Amerikkalaiseen vaihtoehtoiseen mediaan lukeutuvalla Alt-Market-sivustolla vaikuttava ja erityisesti talousasioihin keskittynyt Brandon Smith on osannut ennakoida mm. Yhdysvaltain yksityisomisteisen keskuspankki Federal Reserven suorittamia määrällisen elvytyksen leikkauksia1 sekä Kiinan sisällyttämisen Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) luomaan valuuttakoriin (Special Drawing Rights).2 Smith ennusti myös Brexitinä tunnetun Britannian EU-eroa käsittelevän kansanäänestyksen tuloksen3 sekä Donald Trumpin valinnan republikaanien presidenttiehdokkaaksi4 ja lopulta vaalivoiton.5 Tässä kirjoituksessa tarkastelemme, millaisia mietteitä Smithillä ja muutamilla muilla vaihtoehtoisessa mediassa vaikuttavilla henkilöillä on Trumpin presidenttiydestä.

Epäilijät voisivat väittää Smithin olleen vain onnekas ennustustensa suhteen. Mutta vaikka onnellakin olisi jokin osuus, ennustuksia laatiessaan hän ei ole kuitenkaan tyytynyt onneensa ja tehnyt sattumanvaraisia veikkauksia. Eikä hänellä liioin ole kristallipalloa, josta voisi vilkuilla tulevia tapahtumia, vaan ennustukset perustuvat maailmalla tapahtuvien asioiden ja kehityskulkujen seuraamiseen ja sellaistenkin seikkojen huomioimiseen, joista valtamedia jättää raportoimatta tai mainitsee vain ohimennen. Smith toteaa, ettei koskaan tee ennustuksia ilman järjellisiä perusteita näkemyksilleen.6 Hänen näkemyksensä mukaan ”poliittiset ja sosiaaliset kehityskulut eivät ole satunnaisia, vaan ovat joko reaktioita erityisintressien tarkkaan harkittuun politiikkaan tai seurausta näiden erityisintressien ajamasta politiikasta”.

Kuten moni muukin, Smith käyttää näistä ”erityisintresseistä” nimityksiä ”globaali eliitti” ja ”globalistit”, koska tällä tavoin he ovat itsekin viitanneet itseensä. Globalistien tavoitteet voisi tiivistää siten, että ”kansallisvaltioihin perustuvasta systeemistä pyritään pois kohti keskitettyä maailmanvaltaa”, kuten suomalaisen 9/11-totuusliikkeen pioneeri Hannu Yli-Karjanmaa on asian ilmaissut. Tämä siis tarkoittaisi vallan siirtymistä ylikansallisille organisaatioille yhä pienemmän piirin käsiin ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumista. Valvonnan ja urkinnan lisääntyessä tulilinjalla ovat myös yksityisyys ja kansalaisoikeudet.

Koska globalistien tavoittelemat asiat luonnollisesti aiheuttavat vastustusta, heidän näkökulmastaan ihmiset ovat usein joko manipulaation kohteita tai tieltä raivattavia esteitä. Smith katsoo maailman toimivan niin, että monet poliittiset tapahtumat ovat edeltä käsin suunniteltuja ja niillä tavoitellaan tietynlaisia reaktioita kansalaisilta. Smithiä vapaasti mukaellen voisi todeta, että mitään todellista muutosta on vaikea saada aikaan ennen kuin ihmiset ymmärtävät paremmin ja huomioivat tämän aspektin politiikasta.

Sattuman kautta vai suunnitellusti?

Ajatus erityisintressejään vaalivan globaalin eliitin valmiuksista vaikuttaa keskeisiin maailmantapahtumiin merkittävästi mm. ohjailemalla poliittisia suuntauksia haluamaansa suuntaan saattaa ensi alkuun vaikuttaa etäiseltä – ainakin jos tyydyttää tiedonjanonsa pääasiassa valtamedian uutistarjontaa seuraamalla. Toisaalta ihmiset ovat toisinaan taipuvaisia ääriajatteluun. Joko ei ole ollenkaan mahdollista, että globalistit onnistuisivat junailemaan joitain tapahtumia mielensä mukaan tai sitten he ovat aina vastuussa joka ikisestä asiasta.

Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus väittää, että kaikki maailman tapahtumat ilmentäisivät ehdottomasti tämän suhteellisen pienen eliitin täydellistä ohjailua ja dominointia haluamallaan tavalla. Mutta sellainenkin vaihtoehto olisi syytä huomioida, että valtaeliitti vähintäänkin pyrkii vaikuttamaan suuriin linjauksiin, eikä ole täysin sattumanvaraista, kenet esimerkiksi valitaan kulloinkin Yhdysvaltain presidentiksi tai ketkä kaksi ehdokasta ylipäätään etenevät viimeiseen vaiheeseen asti.

Varmasti monellakin taholla olisi intressejä vaikuttaa erinäisiin tapahtumiin maailmalla, mutta parhaat edellytykset tähän on niillä, joilla on eniten varallisuutta ja valtaa. Tällöin käy helposti niin, ettei esimerkiksi presidentillä olekaan todellista valtaa hyppysissään, vaan valta on taustavaikuttajilla, jotka mahdollistivat hänen valintansa. Ongelmallistahan asiassa on ennen kaikkea se, että vallanhimoisimmat henkilöt eivät monesti ole niitä hyvätahtoisimpia ja epäitsekkäästi kanssaihmistensä etuja ajattelevia, vaan omaavat monesti jopa psykopaatin piirteitä. 1800-luvulla elänyt englantilainen historiantutkija, poliitikko ja kirjailija Sir John Dalberg-Acton kahdeksas onkin todennut ”absoluuttisen vallan turmelevan absoluuttisesti” ja ”merkittävien miesten olevan melkein aina pahoja miehiä”.

Kaikkeen ei tietenkään voi aina vaikuttaa, eivätkä asiat etene joka kerta parhaimpienkaan suunnitelmien mukaisesti. Ihmiset eivät aina reagoi odotetulla tavalla, yhä enenevissä määrin hakevat tietoa monipuolisemmista lähteistä eivätkä välttämättä saman tien usko jokaista virallista ”totuutta”. Esimerkiksi Syyrian vastaisen sodan Smith katsoo epäonnistuneen, koska eliitti ei saanut riittävästi tukea Amerikan kansalta vaihtoehtoisen median paljastaessa valheita konfliktin taustalla.7

Mutta se, joka haluaa saada jotain suurta aikaan, ei voi luottaa sattumiin, vaan hänen on vähintäänkin yritettävä eliminoida sellaisten vaikutus. Kuten Smith toteaa: ”Maailmassa ilman globalisteja (ja heidän pyrkimyksiään vaikuttaa maailman tapahtumiin, toim. huom.), minulle olisi erittäin vaikeaa ennustaa menestyksekkäästi yhtään mitään.” Smithin ennustukset siis perustuvat myös siihen, että globalistitkin ovat toki vain ihmisiä ja toimivat ennalta arvattavasti, kunhan vain pystyy näkemään asiat heidän perspektiivistään.

Voisiko Brexit olla globalistien etujen mukaista?

Niin valtamediassa kuin vaihtoehtoisessa mediassakin monet kieltäytyvät uskomasta, että Brexit voisi olla millään tapaa globalistien etujen mukaista. Brandon Smith on kuitenkin esittänyt sen tarjoavan täydellisen mahdollisuuden syyttää EU-vastaisia/kriittisiä tahoja jo vuosia meneillään olleen talouskriisin uudesta aallosta, jonka hän uskoo leimahtavan liekkeihin lähitulevaisuudessa.8 Varovaisen talouden elpymisen Smith katsoo olleen vain osa globalisti-instituutioiden kokonaisvaltaisempaa suunnitelmaa. Vaikka mitään näin dramaattista ei tapahtuisikaan, niin kyllähän jo pelkästään Britannian mahdolliset talousvaikeudet tulevaisuudessa tai jonkinlainen eristäytyminen muista Euroopan maista voisivat toimia esimerkkinä siitä, että EU:ssa kannattaa pysyä ja näin vaientaa EU:hun kriittisemmin suhtautuvien ääniä.

Smith huomauttaa, että vaikka vastaväittäjien mukaan eliitillä ei yksinkertaisesti voisi olla näin kattavaa otetta järjestelmästä, niin ennen Brexit-äänestystä monet heistä silti väittivät, ettei eliitti koskaan sallisi kansanäänestyksen tapahtua. Jollei globalistieliitillä olisi järjestelmä enemmän tai vähemmän hyppysissään, kuinka se sitten olisi voinut estääkään äänestyksen? Smith katsoo vastaväittäjiensä olevan puolittain oikeassa: globalistit eivät sallisi Brexitiä, elleivät ajattelisi sen lopulta toimivan omaksi edukseen. Donald Trumpin valinnan Yhdysvaltain presidentiksi Smith näkee Brexitin tavoin hyödyttävän globalistieliittiä.

Onko Trump siellä, missä eliitti haluaakin hänen olevan?

Vesa Raiskila on Vastavalkean julkaisemassa kirjoituksessa listannut syitä sille, miksi Donald Trump valittiin Yhdysvaltain 45. presidentiksi.9 Raiskila mainitsee amerikkalaisten mahdollisesti kokeneen, ettei Trump vastaehdokkaansa tavoin ollut osana poliittista koneistoa, vaan ”hänen nähtiin päinvastoin asettuneen poliittista eliittiä vastaan”. Hillary Clintoniin liittyneet korruptio- ja rikosepäilytkin lienevät osaltaan vaikuttaneet. Trump ei varmasti ole mikään puhdas pulmunen hänkään, eikä muutoinkaan erityisen miellyttävä persoona. Mutta valtamedian asettuminen liiankin yksituumaisesti häntä vastaan ja Clintonin puolelle ”saattoi loppujen lopuksi kääntyä itseään vastaan”, kuten Raiskila toteaa. Brandon Smith kirjoittaa hyvin monen vastustaneen Clintonia jopa niin kiihkeästi, että olisivat äänestäneet ketä hyvänsä muuta.10

Mutta kuinka näin pääsi tapahtumaan? Ovathan globalistit oikeastaan jo vuosikymmenien ajan saaneet läpi enemmän tai vähemmän itselleen mieleisen ehdokkaan. Sillä riippumatta siitä, mitä puoluetta edustaa, ei presidentiksi käytännössä ole ollut mahdollista nousta ilman Wall Streetin finanssipiirien ja erilaisten painostusryhmien tukea. Tämä tosin ei tunnu huolettavan ihmisiä niinkään paljon kuin se, että olisiko Venäjällä voinut olla vaikutusta vaalien lopputulokseen.

Presidentti John F. Kennedy ei lopulta ollut eliitin mieleen, koska käänsi takkinsa monille tukijoilleen, eikä esimerkiksi hyväksynyt Israelin ydinasehanketta. Presidentin viran saavuttaakseen ja säilyttääkseen myös Kennedyn oli kuitenkin täytynyt hankkia tukea ison rahan piireistä sekä niihin linkittyviltä alamaailman toimijoiltakin. Myös erilaisia painostusryhmiä oli yritettävä miellyttää. Esimerkkinä voisi mainita yksityistä rahoitusta Israelin ydinaseprojektille keränneen liikemies Abraham Feinbergin vihjanneen, että ellei Kennedy luovu vaatimuksistaan Israelin ydinaseohjelman keskuksessa Dimonassa suoritettavista tarkastuksista, hänen saamansa tuki vuoden 1964 vaaleissa voisi pienentyä.11 Kennedyn taipumattomuus mm. ydinasekysymyksessä saattoikin lopulta johtaa siihen, ettei hän kyennyt osallistumaankaan näihin vaaleihin.

Myös Donald Trump, mittavasta henkilökohtaisesta omaisuudestaan huolimatta, sai vaalikassaansa tukea esimerkiksi kasinomiljardööri Sheldon Adelsonilta. Tämän kerrotaan lahjoittaneen 10 miljoonaa dollaria Trumpia tukeneelle Super PAC -tukiyhdistykselle ja joidenkin lähteiden mukaan tukeneen Trumpin vaalikampanjaa kaikkiaan 25 miljoonalla dollarilla.12 Vaikka Adelsonin sanotaan olleen myös turhautunut sen suhteen, kuinka Trump hoiti kampanjaansa, ei hän ilmeisesti täysin menettänyt luottamustaan ehdokkaaseensa, sillä hän lahjoitti vielä viisi miljoonaa dollaria tämän virkaanastujaiskomitealle.13 Kyseessä on suurin yksittäinen lahjoitus, jota koskaan on tehty virkaan astuvan presidentin virkaanastujaisiin. Muita merkittävän summan lahjoittaneita henkilöitä olivat liikemiehet Phil Ruffin ja Steve Wynn. Kaikkiaan rahaa kerättiin ennätykselliset 106,7 miljoonaa dollaria, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin Barack Obaman virkaanastujaisissa vuonna 2009.

