Martti Pelho on tehnyt KRP:lle alla olevan esitutkintapyynnön Tikkakosken Viestikoekeskuksesta liittyen epäiltyyn valtiopetos- ja/tai maanpetokseen. Toimitus on korjannut tekstistä kirjoitusvirheitä ja lisännyt linkkejä lähteisiin.


¤
Keskusrikospoliisille

Viitteet

Suomen julkisilla verovaroilla rahoitettavan valtion viraston (Pääesikunta) juristien 16.12.2017 Helsingin Sanomiin ja sen toimittajiin kohdistama tutkintavaatimus keskusrikospoliisille. Keskusrikospoliisin päätös Helsingin Sanomien toimittajiin kohdistaman esitutkinnan käynnistämisestä.

Asia
Esitutkintavaatimus

Koska on perusteltua syytä epäillä, että pääesikunnan juristit ovat rajanneet viitteessä mainitun esitutkintavaatimuksensa niin ettei puolustusvoimien hallinnoiman Viestikoekeskuksen (entinen Viestikoelaitos) Venäjän viranomaisiin kohdistumassa vakoilutoiminnassa hankittujen tietojen luovuttaminen Yhdysvaltojen viranomaisille, tai viraston puuttuva oikeudellinen lakiperuste joudu arvioitavaksi tai tutkittavaksi jatkettuna virka- ja maanpetosrikosepäilynä, niin esitän kohteliammin, että poliisi tutkii Viestikoelaitoksen ja Viestikoekeskuksen kaikki aktiviteetit, dokumentaatioiden tuhoamiset vuosilta 1961–2001 sekä puuttuvan oikeudellisen lakistatuksen osana asiaan liittyvää muuta esitutkinta-aktiviteettiaan.

Vuonna 1960 Yhdysvaltojen rahoituksella Malagaan ja Suomeen perustettu Suomen armeijan tiedusteluvirasto, Viestikoelaitos, sittemmin Viestikoekeskus, on hankkinut ja luovuttanut /myynyt Venäjän viranomaisiin kohdistamassa tiedustelussaan hankkimiaan tietoja laittomasti Yhdysvaltojen viranomaisille jo 55 vuotta.

Suomen eduskunnat ja hallitukset eivät ole koskaan (1960–2017) antaneet oikeudellisesti pätevää valtakirjaa eli lakiin perustuvaa säädösperustetta kyseisen Suomen valtion viraston tarkoituksesta, Yhdysvaltojen viranomaisten avustamisesta, rahoituksesta tai valvonnasta kuten Suomen oikeus ja laki kaikessa viranomaistoiminnassa edellyttää.

Viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Kun Viestikoekeskukselta ja sen toiminnalta puuttuu kokonaan oikeusvaltiossa vaadittava oikeudellinen säädösperuste ja ulkopuolinen valvonta, niin kyse on laittomasta viranomaistoiminnasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden Suomen valtion puolustusvoimain vakoilu- ja tiedusteluvirastoa, Viestikoelaitosta, koskevasta ratkaisusta (14.3. 2007 dnro 2478/2/05; sivu 5; 4. kappale) käy ilmi Pääesikunnan ilmoittaneen oikeudelle ettei Viestikoelaitoksen toiminnasta vuosilta 1960–2001 ole olemassa lainkaan dokumentaatioita.

Yleisradio (Ainola) ei pitänyt Pääesikunnan ilmoitusta uskottavana, korkein hallinto-oikeus piti – jopa laillisena viranomaistoimintana!!!

Suomen valtion vakoilu- ja tiedustelutoimintaa johdettiin ja dollarirahoitettiin laittomasti vuosikymmenet Malagan Churrianasta, niin sotien aikaista kuin jälkeistäkin, tiedustelueverstiemme Hallamaa ja Paasonen toimittamaa, Suomen valtion tiedosteluaineistoa, on edelleen säilytettävänä Cartamassa varuskunnan varastossa. Churrianasta on Cartamaan vain 9 kilometrin matka.

Suomen armeijan salaisen Malagan vakoilu- ja tiedustelukonttorin arkistot tulisi heti tutkia ennen kuin avataan valvomattomat ovet kansalaisten luottamuksellisen viestinnän urkintaan.

SS-yhdysupseeri Unto Bomanilla, sittemmin Unto Parvilahdella (1907–70), oli Malagassa laaja, yli tuhannen niteen monikielinen kirjasto sekä runsaasti saksan- ja suomenkielisiä sota-ajan asiakirjoja paperi- ja mikrofilmiversioina.

Parvilahden itsensä kuoltua vuonna 1970 Malagassa, Unton kirjasto ja muu aineisto jäi hänen leskelleen. Lesken kuoltua muutama vuosi sitten, perikunta tyhjennytti huoneiston Fuengirolassa toimivalla suomalaisen hyväntekeväisyysjärjestön talkooväellä.

Kirjat laitettiin kirpputorimyyntiin. Nyt Parvilahden signeeraamat kirjat koristavat lukuisten Espanjan Aurinkorannikolla asuvien suomalaisperheiden kirjahyllyjä. Ostin itse Parvilahden jäämistöstä 27 saksalaisten kenraalien mm. Bergerin ja Parvilahden itsensä signeeraamaa kirjaa.

Sen sijaan järjestön vanhaintavarain myymälän nurkkaan lojumaan jääneet Parvilahden arkiston paperi- ja mikrofilmilaatikot osti yksi henkilö.

Parvilahden haltuun oli Malagassa uskottu myös nyt Suomen sota-arkistolle kuuluvaa aineistoa, jota everstit Reino Hallamaa ja Aladar Paasonen olivat toimittaneet Ranskasta Malagaan jo vuosina 1947–48. Sota-arkistomme asiakirja- ja mikrofilmilaatikoita oli säilytetty vuosikymmeniä Cartaman kaupungissa varuskunnan varastossa.

Hallamaa ja Paasonen johtivat Suomen valtion tiedustelua sodan jälkeen ja asuivat Richardo Palma- ja Andres Barta-nimillä Churriana-nimisessä kylässä Torremolinoksen ja Malagan lentokentän katveessa. Cartamaan Churrianasta on matkaa kymmenisen kilometriä.

Suomen valtion vakoiluun perehtyneen senioritoimittajan, Jukka Rislakin, mukaan Andalusian Churrianastahan rahoitettiin aikoinaan armeijan Viestikoelaitoksen perustamista ja Suomen valtion seismisten tutkimusasemien perustamisia, mm. Helsingin yliopisto sai rahalahjoituksia seismisiin tutkimuksiinsa Andalusiasta!

Nämä rahat eivät siis tulleet Suomen valtion budjetista vaan Yhdysvalloista!

Tässä on perusteltu syy sille, miksi armeija ilmoitti korkeimmalle hallinto-oikeudelle vuonna 2007 ettei armeijan yksin hallinnoiman ja valvoman Viestikoelaitoksen toiminnasta vuosilta 1960–2001 ole lainkaan Suomessa asiakirjoja, toimintakertomuksia yms. dokumentaatiota!

No, Malagassa on.

Kun armeijan tiedustelutoiminta oli laitonta ja laittomasti Yhdysvalloista rahoitettua, niin kuka hullu dokumentoi Suomessa omia virka- ja maanpetosrikoksiaan!

Kesäkuussa 2013 STT:n toimittaja kysyi Viestintävirastolta, Tietosuojavaltuutetulta, Oikeusasiamieheltä ja Oikeuskanslerilta, kuuluuko puolustusvoimain Viestikoelaitos heidän valvottaviin ja raportoiko virasto virkatoimistaan heille.

Vastaus oli kielteinen kaikilta laillisuusvalvojiltamme.

Kun laillisuusvalvontaviranomaistemme valvontavelvollisuudet kattavat Suomessa lakien mukaan kaikenlaisen viranomaistoiminnan, myös armeijan Viestikoelaitoksen valvonnan ja seurannan, niin tilanne on ollut armeijan Viestikoelaitoksen osalta laiton jo reilut 65 vuotta: viraston tarkoituksesta, tavoitteista, rahoituksesta tai valvonnasta ei ole edes lakia.

Miksi laillisuusvalvojat nukkuvat?

