Lokakuu on vallankumousten kuukausi. Tässä kirjoituksessa arvostelen muutamien kansanryhmien ja poliittisten kuppikuntien halua irtautua kansallisvaltioista ja halua perustaa ”maakuntahallintoja”.

Nyt ei tosin ole kyse Suomen kurjasta sote-uudistuksesta eikä siihen sisältyvästä maakuntahallinnosta, joka jo käsitteenäkin tuoksahtaa lietelannan raikkaalta kepu-retoriikalta, etäännyttää päätöksentekoa kuntalaisista ja merkitsee turhan hallintohimmelin perustamista aiemmin lakkautetun väliportaanhallinnon, eli lääninhallinnon, tilalle.

Tässä kirjoituksessa paheksun tapaa, jolla tiettyjen maiden kansallismieliset poliittiset ryhmittymät ovat tavoitelleet itsenäisyyttä ja pyrkineet irti olemassa olevista kansallisvaltioista hajottaen historiallisen kehityksen tuloksena aikaansaatuja valtioluomuksia. Kansallisvaltio on hegeliläis-snellmanilainen Järjen instrumentti, jonka kautta luotiin hyvinvointivaltiot ja edistettiin tasa-arvoa, konsensusta ja yhteiskuntarauhaa.

Skottiseparatistien yhtenä motiivina olivat Britannian kieroon kasvaneet EU-suhteet, joita Britannian ero EU:sta oikaisi. Mullistus olisi todennäköisesti ollut suurempi, jos halki olisi mennyt Yhdistynyt kuningaskunta.

Yhteisen kielen ja etnisesti yhtenäisen kansakunnan lähtökohdille perustettujen kansallisvaltioiden joukkoon mahtuu tietysti myös poikkeuksia, joissa rajat eivät piirry etnisten tai kielellisten kosketuspintojen mukaan, tai raja-alueet ovat muutoin diffuuseja. Tällöin esiintyy yleensä ongelmia.

Flander, Quebec ja Skotlanti

Esimerkiksi Belgiaa voidaan pitää keinotekoisena valtioluomuksena, joka koostuu Flanderin ja Vallonian maakunnista ja Brysselin kaupungista. Pohjoisen Flanderin itsenäistymistä ajoi aikoinaan Vlaams Blok -puolue, kunnes se kiellettiin näennäisesti ”rasistisena”. Kieltämisen syy ei liittynyt ensisijaisesti mihinkään rotuajatteluun saati rotusortoon (eli rasismiin) vaan siihen, että puoluetta pidettiin separatistisena ja siten vaarana valtion olemassaololle. Tapaus osoitti, miten laveasti rasismikorttia voidaan käyttää poliittisena argumenttina. Nykyisin puolueen asioita ajaa Vlaams Belang -puolue.

¤

Separatismia on esiintynyt myös provinsseista ja territorioista koostuvassa Kanadan liittovaltiossa, jossa ranskankieliset quebeciläiset ovat rimpuilleet irti Britannian kruunun hallitsemasta Kansainyhteisön jäsenvaltiosta. Itsenäistymisestä on järjestetty jo kaksi kansanäänestystä, mutta ne ovat päättyneet eroa vastustavien voittoon, tosin melko niukalla enemmistöllä.

Tuoreessa muistissa on Skotlannin vuonna 2014 järjestämä kansanäänestys, jossa punnittiin Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaisuutta ja tilaa. Skottiseparatistien yhtenä motiivina olivat Britannian kieroon kasvaneet EU-suhteet, joita Britannian ero EU:sta oikaisi. Mullistus olisi todennäköisesti ollut suurempi, jos halki olisi mennyt Yhdistynyt kuningaskunta.

Katalonia, katatonia

Viimeisimmän näytön separatismihankkeesta tarjoaa katalonialaisten jo pitkään kytenyt toive irtautua Espanjasta. Talouskriisin keskellä matelevassa maassa protestien nouseminen on ymmärrettävää; tosin mitään parannusta omilleen heittäytyminen ei Katalonian maakunnalle toisi.

Katalonian aluehallinnon järjestettyä toista viikkoa sitten kansanäänestyksen maakunnan itsenäistymisestä oli loogista ja ymmärrettävää, että Euroopan monet kansallismielisenä pidetyt tahot liputtivat Katalonian itsenäistymisen puolesta. Esimerkiksi Jussi Halla-aho kiitteli separatistien pyrkimyksiä Facebook-päivityksissään ja arvosteli Espanjan hallinnon pyrkimyksiä estää Katalonian itsenäistyminen. Halla-aholta on totuttu kuulemaan punnittuja kannanottoja monissa muissa asioissa, mutta reaktio katalaaniseparatistien puolesta oli nähdäkseni hätäinen.

Espanjassa Katalonian itsenäistymispyrkimysten motiivi ei ole ensisijaisesti julkisuudessa kerrottu, eli kielellinen ja kulttuurinen, vaan taloudellinen, sillä maakunta pärjää Espanjan muita alueita paremmin. Tärkeän syyn itsenäistymispyrkimyksiin muodostaa Gibraltarin yli Espanjan eteläisiin osiin tunkeutuva maahanmuutto, jota katalonialaiset vastustavat voimakkaasti.

Monessa Euroopan maassa separatistien pyrkimykset rinnastetaan oman kansakunnan itsenäistymiseen, kuten juuri Suomessa. Katalonian tapausta ei voida kuitenkaan verrata Suomen itsenäistymiseen. Suhteemme venäläisiin ja Venäjään on kokonaan toisenlainen kuin katalonialaisten suhde Espanjaan, joten on varottava projisoimasta omia kollektiiviseen historiaamme liittyviä idiosynkrasioita toisen maan tilanteeseen.

On tullut selväksi, että Katalonian aluehallinnon tapa järjestää itsenäistymisestä kansanäänestys oli Espanjan vuonna 1978 hyväksytyn perustuslain vastainen, ja se vietiin läpi alueparlamentissa muotosääntöjä rikkoen. Asiaa ei pidä kuitenkaan ratkoa ensisijaisesti lain kirjaimen valossa.

Myös Espanjan hallituksen yritykset tukahduttaa vallankumousromantikkojen haaveet väkivallalla ovat olleet poliittisesti epäviisaita. Media puolestaan on antanut asioista vääristelevän kuvan pitäessään katalonialaisia sorrettuna kansanryhmänä, jota Espanjan valtio on alistanut vuosisatojen ajan. Mitä sitten pitäisi tehdä? – Olisi syytä muistaa Katalonian ja koko Espanjan historia ja tulkita tilannetta kansallisvaltioiden EU-suhteiden valossa.

Separatismi ei edistä maahanmuuton torjumista

Nykyisen muotoinen Espanja syntyi vuonna 1469, kun Aragonian ja Kastilian kuningaskunnat virallisesti yhdistyivät. Espanja koostuu maakunnista, joilla ei ole sellaista etnonationalistista identiteettiä, jonka vuoksi niiden asukkaat poikkeaisivat paljoa toisistaan. Katalonialaisilla on toki oma kieli, mutta itsenäisyyden vaatiminen pelkältä kulttuuriselta pohjalta ei riitä separatismin oikeuttajaksi, sillä kyseessä on vain pieni erottava osoittaja, kun taas viivan alle jää monta suurta yhteistä nimittäjää.

Separatismiliikkeet on ammuttava alas, mutta se ei saa tapahtua tukahduttamalla kansanliikkeitä ja mielipiteitä, vaan pureutumalla protestien syihin. Euroopan unionin on lakattava puuttumasta valtioiden sisäisiin asioihin nykyisen kaltaisella tavalla, jolla se on halkaissut kansakunnat kahtia monessa Euroopan unionin maassa.

Katalonian itsenäisyyshanke on kuin ruotsinkieliset ahvenanmaalaiset tai omaa murrettaan mongertelevat savolaiset vaatisivat itsenäisyyttä muusta Suomesta vedoten ”omaan kieleen”, joka heillä molemmilla toki on. Sen sijaan mitään parannusta heidän asemaansa sen enempää kuin Suomen valtionkaan tilaan ei toisi se, mikäli valtio hajoaisi kappaleiksi ja maakunnat jäisivät omilleen taloudellisesti ja turvallisuuspoliittisesti.

Espanjassa Katalonian itsenäistymispyrkimysten motiivi ei ole ensisijaisesti julkisuudessa kerrottu, eli kielellinen ja kulttuurinen, vaan taloudellinen, sillä maakunta pärjää Espanjan muita alueita paremmin. Tärkeän syyn itsenäistymispyrkimyksiin muodostaa Gibraltarin yli Espanjan eteläisiin osiin tunkeutuva maahanmuutto, jota katalonialaiset vastustavat voimakkaasti.

Mikäli maakunta heittäytyisi oman onnensa nojaan, se pirstoisi nykyisen Espanjan valtion ja vähentäisi sekä katalaanien että muiden nyky-Espanjan kansalaisten vaikutusvaltaa Euroopan unionissa. Asiasta hyötyisivät vain Espanjan itsenäisyyden ja espanjalaisten itsemääräämisoikeuden todelliset viholliset, eli maahanmuuttoa lietsovat eurokraatit.

On myös muistettava, että Katalonian itsenäisyyttä ajaa tiukimmin vasemmisto, sosialistit, kommunistit ja anarkosyndikalistit, jotka haluavat maan liittyvän Euroopan unioniin. Heidän rinnallaan itsenäistymistä ajaa äärioikeisto, jonka allianssia vasemmiston kanssa ei perustele muu kuin jaettu katkeruus. Mihinkään parannuksiin maahanmuuton torjumiseksi Katalonian itsenäistyminen ei kuitenkaan johtaisi, mutta se synnyttäisi Eurooppaan uuden mitättömän paikallisvaltion, jonka asukkaat ovat entistä pahemmin riippuvaisia Euroopan unionista.