Ehkäpä Adelson ja kumppanit pyrkivät vain varmistelemaan suosiotaan istuvan presidentin pöydässä, mutta olisiko Trumpin valinta presidentiksi voinut yleisesti ottaen tulla yllätyksenä valtaeliitille? Eivätkö he osanneet ennakoida, että Hillary Clintonin pakkosyöttäminen äänestäjille voisi kääntyä itseään vastaan? Entä miksi valtamedia hylkäsi menestyksekkään taktiikkansa, jota se käytti Ron Paulia vastaan vuonna 2012? Sillä kuten Brandon Smith huomauttaa, Trump sai näkyvyyttä CNN:ssä ja muissa vastaavissa julkaisuissa enemmän kuin muut ehdokkaat yhteensä. Olkoonkin, että se usein oli sävyltään negatiivista. Globalistien näkökulmasta epämieluisasta Ron Paulista valtamedia sen sijaan vaikeni lähes täysin vuoden 2012 vaaleissa. Pelkästään valtamediaa seuranneet eivät näin ollen välttämättä edes huomioineet Paulin ehdokkuutta, kun taas Trump pidettiin hyvin vahvasti esillä koko kampanjansa ajan.

Smith muistuttaa myös, että puolue-eliitillä on lukuisia keinoja pilata jonkin ehdokkaan mahdollisuudet jo heti alkuvaiheessa, mutta juuri mitään ei tehty Trumpin ehdokkaaksi asettumisen estämiseksi. Sen sijaan Smith näkee, että mahdollisesti Hillary Clintonia suositumpi Bernie Sanders pelattiin pois kisasta kyseenalaisin keinoin. Lisäksi Clintonin sähköpostivuodot ja korruptiosyytökset satoivat suoraan Trumpin laariin. ”Sankarin luomiseksi on ensin käytettävä jopa enemmän aikaa roiston luomiseen, sillä sankari ei ole mitään ilman roistoa”, toteaa Smith, joka arvelee, että kaikesta valtamediassa saamastaan negatiivisesta huomiosta huolimatta yritettiin Trumpia samalla tietylle yleisölle markkinoida jonkin sortin sankarina. Kaikki nämä asiat huomioiden alkaa vaikuttaa siltä, että hänelle suorastaan pedattiin paikkaa presidentiksi.

Millä tavoin eliitti voisi hyötyä Trumpin presidenttiydestä?

Miksi sitten eliitti olisi halunnut Donald Trumpin presidentiksi? Veterans Todayn julkaisemassa artikkelissa Kevin Barrett kirjoittaa Trumpin olevan täydellinen vastakohta Obamalle samaan tapaan kuin Obama oli täydellinen vastakohta edeltäjälleen George W. Bushille.14 Barrett katsoo presidenttien olevan vain keulakuvia kansainväliselle eliitille ja sen edustamalle intressipiirille – josta tässä kirjoituksessa käytämme myös termiä ”globalistit”. Ennen kaikkea presidentin tulee tarjota illuusio siitä, että asiat ovat muuttumassa merkittävästi eliitin jatkaessa rauhassa puuhiaan kuten ennenkin.

The Ugly Truth -sivuston Mark Glenn on todennut, että vaikka pitääkin Donald Trumpia vastenmielisenä henkilönä, pitää hän mahdollisena, että Yhdysvaltain sotilas- ja tiedusteluyhteisössä maan sotaisaa ulkopolitiikkaa ja yleistä linjaa vastustavat henkilöt olisivat kenties paremman puutteessa tehneet jonkinlaisen sopimuksen ja tukeneet tätä salaisesti. Vaalikampanjansa aikanahan Trump hieman flirttaili niin kutsutun ”totuusliikkeen” kanssa mm. kritisoimalla Obaman hallinnon aikaista strategiaa, jossa Yhdysvallat liittolaisineen katsoi tarpeelliseksi tukea terrorismia Lähi-idässä oman agendansa edistämiseksi.15 Toisaalta Trump on varonut menemästä lausunnoissaan kovinkaan pitkälle ja syyttänyt Lähi-idän ongelmista pääosin ääri-islamisteja jättäen näin huomioimatta Yhdysvaltojen ja Israelin pitkään ja suunnitellusti alueella harjoittaman ”hajota ja halllitse” -strategian.

Glenn edustaa joka tapauksessa niitä, jotka näkevät Trumpin jonkinlaisena globalistien vastaisena toimijana, eikä ole muuttanut mieltään senkään jälkeen, kun Trump päätti toteuttaa ohjushyökkäyksen Syyriaa vastaan, vaikkei mitään todistusaineistoa presidentti Bashar al-Assadin joukkojen väitetysti suorittamasta kemiallisesta iskusta oltu esitetty. Podcasteissaan Glenn on todennut, ettei tietenkään hyväksy Trumpin suorittamia iskuja, mutta ymmärtää, että Trumpin kädet mahdollisesti olivat sidotut ja osoittaakseen omaavansa vahvaa johtajuutta ja hiljentääkseen epäilijänsä hänen oli valtuutettava iskut. Olihan ohjusisku loppujen lopuksi melko riskitön ja aiheutti suhteellisen vähän vahinkoa.

Mutta kuten Vesa Raiskilan kaasuiskua käsittelevässä artikkelissaan lainaama Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön neuvonantaja oli toimittaja Seymour Hershille todennut, on vaarana, että Trump – olivat hänen tarkoitusperänsä sitten mitä hyvänsä – on ”ajanut itsensä nurkkaan”.16 Seuraavan selkkauksen sattuessa hänen olisi jälleen pommitettava ja tällöin vieläpä aiempaa kovempaa.

Mikäli sotaisampana vaihtoehtona pidetty Hillary Clinton olisi päätynyt presidentiksi ja suorittanut vastaavat ohjusiskut, ei vaihtoehtoisen median parissa todennäköisesti monikaan olisi nähnyt minkäänlaisia järkisyitä niille. Näin ollen presidentin täydellinen ”muodonmuutos” on jo saattanut olla hyödyksi globalisteille ja heidän pelaamilleen sotapeleille, kun Yhdysvaltain sotatoimia Lähi-idässä kritisoivat arvuuttelevat Trumpin todellisia tarkoitusperiä, eivätkä ole olleet yhteen ääneen kritisoimassa presidenttiä tämän valtuuttamista ohjusiskuista.

Brandon Smith kirjoittaakin Trumpin valinnan hyödyttävän eliittiä sillä tavoin, että monet globalismia vastustavat tuntevat saaneensa oman ehdokkaansa läpi.17 Tämä luo uskoa poliittiseen järjestelmään ja siihen, että äänestämällä voi vaikuttaa. Hallitukseen tavallisesti hyvin kriittisesti suhtautuvat saattavatkin alkaa puolustella sitä, koska heillä on tunne, että järjestelmään voi vaikuttaa sisältä päin. Vaikka Mark Glennillä ei näin vahvaa luottamusta olisikaan, myös hän on todennut, että Trumpin kritisointi on eliitin pussiin pelaamista. Mutta onko korruptio systeemin sydämestä todellisuudessa kadonnut mihinkään?

Trumpin hallitus täynnä suuren pääoman edustajia

On totta, ettei Trump ole siinä mielessä sisäpiiriläinen, että olisi kuulunut esimerkiksi George W. Bushin ja tämän isän George H. W. Bushin tapaan Skull and Bones -salaseuraan. Mutta suuren rahan asialla hänkin on. Uransa alkuvaiheilla Trump esimerkiksi toimi David Rockefellerin, Tibor Rosenbaumin, Edmond de Rothschildin, Meyer Lanskyn ja muutaman muun merkkihenkilön rahoittaman ja CIA:n rahanpesulaitoksen virkaakin hoitaneen Resorts International -uhkapelikonsernin keulakuvana.18 Kevin Barrett toteaakin, että siinä missä Trumpilta virkaan astuessaan puuttui kokemusta politiikan saralta, oli hänellä runsaasti kokemusta Lanskyn ja kumppaneiden rikollisjärjestöjen etumiehenä toimimisesta, eikä järjestäytyneen rikollisuuden edustaminen Barrettin mielestä juuri poikkea Yhdysvaltain hallituksen edustamisesta näinä päivinä.

Tultuaan valituksi Trump unohti hyvin äkkiä vaalikampanjansa aikaiset puheet ”suon kuivattamisesta” ja korruption kitkemisestä maansa hallinnosta. Valtiovarainministeriksi hän nimitti suursijoittaja George Soroksenkin alaisuudessa työskennelleen entisen Goldman Sachs -johtaja Steven Mnuchinin. Kansallisen talousneuvoston johtajaksi Trump nimesi Goldman Sachsin presidenttinä vuosina 2006–2017 toimineen Gary Cohnin. Strategiapäällikkö ja läheinen neuvonantaja Steve Bannon on entinen Goldman Sachsin investointipankkiiri. Trumpin muodostamaan taloudellisia neuvoja tarjoavaan ryhmään kuuluu mm. JPMorganin presidentti Jamie Dimon.19 Iltasanomat toteaa, että ”Trumpin hallintoa on kuvailtu kaikkien aikojen rikkaimmaksi” ja listaa muitakin siihen kuuluvia superrikkaita, kuten kauppaministeri Wilbur Ross.20

Brandon Smith huomauttaa, että ellei tässä vielä ole tarpeeksi, tarjoaa monessa mukana ollut globalisti Henry Kissinger Trumpille neuvojaan turvallisuuspoliittisissa asioissa.21 Smith jatkaa, että oli presidenttinä kuka hyvänsä, taustalla vaikuttaisi aina pyörivän korkean tason globalisti. Barack Obamalla oli Zbigniew Brzezinski ja Trumpilla Kissinger, joka tunnetaan myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin hyvänä ystävänä.22

Mark Glenn on todennut myös presidentti Kennedyn joutuneen aikanaan tekemään lehmänkauppoja monenlaisten epäilyttävienkin tahojen kanssa ja on verrannut tätä nykyiseen tilanteeseen, jossa Trump mahdollisesti pakon edestä on joutunut toimimaan aiemmin korruptoituneiksi leimaamiensa tahojen kanssa. Tämä voisi olla tietyllä tapaa validi argumentti, sillä politiikassahan on tehtävä kompromisseja. Mutta vaikka voikin olla vielä aikaista sanoa, ei Trump toisaalta ole osoittanut merkkejä, että ihan tosissaan aikoisi lupaustensa mukaisesti lähteä kitkemään korruptiota.

Lisäksi Smith pitää naivina Trumpin puolustelijoiden argumenttia, ettei Trumpilla olisi ollut vaihtoehtoja valita kabinettiinsa muita kuin Washingtonin sisäpiiriläisiä, sillä on tuhansia ammattitaitoisia ja luotettavamman oloisia henkilöitä, joiden joukosta Trump olisi voinut valintansa tehdä. Oikeastaan asian voisi nähdä jopa niin, että kuka tahansa, jolla on mahdollisimman vähän kokemusta Washingtonin ”korruptioluolasta”, olisi soveltunut tehtävään paremmin.

Miksi Trump olisi Globalisteja vastaan?

Vaikka Trump olisikin pakon edestä joutunut tekemään jotkin valintansa, niin miksi hän yhtäkkiä olisi asettunut globalisteja vastaan, kun ei ole aiemminkaan vaikuttanut pyyteettömästi muiden etuja ajattelevalta henkilöltä? Glenn selittää asian siten, ettei Trump tietenkään olisi tehnyt tätä siksi, että olisi korkean moraalin omaava henkilö, vaan turvatakseen oman asemansa ja omat bisneksensä, joiden kannalta oleellista olisi Yhdysvaltain säilyminen maailman ykkösmahtina ja dollarin pysyminen varantovaluuttana. Globalisteille taas Yhdysvallat maailman mahtina ei ole mikään välttämättömyys, vaan mahdollisesti pelkkä välietappi. Yhdysvallat ja dollari ovat uhrattavissa suurempien suunnitelmien tieltä, ja Smith arvelee globalistien jo hiljalleen valmistautuvan sellaiseen.

Se, että Trump jossain määrin olisi globalisteja vastaan, ei tarkoita, etteivätkö he silti olisi voineet haluta Trumpia presidentiksi hyödyntääkseen tilannetta mm. tässä kirjoituksessa esiin tulevilla tavoilla. Ja mikäli Yhdysvallat Trumpin tavoitteiden mukaisesti säilyttäisi nykyisen kaltaisen asemansa, tämä tarkoittaisi todennäköisesti, että se jatkaisi imperialistista toimintaansa vanhaan malliin. Globalistien näkökulmasta sellainenkaan ei välttämättä olisi huono vaihtoehto, vaikka heidän pitemmän tähtäimen suunnitelmansa olisivatkin jotain muuta.

