Euroopan unionin laajuiset terrorismin vastaiset säännöt ”varmistelevat maaperää sille, että viranomaiset voivat kohdistaa tehoiskun ihmisiin jo ennen kuin he edes ovat tehneet mitään rikosta”, kirjoittavat Staffan Dahllof, Orr Hirschauge, Hagar Shezaf, Jennifer Baker ja Nikolaj Nielsen EuObserverissa.

Ennakoiva poliisitoiminta (predictive policing; suomessa käytetään sanaa ”ennakoiva” sekä merkityksessä ”ennustava” – jossa Dahllof et al. sitä käyttävät –  että viittaamaan rikosten ehkäisemiseen mm. poliisin läsnäoloa lisäämällä, mihin taas englannissa viitataan ilmauksella proactive policing, toim.huom.) nostaa perustavaa laatua olevia kysymyksiä ihmis- ja perusoikeuksista. Kirjoittajat ilmaisevat huolensa siitä, että täysin viattomat ihmiset saattavat päätyä väärin perustein syytetyksi tai mielivaltaisesti pidätetyiksi. He huomauttavat, että ”Israelin turvallisuuspalvelu käyttää jo vastaavia taktiikoita palestiinalaisia vastaan, toisinaan tuhoisin seurauksin uhreille ja heidän perheilleen”.

Euroopassa tehdyt terrori-iskut ovat saaneet ennakoivan poliisitoiminnan tuntumaan entistä houkuttelevammalta turvallisuuspalveluille. Maaliskuussa EU-jäsenmaat omaksuivat terrorismin vastaisen direktiivin, joka mahdollistaa myös internetin vapauden rajoittamisen esimerkiksi sulkemalla [terrorismiin yllyttäviä] nettisivuja. Terrorismi ja ”terrorismin ihannoiminen” on kuitenkin määritelty niin väljästi, että se sallii ihmisten pidättämisen kevein perustein.

Espanjassa rap-artisti Cesar Montana Lehman, taiteilijanimeltään Cesar Strawberry, sai vankeutta twiiteistään, joita hän itse luonnehtii humoristisiksi. Hän muun muassa twiittasi haaveilevansa ”kakku-pommin” lähettämisestä Espanjan kuninkaalle tämän syntymäpäivänä. Vaikka ”haaveen” takana ei ollut aietta tekoon, Espanjan korkein oikeus katsoi aikeen puuttumisen olevan epäoleellista.

Ranskassa tuomittiin viime vuonna puoleksi vuodeksi vankeuteen muuan 22-vuotias, joka oli lukenut washingtonilaisessa ajatushautomossa työskentelevän tutkijan tekstiä terrorismista, kirjoittajat kertovat.

Terrorismin vastaiseen taisteluun liittyen Microsoft, YouTube ja Twitter ovat allekirjoittaneet ”vapaaehtoisen toimintakoodin”, jolla ne sitoutuvat tarkastamaan vihapuheeksi liputettua ja väkivaltaan yllyttävää sisältöä sekä toimimaan 24 tunnin kuluessa.

Vuonna 2015 perustettu, Europolin sisällä toimiva niin kutsuttu EU Internet Referral Unit (EU IRU) avustaa internet-yrityksiä ”laittoman sisällön” poistamisessa.

Vuosi toimintansa aloittamisen jälkeen internet-alustat olivat poistaneet 91 % niille ilmiannetuista some-viesteistä. EU IRU ei pysty kuitenkaan kertomaan, monenko ilmiannetun viestin sisältö johti tutkinnan aloittamiseen, eikä sitä sano tietävänsä komissiokaan. Sen sijaan ollaan siirtymässä automatisoituun vihapuheen etsimiseen ja poistamiseen, eikä toimintaa valvo kunnolla kukaan, kirjoittavat toteavat.

Europolin datasuojelun toimiston (Europol Data Protection Office) vanhempi tutkija Jan Ellermann on kertonut Europolin tutkailevan monia erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja – kuten äänentunnistusmenetelmiä, kasvojentunnistusteknologiaa ja ohjelmaa, joka kääntää puhutun arabiankielen englanninkieliseksi tekstiksi, sekä reaaliaikaista seurantaa. Ellermann ei näe automatisoitua päätöksentekoa nettisensuurista ongelmana.

Viime vuonna Tanskan poliisivoimat, Rigspolitiet, osti POL-INTEL-alustan amerikkalaiselta ohjelmistoyhtiöltä, Palantir Technologiesilta.

(Toim.huom.) CIA sijoitti datalouhintajärjestelmiä kehittävän Palantirin perustamiseen In-Q-Tel-rahaston kautta. Palantirin palveluksia käyttävät CIA:n ja poliisilaitosten ohella mm. FBI, NSA, Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaava DHS, tartuntatautivirasto CDC sekä Yhdysvaltain ilma- ja merivoimat.

POL-INTEL kerää ja analysoi dataa eri lähteistä, kuten poliisin tiedostoista, julkisille paikoille asennetuista CCTV-valvontakameroista ja liikennevalvontaa suorittavista rekisteritunnistusohjelmista, ja yhdistää niihin sosiaalisessa mediassa esitettyjä kommentteja. Ohjelman hankkimisen jälkeen Tanska muutti lakeja tavalla, joka heikensi henkilökohtaista suojaa. Kotisivujen sulkemista helpotettiin. Tanska on helpottanut tanskalaisten valvontaa myös sellaisen vuoden 2006 EU-direktiivin perusteella, jonka EU:n tuomioistuin on tuominnut perusoikeuksien vastaisena, sanovat kirjoittajat.

POL-INTEL:in avulla ”ennakoivaa poliisitoimintaa” voidaan kohdentaa yksilötasolle, kuten Israel jo tekee.

EU:n terrorismin vastaisen toiminnan koordinaattori Gilles de Kerchove ilmaisi tapaamisissaan Israelin turvallisuusviranomaisten kanssa vuonna 2016 kiinnostuksensa omaksua Israelin käyttämät teknologiat. Käytännössä Euroopan maiden poliisivoimat ovat jo saaneet oikeuden käyttää samanlaisia taktiikoita kuin Israel käyttää miehittämillään alueilla Palestiinassa, kirjoittajat varoittavat.

EU:n uusi yleinen datasäännöstö, joka tulee voimaan 25.5.2018, antaa viranomaisille vastuuvapauden (artiklat 2.2 a ja b) yksilön suojaa koskevien muiden sopimusten rikkomisesta turvallisuus- ja ulkopoliittisissa asioissa.

Kommentti

Kuten Viestintävirasto kertoo,

”Internetin avoimuutta eli verkkoneutraliteettia turvataan EU:n asetuksella, jonka noudattamista Viestintävirasto valvoo Suomessa. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että operaattorit kohtelevat internetliikennettä tasapuolisesti ja että käyttäjien oikeus avoimeen internetiin toteutuu.

EU:n asetuksen mukaan internetyhteyspalvelun käyttäjillä on oikeus saada ja välittää tietoa ja sisältöjä sekä käyttää ja tarjota valitsemiaan sovelluksia ja palveluja. Tämä oikeus käyttäjillä on riippumatta siitä, mistä tai mihin tietoa siirretään. Tätä periaatetta kutsutaan myös verkkoneutraliteetiksi.”

EU-maat ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jossa taataan sanan, mielipiteen ja kokoontumisen vapaus sekä poliittiset oikeudet.

Osallistuva, osallistava, osaamiseen ja tietoon perustuva avoin yhteiskunta?

Miten ennakkoiva poliisitoiminta ja sensuuri sopivat tähän? Vaihtoehtomediat eivät katoa eikä vihapuhe lopu sillä, että vihaisena oleminen ja vihaisuuden syistä puhuminen kielletään. Vihaisuus katoaa poistamalla vihaisuuden aiheuttava tekijä. Jos emme esimerkiksi saa olla tyytymättömiä kansanedustajien takinkääntöuraohjustelu-politiikkaan ja sanoa olevamme tyytymättömiä, alkaa olla mahdotonta – sensuurin avulla tai ilman – ylläpitää narratiivia toimivasta demokratiasta. Ero puheen ja teon välillä on liian jyrkkä piilotettavaksi, edes sensuurilla.

