Eduskunnan viime viikon kyselytunnilla Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi esitti ryhmänsä puolesta kysymyksen Suomen osallistumisesta Norjassa toteutettavaan Naton sotaharjoitukseen.

Ilmoitin ennakkoon oman eduskuntaryhmäni puolesta, että haluan esittää kysymyksen samasta aihepiiristä. Puheenvuoroa en kuitenkaan saanut.

Kysymykseni olisi ollut tällainen:

”Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lukuisissa lausunnoissaan todennut, että sotilaallinen liittoutumattomuus palvelee nykyoloissa parhaimmin Suomen turvallisuusetuja. Toisaalta hän on todennut, että Suomi menettäisi liittoutumattomuuteen liittyvän edun, jos Venäjä alkaisi pitää Suomea samankaltaisena turvallisuusuhkana kuin sotilasliitto Natoa.

Kysyn puolustusministeri Jussi Niinistöltä, miksi Suomi osallistuu sotaharjoituksiin, jotka ovat omiaan heikentämään Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden uskottavuutta ja vaarantamaan liittoutumattomuuden meille antaman turvallisuusedun.”

Kun en voinut kysyä, vastausta en saanut. Lisäkysymykseni olisi koskenut Suomen ja Naton välisen isäntämaasopimusta ja sen tulkintaa. Sekin saattaa osaltaan heikentää Suomen liittoutumattomuuspolitiikan uskottavuutta.

Lisäkysymyskin olisi ollut hyvin ajankohtainen, sillä Suomen ja Ruotsin osalta Norjassa toteutettavassa Naton sotaharjoituksessa nojaudutaan syyskuussa 2014 allekirjoitettuihin isäntämaasopimuksiin.

Suomen osalta sopimuksen allekirjoitti puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg. Valtuutuksen hän sai hallituksen ulko- turvallisuuspoliittiselta ministerivaliokunnalta, joka päätti asiasta tasavallan presidentti Sauli Niinistön johdolla saman vuoden heinäkuussa. Sopimusta ei käsitelty eduskunnassa.

Ruotsissa hallitus vei sopimuksen valtiopäivien käsiteltäväksi, ja se astui siten voimaan vasta toukokuussa 2016. Valtiopäivät asetti sopimuksen soveltamiselle kaksi tärkeää reunaehtoa. Nato-joukkoja voi tulla maahan vain Ruotsin kutsusta. Sopimus ei anna Nato-maille oikeutta sijoittaa ydinaseita Ruotsin alueelle.

Suomen osalta sopimuksen tulkinnasta on tiettävästi esiintynyt epäselvyyksiä ennen muuta sen suhteen, voivatko Nato-joukot tulla maahamme omasta aloitteestaan.

Isäntämaasopimuksen 10. kohdan mukaan se on voimassa toistaiseksi, jollei osallistuja irtisano sitä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kaikille muille osallistujille kuusi kuukautta etukäteen.

Sopimusta voidaan 11. kohdan perusteella muuttaa tai muuntaa kirjallisesti kaikkien osallistujien keskinäisellä suostumuksella.

Suomen on syytä avata keskustelut isäntämaasopimuksen täsmentämiseksi siten, että mukaan otetaan ainakin Ruotsin valtiopäivien päättämät rajaukset. Samalla voitaisiin korjata sopimuksen solmimisen yhteydessä tehty ilmeinen menettelytapavirhe ja saattaa muutettu tai muunnettu sopimus eduskunnan käsiteltäväksi.

Eduskuntavaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa on syytä käydä perusteelliset keskustelut niistä periaatteista, joilla Suomi toteuttaa omia sotaharjoituksiaan ja osallistuu muiden maiden ja Naton toteuttamiin sotaharjoituksiin.

Uskottava sotilaalliseen liittoutumattomuuteen perustuva ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinja ja siihen liittyvät selkeärajaiset yhteistoimintasopimukset ulkovaltojen kanssa palvelevat parhaimmin Suomen turvallisuusetuja.


¤
Paavo Väyrynen on valtiotieteen tohtori ja kansanedustaja. Tämä kirjoitus julkaistiin alun perin 1.11.2018 Väyrysen Uusi Suomi -blogissa.

Päätoimittajan kommentti

Nämä Paavo Väyrysen esittämät kysymykset ja esitykset ovat erittäinkin kannatettavia. Vahinko vain, että puhemies esti näiden kysymysten esittämisen eduskunnan täysistunnossa.

