Euroopan journalistien kattojärjestö (European Federation of Journalists) on Euroopan suurin journalistien järjestö. Se toimii 43:ssa maassa, ja edustaa yli 320 000 journalistia.

Oman kuvauksensa mukaan EFJ ”edustaa ja puolustaa sananvapautta sekä oikeutta vastaanottaa tietoa kuten on taattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklassa 10″.

EFJ johtaa myös ”Media vihapuhetta vastaan” -kampanjaa, joka kertoo nettisivuilla tavoitteistaan:

 • parantaa maahanmuuton, pakolaisten, uskonnon ja vähemmistöryhmien medianäkyvyyttä
 • parantaa journalistien, (valta)median, kansalaisyhteiskunnan verkostojen (civil society organization, CSO) ja yhteisömedioiden (community media) kapasiteettia vastustaa vihapuhetta, suvaitsemattomuutta, rasismia ja syrjintää
 • edistää vihapuheen ja sananvapauden säätelemistä nykyisen lainsäädännön puitteissa
 • kasvattaa tietoisuutta syrjinnän erilaisista muodoista tuottamalla parempaa raportointia edellä mainituista aiheista
 • tukea vihapuhetta paljastaneita journalisteja, jotka ovat joutuneet vihan ja ahdistelun kohteiksi puhuttuaan suunsa puhtaaksi

Toisin sanoen EFJ kertoo puolueettoman median pyrkivän politikoimalla vaikuttamaan lainsäädäntöön.

Ammattimedia sananvapauden silmukkana

Asianajaja Judith Bergman toteaakin Gatestone-instituutin julkaisemassa artikkelissa ”Eurooppalaiset journalistit sananvapautta vastaan” luovutun teeskentelemästä, että journalismi olisi faktojen raportoimista. Bergmanin mukaan ”Media vihapuhetta vastaan” -kampanja on vain yksi monista EU:n REC-ohjelmansa (Rights, Equality and Citizenship Program) kautta tukemista mediaprojekteista:

”Tämä – Euroopan suurin – poliittinen toimija, EU työskentelee avoimesti vaikuttaakseen ’vapaaseen lehdistöön’ omilla poliittisilla agendoillaan.”

REC on tuottanut journalisteja varten käsikirjan, jossa toimittajia opastetaan, miten maahanmuuttajista ja maahanmuutosta kirjoitetaan. Journalisteille tarkoitetut ohjeet ovat osa EU:n rahoittamaa ”Kunnioita sanoja” (Respect Words) -projektia. Oikeanlainen raportointi on korvaamaton työkalu vihaa vastaan.

EU-tuetun ”journalistin käsikirjan” ohjeista:
(korostukset lisätty, toim.huom.)

”Journalismi ei voi eikä sen pitäisi ’ratkaista’ vihapuheongelmaa itsenäisesti – – mutta se voi auttaa estämään sen normalisoitumista.”

”Haasteen kohtaaminen vaatii monien toimijoiden yhteistyötä – erityisesti Euroopan unionin, jonka täytyy vahvistaa olemassa olevia mekanismeja sekä tukea uusia työkaluja, joilla taistellaan vihapuhetta vastaan.”

Miksi journalistit, jotka väittävät taistelevansa lehdistön vapauden puolesta, nyt pyytävät EU:n apua lakkauttaakseen sananvapauden Euroopassa?

Bergman kysyy.

”Journalismin rooli ei ole vain esittää erilaisia näkökulmia vaan myös arvottaa ja erilaistaa (differentiate) niitä.” (Kun ”tuotedifferointi” tarkoittaa oman tuotteen erilaistamista näkyvyyden saamiseksi, tarkoittaako tällainen ”näkökulmien differointi” siis sen oman näkökulman näkyvyyden hegemointia? toim.huom.)

”Journalistien tulee tarjota riittävä määrä mielipiteitä, mm. maahanmuuttajien ja vähemmistöjen edustajien – – mutta ei ääriryhmien mielipiteitä ’vain kääntöpuolen näyttämiseksi'”

Vihapuheen toistamista tulee välttää – kun se on uutisoinnin arvon kannalta tarpeen, medioikaa sellainen puhe käsitteellistämällä ja haastamalla sekä paljastamalla valheelliset perustukset sen alta.” (Suomalaisen ammattivalemedian liksasankojournalistit ovat unohtaneet isäntiensä ohjeistuksen jatkuvine ämveineen, hakkaraisineen, rasistisine naamakirjapoliiseineen ja halla-ahoineen revitellessään, toim.huom.)

”Pitäkää mielessä, että arkaluonteinen informaatio (rodullinen/etninen alkuperä, uskonnolliset tai filosofiset aatteet, puolue- tai ammattiliittokytkös, terveydentilaa tai seksuaalisuutta koskeva tieto) tulee mainita vain milloin se on välttämätöntä, jotta lukeva yleisö ymmärtäisi uutisen.”
¤

Bergman huomauttaa olevan merkille pantavaa, että (valta)median kampanja vihapuhetta vastaan ei selvästi määrittele, mitä se tarkoittaa vihapuheella.

Mitä on vihapuhe?

Eettisen journalismin verkosto (The Ethical Journalism Network, EJN) on määritellyt vihapuhetta raportissaan ”Eettisyys uutisissa” (Ethics in the news). Raportin mukaan vihapuhetta on mikä tahansa ilmaisu, joka mustamaalaa tunnistettavissa olevaa ryhmää – esim. rotu, uskonnollinen yhteisö tai seksuaalinen vähemmistö – ja siten pyrkii vahingoittamaan ryhmän jäseniä, yllyttää negatiiviseen syrjintään tai väkivaltaan.

EJN toteaa, etteivät lailliset rajat saa määritellä ammatillisen käytöksen koodistoa. Journalistien tulee kehittää eettistä koodistoaan voidakseen vastata siihen riskiin, että vakavaa haittaa promotoidaan.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä kirjoitti Turun Sanomissa:

Vihapuhetta ei edelleenkään ole lainsäädännössämme määritelty. Termistä ei ole olemassa mitään yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ja kriittistä tarkastelua kestävää määritelmää. Se ymmärretään niin ristiriitaisilla ja poliittisesti latautuneilla tavoilla, ettei sitä missään nimessä tulisi käyttää julkisen päätöksenteon ohjenuorana, juridisista ratkaisuista puhumattakaan.

Edes Suomen poliisi, jonka pitäisi pystyä vihapuhetta pätevästi tutkimaan, ei ole pystynyt termiä kunnolla määrittelemään.”

¤


¤

Kommentti: Monenlaista rasismia

Tämän vuoden helmikuussa Kremlin trollien metsästyksellä itsensä uraputkeen tunkenut Ylen toimittaja Jessikka Aro kävi eduskunnassa puhumassa sananvapaudesta.

Aron eduskunnalle antamia suosituksia pohtiessaan on hyvä pitää mielessään se, että lukuisissa trollijutuissaan Aro ei kertaakaan maininnut Kremlin trolli-kohun alkuperäisen lähteen olleen Yhdysvaltain kylmän sodan aikana perustama ja rahoittama psykologisen sodankäynnin mediaoperatiivinen yksikkö Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Aro suositteli eduskunnalle rajoitetun sananvapauden rakenteiden pystyttämistä.

