Sainio, Pentti: Minne Suomi pommittaa? Into Kustannus 2018, 208 sivua. ISBN 978-952-264-9454

Neuvostoliitossa väitettiin aikoinaan ja sen ymmärtäjät väittävät edelleen, etta kun maa hyökkäsi Suomen kimppuun vuoden 1939 lopulla, se teki sen ainoastaan taatakseen Pietarin kaupungin eli silloisen Leningradin turvallisuuden Suomen alueelta mahdollisesti tulevaa uhkaa vastaan. Tämä uhka olivat Neuvostoliiton läntiset suurvaltavastustajat ja varsinkin Saksa, joiden kanssa suomalaisten sanottiin veljeilevän.

Jos tuolloinen väite puhtaasti puolustuksellisista perusteista hyökkäykselleen pitäisi paikkansa, puolustus-käsitettä olisi ainakin tulkittava hyvin laveasti. Tiedetään nimittäin sataprosenttisen varmasti, että Stalinilla oli tavoitteenaan koko Suomen valloitus. Yhtä varmasti on selvää, että tavoite pysyi muuttumattomana myös kesken jääneen talvisodan päättymisen jälkeen. Stalin itse puhui talvisodastamme sen vielä kestäessä osana maailmanvallankumouksellista prosessia.

Mutta niin aggressiivinen kuin neuvostovaltio noihin aikoihin olikin, silti ei ole syytä rajata turvallisuusnäkökohtiakaan pois sen vaikuttimista. Jopa keskinkertainen pankkirosvokin pyrkii huomioimaan toiminnassaan myös oman turvallisuutensa.

NYKYINEN VENÄJÄ ei ole Neuvostoliitto. Maailmanvallankumousta eli koko maailman valloittamista se ei suunnittele ja tuskinpa mitään muutakaan valloitusta. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö suurien alueiden menettäminen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kirvelisi mieliä. Sellaiset asiat eivät ole koskaan unohtuneet helposti eivätkä unohdu vastaisuudessakaan. Tämä koskee pieniäkin kansoja, saati sitten suuria.

Venäläisten suotuisiksi katsomissa tilanteissa houkutus ottaa menetettyjä alueita takaisin saattaisi siis viedä mennessään. Virolaisten, latvialaisten, liettualaisten jne. on siten syytä pelätä turvallisuutensa vuoksi. Mutta huolensa on venäläisilläkin.

Kun Neuvostoliitto jopa agressiivisimmillaan ajatteli myös puolustusnäkökohtia, nykyiselle Venäjälle ne ovat keskeisiä. Suurimman ahdistuksen aiheuttajia siellä ovat pelko joutua saarretuksi ja siitä aiheutuvat seuraukset. Tilanne on siis sukua entisen Preussin ja Saksan valtakunnan tilanteelle.

Saksalaiset kokivat vastustajiensa pyrkivän saartamaan heidät, jolloin tuloksena olisi ollut konfliktitapauksessa Preussille ja sittemmin Saksalle hengenvaarallinen kahden rintaman sota. Niinhän todella kävikin. Preussi sentään selvisi vaivoin Fredrik Suuren johdolla, mutta Saksan valtakunta tukehtui maailmansodissa ensin ympärysvaltojen ja sitten liittoutuneiden kuristusotteeseen.

Venäjää on sen jättiläismäisen koon vuoksi luonnollisesti vaikeampi saartaa kuin keskellä Eurooppaa sijaitsevaa pientä Saksaa. Silti niin sanottujen kapitalistivaltioiden yhteenliittyminen koettiin uhaksi jo Stalinin Neuvostoliitossakin. Nykyinen Yhdysvaltain johtama liittokunta edustaa venäläisten silmissä samaa uhkaa.

Venäläisen näkemyksen mukaan Yhdysvallat on jo nyt saartanut koko Venäjän – ja siinä ohessa myös Kiinan – ja pyrkii yhä tiiviimmän renkaan takomiseen sen ympärille. Esimerkiksi Naton laajentaminen vastoin annettuja lupauksia entisiin kommunistimaihin itäisessä Euroopassa ja Baltiassa koetaan Venäjällä uhkaavaksi toimenpiteeksi. Itse Pietarikin alkaa sen mukaan olla jo vaaravyöhykkeellä, kuten sen ennen toista maailmansotaakin väitettiin olevan.

ME SUOMALAISET tiedämme tietenkin, että ainakaan Suomesta ei löydy edes hourupäitä, joista olisi uhkaa Pietarille tai Venäjälle yleensäkään. Mutta saako tämä turvallisuuskysymyksissä allergiset venäläiset vakuuttumaan siitä, että meidän maamme suunnasta ei mikään vaara uhkaisi koskaan? Alueemme lähellä on nimittäin muutakin venäläisille elintärkeitä kohteita kuin Pietari. Ne ovat Jäämeren rannikko varsinkin Murmanskin seudulla sotasatamineen ja etelämpänä olevine malmikaivoksineen. Aivan keskeinen merkitys on myös pohjoiseen johtavilla Suomen rajan suuntaisilla ja lähes 1500 kilometriä pitkillä niin sanotulla Muurmannin radalla sekä valtatiellä E 105. Ne ovat Venäjän arka elämänlankaranka tässä maailman kolkassa.

Luulisi olevan selvää, mikä on Suomen etu asioiden ollessa näin. Se olisi se, että vastuuhenkilöt Venäjällä luottaisivat siihen, että tämä suunta ei kiperissäkään tilanteissa muodosta uhkaa Venäjälle. Näin päättelivät aikanaan Paasikivi, Kekkonen ja myös Mannerheim.

Onko nyt valtaleirien suhteiden ollessa jälleen aallonpohjassa tehty tehtävissä oleva, jotta yleisesti uskottaisiin, että Suomella ei ole pienintäkään halua eikä pyrkimystä olla minkäänlaisena osallisena missään ulkopuolisten valtioiden välisissä selkkauksissa? Tähän vastaa toimittaja Pentti Sainio tuoreessa kirjassaan Minne Suomi pommittaa?

Pentti Sainio. Kuva: Into Kustannus

Ei ole aivan yhdentekevää, mikä on kirjoittajan vastaus. Sainiolla on runsaan kirjoittelunsa ja vuosikymmeniä kestäneen asiaan paneutumisensa vuoksi melkoinen alan tuntemus. Itsenäisenä ajattelijana hän on lisäksi täysin riippumaton kaikenlaisesta johdattelusta, ellei sellaiseksi katsota hänen omaa isänmaallista pohjavirettään. Valitettavasti Sainion vastaus esitettyyn kysymykseen on kielteinen.

Vaarallisinta on Sainion mukaan se, miten Suomi vuosien varrella on lähentynyt Natoa, joka Yhdysvaltain työkaluna on Venäjän silmissä perusvihollinen, ei siis vain vastustaja. Vastaavaa ajatellaan Natossa Venäjästä, vaikkei sitä yleensä selväkielellä sanotakaan. Silti ei ole salaisuus, ketä esimerkiksi Naton suurten sotaharjoitusten vihollisella todellisuudessa tarkoitetaan. Oletettavasti venäläisten harjoituksissa sama esiintyy peilikuvana.

Tähän noidanpesään Suomi on menneinä vuosina työntänyt päätään aina vain syvemmälle ja aina vain yksiselitteisemmin niin sanotun lännen leiriin asettuen. Entinen puolueettomuuden periaatekin on käytännössä poistettu toimintamme ohjenuorana, ja sen tilalle on nostettu ”arvot”.

Sainio kuvaa askel askeleelta, miten tiellä kohti täydellistä sitoutumista ”länteen” on menty eteenpäin. Paljon tilaa hän antaa esimerkiksi omituisella tavalla solmitulle niin sanotulle isäntämaasopimukselle ja sen arvioimiselle. Nimiä on Suomen puolelta ilman sen kummempia valtuuksia pistetty paperille siitä huolimatta, että paperin antamasta turvasta ei ole mahdollista sanoa muuta kuin että ”aika näyttää”.

Todennäköistä on kuitenkin, että vaaka kallistuu pikemminkin turvattomuuden kuin turvallisuuden puolelle. Sellaista ihmettä ei näet ole, etteikö rajamme itäpuolella seurattaisi suurennuslasi kädessä Suomen ottamia askeleita ja tehtäisi niistä johtopäätöksiä. Ulospäin niitä voi olla vaikea nähdä, mutta ammattisotilaana tiedän, että kaikkien maiden suurten esikuntien kassakaapeissa on tai ainakin pitäisi olla vaihtoehtosuunnitelmia mitä erilaisimpien tilanteiden varalta. Useimmat niistä eivät toteudu koskaan, ja toivottavaa on, että Venäjällä varmuudella tehdyt suunnitelmat Suomen varalta jäisivät ikuisiksi ajoiksi pöytälaatikkotavaraksi. Maamme turvattomuutta nykyinen puoliliittoutuminen Naton ja Yhdysvaltojen kanssa Venäjän strategisten ydinalueiden lähettyvillä on kuitenkin lisännyt.