Itse asiassa kaivataan vielä laajempi ja syvällisempi uudelleenharkinta ulottuen aina 1990-luvun alkuvuosiin. Presidentti Mauno Koiviston (ainakin muodollisella) johdolla suoritettiin Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen velvoitteiden osittainen poistaminen. Nyttemmin – salaisiksi julistettujen asiakirjojen tultua julkisiksi 25 vuoden jälkeen – on jouduttu toteamaan, ettei asiaa hoidettu Suomen perustuslain sen enempää kuin kansainvälisen oikeudenkaan vaatimusten mukaisesti.

Operaatio PAX:ina tunnetun tapahtumasarjan vajavuuksia ovat hallitusmuodon vaatiman presidentin allekirjoituksen puuttuminen keskeisestä asetuksesta sekä se, ettei asiaa viety rauhansopimuksen osapuolten ja niiden seuraajavaltioiden hyväksyttäväksi ja sen jälkeen YK:n turvallisuusneuvoston käsittelyyn ja hyväksyttäväksi.

Eli kaikkinensa Pariisin rauhansopimuksen velvoitteet ovat täysimääräisesti voimassa ja niiden muuttaminen vaatisi uuden käsittelyn. Presidentti Sauli Niinistön johdolla se tuskin onnistuu; siihen tarvitaan eduskunnan vahva tahto.

Myös näiden muiden kansainvälisten sopimusten – Naton isäntämaasopimus ja kahdenväliset ns. puolustussopimukset ennen kaikkea – osalta vallitsee suuri epäselvyys niiden perustuslaillisesta perustasta. Presidentin ja valtioneuvoston yhteisellä ulko- ja turvallisuuspoliittisella ministerivaliokunnalla (TP-UTVA) ei ole perustuslaissa määriteltyä asemaa ja valtuutta hyväksyä valtiosopimuksia; vielä vähemmän sellaisia on puolustusministeriöllä. Valtiosopimusten hyväksyminen on eduskunnan luovuttamaton oikeus ja tehtävä.

Uudelleenharkinnan pohjaksi tarvitaan perustuslain läpikotaisin tuntevan selvitysmiehen raportti. Realistista on odottaa, että uusi hallitus asettaa selvitysmiehen perkaamaan sekä Pariisin rauhansopimuksen että näitä tuoreempia Sauli ja Jussi Niinistön ulkopoliittisia sotkuja. YK:n vuoro tullee agendalle vasta seuraavan presidentin toimesta.

Tauno O. Mehtälä

Artikkelikuvassa Norjan ilmavoimien F-16-hävittäjä saa polttoainetta Britannian ilmavoimien tankkauskoneelta osana NATOn ja kumppanimaiden harjoitusta Baltian alueella vuonna 2015. Kuva: vanhempi lentosotamies Victoria H. Taylor, Yhdysvaltain ilmavoimat

23 KOMMENTTIA

 1. HYVÄ PAAVO!
  Olen jo aiemmin todennut että kyllä nämä maanpetturi-Niinistöt ovat häpeä maallemme. Miehiä jotka eivät a) kunnioita lakia ja b) eivätkä kansan tahtoa. Yleensä sellaisia kutsutaan tyranneiksi.
  Heidän kaltaisia toki liikkuu paljon maailmalla ja he ovat innokkaita kaappaamaan vallan omiin käsiinsä heti kun tilaisuus sallii – ja tietenkin lupaamalla kansalle tekoja joita ei ole aikomustakaan tehdä kun valtaan on päästy.
  Vaikka sekin että valheilla pääsee valtaan on kummallinen asia niin vielä paljon kummallisempi on se, että kansa sallii heidän vallassa olonsa. Sallii siis maan kaivamisen omien jalkojensa alta.

  • Paljon selittyy sillä, että valheellinen valtamedia suojelee vallankahvassa olevia maanpettureita ja muita rikollisia mm. vaikenemalla niiden rötöksistä.
   Osaselitys on tietysti myös mm. ihmisten laiskuus ottaa asioista selvää internetissä tarjolla olevasta todellisesta vaihtoehtomediasta – ”tanssii tähtien kanssa” ja jalkapallomatsit ovat heille paljon tärkeämpi asia.