Separatismin syy on maahanmuutto

Sepratismia esiintyy nykyisin myös Saksan Baijerissa, joka on uhannut syyttää Angela Merkeliä tuhoisan maahanmuuttopolitiikan harjoittamisesta, joten katseet on kohdistettava separatismihankkeiden todellisiin syihin.

Ongelmien ytimen muodostaa maahanmuutto, joka on johtanut kantaväestöt puolustamaan oikeuksiaan paikallistasolla heinähangoin ja talikoin. Euroopan kansallisvaltioiden pirstoutuminen keskenään riitelevien maakuntien, kaupunkivaltioiden ja ruhtinaskuntien tilkkutäkiksi on torjuttava, sillä oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta on mahdollinen vain sellaisen vahvan kansallisvaltion sisällä, joka noudattelee kansakuntien yhteisiä etnonationalistisia nimittäjiä.

Mikäli EU ei korjaa kurssiaan federalistiselta tieltä ja palaa takaisin pelkistetyksi vapaakauppaliitoksi, sillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin halkoa jäsenmaitaan kahtia tai ottaa vastaan nykyisten jäsenvaltioiden eroanomuksia.

Valtioiden hajoaminen on Euroopan unionin harjoittaman leväperäisen maahanmuuttopolitiikan eräs seuraus. Niinpä se on estettävä, samoin kuin sen perimmäinen syy, eli väestöjen vaellus, kansakuntien bastardisointi ja holtiton siirtolaisuus.

Separatismiliikkeet on ammuttava alas, mutta se ei saa tapahtua tukahduttamalla kansanliikkeitä ja mielipiteitä, vaan pureutumalla protestien syihin. Euroopan unionin on lakattava puuttumasta valtioiden sisäisiin asioihin nykyisen kaltaisella tavalla, jolla se on halkaissut kansakunnat kahtia monessa Euroopan unionin maassa.

Kansakuntien keskelle revenneet railot eivät ole olleet vain kieli- tai kulttuuripoliittisia vaan myös talous-, työvoima- ja väestöpoliittisia. Euroopan unionin jäsenvaltioiden kantaväestöt ovat jakautuneet kahtia: maahanmuuttoa tukeviin ja vastustaviin. Toisaalta kantaväestöt ovat repeytyneet korkeasti palkattuihin asiantuntijoihin, byrokraatteihin ja omistavaan luokkaan sekä heikosti palkattuihin suorittaviin työntekijöihin, jotka joutuvat kilpailemaan kehitysmaiden halpatyöntekijöiden kanssa.

EU:n vauhdittama globalisaatio ei ole ollut Euroopan kansakunnille hyväksi.
¤

”Europa recens descripta” (1641)

¤
Kansallisvaltioita ei pidä hajottaa vaan vahvistaa

Poliittisin keinoin olisi estettävä Euroopan kansallisvaltioiden hajoaminen takaisin keskenään kiisteleviin säätyihin ja yhteiskuntaluokkiin, jotka valtioiden itsenäistyminen aikoinaan yhdisti. Maahanmuuttoa vastaan on kamppailtava yhtenä kansallisvaltiona, jolloin vaikutusvalta on suurempi ja onnistumisen todennäköisyys parempi.

Myös Suomessa havaittava kansalaisten jakautuminen on tulos Euroopan unionin harjoittamasta komentelusta ja paimennuksesta, ja siksi todellinen itsenäisyys voi toteutua vain nykyisten kansallisvaltioiden itsenäistymisenä EU:sta.

Mikäli niin pitkälle ei haluta edetä, on Euroopan unionin tasolla sovittava tavoista, joilla EU peräytyy liittovaltiopyrkimyksestä, rahaunionista, väestöjen liikkuvuuden edistämisestä ja siitä yleisestä valheellisuudesta, jonka turvin myös sananvapaus ja kansalaisten poliittiset oikeudet on vedetty huurteeseen ”ihmisoikeuksien” irvikuvaa edustavalla sensurointi- ja tukahduttamisretoriikalla.

Mikäli EU ei korjaa kurssiaan federalistiselta tieltä ja palaa takaisin pelkistetyksi vapaakauppaliitoksi, sillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin halkoa jäsenmaitaan kahtia tai ottaa vastaan nykyisten jäsenvaltioiden eroanomuksia ja hajota itse takaisin kansallisvaltioiden etnopluralistiseksi Euroopaksi, jossa etnonationalistinen diversiteetti on mahdollista säilyttää.

Näyttöä suuntauksesta antaa Puolan presidentti Andrzej Duda, jonka mukaan EU hajoaa, jos se pakottaa jäsenmaat vastaanottamaan kehitysmaiden asukkaita. Tuoreimpien uutisten mukaan Kataloniassa on astuttu kansallisvaltioita hajottavaan miinaan ja ollaan edelleen separatistisella tiellä.
¤


¤
Jukka Sakari Hankamäki on vapaa filosofi ja kirjailija.

Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin kirjoittajan blogissa 10.10.2017.
¤

Kuva: byronv2 (CC BY-NC 2.0) via Flickr. Kuvanmuokkaus Johanna Lehtonen.

Kuvituskuvat: TheGeneralJos (CC0), Globe-trotter (CC BY-SA 3.0), Willem Blaeu (CC0) via Wikimedia Commons.

62 KOMMENTTIA

 1. Toivotamme Jukka Hankamäen tervetulleeksi Vastavalkean kontribuuttoreiden joukkoon!

  Kirjoitus antaa monipuolisella tavalla valaistusta separatismin ja separatististen liikkeiden nykytilaan. USA-johtoisen uusliberalistiseen ajatteluun pohjautuvan globalisaatiokehityksen tavoitteena on kansallisvaltioiden häivyttäminen pitkällä tähtäimellä kokonaan ja siirtyminen korporaatioiden valtaan. Tämä lienee suurin yksittäinen taustalla vaikuttava syy myös nähdyille separatistisille ilmiöille.

  BRICS-valtioiden globalisaatiomalli lähtee vahvojen kansallisvaltioiden suvereenin yhteistyön pohjalta, ja on Suomen itsenäisyyttä kannattaville otollisempi malli. Kansainvälinen oikeus perustuu nykyisellään valtioiden välisillä sopimuksilla luotuihin oikeusnormeihin. Tilalle ollaan tyrkyttämässä korporaatioiden ”oikeutta” suosivaa välimiesoikeusmenttelyä.

  Ristiriitaiset pyrkimykset aiheuttavat varmasti jatkossa lisääntyvää kipuilua kansallisella tasolla. Tätä kehitystä Vastavalkea tulee tiiviisti seuraamaan.

 2. ”Mikäli EU ei korjaa kurssiaan federalistiselta tieltä ja palaa takaisin pelkistetyksi vapaakauppaliitoksi, sillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin halkoa jäsenmaitaan kahtia tai ottaa vastaan nykyisten jäsenvaltioiden eroanomuksia ja hajota itse takaisin kansallisvaltioiden etnopluralistiseksi Euroopaksi, jossa etnonationalistinen diversiteetti on mahdollista säilyttää.”

  Eipä se taida korjata. Hierarkian ensimmäinen sääntö kuuluu: ”Hierarkia on säilytettävä.”

  Todennäköisemmin saamme nähdä valikoiman erilaisia pakkokeinoja: sirutusta, seurantaa, sensuuria ja sen sellaista. Tästä kehityskulusta HS, Yle ja muut massamediat kirjoittavat kuinka ”sirutus, seuranta ja sensuuri vapauttavat” ynnä parantavat kansallista turvallisuutta.

  • Näin on. Pitää muistaa mikä taho ja ketkä ovat olleet meneillään olevan NWO-hankkeen takana jo monen vuosisadan ajan. Siitähän EU:ssa(kin) on kyse.
   Se on uppiniskaisten ja itsepäisten megalomaanisten psykopaattien elitistinen hanke jossa ’taviksilla’ tai ’goimeilla’ näyttää olevan yhä selvemmin vain pelkkä välinearvo.
   Kun lähtökohta on tämä niin on melkoista idealismia ja sokeutta uskoa että itsensä ’poikkeukselliseksi ja valituksi’ nostanut eliitti tai Mafia (syvä valta) koskaan lähtisi muuttamaan nykyistä psykopaattsesti toteutettua hankettaan muuten kuin ankaran pakon alla. Itse olen sellaisesta idealismista jo kauan sitten luopunut.
   Hyvä myös muistaa että se mitä nyt on, on pitkän, määrätietoisen, häikäilemättömän ja mitään keinoja kaihtamattoman työn tulosta, työn jota varmasti jatketaan yhtä määrätietoisesti tulevaisuudessakin ellei ala ilmaantua liikaa kapuloita rattaisiin.
   ”Utopiaa ellei suoranaista hulluutta on kuvitella ja uskoa, että kun kertoo suuruudenhulluille psykopaateille, että he ovat umpihulluja, ja sen jälkeen alkaa odottamaan, että he umpihulluina muuttaisivat tekojaan.” (en muista kenen kommentti mutta jostain sen tallensin)

 3. ”Eipä se taida korjata. Hierarkian ensimmäinen sääntö kuuluu: ”Hierarkia on säilytettävä.”

  Ja tätä säilyttämistä vartenhan on olemassa IMF ja EKP, se pitää niskuroivat valtiot kurissa. Kun olet persaukinen velallinen, eipä siinä paljon pullikoida.

