Tiivistelmä: Edistääkseen globaaliin hallintorakenteeseen ja maailmanvaluuttaan tähtäävää agendaansa, valtaeliitti kaipaa kipeästi sotia.

”Jos yhdyt teoriaan, että kaikki [mitä maailmalla tapahtuu] on sattumanvaraista ’kaaosta’ ja seuraukset ovat satunnaisia, tulet jäämään pimentoon useimpien asioiden suhteen”, kirjoittaa Alt-Market-sivustolla vaikuttava Brandon Smith.1 Hän toteaa monien asioiden olevan suunniteltu tapahtumaan selkeä tavoite mielessä ja ettei vallassa olevien henkilöiden järjestelmällinen salaliitto ole pelkkä teoria vaan historiassa usein toistunut kuvio. Kun juonittelu vallanpitäjien taholta oli yleistä menneisyydessä, niin miksi olettaa, että sellaista ei tapahtuisi nykypäivänä?

Smith kirjoittaa ”kansainvälisten rahoittajien ja poliittisten sätkynukkejen niin läntisissä kuin itäisissäkin maissa jakavan syvälle juurtuneen ideologian, josta käytetään nimityksiä ’globalismi’ ja ’uusi maailmanjärjestys’”. Kyseisen ideologian hän selittää tähtäävän talouden ja hallinnon keskittämiseen niin, että lopulta tuloksena olisi globaali rahajärjestelmä ja hallintorakenne. Smith myöntää tällaisten pyrkimysten totta kai vaativan valtavasti aikaa ja suunnittelua, mutta toteaa, etteivät globalistien suunnitelmat ole niin kaukaa haettuja kuin skeptikot väittävät.

”Kun järjestäytynyt ryhmä ideologeja pitää hallussaan lähes jokaisen planeettamme kansakunnan rahan tuotantoa ja korkokantoja, ei olisi kovin hankalaa manipuloida poliitikkoja, ohjailla lainsäädäntöjä tai jopa systemaattisesti luoda taloudellisia kuplia ja romahduksia”, Smith huomauttaa. Hän lisää, ettei olisi vaikeaa myöskään laukaista kansainvälisiä konflikteja tarvittaessa.

Mihin globalistit tarvitsevat sotaa?

Mutta mikä tekee sodasta tarpeellisen ainesosan globalisteille keitokseensa? Sota on paitsi äärimmäinen harhautuskeino mutta myös kansalaisia jakava ja yhdistävä tekijä. Hyvin usein sodat ovat seuranneet talouskriisiä tai tapahtuneet samanaikaisesti sellaisen kanssa. Nämä puolestaan ovat usein olleet seurausta pankkieliitin harjoittamasta rahapolitiikasta. Sotien seurauksena sitten on muodostunut ylikansallisia instituutioita, joista Smith mainitsee esimerkkeinä Kansainliiton, YK:n, Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF).

Maailmansotien sijaan viime vuosikymmeninä on ollut meneillään lukuisia alueellisia sotia eri puolilla maailmaa, jotka tosin suuremmaksi kokonaisuudeksi yhdistämällä voisi nähdä myös eräänlaisena maailmansodan muotona. Suuri osa näistä konflikteista tavalla tai toisella juontaa juurensa suurvaltapolitiikasta – etenkin Yhdysvaltojen pyrkimyksistä hegemoniaan. Olkoonkin, että ne usein on puettu esimerkiksi ”terrorismin vastaisen sodan” tai ”humanitaarisen kriisin” valeasuun.

Yhdysvaltojen maailmanherruus ei globalistien kannalta ole kuitenkaan mikään välttämättömyys, sillä kansainvälisesti operoidessaan ei heillä ole varsinaista kotimaata. Ja kuten todettua, pidemmän tähtäimen suunnitelmana on globaalin maailmanhallinnon luominen. Voidakseen luoda jotain uutta on ensin luovuttava vanhasta. Smith näkeekin Yhdysvallat ja dollarin globalisteille enemmänkin välietappina ja heidän valmistelevan dollarin syrjäyttämistä uuden globaalin valuutan tieltä. Ovathan kaikki lukuisat Yhdysvaltojen käymät sodat omalta osaltaan myös syösseet maata velkakierteeseen ja nostattaneet epäluottamusta ja vihamielisyyttä sitä kohtaan maailmalla.

Dollarin syrjäyttäminen uuden globaalin valuutan tieltä vaatisi onnistuakseen finanssikriisin läpi viemistä. Yhdysvaltain yksityisomisteinen keskuspankki Federal Reserve on oikeastaan siitä lähtien kun aloitti toimintansa vuonna 1913 toimenpiteillään sabotoinut maan taloutta.2 Globaali pankkieliitti ja finanssimaailman toimijat eivät luonnollisesti halua katseiden kohdistuvan itseensä junaillessaan talouden romahdusta. Smith toteaa, että tarvitaan kaiken kattava syntipukki, joka ”vetää yhteiskunnan huomion pois globalisteista itsestään finanssikriisin aiheuttajina jopa siinä määrin, että menee vuosikymmeniä ennen kuin valtavirta kyseenalaistaa, mitä todella tapahtui – mikäli se koskaan tulee kyseenalaistamaan mitään”.

Paitsi että sota on äärimmäinen harhautuskeino, aiheuttaa se myös pelkoa ja epävarmuutta, mikä omalta osaltaan saa kansalaiset myöntyväisemmiksi keskittämiselle niin rahajärjestelmän kuin maailman hallinnonkin suhteen. Kuten Smith kirjoittaa, ”sota on vallanpitäjille työkalu sosiaaliseen ohjelmointiin massiivisessa mittakaavassa”.3

Globalisteille ei riitä, että he esimerkiksi Yhdysvaltojen kautta ovat jossain määrin päässeet toimimaan maailmanpoliisina ja sanelemaan maailman politiikkaa. He haluavat saavuttaa täyden kontrollin, mutta eivät niin, että ihmiset vastustelevat heitä. Ihmisten täytyy itse haluta sitä tai jopa pyytää heitä ottamaan valta itselleen. Normaalioloissa näin ei tulisi koskaan tapahtumaan. Mutta jos jatkuvasti jossain päin maailmaa on meneillään sotia, terrorismia, kaaosta ja talouskriisejä, on globalistien paljon helpompi perustella, miksi kaiken vallan luovuttaminen maailmanhallitukselle ja globaalin valuutan muodostaminen olisivat hyviä asioita.

Mutta missään nimessä globalistien ajama totalitaristinen järjestelmä ei olisi eduksi kansalaisille. Jo nyt meillä on merkittävästi korruptoituneita korkean tason poliitikkoja ja absoluuttisen vallan sanotaan turmelevan absoluuttisesti. Jos globalistit ovat valmiita käyttämään näin häikäilemättömiä keinoja saavuttaakseen tavoitteensa, miksi he olisivat yhtään vähemmän häikäilemättömiä saatuaan tahtonsa läpi?

Jerome Powell – ”Trumpin valinta”?

Brandon Smith toteaa rahajärjestelmän uudistamisen vaativan massiivista velkaa, josta seuraisi elvytystoimet ja niistä puolestaan finanssipolitiikan kiristäminen. Kiristyksistä taas seuraisi massiivinen inflaatio, joka voisi saada dollarin luhistumaan avaten oven korvaavalle valuutalle – mahdollisesti jonkinlaiselle lohkoketjuteknologiaan perustuvalle kryptovaluutalle.4 Vuoden 2008 kriisi tarjosi jo ensimmäiset kaksi elementtiä: massiivisen velan ja elvytystoimet. Smith arvelee, että olemme parhaillaan etenemässä finanssipolitiikan kiristysvaiheeseen.

Kuten Smith useaan otteeseen (jo ennen Trumpin valintaa presidentiksi) on todennut, pitää hän presidentti Donald Trumpia jo itsessään harhautuksena: eräänlaisena syntipukkina, jonka vastuulle pankkieliitti voisi laittaa suunnittelemansa talouskriisin. Media on näkyvästi uutisoinut Trumpin nimittäneen Jerome Powellin Federal Reserven seuraavaksi pääjohtajaksi helmikuusta 2018 lähtien. Teknisesti asia on toki näin, mutta onko Powell silti erityisesti ”Trumpin valinta” tai Trumpin hallinnon jatke, kuten media antaa ymmärtää?

Se, minkä media jättää vähemmälle huomiolle on, että Fed ja Powell toimivat autonomisesti, eivät Yhdysvaltain hallinnon alaisuudessa. Esimerkiksi Fedin entinen pääjohtaja Alan Greenspan on avoimesti todennut, ettei Fed ole vastuussa toimistaan hallitukselle ja voi toimia mielensä mukaan ilman valvontaa. Yhdysvaltain hallitukselle Fed ei ole siis tilivelvollinen, mutta Smith kirjoittaa useimpien keskuspankkien ympäri maailmaa saavan määräyksensä Sveitsissä pääkonttoriaan pitävältä BIS:ltä.5 Keskuspankkien pääjohtajia hän kuvailee ennemminkin ”maskoteiksi”, jotka vain toteuttavat pankkieliitin sanelemia käytäntöjä. Tämän vuoksi näennäisesti erilliset keskuspankit ympäri maailmaa tekevät hyvinkin yhtenevää politiikkaa.

Smith huomauttaa, että on kuitenkin tärkeää huomioida uuden johtajan usein merkitsevän uuden vaiheen alkamista. Greenspan valvoi alhaisen korkotason ja helpon rahan vaiheen, joka loi olosuhteet vuoden 2008 romahdukseen johtaneelle kuplalle. Ben Bernaken alaisuudessa nähtiin elvytys- ja pelastuspakettivaihe, jossa markkinat täytettiin fiat-rahalla, mikä johti vieläkin suuremman kuplan syntymiseen. Janet Yellenin aikana siirryttiin leikkausvaiheeseen, jossa elvytystä on vähän kerrassaan alettu vähentää säilyttäen silti harhaisen kuvan osakemarkkinaeuforiasta.

Powellin aikakaudella Smith uskoo Fedin iskevän viimeisen naulan arkkuun ja illuusion viime vuosien aikana tapahtuneesta talouden elpymisestä romahtavan. Hän toteaa epäilyksiään vahvistavan Powellin lausunnot Fedin hiljattain julkistamissa transkriptioissa rahapolitiikkaa käsittelevistä kokouksistaan vuodelta 2012, joita Smith kirjoituksessaan kommentoi. Smithin teorian mukaan Trump on globalistien valitsema syntipukki ja juuri tästä syystä media rummuttaa Powellia nimenomaan ”Trumpin valintana”. Kun Trump lisäksi on äänekkäästi korostanut ansioitaan osakemarkkinoiden noususta vuoden 2017 aikana, ei ole vaikea arvata ketä tullaan syyttämään niiden kääntyessä laskuun.

Trumpin verouudistusta Smith pitää myös todellista ongelmaa peittelevänä harhautuksena. Merkittävät verohelpotukset koskevat yrityksiä, kun taas keskivertokansalaiselle muutokset ovat vähäpätöisempiä. Verouudistus ei ole ratkaisu maan talousongelmiin, joita globaali pankkieliitti ja Federal Reserve toiminnallaan aiheuttavat. Verouudistuksen sijaan tulisikin puhua Fedin vaikutusvallan vähentämisestä tai jopa lakkauttamisesta, mutta nämä vaalien aikaiset puheensa Trump tuntuu jo unohtaneen. Smith huomauttaa vielä, että verouudistus voisi jopa antaa Fedille mahdollisuuden puolustella toimiaan siten, että uudistuksen vuoksi heidän on ”pakko” nostaa korkoja.

Verouudistus ei tule pelastamaan Yhdysvaltoja talouskriisiltä, mikäli pankkieliitti sellaisen haluaa aiheuttaa valitsemallaan rahapolitiikalla. Smith kuvailee uudistusta luunpalaksi, jonka Trump on heittänyt konservatiiveille saadakseen heidät hetkeksi tyytyväisiksi ja lisätäkseen suosiotaan vähäksi aikaa. Sillä kansan tukea hän tulee tarvitsemaan, mikäli on aikeissa viedä Yhdysvallat uuteen sotaan.

Trump kun ei välttämättä olisi vielä riittävä syntipukki ja harhautus. Mutta jos Yhdysvallat hänen johdollaan lisäksi ajautuisi uuteen sotaan tai jopa useampaan sotaan yhtäaikaisesti, voisi kalliiksi käyvää sotaa markkinoida suurelle yleisölle syynä Yhdysvaltojen talouden alamäelle. Jonkin ”roistovaltion” aikaansaadessa populistisen presidentin viemään maansa ekonomisessa mielessä turmiolliseen sotaan, tulevat sukupolvet muistaisivat vain, kuinka kansallismielisyys, ylimielisyys, ahneus ja egoismi johtivat taloudelliseen romahdukseen.

Sota veisi suurimman huomion uutisvirrasta, eikä pankkieliitin toimiin kiinnitettäisi huomiota. Kuten Smith asian muotoilee, niin ”katastrofaalista finanssipoliittisesta kehityksestä, joka olisi joka

tapauksessa tapahtunut keskuspankin sabotaasin vuoksi, voidaan syyttää geopoliittista kriisiä, eikä todellisia syyllisiä”. Tämä myös vauhdittaisi dollarin alamäkeä sekä heikentäisi sen asemaa varantovaluuttana ja voisi kiihdyttää itäisten maiden siirtymistä vaihtoehtoisiin malleihin, kuten IMF:n valuuttakoriin (Special Drawing Rights).

Pohjois-Korea tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden globalisteille

Smith kirjoittaa Pohjois-Korean olevan tällä hetkellä potentiaalisin ”ruutitynnyri”. Joulukuussa 2017 Yhdysvallat suoritti Korean niemimaalla Pohjois-Korean invaasiota simuloivan ilmasotaharjoituksen, jossa oli mukana noin 12 000 henkilöä ja 230 lentokonetta. Pohjois-Korea syytti sitä sodanlietsonnasta ja varoitti, että harjoitus voisi käynnistää ydinsodan.6 Smith toteaa hiljattain suoritetun testin osoittavan, että Pohjois-Korea on ottanut valtavan harppauksen ohjusteknologiassaan. Mutta hän huomauttaa, että kysymys jota olisi syytä pohtia on, kuinka se onnistui saamaan tämän teknologian hallintaansa niin nopeasti?

Olisiko Pohjois-Korea voinut saada apua joltakin taholta, jolle tilanteen eskaloituminen olisi eduksi? Muistammehan esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministerinäkin toimineen Donald Rumsfeldin olleen mukana ABB-yhtiön johtokunnassa sen viedessä ydinteknologiaa Pohjois-Koreaan.7 Rumsfeld tosin on poliitikoille tyypilliseen tapaan itse ollut huonomuistisempi asian suhteen.

Hannu Yli-Karjanmaa kuvailee kirjassaan Valtiot ja terrorismi (2008), kuinka ”joukkotuhoaseteknologian merkittävimmät kehittelijät”, Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska ja Israel, ovat ylipäätään edistäneet ydinaseiden leviämistä eri puolille maailmaa.8 Kaiken lisäksi samalla kun ne ovat (tai ainakin esittävät olevansa) huolissaan mm. juuri Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta, kehittelevät ne itse uuden tyyppisiä kompaktimpeja ydinaseita, joiden käyttöön olisi matalampi kynnys kuin perinteisempien ensisijassa pelotteeksi tarkoitettujen ydinaseiden.

Yli-Karjanmaa mainitsee silloisen Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri Paul Wolfowitzin todenneen Irakin sodan aikaan, että Irakin olemattomilla joukkotuhoaseilla invaasiotaan kyseiseen maahan perustellut Yhdysvallat ei silloin hyökännyt todellisen ydinaseohjelman omanneeseen Pohjois-Koreaan, koska maiden välillä oli sellainen ero, että Irakilla oli öljyä. Tämän vuoksi ”Irakin suhteen ei ollut taloudellisia vaihtoehtoja”. Brandon Smith on esittänyt Pohjois-Korean olevan globalisteille tavallaan valttikortti, jonka he iskevät pöytään sopivan hetken tullen.9

Joidenkin näkemysten mukaan tosin Pohjois-Korea olisi sen tyyppinen harhautus, josta ei olisi koskaan tarkoituskaan kehkeytyä todellista konfliktia. Antaahan Pohjois-Korean olemassaolo Yhdysvalloille esimerkiksi tekosyyn sijoittaa sotakalustoaan Etelä-Koreaan, josta käsin se pystyy uhkaamaan Kiinaa ja Venäjää, kuten Riikka Söyring huomauttaa artikkelissaan ”Pohjois-Korean uhka: psykologisen sodankäynnin operaatio?”10 Smith katsoo kuitenkin pelinappuloiden liikkuneen nyt sellaisiin asemiin, että äkillinen toiminta on aiempaa todennäköisempää.11

Vuoden 2013 jännitteiden aikaan Kiina oli tiukasti vastaan hyökkäystä Pohjois-Koreaan. Nyt se on antanut hyväksyntänsä hyökkäykselle, mikäli Pohjois-Korea iskee ensin. Smith arvelee IMF:n valuuttakorin olevan globalistien suunnitelmissa pohjana uuden globaalin valuutan muodostamiselle ja näkee IMF:n kanssa hyvin yhteistyöhaluisen Kiinan toimivan globalistien agendan edistämiseksi. Se esitti Pohjois-Korean ystävää niin pitkään kuin oli tarpeellista ja on nyt avannut oven mahdollisuudelle aloittaa sota Pohjois-Koreaa vastaan.

Sotarummut kumisevat Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Herbert Raymond ”H. R.” McMasterin julistaessa Pohjois-Korean suurimmaksi välittömäksi uhaksi Yhdysvalloille ja senaattori Lindsey Grahamin vaatiessa Yhdysvaltain sotilashenkilöstön perheitä vetäytymään pois Etelä-Koreasta oman turvallisuutensa vuoksi. Mikäli tilanne eskaloituu sodaksi, Smith arvelee vuoden 2018 toisen neljänneksen olevan todennäköisin ajankohta. Hän pitää joka tapauksessa selvänä, että globalistit jatkavat useisiin alueellisiin konflikteihin ja taloudelliseen sodankäyntiin perustuvaa strategiaansa. Maailmanlaajuinen ydinsota sen sijaan ei ole todennäköinen, koska se pyyhkisi pois biljoonia dollareita maksaneet ja useita vuosikymmeniä vaatineet ponnistelut valvontayhteiskunnan luomiseksi.

Tulemmeko näkemään ”false flag” -iskun?

Vaikka tulevaisuutta ei kannatakaan lähteä liiallisella varmuudella ennustamaan, on Pohjois-Korea globalisteille sen verran houkutteleva mahdollisuus, ettei heillä ainakaan ole mitään suurempaa syytä jättää käyttämättä sitä. Smith huomauttaa, että vaikka maailmalla on muitakin räjähdysherkkiä alueita, on Pohjois-Korea ydinasearsenaalinsa ja läheisyytensä vuoksi Yhdysvalloissa suurelle yleisölle välittömämpi ja konkreettisempi uhka kuin vaikkapa Iran tai Syyria.

Ei ole toki mahdotonta, että Pohjois-Korea itse aloittaisi sodan, mutta ellei niin käy, ei olisi ollenkaan vaikeaa toteuttaa jonkinlainen provokaatio, joka saisi sen vastaamaan väkivaltaisesti. Ja vaikka valtamediassa varotaan mainitsemasta mitään asiasta, ei tämän kaltaisessa tilanteessa synteettisen terrorismin mahdollisuuttakaan voida jättää pois laskuista, vaan jonkinlainen tiedustelupalveluiden tai muiden valtiollisten tahojen suorittama tai sallima ”false flag” -isku olisi myös mahdollinen.

Havaijilla 13. tammikuuta 2018 tapahtui väärä hälytys, jossa kansalaisten puhelimiin saapui saaria lähestyvästä ballistisesta ohjuksesta varoittava viranomaisviesti.12 Varoitus annettiin myös televisiolähetyksessä ja väärän tiedon korjaaminen kesti 40 minuuttia. Vain päiviä myöhemmin Japanissa annettiin samankaltainen Pohjois-Koreaan assosioitu väärä hälytys, mutta tällä kertaa oikaisu tuli sentään viidessä minuutissa.13 Smith kirjoittaa, ettei tiedä vastaavaa tapahtuneen Yhdysvalloissa kuin kerran ja sekin oli jo vuonna 1971.

Kun Havaiji ja Japani jo muutoinkin ovat varpaillaan Pohjois-Korean suorittamien ohjuskokeiden vuoksi, Smith pohtii olisivatko väärät hälytykset voineet olla psykologisia operaatioita, joilla testataan kansalaisten reaktioita ja vahvistetaan ennakkokäsityksiä Pohjois-Koreasta uhkana turvallisuudelle. Pelko helpottaa aina suurten massojen manipulointia ja kun jo pelkkä väärä hälytys kylvi kauhua, vaikuttaa todellinen – Pohjois-Korean aidosti toteuttama tai tiedustelupalveluiden sitä siinä avustama – ohjusisku varmasti entistäkin houkuttelevammalta ajatukselta globalisteille.

Pohjois-Korea on maa, joka jossain määrin on kiinni menneessä ajassa. Se on aiemmin menestynyt yllätyshyökkäyksillä ja saattaisi tälläkin kertaa iskeä yllättäen. Jos taas kyse olisi ”false flag” -iskusta, Smith toteaa helmikuussa 2018 järjestettävien Etelä-Korean olympialaisten tarjoavan erään mahdollisuuden tällaiselle iskulle.

Etelä-Korean hallitus uskoo olympialaisten helpottavan jännitteitä Koreoiden välillä Pohjois-Koreankin osallistuessa niihin ja maiden muodostaessa yhteisen naisten jääkiekkojoukkueen.14 Etelä-Korean kansassa tämä tosin on herättänyt vastustusta ja mielenosoituksissa on mm. poltettu Kim Jong-unin kuva. Lisäksi Pohjois-Korea aikoo järjestää poikkeuksellisen näyttävän sotilasparaatin asevoimiensa perustamisen 70. vuosipäivän kunniaksi olympialaisten avajaisten aattona. Hallitusten välit ovat joka tapauksessa olleet vähemmän vihamieliset ja jonkinlainen petturuutta osoittava yllättävä ohjusisku olisi erinomaista sytykettä sodalle Pearl Harborin tapaan.

Hyökkäyksen sattuessa Smith ei silti usko Yhdysvaltojen vastaavan täysin rinnoin ydinaseilla, sillä tämä saattaisi vaaraan myös sen liittolaiset ja säteilyä voisi ajautua Yhdysvaltojen rannikollekin. Toisekseen ydinaseisku ei välttämättä ratkaisisi mitään, sillä Pohjois-Korealla on runsaasti maanalaisia tiloja ja se on valmistautunut hyökkäyksiin jo yli 60 vuoden ajan. Lisäksi vuoristoinen maasto asettaa omat haasteensa pommituksen tehokkuudelle.

Saudi-Arabian rooli dollarin nujertamisessa

Pohjois-Korean lisäksi maailmalla on paljon potentiaalisia laukaisupisteitä konflikteille, eikä ole siksi sanottua, että globalistit varmuudella päätyisivät hyödyntämään juuri Pohjois-Koreaa, vaikka se vaikuttaakin todennäköisemmältä kuin koskaan aiemmin. Smith käyttää termiä ”haulikkoefekti”, jolla tarkoittaa globalistien räiskivän kipinöitä ympäri maailmaa ja toivovan suurimman osan niistä osuvan ja leimahduttavan liekkeihin jonkin konfliktin. Mutta kaikissa tapauksissa he eivät onnistu haluamallaan tavalla ja saattavat lopulta käyttää vain joitakin näistä laukaisupisteistä.

Lähi-itä on pitkään ollut ja tulee mitä todennäköisimmin olemaan taistelutanner tulevaisuudessakin. Toki erilaiset ääriryhmät ja erimielisyydet eri ryhmien välillä aiheuttavat kahinaa jonkin verran jo itsessään, mutta ei pidä silti vähätellä globalistien toimia, joiden vuoksi näistä konflikteista usein kehkeytyy monin verroin massiivisempia.

Smith, joka uskoo globalistien tavoittelevan taloudellisen järjestelmän uudistamista ja dollarin raivaamista maailmanvaluutan tieltä, arvelee petrodollarin valta-aseman murentamisen olevan globalisteille tärkeää ja Saudi-Arabian olevan tässä avainasemassa.15 Öljynviejämaiden järjestö OPEC:in perustajajäseniin lukeutuvalla Saudi-Arabialla on ollut merkittävä rooli petrodollari-systeemin ylläpidossa, mutta asiat ovat muuttumassa.

Valta maassa on hiljalleen siirtynyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanille, joka vastaa ainoastaan isälleen, 81-vuotiaalle kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saudille. Viimeksi mainittu tosin ei lievästi muistisairaana juurikaan ole enää osallisena päätöksenteossa. Kun saudikuninkaat vuosikymmenien ajan jakoivat tärkeät valta-asemat tasapuolisesti Saudi-suvun haarojen välillä, ovat prinssi Mohammed ja hänen liittolaisensa nyt ottaneet hallintaansa keskeiset positiot.16 Mohammed itse esimerkiksi toimii sekä puolustusministerinä että varapääministerinä. Käytännössä siis yksi ja sama mies vastaa puolustuskysymyksistä, ulkopolitiikasta, taloudesta ym. tärkeistä asioista. Brandon Smith kuitenkin esittää todellisen kysymyksen olevan, että kuka vaikuttaa prinssi Mohammedin taustalla?

Vaikka Mohammedin suorittamat Yhdysvaltalaiseen uuskonservatiiviseen suuntaukseen sidoksissa olleisiin saudeihin kohdistamat puhdistukset voisivat antaa vaikutelman, että tavoitteena on horjuttaa globalistien vaikutusvaltaa Saudi-Arabian öljystä ja politiikasta, ei Smith usko näin olevan. Mohammedin esittelemää suunnitelmaa Visio 2030 on mainostettu pyrkimyksenä päättää Saudi-Arabian talouden riippuvuus öljytuloista, mutta Smith arvelee, että ennemminkin tarkoituksena on päättää riippuvuus dollarista ja päättää dollarin asema petrovaluuttana.

Saudi-Arabia on muodostanut suhteita Venäjään ja Kiinaan tehden näiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, jotka voisivat poistaa dollarin käytön tarpeen öljykaupassa kyseisten maiden välillä. Vaikka voisi kuvitella tällaisen strategian olevan haitaksi lännelle, ei se kuitenkaan ole pyrkinyt estämään tätä kehitystä. Korporaatiojätit kuten Carlyle Group17, Goldman Sachs18, Blackstone ja Blackrock19 ovat asettuneet tukemaan prinssi Mohammedin Visio 2030:nta sijoitusrahasto Public Investment Fundin (PIF) kautta, jonka puheenjohtajana prinssi toimii. PIF:n kautta virtaa biljoonien dollarien arvosta valuuttaa, josta suuri osa on peräisin globalistien hallinnoimilta yrityksiltä.

Sota ”puhdistaa” historian kirjat globalistien etujen mukaisesti

Smith kirjoittaa edellä mainitun jälleen osoittavan, että ”lännen ja idän vastakkainasettelu sekä idän oppositio globalisteille ovat täydellistä hölynpölyä; pankkieliitti ja globalistit ovat todellisuudessa dollarista pois siirtymisen takana vaikuttava voima”, sillä tämä olisi hänen mukaansa juuri se, mitä he tavoittelevat. Ja mikäli Smith on teoriassaan oikeassa, ei petrodollari valitettavasti tule olemaan ainoa uhri, vaan mitä todennäköisimmin tällainen voimasuhteiden järkkyminen johtaa sotaan, joka ”puhdistaa” historian kirjoja piilottaen suurelta yleisöltä ne, jotka todellisuudessa hyötyvät geopoliittisista ja taloudellisista kiistoista.

Prinssi Muhammed on jo antanut alkusysäyksen konflikteille Jemenissä ja Qatarissa ja seuraavat kohteet vaikuttaisivat olevan Libanon, Iran ja Syyria. Libanonilainen Hizbollah-järjestö väittää saudihallituksen pakottaneen Libanonin pääministeri Saad Haririn eroamaan marraskuussa 2017.20 Hariri oli epäilyksiä herättäen matkustanut Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin ilmoittamaan erostaan ja brittiläisen journalisti Robert Fiskin saamien tietojen mukaan saudipoliisit olisivat piirittäneet Haririn koneen heti sen laskeuduttua sekä takavarikoineet puhelimet pääministeriltä henkivartijoineen. Libanonissa sanotaan lisäksi olevan suurta vastustusta Irania ja Hizbollahia kohtaan, mikä saattaisi pahimmillaan johtaa sisällissotaan. Jännitteitä lisäävät myös prinssi Mohammedin väitetty salainen vierailu Israelissa syyskuussa 201721 ja saudien lähentyminen Israelin kanssa.22

Smith esittää kysymyksen, pysyisikö Saudi-Arabian mahdollisesti Israelin avustuksella Hizbollahia vastaan käymä sota Libanonissa vai vetäisikö se mukaan Iranin, Syyrian ja ehkä myös Yhdysvallat? Hän muistuttaa, että Mohammedilla on arviolta 800 miljardin dollarin edestä poliittisilta vihollisiltaan takavarikoitua omaisuutta, joka helposti riittäisi usean vuoden sodankäyntiin, vaikka konflikti laajenisikin Iraniin. Presidentti Trump on jatkanut retoriikkaansa Irania vastaan23 samanaikaisesti kun välit saudien ja Hizbollahin välillä kiristyvät. Israel epäonnistui vuoden 2006 invaasiossaan Libanoniin, mutta vaikuttaa yhä halukkaalta yrittämään uudelleen. Saudien kanssa tilanne voisi olla toinen ja Iran olisi pakotettu puuttumaan peliin. Iranin ja Libanonin kanssa yhteisen puolustussopimuksen omaava Syyria ei todennäköisesti myöskään voisi jäädä toimettomaksi.

Pohjois-Korean tapaan konflikti tuskin laajenisi maailmansodaksi. Yhdysvaltojen ja Venäjän Smith ei arvele osallistuvan laajemmassa mittakaavassa, mutta jatkavan vastakkaisten ryhmien tukemista ja aseistamista alueella. Yhdysvaltoja kohtaan vaikutukset tulisivat olemaan ennemminkin taloudellisia, mikäli dollarin asema petrovaluuttana vaarantuisi.

Israel aiheuttanut epävakautta Lähi-idässä perustamisestaan lähtien

Kuten allekirjoittaneenkin aiemmissa kirjoituksissa on tullut esille, sodissa on usein kyse globalistieliitin suosimasta ”hajota ja hallitse” -strategiasta. Lähi-idän suhteen Yhdysvallat ja Israel ovat lukuisissa ajatushautomoissa ja strategiapapereissaan suunnitelleet itselleen epäedullisten hallitusten kaatamista ja mm. terrorismin tukemista yhtenä keinona tavoitteidensa saavuttamiseksi.24

Monet globalisteista ovatkin sionisteja tai vähintään tukevat kyseistä suuntausta. Joidenkin näkemysten mukaan tavoitteena on koko Lähi-itää hallinnoivan Suur-Israelin luominen. Esimerkiksi israelilaistutkija Israel Shahak toteaa kirjassaan Open Secrets (1997) erojen Israelin Likud- ja Labor-puolueiden välillä olevan myytti ja molempien puolueiden tähtäävän juuri edellä mainittuun tavoitteeseen.

Valtamedia antaa usein arabivaltioista sotaisan kuvan, mutta yhtä lailla tai vieläkin huolestuttavampaa on, että Shahakin mukaan Israel on militaristinen valtio, jonka politiikan sanelevat sen sotilas- ja tiedustelueliittiä hallitsevat uskonnollisesti fanaattiset fundamentalistit. Sionisteille Suur-Israelin tavoittelu olisi sinänsä luonnollinen päämäärä, mutta toiset näkevät asian myös niin, ettei Israel itsessään ole tärkeä, vaan se perustettiin pääasiallisesti aiheuttamaan epävakautta ja konflikteja Lähi-idän alueelle nimenomaan ”hajota ja hallitse” -taktiikan toteuttamisen työkaluksi.

Niin tai näin, on Israel aiheuttanut paljon hämminkiä alueella tukemalla terrorismia ja toteuttamalla ”false flag” -iskuja, kuten Lavonin selkkauksena tunnettu tapaus vuodelta 1954.25 Hannu Yli-Karjanmaa mainitsee kirjassaan esimerkkinä myös sionistien puolisotilaallisen taistelujärjestö Haganahin organisoineen ”arabien nimissä häikäilemättömän pommikampanjan Irakissa juutalaisten liikeyrityksiä, asuinalueita ja synagogia vastaan” tarkoituksenaan ”saada Irakin juutalaiset muuttamaan vasta perustettuun Israeliin, jossa tarvittiin halpaa työvoimaa karkotettujen arabien tilalle”. USS Libertyn tapauksesta kiistellään edelleen, mutta on syytä uskoa sen olleen Israelin taholta tahallinen hyökkäys, josta oli Lavonin selkkauksen tapaan tarkoitus syyttää egyptiläisiä.26

”False flag” -operaatioita voisi listata enemmänkin ja niiden lisäksi Israelia voisi pitää osavastuullisena muustakin alueella tapahtuneesta terrorismista. Sen sanotaan esimerkiksi salaisesti rahoittaneen vaarallisena terroristijohtajana tunnetun Abu Nidalin ryhmää.27 Palestiinalaiselle Hamasille – jonka mm. Israel, USA ja EU luokittelevat terroristijärjestöksi – Israelin on sanottu tarjonneen taloudellista tukea.28 Samaiset tahot luokittelevat myös Hizbollahin terroristijärjestöksi, mutta Hannu Reime toteaa Ylen julkaisemassa kolumnissa, että ”Hizbollahia olisi tuskin syntynyt lainkaan, ellei Israel olisi hyökännyt Libanoniin kesällä 1982 ja sen jälkeen miehittänyt maan eteläisintä osaa vuosikausien ajan ja näin nostattanut Etelä-Libanonin shiiat vastarintaan”.29

Siinä missä Yhdysvaltojen hegemonia ja dollarin valta-asema eivät ole globalisteille välttämättömyys tai lopullinen tavoite, ei Suur-Israel-hankekaan luultavasti sellainen ole, eikä sen toteutuminen globalisteille riittäisi, vaan he haluavat saavuttaa täyden kontrollin. Olkoonkin, että kyse on megalomaanisesta suunnitelmasta, jonka toteutuminen ei monien mielestä vaikuta realistiselta. Mutta koska globalistit itse uskovat suunnitelmiensa olevan toteutettavissa, tulevat he vähintäänkin aiheuttamaan paljon ikävyyksiä yrittäessään pyrkiä tavoitteisiinsa.

Globalistit pelaavat valtioita toisiaan vastaan

Oman mausteensa soppaan tuovat lisäksi taistelu luonnonvaroista ja voittoa tavoitteleva sotateollisuus, joka ei ole mitään nappikauppaa. Yhtenä syynä Irakin sotaan on arveltu olleen Saddam Husseinin pyrkimys siirtyä pois dollarista öljykaupan maksuvälineenä. Libyan suhteen vastaavasti Muammar Gaddafin syrjäyttämiseen on arveltu vaikuttaneen hänen ajamansa aloite, joka olisi johtanut siihen, että öljyä olisi dollareiden sijaan myyty kultaa vastaan.30 Näissäkin näkemyksissä voi olla totuuden siemen. Yhdistihän Wolfowitzkin öljyn ja taloudelliset syyt Irakin invaasioon.

Toisaalta huoli petrodollarista vaikuttaisi oudolta, mikäli dollarin syrjäyttäminen on globalisteilla tavoitteena. Mutta emme tiedä, oliko se ajankohtaista vielä Irakin sodan aikaan vai vasta suunnitteilla. Joka tapauksessa The Economist kehotti jo vuoden 1988 numerossa varautumaan uuteen

maailmanlaajuiseen valuuttaan vuoden 2018 tienoilla31, joten ilmeisesti jonkinlaisia suunnitelmia on ollut jo pitkään. Onkin hyvä muistaa globalistien pelaavan usein kaksin kortein. Vaikka vaikuttaisi siltä, että he olisivat olleet huolissaan ensisijassa öljystä ja petrodollarista ja osa heistä (ainakin alemmalla tasolla operoivista) saattoi aidosti ollakin, kommentoi Smith asiaa niin, että todellisuudessa meneillään on paljon enemmän.

Irakin ja Libyan invaasiot tekivät mahdolliseksi Arabikevään ja Lähi-idän epävakauttamisen entisestään, kun Yhdysvallat liittolaisineen mm. terroristijärjestöjä hyväksikäyttäen on yrittänyt horjuttaa esimerkiksi Syyrian hallitusta. Smith huomauttaa, että tämä kaikki on kuitenkin johtanut Yhdysvaltojen dominanssin vähenemiseen Lähi-idän alueella ja itäisten valtioiden (Venäjän ja Kiinan) vaikutusvallan kasvuun. USA:n harjoittama ulkopolitiikka ei siis suinkaan ole turvannut maan vaikutusvaltaa ja petrodollarin asemaa, vaan on käynyt päinvastoin. Smith kysyy, ”tapahtuiko tämä sattumalta vai suunnitellusti?” Hän kirjoittaa, ettei Lähi-idän tilannetta kannata tarkastella vain siten, että erilliset valtiot omien intressiensä pohjalta kamppailevat keskenään, koska katsoo globalistien kontrolloivan sekä länttä että itää.

Jos globalistien agenda niin vaatii, toimii myös Yhdysvallat omien intressiensä vastaisesti esimerkiksi ensin tukemalla terroristijärjestö Isisiä ja sitten (ainakin näennäisesti) taistelemalla sitä vastaan. Yhdysvaltojen käymät sodat ovat ylipäätään saattaneet olla sitä itseään enemmän hyödyksi Israelille ja sitä kautta globalisteille. Saudi-Arabian Visio 2030:n tukeminen ei myöskään olisi globalisteille eduksi, mikäli he tosissaan olisivat huolissaan dollarin asemasta, mutta he eivät mitä ilmeisimmin välitä jonkin tietyn valtion kohtalosta, vaan ainoastaan omista intresseistään. Globalistit luovat mielellään vastakkainasettelua ja pelaavat valtioita (ja kulttuureita) toisiaan vastaan. Maailmalla tapahtuvissa konflikteissa ei siksi ole aina järkeä, ellei niitä tarkastele siten, että ainoastaan globalistit hyötyvät niistä aiheutuvista kriiseistä ja kaaoksesta.

Sodat toimivat harhautuksina vieden huomion pois pankkieliitin toimista. ”Hajota ja hallitse” -taktiikkaa käyttäen eliitti pääsee lisäksi luomaan järjestystä kaaoksesta oman agendansa mukaisesti, sillä kriisin aikaan ihmiset eivät aina ajattele järkevästi ja ottavat apua vastaan keneltä hyvänsä – myös sellaiselta taholta, jolla on pahoja aikomuksia. Pelko saa ihmiset luopumaan jopa vapaudestaan. Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Barack Obama oli Yhdysvaltain historian pisimpään sotinut presidentti32 ja Donald Trump voi viedä maan uusiin sotiin, mutta sanonta ”kaikki sodat ovat pankkiirien sotia” ei ole silti kaukana totuudesta.

Viitteet

[1] Smith, Brandon | Alt-Market (6.12.2017): Why The Globalists Need A War, And Soon http://alt-market.com/articles/3329-why-the-globalists-need-a-war-and-soon

[2] Smith, Brandon | Alt-Market (28.6.2017): The Federal Reserve Is A Saboteur – And The ”Experts” Are Oblivious http://www.alt-market.com/articles/3221-the-federal-reserve-is-a-saboteur-and-the-qexpertsq-are-oblivious

[3] Smith, Brandon | Alt-Market (16.8.2017): Korean War Part II: Why It’s Probably Going To Happen http://alt-market.com/articles/3254-korean-war-part-ii-why-its-probably-going-to-happen

[4] Smith, Brandon | Alt-Market (27.7.2017): The Globalist One World Currency Will Look A Lot Like Bitcoin http://alt-market.com/articles/3239-the-globalist-one-world-currency-will-look-a-lot-like-bitcoin

[5] Smith, Brandon | Alt-Market (10.1.2018): Party While You Can – Central Bank Ready To Pop The ’Everything’ Bubble http://alt-market.com/articles/3346-party-while-you-can-central-bank-ready-to-pop-the-everything-bubble

[6] Hirvonen, Saara | Yle (4.12.2017): Jännitteet lisääntyvät Korean niemimaalla – USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoitukset ärsyttävät Pohjois-Koreaa https://yle.fi/uutiset/3-9960906

[7] Ramesh, Randeep | The Guardian (9.5.2003): The two faces of Rumsfeld https://www.theguardian.com/world/2003/may/09/nuclear.northkorea

[8] Yli-Karjanmaa, Hannu (2008): Valtiot ja terrorismi. Multikustannus. Saatavilla pdf-muodossa: http://www.11syyskuu.net/valtiot%20ja%20terrorismi%202013.pdf

[9] Katso kohta 3.

[10] Söyring, Riikka | Vastavalkea (2.5.2017): Pohjois-Korean uhka: psykologisen sodankäynnin operaatio? https://vastavalkea.fi/2017/05/02/pohjois-korean-uhka-psykologisen-sodankaynnin-operaatio/

[11] Smith, Brandon | Alt-Market (17.1.2018): Olympic Games In South Korea – Perfect Opportunity For A False Flag Attack? http://alt-market.com/articles/3353-olympic-games-in-south-korea-perfect-opportunity-for-a-false-flag-attack

[12] Tuomisto, Juha | Yle (13.1.2018): Havaijilla annettiin vahingossa varoitus ohjusiskusta – ”Työntekijä painoi väärää nappia” https://yle.fi/uutiset/3-10022139

[13] de Freytas-Tamura, Kimiko | The New York Times (16.1.2018): Days After Hawaii’s False Missile Alarm, a New One in Japan https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/asia/japan-hawaii-alert.html

[14] Numminen, Johanna | Yle (25.1.2018): Pohjois-Korean olympiakiekkoilijat otettiin Etelä-Koreassa vastaan kukkakimpuin – Tuleeko kisoista Pohjois-Korean propagandashow? https://yle.fi/uutiset/3-10040062

[15] Smith, Brandon | Alt-Market (15.11.2017): Saudi Coup Signals War And The New World Order Reset http://alt-market.com/articles/3316-saudi-coup-signals-war-and-the-new-world-order-reset

[16] The Economist (9.11.2017): Muhammad bin Salman has swept aside those who challenge his power https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21731172-arrest-rich-princes-and-shuffling-ministries-has-shocked

[17] Asharq Al Awsat (27.10.2017): Carlyle Group Chairman: Saudi Arabia Will Encourage More Capital Attraction https://aawsat.com/english/home/article/1065396/carlyle-group-chairman-saudi-arabia-will-encourage-more-capital-attraction?amp

[18] O’Connell, Mark | OCO Global (22.9.2017): Goldman Sachs backs Saudi’s ambitious Vision 2030 plans http://www.ocoglobal.com/2017/09/goldman-sachs-backs-saudis-ambitious-vision-2030-plans/

[19] Nakhoul, Samia & Kalin, Stephen | Reuters (27.10.2017): BlackRock, Blackstone to open offices in Saudi Arabia: Crown Prince https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-blackrock-blackstone-gr/blackrock-blackstone-to-open-offices-in-saudi-arabia-crown-prince-idUSKBN1CW2SR

[20] Reime, Hannu | Yle (15.11.2017): Hannu Reimen kolumni: Saudi-Arabian kruununprinssi rupesi kahmimaan valtaa https://yle.fi/uutiset/3-9931080

[21] Okbi, Yasser & Hashavua, Maariv | The Jerusalem Post (11.9.2017): Did the Saudi Crown Prince make a covert visit to Israel? http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Did-the-Saudi-Crown-Prince-make-a-covert-visit-to-Israel-504777

[22] Middle East Monitor (18.9.2017): Saudi plan to ‘accept Israel as a brotherly state’ https://www.middleeastmonitor.com/20170918-saudi-plan-to-accept-israel-as-a-brotherly-state/

[23] Gomez, Serafin, Emanuel, Mike & Chiaramonte, Perry | Fox News (14.10.2017): Trump decertifies Iran nuclear deal, slaps sanctions on IRGC in broadside at ‘radical regime’ http://www.foxnews.com/politics/2017/10/13/trump-to-decertify-iran-nuclear-deal.html

[24] Katso esim. Salmi, Mika | Vastavalkea (15.7.2015): Irakin sodan puuhamiehet https://vastavalkea.fi/2015/07/15/irakin-sodan-puuhamiehet/ tai Salmi, Mika | Vastavalkea (11.3.2016): Kansainvälinen liittouma terrorismin tukijana Lähi-idässä https://vastavalkea.fi/2016/03/11/kansainvalinen-liittouma-terrorismin-tukijana-lahi-idassa/

[25] Jewish Virtual Library: Israel Military Intelligence: The Lavon Affair. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/lavon.html

[26] Katso esim. Salmi, Mika (7.11.2015): USS Liberty – traaginen erehdys? https://mikasalmi.wordpress.com/2015/11/07/uss-liberty-traaginen-erehdys/

[27] Anderson, Jack | The Sumter Daily (25.4.1983): A Terrorist’s Grim History https://news.google.com/newspapers?id=VqEiAAAAIBAJ&sjid=HKoFAAAAIBAJ&pg=3291%2C9348697

[28] Sale, Richard | United Press International (18.6.2002): Analysis: Hamas history tied to Israel http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2002/06/18/Analysis-Hamas-history-tied-to-Israel/82721024445587/

[29] Katso kohta 20.

[30] RT (toukokuu 2011). Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya ’mission’? https://www.youtube.com/watch?v=GuqZfaj34nc

[31] Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’ http://alt-market.com/articles/3228-rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-for-a-world-currency-by-2018

[32] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (13.1.2017): USA:n pisimpään sotinut presidentti https://vastavalkea.fi/2017/01/13/usan-pisimpaan-sotinut-presidentti/

Mika Salmi on julkaissut tämän artikkelin 30.1.2018 omassa blogissaan osoitteessa https://mikasalmi.wordpress.com/2018/01/30/sodat-elintarkeita-globalistien-agendalle/.

583 KOMMENTTIA

 1. ”..Smith kirjoittaa ”kansainvälisten rahoittajien ja poliittisten sätkynukkejen niin läntisissä kuin itäisissäkin maissa jakavan syvälle juurtuneen ideologian, josta käytetään nimityksiä ’globalismi’ ja ’uusi maailmanjärjestys’”. ”
  Enpä tiedä jakavatko.
  Se mitä olen lukenut maailman vaihtoehtomediaa niin aivan noin asia ei olisi. Käsitykset ’uudesta maailmanjärjestyksestä’ eroavat aika lailla idän ja lännen ziocon-eliitin välillä.
  Itä laittaisi käsittääkseni asiat vähän eri malliin kuin Usa-koaliition eliitti.

  <Israel on nyt tullut kuvaan mukaan 'pelastamaan' romahtamassa olevaa Usaa entistä vahvemmin mutta taitaa samalla ajaa itsensä umpikujaan. Se olisi tietysti mainio asia koska zionistien vallan jatkuminen ja laajeneminen lisää ison sodan vaaraa. Heillä kun sotiminen on verissä.

  Pahoille ei saa antaa valtaa, sanoi Netanyahu joka ei pysty katsomaan peiliin ja näkemään pahuuttaan.
  Putin sanoi, että holokaustin muisto on "varoitus kaikenlaiselle yritykselle ’hypätä’ maailmanlaajuisen vallan ajatukseen (sehän Yahulla on pakkomielteenä), ilmoittamaan, rakentamaan tai vakuuttamaan mahtia joka rakentuu rasismin, etnisen alkuperän tai muun ylivallan varaan. Venäjä torjuu kategorisesti tällaiset yritykset. "
  — mahtoikohan suuruudenhullu Natanyahu tajuta että se oli vihjaus hänelle että hänen kannattaisi katsoa peiliin?
  Putin said that memory of the Holocaust is “a warning against any attempt to jump on the idea of global domination, to announce, build or assert one’s grandeur based on racism, ethnic or any other supremacy. Russia categorically rejects any such attempt.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165036

  Tässä kovaa faktaa joka ei oikein tue Us-raelin menestystä kun sotimaan ryhdytään. Kun on liian monta vihollista eikä osaa muuta kuin ryöstää niin yleensä silloin tappio on odotettavissa eikä Mattisin isot silmäpussitkaan taida olla eduksi varsinkin kun ilmaherruuskin on jo menetetty.
  Mutta kun hätä on suuri niin joku sota silloin melko varmasti otetaan avuksi vaikkei se olisikaan voitettavissa.
  The Fetid Fruits Of Empire: Too Many Wars, Too Many Enemies
  http://russia-insider.com/en/fetid-fruits-empire-too-many-wars-too-many-enemies/ri22409
  http://russia-insider.com/en
  General Mattis's Huge Eyebags Are a National Security Risk
  " … the US not having a useful next-generation air superiority fighter jet is a major problem. You see, the way the US military operates, if it can’t establish air superiority over a theater of operations, it can’t even show up to a fight."
  Third, I would like to also fix the real problem. I would like to propose an alternative US National Defense Strategy—one that will actually work. It is remarkably short and simple, being composed of just seven words:
  “Keep to your side of the ocean.”
  http://russia-insider.com/en/general-mattiss-huge-eyebags-are-national-security-risk/ri22396

   • Sodat elintärkeitä zio-con pankkimafian agendalle

    America’s Jews Are Driving America’s Wars
    ”And if someone’s feelings are hurt, too bad. We don’t need a war with Iran because Israel wants one and some rich and powerful American Jews are happy to deliver. Seriously, we don’t need it.”
    http://russia-insider.com/en/americas-jews-are-driving-americas-wars/ri20965
    ”Joten voi sanoa, että suuri osa tarpeesta hyökätä Iranin kimppuun on peräisin Israelista ja Amerikan juutalaisista. Itse asiassa suurin osa kongressin Iranin vihasta on peräisin AIPAC lähteestä … kuinka Iran on ansainnut tuhon, koska se on luvannut tuhota Israelin mikä on valhe ja mahdottomuus, sillä Teheranilla ei ole resursseja siihen.
    AIPAC-valheita tuottavat ja toistavat ne tiedotusvälineet, joissa lähes jokainen televisiossa ja radiossa tai sanomalehtien haastatteluissa puhuva ”asiantuntija” on juutalainen”, sanoo Bausman artikkelissaan jossa yli 300 kommenttia.

 2. Mikäli haluat mennä SOTIEN SYNTYMISEN juurille, sinun täytyy tietää missä ITSE puppet master (joka omistaa myös pankkijärjestelmän) seisoo. Raamattua mukaillen: sudet ovat pukeutuneet lammasten vaatteisiin. Yhtenä esimerkkinä sotia ja kärsimyksiä organisoivasta ”salaliitosta” on toinen maailmansota, jossa – kansallisvaltioiden johtoon -asetetut avainhenkilöt – jesuiitti agentit – eivät taistelleet toisiansa vastaan, vaan toistensa rinnalla. Toisin sanoen: kaikki mitä olet molemmista maailmansodista kuullut/lukenut, on valhetta, ja täsmälleen samalla sabluunalla – valemedian ja koulutuksen – kautta meille edelleenkin valehdellaan.

  The Jesuit Influence Over World War II

  By James Donahue

  Not many people realize how involved the Vatican was in events leading up to, during and after World War II. The story is so complex it would take a book to explain what was happening in detail.

  To simplify this brief account we start with a bold effort by the late Pope Pius XI to expose the fascist powers . . . the governments of Italy’s dictator Mussolini and Germany’s Nazi dictator Adolf Hitler and excommunicate them from memberships in the Catholic Church before the world went to war. The Pope hired noted author John LaFarge, an American Jesuit, to prepare a speech he planned to make during an encyclical gathering of bishops on Feb. 11, 1939. But Pope Pius XI never made that speech. He mysteriously dropped dead on Feb. 10. They said it was a heart attack.

  Cardinal Eugenio Pacelli was elected to be the next Pope. He took the name Pope Pius XII. Upon taking office Pacelli surrounded himself with Jesuits. He employed German and Dutch Jesuit advisors including Robert Leiber, Augustin Bea and Sebastian Tromp. The LaFarge document was never made public.

  Within months after Pacelli was made Pope the Roman Catholic dictators, Hitler, Stalin and Mussolini launched World War II.

  Working behind the scenes in the above scenario was a powerful Jesuit priest known as Superior General Wlodimir Ledochowski, a Polish head of the Jesuit Society, otherwise identified as the Black Pope. Ledochowski served in that capacity from 1915 until his death in 1942.

  It is believed that Ledochowski and Pope Pius XII conspired together to create a German pro-Catholic political party that would not only become the religion of the German people but be in a position of eliminating protestants, orthodox Christians, Communists and ethnic Jews. This became known as the National Socialist German Workers’ Party, or the Nazi Party. Hitler, a faithful member of the church and long a close associate of Archbishop Pacelli, was hand-picked as a figurehead for the Nazi Party. The real leader of the Nazis was Fr. Heinrich Himmler, an ordained Jesuit priest, who operated in the shadows behind Hitler.

  Himmler was appointed leader of the Sturmabteilung, or Storm Troopers (SS), created as Hitler’s personal bodyguards, assassins, espionage agents and general dirty work.

  According to researcher Frank O’Collins, Archbishop Pacelli imported gold to Germany in 1917 to help finance the creation and growth of the Nazi Party. The SS officers operated under the authority of the Jesuits and the power of the Pope and had the powers of Catholic priesthood.

  Because they were deeply entrenched in the German SS troops, the Jesuits had a strong influence over placement and use of the main German concentration camps in Poland during the war. There were five major camps, and they were carefully placed at the points of a five-pointed pentagram, an occult shape considered best for harnessing negative energy to one’s human will. At the entrance to each of the camps was erected a statue of the Virgin Mary, symbolizing the influence of the Catholic Church.

  When it looked like Germany was going to lose the war in 1945, all of the emblems of Catholicism were removed and all references to the influence of the Jesuits were erased from public records. It was said that the Jesuits financed the escape of top Nazi leaders from Germany to secret hiding places in South America before they could be captured. Those that ended up at the Neurenberg trials for war crimes were sworn to secrecy about the Jesuit involvement. Thus the general public never knew how connected the church was to that war.

  One of the primary Jesuit priests responsible for the cover-up was Fr. Edmund A. Walsh, an American and noted as the founder of the Georgetown University School of Foreign Service. He served at the school as a professor of geopolitics when he wasn’t involved in secret operations on behalf of the Jesuits.

  While Hitler was in prison Ledochowski instructed Fr. Bernhardt Staempfle to write Mein Kampf (My Struggle), a textbook for the Nazi movement. Hitler was carefully briefed on the book’s contents, declared the book’s author and the Jesuits financed its mass publication and distribution.

  Meanwhile in Communist Russia, Ledochowski ordered the murder of Vladimir Lenin and moved Fr. Joseph Stalin, another Jesuit priest, into the position of General Secretary of the Communist Party. But that is another story.

  In the United States, Franklin D. Roosevelt won election as President n 1932 with the help of a power team that included Joseph P. Kennedy, William Randolph Hearst, William Gibbs McAdoo (first Chairman of the Federal Reserve) and Jesuit Fr. Edmund Walsh. The Jesuits had their man in the White House.

  Two other important figures in the looming war were General Douglas MacArthur, who was educated by the Jesuits with Walsh serving as an influential patron, and Lt. Col. Dwight D. Eisenhower, who in 1933 was serving in the Philippines as an aide to General MacArthur. There it is said Eisenhower became a devoted fan of Fr. Walsh.

  When the war broke out Eisenhower was appointed to the War Department General Staff in Washington D.C. and advanced to the rank of Brigadier General. In December 1943, while the nation was in the midst of war on two fronts, President Roosevelt promoted Eisenhower to the rank of four-star Major General and appointed him as Supreme Allied Commander in Europe. The appointment was a shock to the military since Eisenhower was suddenly advanced over the heads of an estimated 50 seasoned military leaders considered more qualified for the job. General MacArthur was among them.

  Thus we had the Jesuits linked to key people on all sides of the European conflict. The stage was set for the Germans to win the war. Because of a few serious strategic errors by Hitler and actions by some Allied generals like George Patton, who were not in on the Jesuit plot, the Allies emerged the victors. It would take volumes to explain how that happened.

  (Important resources for this story were researchers Greg Szymanski of The Arctic Beacon and Frank O’Collins of One-Evil.com)

  • Tuo Sturmabteilung oli muuten SA, jota johti Ernst Röhm. SS oli se Himlerin mustakaapu porukka, joka murhasi SA:n johdon ns. Pitkien puukkojen yönä. Jos kirjoittajalla on noin hatarat perustiedot natsi-Saksan alkukuvioista se ei herätä luottamusta muuhunkaan hänen antamaansa informaatioon.
   PS. Himler oli siviiliammatiltaan kanatarhuri…

  • Sata vuotta sitten, ensimmäisen maailmansodan aikaan, olivat tietyt pienet piirit täysin tietoisia Keski-Euroopassa taustalla juonittelevasta, murhaavasta, ” Jumalan soturien”, jesuiittajärjestön roolista. Sotaa kuvattiin suureksi harhautusnäytelmäksi, jossa ”kaverit” leikkivät vain sotaleikkejä. Ystävät, kuten ritariystävät, ovat ikäänkuin turnajaisissa, kun sotaa käydään.
   Ei tämä ole miksikään muuttunut. Juutalainen Sigmund Freud pohjusti vielä kaiken seksualisointia. Temppeliherroillehan se on sopinut. Sota on heille elitististä seksuaalista leikkiä. Siihen sekoitetaan kaikenlainen sairas mielikuvitus. Kyllähän naisten kiusaamisella seksuaalisesti on juuret näissä yli-ihmisrakenteissa ja valtarakenteissa. Asia ei ole tullut vieläkään esille nimenomaisesti poliittisena ilmiönä, mitä se mitä suurimmassa määrin on ollut. Tarkoituksena on ollut pelotella ja vaientaa.

