Monikulttuurisuus ja turvapaikanhakukulttuuri ovat synnyttäneet suomen kieleen kiintoisan kielikukkasen: yksittäistapauksen käsitteen. Lähes kaikilla lienee intuitiivinen oivallus siitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan.

Kun suomalainen mies ryöstömurhattiin kahden irakilaisen turvapaikanhakijan toimesta viime syyskuussa Otanmäessä, uutinen ei ollut edes minuutteja eetterissä, kun päivystävät ”suvakit” aloittivat ”informaatiosodan” kertomalla kansalle kyseessä olleen (puhtaan) yksittäistapauksen.

Tämän käsitteen nojalla Otanmäen tapahtumat erotettiin myös Asema-aukion kuolemaan johtaneesta Jimi Karttusen pahoinpitelystä1, jälkimmäinen kun kuulemma edusti (toisin kuin käräjäoikeus tuomiossaan perustellusti esitti) poliittista väkivaltaa, eikä näin ollen ollut yksittäistapaus.

Mihin yksittäistapaus kuitenkin loppujen lopuksi viittaa? Ymmärrämmekö käsitteen sisällön? Tutkikaamme aluksi kahta seuraavaa vaihtoehtoa:

1) Irakilaisen turvapaikanhakijan toteuttama raiskaus on yksittäistapaus, koska raiskaaja olisi voinut olla kuka tahansa (lue: kantasuomalainen mies).

2) Irakilaisen turvapaikanhakijan toteuttamana raiskaus on tietyn irakilaisen turvapaikanhakijan toteuttama, ei kenenkään muun, joten raiskauksesta ei seuraa mitään koskien irakilaisia turvapaikanhakijoita yleensä.

2 on parempi ja sofistikoituneempi kanta kuin 1, sillä 1:ssä abstrahoidutaan konkreettisesta tilanteesta, kun taas 2:ssa konkretisoidaan abstraktioita. Oleellisempaa on, toisin kuin 1 väittää tai vähintään vihjaa, kuka raiskaaja oli kuin se, kuka hän olisi voinut olla. Todellisuudelle tulee antaa etusija suhteessa kuvitteelliselle mahdollisuudelle. Sen sijaan 2:ssa sinänsä oikein todetaan, ettei tietyn ihmisen toteuttama raiskaus tee ketään muuta ihmistä raiskaajaksi, oli hän sitten minkä värinen tahansa, mistä kotoisin tahansa, jne.

2 näyttää olevan siis oikeilla jäljillä ja yksittäistapaus tuntuu saavan käsitteenä mielekkään sisällön. Menestys on valitettavasti kuitenkin vain näennäinen, sillä salakavalasti 2 rakentuu myös abstraktion varaan. 2 olettaa, että raiskaaja on loppukädessä ominaisuuksista riisuttu abstraktio. ”Yksittäistapaus-raiskaajalla” kun ei ole kansallisuutta, ”rotua”, kulttuuria, kotia, jne.

Seuraava erottelu on kuitenkin tärkeä: Toki voimme vallan hyvin määritellä yksilön juridisen vastuun ottamatta näitä tekijöitä huomioon tai ainakin meidän pitäisi näin tehdä. Yksilön juridinen vastuu ei ole kuitenkaan yksittäistapaus-keskustelussa oleellista, sillä yksittäistapaus-ideologiassa keskitytään teon edustavuuden kieltämiseen: yksittäistapaus kieltää viiteryhmän ja kulttuurin merkityksen tekoa selitettäessä ja sitä kautta vastaavia ennustettaessa.

Juridisen vastuun puitteissa kulttuurille voidaan hyvinkin antaa merkitystä tekoa selitettäessä – esim. teolle välttämättömien ja riittävien ehtojen puitteissa – aivan samalla tavalla kuin ilman alkoholia monia kuolonkolareita tuskin olisi tapahtunut. Kulttuuri tai päihtymystila on vain sopimuksenvaraisesti määritelty asioiksi (sinänsä hyväksytysti toki), joilla ei ole tuomiolle merkitystä.

Oikeudessa tuomitaan ensisijaisesti rikollisia tekoja ja (tekojen) tekijöitä, ei yksilöitä tai ”ihmistä”. Vielä eräällä tavalla: oikeudessa tuomitaan yksilöitä hyvin abstraktin kuvauksen puitteissa, ei ”kokonaisvaltaisesti”. (Rikolliset) teot on määritelty yksilöiden kulttuurista riippumattomiksi, mutta tästä ei seuraa, että yksilöt olisivat kulttuurista riippumattomia.

Mikä tai kuka raiskaaja sitten on? Naisasialiitto Unioni vastaisi tietysti: mies (eikä mitään muuta jatkomääritettä tarvita). Mies on kuitenkin ilmiselvä abstraktio. Sellaista ei ole olemassakaan kuin pelkkä mies. Joku tulkitsija saattaa mennä vielä pidemmälle esittämällä, että yksittäistapaus-raiskaaja ei ole mies vaan ihminen. Taatusti kukaan ei ole myöskään mitään sellaista kuin ihminen yleensä.

