-vasallien on enenemässä määrin vaikeampi saada kansaa uskomaan heidän haluamaansa (muualta ohjeistettua) ”totuutta”.
   On vaan ajan kysymys koska nämä heidän Potemkinin kulissinsa sortuvat, sillä ei kansa aivan niin alistettavissa ole, kuin he viisaudessaan uskottelevet (toivovat) ja silloin punnitaan nämä perustuslakiamme halveksivien valapattojen kansanpettureiden ”leiviskät”.

  • ”Kovaa faktaa maamme ulkopoliittisesta tilasta. ”

   Niin juuri. Ulkopoliittinen tilanne johtuu siitä, että Suomi on rappiotilassa, johon se on aikanaan saatettu, nk. isänmaanystävien, siis ”Koti Kirkko ja Isänmaa” puolueen toimin, joihin sitten muukin ”siipilössi” on liittynyt tehdäkseen itsestäänkin jotenkin noteerattavan vaikuttajan poliittisessa kentässä, -ja kaikki se Suomenmaan vahingoksi, eikä suinkaan menestykseksi.

   Tässä sitä nyt sitten ollaan liputtamassa prosentin osien talouskasvusta pankki ym. muiden talousanalyytikoiden pasuunoilla, kun kasvun pitäisi olla vähintäin 4% ,jotta olemassaoleva infrastruktuuri kyettäisiin pitämään kunnossa ja toimintakykyisenä.

   On se kyllä todella ihme, että järki ei mene jakeluun tässä asiassa.

   • Näin sitä ihmislasta muokataan.
    Jos henkilö on tarmokas tavoittelemaan ”parempaa huomista” katsoessaan maailmaa puutteen poluilta, niin hänelle tarjotaan näitä ”akatemisia tikapuita” joiiden päässä pilkoittaa ”viisauden taivas” ylimpänä Harvardin yliopisto ja kun hän on kuitannut tämän ”autuuden lääkkeen” ja suoriutunut ”kuurista” kykyjensä korkeuteen näillä akatemisillä tikapuilla, niin ei sieltä enään löydy entistä luokkattomia paarialaisia ymmärtävävää ja todellisuutta puolustavaa luokkataistelijaa, vaan siitä totuudesta erkanemisen takaavat ennen kaikkea velkaorjuus pankkiirimaailmalle, sillä vanha totuus kertoo että: ”sen lauluja laualat jonka leipää syöt”.

 3. Meillä taitaa olla nyt ihan oma ja oikea mismanagement. Semmonen yhden totuuden, jota media komppaa. Kannattaisi ensin vähän katella ja kuunnella maailmaa ennen kuin laakaisee ilmoille mielipiteitään. Nimittäin, siellä kokoomuksen ihmemaassa ameriikassakin on muita mielipiteitä kuin ”virallinen”. Saavat vielä äänensä kuuluviin paremmin kuin täällä totuusmediasuomessa. Vastavalkean toimitus niitä ansiokkaasti löytää ja julkaisee. Saattaa kyllä aiheuttaa ahistusta jollekulle. Erimielisyys ei ole nykyisin meilläpäin enää muodissa.

  Pannaan kevennystä mukaan pitkänperjantain iloksi. Esimerkki liian hätäisestä reaktiosta. Muuan suurempi asiakas tarjosi juhlapäivällisen yhden projektin tiimoilla. Puitteet komeat ja tarjoilu sen mukaista. Jokaisen edessä nätisti taiteltu valkoinen pyyhe ja vettä porsliiniastiassa. Eräs suomalainen, joka oli nauttinut jo pidempään, tarttui vesiastiaan ja ryysti vedet. Jano oli varmaan melkoinen. Kun ruoka tarjoiltiin, isännät huuhtelivat vedellä kätensä ja kuivasivat liinaan. Sitten alkoi ruokailu laadukkaiden juomien kanssa.

  Tarinan opetus, joka on muuten tosi. Ei kannata juoda käsienpesuvettä, jos parempaa on tarjolla.