Smith huomauttaa, että vaalikampanjansa aikaisesta ja sen jälkeenkin jatkuneesta retoriikastaan huolimatta Trumpin teot ovat oikeastaan hyödyttäneet globalistieliittiä. Glenn taas näkee Trumpin ansiona sen, ettei Yhdysvallat ole ohjusiskusta huolimatta jatkanut toimiaan Syyriassa samalla intensiteetillä kuin aiemmin. Mutta kuten todettua, oli Syyrian sota jo ennen Trumpin virkaanastumista tavallaan epäonnistunut, sillä se ei ollut saanut riittävää kansansuosiota amerikkalaisten keskuudessa, eikä Syyrian hallintoa oltu saatu kaadettua amerikkalaisille ja Israelille mieleisemmän hallinnon tieltä. Syyria on kuitenkin sekasortoisessa tilassa, eikä siitä ole välitöntä uhkaa. Voihan siis olla, että fokus on suosiolla siirretty hetkeksi muualle.

Tuomittu epäonnistumaan

Kevin Barrett arvelee Trumpin olevan jo etukäteen tuomittu epäonnistumaan tehtävässään, jolloin eliitti seuraavissa vaaleissa saa helposti läpi mieleisensä ehdokkaan. Brandon Smith on alusta alkaen arvellut, että Donald Trumpin valinta presidentiksi on jatkumoa Brexitille.23 Hän arvelee yksityisten liikepankkien ja rahoituslaitosten valmistelevan finanssikriisin seuraavaa näytöstä ja aikovan käyttää Trumpia syntipukkina. Valtamedia on johdonmukaisesti yhdistänyt Trumpin kannattajat ja Brexitin kannattajat samaan leiriin. Tarkoituksena voisi olla päästää populistit uppoavan laivan ohjaksiin, jotta heitä voitaisiin syyllistää, kun laiva viimein uppoaa.

Vaikka unohdettaisiin talous, on helppo yhtyä Barrettin näkemykseen, että Trump on tuomittu epäonnistumaan. Lukuisten möläytystensä ja erikoisten tempaustensa johdosta hän on suorastaan liiankin helppo maalitaulu. Esimerkiksi Meksikon ja Yhdysvaltain välille rakennettavaa muuria on luonnehdittu kalliiksi ja tehottomaksi ratkaisuksi ongelmaan, jonka vuoksi se on tarkoitus rakentaa. Laitonta maahanmuuttoa muuri tuskin lopettaisi ja on epäselvää, riittääkö arviolta 20 miljardia maksavalle projektille edes rahoitusta.24 Pyrkiessä ratkaisemaan laittoman maahanmuuton ongelmaa voisi olla hedelmällisempää miettiä sen syitä eikä ainoastaan yrittää hoitaa seurauksia. Joka tapauksessa muuriprojekti ja typerät möläytykset tarjoavat herkullisen mahdollisuuden todeta, että ”näin käy kun vallankahvaan todella pääsee populistinen ehdokas”.

Lisää vettä myllyyn tuo se, että ilmastonmuutoksesta huolissaan oleville Trumpista on muodostunut pahuuden ruumiillistuma, vaikka hänen päätöksensä vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta saattoikin olla hänen järkevimpiä päätöksiään. Ilmastorealismia-blogi kirjoittaa, ettei Yhdysvaltain irtautumisella tai ylipäätään koko Pariisin sopimuksella olisi mitattavissa olevaa vaikutusta ilmastoon.25 Mikäli Yhdysvallat ei Obaman antamia päästövähennyksiä noudattaisi, voisi tämä mallinnusten mukaan johtaa ”muutaman asteen sadasosan luokassa olevaan lämpötilan nousuun vuoteen 2100 mennessä”.

Jopa arvostettu tanskalainen professori Bjørn Lomborg, joka ei sinänsä edes kiistä ihmiskunnan vaikutusta ilmastonmuutokseen, pitää järjettömänä käyttää satojatuhansia miljardeja dollareita, jotta lämpötila vuosisadan loppuun mennessä mahdollisesti laskisi muutaman asteen kymmenesosan.26 Lomborg siis pitää Pariisin sopimuksen mukaisia toimia väärinä ja ”kehottaa panostamaan uudenlaisten ja parempien energiainnovaatioiden kehittämiseen”, kuten Ilmastorealismia-blogi kirjoittaa.

Maailmanpolitiikkaan ja talouteen Yhdysvaltain vetäytymisellä tuskin on vaikutuksia. Todellisuuden vastaisesti 98-prosenttista konsensusta rummuttaneelle ilmastotutkimukselle vetäytyminen sen sijaan on arvovaltatappio ja varmasti rahallisessa mielessäkin merkittävä menetys. Ilmastorealismia-blogi arvelee, että ”suurin voittaja saattaa lopulta olla rehellinen ilmastotutkimus”, jolle ”Trumpin konsensuksen rikkonut päätös antaa uuden mahdollisuuden”. Mutta koska kyse on juuri Trumpin tekemästä päätöksestä, niin tullaanko sitä ottamaan tosissaan vai ajatellaanko, ettei Trump vahingossakaan voisi tehdä mitään hyvää päätöstä? Voihan käydä niinkin, että valtavirtaisen ilmastotutkimuksen haastavat vain luokitellaan Trumpin kaltaisiksi ignoranteiksi.

Mistä hakkerikohussa on kyse?

Mutta eikö Trumpin valinta sittenkään olisi ollut eliitin mieleen ja yritetäänkö häntä syrjäyttää asemastaan väittämällä Venäjällä olleen sormensa pelissä hänen vaalivoitossaan? Brandon Smithin mukaan asia ei ole näin, vaan kyse olisi jälleen eliitin suosimasta hajota ja hallitse -strategiasta.27 Globalistien tavoitteena on purkaa vanha järjestelmä uuden tieltä ja viedä maailmaa siihen suuntaan, että valta keskittyy aina vain enemmän heidän edustamilleen ylikansallisille organisaatioille ja tahoille samalla kun kansalaiset menettävät vaikutusmahdollisuuksiaan ja oikeuksiaan. Globalistit eivät kuitenkaan voi toimia liian avoimesti, eivätkä halua ottaa niskoilleen syyllisyyttä kriisistä, joka vanhan järjestelmän murenemisesta seuraisi.

Trumpin vastainen mielenosoitus Chicagossa 9.11.2016. Kuva: AlbertoAldana (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia Commons

Donald Trump – joko tietoisesti tai tietämättään – tarjoaa globalisteille oivallisen mahdollisuuden ajaa agendaansa. Ensin hän antaa ymmärtää olevansa enemmän tai vähemmän globalistien agendaa vastaan. Virkaan päästyään hän kuitenkin ympäröi itsensä samalla porukalla, jota vaalikampanjansa aikana paheksui. Valkoisella hevosella ratsastavaa sankariaan jo pitkään odottaneet konservatiivit eivät anna asian liiaksi häiritä, koska Trump edelleen jatkaa globalismin vastaista retoriikkaansa esimerkiksi kritisoimalla valtamediaa. Hän tosin tekee sen tavanomaisten möläytystensä kautta ja oikeastaan näin antaa suurelle yleisölle huonon kuvan valtamedian toimintaan kriittisesti suhtautuvista. Todellisuudessa mitkään Trumpin toimenpiteet eivät vaikuttaisi olleen erityisen haitallisia eliitin kannalta.

Lisäksi Trump saa kansan syvät rivit jakaantumaan aivan toisella tapaa kuin edeltäjänsä. Vasemmisto ei voi sietää häntä, koska heille hän edustaa jotain sellaista, joka on täysin vastoin heidän ideologiaansa. Mutta tämä ei vielä riitä, vaan vasemmisto on saatava vakuuttuneeksi, ettei Trump ole edes aito presidentti, vaan häikäilemätön ryöväri, joka varasti äänet vieraan valtion avustuksella. Luonnollisesti Trumpia vihaavat ottavat tällaisen ilosanoman vastaan riemuiten huolimatta siitä, pitääkö se paikkansa vai ei.

Kuten myös Vastavalkea on kirjoittanut28, todisteet Venäjän vaikuttamisesta vaaleihin eivät ole olleet järin vakuuttavia. Ei ole toki mahdotonta, etteikö Venäjä pidettyään Trumpia mieluisampana ehdokkaana olisi jollain tapaa pyrkinyt edesauttamaan tämän valintaa, mutta olisiko se edes niin halutessaan todella kyennyt ratkaisemaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleja? Olisi tosiaan syytä olla enemmän huolissaan siitä, että maassa on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä ja molemmat ehdokkaat lähes poikkeuksetta edustavat Wall Streetia ja erinäisiä painostusryhmiä. Clintonit ja Trumpitkin ovat perhetuttuja, vaikka vaalien aikaan esiintyivät verivihollisina.

Mark Glenn tosin kuittaa syytökset Venäjän vaikutusyrityksistä vaaleihin sillä, että näin hän arvelee tapahtuneenkin, mutta tämä olisi ollut vain positiivinen asia. Glenn on useaan otteeseen antanut ymmärtää ihailevansa presidentti Vladimir Putinia, jota hän – toisin kuin Smith – pitää todellisena globalistieliitin vastustajana. Näin ollen Venäjän sekaantuminen vaaleihin ehkäpä tarkoittaisi Glennille ja muille samalla tavoin ajatteleville, että heidän ihannoimansa henkilö olisi viimein tehnyt jonkin peliliikkeen pelastaakseen myös amerikkalaiset – mikäli siis haluaa ajatella Trumpin todella olleen merkittävästi parempi valinta.

Smithin teorian mukaan Trump ei kuitenkaan ole hakkerikohun varsinainen kohde, sillä jos eliitti todella olisi halunnut pysäyttää hänet, olisi se tehnyt tämän jo siinä vaiheessa kun republikaanit valitsivat ehdokkaansa vaaleihin. Venäjä-sirkus ei johda mihinkään, koska se on vain harhautusta ja massoille suunnattua saippuaoopperaa. Kuten todettua, Smith arvelee pankkieliitin suunnittelevan talouskriisin seuraavaa vaihetta ja saavansa Trumpista syntipukin kriisille. Vasemmisto ja monet muut ovat valmiita syyttämään talouden ongelmista Trumpin epäpätevyyttä, mutta myös Trumpia tukeneille konservatiiviryhmille ja oikeistolle on luotava jonkinlainen harhautus.

Siinä missä vasemmisto syyttäisi Trumpia ja konservatiiveja, voisivat konservatiivit – osin oikeutetustikin – syyttää vasemmistoa siitä, ettei Trump kyennyt korjaamaan taloutta, koska nämä jatkuvasti häiriköivät häntä ja laittoivat kapuloita rattaisiin mm. kehittelemällä salaliittoteorioita Venäjän sekaantumisesta vaaleihin.

Federal Reserve – se todellinen sabotööri

Smith ennustaa, että USA:n menettäessä otettaan ”itäiset valtiot tulevat epäilemättä täysin irtaantumaan Yhdysvaltain dollarista varantovaluuttana ja alkavat käyttää IMF:n valuuttakoria sen sijasta”. Kun Venäjä yhdessä Kiinan kanssa tulisi todennäköisesti johtamaan tätä kehitystä, syyttäisi Yhdysvallat näitä dollarin arvon alenemisesta. Muu maailma puolestaan syyttäisi Yhdysvaltoja sen imperialismista ja Venäjän vastaisesta toiminnasta. Tällaisen kehityksen Smith näkee olevan jo vähintäänkin varhaisessa vaiheessa. Tätä kehitystä voisivat edistää Trumpin presidenttiys ja jossain määrin myös hakkeritarinat Venäjästä, ehkäpä myös rajoitetut alueelliset konfliktit, kuten mahdollinen sota Pohjois-Korean kanssa.

Niin itä ja länsi kuin oikeisto ja vasemmisto ovat vastakkain, ja pahimmillaan toisiinsa ärsyyntyneet tahot menevät äärimmäisyyksiin. Jokaiselle mieluisia syntipukkeja riittää, mutta eliitin kannalta oleellista on, että syyllinen on aina joku muu kuin pankkieliitti ja finanssimaailman keinottelijat. Kuten Smith kirjoittaa, suurin sabotööri Yhdysvaltain taloutta kohtaan on kuitenkin keskuspankki Federal Reserve, vaikka toiset uskovatkin sen yrittävän kaikin keinoin pitää Yhdysvaltojen talouden vakaana.29 Näin siksi, että tämä olisi mukamas välttämätöntä globalisteille, joiden arsenaalissa dollari olisi korvaamaton työkalu.

