TotuusmediakonserneihinTM kuuluvan Yleisradion uutisanti ”valemedioista” ja massamedian tilanteesta on lievästi muotoiltuna johdattelevaa. Ylen 4.5.2017 kello 7 lähetetyt TV-uutiset tarjoavat itsessään selventävän esimerkin siitä, miksi yleisö on kääntymässä massamediassa valemedioiksi luonnehditun kansalaisjournalismin puoleen tiedonhankinnassaan.

Massamedia ja eräät informaatiotutkijat käyttävät vastamediasta (myös ”vaihtoehtomedia”) uutisoidessaan tarkoitushakuisesti ja mielikuvaohjaillen termejä valemedia, harhautussivusto ja vihamedia/vihasivusto pyrkien näin marginalisoimaan vapaata keskustelua harjoittavia ja ylläpitäviä tahoja. Marginalisointi on tietenkin informaatiosodankäyntiin kuuluva menetelmä.

Mutta tarkastellaan itse uutiskatsausta, jota alustetaan seuraavasti: ”Valemedia pakottaa perinteisen median laskeutumaan norsunluutorneistaan ja tekemään entistä parempaa journalismia. Näin väittää eilen Helsingissä vieraillut tunnettu brittiprofessori Charlie Beckett. Yhdysvalloissa laatulehtien tilaukset ovat lähteneet nousuun Trumpin valtaannousun seurauksena, ja myös Suomessa keskustelu median laadusta on kiihtynyt.”

Toimittaja Janne Toivonen juontaa: ”Professori Charlie Beckettillä on kova väite. Valemedia on parasta mitä journalismissa on tapahtunut pitkään aikaan.”

Charlie Beckett: ”Well I think quality press has to get out of its ivory tower if you like. It has to get out of its elite ghettos, it has to get out of its kind of metropolitan filterbubbles and engage of people. And part of that [is] it reminds people that there are journalists, professional journalists who have values and who are accountable at least.”
Ylen epätarkasti suomentamana Beckett sanoo: ”Laatumedian pitää tulla alas norsunluutornistaan, omasta eliittigetostaan ja kaupunkikuplastaan, ja aidosti kohdata ihmiset. Samalla pitää muistaa, että ammattitoimittajilla on työssään arvopohja ja vastuullisuus.”

Beckett puhuu kuitenkin ihmisten osallistamisesta, keskusteluun mukaan vetämisestä (engage). Vastavalkealle ihmisten osallistaminen on ollut alusta saakka keskeistä, niin sisällöntuottajina kuin aktiivisina keskustelijoina artikkelien kommenteissa ja Vastavalkean ylläpitämässä Facebook-ryhmä Tilannehuoneessa.

Kuvaan leikataan MV-lehden logo ja toimittaja Toivonen puhuu päälle: ”Valemedia tarjoilee journalismin kaltaista tavaraa mutta viis veisaa faktoista ja on osin räikeän rasistinen. Perinteinen media on käynyt puolustustaisteluun.”

Toivosen puhe yhdistettynä MV-lehden logokuvan viestiin niputtaa kaiken vaihtoehtomedian samaan pakettiin MV-lehden kanssa, vaikka ammattitoimittajien täytyy tietää, että näin ei ole. Voisi sanoa, että täten toimiessaan Yle viis veisaa faktoista.

Perinteisen median kerrotaan käyneen puolustustaisteluun, mikä merkitsee, että vaihtoehtomedia on vakavasti otettava haastaja vaihtoehdottomuuden massamedialle. Vaihtoehtomedia on tunnistanut massamedian uutisoinnissa aukkoja ja alueita – sekä maantieteellisiä, aihepiirillisiä että näkökulmallisia – joita se pyrkii omalla uutisoinnillaan paikkaamaan, ja tämä harmittaa nyt massamediaa ylen määrin.

Charlie Beckett: Journalists are getting much better at doing things like fact checking, they’re getting much better at being transparent instead of being like a priestfood who magically produce journalism. They are having to show their sources and having to listen much harder to the public.
Ylen suomentamana Beckett sanoo: ”Toimittajat ovat nyt tarkempia faktoista ja läpinäkyvyydestä, sen sijaan että olisivat kuin joku pappiskunta joka maagisesti loihtii journalismia. Lähteet on kerrottava, ja yleisöä on kuunneltava huomattavasti tarkemmin.”