  • Hierarkiaan kuuluu myös johtajien sitouttaminen ”työhön” suurilla palkkioilla ja duunareiden sitouttaminen pienillä palkoilla ja suurilla asuntolainoilla. Nykyisin duunareita sitoutetaan yhä enemmän ilmaisella työllä, jolla duunari ei tule toimeen. Ehkä tällä yritetään ratkaista myös ”eläkepommia”, jonka saavat näillä ”eläkeleikkureilla” vain julkisista varoista palkkansa saavat virkamiehet ynnä muutama johtaja ”yksityisellä sektorilla”. Lainausmerkeissä siksi, että täysin yksityistä sektoria ei ole enää olemassakaan. Koko talouselämä pyörii vain ja ainoastaan veronmaksajien tuella ja sen maksaja olet sinä. Jos et pysty maksamaan käteen jäävästä palkasta sadan prosentin tuotto-odotuksia, se otetaan verottamalla. Nyt se kirjataan sinulle vain velaksi.

   Yhtä kaikki, tämä on vain numeroiden pyörittämistä tietokoneilla ja numerot ovat nousseet tähtitieteelliseksi, samassa suhteessa kuin tietokoneiden muistikapasiteetti. Reaalitalouden kanssa tällä ei ole osaa eikä arpaa. Mutta kaikki menee kuten on suunniteltu. Pää tulee vetävän käteen joskus kuitenkin. Köyhyys hiipii hiljalleen paremminvointi kansaan. Raha- ja taloussysteemi on suunniteltu kvarttaalitaloudelle tuottamaan nopeasti maksimituloksen, mutta vain harvoille ja valituille. Lisää numeroita tietokoneiden muistiin, ei muuta.

 4. Kiitos Jukka
  Hyvin määrätietoinen ja vakuuttava kirjoitus, jonka keskeiseksi sanomaksi ryömii nurkan takaa ja kaavun suojassa sittenkin maahanmuuttovastaisuus.
  Samoin suomalaisittain, pienen ja heikon maan tapa tietää ”paremmin” toisten maiden asiat sekä omaksua opastajan ja neuvojan rooli, yritys tulla globaalisti näkyväksi.
  Vaikka neuvojia löytyy muistakin maista, yksi käskyttäjäkin, täällä, paikan päällä, saa huomata, että Eurooppa ja muu maailma ensisijaisesti luottaa Espanjaan, ja Espanjan kykyyn hoitaa omat asiansa.
  Elämme toisessa ulottuvuudessa kuin Suomi.
  Espanjan kulttuuriin ei kuulu neuvoa toisia.
  Meillä on vahvan itsetunnon kulttuuri.
  Maahanmuuttovastaisuus on näkymättömän pientä tai sen korvaa ystävällisyys ja välittäminen, Kataloniassa on osoitettu mieltä myös maahanmuuton puolesta ja myötätunto on voimakas mm Lännen markkinatalouden tuhoamien arabimaiden ihmisiä kohtaan.
  Barcelonassa mieltä on osoitettu myös terroria vastaan. Mutta espanlalaisen mieleen ei juolahda tuomita kansaa tai uskontokuntaa muutaman ihmisen teon perusteella.
  Siltä osin Jukka Sakarin teksti on syntynyt ja saa elintilaa toisessa ulottuvuudessa.
  Mitä luotettavampi vaikutelma, sitä uskottavampi asia.
  Elän ympäristössä, jossa kaukaa saapuneita on moninkertaisesti Suomeen nähden.
  Espanjalaiset ovat keksineet yksinkertaisen ratkaisun maahanmuuttoon.
  Oli uskonto, ihonväri tai synnyinmaa mikä hyvänsä, ystävällisyys, välittäminen ja hyvät käytöstavat poistavat välittömästi riskin maahanmuuton ongelmista.
  Tästä näkökulmasta maahanmuuttovastaisuus ja sen vaikein muoto, rasismi, ovat ongelmien aiheuttajia. Olen vakuuttunut.
  Meillä on hyvin yhteisöllinen kulttuuri, josta suuri osa täällä asuvista ja vierailevista suomalaisista eristäytyy.
  Suomalaisuus on mielestäni yksi maailman eristyneimmistä kulttuureista ja kansoista. Vaikka muutetaan ja matkustetaan, keskeistä on silloinkin eristäytyminen ja vieraan pelko. Kukaan ei ole syyllinen. Kyseessä on monen tekijän muokkaama kulttuurin ominaisuus ja kansan piirteet.
  Koska itse en eristäydy, vaan lähestyn, on helpompi nähdä valo kuin jäädä pimeään.
  Elän toisessa ulottuvuudessa.
  Rakastan synnyinmaatani Suomea ja suomalaisuutta ja piipahdan pian siellä. Saan halata läheisimmät, tavata ystävät on ikävä: suppilovahverometsään!
  En moiti, enkä koe ristiriitaa.
  ”Talouskriisi” ja ”työttömyys” koetaan kulttuurissamme aivan toisin kuin Suomessa.
  Ero on sitä luokkaa, etten sitä yritä kuvata, enkä odota kirjoitukselleni
  vastakaikua, mutta saan elää hymy huulilla toisten samanmoisten seassa.
  Vai yritinkö sittenkin?
  RP

  • ”Maahanmuuttovastaisuus on näkymättömän pientä tai sen korvaa ystävällisyys ja välittäminen, Kataloniassa on osoitettu mieltä myös maahanmuuton puolesta ja myötätunto on voimakas”

   Suosittelen että luet Olli Pusan artikkelin ”Islam ja Eurooppa”, https://beta.oikeamedia.com/o1-42802

   Se perustuu seuraavaan suomekielisellä tekstityksellä varustettuun videoon:
   https://www.youtube.com/watch?v=rw-rI7NXwYg

   Ks. myös ”The Quiet Islamic Conquest of Spain

   ”Evicted five centuries ago by crusading Christians, the Arabs are back in Spain, using their oil dollars to buy land that was seized from their ancestors by the sword”. — James M. Markham, The New York Times, 1981.

   The Madrid daily ABC wrote that 800 mosques in Spain are out of control. The Spanish daily La Razon charged that Gulf donors, such as Qatar, were a source of Spain’s Islamization. The Saudis also launched a new Spanish television channel, Córdoba TV, as did Iran.

   They dream of, and work to, regain the ”lost Caliphate” of Spain. Some Islamists do it with bombs and car-ramming attacks. Others, more surreptitiously, do it with money and dawa, Islamic propaganda. The second way may be even more effective than the first…”

   Koko artikkeli: https://www.gatestoneinstitute.org/11046/spain-islamic-conquest

  • ”YK:n raportin mukaan alle 3 % vuonna 2016 Italiaan Välimeren yli tulleista turvapaikanhakijoista pidettiin oikeina pakolaisina.”,
   http://www.nykysuomi.com/index.php/2017/04/26/alle-3-valimeren-yli-italiaan-tulleista-pakolaisista-sai-turvapaikan/

   Suomen valtionvelka on nyt n. 107 miljardia euroa, lähes kokonaan KOROLLISTA ULKOMAANVELKAA ja ylittää kriittiseksi katsotun 60% rajan bruttokansantuotteesta. Velan paisutusvauhti on vuositasolla ollut luokkaa 5 miljardia euroa ja tänä korkeasuhdanteen aikanakin n. 3 miljardia euroa vuodessa, maahantulijoista aiheutuneiden kustannusten osuus n. miljardi euroa.

   Kerropa, onko jo nyt persaukiseksi velkaannetulla Suomella jatkossa varaa kasvattaa tätä runsaskätistä sosiaaliturvaamme nauttivien ”hädänalaisten” täysihoitolaisten lukumäärää – kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomista paimentolaisista kun lienee vaikea kouluttaa niitä ’high tech’-osaajia, jollaisten avulla vallanpitäjämme sanovat nostavansa Suomen talouden jyrkkään nousukiitoon.

   • > Suomen valtionvelka on nyt n. 107 miljardia euroa,
    > lähes kokonaan KOROLLISTA ULKOMAANVELKAA ja
    > ylittää kriittiseksi katsotun 60% rajan

    Mitä EU:ssa vastataan poliitikolle, joka vaatii (velka)sopimusten noudattamista?

    — Et varasta sitten sinäkään!

     • Bilderbergi ja vapaamuurari J.Käteinen kyllä itse tienaa hyvin suomalaisten monenlaisesta kusettamisesta palkkioksi saamassaan politrukin virassa Brysselin lihapatojen äärellä.

     • Ilmeisesti Brysselin lihapatojen vastustamaton tuoksu nenässään PettUri Urpokin syksyllä 2015 otti avosylin vastaan 30000 Sipilän partalasta nauttimaan täysihoitolaisina HEIKÄLÄISILLE avokätistä sosiaaliturvaamme, vaikka olisi Dublinin sopimuksen perusteella voinut käännyttää ne suoraan takaisin turvalliseen maahan Ruotsiin.

  • Meidän täytyy pitää rajat auki ja ottaa kaikki tulijat ystävällisesti vastaan anteliasta sosiaaliturvaamme nauttimaan? Meillähan on jo täystyöllisyys ja pitkät kantasuomalaisten leipäjonot ovat kaukana takanapäin?