SAINION ERITYISMIELENKIINNON kohteena ovat vuosikymmeniä olleet ilmailu yleensäkin ja varsinkin kaikki ilmasodankäyntiin liittyvä. ”Ilmavoimauskovainen” hän ei silti ole, vaan pikemminkin päinvastoin. Niinpä hänen kirjansa sisältääkin voimakasta kritiikkiä maanpuolustusalalla tehtyjä hankintoja kohtaan. Niillä voimavaroihimme nähden ”tolkuttomilla” rahasummilla, joilla ilmavoimillemme on hankittu kalustoa ja tullaan kai vastaisuudessakin hankkimaan, lapsipuolen asemaan jätetyt maavoimamme olisi kerrankin saatu huippukuntoon. Vain tehokkailla maavoimilla on mahdollista puolustaa pinta-alaltaan suurta maatamme ja yleensäkin luoda sellainen ennakkopelote, että hyökkäystä tänne ei kannattaisi harkita. Muutamalla lentokoneella on vaikea pelotella potentiaalista maahantunkeutujaa. Sen sijaan joudutaan monella tapaa riippuvuussuhteeseen niiden valmistajamaasta ja rahoitetaan valmistajan mahtavaa aseteollisuutta.

Erityisen hukkaan heitettyä ovat Sainion mielestä ne tähän mennessä lähes miljardi euroa, jotka on uhrattu Yhdysvaltojen sotaponnistelujen tukemiseen Afganistanissa.

Kirjoittaja siteeraa muutamaa kuukautta sitten Afganistaniin Yhdysvaltain joukkojen komentajaksi nimitettyä kenraali Austin Milleriä, joka on havainnut, että sodalla Afganistanissa ei ole loppua. Kirjaansa kirjoittaessaan Sainio ei voinut vielä tuntea Millerin tuoreinta lausuntoa, jonka mukaan Yhdysvallat ei ylipäätään voi voittaa Afganistanin sotaa. Talibanin hallinnassa on nykyään lähes puolet Afganistanin pinta-alasta eli enemmän kuin koskaan aiemmin tämän sodan aikana. Tekee mieleni lisätä, että tämä on saatu aikaan ilman ilmavoimia, joita Talibanilla ei ole lainkaan mutta Yhdysvalloilla sitäkin enemmän.

Pentti Sainion teksti on kaukana virallisesta liturgiasta, mutta juuri sen vuoksi se on tutustumisen arvoista. Yhdenmukaistettu näkemys, jota valtamedia edustaa, antaa lukijalle ja katsojalle helposti mielikuvan, ettei muunlaista, vakavasti otettavaa totuutta ole olemassakaan. Tuskin Sainiokaan uskottelee olevansa absoluuttisen totuuden hallitsija. Mutta hänen vakavasta aiheesta tekemänsä kirja pistää ajatukset joka tapauksessa liikkeelle suuntaan tai toiseen, ja sellainen ei voi koskaan olla kielteinen asia – paitsi niiden mielestä, joille toisinajattelu on myrkkyä.


Sampo Ahto. Kuva: Wikipedia
Sampo Ahto. Kuva: Wikipedia

Sampo Ahto on yleisesikuntaeversti ja sotahistorioitsija.

Ahto valmistui vuonna 1973 yleisesikuntaupseeriksi Sotakorkeakoulusta. Hän toimi vuosina 1973–1997 sotahistorian opettajana Taistelukoulussa, Sotakorkeakoulussa, Kadettikoulussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Ahto on palkittu P. E. Svinhufvudin muistosäätiön kirjallisuuspalkinnolla vuonna 1989, Hannes Ignatiuksen kirjallisuuspalkinnolla vuonna 1990 ja Suomen Marsalkka Mannerheimin sotatieteellisen rahaston kunniapalkinnolla vuonna 2002.
¤

Artikkelikuva: wallpapersontheweb.net

61 KOMMENTTIA

 1. Vastavalkean toimitus ja lukijamme laajemminkin toivottavat suurella mielihyvällä Sampo Ahton tervetulleeksi uudelleen Vastavalkean kirjoittajakuntaan.

  Hänen suurella asiantuntemuksellaan ja perusteellisella paneutumisella tekemäänsä Pentti Sainion kirjan ’Minne Suomi pommittaa?’ kirja-arviota on ilo lukea. Artikkeli on nyt vapaasti kommentoitavissa. Toivon aktiivista keskustelua aiheesta ja suosittelen kaikille kirjan lukemista.

  Tauno O. Mehtälä
  päätoimittaja
  Vastavalkea-verkkolehti

 2. Voi vain toivoa, että Sampo Ahton artikkeli ja Pentti Sainion kirja saisivat mahdollisimman laajan lukijakunnan, varsinkin Arkadianmäellä.

  • Tuo on todellinen ongelma.

   Kansanedustajat ovat ylityöllistettyjä varsinkin nyt, kun Juha Sipilän hallitus suoltaa kehnosti valmisteltuja lakiesityksiä. Lisäksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaaminen eduskunnassa on yllättävän heikkoa. Ryhmän kellokkaat pääsevät sitten taluttamaan lampaita mieleisensä päätöksen taakse, ilman vastaanottajan itsenäistä harkintaa.

   Pyrimme jatkossa vaikuttamaan siihen, että epämääräiset lakiesitykset tulevat jo mahdollisimman ennakkoon kriittisesti tutkituiksi. Tällöin voi odottaa kansalaistenkin pystyvän ottamaan kantaa tuleviin lakeihin. Kaija Olin-Arvolan
   GCM-artikkeli edustaa pyrkimystä tähän suuntaan.

 3. Suuren Ja Mahtavan (Neuvostoliiton) aikana, sen aikaisilla Kremlin valtiailla oli Suomalaisista politiikoista nimitys: ”paskan syöjät”. Eli kaikki mitä sieltä suunnalta tuli, niin osui ja upposi tämän puolen poliittisiin instansseihin. Nyt on ns ”tuulen suunta muuttunut”, mutta sama kaiku on askelten.

 4. Ihmisten pitäisi pikkuhiljaa ymmärtää se, että ww1 ja ww2 ei olut sota, vaan täydellisesti manipuloitu joukkomurha. Todellista ristiriitaa valtioiden (tai idän ja lännen) välillä ei ollut – eikä ole nytkään – jokainen avainpelaaja valtiosta riippumatta söi, ja syö edelleenkin saman isännän kädestä!

  ”It seems that Stalin was not only a Catholic, but he was an ordained Jesuit priest before he became a ruthless Communist dictator and mass killer of an untold thousands. Some believe Stalin was responsible for more death and destruction than Hitler yet the Catholic Church never chose to excommunicate him.

  Stalin’s real name was Josef Vissarionovich Dzhugashvili. For obvious reasons, after becoming politically active, he changed his last name to Stalin, which, in Russian, means “made of steel.”

  He was born to relatively wealthy Catholic parents and attended a church-run school at Gori. He graduated at the top of his class in 1892. He then was accepted as a student at the “Orthodox” Seminary of Tbilisi, Georgia, where he trained as a Jesuit priest.

  The history books report that Christianity was banned in Russia under the Communists, but this was not the case with the Jesuits. They not only remained in Russian territory but reportedly helped finance the first and second world wars. But that is another story.

  Stalin talked about his conversion to Marxism during an interview with Journalist Emil Ludwig. He said the “Jesuitical methods prevalent” at the seminary were severe and he became “a revolutionary, a believer in Marxism” in protest to “the outrageous regime” he endured at the school.

  He said the Jesuits were “systematic and persevering in working to achieve sordid ends. But their principal method is spying, prying, worming their way into people’s souls and outraging their feelings. What good can there be in that?”

  In spite of his feeling about the Jesuits, Stalin remained a star pupil at the seminary and was ordained as a proper Jesuit priest after seven years of study. After his graduation, however, he became “influential and active in coordinating the Georgian Social-Democratic movement in the Georgian underground against the Russian Tsar. He was a secret leader of the Mayday uprising of 1901 and quickly moved up in rank among the revolutionaries.

  In the years of turmoil that followed, Stalin was arrested and imprisoned in Siberia numerous times, but each time was mysteriously released and returned to action with the Bolsheviks. In 1917 Stalin and Lenin founded Pravda, the official Bolshevik newspaper in Saint Petersburg, which became a major tool of the revolution.

  Lenin and Stalin did not get along even though they were both active in the revolution. Lenin regarded Stalin as a double agent of the Jesuits because of Stalin’s amazing “luck” at escaping execution and prison. Then in 1922, after the Bolsheviks won the Civil War, the Rothschilds and American Jesuit Bankers offered to finance the new Soviet Union if Stalin was given a key role. Thus Stalin was made General Secretary of the Central Committee, a springboard to his eventual position as head of the Soviets.

  Stalin’s promotion set up a final show-down with Lenin. Lenin began planning to have Stalin “eliminated.” At the same time, Jesuit Superior General Wlodimir Ledochowski gave an order to Stalin to have Lenin killed. Lenin died of poisoning on January 21, 1924. The official word from Pravda was that Lenin died of syphilis.

  Thus Stalin moved into the position of the undisputed ruler of the Soviet Union. Among his first acts was to outlaw the Russian Orthodox Church. Thousands of churches and schools were seized and handed over to the Catholic Church.