– Riikka Söyring

¤

Lähde

Dahllof, Staffan et al. | EuObserver (6.10 2017): EU police forces copy Israeli online ’predictive policing’ https://euobserver.com/justice/139277
¤
¤
Kuvat: Pinterest-kokoelma ”Liberté d’expression – idées existantes

86 KOMMENTTIA

 1. Eikös olekkin hienoa tukkia purnaajien suut, sekä tietokoneisiin ilmestyvät mielipiteet. Tätä ollaan jo ododettu tapahtuvaksi. Rikollismieliset valtioiden johtajat eivät siedä minkäänlaista kritiikkiä, koska heillä on liian ohut ”NAHKA”. Yleismailmallisesti ottaen voidaan vain sanoa, vanhat ennusteet ovat toteutumassa kiihtyvässä vauhdissa, kaiken moraalisuuden rappeutuessa ”ylivallan alla”.

 2. Ihmiset väheksyvät tosiasioita, jotka ovat ristiriidassa heidän väärien uskomustensa kanssa.
  Mitä enemmän ihmisiä on, jotka eivät ota huomioon omista käsityksistään ja uskomuksistaan erilaisia ja niiden kanssa ristiriidassa olevia tosiasioita, sitä todennäköisempää, että diktatuuri syntyy tietyssä maassa.

  People ignore facts that contradict their false beliefs.
  The more people there are who ignore facts that contradict their beliefs, the likelier a dictatorship will emerge within a given country.
  “Liberalism doesn’t respect a nation’s sovereignty.”
  http://www.washingtonsblog.com/2017/09/people-ignore-facts-contradict-false-beliefs.html#more-69568
  http://www.washingtonsblog.com
  ”Liberalismi ei kunnioita kansakunnan suvereniteettia.” – En tiennyt tätä tosiasiaa, ennen kuin tutkin sitä, ja sen jälkeen havaitsin että liberalismi torjuu kansakunnan itsemääräämisoikeuden. Tämä tosiasia järkytti minua joten kirjoitin artikkelin, joka dokumentoi sen, kertoo linkin artikkelin kirjoittaja.

  Todellinen demokratia ei voi perustua vain pienen aristokratian ja sen lakeijoiden hyötyajatteluun. Sellainen johtaa demokratian rappeutumiseen ja fasismiin.
  Tuon fasismin yksi ilmentymä on artikkelin kuvaama ennakkosensuuri.

 3. Sosiaalidemokratia Euroopassa on kukistettu.

  Vieläkin ihmetyttää Euroopan sosiaalidemokraattien hinku Euroopan Unioniin, vaikka tietoa oli, että EU-projekti on pääomapiirien, pankkien, USAn markkina-alue-projekti ja keino sekä rakenne ohittaa ja syrjäyttää demokraattinen päätöksenteko, kansanvaltainen, poliittinen, taloudellinen valtarakenne sekä palkansaajat, työväestö ja eri kansakunnat ja valtiot.

  • Ja vasemmiston sekä Suomen AY-liikkeen hinku EU:hun on ollut käsittämätöntä.

   Nyt sitä alkaa saamaan mitä tilaa. Barcelonan ulkopuolella sotalaivat partioivat, mutta katalaaneilla on monia ystäviä ja tukijoita netissä. Suomalaisilla vähemmän.

   • Suomessa taidettiin iskeä myös laput silmille arvopaperien omistajille. Avoimuus vähentynyt tässäkin suhteessa.

    Nyt on kohistu jonkun aikaa eduskunnan vierailijalistoista. Lobbarit pääsevät kuin koira veräjästä jos eduskunnan heikkolahjaisimmat saavat tahtonsa lävitse ja listoja säilytetään vain päivän.

    Lisäksi uusi uljas hybridi-sotakeskus salaa lähes kaiken. Kukaan ei tiedä minkälaisia idi amineja siellä työskentelee. Esimerkistä käy Aarnion tapaus. Suosittelen lukemaan Mikko Niskasaaren blogia.
    Oikeusvaltion periaatteista alkaa olemaan vain rippeet jäljellä.

    Ja suurin osa suomalaisista toimittajista vaikenee minkälaisia ongelmia, mukaan lukien perustuslaillisia sellaisia hybridi-keskus aiheuttaa. Kansalaisten tasavertaisesta kohtelusta ei ole enää tietoakaan.

 4. Kaikki siksi, että halutaan pitää rajat auki kelle hyvänsä. Jos tarkkailu kohdistuisi potentiaalisiin terroristeihin jo rajalla, ei kansalaisten kyttäystä tarvittaisi.

  • silmänpohjakuvaus ja sorenjäljet kaikilta maahanmuuttajilta EU:n ulkorajalla ja tiedot EU-maiden yhteiseen datakantaan — jotain sellaistako ajattelit?

  • Tuota: Vain Nato/EU/US totuus kelpaa enää? Allaoleva pohdinta on laitonta? :

   http://lynk.my/eMij
   Reuters April 10, 2014 / 4:15 PM NATO satellite photos show Russian military build up near Ukraine

   It has the resources to be able to move quickly into Ukraine if it was ordered to do so,” he said.If Russian political leaders took a decision to send forces into Ukraine, the first Russian forces could be on the move within 12 hours.

   https://www.youtube.com/watch?v=OEuviNg2UCg

   State Dept. accuses Russia of firing artillery into Ukraine, refuses to provide any evidence
   RT America

   http://lynk.my/lYTz
   Dropbox

   MH17 – Zaroshchenske

   Posted on October 18, 2015
   Entire study is available in PDF format (6 MB)

   The MH17 Shootdown – Origin of Equipment and Military Control of the Area of the Zaroshchens’ke

   Ukrainian Armed Forces BUK Deployment

   About author Andrew
   Background: American, Civil Engineer, work for American engineering company.

   Naton satelliittikuvat.

   Natostavalehtelua
   q1876670@mvrht.net

   Aikaisemmin täällä oli kommenttien keskusteluissa satelliittikuvia.Niiden väitettiin esittävän Venäjän tulitusta Ukrainaan Venäjänpuolelta rajaa.

   Tuolta kuitenkin YouTubesta löytyy videopätkä, jossa Marie Harfilta toimittaja kysyy näistä tulituksista. Toimittaja epäilee näiden tulitusten alkuperää.Venäjä on kai on ilmoittanut ettei se ole tulittunat oman rajansa takaa Ukrainan joukkoja?

   Mitä tiedetään varmasti: Joku tulitti MH-17 koneen putoamisympäristöä a)estääkseen hylylle pääsyn
   b)ehkä tuhotakseen todisteita
   c)istuttaakseen sinne uusia todisteita, esim. BUK-sirpaleita.
   Se joku oli ilmeisesti Ukraina.

   Erään lehtitiedon mukaan voidaan varmuudella sanoa, että MH-17 omaisen kertoman mukaan aluetta oli siis pommitettu. Hänen mukaansa vaikkei siellä ollut mitään sotilaallista toimintaa.Onko tässä kuitenkin sellainen väärin ymmärrys alueesta?

   Lehtimiehen tai MH-17 omaisen kertomuksessa, että hän tarkoittikin tätä:
   pdf.
   ”It is extremely difficult to think of a rational military reason for conducting this intimidating attack on this location and in this scale. It is incredible that Ukraine felt a need to attack herewith such disproportionate force mere hours after Russia revealed a satellite photo of a field near Zaroshchens’ke just to the north showing two Ukrainian BUK-M1 TELAR vehicles in range of MH17.

   The crater field from this attack is so vast and expansive, covering over 4 kmof breadth, that it could be clearly seen from space, which is the best way to get a perspectiveon this size of this attack.This leads to the suspicion that this massive GRAD attack, coming almost immediately after the Russian revelations, was intended as a cover-up of evidence or an intimidation of the local residents who might have seen something. Besides reporting about the event on local chatboards, locals also immediately voiced the same suspicion.

   Reutersin artikkelista ei yllä ei löydy alkuperäisiä Naton kuvia!! Siis missä ne ovat? Jos Ukraina todellakin valepommitti aluetta niin juttu saattaisi sellaisen luonteen, että Ukraina ampui tahallaan MH-17 matkustajakoneen alas. Mitä tietoa Natolla on näistä pommituksista?

