Tämä järjestö, jonka toimintaa ei saa valvoa, voi kerätä ja arkistoida () tietoja muun muassa suomalaisista.

Tasavallan presidentti, arvojohtaja Sauli Niinistö (kok) esitteli kesäkuussa eurooppaministeri Sampo Terhon (sv) allekirjoittaman hallituksen esityksen laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta – nimestä huolimatta kyse on EU-maiden ja NATO:n yhteisprojektista.

Parissa kuukaudessa laki 417/2017 runtattiin koko prosessin läpi.

Eduskunnan päätöksellä laki astui voimaan 1.7.2017 – hyväksyjinä ne normaalit syylliset.

Millainen hybridiuhka, mikä keskus?

Hybridiosaamiskeskus on lainkäytöllisesti koskematon (, , , 11§) järjestö, jota ”ei ole perustettu kansainvälisenä järjestönä sitovalla kansainvälisellä sopimuksella.

Toisin sanoen hybridiosaamiskeskusta ei saa – eikä voi – rangaista, koska hybridiosaamiskeskuksella toimitiloineen ja sen henkilöstöllä on koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden Suomessa – instanssin ja sen henkilöstön voi tuomita vain sen omalla suostumuksella.

Hybridiosaamiskeskukselle on annettu oikeushenkilön asema ja oikeuskelpoisuus Suomessa. Kyseessä on siten järjestö, joka ei ole Suomen valtion virasto eikä viranomainen, jolla on julkisia hallintotehtäviä –  viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetut lait eivät koske sitä.

Voi aprikoida, onko hybridiosaamiskeskuksen perustaminen järjestönä tapa kiertää perustuslakia, jonka 2§ sanoo: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia”.

Järjestön, ”jota ei ole perustettu kansainvälisenä järjestönä sitovalla kansainvälisellä sopimuksella”, mahdollisesti laillisuusnäkökulmasta kyseenalaisiin toimiin ei tarvitse ottaa virallista, julkista kantaa.

Tämän veroista vapautetun () järjestön toimitilat, toiminta ja henkilöstö on lailla suojattu toimintansa valvonnalta samoin kuin toimintansa seurauksilta. Tämä järjestö, jonka toimintaa ei saa valvoa, voi kerätä ja arkistoida () tietoja muun muassa suomalaisista.

Toisin sanoen hybridiosaamiskeskusta ei saa – eikä voi – rangaista, koska hybridiosaamiskeskuksella toimitiloineen ja sen henkilöstöllä on koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden Suomessa – instanssin ja sen henkilöstön voi tuomita vain sen omalla suostumuksella.

Yhtenä perusteluna hybridiosaamiskeskusta koskevassa hallituksen esityksessä tälle järjestelylle esitettiin, että: ”lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevat määräykset ovat tavanomaisia kansainvälisessä käytännössä esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen perustamis- tai isäntämaasopimuksissa ja niillä pyritään turvaamaan järjestön toimintaa”. Suomen ja NATO:n solmiman isäntämaasopimuksen laillisuus sinänsä on kyseenalainen, sen solmimisesta ei eduskunta saanut päättää.

Hybridiosaamiskeskuksen – järjestön, jota ”ei ole perustettu kansainvälisenä järjestönä sitovalla kansainvälisellä sopimuksella” – rahoituksesta hallituksen esitys HE/2017 (12§) kertoo:

”Hybridiosaamiskeskuksen toiminta rahoitettaisiin osallistuvien maiden maksamilla vuosittaisilla osallistumismaksuilla sekä vapaaehtoisilla maksuilla. Suomi vastaisi osana maksuosuuttaan hybridiosaamiskeskuksen toimitilojen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten vuokrista ja toimitilojen turvallisuuden menoista. Rahoitus vastaisi yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittua.”

Toisin sanoen rahoituksesta on sovittu yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka ei ole julkinen.

Vaikka oikeuslaitos ei saakaan järjestön toimintaa tutkia eikä siihen – edes laittomaan toimintaan – puuttua, on lakiin sentään kirjattu viranomaisten ”oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen keskuksen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen”.

Hybridiosaamiskeskuksen kiinnostuksen kohteet

”Uncle Sam Listens In” – Jeff Schuler (CC BY 2.0) via Wikimedia Commons

Lienee luvallista päätellä, että järjestön, jota ”ei ole perustettu kansainvälisenä järjestönä sitovalla kansainvälisellä sopimuksella” kiinnostus kohdistuu muun muassa niihin kansalaisiin, jotka kritisoivat Suomen hallituksen, Euroopan unionin tai NATO:n toimintaa – edes aiheesta – ja näiden tietojen tallettamiseen niihin arkistoihin, joita ei saa valvoa.

Sanan, mielipiteen, kokoontumisen ja poliittisen kannan muodostamisen vapaus saavat tällä hybridisosaamiskeskuslailla painua huuthelkattiin. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja, Venäjä-asiantuntija Hanna Smith on luonnehtinut kiinnostuksen kohteina olevan lännen kilpailijat ja vastustajat, joiden ideologinen tavoite on heikentää ”liberalismia” – siis Venäjä ja vaihtoehtomediat.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg tiesi syrjäytyneiden suomalaisten olevan suurin turvallisuusuhka, joten epäilemättä heidätkin luetaan hybridiuhkiin. Ties vaikka ryhmittyvät somessa, järjestäytyvät ja aloittavat uusliberalismin vastaisen Köyhien kapinan.

Hybridiosaamiskeskus tiivistettynä
¤

 • Ylikansallinen, valtioiden ja nimeämättömien sidosryhmien (NSA? CIA? ISIS?) muodostama Suomesta käsin toimiva järjestö, jota ei ole perustettu ”kansainvälisenä järjestönä sitovalla kansainvälisellä sopimuksella.
  ¤
 • Tehtävänä tukea keskuksen toimintaan osallistuvien hallitusten pyrkimyksiä parantaa hybridiuhkien torjuntaan liittyvää siviili- ja sotilassuorituskykyään, valmiuttaan sekä hybridiuhkien sietokykyä.
  ¤
 • Järjestö ”voi tehdä sopimuksia, hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteää sekä irtainta omaisuutta ja olla oikeudenkäynnin osapuoli” ilman, että sen toimia saa valvoa.
  ¤
 • Järjestön toiminta on verovapaata () ja salaista (, , , 11§). Järjestön henkilöstön lähettämiä virallisia viestejä ei saa valvoa ()
  ¤
 • Järjestön henkilöstö saa laissa syytesuojan () eikä järjestöä tai sen henkilöstöä saa valvoa saati tuomita: lakiin on kirjoitettu hybridiosaamiskeskukselle mahdollisuus oikeushenkilönä olla osallisena oikeudenkäynnissä, mutta omalta osaltaan lain suojaamana. (Hieman kuin menisi laillistamaan mafian, joka saa oikeushenkilönä olla osallisena oikeudenkäynnissä, jossa tuomareilla ei ole oikeutta antaa mafian lainrikkomuksia koskevia tuomioita – koska mafiaa koskeva laki kieltää sen, toim.huom.)
  ¤
 • Hybridiosaamiskeskus saa kerätä ja arkistoida tietoa ja muiden viestintää () ilman, että kukaan suomalainen voi tiedonvapauslakeihin vedoten tarkistaa, onko hän ollut järjestön tiedustelun ja arkistoinnin kohteena. Tämä huolimatta siitä, että perustuslain 10§ siinä kuin EU:n direktiivitkin takaavat yksilölle yksityisyydensuojan (kuten myös oikeuden poliittisen kannan muodostamiseen).
  ¤

Mutta… ”perusoikeudet eivät yleensä ole ehdottomia” länsimaisessa arvoyhteisössä: länsimaisen arvoyhteisön narratiivin ulkopuolisessa, elävän elämän todellisuudessa Sinulla ei ole perusoikeuksia eikä lain suojaa.

Onko nyt Stasi100 -juhlavuosi?
¤¤

Lue myös

Laitonta asekauppaa diplomaattisuojan alla

¤

Pääasialliset lähteet

Valtioneuvoston viestintäosasto, tiedote 320/2017 (28.62017): Tasavallan presidentin esittely 28.6.2017 http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tasavallan-presidentin-esittely-28-6-2017

Eduskunta, käsittelytiedot: HE 59/2017 vp., Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_59+2017.aspx

Laki Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksesta (417/2017) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170417

Sisäministeriö, tiedote (4.8.2017): Hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtajaksi haki 20 henkilöä http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hybridiosaamiskeskuksen-haavoittuvuudet-ja-resilienssi-verkoston-johtajaksi-haki-11-henkiloa

Tilastokeskus (26.5.2017): 119 miljoonaa EU-kansalaista on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä http://www.stat.fi/til/tjt/2015/04/tjt_2015_04_2017-05-26_tie_001_fi.html

Söyring, Riikka | Vastavalkea (5.9.2017): Syrjäytyneet suomalaiset suurin turvallisuusuhka https://vastavalkea.fi/2017/09/05/syrjaytyneet-suomalaiset-suurin-turvallisuusuhka/

NATO and EU Hybrid defence attacks against alternative media https://www.youtube.com/watch?v=GRwZXBcR6ec

Pulsa, Tuomas | Suomen Kuvalehti (2.5.2017): Kovaa kyberosaamista: Hybridikeskus jätti verkko-osoitteet tuuliajolle – Kansalaisaktivisti pelasti trolleilta https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kovaa-kyberosaamista-hybridikeskus-jatti-verkko-osoitteet-tuuliajolle-kansalaisaktivisti-pelasti-trolleilta/
¤

Kuva: Pixabay
Kuvanmuokkaus: Johanna Lehtonen

¤
PÄIVITYS 12.9.2017 klo 20.42: Lisätty editoinnissa hävinnyt lause.