Toimittaja Olli Ainola kirjoittaa Iltalehdessä Viestikoelaitoksesta 17.12.:

”Oikeutta jakaessaan tuomarit kävivät KHO:n presidentin Pekka Hallbergin johdolla pääesikunnassa lukemassa kiistan kohteena olleet Viestikoelaitoksen toimintakertomukset.

Luku-urakan jälkeen tuomarit siirtyivät Vartiotupaan, Kaartinkorttelin edustustilaan. Siellä he rentoutuivat kenraaleiden kanssa hyvän ruuan ja juoman parissa. Tämmöinen oli mahdollista kymmenen vuotta sitten, mutta ehkäpä ei enää tänä päivänä.”

Oikeudellisessa katsannossahan korkeimman hallinto-oikeuden Viestikoelaitosta koskeva 14.3.2007 ratkaisu, kun KHO:n tuomarit suostuivat vastoin virkavelvollisuuksiaan vastaanottamaan toisen osapuolen, armeijan, lahjuksia ja voitelua, on laiton ja oikeustoimikelvoton.

Martti Pelho
suuhygienisti
Kuopion KOn lautamies virkarikosjutuissa 1993–97
Barcelona
CATALUYA

Yhteystiedot

mpelho@gmail.com
¤


¤

Tutkintapyynnön viitteet

¤
KHO:n päätös 14.3.2007 Olli Ainolan asiakirjajulkisuutta koskevaan valitukseen

Ainola, Olli (17.12.2017): IL-analyysi: Asiakirjavuoto on paha takaisku Suomen tiedustelun luottamukselle lännessä http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201712172200610723_u0.shtml

Virta, Mikko | Iltalehti (15.5.2014): Saako NSA Suomelta tietoja Venäjästä?
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014051518301018_uu.shtml

Voima (2/2007): Science Fiction http://voima.fi/blog/arkisto-voima/science-fiction/
¤

Viestikoekeskuksen Fokker F.27 Joensuussa 2011. Kuva: Teemu Pesonen (GFDL 1.2) via Wikimedia Commons

 

39 KOMMENTTIA

 1. <samalla olisi tutkittava PAINOSTETTIINKO Suomessa 2 "eduskuntaa" VALTIOPETOKSEEN ( PL 118 §) asioiden salaamiseksi ?

  Julkinen lakitietokanta PL 118 § …kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  2011 mukamas säädettu PL 118 § ei voi TAKAUTUVASTI koskea Suomen päättäjien lukuisia VALTIOPETOKSIA !

  Lailla 444/2012 varastettiin pienyrityksistsä jopa 3 miljardia euroa; rinnakkainen ( perustuslakiin kuulunut) syyteoikeus poistettiin "rikoslakimuutoksella" 1.1. 2006

  "Laillisuusvalvoja" estää päätöksellään EOA 876/2/05 poliisin suorittamaa "esitutkintaa" ( tuonkaltainen rikosilmoitukseni Porin poliisille 8.9. 2005 ja SYYTEILMOITUS Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 ); tiedot Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ( EIT 24221/06 2006 – 2008 ) … tiedot tuhottu Strasbourgissa 27.3. 2009 ( EOA kanlsiapäätös 1350/4/08 … jääviyksiä ei voida tutkia !

  Julkiset todisteet ja rikosilmoitukset archive.is / kimmoleaks.fi ; Jorma Jaakkolan kotisivut; EIT 24221/06; MV-lehti / keskustelu / paljastetaan totuus / ihmisoikeukisen ja rahan varkaus-osiossa . ( jo tuhansia lukijoita); misä viipyy poliisin esitutkinta ja 8.9. 2005 tehdyn rikosilmoituksen esitutkinnan jatkaminen LISÄTTYNÄ valtiopetoksilla ?

 2. Martti Pelholta ansiokasta seurantaa Suomen sotilastiedustelun vaiheista, osin paikan päällä Espanjassakin.

  Toiminnan laillisuuspohja vaikuttaa perin huteralta, ja Pelhon vaatimalle esitutkinnalle on todellista aihetta.

 3. P.S. ..Tämänkin takia PL 118 § on ja ”perustuslaki” 2011 on Valtiopetos:

  Sanomat24 rekisteröitynyt käyttäjä ”timpuri” kirjoitti seuraavaa:

  Kerrotaan kokoomuksen suurien velkojen poistuneen yhdessä yösä RKP:n rahoilla Kataisen ”hallitusneuvottelujen” aikana .

  Vaatimuksenä pakkoryotsin jatkaminen ja 2 ministerinpestiä. ( juuri näin ON tapahtunut)

  Heidi Hautala oli Brysselistä käsin sanonut : hallitus on ostetu, mutta vaiennut heti, kun vihreät otettiin mukaan .

  Vihreät saivat KIRISTÄMÄLLÄ ”tasa-arvoisen” avioliittolain; ja siksi suostuivat PL 118 §:n VALTIOPETOKSEEN ( joka käytännössä kumosi PL 6 §:n kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta).

  Lahjonnalla ja kiristämällä saatu ”perustuslakimuutos” tuleekin pelkästään tällä tiedolla PURKAA Valtiopetoksena ; ja

  näinollen Pelhon tekemän rikosilmoitus voidaankin käsitellä Valtakunnanoikeudessa / Valtakunnansyyttäjänvirastossa PL 118 §:stä huolimatta !

  YHDESSÄ PL 2011 VALTIOPETOKSEN kanssa !

  Olisi samalla myös käsiteltävä Tuija Braxin ( lain He 55/2007) mukainen Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJOMINEN toimivallattomaksi käsittelemään PL 118 §:n mukaisia asioita Suomen osalta !

  Vetoan tässä JULKISEEN ”onnline” keskusteluun Braxin kanssa oikeusministeriöön rekisteröimäni nimimerkin Kainen Kokenut Kansalainen kautta : … Miksi He 55/2007 ollaan hyväksymässä AKUUTISSA tilanteesa kun sanotunlainen asia on menossa EIT:n pöydälle ( EIT 24221/06) ; no eipä mennyt ei ( EOA kanlsiapäätös 1350/4/08 näyttää miksi ).

  Braxin vastaus: ”Asiat eivät mitenkään liity toisiinsa”; todistaa seuraavaa: Brax siis OLI tutustunut EIT:lle lähettämääni yli 10 kiloon aineistoa EOA päätöksen 876/2/05 kaltaisessa asiassa tai VALEHTELI; sekä, että TIESI Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN olevan ”tarpeellista” valmistelussaolevan PL 118§ :n takkia ? ( ilman lahjontaa kaikki PL 118 §:n mukaiset asiat olisi voinut SUORAAN lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaan ).

  Tuonkaltaisen PYYNNÖN ( kirjattu pikakirje) olen 2008 lähettänyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle … kaikki EIT 24221/06 aineisto tulee siirtää Kansainvälisen rikostuomioistuimen hallintaan; ennen sen tuhoamista !

  Oikesuministeriön lausunto kansanedustajille He 55/2007 äänestykseen : ”Välitöntä tarvetta lain muuttamiseksi ei ole:”

  2008 kuitenkin ”sopimus” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja ”kansainvälinen” tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa” .

  Sekä kansanedustajille, että ”kansainväliselle” VALEHDELTIIN … ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia ”….

  Eipä siltä näytä : PL 118 §; EOA 876/2/05 ; rikosilmoitus Porin poliisille 8.9. 2005; syyteilmoitus Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005; Eoa kansliapäätös 1350/4/08; laki 444/2012 miljardien varstamiseksi ….. 90-luvun valtiopetosten tutkimattomuus ! ( Jorma Jaakkolan plogi sisältää todisteet); sekä EIT 24221/06 / EOA kansaliapäätös …

  Todisteet on nyt kerätty ja esitetty; vain toimihalukas ”oikeuselin” puuttuu Euroopasta !

 4. Motto: Marcus Tullius Cicero s 3.tammikuuta 106 eKr k ‪1. joulukuuta 43‬ eKr taistelusssaan tyranniaa vastaan: “Olkaamme lain orjia ollaksemme vapaita”.