   • Totta mutta kummallista on että kansa lukee valtamediaa ja vielä kummallisempaa ettei kyseenalaista sen tarinoita (uutisistahan ei voi puhua heidän kohdallaan) vaikka luulisi tyhmänkin jo huomaavan kuinka paksua juttua hänelle syötetään..

  • Eivätkä tuossa ole likimainkaan kaikki maanpetturit:

   ”Tšekki liittyy Yhdysvaltojen, Unkarin, Itävallan ja Australian kanssa samaan rintamaan ja aikoo jättää YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksen allekirjoittamatta Marokossa joulukuussa.

   [ulkoministeri Tomas] Petříčeki lisäsi, että “emme pidä epäselvästä erosta laittomien ja laillisten maahanmuuttajien välillä sosiaalisten oikeuksien näkökulmasta. CSSD ymmärtää tšekkiläisen yleisön mielialat ja hallituksen on kuunneltava niitä.”
   https://www.kansalainen.fi/tsekin-tasavalta-ei-allekirjoita-ykn-gcm-siirtolaisuussopimusta/

   Kuunteleeko Sipilä & Co tässäkin asiassa Brysseliä vai Suomen kansaa, jolle hän tosiasiallisesti on virkavalansakin vannonut?

   ”Perussuomalaiset vaativat kyselytunnilla YK:n GCM-siirtolaissopimuksen tuomista avoimeen keskusteluun ja eduskunnan päätettäväksi. Hallituksen on tarkoitus allekirjoittaa sopimus Suomen puolesta YK:n kokouksessa joulukuussa.

   Kansanedustaja Laura Huhtasaari muistutti sopimuksen vaikutuksista Suomen kyvylle hoitaa itsenäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Huhtasaari varoitti, että sopimuksessa on tarkoitus tehdä laittomasta siirtolaisuudesta laillista ja sitoa kaikkien sopimusmaiden käsiä niin, ettei kiristyksiä voisi tehdä.

   – Sopimus tyrmää täysin turvapaikanhakijoiden säilöönoton. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät ainakin, Yhdysvallat, Itävalta, Puola, Tšekki ja Unkari – mahdollisesti myös Australia ja Tanska.

   – Kunnioittaako hallitus demokratiaa ja tuo asian eduskunnan täysistunnon käsittelyyn kuten perussuomalaiset sitä vaativat? kysyi Huhtasaari.” – https://www.kansalainen.fi/perussuomalaiset-kyselytunnilla-ykn-gcm-siirtolaisuussopimus-on-tuotava-eduskunnan-paatettavaksi/

   (En tarkoita että vaaleissa persut ovat ainoa vaihtoehto Suomen ja kantasuomalaisten tuhoa ajavalle perinteisten valtapuolueiden maanpetokselliselle mafialle, https://suomimedia.wordpress.com/2018/10/28/suomea-johtaa-mafia/ )

 2. Mikä mies Trump lopulta on? Miksi en pysty lämpenemään tälle sanomalle?
  Voisiko joku auttaa ja tulkita sitä minulle. Minä kun ajattelen miestä tekojen tasolla ja sillä tasolla mies on humpuukia: sotahullu torninrakentaja ja kaikesta yhteistyötä kieltäytyvä globalisti jonka suuhun sopisi paremmin ’Israel First’ sanat ja sionistien asiaa ajava mies.
  Ja miksi nämä Naton sotaharjoitukset joihin mekin olemme ilmoittautuneet mukaan?
  Onko Markku Ruotsila sionisti vai miksen ymmärrä?

  Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian ja Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila valaisi keskiviikkoaamuna Helsingin Sanomien vaalistudiossa syitä siihen, miksi Donald Trump on noussut uuden amerikkalaisen konservatiivisen liikkeen ja jopa globaalin konservatismin keulakuvaksi.

  ”Hän on pystynyt sanoittamaan kaikkein parhaiten ja kaikkein jyrkimmin ne tunteet, joita sydänmailla Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa konservatiiviset ihmiset tuntevat ja ovat tunteneet jo pidemmän aikaa. Trump on ollut ihan yhtä vihainen kuin nämä ihmiset ovat”, vierailevana tutkijana Oxfordin, New Yorkin ja Stanfordin yliopistoissa toiminut Ruotsila taustoitti Trumpin suosiota.

  ”Trump on tarjonnut Ruotsilan mukaan poliittisesti niitä ohjelmia, joita nämä ihmiset ovat peräänkuuluttaneet jo pitkän aikaa.