Smith kuitenkin muistuttaa Fedin olevan ase. Ase, jota globalistit käyttävät Yhdysvaltojen talousjärjestelmän hallittuun purkuun tavoitteenaan tasoittaa tietä IMF:n tai Kansainvälisen järjestelypankin (Bank of International Settlements, BIS) kaltaisen organisaation kontrolloimalle globaalimmalle talousjärjestelmälle. Siitä lähtien kun Fed aloitti toimintansa vuonna 1913 on se ollut vastuullinen dollarin ostovoiman vähenemisestä 98 prosentilla. Vuoden 2002 puheessaan Fedin puheenjohtajana vuosina 2006–2014 toiminut Ben Bernake avoimesti myöntää Milton Friedmanin ja Anna Schwartzin olleen oikeassa syyttäessään Federal Reserveä 1930-luvun suuresta lamasta: ”Olette oikeassa. Me teimme sen. Olemme pahoillamme, mutta kiitos teidän, emme tee sitä uudelleen.”

Smith toteaa Bernaken viittaavan siihen, että Fed nosti korkoja laskusuhdanteen aikana. Näin se pahensi tilannetta ja teki järjestelmästä erittäin epävakaan. Hän jatkaa Bernaken valehdelleen, sillä Fed on juuri tekemässä samaa uudestaan. Bernaken edeltäjä Alan Greenspan puolestaan on vuoden 2008 romahdukseen liittyen myöntänyt haastattelussa Fedin tienneen järjettömän kuplan muodostuneen, mutta olettaneen sen vain katoavan itsestään. Smith huomauttaa, että joko siis Federal Reservessä oltiin liian osaamattomia ottamaan asiaa puheeksi ajoissa ja puuttumaan siihen tai sitten romahduksen ehkä haluttiinkin tapahtuvan.

Yksi keskeinen keino, jota Fed käytti talouden elvyttämiseen vuoden 2008 romahduksen jälkeen, oli korkojen lasku lähes nollatasolle. Mutta kuten todettua, se on jälleen kerran alkanut nostaa korkoja laskusuhdanteen ollessa yhä meneillään, jolloin kaikki yritysten omien osakkeidensa takaisin ostamisessa hyödyntämät ”ilmaiset” lainat saavatkin täysin uudenlaisen hintalapun. 1000 dollarin lainaajalle yksi prosentti ei kuulosta pahalta, mutta biljoonan dollarin lainaajalle se on katastrofi.

Fed ei voi olla niin tietämätön, ettei ymmärtäisi korkojen noston tappavan osakemarkkinat. Se myöntää avoimesti tienneensä mitä teki paisuttaessaan osakemarkkinoita matalilla koroilla, joten sen on myös tiedettävä mitä tulee tapahtumaan korkojen noustessa. Bernaken seuraaja Janet Yellen ei ole muuttanut suunnitelmia korkojen noston suhteen ja Fedin virkailijat viestittävät taloustilanteen jollain tapaa muuttuneen, vaikka lukemat ovat pysyneet negatiivisina vuoden 2008 romahduksesta lähtien. Smith esittää kysymyksen ”mitä siis oikeastaan on muuttunut?” Eipä juuri muu kuin että Donald Trumpista tuli presidentti.

”Valmistaudu maailmanvaluuttaan”

1930-luvun laman seurauksena monet pienemmät pankit tuhottiin tai sulautettiin osaksi pankkieliitin ryhmittymiä, jolloin pankkitoiminnasta Yhdysvalloissa muodostui suurimpien toimijoiden keskitetty monopoli. Paikalliset kilpailijat poistettiin ja yhteisöt tulivat riippuvaisiksi suurista toimijoista. Vuoden 2008 romahduksen Smith kirjoittaa mahdollistaneen sen, että ”pankkieliitti käynnisti suunnattomat elvytystoimet, jotka edellyttivät fiat-rahan luomista valtavissa määrissä”. Hänen arvionsa mukaan tämä tulee ainoastaan laajentamaan kriisiä tulevaisuudessa ja uhkaamaan dollarin asemaa varantovaluuttana.

Seuraava vaihe vaikuttaisi olevan uuden globaalin valuutan muodostaminen IMF:n valuuttakorin pohjalta. Suunnitelmaa on hauduteltu pitkään ja avoimesti myönnettykin jo The Economist -lehden vuoden 1988 numerossa, jossa kehotetaan varautumaan uuteen maailmanlaajuiseen valuuttaan vuoden 2018 tienoilla.30 Artikkelissa todetaan tämän tarkoittavan valtioille suurta menetystä taloudellisen itsenäisyyden suhteen, mutta asiaa ei nähdä ongelmana, koska ”trendit, jotka tekevät [uudesta valuutasta] houkuttelevan, johtavat joka tapauksessa suvereniteetin menettämiseen”.

Monet ovat asettaneet toivonsa kryptovaluutta Bitcoiniin, mutta Smith varoittaa, että IMF:n valuuttakorin mahdollisesti toimiessa välietappina globalistien kaavailema uusi maailmanlaajuinen valuutta voisi muistuttaa hyvin paljon bitcoinia.31 ”Kuten sanotaan, todellista vallankumousta ei televisioida”, Smith kirjoittaa ja jatkaa, että ”bitcoin on televisioitu kaikkialla”. Goldman Sachs ja muut suuret pankit ovat jopa alkaneet sisällyttää kryptovaluuttoja bisnesmalleihinsa.32 Ja vaikka markkinoilla on useita eri kryptovaluuttoja, parhaiten menestymään tulee todennäköisimmin se, jonka pankit luovat tai jota ne asettuvat tukemaan, koska muiden valuuttojen on vaikea saavuttaa minkäänlaista vakautta.

Kiina portinvartijan roolissa Pohjois-Korean vastaiselle sodalle

Yksi harhautuskeino, jolla pankkieliitti voisi yrittää kääntää huomion pois itsestään, on sota. ”Sanonta ’kaikki sodat ovat pankkiirien sotia’ ei ole epäoikeudenmukainen yleistys”, Smith kirjoittaa.33 Hän ei usko maailmanlopun ennustuksiin maailmanlaajuisesta ydinasein käytävästä sodasta, koska tilanteen mennessä liian kaoottiseksi myös eliitti menettäisi tilanteen hallinnan käytettyään ensin vuosikymmeniä ja biljoonia dollareita rakentaessaan järjestelmää, jossa kenen tahansa kansalaisen valvonta ja tietojen urkkiminen on mahdollista. Ennemmin hän näkee, että tulevat ”sodat” voisivat olla luonteeltaan taloudellisia, mutta tämä ei sulje pois aseellisiakaan konflikteja.

Mahdollista sotaa Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä on väläytelty aiemminkin, mutta Smith huomauttaa erään asian olevan tällä kertaa toisin. Kiina on aiemmin tiukasti ilmaissut, ettei hyväksyisi Yhdysvaltojen sotatoimia Pohjois-Koreaa vastaan. Kiina, jolla Smith muistuttaa myös olevan tiukat siteet globaaliin pankkieliittiin, on hänen näkemyksensä mukaan esittänyt Pohjois-Korean ystävää niin pitkään kuin se on sopinut globalistien agendaan, mutta tilanne on hiljalleen muuttumassa. Nyt se on jättänyt oven raolleen Pohjois-Korean vastaisille sotatoimille ilmoittamalla pysyttelevänsä neutraalina, mikäli Pohjois-Korea iskee ensin. Siinä tilanteessa myös Yhdysvaltain kansa on ilmaissut tukevansa sotaa.

Kaikki, mitä tarvittaisiin sodan syttymiseksi, olisi siis jonkinlainen Pohjois-Korean suorittama väkivallan teko. Smith arvelee, ettei ole mahdotonta, että Pohjois-Koreaa provosoitaisiin sellaiseen tai että jopa järjestettäisiin ”false flag” -isku. Vaikkei Smith maailmanlaajuista ydinsotaa pidäkään todennäköisenä, niin sodan syttyessä myös ydinaseisku olisi toki mahdollinen, sillä Pohjois-Korea todennäköisesti käyttäisi ydinasetta kostotoimissaan.

Smith toteaa, että ”kansainvälisillä pankeilla on paljon saavutettavaa, mutta vähän hävittävää sodassa Pohjois-Koreaa vastaan”. Alueellinen sota voisi iskeä viimeisen naulan Yhdysvaltojen velka-arkkuun ja saada Trumpin vaikuttamaan entistäkin suuremmalta syntipukilta. Trumpin aloittamaa sotaa kun olisi suurelle yleisölle helppo markkinoida syynä talouden romahtamiselle, vaikka merkittävämmät syyt olisivatkin pankkieliitin omissa toimissa osakemarkkinakuplan puhkeamisen ollessa Smithin mukaan väistämättä tuloillaan. Hän päättää kirjoituksensa toteamalla, että ”sota on vallanpitäjille työkalu sosiaaliseen ohjelmointiin massiivisessa mittakaavassa”.

Lopuksi

Trumpin presidenttiys voisi hyödyttää eliittiä siis ennen kaikkea sillä tavoin, että se haluaa vasemmiston ja suurimman osan maailmasta syyttävän Trumpia, mutta samalla se haluaa konservatiivien ja vaihtoehtoisten medioiden ym. tukevan tätä voidakseen assosioida nämä osasyyllisiksi mahdollisiin edessä oleviin kriiseihin. Usuttamalla kansalaisia toisiaan vastaan ja tarjoamalle heille erilaisia syntipukkeja globalistit koettavat kääntää huomion pois itsestään ja aiheuttamistaan ongelmista, joille tarjoavat mieleisiään toimintamalleja ratkaisuiksi. Smith toteaa, että asetelma voidaan muuttaa totaalisesti, mutta vain jos huomio käännetään globalisteihin itseensä sen sijaan, että keskitytään liiaksi heidän tarjoamiinsa syntipukkeihin.
¤

Viitteet

1 Smith, Brandon | Alt-Market (18.9.2013): Is The Fed Ready To Cut America’s Fiat Life Support? http://www.alt-market.com/articles/1721-is-the-fed-ready-to-cut-americas-fiat-life-support

2 Smith, Brandon | Alt-Market (17.12.2014): IMF Now Ready To Slam The Door On The U.S. And The Dollar http://www.alt-market.com/articles/2444-imf-now-ready-to-slam-the-door-on-the-us-and-the-dollar

3 Smith, Brandon | Alt-Market (22.6.2016): Brexit: Global Trigger Event, Fake Out Or Something Else? http://www.alt-market.com/articles/2931-brexit-global-trigger-event-fake-out-or-something-else

4 Smith, Brandon | Alt-Market (16.3.2016): Will A Trump Presidency Really Change Anything For The Better? http://www.alt-market.com/articles/2830-will-a-trump-presidency-really-change-anything-for-the-better

5 Smith, Brandon | Alt-Market (29.6.2016): Brexit Aftermath – Here’s What Will Happen Next http://www.alt-market.com/articles/2937-brexit-aftermath-heres-what-will-happen-next

6 Smith, Brandon | Alt-Market (16.11.2016): World Suffers From Trump Shell Shock – Here’s What Will Happen Next http://www.alt-market.com/articles/3061-world-suffers-from-trump-shell-shock-heres-what-will-happen-next

7 Smith, Brandon | Alt-Market.com (4.6.2014): The New World Order And The Rise Of The East http://alt-market.com/articles/2168-the-new-world-order-and-the-rise-of-the-east

8 Smith, Brandon | Alt-Market (12.10.2016): Global Elites Are Getting Ready To Blame You For The Coming Financial Crash http://www.alt-market.com/articles/3034-global-elites-are-getting-ready-to-blame-you-for-the-coming-financial-crash

9 Raiskila, Vesa | Vastavalkea (9.11.2016): Miksi Trump voitti presidentinvaalit https://vastavalkea.fi/2016/11/09/trump-voitti-presidentinvaalit/

10 Smith, Brandon | Alt-Market (30.12.2016): Trump Is Exactly Where The Elites Want Him http://www.alt-market.com/articles/3095-trump-is-exactly-where-the-elites-want-him

11 Piper, Michael Collins (2005): Final Judgment. American Free Press. Saatavilla pdf-muodossa: http://americanfreepress.net/PDF/Final_Judgment.pdf

12 Schleifer, Theodore | CNN (21.10.2016): Trump spent massive amounts in September just before donors grew jittery http://edition.cnn.com/2016/10/20/politics/donald-trump-september-donors-jittery/index.html

13 Collins, Kaitlan | The Daily Caller (19.4.2017): Sheldon Adelson Donated $5 Million To Donald Trump’s Inaugural Committee http://dailycaller.com/2017/04/19/sheldon-adelson-donated-5-million-to-donald-trumps-inaugural-committee/