Tosiasiassa yksikään ihminen ei ole joutunut abstraktion (mies, ihminen, jne.) raiskaamaksi, vaan raiskaaja on aina todellinen ihminen. Kyseessä ei ole pelkkä tietoteoreettinen havainto, vaan myös mitä suurimmissa määrin moraalinen. Tuntuu perverssiltä uhrin kannalta – joka on todellinen ihminen, lihaa ja verta – väittää, ettei raiskaaja olisi sitä täsmälleen samassa merkityksessä.

Ongelmana näissä abstrahoinneissa on se, että kulttuuri ei ole jotain tarralapun tavoin ihmiseen kiinnitettyä siten, että konkreettinen, todellinen ihminen eli yksilö voitaisiin kulttuurista riippumatta määrittää. Teknisellä kielellä ilmaistuna kulttuuri kuuluu ihmiselle luontaisesti eli intrinsisesti, ei ulkoisesti eli ekstrinsisesti. Luontaisella suhteella tarkoitetaan, että emme voi määritellä kohdetta erossa luontaisista ominaisuuksista.2

Kulttuurin tuottamat tavat ja asenteet ovat tällaisia. Sen sijaan auton väri on ulkoinen ominaisuus siinä suhteessa, että voimme määritellä auton vallan hyvin ottamatta väriä käsittelyyn. Ts. vaikka väri olisi toinen, kyseessä olisi yhä edelleen oleellisesti samanlainen auto, vaikka Toyota Yaris (– ”maranellonpunainen” Ferrari saattaa olla rajatapaus).

Rajanvedossa on usein kyse myös moraalisesta kannasta. Nykyään kai sanoisimme, että punatukkaisuus on ulkoinen ominaisuus siten, että punatukkainen ihminen on kansalainen siinä missä muutkin tukan väristä riippumatta. Tukan väri on merkityksetön ominaisuus kansalaisuutta määriteltäessä. Noitia jahtaava inkvisitio saattoi olla tästä hyvin eri mieltä kokien, että punatukkaisuus on noidan luontainen ominaisuus.

Luontaisuus ja ulkoisuus ovat siis aina myös tiettyyn kontekstiin eli asiayhteyteen sidottuja. Esim. lääketieteessä voidaan pääsääntöisesti pitää kulttuuria ihmisen ulkoisena ominaisuutena, kunhan ei puhuta esim. itäsuomalaisille tyypillisistä geneettisistä (osittain elintapoihin liittyvistä) sairauksista.

Syöpään sairastuu tietyn ikäinen mies tai nainen, ei irakilainen tai suomalainen. Lukekaa vaikka potilaskertomuksia. Niistä saamme selville, millaiset määrittelyt lääketieteelle ovat oleellista. Kulttuuri ei ole yksi niistä, lukuun ottamatta yllämainittuja alueellisesti esiintyviä sairauksia ja psykiatriaa, jossa tietyn kulttuurin tietyt piirteet voivat traumatisoida.

Sen sijaan raiskauksista puhuttaessa emme voi määritellä ihmistä erossa hänen kulttuuristaan, sillä raiskaaja raiskaa ”kulturisoituna”. Niin kutsutun sosiobiologian (tai evoluutiopsykologian) kannaksi kai voitaisiin määritellä jotain sen suuntaista, että raiskaaja on homo sapiens -lajin uros, joka raiskatessaan toimii ”normaalilla” ja lajityypillisellä tavalla.

Tämän raiskausteorian näkökulmasta kulttuuri kiistatta on raiskaajan ulkoinen, ei luontainen ominaisuus. Harva (mukaan lukien minä) on kuitenkaan valmis kannattamaan näin vulgääriä teoriaa. Jännää kyllä, varsin pehmeää ”konstruktionismia” normaalisti kannattava vasemmistolainen ”suvakki” päätyy yksittäistapaus-ideologiassaan varsin lähelle sosiobiologiaa.

Seuraako tästä, että kulttuurit tai tiettyä kulttuuria edustavat ihmisryhmät olisivat jotenkin kollektiivisesti syyllisiä raiskauksiin, väitteen ”irakilaiset turvapaikanhakijat ovat raiskaajia” tyyliin, jos jotkut heistä raiskaavat? Ei tietenkään. Itse asiassa tässä tehdään täsmälleen sama abstraktiovirhe kuin edellä. Tässä ei abstrahoida miestä tai ihmistä kulttuurista, vaan kulttuuri erilleen tietyn kulttuurin edustajista.

Siinä missä yksittäistapaus olettaa raiskaajan olevan ominaisuuksista riisuttu mies tai ihminen, tässä oletetaan kulttuurin olevan kantajiensa toiminnasta ja ajattelusta riippumattomasti määriteltävissä olevissa – ikään kuin islam uskontona raiskaisi naisia, kuten joskus saamme ”äärirajakeilta” kuulla. ”Äärirajakkien” (”Islam raiskaa!”) ja ”äärisuvakkien” (”Raiskaus on yksittäistapaus!”) ajattelussa jännällä tavalla siis rekuperoituu täsmälleen sama ajatusvirhe. Näkökulma on eri, mutta virhe sama.

