Yhdysvaltain kongressin ajatushautomoksikin kutsuttu kongressin tutkimuspalvelu (Congressional Research Service) julkaisi viime elokuussa raportin Northeast Asia and Russia’s ”Turn to the East”: Implications for U.S. Interests. Siinä tarkastellaan Venäjän poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehitystä pääasiassa merkittävien Koillis-Aasian valtioiden eli Kiinan, Japanin sekä Etelä-Korean, mutta myös Pohjois-Korean, kanssa. Muun muassa öljyyn, maakaasuun ja liikenneyhteyksiin keskittyvässä raportissa kiinnitetään huomiota myös Koillis-Aasian alueelliseen turvallisuuspolitiikkaan (Shanghain yhteistyöjärjestö, SCO) sekä arktisen alueen geopolitiikkaan.

Raportin keskeinen viesti on, että Venäjän pyrkimyksillä luoda vahvemmat talous- ja turvallisuussuhteet Koillis-Aasian valtioiden kanssa saattaa olla merkittäviä vaikutuksia globaaliin geopolitiikkaan. Tämän vuoksi Yhdysvaltojen on omien intressiensä vuoksi seurattava tarkoin, miten Japani, Kiina, Etelä-Korea ja Pohjois-Korea reagoivat Venäjän tekemiin aloitteisiin.

Kirjoittajien mukaan Venäjän sitoutuminen Itä- ja Koillis-Aasiaan voi haastaa Yhdysvaltain strategisen läsnäolon alueella monin tavoin. Mikäli Venäjä onnistuu parantamaan suhteitaan Koillis-Aasian valtioiden kanssa, Yhdysvaltain mahdollisuudet asettaa Venäjän-vastaisia talouspakotteita ja eristää presidentti Vladimir Putin diplomaattisesti heikentyvät. Eräät yhdysvaltalaisasiantuntijat kuitenkin arvioivat, että parantuneet Venäjän ja Japanin suhteet voisivat olla pitkällä aikavälillä Yhdysvalloille jopa hyödyksi, koska Japani saattaisi toimia Kiinan vaikutusvaltaa tasapainottavana tekijänä.

Venäjän parantuneiden Aasian-suhteiden katsotaan mahdollisesti herättävän epäluottamusta Yhdysvaltain ja sen alueellisten liittolaisten, erityisesti Japanin ja Etelä-Korean, välille. Haasteellisimpana skenaariona kirjoittajat pitävät tilannetta, jossa Venäjä ja Kiina muodostaisivat alueellisen blokin tai liittouman, joka pyrkisi aktiivisesti heikentämään ja haastamaan Yhdysvaltain taloudellista vaikutusvaltaa ja läsnäoloa alueella.

Tällä hetkellä Venäjää ja Kiinaa yhdistää erityisesti epäilevä suhtautuminen Yhdysvaltain unilateralistista politiikkaa kohtaan. Venäjän ja Kiinan kahdenkeskinen yhteistyö lukuisine eri sopimuksineen on kuitenkin realisoitunut vain osittain. Kiinan ja Venäjän talousyhteistyön syventymistä rajoittaa merkittävästi Kiinan talouden suuruus suhteessa Venäjän talouteen, minkä vuoksi Kiinan ei katsota pitävän Venäjää tasavertaisena kumppanina.

Voimistuva idänsuuntaus

Uutisoidessaan Venäjän (talous)kehityksestä suomalaismedia on jättänyt käytännössä kokonaan huomiotta Venäjän idänsuuntauksen, jonka myötä maa on pyrkinyt kehittämään ja tiivistämään taloudellista yhteistyötään Kiinan ohella myös muiden Aasian talous- ja teknologiamaiden, erityisesti Etelä-Korean ja Japanin kanssa. Huomiotta jättämisen (osa)syy voi olla siinä, että uutistoimistojen AFP (Agence France-Presse), Reuters ja AP (Associated Press) muodostama euroatlanttinen ”pyhä kolminaisuus” hallitsee ”moniäänisen” suomalaismedian ulkomaanuutisointia. Seuratkaapa huviksenne ulkomaanuutisoinnin lähteitä!

Venäjän kannalta talousyhteistyö Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa kulminoituu vahvasti Venäjän Kaukoidän federaatiopiirin kehitys- ja integraatiopyrkimyksiin tilanteessa, jossa monet ulkomaalaissijoittajat ovat kiinnostuneita alueen uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Kaukoidän federaatiopiiri. Kuva: TUBS via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Venäjän ja Japanin kaupankäynnin näkymistä

Erityisen mielenkiintoista on ollut kehitys Venäjän ja Japanin välillä, sillä Kuriilien saarten kiistan vuoksi maat eivät ole vieläkään allekirjoittaneet toisen maailmansodan jälkeistä rauhansopimusta. On huomionarvoista, että presidentti Putin sekä Japanin pääministeri Shinzo Abe ovat tavanneet kolme kertaa viimeisen kahdeksan kuukauden aikana: viime syyskuussa Vladivostokin Itäisessä talousfoorumissa (Eastern Economic Forum, EEF), joulukuussa Japanissa Yamaguchin prefektuurissa ja kuluvan vuoden huhtikuussa Moskovassa.

Optimistisimmat asiantuntijat arvioivat jo joulukuun tapaamisen alla päämiesten sopivan kiistan neljästä Kuriilien saaresta, jotka Neuvostoliitto valtasi Japanilta loppukesästä 1945. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan päämiehet keskittyivät tapaamisessaan lähinnä talous- ja energiateemoihin. Japani on ollut selvästi Venäjää kiinnostuneempi allekirjoittamaan rauhansopimuksen. Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin totesi, että ”alueelliset erimielisyydet tulee ratkaista molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla” lisäten, että maat tulevat edistämään taloudellista yhteistyötä riippumatta siitä, milloin rauhansopimus allekirjoitetaan.

Venäjän ja Japanin kahdenkeskinen talousyhteistyö on ottanut useita kehitysaskelia. Esimerkiksi viime syyskuussa pidetyn EEF:n yhteydessä maat allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa sovittiin uuden investointiyhteistyöalustan (Russian Far East Advanced Special Economic Zone Investment Promotion Platform) perustamisesta. Allekirjoittajaosapuolina toimivat japanilainen JBIC (The Japan Bank for International Cooperation) sekä venäläinen FEDF (Far East Development Fund) ja FEIA (Far East Investment and Export Agancy).

JBIC, FEIA ja FEDF pyrkivät houkuttelemaan japanilaisinvestointeja Kaukoidän ja Baikalin erityistalousalueille (Advanced Special Economic Zone, ASEZ). Tavoitteen saavuttamiseksi on oleellista parantaa alueiden investointiympäristöä sekä jakaa erityistalousalueista lisää tietoa japanilaisyrityksille seminaarein ja liiketapaamisin. ASEZ tarkoittaa erityistalousaluetta, jonne investoivat yritykset nauttivat muun muassa kohdennetuista verohelpotuksista, puretusta sääntelystä sekä Venäjän valtion toteuttamista infrastruktuurihankkeista. Venäjän viranomaiset uskovat ASEZ-alueiden etujen houkuttelevan tulevina vuosikymmeninä huomattavan määrän ulkomaisia ja kotimaisia investointeja Kaukoidän federaatiopiirin tuotanto- ja palvelusektoreille.

Valtiopäämiestason tapaamisten ohella Venäjän ja Japanin välillä on ollut myös matalamman profiilin tapaamisia. Esimerkiksi viime marraskuussa, pian EEF:n jälkeen, Japanin kauppaministeri Hiroshige Seko ja Venäjän Kaukoidän federaatiopiirin kehitysministeri Alexander Galushka tapasivat Moskovassa. Ministerit olivat yksimielisiä siitä, että Kaukoidän yhteisiä talouskehitysprojekteja tulee edistää. Seko totesi Galushkalle, että Japani on todella kiinnostunut etenemään alueen projekteissa. Galushka puolestaan painotti japanilaisyritysten läsnäolon merkitystä alueella, joka on kärsinyt energiasektoria lukuun ottamatta väestön ja teollisen kehityksen puutteesta.

Talousyhteistyötä Etelä-Korean ja Kiinan kanssa

Business Korea -sivusto uutisoi puolestaan viime syyskuun EEF:in yhteydessä eteläkorealaisyritysten onnistuneen voittamaan Kaukoidän federaatiopiirin alueelta kolme merkittävää projektia, joiden yhteisarvoksi ilmoitettiin noin 5,3 miljardia dollaria. Merkittävin niistä on eteläkorealaisen Hyundain (Engineerin & Construction) ja japanilaisen Toyo Engineeringin yhteistyöprojekti, jossa rakennetaan viisi eri lannoitetuotantolaitosta Kozminon satama-alueelle Nahodkaan. Sopimus tehtiin venäläisen Nahodka Mineral Fertilizers Factoryn kanssa, joka on osa Venäjän valtion kemikaalijätti National Chemical Groupia. Lannoitelaitosten rakentamisen ohella Hyundain ilmoitetaan tarjoavan myös laivanrakennustelakoille teknistä tukea ja erilaisia valvontatehtäviä.

Eteläkorealainen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering puolestaan allekirjoitti viime vuonna yhteisymmärrysasiakirjan FESRC:n (Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center) kanssa uuden yhteisyrityksen perustamisesta. Annettujen tietojen mukaan Daewoon tehtävänä on tarjota teknistä apua Bolshoi Kamenin satama-alueella sijaitsevalle Zvezdan laivanrakennuskompleksille (jossa myös suomalainen Wärtsilä toimii yhteistyökumppanina). Etelä-Koreassa ollaan myös kiinnostuneita investoimaan Venäjän Kaukoidän kalateollisuuteen. Etelä-Korean MOF:n (Ministry of Oceans and Fisheries) mukaan useat yksityiset toimijat ovat neuvotelleet investoinneista kuivakalankäsittely- ja kylmäsäilytystiloihin Vladivostokissa.