  Martti Pelho tehnyt mielenkiintoisen esitutkintapyynnön suomalaisten Neuvostoliiton /Venäjän vakoilusta USA:n toimeksiannosta ja viestikoekeskukseen liittyen. Tällaisia esitutkintapyyntöjä ei Suomessa juuri näe. Suomi on jeesmiesten ja jeesnaisten maa, tai kuten Marski totesi jo 30-luvulla: ”Suomi on puoliherrojen maa”. Kiitos Martti Pelhon rohkeudesta.

  Taustalla väärinkäytöksiin viestikoekeskuksen ympärillä näyttää olevan joidenkin henkilöiden sopeutumattomuus välirauhansopimukseen syksyllä 1944 ja myöhemmin Pariisin rauhansopimukseen vuodelta 1947. YYA sopimukseenkaan ei sopeuduttu. Suomen kokemia sotia, talvisota ja jatkosota, haluttiin jatkaa osana ns kylmää sotaa ”lännen” puolella. Nuo tahot eivät  ole ymmärtäneet toisen maailmansodan taustoja ja erityisesti Suomen osaa siinä talvisodallaan ja jatkosodallaan. Nyt tuo ymmärtämättömyys on myöhemmin purkautunut Mauno Koiviston laittomasti ajamalla Suomen liittymisellä EU:hun ja Suomen veljeilyllä Nato:n kanssa sekä kuvitelmalla Pariisin rauhansopimuksen purkautumisesta, jossa työkaluna oli salainen operaatio PAX.

  Mannerheimilla oli salainen radioyhteys Staliniin, marsalkka Shaposhnikoviin jne, josta radio-operaattori Vilho Tahvanainen julkaisi vuonna 1971 kirjan ”Erikoistehtävä”. Mannerheim ei voinut paljastaa kenraaleilleen kaikista salaisimpia asioita. Siksi päämajan johtaminen on näyttänyt ymmärtämättömille sekavalta.  Erkki Hautamäki on tarkastellut erityisesti talvisodan problematiikkaa kirjallaan ”Suomi myrskyn silmässä, vuodet 1932-1940. Hänellä on jatko-osa valmisteilla jatkosotaan liittyen.  

  Lähihistoriamme vääristelyistä on hyvänä esimerkkinä Mannerheim omat muistelmat. Helsingin suomalaisen klubin sivuilla on Mannerheimin muistelmista kerrottu, että Aladar Paasoselle annettiin tehtäväksi vielä muokata muistelmia Mannerheimin kuoleman jälkeen ennen niiden julkaisemista. Paasonen oli tuolloin jo CIA:n palveluksessa. Marski olisi halunnut kirjansa esipuheessa kertoa totuutta, joka häneltä estettiin muistelmillaan. Esipuhe jätettiin pois muistelmista. Nyt näyttää tulleen uusi painos muistelmista, ja siinä olisi muistelmien esipuhe. Onko jonkun omaatuntoa alkanut kivistää? Kuinka aito tuo esipuhe on, on edelleen kysymysmerkki?

  Vilho Tahvanaisen kirja ei kaikesta päätellen sopinut silloisen tasavallan presidentti Urho Kekkosen ETY kokouksen valmisteluihin. Päivää ennen kirjan julkistamista syksyllä vuonna 1971 UKK kutsuikin kokouksen koolle, jossa Tahvanainen ja kirjansa ”teloitettiin”. Kokouksen järjestelyistä vastasi adjutantti, kenraali Urpo Levo. Asian on vahvistanut toinen adjutantti, evl, valt.tri Esa Seppänen ystävälleen Erkki Hautamäelle. Kokoukseen otti osaa 20-30 historioitsijaa, professoria, päätoimittajaa jne. Tahvanaisen kirjaan lyötiin leima ”Munchausenin tarinoita”, joka edelleenkin jatkuu. Täysin vääristeltyjä väitöskirjoja alkoi syntyä kuten Markku Jokisipilän väitös Ryti-Ribbentrop sopimukseen liittyen. Samoin Henrik Talan Ranskan vaikutuksesta talvisotaamme ja Pirkko Kanervon  Italian vaikutuksesta talvisotaamme.

  Mielenkiintoista on nähdä, kuinka rikostutkinta Hesarin toimittajia kohtaan etenee. Samoin on mielenkiintoista nähdä jatkuuko Hesarin kirjoittelu aiheesta. Uutisissa on kerrottu, kuinka Antti Herlin, Sanoma konsernin hallituksen varapuheenjohtaja Antti Herlin yritti kaikesta päätellen sunnuntaina 17.12.2017 saada tapaamista aikaan Sauli Niinistön kanssa. Ei onnistunut.

  Martti Pelhon esitutkintavaatimuksessa on tuotu ilmi, ettei puolustusvoimien viestikoekeskuksesta löydy mitään dokumentteja Suomessa. Se on siis kuin Lewis Carrollin Liisan ihmemaa. Kuinka tuon Suomessa olemattoman yksikön puolesta voidaan käynnistää rikostutkinta Hesarin toimittajia kohtaan? Mielenkiintoista on kuulla jatkossa, kuka oikein on siinä asianomistaja. No yhdeksi asianomistajaksi on jo ilmoittautunut nykyinen tasavallan presidentti, ylipäällikkö Sauli Niinistö.

  Sauli Niinistö on kertonut YLE:n  vaalikeskustelussa voivansa ja halunsa toimia lain ulkopuolella, ylittämään toimivaltuutensa, kun kyse on Suomen turvallisuudesta. Sauli Väinämö Niinistö on siis ilmoittanut aikovansa jatkossakin rikkoa lakia ja eduskunnassa vannomansa valan.  Mistä Sauli Väinämö tietää, että vain hänen korviensa välissä voi syntyä ratkaisut, jotka liittyvät Suomen turvallisuuteen? Kuka häntä valvoo tässä jumalallisessa tehtävässä, puolisonsa Jenni Haukioko?

  Sauli Väinämö on asettanut esikuvakseen, Suomen parhaimpana presidenttinä Risto Rytin. Tämä joutui tekemään sopimuksen Ribbentropin kanssa Saksan avun saamiseksi edelleen Suomen taistelussa Neuvostoliittoa ja muita Liittoutuneita maita vastaan mukaan lukien Brittiläinen imperiumi. Tuota sopimusta eli siis Risto Rytin kirjettä Adolf Hitlerille Sauli Väinämö Niinistö  pitää esimerkkinä itselleen ja erityisen arvostettavana Rytille. Risto Ryti ei suinkaan oma-aloitteisesti kirjoittanut kirjettä Adolf Hitlerille. Erkki Maasalo on kirjoittanut Ryti-Ribbentrop problematiikasta väitöskirjassaan ”Sir Henrik saa tehtävän”. Sauli Väinämö Niinistö on kertonut, ettei historia kiinnostanut häntä oppikoulussa. Mikä Sauli Väinämö Niinistöä lienee kiinnostanut oppikoulussa, kun keskiarvossa oli vain 6,50 ja huolellisuusnumeronsakin vain kahdeksan? Kuinka kauan meidän pitää sietää hänen ymmärtämättömyyttään ja lahjattomuuttaan?

  Urho Kaleva Kekkosen pitkän valtakauden jälkeen Suomessa haluttiin rajoittaa presidentin perustuslaillisia valtaoikeuksia ja näin toteutuikin. Nyt istuva presidentti Sauli Väinämö Niinistö ei ole tyytyväinen uuteen perustuslakiin vaan haluaa jatkossakin rikkoa sitä. Suomi elää diktatuurissa. On kai nyt itsessäänkin selvää, että Sauli Väinämö Niinistö on kelvoton tehtäväänsä tasavallan presidenttinä ja jatkokaudellekin.

  • ’..Sauli Väinämö Niinistö on siis ilmoittanut aikovansa jatkossakin rikkoa lakia ja eduskunnassa vannomansa valan. Mistä Sauli Väinämö tietää, että vain hänen korviensa välissä voi syntyä ratkaisut, jotka liittyvät Suomen turvallisuuteen? ..’