  Tyhmyri näytti kirjoittaneen blogissaan Suomen ”virallisen johdon” kaksinaismoraalista. Kiinaa on ystävä ja Venäjä täytyy torjua. Jotkut tiedostavat yksilöt kyllä vaativat pressaa ottamaan kantaa Kiinan ihmisoikeuksiin presidenttinsä vierailulla Suomessa, niin kuin hän nyt korvia lotkauttaisi suomalaisten räksytykselle. Tuskin Venäjäkään. Sellaisilla kannanotoilla ajamme vain itsemme ahdinkoon, niin kuin näistä ”Venäjän pakotteista” näkyy. Ei pidä räksyttää muille ihmisoikeuksista, kun omamme täällä Suomessa ovat täysin retuperällä.

  • ”Ei pidä räksyttää muille ihmisoikeuksista, kun omamme täällä Suomessa ovat täysin retuperällä.”

   Hienoa.

   Jotkut ovat mitä ovat, eivätkä yritäkään propagoida jotain muuta. Toiset yrittävät selittää olevansa jotain muuta kuin mitä ovat, ja jotkut jopa uskovat siihen.

 4. Olen useampien vuosien ajan lueskellut aasialaisten ynnä eri valtioiden medioita samoin kuin siellä suunnalla tehtyjä mielipidetiedusteluja, länsimaisten medioiden ohella.

  Tämän Yhdysvaltain Syyriaan tekemän ohjusiskun tiimoilta jotenkin oikein alleviivautui kuinka mitättömänä poliittisena (ja nykyään myös taloudellisena) toimijana EU:ta sillä suunnalla pidetään. Heidän kannaltaan EU on tärkeysjärjestyksessä suunnilleen sama kuin olematon.

  EU:ssa asuva ei ehkä tätä huomaa, koska narratiivi EU-mediassa on, että olemme merkittävä tekijä, rauhan nobelisti ja tärkeä projekti, suorastaan ihmiskunnan toivo.

  Kun viitekehystä laajennetaan ”länsimaisen arvoyhteisön” ulkopuolelle, EU:n itsetärkeyden mittakaavaharha paljastuu.

  Kiina on nyt selvästi ottamassa vetovastuuta Venäjältä; siirtämällä joukkoja Pohjois-Korean rajan läheisyyteen Kiina viestittää Yhdysvalloille, Pohjois-Korealle, Yhdysvaltain liittolaiselle Etelä-Korealle ja muulle maailmalle että kannattaa harkita mitä tekee ennen kuin tekee; sillä suunnalla räiskimistä ei suvaita.

  Täytynee seurata muutama viikko Intian reaktioita jotta näen mihin suuntaan Intia tällä kertaa kallistuu.

 5. Jokaisella euroopan päämiehellä olisi oma ”tukija/kummisetä” Amerikaa yhdysvalloissa. Saulilla se olisi McCain. Jo vähän aikaa sitten McCain joutui valtaapitävien epäsuosioon joka tarkoittaisi että kaikki hänen alaisensa ovat uhrattavissa. Niin myös Saulimmekin. Kun ei ole kummisetää muuttuu tulevaisuus radikaalisti. Ja samaan aikaan kun McCain tekee kaikkensa pitääkseen valtansa ja pysyäkseen hengissä, Saulimme harmaantuu.

 6. Sauli Niinistön valinta presidentiksi oli jo suuri poliittinen mediahuijaus.

  Sama huijaus ja Sauli Niinstön suojelu jatkuu edelleen koska Suomessa ei ollut eikä ole poliittisia eikä viestintävoimia, jotka uskaltaisivat juonittelut paljastaa.

  Niinpä olemme saaneet nähdä Suomen mediahistorian suurimman ja infantiilisimman ulkopoliittisen ja poliittisen huijauksen kun Tasavallan presidentti ja puolustusvoimien ylipäälikkö on saanut kritiikittömästi väittää medialle ja kansalle että ”ei hän vaan tiedä, miten USAn armeijan ja NATOn ilmavoimat, maavoimat, merivoimat ovat voineet tulla Suomeen harjoittelemaan Suomen armeijan kanssa sotaa Venäjää vastaan.”

  Presidentinvaalien aikaan HS, YLE, MTV, STT pitivät huolen siitä, että presidenttiehdokas Sauli Niinistö ei joutunut kertaakaan paljastamaan ulkopoliittisia näkemyksiään eikä NATO-kantaansa. Vaaliväiytely Suomen ulkopolitiikan osaajan Paavo Väyrysen kanssa vesitettiin täysin. Ulkopolitiikasta ei puhuttu lainkaan. Myös Niinistön natsitausta, jäsenyys Heinrich Himmlerin perustamassa Konstantinus Suuren ritarikunnassa salattiin.