  ”Siis yhtäältä talouspoliittista, valtiovallan supistamista, yksilöiden vapauden lisäämistä, moraali/arvokonservatismia ja sen takia esimerkiksi tämä taistelu korkeimmasta oikeudesta oli niin tärkeä Yhdysvalloissa”, Ruotsila muistutti ja korosti, että ”jos katsotaan tulevaisuuteen Trumpin pitkän aikavälin jättämä jälki on nyt pysyvä”.

  ”Hänen kauttaan Yhdysvaltain korkein oikeus on nyt konservatiiivien hallussa ja koska republikaaneilla on vielä senaatti, niin tulevaisuudessakin he pystyvät nimittämään paitsi korkeimman oikeuden tuomareita niin myös kaikki liittovaltion alemman tason tuomarit”, hän tarkensi ja alleviivasi, että 30-50 vuotta korkein oikeus on nyt konservatiivien hallussa ja se tulee näkymään kaikissa asioissa.

  Dosentti Ruotsila selittää Trumpin nousua presidentiksi ”sydänmaiden kapinalla”.

  Sydänmaat ovat alueita, joissa luotetaan edelleen siihen vanhaan kunnon amerikkalaiseen unelmaan, jossa jokainen voi omalla työllään saavuttaa mitä tahansa. Missä yhä uskotaan vakaasti Jeesukseen ja käydään viikoittain kirkossa, turvataan perinteisiin moraaliarvoihin ja sukupuolinormeihin, tehdään ahkerasti työtä, eletään rehtiä vaatimatonta elämää.

  Tätä kirjaa teologian tohtori, dosentti ja Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio esittelee 2. marraskuuta julkaisemassaan ”Dosentti Markku Ruotsilan pätevän kattava analyysi USA:n sydänmaiden konservatiivien kapinasta” -artikkelissaan Oikeassa Mediassa. Ruotsila on Ahvion mukaan ”suomalaisen USA-tutkimuksen kärkinimi”, joka ”tuntee perusteellisesti etenkin USA:n konservatiivisen politiikan kentän ja taustat”.

  ”Ruotsilan uunituore ja perusteelliseen lähdeaineistoon ja sen erinomaiseen hallintaan tukeutuva teos on aiheestaan parasta mitä suomenkielellä on toistaiseksi akateemisesta näkökulmasta kirjoitettu”, Ahvio kuvailee Ruotsilan uusinta kirjaa.

  ”Trumpin vainoaminen, tutkiminen kaikista mahdollisista asioista ja yritykset peruuttaa Trumpin tähänastista politiikkaa – se kaikki tulee jatkumaan ja kielenkäyttö tulee aina vaan kovenemaan. Jos on suomalaisillakin ollut sellainen vaikutelma, että viimeiset kaksi vuotta on ollut kovaa kielenkäyttöä ja Yhdysvallat on jakautunut kahtia – tulehtunut ilmapiiri, niin valitettavasti se menee vielä pahemmaksi”, Ruotsila vahvisti.

  ”Vaikuttaa siltä, että kaikki maailman pahuus ja synnit sullotaan siihen yhteen mieheen”, Ruotsila pohti. (Mutta eikö juuri Putin ja hänen Venäjänsä ole tämän sullonnan kohteena)

  https://beta.oikeamedia.com/o1-88309

  • En ole kristitty ja olen peräisin pitkälti sefardi-juutalaisista (Sephardic Jews). Joten kukaan ei voi kutsua minua anti-semiitiksi. Kuitenkin, kun otetaan huomioon nykyiset ja aiemmat maailmantapahtumat, haluan esittää seuraavat huomautukset:
   Juutalaisten suurin vihollinen … on ja on ollut jo vuosia … pääasiassa kansainväliset tai sionisti-juutalaiset.
   Nämä yksilöt ovat kukkaroidensa, kiristyksen ja lahjonnan voimalla, tervanneet kaikki juutalaiset samalla harjallaan.
   Ottakaamme tosiasiat esiin. Israelin valtio on merirosvo- ja loisperäinen valtio, jota rahoittaa Amerikka tai sionistiset juutalaiset, jotka hallitsevat Amerikkaa ja muita länsimaita ikään kuin olisivat absoluuttisia hallitsijoita.
   Jos ketään voitaisiin merkitä Bona Fide-juutalaisten, sivistyneen maailman ja Anti-Kristuksen viholliseksi – panen Benjamin Netanyahun listan kärkeen. (Niin, hänhän on Trumpin hyvä kaveri, eikö…)
   Thomas Paine – 8. marraskuuta 2018

