Ei-niin-luotettava valtiollinen mediamme Yle[NAnTO] nosti torstaina esille verorahoitteiselle skandaalipesälle rohkeahkon aiheen Mikko Pesosen artikkelissa Vastamedioita syntyy nyt nopeaa tahtia – mainostajat arastelevat sekalaista joukkoa.

Verkossa julkaistua artikkelia seurasi aiheen käsittely TV-uutislähetyksissä. Huomionarvoista on, että ”avatessaan keskustelua” aiheesta Yle tapansa mukaan alusta asti toimi myös aiheen esituomarina – aivan kuin #Ylegate ei olisi vienyt tuumaakaan verorahoitteisen, hallintoa myötäilevän Hyvä Veli -median uskottavuutta moraalipoliisina(kin).

Ylenanto valevastamedian mainostoimistona

Yle nosti sekä verkkoartikkelissa että TV-lähetyksissä vahvasti esille yhden vastamedioista ikään kuin asiallisena. Sopii miettiä, miksi tämä ”vastamedia” suostui mainostamaan itseään Ylen kautta…

Joka tapauksessa Oikea media -verkkojulkaisulle annettiin pitkä puheenvuoro – puheenvuoro, jossa päätoimittaja Jukka Rahkonen yksinkertaisesti keskittyi ylistämään omaa julkaisuaan. Käytännössä Oikea media siis päästettiin tekemään varainkeruuta, kuten seuraava kappale artikkelista tuo ilmi:

”Rahaa sivuston pyörittämisessä ei juurikaan liiku. Pienen tulonlähteen muodostavat lukijat, jotka kannattavat sivustoa ostamalla siltä kommentointioikeutta.

Mainostuloja ei vielä juurikaan ole.” (korostukset lisätty, toim.huom.)

Vaikka artikkelissa oltiin – otsikkoa myöten – huolissaan mainostajien arkuudesta, Ylen tarjoaman julkisuuden ansiosta voimme odottaa Oikean median taloudellisen tilanteen vahvistuvan lähiaikoina. Kiittäkäämme onneamme suomalaisina siitä, että verorahoillamme kustannettu tiedotus on näin tasapuolista. (sarkasmivaroitus, toim.huom.)

Jotain Oikea median suhteista kertonee myös se, että myös Alma Median verkkojulkaisu Talouselämä noteerasi sen artikkelin arvoiseksi jo syntyessään.

Ylimielinen valta leimaa

Ketään ei varmasti yllätä se, että MV-lehden ja kaltaistensa mukana kaikki Suomen vastamediat – runsaasti TV-mainosaikaa saanutta Oikeaa mediaa lukuunottamatta? – leimattiin ”journalistisia pelisääntöjä kunnioittamattomaksi” persuiluksi, rasismiksi tai vähintään venäjämielisyydeksi.

TV-lähetyksellä vastamedioiden kollektiivinen mustamaalaus hoidettiin tehokkaalla audiovisuaalisella mielleyhtymäluonnilla: ääni puhuu persuista, rasisteista ja venäläismielisyydestä samalla kun kuvassa näkyy nettisivuja.

Ehkä käsittämättömin aivopieru Yleltä oli vihjailla, että ”kansallissosialisteiksi” itsensä esittelevän (voi kuvitella, miten SS-päälliköiden haudoissa viuhtoo, toim.huom.) Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) kotisivut tulisi luokitella ”vastamediaksi”. Tämän aivopierun tekee tragikoomiseksi se, että SVL itse asiassa julkaisee paperilehteä nimellä ”Vastamedia”, jonka jakotalkoista jopa kerrotaan tämän isänmaansa Suomen takaisin Kalmarin unionin (PVL) alamaisuuteen – siis Ukon lasten aasavaltaan alistumista – haluavan liikkeen kotisivuilla (jotka Yle siis esitteli sekä artikkelin kuvituksessa että TV-lähetyksessä yhtenä vastamedioista).

Käsittämätön oli TV-lähetyksessä haastatellun ”asiantuntijan” valintakin: terveellä järjellä ajateltuna vastamedioita käsittelevään juttuun olisi valittu mediatutkija tai journalistiikan tutkija, mutta eipä Yle – lähetyksessä sanoi ei-mitään tutkija ”Nationalismin ja etnisten suhteiden tutkimuskeskuksesta”. Siis mitä? Yle haluaa leimata vastamedian vain ”nationalismiksi”?

Pelokas valta ignooraa

Vastavalkeassa (Vv) ei – toisin kuin Voima-lehden ”asiantuntijana” haastattelema sotatohtori Saara Jantunen vihjaa1 – ole halua tai tarvetta päästä Totuusmediaan (tai sen mainintoihin) vaan paikata ja korjata sen jättämiä (mustia) aukkoja tiedotuksessaan ja näkökulmissaan kaikenmaailman vatuloitsijoiden (saati kansainvälisten pahisten) tekemisistä.

Vastavalkea ei halua jättää suomenkielistä tiedotusta yhteiskunnallisesti merkittävistä – siis ihmisten elämiin vaikuttavista – asioista (raskaasti keskitetyn) valtamedian käsiin.

Vaikea uskoa, että Sipilän tukibudjetoinnit kaupalliselle mediatalolle eivät esimerkiksi vaikuttaisi rahtuakaan tulevaan käsittelytapaan maanjohtajan vatuloinneistatekemisistä. Tai että pyrkyrit eivät kaiken aikaa pyrkisi vaikuttamaan valtamedian tekijöihin saadakseen vauhtia urilleen – niin bisnes- kuin akateemisessakin maailmassa – kiinnostumatta journalismin tehtävän luonteesta demokratiassa.

Edellisissä kappaleissa esitelty Vv:n agenda – toimituksen ja tukijoiden sekä tietenkin lukijoiden liikuttaja – on se ajatus, minkä allekirjoittanut katsoo kiteyttävän vastamedian. (Seuraavaksi spoileri kaikille, jotka kuvittelivat Vv:ssa pahoitetun mieliä Vv:n totaalisesta ignooraamisesta Ylen vastamediauutisoinnissa, toim.huom.)

Se, että Pesonen ei artikkelissaan hiiskunutkaan Vv:sta, on kaikin puolin ymmärrettävää: Toki Ylellä on (ihmis)luonnon sanelema kammo lähdeviitteitä käyttävää, asiallista (vaikkeikaan orjallis-poliittisesti korrektia) ja itsenäistä vastamediaa kohtaan. Yksi syy sille, että ylenannoissa Vv on se-josta-ei-puhuta-media, voivat olla myös Ylen uutistoimituksen ex-johdon ja Vastavalkean ”lakiteknisesti” tulehtuneet suhteet.

Vastavalkea – se himpun verran parempi

Ylen vastamedia-artikkelista nousi jonkin verran keskustelua Tilannehuoneessa, eli Vv:n toimituksen voimin ylläpidetyssä Facebook-ryhmässä. Mielipiteiden ja huomioiden vaihdon lomassa Tapani Elgland esitti Vv:n päätoimittajalle ja allekirjoittaneelle kohteliaan tiedustelun Vastavalkean suhteesta journalismin viralliseen koneistoon, kuten Julkisen sanan neuvostoon. Allekirjoittaneelta on kysytty samaa yksityisesti, joten katsoin päätoimittajamme Tauno O. Mehtälän some-vastauksen olevan hyvä tilaisuus kirkastaa tätä aihetta julkisemminkin.

Seuraavassa Tapanin kysymys ja Taunon vastaus Tilannehuoneesta copypastattuina. (Kursivoinnit, korostukset ja linkitykset lisätty jälkeenpäin, toim.huom.)

Tuossa Ylen jutussa tiivistetään vastamedian yhteinen tunnusmerkistö näin:
”Yhteinen piirre vastamedialle on se, etteivät ne toimi journalistisin periaattein. Mikään sivustoista ei sitoudu journalistin ohjeisiin”…..(eikä) ”kuulu niitä valvovaan Julkisen sanan neuvostoon.”
Minulta on jo aikaisemmin muutaman kerran kysytty, toimiiko verkkolehti Vastavalkea journalistisin periaattein, miten se määrittelee suhteensa JSN:oon ja sen eettisiin ohjeisiin ja voiko Vastavalkean jutuista pyytää JSN:n kannanottoa?
Olen luvannut kysyä asiaa ja nyt sen teen.
—–
Niille, jotka eivät ole em. journalismin eettisiin ohjeisiin tutustuneet: Täältä löytyvät voimassa olevat….
http://www.jsn.fi/ohjeet_kautta…/journalistin-ohjeet-2011/

¤
Vastavalkean toimitus tuntee journalistin ohjeet erittäinkin tarkkaan. Olemme niihin perustuen julkaisseet paljonkin valtamedian niitä rikkoneita artikkeleita ja muita tuotoksia arvostelleita juttuja. Viimeisin taisi olla Tapio Kuosman Ylen MOT-ohjelmaa kritisoinut artikkeli https://vastavalkea.fi/…/yle-kunnioitti-mannerheimin…/, missä ohjelmassa ei löytynyt katetta sen otsikolle vastoin journalistin ohjeita.

Erityisen ansiokasta työtä olemme mielestäni tehneet kansainvälisen tilannekuvan totuudellistamisessa. Lähteistämme tarkoin artikkelimme, mitä valtamedia ei tee juuri koskaan. Valtamedian kansainvälinen uutisanti tulee parilta kolmelta ”uutistoimistolta”, jotka tunnetusti ovat erityisesti kriisipesäkkeistä tiedottamisen osalta CIA:n teho-ohjauksessa.

Olemme paikkoneet monin uutisin valtamedian syystä tai toisesta katveeseen jättämiä uutisia. Esimerkkeinä vaikkapa https://vastavalkea.fi/…/mita-yle-ei-kuuluta…/ ja kotimaan osalta parin vuoden takainen artikkelimme https://vastavalkea.fi/…/porvoon-salainen-nato…/, mitä mikään valtamedian väline ei uutisoinut. Merkillepantavaa on se, että erikseen asiaa kysyttäessä JSN ei pitänyt tapahtuman2 uutisoimattomuutta minkäänlaisena rikkeenä tai journalistin ohjeiden rikkomisena. Siis JSN:n mielestä valtamedialla on oikeus jättää katselijat ja kuuntelijat pimentoon haluamistaan asioista.

