Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten johtoon on saanut aikaan keskustelua ihmisyydestä ja politiikan arvoista. Sitä voidaan käydä Halla-ahon konkreettisten poliittisten linjaustensa pohjalta, mutta hän on myös itse määritellyt varsin selkeästi ideologiset lähtökohtansa.

Artikkeli ”Ihmisarvosta” ilmestyi huhtikuussa 2005, ja huolimatta siihen kohdistuneesta kritiikistä se on jatkuvasti esillä ”Scripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä” -sivustolla. Tekstistä voi tunnistaa laajaa lukeneisuutta tosiaankin länttä upottavasta ajattelutavasta. Samalla voi tunnistaa Perussuomalaisten neljän ideologisen suuntauksen törmäyksen ja niiden suhdetta muuhun suomalaiseen politiikkaan.

Jussi Halla-aho kirjoittaa mm. seuraavaa.

”Yksi nykyajan aksioomista on, että kaikilla ihmisillä on ihmisarvo, ja että tuo ihmisarvo on kaikilla ihmisillä samansuuruinen…

Itse asiassa mikään ei viittaa siihen, että ihmisten yhtäläinen arvokkuus (tai ylipäänsä arvokkuus) olisi mitään muuta kuin ajallemme tyypillinen konventio ja julistus, samanlainen kuin menneiden aikojen aksioomat: ’aurinko kiertää maata’, ’paavi on erehtymätön’, ’naisella ei ole sielua’, ’itsetyydytys aiheuttaa likinäköisyyttä’…

Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä…

Kunnes joku kertoo minulle, että miten niin kaikki ovat samanarvoisia, olen edellä sanotusta seuraten sitä mieltä, että erilaisuus on eriarvoisuutta ja että kaikki ovat eriarvoisia…

Tulevat polvet sylkevät haudoillemme ja päästävät itsestäänselvyyksillemme räkänaurun ja kurapierun. Ei ole mitään syytä olla uskomatta, että ’tasa-arvo’, ’suvaitsevaisuus’ ynnä muu meille juuri nyt tärkeä päätyy menneen maailman älyttömyyksien pitkään listaan maata kiertävän auringon, paavin erehtymättömyyden, naisen sieluttomuuden ja itsetyydytyksen aiheuttaman likinäköisyyden seuraksi.”

Halla-aho sanoo lähtökohtanaan, että ”mikään ei viittaa siihen, että ihmisten yhtäläinen arvokkuus (tai ylipäänsä arvokkuus) olisi mitään muuta kuin ajallemme tyypillinen konventio…” Ei ole vaikeata tunnistaa hänen opiskelleen Michael Foucaultia, Jacques Lacania ja Martin Heideggeria.

Jo vuonna 1946 Martin Heidegger palasi puolustamaan sotaa edeltänyttä linjaansa humanismia vastaan esseessään ”Brief über den Humanismus. Foucaultin radikalismi taas tiivistyi lähelle Halla-ahon sanontaa hänen vuoden 1966 humanistisia tieteitä koskevassa tutkimuksessaan Les mots et les choses – une archéologie des sciences humaines:

”Kuitenkin on lohduttavaa ja syvällisen helpotuksen lähde ajatella, että ihminen on vain melko viime aikojen keksintö, hahmo joka ei ole kahtakaan sataa vuotta vanha, ja hän tulee katoamaan niin pian kuin tuo tieto on löytänyt uuden muodon.”

Näiden anti-humanistien tai ”post-modernistien” ajatuksena on, että Ranskan vallankumouksen ja YK:n ihmisoikeuksien julistukset, Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus ja esimerkiksi Suomen perustuslain takaamat perusoikeudet ovat valistuksen ajan keksintö ja sellaisina joko väistämättä tai toivottavasti ajan myötä häviävä ilmiö. Mm. Heideggerin johtopäätöksenä oli löytää ihmisen autenttinen olomuoto klassista Kreikkaa edeltäneestä ajasta ja palata sinne.