Yllä sanotusta ei myöskään seuraa, että kulttuuri olisi ihmiseen olemuksellisesti kuuluvaa siten, ettei kulttuuria voisi vaihtaa tai muuttaa. Selvää lienee, ettemme pääse kaikista syntymäkulttuurimme piirteistä, ajatuksista ja tottumuksista koskaan eroon. Monista silti pääsemme näin halutessamme. Mistä pääsemme eroon, on taas asia, jota pitää tapauskohtaisesti tutkia, vanhan hyvän ajan empiirisen tutkimuksen menetelmin. Sitä ei voi yleisesti määritellä!


 

Antti Kukkonen on filosofian ja valtiotieteiden maisteri sekä filosofian, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon aineenopettaja.
¤

Viitteet

1

Puhun kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä, en taposta, sillä tähän kantaan Helsingin käräjäoikeus perustellusti päätyi. Tapaus on tosin vielä sub iudice, joten odotamme hovioikeuden kantaa asiaan.

2

Filosofiassa on toki esitetty myös teorioita, esim. F.H. Bradleyn toimesta, joiden mukaan kaikki ominaisuudet ovat luontaisia, samoin kuin teorioita, joiden mukaan kaikki suhteet ovat ulkoisia. Bradleyn teoriassa on pointtia sikäli, että luontaisten ja ulkoisten ominaisuuksien erot eivät ole selkeitä ja veteen piirrettyjä. Kaikissa ominaisuuksissa on jotain luontaista siten, ettei kaikissa välttämättä ole jotain ulkoista. Luontaisuus on jollain tavalla dominantimpaa. Näin pitkälle olisin valmis itse menemään. Silti erottelu minusta näyttäisi olevan parahultaisen selkeä ja käyttökelpoinen tämän esseen tarpeisiin.

¤

Alkiovaiheen kantasolut: Ryddragyn | English Wikipedia (CC0) via Wikimedia Commons; Colosseum: pascalmwiemers (CC0) via Pixabay
Kuvanmuokkaus: Johanna Lehtonen

 

42 KOMMENTTIA

 1. Suomella on 100 vuoden kokemus miten omaa kansaa kusetetaan.

  Vain Suomessa on käsite ja sana väliinputoaja.

 2. Mitä tulee näiden ”sosiaalituristien” tekemiin raiskauksiin ja muihin rikoksiin koko Euroopan alueella, niin selvä jyrkkä nousu on nähtävissä koko Euroopan laajuisesti rikostilastoissa!

  • Mutta senhän vallankahvassa olevat, Kalergi-suunnitelmaa toteuttavat maanpetturit ja heitä tukeva valta-VALE-media yrittävät salata kansalta, josta huomattava osa jo kuitenkin alkaa tietää karun totuuden vaihtoehtomedioiden ansiosta.

 3. Mielenkiintoista ’geenit vai meemit’ pohdintaa. Kummallakin on kannattajansa.
  Vahvat geenit varmaan aina pyrkivät dominoimaan. Mutta vahva kulttuuri pitää ne aisoissa jos ne ovat sen kannalta haitallisia.
  Aina on ollut erilaisia dominoivia joukkoja tai ryhmiä jotka tekevät kaikkensa heikentääkseen kulttuuria ja voidakseen kaapata sen itselleen. Meneillään on nyt sellainen hanke Euroopan suhteen.
  The public vs the politicians
  Nothing unites European public opinion like its views on migration
  https://www.spectator.co.uk/2017/07/the-public-vs-the-politicians/

  • ” Aina on ollut erilaisia dominoivia joukkoja tai ryhmiä jotka tekevät kaikkensa heikentääkseen kulttuuria ja voidakseen kaapata sen itselleen. Meneillään on nyt sellainen hanke Euroopan suhteen.”

   Niille, joille tämä asia on uusi:

   ” Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi”, http://magneettimedia.com/kreivi-kalergin-suunnitelma-eurooppalaisten-tuhoamiseksi/

   ” Kouluista tehtiin poliittisia aivopesukeskuksia – ketkä ovat syyllisiä?”, http://magneettimedia.com/kouluista-tehtiin-poliittisia-aivopesukeskuksia-ketka-ovat-syyllisia/

   ” Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?”, https://markusjansson.blogspot.fi/2015/05/kulttuurimarxismi-mika-se-on-ja-miksi.html

   • Geenitutkimus tuo uutta ja mielenkiintoista tietoa näistä dominoivista ryhmistä jotka tekevät kaikkensa kaapatakseen vallan itselleen:

    Muutama linkki joiden artikkelit puhuvat enemmän geenien kuin meemien puolesta
    http://science.sciencemag.org/content/357/6347/162
    https://heartiste.wordpress.com/2017/06/19/ashkepathy/
    Kiinalaisilla näyttäisi olevan tuon artikkelin mukaan parhaat geenit tulevaisuuden maailmaa ajatellen jossa asioita ei ratkaista enää miekalla.
    Muut kaipaavat jalostusta tähän malliin:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Domesticated_silver_fox