Vastavalkea noudattaa omassa julkaisutoiminnassaan erittäinkin tarkoin journalistin ohjeita. Pidämme Julkisen sanan neuvostoa lähinnä valtamedian valkopesulaitoksena, emmekä halua sellaista toimintaa rahallisesti tukea. Erityisen synkeää JSN:n toiminta oli Risto Uimosen johtokaudella. Elina Grundströmin alkaneella kaudella olemme nähneet joitakin positiivisia pilkahduksia periaatteellisen journalismin kunnioittamisen paluusta, mutta tämä taival on vielä pahasti kesken.

Tauno O. Mehtälä
päätoimittaja
Vastavalkea-verkkolehti

[JK]
Vielä sananen tuosta JSN:sta. Se kertoo olevansa median itsesäätelyelin, mutta osuvampi nimi taitaa olla itsesäästelyelin. Sananvapauslain rikkomusten tutkintaa varten tulee perustaa perustuslakituomioistuin, ja sille sananvapausjaosto. Sieltä sopii odottaa lainmukaista kohtelua. Nykyisellään sananvapauslain oikeuskäsittely tapahtuu käräjäoikeuksissa, joilla ei ole siihen kompetenssia. Satunnaisgeneraattoreistakin taitaa tulla oikeudenmukaisempia ratkaisuja.

¤

Allekirjoittaneen vastaanottamassa puhelussa eräs kiinnostunut kansalainen kysyi jossain vaiheessa kevät-kesää saman kysymyksen kuin Elgland kysyi Vastavalkean toimitukselta Tilannehuoneessa. Vastaukseni hänelle oli kutakuinkin sama kuin Taunon kommentin viimeinen kappale (lukuunottamatta johtokausien erittelyä).


¤

Kommentti Tapani Elglandin kysymykseen Tilannehuoneesta:

Lauon parit sanat lonkalta: varmalla huomasit esittäneesi kysymyksen Tilannehuoneessa, et siis verkkolehti Vastavalkeassa. En toki tunne toimituksen systeemejä enkä vastuusuhteita, mutta olen käsittänyt Tilannehuoneen tavallaan Vastavalkean Yleisön osastoksi tai jotain tyyliin verkkoaikakauden Lukijain kirjeitä tms. vanhan kuumaladonnan termeillä.

JSN:lla taitaa jo olla yleisten ohjeiden ohella kokonainen katekismus kaiken sortin erikoisalueisiin. — Tästähän verkkolehti Vastavalkea ja sen itsenäinen Tilannehuone voisivat pyytää julkisen rahoituksen JSN:aa järjestämään yhteisen ”seminaarin” tai ”symposionin” (asianmukaisine tarjoiluineen).

Tässä kaikessa kun on sekin puolensa että vastamedia taitaa jo syntyperänsä ja mielensä mukaan olla myös systeemin vastaisuutta. Miksi se siis hyväksyisi systeemin laatimat ohjeet sellaisenaan, keskustelematta, puuttumatta niihin.

Samalla olisi pakko muistaa että vastamedia ei saa monin väylin toteutuvaa valtion apua tms. etuja. Parin toimittajan toimitus ei voi tasavertaisesti toimia samoilla ehdoilla kuin kymmeniä (satoja) mediatyöntekijöitä käsittävät media-imperiumit organisaatiot arkistoineen tai kovakaman infroineen.

— Ulkomailla, vailla minkään kotitoimituksen tukea toimivana freelanssarina tiedän mitä puhun. Onneksi vuosien varrella (myös vaimoni on toimittaja) olemme luoneet melkoisen oman ”arkiston”. Silti minulta – kohtuuden nimissä – kukaan tuskin kehtaa vaatia samaa tarkistelun tasoa kuin esim. valtiollisen tietotoimiston osastoilta [- -]

— Mutta kuten sanoin Vastavalkea voisi luoda aiheesta seminaarin jälkeen laajemmankin keskustelun. Olemmehan jo oppineet että valtamedia usein – ilmeisesti poliittisen tarkoitushakuisesti – julkaisee uutisia ja muuta aineistoa, joka jälkeen päin osoittautuu puhtaaksi harhatiedotukseksi. Eipä näy Journalistin ohjeet tai JSN näissä suuren mitan mediahuijauksissa paljon auttavan. Juuri siksihän vastamedia on syntynyt!!

PS. tämä siis vain lonkalta laukoen – vain vastamedian henki ja käytäntö sallii tällaiset välittömät mielenilmaisut.

¤

Lue myös

Uusi normaali ja journalismin häpeä

¤

Valtamediaa vastapalloon – valeuutissodassa vedetään rintamalinjoja

¤

Vastamedia on poliittista vastarintaa

¤
PÄIVITYS 23.10.2017 klo 15:00: ”Lue myös” -osio lisätty
¤

Lähteet ja viitteet

Vastavalkea – Tilannehuone

Pesonen, Mikko | Yle (19.10.2017): Vastamedioita syntyy nyt nopeaa tahtia – mainostajat arastelevat sekalaista joukkoa https://yle.fi/uutiset/3-9888937
¤

1
Saara Jantunen: ”Vaikka vastavalkealaiset kritisoivat valtamediaa, he mittaavat onnistumistaan valtamediaan pääsyllä.” (Voima 5.5.2017: Antaa kaikkien kukkien kukkia)

2
Haikon kartanossa Porvoossa pidettiin 3.–6.11.2015 NATOn sotaharjoitusten suunnittelukokous, johon osallistui sotilashenkilöitä monista NATO-maista ja Suomesta. Paikalla ollut henkilö välitti Vastavalkealle kopion tapahtuman vieraslistasta, jossa oli 220 nimeä. Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Useat puolustusvaliokunnan jäsenetkin saivat tiedon NATO-konferenssista Vastavalkealta.
Kaija Olin-Arvola pyysi Julkisen sanan neuvoston näkemystä siitä, ettei Yleisradio uutisoinut mitään näinkin merkittävästä tapahtumasta. Neuvoston silloinen puheenjohtaja Risto Uimonen päätti jättää asian käsittelemättä sillä perusteella, että Julkisen sanan neuvostoon voi tehdä kantelun vain julkaistusta materiaalista. (Vastavalkea
¤

© Vastavalkea

100 KOMMENTTIA

 1. Itse olen lukenut Oikea Media nettijulkaisua alusta asti, enkä näe siinä mitään outoa/väärää.

  Toki tuo maksullinen kommentointioikeus hieman oudoksuttaa, mutta ei sinänsä häiritse itse julkaisun lukemista millään tavalla.

  Tässä hyvä uusi artikkeli oikeasta mediasta:

  http://beta.oikeamedia.com/o1-45073

 2. Oikeamedian päätoimittaja Jukka Rahkonen kertoo joutuneensa ”toimittajalla on oikeus valita näkökulmansa” -menetelmän kohteeksi:

  […] Toimittaja haastattelee noin 10-15 minuuttia ja julkaisee siitä lyhyet leikatut pätkät, jotka tukevat Kertomusta suoraan tai epäsuorasti. Vaikka haastattelussa vastataan aivan suoraan ja perusteellisesti niihin kysymyksiin, joita jutussa käsitellään, ne jätetään pois mikäli ne eivät tue Kertomusta.

  Tämän journalistisen prosessin tuntevat kaikki, jotka ovat luulleet päässeensä Valtamedian haastattelun kautta kertomaan oman näkemyksensä aiheena olevaan asiaan.

  Mikäli Yle olisi noudattanut journalistien ohjetta, sen olisi tullut julkaista tämä kohta haastattelusta:

  Ylen toimittaja: ”Valtamedian pelisäännöt määritellään journalistien ohjeessa. Miten te niihin suhtaudutte?”

  J-P Rahkonen: ”Journalistin ohjesäännöt muttuivat vuonna 1992. Ennen muutosta johdannossa luki:

  ’Hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta.’

  Nyt siinä lukee:

  ’Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.’

  ’Tietoja ja mielipiteitä’ on tullut sen tilalle, että ennen haluttiin antaa mahdollisimman totuudenmukainen kuva. Me mielellämme sitoudumme siihen aiempaan klassiseen journalistin ohjeeseen, eli haluamme tarjota totuudenmukaisen kuvan ja pysyä faktoissa.”

  Oikea Media haluaa sitoutua aiempaan klassiseen journalistin ohjeeseen, joka ohjaa toimittajia tiukemmin faktojen pitämiseen erillään toimittajan ja toimituksen mielipiteistä.[…]
  https://beta.oikeamedia.com/o1-44405

  ———–
  En vieläkään ymmärrä miksi st Saara Jantunen kuvittelee VV:n haluavan päästä massamediaan. Tai kenties hän ei kuvittelekaan, sanoo vain niin omista syistään.