   I Accuse
   Thomas Paine — Nov 8, 2018
   … If anyone could be branded as the enemy of Bona Fide Jews, the civilised world and the Anti-Christ — I would put Benjamin Netanyahu at the top of the list.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=178848

  • Divide and Conquer
   ”Populism is back everywhere, which raises the question of whether Trump is, in fact, a populist. Does he actually care for the people or about the people? I do not see any clear evidence of that. Trump behaves as an oligarch, bonded with international oligarchy. Trump is popular, but ‘popularity’ and ‘populism’ are distinct concepts. The former refers to being loved by the people, the latter is someone who cares for the people. Liberals and progressives who castigate Trump as a ‘fascist’ should understand that while fascism is defined as a ‘National Socialist’ endeavour, Trump is more a ‘National Capitalist.’ He is popular because he successfully delivers a populist message.
   https://www.gilad.co.uk/writings/2018/11/7/divide-and-conquer

 3. Itse olen ”puoli/Juutalainen”,isäni puolelta, mutta se ei velvoita minua mihinkään juutalaisten puolusteluihin. Oikeus ja kohtuus kaikessa , niin se tuottaa paljon vähemmän pettymyksiä. Trumpin tyttären oli PAKKO naida juutalainen sala-kuuntelija, joka seuraa presidentin jokaista liikettä ”Jarmulga päässään”,ja on erittäin hyvissä väleissä N-jahun kanssa. Trump on pelkkä hyödyllinen pelinappula suuremmissa kuvioissa. Miestä on toistaiseksi siedettävä, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Varapressasta ei ole mitään hyötyä kenellekkään, vaikka hän olisikin listalla seuraavana, lain mukaan. Vasen-Demarit voivat päästä hänestäkin eroon, jos oikein rivoja ovat, ja siihen he sopivat parhaiten.

  • Arvokas tieto sinulta K.Tuomari.
   Ei pidä liikaa yleistää. Juutalaisiissakin on ryhmiä jotka ’panevat hanttiin’ ja puolustavat solidaarista elämää ja rauhaa.
   Näiden ryhmien pitäisi nousta voimakkaammin vastustamaan rabbejaan ja niiden tyrkyttämää kehittymätöntä tanakh- ja talmud uskontoa. Kuten Makow sanoo, pitäisi nousta seuraavalle portaalle mikä hänelle tarkoittaa kristinuskoa jonka Jumala on kaikille yhteinen eikä vain juutalaisille kuten ’The destroyer God’ Yahweh.
   [Juutalaisen uskonnon kummitukset
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
   Ron Unz]
   He voisivat yrittää pelastaa juutalaisten maineen jonka kabbalistit, satanistit ja illut ovat pilanneet.
   Mutta kun sionistit aivopesevät lapsia ja nuoria esim. siihen että antisemitismi on meidän muiden sairaus jonka perimme geeneissä niin nämä lapset ja nuoret jäävät koukkuun eivätkä pysty ymmärtämään mistä on kyse.
   Kyllä antisemitismi on itse aiheutettua ja syynä ovat sionistien omat julmuudet ja muiden häikäilemätön hyväksikäyttö. Tämä läksy juutalaisten pitäisi oppia.

  • Katkelma tekstistä ”An Afternoon With Eustace Mullins Exclusive To Rense.com By James Dyer c. 2003”:

   ”Speaking of Communists, what’s your take on their descendants, the Neocons?

   The Neocons are worse than the Communists because they’re bent on world power more than the Communists ever were. The Neocons are more dangerous because they’ve taken Communism and hitched to the Jewish bandwagon. They see it as the final vehicle to world domination.

   What about Jews? Are you an anti-semite?

   I’ve always tried to defend that. When I went to New York in 1952, I met a lot of very Conservative Jews, Henry Klein, Benjamin Freedman and others, and they were real Jews by faith and race. The real Jews were Orthodox Jews, and they’ve believed for 2000 years that there can be no Jewish kingdom on earth until the coming of the Messiah. Of course, they refuse to admit that Jesus was the Messiah, so no Jewish kingdom…

   In 1810, the Rothschilds began to push for a country for the Jews, so they created a new brand of Judaism called Reform Judaism which would establish a new Jewish country, which is now Israel. Only the Rothschilds could do that because to create a worldwide movement costs a lot of money.