  It is not very well known but Stalin, like Hitler, launched a deportation of Jews to Siberian death camps, where it is said tens of millions perished. The head of those camps was Catholic Jesuit Cardinal Gregory Agagianian, a former classmate with Stalin at Tiflis.

  Another strange part of this story is that even though he was a fully ordained priest, Stalin was allowed to marry twice. And there is no record that he was ever defrocked as a priest.

  And it should be noted that Hitler also was a practicing Roman Catholic. There seemed to be a strange involvement between both of these evil dictators and the Vatican.

  There is much more to be told about this eerie story.

 5. Tämä kuvaus ”paskan syöjistä” tarkoittaen aiempia suomalaisia päättäjiä on nyt todella yhtä relevanttia ulkopolitiikasta puhuttaessa. Mistä tulee tämä minättömyys ja halu aina alistua jonnekin ilmansuuntaan ? Vielä varhaisempana aikana käytettiin Venäjällä tsuhna- nimitystä suomalaisista, mikä viittasi eräänlaiseen henkiseen laiskuuteen, haluttomuuteen ottaa vastuuta omasta itsestä.

  Stalinin ja Hitlerin puhaltaminen samaan hiileen ei ole uusi näkemys, vaan on peräisin jo 1900- luvun alusta. Edellä kuvattu suurvaltoihin lankoja käsissään pitävä operoiva taho omaa tietoisuuden, josta Teppo Tavallinen ei voi uneksiakaan.

  Afganistanista puhuttaessa on ollut jo hyvin kauan tietoa siitä, että Ameriikan Neuvostoliitolla on valtaintressejä siellä tietyistä syistä: asemointi, jalansijan saaminen Venäjää ja Kiinaa vastaan ; öljyputkien valvominen ; CIA:n toiminnan rahoittaminen oopiumkaupalla. Suomalainen veronmaksaja on mentaliteettinsa mukaisesti kantanut tässä kortensa kekoon kokonaisen miljardin edestä. Hyvä Suomi !

  No kiertyyhän se oopiumraha jotenkin tännekin. Olihan niitä virkamiehiä taannoin iso määrä CIA – koulutuksessa rapakon takana. Se on tuottanut hedelmää, uudet tiedustelulait antavat laillisesti mahdollisuuden kyylätä kansalaisten johtopäätöksiä. Varsinkin militääripuolen jokaiseen kohdistuvan urkinnan rakentamisessa on ahkeroitu hermostuneesti. Olisikohan syynä laiton isäntämaasopimus ? Tulee mieleen myös hyytävä kokemus puolustusvoimien oman vastuun väistämisestä Raaseporin varusmiestapaturmassa. Mitähän salaisia harjoituksia siellä Hankoniemellä onkaan käyty ?

  Sotakorkeakoulun entinen opettaja Sampo Ahto on järkevyydessään aivan toista luokkaa kuin instanssin nykyinen ja äskettäinen jengi, jota voisi verrata lähinnä hurmokselliseen uskonnolliseen suuntaukseen tai vaikkapa lestamafiaan.

  Suomesta pitäisi löytyä lisää Havukka – Ahon ajattelijoita, jotta voisimme vielä pelastaa, mitä pelastettavissa on.

  • ”Vielä varhaisempana aikana käytettiin Venäjällä tsuhna- nimitystä suomalaisista, mikä viittasi eräänlaiseen henkiseen laiskuuteen, haluttomuuteen ottaa vastuuta omasta itsestä.”
   Aika osuva kuvaus meistä tehty jo silloin. Tänään olemme vielä enemmän tsuhnia kun annamme nwo-mafian valloittaa ja ryöstää maamme vapaasti.
   Mitään merkittävää vastarintaahan ei ole nähtävissä, vain suunsoittoa. Tärkeämpää näyttää olevan päästä ’nylkyttämään’ kuin kantaa vastuuta perheestä ja isänmaasta.

 6. Näin sionisti-räppäreiden lakeijaksi ’noussut’ (lue: alentunut) suomipoika kunnostautuu (lue: kerjää verta nenästään)

  Russia Accused of Disrupting NATO Drills: Just Another Unfounded Allegation
  How do the Russians stand it? This is beyond annoying
  Finnish Prime Minister (PM) Juha Sipila has accused Russia of interfering with the Global Positioning System (GPS) in Finland’s Lapland region during the Trident Juncture-2018 NATO exercise. NATO fighter jets and surveillance aircraft landed and took off from the airport in Rovaniemi during that training event.
  In his weekly interview with the national public broadcasting company YLE Radio Suomi, the PM said the electronic interference was ”almost certainly deliberate.” He thinks it is quite likely that Russia was behind the episode, which jeopardized civil aviation in addition to other concerns.
  An experienced pilot himself, Sipila said that the incident would be treated as a breach of Finnish airspace. Finland has launched an investigation into the matter. Foreign Minister Timo Soini has promised to provide a report to parliament about the alleged Russian jamming.

  https://russia-insider.com/en/russia-accused-disrupting-nato-drills-just-another-unfounded-allegation/ri25411

  • Yle Uutiset Pohjois-Suomi raportoi 16.11., etteivät Lapin raja- ja pelastusviranomaiset havainneet GPS-häiriöitä NATOn harjoituksen aikana, eikä pelastuslaitokselle myöskään tullut ilmoituksia häiriöistä. Maanmittauslaitos oli havainnut lyhytaikaisia häiriöitä, joiden se katsoi todennäköisesti johtuneen revontulista.

   Pelastuslaitoksen mukaan sille olisi pitänyt ilmoittaa, jos muut viranomaiset havaitsivat häiriöitä. Se sai tietää väitetystä häirinnästä vasta jälkeenpäin… yllätys… median välityksellä.

   Pohjois-Norjan viranomaiset olivat antaneet kolmen viikon varoituksen GPS-häiriöistä NATOn suuren sotaharjoituksen ajaksi.

   Janne Pohjala osoitti Flightradarilla (linkki alla), että NATO-harjoituksen aikaiset GPS-häiriöt olivat voimakkaimpia kauimpana Venäjästä ja lähimpänä itse harjoitusaluetta.

   Eli kun massiivisen sotaharjoituksen aikana sitten odotetusti ilmeni häiriöitä puhelinyhteyksissä, Venäjähän ne tietysti aiheutti!

   https://www.facebook.com/janne.pohjala/posts/10156733793893419

 7. Hyvin tuota venäjän suututtamista on ainakin yritetty ensin airiston operaatiolla medvedjevin vierailun alla ja gpshäirintä syytökset ilman omaa tietoa. Onko nämä tarkoituksellisia tekoja kun niissä on mukana mediakampanja ministereitä ja presidenttiä myöten

  • Mitä muuta ne olisivat kuin Nwo-mafian suunniteltuja tekoja? Tuo henkisesti sairas jengi tekee kaikkensa päästäkseen käsiksi Venäjän rikkauksiin oman maamme malliin.

  • On kaksi täysin eri asiaa syyllistää Venäjää pitävän näytön kanssa ja toisaalta esittää syytöksiä pelkän valistuneen arvauksen perusteella. Jälkimmäisellä viestitetään sitä asennetta, ettei venäläisten näkemyksillä tai tunteilla ole merkitystä eli suhtaudutaan jo öykkärimäisesti venäläisiin, kun on saatu iso muskelimies rinnalle. En voi kuvitella mitään halveksittavampaa asennetta kuin tämä.

   Toisaalta Venäjän uhkaa ei Suomen ole koskaan varaa aliarvioida. Suomella oli oma vankalla realismilla koulittu skeptinen tapansa suhtautua Venäjään. Tämä itsenäinen suhtautumistapa kuitenkin korvattiin tuontitavaralla eli USA:n uuskonservatiivien ulkopoliittiseen doktriiniin perustuvalla Venäjän demonisoinnilla, jonka taka-ajatuksena on Venäjän elintilan ja vaikutusvallan kaventaminen keinoja kaihtamatta.

   Sitten, kun pyrkii arvostelemaan Venäjän demonisointia ja sille räksyttämistä, niin esiin astuu joukko ymmärtämättömiä ja tulkitsee tämän Venäjän puolella olemiseksi, vaikka tarkoituksena olisi säilyttää Suomen puolueeton asema, johon liittyy perinteinen vahvaan realismiin pohjaava Venäjä-skeptisyys ja varauksellisuus. Tämä on viheliäistä keskutelun sabotointia, jota harjoitetaan sekä tahattomasti että tahallisesti.

   • Noinhan asia paljolti on.
    Se että meillä valtaan ovat nyt nousseet suurimmat surkimukset vaikka meillä olisi paljon viisaita ja pätevämpiä on asia jota on vaikea käsittää.
    Tsuhnamentaliteetti kai sen selittää.

 8. Kiitokset Sampo Ahtolle kommenteistaan ja kannanotoistaan.

  Erityisesti merkillepantavaa on se mikä koski Talebaneja ja mikä koski voitonmahdollisuuksia Afgnistanissa kenraali Millerin kannanottoina. Tästä herää luonnollisesti kysymys siitä, että mitkä ovat suomalaisten aikaansaannokset Afganistanissa, ja mitä siellä ylipäätänsä on touhuiltu, – missä tehtävissä, ja millä rahoilla.