Venäjän naapurimaa Kiina on taas kiinnostunut energia- ja luonnonvarojen ohella maatalous- ja ruuantuotannosta. Venäjän varapääministeri Juri Trutnevin mukaan maat ovat perustaneet yhteisen maatalousrahaston, jonka 10 miljardin dollarin pääomasta 90 % on kiinalaista. Trutnevin mukaan Kiina on aktiivisimpia ruuantuotantosektorin toimijoita. Kaukoidän kehitysministeriön mukaan rahastosta investoidaan aluksi 480 miljoonaa dollaria 17 eri maatalousalan yritykseen. Vuoden 2015 joulukuussa Kiina hyväksyi virallisesti venäläisten maataloustuotteiden kuten vehnän, maissin, riisin, soijapavun ja rapsin maahantuonnin. Seuraavaksi Venäjän Kaukoidässä odotetaan, milloin Kiina sallii venäjällä tuotetun sianlihan maahantuonnin.
¤

Lähteet

Kyrönlahti, Ville | Vastavalkea (15.9.2016): Venäjän idänsuuntaus: katsaus taustoihin ja tilaan ennen Ukrainan kriisiä https://vastavalkea.fi/2016/09/15/venajan-idansuuntaus-katsaus-taustoihin-tilaan-ukrainan-kriisia/

Kyrönlahti, Ville (3/2017): Venäjän Kaukoidän tulevaisuuden kehitys ja potentiaaliset liiketoimintamahdollisuudet. (Pohjois-Karjalan kauppakamarille laadittu analyysi.)

Congressional Research Service (31.8.2016): Northeast Asia and Russia’s ”Turn to the East”: Implications for U.S. Interests https://www.everycrsreport.com/files/20160831_R44613_2e2e5e2055608267e7c72c42e253cd5d8141caee.pdf

The Japan Times (28.4.2017): Isle row breakthrough eludes Putin-Abe talks but Moscow offers to fly kin to visit graves http://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/28/national/politics-diplomacy/isle-row-breakthrough-eludes-putin-abe-talks-moscow-offers-fly-kin-visit-graves-project-teams-readied/

The Japan Times (5.11.2016): Russia, Japan agree to promote economic cooperation in Russian Far East http://www.japantimes.co.jp/news/2016/11/05/business/russia-japan-agree-promote-economic-cooperation-russian-far-east/

The Japan Times (4.10.2016): Tokyo, Moscow eye body to promote Japanese investment in Russia’s Far East http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/business/tokyo-moscow-eye-body-promote-japanese-investment-russias-far-east/

Suk-Yee, Jung | Business Korea (5.9.2016): S. Korea Wins Russia’s 3 Largest Projects Worth 6 Trillion Won http://www.businesskorea.co.kr/english/news/politics/15747-s-korea-russia-cooperation-s-korea-wins-russia%E2%80%99s-3-largest-projects-worth-6

Fritz, Martin | Deutsche Welle (2.12.2016): A solution to the Kuril Islands dispute? http://www.dw.com/en/a-solution-to-the-kuril-islands-dispute/a-36624291

Artikkelikuva Vladivostokista: Alexxx1979 via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

105 KOMMENTTIA

 1. Kiinan talous (ja väkiluku) on suurempi kuin Venäjän mutta Venäjällä on sellaista mitä Kiinalla ei: vettä, öljyä, maakaasua, puuta, hiiltä, kaivannaisia, viljelymaata, laidunmaata jne. Tämä tasoittaa voimasuhteita. Kiinan kannalta on helpompaa hankkia tarvitsemaansa Venäjältä, koska se on vieressä, ja toisaalta tekemällä kauppaa Venäjän kanssa se rakentaa molemminpuolista riippuvuussuhdetta.

  Japani on jo väläytellyt mahdollisuutta jatkaa Kiinaan vedettävää kaasuputkea meren kautta myös Japaniin.

  ” Huomiotta jättämisen (osa)syy voi olla siinä, että uutistoimistojen AFP (Agence France-Presse), Reuters ja AP (Associated Press) muodostama euroatlanttinen ”pyhä kolminaisuus” hallitsee ”moniäänisen” suomalaismedian ulkomaanuutisointia”
  Hehee, onpa hyvin lohkaistu!

  Yritin jo vuosia sitten puhua poliitikoille, että Suomen tulisi suuntautua idän markkinoille koska länsimaiden talouskasvu hiipuu. Turhaan puhuin. Suomesta voisi viedä mm. kuivattuja juureksia, marjoja ja sieniä kuluttajapakkkauksissa (kuivatavara on kevyttä ja säilyvää, myös puhdas ruoka kiinnostaa aasialaisia); tällaista pystyisi toteuttamaan osuuskuntapohjaltakin.

  • ”Venäjällä on sellaista mitä Kiinalla ei: vettä, öljyä, maakaasua, puuta, hiiltä, kaivannaisia, viljelymaata, laidunmaata jne.”

   Kyllä. Tosin siitä, kuinka ongelmallinen Kiinan ja Venäjän talouksien ero todellisuudessa on, ei minulla ole selkeää kuvaa. Suhtautuminen eroon vaihtelee paljon sen mukaan, lukeeko euroatlanttisten ajatushautomoiden julkaisuja vai esimerkiksi Valdain tai RIACin papereita. Odotetusti Lännessä ollaan usein skeptisiä ellei suorastaan pessimistisiä.

   Erityisesti rajalliset vesi- ja viljelymaat ovat asioita, joilla Kaukoidän federaatiopiiriä pyritään markkinoimaan laajemmin Aasian ja Tyynenmeren alueelle, jossa tulevaisuudessa tulee kaiketi olemaan ongelmia vesi-intensiivisillä tuotantoaloilla. Yksi Venäjän tavoitteista onkin luoda Kaukoidästä merkittävä maataloustuotantoalue, jossa tuotettu ruoka jne. voitaisiin hyvän logistisen sijainnin vuoksi kuljettaa helposti Aasian ”ongelma-alueille”. Suomalaisyrityksiä ajatellen Kaukoidässä voisi piillä todella potentiaalinen liiketoiminta-alue teknologia- ja osaamisviennille.

 2. Venäjän ja Kiinan yhteisesti julkilausuma Strateginen kumppanuus on lännessä ja Suomessa kovasti vältelty aihe.

  Venäjän ja Kiinan strategista kumppanuutta ei luonnollisestikaan rajoita mitenkään maan eri koot esim. talouden, väestön tms. suhteen.

  Päinvastoin Venäjän ja Kiinan strateginen kumppanuus pyrkii yhdistämään, integroimaan, kehittämään kummankin maan vahvuuksia ja maiden yhteisiä vahvuuksia.

  Maiden strateginen kumppanuus käsittää mm. talouden, energian, puolustuksen, asevoimat, kulttuurin yms.

  Lännen ja Suomen välttely Venäjän ja Kiinan strategisesta kumppanuudesta johtuu siitä, että Venäjän ja Kiinan lähentyminen ja strateginen kumppanuus on seurausta USAn, Obaman, NATOn, EUn, Suomen johdon pyrkimyksistä eristää ja alistaa Venäjä, sen talous ja puolustus saartamalla Venäjä taloudellisesti ja sotilaallisesti.

  • PS Samanlaista sotilaallista saartorengasta jenkki-imperialistit ja natolaiset ovat olleet rakentamassa myös Kiinan ympärille. Muistakaamme ulkoministeri Klintoskaa, joka reisasi ympäriinsä Eurooppassa ja Aasiassa rakentelemassa näitä saartorenkaita.

   Onneksemme Pohjois-Korea ja Kim-Jong-Un juche-aatteen voimalla ja suurella itseluottamuksella on räjäyttämässä rikki näitä imperialistien rakentelemia saartorenkaita. 🙂

 3. Läntinen arvoyhteisö taisi ampua itseään jalkaan Venäjän talouspakotteilla. Niihin pieni Suomikin lähti ensirintamassa rinta rottingilla. Kuulummehan me ”länteen”, taloudesta viis. Ei saanut läntinen arvoyhteisö laivastotukikohtaa Sevastopoliin, ei niin Venäjän luonnonvaroja. Aasian maat sen sijaan vahvistuvat ja meidän taloutemme polvistuu, sanotaan mitä sanotaan. Nyt läntinen arvoyhteisö yrittää saartaa Aasian maita idästä. Keppihevoseksi käy hyvin pieni Pohjois-Korea, vaikka ei siellä hallinto juuri pahempaa ole kuin lännen arvoyhteisöissä.

  Muuten, läntinen arvoyhteisöhän on yhtäkuin Goldman & Sachs pankki. Ketä sen takana on, määräävät läntisen arvoyhteisön rytmin.

  • Pikku hiljaa vain vahvistuu ettei maailman nwo-motittaminen onnistukaan ja jotkut todella ovat ampuneet itseään jalkaan. Vielä on tietty mahdollista että sitä yritetään väkisin ww3 avulla kun muut keinot loppuvat mutta sekään ei tuone voittoa ja olisi sen laatuinen katastrofi koko maailmalle josta tuskin ’läntinen arvoyhteisö’ selviytyisi voittajana.

 4. Juuri noin meillä valtamediat maailman näyttävät. Torstain 11.5. Hesarissa toimittaja Timo Peltosen syyttää Yleä melkein maanpetoksellisuudesta, koska Ylen ohjelmistoon oli sisällytetty ranskalaisdokumentti, jossa valotetaan muun muassa Venäjän tiivistyvästä yhteistyöstä Aasiaan. Tässä sananvapauden mallimaassa ei suurimman sanomalehtemme mielestä saa saattaa lukijoitten ja katsojien ulottuville muita kuin länsimaisten uutiskanavien suodattamia ja valikoivia tietoja.

  Nämä sensurointia vaativat kehtaavat vielä väittää, että meillä suomalaisilla olisi erityistä Venäjän tuntemusta. Tuntemuksen hankkimiseksi tarvitaan monipuolisempia tietolähteittä. Kyseinen ranskalaisdokumentti kuuluu niihin, joista suomalaisten katsojien näkemyskenttä laajenee meillä sallittua ja vaalittua russofobista perinteistä suhtautumista enemmän. Tätäkö Hesari Timo Peltosen suulla pelkää!