   Linkit yllä malesialainen short url Reuters ja Dropbox

 5. Taitavat taas kuuliaisesti annetun ohjeen mukaan nappia painelevat ja siitä hyvää palkkaa nostavat ratkaista asian:

  ”Euroopan syyttäjänvirasto tulossa – vain perussuomalaiset vastustavat
  Uuden viraston pelätään vievän toimivaltaa jäsenmailta.

  Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli perjantaina Suomen hyväksynnän Euroopan syyttäjänviraston perustamiselle. Vain perussuomalaiset vastustivat Suomen osallistumista, koska näkivät Euroopan syyttäjänviraston EU:n toimivaltaan kuulumattomana ja liittovaltiokehitystä edistävänä…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2017/10/07/euroopan-syyttajanvirasto-tulossa-vain-perussuomalaiset-vastustavat/

  • Monipuoluejärjestelmän haittapuolia on se, että on mahdollista eri koalitioin muodostaa enemmistöhallitus. Enemmistöhallitusten kokoonpano vaihtelee mutta kompromissein tehty (sulle-mulle -sopiminen) politiikka on aina samaa. Monipuoluejärjestelmässä samat tahot pysyvät aina vallassa tai sen tuntumassa.

   Voitaisiin vaihtaa monipuoluejärjestelmästä arvontaan. Väestörekisteristä poimittaisiin kaikki 18-70 vuotiaat äänioikeutetut ja heidän keskensä arvottaisiin 200 kpl kansanedustajuuksia. Yhden kauden jälkeen arvonnan voittaneet poistettaisiin arvontalistalta ilman sopeutumiseläkettä, ja uudet kansanedustajat arvottaisiin.

   Toinen vaihtoehto voisi olla laadittaa laki joka määräisi kaikki riittävästi ääniä saaneet osoittamaan omistautumisensa kansanedustamiselle pelaamalla koko kierros venäläistä rulettia.

   • Toinen ratkaisuehdotus. Kansanedustajaehdokkaille tulee pitää kinkerit, jossa kuulustellaan perustuslain osaaminen. Vain hyväksytyt pääsevät ehdokkaiksi. Tämä on tärkeää, koska laki sanoo, että kansanedustajaa sitoo työssään vain perustuslaki. Nykyisin on menty malliin, jossa kansanedustajaa sitoo mikä muu tahansa, vaan ei perustuslaki.

    Ministerivalintoihin emme voi vaikuttaa, mutta jos ministeriksi valitaan henkilö jolla ei ole vaadittavaa kompetenssia tehtäväänsä, hänelle tulee säätää puolen vuoden palkaton työkokoeilu, jossa osaaminen punnitaan. Ehdottaisin tätä kaikille ministereille käytännöksi. Työkokeilun ajalta maksetaan samat korvaukset jotka ovat kansalaisille säädetty lailla. Ministerille voitais lisäksi tarjota yksi lämmin ateria päivässä, ettei tarvitse poistua työpaikaltaan.

    Puolen vuoden palkattoman työkokeilun jälkeen eduskunta punnitsee ministerin osaamisen. Hyväksyntään vaadittaisiin 2/3 osan enemmistö eduskunnassa, koska kaikki lainvalmistelu pitää perustua perustuslakiin, eikä saa olla sen kanssa ristiriidassa. Palkattoman työkokeilun jatkaminen ”ketjuttamalla” vain kulujen säästämiseksi olisi tietenkin kiellettyä kuten muidenkin kansalaisten kohdalla. Osaamaton ministeri poistuisi työmarkkinoiden käytettäväksi. Pestin loppumisen syysksi riittäisi esmes perustuslain vastaisen lain esittäminen.

    Näin voitaisiin toimia kaikkien ministereiden kohdalla. Luottamuslauseäänestys ja eduskunnan yksinkertainen enemmistö ei näytä torppaavan perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tai sitten yksinkertaisempi ratkaisu, perustuslakituomioistuin, joka on muutamassa oikeusvaltiossa, mutta sitä ei meille (jostain tuntemattomasta) syystä aseteta.

    Tämä kaikki siksi, että kansalaiset ovat (pitää olla) samanarvoisia lain edessä. Näin sanoo juuri perustuslaki.

     • No kinkerit ensin ennen seuraavia eduskuntavaaleja, että saadaan perustuslain tuntevat kansanedustajat seuraavaan eduskuntaan. Kinkerit voisi pitää vaikka maakuntien puitteissa. Järjestäjää en vielä osaa sanoa

     • Ihanko totta? Tämänlaiseenko mp- vaihtoon tässä pyritään? Uskomaton äiti!

  • Re: Totuudenetsijä 8.10.2017 at 20:27

   > Taitavat taas kuuliaisesti annetun ohjeen mukaan
   > nappia painelevat ja siitä hyvää palkkaa
   > nostavat ratkaista asian

   Yksimielinen päätös.
   Monesti kerskutaan sillä, että yksimielinen päätös jotenkin todistaa päätöksen lujuutta. Asia on kuitenkin päin vastoin. On todistettavissa, että vähänkin suuremmassa joukossa tehty yksimielinen päätös lähes varmasti osoittaa, että päätöksentekojärjestelmässä on systeeminen vika. Että tällainen päätös ei kuvasta osallistujien aitoa mielipidettä.

   — Vaikkapa puoluekokouksen yksimielinen päätös asettua yhden henkilön taakse. Se todistaa enemmän, että valittu henkilö osaa keinot painostaa puolueväkeä salaamaan eriävän kantansa esittämisen julkisesti, kuin että aidosti ja kaikesta painostuksesta vapaana jokainen sadoista osallistujista olisi aivan kuin sattuman kautta tullut yhteen ja samaan johtopäätökseen.

   Tällaisen systeemisen virheen eliminoimiseksi vanha juutalainen tuomarin ohje sanoo, että, jos usean tuomarin kokoonpanossa kaikki ovat yhtä mieltä henkilön syyllisyydestä, on syytetty vapautettava.

   • ”Monesti kerskutaan sillä, että yksimielinen päätös jotenkin todistaa päätöksen lujuutta. Asia on kuitenkin päin vastoin. On todistettavissa, että vähänkin suuremmassa joukossa tehty yksimielinen päätös lähes varmasti osoittaa, että päätöksentekojärjestelmässä on systeeminen vika. ”

    Liian paljon on niitä ihmisiä jotka ulossulkemisen pelossa eivät uskalla olla eri mieltä muiden kanssa. Pelko on ymmmärrettävä, enkä vähättele sitä. Silti en voi olla ajattelematta mihin, millaiseen maailmaan se pelko voi johtaa. Ehkä olemme siellä jo.

  • Totta että persutkin löytävät joskus kultajyvän. Kuitenkin he ovat olleet perustumassa Naton ja EU:n yhteistä hybridi-keskusta. Joten äänestäjien kusetus vain jatkuu.

   Natosta tuskin seuraa mitään hyvää Suomelle, poislukien juuri tälläiset verovaroin tuetut keskukset, joita mahdollisesti käytetään stasi-DDR:n tavoin kansalaisten valvontaan, ja joihin palkataan vaikka jonkun upseerin kaikki sukulaiset… Sellaista YLE-meininkiä.

   On luultavaa, että oikeat terroristit luiskahtavat kuin koira veräjästä mitä enemmän taviksia valvotaan. Etsivä Keskuspoliisi oli myös aika pahamainen.

   Nyt EU:ta ajetaan kansalaisille armeijan kautta. EU alkaakin muistuttaa yhä enemmän sotakoneistoa. Sota on rauhaa ja EU on rauhan lähettiläs.

    • Eli kuten itävaltalainen poliitiikan tutkija Karl Steinhauser sanoi tuon neljännesvuosisata sitten yhden kirjansa nimessä: ”EU – huomispäivän Super-Neuvostoliitto”.