   ”Tietovuoto: Soros rahoittaa pakkomonikulttuurisuutta myös Suomessa”, http://magneettimedia.com/tietovuoto-soros-rahoittaa-pakkomonikulttuurisuutta-myos-suomessa/

   ”Suomen tuhoamisohjelma”, http://magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

   ”USA:s migrationskrig mot Europa skall också fördröja finanskraschen”,
   http://whitetv.se/en/gigantic-ponzi-scheme/1359-usas-migrationskrig-mot-europa-skall-ocksa-foerdroeja-finanskraschen.html

  • ”Oli uskonto, ihonväri tai synnyinmaa mikä hyvänsä, ystävällisyys, välittäminen ja hyvät käytöstavat poistavat välittömästi riskin maahanmuuton ongelmista.
   Tästä näkökulmasta maahanmuuttovastaisuus ja sen vaikein muoto, rasismi, ovat ongelmien aiheuttajia.” En ole vakuuttunut.
   Eikös Espanjassa aikoinaan ollut noita uskonpoikkeavia ja ihonväriltäänkin ehkä eriäviä isot joukot kulttuuria rikastuttamassa, kunnes espanjalaiset ilmeisesti eivät enää jaksaneet halia ja kivapuhua vaan pyysivät maahanmuuttajia poistumaan maastaan. Pitäisikö taas katsoa, josko tällä kertaa integraatio sujuisi mutkattomasti halimalla ja paijaamalla?

   Eikä taida brititkään uskoa enää halimiseen ja haaveiluun, ainakaan ammattilaiset:
   https://www.rt.com/uk/407035-mi5-islamist-terrorism-uk/

   Haaveilu ja haliminen pois, tilalle tosiasioiden tunnustaminen ja toimenpiteet sen mukaan.

  • En oikeastaan usko eristäytymisen johtuvan maahanmuuttovastaisuudesta tmv.

   Suomalaisista haluaa noin 75% asua maaseudulla so. kirkonkylässä, haja-asutusalueella, vielä syrjemmässä tai umpikorvessa. Kenties eristäytyminen (jonka voi nahdä myös itsekseen viihtymisenä) on geneettisessä perimässämme? Kenties olemme säilyttäneet alkuperäiskansan luonteemme?

   Ei se ole samaa kuin muukalaispelko tai muukalaisvastaisuus tai yhteistyöhaluttomuus.

   ————-
   Toinen juttu on ”maassa maan tavalla”. En menisi Saudi-Arabiaan asumaan odottaen heidän mukautuvan minun alkuperäisen kotimaani tapoihin (”Vaadin saada sikaa joulun tienoilla!”).

   Miksi suomalaisilta siis odotetaan mukautumista tänne tulijoiden tapoihin?
   Miksi on rasismia pitää kiinni omasta kulttuuristaan mikäli on suomalainen, mutta kulttuuri-identiteetin säilyttämistä mikäli on muualta Suomeen tullut?

   Jos nyt ajatellaan vaikka tyttöjen ympärileikkaamista (ääriesimerkki, tiedän) niin Suomen laki kieltää lasten silpomisen — silti ollaan valmiita tekemään kulttuurisensitiivisyyden hengessä poikkeuksia (en katso sinne päinkään -menetelmä) lakien noudattamiseen, ja samaan aikaan vaaditaan suomalaisia noudattamaan entistäkin tarkemmin (tuontitavarana EU:sta tulevia) lakeja. Kun tämä asenne aiheuttaa ongelmia, aletaan vinkua mediassa yhteiskunnallisen tilanteen kärjistymistä ynnä muuta huttua.

   On älytöntä vaatia uskomaan tasavertaisuuteen ja reiluun peliin, jos joillekin sallitaan poikkeuksia ja toisille ei.

  • Vähän sinisilmäisen kuvan nyt annat itsestäsi tällä kommentilla.
   Hyvät tavat ja yhdessä sovituista säännöistä kiinnipitäminen on tietysti aina kaiken perusta mutta niille jotka alkavat liikaa sooloilla sopimuksista välittämättä ei liene koskaan tilaa tällä planeetalla. Ja hyvä niin.

   • Rabbi Discusses Why Nazism in America is Inevitable
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=159601
    Eurooppa koki aikoinaan Natsi_Saksan käynnistämän juutalaisvastaisuuden aallon.
    Kun seuraa maailman vaihtoehto-mediaa (sitä yritetään kaikin keinoin sensuroida entistä tehokkaammin!) niin on merkkejä uuden aallon noususta joka on seurausta sionistien taipumattomasta uppiniskaisuudesta ja röyhkeästä, itsekkäästä ja kyltymättömästä vallan- ja mammonanhimosta.
    Jää nähtäväksi kääntyykö sionistien ja globalistien (zio-masonic mafia) Islamia ja arabimaailmaa – pitäisi kai puhua koko maailmasta – vastaan aloittama sota ja sen koko maailmaa hajottavat seurannaisvaikutukset lopulta heitä itseään vastaan?

    Linkin lyhyt video, jossa rabbi povaa juutalaisvainoja Amerikassa ja kehottaa ’kesyttämään’ pahuuden riivaamat sionistit, ei lupaa hyvää sionisteille.
    ”[Nazis] believed that they were fulfilling a great mission, that they save the world from the evil that is in the Jews. And in fact there is evil in the Jews. Only this evil must be corrected and then the world will be corrected. And if you do not correct the Jews, then the world cannot be corrected. . Nazism cannot be helped. Nazism will continue to develop, now it will arise in the U.S. and it will appear very, very quickly and strongly…Because the Jews do not work correctly. That is why problems will arise in the U.S. because of the Jews. Therefore, the next extermination of Jews can begin in the United States… and much, much wider, deeper and more powerful than in Germany.” ~ Rabbi Michael Laitman, Jewish Kabbalist, head of the Ashlag Research Institute for Kabbalah in Israel.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=319&v=GY7PpXIXnDM

 5. Britti-patriootti David Noakes:
  ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://www.eutruth.org.uk/

  Noakes sanoo perehtyneensä kaikkiin kuuteen EU:n perustamissopimukseen – toisin kuin meillä Arkadianmäelle hankkiutunut rottalauma (ohjeistuksen mukaisesta napinpainamisesta hyvää palkkaa nauttivat), joka hyväksyi liitteineen n. 3000-sivuisen Lissabonin sopimuksen lainkaan perehtymättä siihen. Noakesin mukaan mm.:

  The European Union’s six constitutional treaties build a three tier politburo DICTATORSHIP.
  The EU has the LAWS of a POLICE STATE – which are being increasingly enforced [Suomessa mm. varsinkin uusi tiedustelulaki, Polpo ja nettikytät].
  The EU’s 120,000 regulations will bring us a soviet style command economy and abject poverty.
  The EU’s illegal six treaties will compel us to hand over all our armed forces to the EU.
  Our armed forces and police have been told they will swear a new oath to the EU, or be fired. [Ainakin Britanniassa aikaisemmin]
  The EU’s Road Pricing [Suomessa Bernerin, Sipilän, Bilderberg-Ollilan ajamana] and then ID chips will keep the state informed of our exact position.
  Huge taxes/fines by the EU’s Road Pricing, Congestion Charging and global warming policies.
  EU conceived in Germany from 22nd June 1940 as the EEC – speech by Hermann Goering.
  First EEC conference Berlin University 1942, 13 nation summit Berlin 1943 run by von Ribbentrop
  After fall of Germany, the Germans switched the EEC/EU from a Nazi to a communist basis in 1946.
  Hitler’s Deutsche Verteiderungs Dienst Intelligence Department (DVD) still controls EU development.
  EU has been sabotaging Britain [ja myös Suomea jo pitkään] with German Frankfurt School techniques [kulttuurimarxismi] since the 1950’s.
  The EU’s main subversive organisations in Britain are senior Freemasonry [samoin Suomessa] and Common Purpose
  Our judges are now Freemasons, which is why British justice and our courts are utterly corrupt.[Entä Suomessa?]
  The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
  The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES [EU-diktatuurin ostamille EUnukeille hallitusvalta, ym.].
  EU Constitution is similar to the Soviet. And EU Commissioners similar to Soviet Politburo members.
  The EU parliament is a sham with no power – just like the old Soviet parliament.[Demokratialle olennainen LAKIALOITE-OIKEUS PUUTTUU]
  he Amsterdam Treaty 1997 gave the EU control of our immigration, the EU’s ethnic cleansing.
  The EU and their Bilderbergers have moved 50,000 pro-EU people, freemasons and CP [Common Purpose puuttuu Suomesta] up into all positions of power over 40 years. You don’t progress in British government unless you are pro-EU. [Millainen on Suomen tilanne?]

  • Näin EU-diktatuurin Suomi-nimisessä provinssissa:

   ”Näkökulma: Suvaitse tai kuole

   Rasismi- ja vihapuhehysteria on jo aikoja sitten saavuttanut Suomessa naurettavan tason. Ja koko ajan vaan pahenee.
   Uusi Suomi uutisoi viime viikolla, että vihapuheen etsiminen verkosta on jo automatisoitu, ja vihapuheenhakukone on jo hakenut verkosta vihapuhetta viime keväisten kuntavaaliehdokkaiden kirjoituksista.

   Samassa artikkelissa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kertoo, että oululaisen perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Sebastian Tynkkysen vaalikampanja oli rasistinen, koska ”siinä pyydettiin esimerkiksi ihmisiä ilmoittamaan, miten maahanmuutto vaikutti heidän turvallisuuteensa. Sitten hän julkaisi erilaisia kertomuksia ilman tarkempia lähdetietoja. Kukaan ei voinut tietää, ovatko ne keksittyjä vai pitävätkö ne paikkansa. Mielestäni siinä haettiin selvää vastakkainasettelua.”