Aron ajatuksen mukaan kansalaiset eivät tarvitse tiedonsaantioikeutta, koska kansalaiset käyttävät sitä väärin:

vainoavien tai yksityiselämää loukkaavien tietojen urkkiminen määritellään disinformaationarratiivissa legitiimiksi ’kansalaisaktivismiksi’. – –

Samaan aikaan tulee huolehtia, että asialliset toimittajat saavat jatkossakin tarvitsemansa tiedot yhteiskunnallisesti merkittävää valvontatehtäväänsä varten.

Aro hahmotteli eduskunnalle myös, että viranomaisten tulisi jättää vale(kansalais)palaute ja valekantelut tutkimatta ja käsittelemättä, koska ne ovat poliittista häirintää. Valtakunnansyyttäjän tulisi nostaa syytteitä valemedioita ja somekiihotusryhmiä vastaan.

Aro ei täsmennä, mitä hän sisällyttää termeihin vale(kansalais)palaute, valekantelut, valemediat ja somekiihotusryhmät. Aro väittää myös – todisteita esittämättä ja tarkentamatta, mutta omaa trollinarratiiviaan tukien – informaatiovaikuttamiseen liittyvää rikollista toimintaa johdettavan hierarkkisesti ulkomailta.

Jessikka Aro

Aron rajoitettua sanavapautta vaativasta asiantuntijalausunnosta ei tule esille, että Aro on saamastaan asiakaspalautteesta julkisesti uhriutunut asianosainen eikä se, että hän on eduskunnassa toteuttamassa politisoituneen median EU-rahoitteista projektia.

Kirkko toimi aikoinaan samoin kuin massamedia/ammattivalemedia nyt: se pyrki julistamaan kaikki kilpailevat ajatussuunnat harhaopeiksi.

Kun lait oikeista mielipiteistä ja luvallisista tavoista ilmaista mielipiteitä on kerran säädetty, eri mieltä olemisesta ja sen julkituomisesta tulee rikos. Suvaitsevaisuuden varjolla tehtaillaan ajatusrikos-nimikettä sanomatta asiaa suoraan. Myös tällainen on syrjintää, rasismiakin.

¤

On harhauskomus ajatella, että rasismi tai syrjintä kohdistuu ainoastaan vähemmistöihin tai että sitä esiintyisi vain valkoisten harjoittamana. Miksi sitä ei saa sanoa?

Suomen hallitus eduskunnan tuella syrjii positiivisesti politiikallaan taloudellisesti etuoikeutettuja ja kattaa varakkaiden verohelpotusten sekä verokeidastelun budjettiin tekemät aukot leikkaamalla heikko-osaisilta, jotka alkavat olla enemmistö hyvinvointi-Suomessa.

Häviävätkö ongelmat kieltämällä niistä puhuminen? Moniääniseksi, monikulttuuriseksi kuvattu mielipideilmasto ei todellisuudessa suvaitse eriäviä mielipiteitä.

Vuoropuhelulle ei jätetä tilaa.

Aitoon demokratiaan kuuluu vuoropuhelu, myös toisin ajattelevien kanssa. Aito demokratia ei koskaan voi olla täysin valmis tuote, jossa ei ole mitään parannettavaa.

Aito demokratia on elävä prosessi.

— RS

¤

PÄIVITYS 29.10.2017 klo 18:26: Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen johtajan sukunimi on Jokisipilä, ei Sipilä kuten artikkelissa alunperin esitettiin.

Söyring pahoittelee 30.10.2017  klo 07:34 tekstissä olleita nimivirheitä. Bergman oli muuttunut Milleriksi ja Jokisipilä Sipiläksi. Assosiaatiotyrimistä: Judith Miller on (huono) toimittaja ja Sipilän tiedättekin. Että minua nyt hävettää!
¤

Pääsialliset lähteet

Bergman, Judith | Gatestone Institute (24.10.2017): Europe: Journalists against free speech https://www.gatestoneinstitute.org/11214/europe-journalists-free-speech

Eduskunta (8.2.2017): Hallintovaliokunnan kuuleminen 8.2.2017: Hybridi- ja informaatiovaikuttamiseen varautuminen lainsäädännön ja Suomen kansalaisten perussoikeuksien näkökulmasta. Kuultava Jessikka Aro, toimittaja, Yleisradio
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-104038.pdf

Jokisipilä, Markku |Turun Sanomat (4.10.2017): Valhetta on kaikki laulut maan http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/3676894/Markku+Jokisipila+Valhetta+on+kaikki+laulut+maan

Europarlamentti (09.05.2012): Political guidelines for the institutional information and communication campaign https://rafzen.files.wordpress.com/2013/02/political-guidelines-for-the-institutional-information-and-communication-campaign.pdf
¤

Kuva: sara~ (CC BY-SA 2.0) via Flickr. Kuvanmuokkaus Johanna Lehtonen.

Kuvituskuva: Eestin ulkoministeriö (CC BY 2.0) via Wikimedia Commons.

 

 

73 KOMMENTTIA

 1. Tekstiin on jäänyt typo (minun jäljiltäni). Eduskuntatutkimuksen johtaja on Markku Jokisipilä. Pahoittelen virhettä ja oikaisen sen jahkas pääsen omalle koneelle.

 2. Mutta onko yksikään journalisti hoksannut, että eilen julkisuuteen tullut Valtiollisen turvallisuuskomitean raportti Venäjän muodostamasta kyberuhasta Suomen presidentinvaaleissa – salamurhia ja terrori-iskuja myöten – suuntautuu suoraan perustuslaillista mielipide- ja sananvapautta vastaan?
  Siinä yksiselitteisesti ja suoraan varoitetaan ja uhkaillaan Sauli Niinistön vastaehdokkaita, heidän vaalityöntekijöitään sekä kaikkia meitä, jotka julkisesti esitämme mielipiteitämme.
  Korkein maamme kokonaisturvallisuudesta vastaava valtiollinen elin ei liikoja sumeile vaan muistuttaa: ”Varokaa mitä sanotte, teitä valvotaan”!
  https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg0YC1qpbXAhXiF5oKHVjXBncQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iltalehti.fi%2Fpolitiikka%2F201710282200493416_pi.shtml&usg=AOvVaw3kWl_IFrS5QN7XkdInBofZ

 3. Tämä erilaisten näkökantojen siivoushalu pois julkisesta keskustelusta tekee primitiivisen vaikutuksen EU:n komissiosta, sen omista poliittisista agendoista ja valtamassamedian omistajatahosta. Vatikaani on myös vallan vartijana EU:ssa. Suurin osa Eurooppaa kuuluu sen välittömään vaikutuspiiriin. Intressien risteämisen ja ristiinomistamisen kautta päätökset ovat harvoissa käsissä. Paavinistuin on aiemminkin vuosisadasta toiseen pitänyt agendanaan ihmisten säilömistä henkisesti pimeissä huoneissa. Tältä oppia ottanut Kolmannen Valtakunnan Heinrich Himmler perusti valtion valtioon, SS:n, noudatten jesuiittakunnan organisaatiopohjaa. Hän oli tutkinut katolisen kirkon hierarkista organisaatiota ja sovelsi sitä koko SS:n komentorakenteeseen. Sen alaisuudessa toimi Ideologisen tiedustelun osasto, Sicherheitsdienst, SD, jota johti Reinhard Heydrich.
  Tämänkaltaisia rinnastuksia tuottaa nykyinen sananvapauden rajoittamisen ilmapiiri, vihapuheesta hokeminen, eri ratkaisumallien yhdessä pohtimisen vaje, virkamiesten EU-mantrojen hokeminen, kansallisen edun ja näkökulman puute sekä suoranainen tabu – robotisaation ja digitalisaation tulo rajattomasti ja työpaikat vieden (?)