   • Tuossa oli tarkoitus sanoa, että noista keskuksista on lähinnä hyötyä niiden työntekijöille. Eräänlaista päällekkäisyyttä on jo nyt havaittavissa. Yhdysvalloissa varmaan jo eri virastojen rambot tulittavat toisiaan! Eikö kenenkään mieleen ole juolahtanut ajatus, että Las Vegasin ampuja olikin taustaltaan CIA:n agentti. Media vaikenee kuin muuri jos ramboilta löytyisi Nato tai muuta vastaavaa taustaa. Usein kuitenkin aseenkäyttötaidot paljastavat ettei kyseessä ole nk. tavis.
    Tuolla aukiolla saattoi olla myös poliittista ohjelmaa, ehkä ampujan harjoitus paljastui ja hän joutui tositoimiin, ehkä aukiolla uhrien joukossa oli CIA:n agentti tai poliitikon sukulainen. Teosta tulee mieleen CIA:n Kennedy-murhaaja. Salaiset paperit siis julkaistaisiin vasta 50 vuoden kuluttua?
    Ikävä juttu että armeijoihin mahtuu monen monta sotahulllua. Näiltä suunnilta yllättävän moni ampuja tulee!!

 6. Kuinkahan mahtaa nyt käydä anti-sionisti Atzmonille…? Iskeekö sensuuri Lontooseenkin jossa mies majailee? Jokohan pian suu tukitaan?
  Gilad Atzmon – Being in Time in Seattle
  By Gilad Atzmon on October 6, 2017
  Gilad Atzmon — Oct 6, 2017
  How did America manage to dismiss the prophecy of Henry Ford and Richard Herrnstein? In this talk Gilad Atzmon attempts to identify the core elements that led to the current dystopia: ID Politics, tyranny of correctness, New Left’s biologism, Cultural Marxism and more.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=159003
  Atzmon kertoo mistä on kyse hajoita-ja-hallitse kulttuurimarxismissa ja poliittisessa ’nuhtelevassa kasvattamisessa’ (tyranny of correctness) — mielenkiintoinen video

  • Tietoisella tarkoituksella toteutettu valkoinen kansanmurha on meneillään lähes jokaisessa läntisessä maassa.
   Itsensä ”valituksi kansaksi” tekeytyneisiin kuuluvat finanssimogulit (erityisesti ml. Soros) ovat keskeisiä tekijöitä siinä. Mm. se käy ilmi seuraavasta artikkelista, muutama poiminto siitä:

   ”Folkmordet september 2017 – ett nytt Storstockholm vart 7:e år”, http://friasidor.is/folkmordet-september-2017-ett-nytt-storstockholm-vart-7e-ar/

   ”Svenska folket ersätts nu i snabb takt genom migration från tredje världen.”

   ”Folkmordet en medveten plan
   Folkmordet, för det är en medveten plan att utrota oss, pågår för fullt. Runt 150000 kommer till Sverige varje år, år efter år, och om 30 år är folkmordsplanen ett fullbordat faktum.”

   ”Ett folkmord i varje västland

   ”Nordfront har skrivit en synnerligen väl underbyggd artikel med den retoriska frågan i titeln, ”Pågår ett vitt folkmord?”, (del 1 av 3) som redogör för vilka kriterier som krävs för ett folkmord. Det som idag sker i västvärlden skulle om det avsåg vilket annat land som helst, t.ex. i Afrika, utan minsta tvekan falla under FN’s definition på folkmord.

   I artikeln kan vi läsa att det som sker i Sverige inte beror på galna, dumma, svenska politiker eftersom vi ser exakt samma utveckling i alla västländer. Sverige har gått från att i princip vara 100% etniskt homogent till att idag ligga runt 22% med invandrarbakgrund, Tyskland har 22%, Danmark 21%, Norge 17%, Frankrike 24%, USA 37% (icke-vit), o.s.v.

   Utan minsta tvekan går det att spåra många källor och uttalanden som visar på att man tidigt hade för avsikt att ersätta våra länders genpool. Greve Richard Nicholas Eijiro von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), Europas ideologiske grundare, var mycket tydligt med att han ansåg att den framtida rasen i Europa skulle vara eurasisk-negroid. Kalergi nämner att han fick omedelbart intresse och finansiering från fyra samtida finansjudar, Louis de Rothschild, bröderna Paul och Max Warburg samt Bernard Baruch, som uppenbarligen gillade idén. Red Ice redogör i en nylig synnerligen välskriven artikel för greve Kalergi’s bakgrund, livsverk och centrala roll i Europeiska Unionens tillkomst.”

   • Kantaväestön tuhoamisohjelma on menossa hirvittävällä vauhdilla!

    Nuo luvut ovat karmaisevaa todellisuutta kuolemaan tuijottavasta ja halvaantuneesta länsimaailmasta. Kysymys on eloonjäämiskamppailusta nyt. Ei enempää eikä vähempää.

    Meidän on ryhdyttävä toimiin kaikella sillä vakavuudella mitä asia vaatii.

    Eurooppa on selvinnyt muslimien suurinvaasiolta jo kahdesti, mutta tie on ollut pitkä ja tuskainen ja vaatinut suuria uhrauksia. Sionistien globalisaatiovoimat(pankkijärjestelmä, media, poliitikot ym.) ovat nyt ottaneet niskalenkin koko länsimaailmasta. USA on totaalisesti sionistien vallassa. Nykyaikaisen militian perustaja ja aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja J.B Campbell katsoo että olemme umpikujassa, selkä seinää vasten josta ulospääsy vaatii poikkeuksellisia toimia.

    Hypätkää eteenpäin kohtaan 5:50 mistä alkaa J.B Campbellin osuus.
    https://www.youtube.com/watch?v=PSFurheTTmA

    • ’..Sionistien globalisaatiovoimat(pankkijärjestelmä, media, poliitikot ym.) ovat nyt ottaneet niskalenkin koko länsimaailmasta. USA on totaalisesti sionistien vallassa..’
     Asetelma maailmanpolitiikassa on kärjistynyt Sionistit (S) vastaan Muut (M) kamppailuksi ja nyt S johtaa kun ollaan puoliajalla. Voi vain toivoa että ottelun voittaa M ilman jatkoaikaa.

     Miksi vain nykyisellä maailmaa ryöstävällä ja oman tyranniansa alle pakottavalla NWO- tai sionisti-eliitillä olisi oikeus väkivaltaan? Jos jollakin niin juuri sillä tätä oikeutta ei moraalisesti ole koska sen kohdalla kyse on rikollisesta vallankäytöstä.
     Puolustautuminen, joka nyt yritetään leimata rikokseksi, tätä tyrannivaltaa vastaan on oikeutettua myös väkivallan avulla silloin kun muut keinot eivät enää ole mahdollisia. Aivan kuten on oikeutettua puolustaa henkeään kaikkia rikollisia vastaan.
     Vallitsevassa tilanteessa valtiovalta on hyökännyt kansansa kimppuun, jolloin kansalla on oikeus puolustautua, sillä poliittisesta johdosta ja viranhaltijoista on tullut hyökkäävä vihollinen.

     http://magneettimedia.com/tutkielma-tappamisen-moraalinen-velvollisuus/

     • Psykiatrian professori: Sadistiset piirteet tulevat jokaisessa esiin, jos olosuhteet ovat otolliset
      https://yle.fi/uutiset/3-9844257
      Tyrannia altistaa ihmisiä vapauttaan puolustavaan väkivaltaan kun muita keinoja ei enää ole. Kenenkään ei tarvitse alistua mielivaltaan ja orjuuteen.
      Tämä pitäisi aina huomioida lieventävänä asiana väkivaltaa tuomittaessa.

     • ”Vallitsevassa tilanteessa valtiovalta on hyökännyt kansansa kimppuun, jolloin kansalla on oikeus puolustautua, sillä poliittisesta johdosta ja viranhaltijoista on tullut hyökkäävä vihollinen.”

      Pätee täsmälleen Suomenkin osalta – Polpo ja suuri joukko nettikyttiä on palkattu vainoamaan kantasuomalaisia, ulkomailta maahamme tunkeutuneet raiskaajat ja muut rikolliset saavat kyttien puolesta olla rauhassa.

