Voima-lehdessä (4/2017) julkaistussa artikkelissa ”Antaa kaikkien kukkien kukkia” annetaan vilpillisesti ymmärtää, että Vastavalkea-mediassa ei olisi päätoimittajaa tai toimitussihteeriä. Kyllä on! Vastavalkean päätoimittaja ja Vastavalkea ry:n puheenjohtaja on Tauno O. Mehtälä. Toimitussihteerinämme toimii Vesa Raiskila. Koko Vastavalkea-yhteisö toimii vapaaehtoispohjalta.

Voiman artikkelin kirjoittajien, Tiina Heikkilän ja Petri Jääskeläisen, motivaatio ”unohtaa” esitellä Vastavalkean (myöhemmin merkattu myös Vv) vastuuhenkilöt on mitä ilmeisemmin ollut päästä samaistamaan meidät artikkelissa toisena aiheena olevaan, yleisesti venäläisrahotteiseksi otaksuttuun radiokanavaan Love FM:ään, joka toimi Tampereella ja netissä jonkun aikaa. Allekirjoittanut kuuli kyseisestä radiokanavasta ensimmäisen kerran yliopistoluennolla viime syksynä, ja sain tietää, ettei radiokanava ollut onnistunut osoittamaan päätoimittajaa, joka journalistisen tavan mukaan on median pääasiallinen vastuuhenkilö.

Artikkelissa on esitelty Vv:n toimituksesta ainoastaan kaksi toimittajaa, Riikka Söyring ja minut, sekä julkaisuumme vähiten kirjoittanut – nyt ajankäytöllisistä syistä väliaikaisesti toiminnastamme pois jättäytynyt – toimitusharjoittelija Kimmo Kautio. Kimmo oli ainoa toimituksesta, jolta pyydettiin Voiman artikkeliin haastattelu.

Seuraavassa erittelen Heikkilän ja Jääskeläisen (myöhemmin merkattu H&J) esittämää kuvaa julkaisustamme niiltä osin, mistä itselläni on informaatiota. Huomautan vielä tässä, että olen toiminut Vv:n toimittajana verraten lyhyen aikaa, suurinpiirtein tämän vuoden alusta. (Sisennetyt ja kursivoidut kappaleet ovat suoria lainauksia Voiman artikkelista.)
¤


”PUNAVIHREÄN­ vasemmiston kupeeseen kätkeytyy pieni venäjämielinen siipi.”

Heti artikkelin alkuun on sijoitettu kaksi leimaavaa termiä, jotka eivät millään tavoin kuvaile Vastavalkeaa. Koska seuraava lause alkaa nimenomaan maininnalla Vv:sta, voidaan olettaa, että H&J:n nimenomaisena tarkoituksena on ollut viitata julkaisuumme. Vv ei aatteellisesti tai käytännössä ”kätkeydy punavihreän vasemmiston kupeeseen”, emmekä ole ”venäjämielinen” toimija. Ylipäätään Vv ei ”kätkeydy” mihinkään, vaan toimii avoimesti ja julkisesti – omien periaatteidensa mukaisesti.

Ensimmäisen leimatermin – punavihreän vasemmiston – tavoitteena voimme arvella olevan vieraannuttaa kansallismielinen lukijakuntamme, kun taas jälkimmäinen leimaus – venäjämieliseksi väittäminen – on vanha tuttu kikka, jota muun muassa artikkelissa myöhemmin jonkinlaisena asiantuntijana kuultu Saara Jantunen on harjoittanut Vv:n perustamisesta lähtien.

Alusta asti H&J siis luo kuvaa, että Vv toimisi Venäjän hallinnon – siis Vladimir Putinin – asialla. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta tällaisella vihjauksella Vv yritetään kytkeä Yhdysvaltain presidentin, Donald Trumpin, ympärillä pyörineeseen uutisralliin ”valemedioista” ja ”vaihtoehtoisesta totuudesta”. Otaksun, että samaan pyrkii jo artikkelin ingressin sanavalinta, jossa meidät esitellään ”vaihtoehtomediana”.


”Vaikka siiven edustajille ei tullutkaan menestystä kuntavaaleissa, viesti on löytänyt yleisönsä vaihtoehtomedian ja harrastajaradioiden kuluttajista.”

Heti ensimmäisen ”putinisti”-vihjauksen perään H&J:ltä napsahtaa pikkuruinen kettuilu, jonka tulkitsen osoitetuksi lähinnä itselleni. Olin ehdolla Tampereen kunnallisvaaleissa 2017, ja keräämäni kannatus jäi naurettavan pieneksi – vain puolisen sataa ääntä.

Ottaen huomioon suht aktiivisen vaalityöni olisin odottanut hivenen suurempaa äänimäärää. Tuskinpa tulen koskaan tietämään, oliko laihaan tulokseen osasyynä se, mitä sain kuulla eräältä äänestäjältäni: ”omien” riveistä – siis Vasemmistosta – oli kehotettu olemaan äänestämättä ”natsisympateraajaa”. Jep, sellaisen liikanimen olen ansainnut, käsittääkseni johtuen mm. siitä, että olen julkisessa somekeskustelussa kehdannut vaatia objektiivista lain tulkintaa myös Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) jäsenen kohdalla.


”Vastavalkea-verkkomedia tar­joaa yhden kanavan vasemmistolaisuudelle, joka ei mahdu liberaaliin punavihreään kirjoon tai ammattiyhdistysliikkeeseen. Putinin propagandaksikin kutsuttu Vastavalkea julkaisee vasemmistohenkisiä tekstejä eri kirjoittajilta.”

Vastavalkea ei tarjoa kanavaa sen enempää ”tietynlaiselle vasemmistolaisuudelle” kuin millekään muullekaan vasen–oikea-akselilta löytyvälle suuntaukselle tai ryhmittymälle. Vv on kansalaismedia, joka antaa äänen niille, jotka järjestelmällisesti valtamedian tarjoamissa kanavissa joko hiljennetään tai ennalta mustamaalataan ”populisteiksi”, ”natseiksi”, ”väärin ajatteleviksi”, ”putinisteiksi” jne. Hankalaksi koettujen poliittisten näkemysten teilausyritys leimakirveellä on halpaa journalismia.

Voisivatko H&J täsmentää, kuka on määritellyt Vv:n ”Putinin propagandaksi” sen sijaan, että heittelevät ilmaan tällaisia väitteitä niin, että lukijalle jää epäselväksi, onko väitteessä perää. Selvennettäköön nyt vielä nämä Voiman levittämät valheet: Vv ei julkaise ”Putinin propagandaa”, emmekä ole ”venäjämielinen” julkaisu. Vv:n julkaisulinjan määritteleminen ”vasemmistohenkiseksi” on niin rankkaa mutkien oikomista, että se osoittaa heikkoa hahmotuskykyä – tai asiaan perehtymättömyyttä.


”Sivusto on uskottavan näköinen, ja tekstit vilisevät viitteitä.”

Tässä on klassinen esimerkki siitä, miten ”journalistisen” kerronnan avulla luodaan lukijalle mielikuvia. Kun lukijalle kerrotaan, että jokin ”näyttää uskottavalta”, itse asiassa luodaan tietoisesti kuvaa siitä, että ”uskottavuus” olisi vain ulkoista. Luotua mielikuvaa Vastavalkean pinnallisesta uskottavuudesta vahvistetaan alentuvalla huomautuksella viitteiden runsaudesta – aivan kuin lukijoilleen tietoa tarjoamaan tarkoitetulle julkaisulle olisi jollain tavoin epäilyttävää, että sen artikkeleissa ”vilisee” viitteitä.

Kun kirjoittaa julkaisuun, jota valtamediassa (ja näköjään myös Voimassa) yritetään jatkuvasti leimata ”valemediaksi”, tuntuu varsin järkevältä tarjota artikkeliensa pohjaksi tarkat lähdeviitteet ja runsaasti tietoa siitä, mistä artikkelin väitteet ovat peräisin.


”Vastavalkeaa julkaisee Vastavalkea ry, joka perustettiin syksyllä 2014.
Vastavalkealaisia yhdistävät USA-, EU- ja Nato-kritiikki.”

Tässä on H&J:n artikkelin journalistinen huippuhetki: kaksi totuudellista virkettä peräjälkeen. Tosin vielä nytkään ei katsota tarpeelliseksi esitellä pääoimittajaamme Tauno O. Mehtälää, vaikka hän on myös mainitun Vastavalkea ry:n puheenjohtaja.

Määritteellistä epätarkkuutta löytyy tästäkin, sillä ainakaan itselleni ei selviä missään vaiheessa, mihin ihmisryhmään viitataan ”vastavalkealaisilla” – Vv:n toimitukseen? Vastavalkea ry:n toimijoihin? Vv:n ylläpitämän, julkisen Facebook-ryhmän Tilannehuoneen keskustelijoihin?


