Suomen suhtautuminen kannabikseen muuttui, kun sen käyttämisestä tehtiin huumausainerikos. Tätä ennen kasvia oli käytetty kansanlääkinnässä ja apteekkitavarana iät ja ajat. Presidentti Urho Kekkonen oli kriittinen käytön kriminalisointia kohtaan ja rinnasti kannabiksen käytön alkoholiin:

”Jos nuorukainen myy 10 grammaa marijuanaa, joka ei tee kissankipeää sen polttajalle, hän saa sakkoa tai vankeutta. Se on tietenkin oikein, sillä marijuana on vaarallinen nautintoaine. Mutta ministeriö, jonka tulee vastata maan raittiusoloista, sallii naurettavaan hintaan myydä sellaista alkoholia, joka kuin rotanmyrkky tappaa sen vakituisen nauttijan. Mikä oikeusvaltio tämä on?”

Presidentti Martti Ahtisaari puolestaan totesi kirjassaan Miten tästä eteenpäin kannabiksen laillistamisesta, että ”se on ihan tolkun ajatus”. Olen presidenttien kanssa samaa mieltä.

Kannabiksen kieltolaki on ollut suuri terveyspoliittinen ja tieteellinen erehdys, suuri yhteiskunnallinen kustannus, suuri ihmisoikeusloukkaus ja suuri lahja laittomalle huumekaupalle.

Tässä vastakirjelmässäni saamani huumausainerikossyytteen johdosta osoitan kuitenkin, että oikeusistuimilla on suuri liikkumavara suhtautumisessa hampun kasvatukseen omaan käyttöön.

Väitän, että oikeusistuimissa valittu kova linja juuri kotikasvattajia kohtaan on vienyt huumausainelain tulkintaa päinvastaiseen suuntaan kuin lainsäätäjä oli tarkoittanut. Valittu linjaus on myös voimakkaasti estämässä ja rajoittamassa Suomen mahdollisuuksia lähteä mukaan lääkinnällisen kannabiksen ympärille syntyvään räjähdysmäisen nopeasti kasvavaan liiketoimintaan.

Pyydän saada lähestyä kirjelmässäni ja oikeudessa asiaa paitsi lainsäädännön kannalta myös yleisen hyvän ja yhteiskunnan ja kansalaisten edun ja oikeuksien kannalta. Tosiasia on, että oikeusistuimissa tehdään joka tapauksessa tulkintaa hyvin väljissä rajoissa. Niinpä oikeusistuimissa tehdään kannabispoliittista linjanvetoa ja silloin on oikeutettua ja viisasta keskustella asiasta myös yleisen edun näkökulmasta.

Kiitän mahdollisuudesta kirjoittaa Iisalmen Käräjäoikeudelle vastakirjelmä saamastani syytteestä.

Kiuruvedellä 17.5.2017

Hannu Hyvönen

¤

Sisällysluettelo


 

Saatteeksi

1. Syytteen kiistäminen

2. Syytetyn taustaa ja toimintaa liittyen hampun kasvinjalostukseen

3. Kannabis lääkekasvina

4. Kannabiksen kasvinjalostus ei ole kiellettyä

5. Kannabistutkimuksen ja bisneksen murros

6. Loppusanat – kuinka eteenpäin?
¤

Liite 1 Tutkimustietoja kannabiksen lääkinnällisistä vaikutuksista
Liite 2 Lista kannabiksen tärkeimmistä lääkinnällisistä yhdisteistä
Liite 3 Pyyntö syyttäjä Ari Sastamoiselle mahdollisuudesta antaa loppulausunto

(Katso myös artikkeli Hannu Hyvösen hamppukäräjistä Iisalmella 23.5.2017, toim.huom.)

¤

1. Syytteen kiistäminen


¤
Kiistän syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Hampun
kasvatukseni tarkoituksena ei ole ollut kasvatus huumausainekäyttöön, vaan pitkään jatkunut kasvinjalostustoiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa lajikkeita, joiden turvin pohjoisissa olosuhteissa voidaan kasvattaa lääkinnällistä kannabista ulko-olosuhteissa. Kyse on ollut siementuotannosta tulevan kasvisukupolven jalostusvalintaan. Katson, että sekä YK:n huumausainesopimus että Suomen rikoslaki sallivat tämän toiminnan.

Pidin erikoisena sitä, ettei minulle annettu mahdollisuutta kirjoittaa esitutkinnasta loppulausuntoa. Lisäksi minua kuulematta syyttäjä nosti ankaran rikossyytteen ja kovan rangaistusvaatimuksen. Esitin selkeät perustelut oikeudestani kirjoittaa loppulausunto.
Pyydän käräjäoikeutta tutustumaan tekemääni perusteelliseen kirjelmään. (Liite1)

Syyttäjä ei vastannut 4.4.2017 päivättyyn ja lähetettyyn kirjelmääni moneen viikkoon. Vasta toukokuun alussa sain käräjätuomarilta kuulla, että syyttäjä on vaihtunut. Onko minulla lupa tulkita, että syyttäjä itsekin ymmärsi ylittäneensä oikeuden ja kohtuuden rajat rangaistusvaatimuksellaan? Hampun kasvattaminen navetan seinustalla lasketaan suuremmaksi rikokseksi kuin esimerkiksi useiden järvien tuhoaminen, satojen miljoonien pörssihuijaukset, useimmat pahoinpitelyt ja jopa vammantuottamukset.

Käräjätuomarikaan ei antanut loppulausuntoon mahdollisuutta, mutta sain kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa syytteestäni vastakirjelmä käräjäoikeudelle.

Haluan myös esittää protestin kotietsinnässä hävitettyjen kasvien osalta. Poliisi tuhosi menossa olleen risteytyshankkeen, jossa oli tarkoitus tuottaa tutkimusviljelykäyttöön CBD-rikkaan lajikkeen risteytyssiementä. Kyseessä oli ensimmäinen yritys risteyttää omaa siemenkantaani yhteen markkinoilla olevista ei-päihdevaikutteisista CBD-lajikkeista. Työn keskeyttäminen estää kesän 2017 koeviljelysiemenen tuottamisen tältä osin.

Toivon, että käräjäoikeus toteaa teon lainvastaiseksi, kun kasvit kaadettiin ilman että kasvattajalta olisi kysytty mistä viljelyssä on kyse. Syyteolettaman mukaan ihminen on syytön, ennen kuin tuomio annetaan. Nyt ensimmäinen rangaistus langetettiin jo ennen syytetyn kuulemista.

¤

2. Syytetyn taustaa ja toimintaa liittyen hampun kasvinjalostukseen


¤
Olen 62-vuotias maaseudun kehittäjä, videodokumentaristi ja kansalaisaktivisti. Yliopistollinen loppututkinto minulla on matemaattisista aineista Oulun yliopistosta ja olen myös kouluttautunut kulttuurisihteerin pätevyyteen. Olen paluumuuttaja ja palasin kotiseudulleni vuonna 1989. Sen jälkeen olen toiminut monissa maaseudun kehittämishankkeissa.

Vuonna 1995 vedin Ylä-Savon Instituutin uusosuustoimintaprojektia ja myöhemmin TE-keskuksen rahoittamaa 5b-hanketta nimeltä Pohjois-Savon Omena. Sen jälkeen olen jatkanut uusien puutarhakasvien kotiuttamista ja lajikkeiden etsintää Pohjoinen Perintö -hyötykasviyhdistyksen puheenjohtajana.

Olen Kansalaisten Bioturvayhdistyksen perustajajäsen ja sen ensimmäinen puheenjohtaja ja vetänyt kansainvälistä geeniturvaprojektia Global Ban on GM trees. Sen puitteissa olin järjestämässä tapahtumia ja osallistuin YK:n Metsäfoorumiin Genevessä, YK:n Ilmastokokoukseen Buenos Airesissa ja YK:n bioturvallisuuskokoukseen Montrealissa. Geenivaroihin ja kasvinjalostukseen liittyvät oikeudelliset ja poliittiset kysymykset ovat kiinnostaneet minua laajasti ja pitkään.

Maaseudun kehittäjänä minua on myös kiinnostanut vesireitteihin perustuvan ja savolaiseen perinteeseen nojaavan souturetkeilyn kehittäminen matkailutuotteeksi. Vedin Leader-yhdistys Kalakukko ry:n rahoittamaa Savolainen puuvene-projektia, jonka yhteydessä teimme myös käytännössä pitkän soutuvaelluksen Sonkajärveltä Juankoskelle.

Olen kiertänyt omenaprojektin myötä Ylä-Savossa ja Kainuussa kaikilla korkeimmilla asutuilla mäkipaikoilla ja todennut, että nämä tarjoavat erittäin hyvät kasvatusmahdollisuudet paitsi omenapuille, viljelykokemusten mukaan myös hampulle. Hampun viljely eri tarkoituksiin on perinteisesti tapahtunut juuri mäkipelloilla. Tämä on yksi syy miksi katson, että hampun viljely tarjoaa suuria mahdollisuuksia kotiseutuni maanviljelyssä.

Olen myös tehnyt pitkän työrupeaman alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvien kysymysten kanssa, tehdessäni dokumenttielokuvaa ”Last yoik in Saamiforests?” kiersin filmifestivaaleilla ja yliopistojen tilaisuuksissa mm. Suomessa, USA:ssa, Nepalissa ja Saksassa. Kysymykset liittyen oikeuksiin hyödyntää perinteistä kasvitietämystä ja geenivaroja liittyvät käsiteltävään asiaan YK-tason säädösten kautta.

Kaikkien näiden vuosien ajan olin myös tehnyt työtä hampun parissa ja viimeisen kymmenen vuoden ajan varsin tiiviisti lääkinnällisten ulkoviljelyyn sopivien kantojen kehittämisessä. Ensimmäisen viljelykokeiluni ilmoitin Iisalmen poliisille 90-luvun alussa ja kerroin saaneeni Maatiainen ry:sta ulkomaista kuitusiemenlajiketta. Poliisi ei reagoinut ilmoitukseen mitenkään.