  Mediahuijaus laadittiin Hesarissa ja Hesarin johdolla jo 2006 sen jälkeen kun Sauli Niinistö oli hävinnyt Tarja Haloselle. Jo tuolloin vaaliväittelyssä Sauli Niinistö tarjosi meille NATOa omana hölynpölyversionaan ”eurooppalaisena NATOna”, joka silloin sentään naurettiin toimittajien ja asiantuntijoiden taholta alas. Siitä Niinistön presidentintekijät ymmärsivät, että Sauli Niinistön voi ajaa presidentiksi vain, jos hän ei pääse puhumaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta eli presidentin keskeisimmistä toimista.

  Tuossa on syy, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme on huonoimmassa jamassa kun koskaan sitten Paasikiven.

  • Sellainen kuva minullekin muodostui että Niinistö ujutettiin presidentiksi ja Väyrynen pelattiin ulos vaikka hän olisi ollut meille parempi vaihtoehto pitkässä juoksussa. Hesarihan sen hoiti pääosin erkkolaisineen.
   Ja mitä muuta Niinistö on ollut kuin pelkkä lakeija-nukke tai ’kyllä, herra kapteeni’ mies. Mies joka myi maansa ja yrittää esittää suurempaa kuin on. Ei heru pisteitä minulta.

   • Ujuttaa ja jujuttaa.

    Näitä ujutettuja jujutettuja on politiikassa Niinistön lisäksi tuoreimpina mm. Bush Jr., Obama ja Suomen politiikassa Soini, Stubb jne.

    Keskinkertainen, selkärangaton, itseänsä täynnä oleva pelkuri ensin jujutetaan jujuttaja-ujuttajien vaaliehdokkaaksi ja kellokkaksi ja sitten hänet ujutetaan vaalivoittoon ja poliittiseen virkaan jujuttaja-ujuttajien juoksupojaksi.

 7. Vastavalkeassa on artikkeli, jossa kerrotaan mitä mieltä 28 vakoilualan asiantuntijaa ( sivistyneemmin kai sanottaneen tiedustelualan… ) ovat tästä nk. kaasuiskusta.

  Kumpaahan oikein pitäisi uskoa… alansa asiantuntijoita, vai Suomen Tasavallan Presidenttiä. Niinistön argumentteja, tai perusteita kannanotoilleen ei ole näkynyt missään.

  Ei tässä yhteydessä nyt viitsi muista pelimiehistä edes puhuakaan…

  Mutta pakko on sanoa nyt se että Tasavallan Presidentiltä on nyt päässyt kaasuisku huomaamatta tai huomaten. Kysymyksessä on suomeksi sanottuna nk. pieru.

  Ehkä tämä on tyypillistä varsinaissuomalaisille poliitikoille. Kaiketi Turkukin siihen Suomeen kuuluu. Sieltä on päässyt monta pierua viimeisten vuosikymmenien saatossa… Jostain ihmeen syystä jopa presidentiaalisilla tasoilla.

  Kuka selvittä sen, mikä on faktaa ja fiktiota… Suomen poliittinen hallinto nakertaa itse omaa legitimiteettiään pala palalta…

  Ajatteleeko se yhtään, että mitä mitä sitä seuraa… Kiväärikomppaniallako asioita hoidetaan tästä eteenpäin. Vai ihanko tosissaan pitäisi ajatella että kansakunnassa on sellainen usko, että presidentiaaliset sanomiset tänä päivänä, jolloin perseet on pystyssä nk. länteen, edustavat enää mitään todellisuutta. ”Kun perse nousi, niin nokka tarttui”.

  Siinä ne tärkeimmät.

  • Niin, Salokin kuuluu Varsinais-Suomeen. Tämäkö on se Suomi, joka nimeään kantaa, edustajiensa piereskelyillä, ja liputtaa maailman areenoilla, ja jos niin on, -niin sallittaneen kysyä, millä perusteilla.