   • Juuri näin. Jesuiitit häädettiin 1800-luvulla jokaisesta valtiosta, jonka jälkeen järjestö ”hävisi maan alle”, ja juuri näkymättömyytensä turvin he ovat kasvattaneet voimiaan – huolimatta väkensä vähäisyydestä (Raamattu). Heidän tavaramerkkinsä on istuttaa kansallisvaltioihin diktaattoreita ja korruptoituneita nukkehallituksia, jotka tekevät juuri sen, minkä puppet masterit määräävät. Black Nobility hallitsee parhaillaan kaikkia kansainvälisiä organisaatioita, kansallisvaltioita ja salaseuroja, eli he ovat onnistuneet ”tehtävässään” erinomaisesti. Poliittinen järjestelmä on ”pelkkä näytelmä”, joka pitää yllä illuusiota demokratiasta.

    BLACK NOBILITY / SMOM-jesuiitti-mafia: hallitsee raha- ja poliittista järjestelmää maailmanlaajuisesti kolmen ”minivaltion” kautta, joita ei koske lait ja asetukset:

    1. City of Vatican
    2. City of London
    3. City of Columbia (Washington)

    • Mitenkä yhdistät NWO,siionistit Jesuiitteihin ??? Näytän tulevani iltajunalla jäljessä ???

 3. Karl Marx jo 1800 luvun lopulla kirjoittamassaan PÄÄOMA teoksessa paljastaa tieteellisesti tämän kapitalismin noidankehän joka luokka ristiriitojen kärjistyessä ja pääoman kasaantuessa yhä harvempien käsiin ajautuu mahdottomaan yhtälöön johtaen aina sotaan.

 4. Olen tietoinen, että Venäjästä ja Kiinasta on eriäviä näkemyksiä vaihtoehtoisessa mediassa ja monet ovat niiden suhteen hyvin toiveikkaita. Ymmärrän sen ja en halua vähätellä kenenkään näkemyksiä. Onhan jokaisella totta kai oikeus muodostaa omat kantansa. Minustakin esim. Venäjää on länsimediassa ehkä syytelty ja kritisoitu liiaksikin vähän kaikesta, mutta ei se ole itselleni vielä mikään osoitus, että Venäjä olisi vastavoima globalismille.

  Tässä tuon esiin Brandon Smithin näkemyksiä asiasta, jotka eivät välttämättä ole 100 prosenttisesti samat kuin omani, mutta olen aina ollut skeptinen Venäjän suhteen. Ja mitä enemmän olen asiaa miettinyt ja erilaisia näkemyksiä lukenut/kuunnellut, niin sitä enemmän alan kallistua Smithin kannalle tässä asiassa.

  Esim. Michael Collins Piperia ja hänen kirjojaan arvostan kyllä moniin muihin asioihin liittyen, mutta Venäjän suhteen en ole ihan vakuuttunut hänen näkemyksistään. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että olisin seurannut vain Venäjään kriittisesti suhtautuvia ja sivuuttanut muut näkemykset.

  Perusteluja kannalleni olen esittänyt tämän kirjoituksen lisäksi aiemmissa kirjoituksissani. Ymmärrän, etteivät ne miellytä tai vakuuta kaikkia. Jokainen tehköön omat johtopäätöksensä ja voihan olla, että olen väärässä. Mutta minusta olisi epärehellistä, jos kirjoittaisin vastoin omia näkemyksiäni tai viittaisin näihin Smithin kirjoituksiin, mutta en mainitsisi mitään, että hän näkee myös idän osana ongelmaa.

  Esim. RT:ssä viitattiin tässä jutussa lähteenä käyttämääni Smithin artikkeliin Saudi-Arabiaan liittyen, mutta siitä saa täysin erilaisen käsityksen asiasta: https://www.rt.com/business/410056-saudi-arabia-petrodollar-economist/ Eli aivan kuin Saudi-Arabia toimisi itsenäisesti, vaikka Smith näkee sen toimivan osana valheellista idän ja lännen vastakkainasettelua.

  Smith kommentoi asiaa näin:

  It’s my belief that RT is a trojan horse attempting to infiltrate and influence the Liberty Movement in the US, perpetuating the false East/West paradigm (i.e. the false narrative that the Russian government is ”anti-globalist”). It makes sense that they would try to misrepresent the primary point of my article instead of simply republishing it as is and letting it speak for itself.

  Vastauksena siihen, miksi esim. Kiina tukisi globalisteja ja poliitikot idässäkin sortuisivat tukemaan kyseistä agendaa, Smith vastaa mm. seuraavaa:

  When I discuss the concept of the false left/right paradigm with people, especially those in the liberty movement, I often see a light turn on, a moment of awareness in their faces. Many of us understand the con game because we live it day to day. We see past the superficial rhetoric of Republican and Democratic party leadership and take note of their numerous similarities, including foreign policy, domestic defense policy and economic policy … When I suggest, however, that similar false paradigms are used between two apparently opposed nations, the light fades, and people are left dumbstruck.

  First, most high end government officials are PLACED in power by the global elites. Do you really believe Russia is any different from the U.S.? Putin and Obama are just WWF Wrestlers, actors, working for the same company (the IMF). Russia would not exist today without the aid of the IMF, so they are going to do what they are told to do.

  The ”parties”, whether in the U.S., Russia, or China, are irrelevant. It is the party leadership which decides the party course. The Chinese elites con their own constituents just like Obama cons the Democrats. These political leaders are merely middle-management in a franchise. Do middle managers at a McDonald’s branch plan hostile takeovers of the corporate office? No, they do not.

  Second, these politicians want in on the spoils and plunder, whether they are in Russia or the U.S. They have been promised power (or simply blackmailed). I find it interesting that people have such trouble recognizing that one country could be pitted against another by two governments under the control of the same puppet master. It was done between the U.S. and the Soviet Union, as evidence proves. Why would things be any different today?

  http://www.alt-market.com/articles/2028-ukraine-crisis-just-another-globalist-engineered-powder-keg

  Jesuiitoilla voi jokin rooli olla, mutta itseäni kyseinen asia ei ole enemmälti kiinnostanut, koska en pidä heitä minään puppet mastereina. Enkä kyllä usko, että Saksan olisi globaalin eliitin mielestä ollut tarkoitus voittaa WW2. Ennemminkin niin, että maailmansodat käytiin, koska Saksa oli merkittävä uhka brittiläisen (Rothschild-johtoisen) imperiumin ylivallalle ja se oli tuhottava ensin WW1:ssä ja lopullisesti WW2:ssa. Olen jossain täällä Vastavalkean artikkelissa maailmansotiin liittyen jotain tainnut kommentoidakin, mutta koska en ole niihin niin paljon vihkiytynyt, en nyt sen enempää asiaa kommentoi.

  Joka tapauksessa Vatikaanista ja jesuiitoista on kirjoiteltu paljon kaikenlaista paikkansa pitämätöntäkin. En voi sinänsä enempää kommentoida kyseistä kirjaa, kun en ole lukenut, mutta esim. Eric Jon Phelpsin kirjassa ”Vatican Assassins” Piper totesi ainakin JFK:n murhan suhteen olevan lukemattomia virheitä, joten voisi kuvitella kirjan muutoinkin olevan kehno, eivätkä kuulemani jutut Phelpsiltä muutenkaan ole itseäni vakuuttaneet.

  Tässä https://www.youtube.com/watch?v=VeYlXEJT1xk podcastissa vuodelta 2007 Piperilla on vieraana Jim Condit jr. Siinä puhutaan mm. Malachi Martinista, jota sionistien sanotaan käyttäneen soluttaessaan Vatikaania. Ohjelman kuvauksessa sanotaan mm. seuraavaa:

  Piper and Condit pointed out that the first evidence of Zionist infiltration of the Vatican came in a LOOK magazine article in 1966 entitled ”How the Jews Changed Catholic Thinking.” However, LOOK did not identify Martin as the Zionist agent. It did mention, though, that the Zionist agent had written a book under a pseudonym, ”Michael Serafian.” It was some years later that that pseudonym was revealed to be a pen-name for none other than Malachi Martin. So there is no question that Martin was a Zionist agent.

  Ohjelmassa taidettiin mainita myös Vatikaanin pyörineen Rothschildien rahoilla ja yleensähän homma menee niin, että se sanelee säännöt, joka maksaa. Totta kai Vatikaani ei ole aivan mitätön tekijä, mutta olisi kyllä outoa ajatella sitä jonakin puppet masterina, vaan ennemminkin vaikuttaisi, että sionistit ovat soluttaneet tai yrittäneet soluttaa sen hyödyntääkseen sitä oman agendansa läpiviemisessä.

  • ”Minustakin esim. Venäjää on länsimediassa ehkä syytelty ja kritisoitu liiaksikin vähän kaikesta, mutta ei se ole itselleni vielä mikään osoitus, että Venäjä olisi vastavoima globalismille.”

   Tanskalainen Anders Laursen kirjoitti 18.3.2014 seuraavasti:

   ”Warning against Putin: His Role and Environment Are much More Dangerous than Those of Scheming Obama

   I have often written about Putin and here – but still many on the Internet view the man as the idealistic saviour of the world from the NWO. This is wrong. Therefore, I will warn again: Putin is the NWO/Agenda 21 incarnation.

   I see Putin as the antithesis of the Obama-led NWO. I see Putin as an even greater risk than Obama.

   Both of them are just puppets of the Jesuit/Rothschild puppeteers. Putin is a Royal Arch Mason and was educated with the MI5 and MI6 in Israel and London. Obama is also a Mason.

   Putin is especially dangerous
   1 Because he pretends to be a Christian and is made ​​heavenly by the Russian Orthodox Church as almost messianic – not because of merits for Christ, but for making Russia a great power again! And Putin sees himself the same way. As a Freemason, he will consider himself to be a God and honour the Masonic God, Lucifer…”

   Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20140318-warning-against-putin-his-roll-and-environment-are-much-more-dangerous-than-those-of-scheming-obama.php#comment-263372

   Em. tekstiin sisältyy useita linkkejä, jotka näkyvät avaamalla itse artikkelin.

   • Itse suhtaudun ihan faktojen (tekojen) perusteella kriittisesti tuohon tekstiin.
    Ensiksi pitäisi tietää kuka on Laursen ja mitä agendaa hän ajaa. Onko mies ylipäätään luotettava vai korruptoitunut agentti? (susi lammasten vaatteissa, ’juudasgoat’) joita on liikkeellä pilvin pimein.
    Tuo artikkelin tyyli jo epäilyttää: siinä on vähän hysteeristä makua ja pelottelua. Sellainen aina epäilyttää.
    Pitää myös voida uskoa siihen – ei tietenkään sokeasti – että on olemassa ihmisiä, myös hallitsijoita, jotka ajavat kansansa parasta.
    Ellei usko mihinkään niin elää ikuisessa toivottomuuden tilassa. Historiakaan ei tue sitä etteikö maailmassa olisi muutakin kuin pahuutta.
    Itse en tältä istumalta näe Putinia noin ’likaisena’. Ja jotenkin hänen persoonansa ja tyylinsäkään eivät oikein sovi pahan huijarin kuvaan.
    Tietenkin hän toimii erittäin vaikeassa virassa ja joutuu kääntämään poskeaan globalisteille mutta ehkä ei myy sieluaan. Ainakaan vielä hän ei ole tehnyt muuta kuin hyvää kansalleen ja maailmalle.

    • Anders Bruun Laursen on tanskalainen erittäin EU/NWO-vastainen tanskalainen PATRIOOTTI.
     Olen lukenut paljon hänen artikkeleitaan. Hän on jo lähes kymmen vuoden ajan kirjoittanut EU/NWO-aiheisia artikkeleita, kaikkiaan melkoisen joukon. Tanskaksi hän sanoo lyhyesti itsestään:
     ”Om mig selv
     Jeg er pensioneret øjen-overlæge, født 1941. Livsholdning: Kristen.
     Jeg har bl.a. boet og arbejdet 14 år i Flensborg, Sydslesvig, Tyskland.” eli mm. eläkkeellä oleva silmälääkäri, jolla on kristillinen elämänkatsomus.

     Kritiikittömälle Putin-fanille kaikki hänen tekstinsä eivät ole kovin miellyttäviä.

     • Ok, mutta tuohan ei vielä todista mitään.
      Yleensä ’juudasgoatit’ ajavat agendaansa sitkeästi kulissien takana. Ja heitä on ’kristityissä’ paljon.
      Silmälääkäri? Kertoo kapea-alaisesta suhteesta ihmiseen ja maailmaan. (Silmä pyramidin huipulla on valvova silmä.)
      Mutta kun en tiedä enempää niin en ota kantaa.
      Ainoa mitä voi sanoa että Putin ei ole tehnyt toistaiseksi muuta kuin hyvää kansalleen ja maailmalle.
      Varmasti petyn jos alkaa toimimaan toisin. Teot puhuvat. Muulla ei suurta merkitystä minulle.

     • ”Yleensä ’juudasgoatit’ ajavat agendaansa sitkeästi kulissien takana. Ja heitä on ’kristityissä’ paljon.
      Silmälääkäri? Kertoo kapea-alaisesta suhteesta ihmiseen ja maailmaan. (Silmä pyramidin huipulla on valvova silmä.)”

      Ok, mutta tuokaan ei todista yhtaän mitään.
      Sitäpaitsi pitäisiköhän kaikkien silmäsairaiden lakata käymästä silmälääkäreillä välttääkseen ”valvovan silmän”?!

      Kaikki eivät ole kanssasi samaa mieltä Putinsta ja seuraavassa on muutamia nimeltä mainittuja, jotka varmasti tietävät Putinista huomattavasti enemmän kuin tuskin kukaan suomalainen:

      ”by Andy Sloan
      (henrymakow.com)

      The perception that Vladimir Putin is a good/Christian man is common in the West, even so for the majority of truthers. His periodic moral overtures and seeming Christian convictions give consolation in lament of the almost universal moral decay of our leaders; the deep contrast serving to magnify his esteem.

      However, as we will demonstrate this rosy perception of Putin is a deception which closes the gate of understanding for most to the reality that Russia is in fact still communist and as most prominently revealed by defector Anatoliy Golitsyn (but also other defectors, notably Col. Stanislav Lunev, Sergei Tretyakov, Jan Sejna and Victor Suvarov) is in the final phase of a multi-generational deception strategy, in ultimate objective of military conquest of the West. (1)
      We must remove Putin’s mask and ironically, we can employ the wisdom of Sacred Scripture in aid of easily proving that Putin is, in fact, the very contrary to a Christian and indeed a first-grade antichrist.
      Matthew 7:15-16

      ”Beware of false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but inwardly they are ravening wolves. By their fruits you shall know them.”…”, https://www.henrymakow.com/2017/11/the-putin-deception.html

  • Anglo-sionistien tavoite on NWO jossa on vain yksi napa tai valtakeskus eli koko maailma olisi heidän rautaisessa hanskassaan.
   Venäjä ja Kiina eivät oman käsitykseni mukaan ole tässä kelkassa. Ne haluavat moninapaisen maailman jossa on useita keskuksia jotka tekevät yhteistyötä eivätkä tavoittele hegemoniaa (totalitarismia) kuten sionistit (ziocon-eliitti), jotka lopulta pyrkivät kaappaamaan kaiken vallan ja kullan itselleen ihan uskonnollisten ja rasististen oppiensa mukaan vaikka ovatkin pääosin ateisteja.
   Mutta ’Baabelin henki’ elää heillä veressä kuten Gilad Atzmon kirjassaan The Wandering Who? sanoo. Kannattaa lukea kirja niin ymmärtää enemmän. Se oli yksi parhaita lukemistani.
   https://www.amazon.co.uk/dp/191107220X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1495119543&sr=1-1&keywords=gilad+atzmon

   Mitä Vatikaaniin ja jesuiittoihin tulee niin olen täysin samaa mieltä. Se joka maksaa sanelee säännöt.
   Vatikaani on varmaan ainakin osin sionistien hallinnassa ja onhan jopa esitetty että Paavali olisi ollut Vatikaanin agentti ja sitä kautta kristinusko levisi koska se oli sionisteille hyvä välinen orjuuttaa länsi. (The theory that Paulus created christianity as secret agent of the Roman emperor is an interesting one./eräs kommentti artikkelista:
   http://www.unz.com/article/its-time-to-drop-the-jew-taboo/ )
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164973

   WW1 & 2 olivat todella pelkkää pankkiirien ja sotateollisuuden teatteria jolla Israel luotiin. samoin holokausti, valtava rahasampo sionisteille.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165021
   When Speaking The Truth Gets You Into Hot Water
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=158786
   Lännen sionistipankkiirit olivat niiden takana ja mm. vaikutusvaltainen Rabbi Prinz on sanonut että natsien kanssa tehtiin yhteistyötä joka edisti holokaustia jolla pakotettiini juutalaisia Palestiinaan kun samaan aikaan Liittoutuneet estivät pääsyn omiin maihinsa.
   Se mitä meille kerrotaan historiallisena totuutena on hölynpölyä (ihan Raamattua myöten) ja varsinkin sionisteille historia ei ole mitään muuta kuin keino edistää omaa agendaa.
   He kirjoittavat aina sitä mitä tarvitsevat valtansa vahvistamiseen sanoo Atzmon kirjassaan.

   • Atzmon mm. toteaa kirjassaan että Rabbi Prinz sanoo, että he, siis heimo, tiesivät jo silloin kun Walther Rathenau murhattiin 1922 että antisemitismi tulee paisumaan Saksassa.
    Ja 1932 he julistivat sodan Saksalle vaikkei heillä ollut edes omaa armeijaa.
    Joutuu kysymään kuka oli todellisuudessa juutalaisen Rathenaun murhan takana? Kuka Kennedyn? Ja miksi miehet murhattiin?
    No, vastaus on helppo kun tietää mitä niiden kautta saavutettiin.
    Sionistit saivat varastettua palestiinalaisten maat ja Israel atomipommin.
    http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p243_Weber.html
    Sionistit ovat siitä tunnettuja että he uhraavat surutta omiaankin tavoitteidensa hyväksi. Holokausti oli siis ehkä tilaustyö. Ja nyt siitä on tehty ziocon-eliitin avulla uskonto, uskonto jossa sionistit ovat korvanneet Jumalan. Ja uskonto jonka tutkiminen ja kieltäminen on rikos josta voi joutua vankeuteen.
    Erikoinen uskonto. Vaiko tyypillinen uskonto?

  • Jostain syystä tämä Brandon Smith ei oikein vakuuta. Hänellä vaikuttaa olevan hyvinkin yksinkertainen ja ristiriitaisen asenteellinen näkemys maailman taloudesta.
   Tämä arvioni Smithistä perustuu yksinomaan katsomaani youtube videoon, jossa hän esiintyi, laitan sen jakoon tänne myöhemmin.
   Varsinkin tämä väite laittaa hymyilemään: ”Russia would not exist today without the aid of the IMF, so they are going to do what they are told to do.”, kaikkien niiden tosiasioiden valossa, mitä Venäjän talouskehityksestä tiedetään Jeltsinistä Putiniin.

   90-luku Jeltsinin Venäjällä oli rosvokapitalismin aikaa ja IMF osallistui Venäjän valtion rosvoamiseen, aivan samoin kuin se nyt osallistuu nyt Kreikan rosvoamiseen. Pääkohteena IMF:n rosvopolitiikalle on ollut koko rahaston perustamisesta lähtien, kolmannen maailman maat ja niiden luonnonvarojen ryöstö.

   Miksi Venäj, yhtenä harvoista maailman valtioista kykeni pelastumaan IMF:n pitkäkyntisiltä rosvoilta?

   ”Läntinen arvoyhteisö” eikä angloamerikkalaiset imperialistit ole ikinä ymmärtäneet Venäjää ja venäläisten ns. широкая натура, laajaa sielua ja luonnetta, tämä BBC:n uutinen vuodelta 1999 paljastaa asian: ”The Economy
   Russia: The IMF’s biggest failure”, löytyy tuolta http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/455673.stm

   Toiseksi 2000-luvun alun kansainvälinen talouskehitys ja öljyn hinnan nousu auttoivat huomattavasti Venäjää pääsemään eroon veloistaan. Öljyn hinnan nousulla ei olisi ollut mitään vaikutusta Venäjän talouden elpymiseen ilman politiikan suunnan muutosta, Jeltsinin ja IMF:n oligarkkeja suosivasta rosvopolitiikasta Putinin ajamaan Venäjän kansallisia etuja turvaavan linjaan, mikä johti oligarkkien pidättämisiin ja maanpakoihin ja erään Safra-nimisen pankkiirin kuolemaan.

   Tästäkin löytyy tosi mielenkiintoista dokumentaatiota mm. täältä:

   https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/so-who-really-tried-to-blackmail-yeltsin-takeover-russia-nsa-cia-or-investment-bankers/

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/browder-russia-trump-safra/

   https://www.armstrongeconomics.com/uncategorized/more-on-the-plot-to-seize-russia-by-safra/

   https://www.counterpunch.org/2015/12/18/the-imf-changes-its-rules-to-isolate-china-and-russia/

   Vuonna 2006 Venäjä maksoi takaisin valtaosan Neuvostoliitolta perittyjä velkoja Pariisin klubille ja 90-luvulta tulleita velkoja IMF:lle.

   Joten vuonna 2007 Putin oli ”velaton” ja siksi vapaa avaamaan sanaisen arkkunsa Munchenin turvallisuuskonferenssissa 10 helmikuuta 2007, tästä puheesta on hyvä arvoida onko Putin globalisti vai ei:

   https://www.youtube.com/watch?v=hQ58Yv6kP44

   • Puhe on anti-globalistinen niin selkeästi kuin olla voi mutta teot vasta kertovat totuuden.
    Nekin ainakin vielä tukevat tuota puhetta. Putin ei juurikaan syö sanojaan kuten nämä ’trumpit’ (Usan pressat) vai onko joku saanut hänet siitä kiinni?

 5. Ihmisten kuluttamisen pitää laskea kestävälle tasolle.
  Ihmispolulaation lisääntymisen pitää hidastua.
  Ihmisen työn pitää olla samanarvoista riippumatta työn tekemisen sijainnista. Yksi tunti työtä = yksi valuutta.

  Nykyinen talousjärjestelmä romahtaa. Uusi globaali valuutta tulee. Kansat sopivat yhdessä uudet käytännöt.
  Globalistit yrittävät jarruttaa sitä, mikä on vääjäämätöntä ja heille itselleen epäedullista. Sodat ja luodut vastakkainasettelut ovat jarruttamisen keinoja. Ne ylläpitävät vanhaa järjestelmää, jossa yhdet orjuuttavat toisia ja jossa valta kasautuu harvoille.

  Ennen pitkää tullaan pisteeseen, jossa sodatkaan eivät enää auta. Kun tullaan siihen pisteeseen voidaan kysyä: Oliko viimeisimmän sodan tarkoitus luoda uusi järjestelmä vai syntyikö uusi järjestelmä jarrutussodasta huolimatta?

  • Tuossahan on kuvattu vihervasemmistolainen polku globalismiin. Yo. artikkelissa on kuvattu ’oikeistolaisia’ menetelmiä, jotka perustuvat taloudellisen ja sotilaallisen sortovallan käyttöön. Vihervasemmistolaiseen globalismiin kuuluvat mm. YK:n Agenda 2030- tai Zeitgeist- pohjaiset visiot, joissa ’kansat’ eli teknokraatit tavallaan päättävät millainen uudesta rauhanomaisesta kestävän kehityksen maailmanjärjestyksestä tulee. Monet saattavat olla tähän järjestelyyn tyytyväisiä, mutta änkyrät ja romantikot katsovat sen olevan liian kaukana ihmisen perusluonteesta, joka on erikoinen yhdistelmä eläintä ja henkiolentoa. Näille ominaisuuksille jäisi teknokraattisessa globalismissa vain vähän tilaa järjestelmän ollessa tiukan kollektivistinen, rationaalinen ja säännöstelty. Änkyrät ja romantikot katsovat, että ihmislajille suotuisempaa on pienempien hajautettujen heimojen ja kansakuntien ja niille ominaisten kulttuurien muodostuminen, kun taas elämä teknokraattisessa yhdenmukaistetussa globalismissa olisi ahdistavan robottimaista.

  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Teknokratia

   Teknokratia (”tekno” tulee kreikan sanasta tekhne, joka merkitsee sekä ”tietoa” että ”taitoa” sekä ”kratia” kreikan sanasta kratos, joka merkitsee ”valtaa”) on oppi, jonka mukaan tiedolla ja taidolla sekä niiden osaajilla tulisi olla yhteiskunnassa hallitseva asema. Teknokraattisessa yhteiskunnassa valtaa käyttävät asiantuntijat. Käsite syntyi Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Globalisaatio

   GLOBALISAATIO eli globaalistuminen, globalisoituminen tai maapalloistuminen tarkoittaa maailmanlaajuista verkottumista.
   Globalisaation TALOUDELLISTEN ja KAPITALISTISTEN piirteiden ylikorostamisesta, muut globalisaation ulottuvuudet huomiotta jättäen, käytetään käsitettä GLOBALISMI.
   —–
   Jos pitäydytään wikipedian määritelmissä, niin globalistit ovat siis globaalin taloudellisen ja kapitalistisen ylivallan kannattajia. Viher-vasemmistolaiset eivät voi olla globalisteja, koska eivät kannata kapitalismia.

   Voisin kuvailla itseäni juurikin änkyräksi ja romantikoksi mutta myös realistiksi ja himpun teknokraatiksi. mielestäni asiantuntijoiden valta on hyvä asia niin kauan, kun asiantuntijat toimivat epäitsekkäästi ja rehellisesti.

   Teknologia on kutistanut maailman kyläksi (globalisaatio) eikä keksittyä saa keksimättömäksi muuten kuin maailmanlaajuisen tuhon kautta joka hävittäisi myös kaiken löydetyn ja tallennetun tiedon.

   Keksityn kanssa pitäisi nyt sitten koettaa elää niin, että keksitty palvelisi paitsi itsekästä minua myös muita ihmisiä ja koko luomakuntaa. Siinä tarvitaan viisaiden päiden lyömistä yhteen, asioista sopimista, toisten ymmärtämistä – ihmiselle luonteenomaista empatiaa. Nyky-hallitsijat (globalistit) haluavat pitää vallan itsellään ja yhä kasvattaa sitä. He kylvävät keskuuteemme itsekkyyttä, raja-aitoja, epäluuloja, pelkoa ja vihaa. He hajottavat ja hallitsevat.

   Uusi maailmanjärjestys tulee teknologian mukana väistämättä (globalisaatio). Globalistit haluavat sen olevan orjuuttava, keskitetty kontrolli. Me änkyrä-romantikot toivomme sen olevan toisiamme ja luontoa kunnioittava yhteisöjen yhteisö?

 6. ”Oliko viimeisimmän sodan tarkoitus luoda uusi järjestelmä vai syntyikö uusi järjestelmä jarrutussodasta huolimatta?”

  Ensimmäiseksi tulee kyllä mieleeni jonkun sanomat sanat: Ilman rauhaa, kaikki ei ole mitään.

  Mutta olemme nyt vaiheessa, jossa sota on globalistien ainut keino toteuttaa globaali plutokraattinen ” horrorstate”. Kun katsotaan viimeaikaisia EU:.ssa tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia, Brexit ja nyt brittien ja ranskalaisten juuri vahvistama The Franco-British « Entente cordiale http://www.voltairenet.org/article199528.html
  Ranska tulee nähtävästi siksi myös jättämään EU:n. Asetelmat alkavat vähän muistuttaa aiempien Euroopassa käytyjen sotien asetelmia britit, ranskalaiset ja amerikkalaiset laittavat Saksan johdolla EU:n sotimaan Venäjää vastaan brittiläisen sotastrategian mukaisesti : ”Jos on koira , miksi haukkua” . Toinen maailmansota ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan ja Hitler hävisi sodan. Jos lähtökohdaksi otetaan tuo vanha-uusi asetelma , niin silloin ei oikein voida väittää että Putin ja USA ajavat molemmat samaa sionistista uutta maailmanjärjestystä. Ukrainasta länsimediat ovat aika hiljaa, vaikka Ukrainan rooli Venäjän provosoijana on koko ajan jatkunut.

  Venäjä ja Kiina ovat kullanostoillaan ja”oman uuden valuuttajärjestelmän” kautta varautuneet ainakin finanssitsunamiin, jos tai kun globalistit sen laskevat liikkeelle. -Mikä on sitten valtion nimeltä Suomi rooli tässä vain jonkinlaisen sodan kautta mahdollistuvassa uudessa maailman järjestyksessä ja siitä käytävässä sodassa kun britit ovat tehneet Norjankin kanssa bilateraalisia sopimuksia.

 7. Totuudenetsijä 2.2.2018 at 19:21

  Ymmärsit väärin, ei ollut tarkoitus yleistää enkä sitä tehnytkään koskien lähdettäsi koska aina on poikkeuksia ja yleistäminen on vaarallista.
  Tietenkään kaikki eivät ole kanssani samaa mieltä enkä sellaista edes odotakaan. Ja sen huomaan jo ihan päivittäin kun luen tai silmäilen Iltalehteä puhumattakaan muusta mediasta.
  Enkä ole itsekään sulkenut pois mitään. Katson vain tekoja. Niihin pohjaan näkemykseni enkä vain kenenkään kirjoituksiin vaikka viisaina pitämien tekstejä paljon luenkin. Ja tuon Makowin artikkelin olen jo lukenut aiemmin koska yleensä luen hänen juttujaan aika paljon.
  Jotenkin kuitenkin luen niitä välillä aika ristiriitaisin tuntein. En oikein tiedä onko hän ’lintu vai kala’. Olen ihmetellyt miksei Atzmon, jota pidän täysiverisenä anti-sionistina, mainitse häntä missään ja se voi kertoa ettei hän ehkä täysin luota Makowiin? En tiedä.
  Ja jostain olen lukenut että hän voisi olla ns. ’kontrolloidun opposition’ miehiä. Se on mahdollista kuten tämän Brother Natanael Kapnerinkin on sanottu olevan tai kuten meillä epäilyttävästi Oikeamedia ja persut.
  Sionisteille on aina ollut tärkeää että heillä on oppositio jota he kontrolloivat ja jo Lenin sanoi, että paras oppositio on itse luotu oppositio.

  Putin todella on raskaan propagandan kohteena kuten koko Venäjä. Se pitää muistaa ja siksi valhetta ja propagandaa on ilmassa pilvin pimein.
  Oliver Stone teki pitkän haastattelun Putinista ja siitä sai aika myönteisen kuvan miehestä. Mutta nyt se on kielletty USA:ssa. Ja hän tekee kai ellei jo ole tehnyt filmiä Ukrainasta. En usko että hän on nwo-koplan miehiä.
  Vaikka minulla on aika hyvä ns. ’paskatutka’ niin en silti luota liikaa siihen. Kyllä teot puhuvat aina eniten.
  “The anti-Semites will be our best friends.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164570

  • Vielä jatkona muutama sana Putinin ja hänen edustamansa moninapaisen maailman puolesta.
   Usein kuulee väitettävän että P kuuluu samaan ’ziocon klaaniin’ missä Usan sionistit ovat koska hän olisi juutalainen äitinsä puolelta ja koska hän oli KGB:n agenttina NL:n aikana.
   No entä sitten. Ainakin se että hän on päässyt KGBn agentiksi kertoo että hänellä on paljon älyä. Vain lahjakkaimmat sinne kelpasivat. Mutta sen voi nähdä myös oppituntina: ”ei sellaista enää” on P sanonut nähtyään sionistien junaileman kommunismin julmuudet.
   Ja jos hän olisi ’juutalainen’ niin entä sitten? Typerää kuvitella että juutalaiset olisivat yhtenäinen joukko. Heitä on laidasta toiseen ja kova kädenvääntö käynnissä koko ajan. On suuri määrä myös heitä jotka eivät kannata vaan jopa halveksivat sionisteja ja heidän harjoittamaa militaristista nwo-politiikkaa ja kritisoivat holokaustia eivätkä halua mistään hinnasta muuttaa Israeliin hulluksi kokemansa Netanyahun leiriin.
   Ja nyt on jopa nähtävissä että fiksummat ovat jättämässä Israelin kun siellä saa pelätä henkensä edestä koko ajan.
   Shlomo Sand: ‘I wish to resign and cease considering myself a Jew’
   https://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/shlomo-sand-i-wish-to-cease-considering-myself-a-jew
   ”I am often even ashamed of Israel, particularly when I witness evidence of its cruel military colonisation, with its weak and defenceless victims who are not part of the “chosen people”.”

   Myös Putinin uskonnollista vakaumusta vähätellään vaikka hän äitinsä tapaan on uskonnollinen ja näkee ortodoksisen uskonnon tärkeänä asiana.
   Miksi sitäkin pitää vähätellä? ikäänkuin mikään mitä Putin on ei olisi totta eikä häntä itseään. Hänellä ei saisi olla omaa identiteettiä.
   Ja on näkynyt mediassa kuvia joissa Putin ei aina olisi sama henkilö mutta jos mikä niin kuvien väärentäminen ja muokkaaminen ei vaatine suurta taitoa niiltä jotka sitä haluavat tehdä.
   Minusta nämäkin asiat on syytä ottaa huomioon ennen kuin antautuu sokeasti Putin-propagandalle jota meidänkin eliitin omistama valtamedia harrastaa.

   • Lisäyksenä väärinkäsitysten välttämiseksi totean etten suinkaan ole sokea Putin-fani vaan arvioin häntä vain tekojen mukaan.
    Ei tietenkään voi kokonaan poissulkea etteikö hän voisi toimia taitavasti naamioituna ’kontrolloituna oppositiona’ mutta ainakaan nyt se ei näytä kovin todennäköiseltä. Aika paljastaa lopullisen totuuden.

   • Juutalaisuuden erilaisilla muodoilla on todella väliä, samoin kuin muidenkin kansallisten, uskonnollisten yhteisöjen.
    Sionistinen liike on varsin tuore polittinen ilmiö,jota ei kaikki juutalaisetkaan hyväksy,koska se heidän mukaansa Israelin perustaminen uudelleen polittisella päätöksellä on vastoin Jehovan tahtoa.

   • 😀 hihiii, nämä jotkut toverit näkevät juutalaisia kaikkialla, varsinkin, jos kyse on venäläisistä.

    Tätä kautta löytyykin se yhteinen salakavala sävel, joka on näillä vaihtoehtomedian juutalaismetsästäjillä ja valtamedian suvakkiarmeijan venäläisvastaisilla Putin-metsästäjillä. Siinä mielessä puhe Putinin juutalaisuudesta onkin herkullista 😀 , eikös tällöin Putin-trollien metsästäjät voi nimetä antisemiteiksi tai vaihtoehtoisesti fasisteiksi?

    Paras lukemani juutalaisjuttu kuitenkin koski toveri Stalinia, joku pakkomielteinen jossain päin www:tä esitti Stalinin juutalaisuuden todisteeksi epäselvää valokuvaa Kaspianmerellä toimineen Shellin johdossa olleesta Rotschildista + väitettä Stalinin äidin kevytkewnkäisestä ja irstaasta luonteesta. 😀 Vitun vakuuttavaa, jouruja ja epämääräisiä valokuvia.

  • Ei ole tänä aikana läheskään aina helppoa erottaa valetta totuudesta. Esim. on olemassa organisaatioita, joiden nimenomaisena tarkoituksena on levittää disinformaatiota monenlaisin menetelmin ja aivopestä ihmisjoukkoja tai yksittäisiä avainhenkilöitä käyttäen erityisesti siihen tarkoitukseen kehitettyjä tieteeseen ja uusimpaan teknologiaan perustuvia menetelmiä, valeoppositioita jne. Ei kovinkaan harvoin joutuu muuttamaan käsityksiään eri henkilöistä ja asioista kun saa uutta tietoa eri lähteistä.

   • Tässä on esimerkki varmasti yhdestä räikeimpiin ja eniten vahinkoa aikaansaaneisiin kuuluvista disinformaatio- ja aivopesuorganisaatioista – josta luonnollisesti koko läntinen valtaVALEmedia vaikenee Protokollien mukaisesti:

    ”THE TAVISTOCK INSTITUTE FOR HUMAN RELATIONS:
    Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of
    the United States.

    The Tavistock Institute for Human Relations has had a profound effect on
    the moral, spiritual, cultural, political and economic policies of the United
    States of America and Great Britain. It has been in the front line of the
    attack on the U.S. Constitution and State constitutions. No group did
    more to propagandize the U.S. to participate in the WWI at a time when
    the majority of the American people were opposed to it.

    Much the same tactics were used by the Social Science scientists at
    Tavistock to get the United States into WWII, Korea, Vietnam, Serbia
    and both wars against Iraq. Tavistock began as a propaganda creating and
    disseminating organization at Wellington House in London in the run-up
    to WWI, what Toynbee called ”that black hole of disinformation.” On
    another occasion Toynbee called Wellington House ”a lie factory.” From
    a somewhat crude beginning, Wellington House evolved into the
    Tavistock Institute and went on to shape the destiny of Germany, Russia,
    Britain and the United States in a highly controversial manner. The
    people of these nations were unaware that they were being
    ”brainwashed.” The origin of ”mind control,” ”inner directional
    conditioning” and mass ”brainwashing” is explained in an easy to
    understand book written with great authority.

    The fall of dynasties, the Bolshevik Revolution, WWI and WWII saw the
    destruction of old alliances and boundaries, the convulsions in religion,
    morals, family life, economic and political conduct, decadence in music
    and art can all be traced back to mass indoctrination (mass brainwashing)
    practiced by the Tavistock Institute Social Science scientists. Prominent
    among Tavistock’s faculty were Edward Bernays, the double nephew of
    Sigmund Freud. It is said that Herr Goebbels, Propaganda Minister in the
    German Third Reich used methodology devised by Bernays as well as
    those of Willy Munzenberg, whose extraordinary career is touched upon
    in this work about the past, present and future. Without Tavistock, there
    would have been no WWI and WWII, no Bolshevik Revolution, Korea,
    Vietnam, Serbia and Iraq wars. But for Tavistock, the United States
    would not be rushing down the road to dissolution and collapse…”,

    http://www.peerage.org/genealogy/2000_John_Coleman_The_Tavistock_Institute_of_Human_Relations.pdf

    • ”Prominent among Tavistock’s faculty were Edward Bernays, the double nephew of
     Sigmund Freud. It is said that Herr Goebbels, Propaganda Minister in the German
     Third Reich used methodology devised by Bernays as well as those of
     WILLY MÜNZENBERG, whose extraordinary career is touched upon in this work
     about the past, present and future.”

     Nykyhetkeen ulottuu myös WILLY MÜNZENBERGIN vaikutus:

     Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

     ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

     Kulttuurimarxismi perustuu kommunistisen Frankfurtin koulukunnan kehittämiin LÄNSIMAISEN yhteiskunnan mädätysperiaatteisiin. Tätä mädätystä suoltaa koko viherpunikki/feministi-toimittajien dominoima valtaVALEmedia, erityisesti sionistiglobalistien pääpropaganda-torvi Suomessa, Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda, rikollisten vallanpitäjiemme propagandakone Yle ja koulut opetushallituksen ohjeistamina.

     • Noihin mädätysmetelmiin kuuluu myös kansallisten identitettien tuhoaminen maahantunkeutuja-invaasiolla, joka on käynnissä useimmissa EU-diktatuuriin huijatuissa maissa.

 8. Suomessa on ollut tahalla OSTETUT nukkehallitukset jo pitkään vallassa.

  Ilatlehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen:

  ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”

  Tällaista on MM: ”laki 444/2012” pienyrittäjien miljardiomaisuuden varstaminen pankki-vakuutuslaitoksille .

  ( Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappasu”. Yli lain salliman peityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata.

  Tätä ”laki” valmisteltiin huolella 2 ”eduskunnan” voimalla; PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tämä KASTIJÄRJESTELMÄN luominen Suomeen ”vaati” seurakseen Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN

  toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa . ( He 55/2007) … mukamas ”rikoslakimuutos”

  2008 kuitenkin Tuija Brax sen varjolla allekirjoitti ”sopimuksen” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa:

  Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee tomivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa” ( vertaa PL 118 §).

  Tämä 10 vuoden aikana toteutettu tapahtumaketju EI todellakaan ole sattumaan; vaan ilmiselvästi JOHDETTU

  OPERAATIO. Mutta kuka / ketkä tätä operaatiota ovat johtaneet ja mistä ?

  Suurilla ; kymmenien miljoonien ”lehdistötuilla” lehdistö on saatu salaaman tämä julkisista asikirjoista todennettavissaoleva ketju; aina PL 118 §:n VALTIOPETOKSEEN asti !

  Miksi PL 118 § on valtiopetos ?

  Se ”esitöissä” eli He 55/2007 valehdeltiin kansanedustajille sekä ”kansainvälislle” : ” Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia ”.

  Minä henkilökohtaisesti jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakaunnansyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 tiettyjen kansanryhmien LAINSÄÄDÄNNÖLLISEN syrjinnän lopettamiseksi ! ( kirjattiin diaariin 8 kuukautta) .

  Koko Suomen ylin virkakunta siis on LAHJOTTU mukaan peittelemään PL 118 §:n valtiopetosta ja sen ”esitöitä”

  Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjontoineen !

  Olenkin koska tahansa valmis todistamaan asioista jättämäni syyteilmoituksen pohjalta .

  ”Syrjinnän lopettamiseksi asia tulee käsitellä Valtakunnanoikeudessa:”

  Pankki-vakuutuslaitoksen LAHJONTA Suomen ”eduksunnan” osalta siis menee jopa ”oikeuslaitoksen” ohi !

  EOA 876/2/05 … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  tuonkaltainen rikosilmoitus Porin poliisille 8.9. 2005 yhä on ”esitutkinnassa” ?

  • Niinpä. Raha on noussut Jumalaksi ja kuka sen onkaan Jumalaksi nostanut? Tai ketkä ovat?
   Kyse on Jumalasta joka tuhoaa, ei rakasta muuta kuin itseään. Pelissä on koko ihmiskunnan tuho.
   Onko lopulta niin että tuhovietti (kuolemanvietti, Thanatos) on nyt maailmaa johtavan psykopaatti-eliitin vahvin vietti? Onko evoluutio tuottanut geneettisen mutaation joka lopulta tuhoaa koko elämän?
   Monet tiedemiehet uskovat että näin on.

  • ”Suomessa on ollut tahalla OSTETUT nukkehallitukset jo pitkään vallassa.”

   Toden totta, niin on!
   Ja niiden teot vahvistavat tuon.

   ”The EU has BRIBED 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. Its much cheaper than building weapons and going to war, as Adolf Hitler did.”
   ”Expose the EU dictatorship and its police state”,https://eutruth.org.uk/

   ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
   The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.”
   ”Fifty reasons to leave the EU”,http://www.eutruth.org.uk/50reasonseu.html

 9. Puolustusvoimien näkemys tulevaisuuden sodankäynnistä on, että se on infosotaa. Instanssista käsin puuhataan algoritmeja, tunnistusjärjestelmiä valtaeliitin mielipiteestä poikkeavien havaitsemiseksi. Koska sielläkin on näin ollen hiffattu, että ihminen onkin ikuinen olento, sodankäynnin mielekkyys saa perspektiiviä ja uudet ulottuvuudet: taistellaankin kuolemattomista sieluista. Kyllä eliitti ymmärtää , että todellinen raha on TIETOISUUS. He ovat siitä itse sangen perillä, mutta kuitenkin hyvin rajoittuneesti, rajatun ryhmäegoistisesti, riippanaan tämä Thanatos.
  Kyllähän kiristystä, tappouhkauksia, seurantaa, seksuaalista häirintää on myös eliitin keinovalikoimissa. Mutta kun”toisinajattelijat” tuumailevat kuitenkin hyvää heidänkin edestään, niin miksi käyttää valtavat resurssit tällaiseen turhaan ja tyhmään pelotteluun. Ylekin saisi tilaa enemmän oikeudenmukaisemmalle, kansaa huomioivalle toiminnalle eikä resursseja tarvitsisi niin suuressa määrin haaskata varsinaisen toimintaperiaatteen ulkopuoliseen eliitin asettamaan vainotehtävään. Mutta ikävä kyllä Supo sai 100 virkaa lisää, hybridivirasto ahkeroi, puolustusvoimat ”puolustaa” ja Ylen toimittajat yökkäävät ja lopulta masentuvat, ahdistuvat ja sammuttavat omantuntonsa, muutamia harvoja lukuunottamatta. Viimeksi mainituille muuten iso kunnianosoitus siviilirohkeudesta! Kunniapatsaan ansaitsisivat keskeiselle paikalle! Yleä hallitseva (Ben)Kokoomaksimoija- hämähäkkikään ei ole heitä pelottanut.

  • ”Mutta ikävä kyllä Supo sai 100 virkaa lisää, hybridivirasto ahkeroi, puolustusvoimat ”puolustaa” ja Ylen toimittajat yökkäävät ja lopulta masentuvat, ahdistuvat ja sammuttavat omantuntonsa, muutamia harvoja lukuunottamatta.”

   Ihmisten pitäisi nyt pikkuhiljaa ymmärtää se, että SUPO ei vakoile Suomen uhkaajia, vaan suomalaisia… näin he ovat aina toimineet – he eivät työskentele suomalaisille. Supon tehtävä yhtenä osana CIA:n maailmanlaajuisessa jesuiitti-mafia-verkostossa on suojella rikollisia ja ylläpitää kansainvälistä rikollisuutta sen kaikissa muodoissa. Mikäli ”uhka” nousee Suomen sisällä – kuten esimerkiksi paljastuskirjan kirjoittamisen aloittanut Toni Halme, joka pääsi jyvälle Suomen sisällä toimivasta pedofiiliringistä – ongelma hoidetaan Supon tyylillä pois.

   Hämmästyttävää, että ihmiset purematta nielevät näitä valemedian mustamaalauskampanjoita ja itsemurhakertomuksia, jotka määrätään – tottakai – salaisiksi, ja joissa ei ole päätä eikä häntää. Huumeet ja niiden käyttö on Supon tavaramerkki, itse ne niitä kaduille levittävät, eli aina kun joku ”huumehörhö” joutuu valemedian lokakampanjan kohteeksi, lukijan pitäisi kysyä itseltään: MIKSI? Mikä on mustamaalauksen motiivi, tai agenda… kenen varpaille kyseinen ihminen on astunut?

 10. The Jewish Media / Political Nexus is Freaking Out Over #ReleaseTheMemo
  Who’s behind all the lies?
  http://russia-insider.com/en/jewish-media-political-nexus-freaking-out-over-releasethememo/ri22432

  RI:ssa on mielenkiintoista luettavaa, hyviä artikkleita joissa on mielenkiintoisia kommentteja kuten tässäkin, varsinkin loppupäässä 100 paikkeilla.
  After 911 false flag, Wesley Clark says the Pentagon wanted to destroy seven countries. Why seven?
  FK was assassinated for the Dimona nuclear program in Israel. JFK was trying to stop Israel from getting nuclear weapons. After he was assassinated, there no problems with the Dimona nuclear program. Johnson allowed Israel to do the June 8 1967 false flag on American soldiers on the USS Liberty in Israel. It failed. The Israelis could not kill all the Americans and the ship did not sink. Johnson was planning a possible nuclear war with the Soviet Union in Egypt for this false flag if it worked. This video is must for everyone to watch. The time is late. The west has gone dangerously insane.

 11. Mukavaa luettavaa, seuratessa näin takavasemmalta. Mitenkähän kauan sitä olisi käytävä loosissa, jotta näkisi siellä lusiferin. Eiköhän se ”PIRU” piileksi myöskin Sakastissa, ovathan kirkot aina mukana sodissa. Pappi siunaa, sekä tuomitsee samat joukot. Jos tulee yllätysvoittoja, niin se on siunaus ”herralta”, jos tulee turpiin niin se onkin rangaistus ”SUOMEN KANSALLE”, näin julisti sama Pappi, samalla suulla millä syö ehtoollisleipäänsä.
  Kyllä lopputotuus on se, ettei täällä maapallolla ole yhtäkään ”JUMALALLISTA YHTEISÖÄ” joka toimisi oikeuden ja kohtuuden nimissä. Jos kansat sen ymmärtäisivät, niin yhtään sotaa ei käytäisi missään, vaan rauhallinen yhteiselo kaikkien kesken olisi mahdollista. ”Ja he takoivat tappoaseensa auroiksi, viljelläkseen puutarhaansa”.

  • ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.
   Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.
   Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.”

 12. Olen samaa mieltä eri kirkkojen roolista. Tämä pätee varmaankin ihan kaikkiin uskontoihin. Ihmisen henkinen kasvu on keskeneräistä. Tuoreita kokemuksia on siitä, kuinka valhe-eliitillä on pääsy korkeitten saarnamiesten ajatuksia manipuloimaan. Eivät nuo papit uhoamistaan ole jättäneet toisen maailmansodan aikaan. Sama kaiku on askelten siinä mielessä nykyäänkin eliittipapiston ”valituilla”. Uskoisin, että viattomimmat papit löytyvät nuorista naisista, jotka ovat synnyttäneet. He eivät ole missään loosissa vannoneet mitään vaitiololupauksia. Kirkothan ovat samassa asemassa kuin kuin Yle, valtamedia, EU:ta nuoleskelevat virkamiehet, valtion koulujärjestelmä – ne ovat kansainvälisen eliitin hallussa, jolla on tarve ylläpitää valta itsellään. Siihen tarvitaan vaikuttamiskanavia, jotka on oltava propaganda-alustoina. Asiasta ymmärtämättömiäkin näissä väylissä tarvitaan – se on tarkoituksenmukaista hämäyksen vuoksi.

  • Suurta huijausta ja tarinaa koko kristinuskokin jolla Vatikaani leipäpappeineen on hallinnut ihmisiä ja kerännyt valtavan omaisuuden.
   Paavali loi kristinuskon (saattoi olla jopa Vatikaanin agentti) ja Vatikaani pääsi Jumalan välimieheksi ja syntien sovittajaksi sekä turva- ja taivaspaikan takaajaksi kirjoittamalla Raamatun ’oikeaan muotoon’. Nerokas juoni pitää ihmiset nöyrinä eliitin palvelijoina. Ja ’perisynti’ takasi sen että vain usko pelastaa.
   Teologian ja Raamatun ’Herra’ oli ja on todellisuudessa pelkkä fariseusten Raha.
   Kummallinen paikka tuo kirkon ja teologian taivaskin on. Joillakin silti kova hinku päästä sinne kävelemään kultaisia katuja. Mutta suotakoon heille se ilo jonka vain usko antaa.
   The Plot Against Christ
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164973

 13. Nuclear posture Review: Yhdysvaltain maailman hegemonian nwo-oppi tuhoaa maailman

  Paul Craig Roberts:
  ”Neo-konservatiivit ovat pieni joukko juonittelijoita. Useimmat ovat sionistisia juutalaisia jotka ovat liittoutuneet Israelin kanssa. Jotkut ovat dual-kansalaisia. He loivat amerikkalaisen maailman hegemonian ideologian ja täsmentävät, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päätavoite on estää sellaisen muun voiman syntyminen, joka voisi rajoittaa Yhdysvaltojen yksinvaltaa.
  Kun nämä ’neo-konnat’ valvovat Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, tämä selittää Yhdysvaltain vihamielisyyden Venäjää ja Kiinaa kohtaan sekä myös sen kuinka he käyttävät Yhdysvaltain armeijaa auttaen Israelin hallitusta taistelemaan Lähi-idässä Israelin laajentumisen esteenä olevia maita vastaan.
  Kahden vuosikymmenen ajan USA on taistellut Israelin sotia Lähi-idässä. Tämä tosiseikka osoittaa hullujen neo-konnien voiman ja vaikutuksen. On varmaa, että ihmiset – niin hullut kuin neo-konnat – käynnistävät ydinase hyökkäyksen Venäjää ja Kiinaa vastaan. Venäjän ja Kiinan hallitukset näyttävät olevan täysin tietämättömiä uhkasta (ovatkohan?), jonka neokonnat aiheuttavat heille. En ole koskaan kokenut Venäjää ja Kiinaa koskevissa haastatteluissa mitään tietoisuutta uuskonservatiivien ideologiasta. Mahdollisesti se on liian hullu, että he ymmärtäisivät, arvelee PCG.
  Ideologit, kuten neo-konnat, kamppailevat unelmansa puolesta maailman hegemoniasta eivätkä ymmärrä tosiasioita. Venäjä ja Kiina ovat tämän hegemonian esteenä. Opittuaan ymmärtämään USA: n perinteisen sotilaallisen voiman heikkouden – 16 vuoden aikana USA: n ”supervoima” ei ole voinut voittaa muutamaa tuhatta kevyesti aseistettua Talebania Afganistanissa – neo-konnat tietävät, että perinteiset Venäjään tai Kiinaan kohdistetut hyökkäykset johtaisivat Yhdysvaltojen tappioon. Siksi he ovat laskeneet kynnystä ydinaseilla tehdylle ensi-iskulle, jota heidän maailman hegemonian haaveessa toteutumiseksi voidaan käyttää tuhoamaan Venäjä ja Kiina.” — enemmän linkistä
  https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/nuclear-posture-review/

  Tässä hyvä muistaa että myös EU on heidän luomus kuten Natokin jonka tehtävä on toimia tämän heidän militaristisen ja vallanhimoisen nwo-doktriininsa välineenä.
  Tämä asia pitäisi suomalaisten ymmärtää kun meillä on johto joka sitä ei ymmärrä – tai ymmärtää mutta haluaa olla mukana siinä vastoin kansan tahtoa.
  Meidän pitäisi nähdä oma kohtalomme yhä enemmän tämän isomman valtarakenteen pohjalta.
  Haluammeko olla mukana tässä vai emmekö halua?

 14. Paljon on kommenttia ja hyvä niin, mutta en nyt ehtinyt kaikkea lukemaan vielä. Vaikka tämän kirjoituksen pääpointti ei ollut Venäjä, niin arvasin, että siitäkin päädytään keskustelemaan.

  Jos teoista on kyse, niin onhan Putin esim. ollut Israelin ystävä, mm. tukenut Operaatio Protective Edgeä: ”in 2014 Putin was one of the few world leaders to support Israel’s Operation Protective Edge against Hamas” http://blogs.reuters.com/great-debate/2016/01/14/vladimir-putin-is-the-closest-thing-to-a-friend-israel-has-ever-had-in-moscow/

  Paljon ovat kauppaakin käyneet. Sitähän voi tietysti käydä vaikka pahimman vihollisen kanssa, mutta sotilaallista yhteistyötäkin maat ovat tehneet ja antaneet tukensa toistensa ”terrorismin vastaiselle sodalle”. Josta puheen ollen, on hyvin mahdollista, että myös Putin oli mukana juonessa terrori-iskuissa, joihin FSB hyvin todennäköisesti oli sekaantunut.

  Kaikki asiathan voi tietysti nähdä monella tapaa. Esim. kun Trump julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, niin useimpien mielestä hän näin osoitti tukevansa sionisteja. Kuitenkin Mark Glennin mielestä se olikin Trumpilta ovela peliliike, jolla hän sai yhdistettyä eripuraista muslimimaailmaa nousemaan yhteen ääneen Israelia vastaan ja muutoinkin lisäämään Israel-vastaisuutta maailmalla. Totta kai Putininkin tekoja voisi selitellä vastaavaan tapaan.

  Mutta jos Putin on globalistien kelkassa, ei hänen varmaankaan olisi tarkoituskaan vaihtoehtoista mediaa seuraavien silmissä esiintyä minään ”pahiksena”. Vaan tarkoituksena olisi juuri vastakkainasettelun muodostaminen. Valtamediaa seuraaville Putinia markkinoidaan pahimpana roistona mitä voi olla. Vastamediaa seuraaville välillä suorastaan pyhimyksenä, joka saapuu pelastamaan tilanteen uljaasti valkoisella ratsullaan.

  Smith on usein varoitellut vaarana olevan, että vaihtoehtoinen media menettää identiteettinsä ja valtamedia pyrkii leimaamaan sen Venäjän suhteen puolueelliseksi tai jopa Venäjän luomaksi ”valeuutisten” levittäjäksi. Ja näinhän se on kovasti yrittänytkin. Onhan se hyvä, että esim. RT usein oikeutetusti esittää kritiikkiä Yhdysvaltojen hallintoa ym. kohtaan, mutta koska se on Venäjän hallintoon kytköksissä, ei se luonnollisestikaan arvostele Venäjää samoilla standardeilla. RT ei koskaan puhu esim. Venäjän hallinnon kytköksistä pankkiirieliittiin.