    • ”Human origins are described by Zacharia Sitchin who studied Sumerian records. Human developed society started from nowhere six thousand years ago. Read ‘Everything you know is wrong’ by Lloyd Pye for an easy summary of Nibiru, the nephilim and this version of our origins. Darwinism and the ‘common ancestor’ is a hoax. We were far more likely created [fyysinen kehomme] BY GENETIC MODIFICATION FOR A PURPOSE to serve the Annunaki, who created the ADAMU in E.DIN (Sumerian language written in our alphabet). Sitchin’s work is confirmed by South African Michael Tellinger who demonstrates there were cities in Africa, numbering millions of inhabitants, over 100,000 years ago involved in gold mining, and who had access to free energy.”
     http://tapnewswire.com/knowledge-starts-here/

    • Erilaisuus on rikkaus mutta ei silloin jos tappajat ja muille vahingolliset psykopaatit saavat toimia vapaasti. Kyllä geneettiset tosiasiat on tunnustettava jos maailmasta aiotaan tehdä hyvä.
     Synnynnäiset tappajat – rikollisuus periytyy
     Pennsylvanian yliopiston kriminologian professori Adrian Raine huomauttaa todisteiden olevan liian laaja-alaisia sivuutettavaksi. Jopa sosiologian kärkijulkaisu American Sociological Review julkaisee tutkimuksia väkivallan genetiikasta, aiheesta, johon se ei olisi uskaltanut koskea 15 vuotta sitten. Professori Rainen kirja The Anatomy of Violence selittää, kuinka geenit ja aivojen rakenne voivat tehdä yksilöstä taipuvaisen rikollisuuteen.
     http://magneettimedia.com/synnynnaiset-tappajat-rikollisuus-periytyy/
     Rodun ja psykopatian yhteydestä
     http://magneettimedia.com/rodun-ja-psykopatian-yhteydesta/

     • P.s. myös talousrikokset ovat selvästi yhteydessä etniseen taustaan ja rotuun. Asia on tutkittu. Tietoa löytyy jos etsii.
      Samoin raiskaukset.
      ”Koronkiskojat vihaavat valtiota, joka ei suostu alistumaan velkaorjaksi.” – Ezra Pound
      Rikkain 1 % omistaa jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta. On täysin oikeutettua, että suomalaiset, eurooppalaiset ja kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät. Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?

     • Koska mediakontrollikin on pitkälti keskittynyt rahaa ja valtaa hallitseville, niin ihmisten enemmistö ei ole vielä saanut tietoa esim. siitä, että elämme velkaponzi-rahajärjestelmässä, jossa hyvin pieni enemmistö elää lihavasti parasiitteina tyhjästä luomansa rahan koroilla – kun oikeus rahan luomiseen pitäisi olla kunkin VALTION omistamalla keskuspankilla (ei esim. YKSITYISPANKKI Federal Reservellä Yhdysvalloissa).

      Ei liene tehty tutkimusta siitä, kuinka (varsinkin juutalaisuuteen kääntyneiden) kasaarien geeniperimä ja rahan hallinta korreloivat keskenään!
      Ei liene tehty tutkimusta

     • ’Hyvin pieni enemmistö’ piti luonnollisesti olla ’hyvin pieni vähemmistö’.

     • Rahan hallinta ja psykopatia korreloivat vahvasti ja psykopatia on perinnöllistä aivan kuten matemaattinen lahjakkuus tai musikaalissuskin. Eihän valta olisi kuningassuvuissa voinut muuten siirtyä seuraavaan sukupolveen ja säilyä suvussa.
      Siitä on tutkimuksia. Etsivä löytää.

  • Reijo Tossavainen otsikoi Oikeamediassa ” Huhtasaari mukasuvaitsevaiston mediaraivon kohteena”,
   http://beta.oikeamedia.com/o1-32500
   Artikkeliin antamassaan kommentissa Juha Kivelä kirjoittaa mm. seuraavaa:

   ” Suomen sosialistis-kommunistinen yksipuoluejärjestelmä (Puolue) on pahimmassa ahdingossa koko olemassa olon aikanaan, jossa kyseessä on mm. se, jatketaanko Suomessa valehtelun, mädätyksen, SUOMEN KANSAN KANSANMURHAN tiellä – vai valitaanko Suomelle ainoa oikea suunta, joka voi pelastaa Suomen Valtiona sekä Suomen Kansan!

   Laura Huhtasaaren kokemus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei ainakaan voi olla yhtään heikompi, kuin Reijo Tossavaisen yllä mainitsemien ”dosenttien” ja toimittajien arvio, suhteessa kilpakumppaneihinsa, jotka lähes kaikki kuuluisivat Valtakunnanoikeuteen Maanpetoksesta!

   Toistaiseksi Laura Huhtasaari (ps) on presidenttiehdokkaista ainoa ”puhdas” vaihtoehto, kun taas kaikki kilpakumppaninsa ovat enemmän tai vähemmän ”likaisia” – poliittisen vallan, korruption, valheen, hyväveliverkoston, jne.. saastuttamia!