  • ”Oikeamedian päätoimittaja Jukka Rahkonen kertoo joutuneensa ’toimittajalla on oikeus valita näkökulmansa’ -menetelmän kohteeksi – -”

   Kannattaa odottaa rakkoja, kun lähtee valssiin valtamedian kanssa…

  • Ylen luottofaktantarkastaja on siinä määrin riippuvainen muiden ajattelutyöstä, että on lainannut ”oman” journalismi-innovaationsa (ja perustamansa yrityksen, Long Playn, liikeidean) härskisti (kreditoimatta) muualta… Tai ainakin niin voisi päätellä seuraavan lainauksen (gradusta, linkki alla) perusteella:

   ”Jos otamme nopean katsauksen verkkoaineistoni ulkopuolelle, niin vuoden 2010 jälkeen hitaan jour- nalismin mainitsee Johanna Vehkoo teoksessaan Painokoneet seis. Kertomuksia uuden journalismin ajasta (2011, 194). Vehkoo (emt., 195) esittelee hitaan journalismin Greenbergiltä (2007) tutuilla sanoilla: ’Slow food -liikkeen ja downshiftaamisen, eli elämäntyylin hidastamisen, jatkoksi on nou- semassa uusi hitaan journalismin liike.’
   Kiinnostavaa on se, ettei Vehkoo mainitse sanallakaan sitä, että käsite ja ajatus ovat Susan Green- bergiltä (ema.) lainattu. Greenbergiä ei löydy myöskään Vehkoon (2011, 227–331) teoksen kirjalli- suutta-osiosta, johon on listattu lähteitä. Pian Painokoneet seis -teoksen (emt.) julkaisun jälkeen Johanna Vehkoo perusti muutaman muun toimittajan kanssa Hitaan journalismin yhdistyksen vuonna 2012 ja hitaan journalismin julkaisu Long Playn vuonna 2013. Yhdistys ja Long Play olivat ensimmäiset konkreettiset askeleet hitaalle journalismille Suomessa.”

   https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100507/GRADU-1485244902.pdf?sequence=1

   • Faktantarkistaja-valheenpaljastaja ei ilmeisesti ollut käyttänyt ketään faktantarkistaja-valheenpaljastajaa apunaan laatiessaan kirjansa lähdeviiteluetteloa?

    Muutenhan eettisesti sitoutunut ammattijournalisti ei moista faktan puutosta olisi päästänyt läpi … vai josko ne painokoneet oli Seis! just sillä ladontarivillä.

  • Kiitos Riikka, muistutuksesta…

   päivitin artikkeliin ”Lue myös” -osion, joka esittelee kolme Vastavalkean aiheeseen olennaisesti liittyvää aiempaa kirjoitusta (vuodelta 2017), mukaan lukien ”Valtamediaa vastapalloon”.

  • Kerropa nyt Marcus Svenson omin sanoin, missä ja milloin Vastavalkea on rikkonut Journalistin ohjeita?

   Uusnatsien kokoontumisajoja blogistanissaan hallinnoiva Rysky ei sitä tee, vaan väittää Vastavalkean sisältöjä disinformaatioksi. Vastavalkean uutissisällöt kyllä usein poikkeavat CIA-generoidun valtamedian (kv uutistoimistojen kautta tulleista) uutissisällöistä, mikä ei sinällään kuitenkaan tee niitä epätosiksi; tilannehan voi olla juurikin päinvastoin, eli valtamedia (ammattivalemedia) suoltaa perifeerisenä kaiutinyksikkönä muunnettua totuutta. Analyyttiseen ajatteluun kykenevät lukijamme ovat tämän jo toki huomanneet.

   • Anna olla Tauno. Eivät kaikki ole valmiita hyväksymään sitä että kuutiossa on monta sivua vaikka ne ei kaikki yhtä aikaa näykään.

  • Dear Marcus,

   linkittämällesi roskabloggarille Vastavalkealta on liiennyt jo huomiota siinä määrin, mitä ansaitsee.

   Tässä keväältä julkinen kirjeeni Janne ”Rysky” Riiheläiselle, jonka ”vastaus” on luettavissa lopusta. Rysky suoltaa mustaa peeärrää Vastavalkean niskaan perustelematta saati todistamatta väitteitään (ei hän edes yritä, siinä määrin hyvin tietää jauhavansa paskaa). Piste.

   https://vastavalkea.fi/2017/05/11/julkinen-kirje-janne-rysky-riihelaiselle/

  • Hybridikeskusten innokkaasti viljelemä käsite ”disformation” näyttäisi olevan lyhennelmä sanasta ”dislikeinformation” eli se on semmoista tietoa, joka ei miellytä tietyn agendan ajajia. Sillä ei ole sinänsä mitään tekemistä käsiteparin Totuus-Valhe kanssa. Kun tämän ymmärtää, voi aivan hyvin keskustella hybridi-ihmisten kanssa (tai siis voisi, jos olisi jotain tähdellistä asiaa).

 3. Vastamedia ja valemedia ovat vain valtamedian nimittelyä. Niiden ”haastatteluihin” ei pidä mennä, niin kuin näkyy tuosta Oikea median julkaistusta jutusta. Toimittaja muokkasi sen mieleisekseen. ”Eräs yrittäjä”, niin kuin on tapana nykyisin sanoa, sanoi taannoin, että ei anna enää haastattelua paikallislehteenkään. Jos sanon hyvää huomenta, kirjoittavat kuitenkin hyvää iltaa, oli hänen kommenttinsa. Voima-julkaisu on hyvä esimerkki, miten saadessaan runsaan julkisen tuen, linja kääntyy 180 astetta. Toimittajat piti tietenkin ensin vaihtaa.

  Hyvä tuottaa näin lähteistettyjä artikkeleita. Monikaan ei ole huomannut, että artikkelit ovat maailmalta poimittuja lähteineen. Ei niin sitäkään, että valtamedia harvemmin lähteistää juttunsa. Enimmäkseen jutussa lukee Reuters tai AP. On jonkinmoista keskittymistöä havaittavissa. Omia kirjeenvaihtajia ei valtamedialla taida olla enää kuin ameriikassa. Sieltä poimitaan ”uutiset” soveltuvilta osin. Vastavalkean artikkeleista käydäänkin enemmän itse julkaisun tai kirjoittajan kimppuun. Taitaa jäädä artikkelit tarkemmin lukematta.

  Jos joku älähtää, niin tietää että kalikka on kalahtanut. Antaa kalahtaa vaan. Vasta-argumentteja on näkynyt vähemmän, jos ollenkaan. Perintinen leimakirves vaan viuhuu. Argumentiksi siitä ei ole. Mielipiteitään saa toki ilmaista, mutta faktat kuulostaisivat paremmilta.

  Pidän arvostuksen osoituksena, että yle ei maininnut Vastavalkeaa. Yle puuhastelkoot tontillaan, vaikka uutiset ovat yhtäkuin kulttuuri ja säätiedotus. Tulee sieltä jokunen hyvä dokkarikin joskus. Eivät kyllä ole kotimaista tuotantoa.

  • Juuri näin tavis. Kyllä iso kuva tiedotuksesta näkyy suurten mediatalojen talousnumeroiden romahduksena, näintä svenssoneita ja ryskyjä ilmestyy aina yrittämään loiventamaan niiden alamäkeä, turhaan.

   Juna kulkee vääjäämättä kohti totuudenmukaista tiedonvälitystä.

   • Katselin tänään iltapäivälehtien etusivuja. Jenni Haukion maha ja äitiysasut sekä Eino Grönin vaimon muistisairaus olivat isot otsikot. Kolmas iso otsikko oli että lunta saattaa tulla 10 cm.

    Pienellä — toisessa ip-lehdessä vasemmassa ja toisessa oikeassa alanurkassa — ilmoitettiin pääministerin valehdelleen eduskunnalle.

    Taas oli media pannut asiat tärkeysjärjestykseen.

  • Voima-lehdessä ei taida olla mitään alkuperäistä jäljellä – kaapattu valeoppositioksi?

   Vuonna 2014 Hesari kirjoitti otsikolla:
   ”Koko Voima-lehden toimitus irtisanoutui – ’Syynä eivät linjaerimielisyydet, vaan säästöt'”
   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002770162.html

   …mitenpä voisikaan olla ”entisensä”? (Vanhaa Voimaa arvostin ja arvostan suuresti, tätä nykyistä… en.)

 4. Vilkaisin linkin Ryskyn blogiin. Hän oli poiminut kaikki VV’n julkaisut todistellen näin, että kyllä se disinformaatiota on. Huvittava kaveri. Sananvapaus se on hänelläkin, mutta tulee mieleen, saako hän palkkioita palstamillimetrien mukaan.

  • Minusta tuo nimenomainen Ryskyn juttu oli kauhean hauska. Hän — ja hänen mahdollisesti käyttämänsä apukirjoittaja/oikolukija — ei ollut huomannut että hänen todistusaineistona esittelemiensä artikkelien sisältö itseasiassa kumoaa hänen argumenttinsa.

   Minusta meidän pitää olla iloisia siitä että Rysky seuraa säännöllisesti ja aktiivisesti VV:ta, vaikka sitten vain moittiakseen.

   • Ryskyllä on sananvapautensa takeena Sauli Niinistön valtuutus kirjoittelulleen. Se on kantanut hamaan Yle- ja HS-ympäristöön saakka auktorisoiduksi mielipidevaikuttajaksi.

    Asiahan on toki muuten ok (saahan radikaalilla oikeistolla olla oma auguurinsa), mutta syytä on tiedostaa homman kokonaisvaikutus.

    Itse olen erityisen huolissani siitä, että Ryskyn mielipiteet näyttävät olevan uskonkappaleita ja ohjenuoria puolustusvoimien yläkerran oikeistoradikalismiin taipuvaisessa osassa. Siellä ei välttämättä aivokapasiteetti riitä kriittiseen ajatteluun.

    • Minä taas näkisin Ryskyn vain alemman tason mielipidevaikuttajana jota jokainen johtotroikka tarvitsee. Niitähän tunkee aina ”valtaa” lähelle vain miellyttääkseen (en nyt viitsi sanoa rumasti) johtajia. Tämä näin hätäisesti kirjoituksiaan vilkaisseena. Enempää en viitsi. Eihän kukaan täyspäinen ota tuollaisia kirjoituksia vakavasti.

 5. Jos mietitään mistä nyt vasta kumpuaa ”virallisen” median inho ja pelko pieniä medioita kohtaan niin sanoisin että ne kamppailevat itse lukijoista. Niin moni on lopettanut perinteisten medioiden tilaamisen ja lukemisen niiden sisältämän ”hötön” vuoksi.