  Smithin lausunto ”Russia would not exist today without the aid of the IMF” ei varsinaisesti ole hänen artikkelistaan, vaan kommenttipuolelta. En tiedä Smithistä, mutta ainakin itse käytän enemmän aikaa varsinaisten kirjoitusten tekoon ja näitä kommentteja ei aina tule muotoiltua niin huolellisesti. Vähän liioitellusti sanottu toki, mutta joka tapauksessa Venäjän suhteista IMF:ään ja pankkieliittiin on Smith kirjoittanut mm. tässä artikkelissa: http://www.alt-market.com/articles/2074-russia-is-dominated-by-global-banks-too

  Muutama kohta kirjoituksesta:

  From its very inception, the new Russia was designed to become a catalyst for global governance, but global governance by whom? As they say, always follow the money.

  Despite all of the admissions and evidence, IMF auditors refused to cite any corruption or malfeasance during their investigations. One would think that they would do everything in their power to find out where their funds went and why. The reason for the cover-up is obvious: The IMF knew exactly who the money was going to. The first bailouts of Russia were designed to buy the cooperation of the Russian political and corporate elite and ensure that the future direction of the nation would follow the globalist plan.

  Fast-forward to the present. Putin continues the subversive relationship between Russia and the IMF. In 2009, Putin called for the creation of a “super reserve currency” under the control of the IMF and using the IMF’s Special Drawing Rights basket as a foundation.

  Russia’s central bank is also a member of the Bank of International Settlements, the good-old-boys club of the international banking world.

  Lisäksi Venäjän taloudellisena neuvonantajana on toiminut Goldman Sachs. Putin on Kissingerin hyvä ystävä ja kuvailee häntä seuraavasti: “trusted foreign policy adviser”. Sitten esim. Oleg Deripaskalla uskotaan olevan läheiset välit Putiniin. Deripaskan yhtiöihin Rusal ja Glencore on sijoittanut merkittävissä määrin Nathaniel Rothschild. Toki on video, jossa Putin nöyryyttää Deripaskaa, koska ns. ”Yachtgaten” johdosta Venäjän hallinnon yhteydet valtaeliittiin alkoivat näyttää ilmeisiltä. Mutta video voi hyvin olla pelkkää teatteria, jotta Putin säilyttäisi uskottavuutensa ja arvovaltansa kannattajiensa silmissä. Ja eipä Deripaskalla taida mitenkään huonosti mennä tällä hetkellä.

  Voihan Venäjän suhteita pankkieliittiin toki selitellä sillä, ettei Putin ole vielä kyennyt niistä irtautumaan tai että hän vain hämää vastustajiaan. Mutta globalistit hyvin mielellään käyttävät hajota ja hallitse -taktiikkaa ja hyödyntävät vasemmisto/oikeisto, muslimit/kristityt ym. vastakkainasettelua. Miksi siis idän ja lännen vastakkainasettelu ei jälleen kerran voisi olla kylmän sodan tyyliin osittain keinotekoista?

  En olisi omissa lausunnoissani monesti ihan niin ehdoton kuin Smith, enkä joka asiasta tietenkään ole edes samoilla linjoilla, mutta kyllä silti näen hänen kirjoituksissaan paljon hyvääkin. Esim. hänen sanoessaan, ettei sodissa ole ollenkaan kyse resursseista, territorioista tai hegemoniasta, niin en ehkä menisi ihan niin pitkälle. Pitkässä juoksussa tietysti globalistit eivät toimi minkään tietyn maan vuoksi, mutta kyllä nuo mainitut asiatkin monille jotain merkitsevät.

  Vähän vielä kommenttia tähän:
  ”Ellei usko mihinkään niin elää ikuisessa toivottomuuden tilassa. Historiakaan ei tue sitä etteikö maailmassa olisi muutakin kuin pahuutta.”

  En ole sanonutkaan, etten uskoisi mihinkään tai että maailmassa ei olisi muuta kuin pahuutta. Mutta esim. Sir John Dalberg-Acton kahdeksas on todennut ”merkittävien miesten olevan melkein aina pahoja miehiä”. Ja valitettavastihan se tuntuu olevan niin, että ne joilla on edellytykset edetä valtapyramidissa huipulle, omaavat monesti jonkin sortin negatiivisia piirteitä. Poikkeuksiakin voi toki olla, mutta kun moni tuntuu kaipaavan jotain korkeassa virassa olevaa sankaria, joka pelastaa maailman ja johdattaa sen kukoistukseen, niin itse olen vähemmän toiveikas sellaisen suhteen.

  Esim. Väyrynen saattoi presidentinvaaleissa olla Nato-, euro- ja globalismi-vastaisin ehdokas ja nämä ovat tietysti hänen edukseen, mutta edellisten presidentinvaalien aikaan hänkin hehkutti maailmanvaluuttaa Talousdemokraattien haastattelussa. Ja vähän omien etujensa ajajalta hänkin vaikuttaa, niin ota sitten selvää. Mutta vaikken suuremmin luota poliitikkoihin, niin en silti elä missään toivottomuuden tilassa.

  Smithin mielestä kunnia siitä, ettei Syyrian konflikti mennyt täysin globalistien suunnitelmien mukaisesti, ei kuulu niinkään Putinille, vaan vaihtoehtoiselle medialle, joka paljasti valheita tilanteeseen liittyen. Nämä valheethan paljastuivat siinä määrin, että valtamediakin (esim. Guardian) on kirjoittanut USA:n ja kumppanien tuesta Isisille. Tämä on hyvää kehitystä ja jos vaihtoehtoinen media pystyi Syyrian tilanteeseen vaikuttamaan, niin miksei se voisi jatkossakin kyetä vaikuttamaan vastaaviin asioihin?

  Itse asetan toivoni poliitikkojen sijaan ennemmin aktiivisiin kansalaisiin. Mutta vaihtoehtoisten medioiden on oltava tarkkana, koska niillä ei ole juuri varaa virheisiin. On oltava huolellinen lähteiden kanssa, eikä kannata liiaksi asemoitua minkään maan hallinnon tueksi, vaan säilyttää kriittisyys kaikkia toimijoita kohtaan. Jos vaihtoehtoismedia kansan silmissä assosioituu liian paljon esim. Venäjän äänitorveksi, niin sillä voi olla luotaan työntävä vaikutus suurempaan yleisöön. Tällä en tarkoita, etteikö Venäjästä voisi kirjoittaa positiiviseen sävyynkin, mutta joillakin tuntuu olevan perusoletuksena, että RT on aina täyttä faktaa ja valtamedia valehtelee kaikesta.

  Minusta pitää aina tapauskohtaisesti arvioida, mihin tietoon voi luottaa. Tässä tietysti tulee eriäviä näkemyksiä eri henkilöillä ja se on ihan ymmärrettävää. Tarkasteleehan jokainen asioita enemmän tai vähemmän erilaisesta perspektiivistä. En siis väitä, että omat tulkintani asioista olisivat aina oikeat ja muutoinkin kirjoituksia voisi parannella ja viilailla loputtomiin, mutta parhaani olen yrittänyt ainakin ja kaikkiahan ei voi millään miellyttää, vaikka kirjoittaisi mitä.

  • ’..Mutta esim. Sir John Dalberg-Acton kahdeksas on todennut ”merkittävien miesten olevan melkein aina pahoja miehiä”. Ja valitettavastihan se tuntuu olevan niin, että …’
   Kyllä tuo pitää paikkansa ja näkeehän sen nyt jo ihan omasta maastamme isommista sodista puhumattakaan että ’pahat pojat’ ovat asialla. Isänmaasta on luovuttu vastoin kansan tahtoa ja liitytty vaaralliseen ja todella pahojen poikien leiriin ja heidän velkarahan siipien suojiin.
   Ei kai kukaan rehellinen ja kunniallinen isänmaan ja kansan mies voisi olla sellaisen maansa myyntihankkeen takana.
   Miksi nämä tyypit pääsevät valtaan?
   Meillä se selittyy paljolti sillä että he saavat apuja isommalta raha- ja media-Mafialta ja ennen muuta sillä ettei kansa ole riittävän valveutunut eikä kansallishenkinen puolustamaan itseään vaan antaa hajottaa itsensä. Niin juuri viruskin tuhoaa elimistön kun vastustuskykyä ei ole. Puuttuu yhdistävä side ja kansallinen itsetunto on heikko.
   Meidän itsetunto nojaa liikaa siihen mitä muualla tapahtuu (Usa-addiktio) ja kun malli tulee sieltä ja maan narsistisilta media-julkkiksilta niin se perinteinen suomalaisuus ja oikeus sekä rohkeus päättää itse asioista omista lähtökohdista käsin katoaa ja sulaa pois kuten globalistit haluavatkin.
   Sen näki hyvin presidentin vaalissakin. Minusta näytti ettemme valinneet itse omaksi parhaaksemme vaan meidät ohjattiin muualta tekemään valinta joka vahvisti enemmän vuorineuvosten ja miljonäärien kuin kansan asiaa vaikka monikaan ei ehkä sitä tajunnut. Rakensimme muiden varaan.

 15. Tässä on nyt sitä faktaa (tekoja) joiden pohjalta olen itsekin yrittänyt muodostaa käsitykseni Putinista

  An Honest Assessment of Putin — Introduced by Paul Craig Roberts — Feb 2, 2018

  Here is an assessment of Putin by Sharon Tennison who for 20 years ran a NGO in Russia funded by USAID and the US Department of State.

  From the questions Tennison asks at the end about the US projecting its own bad behavior onto Putin, it is obvious that Tennison is unaware that Russia is targeted for two main reasons. One is that the military/security complex needs an enemy to justify its enormous budget and power. The other is that the neoconservatives who control US foreign policy believe in US hegemony over the world, and Russia is able to block US unilateralism.
  Nevertheless, Tennison’s assessment of Putin is honest. It demonstrates clearly the lies we are told by “our” government and “our” media.

  Is Putin profoundly corrupt or “incorruptible?” — Sharon Tennison — Aletho News Jan 28, 2018 — kannattaa lukea koko artikkeli … tässä vain loppuosasta muutamia ajatuksia herättäviä kysymyksiä

  … It is astounding to me how much progress Russia has made in the past 14 years since an unknown man with no experience walked into Russia’s presidency and took over a country that was flat on its belly.

  So why do our leaders and media demean and demonize Putin and Russia???

  Like Lady MacBeth, do they protest too much?

  Psychologists tell us that people (and countries?) project off on others what they don’t want to face in themselves. Others carry our “shadow” when we refuse to own it. We confer on others the very traits that we are horrified to acknowledge in ourselves.

  Could this be why we constantly find fault with Putin and Russia?

  Could it be that we project on to Putin the sins of ourselves and our leaders?

  Could it be that we condemn Russia’s corruption, acting like the corruption within our corporate world doesn’t exist?

  Could it be that we condemn their human rights and LGBT issues, not facing the fact that we haven’t solved our own?

  Could it be that we accuse Russia of “reconstituting the USSR”––because of what we do to remain the world’s “hegemon”?

  Could it be that we project nationalist behaviors on Russia, because that is what we have become and we don’t want to face it?

  Could it be that we project warmongering off on Russia, because of what we have done over the past several administrations?

  Some of you were around Putin in the earlier years. Please share your opinions, pro and con …. confidentiality will be assured. It’s important to develop a composite picture of this demonized leader and get the record straight. I’m quite sure that 99% of those who excoriate him in mainstream media have had no personal contact with him at all. They write articles on hearsay, rumors and fabrication, or they read scripts others have written on their tele-prompters. This is how our nation gets its “news”, such as it is.

  There is a well known code of ethics among us: Is it the Truth, Is it Fair, Does it build Friendship and Goodwill, and Will it be Beneficial for All Concerned?

  It seems to me that if our nation’s leaders would commit to using these four principles in international relations, the world would operate in a completely different manner, and human beings across this planet would live in better conditions than they do today.

  As always your comments will be appreciated. Please resend this report to as many friends and colleagues as possible.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165206
  https://alethonews.wordpress.com/2018/01/28/is-putin-profoundly-corrupt-or-incorruptible/

 16. Tekniikan tiedoitteista ilmenee paljon, mihin suuntaan on kallistuttu. ”USA varustaa suomea ohjuksillaan” ?
  Jos mikään, niin se on suora UHKA venäjälle. Suomen johto on alistettu ”kaivamaan verta nenästään” idän voimia vastaan, koska länsi tietää suomen selviytymisen olevan ohi muutamassa tunnissa. Äänestävä kansa on sokaistunut NATO-hurmassa, uskoen sen olevan maan plastus. Siinä rytäkässä ei ole länsimaisia voittajia.
  Montako kertaa suomalaisten on liityttävä häviölle tuomittujen puolelle oppiaksen jotakin sodista.

  • Suomi taitaa olla mukana siinä toivossa että saadaan tai otetaan Karjala takaisin kun Venäjä on tuhottu.
   Tuskin meitä on alistettu vaan eiköhän meidän eliitti ole itse valinnut tiensä kuten aiemminkin ’erkonsodassa’ – mutta vastoin kansan tahtoa.
   Kansa on vain pelinappula isommassa pelissä, nwo-pokerissa. Kyllähän vaalikin sen kertoi.

 17. Why America Needs War — Miksi Usa (ja globalistieliitti) tarvitsevat sotia

  GR Editor’s Note: This incisive article was written on April 30, 2003 in the immediate wake of the war on Iraq, by historian and political scientist Jacques Pauwels.
  The article largely pertains to the presidency of George W. Bush. A timely question: Why Does the Trump administration want war including war on North Korea, Iran, Russia and China?
  Korea, Vietnam, Cambodia, Iraq, Libya, Syria, Yemen… Why has the US been at war for more than half a century … ? And why do Americans support the US military agenda?
  … The “warfare economy” could thus continue to run on all cylinders also after the Gulf War. However, in view of occasional public pressure such as the demand for a peace dividend, it is not easy to keep this system going. (The media present no problem, as newspapers, magazines, TV stations, etc. are either owned by big corporations or rely on them for advertising revenue.) As mentioned earlier, the state has to cooperate, so in Washington one needs men and women one can count upon, preferably individuals from the very own corporate ranks, individuals totally committed to use the instrument of military expenditures in order to provide the high profits that are needed to make the very rich of America even richer. In this respect, Bill Clinton had fallen short of expectations, and corporate America could never forgive his original sin, namely, that he had managed to have himself elected by promising the American people a “peace dividend” in the form of a system of health insurance.
  https://www.globalresearch.ca/why-america-needs-war/5328631

  Tähän Pouwelsin artikkeliin liittyen voisi ajatella että meidät on otettu/valittu mukaan tähän rinkiin koska Venäjä on tärkeä valloitus kohde globalistieliitin rahanhimoa tyydytettäessä.
  Ja aika luonnollista lienee että oma nwo-eliittimme on kernaasti antanut itsensä käyttöön koska sekin haluaa olla mukana saaliinjaolla.
  Varmaan Rukousaamiaisella ei rukoilla rauhan puolesta ja ulkoministerimme saa lisää ohjeita miten pitää toimia.

 18. Maailma jakaantuu yhä selvemmin. Suuri sota leijuu koko ajan ilmassa kun neo-konnat vaanivat Venäjää ja levittävät hysteeristä ja paranoidista propagandaansa jonka valtaan mekin olemme ajautuneet.

  American hysteria over Russia will lead to nuclear war, according to report

  Russian media reacts strongly to the American Nuclear Posture Review, which tries to convince its readers that Russia is trying to take over the world
  http://theduran.com/american-hysteria-over-russia-will-lead-to-nuclear-war/

  ”The recent history of what amounts to world dominance, militarily, scientifically, academically, and culturally, gives a sense to Americans that it is their country which is the guardian of all that is good.
  But what are they guarding?
  That greatness has shown many signs of slipping into decadence, such as happened in the waning days of the Roman Empire, where people lost their vision of becoming great, and have been self-indulgent in their perceived independence, not only of other nations and cultures, but of any power, including the Highest Power. We have seen it become legal to call homosexual unions “marriage” and depravity, drug use, and tremendous unproductive navel-gazing have become more and more prevalent in a nation that, a mere 45 years ago, really stood as a defender of Christian freedom.

  It is not possible that a nation living in delusion about itself can have a clear view of those nations outside itself. And Russia has moved in the opposite direction as has the West. The struggle exists, for Russia under Communism suffered great damage to the institutions of family, marriage and Church, but the move of the Federation now is to rebuild these core values. All this while for a time, America seemed to be engaged in self-destruction by attacking these same core values.
  Despite the issues with Russia and Ukraine or Syria, Russia’s political will does not remotely resemble the notion that Russia is in an expansionist stage and that it wants to take over the former Soviet republics and then expand into the West. Russia does want to chart her own course, and as a great power, and one with a long history and long memory of suffering, she wants to try to protect her own people from more suffering.

  The American posture points the finger at Russia for being a threat, and then implies that Russia is a threat in very well-crafted language. ”

  • On olemassa mahdollisuus, että Trump on oikeasti aito diili-mies eikä psykoottinen neo-konna. Jos Trump onnistuu karistamaan päältään Venäjä-kytkösepäilyt, joiden tutkimusta Robert Muellerin vetämä ryhmä suorittaa parhaillaan, niin silloin mies saisi vapaammat kädet ulkopolitiikassa Venäjän suhteen ja miehen kampanjan aikana osoittama ymmärrys Venäjän intressejä kohtaan voisi saada tilaa. Tämä teorian mukaan Trump aitona kauppamiehenä pyrkisi luomaan kahdenväliset ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet Venäjän kanssa. Putin ei ole Trumpille mikään punainen vaate.
   Tämä liike johtaisi kuitenkin linjaerimielisyyksiin EU:n globalistien kanssa ja Suomi aina häviäjän puolelle kääntyvänä seuraisi ulkopolitiikassaan tietenkin EU:n kaikkein kovinta globalistista ydinjoukkoa.
   Trump käy tällä hetkellä republikaanikannattajiensa avustuksella kovaa taistelua mm. Obaman kaudella hallintoon pesiytynyttä ”Deep State”:ksi nimitettyä valtarakennetta vastaan. Erityisesti ovat esillä eräät FBI:n, oikeusministeriön sekä ulkoministeriön hahmot, joiden väitetään sekaantuneen mm. Trumpin vaalikampanjan salakuuntelujupakkaan. Myös ikävämpiä rikoksia on luvattu paljastaa. Tämä valtataistelu voisi oheistuotteena vähentää neo-con-siiven tai ylipäätänsä globalistien vaikutusvaltaa USA:n ulkopolitiikassa.

   • Toivotaan että olet oikeilla jäljillä.
    Luulen silti että sodan voi estää vain Venäjän vahvuus. Vahvemman kimppuun ne eivät uskalla käydä. Ja nyt kun oma maansa on luhistumassa niin sovinnonhalukin voi kasvaa. Mutta se vaatii että järki toimii ja sen toimivuutta moni epäilee.
    Onhan Trump mammonan ohjaama diili-mies ja hyviä diilejä tehnyt kun mammonaa on enemmän kuin tornillinen.
    Mutta kun raha-diilit ohjaavat niin silloin tehdään yhteistyötä konnien kanssa ja verenhimoiset neo-konnat ja Israel haluavat lisää elintilaa (koko maailma vain riittää) ja rahaa eikä kunnon pottia tule ilman sotia.
    Entä jos Trump kuitenkin on pelkkä ’deep state’ konnien agentti? Olisiko mies muuten virassa ellei olisi konnien asialla?
    Sitten on tämä Israel-kuvio kun maa rakentaa omaa Lähi-idän imperiumia ja sitä pitää tukea ja johon Trump on sidoksissa tyttärensä kautta. Ja näyttäisi siltä että hän ei tee tätä yhteistyötä ollenkaan vastahakoisesti.

    • Syyriaa koskevissa uutisissa Trump näyttäisi ainakin pysyvän deep state-llinjalla.

     Sotsin kongressin ”tulokset”( http://www.voltairenet.org/article199576.html )ovat rauhan kannalta lupaavia, mutta jos katsotaan USA:n Feltman suunnitelmaa, niin epäilyt heräävät

     The main points of the Feltman Plan
     the sovereignty of the Syrian People will be abolished;
     the Constitution will be repealed;
      the President will be dismissed (but a Vice-President will remain in charge of formal functions) ;
     the People’s Assembly will be dissolved ;
     at least 120 leaders will be considered as guilty and banned from any political function (this probably refers to the list of people sanctioned by the European Union) ;
     the Direction of Military Intelligence, the Direction of Political Security and the Direction of General Security will be deprived of their leaders or dissolved;
     « political prisoners » will be freed and the Anti-terrorist Courts will be abrogated;
     the Hezbollah and the Guardians of the Revolution must withdraw – then and only then will the international community fight terrorism.
     In a period of 2 to 3 weeks, an « Organ of government transition » will be constituted and will handle all political, executive, legislative and judiciary powers. It will include;
     2/5 representatives of the Syrian Arab Republic including members of the loyalist opposition,
     2/5 representatives of the non-loyalist opposition,
     and 1/5 of personalities from civil society chosen by a representative of the Secretary General of the UNO.
     Source : Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, éditions Demi-Lune, 2017.

     • America’s New Nuclear Policy: The World Is Our Enemy
      The world is our enemy and we reserve the right to destroy part or all of it at our discretion. That is the essence of the United States Nuclear Policy Review that was recently released; a document of a criminal enterprise bent on world domination that describes how the use of new and “more flexible” nuclear weapons will achieve that domination.

      The key to their intentions is contained in a statement on page 22 of the document where they state:

      “To help preserve deterrence and the assurance of allies and partners, the United States has never adopted a “no first use” policy and, given the contemporary threat environment, such a policy is not justified today. It remains the policy of the United States to retain some ambiguity regarding the precise circumstances that might lead to a U.S. nuclear response.”

      In other words, they are saying:

      “we will keep you guessing as to when and against whom we will use them. We will maintain our role as the greatest state terrorist by keeping the nuclear Damocles sword over the heads of the people of the world constantly to ensure that the world acts in our interest.”
      http://russia-insider.com/en/americas-new-nuclear-policy-world-our-enemy/ri22486

 19. Never, Ever Listen to What American Jews Have to Say About Russia
  Mielenkiintoinen blogi RI:sta

  ”The US is being held hostage by a bloated, ineffectual and generally incompetent military bureaucracy whose only area of overwhelming superiority is in extorting exorbitant sums of money for its projects, many of which are failures. In order for this extortion to work, one must be able to argue that there is an enemy to defend the country against.
  The strangely disproportionate influence of Israeli Jews, and of Jews in general, on American politics is also a hot topic of discussion, and so here I will once again summarize briefly.
  Israel is the recipient of many billions of dollars in US military aid, making it an integral part of the American military-industrial extortion racket. This means that Jews and/or Israelis in the US (the distinction between American Jews and Israelis is not a particularly useful one, since it’s easy for an American Jew to get an Israeli passport) have to talk up the “Russian threat” in order to belly up to the trough alongside the US military, and so they do.
  But within Israel the situation is a bit different. About a third of the Jewish population of Israel is made up of Russian Jews. Many of them are actual citizens of the Russian Federation; most of the rest can claim Russian citizenship as a birthright. Lots of of them go back and forth between Russia and Israel, to work, for medical treatments, to visit relatives, on vacations, etc. A
  If Americans are in need of a perfectly good example of how to have good relations with Russia, here it is: it’s called Israel.

  http://russia-insider.com/en/never-ever-listen-what-american-jews-have-say-about-russia/ri22480

 20. Professor Stephen F. Cohen: Rethinking Putin – a review
  Mielenkiintoista analyysia Putinista — muutama ote linkistä

  ”In fact, anybody living in Russia in the 1990s would have eventually come to the realization that the West wanted all Russians to be slaves, or, more accurately, and in the words of Senator McCain – “gas station” attendants. Putin himself said so when he declared, speaking about the USA, “they don’t want to humiliate us, they want to subjugate us. They want to solve their problems at our expense, they want to subordinate us to their influence“. Putin then added, “nobody in history has ever succeeded in doing this and nobody will ever succeed“. First, I submit that Putin is absolutely correct in his understanding of the West’s goals. Second, I also submit that he did not suddenly “discover” this in 2014. I think that he knew it all along, but began openly saying so after the US-backed coup in the Ukraine.
  I am certain that Putin studied enough Hegel to understand that the horrors of the 1990s were the result of the internal contradictions of the Soviet era just as the Soviet era was the result of the internal contradictions of Czarist Russia. In plain English, this means that he fully understood the inherent dangers of empire and that he decided, along with the vast majority of Russians, that Russia ought to never become an empire again. A strong, respected and sovereign country? Yes. But an empire? Never again. No way!

  This fundamental conclusion is also the key to Putin’s foreign policy: it is “reactive” by nature simply because it only acts in response to when (and what) something affects Russia.
  For all the sick and paranoid hallucinations of Western Russophobes about a “resurgent Russia” the reality is that Russian diplomats have often mentioned what the goals of Russian foreign policies truly are: to turn enemies into neutrals, neutrals into partners, partners into friends and friends into allies.
  And this is why Professor Cohen is absolutely correct, Putin is no isolationist at all – he wants a new, multi-polar, international order of sovereign countries; not because he is a naïve wide-eyed idealist, but because this is what is pragmatically good for Russia and her people. You could say that Putin is a patriotic internationalist.

  Professor Cohen is right: the real Putin has absolutely nothing, nothing at all, in common with the pseudo-Putin the Western media presents to its infinitely gullible and zombified audience. Alas, nobody will listen to Cohen, at least not until the regime in Washington DC and the power structure which supports it, and whose interests it represents, come crashing down. But I do believe that Professor Cohen will eventually go down in history as the most intellectually honest and courageous Russia expert in the USA.
  http://thesaker.is/professor-stephen-f-cohen-rethinking-putin-a-critical-reading/

  Meidän eliitti taitaa kuitenkin elää omissa Usan juutalaisneokonnien propagandassa ja sen itsekkäissä ja militaristis-paranoidisissa pakkomielteissä lotkauttamatta korvaansa näille faktoille.

  • Liittyen yllä olevaan artikkeliin (America’s New Nuclear Policy: The World Is Our Enemy) muutama kommentti siitä
   — ”This policy is a clear sign of desperation and indirect sign of military impotence by USA elites. As desperation they know USA needs the whole world resources to keep going and they clearly knows that in conventional terms they cannot win against major competition.
   Hence again this crazy cowboy tactics which they also used in 80s. America is a dangerous maniac that clearly must be tackled by the whole world just like Nazi Germany was. In reality USA is much worse because Germans never were as insane and never threatened the whole life on earth.
   — ”The Ugly American will Be what He Has Always been, The Only Difference is Now The Whole World Knows It, and that Promises of Peace are Always Bull Shit.

 21. Muut eivät kommentoi enää.
  Välillä tuntuu itsestäkin että turha näitä jauhaa kun ei tiedä kiinnostaako muita mutta kun lukee hyvän artikkelin niin haluaa jakaa sen.
  Petras ei petä, aina syntyy hyvää jälkeä.

  Making America Great Through Exploitation, Servitude and Abuse
  The public denunciation by thousands of women and a few men that they had been victims of sexual abuse by their economic bosses raises fundamental issues about the social relations of American capitalism.

  The moral offenses are in essence economic and social crimes. Sexual abuse is only one aspect of the social dynamics facilitating the increase in inequality and concentration of wealth, which define the practices and values of the American political and economic system.

  Billionaires and mega-millionaires are themselves the products of intense exploitation of tens of millions of isolated and unorganized wage and salaried workers. Capitalist exploitation is based on a rigid hierarchy with its private prerogatives, which enables the oligarchs to demand their feudal privileges, their seigniorial sexual predations.
  https://www.globalresearch.ca/making-america-great-through-exploitation-servitude-and-abuse/5628697

  • Juttelua voi jatkaa juttelun vuoksi, mutta tosiasiat eivät sanan helinästä muutu.
   ”On turha keksiä polkupyörää, se on jo tehty.”

  • Juttelua voi jatkaa juttelun vuoksi, mutta tosiasiat eivät sanan helinästä muutu.
   ”On turha keksiä polkupyörää, se on jo tehty.”

   • Juttelu on juttelua ja sitähän valtamedia on tulvillaan. Mutta totuus on todellakin eri asia.
    Vain oikea tutkittu tieto lisää ymmärrystä ja ymmärrys taas auttaa tarkistamaan omia käsityksiä ja pääsemään lähemmäs totuutta – ja lopulta lopettamaan pelkän juttelun.
    Kovin moni haluaa vain uskoa mutta ei tutkia uskomustensa perusteita.

    • … ja valtaosa, kuten TH, tutkii omien uskomustensa perusteita ainoastaan niistä lähteistä, jotka tukevat heidän/hänen uskomuksiaan. Koska näin on, kysymys kuuluu: lisääkö ”tutkittu tieto” silloin heidän/hänen ymmärrystään, vai johtaako se harhaan?

     • Jokainen voi päätellä tuon asian totuudellisuuden lukemalla kommenttejani.

   • Vastavalkea saa varmasti jatkuvasti myös sellaisia uusia lukijoita, joille täällä esitetyt asiat eivät välttämättä ole uusia, ”pyörän keksimistä uudelleen”.
    Varsinkin nuoremmissa ikäluokissa on kasvava osuus niitäkin, jotka ymmärtävät myös ainakin englantia.

 22. Russia to Israel: Creation of Threats for Russian Military Personnel in Syria Is Unacceptable

  The Russian Foreign Ministry has called on the global community to respect Syria’s sovereignty and the territorial integrity of the countries of the Middle East following the aerial attacks of Israeli Defense Forces (IDF) against targets in central Syria.
  ”Moscow is deeply concerned with the latest developments and attacks on Syria. The danger of the escalation of tensions within and around the de-escalation zones, which have become an important factor in reducing violence in Syria, is of particular concern,” the Foreign Ministry stated on its website.
  The statement notes that the Syrian government forces ”are complying with the existing arrangements to provide the consistent functioning of the de-escalation zone in the south-west of the country.”
  ”We urge all the involved parties to exercise restraint and avoid any steps that could lead to the aggravation of the situation. We consider it necessary to unconditionally respect the sovereignty and territorial integrity of Syria and other countries of the region.”
  https://russia-insider.com/en/russia-israel-creation-threats-russian-military-personnel-syria-unacceptable/ri22499

  Google-käännöstä:
  Venäjä Israelille: Venäjän sotilashenkilöiden uhkaamista Syyriassa on mahdotonta hyväksyä
  Venäjän ulkoministeriö on kehottanut maailmanlaajuista yhteisöä kunnioittamaan Syyrian itsemääräämisoikeutta ja Lähi-idän maiden alueellista koskemattomuutta Israelin puolustusvoimien (IDF) ilmaiskun jälkeen Syyrian keskustaan ​​kohdistuviin kohteisiin.

  ”Moskova on syvästi huolissaan viimeaikaisista tapahtumista ja Syyriaan kohdistuvista hyökkäyksistä. Erityisen huolestuttavaa on se vaara, että jännitteiden lieventyminen Syyrian väkivallan vähentämiseen liittyvillä tärkeillä tekijäalueilla ja niiden ympärillä on erityisen huolestuttavaa. Ministeriö totesi verkkosivuillaan.

  ”Kehotamme kaikkia osapuolia noudattamaan rajoituksia ja välttämään toimia, jotka voisivat johtaa tilanteen pahenemiseen, ja mielestämme on välttämätöntä kunnioittaa ehdottomasti Syyrian ja alueen muiden maiden valtaa ja alueellista koskemattomuutta”.

  USA-koaliition sionistit eivät halua rauhaa alueelle vaan lisää elintilaa Israelille. Ei taida Venäjän varoitukset paljon painaa kun sotaa Irania vastaan pohjustetaan ja maailman herruus on kaiken muun yli menevä asia.

 23. Nämä sanat voisi Peter Koenig lausua meidänkin maamme EU-eliitille:

  ”Kreikka – herää, sinulla on mahdollisuus astua ulos EU: sta ja pelastaa yli puolet väestöstäsi, jotka ovat vaarassa nääntyä nälänhädästä ja tappavista sairauksista – riippumatta siitä mitä herra Tsipras ja Co. pitkine teorioineen ja taloudellisine ennusteineen esittävät ja siitä mitä elitistiset taloustieteilijät, jotka haluavat säästää miljardeja euroja piilotettuina omiin turvalokeroihinsa esittävät.
  Velvollisuutesi, kansalaisvelvollisuutesi kansan vaalein valitsemana virkamiehenä, on kunnioittaa ihmisten etua ja poistua tästä kauhistuttavasta sortavasta ja loukkaavasta klubista nimeltään Euroopan unioni.
  Kreikka, sinun on palautettava itsenäisyytesi!

  Greece – wake up, you have the opportunity to walk out of the EU and save the lives of more than half of your population, who are at risk of famine and deadly diseases – Mr. Tsipras and Co. no matter what lengthy theories and economic projections the elite economists who want to save their billions of euros hidden in safe havens, will present to you – it is your duty, your civil obligation as an elected official, elected by the people, to honor the people’s lively interests and to exit this horrendous repressive and abusive club, called European Union.
  Greece – you must regain your sovereignty.
  https://www.globalresearch.ca/greece-convenient-victim-or-complacent-masochist-the-devastating-social-impacts-of-imf-ecb-ec-economic-medicine/5626621

  • ”Nämä sanat voisi Peter Koenig lausua meidänkin maamme EU-eliitille:”

   Sielunsa pirulle myyneille, EU-diktatuurin ostamille EUnukeille, maanpettureille nuo sanat kaikuisivat kuuroille korville.

   Britti-patriootti David Noakes:

   ”The EU has bribed 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. Its much cheaper than building weapons and going to war, as Adolf Hitler did.

   The EU is an unelected 3 tier dictatorship on the soviet model, with a sham parliament in Brussels. IN TIME, THAT’S SLAVERY FOR ALL OF US.” – ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

   ”The EU is corrupt and cannot account for 95% of its expenditure (yes, ninety five % lost)
   The EU has over 200,000 offshore bank accounts from which it pays BRIBES.”
   http://www.eutruth.org.uk/50reasonseu.html

   EU-diktatuuria täydellistetään pienten askelten taktiikalla, jotta ihmiset eivät huomaisi minne ollaan menossa ennenkuin se on myöhäistä.

  • Toivossa on hyvä elää:

   ”Matteo Salvini: “Haluan hallita kontrolloidakseni maahanmuuttoa”

   Italialaisen Pohjoisen liiton johtaja Matteo Salvini kertoi mielipiteensä laittomista siirtolaisista, moskeijoista ja islamista.

   Pohjoisen liiton (Lega Nord, LN) johtaja Matteo Salvini on varteenotettava ehdokas pääministeriksi Italian parlamenttivaalien jälkeen, jotka pidetään 4. maaliskuuta. Salvinin Lega Nord, Silvio Berlusconin Forza Italia sekä Giorgia Melonin Fratelli d’Italia ovat muodostaneet koalition, jonka odotetaan saavan enemmistön Italian parlamentissa.

   Italiassa ja kaikkialla maailmalla järkytystä on aiheuttanut italialaisen nuoren naisen murha. Nigerialainen laiton siirtolainen murhasi ja paloitteli italialaisen nuoren naisen, Pamela Mastropietron. Salvinin mukaan Italian hallitus on viime kädessä syyllinen tapahtumaan.

   – Tuomitsen kaiken järjettömän väkivallan, mutta tuomitsen myös tämän hallituksen, joka ilmeisesti hakee tätä väkivaltaa.

   Salvini näkee hallitsemattoman maahanmuuton syylliseksi rikollisuuteen.

   – Kontrolloimaton maahanmuutto johtaa yhteenottoihin? Kyllä, olen sanonut tätä jo vuosia. Jos kaduillamme ei olisi laittomia myymässä huumeita, rikoksia ja ongelmia olisi vähemmän. Haluan ratkaista ongelmia.

   – Viimeisten hallitusten maahanmuuttopolitiikka on moninkertaistanut nämä ongelmat.

   Pääministerinä Salvini haluaisi ratkaista aiempien hallitusten aikaansaamat ongelmat.

   – Haluan hallita kontrolloidakseni maahanmuuttoa ja sulkea moskeijoita … laittomia moskeijoita. Haluan tietää, ketkä niitä rahoittavat ja keitä taustalla on, mistä raha tulee, ketkä saarnaavat, ja mitä he saarnaavat.

   Aiemmin Salvini on sanonut karkottavansa Italiasta puoli miljoonaa siirtolaista, jos hänet valitaan maan pääministeriksi.

   – On niitä, jotka käyttävät lentokoneita tuodakseen siirtolaisia Italiaan. Minä käyttäisin niitä palauttamaan heidät takaisin kotiinsa, Salvini on myös sanonut.”

   https://www.kansalainen.fi/matteo-salvini-haluan-hallita-kontrolloidakseni-maahanmuuttoa/

   Jos nuo Salvinin kaavailut toteutuisivat, niin bakteeri saattaisi levitä Suomeenkin ja suistaa suomalaisten valkoista kansanmurhaa toteuttavat ja muillakin tavoin Suomea tuhoavat maanpetturit vallankahvasta.

 24. Onko mahdoton skenaario että eurooppaan syntyy lukuisia sisällissodan kaltaisia kriisipesäkkeitä?Ruotsissahan tuo näyttää olevan hyvällä alulla.Suomeenkin tehtiin joku erikoisjoukko joka käsittää 20 000 miestä.Onko näiden tehtävä olla Nato/EU joukkojen tukena hiljentämässä kansallismielisiä?

  • Maahantunkeutuja-invaasiossa näyttää tällä hetkellä olevan hämäävä suvantovaihe, ”vain” 5000-6000 vapaasti meille rajan yli marssivaa ”hädänalaista” vuositasolla (”YK:n raportin mukaan alle 3 % vuonna 2016 Italiaan Välimeren yli tulleista turvapaikanhakijoista pidettiin oikeina pakolaisina.”, https://www.nykysuomi.com/2017/04/26/alle-3-valimeren-yli-italiaan-tulleista-pakolaisista-sai-turvapaikan/)

   Tuore sisäministeri, punaliberaali punaporvari Mykkänen näyttää lyöttäytyneen kilpailuun viherpunikkien kanssa siitä, kuka pystyy tehokkaammin edistämään EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelmaa kantasuomalaisten ja -eurooppalaisten tuhoamiseksi: hän vaatii ns. kiintiöpakolaisten määrän nostamista 10000:ksi vuodessa.

   Tähän aiheeseen liittyen Jukka Hankamäki on kirjoittanut hyvin perustellun artikkelin:
   ”Mykistävän typerää turvapaikkapolitiikkaa”, http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2018/02/mykistavaa-typeryytta.html

  • Näytää siltä, että meillä vallankahvassa oleville EU-diktatuurin ostamille EUnukeille Ruotsin tie on Suomenkin tie:

   ”Ruotsi – totuudenkieltäjien maa
   ”Kun turvallisuus laskee, politiikot, julkkikset ja tuomioistuimet kieltäytyvät tosiasioiden myöntämisestä.”

   Elämme totuudenkieltäjien maassa, kirjoittaa psykiatrian ylilääkäri Stefan Krakowski mielipidekirjoituksessaan Expressen-lehdessä.

   ”Poliiseista on tullut maalitaulu rikollisille. Poliisiautoja räjäytetään, kranaatti-iskut ovat ennätystasolla. Myös poliisiasemia vastaan hyökätään.”

   ”Kun turvallisuus laskee, politiikot, julkkikset ja tuomioistuimet kieltäytyvät tosiasioiden myöntämisestä”, kirjoittaa ylilääkäri Stefan Krakovski.

   ”Liian moni liian pitkään on ruotsintilanteesta käyttänyt toiveajatuksia sen sijaan että myöntäisivät ikävän ja tuskallisen totuuden.”

   Tuorein esimerkki on se, että vihreiden Isabella Lövinin mielestä Ruotsia mustamaalataan poliitisella tasolla. Samaan aikaan kun maahanmuutto ja kotoutamispolitiikka ovat raunioina, vihreät silti hokevat mantraa, että uudet tulokkaat tulevat kotoutumaan ja sopeutumaan.

   Viime vuonna 200 poliisia jouduttiin laittamaan erityissuojeluun. Siitä huolimatta Lövin kertoo kuinka Ruotsi on esimerkki muille maille.

   Turvallisuustutkimus kertoo, että 1/3 on huolissaan rikollisuudesta ja 23% naisista pelkää pahoinpitelyjä ja päällekarkauksia.

   Paniikki leviää hallituksessa ja pääministeri ei sulje pois ajatusta armeijan ottamista kadulle pahimmille alueille.

   Viittä automaattiasetta ei katsota enään törkeäksi aserikokseksi.
   Myös tuomioistuimet harrastavat pakoa todellisuudesta

   Esimerkki: kolme nuorta pidätettiin viiden automaattiaseen ja satojen panosten kanssa. Kaksi sai 2 vuotta vankeutta ja kolmas 8 kuukautta nuorisovankilaa. Korkein tuomioistuin purki tuomion ja kirjasi sen vähemmän törkeäksi, koska aseita ei ollut tuon enempää, ja koska mikään ei viittaa siihen, että aseita olisi ollut tarkoitus käyttää.

   Tarvitaan ilmeisesti raskaampaa aseistusta kuin viisi rynnäkkökivääriä ja vankat todisteet siitä, että aseita oli tarkoitus käyttää muuhunkin kuin sisustusesineinä, ennen kun Svean hovioikeus myöntää totuuden.
   Vedotaan tunteisiin ei tosiasioihin

   Julkkikset usein kiertelevät totuutta ja tulevat varmaan jatkamaan sitä. Politiikka on kuitenkin Ruotsissa se jolla voidaan vaikuttaa.

   Tänä vuonna on nimittäin vaalivuosi.

   Stefan Krakowski
   psykiatrian ylilääkäri

   Lähde: Expressen”

   https://mvlehti.net/2018/02/12/ruotsi-totuudenkieltajien-maa/

 25. Nykyisen maailmanrauhan suurimpana esteenä ovat suuren tuhovietin omaavat ja vaaralliset sionistit (Zio-Con ja Zio-Masons) nwo-agendoineen.
  He ovat miehittäneet Washingtonin ja heillä on hallinnassa maailman raha ja media. Terroristivaltio Israelin avulla he valloittavat Lähi-itää ja ajavat Eurooppaa kaaokseen pakolaisilla.
  The Jewish Timeline – From Moses to Bibi
  Atzmon: ”Jos sionismi (omiin käsiin otettu oikeus luoda israelin valtio palestiinalaisilta varastetulle maalle) on syntynyt opettaakseen juutalaisille, miten muut heidät näkevät ja miten he heijastavat itseään muille ja jotta heistä voisi tulla sitä kautta muiden kaltaisia ihmisiä, Netanjahu, Israel ja nykyiset sionistit ovat todiste siitä, että sionistinen Israel-projekti oli turhaa.
  Kun juutalainen valtio ympäröi itsensä yhä enemmän erottelevilla muureilla kun sionistiset lobbyt ja zio-konnat pyrkivät lisäämään Israelin ja muiden välisiä konflikteja, on selvää, että sionistit ovat itse asiassa ihmisiä, jotka eivät ole kuten muut ihmiset eivätkä itse pysty näkemään itseään peilistä tai kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan.”

  Kyse on psykopatiasta joka on sionisteilla – etnisestä taustasta riippumatta – yleinen persoonallisuuden häiriö. Sionismi on ’psyko- ja sosiopaattien klubi’ joka ei ota muita huomioon ja toimii rikollisesti ja tavoittelee maailman herruutta.
  (Kannattaa muistaa että myös meidän hallituksessa istuu Israelille lojaaleja sionisteja maata johtamassa.)

  If Zionism was born to teach the Jews how to self reflect so they could become ‘people like all other people,’ Netanyahu, Israel and contemporary Zionists are the proof that the Zionist project was futile. As the Jewish State surrounds itself with ever more walls of separation, as the Zionist lobbies and Zio-cons push for more global conflicts for Israel, it becomes clear that Zionists are actually people like no other- people who can’t self reflect or bear responsibility for their own actions.
  https://www.gilad.co.uk/writings/2018/2/11/the-jewish-timeline-from-moses-to-bibi

  Juutalaisten sionistien (geeniperimä valtaosin kasaaritaustainen) psykopatian vahvistavat myös juutalaiset tutkijat mutta samalla kuitenkin antavat ymmärtää että psykopatialla on myös vahvat laajemmat perustat juutalaisten uskonnossa ja Talmud-fariseusten tulkinnoissa, joita valistuneet juutalaiset eivät aina ole kiistatta hyväksyneet:
  — The Jewish historian Norman Cantor observed how “racism is itself a central doctrine in traditional Judaism and Jewish cultural history. The Hebrew Bible is blatantly racist, with all the talk about the seed of Abraham, the chosen people, and Israel as a light to the other nations. Orthodox Jews in their morning prayers still thank God daily that he did not make Jews ‘like the other peoples of the earth.’ If this isn’t racism, what is?”[i]
  Israeli sociologist Uri Ram made the point that “Israel is not a liberal democracy, but an ‘ethnocracy’” that “bases its dominant Jewish nationalism on an ethnic model of citizenship based on blood, compared with the territorial model of citizenship. Intermarriages are not considered as a private deviation from norms, but rather as a transgression of the boundaries of the national community. They are considered a treason of Zionism.”
  “…Researchers have created a brain implant that stimulates persistent aggression. Winners in social dominance experiments are mice that are not stronger but are just more persistently aggressive…”
  http://science.sciencemag.org/content/357/6347/162
  This is a very strong feature of Jews behavior and also psychopaths. There’s now some genetic evidence to prove the Jews are psychoapaths.
  https://heartiste.wordpress.com/2017/06/19/ashkepathy/
  “…Low-activity MAOA genes (2R and 3R) are associated with impulsive aggression and psychopathy….”
  “…The population, which has the highest frequency of the combination of the “worrier gene” (low-activity COMT (Met)) and the “warrior gene” (low-activity MAOA), as far as I could ascertain, is the Ashkenazi Jewish population…”
  “…The Hoaxin’ have on average a much higher incidence of both the genes which predispose to paranoia and the genes which predispose to psychopathy and aggression…”

  Being in Time
  https://www.amazon.co.uk/dp/191107220X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1495119543&sr=1-1&keywords=gilad+atzmon
  On The Current International Zionist Smear Campaign
  http://www.gilad.co.uk
  The Wandering Who?
  https://www.amazon.co.uk/Wandering-Who-Jewish-Identity-Politics/dp/1846948754/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=B79CWH08KJGEBX70VPPM
  Look inside … and buy

  • Aggressiosta älykkyyteen — uusinta tietoa

   Suurin älykkyys löytyy Idästä ja yllättäen Intiasta, jossa joissakin ’piireissä’ on mitattu 120 lukemia. Kiina ja Japani pärjäävät myös hyvin.
   Länsi ei ole kovin älykästä mikä ei sinänsä yllätä mutta sotahan onnistuu sitä paremmin mitä tyhmempi on … imperialismi ei vaadi muuta kuin tyhmyyttä ja jääräpäisyyttä. USA on pettymys, vain 98.
   Israhell Netanyahuinen jää jopa meidänkin 97-lukeman alle vaikka pienellä maailmalle levinneellä askenaaziryhmällä onkin yli 100 arvoja.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165564
   Mielenkiintoista olisi saada tietoa tuosta aggressio asiasta myös Idässä.
   Voi olla että aggressio (itsekkyys, ahneus) ja äly ovat ainakin osin toisensa pois sulkevia mikä sinänsä loogista koska aggressio tuhoaa elämää mikä ei kerro suuresta älystä.

   • Pienet jälkilöylyt:
    Voisiko sanoa että kun äly ei riitä niin pitää hyökätä. Vähän samaan tapaan kuin impotentin jonka pitää väkisin yrittää kun kyvyt ei riitä.

  • Ashkepathy vaivaa N-yahua … rikollinen sionisti johtaa Israhellia — poliisi vaatii tutkintaa ja syytteeseen asettamista lahjonnasta
   Bibi and Jewish Dialectic
   By Gilad Atzmon on February 15, 2018
   We learned this week that the Israeli police have recommended indicting PM Netanyahu for bribery. Some Israeli commentators opine that this move by the Israeli police is the end of Netanyahu or at least the beginning of his end. I am not convinced that this is the case, Bibi has proved to be both resilient and resistant. In any case, Netanyahu won’t be the first Israeli politician to face trial and possible imprisonment. His predecessor Ehud Olmert was sentenced after being convicted of fraud, breach of trust, bribery and tax evasion.
   Despite its endless list of sins, Zionism has brought to life a form of Jewish dialectics that has produced a significant body of dissent and a greater understanding of the problematic aspects of choseness in general and Jewishness in particular.

   Sionistien syntilista on tuomassa tarkempaa selvitystä siihen mitä tämä valituksi itsensä nostaminen ja juutalaisuus ylipäätään tarkoittaa.

   https://www.gilad.co.uk/writings/2018/2/15/bibi-and-jewish-dialectic

 26. Punaisen vihreä vaiko vihreänpunainen Mykkänen?
  Ylewatch:

  ”IRAKILAISET TAPPOIVAT IRAKILAISEN – JOHTOPÄÄTÖS: KAIKILLA IRAKILAISILLA ON OIKEUS JÄÄDÄ SUOMEEN!

  Tätä uutisista maamme kyyniset kansanvaihtajat ovat odottaneet pitkään: Suomi ei antanut Alille turvapaikkaa, tapettiin heti Irakissa – tytär odottaa omaa käännytystään. Ihmisiä kuolee päivittäin tuhansittain milloin mistäkin syystä, mutta Yle halusi nostaa kotimaahansa palautetun irakilaismiehen kuoleman maan ykkösuutiseksi. Vaikka uutisjutussa asiaa ei suoraan sanotakaan, halutaan siinä selvästi vihjata, että Suomi, siis sinä ja minä, olemme jollain tapaa syyllisiä siihen, että irakilaiset surmasivat Bagdadissa Alin.

  Näin Yle haluaa propagoida turvapaikkanarraatiota, jonka mukaan kaikille turvapaikanhakijoille pitää antaa oikeus maassaoloon ja elatukseen maailman tappiin asti, sillä muutoin heidät surmataan kotimaassan. Ja nyt vihdoin, lähes kolmen vuoden ja noin 50 000 ”pakolaisen” jälkeen, Yle on saanut käsiinsä tapauksen, jossa hylätyn turvapaikkapäätöksen saanut mies (1 kpl) on surmattu kotimaassaan.

  Tapaus tuli uudelle sisäsiministeri Kai Mykkäselle kuin kreivin aikaan. Yle-uutisessa Tuore sisäministeri Mykkänen tapetun irakilaismiehen tapauksesta: ”Surullinen ja traaginen tapaus” kokoomuslainen punavihreä vetäytyy roolinsa taakse ja esittää maltillista laillisuusmiestä. Mykkäsen ”arvot” ja aiemmat ulostulot tietäen on kuitenkin selvää, että hän tulee käyttämään tätä(kin) tapausta hyväksi löysentääkseen turvapaikanhakijoiden maassaolo-oikeuden kriteerejä. Uusi sisäministerin ei nimittäin ehtinyt pitkään peitellä maahanmuuttokiimaansa, sillä hän julisti viime viikolla, että kiintiöpakolaisten määrä pitäisi kymmenkertaistaa, mikä tarkoittaa noin 10 000 uutta elätettävää vuodessa!

  Kai Mykkänen edustaa Cuckoomuksessa sitä ”edistyksellistä” siipeä, joka voisi kulttuurimarxilaisten arvojensa puolesta kuulua Vihreisiin. Vallan ahneena pelurina ja aitona punamädättäjäidealistina Mykkänen ymmärtää, että hän voi parhaiten toteuttaa päämääriään Kokoomuksessa, koska se on Suomen vaikutusvaltaisin puolue. Petteri Orpon, Antti Häkkäsen, Paula Risikon, Sanni Grahn-Laasonen ja Kai Mykkäsen johdolla Kokoomuksesta onkin tullut ehdottomasti maamme tuhoisin puolue.”

  http://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/irakilaiset-tappoivat-irakilaisen.htmlhttp://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/irakilaiset-tappoivat-irakilaisen.html

 27. Sodat ovat tärkeitä myös maamme NWO-globalistien rahaeliitille, joka sujuvine valheineen häärää pankkiirimafian suojissa kansan selän takana kansaa ryöstäen ja loputtomaan velkaorjuuteen ajaen.

  Jokaisen pitäisi ymmärtää miksi isänmaa, oma raha ja sen paino-oikeus on EHDOTTOMAN TÄRKEÄ ASIA maamme tulevaisuutta ajatellen.
  IPU:n – https://www.ipu.fi/periaate-ja-yleisohjelma – tähtää omaan rahaan ja pankkiin sekä talousdemokratia-mallin toteutumiseen.
  http://talousdemokratia.fi
  Vain pankkiiri-mafian tukema nwo-eliitti ja sen miljonäärit ja vuorineuvokset jotka saivat Niinistön jatkamaan kannattavat tällaista kansan ryöstämistä.

  Nämä ekonomistin ja geopoliittisen analyytikon sekä entisen Maailmanpankin henkilökuntaan kuuluneen Peter Koenig’in sanat Kreikalle voi sanoa myös maamme EU-eliitille:

  ”Kreikka – herää, sinulla on mahdollisuus astua ulos EU: sta ja pelastaa yli puolet väestöstäsi, joka on vaarassa nääntyä nälänhädästä ja tappavista sairauksista – riippumatta siitä mitä Tsipras ja Co. pitkine teorioineen ja taloudellisine ennusteineen esittävät ja mitä elitistiset taloustieteilijät, jotka haluavat säästää miljardeja euroja piilotettuina omiin turvalokeroihinsa esittävät.
  Velvollisuutesi, kansalaisvelvollisuutesi kansan vaalein valitsemana virkamiehenä, on kunnioittaa ihmisten etua ja poistua tästä kauhistuttavasta sortavasta ja loukkaavasta klubista nimeltään Euroopan unioni.
  Kreikka, sinun on palautettava itsenäisyytesi!
  ON VAIN YKSI TIE: JÄTÄ EURO — JÄTÄ EU ”, sanoo Koenig.

  Greece – wake up, you have the opportunity to walk out of the EU and save the lives of more than half of your population, who are at risk of famine and deadly diseases – Mr. Tsipras and Co. no matter what lengthy theories and economic projections the elite economists who want to save their billions of euros hidden in safe havens, will present to you – it is your duty, your civil obligation as an elected official, elected by the people, to honor the people’s lively interests and to exit this horrendous repressive and abusive club, called European Union.
  Greece – you must regain your sovereignty.
  https://www.globalresearch.ca/greece-convenient-victim-or-complacent-masochist-the-devastating-social-impacts-of-imf-ecb-ec-economic-medicine/5626621
  This EU – euro system cannot be reformed. And since abolishment or the simple collapse which is clearly written on the wall, is being extended at all cost, including the blood and lives of the Greek population, there is only ONE WAY for Greece to safe itself – LEAVE THE EURO – LEAVE THE EU.
  If Greece is not seizing this last-ditch opportunity to exit the euro and to exit the EU, to literally safe her people’s skin, one might legitimately ask, has Greece become a convenient victim, subservient to its own elite and the Brussels-Washington masters, or is she simply masochistically enjoying her misery, borne, incidentally, by 80% of her population?

  Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a former World Bank staff and worked extensively around the world in the fields of environment and water resources. He lectures at universities in the US, Europe and South America.

 28. Kirjoitin artikkelin ensimmäisen kommentin ja siinä mm.: ”<Israel on nyt tullut kuvaan mukaan 'pelastamaan' romahtamassa olevaa Usaa entistä vahvemmin mutta taitaa samalla ajaa itsensä umpikujaan. Se olisi tietysti mainio asia koska zionistien vallan jatkuminen ja laajeneminen lisää ison sodan vaaraa. Heillä kun sotiminen on verissä."
  Usan neo- tai ziokonnat todella tekevät parhaansa lujittaakseen sotilasliittoaan Israelin kanssa nwo-agendaa ajaessaan mutta mutkia alkaa tulla matkaan sillä Venäjä ja itä laajemminkin alkaa olla liian vahva ja vahvistuu koko ajan.
  Truth_hunter 10.2.2018 at 21:42
  Russia to Israel: Creation of Threats for Russian Military Personnel in Syria Is Unacceptable

  Israelkin on joutumassa ahtaalle ja koko maailman asenne sionisteihin ja heidän tukijoihin on kääntymässä kielteiseksi.
  Juutalaisten Talmud-fariseusten vastuun tiedostuminen kommunismin hirmuteoista Venäjän kansalle tullee olemaan erittäin merkittävä asia maailman politiikassa ja heikentänee melkoiseel varmuudella Usan ziokonnien ja Israelin vaikutusta.
  Tässä uusinta tietoa asiasta:
  Israelilainen lehti tunnustaa: Stalin's Jews — We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
  Juutalaiset hallitsivat Stalinin Neuvostoliiton verilöyly-koneistoa
  "Monet juutalaiset myivät sielunsa kommunistisen vallankumouksen perkeleelle ja tahrivat kätensä vereen ikuisiksi ajoiksi.”
  "Emme voi varmasti tietää kuolleiden määrää, joista Cheka oli vastuussa eri toimimuodoissaan, mutta määrä on varmasti vähintään 20 miljoonaa, mukaan lukien pakko kollektivisoinnin, nälän, suuret puhdistukset, karkoitukset, teloitukset ja joukkokuolemat Gulageissa.
  Uudessa, hyvin arvostetussa kirjassaan "Maailmansota" historioitsija Niall Ferguson kirjoittaa, että mikään vallankumous ihmiskunnan historiassa ei syönyt lapsiaan samalla rajoittamattomalla ruokahalulla kuin Neuvostoliiton vallankumous. Stalinistien puhdistuksia koskevassa kirjassa Tel Avivin yliopiston tohtori Igal Halfin kirjoittaa, että stalinistinen väkivalta oli ainutlaatuinen siinä, että se suunnattiin sisäisesti.
  Lenin, Stalin ja heidän seuraajansa eivät olisi voineet tehdä tekojaan ilman laaja-alaista yhteistyötä kurin alla pidettyjen "terroristivirkailijoiden", julmien kuulustelijoiden, teloittajien, vartijoiden, tuomareiden, perverssien ja monien lukuisten verenhimoisten avulla jotka olivat Lännen vasemmiston NL:n terrorin huiputettuja jäseniä ja jopa kosher-todistuksin varustettuja.