* * *

Ajatus ihmisyyden, ihmisarvon tai ihmisoikeuksien historiallisesta kehittymisestä ei ole sinänsä erikoinen tai uusi. Länsimaisessa sivilisaatiossa demokraattinen eli tietävä, eettinen ja vapaa ihminen alkoi sivistyä kreikkalaisen paideian ja roomalaisen humanitaksen kardinaalihyveinä, jotka kristinusko liitti lähimmäisenrakkauteen ja teki samalla uuden humanitaksensa eli ihmisyyden yleisinhimilliseksi. Kun oppi oli mennyt perille, valistus otti sen omakseen. Sen rinnalle jäi myös elämään valistuksen ja sivistyksen yhdistänyt sivistyshumanismi tai ihmisyysaate, joka muistuttaa ihmisyyden jatkuvasta kehitystarpeesta ja samalla siis myös taantumisen vaarasta.

Kun ihmisyys on jotakin, joka kehittyy, sitä on myös aika ajoin vähätelty tai yritetty saada taantumaan – kuten nyt. Timo Soinin karuun kohteluun puolueessaan liittyy se paradoksi, että hänelle katolisena ihmisarvo alkaa hedelmöittymisestä eikä pääty lainkaan. Häntä lähellä olevat katoliset oppineet ovat aivan varmasti tunnistaneet Halla-ahon ajattelun ongelman, mutta poliittisia johtopäätöksiä Soini ei tehnyt vaan jätti sen Halla-aholle. Myös Jussi Niinistön edustama kolmas perussuomalaisten päävirtaus eli sotaa edeltäneiden aktivistien perinneliike jäi pois puolueen johdosta. Neljäs virtaus eli kansanomainen protestipopulismi on nyt uuden puoluejohdon muokattavissa.

Suomalaisilla valistuksen ja kansansivistyksen perinteistä kasvaneilla poliittisilla kansanliikkeillä on nyt haastajana varsin selkeästi anti-humanistisen johdon puolue. Samalla on paikallaan tunnistaa, että protestipopulismilla on myös uusi ilmenemistie. Se on vihreissä yhtenä virtauksena ilmenevä antropomorfismi, jossa häviää ero ihmisen, eläimen, muun luonnon ja koneen välillä.

Jos tästä jotakin hyvää seuraa, niin ainakin valistuksen ja sivistyksen perilliset joutuvat nyt elvyttämään huonoissa kantimissa olevan aatteellisen tutkimustyönsä.


¤
Risto Volanen julkaisi tämän arvion blogissaan 11.6.2017.
¤

Kuva Jussi Halla-ahosta (rajattu): Ppntori via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

28 KOMMENTTIA

 1. ’…Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä…’

  Noin epäilemättä on todellisuudessa … kaikki muu on vain hyvää teoriaa, idealismia. Oleellista tässä on vain se mitkä ja minkälaiset ovat ne arvot jotka pitävät tuon arvohierarkian koossa ja sitä ohjaavat.
  Nyt ei ainakaan hyvältä näytä mitä Lännen luomaan ja sitä ohjaavaan anti-humanistiseen arvoheirarkiaan tai -pyramiidiin tulee: valhetta, sotaa, ahneutta ja pelkkää sortoa, riistoa ja barbariaa pyramiidia ohjaavina arvoina ja voimina.
  Kaikki tuki niille voimille jotka eivät tätä hyväksy keitä ja missä sitten ovatkin. Maailma ja myös Suomi tarvitsee muutosta yhteisen hyvän puolesta.
  Our Grand American Delusion
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=153755
  Spengler predicted the destiny of the West was technocratic global imperium – man enslaved to the machine, and Western man in particular become ’machine’.
  Athens versus Jerusalem — A review of ‘Being in Time: A Post-Political Manifesto’ – by Gilad Atzmon/Skyscraper Publication
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=153732
  https://platosguns.com/2017/06/24/athens-versus-jerusalem/

  • p.s. ’…mitkä ja minkälaiset ovat ne arvot jotka pitävät tuon arvohierarkian koossa ja sitä ohjaavat…’
   Mitä Halla-ahoon tulee niin minusta hänen arvomaailmansa on terveempi kuin Soinin. Näyttäisi että hän kantaa huolta kansasta eikä vain eliitistä jonka etu oli nwo-Soinin ensisijainen asia.
   Ainakin vielä luotan Halla-ahoon ja siihen ettei hän huijaa kansaa kuten Soini. Hänestä ei saa pelurin vaikutelmaa ja uskon että hänen kannatuksensa tulee nousemaan rajusti ja pian.

