Tiivistelmä: Edistääkseen globaaliin hallintorakenteeseen ja maailmanvaluuttaan tähtäävää agendaansa, valtaeliitti kaipaa kipeästi sotia.

”Jos yhdyt teoriaan, että kaikki [mitä maailmalla tapahtuu] on sattumanvaraista ’kaaosta’ ja seuraukset ovat satunnaisia, tulet jäämään pimentoon useimpien asioiden suhteen”, kirjoittaa Alt-Market-sivustolla vaikuttava Brandon Smith.1 Hän toteaa monien asioiden olevan suunniteltu tapahtumaan selkeä tavoite mielessä ja ettei vallassa olevien henkilöiden järjestelmällinen salaliitto ole pelkkä teoria vaan historiassa usein toistunut kuvio. Kun juonittelu vallanpitäjien taholta oli yleistä menneisyydessä, niin miksi olettaa, että sellaista ei tapahtuisi nykypäivänä?

Smith kirjoittaa ”kansainvälisten rahoittajien ja poliittisten sätkynukkejen niin läntisissä kuin itäisissäkin maissa jakavan syvälle juurtuneen ideologian, josta käytetään nimityksiä ’globalismi’ ja ’uusi maailmanjärjestys’”. Kyseisen ideologian hän selittää tähtäävän talouden ja hallinnon keskittämiseen niin, että lopulta tuloksena olisi globaali rahajärjestelmä ja hallintorakenne. Smith myöntää tällaisten pyrkimysten totta kai vaativan valtavasti aikaa ja suunnittelua, mutta toteaa, etteivät globalistien suunnitelmat ole niin kaukaa haettuja kuin skeptikot väittävät.

”Kun järjestäytynyt ryhmä ideologeja pitää hallussaan lähes jokaisen planeettamme kansakunnan rahan tuotantoa ja korkokantoja, ei olisi kovin hankalaa manipuloida poliitikkoja, ohjailla lainsäädäntöjä tai jopa systemaattisesti luoda taloudellisia kuplia ja romahduksia”, Smith huomauttaa. Hän lisää, ettei olisi vaikeaa myöskään laukaista kansainvälisiä konflikteja tarvittaessa.

Mihin globalistit tarvitsevat sotaa?

Mutta mikä tekee sodasta tarpeellisen ainesosan globalisteille keitokseensa? Sota on paitsi äärimmäinen harhautuskeino mutta myös kansalaisia jakava ja yhdistävä tekijä. Hyvin usein sodat ovat seuranneet talouskriisiä tai tapahtuneet samanaikaisesti sellaisen kanssa. Nämä puolestaan ovat usein olleet seurausta pankkieliitin harjoittamasta rahapolitiikasta. Sotien seurauksena sitten on muodostunut ylikansallisia instituutioita, joista Smith mainitsee esimerkkeinä Kansainliiton, YK:n, Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF).

Maailmansotien sijaan viime vuosikymmeninä on ollut meneillään lukuisia alueellisia sotia eri puolilla maailmaa, jotka tosin suuremmaksi kokonaisuudeksi yhdistämällä voisi nähdä myös eräänlaisena maailmansodan muotona. Suuri osa näistä konflikteista tavalla tai toisella juontaa juurensa suurvaltapolitiikasta – etenkin Yhdysvaltojen pyrkimyksistä hegemoniaan. Olkoonkin, että ne usein on puettu esimerkiksi ”terrorismin vastaisen sodan” tai ”humanitaarisen kriisin” valeasuun.

Yhdysvaltojen maailmanherruus ei globalistien kannalta ole kuitenkaan mikään välttämättömyys, sillä kansainvälisesti operoidessaan ei heillä ole varsinaista kotimaata. Ja kuten todettua, pidemmän tähtäimen suunnitelmana on globaalin maailmanhallinnon luominen. Voidakseen luoda jotain uutta on ensin luovuttava vanhasta. Smith näkeekin Yhdysvallat ja dollarin globalisteille enemmänkin välietappina ja heidän valmistelevan dollarin syrjäyttämistä uuden globaalin valuutan tieltä. Ovathan kaikki lukuisat Yhdysvaltojen käymät sodat omalta osaltaan myös syösseet maata velkakierteeseen ja nostattaneet epäluottamusta ja vihamielisyyttä sitä kohtaan maailmalla.

Dollarin syrjäyttäminen uuden globaalin valuutan tieltä vaatisi onnistuakseen finanssikriisin läpi viemistä. Yhdysvaltain yksityisomisteinen keskuspankki Federal Reserve on oikeastaan siitä lähtien kun aloitti toimintansa vuonna 1913 toimenpiteillään sabotoinut maan taloutta.2 Globaali pankkieliitti ja finanssimaailman toimijat eivät luonnollisesti halua katseiden kohdistuvan itseensä junaillessaan talouden romahdusta. Smith toteaa, että tarvitaan kaiken kattava syntipukki, joka ”vetää yhteiskunnan huomion pois globalisteista itsestään finanssikriisin aiheuttajina jopa siinä määrin, että menee vuosikymmeniä ennen kuin valtavirta kyseenalaistaa, mitä todella tapahtui – mikäli se koskaan tulee kyseenalaistamaan mitään”.

Paitsi että sota on äärimmäinen harhautuskeino, aiheuttaa se myös pelkoa ja epävarmuutta, mikä omalta osaltaan saa kansalaiset myöntyväisemmiksi keskittämiselle niin rahajärjestelmän kuin maailman hallinnonkin suhteen. Kuten Smith kirjoittaa, ”sota on vallanpitäjille työkalu sosiaaliseen ohjelmointiin massiivisessa mittakaavassa”.3

Globalisteille ei riitä, että he esimerkiksi Yhdysvaltojen kautta ovat jossain määrin päässeet toimimaan maailmanpoliisina ja sanelemaan maailman politiikkaa. He haluavat saavuttaa täyden kontrollin, mutta eivät niin, että ihmiset vastustelevat heitä. Ihmisten täytyy itse haluta sitä tai jopa pyytää heitä ottamaan valta itselleen. Normaalioloissa näin ei tulisi koskaan tapahtumaan. Mutta jos jatkuvasti jossain päin maailmaa on meneillään sotia, terrorismia, kaaosta ja talouskriisejä, on globalistien paljon helpompi perustella, miksi kaiken vallan luovuttaminen maailmanhallitukselle ja globaalin valuutan muodostaminen olisivat hyviä asioita.

Mutta missään nimessä globalistien ajama totalitaristinen järjestelmä ei olisi eduksi kansalaisille. Jo nyt meillä on merkittävästi korruptoituneita korkean tason poliitikkoja ja absoluuttisen vallan sanotaan turmelevan absoluuttisesti. Jos globalistit ovat valmiita käyttämään näin häikäilemättömiä keinoja saavuttaakseen tavoitteensa, miksi he olisivat yhtään vähemmän häikäilemättömiä saatuaan tahtonsa läpi?

Jerome Powell – ”Trumpin valinta”?

Brandon Smith toteaa rahajärjestelmän uudistamisen vaativan massiivista velkaa, josta seuraisi elvytystoimet ja niistä puolestaan finanssipolitiikan kiristäminen. Kiristyksistä taas seuraisi massiivinen inflaatio, joka voisi saada dollarin luhistumaan avaten oven korvaavalle valuutalle – mahdollisesti jonkinlaiselle lohkoketjuteknologiaan perustuvalle kryptovaluutalle.4 Vuoden 2008 kriisi tarjosi jo ensimmäiset kaksi elementtiä: massiivisen velan ja elvytystoimet. Smith arvelee, että olemme parhaillaan etenemässä finanssipolitiikan kiristysvaiheeseen.

Kuten Smith useaan otteeseen (jo ennen Trumpin valintaa presidentiksi) on todennut, pitää hän presidentti Donald Trumpia jo itsessään harhautuksena: eräänlaisena syntipukkina, jonka vastuulle pankkieliitti voisi laittaa suunnittelemansa talouskriisin. Media on näkyvästi uutisoinut Trumpin nimittäneen Jerome Powellin Federal Reserven seuraavaksi pääjohtajaksi helmikuusta 2018 lähtien. Teknisesti asia on toki näin, mutta onko Powell silti erityisesti ”Trumpin valinta” tai Trumpin hallinnon jatke, kuten media antaa ymmärtää?

Se, minkä media jättää vähemmälle huomiolle on, että Fed ja Powell toimivat autonomisesti, eivät Yhdysvaltain hallinnon alaisuudessa. Esimerkiksi Fedin entinen pääjohtaja Alan Greenspan on avoimesti todennut, ettei Fed ole vastuussa toimistaan hallitukselle ja voi toimia mielensä mukaan ilman valvontaa. Yhdysvaltain hallitukselle Fed ei ole siis tilivelvollinen, mutta Smith kirjoittaa useimpien keskuspankkien ympäri maailmaa saavan määräyksensä Sveitsissä pääkonttoriaan pitävältä BIS:ltä.5 Keskuspankkien pääjohtajia hän kuvailee ennemminkin ”maskoteiksi”, jotka vain toteuttavat pankkieliitin sanelemia käytäntöjä. Tämän vuoksi näennäisesti erilliset keskuspankit ympäri maailmaa tekevät hyvinkin yhtenevää politiikkaa.

Smith huomauttaa, että on kuitenkin tärkeää huomioida uuden johtajan usein merkitsevän uuden vaiheen alkamista. Greenspan valvoi alhaisen korkotason ja helpon rahan vaiheen, joka loi olosuhteet vuoden 2008 romahdukseen johtaneelle kuplalle. Ben Bernaken alaisuudessa nähtiin elvytys- ja pelastuspakettivaihe, jossa markkinat täytettiin fiat-rahalla, mikä johti vieläkin suuremman kuplan syntymiseen. Janet Yellenin aikana siirryttiin leikkausvaiheeseen, jossa elvytystä on vähän kerrassaan alettu vähentää säilyttäen silti harhaisen kuvan osakemarkkinaeuforiasta.

Powellin aikakaudella Smith uskoo Fedin iskevän viimeisen naulan arkkuun ja illuusion viime vuosien aikana tapahtuneesta talouden elpymisestä romahtavan. Hän toteaa epäilyksiään vahvistavan Powellin lausunnot Fedin hiljattain julkistamissa transkriptioissa rahapolitiikkaa käsittelevistä kokouksistaan vuodelta 2012, joita Smith kirjoituksessaan kommentoi. Smithin teorian mukaan Trump on globalistien valitsema syntipukki ja juuri tästä syystä media rummuttaa Powellia nimenomaan ”Trumpin valintana”. Kun Trump lisäksi on äänekkäästi korostanut ansioitaan osakemarkkinoiden noususta vuoden 2017 aikana, ei ole vaikea arvata ketä tullaan syyttämään niiden kääntyessä laskuun.

Trumpin verouudistusta Smith pitää myös todellista ongelmaa peittelevänä harhautuksena. Merkittävät verohelpotukset koskevat yrityksiä, kun taas keskivertokansalaiselle muutokset ovat vähäpätöisempiä. Verouudistus ei ole ratkaisu maan talousongelmiin, joita globaali pankkieliitti ja Federal Reserve toiminnallaan aiheuttavat. Verouudistuksen sijaan tulisikin puhua Fedin vaikutusvallan vähentämisestä tai jopa lakkauttamisesta, mutta nämä vaalien aikaiset puheensa Trump tuntuu jo unohtaneen. Smith huomauttaa vielä, että verouudistus voisi jopa antaa Fedille mahdollisuuden puolustella toimiaan siten, että uudistuksen vuoksi heidän on ”pakko” nostaa korkoja.

Verouudistus ei tule pelastamaan Yhdysvaltoja talouskriisiltä, mikäli pankkieliitti sellaisen haluaa aiheuttaa valitsemallaan rahapolitiikalla. Smith kuvailee uudistusta luunpalaksi, jonka Trump on heittänyt konservatiiveille saadakseen heidät hetkeksi tyytyväisiksi ja lisätäkseen suosiotaan vähäksi aikaa. Sillä kansan tukea hän tulee tarvitsemaan, mikäli on aikeissa viedä Yhdysvallat uuteen sotaan.

Trump kun ei välttämättä olisi vielä riittävä syntipukki ja harhautus. Mutta jos Yhdysvallat hänen johdollaan lisäksi ajautuisi uuteen sotaan tai jopa useampaan sotaan yhtäaikaisesti, voisi kalliiksi käyvää sotaa markkinoida suurelle yleisölle syynä Yhdysvaltojen talouden alamäelle. Jonkin ”roistovaltion” aikaansaadessa populistisen presidentin viemään maansa ekonomisessa mielessä turmiolliseen sotaan, tulevat sukupolvet muistaisivat vain, kuinka kansallismielisyys, ylimielisyys, ahneus ja egoismi johtivat taloudelliseen romahdukseen.

Sota veisi suurimman huomion uutisvirrasta, eikä pankkieliitin toimiin kiinnitettäisi huomiota. Kuten Smith asian muotoilee, niin ”katastrofaalista finanssipoliittisesta kehityksestä, joka olisi joka

tapauksessa tapahtunut keskuspankin sabotaasin vuoksi, voidaan syyttää geopoliittista kriisiä, eikä todellisia syyllisiä”. Tämä myös vauhdittaisi dollarin alamäkeä sekä heikentäisi sen asemaa varantovaluuttana ja voisi kiihdyttää itäisten maiden siirtymistä vaihtoehtoisiin malleihin, kuten IMF:n valuuttakoriin (Special Drawing Rights).

Pohjois-Korea tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden globalisteille

Smith kirjoittaa Pohjois-Korean olevan tällä hetkellä potentiaalisin ”ruutitynnyri”. Joulukuussa 2017 Yhdysvallat suoritti Korean niemimaalla Pohjois-Korean invaasiota simuloivan ilmasotaharjoituksen, jossa oli mukana noin 12 000 henkilöä ja 230 lentokonetta. Pohjois-Korea syytti sitä sodanlietsonnasta ja varoitti, että harjoitus voisi käynnistää ydinsodan.6 Smith toteaa hiljattain suoritetun testin osoittavan, että Pohjois-Korea on ottanut valtavan harppauksen ohjusteknologiassaan. Mutta hän huomauttaa, että kysymys jota olisi syytä pohtia on, kuinka se onnistui saamaan tämän teknologian hallintaansa niin nopeasti?

Olisiko Pohjois-Korea voinut saada apua joltakin taholta, jolle tilanteen eskaloituminen olisi eduksi? Muistammehan esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministerinäkin toimineen Donald Rumsfeldin olleen mukana ABB-yhtiön johtokunnassa sen viedessä ydinteknologiaa Pohjois-Koreaan.7 Rumsfeld tosin on poliitikoille tyypilliseen tapaan itse ollut huonomuistisempi asian suhteen.

Hannu Yli-Karjanmaa kuvailee kirjassaan Valtiot ja terrorismi (2008), kuinka ”joukkotuhoaseteknologian merkittävimmät kehittelijät”, Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska ja Israel, ovat ylipäätään edistäneet ydinaseiden leviämistä eri puolille maailmaa.8 Kaiken lisäksi samalla kun ne ovat (tai ainakin esittävät olevansa) huolissaan mm. juuri Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta, kehittelevät ne itse uuden tyyppisiä kompaktimpeja ydinaseita, joiden käyttöön olisi matalampi kynnys kuin perinteisempien ensisijassa pelotteeksi tarkoitettujen ydinaseiden.

Yli-Karjanmaa mainitsee silloisen Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri Paul Wolfowitzin todenneen Irakin sodan aikaan, että Irakin olemattomilla joukkotuhoaseilla invaasiotaan kyseiseen maahan perustellut Yhdysvallat ei silloin hyökännyt todellisen ydinaseohjelman omanneeseen Pohjois-Koreaan, koska maiden välillä oli sellainen ero, että Irakilla oli öljyä. Tämän vuoksi ”Irakin suhteen ei ollut taloudellisia vaihtoehtoja”. Brandon Smith on esittänyt Pohjois-Korean olevan globalisteille tavallaan valttikortti, jonka he iskevät pöytään sopivan hetken tullen.9

Joidenkin näkemysten mukaan tosin Pohjois-Korea olisi sen tyyppinen harhautus, josta ei olisi koskaan tarkoituskaan kehkeytyä todellista konfliktia. Antaahan Pohjois-Korean olemassaolo Yhdysvalloille esimerkiksi tekosyyn sijoittaa sotakalustoaan Etelä-Koreaan, josta käsin se pystyy uhkaamaan Kiinaa ja Venäjää, kuten Riikka Söyring huomauttaa artikkelissaan ”Pohjois-Korean uhka: psykologisen sodankäynnin operaatio?”10 Smith katsoo kuitenkin pelinappuloiden liikkuneen nyt sellaisiin asemiin, että äkillinen toiminta on aiempaa todennäköisempää.11

Vuoden 2013 jännitteiden aikaan Kiina oli tiukasti vastaan hyökkäystä Pohjois-Koreaan. Nyt se on antanut hyväksyntänsä hyökkäykselle, mikäli Pohjois-Korea iskee ensin. Smith arvelee IMF:n valuuttakorin olevan globalistien suunnitelmissa pohjana uuden globaalin valuutan muodostamiselle ja näkee IMF:n kanssa hyvin yhteistyöhaluisen Kiinan toimivan globalistien agendan edistämiseksi. Se esitti Pohjois-Korean ystävää niin pitkään kuin oli tarpeellista ja on nyt avannut oven mahdollisuudelle aloittaa sota Pohjois-Koreaa vastaan.

Sotarummut kumisevat Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Herbert Raymond ”H. R.” McMasterin julistaessa Pohjois-Korean suurimmaksi välittömäksi uhaksi Yhdysvalloille ja senaattori Lindsey Grahamin vaatiessa Yhdysvaltain sotilashenkilöstön perheitä vetäytymään pois Etelä-Koreasta oman turvallisuutensa vuoksi. Mikäli tilanne eskaloituu sodaksi, Smith arvelee vuoden 2018 toisen neljänneksen olevan todennäköisin ajankohta. Hän pitää joka tapauksessa selvänä, että globalistit jatkavat useisiin alueellisiin konflikteihin ja taloudelliseen sodankäyntiin perustuvaa strategiaansa. Maailmanlaajuinen ydinsota sen sijaan ei ole todennäköinen, koska se pyyhkisi pois biljoonia dollareita maksaneet ja useita vuosikymmeniä vaatineet ponnistelut valvontayhteiskunnan luomiseksi.

Tulemmeko näkemään ”false flag” -iskun?

Vaikka tulevaisuutta ei kannatakaan lähteä liiallisella varmuudella ennustamaan, on Pohjois-Korea globalisteille sen verran houkutteleva mahdollisuus, ettei heillä ainakaan ole mitään suurempaa syytä jättää käyttämättä sitä. Smith huomauttaa, että vaikka maailmalla on muitakin räjähdysherkkiä alueita, on Pohjois-Korea ydinasearsenaalinsa ja läheisyytensä vuoksi Yhdysvalloissa suurelle yleisölle välittömämpi ja konkreettisempi uhka kuin vaikkapa Iran tai Syyria.

Ei ole toki mahdotonta, että Pohjois-Korea itse aloittaisi sodan, mutta ellei niin käy, ei olisi ollenkaan vaikeaa toteuttaa jonkinlainen provokaatio, joka saisi sen vastaamaan väkivaltaisesti. Ja vaikka valtamediassa varotaan mainitsemasta mitään asiasta, ei tämän kaltaisessa tilanteessa synteettisen terrorismin mahdollisuuttakaan voida jättää pois laskuista, vaan jonkinlainen tiedustelupalveluiden tai muiden valtiollisten tahojen suorittama tai sallima ”false flag” -isku olisi myös mahdollinen.

Havaijilla 13. tammikuuta 2018 tapahtui väärä hälytys, jossa kansalaisten puhelimiin saapui saaria lähestyvästä ballistisesta ohjuksesta varoittava viranomaisviesti.12 Varoitus annettiin myös televisiolähetyksessä ja väärän tiedon korjaaminen kesti 40 minuuttia. Vain päiviä myöhemmin Japanissa annettiin samankaltainen Pohjois-Koreaan assosioitu väärä hälytys, mutta tällä kertaa oikaisu tuli sentään viidessä minuutissa.13 Smith kirjoittaa, ettei tiedä vastaavaa tapahtuneen Yhdysvalloissa kuin kerran ja sekin oli jo vuonna 1971.

Kun Havaiji ja Japani jo muutoinkin ovat varpaillaan Pohjois-Korean suorittamien ohjuskokeiden vuoksi, Smith pohtii olisivatko väärät hälytykset voineet olla psykologisia operaatioita, joilla testataan kansalaisten reaktioita ja vahvistetaan ennakkokäsityksiä Pohjois-Koreasta uhkana turvallisuudelle. Pelko helpottaa aina suurten massojen manipulointia ja kun jo pelkkä väärä hälytys kylvi kauhua, vaikuttaa todellinen – Pohjois-Korean aidosti toteuttama tai tiedustelupalveluiden sitä siinä avustama – ohjusisku varmasti entistäkin houkuttelevammalta ajatukselta globalisteille.

Pohjois-Korea on maa, joka jossain määrin on kiinni menneessä ajassa. Se on aiemmin menestynyt yllätyshyökkäyksillä ja saattaisi tälläkin kertaa iskeä yllättäen. Jos taas kyse olisi ”false flag” -iskusta, Smith toteaa helmikuussa 2018 järjestettävien Etelä-Korean olympialaisten tarjoavan erään mahdollisuuden tällaiselle iskulle.

Etelä-Korean hallitus uskoo olympialaisten helpottavan jännitteitä Koreoiden välillä Pohjois-Koreankin osallistuessa niihin ja maiden muodostaessa yhteisen naisten jääkiekkojoukkueen.14 Etelä-Korean kansassa tämä tosin on herättänyt vastustusta ja mielenosoituksissa on mm. poltettu Kim Jong-unin kuva. Lisäksi Pohjois-Korea aikoo järjestää poikkeuksellisen näyttävän sotilasparaatin asevoimiensa perustamisen 70. vuosipäivän kunniaksi olympialaisten avajaisten aattona. Hallitusten välit ovat joka tapauksessa olleet vähemmän vihamieliset ja jonkinlainen petturuutta osoittava yllättävä ohjusisku olisi erinomaista sytykettä sodalle Pearl Harborin tapaan.

Hyökkäyksen sattuessa Smith ei silti usko Yhdysvaltojen vastaavan täysin rinnoin ydinaseilla, sillä tämä saattaisi vaaraan myös sen liittolaiset ja säteilyä voisi ajautua Yhdysvaltojen rannikollekin. Toisekseen ydinaseisku ei välttämättä ratkaisisi mitään, sillä Pohjois-Korealla on runsaasti maanalaisia tiloja ja se on valmistautunut hyökkäyksiin jo yli 60 vuoden ajan. Lisäksi vuoristoinen maasto asettaa omat haasteensa pommituksen tehokkuudelle.

Saudi-Arabian rooli dollarin nujertamisessa

Pohjois-Korean lisäksi maailmalla on paljon potentiaalisia laukaisupisteitä konflikteille, eikä ole siksi sanottua, että globalistit varmuudella päätyisivät hyödyntämään juuri Pohjois-Koreaa, vaikka se vaikuttaakin todennäköisemmältä kuin koskaan aiemmin. Smith käyttää termiä ”haulikkoefekti”, jolla tarkoittaa globalistien räiskivän kipinöitä ympäri maailmaa ja toivovan suurimman osan niistä osuvan ja leimahduttavan liekkeihin jonkin konfliktin. Mutta kaikissa tapauksissa he eivät onnistu haluamallaan tavalla ja saattavat lopulta käyttää vain joitakin näistä laukaisupisteistä.

Lähi-itä on pitkään ollut ja tulee mitä todennäköisimmin olemaan taistelutanner tulevaisuudessakin. Toki erilaiset ääriryhmät ja erimielisyydet eri ryhmien välillä aiheuttavat kahinaa jonkin verran jo itsessään, mutta ei pidä silti vähätellä globalistien toimia, joiden vuoksi näistä konflikteista usein kehkeytyy monin verroin massiivisempia.

Smith, joka uskoo globalistien tavoittelevan taloudellisen järjestelmän uudistamista ja dollarin raivaamista maailmanvaluutan tieltä, arvelee petrodollarin valta-aseman murentamisen olevan globalisteille tärkeää ja Saudi-Arabian olevan tässä avainasemassa.15 Öljynviejämaiden järjestö OPEC:in perustajajäseniin lukeutuvalla Saudi-Arabialla on ollut merkittävä rooli petrodollari-systeemin ylläpidossa, mutta asiat ovat muuttumassa.

Valta maassa on hiljalleen siirtynyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanille, joka vastaa ainoastaan isälleen, 81-vuotiaalle kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saudille. Viimeksi mainittu tosin ei lievästi muistisairaana juurikaan ole enää osallisena päätöksenteossa. Kun saudikuninkaat vuosikymmenien ajan jakoivat tärkeät valta-asemat tasapuolisesti Saudi-suvun haarojen välillä, ovat prinssi Mohammed ja hänen liittolaisensa nyt ottaneet hallintaansa keskeiset positiot.16 Mohammed itse esimerkiksi toimii sekä puolustusministerinä että varapääministerinä. Käytännössä siis yksi ja sama mies vastaa puolustuskysymyksistä, ulkopolitiikasta, taloudesta ym. tärkeistä asioista. Brandon Smith kuitenkin esittää todellisen kysymyksen olevan, että kuka vaikuttaa prinssi Mohammedin taustalla?

Vaikka Mohammedin suorittamat Yhdysvaltalaiseen uuskonservatiiviseen suuntaukseen sidoksissa olleisiin saudeihin kohdistamat puhdistukset voisivat antaa vaikutelman, että tavoitteena on horjuttaa globalistien vaikutusvaltaa Saudi-Arabian öljystä ja politiikasta, ei Smith usko näin olevan. Mohammedin esittelemää suunnitelmaa Visio 2030 on mainostettu pyrkimyksenä päättää Saudi-Arabian talouden riippuvuus öljytuloista, mutta Smith arvelee, että ennemminkin tarkoituksena on päättää riippuvuus dollarista ja päättää dollarin asema petrovaluuttana.

Saudi-Arabia on muodostanut suhteita Venäjään ja Kiinaan tehden näiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, jotka voisivat poistaa dollarin käytön tarpeen öljykaupassa kyseisten maiden välillä. Vaikka voisi kuvitella tällaisen strategian olevan haitaksi lännelle, ei se kuitenkaan ole pyrkinyt estämään tätä kehitystä. Korporaatiojätit kuten Carlyle Group17, Goldman Sachs18, Blackstone ja Blackrock19 ovat asettuneet tukemaan prinssi Mohammedin Visio 2030:nta sijoitusrahasto Public Investment Fundin (PIF) kautta, jonka puheenjohtajana prinssi toimii. PIF:n kautta virtaa biljoonien dollarien arvosta valuuttaa, josta suuri osa on peräisin globalistien hallinnoimilta yrityksiltä.

Sota ”puhdistaa” historian kirjat globalistien etujen mukaisesti

Smith kirjoittaa edellä mainitun jälleen osoittavan, että ”lännen ja idän vastakkainasettelu sekä idän oppositio globalisteille ovat täydellistä hölynpölyä; pankkieliitti ja globalistit ovat todellisuudessa dollarista pois siirtymisen takana vaikuttava voima”, sillä tämä olisi hänen mukaansa juuri se, mitä he tavoittelevat. Ja mikäli Smith on teoriassaan oikeassa, ei petrodollari valitettavasti tule olemaan ainoa uhri, vaan mitä todennäköisimmin tällainen voimasuhteiden järkkyminen johtaa sotaan, joka ”puhdistaa” historian kirjoja piilottaen suurelta yleisöltä ne, jotka todellisuudessa hyötyvät geopoliittisista ja taloudellisista kiistoista.