  Pers’aukinen kansakunta vaan harjoittelee sotaa, johon sillä ei missään olosuhteissa enää ole varaa, kun se ei kykene huolehtimaan omasta perusinfrastruktuuristaan edes rauhanajan olosuhteissa, kuten on jo havaittu. On kuulunut lähinnä kai vitsiksi tarkoitettuja, mutta vakavalla mielellä lausuttuja ajatuksia poliitbyroon taholta, että tällä tavoin pidetään terroristit loitolla. Pakko on nyt herättää kysymys siitä, kuka vastaa näiden toimien seurannaisvaikutuksista.

  Vastuunkantajien taholta on aina kuulunut korskeana rinta kaarella lausuttuja sanoja ruhon koosta riippumatta, että me kyllä kannamme täyden vastuun. Siinä se oleellisin -johon koko vastuunkanto sitten on kerta toisensa jälkeen jäänytkin, kun tilanteita on esiintynyt. Edes tulevaisuutta ei ole kyetty rakentamaan fiksummin.

  Mitä sitten tulee nk viimeaikojen sotaharjoituksiin ja niin kutsuttuun rauhanturvaamiseen, johon Suomikin osallistuu, niin on viitteitä siitä että Suomen osalta toimet eivät ole legitiimejä. Tässä yhteydessä on taas muistettava Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947, sekä Suomen perustuslaki, jota näissä yhteyksissä on rikottu.

  Merkillepantavaa on myös Sampo Ahton toteamus ilmavoimien vaikutuksesta Talebanin aluevaltauksiin, siis jotka ovat tapahtuneet ilman lentokoneita. Tässä yhteydessä, kun Suomeen hankittiin Hornetit, ostettiin jotain muuta kuin mitä lähdettiin ostamaan, siitäkin Sainio on kirjoittanut mainion kirjan, jossa töppäykset on nostettu pöydälle. Herää kysymys siitä olivatko neuvottelijat yhdessäkään istunnossa tai päätösprosessissa selvinpäin.

  Em. lentokonehankinta päätöksentekoineen saattaa olla osana nk pankkikriisiä ja lamaa -90 luvulla, jossa finanssikonsulttina toimi investointipankki Merrill & Lynch, joka sittemmin pullahti nurin, kuten Suomikin.

  Taskutkin on pitänyt Suomessa kääntää pussukat ulospäin, jotta tulisi leipää pöytään. Talouskasvu nyt ja tulevaisuudessa on Suomen osalta täysi kupla, koska elementit puuttuvvat, – ne kun on jo annettu maailmanvalloittajien käsiin, jossa kuppaaminen on peruselementti, jota ajetaan ideologisin perustein.

  Omaa perusinfraa ei kyetä enää pitämään sen edellyttämässä kunnossa. Venäläisetkään eivät ole ”lahjoittaneet” luonnonresurssejaan nykyimperialistien hallittavaksi ja se saattaa joitain nk. potuttaa. Käynnissä on Suomessa kansakunnan loppuun kaluaminen, jonka yhteydessä kaikki jyrsitään luiden ympäriltä, millä vain on ”imperiumille” poliittista, taloudellista tai muutoin strategista merkitystä, – siinä Suomen ”puupäät” auttavat parhaansa mukaan, kuin tintti käkeä kuusikossa, – vastoin parempaa omaa ymmerrystään.

  Kaikenkaikkiiaan niin Sampo Ahton kannanotoista ja Sainion selvittämistä asioista voisi yhteenvetona tulla siihen tulokseen, että Suomi on ensin kynitty putipuhtaaksi, ja sitten pakotettu osallistumaan toimiin, jotka eivät ole kansakunnan omien intressien mukaisia.

  Vesa Raiskila otti esiin kysymyksen GPS-signaalien häirinnästä. Mielenkiintoista siinä oli paikallisten pelastusviranomaisten havainnot. Mutta tottahan Suomen ulökoministeriö, ja etenkin Timo Soini tietää asiat paremmit, olivat realistiset havainnot sitten mitä hyvänsä.

  Tässä yhteydessä voidaan herättää kysymys myös siitä, että eikö sotaharjoitusten luonteeseen kuulukaan, että erilaisia strategisia fasiliteetteja häiritään kuten esim. GPS-signalointia. Todennäköisempää on että häirintä tulee omista lähteistä kuin esim. Venäjältä, joita nyt taas syytetään. Kyllä tässä nyt voisi taas HAARP-skenaariotkin vetää esiin.

  Näissä merkeissä, suosittelen Sainion kirjoihin tutustumista. Molemmissa viimeisimmässä esitettyjen tapahtumien perusteella voi tulla vain siihen johtopäätökseen, että Suomi kusee nyt omille varpailleen.

  • Pääministeri Juha Sipilä on johtunut siihen päätelmään, että Venäjä on todennäköisesti ollut Pohjois-Suomessa havaitun gps-häirinnän aiheuttaja. Sipilä kertoi arviostaan Ylen pääministerin haastattelutunnilla Oulussa.

   – On teknisesti kohtuullisen helppoa häiritä avoimessa tilassa kulkevaa radiosignaalia ja kyllä se on mahdollista, että Venäjä on ollut tässä häiritsevä osapuoli. Sellaiset kyvykkyydet Venäjällä tiedetään olevan, Sipilä sanoi.
   Lapissa häirittiin satelliittipaikannusjärjestelmää Norjassa pidetyn Naton sotaharjoituksen aikana lokakuun loppupuolella. Myös Suomi osallistui harjoitukseen.
   Norjan viranomaisten mukaan jo aikaisemmin Norjassa tapahtunut vastaava häirintä on tullut Venäjältä. ”Mitä tässä enää muita todistuksia kaivataan?”

   Ulkoministeri Timo Soini totesi GPS-häiriöstä:
   – Meille häiriön lähde on ilmeinen, ja Norjalla on sama kokemus.
   Eli Brysselin hännänheiluttajilla on ”syyllinen” selvillä, ja se on Venäjä.

   GPS on asiantuntijan mukaan ominaisuuksiltaan systeemi, jonka toimintaa osaavan toimijan on helppo sotkea.
   –Sen häirintä on helppoa, koska GPS-signaali on heikko. Häirinnässä signaali peitetään voimakkaammalla signaalilla, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori (evp.) Mika Hyytiäinen.
   –Valmius siihen on jokaisella teknisellä armeijalla, sanoo Hyytiäinen.
   Siis Nato-johtoiset joukot ovat voineet myös itse aiheuttaa GPS-singnaalien häirintää, ja niitä on voinut aiheuttaa kuka tahansa.
   http://www.magneettimedia.com/gps-hairinta-venaja-ja-eurooppa/

   • Juha Sipilä ja Timo Soini hukkaavat viimeisiäkin rippeitä uskottavuudestaan puhumalla läpiä päähänsä.

    Kokoomuksen Petteri Orpo on heitä hitusen fiksumpi olemalla hiljaa asiasta. Kokoomus imee tapansa mukaisesti hallituskumppaninsa kuiviin ja sukeltaa voitollisesti ulos tästäkin yhteistyöhallituksesta.

    Demareiden on syytä ottaa tämä opikseen ja kaihtaa yhteishallitusta Kokoomuksen kanssa…

    • En koskaan ole oppinut ymmärtämään miksi nämä(kin) rääpäleet voivat olla viroissaan kun he eivät edusta kansan tahtoa.

     • Valtaosa kansasta uskoo siihen, mitä ennenkaikkea Yle ja Brysselin Pravda sekä muukin valtaVALEmedia sanovat. Mitä niissä jätetään esim. sanomatta, sitä yksinkertaisesti ei ole olemassa, se on joko ”salaliittoteoriaa” tai määrätynlaisia lääkkeitä tarvitsevien foliohattujen huuhaata – ja kulissien takaa naruista vetävä cabal nauraa partaansa kuinka heidän hyödylliset idioottinsa pönkittävät heidän valtaansa!

 9. ”Suuri ja mahtava VENÄJÄ, VENÄJÄ joka on syyllinen kaikkeen ”,mitä on tapahtunut, ja mitä tulee tapahtumaan. Yli vuoden kestäneet kalliit tutkimukset VENÄJÄn osallistumisesta Usan vaaleihin, ovat tuottaneet ”NOTHING”. Siinä sivumausteena on löytynyt kaikenlaista asiaan kuulumatonta kaivelemista, joka kuuluu ammattimaisten politikkojen kauppasuhteisiin ulkomaisten rikollisten seurassa. Jokaisella heistä on aina jonkinlaisia luurankoja kaapissa. Täytyyhän erikoistutkija Mullerin jotakin löytävän suurten palkkioittensa eteen. Saaga jatkuu ?

 10. Ainoa asiantuntemus, jota asevoimat ja poliittinen johto ovat osoittaneet, on taistelukarjan kyky.

  Mutta kukaan ei ole lähellä halua ottaa vastuuta. He odottavat raportteja, ikään kuin ilmestyy raportteja, jotka tarkoittavat, että törmäys oli sellainen onnettomuus, jota meidän on odotettava. Meidän on elettävä, jos meillä on tehokas puolustus.