   Tynkkysen asia on siirretty poliisitutkintaan. Nykyään siis jo neutraali kokemusten kysyminen ja kertominen tulkitaan rasismiksi. Uskomatonta…”,
   Koko artikkeli: http://www.nykysuomi.com/index.php/2017/10/16/nakokulma-suvaitse-tai-kuole/

 6. Hämästyttävää, kuinka Euroopassa, EUssa, Suomessa vallassa olijat ja media ovat pystyneet häivyttämään Katalonian itsenäisyyspyrkimyksestä ja Barcelonan terroriteostakin EU-ulottuvuuden, EU-politiikan, EU-liittovaltiokrittisyyden.

  Hämmästyttävää siksikin, että EUlla on jo hirmukriisi Brexit (josta myös nopeasti häivytettiin EU-vastaisuus vaikka Brexit ei muuta olekaan kuin EU-vastaisuutta).

  • EU ja Nato-vastaisuus alkaa näkyä jo: Työväenpuolueen nuorisojärjestö tekee otsikoita Isossa-Britanniassa … se vaati Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymistä Natosta. Sotilaallinen liittouma on imperialistinen voima, joka vaikuttaa epävarmuuteen kotimaassa ja ulkomailla.
   UK: Labor youth has caused a stir by deciding to leave NATO
   The Labor Party’s youth organization is making headlines in the UK: on its weekend weekend, it called for the withdrawal of the United Kingdom from NATO. The military alliance is an imperialist power that contributes to uncertainty at home and abroad.
   Die Jugendorganisation der Labour Party sorgt in Großbritannien für Schlagzeilen: Auf ihrem Jahreskongress am Wochenende forderte sie den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der NATO. Das Militärbündnis sei eine imperialistische Macht, die zur Unsicherheit im In- und Ausland beitrage.
   https://deutsch.rt.com/europa/59122-grossbritannien-labour-jugend-sorgt-mit-beschluss-furore/

 7. NATO uhoaa aseillaan itsenäisiksi haluaville Katalonialle ja Skotlannille.

  NATOn uho Katalonialle ei ole mennyt putkeen, jo 2 NATO-hävittäjää on pudonnut Espanjan taivaalla, Eurofghter ja F-18 ja kummankin espanjalainen NATO-lentäjä on kuollut.

  Skotlannissa NATO uhoaa itsenäisyysliikkeelle merivoimilla ampumalla näyttävästi ohjuksia kohti Skotlantia.

 8. Järkevää tekstiä. Kiitos kirjoittajalle.
  Kaikille muille paitsi kulttuurimarxistiselle NWO-eliitille lienee jo aika selvää että Eurooppa on tuhon tiellä. Nyt olisi viime hetket tehdä jotain – ellei sitten ole jo myöhäistä? Ja pahinta on ettei tämäkään tieto johtane mihinkään muutokseen EU-byrokraattien toimissa mikä tietysti vahvistaa uskoa siihen että kyse on ’toivotusta tuhosta’.
  Kun lukee Jim Penman’in tekstiä linkin pitkästä ja perusteellisesta artikkelista niin masennus iskee sillä Penman uskoo, että on jo myöhäistä.
  Jo parin lyhyen kappaleen lukeminen riittää ymmärtämään että Euroopalta puuttuu juuri se mikä voisi taata säilymisen ja estää perikadon.
  An Epigenetic Explanation for the Decline of the West
  Jim Penman, Biohistory: Decline and Fall of the West (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing), 2015, $5.92.
  Penman labels the cultural characteristics that create and maintain a civilization as C. C includes ”industriousness, ability to cooperate, and moderation in food, drink, and sex. Chronic mild hunger produces hormonal, behavioral, and epigenetic changes that make people harder working and more cooperative. In societies with plentiful food similar effects can be achieved through religion and other social institutions: “Human societies, by a process of trial and error, have developed cultural practices which mimic the physiological effects of hunger” (14).
  While C behaviors are required; “A successful civilization needs . . . some level of warlike aggression” (39). This should be disciplined aggression, group or collective assertion, not individual violence. Penman labels this component of civilization as V for vigor. Characteristics of V are a pioneering spirit, high morale, and the urge to expand and explore. The author offers Victorian Britain as a good mix of C and V.
  V promoters include: intermittent (not chronic) stress, patriarchy, “an anxious but affectionate mother” and exposure to adult authority in late childhood” (48). “One final V-promoter in human societies is control of women’s sexual behavior” (49). In summary, “the temperamental complexes labeled C and V can be considered the fundamental building blocks of civilization” (54).

  On helppo havaita kuinka taitavasti kulttuurimarxismi tuhoaa juuri nämä kulttuurin elinvoimaisuuden kannalta elintärkeät elementit tai asiat.

  In the last several chapters Penman discusses the current state and future prospects of the West. He makes the startling statement and grim prediction that “the traditional culture of the Middle East . . . is arguably the most advanced culture on earth . . . not in terms of technology or wealth, but in its ability to endure and reproduce. It is the product of thousands of years of cultural evolution. In the future, it may well be our world as well” (218). The author believes “Europe will become an Islamic continent in a century or so. The 1,400 year struggle between Islam and the West is coming to the end” (230). This was written before the 2015–2016 alien deluge into Europe.

  If present trends continue we have far less than a century before the creation of Eurarbia.

  For Penman the decadence and decline of the West is manifest in low birthrates, broken families, obesity, drug use, increasing public and private debt, and rising state dependence. Western societies are experiencing “a decline in morale and cultural confidence. . . . Perhaps the STRONGIST expression of this change is the theory and practice of multiculturalism” (237). Amen to that.

  In the final chapter Penman reiterates that, “the future of the West looks bleak. Levels of C and V, following the course of the civilization cycle, are in long-term decline. Such a decline, over the next century or two must bring about the end of Western civilization” (256). The trouble is, if you frame the problem as something that will happen a century or two, most people will be uninterested. In a hundred years they, their children, and maybe even their grandchildren will be gone.
  We need to emphasize that the decline of the West has already impacted the quality of life in Europe and America, and will increasingly do so in the years ahead.

  http://www.theoccidentalobserver.net/2017/10/07/an-epigenetic-explanation-for-the-decline-of-the-west/

  • Spastisesti toistelet fiksaatio-fobiaasi kulttuurimarxismi, mitähän sillä tarkoitat, mitä se on., missä se vaikuttaa, miten, kenen toimesta?

   • Alla on katkelma artikkelista ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.fi/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

    Tälle pohjalle läntisten yhteiskuntien tuhoamiseksi sisältä päin on kulttuurimarxismin mädätystekniikat rakennettu:

    ”Periaatteenaan Frankfurtin koulukunta uskoi, että niin kauan kuin henkilöllä oli usko – tai edes toivo uskosta – että hänen jumalallinen lahjansa, kyky järkeillä, voisi ratkaista edessä olevia yhteiskunnan ongelmia, silloin yhteiskunta ei koskaan joutuisi toivottomuuden ja vieraantumisen tilaan eikä katsoisi tarpeelliseksi synnyttää sosialistista vallankumousta. Heidän tehtävänsä oli siis mahdollisimman nopeasti heikentää juutalais-kristillistä perintöä. Tehdäkseen tämän he esittivät mitä kielteisintä, tuhoisaa kritiikkiä kaikilta mahdollisilta elämän alueilta, jonka oli tarkoitus epävakauttaa yhteiskunta ja vajottaa se ”ahdistavaan” tilaan. Heidän politiikkansa, kuten he toivoivat, leviäisi kuin virus – jatkaen läntisten marxilaisten työtä”, kuten eräs heidän jäsenistään totesi.

    Antamatta meille mitään ajatuksia tulevaisuuden suunnitelmistaan – koulukunta on suositellut ”Hiljaisen” kulttuurivallankumouksen edistysaskeleiksi ja tavoitteiksi – muun muassa:

    1. Luotu käsite: rasistiset rikokset
    2. Jatkuva muutoksentila aiheuttamaan sekaannusta
    3. Opetusta seksistä ja homoseksuaalisuudesta lapsille
    4. Koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen
    5. Valtava maahanmuutto tuhoamaan identiteetti
    6. Ylettömän juomisen edistäminen
    7. Kirkkojen tyhjentäminen
    8. Epäluotettava oikeusjärjestelmä ja ennakkoluulot rikoksen uhreja kohtaan
    9. Riippuvuus valtiosta tai valtion avustuksista
    10. Tiedotusvälineiden ohjaus ja vaimentaminen
    11. Kannustetaan perheiden hajoamista

    Yksi tärkeimmistä Frankfurtin koulukunnan ideoista oli hyödyntää Freudin ajatusta ”pansexualismista” – rohkaista mielihyvän etsintään, hyväksikäyttää sukupuolten välisiä eroja, kaataa perinteiset miesten ja naisten väliset suhteet. Heidän myöhemmät tavoitteensa olisivat:

    • hyökkäys isän auktoriteettia vastaan, kieltää erityiset isän ja äidin roolit ja riistää perheiltä:
    • oikeus olla lastensa ensisijaisina opettajina
    • poistaa erot tyttöjen ja poikien koulutuksesta
    • poistaa kaikenlainen miesten valta – lisätä naisten läsnäoloa asevoimissa
    • todeta naisten olevan ”sorrettu luokka” ja miesten ”sortajia”

    Munzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin: ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

   • Jukka Hankamäki 19. kesäkuuta 2016:

    ” Yle-politiikkaa: kulttuurimarxismista tulee marxilaista kulttuuria

    Kääntölauseet ja ajatusten kuperkeikat ovat ominaisia marxilaiselle retoriikalle. Kommunistisen sanankäytön piirissä onkin saatettu julistaa, että ”poliittinen filosofia on filosofista politiikkaa”, ”rauhallinen sota on sotaisaa rauhaa” tai ”käytännöllinen teoria on teoreettista käytäntöä”!