   Tasapuolisuuden vuoksi on sanottava, että eräät savolaishuijarit kuuluvat samaan kategoriaan puoluekantaan katsomatta…

   • Varsinainen ”Suomi” oli Turunlinnan ympärillä ja joka nykyisinkin puhekielessä on Varsinais-Suomea. Kokonaan ”Suomi” Lappia lukuunottamatta, on ollut vasta 1600-luvulta Täyssinän rauhansopimuksen ja nuijasodan jälkeen, kun muinainen Kainuu nykyiseltä Etelä-Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle, kukistettiin Suomen käskynhaltija Flemingin toimesta. Samalla Ruotsin puolella olevat pohjoiset alueet liitettiin osaksi Ruotsia.

    Kuvaavaa on että Fleming perusti Kyrön skanssin linnoituksen Karvialle, silloisen Kyrönjoen, nykyisen Karvianjoen latvaan, peläten kainuulaisten hyökkäävän sitä kautta silloiseen Suomeen.
    Prof. Heikki Yli-Kangas mainitsee Ilmajoella 2014 pitämässään puheessaan – ”Hämäläiset talonpojat ilmoittivat joulukuun lopulla 1596 Olavinlinnan päällikölle Gödick Finckelle näin: ”Jos kainuulaiset tahtovat nostaa kapinaan heidätkin, ei heillä hämäläisillä olisi mitään sitä vastaan, koska heillä ei ole muuta kuin nälkä ja kuolema ovella.”

    Yhteydet muinaisesta Kainuusta Kainuunmeren (Pohjanlahden) yli ja ympäri Ruotsin ja Norjan puolelle olivat 1500-luvulla paljon vilkkaammat kuin Sisä-Suomen suuntaan yli harvaan asutun ja vaikeakulkuisen maanselän. Itse asiassa Pohjanmaa katsottiin vielä 1500-luvulla Norrlannin itäiseksi osaksi. Selkeästi suomalaiseksi maakunnaksi Pohjanmaa alettiin mieltää vasta 1600-luvulla, kun eteläinen Ruotsi liitti Norlannin itseensä. Siten 1500-luvun valtakunnanpolitiikalla saattoi olla nuijasodan synnyssä suurempi rooli kuin minkään muun nykyisen kansallisvaltio-Suomen alueella tapahtuneen talonpoikaislevottomuuden kohdalla.

    Satakuntalaiset ja pohjanmaalaiset miehet eroavat myös DNA:ltaan muista Suomen heimoista ollen ”Iivarin” poikia, kun enemmistö on ”Siperialaista Niiloa”.

 8. Jotta ei tulisi mitään väärinkäsitysten mahdollisuutta tilanteiden ymmärtämiseen, niin on pakko esittää sellainen kysymys, että mitkä ovat ne premissit joilla juristikolutuksella varustettu henkilö järjestetään napapaikoille esim. Euroopan Keskuspankkiin. Mikä ihmeen universaalikoulutus tämä suomalainen juristikoulutus on, että sillä pääsee mihin hyvänsä, ja kuka hyvänsä…? Mitä pitää tehdä sen hyväksi?

  Eikö nyt pitäisikin ajatella että maailman rakentajat kaikki ovatkin juristeja koulutukseltaan, tai valtiotieteilijöitä -hehän tietävät, miten palikat joka alalla pannaan oikeaan järjestykseen rakennetaan sillat, talot, ym. strukturit, louhitaan malmit ja tuotetaan kännykät televisiot ja virtuaalitodellisuus…- vai mitä… Siihenkö juristi-, ja valtiotieellinen koulutus, joka on suppein kaikista mahdollisisita ymmärrykseen johtavista, takaa kaiken sen, mitä tarvitaan, -vai mitä…

  Suomen nykyinen kaaostila johtuu pääsääntöisesti juuri tästä asiasta. Vai yrittääkö joku selittää, että kaikki tarvittavat asiat ovat kyllä hallinnassa.

  Nyt kuitenkin on sanottava, että on ihmisiä, jotka koulutuksensa, ja muun oppimansa puitteissa koulutussuunnista riippumata ajavat sitä asiaa, joka on kaikille yhteinen hyvinvoinnin perusta, mutta se onkin joidenkin yksilöiden inhimillinen ominaisuus, johon sisältyykin jotain muuta kuin pikavoton tavoittelua.

