Ovatko Oulun lestakäräjät sovittelutuomioissaan oikeudenmukaisia?

34

Oulun käräjäoikeudelle myönnettiin Suomen Asianajajaliiton vuoden 2018 Oikeusteko-palkinto. Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela kertoo blogissaan 11.6.2018 palkinnosta ja sen myöntämiseen johtaneista syistä.

Oikeusteko-palkinto on kuvanveistäjä Veikko Myllerin muotoilema pronssipatsas ”Defensor Legis” (kuvassa).

Otteita laamanni Antti Savelan blogista:

1. Suomen Asianajajaliitto on myöntänyt vuoden 2018 Oikeusteko-palkinnon Oulun käräjäoikeuden tuomioistuinsovitteluhankkeelle merkittävästä työstä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. […]

2. Palkinnon sääntöjen mukaan palkinto myönnetään yhdelle tai useammalle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut oikeusjärjestyksen kehittämiseen, tunnetuksi tekemiseen, oikeudenmukaisuuden edistämiseen tai oikeusturvan toteuttamiseen. […]

3. Oikeusteko-palkintoa on myönnetty vuodesta 2005 lukien kaikkiaan seitsemän kertaa. […]

4. Mistä palkitussa tuomioistuinsovitteluhankkeessa on kysymys? Tähän vastatakseen on mentävä ajassa taaksepäin aina vuoden 2006 alkuun, jolloin tuomioistuinsovittelua koskeva laki tuli voimaan. […]

5. Oulun käräjäoikeudessa … toteutettiin vuosina 2010-2013 tuomioistuinsovittelun kehittämisprojekti, jolle annettiin nimeksi ”Kohti sovinnollisempaa riidanratkaisua”. […]

6. Tulokset olivat erinomaisia. Vuonna 2006 tuomioistuinsovitteluasioita oli ollut Oulun käräjäoikeudessa viisi ja vuonna 2007 kaksi. Tuomioistuinsovittelun läpimurtovuosi oli 2011, jolloin sovitteluasioita oli 129. Vuonna 2015 sovitteluasioita oli jo 212. […]

7. … On tarvittu laajaa ja pitkäjänteistä panostusta tuomareiden kouluttamiseen, ajattelutavan muuttamista sovittelulle myönteiseksi, sovittelusaleja ja niiden sisustamista palvelemaan sovittelun tarpeita, […]

8. … Palkinnon luovutuspuheessa asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola … tiivisti, että Oulun käräjäoikeuden sovitteluhanke … on merkittävästi edistänyt suomalaisen oikeuselämän kehitystä […]

9. … Erityiset kiitoksen sanat osoitin Oulun alueen asianajajille, joiden kanssa käräjäoikeus on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä tuomioistuinsovittelun edistämisessä. He ovat hienolla tavalla lähteneet laajentamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan […]

10. […] nostin kiitospuheessani esille kaksi haastetta, joihin tulisi jatkossa pureutua.

11. Ensinnäkin … käräjäoikeuksien väliset erot menettelyn käytössä ovat yhä varsin suuria. Tätä voidaan pitää yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallisena […]

12. Toiseksi tuomioistuinsovittelun toimivuus edellyttää tuekseen hyvin toimivaa ja ei liian korkean kynnyksen takana olevaa riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyä. […] ponnisteltava sen eteen, että riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelystä saataisiin kitkettyä sitä vaivaavia epäkohtia, etenkin sen kalleutta ja hitautta. […]

13. Suurin kiitos hyvien tulosten johdosta kuuluu Oulun käräjäoikeuden väelle. Viime kädessä menestyminen on ollut kiinni käräjäoikeuden tuomareiden, käräjäsihteereiden, haastemiesten, hallinnon väen, käräjänotaareiden ja sosiaalitoimen sovitteluavustajien panoksesta, asennoitumisesta ja yhteisen tavoitteen eteen työskentelemisestä. […] Tuomarit ovat halunneet oppia uuden ammattiroolin asian ratkaisijasta asian ratkaisun edellytysten luojaksi, sovittelijaksi.  […]

14. […] monet ihmiset ja yhteisöt ovat tuomioistuinsovittelussa löytäneet uusia väyliä erimielisyyksiensä ratkaisemiseen. […] Vaikeat riidat aiheuttavat usein ahdistusta, vievät energiaa muista asioista ja saattavat katkeroittaa mieltä. Riitely myös maksaa paljon ja vie aikaa, […] usein vuosikausia, ja lopputuloksesta ei ole varmuutta. Tuomioistuinsovittelussa saavutetulla sovinnolla nämä epäkohdat voidaan, jos ei kokonaan välttää, niin ainakin niitä lievittää.

Onko asianajajien tulotaso noussut?

Raadollinen perusta Suomen Asianajajaliiton myöntämälle vuoden 2018 Oikeusteko-palkinnolle Oulun käräjäoikeuden tuomioistuinsovitteluhankkeelle ”merkittävästä työstä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi” saattaa olla asianajajien merkittävästi noussut tulotaso hankkeen myötä.

Varsin yleinen käsitys on, että asianajajapalkkiot ovat nousseet jatkuvasti. Tuomioistuinsovittelua koskeva laki tuli voimaan vuoden 2006 alussa, ja voimallisemmin sitä sovellettiin Oulun käräjäoikeudessa vuodesta 2011 alkaen. Näin ollen dataa sovittelujen asianajopalkkioiden kehityksestä on saatavissa kohta kahdeksalta vuodelta.

Missä viipyy tutkimus asianajopalkkioiden kehityksestä sovitteluratkaisuissa? Lain yhtenä tavoitteenahan oli asianajokulujen pienentäminen ja käsittelyaikojen lyhentäminen.

Hypoteettinen sovittelutuomio

Otetaanpa esimerkinomaisesti hypoteettinen talokaupan sovittelutuomio. Nuorehko vanhoillislestadiolainen yrittäjä VK (nimilyhennykset otettu satunnaiskirjaingeneraattorilla, eikä niillä ole kuin sattumanvarainen yhteys mahdollisiin todellisiin tapauksiin), jolla ei ole ollut juurikaan verotettuja ansio- ja pääomatuloja, ostaa käteisellä 175 000 euroa maksaneen kaksi vuotta vanhan omakotitalon.