  Kaikki nämä asiat ovat jossain määrin tiedossa, vaikka entisen Neuvostoliiton arkistoja ei ole vielä täysin avattu yleisölle. Mutta kuka tietää tästä? Venäjällä itse asiassa vain vähän ihmisiä on tuomittu rikoksistaan ​​NKVD: n ja KGB: n palveluksessa. Venäjän julkinen keskustelu jättää tänään täysin huomiotta kysymyksen "Miten se olisi voinut tapahtunut meille?" Toisin kuin Itä-Euroopan kansat, venäläiset eivät kohdistaneet huomiotaan stalinistiseen menneisyyteen."

  Jews Dominated the Bloody Terror Apparatus of Stalin's USSR
  "Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity"
  We cannot know with certainty the number of deaths Cheka was responsible for in its various manifestations, but the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.
  In his new, highly praised book "The War of the World, "Historian Niall Ferguson writes that no revolution in the history of mankind devoured its children with the same unrestrained appetite as did the Soviet revolution. In his book on the Stalinist purges, Tel Aviv University's Dr. Igal Halfin writes that Stalinist violence was unique in that it was directed internally.
  Lenin, Stalin, and their successors could not have carried out their deeds without wide-scale cooperation of disciplined "terror officials," cruel interrogators, snitches, executioners, guards, judges, perverts, and many bleeding hearts who were members of the progressive Western Left and were deceived by the Soviet regime of horror and even provided it with a kosher certificate.

  All these things are well-known to some extent or another, even though the former Soviet Union's archives have not yet been fully opened to the public. But who knows about this? Within Russia itself, very few people have been brought to justice for their crimes in the NKVD's and KGB's service. The Russian public discourse today completely ignores the question of "How could it have happened to us?" As opposed to Eastern European nations, the Russians did not settle the score with their Stalinist past.

  Comments:
  Maybe we need some Nuremberg style trials to punish the guilty, with endless films and TV programmes to dramatise it, Jew Terror Museums all over the world, Jew Terror Memorial Day, a Jew Terror Educational Trust, and hundreds of billions in compensation and reparations to all their victims and descendants, from Israel and Jews.
  The Jews created Bolshevism. Jewish Moses Hess, collaborator with Karl Marx, created the first written principles of Communism. Karl Marx's real name was Moses Mordecia Levy, was a descendant of a long line of Talumudic Rabbis.
  Edit: Marx along with Friederich Engels wrote the Communist Manifesto, which laid out the ideology of communism. The key points include:
  A central bank with monopoly on credit.
  Abolition of countries and nationalities.
  Abolition of the traditional family.
  Abolition of private property.
  A graduated income tax.
  Abolition of all rights of inheritance.

  https://russia-insider.com/en/jews-dominated-bloody-terror-apparatus-stalins-ussr/ri22238
  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

  Kysymys: toistuuko nyt sama suhteessa totalitaristiseen NWO-hirmuagendaan jossa sionistit rahapiirit soroksineen ovat keskeisessä roolissa. Sama mielivalta vain eri paketissa?
  Tapahtuuko menneen vääryydeen tunnustus vain jotta vanha unohtuu ja vääryyttä voidaan jatkaa uudella nimellä?
  Toivottavasti ei. Ja nyt ainakin koko maailma näyttää globalistieliittiä lukuun ottamatta olevan vahvasti kääntymässä nwo-agendaa vastaan ja on tiedostamassa sen että Kreikan kohtalo odottaa sillä tiellä. Se ainakin lupaa jotain parempaa.

  • Ote israelilaisen lehden artikkelista … olisiko kuolettava isku sionistien Holokausti-uskonnolle?
   ”We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
   Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity.
   We’ll mention just one more: Leonid Reichman, head of the NKVD’s special department and the organization’s chief interrogator, who was a particularly cruel sadist.
   The Jews active in official communist terror apparatuses (In the Soviet Union and abroad) and who at times led them, did not do this, obviously, as Jews, but rather, as Stalinists, communists, and ”Soviet people.”
   Therefore, we find it easy to ignore their origin and ”play dumb”: What do we have to do with them? But let’s not forget them.
   My own view is different. I find it unacceptable that a person will be considered a member of the Jewish people when he does great things, but not considered part of our people when he does amazingly despicable things.
   Even if we deny it, we cannot escape the Jewishness of ”our hangmen,” who served the Red Terror with loyalty and dedication from its establishment. After all, others will always remind us of their origin.”
   https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

  • ”Jews Dominated the Bloody Terror Apparatus of Stalin’s USSR
   ”Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity”

   Tähän liittyen on aikoinaan Neuvosto-Virosta pakenemaan joutunut toisinajattelija Jüri Lina tehnyt perusteellista dokumentteihin pohjautuvaa paljastustyötä mm. kirjoittamalla kommunismin valtaannoususta Venäjällä kirjan ”Under the Sign of the Scorpion: The Rise and Fall of the Soviet Empire”, ruotsinkielisenä ”Under Skorpionens tecken”.
   Kommunistien auttamisessa valtaan vapaamuurareilla ja kansainvälisillä pankkiireilla oli ratkaiseva osuus.
   Hän on tehnyt tuohon kirjaan pohjautuvan elokuvan ja antanut sen vapaasti katsottavaksi Youtubeen:
   ”In the Shadow of Hermes”, https://www.youtube.com/watch?v=JgJahLc4kEg
   Siinä on selostus hyvällä ja selvällä ruotsinkielellä ja lisäksi englanninkielinen tekstitys.
   Itse kirjan sisällöstä saa käsitystä seuraavasta: http://www.oocities.org/jyrilina/svenska/skorpionens.html

   Lina on kirjoittanut vapaamuurareista dokumentteihin pohjautuvan kirjan ”Architects of Deception”, ruotsinkielisenä “Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia”
   Kirja on englanninkielisenä vapaasti downloadattavissa seuraavassa: https://www.barruel.com/architects-of-deception.pdf
   Erään ruotsalaisen tekemä kirjaesittely siitä: https://nyadagbladet.se/recensioner/varldsbyggarnas-bedrageri/

   Lina on tehnyt myös tuohon kirjaan pohjautuvan elokuvan elokuvan ja antanut senkin Youtubeen vapaasti katsottavaksi:
   ”Jüri Lina. Den omättliga ouroboros – frimurarnas lömska
   taktik. part1”, https://www.youtube.com/watch?v=1lF8xzLyTo4
   Siinä on selostus hyvällä ja selvällä ruotsinkielellä.

   Jüri Linan kotisivu: Jüri Lina

   Linan haastattelu suomeksi vuodelta 2013: ”’Suomi on edelleen unessa’ – Verkkostudion haastattelussa Jüri
   Lina, 14.2.2013”, https://www.youtube.com/watch?v=n8tO1nSfXXQ

 29. Liittyen kommenttiin ylempänä
  Truth_hunter 4.2.2018 at 14:08
  Nuclear posture Review: Yhdysvaltain maailman hegemonian nwo-oppi tuhoaa maailman
  Paul Craig Roberts:
  ”Neo-konservatiivit ovat pieni joukko juonittelijoita. Useimmat ovat sionistisia juutalaisia jotka ovat liittoutuneet Israelin kanssa. Jotkut ovat dual-kansalaisia. He loivat amerikkalaisen maailman hegemonian ideologian ja täsmentävät, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikan päätavoite on estää sellaisen muun voiman syntyminen, joka voisi rajoittaa Yhdysvaltojen yksinvaltaa.
  —-
  Linkin artikkelin mukaan Venäjällä tehokas ohjusten torjuntaohjjus — nopeus jopa 4km/t
  Hillinnee monien pelkäämää sionistieliitin ennaltaehkäisevää ydiniskua Venäjää kohtaan
  Russia Successfully Tests New Missile Defense Interceptor
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/02/14/russia-successfully-tests-new-missile-defense-interceptor.html

  • vai että oikein 4km/t LOL!

   Arvelen venäjän nykyaseistuksen olevan suurta huijausta En usko niillä osuvan mihinkään, ellei kiina ole toimittanut kokonaisia ohjausjärjestelmiä Venäjälle.

   (Maat jotka ovat noin 20v teknisessä kehityksessä Venäjän edellä tietävät että jokaista ohjusta ei saada torjuttua. Niillä voidaan vain vähentää syntyvää tuhoa)

   Mutta toivotaan että nuita ei tarvitse testata kenenkään.

   • No, linkistä näkee että kyse on tietenkin sekunnista ellei muuten ymmärrä.
    Arvella voi aina kaikenlaista. Yleensä kuitenkin ollaan sitä mieltä maailmalla että Venäjällä myös aseet ensiluokkaisia. Ja pakko ollakin jos haluaa säilyä itsenäisenä.

   • Kiinallakin homma hanskassa:
    Fearing Economic Competitor, US Launches Full-Scale Confrontation With China
    James Petras: ”I think Washington feels the pressure and incapacity to compete with China, and therefore it’s substituting its military power as a way of intimidating China which is doomed to failure”
    Comment:
    Launching ICBM’s at China is a waste of missiles, because China can detect the launch a mere 16 seconds afterwards, train their interceptors and other such defence equipment and intercept the warheads even before the re-enter the atmosphere, …

    Meanwhile, China smiles and laughs and carries on counting the revenue, provided by the petri-yuan.

    https://russia-insider.com/en/fearing-economic-competitor-us-launches-full-scale-confrontation-china/ri22537

   • Hei Kannala, kuinkas voi olla mahdollista, että Venäjän kaltainen alikehittynyt kehitysmaa kykeni vaikuttamaan ”läntisen arvoyhteisön” U(SA:n presidentinvaaleihin ja valitsemaan kuulemmas, tukemansa Trumpin presidentiksi??? 😀
    Eikös USA oel kaikilla mittareilla mitattuna kehityksen kärjessä??? Kuitenkin alikehittynyt kehitysmaa Venäjä kykenee manipuloimaan heidän vaalejaan.

    Kyllä nyt herra Kannalan pitää menna niin Yleen kuin Sanomalaan kertomaan koko totuus ja vain totuus tästä asiasta, onhan täysin mahdotonta että kehitysmaa Venäjä kykenisi kusettamaan taivaalliswen ihanaa USA:ta. 😀

  • Uskovaiselle aina se tieto joka ei tue omaa uskoa on väärää tietoa.
   Uskovainen maan johdossa on aina erittäin vaarallinen asia koska häntä ohjaa oman uskon dogmi.
   Orwell-Sipilällä tuo dogmi ei ole historian Jeesuksen oppi vaan Paavalin ja teologien luoma ’sielu taivaaseen vilahtaa-dogmi’. Usko dogmiin riittää — viis teoista.
   Jeesus: — ”Meidän on oltava kaikkein tunnontarkimpia täyttäessämme juuri lähimmäisenrakkauden käskyä verrattuna muihin positiivisiin käskyihin, koska lähimmäisenrakkaus on oikeamielisen ihmisen merkki.”
   Sipilä: — ”Tärkeintä että minun miljoonani kasvavat ja ovat turvassa.”
   Taivaassa kai niitä sitten vasta tuhlataan?

   • Sipilä on puheessaan sanonut: ”Me insinöörit olemme tunnetusti hyvin empaattisia, osaamme asettua jopa elektronin asemaan.”

    Sipilän ”empaattisuutta” kuvaa hyvin hänen psykopaatille tyypillinen täysin kylmä tuen vetäminen Hurstin nälkäjonolaisilta ja hänen kuritoimensa työttömiä kohtaan, joille yksinkertaisesti ei ole työtä tarjolla.
    Hursti sensijaan on konkreettisesti juuri TEKOJEN tasolla toteuttanut tuota Jeesuksen lähimmäisenrakkauden käskyä!

    Sipilältä kylläkin on riittänyt suomalaisilta veronmaksajilta ja suomalaisilta vähäosaisilta varastettua rahaa hänen sydänkäpysilleen, parempaa elintasoa tavoitteleville partalapsille, joita hän on kännyköiden kautta välittyneillä viesteillä kaiuttanut tervetulleiksi kaukaisimpia Afrikan kolkkia myöten lupaamalla tulijoiden käyttöön oman asuntonsaKIN.

   • ’…osaamme asettua elektronin asemaan..’ … heh
    Varmasti Juuri niin. Materailistisemmin itseään tuskin paremmin voi ilmaista.
    Fysiikalla ja roboteilla kun ei ole mitään tekemistä empatian kanssa paitsi että tajuntaa toimii aineen avulla. Tietokoneen kovalevy ja sille tallentuvat asiat ja merkitykset ovat kaksi täysin eri asiaa.
    Historian Jeesus ymmärsi ja puolusti köyhiä ja sairaita mutta sionisti-Sipilän ja teologien ’Nwo-Jeesus’ tuottaa niitä lisää ja haluaa niille palestiinalaisten kohtalon.
    Multi-kulti ei ole humanismia vaan sadismia koska se lisää kärsimystä ja palvelee vain eliitin ahneutta.
    Jos halutaan auttaa niin apu viedään sinne missä avun tarvitsijakin on.

  • Varmaan Orwell-Sipilä kiristelee hampaitaan kun

   ”Itävalta kiristää taas turvapaikkapolitiikkaansa”,
   https://www.kansalainen.fi/itavalta-kiristaa-taas-turvapaikkapolitiikkaansa/

   ja

   ”Viktor Orbán haluaa pakolaisjärjestöt hallintaan

   Unkarin hallitus käy lakien antamalla armottomuudella kiinni pakolaisjärjestöjen toimintaan.
   Uusi lakipaketti tuo pakolaisjärjestöjen rahoitukseen uuden veron, joka koskee kaikkia ulkomailta tulevia lahjoituksia. Näitä lahjoituksia aletaan verottamaan 25 prosentin tasaverolla. Lisäksi lahjoituksien on läpäistävä sisäministeriön tarkastus, jossa salainen palvelu tutkii rahoittajan taustat. Tämä laki on osa “Stop Soros”-pakettia. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on syyttänyt unkarilaissyntyistä Yhdysvalloissa asuvaa miljardööriä George Sorosta Eurooppaan kohdistuneen muslimivaelluksen rahoittajaksi ja tukijaksi, jopa järjestäjäksi.

   Budapestin hallituksen mukaan lakipaketti kävi läpi kansalaiskeskustelun, jossa kansalaisia pyydettiin kertomaan omia ehdotuksia ja kommentteja lakiin. Tätä kautta lait ovat kiristyneet entisestään. UNKARIN KANSAN TAHTOA KUUNNELLUT VALTIONEUVOSTO on muuttanut lakeja ankarimmiksi, jopa kieltämään maassa rikoksiin syyllistyneiden kansalaisjärjestöjen toiminnan kokonaan….”
   Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/viktor-orban-haluaa-pakolaisjarjestot-hallintaan/

   ”Unkari: Raja-aita takaa turvallisuuden ja toimii laittoman siirtolaisuuden vastaisen taistelun symbolina”,
   https://www.kansalainen.fi/unkari-raja-aita-takaa-turvallisuuden-ja-toimii-laittoman-siirtolaisuuden-vastaisen-taistelun-symbolina/

 30. ValheetKIN tärkeitä globalistien agendalle
  We Live in an Age of Competitive Lying — Elämme kilpailevan valehtelemisen maailmassa

  In the old world, to be successful is to formulate theories and create narratives that are commonly regarded as true. This is how the edifice of the one and only consensual reality inhabited by all of the rational, sane people who are intelligent enough to understand them is built, brick by brick, leaving outside all of the irrational, insane, ignorant and stupid people (who may be numerous but who are successfully prevented from having much of an effect on society). But in the new world of competitive lying, success is defined as one’s ability to make one’s lies stick. And the best way to make one’s lies stick is, of course, by lying about them.
  Muutama ote (guugeli-käännös) hienosta artikkelista
  ”Vanhassa maailmassa menestyminen merkitsi kykyä muotoilla teorioita ja luoda kertomuksia, joita yleisesti pidetään totena. Näin rakennetaan pala palalta todellisuus jonka kaikki terveeet, järkevät ihmiset, jotka ovat riittävän älykkäitä ymmärtämään … yhden ja ainoan yhteisymmärryksen todellisuus, joka jättää kaikki irralliset, hullut, tietämättömät ja tyhmät ihmiset (joita voi olla lukuisia, mutta heitä on onnistuttu estämään suuremmin vaikuttamasta yhteiskuntaan). Mutta kilpailun uudessa maailmassa menestys määritellään kykynä luoda valheita. Ja paras keino tehdä ’valehtelupalat’ on luonnollisesti valehteleminen niistä.
  Katsotaan nyt muutamia esimerkkejä. Kaikki mainitsevat Venäjän, koska etuoikeutettu asema yksisuuntaisen peilin takana estää amerikkalaisia näkemästä suurta osaa omien rajojensa ulkopuolella, sitä mikä sattuu olemaan Venäjän sisällä.

  — Nämä ovat vain kolme esimerkkiä; on olemassa lukuisia muita. Mutta niiden pitäisi riittää kuvaamaan tämä rohkean uuden kilpailukyvyn maailma.
  Yleinen menetelmä on seuraava: Valmista joitain väärennettyjä tosiasioita; luo niiden pohjalta tarinaa tai teoriaa (tai molempia); syötä sitä niin kovaa kuin mahdollista. Kun kohtaat todisteita, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, tuo esiin monta uutta väärennettyä faktaa, joita tarvitaan hukuttamaan se. Jos onnistut valehtelemaan, voitat (toistaiseksi).
  Tietenkin, todellisuuden kieltäminen ei ole koskaan hyvä pitkän aikavälin strategia, mutta jos jatkat ja hoet itsellesi, että ”pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleet” (joka on myös valhe), niin se toimii lyhyellä aikavälillä .
  Yksi ongelma on se, että myös uljaassa uudessa maailmassa saattaa olla joitakin ’umpikujaisia’ ​​ihmisiä, jotka pysyvät tosiasioissa. Nämä ihmiset ovat nyt selkeästi taustalla ja vanhentuneet, mutta he voivat vielä pilata hauskuuden ja ilon muilta.

  Tämä on alue, jossa litteä-planeetta, ilmastonmuutoksen kieltämiset, ihmiset, jotka uskovat Jeesuksen ratsastaneen dinosauruksella ja muut hämmentyneet ’yahoot’, ovat kaikkein hyödyllisimpiä: he ovat olemassa todisteina siitä, että tosiasioilla ei ole merkitystä.
  Sen sijaan, että nuo asiat kumoutuisivat, ne vahvistetaan ja voimistetaan. He saavat aina voiton, koska jokainen vakava henkilö, joka yrittää kiistellä heidän kanssaan, päätyy naurettavaksi – kun hän kiistelee imbesillien kanssa.

  Tämä tilanne saattaa näyttää toivottomalta, mutta älä vaivu epätoivoon! Kilpailukykyisen valehtelun epidemia ei ole vielä syönyt koko planeettaa. Kyllä, se on tosin reippaasti pyyhkäissyt Yhdysvaltoja ja Kanadaa, ja suuri osa Länsi-Euroopasta tuntuu olevan myös huonossa kunnossa, mutta maailmassa on edelleen osia, joissa valehtelu on edelleen syntiä ja jossa irrationaaliset, hullut, tietämättömät ja tyhmät ihmiset ovat menettämässä menestystään ja suurta vaikutustaan yhteiskuntaan.
  https://russia-insider.com/en/we-live-age-competitive-lying/ri22547

  • ”But in the new world of competitive lying, success is defined as one’s ability to make one’s lies stick. And the best way to make one’s lies stick is, of course, by lying about them.”

   Kuvaavaa meilläkin vallankahvaan kiipineelle ja maatamme harhaanjohtavalle, enemmän tai vähemmän maanpetokselliselle tai muuten rikolliselle psykopaattijoukkiolle.

 31. Sodat ovat tietysti suuri mahdollisuus globalisti-illuminaattoreille tehdä bisnestä ja rikastua.

  Väitän, että sotia suurempi uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle, ovat kuitenkin niin ihmisen- kuin luonnonkin aiheuttamat katastrofit.

  Oletteko jo unohtaneet Fukushiman, jos olette niin Fukushima ei ole kuitenkaan unohtanut teitä. Fukushima ei nykyisin enää ylitä vallanpitäjien omistaman median uutiskynnystä ja käytännössä koko paikasta ja sen olemassaolosta ollaan oltu aivan kusisukassa. 😀

  Tässä kuitenkin jotain uutista Fukushimasta 10 päivän takaa:

  ”Report: Massive radiation leak at Fukushima plant — Extremely high levels being detected outside reactor — Officials can’t explain why — Expert warns of global threat: “It’s a disaster of unseen proportions” (VIDEO)….”

  Koko teksti löytyy tuolta:

  http://enenews.com/report-massive-radiation-leak-at-fukushima-plant-extremely-high-levels-found-outside-reactor-expert-warns-of-global-threat-its-a-disaster-of-unseen-proportions-video

  PS Jutussa mainittu NHK:n video ei ainakaan itselleni toiminut.

  Fukushiman voimalan työmaa lienee hyljätty jo aikaa sitten ja ydinreaktori saa kaikessa rauhassa jatkaa sulamistaan. Nyt reaktorin ulkopuoleolla siis ulkoilmassqa on jo mitattu 42 sievertin säteilypitoisuuksia, mikä merkinnee lopun alkua.

  Laitan tuohon loppuun vielä videon joka todistaa vakuuttavasti, ettei Fukushiman voimalan aluieella ole enää mitään inhimillistä toimintaa:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=F0D4iT9H0Tw

 32. Venäjä aikoo oppia historiasta ja kaivaa rohkeasti esiin totuuden kommunismista ja WW2:sta.
  Juutalaiset ovat joutumassa vastuuseen teoistaan joista Länsi haluaa vaieta koska anglo-sionistinen imperiumi ja sen eliitti on tehnyt ja tekee tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan pyrkimyksenään alistaa muu maailma NWO-diktatuuriin.
  Venälältä löytyy Charles Bausmanin ja RI:n kaltaisia media-voimia jotka eivät lämpene tällaisille hankkeille.

  Solzhenitsynin musertava historia juutalaisista Venäjällä – katsaus
  ”Juutalaiset keräsivät vaurautta tekemällä yhteistyötä toistensa kanssa (s. 31).”
  ”He tekivät voittoa ottamalla talonpojan viljan tämän köyhtymiseen asti (ja aiheuttaen nälänhädän), käänsivät sen brandyksi ja sitten rohkaisivat juopumusta (s. 21, 24).”
  ”Juutalaiset pakottivat maanviljelijöitä elinikäiseen velkaan ja kurjistavaan köyhyyteen vaatimalla maksuja nautojen ja työkalujen muodossa viinaa vastaan (s. 31).”
  Solzhenitsynin kirjan käännös on ilmeisesti tehty ilman hänen perheensä lupaa, ja tästä syystä tämä pitkä ja yksityiskohtainen kirjoitus ei ole enää saatavilla Amazon.comin kirja sivulla, jossa se ilmestyi alun perin.
  Kirja saattaa kadota kokonaan Amazonilta, joten jos haluat saada Kindle-kopion, toimi nyt. Muutoin voit löytää sen useista lähteistä Internetissä.
  https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354

  Churchill lähetti 2 miljoonaa venäläistä pakolaista varmaan kuolemaan toisen maailmansodan lopussa
  ”He olivat varmoja, että heidät surmattaisiin tai ainakin tuomitaan työleirien kauheuksiin”.
  RI Editor Charles Bausmanin huomautus: ”Viime aikoina olemme törmänneet tähän merkittävään artikkeliin vuodelta 1988! vain lehdessä, ja kun luemme sen, emme hevin usko silmiämme. Kun aloimme kysyä ihmisiltä siitä, kuulimme eri asioita – yksi henkilö sanoi, että tämä on kiistetty asia, toiset sanoivat sen olevan totta ja että he tiesivät silminnäkijöitä, jotka oli karkotettu.
  Ilmeisesti Ison-Britannian hallitus haastoi oikeuteen Tolstoyn, kun hän teki nämä syytökset ja yritti näin tukita hänen suunsa Emme tiedä, ovatko syytteet todellisia vai eivät, mutta kun asia on poikkeuksellisen tärkeä kehotan ihmisiä, jotka tietävät jotain tästä, auttamaan meitä täyttämään tietomme alla olevassa kommenttiosastossa. Tällaisissa tilanteissa ovat kommentaattorit yksinkertaisesti korvaamattomia.”
  Solzhenitsyn’s Damning History of the Jews in Russia – a Review
  ”The Jews accumulated wealth by cooperating with each other. (p. 31).”
  ”They made profits by taking the peasants’ grain to the point of impoverishing them (and causing famine), turning it into brandy, and then encouraging drunkenness. (p. 21, 24).”
  ”Jews forced peasants into lifelong debt and crushing poverty by requiring payment, in cattle and tools, for liquor. (p. 31).”
  The translation of Solzhenitsyn’s book appears to have been done without permission from his family, and this might be why this lengthy and detailed review is no longer available on the page of the book on Amazon.com, where it originally appeared.
  The book might disappear altogether from Amazon, so if you want to get your Kindle copy, act now. Otherwise you can find it on many sources on the internet.
  https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354
  Churchill Sent 2 Mil Russian Refugees to Certain Death at End of WWII
  ’They were certain that they would be killed or, at the very least, sentenced to the unspeakable horrors of the labor camps’.
  Note from RI Editor Charles Bausman: We recently stumbled across this remarkable article from 1988! in the journal Imprimis, and when we read it, we could scarcely believe our eyes. When we started asking people about it, we heard different things – one person said this has been disproven, others said it was true and that they knew eye-witnesses who were deported.
  Apparently the British government sued Tolstoy when he made these charges in an attempt to shut him up. We don’t know if the charges are true or not, but it makes for extraordinary reading, and I appeal to people who know something about this to please help us fill out our knowledge in the comments section below. It is situations like this where our commentors are simply invaluable.
  https://russia-insider.com/en/churchill-sent-2-mil-russian-refugees-certain-death-end-wwii/ri22084

  It’s Time to Drop the Jew Taboo (C. Bausman)
  1. Introduction
  Most people know about, but few are willing to condemn, the strict taboo in the media, of criticizing Jews as a group, using that term. One cannot even criticize a small subsection of Jews, a miniscule percentage of the Jewish population, even when they richly deserve it.
  ”– Useimmat ihmiset tietävät, mutta harvat ovat halukkaita tuomitsemaan tiedotusvälineiden tiukan tabun koskien juutalaisten kritisointia ryhmänä, käyttäen tätä termiä. Ei voida edes kritisoida juutalaisten pientä osaa, joka on vähäinen prosenttiosuus juutalaisten väestöstä, vaikka he runsain mitoin ansaitsevat sen.”
  Obviously, this is a ridiculous way to run a publication whose object is to get to the truth, so I am writing this to explain why, from now on, the pages of Russia Insider will be open to articles which fairly and honestly address the influence of Jewish elites, including pointing out when it is malevolent, which it often is, and try to understand it and explain it, with malice towards none.
  I have become convinced that unless we break this taboo, nothing will improve in the human catastrophe unfolding in geopolitics. Millions have died over the past 30 years, and if we want it to stop that trend and avoid a cataclysm which seems to be approaching inexorably, we have to have the freedom to criticize those responsible. It is very clear to me, as it is to many others, that much of the guilt for this comes from Jewish pressure groups, particularly in the media.
  ”— Olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että jos emme riko tätä tabua, mikään ei parane geopoliittisessa ihmiskatastrofissa. Miljoonat ovat kuolleet viimeisen 30 vuoden aikana, ja jos haluamme, että lopettaa tämän suuntauksen ja välttää lähestyttävän suurtuhon, meillä on oltava vapaus kritisoida vastuussa olevia. Minulle on hyvin selvää, kuten monelle muullekin, että suuri osa syyllisyydestä tähän johtuu juutalaisten painostusryhmistä, erityisesti tiedotusvälineissä”, toteaa Bausman.
  https://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186
  Russia Insider’s mission is to explain and describe Russia and her role in the world. As soon as you begin to drill into how other nations relate to Russia, and Russian history, it becomes obvious that the unreasonable hostility towards Putin’s Russia, particularly coming from the US and the UK, is very much a Jewish phenomenon, and has been for centuries.
  — I don’t care whether other people agree with me on this or not, whether I lose or gain authors or donations, traffic or influence, or whether the big tech platforms try to hush us up (they are already actively doing so). I started this site in the Fall of 2014 to call out a terrible crime, a whopping lie being told, by the media, most vociferously by Jews in very influential Jewish-owned publications, (Andrew Kramer and the editorial board of the New York Times being the prime example) about the conflict in the Ukraine.
  I didn’t see it as a Jewish problem then – I just knew it wasn’t true. I knew relatively little about Jewish influence at the time. But after three years of immersing myself in political analysis and media criticism, it is as plain as day that this is the case.
  Russia Insider earned respect by doing our best to tell the truth, and calling out flagrant dishonesty in the media.
  We’re not about to stop now.
  —Russia Insider ansaitsi kunnioituksensa tekemällä parhaansa kertomalla totuuden ja paljastamalla räikeän epärehellisyyden tiedotusvälineissä.
  Emme ole nyt lopettamassa (sillä tiellä jatketaan, niin ymmärrän), sanoo Bausman.
  Kirjasta Putin’s Praetorians käy ilmi RI:n uskomaton nousu ja menestystarina Bausmanin kertomana.

 33. Ja juuri kun pääsin sanomasta tuossa aiemmin vaihtoehto- ja valtamedioiden muuttumisesta samanlaisiksi äärioikeistolaisfasistisiksi äänitorviksi, niin MV-lehti todistaakin meille tämän ja marsittaa eteemme viimeisessä numerossaan asiasta raudankovat todisteet, nämä kaksi juttua kertovat sen paljaimmillaan:

  https://mvlehti.net/2018/02/15/verovarojen-kavallus-jota-putin-katuu-viela-tanaankin/

  Tämä juttu kertoo Hermitage Capitalista, vaikkei firman nimeä mainitakaan ja Magnitsky actista ja väitetään edelleen todisteetta, että Putingilla olisi miljardiomaisuus ulkomailla, Putin on rikkaampi kuin Rotschildien suku. No uskokoon ken tahtoo, mutta MV:n linjaus näyttää selvältä, linjaa reivataan valtamedioiden linjalle ja paskaa syydetään samaan malliin kuin valtamedioissa. Tällä Korhonen hakee hyväksyntää systeemiltä niin itselleen kuin lepsykälleen.

  Ja toinen juttu:

  https://mvlehti.net/2018/02/15/suomalaiset-turvallisuuspolitiikan-kaunottaret-loistivat-maailmalla/

  Tämä juttu kertoo Jantuskasta ja Arosta, onko kyse ironiasta, en usko kun se yhdistetään edeklliseen juttuun, kolumniin.

  Tästä se lähtee ja pian MV on monikulturistamassa koko Suomea valtamedian malliin. Kyse on siitä kusetettiinko Janitskinia, tämä on sinänsä yhdentekevää miejhellä lienee itsellään suurempiakin huolia, mutta Korhosen linjaus on selvä vetää matto alta vaihtoehtomedialta, sikswi aloitetaan niistä jutyuista, jotka MV-lehden lukijoita vähiten kiinnostaa tai näin ainakin Korhone & kumppanit luulee. 😀

  • Truth_hunter 16.2.2018 at 13:02
   ValheetKIN tärkeitä globalistien agendalle
   We Live in an Age of Competitive Lying — Elämme kilpailevan valehtelemisen maailmassa
   Sensijaan että valheet kumottaisiin ne vahvistetaan ja niitä levitetään tehokkaammin. Eliitille on tärkeää ettei sitä ruokkiva russofobia vain missään nimessä heikkenisi. Propagandaa pitää syöttää tehokkaasti. Ja juttujahan on helppo keksiä ja levittää kun omistaa median kun kansa niihin vielä ihme kyllä uskoo, ainakin iso osa.
   Paras oppositio on itse luotu oppositio sanovat tyrannit. MV on nyt sitten taitanut astua tähän joukkoon näistä jutuista päätellen.
   Ehkä Janitskin meni halpaan ja joku paikallinen ’soros’ hoiti homman? ja apuja voi aina saada Iso-sorokselta joka on hyvin avokätinen näissä asioissa.

   Toisaalta – massoja ja ’taviksia’ väheksymättä – voi sanoa että onko sillä juurikaan merkitystä mistä saavat kiksinsä? Suuta kyllä osataan soittaa mutta tiukan paikan tullen ei kuitenkaan löydy sitä aivo- eikä muutakaan voimaa eikä selkärankaa jota asioiden korjaaminen vaatisi.
   Onko MV:staKIN tulossa todiste kuinka hajota-ja-hallitse-show massojen tasolla pyörii eikä johda mihinkään muuhun kuin isompien höyryjen ja kiukun purkuun, ei ainakaan siihen mitä ollaan tavoittelevinaan ja paradoksaalisesti koko show edistääkin vain omaa itsetuhoa?
   Ja eliitti taputtaa parvekkeella käsiään kun show pyörii.

  • Toivottavasti MV ei muutu pelkäksi juoru- ja ’kiksilehdeksi’ joka tarjoaa myös russofoobisille herkkupalojaan.
   On kuitenkin hyvä että on joku media joka ’rokottaa’ eliittiä vaikkei pelkkä rokottaminen mitään autakaan. Tiedon pitäisi olla totuudenmukaista ja johtaa/muuttua järkeväksi toiminnaksi. Juoruista ei ole muuta kuin haittaa ja vahinkoa.

  • Hackers from North Korea are reported to have stolen a large cache of military documents from South Korea, including a plan to assassinate North Korea’s leader Kim Jong-un.
   Tilanteen tietäen helppo tuohon on uskoa. Ihme ellei joitain Kim jong-un’in pään menoksi olisi vireillä kun tietää kuka t(r)umppi kaiken taustalla häärää.

 34. Orwell-Sipilän Polpo:

  ”Onko Helsingin poliittinen poliisi juonut paljonkin ”Leninin kusta”?
  Mikä Helsingin poliisissa on vikana?

  Herää tuo otsikon kysymys, kun sen lisäksi, että Helsingin poliisi on jahdannut sananvapaustaistelija Ilja Janitskinia Etelä-Eurooppaa myöten, se myös vangitsee ”rasisteja” pelkästään julkisessa tilassa olemisesta, ja samassa tapahtumassa tukee naamioituneita kommunisteja, kun nämä tulevat häiritsemään kansallismielisiä aggressiivisesti.

  Ja mikähän voi olla motiivina poliisilla edesauttaa Ruotsin mallisen etelän tulijoiden aiheuttaman kaaoksen ja rauhattomuuden toteutumista myös Suomen kansalle kohtaloksi?

  Mitä se vaatisi, että Helsingin poliisivoimista tulisi veronmaksajien ja äänestäjien mandaatilla näiden ryhmien tarpeita ajavia, normaaleja viranomaisia?

  Onko ehdotuksia?
  Lukija”

  https://mvlehti.net/2018/02/17/onko-helsingin-poliittinen-poliisi-juonut-paljonkin-leninin-kusta/

 35. Näin Kalergi-suunnitelman mukaista valkoista kansanmurhaa toteuttavassa EU-diktatuurissa:

  ”Kilpailu kulttuuripääkaupungin tittelistä: Unkarilainen kaupunki on liian valkoinen eikä siellä ole tarpeeksi maahanmuuttajia

  Euroopan kulttuuripääkaupunkikisan EU-tuomariston mukaan kilpailuun pyrkinyt unkarilainen kaupunki on liian valkoinen eikä siellä ole tarpeeksi maahanmuuttajia.

  Unkarilaisen Székesfehérvárin kaupunki lähti mukaan kisaan Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelistä tekemällä promootiofilmin ja lähettämällä sen EU-tuomaristolle. Filmillä näytetään esimerkiksi äiti leikkimässä lapsensa kanssa ja iloisia unkarilaisia nuoria.

  Unkarilaisen uutissivuston 888.hu mukaan tämä oli liikaa tuomaristolle, sillä se hylkäsi kaupungin hakemuksen.

  – Siellä on liikaa valkoisia ihmisiä ja ristejä eikä tarpeeksi maahanmuuttajia, EU-tuomaristosta kerrottiin.

  Eräs EU-tuomariston asiantuntija syytti filmiä siinä näkyvistä onnellisista kadulla tanssivista ihmisistä.

  – Tämä on kristityn Euroopan propagandafilmi, kaikki ovat valkoisia, onnellisia ja tanssivat kadulla, EU-tuomariston asiantuntija sanoi palauteessaan.

  Székesfehérvárin pormestarin mukaan EU-tuomariston päätös oli poliittinen.”

  https://www.kansalainen.fi/kilpailu-eun-kulttuuripaakaupungista-unkarilainen-kaupunki-liian-valkoinen-eika-siella-ole-tarpeeksi-maahanmuuttajia/

 36. Suomi ei siis jätä Saksaa, joka aikoo maksaa Brexitin jälkeen enemmän EU-kassoihin. Saksan puolustusbudjetti on nyt 1.2 %:ia Trumpin vaatimasta 2 %:sta.Orpo aikoo kai lisätä Suomenkin puolustusbudjettia. Presidentti Niinistökin kävi juuri Münchenin turvallisuuskonferenssissa, jota syystä (esim. Netanjahun puhe) nimitetään ”sotakonferenssiksi”.

  Saksalainen Bonnier-lehti DWN kertoo tänään 19.2.2018 että Hollanti ja Itävalta sen sijaan eivät hyväksy korotuksia EU-maksuihin.
  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/02/19/niederlande-und-oesterreich-lehnen-hoehere-
  eu-beitraege-ab

 37. Yle Areenassa on nähtävissä iranilainen Taksikuski-elokuva. Se avaa silmät näkemään, että kaikkialla tilanne on samanlainen: eliitti vastaan kansa. Tämän vastakkainasettelun purkamiseen kaikkialla pitäisi panostaa. Siinä on asian ydin. Suomalaiset muuten myivät aiemmin Nokia-kännyköitä Iranin valtaapitäville, jotta nämä voisivat salakuunnella ja seurata paremmin kansalaisiaan. Kyseisen maan tilanne ei poikkea mitenkään vastaavasta muualla. Eliitin seuranta- uhkailujärjestelmän tehokkuuteenhan valta-asema juuri perustuu meilläkin. Kun on ajantasaista tietoa kohteesta, sitä voi käyttää tehokkaasti manipulaatioon eri kanavia ja keinoja käyttäen.
  Julian Assange sanoi, että nykyään kaikki on globaalia. Määräykset ja valvonta ohjataan tänne tietenkin etupäässä lännestä. Maailma on kutistunut. Joku tietää sinusta kaiken toisella puolella maapalloa ja ohjailee sieltä asioita. Salaiset verkostot ovat globaalin pappisvaltion keino pysyä vallassa ja alistaa kaikki höynäytettävät. Terveestä ajattelusta ei ole siinä mitään käsitystä.

  • Tässä on heidän agendansa melkein neljännesvuosisadan takaa mutta siitä huolimatta olennainen:

   ”Lähettäjä: CONSPIRATORS ’HIERARCHY: 300 komitea – Dr. John Coleman
   (Google-käännös englannista)
       Luodaan yksi maailman hallitus / uusi maailmanjärjestys yhdistyneellä kirkolla ja rahajärjestelmällä heidän johdollaan. Yksi maailman hallitus alkoi perustaa seurakuntansa 1920- ja 30-luvuilla, koska he ymmärtäisivät, että ihmiskunnalle luontaisella uskonnollisella vakaumuksella on oltava ulostulo ja sen vuoksi perustettava ”kirkon” elin, joka kanavoi tämän uskon haluamaasi suuntaan.
       Kansallisen identiteetin ja kansallisen ylpeyden täydellinen hävittäminen, mikä oli ensisijainen asia, jos yhden maailman hallitun käsite oli töissä.
       Suunnittelemaan ja tuhoamaan uskonnon tuhoaminen ja erityisesti kristillisen uskonnon poikkeuksellisesti, omalla luomuksellaan, kuten yllä mainittiin.
       Selvittää kyky kontrolloida jokaista ihmistä mielenhallinnan keinoin ja mitä Zbignew Brzezinski kutsui technotronicsiksi, joka luo ihmisen kaltaisia ​​robotteja ja terrorijärjestelmää, joka tekisi Felix Dzerzinhskin punaisen terrorin näyttävän lapsiksi.
       Lopettamaan kaiken teollistumisen ja ydinvoiman tuottaman sähkön tuotannon, mitä he kutsuvat ”jälkiteolliselle nollakasvulle”. Poikkeuksena ovat tietokone- ja palvelualat. Jäljellä olevat amerikkalaiset teollisuudenalat viedään maihin, kuten Meksikoon, jossa runsaasti orjatyötä on tarjolla. Kuten näimme vuonna 1993, tästä on tullut tosiasia, kun Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus, NAFTA. Työttömät työpaikat Yhdysvalloissa teollisen tuhoutumisen seurauksena tulevat joko oopiumi-heroiiniksi ja / tai kokaiinin väärinkäyttäjiksi tai tulevat tilastoiksi nykyisen maailmanlaajuisen 2000 -tyyppisen ”liiallisen väestön” prosessin eliminoimiseksi.
       Lääkkeiden käytön kannustaminen ja lopulta laillistaminen sekä pornografian tekeminen ”taidemuodoksi”, joka on laajalti hyväksytty ja lopulta yleistynyt.
       Suurten kaupunkien väestökatojen syntyminen Kambodžan Pol Pot -järjestelmän kokeilun mukaan. On mielenkiintoista huomata, että Pol Potin perimyssuunnitelmat on laadittu yhdysvaltalaisessa Rooman tutkimuslaitosten klubissa, ja sitä tarkkailivat Thomas Enders, korkean tason ministeri. On myös mielenkiintoista, että valiokunta pyrkii parhaillaan palauttamaan Kambodžan Pol Pot -teurastajat.
   Tukahduttaa kaikki tieteellinen kehitys lukuun ottamatta niitä, joita Illuminati pitää hyödyllisenä. Erityisesti kohdennetaan ydinenergia rauhanomaisiin tarkoituksiin. Erityisen vihaisia ​​ovat fuusiokokeet, joita Illuminati ja sen puristimet ovat hämmentäneet ja pilkkaavat. Fuusio-taskulähteen kehittyminen pilkkasi Illuminatin käsityksen ”rajoitetuista luonnonvaroista” aivan ikkunasta. Oikein käytetty fuusiolaseja voi luoda rajoittamattomia ja vielä käyttämättömiä luonnonvaroja jopa kaikkein tavallisimmista aineista. Fuusio-polttimon käyttö on legioonaa ja hyödyttäisi ihmiskuntaa tavalla, jota yleisö ei vieläkään käsittele edes kaukana.
   Aiheuttamaan rajoitettujen sotien avulla kehittyneissä maissa kolmannen maailman maiden nälkään ja sairauksiin, kolmen miljardin ihmisen kuolemaan vuoteen 2050 mennessä, ihmiset, joita he kutsuvat ”hyödyttömiksi syöjiksi”. 300 (Illuminati) komitea antoi Cyrus Vancelle tehtäväksi kirjoittaa asiaa koskevan asiakirjan siitä, miten tällainen kansanmurha saadaan aikaan. Paperi on tuotettu otsikolla ”Global 2000 Report”, ja se hyväksyttiin ja hyväksytty entisen presidentti James Earl Carterin ja Yhdysvaltain hallituksen puolesta ja puolesta Yhdysvaltojen valtiosihteeri Edwin Muskielle. Maailmanlaajuisen vuoden 2000 raportin mukaan Yhdysvaltojen väestöä vähennetään 100 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä.
   Heikentää kansakunnan moraalikuitua ja demoralisoida työntekijöitä työvoiman luokassa luomalla suurta työttömyyttä. Kun työpaikat vähenevät Rooman klubin asettamien postiteknisten nollakasvustastrategioiden vuoksi, mietinnössä esitetään alkoholin ja huumeiden turvautuneita ja lannistuneita työntekijöitä. Maapallon nuoria kannustetaan rock-musiikin ja huumeiden avulla kapinoimaan status quoa vastaan, mikä heikentää ja lopulta tuhoaa perheyksikön. Tältä osin komitea tilasi Tavistock-instituutin valmistelemaan suunnitelman siitä, miten tämä voitaisiin saavuttaa. Tavistock ohjasi Stanford Researchia tekemään työn professori Willis Harmonin johdolla. Tämä työ tuli myöhemmin tunnetuksi ”Vesimiehen konspiraatioksi”.
   Jotta ihmiset pysyisivät kaikkialla päättäessään omasta kohtalostaan ​​luoduilla kriiseillä toisensa jälkeen ja sitten ”hallitsemaan” tällaisia ​​kriisejä. Tämä sekoittaa ja demoralisoi väestöä siinä määrin, kun joutuu liian monien valintojen, massiivisen apatian myötä. Yhdysvaltojen tapauksessa kriisinhallinnan virasto on jo olemassa. Sitä kutsutaan Federal Emergency Management Agencyiksi (FEMA), jonka olemassaoloa ensiksi suljettiin vuonna 1980.
   Uusien kulttien esitteleminen ja edelleen vahvistavat jo toimivia, jotka sisältävät rock-musiikin gangstereita, kuten Rolling Stones (gangsteri-ryhmä, jota Euroopan Black Nobility suositteli) ja kaikki Tavistockin luoma rock-ryhmät, jotka alkoivat Beatlesilla.

   Edelleen rakentaa brittiläisen Itä-Intian yrityksen palvelija Darbyn aloittama kristillisen fundamentalismin kultti, jota käytetään väärin Israelin sionistisen valtion vahvistamiseen tunnistamalla juutalaisten kautta ”Jumalan valitseman ihmisen” myytti ja lahjoittamalla hyvin huomattavat rahamäärät, mitä he ereellisesti uskovat, on uskonnollinen syy kristinuskon edistämisessä.
   Painostaa uskonnollisten kulttien, kuten muslimien veljeskunnan, muslimien fundamentalismin, sikkien, leviämistä ja toteuttaa Jim Jonesin ja ”Son of Sam” -tyyppisten mielentarkastusten kokeita. On syytä huomata, että myöhäinen Khomeini oli brittiläisen sotilasesikunnan Div. 6, MI6. Tämä yksityiskohtainen työ kertoi vaiheittaisesta prosessista, jonka Yhdysvaltain hallitus toteutti asettaakseen Khomeinin vallassa.
   Vietävä ”uskonnollisen vapautuksen” ideat kaikkialla maailmassa heikentämään kaikkia olemassa olevia uskontoja, mutta erityisesti kristillistä uskontoa. Tämä alkoi ”Jesuit Liberation Theology”: lla, joka lopetti Somozan perhekontrollin Nicaraguassa ja joka nykyään tuhoaa El Salvador, nyt 25 vuotta ”sisällissodaksi”. Costa Rica ja Honduras ovat myös mukana vallankumouksellisissa toimissa, jotka ovat innoittaneet jesuiitat. Eräs hyvin aktiivinen yksikkö, joka harjoittaa niin sanottua vapaus-teologiaa, on kommunistinen Mary Knoll -missio. Tämä merkitsee laajaa tiedotusvälineiden huomiota Mary Knollin ns. Nartureiden murhasta El Salvadorissa muutama vuosi sitten. Neljä nunnaa olivat kommunistisia kumouksellisia tekijöitä, ja El Salvadorin hallitus on laatinut sen laajasti. Yhdysvaltain lehdistö ja uudet tiedotusvälineet kieltäytyivät antamaan mitään tilaa tai kattavuutta Salvadorin hallituksen hallussa olevien asiakirjojen massaan, mikä osoitti, mitä Mary Knoll Mission -nunnelmat tekivät maassa. Mary Knoll on monissa maissa käytössä ja asettanut johtavan roolin kommunistien tuomisessa Rodesiassa, Moçambiquessa, Angolassa ja Etelä-Afrikassa.
   Maailmanlaajuisten talouksien romahtaminen ja kaiken poliittisen kaaoksen syntyminen.
   Valvoa Yhdysvaltojen kaikkia ulkomaisia ​​ja kotimaisia ​​politiikkoja.
   Tuetaan täysin ylikansallisille instituutioille, kuten Yhdistyneille Kansakunnille, Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF), Kansainvälisen järjestelypankin, Maailman tuomioistui- men ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten instituutioiden tehottomuutta, asteittain lopettamalla tai tuomalla ne YK: n vaipan alle.
   Tunkeutua ja kaataa kaikki hallitukset ja työskennellä niiden sisällä tuhoamaan niiden edustamien kansojen suvereeni eheys.
   Järjestää maailmanlaajuinen terroristijärjestelmä ja neuvotella terroristien kanssa aina terroristitoiminnan tapahduttua. Muistettakoon, että Bettino Craxi, joka suostutteli italialaisia ​​ja Yhdysvaltojen hallituksia neuvottelemaan pääministerin Moro ja pääsihteeri Dozierin kuolemanrangaistusten kanssa. Sivustoina Dozier asetettiin tiukkoihin määräyksiin, jotta hän ei kertonut, mitä hänelle tapahtui. Jos hän koskaan rikkoisi tämän hiljaisuuden, hänet epäilemättä tulee olemaan ”hirveä esimerkki” tavalla, jolla Henry Kissinger käsitteli Aldo Moroa, Ali Bhuttaa ja General Zia ul Haqia.
   Hallitsemaan koulutusta Amerikassa sen tarkoituksen ja tarkoituksen kanssa, että se tuhoutuu täysin ja kokonaan. Vuoteen 1993 mennessä tämän politiikan täysi voimavaikutus on tulossa ilmeiseksi ja on vielä tuhoisampaa, kun peruskouluissa ja lukioissa alkaa opettaa ”tuloshakuista koulutusta” (OBE).”

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=165993

  • ”hemmotteleva” piti olla ”veronmaksajien rahoilla kustannetulla täysihoidolla hemmotteleva”.

 38. En tiedä lukeeko näitä enää kukaan mutta viis siitä. Ilmeistä on että meilläkin porukat on niin vahvasti aivopesty ja propagandan pehmittämiä että mikään totuus tai sitä tavoitteleva artikkeli ei enää kiinnosta. Vain eliitin sadut ja tarinat, ihan kuin satukirja pientä lasta.
  Lännen valtamediasta ei enää juurikaan löydä mitään muuta kuin valhetta ja aivopesua.
  Tässä RI tarjoaa kiinnostavaa luettavaa ja analyysia sairaasta valheen kulttuurista jossa elämme.

  The Bogus ’War on Terror’ Has Morphed Into a War on Dissent (Part 1)
  ”As you may have noticed, the ruling classes have been using virtually every propaganda organ at their disposal to whip up mass hysteria”
  ”Kuten olette huomanneet, hallitsevat luokat ovat käyttäneet käytännöllisesti katsoen kaikkia propaganda-elimiä, joilla he voivat luoda massahysteriaa”
  https://russia-insider.com/en/bogus-war-terror-has-morphed-war-dissent-part-1/ri22559
  More articles by:CJ HOPKINS
  C. J. Hopkins is an award-winning American playwright, novelist and satirist based in Berlin. His plays are published by Bloomsbury Publishing (UK) and Broadway Play Publishing (USA). His debut novel, ZONE 23, is published by Snoggsworthy, Swaine & Cormorant. He can reached at cjhopkins.com or  consentfactory.org.
  Guugelilla syntyy tällainen käännös muutamista otteista linkeistä:
  ”Korporaatiovalta ja -eliitti ei hukannut aikaa käsitellä tätä uutta kapinaa. He demonisoivat ja horjuttivat Trumpin, koska he jatkavat siihen asti, kunnes hän on poissa toimistosta. Mutta Trump ei ollut koskaan merkittävä uhka. Merkittävin uhka ovat ihmiset, jotka valitsivat hänet ja jotka antoivat äänensä Brexitille, AfD: lle ja Sandersille sekä Mélenchonille ja Corbynille ja jotka vain jättivät kotinsa vaalipäivänä ja kieltäytyivät äänestämästä Hillary Clintonin puolesta. Uhka on näiden ihmisten asenne. Näiden ihmisten nöyryyttävä asenne.
  Korporaatioeliitti aikoo muuttaa tätä asennetta, tai se tekee siitä katoavan. Se on nyt tekemässä tätä, käyttäen jokaista ideologista asettansa arsenalissaan. Uutiset. Publishing. Hollywood. Internet. Tiedustelupalvelut. Kongressin tiedustelut. Protesteja. Marsseja. Twitterin ”neuvoa-antavat sähköpostit”. Googlen manipulointi hakutuloksissa. Facebookin ”counterspeech” -aloitetta. Russiagate. Shitholegate. Pornstargate.
  Hallitseva luokka lähettää meille viestin. Sanoma on: ”olet joko meidän kanssamme tai meitä vastaan.”

  Sanoma on: ”me hallitsemme todellisuutta, niin todellisuus on mitä me sanomme sen olevan riippumatta siitä, perustuuko se tosiasioihin vai vain johonkin valmistettuun tarinaan, jonka saimme julkaista Washington Postiin ja sitten yritysmedia toistaa , yli neljän vuoden ajan. ”Jos se ei ole täynnä orwellismia, en ole varma mitä, tarkalleen.
  Toivon, että tämä oli jonkin verran räikeä purkaus lopettaa tämä masentava arvio, mutta minulla ei ole mielenkiintoa olla yksi näistä Twitter-pohjaisista sissiryhmän johtajista, jotka kertovat teille, että voimme voittaa yrityseliitin (corporatocracy by tweeting) tviittaamalla…
  Hyviä kommentteja linkin artikkleissa.
  The Bogus ’War on Terror’ Has Morphed Into a War on Dissent (Part 2)
  ”If you’ve enjoyed the The War on Terror … you’re going to love The War on Dissent.”
  https://russia-insider.com/en/bogus-war-terror-has-morphed-war-dissent-part-2/ri22555

 39. ”Allekirjoita kansalaisaloite perustuslakituomioistuimesta”,
  https://mvlehti.net/2018/02/20/allekirjoita-kansalaisaloite-perustuslakituomioistuimesta/

  Vaikka vaaditut 50000 allekirjoitusta saataisiinkin kokoon, niin mm. perustulainvastaisen puoluekurin avulla hallitsevat, läpeensä korruptoituneet, rikolliset poliitikkomme eivät veisi sitä eduskunnan hyväksyttäväksi – pelätessään omien sekä edeltäjiensä rikollisten toimien joutumista oikeuden käsittelyyn.

  Jos nuo vaaditut 50000 allekirjoitusta saataisiin kasaan, niin asia todennäköisesti saisi jonkinlaista julkisuutta ja voisi jäädä joillekin kytemään mieleen, joka mahdollisesti tulevaisuudessa otollisempana ajankohtana voisi olla hyödyksi mahdollisen uuden aloitteen etenemiselle.

 40. Viimeisen C. J. Hopkinskin synkkäsävyisen nwo-eliitin mahtia ja mahtipontisuutta kuvaavan kommenttini jälkeen on paikallaan tarkastella maailmaa itäisestä, myös optimistisemmasta ja lohdullisemmasta (’ei kannata vaipua lopulliseen synkkyyteen’) näkökulmasta jossa globalistien ihmiskuntaa odottavat synkät hankkeet eivät saa tukea vaan esim. Venäjä taistelee kaikilla resursseillaan niitä vastaan.
  Omakin maamme kohtalo on kytketty tähän globalistien ja ei-globalistien kädenvääntöön emmekä pysty hoitamaan omia asioitamme kuten haluaisimme kun globalisti-elittimme on sitonut meidät tähän hankkeeseen (klubiin) jossa se himoitsee itselleen omaa paikkaa ’korporaatiomonarkien hovissa’.
  Alla oleva loistava artikkeli kertoo kaiken.
  Aika vaikea tämän luettua on uskoa että Venäjä olisi mukana NWO-eliitin hankkeissa kulissien takana kuten moni esittää ja uskoo. Toisaalta myös miksi se olisi nykyisen vihamielisen ja sotaa lietsovan propagandan kohteena jos se olisi mukana?
  Ei tunnu kovin loogiselta – haiskahtaa propagandalta.
  En jaksa suomentaa. Lopussa pieni osa käännetty Guugelin kääntäjällä mutta kyllä siitä selvän saa vaikkei teksti olekaan kunnollista suomea.

