Yhdysvaltojen tuoreen hallinnon ensimmäiset kahdenkeskiset kauppaneuvottelut Intian kanssa (Trade Policy Forum, TPF) eivät tuottaneet konkreettisia tuloksia: ristiriitoja ei ratkaistu, mutta ongelmien määrittelyssä edistyttiin.

TPF-keskustelut käytiin 26. lokakuuta Washington DC:ssä, missä Yhdysvaltain hallinnon korkein kauppapoliittinen edustaja (U.S. Trade Representative, USTR), Robert Ligthizer, isännöi Intian kauppa- ja teollisuusministerin, Suresh Prabhun, vierailua.

Hindustan Timesin mukaan tapaamisen osapuolet maalasivat kanssakäymisestään hyvin erilaiset kuvat: intialaisten delegaatio kuvaili tunnelmaa positiiviseksi, yhdysvaltalaiset taas ”vähän vähemmän diplomaattisesti” kertoivat painostaneensa Intiaa mm. hävittämään epätieteellisesti perustellut esteet (non-science-based barriers) maatalouskaupan tieltä.

Johtamansa valtionviraston virallisessa lausunnossa Ligthizerin todetaan olevan huolissaan myös 29,6 miljardin dollarin vajeesta Yhdysvaltain ja Intian kaupassa ja patistavan Intian hallintoa jatkamaan maan talouden vapauttamista helpottaakseen yhdysvaltalaisvientiä maahan.

Viime vuonna neuvotteluissa Obaman hallinnon kanssa vaikutti vallitsevan tulostoiveikas ilmapiiri. Intia ei kantanut kaunaa vanhoista: Vuonna 2010 intialaiset kokivat maiden välisen vapaakaupan kehittämisen tunteita nostattavana (ja äänestäjiä karkottavana) aiheena joutuneen paitsioon Obaman presidenttikampanjan ajaksi.

FirstPost kertoi Intian nostaneen TPF-keskusteluissa erittäin vahvasti esille kysymyksen Yhdysvaltain kysytyimmistä H-1B ja L1-viisumeista. Trumpin hallinnon uusi ohjeistus vaikeutti näiden intialaisten IT-työläisten keskuudessa äärimmäisen kysyttyjen viisumien uusimisen ehtoja. Tiukennusta perusteltiin pyrkimyksellä suojella yhdysvaltalaista työväestöä syrjinnältä ja estää heidän korvautumisensa ulkomaisella työvoimalla.

Ministeri Prabhu huomautti intialaisten IT-ammattilaisten hyödyttäneen valtavasti Yhdysvaltain taloutta.

Nationalismi ok, kunhan jaajaa vapaakauppaa

Intian ja Yhdysvaltain välinen TPF-yhteistyö käynnistyi uudelleen (neljän vuoden tauon jälkeen) Obaman hallinnon aikana, vuoden 2014 lopussa. Kauppaneuvottelujen helpottumiseen vaikutti varmasti hindunationalistisen Intian kansanpuolueen (Bharatiya Janata Party, BJP) johtajan Narendra Modin valinta pääministeriksi vuoden 2014 toukokuussa. Reutersin henkilökuvassa Modin politiikkaa kuvataan ”bisnesystävälliseksi”.

Myös Politico näki uudelleen alkaneet neuvottelut hyvänä merkkinä maiden suhteiden kannalta: ne nähtiin mahdollisena merkkinä Modin uuden hallinnon valmiudesta parantaa ulkomaisten yritysten (ylikansallisten korporaatioiden, toim.huom.) toimintailmastoa Intiassa.

Ministeri Prabhun mukaan vuoden 2014 jälkeen Intian ja Yhdysvaltain välinen kauppa on kasvanut kymmenellä (10) prosentilla ylittäen vuonna 2016 114 miljardia. Twiittaus kertoo myös ”[Intian] olevan sitoutunut kasvattamaan lukeman 500 miljardiin”.

Vuoden 2014 syksyllä Intiaa kuvattiin Yhdysvaltain kongressin jäsenille tarkoitetussa1 raportissa ”maailman kolmanneksi suurimmaksi taloudeksi – – Yhdysvalloille tärkeäksi kaupalliseksi ja taloudelliseksi kumppaniksi”. Maiden välisen ”tavarakaupan vilkastumisesta viimeisen viiden vuoden aikana” iloittiin, mutta huoliakin oli.

Intian päätös, joka keskeytti Maailman kauppajärjestön (World Trade Oraganization, WTO) kaupan kehittämissopimuksen (Trade Facilitation Agreement, TFA) etenemisen heinäkuussa 2014, aiheutti voimakasta kritiikkia Yhdysvalloilta (ja muilta mailta). Intia halusi odottaa, että WTO:n jäsenmaat ryhtyvät neuvottelemaan luodakseen yhteisen kannan ruokaturvallisuuteen (food security).

Yhdysvaltain ”Intian kauppakomppanian” (U.S.-India Business Council, USIBC) – jonka johtokuntaan The Washington Postin mukaan kuuluvat mm. Pepsin ja MasterCardin toimitusjohtajat – vanhempi johtaja (senior director) Amy Harianin mukaan suurin osa edistyksessä teknisten aiheiden suhteen saavutetaan TPF-neuvotteluissa.

Harianin mukaan TPF-neuvotteluiden alkaessa uudelleen vuonna 2014 suurimmalla osaa ”bisnesyhteisöstä” (business community) oli huonoa sanottavaa Intian immateriaalioikeussuojista (tekijänoikeudet, kauppasalaisuudet, patentit, geneettiset resurssit, perinnetieto jne.) Valitukset ovat vähentyneet – joskaan eivät vaienneet – Intian linjattua vuonna 2016 immateriaalisten oikeuksien suojauskäytäntönsä (National Intellectual Property Rights Policy).

Uusia huolia on kuitenkin noussut markkinatalouden näkökulmasta: suurimpia tuoreita – TPF-neuvotteluissakin esiin nostettuja – harmeja on Intian päätös rajoittaa lääketieteellisen välineistön hinnoittelua yleisen hyödyn nimissä. USIBC:in johtajan Nisha Biswalin mukaan bisnesyhteisö on valmis ”etsimään ongelmaan luovia ratkaisuja”.

Hariani lisäsi bisnesyhteisön toivovan alan teollisuuden osakkeenomistajien tulevan informoiduksi ja saavan äänensä kuuluviin paremmin. Ministeri Prabhun twiittauksen perusteella Intian hallinnossa tuskin asia nähdään täysin samoin. Mint-lehti kirjoittaa arvostavaan sävyyn, kuinka ”Intia vahvasti puolusti päätöstään” Washingtonissa.