Näihin aikoihin aloin myös viljellä omaan käyttööni senaikaista ulkolajiketta. Tästä viljelystä ilmiannoin itseni oikeusministeri Hannele Pokalle, joka oli uudistamassa huumausainelakia. Pyysin, että omaan käyttöönsä kasvattajat vapautettaisiin rikossyytteistä ja näin vietäisiin rikollisilta tulonlähde ja vapautettaisiin kannabiksen käyttäjät riippuvuudesta myyjiin. Tällainen lausuma löytyykin tarkkaan lukien sekä perusteluosan että lakitekstin. (Katso tämä kirjelmä jäljempänä.)

Kun Hankasalmen hamppuseminaari pidettiin vuonna 1995, pidin siellä esitelmän hampun ekologisesta merkityksestä ja mahdollisuudesta lähteä kehittämään kuituhampun tuotantoa paperintuotannossa. Tuossa seminaarissa ei vielä uskallettu edes puhua hampun lääkekasvatuksen mahdollisuudesta.

Saatuamme Hankasalmelta yhden lahjoittajan kautta sitä siementä, josta siellä oli tehty ensimmäiset koeviljelmät, lähdimme pienimuotoisesti viljelemään kantaa. Kun olimme saaneet ensimmäisen riittävän suuren siemensadon, laskimme sitä koeviljelyyn ja perustimme valtakunnallisen luomuhampun viljelyrenkaan.

Olimme havainneet että tämä Vavilov-insituutista peräisin oleva kanta oli hyvin heterogeeninen ja myös ongelmallinen myöhäisen siemensadon suhteen. Tavoitteena oli lähteä luomuviljelijöiden tiloilla tapahtuvan valintajalostuksen turvin kehittämään siitä Suomen viljelyyn soveltuvaa lajiketta.

Osallistuin myös videokuvaajana Suonenjoella 2004 järjestettyyn hamppuruokaseminaariin, jonka yhteydessä pidettiin viimeinen hamppuverkostomme kokoontuminen.

Pyydän mahdollisuutta esittää käräjäoikeudessa tapahtumasta kuvattu havainnollinen video. Pyydän mahdollisuutta esittää valokuvia ja videoleikkeitä tekemästäni kasvinjalostustyöstä.

¤

3. Kannabis lääkekasvina


¤
Kun hamppu kriminalisoitiin YK:ssa USA:n ja joidenkin lääkeyhtiöiden lobbausten vuoksi, silloin ei vielä tiedetty edes, mikä on se yhdiste, joka aiheuttaa niitä vaikutuksia, joita kiellolla haluttiin torjua. Koko Cannabis indica eli ”Intian hamppu” tuli lainsuojattomaksi ja käytännössä myös toinen kannabiksen alalaji Cannabis sativa tuli kielletyksi.

Vasta vuosikymmen myöhemmin laboratorioissa löydettiin se itse kiellon kohde, yhdiste nimeltä THC. Tutkijat jatkoivat työtään ja totesivat, että elimistössämme on reseptoreita, joiden kautta THC vaikuttaa ihmisen hermostoon.

Koska reseptoreita oli olemassa, tehtiin oikea päätelmä, että täytyy olla olemassa elimistön tuottamia omia aineita, jotka kykenevät sitoutumaan noihin reseptoreihin. Näin löydettiin ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen endokannabinoidijärjestelmä eli elimistön itsensä tuottamat yhdisteet, jotka vaikuttavat reseptoreihin. Ensimmäisenä löydettiin anandamidi ja sittemmin endokannabinoideja on löytynyt lisää:

• anandamidi (anandamide) (arachidonylethanolamide, AEA)
• 2-arakidonyyliglyseroli (2arachidonoylglycerol, 2-AG)
• noladiini (noladin ether, 2-AGE)
• virodamina (virodhamine)
• N-arakidonyylidopamiini (N-arachidonoyldopamine, NADA)

YK oli ehtinyt kieltää kannabiksen sillä perusteella, ettei kasvilla ole lääkinnällistä merkitystä. Nyt kuitenkin tiede on tehnyt läpimurtojen sarjan. Nimittäin on käynyt ilmi, että kyse on erittäin monipuolisesta ja monikäyttöisestä ihmisten ja eläintenlääkintään soveltuvasta lääke-/rohdoskasvista. Kansanparannuksen piirissä asia on tiedetty jo kauan, ja vielä tänä päivänä on maita, joissa lääkinnällinen perinne elää.

Nämä tiedot innostivat kasvinjalostusharrastusta ja erityisesti tiedot kannabiksen toisesta pääkomponentista CBD:stä olivat kiinnostavia. CBD on havaittu THC:n antagonistiksi, eli sen läsnäolo kukinnossa pyrkii estämään ja rajoittamaan THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia. Tämä on ollut yksi syy CBD-pitoisten kannabislajikkeiden jalostuksen lisääntymiseen maailmalla. Myös itse CBD on havaittu moniin sairauksiin soveltuvaksi lääkkeeksi, ja se on tältä osin vähintään yhtä lupaava kuin THC.

Fyysisten vaivojen lisäksi kannabista käytetään mm. antipsykoottisena ja unta antavana rohtona. Juuri CBD-pitoisten lajikkeiden jalostaminen uusiksi lajikkeiksi on hampun jalostuksen yksi kuuma trendi.

Näiden kahden komponentin CBD:n ja THC:n lisäksi hampusta löytyy runsaasti muita kannibinoidiyhdisteita ja terpeeniyhdisteitä, joiden yhteisvaikutuksena syntyy kunkin lajikkeet lääkinnällinen teho eri sairauksiin. Oheistan liitteeksi koosteen kannabiksen lääkinnällisten vaikutusten tutkimustuloksista. Liitän mukaan myös uutisia yksittäisistä käyttäjistä ja heidän saavuttamistaan tuloksista. (Liite 1)

Kirjelmän loppuun liitän listaa kannabiksen sisältämistä yhdisteistä ja niiden tiedossa olevista lääkinnällisistä ominaisuuksista. Kannabiksen lääkinnällisistä vaikutuksista kertoo myös tuore tutkimus, joka osoitti lääkekulujen vähentyneen osavaltioissa joissa kannabis on vapautettu lääkekäyttöön. On ymmärrettävää, että suuret lääkeyhtiöt kokevat kannabiksen vapauttamisen uhkaksi, mutta sen ei tulisi olla estämässä kannabiksen vapauttamista lääkintään.
  
Pyydän käräjäoikeutta kutsumaan asiantuntijoina kuultavaksi Fimealta henkilön, joka tuntee lääkekannabisasiaa ja lainsäädäntöä siltä osin. Pyydän myös kutsumaan Suomen Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistyksen varapuheenjohtajan Tatu Saarikon, joka on ilmottanut saapuvansa jos kutsutaan.

Fimean edustajan osalta teemana on lääkkeen, huumeen ja laittomuuden rajanveto ja valvovien viranomaisten tehtävät ja roolit. Saarikko kertoo kokemusasiantuntijana omista kokemuksistaan, mutta myös yksityisyyden suojan puitteissa yhdistyksen jäsenten kokemuksista, sekä lääkekäytön osalta että viranomaisvalvonnan osalta.

Pyydän paikalle myös rikoslaboratorion edustajan kertomaan, millaisia mittauksia ja miten heille lähetetystä kasvimateriaalistani on tehty. Pyydän oikeuden esittää oikeudessa nauhoitettu puhelinkeskustelu, jossa rikoslaboratorion edustaja evää käytännössä mahdollisuuteni ennen oikeuden istuntoa tutustua menetelmiin.

¤

4. Kannabiksen kasvinjalostus ei ole kiellettyä


¤
Todettakoon, että kannabiksen kasvinjalostus Suomessa on sallittua, sillä Jace Callaway onnistui risteytyksillään tuottamaan Finola-lajikkeen, jolle on saatu EU:n lajikeoikeudet. Todettakoon, että koko hanke arvokkaan Venäjältä saadun siemenerän ja koko tuon jalostushankkeen osalta vahingoittui ja vaarantui poliisin niitettyä yhden koepellon nurin vuonna 1995.

On syytä uskoa, että hampussa on potentiaalia Suomen uudeksi Nokiaksi. Poliisin toiminta on verrattavissa siihen, että tuhottaisiin ohjelmiston kehittäjien tietokoneet ja kovalevyt. Näin ei voi syntyä uutta liiketoimintaa eikä innovaatioita myöskään hampun geneettisessä koodauksessa. Mutta käytännössä kuitenkin poliisin ylilyönneistä huolimatta projektin kuluessa Callaway sai kasvinjalostajalle lajikeoikeudet työn tuloksiin.

Myöskään lääkkeeksi soveltuvien lajikkeiden jalostamista ei laki kiellä. Verrattaessa kannabista muihin päihteisiin ja mieleen ja ruumiiseen vaikuttaviin lääkkeisiin on mielestäni tärkeää huomata kaksi asiaa:

Kannabis ei ole myrkky. Siinä ei ole yliannostusvaaraa. Kukaan ei ole kuollut nautittuaan hampun kukintoa polttamalla tai teenä tai höyrystettynä.

Kannabis ei aiheuta riippuvuutta kuten alkoholi, tupakka, opiaatit, masennuslääkkeet, unilääkkeet jne.

Nämä seikat todetaan huumausainelain yleisperusteluissa vuonna 1992. Nyt myös EU on todennut kannabiksen vaarattomuuden mm. alkoholiin verrattuna. Tällaiset tutkimustulokset ovat juuri sitä uutta tieteellistä tietoa, jota tulisi EU:n huumausainestrategian mukaan soveltaa ohjattaessa huumausaine- ja päihdepolitiikkaa.

