Koko Eurooppa pidättää hengitystään Katalonian kansanäänestyksen jälkeen, eikä kulu päivääkään ilman uusia uutisia Espanjasta. Uutiset Italian kahdesta merkittävästä kansanäänestyksestä loistavat kuitenkin poissaolollaan.

Euroopan medioissa 22.10. järjestettävistä äänestyksistä on vaiettu täysin – lukuun ottamatta muutamaa lehteä Itävallassa. Äänestykset näyttävät olevan valtamedian mielestä Italian sisäinen asia – toisin kuin Katalonian tapahtumat.

Lombardian lippu

Kaksi asiaa, jotka vaikuttavat uutiskynnyksen ylittämiseen, lienevät seuraavat: Italiassa ei äänestetä itsenäisyydestä vaan autonomian lisäämisestä ja äänestykset ovat luonteeltaan neuvoa-antavia. Näillä tiedoilla ne voitaisiin molemmat luokitella kansalaiskyselyiksi.

Uutishiljaisuus ei kuitenkaan vähennä äänestysten merkitystä eurooppalaisella tasolla. Varsinkaan, jos katsomme menneisyyteen: vuonna 2014 skottien äänestykseen omasta itsenäisyydestään, Madridin ja Barcelonan välisiin taistoihin sekä flaamien ja vallonien keskinäiseen, vuosikausia kestäneeseen vääntöön Belgiassa.

Eurooppaan nämä autonomiaa, käskyvaltaa ja itsenäisyyttä haikailevat taistot vaikuttavat mitä suurimmissa määrin. Lisäksi huomion kohteeksi on noussut Visegrád-maiden EU-keskushallinnon vastainen taisto, joka viimeisten vaalitulosten perusteella on leviämässä myös Itävaltaan.

Venetsian lippu

Euroopan unionin komissiolla alkaa loppua panokset pitää ylikansallinen, keskusjohtoinen liittonsa kasassa. Komission ainoaksi keinoksi on jäämässä niin sanottu Lex-Prodi, jolla jokainen EU-maasta irtoava alue luokitellaan uudeksi maaksi.

Uuden maan on neuvoteltava EU- ja Euro-jäsenyys ja niiden ehdot uudelleen. Lex-Prodi nostaa emämaan uuteen valtarooliin suhteessa itsestään lohjenneeseen alueeseen, sillä se voi sulkea neuvottelutiet ja näin estää uuden maan EU-jäsenyyden.

Kansanäänestykset vastareaktio vallankeskittämiselle

Kaikesta epävarmuudestaan huolimatta kansanäänestykset antavat suuntaa eurooppalaisten kansojen halusta itsemääräämisoikeuteen. Itsemääräämisoikeuteen, jota on siirretty hiljalleen valtakeskittymään, Brysseliin, läpi koko unionin historian. Kansat näyttävät tyytymättömyytensä Brysselin valtaan ja tuhlailevaan elitismiin äänestämällä.

Saksan alueellisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden äänenkannattajana on esiintynyt Baijerissa vaikuttava CSU-puolue, joka pitää vapaavaltiotaan itsenäisenä tekemällä omia lakejaan, jotka ovat usein ristiriidassa Saksan liittotasavallan lakien kanssa. Baijerissa on itsenäisyysliikehdintää, mutta liikkeen kannatus ei ole keskushallintoa uhkaavan suurta. Baijerin ja jopa Katalonian mukaan ottaminen seuraavaan vertailuun Venetsian ja Lombardian kanssa tuo asiaan lisää ulottuvuutta.

Baijerin lippu

Baijerin ja Katalonian vertaaminen Lombardiaan ja Venetsiaan, jotka aloittivat kampanjansa Rooman keskushallintoa vastaan jo 90-luvulla, on perusteltua.

Baijerin BKT-luvuista (522 miljardia euroa) Baijerin hallinto maksoi hieman alle 6 miljardia Berliinin keskushallinnolle, joka edelleen jakaa rahat köyhemmille alueille.

Italiassa taas Lombardian 360 miljardin BKT-summasta (Venetsia 155 miljardia) maksettiin yli 54 miljardia (Venetsiasta 15 miljardia) euroa Rooman keskushallinnon solidarisuusmaksuja. Lisänsä vertailuun tuokoon Katalonia, joka maksoi 224 miljardin BKT:lla lähteestä riippuen 12–16 miljardia euroa Madridille.