Ilmeisesti GSP-tullijärjestelmän ”alkuperäinen hyvä tarkoitus” – siis myyntipuhe – on ollut helpottaa kehittyvien maiden (receiving countries) vientiä kehittyneiden maiden (donor countries) markkinoille – toki alunperinkin vain joidenkin, siis oletettavasti länsimaiden himoitsemien tuotteiden, toim.huom.

¤
LiveMintin
mukaan ”luovia ratkaisuja” on jo keksitty: yhdysvaltalaisperäiset alan huippuyritykset kuten Abbott ja Boston Scientific and Medtronic esittivät kattoyhdistyksensä (The Advanced Medical Technology Association, AdvaMed) kautta USTR:lle vaatimuksen vaatia korvauksia Intian päätöksestä ”suosivan tullijärjestelmän” (Generalized System of Preferences, GSP) perusteella.

¤

Trumpin(kin) hallinto korporaatioiden lobbarina Intiassa

The Hindu kertoi jo etukäteen Intian kauppa- ja teollisuusministerin, Suresh Prabhun tapaavan Washingtonin vierailullaan Trumpin hallinnon korkeita virkamiehiä – mm. Yhdysvaltain kauppasihteerin Wilbur Rossin – ja keskustelevan myös kongressin jäsenien, bisnesjohtajien ja teollisuusverkostojen kanssa.

Teollisuusverkostojen (industry bodies) kuten USIBC ja maiden välinen ”strateginen kumppanuusfoorumi” (US-India Strategic Partnership Forum, USISPF) systeemi toimii niin, että ne työskentelevät kauppaneuvotteluja käyvien maiden molempien hallitusten kanssa. Intiassa ne yrittävät saavuttaa vahvemman vuorovaikutuksen osavaltiotasolla keskushallinto-/liittovaltiotason neuvotteluihin täysin keskittymisen sijaan.

Intian väkirikkain osavaltio, Uttar Pradesh, on Maailmanpankin raportin mukaan yksi Intian köyhimmistä ja hitaimmin vaurastuvista osavaltioista. Vaikea uskoa, että todennäköisesti ainakin puolikorruptoituneet köyhän kansan (usein Adityanathin tavoin hindunationalistiset) hallitsijat neuvottelisivat korporaatioiden kanssa ihan vain kaiken kansan eduksi – eiköhän näissä neuvotteluissa puida lahjusten kokoa ja muotoa eikä liiketoiminnan solidaarisia innovaatioita, toim.huom.

Osana tällaista ”osavaltiotason toimintaa” suurten yhdysvaltalaisyritysten (mm. Boeing, Merck, Medtronic, Oracle, Cargill, GE Healthcare, Adobe and Facebook) johdot tapasivat USIPFin nimen alla Intian osavaltio Uttar Pradeshin johtavan ministerin, Yogi Adityanathin ”tutkiakseen mahdollisuuksia osavaltiossa”.

Yhdysvaltain ja Intian välisen ”Liiketoiminnallisen strategian” (U.S.-India Strategic and Commercial Dialogue) ja TPF-neuvotteluiden ulkopuolella taas Yhdysvaltain maatalousministeriö (The United States Department of Agriculture, USDA) ilmoitti toukokuussa luomansa uuden viran, kaupan ja maatalouden ulkoasioiden alivaltiosihteerin (Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs) ensimmäiseksi tehtäväksi johtaa puolen sadan yrityksen, kauppayhdistyksen ja osavaltiotason päättäjän kauppamatkaa Intiaan loka–marraskuun vaihteessa.

Kyseisen tittelinpitäjän, Ted McKinneyn, johtaman retkikunnan mukana epäilemättä matkaa myös maatalousteollisuuden jättikorporaatio Monsanton etujen puolesta työskentelevä lobbariosasto. Monsanto on alan tärkeimpiä kaupallisia – ja poliittisen lobbauksen – toimijoita Intiassa, kuten globaalistikin.

Monsanto öykkäröi Intian maatalousmarkkinoilla

Monsanton ja Intian yhteinen tarina ei ole varsinaisesti pelkkää kukkia ja mehiläisiä – itse asiassa Monsanton tyyliin kuuluu enemmän manipulointi. Kohteeksi kelpaavat niin geenit (raskaan käden myrkytystä kestämään) kuin yleinen mielipide (”kasvinsuojeluaineina” kauppaamiensa raskaiden myrkkyjen myynnin edistämiseksi) – tai itsenäisten valtioiden säännöstöt.

Intiassa vuonna 2002 toimeenpannun, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävän ja biologisten resurssien käyttöä (ja tasapuolista jakautumista) sääntelevän lain (Biological Diversity Act) toteutumisen valvomiseksi keskushallinnon vuonna 2003 perustama virasto (The National Biodiversity Authority, NBA) haastoi Monsanton oikeuteen vuonna 2011.

Forbesin mukaan NBA:n liike pohjautui bangalorelaisen ympäristöjärjestön (Environment Support Group, ESG) vuonna 2010 tekemään valitukseen. Monsanton katsottiin käyttäneen hyönteisille vastustuskykyisen, muuntogeenisen (lisätty Bacillus thuringiensis -geeni) Bt-munakoisonsa kehittelyssä Intian paikallisia munakoisolajikkeita – vastoin vuoden 2002 lakia.

Vuoden 2016 elokuussa Reuters kertoi intialaisten puuvillan viljelijöiden vaihtaneen suurissa mitoin kasvattamaan uusvanhaa – paikallista alkuperää olevaa puuvillalajiketta. Kun 90 prosenttia Intiassa kasvatetusta puuvillasta oli Monsanton muuntogeenistä Bt-lajiketta, on luonnonmukainen – pienikustanteisempi ja ilmeisesti kestävämpi – kilpailija tervetullut vaihtoehto intialaisille, useimmiten köyhille, viljelijöille.

Korporaatio koki jo vuonna 2015 aiemmin kolauksen, kun sen tärkeimmillä ulkomarkkinoilla – Intiassa – käskettiin oikeuden päätöksellä alentaa rojalttimaksuja (patentoinnin mahdollistamia nykypäivän aneita, toim.huom.) Intialaisen siementeollisuuden etujärjestön (National Seed Association of India, NSAI) mukaan vaihto paikallisen lajikkeeseen oli aiheuttanut jo viime vuoden alkupuoliskolla 15 prosentin laskun Monsanton siemenmyynnissä.

Saman kuun lopussa Reuters kertoi Monsanton vetäneen lupahakemuksen uuden lajikkeensa Intian markkinoille tuomiseen pois protestina erimielisyyksissään New Delhin kanssa. Monsanton paikallisen kumppanin lähettämässä kirjeessä vastustetaan vahvasti hallinnon ehdotusta, joka pakottaisi Monsanton jakamaan teknologiansa paikallisten siemenyhtiöiden kanssa.