Asuttuaan itse tyytyväisenä talossaan reilut kaksi vuotta, syttyy VK:n päässä oivallus. Hänhän voi reklamoida rakennusvirheistä ja vaatia ja saada hyvitystä kauppahinnasta. VK hankkii lestadiolaisia asiantuntijoita todistamaan rakennusvirheistä ja muista puutteista. VK hankkii myös lestadiolaisen asianajajan MK:n, joka hoitaa tarvittaessa oikeudenkäynnin.

VK vainoaa tekstiviestein ja puheluin ok-talon myyjää PS:aa kolmen ja puolen vuoden ajan korvauksien maksamiseen, vaatien 78 000 euroa hinnan alennusta. PS ei suostu vapaaehtoisesti hinnanalennukseen, koska tietää talon hyvin tehdyksi ja rakennustyön hyvin valvotuksi. PS pyytää asianajajakseen PP:tä, joka kirjaa tunnollisesti kaiken yhteydenpidon päämieheensä sekä vastapuoleen ja hänen asianajajaansa.

VK haastaa lopulta asianajajansa MK:n välityksellä PS:n oikeuteen asiassa. Oulun käräjäoikeus määrää tuomariksi PL:n.

Vastaaja PS kieltäytyy koko ajan sovinnosta, esittäen saman ohjeen asianajajalleenkin. AA PP yrittää pehmittää päämiestään PS:ää sovitteluratkaisuun sanoen, että 35 – 40 000 euron vastaantulo ratkaisisi asian. PP hankkii asiantuntijalausunnon, joka tukee enemmän kantajan VK kuin päämiehensä PL kantaa.

Itse istuntotilanteessa PL ryhtyy sovittelijatuomariksi, ja ottaa erikseen puhutteluun sekä kantajan VK että vastaajan PS. Vastaajalle PL sanoo, että hänellä on valta ottaa todistajien lausumista haluamansa ja tulkita niitä, ja että sovittelun hylkääminen lisää asianajokuluja. Vastaajan avustaja PP seuraa toimettomana PL:n puhuttelua, eikä tuo esille vastaajan aiemmin ilmaisemaa kantaa.

Näin peloteltuna ja asianajajansa häntä tukematta ja puolustamatta PS suostuu lopulta sovitteluratkaisuun. PL:n sovitteluratkaisu tuomitsee PS:n maksamaan hinnanalennusta 17 000 euroa VK:lle. Sovittelutuomiosta ei voi valittaa. Käräjätuomari hyväksyy PP:n laskutukseksi yli 20 000 euroa, joka päätetään päämiehensä edes näkemättä laskua.

Toteutuuko oikeudenmukaisuus sovittelutuomioissa?

Voiko tällaista tapahtua Oulun käräjäoikeudessa tai muuallakaan? Oikeudenkäytön olosuhteet kyllä mahdollistavat sen. Kun ”valmisteluistuntoa” ei voi nauhoittaa ja kun asianajaja ja käräjätuomari pelaavat sopivasti yhteen, oikeudenkäyttöä ei voi riitauttaa eikä kunnolla edes tutkituttaa. Oikeudenkäynti vain muuttuu yhtäkkiä valmisteluistunnosta sovittelutuomion antamiseksi, jonka lopputuloksesta ei voi edes valittaa. Jää vain sana sanaa vastaan, ja tuomarin sana painaa taatusti siinä vaa’assa enemmän.

Koko sovittelutuomiokäytäntö osoittautuu siis äärimmäisen alttiiksi korruptiolle. Asianajajan palkkio riippuu täysin käräjätuomarin anteliaisuudesta, mikä saa asianajajat käytännössä syömään tuomarin kädestä. Sovittelu toteutuu sen myötä sovittelijatuomarin johtamana pakotettuna sovintona.

Ratkaisun oikeudenmukaisuus jää sovitteluratkaisussa roikkumaan täysin ilmaan, sovittelijatuomarin pystyessä vedättämään sitä puoleen tai toiseen aivan tilanteen ja tahtonsa mukaan.

Talo- ja asuntokauppariidoissa tuleekin liikkua entistä voimakkaammin riippumattomien asiantuntijoiden käytön suuntaan. Akkreditoidut asiantuntijat tutkivat tapauksen ja esittävät näkemyksensä väitteistä. Tällöin mahdollisen sovinnon löytyminen pohjaa realistiseen arviointiin, jolloin oikeudenmukaisuus voi paremmin toteutua. Ja siirtyminen itse oikeudenkäyntiinkin tulee ripeämmäksi.

Oulun käräjäoikeutta johtaa vanhoillislestadiolainen laamanni

Hypoteettinen esimerkkimme on Oulun tilannetta ajatellen relevantti siinäkin mielessä, että Oulun käräjäoikeutta johtava laamanni Antti Savela on vanhoillislestadiolaisen liikkeen aktiivi jäsen. Hän on mm. ollut puhujana vuoden 2014 Suviseuroilla.

Aini Linjakumpu julkaisi äskettäin kirjan Vanhoillislestadiolaisten taloudelliset verkostot (Vastapaino 2018). Kirjan tutkimusote perustuu verkostoteorioihin, joita Linjakumpu soveltaa eri verkostoitumisen muotohin ja sisältöihin. Vanhoillislestadiolaisten verkostot todetaan osittain hyvinkin tiiviiksi ja lojaliteetin lahkon sisällä olevan suurta.

Verkostoitumisen juridisista ulottuvuuksista löytyy useampikin maininta.

”Toinen näkökulma näkee taloudellisten verkostojen olemassaolon itsestään selvänä… Tähän näkökulmaan liittyvät varsin kielteiset näkemykset leatdiolaisten keskinäisestä suosimisjärjestelmästä tai ’mafiamaisista’ toimintatavoista.” (s. 177)

Oulun seudulla puhutaankin varsin yleisesti lestamafiasta, jonka sanotaan vaikuttavan siellä ja täällä. Ja on itsestään selvää, että tätä vaikutusta pyritään suuntaamaan – mafian emämaan Italian tavoin – myös oikeuslaitokseen, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus.

