Siihen aikaan, jolloin Suomessa ei vielä valmistauduttu sotimaan ulkomailla, maamme turvallisuus oli toimiva brändi: jättäydyttiin puolueettomaksi muiden maiden ja varsinkin suurvaltojen välisissä konflikteissa.

Tämä blogikirjoitus ei ole varsinainen kirja-arvostelu Risto Uimosen kirjasta Sauli Niinistö : tasavallan presidentti. Kirja herätti pohtimaan asioita, jotka liittyvät Suomen osaan maailman turuilla, ja tunsin tarvetta puuttua tapahtumien kulkuun, minäkin.

Uimosen kirjan vahvuus on Suomen lainsäädännön, eduskunnan valiokuntatyön, puolueiden ulkopoliittisen roolin ja varsinkin Suomen turvallisuuspoliittisen uuslinjauksen keskeisten piirteiden esittely ajankohtana, jolloin Suomea ollaan asemoimassa kokonaan uuteen geopoliittiseen todellisuuteen. Kun puolueettomuuden valossa ja varjossa elävälle kansalle ei uutta politiikkaa ole selkokielellä esitelty, Suomea natotetaan ja liittovaltioidaan salassa.

Kirjassaan Risto Uimonen siteeraa – näinä aikoina sangen vähän siteerattua – kokoomuksen ex-presidenttiä J.K. Paasikiveä, joka opetti suomalaisille elämää karhun naapurissa.”Suomen ulkopoliittinen probleemi on Venäjä ja suhteemme siihen.” ”Kaikki muut ovat ulkopoliittisesti toisarvoisia.” ”Suomen ulkopolitiikka ei saa olla Venäjän vastaista ja Venäjälle vihamielistä politiikkaa.” ”Tähän on pyrittävä huolimatta pettymyksistä, joita olemme saaneet ja saamme kokea.”

Noilla sanoilla pyhitettiin Äiti-Venäjää Suomessa tavalla, jota pahaa tarkoittavat ihmiset jälkikäteen kutsuvat suomettumiseksi. Kun pahat kellot kauas kuuluvat, sodassa hävinneen Suomen eloonjäämisopista tuli kirosana. Kun pokkuroitiin Neuvostoliiton suuntaan, se ei pitänyt sisällään avoimen kielteistä suhtautumista Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin. Kun nyt pokkuroidaan Yhdysvaltojen suuntaan, se pitää sisällään Venäjän demonisoimisen ja maan presidentin saatanallistamisen. Suomettumista voidaan näin ollen harjoittaa hyvin erilaisilla tavoilla.

Kaikki, mitä ns. Lännessä on tarjolla, kelpaa, otetaan annettuna ja niellään pureksimatta. Vanhoilla opeilla luututaan lattiat, jotta olisi siistiä, kun Nato tulee sisään.

Suomen kansa on sodanjälkeisten vuosikymmenten aikana omaksunut turvallisen elämän perustaksi puolueettomuuspolitiikan niin perusteellisesti, että suuri osa kansasta haluaa luulla Suomen edelleenkin olevan puolueeton muiden konflikteissa. Mutta ei olla meillä enää puolueettomia eikä edes liittoutumattomia. Ollaan liittoa muistuttavassa suhteessa Naton kanssa ja ollaan liitossa EU:n kanssa jo niin syvällä, että syvemmälle ei pääse kuin muodostamalla EU:sta liittovaltion. Suomessa kokoomus on sekä Nato-jäsenyyden että EU:n liittovaltioimisen kannalla ja on valmis luopumaan lopustakin itsenäisyydestämme.

Uusi ulkopolitiikka

Loikka uuteen ulkopolitikkaan tapahtuu yli ja ohi Nato-jäsenyyden? Se on johtopäätös, jota Uimonen tapailee, mutta ei kirjoita auki.

Näinä aikoina ulkopolitiikkaa tehdään uudella metodilla: Naton ja/tai Naton jäsenmaiden kanssa solmitaan kahdenvälisiä sotilaallisia sopimuksia. Ne voivat olla yhteisymmärryspöytäkirjoja, aiesopimuksia, aiejulistuksia, puiteasiakirjoja ja ties mitä, mikä palvelee sisäistä näkemystä, puhdasta järkeä, likaista mielikuvitusta, oikeaa tietoa ja väärää politiikkaa niin että eduskunta ei pääse ottmaan kantaa sotaministeriön touhuiluihin.

Sopimuskumppaneita ovat jo olleet isot Nato-maat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa sekä Ruotsi ja Viro.