Ryöstäjä-Rooman (Roma ladrona) vierellä Berliini ja Madrid vaikuttavat hyvinkin kohtuullisilta rosvoilta.

Italia on aina ollut kaksijakoinen

Kielellisesti, historiallisesti, kulinaarisesti, ilmastollisesti ja mentaliteetiltaan Italian etelä ja pohjoinen ovat eronneet selvästi kahdeksi erilliseksi alueeksi jo vuosisatoja sitten – tämä jako ei siis ole mitään uutta. Milanon ja Venetsian kaupunkien rahavirrat ovat aina kulkeneet kohti etelää ja Roomaa – auttamatta kuitenkaan Etelä-Italiaa kehittämään omaa statustaan kohti omavaraisuutta.

Italia on EU-keskushallinnon painajainen, jota se ei pysty parantamaan taikatempuillaan. Useat asiantuntijatkin (jopa Etelä-Italiassa) kun ovat sitä mieltä, että etelä tulisi toimeen paremmin itsenäisenä kuningaskuntana.

Italian poliittiseen elämään on tuonut oman erikoisuutensa sen nivoutuminen Sisilian mafian, Cosa Nostran, toimintaan. Italian ex-pääministeri Silvio Berlusconi on yksi tunnetuimpia mafiaan yhdistettyjä korkean profiilin poliitikkoja.

90-luvulta alkaen Lega Nord -liike on ohjannut pohjoisen kansalaisia ymmärtämään paljastuksillaan Rooman keskushallinnon tuhlailevaa korruptoitunutta politiikkaa. Pohjoisen ihmiset alkoivat unelmoida ”Padaniasta”, maasta joka rajoittuu Alppien ja Apenniinien väliin. Tätä projektia ja sen perustuksia vavisutti Silvio Berlusconin skandaalien ja korruption siivittämä pääministeriaika, ja hanke menetti kannatustaan ylipaikallisella tasolla.

Tänä päivänä Lega Nord keskittyy Italian fiskaalisen vapauden takaisin voittamiseen Brysselistä ja Euroopan keskuspankilta (EKP). Lega Nord ja liikkeen ajatukset ovat edelleenkin paikallishallinnossa erittäin tukevasti edustettuna sekä ainakin oikeistosiipeä ohjaavana voimana molemmilla alueilla, joissa äänestetään sunnuntaina. Lega Nordin paikallisjohtajat löytyvät vaikuttajina molempien äänestysten takaa.

Lisäksi – vaikka äänestyksen tarkoittama itsenäisyys on epäselvästi muotoiltu – odotetaan Venetsian ja Lombardian noudattavan naapurinsa Trentino–Etelä-Tirolin vapaavaltion esimerkkiä. Tämä lienee ainut tapa, jolla Venetsia voi pidätellä pohjoisia alueitaan liittymästä Etelä-Tiroliin. Pohjoisten laaksojen elinkeino on pitkälti riippuvainen talviturismista, jota Etelä-Tirolin verokäytäntö suosii. Tämä ero kahden alueen välillä on aiheuttanut sitten vuoden 2008 talouskriisin useiden laaksojen halun siirtyä Venetsian hallinnasta Etelä-Tiroliin.

Äänestysten syyt ja seuraukset

Neuvoa-antavat äänestykset eivät velvoita hallintoa mihinkään, mutta vahva si (kyllä) lähettäisi Roomalle signaalin, jota ei voi olla huomioimatta. Muuttuuko si itsenäisyydeksi, on toinen kysymys. Odotettu vahva kyllä-äänien voitto on paikallishallintojen kädessä vähintään oiva kirves neuvotteluissa verorahojen etelävaluman patoamisesta Rooman kanssa.

Venetsian vuosisatojen historian varjossa on odotettavissa, että kansalaiset äänestävät si oman kulttuurinsa ja maineensa puolesta. Vuonna 2014 pidettiin epävirallinen online-äänestys Venetsian itsenäisyydestä. Äänestystä syytettiin epäluotettavaksi, koska sen läpinäkyvyys asetettiin kyseenalaiseksi. Äänestyksen tulos oli murskaava ja aiheutti kansainvälistä huomiota. Venetsian oma kieli veneeti sai pian äänestyksen jälkeen sijansa hallintokielenä italian rinnalla ja veneetit vähemmistökansanosan statuksen.