SaveSave

102 KOMMENTTIA

 1. Nyky-hallituksen ura kyllä taitaa onneksi loppua ennen joulua. Tuskin persut niin tyhmiä, että antavat uuvattien kerätä rauhassa nimiä puoluetta varten ja lihoa puolueena persuilta varastetuilta ideoilla.

  Jos persuilla on yhtään pelisilmää, he liittoutuvat opposition kanssa ja kaatavat hallituksen asap.

  Aikamoisen syytesuojan Hanna Smith on kerännyt itselleen. Sitä hän varmasti tarvitsee, ellei sitten pommisuojaa sitä ennen.

  Mielenosoitukset keskusta vastaan sentään taitaa olla sallittuja??

  • Eiköhän se hybridiosaamiskeskus pidä silmällä poliitikkojakin. Hallituksen kaataminen ”epävakauttaisi yhteiskuntaa” ja on siten hybridiuhka. Periaatteessa Järjestö voi vaikka väärentää ei-toivotun vaalituloksen niin halutessaan; HOK-laki ei sitä kiellä.

   • ”Periaatteessa Järjestö voi vaikka väärentää ei-toivotun vaalituloksen niin halutessaan; HOK-laki ei sitä kiellä.”

    Siitähän ilmeisesti on jo tullut ”maan tapa”.

   • Onko se vain silkkaa yhteensattumaa, että Twitterin kivapuhekampanja on kiihtynyt sitä mukaa kun Hybridikeskusta on käynnistelty?

    Kampanjan kohteena näyttäisi olevan lähinnä perussuomalaiset maahanmuuttokriitikot.

    Halla-aho johtaa joukkojaan netin kautta. Kun eräs loikkari-persu, entinen naispoliisi hyppäsi perussuomalaisista kokoomukseen, tokaisi hän että kokoomus on poliisien puolue. Poliisien koti on kokoomus, mikä on ollut hyvin tunnettua. Poliisijohtokin on kokoomuslaista ja alemmat poliisit peesaavat.

    Ikävästi näyttäisi siltä, että peruss-kannattajien kirjoittelua pyritään kahlitsemaan vaalien tähden.Pyritäänkö perussuomalaisten tuki- ja mahdolliset rajutkin S. Niinistöä arvostelevat kampanjat netissä ennalta estämään?

    Kokoomuksessa on varmaan laskettu tai ainakin pelätty sitä, että perussuomalaisten voimakkaat tukikampanjat netissä tuhoaisivat Niinistön mahdollisuudet uudelle kaudelle.

    He(Kokoomus) kun eivät pysty samanlaisella intensiteetillä vaikuttamaan netissä kuin perussuomalaiset Huhtasaaren tukijat.

    Ei hyvältä näytä Suomen tulevaisuus, jos poliisia käytetään tuhoamaan poliittiset vastustajat.

    Myös perussuomalaisissa on useita poliiseja.Mitä tästä seuraa? Ehkä sekin, että vielä lisää poliiseja loikkaa kokoomukseen ja S.Niinistön puolelle!

    Aarniokin lienee kokoomuslainen. Tuohon keskukseen saattaisi ajautua vallanväärinkäytöksistä nauttivia henkilöitä. Etenkin jos valitut tulevat pienen piirin sisältä ja edustavat vain tiettyjä poliittisia suuntia! Miten käy vasemmistolle? Rekisteröidäänkö heidät kaikki?

    • Suomen lain ulkopuolella toimiva osin ulkoa ohjattu (USA, Nato, EU) verovaroin toimiva poliittinen hybridikeskus on oiva pohja Syvälle valtiolle (Deep State) joka toteuttaa epädemokraattisesti varjohallinnon poliittista agendaa. Vihapuheen ja ryssäuhan varjolla ja disinformaation levittämisen avulla se saa vapaat kädet vakoilla kriitikoita, manipuloida nettikeskustelua, somea, valtamediaa, vastamediaa, ja levittää oikeaa läntistä tarinankerrontaa. Aika pelottava kehityskulku kun katsoo KesKokoomusporvarien uusliberalistista politiikkaa, joka alasajaa hyvinvointioikeusvaltiota ja sopimusyhteiskuntaa sekä Suomen itsemääräämisoikeutta.

   • Tästä syystä äänestys- ja vaalijärjestelmää pitäisi rukata sekä ulkoisen että sisäisen (deep state / syvä valtio) varjohallinnon uhkia vastaan.

    Ehdotus: Vaalihuijausvapaa vaalijärjestelmä!
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/15167254/ehdotus-vaalihuijausvapaa-vaalijarjestelma!
    Idioottivarma vaalijärjestelmä estämään ulkoiset ja maan sisäiset vaalivilpit. Jokainen suomalainen tai ulkomaalainen voi tarkistaa vaalituloksen ja sen kaikki yksityiskohdat.

    Vaalilippuun tarkistusnumero jossa myös vaalipaikan tunnus, ja äänestäjä saa ”hiilikopio”kuitin jossa tarkastusnumero ja kuulakärkikynällä raapustetun numeron painojälki. Kaikki käytetyt ja tyhjät tarkistusnumeron sisältämät vaaliliput ja äänestysnumero perässä julkaistaan vaalijärjestelmässä varmistettuna hash-tunnisteellisena tiedostona, jonka voi katsoa onlinena tai ladata omalle koneelle offlinena ja tarkistaa että oma ääni meni oikealle ehdokkaalle ja tarkistaa kaikkien vaalipaikkojen tuloksen erikseen, kokonaisäänet, tyhjät vaaliliput ym.

    Vaalipaikat taas julkaisisivat listan äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden määrästä, jotta tuloksen voi tarkistaa ja verrata tarkistusnumerolistoihin. Myös vaalilippujen kokonaismäärä kerrotaan, joten jokainen voi tarkistaa myös että täytettyjen ja tyhjien vaalilippujen kokonaismäärä täsmää äänestuspaikka- ja koko maan kohdalla. Jokainen vaalipaikka saa vaalilautakunnalta tarkan määrän vaalilippuja, joiden tarkastusnumerot ovat listassa joka kuitataan vaalilautakunnassa sekä vaalipaikalla, ja jaetaan vaalisivulla kaikille. Ei siis ole epämääräistä määrää vaalilippuja, vaan tarkka määrä, joiden kaikkien tarkastusnumerot on listattu vaalipaikkakohtaisesti. Ääniä ei siis voi tehtailla tyhjille vaalilipuille. Jos jossain vaalipaikassa tulee epäselvyyksiä äänien kanssa, voidaan olla yhteydessä paikassa äänestäneisiin, joiden nimet ruksitaan tälläkin hetkellä listaan henkilötodistuksella varmistaen. Näin saadaan tarkastettua epämääräiset numerot ja muut epäselvyydet esim. väärillä henkilöllisyyspapereilla äänestäneiden äänet poistettua, kun oikea henkilö näyttää tarkistusnumerokuitin.

    Jokainen voi vaalitiedostosta tarkistaa vaalituloksen ja jokaisen ehdokkaan äänimäärän, sekä tietyssä vaalipaikassa äänestäneiden määrän ja eri ehdokkaiden kannatuksen vaalipaikkakohtaisesti. Lisäksi äänien kokonaismäärän, ehdokkaiden kokonaisäänimäärät, kaikkien äänestäneiden määrän, äänioikeutettujen kokonaismäärän sekä tarkastusnumeroilla merkittyjen vaalilippujen kokonaismäärän sekä kaikkien vaalilippujen tarkistusnumerot.

    Kertokaa miten tässä järjestelmässä voitaisin väärentää vaalitulos?

  • Ai niin, niistä mielenosoituksista: Eivät ole sallittuja.
   […]viranomaislla on oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen keskuksen rauhan häiritsemisen[…]

   • Palokunnalla ja pelastushenkilökunnalla on jonkinlaiset oikeudet mennä keskukseen… miten lie pyromaaneilla ne kun ei tapaa lupia kyselllä…

    • Tästä American Joe keskukseen hommiin:

     Omien sanojensa mukaan hän on Washingtonissa , District of Columbia. Aiheinaaan:Information Warfare and IO expert, Strategic Communications,Cyberwar,..@Joel_Harding Sep 10 Replying to @SeeDaneRun
     I’m telling you like it is, you’re lower than whale shit.- olet valaanpaskaakin tyhmempi…

     @Joel_HardingSep 10Replying to @MMFlintHey, Douchenozzle, it’s under evacuation. What are YOU doing tohelp, lard ass?- auta hillo perse (?)

     Joel Harding@Joel_Harding Sep 10 Facebook says it’s ‘unable’ to reveal the ads linked to Russia- Facebook ei pysty paljastamaan Venäjän mainoksia… (Yllättyikö joku?)

     @Joel_Harding Sep 10
     Help Run Anti-Putin Ads On VKontakte! GoFundMe page!- Auttakaa levittämään Putinin vastaisia mainoksia Vkontakte-palvelussa. (=Venäläinen some-palvelu)@Joel_HardinFinnish Defence Minister: “Western countries have taken thebait” over Russia’@Joel_Harding
     RUSSIAN DISINFORMATION FOCUS OF UPCOMING HELSINKI COMMISSION HEARING
     @Joel_Harding

     Sputnik, the Russian news agency, is under investigation by
     the FBI

     Natsitkin sulkivat suurimman osan heille ikävästä mediasta.