  • Piti ihan käydä lukemassa, mitä Timo Peltonen HS:ssa kirjoittaa noin ”hyvien suositusten” jälkeen. http://www.hs.fi/paivanlehti/11052017/art-2000005205023.html

   Peltonen kirjoittaa mm. […] Toiseksi tiistaina venäläinen laulaja Julija Samoilova esiintyi Venäjän vuonna 2014 valloittamalla Krimin niemimaalla. Ukrainan Euroviisuihin häntä ei päästetty. Kolmanneksi Hel­singissä järjestettiin toissa päivänä ensimmäistä kertaa puna-armeijan sotilaita kunnioittanut voitonpäivän marssi.[…]

   En ymmärrä. Ajatteleeko Peltonen että ranskalaisohjaaja Jean-Michel Carrén olisi pitänyt ennakoida, että kun hänen 2016 valmistunut dokumenttinsa esitetään Suomessa, Helsingissä juhlitaan toisen maailmansodan loppumista Suomessa asuvien venäläisten voimin julkisesti?

   Edelleen […] Suorasukaisena propagandana kuulemme esimerkiksi, että ”Venäjä on ottanut roolin maailman rauhavälittäjänä” ja että ”Venäjä on yhtenäisen kansakunnan malli naapureilleen”. […]
   Miksi Peltonen pitää tätä outona? Jopa amerikkalaiset diplomaatit ovat lausuneet samansuuntaisia toteamuksia.

   Edelleen […] Entä Yleen? Kuuluuko faktapohjaltaan ja kriittisyydeltään tämän tasoinen dokumentti Suomen julkisen palvelun ohjelmistoon? Ei todellakaan kuulu. Valeuutisten aikakaudella uskottavuus on kaikki kaikessa. […]

   Menettääkö Yle uskottavuuttaan silloin (harvoin) kun se pyrkii moniulotteiseen, eri näkökulmia valottavaan raportointiin? Ilmeisesti.

   Peltosen tekstistä saa vaikutelman kuin hän olisi pahoittanut mielensä siitä, että kolme dokumenttia Venäjän asioista ohjannut Carré olisi pettänyt kaikki tuomalla esiin muitakin näkökulmia kuin ennalta sovitut demonisoinnit. Ikään kuin syvempi tutustuminen aihepiiriin ei silti saisi vaikuttaa ohjaajaan; kuin vain henkinen pysähtyminen olisi osoitus henkisestä vakaudesta.

   — huoh —

  • ”…not just to arm the Saudis, but in extra aid to Israel to ensure their “qualitative military edge” over the Saudis.”

   ”The US commitment to ensuring Israel has an advantage over the rest of the Middle East militarily, while at the same time selling large amounts of arms to the rest of the Middle East, has been icing on the cake for US arms makers, who end up supplying all sides of this arms race.”

   http://theantimedia.org/us-100-billion-arms-sales-saudi-arabia

 5. Informaatiosotaa käyvä Kokoomus-YLE vetäisi taas vainoharhaisen pahansuovan kirjoituksen, nyt Kiinassa pidettävästä ”Sikkitie”-foorumista, mihin Kiina on tarjoamassa lähes 900 miljardia investointihankkeisiin.

  YLEn toimittaja mietti jutussaan onko Kiinan Silkkitie-hanke rauhanhanke vai vallantavoittelua ja että hankkeessa muut jäävät riippuvaiseksi Kiinasta.

  Kunpa YLE pohtisi joskus samaa esim. Exxonin, Shellin, Halliburtonin, Microsoftin tai vaikka IKEAn, Nesteen, Wärtsilän, Metson, Valion jne. ulkomaanhankkeista.

  Tyhmempikin ymmärtää, että Kiina niin kuin kaikki muutkin valtiot maailmassa haluavat valtaa ja asemaa maailman markkinoilla sekä maailman kaupassa ja että keskinäisessä kaupassa KAIKKI osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan.

  Se, että investoiminen omien rajojen ulkopuolelle nykyisessä globaalissa taloudessa ja että investointien ohjaaminen useaan kymmeneen eri maahan ja maanosaan Silkkitiehen Aasiaan, Lähi-Itään, Venäjälle, Eurooppaan olisi rauhan vastainen hanke on puhdasta impivaaralaista mielenlaatua, sairaanloista pahansuopaisuutta, äärimmäistä tyhmyyttä ja/tai silkkaa propagandaa.

  Voi arvella, miksi YLEn Kokkonen on pöhkökirjoituksensa tehnyt.

  Ehkpä siksi, että USA, Obama ja nyt republikaanit pelkäävät Silkkitie-hanketta, koska siinä Kiinan asema taloudellisena toimijana maailmassa sen kun voimistuu, kuten myös Venäjän.

  Myös Kiinan ja BRICSin investointi- ja kehityspankkien asema vahvistuu, mikä hirvittää IMF-USA:ta. USA on vastustanut ja vastustaa kaikin tavoin, jotta NATO- ja USA:n muut kumppanimaat (myös Niinistön, Soinin Suomi) eivät noihin pankkeihin liittyisi, vaikka raha niissä on halvempaa ja vapaampaa kuin USA:n IMF:ssä.

  Toinen syy lienee sitten se, että Trumpin USA osallistuu kokoukseen matalalla profiililla, joten niin osallistuu Sauli Niinistön ja Soinin Suomikin.

  Kolmas syy lienee se, että Obaman USA:lla ei ollut, Trumpin USAlla ei ole ja siten Niinistön Suomellakaan ei ole politiikkaa EurAasian suhteen muuta kuin passiivinen vastarinta, välttäminen sekä sodat, joilla Silkkitien valtioita ja infraa tuhotaan Lähi-Idässä mm. Irakissa, Afganistanissa ja Euroopassa mm. Ukrainassa.

  • Ilmeisesti on niin että ”länsimainen sijoitus hyvä” ja vapaata markkinataloutta, Venäjän ja Kiinan sijoitukset ”paha”, kommunismin levittämistä ja imperialistista aluelaajentamista (ynnä pois länsimaisilta sjoittajilta). Samalla kyynärämitalla ei mitata jokaisen tekemisiä — vaikka pitäisi.

 6. Venäjä
  Venäjällä ei valitettavasti ole mitään osaamista maailman markkinoille. Ei myösään havaittavaa yritystä kehittää sellaista. Öljy ja kaasu jonain päivänä loppuu, mitä sen jälkeen?
  Nykyisin luonnonvarojen lisäksi Venäjällä on ollut vain myydä vanhentunutta mutta suht edullista sotilasteknologiaa köyhille maille ja rosvovaltioille. Se näkyy myös Venäjän harjoittamassa politiikassa. Diktatuurien ja köyhyyden jatkuminen maailmalla on etu Venääjän sotateollisuudelle.

  Kiina
  Kiinallakaan ei ole näyttänyt olevan suuria intoja suitsia rosvovaltioita, hyvin nopeasti on itse hyötymässä niistä, kuten esimerkiksi Venäjän ahdingosta.
  Kuitenkin Kiinan valtavan suuret taloudelliset intressit on kehittyneissä maissa, länsimaat on valtaisan suuri työllistäjä kiinassa, se hieman kiinaa hillitsee.
  Kiina on teknologiassa maailman paras kopioija. Aika ajoin on joitain tuotekehityksen yrityksiä havaittavissa, mutta kuitenkin, edelleen valta-osa kiinan teknologiasta on kopiota länsimaisesta.
  Kiinan ikävä piirre on hyötyminen köyhistä ja sumeilematon luonnonvarojen käyttö.
  Länsimaiden tulee hyödyntää kauppasuhteet ja koettaa niiden kautta myös saada Kiina mukaan järkiperäiseen maailman kehittämiseen.
  Viimevuodet on nähty myös sellaista kehitystä että kiinakin on alkamassa osoittautua liian kalliiksi tuotekehitysmaaksi. Ahneet kapitalistit siirtävät tehtaitaan maihin jossa ihmisarvo on Kiinaakin syvemmällä pohjamudissa.
  Suomessa ei osata vielä käydä kauppaa kiinan kanssa. Kiinassa on valtava määrä rikkaita joille voitaisiin viedä huipputeknologian tuotteita ja korkealaatuisia elintarvikkeita. Ehkäpä jopa Kiinan kielen toivoisi tulevan kolmanneksi suosituksi kieleksi suomen kouluissa, suomen ja englannin kielen jälkeen.

  • Kimmo Kannalasta näkee, että tyhmempi ei pysy Venäjän ja Kiinan kehitysvauhdissa niin hurjaa se on:

   Viime neljänneksellä Venäjän ja Kiinan kauppa kasvoi 26 % 25 miljardiin, Venäjän vienti Kiinaan 33 %, Kiinan vienti Venäjälle 22 %.

   Venäjällä ja Kiinalla on jo tavoite, suunnitelmat ja ohjelma kasvattaa maiden välinen kauppa 80 miljardiin vuoteen 2018 mennessä ja 200 miljardiin vuoteen 2020-2027 mennessä.

   Silkkitie tulee tuplaamaan ja triplaamaan nuokin luvut.

   • Se on selvää että et ymmärtänyt mitä kirjoitin.

    Mutta silti kommenttisi on 100% linjassa omien päätelmieni kanssa.
    Hassua, eikö totta.

  • ’…Länsimaiden tulee hyödyntää kauppasuhteet ja koettaa niiden kautta myös saada Kiina mukaan järkiperäiseen maailman kehittämiseen…’
   Itse en kyllä näe mitään järkiperäisyyttä länsimaiden puuhissa ja maailman kehittämisessä. Jos ja kun ’mulle kaikki’ -tyyli ohjaa ajattelua niin missä siinä se järki on? Sanohan se KK meille tyhmemmille.
   Oma maammekin on tuon ajattelun vallitessa ajettu rapakuntoon ja vieraiden omistukseen. Ollaan pian niin kreikkalaisia että… ihan pallo jalassa
   Kumma kun tämä tyyli saa jatkua eikä järki pistä vastaan. No, eihän se pistä jos sitä ei ole.

   • Esimerkiksi korruption vastustaminen, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja lainmukainen toiminta ovat asioita joihin Kiina pitäisi saada mukaan ja joissa esimerkiksi Suomi (ja EU) on paljon Kiinaa edellä.

    • ??? enpä olisi tuosta ollenkaan varma … väkisinhän länsimaat nyt maailmaa ’kehittävät’ omien näkemystensä mukaan muista viis veisaten ikäänkuin kaikki kuuluisi heille ja silloin kaikki keinot sallitaan.