”Tiivis verkostoituminen voi olla myös rikolliseksi arvioidun toiminnan taustatekijänä (ks. esim. Helsingin Sanomat 19.4.1995).” (s. 246)

”Lisäksi verkostomainen toimintatapa, jossa yhdistyy talous, politiikka ja liikkeen jäsenyys, voi tarkoittaa omien suosimista ja keskinäisiä sopimussuhteita, mikä voi olla eettisesti ja juridisesti kyseenalaista.” (s. 268)

”Tiiviit uskonnolliset liikkeet – kuten vanhoillislestadiolaisuus – muodostavat hengellisyyden lisäksi niin vahvan sosiaalisen kokonaisuuden, että sillä on elämän eri alueilla merkittävän suuri vaikutus […] Tämä sosiaalinen ulottuvuus voi sopivissa olosuhteissa ohjata ihmisen toimintaa, päätöksentekoa ja suhdetta muihin ihmisiin siinä määrin, että se peittää alleen muut sidonnaisuudet ja pahimmissa tapauksissa myös yhteiskuntaa ohjaavat juridiset lähtökohdat.” (s. 270)

Linjakummun ansiokas kirja keskittyy vanhoillislestadiolaisten taloudellisten verkostojen analyysiin.

Mitä olisi tehtävä?

Juridinen ja lainkäyttöön liittyvä osuus vanhoillislestadiolaisten verkostojen toiminnasta odottaa vielä omaa tutkimustaan. Oikeudenkäytön yhteiskunnalle perustavan laatuisen merkityksensä vuoksi sitä ei tule jättää pelkän tutkijoiden harrastuksen varaan, vaan myös oikeusministeriön ja virallisten oikeustutkimusinstituutioiden tulee käynnistää tutkimustyötä tällä alueella.

Nykyinen istuva hallitus ja sen oikeusministeri eivät siihen ymmärrettävästikään kykene, joten se jää seuraavan hallituksen tärkeäksi tehtäväksi. Erityisesti tässä Oulun tapauksessa tulee selvittää, onko sovittelutuomioistuinkäytäntö lyhentänyt käsittelyaikoja, pienentänyt asianajokuluja ja lisännyt (vai vähentänyt) oikeusvarmuutta?

Joka tapauksessa, paitsi Oulun käräjäoikeuden laamannin aktiivijäsenyyttä vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä, myös käräjätuomarikunnan piirissä on löydettävissä liikkeen jäseniä ja lisäksi eriasteista, voimakastakin sympatiaa liikettä kohtaan tuntevia. Ja oma merkityksensä saattaa olla silläkin universaalilla ilmiöllä, että alaisena toimivat haluavat usein miellyttää esimiestään ja toimia hänen oletetun tahtonsa mukaisesti.

Fundamentalistisena uskonlahkona vanhoillislestadiolaisuus on lajityypilliseen tapaan omalakinen yhteisö. Sen sisäiset lait (lestadiolaisten oma ”sharia”) ovat esim. kieltäneet lahkon sisällä esiintyneiden insestitapausten käsittelyn ”maallisissa” oikeusistuimissa, ja saarnaajat ovat voineet kuitata synnit anteeksiannetuiksi. Lahkolaisten oikeusajattelu poikkeaa tässä siis suuresti normisuomalaisen oikeusajattelusta.

Vanhoillislestadiolaisten hengellisen ajattelun peruslähtökohta on se, että vain lahkon opinkappaleet sisäistänyt uskova voi päästä taivaaseen eli Jumalan valtakuntaan. Muut eivät sinne pääse. Tähän ajatteluun sitoutunut tuomari joutuu väkisinkin omassa toiminnassaan sisäiseen konfliktitilanteeseen, kun hänen pitäisi harkita tuomioitaan tiukan demokratia- ja tasa-arvoajattelun pohjalta lahkolojaliteetin sijaan. Näin erityisesti silloin kun vastakkain ovat lestadiolaisen ja ei-lestadiolaisen intressit.

Onkin siis kyseenalaistettava vanhoillislestadiolaiseen uskonlahkoon voimakkaasti sitoutuneiden tuomareiden (ja asianajajienkin) toiminta virallisen oikeudenkäytön elimissä.

34 KOMMENTTIA

 1. Kovaa tekstiä, ja aivan terveellistä lukemista. Paljon kehuttu demokraattinen ”oikeusvaltio” saa tässä kovan iskun takaraivoonsa. Toit asiat elävöittävästi esille. Mädännäisyyttä näyttää olevan eniten juuri lakiasioissa, joissa puolueellisuus jakaa potin. Lakimiesten koulutuksessa siis harjoitellaan kieroituneisuutta, kaikenlaista lonkerointia kuin matelijat.Rehellisyys ”maan perii”,ja kittiä kans.

 2. Valaisevaa tekstiä yhdestä yhteiskuntamme monimuotoisista korruptioon rinnastettavista mätäpaiseista. Se vaatisi todella valtiovallan taholta perusteellista selvitystä, julkista keskustelua aiheesta ja asianmukaisia toimenpiteitä tuon mätäpaiseen puhkaisemiseksi.

 3. Mutta koska valtovallassahan juuri näitä lakikuolujen käyneitä hyysätään, niin kuka heistä tekee parannuksen ? USAssa valtaosa valkoisen talon neuvonantajista ovat korkeaoppisia lakimiehiä, lisätyin arvosanoin. Lisäksi he ovat saman Bacchanal joukon jäseniä. He ovat järjestäneet erittäin hyvin steriilin ilmapiirin itselleen.

