Maailmassa on yhä enemmän tyytymättömyyttä, joka johtuu rahoitusalan epäpätevyydestä, korruptiosta ja väärinkäytöksistä.

Tyytymättömyys on lisääntynyt, etenkin vuoden 2008 globaalin talousromahduksen jälkeen – romahduksen, joka lamaannutti kansantalouksia ympäri maailman ja aiheutti miljoonien ihmisten työttömyyden.

Monet myös menettivät kotinsa, samoin suuren osan eläkkeistään, kun taas kaupallinen pankkisektori selvisi sotkusta, jonka se loi biljoonien dollarien ”määrällisellä elvytyksellä” (Quantitative Easing, QE) painaessaan lisää keskuspankkirahaa.

Lisää suuttumusta herätti se, ettei tämä lähestymistapa edes ratkaissut ongelmaa; se on vain pitkittänyt ja vahvistanut sitä. Mitään todellisia lainsäädännöllisiä, rakenteellisia tai poliittisia muutoksia ei ole tehty, joten nyt vastassamme on entistäkin suurempia johdannaisiin, kiinteistöihin ja omaisuuteen, kuten osakkeisiin, liittyviä maailmanlaajuisia kuplia. Edessä saattaa olla jopa suurempi nollaus kuin suuren laman aikaan vuonna 1929.

Sillä aikaa kun hallitukset ja yritykset keskittyvät epäonnistuneisiin ikuisen talouskasvun malleihin, miljoonat ihmiset ympäri maailman kasvattavat ruuanjakojonoja ja elävät yhteiskunnan tuilla juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella. Tuloerot eivät koskaan ole olleet näin suuria. Yritysten ja varsinkin monikansallisten yritysten voitot hipovat jo kaikkien aikojen huippua, kun taas palkat ovat pysyneet ennallaan. Korkea työttömyys on epidemia, joka on paljon vakavampi kuin viralliset luvut osoittavat.

Muita esimerkkejä ovat kasvavan hyvinvoinnin epätasa-arvoisuus, sosioekonomiset haitat ja köyhyys, keskiluokan hidas katoaminen ja Wall Streetia hyödyttävä politiikka.

On selvää, että varallisuuden alaspäin valumiseen perustuva (trickle-down) talousmalli ei yksinkertaisesti toimi, uskoivat niin kutsutut asiantuntijat mitä tahansa. Tosiasiassa yritykset, eivät yhteiskunta tai yksityishenkilöt, ovat nykyisen talousjärjestelmän edunsaajia.

Nykyjärjestelmään on yksinkertaisesti liian paljon perusteetonta uskoa, etenkin kun todisteet selvästi osoittavat, että tarvitsemme vaihtoehdon. Totuus on, että on muitakin malleja, joita valtavirran taloustieteilijät ja poliitikkomme eivät ota vakavasti.

Vaihtoehtoisia talousmalleja

Esimerkiksi Lontoossa sijaitsevan Kingstonin yliopiston taloustieteen, historian ja politiikan laitoksen johtaja Steve Keen on kehittänyt vaihtoehtoisen talouden mallin, jota kutsutaan velka-deflaatioksi (debt-deflation), kun taas taloustieteen professori Bill Mitchell Newcastlen yliopistosta Australiasta puhuu modernin rahapolittisen teorian (Modern Monetary Theory, MMT) puolesta.

Tietenkin heidän mallinsa jollain tapaa eroavat toisistaan. Tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus esittää yksityiskohtaista toimintaohjelmaa, jota meidän tulisi noudattaa, vaan keskustella yleisellä tasolla legitiimeistä olemassaolevista vaihtoehdoista. Hallituksemme tulisi asettaa etusijalle tämä keskustelu, jotta pystyisimme todella kehittämään mallin, joka ratkaisee nykyistä talouttamme vaivaavat, laajalle levittyvää kärsimystä aiheuttavat ongelmat.

Keenin ja Mitchellin mallit käyvät joka tapauksessa yksiin eräissä keskeisissä kohdissa. Ensinnäkin he allekirjoittivat yhdessä 17 muun taloustieteilijän kanssa Financial Times -lehdessä maaliskuussa 2015 julkaistun kirjeen, jossa he pyysivät Euroopan keskuspankkia ryhtymään vaihtoehtoisiin toimiin talouden kohentamiseksi. Rahoitusalalle annettavan määrällisen elvyttämisen sijaan he suosittavat rahan siirtämistä euroalueen kansalaisten pankkitileille. Steve Keen käyttää tästä nimitystä ”määrällinen elvytys kansalle” (QE for the People). Kyllä, sen sijaan että annettaisiin ilmaista rahaa eliitille, sitä annettaisiin kansalle. Massoilla, etenkin köyhillä, olisi syytä riemuun, jos he tietäisivät tämän olevan mahdollista.

Sekä Keen että Mitchell kannattavat myös ajatusta, että hallituksilla pitäisi olla entistä suurempi rooli maan keskuspankkien hallinnassa. Jos et tätä vielä tiennyt, keskuspankit ovat yksityisomistuksessa ja niitä hoitavat pankkiperheet, jotka perivät tämän vastuun sen sijaan, että heidät olisi valittu tehtävään.

Seuraavassa lainauksessa professori Mitchell selittää itsenäisen hallituksen todellisen luonteen:

”Modernin rahapoliittisen teorian lähtökohtana on, että hallitus, joka laskee liikkeelle oman valuutan ja jolla on oma keskuspankki, hallitsee täten rahapolitiikkaa, asettaa korkotasot eikä myy mitään velkaa ulkomaisessa valuutassa[…] tällainen pankki ei myöskään voi koskaan mennä konkurssiin. Ajatus [on], että siltä ei voi koskaan loppua raha.”

Pohjimmiltaan tässä esitetään, että jos yksittäiset kansakunnat ottavat takaisin oman rahan hallintaoikeuden, ne voivat luoda niin paljon rahaa (toisin sanoen taloudellisia kannustimia) kuin tarvitsevat, ottaen samalla huomioon sovellettavat talousopilliset periaatteet ja ohjaten rahaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla saadaan kansakunnan köyhyys kuriin. Koska tämä on legitiimi vaihtoehto, on hallituksemme otettava ohjat ja ryhdyttävä toimiin. Muussa tapauksessa kansan kärsimys jää heidän vastuulleen.

Ratkaisu? Keskuspankkien ja minimipalkan säätelyä sekä ”määrällistä elvytystä” kansalaisille

Professori Steve Keen, Kingstonin yliopiston taloustieteen, historian ja politiikan laitoksen johtaja, pitää itseään jälkikeynesiläisenä taloustielijänä. Hän kritisoi uusklassista taloustiedettä epäjohdonmukaisena, epätieteellisenä ja empiiristä tukea vailla olevana. Keenin menestyksekkään kirjan Debunking Economics (”vääräksi osoitettu taloustiede”) on pakollista luettavaa niille, jotka haluavat saada tarkemman kuvan aiheesta.