   Em. TOSISEIKKA onkin nyt kauhistus Suomen poliittiselle (Puolue) sekä talouspoliittiselle ”eliitille”, joka ei kaihda mitään keinoja Suomen Kansan pitämiseksi omassa valheessaan!”

   • Tossavainen kirjoittaa vähän ristiriitaisesti — täällä hän tukee Nato-jäsenyyttämme http://beta.oikeamedia.com/o1-31834
    ”Suomen olisi pitänyt liittyä Naton jäseneksi samalla kun Baltian maat liittyivät. Nyt tilanne on toinen, ja liittyminen on helpommin sanottu kuin tehty. Siksi maamme puolustuskyvystä on pidettävä huolta. Sen on perustuttava jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen.”
    ???

    • P.s. kyllä RT on monissa näkemyksissään asioiden tasalla mutta tämäkin vähän kummastuttaa Totuudenetsijän antaman linkin artikkelissa:
     ”Lisättäköön vielä mitä Jussi Halla-aho Suomen Uutisissa kertoi Laura Huhtasaaresta: ”Eniten arvostan hänessä sitä poliitikoille epätyypillistä ominaisuutta, että hän ei peräänny oikeana pitämistään näkemyksistä, ei pyytele niitä anteeksi, eikä pelkää arvostelua, pilkkaa eikä älämölöä. Tämä on juuri sitä, mitä Suomi kipeästi tarvitsee.”
     Entä nykyiset EU-ja Nato-fanaatikot jotka ovat vallassa? Juuri tuollaisia.
     Enkä nyt tiedä onko se mikään hyvä ominaisuus.
     Viisas antaa periksi kun siihen on hyvät syyt eikä ole jääräpää. Esim. eroaa EU:sta kun tajuaa mikä se on eikä roiku hinnalla millä hyvänsä mukana vaikka olisi joskus sitä kannattanut.

     • Lisätään tuohon – jottei kukaan ymmärtäisi väärin – että ilman todella hyviä syitä ei tule antaa periksi. Tärkein niistä on valitsijoille annettu lupaus, jonka niin moni poliitikko unohtaa.
      Varmaan Halla-aho juuri sitä tarkoittikin. Ja siinä luotan kyllä Lauraan.

    • Olen Tossavaisen aikaisempia artikkeleita lukiessani huomannut, etten ole kaikissa asioissa hänen kanssaan samaa mieltä, mutta ”ei kannata heittää lasta pesuveden mukana menemään”.

 4. ”Ted Malloch: Euroopan viimeiset miehet

  Yhdysvaltalaisen professorin Ted Mallochin mukaan Eurooppa on täynnä ”viimeisiä miehiä”, ja poliittisen korrektiuden nimissä, ”viimeisiä naisia”.

  Tuhansia vuosia on ollut olemassa ollut paikka, maanosa, missä kansakunnat ja kulttuurit ovat eläneet jo tuhansia vuosia – Eurooppa.

  Nykyistä maahanmuuton trendiä voidaan kutsua itse aiheutetuksi kuolemantuomioksi. Maailman 7,5 miljardista ihmisestä, joista suuri osa asuu eteläisellä pallonpuoliskolla, hyvin suuri osa yrittää päästä pohjoiselle pallonpuoliskolle, missä on paljon tilaisuuksia ja avokätisiä hyvinvointivaltioita. Viimeisimmät kartoitukset osoittavat, että jopa 70 prosenttia eteläisten maiden ihmisistä olisi halukkaita lähtemään matkaan…”,

  Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/ted-malloch-euroopan-viimeiset-miehet/

  Millähän tavalla vallankahvassa olevat maanpetturit on ostettu tuhoamaan maansa ja kansansa?

  • Minne Malloch unohti oman maansa ’viimeiset miehet ja naiset’?
   USA on mafian kynsissä ja tuo mafia pitää koneistoineen yllä terroria maassa. Viimeisiä miehiä ja naisia viedään sielläkin eikä pelastusta ole ellei totuus valkene kansalle.

   Mutta otsikon aiheeseen. Onko tässäkin kyse ’yksittäistapauksesta’?
   Näin sanoo Christopher Bollyn Sean Stonen (Oliverin poika) haastattelussa:
   Christopher Bollyn Explains with Facts Why and How Israel did 9/11
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=155773
   Trumpkaan ei taida siinä olla avuksi ? mikäli näin on:
   TRUMP IS THE SWAMP
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=155664

   Paul Craig Roberts: The World Is Going Down With Trump
   http://www.paulcraigroberts.org/2017/06/23/world-going-trump/

   ’Millähän tavalla vallankahvassa olevat maanpetturit on ostettu tuhoamaan maansa ja kansansa?’
   Udo Ulfkotte 25 vuotisen toimittajakokemuksen pohjalta sanoo kirjassaan että rahalla. Se pätee myös meillä.
   German Politicians Are US Puppets And So Are German Journalists
   http://www.paulcraigroberts.org/2014/11/08/german-politicians-us-puppets-german-journalists-udo-ulfkotte/
   ”I have explained for years that European politicians represent Washington and not the European peoples, and that the European media, like the US media, serves as a Ministry of Propaganda for Washington. Now a German journalist, Udo Ulfkotte, steps forward to confirm the obvious. — Paul Craig Roberts