14 Barrett, Kevin | Veterans Today (9.11.2016): Trump is the Anti-Obama, Just Like Obama Was the Anti-Bush (But It’s All a Con Game) http://www.veteranstoday.com/2016/11/09/trump-con-game/

15 Salmi, Mika | Vastavalkea (11.3.2016): Kansainvälinen liittouma terrorismin tukijana Lähi-idässä https://vastavalkea.fi/2016/03/11/kansainvalinen-liittouma-terrorismin-tukijana-lahi-idassa/

16 Raiskila, Vesa | Vastavalkea (27.6.2017): Seymour Hersh: Trumpin ”punainen viiva” Syyriassa https://vastavalkea.fi/2017/06/27/seymour-hersh-trumpin-punainen-viiva-syyriassa/

17 Smith, Brandon | Alt-Market (22.6.2017): The Real Purpose Behind The Russian/Trump Conspiracy Propaganda http://www.alt-market.com/articles/3216-the-real-purpose-behind-the-russiantrump-conspiracy-propaganda

18 Piper, Michael Collins | American Free Press (28.9.2015): Who Towers Behind Trump? http://americanfreepress.net/who-towers-behind-trump/

19 Byran, Bob | Business Insider (2.12.2016): Trump is forming an economic advisory team with the CEOs of Disney, JPMorgan, Walmart, and more http://nordic.businessinsider.com/trump-strategic-and-policy-forum-includes-dimon-iger-schwarzman-2016-12

20 Alenius, Jari | Iltasanomat (28.1.2017): Kiistelty kabinetti: Heitä presidentti Donald Trump kuuntelee, kun hän tekee päätöksiään http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005062839.html

21 Katso kohta 10.

22 Barry, Ellen | The New York Times (19.1.2012): Putin Welcomes Kissinger: ‘Old Friends’ to Talk Shop http://www.nytimes.com/2012/01/20/world/europe/henry-kissinger-to-meet-with-vladimir-putin-in-russia.html

23 Smith, Brandon | Alt-Market.com (9.11.2016): Trump Will Be President – How Alt-Market Predicted The Outcome Five Months In Advance http://www.alt-market.com/articles/3055-trump-will-be-president-how-alt-market-predicted-the-outcome-five-months-in-advance

24 Vilén, Paula | Yle (2.3.2017): Trumpin muurin rahoitus laahaa https://yle.fi/uutiset/3-9487532

25 Ilmastorealismia (2.6.2017): Trumpin ilmastopäätös – mikä muuttuu? http://ilmastorealismia.blogspot.com/2017/06/trumpin-ilmastopaatos-mika-muuttuu.html

26 Ilmastorealismia (19.1.2017): Ilmaston säätely on kallista ja tehotonta http://ilmastorealismia.blogspot.com/2017/01/ilmaston-saately-on-kallista-ja.html

27 Katso kohta 17.

28 Lehtonen, Johanna & Raiskila, Vesa | Vastavalkea (3.7.2017): Valokeilaa valtamedian valheisiin https://vastavalkea.fi/2017/07/03/valokeilaa-valtamedian-valheisiin/

29 Smith, Brandon | Alt-Market (28.6.2017): The Federal Reserve Is A Saboteur – And The ”Experts” Are Oblivious http://www.alt-market.com/articles/3221-the-federal-reserve-is-a-saboteur-and-the-qexpertsq-are-oblivious

30 Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’ http://alt-market.com/articles/3228-rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-for-a-world-currency-by-2018

31 Smith, Brandon | Alt-Market (27.7.2017): The Globalist One World Currency Will Look A Lot Like Bitcoin http://alt-market.com/articles/3239-the-globalist-one-world-currency-will-look-a-lot-like-bitcoin

32 Campbell, Rebecca | CryptoCoinsNews (16.9.2016): Goldman Sachs Files Blockchain Patent for Foreign Exchange Trading https://www.cryptocoinsnews.com/goldman-sachs-files-blockchain-patent-for-foreign-exchange-trading/

33 Smith, Brandon | Alt-Market (16.8.2017): Korean War Part II: Why It’s Probably Going To Happen http://alt-market.com/articles/3254-korean-war-part-ii-why-its-probably-going-to-happen
¤

Kuva: DonkeyHotey (CC BY-SA 2.0) via Wikimedia Commons

SaveSave

SaveSave

SaveSave

34 KOMMENTTIA

 1. Dt osaa hyödyntää idiootteja ja siksi tuli valituksi.
  2.7miljoonan äänen tappio Hillarylle kirvelee.
  Kannatus taitaa olla nyt n. 30%.

 2. Kiitos Mika Salmelle tästä mielenkiintoisesta tekstistä.
  Itse epäilin juuri samaa sekä Brexitin että Trumpin suhteen alusta alkaen. Yhä selvemmältä näyttää että Trumpia käytetään – kuten edeltäjäänsäkin – pankkimafian ja globalistieliitin suunnitelmien eteenpäin viemiseen.
  ”…poliittiset ja sosiaaliset kehityskulut eivät ole satunnaista, vaan ovat joko reaktioita erityisintressien tarkkaan harkittuun politiikkaan tai seurausta näiden erityisintressien ajamasta politiikasta”…
  ”…Smithiä vapaasti mukaellen voisi todeta, että mitään todellista muutosta on vaikea saada aikaan ennen kuin ihmiset ymmärtävät paremmin ja huomioivat tämän aspektin politiikasta…. ettei esimerkiksi presidentillä olekaan todellista valtaa hyppysissään, vaan valta on taustavaikuttajilla, jotka mahdollistivat hänen valintansa….” Edward Grifiin sanoo saman linkin videossa:
  https://blogit.kansalainen.fi/kuinka-maailma-oikeasti-toimii/

  ”Usuttamalla kansalaisia toisiaan vastaan ja tarjoamalla heille erilaisia syntipukkeja globalistit koettavat kääntää huomion pois itsestään ja aiheuttamistaan ongelmista (kaaoksesta, kurjistumisesta), joille tarjoavat mieleisiään toimintamalleja ratkaisuiksi.
  Smith toteaa, että asetelma voidaan muuttaa totaalisesti, mutta vain jos huomio käännetään globalisteihin itseensä sen sijaan, että keskitytään liiaksi heidän tarjoamiinsa syntipukkeihin.”
  Sama vanha ja hyväksi havaittu keino.
  Toistetaan: Asetelma voidaan muuttaa totaalisesti,
  mutta vain jos huomio käännetään globalisteihin itseensä
  sen sijaan, että keskitytään heidän tarjoamiinsa syntipukkeihin
  ja heidän tarjoamiin ratkaisumalleihin jotka vain edistävät heidän omaa nwo-agendaansa.

  • lisäys… suurin syntipukki taitaa tänään olla Islam jonka eliitti on tietoisesti levittänyt keskuuteemme jotta kansalaisten huomio kääntyisi pois globalistimafian maailmanvalloituspuuhista. Ja hyvinhän tuo strategia näyttää toimivan meilläkin. Kansa pelkää ja eliitti juhlii.
   ”Pyrkiessä ratkaisemaan laittoman maahanmuuton ongelmaa voisi olla hedelmällisempää miettiä sen syitä eikä ainoastaan yrittää hoitaa seurauksia. … ”sota on vallanpitäjille työkalu sosiaaliseen ohjelmointiin massiivisessa mittakaavassa”.

 3. Sota Islamia vastaan tehostuu Lähi-idässä
  BISLACH AIR BASE, Israel (AP) — Israel and the U.S. inaugurated the first American military base on Israeli soil on Monday, which will serve dozens of soldiers operating a missile defense system.

  The move comes at a time of growing Israeli concerns about archenemy Iran’s development of long-range missiles. Together with the U.S., Israel has developed a multilayered system of defenses against everything from long-range guided missile attacks from Iran to crude rockets fired from Lebanon and the Gaza Strip.
  http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/ML_ISRAEL_US?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2017-09-18-13-56-37
  Sionistisen globalisti-eliitin (yksityisten liikepankkien ja rahoituslaitosten) kannalta oleellista on, että syyllinen on aina joku muu kuin pankkieliitti ja finanssimaailman keinottelijat.
  Tällä kertaa taitaa olla Iranin vuoro.

 4. Kuka hallitsee Amerikkaa?
  Tässä Mika Salmen artikkelia tukevaa tekstiä. En jaksa suomentaa, käyttäkää Kuukkeli-kääntäjjä jos ette ymmärrä. Muutama ote prof. Petraksen artikkelista.

  Who Rules America? The Power Elite in the Time of Trump — By Prof. James Petras.

  In the last few months, several competing political, economic and military sectors – linked to distinct ideological and ethnic groups – have clearly emerged at the centers of power.

  We can identify some of the key competing and interlocking directorates of the power elite:
  1. Free marketers, with the ubiquitous presence of the ‘Israel First’ crowd.
  2. National capitalists, linked to rightwing ideologues.
  3. Generals, linked to the national security and the Pentagon apparatus, as well as defense industry.
  4. Business elites, linked to global capital.

  This essay attempts to define the power wielders and evaluate their range of power and its impact.

  The Economic Power Elite: Israel-Firsters and Wall Street CEO’s
  ‘Israel Firsters’ dominate the top economic and political positions within the Trump regime and, interestingly, are among the Administration’s most vociferous opponents. These include: the Federal Reserve Chairwoman, Janet Yellen, as well as her Vice-Chair, Stanley Fischer, an Israeli citizen and former (sic) Governor of the Bank of Israel.
  Jared Kushner, (image right) President Trump’s son-in-law and an Orthodox Jew, acts as his top adviser on Middle East Affairs. Kushner, a New Jersey real estate mogul, set himself up as the archenemy of the economic nationalists in the Trump inner circle.
  He supports every Israeli power and land grab in the Middle East and works closely with David Friedman, US Ambassador to Israel (and fanatical supporter of the illegal Jewish settlements) and Jason Greenblatt, Special Representative for International negotiations. With three Israel-Firsters determining Middle East policy, there is not even a fig leaf of balance.
  The Treasury Secretary is Steven Mnuchin, a former Goldman Sachs executive, who leads the neo-liberal free market wing of the Wall Street sector within the Trump regime. Gary Cohn, a longtime Wall Street influential, heads the National Economic Council. They form the core business advisers and lead the neo-liberal anti-nationalist Trump coalition committed to undermining economic nationalist policies.

  An influential voice in the Attorney General’s office is Rod Rosenstein, who appointed Robert Mueller the chief investigator, which led to the removal of nationalists from the Trump Administration.

  The fairy godfather of the anti-nationalist Mnuchin-Cohn team is Lloyd Blankfein, Goldman Sach’s Chairman. The ‘Three Israel First bankerteers’ are spearheading the fight to deregulate the banking sector, which had ravaged the economy, leading to the 2008 collapse and foreclosure of millions of American homeowners and businesses.

  The ‘Israel-First’ free market elite is spread across the entire ruling political spectrum, including ranking Democrats in Congress, led by Senate Minority leader Charles Schumer and the Democratic Head of the House Intelligence Committee Adam Schiff. The Democratic Party Israel Firsters have allied with their free market brethren in pushing for investigations and mass media campaigns against Trump’s economic nationalist supporters and their eventual purge from the administration.

  Trump had already lost on all accounts. The ‘final solution’ to the problem of the election of Donald Trump is moving foreword step-by-step – his impeachment and possible arrest by any and all means.

  What the rise and destruction of economic nationalism in the ‘person’ of Donald Trump tells us is that the American political system cannot tolerate any capitalist reforms that might threaten the imperial globalist power elite.
  https://www.globalresearch.ca/who-rules-america-2/5608802

  • By Stephen Kinzer  
   September 16, 2017
   In a democracy, no one should be comforted to hear that generals have imposed discipline on an elected head of state. That was never supposed to happen in the United States. Now it has.
   Military commanders are trained to fight wars, not to decide whether fighting makes strategic sense. They may be able to tell Trump how many troops are necessary to sustain our present mission in Afghanistan, for example, but they are not trained either to ask or answer the larger question of whether the mission serves America’s long-term interest.
   It is no great surprise that Trump has been drawn into the foreign policy mainstream; the same happened to President Obama early in his presidency. More ominous is that Trump has turned much of his power over to generals. Worst of all, many Americans find this reassuring. They are so disgusted by the corruption and shortsightedness of our political class that they turn to soldiers as an alternative. It is a dangerous temptation.
   Stephen Kinzer is a senior fellow at the Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University.
   https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/09/16/america-slow-motion-military-coup/WgzYW9MPBIbsegCwd4IpJN/amp.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158015

   Demokratiassa kukaan ei saisi tuntea oloaan mukavaksi kuullessaan, että kenraalit ovat asettaneet valitun valtionpäämiehen oman kurinsa alle. Sitä ei koskaan pitänyt tapahtua Yhdysvalloissa. Nyt se on tapahtunut.
   Sotilaskomentajia koulutetaan sotien torjumiseksi, ei päättämään onko taistelulla strategista merkitystä. He voivat kertoa Trumpille kuinka paljon joukkoja tarvitaan ylläpitämään nykyistä operaatiota esimerkiksi Afganistanissa, mutta heitä ei ole koulutettu kysymään eikä vastaamaan suurempaan kysymykseen siitä palveleeko operaatio Amerikan pitkän aikavälin etua.
   Ei ole ihme, että Trump on vedetty ulkopolitiikan valtavirtaan; samoin tapahtui presidentti Obaman kaudella. Vielä julkeampaa on se, että Trump on uskonut paljon valtaa kenraaleille. Kaikkein pahinta kuitenkin on, että monet amerikkalaiset eivät ole tästä huolestuneita. He ovat niin täynnä poliittisen tahon korruptiota ja lyhytnäköisyyttä, että he ovat panneet toivonsa armeijaan ainoana vaihtoehtona. Se on vaarallinen kiusaus.