Näillä sopimuksilla Suomea valmistetaan – kriisihallinnan otsikon alla tai vaikkapa terrorismin torjunnan nimissä – hyökkäämään monikansallisissa joukoissa kauas maamme omien rajojen ulkopuolelle. Muiden apua ollaan ottamassa vastaan, jos sitä näillä sopimuksilla saa.

Vain vaikeimmissa ja pisimmälle menevissä sitoumuksissa näitä ei-sopimuksia on käytetty ja näytetty eduskunnan puolustus- ja/tai ulkoasiainvaliokunnassa, mutta niiden jäsenet eivät saa kertoa sopimusten sisältöä edustajatovereilleen. Niin ollen suurin osa kansanedustajista vaeltaa Suomen ulkopolitiikan asioissa pimeyden laaksossa yhdessä äänestäjiensä kanssa.

Mitä Venäjään tulee, sen puolesta Suomi on ollut vapaa tekemään sitä politiikkaa, mitä Suomi on halunnut. Jos hyvät ja luottamukselliset suhteet itäiseen naapuriin säilyvät, siitä kertyy Suomelle poliittista bonusta Venäjän markkinoilla. Jos taas Suomen politiikka kohdistuu Venäjän legitiimien turvallisuusintressien huomiotta jättämiseen, siitä saattaa syntyä luottamuspula, jolla myös on oma hintansa. Nämä asiat eivät saa hukkua Suomen median Venäjän asioista tuottamaan informaatiohälyyn, -helskeeseen, -vilinään tai -vilskeeseen.

Kaksi tärkeää pointtia uuden ulkopolitiikan synnytystuskissa ovat Sauli Niinistön ajama Nato-option (= mahdollisuus liittyä Natoon) säilyttäminen ja samaan aikaan Nato-jäsenyyden hylkääminen ja korvaaminen Nato-maiden kanssa tehtävillä kahdenvälisillä sopimuksilla.

Isäntämaasopimus

Merkittävin Suomen nimissä tehty sopimus uuden ulkopolitiikan tarpeisiin on ns. isäntämaasopimus.

Kysymys on siinä siitä, että Naton tai sen jäsenmaan (lue: USA:n) joukkoja voidaan sopimuksessa määrätyllä tavalla sijoittaa Suomen tasavallan alueelle tai niiden annetaan kulkea Suomen kautta Naton sotilaallisen toiminnan tukemiseen kolmannessa maassa (Venäjällä?).

Isäntämaasopimus ei ole virallisesti mikään sopimus vaan se on virallisesti vain yhteisymmärryspöytäkirja. Kaikella on tarkoituksensa, niin tälläkin sopimuksella. Sen ansiosta Stubbin hallitus välttyi viemästä tämän raskaan sarjan asiakirjan eduskunnan päätettäväksi. Sen tärkeys on kyllä ymmärretty, sillä tämä yhteisymmärryspöytäkirja on kirjattu Suomen säädöskokoelmassa valtiosopimusten joukkoon (tosin vain englannin kielellä; englantihan on Naton komentokieli!).

Tämä ei-sopimus on tehty ”Naton operaatioiden/harjoitusten/vastaavan sotilaallisen toiminnan toteuttamista varten”. Vastaavaa toimintaa on ”taistelun tai sotilaallisen torjuntatoimen toteuttaminen, myös hyökkäys, siirtyminen, huolto ja taisteluharjoitukset”.

Siis myös ”hyökkäys” kuuluu tämän sopimuksen toimialaan!

Kun mietitään, mihin Suomesta käsin voidaan hyökätä, ensimmäisenä tulee mieleen Venäjä. Suomi on kuitenkin tehnyt Venäjän kanssa valtiosopimuksen siitä, että ”sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan”.

Näyttää ulospäin siltä, että Venäjän kanssa tehdyn valtiosopimuksen mukaan Suomi lupaa olla hyökkäämättä Venäjälle. Naton kanssa tehdyn lumesopimuksen mukaan Suomi taas varautuu antamaan apua Naton tai sen jäsenmaan kauttakulkuun tai hyökkäykseen Venäjälle. Naton kanssa on sovittu siitä, että Suomi rakentaa infrastruktuurin Naton toiminnalle Suomessa niin kuin isäntämaasopimuksessa on sovittu.

Suomen isäntämaasopimuksen teksti on suora kopio Naton valmiista tekstipohjasta AJP-4.5 (B), Allied Joint Doctrine for Host Nation Support and Procedures, Annex B. Tämän ei-sopimuksen tekstistä ei tarvinnut paljon neuvotella, kun se otettiin Naton asiakirjasalkusta käyttöön valmiiksi mietittynä asiana.