  • Näin EU-diktatuurin poliisivaltiossa rikollisten vallanpitäjien orwelilaiset virkamiehet:

   ”Monikultturisti-idiootit mekanisoivat orwellilaisen tarkkailun

   Yhdenvertaisuusvaltuutettu (entinen vähemmistövaltuutettu) on totalitaristisista maista tunnettu poliittinen virkamies, joka käyttää ideologista valtaa viranomaisen asemassa. Muodollisena näyttönä tästä on hänen oikeutensa tehdä omin päin jopa lakialoitteita.

   Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsti Pimiä on nyt lyöttäytynyt yhteen teknokraattien kanssa ja suunnittelee ”vihapuheeksi” arvottamansa argumentaation mekanisoitua tarkkailua yhdessä ”digihumanisteiksi” sanottujen insinöörien kanssa.

   Uuden Suomen jutussa ”Sebastian Tynkkysestä poliisitutkinta – Yhdenvartaisuusvaltuutettu: vaalikampanja osin rasistinen, kovat nuhteet perussuomalaisille” toimittaja Ossi Kurki-Suonio haastatteli Kirsti Pimiää, jonka mukaan Sebastian Tynkkysen vaalikampanjan osoittamisessa ”rasistiseksi” on käytetty tekoälyyn perustuvaa algoritmia…”

   Jukka Hankamäen artikkeli kokonaisuudessaan: http://oikeamedia.com/o1-46062

  • Näin vallanpitäjiemme, tällä hetkellä punaliberaalien punaporvarien propagandakone Yle:

   ”Yle tekee Martti Lutherista nykyeliittiä tukevan punaliberaalin

   Yleisradion punaliberaali agenda uppoaisi paljon paremmin otolliseen maaperään ellei se aliarvioisi kansalaisten kykyä kriittiseen ajatteluun. Yksi räikeimmistä Ylen indoktrinaatioyrityksistä pompahti silmille tänään, kun yhtiön verkkosivuilla ilmestyi artikkeli ”Auta armias, ei näin!” Miten Martti Luther näkisi nykymenon, kun uskonpuhdistus täyttää 500 vuotta? Jutun kirjoittanut Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Sampo Vaarakallio tuli omin sanoin todistaneeksi, miksi häntä pidetään pahamaineisena EU-politrukkina, joka ei ole kiinnostunut puolueettomasta tiedonvälityksestä, vaan oman sidosryhmänsä propagandan levittämisestä.

   Kirjoitus itsessään on tyyppiesimerkki nykyliberaalien tavasta anakronismiin, jossa asiat ja arvot sijoitetaan väärään aikakauteen poliittisin motiivein. Tässä tapauksessa Vaarakallio istuttaa vasemmistoliberaalin maailmanselityksensä 1500-luvun alussa vaikuttaneeseen uskonpuhdistaja Martti Lutherin (1483–1546) ajatteluun. Vaarakallion kömpelön tendenssimäinen yritys kirjoittaa historiaa uusiksi nykynäkökulmasta käsin on tyypillistä totalitaristelle ajattelulle, vaikka juuri hänen kannattamaansa liberalismia pidetään tuollaisen asenteen arkkivihollisena. Kauniiden korulauseiden takaa paljastuu kuitenkin helposti orwellilainen fundamentalismi, joka kirkuu ”vihapuheen” nimissä nollatoleranssia kaikille erimielisille.

   Vaarakallion poliittiseen toivejatteluun perustuva historiamuunnelma kuuluu samaan sarjaan niiden uutisjuttujen kanssa, joissa maamme sotaveteraanien sanotaan taistelleen monikulttuurin ja kaupunkilaisten liberaaliarvojen puolesta eikä kodin, uskonnon ja isänmaan…”

   Koko arikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2017/10/yle-tekee-martti-lutherista.html

   • Teologian tohtori Juha Molari paljastaa lisää Ylen Vaarakallion kirjoittaman artikkelin propagandistista valheellisuutta:

    ”Vaarakallio (YLE): nykypäivänä Luther olisi homo- ja muslimimyönteinen suvakki
    Verorahoilla tuetun valemedian Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Sampo Vaarakallio on käynyt turistimatkalla Wittenbergissä ja pohtii LAAJASSA VÄÄRENNÖKSESSÄ, mitä uskonpuhdistuksen isä Martti Luther miettisi tänään uskonpuhdistuksen täyttäessä 500 vuotta.

    Yle ei tarjoa historiaa eikä edes fiktiota, vaan väärennöstä…”

    Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2017/10/29/vaarakallio-yle-nykypaivana-luther-olisi-homo-ja-muslimimyonteinen-suvakki/

   • Noilla edistysmielisillä on kaikesta typeryydestään huolimatta aivan ilmiömäinen kyky alittaa jatkuvasti itsensä. Jo Lutherista saa joku mielessään leivottua arvoliberaalin ja islam-myönteisen hahmon, niin liikutaan jo patologisen mielisairauden rajoilla ulkoisen todellisuuden arviointikyvyn suhteen.

    No, siinä vaiheessa kun karmea todellisuus Lutherista näille avautuu, niin sitten ollaan vaatimassa Luther-patsaiden ja muistomerkkien poistamista ja korvaamista jollakin ääriliberaalilla ja edistysmielisellä hahmolla.

 4. Mutta, oikeuden ja kohtuuden nimissä, onko kohtuutonta taikka laitonta vastustaa ”laitonta” liikkumista” maasta toiseen vaarantamalla hyökkäyksen kohteena olevaa maata taloudellisesti sekä moraalisesti ? Mistä alkavat tunkeilijoiden ”oikeudet”,ja mihinkä ne päättyvät. Maan lakien ”venyttelyistä johtuu peruskansalaisten syrjäyttämiset”, jakamalla rahaa vieraille lomailijoille, joilla monellakaan ei ole edes halua asuttaa maata pysyvästi monesta syystä. Vaellusten alkusyytä ei ole kukaan vielä paljastanut, koska ns. pakolaiset eivät sovi
  tyypillisiin pakolaisperheisiin, entisten kokemusten perusteella. Läpinäkyvyys on sumentunut, ja arvostelevat kyselijät vaiennettu. Jotakin suurempaa on meneillään, mutta ilmiantajia on harvassa, suut teipattuina.