  Niissä ei puhuta päivänpolttavista asioista, ei Suomesta eikä EU:sta. Eikä niissä varsinkaan puhuta niistä asioista joita tapahtuu EU tasolla ja jotka vakuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Ne myös ansiokkaasti vaientavat keskustelun päämiestemme kähminnöistä ja kytköksistä eri tilaajiin. Tai päämiesten sukulaisten kytkökset eri päätöksiin. Ja se mikä varsinaisesti itseä kiukuttaa on niiden sataojen ja satojen EU-päätösten määrä, joissa MEP:piemme äänestyskäyttäytymistä ei meille kerrota. Meille ei ole kerrottu sitä että esim. Soini omana aikanaan äänesti aina ”jaa” tai ”tyhjää”. Ei koskaan ”ei”. Ne joita asiat kiinnostavat, löytävät kyllä päätökset ja asita, mutta soisi että ne tulisivat suuremman joukon tietoon.

  Kaikesta tästä on syntynyt mustamaalauskampanja kansan tukemia medioita kohtaan. Entinen media kamppailee kuolon kouristuksissaan ja nyt se koittaa vielä viim hetkillä saada mainostajatkin pysymään itsellään. Maailma on ikävä kyllä Suomen osalta muutoksessa, eikä paluuta entiseen ole.

  Ei, ennenkuin entisen median punaviher-höttö loppuu, tutkiva journalismi tulee sen tilalle ja meitä informoidaan oikeilla, elämäämme vaikuttavilla uutisilla. Että maahantunkeutumisesta puhutaan oikeilla nimillä ja lopetetaan tämä ”hienopieruilu”, eli suomettuminen. Siihen asti uudet mediat kasvattavat lukijakuntaansa sekä rahavirtojaan. Ja niin sen pitäisikin mennä. Eikä entinen media pysty muuttumaan ennenkuin opettajat kouluissa vaihtuvat, entiset toimittajat saavat potkut ja kokonaan uusi sukupolvi astelee tomittajiksi.

  • ’..ei puhuta päivänpolttavista asioista, ei Suomesta eikä EU:sta. Eikä niissä varsinkaan puhuta niistä asioista joita tapahtuu EU tasolla ja jotka vakuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. ’
   Ei puhuta koska jos niistä puhuttaisiin niin meno maassa muuttuisi ja sitähän vain omilla ehdoillaan toimiva valtaeliitti ei nimenomaan halua. Pitää mennä sen ehdoilla. Ja ellei mennä se aloittaa mustamaalaamisen ja loan heiton.
   Ihmisten pitäisi tajuta juuri tuo asia, se että miksi lokaa heitetään vastamedian niskaan. Se juuri kertoo että valtaeliitillä on tarve tukahduttaa itseään uhkaava totuus.
   Ainoa mikä kummastuttaa on että kansasta vielä niinkin monet voivat/jaksavat/kestävät seurata valtamediaa ja elää sen manipuloinnin alla. Se kertoo että omilla aivoilla ajattelevia ei ole vielä kovin paljon.
   Vastamedian pitäisi toimia vain ja ainoastaan niin että se saa ihmiset kiinnostumaan siitä todellisuudesta josta valtamedia vaikenee.

   • Miten niin ei puhuta päivänpolttavista asioista? Mistä me muuten tiedettäisiin, että Jasmin Mäntylä vaihtaa miestä useammin kuin sukkahousuja? :):).

    • Mihin perustuu YLEn, MTVn, paikallisradioiden aamulähetysten journalismi?

     Niistä on kokonaan hävitetty yhteiskunnallisuus, ajankohtaisuus, politiikka, kansainvälnen politiikka.

     Sen sijaan niissä käsitellään mm.
     – siivoa oikein, sydänsairauksia, maksasairauksia, kukkien kastelua, suonikohjuja yms.

    • Ja tietysti julkkisten ja ammattiurheilijoiden puuhat ovat koko ajan esillä. Kuka tienaa ja kuinka hyvin, mitä Teemu ja Kimi taas ajattelee jne.

     • Kun katsoo aamu-uutisia muualla, vaikkapa UK, USA, Italia, Saksa, Ranska, Espanja, Venäjä etc niin kaikkalla käsitellään 1) menneitä poliittisia, taloudellsia tapahtumia sekä 2) uutispäivän tulevia poliittisia taloudellsia tapahtumia, ja tapahtumia, joita aletaan seurata.

      Missään ei ole kuten Suomessa, että studiossa käsitellään päänsärkyä, koiran ulkoiluttamista, terveellisiä kenkiä, siivoamisen taitoa, peräsuolen, paksusuolen toimintaa, oikeaa tapaa syödä, pureksia yms.

     • Totta. Avasin eilen teeveen katellakseni sääennusteen. Koiria juoksenteli ristiin rastiin, näkyi koiranperseitä. Piti tarkistaa kellosta oliko uutisten aika.

     • Minä olen konservatiivi. Katson ikkunasta säätilan. On ollut hyvin luotettava menetelmä.

   • ammattivalemedia toimii kuin kirkko, pyrkii tukahduttamaan kilpailevat opit kerettiläisinä

  • Samoin on meidän paikallisessa lehdistössä tapahtumassa. Kirjoitusten sisältö aivan raivostuttavan törkeätä,
   yksipuolista politikoimista. Rikollisuudet painetaan etusivulle, ja asiakirjoitukset piiloitellaan pienin otsikoin, jonnekkin mainosten sekaan. Sanaristikoissakin esiintyy ”ISRAEL” aivan päivittäin ? Jakelu päätyy usein talvisin lumikinoksiin, taikka viskattuna katolle, joka löytyy sieltä lumen sulattua. Lehti on onneksi ”kuihtumassa kokoon”, internetin ansiosta. Terve menoa.

 6. itsekin ns ”taviksena”, mutta poiketen tästä suuresta laumasta joka kollektiivisessa tietämättömyyden unitilassa olevana, niin luen ja seuraan muutakin kuin em ”ylenantia… tai ylenuuvuttavaa uutisointia. On uskomatonta miten monet korkean koulutuksen saaneetkin henkilöt ovat vain ja ainoastaan tämän valtamedian suppean uutisoinnin varassa. Eipä ihme, että tätä populatsioonia viedään kuin laskiämpäriä. Esim on sää vaikka tuulinen räntää vihmova ja miinusasteiden puolella, niin kyllä esim jonkin tavaratalon avajaisissa ilmaisten ämpärien saanti saa aikaiseksi sangen pitkän jonomuodostelman. Suomi on henkisen kyykyttämisen, kiusaamisen sekä tasapäistämisen kyttäys holhousvaltio. Suomi on maa missä eri viranomais, virkamies sekä poliittiset tahot ovat lupa, sääntö ja kielto-orientoituneita sekä pyrokratiapervoja. Olen seurannut eduskunnan kysetunti ohjelmaa tv:stä ja todennut, että herttinen, nämä ”puhuvat päät” ovat ihan tosissaan. En enempää puutu sote virvon varvon veivaamiseen sillä eiköhän tuota tule jo ihan tuutin täydeltä. Se rahan määrä, kymmeniä miljardeja, mitä on mennyt näiden vuosikymmenien aikana kankkulan kaivoon väärän poliittisen päätöksenteon johdosta on mittava. Ja varsinkin nyt pohjoisena jo melkein euvostoliiton syrjäisenä osavaltiona, niin ei voi muuta sanoa kuin, että on tämä mieltäkohentavaa itsenäisenä olemista. Politiikka/politiikot ovat verrattavissa yhteiskunnan luomaan versioon tietokoneviruksesta. Voi Suomi Neitoa.

 7. Osaisiko joku esittää, täsmentää, milloin ja miksi Suomessa alettiin propagoida yhden totuuden journalismia.

  Onko syynä militarismin, propagandan, yksiulotteisuuden, ”esifasismin”, pakottamisen tunkeutuminen journalismiin.

  Esim.:

  alkoiko yhden totuuden journalismi Suomessa
  – 2001 kun USAssa junailtiin 9/11 ja tajuttiin USAn valta-aseman rapautuminen ja kun USA-NATO aloitti terroristisodat ja terroristien tukemisen
  – vai 2012 kun Sauli NATO Niinistö valittiin presidentiksi ja Suomessa alettiin ajaa Suomea NATOon
  – vai 2014 kun USA, NATO, EU hävisivät Krimin Venäjälle eikä Ukrainankaan vallankaappaus mennyt putkeen ja USA, NATO, CIA, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, torso-Ukraina aloittivat systemaattisen Venäjä-vastaisuuden.

  • Selkein rajapyykki on tuo Krimin valtaus ja sitä edeltäneet Ukrainan sekavat tapahtumat. USA:n neokonservatiivit ovat pyrkineet ajamaan rajua Venäjän vastaista politiikkaa erityisesti sen jälkeen, kun länsimielisimmät oligarkit laitettiin maassa kuriin eikä ylikansallisille yhtiöille avautunut maasta vapaata temmellyskenttää. Tosin Venäjän vastaisuus on jo kylmän sodan aikaista perua, mutta NL:n romahduksen jälkeen seurasi hyvinkin lämmin kausi, jota kesti pitkälle 2000-luvun puolelle asti, kunnes Putin laittoi lännettymiselle stopin ja alkoi torjua värivallankumouksia yms. Jugoslavian hajoamissotien aikaiset tapahtumat jäivät myös pahasti kaivelemaan slaavilaisten mieliä. Eniten suhteita ovat sittemmin hiertäneet Baltian ja joidenkin Balkanin maiden liittäminen NATOn ja EU:n kautta lännen etupiiriin. Klassisesta puskurivyöhykeajattelusta luovuttiin, mitä voi pitää tietynlaisena loukkauksena Venäjän suurvalta-asemaa kohtaan.

   Suomen osalta tässä kävi sikäli ikävästi, että realismiin perustuva Venäjä-skeptisyys vaihdettiin jossain vaiheessa USA:n neokonservatiivien tehtailemaan tuontitavaraan eli hyvin jyrkkään ja erottelemattomaan vastakkainasetteluun, jossa ihmisten täytyy kategorisesti inhota ja epäillä Venäjää ja kaikkia sen pyrkimyksiä. Aiempi realistis-historiallinen lähestymistapa oli Venäjän intressejä ymmärtämään pyrkivä ja siinä oltiin valmiita kompromisseihin Suomen oman liikkumatilan varmistamiseksi. Kaupallisten suhteiden tiivis vaaliminen oli tässä lähestymistavassa ehkä se tärkein keino, jolla keskusteluyhteys saatiin aikaan ja pidettiin yllä, mutta samalla torjuttiin määrätietoisen kohteliaasti kaikki sotilaallis-poliittiset lähentymispyrkimykset.