Prinssi Muhammed on jo antanut alkusysäyksen konflikteille Jemenissä ja Qatarissa ja seuraavat kohteet vaikuttaisivat olevan Libanon, Iran ja Syyria. Libanonilainen Hizbollah-järjestö väittää saudihallituksen pakottaneen Libanonin pääministeri Saad Haririn eroamaan marraskuussa 2017.20 Hariri oli epäilyksiä herättäen matkustanut Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin ilmoittamaan erostaan ja brittiläisen journalisti Robert Fiskin saamien tietojen mukaan saudipoliisit olisivat piirittäneet Haririn koneen heti sen laskeuduttua sekä takavarikoineet puhelimet pääministeriltä henkivartijoineen. Libanonissa sanotaan lisäksi olevan suurta vastustusta Irania ja Hizbollahia kohtaan, mikä saattaisi pahimmillaan johtaa sisällissotaan. Jännitteitä lisäävät myös prinssi Mohammedin väitetty salainen vierailu Israelissa syyskuussa 201721 ja saudien lähentyminen Israelin kanssa.22

Smith esittää kysymyksen, pysyisikö Saudi-Arabian mahdollisesti Israelin avustuksella Hizbollahia vastaan käymä sota Libanonissa vai vetäisikö se mukaan Iranin, Syyrian ja ehkä myös Yhdysvallat? Hän muistuttaa, että Mohammedilla on arviolta 800 miljardin dollarin edestä poliittisilta vihollisiltaan takavarikoitua omaisuutta, joka helposti riittäisi usean vuoden sodankäyntiin, vaikka konflikti laajenisikin Iraniin. Presidentti Trump on jatkanut retoriikkaansa Irania vastaan23 samanaikaisesti kun välit saudien ja Hizbollahin välillä kiristyvät. Israel epäonnistui vuoden 2006 invaasiossaan Libanoniin, mutta vaikuttaa yhä halukkaalta yrittämään uudelleen. Saudien kanssa tilanne voisi olla toinen ja Iran olisi pakotettu puuttumaan peliin. Iranin ja Libanonin kanssa yhteisen puolustussopimuksen omaava Syyria ei todennäköisesti myöskään voisi jäädä toimettomaksi.

Pohjois-Korean tapaan konflikti tuskin laajenisi maailmansodaksi. Yhdysvaltojen ja Venäjän Smith ei arvele osallistuvan laajemmassa mittakaavassa, mutta jatkavan vastakkaisten ryhmien tukemista ja aseistamista alueella. Yhdysvaltoja kohtaan vaikutukset tulisivat olemaan ennemminkin taloudellisia, mikäli dollarin asema petrovaluuttana vaarantuisi.

Israel aiheuttanut epävakautta Lähi-idässä perustamisestaan lähtien

Kuten allekirjoittaneenkin aiemmissa kirjoituksissa on tullut esille, sodissa on usein kyse globalistieliitin suosimasta ”hajota ja hallitse” -strategiasta. Lähi-idän suhteen Yhdysvallat ja Israel ovat lukuisissa ajatushautomoissa ja strategiapapereissaan suunnitelleet itselleen epäedullisten hallitusten kaatamista ja mm. terrorismin tukemista yhtenä keinona tavoitteidensa saavuttamiseksi.24

Monet globalisteista ovatkin sionisteja tai vähintään tukevat kyseistä suuntausta. Joidenkin näkemysten mukaan tavoitteena on koko Lähi-itää hallinnoivan Suur-Israelin luominen. Esimerkiksi israelilaistutkija Israel Shahak toteaa kirjassaan Open Secrets (1997) erojen Israelin Likud- ja Labor-puolueiden välillä olevan myytti ja molempien puolueiden tähtäävän juuri edellä mainittuun tavoitteeseen.

Valtamedia antaa usein arabivaltioista sotaisan kuvan, mutta yhtä lailla tai vieläkin huolestuttavampaa on, että Shahakin mukaan Israel on militaristinen valtio, jonka politiikan sanelevat sen sotilas- ja tiedustelueliittiä hallitsevat uskonnollisesti fanaattiset fundamentalistit. Sionisteille Suur-Israelin tavoittelu olisi sinänsä luonnollinen päämäärä, mutta toiset näkevät asian myös niin, ettei Israel itsessään ole tärkeä, vaan se perustettiin pääasiallisesti aiheuttamaan epävakautta ja konflikteja Lähi-idän alueelle nimenomaan ”hajota ja hallitse” -taktiikan toteuttamisen työkaluksi.

Niin tai näin, on Israel aiheuttanut paljon hämminkiä alueella tukemalla terrorismia ja toteuttamalla ”false flag” -iskuja, kuten Lavonin selkkauksena tunnettu tapaus vuodelta 1954.25 Hannu Yli-Karjanmaa mainitsee kirjassaan esimerkkinä myös sionistien puolisotilaallisen taistelujärjestö Haganahin organisoineen ”arabien nimissä häikäilemättömän pommikampanjan Irakissa juutalaisten liikeyrityksiä, asuinalueita ja synagogia vastaan” tarkoituksenaan ”saada Irakin juutalaiset muuttamaan vasta perustettuun Israeliin, jossa tarvittiin halpaa työvoimaa karkotettujen arabien tilalle”. USS Libertyn tapauksesta kiistellään edelleen, mutta on syytä uskoa sen olleen Israelin taholta tahallinen hyökkäys, josta oli Lavonin selkkauksen tapaan tarkoitus syyttää egyptiläisiä.26

”False flag” -operaatioita voisi listata enemmänkin ja niiden lisäksi Israelia voisi pitää osavastuullisena muustakin alueella tapahtuneesta terrorismista. Sen sanotaan esimerkiksi salaisesti rahoittaneen vaarallisena terroristijohtajana tunnetun Abu Nidalin ryhmää.27 Palestiinalaiselle Hamasille – jonka mm. Israel, USA ja EU luokittelevat terroristijärjestöksi – Israelin on sanottu tarjonneen taloudellista tukea.28 Samaiset tahot luokittelevat myös Hizbollahin terroristijärjestöksi, mutta Hannu Reime toteaa Ylen julkaisemassa kolumnissa, että ”Hizbollahia olisi tuskin syntynyt lainkaan, ellei Israel olisi hyökännyt Libanoniin kesällä 1982 ja sen jälkeen miehittänyt maan eteläisintä osaa vuosikausien ajan ja näin nostattanut Etelä-Libanonin shiiat vastarintaan”.29

Siinä missä Yhdysvaltojen hegemonia ja dollarin valta-asema eivät ole globalisteille välttämättömyys tai lopullinen tavoite, ei Suur-Israel-hankekaan luultavasti sellainen ole, eikä sen toteutuminen globalisteille riittäisi, vaan he haluavat saavuttaa täyden kontrollin. Olkoonkin, että kyse on megalomaanisesta suunnitelmasta, jonka toteutuminen ei monien mielestä vaikuta realistiselta. Mutta koska globalistit itse uskovat suunnitelmiensa olevan toteutettavissa, tulevat he vähintäänkin aiheuttamaan paljon ikävyyksiä yrittäessään pyrkiä tavoitteisiinsa.

Globalistit pelaavat valtioita toisiaan vastaan

Oman mausteensa soppaan tuovat lisäksi taistelu luonnonvaroista ja voittoa tavoitteleva sotateollisuus, joka ei ole mitään nappikauppaa. Yhtenä syynä Irakin sotaan on arveltu olleen Saddam Husseinin pyrkimys siirtyä pois dollarista öljykaupan maksuvälineenä. Libyan suhteen vastaavasti Muammar Gaddafin syrjäyttämiseen on arveltu vaikuttaneen hänen ajamansa aloite, joka olisi johtanut siihen, että öljyä olisi dollareiden sijaan myyty kultaa vastaan.30 Näissäkin näkemyksissä voi olla totuuden siemen. Yhdistihän Wolfowitzkin öljyn ja taloudelliset syyt Irakin invaasioon.

Toisaalta huoli petrodollarista vaikuttaisi oudolta, mikäli dollarin syrjäyttäminen on globalisteilla tavoitteena. Mutta emme tiedä, oliko se ajankohtaista vielä Irakin sodan aikaan vai vasta suunnitteilla. Joka tapauksessa The Economist kehotti jo vuoden 1988 numerossa varautumaan uuteen

maailmanlaajuiseen valuuttaan vuoden 2018 tienoilla31, joten ilmeisesti jonkinlaisia suunnitelmia on ollut jo pitkään. Onkin hyvä muistaa globalistien pelaavan usein kaksin kortein. Vaikka vaikuttaisi siltä, että he olisivat olleet huolissaan ensisijassa öljystä ja petrodollarista ja osa heistä (ainakin alemmalla tasolla operoivista) saattoi aidosti ollakin, kommentoi Smith asiaa niin, että todellisuudessa meneillään on paljon enemmän.

Irakin ja Libyan invaasiot tekivät mahdolliseksi Arabikevään ja Lähi-idän epävakauttamisen entisestään, kun Yhdysvallat liittolaisineen mm. terroristijärjestöjä hyväksikäyttäen on yrittänyt horjuttaa esimerkiksi Syyrian hallitusta. Smith huomauttaa, että tämä kaikki on kuitenkin johtanut Yhdysvaltojen dominanssin vähenemiseen Lähi-idän alueella ja itäisten valtioiden (Venäjän ja Kiinan) vaikutusvallan kasvuun. USA:n harjoittama ulkopolitiikka ei siis suinkaan ole turvannut maan vaikutusvaltaa ja petrodollarin asemaa, vaan on käynyt päinvastoin. Smith kysyy, ”tapahtuiko tämä sattumalta vai suunnitellusti?” Hän kirjoittaa, ettei Lähi-idän tilannetta kannata tarkastella vain siten, että erilliset valtiot omien intressiensä pohjalta kamppailevat keskenään, koska katsoo globalistien kontrolloivan sekä länttä että itää.

Jos globalistien agenda niin vaatii, toimii myös Yhdysvallat omien intressiensä vastaisesti esimerkiksi ensin tukemalla terroristijärjestö Isisiä ja sitten (ainakin näennäisesti) taistelemalla sitä vastaan. Yhdysvaltojen käymät sodat ovat ylipäätään saattaneet olla sitä itseään enemmän hyödyksi Israelille ja sitä kautta globalisteille. Saudi-Arabian Visio 2030:n tukeminen ei myöskään olisi globalisteille eduksi, mikäli he tosissaan olisivat huolissaan dollarin asemasta, mutta he eivät mitä ilmeisimmin välitä jonkin tietyn valtion kohtalosta, vaan ainoastaan omista intresseistään. Globalistit luovat mielellään vastakkainasettelua ja pelaavat valtioita (ja kulttuureita) toisiaan vastaan. Maailmalla tapahtuvissa konflikteissa ei siksi ole aina järkeä, ellei niitä tarkastele siten, että ainoastaan globalistit hyötyvät niistä aiheutuvista kriiseistä ja kaaoksesta.

Sodat toimivat harhautuksina vieden huomion pois pankkieliitin toimista. ”Hajota ja hallitse” -taktiikkaa käyttäen eliitti pääsee lisäksi luomaan järjestystä kaaoksesta oman agendansa mukaisesti, sillä kriisin aikaan ihmiset eivät aina ajattele järkevästi ja ottavat apua vastaan keneltä hyvänsä – myös sellaiselta taholta, jolla on pahoja aikomuksia. Pelko saa ihmiset luopumaan jopa vapaudestaan. Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Barack Obama oli Yhdysvaltain historian pisimpään sotinut presidentti32 ja Donald Trump voi viedä maan uusiin sotiin, mutta sanonta ”kaikki sodat ovat pankkiirien sotia” ei ole silti kaukana totuudesta.

 

Viitteet

[1] Smith, Brandon | Alt-Market (6.12.2017): Why The Globalists Need A War, And Soon http://alt-market.com/articles/3329-why-the-globalists-need-a-war-and-soon

[2] Smith, Brandon | Alt-Market (28.6.2017): The Federal Reserve Is A Saboteur – And The ”Experts” Are Oblivious http://www.alt-market.com/articles/3221-the-federal-reserve-is-a-saboteur-and-the-qexpertsq-are-oblivious

[3] Smith, Brandon | Alt-Market (16.8.2017): Korean War Part II: Why It’s Probably Going To Happen http://alt-market.com/articles/3254-korean-war-part-ii-why-its-probably-going-to-happen

[4] Smith, Brandon | Alt-Market (27.7.2017): The Globalist One World Currency Will Look A Lot Like Bitcoin http://alt-market.com/articles/3239-the-globalist-one-world-currency-will-look-a-lot-like-bitcoin

[5] Smith, Brandon | Alt-Market (10.1.2018): Party While You Can – Central Bank Ready To Pop The ’Everything’ Bubble http://alt-market.com/articles/3346-party-while-you-can-central-bank-ready-to-pop-the-everything-bubble

[6] Hirvonen, Saara | Yle (4.12.2017): Jännitteet lisääntyvät Korean niemimaalla – USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoitukset ärsyttävät Pohjois-Koreaa https://yle.fi/uutiset/3-9960906

[7] Ramesh, Randeep | The Guardian (9.5.2003): The two faces of Rumsfeld https://www.theguardian.com/world/2003/may/09/nuclear.northkorea

[8] Yli-Karjanmaa, Hannu (2008): Valtiot ja terrorismi. Multikustannus. Saatavilla pdf-muodossa: http://www.11syyskuu.net/valtiot%20ja%20terrorismi%202013.pdf

[9] Katso kohta 3.

[10] Söyring, Riikka | Vastavalkea (2.5.2017): Pohjois-Korean uhka: psykologisen sodankäynnin operaatio? https://vastavalkea.fi/2017/05/02/pohjois-korean-uhka-psykologisen-sodankaynnin-operaatio/

[11] Smith, Brandon | Alt-Market (17.1.2018): Olympic Games In South Korea – Perfect Opportunity For A False Flag Attack? http://alt-market.com/articles/3353-olympic-games-in-south-korea-perfect-opportunity-for-a-false-flag-attack

[12] Tuomisto, Juha | Yle (13.1.2018): Havaijilla annettiin vahingossa varoitus ohjusiskusta – ”Työntekijä painoi väärää nappia” https://yle.fi/uutiset/3-10022139

[13] de Freytas-Tamura, Kimiko | The New York Times (16.1.2018): Days After Hawaii’s False Missile Alarm, a New One in Japan https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/asia/japan-hawaii-alert.html

[14] Numminen, Johanna | Yle (25.1.2018): Pohjois-Korean olympiakiekkoilijat otettiin Etelä-Koreassa vastaan kukkakimpuin – Tuleeko kisoista Pohjois-Korean propagandashow? https://yle.fi/uutiset/3-10040062

[15] Smith, Brandon | Alt-Market (15.11.2017): Saudi Coup Signals War And The New World Order Reset http://alt-market.com/articles/3316-saudi-coup-signals-war-and-the-new-world-order-reset

[16] The Economist (9.11.2017): Muhammad bin Salman has swept aside those who challenge his power https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21731172-arrest-rich-princes-and-shuffling-ministries-has-shocked

[17] Asharq Al Awsat (27.10.2017): Carlyle Group Chairman: Saudi Arabia Will Encourage More Capital Attraction https://aawsat.com/english/home/article/1065396/carlyle-group-chairman-saudi-arabia-will-encourage-more-capital-attraction?amp

[18] O’Connell, Mark | OCO Global (22.9.2017): Goldman Sachs backs Saudi’s ambitious Vision 2030 plans http://www.ocoglobal.com/2017/09/goldman-sachs-backs-saudis-ambitious-vision-2030-plans/

[19] Nakhoul, Samia & Kalin, Stephen | Reuters (27.10.2017): BlackRock, Blackstone to open offices in Saudi Arabia: Crown Prince https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-blackrock-blackstone-gr/blackrock-blackstone-to-open-offices-in-saudi-arabia-crown-prince-idUSKBN1CW2SR

[20] Reime, Hannu | Yle (15.11.2017): Hannu Reimen kolumni: Saudi-Arabian kruununprinssi rupesi kahmimaan valtaa https://yle.fi/uutiset/3-9931080

[21] Okbi, Yasser & Hashavua, Maariv | The Jerusalem Post (11.9.2017): Did the Saudi Crown Prince make a covert visit to Israel? http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Did-the-Saudi-Crown-Prince-make-a-covert-visit-to-Israel-504777

[22] Middle East Monitor (18.9.2017): Saudi plan to ‘accept Israel as a brotherly state’ https://www.middleeastmonitor.com/20170918-saudi-plan-to-accept-israel-as-a-brotherly-state/

[23] Gomez, Serafin, Emanuel, Mike & Chiaramonte, Perry | Fox News (14.10.2017): Trump decertifies Iran nuclear deal, slaps sanctions on IRGC in broadside at ‘radical regime’ http://www.foxnews.com/politics/2017/10/13/trump-to-decertify-iran-nuclear-deal.html

[24] Katso esim. Salmi, Mika | Vastavalkea (15.7.2015): Irakin sodan puuhamiehet https://vastavalkea.fi/2015/07/15/irakin-sodan-puuhamiehet/ tai Salmi, Mika | Vastavalkea (11.3.2016): Kansainvälinen liittouma terrorismin tukijana Lähi-idässä https://vastavalkea.fi/2016/03/11/kansainvalinen-liittouma-terrorismin-tukijana-lahi-idassa/

[25] Jewish Virtual Library: Israel Military Intelligence: The Lavon Affair. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/lavon.html

[26] Katso esim. Salmi, Mika (7.11.2015): USS Liberty – traaginen erehdys? https://mikasalmi.wordpress.com/2015/11/07/uss-liberty-traaginen-erehdys/

[27] Anderson, Jack | The Sumter Daily (25.4.1983): A Terrorist’s Grim History https://news.google.com/newspapers?id=VqEiAAAAIBAJ&sjid=HKoFAAAAIBAJ&pg=3291%2C9348697

[28] Sale, Richard | United Press International (18.6.2002): Analysis: Hamas history tied to Israel http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2002/06/18/Analysis-Hamas-history-tied-to-Israel/82721024445587/

[29] Katso kohta 20.

[30] RT (toukokuu 2011). Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya ’mission’? https://www.youtube.com/watch?v=GuqZfaj34nc

[31] Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’ http://alt-market.com/articles/3228-rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-for-a-world-currency-by-2018

[32] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (13.1.2017): USA:n pisimpään sotinut presidentti https://vastavalkea.fi/2017/01/13/usan-pisimpaan-sotinut-presidentti/

Mika Salmi on julkaissut tämän artikkelin 30.1.2018 omassa blogissaan osoitteessa https://mikasalmi.wordpress.com/2018/01/30/sodat-elintarkeita-globalistien-agendalle/.

128 KOMMENTTIA

 1. ”..Smith kirjoittaa ”kansainvälisten rahoittajien ja poliittisten sätkynukkejen niin läntisissä kuin itäisissäkin maissa jakavan syvälle juurtuneen ideologian, josta käytetään nimityksiä ’globalismi’ ja ’uusi maailmanjärjestys’”. ”
  Enpä tiedä jakavatko.
  Se mitä olen lukenut maailman vaihtoehtomediaa niin aivan noin asia ei olisi. Käsitykset ’uudesta maailmanjärjestyksestä’ eroavat aika lailla idän ja lännen ziocon-eliitin välillä.
  Itä laittaisi käsittääkseni asiat vähän eri malliin kuin Usa-koaliition eliitti.

  <Israel on nyt tullut kuvaan mukaan 'pelastamaan' romahtamassa olevaa Usaa entistä vahvemmin mutta taitaa samalla ajaa itsensä umpikujaan. Se olisi tietysti mainio asia koska zionistien vallan jatkuminen ja laajeneminen lisää ison sodan vaaraa. Heillä kun sotiminen on verissä.

  Pahoille ei saa antaa valtaa, sanoi Netanyahu joka ei pysty katsomaan peiliin ja näkemään pahuuttaan.
  Putin sanoi, että holokaustin muisto on "varoitus kaikenlaiselle yritykselle ’hypätä’ maailmanlaajuisen vallan ajatukseen (sehän Yahulla on pakkomielteenä), ilmoittamaan, rakentamaan tai vakuuttamaan mahtia joka rakentuu rasismin, etnisen alkuperän tai muun ylivallan varaan. Venäjä torjuu kategorisesti tällaiset yritykset. "
  — mahtoikohan suuruudenhullu Natanyahu tajuta että se oli vihjaus hänelle että hänen kannattaisi katsoa peiliin?
  Putin said that memory of the Holocaust is “a warning against any attempt to jump on the idea of global domination, to announce, build or assert one’s grandeur based on racism, ethnic or any other supremacy. Russia categorically rejects any such attempt.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165036

  Tässä kovaa faktaa joka ei oikein tue Us-raelin menestystä kun sotimaan ryhdytään. Kun on liian monta vihollista eikä osaa muuta kuin ryöstää niin yleensä silloin tappio on odotettavissa eikä Mattisin isot silmäpussitkaan taida olla eduksi varsinkin kun ilmaherruuskin on jo menetetty.
  Mutta kun hätä on suuri niin joku sota silloin melko varmasti otetaan avuksi vaikkei se olisikaan voitettavissa.
  The Fetid Fruits Of Empire: Too Many Wars, Too Many Enemies
  http://russia-insider.com/en/fetid-fruits-empire-too-many-wars-too-many-enemies/ri22409
  http://russia-insider.com/en
  General Mattis's Huge Eyebags Are a National Security Risk
  " … the US not having a useful next-generation air superiority fighter jet is a major problem. You see, the way the US military operates, if it can’t establish air superiority over a theater of operations, it can’t even show up to a fight."
  Third, I would like to also fix the real problem. I would like to propose an alternative US National Defense Strategy—one that will actually work. It is remarkably short and simple, being composed of just seven words:
  “Keep to your side of the ocean.”
  http://russia-insider.com/en/general-mattiss-huge-eyebags-are-national-security-risk/ri22396

   • Sodat elintärkeitä zio-con pankkimafian agendalle

    America’s Jews Are Driving America’s Wars
    ”And if someone’s feelings are hurt, too bad. We don’t need a war with Iran because Israel wants one and some rich and powerful American Jews are happy to deliver. Seriously, we don’t need it.”
    http://russia-insider.com/en/americas-jews-are-driving-americas-wars/ri20965
    ”Joten voi sanoa, että suuri osa tarpeesta hyökätä Iranin kimppuun on peräisin Israelista ja Amerikan juutalaisista. Itse asiassa suurin osa kongressin Iranin vihasta on peräisin AIPAC lähteestä … kuinka Iran on ansainnut tuhon, koska se on luvannut tuhota Israelin mikä on valhe ja mahdottomuus, sillä Teheranilla ei ole resursseja siihen.
    AIPAC-valheita tuottavat ja toistavat ne tiedotusvälineet, joissa lähes jokainen televisiossa ja radiossa tai sanomalehtien haastatteluissa puhuva ”asiantuntija” on juutalainen”, sanoo Bausman artikkelissaan jossa yli 300 kommenttia.

 2. Mikäli haluat mennä SOTIEN SYNTYMISEN juurille, sinun täytyy tietää missä ITSE puppet master (joka omistaa myös pankkijärjestelmän) seisoo. Raamattua mukaillen: sudet ovat pukeutuneet lammasten vaatteisiin. Yhtenä esimerkkinä sotia ja kärsimyksiä organisoivasta ”salaliitosta” on toinen maailmansota, jossa – kansallisvaltioiden johtoon -asetetut avainhenkilöt – jesuiitti agentit – eivät taistelleet toisiansa vastaan, vaan toistensa rinnalla. Toisin sanoen: kaikki mitä olet molemmista maailmansodista kuullut/lukenut, on valhetta, ja täsmälleen samalla sabluunalla – valemedian ja koulutuksen – kautta meille edelleenkin valehdellaan.

  The Jesuit Influence Over World War II

  By James Donahue

  Not many people realize how involved the Vatican was in events leading up to, during and after World War II. The story is so complex it would take a book to explain what was happening in detail.

  To simplify this brief account we start with a bold effort by the late Pope Pius XI to expose the fascist powers . . . the governments of Italy’s dictator Mussolini and Germany’s Nazi dictator Adolf Hitler and excommunicate them from memberships in the Catholic Church before the world went to war. The Pope hired noted author John LaFarge, an American Jesuit, to prepare a speech he planned to make during an encyclical gathering of bishops on Feb. 11, 1939. But Pope Pius XI never made that speech. He mysteriously dropped dead on Feb. 10. They said it was a heart attack.

  Cardinal Eugenio Pacelli was elected to be the next Pope. He took the name Pope Pius XII. Upon taking office Pacelli surrounded himself with Jesuits. He employed German and Dutch Jesuit advisors including Robert Leiber, Augustin Bea and Sebastian Tromp. The LaFarge document was never made public.

  Within months after Pacelli was made Pope the Roman Catholic dictators, Hitler, Stalin and Mussolini launched World War II.

  Working behind the scenes in the above scenario was a powerful Jesuit priest known as Superior General Wlodimir Ledochowski, a Polish head of the Jesuit Society, otherwise identified as the Black Pope. Ledochowski served in that capacity from 1915 until his death in 1942.

  It is believed that Ledochowski and Pope Pius XII conspired together to create a German pro-Catholic political party that would not only become the religion of the German people but be in a position of eliminating protestants, orthodox Christians, Communists and ethnic Jews. This became known as the National Socialist German Workers’ Party, or the Nazi Party. Hitler, a faithful member of the church and long a close associate of Archbishop Pacelli, was hand-picked as a figurehead for the Nazi Party. The real leader of the Nazis was Fr. Heinrich Himmler, an ordained Jesuit priest, who operated in the shadows behind Hitler.

  Himmler was appointed leader of the Sturmabteilung, or Storm Troopers (SS), created as Hitler’s personal bodyguards, assassins, espionage agents and general dirty work.

  According to researcher Frank O’Collins, Archbishop Pacelli imported gold to Germany in 1917 to help finance the creation and growth of the Nazi Party. The SS officers operated under the authority of the Jesuits and the power of the Pope and had the powers of Catholic priesthood.

  Because they were deeply entrenched in the German SS troops, the Jesuits had a strong influence over placement and use of the main German concentration camps in Poland during the war. There were five major camps, and they were carefully placed at the points of a five-pointed pentagram, an occult shape considered best for harnessing negative energy to one’s human will. At the entrance to each of the camps was erected a statue of the Virgin Mary, symbolizing the influence of the Catholic Church.

  When it looked like Germany was going to lose the war in 1945, all of the emblems of Catholicism were removed and all references to the influence of the Jesuits were erased from public records. It was said that the Jesuits financed the escape of top Nazi leaders from Germany to secret hiding places in South America before they could be captured. Those that ended up at the Neurenberg trials for war crimes were sworn to secrecy about the Jesuit involvement. Thus the general public never knew how connected the church was to that war.

  One of the primary Jesuit priests responsible for the cover-up was Fr. Edmund A. Walsh, an American and noted as the founder of the Georgetown University School of Foreign Service. He served at the school as a professor of geopolitics when he wasn’t involved in secret operations on behalf of the Jesuits.

  While Hitler was in prison Ledochowski instructed Fr. Bernhardt Staempfle to write Mein Kampf (My Struggle), a textbook for the Nazi movement. Hitler was carefully briefed on the book’s contents, declared the book’s author and the Jesuits financed its mass publication and distribution.

  Meanwhile in Communist Russia, Ledochowski ordered the murder of Vladimir Lenin and moved Fr. Joseph Stalin, another Jesuit priest, into the position of General Secretary of the Communist Party. But that is another story.

  In the United States, Franklin D. Roosevelt won election as President n 1932 with the help of a power team that included Joseph P. Kennedy, William Randolph Hearst, William Gibbs McAdoo (first Chairman of the Federal Reserve) and Jesuit Fr. Edmund Walsh. The Jesuits had their man in the White House.