 5. Amerikan päävaltion silmäätekevät lakimiehet aikovat maanantaina julkaista ensimmäiset pidätykset viime vaalien vääryyksien tekijöistä, jos uutisiin on uskomista. Clintoneilla sekä DEM, vaalijärjestöllä alkavat pöksyt kuumentua, Pressa Trumpin syyttelyn kääntyessä 180 astetta itään päin. Oikeistolaiset toivovat Clintoneille ”SÄLEHOITOA” ? Siitäkin he voivat päästä kuin koirat veäjästä, suurine ”Ruplineen”, LOL.

 6. Tarjoan sinulle yhdet, kun joskus kävelet vastaan, Riikka!

  Jessi näyttää väsyneeltä ja stressaantuneelta tuossa kuvassa. Trolleja ei taida löytyä sitä tahtia mitä isäntä käskee.

 7. Ja vielä Jessikka Hallintovaliokunnan kuultavana. Ei helevetti. Joko sielläkin on syrjäytetty lakiasiantuntijat. Alemmas ei taida eduskunta enää päästä. Suomen ylin lakeja säätävä elin. Kansalaisen mitta alkaa olla täynnä tämän sortin tivolia.

 8. Lukijat ja kommentoijat.

  Loman tarve alkaa olla ilmeinen. Henkilökohtainen kovalevyni — muisti ja keskittyminen — ei näy enää kestävän tätä ”työtä 19 tuntia vuorokaudessa” -tahtia jota olen pakosta (arjellakin on vaatimuksensa) ylläpitänyt.

  Hävettää niin nuo tekstin nimivirheet. Sellaista ei saisi tapahtua, ja olette oikeutettuja antamaan ruoskan heilua tähän suuntaan. Muuta VV:n toimitusta ei tästä minun mokailusta voi, ei saa eikä pidä moittia.

   • Aletaanko julkinen pyhimyskisa? 😉 Moka oli minun, enkä siitä ketään muuta moiti.

    Mehän ei olla järjestelmän tarvitsemia ”vastuunkantajia” joten kannetaan vastuu omista sanomisista ja tekemisistä itse.

   • Kiitos kiitoksista. Jaksan edelleenkin, mutta tauon jälkeen. Pitää saada uusimmat haasteet tuonut arki taas rullaamaan jotenkin järkevästi että pääsee jatkamaan tämän kutsumustyön parissa.

 9. Sauli Niinistön, CIAn, NATOn, EUn Suomeen perustama Hybridisodan Osaamiskeskus on aloittanut NATO-maissa, EUn alueella, Venäjän rajoilla, Aasiassa informaatiosodan mediaa, toimittajia, kansalaisia vastaan.

  Tuo on taas yksi askel hyökkäyksen valmisteluissa Venäjälle. Suomessa Sauli Niinistö on jo liittänyt Suomen NATOn isäntämaaksi sekä Suomen ilmavoimat ja tiedustelun NATOn päivystystoimiin ym.

   • Näin Kanadassa — Globalist Traitors Replace Canada’s Founding People

    The 2016 census released Wednesday documents the racist Illuminati (Masonic Jewish banker) policy to make Europeans a minority in Canada. 
    “More than 60 percent of new immigrants come from Asia (including the Middle East), by far the largest source.
    Africa, however, has now surpassed Europe as the second-most important source of new immigrants, increasing to 13.4 percent.”
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160217

    All in all, Canada has accepted 1.2 million immigrants in the last five years alone. It is reasonable to expect that immigration would reflect the demographic character of a country.
    But the Masonic Jewish bankers that run the West see whites as a threat to their hegemony and consider a fragmented divided society easier to control. 
    Thus, unlike Israel, the future capital of the NWO, Western nations are not allowed to keep their racial character or culture. 
    https://www.henrymakow.com/2017/10/European-Immigrant-Despairs%20.html

  • ”Hirvisaari: Henkinen sisällissota

   Yhdenvertaisuusvaltuutetun ynnä muiden yhteiskunnan mätäpaiseiden toiminta on vaarallista leikkiä ja silkkaa vihanlietsontaa omaa kansaa vastaan.

   James Hirvisaari kirjoittaa blogissaan:

   Suomessa on meneillään henkinen sisällissota. Yhdenvertaisuusvaltuutetun ynnä muiden yhteiskunnan mätäpaiseiden toiminta on vaarallista leikkiä ja silkkaa vihanlietsontaa omaa kansaa vastaan.

   Haisevaa viherlietettä työssään törkeästi levittävä virkamies luo vihan ilmapiiriä.
   Mätäpaiseet on paljastettava ja puhkottava ajoissa.”

   https://mvlehti.net/2017/10/30/hirvisaari-henkinen-sisallissota/

 10. Sanavapauteen perustuen totean, että valemedia-mockindird uutisointi on lähes kokonaan valhetta alusta loppuun asti. Tässä yksi näytelmä tuhansista.

  NÄYTELMÄN NIMI: Russians attempts to interfere in the 2016 election.
  TUOTTAJA: City of Vatican – City of London – Washington / Society of Jesus (jesuiitit)
  KÄSIKIRJOITUS JA OHJANNUT: U.S. and Russian government
  NÄYTTELIJÄT: George Papadopoulus, Donald Trump, Hillary Clinton, Vladimir ”vale” Putin, mysterious Russian female, niece of Vladimir ”vale” Putin, Kremlin officials, all investigators and mysterious ”professor”

  RUSSIANS ATTEMPTS / 2016 ELECTION – jakson nimi: Court filings

  ”The documents revealed that George Papadopoulos was arrested on July 27 upon arrival at Dulles International Airport from an undisclosed location.

  According to the documents, shortly after Papadopoulos learned he would become a foreign policy advisor to the Trump campaign, he met in March 2016 with a Russian professor who claimed to have ”dirt” on Clinton. Investigators say Papadopoulos had told them he met with the professor before he learned of his role in the campaign.

  Ten days later, Papadopoulos met with a female Russian national who was introduced to him as a niece of Russian President Vladimir Putin with ties to senior Kremlin officials, investigators said.

  Papadopoulos later learned, however, that the woman was in fact not related to Putin.

  He told investigators that his correspondence with the woman was superficial when in fact the purpose of the contacts was to set up a meeting between Russian leaders and the Trump campaign, the court filings said.

  The filings say Papadopoulos is cooperating with the U.S. government in its ongoing investigation of Russian attempts to interfere in the 2016 election.

  Papadopoulos’ attorneys declined to comment on the case.”

  Tämä jännitysnäytelmä pyörii maailmanlaajuisesti valemediassa. Stay tuned….

 11. Maahanmuuttokritiikki ei ole vihapuhetta, koska se pyrkii turvaamaan vakaat ja suotuisat olot maahanmuuton kohdemaassa. Harva muuten tuo esiin sitä näkökohtaa, että järkevä maahanmuuttopolitiikka on myös jo maassa olevien ulkomaalaistaustaisten ryhmien etu. Eli maahanmuuttokritiikki on myös näitä ryhmiä suojelemaan pyrkivää ja siten äärimmäisen kaukana käsitteestä ’vihapuhe’.