Suomessa on kahdella kielellä vaiettu tämä ”pöytäkirja”, eikä mediaa hallitsevaa Nato-haukkojen parvea ole uskominen tämän asiakirjan vähättelyssä. Missään muussa suomalaisessa ulkomaan sopimuksessa ei Suomi valmista edellytyksiä muiden maiden hyökkäyksille Venäjän kimppuun Suomen kautta. Kysymys hyökkäyksestä Venäjälle ei kuulu päivänpolitiikkaan, mutta tämä kaikki varustautumien siihen ei-näköpiirissä olevaan asiaan kuuluu.

Tässä tämä asia tuli nyt suoraan sanotuksi niin kuin se on.

Isäntämaasopimuksesta sanotaan, että vierasta sotaväkeä voi tulla Suomeen vain ja ainoastaan Suomen oman hyvän luvan jälkeen. Voi olla noinkin. Kyseessä ei ole valtiosopimus, koska se tehtiin ei-sopimuksena. Sen perusteluihin löytyy Naton puolella paha lause, jota ei ole paljon kommunikoitu: sopimus on ”poliittisesti sitova”. Käytännössä näissä sotilaspoliittisissa asioissa poliittinen sitovuus ei paljon poikkea juridisesta sitovuudesta.

Tähän asiaan olisi varmaankin kiinnittänyt huomion Suomen eduskunta, jos isäntämaasopimus olisi kulkenut eduskunnan kautta. (Helsingin Sanomat oikaisi väitteensä, että eduskunta olisi hyväksynyt isäntämaasopimuksen, Vastavalkean hankkiman asiantuntijalausunnon myötä, toim.huom.)

Mutta isäntämaasopimus on sellaista poliittista dynamiittia, että ei sellaista voi eduskuntataloon viedä. Risto Uimonen, joka antaa tässä asiassa turhan päiten periksi istuvalle vallalle, kirjoittaa, että ”Niinistö, Tuomioja ja Haglund eivät halunneet ottaa sitä riskiä, että isäntämaasopimuksen valmistelu pysähtyy poliittisista syistä eduskuntaan”. Tämä peruste ei kelpaa: poliittiset syyt eivät voi olla este eduskunnan ohittamiselle näin tärkeässä kysymyksessä. Myös oikeudellinen arvio eduskunnan ohittamisen perusteista jäi tekemättä, vaikka ulkoministeriö sanoi sen teettäneensä.

Eduskunta edustaa kansanvaltaa, jota taas maan hallitus ei edusta.

Sotaministeri Jussi Niinistö

Ensimmäinen viesti amerikkalaisten halusta harjoitella sotaa Suomen ilmatilassa saatiin tammikuussa 2015. Silloin heidän taistelukoneensa olivat valmiita tulemaan Virosta Suomeen jatkamaan Venäjän rajalla käytyä sotaharjoitusta Suomessa.

Ei ole tietoa siitä, kuka tällaista harjoituksen jatkamista Suomessa esitti ja kuka oli ylipäätään kuullut amerikkalaisten suunnitelmasta. Presidentille (Niinistö), ulkoministerille (Tuomioja) ja puolustusvoimain komentajalle (Lindberg) asia oli uusi.

Kun sitä käsiteltiin tp-utvassa (utva on maan hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, jossa ovat mukana hallituspuolueiden ykkösketjut ja josta tulee tp-utva presidentin osallistuessa kokoukseen), pääministeri Stubb ja puolustusministeri Haglund olivat heti valmiita ottamaan amerikkalaiset vastaan, ja sitä kantaa he vauhdittivat kokousasioiden vuodolla Helsingin Sanomien Nato-trolli Kari Huhdalle. (Vuotajaa ei etsitty syyllisenä rikokseen, vaikka siitä siinä oli kysymys.) Lopputulos tässä asiassa oli se, että amerikkalaisia ei päästetty Suomeen vaan heitä lennätettiin Selkämeren päällä Venäjän rajaa neutraalimmassa ilmatilassa.

Suhdanteet vaihtuivat sen jälkeen nopeasti.

Jossakin päin oli päätetty, että Suomi vastaisi positiivisesti kutsuun, kun amerikkalaiset seuraavan kerran pyytäisivät saada harjoitella sotaa Suomessa. He olivat pyytäneet sitä loppuvuonna 2015 ja puolustusministeriö oli heidät Suomeen kutsunut. Siitä vain oli unohdettu kertoa presidentille, joka sentään on puolustusvoimiemme ylipäällikkö. Jenkit kuitenkin saivat tulla ensin Oregonin kansalliskaartin hävittäjillä harjoitteleman sotaa Suomen ja Venäjän rajalla. Vähän myöhemmin perässä tulivat Marylandin kansalliskaartin hävittäjät. Ne eivät kohdanneet minkäänlaista mediahuomiota: amerikkalaisin sotilaisiin Suomessa oli jo totuttu.