  Sillä välin asevoimat eivät kykene kiinnittämään ”Helge Ingstadin” hylkyä. Sen sijaan, että se sijoittaisi höyheniin, sodan materiaalin ollessa ehjä, purjehtii oma meri alas vuonon pohjalle.

  Asiantuntija sumuepeleistä
  Myöskään ei ole vastuuta. Se siirretään varastointiyritykselle, koska puolustusjohtajat eivät ole asiantuntijoita siitä, millaista työtä meille kerrotaan.

  Ainoa huippuosa, joka on asetettu niin kauas asevoimista ja poliittisesta johtajasta, on tyhjä tyhmien kyky.

  Samaan aikaan asevoimat lähettävät sotakoneistansa vuonoihin ja ilmalle.

  Puolustuksen iskulause yhtäkkiä kääntyi pään päälle.

  Uhka ”meille kaikille. Ja kaikki olemme ».

  Arne O. Holm
  käännös Google 🙂

 11. Tässä vielä yksi näkökulma siihen, miksi tähtäimet osoitetaan kohti Venäjää:

  https://www.zerohedge.com/news/2018-11-20/britains-enemy-not-russia-its-own-ruling-class-un-report-confirms

  On irvokasta ja paljastavaa, että natottaja Kokoomus haluasi ehdottomasti tuottaa briteistä Suomeen kaikkein rajuinta austerity-politiikkaa, mitä demokraattisissa länsimaissa on vähään aikaan harjoitettu. Puolueelle eivät riitä edes tähän asti varsin pitkälle viedyt omat saavutukset köyhyyden lisäämisessä.

 12. Eikä mikään ole sen helpompaa kuin saada ”IDÄN nAAPURI”pillastumaan. Vain muutamia NATO-tankkeja vaikka vain Imatralle, niin jo alkaa musiikki soimaan.
  Silloin alkaa Yshka haisemaan ja balalaikka soi. Sen jälkeen SUOMI lakkaa olemasta. Siihen kait se menee kuitenkin aikanaan. TRUMP toimii jarruna ainakin virkansa ajan, mutta hänen seuraajastaan ei kukaan tiedä. Lainaten jälleen erään arvostetun poilitikon lausumaa, ”olet kuuro jos et kuule sotarumpujen pärinää”.

 13. Hollantilainen Vapauspuolueen (PVV) johtaja Geert Wilders varoitti amerikkalaista yleisöä islamin totalitarismin aiheuttamasta uhasta juutalais-kristilliselle kulttuurille. (Kristillinen kulttuurihan on tarkoitus hävittää sionistimafian toimesta! Juutalaisuus ja kristinusko ovat toisensa pois sulkevia.)

  ”Minun maani, maanosani, sinun maasi on hyökkäyksen kohteena. Meitä kaikkia vastaan hyökätään.
  Sivilisaatiomme, koko vapaa läntinen maailma on uhattuna.” (Kenen toimesta? Onko liikaa vaadittu jos puhuttaisiin todellisesta uhkaajasta, Nwo-mafia, DeepState?)

  Wilders vetosi jokaista tekemään velvollisuutensa, menemään eteenpäin rohkeasti ja suojelemaan vapautta:
  ”Vapaudella on hinta. Ja meidän on maksettava hinta. Valinta on tehtävä.
  Valinta islamin ja vapauden välillä. Ei ole olemassa mitään kultaista keskitietä.
  Alistumista ei voida hyväksyä.”

  Näin Oikeamedia https://beta.oikeamedia.com/o1-89612

  Mutta valintahan pitäisi tehdä Nwo-mafian ja vapauden välillä, eikö arvoisa tyhmeliini Geert W? Taidat olla sionistien Juudas-pukki?

  • No kun nyt kerran kysyit ”Onko liikaa vaadittu jos puhuttaisiin todellisesta uhkaajasta” ja vastaat itse siihen että ”Nwo-mafia, DeepState”, niin kerro ihmeessa minullekin kuka, ketkä tai mikä organisaatio on tämä mainitsemasi Nwo-mafia ja DeepState on? Mihin kohdistat kiväärisi piipun, Truth-hunter, vai onko kenties käynyt niin hassusti, että olet valeopposition aivopesemänä ampaissut haamujahtiin.

   Toisin sanoen; siivilöitkö hyttysen ja nielaiset kamelin?

   • Et näköjään ole lukenut kommenttejani joista asia kyllä ilmenee. Muuten et tuollaisia kirjoittelisi.
    The Truth About the Deep State
    By wmw_admin on September 19, 2018
    by Jake Morphonios — Blackstone Intelligence Network Sept 16, 2018
    This 30 minute video is a good primer to share with friends and family who think YOU are a crazy “conspiracy theorist”. The information in this video is detailed and methodical. It explains what the “deep state” is and how it operates – including real examples from known US politicians who are part of the Deep State. Share this video with your friends and family.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176533

    • Katsoin videon, ja se edusti juuri sitä ”haamujahtia” mitä ajattelinkin – eli talouden ja poliittisen järjestelmän romahduttamista kansallisvaltioiden eliitin tuhoamisen kautta. Kuvitteletko tosiaankin, että joku Soros, tai Kerry, tai Clinton tai vaikkapa Trump tai Putin on huipulla päättämässä jotain? Ei todellakaan. Nämä korruptoituneet rikolliset tekee juuri sen mitä pyramidin huippu käskee, todellista valtaa näillä marioneteilla tai pankkiireilla ei ole kuin nappi-tasolla.

     Mieti nyt itsekin tätä NWO kuviota, jonka päämäärä on YKSI MAAILMANHALLITUS. Pyramidin huippu, joka rahajärjestelmänsä kautta omistaa valtaVALEmedian, hallitukset, talouden, salaseurat, YK:n, sairaalat, hyväntekeväisyysjärjestöt, uskonnot, oikeusjärjestelmät, poliisin, koulutuksen, armeijat, tieteen maailmanlaajuisesti, ei pääse havittelemaansa ”maaliin” muuta kun kansallisvaltioiden järjestelmien romahduttamisen kautta. Juuri sen vuoksi he ovat siirtymässä näytelmänsä seuraavaan vaiheeseen, eli omien juoksupoikiensa tuhoamiseen. Ja vaikka Vatikaanikin tulee tässä rytäkässä tuhoutumaan, voit olla varma siitä, että käärmeen pää pysyy piilossa.

     Toisin sanoen, tämä orastava ”deep state” taso, eli juoksupoikien ajojahti, on vasta alkusoittoa, sille mikä on tulossa.

     • Voi olla noinkin mutta ’juoksupoikien’ viralta pano tekee pankkiirieliitin ylläpitämän rahan vallan tehottomaksi. Ja jos riittävän suuri määrä ihmiskuntaa kieltäytyy ryhtymästä DeepStaten juoksupojaksi niin se voittaa. Tuskin mikään kuvaamasi ’maailmanhallitus’ toimii jos ei ole Juudas-pukkeja.
      Ei autokaan liiku ilma poltoainetta ja kuljettajaa.

 14. Bilderberg-kokoukseen aikoinaan osallistunut Sauli Niinistö kannattaa bilderbergien NWO-agendan mukaista kansallisvaltioiden kuten Suomen tuhoamista (ennenkaikkea afrikkalaisten) kehitysmaalaisten massainvaasiolla maahamme. Mm. sellaiseen tosiasiallisesti tähdätään kieron petollisesti muotoillulla GCM sopimuksella eikä ole epäilyä, etteikö Niinistö juristina olisi itsekin huomannut noita petollisia kuvioita.

  ”YK:n yleiskokous 73:n kokouksessa presidentti Sauli Niinistö sanoi puheessaan tukevansa lämpimästi globaalia siirtolaisuuskompaktia ja odottavansa mielenkiinnolla konferenssia, jossa se hyväksytään Marrakechissa Marakossa.”

  Mm. tämä käy ilmi seuraavasta artikkelista: https://mvlehti.net/2018/11/20/lukijan-kynasta-asiaa-presidentinvaaleista-manipuloitiinko-aanestystulosta/

 15. Maata ei voi vallata ei siinä onnistunut Hitlerkään.
  Afganistan jäi valtaamatta kummaltakin suurvallalta, Irakin valtaus tulee olemaan kesken loputtomiin vaikka öljyä saatiinkin.
  Maan valtaus on myös kallista varsinkin köyhälle Venäjälle joka on tehnyt vain neulanpistoja.

  • Vai ei voi vallata. No kyllä oma maamme ainakin on vallattu. Emmehän me enää päätä omista tärkeistä asioistamme kun maatamme johtaa Nwo-mafian troikka.
   Eikö maa silloin ole vallattu kun on menetetty itsenäisyys, oma raha ja pankki?
   Eri asia on sitten kuinka kauan tämä ’miehitys’ kestää.
   Katoammeko kokonaan maailmankartalta historian lehdille tyyliin olipa kerran Suomi ja suomalainen kansa?

   • Taisi jäädä Suomi valtaamatta aikanaan vaikka se aikaa ottikin ja Virokin selvisi.
    Kiinalaiset sanoivat ettei Ranskan vallankumouksesta voi tehdä päätöksiä kun aika on kulunut niin vähän.