Huolimatta siitä, että kannabis on oopiumunikkoon verrattuna sekä myrkytysvaaran että riippuvuusongelmien kannalta olennaisesti vaarattomampi kuin unikko, molempien kasvattaminen ovat sekä rikoslaissa että YK:n huumausainesopimuksessa samaan kategoriaan kuuluvia. Molempia saa kasvattaa kotipuutarhassa (for horticultural use). Kuivattuja oopiumunikkoja kotineen voi myydä koristeeksi kukkakaupoissakin. Lain yleisperusteluissa todetaan:

”YK:n huumausaineyleissopimusta on yleisesti tulkittu niin, ettei se sinänsä velvoita säätämään rangaistavaksi sopimuksen alaisten aineiden hallussapitoa omaan käyttöön.”

”Sitä vastoin yleissopimukseen kirjattiin tuottajamaiden velvollisuuksia aikaisemmasta lieventävä määräys, joka nyt selvästi sallii muun muassa kokanlehden, oopiumin ja kannabiksen perinteisen käytön edellyttämän viljelyn.”

Todettakoon, että kotiseudullani Savossa on viljelty hamppua satoja vuosia ja kirjallisuustietojen mukaan hamppua on käytetty myös lääkinnällisesti. Olen myös koonnut videolla perinteestä vähän tietoa. Hampun viljelyllä on Suomessa yli 5000 vuotta pitkät juuret.

”Hampun viljely on todennäköisesti levinnyt Suomeen ensimmäiseksi Kiinasta varhaisella neoliittisellä kivikaudella 5200–4200 eaa. Ajanlaskun ajan jälkeen Lounais-Suomeen on voinut tulla hampun viljelyosaamista Keski-Euroopasta, Baltiasta tai Skandinaviasta. Itä-Suomeen vaikutteita on voinut tulla Venäjän Karjalan kautta. Suomen hamppuosaaminen on kehittynyt pitkän ajan kuluessa saaden vaikutteita monesta eri kulttuurista. Erikoistuneet viljelytaidot ja jalostuslaitteet kertovat suomalaisten olleen hampun käsittelyssä kekseliäitä ja osaavia.”
(Juha M. Sorsa, Luk tutkimus, Itä-Suomen Yliopisto, 2016)

”Tuop’ oli vanha Väinämöinen,
Toinen nuor] Joukahaisen Jop’
on liinan maahan kylvi, Jo
hampunki maahan saatto. Jop’
on liina liotettu, Jo on hamppu
harjattuna, Jo on hamppu
kesrättynä, Jo on nuotta
kuottuna Yhtenä kesäissä yönä,”
(Suomen Kansan Vanhat Runot, SKVR I4, 234.
Jyskyjärvi. Europæus K, n. 312. 46)

Hampun ylisukupolvisesti jatkunutta kasvinjalostustyötä kuvataan (vuonna 2016 julkaistussa, toim.huom.) tutkimuksessa ”Kannabiksen jalostuksen 5000-vuotinen historia Euraasiassa”.

Yle kertoo artikkelissaan, kuinka kansanperinteen kerääjä Samuli Paulaharju raportoi kannabiksen käytöstä isorokon hoitoon. Kannabista on myös käytetty perinteisesti lääkintään. Ruosin Punaisen Ristin lääkemainoksessa (noin sata vuotta sitten, toim.huom.) hamppu ei edustanut vaaraa, vaan keinon häätää kuolemaa. Vielä 1950-luvulla kannabisuutteita oli saattavissa mm. Tampereen Rohdos Oy:n tuottamana. Tiedossa ei juurikaan ole kannabiksen käytön ja myynnin aiheuttamia ongelmia ennen kieltolakia.

Perinteisen kulttuurikasvin viljely omaan käyttöön on YK:n tasolla tunnustettu ihmisoikeus, jolla hyödynnetään biodiversiteettiä ja siihen liittyvää kulttuuriperintöä. Tällaisen kasvatuksen estäminen on vastaavasti ihmisoikeuksia loukkaava teko. Huumausainelain yleisperusteluissa todetaan edelleen:

”Tärkeimpien huumausainekasvien, kuten oopiumiunikon, kokapensaan tai hampun viljely huumausaineeksi tai sen raaka-aineena mainitaan erikseen. Viljelyn rangaistavuus on ollut huumausainelaissa tulkintaongelma. Koska mainittuja kasveja voidaan viljellä muussakin kuin huumausaineen tuottamistarkoituksessa, mainitaan nimenomaan, että rangaistavaa on vain näiden kasvien viljely huumausaineeksi tai sen
raaka-aineena käytettäväksi.”

Ja lakiin asia kirjattiin näin:


”Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto

Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty.
Oopiumiunikon, hampun ja meskaliinia sisältävien kaktuskasvien viljely käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa on kielletty.”

Lain henki ja viesti ovat yksiselitteisiä ja järkeviä. Koska tiedossa on, että hamppua voidaan viljellä moniin eri tarkoituksiin, ei kielletä koko kasvia, vaan kasvatus ainoastaan huumausaineen valmistukseen. Kasvinjalostuksessa viljelyn tarkoituksena on tuottaa kasvinjalostusta varten siemeniä. Siementuotanto edellyttää sadon kuivatusta ja siinä yhteydessä syntyy puintijätettä, joka voidaan tulkita huumausaineeksi, vaikka kasvatuksen tarkoitus ei ole ollut sen tuottaminen tai kerääminen.

Kysymys kuuluu, voidaanko kasvinjalostajaa syyttää huumausaineeksi luokitellun materiaalin hallussapidosta ja tältä osin määrätä sakkoja ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä?

Totean, että toiminta on ollut pienimuotoista ja myös rikoslaboratorion näytteiden mukaan varsinaisesti huumausainekäyttöön soveliasta materiaalia on vain vähän. Osana kasvinjalostusta olen tehty myös tuotteen testausta pienen suljetun ryhmän kanssa. Kannabista ei ole myyty, eikä sitä ole luovutettu edelleen jaettavaksi tai myytäväksi. Sitä ei myöskään ole julkisesti esitelty, tai suositeltu kenellekään käytettäväksi, vaan pienimuotoinen käyttö on tapahtunut suljetussa sisäpiirissä.

Sekä huumausainelaki että lain perusteluosa suosittelevat jättämättä tämän tyyppiset käyttörikokset syyttämättä:

”Kuten yleisperusteluissa on esitetty, tämän esityksen tarkoituksena on, että pelkän käytön tapauksissa syyttämättä ja tuomitsematta jättämistä sovellettaisiin, jollei sitä vastaan ole painavia syitä. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, lakiin on otettu erityinen säännös toimenpiteistä luopumisesta. Erityissäännöksen lisäksi voidaan soveltaa yleisiä
toimenpiteistä luopumissäännöksiä, mikä on selvyyden vuoksi erikseen todettu lakitekstissä.

Säännös koskisi ensisijaisesti huumausaineen käyttöä. Käytön ohella säännös ulottuisi muuhunkin käyttöön liittyvään huumausainerikokseen, koska käyttötilanteessa olisi epäjohdonmukaista rangaista käytön valmistelemiseksi tehdystä maahantuonnista, hallussapidosta tai valmistuksesta. Muiden rikosten tulisi välittömästi liittyä tapahtuneeseen tai suunniteltuun omaan käyttöön. Esimerkiksi valmistus tai myyntiä varten maahantuonti ei kuuluisi tämän säännöksen alaan.

Toimenpiteistä luopuminen on mahdollinen kahdessa tilanteessa: Ensinnäkin syyte voidaan jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko ollut olosuhteet huomioon ottaen omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta. Tätä harkittaessa on otettava huomioon tilanne kokonaisuudessaan.

Perustilanteena olisi tapaus, jossa aikuinen yksin kotonaan käyttää itse hankkimiaan tai valmistamiaan huumeita. Myös muutaman vakiokäyttäjän yhteinen käyttö kotioloissa olisi usein rinnastettavissa yksinkäyttöön. Jos taas huumeita käytetään julkisesti tavalla, joka on omiaan johdattamaan muitakin käyttämään niitä, esimerkiksi musiikkijuhlilla tai televisiolähetyksessä, tapausta ei yleensä voitaisi jättää syyttämättä tai tuomitsematta. Yksityiskohtainen rajanveto jää lainkäyttäjän tapauksittain tehtäväksi.”

Oikeus siis voi jättää omaan käyttöön kotikasvattajat kokonaan syyttämättä voimassa olevan Suomen lain puitteissa. Minun tapaustani on punnittava myös tämän tarkoituspykälän osalta. Kasvatuksen tarkoitus ja tuotto-odotukset ovat kasvinjalostuksessa ja siemenissä, eivät huumausainemarkkinoilla.

Kieltopykälästä ja toimenpiteistä luopumispykälästä vedän sen johtopäätöksen, että on oikeus harjoittaa pienimuotoista lääkinnällisen hampun kasvinjalostusta ja testata sen tuloksia pienessä suljetussa ryhmässä. Totean, että oikeusistuimilla on suuri valta päättää rajanvedosta, ketkä kannabiksen osalta ovat rikollisia ja ketkä vain puutarhureita.

Kyse on kannabispolitiikkaa ja käytäntöjä ohjaavasta päätöksenteosta. Euroopan unionin huumausainestrategiassa edellytetään, että jäsenmaiden kannabispolitiikkaa tulee ohjata viimeisimpiin tieteellisiin tuloksiin nojaten. Myös alan taloudelliset näköalat on syytä pitää mukana punnitessa kasvatuksen ja kasvijalostuksen laittomuutta.

On suuri 
vaara, että lainsäätäjän tahdosta irronnut ankara kotikasvatuslinja merkitsee sitä, että oikeusistuimet ovat estämässä lääkinnällisen kannabiksen tuotannon ja liiketoiminnan kehittymistä maassamme. Finolan kokemuksesta on syytä ottaa oppia.

¤

5. Kannabistutkimuksen ja bisneksen murros


¤
Tieteellinen läpimurto lääkekannabiksen osalta on tapahtunut, ja nyt on alkamassa tuotannollinen läpimurto. Millaisia mahdollisuuksia Suomella on lähteä mukaan lääkehampun tuotantoon?