  Käytännössä näin kuitenkaan ei ole, sillä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrään ja laatuun sekä turvapaikkaprosessin ilmeiseen väärinkäyttöön kohdistuva kritiikki tulkitaan rasismiksi ja vihapuheeksi oikopäätä. Tietyt vaikutusvaltaiset ryhmät haluavat suosia väestöllisiä, ikä-, rotu- ja kulttuurisuhteita muuttavaa maahanmuuttoa Eurooppaan ja ne ovat nähneet turvapaikanhakijoissa tilaisuutensa väestörakenteen nopeaan muuttamiseen. Jos tähän pyytää järkeviä perusteita, niin niitä ei anneta, vaan jopa sellaisten perään kyselevä saatetaan leimata rasistiksi. Vain harva ymmärtää, mistä koko touhussa on perimältään kyse. Siksi älykkäimmät joutuvat turvautumaan salaliitto-teorioihin, koska järkeviä syitä ja perusteita ei ole vielä tähän päivään mennessä esitetty.

 12. Vihapuheen keksijöillä on motiivinsa. Suurin niistä varmaan oman pallin pönkittäminen eli tulonmuodostus. Onhan pakolaisryntäys tuonut aikastalailla kassavirtaa, punaiselle ristille puolimiljardia, paljonko toisille ”majoittajajille”, Luona, Barona ja muut veronkiertäjät. Tuloja pukkaa per nuppi. Hyvä motiivi torjua vihapuhetta.

  ”Sijoittajatkin” hyötyvät. Maissa jossa on liikepankkivelkaan perustuva rahatalous, velkasaturaatio hyydyttää talouden aina muutaman vuoden välein. Pakolaiset tuovat uusia ”kuluttajia”, avaa taas velkarahahanat joista sijoittajat voivat periä korkoa. Hyvä motiivi torjua vihapuhetta.

  Työperäiseksikin hallitsematonta maahanmuuttoa pitää sanoa. Eihän tuota uskoo kukaan, mutta jos sanot että työtä ei ole järjestetty kotimaisillekaan, olet vihapuhuja. Työn tarjonnan lisääminen lisää työllisyyttä, sanovat. Eihän tällaisilla väittäjillä ole kaikki kotona, mutta on virallisen linjan mukaista. Motiivina siis palkkojen ja työehtojen polkeminen, vaikka maahanmuutajista työllistyy ainiharva ja hekin vain tässä pakolaisbisneksessä. Työperäisellä maahanmuutaajalla on työpaikka tullessaan.

  Olen ihmetellyt miksi mamuille yritetään löytää töitä epätoivon vimmalla. Motiivinsa silläkin. Jos heidät pudotetaan kantasuomalaisen asemaan kortistoon, se räjäyttäisi työttömyysnumerot uusille kymmenille. Virallinen linja pettäisi. Verukkeena vihapuhujia vastaan käytetään mamujen pitkästymistä, radikalisoitumista yms. jos ei saa tehdä oikeita töitä. Kantasuomalainenhan ei työttömänä radikalisoidu eikä pitkästy. Hänet pitää kyllä skarppina jokapäiväisen leivän etsintä olemattomilla tuloilla.

  Politiikassa vihapuhujaksi leimataan muuten vaan jos ei faktaa ole saatavilla. Se on helpoin keino yrittää saada vastustaja pois pelistä. Tai kansa joka vihapuhelee itsekseen. Vihapuhujat on leimattava, kansaa on säikäytettävä puhumaan virallista linjaa.

  Summa, paskanjauhantaa. Vihapuhetta ei ole laissa kriminalisoitu ja vaikea sitä olisi laiksi sorvata. Se olisi viimeinen niitti sananvapaudelle, mutta eiköhän sekin aika ole taas tulossa. Niin moni hankkii jo elantonsa vihapuhepaskanjauhannalla, jonka voi määritellä kukin tahollaan. Taitaa olla vaikea saada enää loppumaan. Sillä on luotu lukematon määrä ”työpaikkoja”.

  • Vastaava kuvio kuin Yhdysvalloissa: kuolemanrangaistusta vastustavat yksityiset vankilayritykset. Syy? Kuolemaantuomittu tuottaa vain teloitukseensa asti, elinkautisen saaneesta voi veloittaa kymmeniäkin vuosia.

  • Juuri noin korruptio-Suomessa, jossa valta-VALE-median tyhmentämä/horrostama kansan enemmistö on luovuttanut ylimmän vallan valeeseen ja korruptioon pohjautuvalle EU-diktatuurille, sen ostamille läpeensä korruptoituneille EUnukeille, vapaamuurari-lusiferilaisille ja vain muille omaa etuaan ajaville politiikan psykopaateille.
   (Tosin EU-diktatuuriin liittyminen tapahtui vaalipetoksella kuten Jorma Jaakkola on osoittanut, jormajaakkola.fi)

 13. Vielä tuosta henkilöiltään ja -määriltään tuntemattomasta ”Turvallisuuskomiteasta”. Senhän presidenttikin mainitsi trolliksi. Se se on. On ottanut hommakseen leimata kollektiivisesti kansaa (kansoja) turvallisuusuhaksi meille vailla sen konkreettisempaa näyttöä. Mutta ei siis harjoita kiihottamista kansanryhmiä vastaan, joka on laissa kriminalisoitu. Päinvastoin, siihen kohdistuneet arvostelut tulkitaan vihapuheeksi, joka on saatava loppumaan. Laillisia keinojahan tähän ei ole. Täytyy turvautua tässäkin laittomiin.

  Tuossa kiihkossaan eivät varmaan tule ajatelleeksi, että suhteellisen pienenä ryhmänä leimatessaan kansoja ja vieraiden suvereenien valtioiden päämiehiä vihollisikseen, leimaavat meidät suomalaiset myös kollektiivisesti heidän vihollisekseen vaikka meillä ei olisi osaa ei arpaa heidän paskanjauhantaansa. Menee siihen, että alat saada ulkomailla turpiisi vain sen vuoksi, että olet suomalainen. Voi olla henkikultakin vaarassa. Tätäkö tällä sirkuksella haetaan?

  Tulee ikävä aikoja, jolloin Suomen sinikantista passia ei rajoilla juuri viitsitty edes katsoa. Tarkastaja viittasi peukalolla, että menehän siitä, mitä siinä passi kädessä seisot. Olen ajatellut valita ystäväni ihan itse ilman ”valtion” ohjausta, mutta voi olla tulevaisuudessa mahdotonta.

 14. Olisiko aika perustaa Vapaiden Journalistien Yhdistys r.y., ja alkaa muovamaan journalistien asenteita takaisin siihen mikä on teidän varsinainen tehtävänne: totuuden kertominen. Koulutuksen menetelmin, ei perkeleellä.

   • No nehän jo rahoittavat olemassa olevia.
    Miksi olet epäileväinen? Suomi on yhdistysten valtakunta.

    • Juuri siksi olen epäileväinen. Muuten emme täällä porukalla harmittelsi journalismin tilaa.

 15. Euroopan journalistijärjestö esittää journalisteille eettistä säännöstöä vihapuheen, rasismin, fasismin kontrolloimiseksi ja hallitsemiseksi mediassa.