  • Ei nykyaikaisissa sodissa ”vallata” maita. Sapluunana on vaihtaa valtion johto mieleiseksi, hyväksyttää itselle riittävä määrä sotilastukikohtia, ottaa valtion lainsäädäntö hoteisiin ja luonnonvarat hyödynnettäviksi.

   Saksa on tästä jo vakiintunut esimerkki, Afganistan ja Ukraina niitä tuoreempia.

   Suomi tulee vinhaa vauhtia perässä. Kaivoslakimme ovat jo auttaneet maaperämme rikkauksien luovuttamisessa vieraille valtioille. Lainsäädäntöämme muokataan kaiken aikaa mm. Naton ohjauksessa. Ikioma quislingimme Sauli Niinistö myötäjuoksijoineen hoitaa valtiovaltaa USA:n proxyna ja vasallina.

   Nyt valmennetaan Suomen kansaa hyökkäystahtoiseksi Venäjän kimppuun. Valtamedia – Hesari ja Yle etunenässä – hoitaa tarvittavan kiihotustyön. Taitaa lainsäädännössä olla vielä reliktinä rangaistavana valtiopetoksena sotaan kiihottaminen; eiköhän se poistu vielä Juha Sipilän hallituskauden loppusuoralla?

   • Europpa Suomi mukaalukien kuuluu USAn imperiumiin edes miehitystä vaihtamatta.
    Tottelemattomille seuraa pakotteet.

 16. Eipä olisi uskonut vielä parikymmentä vuotta sitten, että Suomen valtaus tapahtuukin lännestä käsin : Nato – USA ja Nato – EU kun kolonisoivat yhdessä aika suuria alueita maailmassa.

  Onhan se EU:ssa laskettu, minkälaista kansojen tuhoa siellä halutaan. GCM- sopimus voisi kasvattaa Suomen alueen väkilukua leudommalla ilmastolla höystettynä 332 miljoonaan. Saksan väkiluku nousisi vain 274 miljoonaan, Ruotsin 440 miljoonaan. Eli mielenkiintoista : Suomen väkiluku ohittaisi Saksan väkiluvun. Ks. Studie auf die Webseite der Europäischen Komission auf Seite 112.
  Hyvästi joulujuhlat ja Karjalan kunnailla – laulut!
  https://dieunbestechlichen.com/2018/11/eu-berechnet-deutschland-koennten-noch-weitere-192-mio-migranten-aufnehmen/

 17. Seuraavassa kuvantunlaiselle joukolleko suomalaisten valtaenemmistö taas seuraavissa vaaleissa antaa valtakirjan jatkaa entisenlaista politiikkaa?

  ””Hallitus ja eduskunta ovat käsitelleet hiljattain sähköyhtiö Carunan kohuttua veronkiertoa. Kuten arvata saattoi, hallitus päätti, että rahaeliitti saa jatkaa veronkiertoa samalla kun tavallisen kansan hyvinvointia leikataan jatkuvasti.

  Carunan veronkierto aiheutti tänäkin vuonna Suomen budjettiin 12 miljardin loven. Verorahat kavallettiin kokoomuksen, keskustan ja sinisten korruptoineiden finanssielitistien salkkuihin. Mielenkiintoista kyllä, edes populistipuolue perussuomalaiset ei yksiselitteisesti tahtonut kieltää veronkiertoa.

  Carunan veropetokset on laillistettu niin sanotulla tasevapaussäännöllä, jota useat rahaelitistit käyttävät hyväkseen riistäessään suomalaisia. Kaikki Suomen hallituspuolueet ovat ilmaisseet ehdottoman tukensa tasevapaussäännölle.

  Hallituksesta potkittu perussuomalaiset sen sijaan yrittää kannanotollaan miellyttää yhtä aikaa sekä kansaa että rahaelitistejä. Sionisti Jussi Halla-ahon puolue julisti olevansa ”kriittinen” tasevapaussääntöä kohtaan, mutta puolue ei uskaltanut vaatia säännön kumoamista. Sen sijaan monet muut oppositiopuolueet vaativat säännöstä luopumista kokonaan. Perussuomalaiset ei uskalla hyökätä rahaeliittiä vastaan edes oppositioaseman turvista käsin.

  Uutisoimme viimeksi huhtikuussa Carunan käyttäneen monopoliasemaansa hyväkseen nostaessaan suomalaisten sähkölaskuja perusteettomasti. Caruna on ollut säännöllisesti suomalaisissa lööpeissä ylisuurten kustannusten ja veronkierron vuoksi.

  Erityisesti Caruna on kuitenkin puhuttanut siksi, että merkittävää osaa Suomen sähkönjakelusta hallitseva yhtiö päätettiin irrottaa valtionyhtiö Fortumista vuonna 2014. Carunan kohtalo oli sama kuin kaikilla yksityistetyillä monopoleilla: yhtiö siirtyi ulkomaalaisille finanssikeinottelijoille, jotka pyrkivät kiskomaan suomalaisilta mahdollisimman paljon rahaa maksamatta silti itse veroja Suomeen.

  Magneettimedia selvitti vuonna 2016, että Carunan suurimpiin omistajiin lukeutuva First State Investments kuuluu ulkomaalaisille sionistipankeille: JPMorgan, HSBC, National Nominees Ltd ja Citicorp Nominees Ltd. Amerikkalaisen JPMorganin kansainvälisen toiminnan johtaja on Israelin keskuspankin entinen päällikkö, juutalainen Jacob Aharon Frenkel.

  Kolme jälkimmäistä rahoitusyhtiötä ovat puolestaan tukeneet Israelia muun muassa sabotoimalla palestiinalaisten rahaliikennettä silloin, kun Palestiinan ja juutalaisvaltion välillä on käyty taisteluita.”

  https://www.vastarinta.com/perussuomalaisilla-ei-selvaa-kantaa-carunan-veronkierron-pysayttamiseen/

 18. Maailmanpolitiikan kuviot näyttävät kiemuraisilta:

  ”ROTHSCHILD´S ILLUMINATI CAPITULATE: “STOP IMMIGRATION TO EUROPE!! Populists Growing too Strong and Dangerous for Us!” HILLARY CLINTON SUGGESTS STRONG WORLD DICTATOR

  Wonder of wonders: Lynn de Rothschild´s bosom friend and failed US presidential hopeful Hillary Clinton calling for stop of Muslim immigration to Europe”,

  https://new.euro-med.dk/20181123-rothschilds-illuminati-capitulatestop-immigration-to-europe-populists-growing-too-strong-and-dangerous-for-us-hillary-clinton-suggests-strong-world-dictator.php

 19. Tulipa mieleeni,noista hävittäjähankinnoista,miksi niihin ja yleensäkin militaaripuolen hankintoihin ei sovelleta normaaleja markkinatalouden mekanismeja.
  Hävittäjät voitaisiin hankkia ja ylläpitää perustettavan osakeyhtiön toimesta,osakeyhtiöön sijoittaisivat kaikki sotaa ja valloitusta pelkäävät, omantuntosa ja omaisuutensa muodostamassa suhteessa.
  Valtio voisi sitten ostaa näin ulkoistettuja palveluita, tietenkin kilpailutuksen jälkeen,tällöin noudattaisimme kirjaimellisesti Europan Unionin kilpailulainsäädäntöä.
  Etuna olisi myös muiden yhteikunnaan toiminnan turvaaminen ,kun sotabutjetti olisi pysyvästi valtionhallinnon ulkopuolella.

  • Pauli Räsänen Esititpä oivallisen ratkaisuehdotuksen. Odottaisin Kone Oyj:n isännän Antti Herlinin innostuvan aloitteestasi ja pistävän peruspääomapottiin 500 miljoonaa euroa. Sehän olisi vain vajaa puolet hänen omaisuutensa arvosta. Isänmaallisena miehenä Antti haluaa Suomelle vain parasta.

   Muutama miljardi hoituu vaivatta, kun suurten osinkojen saajat lahjoittavat osinkorahansa isänmaan hyväksi.

   Suomen Urheat Kaukohävittäjät Oyj (Sukhoyj) saa varmasti myös himoyksityistäjän Anne Bernerin varakkaine sukuineen innostumaan. Venäjälläkään tuskin on mitään tätä vastaan, kun konehankinnat hyvin kilpailutettuina osuisivat liki nimikaimoihinsa Venäjän Sukhoi’hin.

   Juha Sipilänkin tuore lentokonehankinta on linjassa tämän aloitteen kanssa. Se voitaisiin aseistaa ja varustaa lasertutkalla ja -etäisyysmittarilla suorittamaan lähi-ilmapuolustusta Kempeleen kotinsa ympäristössä, jos vaikka ISIS-terroristit olisivat onnistuneet asuttamaan sen pääministeriltä kutsun saatuaan.