  The Logic of globalism
  https://thesaker.is/the-logic-of-globalism/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166124
  Medvedva and Shishova’s 2001 article concludes:
  “…Recently, we conversed with an American political scientist. He spoke about the horrific consequences of the globalist project, including for its own creators.
  — “But what, then, is their logic?” — we wondered. — “Why did they think this up?”
  — “It’s not worth it to look for human logic in the actions of Satanists and degenerates”, — the American answered. — “Their logic is different, it’s their own. And it is, as the doctors say, “incompatible with life”.”

  Afterword: the logic of globalism seventeen years on

  It is clear that the world has changed significantly from the times in which Medvedeva and Shishova wrote. It is important to understand, that Russia of early 2001 was radically different from the Russia of the last few years. Indeed, it seemed as if the country was slowly crawling back up from the brink after the Asia Crisis and the resulting deficit, and although some doubted several decisions that were taken by president Yeltsin in his second term, it seemed as if Russia was, at long last, “becoming a normal country” (to cite Andrei Shleifer’s 2005 book). However, as time would go on to show, the course of the country, as well as that of the entire world, was to change radically in a direction that the globalists would rather not have seen. Therefore, I consider it important to examine the developments of the last seventeen years, both in Russia and the wider world. I will examine each of the main points made by the authors and evaluate their current manifestations in the world.

  Although the euro has become the main currency for a large part of the world, we have still not seen the introduction of an absolutely universal, global payment system. The closest thing we have to that is the SWIFT system, which is employed as a threat against Russia and any other country that dares not to toe the globalist line. However, the Russian Federation has recently found itself in a leading role against financial monopolies and related fiscal bullying. As a matter of fact, Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich recently declared that Russian banks are ready to work with an alternative to SWIFT if the need arises. Other financial and economic developments of note are continued Eurasian integration and the formation of a Eurasian Economic Union as a counterweight against the globalist EU and WTO, the latter of which Russia might leave over sanction rows. Lastly, we have seen continuing economic cooperation between Russia and partners such as China, India, Iran, Pakistan, South-East Asian and African nations. Continued Russo-Chinese economic cooperation even led to a sale of Russian government bonds in Yuan. Lastly, the despicable regime of sanctions against the Russian Federation and its citizens have shown the world how low the globalists will stoop in order to silence any and all opposition. As a result, Russia has experienced a new wave of support from anti-globalists all over the world as they rally under the flag of the bear.

  Thankfully, the mass sale of Russian land to foreign businessmen and governments has not come to pass. Although there are worries about Chinese colonisation attempts in the Russian Far East, there have as of yet not been any massive sell-offs of land to foreign investors. Lastly, the major influx of refugees and immigrants into Russia has not taken place. Although there are many labourers from Central Asia in Western Russia, they are mostly there for remittances and usually do not place down long-term roots.

  One of the major blows struck against globalism in Russia are renewed and strengthened laws against gay propaganda, sexual ‘minorities’, paedophilia, and pederasty. What is more, Russia has seen a strong increase in the influence of the Orthodox Church, which by itself is doing a great deal to prevent Western and globalist perversion of the Russian people and youth. Sadly, abortions are still easily available. As a result, the demographic crisis facing Russia is still severe, although government investments and policies might have blunted the crisis somewhat. Whatever the case may be, Russia is sure to go down fighting and will not let the globalists walk over it without a struggle.

  On the educational front, the proposed reforms turned out to have been significantly less damaging (and they were also much less widely implemented) than was first thought. Recently, Russian elites have started constructing their own schools for their children. What is more, the Russian government has pursued successive policies to improve both the general level of education and imbue Russian schoolchildren with a strong patriotic spirit. These decisions have, of course, come under heavy fire from globalist watchdogs (read: lackeys), but this has not stopped the government in pushing through. The slow disappearance of liberal and globalist voices from Russian national discourse is also a very welcome development. Instrumental in this change was the Law on Foreign Agents, which requires any organisation that receives foreign donations and engages in political activity to register as a foreign agent. All these changes caused the Soroses and Attalis of this world great consternation, and their trolls were quick to condemn Russia as a ‘new dictatorship’.

  In general, the nightmarish future described by Medvedva and Shishova in 2001 has not come to pass in Russia. However, this does not mean that the country has nothing to be worried about. The demographic crisis continues to be a problem, and fifth and sixth columns continue to actively operate, both inside and outside of government. All in all, Russia does have a chance to permanently escape the globalist system and prevent the creation of a unipolar world order, but it will require all of its efforts, intelligence, and strength (as well as a dose of luck) to do so.

  We can now turn to the rest of the world. In general, globalism saw significant successes in the early 00’s, only for those successes to turn into a string of defeats all over the world. The American empire rumbled forward into the deserts of the Middle East to create the necessary “local conflicts” that would drive great amounts of rootless refugees all over the world. However, as historical laws would have it, all was not well for the eagle. Uncontrolled speculation led to a housing bubble which spectacularly burst. Although this was an opportunity for the globalists to rejigger their structures and put a new, even more transnational government in place in the US, the crisis put an enormous amount of strain on the world’s financial systems and slowed America down by a couple of notches. However, the supporters of the New World Order could not afford to have their plans hit a delay and pushed forward with renewed vigour.

  Uusi suunnitelma oli tuottaa epävakautta jäljellä oleville Lähi-idän hallituksille, jotka olivat ystävällisiä Venäjälle ja Kiinaan, lähinnä Libyaan ja Syyriaan. Yhdysvaltojen ja yhteistyökumppanien kanssa käynnistyi kalliita, erittäin monimutkaisia ​​epävakauttavia operaatioita arabikevään koodinimiin kuuluvissa maissa. Libya, Syyria, Jemen ja Irak joutuivat tuhoisiin sisällissotiin kauhistuttavien siviili- ja sotilaallisten uhrien kanssa. Näytti siltä, ​​että globalistien suunnitelma oli toiminut. Kuitenkin valtuudet, joita ei ollut otettu huomioon, on pieni asia: että maailma voi vain ottaa niin paljon tekopyhyyttä ennen kuin se napsahtaa. Yhdysvaltojen ja EU: n toimet Lähi-idässä osoittivat lopulta kuinka epäluuloiset ja häikäilemättömät nämä globalistiset sotilasjoukot olivat, ja maailman enemmän tai vähemmän itsenäiset kansat (Venäjä, Kiina, Iran, Turkki ja monet muut) alkoivat ratkaista omat asiat. Ja täällä kotka alkoi kuristaa.

  Se kouristi Crimea, jota se ei voinut aloittaa sotaa takaisin. Se tuhosi Etelä-Kiinan merellä, koska se ei voinut suoraan pahoinpitella Kiinaa ja välttää vahinkoa kaupallisesta vahingosta. Se tuhosi Filippiineillä, presidentti sanoi noille amerikkalaisille polttoainetuodoille. Se torjui Venezuelassa, joka alkoi irrottautua Yhdysvaltojen eduista. Se riehui Brexitista, koska se ei voinut estää Yhdistyneen kuningaskunnan lähtöä uppoavasta EU: sta riippumatta siitä, kuinka monta tarinoita taloudellisesta ja poliittisesta kaaoksesta se heitti britit vastaan. Se järkyttyi Syyriassa, kun Venäjä käynnisti oman ja murskatun ISIS: n väliintulon. Se torjui Irania, joka, kun se uhkasi uudistettua Yhdysvaltojen imperialismia, hylkäsi propagandapaketin, joka oli ydinalan sopimus. Se järkytti Euroopan populistisia liikkeitä, jotka syyttivät Amerikkaa monista niistä ongelmista, joita eurooppalaiset kohtaavat tänään. Se riehui Pohjois-Koreasta, joka päätti tehdä yliluonnoksia pitkälle vieraalle eteläiselle veljelleen ilman Yhdysvaltojen sovittelua. Lopulta kotka kaipasi jotain muuta: kotimaista oppositiota ja ei-globalistista johtajaa huolimatta globalistisen poliittisen instituution, maan talouden, yliopistojen ja tiedotusvälineiden hulluista, monen miljardin dollarin ponnisteluista. Vaikka Trump on osoittanut olevansa paljon heikompi monissa kysymyksissä, hän on tärkeä avain globaalin suunnittelun hammaspyörissä.

  Vaikka kotka saattaa tukehtua massiiviseen luuhun, jonka on synnyttänyt monipolarinen maailmanjärjestys, se on kaukana kuolemasta. Itse asiassa se ei ehkä ole niin vaarallinen, kun se on sopiva ja tulinen, vaan pikemminkin, kun se on kuolemaan heittäytynyt. Ja sen kuoleman jälkeen meidän on oltava varovainen.
  Globalistien asia on se, että he ovat todella kansainvälisiä: riippumatta siitä, missä he päätyvät, he aina kykenevät kääntämään paikallinen väestö tarpeittensa mukaan, tekemään paikalliset asukkaat tanssimaan sävellystään. Tämä johtuu siitä, että heidät erotetaan täysin kaikesta todellisuudesta, mutta myös kaikista filosofioista ja uskonnosta. Nämä henkiset kameleontit eivät välitä siitä, mitkä varut hallitsevat hetken, koska ne voivat yhtä helposti muuttaa värejä ja siirtyä toiseen ryhmään. Tämä ei tarkoita, että ne ovat voittamattomia, kaukana meistä. Globalistit ovat yhä lihaa ja verta (ainakin toistaiseksi), ja jokainen voi vuotaa verta. Jokainen voi kuolla. Jokainen voi voittaa. Ja Jumalan armon avulla estämme Medvedevan ja Shishovan painajaisen tulemasta, ja me valloitamme.

  Although the eagle might be choking on the massive bone that is the emergent multipolar world order, it is far from dead. Indeed, it might not be as dangerous when it is fit and fiery, but rather when it is in its death throes. And even after its death we must be careful. The thing about globalists is that they are truly international: no matter where they end up, they always manage to twist the local population to fit their needs, make local inhabitants dance to their tunes. This is the result of their being utterly divorced from all reality, but also from all philosophies and religions. These intellectual chameleons do not care what puppets they control one moment, for they will just as easily change colours and drift over to another group. This is not to say that they are invincible, far from it. Globalists still remain flesh and blood (at least, for the time being), and everyone can bleed. Everyone can die. Everyone can be conquered. And by the grace of God, we will prevent the nightmare of Medvedeva and Shishova from ever coming to pass, and we will conquer.

 41. Välillä kuulee vapaamuurarien selittävän, että heidän toimintansa ei ole uskonto tai jos toiminta on uskonnollista, niin kyseessä on kristillistä toimintaa. Nämä ovat kaikki tietenkin räikeitä valheita, jotka on syytä avata. Ensinnäkin, vapaamuurarius on uskonto jo siitä syystä, että henkilön täytyy uskoa korkeamman voiman/olennon olemassaoloon voidakseen liittyä jäseneksi. Toiseksi juutalaiskuningas Salomonin temppeli ja kabbalistiset tradiitiot ovat hyvin keskeisessä osassa vapaamuurarirituaaleissa. Voidaankin sanoa, että vapaamuurarius on juutalaista kabbalaa ei-juutalaisille ja tämä pätee erityisesti vapaamuurarien skottilaiseen riittiin.

  Vapaamuurarien yksi perimmäisistä tavoitteista on niin sanotun utopian eli ihannemaailman luominen, jossa vapaamuurarit muodostaisivat hallitsevan rationaalisen eliitin. Tämän romantisoidun ja valheellisen tavoitteen avulla varmasti houkutellaan monia uusia jäsenia, niin akateemisista tiedepiireistä, kuin sosialistisesta utopiasta haaveilevista vasemmistolaisista. Todellisuudessa tämä utopia tarkoittaa tieteellisesti johdettua kommunististyyppistä maailmanvaltiota, jonka todellisina johtajina toimivat juutalaiseliitti ja kabbalistit. Kyseinen maailma olisi käytännössä täydellisesti kontrolloitu orjamaailma, jossa väestöpyramidin alimmaiset eivät omista mitään, vaan palvelevat ”valittua” eliittiä. Nykymaailma on itseasissa jo pelottavan lähellä tätä tilannetta; siis juuri sitä maailmaa, jonka Orwell kuvasi kirjassaan ”Vuonna 1984”

  • Hyvä tiivistelmä.
   ’..Vapaamuurarien yksi perimmäisistä tavoitteista on niin sanotun utopian eli ihannemaailman luominen, jossa vapaamuurarit muodostaisivat hallitsevan rationaalisen eliitin. .’ — Maailma pakotetaan heidän tekemään kaavaan, siis pakotetaan. Se kertoo että kyse on diktatuurista. Myös aivopesu ja propaganda on pakottamista tai henkistä väkivaltaa.

   ’… täydellisesti kontrolloitu orjamaailma, jossa väestöpyramidin alimmaiset eivät omista mitään, vaan palvelevat ”valittua” eliittiä…’
   Pyramidin ylin kerros, sen pieni huippu omistaa kaiken ja hallitsee kuten se haluaa (se on ’täydellinen’ järjestelmä) ja se muodostaa ’valtion’ johon kansalaiset eivät kuulu äänivaltaisina vaan ovat pelkkiä välineitä (orjia tai työmuurahaisia).
   Kyse on eräänlaisesta taantumasta globaaliin muurahaiskeko- tai mehiläisyhteisöön jota vain biologian lait ohjaavat ja joka toimii täydellisen hierarkisesti ja jossa jokainen osa tekee robotin lailla juuri sen mitä sen pitääkin tehdä.
   Tosin kommunismia markkinoidaan utopia- ja illuusiopohjalta, eräänlaisena maanpäällisenä paratiisina … kuinka se poistaa sorron ja takaa tasavertaisuuden ja kaikille samat edut. Se tehoaa kansaan kun siinä muka ’sortajat pannaan kuriin’ vaikka juuri he luovat systeemin joka voi sortaa vapaasti muita ilman mitään vastavoimaa.
   Mutta karu totuus on aivan muuta: se jos mikä on täydellinen pienen eliitin monarkia, jossa kansa istuu nöyrästi kuin kirkon penkissä ja tekee kuten ylin eliitti jolla kaikki valta on suunnittelee ja vaatii.
   Eli lyhyesti kyse on täydellisestä diktatuurista, teoriasta, jossa ihminen on pelkkä koneen osa ja jonka Marx kehitti massojen huijaamiseksi ja Rotschildin heimon strategiaksi jolla koko maailma valloitetaan Pöytäkirjojen profeetallisen nwo-kässärin mukaan — tai aiotaan valloittaa elleivät massat herää ymmärtämään kohtaloaan.
   Ellei nwo-kommunismi olisi ’sionistimuurareiden’ Orwell-hanke jossa kaikki varallisuus ja valta siirtyy pikku hiljaa pienen finanssi- ja korporaatioeliitin omistukseen ja joka tuhoaa demokratian ja hallitsee mielensä mukaan tuskin meilläkään Kokoomus olisi sen ensisijainen veturi. Sen ’koti-kirkko-isänmaa’ ideologiastahan ei ole enää mitään jäljellä.

   • Tyypillisiä Nyky-Kokoomuksen puolue-eliitin edustajia ovat punaliberaalit punaviherporvarit PettUri Urpo, J.Käteinen ja Stubido. Heidän kotinsa on Brysseli, raamattu heitettynä roskikseen ja isänmaan he ovat vetäneet Brysselin vessanpöntöstä alas. He mm. kilpailevat sillä, kuka osaa huijata härskimmillä valeilla heitä äänestäviä hyödyllisiä idiootteja.

  • Kansakunnan selkäranka on yhteinen ja yhdistävä kulttuuri — A Common Culture Makes the Nation
   Ihmiset voivat sietää monenlaista murhetta ja vaivaa jos heillä on yhteinen kulttuuri tukenaan.
   A people can endure any travails if they still have a common culture and history. With these snuffed out, there’s no nation left to save. Just ask yourself, Who have the means and desire to hollow out America? What are their final aims?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166116
   http://www.unz.com/ldinh/a-common-culture-makes-the-nation/
   Ei edes sotaa voisi ajaa miljoonia vietnamilaisia maasta. Vain kommunismi, syvästi ulkomaalainen ideologia, onnistui tekemään niin, mutta nyt, kun puolue on helpottanut sen dogmeja, monet vietnamilaiset palaavat maahan.
   Not even war could chase millions of Vietnamese out of the country. Only Communism, a deeply alien ideology, managed to do so, but now that the Party has eased up on its dogmas, many Vietnamese are returning.

   Niillä, jotka eivät ole koskaan olleet Yhdysvalloissa, on kuitenkin vielä paljon fantasioita siitä, … amerikkalaiset elokuvat ja musiikkivideot ovat hypnoottisesti vietteleviä. Vaikka maa tappaa ja tekee itsemurhan, Yhdysvallat väsymättä esittelee kuvia rajattomasta vauraudesta, viriilisyydestä ja seksitystä. Tuottamatta juuri mitään, se myy unelmia.
   Those who have never been to the US, however, still harbor many fantasies about it, for American movies and music videos are hypnotically seductive. Even as it kills and commits suicide, the US tirelessly projects images of boundless wealth, virility and sexiness. Producing next to nothing, it sells dreams.

   An Impolitic Slumgullion — Surkea lihasoppa — hyvä analyysi siitä miten yhteinen ja yhdistävä kulttuuri tuhotaan
   http://www.unz.com/freed/an-impolitic-slumgullion/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166041

   ”A patriot must always be ready to defend his country against his government.”
   — Edward Abbey
   ”Democracy is now currently defined in Europe as a ’country run by Jews’.”
   — Ezra Pound

  • Vapaamuurarit ovat olleet Illuminati-satanistien johtamia vuodesta 1781:

   ”Illuminati otti hallintaansa maailman vapaamuurari-looshit Wilhelmsbadin konferenssissa vuonna 1781 – ja he ovat hallinneet niitä sen jälken Lontoon Citystä käsin. Illuminismin perustivat Jesuiitat Adam Weishaupt ja Mayer Amschel Rothschild ja järjestivät sen maailmalle leviämään 1. toukokuuta 1776. Siitä lähtien maailma on ollut veristen vallankumousten ja sotien hullujenhuone, joilla on vain yksi tarkoitus: avata tie Illuminatin yhden maailman hallitukselle (one-world government).

   Illuminatin hallitsema vapaamuurarijärjestö on 3-kerroksinen:
   1) Rothschildin Frankisti-satanistinen ja farisealais-talmudistinen komentokeskus Lontoon Cityssä edustaen jesuiittain mustaa paavia. Jesuiitat organisoivat nykypäivän vapaamuurariuden.
   2) 36 Super / Ur -looshia, jotka koostuvat tärkeimmistä politiikan, median, teollisuuden, yliopistojen jne. johtajista.
   3) Vapaamuurari-looshien suurmestarit – sanelevat heidän poliitikko-adepteilleen kuinka ajatella, puhua ja toimia.

   Jan Hemmer on kirjoittanut alla olevan tekstin Super / Ur -loosheista. Johannes Rosenkrantz: ”Superlogen regieren die Welt 1″ vahvisti ja tarkensi sen vuonna 2015…”

   Koko artikkeli englanniksi: http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=EN&item=14256

   Ks. myös ”The Hidden History of the Incredibly Evil [Rotschild] Khazarian Mafia”, https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

   Saksankieltä ymmärtäville täydentävää tietoa tuohon Veteranstodayn artikkeliin:
   ”Die Rothschild Khazarian Mafia oder NWO-Archon-Agenda”,
   http://bewusstseinsreise.net/die-rothschild-khazarian-mafia/

   Kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää, johon Suomikin on kytketty euron kautta.

  • ”Nykymaailma on itseasissa jo pelottavan lähellä tätä tilannetta.” Masentavaa tilanteessa ei ole pelkästään tuon kommentissa kuvatun pyramidi-mallisen orjayhteiskuntamuodon toteutumisen läheisyys. Olemme siis vain muutaman lakipykälän päässä siitä. Masentavaa on myös ollut nähdä tilanteen vääjäämätön kehitys lähestulkoon vailla vastarintaa. Massojen heräämiseen en itse enää jaksa uskoa. Joukkojen mielenhallinta on onnistunut liiankin hyvin ja siellä täällä on tarvittu vain pientä sensuuria sekä näkyvimpien vastaanharaajien nujertamista.

   Hyväntahtoisia ihmisiä on laajasti onnistuttu kiinnittämään huomionsa toissijaisiin kysymyksiin tai sellaiseen ”maailmanparantamiseen”, joka olisi relevanttia vasta siinä vaiheessa, kun dystooppinen peruskehitys olisi torjuttu. Miltei huvittavana esimerkkinä tästä ovat vaikkapa eläinten oikeuksien puolustajat, jotka kampanjoivat mm. ”eläinten orjuuttamista” vastaan täysin kykenemättöminä hahmottamaan ympäröivän yhteiskunnan todellisuutta huomattavasti relevantimman kysymyksen eli ihmisten aseman ja oikeuksien suhteen.

   • Hyvä analyysi.
    Totuus on a) että ihmiset eivät elä enää todellisuudessa, b) että tyhmyys on suurempaa kuin haluaisi uskoa ja c) että vain oma napa kiinnostaa.
    Spenglerin perikato-filosofia ja Orwellin visio tulevasta ovat vääjäämättä lähempänä kuin haluaisi myöntää.
    Rimpuilua esiintyy lähinnä idässä ja Euroopassakin vain Venäjää lähellä olevat maat rimpuilevat.
    Aurinko nousee idästä. Yksi kulttuuri kuolee, toinen syntyy. Me kuulumme tuohon kuolevaan.

 42. Kyllä näitä luetaan Truth hunter ja kovasti luetaankin.On hyvä että joku viitsii hakea tietoa ja levittää sitä näille ”unessaoleville”.Eletään varsin mielenkiintoisia aikoja ja saas nähdä mitä on tuleman seuraavaksi?Sota vai sotia vai kenties maailmanlaajuinen raha/osakekriisi?

   • Mielenkiintoinen haastattelu sinänsä.
    Israel olisi pitänyt mainita koska sionistit leimaavat vihapuheeksi (anti-semitismiksi) jo palestaiinalaisten kansanmurhan arvostelunkin.
    Kummasti Jokisipilä karttaa sionistikysymystä. Miksi?

    Luulisi miehen tietävän miksi Saksan kansa ’valitsi’ Hitlerin johtoon. Sehän oli järjestetty juttu joss on oma selkeä logiikkansa aivan kuten siinäkin että Venäjä ’valitsi’ kommunismin.
    Jo sionisti ja nwo-lakeija Roosevelt sanoi että kun jotain tapahtuu ei kannata ajatella että niin tapahtuu sattumalta … kaikki on suunniteltua.
    Ensin WW1 jossa Saksa pakotettiin jatkamaan sotaa karmeaan loppuun asti ja anglo-sionistinen imperiumi sai valloitettua Palestiinan. Ja sitten Versailles’in rauhanehdot, joilla Saksa pantiin matalaksi ja luotiin perusta sionistien tukemalle Aatun kaltaisen miehen valtaan nousulle. Ja sitten WW2 holokausteineen jolla juutalaiset painostettiin Palestiinaan ja Saksa lopullisesti tuhottiin Liittoutuneiden (sionistien) johdolla ja luotiin pohja EU:lle ja edistettiin jo pitkään vireillä ollutta NWO-agendaa.
    Jostain kumman syystä aina nim. ’Talmudin’ yllä kuvaama asia unohtuu näiltä ’tutkijoilta’. Miksiköhän?

    • ”Jostain kumman syystä aina nim. ’Talmudin’ yllä kuvaama asia unohtuu näiltä ’tutkijoilta’. Miksiköhän?”

     Osa elää valtaVALEmedian ja opetuslaitoksen takomassa raudanlujassa matrixissa ja osa pelkää menettävänsä virkansa.
     Esim. sionistiglobalistien pääpropagandatorvi Suomessa, Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda muistaa tavantakaa varoittaa ”salaliittoteorioista” ja ”foliohattuisista salaliittoteoreetikoista” toisinaan suoraan ja toisinaan epäsuorasti, tarkoittaen mm. noita nimimerkki Talmudin mainitsemia asioita.

     • Niin, silti kummastuttaa ettei tuolla tasolla oma järki toimi.
      Luulisi ettei voi olla onnellinen ja onnitella itseään jos kulkee kahleissa.

 43. Suomi ja Tanska ovat asukasluvuiltaan likipitäen saman suuruiset. Siitä huolimatta meillä vallankahvassa oleville EU-diktatuurin ostamille EUnukeille tälläinen on tuskin mainitsemisen arvoinen pikku-uutinen:

  ”Haittamaahanmuuton kulut Tanskassa 36 miljardia kruunua [ 5 miljardia euroa]

  Jotain mätää Tanskanmaalla, sanoi Shakespeare.

  Tanskan valtiovarainministeriö julkaisi tänään 22. helmikuuta laskelmat maahanmuuton kuluista.

  Ministeriön laskelmien mukaan ei-länsimaisen maahanmuuton valtiontaloudelle aiheuttamat nettokulut vuonna 2015 olivat huikeat 36 miljardia Tanskan kruunua eli lähes 5 miljardia euroa.

  Suomen valtamedian juhlistamaa rikkautta noista luvuista on vaikea löytää.

  Valtiovarainministeri Kristian Jensen pitää lukemaa hälyttävänä. Suuret nettokustannukset johtuvat siitä, että länsimaiden ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat ja heidän jälkeläisensä eivät työllisty kovinkaan hyvin.

  Jensen maalaa varsin synkän kuvan asiasta lehdistötiedotteessaan: Kun suuri osaa jää elämään sosiaalituella ja vastaavilla tulonsiirroilla, ovat luvut niin suuret, että näillä on suora vaikutus koulutukseen, terveydenhuoltoon, poliisien määrään ja jopa veroprosenttiin.

  Lähde: Tanskan DR/Nyheter (”Yle”) ja valtiovarainministerin lehdistötiedote”

  https://mvlehti.net/2018/02/22/haittamaahanmuuton-nettokulut-tanskassa-36-miljardia-kruunua/

 44. EU.:ssa valmistellaan uusia maahanmuuttopoliittisia toimenpiteitä, Merkel haluaa nyt EU-tuet riippuvaisiksi maahanmuutosta. https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/02/22/geld-als-druckmittel-merkel-will-eu-finanzen-neu-ordnen/?ls=fp
  Ennen joulua tehdyn EU-päätöksen mukaan kaikki pakolaiset saavat suoraan turvapaikkaoikeuden siitä maasta, jossa heillä on sukulaisia. Suomeen tulevien määrä tulee jo siksi kasvamaan merkittävästi. Orpollahan näkyy Suomen lisälasku olevan jo selvillä.
  Kokoomus seuraa jälleen kaikessa liian nopeasti Saksaa, vaikka globalisteilla on sanottu olevan erityisohjelma Saksaa varten.

  • Merkel on sionisti ja kommunisti, lähtöisin Puolasta josta muuttanut Saksaan ja sittemmin Berliinistä Itä-Saksaan kommunistipuolueen johtoon.
   EU on nwo-kommunismin agendaan kuuluva hanke. Saksa tuhottiin ja miehitettiin (ja on yhä miehitetty maa) WW2:ssa ja näin luotiin perusta EU:lle.
   Ja meidän ’federalistit’ ja globalistit ovat todellisuudessa nwo-kommunisteja (finanssi- ja korporaatioeliitin ohjaamia ja korruptoimia poliitikkoja).

 45. Niin kauan kun ei pureuduta ongelman juureen, tilanne jatkuu ennallaan ja pahenee.

  Ellei kyetä myöntämään että ongelman ydin on maailmanlaajuinen vapaamuurarillinen yhteiskuntajärjestys joka hallitsee valtioita ja ylikansallisia organisaatioita, emme tule koskaan saamaan aikaan mitään todellisia muutoksia. Poliittiset vaalit ovat vain näytelmää ja viihdettä suurelle yleisölle. Niillä on lopulta ainoastaan marginaalinen merkitys valtarakennelman ja vallakäytön kannalta.

  Tiitisen salaisen listan julkaisemisella on paljon suurempi merkitys kuin tulevilla eduskuntavaaleilla.
  Sillä listalla on ilmeisesti entisiä Suomen pääministereitä ja mahdollisesti presidenttejä.

  Kaikki keskeiset virastot, laitokset, järjestöt, puolueet, suuryritykset jne. ovat miehitetty vapaamuureilla tai heille uskollisilla henkilöillä. Kaikki yhteiskunnan kannalta avainasemassa olevat henkilöt ovat joko itse vapaamuurareita tai vapaamuurarijärjestelmälle alisteisia – joko suoraan tai epäsuorasti.

  Ellei tätä järjestelmää muuteta – mikä käytännössä tarkoittaa nykyisen vapaamuurarillisen yhteiskuntajärjestyksen lopettamista/tuhoamista – mikään ei tule muuttumaan.

  Kalliiden suojatyöpaikkojen, eli hyvä veli järjestelmän laajentamiselle on tultava loppu!

  Suomen suuri johtajuuskriisi johtuu juuri siitä että vapaamuurarit ja heidän kätyrinsä ovat jakaneet kaikki merkittävät, korkeat asemat keskenään.

  Vapaamuurarijärjestelmän lonkerot ovat levittäytyneet joka paikkaan. Niin politiikkaan, talouselämään kuin urheiluun. Pääministeri Sipilä on surullisenkuuluisa esimerkki vapaamuurarivoimia palvelevasta sätkynukesta. Urheilussa Suomi ei menesty koska asiat tehdään väärin, ja avainpaikoille on valikoitunut vapaamuurareille uskollisia, hengettömiä luusereita isolla L:llä.

  Norja on kahminut jo 13 kultamitalia ja yli 30 mitalia talviolympialaisista. Suomi 2 tai 3 pronssia!
  Suomi ei pärjää jalkapallossa Kosovolle eikä Islannille! Islanti jossa asuu vain noin 400 000 asukasta voitti kovan karsintalohkonsa jalkapallon MM-kisoihin! Asiat tehdään väärin ja väkisin Suomessa. Siksi ei tule menestystä. Urheilujärjestöissä mellastaa kyvyttömät suojatyöpaikkalaiset, kellokorttia kaulassa riiputtavat mitättömyydet. Sama tilanne koko Suomessa. Julkiseen hallintoon on pesiytynyt alinta pohjasakkaa joka tulee todella kalliiksi veronmaksajille. Yhden julkisen suojatyöpaikan vuosikustannus on yleensä satoja tuhansia euroja vuodessa. Ja lopptulos on kuin juosten kustua. Kirjaimellisesti.

  Ellei vapaamuurarilliseen yhteiskuntajärjestykseen puututa, kaikki jatkuu ennallaan ja tilanne tulee pahenemaan tästä vielä huomattavasti.

  YK:n ja EU:n taustalla vaikuttaa tietysti vapaamuurarit. Kuten pääsääntöisesti kaikkien merkittävien, suurten ylikansallisten organisaatioiden taustalla.

  https://www.henrymakow.com/archives.html

  • Hymy-lehden julkaisemien vapaamuurariluetteloiden mukaan noita (enemmän tai vähemmän satanistisia tyyppejä) olisi Suomessa lukumäärältään runsaat 3000. Ns.vihkimyksissään pitkälle edenneen ex-vapaamuurari J.Julinin mukaan todellinen lukumäärä olisi seisemän tuhannen luokkaa. ”Vasikoimaaan” ryhtynyt Julin eliminoitiin ilmeisesti aiheuttamalla sydänkohtaus jollain CIA-tyyppisellä salamurhamenetelmällä. Tuo tapahtui kolmisen viikkoa sen jälkeen, kun Julin oli julkisesti sanonut koettavansa saada mahdollisimman monta vapaamuuraria luopumaan salaseuran jäsenyydestä.

  • Näin väittää eräs Magneettimedian kommentoija:

   ”Korruptio
   21.2.2018 at 23.38

   Norjassa paljastui vuonna 2001, että yli 400 norjalaista tuomaria, asianajajaa ja poliisipäällikköä (vm. toimivat usein myös syyttäjinä) oli vapaamuurareiden jäseniä.

   ”Tällaisen huippuklikin muodostuminen yhteiskuntaamme on vaarallinen ilmiö ja saattaa johtaa vakaviin epäoikeudenmukaisuuksiin”, kommentoi paljastusta oikeustieteen professori Carl August Fleischer. Hän neuvoi tuomareita ja asianajajia jättämään vapaamuurarit ja vaati, että rappareiden jäsenluetteloista tehtäisiin julkinen rekisteri.

   Oslolaisella advokaatilla John Christian Eldenillä oli kuitenkin toisenlainen ratkaisu pulmaan: ”Jos vielä useampi tuomari ja asianajaja olisi vapaamuurari, salaisuuden verho toiminnastamme häipyisi”!

   Jotkut tuomarit kuitenkin erosivat syntyneen kohun jälkeen vapaamuurareista ko.sidonnaisuudesta aiheutuvien jääviysongelmien takia. Ålesundilainen käräjätuomari kertoi, että vaikka hän oli ilmoittanut erostaan yhdistyksen jäsenyydestä, hänen nimensä säilyi kuitenkin tämän jälkeen vielä useita vuosia rappareiden jäsenlistoilla. Veljeskunnan edustajat olivat lisäksi painostaneet ko.tuomaria moneen otteeseen repimään eroanomuksensa; rappareista ei siis noin vain pääsekään eroon!

   V. 2001 uuden hallituksen muodostamisen yhteydessä Norjassa huomattiin, että uudeksi kalastusministeriksi valittu Svein Ludvigsen kuului Tromssan vapaamuurariloosiin. Ludvigsen ilmoitti aluksi, että hän ei aio ”jättää veljiään”, mutta lopulta hän joutui valitsemaan loosin ja maan hallituksen välillä, jolloin ministerin tuoli voitti!”

   http://magneettimedia.com/pohjois-korean-mukaan-usa-suunnittelee-rajattua-iskua/#comments

 46. Kapitalismi ja kommunismi, oikeisto ja vasemmisto yhtyvät pyramiidin huipulla toisiinsa. Nämä ovat vain työvälineitä, vallan välikappaleita tiukan hierarkkiselle vapaamuurarilliselle yhteiskuntajärjestykselle.

  Taustalla samat voimat rahoittavat kaikkia osapuolia. Mitään perinteistä jakolinjaa ei ole olemassa.

  Pohjoiskorean diktaattorit ovat vapaamuurareita siinä missä Yhdysvaltain presidentit.

  https://www.youtube.com/watch?v=9qrYG50h1hw

  • En luota videoihin mutta mahdollista tuo on.
   Illuminaatilla (deep state, the hidden hand, zioCon- , zioMason- tai nwo-mafia, varjohallitus ym., rakkaalla lapsella monta nimeä) on oma globaali strategia joka Henry Makowin mielestä on kuvattu Siionin viisaiden pöytäkirjoissa.
   ”Huolimatta yritysmedian ja akatemian päinvastaisista väitteistä Sionin pöytäkirjat ovat itse asiassa 100% aito teos”, sanoo Makow.
   Se on strategia jolla globaali koko maailman kattava kommunistinen diktatuuri luodaan. Ja johan Henry Ford sanoi aikoinaan ettei tiedä onko se aito mutta niin kaikki silti näyttää etenevän.
   Makow antaa ymmärtää, että kaikkea mitä maailmassa tapahtuu tulee katsoa tämän strategian valossa, miten se palvelee tai edistää tätä tavoitetta.
   Varsin hyvin sopii asiaan että Pohjois Korea on pelkkä Illuminaatin välikappale sen nwo-agendassa. Ja onhan toisaalta kummallista että WW2 päättyi juuri näin että P_K jäi tai että Korea jaettiin aivan kuten Saksakin.
   Tuskin se oli mikään sattuma vaan suunniteltu juttu Aasian kontrollointiin. Saatiin se vihollinen jonka Illuminaatti aina itse luo omia tavoitteitaan ja sotiaan edistämään.
   Ja miksi WW2 päättyi Euroopassa Saksan jakoon? Ei sekään ollut sattuma, se poiki EU:n joka on sionistimuurareiden luomus jota sionisti Merkel ja Juncker nyt johtavat finanssi- ja korporaatiomafian vaatimalla tavalla.
   Ilman WW2 ja Saksan tuhoamista ei olisi EU:ta eikä Israeliakaan, Illuminaatin tarvitsemaa tukikohtaa Lähi-idän valloittamiseen.

   • Spekuloidaanpa tulevaa
    Ensin pieni korjaus: piti sanoa etten luota tuon tyyppisiin videoihin joita näkee paljon.
    Suuri kysymys on pystyykö Itä (Aasia) välttämään sen perikadon joka Länttä odottaa? Pystyykö se säilyttämään kulttuurinsa, vapautensa ja suvereenisuutensa Illuminaatin uhan ja hyökkäysten edessä? ja luomaan moninapaisen maailman johon Illuminaatti joutuu tyytymään ja alistumaan..? Toisin sanoen onko se liian kova kakku illuille?
    Itse en usko ainakaan vielä kuten monet uskovat että esim. Venäjä ja Aasia on kokonaan Illuminaatin miehittämiä vaikka siellä heidän agentteja häärääkin.
    Illuminaatti on sionistimuurarien ja anglo-sionistisen Imperiumin hanke jossa sionistien ’profeetallinen pöytäkirjahenki’ ja voima koko ajan kasvaa Usa-koaliition jäädessä likaisen työn tekijäksi ja maksajaksi.
    Sotia ei ainakaan nykymittakaavassa tarvitsisi käydä jos kulissien takana oltaisiin yksimielisiä. Kun pelissä voi olla vain yksi voittaja niin aito sopu on yksinkertaisesti mahdottomuus.
    Pöytäkirjojen mukaan – jos hanke etenee kuten on suunniteltu – ilmeisesti myös kaikki ei-juutalaissionistiset vapaamuurari-’goimit’ (ympärileikkaamattomat, joilta puuttuu ’Liiton tunnus’) lopulta tehtävänsä hoidettuaan kokisivat kuhnureiden kohtalon liiton ulkopuolisina?

 47. Taas EU-diktatuuri vilauttaa monsterinkasvojaan:

  ”Euroopan komission puheenjohtaja aikoo avata kommunismin isän 200-vuotissyntymäpäivän kunniaksi avattavan näyttelyn.

  Vaaleilla valitsematon Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker suunnittelee avaavansa Karl Marxin 200-vuotissyntymäpäivän juhlallisuuksien kunniaksi järjestettävän näyttelyn Trierissä 5. toukokuuta. Tähän sisältyy myös tuhoisan ideologian keksijän patsaan paljastaminen.

  Komission puheenjohtajan suunnitelmat ovat aiheuttaneet raivoa kaikkialla Euroopassa, erityisesti entisissä kommunistiblokille alistettuina olleissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa, missä äärivasemmistolaiset murhasivat ja vangitsivat miljoonia kansalaisia.

  EU-kriitikot ovat alleviivanneet jo aiemmin EU:n demokratian puutetta ja tahtoa keskittää valtaa komissiolle, jota ei ole demokraattisesti vaaleilla valittu. EU-blokkia onkin verrattu vanhaan 1990-luvun alussa hajonneeseen neuvostoblokkiin.

  Brittiläinen parlamenttiedustaja Daniel Kawczynski, joka pakeni 7-vuotiaana perheensä kanssa Puolasta brutaalia kommunistihallintoa, vaati Junckeria luopumaan ajatuksestaan.

  – [Juncker] osoittaa todella huonoa makua, on muistettava, että marxismin ydin oli vallan ja yksityisyyden anastaminen kansalta ja sen luovuttaminen valtiolle.

  – Marxismi johti miljoonien ihmisten tappamiseen ympäri maailman sillä se salli pienen fanaatikkojoukkion alistaa kansan. Meidän täytyy oppia tästä ja jakaa tietämyksemme lapsillemme.

  Kommunismin uhrien muistosäätiön johtaja Marion Smith totesi, että Karl Marxin filosofia käytäntöön sovellettuna on saanut aikaan historian suurimman ihmisille aiheutetun kärsimyksen.

  – Marxistivaltiot kuten Neuvostoliitto ja Kiina ovat vastuussa satojen miljoonien kuolemasta Marxin utopististen ajatusten mielipuolisesta käytäntöön soveltamisesta.

  – Aina kun marxismia kokeillaan, lopputuloksena on taloudellinen romahdus tai alistava miliisivaltio tai molemmat.

  EU-komission puheenjohtajan tiedottaja kertoi, että kyseisen viikon ohjelmaa ei ole vielä julkistettu. Hän myös selitti, että Juncker on kokenut vuosikymmenien kokemuksen omaava poliitikko ja tietää hyvin historian ja sen herkät asiat.

  Express”

  https://www.kansalainen.fi/jean-claude-juncker-aikoo-paljastaa-kommunismin-isan-patsaan/

  • Lieneekö jo meillä valtaa pitäville EU-diktatuurin ostamille EUnukeille lähetetty kutsu tilaisuuteen?!

   ”The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and Communism under the same tent, all under their control. Do I mean a conspiracy? Yes, I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, incredibly evil in intent.”
   –Rep. Larry P. MacDonald, killed in Korean Air Lines 007, 1983

  • ’..– [Juncker] osoittaa todella huonoa makua, on muistettava, että marxismin ydin oli vallan ja yksityisyyden anastaminen kansalta ja sen luovuttaminen valtiolle.’

   Tuo koski myös ymmärtääkseni tuotantoa, omaisuutta ja rahavaroja mikä ei sinänsä ole huono ajatus. Mutta kun marxilainen valtio (NL) oli yhtä kuin pieni juutalaiseliitti vieraassa maassa (valtio valtiossa) sitä hallitsemassa niin aikamoisesta toisen valtion omaisuuden rosvoamisesta oli kyse.
   Jos tuo omaisuus olisi ollut oman kansan hallussa ja käytössä joka olisi hallinnut demokraattisesti omaa maataan niin tilanne olisi ollut kokonaan toinen, demokraattisen sosialismin kaltainen jossa vain ahneutta olisi rajoitettu yhteisen hyvän eduksi.
   Tässä linkin kuvaamassa ’kommunismin vastareaktiossa’ ei nyt nähdä tai tuoda esiin sitä, että nyt rakennetaan myös ’naamioitua’ kommunismia jonka ’keskuskomitean’ muodostaa finanssi- ja korporaatioeliitti poliitikko-lakeijoineen.
   Näyttää että tämän uuden(laisen) kommunismin vauriot ja vahingot saattavat yltää vielä paljon hurjemmiksi kuin alkuperäisen jonka uusi painos se on ja jota ei ilman alkuperäistä olisi.
   Eroa ei vanhaan juurikaan taida olla muuten kuin että ’keskuskomitea’ on vähän suurempi, toistaiseksi… mutta sen ydin on kuitenkin harvalukuinen. Puhutaan 10-300 haarukasta.
   Ei voi välttyä ajatukselta että tämä patsas-teatteri (ja kapina marxilaisuutta vastaan) lienee Junckerin klaanin järjestämä juoni jolla huomio kiinnitetään menneeseen jotta silmät pysyisivät sokeina nwo-kommunismille johon kaikki huomio pitäisi kohdistaa?
   Kyllä ne osaavat vetää oikeasta narusta… ja halpaanko taas mennään?

   • Oikeutetusti sanotaan, että ihmiskasvoista kommunismia ei ole vielä nähty. Siitä varmastikaan poikkeusta ei tee toteutumassa oleva NWO-kommunismi, johon mm. Rockefeller & Co selvästikin tähtäävät ja joka Yhdysvaltain jo mananmajoille menneen em. kongressiedustaja MacDonald’in mukaan on ”incredibly evil in intent”. Pienten askelten taktiikalla, ihmisten huomaamatta täydellistetystä EU-diktatuurista tulee prototyyppi sille.

    Ks. myös ”Expose the EU dictatorship and its police state”, http://www.eutruth.org.uk

 48. Sodat elintärkeitä globalistien (ja oligarkkien) agendalle
  Keitä ovat oligarkit? Linkin artikkeli antaa täydellisen vastauksen kysymykseen. He ovat ’täydellisiä psykopaatteja’ joista Aristoteles kirjoitti:
  Oligarchic rule, as Aristotle pointed out, is a deviant form of government. Oligarchs care nothing for competency, intelligence, honesty, rationality, self-sacrifice or the common good. They pervert, deform and dismantle systems of power to serve their immediate interests, squandering the future for short-term personal gain.
  “The true forms of government, therefore, are those in which the one, or the few, or the many, govern with a view to the common interest; but governments that rule with a view to the private interest, whether of the one, of the few or of the many, are perversions,”
  … once oligarchs take power, rational, prudent and thoughtful responses to social, economic and political problems are ignored to feed insatiable greed. The late stage of every civilization is characterized by the sophistry of oligarchs, who ravage the decaying carcass of the state.

  Oligarkien (Mafian) käytäntö, kuten Aristoteles huomautti, on poikkeava hallintotapa. Oligarkit eivät välitä pätevyydestä, älykkyydestä, rehellisyydestä, rationaalisuudesta, epäitsekkyydestä tai yleisestä hyödystä. He vääristävät ja muovaavat vallan järjestelmät palvelemaan välittömiä etujaan ja tuhoavat tulevaisuuden lyhytaikaiseen henkilökohtaiseen hyötyyn.
  ”Todelliset hallintomuodot ovat niitä, joissa yksi, harvat tai monet hallitsevat yhteistä etua ajatellen; mutta hallitukset, jotka hallitsevat yksityisen edun näkökulmasta, joko yhden tai muutaman tai monen toimesta, ovat perversioita ” (— Tämä on tämän hetken tilanne lähes kaikissa länsimaissa omaamme unohtamatta.)
  Kun oligarkki-psykopaatit ottavat vallan, järkevät ja kelvolliset vastaukset yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja poliittisiin ongelmiin jätetään huomiotta ja ruokitaan kyltymätöntä ahneutta.
  Jokaisen sivilisaation loppuvaiheelle on ominaista oligarkkien sofismi, joka tuhoaa valtion rappeutuvan ruhon.

  Tilannetta voi jopa pitää luonnon vastaisena kuten Darwin tuo esiin:
  Darwin: “When we reflect on this struggle [for existence], we can console ourselves with the full belief that the war in nature is not incessant, that no fear is felt, that death is generally prompt, and that the vigorous, the healthy, and the happy survive and multiply.”
  The popular idea of the struggle for existence entailing misery and pain on the animal world is the very reverse of the truth. What it really brings about is the maximum of life and the enjoyment of life with the minimum of suffering and pain. Given the necessity of death and reproduction, it is difficult even to imagine a system by which a greater balance of happiness could have been secured. (See here)
  Darwin: ”Kun ajattelemme tätä taistelua olemassaolon puolesta, voimme olla vakuuttuneita siitä, että luonnon sota ei ole jatkuva, että pelkoa ei tunneta, että kuolema on yleensä nopea ja että voimakkaat, terveet ja onnelliset pysyvät hengissä ja lisääntyvät. ”
  Suosittu ajatus olemassaolon taistelusta on, että se aiheuttaa kurjuutta ja tuskaa eläimessä, mutta se on totuuden vastainen. Se, minkä se todella tuo mukanaan, on elämän runsaus ja elämän nautinto, jossa on vähäinen määrä kärsimystä ja kipua. Kun otetaan huomioon kuoleman ja lisääntymisen välttämättömyys, on vaikea edes kuvitella järjestelmää, jolla suurempi onnellisuuden tasapaino olisi voitu varmistaa. (Katso tästä)” — No, ehkä kuitenkin on mahdollista …

  The Deadly Rule of the American (Finland’s) Oligarchs
  ”If we don’t … revolt, we will be herded into the abattoirs that tyrannies set up at the end of their existence.” — ellemme ala kapinoida päädymme lopulta tyrannien teurastamolle
  Comment: ”Here is the completely anti human and anti life system that must be overthrown … no way it is happening via evolution, but revolution, revolt and violence against parasitic classes making ownership of the means of production obsolete and illegal and eliminating capitalistic class along with followers for good.
  https://russia-insider.com/en/deadly-rule-american-oligarchs/ri22569

 49. Jatkoksi enemmän Darwinista josta meillä lienee väärä kuva ihmisenä
  Demonizing Darwin
  Lasha Darkmoon
  The persistent misconception prevails that Darwin was an atheist, despite the fact that he repeatedly rejects that label and claims to be an agnostic — an agnostic with theistic propensities.
  Darwin’s religious views need to be discussed in greater detail. We need to consider the case of Gregor Mendel, an Austrian monk who not only managed to sing hymns to the Christian God several times a day but who was also the father of genetics, acting as the essential link between Darwin and Watson and Crick, the discoverers of DNA. 
  Yes, Darwin knew only too well that natural selection—the doctrine of the Survival of the Fittest—meant that there should be no provision for the old, the sick, and the weak in a state of nature. The Law of the Jungle, he knew, precludes a welfare state. But in actual fact, Darwin was like all other enlightened Victorians. He insisted that everything should be done to ameliorate the lot of the poor and downtrodden. He did not spit in the beggar’s bowl. He would never have said to a drowning man, “Sink or swim!” 
  Paradoxically, Darwin rejected natural selection, his own doctrine, in favor of a civilized altruism that sprang from moral convictions and from his early upbringing as a compassionate Christian. As a consequence, Darwin was one of the most passionate advocates for the abolition of slavery.

  Jatkuva väärinkäsitys vallitsee siitä, että Darwin oli ateisti huolimatta siitä, että hän toistuvasti hylkäsi tämän oletuksen ja väittää olevansa agnostikko – agnostikko, jossa on teistisiä taipumuksia.
  Darwinin uskonnollisia näkemyksiä on käsiteltävä yksityiskohtaisemmin. Meidän on tarkasteltava Itävallan munkki Gregor Mendelia, joka ei ainoastaan ​​onnistunut laulamaan lauluja kristittyjen Jumalalle useita kertoja päivässä, vaan joka oli myös genetiikan isä, jolla on merkittävä yhteys Darwinin ja Watsonin ja Crickin – DNA: n keksijöiden – kanssa.

  Kyllä, Darwin tiesi aivan liian hyvin, mitä luonnonvalinta (”Survival of the Fittest” -oppi) merkitsi vanhemmille, sairaille ja heikossa tilassa oleville. Viidakon laki, hän tiesi, estää hyvinvointivaltion.
  Mutta itse asiassa Darwin oli kuin kaikki muutkin valistuneet viktoriaaniset. Hän vaati, että kaikki pitäisi tehdä köyhien ja hukkuvien eteen. Hän ei sylkenyt kerjääjän kulhoon. Hän ei olisi koskaan sanonut hukkumassa olevalle, ”Huku tai yritä uida!”
  Paradoksaalisesti Darwin hylkäsi luonnollisen valinnan, oman oppinsa, sivistyneelle altruismille, joka sai alkunsa moraalisista vakaumuksista ja varhaisesta kasvatuksesta myötätuntoisena kristittynä. Tästä johtuen Darwin oli yksi orjuuden lakkauttamisen ehdottomista kannattajista. 

  DARWIN’S DANGEROUS DISCIPLES
  Unfortunately, this is what many superficial thinkers do nowadays. They think there is only one kind of Darwinism: the dog-eat-dog Darwinism of Ragnar Redbeard and his grotesque “Might is Right” camp followers.
  Homo homini lupus — ‘Man is a wolf to man’ — this is the motto of the Social Darwinists. To some Darwinists who could accurately be described as “extremists”, to uppity “bulldogs” like Thomas Huxley, men in a state of nature were often likened to “tigers”. To them, nature was always “red in tooth and claw.”
  Darwinism was to have a profound influence on both Hitler and Stalin who adopted enthusiastically Darwin’s “Survival of the Fittest” doctrine and gave it a sinister twist that Darwin would certainly have deplored.

  Valitettavasti monet pinnalliset ajattelijat nykyään kuvittelevat, että on vain yksi eräänlainen darwinismi: Ragnar Redbeardin ’dog-eat-dog’-Darwinismi ja hänen groteskin ”Might is Right” leirinsä seuraajat.
  Homo homini lupus – ”Ihminen on ihmiselle susi” – tämä on sosiaalisten darwinistien motto. Jotkut darwinistit, joita voidaan tarkasti kutsua ”ääriryhmiksi”, ”buldogeiksi”, kuten Thomas Huxley, luonnonmiehiksi, joita usein verrattiin ”tiikereihin”. Heille luonto oli aina ”punainen hampaissa ja kynsissä”.
  Darwinismilla oli syvällinen vaikutus sekä Hitleriin että Staliniin, jotka ottivat innostuneesti vastaan Darwinin ”Vahvin säilyy” taisteluopin ja antoivat sille vahingollisen leiman, josta Darwin olisi varmasti ollut pahoillaan.

  In Stalin’s case, Darwinism, or rather its misinterpretation and corruption, offered an excuse for the messianic atheism inseparable from Communism. This was to lead to the mass murder of at least 20 million innocents, mostly Christians. This is the mainstream figure, now widely seen as an underestimate. Solzhenitsyn and others put the figure much higher, at over 60 million. These victims of Communism were essentially the peasant proletariat and the industrial working classes who opposed the grandiose “repairing of the world” — i.e., revolution without the consent of its victims — that was to end in the hideous dystopia dreamt up by Marx and his misguided followers.

  Stalinin tapauksessa darwinismi, tai pikemminkin sen väärinkäsitys ja korruptio, tarjosi tekosyyn kommunismiin erottamattomasti liittyvään messiaaniseen ateismiin. Tämä johti vähintään 20 miljoonan viattoman, pääasiassa kristityn, murhaan. Tätä nykyään pidetään alarviona. Solzhenitsyn ja muut puhuvat yli 60 miljoonasta.
  Nämä kommunismin uhrit olivat lähinnä talonpoikia, proletariaattia ja teollista työväenluokkaa, jotka vastustivat suuruudenhullua ”maailman korjaamista” eli vallankumousta ilman uhrien suostumusta – jonka tuli päättyä Marxin ja hänen harhaan johtamien seuraajien luomaan dystopiaan.
   
  It is undeniably disturbing to reflect that both Stalin and Hitler were devout disciples of Darwin, especially of Darwin’s “Survival of the Fittest” doctrine, which they used as a justification for ruthless totalitarianism. But why blame Darwin for the excesses of Lenin, Trotsky, Lazar Kaganovich, Ilya Ehrenberg, and Stalin? Darwin, after all, was not responsible for the Bolshevik Revolution or for the millions killed by Mao Tse-Tung in Communist China.
  It is reported that Karl Marx once wrote a letter to Darwin, asking him for his permission to dedicate the first volume of Das Kapital to him, and that Darwin refused to give his permission. Which amounted to a cruel snub for Marx, the bearded prophet of Communism.
  Darwin knew only too well that these revolutionary fanatics would be only too happy to exploit the prestige of his name in order to use natural selection as an excuse for genocide — genocide on an unparalleled scale.

  On kiistatta häiritsevää ajatella, että sekä Stalin että Hitler olivat Darwinin hartaita opetuslapsia, etenkin Darwinin ”vahvimmat selviytyvät”-opin, jota he käyttivät oikeuttamaan armotonta totalitarismiaan.
  Mutta miksi syyttää Darwinia Leninin, Trotskin, Lazar Kaganovichin, Ilya Ehrenbergin ja Stalinin ylilyönneistä? Darwin ei loppujen lopuksi ole vastuussa bolsevikkien vallankumouksesta tai miljoonista, joita Mao Tse-Tung tappoi kommunistisessa Kiinassa.
  On sanottu, että Karl Marx kirjoitti kerran Darwinille kirjeen, jossa hän pyysi lupaa omistaa hänelle Das Kapital teoksen ensimmäisen kappaleen ja että Darwin kieltäytyi antamasta lupaa. Tämä merkitsi julmaa näpäytystä Marxille, kommunismin parrakkaalle juutalaisprofeetalle.
  Darwin tiesi liian hyvin, että nämä vallankumoukselliset fanaatikot olisivat aivan liian iloisia voidessaan hyödyntää hänen nimensä arvostusta, jotta luonnonvalintaa voitaisiin käyttää tekosyynä kansanmurhalle – kansanmurhalle vertaansa vailla olevassa mittakaavassa.
  https://www.darkmoon.me/2018/demonizing-darwin/
  https://russia-insider.com/en/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

 50. Alkaa vaikuttaa siltä, että ent. MVlehti, nykyisin MV-media ei ainakaan olisi huonontunut ensisestään, esim:

  ”MV-bloggaajat esittelyssä: Eurostoliitto

  Turkin presidentti Gül julisti 08.11.2010 Turkilla olevan aktiivinen rooli Uuden maailmanjärjestyksen (New World Order) luojana.
  Eurostoliitto on tätä kirjoittaessa toiseksi luetuin MV-blogi. Siihen on varmaan syynsä. Alla näyte sisällöstä, tällä kertaa ns. ”radikaalimmasta”päästä. Ole hyvä:

  EU:n-syojat-krypto-juutalaiset-turkin-presidentti-erdogan-ja-angela-merkel-osa-1

  Turkin keskeinen rooli Uudessa Maailmanjärjestyksessä…”

  https://mvlehti.net/2018/02/25/mv-bloggaajat-esittelyssa-eurostoliitto/

 51. Kaikki korkeimmassa asemassa olevat päättäjät ovat vapaamuurareita. On oligarkkeja, on diktaattoreita, on valtionpäämiehiä, on pääministereitä, on suuryritysten ja suurjärjestöjen johtajia ym. Se mikä liittää nämä yhteen on se että he ovat kaikki vapaamuurareita. Zimbabwen Mugabesta Yhdysvaltojen Trumpiin.