Monsanto on 2010-luvulla kohdannut erilaisia vastuksia Intian toiminnoissaan niin Intian hallituksen ja lakien kuin paikallisten kilpailijoiden kanssa. Kohtaamansa ongelmat saivat jättikorporaation uhkamaan vetäytymisellä intialaisilta puuvillamarkkinoilta kokonaan, kertoi The Economic Times viime kuussa.

LiveMint kertoo 11. lokakuuta, että kolme suurinta intialaista siementuottajaa – Ajeet Seeds, Kaveri Seed Co. Ltd ja Ankur Seeds – ovat sopineet (rojalttimaksuihin liittyneet) lakiriitansa Monsanton kanssa ja jatkavat toimintaansa yhtiön kanssa entiseen tapaan (business as usual). Intian paikallinen siementeollisuus ei ole kuitenkaan täysin taipunut mahtavan vihollisen edessä.

Monsanto Intian toimitusjohtajan, Shilpa Divekar Nirulan, mukaan ”ratkaisemattomat erimielisyydet muutaman [siemen]yrityksen kanssa … jatkuvat”. ”Muutamat” viittaa yrityksiin Sri Rama Agri Genetics, Amar Biotech sekä NSL-ryhmän Nuziveedu Seeds Ltd, Prabhat Agri Biotech ja Pravardhan Seeds.

UueSaA:n hallinto uuskolonialismin kärjessä

Yhdysvaltain maataloustuotteiden vienti Intiaan on kasvanut liki 250 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta maan [tulli]muurit haittaavat useiden tuotteidemme vientiä

kommentoi ”Yhdysvaltain virallisen Intian kauppakomppanian” matkanjohtaja McKinney ennen luotsaamansa retkikunnan lähtöä, ja jatkoi:

Tällä matkalla en odota ainoastaan pääseväni markkinoimaan yhdysvaltalaisia maatalous- ja elintarviketuotteita vaan myös tapaavani intialaiset kollegani, joiden kanssa haluan rakentaa suhteita ja luoda kauppapoliittisia linjauksia parantamaan yhdysvaltalaistoimijoiden pääsyä näille tärkeille markkinoille.

¤


¤

Lue myös

Washington Intian brutaalin rahakokeilun takana

¤

Pääasialliset lähteet, viitteet

Caporal, Jack | World Trade Online (27.10.2017): U.S., India come away with no deliverables after TPF, but industry still hopeful https://insidetrade.com/daily-news/us-india-come-away-no-deliverables-after-tpf-industry-still-hopeful

Raj, Yashwant | Hindustan Times (27.9.2017): At testy trade meet, US presses India on imbalance, wants more market access http://www.hindustantimes.com/world-news/at-testy-trade-meet-us-presses-india-on-imbalance-wants-more-market-access/story-cupsGXaszlPdgCZFgu8e5N.html

1
(De facto Yhdysvaltain kansallisen kirjaston) Kongressin kirjaston (Library of Congress, LOC) alainen think thank (The Congressional Research Service, CRS) analysoi ja tarjoaa – pääasiallisesti U.S.-kongressin jäsenten käyttöön tarkoitettua – tietoa poliittisesta maailmasta.

¤

Claude Renault (CC BY 2.0), Presidencia de la República Mexicana (CC BY 2.0) via Wikimedia Commons; U.S. Department of Agriculture (CC0) via Flickr

15 KOMMENTTIA

 1. YK:n globaalin korporaatio-kommunismin suunnitelmasta:

  ”Are You A Culturally Brainwashed Global Citizen Yet?

  We explore the labyrinth of subversion known as Agenda 2030 and what the UN and UNESO are all about. Some very important info on the background of this Global Action Plan and how it was agreed upon that all banks and Corporations would manage the world infrastructure under this GLOBAL COMMUNIST PLAN implemented at local level. Two generations are brainwashed into fake green politics which was a corporate agenda to control and tax the public…”
  Sisältää videon.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160798

 2. Löytyykö Intialta voimaa vastustaa ’Judas Goat’ia’ vai viedäänkö sekin plutokratian teuraaksi kuten Amerikka ? entä miten käy meille ? vieläkö plutokratian valkavankeuden ote voi kiristyä … haluaako kansa jatkaa kieriskelyään korporaatioglobalismin tuskissa…?
  Michael Collins Piper – Zionist Subversion of America THE JUDAS GOATS: THE ENEMY WITHIN (2006) kirja
  ”Only a small handful of people dare to raise questions about the domination of the American system by an alien force that has no regard for American interests whatsoever.”
  ”Vain pieni kourallinen ihmisiä uskaltaa herättää kysymyksiä amerikkalaisen järjestelmän dominoinnista ulkomaalaisvoimalla, jolla ei ole minkäänlaista kiinnostusta amerikkalaisiin etuihin”.
  https://www.henrymakow.com/2017/11/History-of-Zionist-Subversion.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160712
  ”It has been said that Napoleon’s defeat led to the rise of the international banking dynasty of the House of Rothschild. It may also rightly be said that Hitler’s defeat led not only to the consolidation of the global power of the House of Rothschild, but also to the corresponding diminution of nationalism, with the notable exception of Jewish nationalism–known as ”Zionism”–which received its strongest push forward in the days following the end of World War II. — alla guugeli-käännöstä linkin artikkelista