  • Kimmo, mahtaako sinulla olla siinä käsillä juuri nyt joku ameriikassa valmistettu huipputuote? Kerro. Ja muistaakseni avaruusaseman meno-paluuliikennettä hoitaa Venäjä, ainakin henkilöliikenteen osalta. Miten kävisi astronauteille siellä ylhäällä jos liikenne pantaisiin seis?

   En ole kaikkien alojen erikoisasiantuntija, mutta kai se jonkinmoista tekniikkaa on jolla noinkin ylös pääsee.

   • Tuli näköjään kommenttini kahteen kertaan. Johtuu siitä, että tämä sähköpostiosoite otetaan minulta pois kohtapuoliin ja joudun ottamaan uuden käyttööni. Siinä sitten meni jo uusi osoite.

   • ”Kimmo, mahtaako sinulla olla siinä käsillä juuri nyt joku ameriikassa valmistettu huipputuote?”

    Miksi minulla pitäisi joku sellainen olla tiedossa?
    Onko sinulle USA sama asia kuin ”Länsi”?

    Minulle se ei ole.

    ”Ja muistaakseni avaruusaseman meno-paluuliikennettä hoitaa Venäjä, ainakin henkilöliikenteen osalta.”

    Aivan. Ikivanhaa Neuvostoliiton aikaista tekniikkaa hyödyntävät rakettimoottorit toimittavat Sojuz moduleilla ihmiset asemalle ja takaisin. Mitään modernia ei venäjällä ole. Samaa ikivanhaa tekniikkaa käytetään nyt myös uusimmissa USA:n raketeissa, koska se vanha tekniikka toimii, ihan lentokeriosiinillä päästään avaruuteen.

    ”En ole kaikkien alojen erikoisasiantuntija, mutta kai se jonkinmoista tekniikkaa on jolla noinkin ylös pääsee.”

    KAIKKI venäjällä oleva tekniikka on kehitetty ennen vuotta 1990.
    (voi olla poikkeus joka vahvistaa säännön, mutta ei nyt tule mieleen)

    • NASA: We’re No Longer Able To Visit The Moon
     NASA has admitted that they no longer have the technology to send humans to the moon, claiming that it was “destroyed years ago.”

     According to NASA astronaut Don Pettit, the American space agency don’t have the resources to rebuild the painfully time-consuming technology it would require to send astronauts back up to the moon.

     Koko artikkeli http://yournewswire.com/nasa-moon-travel-technology/

     Mihin se tarvittava tekniikka mahtoi kadota? Vai eikö enää osata rakentaa 1960-luvun tekniikkaa?

     • Niin tai sitten tuo on vain tapa todeta ”hieman kierrellen” että emme ikinä käyneetkään siellä.

      Nasa myönsi oliko nyt vuonna 2004, että kuussa säteilee niin voimakkaasti että sen aikaisilla(2004) vehkeillä siellä ei voitaisi oleskella turvallisesti pidempiä aikoja.

      Kuitenkin 60-luvulla seikkailivat muka 10 tuntia kerrallaan ja välillä pelattiin golfia eikä kenellekään tullut mitään seuraamuksia tuosta saatanan voimakkaasta neutroni-säteilystä sen aikaisten foliopukujen suojatessa astronautteja.

      Muuten, Vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa 6 % amerikkalaisista uskoi kuulentojen olleen lavastettuja.

      Oletko Riikka nähnyt tämän?

      https://www.youtube.com/watch?v=9U5RSS5sBSI

     • No tuli lähetettyä sitten väärä video, tämä minkä lähetin oli se feikki doku. Muistin väärin millä nimellä se piti olla!
      No vaikka tuo Dark side of the moon onkin fiktiivinen doku, on siinä paljon yhtymäkohtia todellisuuteen!

      Kuulentoihin liittyy paljon hämäriä yksityiskohtia jotka pistävät epäilemään virallista teoriaa kuulennoista.

      Tässä video joka piti alun perin pistää mukaan kommenttiini(helvetti vihdoinkin löysin sen)

      https://www.youtube.com/watch?v=W79mIGx9Ib4

   • Tavis, Huomaathan myös että valmistus on täysin eri asia kuin tuotteiden ja teknologian kehitys. Valtaisa osa esimerkiksi USA:ssa suunnitelluista komponenteista valmistetaan kiinassa, koska USA:n köyhiäkään ei saada alistettua niin ”edullisiin” olohin kuin kiinan työläiset.

    (ja samaan vielä lisään että USA:n suunnittelu ja tuotekehityskyky on mielestäni pahasti rappiolla)

  • ”Kiinan ikävä piirre on hyötyminen köyhistä ja sumeilematon luonnonvarojen käyttö.”

   Kiina ei ole ainoa maa, jota voi kuvailla noin. Pitäisin tuota enemmänkin globalisaation, uusliberalismin, velkaan perustuvan rahajärjestelmän ja vallan epätasaisen jakautumisen syynä.

   Jonkinlaisena verrokkina voitaisiin ajatella vaikkapa Rooman imperiumin toimintaa, joka tyhjensi reuna-alueensa ja valloittamansa maat käytännössä kaikesta mikä irti lähti (ja tämä tietysti kasvatti sotilasmenoja).

   Rooma taas joutui tekemään näin, koska Italian maa-alueet olivat suurmaanomistajien hallussa, ja kun köyhien määrä (tai oikeamminkin nuorison määrä) alkoi kasvaa tuottaen sisäpoliittisia levottomuuksia, nuorisolle oli pakko jårjestää tekemistä muilla mailla vierahilla so. testosteroniylijäämä lähetettiin kuolemaan ”isänmaan ja aatteen puolesta”.

   Ei globalisaatio ja uusliberalismi mitään uusia keksintöjä ole. Sitä tapahtui jo ennen kuin raamatun kertomukset kirjattiin ylös.

  • ”Kiinan ikävä piirre on hyötyminen köyhistä ja sumeilematon luonnonvarojen käyttö.”

   Aivan hillitöntä roskaa herra Kannalalta, tältä angloamerikkalaisen imperialismin ja kolonialismin vankkumattomalta tukijalta.
   Herra Kannalan kannattaisi opiskella hieman imperialismin ja kolonialismin historiaa, vaikkapa ensi alkuun lukaisemalla Sven Lindqvistin kirjan ”Tappakaa ne saatanat”, historiasta löytyy kaikupohja nykypäivän tilanteeseen. 😉

 7. Kimmo Kannala jäsentää Venäjää Sauli Niinistön Poikkitelointieltä:

  Suomen tavaravienti Venäjälle laski viime vuonna 32 % 3,2 miljardiin euroon.

  Vienti laski kolmatta vuotta peräjälkeen. Vuotuinen Venäjän-vienti on ollut alle 4 miljardia euroa viimeksi vuonna 2003.

  Tuonti Venäjältä hiipui viime vuonna 31 % ja oli arvoltaan noin 6 miljardia euroa.

  Venäjän osuus Suomen kokonaisviennistä laski viime vuonna 5,9 %:iin. Venäjä putosi samalla ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 Suomen kolmen suurimman vientimaan joukosta viidenneksi.

  • Kaikki taloudellinen yhteydenpito venäjälle tulisi keskeyttää YK:n päätöksellä, kunnes Venäjä vetää joukkonsa Euroopasta. (Krim ja Donbas)

   • Mitenkäs USA-koaliition joukot. Nekö saavat vapaasti valloittaa maailmaa miten haluavat?
    Ja Krim sekä Donbas haluavat olla Venäjän osia, ei niitä ole väkisin otettu. Huonot tiedot sinulla tai sitten olet usanisti, joka valmis miehittämään koko maailman eikä välitä mitään tosiasioista.

 8. Kimmo, mahtaako sinulla olla siinä käsillä juuri nyt joku ameriikassa valmistettu huipputuote? Kerro. Ja muistaakseni avaruusaseman meno-paluuliikennettä hoitaa Venäjä, ainakin henkilöliikenteen osalta. Miten kävisi astronauteille siellä ylhäällä jos liikenne pantaisiin seis?

  En ole kaikkien alojen erikoisasiantuntija, mutta kai se jonkinmoista tekniikkaa on jolla noinkin ylös pääsee.

 9. Kun mentiin tekniikan puolelle, niin rupesin muistelemaan, että X-space on tainnut heittää avaruusasemalle muutaman kahvipaketin ja jotain purtavaa sen jälkeen kun lakkasivat räjähtelemästä startissa. Ihmisiä ei niiden kyytiin vielä uskalleta laittaa. Sukkulathan tulivat jo käyttöikänsä päähän ja olivat kuulemma turhan dyyriitäkin. Menihän niitäkin rikki muutama. Sisunautti käväisi Suomessa äskettäin, mutta ei kertonut millä kyydillä kävi avaruusasemalla. Enkä nyt muista itsekään. Sitten on tämä Virgin joka heittää muutaman turistin ”avaruuteen” joksikin minuutiksi. Yksi niistäkin tuli turhan kovaa alas ja meni rikki.

  Hypetys on ollut kumminkin aika kovaa. Kohta pannaan porukkaa kyytiin ja heitetään Marsiin. Pitäähän tavoitteita olla ja tuoda ne kansojen tietoisuuteen. Eihän tuo ole paha, mutta jo pikkupoikana oli tapana sanoittaa lauluja uudelleen, niin kuin tämä lentäjän valssi. Ilmojen halki käy lentäjän tie, vaikka perse maata viistää.

  Muuan asekeräilijä kaupitteli tässä taannoin neuvostoliiton aikaista hävittäjälentokonetta. Mainitsi että siinä on muun muassa huipputarkka digitaalikamera. Konehan oli valmistettu joskus 60-luvulla, kamera ehkä myöhemmin. Mutta asenteistahan ei kannata luopua vaikka kuulisi ja näkisi mitä vaan.