Alla yhteennivotussa haastattelussa keskustelimme valtavirran talousteorian ja käytännön puutteista sekä niiden mahdollisista ratkaisuista. Se miten hoidamme yhteiskuntamme talouden on kysymys, joka liittyy niin perusluonteisesti toimintaamme ja vuorovaikutukseemme, että se todellakin ansaitsee laadukkaamman tarkastelun kuin mitä poliitikot, valtiolliset taloustieteilijät ja valtavirran taloustieteilijät ovat esittäneet.

Koetamme kuitenkin välttää liiallista teknisyyttä tässä asiassa. Tämä on enemmänkin rehellistä keskustelua nykyisistä talouden ongelmista, joita lähestymme ”laatikon ulkopuolelta” tulevilla ratkaisuilla.

Yhteenveto Keenin näkemyksestä

Pohjimmiltaan Steve Keen siis ajattelee toisin kuin valtavirran taloustieteilijät. Hän uskoo työnsä fyysikkojen ja matemaatikkojen kanssa kumonneen neoklassiset kaavat, joihin ortodoksinen taloustieteilijöiden yhteisö uskoo.

Keen korostaa, että hänen kilpailijansa eivät keskity riittävästi yksityiseen velkaan laskelmiaan tehdessään. Hän katsoo tämän selittävän sen, miksi hän osasi ennustaa vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin, mutta he eivät. Tämä talouden osa-alue ansaitsee tulla syvästi sulautetuksi talousteoriaan, hän sanoo, samoin kuin se, miten keskuspankit suunnittelevat rahapolitiikkaa – ja tähän suunnitteluun hallitusten ja valittujen virkamiesten tulisi vaikuttaa voimallisesti. Tämä on Keenin hahmottelema perusta modernille velkojen mitätöintijuhlalle (”debt jubilee”) tai määrälliselle elvytykselle – kansalaisille.

Hän ottaa myös kantaa kansalaispalkan puolesta: ”Katson, että sitä puoltavat sekä järjestelmätason että yksilötason perusteet.” Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa, että kansalaispalkka on älykäs ratkaisu, koska se välittää kansantaloudesta, ja eettinen ratkaisu, koska se välittää ihmisistä. Jokaisella yhteiskunnassamme olevalla henkilöllä pitäisi olla vähintään toimeentulon mahdollistava palkka, joka auttaa häntä selättämään köyhyyden, nostamaan koulutustasoaan ja antamaan oman positiivisen panoksensa yhteiskuntaan, mm. tukemalla taloutta kasvaneella ostovoimallaan.

On selvää, että olisi oltava ilmaisia toimintaohjelmia, joilla autetaan muun muassa mielenterveysongelmaisia ja riippuvuuksista kärsiviä. Mutta nämä ovat yksityiskohtia, jotka voidaan ratkaista ajallaan. Tärkeintä on, että taistelu pelkästä selviytymisestä ja perustarpeiden tyydyttämisestä voi olla menneisyyttä, jos suunnittelemme taloutemme uudelleen oikealla tavalla.


¤
Phillip J. Watt
asuu Australiassa. Hänen kirjansa ja dokumenttifilminsä käsittelevät mm. ideologiaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja itsensä kehittämistä.

Tämä Vastavalkean lukijan suomentama kirjoitus ”Can Government Save the Economy by Injecting Money into our Bank Accounts?” julkaistiin alunperin The Elephant Journal -sivustolla 29.6.2015.

Kuva:zastavki.com

SaveSave

48 KOMMENTTIA

 1. ”Hän ottaa myös kantaa kansalaispalkan puolesta: ”Katson, että sitä puoltavat sekä järjestelmätason että yksilötason perusteet.” Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa, että kansalaispalkka on älykäs ratkaisu, koska se välittää kansantaloudesta, ja eettinen ratkaisu, koska se välittää ihmisistä. Jokaisella yhteiskunnassamme olevalla henkilöllä pitäisi olla vähintään toimeentulon mahdollistava palkka, joka auttaa häntä selättämään köyhyyden, nostamaan koulutustasoaan ja antamaan oman positiivisen panoksensa yhteiskuntaan, mm. tukemalla taloutta kasvaneella ostovoimallaan.”

  Kansalaispalkka on osa tulevaisuutta, mutta se vaihtoehto ei ole valitettavasti kansallisvaltioiden päättäjien käsissä, koska he eivät ko. asioita ”poliittisesta höpöhöpö teatterista” huolimatta päätä. Nykyinen rahajärjestelmä on maailman vaarallisin ase, ja se ase tulee olemaan vielä jonkun aikaa konflikteja, eriarvoisuutta ja köyhyyttä lisäävien psykopaattien käsissä.

  • Tämä juttu on selvästi gentiilin kirjoittama. Phillip J. Watt ei ymmärrä, että vain juutalainen voi olla ihminen, ja vain juutalainen voi olla muiden otusten jumalana, kuten Toora sanoo.

   Philip J. Watt ei myöskään tajua, että juutalaisilla on niin suuri ylivalta, Some-monopoli, valtamedia ja NATO-sotakoneisto mukaanlukien, että kaikki vastustus, ja yritykset siirtää ”takaisin” omaisuusmassoja ja valtaa juutalaisilta gentiileille ovat tuhoon tuomittuja.

   Katso lapsiasi. He ovat jo addiktoituja mobiililaitteisiin ja niiden antamaan viihteeseen. Me tiedämme heistä kaiken, enemmän kuin te vanhemmat. Me tiedämme lastenne kieroimmatkin ajatukset, keskustelut kamujen kanssa, ja mitä ovat tehneet. Lapsesi on käytännössä jo tänään meidän omaisuutta, joille voimme tämän kokonaisvaltaisen tiedonkeruun voimin tehdä ihan mitä huvittaa. Katso koulukirjoja. Niissä on täysin sama info kuin valtamediassa ja viihteessä, että on rasistista ajatella omaa maata, ja poliisi voi auttaa, jos lapsi ilmiantaa vanhempansa vääristä ajatuksista.

   Tajuatko? Ja tämä on vasta ensimmäinen aalto. 5G ja 6G luovat puitteet suoraan ajatusten lukemiseen. Ja kun yllä mainituin keinoin saamme kokonaisen sukupolven vakuuttuneeksi, että ”isänmaallisuus” on paha, tulee tämä sukupolvi riemuitsemaan jokaisesta ”rasistista” joka vangitaan tai teloitetaan.

   Vaikka luet tämän, ja ymmärrät ehkä mitä kerron, et kuitenkaan voi tälle mitään, sillä olet vain gentiili.