   SVN ei toimi omien aivojensa varassa vaan saa ohjeet tietenkin Bilderbergistä joka taas saa ne Trilateraalikomissiolta joka on se ajatushautomo joka toteuttaa rotschildilais-sionistista ideologiaa saadakseen koko maailman haltuunsa. SVN on yksi ratas tätä koneistoa. Hyvin yksinkertaista.
   Itse asiassa sille mitä Lännessä on tapahtunut jo kauan ja tapahtuu löytyy yhteinen nimittäjä kuten Henry Ford jo sanoi. Pitää vain lukea Pöytäkirjoja niin sieltä se NWO-juoni löytyy. Kyllä se vaan niin on kun seuraa miten kaikki etenee ja uskaltaa myöntää tosiasiat. Toistaiseksi ainakin olemme kaikki enemmän tai vähemmän palestiinalaisia.
   http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/18/we-are-all-palestinians

   Polls Increasingly Confirming that America Is a Dictatorship
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=163726

  • Juu, Vilho Tahvanaisen ”sotanäkyjä koskenkorvan lävitse”.

   Eikös tuo Vastavalkeassakin kirjoittanut suurenmoinen Sampo Ahto, todennut Tahvanaisen kertomukset saduksi?
   Ei tarvitse kuin tutustua kyseisen herran sotilasuraan, niin ymmärtää miksi nuo kertomukset ovat mielikuvituksen tuotetta!

   Tahvanainen palveli sodan ajan muistaakseni(korjatkaa jo olen väärässä) Heiskasen 11. divisioonan esikunnassa, toimistoaliupseerina. Hän hoiti tilityshommia, eikä ollut missään tekemisissä tiedustelun kanssa. Tuosta on dokumentit ja kantakortit olemassa.

   Hyvä kriittinen kysymys onkin, miksi ihmeessä Marski olisi ottanut vakoilutehtäviin kouluttamattoman ja kielitaidottoman maalaispojan, kuin hänellä oli venäjäntaitoisia ja NL:n olot tuntevia koulutettuja ihmisiä käytössään?

   Itse olen tutustunut moniin hänen väittämiinsä seikkakohtaisesti, ja olen tullut siihen tulokseen, että todennäköisesti hän nauraa kännissä itsekin sepittämilleen lapsellisille satutarinoille!

   • Propagandakomppania ”Diabolik” näyttää heränneen. Vuodenvaihteessa näytettiin pariltakin tv-kanavilta Kummisetä-trilogiaan. Tulee mieleen Kummisetä Michael Corleonen tokaisu, kun maffiaveljet yrittivät huijata häntä. Michael Corleonea ei jurppinut huijaaminen sinänsä, vaan se, että huijaaminen tehtiin niin tyhmästi, että se loukkasi Michael Corleonen älykkyyttä.

    Käsillä oleva keskustelu liittyy Martti Pelhon KRP:lle tekemään esitutkintapyyntöön. Propagandakomppania Diabolik haluaa johtaa keskustelua sivuraiteelle. Diabolik voi ohjia havaintonsa suoraan KRP:lle rasittamatta niillä Vastavalkean lukijoita.

    • ” Propagandakomppania Diabolik haluaa johtaa keskustelua sivuraiteelle”

     Mielikuvitus, tuo ehtymätön lähde….

     Tarkoitus oli osoittaa oikeaa suuntaa sinulle, jotta et uskoisi kaiken maailman satusetiä.

     • Jali Raita itse kuuluu hengenheimolaisensa Johan Bäckmanin propagandakomppaniaan jonka rysyjä peesaavat epäisänmaalliset höpinät ja horinat voi jättää omaan arvoonsa.

     • Nimimerkki M.Svensson on lähtenyt puolustelemaan nimimerkki Diabolikia. Miksi? Nimimerkki M.Svensson kirjoittaa sekavia. Kirjoituksensa ei millään tavoin liity pääaiheeseen eli Martti Pelhon tekemään esitutkintapyyntöön KRP:lle. Vastavalkean toimittajan ei tulisi julkaista tällaisia epämääräisten nimimerkkien herjaavia asiaan kuulumattomia kirjoituksia.

     • Edellinen nimimerkki M.Svenssonia vastaava tapaus, eli nimimerkki ”venäläinen valehtelu” poistettiin vastavalkean sivustolta kommentointinsa mentyä järjettömiin mittasuhteisiin.

      Selvittelimme nimimerkin taustaa. Kohtasimme ammattimaista oman henkilöllisyytensä salausta, ulkomaisten palvelimien käyttöä ja sellaisia hienouksia, joita arvelemme löytyvän vain puolustusvoimien IT-resursseista (siis Suomessa, CIA:lla on varmasti vielä kehittyneemmät resurssit).

      Oletettavasti nämä ”päivystävät maisterit” ovatkin joko puolustusvoimien palveluksessa tai aktiivisia reserviläisiä, joilla on pääsy puolustusvoimien resursseihin.

      Puolustusvoimien henkilöstön jatkuva ja näkyvä äärioikeistolaistuminen huolettaa meitä todella, ja jatkuvista muistutuksistamme huolimatta puolustusvoimien rauhanaikainen ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö ei ole puuttunut kehityksen kulkuun.

      Vastavalkea-verkkolehti onkin ehdottomasti presidentin vaihtamisen kannalla. Hivuttaen NATOon -toiminta riittää. 20 prosentin mies Sauli Niinistö tarvitsee korvaajakseen presidentin, joka kuuntelee kansan enemmistön ääntä.

     • Juju onkin siinä, MIKSI nähdä niin suurta vaivaa henkilöllisyytensä salaamisessa.

      Netissähän heiluu epälukuinen määrä äärioikeistolaisia, lähtien avoimesti uusnatseista, ja päätyen johonkin Juhani Putkiseen ja Matti ’Tavallinen maisteri’ Ridanpäähän (jotka vaikka ovatkin aktiivireserviläisiä, ovat karistaneet armeijan kontrollin yltää).

      Kuitenkin voi panna merkille, että kantahenkilökuntaa on sordinoitu tässä suhteessa, eikä ikikahjo Torsti Sirenkään enää näy julkisuudessa. Samoin, uusnatsien kokoontumisajoja järjestävän Rysky Riiheläisen palstoilta ei enää aiemman tapaan bongaa kapiaisia, vaan he leikkivät nyt anonyymiä.

      Armeija pyrkii siis suitsimaan äärioikeistolaisiaan, etteivät he paskoisi kansan armeija -mielikuvan päälle, kuten tuossa alla Kolmen markan mies kuvaa.

      Näin ollen, henkilöllisyyttään aktiivisesti salaavat, selvästi asiantuntemukseltaan sotilaat ja asenteiltaan äärioikeistolaiset tulee kategorisoineeksi puolustusvoimien henkilökuntaan.

     • M.Svensson on siis vain nimimerkki, ja joka haluaa salata identiteettinsä. M. Svensson on salaamisen asiantuntija, joka todistaa harkitusta määrätietoisesta nettihäirinnästä. Johan Bäckman ei ole kirjoittanut mitään käsillä olevaan Martti Pelhon juttuun. Hän ei ehkä ole edes tietoinenkaan Pelhon tekemästä esitutkintapyynnöstä. Se, että M.Svensson vetää Johan Bäckmanin mukaan ilman mitään syytä todistaa nettipropagoinnista. Kenelläkään yksityisellä ei olisi mitään syytä ja resurssejakaan propagandasotaan yksityisiä kansalaisia vastaan kuin valtiollisella toimijalla eli perustetulla propagandayksiköllä.

      Suomi on erittäin vaarallisessa tilanteessa. Meillä ei olisi mitään syytä rakentaa sisäisiä konflikteja vaan pyrkiä vain totuuteen ja sitä kautta kansalliseen yhtenäisyyteen. Kuluvana vuonna tulee sata vuotta vuoden 1918 sodista, kutsutaan sitä sitten vapaussodaksi, kapinaksi, sisällissodaksi, veljessodaksi tai vaikka miksi. Noiden sotien haavat voivat avautua ja alkaa mätiä yhteiskunnassamme. M.Svenssonin menettelyt eivät ole vain säälittäviä vaan erittäin vaarallisia.

    • Svenssonilta loppuivat nyt eväät. Kaiketi tiedätte mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että jotkut ovat nyt huuli pyöreänä. Tässä ne tärkeimmät.

   • Suomen puolustusvoimat ei todellakaan ole enää kansan armeija. Sen tehtävä on muuttunut aivan joksikin muuksi kuin kansalaisten (yhteiskunnan) puolustaminen ulkomaista uhkaa vastaan.