Sisäpolitiikkaa ensi vuoden vaaleja silmällä pitäen?

Italian ensi vuoden parlamenttivaalit tuovat oman lisänsä näiden kahden äänestyksen taakse. Lega Nord on Italian vahvin oppositiopuolue ja oikean siiven tukipilari. Nämä kaksi paikallista kansanäänestystä ovat varmuudella suunnattu myös nykyistä keskushallintoa vastaan ja aloittavat omalta osaltaan parlamenttivaalitaiston.

Omalta osaltaan paluun tehnyt Berlusconi sekoittaa pakkaa oikealla, mutta Lega Nord ja Silvio saanevat rivinsä ojennukseen ja hallintopaketin kasaan, sillä tavoitteensa ovat yhteneväiset. Selvää on, että äänestys kuumentaa tilannetta entisestään ja kriisien keskellä rypevän keskushallinnon on tultava vastaan – kenties tavoilla, joihin sillä ei ole varaa ilman EU-komission tukea.

Äänestysten ensivaikutukset ovat jo näkyvissä. Rooman keskushallinto on lähestynyt pormestareita kirjeillä, joissa kehotetaan boikotoimaan äänestystä ja luomaan äänestyksen vastaista ilmapiiriä. Tähän kirjeeseen on vastannut kieltävästi usean suuremman kaupungin – Milanon, Brescian, Bergamon ja Mantuan – pormestarit:

Me äänestämme kuin Lega Nord

On saman tekevää, mitä poliittista suuntausta kukakin kannattaa, sillä itsenäisyys tulee ensin ja muut ristiriidat voidaan selvittää helpommin itsenäisenä. Tämä vasemman padon murtuminen tuo äänestykseen uuden uskon paikallishallintojen uuteen tulemiseen.

22.10.2017 tulee olemaan vähintään yhtä iso – jollei isompi – lähtölaukaus paikalliselle hallinnolle kuin Katalonian äänestys, mutta yhtä kaikki se on myös pyllistys keskushallinnolle niin Roomassa kuin Brysselissä!
¤


¤
Juha ”Hämis” Hämäläinen on linkolalainen kansalaistoimittaja, joka käyttää taistelussa epätoivoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan vain onkea ja kyn
ää.

Kirjoitus on julkaistu alunperin kirjoittajan blogissa 17.10.2017.
¤

Kuva: Max Pixel

19 KOMMENTTIA

 1. Hieno kirjoitus!
  Säästit aikaani; eipä ole enää tarvetta alkaa kaivaa tietoja liittyen mahdollisiin muutoksiin Italiassa.

 2. YLEn toimittajalta viisas joskin liittovaltiota propagoiva kysymys: Jos rajat muuttuvat EU:n sisällä, mitä väliä sillä on?

 3. Kiitos Hämis tästä artikkelista.

  Tim, EU:lla ei pitäisi äänestyksistä olla itkemistä, onhan EU ihan virallisesti subsidiariteetti-periaatteen kannalla 😉
  Tosin epäilen että Venetsia, Lombardia co eivät hae ”lisää autonomiaa” EU:n olon helpottamiseksi.

  Saanemme seurata sirkushuvina sanojen vääntelyä ja sanasisällön aivan uusia tulkintoja kun meille selitetään miksi Katalonia on Espanjan sisäinen asia mutta…

 4. Anoppini olisi sanonut, miksi ”klepsua ” edestakaisin kuin mulkun nahka. Palatkaamme takaisin entisiin maiden omiin rajoihin, passitarkastuksineen. Onko EUusta ollut mitään muuta kuin harmia, ja ”ei haluttujen liikehtimistä maasta toiseen” aiheuttaen taloudellista sekä henkistä vahinkoa kaikkialla. Salaliitto on toiminut hyvin tähän asti, aiheuttaen valtavat taloudelliset, sekä moraaliset tappiot kaikkialla. Teet mitä tahansa, niin lopputulokset häämöittävät jo selvästi. Ihmiskuntia sotketaan TOSI-TARKOITUKSELLA, joten kaikki yhtenäisyys saadaan kumottua.