  Two other important figures in the looming war were General Douglas MacArthur, who was educated by the Jesuits with Walsh serving as an influential patron, and Lt. Col. Dwight D. Eisenhower, who in 1933 was serving in the Philippines as an aide to General MacArthur. There it is said Eisenhower became a devoted fan of Fr. Walsh.

  When the war broke out Eisenhower was appointed to the War Department General Staff in Washington D.C. and advanced to the rank of Brigadier General. In December 1943, while the nation was in the midst of war on two fronts, President Roosevelt promoted Eisenhower to the rank of four-star Major General and appointed him as Supreme Allied Commander in Europe. The appointment was a shock to the military since Eisenhower was suddenly advanced over the heads of an estimated 50 seasoned military leaders considered more qualified for the job. General MacArthur was among them.

  Thus we had the Jesuits linked to key people on all sides of the European conflict. The stage was set for the Germans to win the war. Because of a few serious strategic errors by Hitler and actions by some Allied generals like George Patton, who were not in on the Jesuit plot, the Allies emerged the victors. It would take volumes to explain how that happened.

  (Important resources for this story were researchers Greg Szymanski of The Arctic Beacon and Frank O’Collins of One-Evil.com)

  • Tuo Sturmabteilung oli muuten SA, jota johti Ernst Röhm. SS oli se Himlerin mustakaapu porukka, joka murhasi SA:n johdon ns. Pitkien puukkojen yönä. Jos kirjoittajalla on noin hatarat perustiedot natsi-Saksan alkukuvioista se ei herätä luottamusta muuhunkaan hänen antamaansa informaatioon.
   PS. Himler oli siviiliammatiltaan kanatarhuri…

  • Sata vuotta sitten, ensimmäisen maailmansodan aikaan, olivat tietyt pienet piirit täysin tietoisia Keski-Euroopassa taustalla juonittelevasta, murhaavasta, ” Jumalan soturien”, jesuiittajärjestön roolista. Sotaa kuvattiin suureksi harhautusnäytelmäksi, jossa ”kaverit” leikkivät vain sotaleikkejä. Ystävät, kuten ritariystävät, ovat ikäänkuin turnajaisissa, kun sotaa käydään.
   Ei tämä ole miksikään muuttunut. Juutalainen Sigmund Freud pohjusti vielä kaiken seksualisointia. Temppeliherroillehan se on sopinut. Sota on heille elitististä seksuaalista leikkiä. Siihen sekoitetaan kaikenlainen sairas mielikuvitus. Kyllähän naisten kiusaamisella seksuaalisesti on juuret näissä yli-ihmisrakenteissa ja valtarakenteissa. Asia ei ole tullut vieläkään esille nimenomaisesti poliittisena ilmiönä, mitä se mitä suurimmassa määrin on ollut. Tarkoituksena on ollut pelotella ja vaientaa.

   • Juuri näin. Jesuiitit häädettiin 1800-luvulla jokaisesta valtiosta, jonka jälkeen järjestö ”hävisi maan alle”, ja juuri näkymättömyytensä turvin he ovat kasvattaneet voimiaan – huolimatta väkensä vähäisyydestä (Raamattu). Heidän tavaramerkkinsä on istuttaa kansallisvaltioihin diktaattoreita ja korruptoituneita nukkehallituksia, jotka tekevät juuri sen, minkä puppet masterit määräävät. Black Nobility hallitsee parhaillaan kaikkia kansainvälisiä organisaatioita, kansallisvaltioita ja salaseuroja, eli he ovat onnistuneet ”tehtävässään” erinomaisesti. Poliittinen järjestelmä on ”pelkkä näytelmä”, joka pitää yllä illuusiota demokratiasta.

    BLACK NOBILITY / SMOM-jesuiitti-mafia: hallitsee raha- ja poliittista järjestelmää maailmanlaajuisesti kolmen ”minivaltion” kautta, joita ei koske lait ja asetukset:

    1. City of Vatican
    2. City of London
    3. City of Columbia (Washington)

 3. Karl Marx jo 1800 luvun lopulla kirjoittamassaan PÄÄOMA teoksessa paljastaa tieteellisesti tämän kapitalismin noidankehän joka luokka ristiriitojen kärjistyessä ja pääoman kasaantuessa yhä harvempien käsiin ajautuu mahdottomaan yhtälöön johtaen aina sotaan.

 4. Olen tietoinen, että Venäjästä ja Kiinasta on eriäviä näkemyksiä vaihtoehtoisessa mediassa ja monet ovat niiden suhteen hyvin toiveikkaita. Ymmärrän sen ja en halua vähätellä kenenkään näkemyksiä. Onhan jokaisella totta kai oikeus muodostaa omat kantansa. Minustakin esim. Venäjää on länsimediassa ehkä syytelty ja kritisoitu liiaksikin vähän kaikesta, mutta ei se ole itselleni vielä mikään osoitus, että Venäjä olisi vastavoima globalismille.

  Tässä tuon esiin Brandon Smithin näkemyksiä asiasta, jotka eivät välttämättä ole 100 prosenttisesti samat kuin omani, mutta olen aina ollut skeptinen Venäjän suhteen. Ja mitä enemmän olen asiaa miettinyt ja erilaisia näkemyksiä lukenut/kuunnellut, niin sitä enemmän alan kallistua Smithin kannalle tässä asiassa.

  Esim. Michael Collins Piperia ja hänen kirjojaan arvostan kyllä moniin muihin asioihin liittyen, mutta Venäjän suhteen en ole ihan vakuuttunut hänen näkemyksistään. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että olisin seurannut vain Venäjään kriittisesti suhtautuvia ja sivuuttanut muut näkemykset.

  Perusteluja kannalleni olen esittänyt tämän kirjoituksen lisäksi aiemmissa kirjoituksissani. Ymmärrän, etteivät ne miellytä tai vakuuta kaikkia. Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä ja voihan olla, että olen väärässä. Mutta minusta olisi epärehellistä, jos kirjoittaisin vastoin omia näkemyksiäni tai viittaisin näihin Smithin kirjoituksiin, mutta en mainitsisi mitään, että hän näkee myös idän osana ongelmaa.

  Esim. RT:ssä viitattiin tässä jutussa lähteenä käyttämääni Smithin artikkeliin Saudi-Arabiaan liittyen, mutta siitä saa täysin erilaisen käsityksen asiasta: https://www.rt.com/business/410056-saudi-arabia-petrodollar-economist/ Eli aivan kuin Saudi-Arabia toimisi itsenäisesti, vaikka Smith näkee sen toimivan osana valheellista idän ja lännen vastakkainasettelua.

  Smith kommentoi asiaa näin:

  It’s my belief that RT is a trojan horse attempting to infiltrate and influence the Liberty Movement in the US, perpetuating the false East/West paradigm (i.e. the false narrative that the Russian government is ”anti-globalist”). It makes sense that they would try to misrepresent the primary point of my article instead of simply republishing it as is and letting it speak for itself.

  Vastauksena siihen, miksi esim. Kiina tukisi globalisteja ja poliitikot idässäkin sortuisivat tukemaan kyseistä agendaa, Smith vastaa mm. seuraavaa:

  When I discuss the concept of the false left/right paradigm with people, especially those in the liberty movement, I often see a light turn on, a moment of awareness in their faces. Many of us understand the con game because we live it day to day. We see past the superficial rhetoric of Republican and Democratic party leadership and take note of their numerous similarities, including foreign policy, domestic defense policy and economic policy … When I suggest, however, that similar false paradigms are used between two apparently opposed nations, the light fades, and people are left dumbstruck.

  First, most high end government officials are PLACED in power by the global elites. Do you really believe Russia is any different from the U.S.? Putin and Obama are just WWF Wrestlers, actors, working for the same company (the IMF). Russia would not exist today without the aid of the IMF, so they are going to do what they are told to do.

  The ”parties”, whether in the U.S., Russia, or China, are irrelevant. It is the party leadership which decides the party course. The Chinese elites con their own constituents just like Obama cons the Democrats. These political leaders are merely middle-management in a franchise. Do middle managers at a McDonald’s branch plan hostile takeovers of the corporate office? No, they do not.

  Second, these politicians want in on the spoils and plunder, whether they are in Russia or the U.S. They have been promised power (or simply blackmailed). I find it interesting that people have such trouble recognizing that one country could be pitted against another by two governments under the control of the same puppet master. It was done between the U.S. and the Soviet Union, as evidence proves. Why would things be any different today?

  http://www.alt-market.com/articles/2028-ukraine-crisis-just-another-globalist-engineered-powder-keg

  Jesuiitoilla voi jokin rooli olla, mutta itseäni kyseinen asia ei ole enemmälti kiinnostanut, koska en pidä heitä minään puppet mastereina. Enkä kyllä usko, että Saksan olisi globaalin eliitin mielestä ollut tarkoitus voittaa WW2. Ennemminkin niin, että maailmansodat käytiin, koska Saksa oli merkittävä uhka brittiläisen (Rothschild-johtoisen) imperiumin ylivallalle ja se oli tuhottava ensin WW1:ssä ja lopullisesti WW2:ssa. Olen jossain täällä Vastavalkean artikkelissa maailmansotiin liittyen jotain tainnut kommentoidakin, mutta koska en ole niihin niin paljon vihkiytynyt, en nyt sen enempää asiaa kommentoi.

  Joka tapauksessa Vatikaanista ja jesuiitoista on kirjoiteltu paljon kaikenlaista paikkansa pitämätöntäkin. En voi sinänsä enempää kommentoida kyseistä kirjaa, kun en ole lukenut, mutta esim. Eric Jon Phelpsin kirjassa ”Vatican Assassins” Piper totesi ainakin JFK:n murhan suhteen olevan lukemattomia virheitä, joten voisi kuvitella kirjan muutoinkin olevan kehno, eivätkä kuulemani jutut Phelpsiltä muutenkaan ole itseäni vakuuttaneet.

  Tässä https://www.youtube.com/watch?v=VeYlXEJT1xk podcastissa vuodelta 2007 Piperilla on vieraana Jim Condit jr. Siinä puhutaan mm. Malachi Martinista, jota sionistien sanotaan käyttäneen soluttaessaan Vatikaania. Ohjelman kuvauksessa sanotaan mm. seuraavaa:

  Piper and Condit pointed out that the first evidence of Zionist infiltration of the Vatican came in a LOOK magazine article in 1966 entitled ”How the Jews Changed Catholic Thinking.” However, LOOK did not identify Martin as the Zionist agent. It did mention, though, that the Zionist agent had written a book under a pseudonym, ”Michael Serafian.” It was some years later that that pseudonym was revealed to be a pen-name for none other than Malachi Martin. So there is no question that Martin was a Zionist agent.

  Ohjelmassa taidettiin mainita myös Vatikaanin pyörineen Rothschildien rahoilla ja yleensähän homma menee niin, että se sanelee säännöt, joka maksaa. Totta kai Vatikaani ei ole aivan mitätön tekijä, mutta olisi kyllä outoa ajatella sitä jonakin puppet masterina, vaan ennemminkin vaikuttaisi, että sionistit ovat soluttaneet tai yrittäneet soluttaa sen hyödyntääkseen sitä oman agendansa läpiviemisessä.

  • ”Minustakin esim. Venäjää on länsimediassa ehkä syytelty ja kritisoitu liiaksikin vähän kaikesta, mutta ei se ole itselleni vielä mikään osoitus, että Venäjä olisi vastavoima globalismille.”

   Tanskalainen Anders Laursen kirjoitti 18.3.2014 seuraavasti:

   ”Warning against Putin: His Role and Environment Are much More Dangerous than Those of Scheming Obama

   I have often written about Putin and here – but still many on the Internet view the man as the idealistic saviour of the world from the NWO. This is wrong. Therefore, I will warn again: Putin is the NWO/Agenda 21 incarnation.

   I see Putin as the antithesis of the Obama-led NWO. I see Putin as an even greater risk than Obama.

   Both of them are just puppets of the Jesuit/Rothschild puppeteers. Putin is a Royal Arch Mason and was educated with the MI5 and MI6 in Israel and London. Obama is also a Mason.

   Putin is especially dangerous
   1 Because he pretends to be a Christian and is made ​​heavenly by the Russian Orthodox Church as almost messianic – not because of merits for Christ, but for making Russia a great power again! And Putin sees himself the same way. As a Freemason, he will consider himself to be a God and honour the Masonic God, Lucifer…”

   Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20140318-warning-against-putin-his-roll-and-environment-are-much-more-dangerous-than-those-of-scheming-obama.php#comment-263372

   Em. tekstiin sisältyy useita linkkejä, jotka näkyvät avaamalla itse artikkelin.

   • Itse suhtaudun ihan faktojen (tekojen) perusteella kriittisesti tuohon tekstiin.
    Ensiksi pitäisi tietää kuka on Laursen ja mitä agendaa hän ajaa. Onko mies ylipäätään luotettava vai korruptoitunut agentti? (susi lammasten vaatteissa, ’juudasgoat’) joita on liikkeellä pilvin pimein.
    Tuo artikkelin tyyli jo epäilyttää: siinä on vähän hysteeristä makua ja pelottelua. Sellainen aina epäilyttää.
    Pitää myös voida uskoa siihen – ei tietenkään sokeasti – että on olemassa ihmisiä, myös hallitsijoita, jotka ajavat kansansa parasta.
    Ellei usko mihinkään niin elää ikuisessa toivottomuuden tilassa. Historiakaan ei tue sitä etteikö maailmassa olisi muutakin kuin pahuutta.
    Itse en tältä istumalta näe Putinia noin ’likaisena’. Ja jotenkin hänen persoonansa ja tyylinsäkään eivät oikein sovi pahan huijarin kuvaan.
    Tietenkin hän toimii erittäin vaikeassa virassa ja joutuu kääntämään poskeaan globalisteille mutta ehkä ei myy sieluaan. Ainakaan vielä hän ei ole tehnyt muuta kuin hyvää kansalleen ja maailmalle.

    • Anders Bruun Laursen on tanskalainen erittäin EU/NWO-vastainen tanskalainen PATRIOOTTI.
     Olen lukenut paljon hänen artikkeleitaan. Hän on jo lähes kymmen vuoden ajan kirjoittanut EU/NWO-aiheisia artikkeleita, kaikkiaan melkoisen joukon. Tanskaksi hän sanoo lyhyesti itsestään:
     ”Om mig selv
     Jeg er pensioneret øjen-overlæge, født 1941. Livsholdning: Kristen.
     Jeg har bl.a. boet og arbejdet 14 år i Flensborg, Sydslesvig, Tyskland.” eli mm. eläkkeellä oleva silmälääkäri, jolla on kristillinen elämänkatsomus.

     Kritiikittömälle Putin-fanille kaikki hänen tekstinsä eivät ole kovin miellyttäviä.

     • Ok, mutta tuohan ei vielä todista mitään.
      Yleensä ’juudasgoatit’ ajavat agendaansa sitkeästi kulissien takana. Ja heitä on ’kristityissä’ paljon.
      Silmälääkäri? Kertoo kapea-alaisesta suhteesta ihmiseen ja maailmaan. (Silmä pyramidin huipulla on valvova silmä.)
      Mutta kun en tiedä enempää niin en ota kantaa.
      Ainoa mitä voi sanoa että Putin ei ole tehnyt toistaiseksi muuta kuin hyvää kansalleen ja maailmalle.
      Varmasti petyn jos alkaa toimimaan toisin. Teot puhuvat. Muulla ei suurta merkitystä minulle.

     • ”Yleensä ’juudasgoatit’ ajavat agendaansa sitkeästi kulissien takana. Ja heitä on ’kristityissä’ paljon.
      Silmälääkäri? Kertoo kapea-alaisesta suhteesta ihmiseen ja maailmaan. (Silmä pyramidin huipulla on valvova silmä.)”

      Ok, mutta tuokaan ei todista yhtaän mitään.
      Sitäpaitsi pitäisiköhän kaikkien silmäsairaiden lakata käymästä silmälääkäreillä välttääkseen ”valvovan silmän”?!

      Kaikki eivät ole kanssasi samaa mieltä Putinsta ja seuraavassa on muutamia nimeltä mainittuja, jotka varmasti tietävät Putinista huomattavasti enemmän kuin tuskin kukaan suomalainen:

      ”by Andy Sloan
      (henrymakow.com)

      The perception that Vladimir Putin is a good/Christian man is common in the West, even so for the majority of truthers. His periodic moral overtures and seeming Christian convictions give consolation in lament of the almost universal moral decay of our leaders; the deep contrast serving to magnify his esteem.

      However, as we will demonstrate this rosy perception of Putin is a deception which closes the gate of understanding for most to the reality that Russia is in fact still communist and as most prominently revealed by defector Anatoliy Golitsyn (but also other defectors, notably Col. Stanislav Lunev, Sergei Tretyakov, Jan Sejna and Victor Suvarov) is in the final phase of a multi-generational deception strategy, in ultimate objective of military conquest of the West. (1)
      We must remove Putin’s mask and ironically, we can employ the wisdom of Sacred Scripture in aid of easily proving that Putin is, in fact, the very contrary to a Christian and indeed a first-grade antichrist.
      Matthew 7:15-16

      ”Beware of false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but inwardly they are ravening wolves. By their fruits you shall know them.”…”, https://www.henrymakow.com/2017/11/the-putin-deception.html

  • Anglo-sionistien tavoite on NWO jossa on vain yksi napa tai valtakeskus eli koko maailma olisi heidän rautaisessa hanskassaan.
   Venäjä ja Kiina eivät oman käsitykseni mukaan ole tässä kelkassa. Ne haluavat moninapaisen maailman jossa on useita keskuksia jotka tekevät yhteistyötä eivätkä tavoittele hegemoniaa (totalitarismia) kuten sionistit (ziocon-eliitti), jotka lopulta pyrkivät kaappaamaan kaiken vallan ja kullan itselleen ihan uskonnollisten ja rasististen oppiensa mukaan vaikka ovatkin pääosin ateisteja.
   Mutta ’Baabelin henki’ elää heillä veressä kuten Gilad Atzmon kirjassaan The Wandering Who? sanoo. Kannattaa lukea kirja niin ymmärtää enemmän. Se oli yksi parhaita lukemistani.
   https://www.amazon.co.uk/dp/191107220X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1495119543&sr=1-1&keywords=gilad+atzmon

   Mitä Vatikaaniin ja jesuiittoihin tulee niin olen täysin samaa mieltä. Se joka maksaa sanelee säännöt.
   Vatikaani on varmaan ainakin osin sionistien hallinnassa ja onhan jopa esitetty että Paavali olisi ollut Vatikaanin agentti ja sitä kautta kristinusko levisi koska se oli sionisteille hyvä välinen orjuuttaa länsi. (The theory that Paulus created christianity as secret agent of the Roman emperor is an interesting one./eräs kommentti artikkelista:
   http://www.unz.com/article/its-time-to-drop-the-jew-taboo/ )
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164973

   WW1 & 2 olivat todella pelkkää pankkiirien ja sotateollisuuden teatteria jolla Israel luotiin. samoin holokausti, valtava rahasampo sionisteille.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165021
   When Speaking The Truth Gets You Into Hot Water
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158786
   Lännen sionistipankkiirit olivat niiden takana ja mm. vaikutusvaltainen Rabbi Prinz on sanonut että natsien kanssa tehtiin yhteistyötä joka edisti holokaustia jolla pakotettiini juutalaisia Palestiinaan kun samaan aikaan Liittoutuneet estivät pääsyn omiin maihinsa.
   Se mitä meille kerrotaan historiallisena totuutena on hölynpölyä (ihan Raamattua myöten) ja varsinkin sionisteille historia ei ole mitään muuta kuin keino edistää omaa agendaa.
   He kirjoittavat aina sitä mitä tarvitsevat valtansa vahvistamiseen sanoo Atzmon kirjassaan.

   • Atzmon mm. toteaa kirjassaan että Rabbi Prinz sanoo, että he, siis heimo, tiesivät jo silloin kun Walther Rathenau murhattiin 1922 että antisemitismi tulee paisumaan Saksassa.
    Ja 1932 he julistivat sodan Saksalle vaikkei heillä ollut edes omaa armeijaa.
    Joutuu kysymään kuka oli todellisuudessa juutalaisen Rathenaun murhan takana? Kuka Kennedyn? Ja miksi miehet murhattiin?
    No, vastaus on helppo kun tietää mitä niiden kautta saavutettiin.
    Sionistit saivat varastettua palestiinalaisten maat ja Israel atomipommin.
    http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p243_Weber.html
    Sionistit ovat siitä tunnettuja että he uhraavat surutta omiaankin tavoitteidensa hyväksi. Holokausti oli siis ehkä tilaustyö. Ja nyt siitä on tehty ziocon-eliitin avulla uskonto, uskonto jossa sionistit ovat korvanneet Jumalan. Ja uskonto jonka tutkiminen ja kieltäminen on rikos josta voi joutua vankeuteen.
    Erikoinen uskonto. Vaiko tyypillinen uskonto?

  • Jostain syystä tämä Brandon Smith ei oikein vakuuta. Hänellä vaikuttaa olevan hyvinkin yksinkertainen ja ristiriitaisen asenteellinen näkemys maailman taloudesta.
   Tämä arvioni Smithistä perustuu yksinomaan katsomaani youtube videoon, jossa hän esiintyi, laitan sen jakoon tänne myöhemmin.
   Varsinkin tämä väite laittaa hymyilemään: ”Russia would not exist today without the aid of the IMF, so they are going to do what they are told to do.”, kaikkien niiden tosiasioiden valossa, mitä Venäjän talouskehityksestä tiedetään Jeltsinistä Putiniin.

   90-luku Jeltsinin Venäjällä oli rosvokapitalismin aikaa ja IMF osallistui Venäjän valtion rosvoamiseen, aivan samoin kuin se nyt osallistuu nyt Kreikan rosvoamiseen. Pääkohteena IMF:n rosvopolitiikalle on ollut koko rahaston perustamisesta lähtien, kolmannen maailman maat ja niiden luonnonvarojen ryöstö.

   Miksi Venäj, yhtenä harvoista maailman valtioista kykeni pelastumaan IMF:n pitkäkyntisiltä rosvoilta?

   ”Läntinen arvoyhteisö” eikä angloamerikkalaiset imperialistit ole ikinä ymmärtäneet Venäjää ja venäläisten ns. широкая натура, laajaa sielua ja luonnetta, tämä BBC:n uutinen vuodelta 1999 paljastaa asian: ”The Economy
   Russia: The IMF’s biggest failure”, löytyy tuolta http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/455673.stm

   Toiseksi 2000-luvun alun kansainvälinen talouskehitys ja öljyn hinnan nousu auttoivat huomattavasti Venäjää pääsemään eroon veloistaan. Öljyn hinnan nousulla ei olisi ollut mitään vaikutusta Venäjän talouden elpymiseen ilman politiikan suunnan muutosta, Jeltsinin ja IMF:n oligarkkeja suosivasta rosvopolitiikasta Putinin ajamaan Venäjän kansallisia etuja turvaavan linjaan, mikä johti oligarkkien pidättämisiin ja maanpakoihin ja erään Safra-nimisen pankkiirin kuolemaan.

   Tästäkin löytyy tosi mielenkiintoista dokumentaatiota mm. täältä:

   https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/so-who-really-tried-to-blackmail-yeltsin-takeover-russia-nsa-cia-or-investment-bankers/

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/browder-russia-trump-safra/

   https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/more-on-the-plot-to-seize-russia-by-safra/

   https://www.counterpunch.org/2015/12/18/the-imf-changes-its-rules-to-isolate-china-and-russia/

   Vuonna 2006 Venäjä maksoi takaisin valtaosan Neuvostoliitolta perittyjä velkoja Pariisin klubille ja 90-luvulta tulleita velkoja IMF:lle.

   Joten vuonna 2007 Putin oli ”velaton” ja siksi vapaa avaamaan sanaisen arkkunsa Munchenin turvallisuuskonferenssissa 10 helmikuuta 2007, tästä puheesta on hyvä arvoida onko Putin globalisti vai ei:

   • Puhe on anti-globalistinen niin selkeästi kuin olla voi mutta teot vasta kertovat totuuden.
    Nekin ainakin vielä tukevat tuota puhetta. Putin ei juurikaan syö sanojaan kuten nämä ’trumpit’ (Usan pressat) vai onko joku saanut hänet siitä kiinni?

 5. Ihmisten kuluttamisen pitää laskea kestävälle tasolle.
  Ihmispolulaation lisääntymisen pitää hidastua.
  Ihmisen työn pitää olla samanarvoista riippumatta työn tekemisen sijainnista. Yksi tunti työtä = yksi valuutta.

  Nykyinen talousjärjestelmä romahtaa. Uusi globaali valuutta tulee. Kansat sopivat yhdessä uudet käytännöt.
  Globalistit yrittävät jarruttaa sitä, mikä on vääjäämätöntä ja heille itselleen epäedullista. Sodat ja luodut vastakkainasettelut ovat jarruttamisen keinoja. Ne ylläpitävät vanhaa järjestelmää, jossa yhdet orjuuttavat toisia ja jossa valta kasautuu harvoille.

  Ennen pitkää tullaan pisteeseen, jossa sodatkaan eivät enää auta. Kun tullaan siihen pisteeseen voidaan kysyä: Oliko viimeisimmän sodan tarkoitus luoda uusi järjestelmä vai syntyikö uusi järjestelmä jarrutussodasta huolimatta?

  • Tuossahan on kuvattu vihervasemmistolainen polku globalismiin. Yo. artikkelissa on kuvattu ’oikeistolaisia’ menetelmiä, jotka perustuvat taloudellisen ja sotilaallisen sortovallan käyttöön. Vihervasemmistolaiseen globalismiin kuuluvat mm. YK:n Agenda 2030- tai Zeitgeist- pohjaiset visiot, joissa ’kansat’ eli teknokraatit tavallaan päättävät millainen uudesta rauhanomaisesta kestävän kehityksen maailmanjärjestyksestä tulee. Monet saattavat olla tähän järjestelyyn tyytyväisiä, mutta änkyrät ja romantikot katsovat sen olevan liian kaukana ihmisen perusluonteesta, joka on erikoinen yhdistelmä eläintä ja henkiolentoa. Näille ominaisuuksille jäisi teknokraattisessa globalismissa vain vähän tilaa järjestelmän ollessa tiukan kollektivistinen, rationaalinen ja säännöstelty. Änkyrät ja romantikot katsovat, että ihmislajille suotuisempaa on pienempien hajautettujen heimojen ja kansakuntien ja niille ominaisten kulttuurien muodostuminen, kun taas elämä teknokraattisessa yhdenmukaistetussa globalismissa olisi ahdistavan robottimaista.

  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Teknokratia

   Teknokratia (”tekno” tulee kreikan sanasta tekhne, joka merkitsee sekä ”tietoa” että ”taitoa” sekä ”kratia” kreikan sanasta kratos, joka merkitsee ”valtaa”) on oppi, jonka mukaan tiedolla ja taidolla sekä niiden osaajilla tulisi olla yhteiskunnassa hallitseva asema. Teknokraattisessa yhteiskunnassa valtaa käyttävät asiantuntijat. Käsite syntyi Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Globalisaatio

   GLOBALISAATIO eli globaalistuminen, globalisoituminen tai maapalloistuminen tarkoittaa maailmanlaajuista verkottumista.
   Globalisaation TALOUDELLISTEN ja KAPITALISTISTEN piirteiden ylikorostamisesta, muut globalisaation ulottuvuudet huomiotta jättäen, käytetään käsitettä GLOBALISMI.
   —–
   Jos pitäydytään wikipedian määritelmissä, niin globalistit ovat siis globaalin taloudellisen ja kapitalistisen ylivallan kannattajia. Viher-vasemmistolaiset eivät voi olla globalisteja, koska eivät kannata kapitalismia.