”Vastavalkea epäilee kaikkea, myös ilmastonmuutosta. Pakolaiskriittisyys on sallittua, koska pakolaisten tulo saattaa olla masinoitua ja suursijoittaja George Soroksella sormensa pelissä. Keskustelua käydään Facebook-ryhmässä nimeltä Vastavalkea – Tilannehuone.”

Vastavalkean artikkeleissa on kritisoitu pakolaisuutta aiheuttavaa geo- ja valtapolitiikkaa samoin kuin massamediaa on kritisoitu siitä, että ne eivät uutisoi politiikan vaikutuksista pakolaisuuden syntyyn.

Ovatko H&J nyt sekoittaneet tässä asioita tarkoituksella keskenään? Vv-julkaisu ei ole sama asia kuin ylläpitämämme Tilannehuone. Ryhmän yli kahden tuhannen jäsenen – eikä edes sen kymmenien vakikeskustelijoiden – keskenään riiteleviä mielipiteitä ei uskoisi kenenkään vakavalla naamalla väittävän luulleensa Vv:n linjaksi, kuten tämän lainauksen alku viittaa ”voimalaisten” nyt tehneen.

Vv:n artikkelit ovat aina toimituksen tarkastamia ja ne julkaistaan joko Taunon tai Vesan tai molempien siunaamina. Tilannehuone taas on vilkas keskusteluryhmä, jossa asiallisuuden puitteissa saa esittää oman mielipiteensä asioista – myös ilmastonmuutoksesta. Tosin en muista kovin usein Tilannehuoneen keskustelussakaan epäillyn ilmastonmuutoksen todellisuutta sinänsä, vaan narratiivia, joka siitä ja sen syistä on valtamediassa ja -politiikassa luotu.

Vihjaus, että Tilannehuoneessa, puhumattakaan että julkaisussamme, saisi osoittaa ”pakolaiskriittisyyttä” – siis kriittisyyttä ihmisryhmää, ihmisiä kohtaan –  on leimaustarkoituksessaan ja journalistisessa epätarkkuudessaan julkea ja esittäjilleen nolo. Emme hyväksy hyökkäyksiä mitään ihmisryhmää kohtaan, siis myöskään ”pakolaiskriittisyyttä”. Maahanmuuttopolitiikkaa ja siihen liittyviä lieveilmiöitä – kuten vokkien omistussuhteita ja kansan keskuuteen kylvettyä toraisuutta – sen sijaan on kritisoitu sekä Vv:n artikkeleissa että Tilannehuoneen keskusteluissa.


”Vastavalkeaa lainaa myös MV-lehti. Tahoille yhteistä on epäusko Venäjän informaatiovaikuttamista kohtaan ja monitulkintainen Suomen itsenäisyyden korostaminen.”

Kukaan Vastavalkean toimituksessa ei ole ”epäuskoinen Venäjän informaatiovaikuttamista kohtaan”. Totta kai suurvalta yrittää (informaatio)vaikuttaa sekä omien että muiden maiden kansalaisten asenteisiin, kuten yrittää joka ainoa hallinto maailmassa. Olemme epäuskoisia sitä kohtaan, että Venäjän informaatiovaikuttaminen olisi yhtään sen voimakkaampaa tai mittakaavaltaan laajempaa kuin Yhdysvaltojen informaatiovaikuttaminen. Jälkimmäinen tuodaan kuitenkin suomalaisessa(kin) valtamediassa selkeästi esille totuudellisena narratiivina maailmasta ja geopolitiikasta.

Tässä kohden, H&J, teidän ehkä kannattaisi tarkistella omaa arviointikykyänne. Tällainen valehtelemalla leimaaminen on suorastaan noloa ”journalisteina” esiintyville toimijoille.

Miksi artikkelissa nostetaan esiin merkityksetön tieto, että Vv:n artikkeleita on lainannut MV-lehti? Jos me lainaisimme MV:n kirjoituksia, tämä maininta olisi peräti informatiivinen. Nyt paistaa lävitse ennenkin epäeduksemme käytetty mustamaalauskikka: Vv:n yhdistäminen toiseen vastamediaan, hurjamaineiseen MV-lehteen, on ainoastaan yritys vieraannuttaa rasisminvastainen lukijakuntamme meistä.

Tarpeen vaatiessa liberaalikuplassakin näköjään ”unohtuu” kauhistelu siitä, kuinka MV:llä on tapana lainata mitä tahansa mediaa (mukaan lukien valtamedia), joka tukee sen omaa viestintää.


”VASTAVALKEAN KRITIIKIN kohde on eliitti ja myös vasemmistopuolueiden valtavirta. Vaikka Vastavalkea ei ole puoluepoliittinen projekti, moni sen kirjoittaja kytkeytyy puoluevasemmistoon.”

Vastavalkean kritiikin kohteena ei ole ainoastaan ”vasemmistopuolueiden valtavirta” vaan politiikan – siis kaikkien puolueiden – uusliberalistiseen eliittiin liittynyt tai sen agendan mukaan toimiva valtavirta. Se, että Vv:n toimituksen jäsenillä on vapaus olla omia itsejään – myös politiikan saralla – kertoo vain sen, mikä todetaan jopa Voiman artikkelissa itsessään: Vastavalkea ei ole puoluepoliittinen projekti.


”Osa näistä on takavuosien merkittäviä puoluetoimijoita, kuten SDP:n entiset kansanedustajat Kimmo Kiljunen ja Mikko Elo. Osa on uusia tulokkaita, kuten vasemmistoliittolaiset Kimmo Kautio ja Johanna Lehtonen.
Vastavalkean toimituskunnan jäsen Kautio on Vasemmistoliiton Hämeen piirin varapuheenjohtaja, Hattulan varavaltuutettu. ­Vasta­valkeaan ahkerasti kirjoittava Lehtonen oli kuntavaaliehdokkaana Tampereella.”

Miksi artikkeli, joka itse huomauttaa, että ”Vastavalkea ei ole puoluepoliittinen projekti”, keskittyy joka välissä nimenomaan puoluepolitiikkaan ja näin tulee itsensä kanssa ristiriitaisesti antaneeksi vaikutelman, että Vv:n toimittamisessa puoluepolitiikka olisi merkittävässä osassa? Eikö ole luontevaa, että vastamediassa, joka on selkeästi eliitin vastainen, ei kirjoita porvarillisiin puolueisiin – saati eliittipuolueisiin – sitoutuneita henkilöitä?

Mistä Vv:n yhteisöä siis moititaan? Rajat ylittävästä yhteistyöhalusta ja -kyvystä, jossa ikärasismi sen enempää kuin mielipide-erot eivät estä yhteistyötä?


”Suomalainen vasemmisto on Neuvostoliiton romahtamisesta asti halunnut erottautua tunkkaisista venäjämielisyyden perinteistä. Erityisesti SDP on halunnut edustaa eurooppalaista sosiaalidemokratiaa.”

Sen lisäksi, että H&J tulevat leimanneeksi Vastavalkean nimenomaan puoluepoliittiseksi, he katsovat itsensä soveltuvan määrittelemään ”suomalaisen vasemmiston” luonnetta (ilman lähteitä). Ehkä tämä maininta Neuvostoliitosta ja venäjämielisyydestä on lisätty taas kerran mukaan vain tietynlaisen mielikuvan aikaansaamiseksi. Voimassa ei ilmeisesti olla oltu varmoja, että pelkkä mielikuva Vv:n ”venäjämielisyydestä” riittäisi vieraannuttamaan lukijoitamme, vaan on pelattu varman päälle ja sujautettu sopivaan kohtaan vihjaus vielä ”neukkumielisyydestäkin”.


”Mutta miksi pitkän linjan uskottava poliitikko [Mikko Elo] haluaa toimia joukossa, jossa mielipiteet perusteluineen ovat joidenkin mielestä salaliitto­teorioita ja huuhaata? Vastavalkeaa tekee aktiivisesti muun ­muassa Riikka Söyring, joka on toiminut Itsenäisyyspuolueessa, Magneettimediassa ja Verkkomediassa.”

Kuten artikkelin alun viittauksessa ”Putinin propagandaksikin kutsuttu[un] Vastavalkea[an]”, tässäkin H&J leimaavat meitä lähteettömien huhupuheiden perusteella. Tällä kertaa leimasimeksi on valittu ”foliohattu”. Viittaukset ”venäjämielisyyteen” ja ”neukkumielisyyteen” eivät ilmeisesti Voiman toimituksen mielestä ohjanneet vieläkään tarpeeksi harhaan.