Beckett siis viestittää, ettei massamedia ole monopoliasemansa turvin ollut tähän asti aina kovin tarkka faktoista ja läpinäkyvyydestä, ja lukee muutoksen massamedian yksipuolistavassa uutisoinnissa niin sanotun valemedian ansioksi: valemedia on pakottanut massamedian toimittajat huolellisempaan työhön.

Lähteiden merkinnässä valtamedia voisi ottaa oppitunnin vaikkapa Vastavalkealta, joka on alusta saakka antanut lähteensä tunnontarkasti lukijoiden arvioitavaksi (tai kuten eräs valtamediaa kosiskeleva julkaisu asian äskettäin muotoili, Vastavalkean tekstit ”vilisevät viitteitä”).

Janne Toivonen: ”Media on Suomessakin elänyt vahvassa murroksessa. Printtilevikit laskevat edelleen nopeasti, mutta digikasvu pehmentää tilannetta. Rahaa tulee digistä vähemmän, mutta käänne on merkittävä.”

Päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja Arno Ahosniemi toteaa uutislähetyksessä:

”Et kyllä tää kritiikki siitä, että perinteiset tiedotusvälineet ovat olleet niinkun liian vähässä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, niin se on kyllä ihan aiheellista. Kyllä perinteisissä media… mediataloissa on tähän, on tähän havahduttu ja tällä tavalla myös lähdetty torjumaan sitä… valemedioiden yleistymistä.”

Näin siis päätoimittajayhdistys (PTY), joka helmikuisessa kannanotossaan linjasi, että toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta.

Janne Toivonen: ”Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin räyhäpuhe mediaa kohtaan on satanut suoraan laatulehtien laariin. New York Times on saanut alkuvuonna yli 300 000 uutta digitilaajaa, mikä on lehden uusi ennätys. Beckett on optimistinen.”

Charlie Beckett: I think that people want good information, they want good debate, and I think mainstream media realises that to survive but also to thrive it’s got to get out there and engage with people.
Yle suomentaa: ”Laadukas tieto ja keskustelu kiinnostavat ihmisiä. Massamedia taas tajuaa, että selvitäkseen ja kukoistakseen sen on käärittävä hihat ja otettava yleisö huomioon.”

Toisin sanoen Beckett kritisoi massamediaa, ei valemediaa, vaikka Ylen uutisesta se ei selvästi esiin tulekaan.

Yhteenveto

Massamedia kieltäytyy näkemästä vastamediaa poliittisen vastarinnan ilmentymänä, jota se kuitenkin pohjimmiltaan on. Vastamedia on syntynyt sosiaalisesta tilauksesta. Informaatiosodankäynninkin keinoin marginaaliin painetut ryhmät haluavat äänensä kuuluviin.

Nettiaika on mahdollistanut massamedian viestinnän ja sensuurin ohittamisen keskinäisellä verkottumisella, usein perinteiset puoluerajat ylittäen. Senpä takia valtiovalta on turvautunut normistojen uudistamiseen ja kehittänyt sisällöltään tarkoituksellisen epämääräisen vihapuhe-määreen, jonka alle saadaan mahtumaan kaikki, mikä ei valtiovaltaa miellytä.

Ranskalainen demokratiatutkija Pierre Rosanvallon hahmotteli vuonna 2008 suomeksi ilmestyneessä kirjassaan Vastademokratia – Politiikka epäluulon aikakaudella vastademokratian olevan demokratian toimimisen kannalta välttämätön liikkeelle sysäävä voima, välttämätön kitka.

Vastamediaa voi täydellä syyllä pitää Rosanvallonin hahmottelemassa viitekehyksessä demokratian kannalta välttämättömänä vastavoimana. Vastamedia – johon on luettava myös erilaisia tarkkailijajärjestöjä (watchdog organizations) ja tietovuotajat (whistleblowers) – valvoo, tutkii ja paljastaa mm. vallankäytön vääristymiä, vastuun väistelyä, korruptiota ja salailua sekä arvioi poliittisten päätösten seurauksia vaatien tilivelvollisuutta vastuullisille.