 5. Just joo, älkää nyt missään tapauksessa herätkö ja laittako ihmiskunnan tuhon palapeliä yhteen, koska paljon helpompaa on jatkaa kasvavan kaaoksen ”ihmettelemistä” ja keskittyä näihin organisoituihin/manipuloituihin äänestyksiin, JOISTA JOKAISTA ohjataan maailmanlaajuisesti täältä:

  The Vatican-Jesuit-Masonic network operates mainly out of the following cities:

  1. Vatican City, Rome, Italy. (religious center) (sovereign state since 1929)

  2. City of London, London, United Kingdom. (economic center) (sovereign state since 1649, owned by the City of London Corporation)

  3. District of Columbia (which includes Washington D.C.), United States. (military center)

  ******

  Jyrkkä alamäki tulee jatkumaan niin kauan kunnes ihmiset tunnistavat vihollisen, joten eikö meidän pikkuhiljaa pitäisi keskittyä oikeisiin asioihin, eli siihen mitä maailmalla oikeasti tapahtuu, ja ketkä tätä helvetin soppaa hämmentävät. Ihmisiä joukkomurhataan ympäri maailmaa JUURI NYT, mutta valemedia ei sitä teille kerro. Yhdysvaltain hallitus tappaa weather modification tekniikalla ihmisiä kuin kärpäsiä JUURI NYT niin omassa maassaan kuin ympäri maailmaa, mutta ihmiskunta on vaipunut valeuutisten turruttamana joukkohypnoosiin. Catalonian itsenäisyystaistelu on pelkkää järjestettyä teatteria, sillä ei ole kokonaiskuvassa pienintäkään merkitystä.

  Paljon merkittävämpi uutinen on esimerkiksi viime viikolla – yöllä – taianomaisesti Kaliforniassa syttyneet 60:tä tulipaloa, jotka ”polttivat” suuria asunto-alueita ällistyttävän nopeasti puuteriksi. Jokainen joka tuhoalueita vaivautuu edes hiukan tutkimaan (YouTube), havaitsee välittömästä sen, että sadat, ellei tuhannet omakotitalot hävisivät yön aikana kuin tuhka tuuleen, niitä ei yksinkertaisesti enää ole. Puut törröttävät pystyssä ja kärventyneet & vääntyneet autot seisoo puuteriksi muuttuneiden rakennusten vierellä KOSKA VALLAN KAHVASSA OLEVAT PSYKOPAATIT KÄYTTIVÄT TÄHÄN JOUKKOMURHAAN SAMAA HIGH ENERGY TUHOASETTA, jolla WTC tornit tuhottiin. Uutisten mukaan lähes 10,000 asuntoa paloi, tai osittain tuhoutui, lukuisista ihmisuhreista (joiden todellista lukua ei tietenkään paljasteta) puhumattakaan. Siinä on teille oikea uutinen, mutta oletteko kuulleet yhdenkään valtiojohtajan ottavan osaa? Ettepä tietenkään, koska ROOMAN LAKIA kumartavat juoksupojat osoittavat surunvalittelujaan pelkästään FEIKKI TERRORISTI-ISKUJEN UHREILLE, joita ei ole olemassakaan.

  Mun pointti on se, että YK:n depopulation/Agenda 21/WW3 etenee JUURI NYT järkyttävän vaarallisella weather modification high-energy-aseella, jolla toteutetaan massiivisia joukkomurhia ympäri maailmaa. Ihmisiä tapetaan kuin kärpäsiä RIKOLLISHALLITUSTEN ORGANISOIMILLA tulvilla, maanjäristyksillä, tulivuorten purkauksilla, rankkasateilla, polttavalla kuumuudella, kuivuudella, massiivisilla high-energy-tulipaloilla, hurrikaaneilla, myrskyillä ja tsunaameilla.

  Näin hiljaisesti se rikollisorganisaatio YK:n depopulation etenee, mutta hei – anteeksi, että häiritsin unianne.

 6. Paremmin asioidensa kanssa pärjäävät ,identiteetiltään yhtenäiset alueet ei tahdo vetää heikomman tulotason alueita,kivirekinään,siitä tässä on pohjimmiltaan kysymys.