   Theodor Herzl’s The Jewish State was originally called Address to the Rothschilds

   They financed Karl Marx and the League of Just Men, too. They financed Judaism, Communism and Nazism. Their goal has been constant, and you can’t succeed unless you have goals. (chuckles)”

   Koko artikkeli: https://rense.com/general39/EUSTACE.htm

  • Kannattipa katsoa tuo vuosien takainen MOT – ohjelma, jossa Isäntämaa – sopimusta käsitellään kriittisesti. Suorastaan mafiamainen tunnelma välittyy ”yhteisymmärryspöytäkirjan” puolesta puhuvien virkamiesten selittelyistä. Selkäpiitä karmivaa salakähmäistä toimintaa kansan selän takana.
   Tätä on Suomen ulkopolitiikan linja nykyään. Tekemällä tehdään vastakkainasettelua idän suuntaan. Niin läpinäkyvää yritystä huijata Suomen kansaa, että eihän sitä Erkkikään usko.
   Kyllähän se sammakon paisuttelu härän edessä johti pikkuotuksen halkeamiseen. Näin tämä vanha opettavainen tarina kertoo.

   • Tosiaankin selkäpiitä karmivaaa materiaalia. Suomi on NATO-maa. ja PYSYY sellaisena ”Armagedoniin asti”. Sitä todellisuutta koitetaan pehmittää sillä miten BYSSEL olisi Suomelle päätösvaltainen. Saattaa olla vain ”kuvaannollisesti, mutta lopulliset päätökset tulevat NOTOlta”. Mitkään kansanäänestykset eivät voi maata pelastaa tuholta, koska kansalla ei ole mitään sanomista ratkaiseviin päätöksiin. Suomen kansaa viedään kuin ”pässiä teuraalle”. Paljastava VIDEO.

 4. Suomi ei pysty vaikuttamaan Venäjän politiikkaan pätkääkään. Siksi on hyvä varautua kaikkiin mahdollisiin uhkiin. Toisaalta Suomi pärjää Venäjän kanssa koska se on pakko. Kannattaa muistaa mitä N-liiton ulkoministeri V.Molotov oli mieltä suomalaisista kun N-liitto oli aikansa hakannut päätään Karjalan mäntyyn? Suomea ei mikään valtio pysty miehittämään sotilaallisesti. Ainut millä Suomi voidaan valloittaa on taloudelliset tekijät, hän sanoi. Tätä taloudellista kiristämistä ja valloitusta harjoittavat nykyisin entiset siirtomaavaltiaat eli EU ja globalistit. Että repikää siitä!😎

  • Ok mutta eiköhän pelissä ole muutakin kuin taloudellista kiristämistä?
   Kyllä tämä meidän Nwo-eliitti itse haluaa omasta tahdostaan olla mukana sionsiti-rappareiden eli Nwo-mafian nykyisessä siirtomaapolitiikassa ja imperialismissa … siis omasta mutta ei kansan tahdosta. Ja juuri siksi maa on valloitettu ja otettu EU:n reservaatiksi. Taistelu itsenäisyydestä voisi alkaa.

  • Suomen armeijalta olisivat ammukset loppuneet lyhyeen, jos ne suuret joukot olisivat tosissaan rynniköineet ”N.Liitosta, ajaen jokaisen Suomalaisen Pohjanlahteen uimaretkelle Ruotsiin pakoon. Urhoollisuus ei ole minkään arvoinen ylivoiman edessä, paina se mieleesi. Sellaiset tarinat sopivat vain ”vanhaan testamenttiin juutalaisten petoksena”. Onko Suomen nyky-armeija yhtään sen urhoollisempi tänä päivänä, koska maan työttömissäkin on suuri joukko ”narkoja, sekä ammattijuoppoja”. Taitavat olla joukko ”piparukkoja, jotka murenevat ensimmäisen laukauksen kuullessaan”.