 4. Lestakäräjä-tyyppinen vääryys voi johtaa yksilötasolla tragedioihinkin ja olisi välttämättä saatava eliminoiduksi.
  Laajempivaikutteista yhteiskunnan tasolla on mm. rakenteellinen korruptio:

  ”Mitä tarkoittaa rakenteellinen korruptio?
  Rakenteellinen korruptio käyttää hyväkseen laillisia rakenteita ja esiintyy pikemminkin instituutioiden kuin yksilöiden kesken.
  Uusi Lahti-julkaisu on tehnyt mielenkiintoisen jutun aiheesta, jossa tyypillisesti kuka tahansa rakenteellisesta korruptiosta syytetty voi sanoa toimineensa täysin laillisesti. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että olisi toimittu moraalisesti oikein…”
  https://mvlehti.net/2018/10/31/mita-tarkoittaa-rakenteellinen-korruptio/

 5. Sanat moraali, ja demokratia ovat kuivumassa kokoon nopeassa tahdissa. Meidän vllituloksia väärentävät nyt juuri ”Demokraatit”. Floridan vastaava henkilö on syyllistynyt jo monen vuoden aikana valipetoksiin, eikä naista saada millään pois potkittua, koska hän on sinne valtion äänestäjät joskus valinneet. Sellainen laki on muutettava, päästäkseen eroon ammattirikollisista. Vuodesta 2000 lähtienFloridan osavaltiossa on harrastettu vaalitulosten väärennyksiä. TRUMP is PIST.

 6. Veikko Myllerin on pakko ollut tehdä tuo pystinsä kieli poskessa. Kuvastaa ”rappiotaiteen” ominaisuudessa hyvin oikeuslaitoksemme tilaa ja toisaalta sitä surkeaa asemaa, johon oikeat oikeudenmukaisuuden puolustajat ovat tässäkin maassa ajettu. Eikä teos ole varsinaisesti rumakaan, kun sitä vähän tarkastelee — heijastuisiko sieltä toivon kipinä kaiken runtelun taustalta? Kympin arvoinen suoritus taiteilijalta. Oikeuslaitoksessa palvelevat ja sen murheelliseen tilaan saattaneet oikeusoppineet voisivat tarkastella pystiään vähän tarkemmin.

 7. HS:n ex-rikostoimittaja, kirjailija Harri Nykänen kertoo kirjassaan: ”20 vuotta Erkon renkinä” sivuilla 170-172, otsikon: ”Raha Jumalana” alla: ”Tein toisenkin isohkon rikosjutun uskovaisten väärinkäytöksistä. HS 19.4.1995. Tällä kertaa kyse oli lestadiolaisista. Ajatuksen artikkeliin sain juteltuani erään oululaisen rikostutkijan kanssa. Hän oli kiinnittänyt huomiota lestadiolaisten suureen osuuteen talousrikoksissa… Talousrikostutkijan havainnot lestadiolaisista olivat karuja. Esimerkiksi konkurssijutuissa huomaa, että kun tavallinen syntinen on käyttänyt rahat perheen elättämiseen tai liiketoimintaan, lestadiolainen raha on mennyt siihen, että hän asuu komeasti, on vaihtanut kaksi kolme kertaa Mersua ja Volvoa, ja pihalla on kaksi asuntoautoa, joita vaihdetaan vähän väliä…

  Haastattelin Pohjois-Pohjanmaan lestadiolaisvaltaisen kunnan nimismiestä. Hän oli ollut syyttäjänä viidessä isohkossa talousrikosjutussa, joissa kolmessa päätekijät olivat lestadiolaisia”. Nimismies kertoo: ”Raha on täkäläisten lestadiolaisten toinen Jumala. Sitä saa tehdä niin paljon kuin sielu sietää, ja kun menee hyvin, se myös näytetään. Pihassa on viisi autoa ja kymmenen moottorikelkkaa. Näyttää siltä, että lestadiolaiset saavat pettää ei-uskovaisia niin paljon kuin sielu sietää. Kyllä täällä jotain mummoa kuritetaan Seura-lehden lukemisesta, mutta suurpetoksen tehnyt saa syntinsä anteeksi yhdessä herätyskokouksessa”. Nykänen jatkaa: ”Pari päivää juttuni julkaisun jälkeen nimismies soitti vaivautuneena. Hän kertoi artikkelini herättäneen paljon kohua pohjoisessa, myös häneen oli oltu yhteydessä. Hänen kunnan palveluksessa olleelle vaimolleen oli annettu ymmärtää, että molemmilta saattaisi mennä työpaikka alta, ellei mies loiventaisi puheitaan. Vallesmanni myönsi kyllä, että olin kirjoittanut juuri niin kuin hän oli sanonut ja hän oli vielä hyväksynyt kaiken.
  Kuitenkin hän pyysi, että voisi kertoa paikallislehdelle Nykäsen tulkinneen hänen sanomisiaan väärin.
  Käytännössä nimismies siis pyysi, että saisi väittää minua paikallislehdessä valehtelijaksi. Mietittyäni asiaa hetken annoin hänelle luvan. Minulle ei merkinnyt paljoakaan, mitä lestadiolaiset ajattelivat minusta…” Nykänen kertoo myös: ”lestadiolaisesta Hyrynsalmen nimismies Vesa J:sta, joka toimi matkailualalla. Kerroin artikkelissani keskurikospoliisin saaneen käsiinsä J:sen eräälle yhtiökumppanilleen lähettämän kirjeen, jossa hän antoi neuvoja bisnesasioissa: ( Muita saamme kusta silmään niin paljon kuin haluamme, muttemme toisiamme).”
  Siinäpä tiivistettynä lestamafian yhdestoista käsky, ja toimintaohje jota noudatetaan ihan pääministeri Sipilää myöten.
  V.J:sta tuli Hyrynsalmen ex-nimismies, hänet tuomittiin yhdeksäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen neljästä kirjanpitorikoksesta ja velallisen epärehellisyydestä. Että sellainen lestamafian säännöin toimiva ”lainvalvoja”!!

  Summasummarum: Lestadiolaisten Raamatusta lie sensuroitu lauseet: ”Et voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja mammonaa”, ja ”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä taivaaseen”.

  • Tämä on hyvin tuttua tarinaa näillä lestalakeuksilla. Itse asiassa samaan törmäsi Pohjois-Afrikan islamilaisten valtioiden markkinapaikoilla; vääräuskoista sai pettää kaupoissa niin paljon kuin kykeni. Lopulta päädyin itse tarjoamaan kolmasosan pyydetystä, mikä usein riittikin.