    • Aivan niin, Suomen puolustusvoimat on muuttunut perustuslain vastaisilla tavoilla osaksi USA:n hyökkäysvoimiksi. ”Jumala lentää kanssamme” sanoi Bush Junior lentotukialuksen kannella, kun hävittäjät ampaisivat pommittamaan Irak:ia.

     Operaation nimi oli Irakin öljyresurssien kaapaaminen ja maan saattaminen kivikauteen, ja kaaokseen.

     Alkaisikohan löytyä analogioita, -kaikki valmistelutyö on tehty jo paljon etukäteen, paljon aikaisemmin, kuin porukka uskookaan.

 5. ”Rehellinen SUOMALAINEN” ? Se parhaiten nauraa, joka toiselle kuoppaa kaivaa, heh. Mitä mahtaa tapahtua sille paljon ”itse-mainostetulle suomalaisen rehellisyydelle” ? Olemme pääsemässä tasoihin muiden huijareiden tasolle. Mikään ei enää ole yllättävää. Maapallo on liian pieni ala säästyä epärehellisyydeltä. Toivossa on hyvä elää,”sano lapamato”.

 6. Myytti suomalaisen ja suomalaisten rehellisyydestä. Vuoden 1734 rikoslaissa oli määräys, jos kaksi kertaa on syyllistynyt varkauteen niin kolmannella kerralla rangaistus on kuolemantuomio. Eli vain äärimmäisellä pakolla suomalaiset saariin kunnioittamaan lakia ja järjestystä. Asiasta on kirjoittanut Hesarin edesmennyt päätoimittaja Yrjö Niiniluoto kirjassaan ”Mitä on olla suomalainen”.

  Täysin valheellista on sekin, että Suomi olisi aina maksanut velkansa. Suomi jätti jatkosodan velkansa maksamatta Saksalle, elintarvikkeista, lääkkeistä, aseista ja ammuksista. Välirauhansopimuksen ehtojen mukaan Suomen olisi pitänyt maksaa nuo Saksan saatavat Neuvostoliitolle. Saksa suostui siihen, että asekauppias matkusti Tukholmaan ja siellä valmistettiin valheelliset kuitit, että Suomi olisi mukamas maksanut nuo saatavat jo Saksalle. Velat jäivät siis maksamatta. Asiasta on kirjoittanut muistelmakirjassaan ”Voitto tai kuolema” eversti Ragnar Nordström.

 7. Oleellisin asia tässä nyt on se, että mikä on ”hallintoresponssi”. Pelhon tutkintapyyntö KRP:lle paljastaa sen, että Valtionhallinto ei ole ollut tietoinen. ko. asioista, ja jos on ollut tietoinen, niin mikei tähän ei ole mitään kannanottoja.

  Miten valtionhallinto kaikkine resursseineen voisi edes olla tietämätön ko. hommasta. Pitääkö tästä asiasta ntyt vetää se johtopäätös, että ko. aktiviteetit ovat olleet Suomen valtionhallinnon ertyisessä suojeluksessa Suomen Valtionhallinnossa, kun Valtionhallinto ei mitenkään reagoi ko. uutiseen…? Sama aineisto on viety muita teitä Suomen Valtionhallinnolle tiedoksi. Mitään reaktioita ei tähän mennessä ole esiintynyt.

  Pitäisikö ajatella nyt, että Suomen Valtionhalinto kaikessa suuressa viisaudessaan, ei tulekaan ottamaan kantaa tähän asiaan, jonka merkitys demokraattisen hallinto-organisaation statukseen, ja sen arvostukseen yhteiskunnassa on mitä suurin.

  Pelhon väitteet voidaan tietysti ytittää osoittaa vääriksi, jos siihen on resursseja. Kun poliisilla kerran on vihjepuhelin, johon voidaan ilmoittaa jopa naapurin rtikollisista toimista yhteiskunnassa omaan kiinteistöönsä ja omaisuudenhallintaansa liittyen , -niin jos Pelhon tutkintapyyntö ei ole vähintäinkiin vihjeen arvoinen, niin mikä se sitten on, ja kuka päättää siitä tutkitaanko sitä vai ei esitetyn pyynnön puitteissa, vaI yritetäänkö ensissijaisesti tutkia Pelhon mahdollista rikollista taustaa, joka sitten pyritään osoittamaan todeksi, sensijaan, että paneuduttaisiin kriittisesti nk. ”systeemivirheisiin” ..?

  Pitääkö ajatella että Pelhon tutkintaptynnössään esittämät argumentit olisivat jotenkin epäisänmaallisia…?
  Miten sitten siinä tapauksessa nk. isänmaallisuus osoittautuisi tässä kontekstissa, ja mitkä olisivat sen tunnusmerkit, suhteessa siihen, mitä kansakunnnan demokraattisen hallintomallin, osalta on sovittu.

  Jos siis näin on tilanne, niin on pakko kysyä, mitä tahoa Suomen toimiva Valtionhallinto oikein edustaa, ja kenen mandaatilla…?

  Tietenkin pitää kysyä myös sitä asiaa, että kenellä on resurssit määritellä Suomen turvallisuuden uhkakuva, ja kellä missäkin kehyksissä erityisesti.

  Mitä siis sanoo Suomen Valtionhallinto…?

 8. Suomen valtiohallintoa ohjataan ellei ihan MÄÄRÄTÄ pankki-vakuutuslaitoksista. Kirjallinen toditse Olli Pusan kirja Renkien kaappaus.

  Suomessa siis on JO toteutettu hiljainen vallankumous, jossa valta on ANNETTU kolmannelle osapuolelle.( myyty )

  Iltalehti 19.2. 2013 ”MIljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.”

  Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”. ( mm. 3 miljardin varkauslaki 444/2012)

  Tätä lahjontatautaa vastaan ymmärtää hyvin Kataisen ”hallitusneuvottelut” rahan avulla ja RKP:n vallan yli kannatuslukemien sen yhdistysetn varojen kautta !

  PL 118 § oli se joka toi TODISTEET julkiseksi; jopa ”perustuslaki” on mahdollista OSTAA itselle mieluiseksi !

  Ja PL 118 §:ää käytettiin heti lain 444/2012 yhteydessä kun pankit pelastettiin EU-”stressitestiltä” pienyrityksistä varastetulla omaisuudella ( IL 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus”). Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahta aiotaan kaapata . ( ”laki 444/2012” ).

  Vallan MYYMINEN Suomessa on jo mennyt niin isoksi ja ”perustuslakia” myöten julkiseksi; ettei sitä enää voida mitenkään kauaa salata .

  PerusSuomalaisten hajottaminen oli viimeisin tällainen suurempi salausyritys ?

  Olenko siis nykylainsädännön nojalla ”rikollien”, jos kerron olevani PL 118 §:n mukainen IHMISOIKEUDETON Suomen kansalainen ( EIT 24221/06 ; EOA kanslaiapäätös 1350/4/08 ) ja ”lain 444/2012” varkauden kohde ?

  • On iso ongelma kansakunnassa, jos mikään erityisintressiryhmä pääsee systemaattisesti ja pitkäaikaisesti vaikuttamaan lakia säätävän tahon toimintaan. Suomessa lakia säätävä taho on puoluepoliittisesti ohjattu valtionhallinto ja sen kumileimasin eli eduskunta. Tässä prosessissa vaarantuu lakien yhteensopivuus kansakunnassa vallitsevan yleisen oikeustajun kanssa. Olaus Petrin kuolematon tunnuslause ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan” vaikuttaa nykyisin vain osittain lainvalmistelutyön taustalla. Huomattava osa lainsäädännöstä on siis erityisintressiryhmien ohjailtavissa (ts. ostettavissa). Nykyhallitus on saavuttanut tässä jo pohjat, kun lakiehdotukset jäävät melkein järjestään kiinni kansalaisten yhdenvertaisuutta korostavassa perustuslaillisessa tarkastelussa. Ja tämäkin vain siksi, että perustuslakivaliokunnassa oppositiolla on suhteellisen vahva asema.