Millä tavoin Riikan aiemmat julkaisukanavat ja poliittinen (puolue)aktiivisuus liittyisivät Vv:n linjaan – saati määrittelisivät sen? Verkkomedia ei ollut lehti vaan julkaisualusta, jossa julkaistaan omia tekstejä, ei ”toimita”. Jos H&J olisivat tutustuneet julkaisemiimme artikkeleihin sen sijaan, että keräilevät nimettömiä ja perättömiä juoruja, he olisivat huomanneet, että Riikka keskittyy pääasiassa kirjoittamaan talouteen – etenkin EU:n talouspolitiikkaan – ja geopolitiikkaan kytkeytyvistä aiheista. Olisi voinut kuvitella, että foliorullalla hutkimiseen houkuttelisivat ennemmin omat kirjoitukseni kuin Riikan tekstit.


”’Kaikkea pitää voida kritisoida’, Elo perustelee mukana­oloaan.”

Miksi kenenkään tarvitsisi ”perustella” mukanaoloaan Vastavalkean toiminnassa? Meillä ei ole mitään hävettävää eikä toiminnassamme ole – paitsi Voimankin ahkerasti viljelemien juorujen mukaan – mitään epäilyttävää. Onko halussa kritisoida jotain epäilyttävää?

(Olen jättänyt artikkelianalyysistä pois suurimman osan Mikko Elon Voimalle antamasta haastattelusta yksinkertaisesti siitä syystä, etten ole ollut kyseisen herran kanssa tekemisissä enkä näin ollen voi tietää, missä määrin H&J ovat hänen sanomisiaan valikoineet ja rajailleet – oletukseni tämänkaltaisista toimista on perusteltua siinä valossa, mitä myöhemmin tässä analyysissä tulee ilmi Kimmon antamien vastausten käsittelymetodeista.)


”SDP:lle ja Vasemmistoliitolle jäsenten ja puoluetoimijoiden mukanaolo Vastavalkeassa ei ole ongelma. Puolueilla ei ole halua tai resursseja suitsia kirjoittelua, vaikka kirjoittelu ei olisi täysin niiden arvojen mukaista.
’Meillä on 40 000 jäsentä. Siihen kirjoon mahtuu paljon’, sanoo SDP:n viestintäpäällikkö Ismo Kainulainen.

’Meillä ehdokkaat ovat sitoutuneet rasisminvastaisuuteen. Vastavalkeaan kirjoittaminen sinänsä ei riko kieltoa’, sanoo puolestaan Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen.”

Taas artikkelissa yritetään kietoa meidät puoluepolitiikkaan, vaikka ”Vastavalkea ei ole puoluepoliittinen projekti”. Julkaisu, jolla ei ole puoluepoliittista kantaa, halutaan varta vasten kytkeä puoluepolitiikkaan ja kaiken lisäksi vihjaamalla siihen suuntaan, että Vv:n toimijat eivät olisi ”kelvollisia” puoluepolitiikkaan. Onko H&J:llä puoluekirjoja taskussa? Jos on, lieneisi hyväksi kysyä kyseis(t)en puolueiden johdolta, onko puolueen maineelle hyväksi, että näin asenteellista ja harhaanjohtavaa tekstiä julkaisevat ”journalistit” ovat jäseniä?

Vasemmistoliiton puoluesihteerin kommenttiin sisältyvä vihjaus on täysin asiaton: Miksi Vv:an kirjoittaminen ”ei sinänsä riko kieltoa”? Tässä vahvistetaan (taas kerran) sitä valheellista mielikuvaa, että olisimme jollain tavoin rasistinen julkaisu. Rasisminvastaisuuteen sitoutumisen ja Vv:ssa toimimisen välillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa, joten ”sinänsä”-sanan sisältämä vihjaus on Vasemmistoliiton edustajalta melkoisen uskalias olettamus. Haluaisiko Joonas Leppänen selittää ja / tai pyytää anteeksi tätä asennoitunutta kommenttiaan?


”VASTAVALKEAAN kirjoittava Vasemmistoliiton Kimmo Kautio ei halua olla lähtökohtaisesti jyrkästi mieltä asioista. Ilmastonmuutokseen Kautio suhtautuu ’terveellä epäilyllä’. Hän ei kyseenalaista toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta muistuttaa, että tieteen kenttä ei ole yksimielinen. Riidoissa Kautio ei ole kenenkään kanssa, vaikka feministien kanssa on ollut pientä kärhämää. Kaution mielestä feminismi ja monikulttuurisuus ovat keskenään ristiriidassa, ja monikulttuurisuutta usein kannattavat feministit eivät ymmärrä monikulttuurisuuspolitiikan kritiikkiä. Kaution mukaan Vastavalkealla ei ole erityistä agendaa. Hän halusi lähteä mukaan, koska hänestä Vastavalkea on parissa vuodessa noussut suomalaisen ’vaihtoehtoisen median’ kärkikastiin. ’Olemme tarkkoja, ettemme julista totuuksina asioita, joita ei missään ole pitäviksi totuuksiksi todistettu. Pyrimme vilpittömästi tuomaan esille näkökulmia, jotka jäävät valta­mediassa marginaaleihin’, Kautio sanoo.

Olisikohan Kimmon vastaus H:n ensimmäisenä häneltä kysymään aiheeseen – Kimmon suhtautumisesta Venäjään – ollut geopoliittisesti liian tolkullinen sopiakseen Voiman kiivaasti rakentamaan kuvaan Vastavalkean toimijoista ”venäjämielisinä”? H&J:n artikkeliin asti Kimmon vastauksesta ei ainakaan päätynyt sanaakaan.

Asia, joka muunneltiin artikkelissa Kimmon ”pieneksi kärhämäksi feministien kanssa”, oli esitetty Kimmon alkuperäisissä vastauksissa seuraavasti: ”valitettavasti tätä [tolkun] potentiaalia [Vasemmistoliitossa] syö ainakin äänekäs ja ristiriitojen täyteinen feministinen suuntaus” – mihin H reagoi kysymällä ”millaisia konflikteja” Kimmolla on feministien kanssa ollut. Tähän Kimmon alkuperäinen vastaus oli: ”Joku on ehkä joskus poistanut facebook-kavereista, eipä juuri muuta.” Että sellaista kärhämää…

Siinä missä artikkeliin toki otettiin Kimmon lainaus ”vaihtoehtoinen media”, ei hänen selitystään tämän termin käytölle mahdutettu mukaan: ”Vaihtoehtoinen lainausmerkeissä siksi, että Vastavalkea pyrkii varmistamaan faktoja siinä missä mikä tahansa muukin julkaisu.” Kuten aiemmin totesin, Voiman artikkelissa yritetään yhdistää Vv mielikuvaan ”vaihtoehtoisesta totuudesta”.


”SOTATIETEIDEN TOHTORI ja informaatiosodasta kirjoittanut Saara Jantunen on arvioi­nut vaihtoehtomedian motiiveja julkisuudessa. Hänestä Vastavalkea selkeästi toistaa Venäjälle mieluisia näkö­kulmia.”

Täytyy ihmetellä, että Vastavalkeaa käsittelevään juttuunsa H&J ovat valikoineet ”asiantuntijaksi” henkilön, jolla on historiassaan useita konflikteja julkaisuumme liittyen ja jota voisi kuvailla jopa pakkomielteiseksi Vv:n toimijoiden suhteen.


”’Vastavalkeassa Venäjän näkökulmien kannattelu ­näkyy siinä, että he käynnistävät ad hominem -hyökkäykset Venäjästä kriittisesti kirjoittavia vastaan’, Jantunen sanoo.”

Olisivatko Voima ja Jantunen hyvät ja esittäisivät jonkinlaisen perusteen tälle väitteelle? Tätä voisi pitää (kunnian)loukkausyrityksenä. Vv:n toimituksessa kenelläkään ei ole tarvetta (tai aikaa) ”käynnistellä hyökkäyksiä”. Etenkään Vv-yhteisön periaatteisiin ei sovellu hyökkäys mitään kohtaan ainoastaan mielipiteen takia. Eri asia on, jos Vv:a vastaan hyökätään – etenkään mielipiteen tai kritiikin esittämisen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa toki puolustamme itseämme, kuten nyt.


”Uskottavilta kuulostavien hahmojen, kuten entisten poliitikkojen ja virkamiesten, rekrytoiminen kirjoittajiksi oikeuttaa Jantusen mukaan kirjavaa sisältöä. Hän on huomannut, että vastavalkealaisia yhdistää erityisesti valta­median kritiikki.
’Vaikka vastavalkealaiset kritisoivat valtamediaa, he mittaavat onnistumistaan valtamediaan pääsyllä. Vastavalkealaisten NATO-vastaisuus ja valtamediakritiikki on varmasti autenttista, vaikka se auttaa Venäjän kampanjointia Suomessa. He ovat toisinajattelijoita, ja heillä on siihen oikeus’, Jantunen sanoo.”