  Maailma toimii näiden näyttämönä. Pienempiä ja suurempia valtioita joutuu näiden suupaloiksi tai ne pirstaloidaan. Hajoitetaan ja hallitaan. Ryöstösaalis jaetaan näiden kesken. Ja siitähän se suurin erimielisyys syntyykin yleensä. Se miten ryöstösaalis jaetaan näiden kesken.

  https://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=4396659

  Yhteinen nimittäjä on vapaamuurarius.(jolla ei ole mitään tekemistä todellisen vapauden kanssa).
  Vapaamuurarit umpeen muuraavat meidän vapauden.

  https://www.youtube.com/watch?v=FgY7eaYrc7A

 52. En väitä näin olevan , mutta minua aika lailla mietityttää ”teesi”, että NWO:ta ajaville olisi tullut ”valuvirhe”. Teesin mukaa ensin olisi pitänyt vaihtaa yhteiskuntajärjestelmä ja vasta sitten hävittää vanha. Toisin päin NWO ei tulisi onnistumaan.

 53. On monen monta kertaa ylistetty sitä yksimielisyyttä, jonka ansiosta talvisodassa Suomi ja sen itsenäisyys pelastettiin.

  Joskus suhteellisen lähelläkin olevassa tulevaisuudessa, Suomen kuoleman jälkeissä ajassa ehkä kerrotaan, kuinka yksimielisesti vallankahvaan kiipineet täysin selkärangattomat, vain omaa etuaan ajavat psykopaatit, punaliberaalit punaviherporvarit ja heitä tukeneet valeoppositiossa olleet viherfemakkopunikit (Vas, Vihr, SDP) ja punaliberaali RKP sekä toivonsa menettäneet (hiljaisina kuoleman odotukseen alistuneet) ns. nukkuvat tuhosivat Suomen ja sitä asuttaneet valkoihoiset suomalaiset – mitäpä muuta johtopäätöstä voi vetää luettuaan seuraavan artikkelin:
  http://magneettimedia.com/vallankumous-perinteiset-arvot-romuttamalla-mihin-silla-pyritaan/

  • Paljonpuhuva video.
   ”Maailmanpolitiikassa hierarkian agendan eteenpäinviemisen ensisijainen kanava ovat kansainväliset organisaatiot ja ajatushautomot, joissa jaetaan käskyjä ja toimintaohjeita kokouksiin osallistuville vapaamuurareille. Tälläisia organisaatioita ovat mm. Bilderberg -ryhmä, Trilateraalinen komissio ja CFR (Council of Foreign Relations).
   http://magneettimedia.com/vapaamuurarit/

   • Tuo Magneettimedian artikkeli on kokonaisuutena varsin valaiseva ja lukemisen arvoinen varsinkin niille, jotka eivät pysty hyödyntämään vieraskielisiä lähteitä.
    Siihen on annettu huomattava joukko kommentteja, joista monet ovat varsin asiantuntevia, valaisevia ja niinollen myös hyvin lukemisen arvoisia. Jotkut niistä oikaisevat artikkelissa olevia tiettyjä virheellisiä väittämiä, esim. joogaa koskevia (nimi, ’Shambhu’).

  • Vapaamuurariuden sisä- vai pitäisikö sanoa sisimmästä piiristä:
   ” Mayer Amschel Rothschild: the Architect of the Illuminati”,
   http://humansarefree.com/2017/08/mayer-amschel-rothschild-architect-of.html
   Artikkelissa on myös nimiluetteloita maailman korkea-asteisista vapaamuurari-mahtihenkilöistä.

   Illuminatihan otti vapaamuurarien johtajuuden v. 1782:
   ” The 1782 Congress of Wilhelmsbad: The Illuminati Takeover”,
   https://www.biblebelievers.org.au/wilhelms.htm
   Saatanallinen Illuminati on näinollen senjälkeen ollut salaseurana salaseuran sisällä.

   • Lina oli Neuvostoliiton alasajon jäkeen päässyt tutustumaan osaan sellaista aineistoa, jota tuskin kukaan muu läntinen vapaamuurari-tutkija on päässyt näkemään: ranskalaisten vapaamuurarien salaisia arkistoja. Saksalaiset olivat 2. maailmansodan aikana takavarikoineet löytämiään vapaamuurarien salaisia arkistoja. Ne olivat sodan jälkeen päätyneet Moskovaan – josta ne myöhemmin luovutettiin takaisin Ranskaan! Eräs venäläinen dissidentti-professori oli kuitenkin ehtinyt valokopioida niistä osan.

    Saksalaiset olivat Linan mukaan edellämainitun ohella teloittaneet n. 400 pahimmaksi katsomaansa muuraria – vastaava toimenpide Suomessa varmasti vähentäisi kummasti korruptiota hyvin monilla yhteiskunnan aloilla!

   • Suomenkielistä tietoa: ”Agendan levittämisen toinen kanava ovat paikalliset vapaamuurariloosit, joista suurin osa on niin sanottuja sinisiä looseja, eli jäsenet voivat niissä saavuttaa vain kolme ensimmäistä vapaamuurarien astetta.
    Loosien jäsenet tottelevat sokeasti ylhäältäpäin tulevaa ohjeistusta, vaikka eivät välttämättä edes tiedä, että käskyt saattavat tulla esim. B’nai B’rith loosista, joka on täysin juutalainen loosi ja kontrolloi alempia looseja.
    Sokean tottelemisen taustalla on oman edun ajaminen. Loosien jäsenet ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa korruption kautta. ”
    http://magneettimedia.com/vapaamuurarit/

    • ”Loosien jäsenet ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa korruption kautta. ”

     Minkähän takia suomalaiset veronmaksajat laitettiin pelastamaan konkurssikypsäksi tietämäänsa Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigangstereiden keinotteluvoittoja?
     http://ebolakani.blogspot.fi/2012/03/foliohattu-paahan-vie.html

     Niin, tällä hetkellä herra komissaari J.Käteinen on Brysselin ylitsevuotavien lihapatojen antimia nauttimassa – ja kymmenet tuhannet suomalaiset seisovat leipäjonoissa!

     • Mainittakoon, että Katainen, kuten monet muutkin sionisti-globalistien vapaamuurari- ja muut lakeijat, on käynyt Bilderberg-kokouksissa ohjeistusta kuuntelemassa, Katainen vuosina 2007, 2009 ja 2010 eli yhteensä kolme kertaa.

 54. ”SUOMI ELÄTTÄÄ ETELÄN KÄENPOIKIA

  Kun lähtömaan kansalaisen normatiivinen epärehellisyys (l. ulkoryhmän ulkopuolisten huijaaminen ei ole väärin) ja vastaanottavan maan viranomaisten sinisilmäisyys kohtaavat, saadaan lopputulokseksi 3500 elätettävää käenpoikaa. Näin ainakin Suomessa. Hullunkurisen mutta suomalaisuuden kannalta traagisen Ilmiön viimeisimmistä vaiheesta kertoo tämänpäiväinen Ylen uutinen Kunnat ottaneet avosylin alaikäisiä turvapaikanhakijoita vastaan – Poliisiksi haluava Alireza murehtii: ”Vähän suomalaiset pelkää meitä”.

  Se, että tällainen ilmiö on ylipäätään mahdollinen, todistaa, että mikä tahansa mielettömyys voidaan vaivihkaa normalisoida, kunhan petokselliset politiikot säätävät ensin sen hyväksymisen puoltavan lain. Tämän jälkeen kansaa halveksuvilla virkamiehillä onkin helppo tehtävä noudattaa Demla-henkistä lainsäädäntöä.

  Jos joku olisi 1980-luvulla kertonut, että lähitulevaisuudessa Suomi ottaa vastaan Lähi-idästä ja Afrikasta lähetetyt käenpojat, elättää ne ja antaa vielä kansalaisuuden, tätä olisi pidetty Pahkasika-lehdestä lainattuna dystopiaparodiana. Valitettavasti todellisuus on viimeisen 10-15 vuoden aikana muuttunut sen verran Pahkasiaksi, että päättäjät voivat kaikessa rauhassa viedä maaliin harhaisen maailmankyläutopiansa.

  Vanha suomalainen sananlasku tietää, että se ei ole hullu joka pyytää, vaan se joka maksaa. Lähi-idän ja Afrikan ylikansoittuneissa maissa seurataan internetistä tarkkaan, millä kriteereillä länsimaihin pääsee pakolaiseksi ja millaista sosiaaliaturvaa tulijalla on lupa odottaa. Kehitysmaiden vapaamatkustajille ei tuota tunnontuskia käyttää hyväksi länsimaiden lepsua lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Asian tekee heille vielä helpommaksi se, että Euroopan ulkopuolella sisäryhmä vs. ulkoryhmä -ajattelu on kaiken lähtökohta, jonka vuoksi länsimaisen elintason saalistajille ei tulisi mielenkään noudattaa vastavuoroisen ”reiluuden” universaalisääntöjä. Ne ovat vain lännen naiveja idealisteja varten. Kun tähän yhtälöön lisätään vääräuskoisia epäinhimillistävä islam, se avaa helvetin portin mitä häikäilemättömälle ja aggressiiviselle loisimiselle.

  Pääsyyllisiä tähän eivät ole tietenkään muukalaiset, vaan länsimaat, joiden sisäiset petokselliset voimat ovat säätäneet epäoikeudenmukaiset lait, joissa sallitaan ulkopuolisten vapaamatkustaminen. Lähi-idässä on ymmärretty laskea yhteen yksi plus yksi, jonka jälkeen he ovat lähettäeet ylimääräiset ”alaikäiset” poikalapsensa länsimaiden elätettäviksi. Strategia on muukalaisten kannalta monellakin tapaa hyödyllinen, sillä näin lapsille taataan muiden resursseista turvattu elämä samalla kun muukalaiset voivat laajentaa invaasiota populaation ja uskonnon tasolla.

  Lännellä ei ole mitään velvollisuutta elättää käenpoikia, joten sulku vieraiden elättämiselle tapahtuisi helposti palaamalla vanhaan läinsäädäntöön ja poistamalla myöhemmin sorkitusta perustalaista kaikki viittaukset maan rajojen ulkopuolisten ihmisten yhdenvertaisuuskohteluun. Ylipäätään alaikäisyys ei saisi olla mikä poikkeusperuste, sillä saadessaan jäädä maahan ”lapsukaisista” kasvaa ennen pitkää niitä samoja ahmedeja, jotka jo pelkällä läsnäolollaan saavat normaalissa suomalaisessa verenpaineen nousemaan.”

  http://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/suomi-elattaa-etelan-kaenpoikia.html

  • ”Viktor Orbán: Länsi tuhoutuu, sillä Eurooppaa miehitetään sen edes tajuamatta sitä

   Sunnuntaina 18. helmikuuta Viktor Orbán piti jokavuotisen kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa Budapestin linnassa.

   Unkarin pääministeri Viktor Orbán puhui Brysselin eliitistä, George Sorosista, siirtolaisuudesta ja V4-maista monien muiden aiheiden lomassa.

   Hänen mukaansa vaara uhkaa lännestä, ja jos asiat etenevät kuten tähän saakka, kulttuurimme, identiteettimme ja kansakuntamme tuntemassamme muodossa katoavat.

   – Länsi tuhoutuu, sillä Eurooppaa miehitetään sen edes tajuamatta sitä.

   – Tilanne on se, että vaara uhkaa meitä lännestä. Tämä vaara tulee Brysselin, Berliinin ja Pariisin poliitikkojen taholta. He haluavat, että omaksumme heidän politiikkansa – politiikan, mikä teki heistä maahanmuuttomaita ja mitkä ovat avanneet tien kristillisen kulttuurin katoamiselle ja Islamin laajenemiselle. He haluavat myös meidän ottavan vastaan siirtolaisia ja muuttuvan maaksi, jossa on sekaväestö.

   Taistelu ei kuitenkaan pääministerin mielestä ole toivotonta.

   – Meidän tulee selkeästi ja suoraan todeta, että emme näe taisteluamme toivottomana. Itse asiassa näemme sen niin, että seisomme voiton partaalla. Visegrád-ryhmän maat ovat horjumattomia. Ortodoksinen maailma seisoo yhtenäisenä, ja näyttää siltä, että Kroatia on tullut järkiinsä. Itävalta on muuttanut kurssinsa patriotismin ja kristillisyyden suuntaan. Baijerissa henkinen ja poliittinen vastarinta on vallannut alaa CSU:n johtamana.

   Sama koskee hänen mukaansa taistelua yhdysvaltalaista arvoliberaalia ja globalistia George Sorosia vastaan.

   – Ymmärrämme nyt, että Soros ei käy taistelua yksinomaan meitä, vaan myös Britanniaa, presidentti Trumpia ja Israelia vastaan. Kaikkialla aihe on sama: pakottaminen maahanmuuttoon ja sen hyväksymiseen. Mutta he eivät onnistu. Emme ole yksin, ja taistelemme yhdessä Brysselin ja YK:n esittelemää Sorosin suunnitelmaa vastaan. Ja jos meillä on tarpeeksi liittolaisia – ja me voimme saada tarpeeksi liittolaisia – olen varma, että lopulta onnistumme.

   Unkarin pääministeri Viktor Orbán julisti, että oma kansakunta on kaikkein tärkein.

   – Unkari ensin.

   Lue koko puhe englanniksi käännettynä Visegrád Post:sta”

   https://www.kansalainen.fi/viktor-orban-lansi-tuhoutuu-silla-eurooppaa-miehitetaan-sen-edes-tajuamatta-sita/

  • ’..Pääsyyllisiä tähän eivät ole tietenkään muukalaiset, vaan länsimaat, joiden sisäiset petokselliset voimat ovat säätäneet epäoikeudenmukaiset lait, joissa sallitaan ulkopuolisten vapaamatkustaminen..’
   Tuo on tärkeä pointti. Esim. Oikeamedia keskittyy lietsomaan rasismia ja islaminvastaista sotaa ihan ’vapaamuurarihengessä’ unohtaen että juuri nwo-muurarit itse ovat pakolaisaallon ja Euroopan islamisoinnin takana ja kaikkeen kaaokseen syyllisiä.
   Valitettavasti kansa ei ymmärrä tätä ja menee halpaan ja pakolaiset joutuvat tulilinjalle ja syyllisiksi.

 55. Monika Schaefer: Letter from a German Prison … “Sorry Mom, I was wrong about the Holocaust”
  — kirje saksalaisesta vankilasta
  Monika Schaefer, a Canadian political activist, has been imprisoned in Germany for denying the Holocaust. Here she breaks her silence in her first letter from a prison cell in Munich. 
  This is happening at the same time that our borders are open and millions of young men from Africa and Asia are flooding into our European countries with a free pass to do whatever they want.  This is something that the Jews had planned for the European countries for a very long time. In the end our cities are supposed to turn into Lagos or Calcutta type slums that can no longer resist Jewish hegemony.
  The sick perverted criminals that ordered Monika arrested are people that put a pancake on their head and nibble* the foreskins off of little 8 day old baby boys thinking that this odd behavior somehow gives them the privilege to rule the planet. These perverts are the same ones that tried to silence me a long time ago already, but have failed. Here they are: B’nai Brith Canada.

  Lasha Darkmoon sivu kertoo että kanadalainen poliittinen aktivisti Monika Schaefer on vangittu Saksassa holokaustin kieltämisestä. Tässä hän murtaa hiljaisuuden ensimmäisessä kirjeessään Münchenin vankilasta.
  ”Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun rajat ovat avoimia ja miljoonat Afrikan ja Aasian nuoret miehet tulvivat Euroopan maihinmme vapaalla passilla tekemään mitä haluavat. Tämä on jotain, jonka juutalaiset olivat suunnitelleet Euroopan maille hyvin kauan. Loppujen lopuksi kaupunkimme oletetaan muuttuvan Lagos- tai Calcutta-tyyppisiksi slummeiksi, jotka eivät enää voi vastustaa juutalaista hegemoniaa.
  ”Monikan pidättäneet sairaat perverssi-rikolliset ovat ihmisiä, jotka panevat pannukakun päähänsä ja napsauttavat * esinahan pois pieneltä 8-vuotiaalta pojalta, ja jotka ajattelevat, että tämä kummallinen käytös jotenkin antaa heille etuoikeuden hallita planeettaa.
  Nämä perversit ovat samoja, jotka yrittivät hiljentää minua jo kauan sitten, mutta ovat epäonnistuneet. Täällä he ovat: B’nai Brith Kanada.
  Monika Schäferin asettaminen vankilaan, koska hän pyysi anteeksi äidiltään, tekee monet ihmiset hyvin vihamielisiksi ja ei auta ihmisiä ”tuntemaan” juutalaisia kohtaan kovin hyvää. Itse asiassa tämä voi antaa juutalaisille, jotka haluavat tulla puhtaiksi ja liittyä ihmiskuntaan, mahdollisuuden auttaa meitä saamaan Monika ulos vankilasta. Joten, jos olet juutalainen, (meillä on paljon JEWdicial kustannuksia kannettava) niin voit auttaa Monikaa ulos vankilasta ja sitä voidaan käyttää todisteena siitä, että olet ”hyvä” juutalainen. Ota yhteyttä minuun ja voimme työskennellä yhdessä.” — Näin kirjoittaa Monikan veli Alfred.
  “Sorry Mom, I was wrong about the Holocaust”
  https://www.darkmoon.me/2018/monika-schaefer-letter-from-a-german-prison/

  • Asioita joista Protokollien mukaisesti kontrolloitu läntinen valtaVALEmedia vaikenee ja pitää ihmiset tietopimennossa.

   • Jatkan ihmettelyä: miksi Oikeamedia vaikenee syistä ja keskittyy vain oireisiin?
    Jos lääkäri toimii niin on potilas pian turpeen alla.

  • Varsin erikoinen ’länsimainen demokratia’ ja ’arvoyhteisö’ on Saksasta tullut.
   Demokratian puolustajana täytyy harkita luopumista länsimaisen rappeuttavan edustuksellisen demokratian (näennäisdemokratian) tukemisesta kun näkee mihin tuhoisiin seuraamuksiin se on johtamassa.
   Se on ’hajota-ja-hallitse-demokratiaa’ ja näyttää mahdollistavan ’nwo-muurarien’ fasistisen vallan.

  • ’…Niin kauan, kun pankkikriisin asiakirjat salataan, ei Suomella ole puheoikeutta EU:n ja muissa kansainvälisessä oikeusvaltioiden pöydässä..’

   Saahan noita penkoa mutta mitä hyötyä siitä on? Aika ja energia menee hukkaan kun pitäisi keskittyä tulevaan eikä tonkia mennyttä jolle ei mitään voi. Ketään ei kuitenkaan saada syytteeseen.
   Tuo puheoikeus on yhtä tyhjän kanssa. On nähty mitä se ’päättäjien pöydässä olo’ EU:ssa tarkoittaa. Saa kuunnella mitä isommat eu-byrikraatit sanovat ja mitä Bilderbergissä kerrotaan.
   Tämä taitaa olla joku kontrolloitu ’rukousaamiais-operaatio’ joka palvelee nwo-eliittiä johon Huhtasaarikin kuuluu. Ainakaan ei ole selkeästi sanonut ettei kuulu. Huomio vedetään pois todellisista ongelmista ja maamme myymisestä sijoittajille. Koko Persu-porukka on eu-kipsissä ihan kuten Soinin aikaan eikä edistä maamme itsenäistä toimintaa ja irtaantumista rappari-globalistien tuhoisista hankkeista kuten esim. Orban Unkarissa. Mitään sellaista viestiä en ole nähnyt. Kansa ei sitä vaan tajua vaan ’persuttaa’. Persueliitti on nwo-kokkarin kaveri.
   Nykyinen ’hajota-ja-hallitse-demokratia’ mahdollistaa ’rappareiden’ vallan. Sen avulla puolueisiin jakautunut kansa on helppo kaapata vähemmistön valtaan kun kaikkien vallassa olevien puolueiden korruptoitunut ydinjohto vetää kulissien takana samaa köyttä ja tukee globalistien agendaa ja velkaorjuuttaa maata.

   Vaihtoehto olisi itsenäistyminen. Kansallinen ja valtiollinen itsenäisyys, tila, jossa suomalaiset hallitsevat itse tätä maata ja sen rajoja, sen taloutta ja yhteiskuntakehitystä, maa jossa ei olisi ulkomaalaisia sotilaita.”
   http://rayhablogi.blogspot.fi/2018/02/neo-fasistinen-suomi-on-taalla.html

   • Orban toimii — STOP SOROS ! — Unkari ei ole sinun maasi.
    Uudet lait muille malliksi voimaan joilla tämän nwo-oligarkin puuhat estetään.
    Stop Soros! – Hungary’s New Law Seeks To Do Just That
    Hungary is doing what every country should do – stopping this man’s massive program to meddle in every country’s internal affairs.
    https://russia-insider.com/en/stop-soros-hungarys-new-law-seeks-do-just/ri22622
    Article Summary: The Hungarian government of Prime Minister Viktor Orban has presented a series of proposed laws that would address the operations of foreign-funded NGO’s which support immigration. The new legislative proposals have come under heavy attack from organizations such as the UN as well as from the George Soros-funded Human Rights Watch.
    Comment: ”In some respects, …at least, Russia has done the same thing: passing and enforcing a law, by which NGO’s are compelled to provide information of their finances, …per annum, their largest donors and their core activities, …
    …ever since, things gotten kind of quiet on the Eastern Front, …
    …hope, it’s going to work the Hungarians as well, …
    Europe Is Now Divided Between Russophobic West and Russophilic East — Venäjän kannatus kasvaa koko ajan Itä-Euroopan maissa samalla kun Länsi-Eurooppa rappeutuu sionisti-rappareiden otteessa.
    https://russia-insider.com/en/europe-now-divided-between-russophobic-west-and-russophilic-east/ri22651

     • Ei hyödytä todeta että joku muu on tehnyt… pitäisi itse tehdä kuten Orban.
      Ei voi arvostaa jos vain puhuu mitä muut tekevät. Pelkkää pisteiden keräämistä.
      Mekin täällä ehkä jauhamme liikaa tätä samaa asiaa ja vaarana on että se vie terän pois ja ihmiset kyllästyvät siihen.

     • Lisäys: onhan toki hyvä että JH edes puhuu mitä muut tekevät.
      Mutta miksei persuilla ole omaa ’Stop Soros ohjelmaa’ kuten Orbanilla?

    • Meillä vallankahvassa oleville EU-diktatuurin ostamille EUnukeille kaksi kammoksuttavaa maata:

     ”PUOLASSA JA TANSKASSA POLIITIKOT AJATTELEVAT KANSAA TOISIN KUIN SUOMESSA

     Puolassa ja Tanskassa poliitikot ovat alkaneet ymmärtää, että pysyäkseeen vallassa heidän kannattaa tehdä politiikkaa, joka miellyttää kansan enemmistöä. Valitettavasti Suomessa poliitikot ovat kiinnostuneita edelleen vain siitä mitä mieltä EU, YK ja ”kansainväliset sopimukset” ovat heidän toimistaan. Kansa on täällä niin kesytetettyä, että poliitikkojen ei tarvitse pelätä suomalaisvihamielisiä toimiaan, olipa sitten kyse kansallisomaisuuden myymisestä pilkkahintaan kanadalaiselle kaivosyhtiölle tai kymmenien tuhansien Lähi-idän elättien maahanpäästämisestä. Jostain syystä Puolan ja Tanskan poliitikoilla on vielä yhteys kansaan, jonka vuoksi he ajattelevat muutakin kuin omaa etuaan tai ”edistyksellisiä” houreitaan.

     Tanskassa ulkomaalaisrikollisten väkivaltainen viidakkokulttuuri on päätetty laittaa kerralla kuriin. Asiasta kertoo Ylen verkkosivujen uutinen Tanskan hallituksen linjaus ongelmalähiöiden rikollisuutta vastaan: rikoksista kaksinkertainen rangaistus. Suomeen verrattuna huomionarvoista Tanskan keskusta-oikeistolaisen hallituksen rikollisuuden vastaisessa lakiesityksessä on, että maan suuriin oppositiopuolue sosiaalidemokraatit tukee hanketta. Juuttien maassa on vihdoinkin ymmärretty, että ylimielisten ulkomaalaisrikollisten kanssa ei pärjää päänsilittelyllä, vaan he ymmärtävät vain kovaa lakia ja raakaa voimaa. Uuden lakiesityksen myötä kiittämättömille muukalaisille osoitetaan konkreettisesti mitä seuraa, kun he tekevät rikoksia alueilla, jotka he kuvittelevat olevan heidän miehittämiään.

     Kaikkein parasta rikollisuuden ennalta ehkäisyä olisi, ettei ainuttakaan kutsumatonta muukalaista päästettäisi Eurooppaan. Valitettavasti jopa Puolan kaltaiseen maahan on päässyt luikahtamaan kaiken karvaisia turvapaikkapummeja ja ankkurilapsia, mutta toisin kuin Suomi, maa yrittää sentään minimoida syntyneet vauriot kansanruumiissa. Luonnollisesti Yle ei riemuitse Puolan toimista, joka käy ilmi tuoreesta uutisesta Puola haluaa pakolaislapset pois kouluista – alkuopetus vastaanottokeskuksiin…”,

     Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2018/02/puolassa-ja-tanskassa-poliitikot.html

 56. Onko PettUri Urpolla otsan rypistelyn paikka vai miten seuraava pitää tulkita?

  ”IL: Petteri Orpo yllättyi kovasta ulostulosta – Lepomäki haluaa kaataa soten ”,
  ”https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/il-petteri-orpo-yll%c3%a4ttyi-kovasta-ulostulosta-%e2%80%93-lepom%c3%a4ki-haluaa-kaataa-soten/ar-BBJHi9I?li=BBr5Fal&ocid=mailsignout

  Uhkaavatko ”provisiot” suurilta veroparatiisi-firmoilta jäädä saamatta vai jatkuuko kansallisomaisuutemme ryöstö entiseen malliin?

  • Vai onko kyse vain seuraavista eduskuntavaaleista? Kokoomus tulee luultavasti nyt äänestämään hallituksen puolesta, mutta siirtää syyn hoitoalan suurkonsernien hyökkäyksestä ja työpaikkojen häviämisestä keskustan syyksi. Lepomäen aiemmat ” tihutyöt” pitäisi vielä olla muistissa. Hänen lobbaamansa ja myymänsä kyseenalaiset johdannaispaperithan aiheuttivat kymmenien miljoonien eurojen tappiot useille Suomen kaupungeille.

   • Tulkintasi voi hyvinkin olla oikea. Voi lähteä siitä, että vallankahvaan kiipineet selkärangattomat psykopaatit, nuo punaliberaalit punaporvaritkin aina valehtelevat kun heidän huulensa liikkuvat.

 57. Vaikka artikkeli jota pitäisi kommentoida koskee sotia globalistien palveluksessa niin nyt ihan erilaista asiaa sodan vastapainoksi.
  Eurooppa on jakautumassa russofoobiseen länteen ja russofiiliseen itään. Kommunistisen NL:n aikoinaan miehittämät maat ovat kääntymässä Venäjän suuntaan eivätkä halua integroitua nwo-eliitin vahvasti hallitseman läntisen osan, lähinnä Saksan ja Ranskan kanssa.
  Erityisesti ortodoksiset maat suhtautuvat positiivisesti Venäjään Ukrainaa lukuunottamatta ja jopa vastustavat länttä.
  Moskovaan on myös rakenteilla valtava määrä uusia kirkkoja. 62 on rakennettu viimeisen 8v aikana ja lisää ranennetaan koko ajan. Kokonaistavoitteena on 138 kirkkoa.
  Samaan aikaan kun EU ja Länsi sekularisoituu Venäjällä uskonnon merkitys kulttuuria koossa pitävänä voimana näyttää kasvavan. Sellaista kulttuuria on vaikea hajottaa ulkopuolelta ja niillä kulttuurimarxismin keinoilla joita nwo-eliitti käyttää länsimaiden suvereenisuutta ja eheyttä tuhotessaan.

  Europe Is Now Divided Between Russophobic West and Russophilic East
  https://russia-insider.com/en/europe-now-divided-between-russophobic-west-and-russophilic-east/ri22651
  Another obvious pattern is that Orthodox countries tend to view Russia positively.
  Majorities in all major Orthodox nations except Ukraine look to Russia to protect Orthodox abroad and even to counter the influence of the West (amazingly, this even describes Romania [47%], which has traditionally had very poor relations with Russia – possibly the worst of any country outside the Baltics).
  Moscow Is Building Grand Churches at a Furious Rate
  62 new grand churches built in Moscow in 8 years.
  And that isn’t even close to being the end. According to the plan of the official program for construction (called ’Program 200), 138 more churches will be built in Moscow
  https://russia-insider.com/en/moscow-building-grand-churches-furious-rate/ri22601

  • ”Sellaista kulttuuria on vaikea hajottaa ulkopuolelta ja niillä kulttuurimarxismin keinoilla joita nwo-eliitti käyttää länsimaiden suvereenisuutta ja eheyttä tuhotessaan. ”

   Onpas eräällä varsinaisella kulttuurimarxisti-mädättäjällä huolensa:
   ”Anna Kontula huolissaan: seksirobotit vievät prostituoiduilta tulot
   Vasemmistoliiton kansanedustaja on huolissaan prostituoitujen tulotason laskusta työelämän murroksessa.”
   https://mvlehti.net/2018/02/28/anna-kontula-huolissaan-seksirobotit-vievat-prostituoiduilta-tulot/

  • Tällä hetkelllä punaliberaalien punaporvarien hallinnassa ole propagandakone Yle:

   ”Kuinka mätä pitää YLE:n olla jotta muut valtamediat nuhtelevat sitä?
   Katsojat ja kuulijat jäivät tuhansiin, kun niitä olisi voinut olla pari miljoonaa. Jääkärijuhlia tähdellisemmäksi Yle arvioi jutun maahanmuuttajien työllistymisestä…”

   Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2018/03/01/kuinka-mata-pitaa-ylen-olla-jotta-muut-valtamediat-nuhtelevat-sita/

   Kun PettUri Urpo syksyllä 2015 otti avosylin vastaan 30000 elintasopakolaista, hän selvästikään ei piitannut siitä, että kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomia kamelikuskeja on meillä mahdoton työllistää edes yrittämällä kouluttaa niitä – paitsi laittamalla näitä suomalaisten veronmaksajien kustannuksella palvelemaan muita kamelikuskeja. Vallanpitäjämme sitä paitsi hyvin tietävät, että robotit ja tekoäly tulevat lähitulevaisuudessa viemään paljon työpaikkoja myös korkeastikin koulutetuilta suomalaisilta.

  • Anglo-amerikkalais-sionistinen narsistis-hedonistinen ’minulle kaikki’-nwo-kulttuuri ruokkii itsekkyyden ja ahneuden geenejä ja altistaa sosio- ja psykopaattista henkisyyden tuhoavaa persoonallisuuden kehitystä. Sen määrä on kovassa kasvussa länsimaissa mikä ennakoi kulttuurin perikatoa.
   David Lykken, a leading expert on psychopathic personalities, writes of the psychopath’s “undeveloped ability to love or affiliate with others,” and Robert Hare, another leading expert, writes that “psychopaths view people as little more than objects to be used for their own gratification” and “equate love with sexual arousal.”
   David Lykken, yksi johtavista psykopatia experteistä, kirjoittaa psykopaattien ”alikehittyneestä kyvystä rakastaa tai liittyä toisiinsa” ja Robert Hare kirjoittaa, että ”psykopaatit pitävät ihmisiä vain omien tarpeidensa tyydyttäjinä” ja ”rinnastavat rakkauden seksuaalisen kiihottumisen kanssa ”.

   Richard Lynn states that “there is almost complete consistency in the racial differences in outcomes that can be considered measures of psychopathic personality. In everything from child behavior to sexual precocity to adult crime rates we find Asians [it would be more accurate to say ”East Asians: Savant] at one extreme, blacks at the other, and whites, Hispanics and American Indians in between.
   — vähiten psykopaatteja siis Itä-Aaasian maissa, eniten Afrikassa.
   Aika selvää lienee että korkeat psykopatia-arvot lankeavat nwo-eliitin jäsenille ja ’vapareille’. Lynniltä tulossa uusi tutkimus.
   http://irishsavant.blogspot.fi/2008/08/race-and-psychopathy.html
   https://www.researchgate.net/publication/222191018_Racial_and_ethnic_differences_in_psychopathic_personality

   • Joidenkin arvioiden mukaan n. 1% (länsimaisista?) ihmisistä on puhtaasti psykopaateiksi luokiteltavia ja n. 10 prosentilla on vaihtelevassa määrin psykopaatille ominaisia piirteitä.

    Psykopatia mm. on perinnöllinen mielenhäiriö, sairaus joka johtuu epämuodostumasta aivoissa.
    ” Psychopathy is an inherited mental disorder, an illness that is the result of a deformity in the brain. Those who are born with psychopathy can be dangerous. They are also often very successful in ascending to positions of power. (Whether they’re more successful than others once they’re in power has not been determined.)

    ”We promote them, we elect them, and sometimes, a lot of people feel comfortable when people like that are in charge of our lives,” Dr. Igor Galynker tells CNBC. He is the associate chairman for research in the Department of Psychiatry and the founder and director of the Richard and Cynthia Zirinsky Center for Bipolar Disorder at Mount Sinai Beth Israel, as well as a professor of psychiatry at the Icahn School of Medicine in New York City.”

    https://www.cnbc.com/2016/11/18/why-psychopaths-are-so-good-at-getting-ahead.html

  • Se on ”jakautumassa” perinteisen valtavalhemedian ohjaaman mielipidemuokkauksen takia.

   Aivopesua.

   YLE, HS ym. myrkyttämässä mielipideilmastoa. Tähän kelkkaan ei pidä mennä.

   • HS eli Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda on sionistiglobalistien pääpropagandatorvi Suomessa. (Erkon mananmajoille meno ei ole vaikuttanut lehden linjaan; päätoimittajia on käynyt kuuntelemassa ohjeistusta Bilderberg-kokouksissa Erkon kuoleman jälkeenkin.)

    Yle on meillä valtaapitävien sionistiglobalistien lakeijoiden propagandakone.

   • Ylewatch-blogisti on jo vuosia raportoinut ansiokkaasti Ylen taukoamattomasta suomalaisvihamielisestä, kulttuurimarxistisesta aivopesusta, jossa erityisesti suomalaisten valkoiseen kansanmurhaan tähtäävä monikulttuuri-propaganda ja feminismin perversiot painottuvat.
    Ks. http://ylewatch.blogspot.fi/

    Lieneekö Ylessä vielä Tampereen punayliopoiston kahden aikaisemman kommunistiprofessorin kouluttamia toimittajia? Johtoajatus näillä Ylen propagandisteilla näyttää kuitenkin olevan seuraavan mukainen:

    Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti kommunistisen Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

    ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

    Heidän loistavaa onnistumistaan eli rappion syvyyttä Suomessa kuvastaa esim. em. vasemmistoliiton KANSANEDUSTAJA Anna Kontulan PUHEENVUORO EDUSKUNNASSA, jossa hän ilmaisi huolensa siitä, että seksirobotit vievät prostituoiduilta tulot!

    Eikä tuon kulttuurimarxistisen rappiopropagandan määrä Ylessä ole vähentynyt nykyisen LESTA-Sipilän johtaman PUNA-liberaalin PUNA-porvarihallituksen aikana!

    Frankfurt-koulukunnasta kerrotaan seuraavassa artikkelissa:
    ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.fi/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

 58. Parklandin koulun psyop (ampumistapahtuma) tapahtui Rothschildin valtion lainojen monopoliaseman suojaamiseksi. Sen tarkoitus oli edistää aseiden kontrollia ja kieltämistä, jotka ovat ainoa este kommunismin toteuttamiselle Yhdysvaltoissa tänään, sanoo Henry Makow.
  http://www.theoccidentalobserver.net/2018/02/17/jews-and-jewish-organizations-lead-the-gun-control-campaign/

  Ultimately, the Parkland school psyop occurred to protect the Rothschild monopoly on government credit by promoting an incremental ban on guns, the only obstacle to the imposition of Communism in the US today.
  The Rothschilds are Cabalist Jews who worship Lucifer who represents their own demented megalomania that jeopardizes the destiny of mankind. They are imposing their occult tyranny by virtue of their worldwide monopoly over the medium of exchange. They produce credit & currency from nothing in the form of a debt to themselves, something our government could do itself, interest-and-debt-free. Organized Jewry and Freemasonry are accomplices in this scam. Alas, our “money” is just coupons, virtual chips in their digital casino. They can manipulate or void these chips any time they want.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=66853

  Muutama ote linkin artikkelista:
  ”Rothschildit ovat kabalistisia juutalaisia, jotka palvovat Luciferia. He edustavat dementoitunutta megalomaniaa, joka vaarantaa ihmiskunnan kohtalon. He luovat okkulttisen tyranniansa maailmanlaajuisen rahamonopolinsa avulla. He tuottavat luottoa ja valuuttaa tyhjästä velan muodossa itselleen, minkä hallituksemme voisi tehdä itse, korko-ja-velka vapaasti.
  Järjestäytynyt juutalaisuus ja vapaamuurarius ovat syyllisiä tähän huijaukseen. Valitettavasti ”rahat” ovat vain kuponkeja, virtuaalisia siruja digitaali kansioissa. He voivat manipuloida tai mitätöidä nämä pelimerkit milloin haluavat.

  Their agenda is to protect their money monopoly by extending it into a monopoly over everything – power, knowledge, culture, religion — by re-engineering humanity to serve them. This is the real meaning of Communism. This requires the breakdown of nation, race, religion (God) and family (gender). This is why Western nations are flooded by migrants. Why Communist and LGBT values are foisted on children. Why universities have been neutered. Why corporations and banks promote migration and homosexuality. Why the foreign policy of the West is bent on destroying any resistance (Russia, Syria, Yemen, Iran, Korea.) Society is satanically possessed. Freemasonry and Organized Jewry are their instruments. Why do so few “pundits“ get this? The process of human reengineering has advanced to the point where society is an accomplice in its own destruction. This was all laid bare in 1938 by Illuminati insider Chaim Rakovsky when he was arrested by Stalin’s NKVD. His interrogation was leaked and published under the title “The Red Symphony.”

  ”Heidän agendansa on suojata rahan monopoli laajentamalla sen monopolii yli kaiken – vallan, tietämyksen, kulttuurin, uskonnon – ja muokkaamalla ihmiskuntaa palvelemaan heitä.
  Tämä on kommunismin todellinen tarkoitus.
  Tämä edellyttää maan, rodun, uskonnon (Jumalan) ja perheen (sukupuolen) hajottamista. Siksi länsimaat tulvivat maahanmuuttajista.
  Miksi kommunistiset ja LGBT-arvot leviävät lapsille. Miksi yliopistot on kaapattu. Miksi yritykset ja pankit edistävät maahanmuuttoa ja homoseksuaalisuutta. Miksi lännen ulkopolitiikka taipuu kaikkien vastarinnan tuhoamiseen (Venäjä, Syyria, Jemen, Iran, Korea).
  Yhteiskunta on satanistsesti hallittu. Vapaamuurarius ja järjestäytynyt juutalaisuus ovat niiden välineitä. Miksi niin harvat ”asiantuntijat” tajuavat tämän? Ihmisen uudelleensuunnittelun prosessi on edennyt siihen pisteeseen, jossa yhteiskunta itse on omaan tuhoonsa osallistuja. Illuminatin sisäpiiriläinen Chaim Rakovsky paljasti tämän vuonna 1938, kun Stalinin NKVD pidätti hänet. Hänen kuulustelunsa vuoti ja julkaistiin nimellä ”The Red Symphony”.

  The State is a front for the Masonic Jewish central bankers who own its ”debt.”  
  Anything that increases ”State” power is Communist. World government will take this to the next level. 
  ”Is not war already a revolutionary function? War? The Commune (1870). Since that time every war was a giant step towards Communism.” 
  ”The aim of Freemasonry is the triumph of Communism.” (see below)

  Valtio on vapaamuurarien juutalaisten keskuspankkien eturyhmä, joka omistaa ”velkansa”.
  Kaikki, mikä lisää ’Valtion’ (eturyhmän) valtaa, on kommunismia. Maailman hallitus vie tämän seuraavalle tasolle.
  ”Eikö sota ole jo vallankumouksellinen tehtävä? Sota? The Commune (1870). Siitä asti jokainen sota oli jättiläisen askel kohti kommunismia.”
  ”Vapaamuurariuden tavoite on kommunismin voitto”. (Katso alempaa)  

  NORMAN DODD: ”Well, because to them, Communism represents a means of developing what we call a monopoly, that is, an organization of, say, a large-scale industry into an administerable unit.”

  “What is Communism?” Updated from 2013
  by Henry Makow, Ph.D.
  Most people think Communism is an ideology dedicated to championing workers and the poor.  This was an incredibly successful ruse which manipulated millions.
  Behind this artifice,  “Communism” is devoted to concentrating all wealth and power in the hands of the central banking cartel (the Rothschilds and their allies) by disguising it as State power.

  ”Useimmat ihmiset ajattelevat, että kommunismi on ideologia, joka on tarkoitettu työntekijöiden ja köyhien puolustamiseksi. Tämä oli uskomattoman onnistunut huijaus, jolla manipuloitiin miljoonia.
  Tämän juonen takana ”kommunismi” omistautuu keskittämään kaiken vaurauden ja vallan keskuspankkikartellin (Rothschildin ja heidän liittolaistensa) käsiin peittelemällä sen Valtion vallaksi.

  The central banking cartel is the ultimate monopoly. It has an almost global monopoly over government credit. Its object is to translate this into a monopoly over everything – political, cultural, economic and spiritual.   One world government = Rothschild monopoly = Communism.

  Keskuspankkikartelli on viimeinen monopoli. Sillä on melkein maailmanlaajuinen monopoli valtion luoton antajana. Sen tavoitteena on ottaa monopoli kaikesta – poliittisesta, kulttuurista, taloudesta ja hengellisestä. Yksi maailmanhallitus = Rothschildin monopoli = kommunismi.

  Any ideology that further concentrates wealth and power in the hands of the ”State” is Communism in another guise. These ideologies — socialism, liberalism, fascism, neo-conservatism, Zionism, and feminism — are fronts for ”Communism,” and are organized and funded by the central banking cartel.   Current events are all designed by the central bankers to increase government power.

  Jokainen ideologia, joka keskittyy yhä enemmän vaurauteen ja valtaan ”valtion” (joka siis ei ole kansa) käsissä, on naamioitua kommunismia. Nämä ideologiat – sosialismi, liberalismi, fasismi, uuskonservatorismi, sionismi ja feminismi – ovat ’kommunismin rintamia’ ja niitä luo ja rahoittaa keskuspankkiiri-kartelli. Keskuspankkiirit suunnittelevat nykyisiä tapahtumia oman hallintotehonsa lisäämiseksi.

  Mankind is doomed as long as these bankers control society. What is the remedy? Nationalize the central banks, repudiate debts created from nothing, break up cartels, especially Hollywood and the media, and institute strict public campaign financing. In addition, we need a spiritual revival, a return to true religion, or at least an affirmation of God and a moral order.

  Ihmiskunta on tuomittu niin kauan kuin nämä pankkiirit hallitsevat yhteiskuntaa. Mikä on korjauskeino?
  Kansallistaa keskuspankit, luopua tyhjästä luoduista veloista, hajottaa kartellit, etenkin Hollywood ja media, ja järjestää tiukka julkinen rahoitus (oma pankki ja raha kuten IPU meillä haluaa). Lisäksi tarvitsemme hengellisen elvytyksen, paluun todelliseen uskontoon tai ainakin Jumalan ja moraalisen järjestyksen vahvistamisen.

  But as long as people perceive their interests in terms of the status quo, our problems are systemic and won’t go away.
  Mutta niin kauan kuin ihmiset kokevat etunsa olevan ’status quo’, nykytila, ongelmamme pysyvät eivätkä mene pois. 
  https://www.henrymakow.com/what_is_communism.html

  • Putin taisi romuttaa tässä puheessaan Usraelin ja nwo-kommunistien haaveet maailman hallinnasta — Venäjä näyttää vahvistuvan samalla kun nwo-haukkojen alusmaat rappeutuvat sisältä käsin
   Puhe antaa viitteitä ettei Venäjä ole innostunut nwo-mafian yksinapaisesta maailmanjärjestyksestä vaan kehittää maataan kaikin puolin entistä vahvemmaksi.

   President of Russia Vladimir Putin:
   Citizens of Russia, members of the Federation Council and State Duma,

   Today’s Address is a very special landmark event, just as the times we are living in, when the choices we make and every step we take are set to shape the future of our country for decades to come.
   https://russia-insider.com/en/putins-remarkable-historic-march-1-speech-moscow-full-transcript/ri22667
   Looks like Putin just buried US dreams of global dominance forever.

   MOSCOW (AP) – President Vladimir Putin on Thursday boasted of new nuclear weapons and set a series of ambitious goals for Russia, vowing to boost living standards, improve health care and education and build modern infrastructure in a state-of-the-nation address.
   Read more: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-5449043/Putin-vows-focus-improving-living-standards.html#ixzz58WYdfTeL

   • Ja valtamedia vaikenee … ei näkynyt mitään Putinista.
    Mafialta ei taida olla vielä tullut ohjetta miten valtamedian pitää reagoida ja kirjoittaa?
    Jaa … nyt löytyi Iltasanomista että ’Putin uhittelee’… heh
    No, tietenkin IS:n mukaan vain Trump ja Talmudo-satanistinen imperiumi saisi näin puhua…

 59. Tuskin kiinnostaa Orwell-Sipilän Polpoa, kun on ns. paremmasta väkivallasta kysymys:

  ”Vastarinta: Toimittaja Leona Kotilainen tukee väkivaltavasemmistoa Vihreiden lehden kautta
  ”siinä kannustettiin suomalaisia liittymään maamme ainoaan aloitteellista ja poliittista väkivaltaa kannattavaan järjestöön, äärivasemmistolaiseen Varisverkostoon.

  Artikkelin on kirjoittanut toimittaja Leona Kotilainen, joka on luonut uraa vasemmistolaisuutta ja pakkomonikulttuurisuutta ajavissa lehdissä…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2018/03/01/vastarinta-toimittaja-leona-kotilainen-tukee-vakivaltavasemmistoa-vihreiden-lehden-kautta/

 60. Venäjällä vähän isommat ’jalkaväkimiinat’ jotka saattavat hillitä oligarkki-muurarien hyökkäys intoa. He eivät kunnioita muiden suvereenisuutta vaan haluavat hallita omilla ehdoillaan ja kahmia itselleen niin paljon kuin mahdollista, lopulta koko maailman … ja ehkä joskus jopa avaruuden planeetatkin. Näille valituille ihmiskunta on vain väline ja rasite ellei se toimi kuten he haluavat.

  ”Ainutlaatuista maailmassa” – Putin esitteli uusia superaseita vastauksena Yhdysvaltain ydinaseuhkaan
  Kahdessa videoleikkeessä Putin esitteli uusia venäläisiä aseita ja iskukykyjä: toisessa Sarmat ja toisessa videossa uudenlaiset ydinasevarustetutt risteilijäohjukset.
  Aiemmin hän ilmoitti:
  Huolimatta Venäjän kaikista protesteista ja vetoomuksista USA: n koneisto alkoi toimia. Alaskassa ja Kaliforniassa on sen ohjuspuolustusjärjestelmiä. Itä-Euroopassa on kaksi ohjuspuolustusjärjestelmää – Romania ja Puola – joissa nämä ohjukset tulevat pian paikalle. Etelä-Koreaan ja Japaniin näitä ohjuksia sijoitetaan. Venäjän lähellä on viisi fregattia ja 30 hävittäjää. En liioittele.
  ”Mutta mitä olemme tehneet, lukuun ottamatta protestointia, varoittamista ja houkuttelemista … olemme alkaneet panostaa ja kehittää uusien rakettien sukupolveen”, korostaa Venäjän presidentti.
  https://deutsch.rt.com/kurzclips/65940-weltweit-einzigartig-putin-praesentiert-superwaffe/
  Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov teki vakavia syytöksiä Yhdysvaltoja vastaan ​​YK: n aseistariisuntakonferenssissa Genevessä. Hän sanoi, että Yhdysvallat kouluttaa Euroopassa valtioita käyttämään taktisia ydinaseita Venäjää vastaan. Juuri äskettäin Yhdysvaltain ydinaseet Saksan maaperällä olivat aihe Bundestagissa.
  ”Weltweit einzigartig” – Putin präsentiert neue Super-Waffen als Antwort auf nukleare US-Bedrohung
  Der russische Präsident Wladimir Putin hat nun am Donnerstag während seiner Rede zur Lage der Nation selbst ”die Bombe platzen” lassen und die russische Antwort auf die nukleare Bedrohung vonseiten der USA verkündet. In zwei Videoclips präsentierte Putin die neuen russischen Waffen und deren Fähigkeiten: Zum einen die Sarmat und im zweiten Video eine neue Art von nuklearfähigen Marschflugkörpern.
  Zuvor erklärte er:
  Trotz aller Proteste und Appelle [vonseiten Russlands] begann die US-Maschinerie zu arbeiten. Es gibt Raketenabwehrsysteme in Alaska und Kalifornien. Es gibt außerdem zwei Raketenabwehrsysteme in Ost-Europa – in Rumänien und in Polen – auch dort werden bald diese Raketen stationiert. In Südkorea und in Japan werden diese Raketen stationiert werden. Es gibt fünf Fregatten und 30 Zerstörer, die in unmittelbarer Nähe von Russland stationiert werden. Ich übertreibe nicht.
  ”Aber was haben wir getan, außer zu protestieren, zu warnen und zu appellieren? Wir haben begonnen, in neue Generationen von Raketen zu investieren und diese zu entwickeln”, betont der russische Präsident.
  https://deutsch.rt.com/kurzclips/65940-weltweit-einzigartig-putin-praesentiert-superwaffe/
  Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat gestern auf der UNO-Abrüstungskonferenz in Genf schwere Vorwürfe gegen die USA erhoben. Er sagte, dass die Vereinigten Staaten nicht-nukleare Staaten in Europa dafür trainiere, taktische Atomwaffen gegen Russland einzusetzen. Erst kürzlich waren US-Atomwaffen auf deutschem Boden Thema im Bundestag.
  https://deutsch.rt.com/kurzclips/65934-lawrow-usa-trainieren-eu-staaten-atomangriff/
  Britain Officially Prepares Now for War Against Russia
  http://washingtonsblog.com/2018/02/britain-officially-prepares-now-for-war-against-russia.html

  • Game over … Venäjä ei ole voitettavissa ja valloitettavissa sodalla joten eiköhän ne jenkkisotilaat olisi jo aika potkia pois täältä omia sotaleikkejään leikkimästä

   Putin’s stunning revelations about new Russian weapons systems
   I can only add that I fully concur with him (naval warfare expert Andrei Martyanov).
   It is indeed set, match and game over for the Empire: there is no more military option against Russia.
   The Saker

   PS: here are a few videos illustrating these systems:
   https://thesaker.is/putins-stunning-revelations-about-new-russian-weapons-systems/

  • Venäjä varottaa USAa ja Israelin sionisteja
   Russia Warns the US and Israel, “Your Games are at an End!”
   Watch the entire video very closely, it isn’t just about Syria or terrorism.  It tells the story, in oblique terms, of the insanity of the Israeli dominated military cabal now ruling Washington and the puppet Trump from behind the scenes.
   This may well be the most classified material involving US/Russia relations ever leaked to the public.
   The Russians, by my estimation, have just put the US and Israel on notice and with new weapons systems deployed, are planning to grind the US and Israel into the dirt, humiliating Trump and his puppetmaster, Netanyahu.
   https://www.veteranstoday.com/2018/03/01/russia-warns-the-us-and-israel-your-games-are-at-an-end/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166610

   Putin’s message couldn’t be clearer: The West needs to stop provoking a war we don’t want & which no one can win
   ”To those who for the last 15 years have been trying to provoke an arms race, achieve one-sided superiority over Russia, impose illegal sanctions…I will say this: You now have to acknowledge reality, realise that everything I said is no bluff. Take some time to consider. Stop jeopardising this ship we all sail in – which is called planet Earth.”
   Is anyone going to listen this time? Is anyone even able to hear? Judging by the zombified corporate media coverage so far – the answer is no
   https://off-guardian.org/2018/03/01/putins-message-couldnt-be-clearer-we-need-to-stop-provoking-a-war-we-dont-want-which-no-one-can-win/
   Linkin artikkelissa hyviä kommentteja
   Our media, of course, don’t like this particular story because it’s way too serious and disturbing and challenging, for a media that is wedded to selling people the easy lie that we’re all here to indulge our craving for consumer goods, tech, games and entertainment, rather than reflect and wonder where all this is leading us. — tuo median vaikeneminen näkyy meilläkin hyvin … vain nwo-agendaa tukevasta kirjoitetaan…

 61. Sionisti-globalisteilla on Suomen mittakaavassa mahtava ja tehokas propaganda-ase EU-diktatuuri/NWO-tyrannia-agendansa toteutumisen edistämiseen maassamme:

  ”Päivän kuva: Sanoma-konsernin mediaportfolio

  Mahtavan mediakonsernin nettimarkkinointi vaikuttaa suoraan suomalaisten mieliin.
  Sanoma-konserni on Suomen mahtavin mediakonserni. Helsingin Sanomat on levikin laskusta huolimatta yhä lähes monopoliasemassa valtakunnallisena päivälehtenä…”

  Koko artikkeli: mvlehti.net/2018/03/02/paivan-kuva-sanoma-konsernin-mediaportfolio/

  (Artikkelissa olevassa kuvassa näkyy mainittu mediaportfolio.)

 62. Valtamedia kääntää kaiken totuuden valheeksi joka edistää hallitsevan eliitin asiaa. Se näkyy hyvin tässäkin asiassa.

  Hesarissa epäillään että Putin uhoaa ja bluffaa — selvä tarkoitus näyttää olevan tyrmätä tieto mikä ei tietenkään yllätä kun nwo-mafian Venäjä vihamielisestä mediasta on kyse
  Sama ilmiö näkyy muuallakin sionistimuurareiden medioissa: uhan alla itsensä puolustaminen ja vastapuolen informointi omasta asevoimasta onkin uhoa..!
  Todelliset uhoajat löytyvät kyllä muualta … he eivät osaa elää sovussa vaan ovat jatkuvan sotakiiman vallassa
  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005589406.html

  Kommentteja linkistä:
  ”Ranskan valtamediat ovat reagoineet odotetusti Putinin eiliseen puheeseen. Ne eivät ole kuunnelleet mitä hän itse asiassa sanoi (sen suhteen Putinin ilmoitus ”Teidän täytyy kuunnella meitä nyt” on kirjaimellisesti kaikunut kuuroille korviille).
  Täällä Ranskassa (aivan kuten meilläkin) on hyvin vaikea ilmaista julkisesti edes lievää erimielisyyttä vallitseviin näkemyksiin käytännöllisesti katsoen kaikesta, etenkin geopoliittisesta: Syyriasta, Venäjästä, Krimistä, Israelista, Palestiinasta, Venezuelasta, EU: sta, Natosta, Putinista, Trumpista, Obamasta jne. , olet heti salaliittoteoristi.
  Syvempää julkista keskustelua ei ole millään tavoin olemassa. Macron on täydellinen esimerkki siitä, miten aivokuollut ranskalaisen valtamedian diskurssi on. Macronin tänä aamuna julkaisema mediasanoma on se, että Ranska ja Yhdysvallat eivät ”siedä” kemiallisten aseiden käyttöä Syyriassa.

  ”Putin toteaa todellakin vain, että lännen ajatus luoda ”ohjuspuolustus”, joka suojaa sitä sodan aikana Venäjää vastaan, jolloin länsi voi pyyhkiä Venäjän pois kartalta, kun länsi säiiyy ennallaan ja ”voittaa” titaanisen ydinase kamppailun … on hölynpölyä ja uskomattoman vaarallista, harhaanjohtavaa, itsemurhaista hölynpölyä, joka todella tuo sotaa lähemmäksi, koska länsimaiden voimat uskovat siihen että heidän ”kilpi” toimii tuhoamalla vihollisen ”keihäät ja nuolet”, kun taas omat osuvat kohteisiin ja voitto on varmistettu.
  Järkyttävää ja häiritsevää on, että länsimainen valtamedia nykyään on lähes täydellisessä kontrollissa ja käytännöllisesti katsoen kaikki kritiikki sen aggressiivista asennotumista Venäjää vastaan karkotetaan julkisesta keskustelusta, ja jätetään huomiotta.
  Putin yrittää herättää lännen ennen kuin on liian myöhäistä. Tiedotusvälineet estävät hänen vakavan viestinsä, kieltäytyvät välittämästä sitä yleisölle tavalla, joka peilaa täysin kuvaa totalitaarisesta valtiosta, joka ei ole vastuussa kenellekään eikä salli oppositiota.
  Putin sanoo, ettet voi hyökätä ja tuhota meitä (hän ei itse ole hyökkääjä kuten länsi), me reagoimme ja tuhoamme sinut, joten älä tee sitä, älä ajattele sitä, koska sinun ”kilpi” ei suojaa sinua (ja tämäkö on uhoa? … kuten hesari sanoo ) . Jokainen yritys tuhota meidät johtaisi automaattisesti omaan tuhoutumiseenne ja sivilisaation loppuun.
  Mediamme eivät tietenkään pidä tästä tarinasta, koska se on liian vakavaa ja häiritsevää ja haastavaa, koska media, joka on vihitty myymään halpaa valhetta, että olemme kaikki täällä tyydyttämässä kulutustarpeitamme, teknologiaa, peliä ja viihdettä varten, sen sijaan että miettisimme ja ihmettelisimme, mihin tämä kaikki johtaa.
  https://off-guardian.org/2018/03/01/putins-message-couldnt-be-clearer-we-need-to-stop-provoking-a-war-we-dont-want-which-no-one-can-win/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166593
  Putin’s message couldn’t be clearer: The West needs to stop provoking a war we don’t want & which no one can win
  The US/EU/NATO are making threats with no prospect of success. The only rational thing to do is realise this and back off. But instead they apparently think the best thing to do is increase the threat and increase and increase it – in the vain and stupid hope that some day it will work, and with no thought being given to what they will do if it doesn’t.