   • Meillähän on kokemusta kansan karttuisan käden mahdollisuuksista jatkosodan loppupuolella,tuolloin tarpeesta hankkia lentokalustoa perustettiin kansalaiskeräys koneiden hankkimiseksi.
    Kansalaisilta kerätyillä kultavaroilla ei tosin ehditty ostaa tarvittavia koneita, kun välirauha teki tuolloin koneiden hankinnan tarpeettomaksi.
    Tuossa historian episodissa olisi historioitsijoille tutkittavaa,minne lahjoitetut varat menivät, mitä niillä saatiin aikaan.
    Mutta nykyaikaan sovellettuna tuon varojen hankkimistavan soisi palautuvan, koska hankittavien koneiden käytettävyys on tullut ammatillisissa piireissä kyseenalaistetuksi,jos nuo kyseiset tahot jotka koneiden hankintaa edistävät, joutuisi omalla varallisuudellaan vastuuseen ostoksista,harkinta varmasti olisi parempi.

   • ”Isänmaallisena miehenä Antti haluaa Suomelle vain parasta.”

    Aatos Erkon mentyä mananmajoille hänen paikkansa Brysselin Pravdan takapiruna peri Antti Herlin Sanoma Oy:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Globalisti Aatos Erkko oli osallistunut Bilderberg-kokoukseen ja niin on tehnyt myös Antti Herlin. Bilderbergien agendaan kuuluu mm. kansallisvaltioiden hävittäminen Uuden maailmanjärjestyksen (NWO) tieltä. Tämä selittää Pravdan taukoamattoman monikulttuuri-propagandan ja kommunistisen Frankfurt-koulukunnan kehittämiin moraalinmädättämisoppeihin perustuvan kulttuurimarxistis-feministisen perversioaivopesun kuten homotus-, lesbotus-, transsukupuoli-, sukupuolettomuus-, monisukupuoli- ym. perversioiden esittämisen normaaleina ellei peräti normeina. Selkärangaton ja vailla identitettiä sekä kansallisuutta oleva melkein aivottomaksi luokiteltava massa on helpompi alistaa NWO-tyrannian orjiksi; feminismi oli alunperin Yhdysvaltain kommunistisen puoluueen luoma tarkoituksena epävakauttaa yhteiskuntaa ja samasta syystä se oli Neuvostoliitossa kielletty. Bilderbergien viehtymystä tiettyhin kommunistisiin ideoihin selittänee mm. seuraava:

    “The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and COMMUNISM under the same tent, all under their control. … Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.” ~ Larry P. McDonald, U.S. Congressman, 1976, killed in the Korean Airlines 747 that was shot down by the Soviets,
    in “Introduction” to The Rockefeller File, by Gary Allen (1975), https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/rockefeller_file/rockefeller.htm

    Suomalaisten ikioman Brysselin Pravdan eli suomalaisen kansallisvaltiomme ja KANTA-suomalaisten vihollismedian numero 1 taukoamaton EU-propagandakin liittyy edellämaitun huomioonottaen myös seuraavaan:

    ”Euroopan unionin valmistelu laitettiin alulle 50-luvun Bilderberg-kokouksissa. Lord Rothschild ja Laurence ROCKEFELLER valitsivat 100 vaikutusvaltaisinta elitistiä integroimaan Euroopan – ei suinkaan muodostaakseen mielekkäämmän tulevaisuuden tavalliselle kansalaiselle, vaan tehokkaammin toimivan valvontakoneiston ja kaiken alistamisen talouden ylivallalle.” – Kirjaesittely / Tomi Ahola: DANIEL ESTULIN: The True Story of the Bilderberg Group (2007), https://keskustelu.diabetes.fi/index.php/topic,1718494.msg1783220.html?PHPSESSID=4akjpbmei5bp3a6kf4c2dvupp3#msg1783220

    ROCKEFELLERIEN suvun edustaja kuten mm. Rotschildienkin edustaja kuuluu Bilderberg-ryhmän sisäpiiriin ja on aina kokouksissa mukana.

    Antti Herliiniä näinollen ei voi pitää isänmaallisena vaan päinvastoin isänmaamme globalisti-vihollisena, koska hän selvästi hyväksyy Pravdan linjan, joka tähtää Suomen ja KANTA-suomalaisten hävittämiseen maamme afrikkalaistamisella EU-diktatuurin Kalergi-suunnitelman mukaisesti.

    • Tästä ei Brysselin Pravda sen enempää kuin muukaan valtaVALEmedia kerro:

     ”Supermason Merkel´s Heritage as Mouthpiece of Rothschild Banker Macron´s NWO: “No Peace without Globalism. Nation States Treason. No German people, just Individuals – Must Give their Sovereignty to EU. No German people – but Many Individuals.

     SUPERMASON MERKEL HAS SOLVED HER ILLUMINATI-IMPOSED TASK AND THE GOAL OF WORLD WAR 2 COMPLETELY: SHE SAYS: NO GERMANY ANY MORE.
     Jewish elitist tells that mass immigration / multiculturalism is a Jewish / Jewish elitist tells that mass immigration / multiculturalism is a Jewish / Masonic experiment. From the ARD. It is CONVERSION OF OUR SOCIETY = SILENT ONE WORLD REVOLUTION…”

     Koko artikkeli: https://new.euro-med.dk/20181125-supermason-merkels-heritage-as-mouthpiece-of-rothschild-banker-macrons-nwo-no-peace-without-globalism-nation-states-treason-no-german-people-just-individuals-must-give-their-sovere.php

    • ”Isänmaallisena miehenä Antti haluaa Suomelle vain parasta.”
     Tuo Taunon yllä esittämä sarkastinen kommentti todellakin merkitsee ettei Antti Herliiniä näinollen ei voi pitää isänmaallisena vaan päinvastoin isänmaamme globalisti-vihollisena, siis maamme yhtenä suurimmista kansanmurhaajista.
     Ja näitä isänmaattomia maamme tuhoajia ja väkisin ’afrikkalaistajia’ riittää kun tsuhnakansa ei tee mitään omansa pelastamiseksi.

     • Tsushnakansan enemmistö on kuin puolinukuksissa oleva, teuraaksi vietävä lammaslauma. Pääpyövelit löytyvät KANSATONTA ARVOTONTA NYKY-kokoomusta johtavien psykopaattien, vailla omaatuntoa olevien kansanpetturien joukosta. He haluavat Brysselin diktatuuria ja EK:ta kumartaen luoda Suomesta afrikkalaistetun EU/NWO-diktatuurin pelkän provinssin, jonka talouden ja niinollen mm. sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmän ovat miljoonat tänne houkutellut afrikkalaiset kleptoparasiitit tuhonneet; vielä jäljelläolevia kantasuomalaisia käytetään sitten suurten veroparatiisiyritysten halpana, käytännössä orjatyövoimana.

      Ks.myös https://www.nykysuomi.com/2018/11/26/reijo-tossavainen-kansallinen-kokoomus-haluaa-olla-ylikansallinen-kokoomus/

      Juha Ahvion kuvaus kokoomuksesta:
      ”Näyttää siltä, että perinteisesti kokoomuksen aatemaailman yhteenvetona käytetyn koti, uskonto ja isänmaa -kolmikannan kaikki elementit ovat nykyisen punavihreän ja Open Borders -internationalistisen ja HLBTIQ- ja velkaelvytyskokoomuksen pahimpia inhokkeja ja kauhistelun esineitä. Pidetään mielessä sekin, että kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja Orpo julisti viime vuonna Suomen kansallisvaltiollisen itsenäisyyden satavuotisuutta juhlistaneessa veteraanijuhlassa, että kansallismielisyydestä ei ole koskaan seurannut mitään hyvää.

      Jos vertailukohdaksi otetaan 1950–1970-lukujen kokoomuspuolue ja sen silloiset merkittävät ja aidosti konservatiiviset päivänpoliittiset vaikuttajat, näyttäytyy nykykokoomus johtavine vasemmistoliberaaleine kellokkaineen erittäin rappeutuneelta ja kulttuurimarxilaisen eetoksen läpitunkemalta. Nykykokoomuksen virallisten kannanottojen perusteella voidaan todeta, että niiden mukaan arvioituna takavuosikymmenien kansalliskonservatiivinen ja isänmaalliskristillinen kokoomuspuolue ja sen selkärankaiset edustajat kuten esimerkiksi Olavi Lähteenmäki, Margit Borg-Sundman, Tuure Junnila ja Pentti Mäki-Hakola näyttäytyvät lähinnä nykykokoomuslaisen sekulaarin humanistisen globalismin ja rajattoman raha ja yksilön mielihyvä ratkaisee -eetoksen arkkivihollisina, jollaisista nykykokoomusjohtajien mukaan koko maailma mitä ilmeisimminkin täytyy – mieluiten ”vapaakaupan” varjolla pystytetyn jonkinlaisen maailmanhallituksen voimakeinoin – vapauttaa pikimmiten. ” – http://oikeamedia.com/o1-69712

     • Seuraavassa on hyvä, n.10 minuutin video:

      ”Miksi GCM-sopimuksesta vaietaan?

      Allekirjoittajamaat sitoutuvat tuomitsemaan kaiken kritiikin ja protestin rasismiksi ja muukalaisvihaksi. Rajattoman maahanmuuton vastustajat on YK:n mukaan asetettava moraalisesti epäilyttävään valoon ja eristettävä heidät sosiaalisesti yhteiskunnasta. ”,
      https://mvlehti.net/2018/11/25/miksi-gcm-sopimuksesta-vaietaan-blokkimedian-video/

      Tapio R on myös antanut hyvän kommentin siihen.