   Olet vain gentiili.Todistat sen yhä uudestaan olemalla myös ottamatta selvää mistään asioista, vaan luotat typerästi niitä tahoja, jotka ovat aiheuttaneet sinulle, ystävillesi ja lapsillesi paljon hallaa. Uskot että ohimenevä aistinautinto on se, miten sinuun kohdistuva hyvä/paha mitataan. Koska me olemme istuttaneet sinuun tämän vakaumuksen.

   Tajuatko, teurasjonossa oleva vuohi syö tyytyväisenä mehevää ruohoa…

   Tämänkin luettuasi et muuta edes äänestyskäyttäytymistä, sillä olemme manipuloineet myös poliittisen kentän niin, että et enää kykene luottamaan ”pieniin uusiin puolueisiin”. Menet vain massan mukana, kuin sopulit konsanaan.

   Olet gentiili. Todistat sen yllä mainituilla tavoilla. Kuten Talmud sanoo, karjan näännyttäminen hitaasti kiduttamalla on paras asia, sillä nautinto jatkuu näin pitempään.

 2. > Hallituksemme tulisi asettaa etusijalle
  > tämä keskustelu, jotta pystyisimme todella
  > kehittämään mallin, joka ratkaisee nykyistä
  > talouttamme vaivaavat, laajalle levittyvää
  > kärsimystä aiheuttavat ongelmat.

  Hallitus ei ole ratkaisu. Se on ongelma.

  Itse näkisin, että taloudellisen vallan hajauttaminen, ei keskittäminen, on ratkaisu talouden ongelmiin. Esitetty ratkaisumalli vain entisestään keskittää taloudellista valtaa. — Jos meillä nyt on maailman varallisuus keskittynyt 1%:n käsiin – se on 70 miljoonaa henkilöä – niin tuon varallisuuden siirtäminen ”hallitusten” käsiin pudottaa päättäjien määrän jonnekin 70’000:n tasolle. Siis tuhannesosaan nykyisestä.

  Oikea ratkaisu on hajauttaa taloudellinen valta. Esimerkiksi siirtää eläkesäästöt säästäjien itsensä hallintaan ja omistukseen.

  > taistelu pelkästä selviytymisestä ja
  > perustarpeiden tyydyttämisestä voi olla
  > menneisyyttä, jos suunnittelemme taloutemme
  > uudelleen oikealla tavalla.

  Jos te suunnittelette talouden uudella tavalla, on vääjäämätön seuraus, että tuo uusi talous hyödyttää teitä suunnittelijoita. – Keskussuunnittelukomiteat on lopetettava. Suunnitteleminen on jätettävä kansan tehtäväksi.

  Elintasolla mitaten tuotanto on ongelma, ei kulutus. Suomalainenkin ahkera duunari on valmis heti jättämään työpaikkansa maksua vastaan. Elämään maailmassa, jossa on kulutusta ilman tuotantoa.

 3. Suomen hallitus on jo vastannut otsikon kysymykseen; Hei me tienataan tällä! (suomalainen aforismi). Eli kyse on vain siitä että keiden meidän tileille.

  • Ainakin Rotschildin kasaarimafian tileille ja ennenkaikkea euron kautta, johon meidät perustuslain vastaisella petoksella kytkettiin, ks. jormajaakkola.fi

   • Kiitos linkistä!
    Masentavaa tekstiä, mutta Juhannuksenahan se on hoidettavissa oleva yksisuuntainen mielialanitkahdus.

    • Sivuhuomautuksena sanottuna kylläkin ihmettelen, kuinka Jaakkola isänmaallisena miehenä voi olla niin kokoomusmyönteinen. Kokoomuksen EUnukeista koostettu maanpetturijohto kun on tehnyt puolueen kurssiin täyskäännöksen johtavaksi suomentuho-puolueeksi.

 4. Kysymys: Vodaanko lamaa torjua laittamalla rahaa pankkitileillemme?
  Vastaus: Voidaan, se on tehokkain ja halvin tapa poistaa lama ja työttömyys.

  Jo 1800-luvun lopulla kirjoitettiin aiheesta ensimmäiset tieteelliset julkaisut laskelmineen. Ja 1900-luvun alussa suuren laman aikana laskelmat tarkistetiin moneen kertaan monen eri talustietoilijaän ja professorin toimesta, mutta mitään ei tehty. Kansakunnan annettiin rämpiä lamassa ja konkurssiaallossa aina sotaan asti.

  On todistettua että jos jokaisen ihmisen pankkitilille laitetaan 50 000 (esim. euroa) se poistaisi laman ja työttömyyden koko maasta kerralla. Se aiheuttaa tosin inflaatiotakin, mutta nykyinen yli 7% inflaatio vuodessa ei juuri suuremmaksi voi kasvaa.

  Suomen osalta tämä 50 000e/suomalainen tarkoittaisi 250 miljardin euron investointia. Siis esim. vuoden pankkitukia Italiaan tai Kreikkaan. Tai Suomen puolentoista vuoden budjetti. Mutta sen jälkeen meillä olisi täys työllisyys ja nousukausi jollaista ei ennen olisi nähty. Ja jonka jälkeen valtion verokertymä olisi kuusinkertainen investoituun rahamärään nähden. Meille palautuisi Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n toimista huolimatta hyvinvointivaltio. Olsimme aeuroopan vaurain kansa jolla talous olisi vahvempi kuin Sveitsiläisillä.

  Ajatelkaa kuinka moni toteuttaisi unelmansa yrittäjänä kun voisi hankkia tuotantovälineet ilman riskiä. Investoinneista ompelukoneet, parturin välineeet, sorvit/jyrsimet, keramiikkauunit, autonosturit, pitopalvelun välineet, leipomo välineet, pitopalvelun välineet, maanviljelyksen välieet, … kaikki yrittäjyyteen liittyvät välineet olisi mahdollista hankkia ”ilman riskiä”. Ja kun tiedetään että ”start-up” yrityksistä 70% kaatuu, niin niiden 30% henkiinjääminen tarjoaa työpaikkoja ja verotuloja välillisesti paljon enemmän kuin mitä niihin on investoitu. Joka puolestaan tukee paikallista tuottavuutta ja mahdollistaa moniuolisemman tarjonnan kuin mikä meillä nyt pääosin on monikansallisten yritysten monopolisoimana.

  Huomatkaa, en käytä sanaa ”palvelu”. Miksi? Siksi että palvelu on ”Ilmainen hyödyke”. Siksi en ymmärrä että asioita joista vastikkeeksi pyydetään rahaa, pidetään palveluina. Esim. terveyskeskuskäyntiä. Siitä maksetaan veroissa ja käyntimaksuna. Ja kuten hoitajat ja lääkärit puhuvati meistä ihan oikein ”asiakkaina”, se jo todistaa että olemme maksavia asiakkaita. Emme potilaita.

  • Loistava kommentti.