 10. Juupa juu, eiväthän alkuasukkaat (siis venäläiset, kiinalaiset, tai korealaiset) kykenee mitään keksimään tai innovoimaan, tällainen johtopäätös lienee vedettävä herra Kannalan näkemyksistä. Kaikki maallinen ja taivaallinen hyvä tulee ”yli-ihmisiltä” angloamerikkalaisilta imperialisteilta. 😀

  Miksi jatkuvasti mainitsen angloamerikkalaiset imperialistit?
  Siksi, että he ovat sitä, aivan paljaimmillaan, juuri nyt Trumpin hallinto harjoittaa aivan prikulleen samaa tykkivenediplomatiaa, mitä kolonialistit ja imperialistit; britit, ranskalaiset ja jenkit harjoittivat 1800-luvulla. Silloin nämä imperialistit ampuivat laivoistaan alkuasukkaiden savimajat ja kaupungit tuusan nuuskaksi, eikä alkuasukkailla ollut mitään mahdollisuuksia puolustautua suusta ladattavien tussariensa kanssa.
  Tältä osin tilanne on tänä päivänä aivan toinen, nyt alkuasukkailla (venäläisillä, kiinalaisilla ja korealaisilla) on ydinaseet ja nykypäivän imperialistien pommitusten sijasta on turvauduttava propagandan tekoon ja paskan jauhantaan.

  PS. Viimeisen imperialistien vittuilu tuli googlelta Pohjois-Koreaa kohtaan, WannaCry- haittaohjelma on kuulemmas pohjoiskorealaisten luomus. Näin väittää googlen turvallisuustutkija Neel Mehta. Google on tiukemmin sitoutunut USA:n imperialistiseen politiikkaan kuin Microsoft, joka aivan oikein kritisoi NSA:ta Microsoftin NSA:lle järjestämän takaportin vuotamisesta nettiin. Noin siinä voi käydä, kun tekee tahallaan viranomaisten pyynnöstä takaportteja järjestelmiinsä. 🙂

  Nyt on imperialistit kauhuissaan, kun Pohjois-Korean ballistinen ohjus nousi yli 2000 km korkeuteen:

  https://www.youtube.com/watch?v=4FUBrAPWoEw

  • ”venäläiset, kiinalaiset, tai korealaiset) kykenee mitään keksimään tai innovoimaan, tällainen johtopäätös lienee vedettävä herra Kannalan näkemyksistä.”

   Kykyä saattaisi olla, tai sitä ainakin voisi kehittää, mutta tahtoa ei ole.
   Huom. kannattaa huomioida että myös eteläkorealaiset ovat korealaisia, he ovat ~100v teknisesti edellä p.koreaa. Arvomaailmaakin kait joku voisi tulkita ”länsimaiseksi” … ainakin jos suhteuttaa siihen pohjoiseen.

   ” Kaikki maallinen ja taivaallinen hyvä tulee ”yli-ihmisiltä” angloamerikkalaisilta imperialisteilta. ”
   LOL!
   Aremiikkalaiset on huonoimmasta päästä oleva sivistyksen ym. esimerkki ”läntisten” maiden joukosta.
   Saat ihailla heitä ihan yksinäs.

 11. Olipa kerran USA Imperium… nyt yritetään epätoivoisesti tavoitella mennyttä mutta kaikella on aikansa eikä mennyttä enää voi saada takaisin

  Making America great… again?
  “Make America Great Again” is a catch phrase that implies a restoration process of a bygone station of greatness. So before one explores the chances of success of such an ambition, one ought to go back to the basics of how and when America was great in the first place.
  …After all, if we allow ourselves to base greatness on wealth, we will have to accept that the Rothschilds, the Soroses and the Rockefellers are the greatest people on earth, but are they?
  The real greatness of people and nations ought to be gauged by their contribution to humanity, easing its pain, spreading knowledge, spearheading liberation and enlightenment, and not by their wealth.
  http://thesaker.is
  http://thesaker.is/making-america-great-again/
  The Empire should be placed on suicide watch — Imperium itsemurhan tiellä

  I would even argue that the Empire is pursuing a full-spectrum policy of self-destruction on several distinct levels, with each level contributing the overall sum total suicide. And when I refer to self-destructive behavior I don’t mean long-term issues such as the non-sustainability of the capitalist economic model or the social consequences of a society which not only is unable to differentiate right from wrong, but which now decrees that deviant behavior is healthy and normal. These are what I call “long term walls” into which we will, inevitably, crash, but which are comparatively further away than some “immediate walls”. Let me list a few of these:…
  Alexander Solzhenitsyn used to say that all states can be placed on a continuum which ranges from states whose authority is based on their power to states whose power is based on their authority. I think that we can agree that the authority of the USA is pretty close to zero. As for their power, it is still very substantial, but not sufficient to maintain the Empire. It is, however, more than adequate to protect the interests of the United States as a country provided the United States accept that they simply don’t have the means to remain a world hegemon.
  http://thesaker.is/the-empire-should-be-placed-on-suicide-watch/

 12. Etelä-Korean valmistamat aseet ovat suurimmaksi osaksi USA:n avustuksella, rahoituksella, lisensseillä, suunnittelulla, konsultoinnilla valmistettua aseteollisuutta.

  Kiinan ja Pohjois-Korea valmistavat aseensa itse.

  • ”Etelä-Korean valmistamat aseet ovat suurimmaksi osaksi USA:n avustuksella, rahoituksella, lisensseillä, suunnittelulla, konsultoinnilla valmistettua aseteollisuutta.”

   Mutta sanot siis että valmistavat aseensa itse. No osan varmastikin valmistavat. Osan jopa suunnittelevat. EKorealaiset on myös onnistuneet muutakin kehittämään kuin aseita.

   ”Kiinan ja Pohjois-Korea valmistavat aseensa itse.”
   Kiina käyttää intensiivisesti vakoilua ja kopiointia. Kuten Venäjällä ja Pkoreassa, myös Kiinan (vähäistä) omaa teknistä kehitystä vetää aseteollisuus (toisin kuin esim. suomessa).
   Satuitko katsomaan PKorean aseparaatia tänä keväänä? Eikö olekin jännä sattuma että esim liikkuvista mannertenvälisten ohjusten laveteista osa on miltei täysin identtisiä Venäläisten kanssa.

   Kiinan on kopiointitapa on mykistävää. Toisinaan ainoa maa joka haastaa esim. Telecom tuotteissa Nokiaa on kiinan Huawei. Yllättäen heidän laitteensa on liittimiä myöden identtisiä Nokialaisen kanssa. Ja myynti+mainosmateriaalista on muutettu vain joitain sanoja, logoja ja grafiikan värejä. Joku punaisien lasien läpi asiaa katsova voi toki todeta että se on vain hyvää kierrätystä, miksi suunnitella pyörää uudestaan, patenteista viis. Suomalaisten lasien läpi katsoessa homma on törkeää varastamista ja tekee työpaikkojen pitämisestä suomessa entisestäänkin vaikeampaa kun tuotekehitykselle ei meinaa keritä saada katetta ennen kuin halvat kopiot tulee markkinoille. (Lohtua tuo se että kiinalainen vakoilutukiasema ei kaikille maille kelpaa, jos kilpailussa on tuote puolueettomasta maasta, sillä on pieni etu, onneksi.)

    • Sauli Niinistö, Lindberg liittyivät NATO-ryhmään ostamaan Etelä-Korealta 80-luvun K9 Thunder-haupitseja.

     NATO-maiden ja Niinistön Suomen etelä-korealaiset K9 Thunderit on tarkoitettu NATOn ja Suomen raja- ja rintamasotaan Venäjää vastaan.

     K9 Thunderit ovat kuitenkin auttamattoman vanhentuneita ja hitaita verrattuna rajan takana oleviin Venäjän automaatti-haupitseihin.

     Norja, Suomi, Viro, Puola ostavat K9 Thundereita, jotta Etelä-Korea saisi tuloja ja rahoitusta F-35-kauppaan.

     • K9 thunder ei ole 80-luvun tekniikkaa!
      Ensimmäinen proto tuli vasta -96 testeihin ja sitä on sen jälkeenkin tuunattu eteenpäin.
      Kyseessä on yksi maailman tehokkaimmista kenttätykki-järjestelmistä jonka vahvuutena pidetään nimenomaan sen tulivoimaisuutta, nopeutta ja pitkää kantamaa(max 75km.)

     • Höpö höpö,

      tekniikka on 80-luvulta.

      Venäjällä on maailman tulivoimaisin ”haupitsi-järjestelmä” automaattisen latausjärjestelmänsä ansiosta.

      Siinä ajassa missä Suomi ampuu ”käsinladattavia” kranaatteja parikymmentä, Venäjä ampuu 60.

     • Ei pidä paikkaansa.

      2S19 Msta-S panssarihaupitsin tulinopeus on 8 laukausta minuutissa.

      2S35 Koalitsija panssarihaupitsin tulinopeus 8 laukausta minuutissa.

      K9 Thunder panssarihaupitsin tulinopeus 6 laukausta minuutissa.

     • Tuohon K9 on suunnitteilla täysautomsaattinen latausjärjestelmä robottitykkitornilla(en tiedä onko jo valmis,voi olla)

      K9:llä on mahdollista ampua MRSI mode (Multiple Rounds Simultaneous Impact) jolloin tuo tulinopeus kasvaa 12 laukaukseen per minuutti.

      Tekniikka ei todellakaan ole 80-luvulta!

      Kehittynein näistä nykyaikaisista tykkijärjestelmistä on todennäköisesti Ruotsin Archer-järjestelmä.

      http://www.suomensotilas.fi/wp-content/uploads/2015/10/Archer_A5_Datasheet_AW_PMS.pdf

     • Jeps. Itsekin kun aloin tutkimaan että mitä v*tun romua meille ostettiin, huomasin että K9 on maailmanlaajuisesti arvostettu noin top3:n.

 13. Kannala, kopiointi ei ole vielä 3 eikä 4 D:tä vaan kyllä ”vakoillut” aseet pitää itse valmistaa.

  Tällä hetkellä USA yrittää kovasti vakoilla ja kopioida Venäjän Su-35S- ja T-50-hävittäjää sekä T-14-tankkia, S-400- ja S-500-ohjusjärjestelmiä ja Tsirkon -yliääniohjusta, mutta ei silti osaa valmistaa niitä.

  • Niin, niin. Olet niitä miehiä joiden mielestä suunnittelu ja tuotekehitys on yliarvostettua ja turhaa.

   ”USA yrittää kovasti vakoilla ja kopioida Venäjän Su-35S- ja T-50-hävittäjää sekä T-14-tankkia”
   LOL !

   Vihje: kumpi oli ensin F22 vai T50?

   • Kopioinnissa tarvitsee mm. tuotekehitys- ja prosessiosaamista.