     • Näin PettUri Urpo jo Lesta-Sipilä testaavat pienehkössä mittakaavassa ”Ideaali-Suomeaan” – miljooniin nousevat afrikkalaiset kleptoparasiitit toistaiseksi vielä puuttuvat, mutta se ongelmahan lakkaa olemasta GCM-sopimuksen allekirjoituksen jälkeen:

      ”Suomea pyöritetään yli puolen miljoonan ilmaisen orjan voimin, jotka tekevät työtä ilmaiseksi.”
      https://suomimedia.wordpress.com/2018/11/24/suomea-pyoritetaan-yli-puolen-miljoonan-ilmaisen-orjan-voimin/

 20. Suomen eduskunta pystyy manipuloituna aivan hämmästyttäviin suorituksiin.

  Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lähetti 22.10.2018 kirjeen suurlähettiläälle pyytäen Suomea mukaan Naton (siis ei YK:n) Irak-operaatioon. Lausuntokierrosta ei asiassa tarvittu, puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnat rustasivat kantansa pikavauhtia ja eduskunta päätti lailla hyväksyä Naton kirjeenvaihdon mukaisen osallistumisen 21.11.2018.

  Lain puolesta äänesti 150 kansanedustajaa, vastaan äänesti Vasemmistoliiton 11 kansanedustajaa ja tyhjää äänesti ainoana SDP:n Jaa-ryhmästä poikennut Satu Taavitsainen, poissa 37. Eli eduskunta suoriutui tehtävästään kuukaudessa!

  Että silleen, odotamme uusia kirjeitä Natolta. Tai siis tarkemmin, eduskunnan 150 lammasta odottaa kieli pitkällä uutta johonkin sotaan mukaantulopyyntökirjettä Natolta.

  Vastavalkean toimitus on laatimassa raporttia koko lainsäädäntöprosessista.

  • Eipä eduskunta olisi paremmin voinut paljastaa kuinka se hoitaa ns. ’Judas-pukin’
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=160712
   (’the enemy within’ = oman kansan vihollinen) tehtävää maamme ylimpänä valtaa käyttävänä elimenä maassamme ja suurilla kansalaisten maksamilla korvauksilla.
   Vain tsuhna-kansa voi tällaisen sulattaa ilman leikkausta vaativia vakavia vatsavaivoja.

 21. Artikkelin kysyvään otsikkoon liittyen (Miten venäläiset saataisiin kimppuumme) voi vastata lyhyesti: jatketaan vain tätä rataa .. ja kun se isompi rähinä, jota Länsi koko ajan kerjää, syttyy idän ja lännen välillä niin maamme on maan tasalla Euroopan myötä. Yleensä sitä saa mitä kerjää.

 22. Venäjä näytti kyntensä Ukrainan suurvaltaselkkauksessa
  Venäjä laittoi etupiiriään järjestykseen muun muassa ottamalla kontrolliinsa kolme ukrainalaisalusta Krimin niemimaan edustalla.
  Ukrainan kriisi on suurvaltaselkkaus, jossa Yhdysvallat, ja muu läntinen Nato-koalitio pyrkii levittämään vaikutusvaltaansa.
  Tästä johtuen Venäjän tämän viikon teot eivät herätä hämmästystä. Maan passiivisuus olisi ällistyttävämpää.
  http://www.magneettimedia.com/venaja-naytti-kyntensa-ukrainan-suurvaltaselkkauksessa/

 23. Why Russia Won’t Invade the Ukraine, the Baltic Statelets or Anybody Else
  THE SAKER
  Miksi Venäjä ei hyökkää Ukrainaan, Baltian maihin tai muuallekaan

  Käänsin tuosta koneen avulla tai kone käänsi pienen osan … kannattaa lukea koko mielenkiintoinen artikkeli jos osaa kieltä

  AngloZionistin propagandakone varoittaa meitä jatkuvasti siitä, että Venäjä aikoo tunkeutua johonkin maahan. Maiden luettelo on pitkä ja vaihtelee Norjasta Ukrainaan ja se sisältää Baltian maatilat, Puolan ja jopa entiset länsimaat. Tietenkin meille kerrotaan myös, että Nato ja Yhdysvallat ovat täällä estääkseen sen. Kiitos Jumalalle heistä, eikö?
  Mutta mikä tästä kerronnasta selvästi puuttuu on keskustelu mahdollisista Venäjän motiiveista tällaiselle sotilaalliselle liikkeelle.

  The AngloZionist propaganda machine is constantly warning us that Russia is about to invade some country. The list of candidates for invasion is long and ranges from Norway to the Ukraine and includes the Baltic statelets, Poland and even countries further West. Of course, we are also told that NATO and the US are here to prevent that. Well, thank God for them, right?
  But what is conspicuously missing from this narrative is a discussion of the possible Russian motives for such a military move.

  … Lopuksi muistetaan tärkeä kysymys, jonka Bertolt Brecht kysyi: ”Kuinka joku voi kertoa totuudesta fasismista, ellei hän ole halukas puhumaan kapitalismia vastaan, joka tuo sen esiin?” Kyllä, sanoin ja vain sanoin, kollektiivinen länsi on tuominnut fasistisuuden ja kanssisalis-socialismin. Mutta teoissa? Ei, ei lainkaan. Siksi fasistinen skaala à la Poroshenko * aina * saa länsimaisten eliittien tueksi jumalallisen otsikon ”hän on SOB, mutta hän on meidän SOB”?
  Rehellisesti meillä ei pitäisi olla harhakuvitelmia länsimaisen plutokrakan luonteesta, ja meidän on aina kiinnitettävä huomiota marxilaiseen realismiin, jossa todetaan, että ”valtio on väkivaltainen laite, joka täyttää hallitsevan luokan tahdon.” Me kaikki tiedämme keistä AngloZionistisen-valtakunnan hallitseva luokka koostuu, eikö ?

  Länsi-liberaalit demokratiat ovat todellisuudessa plutokratioita, jotka luotiin kapitalististen rynnäkköryhmien avulla koko planeettamme hallitsemiseksi. Tämä oli totta ennen toista maailmansotaa. Tämä pätee myös toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, ja tämä ei ole muuttunut, huolimatta kaikista fasismin ja natsismin vitsauksista.

  Tämä tarkoittaa sitä, että länsimaiset hallitsevat eliitit tarvitsevat sodan selviytyäkseen ja säilyttääkseen uuden maailmanjärjestyksen, jonka he ovat yrittäneet asettaa meille kaikille. Venäjä ei tarvitse sotaa – tarvitsee vain rauhaa.

  Päätelmä: rentoutukaa, ihmiset, venäläiset eivät tule, lupaan!

  AngloZionistin paranoidit kollektiiviset hallusinaatioista huolimatta venäläiset eivät tule. Kyllä, he tuhoavat sinut, jos olet päättänyt hyökkätä heitä vastaan, mutta ei, he eivät tule, ainakaan omasta tahdostaan. Ei edes vapauttamaan venäläisiä vähemmistöjä Apartheid Latviassa tai natsien miehittämässä ukrainalaisessa Banderastanissa. Venäjän politiikka näihin järjestelmiin on hyvin yksinkertainen: anna niiden romahtaa yksin. Loppujen lopuksi he lopulta tulevat romahtamaan ennemmin tai myöhemmin, koska ideologiset harhaluulot ovat mahdottomia maantieteellisiä todellisuuksia vastaan.

  … And, finally, let’s remember the crucial question which Bertolt Brecht asked: “How can anyone tell the truth about Fascism unless he is willing to speak out against capitalism, which brings it forth?“. Yes, in words, and in words only, the collective West has condemned Fascism and National-Socialism. But in deeds? No, not at all. This is why Fascist scum à la Poroshenko *always* get the support of the western elites under the pious heading of “he is an SOB, but he is our SOB“?
  Honestly, we should have no illusions about the nature of the western plutocracy, and we should always heed the Marxist truism which states that “the state is an apparatus of violence which fulfills the will of the ruling class.” We all know who the ruling class of the AngloZionist Empire is composed of, don’t we?

  Western liberal democracies are, in reality, plutocracies which were created by a class of capitalist thugs with the purpose of controlling our entire planet. This was true before WWII. This was also true during and after WWII and this has not changed, notwithstanding all the sanguine denunciations of Fascism and Nazism.

  What this means is that it is the western ruling elites which need war to survive and preserve the New World Order they have attempted to impose on all of us. Russia does not need war – she only needs peace.

  Conclusion: relax, folks, the Russians ain’t coming, I promise!
  AngloZionist paranoid collective hallucinations notwithstanding, the Russians are not coming. Yes, they will annihilate you if you are crazy enough to attack them but, no, they are not coming, at least not of their own volition. Not even to liberate the Russian minorities in Apartheid Latvia or the Nazi-occupied Ukrainian Banderastan. The Russian policy towards these regimes is very simple: let them collapse on their own. After all, they will all eventually come knocking sooner or later, as ideological delusions are powerless against geographical realities.
  http://www.unz.com/tsaker/why-russia-wont-invade-the-ukraine-the-baltic-statelets-or-anybody-else/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here