     Jos ei muuten onnistunut, niin Gestapo ja kaasu huolehtivat lopusta.Tuo kaveri lienee TheTrueAmericanNazi

   • Suomessa vasemmisto osoittaa mieltä turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta mutteivat näe mitään väärää tai epäoikeudenmukaista hybridilaissa?? Myöskin johtavat lainarvostelijat, jotka yleensä ovat äänessä ovat nyt ihan hiljaa?

    Martin Scheinkaan ei ole tainnut kommentoida. Vihreiden Touko Aalto ja Ville Niinistö paremmista ihmisistä ovat ihmeen hiljaa. Nato ja EU saavat turvat tukkoon ja ihmisoikeudet unohtumaan.
    Ei hyvää yötä! Sellainen on Suomen paremmisto – selkärangaton.

    • Onko nämä hyväpalkkaiset Arkadianmäen vasemmistolaiset ostettu hillotolppaeduilla, muuten on vaikea ymmärtää esim. työvoiman tarveharkinnan poistohaluja, joita kokoomus on ajanut halpatyömarkkinoiden Suomeen rantauttamisen takia jo vuosia. Vasemmisto hylkää kantasuomalaisen proletaarin sen takia että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille matuille saadaan uusi keino pysyä Suomessa. Eivät he näitä alipalkkatöitä tule tekemään, mutta työvoiman tarveharkinnan poisto ulosliputtaa suomalaisen työn ja tuo tänne aasialaisen halpaihmiskauppatyövoiman riistäjien tarpeisiin, ja samalla saadaan tuhottua Suomen järjestäytyt TES-järjestelmä, palkat ja sopimiskulttuuri. Mahdotonta ymmärtää miksi vasemmisto uhraa suomalaisen työluokan marginaalin takia, josta se ei paljon edes äänestäjiä saa. Tämän on pakko olla suurella rahalla ostettua teatteria.

 2. Voiko Hanna Smith ryöstää pankin ilman että häntä voidaan syyttää mistään? Jotenkin tuntuisi taas olleen asialla eduskunnan älykääpiöt!!

  • Kuka tahansa Järjestön henkilöstöstä voi HOK-lain perusteella ottaa lahjuksia, kaapata ihmisiä, valehdella oikeusistuimelle, ryöstää, raiskata, murhata, tehdä valtio- ja maanpetoksen you name it eikä asiaa saa edes tutkia. HOK-laki tekee ihan selväksi että Järjestön henkilöstön laittomaankaan toimintaan ei voi puuttua.

 3. Mikä se on tuo länsimainen liberaali demokratia,mitkä ovat sen yleiset yteiset piirteet,jotka ovat nyt uhattuina. Eikös juuri tuon liberaalin demkratian ytimenä ole yleensä kaiken olevaisen avoin haastaminen ja kaiken olevaisen ja muun toiminnan aktiivinen kehittäminnen, ovatko nyt osaamiskeskuksen hybriidit itseasiassa rajoittamassa omallatoiminnallaan maame vapaan keskustelun ja siitä toivottavasti seuraavan kehityksen mahdollisuuksia, koska kuka tahansa heidän arvioitaan maailmasta kriittisesti arvioiva on väistämättä liberalin demokratian vihollinen ja pahimmassa tapauksessa tuhottava fyysisenä olentona.

  Kultuurillisesti meidät on jo tajunnallisesti saarettu ainoastaan aglosaksisen roska ja kulutuskultuurin väitämpä orjuuteen,esimerkiksi vaikkapa venäläinen musiikki ja muu kultuurituotanto loistaa populaarilla puolella poissaolollaan.
  Kummallista kyllä klassisen musiikn puolella venäläinen tuotanto on hyvin esillä radiossa, lieneekö kustannuskysymys.

  • Onhan tämä niin Kafkaa. Tässä meillä on oikeushenkilö-järjestö joka saa kytätä tekemisiäsi ja sanomiasi, ja jos se oikeustoimikelpoisena haastaa sinut oikeuteen, sen ei tarvitse luovuttaa sinua koskevaa aineistoa jonka pohjalta olet syytteessä ja jota tarvitsisit puolustuksesi rakentamiseen — koska aineisto on salaista.

   Pelkkä järjestön arvosteleminen millään tapaa voi lain perusteella johtaa syytteeseen.

   Media joutuu olemaan kieli keskellä suuta, mistä ja miten kirjoittaa, mitä julkaisee, varsinkin Järjestöstä, tai toimittajat on kohta oikeudenkäynnissä vastaamassa Stasi100:an kohdistuneista ”arvovaltaloukkauksista”.

   Mutta leikitään vaan edelleen että Suomi100 on oikeus- ja sivistysvaltio, eiks jeh? Päästään nii-iin paljon helpommalla.

 4. Vaikka rahoitus on salainen, julkisuudessa on ollut tietoja, että Suomen valtio/Sauli Niinistö maksaa 80 % Suomen USAn ja NATOn hybridiosaamiskeskuksen kuluista.

  Eikä ole sattumaa, että eduskunta alkaa nyt tuhota tiedot eduskunnassa ja kansanedustajien luona käyneistä vierailijoista 24 h vierailun jälkeen.

  Normaali ihminen tietää, että Suomen sodasta päättää eduskunta eikä Suomen presidentti, ministerit, puolueet, kansanedustajat halua, että mm. Hybridiosaamiskeskuksen, CIAn sekä NATOn lobbarit, kiristäjät, painostajat, uhkaajat paljastu.

 5. Entä raiskaukset? Jos henkilökunta syyllistyy suomalaislasten raiskauksiin? Ovatko he lain yläpuolella? Yhdysvaltain sotilaat ympäri maailmaa ovat raiskanneet monia ja käyttävät usein huumeita. Tuskin tuon yksikön amerikkalaisjäsenet eroavat kovinkaan paljon keskivertojenkistä??

 6. Ymmärtääkseni Ulkopoliittinen instituutti kuuluu myös näille lobbareille ja tehokkaat venäjävihaajat Alkaen Mika Aaltolasta jatkuen Charles Pasternakiin.Eri mieltä olevat tahot tullaan hiljentämään tämän ”osaamiskeskuksen” toimesta.

   • Foliohatuista puhumisen on jo aikoja sitten osoitettu liittyvän ainoastaan vaihtoehtoisten teorioiden esittäjien leimaamiseen. Kyseessä on henkilöön käyvä hyökkäys.

    • Ja ajan kuluminen on moniaassa tapauksessa osoittanut foliohattujen olleen oikeassa ”harhaisissa” väitteissään.

     • Löytää sokea kanakin välillä jyvän. Mites ne muut tuhannet salaliittoteoriat jotka ovat paljastuneet pelkäksi foliohattujen huuhaaksi?

     • Jokaisen valtion ja järjestön toiminta perustuu ihmisten toimintaan. Ihmisten joukossa on ahneita, itsekkäitä, turhamaisia, häikäilemättömiä opportunisteja, pyrkyreitä. Mikään valtio tai järjestö ei pysty estämään sitä etteikö sen hierarkiaan pesiytyisi tällaisia henkilöitä jotka entiteetin valtaa käyttäen edistävät omia etujaan, omia agendojaan.

      Tai peittelevät tekemiään virkavirheitä, oikeusloukkauksia, rikoksia.

      Ja on joukossa tietty myös vastuunkantajia jotka pelosta että joutuvat vastuuseen tekemisistään peittelevät, valehtelevat, väärentävät, määräävät salaiseksi, estävät tutkinnan, ajavat läpi väärän tuomion väärälle henkilölle, työntävät alaisensa tuleen.

      Mikään valtio tai järjestö ei pysty estämään sen hierarkiaan pesiytyneitä häikäilemättömiä opportunisteja/vastuuta pakoilevia vastuunkantajia liittoutumasta muissa organisaatioissa vaikuttavien häikäilemättömien opportunistien kanssa silloin kuin näiden edut ovat yhtenevät.

      IOY toimii siellä yhtä lailla kuin meidän arjessa.

 7. Turha jossitella. Elämme totalitarismissa. Ja ulkopuolelta tuotu järjestelmä tarvitsee omat kotidiktaattorinsa täällä Suomessa. Tämä maa on ollut vain hetken itsenäinen ennen EU:hun siirtymistä, Neuvostoliiton loppumisen jälkeen. Terve ajatusten vaihto ja omalta kulttuuripohjalta lähtevä kansalaiskeskustelu koetaan nyt täällä vaaralliseksi valtaeliitin taholta, onhan presidentinvaalitkin tulossa…
  ”Vanki” nro X

 8. Eiköhän tälle infosotakeskukselle voida ulkoistaa myös porvarihallituksen haikaileman tiedustelulain suomalaisten massavakoilu. Mitään ei voi kertoa, keskuksen omaisuutta tai verkkoliikennettä tarkistaa siis kansalaistemme vakoillun viestinnän siirtoa vaikka ulkomaille Utahin palvelinkeskuksiin. Tämähän voi avittaa jopa Natolle ja USAlle mieluisan hallituksen vaalivoittoa Suomessa vaalimanipulaation avulla ilman että viranomaiset voivat tehdä yhtään mitään. MV-lehti kertoi että tällä hybridiuhkien keskuksella on ”lupa tappaa” -oikeudet, ja mikäli sen alaisina oleviin tiloihin kaapataan vääriä mielipiteitä omaava henkilö, kukaan viranomaiset mukaan lukien ei voi tehdä asialle mitään. Hubridikeskuksen vakoilupaku tai vakoilutukiasema on viranomaisiltakin suojassa. Tämä on kuin valtio valtiossa, johon ei voi millään tavalla puuttua, mikäli sen johto ei erikseen muuta viranomaisilta pyydä. Tässä on ohitettu kaikki Suomen lainsäädäntö.