   Muutama Oswald Spenglerin Länsimaiden perikatoon liittyvä ajatus:
   Henki ajattelee — raha johtaa. Sellainen on loppuaan kohti kulkevan kulttuurin järjestys.
   Metropoleissa henki muuttuu aineeksi ja kulttuuri massoittuu ajanvietteeksi. Hengetön ihminen miettii kivettyneessä ympäristössään miten saisi aikansa kulumaan.
   Kokemuksellisesti todellisuus muuttuu yhä vaikeammaksi eläytyä. Tässä mielessä länsimaista kulttuuria ei enää ole olemassa.
   Sivilisaation viimeinen taistelu käydään reaalisen tekniikan ja abstraktin rahan välillä.

 5. Lähes puoli maapallon kansoista halveksivat naista pelkkänä ”oliona” jonka asema on kattilan ääressä ruokkimassa isäntäänsä. Jopa Suomalais-jätkätkin nimittelevät vaimojaan alakanttiin leiritulillaan kännäten.
  Se kait osoittaa heidän miehuuttaan perheensä yksinvaltiaana. Ulkomaalaiset väkivallan tekijät on terveen järjen johdosta potkittava maasta välittömästi vankeustuomion päättyessä. Heille on langetettava yhdenmukainen taikka hieman kovempi rangaistus, koska käyttävät valtaamaansa maata kierosti hyväkseen.
  Suomen ”lakiperäinen” asenne on muuttunut ulkopuolisten vaatimusten mukaiseksi, romuttaen viimeisetkin
  oikeuden periaatteet. Löysä ”ryppylanka” pilaa koko ulkoasun. Mutta eihän Suomi enää olekkaan itsenäinen maa.

 6. Kun joku viranomainen”sössii”,niin se on yksittäistapaus ja kokonaisharkinnan perusteella valvova viranomainen katsoo ,ettei yleinen tai muukaan etu tai tarve anna aihetta puuttua yksittäistapauksiin.Kysyisin kun yksittäistapauksia on useita , niin miksi se ei siltikään muutu ”sarjatuotannoksi” tms.?No toisaalta aina voi yksittäistapauksen varjolla esim.väärentää yhden asiakirjan kerrallaan.

 7. Jos haluaa viedä tämän keskustelun todella villille tasolle, voi ajatella raiskausta epänormaalin henkis-fysiologisen tilan tuotoksena. Kuollut mieshän voi saada erektion, Tämä on todistettu monissa teloituksissa ja häpeällisimpänä tämä ilmiö on kaiketi tavattu julkisissa ristiinnaulitsemisissa.
  Sodan äärimmäisessä kiihotustilassa tapahtuu jotain samanlaista. Todellisen kuolemanvaaran myötä päädytään fysiologiseen kiihotustilaan, joka on ikään kuin purettava johonkin. Tästä on saanut alkunsa esimerkiksi se muinainen tapa, jossa voittanut sotajoukko raiskasi nujerretut henkiinjääneet vihollissotilaat eli tapahtui homoseksuaalinen akti (fysiologisesti ottaen). Tietenkin myös voitetun kansan naiset raiskattiin järjestelmällisesti, mutta taistelukentillä niitä ei aina ollut saatavilla ja niinpä oli tyydyttävä vihollismiehiin.

  Koko raiskaus-ilmiöllä on jotain tekemistä kuoleman ja kuolemanvaaran kanssa. Se voi olla myös yksi selitys sille, miksi ilmiö liittyy militääriseen maailman, jossa miehet halutaan karaista olemaan tekemisissä kuolemanvaaran kanssa. Parhaat sotilaat halveksivat kuolemaa. Militantit arabikansat ovat ehkä tietoisesti ottaneet jonkinasteisen raiskauksen osaksi nuorten miesten sotilaallista kasvatusta ja karaisua. Toki myös muunlaisia raakuuksia on harrastettu ja harrastetaan yhä. Tekninen, sivistynyt ja ”hygieeninen” sodankäynti ja sotilaallinen kasvatus on itse asiassa ollut tyypillistä vasta valistusaikojen myötä tai kristillisyyden vaikutuksesta ja on rajoittunut länsimaihin. Kiihottunut tai lähes demonisoitunut mielentila ei ole hyvä, kun sotaa käydään pitkälti teknisten apuvälineiden ehdoilla.

  Jos nämä pohdiskelut pitävät paikkansa, niin voidaan vain todeta, että sivistyneen lännen ihmiset voivat olla äärimmäisen hyväuskoisia toisista kulttuureista tulevien ihmisten suhteen.

 8. Asiasta toiseen. Valtion varoja ja omaisuutta kähmivä kepulainen valtion johdossa ei taida olla yksittäistapaus. Valitettavasti.