   Se on juuri näin, ja rahaa luodaan ”ilmasta”. Riittävä toimeentulo on ihmisen syntymäoikeus, ei kuitenkaan tässä ”orjuuden” ajassa, mutta varmuudella tulevaisuudessa. Nykysysteemi rahajärjestelmää myöten etenee kohti täydellistä romahdusta, ja sen jälkeen alkaa – UUSI AIKA.

  • Kysymys: Voidaanko lamaa torjua laittamalla rahaa pankkitileillemme?
   Vastaus: Ei voida. Raha ei ole varallisuutta. Raha ei myöskään ole kulutushyödyke.

   Jotta kulutusta voitaisiin lisätä, on myös kulutettavien hyödykkeiden määrää lisättävä. Se onnistuu vain siten, että meillä on tässä hetkessä enemmän tuotantoa jaettavaksi. Tulevaisuudessa tapahtuva tuotanto ei myöskään ole kulutushyödyke, eikä meillä ole edes varmuutta sen olemassa olosta. Vain arvauksia ja etenkin lupauksia.

   Jos 50’000 euroa / suomalainen tulostetaan pankkitileille, tietenkin rikastumme. Rikastumme siksi, että voimme vaihtaa nuo rahat ”täydestä” arvostaan kaikkeen siihen tuotantoon, joka tuotetaan euroalueella. — Mutta mitä Italialainen ajattelisi, jos sen pitäisi luovuttaa tuotantonsa meille, upporikkaalle suomalaiselle EU-eliitille, joka tulee ja hakee haluamansa tavarat tuottamatta itse mitään tilalle? Ehkä italialainen haluaisi itse kuluttaa sen minkä tuottaa?

   Tulisiko suomalainen vieläkin rikkaammiksi, jos tuo rahauudistus toteutettaisiin koko euroalueen laajuisesti? Pankkitileille lisättäisiin saldoa 25’502’800’550’000 euroa eli 25 triljoonaa euroa. Varsinaista tuotannollista työtä tuon summan lisääminen vaatisi parin klikkauksen verran.

   Tulisimmeko vieläkin vieläkin rikkaammiksi, jos tuo summa kokonaisuudessaan lähetettäisiin ulkomaille. Noiden ulkomaan ihmistenhän pitäisi tulla tänne euroalueelle kuluttamaan tuo raha tai ainakin myydä ensin euronsa Euroopan keskuspankille, jotta voisivat kuluttaa sen kotimaassaan.

 5. ”Mutta sen jälkeen meillä olisi täys työllisyys ja nousukausi jollaista ei ennen olisi nähty. Ja jonka jälkeen valtion verokertymä olisi kuusinkertainen investoituun rahamärään nähden. Meille palautuisi Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n toimista huolimatta hyvinvointivaltio. Olsimme aeuroopan vaurain kansa jolla talous olisi vahvempi kuin Sveitsiläisillä”

  Miten rahan laittaminen tilille toisi täystyöllisyyden?
  Täysin järjetön ajatus!

  Miten voisi valtiolle tulla 6x verokertymä investoituun rahaan nähden(250milj.)??
  Valtiohan joutuisi lainaamaan tuon rahan pankeilta jolloin siitä tulisi lisäkuluja!

  Jotta verokertymä olisi kuusinkertainen tuohon 250milj. nähden, ihmisten pitäisi kuluttaa moninkertaisesti enemmän kuin tuo tilille laitettu viiskyttonnia.

  Vai että vahvempi talouskin kuin Sveitsiläisillä!?

  Hei kaveri, jos tuo noin helppoa olisi, Suomen hallitus(ja varmasti koko muu maailma) olisivat jo aikoja sitten toteuttaneet kyseisen suunnitelman.

 6. Kiitokset artikkelin suomentajalle. Tällaiset artikkelit antavat toivoa ettei kaikki järki ole maailmasta vielä kadonnut. Asiat ovat periaatteessa hyvin yksinkertaisia. Selittämällä niistä saadaan monimutkaisia ja sehän on homman nimi. Ettemme ymmärtäisi kuinka yksinkertaisesti meitä hoopotetaan.

  Vika on rahan syntymekanismissa. Kenelle on annettu oikeus rahaa painaa, lainata sitä korolla ja määrätä minne rahaa lainataan. Siksi sitä ei ”riitä” nykyisin minnekään järkevään käyttötarkoitukseen. Raha itsessään on vain vaihdon väline, jonka arvo palaa aina alkuperäiseensä, paperiin jolle se on painettu. Nykyisin ei tarvita edes paperia. Bitit riittävät.

  Nykyinen raha- ja talousjärjestelmä on huonoin mitä voi kuvitella. Keinotekoisella (bitti)rahalla varallisuutta keskitetään nollapilkkuyhdelle prosentille populaa. Hekö tietävät parhaiten mitä rahalla pitää tehdä? Valumisteoria ainakin voidaan todeta jo vanhentuneeksi. Ongelma tulee juuri varallisuuden keskittymisestä ja kansan ostovoiman alentumisesta. Korjausliikettä odotellaan ”investointien” kasvusta, siis tavaran tuotannosta. Sitä tulee kun on ostovoimaa kansalla ja sitä juuri leikataan. Toisin sanoen yritetään mennä perse edellä puuhun.

  Joku taannoin tiivisti hyvin kansantajuisesti raha- ja talouspolitiikan. Raha on kuin paskaa. Isossa kasassa vain haisee, mutta laajlle levitettynä antaa hyvän sadon. Nyt ihailemme niitä, joille varallisuutta kertyy, tutkimatta mistä se on imuroitu. On myös yksi syy kansan ostovoiman heikkenemiseen.

  ”Orastava kasvu” on ollut nurkan takana jo turhan kauan. Nysse kuulemma lähtee. Politikot hehkuttavat alkanutta ”kasvua”. Nykyisinhän politikot tekevät ihmeitä. Ostovoimaa leikkaamallakin saadaan aikaan ”kasvua”. Yksi Taloussanomien toimittaja pari päivää sitten yritti etsiä, mistä sitä kasvua oikein tulee. Löysi vain kotitalouksien velkaantumista. Säästöjäkin syödään. Kun ne on syöty, olemme valmiita ulosmittaukseen, kuten Kreikka.

  Rahaa on painettu enemmän kuin koskaan, mutta reaalitalouteen sitä ei riitä. Syy on rahanpainajien, pankkiirien keksimät virtuaalitaloudet, vedonlyönnit, johdannaiset, millä nimellä vain halutaan kutsua. He eivät tarvitse enää reaalitaloutta ei tuotantoa tehdäkseen virtuaaalirahalla suuria voittoja ja suuria tappioita. Pelien säännöt ovat yksinkertaiset. Voitot ovat omia, tappiot yhteisiä (veronmaksajien). Niin kauan kun sääntöjä eivät politikot muuta, peli saa jatkua. ”Huippupolitikot” ovat pelissä mukana. Pienemmät politiikanbroilerit eivät ymmärrä edes kansantaloudesta enempää kuin poro raamatusta.