   Oikeusoppineiden tulisi nyt ryhtyä vakavasti pohtimaan omaa oppialaansa ja sen perusteita ja tehdä selväksi oikeudenkäytön filosofiset, maailmankatsomukselliset ja jopa esteettiset perusteet. Kansakunnassa mm. perinnejatkumon kautta välittyvä yleinen moraalitaju on saatava takaisin lainsäädäntötyön perustaksi. Ei sen perustana voi olla jonkun OECD:n tapaisen järjestön tai ajatushautomon tuottamat yleiset tai edes maakohtaiset markkinaliberalismia korostavat raportit. Jos pelkästään lakien tulkinta ja niiden noudattamisen valvonta on vaivalloista työtä, niin millainen sekameteli siitä syntyykään, että itse lait ovat vastaan yleisempiä oikeusperiaatteita, perustuslakia ja em. yleistä moraalitajua eli reiluuden ja kohtuuden periaatetta. Tämmöinen tilanne vie pohjan koko oikeusvaltioperiaatteen uskottavuudelta.

   Tätä taustaa vasten kysymys viestikoekeskuksesta tuntuu jo melkein sivuseikalta, sillä tiedustelun maailmassa laillisuusnäkökohdilla on perinteisesti ollut vain vähäinen rooli. Tuollaisen laitoksen täysin laillistettu ja valvottu osa olisi joka tapauksessa lähinnä kulissi, mutta semmoinen voisi kuitenkin hillitä tiedustelutoimintaan mahdollisesti liittyviä lieveilmiöitä.

   • ”Oikeusoppineiden tulisi nyt ryhtyä vakavasti pohtimaan omaa oppialaansa ja sen perusteita ja tehdä selväksi oikeudenkäytön filosofiset, maailmankatsomukselliset ja jopa esteettiset perusteet. Kansakunnassa mm. perinnejatkumon kautta välittyvä yleinen moraalitaju on saatava takaisin lainsäädäntötyön perustaksi.”

    Toki näin on. Milloin olet havainnut, että sellaisesta kehityksestä olisi jotain indikaatioita.

    Omien havaintojeni mukaan säädöstehdas ja oikeuskäytäntö tuottavat toinen toistaan alkuperäisestä demokratialähtökohdistaan poikkeavia luomuksia, jotka pääsääntöisesti kaikessa typeryydessään ylittävät mainitsemasia oikeuden ja kohtuuden, ja vielä kaiken kukkuraksi terveen järjenkin rajat.

    Mutta askel kerrallaan on käytävä asioihin kiinni, kun siihen on syytä ja tilaisuus. Viestikoelaitos touhuineen edustaa juuri tällaista esimerkkiä.

    Valtiollisen demokratiastatuksen tunnusmerkein toimivalla valtioruuhella ei voi olla kenraalikuntaa tai menneiden toimien relevanssiin takertuneita sotasankareita, jotka Valtiota ohjaavat, ja päättävät kenen kanssa seurtustellaan ja millä tavallla, tai muuten ruuhi on kansallisessa mielessä nk. merikelvoton, tai sitten etäohjattu.

    Valtiolaivasta ei kannata puhua, koska laiva on sentään aina jalostettu tuote, mutta ruuhi on pystyyn veistetty puunrunko, ja kuten nyt on kysymys, vieläpä sellaisten toimesta, joilla ei edes veistokirves pysy tumpuloissa.

    Loppujen lopuksi hyvin lyhyen historian aikana on osoittautunut täysin selväksi, että jotkut ovat yksinkertaisesti ”Suuren Vallan” harhaanjohtamia idiootteja, -kaikella kunnioituksella heitä kohtaan tietysti. Vaatii monenlaisia konjunktuureja ja viritelmiä, jotta voisi kunostautua sen luokan typeryyksissä, joita tässä nyt on ollut muutaman vuosikymmenen aikana ollut tilaisuus havaita, kuten sanokaamme Mauno Koiviston presidenttikaudesta alkaen on Suomessa tapahtunut…

    Hyvin on pelattu, mutta pieleen menee siitä huolimatta, kun jossain aina breikkaa, kuten nytkin on tapahtunut, ja nk. korjausta hallinto-organisaation kykenemättömyyksiin kansakunnan pitänee taas hakea kaaoksen kautta, kun ahneudellla ei näytä vieläkään olevan mitään rajoja.

    En mitenkään tahdo arvostella niiden eri tiedusteluaspektien orientoituneiden henkilöiden ammattitaitoa tai ponnisteluja kansallisen yhteisen hyvän saavuttamiseksi, päinvastoin.

    Vika kaiketi on vain siinä, mikä viimekädessä on tämän osaamisen tuotosten osoite, koska ainakin näillä näkymillä, varsinaiset kriisit ovat näillä näkymillä edessäpäin nimenomaan harjoitetun yksisilmäisen politiikan johdosta.

    Pääministerikaudellaan mm. Matti Vanhanen hyväksyi tiettyjä ”Cocom:in” rajoitusten kaltaisia sopimuksia koskien Suomea, jossa yhteydessä moni Hi-tech yrittäjä Suomessa menetti selvää rahaa ja tulevaisuuden töitä, puhumattakaan CIA:n painajaisesta, joita edustivat neukkulaan toimitetut sukelliuskellot, ja Uudenkaupungin telakan elektroniikkaosaston ”Multi-Beam” kaikuluotaimet.

    Näitä esimerkkejä on vaikka kuinka, ja kun ne kaikki vedetään yhteen niin niissä on riittävästi syitä kansakunnan nykyiseen taloudelliseen rapatilaan, jota oikeuslaitoksen totaalinen rapppiotila koko laajuudessaan nk. oikeusoppineet mukaanlukien, vielä omalta osaltaan ruokkii.

    Tilalle on tarjollla vain sellaista, jolla suomalaiset pysyvät ikuisina torppareina. Tätä varmistamaan USA:n entinen suurlähettiläs Suomessa, Oreck, istuu erilaisissa ”pöydissä”, ja leirinuotioilla pitääkseen huolen siitä, että tilanne myöskin pysyy sellaisena.

    Se mitä suurvalta USA:n on vaikea niellä, on se että joku pystyy parempaan kuin he, vaikka kädessä ei olisi kuin bambukeppi.

   • Suomessa lainsäädäntövalta on OLLUT jo 20 vuotta ostettavissa; kiristettävissä ja myytävissä !

    Todellinen lainsäädäntö_ ja oikeuskäytäntovallan mädätys alkoi Koiviston Konklaavista on huipetunut Suomen EU-”jäsenyyden” aikana !

    KKO ei suostu antamaan ennakkopäätöksiä; jos sillä on poliittista aspektia ( pelkästään minua itseä koskevana on 2 tapausta ; siksi tein asiasta ihmisoikeusvalituksen EIT 24221/06; joka sekin tuhottiin ; eoa kanslaipäätös 1350/4/08).

    PL 118 § eli ”perustuslaki” 2011 taustojen osalta Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjontoineen oli viimeinen epätoivoinen rypistys salata menneet ja tulevat hallitusten RIKOKSET kansalta !

    Mutta voidaanko kansalaisia; jotka tuovat toisten luettaviksi JULKISTA ”lainsäädäntöaineistoa” sitten koskaan tuomita ”vihapuheesta”; tämä ongelma julkisuuden rajoittaminen ilman julkisuutta ”julkisilla” vihapuhetuomioilla on JO avannut kansan silmät katsomaan ”valtamedian” juttujen taakse !

    Omalta osaltani tämä ”julkisuus-sota” valtiohallinnon mädännäisyyttä vastaan alkoi Eoa päätöksen 876/2/05 kaltaisella rikosilmoituksella Porin poliisille 8.9. 2005 ; sillä tuota kautta selvisi ”poliisin” mukanaolo ihmisoikeusrikosten peittelyssä Suomessa ( poliisijohto vaihtoi ”esitutkijaa” 2 kertaa, ja esitutkinta ei ole valmistunut vieläkään ).

    Liisa Mariaporin tapauksen jälkeen ( EIT:n suomlaishenkilkunnan ohittaminen ) jälkeen Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta rytyi toimeen ( enää virkarikosten esilletuonti EITssä ei tule onnistumaan ) ihmisoikeusloukkausten salaamiseksi .

    Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan rapaortti eduksunnalle ( julkinen syksy 2013 ) kertoo seuraavaa: EIT:n suomalaisjaksessa 1 tuomari saa vallan poistaa käsittelystä ”selvästi” aiheettomat tapaukset ; kuten esimserksiksi PL 118 §:stä valittamisen ?