   • Artikkelissa ”Förintelsen – 6 miljoner skäl att avtäcka bedrägeriet” osoitetaan, että jos holokaustia ylipäänsä on tapahtunut, niin surmattujen lukumääräksi 6 miljoonaa on mahdottomuus. Artikkelin mukaan holokaustihuijauksella ajetaan mm. seuraavia tarkoitusperiä:

    ”Förintelsebedrägeriet är i dag en helt central del av ”den rätta värdegrunden”. Det tjänar flera syften. a) den fungerar som en sköld mot kritik. Vi ska alla veta att judarna är offer och därför är vi antisemiter om vi granskar deras makt och förehavanden genom historien. b) den skyddar sionisterna så att vi inte ska se på den terrorism man bedrivit och bedriver i Palestina. c) den ger judar en förmodat hög moral och en rätt att tala om för oss andra att vi måste följa deras påbud, t.ex. MÅNGKULTUR och MASSINVANDRING d) den fungerar som ett effektivt verktyg att vi inte ska granska de verkliga orsakerna till första- och andra världskriget e) den har gett hundratals miljarder i gåva till Israel och överlevare f) den skapar stöd hos kristna sionister g) den är ett grundläggande verktyg att FÖRKASTA NATIONALISMEN och tanken om folkgemenskap h) den påtvingar alla vita en oändlig skuld, en evig skuld, vi aldrig får glömma i) den skapar sympatier för judar och det judiska hos alla som ser dem som offer.”

    Ks. http://friasidor.is/forintelsen-6-miljoner-skal-att-avtacka-bedrageriet/

 7. ’..I artikeln kan vi läsa att det som sker i Sverige inte beror på galna, dumma, svenska politiker eftersom vi ser exakt samma utveckling i alla västländer..’ — ’.. avsikt att ersätta våra länders genpool..’
  En usko että kyse olisi niinkään geenipoolin muuttamisesta vaan ehkä enemmänkin siitä, että länsimaiden väestö on liiaksi vieraantunut orjatyöstä ja vaatii itselleen liikaa tasa-arvoa, hyvinvointia ja kallista mukavuutta. Siksi tilalle pitää saada sellaisia joille työ eliitin orjina ja ilman mukavuuksia ja pienellä palkalla kelpaa..?
  Nuo afrikkalaiset geenit tuovat mukanaan myös ongelmia eliitille kuten jo nyt nähdään kun ’kapinaherkkyys’ ja aggressio niissä on suurta luokkaa verrattuna esim. ruotsalaisiin ’kesytettyihin geeneihin’.
  Puhutaan myös että robotit korvaavat jatkossa työläiset. Sen valossa koko multi-kulti on myös järjetön joten etusijalla lienee eliitille kalliiksi käyvän väestön tuhoaminen. Siinä myös kulttuurimarxismi on tehokas ase ?

  • Ruotsalainen Marcus Gullberg on kirjoittanut kolmiosaisen artikkelisarjan kulttuurimarxismista, jota hän sanoo myös neo-marxismiksi, ”Det marxistiska paradigmet närmar sig klimax? – Neo-marxism Del 1”.

   Eräs poiminto hänen artikkelisarjansa ykkösosasta:

   ”Historisk tillbakablick på neo-marxismen – Den marxistiska kameleonten

   I ärlighetens namn har det under många decennier drivits en kampanj mot traditionell kultur och värderingar i Sverige och det har etablerats en materialistisk och ateistisk kultur i media med fokus på konflikter, våld, sex och njutning. Traditionella dygder som tex ärlighet, ödmjukhet, lojalitet, sparsamhet, flitighet, mod, godhet, pålitlighet, tålamod, återhållsamhet etc verkar avlägsna i debatten.

   Vilka är då offrena för en sådan kultur? Hela landet skadas men framför allt unga människor uppfödda med den mer extrema formen av neomarxism har det mycket svårt idag eftersom de ofta inte känner till klassiska dygder och därför drabbas av diverse personliga problem.

   Vilka politiska partier är då marxister idag? I princip ALLA PARTIER. Det är en springande punkt i hela marxismens maktövertagande att kunna ömsa skinn när det behövs. Det var precis detta reptrick som Trachtenberg avslöjade i Amerika på 40-talet:

   Alexander Trachtenberg“When we get ready to take the United States, we will not take it under the label of communism; we will not take it under the label of socialism. These labels are unpleasant to the American people, and have been speared too much. We will take the United States under the labels we have made very lovable; we will take it under LIBERALISM, under progressivism, under democracy. But take it we will.”

   Alexander Trachtenberg, National Convention of Communist Parties, Madison Square Garden, NYC, 1944”

   Ks. https://newsvoice.se/2016/08/15/neomarxism-kommunistisk-diktatur-i-sverige-runt-hornet/

   Ei ole näinollen ihmettelemistä, että esim. kokoomuksessa ovat vallan kaapanneet PUNALIBERAALIT PUNAPORVARIT, MAANPETTURIT, jotka ovat tuhoamassa Suomen ja kantasuomalaiset mm. tosiasiallisesti rajoittamattomalla maahantunkeutuja-invaasiolla.

   • Em. artikkelissa on kohdassa ”Debatt” seuraava lausuma:

    ”Cicero sa för drygt 2000 år sedan: “En nation kan överleva sina idioter, och även de ambitiösa. Men den kan inte överleva förräderi från insidan… Förrädaren är pesten.” Gullberg analyserar media och Statens roll i vår neo-marxistiska paradigm.”

    Mainittakoon, että jo Risto Ryti aikoinaan varoitti maan sisäisistä vihollisista.

   • ELINTASOPAKOLAISTEN, yli 30000 henkeä, hyväksyminen vuonna 2015 oli tietoinen valinta, kuten keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen toteaa Arto Luukkasen haastattelussa “Dosentti”, http://alfatv.fi/ohjelmisto/dosentti. Asiasta sovittiin Saksan, Ruotsin ja Suomen kesken; Suomesta mukana olivat kokoomuksen Orpo ja Stubb.

  • Puolan presidentti Andrzej Duda varoittaa EU:n hajoavan, jos se pakottaa jäsenmaat vastaanottamaan kehitysmaiden asukkaita
   Duda katsoi, että EU:n yhtenäisyys on perustuttava ”yhteistyöhön … ei muiden valtioiden pakottamiseen toimimaan omia ja kansansa etuja vastaan”.
   ”Siksi emme hyväksy määräilyä, jossa kiintiöjärjestelmällä ja pakottamalla siirretään Puolaan maahanmuuttajia vastoin kansalaistemme tahtoa”, hän korosti Bulgarian presidentti Rumen Radevin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen
   Puolan konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustavan Dudan mukaan yhtenäisyys, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat ”EU:n perusperiaatteita”.
   ”Jos nämä periaatteet rikotaan, niin mielestäni se merkitsee EU:n loppua sellaisena kuin me sen tunnemme tai sen varmaa rappeutumista, joka johtaa unionin hajoamiseen.”
   Kommentti:
   Mitä tapahtuu ma 09.10.2017 10:37
   ”Meikäläisenkin pitää jatkossa olla valmiina hakemaan poliittista turvapaikkaa Puolasta, Unkarista tai Tsekistä. Ainakin jos ne eroavat eurostoliiton kolhoosin asemasta ja itsenäistyvät uudelleen.”
   http://beta.oikeamedia.com/o1-42246

 8. Vihapuhekyttäys ja bannit ovat hyvinkin toimivia, mutta vain valkoiseen suuntaan. Islamistit saavat tuoda esiin jyrkimmätkin mielipiteensä joutumatta rangaistuksille alttiiksi. Tässä sata linkkiä: Internet haut 1-100, ei tarvinne luetella sen tarkemmin. Nyt toteutettava valikoiva sananvapauden typistely on jo voimassa ja tarkan seurannan alaisena, Suomessakin. EU nurin, ehkä menossakin, koska Visegrad, Katalonia (rähinät vasta alkuvaiheessa), lentokelvoton Junkers, Italian pohjoisosa ja muut vapauttaan tavoittelevat Euroopan alueet. Sen jälkeen aloitetaan sananvapaudesta neuvottelu uudelleen.