  On sanottu, että Napoleonin tappio johti Rothschildin pankkidynastian nousuun. Voidaan myös perustellusti sanoa, että Hitlerin tappio johti paitsi Rothschildin (House of Rothschild) maailmanlaajuisen vallan vahvistumiseen myös vastaavasti kansallismielisyyden vähenemiseen, lukuun ottamatta huomattavaa poikkeusta: juutalaista kansallismielisyyttä – joka tunnetaan nimellä ”sionismi” – joka sai voimakkaimman sysäyksen eteenpäin toisen maailmansodan päättymisen jälkeisinä päivinä.
  Itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen on sionistinen liike yrittänyt kiihkeästi vesittää kansallisen liikkeen Amerikassa ja muissa kansallismielisissä voimissa ympäri maailmaa.
  Totuus on, että Amerikassa ainakin 1900-luvun puolivälistä lähtien konservatiiveiksi itseään kutsuneet ovat havainneet solutusta konservatiivisen liikkeen (amerikkalaisen nationalismin perinteinen perusta) sisään ja sen tuhoamista sisältä käsin.
  Prosessi oli pitkä, mutta viime kädessä onnistunut, kuten viimeaikaiset ja nykyiset tapahtumat osoittavat. Vaikka monet kirjoittajat ovat perusteellisesti tutkineet Rothschildin imperiumin lonkerot, kun se ympäröi planeettaa, luo sodan, taloudellisen tuhon ja vallankumouksen (hyötyy tästä), ei tähän asti ole koskaan ollut kattavaa katsausta tapaan, jolla tämä dynastia (ja sionistiliike, jota se ruokkii) pyrki hävittämään amerikkalaiset kansallismieliset, jotka olivat sen tiellä sen pyrkiessä perimmäiseen päämääräänsä luoda globaali imperium – ns. ”uusi maailmanjärjestys”.
  Nykyään itsenäiset ”uuskonservatiivit” – johtajat, jotka ovat vanhanaikaisia ​​trotskilaisia ​​kommunisteja, ja jotka ovat muuttaneet filosofiaansa nykypäivän propagandavaatimuksiin sopivaksi – ovat kansainvälisen sionistiliikkeen etujoukkoa, joka hallitsee korkeimman tason poliittista päätöksentekoa Yhdysvalloissa..
  Nämä sionistiset joukot ylläpitävät kuristavaa otetta republikaani-puolueesta, koska he ovat vaikuttaneet George W. Bushin hallintoon joka otti heidät hallitseviin asemiin, ja dominoimalla GOP-suuntautuneita säätiöitä, ajatuslhautomoja ja muita instituutioita, jotka vaikuttavat julkiseen politiikkaan ja republikaanien hankkeisiin.
  Tietenkin monien vuosien ajan ennen Bush-aikakauden ”uuskonservatiivien” nousua sionismin (ja Rothschildin vaikutus) oli jo hyvin rakennettu demokraattiseen puolueeseen … kun Rothschild-agentti August Belmont toimi Demokraattisen puolueen kansallisena puheenjohtajana. Joka tapauksessa, tänään tämän epäpyhän monopolin seurauksena kansainvälinen sionismi hallitsee ylimpänä (tai pikemminkin yli) molempia tärkeimpiä poliittisia puolueita, kuten monia muita poliittisen mielipiteen, ajatushautomoiden ja julkisen areenan joukkoja.
  Vain pieni kourallinen ihmisiä uskaltaa esittää kysymyksiä amerikkalaisen järjestelmän dominoinnista ulkoisella voimalla, jolla ei ole mitään väliä amerikkalaisten etujen suhteen. Kuitenkin ”konservatiivisen” liikkeen soluttaminen ja tuhoaminen – joka historiallisesti ainakin 20-luvun puoliväliin asti oli amerikkalaisen kansainvälisen plutokratia eliitin juonittelun vastustuksen perusta – oli paljon enemmän kuin konservatiivisen filosofian korruptio.
  Itse asiassa tämä ruma skenaario sisälsi myös USA: n hallituksen provokaattori agenttien palkkaamisen, jotka toimivat yhdessä ammatti soluttajien ja kumoukselllsten kanssa. Nämä työskentelevät ”riippumattomien” (eli ulkomaisten) tiedustelupalvelujen hyväksi, jotka toimivat Amerikan maaperällä. Tosiasiassa tapahtui klassinen ”pincer movement” -skenaario, joka tuhosi perinteisen amerikkalaisen nationalismin. jäljellä jäi tuskin muuta kuin sen filosofian rippeet, jonka perustan amerikkalaiset jättiläiset, kuten George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson ja joukko muita jotka seurasivat heidän jalanjälkiään loivat.

  Tämä kirja on ensimmäinen tällainen tutkimus, joka tarjoaa perustan ymmärtää Judas Goatsien (sisäiset viholliset) taktiikan ja sen, miten ja miksi he pystyivät edistämään sionistien unelma-tavoitetta, ottamaan amerikkalaisen järjestelmän hallintaan ja tekemään siitä oman sotilaallisen ja taloudellisen työkalun maailman valloitukselle.
  Vaikka perinteinen ”konservatiivi” -liike on kumoutunut ja tehty kansainvälistymisen voimaksi (toisin kuin kansallismielisyyden), on edelleen niitä vakaita kansallismielisiä – jopa itseään ”progressiiveina” ja ”liberaleina pitäviä” – jotka jatkavat taisteluaan. Tämä on käsikirja kaikille todellisille nationalisteille, jotka haluavat tietää The Judas Goats – The Enemy Within totuuden.
  Viime kädessä, jos on olemassa yksi asia, joka tämän kirjan pitäisi tehdä täysin selväksi, se on juuri tämä: vanhojen ”vasemman” ja ”oikean”, ”liberaalin” ja ”konservatiivisen” etiketit on hylättävä ikuisesti. Nämä arkaaiset etiketit eivät ole vain hajottavia ja hankalia, vaan ne ovat Grand Designin osa, joka jakaa amerikkalaiset ihmiset ja maailman kansat ja huolehtii siitä, että Amerikan ja tämän planeetan kansakuntien valvonta pysyy ryöstävän, ahneen ja omaa etua ajavan globaalin sionistisen plutokratian käsissä.” – R
  https://thezog.wordpress.com/who-controls-the-white-house/

 3. Naulan kantaan osunut kirjoitus. Siihen ei ole tarvetta lisätä mitään, eikä poistaa mitään. Tällaisten asioiden ymmärtäminen helpottaa epäilyistä pois, sekä saattaa rauhoittaa, koska mitään ei ole tehtävissä ”heidän etenemisensä estämiseksi” ? Pimeät voimat hallitsevat maapalloa, kokonaisuudessaan. Oman perheen huolenpito etusijalle, mikään politiikka ei anna mitään hyödyllistä, mihinkään suuntaan.

 4. Tuttu Pentagonin ja jenkkikenraalien kuvio: USA yrittää saada Intian kontrolliinsa, millä se tähtää Kiinan saartamiseen ja sotaan Kiinaa vastaan.

 5. Painostetaanko myös Suomea
  A Totalitarian Europe Now on Our Doorstep — Totalitaarinen Eurooppa tekee tuloaan — näin meitä natotetaan.
  Artikkelin luettuaan huomaa kuinka hyvin se osuu myös maamme harjoittamaan politiikkaan ja Venäjän vastaiseen propagandaan jota valtamedia kansalaisille pakkosyöttää — aivan kuten Puolassa

  Quietly, without most people noticing, the European Commission is moving ahead with a strategy that will arguably make the EU into the first fully operational model of a centralised ‘one state’ supranational authority: ‘A New World Order’; the long standing neoconservative ambition which lies at the heart of global secret society agendas and US geopolitical hegemony.
  The key ingredient of this strategy is the establishment of an ‘EU Treasury’ which, according to Donald Tusk, President of the EU Council, will come into effect in June 2018, under the official title: European Monetary Fund. This will result in the single point control of all EU member state finances.
  The plan will involve a further leveraging of the power of the major banks, to consolidate their controlling influence over EU affairs.
  By combining an ‘EU Treasury’ and a consolidation of banking power, a major step will be taken in the ‘amalgamation of everything’ heist; to be brought under the single umbrella of a Totalitarian Super State. We are talking about individual country’s moneytary policies; the military; police forces and intelligence services all being run from a central control unit in Brussels. These will be followed by more of the same – covering almost all areas of administrative control, that were once the domain of individual countries.
  The institution at the forefront of this power grab is the Bank of International Settlements, based in Basle, Switzerland (image right), which has global outreach and acts as a funnel for the acquisition and distribution of vast sums of globally fluid international money.
  The Bank of International Settlements is under the
  control of approximately eight thousand hedge fund managers with a common ambition to rule the world. The majority are Luciferians working with what, in another essay, I have called ‘anti-life’ energies. They inform the World Bank and the IMF how much money supply will be available from year to year and what the spending parameters will be.
  Next in line come the central banks: the European Central Bank, The US Federal Reserve Banks, the Bank of England etc. And below these come the first tiers of involvement of national governments and, by extension, the further banking institutions of each country. Thus government and national treasuries, are relegated to being fourth down from the top of the power pyramid which controls most of our lives from day to day. Government, in too many cases, is just a vector for the advancement of corporate ambition. — voit jatkaa linkistä, loppu on guugelin käännöstä mutta tärkeintä on asia eikä pienet käännösvirheet. Ja aina voi tarkistaa alkuperäisestä jos ei ymmärrä