  Korjausliikkeitä pitäisi tehdä, pitäisi ja pitäisi, mutta politikot ovat täysin munattomia tekemään. Vaatisi aikaisempien päätösten perumista ja sehän ei kertakaikkiaan käy. Keinoissa löytyy kyllä. Katellaan niitä toisessaa kommentissa,ettei tule turhan pitkä.

 7. Otetaan tähän väliin pari kansantalouden oikeaa asiantuntijaa. Ensin Liikanen, valtiovarainministeri Holkerin hallituksessa alkaen 1987. Heidän satoaan korjattiin 90-luvun alussa. Pari 20% devalvaatiotakaan ei auttanut. Vasta kun oma valuutta, markka laskettiin kellumaan, se korjasi vientiteollisuuden ongelmat ja Suomi pelastui IMF-holhoukselta. Sehän on tunnettu järjestö, joka imee köyhtyvistä kansantalouksista viimeiset veret. Kaikki eivät toki Suomessa pelastuneet. Miljoona jäi pysyvään köyhälistöön. Tässä Liikasen viisauksia: http://ebolakani.blogspot.fi/2014/02/taman-viikon-facepalm-palkinnon.html

  Tässä lisää: http://ebolakani.blogspot.fi/2013/09/meemeilya.html

  Tässä vielä meidän Sininen tulevaisuus. Kansantalouden erikoisasiantuntija Simon Elo: http://ebolakani.blogspot.fi/2012/10/taman-viikon-facepalm-palkinnon.html

  Mitäpä tuohon sanoisi. Sininen on kansankielessä tarkoittanut aina kylmää ja nälkää.

 8. Vielä yksi näkökulma kansantalouteen, ennen kuin ruvetaan pähkäilemään vaihtoehtoja: http://ebolakani.blogspot.fi/2012/12/herra-kani-haluaa-lahettaa-herra.html

  Siinä se, eivätkä nämä ”vaihtoehdottomuudet” näytä vanhentuvan koskaan. Rakennus- ja muuhun työvoimavaltaiseen teollisuuteen sijoittaja kun on tuo herra, on hänen näkökulmastaan täysin ymmärrettävää, että mitä halvemmalla työt tehdään, se on hänen osinkoetunsa. Palkkojen nollaaminen ja pääsymaksut työmaille vielä parempi.

  Tämä on hänen tulokulmansa ja sieltä katsoen täysin ymmärrettävää, mutta kun politikot, joiden tulisi huolehtia kansantaloudesta, valtiosta ja koko kansasta, ajavat täysin samaa agendaa. Se ei ole enää ymmärrettävää.

  Jutun lopussa on aiheellinen kysymys. Miten käy Valtion verotuloille ja luottoluokitukselle sekä pankkisektorille, kun palkat leikataan tai nollataan. Maallikko sanoisi, että politikot ja pankkisektori sahaavat omaa oksaa eivätkä sitä itse edes ymmärrä.

  Ihan viimeaikoina politikoilla on ollut tärkeämpiä huolia. On joutunut varmistelemaan, ettei lähde juppikootteri ja kuljettaja alta.

  • ”Jutun lopussa on aiheellinen kysymys. Miten käy Valtion verotuloille ja luottoluokitukselle sekä pankkisektorille, kun palkat leikataan tai nollataan. Maallikko sanoisi, että politikot ja pankkisektori sahaavat omaa oksaa eivätkä sitä itse edes ymmärrä.”

   Ongelman ydin ei ole pelkästään pankkisektori, vaan byrokraattinen – korruptoitunut – nykyjärjestelmä kokonaisuudessaan. Jos kumiveneessä on kymmenen reikää, ja paikkaat niistä yhden, se ei pidä kumivenettä veden pinnalla. Kansalaisten pitäisi kyseenalaistaa nykyinen – ydineliitin kaappaama – pankkijärjestelmä, korkoon perustuva velka, kansallisvaltioiden verokertymät, puoluetuet, sosiaaliavustukset, eläkejärjestelmät ja kaikenlaiset yritysavustukset kokonaisuudessaan. Massiivinen virkamieskoneisto pitää yllä täysin järjetöntä järjestelmää, jonka avulla suuret organisaatiot tappavat viimeisetkin pienyritykset, ja jonka keskeinen toimintakaava on se, että toinen käsi mielivaltaisesti antaa ja toinen mielivaltaisesti ottaa.

   Nykyinen orjakansa-systeemi on umpikiero, siinä ei ole järjen hippustakaan. Kansallisvaltioiden poliittinen eliitti on aivopesty uskomaan, että työn tekemisessä itsessään on arvo, vaikka se ei voisi olla kauempana totuudesta. Koska näin kuitenkin on, puolet ihmiskunnasta kaivaa parhaillaan kuoppia ja toinen puoli täyttää niitä. Tätä toimintaa harjoitetaan hölmöläisten tavoin niin kauan kunnes tämä ”velan korkoon ja järjettömään paperien pyöritykseen” perustuva kumivene uppoaa.

   • Oikeilla jäljillä olet ja vertauksesi osuvat, mutta jotenkin asiat on kaivettava esiin yksinkertaisesti ja selvästi. Sellaisia blogisteja on, jotka kertovat. Totuusmedia se ei ole, ei niin pankkien ”analyytikot”. Totuutta joutuu etsimään nykyisin.

    Pari pankkia meni taas nurin, nyt Italiassa. Riikka tuosta pisti jo artikkelin. Katselin eilen juttuja tapauksesta. Niillä oli kuulemma ”järjestelemättömiä luottoja”. Niin aina. Kiva kun joku joskus kertoisi, mistä ne semmoset järjestelemättömät luotot tulevat. Siis ihan oikeasti.

 9. Itse asiaan. Voiko hallitus pelastaa talouden lisäämällä rahaa pankkitileillemme? Periaatteessa kyllä. Ongelma on, meidän hallituksella ei ole enää oikeutta painaa rahaa ja laskea sitä liikkeelle. Se joutuu käyttämään liikepankeista lainattua velkarahaa. Tai ”sijoittajien” rahaa, jota ovat onnistuneet kähmimään keinolla jos toisella tai vielä, jonkun valtion keskuspankin painamaa rahaa. Siis sellaisen valtion, jolla on vielä oma keskuspankki ja raha. Suomella ei sellaista enää ole.