Uudet kansalaisliikkeet ja vastamedia eivät siten hae valtaa perinteisten toimijoiden tapaan, vaan pyrkivät vaikuttamaan asioiden kulkuun. Vastamedia pyrkii vuorovaikutteisuuteen – mutta on tullut tähän asti torjutuksi mielipide-eliitin taholta. Vastamedia on osa sosiaalis-poliittista kansalaisliikehdintää, jonka kokemukset yhteiskunnasta pyritään jättämään huomiotta vale- ja vihapuheeksi leimaamalla. Tai leimaamalla venäläismieliseksi, jollaiseksi Voima-lehti hiljattain Vastavalkean kategorisoi.

Vihapuheen huolestuttamien kannattaisi myös huomata, että viha harvoin syntyy tyhjästä. Yleensä se syntyy yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista, joihin etsitään syypäätä.

Vastamedia on valinnut aseekseen sanan, eikä pyri oikaisemaan vanhan väkivallan tekemiä vääryyksiä uudella väkivallalla. Yleisesti ottaen voidaan sanoa vastamedian väen ja uusien kansalaisjärjestöjen olevan voimakkaasti sodanvastaisia. Ja vanhan väkivallan voi sanoa valinneen aseekseen lisäväkivallan sen pyrkiessä tukahduttamaan eriäviä ääniä kaikin käytössään olevin keinoin.

Vastamedia haastaa vallitsevat voimarakenteet ja on rakentanut omat verkostonsa, joissa se toimii, osittain vanhan rakenteellisen väkivallan yhteiskunnan sivuuttaen.
¤

Lähteet

Yle uutiset 4.5.2017 klo 7:00 http://areena.yle.fi/1-4131619?autoplay=true

Rosanvallon, Pierre: Vastademokratia. Politiikka epäluulon aikakaudella (Vastapaino, 2008)  http://kans.jyu.fi/ajankohtaista/teosarvostelut/arvostelut-kansio/arvostelu-vastademokratia-politiikka-epaluulon-aikakaudella-riikka-viander

Kuva: Ben Garrison | Grrrgraphics (käytetty ja JL:n toimesta kevyesti muokattu taiteilijan luvalla)

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

24 KOMMENTTIA

 1. On erittäin hyvä,kun näitä vastamedioita on tullut ja tulee vauhdilla uusiakin.Mikä silmiin pistävää,niin näihin kirjoittajat ovat eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvia ja täten tavoittavat yhä laajenevaa kansan suosiota.Internet on mullistanut tiedon saannin ja tätä eivät eliitin ohjauksessa olevat valtamediat ole ylimielisyydessään ottaneet vakavasti,ennenkuin nyt kun niiden asema on uhattuna.Päivä päivältä valtamedioiden ”uutisointi” menee epätoivossaan yhä enemmän epätoivoon,koska eivät pysty kahlitsemaan kansaa ympäri Euroopan,vaan pelkäävät sitä päivää ,kun kansannousut alkaa todenteolla ,joko demokraattisesti tai sitten muulla tavoin.

 2. Hieno artikkeli.
  Vasta- tai vaihtoehtomedia on asettanut massa- tai valtamedian hankalan tilanteeseen: sen pitää alkaa puhumaan totta, kertomaan asioista tptuudenmukaisesti.
  Ja samalla se on asettanut myös poliittisen eliitin ja päättäjätahon samaan tilanteeseen: valhe ei enää toimi, teot puhuvat. ’…Vastamedia … valvoo, tutkii ja paljastaa mm. vallankäytön vääristymiä, vastuun väistelyä, korruptiota ja salailua sekä arvioi poliittisten päätösten seurauksia vaatien tilivelvollisuutta vastuullisille.’
  Omasta maastammekin löytyy Vastavalkean ohella jo monia tämän ehdon täyttäviä vasta- tai vaihtoehtomedioita ja myös itsenäisiä blogisteja, jotka ovat omistautuneet totuuden esiin kaivamiseen.
  Hyvä näin.

  • p.s. Kansalla pitää olla oikeus tietää totuus jotta se voi muodostaa oman käsityksen asioista. Totuutta korruptoitunut, pienen rahaeliitin omistuksessa oleva massamedia ei kerro. Se on haettava sellaisesta vastamediasta, jonka omatunto ei ole pakastimessa eikä rikollisen valta- ja rahaeliitin korruption alla.

   • Poliittinen vastarinta näkyy äänestysinnokkuudessakin. Kun ei ole äänestettäviä vaihtoehtoja (isojen puolueiden agendat ovat samat eikä pienistä juuri tiedetä), ihmiset jättävät äänestämättä.

 3. Kiitos Riikka!

  Tämä on todella hyvä artikkeli.