   Aini Linjakumpu ei tuo tällaista suoraan esille. Rivien välistä sen voi kuitenkin lukea. Paitsi ”muita”, kyllä liukkaimmat lestakaupustelijat pettävät omiaankin, ainakin oman lahkonsa mummoja. Tämän näin, kun lestayrittäjä kauppasi tuoreeltaan uuden asetuksen jälkeen haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä mummoillensa. Referenssejä täytyi tietysti saada…

  • ”Lestadiolaisten Raamatusta lie sensuroitu lauseet: ”Et voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja mammonaa”, ja ”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä taivaaseen”.”
   Pätenee myös juutalaisten Raamattuun (Tanakh, Toora ja Talmud) jota lestamafia varmaan tutkinut huolella ja ammentanut sieltä oppejaan
   Vähän vanhentunutta tietoa: 1971 juutalaistaustainen kriminologi A. Menachem Berkeleyn yliopistosta julkaisi artikkelin ”Criminality Among Jews: An Overview”. Menachemin mukaan ”juutalaisten alttius syyllistyä rikollisuuteen on selvästi korkeampi verrattuna ei-juutalaisiin, kun tutkitaan talousrikoksia”. Näitä ovat esimerkiksi petos, vilpillinen konkurssi sekä kavallus.
   1988 Stanton Wheeler Yalen yliopistosta julkaisi paperin ”White-Collar Crimes and Criminals”. Wheeler selvitti, että protestanttien ja katolilaisten osuus talousrikostilastoissa oli pienempi kuin heidän väestömääränsä perusteella olisi voinut olettaa. Juutalaiset olivat sen sijaan vahvasti yliedustettuja: 2 % Yhdysvaltojen väestöstä oli juutalaisia, mutta näiden osuus talousrikollisuudessa oli 15,2 %.
   1991 David Weisburg julkaisi Yalen yliopistossa artikkelin ”Crimes of the Middle Classes: White-Collar Offenders in the Federal Courts”. Weisburg totesi, että vaikka juutalaisia on Amerikan väestöstä vain 2 %, he muodostavat 9 % matalan tason talousrikoksista (pankkikavallus, verovilppi, pankkipetos), vähintään 15 % keskitason talousrikoksista sekä vähintään 33 % korkean tason talousrikoksista (kartellit, arvopaperipetokset).
   Weisburgin päivitetyt tilastot osoittavat, että pienestä väkimäärästään huolimatta juutalaiset olivat vastuussa vähintään 23,9 prosentista Amerikan valkokaulusrikoksista.
   http://magneettimedia.com/juutalaiset-pankit-koronkiskonta/
   Velkaorjuus heijastaa Talmudin Tuhon Jumalaa, Jahvea, joka haluaa alistaa koko maailman valtaansa (velallisiksi) ja johon se on valtuuttanut sionistirabbit. Todellisuudessa kyse on rabbi-mafiasta ja sen itse luomasta jumalasta jonka avulla he valloittavat maailmaa.
   Pitäisikö meidän tehdä oma tutkimuksemme lesta-mafiasta? Olisi ihan hyvä aihe.

   Rodun ja psykopatian yhteydestä
   http://magneettimedia.com/rodun-ja-psykopatian-yhteydesta/

   • Lestamafia tulee ainakin minun toimestani vahvasti lähikuukausien julkiselle agendalle. Täällä lestalakeuksilla heihin ollaan niin perin juurin kyllästytty, että se on pakko saatella sanoiksi.

    Lestat ovat olleet hyvinkin aktiivisia Israelin ystäviä. Näkyvimmin tätä työtä on tehnyt lesta-europarlamentaarikko Hannu Takkula (lestakepuli), joka on hiukan hiljentänyt tahtia – ainakin julkisuudessa. Jossain vaiheessa tuntui, että hän edusti europarlamentissa enemmän Israelia kuin Suomea.

  • Kauppalehden Option 2/2017 laajassa artikkelissa poliittista ja uskonnollista vallankäyttöä tutkiva tutkijatohtori Jouni Tilli (Jyu) kritisoi voimallisesti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) poliittista toimintaa.
   Santalan artikkelin mukaan uskonto ja raha kulkevat Sipilän elämässä käsi kädessä; ”Sipilä sai ensimmäisiä alan töitään osittain uskonnollisen vakaumuksensa ansiosta.”
   ”Uskonlahkon tapojen sotkeminen poliittiseksi toiminnaksi on pahassa kitkassa demokratian kanssa, kuten tutkijatohtori Jouni Tilli toteaa. Maata ei johdeta käskyttämällä.
   Komm: Sipilän voi sanoa olevan Netanyahun jäljillä…Talmud ohjaa lestamafiankin politiikkaa

  • Jukka Hankamäki on artikkelissaan 12.11.2018 ansiokkaasti käsitellyt myös kansallisvaltioille tuhoisaan GCM-sopimukseen liittyviä kierouksia, jotka meilläkin Brysselin talutusnuorassa kulkevat, Lesta-Sipilän johtamat vallanpitäjämme koettavat saada mm. kansalta salaa allekirjoitetuksi.
   Erityisen mielenkiintoinen kohta Hankamäen artikkelissa on hänen 13.11.2018 siihen lisäämänsä päivitys, jossa hän aivan oikein mm. toteaa, että ”Valtamedia ja ministeripoliitikot aloittivat siis informaatiosodankäynnillisen mustamaalauskampanjan, jossa poliittista arvostelua väitettiin ”valeuutiskampajoinniksi”.

   ”Mikä GCM? – Vähemmän on enemmän myös maahanmuuttopolitiikassa”,
   http://jukkahankamaki.blogspot.com/search/label/Turvapaikanhakijat

   Ks. myös ”Unkari vaatii EU-komissiolta selitystä siirtolaisille jaetuista prepaid-pankkikorteista”,
   https://www.nykysuomi.com/2018/11/11/unkari-vaatii-eu-komissiolta-selitysta-siirtolaisille-jaetuista-prepaid-pankkikorteista/

   • ”With Marrakech pact masonic Muslim Brotherhood irreversibly has Europe under control with satanistic assistance – as predicted by former FBI chief

    You may not yet have understood it – but the Marrakech pact to be signed on 10-11 December 2018 is very dangerous – and ”our” governments are desperate to conceal it from you.