Keskeinen kilpailuvalttimme on mahdollisuus tuottaa ulko-olosuhteissa luonnonmukaisesti auringon alla aromirikasta, terpeenipitoista lääkkeellistä kannabista. On jalostettavissa erilaisilla THC/CBD-suhteilla varustettuja lääkinnällisiä lajikkeita, mutta on myös mahdollista lähteä CBD-öljyn suurtuotantoon jalostamalla öljysiemenlajikkeita, joissa on hyvän siementuoton lisäksi myös suuri pitoisuus CBD-hartsia kukinnoissa.

Kaiken kasvintuotannon perustana ovat lajikkeet. Ilman Suomen oloihin soveltuvia ulkolajikkeita ei voida lähteä tuottamaan pelloilla lääkekannabista. Olen tehnyt kasvinjalostustyötä tarkoituksella tuottaa niitä lajikkeita, joita tarvitaan kun lääkekannabiksen tuotantoa Suomessa päästään toden teolla toteuttamaan.

Osuuskunta Marjarinteen metsäpuutarhan puitteissa aloitimme vuonna 1997 koeviljelyn venäläisten maatiaiskantojen hamppuristeymällä, jonka alkusiemenet saimme Hankasalmen hamppuseminaarista. Kasvatusta varten perustimme projektin luonnonmukaiseen viljelyyn soveltuvan öljyhamppusiemenen kehittämiseksi näihin venäläisiin kantoihin sisältyvän vaihtelun varassa. Ilmoitimme asiasta julkisesti Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä.

Osuuskunnassamme on myös useaan otteeseen puhuttu lääkinnällisen hampun kasvinjalostusprojektin perustamisesta. Sellainen on nyt käynnistymisvaiheessa. Olemme luomassa kansainvälistä pohjoisiin ja vuoristo-oloihin soveltuvien lääkekannabislajikkeiden kasvinjalostusverkostoa. Uskomme, että tätä kautta on mahdollista kuroa kiinni sitä etumatkaa, jonka liberaalimpaa kannabispolitiikkaa harjoittaneet maat ovat saaneet.

Toivon että käräjäoikeus näkee, että olen tehnyt pitkään jatkunutta hampun kasvinjalostustyötä ja viljelytutkimusta ja tuotto-odotukset ovat kokonaan muualla kuin huumausaineen tuotannossa. Tulen kertomaan lisää suullisessa käsittelyssä tehdystä työstä ja pyydän mahdollisuutta esittää käräjäoikeudelle myös lyhyen videon Pohjoinen Perintö -puutarhayhdistyksen ja Pohjois-Savon Omenaprojektin kasvinjalostusprojektista.

On kiistatonta, että olen tehnyt yhteisön kanssa merkittävää kasvinjalostustyötä pohjoisen puutarhatalouden geeniperustan vahvistamiseksi. Yhtä kiistatonta on se, että olen tehnyt työtä lääkehampun kasvinjalostuksen parissa jo parikymmentä vuotta. Koska hampun kasvatukseni tarkoitus ei ole ollut lain kieltämä huumausainekäyttö vaan siementuotanto kasvinjalostusta varten seuraavan vuoden kasvatusta varten, esitetty syyte on hylättävä.

¤

6. Loppusanat – kuinka eteenpäin?


¤
Meneillään on hampun huikea paluu ihmiskunnan hyötykäyttöön myös lääkinnällisesti. 
”Kannabis antaa antamistaan” otsikoi Tekniikan maailma (nimike korjattu oikeaksi, toim.huom.kertoessaan, että kannabis on hiirikokeissa palauttanut vanhojen hiirten kognitiiviset kyvyt nuorten tasolle. Muutokset olivat käyttäytymisen lisäksi myös mitattavissa aivoissa.

Endokannabinoidijärjestelmä toimii kaikilla nisäkkäillä ja on oletettavissa, että se vaikuttaa kaikilla lajeilla samantapaisesti osana terveyden ja hermojärjestelmän ohjausta. Kannabiksesta odotetaan myös hermostoa korjaavaa lääkettä autismiin ja epilepsiaan. Onko ikääntyvällä Suomella varaa torjua ilmainen ja ihmisten ulottuvilla oleva kansanlääke ja perinnekasvi dementian ja Azlheimerin taudin hoidossa?

Joka tapauksessa lääkinnällisellä kannabiksella on edessään valtavat ja räjähdysmäisen nopeasti kasvavat markkinat. Alan tutkimuksen ja tuotekehityksen kilpajuoksu on jo käynnissä. Verrattuna moniin muihin Euroopan maihin Suomessa olemme vasta lähtökuopissa. Meiltä puuttuu tutkijakunta ja tieteellinen osaaminen, jota lääkekannabistuotteiden tuottaminen edellyttäisi. Meiltä puuttuu myös innostava ja rohkaiseva asenneilmapiiri ja viranomaisten hyväksyntä.

Mutta meillä on olemassa jo tietotaitoa ja hyvä kasvien geneettinen perusta. Arvioiden mukaan 40 000–60 000 suomalaista on kasvattanut hamppua päihdekäyttöön tai itselääkintään. Maastamme löytyy satoja pitkälle edistyneitä puutarhaharrastajia, jotka ovat yli vuosikymmenen ajan kasvattaneet hamppua ulkona, tehden risteytyksiä ja valintaa.

On olemassa viljelytekniikkojen ja sadonkorjuun ja käsittelyn tietotaitoa sekä viljelyn geeniperusta: runsas valikoima pohjoisiin oloihimme koottuja ja soveltuvia siemenkantoja.

On mahdollista, että Savon ja Karjalan mäkipelloilla kasvatettaisiin tuhansia hehtaareja huippulaatuisia lääkekannabislajikkeita pohjoisen puhtaan luonnon brändillä maailmanmarkkinoille. Hamppu viihtyy tuulisilla mäkipaikoilla. Suomalainen hietamoreeni on hyvä maaperä lääkekannabiksen luonnonmukaisessa viljelyssä. Mutta ennen kuin tähän päästään, on oltava ne lajikkeet, joiden varaan viljely voi rakentua.

On oikeuspoliittista harharetkeä kuvaava erehdys vaatia vankeutta niille, jotka tekevät tätä kasvinjalostustyötä. On tehtävä selvä ero huumausainekäyttöön ja omaan käyttöön kasvattamisen välillä. YK:n huumausainesopimuskin edellyttää, että rikostutkintaa tulee suunnata laitonta huumausainekauppaa organisoiviin tahoihin, huumeita laittomille markkinoille tuottaviin tahoihin ja rahanpesuun. On syytä ottaa vakavasti lain yleisperusteluissa oleva toteamus:

”Kansainvälisistä ja kansallisista ponnistuksista huolimatta laiton huumausainekauppa ja siihen liittyvä järjestäytynyt rikollisuus ovat paisuneet. Osasyynä tähän kehitykseen on ollut kansainvälinen ja kansallinen kontrolli, joka on vaikuttanut huumausaineiden hinnanmuodostukseen. Huumausaineista on tullut tavara, jolla on mahdollisuus ansaita laillisten tavaroiden kauppaan verrattuna suhteettomia voittoja.”

Lähihistoria osoittaa edellisen väitteen todenperäiseksi. Juuri kannabiksen kotikasvatuksen yleistyminen käytännössä romahdutti maahan salakuljetetun hashiksen markkinat 90-luvulta alkaen. Se, että huumausainepoliisin ja oikeuslaitoksen voimavaroja suunnattiin kasvijahtiin, merkitsi kahta asiaa.

Hashikselle palautettiin markkinoita, joita hyödynnettiin mm. maan johtavan huumepoliisiyksikön johtajan Jari Aarnion johtamassa tynnöriliigassa. Huomautettakoon, että huumepoliisin korruptoituminen ja osallistuminen hashiksen salakuljetukseen ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan yksi ongelmista, joita kannabiksen kieltolaki on maailmalla aiheuttanut.

Ja toiseksi, voimavarojen suuntaaminen omaan käyttöön kasvattavia ihmisiä kohtaan merkitsi järjestäytyneen rikollisuuden mukaantuloa kasvatukseen suurilla kasvattamoilla ja rekrytoimalla kotikasvattajia mukaansa. Rikollisuudelle avattiin markkinoita ja rekrytointikanava. Valittu linjaus on palauttanut järjestäytynyttä rikollisuutta kannabisbisnekseen ja ohjannut kannabiksen käyttöä riippuvaisiksi laittomasta huumekaupasta.
 
Olisi mielestäni syytä selvittää, kuinka tällainen linjaus syntyi ja keitä huumesyyttäjät kuulivat asiantuntijoina yhtenäisiä rangaistusasteikkoja laatiessaan. Näyttää siltä, että tässä vaiheessa ohitettiin kokonaan lain henki ja kohdistettiin kovimmat rangaistukset niihin toimijoihin, joita lainsäätäjä oli suositellut jättää syyttämättä.

Syytteitä nostettaessa ja rangaistusasteikkoja mietittäessä olisi nyt syytä pysähtyä katsomaan peiliin, joka löytyy suomalaisten jätevesistä.
 On hälyttävää, että tiettyjen kovien huumeiden käyttö on yli kymmenkertaistunut yhden vuoden aikana. Mielestäni on huonoa huumausainepolitiikkaa ja vastoin sekä kansainvälisiä sopimuksia että lain tarkoitusta tukea laitonta huumausainekauppaa kohdistamalla resursseja omaan käyttöön kasvattajia kohtaan.

Samaan aikaan kun uudet synteettiset huumeet ja nettikauppa sekä kovat huumeet leviävät vauhdilla, poliisi niittelee navetan takana hamppukasveja. Kovien huumeiden kauppa on Suomessa jo yli 100 miljoonan bisnes, arvioitiin tutkimuksessa, jossa käyttömääriä mitattiin jätevedestä.

Toivon, että Iisalmen käräjäoikeus käyttää harkintaansa tulkita huumausainelakia olosuhteet ja kasvatuksen tarkoitus huomioiden niin, että esitetty syyte kokonaisuudessaan hylätään.