  There is no acknowledgement of the historical realities. No awareness of the fact that in this present and completely manufactured “confrontation” with the US/EU/NATO, Russia is being completely reactive. No real discussion of the fact this new generation of weaponry unveiled is nothing but a direct response to the US’s stupid move in quitting the ABM treaty in 2002 and its subsequent development of the Aegis “missile defence system”,currently being deployed in Japan, Eastern Europe and on US warships, and which threatens Russia’s cities in the guise of “defense”.

 63. Omapahan on veronmaksajien syy, jos kukaan ei valita asiasta toimivaltaiseen viranomaiseen ?

  Suomen päättäjät presidentti Niinistöä myöten ovat vannoneet valan englannin kielisen lännen nimeen,. Seuraa siitä sitten mitä tahansa.. Aika selvää on että jos ja kun EU ”kaatuu”, hyödyn saajana on GB. Niin kai tarkoitus onkin.

  Miten Suomen puolustus oikein hoidetaan tilanteessa, joka on juuri esitettyjen Venäjän uusien aseiden kautta tullut julki. Suomen mediat voivat rummuttaa millä intensiteetillä tahansa tietoa pelkäksi propagandaksi, faktat puhuvat puolestaan. Nato ei kykene auttamaan Suomea eikä EU:kaan.

  Onko Suomessakin poikkeustila ? Silloin YLE:äkään ei voida johtaa demokraattisesti valitulla toimitusjohtajalla. Pitääkö YLE.n toimitusjohtajan olla edes Suomen kansalainen?

  • Heikommin ei Suomi olisi voinut korttejaan pelata kuin on pelannut. Rahan- ja vallanhimoiset ’sionistimuurarit’ ovat saaneet rauhassa kansan selän takana sotkea maamme asiat varsin perusteellisesti.

 64. Euroopan Unioni on diktatuuri vaikkahan voissa paistaisi:

  ”Peli kovenee Euroopassa – Euroopan unioni ottamassa kovat aseet käyttöön toisinajattelijoita vastaan

  Sosiaalisen median yritysten on poistettava vihapuhe tunnin kuluessa raportoinnista – ”tekevät sen itse tai lainsäädännön kautta”…”

  https://mvlehti.net/2018/03/03/peli-kovenee-euroopassa-eu-ottamassa-kovat-aseet-kayttoon-toisinajattelijoita-vastaan/

  ”Expose the EU dictatorship and its police state

  The EU is an unelected 3 tier dictatorship on the soviet model, with a sham parliament in Brussels. IN TIME,THAT’S SLAVERY FOR ALL OF US.
  The EU has bribed 28 Prime Ministers with £10 million per treaty to sign away their nations and their freedom. Ordinary Ministers get less. Its much cheaper than building weapons and going to war, as Adolf Hitler did.”
  http://www.eutruth.org.uk/

  • Mvlehden artikkeliin annetuista kommenteista päätellen monet sen lukijoista alkavat olla jo hyvin perillä siitä, mitä EU todellisuudessa on: kuten itävaltalainen politiikantutkija Karl Steinhauser runsas neljännesvuosisata sitten nimesi yhden kirjoistaan, ”EU – huomispäivän Super-Neuvostoliitto”.

  • Tsekin korruptoimaton pääministeri:

   ” EU ei määrää keitä maassamme asuu

   Tsekin pääministerin mukaan maa määrää itse, keitä siellä asuu tai työskentelee.

   Pääministeri Andrej Babiš vakuuttaa, että EU ei määrää, keitä TSekin tasavallassa asuu, kertoo Praque Monitor. Pääministerin mukaan maan hallitus ei tule missään tapauksessa hyväksymään turvapaikanhakijoita EU:n uudelleensijoitusjärjestelmästä

   – Emme aivan varmasti tule hyväksymään ketään. Olemme päättäväisesti kaikkia sellaisia vastaan, jotka yrittävät määrätä, keitä maassamme asuu tai työskentelee. Nämä kiintiöt jakavat Euroopan eivätkä ole tehokkaita, pääministeri kertoi Tsekin parlamentissa.

   EU on aloittanut Tsekkiä, Unkaria ja Puolaa vastaan rikkomusmenettelyn näiden kieltäydyttyä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.

   – Mielestämme on järjetöntä, että EU haastaa meidät jostain, joka on täyttä hölynpölyä, Tsekin pääministeri Andrej Babiš painotti.

   Babiš totesi aiemmin, että Keski-Euroopan maiden pakottaminen turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen saattaisi johtaa näiden irtautumiseen Euroopan unionista.”

   https://www.kansalainen.fi/tsekin-paaministeri-eu-ei-maaraa-keita-maassamme-asuu/

  • Näin Saksaa johtava sionisti-globalistien maanpetturi-nukke:

   ”Saksalainen tuomioistuin: Merkelin avoimien rajojen politiikka tuhonnut oikeusvaltion

   Koblenzin maakuntaoikeuden päätöksen mukaan liittokansleri Angela Merkelin päätös avata Saksan rajat turvapaikanhakijoille ohittaa Saksan lait ja oikeusvaltioperiaatteen.

   Kaksi ja puoli vuotta sitten tapahtunut Saksan liittokansleri Angela Merkelin suorittama ”rajojen avaaminen” ohitti Saksan liittotasavallan lait. Toimenpiteen seurauksena ihmismassat virtasivat Saksaan ilman rajakontrollia. Julkisen tiedon mukaan tämä päätös oli sopimus silloisen sisäministerin Thomas de Maiziéren (CDU) ja liittokansaleri Merkelin välillä.

   Saksan perustuslaki sanoo, että Saksaan toisen turvallisen maan kautta matkaavalla henkilöllä ei ole oikeutta hakea maasta turvapaikkaa…”

   https://www.kansalainen.fi/saksalainen-tuomioistuin-merkelin-avoimien-rajojen-politiikka-tuhonnut-oikeusvaltion/

   Suomessahan toinen sionisti-globalistien nukke, PettUri Urpo syksyllä 2015 otti avosylin vastaan 30000 lähi-idän ja Afrikan elintasopakolaista, vaikka Dublinin sopimuksen mukaisesti olisi voinut käännyttää ne kaikki takaisin turvalliseen maahan Ruotsiin. Hänen järjestämästään ilmaisesta täysihoidosta näille turvapaikkaturisteille on aiheutunut miljardiluokan vuotuiset kustannukset suomalaisille veronmaksajille – ja jo kriittiseksi katsotun 60% rajan bruttokansantuotteesta ylittänyttä valtionvelkaamme vastaavalla summalla kasvattaen, kokoomuksen rummuttaman ”vastuullisen” politiikan mukaisesti.

 65. Suomesta löytyy ihan professoritasoisia miehiä jotka kirjoittavat Putinin puhetta halveksien blogejaan OikeaMediassa.
  Olin yllättynyt. Eikä varmaan ole ainoa kirjoittaja.
  Itse en ymmärrä miten voi nähdä Putinin puheen niin vinoutuneella ja vähättelevällä tavalla. Jos siihen pystyy niin silloin on nwo-eliitin kelkassa ja haluton tai kyvytön arvioimaan asioita Putinin ja Venäjän näkökulmasta.

  Kun Putinin ehdottama yhteistyö ei aikoinaan kiinnostanut lännen ’sionistimuurareita’, jotka halusivat koko maan ja sen rikkaudet haltuunsa niin mitä vaihtoehtoja hänelle jäi?
  Ja kaiken lisäksi maata alettiin vielä piirittää ja annettiin ymmärtää että se on nyt vihollinen nro 1 ja mikä piiritys koko ajan jatkuu ja tehostuu ja on muuttunut jopa sotilaalliseksi uhaksi. Tämä siis vastauksena Putinin vilpittömään yhteistyötarjoukseen.
  Ilmeisesti olisi blogistin mielestä pitänyt mennä polvilleen ja sanoa että ”kyllä herra muurarit, teemme juuri kuin haluatte, ottakaa vaan kaikki mutta jättäkää kuitenkin sätkäkone.”

  Mutta Putin ei tehnyt niin. Hän ei myynyt maataan ja alkoi rakentaa maataan vahvemmaksi ja tässä ollaan.
  Ja tämä on sitten laitonta ja halveksittavaa uhoa … että oman maan suvereenisuuden puolustus, aito terve reagointi uhan alla, käännetään psykopaattiseksi uhoksi. Tulkinta taitaa kertoa nyt kyllä enemmän blogistista kuin Putinista.

  Mielenkiintoista nähdä miten Venäjä ja Kiina jatkossa onnistuvat (onnistuvatko?) välttämään nwo-kommunismin jossa valtaa (ja tietysti rikkauksia) ovat kahmimassa lännen anglo-sionistiset muurarit joille nuo maat tuskin kuitenkaan ovat kovin halukkaita sitä antamaan ja kulttuuriaan niille alistamaan.
  Putinilla on oma ’suvereeni demokratia’ jossa maan hallinto on vastuussa vain omalle kansalleen. Ja kansahan ei halua maataan myydä ja näyttää tukevan Putinia aika yksimielisesti. Ja Soroksen ja kumppaneiden hajottavat NGO-hankkeet on estetty toisin kuin tuhoutuvassa Euroopassa.
  Varmaan nwo-mafiaa nyt jurppii kun Putinilla on hyvät aseet jotka estävät maan kimppuun käymisen ja ryöstämisen.
  Kiina voinee yrittää samaa… ainakin nyt näyttää että oma maa ja kansa ovat tärkein asia eikä illujen multi-kulti ja nwo kiinnosta jossa suurin osa omasta työstä ja saaliista menee vieraille siipiveikoille ja heidän veroparatiiseihin. Tyhmää päästää niitä saaliinjaolle kun eivät ole muuhun osallistuneet.

  Epic Putin: We Warned You, You Wouldn’t Listen – ’Listen to Us Now!’ (Video)
  https://russia-insider.com/en/epic-putin-we-warned-you-you-wouldnt-listen-listen-us-now-video/ri22676

  • Putin’s State of the Union Reveals Russian Superiority in Nuclear Weapons Technology
   https://www.globalresearch.ca/putins-state-of-the-union-reveals-russian-superiority-in-nuclear-weapons-technology/5630750
   By Dr. Paul Craig Roberts

   Putin has given a remarkable address to the Federal Assembly, the Russian People, and the peoples of the world.

   In his speech Putin revealed the existence of new Russian nuclear weapons that make it indisputably clear that Russia has vast nuclear superiority over the United States and its pathetic NATO vassal states.
   In view of the Russian capabilities, it is not clear that the US any longer qualifies as a superpower.

   There is little doubt in my mind that if the crazed neoconservatives and military/security complex in Washington had these weapons and Russia did not, Washington would launch an attack on Russia.
   Putin, however, declared that Russia has no territorial ambitions, no hegemonic ambitions, and no intention to attack any other country. Putin described the weapons as the necessary response to the West’s firm refusal year after year to accept peace and cooperation with Russia, instead surrounding Russia with military bases and ABM systems.

   Putin said:
   “We are interested in normal constructive interaction with the United States and the European Union and are expecting that common sense will prevail and our partners will choose fair and equal cooperation. . . . Our policy will never be based on aspirations for exceptionalism, we are defending our interests and respect the interests of other countries.”

   • Will Russia’s Stunning Response to US Aggression Have Any Effect on the DC Madhouse?

    … Unfortunately American foreign policy was hijacked in the 1990s by fanatical ideologues with a messianic complex who cannot accept anything other than US hegemony over the entire planet.
    Will they accept that it is their actions that have caused this Russian response?

    Not a chance, since they believe they have the God-given right to full spectrum dominance.
    Will they accept that these new weapons developments mean that their dreams of hegemony and a unipolar world are dead and buried? Not a chance, since their ideology says that this cannot be the case.
    Will they accept Mr Putin’s invitation to them in his address to “sit down at the negotiating table and devise together a new and relevant system of international security and sustainable development for human civilisation”?
    “What, the Exceptional and Indispensable nation sit down with a country that should by rights bow down to us? Our ideology forbids it in every respect.”

    What will they do then? Same as always. They’ll double down on their monumental folly and their messianic ideology of global sovereignty. They’ll double down on their already gargantuan “defence” spending. And they’ll double down on the apparent need to counter Russian aggression, also known in the real world as “The pragmatic response of Russia to US Aggression”. I fear the stern warning will once again fall on deaf ears and that these dangerous fools will continue on the reckless path they’re determined to tread.
    https://russia-insider.com/en/will-russias-stunning-response-us-aggression-have-any-effect-dc-madhouse/ri22687

   • ”Here’s a look at Russia’s ‘invulnerable’ weapons

    Nicole Mortillaro — CBC News March 2, 2018

    No real proof

    Of course, there is very little real information on these new weapons Russia is claiming to have, so it’s unclear if they have been successfully tested or if they even exist.

    The video Putin showed included animation and video that purports to show tests of the missiles.

    Geist said Putin’s choice to make the announcement in his state of the union message is related to the Russian presidential election on March 18. And Putin wants to make it clear that Russia is unhappy with the U.S. withdrawal from a Cold War-era treaty banning missile defences, as well as the U.S. development of a missile defence system.

    Should we be worried?

    “You should not worry about these things destroying your port city tomorrow, but in terms of the overall state of U.S.-Russia relations and the arms race, essentially this is not good. At all,” Geist said.

    “It doesn’t mean we’re going to have a nuclear war tomorrow, but this is a sign of worsening relations and a revived arms-race dynamic that is generally undesirable.””

    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166623

    • Henry Makow:

     ”(((Cabalists))) Deliberately Provoking Nuclear War?

     Even with his anti-globalist pretenses, Trump and the West
     are proxies for the Rothschild NWO.

     The US is creeping up Russia’s ass in the Baltic and Ukraine, and doing Israel’s bidding in Syria. US warships patrol the Black Sea. No other country would tolerate these provocations. Inevitably there will be a confrontation with Russia.

     One commentator says Putin is ”playing poker with an idiot.” But could this idiot actually want a nuclear war? Cabalist dogma suggests he does.

     Trump is a KNOWN CABALIST (FREEMASON) who campaigned on a promise to defuse tensions with Russia and eschew gratuitous wars like Syria. His supporters don’t call him on his betrayal, while his opponents support it.

     Our mainstream media now is as controlled than in Nazi Germany or the USSR. Cabalists create a solipsistic reality and draw the unsuspecting sheeple into it. They ignore Russia’s warnings. As Willy B details below, Putin is pleading with the US to use common sense. But war is a boondoggle in the US. A rude awakening may be in store…”

     Koko artikkeli: https://www.henrymakow.com/2018/03/cabalists-deliberately-provoking-nuclear-war.html

     Vastaavalla tavalla on meilläkin valtaVALEmedia kontrolloitua kuin Natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa – Protokollien ohjeistuksen mukaisesti. Neuvostoliitossa oli (Moskovan) Pravda ja meillä on HS eli Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda (sekä lukuisa joukko pienempiä pravdoja) sekä tietenkin vallanpitäjiemme oma propagandakone Yle!

     Orwell-Sipilän nettikytät, Polpo ja urkintalaki sekä EU-diktatuuri roikkuvat jo Demokleen miekkoina jokaisen totuudenpuhujan päällä – ”Sosiaalisen median yritysten on poistettava vihapuhe tunnin kuluessa raportoinnista – ”tekevät sen itse tai lainsäädännön kautta.”,
     https://mvlehti.net/2018/03/03/peli-kovenee-euroopassa-eu-ottamassa-kovat-aseet-kayttoon-toisinajattelijoita-vastaan/.

     Tämä on vasta alkua, koska Uuden Maailmanjärjestyksen tyrannian prototyyppiä eli EU-diktatuuria täydellistetään pienten askelten taktiikalla, jotta ihmiset eivät huomaisi minne ollaan menossa, ennenkuin se on myöhäistä.
     Ks. myös ”Expose the EU dictatorship and its police state”, http://www.eutruth.org.uk

 66. Tätä ihmisten mikroaalto-hiillostusta meidänkin vallanpitäjämme ovat innolla tukemassa Nokian siivittämänä:

  ”INTERNET OF THINGS: FASCISM BY ANOTHER NAME. POWERED BY 5G”

  We are immersed in a microwave ocean of electromagnetic frequencies, drowning in negative health effects that the U. S. Department of Health and Human Services and its counterparts worldwide are totally oblivious to or which are complicit with evil in creating a high-tech system that will enslave humanity in a lock down of planet earth, all the while making us sicker and more controlled.

  The Anonymous Patriots do not exaggerate. We highly recommend that you read this article to understand what kind of world you are leaving your children and grandchildren. If we wait for somebody else to solve this ginormous problem, we have raised a white flag of surrender.

  No one is ready for the tsunami of Fifth Generation (5G) radiation that has been unleashed by the Federal Communications Commission, whose only health concern is whether or not 5G will “heat-up” human skin past a certain degree.

  Only when 5G is “cooking” human beings will the FCC and the Health and Human Services consider any negative health effects of this new generation of “beyond microwave” 5G millimeter (milli-wave) radiation that will be beamed from 300,000 new cell phone towers in every US community – coming to the utility pole near you. Perhaps the FCC should put their collective heads into a microwave oven, turn it on, and then say that microwaves and milli-waves are harmless.

  Who is checking the adverse health effects of the technological innovations from the first, second, third, and fourth generation wireless radiations? Let alone the fifth generation…”

  Koko artikkeli: http://tapnewswire.com/2018/03/internet-of-things-fascism-by-another-name-powered-by-5g/

  Lahjotut viranomaisemme ovat pitkään vaienneet jo 3g- ja 4g-frekvenssienkin negatiivisista vaikutuksista ihmisten terveydelle; varsinkin lapset ovat erityisen alttiita.

  • Alla on katkelmia emeritus-professori Martin Pall’in kirjeestä Kalifornian lainsäätäjille. Merkillepantavaa on mm. että seuraavassa luetelluista EMF-säteilyn haittavaikutuksista terveydelle kuusi on ollut tiedossa jo vuodesta 1971.

   ”August 7, 2017

   Dear California Legislators,

   I am Dr. Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences at Washington State University. I am a published and widely cited scientist on the biological effects of electromagnetic fields and speak internationally on this topic. I am particularly expert in how wireless radiation impacts the electrical systems in our bodies. I have published seven studies showing there exists exquisite sensitivity to electromagnetic fields (EMFs) in the voltage sensor in each cell, such that the force impacting our cells at the voltage sensor has massive impact on the biology in the cells of our bodies [1-7]. These papers are discussed in over 360,000 web sites which can be easily found by Googling (Martin Pall electromagnetic). I received my PhD at Caltech, one of the top scientific institutions in the world.

   VGCC activation in cells produced by low intensity EMFs can explain long-reported findings that electromagnetic fields and a wide range of biological changes and health effects. The first six of these (see below) were well documented 46 years ago in the U.S.
   Office of Naval Medical Research report, published in 1971 [8]. The others that follow have been extensively documented subsequently in the peer-reviewed scientific literature:

   Various neurological/neuropsychiatric effects, including changes in brain structure and function, changes in various types of psychological responses and changes in behavior.
   At least eight different endocrine (hormonal) effects.
   Cardiac effects influencing the electrical control of the heart, including changes in ECGs, producing arrhythmias, changes that can be life threatening.
   Chromosome breaks and other changes in chromosome structure.
   Histological changes in the testes.
   Cell death (what is now called apoptosis, a process important in neurodegenerative diseases).
   Lowered male fertility including lowered sperm quality and function and also lowered female fertility (less studied).
   Oxidative stress.
   Changes in calcium fluxes and calcium signaling.
   Cellular DNA damage including single strand breaks and double strand breaks in cellular DNA and also 8-OHdG in cellular DNA.
   Cancer which is likely to involve these DNA changes but also increased rates of tumor promotion-like events.
   Therapeutic effects including stimulation of bone growth.
   Cataract formation (previously thought to be thermal, now known not to be).
   Breakdown of the blood-brain barrier.
   Melatonin depletion and sleep disruption

   They may be low intensity but with regard to the VGCCs, electromagnetic fields can have a tremendously powerful impact on the cells of our bodies…”

   Koko artikkeli: http://scientists4wiredtech.com/2017/08/dr-martin-pall-opposes-sb649/

 67. Venäjän uusien aseiden merkitys käytännössä — The Implications of Russia’s New Weapon Systems
  The world cannot afford any more a pretentious, self-aggrandizing and hollow bully which knows not what it does and threatens the world’s stability and peace. American self-proclaimed hegemony is over where it really matters for any real and perceived hegemon—the military field.
  It was over for some time now, it just took Putin’s speech to demonstrate the good old Al Capone truism that one can get much further with a kind word and a gun than with a kind word alone.
  After all, Russia did try a kind word alone, it didn’t work and the United States has only itself to blame.
  http://www.unz.com/article/the-implications-of-russias-new-weapons/

  • Aseteollisuus varmaan ottaa Putinin puheet hurraten vastaan. Onko edessä tähtien sota? Tällä kertaa USA menee halpaan ja alkaa puolustautumaan aseellisesti kaikkia kuviteltavissa olevia uhkia vastaan.

   Yleisemminkin ottaen. Valtiot ovat alkaneet suojella kansalaisiaan erilaisilta kuvitelluilta uhkilta. Tämä on väärä politiikka. Valtion pitäisi vain mahdollistaa, että kansalaiset voivat itse puolustautua. Ei puuttua siihen, miten se tehdään ja mitkä ovat ne uhat, joita vastaan kannattaa puolustautua.

   Esimerkiksi valtion toteuttama auringon lämpösäteilyn muutoksia vastaan puolustautuminen, ilmastonmuutos, on massiivista resurssien hukkaan heittämistä ja se vain pahentaa tilannetta, koska poliittisesti valitut uhkakuvat vain lihottavat poliitikkoja ja byrokraatteja kansan kustannuksella. Eivät torju mitään.

 68. Vaikka suhtaudun epäilevästi siihen, mitä Halla-ahon pokerinaaman alle todellisuudessa kätkeytyy, niin pidän seuraavassa alempana siteerattua Halla-ahon tekstiäkin lukemisen arvoisena:

  ”Jussi Halla-aho: Italian vaalitulos antaa aihetta optimismiin
  Suomen media itkee ”väärää vaalitulosta”.

  Suomen maahanmuuttomyönteinen media on kauhuissaan Italian eilisestä vaalituloksesta. Suvakkimedia aloitti jälleen tutun itkuvirtensä, jossa Italian vaalitulosta verrataan Trumpin ja Brexitin kaltaisiin ”katastrofeihin”. Ilta-Sanomat tituleeraa vaaleissa menestyneiden maahanmuuttovastaisten ja oikeistolaisten puolueiden johtajia ”kauhukaksikoksi”.

  Suomen media kaivaa esiin ainoastaan vaalitulokseen pettyneiden ja katkerien tahojen kommentit vaalivoittajista. Enemmistö kuitenkin halusi nämä puolueet valtaan, mutta tulokseen tyytyväisten italialaisten kommentteja ei julkaista, eikä yhtään myönteistä sanaa koko vaalituloksesta, koska vasemmisto hävisi vaalit.

  Miksi demokraattisen valtion vaalitulosta ei kunnioiteta? Italian kansa on puhunut, joten pulinat pois. Ymmärtävätkö Suomen mediat, miten naurettavaksi ne itsensä taas kerran tekevät?

  Asiaan kiinnitti huomiota myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, jolla on toinen ääni kellossa kuin medialla. Halla-aho kirjoittaa Facebook-sivullaan:

  ”Italian vaalitulos antaa aihetta optimismiin.

  Suurimmaksi puolueeksi tosin nousi anarkomarksilainen Viiden tähden liike, mutta koska se on jo etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä kaikkien kanssa, sitä ei tarvinne ottaa laskuun.

  Matteo Renzin sosialistipuolue hävisi, kuten sosialisteille onkin oikein. Renzin pääministerikausi oli katastrofi niin Italialle kuin Euroopallekin. Italia ei tehnyt mitään estääkseen siirtolaisvyöryä alueensa kautta 2015, ja Renzi kävi Euroopan parlamentissakin kehumassa, miten hieno asia avoimet rajat ovat.

  Suurimmaksi koalitioksi on nousemassa Berlusconin ”johtama” oikeistokoalitio. Berlusconista itsestään voidaan perustellusti olla monta mieltä, mutta hyvä asia on, että koalition sisällä Pohjoisen liitto (Lega Nord) voitti Berlusconin Forza Italian selvästi. Liiton puheenjohtajalla Matteo Salvinilla on siis painavat perusteet vaatia pääministerin paikkaa itselleen.

  Suomalaisen median mukaan demokratia on taas kriisissä, kun vaalitulos on väärä.”

  Lähde: Jussi Halla-ahon Facebook-sivu”

  Tämä osoittaa taas, kuinka Protokollien mukaisesti kontrolloitu Suomen valtaVALEmedia ajaa sionisti-globalistien EU-diktatuurin/Uuden maailmanjärjestyksen tyrannian asiaa.

  • Otaksumani mukaan kukaan ei ole halunnut keskustelun muuttamista ”yksityiseksi”, vaan kommentoinnista kiinnostuneiden joukko on vain jostain itselleni tuntemattomasta syystä kuihtunut melkein olemattomaksi, jota pidän valitettavana.

   • Keskustelun pohjaksi löytyvistä hyvin merkityksellisistäkin artikkeleista varsinkin internetissä ei ole puutetta vaan paremminkin runsauden pula, etenkin jos otetaan huomioon myös esim. englanninkieliset tekstit ja videot.

  • Tässä oli lyhyt periodi, jolloin vastavalkean SSL-sertifikaatti oli peruttu ja kommentteja ei voinut laittaa. Joku siis perui sertifikaatin ja joku toinen sen sitten uudisti. — Sertifikaatti siis ei ollut vanhentunut vaan peruttu

   Nykyinen, verified by DigiCert Inc, näyttäisi olevan voimassa 05.03.2018 – 05.03.2019
   44:11:09:8E:B0:E7:EE:F1:DA:4E:84:4E:9B:F1:38:20:6A:74:22:ED

 69. Täällä Vastavalkeassa voisi, vaikkapa kerran viikossa, julkaista automaattisen bloggauksen, jonka tarkoituksena on avata uusi ketju vapaamuotoiselle keskustelulle.

  Mitä tarkoitan. Esimerkki tästä on
  http://thesaker.is/moveable-feast-cafe-2018-03-06/

  Toinen esimerkki:
  Vlad Tepes’in blogin
  Reader’s Links -automaattinen postaus osoitteessa
  vladtepesblog piste com

  Mikä sitten olisi hyvä päivä ja kellonaika?
  Näin äkkiä ajatellen perjantaina joskus iltapäivällä juuri ennen kuin viikonlopun surffailijat asettuvat asemiin.

 70. Kun Venäjä vuonna 2015 riensi Syyrian avuksi amerikkalaisia vastaan, oli tuon teon motiivina alueellisen hajotustoiminnan pysäyttäminen. Jos sekasorron valtakunnan laajenemista ei pysäytetä Syyriassa, se pysäytetään Venäjän rajojen sisäpuolella. Johonkin oli vedettävä raja. Jossain vaiheessa ase oli vedettävä esiin. Se tehtiin nyt Syyriassa.

  Erinomaisen havainnon on tehnyt Ghassan Kadi the Saker blogissa: Amerikallakin on raja vedettävänä. Kun ylimielisyydestä ja omasta erinomaisuudesta on tullut pakkomielle, ei kansainvälisellä areenoilla keinoja kysellä, jotta tuo mielikuva saadaan säilytettyä.

  — Jokainen valtio, joka pyrkii kehittämään itseään on potentiaalinen uhka.

  — Jos omat urheilijat eivät pärjää kisoissa, estetään muiden osallistuminen.

  — Jos ei pärjätä kilpailussa kauppakumppanien kesken, asetetaan sanktioita kilpailijoille.

  — Jos jukin valtio ei täysin alistu kaikessa toiminnassaan Amerikan edessä, tehdään siitä terroristivaltio.

  — Kun tuotanto tökkii, painetaan tilalle rahaa.

  — Jos joku kertoo valtion suorittamista laittomuuksista, hän on petturi ja valtion vihollinen.

  • Länsi on valtaosin yhdentynyt nwo-mafian toimesta tämän ’teet kuten haluamme tai käymme kimppuusi’ -menon alle.
   Toivoa sen suhteen muusta ei ole. Perikato on ovella. Kansallisvaltiot ja kulttuurit ollaan valmiita uhraamaan mafian toimesta. Ja maailmalta haetaan lisää valloitettavaa.
   Venäjä ja Kiina eivät ole asiasta innostuneet ja kehitäävät omia systeemejään mafian harmiksi. Ne haluavat säilyttää suvereenisuuden ja oman kulttuurinsa.
   If You Had Leaders Like Putin and Xi Wouldn’t You Want Them to Stay on Past Two Terms?
   https://russia-insider.com/en/if-you-had-leaders-putin-and-xi-wouldnt-you-want-them-stay-past-two-terms/ri22700

 71. Korpit haaskalla:

  ”Turkish media has exposed a plan by five nations to divide Syria into two separate states.

  The Turkish-language Star daily claimed on Monday that representatives of the US, Britain, France, Jordan and Saudi Arabia have had a secret meeting on Syria in Washington.

  The paper argued that during the meeting the representatives of these countries planned to split Syria, adding that the US representatives pressured for forming an autonomous government in Eastern and Northern Syria.

  The six-step plan according to Star includes:

  1- Forming a “terror state” in Eastern and Northern Syria (alluding to Kurds).
  2- Helping the “terror state” reach the Mediterranean Sea.
  3- Getting United Nations involved in forming and recognizing the new nation.
  5- The US will find an office for the “terror state” at the UN.
  6- Persuading Turkey to accept the new plan and end military operations in Northern Syria.
  According to the paper, the regions where the “terror state” will be formed will include the oil-rich areas in Deir Ezzur in Northeastern Syria.

  It also added that Pentagon has accelerated plans to disintegrate Syria after Turkey started its Operation Olive Branch against the Kurds in Northern Syria and is trying to link the regions controlled by the Syrian Kurds to the Mediterranean Sea…”

  Koko artikkeli: http://tapnewswire.com/2018/03/five-country-plan-to-disintegrate-syria/

  • Ajankohtainen puheenvuoro tosiaan. Nykyään eletään omituista moralismin tai jopa puritanismin uutta nousukautta. Se muistuttaa takavuosien kristinuskon syntejä vastustavaa puritaanisuutta, mutta siitä puuttuu kristinuskolle tunnusomainen armon ja sovituksen näkökulma ja ”synnin” tietty universaalisuus. Kristinuskon opin mukaan kaikki ihmiset ovat aivan yhtä alttiita synneille, mikä ajatuksena voi ehkäistä ylimielisen moralismin syntyä.

   Sen sijaan maallistuneessa uuspuritaanisuudessa moralisointi on aseistettu siten, että omaa agendaa vastustava tai sitä rikkonut taho demonisoidaan täysin. Omat moraaliset tai poliittiset näkemykset ja periaatteet antavat ihmisille niin vahvan ylemmyyden tunteen, että niiden perusteella ollaan valmiita jopa tuhoamaan vastustajia tai ainakin riistämään tältä täysi ihmisarvo. Tästä on enää lyhyt matka vallankumouksista tuttuun yksisilmäiseen fanatismiin, jossa oman poliittis-moraalisen agendan ylevyys (muihin vastaaviin nähden) oikeuttaa jopa hirvittäviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

   • Starkey mainitsee ilman sääntöjä ja uskontoa kasvaneen sukupolven. Tämähän on eräs niistä asioista, joihin kommunistisen Frankfurt-koulukunnan mädätysoppeihin perustuva kulttuurimarxismi on tähdännyt. Kulttuurimarxistista propagandaa on valtamedia sekä koulut ja yliopistot suoltaneet jo pitkään niin Suomessa kuin ilmeisesti koko läntisessä maailmassa. Vaikka uskonnot ovat ihmisten luomia rakennelmia, niin esim. kristinuskossa on kuitenkin paljon vielä jäljellä erään Suuren Opettajan antamia, vapaata yhteiskuntaa koossapitäviä absoluuttisia moraaliperiaatteita. (Toinen asia on se, kuinka monet näitä periaatteita julistavista itse noudattavat niitä. Sekä luterilainen että katolinen kirkko ovat jo pahoin mm. kulttuurimarxismin korruptoimia.)

  • Yksi erittäin olennainen juttu uskonnossa on yhteinen usko [mihin tahansa]. Jos herroilla ja narreilla ei ole tätä yhteistä uskoa, jää jäljelle vain se, että ihminen täydellisesti luottaa toiseen ihmiseen; antaa tuon toisen haltuun kaikki omistuksensa ja työnsä hedelmät luottaen sokeasti hänen puheisiinsa.

   Miten rahvas voi luottaa eliitin sanaan, ellei molemmilla ole yhteistä uskoa. Uskoa johonkin ulkopuoliseen.

   https://www.youtube.com/watch?v=yrcQ_PTkVD4

 72. Freemasonry Is A Criminal Organization

  Posted by Second Family (UK)

  Freemasons portray themselves as a good charitable fraternity of men. They own the media so they get to say what they want. They have infiltrated all of society. It is nothing less than an international money making scam (same as the crooked pyramid schemes). Did you know that the ninth degree Masons take their vows to kill for Freemasonry ? some charity. Masons are also the NWO’s foot-soldiers. All secret societies, orders and cults are as one (intertwined) with this evil human virus called ”Freemasonry”.

  This information is brought to you by Second Family (UK), a support/pressure group for victims of Freemasonry. We are not a hate or revenge group, only peaceful campaign for change and to educate 90% of the world.

  We at SF recently contacted UGLE (United Grand Lodge of England) and GLOS (grand Lodge of Scotland) and the top Masons at Rosslyn Chapel and others. We invited this ”good charitable fraternity of men” to talk to their victims in front of a live audience and cameras, no response. SF’s offer is still available.

  Did you know that your local Masonic Lodge and the Lodges within the authorities (council/police) are all houses of corruption ? We pay for these. SF have overwhelming proof.

  We at SF have plans to put all victims stories online (no holds barred) for the whole world to see. If you are a crooked Mason and you don’t want a mention, you can join or support SF. This will help us to change the world into a better place. We are not into revenge. The practice of Freemasonry must be stopped. How can a person ever trust another fellow human being after learning about this evil ? Society is rotten to the core with this poison.

  We at SF have started sending this information to the neighbours of Masons. We fully intend to name and shame all Masons to their families, friends, neighbours, colleagues and relatives. The FM perpetrators, infiltrators and spoilers deserve their name to go down in history as the most evil, vile, despicable things that ever breathed on this planet. They do not like us doing this, but then, Masons don’t mind secretly destroying families for self gain. It is seriously in the public interest to ban the practice of Secret Societies.

  Freemasonry is such a wonderful organisation and they say they do good in the community (illusion)
  OK, why do the members have to pay ? why the secrets ? why the evil divide and conquer tactics ? why the vicious fabricated rumours by getting Masons and non-Masons to hate a local targeted victim ?

  We at Second Family (UK) claim to be the only genuine, independent support group for victims of Freemasonry in the UK. We have nothing to hide and can back everything up no problem at all. If you know any Masons, please forward their details for our ”SF’s Public Register Of Masons” We will investigate just to make sure there is no malice by other Masons or others. It’s not all bad news, everyone on the internet is waking up to this evil, their are huge anti – Mason groups and websites all over the world.
  http://rense.com/general77/freem.htm
  https://www.henrymakow.com/2017/10/freemason-tyranny.html

  • > Masons take their vows to kill for Freemasonry?
   > some charity.

   Ei ole olemassa hyväntekeväisyyttä tai ”yhteistä hyvää”. Ne ovat vain keinoja elättää itsensä toisten kustannuksella.

   Sen sijaan kyllä on olemassa hyviä ihmisiä ja pahoja ihmisiä. Hyvyys ja pahuus ovat ihmisen ominaisuuksia. Eivät järjestelmän, järjestön, kunnan, valtion, koneiston tai koneen.

   • Pelkästään Englannissa on noin 600 000 vapaamuuraria.

    Eivät he kaikki ole pahoja ihmisiä. Tosin, suuri osa suostuu hyväksi käytettävän hyödyllisen idiootin osaan.

    Vapaamuurarit itse sanovat olevansa hyväntekeväisyys järjestö, mikä on kulissi jotta toiminta ulospäin näyttäisi hyväksyttävältä.

    Kiteytettynä: vapaamuurarit laittavat hirttosolmukan yhteiskunnan kaulan ympärille.

    Kaikki yhteiskunnan osa-alueet ovat heidän hallinnassa – joko suoraan tai epäsuorasti.

    • ”Eivät he kaikki ole pahoja ihmisiä. Tosin, suuri osa suostuu hyväksi käytettävän hyödyllisen idiootin osaan. ”

     Joidenkin arvioiden mukaan vain n. 10% kaikista vapaamuurareista tietää mikä on heidän salaseuransa ylimmän johdon (eli Illuminati-satanistien) päämäärä:
     Uusi maailmanjärjestys, joka tarkoittaa pienestä rikollisesta johtoklikistä koostuvaa maailmanhallitusta ja sen alaista korkean teknologian avulla valvottua ja suitsittua orjalaumaa.

    • Luin joskus vapaamuurarista, joka kertoi kyllä kuuluvansa vapaamuurareihin, mutta ettei alun jälkeen ole ”mukana” vaikka jäsenyys on elinikäinen eikä siitä ole irtipääsyä. Hänen näkemys oli että 99 %:ia vapaamuurareista eivät tiedä salaseuran pimeästä puolesta ja ovat mukana vain edistääkseen omaa uraansa ja talouttaan. Ovatkohan Suomessa kauppakamarit ja kokoomuslaisten herraseuratkin vapaamuurariseuroja?
     1900-luvun teosofisissa kirjoitukissa puhutaan englanninkielisten okkultistien pyrkimyksestä maailman herruuteen alistamalla Itä (Venäjä ja Aasia) taloudellisesti orjikseen, koska niiden ja Keskivaltioiden (Ranska ja ,latinankieliset maat )asukkailla on vanhojen kirjoitusten mukaan latentteina kykyjä, joita briteillä ei syntyjään ole. Teksteissä puhutaan keinoista joilla brittiläiset okkultistit pyrkivät tavoitteisiinsa. Ainakin he ovat onnistuneet levittämään koko maailmaan
     ateistiset tieteet., sillä he katsovat idän pysyvän heikkona ainoastaan jos Itä ei yhdistä uskontoa ja tiedettä. Nyt näyttää kuitenkin siltä että Venäjä ja Kiina ovat päässeet pelkästä uskonnon mystiikasta ja hyödyntävät myöskin materialismin tuotteita. Suomenkin yliopistot opettavat nyt englanninkielisten okkultistien ateistisia tieteitä. Maailman herruuteen pyrkiessään englanninkieliset okkultistit käyttävät itse kyllä uskontoa ja tieteitä synteesinä, uskonto on tiedettä ja tiede uskontoa. Kumma kyllä Jo 1900-luvun alussa tiedettiin että yhdeksän kymmenestä britistä olivat työntekijöinä tarpeettomia sillä koneet pystyivät jo tuolloin korvaamaan ihmiset.
     Kyselen kyllä itseltänikin ovatko nämä nykyhetkessä tapahtuvat asiat tapahtumia joiden on tapahduttava jotta ihmiskunnan kehitys menee eteenpäin. Niinkin on sanottu olevan.

  • Tuollainen ’Second Family’-liike olisi erittäin kannatettava asia myös niin Suomeen kuin muihinkin maihin, jonne tuo Illuminati-satanistien johtama mm. korruptiota ylläpitävä muurari-syöpäkasvain on pesäkkeensä ulottanut.

   • Vapaamuurarit liittyvät kuitenkin ” salaisiin oppeihin”.. Liike oli ensin varmaan ihan positiivinen, mutta ”valtapyrkimykset” muuttivat sen sitten kokonaan vastakkaiseksi. . Second Family-liikkeen mahdollisuuksia ei voi pitää kuin äärimmäisen uskaliaina.

    Viittauksesi vapaata energiaa ruosteisista rautaromuista on ”herkullinen”, Lieneekö tuttua
    esimerkiksi ainoastaan Vatikaanista löytyvä salaisen opin asiakirja , mikä tukee nimimerkki tulenkantajan esittämiä viittauksia Vatikaaniyhteyksiin.

    Mutta niin kuin sanoit okkultismilla ei ole sijaa näissä keskusteluissa, niin kuin ei ole oikein uskonnollakaan.

 73. ”Suomen julkisen sektorin menot ovat 58% BKT’sta, joka luku on EU-maiden korkein.”

  ”Kuvaava esimerkki julkisesta varainkäytöstä on sähköiseen lääkereseptiin ja potilastietokantaan siirtyminen. Kyseinen Sote-alueen projekti alkoi pitkälle yli 10v sitten eli 2000-luvun vaiheessa ja on maksanut ”joidenkin arvioiden mukaan” 500M€, siis puoli miljardia euroa. Virossa sähköisen reseptin hankekustannus oli ”jokunen miljoona euroa” ja se otettiin käyttöön 2010 ja löi itsensä läpi vuodessa. Kuinka tehotonta onkaan julkinen rahankäyttö.”

  https://www.hameensanomat.fi/keskustelu/271827

  Sen on tarkoitus olla tehotonta ja tuhlailevaa kuormittaen veronmaksajaa. Tehden elämästä raskasta ja sietämätöntä. Tätä marxilainen(vapaamuurari), sosialistinen, yhteiskuntaa rapauttava mädätys on. Otetaan lisää velkaa, perustetaan uusia virastoja, laitoksia, byrokratiaa, kalliita suojatyöpaikkoja korkeisiin asemiin hyvä veli järjestelmän sopiville henkilöille.

  ”Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 julkisella sektorilla työskenteli 612 500 henkilöä. Eli miltei 8 henkilöä per asukas. Virkamiehiä on siis asukasta kohden enemmän kuin useilla perhettä tai läheisiä.”

  https://blogit.iltalehti.fi/hjallis-harkimo/2016/09/09/virkamiehia-enemman-kuin-laheisia/

  • ”Otetaan lisää velkaa, perustetaan uusia virastoja, laitoksia, byrokratiaa, kalliita suojatyöpaikkoja korkeisiin asemiin hyvä veli järjestelmän sopiville henkilöille.”

   Miten tuohon liittyy esim. se, kun PettUri Urpo syksyllä 2015 otti avosylin vastaan 30000 elintasopakolaista verovaroillamme kustannettavaan ilmaiseen täysihoitoon(vaikka olisi Dublinin sopimuksen perusteella voinut käännyttää ne suoraan takaisin turvalliseen maahan Ruotsiin)?
   Kannattaa vilkaista Jukka Hankamäen artikkelia:

   ”Kuinka maahanmuutto pelastaa Suomen työllisyyden?”, http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2017/12/kuinka-maahanmuutto-pelastaa-suomen.html

 74. Visegrad-maissa eivät EU-diktatuurin ostamat maanpetturit ole vallankahvassa:

  ”Visegrad-maat vahvin liittoutuma Euroopan unionissa”,
  http://oikeamedia.com/o1-58000

  Vaikka mitenkään varauksettomasti en ole Persujen kannalla, niin pidän seuraavaa lyhyttä artikkelia lukemisen arvoisena:
  ”PS:n Savio: Suomalaisen kulttuurin kunniakkaat perinteet ovat puolustamisen arvoisia”,
  https://www.kansalainen.fi/psn-savio-suomalaisen-kulttuurin-kunniakkaat-perinteet-ovat-puolustamisen-arvoisia/

 75. Tämä nk. uusi vastakkainasettelu Lännen ja Venäjän välillä on teatteria.

  Kuten on myös Pohjois-Korean ja USA:n välinen kulissinokittelu.

  Putin on vapaamuurari, Trump on vapaamuurari, EUn kaikki korkeimmat päättäjät ovat vapaamuurareita.

  Vapaamuurarit kusettavat helposti höynäytettävää suurta yleisöä.

  Media on valjastettu tähän mielipiteenmuokkaukseen – tosin, tyhmät toimittajat eivät usein edes itse ymmärrä mistä on kyse.

  https://www.youtube.com/watch?v=jA05eJj2sIc

  • Kyllä vastakkainasettelu yksi- ja moninapaisen maailman välillä on minusta todellinen. Vapaamuurarit eivät ole – kuten eivät ole uskonnotkaan – yksi globaali ja yhtenäinen ja samaa yhteistä asiaa ajava ryhmä.
   He ajavat kukin omia etujaan. Eikä yhden ryhmän johtama yksinapainen maailma olisi suinkaan kaikkien etu. Se sulkee ulkopuolelleen eri mieltä olevat ja eri tavalla kokevat.
   Jos Kennedy muun monen ohella oli vapaamuurari niin miksi hänet(kin) murhattiin? Aika epäloogista.

    • ”JFK realized that this Criminal Cabal [the NWO Elite] was responsible for the Bolshevik Revolution in 1917, Soviet Russia, Nazi and Axis Fascism including Italy and Japan, and Maoism after WW2.

     JFK realized the Cabal’s power is centered in the private central Fiat banking System:

     Evidence for his belief of this is supported in one of his final executive order EO 11110 which produced American debt free money that bore no interest due to the private City of London (Rothschild) foreign bankers. This is believed to be a reason why Kennedy was murdered.”

     Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20160714-anatomy-of-nwo-the-reason-why-the-nwo-elite-had-to-kill-john-f-kennedy-and-why-you-have-to-wake-up-now.php

    • Tottakai siksi, se on päivänselvä asia.
     Se kertoo ettei tuo masoni-joukko suinkaan pelaa yhteen kuten sionistit haluaisivat.
     Ei yksinapaista nwo-maailma synny koskaan koska ihmiset ovat erilaisia.
     Sovussa voi elää ilman sitäkin ja paljon rikkaampaa elämää.

   • Ei ole yhtään epäloogista. Päinvastoin.

    Presidentti John F. Kennedy oli irtaantumassa heidän otteestaan. Ja hän oli tekemässä sellaista joka olisi vienyt valtaa pois heiltä. Sen takia hänet salamurhattiin. Ja keskellä päivää satojen poliisien välittömässä läheisyydessä.

    Gaddaffi oli myös vapaamuurari. Mutta myös hän oli tekemässä liian paljon itsenäisiä ratkaisuja joka ei sopinut masonien suunnitelmaan.

    Maailma on masonien vankina. Se on maailmanlaajuinen ja vaikuttaa kaikissa yhteiskunnissa. Kaikkien merkittävien poliittisten puolueiden johtajat ovat poikkeuksetta näiden sätkynukkeja. Eri uskontojen ja lahkojen johtajat ovat myös lähes poikkeuksetta vapaamuurareita kuten esim. nykyinen paavi.

    • Masonit taistelevat myös keskenään. Ei se lauma ole yhtenäinen. Jokaisella maalla on oma eliitti. Ei esim. kiinalainen masoni halua maataan myydä vaan puolustaa sitä.
     Luku sinänsä on isänmaaton illuminaatti, zio-masonic eliitti joka toimii siionin viisaiden opeilla. Ja haluaa rakentaa nimenomaan vain heidän nwo-diktatuurin. Siis koko maailma heille. Ei esim. venäläinen ja kiinalainen keskiverto-masoni sellaiseen alistu koska hän jäisi siinä alamaiseksi. Juuri siksi ne ajavat moninapaista maailmaa eivätkä anna hajottaa kulttuuriaan ja alistua zio.masonic systeemiin ja sen rahanvaltaan eli menettää itsenäisyyttään.

     • Jokaisella maalla on oma eliitti joka on täysin alisteinen vapaamuurarijärjestelmälle. Siitähän tuossa masonic handshake kättelyssä on kyse. Siinä molemmat kättelevät osapuolet tunnustautuvat vapaamuurariuden valtaan.

      Yrittäjänä et pääse esim Kiinan markkinoille ellet alistu/mukaudu heidän valtaansa. Eli vapaamuurarillisen yhteiskuntajärjestyksen asettamiin ehtoihin.

      Oli kyse sitten USA:sta, Venäjästä, Kiinasta tai EUsta kaikkialla törmäät samaan tilanteeseen.

      Heidän valta on sementoitu ja ote yhteiskunnasta niin tiukka että he eivät edes yritä peitellä sitä. Kaikissa suurkaupungeissa toistuu sama asia: heidän rakennukset, monumentit jotka symboloivat vapaamuurarien valtaa ovat kaikkialla näkyvästi esillä.

      Ne yritykset, järjestöt ja yhteisöt jotka kuuluvat masonien valtaan viestittävät tästä toisilleen ja ympäristölle tyypillisesti vapaamuurarien yleisesti käyttämillä ja tunnetuilla logoilla/symboleilla joka yleensä on pyramiidi tai kolmio tai jokin muu merkki.

      Sama kaava toistuu niin Lännessä kuin Idässä.

   • Ukonvaaja on oikeassa, vastakkainasettelu ei ole todellista – se on TEATTERIA, joka uppoaa unessa olevaan kansaan kuin veitsi voihin.

    Jokaista ns. vastakkaista ryhmää/aatesuuntaa” hallitsee ja manipuloi täsmälleen sama puppet master – JUURI SE – joka hallitsee ihmiskuntaa maailmanlaajuisen mafiaverkoston ja rahajärjestelmän kautta. Vastakkainasettelua kasvatetaan parhaillaan tyyliin – ammattinäyttelijä Trump vs. lasten kiikareihin tiiraileva pikku Kim, joka ”ydinasepuuhissaan” on yhtä todellinen kuin Peter Pan’in helinä keiju. Sitä toteutetaan myös tyyliin – jesuiittien kouluttama valeputin, jolla ei ole mitään tekemistä pääministeri Putinin kanssa, koska he eivät ole sama henkilö. POLIITTINEN KERMA – tänä herran vuonna 2018 – koostuu rahanahneista näyttelijöistä, juuri heistä, jotka on valjastettu/kiristetty kansallisvaltioiden järjestelmien alas ajoon.

    ps. hello Vastavalkean toimitus…. miksi pitkä hiljaisuus? Löytyikö pelästyttävä ”syvempi totuus” vai veikö kissa kielen?

 76. Re: Totuudenetsijä Thu, 08 Mar 2018 16:59:09 +0200

  Millaisia ovat sitten ne organisaatiot ja niiden työntekijät, jotka houkuttelevat narsisteja, psykopaatteja ja sadisteja töihin. Myös johtotehtäviin ja värväreiksi, työhaastattelijoiksi?

  Kymmeniä vuosia toimineet organisaatiot ovat vähitellen omaksuneet sairaita käyttäytymismalleja henkilöstöpolitiikan kautta. Työnhakija alitajuisesti ymmärtävät minkälaiseen organisaatioon ovat hakeutumassa ja vuosien mittaan koko organisaation toiminta tulee sairaaksi. — Ongelma on pahin julkisissa organisaatioissa, koska siellä ei ole konkurssimenettelyä uudistamassa hakoteille ajautuneita organisaatioita.

  • Tuossapa arviossa olet varmaankin oikeasssa. Eräänlainen henkinen ja myös fyysinen nepotismi vallitsee. Hierarkiset rakenteet suosivat häikäilemättömiä ja manipulointitaitoisia sosiopaatteja. Demokratiassa myös pysyvät julkiset instituutiot pitäisi myllertää säännöllisesti ettei niihin muodostu joko fyysisiä tai henkisiä klikkejä ja koulukuntia. Suomessa esimerkistä käy mm. uusliberalismin ja austerity-politiikan ylivalta keskeisissä ministeriöissä. USA:ssa ongelmana ovat mm. turvallisuus- ja tiedustelukoneistoon pesiytyneet klikit, jotka pääsevät tuon maan valtavien resurssien kautta vaikuttamaan koko maailmaan. Tosin Suomeenkin ollaan nyt rakentamassa turvallisuus- ja tiedustelupalveluihin lisää potentiaalia klikkiytymiseen ja kytköksiä em. koneistoon.

 77. ”Mikael Jungner latelee niin kovia että piti tarkistaa onko aprillipäivä!
  Ei, ei ole aprillipäivä. Kirjoituksensa on päivätty ensimmäinen kolmatta.”,
  https://mvlehti.net/2018/03/05/mikael-jungner-latelee-niin-kovia-etta-piti-tarkistaa-onko-aprillipaiva/

  Jungner sanoo mm.: ”Suomessa politiikan sisäpiiri on kaikissa puolueissa uskomattoman pieni ja sen vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa uskomattoman vähäistä. ”

  Jokainen voi miettiä seuraamuksia, jos ja kun tuollainen sisäpiiri koostuu seteliselkärankaisista. Vuosia sitten tutkiva journalisti Seppo Konttinen kirjoitti aihetta sivuten kirjan ”Kansallisomaisuuden Ryöstö”. Tällä hetkellä vielä ei ole varmuutta, onnistuuko Suomen terveydenhuollon pienemmän tai suuremman osan kaappaus veroparatiisiyrityksille valinnanavapaus-verukkeella.

 78. You must conceal all crimes of your brother Masons…and should you be summoned as a witness against a brother Mason be always sure to shield him…It may be perjury to do this, it is true, but you’re keeping your obligations.

  Ronayne
  Handbook of Masonry, page 183

  • Erittäin hyvä huomio – täytyy pitää mielessä. Sopii hyvin kuvaan Illuminati-SATANISTIEN johtamasta salaseurasta.

   Käytännössä siis esim. vapaamuurari-poliisin kuuluu jättää muuriveljen tekemä rikos tutkimatta ja vapaamuurari-tuomarin kuuluu jättää tuomitsematta rikoksen tehneelle muurariveljelle rangaistusta (tai suurestakin rikoksesta korkeintaan esim. pieni sakko tai lyhyt ehdollinen vankeus).
   Olisi kansalaisaloitteen paikka saada aikaan sellainen laki, joka mm. estää vapaamuurarin valinnan esim. poliisiksi tai tuomariksi oikeuteen – vaikka poliittisen korruption mädättämässä Suomessa tuollaisella lailla ei nykytilanteessa olisikaan läpimenon mahdollisuutta, mutta saattaisi tuokin mätäpaise saada edes jonkinlaista näkyvyyttä.

 79. Ukonvaaja 9.3.2018 at 11:36
  Miten nuo erilaiset merkit tai symbolit näkyvät esim. venäläisissä tai kiinalaisissa rakennuksissa?
  Minulla on se käsitys että rakentavat siellä omilla tai oman eliittinsä ja kulttuurinsa ehdoilla, eivät zio-masonien.

  • Why the West Cannot Stomach Russians — eri meininki ja siksi Venäjä kehittyy kun sen vihaajia odottaa hidas perikato … eikä zio-masonit voi mitään vaikka kuinka suoltavat propagandaansa

   ”In the eyes of the West, Russians are ‘traitors’. Instead of joining the looters, they have been standing by the ‘wretched of the world’, in the past, as well as now. They refused to sell their Motherland, and to enslave their own people. Their government is doing all it can to make Russia self-sufficient, fully independent, prosperous, proud and free.”
   There is no match to Russian courage in the sadistic but cowardly West.
   Irreversibly, both hope and future are moving towards the east.
   And that is why Russia is desperately hated by the West.

   https://russia-insider.com/en/why-west-cannot-stomach-russians/ri22733

 80. Näin Amerikka rappeutuu tai tuhotaan — sama meillä. Ja nwo-mafia taputtaa käsiään?
  Paul Craig Roberts — March 8, 2018
  America is not a country for men. All men should get out and leave America to die from the disease of Identity Politics.
  Here is Tucker Carlson exposing the pathological ideology of Identity Politics which is destroying American masculinity. VERY IMPORTANT. Be sure to watch.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166987

  Tucker Carlson Tonight Fox News March 7 2018 | MEN IN AMERICA – New Series
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=816&v=SasdaL4Ecig

  • Juu, tuon sionistiblogistin artikkeleja en enää lue. Yksi riitti. On liian fanaattista sionismia. Voisi mennä sinne Israeliin Yahun kaveriksi sotimaan eikä täällä majailla ja kehuskella sotahullua miestä ja maata.
   Vahvistaa vain tosiasiat sivuuttavilla blogeillaan että OM on sionistien media.