   Voisin kuvailla itseäni juurikin änkyräksi ja romantikoksi mutta myös realistiksi ja himpun teknokraatiksi. mielestäni asiantuntijoiden valta on hyvä asia niin kauan, kun asiantuntijat toimivat epäitsekkäästi ja rehellisesti.

   Teknologia on kutistanut maailman kyläksi (globalisaatio) eikä keksittyä saa keksimättömäksi muuten kuin maailmanlaajuisen tuhon kautta joka hävittäisi myös kaiken löydetyn ja tallennetun tiedon.

   Keksityn kanssa pitäisi nyt sitten koettaa elää niin, että keksitty palvelisi paitsi itsekästä minua myös muita ihmisiä ja koko luomakuntaa. Siinä tarvitaan viisaiden päiden lyömistä yhteen, asioista sopimista, toisten ymmärtämistä – ihmiselle luonteenomaista empatiaa. Nyky-hallitsijat (globalistit) haluavat pitää vallan itsellään ja yhä kasvattaa sitä. He kylvävät keskuuteemme itsekkyyttä, raja-aitoja, epäluuloja, pelkoa ja vihaa. He hajottavat ja hallitsevat.

   Uusi maailmanjärjestys tulee teknologian mukana väistämättä (globalisaatio). Globalistit haluavat sen olevan orjuuttava, keskitetty kontrolli. Me änkyrä-romantikot toivomme sen olevan toisiamme ja luontoa kunnioittava yhteisöjen yhteisö?

 6. ”Oliko viimeisimmän sodan tarkoitus luoda uusi järjestelmä vai syntyikö uusi järjestelmä jarrutussodasta huolimatta?”

  Ensimmäiseksi tulee kyllä mieleeni jonkun sanomat sanat: Ilman rauhaa, kaikki ei ole mitään.

  Mutta olemme nyt vaiheessa, jossa sota on globalistien ainut keino toteuttaa globaali plutokraattinen ” horrorstate”. Kun katsotaan viimeaikaisia EU:.ssa tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia, Brexit ja nyt brittien ja ranskalaisten juuri vahvistama The Franco-British « Entente cordiale http://www.voltairenet.org/article199528.html
  Ranska tulee nähtävästi siksi myös jättämään EU:n. Asetelmat alkavat vähän muistuttaa aiempien Euroopassa käytyjen sotien asetelmia britit, ranskalaiset ja amerikkalaiset laittavat Saksan johdolla EU:n sotimaan Venäjää vastaan brittiläisen sotastrategian mukaisesti : ”Jos on koira , miksi haukkua” . Toinen maailmansota ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan ja Hitler hävisi sodan. Jos lähtökohdaksi otetaan tuo vanha-uusi asetelma , niin silloin ei oikein voida väittää että Putin ja USA ajavat molemmat samaa sionistista uutta maailmanjärjestystä. Ukrainasta länsimediat ovat aika hiljaa, vaikka Ukrainan rooli Venäjän provosoijana on koko ajan jatkunut.

  Venäjä ja Kiina ovat kullanostoillaan ja”oman uuden valuuttajärjestelmän” kautta varautuneet ainakin finanssitsunamiin, jos tai kun globalistit sen laskevat liikkeelle. -Mikä on sitten valtion nimeltä Suomi rooli tässä vain jonkinlaisen sodan kautta mahdollistuvassa uudessa maailman järjestyksessä ja siitä käytävässä sodassa kun britit ovat tehneet Norjankin kanssa bilateraalisia sopimuksia.

 7. Totuudenetsijä 2.2.2018 at 19:21

  Ymmärsit väärin, ei ollut tarkoitus yleistää enkä sitä tehnytkään koskien lähdettäsi koska aina on poikkeuksia ja yleistäminen on vaarallista.
  Tietenkään kaikki eivät ole kanssani samaa mieltä enkä sellaista edes odotakaan. Ja sen huomaan jo ihan päivittäin kun luen tai silmäilen Iltalehteä puhumattakaan muusta mediasta.
  Enkä ole itsekään sulkenut pois mitään. Katson vain tekoja. Niihin pohjaan näkemykseni enkä vain kenenkään kirjoituksiin vaikka viisaina pitämien tekstejä paljon luenkin. Ja tuon Makowin artikkelin olen jo lukenut aiemmin koska yleensä luen hänen juttujaan aika paljon.
  Jotenkin kuitenkin luen niitä välillä aika ristiriitaisin tuntein. En oikein tiedä onko hän ’lintu vai kala’. Olen ihmetellyt miksei Atzmon, jota pidän täysiverisenä anti-sionistina, mainitse häntä missään ja se voi kertoa ettei hän ehkä täysin luota Makowiin? En tiedä.
  Ja jostain olen lukenut että hän voisi olla ns. ’kontrolloidun opposition’ miehiä. Se on mahdollista kuten tämän Brother Natanael Kapnerinkin on sanottu olevan tai kuten meillä epäilyttävästi Oikeamedia ja persut.
  Sionisteille on aina ollut tärkeää että heillä on oppositio jota he kontrolloivat ja jo Lenin sanoi, että paras oppositio on itse luotu oppositio.

  Putin todella on raskaan propagandan kohteena kuten koko Venäjä. Se pitää muistaa ja siksi valhetta ja propagandaa on ilmassa pilvin pimein.
  Oliver Stone teki pitkän haastattelun Putinista ja siitä sai aika myönteisen kuvan miehestä. Mutta nyt se on kielletty USA:ssa. Ja hän tekee kai ellei jo ole tehnyt filmiä Ukrainasta. En usko että hän on nwo-koplan miehiä.
  Vaikka minulla on aika hyvä ns. ’paskatutka’ niin en silti luota liikaa siihen. Kyllä teot puhuvat aina eniten.
  “The anti-Semites will be our best friends.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164570

  • Vielä jatkona muutama sana Putinin ja hänen edustamansa moninapaisen maailman puolesta.
   Usein kuulee väitettävän että P kuuluu samaan ’ziocon klaaniin’ missä Usan sionistit ovat koska hän olisi juutalainen äitinsä puolelta ja koska hän oli KGB:n agenttina NL:n aikana.
   No entä sitten. Ainakin se että hän on päässyt KGBn agentiksi kertoo että hänellä on paljon älyä. Vain lahjakkaimmat sinne kelpasivat. Mutta sen voi nähdä myös oppituntina: ”ei sellaista enää” on P sanonut nähtyään sionistien junaileman kommunismin julmuudet.
   Ja jos hän olisi ’juutalainen’ niin entä sitten? Typerää kuvitella että juutalaiset olisivat yhtenäinen joukko. Heitä on laidasta toiseen ja kova kädenvääntö käynnissä koko ajan. On suuri määrä myös heitä jotka eivät kannata vaan jopa halveksivat sionisteja ja heidän harjoittamaa militaristista nwo-politiikkaa ja kritisoivat holokaustia eivätkä halua mistään hinnasta muuttaa Israeliin hulluksi kokemansa Netanyahun leiriin.
   Ja nyt on jopa nähtävissä että fiksummat ovat jättämässä Israelin kun siellä saa pelätä henkensä edestä koko ajan.
   Shlomo Sand: ‘I wish to resign and cease considering myself a Jew’
   https://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/shlomo-sand-i-wish-to-cease-considering-myself-a-jew
   ”I am often even ashamed of Israel, particularly when I witness evidence of its cruel military colonisation, with its weak and defenceless victims who are not part of the “chosen people”.”

   Myös Putinin uskonnollista vakaumusta vähätellään vaikka hän äitinsä tapaan on uskonnollinen ja näkee ortodoksisen uskonnon tärkeänä asiana.
   Miksi sitäkin pitää vähätellä? ikäänkuin mikään mitä Putin on ei olisi totta eikä häntä itseään. Hänellä ei saisi olla omaa identiteettiä.
   Ja on näkynyt mediassa kuvia joissa Putin ei aina olisi sama henkilö mutta jos mikä niin kuvien väärentäminen ja muokkaaminen ei vaatine suurta taitoa niiltä jotka sitä haluavat tehdä.
   Minusta nämäkin asiat on syytä ottaa huomioon ennen kuin antautuu sokeasti Putin-propagandalle jota meidänkin eliitin omistama valtamedia harrastaa.

   • Lisäyksenä väärinkäsitysten välttämiseksi totean etten suinkaan ole sokea Putin-fani vaan arvioin häntä vain tekojen mukaan.
    Ei tietenkään voi kokonaan poissulkea etteikö hän voisi toimia taitavasti naamioituna ’kontrolloituna oppositiona’ mutta ainakaan nyt se ei näytä kovin todennäköiseltä. Aika paljastaa lopullisen totuuden.

   • Juutalaisuuden erilaisilla muodoilla on todella väliä, samoin kuin muidenkin kansallisten, uskonnollisten yhteisöjen.
    Sionistinen liike on varsin tuore polittinen ilmiö,jota ei kaikki juutalaisetkaan hyväksy,koska se heidän mukaansa Israelin perustaminen uudelleen polittisella päätöksellä on vastoin Jehovan tahtoa.

   • 😀 hihiii, nämä jotkut toverit näkevät juutalaisia kaikkialla, varsinkin, jos kyse on venäläisistä.

    Tätä kautta löytyykin se yhteinen salakavala sävel, joka on näillä vaihtoehtomedian juutalaismetsästäjillä ja valtamedian suvakkiarmeijan venäläisvastaisilla Putin-metsästäjillä. Siinä mielessä puhe Putinin juutalaisuudesta onkin herkullista 😀 , eikös tällöin Putin-trollien metsästäjät voi nimetä antisemiteiksi tai vaihtoehtoisesti fasisteiksi?

    Paras lukemani juutalaisjuttu kuitenkin koski toveri Stalinia, joku pakkomielteinen jossain päin www:tä esitti Stalinin juutalaisuuden todisteeksi epäselvää valokuvaa Kaspianmerellä toimineen Shellin johdossa olleesta Rotschildista + väitettä Stalinin äidin kevytkewnkäisestä ja irstaasta luonteesta. 😀 Vitun vakuuttavaa, jouruja ja epämääräisiä valokuvia.

  • Ei ole tänä aikana läheskään aina helppoa erottaa valetta totuudesta. Esim. on olemassa organisaatioita, joiden nimenomaisena tarkoituksena on levittää disinformaatiota monenlaisin menetelmin ja aivopestä ihmisjoukkoja tai yksittäisiä avainhenkilöitä käyttäen erityisesti siihen tarkoitukseen kehitettyjä tieteeseen ja uusimpaan teknologiaan perustuvia menetelmiä, valeoppositioita jne. Ei kovinkaan harvoin joutuu muuttamaan käsityksiään eri henkilöistä ja asioista kun saa uutta tietoa eri lähteistä.

   • Tässä on esimerkki varmasti yhdestä räikeimpiin ja eniten vahinkoa aikaansaaneisiin kuuluvista disinformaatio- ja aivopesuorganisaatioista – josta luonnollisesti koko läntinen valtaVALEmedia vaikenee Protokollien mukaisesti:

    ”THE TAVISTOCK INSTITUTE FOR HUMAN RELATIONS:
    Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of
    the United States.

    The Tavistock Institute for Human Relations has had a profound effect on
    the moral, spiritual, cultural, political and economic policies of the United
    States of America and Great Britain. It has been in the front line of the
    attack on the U.S. Constitution and State constitutions. No group did
    more to propagandize the U.S. to participate in the WWI at a time when
    the majority of the American people were opposed to it.

    Much the same tactics were used by the Social Science scientists at
    Tavistock to get the United States into WWII, Korea, Vietnam, Serbia
    and both wars against Iraq. Tavistock began as a propaganda creating and
    disseminating organization at Wellington House in London in the run-up
    to WWI, what Toynbee called ”that black hole of disinformation.” On
    another occasion Toynbee called Wellington House ”a lie factory.” From
    a somewhat crude beginning, Wellington House evolved into the
    Tavistock Institute and went on to shape the destiny of Germany, Russia,
    Britain and the United States in a highly controversial manner. The
    people of these nations were unaware that they were being
    ”brainwashed.” The origin of ”mind control,” ”inner directional
    conditioning” and mass ”brainwashing” is explained in an easy to
    understand book written with great authority.

    The fall of dynasties, the Bolshevik Revolution, WWI and WWII saw the
    destruction of old alliances and boundaries, the convulsions in religion,
    morals, family life, economic and political conduct, decadence in music
    and art can all be traced back to mass indoctrination (mass brainwashing)
    practiced by the Tavistock Institute Social Science scientists. Prominent
    among Tavistock’s faculty were Edward Bernays, the double nephew of
    Sigmund Freud. It is said that Herr Goebbels, Propaganda Minister in the
    German Third Reich used methodology devised by Bernays as well as
    those of Willy Munzenberg, whose extraordinary career is touched upon
    in this work about the past, present and future. Without Tavistock, there
    would have been no WWI and WWII, no Bolshevik Revolution, Korea,
    Vietnam, Serbia and Iraq wars. But for Tavistock, the United States
    would not be rushing down the road to dissolution and collapse…”,

    http://www.peerage.org/genealogy/2000_John_Coleman_The_Tavistock_Institute_of_Human_Relations.pdf

    • ”Prominent among Tavistock’s faculty were Edward Bernays, the double nephew of
     Sigmund Freud. It is said that Herr Goebbels, Propaganda Minister in the German
     Third Reich used methodology devised by Bernays as well as those of
     WILLY MÜNZENBERG, whose extraordinary career is touched upon in this work
     about the past, present and future.”

     Nykyhetkeen ulottuu myös WILLY MÜNZENBERGIN vaikutus:

     Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

     ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

     Kulttuurimarxismi perustuu kommunistisen Frankfurtin koulukunnan kehittämiin LÄNSIMAISEN yhteiskunnan mädätysperiaatteisiin. Tätä mädätystä suoltaa koko viherpunikki/feministi-toimittajien dominoima valtaVALEmedia, erityisesti sionistiglobalistien pääpropaganda-torvi Suomessa, Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda, rikollisten vallanpitäjiemme propagandakone Yle ja koulut opetushallituksen ohjeistamina.

     • Noihin mädätysmetelmiin kuuluu myös kansallisten identitettien tuhoaminen maahantunkeutuja-invaasiolla, joka on käynnissä useimmissa EU-diktatuuriin huijatuissa maissa.

 8. Suomessa on ollut tahalla OSTETUT nukkehallitukset jo pitkään vallassa.

  Ilatlehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen:

  ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”

  Tällaista on MM: ”laki 444/2012” pienyrittäjien miljardiomaisuuden varstaminen pankki-vakuutuslaitoksille .

  ( Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappasu”. Yli lain salliman peityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata.

  Tätä ”laki” valmisteltiin huolella 2 ”eduskunnan” voimalla; PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tämä KASTIJÄRJESTELMÄN luominen Suomeen ”vaati” seurakseen Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN

  toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa . ( He 55/2007) … mukamas ”rikoslakimuutos”

  2008 kuitenkin Tuija Brax sen varjolla allekirjoitti ”sopimuksen” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa:

  Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee tomivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa” ( vertaa PL 118 §).

  Tämä 10 vuoden aikana toteutettu tapahtumaketju EI todellakaan ole sattumaan; vaan ilmiselvästi JOHDETTU

  OPERAATIO. Mutta kuka / ketkä tätä operaatiota ovat johtaneet ja mistä ?

  Suurilla ; kymmenien miljoonien ”lehdistötuilla” lehdistö on saatu salaaman tämä julkisista asikirjoista todennettavissaoleva ketju; aina PL 118 §:n VALTIOPETOKSEEN asti !

  Miksi PL 118 § on valtiopetos ?

  Se ”esitöissä” eli He 55/2007 valehdeltiin kansanedustajille sekä ”kansainvälislle” : ” Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia ”.

  Minä henkilökohtaisesti jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakaunnansyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 tiettyjen kansanryhmien LAINSÄÄDÄNNÖLLISEN syrjinnän lopettamiseksi ! ( kirjattiin diaariin 8 kuukautta) .

  Koko Suomen ylin virkakunta siis on LAHJOTTU mukaan peittelemään PL 118 §:n valtiopetosta ja sen ”esitöitä”

  Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjontoineen !

  Olenkin koska tahansa valmis todistamaan asioista jättämäni syyteilmoituksen pohjalta .

  ”Syrjinnän lopettamiseksi asia tulee käsitellä Valtakunnanoikeudessa:”

  Pankki-vakuutuslaitoksen LAHJONTA Suomen ”eduksunnan” osalta siis menee jopa ”oikeuslaitoksen” ohi !

  EOA 876/2/05 … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  tuonkaltainen rikosilmoitus Porin poliisille 8.9. 2005 yhä on ”esitutkinnassa” ?

  • Niinpä. Raha on noussut Jumalaksi ja kuka sen onkaan Jumalaksi nostanut? Tai ketkä ovat?
   Kyse on Jumalasta joka tuhoaa, ei rakasta muuta kuin itseään. Pelissä on koko ihmiskunnan tuho.
   Onko lopulta niin että tuhovietti (kuolemanvietti, Thanatos) on nyt maailmaa johtavan psykopaatti-eliitin vahvin vietti? Onko evoluutio tuottanut geneettisen mutaation joka lopulta tuhoaa koko elämän?
   Monet tiedemiehet uskovat että näin on.

  • ”Suomessa on ollut tahalla OSTETUT nukkehallitukset jo pitkään vallassa.”

   Toden totta, niin on!
   Ja niiden teot vahvistavat tuon.

   ”The EU has BRIBED 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. Its much cheaper than building weapons and going to war, as Adolf Hitler did.”
   ”Expose the EU dictatorship and its police state”,https://eutruth.org.uk/

   ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
   The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.”
   ”Fifty reasons to leave the EU”,http://www.eutruth.org.uk/50reasonseu.html

 9. Puolustusvoimien näkemys tulevaisuuden sodankäynnistä on, että se on infosotaa. Instanssista käsin puuhataan algoritmeja, tunnistusjärjestelmiä valtaeliitin mielipiteestä poikkeavien havaitsemiseksi. Koska sielläkin on näin ollen hiffattu, että ihminen onkin ikuinen olento, sodankäynnin mielekkyys saa perspektiiviä ja uudet ulottuvuudet: taistellaankin kuolemattomista sieluista. Kyllä eliitti ymmärtää , että todellinen raha on TIETOISUUS. He ovat siitä itse sangen perillä, mutta kuitenkin hyvin rajoittuneesti, rajatun ryhmäegoistisesti, riippanaan tämä Thanatos.
  Kyllähän kiristystä, tappouhkauksia, seurantaa, seksuaalista häirintää on myös eliitin keinovalikoimissa. Mutta kun”toisinajattelijat” tuumailevat kuitenkin hyvää heidänkin edestään, niin miksi käyttää valtavat resurssit tällaiseen turhaan ja tyhmään pelotteluun. Ylekin saisi tilaa enemmän oikeudenmukaisemmalle, kansaa huomioivalle toiminnalle eikä resursseja tarvitsisi niin suuressa määrin haaskata varsinaisen toimintaperiaatteen ulkopuoliseen eliitin asettamaan vainotehtävään. Mutta ikävä kyllä Supo sai 100 virkaa lisää, hybridivirasto ahkeroi, puolustusvoimat ”puolustaa” ja Ylen toimittajat yökkäävät ja lopulta masentuvat, ahdistuvat ja sammuttavat omantuntonsa, muutamia harvoja lukuunottamatta. Viimeksi mainituille muuten iso kunnianosoitus siviilirohkeudesta! Kunniapatsaan ansaitsisivat keskeiselle paikalle! Yleä hallitseva (Ben)Kokoomaksimoija- hämähäkkikään ei ole heitä pelottanut.

  • ”Mutta ikävä kyllä Supo sai 100 virkaa lisää, hybridivirasto ahkeroi, puolustusvoimat ”puolustaa” ja Ylen toimittajat yökkäävät ja lopulta masentuvat, ahdistuvat ja sammuttavat omantuntonsa, muutamia harvoja lukuunottamatta.”

   Ihmisten pitäisi nyt pikkuhiljaa ymmärtää se, että SUPO ei vakoile Suomen uhkaajia, vaan suomalaisia… näin he ovat aina toimineet – he eivät työskentele suomalaisille. Supon tehtävä yhtenä osana CIA:n maailmanlaajuisessa jesuiitti-mafia-verkostossa on suojella rikollisia ja ylläpitää kansainvälistä rikollisuutta sen kaikissa muodoissa. Mikäli ”uhka” nousee Suomen sisällä – kuten esimerkiksi paljastuskirjan kirjoittamisen aloittanut Toni Halme, joka pääsi jyvälle Suomen sisällä toimivasta pedofiiliringistä – ongelma hoidetaan Supon tyylillä pois.

   Hämmästyttävää, että ihmiset purematta nielevät näitä valemedian mustamaalauskampanjoita ja itsemurhakertomuksia, jotka määrätään – tottakai – salaisiksi, ja joissa ei ole päätä eikä häntää. Huumeet ja niiden käyttö on Supon tavaramerkki, itse ne niitä kaduille levittävät, eli aina kun joku ”huumehörhö” joutuu valemedian lokakampanjan kohteeksi, lukijan pitäisi kysyä itseltään: MIKSI? Mikä on mustamaalauksen motiivi, tai agenda… kenen varpaille kyseinen ihminen on astunut?

 10. The Jewish Media / Political Nexus is Freaking Out Over #ReleaseTheMemo
  Who’s behind all the lies?
  http://russia-insider.com/en/jewish-media-political-nexus-freaking-out-over-releasethememo/ri22432

  RI:ssa on mielenkiintoista luettavaa, hyviä artikkleita joissa on mielenkiintoisia kommentteja kuten tässäkin, varsinkin loppupäässä 100 paikkeilla.
  After 911 false flag, Wesley Clark says the Pentagon wanted to destroy seven countries. Why seven?
  FK was assassinated for the Dimona nuclear program in Israel. JFK was trying to stop Israel from getting nuclear weapons. After he was assassinated, there no problems with the Dimona nuclear program. Johnson allowed Israel to do the June 8 1967 false flag on American soldiers on the USS Liberty in Israel. It failed. The Israelis could not kill all the Americans and the ship did not sink. Johnson was planning a possible nuclear war with the Soviet Union in Egypt for this false flag if it worked. This video is must for everyone to watch. The time is late. The west has gone dangerously insane.

 11. Mukavaa luettavaa, seuratessa näin takavasemmalta. Mitenkähän kauan sitä olisi käytävä loosissa, jotta näkisi siellä lusiferin. Eiköhän se ”PIRU” piileksi myöskin Sakastissa, ovathan kirkot aina mukana sodissa. Pappi siunaa, sekä tuomitsee samat joukot. Jos tulee yllätysvoittoja, niin se on siunaus ”herralta”, jos tulee turpiin niin se onkin rangaistus ”SUOMEN KANSALLE”, näin julisti sama Pappi, samalla suulla millä syö ehtoollisleipäänsä.
  Kyllä lopputotuus on se, ettei täällä maapallolla ole yhtäkään ”JUMALALLISTA YHTEISÖÄ” joka toimisi oikeuden ja kohtuuden nimissä. Jos kansat sen ymmärtäisivät, niin yhtään sotaa ei käytäisi missään, vaan rauhallinen yhteiselo kaikkien kesken olisi mahdollista. ”Ja he takoivat tappoaseensa auroiksi, viljelläkseen puutarhaansa”.

  • ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.
   Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.
   Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.”

 12. Olen samaa mieltä eri kirkkojen roolista. Tämä pätee varmaankin ihan kaikkiin uskontoihin. Ihmisen henkinen kasvu on keskeneräistä. Tuoreita kokemuksia on siitä, kuinka valhe-eliitillä on pääsy korkeitten saarnamiesten ajatuksia manipuloimaan. Eivät nuo papit uhoamistaan ole jättäneet toisen maailmansodan aikaan. Sama kaiku on askelten siinä mielessä nykyäänkin eliittipapiston ”valituilla”. Uskoisin, että viattomimmat papit löytyvät nuorista naisista, jotka ovat synnyttäneet. He eivät ole missään loosissa vannoneet mitään vaitiololupauksia. Kirkothan ovat samassa asemassa kuin kuin Yle, valtamedia, EU:ta nuoleskelevat virkamiehet, valtion koulujärjestelmä – ne ovat kansainvälisen eliitin hallussa, jolla on tarve ylläpitää valta itsellään. Siihen tarvitaan vaikuttamiskanavia, jotka on oltava propaganda-alustoina. Asiasta ymmärtämättömiäkin näissä väylissä tarvitaan – se on tarkoituksenmukaista hämäyksen vuoksi.

 13. Nuclear posture Review: Yhdysvaltain maailman hegemonian nwo-oppi tuhoaa maailman

  Paul Craig Roberts:
  ”Neo-konservatiivit ovat pieni joukko juonittelijoita. Useimmat ovat sionistisia juutalaisia jotka ovat liittoutuneet Israelin kanssa. Jotkut ovat dual-kansalaisia. He loivat amerikkalaisen maailman hegemonian ideologian ja täsmentävät, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päätavoite on estää sellaisen muun voiman syntyminen, joka voisi rajoittaa Yhdysvaltojen yksinvaltaa.
  Kun nämä ’neo-konnat’ valvovat Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, tämä selittää Yhdysvaltain vihamielisyyden Venäjää ja Kiinaa kohtaan sekä myös sen kuinka he käyttävät Yhdysvaltain armeijaa auttaen Israelin hallitusta taistelemaan Lähi-idässä Israelin laajentumisen esteenä olevia maita vastaan.
  Kahden vuosikymmenen ajan USA on taistellut Israelin sotia Lähi-idässä. Tämä tosiseikka osoittaa hullujen neo-konnien voiman ja vaikutuksen. On varmaa, että ihmiset – niin hullut kuin neo-konnat – käynnistävät ydinase hyökkäyksen Venäjää ja Kiinaa vastaan. Venäjän ja Kiinan hallitukset näyttävät olevan täysin tietämättömiä uhkasta (ovatkohan?), jonka neokonnat aiheuttavat heille. En ole koskaan kokenut Venäjää ja Kiinaa koskevissa haastatteluissa mitään tietoisuutta uuskonservatiivien ideologiasta. Mahdollisesti se on liian hullu, että he ymmärtäisivät, arvelee PCG.
  Ideologit, kuten neo-konnat, kamppailevat unelmansa puolesta maailman hegemoniasta eivätkä ymmärrä tosiasioita. Venäjä ja Kiina ovat tämän hegemonian esteenä. Opittuaan ymmärtämään USA: n perinteisen sotilaallisen voiman heikkouden – 16 vuoden aikana USA: n ”supervoima” ei ole voinut voittaa muutamaa tuhatta kevyesti aseistettua Talebania Afganistanissa – neo-konnat tietävät, että perinteiset Venäjään tai Kiinaan kohdistetut hyökkäykset johtaisivat Yhdysvaltojen tappioon. Siksi he ovat laskeneet kynnystä ydinaseilla tehdylle ensi-iskulle, jota heidän maailman hegemonian haaveessa toteutumiseksi voidaan käyttää tuhoamaan Venäjä ja Kiina.” — enemmän linkistä
  https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/nuclear-posture-review/

  Tässä hyvä muistaa että myös EU on heidän luomus kuten Natokin jonka tehtävä on toimia tämän heidän militaristisen ja vallanhimoisen nwo-doktriininsa välineenä.
  Tämä asia pitäisi suomalaisten ymmärtää kun meillä on johto joka sitä ei ymmärrä – tai ymmärtää mutta haluaa olla mukana siinä vastoin kansan tahtoa.
  Meidän pitäisi nähdä oma kohtalomme yhä enemmän tämän isomman valtarakenteen pohjalta.
  Haluammeko olla mukana tässä vai emmekö halua?