Kiuruvedellä 19.5.2017

Hannu Hyvönen

¤

Tutkimustietoja kannabiksen lääkinnällisistä vaikutuksista (Liite 1)


¤
Uruguayn malli toimii paremmin kuin sota käyttäjiä vastaan
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-29082-9_12

Lääkemenot supistuneet lääkekannabiksen myötä USA:ssa http://content.healthaffairs.org/content/35/7/1230

Itsemurhat vähentyneet 10 % osavaltioissa, joissa lääkekannabis laillistettiin. http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2013.301612

Kannabiksen lääkekäyttäjien havaintoja koostettuna eri tutkimuksista. http://journals.lww.com/jnnonline/Fulltext/2017/06000/The_Experiences_ of_Medical_Marijuana_Patients___A.11.aspx

Lääkekannabisinfoa
http://www.kindgreenbuds.com/medical-marijuana/

Kannabiksen terveysvaikutuksista
https://www.nap.edu/catalog/24625/the-health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids-the-current-state

CB1-reseptorin kristallirakenne erittäin syvällisesti tarkastelussa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286741631385X

Kannabinoidien vaikutus CB1&2-reseptoreihin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927043/

Alkoholin ja kannabiksen vaikutukset aggressioissa http://link.springer.com/article/10.1007/s00213-016-4371-1

CBD ahdistuksen (opitut pelot) hoidossa
http://eprints.nottingham.ac.uk/38709/

CBD ja Alzheimerin tauti
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2190031/

Kannabiksen rooli Parkinsonin taudin lihasoireiden hoidossa
https://www.hindawi.com/journals/pd/2016/1279042/abs/

CB2-reseptorin vaikutus hermosolujen rappeutumisen ehkäisyssä (alzheimer, parkinson, huntington) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661816306983

Kannabis ja diabetes
https://naturegoingsmart.com/medical-cannabis-diabetes-review-evidence/

THC ja CBDA suun kautta nautittuna auttavat akuuttiin ja ennakoivaan pahoinvointiin, sekä kasvattavat ruokahalua. http://link.springer.com/article/10.1007/s00213-016-4378-7

Hamppu todettu myrkyttömäksi ihmisen sidekudoksen fibroblasteissa. Lisäksi tutkittu hapan–emäsprosessia mikrokuitujen valmistamiseen hampusta. 
http://www.mdpi.com/1996-1944/9/7/562/htm

Kivunhoito

CBD-öljy kroonisen kivun lievittämisessä (eurooppalainen opas) http://www.medicalmarijuana.eu/wp-content/uploads/2016/06/Guide-to-Cannabis-for-Chronic-Pain-Patients-in-Europe-1.pdf

CB1-reseptorin vaikutus kivunlievityksessä rotilla (antinosiseptiivinen)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114016300913

Höyrystetyn kannabiksen lääkeresistanttista hermovauriokipua lievittäviä ominaisuuksia http://www.jpain.org/article/S1526-5900(16)30072-4/abstract

Epilepsia

Kannabiksen historiaa epilepsian hoidossa ja nykyisiä tutkimustuloksia
http://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(16)30412-7/abstract

CBD & CBDV epileptisten kouristusten ehkäisyssä http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/epi4.12015/full

2AG-kannabinoidin vaikutus CB1- ja CB2-reseptoreiden kautta epilepsian hoidossa. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221112471630852X

Syöpä

Koostettu selvitys endokannabinoidijärjestelmän toiminnasta syövän hoidossa
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4958360/

Ohjeita onkologeille (syövän hoito), kannustetaan kannabiksen käyttöön.
http://www.current-oncology.com/index.php/oncology/article/view/3487/2325

Kannabiksen lehdistä löydetty uusia syöpää estäviä spiroyhdisteitä
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286020.2016.1248947

Syövät yleensä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514108 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15313899 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20053780 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18199524 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19589225 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182964 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19442435 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12723496 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16250836 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17237277

Aivosyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11479216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24204703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18028339
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15700028
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0076918 http://cancerres.aacrjournals.org/content/73/5/1559
http://journals.sbmu.ac.ir/Neuroscience/article/view/13655/2

Eturauhassyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12746841 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15753356 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10570948 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690545 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/?tool=pubmed

Ihosyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12511587 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19608284

Keuhkosyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069049 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21097714

Kannabis aiheuttaa kohdunkaulan syöpäsoluille apoptoosia ja estää niiden kasvua.
 http://cancerres.aacrjournals.org/content/76/14_Supplement/2190

Maksasyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304

Paksusuolen syöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231745 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17583570 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25269802

Pään ja niskan syövät
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2277494

Rintasyövän leviämistä estäviä vaikutuksia löydetty stimuloimalla solujen CB2- ja CXCR4-reseptoreita http://cancerres.aacrjournals.org/content/76/14_Supplement/4574.abstract

Rintasyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859676 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025276 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21915267 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454173 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9653194 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064

Suu- ja kurkkusyöpä
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734

Verisyöpä (leukemia)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091357 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15978942 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16754784 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454482 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16139274 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692532 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3037549

Syöpäsolujen tappaminen
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1576089 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20090845 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/616322 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14640910 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19480992 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15275820 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15638794 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818650 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20307616 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16616335 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16624285 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10700234 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17675107 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17342320 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16893424 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026328 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16818634 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12648025 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952650 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835997 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12130702 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19457575 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18615640 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17931597 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18438336 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19916793 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18387516 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15453094 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19229996 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9771884 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339876 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12133838 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16596790 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11269508 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958274 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19425170 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17202146 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11903061  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20336665 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19394652 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11106791 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189659 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16500647 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19539619 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19059457 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16909207 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18088200 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10913156 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18354058 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19189054

¤

Lista kannabiksen tärkeimmistä lääkinnällisistä yhdisteistä (Liite 2)


¤
THC (∆9-tetrahydrokannabinoli)
– voimakkaasti psykoaktiivinen (aiheuttaa euforisen nosteen)
– suurin osa lajikkeista on jalostettu sisältämään korkean THC-määrän kun taas joissain lajikkeissa esiintyy vain vähäisissä määrin
– osoittaa lupaavia tuloksia kivun, pahoinvoinnin, uniongelmien, stressihäiriöiden ja ruokahalun puutteen hoitoon
– joillain yksilöillä voi aiheuttaa ahdistusta ja vainoharhoja
– kiehumispiste 157 °C (315 °F)

THCV (tetrahydrokannabivaroli)
– voimakkaasti psykoaktiivinen (aiheuttaa euforisen nosteen)
– voimakkaampi psykoaktiivinen vaikutus kuin THC:lla, mutta vaikutuksen kesto noin puolet lyhyempi
– esiintyy tyypillisesti vain vähäisissä määrin
– sanottu omaavan energisoivia vaikutuksia
– todettu vähentävän tehokkaasti ahdistusta, stressiä, paniikkihäiriöitä ja stressihäiriöitä tunne-elämää latistamatta
– vähentää Alzheimerin tautiin, Parkinsonin tautiin ja muihin neurologisiin häiriöihin liittyvää vapinaa
– vähentää ruokahalua
– kiihdyttää luun muodostumista

CBD (kannabidioli)
– ei psykoaktiivinen
– hillitsee THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia
– rauhoittava vaikutus ahdistukseen ja unettomuuteen
– alentaa verensokeria
– osoittaa lupaavia tuloksia kivun, MS-taudin, tulehduksen, stressihäiriöiden ja epilepsian hoitoon
– kiehumispiste 180 °C (356 °F)

CBDV (kannabidivaroli)
– ei psykoaktiivinen
– osoittaa lupaavia tuloksia kouristus(kohtaus)ten hoidossa

CBG (kannabigeroli)
– ei psykoaktiivinen
– esiintyy tyypillisesti vain vähäisissä määrin
– todettu kiihdyttävän aivosolujen ja luun muodostumista
– osoittaa lupaavia tuloksia anti-bakteerina ja unettomuuden hoidossa

CBC (kannabikromeeni)
– ei psykoaktiivinen
– esiintyy tyypillisesti vain vähäisissä määrin
– todettu olevan noin 10-kertaisesti CBD:tä tehokkaampi ahdistuksen ja stressin lievittämisessä
– tulehdusta hillitseviä ja anti-viruksellisia ominaisuuksia
– todettu kiihdyttävän luun muodostumista
– kiehumispiste 220 °C (428 °F)

CBN (kannabinoli)
– lievästi / ei psykoaktiivinen
– esiintyy tyypillisesti vain vähäisissä määrin
– THC:n hajoamistuote
– kannabinoidien vahvin rauhoittava vaikutus
– osoittaa lupaavia tuloksia unettomuuden, kaihin ja kivun hoidossa
– kiehumispiste 185 °C (365 °F)

¤

Pyyntö syyttäjä Ari Sastamoiselle mahdollisuudesta antaa loppulausunto (Liite 3)


¤
Syyttäjä: Ari Saastamoinen


Asia: Pyyntö rikosasian R 17/652 palauttamisesta esitutkintaan ja syyteharkintaan

Viime syksynä asuinpaikkaani Iisalmessa tehtiin kotietsintä ja löydettiin n. 70 ulkona kasvavaa hamppukasvia, parikymmentä lamppuhuoneeseen siirrettyä ulkokasvia ja erilaista kasvimateriaalia useita kiloja.

Kävin kerran asian tiimoilta kuulustelussa ja oletin, että esitutkinta jatkuu ja saan myös kommentoida esitutkintaa ennenkuin asia menee syyttäjälle syyteharkintaan.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Minulle ei kerrottu oikeudestani saada esitutkinta-aineisto luettavaksi ja laatia siitä loppulausunto.

Katson, että esitutkinta on tältä osin jäänyt puutteelliseksi ja että myös syyttäjä on joutunut tekemään päätöksensä puutteellisten tietojen perusteella.

Esitän, että syyte palautetaan takaisin syyteharkintaan loppulausunnon antamista varten.