Onko media kritiikin yläpuolella so. suojelukohde, jota ei saa kritisoida?

Sotatohtori Jantusen asennetta kuvaa se, että hän katsoo olevansa auktoriteetti, joka voi myöntää ”oikeuden toisinajatteluun”. Jos tällainen valta on tunnetusti vahvasti NATO-mielisen sotatohtorin käsissä, on kaikki Vastavalkean esittämä kritiikki mielipiteenvapauden toteutumista kohtaan Suomessa melkoisen perusteltua.

Jantunen esittää väitteen, että me ”vastavalkealaiset” mittaisimme onnistumisiamme valtamediaan pääsyllä. Tämä on erikoinen väite, kun ottaa huomioon, ettei Vv pääse käytännössä koskaan ääneen suomalaisen valtamedian areenoilla. Haluaisiko Jantunen esittää jonkin esimerkin tällaisesta Vv:n käytöksestä? Se, että on tyytyväinen omaan työhönsä esimerkiksi silloin, kun on ainoana tiedottanut – mm. puolustusvaliokunnan jäseniä – niinkin tärkeästä asiasta kuin salailtu NATO-kokous Suomen maaperällä, ei liene ”valtamediaan pääsyllä onnistumistensa mittaamista” vaan ammattiylpeyttä.

Väittäessään ”Vastavalkean oikeuttavan kirjavaa sisältöään uskottavilta kuulostavien hahmojen rekrytoinneilla” Jantunen itse asiassa vihjaa ja luo Vv:lle epäedullista mielikuvaa useammalla eri taktiikalla:

Jantusen viittaus Vv:n vieraskynäkirjoittajista ”uskottavan kuuloisina” käyttää samaa mielikuvan luomistaktiikkaa, johon H&J turvautuvat artikkelin alussa kertoessaan Vv:n olevan ”uskottavan näköinen”.

Sanavalinnallaan ”rekrytoida” Jantunen taas luo mielikuvaa, että Vv:n täytyisi käyttää laajalti resursseja saadakseen vieraskynäkirjoittajia artikkeleitaan luomaan. Jantunen vihjaa myös, että Vv toivoo vieraskynäkirjoittajikseen ainoastaan jollain tavoin yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana olevia tai olleita henkilöitä – tämä on mielikuvajohdattelua.

Ensinnäkin kansalaismediana Vv tarjoaa tekstien julkaisumahdollisuutta kaikille, niin yhteiskunnallisille toimijoille kuin ”taviksille”, jotka kokevat, että heillä on tärkeää sanottavaa. Sama pätee kiinnostavien tekstien uudelleenjulkaisupyyntöihin. Vv on tarjonnut julkaisukanavan myös yhteiskunnassamme nykyään herkästi toimivan sensuurin uhriksi joutuneille, joiden kirjoituksia on hylätty julkisesta keskustelusta ”linjan vastaisena” – kyseisen linjan yleensä tarkoittaen sotatohtori Jantusenkin edustamaa äärimmäistä länsimielisyyttä ja suoranaista Venäjä-vihaa.

Jantunen vihjaa lauseessaan myös, että Vv:lla olisi tarve ja / tai velvollisuus ”oikeuttaa” julkaisemansa sisältö jollain tavoin. Kenelle Jantunen kuvittelee itsenäisen median kokevan tarvetta ”oikeuttaa” toimintansa, vai vihjaako sotatohtori, että olisi olemassa jokin auktoriteetti, jonka silmissä meidän tulisi oikeuttaa julkaisemamme sisältö? Ei kai sentään? Sellainen haiskahtaisi toiveelta ennakkosensuurista – toimintatapa, joka on tyypillinen heikon sananvapauden yhteiskunnissa.

Tässä kun ei ilmeisesti vielä ollut yhteen lauseeseen tarpeeksi vihjailua, sokerina tämän kuivahtaneen pullan päällä kuvaillaan vielä Vv:n sisältöä ”kirjavaksi”. Kirjava – adjektiivi, jolla Jantunen tässä yhteydessä yrittää vahvistaa mielikuvaa Vv:sta epäuskottavana julkaisuna – on melkoisessa ristiriidassa sen kanssa, että niin Jantunen kuin H&J yrittävät artikkelissa kaventaa Vv:n toimintaperiaatteet vasemmistolaiseksi ”tunkkaisten venäjämielisyyden perinteiden” jatkajaksi.

Kaikessa alentuvuudessaan tämä adjektiivi ”kirjava” kaiken lisäksi kuvailisi useita valtamedian julkaisuja huomattavasti tarkemmin kuin ns. vakaviin aiheisiin keskittynyttä Vastavalkeaa, jonka sisältöön kun ei kuulu esimerkiksi lausegeneraattorilla luotu päivän horoskooppi tai hersyvät juorut Hollywood-tähtien yksityiselämästä.

Lopuksi

Harhaanjohtavin väite Vastavalkeasta tässä Voiman tarkoitushakuisessa artikkelissa ei esiinny puhuttaessa suoraan meistä. Räikein vihjaus on tarkasti mietityssä aasinsillassa Vv:sta yleisesti venäläisrahotteiseksi otaksuttuun, noin vuosi(?) sitten lähetyksensä lopettaneeseen radiokanava Love FM:ään. Artikkeli tiivistää loputtomat vihjailunsa ja osoittelunsa yhteen myös-sanaan: ”Venäjämielistä sisältöä on hiipinyt Suomeen myös vasemmistoviritteisiä radioaaltoja pitkin.”

Tämä Voiman artikkeli edustaa epäammattimaista ja journalistisen etiikan vastaista tiedottamista: itsenäistä, epäkaupallista ja mitättömän pienen rahoituksensa puolesta täysin julkista ja avointa verkkomediaa, Vastavalkeaa, syytetään kanavaksi ”venäjämielisen sisällön Suomeen hiipimiselle” ja rinnastetaan sen toiminta vieraan suurvallan agendaa selkeästi ajaneeseen radiotoimintaan.

Olisiko näin selkeästi journalistisen hyvän tavan vastaisia artikkeleita pääjuttunaan julkaisevan Voiman poliittisia motiiveja ja taustavaikuttajia paikallaan tutkia? Kyseiseen lehteen on aiemmin kirjoittanut mm. nykyään kaupallisena journalistina – ja nähdäkseni joltiseenkin ansiotta Tampereen yliopiston toimittajakoulun vierailijaprofessorina – toimiva Hanna Nikkanen. Hän on julkisesti kertonut ”päätyneensä jatkuvasti toimimaan esimerkiksi Clinton Foundationin tai George Soroksen rahoilla”. Jotta emme nyt Vastavalkeassa syyllistyisi samanlaiseen mielikuvan muokkaukseen kuin H&J artikkelissaan, mainittakoon, että Nikkanen tarkensi, että hän ei ”siis tehnyt journalismia varsinaisesti noitten toimijoitten rahoilla, mutta opiskellut on”.

Voiman artikkelin kirjoittajat, H&J, ovat mitä ilmeisimmin Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijoita, jotka entisen ”voimalaisen” ohjauksen alaisuudessa yrittävät hankkia auktoriteettinsa suosiota. Harmillista, että samalla he tulevat tyrkkineeksi Voima-lehteä yhä tiiviimmin osaksi valtamedian genreä.

Kuten tolkun lukijalle tähän mennessä on varmasti käynyt ilmi, melko lailla koko tämän jatkonovellin pituisen analyysin Voiman artikkelista ”Antaa kaikkien kukkien kukkia” olisi voinut tiivistää kolmeen kirjaimeen: VMP.
¤

Jälkikommentti

Koska minulta on kysytty tämän analyysin lopusta löytyvästä spekuloinnista Hanna Nikkasen yhteydestä Voima-lehden artikkeliin, katson parhaaksi liittää tähän perusteluni mahdollisen yhteyden esiin nostamiselle. Samalla pyydän anteeksi sitä, etten kirjoittaessani tullut ajatelleeksi, ettei tällainen – pääasiassa oman elämäni kautta saamani informaatio – tietenkään voi olla yleisesti (eli lukijalle) selvillä.

Kopioin tähän Vastavalkean Fb-sivun kommenteissa aiheen tiimoilta kysytyn kysymyksen sekä oman vastaukseni siihen:

T.T.
”Mihin Lehtonen perustaa analyysinsä siitä, että Voiman juttu olisi tehty Nikkasen ohjauksen alaisuudessa? Tähän kaipaisi lähteitä.”