    Minulle tuo marxilaiseen traditioon liittyvä huima volttien heittely tuli mieleen, kun luin Yleisradiota koskevan lain muutoksesta, jossa monikulttuurisuuden käsite korvataan maininnalla kulttuurien moninaisuudesta. Entisen lukio- ja armeijakaverini, kokoomuslaisen kansanedustaja Arto Satosen, vetämä työryhmä julkaisi raporttinsa Yleisradion uudistamisesta viime viikolla.

    Nykyisin voimassa olevan lain mukaan ”Ylen tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta”. Ylen tehtäviä arvioinut työryhmä päätyi puolestaan esittämään sitä muutettavaksi muotoon: ”Ylen tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.”

    Ei ole ihme, että perussuomalaiset saivat myös vasemmiston tunnustamaan monikulttuurisuuden ideologiaksi, kun nuttu voitiin kääntää nurin marxilaisen retoriikan reseptillä: Pistä sanat takaperin, niin saat vitsin makaaberin! Tyytymättömyyttä puolueeseen tosin jäi, sillä korjaus jää kosmeettiseksi, eikä mikään tosiasiassa muutu.

    Yleisradion värilähetykset punaisia kuin retiisi

    Mikäli vaivautuu katsomaan Yleisradion TV-kanavia ja ohjelmaluetteloita, voi etsimättä huomata, kuinka peittelemätöntä ohjelmavalintojen vihervasemmistolainen painotus on.

    Ylen Teema-kanava tarjoaa erityisesti DDR:ää, Neuvostoliittoa ja kommunismin aikaa muistelevia ”ryssänrokumentteja”, joilla marinoidaan kusimutterikommarien nostalgiankaipuuta. Esimerkiksi tiistai 7.6.2016 oli todellinen truuttauspäivä, ja silloin ohjelmataulu näytti tältä:

    21:00 Historia: Stalin
    21:55 Elävä arkisto: Neuvostoliitto tutuksi
    21:57 Lii-Filmin katsaus: Matka Leningradiin
    22:05 Naapurikansat tutustuvat
    22:19 Raz dva tri
    23:00 Yhteinen sävel: Mandshurian Beat

    Silmiäni hieraisten kysyin itseltäni, voiko tämä olla totta – nykyaikana? En väitä, ettei myös poliittisia rikoksia pitäisi muistella, mutta kommunistisen järjestelmän jatkuva esillä pito myös toistaa sovjetisoinnin ajan pyrkimystä muokata omaa kulttuuriamme. Pakkovallan tunnukseksi pystytetyt rauhanpatsaatkin on kaadettu lähes kaikkialla muualla, paitsi Kaivopuistonrannassa Suomessa.

    Ylen TV1 puolestaan suoltaa toisen maailmansodan voittaneiden valtioiden tuottamia historian vääristelyjä, joissa toistetaan, kuinka neuvostojoukot ”vapauttivat” Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan natsimiehityksestä. Näissä puolueellisissa tulkinnoissa salataan se, että yhdessäkään neuvostojoukkojen valtaamassa maassa valloitusta ei koettu vapauttavana…”

    Koko artikkeli: http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2016/06/yle-politiikkaa-kulttuurimarxismista.html

  • Naisten seksuaalisuuden kontrolloiminen tulisi jättää naisille itselleen.

   Tästä taas valtio(t) pitää huolen: ”Chronic mild hunger produces hormonal, behavioral, and epigenetic changes that make people harder working and more cooperative”, halusimme tai emme.

   Jo ensimmaisestä maailmansodasta asti on tiedetty (tutkimuspohjaisesti) että tehokkain työpäivä on 2-6 tuntinen. Me olemme pyrkineet sitkeästi toiseen suuntaan, kikyllä, velkaannuttamisella sun muulla — perustellen tätä kulkusuuntaa tehokkuudella, tehostamisella ja tuotannon kasvattamisella.

   Kenelle sitä tuotantoa kasvatetaan kun ostovoimaa samalla leikataan? Missä ostajat?

   Jo pitkään on ollut valloillaan energian siirto sektorilta toiselle millä on yritetty paikata poliittisesti synnytettyjä energiavajeita.

   Ajatellaan vaikka reaalitaloutta josta on politiikalla poistettu (siirretty toisille sektoreille) ostovoimaa, innovaatiokykyä, innovointiin tarvittavaa lepoaikaa, luovuutta, koulutusta jolla hyödyntää luovuutta, terveyspalveluita ynnä muuta vastaavaa.

   Reaalitaloudesta on siirretty energiaa keskuspankkien avulla (kvantitatiivinen kevennys, finanssitalouden tukeminen ostoilla ymv) kuplatalouteen, jossa ostovoima on keskitetty lainsäädännöllä minimaalisen pienelle väestönosalle, 1 prosentille.

   On resurssien tuhlausta siirtää 99 prosentin energia 1 prosentille.
   Se on tehokkuuden vastakohta.

   • Siinä ongelman ydin. Keskuspankki saa rahoittaa liikepankkeja, vaan ei julkisyhteisöjä kuten valtioita tai kuntia, joilla on perustuslaillisia tehtäviä hoidettavanaan. Tämä päätettiin emun kakkosvaiheessa, jonka Lipposen hallitus sorvasi Suomen laiksi 1998. Mitään järkeä tuossa päätöksessä ei ole, kuten olemme joutuneet karvaasti kokemaan.

    Pankithan ovat aika tasaisin välein kriisissä ja niitä on pelastettava verovaroilla. Kriisin syiden selvittäminen menee valitettavasti pankkisalaisuuden taakse. Jos pankki myöntää vaikka miljardin lainan joka jää maksamatta, keskuspankki (luo rahaa tietsikalla) ja ostaa lainan korkoineen kuluineen veronmaksajien piikkiin. Olisi kiva joskus tietää, kuka sen miljardin sai.

   • ’..Naisten seksuaalisuuden kontrolloiminen tulisi jättää naisille itselleen..’
    Tottakai – mutta luulen että tuossa tarkoitetaan jotain muuta eli seksin kaupallistumista ja sitä ’masturbaatiokulttuuria’ mikä nyt vallitsee.
    Sehän turruttaa henkisesti ja edistää kulttuurin rappiota. Eli on yksi kaulttuurimarxismin keinoista.
    Muutenkin tuo Penmanin analyysi on aika kovaa tekstiä ja sitä voi kritisoida monilta osin mutta kyllä siinä pohjimmiltaan vahva ja oikea juoni on. Ei tällä menolla kunnian kukko Euroopalle laula.

    • Heh heh heh, prostituutio, seksin kaupallistaminen, masturbaatio eivät taatusti ole Marxin ”keksimiä” eikä aikaansaannoksia eikä varmasti edes ”kulttuurimarxistien” keksimiä mitä ihmeessä nuo ”kulttuurimarxistit” mahtavat ollakaan.

     • Onko joku sellaista väittänyt?
      Et nyt ole oikein kärryillä koko asiasta, Et ehkä haluakaan olla?

     • Niiden yleistyminen on seurausta siitä kun kulttuuri mätänee..
      Willi Münzenberg kiteytti asian näin:
      ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”
      Helsingin Sanomien kultaiset kuohijat vaarallistavat seksin
      Kyseessä on feminististen raivotarten yritys potkia heteromiehiä munille, joten ei ole ihme, että feministis-vihervasemmistolainen Helsingin Sanomat repii aiheesta lööppejä. – MeToo-kampanja herätti miehet kertomaan, miltä tuntuu, kun nainen pelkää”.
      Feministit terrorisoivat pojat jo lapsina
      ”Voisiko joku kertoa syyn siihen, että miksi Länsimaiden syntyvyys laskee kuin Lemmu(e)n häntä?
      ”Kuura Maula ei kutsu lastaan pojaksi, Maisa Leppänen antoi poikansa pukeutua mekkoon – näin toimii vanhempi, joka haluaa kasvattaa lapsensa feministisesti.”
      http://beta.oikeamedia.com/o1-44215

     • Uusi ”oppikirja” opastaa arabeja harrastamaan seksiä Ruotsissa
      Kirjan kirjoittaja vasemmistoaktivistifeministi väittää sukupuoliroolien ja normien olevan keksittyjä: ”Niissä ei ole mitään luonnollista tai synnynnäistä, niistä on päästävä irti!”
      ”Aina vain hullummaksi äityy meno Swedustaniassa. Eiköhän Suomessakin jo pian oteta mallia tästä älyn kehdosta. Liikennemerkit kuulemma täällä jo muutetaankin sukupuolineutraaleiksi, huh huh. Ja kuka maksaa?
      http://beta.oikeamedia.com/o1-44005

 9. Mitä siis on kulttuurimarxismi ja mitä sillä on tekemistä poliittisen ja taloudellsen vallan kanssa ?

  • Samaa on tullut pohdittua. Melkoisen herkun on antanut eliitti pelinappuloillensa pyöriteltäväksi. Koomista on, että siinä kun Marxin teoriat pysyttelivät visusti talousrakenteissa, jollain ilveellä dividet (vai imperat?) käyttävät kaverin nimeä yleisnimenä kaikelle, mitä eivät ymmärrä.

   • Löytyisikö täältä vastaus?
    Our Cultural Decline Follows (((Communist))) Blueprint
    The Frankfurt School were a group of Marxist Jewish intellectuals at Frankfurt University in the 1920-1930’s. (They emigrated to NYC after Hitler came to power.) They included Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse & Erich Fromm, and were responsible for the “New Left” and feminism. Financed by Jewish millionaire Felix Weill, they were instrumental in the degradation of Western society according to the long-term cabalist Jewish (Satanist) plan outlined in the Protocols of Zion. The connection between Communism and Judaism is the Cabala, i.e. Freemasonry.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=63893

    • Valitettavasti ei löydy.