  • Onhan noilla Suomessa kolmisenkymmentä vuotta vallankahvassa olleilla maanpettureilla ja muilla rikollisilla ollut Venäjältä KASAARI(juutalais)-oligarkkien tarjoama varastamismalli käytettävissään jo neljännesvuosisadan ajan, kun ovat kansallisomaisuuttamme varastaneet/ryöstäneet.
   Vaikka tutkivajournalisti Seppo Konttinen kirjassaan ”Kansallisomaisuuden ryöstö” ei tuohon Venäjällä tapahtuneeseen viittaakaan, niin vastaavantyypisestä asiasta meilläkin on ollut on edelleen kysymys.

   • Markku Juutinen (yksittäis?)tapauksesta Ilja Janitskin:

    ”Eliitti ja valtavirtamedia eivät siedä paljastavaa kritiikkiä

    Iljan perustama Mv-julkaisu on noudattanut julkaisu strategiassaan paradoksaalista linjaa, joka puutteineen ja vahvuuksineen on kuitenkin paljastanut Suomalaisen yhteiskunnan, poliittisen eliitin, virkamieskoneiston ja niitä tukevan valta- eli valhemedian äärimmäistä mädäntyneisyyttä.

    Olimmepa Mv-lehdestä mitä mieltä tahansa, joudumme myöntämään Iljan toiminnan uraauurtavan vaikutuksen taistelussa Euroopan unionin jäsenyyden suomettuneisuutta vastaan.

    Ronskeista julkaisuistaan huolimatta Mv-lehti on paljastanut muiden muassa niitä kipupisteitä, joita Suomen poliittisen johdon, puoluekoneiston, virkamieskoneiston, fanaattisten suvaitsevaisten ja näitä pönkittävän valtavirtamedian suosima järjetön pakolaisinvaasio on jo Suomelle aiheuttanut.

    Suomen nykyinen hallitus ja erikoisesti Sipilä on selvästi asettunut Suomea ja sen kantaväestöä sortavan ja köyhdyttävän kansainvälisen rahaeliitin asiamieheksi. Suomesta pumpataan lisäksi kansallista varallisuutta ja suomalaisten työntuloksia ennätys vauhdilla ulkomaisten sijoittajien omistukseen.

    Ei tarvitse siis ihmetellä miksi Mv-lehden väljähkö sananvapauden, immateriaalisten oikeuksien jne., tulkinta herättää närkästystä esimerkiksi poliittisessa mafiassa ja valta- eli valhemediassa.

    Suomessa on herännyt vaihtoehtomedioiden nousu, jota voidaan vapaasti luonnehtia kansanliikkeeksi, ja tai kansannousuksi. Suomalaisia varteenotettavia vaihtoehtomedioita ovat esimerkiksi muutamia mainitakseni: Magneettimedia, Vainovalkea ja Vastavalkea

    Suomi ei enää kunnioita perustuslakia, jonka noudattaminen on taantunut jo sortovuosien tasolle.1

    Poliittisen johdon ja yleensä virallisen Suomen korruptoituneisuutta kritisoivat vaihtoehtomediat, tunnetuksi tultuaan, ajautuvat politisoituneen poliisin vainonuhreiksi, sillä rikollisten isokenkäisten varpaita ei saisi talloa.

    Ilja Janitskin on joutunut julkaisuineen Suomen poliittisen mafian, ”oikeuslaitoksen” ja niitä turvaavan politisoituneen poliisin modernin noitavainon kohteeksi.

    Kaikesta huolimatta Magneettimedia toivottaa Ilja Janitskinelle sairaudesta toipumista ja taistelun jatkumista poliittista mafiaa ja sitä tukevia instituutioita vastaan.”

    Koko artikkeli: http://magneettimedia.com/havaintoja-ilja-janitskin-otettiin-kiinni-moderni-noitavaino/

    • Tällaista se on ’länsimaisen arvoyhteisön’ sananvapaus. Vastaavia esimerkkejä löytyy paljon maailmalta. Ja suuri on se yllättäen itsemurhan tehneiden (todellisuudessa murhattujen) joukko joka on uskaltanut tutkia asioita muusta kuin eliitin näkökulmasta.
     Onneksi kuitenkin näitä rohkeita ja totuudesta kiinnostuneita aina löytyy, jotka eivät halua elää valheessa.

     Jos olet kiinnostunut näistä rikollisen valtaeliitin ns. ’false flag’ iskuista maailmalla niin tässä:
     False Flag Terrorism Isn’t a “Theory” … It’s ADMITTED and Widespread
     http://www.washingtonsblog.com/2017/07/ff.html#more-68762

 9. Luettuani blogin jäin yhtä tietämämättömäksi niiden asioiden suhteen, joita artikkeli pyrki (?) selvittämään. Filosofi esitteli filosofisia termejä ja lähestymistapoja käyttäen ei-filosofisia rikollisia toimia materiaalina esittäessään älykkäitä filosofisia oivalluksiaan. Minkä kulttuurin ominaisuuksia ovat raiskaukset, pedofilia, väkivalta etenkin raaimmissa muodoissaan ja naisiin kohdistuva alistaminen raakuuksineen? Eivät minkään. Niitä esiintyy kylläkin monissa maissa ja näistä maista lähtöisin olevien kansalaisten tekeminä muissakin maissa.
  J. Sakai Hankamäen filosofisia tekstejä on ilo lukea, koska ne auttavat ymmärtämään tapahtumien syitä ja taustoja. Ja monen muunkin blogistin, olivatpa filosofeja tahi eivät.