 7. ”TAMPEREEN EPÄONNISTUNUT PUNAKAPINA MALLIA 2017

  Korruptoituneelle järjestelmälle uskolliset tiedotusvälineet ovat mainostaneet Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) lauantaista mielenosoitusta Tampereella näkyvästi jo vikkojen ajan. Kaiken tohinan keskellä ne kaikki ovat vaienneet mielenosoituksen syystä ja teemasta. Mielenosoituspäivänäkään suuret mediat kuten Yle eivät kertoneet, että PVL:n mielenilmauksen teemana oli ”Sananvapauden puolesta” ja että se oli suunnattu käynnissä olevaa poliittiista oikeudenkäyntiprosessia vastaan, jossa syyttäjä vaatii rekisteröimättömän yhdistyksen kieltämistä.

  Valtamedialta on jäänyt sanomatta sekin, että tilaisuus oli avoin kaikille, jotka puolustavat sananvapautta. Paikalla olikin näkyvästi muiden kansallismielisten ryhmien edustajia, erityisesti Soldiers of Odin -järjestö oli vahvasti esillä noin sadalla edustajallaan. Muiden kansallismielisten solidaarisuus on ymmärretävää, sillä mikäli PVL kielletään, tähtäimeen joutuisivat seuraavaksi myös vähemmän radikaalit järjestöt.

  Uutisraportissa Hetki hetkeltä – Yle seuraa Tampereen mielenosoituksia: keskusta osin tyhjentynyt mielenosoittajista jätetään moni oleellinen asia kertomatta, kuten se, mitä mielenosoittajat huusivat ja mitä puheissa sanottiin. Toimittajat varmaan katsoivat, että mielenosoittajien yhteishuudot kuten ”Juha Sipilä – kansanpetturi!” ja ”sananvapaus – kansan oikeus”, ovat niin lähellä totuutta, että moni suomalainen olisi voinut niihin helposti yhtyä. Marssin poliittinen viesti jätettiin mediassa kertomatta, koska mielenilmaus haluttiin kuvata vain pelkkänä ”fasistisena pullisteluna” ilman syytä…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2017/10/tampereen-epaonnistunut-punakapina_21.html
  http://ylewatch.blogspot.fi/2017/10/tampereen-epaonnistunut-punakapina_21.html

  • Reijo Tossavainen, su 22.10.2017 09:51:

   ”Punavihreää ”parempaa väkivaltaa” Tampereella

   ”Mukasuvaitsevat vaativat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kieltämistä, koska sen katsotaan aiheuttavan väkivaltaa ja kaikkea mahdollista muutakin pahaa. Ainakin näin kuvitellaan, mutta käytäntö toistaiseksi on ollut aivan päinvastainen. Järjestö on toiminut demokratian pelisääntöjä noudattaen. Poikkeuksena on vain yksi sen jäsen, joka syyllistyi viime vuonna väkivaltaiseen tekoon.
   Mukasuvaitsevaitseva media on sen sijaan hiljaa punavihreiden aktivistien mellakoinnista.
   Muutama kuukausi sitten innokkaimmat matkustivat Saksaan saakka, jossa he osallistuivat väkivaltaisiksi yltyneisiin mellakoihin. Sitä ennen he olivat häirinneet kotimaassa rauhallisesti edenneitä mielenosoituksia useita kertoja.

   Mutta mitä teki meidän omaa erinomaisuuttaan ja tosiasioiden kertomista kehuva mediamme? Se kertoi kyllä että pommit räjähtelivät ja liikennettä häirittiin. Sen sijaan useissa medioissa jätettiin kokonaan kertomatta ketkä mellakointiin syyllistyivät. Sen kertominen ei sopinut punavihreän mukasuvaitsevan median yksipuoliseen poliittiseen agendaan.

   Näin toimi perinteinen valemedia. Se siis jätti kertomatta asioita eli selkosuomeksi sanottuna valehteli. Ei ensimmäistä kertaa ja valitettavasti ei myöskään viimeistä kertaa.

   Onneksi on some.”

   Koko artikkeli: http://beta.oikeamedia.com/o1-45005

 8. Nyt oli Lombardian vuoro sulkea ovi EUn talousliberalismilta. Katalonia yrittää sitä parhaillaan ja Veneto.
  Britannia sulki jo eikä vaan oven vaan rajansa.