  Hiljaisesti, ilman että useimmat ihmiset huomaavat, Euroopan komissio on edistynyt strategiassa, joka todennäköisesti tekee EU: sta ensimmäisen täysin toimivan keskitetyn ”yhden valtion” ylikansallisen viranomaisen mallin: ”Uusi maailmanjärjestys” — pitkäaikainen neokonservatiivien ambitiotuote, joka on globaalin salaisen yhteiskunta-agendan ja Yhdysvaltain geopoliittisen hegemonian ytimessä.
  Tämän strategian avaintekijä on ”EU: n valtiovarainministeriön” perustaminen, joka EU: n neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan astuu voimaan kesäkuussa 2018, nimeltään Euroopan valuuttarahasto. Tämä merkitsee yhden, kaikkien EU: n jäsenvaltioiden taloutta valvovan elimen syntyä.
  Suunnitelma merkitsee suurten pankkien vallan laajenemista ja määräysvallan lujittumista EU: n asioihin.
  Yhdistämällä EU: n valtiokonttori ja pankkitoiminnan lujittaminen otetaan tärkeä askel ’kaiken yhdistämisessä’ jonka on tarkoitus viedä kaikki Totalitaarisen Supervallan yhden sateenvarjon alle. Se tarkoittaa yksittäisten maiden rahapolitiikkaa; armeijaa; poliisivoimia ja tiedustelupalveluja, jotka kaikki ovat Brysselin keskusyksikössä. Näitä seuraa lähes kaikki hallinnollisen valvonnan alueet, jotka olivat yksittäisten maiden asioita.
  Tämän vallan anastuksen kärjessä oleva instituutti on Baselin Sveitsin BIS pankki, joka toimii ’suppilona’ maailmanlaajuisesti kansainvälisten rahastojen suurien summien hankkimiseksi ja jakelemiseksi.
  BIS pankki on noin kahdeksan tuhannen hedge-rahastonhoitajan määräysvallassa, joilla on yhteinen tavoite hallita maailmaa. Suurin osa niistä on luciferiläisiä, heitä olen toisessa esseessä kutsunut ”anti-life” -energiaksi. He ilmoittavat Maailmanpankille ja IMF:lle, kuinka paljon rahaa on tarjolla vuosittain ja mitä menoparametrit tulevat olemaan.
  Seuraavaksi tulevat keskuspankit: Euroopan keskuspankki, Yhdysvaltain keskuspankit, Englannin keskuspankki jne. Ja näiden jälkeen tulevat ensimmäiset kansallisten hallitusten elimet ja kunkin maan pankit. Niinpä hallitus ja valtakunnalliset ministeriöt joutuvat olemaan vasta neljäs vallan pyramidin yläosasta laskien, joka valvoo suurimman osan elämästämme päivästä toiseen. Hallitus on – liian monissa asioissa – pelkkä vektori yritystensä tavoitteiden edistämiseen.
  Euroopan unionin valtiovarainministeriön perustaminen merkitsee sitä, että yleiseurooppalaisella veronkeruuelimellä on valta hallita kaikkia jäsenvaltioita – korvaten kansallisten valtiovarainministeriöiden jo laimennetun roolin suvereenien valtioiden kansantalouksien hallinnassa.
  Brysselissä toimivana sillä on valtuudet kerätä kaikki ylimääräiset verotulot jäsenvaltioiden kansalaisilta, ja toteuttaa yksi tavoitteista, täydellisen sotilaallisen yhdentymisen ohjelma – ”yksi EU-armeija”. Merkittävä osa tätä prosessia merkitsee ”Itä-Euroopan armeijan” perustamista, joka tunnetaan nimellä ”itäeurooppalaiset joukot”.
  Tämä armeija tekee yhteistyötä Naton kanssa siirtäessään ryhmittymän geopoliittisen keskuksen sotilaallisen voiman ja strategian EU: n itäisimmille rajoille. Puolan on otettava tämä keskeinen asema, ja se on juuri nostanut sotilasbudjettinsa 2,5 prosenttiin BKT: stä ja kasvatti sotilashenkilöstön määrää vastaavasti.
  Nato on … perustanut Krakovan ”huippuyksikön”; jonka avajaisiin osallistui Puolan sotilas johtoa allekirjoittamaan yhteisymmärrys pöytäkirjaa, joka käsittää Puolan osallistuvan sotilaslaskennan tiedusteluelimenä kaikkiin Venäjän – ja laajentavasti – Kiinan toimintaan liittyviin asioihin. Romania on myös kutsuttu osallistumaan tähän kansainväliseen vakoilutoimintaan.

  Meidän täytyy pysähtyä tässä, jotta voimme ymmärtää täysin näiden manööverien vaikutukset. Siitä, mistä on puhuttu ja puuhataan, on hyvin harva tietoinen, se on sotilaallisen ja geopoliittisen voiman suuri uudelleenjakaminen Euroopassa ja sen ulkopuolella.