 9. ”Hybridiosaamiskeskuksen toiminta rahoitettaisiin osallistuvien maiden maksamilla vuosittaisilla osallistumismaksuilla sekä vapaaehtoisilla maksuilla. Suomi vastaisi osana maksuosuuttaan hybridiosaamiskeskuksen toimitilojen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten vuokrista ja toimitilojen turvallisuuden menoista. Rahoitus vastaisi yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittua.”

  Mitä uutta… tuohan on ollut toisen maailmansodan jälkeen normaalia toimintaa, rahoitetaanhan CIA:n kaulapannassa toimivan suojelupoliisiverkoston, kuin esim. SUPOn, toiminta kansalaisten veromarkoilla. Kansalaiset ylläpitävät tietämättään kansainvälistä rikollisuutta, ja tämä on vain jäävuoren huippu näille ”salaisille” ja ”syytesuojatuille” toiminnoille, jota kansalaiset jokaisessa kansallisvaltiossa kiltisti rahoittavat.

  Extra-dropsit pirullisen älykkäästi rakennetulle EU:lle ja YK:lle… missä raato, sinne korppikotkat kokoontuvat!

 10. Hienoa että Venäjän suhmurointeihin vastataan näin konkreettisella tavalla. Ja sillähän ei ole mitään tekemistä sanan tai mielipiteenvapauden rajoittamisen kanssa kuten täällä vihjaillaan. 👍

   • Torstilla menee taas ilmansuunnat, käsitteet ja spasmat sekaisin, sillä jos joku suhmuroi niin se on Sauli Niinistö, CIA, NATO, Hybridiosaamiskeskus Suomessa.

 11. Ollaas nyt tarkkana:
  Tasavallan presidentti vahvisti 28.6.2017 lain lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila esittelystä.

  Todellisuudessa päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain 93 mukaan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja päätös sen perustamisesta olisi pitänyt tehdä perustuslain 58 mukaan:
  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

  Niin ei tehty, joten ulkopoliittinen päätös on tehty väärin ja perustuslain vastaisesti.

  Perustuslain 93 § mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa
  valtioneuvoston kanssa.

  Perustuslaki
  58 §
  Presidentin päätöksenteko
  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L5P58

  Tasavallan presidentin esittely 28.6.2017

  Tasavallan presidentti vahvisti 28.6.2017 seuraavat lait:

  Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta (HE 59/2017 vp). Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta säädettävässä laissa annetaan keskukselle oikeushenkilön asema ja oikeuskelpoisuus Suomessa. Lisäksi laissa säädetään muun muassa keskuksen tehtävistä, toimielimistä ja henkilöstöstä, lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, henkilöstön asemasta sekä keskuksen toiminnan rahoituksesta. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160 313)
  http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tasavallan-presidentin-esittely-28-6-2017

  Huomattava on että ”presidentin esittelyjä” on kahta eri laista, sellaisia joissa virkamies esittelee esim. lain vahvistamiset ja sitten on toi perustuslain 58 mukainen presidentin esittely, jossa valtioneuvosto esittelee presidentille

  presidentin esittely

  Valtioneuvoston kokous, jossa presidentti tekee päätöksensä ministerin laatiman esittelyn pohjalta. Kokouksen aikana presidentti toimii puheenjohtajana. Päätöksen allekirjoittaa presidentti ja sen kontrasigneeraa myös esittelevä ministeri.
  http://fho.sls.fi/uppslagsord/5687/presidentforedragning/

  Apulaisoikeuskanslerin päätöksestä.
  Hallintoneuvos A esittelyt….
  https://www.okv.fi/media/filer_public/f0/fc/f0fcec08-be28-409d-8a38-4e08618fff36/okv_6_50_2015.pdf

  7 Lain vahvistaminen

  Tasavallan presidentti päättää eduskunnan hyväksymän lain vahvistamisesta. Tasavallan presidentin päätöksistä tiedotetaan valtioneuvoston verkkosivuilla.
  http://lainvalmistelu.finlex.fi/7-lain-vahvistaminen/

 12. ”Lain vahvistaminen” on perustuslaissa eri asia kuin ”presidentin päätöksenteko”

  Vahvistamiesta on säädetty erikseen 77:
  77 §
  Lain vahvistaminen

  Eduskunnan hyväksymä laki on esiteltävä tasavallan presidentin vahvistettavaksi.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L5P58

  Todellisuudessa päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain 93 mukaan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja päätös sen perustamisesta olisi pitänyt tehdä perustuslain 58 mukaan:

  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

  Niin ei tehty, joten ulkopoliittinen päätös on tehty väärin ja perustuslain vastaisesti.

  Perustuslain 93 § mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa
  valtioneuvoston kanssa.

  Perustuslaki
  58 §
  Presidentin päätöksenteko
  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L5P58

  • Yeah baby,

   tässä ei voi kuin ihmetellä, millä (eli keiden) lihaksilla Sauli Niinistö kusettaa jatkuvasti eduskuntaa, puoluejohtajia, puolueita, kansanedustajia, mediaa.

 13. Taitaa olla kuitenkin niin että tää uusi hybridiosaamiskeskus aiheuttaa peppukipua lähinnä vain Suomessa Venäjää palvelevien vaikuttajien ja instanssien pienessä piirissä. 🙂

  • Ollaan tässä odoteltu että milloin löytyy Suomesta se ensimmäinen ruplarahoitteinen Venäjän infosoturi. Luulisi jo puolustusvoimien tiedustelupalvelun, SuPon ja rikospoliisin tutkineen tuleeko sieltä Venäjältä ruplavirtoja jollekin. Ja jos ovat tutkineet niin mitään ei ole löytynyt koska sellainen tieto olisi julkistettu heti.

   • Pelkäätkö kenties sitä että Vastavalkea ja sun nimi nousisi esiin jossain yhteydessä?

   • Vastavalkeaa pidetään jo yleisesti yhtenä kotimaisena Venäjää tukevana propagandan/disinformaation lähteenä ja sinua taas R.Söyring tuon informaatiovaikuttamisen indikaattorihahmona. 🙂

    • Janne Rysky Riiheläinen tuskin on yhtä kuin ”pidetään yleisesti”. Olen kyllä selvillä hänen ”luento”-diojensa sisällöstä joissa minut nimeltä mainitaan — kuten tapaan kuuluu, ilman todisteiden häivääkään.

     En nähnyt Riiheläisen mielipiteitä sen väärtinä että olisin viitsinyt alkaa asiasta rettelöimään — ja antoihan hän minulle hyvät naurut.

     Kaikin mokomin tutkikaa. Tee sinä tutkintapyyntö rahoituksestani ja VV:n rahoituksesta, pyydän.
     Tämä on nyt julkinen pyyntö. Todistustaakka ruplarahoituksesta on teillä koska te sen väitteen olette esittäneet ja tähän asti todistamatta jättäneet.

     • Tuota noin eikö Suomessa ole kiellettyä kerätä henkilöön liittyvää tietoa ja sitten yhdistellä näitä ja levitellä julkisesti. Esim onko henkilö esim Putinin kaveri tai Usanisti. Tyyliin henkilörekisteri usanisteistä.

      Mitä rahaan tulee, niin hullu se on joka ei osaa pyytää. Tälläkin hetkellä monet firmat tulottavat ”ruplia” venäjän kaupasta. Miksei sitten blogistit?

      Kumpa on enemmän maanpetoksellista toimintaa? Kaventaa suomalaisten yritysten toimintaa ja rahoitusta sekä natottaa uhkakuvia luoden, eikä luvata kansanäänestystä vai kirjoittelua tälläiseen pienehköön blogiin, josta löytyy totuuden siemen jos toinenkin?

      Valheilla Natoon!

     • Periaatteessa mikä tahansa yksittäiseen henkilöön liittyvä tieto on henkilötieto. Henkilötiedon käsittelyä on tällaisen tiedon kerääminen, tallentaminen ja käyttö.
      Profiloinnilla taas tarkoitetaan mm. toimintaa, jossa
      kerättävien tietojen perusteella luodaan
      erilaisia luokitteluja ja/tai kohderyhmiä.

      Henkilötietolain 2§ sanoo kuitenkin ”Tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa.”
      http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

      Onko julkinen yleisö”luento” verrannollinen henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin on sitten taas toinen juttu.

      Kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018, henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö muuttuu hieman suojaavammaksi.

      Yleisperiaate yksityisyydensuojaa koskevissa asioissa on, että tietoja, joiden julkaiseminen loukkaa yksityiselämää, voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella joka tarvitaan jos tietojen julkaiseminen voi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai saattaa henkilön halveksunnan kohteeksi.

      Esim. jos toimittaja rikkoo yksityisyyden suojaa, hän tekee rikoksen, jonka nimi on yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen.

      Yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja saa kuitenkin julkaista ilman lupaa, jos tieto koskee

      1) politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa tehtävässä tai virassa tai vastaavassa toimivaa henkilöä
      ja tieto voi
      2) vaikuttaa henkilön toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä ja jos
      3) tiedon esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi mutta tällöinkin kaikkien kolmen ehdon tulee täyttyä yhtä aikaa.

      Minä kirjoitan yksityishenkilönä siitäkin huolimatta että teen sen julkisesti tällä VV:n alustalla.

      Janne Rysky Riiheläinen sen sijaan saa/sai bloggauspalkkaa julkiselta toimijalta, Yleltä, joten hän on sikäli toimittajaan verrattava, ja tätä Yle-reittiä hän on myös päätynyt ”luennoimaan” julkisissa laitoksissa kuten yliopistoissa.

      Vastasivatko nämä tiedot kysymykseesi?

    • Venäläinen valehtelu: ”Vastavalkeaa pidetään jo yleisesti yhtenä kotimaisena Venäjää tukevana propagandan/disinformaation lähteenä…”.

     Tuo ”pidetään ylkeisesti” kaipaisi vähän tarkennusta. Olettaisin sen toki pätevän edustamasi uusnatsien piirissä. Oletko miettinyt sitä, miksi me Vastavalkeassa (jonka päätoimittaja olen) annamme sanansijaa selkeälle uusnatsille?

     Ehkäpä analogisena prosessina toiminee Hesarin nettikirjoittelu, jossa takavuosina vierailin (omalla nimelläni), ja pääsin siellä terrorisoineen nimimerkin Tavallinen maisteri henkilöllisyyden jäljille. Paljastin sen sittemmin Verkkomediassa, ja myöhemmin myös perustamassani Vastavalkeassa.

     Tavallinen maisterihan oli ja on Matti Ridanpää, jonka suojatyöpaikkana oli Antti Pentikäisen johtama Kirkon Ulkomaanapu, ja kommenttiensa julkaisijana oli veli Mikael Pentikäinen Hesarin päätoimittajana. Matti Ridanpään älyllinen taso oli (ja on) varsin alhainen, eikä hänen räyhänatottamisellaan ollut kuin kielteistä vaikutusta kansalaisten Nato-kantoihin.

     Uusnatsi Matti Ridanpää on saanut seuraajakseen uusia toimijoita, joista oikein presidentillisellä nosteella Hesarissa ja Ylessä esiintyy Janne ”Rysky” Riiheläinen. Hänen uusnatsitarhansa eli bloginsa on kokenut muodonmuutoksen, kun aiemmin omilla nimillään esiintyneet mm. aktiiviupseerit ovat kainostuneet anonyymeiksi.

     Puolustusvoimissa (joissa uusnatsius on pesiytynyt myös ylempiin kerroksiin) lienee annettu pysyväisohje usunatsien profiilin mataloittamisesta; Torsti Sirenkin on ollut yllättävän hiljaa.

     Eli summa summarum; Venäläinen valehtelu (todellisemmin Suomalainen uusnatsi) voit kirjoitella edelleen kaikessa rauhassa. Oma koeteltu oletukseni on, että uusnatsit ovat AINA jonkin sortin kaheleita. Eli heillä pönttö viheltää, ja sen vihellyksen sivuäänien spektrianalyysilla heidän henkilöllisyyteensä pääsee käsiksi.

     Kun tämä osaltasi paljastuu, tulemme mielellämme esittelemään tämän(kin) suomalaisen uusnatsin lukevalle yleisöllemme.

    • Muille selvennykseksi. Nimimerkki Venäläinen valehtelu viittaa ”informaatiosodan indikaattorihahmo” -luonnehdintaan jota Janne Rysky Riiheläinen minusta käytti (kuvan kera) mm. maanpuolustuskorkeakoulussa 25. maaliskuuta 2017 pitämällään ”luennolla”.

    • ”Vastavalkeaa pidetään jo yleisesti yhtenä kotimaisena Venäjää tukevana propagandan/disinformaation lähteenä ja sinua taas R.Söyring tuon informaatiovaikuttamisen indikaattorihahmona. 🙂”

     Missä, Jarojen hybrikeskusessako? Voisitteko antaa todisteita, koska aivan varmasti seuraatte aktiivisesti Vastavalkean ja muiden vastamedioiden nettiliikennettä osana hybridipuolustusta.

     Mielestäni Vastavalkea edustaa rehellistä kieli ruskeana kumarruspyllistämis-suomettumisen vastavoimaa, joka ei tarvitse ulkoa ohjausta idästä eikä lännestä, vaan keskittyy suomalaisten etuihin.

    • Eli vastamedian julkaisuja ja niiden julkaisijoita, kirjoittajia, kommentoijia, lukijoita epäillään heti ”Venäjän agenteiksi” jos kirjoittavat jotain porvarihallituspolitiikan vastaista? Seuraako heti turvallisuusselvitys, verkkohistoria-analysointi, verkkovalvonta 24/7/365 ja joutuminen ”Tiitisen” listaan?
     Kun näillä samoilla tahoilla jotka tuntuvat häärivän tämän hybridistalkkauksen takana on missio tehdä porvarihallituksen avulla Suomesta pikku-usa pohjoismaisen hyvinvointisopimusyhteiskunnan sijaan, niin onko kaikki tämän poliittisideologisen porvarimission vastainen hybridiuhkaa? Itsestäni tämä kokoomuslainen amerikkalaistamismissio ja hyvinvointivaltion alasajo-tuhoprojekti on enempi maanpetoksellista toimintaa jota saisi rajoittaa ihan Suomen kansallisvaltion ja kansalaisten etujen takia.

  • Venäjä, venäjä, venäjä ja venäjä. Jos papukaija ei osaa muuta kuin yhden sanan, niin se alkaa käydä hermoille. Kyllä papukaijaltakin voisi odottaa enemmän.

   • Jos kaverilla on jäänyt grammari tahkoamaan yhtä raitaa. Tai grammarissa ei ole kuin yksi raita. Eikös se ollut Häkämiehen poika kun aloitti tämän venäjä, venäjä, venäjä, yksinpuhelun kun kävi ameeriikassa. Isännät varmaan nyökkäilivät, hyvin on poika oppinut uudet liturgiat.

   • CIA CIA CIA CIA CIA CIA

    ILLUMINATI ILLUMINATI ILLUMINATI ILLUMINATI

    ZIONISTI ZIONISTI ZIONISTI ZIONISTI ZIONISTI

    JUUTALAINEN JUUTALAINEN JUUTALAINEN JUUTALAINEN

    NATSI NATSI NATSI NATSI NATSI NATSI NATSI

    FASISTI FASISTI FASISTI FASISTI FASISTI FASISTI

    NWO NWO NWO NWO NWO NWO NWO NWO NWO NWO NWO NWO

    KEMIKAALIVANA KEMIKAALIVANA KEMIKAALIVANA KEMIKAALIVANA

    PUTIN PUTIN PUTIN PUTIN PUTIN PUTIN PUTIN PUTIN PUTIN

  • Ehkä on niinkin, että Suomen kauppa Venäjälle voisi olla 50% kaikesta kaupasta. Pietari olisi vielä lähimarkkinaa suomalaiselle tomaatille, kurkulle ja kalalle. Naapurimaan vakoilu Yhdysvaltain puolesta ei oikein lämmitä kauppasuhteita eikä Suomen kiinteistömarkkinoita. Omaan nilkkaan potkijoita riittää!

 14. NWO — siitähän nykyisin lähes kaikissa tällaisissa hankkeissa on kyse, sen eteenpäin viemisestä ja edistämisestä korruptoiduilla poliittisilla voimilla. Niin myös varmaan tässä hankkeessa jota omat nwo-’rapparimme’ pipilä-koplan johdolla innolla peesaavat.

  Makow: Netanyahu’s Son’s Anti-Semitism
  ”For purposes of world conquest, Masonic Jews and their Gentile allies have divided into two competing house teams, the Communists (Globalists) and the Zionists (Nationalists, i.e. Trump.) They are both Freemasons but advance the globalist agenda in a pincer action. — (Maailmanvalloitus tavoitteenaan vapaamuurari-juutalaiset ja heidän ei-juutalaiset liittolaiset ovat jakautuneet kahteen kilpailevaan joukkoon, kommunisteihin (globalistit) ja sionistit (nationalistit, i.e. Trump.). Molemmat koostuvat vapaamuurareista, mutta edistävät globalistien agendaa pihtiotteellaan.)

  ”Zionism has always been anti-Semitic, organizing pogroms and collaborating with the Nazis to force Jews to go to Israel. As the article below explains, the same forces use false flag ”terrorism” like 9-11 to stampede Americans into advancing the NWO agenda. — (Sionismi on aina ollut antisemitististä, organisoinut pogromeja ja teki yhteistyötä natsien kanssa pakottamalla juutalaiset lähtemään Israeliin. Kuten alla olevassa artikkelissa selitetään, samat voimat käyttävät ”väärä lippu terrorismia”, kuten 9-11, jotta amerikkalaiset saadaan pakokauhun valtaan ja edistämään NWO-agendaa.)

  ”Israel is the Rothschild’s private fiefdom, their private army, secret service, and nuclear arsenal.
  (Israel on Rothschildien yksityinen lääni , heidän yksityinen armeija, salainen palvelu ja ydinasemahti.”