 9. Politikko on moniosaaja, joka pätevöityy hetkessä säätämään mitä tahansa alaa, alkaen elinkeinoelämästä aina oikeuteen saakka. Hän ei tarvitse lyhyttäkään oppimäärää alasta, vaan pätevyyden päättävät kaverit. Sitä sanotaan verkostoitumiseksi. Esimerkkinä vaikka Olli thö Rehnin valinta Suomen pankkiin. Sinne tarvittiin ehdottomasti henkilö, jolla ei ole pankkikokemusta. Näin sanottiin. Googlatkaa lausuntoja jos kiinnostaa. Niitä antoi mm. Vanhanen. Olihan Rehnilla referenssia talouskomissaarin virasta ja toimesta. Silloin eurooppa nousi uuteen kukoistukseen.

  Suomessa politikot voisivat jättää maailman säätämisen vähemmälle ja keskittyä kotimaahan. Vaikutusvalta maailman politiikkaan on luulotautia ja oman hännän nostamista lähinnä kotimaassa. Esiinnytään meillepäin suurena vaikuttajana ja tulokset kertovat vaikutusvallan. Jos euroopan unionin vaikutusvalta maailman politiikkaan on nyt nolla, Suomen vaikutusvalta on siitä 1,7%. Näistä avainluvuista on hyvä lähteä ja ottaa uusi agenda. Mielestäni se pitäisi olla seuraavanlainen.

  Jokaiselle suomalaiselle järjestetään mahdollisuus saada
  -asunto
  -ruoka
  -vaatetus
  -terveydenhoito
  -eikä olisi pahitteeksi, jos voisi vielä vähän liikkua ja harrastella, kuin vain elää kituuttaa

  Ymmärtääkseni nuo ovat valtion perustuslaillisia tehtäviä, mutta jätetty ”markkinoiden” armoille. Siksi miljoonan verran kansalaisia joutuu turvautumaan vapaaehtoiseen apuun saadakseen perustarpeensa tyydytetyksi, edes minimit. Tämä on suuri häpeä valtiolle, joka kutsuu itseään hyvinvointi-, oikeus ynnä muuksi valtioksi. Ja huomatkaa, nyt juuri on menossa suuri terveydenhoidon ”markkinaehtoistaminen”. Käyhän siinä kuten on käynyt noille kolmelle ensimmäiselle ”perustuslailliselle ” valtion tehtävälle. Miljoona ihmistä jää ilman, noin ensin ja aluksi. Myöhemmin lisää, kun ”markkinat” kehittyvät.

  Jos lainsäätäjänä ei osaa/pysty hoitamaan perustuslain asettamia tehtäviä, olisi parasta hakeutua muihin hommiin, tai mennä kotiin odottelemaan jonkun ”yksityisen yrittäjän” kutsua kolmen kuukauden välein haastatteluun. Sarkasmiahan tämä. Ei ”päättäjälle” koskaan noin käy. Verkostoituminen auttaa. Euroopan unionissa on pilvin pimein ilmapallonpuhaltajanvirkoja, joihin pääsee kun on ollut ”päättäjänä”. Jos on niin toope, ettei kelpaa sinnekään, auttaa sopeutumiseläke. Sen ovat säätäneet itselleen varmuuden vuoksi, ettei tarvitse sopeutua tavallisen kansan elämään.

 10. Niinistöllä on sukset ristissä Yhdysvaltojen kanssa. Usa media ihmettelee että mikä kahjo siellä mini Suomessa on tällä hetkellä presidenttinä tyyppi joka kuluttaa aikansa aku ankoilla ja kasvien ihmettelyllä

  taustaa tosiaan hieman tässä http://www.facebook.com/todellisuus

  Obamakin mokasi Niinistön ministeriksi jos ette muista niin siitä täällä

  https://m.facebook.com/1606003069647224/photos/a.1606345526279645.1073741828.1606003069647224/1745187632395433/?type=3

  Pentagon puolestaan lasautti Niinistön mustalle listalle

  Tausta tässä https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622764917971039&id=1606003069647224

  Ja Niinistö kompensoi tyhmyyttään halveksimalla Usa:n uutta uutta presidenttiäkin

  http://keskustelu.mvlehti.net/index.php?topic=36274.0

  Noin ei rakenneta ulkomaanpolitiikkaa. Käyttäkää järkeänne ja älkää nyt herranen aika enää äänestäkö Niinistöä jos hän asettuu vielä 2018 ehdolle. Niinistö on jo vanha mies joka ei enää uudistu. Parempia vaihtoehtoja kuin Niinistö on presidentiksi tarjolla runsaasti

  Täältä teemoja http://henelius-inka.blogspot.fi/2017/03/pekka-haavisto-on-parempi-vaihtoehto.html

  Täältä sata syytä olla äänestämättä enää Sauli Niinistöä
  http://blogit.mvlehti.net/einopillu/2017/03/31/sauli-niinisto-elakkeelle

 11. Sauli Niinistön kansainvälistä ulkopoliittista osaamista:

  Niinistö kannatti sotahullua Venäjä-vihaaja John McCainia Obamaa vastaan ja sotahullua Venäjä-vihaaja Hillary Clintonia Trumpia vastaan.