 14. Paljon on kommenttia ja hyvä niin, mutta en nyt ehtinyt kaikkea lukemaan vielä. Vaikka tämän kirjoituksen pääpointti ei ollut Venäjä, niin arvasin, että siitäkin päädytään keskustelemaan.

  Jos teoista on kyse, niin onhan Putin esim. ollut Israelin ystävä, mm. tukenut Operaatio Protective Edgeä: ”in 2014 Putin was one of the few world leaders to support Israel’s Operation Protective Edge against Hamas” http://blogs.reuters.com/great-debate/2016/01/14/vladimir-putin-is-the-closest-thing-to-a-friend-israel-has-ever-had-in-moscow/

  Paljon ovat kauppaakin käyneet. Sitähän voi tietysti käydä vaikka pahimman vihollisen kanssa, mutta sotilaallista yhteistyötäkin maat ovat tehneet ja antaneet tukensa toistensa ”terrorismin vastaiselle sodalle”. Josta puheen ollen, on hyvin mahdollista, että myös Putin oli mukana juonessa terrori-iskuissa, joihin FSB hyvin todennäköisesti oli sekaantunut.

  Kaikki asiathan voi tietysti nähdä monella tapaa. Esim. kun Trump julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, niin useimpien mielestä hän näin osoitti tukevansa sionisteja. Kuitenkin Mark Glennin mielestä se olikin Trumpilta ovela peliliike, jolla hän sai yhdistettyä eripuraista muslimimaailmaa nousemaan yhteen ääneen Israelia vastaan ja muutoinkin lisäämään Israel-vastaisuutta maailmalla. Totta kai Putininkin tekoja voisi selitellä vastaavaan tapaan.

  Mutta jos Putin on globalistien kelkassa, ei hänen varmaankaan olisi tarkoituskaan vaihtoehtoista mediaa seuraavien silmissä esiintyä minään ”pahiksena”. Vaan tarkoituksena olisi juuri vastakkainasettelun muodostaminen. Valtamediaa seuraaville Putinia markkinoidaan pahimpana roistona mitä voi olla. Vastamediaa seuraaville välillä suorastaan pyhimyksenä, joka saapuu pelastamaan tilanteen uljaasti valkoisella ratsullaan.

  Smith on usein varoitellut vaarana olevan, että vaihtoehtoinen media menettää identiteettinsä ja valtamedia pyrkii leimaamaan sen Venäjän suhteen puolueelliseksi tai jopa Venäjän luomaksi ”valeuutisten” levittäjäksi. Ja näinhän se on kovasti yrittänytkin. Onhan se hyvä, että esim. RT usein oikeutetusti esittää kritiikkiä Yhdysvaltojen hallintoa ym. kohtaan, mutta koska se on Venäjän hallintoon kytköksissä, ei se luonnollisestikaan arvostele Venäjää samoilla standardeilla. RT ei koskaan puhu esim. Venäjän hallinnon kytköksistä pankkiirieliittiin.

  Smithin lausunto ”Russia would not exist today without the aid of the IMF” ei varsinaisesti ole hänen artikkelistaan, vaan kommenttipuolelta. En tiedä Smithistä, mutta ainakin itse käytän enemmän aikaa varsinaisten kirjoitusten tekoon ja näitä kommentteja ei aina tule muotoiltua niin huolellisesti. Vähän liioitellusti sanottu toki, mutta joka tapauksessa Venäjän suhteista IMF:ään ja pankkieliittiin on Smith kirjoittanut mm. tässä artikkelissa: http://www.alt-market.com/articles/2074-russia-is-dominated-by-global-banks-too

  Muutama kohta kirjoituksesta:

  From its very inception, the new Russia was designed to become a catalyst for global governance, but global governance by whom? As they say, always follow the money.

  Despite all of the admissions and evidence, IMF auditors refused to cite any corruption or malfeasance during their investigations. One would think that they would do everything in their power to find out where their funds went and why. The reason for the cover-up is obvious: The IMF knew exactly who the money was going to. The first bailouts of Russia were designed to buy the cooperation of the Russian political and corporate elite and ensure that the future direction of the nation would follow the globalist plan.

  Fast-forward to the present. Putin continues the subversive relationship between Russia and the IMF. In 2009, Putin called for the creation of a “super reserve currency” under the control of the IMF and using the IMF’s Special Drawing Rights basket as a foundation.

  Russia’s central bank is also a member of the Bank of International Settlements, the good-old-boys club of the international banking world.

  Lisäksi Venäjän taloudellisena neuvonantajana on toiminut Goldman Sachs. Putin on Kissingerin hyvä ystävä ja kuvailee häntä seuraavasti: “trusted foreign policy adviser”. Sitten esim. Oleg Deripaskalla uskotaan olevan läheiset välit Putiniin. Deripaskan yhtiöihin Rusal ja Glencore on sijoittanut merkittävissä määrin Nathaniel Rothschild. Toki on video, jossa Putin nöyryyttää Deripaskaa, koska ns. ”Yachtgaten” johdosta Venäjän hallinnon yhteydet valtaeliittiin alkoivat näyttää ilmeisiltä. Mutta video voi hyvin olla pelkkää teatteria, jotta Putin säilyttäisi uskottavuutensa ja arvovaltansa kannattajiensa silmissä. Ja eipä Deripaskalla taida mitenkään huonosti mennä tällä hetkellä.

  Voihan Venäjän suhteita pankkieliittiin toki selitellä sillä, ettei Putin ole vielä kyennyt niistä irtautumaan tai että hän vain hämää vastustajiaan. Mutta globalistit hyvin mielellään käyttävät hajota ja hallitse -taktiikkaa ja hyödyntävät vasemmisto/oikeisto, muslimit/kristityt ym. vastakkainasettelua. Miksi siis idän ja lännen vastakkainasettelu ei jälleen kerran voisi olla kylmän sodan tyyliin osittain keinotekoista?

  En olisi omissa lausunnoissani monesti ihan niin ehdoton kuin Smith, enkä joka asiasta tietenkään ole edes samoilla linjoilla, mutta kyllä silti näen hänen kirjoituksissaan paljon hyvääkin. Esim. hänen sanoessaan, ettei sodissa ole ollenkaan kyse resursseista, territorioista tai hegemoniasta, niin en ehkä menisi ihan niin pitkälle. Pitkässä juoksussa tietysti globalistit eivät toimi minkään tietyn maan vuoksi, mutta kyllä nuo mainitut asiatkin monille jotain merkitsevät.

  Vähän vielä kommenttia tähän:
  ”Ellei usko mihinkään niin elää ikuisessa toivottomuuden tilassa. Historiakaan ei tue sitä etteikö maailmassa olisi muutakin kuin pahuutta.”

  En ole sanonutkaan, etten uskoisi mihinkään tai että maailmassa ei olisi muuta kuin pahuutta. Mutta esim. Sir John Dalberg-Acton kahdeksas on todennut ”merkittävien miesten olevan melkein aina pahoja miehiä”. Ja valitettavastihan se tuntuu olevan niin, että ne joilla on edellytykset edetä valtapyramidissa huipulle, omaavat monesti jonkin sortin negatiivisia piirteitä. Poikkeuksiakin voi toki olla, mutta kun moni tuntuu kaipaavan jotain korkeassa virassa olevaa sankaria, joka pelastaa maailman ja johdattaa sen kukoistukseen, niin itse olen vähemmän toiveikas sellaisen suhteen.

  Esim. Väyrynen saattoi presidentinvaaleissa olla Nato-, euro- ja globalismi-vastaisin ehdokas ja nämä ovat tietysti hänen edukseen, mutta edellisten presidentinvaalien aikaan hänkin hehkutti maailmanvaluuttaa Talousdemokraattien haastattelussa. Ja vähän omien etujensa ajajalta hänkin vaikuttaa, niin ota sitten selvää. Mutta vaikken suuremmin luota poliitikkoihin, niin en silti elä missään toivottomuuden tilassa.

  Smithin mielestä kunnia siitä, ettei Syyrian konflikti mennyt täysin globalistien suunnitelmien mukaisesti, ei kuulu niinkään Putinille, vaan vaihtoehtoiselle medialle, joka paljasti valheita tilanteeseen liittyen. Nämä valheethan paljastuivat siinä määrin, että valtamediakin (esim. Guardian) on kirjoittanut USA:n ja kumppanien tuesta Isisille. Tämä on hyvää kehitystä ja jos vaihtoehtoinen media pystyi Syyrian tilanteeseen vaikuttamaan, niin miksei se voisi jatkossakin kyetä vaikuttamaan vastaaviin asioihin?

  Itse asetan toivoni poliitikkojen sijaan ennemmin aktiivisiin kansalaisiin. Mutta vaihtoehtoisten medioiden on oltava tarkkana, koska niillä ei ole juuri varaa virheisiin. On oltava huolellinen lähteiden kanssa, eikä kannata liiaksi asemoitua minkään maan hallinnon tueksi, vaan säilyttää kriittisyys kaikkia toimijoita kohtaan. Jos vaihtoehtoismedia kansan silmissä assosioituu liian paljon esim. Venäjän äänitorveksi, niin sillä voi olla luotaan työntävä vaikutus suurempaan yleisöön. Tällä en tarkoita, etteikö Venäjästä voisi kirjoittaa positiiviseen sävyynkin, mutta joillakin tuntuu olevan perusoletuksena, että RT on aina täyttä faktaa ja valtamedia valehtelee kaikesta.

  Minusta pitää aina tapauskohtaisesti arvioida, mihin tietoon voi luottaa. Tässä tietysti tulee eriäviä näkemyksiä eri henkilöillä ja se on ihan ymmärrettävää. Tarkasteleehan jokainen asioita enemmän tai vähemmän erilaisesta perspektiivistä. En siis väitä, että omat tulkintani asioista olisivat aina oikeat ja muutoinkin kirjoituksia voisi parannella ja viilailla loputtomiin, mutta parhaani olen yrittänyt ainakin ja kaikkiahan ei voi millään miellyttää, vaikka kirjoittaisi mitä.

  • ’..Mutta esim. Sir John Dalberg-Acton kahdeksas on todennut ”merkittävien miesten olevan melkein aina pahoja miehiä”. Ja valitettavastihan se tuntuu olevan niin, että …’
   Kyllä tuo pitää paikkansa ja näkeehän sen nyt jo ihan omasta maastamme isommista sodista puhumattakaan että ’pahat pojat’ ovat asialla. Isänmaasta on luovuttu vastoin kansan tahtoa ja liitytty vaaralliseen ja todella pahojen poikien leiriin ja heidän velkarahan siipien suojiin.
   Ei kai kukaan rehellinen ja kunniallinen isänmaan ja kansan mies voisi olla sellaisen maansa myyntihankkeen takana.
   Miksi nämä tyypit pääsevät valtaan?
   Meillä se selittyy paljolti sillä että he saavat apuja isommalta raha- ja media-Mafialta ja ennen muuta sillä ettei kansa ole riittävän valveutunut eikä kansallishenkinen puolustamaan itseään vaan antaa hajottaa itsensä. Niin juuri viruskin tuhoaa elimistön kun vastustuskykyä ei ole. Puuttuu yhdistävä side ja kansallinen itsetunto on heikko.
   Meidän itsetunto nojaa liikaa siihen mitä muualla tapahtuu (Usa-addiktio) ja kun malli tulee sieltä ja maan narsistisilta media-julkkiksilta niin se perinteinen suomalaisuus ja oikeus sekä rohkeus päättää itse asioista omista lähtökohdista käsin katoaa ja sulaa pois kuten globalistit haluavatkin.
   Sen näki hyvin presidentin vaalissakin. Minusta näytti ettemme valinneet itse omaksi parhaaksemme vaan meidät ohjattiin muualta tekemään valinta joka vahvisti enemmän vuorineuvosten ja miljonäärien kuin kansan asiaa vaikka monikaan ei ehkä sitä tajunnut. Rakensimme muiden varaan.

 15. Tässä on nyt sitä faktaa (tekoja) joiden pohjalta olen itsekin yrittänyt muodostaa käsitykseni Putinista

  An Honest Assessment of Putin — Introduced by Paul Craig Roberts — Feb 2, 2018

  Here is an assessment of Putin by Sharon Tennison who for 20 years ran a NGO in Russia funded by USAID and the US Department of State.

  From the questions Tennison asks at the end about the US projecting its own bad behavior onto Putin, it is obvious that Tennison is unaware that Russia is targeted for two main reasons. One is that the military/security complex needs an enemy to justify its enormous budget and power. The other is that the neoconservatives who control US foreign policy believe in US hegemony over the world, and Russia is able to block US unilateralism.
  Nevertheless, Tennison’s assessment of Putin is honest. It demonstrates clearly the lies we are told by “our” government and “our” media.

  Is Putin profoundly corrupt or “incorruptible?” — Sharon Tennison — Aletho News Jan 28, 2018 — kannattaa lukea koko artikkeli … tässä vain loppuosasta muutamia ajatuksia herättäviä kysymyksiä

  … It is astounding to me how much progress Russia has made in the past 14 years since an unknown man with no experience walked into Russia’s presidency and took over a country that was flat on its belly.

  So why do our leaders and media demean and demonize Putin and Russia???

  Like Lady MacBeth, do they protest too much?

  Psychologists tell us that people (and countries?) project off on others what they don’t want to face in themselves. Others carry our “shadow” when we refuse to own it. We confer on others the very traits that we are horrified to acknowledge in ourselves.

  Could this be why we constantly find fault with Putin and Russia?

  Could it be that we project on to Putin the sins of ourselves and our leaders?

  Could it be that we condemn Russia’s corruption, acting like the corruption within our corporate world doesn’t exist?

  Could it be that we condemn their human rights and LGBT issues, not facing the fact that we haven’t solved our own?

  Could it be that we accuse Russia of “reconstituting the USSR”––because of what we do to remain the world’s “hegemon”?

  Could it be that we project nationalist behaviors on Russia, because that is what we have become and we don’t want to face it?

  Could it be that we project warmongering off on Russia, because of what we have done over the past several administrations?

  Some of you were around Putin in the earlier years. Please share your opinions, pro and con …. confidentiality will be assured. It’s important to develop a composite picture of this demonized leader and get the record straight. I’m quite sure that 99% of those who excoriate him in mainstream media have had no personal contact with him at all. They write articles on hearsay, rumors and fabrication, or they read scripts others have written on their tele-prompters. This is how our nation gets its “news”, such as it is.

  There is a well known code of ethics among us: Is it the Truth, Is it Fair, Does it build Friendship and Goodwill, and Will it be Beneficial for All Concerned?

  It seems to me that if our nation’s leaders would commit to using these four principles in international relations, the world would operate in a completely different manner, and human beings across this planet would live in better conditions than they do today.

  As always your comments will be appreciated. Please resend this report to as many friends and colleagues as possible.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165206
  https://alethonews.wordpress.com/2018/01/28/is-putin-profoundly-corrupt-or-incorruptible/

 16. Tekniikan tiedoitteista ilmenee paljon, mihin suuntaan on kallistuttu. ”USA varustaa suomea ohjuksillaan” ?
  Jos mikään, niin se on suora UHKA venäjälle. Suomen johto on alistettu ”kaivamaan verta nenästään” idän voimia vastaan, koska länsi tietää suomen selviytymisen olevan ohi muutamassa tunnissa. Äänestävä kansa on sokaistunut NATO-hurmassa, uskoen sen olevan maan plastus. Siinä rytäkässä ei ole länsimaisia voittajia.
  Montako kertaa suomalaisten on liityttävä häviölle tuomittujen puolelle oppiaksen jotakin sodista.

  • Suomi taitaa olla mukana siinä toivossa että saadaan tai otetaan Karjala takaisin kun Venäjä on tuhottu.
   Tuskin meitä on alistettu vaan eiköhän meidän eliitti ole itse valinnut tiensä kuten aiemminkin ’erkonsodassa’ – mutta vastoin kansan tahtoa.
   Kansa on vain pelinappula isommassa pelissä, nwo-pokerissa. Kyllähän vaalikin sen kertoi.

 17. Why America Needs War — Miksi Usa (ja globalistieliitti) tarvitsevat sotia

  GR Editor’s Note: This incisive article was written on April 30, 2003 in the immediate wake of the war on Iraq, by historian and political scientist Jacques Pauwels.
  The article largely pertains to the presidency of George W. Bush. A timely question: Why Does the Trump administration want war including war on North Korea, Iran, Russia and China?
  Korea, Vietnam, Cambodia, Iraq, Libya, Syria, Yemen… Why has the US been at war for more than half a century … ? And why do Americans support the US military agenda?
  … The “warfare economy” could thus continue to run on all cylinders also after the Gulf War. However, in view of occasional public pressure such as the demand for a peace dividend, it is not easy to keep this system going. (The media present no problem, as newspapers, magazines, TV stations, etc. are either owned by big corporations or rely on them for advertising revenue.) As mentioned earlier, the state has to cooperate, so in Washington one needs men and women one can count upon, preferably individuals from the very own corporate ranks, individuals totally committed to use the instrument of military expenditures in order to provide the high profits that are needed to make the very rich of America even richer. In this respect, Bill Clinton had fallen short of expectations, and corporate America could never forgive his original sin, namely, that he had managed to have himself elected by promising the American people a “peace dividend” in the form of a system of health insurance.
  https://www.globalresearch.ca/why-america-needs-war/5328631

  Tähän Pouwelsin artikkeliin liittyen voisi ajatella että meidät on otettu/valittu mukaan tähän rinkiin koska Venäjä on tärkeä valloitus kohde globalistieliitin rahanhimoa tyydytettäessä.
  Ja aika luonnollista lienee että oma nwo-eliittimme on kernaasti antanut itsensä käyttöön koska sekin haluaa olla mukana saaliinjaolla.
  Varmaan Rukousaamiaisella ei rukoilla rauhan puolesta ja ulkoministerimme saa lisää ohjeita miten pitää toimia.

 18. Maailma jakaantuu yhä selvemmin. Suuri sota leijuu koko ajan ilmassa kun neo-konnat vaanivat Venäjää ja levittävät hysteeristä ja paranoidista propagandaansa jonka valtaan mekin olemme ajautuneet.

  American hysteria over Russia will lead to nuclear war, according to report

  Russian media reacts strongly to the American Nuclear Posture Review, which tries to convince its readers that Russia is trying to take over the world
  http://theduran.com/american-hysteria-over-russia-will-lead-to-nuclear-war/

  ”The recent history of what amounts to world dominance, militarily, scientifically, academically, and culturally, gives a sense to Americans that it is their country which is the guardian of all that is good.
  But what are they guarding?
  That greatness has shown many signs of slipping into decadence, such as happened in the waning days of the Roman Empire, where people lost their vision of becoming great, and have been self-indulgent in their perceived independence, not only of other nations and cultures, but of any power, including the Highest Power. We have seen it become legal to call homosexual unions “marriage” and depravity, drug use, and tremendous unproductive navel-gazing have become more and more prevalent in a nation that, a mere 45 years ago, really stood as a defender of Christian freedom.

  It is not possible that a nation living in delusion about itself can have a clear view of those nations outside itself. And Russia has moved in the opposite direction as has the West. The struggle exists, for Russia under Communism suffered great damage to the institutions of family, marriage and Church, but the move of the Federation now is to rebuild these core values. All this while for a time, America seemed to be engaged in self-destruction by attacking these same core values.
  Despite the issues with Russia and Ukraine or Syria, Russia’s political will does not remotely resemble the notion that Russia is in an expansionist stage and that it wants to take over the former Soviet republics and then expand into the West. Russia does want to chart her own course, and as a great power, and one with a long history and long memory of suffering, she wants to try to protect her own people from more suffering.

  The American posture points the finger at Russia for being a threat, and then implies that Russia is a threat in very well-crafted language. ”

  • On olemassa mahdollisuus, että Trump on oikeasti aito diili-mies eikä psykoottinen neo-konna. Jos Trump onnistuu karistamaan päältään Venäjä-kytkösepäilyt, joiden tutkimusta Robert Muellerin vetämä ryhmä suorittaa parhaillaan, niin silloin mies saisi vapaammat kädet ulkopolitiikassa Venäjän suhteen ja miehen kampanjan aikana osoittama ymmärrys Venäjän intressejä kohtaan voisi saada tilaa. Tämä teorian mukaan Trump aitona kauppamiehenä pyrkisi luomaan kahdenväliset ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet Venäjän kanssa. Putin ei ole Trumpille mikään punainen vaate.
   Tämä liike johtaisi kuitenkin linjaerimielisyyksiin EU:n globalistien kanssa ja Suomi aina häviäjän puolelle kääntyvänä seuraisi ulkopolitiikassaan tietenkin EU:n kaikkein kovinta globalistista ydinjoukkoa.
   Trump käy tällä hetkellä republikaanikannattajiensa avustuksella kovaa taistelua mm. Obaman kaudella hallintoon pesiytynyttä ”Deep State”:ksi nimitettyä valtarakennetta vastaan. Erityisesti ovat esillä eräät FBI:n, oikeusministeriön sekä ulkoministeriön hahmot, joiden väitetään sekaantuneen mm. Trumpin vaalikampanjan salakuuntelujupakkaan. Myös ikävämpiä rikoksia on luvattu paljastaa. Tämä valtataistelu voisi oheistuotteena vähentää neo-con-siiven tai ylipäätänsä globalistien vaikutusvaltaa USA:n ulkopolitiikassa.

   • Toivotaan että olet oikeilla jäljillä.
    Luulen silti että sodan voi estää vain Venäjän vahvuus. Vahvemman kimppuun ne eivät uskalla käydä. Ja nyt kun oma maansa on luhistumassa niin sovinnonhalukin voi kasvaa. Mutta se vaatii että järki toimii ja sen toimivuutta moni epäilee.
    Onhan Trump mammonan ohjaama diili-mies ja hyviä diilejä tehnyt kun mammonaa on enemmän kuin tornillinen.
    Mutta kun raha-diilit ohjaavat niin silloin tehdään yhteistyötä konnien kanssa ja verenhimoiset neo-konnat ja Israel haluavat lisää elintilaa (koko maailma vain riittää) ja rahaa eikä kunnon pottia tule ilman sotia.
    Entä jos Trump kuitenkin on pelkkä ’deep state’ konnien agentti? Olisiko mies muuten virassa ellei olisi konnien asialla?
    Sitten on tämä Israel-kuvio kun maa rakentaa omaa Lähi-idän imperiumia ja sitä pitää tukea ja johon Trump on sidoksissa tyttärensä kautta. Ja näyttäisi siltä että hän ei tee tätä yhteistyötä ollenkaan vastahakoisesti.

    • Syyriaa koskevissa uutisissa Trump näyttäisi ainakin pysyvän deep state-llinjalla.

     Sotsin kongressin ”tulokset”( http://www.voltairenet.org/article199576.html )ovat rauhan kannalta lupaavia, mutta jos katsotaan USA:n Feltman suunnitelmaa, niin epäilyt heräävät

     The main points of the Feltman Plan
     the sovereignty of the Syrian People will be abolished;
     the Constitution will be repealed;
      the President will be dismissed (but a Vice-President will remain in charge of formal functions) ;
     the People’s Assembly will be dissolved ;
     at least 120 leaders will be considered as guilty and banned from any political function (this probably refers to the list of people sanctioned by the European Union) ;
     the Direction of Military Intelligence, the Direction of Political Security and the Direction of General Security will be deprived of their leaders or dissolved;
     « political prisoners » will be freed and the Anti-terrorist Courts will be abrogated;
     the Hezbollah and the Guardians of the Revolution must withdraw – then and only then will the international community fight terrorism.
     In a period of 2 to 3 weeks, an « Organ of government transition » will be constituted and will handle all political, executive, legislative and judiciary powers. It will include;
     2/5 representatives of the Syrian Arab Republic including members of the loyalist opposition,
     2/5 representatives of the non-loyalist opposition,
     and 1/5 of personalities from civil society chosen by a representative of the Secretary General of the UNO.
     Source : Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, éditions Demi-Lune, 2017.

     • America’s New Nuclear Policy: The World Is Our Enemy
      The world is our enemy and we reserve the right to destroy part or all of it at our discretion. That is the essence of the United States Nuclear Policy Review that was recently released; a document of a criminal enterprise bent on world domination that describes how the use of new and “more flexible” nuclear weapons will achieve that domination.

      The key to their intentions is contained in a statement on page 22 of the document where they state:

      “To help preserve deterrence and the assurance of allies and partners, the United States has never adopted a “no first use” policy and, given the contemporary threat environment, such a policy is not justified today. It remains the policy of the United States to retain some ambiguity regarding the precise circumstances that might lead to a U.S. nuclear response.”

      In other words, they are saying:

      “we will keep you guessing as to when and against whom we will use them. We will maintain our role as the greatest state terrorist by keeping the nuclear Damocles sword over the heads of the people of the world constantly to ensure that the world acts in our interest.”
      http://russia-insider.com/en/americas-new-nuclear-policy-world-our-enemy/ri22486

 19. Never, Ever Listen to What American Jews Have to Say About Russia
  Mielenkiintoinen blogi RI:sta

  ”The US is being held hostage by a bloated, ineffectual and generally incompetent military bureaucracy whose only area of overwhelming superiority is in extorting exorbitant sums of money for its projects, many of which are failures. In order for this extortion to work, one must be able to argue that there is an enemy to defend the country against.
  The strangely disproportionate influence of Israeli Jews, and of Jews in general, on American politics is also a hot topic of discussion, and so here I will once again summarize briefly.
  Israel is the recipient of many billions of dollars in US military aid, making it an integral part of the American military-industrial extortion racket. This means that Jews and/or Israelis in the US (the distinction between American Jews and Israelis is not a particularly useful one, since it’s easy for an American Jew to get an Israeli passport) have to talk up the “Russian threat” in order to belly up to the trough alongside the US military, and so they do.
  But within Israel the situation is a bit different. About a third of the Jewish population of Israel is made up of Russian Jews. Many of them are actual citizens of the Russian Federation; most of the rest can claim Russian citizenship as a birthright. Lots of of them go back and forth between Russia and Israel, to work, for medical treatments, to visit relatives, on vacations, etc. A
  If Americans are in need of a perfectly good example of how to have good relations with Russia, here it is: it’s called Israel.

  http://russia-insider.com/en/never-ever-listen-what-american-jews-have-say-about-russia/ri22480

 20. Professor Stephen F. Cohen: Rethinking Putin – a review
  Mielenkiintoista analyysia Putinista — muutama ote linkistä

  ”In fact, anybody living in Russia in the 1990s would have eventually come to the realization that the West wanted all Russians to be slaves, or, more accurately, and in the words of Senator McCain – “gas station” attendants. Putin himself said so when he declared, speaking about the USA, “they don’t want to humiliate us, they want to subjugate us. They want to solve their problems at our expense, they want to subordinate us to their influence“. Putin then added, “nobody in history has ever succeeded in doing this and nobody will ever succeed“. First, I submit that Putin is absolutely correct in his understanding of the West’s goals. Second, I also submit that he did not suddenly “discover” this in 2014. I think that he knew it all along, but began openly saying so after the US-backed coup in the Ukraine.
  I am certain that Putin studied enough Hegel to understand that the horrors of the 1990s were the result of the internal contradictions of the Soviet era just as the Soviet era was the result of the internal contradictions of Czarist Russia. In plain English, this means that he fully understood the inherent dangers of empire and that he decided, along with the vast majority of Russians, that Russia ought to never become an empire again. A strong, respected and sovereign country? Yes. But an empire? Never again. No way!