   Eli kahdenväliset ja historiallisesti kehittyneet suhteet Venäjän kanssa vaihdettiin jyrkkään valtablokkiajatteluun, jossa siihen astiset kehityslinjat suorastaan väkivaltaisesti katkaistiin. Moni älyään ja historiantietojaan kernaasti käyttävä ihminen on ollut tästä muutoksesta harmissaan ja on yrittänyt pyristellä vastaan, mutta nähtävästi turhaan.

   • Jonsse, kirjoitat asiaa ja hyvin ymmärrettävästi (myös natottajille luulisi menevän perille).

   • ”Aiempi realistis-historiallinen lähestymistapa oli Venäjän intressejä ymmärtämään pyrkivä ja siinä oltiin valmiita kompromisseihin Suomen oman liikkumatilan varmistamiseksi.”

    Realitis-historiallinen lähestymistapa on jäänyt ”vanhanaikaisena” pois keinovalikoimapussista. Nyt pitää ”aggressiivisesti markkinoida” laajentumista, lännettymistä ja ytimiin menoa millä tarkoitetaan konfliktitilanteessa EU-ytimen suojaamiseksi uhrattavaksi puskurivyöhykkeeksi ryhtymistä, ja koska tämä ei vielä riitä, myös NATO:n hyökkäysalustaksi alkamista.

    Uskovat ilmeisesti vakaasti menetelmän toimivuuteen koska ”voitimme talvisodan”.

 8. Olen useastikin törmännyt samaan hokemaan, mitä Riikka Söyrinki lainaa tuolla yllä; ”toimittajalla on oikeus valita näkökulmansa”.
  Olen samaa mieltä; toimittajalla saa olla oma näkökulmansa, eikä se ole journalismin ongelma. Ongelma siitä tulee, jos ja kun tuota oikeutta tulkitaan niin, että toimittajalla on oman näkökulmansa lisäksi oikeus valita myös haastateltavan näkökulma!

  Ennen vanhaa toimitusten uutishuoneissa muistuteltiin päivittäin, että ”tosiasit ovat kaikille yhteisiä, mutta kommentti vapaa.”…. ja heti perään, että tosiasiat ja kommentit on erotettava toisistaan niin selvästi, että lukijakin sen huomaa.
  On huolestuttavaa, jos valtamediassa kommentoinnin, oman mielipiteen, vapaus ei ole enää niinkään itsestään selvyys. Esimerkkinä yllä oleva päätoimittaja Jukka Rahkosen kertomus siitä, miten Ylen toimittaja pätki ja pimitti hänen mielipiteensä.
  Olisi kyllä mukava tietää, laskeeko JSN:n tällaisen menettelyn kuuluvan sarjaan ”toimittajalla on oikeus valita näkökulmansa”. Epäilen kyllä, että laskee.

  • ”Olisi kyllä mukava tietää, laskeeko JSN:n tällaisen menettelyn kuuluvan sarjaan ”toimittajalla on oikeus valita näkökulmansa”. Epäilen kyllä, että laskee. ”

   Omasta JSN-kanteluiden kokemuksestani voisin sanoa, että todellakin laskee. JSN:n puheenjohtaja todennäköisesti torppaisi kantelun jollain tuon tapaisella perusteella tai vain todeten, ettei artikkelissa ole asiavirhettä. Tästä huolimatta tapauksesta voisi olla aiheellista kannella JSN:ään, jos ei muuta niin pienen kognitiivisen dissonanssin aikaansaamiseksi.

   • Joskus kaukaisessa menneisyydessä JSN olisi voinut antaa päätöksen, että haastateltavana on oikeus vastineeseen. Sanomalehdille tuollaisia vastineen julkaisuvelvollisuuksia joskus langetettiin. Mutta miten ihmeessä kukaan saa vastinettaan Ylen uutisiin tai ajankohtaisohjelmiin?!

 9. Atte Jääskelänen on hyvä esimerkki missä mennään, miksei Lauri Kivinenkin.

  Tämä yhden totuuden pakkojournalismi toteutettiin nimenomaan johtajatasolla eikä niinkään toimittajakunnassa.

  Poliitikoista tuota muutosta ovat ajaneet kokoomuspoliitikot mm. Katainen, Sauli Niinistö, Kanerva, Stubb ja sittemmin myös Keskustan Sipilä.

 10. Oikeistossa, fasismissa ja ns. pienissä aivoissa uskotaan raamatun idealistiseen utopiaan, että alussa oli sana, mistä sitten on seurannut yhden totuuden journalismi, pakkojournalismi, vaihtoehtojournalismin ja älyllisyyden vainoaminen.

  Nyt kuitenkin nähdään katolisessa Espanjassa, että sana ei todellakaan ole ekana kun Madridin keskushallinto ottaa nyt haltuunsa itsenäisyyteen pyrkivän Katalonian julkiset tiedotusvälineet sekä kaikki digiverkot ja asettaa sensuuriviranomaiset yksityisiin tiedotusvälineisiin, jotta katalonialaiset eivät kuulisi eivätkä näkisi Katalonian sanaa vaan Madridin sanaa.

  Espanjan ja Katalonian tilanne on hyvähuono esimerkki siitä, miksi vaihtoehtosanaa ja vaihtoehtomediaa syntyy, on olemassa ja miksi jotkut haluavat ne tuhota.

  • Minusta näyttää että Katalonian tapauksessa on kyse myös eliitin vastaisesta kapinasta. Kuin myös Lombardiassa ja Venetsiassa.

 11. Eurooppa tulee muuttumaan rajusti ja itseasiassa on jo muuttunut. Kun katsoo esim. Ruotsin tilannetta (tällä menolla Ruotsi on 10 vuoden päästä totaalisesti menetetty)ja se miten politiikot ja valtamedia siellä masinoivat ja yksipuolistavat uutisointia siirtolais/pakolaisongelmasta, on säälittävää. Koko kansainvaellus eurooppaan ja euroopan väestön valtarakenteen muuttaminen on askel kerrallaan toteutuva pitkäntähtäimen suunnitelma. Sen takana on esim vuosituhantinen vihanpito ja katkeruus euroopan toimiin vuosikymmenten – vuosisatojen aikana. Monien euroopan maista olisi syytä katsoa peiliin niistä toimista mitä on tehty lähi-idässä, sotilaallis poliittinen / geopoliittinen shakkipeli,tuhotut valtiot sekä ihmisten elämät jne. Ja uutisoinnit näistä tapahtumista ylittävät irvokkuudessaan… jaa, en kyllä tiedä minkä? Uskoisin näin kun katselee tämän ”luomakunnan kruunun” toimia tällä kauniilla planeetalla – niin jossain vaiheessa luonto äiti poistaa tämän epäonnistuneen homosapiens kokeilun ja evoluutio alkaa alusta. Tämä planeetta on tietoinen ja elävä organismi, mitä monet luonnon ja ekosysteemien raiskaajat eivät ahneuden kiimassaan tiedosta.

  • Siinä olet oikeassa, että Ruotsi on menetetty, mutta siinä väärässä, että syy olisi siirtolaisuus.

   Ruotsi oli kiistattomasti kehittynein valtio maailmassa 50-, 60-, vielä osittain 70-luvullakin, mutta lopullinen niitti oli EU ja Ruotsin oikeistokokoomus, jotka lähtivät purkamaan Ruotsin talouden rakennetta ja hyvinvointivaltiota.

   • Liian suureksi paisutettu ja laajamittainen maahanmuutto on Ruotsin pilannut!
    Tämän tietää jokainen joka on asunut Ruotsissa 60-70-luvuilta alkaen.

    Tästä samasta syystä myös talouden rakennetta ja hyvinvointivaltiota ollaan ajettu alas, koska laajamittainen maahanmuutto syöksee jo tutkimuksien mukaan minkä tahansa valtion talouden perseelleen!

    Ruotsista on kovaa vauhtia tulossa nykyisen Euroopan ensimmäinen kalifaatti.

  • Kovin on yksisilmäinen totuus tämäkin, jos on valtamedian narratiivikin.

   Yksi maahanmuutto ei olisi Ruotsia kaatanut ilman uusliberalistivaltaa. Sama uhka on häilynyt Suomen yllä jo kauan: se olennaisin valtion osa, kun vallasta puhutaan, eli valtionvarainministeriö on ollut Kokoomuksen hallinnassa parisenkymmentä vuotta.

   Kepu on näiden käsikassara ja uhrattavissa (kuten nyt näkyy). Vm:n kautta Kokoomus on ollut ainakin viimeiset viisi vuotta vallassa tässä maassa. Mitä se Kekkonen sanoikaan?

   • Johanna, kun minkä tahansa valtion väki vaihdetaan ”väkisin” muualta roudattuihin siirtolaisiin, niin seurauksena on aina katastrofi.
    Tämä on nähtävissä kaikkialla Euroopassa johon voimakas maahanmuuttopaine on kohdistunut.

    Saksa, Kreikka ja koko Etelä-Eurooppa ovat täysin katastrofaalisessa tilanteessa miljoonien matujen rynniessä sisään. Minulla on kotipaikkakunnallani Kreikkalaisia ystäviä joiden kanssa olen useasti käynyt keskusteluja Euroopan tilanteesta. He ovat kertoneet minulle mikä on todellisuus tällä hetkellä Kreikassa.

    Tavalliset Kreikkalaiset pelkäävät monin paikoin henkensä edestä koska matuja on niin paljon että he eivät koe enää elämäänsä turvalliseksi!

    Ajattele itse Johanna, elät saarella jolla asuu vain muutama sata ihmistä, sitten eräänä aamuna huomaat että saarelle on rantautunut vaikka 1500-2000 matua ympäri Afrikkaa ja Lähi-Itää!
    Ihmiset menevät täysin paniikkiin tuollaisesta ja ihan syystäkin koska hyvin pian matujen saapumisen jälkeen alkaa ryöstely, väkivalta alkuperäisväestöä kohtaan, raiskaaminen ja jopa murhaaminen.