  Valtamedioiden ”kulissit” tulevat kaatumaan ja ihmisten tietoisuus/halu totuuden perään tulee kasvamaan rajusti.

  • Kiitokset kuuluvat — kuten aina — koko VV-yhteisölle varsinaisen kirjoittajan lisäksi. Koko yhteisö tekee faktantarkistusta, kielenhuoltoa, kuvitusta, julkaisua jne.

 4. Pystyykö kukaan Vastavalkeasta vastaamaan, kuinka paljon teillä on lukijoita n. päivän aikana?

  • Huh… olipa rautainen ja iso annos, tuo kaikki vaatii tarkempaa lukemista.
   Alkoi ihan pelottaa mutta pakko kai uskoa kun niin moni asia täsmää todellisuuden kanssa… mihin joudummekaan? – tarttis tehrä jotakin, muutama poiminta
   ”Suurpääoman edun mukaista on aiheuttaa Eurooppaan kaaos matuinvaasiolla sekä russofobialla, ettemme huomaisi kuinka lännen rahamafia tulee tänne ryöstämään kansallisomaisuuttamme.
   Eikö olekin erikoista, kuinka mineraalirikkaan maamme kaivostoiminta on hivutettu ulkomaalaisomistukseen, jotka kieltäytyvät maksamasta veroja Suomeen, vaikka saavat maaperämme rikkaudet ilmaiseksi käyttöönsä.
   Kansainväliset yritykset ovat hyvin tietoisia siitä, että täältä löytyy puhdasta vettä, sillä makeanvedenbisnes tulee tulevaisuudessa ohittamaan öljybisneksen.
   Mutta miten Venäjä ja russofobia tähän liittyy?
   Lietsomalla russofobiaa Suomi on solminut Nato isäntämaasopimuksen joka tarkoittaa sitä, että Natojoukot tulevat tänne muka torjumaan venäläisten hyökkäystä vaikka saapuvatkin pitämään järjestystä yllä, jos Suomessa syntyy levottomuuksia, kun kansa ryhtyy kapinoimaan noita kansainvälisiä suuryrityksiä vastaan.
   Venäjäuhka on savuverho, jonka suojissa Suomi riistetään putipuhtaaksi kaikista luonnonvaroistaan.
   Suomen on pakko siirtyä takaisin markkaan ja erottava EU:sta, jotta se saa taloutensa takaisin kuntoon.
   Tähän ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa, jos aiomme saada valtiontalouden takaisin terveille raiteille.
   Suomessakin halutaan lisätä poliisivaltiolle kuuluvia piirteitä ja luoda DDR-henkistä kansalaisiin kohdistuvaa kyttäysilmapiiriä.”

   • Varmasti tuo on yksi varteenotettava selitys täysin järjettömältä vaikuttavalle politiikalle.

 5. Julkaisualustaamme WordPressiin kuuluvan Jetpack -analyysityökalun mukaan saitin päivittäinen kävijämäärä on vaihdellut huhti-toukokuussa välillä 4000 – 6000. Enimmillään käyntikertojen päivittäinen määrä on ylittänyt 10 000:n rajan.

  Vastavalkeahan ei pyri olemaan kärpäspaperimedia iltalehtien ja jonkin MV-lehden tapaan, vaan artikkelimme ovat vahvan asiallisia ja monin viittein varustettuja palvelemaan lukijoiden tarpeita tarkistaa artikkelien tietojen oikeellisuus ja totuudellisuus.

  Tapamme esittää argumentoiden viitteillä artikkeliemme faktantarkistettavuuden todella näyttäisi pakottavan valtamediaa parantamaan oman uutis- ja tiedonvälityksensä totuudellisuutta. Valtamedian löyhän ja vaihtoehdottoman manipulatiivisen tiedonvälityksen aika alkaa olla ohi; totuusmediaksi itsensä ylentäminen on menettänyt yhä enemmän uskottavuuttaan.

  Tärkein voimavaramme on kvalifioitunut lukijakunta, joka kykenee asialliseen ja kriittiseen keskusteluun teemasta kuin teemasta. Julkaisumme täytti 9.4.2017 kaksi vuotta, jolloin saimme pirteänä ipanana täyteen 841 artikkelin julkaisumäärän. Varsin monet artikkeleistamme kestävät ajan patinan menettämättä ajankohtaisuuttaan ja lukukelpoisuuttaan. Joten sukeltakaa sekaan, myös aiemmin julkaistujen artikkelien osalta!