  Tähän saakka QE biljoonat on annettu, siis annettu, liikepankeille. Ovat haihtuneet kuin pieru saharaan, menneet ”pankkisalaisuuden” taakse. Jos biljoonat heitettäisiin kansalaisten pankkitileille, se aiheuttaisi voimakkaan kulutuspiikin, politikkojen hehkuttaman ”kasvun”. Syntyisi sitä kaivattua ”yrittäjyyttä”, tyhjät näyteikkunat täyttyisivät nopeasti. Moni menisi ja ostaisi hätäpäissään leipää. Leipäjonot loppuisivat.

  Valitettavasti emun säännöt kieltävät. EKP saa painaa ja antaa rahaa vain liikepankeille, ei edes julkisille yhteisöille saati kansalaisille. Vaatimus on emun kakkosvaiheessa liittymisen ehtona. Se ratifioitiin ja laiksi sääti Lipposen hallitus 1998. Sen jälkeen valtion ainoa rahan lähde on liikepankista lainattu ja kiertoon kulutettu raha, josta valtio voi periä verot. Tämä ”sääntö”, korkeiden virkamiesten keksintö, on monen pahan alku ja juuri.

 10. Jatketaan. Ensin selvennyksenä, valtio ei ole mikään erillinen instanssi, kuten se taloudessa käsitellään, vaan valtio olemme me, kansalaiset ja verojen maksajat.

  Valtiohan lähettää jo rahaa aika moneen paikkaan. Kansalaisillekin lähetetään, koska perustuslaki sanoo (vielä), että sairauden, työttömyyden jne. kohdatessa valtion on turvattava riittävä toimeentulo, terveydenhoito jne. Perusturvasta juuri on tullut huomautuksia euroopan suunnalta. On kuulemma taso liian matala, sillä ei tule Suomessa toimeen. Sitä ei ole korjattu, vaan leikattu lisää. Saammeko tulevaisuudessa vielä terveydenhoitoa, siitä päättää kohtapuoliin perustuslakivaliokunta. Muuten Suomi on kyllä unionin mallioppilas. Pankit ovat valtioiden tukiluukuilla ottaneet ykköspaikan.

  Vertailun vuoksi, työttömyydestä aiheutuneet ”menot” ja yritystuet ovat suurinpiirtein saman suuruiset ja vielä lasketun valtion ”kestävyysvajeen” suuruiset, noin viisi- kuusimiljardia. Työttömyysturvalla pidetään ihmisiä hengissä kuin myös lähikauppiasta ynnä muutamaa muuta ”yrittäjää”. Eikä kuusi miljardia ole oikea summa, koska raha kiertää. Maksetaan ja verotetaan, maksetaan ja verotetaan. Osa näkyy myös valtion tulopuolella, jonka leikkaukset vievät. Ilman rahan kiertoakaan ei ole taloutta. Jos raha makaa paratiisisaarilla, se ei tuota. Niinpä sekin rahaa pyörii tässä meidän taloudessa ”tuottamassa”. Poikkeuksena vain verottomuus, muuhun rahan kiertoon verrattuna.

  ”Yritystukiin” ei tässä ”herkässä taloustilanteessa”, jossa on näkyvissä ”orastavaa kasvua”, voi koskea ei leikata. Selityksestä kymmenen plus. Tutkimukset osoittavat, että niistä on pelkkää haittaa ja valuvat enimmäkseen osinkoihin ja usein vielä verotta.

  Mikä olisi oikea tapa rahoittaa taloutta, on hyvä kysymys. Artikkelissa on puhe ns. ”helikopterirahasta”, kertalaakista jokin summa kaikille. Aiheuttaisi kulutuspiikin, mutta pysyväksi ratkaisuksi siitä ei ole. Pysyvä on keskuspankkirahoitus julkisyhteisöille, valtiolle ja kunnille, mieluummin omalla keskuspankilla ja rahalla, kiitos. Ja katso, silloin olisi varaa hoitaa kaikki perustuslailliset tehtävät ja pitää vielä infrakin kunnossa. Olisimme velkaa vain itsellemme jota valtio (me) veroilla maksaisi ja keskuspankki palauttaisi korot ja tuotot takaisin valtion budjettiin, Cut the middleman, sanoi ameriikkalainenkin.

 11. Ei voisi, sillä EUssa yksityiset pankit ja sijoittajat kuppaavat julkista rahaa ja kansalaisten rahaa kaatamalla euroalueen pankkeja EUssa mm. Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja kun tarve vaatii niin Suomessakin.

 12. Miksi päättäjät haluaisivat auttaa vieraita ihmisiä ? Ylimistöjen salaseuralaiset eivät tule koskaan hyväksymään ”rahvaan” etuja. Sehän olisi vastoin heidän koulutustaan politiikkaan. Hyvään ja oikeuteen uskova ”äänestäjä” kaivaa maata jalkojensa alta vaaliuurnalla. Lopputulos on aina sama, yhteiskuntalaisen liukuminen alamäkeä. Jos vaalit auttaisivat kansaa vaurauteen,niin kuinkas monta äänestyskierrosta siihen tarvittaisiin. Tulevaisuus ei ole sen valoisampi. Pudotetaan ministerin palkkaa tavallisen tuntityöläisen viikkopalkaksi,niin se olisi alkua parempaan, rehellisempään tulokseen koskien jokaista Suomen kansalaista, kulkureista huolimatta. Menkööt omille reviireilleen järjetämään omien maittensa asiat kuntoon.

  • Oikein. Juuri tätä minäkin olen hokenut:

   ”Hyvään ja oikeuteen uskova ”äänestäjä” kaivaa maata jalkojensa alta vaaliuurnalla. Lopputulos on aina sama, yhteiskuntalaisen liukuminen alamäkeä. Jos vaalit auttaisivat kansaa vaurauteen,niin kuinkas monta äänestyskierrosta siihen tarvittaisiin.”

   … poliittinen järjestelmä perustuu korruptioon, ja on mätä. Tulos on aina sama riippumatta siitä kuka siellä päättäjiän pallilla istuu!

 13. Suomeen ei tarvitse toistaiseksi järjestää pankkikonkursseja, koska maamme poliittinen johtomme myy Soten ja yksityistämisen avulla julkista kansalaisomaisuuttamme ja osaamistamme terveyden ja sairaanhoidosta sekä valtionyrityksiä yksityisille sijoitusyhtiöille, jotka kuppaavat rahat paratiisisaarille.

  • > poliittinen johtomme myy Soten ja yksityistämisen
   > avulla julkista kansalaisomaisuuttamme …
   > yksityisille sijoitusyhtiöille

   Soten ainoa tarkoitus on luoda edellytykset sille, että kunnat voidaan lakkauttaa. Kun Kela ja Isot kunnat hoitavat kunnan tehtävät, jäljelle jää hiihtolatujen polkeminen ja pesäpallo-ottelut. Siihen ei valtiota tai valtionapuja tarvita.