    Sputnik 4 Nov. 2018: Some 20,000 migrants armed WITH KNIVES are currently preparing to break through the Bosnian-Croatian border near Velika-Kladusa, The Kronen Zeitung reported, citing an anonymous department head from the Austrian Interior Ministry. The migrant crowd is purportedly made up of young men of Pakistani, Iranian, Algerian and Moroccan descent…”

    Koko artikkeli: https://new.euro-med.dk/20181106-with-marrakech-pact-masonic-muslim-brotherhood-irreversiblly-has-europe-under-control-with-satanistic-assistance-t-as-predicted-by-former-fbi-chief.php

    *

    Em. Muslimi-veljeskunnan luojat ja sen nykyiset takapirut eivät ole ollenkaan muslimeja:

    …”The real Muslim Brothers are…the secretive bankers and financiers who stand behind the curtain, the members of the old Arab, Turkish, or Persian families whose genealogy places them in the oligarchic elite, with smooth business and intelligence associations to the European black nobility and, especially, to the British oligarchy.

    By fabricating a bogus war between Islamic fundamentalism and the West, the globalists are able to attack their real enemy, humanity. Pulling the strings, they will ensure that both Western and Muslim states are degraded and finally completely subjugated to their odious rule…” – Ks. ”The Masonic Origins of the Muslim Brotherhood!”,
    https://rafzen.wordpress.com/2012/09/30/the-masonic-origins-of-the-muslim-brotherhood/

 8. Kaikki kristikunnan uskonnot perustuvat ”juutalaisuuteen”, vaikka Jeesus tuomitsi juutalaisten olemattoman palvonnan, sortuen jopa epäjumalien kumartamiseen. Jerusalemin tuho on vain yksi esimerkki miksi juutalaiset, kansana hyljättiin, kaikkivaltiaan Jumalan JAHVEN silmissä. Sieltä vanhasta päästä, alkuperäisen ISRAELin pappis-suvuista on valittu vain 144.000 persoonaa korkein arvosanoin. Se on luettavissa selvällä kielellä ”uudessa testamentissa”. Ei siinä pitäisi olla mitään sekaannusta, ainakaan niille jotka sitä kirjaa tutkivat, muista ei kannata edes mainita.

  • Tuolla Jahvella et siis tarkoita sitä Yahweh’a jonka kanssa Aabraham teki yksinvaltaisesti ’verisen liiton’ (ympärileikkausta vaatien, joka oli Abrahamin liitto julman ja kostavan Yahwen kanssa; Circumcision is the only commandment of the Abrahamic Covenant:
   https://russia-insider.com/en/circumcision-source-jewish-angst-genital-mutilation-and-psychic-trauma/ri24861 ) ’soolomaisesti’ meistä muista välittämättä ja jota ’heimojumalaa’ sitten ovat liiton omat rabbit tulkinneet mielivaltaisesti vain juutalaisten Jumalana joka oikeuttaa heidät tuhoamaan sen ’uuden liiton’ Jumalan jota Jeesus edusti ja joka ei ollut enää heimojumala vaan koko maailman kansojen jumala jonka edessä kaikki olivat samanarvoisia.
   Farisealaisten sionisti-rabbien Y ei siedä kristittyjen Jumalaa joka oli Jeesuksen Jumala. Tässä herää aina kysymys millä oikeudella Aabraham toimi ja millä oikeudella rabbien Y vaatii itselleen erityisoikeutta ja koko maailman alistamista vain hänen tahtoonsa.
   How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
   The Zionist paradox — juutalaiseen uskontoon ja maaailmanparannus-oppiin (’tikkun olam’) – liittyy moraalinen vääryys: se on alistava, itsekäs, suvaitsematon ja muut poissulkeva ’ylemmyys- ja herruusoppi’. ”Pelastamme teidät tekemällä teistä meidän (ja oman Jumalamme Jahven ja hänen asettamien lakien) kuuliaisia palvelijoita.”
   May those who still want to believe that Zionism has nothing to do with the Bible think twice. Even the nuclear policy of Israel has a biblical name: the Samson Option.[16] And let them read the Prophets:
   “And this is the plague with which Yahweh will strike all the nations who have fought against Jerusalem; their flesh will rot while they are still standing on their feet; their eyes will rot in their sockets; their tongues will rot in their mouths.” (Zechariah 14:12)
   https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/

 9. Vahvistan kirjoituksesi todeksi. Jahvesta on tehty maapallon villitsijä joka puskee juutalaisuutta puskurinaan, kunnes kaikki tuhoontuu. Se on se vanha ja viekas ”belsebuubi”, joka on pukenut itsensä Jahven vaatteisiin, ja esiintyy nyt,jumalana. Sen kaiken huomaa siitä voimasta mikä paholaisella on. Se piru osaa junailla valtioiden asiat ja suhteet toisiiaan vastaan. Kuitenkin, todellinen YAHWE tulee antamaan helvettiä väärälle jumalalle, ja sen kannattajille aikanaan, mutta meidän kärsivällisyytemme ei kestä sitä odottamaan.Siihen saattaa kulua vielä tuhannen vuotta, ja sitten lisäksi ”teemasta puuttuvat vielä Armagedonin taistelu, sekä ennallistamisaika” ( tuhatvuotiskausi ). Me voimme vain arvailla,ja odottaa ennustusten täyttymistä. Ei ole syytä kiirehtiä asioita.

 10. Koska sama suomentuho-politiikka näyttää jatkuvan riippumatta siitä, onko vallassa vasemmisto tai oikeisto tai nykyisenlainen lestamafialaisen johtama punaliberaali punaporvari-hallitus, niin äänestäjien olisi aiheellista tehdä seuraavan artikkelin otsikkona oleva kysymys:

  ”Onko puoluepolitiikalle vaihtoehtoja?”,
  https://mvlehti.net/2018/11/14/onko-puoluepolitiikalle-vaihtoehtoja/

  Tuohon artikkeliin joku on antanut hyvän kommentin, ”Tapio R 15.11.2018 / 09:07”.