  Uudet haasteet pitävät meidät Vastavalkean tekijät virkeinä. Toimituksessamme on hyvä pöhinä, mikä lupaa uusia aluevaltauksia myös kasvavan lukijakunnan suuntaan.

   • Lisättäköön vielä, että osa lukijoista on ulkosuomalaisia. Olemme helïltä saaneet asiakaspalautetta jossa kiitetään sitä, että kerromme koti-Suomen asioista ilman puoluekanta-väritystä tai EK:n vaikutusta.

 6. Suomessa olisi tarvetta uudelle suomalaisuus-liikkeelle 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tapaan. Meidän kansallista tietoisuutta hallinnut massamedia on nimittäin pyrkinyt kytkemään Suomen kansan tietoisuuden osaksi anglo-amerikkalista kaupallista kulttuuria, jossa syvät arvot on pyritty kokonaan häivyttämään ihmisten mielistä. Media on toiminut ikään kuin tarkoitus olisi luoda ihmisistä robottimaisia kuluttajia ja työläisiä, jotka olisivat henkisesti jääneet ikuisen varhaisteinin asteelle. Kansainvälisen ”Growth & Jobs” -ajattelun myötä suomalaisten identiteettiä rakentava rooli osaavana ja edullisena työvoimana on korostunut, kun taas rooli kansakunnan henkisiä arvoja ja kulttuuria vaalivina itsellisinä toimijoina on häivytetty minimiin. Kulttuurinkin suhteen ihmiset on totutettu passiiviksi kuluttajiksi ja kulttuurin virtauksia tuotetaan maahan melkeinpä suoraan maailma metropoleista (ilmiön huipentumana lienee kohuttu Guggenheim-museohanke).

  Itse näkisin vastamedialle suuren työsaran edellä kuvatulle kehityskululle vaihtoehtoa rakentavan tiedollisen sisällön tuottajana. Ilman omaleimaista näkökulmaa muutumme pääomavirtojen riepottelemiksi passiiviseksi ajopuiksi. Meille on jo muodostamassa tapa arvioida omia kansalaisiamme sen mukaan, missä määrin kukin kytkeytyy globaalin talousjärjestelmän rattaisiin. Vastavalkean harrastama älyllisesti virkeä maailman tapahtumien ja valtarakenteiden analysointi antaa Suomessa asuville omaa perspektiiviä maailman tapahtumiin ja tekee meistä taas ainakin henkisessä mielessä vähän enemmän omilla jaloillamme seisovia kansalaisia, joita ei noin vain orjuuteta maailman rikkaimman 1% vaurastuttamistalkoisiin tai sen intressejä palveleviin sotaretkiin.

  • ’…tse näkisin vastamedialle suuren työsaran edellä kuvatulle kehityskululle vaihtoehtoa rakentavan tiedollisen sisällön tuottajana…’
   Samoin, voi vain toivoa että maan vastamediat yhdistyvät – siitä on jo selviä merkkejä – tuon kuvaamasi hankkeen taakse ja unohtavat pikku erimielisyydet ja vivahde-erot. Asiat pitää priorisoida, panna tärkeysjärjestykseen ja sitten yhdistyä tärkeimpien taakse, sen mihin eniten halutaan vaikuttaa. Vain niin syntyy tulosta, s.o. henkisesti vahvoja, omilla jaloilla seisovia sekä omilla aivoilla ajattelevia kansalaisia, joita on vaikea horjuttaa massamedian propagandalla.

  • […]massamedia on nimittäin pyrkinyt kytkemään Suomen kansan tietoisuuden osaksi anglo-amerikkalista kaupallista kulttuuria, jossa syvät arvot on pyritty kokonaan häivyttämään ihmisten mielistä. Media on toiminut ikään kuin tarkoitus olisi luoda ihmisistä robottimaisia kuluttajia ja työläisiä, jotka olisivat henkisesti jääneet ikuisen varhaisteinin asteelle. […]

   Syvät arvot on tosiaan pyritty häivyttämään, kuten sanot. Varhais-teinit toimivat impulssien pohjalta, vailla syvempää harkintaa, lapsia kun vielä ovat — mikä tietenkin tekee (aikuisikäisten varhaisteinien) laumojen ohjailusta helpompaa.
   Toivoa antaa seikka sellainen, että nuoriso ei pahemmin tv:ta katsele, heilläkin on omat verkottumiskanavansa, omat viiteryhmänsä joissa he esim. netissä liikkuvat ja näissä sisällöntuottajat ovat itsekin nuoria. Aikuisten tekemät ohjelmat eivät kiinnosta.