  This fundamental conclusion is also the key to Putin’s foreign policy: it is “reactive” by nature simply because it only acts in response to when (and what) something affects Russia.
  For all the sick and paranoid hallucinations of Western Russophobes about a “resurgent Russia” the reality is that Russian diplomats have often mentioned what the goals of Russian foreign policies truly are: to turn enemies into neutrals, neutrals into partners, partners into friends and friends into allies.
  And this is why Professor Cohen is absolutely correct, Putin is no isolationist at all – he wants a new, multi-polar, international order of sovereign countries; not because he is a naïve wide-eyed idealist, but because this is what is pragmatically good for Russia and her people. You could say that Putin is a patriotic internationalist.

  Professor Cohen is right: the real Putin has absolutely nothing, nothing at all, in common with the pseudo-Putin the Western media presents to its infinitely gullible and zombified audience. Alas, nobody will listen to Cohen, at least not until the regime in Washington DC and the power structure which supports it, and whose interests it represents, come crashing down. But I do believe that Professor Cohen will eventually go down in history as the most intellectually honest and courageous Russia expert in the USA.
  http://thesaker.is/professor-stephen-f-cohen-rethinking-putin-a-critical-reading/

  Meidän eliitti taitaa kuitenkin elää omissa Usan juutalaisneokonnien propagandassa ja sen itsekkäissä ja militaristis-paranoidisissa pakkomielteissä lotkauttamatta korvaansa näille faktoille.

  • Liittyen yllä olevaan artikkeliin (America’s New Nuclear Policy: The World Is Our Enemy) muutama kommentti siitä
   — ”This policy is a clear sign of desperation and indirect sign of military impotence by USA elites. As desperation they know USA needs the whole world resources to keep going and they clearly knows that in conventional terms they cannot win against major competition.
   Hence again this crazy cowboy tactics which they also used in 80s. America is a dangerous maniac that clearly must be tackled by the whole world just like Nazi Germany was. In reality USA is much worse because Germans never were as insane and never threatened the whole life on earth.
   — ”The Ugly American will Be what He Has Always been, The Only Difference is Now The Whole World Knows It, and that Promises of Peace are Always Bull Shit.

 21. Muut eivät kommentoi enää.
  Välillä tuntuu itsestäkin että turha näitä jauhaa kun ei tiedä kiinnostaako muita mutta kun lukee hyvän artikkelin niin haluaa jakaa sen.
  Petras ei petä, aina syntyy hyvää jälkeä.

  Making America Great Through Exploitation, Servitude and Abuse
  The public denunciation by thousands of women and a few men that they had been victims of sexual abuse by their economic bosses raises fundamental issues about the social relations of American capitalism.

  The moral offenses are in essence economic and social crimes. Sexual abuse is only one aspect of the social dynamics facilitating the increase in inequality and concentration of wealth, which define the practices and values of the American political and economic system.

  Billionaires and mega-millionaires are themselves the products of intense exploitation of tens of millions of isolated and unorganized wage and salaried workers. Capitalist exploitation is based on a rigid hierarchy with its private prerogatives, which enables the oligarchs to demand their feudal privileges, their seigniorial sexual predations.
  https://www.globalresearch.ca/making-america-great-through-exploitation-servitude-and-abuse/5628697

  • Juttelua voi jatkaa juttelun vuoksi, mutta tosiasiat eivät sanan helinästä muutu.
   ”On turha keksiä polkupyörää, se on jo tehty.”

  • Juttelua voi jatkaa juttelun vuoksi, mutta tosiasiat eivät sanan helinästä muutu.
   ”On turha keksiä polkupyörää, se on jo tehty.”

   • Juttelu on juttelua ja sitähän valtamedia on tulvillaan. Mutta totuus on todellakin eri asia.
    Vain oikea tutkittu tieto lisää ymmärrystä ja ymmärrys taas auttaa tarkistamaan omia käsityksiä ja pääsemään lähemmäs totuutta – ja lopulta lopettamaan pelkän juttelun.
    Kovin moni haluaa vain uskoa mutta ei tutkia uskomustensa perusteita.

    • … ja valtaosa, kuten TH, tutkii omien uskomustensa perusteita ainoastaan niistä lähteistä, jotka tukevat heidän/hänen uskomuksiaan. Koska näin on, kysymys kuuluu: lisääkö ”tutkittu tieto” silloin heidän/hänen ymmärrystään, vai johtaako se harhaan?

   • Vastavalkea saa varmasti jatkuvasti myös sellaisia uusia lukijoita, joille täällä esitetyt asiat eivät välttämättä ole uusia, ”pyörän keksimistä uudelleen”.
    Varsinkin nuoremmissa ikäluokissa on kasvava osuus niitäkin, jotka ymmärtävät myös ainakin englantia.

 22. Russia to Israel: Creation of Threats for Russian Military Personnel in Syria Is Unacceptable

  The Russian Foreign Ministry has called on the global community to respect Syria’s sovereignty and the territorial integrity of the countries of the Middle East following the aerial attacks of Israeli Defense Forces (IDF) against targets in central Syria.
  ”Moscow is deeply concerned with the latest developments and attacks on Syria. The danger of the escalation of tensions within and around the de-escalation zones, which have become an important factor in reducing violence in Syria, is of particular concern,” the Foreign Ministry stated on its website.
  The statement notes that the Syrian government forces ”are complying with the existing arrangements to provide the consistent functioning of the de-escalation zone in the south-west of the country.”
  ”We urge all the involved parties to exercise restraint and avoid any steps that could lead to the aggravation of the situation. We consider it necessary to unconditionally respect the sovereignty and territorial integrity of Syria and other countries of the region.”
  https://russia-insider.com/en/russia-israel-creation-threats-russian-military-personnel-syria-unacceptable/ri22499

  Google-käännöstä:
  Venäjä Israelille: Venäjän sotilashenkilöiden uhkaamista Syyriassa on mahdotonta hyväksyä
  Venäjän ulkoministeriö on kehottanut maailmanlaajuista yhteisöä kunnioittamaan Syyrian itsemääräämisoikeutta ja Lähi-idän maiden alueellista koskemattomuutta Israelin puolustusvoimien (IDF) ilmaiskun jälkeen Syyrian keskustaan ​​kohdistuviin kohteisiin.

  ”Moskova on syvästi huolissaan viimeaikaisista tapahtumista ja Syyriaan kohdistuvista hyökkäyksistä. Erityisen huolestuttavaa on se vaara, että jännitteiden lieventyminen Syyrian väkivallan vähentämiseen liittyvillä tärkeillä tekijäalueilla ja niiden ympärillä on erityisen huolestuttavaa. Ministeriö totesi verkkosivuillaan.

  ”Kehotamme kaikkia osapuolia noudattamaan rajoituksia ja välttämään toimia, jotka voisivat johtaa tilanteen pahenemiseen, ja mielestämme on välttämätöntä kunnioittaa ehdottomasti Syyrian ja alueen muiden maiden valtaa ja alueellista koskemattomuutta”.

  USA-koaliition sionistit eivät halua rauhaa alueelle vaan lisää elintilaa Israelille. Ei taida Venäjän varoitukset paljon painaa kun sotaa Irania vastaan pohjustetaan ja maailman herruus on kaiken muun yli menevä asia.

 23. Nämä sanat voisi Peter Koenig lausua meidänkin maamme EU-eliitille:

  ”Kreikka – herää, sinulla on mahdollisuus astua ulos EU: sta ja pelastaa yli puolet väestöstäsi, jotka ovat vaarassa nääntyä nälänhädästä ja tappavista sairauksista – riippumatta siitä mitä herra Tsipras ja Co. pitkine teorioineen ja taloudellisine ennusteineen esittävät ja siitä mitä elitistiset taloustieteilijät, jotka haluavat säästää miljardeja euroja piilotettuina omiin turvalokeroihinsa esittävät.
  Velvollisuutesi, kansalaisvelvollisuutesi kansan vaalein valitsemana virkamiehenä, on kunnioittaa ihmisten etua ja poistua tästä kauhistuttavasta sortavasta ja loukkaavasta klubista nimeltään Euroopan unioni.
  Kreikka, sinun on palautettava itsenäisyytesi!

  Greece – wake up, you have the opportunity to walk out of the EU and save the lives of more than half of your population, who are at risk of famine and deadly diseases – Mr. Tsipras and Co. no matter what lengthy theories and economic projections the elite economists who want to save their billions of euros hidden in safe havens, will present to you – it is your duty, your civil obligation as an elected official, elected by the people, to honor the people’s lively interests and to exit this horrendous repressive and abusive club, called European Union.
  Greece – you must regain your sovereignty.
  https://www.globalresearch.ca/greece-convenient-victim-or-complacent-masochist-the-devastating-social-impacts-of-imf-ecb-ec-economic-medicine/5626621

  • ”Nämä sanat voisi Peter Koenig lausua meidänkin maamme EU-eliitille:”

   Sielunsa pirulle myyneille, EU-diktatuurin ostamille EUnukeille, maanpettureille nuo sanat kaikuisivat kuuroille korville.

   Britti-patriootti David Noakes:

   ”The EU has bribed 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. Its much cheaper than building weapons and going to war, as Adolf Hitler did.

   The EU is an unelected 3 tier dictatorship on the soviet model, with a sham parliament in Brussels. IN TIME, THAT’S SLAVERY FOR ALL OF US.” – ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

   ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
   The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.”
   http://www.eutruth.org.uk/50reasonseu.html

   EU-diktatuuria täydellistetään pienten askelten taktiikalla, jotta ihmiset eivät huomaisi minne ollaan menossa ennenkuin se on myöhäistä.

  • Toivossa on hyvä elää:

   ”Matteo Salvini: “Haluan hallita kontrolloidakseni maahanmuuttoa”

   Italialaisen Pohjoisen liiton johtaja Matteo Salvini kertoi mielipiteensä laittomista siirtolaisista, moskeijoista ja islamista.

   Pohjoisen liiton (Lega Nord, LN) johtaja Matteo Salvini on varteenotettava ehdokas pääministeriksi Italian parlamenttivaalien jälkeen, jotka pidetään 4. maaliskuuta. Salvinin Lega Nord, Silvio Berlusconin Forza Italia sekä Giorgia Melonin Fratelli d’Italia ovat muodostaneet koalition, jonka odotetaan saavan enemmistön Italian parlamentissa.

   Italiassa ja kaikkialla maailmalla järkytystä on aiheuttanut italialaisen nuoren naisen murha. Nigerialainen laiton siirtolainen murhasi ja paloitteli italialaisen nuoren naisen, Pamela Mastropietron. Salvinin mukaan Italian hallitus on viime kädessä syyllinen tapahtumaan.

   – Tuomitsen kaiken järjettömän väkivallan, mutta tuomitsen myös tämän hallituksen, joka ilmeisesti hakee tätä väkivaltaa.

   Salvini näkee hallitsemattoman maahanmuuton syylliseksi rikollisuuteen.

   – Kontrolloimaton maahanmuutto johtaa yhteenottoihin? Kyllä, olen sanonut tätä jo vuosia. Jos kaduillamme ei olisi laittomia myymässä huumeita, rikoksia ja ongelmia olisi vähemmän. Haluan ratkaista ongelmia.

   – Viimeisten hallitusten maahanmuuttopolitiikka on moninkertaistanut nämä ongelmat.

   Pääministerinä Salvini haluaisi ratkaista aiempien hallitusten aikaansaamat ongelmat.

   – Haluan hallita kontrolloidakseni maahanmuuttoa ja sulkea moskeijoita … laittomia moskeijoita. Haluan tietää, ketkä niitä rahoittavat ja keitä taustalla on, mistä raha tulee, ketkä saarnaavat, ja mitä he saarnaavat.

   Aiemmin Salvini on sanonut karkottavansa Italiasta puoli miljoonaa siirtolaista, jos hänet valitaan maan pääministeriksi.

   – On niitä, jotka käyttävät lentokoneita tuodakseen siirtolaisia Italiaan. Minä käyttäisin niitä palauttamaan heidät takaisin kotiinsa, Salvini on myös sanonut.”

   https://www.kansalainen.fi/matteo-salvini-haluan-hallita-kontrolloidakseni-maahanmuuttoa/

   Jos nuo Salvinin kaavailut toteutuisivat, niin bakteeri saattaisi levitä Suomeenkin ja suistaa suomalaisten valkoista kansanmurhaa toteuttavat ja muillakin tavoin Suomea tuhoavat maanpetturit vallankahvasta.

 24. Onko mahdoton skenaario että eurooppaan syntyy lukuisia sisällissodan kaltaisia kriisipesäkkeitä?Ruotsissahan tuo näyttää olevan hyvällä alulla.Suomeenkin tehtiin joku erikoisjoukko joka käsittää 20 000 miestä.Onko näiden tehtävä olla Nato/EU joukkojen tukena hiljentämässä kansallismielisiä?

  • Maahantunkeutuja-invaasiossa näyttää tällä hetkellä olevan hämäävä suvantovaihe, ”vain” 5000-6000 vapaasti meille rajan yli marssivaa ”hädänalaista” vuositasolla (”YK:n raportin mukaan alle 3 % vuonna 2016 Italiaan Välimeren yli tulleista turvapaikanhakijoista pidettiin oikeina pakolaisina.”, https://www.nykysuomi.com/2017/04/26/alle-3-valimeren-yli-italiaan-tulleista-pakolaisista-sai-turvapaikan/)

   Tuore sisäministeri, punaliberaali punaporvari Mykkänen näyttää lyöttäytyneen kilpailuun viherpunikkien kanssa siitä, kuka pystyy tehokkaammin edistämään EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelmaa kantasuomalaisten ja -eurooppalaisten tuhoamiseksi: hän vaatii ns. kiintiöpakolaisten määrän nostamista 10000:ksi vuodessa.

   Tähän aiheeseen liittyen Jukka Hankamäki on kirjoittanut hyvin perustellun artikkelin:
   ”Mykistävän typerää turvapaikkapolitiikkaa”, http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2018/02/mykistavaa-typeryytta.html

  • Näytää siltä, että meillä vallankahvassa oleville EU-diktatuurin ostamille EUnukeille Ruotsin tie on Suomenkin tie:

   ”Ruotsi – totuudenkieltäjien maa
   ”Kun turvallisuus laskee, politiikot, julkkikset ja tuomioistuimet kieltäytyvät tosiasioiden myöntämisestä.”

   Elämme totuudenkieltäjien maassa, kirjoittaa psykiatrian ylilääkäri Stefan Krakowski mielipidekirjoituksessaan Expressen-lehdessä.

   ”Poliiseista on tullut maalitaulu rikollisille. Poliisiautoja räjäytetään, kranaatti-iskut ovat ennätystasolla. Myös poliisiasemia vastaan hyökätään.”

   ”Kun turvallisuus laskee, politiikot, julkkikset ja tuomioistuimet kieltäytyvät tosiasioiden myöntämisestä”, kirjoittaa ylilääkäri Stefan Krakovski.

   ”Liian moni liian pitkään on ruotsintilanteesta käyttänyt toiveajatuksia sen sijaan että myöntäisivät ikävän ja tuskallisen totuuden.”

   Tuorein esimerkki on se, että vihreiden Isabella Lövinin mielestä Ruotsia mustamaalataan poliitisella tasolla. Samaan aikaan kun maahanmuutto ja kotoutamispolitiikka ovat raunioina, vihreät silti hokevat mantraa, että uudet tulokkaat tulevat kotoutumaan ja sopeutumaan.

   Viime vuonna 200 poliisia jouduttiin laittamaan erityissuojeluun. Siitä huolimatta Lövin kertoo kuinka Ruotsi on esimerkki muille maille.

   Turvallisuustutkimus kertoo, että 1/3 on huolissaan rikollisuudesta ja 23% naisista pelkää pahoinpitelyjä ja päällekarkauksia.

   Paniikki leviää hallituksessa ja pääministeri ei sulje pois ajatusta armeijan ottamista kadulle pahimmille alueille.

   Viittä automaattiasetta ei katsota enään törkeäksi aserikokseksi.
   Myös tuomioistuimet harrastavat pakoa todellisuudesta

   Esimerkki: kolme nuorta pidätettiin viiden automaattiaseen ja satojen panosten kanssa. Kaksi sai 2 vuotta vankeutta ja kolmas 8 kuukautta nuorisovankilaa. Korkein tuomioistuin purki tuomion ja kirjasi sen vähemmän törkeäksi, koska aseita ei ollut tuon enempää, ja koska mikään ei viittaa siihen, että aseita olisi ollut tarkoitus käyttää.

   Tarvitaan ilmeisesti raskaampaa aseistusta kuin viisi rynnäkkökivääriä ja vankat todisteet siitä, että aseita oli tarkoitus käyttää muuhunkin kuin sisustusesineinä, ennen kun Svean hovioikeus myöntää totuuden.
   Vedotaan tunteisiin ei tosiasioihin

   Julkkikset usein kiertelevät totuutta ja tulevat varmaan jatkamaan sitä. Politiikka on kuitenkin Ruotsissa se jolla voidaan vaikuttaa.

   Tänä vuonna on nimittäin vaalivuosi.

   Stefan Krakowski
   psykiatrian ylilääkäri

   Lähde: Expressen”

   https://mvlehti.net/2018/02/12/ruotsi-totuudenkieltajien-maa/

 25. Nykyisen maailmanrauhan suurimpana esteenä ovat suuren tuhovietin omaavat ja vaaralliset sionistit (Zio-Con ja Zio-Masons) nwo-agendoineen.
  He ovat miehittäneet Washingtonin ja heillä on hallinnassa maailman raha ja media. Terroristivaltio Israelin avulla he valloittavat Lähi-itää ja ajavat Eurooppaa kaaokseen pakolaisilla.
  The Jewish Timeline – From Moses to Bibi
  Atzmon: ”Jos sionismi (omiin käsiin otettu oikeus luoda israelin valtio palestiinalaisilta varastetulle maalle) on syntynyt opettaakseen juutalaisille, miten muut heidät näkevät ja miten he heijastavat itseään muille ja jotta heistä voisi tulla sitä kautta muiden kaltaisia ihmisiä, Netanjahu, Israel ja nykyiset sionistit ovat todiste siitä, että sionistinen Israel-projekti oli turhaa.
  Kun juutalainen valtio ympäröi itsensä yhä enemmän erottelevilla muureilla kun sionistiset lobbyt ja zio-konnat pyrkivät lisäämään Israelin ja muiden välisiä konflikteja, on selvää, että sionistit ovat itse asiassa ihmisiä, jotka eivät ole kuten muut ihmiset eivätkä itse pysty näkemään itseään peilistä tai kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan.”

  Kyse on psykopatiasta joka on sionisteilla – etnisestä taustasta riippumatta – yleinen persoonallisuuden häiriö. Sionismi on ’psyko- ja sosiopaattien klubi’ joka ei ota muita huomioon ja toimii rikollisesti ja tavoittelee maailman herruutta.
  (Kannattaa muistaa että myös meidän hallituksessa istuu Israelille lojaaleja sionisteja maata johtamassa.)

  If Zionism was born to teach the Jews how to self reflect so they could become ‘people like all other people,’ Netanyahu, Israel and contemporary Zionists are the proof that the Zionist project was futile. As the Jewish State surrounds itself with ever more walls of separation, as the Zionist lobbies and Zio-cons push for more global conflicts for Israel, it becomes clear that Zionists are actually people like no other- people who can’t self reflect or bear responsibility for their own actions.
  https://www.gilad.co.uk/writings/2018/2/11/the-jewish-timeline-from-moses-to-bibi

  Juutalaisten sionistien (geeniperimä valtaosin kasaaritaustainen) psykopatian vahvistavat myös juutalaiset tutkijat mutta samalla kuitenkin antavat ymmärtää että psykopatialla on myös vahvat laajemmat perustat juutalaisten uskonnossa ja Talmud-fariseusten tulkinnoissa, joita valistuneet juutalaiset eivät aina ole kiistatta hyväksyneet:
  — The Jewish historian Norman Cantor observed how “racism is itself a central doctrine in traditional Judaism and Jewish cultural history. The Hebrew Bible is blatantly racist, with all the talk about the seed of Abraham, the chosen people, and Israel as a light to the other nations. Orthodox Jews in their morning prayers still thank God daily that he did not make Jews ‘like the other peoples of the earth.’ If this isn’t racism, what is?”[i]
  Israeli sociologist Uri Ram made the point that “Israel is not a liberal democracy, but an ‘ethnocracy’” that “bases its dominant Jewish nationalism on an ethnic model of citizenship based on blood, compared with the territorial model of citizenship. Intermarriages are not considered as a private deviation from norms, but rather as a transgression of the boundaries of the national community. They are considered a treason of Zionism.”
  “…Researchers have created a brain implant that stimulates persistent aggression. Winners in social dominance experiments are mice that are not stronger but are just more persistently aggressive…”
  http://science.sciencemag.org/content/357/6347/162
  This is a very strong feature of Jews behavior and also psychopaths. There’s now some genetic evidence to prove the Jews are psychoapaths.
  https://heartiste.wordpress.com/2017/06/19/ashkepathy/
  “…Low-activity MAOA genes (2R and 3R) are associated with impulsive aggression and psychopathy….”
  “…The population, which has the highest frequency of the combination of the “worrier gene” (low-activity COMT (Met)) and the “warrior gene” (low-activity MAOA), as far as I could ascertain, is the Ashkenazi Jewish population…”
  “…The Hoaxin’ have on average a much higher incidence of both the genes which predispose to paranoia and the genes which predispose to psychopathy and aggression…”

  Being in Time
  https://www.amazon.co.uk/dp/191107220X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1495119543&sr=1-1&keywords=gilad+atzmon
  On The Current International Zionist Smear Campaign
  http://www.gilad.co.uk
  The Wandering Who?
  https://www.amazon.co.uk/Wandering-Who-Jewish-Identity-Politics/dp/1846948754/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=B79CWH08KJGEBX70VPPM
  Look inside … and buy

  • Aggressiosta älykkyyteen — uusinta tietoa

   Suurin älykkyys löytyy Idästä ja yllättäen Intiasta, jossa joissakin ’piireissä’ on mitattu 120 lukemia. Kiina ja Japani pärjäävät myös hyvin.
   Länsi ei ole kovin älykästä mikä ei sinänsä yllätä mutta sotahan onnistuu sitä paremmin mitä tyhmempi on … imperialismi ei vaadi muuta kuin tyhmyyttä ja jääräpäisyyttä. USA on pettymys, vain 98.
   Israhell Netanyahuinen jää jopa meidänkin 97-lukeman alle vaikka pienellä maailmalle levinneellä askenaaziryhmällä onkin yli 100 arvoja.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165564
   Mielenkiintoista olisi saada tietoa tuosta aggressio asiasta myös Idässä.
   Voi olla että aggressio (itsekkyys, ahneus) ja äly ovat ainakin osin toisensa pois sulkevia mikä sinänsä loogista koska aggressio tuhoaa elämää mikä ei kerro suuresta älystä.

   • Pienet jälkilöylyt:
    Voisiko sanoa että kun äly ei riitä niin pitää hyökätä. Vähän samaan tapaan kuin impotentin jonka pitää väkisin yrittää kun kyvyt ei riitä.

  • Ashkepathy vaivaa N-yahua … rikollinen sionisti johtaa Israhellia — poliisi vaatii tutkintaa ja syytteeseen asettamista lahjonnasta
   Bibi and Jewish Dialectic
   By Gilad Atzmon on February 15, 2018
   We learned this week that the Israeli police have recommended indicting PM Netanyahu for bribery. Some Israeli commentators opine that this move by the Israeli police is the end of Netanyahu or at least the beginning of his end. I am not convinced that this is the case, Bibi has proved to be both resilient and resistant. In any case, Netanyahu won’t be the first Israeli politician to face trial and possible imprisonment. His predecessor Ehud Olmert was sentenced after being convicted of fraud, breach of trust, bribery and tax evasion.
   Despite its endless list of sins, Zionism has brought to life a form of Jewish dialectics that has produced a significant body of dissent and a greater understanding of the problematic aspects of choseness in general and Jewishness in particular.

   Sionistien syntilista on tuomassa tarkempaa selvitystä siihen mitä tämä valituksi itsensä nostaminen ja juutalaisuus ylipäätään tarkoittaa.

   https://www.gilad.co.uk/writings/2018/2/15/bibi-and-jewish-dialectic

 26. Punaisen vihreä vaiko vihreänpunainen Mykkänen?
  Ylewatch:

  ”IRAKILAISET TAPPOIVAT IRAKILAISEN – JOHTOPÄÄTÖS: KAIKILLA IRAKILAISILLA ON OIKEUS JÄÄDÄ SUOMEEN!

  Tätä uutisista maamme kyyniset kansanvaihtajat ovat odottaneet pitkään: Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään. Ihmisiä kuolee päivittäin tuhansittain milloin mistäkin syystä, mutta Yle halusi nostaa kotimaahansa palautetun irakilaismiehen kuoleman maan ykkösuutiseksi. Vaikka uutisjutussa asiaa ei suoraan sanotakaan, halutaan siinä selvästi vihjata, että Suomi, siis sinä ja minä, olemme jollain tapaa syyllisiä siihen, että irakilaiset surmasivat Bagdadissa Alin.

  Näin Yle haluaa propagoida turvapaikkanarraatiota, jonka mukaan kaikille turvapaikanhakijoille pitää antaa oikeus maassaoloon ja elatukseen maailman tappiin asti, sillä muutoin heidät surmataan kotimaassan. Ja nyt vihdoin, lähes kolmen vuoden ja noin 50 000 ”pakolaisen” jälkeen, Yle on saanut käsiinsä tapauksen, jossa hylätyn turvapaikkapäätöksen saanut mies (1 kpl) on surmattu kotimaassaan.

  Tapaus tuli uudelle sisäsiministeri Kai Mykkäselle kuin kreivin aikaan. Yle-uutisessa Tuore sisäministeri Mykkänen tapetun irakilaismiehen tapauksesta: ”Surullinen ja traaginen tapaus” kokoomuslainen punavihreä vetäytyy roolinsa taakse ja esittää maltillista laillisuusmiestä. Mykkäsen ”arvot” ja aiemmat ulostulot tietäen on kuitenkin selvää, että hän tulee käyttämään tätä(kin) tapausta hyväksi löysentääkseen turvapaikanhakijoiden maassaolo-oikeuden kriteerejä. Uusi sisäministerin ei nimittäin ehtinyt pitkään peitellä maahanmuuttokiimaansa, sillä hän julisti viime viikolla, että kiintiöpakolaisten määrä pitäisi kymmenkertaistaa, mikä tarkoittaa noin 10 000 uutta elätettävää vuodessa!

  Kai Mykkänen edustaa Cuckoomuksessa sitä ”edistyksellistä” siipeä, joka voisi kulttuurimarxilaisten arvojensa puolesta kuulua Vihreisiin. Vallan ahneena pelurina ja aitona punamädättäjäidealistina Mykkänen ymmärtää, että hän voi parhaiten toteuttaa päämääriään Kokoomuksessa, koska se on Suomen vaikutusvaltaisin puolue. Petteri Orpon, Antti Häkkäsen, Paula Risikon, Sanni Grahn-Laasonen ja Kai Mykkäsen johdolla Kokoomuksesta onkin tullut ehdottomasti maamme tuhoisin puolue.”

  http://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/irakilaiset-tappoivat-irakilaisen.htmlhttp://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/irakilaiset-tappoivat-irakilaisen.html

 27. Sodat ovat tärkeitä myös maamme NWO-globalistien rahaeliitille, joka sujuvine valheineen häärää pankkiirimafian suojissa kansan selän takana kansaa ryöstäen ja loputtomaan velkaorjuuteen ajaen.

  Jokaisen pitäisi ymmärtää miksi isänmaa, oma raha ja sen paino-oikeus on EHDOTTOMAN TÄRKEÄ ASIA maamme tulevaisuutta ajatellen.
  IPU:n – https://www.ipu.fi/periaate-ja-yleisohjelma – tähtää omaan rahaan ja pankkiin sekä talousdemokratia-mallin toteutumiseen.
  http://talousdemokratia.fi
  Vain pankkiiri-mafian tukema nwo-eliitti ja sen miljonäärit ja vuorineuvokset jotka saivat Niinistön jatkamaan kannattavat tällaista kansan ryöstämistä.