 12. Sauli Niinistön Venäjä-osaamista:

  Niinistö haukkui venäläiset kadsakoiksi, jotka ryöstävät kaiken kun ei tiennyt että kasakkajoukot olivat ukrainalaisia.

 13. Kotimaasta. Linkissä yksi valon- ja järjen pilkahdus. Arvatkaa ovatko yllämainitut politikot keksineet? Oikein, eivät ole. https://www.taitoa.fi/

  Tuottaa palveluja kunnille ja näyttää ajavan pois ainakin veronkierto- perintäyhtiö Lindorffia ihmisten kimpusta. En tunne Taitoa yhtiötä, mutta näyttäis olevan kuntien omistama ja avoimempi kuin veronkiertäjät.

  Siinä vähän agendaa politikoille, ajaa veronkiertäjät perintäyhtiöt ja pikavippifirmat helvettiin, jotka ajavat ihmisiä maksuvaikeuksiin ja köyhyyteen, sekä tulouttavat voittonsa ties minne. Omistussuhteistakaan ei ota pirukaan selvää. Miksi tällaisten annetaan vapaasti mellastaa Suomessa? Kuka politikoista tukee? Onko saatu henkilökohtaista etua?

  Politiikan agenda numero yksi pitää olla seuraavanlainen. Nostaa miljoona ihmistä pois köyhyydestä yhteiskunnan täysiarvoisiksi jäseniksi. Tehdä Suomesta halvempi paikka asua ja elää, siis päinvastoin kuin nyt. Silloin riittäisi pienempikin palkka ja tukien tarve vähenisi kuin itsestään. Nykyinen politiikka johtaa vain kasvavaan köyhyyteen ja tukien tarpeeseen. Eikä leikkauksille ole päätä näkyvissä.

 14. Jos joku sanoisi sinulle: ”Olet Turkuun liittynyt Turkuun kuulumaton ei turkulainen” niin pitäisit sanojaa höperönä.

  Sauli Niinistö oli keksinyt ihan itsekseen ja sanoi, että ”Olemmekin sotilaallisesti liittoutunut sotilasliittoon kuulumaton ei puolueeton maa” eikä media, asiantuntijat, puolueet, poliitikot, reagoineet mitenkään.

  • Kuvastaa minusta vallan hyvin nwo-eliitin lakeijana virkaan nostetun miehen tasoa. Itsenäisiä ja kansan parasta ajattelevia aivoja ei saa olla koska ne haittaisivat taustavoimien valtaa. Sama tilanne on koko EU:ssa.

 15. Suomessa ollaan nyt huolissaan Turkin perustuslaista. On kuulemma kaapattu, ainakin Heidi Hautalan mukaan. Tiedostusvälineissäkin on kuulemma ollut yksipuolista tiedottamista ennen vaaleja.

  Niin että pitikö mennä Turkkiin asti katsomaan. Olisi löytynyt kyllä lähempääkin, kotimaasta. Yksipuolisempaa ”tiedottamista” tuskin löytyy edes Turkista ja perustuslaki on meillä vain lainsäädännön este joka pitää ohittaa. Kovasti on ainakin yritetty ja paljon on onnistunutkin.

 16. Sauli Niinistön ulkopoliittista osaamista:

  Sauli Niinistö vieraili NATO-Turkissa kun USA, CIA, NATO ja Sauli Niinistö vielä luulivat, että saavat Turkista Venäjän vastaisen marionetin.

  Nyt Sauli Niinistö ei vieraile Turkissa kun Turkki on luonut hyvät suhteet Venäjään. Nyt Sauli Niinistö haukkuu Turkkia ja Turkin perustuslakia.