  ”Moreover, Illuminati (Cabalist, Sabbatean) Jews have always conspired against Jews who didn’t submit to their satanic agenda.
  (Lisäksi Illuminaatti juutalaiset ovat aina vehkeilleet muita juutalaisia vastaan, jotka eivät ole alistuneet heidän saatanalliseen agendaansa.).

  https://www.henrymakow.com/anti-semitism_is_the_bread_and.html

  • Joku voi ihmetellä ja kysyä että miten nämä pääosin kasaari- ja illuminaattijuutalaisten sionistien puuhat tähän artikkeliin liittyvät.
   Mutta totuus on että ne ovat hyvin keskeisessä roolissa NWO-hankkeessa, ehkä kaikken keskeisimmässä. Hankkeen tärkein vetoapu tulee ja on tullut jo kauan yksityisen pankkiirimafian taholta jonka lakeijoina EU:n poliitikot toimivat.
   Ilman sitä ei olisi EU:ta eikä tätä hybridiosaamiskeskus hankettakaan, ei vihapolitiikkaa, ei terrorismia eikä sotia joilla kaikki omaa kansallista pankkijärjestelmää käyttävät tuhotaan ja alistetaan.

   • Israel ja USA ovat kuin paita ja peppu. Kummatkin vaikuttavat voimakkaasti Lähi-idässä. Kriisit siellä vaikuttavat Euroopan turvallisuuteen.

    Nyt jo kolme pahaa kriisi-pesäkettä ja kiistakapulaa: Ukraina, Syyria ja P-Korea.
    Usa haluaa varmasti vielä Itämerelle yhden Venäjää heikentävän konfliktin. Suomen heikkolahjaiset päättäjät ovat kuin luotuja konfliktin luomiseen lähialueilla. Kohta täällä, usko pois.

 15. Tuon nimimerkin venäläinen valehtelu teksteistä ilmenee jokin ulottuvuus että maailmassa olisi jokin taho joka puhuisi täydellistä totuutta,mistä selllainen löytyy.
  Käsitääkseni totuus on siksi monimutkainen ulottuvuus,että juuri kun sen olet löytänyt se on jo poissa,on löytynyt joitain uusia ulottuvuuksia.
  Vallitsseva totuus on toiselaisen prosessin tulosta,se voi muodostua monin eri käytännön menetelmin,väkivalta tai vähintään sen uhka on sen muodostumisessa helpoin ja käytännöllisin tapa.

  Tuon hypridi uhka vouhotuksen keskellä olemme hiljaleen liukumassa,tässsä liberaalisessa suvaitsevassa maailmassa kohden todellisuuta, jossa kaikenlainen toisenlainen ajattelu tulkitaan vaaralliseksi,venäläiseksi valehteluksi.

 16. Lailla ei voida Suomessa säätää että lait koskevat yksiä mutta ei toisia. HOK-lain vahvistaneet on asetettava syytteeseen.

  • Hyvä pointti, Linna.

   Näytään silti voitavan säätää: Avoin ja läpinäkyvä, tasa-arvoon pohjautuva Pohjoismainen oikeusvaltio-yhteiskunta voi säätää lakeja verovapaista, salattuja puuhaavasta Järjestöstä jonka henkilöstöllä on syytesuoja, ja kieltää sen valvonnan.

   HOK:ia koskevissa virallisissa dokumenteissa mainitaan ”[hybridi]uhkien torjuntaan liittyvä siviili- ja sotilassuorituskyky”. Sotilassuorituskyky. Sotilassuorituskyvyn mainitseminen tekee laitoksesta sotilaallisen joten kun HOK:in tutkimusjohtaja Hanna Smith luonnehtii HOK:in kiinnostuksen kohteiksi mm.eri tavalla ajattelevat, hän samalla tulee kertoneeksi eri tavalla ajattelevien olevan valtion vihollisia, jotka konfliktin — tai edes epäilyn — sattuessa voidaan kiikuttaa keskuksen tiloihin, ja näitä tilojahan ei saa valvoa, ei tutkia.

   CIA:n ”kuulustelukeskukset” tulevat etsimättä mieleen. Puolassa ja Liettuassa olleet tiedetään, varmaan niitä muissakin rauhanprojekti-EU:n maissa on ollut ja on edelleen.

   ”He” joutuvat ylläpitämään ”heidän” todellisuuttaan väkisin ja moisilla laeilla, eikä asiasta saa keskustella?

   • Hanna Smith ajattelee eri tavalla kuin kansalaiset, mutta hän ajattelee nyt oikealla tavalla ja kansalaiset väärällä tavalla. Paljonkohan (montako) noita oikealla tavalla ajattelevia Suomessa mahtaa olla?

 17. Korkea aika perustaa vastarintaliike ja toiminta dark web:iin. Itsenäinen Suomi on ISO vitsi. Sale ja vapaamuurari frendit myyneet viimeistkin rippeet, ja senkin maksaa Suomen kansa.

 18. ps.

  Kysymys: Mitä merkitystä muilla laeilla on siloin kun on lailla säädetty että mikään laki ei koske tiettyä tahoa?

 19. Linna sanoi lyhyesti sen mitä sanoo perustuslaki. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä. Suomihan voi säätää lakeja vain omalle tontilleen. Siis, Suomen tontilla ovat kaikki tasavertaisia lain edessä, riippumatta kansallisuudesta. Tämä tuli esille mm. pakolaiskysymyksessä. Ovatko turvapaikanhakijat oikeutettuja samaan sosialiturvaan kuin Suomen kansalaiset. Kyllä ovat, jos ovat Suomessa. Näin laki sanoo. Lakeja ei voi eikä saa noudattaa valikoivasti. Silloin mennään kohti anarkiaa. Tässä tappauksessa kohti totalitarismia, josta pitäisi olla maailmalla jo näyttöä tarpeeksi.

  No eihän sitä koskaan ole oltu tasavertaisia lain edessä, mutta eikö siihen pitäisi pyrkiä, eikä missään tapauksessa säätää perustuslain vastaisia lakeja. Sekin on laitonta. Ja vielä, lainsäädäntä pitää olla riippumatonta. Kansanedustajaa sitoo työssään vain perustuslaki. Esmes vieraan vallan sekaantuminen Suomen lainsäädäntään on pahemman luokan sekaantumista Suomen sisäisiin asioihin. Mutta sitähän ei ole tapahtunut. Kysykää vaikka euroopan kulttuuriurheiluministeriltä. Huomasitte varmaan, että oikeusministeriön lausunto tämän(kin) lain valmistelussa ohitettiin sujuvasti. Luettiin ja työnnettiin silppuriin. Kiireessä ei ehdi tekemään perustuslakien vaikutusten arviointia. Sitä kiirettä on ollut tässä Sipilän hallituksessa.

  • Selvästihän tuo laki on kirjoitettu amerikkalaisten toiveesta heidän toiv
   omustensa mukaan, liikoja ajattelematta, että nyt ollaan Suomessa.

   Nato-jäsenyyttä on tarkoitus hakea yhdessä Ruotsin kanssa, kuten EU-jäsenyyttä aikanaan. Kansanäänestyksestä ei puhuta enää mitään, siksi täytyy saada sellainen uhka päälle, että liittyminen voidaan legimitoida edes jollain tavalle kansalle. Soini, Tervo ja Jussi Niinistö varmasti nuo aktiivisimmat. Huomatkaa miten tämä ”paskahomma” on siirretty RKP:ltä Persuille, ja nyt heidän uuvateille. Kysehän on mitä suuremmalti osin myös RKP:n hanke, jota ehkä ohjataan Ruotsista käsin.

   Keskus on osa USA:n ja Naton vaatimusta. Suomi tulee rahoittamaan sitä miljoonilla hamaan tulevaisuuteen. Keskusta on varmasti jo mainostettu puolustusministeri Mattikselle ja jopa Trumpille presidentin vierailun yhteydessä.

   Ruotsalaisten ohjaus Suomen politiikkaan jatkuu vahvana.

 20. Kävi varmaan piru mielessä kun äsken kirjoittelin, Keksi tuon euroopan kulttuuriurheiluministerin. Sitähän tämä on eikä mitään lainsäädäntää, euroopan kulttuuriurheilua. Piru käy joskus auttamassa meitä pakanoita. Huomauttaa, kun uskovaiset tekevät laittomuuksia.

 21. Jäi sanomatta, että tällaisen keskuksen ymmärtää, kun ajattalee sen ajavan Ruotsin tai Yhdysvaltojen etuja.

  Ja tietysti jos uskoo sokeasti länsimaisiin arvoihin, niin ei huomaa keskuksessa mitään vikaa! Keskushan edustaa hienosti länsimaisia periaatteita ja arvoja. Presidenttiä lainaten me kuulumme länteen. Jippii!

  • ”Länsimaiset arvot”?
   Hyökkääminen suvereeni maiden/kansojen kimppuun – tuhoamalla niiden infastruktuurin – Irak,libya,AfganistanSyyria,Jugoslavia,Vietnam jne. Niin ”ihania” ovat länsimaiset arvot…

 22. Mielenkiintoista olisi tietää minkä lain/lakien perusteella tuo lafka toimii. Tuleeko se tekemään tiedustelua jotenkin? Tietoverkoissako? Ei ainakaan Suomen lakien mukaan, vaikka se lain rikkominenhan ei tuolla firmalla johda mihinkään.

  Mielenkiintoista olisi myös tietää miten tulevat nettiurkintalait menee yksiin tuon firman toiminnan kanssa.