    Kreikassa on tämän matuaallon alettua yleistynyt yksinäisten eläkeläisten ryöstömurhat!
    Poikkeuksetta tekijät ovat aina näitä Euroopan uusia ”kunniakansalaisia”, joita rahdataan tänne perkeleellisen eliitin toimesta joille Euroopan kansojen sekoittaminen ja tuho on osa agendaa!

    Italiassa ja Espanjassa meno ei paljoa tästä parane, Saksasta puhumattakaan, jonka ylimpiä poliisiviranomaisia jo sanoi jokin aika sitten, että Saksa on täysin sekasortoisessa tilanteessa matuhyökyaallon takia, eikä järjestystä/turvallisuutta pystytä kantaväestölle enää takaamaan.

 12. Säästöä se on tutkivan journalismin säästäminenkin. Rahaa ei säästetty. Voima-lehti sai eniten tukea kulttuurilehdistä (siis kulttuurilehdistä) 2014, 43 000 euroa. Edellisvuonna tuki oli ”vain” 35 000 euroa. Jos se muuttui kulttuurilehdeksi tuon tuen avulla.

  YLE uutisoi 2014, Voima-lehden päätoimittajalle potkut. Näin niitä kulttuurilehtiä tehdään.

   • check.

    Vai että kulttuurilehti. No, se selittää, miksi sisällön perusteella läpyskää ei enää parhaalla tahdollaankaan voi kutsua ”vastamediaksi”.

    Voimaan on liitoksissa jollain tapaa myös Fb-sivu ”Kulttuurihäiriköt”, joka käsittääkseni myös myy nimellään jotain… mukeja ymv. (?)

     • Kyllä. Tämän päivän tiedostava ihminen on sukupuolineutraali. Se on nostettu yhdeksi valtakunnan kärkihankkeista. Puolueeton ja riippumaton Aamulehti luopui jo mies- ja nais-liitteisistä sanoista. Pyykkipoika tuottaa kuulemma vielä ongelmia sukupuolineutraliteettia erittäin loukkaavana. Mikä sille nimeksi?

 13. JSN on perustettu ”suuren mitan mediahuijauksen” portinvartijaksi, jonka todellinen tehtävä on estää tosiasioihin perustuva uutisointi.

  Tämä toteamus osui asian ytimeen:

  ”Olemmehan jo oppineet että valtamedia usein – ilmeisesti poliittisen tarkoitushakuisesti – julkaisee uutisia ja muuta aineistoa, joka jälkeen päin osoittautuu puhtaaksi harhatiedotukseksi. Eipä näy Journalistin ohjeet tai JSN näissä suuren mitan mediahuijauksissa paljon auttavan. Juuri siksihän vastamedia on syntynyt!!”

  Olisin itse kirjoittanut ”Olemmehan jo oppineet että valtamedia YLEISESTI”, koska HARHATIEDOTUS (eli valehteleminen) on mockinbird-valtamedian sääntö – ei poikkeus!

  • Romahduksen partaalla olevaan Ruotsiin markkinoidaan lisää pakolaisia
   Ruotsin suurlähetystöjen sivuilla markkinoidaan maata tukiparatiisina, jonka mukaan maahanmuuttajat voisivat saada jopa yli kolmetuhatta euroa puhtaana käteen kuukaudessa. Tämä kasvattaa entisestään Ruotsin muukalaisinvaasiota ja samalla jouduttaa maan hajoamisprosessia. Herää kysymys ketkä ovat tämän markkinoimisen taustalla?

   ”Ruotsin suurlähetystön markkinoinnin taustalla on sionistinen eliitti, joka haluaa monikulttuurisen Euroopan7
   … Selvää on, että sionistit eivät toimi yksin, vaan koko Ruotsalainen yhteiskunta on alistettu sionistisen eliitin agendalle. Täten koulujärjestelmä, joukkotiedonvälitys, viihdemaailma, julkiset viranomaiset ja maan poliittiset edustajat ovat valjastettu palvelemaan sionistisen eliitin agendaa.
   Kuinka muuten olisi mahdollista, että poliittinen ja julkinen järjestelmä sallisi kuin yhtenä miehenä miehittää maan muukalaisinvaasiolla tietäen varmasti, että se on humanitäärisesti täysin turhaa ja omalle valtiolle tuhoksi.
   Lisäksi kuinka on mahdollista hyväksyä valtion talouden ajautuvan ulkomaisten sijoittajien ja monikansallisten pankkiirien riiston kohteeksi, vaikka asiat voitaisiin järjestää esimerkiksi Islannin mallin mukaisesti. ” — lisää linkistä
   http://magneettimedia.com/romahduksen-partaalla-olevaan-ruotsiin-markkinoidaan-lisaa-pakolaisia/

   • Saksalais-ruotsalaisen oikeustiet.toht. Henning Witten mukaan sionistien MOSSAD on vuosien ajan käyttänyt moderneja ’mind control’-menetelmiä ennenkaikkea Ruotsin poliittiseen johtoon mutta myös ylimpään poliisijohtoon ja moniin muihin korkeimpiin viranomaisiin saaden nämä tukemaan lähes rajoittamatonta maahantunkeutuja-invaasiota.

    Esim. ”Att rikspolischefen Dan Eliasson inte sparkas visar att Sverige styrs av främmande makt med mind control”,
    http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/1771-arr-rikspolischefen-dan-eliasson-inte-sparkas-visar-att-sverige-styrs-av-fraemmande-makt-med-mind-control.html

    ”Mind control triggar invandringstsunamin som migrationskrig”,
    http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/1421-mind-control-triggar-invandringstsunamin-som-migrationskrig.html

    ”Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control
    Det går inte en dag att man måste läsa om knasiga eller upprörande domar i svensk press:

    1. Tingsrätt: Äga ärtrör är vapenbrott – får bakläxa;
    2. 14 års fängelse för balkongfall, där hovrätten hade friat;
    3. Kastade handgranter mot lägenhet – frias;
    4. Flyktingbarn får låga straff för bestialisk gruppvåldtäkt;
    5. Enligt Helsingborgs tingsrätt är det fritt fram att tillverka olagliga digitala pengar;
    6. Lägenheter till migranter viktigare än till de i bostadskön enligt Svea hovrätt;
    7. Ingen utvisning för nyanlänt eritreanskt våldtäktsgäng;
    8. Ingen blir dömd för Viking-Line våldtäkten!
    9. Frias för granatattack mot polisbuss
    10. Hovrätten sänker straffet — Våldtog i tur och ordning och inte i grupp

    för att bara ta ett litet axplock.
    Värst är hovrätterna.”
    http://whitetv.se/en/mind-control-mk-ultra/1382-flesta-domare-vaerdeloesa-da-under-mind-control.html

    Witten ylläpitämä sivusto on whitetv.se
    GOOGLE SENSUROI hakuja Whitetv-sivustolle. Näpäyttämällä sivuston alalaidassa vasemmalla näkyvää ’Sitemap’-kohtaa saa näkyviin kaikkien Witten runsaan viiden vuoden aikana julkaisemien artikkelien otsikot.

 14. Unkari muistelee vuoden 1956 kansannousua kommunistista diktatuuria vastaan:

  ”Kansannousun muistojuhlallisuudet alkoivat sunnuntaina Budapestin tekniikan yliopiston edustalla.

  Oikeusministeri László Trócsányi ylisti puheessaan vapaustaistelijoita.

  – Ei ainoastaan Unkari, vaan myös koko Eurooppa on kiitollisuudenvelassa Unkarin vuoden 1956 vapaustaistelijoille. Heidät voidaan lukea yhtenäisen Euroopan perustajien joukkoon. Jos he olisivat voittaneet, Eurooppaa jakava teräsesiripu olisi tuhottu aiemmin, hän sanoi.

  Trócsányi sanoi, että ylivoimaisesti suurin osa unkarilaisista arvostaa tänä päivänäkin poliittista vapautta, kansallista itsemäärämisoikeutta, oikeusvaltioperiaatetta, parlamentaarista demokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

  – Yksi opetus vuoden 1956 kansannoususta ja vapaustaistelusta on se, että kansallisesta itsenäisyydestä ei saa luovuttaa millimetriäkään, valtiosihteeri Bence Rétvári sanoi.

  – Nykyään meidän täytyy edelleenkin taistella säilyttääksemme identiteettimme ja kulttuurimme, mistä tuli UHANALAISIA VUODEN 2015 TURVAPAIKANHAKIJAKRIISIN ALETTUA, hän jatkoi.

  – Kuten niin monta kertaa aiemmin viimeisten vuosikymmenien aikana, taistelemme puolalaisten ystäviemme rinnalla säilyttääksemme kansallisen itsemääräämisoikeuden. Euroopan unionin ongelma Puolan ja Unkarin kanssa on se, että nämä maat puolustavat itsenäisyyttään, Zsolt Németh, parlamentin ulkomaanasioiden komitean puheenjohtaja sanoi.

  Unkarilaiset nousivat epäinhimillistä Neuvostoliiton kommunistista diktatuuria vastaan lokakuussa 1956, ja 10 miljoonan asukkaan maa onnistui vastustamaan 200 miljoonan asukkaan Neuvostoliittoa 13 päivän ajan. Unkarin kansannousun muistopäivää vietetään vuosittain lokakuun 23. päivänä.”

  Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/unkari-muistelee-vuoden-1956-kansannousua-kommunistista-diktatuuria-vastaan/

  • ”ylivoimaisesti suurin osa unkarilaisista arvostaa tänä päivänäkin poliittista vapautta, kansallista itsemäärämisoikeutta, oikeusvaltioperiaatetta, parlamentaarista demokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.”

   Myös me suomalaiset arvostamme, kaipaamme, isoamme. Mihin ne on piilotettu?