    1.1. 2014 jälkeen siis EIT on ”seulonut” pois käsittelystä 99 % Suomesta sinne lähetetyistä tapauksista ; tämä kertokoon kaiken Suomen lain;- lainsäädäntövallan ja lainkäytön mädännäisyydestä . ( julkisena TODISTEENA esitän EOA kanslaiapäätöksen 1350/4/08; kuinka nämä ihmisoikeusloukkauksia peittelevät tuomarit on asetettu LAIN yläpuolelle) Suomen ”laillisuutta” tutkivassa organisaatiossa !

    Poterot on kaivettu ja TAISTELUNI jatkuu; koska TOTUUTTA ei koskaan täysin saada salatuksi koko kansalta; entä kun 90 % Suomessa sisäistää tämän totuuden ?

    Käy kuten vakuutuslaitoksille ( joilla on omat lait ja ”oikeusjärjestelmä”… muutkin tahot haluavat tai OTTAVAT sellaisen …. )

    Alkaa KOSTON kierre; kaiken mukamaslaillisesti menettäneet ottavat lain omiin käsiinsä … tilanne muistuttaa sisällis-sotaa !

    Tätä sotaa toistaiseksi käydään kirjallisella tasolla ja mediatasolla; mutta sen ”miinoittaminen” tiedustelulailla TUO ”sodan” kaduille; kun sanalliset ”ohjukset” totuuden esilletuomiseksi kielletään .

    Mutta kirjoittamisen kielto tuo lisää väkivaltaan kykeneviä ja haluavia totuuden torvia … mutta se lienee tarkoituskin . ( koko mediakenttä laitetaan uutisoimaan tätä ; ei sen AIHEUTTAJAA eli IHMISOIKEUDET poistanutta ”eliittiä” ).

 9. Olen pahoittanut mieleni.

  Yhteiskunta perustuu siihen, että jokainen tekee osansa rehellisesti. Pienin yksikkö on perhe. Perhe ei toimi, jos vanhemmat valehtelevat toisilleen ja lapsilleen. Lasten pitää myös oppia puhumaan totta, jonka oppivat kotona ja koulussa, jos oppivat.

  Kun asiakas on kaupan kassalla, niin hän olettaa, että kassa-apulainen laskuttaa ostokset oikein. Alkossa asiakas olettaa, että myyjä laskuttaa viinipullosta viinipullon hinnan, eikä kalliimman konjakkipullon verran ja  pistä erotusta omiin taskuihinsa. Yhteiskunta on valtava koneisto, jossa jokaisen pitäisi tehdä osansa rehellisesti ja moraalisesti oikein. Tuo oikein tekemisen pakko pitää olla jokaisessa meissä itsessämme. Laeilla yritetään selventää sitä, mikä on oikein, ja mikä on väärin. 

  Nyt on vain niin, että mitä korkeammalle yhteiskunnan hierarkiassa edetään, niin tuo yhteiskuntaa koossa pitävä henkinen verkko vain harvenee olemattomaksi. Poliitikko heittää vastuun äänestäjilleen jauhaessaan, että hän kantaa asioistaan, toimistaan poliittisen vastuun. Tämä tarkoittaa kaikessa tyhmyydessään sitä, että äänestäjät eivät häntä valitsisi uudelleen tai uuteen tehtävään. Vastuu olisikin siis äänestäjillä.

  Ääripäässä olemme saaneet kuulla, kuinka istuva tasavallan presidentti Sauli Väinämö Niinistö on julistanut vastaisuudessakin ylittävänsä toimivaltuutensa, eli rikkovansa lakia ja valansa, kun kyseessä on kansallinen turvallisuus. Meidän hallintoalamaisten pitäisi tyytyä siihen, että Sauli Väinämö Niinistön korvien välissä on jokin ihmeellinen koneisto, jossa määräytyy se, mikä on kansallista turvallisuutta ja mikä ei. Tuo ihmeellinen koneisto voi vaikkapa päättää, että leija, drone,  pitää lähettää tuhoamaan jokin ihmissolukko, joka on kansalliselle turvallisuudelle vaarallinen. Oheistappioita siviilisurmina voi tulla, mutta niinhän aina käy sodassa. Näinhän toimii myös USA:n presidentti, eikä kukaan nosta edes sormeaan. 

  Sauli Väinämö Niinistö käy kamppailua jatkokaudesta presidentin virkaan. Sen sijaan, että häntä kuulustelee tv:n juontaja, hänen pitäisi istua tutkintavankeudessa ja kuulustelijana olisikin KRP:n tutkija tai psykiatri. 

 10. Paras tapa rikkoa LAKIA, on, tehdä se laillisesti. Nyt juuri korkealla tasolla, USAn hallituksen ”silmäätekevät” kinastelevat kaiken kierouden laillisuudesta. Maineikkaampia lakimiehiä kuunnellaan, ”sujuvasti”. Poliittinen rikollisuus on saavuttanut korkeimmat palkintosijat. Eurooppa sekä pohjoismaat seuraavat kiinteästi lännen-lokarien esimerkkiä. Juonittelu on muotivillitys, perintöä ROOMAN ajoilta.

 11. Menemättä mihinkään kummempiin detaljeihin, niin Pelhon tutkintapyyntö on totaalisesti pannut ”pakan” sekaisin. Koko Ryskylän Riihhiläisrykmentti kaikkinensa loistaa poissaolollaan. Ei voi mitään, faktat ovat faktoja…

  Ei tällaisia tutkintapyyntöjä tehdä tosta noin vaan lonkalta vähän sinnepäin sulasta uteliaisuudesta. Jos asiat eivät pidä paikkaansa, siitä joutuu aivan oikeasti ”kuseeen”, niinkuin sanotaan, -siltikin voi joutua.

  Turpareleet ovat nyt hiljaa, kun ohjeistus tilanteeseen puuttuu. Missä on nyt Saara Jantunen. Terve vaan M.Svenssoni ja kumppanit… Kysymyksessä on julkisuuden kannalta asia, josta ei saa tietoja, kun PV tai KRP eivät tiedä mitä tässä oikein pitäisi tehdä, -eikä neuvoja ylemmiltä tahoiltakaan tunnu ihan hetimiten löytyvän. Omat aivot eivät nyt näytä rittävän, kun potokollan mukainen ohjeistus puuttuu…

  Tutkintapyynnöille pitäisi löytyä referenssinumero ja henkilö joka asiaa hoitaa. Saamani tiedon mukaan sellaisia ei ole toistaiseksi ilmaantunut, vaikka nämä pitäisi kolahtaa heti tutkintapyynnön yhteydessä, ja olla sitten julkista tietoa.

  Joilain on nyt kyllä selitettävää. PV:n jutut ovat oma lukunsa, mutta kun tutkintapyyntö on osoitettu KRP:lle, niin missä on nyt sisäministeri selityksineen.

  Pitääkö nyt ajatella, että sisäministeri on mennyt valtioneuvoston kalliosuojaan turvaan, kuten silloinen sisäministeri teki, kun Tshernbylin ydinvoimala poksahti, sensijaan, että olisi antanut kansakunnalle tietoja siitä mikä on tilanne.

  Se mikä on vielä olellista, on se, että tästä asiasta on informoitu mm. myös niitä henkilöitä, jotka ovat nyt presidenttiehdokkaina. Nouseeko tämä kysymys esiin ylipäätänsä…? Ei näytä nousevan.

  Sauli Niinistö on nyt Istuvana tahtonsa mukaisena Unilukkarina, ja uudelleenvalittavana ”Presidenttiehdokkaana” tässä asiassa tietyssä mielessä avainasaemassa nimenomaan puolustusvoimien ylipäällikkön ominaisuudessa.

  On tämä ihmeellinen tasavalta tämä Suomi. Mitä helvetin sirkusta täällä oikein pyöritetään?

 12. No, tämä tutkintapyyntö ei todennäköisesti johda yhtään mihinkään, joten seuraava aihe…

  • Niin siinä varmaan käy, mutta jos toimittajia kohtaan kohdistettu tutkintapyyntö on johtanut toimenpiteisiin, niin millä perusteella Pelhon tutkintapyyntö ei johda toimenpiteisiin. Maassa maan tavalla , vai mitä…?