  Nämä ekonomistin ja geopoliittisen analyytikon sekä entisen Maailmanpankin henkilökuntaan kuuluneen Peter Koenig’in sanat Kreikalle voi sanoa myös maamme EU-eliitille:

  ”Kreikka – herää, sinulla on mahdollisuus astua ulos EU: sta ja pelastaa yli puolet väestöstäsi, joka on vaarassa nääntyä nälänhädästä ja tappavista sairauksista – riippumatta siitä mitä Tsipras ja Co. pitkine teorioineen ja taloudellisine ennusteineen esittävät ja mitä elitistiset taloustieteilijät, jotka haluavat säästää miljardeja euroja piilotettuina omiin turvalokeroihinsa esittävät.
  Velvollisuutesi, kansalaisvelvollisuutesi kansan vaalein valitsemana virkamiehenä, on kunnioittaa ihmisten etua ja poistua tästä kauhistuttavasta sortavasta ja loukkaavasta klubista nimeltään Euroopan unioni.
  Kreikka, sinun on palautettava itsenäisyytesi!
  ON VAIN YKSI TIE: JÄTÄ EURO — JÄTÄ EU ”, sanoo Koenig.

  Greece – wake up, you have the opportunity to walk out of the EU and save the lives of more than half of your population, who are at risk of famine and deadly diseases – Mr. Tsipras and Co. no matter what lengthy theories and economic projections the elite economists who want to save their billions of euros hidden in safe havens, will present to you – it is your duty, your civil obligation as an elected official, elected by the people, to honor the people’s lively interests and to exit this horrendous repressive and abusive club, called European Union.
  Greece – you must regain your sovereignty.
  https://www.globalresearch.ca/greece-convenient-victim-or-complacent-masochist-the-devastating-social-impacts-of-imf-ecb-ec-economic-medicine/5626621
  This EU – euro system cannot be reformed. And since abolishment or the simple collapse which is clearly written on the wall, is being extended at all cost, including the blood and lives of the Greek population, there is only ONE WAY for Greece to safe itself – LEAVE THE EURO – LEAVE THE EU.
  If Greece is not seizing this last-ditch opportunity to exit the euro and to exit the EU, to literally safe her people’s skin, one might legitimately ask, has Greece become a convenient victim, subservient to its own elite and the Brussels-Washington masters, or is she simply masochistically enjoying her misery, borne, incidentally, by 80% of her population?

  Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a former World Bank staff and worked extensively around the world in the fields of environment and water resources. He lectures at universities in the US, Europe and South America.

 28. Kirjoitin artikkelin ensimmäisen kommentin ja siinä mm.: ”<Israel on nyt tullut kuvaan mukaan 'pelastamaan' romahtamassa olevaa Usaa entistä vahvemmin mutta taitaa samalla ajaa itsensä umpikujaan. Se olisi tietysti mainio asia koska zionistien vallan jatkuminen ja laajeneminen lisää ison sodan vaaraa. Heillä kun sotiminen on verissä."
  Usan neo- tai ziokonnat todella tekevät parhaansa lujittaakseen sotilasliittoaan Israelin kanssa nwo-agendaa ajaessaan mutta mutkia alkaa tulla matkaan sillä Venäjä ja itä laajemminkin alkaa olla liian vahva ja vahvistuu koko ajan.
  Truth_hunter 10.2.2018 at 21:42
  Russia to Israel: Creation of Threats for Russian Military Personnel in Syria Is Unacceptable

  Israelkin on joutumassa ahtaalle ja koko maailman asenne sionisteihin ja heidän tukijoihin on kääntymässä kielteiseksi.
  Juutalaisten Talmud-fariseusten vastuun tiedostuminen kommunismin hirmuteoista Venäjän kansalle tullee olemaan erittäin merkittävä asia maailman politiikassa ja heikentänee melkoiseel varmuudella Usan ziokonnien ja Israelin vaikutusta.
  Tässä uusinta tietoa asiasta:
  Israelilainen lehti tunnustaa: Stalin's Jews — We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
  Juutalaiset hallitsivat Stalinin Neuvostoliiton verilöyly-koneistoa
  "Monet juutalaiset myivät sielunsa kommunistisen vallankumouksen perkeleelle ja tahrivat kätensä vereen ikuisiksi ajoiksi.”
  "Emme voi varmasti tietää kuolleiden määrää, joista Cheka oli vastuussa eri toimimuodoissaan, mutta määrä on varmasti vähintään 20 miljoonaa, mukaan lukien pakko kollektivisoinnin, nälän, suuret puhdistukset, karkoitukset, teloitukset ja joukkokuolemat Gulageissa.
  Uudessa, hyvin arvostetussa kirjassaan "Maailmansota" historioitsija Niall Ferguson kirjoittaa, että mikään vallankumous ihmiskunnan historiassa ei syönyt lapsiaan samalla rajoittamattomalla ruokahalulla kuin Neuvostoliiton vallankumous. Stalinistien puhdistuksia koskevassa kirjassa Tel Avivin yliopiston tohtori Igal Halfin kirjoittaa, että stalinistinen väkivalta oli ainutlaatuinen siinä, että se suunnattiin sisäisesti.
  Lenin, Stalin ja heidän seuraajansa eivät olisi voineet tehdä tekojaan ilman laaja-alaista yhteistyötä kurin alla pidettyjen "terroristivirkailijoiden", julmien kuulustelijoiden, teloittajien, vartijoiden, tuomareiden, perverssien ja monien lukuisten verenhimoisten avulla jotka olivat Lännen vasemmiston NL:n terrorin huiputettuja jäseniä ja jopa kosher-todistuksin varustettuja.

  Kaikki nämä asiat ovat jossain määrin tiedossa, vaikka entisen Neuvostoliiton arkistoja ei ole vielä täysin avattu yleisölle. Mutta kuka tietää tästä? Venäjällä itse asiassa vain vähän ihmisiä on tuomittu rikoksistaan ​​NKVD: n ja KGB: n palveluksessa. Venäjän julkinen keskustelu jättää tänään täysin huomiotta kysymyksen "Miten se olisi voinut tapahtunut meille?" Toisin kuin Itä-Euroopan kansat, venäläiset eivät kohdistaneet huomiotaan stalinistiseen menneisyyteen."

  Jews Dominated the Bloody Terror Apparatus of Stalin's USSR
  "Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity"
  We cannot know with certainty the number of deaths Cheka was responsible for in its various manifestations, but the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.
  In his new, highly praised book "The War of the World, "Historian Niall Ferguson writes that no revolution in the history of mankind devoured its children with the same unrestrained appetite as did the Soviet revolution. In his book on the Stalinist purges, Tel Aviv University's Dr. Igal Halfin writes that Stalinist violence was unique in that it was directed internally.
  Lenin, Stalin, and their successors could not have carried out their deeds without wide-scale cooperation of disciplined "terror officials," cruel interrogators, snitches, executioners, guards, judges, perverts, and many bleeding hearts who were members of the progressive Western Left and were deceived by the Soviet regime of horror and even provided it with a kosher certificate.

  All these things are well-known to some extent or another, even though the former Soviet Union's archives have not yet been fully opened to the public. But who knows about this? Within Russia itself, very few people have been brought to justice for their crimes in the NKVD's and KGB's service. The Russian public discourse today completely ignores the question of "How could it have happened to us?" As opposed to Eastern European nations, the Russians did not settle the score with their Stalinist past.

  Comments:
  Maybe we need some Nuremberg style trials to punish the guilty, with endless films and TV programmes to dramatise it, Jew Terror Museums all over the world, Jew Terror Memorial Day, a Jew Terror Educational Trust, and hundreds of billions in compensation and reparations to all their victims and descendants, from Israel and Jews.
  The Jews created Bolshevism. Jewish Moses Hess, collaborator with Karl Marx, created the first written principles of Communism. Karl Marx's real name was Moses Mordecia Levy, was a descendant of a long line of Talumudic Rabbis.
  Edit: Marx along with Friederich Engels wrote the Communist Manifesto, which laid out the ideology of communism. The key points include:
  A central bank with monopoly on credit.
  Abolition of countries and nationalities.
  Abolition of the traditional family.
  Abolition of private property.
  A graduated income tax.
  Abolition of all rights of inheritance.

  https://russia-insider.com/en/jews-dominated-bloody-terror-apparatus-stalins-ussr/ri22238
  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

  Kysymys: toistuuko nyt sama suhteessa totalitaristiseen NWO-hirmuagendaan jossa sionistit rahapiirit soroksineen ovat keskeisessä roolissa. Sama mielivalta vain eri paketissa?
  Tapahtuuko menneen vääryydeen tunnustus vain jotta vanha unohtuu ja vääryyttä voidaan jatkaa uudella nimellä?
  Toivottavasti ei. Ja nyt ainakin koko maailma näyttää globalistieliittiä lukuun ottamatta olevan vahvasti kääntymässä nwo-agendaa vastaan ja on tiedostamassa sen että Kreikan kohtalo odottaa sillä tiellä. Se ainakin lupaa jotain parempaa.

  • Ote israelilaisen lehden artikkelista … olisiko kuolettava isku sionistien Holokausti-uskonnolle?
   ”We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
   Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity.
   We’ll mention just one more: Leonid Reichman, head of the NKVD’s special department and the organization’s chief interrogator, who was a particularly cruel sadist.
   The Jews active in official communist terror apparatuses (In the Soviet Union and abroad) and who at times led them, did not do this, obviously, as Jews, but rather, as Stalinists, communists, and ”Soviet people.”
   Therefore, we find it easy to ignore their origin and ”play dumb”: What do we have to do with them? But let’s not forget them.
   My own view is different. I find it unacceptable that a person will be considered a member of the Jewish people when he does great things, but not considered part of our people when he does amazingly despicable things.
   Even if we deny it, we cannot escape the Jewishness of ”our hangmen,” who served the Red Terror with loyalty and dedication from its establishment. After all, others will always remind us of their origin.”
   https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

  • ”Jews Dominated the Bloody Terror Apparatus of Stalin’s USSR
   ”Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity”

   Tähän liittyen on aikoinaan Neuvosto-Virosta pakenemaan joutunut toisinajattelija Jüri Lina tehnyt perusteellista dokumentteihin pohjautuvaa paljastustyötä mm. kirjoittamalla kommunismin valtaannoususta Venäjällä kirjan ”Under the Sign of the Scorpion: The Rise and Fall of the Soviet Empire”, ruotsinkielisenä ”Under Skorpionens tecken”.
   Kommunistien auttamisessa valtaan vapaamuurareilla ja kansainvälisillä pankkiireilla oli ratkaiseva osuus.
   Hän on tehnyt tuohon kirjaan pohjautuvan elokuvan ja antanut sen vapaasti katsottavaksi Youtubeen:
   ”In the Shadow of Hermes”, https://www.youtube.com/watch?v=JgJahLc4kEg
   Siinä on selostus hyvällä ja selvällä ruotsinkielellä ja lisäksi englanninkielinen tekstitys.
   Itse kirjan sisällöstä saa käsitystä seuraavasta: http://www.oocities.org/jyrilina/svenska/skorpionens.html

   Lina on kirjoittanut vapaamuurareista dokumentteihin pohjautuvan kirjan ”Architects of Deception”, ruotsinkielisenä “Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia”
   Kirja on englanninkielisenä vapaasti downloadattavissa seuraavassa: https://www.barruel.com/architects-of-deception.pdf
   Erään ruotsalaisen tekemä kirjaesittely siitä: https://nyadagbladet.se/recensioner/varldsbyggarnas-bedrageri/

   Lina on tehnyt myös tuohon kirjaan pohjautuvan elokuvan elokuvan ja antanut senkin Youtubeen vapaasti katsottavaksi:
   ”Jüri Lina. Den omättliga ouroboros – frimurarnas lömska
   taktik. part1”, https://www.youtube.com/watch?v=1lF8xzLyTo4
   Siinä on selostus hyvällä ja selvällä ruotsinkielellä.

   Jüri Linan kotisivu: Jüri Lina

   Linan haastattelu suomeksi vuodelta 2013: ”’Suomi on edelleen unessa’ – Verkkostudion haastattelussa Jüri
   Lina, 14.2.2013”, https://www.youtube.com/watch?v=n8tO1nSfXXQ

 29. Liittyen kommenttiin ylempänä
  Truth_hunter 4.2.2018 at 14:08
  Nuclear posture Review: Yhdysvaltain maailman hegemonian nwo-oppi tuhoaa maailman
  Paul Craig Roberts:
  ”Neo-konservatiivit ovat pieni joukko juonittelijoita. Useimmat ovat sionistisia juutalaisia jotka ovat liittoutuneet Israelin kanssa. Jotkut ovat dual-kansalaisia. He loivat amerikkalaisen maailman hegemonian ideologian ja täsmentävät, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päätavoite on estää sellaisen muun voiman syntyminen, joka voisi rajoittaa Yhdysvaltojen yksinvaltaa.
  —-
  Linkin artikkelin mukaan Venäjällä tehokas ohjusten torjuntaohjjus — nopeus jopa 4km/t
  Hillinnee monien pelkäämää sionistieliitin ennaltaehkäisevää ydiniskua Venäjää kohtaan
  Russia Successfully Tests New Missile Defense Interceptor
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/02/14/russia-successfully-tests-new-missile-defense-interceptor.html

  • vai että oikein 4km/t LOL!

   Arvelen venäjän nykyaseistuksen olevan suurta huijausta En usko niillä osuvan mihinkään, ellei kiina ole toimittanut kokonaisia ohjausjärjestelmiä Venäjälle.

   (Maat jotka ovat noin 20v teknisessä kehityksessä Venäjän edellä tietävät että jokaista ohjusta ei saada torjuttua. Niillä voidaan vain vähentää syntyvää tuhoa)

   Mutta toivotaan että nuita ei tarvitse testata kenenkään.

   • No, linkistä näkee että kyse on tietenkin sekunnista ellei muuten ymmärrä.
    Arvella voi aina kaikenlaista. Yleensä kuitenkin ollaan sitä mieltä maailmalla että Venäjällä myös aseet ensiluokkaisia. Ja pakko ollakin jos haluaa säilyä itsenäisenä.

   • Kiinallakin homma hanskassa:
    Fearing Economic Competitor, US Launches Full-Scale Confrontation With China
    James Petras: ”I think Washington feels the pressure and incapacity to compete with China, and therefore it’s substituting its military power as a way of intimidating China which is doomed to failure”
    Comment:
    Launching ICBM’s at China is a waste of missiles, because China can detect the launch a mere 16 seconds afterwards, train their interceptors and other such defence equipment and intercept the warheads even before the re-enter the atmosphere, …

    Meanwhile, China smiles and laughs and carries on counting the revenue, provided by the petri-yuan.

    https://russia-insider.com/en/fearing-economic-competitor-us-launches-full-scale-confrontation-china/ri22537

   • Hei Kannala, kuinkas voi olla mahdollista, että Venäjän kaltainen alikehittynyt kehitysmaa kykeni vaikuttamaan ”läntisen arvoyhteisön” U(SA:n presidentinvaaleihin ja valitsemaan kuulemmas, tukemansa Trumpin presidentiksi??? 😀
    Eikös USA oel kaikilla mittareilla mitattuna kehityksen kärjessä??? Kuitenkin alikehittynyt kehitysmaa Venäjä kykenee manipuloimaan heidän vaalejaan.

    Kyllä nyt herra Kannalan pitää menna niin Yleen kuin Sanomalaan kertomaan koko totuus ja vain totuus tästä asiasta, onhan täysin mahdotonta että kehitysmaa Venäjä kykenisi kusettamaan taivaalliswen ihanaa USA:ta. 😀

  • Uskovaiselle aina se tieto joka ei tue omaa uskoa on väärää tietoa.
   Uskovainen maan johdossa on aina erittäin vaarallinen asia koska häntä ohjaa oman uskon dogmi.
   Orwell-Sipilällä tuo dogmi ei ole historian Jeesuksen oppi vaan Paavalin ja teologien luoma ’sielu taivaaseen vilahtaa-dogmi’. Usko dogmiin riittää — viis teoista.
   Jeesus: — ”Meidän on oltava kaikkein tunnontarkimpia täyttäessämme juuri lähimmäisenrakkauden käskyä verrattuna muihin positiivisiin käskyihin, koska lähimmäisenrakkaus on oikeamielisen ihmisen merkki.”
   Sipilä: — ”Tärkeintä että minun miljoonani kasvavat ja ovat turvassa.”
   Taivaassa kai niitä sitten vasta tuhlataan?

   • Sipilä on puheessaan sanonut: ”Me insinöörit olemme tunnetusti hyvin empaattisia, osaamme asettua jopa elektronin asemaan.”

    Sipilän ”empaattisuutta” kuvaa hyvin hänen psykopaatille tyypillinen täysin kylmä tuen vetäminen Hurstin nälkäjonolaisilta ja hänen kuritoimensa työttömiä kohtaan, joille yksinkertaisesti ei ole työtä tarjolla.
    Hursti sensijaan on konkreettisesti juuri TEKOJEN tasolla toteuttanut tuota Jeesuksen lähimmäisenrakkauden käskyä!

    Sipilältä kylläkin on riittänyt suomalaisilta veronmaksajilta ja suomalaisilta vähäosaisilta varastettua rahaa hänen sydänkäpysilleen, parempaa elintasoa tavoitteleville partalapsille, joita hän on kännyköiden kautta välittyneillä viesteillä kaiuttanut tervetulleiksi kaukaisimpia Afrikan kolkkia myöten lupaamalla tulijoiden käyttöön oman asuntonsaKIN.

   • ’…osaamme asettua elektronin asemaan..’ … heh
    Varmasti Juuri niin. Materailistisemmin itseään tuskin paremmin voi ilmaista.
    Fysiikalla ja roboteilla kun ei ole mitään tekemistä empatian kanssa paitsi että tajuntaa toimii aineen avulla. Tietokoneen kovalevy ja sille tallentuvat asiat ja merkitykset ovat kaksi täysin eri asiaa.
    Historian Jeesus ymmärsi ja puolusti köyhiä ja sairaita mutta sionisti-Sipilän ja teologien ’Nwo-Jeesus’ tuottaa niitä lisää ja haluaa niille palestiinalaisten kohtalon.
    Multi-kulti ei ole humanismia vaan sadismia koska se lisää kärsimystä ja palvelee vain eliitin ahneutta.
    Jos halutaan auttaa niin apu viedään sinne missä avun tarvitsijakin on.

  • Varmaan Orwell-Sipilä kiristelee hampaitaan kun

   ”Itävalta kiristää taas turvapaikkapolitiikkaansa”,
   https://www.kansalainen.fi/itavalta-kiristaa-taas-turvapaikkapolitiikkaansa/

   ja

   ”Viktor Orbán haluaa pakolaisjärjestöt hallintaan

   Unkarin hallitus käy lakien antamalla armottomuudella kiinni pakolaisjärjestöjen toimintaan.
   Uusi lakipaketti tuo pakolaisjärjestöjen rahoitukseen uuden veron, joka koskee kaikkia ulkomailta tulevia lahjoituksia. Näitä lahjoituksia aletaan verottamaan 25 prosentin tasaverolla. Lisäksi lahjoituksien on läpäistävä sisäministeriön tarkastus, jossa salainen palvelu tutkii rahoittajan taustat. Tämä laki on osa “Stop Soros”-pakettia. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on syyttänyt unkarilaissyntyistä Yhdysvalloissa asuvaa miljardööriä George Sorosta Eurooppaan kohdistuneen muslimivaelluksen rahoittajaksi ja tukijaksi, jopa järjestäjäksi.

   Budapestin hallituksen mukaan lakipaketti kävi läpi kansalaiskeskustelun, jossa kansalaisia pyydettiin kertomaan omia ehdotuksia ja kommentteja lakiin. Tätä kautta lait ovat kiristyneet entisestään. UNKARIN KANSAN TAHTOA KUUNNELLUT VALTIONEUVOSTO on muuttanut lakeja ankarimmiksi, jopa kieltämään maassa rikoksiin syyllistyneiden kansalaisjärjestöjen toiminnan kokonaan….”
   Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/viktor-orban-haluaa-pakolaisjarjestot-hallintaan/

   ”Unkari: Raja-aita takaa turvallisuuden ja toimii laittoman siirtolaisuuden vastaisen taistelun symbolina”,
   https://www.kansalainen.fi/unkari-raja-aita-takaa-turvallisuuden-ja-toimii-laittoman-siirtolaisuuden-vastaisen-taistelun-symbolina/

 30. ValheetKIN tärkeitä globalistien agendalle
  We Live in an Age of Competitive Lying — Elämme kilpailevan valehtelemisen maailmassa

  In the old world, to be successful is to formulate theories and create narratives that are commonly regarded as true. This is how the edifice of the one and only consensual reality inhabited by all of the rational, sane people who are intelligent enough to understand them is built, brick by brick, leaving outside all of the irrational, insane, ignorant and stupid people (who may be numerous but who are successfully prevented from having much of an effect on society). But in the new world of competitive lying, success is defined as one’s ability to make one’s lies stick. And the best way to make one’s lies stick is, of course, by lying about them.
  Muutama ote (guugeli-käännös) hienosta artikkelista
  ”Vanhassa maailmassa menestyminen merkitsi kykyä muotoilla teorioita ja luoda kertomuksia, joita yleisesti pidetään totena. Näin rakennetaan pala palalta todellisuus jonka kaikki terveeet, järkevät ihmiset, jotka ovat riittävän älykkäitä ymmärtämään … yhden ja ainoan yhteisymmärryksen todellisuus, joka jättää kaikki irralliset, hullut, tietämättömät ja tyhmät ihmiset (joita voi olla lukuisia, mutta heitä on onnistuttu estämään suuremmin vaikuttamasta yhteiskuntaan). Mutta kilpailun uudessa maailmassa menestys määritellään kykynä luoda valheita. Ja paras keino tehdä ’valehtelupalat’ on luonnollisesti valehteleminen niistä.
  Katsotaan nyt muutamia esimerkkejä. Kaikki mainitsevat Venäjän, koska etuoikeutettu asema yksisuuntaisen peilin takana estää amerikkalaisia näkemästä suurta osaa omien rajojensa ulkopuolella, sitä mikä sattuu olemaan Venäjän sisällä.

  — Nämä ovat vain kolme esimerkkiä; on olemassa lukuisia muita. Mutta niiden pitäisi riittää kuvaamaan tämä rohkean uuden kilpailukyvyn maailma.
  Yleinen menetelmä on seuraava: Valmista joitain väärennettyjä tosiasioita; luo niiden pohjalta tarinaa tai teoriaa (tai molempia); syötä sitä niin kovaa kuin mahdollista. Kun kohtaat todisteita, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, tuo esiin monta uutta väärennettyä faktaa, joita tarvitaan hukuttamaan se. Jos onnistut valehtelemaan, voitat (toistaiseksi).
  Tietenkin, todellisuuden kieltäminen ei ole koskaan hyvä pitkän aikavälin strategia, mutta jos jatkat ja hoet itsellesi, että ”pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleet” (joka on myös valhe), niin se toimii lyhyellä aikavälillä .
  Yksi ongelma on se, että myös uljaassa uudessa maailmassa saattaa olla joitakin ’umpikujaisia’ ​​ihmisiä, jotka pysyvät tosiasioissa. Nämä ihmiset ovat nyt selkeästi taustalla ja vanhentuneet, mutta he voivat vielä pilata hauskuuden ja ilon muilta.

  Tämä on alue, jossa litteä-planeetta, ilmastonmuutoksen kieltämiset, ihmiset, jotka uskovat Jeesuksen ratsastaneen dinosauruksella ja muut hämmentyneet ’yahoot’, ovat kaikkein hyödyllisimpiä: he ovat olemassa todisteina siitä, että tosiasioilla ei ole merkitystä.
  Sen sijaan, että nuo asiat kumoutuisivat, ne vahvistetaan ja voimistetaan. He saavat aina voiton, koska jokainen vakava henkilö, joka yrittää kiistellä heidän kanssaan, päätyy naurettavaksi – kun hän kiistelee imbesillien kanssa.

  Tämä tilanne saattaa näyttää toivottomalta, mutta älä vaivu epätoivoon! Kilpailukykyisen valehtelun epidemia ei ole vielä syönyt koko planeettaa. Kyllä, se on tosin reippaasti pyyhkäissyt Yhdysvaltoja ja Kanadaa, ja suuri osa Länsi-Euroopasta tuntuu olevan myös huonossa kunnossa, mutta maailmassa on edelleen osia, joissa valehtelu on edelleen syntiä ja jossa irrationaaliset, hullut, tietämättömät ja tyhmät ihmiset ovat menettämässä menestystään ja suurta vaikutustaan yhteiskuntaan.
  https://russia-insider.com/en/we-live-age-competitive-lying/ri22547

  • ”But in the new world of competitive lying, success is defined as one’s ability to make one’s lies stick. And the best way to make one’s lies stick is, of course, by lying about them.”

   Kuvaavaa meilläkin vallankahvaan kiipineelle ja maatamme harhaanjohtavalle, enemmän tai vähemmän maanpetokselliselle tai muuten rikolliselle psykopaattijoukkiolle.

 31. Sodat ovat tietysti suuri mahdollisuus globalisti-illuminaattoreille tehdä bisnestä ja rikastua.

  Väitän, että sotia suurempi uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle, ovat kuitenkin niin ihmisen- kuin luonnonkin aiheuttamat katastrofit.

  Oletteko jo unohtaneet Fukushiman, jos olette niin Fukushima ei ole kuitenkaan unohtanut teitä. Fukushima ei nykyisin enää ylitä vallanpitäjien omistaman median uutiskynnystä ja käytännössä koko paikasta ja sen olemassaolosta ollaan oltu aivan kusisukassa. 😀

  Tässä kuitenkin jotain uutista Fukushimasta 10 päivän takaa:

  ”Report: Massive radiation leak at Fukushima plant — Extremely high levels being detected outside reactor — Officials can’t explain why — Expert warns of global threat: “It’s a disaster of unseen proportions” (VIDEO)….”

  Koko teksti löytyy tuolta:

  http://enenews.com/report-massive-radiation-leak-at-fukushima-plant-extremely-high-levels-found-outside-reactor-expert-warns-of-global-threat-its-a-disaster-of-unseen-proportions-video

  PS Jutussa mainittu NHK:n video ei ainakaan itselleni toiminut.

  Fukushiman voimalan työmaa lienee hyljätty jo aikaa sitten ja ydinreaktori saa kaikessa rauhassa jatkaa sulamistaan. Nyt reaktorin ulkopuoleolla siis ulkoilmassqa on jo mitattu 42 sievertin säteilypitoisuuksia, mikä merkinnee lopun alkua.

  Laitan tuohon loppuun vielä videon joka todistaa vakuuttavasti, ettei Fukushiman voimalan aluieella ole enää mitään inhimillistä toimintaa:

 32. Venäjä aikoo oppia historiasta ja kaivaa rohkeasti esiin totuuden kommunismista ja WW2:sta.
  Juutalaiset ovat joutumassa vastuuseen teoistaan joista Länsi haluaa vaieta koska anglo-sionistinen imperiumi ja sen eliitti on tehnyt ja tekee tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan pyrkimyksenään alistaa muu maailma NWO-diktatuuriin.
  Venälältä löytyy Charles Bausmanin ja RI:n kaltaisia media-voimia jotka eivät lämpene tällaisille hankkeille.