 2. Jos asiat luistavat huonosti , se on kohtaloa, mutta jos edistystä tapahtuisi, niin se olisi onnea. Onko näistä muutoksista mitään hyötyä, taikka ”hallaa”, Brysselissä päätetään paljon, mikä ei mahdu eduskuntaan. Muutamien politikkojen ”pyykit yhteen” ei merkitse mitään suuremmissa kuvioissa. Uudelle porukalle uusi nimitys ”Esinahat”, jotka klepsuvat edestakaisin puolueesta toiseen,ainakin periaatteessa.

  • ”Jos asiat luistavat huonosti , se on kohtaloa, mutta jos edistystä tapahtuisi, niin se olisi onnea. ”

   Eikös se ole niin että jos asiat luistavat hyvin, on se hallituksen ansio ja jos huonosti niin työläisen vika?
   Ainakin niin voi helposti luulla poliitikkojen puheita kuunnellessaan.

   Halla-ahon ajatukset eriarvoisuudesta kyllä viittaavat siihen että ”vähempiarvoisten” poistamisen toteuttaminen ei ole poissuljettu.

 3. > Artikkeli ”Ihmisarvosta” ilmestyi huhtikuussa
  > 2005, ja huolimatta siihen kohdistuneesta
  > kritiikistä se on jatkuvasti esillä ”Scripta,
  > kirjoituksia uppoavasta lännestä” -sivustolla.

  Hyvä huomio. Nykypoliitikon on aina ja kaikkialla hävettävä itseään, omia tekemisiä, omia sanomisia, sitä, että on Suomalainen, sitä, että on eurooppalainen, jne. Ja lisäksi säännöllisesti pyydettävä anteeksi puheitaan. Muuten on rasisti, fasisti, Euroopan vastustaja ja kelpaamaton mukaan politiikkaan. – Rehellisyyttä ja aitoa inhimillisyyttä siihen kuuluvine erehdyksineen ei sallita.

  Tällaiset poliitikot kuitenkin ovat sen eliitin mielipidevankeja, joka kulloinkin määrittelee nämä kielletyt käsitteet ja niiden sisällön. He ovat ikään kuin järjestelmän juoksupoikia. Valtion palvelijoita, jotka toteuttavat toisten kirjoittamaa käsikirjoitusta; hyvää palkkaa vastaan luonnollisesti.

  • ’…Nykypoliitikon on aina ja kaikkialla hävettävä itseään, omia tekemisiä, omia sanomisia…’
   Niinpä. Ja ’vihapuheita’ (eliitin kritiikkiä ja totuuden esiintuomista) erityisesti. Eikä vain poliitikon vaan meidän kaikkien. Miksi? Kuka vahtii ja valvoo? No, me tiedämme…
   Ajatusrikos: Saksan poliisi rynnäköi koteihin, joissa oli syyllistytty vihakirjoituksiin internetissä
   http://beta.oikeamedia.com/o1-24113
   Yhdysvaltain korkein oikeus: ”vihapuhe” kuuluu sananvapauteen
   Yhdysvaltain korkein oikeus on yksimielisessä päätöksessään katsonut, että inhottavien asioiden ilmaiseminen kuuluu sananvapauteen…
   http://beta.oikeamedia.com/o1-24585

  • Hyvä huomio sinultakin. Näin se menee. Tuosta palkasta vielä, mehän maksamme liksat sekä käsikirjoittajille että juoksupojille. Parempaa viritystä ei varmaan voi enää keksiä maan päällä. Sanotaan, että maksaja on aina oikeassa. Tässä tappauksessa maksaja taitaa olla aina väärässä.