    F-22 oli ensin. Sen takia se onkin kehityksestä jäljessä ja sen takia USA yrittää yt vakoilla ja kopioida T-50:iä.

    • Sukhoi T-50 on sen verran epäonnistunut projekti että se ei oikein kelpaa edes itse venäläisille sarjatuotantoon. Varapuolutusministeri Borisovin mukaan Venäjän ilmavoimat saa sitä vain 12 kpl vuoteen 2020 mennessä. Operationaaliset testit aloitetaan silloin ja konetyypin tarpeellisuus arvioidaan uudestaan. Venäjä onkin nyt laittanut resurssinsa vanhempien 4.sukupolven hävittäjien modernisointiin ja niiden uusien versioiden rakentamiseen.

     https://medium.com/war-is-boring/russia-s-stealth-fighter-is-in-serious-trouble-24ac3ef85227

     • T-50:n piti olla sarjatuotannossa jo vuonna 2015. Konetyypin kehitystyön ongelmista johtuen sitä aloitusta on lykätty aina vuosi kerrallaan. Noloa. Saapa nähdä onko tuo Venäjän puolustusministeriön tilaama kokonainen 1 laivueellinen eli 12 kpl erä Sukhoita tuotannossa vielä ensi vuonnakaan.

     • Ei se mitään noloa ole. Jos huomasit niin USA, NATO, EU ja niiden kumppanit mm. Suomi asettivat Venäjän taloussaartoon. Se pikkusen häiritsi T-50:n valmistusta, mutta Venäjä on nyt hoitanut tuonkin ongelman.

      Noloa on se, että USAta ja NATOa ei asetettu taloussaartoon ha niiden piti saada F-35 valmiiksi jo 2005, mutta se ei ole valmis vieläkään 2017 eikä 2018, ei 2019, eikä edes 2022,

  • Yliääniohjusten kehityksessä Kiina ja Venäjä (+Intia) tosiaan näyttäisivät olevan edellä USA:ta. USA on demonstroinut 10Mach:n ohjusta jo kauan sitten mutta kehitys aikoinaan lopetettiin kiihkeimmän kylmän sodan loppuessa.

   Ainakin venäjän haaste on saada ohjuksensa osumaan. Syyriasta jakamiensa videoiden perusteella osumatarkkuus on huono jopa alisoonisilla nopeuksilla. Ei puhettakaan että osuisivat mihinkään ylisoonisilla nopeuksilla.

   • Höpö jöpö taas.

    USA on pystynyt kehittämään yliääniohjuksen, joka yltää hyvissä olisuhteissa juuri ja juuri 6 machiin, Venäjän ja Kiinan yliääniohjukset yltävät jopa 10 machiin.

    USAn yliääniohjus on vanhaa teknologiaa ja osumatarkkuus sen mukaista. Venäjän yliääniohjukset ovat 2015-luvun teknologiaa ja niissä on itseään korjaava ”tähtäin” joka korjaa osumakoordenaatteja ennen osumista maaliin.

    • USAn vanha 10Mach ohjus on tottakai vanhaa tekniikkaa koska se lensi jo 60 luvulla (muistaakseni), näkyi testilennossa valkohehkuisena kitkan takia ja oli vasta varhainen prototyyppi.

     ”niissä on itseään korjaava ”tähtäin” joka korjaa osumakoordenaatteja ennen osumista maaliin”

     LOL!
     Tekstisi on suoraan lukemastani Venäjän järjestelmän propagandamatskusta.
     Syyriasta venäjän julkaisemat videot näyttää osumatarkkuuden olevan noin 50 metriä niillä ohjuksilla jotka pääsevät lähelle kohdetta.
     Tottakai ohjukset päivittävät ”koordinaatteja” reaaliajassa. Saksan V1 ei päivittänyt, mutta sen jälkeen ne on alkaneet ”päivittyä”.
     Modernit ohjukset käyttävät satelliittipaikannuksen lisäksi maaston ”keilausta” pysyäkseen kartalla lennon aikana. Loppulähestymisessä käytettäneen tarvittaessa ”visuaalista” tarkennusta.

     (Venäjä käyttänee jatkossa kiinalta saamaansa länsi-kopio tekniikkaa kaikessa sotakalustossaan.)

     Intia on demonstroinut maaliin osuvia yliääniohjuksia, mutta niistä demoistakin voi olla niin ikään pitkä matka käytäntöön.

 14. Kimmo ja Tim.

  Mistä ihmeen ohjuksista oikein kinaatte?
  Helvetti, sekä Jenkeillä että Neukkulalla oli jo kylmänsodan aikaan ydinohjukset joiden max vauhti oli yli 22 machia tunnissa(n. 26-28 000km/h)

  Vai puhuitteko hävittäjistä laukaistavista pienistä ohjuksista?

  • Ei tässä mitään kinaa ole. Kannala vaan höpöttää jenkki-NATO-propagandaansa.

   Täytyisihän sinun Diabolik pystyä erottamaan ballistiset ja ilmakehässä lentävät ”mach-ohjukset”.

   USA ei pysty nykyisellä teknologiallaan kuin 6 machin ilmakehässä lentäviin ohjuksiin, joista ei ole Venäjän uhkaajiksi, sillä Venäjän S-400- ja S-500-torjuntaohjukset blokkaavat ja tuhoavat USAn liian hitaasti lentävät 6 machin ohjukset vaivatta.

   Venäjä ei ole edellä USAta ja NATOa vain ohjusteknologiassa vaan myös älyssä ja strategisessa ajattelussa. Sinä aikana kun USA ja NATO uhosivat mediassa ja kv-politiikassa ohuskilpijärjestelmällään ja tuhlasivat rahansa ja energiansa propagandaan ja vanhanaikaiseen ballistiseen teknologiaan, Venäjä kehitti kaikessa hiljaisuudessa ilmakehässä 10 machin nopeudella lentäviä yliääniohjuksiaan.

   Tyhmempikin ymmärtää ”kumpi voittaa” kun USA ja NATO laukaisevat ballistisia minuuttikaupalla avaruudessa lentäviä ohjuksiaan maanpäällisiin kohteisiin kun taas Venäjä ja Kiina ampuvat ilmakehässä lentävät yliääniohjuksensa maanpäällä muutamassa sekunnissa kohteisiinsa.

  • Supersoonisilla tosiian tarkoitetaan ilmakehässä lentäviä. Ja idea niissä on se että kohde voitaisiin tuhota nopeammin kuin vastustaja kerkiää reagoida. (ballistisia on teoriassa liian helppo torjua)

   Mutta koska Venäjä ja Syyria eivät ilmeisestikään onnistuneet tuhoamaan ainoatakaan hyökännyttä Tomahawkia, voidaan kysyä että mitä järkeä supersoonisissa on, kun Tomahawk teknologia riittää. Ylisooniset ei voi lentää niin matalalla kuin maaston muotoja seuraava Tomahawk.

 15. Siis, nyt en pysy perässä mitä ohjuksia tarkoitat, risteilyohjuksia vaiko ballistisia ohjuksia?

  Sekä Jenkkien että Venäläisten käytössä olevista risteilyohjuksista(joko ilmassa/ilmakehänkorkeudella lentävä) mikään malli ei lennä edes 3 machin nopeudella!

  Ainoat ohjukset jotka kykenevät vähintään 10 machin nopeuksiin ovat ballistiset ydinohjukset tai niiden torjuntaohjukset.
  Myös eräät ilmatorjuntaohjus tyypit kykenevät lentämään reilusti yli 10 machin nopeudella. Nämä erittäin nopeat ilmatorjuntaohjukset ovat kaikki Venäläisiä.

 16. DF-ZF ei ole ohjus vaan huippumoderni lentokone prototyyppi.

  Tuo 3M22 Tsirkon on vasta risteily/merimaaliohjuksen proto jota testaillaan nyt ja sen testejä tullaan jatkamaan 2018-20 asti!
  Sen huippunopeus virallisten armeijan testien mukaan 4-6 machia.
  Käytännössä sitä mainostetaan merimaaliohjuksena jolla voidaan tehokkaasti/lähes estämättä tuhota esim. Jenkkien lentotukialuksia ym.

  Briteillä/Ranskalaisilla on yhteisesti suunnitteilla vastaava nopea supersonic multi-role cruise missile.
  Tämä on nimeltään CVS401 Perseus. Nopeudeksi nyt ilmoitetaan n. 5 machia mutta valmistuessaan todennäköisesti enemmän.

  • Kuten sanottu kun et pysy perässä, tutustu asioihin: Tsirkon 8 machia ja tuotannossa, Kiinan DF-ZF/Wu-14/CM-302 10 machia ja tuotannossa.

 17. Kumpikaan noista järjestelmistä ei ole vielä valmis tuotantoa varten.

  Kaikki kolme suurvaltaa(Usa, Kiina ja Venäjä) vasta suunnittelevat noita hypersonic glide vehiclejä, mutta valmiina niitä ei ole vielä kenelläkään.

  DF-ZF on lentänyt aikaisemmissa testeissä n. 5-6 machin nopeudella Jenkkitiedustelu tietojen maan. Mitään takeita sen 10 machin nopeudesta ei ole!

  Tsirkon järjestelmä on myös kehityksen alla ja testejä Venäläisten itsensä mukaan jatketaan ainakin 2020 asti.
  Täysin valmiiksi he arvioivat sen tulevan vasta 2025.

  Tsirkonin virallisten testien mukaan nopeus on ollut 5-6 machia. Tuo väite 8 machista perustuu ainoastaan nimettömään lähteeseen puolustusteollisuuden sisällä. Armeija ei ole virallisesti vahvistanut väitettä 8:sta machista.

  Loppujen lopuksi on mahdotonta sanoa kuka näistä kolmesta suurvallasta on pisimmällä nopeasti kiitävien ohjusten ja eri tyyppisten lentolaitteiden alalla.
  Lisäksi täytyy muistaa, että nämä edellä mainitut EIVÄT suinkaan ole ainoita ”super aseita” joita on suunnitteilla.