  • Veijon mainitsemasta eriarvoisuudesta tai ”väärästä vaa’asta” lienee hyvä esimerkki seuraava:
   https://mvlehti.net/2017/10/06/isis-propagandistin-tuomio-helsingissa-ehdollinen-45-paivaa-ja-rikosuhrimaksu-80-euroa/

   Toki linkki vie ”valemediasivustolle”, mutta totuuden jyvän osasen kai sieltäkin löytää tarkkaan lukemalla. Tuomio on mielestäni, lievästi ilmaistuna, lievä. Herra käännnyinäinen yllyttää vihaan viäriä muslimeja, ryssiä ja kantaväestöä kohtaan ja tuomio hämmästyttävät 45 pv:ää ehdollista.

   Vai lieneekö vihan kohde sopiva ? Kyllä wanhat rauhantekijät kääntyilevät haudoissaan.

  • Vihaisuus, vihapuhe.

   Vihaisena olemista kielletään. Mutta poistaako se vihastumisen, vihaisuuden? Ei. Se synnyttää vihaa, joka ei enää puhu vaan lyö.

   Vihastuminen, vihaisena oleminen on eri asia kuin viha tai vihapuhe.

 9. Tämän artikkelin sisältö tukee erästä salaliittoteoriaa, jonka mukaan kansalaisia koskeva tiedustelu viedään aivan äärimmäisyyksiin asti ja viattomaltakin tuntuvaa tietoa kerätään mahdollisimman paljon. Tämä tieto voidaan viedä tekoälyn eli A.I.:n tarkasteltavaksi ja ajan mittaan tälle kehittyy ennustava kyky ihmisten käyttäytymisen suhteen. Tuota ennustettavuutta voidaan hyödyntää monenlaisiin, myös kaupallisiin tarkoituksiin, mutta erityisesti siitä ovat kiinostuneita väestön epätoivottua käytöstä rajoittamaan pyrkivät, poliittisesti motivoituneet tahot, jotka toki käyttävät kernaasti rikoslakia keppihevosenaan.

  Jossain on ilmeisesti tehty päätös, että länsimaissa arvotettuna pidetyn itsevaltaisen ja kriittiseen ajatteluun pystyvän yksilökansalaisen mallista on päästävä eron. Päätös on tehty jo ajat siten, mutta vasta nyt sen seuraukset ovat tulleet näkyviksi. Kaikki merkit viittaavat totalitaristisen dystopian syntyyn. Nykyaikainen teknologia antaa siihen aivan täydelliset mahdollisuudet. Siksi olen itse ollut melko avoimen teknologiakriittinen jo pitkään. Isossa mittakaavassa olemme kuviossa, jossa rakentuva iso systeemi pyrkii kaikin tavoin syrjäyttämään aidoilla vaistoilla ja toisaalta spiritualiteetilla varustetun ihmisen ja mitätöimään hänen arvonsa ensin käytännössä ja lopulta myös teoriassa. Sekin, että ihmisyyttä puolustamaan alun perin tarkoitettu lainsäädäntö otetaan puhtaasti tuon em. systeemin etuja varjelemaan, kertoo tästä. Lainsäädännön pitäisi olla sitä teoriaa, joka meillä puolustaa ihmisyyttä, mutta nyt jopa tuo teoria hyökkää suoraan sitä vastaan. Olemme taitekohdassa ja vain laajamittainen herääminen tässä suhteessa voisi enää kääntää kehityksen.

  • ”Olemme taitekohdassa ja vain laajamittainen herääminen tässä suhteessa voisi enää kääntää kehityksen.”

   Juuri tuollainen näyttää olevan tilanne, jonka pahenemisessa myötävaikuttajina ovat korruptoituneet/rikolliset poliitikot, valtamediakontrolli sekä mm. tarvittavaa teknologiaa valmistavat suuryritykset.

  • ”Minusta kaikki ne jotka nyt vapisevat ovat syyllisiä, sillä viattomat eivät koskaan pelkää julkista valvontaa.”

   Tiedättekö kuka tuon sanoi? Maximilien Roberspierre, terrorin ajan kuuluisimpia henkilöitä.

  • Re: Jonsse 9.10.2017 at 12:13

   > tiedustelu viedään aivan äärimmäisyyksiin
   > asti ja viattomaltakin tuntuvaa tietoa kerätään
   > mahdollisimman paljon. Tämä tieto voidaan viedä
   > tekoälyn eli A.I.:n tarkasteltavaksi ja ajan
   > mittaan tälle kehittyy ennustava kyky ihmisten
   > käyttäytymisen suhteen.

   Ei siihen tarvita mitään ”ylivertaista älyä”. A.I.:ta. Riittää, että yhdellä toimijalla on ”paremmat koneet” kuin muilla. Siis, että kansalle myytävät ”tietokoneet tyhmennetään”. — Tämä on lopultakin ainoa tapa hallita suvereenisti.

   Tämä ongelma on täysin symmetrisesti verrattavissa siihen, että eliitti voi säilyttää yksinvaltansa vain ”tyhmentämällä kansan”. Menetelmiä on monia ja ne ovat luettavissa historian kirjoista.

  • Näittekö tämän päivän (to 19.10) uutislähetyksen nyt iltasella? Ihan vyöryivät vastamedian päälle.

 10. Mikä neuvoksi? Vaikka me kuinka puramme kiukkuamme 24-7-365 näillä sivustoilla, ne jotka kaiken ratkaisevat, eivät ota osaa meidän ”poliittiseen kurjuuteemme”. Eiväthän äänestäjät ratkaise mitään, koskaan. Sen tähden sana ”Demokratia” on merkityksetön, koska se antaa varakkaammalle murto-osalle vallan päättää ”menot sekä tulot”. Rahan ja vallan-kiimaiset ovat kiihdyttämässä poliittista rikollisuuttaan, kunnes saattavat ”langeta omiin loukkuihinsa”. Keneltä yläkasti sitten ottaa hyödyn, jos kansa köyhtyy rappiotilanteeseen rahattomaksi. Sitten kun ”robotit korjaavat toisiaan”, duunaria ei enää tarvita. Sitten ei tarvita hallitustakaan, heh.

 11. Voi vain toivoa, että Puolan presidentti olisi oikeassa EU-monsterin suhteen:

  ”Puolan presidentti: Jäsenvaltioiden pakottaminen maahanmuuton vastaanottamiseen merkitsee EU:n loppua
  Torstain lehdistötilaisuudessa Duda katsoi, että EU:n yhtenäisyys on perustuttava ”yhteistyöhön … ei muiden valtioiden pakottamiseen toimimaan omia ja kansansa etuja vastaan”.

  ”Siksi emme hyväksy määräilyä, jossa kiintiöjärjestelmällä ja pakottamalla siirretään Puolaan maahanmuuttajia vastoin kansalaistemme tahtoa”, hän korosti Bulgarian presidentti Rumen Radevin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

  Duda lisäsi, että Puolalla ja Bulgarialla on ”samanlainen ja yksiselitteinen” kanta siihen, miten Euroopan tulisi käsitellä maahanmuuttokriisiä, ja että molempien maiden mielestä EU:n on suojeltava rajojaan ja tarjottava apua pakolaisille lähellä heidän kotimaitaan…”,

  http://beta.oikeamedia.com/o1-42246

 12. Zio-globalistien NWO-lakeijana jo vuosia sitten Bilderberg-sisäpiiriin ylennyksen saanut Jorma Ollila on tosiasiallisesti yksi seuraavaan hankkeen takapiruista:

  ”Ministeriö tahtoo avaruushallinnon: sinut paikannetaan joka hetki ja kaikkialla

  Seija Miettinen, Seppo Öörni ja Olli Lehtilä ovat laatineet liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksen satelliittinavigoinnin tehokkaaksi hyödyntämiseksi Suomessa. Toimenpideohjelma 2017-2020 sisältää toiveen avaruushallinnon perustamisesta. Ohjelma toteuttaa Sipilän hallituksen kärkihanketta.

  Kaikkien luonnoksessa esitettyjen ”hyötyjen” synty on sidottu siihen, että paikantaminen olisi reaaliaikaista, tarkkaa ja kattaa jokaisen senttimetrin Suomessa. Uuden rakennelman valtavaa hintaa ei kuitenkaan ole LVM:n luonnoksessa laskettu.