 14. tavis (24.6.2017 at 10:06) kirjoitti kiitokset artikkelin suomentajalle. Se oli ilahduttavaa ainakin kahdesta syystä.
  Ensinnäkin kiitosta jetaan aivan liian harvoin, vaikka siihen olisi aihetta. Ja toinen syy. Olen ’aistivinani’ taviksen ystävällisten sanojen takaa aidon arvostuksen sille duunille, jota tärkeiden kirjoitusten suomentajat tekevät.

  Itsekin pidän kirjoitusta todella tärkeänä. Ja iloitsen että VV on halunnut tuoda jutun esiin. Tässä liikutaan juuri sillä äärimmäisen huomion arvoisella sektorilla, johon harvoin jos koskaan saamme valtamediasta lukea. Ajattelen esimerkiksi juuri Bill Mitchellin kaltaisia harvinaisia tutkijoita ja ajattelijoita.

  Ei ihme, ettei valtamediamme ’mainosta’ ’mitschellejä’. Hänellähän on tuo kiusallinen Australia-connection.
  (Moni australialainen – ja kanadalainen – vaihtoehtoajattelija saa valtamediassa osakseen ylenkatsetta ja kylmää kättä, ainakin konkludenttisesti. Tosiasiassa reaktiona on yleensä hiljaisuus.)

  Mitchellin teoria vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta. Olisi kiinnostavaa kuulla tai lukea ’valtavirtaekonomistien’ arvioita siitä.

  Onko muuten suomentajan nimi salaisuus? Joka tapauksessa kysymyksessä on mitä ilmeisimmin paljon ja tärkeitä pohtiva ihminen. Vielä kerran kiitokset ja onnittelut Phillip J. Wattille, suomentajalle ja VV:lle!

  • ”Onko muuten suomentajan nimi salaisuus?”

   Suomentajalla on pankkiiriliiketausta. Hän ilmaisi toiveen voida pysyä – nykyisessä ilmapiirissä – ”nimettömänä”.

   • Vielä parempi. Sisältäpäin näkee enemmän. Artikkelin sanoma on tärkeämpi kuin kirjoittajan persoona. Ihmisillä on myös privaattielämä ja sitä kannattaa suojata. Anonyyminä sisäpiiritietoja vuotavien toivoisin lisääntyvän. Tietovuodot ovat demokratian voiteluainetta, sanoi Matti Vuorikin.

    Työnsä tai asemansa puolesta ei usein voi kertoa totuutta julki muuten kuin anonyymina, jos silloinkaan. Valtavirrasta poikkeavat ajatuksetkin saattavat aiheuttaa ahistusta joissain piireissä ja ajattelijalle se tietää rangaistusta muodossa tai toisessa.

   • Kiitos vastauksesta, Vesa.

    Surullista, että valtaeliittimme ’demokraattiseksi oikeusvaltioksi’ kutsumassa Tasavallassa, jossa perustuslakimme mukaan jokaisella on sananvapaus (ks. Suomen perustuslain 12. pykälän 1. momentti), niin monet rohkenevat kirjoittaa julkisesti ainoastaan nimettöminä tai nimimerkillä. Se kertoo paljon valtiomme ja yhteiskuntamme todellisesta tilasta.

    Joka tapauksessa lohdullista, että myös ’pankkiiriliiketaustan’ omaavista ihmisistä löytyy humaaneja ja etsiviä ’toisinajattelijoita’. Lämpimät terveiset hänelle.

    En halua ’teettää’ mutta heitän ilmaan ajatuksen, että VV levittäisi kysymyksessä olevan kaltaista sanomaa sellaisille poliitikkotahoille, joissa saattaisi olla riittävää vastaanottokykyä. Nykyoloissa näyttää siltä, että kokoomus ja RKP kuuluvat toivottomiin? Mutta ehkä ainakin SDP:tä, Vasemmistoliittoa ja Vihreitä, osaa niistä, kannattaisi kokeilla? Voisi kuvitella, että kun keskustassa on myös sellaisia ihmisiä, joita Alkion ”köyhän asia” puhuttelee, heillä olisi silmää myös kysymyksessä olevan kirjoituksen kuvaamille asioille?

    Tärkeää olisi, että niin kutsutun taloustieteen piiriin kuuluvat asiat tulisivat vaihtoehtoisten mallien osalta tutuiksi mahdollisimman laajoille kansalaispiireille.
    Nythän ’taloustiede’ on varsin pienen piirin huvia, jolla enemmistöä manipuloidaan. Kuitenkin taloustieteen ongelma on, ettei se ole eksaktia tiedettä, vaikka monet ekonomistit vaikuttavat sellaista uskottelevan. Hämäys lähtee jo siitä, että puhutaan ’talouden nobelisteista’ (kuten esimerkiksi Yle Bengt Holmströmistä: ”Talouden Nobel-palkinnon voittanut Bengt Holmström” [https://yle.fi/uutiset/3-9536625]). (Kiinnostavaa myös, että ’huijaus’ on läpäissyt koko valtamedian.) (Tosiasiahan on, että mainittu Holmström ei ole voittanut talouden Nobel-palkintoa. Sen sijaan hän ”sai vuonna 2016 ensimmäisenä suomalaisena Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon Alfred Nobelin muistoksi.)

    Onkin selvää, että niin kutsutuissa länsimaissa (muun ohella USA ja EU-valtiot) nykyisin noudatettava talouspolitiikka ei perustu mihinkään eksaktiin ja ainoaan oikeaan taloustieteelliseen teoriaan, joka sulkisi pois muut mahdolliset kilpailevat teoriat. Toisin sanoen, ei voida tieteellisesti todistaa, että ’uusliberaali talouspolitiikka’ olisi ainoa oikea talouspolitiikka tai ainoa oikea ihmisistä huolta pitävä talouspolitiikka.

    Itse asiassa, jopa EU:ssa on oivallettu, että sen alueella olisi syytä noudattaa ’sosiaalista markkinataloutta’. Outoa onkin, että sen vaatijoita ei käytännössä näytä juurikaan löytyvän. Syy mahtanee löytyä ’lännessä’ vallitsevasta Wall Street –kulttuurista, joka pitää kaikkea sosiaalista viime kädessä sosialistisena tai jopa kommunistisena?

    Kysymyksessä olevaa kiinnostavaa kirjoitusta lukiessa tuli etsimättä mieleen Antti Pesonen, mies, joka monessa suhteessa oli aikaansa edellä.

  • Arvostan kirjoituksiasi, mutta.
   Miksi pitää erikseen kiittää kääntäjää? Siksi, että hän on kääntänyt sen oikeakielisesti ja sisällöltään yhteneväksi alkuperäistekstin kanssa? Vai siksi, että se on käännetty suomeksi huonompikielisillekin?
   Ulkokieliset tekstit Suomen kieleksi kirjoitetulla kannanotolla kuten tämän sivuston julkitulemat ovat useinkin, ja perään kommentteja, jaa kiitoksia siitä että blogisti on tehnyt ison työn hakiessaan blogin, makusteltuaan sitä ja sitten tuonut sen luettavaksi silläkin riskillä että juttu ei pure. Kuten tämänkertainen artikkeli.