  • Yliääniohjuksen haasteet:
   -epätarkkuuden vaikutus moninkertaistuu 50m virheestä tulee 500m…5km
   -hyötykuorma ei pysty olemaan kovin suuri
   -edellisistä johtuen ase soveltuisi lähinnä pienehköjen ydinkärkien toimittamiseen
   -ydinkärjet ovat tehokkaita pehmeitä kohteita vastaan, panssaroidut ja bunkkeroidut kohteet edellyttävät osumista kohteeseen
   -kun kohteeseen osutaan, perinteinen räjähde riittää ja niitä voidaan toimittaa peräkanaa samaan ”reikään” useita.
   -ydinkärkiä ei voine käyttää eskaloimatta kolmatta maailmansotaa (itsemurha-ase)
   -jotta ohjus kykenee hakeutumaan suurella nopeudella kohteeseen se vaatii paljon raskasta prosessointikykyä ohjuksessa
   -taistelukentän ja ilmapuolustuksen aiheuttaman häirinnän eliminoiminen niin ikään vaatii prosessointikykyä
   -ylisooninen ohjus on valtavan paljon kalliimpi kuin ”perinteinen” risteilyohjus, mutta voisi lyhyellä ja keskipitkällä matkalla korvata ballistisen ohjuksen ydinkärkien toimittajana ja siten tehokkaana siviilien tappajana.
   -näyttäisi myös siltä että ohjusten torjuntakyky on edellä ylisoonisten kehitystä, vaikka ylisooninen olisi stealth pinnoitettu, se on kitkan kuumentamana kohtalaisen näkyvä kohde

   Tuossa muuten se ikivanha USA:n kokeiluohjus, se lensikin about vuonna 1974:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Sprint_(missile) (pintalämpö jäähdyttämättömänä olisi jopa 3400c’)

   Ymmärtääkseni esim. Concorde koneen pinta lämpeni yli 100astetta ympäröivää ilmaa kuumemmaksi 2Mach:n nopeudessa ja Black Bird oli musta siksi että se säteilisi kuumuutta pois rungosta tehokkaammin. Matalalla lennettäessä kitkan kuumentava vaikutus on huomattavasti rajumpaa.

   Lienee kiistaton fakta että tutkassa näkymätön maaston muotojen perusteella lähelle kohdetta hakeutuva ja visuaalisesti täsmälleen kohteeseen osuva on se mitä kannattanee kehittää jatkossakin. Samaista voi käyttää niin pienemmissä kahakoissa kuin myös ydinkärkien toimittamisessa.

   Tekniikka kehittyy ja ihmisten tappamiskoneiden kehittämisen vietti on vahva.

   Huomattavan suuri rahareikä maailmassa on tappajasatelliittien kehitystyö. Niitä on jo nyt runsaasti avaruudessa. Lisäksi osassa ”rauhanomaisia” satelliitteja voi olla sisäänrakennettuna sotatilan toimintamoodi jonka avulla niillä pystyy tuhoamaan sotilas-satelliitteja yms. Kun ”tähtien sota” on viritetty huippuunsa, jälleen kysytään niistä riippumattomasti toimivaa ohjuskykyä (kuten alisooniset risteilyohjukset).

  • Lähdekritiikki:

   Kyllä kiinalaiset tietävät kuinka nopeasti kiinalaiset ohjukset lentävät ja kyllä venäläiset tietävät kuinka nopeasti venäläiset ohjukset lentävät.

   Sinä, USA ja NATO ette sitä tiedä, ja jos tietäisittekin niin vääristelisitte ja vähättelisitte niin kuin juuri sinä teetkin.

 18. Venäläiset lähteet:

  Zirkon 8 machia, kehitteillä 12 machia.
  BrahMos 8 machia, kehitteillä T-50 stealth-hävittäjään BrahMos 4 machia
  Yu-71 10 machia, 12 ydinkärkeä
  Yu-74 7 machia, 24 ydinkärkeä

  Kiinalaiset lähteet:

  WU-14/DF-ZF 7-10 machia riippuen kuljetettavien kärkien määrästä
  J-16 7 machia

  Amerikkalaiset lähteet:
  USA jäljessä Venäjää ja Kiinaa yliääniohjuksissa
  USAn yliääniohjukset saavuttavat max. 5 machia (Boeing) ja niiden kantokyky/lentomatka ovat merkittävästi pienemmät kuin Venäjällä ja Kiinalla.

 19. Usko nyt hyvä Tim, kun sanon että yhdelläkään suurvallalla ei ole vielä valmiina yhtäkään hypersonic glideria!
  Näitä aseita vasta kehitellään ja kehitystyö/testaaminen jatkuu ainakin 2020-luvulle saakka.

  Tällä hetkellä Venäjä etsii kuumeisesti uusia kestävämpiä materiaaleja jotka kestäisivät paremmin.
  Luepa tämä artikkeli:

  http://www.chinatopix.com/articles/110580/20170120/russia-s-hypersonic-missile-development-program-trouble.htm

  Mainitsemasi Brahmos merimaaliohjuksen nopeus ei ole 8 machia vaan 2-3 machia.
  Tarkoitit ilmeisesti Brahmos 2 ohjusta jota vasta kehitellään ja valmiiksi käyttöä varten sen arvellaan tulevan n. 8 vuoden sisään. Sen nopeudeksi väitetään 7-8 machia.

  Myös tuon Zirkonin 8 machin väitetystä nopeudesta ei ole todisteita, Jenkkien tekniset sotilastiedustelu laitteet ovat havainneet vain 5-6 machin nopeuden , ei enempää.

  • Kyllä on mm. Kiinalla.

   Brahmos II nopeus on 7-8 machia.

   Zirkonin nopeus on 8 machia.

   Usko nyt että kiinalaiset tietävät ohjustensa nopeudet ja venäläiset venäläisten ohjusten nopeudet. Sinä ja USAn tiedustelu ette tiedä ja jos tietäisitte tai vaikkapa ette niin vääristelisitte/vähättelisitte totuutta kuten juuri nyt teette.

   • EI ole!

    Yhdelläkään suurvallalla ei le valmista Hypers. glideria

    Niinhän minä sanoinkin että Brahmos 2:sen nopeus olisi 7-8mach, ongelma vaan siinä että se ei ole vielä käytössä ja valmistuu vasta vuosien päästä!

    Zirkon ei ole yhdessäkään testissä lentänyt 8 machin nopeudella.

    ”Sinä ja USAn tiedustelu ette tiedä ja jos tietäisitte tai vaikkapa ette niin vääristelisitte/vähättelisitte totuutta kuten juuri nyt teette”

    Minä en ole yhtä kuin Usan tiedustelu!

    Usan sotilastiedustelu tietää tasan tarkkaan kuinka nopeasti testeissä Venäläinen/Kiinalainen ohjus ym. vastaava lentää!

    Suurvallat Usa, Venäjä ja Kiina seuraavat kaikki toistensa asejärjestelmien testejä ja he tietävät kaikki kolme missä vastapuoli menee asekehittelyssä.
    Tämän on myöntänyt Putinkin, sinäkö luulet tietäväsi paremmin?

    • Venäjän Yu-71 on jo lentänyt ja Kiinan Wu-14 on jo lentänyt.

     Se tarkoittaa Diabolik, että Venäjällä ja Kiinalla on jo yliääniohjuksia/glidereitä.

     Nyt Venäjä ja Kiina kehittää jo II polven glidereitä, Venäjä Yu-74ta ja Kiina DF-Zfää.

     Mutta nythän sinä ja USAn tiedustelu ei tiedä kun roiskit ihan höblää.

     • Joopa joo!

      Tietenkin ovat lentäneet koska testejä tehdään!

      Se ei tarkoita valmista lasitetta.

     • Tarkoittaa se. Testi ei lennä vaan laite lentää.

      Yu-71:iä on jo valmiudessa.

     • Joo, mutta testata tarvii lukuisia kertoja, eikä keskeneräinen ole valmis vaikka sillä olisi lennetty tuhat kertaa!

      Juuri nyt Venäjä etsii kuumeisesti uusia kestävämpiä materiaaleja glideriinsa, joten valmis se ei missään tapauksessa ole.

 20. Vielä lisää aiheesta.

  Mielestäni hypetys mikä pyörii näiden hypersonisten liitäjien ympärillä on täysin aiheetonta!
  Ensinnäkin näiden kustannukset tulevat todennäköisesti nousemaan niin suuriksi että niitä ei kannata valmistaa kovinkaan merkittävää määrää.

  Toiseksi jo nykyiset käytössä olevat suuret ballistiset ydinohjukset ovat helvetin vaikeasti torjuttavissa yhdelläkään käytössä olevalla ABM-järjestelmällä. Jenkkien omien testien mukaan heidän moderneinkaan järjestelmä ei kykene torjumaan (rajoitettua) ICBM-iskua kuin noin 50%:sti.

  Tämä tarkoittaa sitä että täysimittaisen ydinsodan alettua suuri osa ohjuksista iskee maaliinsa tuhoten lähes täysin minkä tahansa maan.

  Oma veikkaukseni on, että siihen mennessä kun suurvalloilla on omat täysin valmiit gliderinsä, niin siihen mennessä(2020-25) niiden varalle on jo kehitelty toimiva torjunta keino esim. lasertykki tai muu vastaava moderni ase. En ihmettelisi vaikka näistä ohjelmista luovuttaisiin tulevaisuudessa kokonaan niiden tultua todetuksi liian kalliiksi ja hankaliksi käytännössä toteuttaa.

  • Glidereitä ei tietenkään tarvitse valmistaa suuria määriä. Venäjän Yu-71 ja Yu-74 kuljettavat tarvittaessa 12-24 ydinkärkeä.

   USAn ballistiset ohjukset eivät läpäise Venäjän S-400-S-500 puolustusta, mutta Venäjän ja Kiinan yliääniohjukset läpäisevät USAn ja NATOn ohjuskilpi THAAD-järjestelmän.

   • Pian käyttöön tulevat omasuojalaserit ja raidetykit tekevät selvää noista roistovaltioiden yliääniohjuksista.

    • Venäjän S-400 ja S-500 tekevät nyt jo selvää roistovaltio USAn yliääniohjuksesta, joka on 5-6 machillaan hidas verrattuna Venäjän ja Kiinan 8-10 machin yliääniohjuksiin.

     USAlla ja NATO-mailla e ole minkäänlaisia keinoja, aseita tuhoamaan Venäjän ja Kiinan ylinopeita yliääniohjuksia.

     USAn kehittelemä laser on jo nyt fiasko.