Samaa sotilaallista seurakuntaa olivat myös ne amerikkalaiset sotilaat, jotka harjoittelivat maasotaa Niinisalossa, sekä ne USA:n järjestämän laivasotaharjoituksen osanottajat, jotka suorittivat maihinnousun Hankoon. Tämä oli yllätys presidentti Niinistölle, joka kuitenkin toipui siitä nopeasti eikä enää pannut vastaan amerikkalaisten osallistumiselle sotaharjoituksiin Suomessa.

Suomen kenraalit, joista 4/5 on saanut koulutusta USA:ssa, saivat Sipilän hallitukseen valtiovallan edustajaksi samanhenkisen puolustusministerin Jussi Niinistön. Hän toimii kuin sotaministeri yhdessä amerikkalaisten kanssa. Yhdysvallat palkitsi ystävänsä. Kun Suomi ja USA allekirjoittivat Washingtonissa aiesopimuksen keskinäisestä sotilasyhteistyöstä, sikäläinen puolustusministeri James (Jussi Niinistölle tuttavallisemmin ”Jim”) Mattis järjesti asian johdosta suuren sotilasparaatin, jota juhlistettiin tykinlaukauksin. Se oli parasta, mitä Jussi Niinistölle on hänen elämässään tapahtunut.

USA:n puolustusministeri James Mattis järjesti kunniavartion puolustusministeri Jussi Niinistölle Pentagonissa maaliskuussa 2016. Kuva: kersantti Brigitte N. Brantley (public domain)

”Jim” Mattiksen vieraillessa keväällä 2018 Suomessa Jussi Niinistö palkitsi hänet ilmoittamalla, että Suomi järjestää noin vuonna 2021 suuren kansainvälisen sotaharjoituksen. Sen jälkeen, kun asia oli Mattikselle esitelty, Suomen on mahdotonta olla kutsumatta USA:ta mukaan. Presidentti Niinistö oli huonosti informoitu tästäkin asiasta, mutta ei hän kiistä myötäsukaista suhtautumistaan Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden sotilaiden osanottoon sotaharjoituksiin Suomessa.

Vuosi 2024

Tässä tulee enemmän kuin kolme pointtia arvauksena siihen, mitä on tapahtunut vuoteen 2024 mennessä, jolloin valitaan Sauli Niinistölle seuraaja. Nämä tapahtumat eivät liity Risto Uimosen kirjaan, mutta se on kuitenkin ollut pohjapaperi näitä arvauksia kirjoitettaessa.

Vuonna 2024 Sauli Niinistön Suomi

 • ei ole liittynyt Natoon mutta on kaiken varalta säilyttänyt aktiivisen Nato-option,
 • on kahdenvälisin sopimuksin toiminut tiiviissä sotilaallisessa yhteistyössä johtavien Nato-maiden kanssa,
 • on yrittänyt – vailla menestystä – tiivistää eurooppalaista puolustusyhteistyötä,
 • on yrittänyt – vailla menestystä – vetää Ruotsin mukaan Suomen sotilaalliseksi yhteistyökumppaniksi,
 • on Sauli Niinistön johdolla säilyttänyt puhevälit Venäjän presidentin kanssa ja
 • on alkanut vähitellen toipua maailmanlaajuisesta finanssikriisistä.

Jos Alexander Stubb tulisi ensi kesänä yllättäen valituksi EU:n ylikomissaariksi (EU:llehan se merkitsisi huonoa herraonnea), hänen kautensa komissiossa loppuisi samaan aikaan, jolloin Suomessa valitaan seuraava presidentti. Alex joutuu käymään taistelun Jan Vapaavuoren kanssa saadakseen kokoomuksen vuoden 2024 vaalien presidenttiehdokkuuden. Hän saattaa kuitenkin kurkottaa kuuseen ja kapsahtaa katajaan. Oma tahto ei hänelle välttämättä riitä edes Suomen komissaaripaikan saamiseen, mutta kevät 2019 on muillekin kuin hänelle monessa mielessä politiikan paluuta perusasioiden pariin.

Jos olet lukenut koko jutun, olet nyt sen lopussa. Onnittelen sinua sinnikkyydestäsi. Palataan asiaan.