 4. Kunpa tuo sama ymmärrettäisiin Euroopassakin!

  Ei ole olemassa mitään vihapuhetta, on olemassa joko sananvapaus tai ei sananvapautta ollenkaan!!

  Kysymys on ihmisoikeudesta, oikeudesta ilmaista mitä omassa sydämessään ajattelee.

  • Vihapuhe voidaan tuomita kivapuheissa, vihatekoja ei koska silloin hallitukset joutuisivat tilille rakenteellisesta väkivallasta.

 5. ”Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten johtoon on saanut aikaan keskustelua ihmisyydestä ja politiikan arvoista.”

  Arvoista puhuminen on ollut euferismista hevonhumppaa. Orpon eukko tekee bisnestä mamujen lakiasoilla ja on duunissa myös maahanmuuttovirastossa. Sipilä sen sijaan, kuten iso osa keskustan ja kokoomuksen muustakin väestä ovat EU-federalisteja. Se niistä ”arvoista.”

  • Katos vaan, Orponkin perhe roikkuu julkisilla rahoilla ihan sataajakymmentä. Muuten kyllä kannattavat yhtiöittämistä ja yksityistämistä, mutta rahat pitää saada julkiselta. Tyypillisiä kokkareita ja kepun kanssa yhteensopivia. Ilmankos noita lehmänkauppoja on alkanut syntymään.

 6. Kaikki me olemme tasa-arvoisia. Toiset vaan ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Eikö ole parempi, että Halla-Aho sanoo suoraan meidän olevan eriarvoisia, kuin esimerkiksi nykyinen hallituksemme, joka sanoo meidän olevan tasa-arvoisia, mutta tekee meistä parhaillaan eriarvoisempia kuin koskaan.

  Esimerkiksi työttömiltä tämä hallitus on vienyt viimeisenkin ihmisarvon rippeen ja oman elämänsä hallinnan, vastoin lakia, euroopan unionin perussopimusta ja ”ihmisoikeuksien” julistuksia jnejne. Jopa (ääri)oikeistolaiseksi mielletty ajatuspaja Liberan johtaja Pursiainen sanoi tämän olevan vain kiero keino siivota työttömyyskortistot. Ja saada tietenkin hallituksen ohjelman ”työllisyysaste” näyttämään saavutetulta (oma kommenttini).

  Sinä, me, ruohonjuurikansalaiset, emme ole tasa-arvoisia missään suhteessa tähkäpäissä eläviin. Emme edes verottajan edessä.

  • Puhumattakaan ”oikeudesta” tai ”finanssimaailmasta” eli pankeista, joiden käsiin on uskottu ihmiskunnan rahahuolto. Joka viikko voimme tehdä yhteenvetoa miten tuo ”rahahuolto” pelittää. Sosialismia rikkaille, kapitalismia köyhille.

   Kun jälkipolvista oli puhe, on hyvä kysyä, mitä me heille jätämme. Romutetun maapallon ja velkasumman, jonka numerosarjoja eivät henkilökohtaiset tietokoneet pysty enää käsittelemään. Leipää ei riitä kaikille, köyhät kuolevat, mutta romuttaminen on käynyt kätevissä kuukausierissä hitekkiä edustavilla sotakoneilla, joiden hinnalla ei ole ylärajaa.

 7. Halla-aho saa tukea vastustaessaan soinilaisten uuvattien haittamaahanmuuttoa … tähän se lopulta kärjistyy varmaan Euroopassakin
  Sheriffin ohje terroristien hyökätessä: ”Ampukaa takaisin”
  ”Meillä ei ole varaa istua kädet ristissä ja odottaa seuraavaa terrori-iskua”
  http://beta.oikeamedia.com/o1-24566

 8. Käsitykseni mukaan Jussi on Eu ja euro vastainen,mutta Nato myönteinen,Mielestäni nämä kolme asiaa kuuluu yhteen ja ei voi olla joko tai.