 5. Trumpin tukimiehistö saattaa olla hieman pettynyt ehdokkaansa lojaalisuudesta, heidän liikehommiaan tarkastellessaan. Trump on saattanut ”turmeltua valtaansa lyhyessä ajassa”. Uskon kuitenkin ylirikkaidn antavan jatkuvan tukensa ”omalle miehelleen”, taloudellisessa merkityksessä. Jokainen pressa tarvitsee tililleen ”pienen sodan” tyydyttääkseen sotateollisuuden tuottajat. Jos maapallon kansat kieltäytyisivät sodista, niin siitä huolimatta USAN osavaltioissa sodittaisiin. Mikään muu ei ole niin tuottavaa hebrealaisille, kuin SODAT.

 6. Ihmetyttää kun näin hyvä artikkeli ei sytytä lukijoita kommentoimaan.
  Taitaa olla liian kova pala niille jotka ovat panneet toivonsa sinisilmäisesti Trumpin varaan? Vaikea varmaan hyväksyä että mies on lähes kaikki vaalivoittoon johtaneet lupauksensa syönyt.
  Huijaus oli suurta luokkaa. Liekö suunniteltua vai joutuiko mies mafian rengiksi naiiviuttaan?

 7. LUIN JUURI — muutama ote linkeistä — käännös Kuukkelin, pienin korjauksin
  Phil Giraldi – Neocons Clamor for More Goy Blood — sionistit kahmimassa maailmanvaltaa itselleen — tärkeä artikkeli
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158082
  I spoke recently at a conference on America’s war party where afterward an elderly gentleman came up to me and asked, ”We all know it’s American Jews with all their money and power who are supporting every war in the Middle East? Shouldn’t we start calling them out?”
  My answer is always the same: any organization… knows that to touch the livewire of Israel and American Jews guarantees a quick trip to obscurity. Jewish groups and deep pocket individual donors not only control the politicians, they own and run the media and entertainment industries, meaning that no one will hear about or from the offending party ever again. They are particularly sensitive on the issue of so-called ”dual loyalty,” particularly as the expression itself is a bit of a sham since it is pretty clear that some of them only have real loyalty to Israel.

  Puhuin äskettäin Amerikan sota puolueen konferenssissa, jonka jälkeen vanha herrasmies tuli luokseni ja kysyi: ”Me kaikki tiedämme, että ne ovat amerikkalaisia juutalaisia, joilla on rahaa ja valtaa, jotka tukevat kaikkia Lähi-idän sotia. Pitäisikö meidän alkaa paljastamaan heitä? ”
  Vastaukseni on aina sama: jokainen organisaatio … tietää, että kun kajoaa Israelin ja amerikkalaisten juutalaisten elämään se tietää nopeaa matkaa hämäryyteen. Juutalaisryhmät ja ’syväpuskurin’ yksittäiset lahjoittajat eivät ainoastaan ohjaa poliitikkoja, he omistavat ja hoitavat tiedotusvälineitä ja viihdeteollisuutta, mikä tarkoittaa, että kukaan ei enää kuule rikkomuksen kohteena olevaa osapuolta tai siitä.
  He ovat erityisen herkkiä niin sanotun ”kaksoiskansalaisuuden” kysymykselle, varsinkin kun ilmaus itsessään on hieman häpeällistä, koska on melko selvää, että jotkut heistä vain ovat todella uskollisia Israelille.

  Most recently, some pundits, including myself, have been warning of an impending war with Iran. To be sure, the urging to strike Iran comes from many quarters, to include generals in the Administration who always think first in terms of settling problems through force, from a Saudi government obsessed with fear over Iranian hegemony, and, of course, from Israel itself. But what makes the war engine run is provided by American Jews who have taken upon themselves the onerous task of starting a war with a country that does not conceivably threaten the United States. They have been very successful at faking the Iranian threat, so much so that nearly all Republican and most Democratic congressmen, as well as much of the media, seem to be convinced that Iran needs to be dealt with firmly, most definitely by using the U.S. military, and the sooner the better.
  NEOCON JEWS CLAMOR FOR GOY BLOOD
  So it is safe to say that much of the agitation to do something about Iran comes from Israel and from American Jews.
  KEEP ZIONISTS OUT OF POSITIONS OF INFLUENCE 

  Viime aikoina jotkut asiantuntijat, mukaan lukien minä (Makow), ovat varoittaneet Iranin lähestyvästä sodasta. On selvää, että Iraniin kohdistuvat iskut tulevat monilta tahoilta, mukaan lukien hallinnon kenraalit, jotka aina ajattelevat ensin ongelmien ratkaisemista voimalla, … saudi-hallituksesta, jota vaivaa pakonomainen Iranin hegemonian pelko – ja tietysti Israelista itse.
  Mutta mikä tekee sodan moottorista toimivan ovat amerikkalaiset juutalaiset, jotka ovat ottaneet itselleen haastavan tehtävän sodan aloittamisesta sellaiseen maahan, joka ei todennäköisesti uhkaa Yhdysvaltoja.
  He ovat onnistuneet erittäin hyvin vääristelemään Iranin uhkaa, niin että lähes kaikki republikaanit ja demokraatit kongressissa sekä suuri osa tiedotusvälineistä näyttävät olevan vakuuttuneita siitä, että Irania on käsiteltävä tiukasti ja ehdottomasti käyttämällä Yhdysvaltojen armeijaa, ja mitä pikemmin sitä parempi.
  — Juutalais-neokonnat janoavat verta
  Joten on turvallista sanoa, että suuri osa levottomuudesta ja vaatimuksesta tehdä jotain Irania vastaan on peräisin Israelin ja ja amerikkalaisten juutalaisten taholta.

  • Lisää ajatuksia Trumpin YK: n sodanjulistuksesta Irania ja Pohjois-Koreaa vastaan
   Paul Craig Roberts
   Trumpin YK: n puheenvuorossa on selvää, että Trumpin presidenttikausi, jonka mukaan hänen kampanjansa lupasi lakkauttaa Washingtonin ”maailman poliisina”, poistua Lähi-idästä ja korjata vahingoittuneet suhteet Venäjään, on ohi. CIA ja sotilaallinen turvakompleksi (military/security complex) kontrolloivat täysin Yhdysvaltain hallitusta.
   Trump on hyväksynyt vankeutensa ja hänelle osoitetun roolin Washingtonin hegemonian täytäntöönpanijana kaikissa muissa maissa. ’Washington über alles’ on Washingtonin ainoa ulkopolitiikka.
   En ole koskaan pitkän elämäni aikana lukenut tällaista puheen vääristymistä. Yhdysvallalloista on tullut täydellinen propagandavaltio. Totuus ei koskaan tule esiin.
   Vain Yhdysvaltojen hallitus, joka ei ole kansan hallitus, on uhannut toista maata täydellisellä tuhoamisella, kuten Trump teki Pohjois-Korealle CIA: n YK: n puheessa.
   Tämä on ensimmäinen kerta. Se vie voiton (trumps) Adolf Hitleristä. USA:staon tullut neljäs Reich. Jää nähtäksi miten maailma selviytyy Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta.

   More Thoughts on Trump’s UN Declaration of War Against Iran and North Korea
   Paul Craig Roberts
   Trump’s UN speech makes it clear that Trump’s presidency, in terms of his campaign promise to remove Washington from the “policeman of the world” role, exit the Middle East, and repair the damaged relations with Russia, is over. The CIA and the military/security complex are in full control of the US government. Trump has accepted his captivity and his assigned role as the enforcer of Washington’s hegemony over every other country. Washington uber alles is the only foreign policy that Washington pursues.
   I have never in my long life read such a misrepresentation of a speech. The United States has become the complete propaganda state. No truth ever emerges.
   It is only the US government, which is not a government of the people, that has ever threatened another country with total destruction as Trump did to North Korea in the CIA’s UN speech.
   This is a first. It trumps Adolf Hitler. The US has become the 4th Reich. It is doubtful that the world will survive the foreign policy of the United States of America.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158107
   http://www.thetruthseeker.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/trump-hat.png
   http://www.thetruthseeker.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Vladimir-Trump.jpg
   http://www.paulcraigroberts.org/2017/09/19/thoughts-trumps-un-declaration-war-iran-north-korea/

   • Presidentti Trumpin YK puheenvuoro osoitti, että huolimatta vaaleja edeltäneestä ’Amerikka ensin’ retoriikastaan hänen politiikkansa on lähes sama kuin George W. Bushin neokonnastrategia ja Obaman liberaalinen interventionismi, Robert Parry sanoo.
      Trump tarjosi raakaa propagandaa – kehuskelua suhteellisen voimakkaasta Yhdysvaltain taloudesta, jonka hän on perinyt Obamalta – ja ’alamaisuutta’ Israelin pääministeri Netanyahulle.
      – Kuitenkin ehkä tärkeämpää on, että Trumpin puhe on tuhonnut toivon siitä, että hänen presidenttikautensa saattaisi tuottaa kurssikorjauksia siinä, miten Yhdysvallat kohtelee maailmaa. Ja myös toivon siitä että maa hylkäisi edeltäjänsä katastrofaalisen sodan ja interventionismin politiikan.
    https://www.globalresearch.ca/trump-falls-in-line-with-interventionism/5610017

   • Vastakaikuna me saamme paljon hyväntuulisuutta seuratessamme demokraatti-ehdokkaiden poskettomia juttuja, mitenkä he ohjaisivat maataan, sekä ulkopuolisia valtioita. ”Kaiken-karvaisia hyypiöitä tämä maa päällään kantaa”. Presidenttiehdokkaat ovat järjestäin asettaneet itsensä naurunalaisiksi sirkuspelleilijöiksi. Me olemme hukassa jos yksikään heistä pääsee valkoiseen taloon, edes käymään.TRUMP saattaa olla SE VÄHEMPI paha tällä kaudella. Enkä ole edes huomannut missä asiassa TRUMP on ollut valheellinen. Mielen sekä aiheenvaihdot ovat kaikki luvallisia, joka käänteessä.

    • Kuitenkin TRUMP tapasi taas P-Korean johtajan, mihinkä muut johtajat eivät ole olleet kyvykkäitä, sokeassa vihassaan P-Koreaa vastaan? Onhan sekin jo jotakin?

 8. Ikävää luettavaa … Trump paljastaa karvansa – lisää faktaa
  Trump Speech A Goldmine Of Hypocrisy, Propaganda And Outrageous Lies
  http://operationdisclosure.blogspot.fi/2017/09/trumps-speech-goldmine-of-hypocrisy.html

  Sorry folks, but anyone who still believes Netanyahu or Israel care one bit about America needs to wake up. Another captured ISIS commander turned out to be an Israeli Mossad Agent. Thierry Meyssan reported that on August 26th helicopters of the American Special Forces evacuated nearly 2 dozen ISIS officers on the outskirts of Deiz-EZ-Zor before they could be taken prisoner. Add that to the mountain of lies we have been fed about this manufactured ”War on Terror”. Iran wasn’t arming and paying ISIS. Iran wasn’t arming and paying terrorists in Syria. Nor were they behind 911.

  Anteeksi ihmiset, mutta sen, joka vielä uskoo Netanyahun tai Israelin välittävän tippaakaan Amerikasta, täytyy herätä.
  Toinen kaapattu ISIS-komentaja osoittautui Israelin Mossad-agentiksi.
  Thierry Meyssan kertoi, että 26. elokuuta amerikkalaisten erikoisjoukkojen helikopterit evakuoivat lähes kaksi tusinaa ISIS-virkailijaa Deiz-EZ-Zorin laitamilla ennen kuin heidät voitaisiin ottaa vangiksi. Lisää tämä siihen valheiden vuoreen jolla meitä on ruokittu tästä itse valmistetusta ”sodasta terrorismia vastaan”.
  Iran ei aseistanut eikä rahoittanut ISIS:iä. Iran ei aseistanut eikä rahoittanut terroristeja Syyriassa. Ei myöskään ollut 9-11 takana.