 17. Sauli Niinistön vaalipeliä.

  Nyt sai Niinistön oma natottaja-stasi-Venäjä-foobikko valtioneuvoston Markku Mantila potkut.

  Niinistö yrittää juonitella itseään keskustaan päin ja kansan enemmistön ehdokkaaksi.

 18. On aika mahdotonta sanoa mitä todella tapahtui Syyriassa. Valistunut arvaus kuitenkin on, että Yhdysvaltain valtuuskunta tapasi Erdoganin ja lupauksia annettiin puolin ja toisin. Jotkut ottivat puheeksi Assadin kaatamisen ja sen että Turkin täytyy osoittaa tukensa länsi-liittoutumalle. Kaava oli siis suunnilleen tämä:

  https://off-guardian.org/2016/05/02/seymour-hersh-says-hillary-approved-sending-libyas-sarin-to-syrian-rebels

  HILLARY CLINTON: PULITZER PRIZE-WINNING
  JOURNALIST SAYS PRESIDENTIAL CANDIDATE APPROVED
  SENDING SARIN GAS TO SYRIAN REBELS
  MAY 3, 2016
  Patricia Ramirez

  “By the terms of the agreement, funding came from
  Turkey, as well as Saudi Arabia and Qatar; the CIA,
  with the support of MI6, was responsible for getting
  arms from Gaddafi’s arsenals into Syria.”

  Ps. Diilin päälle vähän rahaakin liikuteltiin tai mukavia kauppasopimuksia syntyi!

 19. Suomen ulkopolitiikan näkijöiden ja kokijoiden pitäisi lukea ja ymmärtää kokonaan vain yksi juttu, ja se on tämä:
  Washington examiner
  18.huhtik 2017

  Ron Paul: N. Korea kept unstable ’on purpose’
  We need an enemy and for that part of the world, it is North Korea. They serve as the monster in that area,” Paul said.

  Sen luettuaan ymmärtää kaiken. Natoa voidaan verrata pyramidihuijaukseen, jonka huipulla USA on. Muut jäsenet köyhtyvät.
  Siksi Syyria, Libyä, etc.

 20. ”Ulkoministeri Timo Soinin (ps) kannanotto oli ympäripyöreä tyyliin ”hyvää päivää kirvesvartta” ja alleviivasi hänen vähäistä asiantuntemustaan ja painoarvoaan ulkopoliittisena toimijana.”

  Tismalleen. Nopeasti vaihtoon ja tilalle vaikka Tuomioja ennenkuin hukka perii koko Suomen osaamattomuuden takia.

  • Totta, että Soini on ammattitaidoton, huono ja ylimielinen ulkoministeri mutta niin oli Haglunkin ammattitaidoton, huono ja ylimielinen puolustusministeri.

   Huomattavaa on, että molemmat (heikot) minstrrit ryhtyivät ajamaan NATOn asiaa.

   Nyt pitää tietysti ymmärtää, miten, kuka ja miksi nämä ministerit nimittivät.

   Miksi Soini ei ottanut eli hänen ei annettu ottaa valtiovarainministerin salkkua ja miksi aikaisemmin puolustusministeriksi nimettiin Suomen asioita ja puolustusasioita tuntematon täysi noviisi.

 21. Amerikan Yhdysvalloissa on aina sopiva henkilö presidenttinä eliittiä ajatellen. Maa on johtava ydinasevaltio, jonka toimintaa ohjaavat eettiset arvot sallivat omien valta- ja geopoliittisten etujen ajamisen imperialismin ja väkivallan keinoin jo ennalta ehkäisevästi.
  Tähän perustuu myös sen ’puolustusstrategia’, jossa hypoteettiseen, itse luotuun uhkaan vedoten ollaan valmiita ennaltaehkäisevään hyökkäykseen. Se on nostanut itsensä Israelin tavoin normaalin oikeuskäsityksen yläpuolelle.
  Ja tätä sairasta menoa oman maamme johtokin tukee.
  YK on voimaton tämän Yhdysvaltojen ja Israelin ’puolustusstrategian’ (imperialistisen sodan) edessä ja se pikemminkin palvelee kuin estää sitä. Tarvittaisiin kokonaan uusi kansainvälinen foorumi, joka voisi mahdollistaa sen estämisen.