Esitutkintalain perusteella en näe syytä, miksi tämä mahdollisuus loppulausuntoon olisi tullut evätä. Vähintään minulle olisi tullut kertoa esitutkinnan loppuessa, että minulla on oikeus antaa siitä loppulausunto.

Esitutkintalaki 10 luku 1 §

Loppulausunto

”Ennen esitutkinnan päättämistä asianosaisille on varattava tilaisuus antaa esitutkintaviranomaiselle loppulausunto esitutkinta-aineiston riittävyydestä, näytön arvioinnista, oikeuskysymyksistä tai muista asian käsittelyn kannalta tärkeistä seikoista, jollei lausunnon pyytäminen ole asian laatu ja laajuus, rikoksen vähäisyys tai muut vastaavat seikat huomioon ottaen syyteharkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Loppulausuntopyyntö on tarvittaessa yksilöitävä. Loppulausunnon antamista varten on varattava aikaa niin, että lausunnon antaja ehtii riittävästi perehtymään asiaan ja että asian käsittelyä ei kuitenkaan tarpeettomasti viivytetä. Esitutkintaviranomaisen on loppulausunnon saatuaan harkittava, antaako lausunto aihetta esitutkinnan täydentämiseen.

Tutkinnanjohtaja päättää loppulausunnon pyytämisestä ja sen mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Tarvittaessa syyttäjää on kuultava loppulausuntopyynnön tarpeellisuudesta ja sisällöstä.”

Loppulausunnossani nostan esille ainakin seuraavia lähtökohtia ja päätelmiä:

Yhtenä lähtökohtana on se, ettei huumausainelaki kiellä hampun kasvatusta itsessään, vaan ainoastaan kasvatuksen huumausainekäyttöön.


”Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto

Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty.
Oopiumiunikon, hampun ja meskaliinia sisältävien kaktuskasvien viljely käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa on kielletty.”

Kuulustelussa kiistin syyllistyneeni huumausainerikokseen, sillä kasvatuksen perusteena ei ollut huumausaineen tuotanto vaan kasvinjalostus ja myös kasvatus lääkekäyttöön. Tällainen toiminta poikkeaa oleellisesti huumausainekasvatuksesta. Kasvatettaessa huumausaineeksi pyritään siemenettömään kukintoon eli urokset poistetaan viljelmästä ennenkuin ne pölyttävät naaraat. Kasvinjalostuksessa taas annetaan valittujen urosten pölyttää naaraat, joiden joukosta valitaan sitten kiinnostavimpien yksilöiden tuottamat siemenet.

Kasvinjalostuksessa tuotetaan seuraavan sukupolven kasvatuksen siemeniä. Valintakriteereitä on runsaasti: kasvin koko ja rakenne,
 kukinnon rakenne, aika itämisestä kukkimisen alkuun ja kukkimisen loppuun, homeen sietokyky, hallan sietokyky, kukinnon ja siemensadon määrä. Kerron loppulausunnossani näiden ominaisuuksien jalostushistoriaani, tekemiäni risteytyksiä ja niiden vaikutuksia siemenpopulaatioon.

Tehtäessä lääkekäyttöön soveliaiden kantojen jalostusta on myös testattava vaikutuksia. Pelkkä THC-pitoisuus ei ole yksin merkitsevä lääkekäytön kannalta. Toinen merkittävä komponentti on CBD joka toimii THC:n psykoaktiivisten vaikutusten vastakomponenttina. Lisäksi yhteisvaikutuksiin osallistuu vielä n. 60 muuta kannabinoidia ja myös kasvin tuoksuja säätelevät terpeeniyhdisteet.

Selkeä ero huumausainetuotantoon on siinä, että kasvinjalostuksessa käytettävät siemenet jo lähtökohtaisesti eroavat toisistaan, koska ne ovat risteytyksiä. Jokainen kukinto on erilainen koostumukseltaan ja pitoisuuksiltaan. Rikoslaboratorion puutteellinenkin mittausaineisto kuitenkin kertoo että

1) kyse on THC-pitoisuuksiltaan erittäin miedosta kannabiksesta
: 4–10 kertaa miedommasta kuin markkinoilla oleva lampuilla kasvatettu kannabis.
2) erässä on paljon vaihtelua eli kyse ei ole ollut huumausainetuotantoon tähtäävästä projektista vakioidulla lajikkeella

Lisäksi kukinnoissa on siemeniä ja kyse ei tältäkään osin ole ollut huumausainetuotannosta vaan siementuotannosta kasvinjalostuksen tarpeisiin.

Kerroin kuulustelussa pyrkineeni risteyttämään omiin hamppukantoihini uusia alhaisen THC-pitoisuuden, mutta korkean CBD-pitoisuuden lajikkeita. CBD on kannabiksen toinen merkittävä komponentti, jolla ei ole huumaavia vaikutuksia, vaan pikemminkin se sammuttaa myös THC:n vaikutuksia ja toimii antipsykoottisena elementtinä.
 CBD-yhdisteella on havaittu paljon lääkinnällisiä vaikutuksia mm. Alzheimerin taudin ja monien syöpien hoidossa.

Osa takavarikoiduista kasveista oli CBD-lajiketta, jota halusin risteyttää muihin kasveihin. Olin käynnistänyt lamppuhuoneen tähän risteytykseen tuoduille ulkokasveille. Esitin toiveen kuulustelijalle että THC-pitoisuuksien lisäksi mitattaisiin myös CBD-pitoisuudet. Näin ei tehty, ja se estää osaltaan mahdollisuuksia arvioida olivatko kasvit huumausainekäyttöön vai lääkinnälliseen käyttöön
 soveliaita. Kysymys kasvien THC/CBD-suhteesta jäi nyt selvittämättä, vaikka huumausainekäytön ja lääkekäytön kannalta juuri THC/CBD-suhde on olennainen.

Punnittaessa toimintaani ja uskottavuuttani kasvinjalostuksen saralla pyydän huomioimaan, että olen tehnyt saamaa työtä maallikkoharrastajan monien muidenkin kasvien osalta vetäessäni Pohjois-Savon Omena -projektia vuosina 1998–1999 ja kasvikartoitusta tekevää Pohjoinen Perintö -hyötykasviyhdistystä sen jälkeen.

Olen tehnyt risteytyksiä omenalajikkeista, luumusta, tyrnistä ja myös pähkinäpensaasta, tammesta ja saskatoonista. Lääkekasvien osalta olen koonnut ruusujuuren kantoja. Tavoitteena on ollut tuoda Pohjois-Suomen oloihin soveliaita hyötykasvilajikkeita. Tätä samaa työtä olen tehnyt myös hampun osalta koskien sekä lääkelajikkeita että ruokasiemenlajikkeita.

Loppulausumani valossa uskon, että myös syyttäjä vakuuttuu siitä, että olen kasvattanut kannabista kasvinjalostustarkoituksessa ja minua ei tule syyttää törkeästä huumausainerikoksesta. Haluan loppulausumassa kertoa hampun kasvatuksen ja kasvinjalostuksen vaiheet ja tavoitteet ja myös tuloksia, joita on kertynyt vuosien varrella.

Katson yleisemminkin, että huumausainelakia tulisi tulkita
 niin, että pienimmät rangaistukset ja syyttämättä jättäminen säädettäisiin juuri mietojen hamppujen ulkokasvattajille. Vallitseva käytäntö, jossa rangaistukset määrätään mekaanisesti kasvimäärän mukaan riippumatta niiden pitoisuudesta, on johtanut siihen, että on turvallisempaa kasvattaa lampuilla muutama 20 prosenttia THC:tä sisältä kasvi kuin kymmenen kertaa
 miedompaa ulkohamppua.

Valittu laintulkintalinja on johtanut siihen, että 
markkinoille tulee yhä vahvempia lajikkeita ja sisäkasvatus vesivahinko- ja sähköriskeineen yleistyy. Tämä ei liene ollut
lainsäätäjän tarkoitus. Omaan käyttöön kasvattajiin kohdistuva paine on myös johtanut takapakkiin järjestäytyneen huumausainerikollisuuden torjunnassa.

Kun Hannele Pokka oikeusministerinä vuonna 1991 oli uudistamassa huumausainelakia, lähetin hänelle kirjeen, jossa kerroin käyttäväni kannabista ja vapautuneeni yhteydenpidosta rikollisiin piireihin ryhdyttyäni kasvattamaan kasvia omaan käyttööni. Pyysin, että meidät säästettäisiin rikollisleimalta ja sallittaisiin mahdollisuus kasvattaa hamppua omaan käyttöön.

En tiedä oliko sillä, että ilmiannoin itseni maan korkeimmalle oikeusviranomaiselle, mitään vaikutusta lainlaadintaan, mutta tulkitsin lain perusteluosan antavan ainakin mahdollisuuden syyttäjälle olla syyttämättä hamppua omaan käyttöönsä kasvattajia:

”Toimenpiteistä luopuminen olisi mahdollinen kahdessa tilanteessa. Ensinnäkin syyte voitaisiin jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta. Tätä harkittaessa on otettava huomioon tilanne kokonaisuudessaan.

Perustilanteena olisi tapaus, jossa aikuinen yksin kotonaan käyttää itse hankkimiaan tai valmistamiaan huumeita. Myös
 muutaman vakiokäyttäjän yhteinen käyttö kotioloissa olisi usein rinnastettavissa yksin käyttöön. Jos taas huumeita käytetään julkisesti tavalla, joka on omiaan johdattamaan muitakin käyttämään niitä, esimerkiksi musiikkijuhlilla tai televisiolähetyksessä, tapausta ei yleensä voitaisi jättää syyttämättä tai tuomitsematta. Yksityiskohtainen rajanveto jää lainkäyttäjän tapauksittain tehtäväksi.”

En ollut ainoa. Monet muutkin lopettivat maahan salakuljetetun hashiksen ostamisen ja siirtyivät kotikasvatukseen. 
Kotikasvatuksen lisääntyminen merkitsi alkuvaiheessa kannabismarkkinoiden romahtamista järjestäytyneeltä huumausainerikollisuudelta. Ihmiset siirtyivät kasvattamaan kannabista omaan käyttöönsä.