 5. Kommenttisi

  Suomi ei pysty vaikuttamaan Venäjän politiikkaan pätkääkään. Siksi on hyvä varautua kaikkiin mahdollisiin uhkiin. Toisaalta Suomi pärjää Venäjän kanssa koska se on pakko. Kannattaa muistaa mitä N-liiton ulkoministeri V.Molotov oli mieltä suomalaisista kun N-liitto oli aikansa hakannut päätään Karjalan mäntyyn? Suomea ei mikään valtio pysty miehittämään sotilaallisesti. Ainut millä Suomi voidaan valloittaa on taloudelliset tekijät, hän sanoi. Tätä taloudellista kiristämistä ja valloitusta harjoittavat nykyisin entiset siirtomaavaltiaat eli EU ja globalistit. Että repikää siitä!😎

  • Ei pidä paikkaansa etteikö Suomi voisi vaikuttaa Venäjän politiikkaan. Kun Venäjä tai NL on tuntenut luottamusta Suomea kohtaan, Suomella on mennyt hyvin. Jos Naapurillakin on mennut hyvin Suomella on mennyt erinomaisesti. Suomi jopa syntyi tällaisissa oloissa 1800 luvulla kärsittyään tiiviistä ”puolustussopimuksesta” Ruotsin kanssa satoja vuosia.

 6. Lestamafian Sipilän russofobia ei pysy aisoissa. Heti kun tilaisuus tulee niin verta kerjätään ihan sionistien malliin.

  Finnish PM Accuses Russia of Making NATO’s Giant Trident Juncture Military Drill More Realistic
  Finns’ GPS did not work right — ergo, Russia
  Right on cue, Finnish Prime Minster Juha Sipila has stated that ”it is possible” that Russia was the ”disrupting party” (referring to the GPS problems, not the pooping near Norwegian kindergartens).
  ”We will investigate, and then we will respond,” he added. ”This is not a joke, it threatened the air security of ordinary people.”
  Too impatient to wait for an actual investigation, the Finnish PM went on to speculate that Russia jammed up Finland’s GPS in order to ”demonstrate the capabilities for such actions.” Case closed?

  Kremlin spokesman Dmitry Peskov called Sipila’s accusations ”groundless,” adding that Russia is regularly accused of ”all mortal sins.”
  ”We have no knowledge of Russia possibly having any role in GPS malfunction. You should ask experts or the Defense Ministry. But there is an obvious trend to blame Russia for all mortal sins and then some. As a rule, these accusations are baseless,” Peskov said.

  Norway warned of possible GPS problems for pilots in its own airspace at the end of October – when the NATO exercise kicked off. But Norwegian officials have apparently remained more tight-lipped about why such a warning was issued.
  https://russia-insider.com/en/finnish-pm-accuses-russia-making-natos-giant-trident-juncture-military-drill-more-realistic/ri25354

 7. Väyrynen tekee paluuta tai yrittää päästä vaikuttamaan maamme kohtaloon.
  Hyvä asia.
  Luin Iltalehdestä muistaakseni eilen, nyt ei enää luettavissa etusivun otsikoissa joita selailen. Väyrynenhän on valtaeliitin ja -median suuri vihollinen.

 8. Satuimme saamaan kiertotietä erään ystävämme tilaaman Amer-Suomalaisten tuottaman lehden, josta
  selviää mitenkä me ”Amerikkalaiset” kaksoiskansalaiset voimme vihdoinkin saada vaalikupongit suoraan
  kotioisoitteisiin.Esitinkin sen jo ”hädissäni V-Valkean sivulle” Väyryselle nähtäväksi, mutta poliittisista syistä sitä
  ei näkynytkään missään. Nooh ei se mitään, nythän toiveeni toteutuu kuitenkin. Lehden mukaan ulkopuolella Suomen asuu arviolta yli 250.000 äänestysoikeuden omaavaa Suomen kansalaista, joten, jos he kaikki tekevät
  oikean ratkaisunsa, niin Väyrynen valitaan aivan varmasti johtamaan maata. Tietenkään kaikki eivät siihen
  suostu, mutta toivoa on.

 9. Mutta, mitä jos siihen valintaan sekaantuu juuri NATO-valtaiset ohjaajat
  lahjuksineen? Kuka on niin rohkea,asettuakseen sitä SUURTA järjestöä vastaan
  joutumatta itse jauhettavaksi pölyksi. Ei kukaan? On oleva aikoja, milloin on heitettävä ”pyyheliina kehään”, kun 7 erää on menetetty. Maapallon maita ja kansoja johtavat pimeät voimat joille ihminen ei voi mitään. Me olemme jo ”polvillamme”, miksi me emme käyttäisi tilaisuutta hyväksemme rukoilemalla apua
  kaikkivaltiaalta pelastuaksemme tulevilta kärsimyksiltä. Se antaa lohtua ja toivoa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here