  Tulevaisuuden Suomi uskotaan näillä toimenpiteillä muuttuvan todella tehokkaaksi: 10 sentin tarkkuudella kaikki liikkuva tulee paikantaa reaaliaikaisesti (paitsi laittomasti maassa olevat jäävät edelleen kadoksiin).”

  https://mvlehti.net/2017/10/09/ministerio-tahtoo-avaruushallinnon-sinut-paikannetaan-joka-hetki-ja-kaikkialla/

  • Nuo satelliitit on siitä mukavia, että kohdistamalla niihin voimakkaan valonheittimen, ne pärähtää. Niiden herkkä elektroniikka ei kestä heittimen voimakkaita sähkömagneettisia aaltoja. Ollila saa ihan vapaasti haaveilla.

 13. Puolasta ja Unkarista löytyy vielä jotain, minkä me Suomalaiset olemme menettäneet jo aikoja sitten!

 14. Puolan ja Unkarin jutut ovat aika mielenkiintoisia. Ovat kääntyneet eeuuta vastaan, syystäkin. Mielellään tulivat ”länsimaiseen arvoyhteisöön”, mutta ovat vissiin saaneet tarpeekseen tätä lajia. Toisaalta, ovat kyllä saaneet mittavia tukia eeuulta, mutta niillähän on voimakas taipumus häipyä teille tietymättömille, kuten julkisilla tuilla on tapana, Suomessakin. Eivät juuri kansoja hyödytä.

  Natoon liittyminenkin oli aika ymmärrettävää. Kun Varsovan liitto veti romppeensa pois, oli kasarmit tyhjää täynnä. Tavaraa saatiin tilalle nopeimmin natosta, mutta jos amerikkalaiset kyllästyvät maksamaan ”naton laajenemista”, niin saattaa tulla sanomista siitäkin. Tiedä vaikka liittyvät vielä itämaiseen rauhanturvajärjestöön.

  Olisi mielenkiintoista saada vähän enemmän analyysiä itäisenkin euroopan tilanteesta, mutta tietäähän meidän median. Kulttuuria ja hömppää täynnä. Analyysia tulee vain säätiedotuksessa.

  • Myös Tsekki ja Itävalta ovat nousseet takajaloilleen, Venetsia suunnittelee itsenäisyysäänestystä.

 15. Käytännössä Suomessa on vain yksi puolue nimeltään ”rapparit” ja tämän salaseuran sisällä vaalitaan konsennusta hieman eri vivahteineen opposition ja hallitusvastuussa olevien välillä. Kukin pääsee vuorollaan edustamaan ja vaikka eri puoluesuuntauksia vallassa onkin, edellisiin hallituksiin verratessa suuntaviivat on lähes samat kohdistuen kansan kurjistamiseen ja varakkaiden vaurastumiseen. Puolueita ei oikeastaan enää ole olemassa, on vain kaksi kantaa, glopalistit ja nationalistit. Tässä kansasta suurin osa on kansallismielistä, osalla ei ole hevonvitunväliä kumpi on vallassa ja glopalistien vähemmistö istuu vallan huipulla rahasojen päällä halliten enemmistöä.

  Julkistettaessa Huhtasaarta persujen presidenttiehdokkaaksi, Halla-aho istui pöydän puolivälissä käďet ristissä. Häiritsevä yksityiskohta nousi esiin Huhtasaaren alkaessa puhumaan EU:n liittovaltiosta. Halla-aho terävöityi ja nosti kyynärpäät pöydälle muodostaen täydellisen kolmion ja kertoo piiloviestinä kenen lauluja lauletaan. Tilanne muistuttaa Kiviniemen hallituksen aikana Kataasen pitämää puhetta, jossa Kiviniemi itse räpläsi kännykkäänsä. Kataasen alkaessa puhumaan uudesta maailmanjärjestyksestä, Kiviniemi lopetti välittömästi kännykän rapläämisen ja nosti kyynärpäät pöydälle muodostaen kappalaisen pyramidin, jossa toinen käsi oli nyrkissä toisen sisällä. Viesti oli ”hyville veljille” asioiden ollen vielä keskeneräisenä hoidossa nwo:n suuntaan. Halla-ahon pyramidi oli jo täydellinen siihen suuntaan. Erikoisin sormileikki näkyi persujen puoluekokouksen jälkeen, kun Huhtasaari jätti välikysymyksen hallitukselle. Hänen puheensa aikana Orpo viestitti sormillaan ”harppi suorakulma” asennossa peukaloiden ollessa yhdessä, mutta muiden sormien vaihtaessa suuntaansa puolelta toiselle. Terho vastaavasti piti perusasetelman…

  • Hyvin ovat lusiferilaiset onnistuneet Suomenkin rikollisen valta-”eliitin” verkkoonsa kietomaan.

   ”The 1782 Congress of Wilhelmsbad: The Illuminati Takeover

   On July 16, 1782 the Illuminati merged with the Order of Freemasons: ”Illuminism was injected into Freemasonry by indoctrinating the Masonic leaders. . .” The alliance between the Illuminati and Freemasonry ”was finally sealed” (Nesta Webster. World Revolution, (1921), p. 31).

   The Comte de Virieu thereafter ”could only speak of Freemasonry with horror,” according to his biographer M. Costa de Beauregard (William T. Still, New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies, (1990), p. 82). ”

   https://www.biblebelievers.org.au/wilhelms.htm

  • Symbolit puhuvat tai viestittävät aina enemmän kuin sanat. Terävä havainto sinulta.
   Persut on yhä ’soinilainen valeoppositio’ sikäli että sionistit ovat johdossa. Huhtasaari mm. on Israelin ystävä, kristitty sionisti joita maa on tulvillaan. Se tietää että NWO-agendassa ollaan mukana. Siksi tuntuu oudolta ja teennäiseltä että hän vastustaa haittamaahanmuutoa. Sehän on osa NWO-agendaa kuten EU:kin. Vastustus ei voi olla todellista vaan siinä on koira haudattuna: se edistää menestystä vaaleissa.
   Ja kun sionistien puuhat tietää niin demokratian voi unohtaa.
   Judaism, Zionism and Conflation
   http://www.gilad.co.uk/writings/2017/10/9/judaism-zionism-and-conflation

  • Ilman muuta tulevaisuus on jotain tuollaista. Jotain, missä tieto ”omista asioista”, henkilökohtaisuudesta, on niin arvokasta, että näitä tietoja ei jaella pitkin maailmaa ilmaiseksi. — Mutta tulevaisuus ei ole nyt.

   Tämä nykyinen sukupolvi on jo menettänyt yksityisyytensä (eikä sitä maailman tuulista voi enää takaisin hakea). Todellisen yksityisyyden voi teoriassakin saavuttaa aikaisintaan se sukupolvi, joka ei vielä ole edes syntynyt.

 16. Huhtasaari: Sananvapauden tila on tulehtunut – Sananvapaus takaisin!
  Yhteiskunta on tulehtunut silloin, kun on vain yksi virallinen totuus ja eri mieltä olevien mielipiteet sensuroidaan tai henkilöitä syrjitään mielipiteiden vuoksi.
  https://mvlehti.net/2017/10/10/huhtasaari-sananvapauden-tila-on-tulehtunut-sananvapaus-takaisin/

  Kiitos presidentti Niinistön
  ja NWO-mafian SOS-lakeijoidemme maamme on jakautunut kahtia: NWO-tyranniaa ja rahan valtaa tukeviin globalisteihin ja sitä vastustaviin, vapautta ja demokratiaa puolustaviin kansalaisiin, jotka eivät halua alistua pankkiiriMafian valtaan ja menettää isänmaataan.

  https://mvlehti.net/2017/10/10/video-tiina-keskimaki-pyrkii-haastattelemaan-rikostarkastaja-saaristolaa/

  • Älä nyt viitsi, Truth-hunter. Mene ihmeessä taas äänestämään persuja, kun EU:ssa huolellisesti harjattu halla-aho hovinarreineen on JÄLLEEN KERRAN EU:ta vastaan. Euroopan Unioni tulee hajoamaan, koska Baabelin Torni on alunperin perustettu hajoamaan – suomalaisilla ei ole kyseisen asian kanssa mitään tekemistä.