   Omat nuorimmaiseni (10 v. ja 11 v.) katsovat amerikkalaisia elokuvia dvd:ltä kommentoiden niitä varsin älykkäästi ja huomaten kaikensortin epäloogisuuksia tai ulkopolitiikan myyntiä, joita elokuvissa esiintyy. Samoin he tunnistavat kiintiö-blondi, kiintiö-etninen, kiintiö-läskinörtti, kiintiö-sankarin paras kaveri ja kiintiö- ”tavallinen amerikkalainen nuori” sankari –kuvion.

   Itse kiinnitin jo vuosia sitten huomiota siihen, että ihmisistä pyritään tekemään juurettomia, Juurettomia, historiattomia on helppo ohjailla tiettyyn pisteeseen asti. Sen jälkeen saattaa sitten käydä kuten Ruotsissa kun toisen ja kolmaannen polven maahanmuuttajat alkavat korostuneesti ”palata juurilleen”, so. etsiä korvaavaa identiteettiä maahanmuuttaja-juurettomuuden tilalle.

   Tähän juurettomuuteen ja historiattomuuteen pyritään poliittisella ohjailulla: työpaikat ja palvelut siirretään ”kasvukeskuksiin”; vapaata liikkuvuutta korostamalla (ikään kuin sitä ei aina olisi ollut!) ynnä muulla vastaavalla mutta myös median kautta suoritetulla mielipideohjailulla.

   Jopa parisuhteiden mallia on ajettu kuluttajamoodin kautta: Vaihda nyt uuteen! Ota kolme, maksa yksi! Tämän kevään trendisuhde on etnisesti maustettu! Hemmottele itseäsi, irtaudu kaavoista ja kokeile jotain uutta!
   Seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja parisuhdemallit on politisoitu siihen mittakaavaan, että edes puiston penkkien kaupunkimaisemaan sopivasta väristä ei voi päättää kysymättä sukupuolisten vähemmistöjen kantaa. Tämä tietenkin ärsyttää enemmistöä.

   Oikeasti tärkeät tasa-arvokysymykset on samalla ajettu marginaaliin muuttamalla ne seksuaalisuus- ja sukupuolikysymyksiksi. Tämä ei palvele edes homoseksuaalien etuja. Politisoimalla seksuaalisuus ja sukupuolinen suuntautuminen nostetaan yksi ominaisuus kokonaisuuden edustajaksi mikä vääristää kokonaiskuvaa pahan kerran, ja tämä hidastaa aidon tasa-arvon saavuttamista. Yksilötkin aletaan nähdä tuon yhden, määrittäväksi nostetun ominaisuuden kautta, eikä kokonaisuuksina.

   Pahoittelen kärtyisää sävyäni. Luin eilen sivun verran Hesaria enkä ole vieläkään toipunut.

  • How To Spot A Media Psy-Op

   ”What I’ll be sharing with you here are verifiable matters of public record which I encourage you to independently investigate if anything you read here is new to you. I emphasize this not because I want you to believe me, but because we need as many eyes on this stuff as possible. The American political establishment appears to have settled into an aggressive disinformation campaign against its own citizens as a result of the way it lost control of the narrative in 2016, and that campaign is only escalating.”

   http://www.newslogue.com/debate/277/CaitlinJohnstone

 7. Ensin ne ignooraavat, sitten ne nauravat, sitten yrittävät taistella vastaan …

  Alkaa olla paniikki kova massavalhe-medioissa, kun propagandajutut ei enää uppoa muihin kuin ”vannoutuneihin itsensäsokaisseihin fanaatikkoihin” ja muihin valheaatetta kannattaviin.

 8. Eipä sitä videota meilläpäin näytetä. Nizon and Billy Graham puhuvat Amer-juutalaisista. Saattoihan sen arvata.

 9. Sen piti olla NIXON. Yksisilmäiseltä hyvin tehty,LOL. Koneestani on viety suuri määrä niitä J-aiheisia kirjoituksia
  parin vuoden ajoilta. Näin toimii terrorismi ilman yhtäkään luotia.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here