 81. USAn, Venäjän ja Kiinan valtionpäämiehet kaikki sulassa sovussa yhteiskuvassa – kaikki pukeutuneina yhtenäisiin asuihin joissa vapaamuurari symbolit voimakkaasti esillä,

  https://i.pinimg.com/originals/1a/bf/41/1abf413f805dbe26861978b3afe8cba6.jpg

  Talviolympialaiset 2014 pidettiin Sochin kaupungissa, Venäjällä.
  Tämän selkeämmin ei voi viestittää että kyse on vapaamuurarien hallitsemasta spektaakkelista.

  http://www.illuminatiagenda.com/wp-content/uploads/2014/01/olympics-sochi-illumin-ati-countdown-clock.jpg

  Samat symbolit, samat rakennelmat ja monumentit toistuvat ympäri maailman. Vapaamuurarit (illuminati,globalistit) viestittävät ja muistuttavat maailmalle että he ovat vallassa.

  https://www.youtube.com/watch?v=pwpQSdXzFR4

  • Varmaan näitä rakennelmia ja monumentteja on ollut olemassa jo aikojen alusta asti (esim. Egyptin pyramidit) eli paljon ennen kuin Weishaupt perusti ns. Illuminaatin joskus pari-kolmesataa vuotta sitten.
   En vetäisi niistä liikaa johtopäätöksiä.

   • Kyllä se johtopäätös on aivan selkeä ja yksiselitteinen.

    Millä nimellä tätä haluaa kutsua olkoon kunkin pääteltävissä.

    Illuminaatti, globalistit, babylonialainen veljeskunta jne. Yhteinen nimittäjä on se että eliitti eri puolilla maailmaa ovat mukana maailmanlaajuisessa, tiukan hierarkkisessa vapaamuurari järjestelmässä. Hallinta ja kontrolli on tiukentunut äärimmilleen.

    • Rahalla voi kontrolloida koko maailmaa ja se on Illuminaatin tavoite. Mutta ovatko kaikki siihen valmiita?
     Minusta näyttää että Venäjä ja Kiina ainakin ovat vastaan ja puuhaavat omia kuvioitaan, jopa rahaa. Ne eivät halua alistua ’veljeskunnan’ yksinvallan alle ja sen rahoittajiksi.
     Ja meilläkin IPU esim. haluaa irtaantua EU:sta ja luoda oman rahan ja pankin. Kansa kuitenkin haluaa pysyä vielä veljeskunnan velkaorjana.

    • ”Yhteinen nimittäjä on se että eliitti eri puolilla maailmaa ovat mukana maailmanlaajuisessa, tiukan hierarkkisessa vapaamuurari järjestelmässä. ”

     Niin näyttää olevan:
     ”Dialectic Rothschild-Ruled Superlodges Ruling the World – Dictating Merkel´s Immigration Non-Policy

     Summary: A best-seller book in Italian by high-grade Italian Freemason, Gioele Magaldi, with participation of 4 additional high grade Freemasons, of whom Zbigniew Brzezinski is one, sends a strong warning to the world’s peoples: There are 36 “secret” Ur-/ Superlodges where the leaders and other high-ranking decision makers of the world come together in neo-aristocratic or progressive lodges.
     By Hegelian dialectic, they are rivalling with each others – with “neutral” intermediaries. They are all subject to Rothschild and serve his one-world dictatorship and Luciferian abolishment of the teachings of Jesus Christ and nation states.

     Right: Putin gives Saudi-arabian king Masonic handshake.
     http://new.euro-med.dk/wp-content/uploads/Putin-king-Sahman.jpg

     The conventional lodges have only marginal impact on policy (the greater on  de-Christianization).
     Merkel and Putin are “brother / sister in the same Ur-Lodge, “Golden
     Eurasia”. Although they play opposing roles on the world stage – they
     strive for the same goal: Rothschilds One World State.

     Angela Merkel is a member of the Ur-Lodge “Golden Eurasia” – like Putin. She is a member of satanist Helena Blavatsky´s ur-lodge “Parsifal” and of “Valhalla”. Left she is making the Antichristian 666 sign
     http://new.euro-med.dk/wp-content/uploads/merkel-666-2.jpg

     These Ur-Lodges are divided into two parts, conservative and progressive. They steer Para-Masonic associations such as Tri-lateral Commission or Bilderberg Group.

     Catholic priests and high-ranking prelates d are members of the Vatican based ur-lodge Ecclesia. “The Ring”´s Grand master is said to be German Finance Minister Wolfgang Schäuble. He is also a member of the Joseph de Maistre – founded by Lenin!!

     This photo shows  –  Mason Putin giving  Merkel a Masonic handshake: They are  Ur-Lodge brother-and sister in the  “Golden Eurasia” (“from Lisbon to Vladivostock/Alexandr Dugin”)!
     http://new.euro-med.dk/wp-content/uploads/masonic-merkel-putin.jpg

     Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20160216-dialectic-rothschild-ruled-superlodges-ruling-the-world-dictating-merkels-immigration-non-policy.php

 82. Texe Marrs – Jewish Agenda is to Enslave the Goyim
  by Henry Makow Ph.D.

  In his latest book, Texe Marrs provides a rude reminder of the ”big picture” behind world events. The WEST is already controlled by satanist Jews whose goal is to establish a technological police state akin to Stalin’s darkest days and to slaughter any Christians or Muslims stubborn enough to adhere to Christ or Mohammed.
  Makow: ”This statement puzzles me most: ”The Jewish majority hates humanity, they despise life, they hate God. Therefore they are psychopaths and love death.” (16)
  This is true of Jewish leadership and their minions but ”the Jewish majority” are dupes who do not feel this way. The Jews I know do not hate humanity and love death. They are oblivious to the dark side of Judaism. They are just as ignorant as the average goyim.
  I am puzzled by Texe Marrs’ failure to include Freemasonry. … There is only one reference to Freemasonry in Texe Marrs book.”
  Freemasons have played as large a part as Jews in the subversion of WESTERN society. They expect to get a seat at the table or at least a few crumbs. But, according to prophesy, both Jews and Gentiles will be destroyed.
  WESTERN society has been taken over by people who seek its ruin. This is mindboggling. If we realize these people are both Jewish and Gentile, we can overcome the charge that our resistance is bigotry. The enemy is Satanism. And Satanism takes many forms.

  The question remains, what can we do? Prepare. Armageddon may be closer than we think.
  https://www.henrymakow.com/2018/03/Jewish-Agenda-is-to-enslave-the-goyim.html

  Makow näkee että Lännen ’muurarit’ ovat liittoutuneet sionistien kanssa ja uskovat pääsevänsä saaliinjaolle.
  Mutta hän ei sano että idässä tilanne olisi sama … että itä olisi tukemassa sionistien maailmanvalloitusta. Päinvastoin, on selviä merkkejä siitä ettei se hyväksy ajatusta lainkaan.
  Voi myös ajatella ettei nimi loosissa vielä todista mitään. Vain teot puhuvat. Ja kuinka luotettavia nämä jaossa olevat tiedot ovat? Mikä on propagandan osuus? Itse en luota enää muuhun kuin tekoihin. Niin paljon valhetta on netti täynnä.

  • Anders Laursen toteaa edellä artikkelissaan ” Dialectic Rothschild-Ruled Superlodges Ruling the World – Dictating Merkel´s Immigration Non-Policy”:
   ”By Hegelian dialectic, they are rivalling with each others – with “neutral” intermediaries. They are all subject to Rothschild and serve his one-world dictatorship….”

   Seuraavassa artikkelissaan elokuulta 2016 hän kuvaa, mitä tuo tarkoittaa idän ja lännen välillä:
   ” Governments Preparing for Big Global Event: Putin is now Dismantling Russian Central Bank and alongside Rothschild the Petrodollar. Rothschild´s Hegelian War Dialectics at Work”,
   http://new.euro-med.dk/20160824-governments-preparing-for-big-global-event-putin-is-now-dismantling-russian-central-bank-and-alongside-rothschild-the-petrodollar-rothschilds-hegelian-war-dialectics-at-work.php
   Vaikka artikkeli on puolentoista vuoden takaa, niin asetelma olennaisilta osiltaan on käytännössä sama.

   • Voihan spekuloida että kun ’sionistimuurarit’ kurittavat Usaa ja tuhoavat sen NL:n malliin että hyvävoimainen Venäjä sitten korvaa tuhotun Usan mafian tukimiehenä.
    Itse en kuitenkaan usko että Putin olisi R-mafian agentti ja nwo-miehiä. Jos on niin sitten hän on maailman paras bluffari.
    Hänestähän on tarinaa vaikka millä mitalla mutta mikä on totuus. Aika näyttää ja teot puhuvat.

  • Muutama Henry Makovin julkaisema artikkeli koskien Putinia:

   ”Putin’s Russia — Illuminati Controlled & Corrupt”,
   https://www.henrymakow.com/putins_russia_is_also_illumina.html

   ”The Putin Deception (1)”, https://www.henrymakow.com/2017/11/the-putin-deception.html

   ”The Putin Deception (2)”, https://www.henrymakow.com/2017/11/The-Putin-Deception-2.html

   Linkki Makowin sivustolta seuraaviin:
   ”KGB ‘Christians’: Putin, Stalin, and the KGB’s History of Manipulating the Orthodox Church”,
   http://www.breitbart.com/national-security/2016/01/11/kgb-christians-putin-stalin-kgbs-history-manipulating-orthodox-church/

   ”David Satter, The Less You Know, the Better You Sleep: Russia’s Road to Terror and Dictatorship Under Yeltsin and Putin (New Haven, CT: Yale University Press, 2016).”,
   https://georgepwood.com/2016/07/13/review-of-the-less-you-know-the-better-you-sleep-by-david-satter/

   ”Putin – Billionaire & Gangster?

   A French documentary film claims Putin is richest man in Europe.
   Another name for the Illuminati
   is the ”Jewish Mafia.”
   ”What we think of as geopolitics are really gang wars.
   Putin’s enlightened foreign policy may really be resistance
   to competing gangsters from the West invading his lucrative turf.”…”
   https://www.henrymakow.com/2017/08/putin-billionaire-gangster.html

   • Niin, ja voihan Makow olla sionistien naamioitunut agentti. Kovasti hän ’koukkunokkia’ ravistelee mutta onhan mahdollista että kyse on kontrolloidusta oppositiosta. Kuka tietää.
    Samalla tavoin kaikki mitä Putinista kirjoitetaan voi olla suunniteltua nwo-eliitin tai soros-mafian shittiä Venäjän tuhoamiseksi. Meidänkin media suoltaa vain sitä. Kummallista vaan on kun Putin rakentaa vahvaa ja isänmaallista maata jos on illujen mies. Muualla tehdään aivan toisin päin, pannaan sellaiset hankkeet jäihin ja otetaan pakolaisia.
    Tietääkö kukaan faktoja?
    Itse suhtaudun hyvin kriittisesti nettiin kun tietää kuka sitä kontrolloi. Teot puhuvat. Nwo-mafian trolleja on nurkat väärällään.

    • Ilmeisestikään et halunnut lukea noita Makowin sivustolta löytyviä artikkeleita.
     Erään vanhan sanonnan mukaan jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Itse en kylläkään usko, että järkähtämättömällä, kritiikittömällä Putin-uskolla kukaan tulee autuaaksi.

     Eräs seuraavassa mainittu Putinin julkisesti esittämä lausahdus NEUVOSTOLIITOSTA kertoo paljon miehestä:

     ”The former head of the British Army has warned Vladimir Putin’s ultimate goal is to see the return of the Soviet Union and turn Russia into a “major power”.

     He told LBC: “I always like to remind people regarding Vladimir Putin that he said publicly… that the worst thing, the worst thing let me underline that, that happened in the 20th century, I.E worse than two World Wars, worse than the Holocaust, worse than the Great Depression – the worst thing was the fall of the Soviet Union.

     “It tells you quite a lot I think about Putin because he sees modern Russia as the inheritor of the great power status which the Soviet Union used to have and I think he’s trying to rebuild that.”

     He added: “It’s a theme which is there, to rebuild modern Russia as a major power in the world as the Soviet Union was in his view.””
     http://www.lbc.co.uk/radio/presenters/shelagh-fogarty/general-sir-mike-jackson-warns-of-putins-plans-for/

     ***

     Masha Gessen’nin kirja ”The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia” tuo lisävahvistusta asialle, ”the unobstructed reemergence of the old Soviet order”:

     ”In The Future Is History, Gessen follows the lives of four people born at what promised to be the dawn of democracy. Each of them came of age with unprecedented expectations, some as the children and grandchildren of the very architects of the new Russia, each with newfound aspirations of their own–as entrepreneurs, activists, thinkers, and writers, sexual and social beings.

     Gessen charts their paths against the machinations of the regime that would crush them all, and against the war it waged on understanding itself, which ensured the unobstructed reemergence of the old Soviet order in the form of today’s terrifying and seemingly unstoppable mafia state.”

     https://www.amazon.com/Future-History-Totalitarianism-Reclaimed-Russia/dp/159463453X/ref=pd_sim_14_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=159463453X&pd_rd_r=39QE9D9HWHKC6J8S2RDY&pd_rd_w=oi6UO&pd_rd_wg=RRoNv&psc=1&refRID=39QE9D9HWHKC6J8S2RDY

     • Tämän kuun alussa Putin meni vielä pitemmälle Neuvostoliiton ihannoinnissaan sanomalla, että Neuvostoliiton hajoamisen estäminen olisi hänelle ollut mieluisin asia historassa :

      ”MOSCOW (AP) — If he could go back in time, Vladimir Putin’s mission would be to prevent the 1991 breakup of the Soviet Union.

      That’s what he told a forum in the city of Kaliningrad on Friday. Taking questions from audience members, he was asked what occurrence in Russia he would have most liked to have prevented.

      He replied ”the disintegration of the Soviet Union,” according to Russian news reports.”
      http://bismarcktribune.com/news/world/putin-if-he-could-he-d-try-to-prevent-ussr/article_6ce4bbe6-0412-5c04-a78d-279c9823cebe.html

      Uskonfanaatikoille tunnetusti faktoilla ei ole merkitystä eikä tälläkään tietysti ole merkitystä Putin-uskon fanaatikoille.

     • Saman asian tuo esille EU-diktatuuri/NWO-vastainen tanskalainen patriootti Anders Laursen artikkelissaan:

      ”Putin Pouring out His or His Double´s Soul: Jewish USSR
      Posted on March 4, 2018 by Anders

      The Bismarck Tribune (AP) 2 March 2018: If he could go back in time, Vladimir Putin’s mission would be to prevent the 1991 breakup of the Soviet Union.

      That’s what he told a forum in the city of Kaliningrad on Friday. Taking questions from audience members, he was asked what occurrence in Russia he would have most liked to have prevented.
      He replied “the disintegration of the Soviet Union,” according to Russian news reports.
      In 2005, Putin attracted wide attention when he said in a state-of-the-nation speech that the Soviet collapse was “the greatest geopolitical catastrophe of the 20. century.”

      Putin – the antithesis of the Jewish (Chabad Lubavitch, AIPAC, ADL, CFR) ruled US – is by many seen as something like a Masonic messiah (as who he has been appointed by the Illuminati, acc. to MI6-Blog. See here “Ein weiteres Blog “John Scarlett” on 9. Febr. 2007 at 1:57 o clock). Putin is a Jew himself, even appointed the King of Jews , and is influn nced by Doomsday Chabad Lubavitch Rabbi Berel Lazar.
      But he has another dangerous mentor: Fascist Alexandr Dugin who tells Putin to conquer Europe to form a Eurasian power bloc from Lisbon to Vladivostock

      Putin´s dream of the USSR fits with Dugin´s Eurasia – as part of the Jewish Illuminati one-world government.
      This seems to be Putin´s soul: Jewish Communism, the single reason for the demise of the West. In fact: Judaism is Communism…”

      Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20180304-putin-pouring-out-his-or-his-doubles-soul-jewish-ussr.php

     • ’..Putin attracted wide attention when he said in a state-of-the-nation speech that the Soviet collapse was “the greatest geopolitical catastrophe of the 20. century.”
      Olihan NL.n hajoaminen ja romahdus suuri katastrofi kun maa ryöstettiin ja maa ja kansa joutuivat todella suuriin ongelmiin.
      Ja sekö ei olisi saanut huolestuttaa Putinia?
      Ei tuosta voi vetää johtopäätöstä että Putin olisi ollut NL:n kannattaja.
      Eikä Putin ole juutalainen vaan ortodoksi kuten äitinsäkin.

   • Putin’s Praetorians: Confessions of the Top Kremlin Trolls
    Kannattaa lukea tämä kirja niin käsitys nwo-mafian mustamaalaamasta Putinista ja hänen politiikastaan selkiintyy. Suosittelen. Avasi kyllä silmiä aika lailla.
    https://www.amazon.com/Putins-Praetorians-Confessions-Kremlin-Trolls/dp/3981891902/ref=la_B076WTT7X6_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515165168&sr=1-1

    Putin’s Praetorians contains the stories of some of the people involved in a unique movement to debunk those who would demonize Russia in general and Putin in particular. The “confessions” of those labeled as “Kremlin Trolls” reveal the psychology behind one of the most effective social crusading moments in history. The colorful personalities and passionate stories in the book also reveal a largely unspoken truth about Vladimir Putin – the real reasons why so many admire and support Russia’s leader. The combination of contributions from some of the Internet’s most famous and influential media stars, combined with stories from typical Internet aficionados blows holes in the foundations of Russiagate. For the sake of authenticity and credibility, the ”confessions” featured in this volume are published unedited, as received from the contributors. “Today a war against freedom of the press is being waged by the self-described guardians of democracy. Too few grasp the danger of this war. The book of Phil Butler could open your eyes…” – F. William Engdahl, author, Manifest Destiny: Democracy as Cognitive Dissonance “This book blows up the Russiagate conspiracy and debunks the whole idea that the internet revolution against the demonization of Russia is anything other than a spontaneous popular reaction against what is demonstrably a pack of lies.” – Charles Bausman – Editor and Publisher of Russia Insider “Why does the Kremlin need trolls when Google, who everybody gives permission to track all of their internet activity, claims to know what you are going to do before you do? Do you really think anyone but an Intelligence agency would have built such a vehicle?” – Jim W. Dean – Managing Editor of Veterans Today

    • Pitää myös muistaa että koko nwo-mafia on Putinia vastaan ja haluaa Venäjän rikkaudet itselleen.
     Outoa jos Putin olisi asiaa tukemassa ja myymässä maataan kuten me olemme. Ei ainakaan nuo yllä mainitun kirjan valveutuneet ja hyvin perillä olevat tue ajatusta.
     Ehkä hän nauttii elämästään enemmän kansansa arvostamana johtajana kuin nwo-mafian renkinä?

    • Tässä on eräs toinen valaiseva kirja Putinista:
     ”Orders to Kill: The Putin Regime and Political Murder”, Amy Knight:

     ”Ever since Vladimir Putin came to power in Russia, his critics have turned up dead on a regular basis. According to Amy Knight, this is no coincidence. In Orders to Kill, the KGB scholar ties dozens of victims together to expose a campaign of political murder during Putin’s reign that even includes terrorist attacks such as the Boston Marathon Bombing.

     Russia is no stranger to political murder, from the tsars to the Soviets to the Putin regime, during which many journalists, activists and political opponents have been killed. Kremlin defenders like to say, “There is no proof,” however convenient these deaths have been for Putin, and, unsurprisingly, because he controls all investigations, Putin is never seen holding a smoking gun,. But Amy Knight offers mountains of circumstantial evidence that point to Kremlin involvement.

     Called “the West’s foremost scholar” of the KGB by The New York Times, Knight traces Putin’s journey from the Federal Security Service (FSB) in the late 1990s to his subsequent rise to absolute power as the Kremlin’s leader today, detailing the many bodies that paved the way. She offers new information about the most famous victims, such as Alexander Litvinenko, the former FSB officer who was poisoned while living in London, and the statesman Boris Nemtsov, who was murdered outside the Kremlin in 2015, and she puts faces on many others who are less well-known in the West or forgotten. She shows that terrorist attacks in Russia, as well as the Boston Marathon bombing in the U.S., are part of the same campaign. ”

     https://www.amazon.com/Orders-Kill-Regime-Political-Murder/dp/1250119340/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

 83. Petri Perralta varsin oikeaanosuva artikkeli:

  ”Kolumni: SoTe- uudistus on Suomen julkisin salaliitto”,
  https://www.nykysuomi.com/2018/03/11/kolumni-sote-uudistus-suomen-julkisin-salaliitto/

  Politiikkaa ja poliitikkoja jo tietyssä määrin tunteva Mikael Jungner totesi jossain, että sote on hyvin pienen piirin suunnittelema ja päättämä.

  Muistuupa tässä taas mieleen Veikko Vennamon aikoinaan lanseeraamat ”seteliselkärankainen” ja ”rötösherra” – muutaman harvan seteliselkärankaisen rötösherran pystyy lahjomaan paljon pienemmällä summalla kuin 101 samanlaista.

 84. Totuudenetsijä 12.3.2018 at 02:34
  Luen kyllä Makowia paljon mutta sekavin tuntein. Jokin johdonmukaisuus mieheltä puuttuu. Juutalaisena hän kyllä rokottaa heimoaan mutta jotenkin siitä ei aina jää puhdas maku. Hän jauhaa samaa eikä hän esitä oikein mitään tilalle, paitsi tuota uskoaan (hänhän sanoo olevansa kristitty). Tekisi mieli uskoa miehen vilpittömyyteen mutta se on vaikeaa.
  Totuudenetsijä 12.3.2018 at 02:40
  Kova tarve sinulla tuoda esiin noita Putinin vastaisia artikkeleita.
  Ja niitähän löytyy sillä onhan hän lännen nwo-mafian suurin vihollinen tai vastustaja. Joten hänet pitää nuijia maan rakoon kaikin mahdollisin keinoin jotta nwo-diktatuuri etenee. Hän on suuri kanto kaskessa.
  Palaisit asiaan luettuasi tuon kirjan jota yllä suosittelen ja jossa tuodaan vain esiin ne tosiasiat joista emme tiedä mitään kun länsimedia vaikenee — ja ilman mitään Putin-fanitusta arvostettujen ja asioista perillä olevien henkilöiden toimesta joita totuus ja oikeudenmukaisuus ohjaavat.

  Putin on hyvinkin voinut olla aikoinaan NL:n ja kommunismin pyörteissä ja idealisti mutta olen saanut käsityksen että asiat ovat muuttuneet eikä hän halua palata menneeseen sen koettuaan mutta silti haluaa rakentaa vahvan Venäjän joka ei ole imperialistinen kuten rappeutuva Länsi joka häntä mollaa vain vahvemman oman käden (rahan) oikeudella, ei rehellisillä faktoilla.
  Minusta nyky-Putin on tekojen valossa enemmän valopilkku kuin vaara maailmalle. Todellinen vaara on globaalikommunismia ajava korruptoitunut ja rappeutuva Länsi mafioineen ja psykopaatteineen. Ja jokainen vastavoima sille on tervetullut sillä se ei voi olla huonompi kuin nykyinen nwo-totalitarismia puuhaava mafia on.
  Pitää myös muistaa että se kuva mikä meille välitetään valhemediassa Putinista ei vastaa todellisuutta koska sen tehtävä on palvella nwo-mafian maailman valloitusta. Oman arvioni mukaan Putin on paljon vaarattomampi kuin tämä häntä mustamaalaava mafia. Ja sanoisin jopa että jos elettäisiin hänen tahtoaan noudattaen niin sotiakaan ei tarvitsisi käydä ja asevarustelu lopettaa.
  Miksei sionistinen ja sotahullu Länsi muuten ole suostunut näihin hänen ehdotuksiinsa rauhan ja aseriisunnan puolesta? Johan sekin kertoo paljon.
  Se että Venäjä rakentaa vahvaa armeijaa on pakon sanelema ja myös hyvä asia koska se estää Lännen sionisti- ja muurarimafian vaarallisen ylivallan maailmassa sanovat asiantuntijat Lännessäkin.
  Länsi ei aikoinaan suostunut rauhalliseen rinnakkaiseloon vaan sivuutti kylmästi Putinin rakentavat ehdotukset koska mafialle kelpaa vain koko planeetta rikkauksineen, ei rauha ja rinnakkaiselo. Ainoa keino säilyä itsenäisenä hyökkäyksen alla on riittävän hyvä oma iskukyky.

  • ” Putin on hyvinkin voinut olla aikoinaan NL:n ja kommunismin pyörteissä ja idealisti mutta olen saanut käsityksen että asiat ovat muuttuneet eikä hän halua palata menneeseen sen koettuaan mutta silti haluaa rakentaa vahvan Venäjän joka ei ole imperialistinen kuten rappeutuva Länsi joka häntä mollaa vain vahvemman oman käden (rahan) oikeudella, ei rehellisillä faktoilla.”

   Em. Anders Laurseninkin artikkelissaan http://new.euro-med.dk/20180304-putin-pouring-out-his-or-his-doubles-soul-jewish-ussr.php esille tuoma ”If he could go back in time, Vladimir Putin’s mission would be to prevent the 1991 breakup of the Soviet Union.” on varsin selkokielistä tekstiä, eikä se ole mikään länsimedioiden keksimä propagandavale. Imperialistisella Neuvostoliitolla oli suoraan annektoituina huomattava joukko aikaisemmin itsenäisiä valtiota ja joukko satelliittivaltioita, jotka olivat myös Moskavan rautaisen diktatuuri-vallan alaisia.
   Putin sanoi jo vuonna 2005 pitävänsä Neuvostoliiton hajoamista 20. vuosisadan suurimpana geopoliittisena katastrofina, joka niin ollen tarkoittaa myös että hän pitää noiden valtioiden itsenäistymistä Moskovan diktatuurista katastrofina.

   Mm. nuo Putinin lausahdukset ovat varmasti saaneet kylmät väreet kulkemaan niin virolaisten kuin muidenkin neuvostodiktatuuriin alistettuina olleiden kansojen selkäpiissä – eivätkä suomalaiset olisi paljoa paremmassa asemassa, vaikka meillä valtaa pitävät sionisti-globalistien nuket korvattaisiin Suomen ja suomalaisten asiaa ajavilla poliitikoilla. Suomi on taas tietyssä määrin puun ja kuoren välissä – valitako rutto vai kolera.

   • En pidä Laursenia vakuuttavana lähteenä. Hän on oikeisto patriootti jolla ei voi siksi olla objektiivista käsitystä asioista.
    ”Putin sanoi jo vuonna 2005 pitävänsä Neuvostoliiton hajoamista 20. vuosisadan suurimpana geopoliittisena katastrofina, joka niin ollen tarkoittaa myös että hän pitää noiden valtioiden itsenäistymistä Moskovan diktatuurista katastrofina.”

    Olihan NL.n hajoaminen ja romahdus suuri ja vakava katastrofi kun maa ryöstettiin ja maa ja kansat joutuivat todella suuriin ongelmiin. Ihan tuhon partaalle.
    Ja sekö ei olisi saanut huolestuttaa Putinia?
    Ei tuosta voi vetää johtopäätöstä että hän olisi Moskovan diktatuurin kannattaja kuten Laursen tekee. Liian yksinapaista ja kapeaa ajattelua joka kertoo enemmän sen esittäjästä joka potenee (alitajuisesti?) russofobiaa?
    Ja nythän voi perustellusti kysyä onko tilanne jossa nuo irtaantuneet maat ovat tällä hetkellä heille ollenkaan hyvä kun ovat joutuneet nwo-mafian välineiksi sen Venäjän valloitushankkeisiin ja nyt hakevat nwo-mafian ’suojeluksessakin’ tukea tai lähentyvät Venäjää kun heille on vähitellen realisoitunut mitä nwo-Mafian puheet ’länsimaisesta demokratiasta’ ja ’arvoyhteisöstä’ todellisuudessa merkitsevät.

    • Jostain syystä meillä ja lännessä Putinista ei saa sanoa mitään hyvää. Pian varmaan joutuu syytetyksi kuin holokaustin kieltävä, ehkä aikanaan jopa linnaan?
     Aika erikoinen ja huolestuttava tilanne. Sokeus on laaja-alaista, aivopesu on toiminut.
     Nämäkään kommenttini ylempänä eivät poikineet mitään.
     Truth_hunter 5.2.2018 at 17:39
     Tässä on nyt sitä faktaa (tekoja) joiden pohjalta olen itsekin yrittänyt muodostaa käsitykseni Putinista
     An Honest Assessment of Putin — Introduced by Paul Craig Roberts — Feb 2, 2018
     Truth_hunter 9.2.2018 at 13:27
     Professor Stephen F. Cohen: Rethinking Putin – a review
     Mielenkiintoista analyysia Putinista — muutama ote linkistä.

   • Lukaisin tuota Laursenin linkkiä ja sen sivulinkkejä vähän enemmän.
    En ’lämpene’ tekstille, aika lailla fooliotasoa minusta. Faktat eivät riitä, liikaa spekulointia, halua nähdä asiat vain yhdessä valossa.
    En kokoaisi noista palikoista tuollaista tarinaa.
    Ja sitten ovat nämä faktat… teot ja toiminta… sekään ei oikein sovi linkissä annettuun kuvaan.

 85. Näin perustavanlaatuisesti kuoleman sairas on tämä meidän psykoottinen ’läntinen arvoyhteisö’ joka on ottanut oikeuden valloittaa koko maailman ja hallita sitä omilla ehdoillaan … ja uhata ydinsodalla niitä jotka eivät suostu jakamaan sen halua ’parantaa maailmaa’ sen asettamilla sairailla ehdoilla.

  Why Super-Rich Rush to Buy Nuclear-Proof Bunkers
  The rush amongst the super-rich started after the key event of 2014; this single stunning event suddenly sparked that rush by the super-rich to buy nuclear-proof bunkers, and the rush has been nonstop since that event.
  http://washingtonsblog.com/2018/03/why-super-rich-rush-to-buy-nuclear-proof-bunkers.html

 86. Annetaan puheenvuoro Lavroville … ote mielestäni hyvästä artikkelista joka hyvin paljastaa mikä on pelin henki nwo-puuhassa

  Washington’s Century-Long War on Russia
  http://www.unz.com/mwhitney/washingtons-century-long-war-on-russia/
  LAVROV– “Ever since the fall of the Berlin Wall we have shown our cards, trying to do our best to assert the values of equal partnership in international affairs….Back in the early 1990s, we withdrew our troops from Eastern and Central Europe and the Baltic states and dramatically downsized our military capacity near our western borders…
.
When the cold war era came to an end, Russia was hoping that this would become our common victory – the victory of both the former Communist bloc countries and the West.
  The dreams of ushering in shared peace and cooperation seemed near to fruition.
  However, the United States and its allies decided to declare themselves the sole winners, refusing to work together to create the architecture of equal and indivisible security. They made their choice in favor of shifting the dividing lines to our borders – through expanding NATO and then through the implementation of the EU’s Eastern Partnership program…

  As the Western countries’ elites were implementing a policy of political and economic containment of Russia, old threats were growing and new ones were emerging in the world, and the efforts to do away with them have failed.
  I think that the main reason for that is that the model of “West-centric” globalization, which developed following the dismantling of the bipolar architecture and was aimed at ensuring the prosperity of one-seventh of the world’s population at the expense of the rest, proved ineffective.
  It is becoming more and more obvious that a narrow group of “chosen ones” is unable to ensure the sustainable growth of the global economy on their own and solve such major challenges as poverty, climate change, shortage of food and other vital resources….

  The latest events are clear evidence that the persistent attempts to form a unipolar world order have failed….The new centers of economic growth and concomitant political influence are assuming responsibility for the state of affairs in their regions.
  Let me reiterate that the emergence of multipolar world order is a fact and a reality. Seeking to hold back this process and keep the unfairly gained privileged positions is going to lead nowhere.
  We see increasing examples of nations raising their voice in defense of their right to decide their own destiny….” (Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister)

  The American people need to look beyond the propaganda and try to grasp what’s really going on. Russia is not Washington’s enemy, it’s a friend that’s trying to nudge the US in a direction that will increase its opportunities for peace and prosperity in the future.
  Lavrov is simply pointing out that a multipolar world is inevitable as economic power becomes more widespread.
  This emerging reality means the US will have to modify its behavior, cooperate with other sovereign nations, comply with international law, and seek a peaceful settlement to disputes. It means greater parity between the states, fairer representation in global decision-making, and a narrower gap between the world’s winners and losers.
  Who doesn’t want this? Who doesn’t want to see an end of the bloody US-led invasions, the countless drone assassinations, the vast destruction of ancient civilizations, and the senseless slaughter of innocent men, women and children? Who doesn’t want to see Washington’s wings clipped so the bloodletting stops and the millions of refugees and internally displaced can return to their homes?
  Lavrov offers a vision of the future that all peace-loving people should welcome with open arms.
  Admit it: The imperial model has failed. It’s time to move on.

 87. Kaikki suurvallat harjoittavat omaa suurvalta politiikkaansa.

  Jos USA heikentyisi merkittävästi sotilaallisesti ja taloudellisesti, eivät Venäjä ja Kiina epäröisi käyttää tilaisuutta hyväkseen laajentaakseen omia valtapiirejään.

  • [@Ukonvaaja 106. (37cea5) Ukonvaaja 13.3.2018 at 01:11:33 +0200]TDEJUZSCUZO

   Valtioiden välisissä suhteissa ei ole olemassa kansainvälistä lakia. On vain väkivalta.

   Se mitä sanomme ”kansainväliseksi laiksi” on vain voittajien ja vahvemman sanelema tahto. Propagandan vuoksi tuota tahtoa nimitetään laiksi. Mutta vain siksi, että pienet ja heikot saadaan helpommin noudattamaan tuota tahtoa.

   Samanlainen propagandistinen sana ”yhteiselle tahdolle” on demokratia. Tuota sanaa käyttää valtio saadakseen alamaisen kansan helpommin alistettua väkivaltansa alle.

   Kun valtiot tekevät sopimuksia keskenään, on maksuvälineenä niiden omien kansalaistensa ihmisoikeudet. Esimerkiksi omistusoikeus, kun sovitaan kauppasopimuksista; valtio sitten kieltää kansalaisiaan käyttämästä omistusoikeutta ”kauppasopimuksen” nojalla. Riistää yhdeltä ja antaa toiselle.

   • Aika ei ratkaise vaan se mitä kirjoittaa ja miten se on suhteessa todellisuuteen.
    Tässä esim. kuinka meitä huiputetaan vääristämällä totuutta netissä. En väitä (tiedä tarpeeksi) että Laursen vääristelisi mutta en ole vakuuttunut että hän tietäisi enemmän kuin muut.
    Ja etteikö hän voisi olla agentti?
    Repost: Stephen Hawking Died and has been Replaced
    By wmw_admin on March 14, 2018
    Miles Mathis — milesmathis.com April 17, 2015
    Posted at the Truth Seeker April 24, Updated Oct 11, 2015
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=114382
    http://milesmathis.com/hawk3.pdf

  • Usahan on jo heikentynyt (mädätetty kuten koko läntinen kulttuuri) ja heikkenee koko ajan. Vastaavasti Venäjä ja Kiina vahvistuvat.
   The Architects of Evil — Brief Notes on Cultural Marxism and Political Correctness
   (includes a 28-minute video on the Frankfurt School)
   https://www.darkmoon.me/2018/the-architects-of-evil/
   Kuten Lavrov tuossa ylempänä sanoo maailmasta ei tule yksinapaista ’nwo-muurarien maailmaa’. ”Admit it: The imperial model has failed. It’s time to move on.”
   As I tweeted earlier today:
   ”Power plays going on everywhere. From mega governments to mega corporations.
   Concentrations of power are always dangerous and undesirable. The only way out is global, decentralized networks.
   — Michael Krieger (@LibertyBlitz) March 1, 2018
   Can humanity rise up and break the vicious cycle? We’ll know soon enough.

   • Kommunistisen Frankfurt-koulukunnan kehittämiin moraalinmädätys-periaatteisiin pohjautuvaa kulttuurimarxistista ja feminististä saastaa meillä suoltavat erityisesti sionisti-globalistien pääpropagandatorvi Suomessa so. Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda ja meillä valtaapitävien sionistiglobalistien lakeijoiden propagandakone Yle sekä vallanpitäjien määräysvallassa oleva opetuslaitos.

    Milloin nukkuva kansa herää vallankahvassa olevien maanpetturien Suomea tuhoavaan toimintaan kuten kantasuomalaisten kansanmurhaan johtava, tälläkin hetkellä käynnissä oleva kehitysmaalaisten elintasopakolaisten invaasio ja lopunkin kansallisomaisuutemme ryöstö (mm. sote eli valinnanvapaus-verukkeella terveydenhuoltomme kaappaus suurille veroparatiisiyrityksille )?

 88. YK:n agenda 2030, kestävän kehityksen tavoitteet.

  1. Ei köyhyyttä.
  Mikä todellinen tavoite on? Laskea elintasoa länsimaissa, enemmän köyhyyttä länsimaihin. Dumpata miljardeja Afrikan diktaattoreille ja pohjattomaan kaivoon kutsuen sitä kehitysavuksi.

  2. Ei nälkää.
  Mikä todellinen tavoite on? Levittää tauteja ja nälkää länsimaihin pakolaisvyöryllä. Heikentää länsimaiden kansojen elintasoa.

  3. Terveyttä ja hyvinvointia. Lue edellä oleva.

  4. Hyvä koulutus.
  Mikä todellinen tavoite on? Levittää aivopesua ja ohjelmoida ihmiset alistumaan keskusjohtoiseen valtaan.

  5. Sukupuolten tasa-arvo.
  Mikä todellinen tavoite on? Levittää feminismiä ja homouden ihailua länsimaihin. Perinteiset perhe-arvot syrjäytetään länsimaissa mutta ei kehitysmaissa.

  Ja niin edespäin. Sellainen ohjelma on YK:n agenda 2030.

  Ja kukas se agendan takana taas luuraa…

  http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.fi/2018/02/ykn-agenda-2030-ja-symbolibingo.html

 89. Brysselin Pravda ja Yle ne yhteen soppii…

  ”Ylen uutispropaganda sai nyt virallisen Pravda-logon

  Yle pääsi mainostamaan jälleen kerran omaa luotettavuuttaan kun eilen alkoi viralliseen asemaan nostetun Julkisen sanan neuvoston (JNS) 50-vuotista taivalta mainostava kampanja. Asiasta kerrottiin näyttävästi Yle tv 1:n pääuutislähetyksestä ja sen sisällön voi lukea verkkosivujen jutusta Öö, siis mikä? Harva tuntuu tietävän, mikä on Julkisen sanan neuvosto.

  JSN:n kampanjassa on tarkoitus tehdä selväksi mitkä mediat Suomessa noudattavat toimittajien yhteisiä pelisääntöjä eli journalistin ohjeita. Toisin sanoen kyse on siitä, mitkä mediat julkaisevat luotettavaa tietoa.

  Vuolaan kehuvassa jutussa ei mainita sanallakaan vuonna 1968 perustetun ”toimittajien itsesäätelyelimen” taustasta, joka löytyy kuohuvan 60-luvun vasemmistoradikalismista. Jo tuolloin ”tiedostavien” toimittajien rinki halusi monopolisoida itselleen ns. vastuullisen tiedottamisen kriteerit. Tuohon aikaan poliittisesti epäkorrektia vastuuttomuutta oli JNS:n mielestä mm. neuvostovastaisuus, tänään sen paikan on ottanut maahanmuuttokriittisyys ja Seta-agendan vastustaminen.

  Vaikka Julkisen sanan neuvosto ja Yle toitottavat JSN:n puolueettomuutta, se on jäsenvalinnoillaan ja langettavilla päätöksillään todistanut olevansa tiettyä agendaa kannattava omavaltainen auktoriteetti, joka on vain julistanut itsensä alansa ylimmäksi toimijaksi. Se ei eroa juurikaan Demlan kaltaisista valtion sisään soluttautuneista järjestöistä, joiden toimintaa on verrattava pukkiin kaalimaan vartijana…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2018/03/ylen-uutispropaganda-sai-nyt-virallisen.html

 90. Odotettua … Nwo-Mafian sovinto Venäjän kanssa nyt poissuljettu asia. Sille joka havittelee koko maailman herruutta ei rauha ja rinnakkaiselo kelpaa
  What Secretary of State Tillerson’s Firing Means
  By Paul Craig Roberts on March 14, 2018

  The firing of Secretary of State Tillerson, the movement of CIA Director Pompeo to Secretary of State, and the promotion of Gina Haspel, who oversaw the secret CIA torture prisons in Thailand (https://www.nytimes.com/2017/02/02/us/politics/cia-deputy-director-gina-haspel-torture-thailand.html), indicate that the military/security complex has closed its grip on the Trump regime. There will be no more talk of normalizing relations with Russia.

  The combination of the Israel Lobby, the neoconservatives, and the military/security complex have proven to be too powerful for peace to be established between the two nuclear powers. If you look at Trump’s administration, the above three forces are those in charge.

  Israel remains determined to use the US military to destabilize Syria and Iran in order to isolate Hezbollah and cut off the militia’s support and supplies. The neoconservatives both support Israel’s interest and their own desire for Washington’s hegemony over the world. The military/security complex intends to hold on to the “Russia threat” as a justification of its budget and power.

  The world is being driven to war, which would be nuclear, by a tiny minority: Israeli Zionists, neoconservatives, and the US military/security complex. We are witnessing the most reckless and irresponsible behavior in world history.
  Where are the voices against it?

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=167204

  • Tiedä tuosta Tillersonin erottamisesta. Trumpin hallinnon ulkopolitiikka on ollut tähänkin asti avoimen Israel-myönteistä ja uskollista neokonservatiivien ajamalle ”American Primacy”-linjalle. ISIS sentään päätettiin nujertaa sotilaallisesti, sillä hyödyllisyydestään huolimatta järjestö radikalisoitui liikaa ja karkasi lännen otteesta. Tilalle on kuitenkin saatu muita kapinallisjärjestöjä ja Syyria-Iranin nujertamiseksi ollaan valmiita käyttämään USA-Israelin suoraa sotilaallista voimaa heikoiksi osoittautuneiden proxy-armeijoiden sijaan. Venäjän yksipuolinen demonisointi saa siten jatkua, vaikka sisäpoliittisesti Venäjä on ollut Trumpille ja hänen kannattajilleen kiusallinen teema koko presidenttiyden ajan.
   Uusin vaihe Venäjän demonisoinnissa on tietenkin kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayritys Britanniassa, joka on laskettu Venäjän johdon ts. Putinia syyksi ilman perusteellisia tutkimuksia. Asiasta on nousemassa kokoaan suurempi kohu ja häly ja nyt on EU:kin vedetty jupakkaan mukaan. Salaliittoteoreetikot ovat vetäneet tapauksesta jo omia johtopäätöksiään ja sitä on pidetty False Flag-tyyppisenä lännen sotahaukkojen lavastamana murhayrityksenä, jolla kasataan painetta Venäjää vastaan ja madalletaan kynnystä sotatoimiin mm. Lähi-Idässä. Mene ja tiedä. Tapauksen yhteydessä on syytä mainita mm. lukuisten venäläisdiplomaattien omituiset kuolemat ympäri maailmaa ja on kenties syytä odottaa, että idän ja lännen välillä vallitsee kylmä sota ja nyt haetaan alkuasetelmia avoimeen sotilaalliseen yhteenottoon.

   • ’..sitä on pidetty False Flag-tyyppisenä lännen sotahaukkojen lavastamana murhayrityksenä,.’
    Sitähän se toki on jokaisen täyspäisen mielestä.

    Pitääkö meidänkin sekaantua tähän sionistimuurareiden Venäjän propagandaan ja sodan lietsontaan … ihmetyttää …. likaista peliä ja iljettävää teatteria.
    Uskomatonta kuinka syvälle aivopestyä valtamediamme on ja kuinka nöyrästi se tottelee Lontoon nwo-mafiaa ja sionistirappareita:
    Iltalehti otsikoi: Näkökulma: Itänaapurimme on roistovaltio, jota johtaa vaarallinen diktaattori – suomalaispoliitikot elävät YYA-menneisyydessä
    http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201803142200809675_ul.shtml
    Huvittavaa tämä Niinistönkin sekaantuminen asiaan mutta siitä kai se valta ja palkka tulee…?
    http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803142200812093_pi.shtml
    RUSSI INSIDER — Reality check media
    Speaking at a press conference in Moscow, Lavrov said that Russia was not to blame for what had happened to Skripal. Russia is ready to cooperate in accordance with the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons, ”if the United Kingdom bothers to fulfil its own international legal obligations under this document ”.
    https://russia-insider.com/en/lavrov-teaches-uk-lesson/ri22775
    Comment: I think the ’west’ wants to experience those new Russian weapons Putin presented at his State of the Union address. I hate being right, but ’western’ governments are run by psychopaths and knuckle-draggers which is proven over and over and over again.
    The noose is tightening around Russia’s neck. The case of Skripal looks like a classical false flag operation. Russia is guilty and no investigation is needed.
    The point to note here is this: who benefits from this act? Russia has nothing to gain from doing this and everything to lose. Whoever benefits is the perpetrator or their ally.
    Salisbury Shows You Can Accuse Russians of Anything
    Let your imaginations run wild —  it’s OK to say anything about Russia and Russians
    The poisoning of ex-double agent Sergey Skripal and his daughter is being investigated and no evidence has been made public. However, one thing has been proven beyond doubt – it’s OK to say anything about Russia and Russians.
    https://russia-insider.com/en/salisbury-shows-you-can-accuse-russians-anything/ri22771

   • Onko isompi sota enää vältettävissä? Usrahel-UK-Imperiumi ei tunnu kestävän valtansa heikkenemistä. Toivottavasti kuitenkin tajuaa ettei sota ole ratkaisu ja että syy kaikkeen on itse aiheutettu.
    Vastaavasti Venäjä ja Kiina nousevat koko ajan.

    The Neocon Full Court Press For War Is Here
    Comment: ”Muricans and Brits have nuthin’ to do with it. Both countries have been Captive Nations of the Global Jew Collective since well before WW I. This a Jewish campaign to trick the two great White, Christian civilizations into decapitating each other. — näinkö on…?
    https://russia-insider.com/en/neocon-full-court-press-war-here/ri22777
    Trust in China Remains Top; Trust in U.S. Plunges
    http://washingtonsblog.com/2018/03/trust-in-china-remains-top-trust-in-u-s-plunges.html

 91. Mielenkiintoinen RI:n perustaja Charles Bausmanin haastattelu — ainakin sille jota totuus Venäjästä kiinnostaa
  Russia Insider Editor Charles Bausman Interview on Red Ice TV (Video)
  https://russia-insider.com/en/russia-insider-editor-charles-bausman-interview-red-ice-tv-video/ri22773
  Charles Bausman – The Truth About Russia
  Charles Bausman is the editor and publisher of Russia Insider. He has worked in finance in Russia since the early 1990s, specializing since 2009 in large-scale investments in agriculture. He worked for NBC News in Moscow in the late 1980s. Charles has an MBA in finance from Columbia University, and a degree in history from Wesleyan University. He speaks Russian and German.

  Lana welcomes Charles to the program to talk about Russia, the endemic anti-Russia hysteria in Western media, and his alternative media website, Russia Insider. Our conversation begins with Charles telling us about his background in business and media. He then recounts how Russia Insider originally started three years ago as a hobby when conflict in the Ukraine began. Charles was furious about the lies perpetuated by the American media about the war and founded the site with several expat colleagues. It immediately gained an enthusiastic subscriber base. Lana and Charles go on to talk about the importance of having an alternative media voice that has Russia as its main area of focus. We move on to talk about Russia’s geopolitical situation: its geographic enormity, its aggressive neighbours, and regional demographic pressures. The opening segment’s discussion also delves into Russian society, politics, religion, internet censorship, and Russian military innovation.

  In the member’s part, Lana asks Charles about his widely read essay entitled It’s Time to Drop the Jew Taboo, which garnered a record number of views and generated hundreds of comments.
  While it solicited some negative reactions, there was an overwhelmingly positive response from alternative media readership.
  Charles quite rightly states that there should be no group immune to criticism.
  The balance of the program is a fascinating exploration of how a powerful globalist Jewish elite has been allowed to pursue its subversive activities and reckless military campaigns with impunity.
  Guests Website: https://russia-insider.com/en

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2640&v=LwuktnMpIsg

  • Ehdotus Mika Salmelle
   Olisiko sinulla (tai jollakin muulla) kiinnostusta kirjoittaa artikkeli V-valkeaan otsikolla
   Vastaako käsityksemme Venäjästä todellisuutta vai elämmekö propagandan unessa?
   Mitä enemmän asioihin perehtyy muusta kuin nwo-mafian ja valtamedian tarjoamasta aineistosta käsin sitä enemmän tuntuu ettei se vastaa.

  • Usein silmät avautuvat vasta kun lyö päänsä seinään.
   Pikku-Kalle kertoi koulussa juuri syntyneistä koiranpennuista, joita isä nimitti ’kommunisteiksi’. Kun opettaja jonkun ajan päästä kysyi Kallelta kuinka ne ’kommunistit’ voivat, niin Kalle totesi, että vain kaksi on enää kommunisteja, muilta ovat jo silmät auenneet.

 92. Näin toimii Orwell-Sipilän POLPO:

  ”Juuri nyt! Videokuvaaja Olli Heikkilä ja kaksi muuta otettiin kiinni kurdien kuvaamisesta Tampereella!
  Helsingin poliittisen poliisin tauti on tarttunut Tampereen poliiseihin. Illalla pidätettiin kolme suomalaismielistä kansalaisaktivistia vain sen takia, että he seurasivat mielenosoitusta…”,

  https://mvlehti.net/2018/03/14/juuri-nyt-videokuvaaja-olli-heikkila-ja-kaksi-muuta-otettiin-kiinni-kurdien-kuvaamisesta-tampereella/

 93. Ei haluaisi millään uskoa että tämä meidän ’läntinen arvoyhteisö’ on puhdas barbaarisen vallan- ja rahanhimoisen eliitin leiri joka koko ajan käy sotaansa muuta maailmaa vastaan.
  Mutta päivä päivältä se käy selvemmäksi eikä silmiä voi ummistaa.
  Tämä Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayritys Britanniassa ja brittien sekaantuminen entistä avoimemmin näin halpamaisin ja epätoivoisin keinoin imperiuminsa luhistumiseen ja rappeutumiseen kertoo kuinka ala-arvoisin ja halpamaisin keinoin muuta maailmaa yritetään pitää rappeutuvan ja rauhaan kykenemättömän imperiumin hallinnassa.
  Vähin mitä olisi odottanut on asian puolueeton tutkimus ennen hutkimista johon sotaintoiselta vaikuttava May syyllistyi.
  Paul C Robertsilla on ohje Putinille:
  Will Russia Wake Up?
  Russians are having a difficult time comprehending their Western enemy or even understanding that Russia has an enemy that seeks the destruction of Russia.
  The Russian display of weakness encourages Washington’s aggression. Does Russia’s desire to be a part of the West exceed its desire for national survival?
https://www.paulcraigroberts.org/2018/03/14/will-russia-wake/
  Ransaka asettunut Venäjän tueksi mutta…
  ”Its just part of the show.
  A little disagreement between the EU hyenes show we have democracy in Europe.”
  Anglo-sionistisen imperiumin epätoivoista rimpuilua lopun edelläkö?:
  https://russia-insider.com/en/british-defense-minister-russia-should-go-away-and-should-shut-video/ri22788

  • It’s Impossible to Overstate How Terrible Mike Pompeo Is
   Posted on March 13, 2018 by WashingtonsBlog … Authored by Mike Krieger via Liberty Blitzkrieg blog,

   …As I outlined multiple times last year, Trump is determined to have a war with Iran and Rex Tillerson was standing in the way.
   Putting unhinged war hawk Pompeo in place as Secretary of State is simply Trump getting his ducks in a row ahead of confrontation. …
   I believe this forthcoming war against Iran will have almost no international support. Probably just autocratic regimes in the Middle East like Saudi Arabia and the UAE, as well as Israel and possibly the UK depending on who’s Prime Minister when it gets going. The rest of the world will be against it, which will lead to spectacular failure.
   It’s become increasingly clear that a huge military error, such as a new major confrontation in the Middle East is what will spell the end of the U.S. empire.
   Such a confrontation is now increasingly likely with Tillerson out of the picture
   http://washingtonsblog.com/2018/03/its-impossible-to-overstate-how-terrible-mike-pompeo-is.html

  • The chemist who invented the gas has come out. He has been living in the USA since 1995. Year 2007 he published a book about his work in the secret laboratory.

   www (piste) sott (piste) net/article/380226-Who-poisoned-Sergei-Skripal-Lets-blame-Russia

   He is saying:

   — The only other possibility, he said, would be that someone used the formulas in his book to make such a weapon.

  • Putinista löytyy karismaa. Näin se vaan on…
   Hold my beer and watch this!
   ”In a recent interview Putin was asked about the rationale of a retaliatory strike by Russia if she was attacked by the USA. 
   Putin replied the following: “Yes, for mankind this would be a global catastrophe, for the world it would be a global catastrophe, but as a citizen of Russia and as the Head of the Russian state I ask: “what need would we have a world if there is no Russia?“.
   So there you have it, directly from Putin:
   if the AngloZionist plan is to eliminate Russia (whether physically or otherwise), then the Russian people have no need for such a world.  Consider these words as the Russian version of a very loud, almost desperate, rattle.
   https://thesaker.is/hold-my-beer-and-watch-this/

 94. Kokeilen vielä ilman mitään linkkiä:

  Erittäin hyvä artikkeli siitä, miten länsi tuhoaa itsensä keskinäisillä kahnauksilla, Venäjä vs. USA. Tässä touhussa jätetään kokonaan huomiotta todellinen vastakkainasettelu, Itä vs. Länsi.

  Artikkelin lopussa kirjoittajan, Richard C. Cook’in, ehdotus ratkaisumalliksi. www (piste) sott (piste) net/article/380087-Western-Civilization-At-The-Brink-Of-Collapse

  • Western civilization on the brink of collapse — tässä linkki
   https://www.sott.net/article/380087-Western-Civilization-At-The-Brink-Of-Collapse

   Conclusion
   I know that many readers are pointing at the foregoing proposals and asking, ”Who are you kidding?” But I am quite serious. Unless matters are addressed at this level, nothing can be expected but more catastrophe.
   A start can and should be made. Deep within the spiritual history of the West, the memories, ideas,and energy are present for deep transformation to take place. These memories, ideas, and energy will eventually break through in their dazzling light, perhaps sooner than we think. The signs are all around.
   It is the task of those who care to work in peace to prepare the ground. And part of the work is to keep the present travail of the West under the microscope of constructive criticism.

   Richard C. Cook is a retired U.S. federal government analyst. In his 32-year career he worked for five civilian agencies and the Carter White House. While with NASA he documented the flaws with the space shuttle solid rocket boosters and testified before the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident. Unable to return to NASA after his testimony, he spent the rest of his career with the U.S. Treasury Department.

  • Richard C Cook: A Multipolar World?: “Full Spectrum Superiority”, The Deep State and Global Financial Control

   Useat lähteet ovat syyttäneet Yhdysvaltoja panna täytäntöön yhtenäisen maailman malli, jossa se yksin sanelee kaikille muille kansakunnille. Seuraava essee kehittää ajatuksen siitä, että maailman näkeminen ’moninapaisena’ on paljon enemmän todellisuuden mukainen.
   — Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdottaa jotain radikaalia – että me todellakin elämme ”moninapaisessa maailmassa”. Tämä maailma on suunniteltu toimimaan useamman kuin yhden valtakeskuksen alla, jossa monien erilaisten näkemysten ja etujen edustajat on otettava huomioon. Luonnollisesti ”täyden spektrin ylivoiman” kannattajille Putin on itse paholainen.
   — Riippumatta siitä, minkälainen on liike maailman yhtenäisyyden suuntaan, on kaikkien osapuolten tunnustettava, että elämme multipolaarisessa maailmassa ja pysymme siinä niin kauan kuin maailma on ylipäätään olemassa.

   Various sources have accused the U.S. of trying to enforce the model of a unitary world where it alone dictates to all other nations. The following essay develops the idea that seeing the world as multipolar instead is much more in consonance with reality.
   Russian president Vladimir Putin has now appeared, however, and proposes something radical—that we are in fact living in a “multipolar world.” This is a world conceived as having more than one power center, one where the views and interests of many different players must be taken into account. Naturally, to the proponents of “full spectrum superiority,” Putin is seen as the devil himself.
   Whatever movement we take in the direction of world unity, there is still a requirement for all parties to recognize that we are in a multipolar world and will remain so if there is to be a world at all.
   https://www.globalresearch.ca/a-multipolar-world-full-spectrum-superiority-the-deep-state-and-global-financial-control/5588919
   https://www.globalresearch.ca/author/richard-c-cook — (linkissä Cookin artikkeleita enemmän)

 95. Unkarissa eivät EU-diktatuurin ostamat maanpetturit ole vallankahvassa pitämässä rajoja auki kehitysmaalaisten elintasopakolaisten miljoonamassa-invaasiolle:

  ”Viktor Orbán: Suurin taistelumme on vasta alkamassa

  Unkarin pääministerin Viktor Orbánin mukaan Eurooppa ja Unkari ovat keskellä taistelua sivilisaation puolesta.

  Pääministeri Viktor Orbán puhui Habsburgien vastaisen vuoden 1848 vallankumouksen 170-vuotisjuhlassa.

  – Meidän odotetaan luovuttavan maamme muutamassa vuosikymmenessä toisista maano