 22. Suomen Sauli Niinistö pantiin asialle perustamaan USAn ja NATOn kanssa Suomen valtion ja puolustushallinnon varoin propagandaa, valheita, disinformaatiota suoltava hybridikeskus Suomeen kun NATOn ja Venäjä-vihan pakkosyötön vuoksi Helsingin Sanomilta lähtivät älykkäät lukijat ja yhtiön talous lähti syöksykierteeseen, kun STTn objektiivisuus meni paikkansapitämättömiin NATO-sota-ase-uutisiin ja kun YLEn uskottavuus sortui ajankohtaistoimituksen ja toimittajien journalistisiin ja eettisiin erimielisyyksiin.

  NATOn ja Venäjä-vihan pakkosyöttöön.

 23. Koskettava (lue itkettävä) puhe veteraaneille
  Lopuksi Niinistö kääntyi vielä suoraan veteraanien puoleen.
  – Suomi tuntee menneisyytensä, Suomi hallitsee nykyisyytensä ja on valmis rakentamaan tulevaisuutta. Rakentaa voi vain vahvalle perustalle. Teidän arvoperintönne ja elämänasenteenne on kivijalka, jolle tulevaisuuttamme pystytetään. Teidän viestinne on kulkeva eteenpäin tuleville sukupolville, sen lupauksen olemme tehneet.
  – Vaikka historia ei teistä jokaista nimeltä tunnekaan, eivät uhrauksenne ja arvonne koskaan unohdu. Ne elävät ajatuksissamme ja sitä kautta myös toiminnassamme.
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/201704272200113120_uu.shtml
  Itse en kyllä ymmärrä presidentin ajatuksenjuoksua kun itsenäisyyttä, minkä puolesta veteraanit taistelivat, nyt tuhotaan ja maata myydään pilkkahintaan kansainvälisille sijoittajille. Luulisi todellista veteraania tuollaiset höpinät ärsyttävän ja suututtavan.

  • Niinistö sekottaa vuodet 1917 ja 1939-1945.

   Vuonna 1917 osa suomalaisista halusi itsenäisyyttä ja onnistui siinä. Vuonna 1939-1945 osa suomalaisita halusi Suur-Suomea ja epäonnistui siinä eikä se kyllä ole mikään arvopohja minkä varaan pitäisi jotain rakentaa paitsi että vältetään sama hulluus ja hullut.

 24. Paul Craig Roberts:
  Macron, Fillon Represent Washington, Marine Le Pen Represents France
  Macron – aivan kuten Niinistö meillä – edustaa Washingtonia ja Le Pen Ranskan kansaa.
  Milloinkahan me saamme oikean oman Le Pen’imme?

  Marine Le Pen is the only candidate for the French presidency who represents France. All the rest represent Washington and the EU. Why are the French people so slow to see the obvious facts? France died with Charles de Gaulle. He was the last French president. —By Dr. Paul Craig Roberts
  http://www.globalresearch.ca/macron-fillon-represent-washington-marine-le-pen-represents-france/5587239

  …uudessa Euroopassa vastakkain eivät ole vasemmisto ja oikeisto vaan kansallismieliset ja globalistipankkiirit.
  Eurooppalaisen goyimin on siis väkivallasta huolimatta jatkettava elämäänsä normaalisti ja tehtävä maahanmuuttopolitiikkaa, joka ei Israelissa tulisi koskaan kuuloonkaan.
  Meet The Real Emmanuel Macron: Consummate Banker Puppet, Bizarre Elitist Creation
  Any knowledge you may have on Macron probably comes from mainstream news outlets, which have been uniformly gushing about the socialist-centrist Rothschild protege.
  http://www.zerohedge.com/news/2017-04-25/meet-real-emmanuel-macron-consummate-banker-puppet-bizarre-elitist-creation
  http://magneettimedia.com/ranskan-vaalit-juutalaiset-ja-aarivasemmisto-taistelevat-rothschild-pankkiirin-puolesta/

 25. Timo Soinilla olisi ollut ”Le Penin paikka” mutta Soinilla ei rohkeus, äly ja näkemys riittäneet vaan kun Sauli Niinistö ja natottajat vetivät Soinin mukaan eliittiin, Soini petti heti itsensä, puolueensa ja äänestäjänsä.

  Jos Soini ei olisi pettänyt, hän olisi nyt Britannian Brexitin jälkeen erittäin vahvoilla Suomen presidentiksi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here