J.L.
Tervehdys, ja anteeksi vastauksen kestäminen. Näin vanhana harakkana valvominen vaatii maksunsa. Lainaan nyt ensimmäiseksi tähän tuon pätkän (kirjoituksestani), johon viittaat:

”Olisiko näin selkeästi journalistisen hyvän tavan vastaisia artikkeleita pääjuttunaan julkaisevan Voiman poliittisia motiiveja ja taustavaikuttajia paikallaan tutkia? Kyseiseen lehteen on aiemmin kirjoittanut mm. nykyään kaupallisena journalistina – ja nähdäkseni joltiseenkin ansiotta Tampereen yliopiston toimittajakoulun vierailijaprofessorina – toimiva Hanna Nikkanen.
Voiman artikkelin kirjoittajat, H&J, ovat mitä ilmeisimmin Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijoita, jotka entisen ’voimalaisen’ ohjauksen alaisuudessa yrittävät hankkia auktoriteettinsa suosiota. Harmillista, että samalla he tulevat tyrkkineeksi Voima-lehteä yhä tiiviimmin osaksi valtamedian genreä.” ___________

Ensimmäisenä huomauttaisin, etten väittänyt, että ”Voiman juttu olisi tehty Nikkasen ohjauksen alaisuudessa”, vaan että jutun kirjoittajat ovat (pikkuhiljaa olivat, sillä Nikkasen vierailijaprofessuuri alkaa olla päätöksessään) Nikkasen ohjauksen alaisena, mikäli ovat vanhempia opiskelijoita Treen toimittajakoululla. Siihen päätelmään, että näin on, tulin sen perusteella, että he toimittavat Utainta, joka siis on toimittajakoulun harjoituslehti.

”Antaa kaikkien kukkien kukkia” oli Voima-lehden (5/2017) pääartikkelina, joten mielestäni on paikallaan miettiä, miten kahden Treella opiskelevan kirjoittajan juttu päätyi ”paraatipaikalle” lehdessä, jolla on omaakin toimittajakuntaa. Koska olen itse tutustunut Treen toimittajakoulun ilmapiiriin, tiedän varmasti, että Nikkanen ja muut kaltaisensa hahmot ovat vahvasti ihailtuja opiskelijoiden keskuudessa – miksi, se ei ole koskaan minulle selvinnyt. (Ehkä se liittyy vain siihen, miten yleisestikin yhteiskunnassamme suhtaudutaan ”julkkiksiin”.)

Kirjoitukseni muotoilu ”ohjauksen alaisuudessa” kieltämättä näin jälkeenpäin ajateltuna saattaa kuulostaa siltä, että viittaisin ”ohjaukseen” tämän artikkelin kirjoittamisessa – näin en tarkoittanut, vaan nimenomaan Nikkasen ohjaavaa (ja ihailtua) asemaa koulussa yleensä.

Tämän artikkelin kirjoittajat keskittyvät melkoisen vahvasti ilmastonmuutokseen (esim. kysymykset Kautiolle) ottaen huomioon sen, että aihetta on käsitelty hyvin niukasti Vastavalkeassa – muistaakseni aihetta käsittelee meidän yli seitsemästä sadasta artikkelistamme ainoastaan muutama. Toisaalta Nikkasen ”ohjaus” Treen toimittajakoululla on ollut hyvinkin keskittynyttä tähän aiheeseen. Tarkemmin: Nikkanen on itse asiassa esitellyt ja kehittänyt koululla konseptia ”ilmastojournalismista”, joka hyväksyy totuutena narratiivin ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta.

Syy, miksi uskon hyvinkin vahvasti tämän Voima-lehden artikkelin saaneen innoituksensa ja tukea kirjoittajien auktoriteetilta, Nikkaselta, on se, että jo kritiikkini (omassa fb-profiilissani) Nikkasen aiempaa (ilmastojournalismi)koulutusprojektia kohtaan oli hänen mielestään reagoinnin arvoinen (vaikkakaan ei ilmeisesti keskustelun arvoinen). Lisäksi Nikkanen kuuluu Voima-lehden entiseen toimittajakuntaan – ja kahden opiskelijan journalistisesti heikon tekstin julkaiseminen lehden pääartikkelina viittaa siihen, että julkaisemisen takana on ollut vahva suositus.

Kyllä, nämä edellä esittämäni johtopäätökset ovat omia johtopäätöksiäni, joiden tukena ei ole varsinaista todistusaineistoa. Juurikin tämän takia en kirjoituksessani väitä mitään (lainaus) vaan spekuloin sitä, mitkä olivat Voima-lehden – ja toisaalta kirjoittajien – motiivit tällaiseen huonosti perusteltuun hyökkäykseen Vastavalkeaa kohtaan.

Tässä tuo kritiikki, johon viittaan, ja kommenteissa tuo reagointi, johon viittaan: https://www.facebook.com/johanna.lehtonen.779/posts/746124328902465


¤
Tämän artikkelianalyysin kirjoittamisessa avusti Vastavalkean toimitusyhteisö.
(Erityisesti kiitos Riikalle!)

KORJAUS 9.6.2017 klo 15.10: Vastavalkeaa käsittelevä artikkeli on Voiman numerossa 4/2017.

PÄIVITYS 9.5.2017 klo 21.11: lisätty kirjoittajan jälkikommentti.
¤

Lähde

Heikkilä, Tiina & Jääskeläinen, Petri | Voima (5.5.2017): Antaa kaikkien kukkien kukkia http://voima.fi/artikkeli/2017/antaa-kaikkien-kukkien-kukkia/

John Martin – “The Last Judgement” [CC0] via Wikimedia Commons

Tallenna

Tallenna

49 KOMMENTTIA

 1. Minua jäi päällimmäisenä huolestuttamaan Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen ilmeisen matala taso. Erityisesti tiedonhaun oppimisen osalta puutteet näyttävät olevan jokseenkin fataaleja.

  Kun nämä nyt arvioimamme artikkelin kaksi toimittajakoulutettavaa eivät kykene löytämään Vastavalkean verkkosivuilta (www.vastavalkea.fi) sen päätoimittajan ja toimitussihteerin nimeä, ystävällinen ulkopuolisen neuvo sallittaneen.

  Vastavalkean etusivulla, sen oikeassa alakulmassa on linkki ’Tietoja Vastavalkeasta’. Sitä klikkaamalla pääsee käsiksi näihinkin salaisuuksiin.

  Myös KVG-opastus toimii; googlettaminen sanaparilla Vastavalkea + päätoimittaja tuottaa – yllätys yllätys – myös oikean tuloksen.

  Vähemmän ystävällisenä neuvona Tampereen yliopiston johdolle: katsokaa kriittisellä silmällä professorikuntaanne. Siellä näyttää olevan sekä professoreita että ”professoreita”. Neuvon karsimaan joukosta pois jälkimmäiset, ml. Hanna Nikkanen.

  • Tauno, Tampereen yliopiston toimittajakoultuksen uusi linja saattaa selittyä sillä, että ko. yliopisto on säätiörahoitettu yritysten hanke.

   Juhani Kahelin kirjoittaa:

   Yhteiskunnan eliittipiirit perustavat säätiön, joka alkaa määrätä tutkimus-, tiede- ja koulutustoiminnasta Tampereella.

   Tässä luettelo eliittikunnan jäsenistä ja pääomasta minkä kukin tässä vaiheessa sijoittaa yliopistosäätiöön:

   Suomen valtio (50 000 euroa)
   Jane ja Aatos Erkon säätiö (1 000 000)
   Kaupan liitto (50 000)
   Kauppias K. P. Ruuskasen säätiö (50 000)
   Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö (50 000)
   Mannerheimin lastensuojeluliiton tukisäätiö (10 000)
   Pirkanmaan liitto (50 000)
   PSHP/Tampereen yliopistollisen sairaalan opetus- ja tutkimussäätiö (250 000)
   Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK (50 000)
   Suomen Punainen Risti (10 000)
   Tampereen aikuiskoulutussäätiö (250 000)
   Tampereen kauppakamari (200 000)
   Tampereen kauppaseura (10–50 000)
   Tampereen kaupunki (50 000)
   Tampereen suomalainen klubi (20 000)
   Tampereen teknillinen seura (30 000)
   Tekniikan akateemiset (50 000)
   Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö (50 000)
   Väinö Tannerin säätiö (10 000)
   Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (10 000)

   koko teksti http://juhanikahelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235636-haikailematon-vallankaappaus-tampereen-raatihuonella-huhtikuun-20-paivana

  • Moneltako Vastavalkean toimituksessa työskentelevältä löytyy journalistin koulutus? 😀

   • Aloitin opiskelun Treen toimittajakoululla syksyllä. Myönnettäköön, että motivaationi (lähinnä koulun asenteellisen ilmapiirin johdosta) laski jo ennen joulua siihen pisteeseen, että katsoin tiedotuksellisesti tärkeämmäksi panostaa aikani Vastavalkean toimittamiseen mieluummin kuin opintopisteiden keräilyyn auktoriteeteilta, joita jossain määrin halveksin journalistisesti.