  • Kipeästi kaivattu asia. Meillä on vain yksi puolue (IPU) joka taistelee juuri tuon MV-lehden linkin artikkelin ja sen kommentin viitoittamaa tietä itsenäisyyden ja oman rahan ja pankin puolesta, siis irti globalisti-sionistien velkaorjuudesta.
   IPUlla vain on se ongelma ettei sillä ole kannatusta eikä näkyvyyttä ja sellaista karismaattista johtoa joka jaksaisi tehdä työtä asioiden eteen. Eikä myös rahaa jolla julkisuus saavutetaan.
   https://www.ipu.fi
   Uskon että ipulaiset voisivat hyvin olla tukemassa linkin artikkelin esittämiä ajatuksia.

 11. Artikkelissa http://www.magneettimedia.com/kouluista-tehtiin-poliittisia-aivopesukeskuksia-ketka-ovat-syyllisia/
  kuvatun ilmeisesti Lesta-Sipilän punaporvari-hallitus i haluaa laajentaa myös päiväkoteihin:

  ”Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee – Tavoitteena enemmän lapsia päiväkodissa”,
  https://www.nykysuomi.com/2018/11/15/maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeilu-laajenee-tavoitteena-enemman-lapsia-paivakodissa/#comments
  Artikkeliin on annettu muutamia varsin osuviakin kommentteja.

 12. Olen saattanut tämän artikkelin sekä Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan että oikeusministeri Antti Häkkäsen tietoon. Pyysin Antti Savelaa tutkimaan ja julkistamaan tutkimustulokset Oulun käräjäoikeuden sovittelutuomioiden osalta asianajopalkkioiden kehittymisen vuosina 2011-18, samoin oikeudenkäyntien keston sekä oikeusvarmuuden ja oikeudenmukaisuuden kehittymisen ja myös asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.

  Olen saattanut artikkelin myös oululaisten asianajajien puheenjohtajan Olli Siposen tietoon. Samoin lähetin viestin käräjäsihteerille pyytäen häntä jakamaan artikkelin linkin koko käräjäoikeuden väelle.

  Muista toimenpiteistä artikkelin sisällön eteenpäinviemisen suhteen kerron niiden tapahduttua. Toivon lukijoiltamme ja kommentoijiltamme myös aktiivista keskustelun levittämistä omiin ympäristöihinne.

 13. Näin valehtelee eräs kantaeurooppalaisten arkkivihollisista, EU-komission Juncker: ”GCM-siirtolaissopimuksen jättävät maat ovat tyhmiä populisteja!”,
  https://www.kansalainen.fi/eu-komission-juncker-gcm-siirtolaissopimuksen-jattavat-maat-ovat-tyhmia-populisteja/

  Kantaeurooppalaisten pääpyövelit DDR-Merkel ja Rotschild-nukke Macron syyttivät 11.11.2018 nationalisteja omista virheistään”,
  http://ylewatch.blogspot.com/2018/11/euroopan-viholliset-syyttavat.html

 14. Samat mantrat Macron hoki jo viime elokuussa Suomessa vieraillessaan:

  ”Globalistien valtaan nostama pikkunapoleon Emmanuel Macron on vieraillut Suomessa. Keskiviikkoiltana Sauli “me kuulumme Länteen” Niinistö otti hänet vastaan juhlaillallisin ja tänään Macron on ihmetellyt suomalaista menoa pääministeri Sipilän seurassa.

  Luonnollisesti suomalainen valtamedia valjastettiin ylistämään tätä Euroopan tiukempaa yhdentymistä ajavaa Rothschild-pankkiiriliikkeen kandidaattia, jonka suosio kotimaassa on aallonpohjassa. Ranskassa sekä konservatiivinen oikeisto että vasemmistopuolueet kritisoivat kovin sanoin presidenttiä.

  Aiemmin Macron on jo todennut, että maailma on “suurten muutosten” kourissa, ja Euroopasta tulisi tehdä mallimanner “globalisaation humaanille uudelleenilmentymiselle”. Afrikkalaisilla tulokkailla vahvistettuja Euroopan yhdysvaltoja ajava Macron haukkui myös Unkarin Viktor Orbánin ja Italian Matteo Salvinin, koska nämä eivät halua maahanmuuttajien muuttavan Unkaria ja Italiaa tunnistamattomiksi. Toisin kuin Macron, molemmat herrat nauttivat kotimaissaan kansansuosiosta.

  Macron on vannonut EU:n ylikansallisuutta ajavan globalistiblokin päihittävän kansallista suvereenisuutta ajavat konservatiiviset “ekstremistit” ensi vuoden europarlamenttivaaleissa. Koska Macron on superrikkaiden kapitalistien asialla, on odotettavissa varmasti valtava mediakampanja, joka pyrkii lokaamaan Matteo Salvinin ja muut kansallismieliset. Vuosi 2019 on kohtalon vuosi.”

  Koko artikkeli: https://blogit.kansalainen.fi/macron-hyokkaa-kansallismielisia-vastaan/

  • NWO-mafia on onnistunut iskostamaan ranskalaisiin kovan ”rasistiksi”-leimautumisen pelon:

   ”Rasismi-pelossaan ranskalaiset osoittavat mieltään asian vierestä

   Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin poliitikan vastustaminen on synnyttänyt viime aikoina massiivisia mielenosoituksia. Viimeksi tänään maassa järjestettiin yli 2000 protestia, joihin osallistui maan sisäministeriön mukaan kaiken kaikkiaan 124 000 keltaliiveiksi itseään kutsuvaa mielenosoittajaa. Protestien taustalla on polttoaineiden raju hinnannousu. Asiasta kertoo Yle uutiessaan Yli 100 000 lähti bensan takia kaduille Ranskassa – Macronin veropolitiikka suututtaa.

   Mielenosoitusten takana on laaja kansanliike, joka on pettynyt Ranskan presidentin Emmanuel Macronin hallituksen politiikkaan. Hallitus on korottanut tänä vuonna bensiinin ja dieselin verotusta. Yhdistettynä maailmanlaajuiseen polttoaineen hinnannousuun tilanne on suututtanut ranskalaiset autoilijat.