  Säännöstö mahtuu journalismiin loukkaamatta sananvapautta, tosin ongelmana on vihapuhe, jolle ei ole määritelmää.

  Ja kun sille ei ole määritelmää, esimerkiksi Suomessa median ulkopuoliset tahot kuten poliittinen valta, valtamedia, poliitikot, fasistit, militaristit, natsit, natottajat, NATO, ns. roskajoukko eli kouluja käymättömät, sivistymättömät pyrkivät nyt täyttämään tuon aukon suoratoiminnalla, rahalla, omilla toimittajillaan ja Aron kaltaisilla ääliösopuleilla.

  Nyt on selkeästi kysymys infosodasta vastaan media, median journalismi, sananvapaus, demokratia.

  Ainoa keino, että media, journalismi, sananvapaus, demokratia pärjäävät ja selviytyvät voittajina tässä infosodassa on juuri se, mihin Euroopan journalistijärjestö pyrkii:

  journalisteja, heidän ammattikuntaansa, heidän omia järjestöjään, liittojaan, päätoimittajia, journalismin eettisiä sääntöjä on vahvistettava ja niille on turvattava itsenäisyys, itsemääräämisoikeus ja oikeus älyyn, älykkyyteen, analyysiin, näkökulmiin, kritiikkiin.

  Mutta tuo asema ei tule journalismille, toimittajille itsestään, vaan toimittajien ja toimittajajärjestöjen on ryhdyttävä toimimaan, tukemaan journalisma, journalistien yhteistyötä, järjestöjä, liittoja ja tehdä niistä näkyviä, kuuluvia, toimivia, itsenäisiä, ammattiylpeitä.

  Suomessa journalistit ovat heikkoja, Journalistiien liitto suorastaan vitsi. Täällä toimittajat syövät sekä poliittisen, sotilaallisen ja ulkomaisen vallan kädestä.

  Toisin on esimerkiksi USAssa ja Euroopassa Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, missä päätoimittajat, toimittajat ja niiden liitot ovat näkyviä ja äänessä.

  • Ongelma on siinä, että massamedia — ja tässä tapauksessa EFJ — on lähtenyt politikoimaan sellaisen hankkeen puolesta ,jonka tavoite on, että sananvapaus ei koskisi kaikkia tasa-arvoisesti. Jessikka Aro vaatii lisäksi tiedonsaantioikeuden rajoittamista, ja että media toimisi alempana välikätenä päättämässä mitä tietoa jaetaan ja millä tavalla.

   Tätä minä en voi hyväksyä.

   Ei ole olemassa mitään porrastettua, valikoivaa tasa-arvoa; sellainen kumoaa itsensä jo määritelmällisesti.

   • En näe asiaa ihan noin.

    Euroopan journalistijärjestön politiikka, tavoitteet, toimet ovat kaukana Jessica Arosta.

    Tärkein taistelu käydään juuri nyt siitä, että Aron takana olevat voimat eivät saa mediaa, mediakenttää ja yleistä mielipidettä sekä journalistijärjestöjä fasismin ja totalitarismin aisankannattajiksi.

    • Jessikka Aro tuli kommentissa mukaan esitettyään asiantuntijaa, anteeksi, eduskunnalle suosituksia sananvapaus- ja tiedonsaantirajoituksista.

     Itse artikkelissa käsitellään sitä, että sanan- ja tiedonsaantivapaus ei enää koskisi kaikkia tasapuolisesti koska rajoitettaisiin toisten sanomisia/mielipiteiden näkyvyyttä sellaisen määreen perusteella joka ei ole selvä, täsmällinen, tasapuolinen jne

     • Kullä, kyllä, ja Jessica Aroa syöttää ja työntää Suomen natottajat presidentti ylipäällikkö Niinistön suojeluksessa tarpeen mukaan mm. USA, CIA, NATO, kokoomus, puolustusvoimat, valtioneuvoston turvallisuusyksikkö, PMn Turvallisuuskomitea, HS, IS, Sanoma-säätiö, USAn, NATOn, EUn, Sauli Niinistön Hybridisodan Osaamiskeskus, EVA jne.

      Itse Jessica Aro ei ole mistään kotoisin. Hän ei pysty Euroopan journalismia ja Suomen eduskuntaa yksin käännyttämään, mutta yhdessä taustalla häärivien kumisetien avulla kyllä.

      Ja toki Jessica Aro vetoaa fasisteihin, natseihin ja kouluja käymättömiin idiootteihin.

      Jos meillä journalismi ja myös tiedemaailma olisivat vapaita, itsenäsiä, omanarvon tuntevia ja toimisivat, Jessica Aro olisi jäänyt luokalle ja marginaaliin jo useamman kerran tai jopa kokonaan huolimatta isokenkäsistä tukijoistaan.

     • Ihan sama muuten koskee noita PMn Turvallisuuskomitean lapsenasteelle jääneitä vainoharhaisia kenraali-everstiluutnantti-tomppeleita.

      Jos journalismi toimisi, Turvallisuuskomitean mielisairas Suomen ulkosuhteita vahingoittava vihaan kiihottava paranoidi paperi olisi käsitelty ja ammuttu alas mediassa eikä se olisi ehkä läpäissyt journalismin kriteereitä lainkaan ja se olisi siten pantu mappi Ö:hön.

      Nyt infosodan instituutiot Sanoma Oy, HS, PM, Turvallisuuskomitean sairaat upseerit, EVA, presidentti Sauli Niinistö ohittivat journalismin ja journalistit ja valtasivat mediakentän omiin tarpeisiinsa.

 16. Suomalaisen ”objektiivisuuteen ja totuuteen pyrkivän LAATUJOURNALISMIN” tyylinäytteitä:

  ”Myös Yle liittyi HS:n lynkkauspartioon, jossa ei suvaita ”väärin ajattelevia” yrittäjiä

  Reilu viikko sitten (22.10.2017) Helsingin Sanomat aloitti lehdistökampanjan suurena työllistäjänä tunnetun Tavartalo Kärkkäisen omistaja Juha Kärkkäistä vastaan. Laatujournalistiseksi julkaisuksi itseään kutsuvan Helsingin Sanomien sunnuntainnumeron juttu Näin halpahallipatruuna Juha Kärkkäinen radikalisoitui ja ryhtyi yhteistyöhön uusnatsien kanssa on poliittisessa tarkoitushakuisuudessaan härskeintä mitä maassamme on viime vuosina julkaistu. Kyse on halpahintaisesta mustamaalausjutusta, jollaisia on yleensä totuttu lukemaan takavuosien Hymy-lehdestä. Mitään ajankohtaista syytä häväistyskirjoitukselle ei ollut, seikka, jonka Juha Kärkkäinen huomioi verkkolehti Nykysuomelle lähettämässään avoimessa tiedotteessa:

  Vaikka yhtiötä ei ole enää pitkään aikaan liitetty esimerkiksi sananvapausoikeudenkäynteihin ja vaikka KauppaSuomi on lakkauttanut mielipidepalstansa, julkaisi HS meistä jälleen monisivuisen artikkelin tuoreessa sunnuntailiitteessään.