    Missään tapauksessa en tarkoita, että kaikki ohjaus koulullani tulisi tahoilta, joita jossain määrin halveksin. Tiedän varmasti, että ns. vanhan liiton (puolueettoman, tutkivan) journalismin edustus koulullani elää myös edelleen, tosin jokseenkin vaiennettuna.

   • Journalistin koulutus tänään on tuotostensa suhteen lähinnä tae siitä, että kykenee toteuttamaan päätoimittajien mainostamaa totuusmedian linjaa. Eli vääristelemään todellisuutta mediaeliitin toiveiden mukaisesti.

    Itselläni on tukenani puolivuosisatainen politiikan seuranta, johon liittyy paljon myös omakohtaista osallistumista. Kirjoitellut olen lähes yhtä kauan, ja saanut omakohtaisesti kokea sananvapauden varsin surkean tilan Suomessa.

    Aikani olin hs.fi:n kurmuutettavana eli jatkuvan sensuroinnin kohteena heidän ”nettikeskusteluissaan”. Uuden Suomen lehden omasta pyynnöstä alkanut US-blogistin urani päättyi valkokaulusskinheadin Markku Huuskon suorittamaan bannaukseeni 1.1.2012.

    Sen jälkeen olenkin suunnannut journalistisen toimeliaisuuteni riippumattoman verkkojulkaisun Vastavalkea-verkkolehden perustamiseen ja eteenpäinviemiseen. Kiitos hyvien kanssatekijöiden olemme saavuttaneet jo niin merkittävän aseman mediakentässä, että valtamedia ja sen siivestäjätkin katsovat aiheelliseksi hyökätä meitä vastaan. Pidän sitä melkoisena saavutuksena ja kunnianosoituksena liki 900 artikkelimme julkaisemiselle.

  • Hanna Nikkanen vierailevana professorina on artikkelin kirjoittaneiden kouluttaja ja toteuttaa yllä mainitsemaasi säätiörahoitetun yliopiston ajamaa koulutuslinjaa.

   • Johtopäätöksiä voi tehdä mutta oletukset eivät ole faktaa ennen kuin ne on oikeiksi osoitettu. Hanna NIkkasen kytkös Voiman artikkeliin on siinä, että hän — ehkä — opettaa artikkelin kirjoittajia. Nikkasen osuudesta Voiman artikkelin sisältöön ei ole näyttöä. Minusta Nikkanen ei kuulu tähän tässä vaiheessa.

 2. Täytyy tästä lähtien lukea ”Voima” julkaisukin suomalaisen totuusmedian joukkoon, yhdessä Alma median, Sanoman ja Ylen kanssa.

 3. Kappas. Tampereen yliopiston rahoittajan Aatos Erkko -säätiön kautta on kytkös jaakko Rauramoon joka istuu European Publishers Councilissa joka on mediaomistajien massamedian toimitusjohtajien oma lobbyryhmä http://epceurope.eu/
  EPC tukee lehdistönvapautta kunhan se on sitä harjoitetaan heidän hallussaan olevissa aviiseissa

  • Prkl. Selkokielisenä: Kappas. Tampereen yliopiston rahoittajan Aatos Erkko -säätiön kautta on kytkös Jaakko Rauramoon joka istuu European Publishers Councilissa joka on mediaomistajien JA massamedian toimitusjohtajien oma lobbyryhmä http://epceurope.eu/
   EPC tukee lehdistönvapautta kunhan sitä harjoitetaan heidän hallussaan olevissa aviiseissa

   • Se on juuri näin, Riikka…. sen laulua laulat, kenen leipää syöt.

    Ilahduttavaa nähdä, että Vastavalkea on onnistunut panemaan kapuloita valtamedian valerattaisiin, sitähän tämä Voiman artikkeli pohjimmiltaan viestittää. Toivottavasti iltapäivälehdet tulevat tekemään saman ”virheen”, jotta saadaan Vastavalkean lukijakunta moninkertaiseksi. Koirat haukkuu, mutta karavaani kulkee.

    Onnittelut Tauno O. Mehtälälle ja Vesa Raiskilalle siitä, että uskaltavat julkaista niitä kansalaisille tärkeitä ”kiellettyjä” asioita, joita valemedia tietoisesti meiltä piilottaa!

   • ”Vastavalkeaa tekee aktiivisesti muun ­muassa Riikka Söyring, joka on toiminut Itsenäisyyspuolueessa, Magneettimediassa ja Verkkomediassa.” Olisiko edellämainitusta syystä jätetty CV:stäsi pois työrupeamasi KSML konsernissa?

    • Heikkilä ja Jääskeläinen ovat vaan noudattaneet toimittajan oikeutta valita näkökulmansa ja valinneet mukaan heidän mielestään oleellisen 😉

 4. Tämä kaikki kuuluu tietenkin NWO-mafian käsikirjoitukseen. Myyräntyötä, myyrä siellä myyrä täällä ja pääasia että myyrät saavat tuhoa aikaan.
  Eikä rahoittajista ole pulaa kun näitä nwo-eliitin ilonpilaajia, jollaiseksi VastaValkeakin nähdään, raivataan tieltä.

 5. Jo edesmenneen ”suuren ja mahtavan” silloiset johtajat antoivat Suomalaisille poliitikoille nimen: Paskan syöjä, eli kaikki mitä Kreml suolsi – niin osui ja upposi. Suomen poliittinen eliitti ja lehdistö on vain nyt nykyaikana löytänyt uuden anusmundin, mitä nuolla ja edelleen sama vanha em nimi pitänee paikkansa. Nyt vain eri ilmansuunnalta osuu ja uppoaa kaikki ”totuus”, vanhaan jo totuttun malliin. Politiikasta (ja politiikoista) kuullut sanonnan: ”politiikka on yhteiskunnan luoma versio tietokoneviruksesta.” On tämä säälittävä yhteiskunta, kaikkine kyttäys ja holhous instansseineen – unohtamatta, henkistä kyykyttämistä sekä tasapäistämistä. Se päivä kun kännykkä ja tietokone ruudut ovat jonniin aikaa toimimattomina, niin löytävätkö Suomalaiset silloin toisensa ja alkavat omilla aivoillaan fundeerata maailmanmenoa?

 6. Hieno, sekä asiallinen puolustus-kirjoitus Vvalkean toiminnalle.Ilahduttava yllätys osallistua vähälukuiseen kansan joukkoon joka puoltaa avoimuutta,ja rehellisyyttä.”Toivossa” on hyvä elää,sanoi lapamato!
  PS.Hiipivä pelko,miten kauan Vv.saa toimia totuuden torvena,rikollisen media-mahdin vaikutusten alla?

 7. Valtamedioiden edustajien ja heidän kätyriensä mielipiteille ei tarvitse paskankaan arvoa antaa!

  Oma voimakas toiveeni on, että VV. säylyy jatkossakin poliittisiin puolueisiin sitoutumattomana todellisena vaihtoehtoisena mediana, vaikka tietysti vahva vasemmistolainen kaiku tällä julkaisulla on.

  Toivon myös että VV:ean ei tulevaisuudessa anneta tulla minkäänkaltaiseksi äärivasemmiston alustaksi jota kautta levitetään äärivasemmistolaista ideologiaa!

  Suuret kiitokset sekä Taunolle että kaikille jotka osallistutte Vastavalkean ylläpitämiseen!

  P.s. Jokainen vastamedia tänä vaikeana aikana jota elämme, joutuu kokemaan/kohtaamaan voimakkaan ja painostavan ”jättiläisen varjon”. Tuota varjoa ei pidä pelästyä, eikä pidä missään tapauksessa antaa periksi kompromisseille vaan jatkaa tinkimätöntä ja väsymätöntä työtä TOTUUDEN hyväksi!

  Jättiläisen varjo:

  https://www.youtube.com/watch?v=wwTaxkU6a-A

  • Havaintojeni mukaan monet Vastavalkean artikkelit käsittelevät aihettansa tavoitettavissa yleisesti ottaen objektiivisuuden kehyksisssä, ja sellaisenaan edustavat muutenkin vielä terveen järjen linjaa.

   Sille ei tietenkään voi mitään, jos joku poliittinen ideologia on sellainen, että sille eivät ym. asiat sovi.

   Toistaiseksi en ole havainnut Vastavalkean kohdalla ”kun nokka nousi, niin pyrstö tarttui” ilmiötä.

  • ”Oma voimakas toiveeni on, että VV. säilyy jatkossakin poliittisiin puolueisiin sitoutumattomana todellisena vaihtoehtoisena mediana”

   Vastavalkea on kansalaismedia/julkaisualusta, agendamme on kansalaisten osan parantaminen, kansalaisten äänen kuuluviin saattaminen, äänettömien puolesta puhuminen ymv.