   Meihin itseemme. On aika kaivaa ne taas näkösälle ja tehdä se myös tiettäväksi arvotyhjiönmäellä istuvalle edukskunnalle.

   • ”Arvotyhjiönmäki”

    Toden totta!
    Sinne hankkiutuneet rotat ovat syöneet arvot Arkadianmäeltä!

 15. JSNn perustamisessa oli varmasti sekä hyvää että vilpillistä tahtoa, mutta taustalla oli mediakentän, lehdistön yhteinen tavoitte toimia vapaana ja itsenäisenä poliittisesta vallasta ja valtiovallasta. Taloudellisesta vallasta tuolloin ei tietenkään puhuttu mitään.

  Mikä siis meni pieleen. Ei oikeastaan mikään. Raha sai haluamansa.

  Suomessa toimittajat, lehdistö-, journalistijärjestöt ja etujärjestöt sekä vaihtoehtoiset mediat olivat aivan liian heikkoja ymmärtämään ja puolustamaan oma asemaansa, oikeuksiaan, journalismia, riippumattomuutta, itsenäisyyttä, etiikkaa, ”totuutta”.

  Pienessä Suomessa raha voitti ja keskittynyt yksityinen media, joka 2000-luvulla levisi ”pääomapuolue” kokoomuksen hallinnoiman valtion avulla julkiseen ja julkisesti rahoitettuun mediaan, medioihin.

  Toimittajat, toimittajajärjestöt, toimittajakunta menettivät prestiisinsä, itsenäisyytensä ja sen myötä JSNstäkin tuli etupäässä mediatalojen, valtamedian ja valtion apparaatti, joka käy nyt informaatiosotaa ja hyökkää vaihtoehtomedioiden ja kansalaismedioiden sekä yksittäisten kansalaistenkin kimppuun.

 16. ’Professorinajatuksia’-blogisti käsittelee artikkelissaan ”Kaikkien kotimaisten valemedioiden äiti” uutisointia Tampereen vastamielenosoituksen tapahtumista. Perustelut esitettyään hän toteaa artikkelinsa loppuosassa mm. seuraavaa:

  ”Kaiken kaikkiaan HS:n uutisointi Tampereen mielenosoituksesta oli puhdasta valemediaa. Näin ainakin sen määritelmän perusteella, jonka Yle julkaisi tammikuussa: ”valeuutisen määritelmä on hyvin yksinkertainen: se on harhautustarkoituksessa tehty teksti, joka matkii ulkoisesti journalismia, mutta ei ole sitä.”

  Asian vahvistaa se, ettei HS:n uutisointi ei ole Ylen tammikuisen määritelmän mukaan oikeaa journalismia, koska se ”on faktapohjaista. Sen tärkein tehtävä demokratiassa on tarjota kansalaisille luotettavaa informaatiota, jonka pohjalta he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä vaaleissa.”

  Niinpä niin. Yksityisenä tilaajien ja mainostajien – siis vapaaehtoisten – rahoittamana mediana HS on oikeutettu olemaan puhdasta puppua suoltava kaikkien kotimaisten valemedioiden äiti tai mielipidepamfletti. Sellainen kuuluu sananvapauteen samoin kuin mielenosoitukset vastenmielistenkin asioiden puolesta.”

  Koko artikkeli: http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2017/10/kaikkien-kotimaisten-valemedioiden-aiti.html

  Em. blogistin – joka sanoo lukevansa lehteä säännöllisesti – perustellun johtopäätöksen painoarvoa lisää se, että HS:n lukijamäärä lienee n. 2 miljoonan luokkaa, joka on huomattava osa suomalaisista.

  Oma ’näppituntumani’ on, että huomattava joukko HS:n lukijoita – vai sanoisiko sitä joskus lukeneita – on tehnyt saman johtopäättöksen: HS on PUPPUGENERAATTORI ( joka ennenkaikkea ajaa EU/NWO-agendaa ja tukee sille maaperää valmistavaa kulttuurimarxistista mädätystä, kuten homotusta, lesbotusta, transsukupuoli- ja sukupuolettomuus-, ”sukupuolineutraalisuus”- ym. PERVERSIO-propagandaa – sekä kantaeurooppalaisen valkoisen väestön kansanmurhaa käytännössä rajoittamattomalla MAAHANTUNKEUTUJA-INVAASIOLLA ennenkaikkea Afrikasta).

  • Kuka mahtaa olla tämä ajatteleva professsori? Huomiotani kiinnitti artikkelisivulla oleva maininta ”Professorin ajatuksia nyt myös Oikeassa Mediassa”. Jotta silleen se mediavallankumous kehittyy…

  • SOROS on nyt vihdoinkin päässyt TAPETILLE myöskin USAssa. Siitä oli eilen maininta FOX-TV-uutisissa, joka
   oli monelle yllätys. Soros toimii molemmilla puolilla atlantia rahoittamassa mielenosoittajia, joiden hysteerisestä kirkumisesta on vaikeaa saada mitään selvyyttä. Ahdistavat jo määrättyjen politikkojen
   hissinkäyttöä, sekä menevät oikeistolaisten päivällispöydän viereen rääkymään hävyyttömyyksiään
   yleisissä ravintoloissa. Sivistymätön käytös on heidän tavaramerkkinsä. Tappouhkauksien määrät ovat myöskin kasvussa. Demokratiasta ei ole enää edes riekaleita jäljellä, niin kamalaksi on kansa jakautunut. Nyt ei tarvita muuta kuin ”sähköiset vaalitulosten väärennykset”, niin koko helvetti pääsee irti.

 17. Meille suomalaisille on tulossa suuri haaste, valtamedian mukaan. Ettei vaan Venäjä pääse vaikuttamaan meidän presidentinvaaleihin. Selkokielellä tarkoittanee sitä, että jos ei Niinistöä valita ja heti tammikuussa, Venäjä on sorkkinut vaalejamme hybri- kybridi ja ties millä vaikuttamisella. Eli käy kuin ameriikassa, Venäjä vakitsee presidentin. Ameriikkahan ei koskaan missään sekaannu minkään maan sisäisiin asioihin milloinkaan. Sekään ei vaikuta yhtään mihinkään, että äänet laskee Goldman & Sachs. Kaikki vaikutusyrityksetkin voidaan torjua nimittämällä hybridi- kybridi yms. valtuutettuja ja lähettiläitä maa täyteen. Puoli porukkaa elätetäänkin jo humbuugilla.

  En tiedä saatana, tuntuu että johtajat ovat tulleet hulluksi vähän joka puolella. Minuun ainakin tämä paskanjauhanta vaikuttaa päinvastoin. Jos uurnille menen, Niinistöä en äänestä. Ja tuskin menen. Olen niin helvetin täynnä vaalipropagandaa, jossa hyvää huomentakaan ei tarkoita sitä mitä sanotaan. Hyvää, pitää jättää kuulematta.

  • Meillä Us.aassa on VENÄJÄ-viha täysin lamaantunut. Nyt on TRUMPin edesmenneen isän mahdolliset veronkavallukset alkaneet esiintyä lehdistöissä jolla vasenkätiset voisivat saada paljon vastenmielisyyttä oikeistolaisia kohtaan.Niin, vasen-rikkaathan eivät koskaan sellaista tekisi, LOL.Äänestäminen on kuin
   arpapeliä. Mitä voimaa yksilöllä on tehdä mitään haluamaansa suuntaan, jos vastapuolella on avaimet
   ”taivasten valtakuntaan”#¤”/%?%¤#””PKELE.

 18. Ja heti aamulla ylenanto, jossa ministeri Mykkänen heittää skeidaa oikein virkavastuulla. https://yle.fi/uutiset/3-9897632
  Maakohtainen raportointi, jossa tuloksesta maksettaisiin veroa ei käy kun se aiheuttaa pk-yrityksille (=postilaatikkofirmoille) lisää byrokratiaa. Justiiinsa joo.

  200 ”veroaisiantuntijaa” viidestäkymmenestä maasta on kokoontuntu Helsinkiin miettimään veronkiertoa. Varmaankin, miten sitä vielä voitaisiin jatkaa entiseen malliin. EU’n kärkihankkeita on ollut veronkierto ja sen edistäminen. Piskuinen Suomikin kantoi kortensa kekoon hallintarekisterilain ”uudistuksella”. Kilpailla täytyy. Jos rupeaa tekemään tiukkaa, niin eikun työryhmä miettimään ”kokonaisuudistusta”. Silloin asia on haudattu ainakin neljäksi vuodeksi kuuden metrin syvyyteen. Muuten menis, mutta ei viitsis enää aikuisena katella tämmöstä tivolia.

 19. Ketkä lavastivat silloin Sauli Niinistön-Sipilän valehtelun, että Sipilä oli muka viemässä lentäen kirjettä Niinistölle hallituksen erosta:

  Kun taaskaan ei ole tutkivaa journalismia Suomessa niin on veikattava:

  Sauli Niinistö, Sipilä, Soini, Orpo, Terho, YLEn Kivinen, YLEn Jääskeläinen, YLEn uutistoimitus, Sanoma Oy, Helsingin Sanomat, Bonnier/MTV.

  • Valtalehdistö ja poliitikot ovat vain ju(o)ksupoikia. Suuri raha ( som kan prata svenska) täällä sekä rapakon takana saa ohjeet vielä sieltä kaikkein suurimmalta rahalta.
   Nythän ko. suunnalta tuli taas uusia ukaaseja: Oma Nalle Puhimme kaipailee Pinochet -hunajaa. Eli vallankaappausta kokoomukselle , rahaeliitille, Evalle ja S. Niinistölle – ja sopivasti juuri sata vuotta Venäjän vallankumouksen jälkeen. Perusteenahan on vallan karkaaminen pois eliitiltä, kun vapaata keskustelua on nyt liikaa. Näinhän ne riistovoitot on ennenkin varmistettu maailmassa, kuten Etelä-Amerikassa, Milton Friedman- tyyliin. Stalin ja Friedman- niin se keikahtaa elämän aamusta ehtooseen- mutta kysehän on kuitenkin aina samasta diktatuurin janosta.
   Stalin rankaisi poliittisia vankeja mm. niin, että he kantoivat vettä avannosta toiseen. Olisiko tällainen samaa samalle- homeopaattinen parantamisterapia täällä Pohjolassa demokratiaperinteemme kannalta vaikka tunnin kuurina hyvä lääke diktatuurin janoon? Ehkäpä vielä siellä Sirola-opiston edustan järven jäällä?