  Helsingin Sanomien motiivi jutun julkaisemiselle oli alhaisuudessaan mitä ilmeisin. Tarkoituksena oli saada aikaan julkinen ”kohu”, jotta mahdollisimman moni median punavihreitä muotiarvoja seuraava yritys tarttuisi hype-syöttiin ja katkaisisi yrityssuhteen Tavaratalo Kärkkäiseen. Eräät yritykset ovatkin jo lopettaneet kaupankäynnin Kärkkäisen kanssa luultavasti siksi, että ne haluavat mielistellä trendien harjalla olevaa pientä punavihreää joukkoa.

  Suurista mediataloista etenkin Helsingin Sanomia on ärsyttänyt jo pitkään Juha Kärkkäisen aikoinaan perustama Magneettimedia. Kärkkäinen on jättänyt lehden jo vuosia sitten, mutta pitkävihaisessa Helsingin Sanomissa ei voida olla anteeksi antamatta sitä, että hänen perustama lehti julkaisee edelleen KIUSALLISIA FAKTATIETOJA GLOBALISTEISTA JA PUNALIBERAALEISTA. Erityisen paljon maamme johtavaa printtimediaa on närästänyt Magneettimedian juutalaiskriittiset kirjoitukset. HS:n mustamaalauskampanjan keihään kärkenä olikin Kärkkäisen saama sakkotuomio kansanryhmän vastaisesta kiihotuksesta, vaikka oikeus ei kyennyt kiistämään kirjoituksissa esitettyjen argumenttien todenperäisyyttä. VAPAAMUURAREITA VILISEVÄ OIKEUSLAITOKSEMME katsoi, että Kärkkäisen rikos on siinä, että hänen lehtensä kautta kansalaisten keskuuteen levitettiin vaikutusvaltaisten sionistien kannalta ikäviä TOTUUTEEN perustuvia kirjoituksia…”

  Hyvin lukemisen arvoinen artikkeli kokonaisuudessaankin: http://ylewatch.blogspot.fi/2017/10/myos-yle-liittyi-hsn-lynkkauspartioon.html

  • Mananmajoille siirtyneen bilderbergiläisen Aatos Erkon jälkeen Bilderberg-kokouksissa on käynyt ohjeistusta kuulemassa Brysselin Pravdan päätoimittajia sekä aikoinaan myös ylen L.Kivinen ja A.Jääskeläinen. Ohjeistuksen antajiin kuuluu otaksuttavasti sellaisia Bilderberg-siäpiiriläisiä ja ihmiskunnan arkkivihollisia kuten Rockefeller, sotarikollinen NWO-pääarkkitehti H.Kissinger sekä kasaarijuutalainen johtava SIONISTI Rotschild, joka hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää. Näin ollen ei ole ihmettelemistä Brysselin Pravdan ja Ylen hyökkäyksissä J.Kärkkäistä vastaan, kun hän on paljastanut niitä rikoksia ihmiskuntaa vastaan, joita sionistit jä näiden globalisti-lakeijat tekevät tälläkin hetkellä.

   Sionistien hyödyllisiin idiootteihin kuuluu suuri joukko erilaisiin kristittyihin piireihin kuuluvia, kuten esim. Sari Essayah, joka samoin on äskettäin vaatinut ”Kärkkäisen kuriin laittamista”. Näillä on vahva usko, että Israelia on palannut asuttamaan n. 2000 vuoden takaisten asukkaiden jälkeläiset – eikä Etelä-Venäjältä peräisin olevien mongolien ja turkkilaisten sekarotua olevat aikoinaan juutalaisuuteen kääntyneet kasaarit, kuten Rotschildit ja monet muut kasaarialkuperää olevat suur-pankkigangsterit. Sionistien suorittama kansanmurhakaan Palestiinanssa ei hetkauta näitä hyödyllisiä idiootteja.

 17. Suomessa kokoomus, YLE, natottajat ottivat infosodassaan käyttöön CIAn, USAn armeijan, NATOn käyttämän propagandan sota-aseen jakaa ihmiset ja maailma Hyviksiin ja Pahiksiin.

  Kokoomus, YLE, natottajat jakoivat median ja toimittajat Hyviksiin ja Pahiksiin. Tapaus Aro ja tapaus Jääskeläinen ovat juuri yksi osoitus ja purkaus tuosta strategiasta.

  Kun poliittinen johtomme, Sanoma Oy, YLE, Jääskeläinen alkoivat hajottaa mediakenttää, toimittajat, toimittajajärjestöt, journalistien liitot vaikenivat kun olisi pitänyt lähteä infosotaan mukaan puolustautumaan ja tukemaan YLEn toimittajia ja ampumaan alas natottajien, militaristien, fasistien ja pölkkypäiden yksinkertainen ja yksinkertaistava maailmankuva Hyvis-Pahis -maailmasta, Hyvis-Pahis-mediasta ja Hyvis-Pahis toimittajista.

 18. Mediakenttä hajosi kun natottajat, kokoomus , Sanoma Oy, militaristit valtasivat julkisrahotteisen YLEn.

  Olisi mielenkiintoista tietää, miksi journalistit ja puolueista esim. SDP eivät osanneet nähdä kuinka YLE vyörytettiin.

  Helppo sanoa, mutta toimittajien pitäisi vallata YLE takaisin, jotta voitaisiin palata takaisiin journalismiin.

  Hesari, STT ovat mitä ovat. Ne tuottavat epäjournalisteja, joita Sanoma Oy ja kokoomus on nyt nimittänyt ja istuttanut YLEen infosodan sotureiksi.

 19. YLEn tehtävä Suomen julkisrahoitteisena poliittisesti valvottuna mediana ja valtamediana pitäisi olla sisätötuotannon ohella koota eri mediat, näkemykset yhteen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kilpailuunkin eikä jakaa mediaa ja näkemyksiä Hyviksiin ja Pahiksiin.

  Absoluuttista sananvapautta ei ole olemassakaan vaan se on aina suhteellista, kontekstiaalista ja yhteisesti sovittua sananvapautta.

  Kuten Euroopan journalistiliitto kehottaa, journalisiten, journalismin on suojeltava journalismia (mm. arolaisten kalaista fasismia vastaan) ja haastettava, paljastettava valheet ym.

  Se ei kuitenkaan onnistu kokoomuksen, Sanoma Oyn, YLEn Hyvis-Pahis-NATO-strategialla, mutta voi onnistua journalismilla itsellään, sisällöillä mediakentässä, median ja toimittajien, lukijoiden kesken, johon YLE siis koordinoisi puitteet ja resurssit sekä kokoaisi mediat sen sijaan, että sulkee niitä pois.

 20. Aivan tuore esimerkki infosodasta on Puolustusministeriön Turvallisuuskomitean mielisairas raportti Venäjän uhasta Suomelle.

  Media, journalistit, HS, YLE, MTV eivät edes kritisoineet raporttia ilmeisesti siksi että raportti oli puhdasta vihapuhetta Venäjästä.