  • Aivan oikein ilmaistu. ISRAEL tekee jokaisen liikkeensä vain ISRAELIN hyväksi. Kun viimeinen räjähde on toteutettu, niin jäljelle jää vain ISRAEL, koska valtaosa Usan kansasta, ”olemme pelkkää GOYAM saastetta ISRAELILAISTEN kannalta katsoen”. Onneksi ISRAELILLE vahvana haitta-tekijänä ovat pääasiassa KIINA, sekä VENÄJÄ, sen Netanyahu on tainnut jättää huomioimatta. En osaa enää olla huolissani ISRAELIN halajamasta maailmanvallasta. LONG LIVE CHINA, and RUSSIA.

 9. WAYNE MADSEN | 21.09.2017 | WORLD
  Trump’s Was One of the Most Bizarre UN Speeches in History
  The United Nations General Assembly’s annual plenary session has heard a fair share of bizarre speeches by world leaders in the 72-year history of the world organization. U.S. President Donald Trump’s speech on September 19, while intemperate and undiplomatic, was not the only rancorous diatribe or the most peculiar oration ever heard within the hall of nations.
  Trumpin puhe oli yksi historian oudoimmista YK: n puheista
  Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen vuotuinen täysistunto on kuullut koko joukon maailman johtajien outoja puheenvuoroja 72-vuotisessa historiassa.
  Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin 19. syyskuuta pitämä hillitön ja epädiplomaattinen puhe ei ollut ainoa kaunainen hyökkäys tai kaikkein erikoisin puhe mitä koskaan on kuultu kansakuntien kokoustiloissa.
  https://www.strategic-culture.org/news/2017/09/21/trump-was-one-most-bizarre-un-speeches-history.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158183
  Näyttää kiistatta siltä että Trump on paljastumassa nwo-sionistien tärkeäksi tukimieheksi kun maailmaa pakotetaan ja puristetaan zio-masonic mafialle sopivaan ja mieluisaan muottiin.
  Ja meidän presidentti näyttää hyvin viihtyvän tässä kerhossa ja on nostanut itsensä kansan ulottumattomiin, kuten Blogi: Arto Luukkanen, pe 22.09.2017 08:23, kertoo:
  Niinistö jänistää ja tekee ”putinit”?
  Suosio nousee tekemättä mitään?
  Niinistölle tämä sopii hyvin. Hän viihtyy nyt yllättävän ahkerasti maailman isoisten seurassa eikä välitä siitä mitä täällä pienessä Suomessa kampanjoidaan. Niinistö on kopioinut sen itäiseltä naapurilta: kannattaa olla etäinen, välttää tavaratalojen esittelyjä, näyttelyiden avaamisia Suomessa, arkipäiväistä juttelua, vaalidebatteja tai edes omien ajatusten esittelyä. Se arkipäiväistää.
  Kansanvalta tarvitsee oikeat vaalit
  Niinistön on lopettava jänistäminen ja kohdattava äänestäjänsä. Ihmisenä. On puhuttava politiikkaa ja selitettävä ihmisille oman toiminnan perusteet. Syyt siihen miksi me ensi sunnuntain Saksan vaalien jälkeen vajoamme osavaltioksi ja miksi Sauli oli mukana tässä kaikessa.
  Kommentti blogista (JK): ”Istuva presidenttimme Sauli Niinistö (kok) on ikävä kyllä omaksunut täydellisen sähköjäniksen roolin, eikä siitä aio todennäköisesti luopua!
  Sale tiputtelee kiekkoa kaukaloon Jenkkilässä, käy vierailemassa pelaajien parissa pukukopissa.. siis, häh, mitä?!
  Sähköjänis Sauli Niinistö (kok) ei todellakaan uskalla laskeutua pilvilinnoistaan tavallisen kansan pariin, koska tavallinen kansa saattaisi kyseenalaistaa tuollaisen erittäin vilpillisen ja petollisen toiminnan esittämällä vaikkapa täysin perusteltuja kysymyksiä erinäisiin aiheisiin liittyen, jotka on tarkoitus seuloa pois ennakkasensuurilla, kuten oli taannoin kyse YLE: (fake news) Ykkösaamu -ohjelmassa, jonne sai lähettää hyvissä ajoin ennakkoon kysymyksiä yksinvaltaiselle ”presidentillemme”..”
  http://beta.oikeamedia.com/o1-40005

  • Trumpin psykopaattinen ja väkivaltapolitiikkaan nojaava keskenkasvuinen puoli persoonaa paljastumassa yhä selkeämmin suhteessa Pohjois-Koreaan:
   Trumpilta uhmakkaita tviittejä Pohjois-Koreasta: ”He eivät ole maisemissa enää kauan”
   http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201709242200414297_ul.shtml
   Ettei muka olisi muuta tietä tai keinoa kuin sota ja tuho tuon tilanteen ratkaisemiseksi ?
   Melkoista keinottomuutta jota esiintyy taaperovaiheeseen kuuluvassa uhmaiässä. Pelottavaa kun näin keinottoman miehen käsissä on maailman kansojen kohtalo.

   • Vietnamin sota otettu palvelemaan amerikkalaista imperialismia: The Killing of History — John Pilger
    … In the series’ press release in Britain — the BBC will show it — there is no mention of Vietnamese dead, only Americans. “We are all searching for some meaning in this terrible tragedy,” Novick is quoted as saying. How very post-modern.
    Quoting Robert Taber’s The War of the Flea, Lansdale said, “There is only one means of defeating an insurgent people who will not surrender, and that is extermination. There is only one way to control a territory that harbours resistance, and that is to turn it into a desert.” … On vain yksi keino voittaa kapinalliset ihmiset, jotka eivät luovuta, ja se on tuhota heidät. Vain yksi tapa hallita aluetta, jolla on vastustuskykyä, ja se on muuttaa se aavikoksi. ”
    Nothing has changed. When Donald Trump addressed the United Nations on 19 September – a body established to spare humanity the “scourge of war” – he declared he was “ready, willing and able” to “totally destroy” North Korea and its 25 million people. … Mikään ei ole muuttunut. Kun Donald Trump puhui YK:ssa 19. syyskuuta … hän ilmoitti olevansa valmis, halukas ja kykenevä ”tuhoamaan kokonaan” Pohjois-Korean ja sen 25 miljoonaa ihmistä.
    His audience gasped, but Trump’s language was not unusual.
    Yleisö huokaisi kauhistuneena, mutta Trumpin kieli ei ollut epätavallista.
    http://21stcenturywire.com/2017/09/22/killing-history-john-pilger/

  • Ei maailmaa pelasteta kaunopuheisuudella. UN on yhtälailla täynnä maanpettureita jotka mielistelevät ISRAELILAISTEN poliittisia tarpeita. UN rakennus on saatanan maallinen ilmentymä.

 10. Two videos, 40 minutes: ‘The stunning hypocrisy of puppet proxy leaders’ of ‘former’ colonial, ‘developed’ nations waging forever lie-started illegal Wars of Aggression, bankster looting, corporate media/public education lying
  Documentation of ongoing rogue state empires annually killing millions, harming billions, looting trillions
  As a professional academic with 40 years’ experience of study and work on these issues, colleagues and I are unaware of any attempts to refute the following factual claims. The only way the empires continue is through psychopathic lying leaders controlling corporate media and public education.
  http://www.washingtonsblog.com/2017/09/two-videos-40-minutes-stunning-hypocrisy-puppet-proxy-leaders-former-colonial-developed-nations-waging-forever-lie-started-illegal-wa.html#more-69548

  Kaksi videota, 40 minuuttia: ”entisten” kolonialististen ”kehittyneiden” kansojen hämmästyttävän tekopyhistä nukkejohtajista, jotka harrastavat ikuisia, valheilla perusteltuja laittomaia sota- ym. rikoksia..
  Ammattimainen akateemikko, jolla on 40 vuoden kokemus opiskelusta ja työskentelystä näissä asioissa, kollegoilleni ja minä emme ole tietoisia kaikista yrityksistä kumota seuraavat tosiseikat. Ainoa keino, jolla imperiumit jatkavat, on psykopaattisten valehtelevien johtajien avulla, jotka ohjaavat yritysmediaa ja julkista koulutusta.
  In this video, Luke Rudkowski of WeAreChange gives you the latest breaking news on U.S Presidents Donald Trump speech at the United Nations as he singled out many countries like Venezuela and others.

  What Trump Does Not Want You To Know About His U.N Speech
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=CYA4FhegI1I

 11. Kumma kun tämä herra nimeltään Trump ei kiinnosta muita kommentoijia. Ei vaikka mies on johtavinaan aikamme suurinta Imperiumia jonka toimiin mekin olemme itsemme sotkeneet.
  Mieluummin toki itsekin pysyisin erossa koko miehestä mutta kun hän ei pysy erossa meistä … tai no, ehkäpä totuus sittenkin on etteivät meidän herra Niinistöt taida pysyä erossa hänestä vaikka kansa pysyisikin. .. siksi täytyy olla tarkkana mitä tuo herra Trumppi oikein touhuaa, se kun voi kuka ties osu omaankin nilkkaan vielä ?

  • Linkki ja pieni ote siitä riittäköön tällä kertaa — hyvä video kiinnostuneelle
   https://popularresistance.org/assange-real-threat-to-us-is-not-russia-but-israel/
   ”That Russia is described incessantly as a threat in those areas is largely a contrivance arranged by the media, the Democratic and Republican National Committees and by the White House.
   Candidate Donald Trump appeared to recognize that fact before he began listening to Michael Flynn, who has a rather different view.
   Hopefully the old Trump will prevail,there is, however, another country that has interfered in U.S. elections, has endangered Americans living or working overseas and has corrupted America’s legislative and executive branches.
   It has exploited that corruption to initiate legislation favorable to itself, has promoted unnecessary and unwinnable wars and has stolen American technology and military secrets.
   Its ready access to the mainstream media to spread its own propaganda provides it with cover for its actions and it accomplishes all that and more through the agency of a powerful and well-funded domestic lobby that oddly is not subject to the accountability afforded by the Foreign Agents Registration Act (FARA) of 1938 even though it manifestly works on behalf of a foreign government.
   That country is, of course, Israel,” said Assange.
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=OVaT3PqiGck

  • Kyllä kiinnostaa, vaikka täällä ”meirän pualella” asiat ymmärretään paljon erillaisemmin kuin esim. SUOMESSA.Yksi käsittämätön asia vaivaa, satoja miljoonia kansalaisia, MIKSI meidän maamme rajoja ei saa suojata vieraiden valtioiden kansojen rynnäköltä, tuhoamaan koko USAn manner, vai sekö se vasemmiston tarkoitus onkin, siltä se ainakin näyttää juuri nyt. Kun TRUMP elvyttää taloudellisen tilanteen, niin häntä rangaistaan siitäkin? Vasen-demarit raivoavat kaikelle edistykselle, mitä TRUMP on saanut aikaan. Myönnettävää on se miten rikkaimmat hyötyvät kaikesta eniten, mutta niinhan tehdään kaikkialla, joka maassa. Mitä tekee se (hän) joka on nostettu valtaan? Pussaa niiden pyllyjä jotka hänet siihen valtaan nostivat. Johan sen ilmaisee ”ELON laskuoppikin”. Vuotaahan sieltä ylhäältä valuuttaa alempiin kerroksiinkin. Muistutan siitä viime vaalien toisesta vaihtoehdosta, Hillarysta. ”Voi Taivaan Talikynttilät, missä me nyt olisimme”? UGH,olen puhunut!

  • Vastaus saattaa olla, he eivät ymmärrä TRUMPin huumoria. Kuinka monta kertaa sitä asiaa pitää toistaa, ettei TRUMP ole mikään diplomaattisen koulutuksen poliittinen tulos, vaan New Yorkin JÄTKÄ, joka on ollut kovassa koulussa eräässä maapallon korruptoituneemmassa kaupungissa, juutalaisten liikemiesten opissa. TRUMP esiintyy ”veljenä” siionisteille saavuttaakseen halutun tuloksensa. Aika VÄLKKY henkilö, sanoisin. Hunajalla saa parempia tuloksia, kuin etikalla.