   Yksinvallan ihailijoille pitäisi perustaa hoivakoteja

 20. Hallituksen eroaminen eli todellisuudessa ei-eroaminen, erokirjeen vieminen YLEn kameran edessä pienkoneella (!) muka Sauli Niinstölle ja erokirjekuoren tuominen tiedotustilaisuuteen (!) oli kyynistä, kylmähermoista kansan harhauttamista ja valehtelua Sipilältä, Sauli Niinstöltä, Soinilta sekä tökeröä, alleviivaavaa käsikirjoitusta YLEltä ja valtioneuvostolta.

  Ja taas on Sipilä selittelemässä itseään pois valehteluepäilyistä.

  Ja taas on Sipilä saanut neuvoja samoilta neivonantajilta kuin erokirje-showssakin.

  Niinpä Sipilä käyttää samaa kansanmiehen säälikikkaa kuin hiihtäjä Isomäki Lahden dopingskandaalissa että ”ei ole tehnyt mitään kun on rehellinen Lapin jätkä”.

  Sipilä vaan yrittää, että ”olen yksinkertainen insinööri joka ei olisi Perssuomalaisten hajoamista voinut edes aavistaa.”

  Halvalla menee taas, ja taas mediakin antaa Sipilän jauhaa sontaa.

 21. Lukemsen ja miettimisen arvoinen kirja on:

  Aamulehden ja Lännen Median politiikan toimittaja Lauri Nurmen kirja Perussuomalaisten hajoamisen historia.

 22. Sinisen suunnan poliitikot vetäisivät päivän rikolliset:

  Loikkaussuunnitelmasta vaan puhuttiin ja Sipilä vaan lupasi hallituspaikkojen säilyvän.

 23. Valtamedian huippulaatujournalismia (mihin ei valtiovallan ja valtamedian mukaan ole tilaa eikä sijaa vaihtoehtomedialle):

  Valtamedia: ”Herra pääministeri toimittaja Nurmen kirjan mukaan valehtelitte eduskunnassa että ette olisi ollut tietoinen ja itse suunnittelemassa Perussuomalaisten hajottamista ja järjestämässä loikkareille hallituspaikkoja ja että erokirjeen vieminen yksityiskoneella presidentti Niinistölle oli teatteria ja kansan harhauttamsta”?

  Pääministeri Sipilä: ”Insinöörin aivoilla ei voisi edes kuvitella tuollaista loikkausta”.

  Valtamedia: ”Aha”.

 24. Saapikohan liittyä joukkoon tältä Kiinasta? Huonosti osaan näitä keskustelupalstojen aakkosia, josko joku sitte tai aika neuvoisi kuinka toimia…

  • Kommentointi ja jatkossa toivottavasti myös asia-artikkeleiden kirjoittaminen Kiinan suunnalta on enemmän kuin tervetullut! Eli rohkeasti vain mukaan sanailemaan; sekä Vastavalkea – Tilannehuone että tämä itse Vastavalkea-saittikin on vapaasti käytettävissä asialliseen osallistumiseen.

  • Tervetuloa vaan. Toivottavasti kirjoitat myös kuulumisia Kiinasta artikkelimuodossa meille.

   • Hienoa saada uutisia ”kadun tasalta ihan KIINAsta”, ilman diplomaattista sensuuria.
    Anna tulla ihan lonkalta ilman tähtäystä, niin saadaan viimekäden tiedot ilman
    median sensurointia.

 25. Kohta on kulunut 12 h Puolustusvoimien Raaseporin onnettomuudesta eikä puolustusvoimat ja valtamedia ole pystyneet selvittämään kansalle mitä, kuka, miten.

  Siellä mietitään ja rakennetaan tarinaa, millä vastuulliset upseerit saadaan pois vastuusta.

  Kun tiedon puutteessa veikata pitää niin Puolustusvoimat ja valtamedia leimaavat yhteisellä tarinallaan kuljetusauton kuljettajan syylliseksi.

  NATO-sotaharjoitus häivytetään, junanradan ylitys osana sotaharjoitusta häivytetään, autokolonnan ja joukkojen siirtymisen vastuullinen/vastuulliset upseerit häivytetään, tiedusteluvastuulliset häivytetään, reitin suunnitteluvastuullinen häivytetään jne.

  Niin että siinä meillä on taas valtavirran ”informaatiota”.

  • Tuntuu niin, niin pahalta tuo tasoristeysonnettomuus. Varsinkin, kun kuljin vajaa vuorokausi ennen ko. tapahtumaa ihan läheltä ohi autolla. Tietokoneen mokkula katosi merkillisesti onnettomuutta edeltävänä päivänä Hangossa. Ei löytynyt jälkikyselyidenkään avulla.

 26. Valtamedia, todennäköisesti valtiovallan, poliittisen ja sotilaallisen johdon toimesta tai sitten osaamisen puutteesta vei ja vie kansaa harhaan Puolustusvoimien onnettomuudessa.

  Valtamedia ohjasi huomion tasoristeysten turvallisuuteen ja siviilionnettomuuksiin kun huomio olisi tietysti pitänyt kohdistaa Puolustusvoimiin ja sotaharjoitukseen.

  Puolutusvoimien sotaharjoituksen johdon, komentajien ja suunnittelijoiden sekä vielä autokolonnan komentajan olisi pitänyt osata ottaa huomioon suunnitelmassa ja kenttäolosuhteissa oman autokolonnan ja junan reitti sekä aikataulu.

  Niin ne pitäisi tietää oikeassa sodassakin kuten sotaharjoituksessakin, joka tehdään aina sotaan verrattavien säädösten, lakien ja komennon alaisuudessa.

  Median tehtävä olisi tutkia ja seurata asiaa edes sen verran, että valtiojohto ja Puolustusvoimien johto ei pääse tekemään asevelvollisesta varusmiesautonkuljettajasta syyllistä onnettomuuteen, varusmiesten kuolemiin ja loukkaantumisiin, mutta sitä valtamedia ei poliittisten ja sotilaallistenkin kytkentöjen vuoksi ihan noin vain tee.

  • Mä ajattelin tota samaa mistä huomautat Tim. Tasoristeysten puuttuvat puomit ja valot on olleet ongelma samoissa paikoissa ainakin 70-luvulta, mitä niistä jauhamaan. Miksei ammattivalemedia avannut enemmän näitä harjoituksia?

   • Aivan,

    nyt tuossa onnettomuudessa on 3 vakavaa katastrofia, mistä valtamedia ei takuulla tee juttua, mutta mitkä pitäisi julkisuudessa käsitellä:

    1) Puolustusvoimat/sodanjohto/sotaharjoituksen johto/upseerit eivät osaa kontrolloida, tiedstella maastoaan/ympäristöään, missä harjoittelee/jäljittelee sotaa (mitä jos se olisi ollut oikea sota ja vihollisen juna)

    2) Varusmiehille ja alempiarvoisille kapiaisille on propagoitu, että suomalainen Masi on turvallinen miehistönkuljetusvaunu, mutta nyt se meni tuhannen säpäleiksi ja menisi myös muidsa olosuhteissa esim. granaattitulessa, tankkitaistelussa

    3) autonkuljettajavarusmiehellä ei ole minkäänlaista ammattiliittoa, rikä mitään juridista apua, millä puolustautua Puolustusvoimien upseereja, johtoa vastaan, joilla on liitto, juristit, ”kaveritodostajat” puolellaan.

    • Keneen varusmiesten perheet voisivat vedota? Tie Eu:n tuomioistuimeen on pitkä, kallis ja rasittava silloinkin kun ei ole menetyksen ja surun murtama.

     • Ei ole mitään tahoa, instituutiota mistä varusmiehet voisivat saada juridista apua, tukea.

      Onnettomuustutkimuksenkin Puolustusvoimissa tekevät upseerit.

      Nyt on menossa se vaihe kun upseerit miettivät keskenään, mitä kirjataan, mitä sovitaan, että sotaharjoitusta ja autokolonnaa johtavat upseerit eivät jää misään laiminlyönneistä ja virheistä kiinni.

      Noissa kokouksissa ja verkostoissa varusmiehillä ja reserviläisillä ei ole mitään asiaa vaan niissä vihollisia ovat varusmiehet ja reserviläiset.

      Tuntuu todella härskiltä, että upseerimme ovat surevinaan 3 kuollutta varusmiestä kun heidät on koulutettu tapattamaan ilman omantunnon vaivoja vaikka 300.000 varusmiestä ja reserviläistä.

 27. Onko Suomessa (esim. Valtioneuvoston turvallisuusyksikössä, presidentillä, puolustusministeriössä, puolustusvoimissa, YLEssä, Sanoma Oyllä, USAn, NATOn, Niinistön Hybridiosaamiskeskuksessa) käytössä salainen Musta-lista vaihtoehtomediasta, vaihtoehtotoimittajista, vaihtoehtomedian vaihtoehtokeskustelijoista/-vierailijoista/-asiantuntijoista.

  USAssa ja NATO-maissa on. USAssa on sekä salainen että julkinen Musta-lista.

 28. Nyt on sitten nähty taas uusi poliittisen johdon ja valtamedian, Hesarin, valheteatteri puolustusvoimien tietovuodosta tarkoituksena saada aikaan syvälle käyvä tiedustelulaki, mutta tehdä Sauli Niinistöstä sankari ja turvallinen isänmaallinen isähahmo.

  Tietovuoto-teatteri on samojen henkilöiden ideoimakin, ehkä CIAnkin konsultoima, kuin Sipilän ja YLEn hallituksen erokirjeteatterikin niin samanlaiset ne ovat valherakenteiltaan ja ideoinneiltaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here