Huumausainelain ankara tulkinta kotikasvattajien suuntaan ja huumepoliisin resurssien ohjaaminen kotikasvatusta valvomaan käänsi kuitenkin kehityksen: kun omaan käyttöön kasvattaminen on riskaabelimpaa kuin rikollisilta ostaminen, syntyivät markkinat järjestäytyneen rikollisuuden marihuanabisnekselle.

Kotikasvattajien vaino on myös pitänyt yllä salakuljetetun hashiksen maahantuonnin markkinarakoa. Jos kotikasvatus olisi sallittua Jari Aarnion johtaman tynnöriliigan hashikselle ei olisi ollut markkinoita. On ikävä todeta, että lainsäätäjän tahdosta erkaantunut valittu syyttämis- ja tulkintalinja on palauttanut järjestäytyneelle rikollisuudelle kannabiksen takaisin tulolähteeksi.

Tähänkin asiaan haluan tuoda lisävalaistusta omakohtaisten kokemusteni ja julkaistujen tietojen valossa loppulausunnossani. Suuri puute, jonka esitutkinnassa tunnistin, oli puutteellinen ymmärrys kannabiksen lääkinnällisestä puolesta. Olen seurannut tarkkaan alan tutkimusta ja loppulausunnossani esitän yhteenvedon perusteluista, jotka osoittavat kannabiksen olevan uusimpien tutkimusten valossa hyvin monipuolinen lääkekasvi.

Kun kasvi aikanaan kiellettiin YK:n huumausainesopimuksessa, yksi perustelu oli juuri se, ettei kasvilla katsottu olevan lääkinnällistä merkitystä. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että kannabiksen tutkimus on paljastanut elimistössämme olevan endokannabinoidijärjestelmän ja sen reseptoreihin vaikuttavat elimistön tuottamat kannabinoidit. Tämä järjestelmä on yksi keskeisimpiä reseptoreiden kautta toimivia järjestelmiä ja selittää suurelta osin sen, miksi kannabista kautta vuosituhansien käytetty lääkkeenä mitä erilaisimpiin vaivoihin.

Loppulausunnossani haluan tähän liittyen kertoa myös omista kokemuksista kannabiksen lääkekäytössä. Kannabisasiaa voidaan tarkastella paitsi käyttäjien ihmisoikeuskysymyksenä tai rikollisuuden torjunnan kysymyksenä myös taloudellisena asiana. Loppulausunnossani tulen esittämään katsauksen kannabiksen vapauttamisen vaiheista eri maissa sekä kuvausta ja arvioita niistä liiketoimintamahdollisuuksista, joita yksistään lääkekannabiksen vapauttamiseen liittyy.

Käytännössä on menossa uuden lääketuotantoalan kasvu, jossa etulyöntiaseman ovat vallanneet ne maat, joissa laillistamisessa on edetty ripeimmin. Jos Suomi haluaa päästä mukaan lääkekannabiksen tuotantomaiden joukkoon, tarvittaisiin juuri sitä tietotaitoa ja myös geenipääomaa, jota hampun kotikasvattajat ovat koonneet.

Suomi voisi nousta mukaan hamppubuumiin, mutta siihen tarvittaisiin meidän kotikasvattajien ja maallikkojalostajien ja yliopistoväen yhteistyötä. Meitä ei tulisi kasviharrastuksestamme rankaista, vaan panoksemme lääkekannabiksen viljelyn kehittäjinä tulisi ottaa hyötykäyttöön.
 On huonoa huumausainepolitiikkaa estää ja jarruttaa uuden tuotantoalan kehittymistä maahamme.

Loppulausumassa haluan kertoa niistä kokemuksista ja arvioista, joita kannabiksen kasvinjalostajat ovat saaneet pohjoisessa menestyvien lääkekannabislajikkeiden jalostamisessa. Oikeuslaitoksen tulee käyttää lakien soveltamismahdollisuuksia arvioiden tilanteen muutosta uusimman tieteellisen tiedon valossa. 
Tähän velvoittaa myös EU:n huumausainestrategia.

Toivon, että minulle annetaan mahdollisuus antaa esitutkintaan loppulausunto asianmukaisessa järjestyksessä ja toivon, että syyttäjä palauttaa asian syyteharkintaan ja tekee päätöksen syytteestä, mahdollisesta rikosnimikkeestä ja vaadittavasta rangaistuksesta tai syyttämättä jättämisestä vasta tutustuttuaan loppulausuntoon.

Oman puolustukseni kannalta katson loppulausunto-oikeuden olevan olennaista. Jo pelkkä käräjille joutuminen syytettynä törkeästä huumausainerikoksesta, on rangaistuksen kaltainen leima.

Pyydän syytteen vetämistä takaisin ja minulle mahdollisuutta jättää oma loppulausumani esitutkinnasta 31.5.2017 mennessä.

Pyrin tuottamaan aineiston, joka palvelee oikeuskäsittelyä mahdollisimman hyvin myös siinä tapauksessa, että päätätte syytteen nostaa tai pitää voimassa. Esitutkinta ja loppulausuma ovat keskeiset kirjalliset aineistot, joiden pohjalta syyteharkinta ja oikeuskäsittely asiaa käsittelee.

Kiuruvedellä 4.4.2017

Hannu Hyvönen
FK, matem., pohjoisten hyötykasvien maallikkokasvinjalostaja
¤


 

Kirjoittaja on julkaissut kirjelmän alunperin sosiaalisessa mediassa .pdf-tiedostona.

Vastavalkean toimitus (JL) on muokannut tekstin artikkelimuotoon sopivaksi, uudelleenjaotellut ja suomentanut (englanninkielistä) tekstiä, uudelleenjärjestellyt linkkilistaa, korjannut typoja ymv. virheitä ja lisännyt muutaman tekstilinkin.

Katso myös artikkeli Hannu Hyvösen hamppukäräjistä Iisalmella 23.5.2017.

¤

Kuva: Martijn (CC BY-SA 2.0) via Flickr

Tallenna

8 KOMMENTTIA

 1. Kanada aikoo laillistaa kannabiksen – myös virkistyskäyttöön (recreational) – 1. heinäkuuta 2018 mennessä/alkaen. Kaikissa osavaltoissa. Lääkekannabis onkin jo Kanadassa muistaakseni laillista.

  Tärkeää tässä Kanadan ajattelussa on myös tuotto! Canadian small-cap Invictus MD https://finance.yahoo.com/quote/IMH.V?p=IMH.V joka siis on ensimmäinen lisensoitu lääkekannabis-yritys tienannee, näes Deloitte arvioi kannabismarkkinat about 22,6 miljardiin dollariin vuositasolla https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/03/27/cannabis-day-is-coming-soon.html
  Kanada on jopa perustamassa mari-pörssiä http://business.financialpost.com/investing/marijuana-etf-the-most-scrutinized-fund-that-weve-ever-launched-horizons-ceo-says

  muualla marista http://fortune.com/2017/03/03/this-hedge-fund-got-way-high-off-pot-stocks/

  pörssituottoja

  https://www.fool.com/quote/nasdaqoth/aphria-inc-npv/aphqf
  https://www.fool.com/quote/nasdaq/corbus-pharmaceuticals-holdings/crbp
  https://www.fool.com/quote/nasdaqoth/aurora-cannabis-in-com-npv/acbff
  https://www.fool.com/quote/nasdaqoth/axim-biotechnologies/axim
  https://www.fool.com/quote/nasdaqoth/tweed-marijuana/twmjf
  https://www.fool.com/quote/nasdaqoth/medical-marijuana-inc/mjna
  https://www.fool.com/quote/nasdaq/gw-pharmaceuticals/gwph

  Suomen pitkien ja valoisien kesien takia täällä olisi hyvät mahdollisuudet tuottaa mm. lääkekannabista kansainväliseen myyntiin.

  • Kommenttini on edelleen pahnan pohjimmaisena, ilman vastinetta.
   Käsiteltävä alue on käsitelty oikeusopillisilta lähtökohdilta. Kannanototot subjektiivisista lähtökohdista, opitta.
   Olen ihan vilpittömästi sitä mieltä, että potilaiden lääketieteelliseen hoitoon koskeviin asioihin tulisi hankkia myös lääkärien kannanotto. Lääkärit kuitenkin ensisijaisesti VASTAAVAT potilaiden hoidosta. Hasua voi poltella kuka miltäkin pohjalta.

 2. Toimin tiedottajana Hannu Hyvösen käynnistämässä hamppuverkostossa 2001-2002 hankkiessa viljelijöitä yhteistyöhön Vavilov-instituutista peräisin olevan risteytyslajikkeeseen perehdyttämisessä puutarhatalouden linjalla ammattikorkeakoulussa ollessani vailla taloudellista hyötyä toiminnastani. Viidestä viljelijästä kaksi otti hampun elinkeinokseen aikana, jolloin yhdessäkään ekologisten ravintotuotteiden kaupoissa ei ollut mitään hampputuotteita eikä aiheesta ollut mitään muuta ajankohtaista suomalaista julkaisua kuin oma puutarhaopintojeni päättötyö ”Hamppu, mahdollisuuksien kasvi” internetissä ilmaisena jaossa sekä J.K. ihalaisen historiakoosteteos ”Hamppu Suomessa”. Rohkeiden viljelijöiden askel tuotti tuloksen; nämä kaksi ovat toimineet hampun parissa jo vajaan 20 vuotta tuotannon kasvaessa hitaasti mutta varmasti. Keskiössä siis päihdyttämätön hampun siemen ravinnoksi.

  Minä työllistyin Helsingin ytimeen luonnonmukaisen ravinnon myymälään ja aloin markkinoimaan muun ohessa ensimmäisiä suomalaisia Finola-tuotteita – hampunsiemenöljyä ja – siemenjauhoa sekä -siemeniä. Tiedotin omakustanneinformaatiota hampun siemenistä ja kuidun mahdollisuuksista tiivistettynä. Perustin yrityksen hampunsiementen ja kuidun tuotteille ja se on toiminut yli 10 vuotta.