  Itse asiassa Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa (Nato) vetäytyvät tekemästä jatkuvasti likaista ”Venäjän karhun kouristelua” – yrittäen saada sen (Venäjä) vakavaksi aggressioksi – työntäen sen Puolalle, jonka kansalaiset on kokonaan ’pohjamaalattu’ tätä varten hallituksen loputtomalla venäjänvastaisella propagandavirralla.
  Tämä on strategista. Pitkäkestoinen tavoite on ollut ajaa Venäjä vakavaan aggressiiviseen tekoon, joka puolestaan ​​antaisi alibin, jolloin länsimaiset komentojoukot ’joutuvat’ siihen, mitä pidetään ”laillisena” pysyvänä sodan perusteena ”. Tavoitteena on hajottaa ja tuhota Venäjän federaation yhtenäisyys ja johdonmukaisuus sekä laajentaa länsimaista hegemoniaa ja valvontaa entistä kauemmas Itään: tärkeä askel Uuden maailmanjärjestyksen asettamisessa.
  Puolan kansalaiset ovat sekä tahtomatta että tahattomasti sallineet itsensä joutua nappuloiksi tässä uudessa ”kylmässä sodassa”, eivätkä ole yksiselitteisesti kritisoineet US / NATO-innoittamia propaganda harjoituksia, joita Puolan ostettu hallitus pakkomielteisesti toteuttaa. Tämän tarkoitus on syyllistää Venäjä ”suurena uhkana maailman vakaudelle”, kun todellisuudessa on sellaisten uskottavien todisteiden puute, jotka tukisivat tätä väitettä.
  Todellisuudessa Yhdysvaltojen johtavat invaasiot yli 30 maassa toisen maailmansodan jälkeen selkeästi osoittavat sen – ja sen liittolaiset – maailman vakauden ykkösvaaraksi.
  Olemme todistamassa korkean panoksen huijausta. Rehellisesti sanoen Venäjä on toiminut suurena jarruna länsimaiden pyrkimyksille perustaa despoottinen keskitetty järjestelmä EU: n nykyisten rajojen ulkopuolella. Järjestelmä, jota tukevat valtavat neoliberaaliset pankkikonsernit ja sotilasalan teollinen projekti, joka harjoittaa likaista työtä kentällä ja ilmassa.
  Puola on nyt toisen maailmansodan jälkeen ajautunut uuteen kriisiin. Jälleen kerran lännen aiheuttamana. Ensimmäinen Länsi-hyökkäys käynnistettiin keskeisten toimialojen myymiseksi ulkopuolisille yrityksille – se, mitä kutsun maan Coca Colarisatioksi Yhdysvaltojen intressien mukaan. Kuitenkin se liukuu taustalle verrattuna nykyiseen kriisiin joka on maan edessä.

  Puolalaiset ovat rajalla tulla pakotetuiksi luopumaan itsemääräämisoikeudestaan. Näin heistä uhkaa tulla uuden maailmanjärjestyksen pelivälineitä. Järjestelmä, jonka uusi pääkonttori on sijoitettu Eurooppaan, ja strateginen Puolan ja Romanian käyttö sen ”sota-teatterina”. Samalla Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Ranska vetäytyivät välttääkseen tämän eturintaman, heidän äärimmäisen sotaisan, geopoliittisesti motivoituneen sota-aikeensa.
  On kriittinen tarve nostaa äänemme tätä epätoivoista kansainvälistä terrorismia vastaan. Jos se saa edetä, se nostaa suuresti sotilaallisen vastakkainasettelun panoksia.

  On erittäin tärkeää ymmärtää, että kaikki tämä tapahtuu ilman kansalaisten kuulemista tai kommunikointia – jota kylmästi manipuloidaan asettumaan pienen tyrannimaisen valtaeliitin sotahulluuden tykinruoaksi.
  Huomaa: Olen kiitollinen UK Columnille (www.uk column.org) sen tausta-aineistosta, joka toimii tämän artikkelin pääosan lähteenä.
  https://www.globalresearch.ca/a-totalitarian-europe-now-on-our-doorstep/5617176

  • US, Sweden, Finland Launch New Format Talks: Dancing to Washington’s Tune
   https://www.strategic-culture.org/news/2017/11/09/us-sweden-finland-launch-new-format-talks-dancing-washington-tune.html
   Finland is offering a scenario which envisages receiving US-led NATO reinforcements, like if it were a full-fledged member of the North Atlantic Alliance to be defended in accordance with Article 5 of the Washington Treaty!
   But Finnish Defense Minister Jussi Niinistö keeps on stubbornly pushing his country into NATO’s arms without taking political reality into consideration.
   The militarization of Northern Europe rarely hits headlines, but a look at the facts shows the trend is gaining momentum. It does not go unnoticed in Russia, prompting it to take appropriate measures. The recent Zapad exercise is an example. There is little wonder that Russia is concerned about the growing US influence in Northern Europe. After all, Russia belongs to the region, while the United States has no territorial or any other justification for its military presence there.

 6. USA, NATO-maat, EU, Suomi, Ruotsi ovat sotkeutuneet omaan Venäjän vastaiseen infosotaansa kansanterveyden kustannuksella.

  Intiassa ja laajemmin Aasiassa on kysymys USAn geenimanipuloidusta ruuasta ja siihen liittyvistä satojen miljoonien arvoisista USA-patenteista vastaan Venäjän puhdas luonnonmukainen ruoka ja siihen liittyvä periteinen ruuan ulkomaankauppa, tuonti ja vienti.

  Nyt Venäjän vastaisessa infosodassaan USA, NATO-maat, EU, Suomi, Ruotsi uhraavat oman terveytensä. Lännessä, mediassa ei enää edes käsitellä geenimanipuloidun ruuan ja ruuantuotannon vaaroja ja riskejä. Joka niin tekee on nopeasti Venäjä-trolli ja valeuutisten levittäjä.

 7. Eurooppalaisen demokratian myytti — shokeeraava paljastus Soroksen puuhista

  The Myth of European Democracy: A Shocking Revelation
  It’s an open secret that the “Soros network” has an extensive sphere of influence in the European Parliament and in other European Union institutions. The list of Soros has been made public recently. The document lists 226 MEPs from all sides of political spectrum, including former President of the European Parliament Martin Schulz, former Belgian PM Guy Verhofstadt, seven vice-presidents, and a number of committee heads, coordinators, and quaestors. These people promote the ideas of Soros, such as bringing in more migrants, same-sex marriages, integration of Ukraine into the EU, and countering Russia. There are 751 members of the European Parliament. It means that the Soros friends have more than one third of seats.

  George Soros, a Hungarian-American investor and the founder and owner of Open Society Foundations NGO, was able to meet with President of the European Commission Jean-Claude Juncker with “no transparent agenda for their closed-door meeting”, and pointed out how EU proposals to redistribute quotas of migrants across the EU are eerily familiar to Soros’s own self-published plan for dealing with the crisis.

  The billionaire financier believes that the European Union should receive millions of immigrants from the Middle East and Northern Africa, provide each one with an annual 15,000 EUR in aid, and resettle these migrants in member-states where they do not wish to go and are not necessarily welcome.

  It shows that the much-vaunted European democracy is a façade to hide the activities of power structure close to feudal system with local lord holding the reins. It can hardly be called the power of people. The publication of Soros list provides a clue to understanding who rules the EU and who instigates anti-Russia sentiments in Europe. Actually, this is the case when EU member countries like Hungary happen to be in the same boat with Russia opposing the very same US-based forces, while protecting their sovereignty and independence. This is the time for Europeans to think about transforming the system to do away with outside pressure.