  Jos kyseessä ei ole viranomainen, ei sillä ole oikeutta suomalaisten palveluntarjoajien dataan. Jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi itsenäisesti suoritettu tiedustelu/tiedustelutiedon käsittely joidenkin lähteiden avulla, mitä ne lähteet sitten on jää nähtäväksi.

  VV voisi hyvin tehdä artikkelin yksityisyyden suojasta ja urkinnalta suojautumisesta.

  https://www.yksityisyydensuoja.fi/

  • Tuo keskus edustaa sellaisia pimeitä arvoja, että on vaikea uskoa lain menneen lävitse eduskunnassa. Jotenkin tuntuu myös siltä, että tuolla keskuksella lyödään myös EU-vastustajia päähän.

   Ottakaapa selvää ketkä poliitikot tätä ovat ajaneet? Eduskunnan maanpetosryhmäkö?

 23. Jos Sauli Niinistö maksaa 80 % USAn ja NATOn Hybridiosaamiskeskuksen kuluista niin onko se niin idiootti, että ei pyydä vastinetta Suomen rahoille.

 24. Vielä jos ois talvisodan jermuja hengissä niin äkkiäkös kasapanos sinne hybritikeskukseen vilahtaa.

  • 👍 Varmasti löytyy. Jos pommin ajattelit virittää niin Euroopan riippumaton hybridiuhkien tutkimuskeskus yhdistys ry. toimii samassa osoitteessa kuin Donetskin Kansantasavallan Suurlähetystö Helsingissä.

 25. Laki Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksesta 6 §:

  ”Suomen toimivaltaisilla viranomaisilla on myös oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen keskuksen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen. Hybridiosaamiskeskus ja Suomen toimivaltaiset viranomaiset toimivat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskuksen turvallisuutta koskevissa asioissa.”

  Että oikein arvon loukkaaminen.

  Kokeillaan. Minun mielestä Hybridiosaamiskeskus (HOK) on EU:n ja Naton totalitaarinen etäpesäke, jonka ainoana tarkoituksena on alistaa ja kyykyttää tavallisia ihmisiä, sekä suoltaa puppua ihmisille globaalin kusetuksen jatkamiseksi ja syventämiseksi.

  Aika todennäköinen vaihtoehto on, että HOK tulee olemaan vain isoilla (veronmaksajien) rahoilla ylläpidetty ympäripyöreyksiä ja diipadaapaa tuottava nollatutkimuslaitos, eli ns. puppulausegeneraattori.

  Tosin puppulausegeneraattori meillä jo on: https://puppulausegeneraattori.fi/

  ”Hybridiosaamiskeskus” -sanalla ko. generaattori tuottaa mm. seuraavaa: ”Ei sovi unohtaa, että hybridiosaamiskeskus panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta tulevaa taloudellista ja teollista behaviorismia.”

  ”Venäjän uhka”: ”Kaikesta huolimatta Venäjän uhka aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja johtamismallin muodollisuuksia.”

 26. Ei ole vähäpätöinen seikka, että Hanna Smithillä, Mussolinilla ja Trumpilla on yhteistä spastinen suun, leuan, niskan nakkelu ja vääntelehtiminen.

  Se on oire itsepäisyydestä, epävarmuudesta, minäkeskeisyydestä, siitä, että ei tiedä, mitä omasta mielipiteestä, päätöksestä seuraa ja miten se otetaan vastaan ja onko mielipide edes faktisesti oikea kunhan se on vain sanottu.

  • Vartiais-refleksi. Mitä pahaa Suomen fiksu kansa on tehnyt saadakseen tälläiset päättäjät?

 27. Käsittääkseni…

  ”Yeah baby 12.9.2017 at 20:50

  Ollaas nyt tarkkana:
  Tasavallan presidentti vahvisti 28.6.2017 lain lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila esittelystä.

  Todellisuudessa päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain 93 mukaan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja päätös sen perustamisesta olisi pitänyt tehdä perustuslain 58 mukaan:
  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

  Niin ei tehty, joten ulkopoliittinen päätös on tehty väärin ja perustuslain vastaisesti.

  Perustuslain 93 § mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa
  valtioneuvoston kanssa.

  Perustuslaki
  58 §
  Presidentin päätöksenteko
  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta”

  tuo pulju on lainvastainen väärästä päätöksenteosta johtuen, eli koko Hypridikeskuksella ei ole toimivaltaa Suomessa eikä missään muuallakaan ja eikä mitään lainsuojaa. Myöskin Pariisin rauhansopimusta tuo pulju, kuten isäntämaasopimuskin rikkoo sitä.

  Lain huvittavin pykälä on sopivasti 13 pykälä, kenelle ja ketä varten kirjanpito tehdään kun pulju ja sen työntekijät on muutenkin vapautettu veroista? Jäämme odottamaan mielenkiinnolla tilinpäätöstietoja… Entä kun kirjanpito jää jostain syystä retuperälle ja kuitit hukkaan?

  13 § Kirjanpito ja tilinpäätös

  Hybridiosaamiskeskus on kirjanpitovelvollinen. Hybridiosaamiskeskuksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä säädetään.

  Hybridiosaamiskeskuksen tilikausi on kalenterivuosi. Hybridiosaamiskeskuksen on laadittava jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Hybridiosaamiskeskuksen johtokunta ja johtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen.

  14 § Tilintarkastus

  Hybridiosaamiskeskuksen tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.”

 28. Riikka kirjoittaa:
  ”Kyseessä on siten järjestö, joka ei ole Suomen valtion virasto eikä viranomainen, jolla ON JULKISIA HALLINTOTEHTÄVIÄ – viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetut lait eivät koske sitä”.

  Hallituksen esityksessä kuitenkin sanotaan:
  ”Hybridiosaamiskeskus ei olisi viranomainen, vaikka se olisi julkinen oikeushenkilö. Hybridiosaamiskeskukselle EI ANNETTAISI perustuslain 124 §:n mukaisesti JULKISIA HALLINTOTEHTÄVIÄ, minkä vuoksi hallinnon yleislait, kuten hallintolaki (434/2003) tai viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu «laki» (621/1999), eivät tulisi sovellettaviksi keskuksen toiminnassa. Hybridiosaamiskeskus ei myöskään tekisi yksityistä henkilöä koskevia hallinnollisia päätöksiä”.

  Hybridiosaamiskeskus on Suomen hallituksen tahdosta riippuvainen:
  ”Pöytäkirja on voimassa toistaiseksi, mutta kunkin osallistujan on mahdollista irtisanoa se. Pöytäkirjan voimassaolo voidaan myös yhteisesti päättää, jos osallistuvien hallitusten määrä laskee alle neljän tai SUOMEN HALLITUS PÄÄTTÄÄ LOPETTAA OSALLISTUMISENSA”.

  Eikös niitä vakoilijoita ja tihulaisia majaile jo Suomen maaperällä diplomaattisuojan turvin suurlähetystöissä. Jos hallitus haluaa, niin se voi niidenkin antaa melskata täällä mielin määrin. Onko tässä hybridiosaamiskeskuksen ”laitomuudessa” yhtään sen kummemmasta kyse?

  En kuitenkaan kannata tätä keskusta, sillä sen tavoitteenahan on lisätä niitä vaikuttamiskeinoja, joilla kansaa estetään VAPAASTI muodostamasta ja ilmaisemasta omaa tahtoaan.

  • Sasi on trampannut koko kesän eduskunnassa, tekee muka jotain tohtorintyötä. Jos joku on eniten vaatinut muutoksia perustuslakiin viime vuosina, niin monta pykää on heikennetty ja Sasi on yksi muutoksien takapiruista. Tämä hypririkeskuksen tekele on rukattu niin, että siinä on tarvittu perustuslain asiantuntijaa miten kiertää sitä.

   http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005316414.html

 29. Voiko älyllisesti enää matalampaa ja kapeakatseisempaa olla:

  Maanpuolustuskorkeakoulun Juha Kukkola ja Ulkopoliittisen instituutin Elina Sinkkonen ovat yhtä mieltä siitä, että Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un haluaa turvata oman asemansa sekä oman hallintonsa jatkumisen ampumalla ohjuksia.

  Tuo ”johtaja-syndrooma” yhteiskuntasuhteiden ymmärtäminen johtajaominaisuudeksi tai johtajamotiiviksi ja ”johtajalta pää poikki” on suoraan CIA-analyysiä, jota Maanpuolustuskorkeakoulu ja UPI nyt toistelevat kun omaa ajatusta, näkemystä, analyysiä ei ole ja/tai ei saa olla.

  • Erittäinen hyvä homma tämä ”HOK-Elantokeskus”
   Nimittäin kaikki siionistit on pantu samaan keskukseen, jolloin niiden touhuja on helpompi Suomen Armeijan kuuntelulaitoksen keskitetysti seurata.

 30. Kaksi kaalimaan pukkia ”turvallisuuden professorit” Limnéll ja Rantapelkonen tekivät ”selvityksen” nuorten turvallisuuden tunteesta johon hakemalla hakivat tulosta, että nuoret pelkäävät ”arvaamatonta” Venäjää.

  Kysely oli puhdasta demagogiaa ja tautologiaa ja niinkin ”ylevää”, ”älyllistä”, ”tieteellistä”, että kaalimaan pukit kysyivät nuorilta, että ’Onko Venäjä mielestäsi arvaamaton’, asia jota USA, NATO-maat, länsimaiden ja Suomen media ovat toitottaneet jo muutaman vuoden.