  Raportti tuomittiin presidenttiehdokkaiden vaalikeskustelussa ja sielläkin vasta sitten kun ylipäällikkö, presidentti Niinistö oli raportin täyskahjuja väitteitä kritisoinut ja näin ikään kuin antanut luvan muillekin ehdokkaille kritiikkiin.

 21. Ilmeisesti kateellisten ja epäonnistuneiden ”journalistien” panettelua?

  Jessika Aro on haluttu asiantuntijavieras ympäri maailmaa järjestettävissä konfrensseissa ja häntä kuunnellaan.

  Päivastoin kuin teitä jotka olette jättäneet opintonne kesken ja aatteenpalosta (tai typeryyttänne) olette päätyneet ilmaiseksi kirjoittamaan näihin nollajulkaisuihin ja mielipideblogeihin kuten Verkkomedia ja Vastavalkea.

  • Jaa-a, Arollako on journalistin ammattipaperit kourassa? Olenko kuullut valeuutisia, kun olen jäänyt käsitykseen ettei aivan näin olisi… samapa tuo, ulosanti kertoo enemmän journalistista ja ”journalistista” kuin pala paperia (jonka eteen täytyy tehdä paljon työtä ilman tarkoituken tarkoitusta).

  • Et taida olla ihan tosissasi, huulia heittelet. Kyllä tuo Venäjällä säikäyttäminen alkaa jo happanemaan näin tavallisen tallaajan korvissa, vaikka pienissä piireissä kierroksia koetetaan lisätä. Tietenkin, jos sillä joku tienaa leipänsä, se on ymmärrettävää.

  • Jos säikäyteltäis vaikka Ruotsilla välillä. Saatais vaihtelua arkeen. Me kansalaisethan maksetaan tuosta säikäyttelystä 110 %. Maksajaakin pitää kuunnella joskus.

   • Ruotsilla säikäyttäminen ei mikään huonompi idea olisikaan. Ruotsalaiset ovat ostaneet Suomesta jo melkein kaikki bisnekset kun suomalaisia on säikäytetty Venäjällä. Vanha temppu jolla tyhmiä on hoopotettu tuhansia vuosia.

    • Ilmiö Aro kertoo siitä, että älykkäät, koulutetut, asiantuntijat, tiedemaailma, maisterit, professorit on sivuutettu kouluja käymättömien, ei-älykkäiden, sotilaiden ja nyt jo henksesti häiriintyneidenkin sotilaiden toimesta.

 22. Ylen ja valtalehdistön toimittajat toimivat tahtomattaankin yli puoluerajojenkin menevien taustavaltaverkostojen äänitorvena. Nämä verkostot saavat ohjeensa ulkomailta, lännestä. Lisäksi näiden taustaveljestöjen haamukirjoittajat ajavat mennen tullen ohituskaistalla normijournalistien ohi, jotka ovat toimituksissaan lopultakin vain käskyjen toteuttajia eivätkä he naiivisuudessaan edes hoksaa, mistä on kysymys.
  Tämä hierarkinen piiloverkostomalli on peräisin ajalta, jolloin papisto määräsi yhteiskunnassa. Nyt elämme jo toki aikaa, jolloin VALTIO-käsite pitäisi läpivalaista ja raivata pois tällainen epäterve hegemoniaklikki verhojen takaa. OIKEUSVALTIO- määritelmän ruotiminen pitäisi tehdä päivänvalossa ja taustaverhojen hämärämiehet olisi tuotava PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN eteen selittelemään toimintatapojensa perusteita. Ensin olisi tietenkin perustettava se perustuslakituomioistuin. -Aikamoinen puute ”demokratiassa”.

  • ”Tämä hierarkinen piiloverkostomalli on peräisin ajalta, jolloin papisto määräsi yhteiskunnassa.”

   Rooman papiston piiloverkostoon valemedia kuuluu vieläkin, ja samaan piiloverkostoon kuuluu myös perustuslakituomioistuin, vaikka ihmiset eivät sitä hoksaa.

 23. Toinen tuore esimerkki siitä kuinka ”suomalaisen laatujournalismin lippulaiva” Brysselin Pravda suoltaa muunnettua totuutta:

  ”Heikki Porkka, ti 31.10.2017
  Helsingin Sanomat johtaa jälleen kansalaisia harhaan”,
  http://oikeamedia.com/o1-46134

 24. Jos presidentti ylipäällikkö Niinistö ei olisi ollut mukana Hesarin, EVAn, puolustusvoimien, puolustusministeriön Turvallisuuskomitean Venäjä-viha-juonessa mukana, hän olisi ylipäälikkönä erottanut välittömästi Turvallisuuskomitean henkisesti sairaat kenraalit ja everstiluutnantit.

 25. Suomen media toimii jo kansanvaltaa, parlamentarismiakin vastaan. Se näkyy nyt puolueiden kannatusmittauksissa.

  Valtamediasta osa oli mukana ja osa asettui jälkeenpäin Sauli Niinistön-Sipilän-Soinin vallankaappaushankkeeseen hajottamaan Perussuomalaiset ja juonimalla puolueenhajottajaloikkarit hallitukseen.

  Vallankaappauksen jälkeen valtamedia HS, IS, YLE, MTV, AL etunenässä antoivat mediatilaa, medianäkyvyyttä loikkareille ja estivät sen perusuomalaisilta.

  Nyt gallupissa Perussuomalaiset on romahtanut, mutta loikkariryhmän suosiota presidentti, kokoomus, keskusta, HS, YLE eivät ole saaneet kasvamaan kuin hitusen.

 26. Ei taida olla tästä mitään valtamediassa … 7 LasVegasin ampumiskohtauksen todistajaa kuollut kuukauden aikana.
  7 Las Vegas Shooting Witnesses Now Dead Within 1 Month of Attack
  One month on from the Las Vegas shooting massacre on October 1st, and we still have no satisfactory answers for horrific events that took place at the Route 91 Harvest music festival.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160554

 27. Ruotsin Suomessa toimivat mediatalot lopettavat yhteistyön STTn ruotsinkielisen osaston kanssa.

  Sanoma Oyn kontrollissa oleva STT ja YLE lähettivät heti laajaan mediajakeluun itku-, valitus- ja valheuutisen, kuinka Suomen ruotsinkielisille yhteistön loppuminen on kova kolaus ja kaventaa tiedonvälitystä.

  Kova kolaus se ei ole kuin kokoomukselle, keskustalle, siniselle ryhmälle, presdentille, RKPlle ja Nils Tordvalsille sekä Sanoma Oylle, Sanoma-säätiölle, HSlle, ISlle, STTlle, jotka ajavat Suomea NATOon.

  Ruotsinkielisille, sekä medialle että yleisölle, STT-yhteistyön loppuminen tarkoittaa vapaampia aikoja, vapaampaa tiedonvälitystä, NATO-pakkosyötön ja Venäjä -pakkovihan sekä sotauhon loppumista.

 28. Suomen demokratia on varastettu ”eduskuntamme” toimesta ja tätä totuutta koko valtamedia peittelee:

  Suomen perustuslaki 118 § ( julkinen lakitietokanta Finnlex) ..Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Lue ememmän : archive.is/kimmoleaks.fi

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here