  Solzhenitsynin musertava historia juutalaisista Venäjällä – katsaus
  ”Juutalaiset keräsivät vaurautta tekemällä yhteistyötä toistensa kanssa (s. 31).”
  ”He tekivät voittoa ottamalla talonpojan viljan tämän köyhtymiseen asti (ja aiheuttaen nälänhädän), käänsivät sen brandyksi ja sitten rohkaisivat juopumusta (s. 21, 24).”
  ”Juutalaiset pakottivat maanviljelijöitä elinikäiseen velkaan ja kurjistavaan köyhyyteen vaatimalla maksuja nautojen ja työkalujen muodossa viinaa vastaan (s. 31).”
  Solzhenitsynin kirjan käännös on ilmeisesti tehty ilman hänen perheensä lupaa, ja tästä syystä tämä pitkä ja yksityiskohtainen kirjoitus ei ole enää saatavilla Amazon.comin kirja sivulla, jossa se ilmestyi alun perin.
  Kirja saattaa kadota kokonaan Amazonilta, joten jos haluat saada Kindle-kopion, toimi nyt. Muutoin voit löytää sen useista lähteistä Internetissä.
  https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354

  Churchill lähetti 2 miljoonaa venäläistä pakolaista varmaan kuolemaan toisen maailmansodan lopussa
  ”He olivat varmoja, että heidät surmattaisiin tai ainakin tuomitaan työleirien kauheuksiin”.
  RI Editor Charles Bausmanin huomautus: ”Viime aikoina olemme törmänneet tähän merkittävään artikkeliin vuodelta 1988! vain lehdessä, ja kun luemme sen, emme hevin usko silmiämme. Kun aloimme kysyä ihmisiltä siitä, kuulimme eri asioita – yksi henkilö sanoi, että tämä on kiistetty asia, toiset sanoivat sen olevan totta ja että he tiesivät silminnäkijöitä, jotka oli karkotettu.
  Ilmeisesti Ison-Britannian hallitus haastoi oikeuteen Tolstoyn, kun hän teki nämä syytökset ja yritti näin tukita hänen suunsa Emme tiedä, ovatko syytteet todellisia vai eivät, mutta kun asia on poikkeuksellisen tärkeä kehotan ihmisiä, jotka tietävät jotain tästä, auttamaan meitä täyttämään tietomme alla olevassa kommenttiosastossa. Tällaisissa tilanteissa ovat kommentaattorit yksinkertaisesti korvaamattomia.”
  Solzhenitsyn’s Damning History of the Jews in Russia – a Review
  ”The Jews accumulated wealth by cooperating with each other. (p. 31).”
  ”They made profits by taking the peasants’ grain to the point of impoverishing them (and causing famine), turning it into brandy, and then encouraging drunkenness. (p. 21, 24).”
  ”Jews forced peasants into lifelong debt and crushing poverty by requiring payment, in cattle and tools, for liquor. (p. 31).”
  The translation of Solzhenitsyn’s book appears to have been done without permission from his family, and this might be why this lengthy and detailed review is no longer available on the page of the book on Amazon.com, where it originally appeared.
  The book might disappear altogether from Amazon, so if you want to get your Kindle copy, act now. Otherwise you can find it on many sources on the internet.
  https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354
  Churchill Sent 2 Mil Russian Refugees to Certain Death at End of WWII
  ’They were certain that they would be killed or, at the very least, sentenced to the unspeakable horrors of the labor camps’.
  Note from RI Editor Charles Bausman: We recently stumbled across this remarkable article from 1988! in the journal Imprimis, and when we read it, we could scarcely believe our eyes. When we started asking people about it, we heard different things – one person said this has been disproven, others said it was true and that they knew eye-witnesses who were deported.
  Apparently the British government sued Tolstoy when he made these charges in an attempt to shut him up. We don’t know if the charges are true or not, but it makes for extraordinary reading, and I appeal to people who know something about this to please help us fill out our knowledge in the comments section below. It is situations like this where our commentors are simply invaluable.
  https://russia-insider.com/en/churchill-sent-2-mil-russian-refugees-certain-death-end-wwii/ri22084

  It’s Time to Drop the Jew Taboo (C. Bausman)
  1. Introduction
  Most people know about, but few are willing to condemn, the strict taboo in the media, of criticizing Jews as a group, using that term. One cannot even criticize a small subsection of Jews, a miniscule percentage of the Jewish population, even when they richly deserve it.
  ”– Useimmat ihmiset tietävät, mutta harvat ovat halukkaita tuomitsemaan tiedotusvälineiden tiukan tabun koskien juutalaisten kritisointia ryhmänä, käyttäen tätä termiä. Ei voida edes kritisoida juutalaisten pientä osaa, joka on vähäinen prosenttiosuus juutalaisten väestöstä, vaikka he runsain mitoin ansaitsevat sen.”
  Obviously, this is a ridiculous way to run a publication whose object is to get to the truth, so I am writing this to explain why, from now on, the pages of Russia Insider will be open to articles which fairly and honestly address the influence of Jewish elites, including pointing out when it is malevolent, which it often is, and try to understand it and explain it, with malice towards none.
  I have become convinced that unless we break this taboo, nothing will improve in the human catastrophe unfolding in geopolitics. Millions have died over the past 30 years, and if we want it to stop that trend and avoid a cataclysm which seems to be approaching inexorably, we have to have the freedom to criticize those responsible. It is very clear to me, as it is to many others, that much of the guilt for this comes from Jewish pressure groups, particularly in the media.
  ”— Olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että jos emme riko tätä tabua, mikään ei parane geopoliittisessa ihmiskatastrofissa. Miljoonat ovat kuolleet viimeisen 30 vuoden aikana, ja jos haluamme, että lopettaa tämän suuntauksen ja välttää lähestyttävän suurtuhon, meillä on oltava vapaus kritisoida vastuussa olevia. Minulle on hyvin selvää, kuten monelle muullekin, että suuri osa syyllisyydestä tähän johtuu juutalaisten painostusryhmistä, erityisesti tiedotusvälineissä”, toteaa Bausman.
  https://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186
  Russia Insider’s mission is to explain and describe Russia and her role in the world. As soon as you begin to drill into how other nations relate to Russia, and Russian history, it becomes obvious that the unreasonable hostility towards Putin’s Russia, particularly coming from the US and the UK, is very much a Jewish phenomenon, and has been for centuries.
  — I don’t care whether other people agree with me on this or not, whether I lose or gain authors or donations, traffic or influence, or whether the big tech platforms try to hush us up (they are already actively doing so). I started this site in the Fall of 2014 to call out a terrible crime, a whopping lie being told, by the media, most vociferously by Jews in very influential Jewish-owned publications, (Andrew Kramer and the editorial board of the New York Times being the prime example) about the conflict in the Ukraine.
  I didn’t see it as a Jewish problem then – I just knew it wasn’t true. I knew relatively little about Jewish influence at the time. But after three years of immersing myself in political analysis and media criticism, it is as plain as day that this is the case.
  Russia Insider earned respect by doing our best to tell the truth, and calling out flagrant dishonesty in the media.
  We’re not about to stop now.
  —Russia Insider ansaitsi kunnioituksensa tekemällä parhaansa kertomalla totuuden ja paljastamalla räikeän epärehellisyyden tiedotusvälineissä.
  Emme ole nyt lopettamassa (sillä tiellä jatketaan, niin ymmärrän), sanoo Bausman.
  Kirjasta Putin’s Praetorians käy ilmi RI:n uskomaton nousu ja menestystarina Bausmanin kertomana.

 33. Ja juuri kun pääsin sanomasta tuossa aiemmin vaihtoehto- ja valtamedioiden muuttumisesta samanlaisiksi äärioikeistolaisfasistisiksi äänitorviksi, niin MV-lehti todistaakin meille tämän ja marsittaa eteemme viimeisessä numerossaan asiasta raudankovat todisteet, nämä kaksi juttua kertovat sen paljaimmillaan:

  https://mvlehti.net/2018/02/15/verovarojen-kavallus-jota-putin-katuu-viela-tanaankin/

  Tämä juttu kertoo Hermitage Capitalista, vaikkei firman nimeä mainitakaan ja Magnitsky actista ja väitetään edelleen todisteetta, että Putingilla olisi miljardiomaisuus ulkomailla, Putin on rikkaampi kuin Rotschildien suku. No uskokoon ken tahtoo, mutta MV:n linjaus näyttää selvältä, linjaa reivataan valtamedioiden linjalle ja paskaa syydetään samaan malliin kuin valtamedioissa. Tällä Korhonen hakee hyväksyntää systeemiltä niin itselleen kuin lepsykälleen.

  Ja toinen juttu:

  https://mvlehti.net/2018/02/15/suomalaiset-turvallisuuspolitiikan-kaunottaret-loistivat-maailmalla/

  Tämä juttu kertoo Jantuskasta ja Arosta, onko kyse ironiasta, en usko kun se yhdistetään edeklliseen juttuun, kolumniin.

  Tästä se lähtee ja pian MV on monikulturistamassa koko Suomea valtamedian malliin. Kyse on siitä kusetettiinko Janitskinia, tämä on sinänsä yhdentekevää miejhellä lienee itsellään suurempiakin huolia, mutta Korhosen linjaus on selvä vetää matto alta vaihtoehtomedialta, sikswi aloitetaan niistä jutyuista, jotka MV-lehden lukijoita vähiten kiinnostaa tai näin ainakin Korhone & kumppanit luulee. 😀

  • Truth_hunter 16.2.2018 at 13:02
   ValheetKIN tärkeitä globalistien agendalle
   We Live in an Age of Competitive Lying — Elämme kilpailevan valehtelemisen maailmassa
   Sensijaan että valheet kumottaisiin ne vahvistetaan ja niitä levitetään tehokkaammin. Eliitille on tärkeää ettei sitä ruokkiva russofobia vain missään nimessä heikkenisi. Propagandaa pitää syöttää tehokkaasti. Ja juttujahan on helppo keksiä ja levittää kun omistaa median kun kansa niihin vielä ihme kyllä uskoo, ainakin iso osa.
   Paras oppositio on itse luotu oppositio sanovat tyrannit. MV on nyt sitten taitanut astua tähän joukkoon näistä jutuista päätellen.
   Ehkä Janitskin meni halpaan ja joku paikallinen ’soros’ hoiti homman? ja apuja voi aina saada Iso-sorokselta joka on hyvin avokätinen näissä asioissa.

   Toisaalta – massoja ja ’taviksia’ väheksymättä – voi sanoa että onko sillä juurikaan merkitystä mistä saavat kiksinsä? Suuta kyllä osataan soittaa mutta tiukan paikan tullen ei kuitenkaan löydy sitä aivo- eikä muutakaan voimaa eikä selkärankaa jota asioiden korjaaminen vaatisi.
   Onko MV:staKIN tulossa todiste kuinka hajota-ja-hallitse-show massojen tasolla pyörii eikä johda mihinkään muuhun kuin isompien höyryjen ja kiukun purkuun, ei ainakaan siihen mitä ollaan tavoittelevinaan ja paradoksaalisesti koko show edistääkin vain omaa itsetuhoa?
   Ja eliitti taputtaa parvekkeella käsiään kun show pyörii.

  • Toivottavasti MV ei muutu pelkäksi juoru- ja ’kiksilehdeksi’ joka tarjoaa myös russofoobisille herkkupalojaan.
   On kuitenkin hyvä että on joku media joka ’rokottaa’ eliittiä vaikkei pelkkä rokottaminen mitään autakaan. Tiedon pitäisi olla totuudenmukaista ja johtaa/muuttua järkeväksi toiminnaksi. Juoruista ei ole muuta kuin haittaa ja vahinkoa.

  • Hackers from North Korea are reported to have stolen a large cache of military documents from South Korea, including a plan to assassinate North Korea’s leader Kim Jong-un.
   Tilanteen tietäen helppo tuohon on uskoa. Ihme ellei joitain Kim jong-un’in pään menoksi olisi vireillä kun tietää kuka t(r)umppi kaiken taustalla häärää.

 34. Orwell-Sipilän Polpo:

  ”Onko Helsingin poliittinen poliisi juonut paljonkin ”Leninin kusta”?
  Mikä Helsingin poliisissa on vikana?

  Herää tuo otsikon kysymys, kun sen lisäksi, että Helsingin poliisi on jahdannut sananvapaustaistelija Ilja Janitskinia Etelä-Eurooppaa myöten, se myös vangitsee ”rasisteja” pelkästään julkisessa tilassa olemisesta, ja samassa tapahtumassa tukee naamioituneita kommunisteja, kun nämä tulevat häiritsemään kansallismielisiä aggressiivisesti.

  Ja mikähän voi olla motiivina poliisilla edesauttaa Ruotsin mallisen etelän tulijoiden aiheuttaman kaaoksen ja rauhattomuuden toteutumista myös Suomen kansalle kohtaloksi?

  Mitä se vaatisi, että Helsingin poliisivoimista tulisi veronmaksajien ja äänestäjien mandaatilla näiden ryhmien tarpeita ajavia, normaaleja viranomaisia?

  Onko ehdotuksia?
  Lukija”

  https://mvlehti.net/2018/02/17/onko-helsingin-poliittinen-poliisi-juonut-paljonkin-leninin-kusta/

 35. Näin Kalergi-suunnitelman mukaista valkoista kansanmurhaa toteuttavassa EU-diktatuurissa:

  ”Kilpailu kulttuuripääkaupungin tittelistä: Unkarilainen kaupunki on liian valkoinen eikä siellä ole tarpeeksi maahanmuuttajia

  Euroopan kulttuuripääkaupunkikisan EU-tuomariston mukaan kilpailuun pyrkinyt unkarilainen kaupunki on liian valkoinen eikä siellä ole tarpeeksi maahanmuuttajia.

  Unkarilaisen Székesfehérvárin kaupunki lähti mukaan kisaan Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelistä tekemällä promootiofilmin ja lähettämällä sen EU-tuomaristolle. Filmillä näytetään esimerkiksi äiti leikkimässä lapsensa kanssa ja iloisia unkarilaisia nuoria.

  Unkarilaisen uutissivuston 888.hu mukaan tämä oli liikaa tuomaristolle, sillä se hylkäsi kaupungin hakemuksen.

  – Siellä on liikaa valkoisia ihmisiä ja ristejä eikä tarpeeksi maahanmuuttajia, EU-tuomaristosta kerrottiin.

  Eräs EU-tuomariston asiantuntija syytti filmiä siinä näkyvistä onnellisista kadulla tanssivista ihmisistä.

  – Tämä on kristityn Euroopan propagandafilmi, kaikki ovat valkoisia, onnellisia ja tanssivat kadulla, EU-tuomariston asiantuntija sanoi palauteessaan.

  Székesfehérvárin pormestarin mukaan EU-tuomariston päätös oli poliittinen.”

  https://www.kansalainen.fi/kilpailu-eun-kulttuuripaakaupungista-unkarilainen-kaupunki-liian-valkoinen-eika-siella-ole-tarpeeksi-maahanmuuttajia/

 36. Suomi ei siis jätä Saksaa, joka aikoo maksaa Brexitin jälkeen enemmän EU-kassoihin. Saksan puolustusbudjetti on nyt 1.2 %:ia Trumpin vaatimasta 2 %:sta.Orpo aikoo kai lisätä Suomenkin puolustusbudjettia. Presidentti Niinistökin kävi juuri Münchenin turvallisuuskonferenssissa, jota syystä (esim. Netanjahun puhe) nimitetään ”sotakonferenssiksi”.

  Saksalainen Bonnier-lehti DWN kertoo tänään 19.2.2018 että Hollanti ja Itävalta sen sijaan eivät hyväksy korotuksia EU-maksuihin.
  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/02/19/niederlande-und-oesterreich-lehnen-hoehere-
  eu-beitraege-ab

 37. Yle Areenassa on nähtävissä iranilainen Taksikuski-elokuva. Se avaa silmät näkemään, että kaikkialla tilanne on samanlainen: eliitti vastaan kansa. Tämän vastakkainasettelun purkamiseen kaikkialla pitäisi panostaa. Siinä on asian ydin. Suomalaiset muuten myivät aiemmin Nokia-kännyköitä Iranin valtaapitäville, jotta nämä voisivat salakuunnella ja seurata paremmin kansalaisiaan. Kyseisen maan tilanne ei poikkea mitenkään vastaavasta muualla. Eliitin seuranta- uhkailujärjestelmän tehokkuuteenhan valta-asema juuri perustuu meilläkin. Kun on ajantasaista tietoa kohteesta, sitä voi käyttää tehokkaasti manipulaatioon eri kanavia ja keinoja käyttäen.
  Julian Assange sanoi, että nykyään kaikki on globaalia. Määräykset ja valvonta ohjataan tänne tietenkin etupäässä lännestä. Maailma on kutistunut. Joku tietää sinusta kaiken toisella puolella maapalloa ja ohjailee sieltä asioita. Salaiset verkostot ovat globaalin pappisvaltion keino pysyä vallassa ja alistaa kaikki höynäytettävät. Terveestä ajattelusta ei ole siinä mitään käsitystä.

  • Tässä on heidän agendansa melkein neljännesvuosisadan takaa mutta siitä huolimatta olennainen:

   ”Lähettäjä: CONSPIRATORS ’HIERARCHY: 300 komitea – Dr. John Coleman
   (Google-käännös englannista)
       Luodaan yksi maailman hallitus / uusi maailmanjärjestys yhdistyneellä kirkolla ja rahajärjestelmällä heidän johdollaan. Yksi maailman hallitus alkoi perustaa seurakuntansa 1920- ja 30-luvuilla, koska he ymmärtäisivät, että ihmiskunnalle luontaisella uskonnollisella vakaumuksella on oltava ulostulo ja sen vuoksi perustettava ”kirkon” elin, joka kanavoi tämän uskon haluamaasi suuntaan.
       Kansallisen identiteetin ja kansallisen ylpeyden täydellinen hävittäminen, mikä oli ensisijainen asia, jos yhden maailman hallitun käsite oli töissä.
       Suunnittelemaan ja tuhoamaan uskonnon tuhoaminen ja erityisesti kristillisen uskonnon poikkeuksellisesti, omalla luomuksellaan, kuten yllä mainittiin.
       Selvittää kyky kontrolloida jokaista ihmistä mielenhallinnan keinoin ja mitä Zbignew Brzezinski kutsui technotronicsiksi, joka luo ihmisen kaltaisia ​​robotteja ja terrorijärjestelmää, joka tekisi Felix Dzerzinhskin punaisen terrorin näyttävän lapsiksi.
       Lopettamaan kaiken teollistumisen ja ydinvoiman tuottaman sähkön tuotannon, mitä he kutsuvat ”jälkiteolliselle nollakasvulle”. Poikkeuksena ovat tietokone- ja palvelualat. Jäljellä olevat amerikkalaiset teollisuudenalat viedään maihin, kuten Meksikoon, jossa runsaasti orjatyötä on tarjolla. Kuten näimme vuonna 1993, tästä on tullut tosiasia, kun Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus, NAFTA. Työttömät työpaikat Yhdysvalloissa teollisen tuhoutumisen seurauksena tulevat joko oopiumi-heroiiniksi ja / tai kokaiinin väärinkäyttäjiksi tai tulevat tilastoiksi nykyisen maailmanlaajuisen 2000 -tyyppisen ”liiallisen väestön” prosessin eliminoimiseksi.
       Lääkkeiden käytön kannustaminen ja lopulta laillistaminen sekä pornografian tekeminen ”taidemuodoksi”, joka on laajalti hyväksytty ja lopulta yleistynyt.
       Suurten kaupunkien väestökatojen syntyminen Kambodžan Pol Pot -järjestelmän kokeilun mukaan. On mielenkiintoista huomata, että Pol Potin perimyssuunnitelmat on laadittu yhdysvaltalaisessa Rooman tutkimuslaitosten klubissa, ja sitä tarkkailivat Thomas Enders, korkean tason ministeri. On myös mielenkiintoista, että valiokunta pyrkii parhaillaan palauttamaan Kambodžan Pol Pot -teurastajat.
   Tukahduttaa kaikki tieteellinen kehitys lukuun ottamatta niitä, joita Illuminati pitää hyödyllisenä. Erityisesti kohdennetaan ydinenergia rauhanomaisiin tarkoituksiin. Erityisen vihaisia ​​ovat fuusiokokeet, joita Illuminati ja sen puristimet ovat hämmentäneet ja pilkkaavat. Fuusio-taskulähteen kehittyminen pilkkasi Illuminatin käsityksen ”rajoitetuista luonnonvaroista” aivan ikkunasta. Oikein käytetty fuusiolaseja voi luoda rajoittamattomia ja vielä käyttämättömiä luonnonvaroja jopa kaikkein tavallisimmista aineista. Fuusio-polttimon käyttö on legioonaa ja hyödyttäisi ihmiskuntaa tavalla, jota yleisö ei vieläkään käsittele edes kaukana.
   Aiheuttamaan rajoitettujen sotien avulla kehittyneissä maissa kolmannen maailman maiden nälkään ja sairauksiin, kolmen miljardin ihmisen kuolemaan vuoteen 2050 mennessä, ihmiset, joita he kutsuvat ”hyödyttömiksi syöjiksi”. 300 (Illuminati) komitea antoi Cyrus Vancelle tehtäväksi kirjoittaa asiaa koskevan asiakirjan siitä, miten tällainen kansanmurha saadaan aikaan. Paperi on tuotettu otsikolla ”Global 2000 Report”, ja se hyväksyttiin ja hyväksytty entisen presidentti James Earl Carterin ja Yhdysvaltain hallituksen puolesta ja puolesta Yhdysvaltojen valtiosihteeri Edwin Muskielle. Maailmanlaajuisen vuoden 2000 raportin mukaan Yhdysvaltojen väestöä vähennetään 100 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä.
   Heikentää kansakunnan moraalikuitua ja demoralisoida työntekijöitä työvoiman luokassa luomalla suurta työttömyyttä. Kun työpaikat vähenevät Rooman klubin asettamien postiteknisten nollakasvustastrategioiden vuoksi, mietinnössä esitetään alkoholin ja huumeiden turvautuneita ja lannistuneita työntekijöitä. Maapallon nuoria kannustetaan rock-musiikin ja huumeiden avulla kapinoimaan status quoa vastaan, mikä heikentää ja lopulta tuhoaa perheyksikön. Tältä osin komitea tilasi Tavistock-instituutin valmistelemaan suunnitelman siitä, miten tämä voitaisiin saavuttaa. Tavistock ohjasi Stanford Researchia tekemään työn professori Willis Harmonin johdolla. Tämä työ tuli myöhemmin tunnetuksi ”Vesimiehen konspiraatioksi”.
   Jotta ihmiset pysyisivät kaikkialla päättäessään omasta kohtalostaan ​​luoduilla kriiseillä toisensa jälkeen ja sitten ”hallitsemaan” tällaisia ​​kriisejä. Tämä sekoittaa ja demoralisoi väestöä siinä määrin, kun joutuu liian monien valintojen, massiivisen apatian myötä. Yhdysvaltojen tapauksessa kriisinhallinnan virasto on jo olemassa. Sitä kutsutaan Federal Emergency Management Agencyiksi (FEMA), jonka olemassaoloa ensiksi suljettiin vuonna 1980.
   Uusien kulttien esitteleminen ja edelleen vahvistavat jo toimivia, jotka sisältävät rock-musiikin gangstereita, kuten Rolling Stones (gangsteri-ryhmä, jota Euroopan Black Nobility suositteli) ja kaikki Tavistockin luoma rock-ryhmät, jotka alkoivat Beatlesilla.

   Edelleen rakentaa brittiläisen Itä-Intian yrityksen palvelija Darbyn aloittama kristillisen fundamentalismin kultti, jota käytetään väärin Israelin sionistisen valtion vahvistamiseen tunnistamalla juutalaisten kautta ”Jumalan valitseman ihmisen” myytti ja lahjoittamalla hyvin huomattavat rahamäärät, mitä he ereellisesti uskovat, on uskonnollinen syy kristinuskon edistämisessä.
   Painostaa uskonnollisten kulttien, kuten muslimien veljeskunnan, muslimien fundamentalismin, sikkien, leviämistä ja toteuttaa Jim Jonesin ja ”Son of Sam” -tyyppisten mielentarkastusten kokeita. On syytä huomata, että myöhäinen Khomeini oli brittiläisen sotilasesikunnan Div. 6, MI6. Tämä yksityiskohtainen työ kertoi vaiheittaisesta prosessista, jonka Yhdysvaltain hallitus toteutti asettaakseen Khomeinin vallassa.
   Vietävä ”uskonnollisen vapautuksen” ideat kaikkialla maailmassa heikentämään kaikkia olemassa olevia uskontoja, mutta erityisesti kristillistä uskontoa. Tämä alkoi ”Jesuit Liberation Theology”: lla, joka lopetti Somozan perhekontrollin Nicaraguassa ja joka nykyään tuhoaa El Salvador, nyt 25 vuotta ”sisällissodaksi”. Costa Rica ja Honduras ovat myös mukana vallankumouksellisissa toimissa, jotka ovat innoittaneet jesuiitat. Eräs hyvin aktiivinen yksikkö, joka harjoittaa niin sanottua vapaus-teologiaa, on kommunistinen Mary Knoll -missio. Tämä merkitsee laajaa tiedotusvälineiden huomiota Mary Knollin ns. Nartureiden murhasta El Salvadorissa muutama vuosi sitten. Neljä nunnaa olivat kommunistisia kumouksellisia tekijöitä, ja El Salvadorin hallitus on laatinut sen laajasti. Yhdysvaltain lehdistö ja uudet tiedotusvälineet kieltäytyivät antamaan mitään tilaa tai kattavuutta Salvadorin hallituksen hallussa olevien asiakirjojen massaan, mikä osoitti, mitä Mary Knoll Mission -nunnelmat tekivät maassa. Mary Knoll on monissa maissa käytössä ja asettanut johtavan roolin kommunistien tuomisessa Rodesiassa, Moçambiquessa, Angolassa ja Etelä-Afrikassa.
   Maailmanlaajuisten talouksien romahtaminen ja kaiken poliittisen kaaoksen syntyminen.
   Valvoa Yhdysvaltojen kaikkia ulkomaisia ​​ja kotimaisia ​​politiikkoja.
   Tuetaan täysin ylikansallisille instituutioille, kuten Yhdistyneille Kansakunnille, Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF), Kansainvälisen järjestelypankin, Maailman tuomioistui- men ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten instituutioiden tehottomuutta, asteittain lopettamalla tai tuomalla ne YK: n vaipan alle.
   Tunkeutua ja kaataa kaikki hallitukset ja työskennellä niiden sisällä tuhoamaan niiden edustamien kansojen suvereeni eheys.
   Järjestää maailmanlaajuinen terroristijärjestelmä ja neuvotella terroristien kanssa aina terroristitoiminnan tapahduttua. Muistettakoon, että Bettino Craxi, joka suostutteli italialaisia ​​ja Yhdysvaltojen hallituksia neuvottelemaan pääministerin Moro ja pääsihteeri Dozierin kuolemanrangaistusten kanssa. Sivustoina Dozier asetettiin tiukkoihin määräyksiin, jotta hän ei kertonut, mitä hänelle tapahtui. Jos hän koskaan rikkoisi tämän hiljaisuuden, hänet epäilemättä tulee olemaan ”hirveä esimerkki” tavalla, jolla Henry Kissinger käsitteli Aldo Moroa, Ali Bhuttaa ja General Zia ul Haqia.
   Hallitsemaan koulutusta Amerikassa sen tarkoituksen ja tarkoituksen kanssa, että se tuhoutuu täysin ja kokonaan. Vuoteen 1993 mennessä tämän politiikan täysi voimavaikutus on tulossa ilmeiseksi ja on vielä tuhoisampaa, kun peruskouluissa ja lukioissa alkaa opettaa ”tuloshakuista koulutusta” (OBE).”

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165993

  • ”hemmotteleva” piti olla ”veronmaksajien rahoilla kustannetulla täysihoidolla hemmotteleva”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here