   Tiedonjako ja keskustelu VV:ssa — eritoten toimituksen ja lukijoiden välinen — on interaktiivista ja horisontaalista, ei ylhäältä alas tulevaa ja yhteen suuntaan kulkevaa kuten massamediassa. VV ei ole massamedian kaltainen pakkosyöttösuppilo.

   VV:n toimitus tekee paljon ryhmätyötä.

   Tämä tarkoituksellisen lyhyt kommentti on sitten henkilökohtainen näkemykseni.

 8. Itselleni on muodostunut Voima-lehdestä satunnaisen lukemisen ja vilkuilun perusteella seuraavia mielikuvia: Voima-lehti aloitti aikoinaan pirteänä ja anarkistisena kulttuurivasemmistolaisena julkaisuna, jossa kritiikin kärki oli osuvasti Suomessa harjoitetun uusliberaalin ja sivistyskammoisen politiikan vastainen.
  Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien vyöry Suomeen ja Eurooppaan on kuitenkin jakanut vasemmistoa pahemman kerran. Jo aikaisemmin jyrkentynyt jako perinteisiin luokkasoturi-vasemmistolaisiin ja uutta verta edustaviin maailmankyläideaa syleileviin kulttuurivasemmistolaisiin on revennyt entisestään. Nyttemmin joko työläistaustaiset tai työväenluokkaan assimiloituvat korkeakoulutetut älyköt ovat jääneet selkeään vähemmistöön. Näitä on alettu työntää marginaaliin myös noilla artikkelissa kuvatuilla Venäjä-NL-/kommunismi-korteilla. Tilalle ovat tulleet globalisaatioon myönteisesti suhtautuvat ja ”kuukauden vähemmistön” oikeuksia puolustavat koulutetut nuorehkot vasemmistolaiset, joiden kyky hahmottaa maailmanlaajuisia valtarakenteiden kehityskulkuja, esimerkiksi kolonisaation historiaa tai uudempaa USA-vetoista ”deep state”-imperialismia, on hämmästyttävän heikko. Jopa kotimaisen hallitusvetoisen uusliberalismin suhteen he tuntuvat olevan jokseenkin aseettomia.

  Monet vastamedian älyniekat (alt-Right yms.) ovatkin sitä mieltä, että nämä uusvasemmistolaiset, joita myös ”Social Justice Warrior”eiksi (SJW) pilkataan, on vain yksinkertaisesti kaapattu yksinapaiseen globalisaatioon tähtäävän projektin jalkaväeksi hajottamaan vasemmistoa siltä osin kun se on vaalinut taloudellista tasa-arvoa edistäviä projekteja, kuten hyvinvointivaltiota.

  Kuten alussa mainitsin, oli Voima-lehti syntyessään selkeästi uusliberalismia vastaan, mutta lehden painopiste alkoi jossakin vaiheessa siirtyä puhtaasti SJW-osastolle. Lehden ”keltainen osa” on nykyään paksumpi ja intohimoisemmin toimitettu kuin sen poliittisesti mielenkiintoinen osa. Naisten lehtien tapaan siinäkin esitellään ” kuukauden vähemmistö”, jonka oikeuksia sitten raivokkaasti puolustetaan ja paheksutaan konservatiivisista arvoista kiinnipitäviä. Maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat sujuvasti sujahtaneet osaksi tuota SJW-ihmisille tarjottavaa sortimentia. Tyypillistä on, että perinteistä jakoa omistavaan ja työtä tekevään luokkaan ei näissä tarkasteluissa tehdä. Tulonjakokysymykset ovat siirtyneet Voima-lehdessä pienen pieniin marginaaleihin ja silloinkin lähinnä tyytymättömiin rääkäisyihin, joissa varsinaisiin rakenteisiin ei puututa. Sen verran vanhan vasemmiston glooriaa käytetään hyväksi, että puolustaessaan mm. homoseksuaalien oikeuksia joku valistumaton lukija voi ajatella puolustavansa myös köyhiä tajuamatta lainkaan homoseksuaalisen väestön varsin hyvää taloudellista asemaa ja siitä johtuvaa välinpitämättömyyttä kansantalouden tulonjaon oikeudenmukaisuudesta.

  Tuo artikkelissa kuvattu Vv:n kritisointi merkitsee jo aika lailla ratkaisevaa etappia Voima-lehdelle kohti sen alennustilan päätepistettä.

  • jep … täydet pisteet hyvästä uus-vasemmiston analyysista. Erityisen hyvä ja kuvaava tämä:
   ’….joiden kyky hahmottaa maailmanlaajuisia valtarakenteiden kehityskulkuja, esimerkiksi kolonisaation historiaa tai uudempaa USA-vetoista ”deep state”-imperialismia, on hämmästyttävän heikko. Jopa kotimaisen hallitusvetoisen uusliberalismin suhteen he tuntuvat olevan jokseenkin aseettomia…’

   Hyvä kuvaus siitä kuinka nwo-eliitin aivopesu on ollut tehokasta ja hämärtänyt ellei sokaissut vasemmiston tajunnan.

 9. Ihanko oikeasti syytät mustamaalausta äänisaaliisi vähyydestä? Aamulehdessäkö tällainen syytös sua kohtaan esitettiin, vai miten se tavoitti potentiaaliset äänestäjät? Katse peiliin sattuu liikaa?

  • En toki, eikä tällaista väitettä kirjoituksessani esiinny. Tässä nyt vielä lainattuna se kohta kirjoitustani, johon viittaat:

   ”Tuskinpa tulen koskaan tietämään, oliko laihaan tulokseen osasyynä se, mitä sain kuulla eräältä äänestäjältäni: ’omien’ riveistä – siis Vasemmistosta – oli kehotettu olemaan äänestämättä ’natsisympateraajaa’.

   Toivoisin huomion kiinnittämistä kahteen sanaan edellisessä lainauksessa: 1) ”osasyynä” 2) ”oliko”.

   1) Olisi varmasti hieno löytää joku yksi syy, jokin ulkopuolinen taho, kaikille pettymyksille ja epäonnistumisille elämässä. Hedelmällisempää (ja kasvattavampaa) on kuitenkin katsastaa asioita laveammin, miettiä mitä itse olisi voinut tehdä eri tavoin tai paremmin, sekä myös tutkiskella mahdollisia ulkoisia tekijöitä monialaisemmin sen sijaan, että valkkaisi mielessään sopivan syntipukin ja yksinkertaistaisi asian siihen.

   2) Tässä on kysymys, johon toivoisin saavani vastauksen, sillä kuten kirjoituksessani sanoin, tämä viesti tuli yhdeltä äänestäjältäni. En voi siis tietää mittakaavaa tälle mustamaalaukselle – on täysin mahdollista, että tämä oli yksittäistapaus. Mutta se, että Vasemmistosta – jonka ei minun mielipiteeni mukaan tulisi olla ”putkinäköinen” puolue muissa kannoissaan kuin sosiaali- ja talouspoliittisissa – annetaan viestiä, että tietynlaista Vasemmiston ehdokasta ei pidä äänestää, on nähdäkseni enemmän kuin huolestuttavaa. Minua ei esim. kiinnosta tämän mustamaalauksen tarkempi alkuperä vaan se, että Vasemmiston sisällä on olemassa toimijoita, jotka haluavat määritellä vasemmistolaisuuden omien lähtökohtiensa pohjalta. Vasemmisto on liian pieni vaikuttaja jaettavaksi tällä tavoin.

  • ”Katse peiliin sattuu liikaa?”

   Ei satu, itse asiassa lainkaan – olen täysin kykenevä hyväksymään itseni epätäydellisenä, inhimillisenä ihmisenä. Ainoa piirre, jota itsessäni en kestäisi – mikä ”sattuisi” nähdä peilissä – on epärehellisyys. Niin kauan, kun näen peilissä ihmisen, joka ei vääntele totuutta oloaan / elämäänsä helpottaakseen, ei satu.

 10. Tampereen yliopistoa on pidetty varmaan liian ”vasemmistolaisena”, varsinkin sen toimittajakoulutusta. Siksi sille on haluttu ”uusi linja”. Nykyinen rahoitusmalli antaa siihen oivat eväät. On hankittava yksityistä rahoitusta saadakseen julkista. Yksityinen raha nousee silloin määräävään asemaan. Julkinenhan on ei-kenenkään rahaa, mutta sitä annetaan vain jos tulee ”yksityistä”. Nerokas on malli, kuka keksi? Rahaakin on tullut mukavasti. Tälläkö kaapataan pikkuhiljaa vastamediatkin kertomaan ”totuutta”.