     Frankfurtin koulukunta ei ollut mikään ”kulttuurimarxismin” airut eikä informaatiosodan hybridikeskus vaan yksi koulukunnista, joka inspiroitui Marxin teorioista ja pyrki selittämään yhteiskuntaa ja nykymaailmaa marxilaisittan.

     Eikä Frankfurtin koulukunta ollut mikään dogmi eikä se levinnyt koko maailmaan eikä edes koko läntiseen maailmaankaan.

     Eikä Frankfurtin koulukunta ole ajankohtainekaan enää, rikä Frankfurtin koulukunnalla ole eikä koskaan ole ollutkaan mitään valtaa missään. mutta älä nyt Truth Hunter sitten kuitenkaan enää Staliniakaan kaiva maailmantuskaasi kun Stalinkaan ei ole ajankohtainen eikä Stalinillakaan ole enää valtaa.

     • ”Frankfurtin koulukunta ei ollut mikään ”kulttuurimarxismin” airut”

      Se että nimenomaan OLI, käy erityisen selvästi ilmi edellä viittaamastani artikkelista ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.fi/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

      Älä ollenkaan taas suurella kommunisisella röyhkeydelläsi kirkkain silmin väitä mustaa valkoiseksi, tuohon edellä viittaamaani Jukka Hankamäen kuvaamaan tyyliin:

      ”Yle-politiikkaa: kulttuurimarxismista tulee marxilaista kulttuuria
      Kääntölauseet ja ajatusten kuperkeikat ovat ominaisia marxilaiselle retoriikalle. Kommunistisen sanankäytön piirissä onkin saatettu julistaa, että ”poliittinen filosofia on filosofista politiikkaa”, ”rauhallinen sota on sotaisaa rauhaa” tai ”käytännöllinen teoria on teoreettista käytäntöä”!

      Frankfurt-koulukunnan tuhoisia yhteiskunnan mädätysoppeja soveltavat kulttuurimarxistit kuten viherkommunistiset ja muut PUNALIBERAALIT poliitikot kautta lähes koko poliittisen kentän kokoomuksessa vallankaapanneita PUNAPORVARI-MAANPETTUREITA myöten, erityisesti Tampereen punayliopistosta kommunistiprofessorien kouluttamat toimittajat varsinkin Ylessä mutta koko valta-VALE-mediassa ylipäänsä, luterilaisen kirkon kulttuurimarxistiset lusiferilaiset papit ja kulttuurimarxistisen aivopesusun mädättämät virkamiehet erityisesti Opetushallituksessa:

      ”Kouluista tehtiin poliittisia aivopesukeskuksia – ketkä ovat syyllisiä?
      1970-luvun kommunistien opetussuunnitelmat on veistetty täsmälleen samasta puusta kuin 2000-luvun kulttuurimarxistinen koulupropaganda, vaikka termistöä olisikin hieman päivitetty, kirjoittaa Magneettimedia.”,
      https://mvlehti.net/2017/03/01/kouluista-tehtiin-poliittisia-aivopesukeskuksia-ketka-ovat-syyllisia/

      Tämä kommunistisen Frankfurt-koulukunna alulle panema syöpäkasvain kulttuurimarxismi on jo levittäytynyt vähintäänkin koko läntiseen maailmaan kuten oli suunniteltukin:

      Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

      ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

      Joka vähänkään on seurannut, mitä yhteiskunnassamme ja ylipäänsä läntisessä maailmassa tapahtuu, voi todeta että LÖYHKÄÄ, LÖYHKÄÄ, LÖYHKÄÄ!

     • Tuosta sinun oksennukestasi on vaikea löytää mitää asiaa, mutta korjataan nyt joitakin mielipuolisuuksia siitä.

      Frankurtin koulukunta ei koskaan ollut eikä ole marxismin dogmi eikä korvaaja eikä Frankfurtin koulukunta saanut missään valta-asemaa, ei maailmassa, ei tieteessä, ei politiikassa ja kaikkein vähiten kulttuurissa kun Frankfurtin koulukunta ei ollut mikään kulttuuriliike.

      Marxismi ei ole retoriikkaa eikä kielioppia. Se on ihan jotain muuta kuin sanaoppia ja sanojen kääntelyä.

      YLE on kokoomusvetoinen, kokoomusjohtoinen, ei marxilainen eikä frankfurtilainen.

      Stalin ja Neuvostolliitto eivät koskaan olleet frankfurtilaisia.

     • Totuudenetsijä. Kommenttisi osui naulan kantaan ja länsi todellakin LÖYHKÄÄ. Stalinista sen verran, että kyseinen psykopaatti oli jesuiitti-agentti, niin kuin muutkin ensimmäisen ja toisen maailmansodan valtioiden johtajat. Miljoonia ihmisiä tapettiin häikäilemättömösti Vatikaanin johdolla, mutta valhe-yliopistojen historian kirjat eivät sitä luonnollisesti kerro.

      ”The facts are that the Vatican and her Jesuits were deeply involved in fomenting not only World War I, but also World War II. During World War II the Vatican supported not only Nazi Germany, but also the other Fascist regimes in Europe, such as Mussolini’s Fascist Italy and the Catholic-Fascist state of Croatia. In fact, Roman Catholic Knight of Malta Franz von Papen and the Roman Catholic Centrum (or, Zentrum) Party in Bavaria put Hitler into power! On the other side of the European continent, we find a Jesuit-trained monster named Joseph Stalin running the Soviet Union during World War II, with help from his Jesuit-trained friend, Cardinal Gregory Agagianian. (Both were trained by Jesuits who taught at the seminary in Tiflis, Soviet Georgia.)

      Stalin’s top intelligence man was Knight of Malta Prince Anton Turkul, who used Jesuits for his couriers! No wonder banks in the West – especially in the USA – helped finance both Adolph Hitler’s Nazi Germany and Joseph Stalin’s Soviet Union. Thus by controlling both sides in the conflict, the Vatican and her Jesuits were able to exterminate millions of their favorite “targets”: Jews, Orthodox Christians (e.g., in Croatia), and Protestants (in northern Germany). For more information on these two world wars, please read the TTT newsletters entitled “World War I” and “World War II”.

     • Penmanin mukaan Lännen rappio ja heikkeneminen käy ilmi mm. alhaisista syntyvyys tasoista, rikkinäisistä perheistä, ylipainoisista ihmisistä/liikalihavuudesta, huumeiden käytöstä, julkisen ja yksityisen velan lisäämisestä sekä kasvavasta valtion riippuvuudesta. Läntisissä yhteiskunnissa on tapahtumassa ”moraalin latistuminen ja kulttuuria kohtaan tunnetun luottamuksen heikkeneminen. . . . Ehkä tämän muutoksen voimakkain ilmaus on monikulttuurisuuden teoria ja käytäntö ”(237). Aamen sille.

     • Heh heh kuvaat USAta ja vain pahasti häiriintynyt pöpi väittää että USA on marxilainen valtio.

     • Illuminati Attack Society’s Linchpin – Motherhood
      ”The first battlefield is to rewrite history.
      Anyone who knows anything of history knows that great social changes are impossible without feminine upheaval.
      Social progress can be measured exactly by the social position of the fair sex, the ugly ones included.”
      ~ Karl Marx 

      Women are the focus of the banker’s crusade to degrade and enslave humanity. Young women today – promiscuous, lesbian, entitled, social justice warriors — are simply not up to the challenge of matrimony and motherhood.
      Anti-Zionist crusader and martyr Henry Klein dedicated his 1935 autobiography ”My Last Fifty Years” to his mother.  He wrote that her ”Instincts and Spirit were transmitted to her son.”  He can truthfully say, ”In a world ruled by Mammon, I have tried to serve my fellow man…If I have exposed some hypocrites, humbugs, and liars, I feel I have only further served God.” (Henry Klein is an example of the best kind of Jew.) 

      My late mother, a traditional woman, also lived through her husband and children. She never graduated from high school but taught me to stand up for what is right.  
      https://www.henrymakow.com/2017/10/Illuminati-subvert-social-linchpin.html

 10. ’..Maahanmuuttoa vastaan on kamppailtava yhtenä kansallisvaltiona, jolloin vaikutusvalta on suurempi ja onnistumisen todennäköisyys parempi. — Myös Suomessa havaittava kansalaisten jakautuminen on tulos Euroopan unionin harjoittamasta komentelusta ja paimennuksesta, ja siksi todellinen itsenäisyys voi toteutua vain nykyisten kansallisvaltioiden itsenäistymisenä EU:sta.,’
  Taloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen kyseenalaistaa Kanavassa lähestulkoon kaikki eliitille rakkaat opinkappaleet. Ihmisoikeuksista ei seuraa oikeus laittomaan maahantuloon.
  http://beta.oikeamedia.com/o1-44300
  ”Jokaisella kansalla on oltava oikeus päättää siitä, kuka on oikeutettu astumaan valtakunnan rajan ylitse sen kamaralle”, Kanniainen kiteyttää.
  Kanniaisen mukaan kansoilla on omistusoikeus omiin rajoihin samassa mielessä kuin jokaisella kansalaisella on oikeus omaan kotiinsa, kotirauhaan, omaisuuteensa ja turvallisuuteensa.

  • Kanniainen on väärässä. EUn jäsenmailla, NATOn jäsenmailla, NATOn kumppanuusmailla ei noita pikeuksia ole, suvereenilla itsenäisellä maalla voi olla, mutta sekään ei ole itsestäönselvyys.