 15. Hienoja aprikointeja, noin teoriassa. Mutta mistä sukanvarresta esim. yllä esiintullut 50000,- Euroa/suomalainen ravistetaan. Älkää vaan vastatko että setelipainosta. Itse omistan 50 miljardin Zimbabwen dollarin setelin. Olis ylevää kulkea samalukuinen Euroseteli taskussa, vai.

     • Juuri niin, tietokoneesta.

      Ihmiset eivät yleisellä tasolla vieläkään ymmärrä sitä, kuinka raha luodaan. Meille syötetään hienoja teorioita maailmantaloudesta, keskuspankeista, inflaatiosta, deflaatiosta, markkinoista, tallettamisesta ja osakkeisiin sijoittamisesta, ja näihin satuihin me sinisilmäisesti uskomme.

      Raha on tietokoneen numeroita, joiden liikkeitä pieni YKSITYINEN eliitti taianomaisesti hallitsee. He luovat rahaa ILMASTA, asettavat sille koron kun se lähtee liikkeelle – ja kutsuvat sitä velaksi. Ilmasta luotu raha korkoineen muuttuu tällä yksityiselle eliitille silmänräpäyksessä reaaliomaisuudeksi. Pieni eliitti antaa rahan lainaajalle toisin sanoen ”pussillisen ilmaa”, jonka vastaanottaja maksaa takaisin työllä/ reaaliomaisuudella, ja tekee sen verohelvetissä, jonka tämä sama YKSITYINEN eliitti on luonut, ja minne ihmisten verorahatkin loppupeleissä muodossa tai toisessa kilahtavat.

      Kyseistä taikatemppua voi kutsua hyvällä syyllä ihmiskunnan suurimmaksi puhallukseksi…. vieläpä sanan varsinaisessa merkityksessä. Köyhyys ei siis johdu rahan puutteesta, vaan siitä, että rahan liikkeitä maailmanlaajuisesti hallitseva pieni eliitti pitää köyhyyttä TIETOISESTI yllä.

   • En viitsi kaivaa mammonan jakautumislukuja tässä meritokraattisessa maailmassa. Mitä veen tekemistä todellisen maailman kanssa on tämän artkkelin taivaita hipovalla älyloikkailulla. Se raha vaan menee niihin isoihin saaveihin, ja tatšit. Sitä kutsutaan demokraattiseksi talouspolitiikaksi.

    • Jaa että mitä tekemistä? Suurinpiirtein kaikkea mikä liikkuu. Onko sulla mennyt juhannuksenjuhlinta pitkäksi?

 16. Sauli Niinistöllä, Sipilällä, kokoomuksella on sama meno kuin Hitlerillä ja kansallissosialisteilla oli Natsi-Saksassa ja Mussolinillä ja fasisteilla Italiassa:

  Sote ja Pakkoyhtiöittäminen, joilla pankkeja, teollisuutta, sairaanhoitoa, sosiaalipuolta siirrettiin eli myytiin yksityisille yrityksille ja sijoitusyhtiöille.

  Hitler käytti rahoja sotavoimiin ja aseisiin sekä sotaan ja niin tekevät Sauli Niinistö ja Sipiläkin (Suomen F-35, uudet sotalaivat, NATO-isäntämaasopimus, USA-NATO-sotaharjoitukset, USA-NATOn Afganistanin sota, USA-NATOn Irakin sota, USA-NATOn Venäjän saarto, Venäjän vastainen infosota, Venäjän vastainen taloussota, hyökkäysvalmistelut Venäjälle ym.),

 17. Hitler hajotti puolueita, jotta sai mieleisiä marionetti-hallituksia ja omat Sotensa ja sotasuunnitelmansa läpi.

  • Näytti tulevan kepulle ja kokkareille ryppy rakkauteen sotehommissa. Lehmänkauppa on vaarassa peruuntua. Risikko rupes viduilemaan kepulle. Jos torppaatte valinnanvapauden perustuslakivaliokunnassa (terveydenhoidon yksityistämisen) niin me perutaan kepun maakuntavaalit. Ei mene kuin Strömsössä.

  • EU-diktatuurin ostamilta, vallankahvaan päässeiltä EUnukeilta, maanpettureilta on tullut käskytys poliisille. Kalergi-suunnitelman eurooppalaisten tuhoamiseksi pitää edistyä. Vuoden 1995 Barcelonan sopimuksella EU on myöntänyt 9 muslimimaan kansalaisille vapaan pääsyn EU-maihin. Näistä asioista rikollisia vallanpitäjiä tukeva valta-VALE-media vaikenee.

  • EU-diktatuurin poliisivaltio-terroria: mvlehti.net/2017/06/26/poliisi-kielsi-mari-kososelta-mielenilmaisun-helsingissä-perustuslain-vastaisesti

 18. Jos jäi Madventuresin Citizenfour katsomatta, se löytyy vielä areenasta. Suosittelen. Kertoo kuinka maille valehdellaan päin lärviä valtakuntien ylimmän kaapin päältä, ameriikan pressasta alkaen. Rohkea kaveri tuo Snowden. Pisti elämänsä peliin kertoakseen edees vähän totuutta.

  Mitäpä on tapahtunut hänen jälkeensä. Tietovuotajat on pantu entistä tiukemmalla ja valehtelu sen kun lisääntyy. Vakoiluun, siis tavallisten kansalaisten vakoiluun haetaan entistä laajempia valtuuksia, Suomessakin. Ja ei enää muisteta, että missään sähköisessä viestinnässä ei ole salaisuutta. ”Asiaa” kyllä tutkitaan.

  • 200 nettikyttää tavallisten kantasuomalaisten vakoiluun, vaikka maahantunkeutuneissa kunniakansalaisissa olisi paljon enemmän epäiltävää!

 19. Erityisen mielenkiintoista otsikon aiheessa on, että se säännöllisesti nousee esille näissä keskusteluissa. Onko meillä netissä uskovaisten joukko, joka tuo aiheen esille aina uudestaan vai jonkinlainen ”hoax”, jolla keskustelua hämmennetään aika-ajoin?

  Itse olen kallistumassa sen puolelle, että kyse on taloususkovaisten joukosta, joka pyörittää aihetta. Onhan meillä omat utopia-uskovaisten joukot monien muidenkin aiheiden ympärillä, joista suurimpia lienee demokratia-uskovaiset, valtio-uskovaiset, suvaitsevaisuus-uskovaiset, sosialismi-uskovaiset jne. — Oikeat uskonnot ovat asia erikseen, koska ne eivät yritäkään naamioitua esimerkiksi tieteen osa-alueeksi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here