 10. Haittamaahanmuuton seurauksena on herätty moneen asiaan. Sikäli se on ollut hyvä vaikka hinta on ollut kova. Ymmärretään islamisoitumisen vaarat ja ylipäätään monikulttuurisuuden ongelmat ja vaarat.
  Ehkä jopa ainakin osin myös se, että koko hanketta ajaa ’tietty taho’ josta ei saisi puhua (ja jota ilman sotia ei Lähi-idässä käytäisi). Ei ainakaan ilman että syyllistyy ’vihapuheeseen’ ja voi joutua hankaluuksiin, jopa tuomiolle.

  Islamistiset vakoojat soluttautuvat länteen useissa eri ”valeasuissa”
  Islamistit tulevat pakolaisten joukossa, pyrkivät erityisiin virkoihin tai tutkijoiksi yliopistoihin ja sairaaloihin
  Näin Oikeamediassa http://beta.oikeamedia.com/o1-32810

  Mutta unohtuuko tässä nyt jotain kun vain Islam joutuu tuomituksi? Ihan aiheellisesti kyllä mutta eikö tämä koko haittamaahanmuutto ole vain oire jostakin isommasta? Kuka siitä hyötyy? Ja kuka sen takana on?
  Onneksi blogissa on kommentit jotka vastaavat tähän:
  Juha Kivelä ti 08.08.2017 11:32
  Kenen agendaa ja miksi Suomen HAITTAhallitus sekä -eduskunta (poislukien perussuomalaiset) siis Suomessa ajaa, kutsumalla ja kyyditsemällä näitä syyrialaisiakin terroristeja Suomeen?!?!
  Ja vastaus
  Juha. ti 08.08.2017 13:12
  EU:n, löyhäpäisen Angela Merkelin ja erään etnisen ryhmän, jonka nimeä en mainitse.

  Kulttuurimarxisti Soroksen nimi on tuotu maailmalla laajasti esiin tässä yhteydessä. Eikä hän ole yksin. Isommat Pojat ovat apuna Lontoossa. Eurooppa pitää alistaa NWO-mafian jyrän alle. Siitähän on kyse.
  Tuo mafia kaksoiskansalaisineen tekee siis juuri tuota samaa mistä se nyt syyttää Islamia. Valloittaa maailmaa itselleen.

  • Tämä kuuluu tähän — todelliset terroristit
   The West and International Terrorism — By Prof. Jules Dufour
   It is important to tell the truth. Terrorism in its various manifestations is generated and fomented by the aggressions of the West throughout the world.
   Aggressions against whole nations. Aggressions of the past, but above all domination, plunder and the slow and inexorable destruction of national economies and the social fabric of a increasingly large number of countries.
   A total of 55 wars implemented directly or by proxy by the West including US-NATO since the beginning of the 20th century.

   http://www.globalresearch.ca/the-west-and-international-terrorism/5601928

  • Kova juttu — Onko Googlekin paljastumassa nwo-mafian työrukkaseksi ja propagandan välineeksi ? — Totuus alkaa valjeta Googlesta(kin)

   Rebels of Google: Senior Management ‘On The Verge Of Tears’ After Trump Win
   More Google employees are blowing the whistle about intimidation, discrimination, and dogma at the company following the firing of viewpoint diversity advocate James Damore.
   In our latest interview, current Google employee (alias “Gordon”) reveals more stories of intolerance and dogma at the company.
   Gordon says there’s only one way to fight back.
   “Tell the truth, even when the truth hurts. Especially when the truth hurts. Tell it to everyone who will listen and make sure they pass it on.”
   http://www.breitbart.com/tech/2017/08/09/rebels-of-google-management-verge-of-tears-trump-win/

 11. Suomen poliittinen johto ja poliisi miettivät vuorokauden verran, miten olisivat saaneet Turun puukotuksista yksityistapauksen, missä ei olisi ollut mitään poliittista, kansainvälistä, historiallista, sosiaalista.

  Se oli vaikeaa kun puukottajia ei ollut vain yksi vaikka YLE, poliittinen johto ja poliisi yrittivät niin meitä kusettaa.

  Poliittinen johtomme, presidentti, hallitus, ministerit, poliisi, media yrittävät peittää, että motiivina on mm.

  – Suomen hallitsematon maahanmuutto
  – Suomen USA ja NATO -sodat Lähi-Idässä.

 12. Nyt Suomen poliittinen johto, presidentti, hallitus, poliisi salaavat veitsi-iskun ideologisia ja kansainvälisiä kytköksiä ja ulottuvuuksia sekä tekijöiden että uhrienkin osalta.

  Peittely, kiertely, änkyttyminen, poliitikkojen piiloutuminen johtuvat siitä, että Suomen poliitikot, YLE, UPI, puolustusvoimat, poliisi arvioivat Suomen turvallisuustilanteen päin peetä antamalla ennen Turun iskuja lausunnon Barcelonan iskujen yhteydessä, että Suomeen ei kohdistu terrorivaaraa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here