   USA, CIA käytti EUn heikkouden hyväkseen ja alkoi ohjata omien sotiensa pakolaisia EUn alueelle saadakseen EUn talouden sekaisin ilman sotaa ja siten oman talouden nousemaan suhteessa EUhun.

   • Ei hän minusta väärässä ole. Hän tuo julki oman mielipiteensä kun hän sanoo että ’on oltava’. Se ettei nyt ole on eri asia, asia joka pitäisi korjata.
    Ei toteava mielipide ole ’väärä’ ellei se väitä totuutta vastaan.
    Jotta tuon mielipiteen voisi leimata ’vääräksi’ pitäisi olla ihmisoikeuksista sitä mieltä ettei kansalla ole oikeutta päättää siitä, kuka on oikeutettu astumaan valtakunnan rajan ylitse sen kamaralle ja ettei kansoilla ole omistusoikeutta omiin rajoihin samassa mielessä kuin jokaisella kansalaisella on oikeus omaan kotiinsa, kotirauhaan, omaisuuteensa ja turvallisuuteensa.

    • No jopa saivartelet.

     Kanninen ”toteaa väärin” kiteyttäessään että kansoilla on omistusoikeus omiin rajoihin samassa mielessä kuin jokaisella kansalaisella on oikeus omaan kotiinsa, kotirauhaan, omaisuuteensa ja turvallisuuteensa.

     Noin ei enää ole EUssa.

     Kansallisista rajoista ei päätä valtio vaan EU (Unkari, Tsekki, Itävalta, Italia, pakolaisongelma, rajavartistot ym. ym)

     eikä enää EUssa kotirauhakaan rikkumaton (hybridisota, tiedustelulait, USAn, EUn, NATOn hybridikeskus).

     • Ei ole kyse saivartelusta. On tärkeää että puhutaan niin kuin asiat ovat.
      Jos sanotaan että joku on väärässä mielipiteessään niin silloin pitää osoittaa ettei hän puhu totta.
      Kun Kanniainen sanoo miten tulisi olla niin on tärkeää ettei siitä sanota että hän ’on väärässä’ kuten sanoit.

     • Väärässä oleminen ei tarkoita että valehtelee vaan sitä, että arvioi asian väärin tai ei tiedä, tunne asiaa.

      Kannnen ei sano miten tulisi olla eli ei puhu futuurissa vaan sanoo miten asia on preesensissä.

      Kanninen unohtaa kokonaan EU-kontekstin.

      Ihminen voi toki olla väärässä kun arvioi tulevaisuuttakin.

     • En usko että unohtaa ja vaikka unohtaisikin niin ei sillä ole tässä merkitystä. Hän puhuu oikeuksista joita ei saisi tallata.
      Ei voida sanoa että hän niin tehdessään on väärässä kuten sanot. Se kertoo tarpeesta määritellä itse mikä on väärin.
      Jos niin tekee pitää sanoa että minun mielestäni on väärässä.
      ”Jokaisella kansalla on oltava oikeus päättää siitä, kuka on oikeutettu astumaan valtakunnan rajan ylitse sen kamaralle”, Kanniainen kiteyttää.
      Olen täysin samaa mieltä K:n kanssa.

     • Tuskin kukaan on noista oikeuksista eri mieltä, mutta Kanninen on siinä väärässä, että EUssa jäsenmailla ei noita oikeuksia ole kun niitä on karsittu ja siirretty EUlle mm. oikeus valtion rajoihin, maahanmuuttoon jne.

 11. Jatkoa ylempänä olevaan Truth_hunter 23.10.2017 at 19:59

  Vähemmän kerrottua tekstiä tärkeästä läntistä kulttuuria rappeuttavasta ja sen ihmismieliä muokkaavasta ja manipuloivasta lähteestä, itse Hollywoodin synnin pesästä.
  Kuva mikä meillä on Amerikasta ja mikä merkittävällä tavalla ohjaa ja hallitsee ’läntisen arvoyhteisön’ kulttuuria on Hollywoodin luoma valheellinen kuva tai unelma (’American Dream’).
  Was Marlyn Monroe an Illuminati Sex Slave?
  It appears that Marilyn Monroe (1926-1962) was a mind-controlled sex slave,
  a ”Presidential Model” like Cathy O’Brien and Brice Taylor, who also slept with JFK. 
  Marilyn was programmed and then used to program society. 
  An orphan, she was abused in foster homes and worked as a stripper and probably a prostitute until she was adopted by the CIA to convey messages and service world leaders. She was murdered by lethal injection after she threatened to expose her affair with the Kennedy brothers saying she was ”tired of being passed around.”
  The purpose of ”Marilyn Monroe” and other CIA celebrity fakes like her is cultural/psychosocial manipulation of the population, and as U.S. ”Soft Power” — international influence, power, and social control: cultural imperialism and mind colonization.
  https://www.henrymakow.com/2017/10/monroe-illuminati-sex-slave.html
  Marilyn and the Jews
  ”Monroe had resolved to sleep with anyone who could help her attain fame and fortune in Jewish-dominated Hollywood. Close friend Ted Jordan notes that she had ’sex with anybody she thought might be able to advance her career.'”
  “You know,” Monroe once said, “that when a producer calls an actress into his office to discuss a script that isn’t all he has in mind … I’ve slept with producers. I’d be a liar if I said I didn’t” (Summers, 34-35).
  In 1955, 20th Century Fox awarded Monroe the richest per-film contract of any actress. “It means,” remarked Monroe, “I’ll never have to suck another Jewish cock again!” (McDougal, 217).
  Many Jewish men like Harvey Weinstein suffer from adolescent arrested development when it comes to satisfying their sexual needs, and since they control Hollywood, this immaturity has infected Western culture.  
  https://www.henrymakow.com/2017/10/marilyn-and-the-jews.html
  First Comment from V:
  ”… memories from my work with people as a genealogist … In the second half of the 19th century and later, every Jewish family had a non-Jewish maid. The elderly population remembers that in many cases maids were sexually abused and had children with Jewish masters. This was so common, that There was no prosecution. It was normal. If the girl wanted to keep the job, she had to obey. I had several clients from the US, who believed something like this has happened to their ancestor and I had to research whether it was true or possible. Vienna and Trieste had tens of thousands of illegitimate births, where I suspect a great deal due to Jewish fathers.” — Sanovat että Aatu olisi näistä kuuluisin ?

  ”From this perspective, sexually abusing gentile women with impunity and taking advantage of gentile women who willingly give sexual favors because of the advantages to be gained from wealthy, powerful Jewish men are the ultimate aphrodisiacs for Jewish men — and particularly if they are sociopaths like Weinstein. This would be especially the case if the women are very attractive and sought after in the game of intra-male sexual competition, such as movie stars.”
  http://www.theoccidentalobserver.net/2017/10/20/harvey-weinstein-revenge-and-domination-as-jewish-motives/#more-154887

  • Mielenkiintoinen katkelma linkin artikkelista ylläolevaan liittyen. Italiasta maahan (USA) muuttanut kertoo vaikutelmistaan.
   ”Arrived in America, I did not find Hollywood in the cities and towns I visited or resided in. I found indeed many nice people, but little suggesting the ideas previously shaped by movies or TV. I was horrified by the foreign wars and the violence, and puzzled by a certain widespread sense of resentment based on a fear of not being sufficiently competitive, or adequate to compete.
   As for the “American Dream,” it was only much later, when the web suddenly opened so many avenues of information that I learned more about it. I quote here from the American documentary, based on the book “An empire of their own – How the Jews invented Hollywood,” written by the Jewish author Neil Gabler.
   Where the documentarist says, “They (the Jewish immigrants from Eastern Europe) created their own America, an America which is not the real America. But ultimately, this shadow America becomes so popular, so wildly disseminated, that its images and its values come to devour the real America.”
   And so the grand irony of all is that Americans come to define themselves by the shadow of America created by Eastern European Jewish immigrants. Hollywood Jews became almost godlike in their power and set up a system to raise their prestige in the eyes of normal Americans.
   Where there are new Gods, there must be new idols. The studio heads set up a movie guild, called “The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.” It was Meyer’s (originally Laszo Gelbfish) brilliant idea to create the Oscars where the movie moguls’ honor themselves by giving each other awards. In this way they went from being a group of immigrant Jews to award winning American producers.”
   Like, I assume, the majority of Americans before the Internet, I was only vaguely aware of Jewish influence on American culture and, as I said, I could still not justify the actively promoted hatred towards the Soviet Union, which, after all, had completely adhered to the agreements of Potsdam and Yalta, at the end of WW2, on the respective areas of influence of East and West.”
   http://thesaker.is/is-communism-really-dead-an-answer/

 12. Puff. Nuorilla tulokkailla on useasti mielessä palopuheita muuttaa jotakin, mistä heillä ei ole aavistustakaan.NWO on
  perustalleen laskettu huimilla varoilla siionistien voimin, siihen eivät vaikuttaneet Kennedyn veljeksetkään, vaan
  sekaantuivat omaan ”näppäryyteensä”, ja saivat surkean lopun Kennedyn suvulle. Ylirikkaat kuuntelevat vähemmän varakkaita vain puolella korvalla, ja sitten tekevät alkuperäisten suunnitelmiensa mukaan. Trump saa olla virassaan vain
  määrättyyn pisteeseen asti, kunnes ”varjohallitus toisin päättää”. Se joka ylistää israelia, saa jatkaa ilman häirintää.
  Jos mainitset epäileväsi totuutta Holokaustista, niin joudut taloudelliseen tuhoon perheinesi. Niin rankkaa se on.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here