  Guugeli-käännös muutamasta artikkelin kohdasta:
  Eurooppalaisen demokratian myytti: järkyttävä paljastus
  Se on avoin salaisuus, että ”Soros-verkolla” on laaja vaikutusvalta Euroopan parlamentissa ja muissa Euroopan unionin toimielimissä. Soros-lista on julkistettu äskettäin. Asiakirjassa on 226 parlamentin jäsentä kaikista poliittisista puolueista, muun muassa Euroopan parlamentin entinen puhemies Martin Schulz, entinen belgialainen pääministeri Guy Verhofstadt, seitsemän varapuheenjohtajaa sekä useita valiokunnan päälliköitä, koordinaattoreita ja kvestoreita.
  Nämä ihmiset edistävät Sorosin ajatuksia, kuten maahanmuuttajien lisäämistä, saman sukupuolen avioliittoja, Ukrainan integroitumista EU: hun ja Venäjän torjuntaa. Euroopan parlamentissa on 751 jäsentä. Se tarkoittaa, että Soros-kavereilla on yli kolmasosa paikoista.
  https://www.strategic-culture.org/news/2017/11/05/myth-european-democracy-shocking-revelation.htmlhttp://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160862

  Sijoittaja George Soros ja Open Society Foundations -järjestön perustaja ja omistaja tapasi Eu komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin ”suljettujen ovien kokoukseensa” ja huomautti, miten EU: n ehdotukset maahanmuuttajien kiintiöiden uudelleen jakamisesta kaikkialla EU: ssa ovat hyvin samankaltaisia kuin Sorosin omat suunnitelmat kriisin käsittelemiseksi.

  Milliardi-rahoittaja uskoo, että Euroopan unioni saa miljoonia maahanmuuttajia Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta antamalla jokaiselle vuosittain 15 000 euron avustuksen ja siirtämällä nämä siirtolaiset jäsenmaihin, joihin he eivät halua mennä eivätkä ole välttämättä tervetulleita.
  Soros-listan julkaiseminen paljastaa kuka hallitsee EU: ssa ja rohkaisee Venäjän vastaisia tunteita Euroopassa. Ja kaikki tämä tapahtuu, vaikka EU: n jäsenmaat, kuten Unkari, ovat samassa veneessä Venäjän kanssa, ja vastustavat samoja Yhdysvaltojen puolustusvoimia samalla kun suojelevat itsemääräämisoikeuttaan ja itsenäisyyttään.

  • Näin Unkarin kansallismielinen hallitus – kontrastina useimpien EU-diktatuurimaiden maanpetturihallituksille, jotka ovat toteuttamassa kansallista ja euroopplalaista valkoista kansanmurhaa Kalergi-suunnitelman mukaisesti:

   ”Here’s the questionnare that allows the people to have their say on the Soros Plan
   On Wednesday, the government published the national consultation on the Soros plan, one of a series of national consultations in which the government turns to the people in the form of public surveys to ask their opinion on subjects important to their daily lives. This seventh national consultation addresses the Soros Plan to resettle one MILLION MIGRANTS IN EUROPE PER YEAR. The following is an English-language translation of the questionnaire…”

   http://abouthungary.hu/news-in-brief/national-consultation-on-the-soros-plan/

   Sama ruotsiksi: http://blueshift.nu/ungern-varnar-folket-for-sorosplan/

   Suomen vallanpitäjäthän ovat tunnetusti nöyrimpiä, ruskeakielisiä Brysselin myötäjuoksija-mallioppilaita sodassaan Suomea ja Suomen kansaa vastaan. Ks. myös ”Suomen tuhoamisohjelma”, http://magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

  • Tanskalaisen patriootin Anders Bruun Laursenin artikkelista käy ilmi, että eurooppalaista valkoista kansanmurhaa ajavalla Rotschild-agentti Soroksella on myös SUOMALAISIA ”luotettavia liittolaisia” (”Reliable allies”) EU-parlamentissa:

   ”NWO Scandal: Rothshild´s BOUGHT EU PARLAMENTARIES Listed Rothschild Agent Soros

   The following is documentation by the Open Society of Rothschild agent George Soros – who promotes the policy of Rothschild´s London City aka the British Crown aka the one-world government
   In particular, Soros is the mastermind behind the EU´s mass import of Muslim migrants – as admitted by Soros himself.
   Soros exerts his influence through corruption.

   Maybe you now begin to understand the extension of the corrupt Illuminati NWO.

   Kumquat Con sult for The Open Society (George Soros) and Breitbart 31 Oct. 2017…”,
   http://new.euro-med.dk/20171103-nwo-scandal-rothshilds-bought-eu-parlamentarians-listed-by-rothschild-agent-soros.php

   Edellisessä annetusta linkistä päästään Breitbart’in julkaisemaan artikkeliin:

   ”Hungary Warns Europe Is in Danger as Leak Reveals Soros Network’s List of ‘Reliable Allies’ in EU Parliament

   Leaked documents listing hundreds of EU parliament members that the George Soros network considers “reliable allies” should raise alarm bells across Europe, says Hungary.

   The list, which includes 226 MEPs including former President of the European Parliament Martin Schulz, seven vice-presidents, and a number of committee heads, coordinators, and quaestors, was circulated within the billionaire open borders campaigner’s Open Society Foundations group, and revealed by DCLeaks…”,
   http://www.breitbart.com/london/2017/10/31/hungary-europe-soros-network-list-allies-eu-parliament/

   Edellisessä annetusta linkistä ’list’ päästään seuraavaan:

   ”Mapping Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)
   KUMQUAT CONSULT
   for the Open Society European Policy Institute”,

   https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf

   Luettelosta löytyy ainakin seuraavat suomalaiset mepit:

   HAUTALA Heidi (Finland, Greens/EFA)
   SARVAMAA Petri (Finland, EPP
   KUMPULA-NATRI Miapetra (Finland, S&D)
   VIRKKUNEN Henna (Finland, EPP)
   PIETIKÄINEN Sirpa (Finland, EPP)
   REHN Olli (Finland)
   VÄYRYNEN Paavo (Finland)

   Tuleepa mieleen kysymys siitä, että mitä (kansallismielinen?!) Paavo Väyrynen tekee tässä luettelossa.

   • Toden totta. Ihmetyttää Väyrysen nimi. En jaksa uskoa että hän olisi sorosagentti. Muut voivat olla.
    Tämä Soroksen lobbaama korporaatioglobalismi taii -kommunismi on vaarallinen asia ja eroaa oleellisesti valtiojohtoisesta kommunismista jota Kiina edustaa.
    Tässä valtaa käyttää kansainvälinen ja isänmaaton pääomaeliitti jolla ei ole sidoksia valtioon eikä kansaan, vain yksityiseen pääomaan. Se seuraa vain rahaa tai sitä ohjaa pelkkä pääoma. Valtio on pelattu ulkopuolelle eikä sillä ole mahdollisuutta korruptoitujen päättäjien takia vaikuttaa asioihin muuten kuin tuon eliitin haluamalla tai vaatimalla tavalla.
    Seuraus on pahin mahdollinen totalitarismi jota pyritään nyt kaikin keinoin edistämään ja ellei tämä ymmärretä tuo eliitti saa sen toteutettua.