  • ’..Britannia sulki jo eikä vaan oven vaan rajansa..’ — Britit taitavat bluffata? , pelaavat omaa peliään ? … ovat kuitenkin nwo-agendan keskeisiä puuhamiehiä joihin ei ole luotamista
   UK has allowed more jihadists to return than anywhere else in Europe
   Comment — Oct 24, 2017:
   The militants have been allowed to return because along with the U.S. and the rest of the West, the British government has been actively but covertly engaged in cultivating terror.
   It is an established fact that ISIS (otherwise known as Daesh, Islamic State or ISIL) was bankrolled by the gulf emirates and Saudi Arabia, supposed Western allies. The U.S. also helped the Sunni militants with arms, training and intelligence.
   The original aim was to oust Syrian President Assad and create a Caliphate from which a campaign to destabilise Iran could be launched.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=159939
   For the problem isn’t Islam as such, but covert elements in the West that are manipulating and exploiting the more gullible militants for their own ends. This is what is happening with the return of all these erstwhile Jihadists. So don’t be surprised if some go on to get involved in more acts of terror even while they are supposedly under scrutiny by Western intelligence. Ed

 9. Onko seuraava Saksan Baijern, Espanjan Baskimaa.

  Entä Ahvenanmaa.

  Sen kannattaisi itsenäistyä, lähteä karkuun maamme ja Ahvenanmaan militarisoimista NATOlle sekä sotesotkua ja vihamielistä sotaisaa ulkopolitiikkaamme ja liberalistista taloutta ennen kuin on liian myöhäistä.

  Nyt kun Keskusta ja Kokoomus ajavat maakuntahallintaja yksityistämistä, Ahvenanmaan maakunta voisi itsenäistyä aika kitkattomasti.

 10. Ranskan katalaaneilta kunnioitettava veljellinen teko:

  ne tarjoavat Ranskasta turvapaikkaa Espanjan Katalonian poliittisille johtajille, jotka Madridin keskushallinto on uhannut vangita ja Espanjan kokoomuspuolue PP tappaa.

 11. ’..Italiassa ei äänestetä itsenäisyydestä vaan autonomian lisäämisestä ja äänestykset ovat luonteeltaan neuvoa-antavia. Näillä tiedoilla ne voitaisiin molemmat luokitella kansalaiskyselyiksi..’

  EU ei halua kansanäänestyksiä koska se on natsien luoma uusi Reich ( 4. valtakunta) jota ei hallita demokraattisesti vaan fasistisesti (yhden puolueen diktatuurilla). Natseja ei koskaan lyöty. WW2 oli ’teatteriesitys’ jolla luotiin – niin hullulta kuin se kuulostaakin – perusta EU:lle ja Israelille jonne saatiin luotua juutalaisten ’pakkomuutto’ Euroopasta ja rahoitus valtavilla Holokausti korvauksilla.

  The NAZIS and FASCISTS who founded the THE EU and their influence today – Rodney Atkinson
  For updated contact details for purchase of the Audio copy, see below. This video is based on a speech by Rodney Atkinson at a public meeting at the Houses of Parliament on 26th Feb 2008 -updated 2010 Details for purchase of the audio copy see below.
  The EU is based on the Nazi plans published in Berlin in 1942 ” The Eu was founded and initially led by ”former” Nazis and fascists, as was the Charlemagne prize awarded to TONY BLAIR, EDWARD HEATH, ROY JENKINS and others for their role in removing democratic sovereignty from the nation states of Europe”
  RODNEY ATKINSON is a former adviser to Ministers and an internationally praised author of 6 books on political economy and the crisis caused by the European superstate. He has broadcast on radio and television in the UK, Germany, Poland, Yugoslavia, Austria and the USA, and his books have been sold in more than 50 countries.
  The audio CD of this talk is available, with his books, at::
  The address for Compuprint Publishing is now PO BOX 118, Bamburgh, NE66 9DX
  http://www.freenations.freeuk.com
  http://www.rodneyatkinson.freeuk.com

  We welcome your comments but please understand that the definition of fascism as used in this video is: Fascism is a form of government which is a type of one-party dictatorship. Fascists are against democracy. They work for a totalitarian one-party state. . That definition is regardless and can be applied to Races Religions or Creeds

  https://www.youtube.com/watch?v=7Nf5KeC4dAs

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here