   Seuraava aihe tietysti on se, että mitä pitää tehdä, ellei ole jo tehty.

 13. Tänään ”Pravdassa”: Pottiarmeija seurailee presidenttiehdokkaita twitterissä.

  Tälläkö yritetään häivyttää keskustelu ihan oikeista aiheista .. lukuisat valtiopetokset; 90-luvun Koiviston konklaavi; 2006 rinnakkaisen syyteoikeuden poisto ja PL 118 § ja ”perustuslain” 2011 saaminen lahjonnalla ja kiristyksellä ?

  EU-liittovaltiokehityksestä koko mediakenttä on ollut hiljaa ?

  Onko kuitenkin kyseessä TILATTU artikkeli taas yhdeltä ”asiantutijalta ” ?

  Tämän kokhun takana Nesteen osakkeiden valtion osuuden 50 % ylittävä osa LAHJOITETTIIN yhdistykselle; jossa hallituksessa mm. Arajärvi … Neste on nyt vapaata riistaa kansainvälisille sijoittajille .

  Neste kuitenkin luotiin kansalta kerätyillä VEROVAROILLA ; omistajilta ei taaskaan kysytty mitään !

  • Tänään ”Pravdassa”: Pottiarmeija seurailee presidenttiehdokkaita twitterissä.”

   Presidentinvaalitentteihin on vaikea suhtautua enää vakavasti otettivina akteina. Todellisia kysymyksiä jotka kansakunnan olisi syytä käsitellä asianmukaisesti, ei oteta esiin lainkaan, -ei presidenttiehdokkaiden, eikä toimittajienkaan taholta. Viimeksi havaitut toimittajaesiintymiset ovat sitä luokkaa, että Ylen olisi syytä vähän terästäytyä.

   Entinen Supo:n mies Tiitinen esiintyy nyt perustuslakiasiantuntijana, kuten eräissä tapauksissa aikaisemminkin selittämässä miten mitään virheitä ei ole tehty. On jotenkin koomista kiertää myllyä esim. ”euroalueesta”, kun koko unioniin liittyminen on tapahtunut perustuslain vastaisesti.

   Tärkeintä on kuitenkin äänestää niin, että Niinistön hegemonia ei jatku tämän pidempään Suomen poliittisessa elämässä. Oleellisin toimien ja tekeisten muodossa on jo nähty. Tämän päivän tumpuloinneista tulee huomisen päivä ongelma.

   Mutta hiljaisuus viestikoelaitoskessin osalta osoittaa vain sitä, että pallo on nk. hukassa, ja sukkahousut pyörivät jaloissa.

 14. Yle menetettiin ”kansakaunnan tiedonjakajana” 2005 ; silloinen hallitus tilasi ”Mediapolitiikan toimintasuunnitelman”.

  Tuossa suunnitelmassa asiantuntijoiden keinot demokratian LISÄÄMISEKSI on toteutettu juuri päinvastoin mitä

  tutkimuksen mukaan olisi pitänyt toimia demokrataian lisäämiseksi !

  Mieleeni jäi seuraava lause: ”Ratkaisevassa asemassa tässä on YLE.”

  Ei mennyt 2 vuotta tutkimuksen valmistumisesta, kun hallitus aloitti YLE:n haltuunoton poliittiseksi toimijaksi

  YLE-veron avulla !

  Tuo ”tutkimus” on yksi niitä julkisia asiakirjoja, jotka koitetaan salata kansalta LAIN vastaisesti .

  Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuin” on tuonkin saanut pöydälleen 2006 – 2008 ( EIT 24211/06 )… Lainsäädännöllisten ihmisoikeusloukkausten lopettaminen Suomessa – muodossa ; ja mukana .

  Yli 10 vuotta Suomen kansalaisia on ”lainsäädännöllä” ajettu 2 kastiin.

  Kastijärjestelmä sai VIRALLISEN statuksen PL 118 §:n muodossa; ja lahjottu EIT:n suomalaishenkilökunta ei tätä päästä käsittelyyn . ( saamani kirje EIT:n sihteeristön P. Pietariselta … ”Vastedes lähettäkää kaikki kirjattuna ja säilyttäkää kuitti.” )

  Se mitä tämän lausahduksen takana on tulisi Pietarinen saada TODISTAMAAN valtakunnanoikeudessa

  EOA kanslaipäätöksen 1350/4/08 taustoista … EIT tuomarien jääviyksiä EI voida tutkia !

  ( asiakirja on julkisena archive.is / kimmoleaks.fi )

  Nimeänkin P. Pietarisen Valtakunnansyyttäjänviarstoon 9.12. 2005 jättämäni SYYTEILMOITUKSEN todistajalistaan . ( Suomen demokratian tahallinen alasajo ”lainsäädännöllä” ).

  Missä tahansa demokraattisessa valtiossa kimmoleaks.fi – kaltaisten tietojen takia olisi aloitettu massiivinen esitutkinta; ja useampi ministeri olisi jo eronnut … Suomessa yksi ”puolue” hajotetaan ja ilman kansan mandaattia olevat ministerit jatkavat vitoissaan !

  Ja ”lehdistö” on hiljaa ; ja saa LISÄÄ lehdistötukia eli LAHJONTAA !

   • ”Sakari Linden: Suomesta tehdään takapajulaa

    Suomesta tehdään takapajulaa, ja Suomella on euroalueen kehityksestä päätettäessä vain nyökyttelijän rooli, sanoo Sakari Linden.

    Paavo Väyrysen poliittisen neuvonantajan Sakari Lindenin mukaan Latvian väestökehitys ja sieltä tapahtuva muuttoliike kohti euroalueen taloudellisia keskuksia antaa viitteitä Suomen tulevaisuudesta. Hänen mukaansa Latvian väestö on vähentynyt viidenneksellä sen jälkeen, kun maa liittyi Euroopan unioniin, ja väestökato on kiihtynyt sen jälkeen, kun maa liittyi euroalueeseen…”

    Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/sakari-linden-suomesta-tehdaan-takapajulaa/

 15. Tässä pitää fokusoida viestikoelaitokseen.

  KRP salaa kaikki tiedot. Kun asiakirjoja on käytännöllisesti katsoen myyty kirpputorilla Espanjassa, asiakirjoja siis, jotka nyt ovat jotka ovat suurta salaisuutta, niin mitä ihmeen salaamista siinä on. Pakostakin tulee siihen johtopäätökseen, että koko viestikoelaitos kaikkine virityksineen onkin ollut joidenkin privaatttibizneezzz, jolle löytyi sponsori Ämerikoista. Siis CIA, oliko se OSS:n seuraaja vai kuinka.

  Oleellinen kysymys tässä valossa kuuluukin nyt sitten, ketkä ovat olleet tietoisia tällaisen bizneesin olemassaolosta, ja mitkä ovat olleet heidän toimenpiteensä asian suhteen. asiahan kuuluu ilmiselvästi valtakunnansyyttäjän tontilla hoidettaviin juttuihin.

  KRP:llä lienee nyt ongelma siinä, että keitä ”tietoisista” voidaan asettaa tielle, jonka viitoittaa valtakunnansyyttäjä. Jos mennään valtakunnansyyttäjän kohteluun tässä taannoin, niin koko juttu haisee KRP:n suunnalla nk. Kunnon Ripuli Paskalle.

  -90 luvulta alkaen on kiikarissa ollut poliittisisia napahenkilöitä, joiden oikea residenssi olisi vankilassa, muttta jotka siitä huolimatta kuleksivat vielä vapaalla jalalla jauhamassa skeidaansa. Näille ei tehdä mitään. Kun KRP ei muuhun kykene, kotietsintä yms. kuviot ramboiluneen tullevat eskaloitumaan kaikkien muiden paitsi juhlakalujen osalta, -mutta siinä ne tärkeimmät sitten olivatkin.

 16. Tunnen vanhan kapparin joka sanoi että kaikki suomalaisten rauhanturvaajien tiedustelut ilmoitettiin päämajasta Golanilta asti aina Washingtoniin. Ihan niinkuin tässä olisi muka jotain uutta ja ihmeellistä länsirintamalta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here