 12. Donald Trump Is Following the New World Order Ideology

  “As long as the US government is controlled by Israeli interests … [Israel first] is not only going to continue, but it will also have more tragic consequences… the US will get involved in a wider war in the Middle East.”
  I have argued elsewhere that the most enduring legacy of the New World Order ideology is essentially contempt for morality and what Kant calls practical reason in the comprehensible universe. Here we are not talking about some kind of conspiracy theory which has no basis in reality. We are talking about a fundamental ideology which continues to have a tremendously powerful influence on the political landscape in America and the Middle East.
  https://www.veteranstoday.com/2017/10/01/donald-trump-is-following-the-new-world-order-ideology/

  ”Niin kauan kuin Yhdysvaltojen hallitus toimii Israelin etujen valvojana … [Israel ensin] ajattelu ei tule vain jatkumaan, vaan sillä on myös traagisia seurauksia … Yhdysvallat ajautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä .”
  Olen väittänyt muualla, että Uuden maailmanjärjestyksen ideologian kestävin perintö on pohjimmiltaan moraalin ja sen halveksunta mitä Kant kutsuu käytännölliseksi järjeksi ymmärrettävissä olevassa maailmankaikkeudessa. Tässä emme puhu mistään salaliittoteoriasta, jolla ei ole todellista pohjaa vaan perustavanlaatuisesta ideologiasta, jolla on koko ajan erittäin valtava vaikutus poliittiseen maisemaan Amerikassa ja Lähi-idässä.”
  Tietenkään Eurooppaa unohtamatta.

  • THE PENTAGON IS PREPARING A NEW WAR IN SOUTH-EAST ASIA
   Political Islam against China
   by Thierry Meyssan — http://www.voltairenet.org/article198141.html
   You are probably aware that you are incompletely informed about what is brewing in Myanmar, and you probably haven’t heard about the military coalition that is preparing to attack that country. And yet, as Thierry Meyssan reveals here, these current events have been in preparation by Riyadh and Washington since 2013. Don’t take sides before you read this article and digest the information.
   Pursuing its Grand Strategy of extending the theatre of war [1], the Pentagon is at the same time preparing the instrumentation of the Kurds in the Greater Middle East, a civil war in Venezuela and a war of attrition in the Philippines. However, these conflicts will have to wait for the implementation of a fourth theatre of operations – namely Burma, China’s next-door neighbour.

 13. On vaikea löytää selvää vastausta siihen, onko Trump sionistien renki, vaikka olen asiaa paljon tutkinut. Trumpin viestit eivät kai tule median läpi ehjänä mutta twitter toimii. Varmasti Trumpia koetaan painostaa voimakkaasti (uhkaamalla paljastaa salaa kuvattu video, kun hän sekaantui alaikäiseen) ja senkin vuoksi päätökset voivat olla poukkoilevia. Joten luulen hänen jollain tasolla olevan sionistien/khasaarimafian vaikutuksen alla.

  Toisaalta Trumpin toimien johdosta Saudi-Arabian rikoksiin syyllistynyt eliitti on pidätetty. Arabihomot, jotka käyvät ihmiskauppaa ja raiskaavat lapsia odottavat nyt tuomioitaan.
  Samoin Amerikassa on alkanut puhdistus suurimpia ihmiskauppaan osallistuvia vastaan. Pidätyksistä ei kuitenkaan kerrota valtamediassa. Laivasto hyökkäsi CIA:n pääkonttoriin Langleyssa Virginiassa 18.11.2017 Trumpin antamalla käskyllä. Myös veteraaneja oli kutsuttu aktiivipalvelukseen tehtävää hoitamaan. Mm. Clintoniin liittyviä pedofiilirinkejä pidätettiin Kiinassa, Philippiineillä, Afrikassa ja Saksassa. Tietokoneita ja dokumentteja takavarikoitiin ja löydettiin tiedot CIA:n 400 huumefaciliteetista. Heti seuraavana päivänä USA alkoi pommittamaan Talibanin (CIA:n) huumekohteita Afganistanissa. Alkoi maailman suurin huumeiden vastainen operaatio. Lisäksi kun Pohjois-Korean lento- ja maayhteydet katkaistiin, katkesivat amfetaniinikuljetukset ja siitäkin koituvat tulot khasaariamafialle. Vaikka laivasto on Trumpin luotettavin kumppani, kolmasosa laivastonkin herroista on epäiltynä korruptiosta, mikä on murskatappio khasaarimafialle Pohjois-Koreassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Monet khasaarian gangsterit on otettu jo pois tehtävistään, kuten Bill Gates ja George Soros. Heitä seuraavat pian Eric Schmidt Googlelta, Jeff Bezos Amazonista ja Mark Zuckerberg Facebookista. Presidentti Trump on saanut haltuunsa tiedot kaikista toimittajista, jotka olivat CIA:n palkkalistoilla. Esimerkiksi Anderson Cooper [CNN/CBS], Chris Matthews [MSNBC], Wolf Blitzer [CNN] ja jopa Alex Jonesia [InfoWars] epäillään saavan palkkaa Mossadilta.
  Kun USA on puhdistettu, vuorossa sanotaan olevan Aasia ja viimeisenä Eurooppa.

  • Ei se ole vaikeaa ymmärtää, miten TRUMPin on PAKKO HALAILLA ISRAELIN johtajia. Israelin vallan perustahan ei asu Israelissa vaan Amerikassa. Jo Israelin perustamisen aikoihin USAn hallitus sekä FED rahanpainatus olivat määräävässä asemassa, mitenkä auttaa Israel maasta ylös USAn rahoilla. Lisäät siihen euroopan Rothschild suvun ”Dynasty”, jonka HOLY ROMAN EMPIRE auttoi pääsemään rahavaltaan jo vuonna 1700 luvulla. Siinä meille uskontojen sekä rahan vaikuttaminen ”onnelliseen avioliittoon”.

 14. Trump laittoi tweetin 25.11.2017
  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/934563828834164739
  Jossa on linkki magapill.com sivustolle.
  Kyllä nyt viimeistään Amerikka herää todellisuuteen, vaikka Suomi vielä nukkuu pitkään.

  Todellisuus on kerrottu tuolla: http://magapill.com/o/q-clearance-patriot-qanon.htm
  Suomennan sitä tähän kuukkelitranslaattorilla:

  QAnon: Esipuhe

  Patriootti on noussut esiin, mikä antaa paljon toivoa ja hän käyttää nimimerkkiä Q.

  Haluan aloittaa sanomalla, että Q Anon / Q Clearance Patriot -viestit ovat niin laajoja, että yhteenveto ”kaikesta” on lähes mahdotonta. Viestit maalaavat valtavan kuvan sen perusteella, että ”kaikki on yhteydessä toisiinsa ja kaikella on merkitystä”.

  Q:lla näyttää olevan yhteyksiä korkeimmilla tasoilla ja monet hänen lähettämänsä postaukset vakuuttavat että hän on todellinen. Q: n paljastamat tiedot ovat enimmäkseen kysymyksenä, joka johtaa sinut täyttämään aihiot.

  QAnon: Down the Rabbit Hole

  Nykyään on ennennäkemätön määrä tiukkoja syytteitä koko eri puolilla Yhdysvaltoja, joita ei ole toteutettu, vaan 1400 sinetöityä syytettä ovat odottamassa käsittelyä.

  Monet korkean tason virkamiehet pidätetään pian ja huomataan että suon kuivaaminen onnistui, vaikka kaikki luulivat sitä mahdottomaksi. Kun korruptio ja ”korruption tyyppi” paljastetaan amerikkalaisille, se käynnistää heräämisen. Tämä tapahtuma on jotain mitä ei ole aiemmin nähty, amerikkalaiset yhdistyvät Trumpin ja hänen hallintonsa takana talon siivoamiseen.

  Jopa ateisti tietää ja on riittävän älykäs ymmärtääkseen, että saatanan palvojat ovat todellisia, kultit ovat todellisia ja ”todellinen paha” on olemassa. Hämäystieto on myös todellista. Se on tiedotusvälineiden ja viihdeteollisuuden tehtävä, jotta yleisö kyllästyisi ärsykkeellä, joka on suunniteltu pitämään meidät sokeana ja häiritsemättä. Tässä useimmat ihmiset ”tippuvat kärryiltä”, koska asiaa on liian vaikea niellä. He eivät halua uskoa, että tässä maailmassa on ihmisiä, jotka ostavat lapsia, raiskaavat ja tappavat heitä uhrimenoissa. Tieto tästä on kuin isku vasten kasvoja, mutta mitä me olemme, jos annamme tämän jatkua, kuka me olemme, jos päätämme sulkea silmämme. Pahuus on olemassa, ja se on olemassa Yhdysvaltojen hallituksen korkeimmalla tasolla. Älä ole naiivi ja ajattele, ettei se voi tapahtua täällä, koska vakuutan teille, että se on totta.

  Tämän toiminnan merkitys vastaa hyvää ja pahaa taistelua, joka ylittää politiikan. Tämä on ”globaali vihollinen”, joka yritti ottaa haltuunsa Amerikan. Monet hallituksissamme palvovat aktiivisesti Saatanaa, Molochia / Molechia ja osallistuvat Pedofiliaan, Spirit Cookingiin jne. Useimmat amerikkalaiset pelkäävät katsoa tätä totuutta silmiin, mutta todellinen paha olemassa riippumatta uskonnollisista näkemyksistäsi. Tämä ei ole vitsi eikä varmasti ole mitään peliä. Tuhansia pedofiileja ja lapsikauppiaita on pidätetty, koska Trump oli vannonut itselleen. He ovat kaikki raskaiden tutkimusten alla, mukaan lukien heidän varansa ja heidän liiketoimensa.

  Saudi-Arabia, Roth…ild ja Soros vetelevät naruista sätkynukkeja ja rahoittavat tämän maailmanlaajuisen pahan. (pakko laittaa nuo … ettei kirjoitustani tällä kertaa sensuroida pois.) Ensimmäisen kerran historiassa tämä rahoituskolmio on menettänyt yhden sen osan ja alkaa sortua. Vanha Saudi-Arabia rahoitti lapsikauppaa, Hillary Clintonia, väärän lipun iskuja (Esim. Mainilan laukaukset?) ja monia muita pahoja toimia. Uusi Saudi-Arabia on vain ottamassa uuden muodon ja teki äkillisen muutoksen. Kuningas Salman nimitti nuoremman poikansa Mohammed bin Salmanin (ihmiset kutsutaan häneksi MBS: ksi) kruununprinssiksi, ja luopui vallasta tällä viikolla dementian takia, mikä teki MBS :stä kuninkaan. Heti kun MBS oli kruunattu ruhtinas, puhdistus alkoi Saudi-Arabiassa. Satoja virkamiehiä ja muita prinssejä pidätettiin korruption syytteeseen, moni on sidoksissa Clintonin, Podestan, Human, Obaman jne. Kanssa. Kaikki heidän korruptoituneita asioitaan ja pankkitilejä tutkitaan. Kun tämä kehittyy, paperin reitti todennäköisesti johtaa maksuihin täällä Yhdysvalloissa ja saattaa tulla joitakin sinetöityjä syytteitä. MBS: llä on hyvät suhteet Trumpiin ja se on luvannut ”tehdä Saudi-Arabia suuresti uudelleen”, vähemmän tiukkan ja kohtuullisemman. Saudi-Arabia työskentelee nyt Israelin kanssa (erittäin epätavallista) ja Trump Irania, radikaalia islamia ja terrorismipyrkimyksiä vastaan.
  Tämä on ainutlaatuinen tilanne syrjäyttää globaali saatanaa palvova pedofiilisalaseura…

 15. Kaikki nopeasti vaihtuvat tilanteet eivät ratkaise lopputulosta. Pahuus tulee saamaan palkkansa, mutta ehkä ei vielä meidän aikanamme. Vallattomuuden lisääntyessä on vaikeaa kuvitella minkäänlaista hyvää siitä koituvan.Ihmiseltä puuttuu kyky tehdä mitään pysyvää, joka hyödyntäisi jokaista.

 16. TRUMP kiertelee nyt osavaltioita seuraavia vaaleja varten,kiihoittaen tukijoitaan. Hän ei unohda mainita saavutuksiaan, varsinkin USAn lähetystön muuttamista ”JERUSALEMIIN”. Se ilmaisu ei saa kovin innostuneita taputuksia? Yksi epämiellyttävin kohde hänen puheessaan on jatkuva syyte ulkomaalaisista terroristeista, tuloksena 9-11 tornien tuhoihin. Sekään aihe ei enää saa riemuisaa juhlimista, koska tosiasiat sotivat sitä vastaan. Kuussa kävelyt ovat jääneet takapolttimolle? Todistamattomia tapahtumia on pidettävä vireillä, muuten kansa saattaisi ”herätä, ja jättää vaalit väliin”. Yhtäkään maata ei johdeta puhtaalla rehellisyydellä, jokainen sen ymmärtää.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here