 9. Halla-Ahosta ollaan monta mieltä, mutta niinhän demokratiassa pitää ollakin. Ei minunkaan mielipiteeni aina natsaa hänen kanssaan, mutta arvostan hänen suoraselkäisyyttään. Mielipiteensä eivät muutu sen mukaan, saako valtiolta juppikootterin ja kuljettajan käyttöönsä vaiko ei. Jos häntä äänestää, tietää ainakin mitä äänestää. Aina se ei ole näin ”edustuksellisessa demokratiassa”, kuten aika on näyttänyt.

  Kansan valitsemana edustajana hänellä pitäisi olla myös vaikutusvaltaa. Eikö persujen olisi pitänyt jäädä puolueeseensa ja vaikuttaa omaan suuntaansa, jos Halla-Ahon valinta ei puoluekokouksessa hävinneille kelvannut. Päätöksiä tehdään puoluekokouksen jälkeenkin. Loikkaamalla näytettiin, että väheksytään myös demokratiaa. Ajettiin juppikoottereilla puoluekokouksen päätösten yli. Ajettiin myös itse tehdyn hallitusohjelman yli. Tällaistako meidän kansalaisten tulisi arvostaa? Näytettiin myös, miten vähäinen se äänestäjän vaikutusvalta on. Äänestyksen jälkeen edustaja päättääkin toisin ja äänestäjällä ei enää veto-oikeutta ole. Ei auta kun katella ja kiukutella, usein se neljä vuotta.

  Turha ihmetellä matalia äänestysprosentteja. Turhan moni on huomannut, että äänestämällä ei voi vaikuttaa. Prosentit tulevat vielä laskemaan. Se auttaa kyllä muita kuin kansan valitsemia edustajia. Finanssipiirit saavat eduskuntaan sen yksinkertaisen enemmistön, jota tarvitsevat sosialisoimaan tappionsa. Miksi äänestää esmes maakuntavaaleissa, kun kokkarit ovat jo valinneet ruton ja kepu koleran ja äänestäjästä niiden maksajan. Ei voi edes valita niiden välillä. Turha kantaa lappua uurnaan. Lasku tulee kotiin joka tapauksessa.

 10. Ilman noita loikkareita, uuvatteja, hallitus olis pitänyt hajoittaa ja yrittää muodostaa uutta. Mahdollisesti olisi johtanut myös uusiin eduskuntavaaleihin. Se ei olisi ollut mikään kriisi, vaikka sitä olisi pää punaisena huudettu, vaan sen paljon puhutun mutta vähän käytetyn demokratian toteuttamista.

  Siihen pisteeseen ei asioita tietenkään sopinut päästää, koska menossa on tärkeät ”uudistukset” joita vaatii ajan riento. Riento näyttää menevän ohi perustuslainkin.

 11. Tässä eräs siteerattu lause vain esimerkiksi:

  ”Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä…”

  -Kuka mittaa sen instrumentaalisen arvon eri komponentit, kyvyt ja osaaminen, ja millä perusteilla…?

  -Kuka kertoo minkä kykyjen poistaminen yhteisön käytöstä ei aiheuta yhteisön heikentymistä…?

  -Kuka kertoo viimekädessä sen mitkä yhteisön arvohierarkiat vahvistavat ja mitkä arvohierarkiat heikentävät yhteisöä…?

  Tässä on kysymykseeä nippu asioita jotka sinänsä ovat hyviä kysymyksiä, mutta jotka päätyvät loppujen lopuksi arkipäivän elämässä sellaisiinn statuksellisiin sotkuihin, joiden perustoja kukaan ei koskaan selvitä,

  Ei selvitä koska kysymyksessä on valtapolitiikkaa edustavan puolueen status poliitisena toimijana ”sillä hetkellä” propagoimansa aatemaailman mielessä.