  Yritin katella tuosta Riikan kommentin rahoittajien listalta, paljonko siellä on yksityistä rahaa ja paljonko julkista. Vaikempi ottaa selvää, ovat aika iloisesti sekaisin. Sehän on homman nimi. Yksityinen tarvitsee julkista rahaa avukseen kaikkialla. Voi sanoa, että Suomessa ei täysin yksityistä sektoria ole. Silmiin pisti SAK. Mitä helvettiä se siellä tekee ”yksityisten” rahoittajien joukossa. Eivät varmaan tykkää jos kirjoitellaan työtuntien ja työn vähenemisestä, reaalipalkkojen ja ostovoiman alenemisesta jnejne.. Monesta muustakin ”uuden linjan” rahoittajasta voisi sanoa samaa.

  Voima lehtikin näyttää käyttäneen vanhaa puoluejakolinjaa lyömäaseenaan ja leimakirveenään. Vasemmisto on paha, oikeisto hyvä. Kun argumentit loppuvat, se jää viimeiseksi keinoksi. Puoluepolitiikasta ja politiikasta riippumaton on kummajainen, joka pitää sovittaa johonkin muottiin vaikka väkisin, asiayhteydestä riippumatta. Jos mitään ei löydy nyt, kaivellaan vanhoja.

  Puoluejakolinjat ovat mennyttä aikaa. Kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet viemässä meitä tähän kuseen jossa olemme nyt. Uusia jakolinjoja ovat köyhät/varakkaat, oikeudettomat/oikeutta saavat, oikea/väärä jne. Eivätkä kaikki ihan uusiakaan ole. Kaikuja on sadan vuoden takaa. Kummasti ne vain heräävät kuolleista aina kun joku yrittää saada kaikille tasavertaista oikeutta ja tiedon jakamista.

 11. Vilkaiskaapa ihan pirruuttaan stadin pravdaa, miten se käy vaalikampanjaa Macronin puolesta rakkaudella ja uhkakuvilla. Meillähän ei ole äänioikeutta Ranskan vaaleissa ja tuskinpa Ranskassa kovin paljon suomenkieltä ymmärretään. Kyse on siis meidän mielipiteiden muokkauksesta. Omasta puolestani kiitän pravdaa aamun huumoripläjäyksestä.

  • En lue stadin pravdaa joten kysyn oliko tästä mitään mainintaa propagandassa?:
   Macron – valmis sotarikoksiin Syyriaa vastaan, Israelin puolesta
   Ranskan presidentinvaalien kisaaja, Rothschild-pankkiiri Emmanuel Macron, tunnetaan finanssieliitin ja vasemmiston ykkösehdokkaana, mutta Macron on myös ykkösvalinta sionisteille!
   ”Jos minut valitaan, aloittaisin vastatoimet yhteistyössä (Amerikan johtaman) koalition kanssa ja mahdollisesti YK:n luvalla – tai ilman”
   http://magneettimedia.com/macron-valmis-sotarikoksiin-syyriaa-vastaan-israelin-puolesta/

 12. ”Vaihtoehtomedia” yhdistää Suomen kansalaisia ennenäkemättömällä tavalla. Koska ennen on city-vihreä hyttysiä kaihtava seksuaalivähemmistöjen edustaja, Ullanlinnalainen edustusrouva, kommunistien ’traktori-Tamara” siiven edustaja, keskustalainen militaristi ja uussuomalainen työtön työväen demokraatti voineet niin luontevasti liittyä yhteiseen rintamaan paheksumaan sanan- ja mielipiteen vapautta valkoviinilasin äärellä kyynelehtien. VastaValkean tulisi olla ylpeä itsestään.

 13. ”Voima” julkaisun osalta voitaisiin kysyä, että tuottaako ”Voima” julkaisu kirjoituksia myydäkseeen Voima-kaupan tuotteita sarjakuvista silkkimakuupusseihin, -vai ovatko Voima-kaupan tuotteet myynnissä, jotta Voima-julkaisussa olisi jotain sisältöä…?

  Oli tilanne kumminpäin hyvänsä niin ”kytkykauppaan” kaiketi tulee suhtautua asianmukaisella kriittissyydellä..

 14. Pitkähkö vastine, mutta en tullut löytäneeksi eräitä vaikuttamisen kannalta kätevimmistä…:
  – luetteloa kaikista tai edes joistain oikeistolaisista Vastavalkeaan kirjoittaneista. (Eihän oikeistolaisuus tarkoita uusliberalismin yms. mukaisuutta.)
  – Vertailua Venäjän ja läntisistä, mm. Suomen, infosotaresurssoinneista.
  – Myöntämistä, missä kaikessa uusliberalismissa Vasemmistoliitto on ollut mukana (olkoonkin, että ei Vasemmistoliiton jäsenyys yms. tarkoita, etteikö henkilö voisi olla ihanteellinenkin journalisti jne.)

  Valtamedian harjoittamista ääripropagada- ja -sensuurikuvioista on Vastavalkeassa monia hyviä juttuja, niistä suosittelen myös koonnin tekemistä tällaisissa yhteyksissä.
  (En usko että tuo Voiman hyökkäys jää viimeiseksi. – Voima on julkaissut jopa nykyisen päätoimittajan pääkirjoituksina punavihreän kuplan sisälläkin harvinaisen vihaisia ja perustelemattomia purkauksia.)

  • Tähän väliin nopea välihuomio: kirjoitukseni ei ollut vastine, vaan analyysi.

 15. Tapauksen opetus on mielestäni se, ettei vallanpitäjien puolustajamedioille kannata antaa haastatteluja.
  Paitsi ehkä johonkin yhteen selkeään kysymykseen lyhyt täysmyöntävä tai lyhyt täyskieltävä vastaus, jos asia on niin.

  Itse katsoin että jo 2015 tilanne oli Suomessa noin ikävä.

 16. Riikka Söyring laittoi Voiman artikkeliin ”Antaa kaikkien kukkien kukkia” kommentin (alla) 13.5.2017 klo 07:46

  Ihmetyttääkö ketään muuta se, että Tampereen yliopistossa journalismia opiskelevat, Utain:iin kirjoittavat artikkelin laatijat Heikkilä ja Jääskeläinen paheksuvat (”vilisee viitteitä”) Vastavalkean tapaa käyttää paljon erilaista lähdeaineistoa ja laittaa lähdeaineistonsa esille lukijan tarkistettavaksi?

 17. Oletko liikemies tai nainen, taiteilija, poliitikko ja haluat olla iso, voimakas ja kuuluisa maailmassa, liity joukkoomme tullaksesi yhdeksi virallisista jäsenistämme tänään. sinulle annetaan ihanteellinen mahdollisuus käydä illuminatiissa ja hänen edustajassaan, kun olet rekisteröinyt sinut päätökseen. Sinun ei tarvitse uhrata tai tarvita ihmishenkiä. Illuminatin veljeskunta tuo mukanaan vaurautta ja mainetta, sinulla on täydet mahdollisuudet poistaa köyhyys kaukana elämä nyt. Vain jäsenellä, joka on jo aloitettu illuminaattien kirkkoon, on valtuudet tuoda ketään jäsentä kirkkoon, joten ennen kuin otat yhteyttä kenenkään kanssa, sinun on oltava sidoksissa siihen, kuka on jo jäsen, Liity tänään ja toteuta unelmasi. Kun sinusta tulee jäsen, olet rikas ja kuuluisa loppuelämästäsi, illuminaatit tekevät siitä jäsenen onnelliseksi. Joten haluan sinun olevan myös illuminaatin jäsen. Ota yhteyttä tänään whatapp +12349015088017 sähköposti: markmonroy869@gmail.com

 18. Oletko liikemies tai nainen, taiteilija, poliitikko ja haluat olla iso, voimakas ja kuuluisa maailmassa, liity joukkoomme tullaksesi yhdeksi virallisista jäsenistämme tänään. sinulle annetaan ihanteellinen mahdollisuus käydä illuminatiissa ja hänen edustajassaan, kun olet rekisteröinyt sinut päätökseen. Sinun ei tarvitse uhrata tai tarvita ihmishenkiä. Illuminatin veljeskunta tuo mukanaan vaurautta ja mainetta, sinulla on täydet mahdollisuudet poistaa köyhyys kaukana elämä nyt. Vain jäsenellä, joka on jo aloitettu illuminaattien kirkkoon, on valtuudet tuoda ketään jäsentä kirkkoon, joten ennen kuin otat yhteyttä kenenkään kanssa, sinun on oltava sidoksissa siihen, kuka on jo jäsen, Liity tänään ja toteuta unelmasi. Kun sinusta tulee jäsen, tulet olemaan rikas ja kuuluisa loppuelämästäsi, valaisevat sinut jäseneksi onnelliseksi. Joten haluan sinun olevan myös illuminaatin jäsen. Ota yhteyttä tänään whatapp +12349015088017 sähköposti: markmonroy869@gmail.com

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here