   Työläisillä ja keskiluokalla on perustellut syyt protesteihin, mutta valitettavasi ne eivät halua ymmärtää veronkorotusten todellisia taloudellisia perusteita. Kiistämätön tosiasia kun on, että Ranskan kuten muidenkin keskisen Euroopan maiden kasvanut verorasitus johtuu lähes pelkästään pöhöttyneestä julkisesta sektorista ja kutsumattomien muukalaisten elättämisestä.

   Varsinkin Ranskassa miljooniin kohoavat kehitysmaiden kleptoparasiitit ovat imemässä maan verovaroja kuiviin. Loppua tälle kognitiivisesti haastellisten tummien populaatioiden invaasiolle ei ole näkyvissä ja miksi olisikaan, koska he saavat Ranskan petoksellisen eliitin ansiosta hyvinvoinnin, jota he eivät voisi omissa maissaan koskaan saavuttaa. Jo aikaa sitten on käynyt selväksi, että koska afrikkalaiset eivät kykene luomaan varallisuutta omissa maissaan, he eivät pysty siihen Euroopassakaan. Tulijoita tämä ei varsinaisesti haittaa, sillä heidän tarkoitus ei ole kasvattaa uuden kotimaansa yleisvarallisuutta, vaan he ohjaavat kaiken tarmonsa ainoaan kykyynsä joka heillä on, alkuperäisasukkaiden työllä tuotettujen verorahojen kuppaamiseen. Sivumennen sanottuna on mielenkiiintoista huomata, kuinka työväenluokan etuja muka puolustavat vasemmistopuolueet eivät puutu mitenkään näin tuomittavaan kleptoparasitismiin…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2018/11/rasismi-pelossaan-ranskalaiset.html

   • Mitä enemmän näitä blogeja lukee sitä vaikeampaa on käsittää että Ranskaa ja suurta osaa Eurooppaa sekä omaa maatamme hallitsee vesi- tai ku..päiden eliitti. Miten kansat voivat olla niin typeriä että sallivat sen?

    • Kunkin kansan enemmistö on ilmeisesti rikollisiin, petturi-vallanpitäjiinsä tyytyväinen niin kauan kuin vallanpitäjät pystyvät valtionvelkaa lisäten tarjoamaan riittävästi leipää ja sirkushuveja kansalle, jota niinollen ei kiinnosta mitä vallan kulissien takana tapahtuu. Paluu arkitodellisuuteen tulee aikanaan olemaan kova ja karu. Valitettavasti syyttään kärsimään joutuvat myös ne, jotka mm. internetin vaihtoehtomedioissa ovat koettaneet varoitella rikollisten, maanpetturi-vallanpitäjien hämärätoimista maan ja kansan turmioksi.

 15. Ihan hyvä keskustelun avaus tämä VV:n artikkeli.

  Enempää ei arvaa sanoa ettei kotona ole akkunat rikki.

  t. ei niin vanhoillinen

 16. Tämä on Venäjän tyyppistä trollausta ja kiihottamista kansanryhmää, lestadiolaisia, vastaan, että eivät voisi työskennellä oikeudenkäyttöön liittyvissä töissä. Heillä on oma moraalinsa, ja yleensä asiallisempi kuin ei-lestadiolaisilla, jotka tilastollisesti ovat vastuttomampia, kuten tämä kirjoittaja, joka on keksinyt jutun VK:sta ja käyttää sitä perusteluna.

  Samalla tavalla minä voisin keksiä jutun tästä blogistista ja käyttää sitä perusteluna, että koko Vastavalkea on venäläisten keksimä trolliarmeija. En kuitenkaan sitä tee.

  Suvaitsemattomuus näyttää olevan päivän sana. Joillekin on tärkeä panetella toisin ajattelevia.

 17. Ongelma onkin siinä, miten se lestadiolaisten ”oma moraali” sopii yhteen säädettyjen lakien kanssa. Jos lestapoliisi esimerkiksi ”epäonnistuu” viemään haasteen perille uskonveljelleen, vaikka käy haasteaikana tämän kanssa yhdessä kalassa, kyse on lainvastaisesta toiminnasta, jonka pitäisi johtaa viraltapanoon.

  Esitäpä ne tilastot, jotka tukevat väitettäsi: ”ei-lestadiolaisilla, jotka tilastollisesti ovat vastuttomampia”. Onko asiaa tutkittu vai tuliko se suoraan hatusta?

  Tämä jäi minulle mysteerioksi ”kirjoittaja, joka on keksinyt jutun VK:sta ja käyttää sitä perusteluna”? Mikä juttu ja mistä VK:sta? Tämä artikkelini käsitteli laamanni Antti Savelan blogikirjoitusta ja lainasi tutkija Aini Linjakummun eräitä huomioita kirjassaan. Tuskin heistä kumpikaan on niitä ”keksinyt”.

  Laamanni Antti Savelalta pyysin selvitystä: ”Erityisesti tässä Oulun tapauksessa tulee selvittää, onko sovittelutuomioistuinkäytäntö lyhentänyt käsittelyaikoja, pienentänyt asianajokuluja ja lisännyt (vai vähentänyt) oikeusvarmuutta?”

  Tällaisella selvityksellä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Mitään ei ole kuulunut, ja oletettavaa onkin, että joudumme odottamaan seuraavan hallituksen toimia asiassa.

  Typerät vihjailusi voidaan jättää omaan arvottomuuteensa. Jos sinulla on TIETO, että Vastavalkea saa ruplarahoitusta tai saa ohjeita Kremlistä, tee ihmeessä rikosilmoitus. Siinä kannattaa tosin ottaa huomioon, että perätön ilmianto on rikos sekin.

  Korostan toki, että vain pieni osa vanhoillislestadiolaisista syyllistyy lastensa raiskaukseen tai talousrikoksiin. Eli vanhoillislestadiolaisia ei voi ryhmänä näistä rikoksista syyllistää. Kuitenkin näihin tekoihin syyllistyneitäkin on luvattomankin paljon, ja heidät tulee saattaa teoistaan vallitsevan lainsäädännön mukaiseen edesvastuuseen. Tuo lahkon ”oma moraali” pakkaa vain toimimaan niin, että ne käsitellään lahkon sisällä synteinä, jotka lahkon saarnaaja antaa anteeksi.

  Keskustelu asiasta tulee varmasti jatkumaan.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here