  Nyt kun on edelllä on todettu nämä asiat, niin voitaneen näissä arvoasetelmissa palata -90 luvun tapahtumiin, ja suhteuttaa niitä em. siteeraukseen Halla-Ahon sanomisista..

  Miten Halla-Ahon ko. lausekokonaisuus pitäisi oikein ottaa…? Kertooko se sinänsä sen, mikä tapahtui jo Mauno Koiviston presidenttikaudella, ja nk. ”fundeerausten vaikutusvallassa.”

  Mitkä olivat Mauno Koiviston aatemaailmassa ne tahot, jotka voitiin tuhota ilman että yhteiskunta siitä heikentyisi, -ja mitkä ne ovat ne tahot jotka sen heikentymisen määrittelevät.

  Nyt kun se sitten Mauno jo Koiviston aatemaailmassa määriteltiin, -niin nyt sitten eletään sitä todellisuutta…

  Kyllä minusta nyt Risto Volasen taholta on aika kornia argumentoida Halla-Ahon ideologioista asioita jotka faktisesti ovat jo toteutuneet suomalaisessa yhteiskunnassa, ennenkuin Halla-Aho on edes ollut mikään poliittinen toimija, tai ennenkuin PS-puoluetta on edes ollut olemassakaan, ja sitten pitää näitä ihmisarvoa loukkaavina asioina.

  Eikö Risto Volanen tiedä…, -vai mistä oikein on kysymys…?

  • Kato Erkki, eikö tämä ole selvä juttu. Ihmisarvoa mitataan nykyisin rahalla ja vain rahalla, niin kuin kaikkea mikä liikkuu. Asian voi typistää vielä yhteen juttuun, kun tuotat osakkeenomistajille voittoa olet hyödyllinen, kun et enää tuota, olet ongelmajätettä.

   Raha tulee talouteen liikepankista lainaamalla. Eli, jonkun on lainattava ja pantava raha kiertoon, valtion, kuntien tai kotitalouksien. Muuten ei ole tätä taloutta jonka tunnemme mutta emme tiedä. Ja sitten tulee korko. Liikepankkiin on palautettava enemmän kuin sieltä on lainattu. Velka kasvaa kunnes velanhoito vie kaiken ja kansantalous romahtaa (velkasaturaatio). Apuun tulee komissio EKP ja QE. Pankeille panetaan lisää rahaa, joka merkitään edelleen kansantalouden velaksi ja toivotaan, että raha ”valuisi” kansan ostovoimaksi. Ei valu, persaukiset eivät voi edelleenkään ottaa lisää velkaa. Ovat tulleet ongelmajätteeksi.

   Siinä ihmisen arvo lyhyesti.

  • Liityen tuohon kommenttisi eka kappaleeseen ’”Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä…”

   Kirjoitin ylempänä Truth_hunter 26.6.2017 at 21:24: Oleellista tässä on vain se mitkä ja minkälaiset ovat ne arvot jotka pitävät tuon arvohierarkian koossa ja sitä ohjaavat.
   Nythän nuo arvot ovat täysin materialistisia ja anti-humaaneja. Suorastaan barbaarisia. Sivistystä ajetaan kovalla kädellä alas ja silti irvokkaasti puhutaan ’länsimaisesta arvoyhteisöstä’.
   No onhan se arvoyhteisö mutta pakanallisten arvojen ohjaama yhteisö.

 12. Pannaan tännekin vaikka taitaa olla kaikille tuttua valtamediastakin
  Halla-aho ylivoimaisesti suosituin seuraavaksi pääministeriksi 18-49 vuotiaiden äänestäjien joukossa
  ”Nuorten, 25-34 -vuotiaiden ikäryhmässä, Halla-aho on selvä ykkönen. Tästä ikäryhmästä 24 prosenttia pitää Halla-ahoa sopivimpana tulevaksi pääministeriksi.”
  http://beta.oikeamedia.com/o1-26146
  Voi vain toivoa että JH olisi mies joka ei taivu pankkimafian lakeijaksi

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here