   Omituista, että jaksat vieläkin hämmästellä sitä, että Suomen kansa on jakautunut/jakautumassa kahtia, kun itse olet sokeana MV-lehti lampaana osa ongelmaa. Meitä ei tässä – eksytyksen ja sekaannuksen ajassa – auta mikään muu kun se, että tunnistamme kuoleman rulettia pyörittävän ISÄNNÄN, ja kyseinen isäntä ei ole Suomen, eikä EU:n eliitti, he ovat vain osa ongelmaa samoin kuin sinäkin. Näillä poliittisilla sulle-mulle-liirum-laarumeilla ja valeopposition olemassaololla ei ole suomalaisille pienintäkään merkitystä, kyllä sinun pitäisi se jo pikkuhiljaa ymmärtää.

   Fakta on se, että yksikään ihminen ei pysty kaikkivaltiaan laivan kurssia muuttamaan, koska kaikki se, mikä on korkeammalla taholla säädetty, tulee tapahtumaan. Ainut asia mitä meistä kukin voi omalta osaltaan tehdä, on tunnistaa ihmiskuntaa eksyttävä vihollinen, kieltäytyä provosoitumasta valemedian ”uutisista” – ja hypätä pois poliittisesta (pedon) systeemistä.

   • We don’t see things as they are, we see them as we are. — Anais Niin
    Tiedoksesi etten ole persujen äänestäjä, he ovat vasta kakkosvaihtoehto.

   • Kyllä, ja se vihollinen, se perkele joka sätkynukke mestarin laila vetelee naruista on tämä:

    ”Anunnaki alien hybrid, reptilian-shapeshifters”

    • Näköjään kuulut niihin (toistaiseksi) harvoihin, jotka ovat onnistuneet murtautumaan ulos MATRIXISTA!

   • ’…Ainut asia mitä meistä kukin voi omalta osaltaan tehdä, on tunnistaa ihmiskuntaa eksyttävä vihollinen, kieltäytyä provosoitumasta valemedian ”uutisista” – ja hypätä pois poliittisesta (pedon) systeemistä..’
    Sitähän tässä itse kukin omalla tavallaan yrittää, sinäkin. Ei kannattaisi vähätellä muita eikä saarnata. Se ei ole viisaan miehen tyyli. Saarna ei herätä omilla aivoilla toimivien kiinnostusta asiaan. Päinvastoin. Pitäisihän sinun tuo tietää jos olet niin hyvin kaikesta perillä kuin annat ymmärtää.

    • En ole täällä vähättelemässä – mielumminkin herättelemässä.

     Tällä kyseisellä kommentillani herättelen lukijoita siihen, että he ymmärtäisivät äänestyksen olevan huiputusta. Kyseinen systeemi on olemassa vain siksi, että se pitää yllä illuusiota demokratiasta, ja siinä kaikki. Kansalaiset on aivopesty pitämään pedon systeemiä pystyssä äänestämällä ykköstä, kakkosta tai vaikkapa kolmosta, mutta ”ääniharava” on AINA ja VARMUUDELLA shakkimestareiden OMA edustaja olipa se sitten globalisti tai patriootti pedon agendasta riippuen. Toisin sanoen, jos kansa äänestää VÄÄRIN – minkä se yleensä tekee – tulokset väärennetään shakkimestareille sopiviksi.

     Mielenkiintoisinta tässä vallitsevassa ajassa on se, että ns. patriootit ovat valemedian sivuilla nousussa. Ihmisten riemu oikeudenmukaisuuden vahvistumisesta on kuitenkin ennenaikaista, koska juuri tämä on shakkimestareiden agenda. Taivaanrannalla häämöttää One World Government, ja koska näin on, kansallisvaltioiden poliittiset järjestelmät täytyy tuhota, ja tehokkain ase tuhoamiseen on tietysti kansan raivo maanpettureita kohtaan. Juuri se, eli – POLIITTISEN ELIITIN TUHOAMINEN – on se kuningastehtävä, johon biljonääri-jesuiitti-Trump on valittu. Tämä on myös se tehtävä, johon kansallisvaltioiden ”poliittiset patriootit” on valittu, joten isänmaallisten nousu näiden organisoitujen mielenosoitusten voimalla ei ole minulle pieninkään yllätys.

     Kansa vastaan korruptoitunut poliittinen eliitti ”käsikirjoitus”, suojelupoliisien suorittamet feikki terroristi-iskut, Katalonian ”itsenäisyystaistelu” ja feikki valtio Pohjois-Korean uhka uppoaa ihmisiin kuin veitsi voihin maailmanlaajuisesti, koska SEKAANNUKSEEN he pyrkivät – jä sekaannuksen he myös omistamansa valemedian kautta aikaan saavat.

 17. Tämä saattaa mennä hieman ohi aloituksesta, mutta muutakaan ilmaisumuotoa en löydä. Miten on siedettävä SUOMI-24 sivuilta poistettuja ”asiakirjoituksia” Onko kenelläkään tietoa minkälaisiä ”tyyppejä” siellä ylläpidossa määräilee, mitä julkaistaan ? Ovat ottaneet minut ”hampaisiinsa”, kun mikään ei enää mene läpi. Puhtaat asiakirjoitukset salataan näyttämästä yleisölle, mikä on selvästi ”sananvapautta vastaan”, vai onko sekin muutettu jo valtion tasolta ? Tampereen AAMULEHDEN BLOGISTAKIN ylläpito potki ulos valtaosan ”asiakirjoittajista”. Kuuluuko se kaikki uudenlaiseen ”DEMOKRATIAAN”, ihmettelen vain.

  • K.Tuomari, et ole ainoa. Mielipiteesi, havaintosi ja kokemuksesi ovat vain vääriä tai kyseenalaisia verrattuna ”suositeltavaan totuuteen”. Niiden ilmaiseminen ei vain VIELÄ ole rikollista, ainoastaan epäsuotavaa, mutta odotappa vaan….

   Oma tuore havaintoni: olen ilokseni saanut lueskella usean kuukauden ajan Vastavalkean Tilannehuonetta ilman ongelmia toissa maanataihin asti – ketjut avautuivat ja päivittyivät ajantasaisesti. Näin siis kuulumatta lärviraamattu-yhteisöön. Nyt VV:n alaosassa olevasta linkistä klikatessani, TH kyllä avautuu, mutta vain hetkeksi – sitten vaatien kirjautumista (eli käytännössä vaativat liittymistä), jotta saisin jatkaa sivulla mielipiteiden tarkastelua.

   Kun ryhmä on/oli julkinen, niin kenenköhän etu vaatii ihmisten ajattelun ja vapaan mielipiteen muodostamisen rajoittamista. Onko meitä ”evättyjä” paljonkin ja kenenköhän sormet ovat hillossa – sokerivuoren juurella vai hybridiautokorjaamolla ?

   Suomi ja demokratia tai feispook ja sananvapaus – sallikaa mun nauraa…. tai pikemminkin ehkä itkeä.

  • K.Tuomari,

   NATOttaja-trollitoimisto yritti kovasti trollata NATOa, USAn armeijaa, USAn aseita, Sauli Niinstöä, kokoomusta ja synnyttää sekä levittää Venäjän, venäläisten, Venäjän armeijan halveksintaa.

   Kun Suomi24ään kirjoittajat olivat jatkuvasti älykkäämpiä ja niskan päällä, valtioneuvoston informaatiosodan soturit ottivat muutamia kuukausia sitten Suomi24n moderoinnin ja sensuroinnin komentoonsa.

  • K.Tuomari: ”Tampereen AAMULEHDEN BLOGISTAKIN ylläpito potki ulos valtaosan ”asiakirjoittajista”.”

   Keitä sieltä potkittiin ulos?

   Oliko poispotkittujen joukossa Juhani Putkinen?

   Oliko Jouko Jokinen poispotkimisten takana?

 18. Espanjan pääminsteri Rajoy on oikeistolainen eikä siis mikään järjen jättiläinen.

  Rajoy ei ymmärtänyt Puigemontin puhetta Katalonian parlamentissa niin nyt Rajoy kysyy Puigemontilta mutta pelkurimaisesti median avulla, että ”julistitko Katalonian itsenäiseksi vai et”.

  Voi pyhä yksinkertaisuus.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here