  Ohessa on ollut ilo seurata alan kehitystä alusta eteenpäin. James Callawayn ja Hannu Hyvösen alkupanoksen toimesta on Suomeen syntynyt teollisuuden ja maatalouden sekä ravinnon tuotannon kasvuyrityksiä ainakin toista kymmentä ja 37 maatalousyrittäjää tutustui uusimmassa ammattikorkeakouluhankkeessa Finola-lajikkeen viljelyyn. Minun opiskellessani vuosituhannen vaihteen jälkeen ammattikorkeakoulussa vallitsi tukahtuneen hiljaisuuden muuri kertoessani kasvin eduista. Siihen verraten vapaaehtoinen toimintamme suomalaisten parhaaksi on tuottanut jo pitkän taimen. Olen suunnattoman kiitollinen Hannulle ja Jacelle, sillä juuri tällaisia hankkeita täällä pohjoisessa tarvitaan.

  Suomi tuottaa globaalisti laadukkainta kuminaa ja muuten lääkekasvien tuotannollista puolta on tukahdutettu jollain lääkeainelistoilla – Fimean laatimilla – jotka rajoittavat, kieltävät farmaseuttisesti potentiaalien kasvien tuotannon ja jalosteet. Tämä on sula järjettömyys, että ylenkatsotaan suomalaiset maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laadukasta lopputulosta tuottavat valo-olosuhteet maataloustuotannossa ja valtiomme työntää maasta jotain perunaa kun verrataan esim. Tanskan monipuoliseen viljelylajistoon. Tympeään itsesensuuriin ei todellakaan olisi varaa tässä pitkien välimatkojen kylmässä maassa, joka tarvitsee välttämättä paljon monimuotoista tuotantoa maatalouteen joka nyt uhkaa monin osin näivettyä.

  En usko, että moisia listoja muissa valtioissa toteutetaan näissä mittakaavoissa – tapana reagoida siten, että kun jokin kasviuute alkaa saavuttaa markkinoita, se kielletään! Esimerkkinä toimikoon maraljuuri.

  Vieläpä irvokas jälkinäytös käytiin Finolan tuotannossa, jonka hamppulajikkeen päihdyttävä THC-pitoisuus on rikosoikeuslaboratoriossa Suomessa todettu virallisesti olevan 0,04 – 0,08 %. Vertailun vuoksi vienosti päihdyttävän pitoisuus kukinnossa noin 6 % ja voimakkaammat lajikkeet noin 15 – 20 % pitoisuudeltaan kukinnossa. 2006 päätettiin muuttaa THC-rajaa sallitulle lajikkeelle jostain syystä 0,3 %:sta 0,2 %:iin, ja sama vuoden 2006 kesä sattui olemaan erityisen kuuma ja kuiva. Tämän johdosta valvontaviranomainen huomasi Finolan kukinnon hiponeen jossakin näytteessä loppukesän kukinnossa raja-arvoa 0,2 %. Mitä seurasi: Finolan viljelytuki, jonka Itä-Suomen yliopiston dosenttina toiminut James Callaway oli neuvotellut Finolalle, kumottiin Suomessa ja Euroopassa laajemminkin!

  Puutuin peliin ja vein EU-parlamentissa toimineelle Heidi Hautalalle tietopaketin siemenestä ja hän lupasi perehtyä asiaan. Seuraavana keväänä Finolan viljelytuki palautettiin myös James Callawayn ponnisteluiden seurauksena. Valvokaa ja vaatikaa oikeuksianne. Millään taholla ei tule olla oikeutta kieltää tätä elintarviketta enää toiste.

  Sanovat varpusten vähenneen merkittävästi. Katson miten poikkeuksellisen innokas kuhina käy lintulaudalla, jonne hampun Finola-siementä on asetettu. Varpusia ja monia muita yhä tänäänkin käy syömässä laudalla, vaikka luonto jo tarjoaa vehreyttään. Hampun siemen on siunattu erityisellä energialla.

  • Olen samaa mieltä siinä, että kannabiksen monet hyödyt mm. ravintokasvina ja sen tuomat taloudelliset mahdollisuudet tulisi Suomessa hyödyntää. Lakeja tulisi muuttaa sen mahdollistamiseksi. Saksa on jo aloittanut. Mahtaako Suomi tässä asiassa silti alkaa yleiseurooppalaiseen harmonisointiin?

   Myös olen samaa mieltä apteekkari Markku Knuutilan (ks alla oleva kommentti) siitä että on järjetöntä tarjota kipulääkkeenä riippuvuutta aiheuttavia opioideja jos kerran miedompi vaihtoehto — joka ei aiheuta riippuvuutta — on tarjolla.

   Todennäköisesti on niin että mikään lääkeyhtiö ei ole onnistunut patentoimaan kannabiksen luonnollisia ominaisuuksia yksin omaan rahastuskäyttöönsä joten ne lobbaavat kannabiskiellon puolesta (ja rikollisjärjestöt kiittävät). EMEA, Euroopan lääkevalvontavirasto saa rahoitusta lääkeyhtiöiltä. Saako FIMEAkin?

 3. Toistan toiseen Hannu Hyvösen tapausta koskevaan artikkeliin laittamani kommentin (alla).

  Yhteenveto:

  Suomen rikoslaki sallii vähäisen käytön ja viljelyn (käyttörikoslaki 2001). Silti kannabiksen kotikasvatus on huumausainerikos, se etenee aina syyttäjälle. Syyttäjä voi jättää syyttämättä tai tuomitsematta omaan käyttöön viljelevän kasvattajan, jos sille löytyy erityisiä perusteluja.

  EU:n laaja raportti osoitti vuonna 2008, että kannabis on vaarattomin ja vähiten riippuvuutta aiheuttava päihde, myös alkoholiin verrattuna. THL:kin on luopunut porttiteoriasta.

  […]Turkulainen apteekkari Markku Knuutila tuo kannabislääkettä Suomeen. Hän ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön linjausta, jonka mukaan Bedrocan on viimeinen – ei koskaan ensimmäinen – vaihtoehto kipupotilaille.

  ”On järkyttävää, että voimme toimittaa apteekissa tehtyjä morfiiniliuoksia potilaille tavallisella huumereseptillä mutta emme vastaavalla reseptillä lääkekannabista.”

  Knuutila kysyy, eikö aluksi pitäisi kokeilla miedointa lääkettä ja siirtyä vasta sitten opiaattipohjaiseen morfiiniin. Lääkekannabiksen käyttäjiä on pystynyt vuosien jälkeen palaamaan töihin ja nukkumaan kunnolla.

  ”Jos sivuoireena saa lievän, hyvän olotilan, onko se suuri haitta? Morfiini turruttaa ja koukuttaa täysin.” […]

  […] Laillisen ja laittoman hampun ero on määrittelemättä.

  Vuonna 1972 poliisi takavarikoi ensimmäisen kannabiksen kotiviljelyn. Tuomio langetettiin, vaikka marihuanassa oli THC:tä vain 0,2 prosenttia. Nyt sama luku on EU:n maataloustuen raja; jos huumaavaa ainetta on enemmän, menettää tuen. Mutta voiko psykoaktiivista THC:tä olla 0,5 prosenttia vai 1,5 prosenttia, ennen kuin hamppu on huumetta? Vai kolme prosenttia kuten eräät tutkijat ovat ehdottaneet?

  Raja-arvoa ei ole laissa eikä säädöksissä. Poliisi, syyttäjät ja tuomarit tulkitsevat kukin tavallaan. […]

  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/hampusta-saa-huumetta-laaketta-ja-ravintoa-missa-on-laittomuuden-raja/

  Näyttää siis siltä, että hamppuasioissa mennään — tuomioissakin — pitkälti tuomareiden henkilökohtaisten uskomusten varassa eikä yhtenevää, selkeää määritelmää joka esim. tuomioistuinkäsittelyiden takia pitäisi olla, ole lainkaan.

  Hyvösen tapauksessa tuleva päätös voi olla merkittävä ennakkotapaus.

 4. Asiasta tulisi saada arvovaltaisen, riippumattoman ja asiaan hyvin perehtyneen lääkärin perusteltu kannanotto asiaan. Ei luetteloa erilaisista haitoista vaan nimenomaan tuotteiden käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Mielellään Vastavalkeaan! Uskoisin lääkärikunnan osallistuvan keskusteluun, josta voi sitten tehdä johtopäätöksiä artikkelin suhteen.
  Waltamediakin ehkä ottaisi kantaa…

 5. Lisäksi kannattaisi tuoda esiin esim. USAn osavaltioiden käytön laillistamiset. Siellä kuluttajansuoja on korkeinta maailmassa ja hamppu on silti laillistettu. Mitä se kertoo. Puhumattakaan esim. Coloradon verotulojen kasvusta ja murhien selvitysprosentin suuresta noususta.

 6. Yritäppäs tehdä ansiotyötäsi ”polttajien seurassa” ? Työhön tulee katkoja kun ”Wackey-Weed” polttaja nojailee seinää vasten, niin että kuola valuu suusta, eikä työstä tule mitään. Keskitys-kyky nollille. Uudempien tutkimusten tuloksia ei tuoda kovin nopeasti julkisuuteen, koska liian moni tekee jo loistavat tulot ”ruohon myynneistään”. Cannabis muuttaa aivojen toimintaa, pysyvästi, riipuen tietenkin ”vastustuskyvystä”, mitä vain harvoilla käyttäjillä esiintyy. Syöpäpotilaana sitäkin on kokeiltu, mutta huonoin tuloksin. Eturauhas-syövän hoidossa, ainoa elämänkaarta pidentävä hoito, näyttää olevan Orchiectomy leikkaus, joka vähentää syöpää ruokkivaa ”Testosteronia”, mutta siinäkin on haittavaikutuksensa yleiskunnon heikentyessä lihasten kuihtuessa. Ill be damned if i do, and ill be darned if i don’t ?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here