  Siitä huolimatta nuoret eivät olleet sitä mieltä, että Venäjä on ”arvaamaton”.

  Se taas, että ”arvaamaton” tarkoittaa pelkoa ja uhkaa on puhtaasiti kaalimaaprofessoreiden omaa sotilaiden sota- ja NATO-maailmankuvaa ja propagandaa.

  • 60-luvun lapsena muistan hyvin kuinka kansakoulussa vaivihkaa pyrittiin kouluttamaan meistä ryssän vastaisia ja vanhoja sotalauluja laulattamalla käymään ”ikiaikaisen” vihollisen, ryssän kimppuun. Ottamaan revanssi hävitystä, itse aiheutetusta sodasta. Samalla pidettiin yllä myös utopiaa Suursuomi-aatteesta.
   Sama kaiku askelten on vieläkin , epätoivon vimmalla.
   Venäjän syyllistäminen kaikesta tulee kääntymään ja on jo kääntynytkin itseään vastaan.

   Sitä samaa henkeä on valitettavasti vieläkin. Piilotettuna niin, ettei sitä moni edes tajua.

  • Venäjän uhka ja ”hybridivaikuttamishokema” ovat savuverho Jaroille, jotka ovat järjestäin kokoomuslaisia, tehdä oikeistopolitiikkaa ja syyttää sitä kriittisesti arvostelevia ulkoa ohjatuiksi trolleiksi tai hyödyllisiksi idiooteiksi.
   Porvarien EKokoomuspolitiikan-, hallitsemattoman mahanmuuttopolitiikan-, EU:n yhteisvastuu- ja taakanjakopolitiikan, poliisivaltiokehityksen ym. arvostelu ja Natokritiikki ovat vihapuhetta ja hybridivaikuttamista jota poliittinen verovaroin toimiva polpo valvoo ja manipuloi uusliberalistioikeiston eduksi. Vitun iso raha toimii takana ja sen hyödyt ovat valtavia, joten ei ihme että tällainen Suomen kansallisvaltiolle, kansalle ja kansallisvarallisuudelle vaarallinen koneisto on luotu laittamaan Suomi lihoiksi ja hyvinvointivaltio alas häiritsemästä ihmisten riistoa.

 31. YLEn Marjo Näkiltä aivan sairas Venäjä- ja venäläisvihaa tihkuva juttu/artikkeli Sipilän ja Medvedevin tapaamisesta Pietarissa.

 32. USAn infosotaa: CIA tappoi nyt sitten lopultakin nettitoimittaja Paul Hofnerin, joka oli liian itsenäinen ja liian luettu mm. presidentinvaaleissa.

 33. Me olemme jo tilassa, -itse kukin kansalainen, -että hybridiuhkiin pitää lukea myös niiden määrittelijät.

  Enää ei ole olemassa mitään takeita siitä, että nk. kansalliset uhat, tai nk. hybridiuhat, tulevat mistään muualta kuin kansakunnan oman tiedotusvälineistön propagoidusta aatemaailmasta.

 34. Hybridiosaamiskekuksen kaikki juridiset perusteet ovat vaiilla lain suojaa sikäli, että koko Euroopan Unioniin liittymisen tapahtumatkin ovat perusteiltaan täysin kyseenalaisia, jolta taholta ko. osaamiset ovat ikäänkuin panossa toimintaan..

  • Perustakin on hämärä ja mätä:

   Sauli Niinistön NATO-isäntämaasopimuskin, jolle USAn ja NATOn Suomen Hybridiosaamiskeskus perustuu, on vailla juridisia, poliittisia, parlamentaarisia perusteita.

   Hybridiosaamiskeskus on NATO-isäntämaasopimuksen instituutio NATO-maiden, NATO-kumppanuusmaiden kansalaisia sekä Venäjää ja Kiinaa vastaan.

 35. Hybridiosaamiskeskus tiivistettynä

  ”Ylikansallinen, valtioiden ja nimeämättömien sidosryhmien (NSA? CIA? ISIS?) muodostama Suomesta käsin toimiva järjestö, jota ei ole perustettu ”kansainvälisenä järjestönä sitovalla kansainvälisellä sopimuksella”.

  ..

  Kiinnostaisi tietää voidaanko tulevan tiedustelulain suomalaisten massavalvonta ulkoistaa Suomen laista vapautetun Hybridiosaamiskeskuksen kautta NSA:lle ja CIA:lle? USA ja Nato tekisivät tämän varmasti mielellään, koska Suomen kautta kulkevaa Venäjän verkkoliikennettä saadaan samalla seurattua, sen lisäksi että suomalaisten korkean teknologian yritysten tietotaitoa voidaan vakoilla siinä samassa ns. maksuksi ”ilmaisesta toiminnasta”. Hybriosaamiskeskuksen verkkoliikennettä kun ei saa seurata Suomen viranomaisten toimesta ja sen kalusto mm. massavakoilulaitteet, valetukiasemat ym. nauttivat myös koskemattomuutta. Oiva verho massavakoilujärjestelmän suojaksi. On aivan selvää että Natoon haikailevat Kokoomuslaiset ja oikeistoKepulit antavat nämä oikeudet poliittiselle hybridikeskukselle, joilla ajetaan Natoon menoa, porvarien vaalivoittoja ja uusliberalistista globaalikapitalismin EKokoomuspolitiikkan jatkumista Suomessa. Jopa porvarien sähköiseksi haluaman vaalijärjestelmän manipulointi voidaan hoitaa diplomaattisuojaa nauttivan keskuksen kautta, ilman että viranomaiset voivat tehdä asialle yhtään mitään. Oikeiston käsissä oleva keskus saattaa tehdä poliittisideologista propagandaa ym. myyräntyötä veronmaksajien maksaessa vielä lystin. Tämän takia tällaisia valvonnan ja lain ulkopuolella olevia ulkoa ohjattuja rakenteita ei pitäisi demokraattiseen oikeusvaltioon luoda.

 36. Pitää toivoa Joulukuun kaappauksen https://vastavalkea.fi/2019/12/05/joulukuun-kaappaus/ sähköpostivuotojen mm. oikeisto-omisteisen mainosvaltamedian IS:n kokoomuksen luottotoimittaja Tero Haapalalle olevan satunnaisia. Ettei tiedustelulain massakyttäystä vain ole asetettu yhden puolueen etuaseman ohjelman aseeksi, jolla urkitaan vastapuolueiden kaikki puhelin-, tekstiviesti-, sähköposti-, Facebook-ryhmä-, Whatsapp-, eduskunnan- ja puoluetoimistojen verkkolevydata ym. ns. ”vastuullisen politiikan” puolueen hyödyksi, kuten konsanaan Edward Snowdenin NSA-paljastukset ja Wikileaksin Vault 7 CIA-paljastukset paljastivat USA:n hallinnon tekevän etuasemansa varmistaakseen.

  Tällaisen takia jo vastustan massakyttäystä, jota vielä hoitavat osin Suomen lainsäädännön ulkopuoliset tahot esim. hybridikeskus, jonka toimintaa ja liikennettä eivät edes Suomen viranomaiset saa seurata. Helsingin Sanomat kertoi artikkelissaan että tiedustelulain massakyttäys voidaan ulkoistaa haluttaessa jopa ulkomaisten tiedustelupalvelujen hoidettavaksi, uskomatonta.

  Hallitus esittää: Ulkomaisille tiedustelupalveluille lupa auttaa salaisissa operaatioissa Suomen sisällä
  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005574038.html
  ”Tiedustelulait antaisivat vieraiden maiden tiedustelulle luvan salaiseen tiedusteluun Suomessa Supon ja Puolustusvoimien ohjauksessa ja apuna. Hallitus uskoo, että Suomi hyötyisi ulkomaiden agenttien taidoista erityisesti tietoverkoissa. HS seuraa tiistaina eduskunnan lähetekeskustelua, joka koskee siviili- ja sotilastiedustelulakeja, tiedustelutoiminnan valvontaa ja luottamuksellisen viestin salaisuutta.”

  Supo ym. eivät pysty valvomaan mitä esim. NSA tekee omilla työkaluillaan, kun Suomen turvallisuustahot antavat vapaan pääsyn verkkoon. Ehkä tarkoitus onkin antaa vapaat kädet, ja vastapalveluksena NSA ja CIA antavat Suomen turvallisuustaholle sen haluamaa tietoa, ja ehkä myös tiedot ”vastuullisen politiikan” puolueen vastapuolueilta.

  Syvä valtio ”deep state” toimisi hyvin juuri tällaisten järjestelyjen kautta. Kokoomushan ajoi porvarihallituksessa tiedustelulakia paniikissa nopeutettuna Turun puukkoisku casen ja tarkasti tiedustelulakien käsittelyn kanssa samalle viikolle ajoitetun Airiston Helmi casen avulla, joista jälkimmäisestä ei ole mitään kovin erikoista edes uutisoitu, vaikka jo kuukausia kyseiselle tiedustelulakiviikolle mm. presidentti Sauli Niinistön ja Kai Mykkäsen (=kokoomus) kanssa suunniteltu isku oli massiivisesti mitoitettu. Sen tarkoitus lienee ollut oppositiopuolueiden pelottelu tiedustelulakien taakse. Sinetöivätkö ne samalla oman kohtalonsa tulevaisuudessa. Kaikkihan tietävät Suomen turvallisuustahojen johdon puoluesympatiat ja miehitykset.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here