    Tuolla aiemmin veroparatiisi sivustolla RS kirjoitti että ’Kenties kapitalistisessa järjestelmässä köyhtyminen on saanut nuoremman väen silmäilemään sosialismia ja kommunismia utopia-kiikarin läpi?’ kun amerikkalaisnuorten kannatus sosialismiin ja kommunismiin on 50% luokkaa.
    Vastasin:
    ”Varmaan jääminen raakalais-eliitin jalkoihin lisää innostusta sosialismiin mutta muutkin tekijät vaikuttavat,
    Itse esim. olen alkanut ajatella asiaa aivan muulta pohjalta. Ihan järjen pohjalta.
    Järki sanoo nopeasti kun asioita miettii että kapitalismi on tuhoisa systeemi, sionistien luomus jolla maailma tyhjennetään heidän kassaansa. Ja kun tavoite on vielä muiden alistaminen goimeiksi, elukoiksi, ja jopa orjuuttaminen niin täytyy olla vielä pedoille kuuluvan riistavaiston ohjaama jos sellaista kannattaa.
    Sitten tulee maapallon tuhoaminen vielä ylimääräisenä. Jo nyt luonto parkuu ja silti riistö jatkuu kun sairas eliitti huutaa lisää itselleen.
    Sairas systeemi kun asiaa ajattelee järkevästi.
    Orwell oli viisas mies ja päätyi demokraattiseen sosialismiin. Siihen alan itselkin kallistua. Ja se merkitsee että rosvot pannaan telkien taakse ja vastuuseen.”

    Pahinta on jos nuoriso alkaa kannattaa korporaatio-kommunismia jossa raha määrää ja kun sitä hallitsee nationalismin hylännyt intenationalistinen eliitti jolla ei ole mitään todellista halua edistää oman kansan hyvinvointia se voi tehdä koko maailmasta oman protektoraattinsa, ’soros-paratiisinsa’ jota se kontrolloi kuten haluaa. Eu on jo kulkemassa tähän suuntaan ja sama on tarkoitus toteuttaa globaalisesti.
    Voisi ajatella että juuri siksi tämä soros-eliitti vastustaa valtiojohtoista kommunismia ja erityisesti demokraattista sosialismia koska niissä – edellyttäen että niissä toteutuu demokratia – se ei pääse kynimään ja riistämään mielensä mukaan ’goimeja’ vaan joutuu elämään valtion ja kansan kontrollin alla kuten me muutkin.

 8. Trotskilaiset sionisti-neokonnat aikovat tosissaan palauttaa Venäjän omaan ruotuunsa. Sotaa Venäjää vastaan puuhataan toden teolla Naton voimin.
  Tähän sotaan maamme Niinistöt ovat meidätkin kytkeneet.
  Pakotetaanko Venäjä ensi-iskuun? Ja mikä on silloin kohtalomme?

  Defense ministers of the US-led NATO alliance this week endorsed proposals to set up two new military commands – and it is clear Russia is the target of what are, in effect, war plans.

  The setting up of an Atlantic command and a logistical hub in Europe to facilitate the transfer of troops and weapons was openly discussed by NATO officials as being aimed at Russia during their two-day summit in Brussels this week.

  European citizens, whether they like it or not, are effectively being dragooned into a state of war, with attendant social burdens to pay for that state of war, let alone being made to live with the risk of ultimate catastrophe, from all-out hostilities erupting.

  Last month, German publication Der Spiegel reported on a secret NATO document which showed the alliance “is preparing for a possible war with Russia.” Such is the irremediable propaganda spouted by NATO officials and regurgitated by Western media that these war plans are becoming self-fulfilling.

  What is even more sinister is that NATO is militarizing entire European society and civilian infrastructure to accommodate its ludicrous war mania. At the summit this week in Brussels, NATO officials said European governments and the private sector must coordinate policies, infrastructure, and laws to be able to facilitate the new transmission belt of military operations from the Atlantic to Russia’s borders.

  Jens Stoltenberg said “any new command must ensure that legislation easing the transportation of troops and equipment across various national borders is fully implemented.”

  He added: “And we need to improve infrastructure, such as roads, bridges, railways, runways, and ports. So NATO is now updating the military requirements for civilian infrastructure.”

  So, let’s get this straight: in an era of economic austerity when the European public is being clobbered with cutbacks and hardships, the NATO military machine wants governments to orient society and infrastructure to serve its war objectives against Russia.

  NATO is not just going back to the future by revamping old Cold War strategies and Russophobia. It is destroying the future for European democratic and social development. Even more dastardly, it could obliterate the future by driving recklessly toward a wholly unnecessary war with Russia.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160991

 9. USA on aina halveksinut ja potkinut Intiaa.

  Nyt kun USAssa on tiedossa, että Kiinan lisäksi Intiakin kasvaa pian suuremmaksi taloudeksi kuin USA niin USA yrittää kontrolloida ja ryöstää itselleen Intian talouskasvun.

  Kiinan taloutta USA ei pystynyt omimaan eikä ryöstämään kun Kiina on sosialistinen maa. Siksi USA ja NATO uhoavat nyt Kiinalle sotilaallisesti kuten Venäjällekin, jonka talos kasvaa myös Eurooppaa ja USAta nopeammin.

  Vaarana on, että USA ja NATO saavat sodan aikaan Intiankin ympärille uhkaamaan Intiaa esim. Pakistaniin.

 10. Intia USAn ja Trumpin lypsylehmänä
  US Foreign Policy: Another Trump Organization, Inc. Property

  ”… India is the home to several Trump- branded hotel, condominium, and office building properties operated through DT India Venture, LLC: DT Tower Gurgaon, LLC; and Trump Marks Pune II, LLC. Trump also knows enough not to alienate China. Trump Marks Macau LLC represents Trump’s desire to break into the casino and hotel business in Macau, which is a Special Administrative Region of China. Macau’s gambling industry has long been a three-party monopoly controlled by Trump’s casino tycoon friends Sheldon Adelson and Steve Wynn, in addition to Stanley Ho. Trump’s daughter Ivanka, who is married to Jared Kushner, is dependent on business arrangements with China that allow her Ivanka-brand merchandise to be marketed in China via IT [Ivanka Trump] Operations LLC; IT Handbags, LLC; IT Outerwear LLC; and IT Collection, LLC.

  When it comes to US foreign policy, it is no longer what is in the interests of the American people but what best serves the business interests of the Trumps and Kushners, as well as their affiliated business syndicate members.”
  https://www.strategic-culture.org/news/2017/11/30/us-foreign-policy-another-trump-organization-inc-property.html

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here