 21. Nyt näyttää selvästi siltä, että Iran on jo haastanut USAn ja NATOn sekä niiden tukemien terroristien aseman Lähi-Idässä kun Trump kokoaa Iranin vastaista sotakoalitiota Lähi-Idästä, Aasiasta, Euroopasta.

  • Trump voi toimia myös ilman Iranin haastetta … puhtaasti maailmanherruutta tavoittelevan NWO-projektin pohjalta johon kuuluu Iranin alistaminen:
   ”Make no mistake, Washington will never let go – not by itself, never. Their target is world hegemony – the goal of their self-indulging PNAC – Plan for a New American Century. And to attain this goal, the fall of Syria had been planned long in advance, in the early 1990’s. “Regime Change” is relentlessly being pursued – see Wesley Clark at the Commonwealth Club of California, October 3, 2007 – ‘ 7 countries have to fall in five years’
   http://www.globalresearch.ca/war-propaganda-syrias-destruction-by-the-lies-of-the-western-media-washington-will-never-let-go-their-target-is-world-hegemony/5549508

   Myös Syyrian sota jatkuu ja mm. Lawrov ihmettelee eikä ymmärrä USAn laitonta ja Syyrian suvereniteetin vastaista äskettäistä iskua siellä todeten, että Washington toimii taas yhteistyössä terroristien kanssa:
   Lawrow nach US-Angriff auf Syrien: Washington arbeitet schon wieder mit Terroristen zusammen
   Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat am Freitag auf Zypern den US-Angriff auf die Syrisch Arabische Armee nahe Al-Tanf kommentiert. „Aus welchen Gründen auch immer das US-Kommando einen solchen Angriff durchgeführt hat, er war illegitim, rechtswidrig und ein weiterer Verstoß gegen die Souveränität der Arabischen Republik Syrien“, so Lawrow. Er hielt fest, dass ein weiterer Angriff der US-Koalition auf Syrien ersten Informationen zufolge das Leben Dutzender Zivilisten gefordert hat.
   https://deutsch.rt.com/kurzclips/50996-lawrow-nach-us-angriff-syrien/

 22. Trumpin Iran-uhossa on Lähi-Idän hegemonian lisäksi kysymys myös Syyrian sodasta, jonka USA ja NATO ovat hävinneet Assadille, Iranille ja Venäjälle.

  USA, Trump, NATO eivät uskalla alkaa sotaan Venäjää vastaan sillä turpaan on jo tullut ja tulisi lisää.

  USA ja NATO turvautuvat tuttuun raukkamaiseen strategiaansa eli yrittävät iskeä heikomman kimppuun, nyt Iranin kimppuun Iranissa ja Iranin tukeman Hizbollahin kimppuun Libanonissa.

 23. USA iski taas Silkkitiehen, nyt talouteen: Moody’s laski Kiinan luottoluokitusta.

  Syy ei tietenkään ole Kiinan talous vaan se, että Kiina ja Venäjä ovat sitoneet jo 22 pankki- ja finanssitalia Silkkitie-projektiin.

 24. http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rus/
  ”The top exports of Russia are Crude Petroleum ($90.1B), Refined Petroleum ($57.5B), Petroleum Gas ($25.4B), Coal Briquettes ($10.4B) and Raw Aluminium ($7.02B), using the 1992 revision of the HS (Harmonized System) classification.”
  Eli ilman luononvaroja ei Venäjällä mitään vientiä juuri olisi.

  ”The top export destinations of Russia are the Netherlands ($32.2B), China ($31.1B), Germany ($18.5B), Italy ($15.5B) and Belarus ($15.5B).”
  Kiina näyttää olevan huomattavasti pienempi kauppakumppani kuin esim EU.

  ”The top import origins are China ($34.5B), Germany ($22.4B), the United States ($10.2B), Belarus ($10.1B) and Italy ($7.71B).”
  Kiinan tavara kelpaa kyllä hyvin Venäläisille. vai onko se vain niin että länsimaiseen ei ole varaa?

  http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/
  ”The top exports of China are Computers ($188B), Broadcasting Equipment ($165B), Telephones ($112B), Integrated Circuits ($65.7B) and Office Machine Parts ($45.4B), using the 1992 revision of the HS (Harmonized System) classification.”
  ”The top export destinations of China are the United States ($457B), Hong Kong ($273B), Japan ($152B), Germany ($97.4B) and South Korea ($90.1B).”
  ”The top import origins are South Korea ($131B), the United States ($128B), Japan ($116B), Germany ($78.6B) and Other Asia ($73.4B).”

  Kiinan kauppa Venäjän kanssa on merkityksetön kun vertaa Kiinan muihin kauppakumppaneihin.

  +”China exported $2.37T” Ja siitä viennistä Venäjä osti ($34.5B).
  Eli Venäjän kauppa edustaa vain noin 1,4% kiinan viennnistä. ;-D

 25. Voin ottaa noi puheet Venäjän hävittäjien suorituskyvystä vähän vakavammin siinä vaiheessa kun se edes ENSIMMÄINEN venäläinen häiveteknologiaa hyödyntävä aito 5.sukupolven hävittäjä on selviytynyt prototyyppistä tuotantoon asti ja siitä vieläpä operationaaliseen käyttöön.

  Tällä hetkellä Yhdysvallat on edelleen AINOA maa jonka ilmavoimilla on käytössä 5.sukupolven häivehävittäjät (F-22 Raptor) sekä (F-35 Lightning 2) joka on myös ehdolla Suomen ilmavoimien Hornetien seuraajaksi :

  http://www.tekniikkatalous.fi/ttpaiva/suomeen-tarjottavan-f-35-n-hyokkayskyky-on-ilmiomainen-tapposuhde-on-20-1-6650032

  • Heh heh heh, Venäjän ilmavoimilla on ollut käytössään T-50-hävittäjiä aikaisemmin kuin USAn ilmavoimilla F-35:ia.

   F-35 ei ole operatiivisessa käytössä eikä F-22.

   USA ja NATO-maat ovat nyt rakentaneet F-35:ttä lähes 20 vuotta eikä valmista tule ennen vuosia 2022-2025 jos sittenkään.

   Venäjä on rakentanut T-50 vain 8 vuotta ja hävittäjä on sarjatuotannossa 2018.

   • USAn ensimmäinen varsinainen stealth pommikone F117 lensi jo 1981 ja operatiiviseen käyttöön se siirtyi 1983
    F117. palveluksesta se poistettiin 2008.

    F117:aa seurasi B-2. 1989 se teki teki ensilentonsa. B-2 lienee kallein USAn armeijan aktiivikäytön stealth pommittaja. Taistelukäyttöön kone tuli 1999 mutta kypsä se oli vasta 2003. Niitä lienee valmistettu noin 20kpl, mm. hinnastaan johtuen.

    F22 tuotantomalli lensi 1997. Kalleudestaan johtuen niitä rakennetiin vain 195kpl, vuoteen 2012 asti. 187 konetta on operatiivisessa toiminnassa tällä hetkellä.

    jne…

    • F-22:n tuotano lopetettiin, koska siihen uhrattu raha ei vastannut odotuksia, ts. F-22 ei ollut onnistunut projekti eikä hävittäjä.

     F-22:ia valmistettiin 187 kpl ja sitten Pentagon lopetti tuotannon.

     F-22 ei ole operatiivisessa taistelukäytössä. Se on vain propagandaväline kuten niin monet USA:n aseet.

 26. Kiinan ja Venäjän kauppa on enemmän kuin kauppa ja enemmän kuin raha. Se on strategista kumppanuutta.

 27. Kiina ja Venäjä tekeveät fiksun liikkeen, ne liittävät parhaillaan Silkkitie-hanketta EurAasian talousliittoon, jolloin USA ja NATO ja NATO-kumppanit (mm. Niinistön NATO- isäntämaa-Suomi) ovat entistä asettomampia vaikeuttamaan, häiritsemään, tuhoamaan Silkkitie-hanketta.

 28. USA pystyy kontrolloimaan Saudi-Arabian öljykauppoja, mutta ei pystynyt kontrolloimaan eikä estämään Qatarin öljykauppoja Kiinaan.

  Siksi CIA, Saudi-Arabia & kumppanit boikotoivat ja uhkaavat nyt Qataria.

 29. EU on jo Trumpin ja Tillersonin juoksupoika:

  EU asetti Kiinan teräsviennille ylimääräisiä tulleja, joilla Trump yrittää saada USAn terästeollisuuden jaloilleen ja häiritä Kiinan Silkkitie-projekteja.

 30. Mr.Trump on bisnesmies joka osaa tehdä omaisuudet jos hänelle vain annettaisiin siihen tilaisuudet, mutta valtaosa USAn kansasta vastustavat häntä henkeen ja vereen periaatteesta hävitessään varmantuntuisen unelmansa. Vasemmisto-demarit eivät myönnä häviötään, vaan ovat ”pitkävihaisia” ainakin neljä vuotta eteenpäin.Sitten jää vielä kysymys, johtaako Trump todellakin maatansa, vai ottaako hän ohjeet ”verhon-takaisilta ylimistöperheiltä” joiden perinteet juontavat alkunsa Abrahamista alkaen. Siitä aiheesta ei ole lupa keskustella. Ensiksi on hyvä oppia tietamään keitä ovat NWO aloittajat sekä jäsenet. Sitä asiaa ei helpolla paljasteta, siksi se haisee pahalle jo esittelyssä.

 31. USA ja NATO ei uskalla iskeä Pohjois-Koreaan. Trump on pyytänyt Etelä-Koreaa ja Kiinaa neuvottelemaan Pohjois-Korean kanssa.

  USA ja NATO häviäisivät ensin Pohjois-Korealle, sitten Kiinalle ja lopuksi Venäjälle.

 32. Kiinan ja Venäjän Silkkitie-hanke ja EURASIA on kauhistus USAlle.

  Oli selvää, että Suomessakin Venäjän vastaiset NATO-voimat alkavat pilkata, halveksia Silkkitie-hanketta.

  Ja niinhän sinä kävi ja mikäs muu taho kuin valtioneuvoston, kokoomuksen, natottajien YLE.

  Ensin YLE teki jutun, että Silkkitie uhkaa poroja ja nyt seuraavana päivänä jo että Kiinan ratahanke on pähkähullu.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here