Esko Seppänen on entinen Yleisradion toimittaja, Suomen eduskunnan jäsen ja Euroopan parlamentin jäsen. Kirjoitus on julkaistu alun perin Seppäsen blogissa.

Artikkelikuva: Presidentti Donald Trump tapasi presidentti Sauli Niinistön Valkoisessa talossa elokuussa 2017. Kuvaaja: Natig Sharifov (public domain)

Aiheeseen liittyen

30 KOMMENTTIA

 1. Koko porukkaa on huijattu todella taitavasti.

  Ministerivaliokunta ei voi tehdä määrämuotoisia päätöksiä lainkaan koska ei ole lakia olemassakaan, jonka nojalla se voisi määrämuotoisia päätöksiä tehdä.

  Ministeriö voi taas antaa asetuksia vain poliittisesti vähämerkityksellisistä asioista. Ministeriön päätökset ovat vielä ministeriön asetuksia alempana hieararkiassa, joten päätöksiää voidaan tehdä vain vielä vähämerkityksellisimmistä asioista.

  Jo Sinisten kannatus kertoo etteivät Jussin ”sopimukset” ole olleet poliittisesti vähämerkityksellisiä.

  Viiden ministerin ja 18 kansanedustajan sinisille ennuste ei lupaa hyvää. Sen mukaan puolue ei saisi yhtään kansanedustajaa ensi kevään vaaleissa.

  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4005200-uusi-eduskuntavaalien-paikkaennuste-julki-neljanneksi-suurimman-puolueen-paikasta-armoton-kisa

  Päätökset muiden valtioiden kanssa tehdyistä aiesopimuksista olisi pitänyt päättää presidentin esittelyssä valtioneuvoston istunnossa ( PL 93 ja 58).

  Nyt poliittisen vastuun on kantanut Jussi lähes 0% kannatuksella. Vastuun on kantanut VÄÄRÄ taho.

  Koko porukkaa on huijattu taitavasti !

  LÄHTEITÄ:

  Presidentin päätöksenteko:

  Perustuslain 93 § mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa
  valtioneuvoston
  kanssa. Presidentti tekee määrämuotoiset päätökset valtioneuvoston
  istunnossa valtioneuvoston esityksestä ( PL 58 § )

  Ministerivaliokunta:

  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ( PL 2 ) .Ei ole mitään lakia olemassa, jonka nojalla ministerivaliokunta
  voisi tehdä määrämuotoisia päätöksiä. Joten se ei voi tehdä
  määrämuotoisia päätöksiä lainkaan, koska ei ole olemassa lakia, jonka
  nojalla se voisi niitä tehdä. Se on vain valmisteleva elin. ( Asetus:
  Valtioneuvoston ohjesääntö 25 § ja Perustuslaki 67 § )

  Perustuslaki
  67 §
  Valtioneuvoston päätöksenteko

  Valtioneuvostossa
  käsiteltävät asiat on valmisteltava asianomaisessa ministeriössä.
  Valtioneuvostossa voi olla ministerivaliokuntia asioiden valmistelua
  varten.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L5P65

  Laki valtioneuvostosta

  23 §
  Ministerivaliokunnat
  Valtioneuvostossa
  on ministerivaliokunnat ulko- ja turvallisuuspolitiikan, Euroopan
  unionia koskevien asioiden, raha-asiain sekä talouspolitiikan
  valmistelua varten.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030175

  Asetus: Valtioneuvoston ohjesääntö
  25 §
  Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
  Valiokunnan
  on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
  ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat,

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030262

  Vanhanen 2004:
  Presidentin päätöksenteko:
  Presidentin esittelyssä presidentti tekee ulkopolitiikkaa koskevat määrämuotoiset
  päätökset valtioneuvoston valmistelusta ja ratkaisuehdotuksesta.
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=kk+837/2004

  Ministeriön valtaoikeudet:

  Perustuslakivaliokunta on katsonut lausunnoissaan ( PeVL 7/2005 vp, HE 1/1998 vp, s. 132/II,
  PeVL 27/2004 vp, s. 3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/I), että ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa
  lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa.

  Ministeriön päätökset ovat hiearkiassa vielä alempana kuin ministeriön asetukset, joten päätöksillä saisi päättää vain vielä pienemmistä asioista kuin asetuksella

  Lainkirjoittajan opas

  Valtioneuvoston ja ministeriön välistä
  toimivallan jakoa on kuvattu hyvin voimassa olevassa lainkirjoittajan
  oppaassa. Sen mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa
  yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä
  asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa
  asioissa.

  Lainkirjoittajan opas

  http://lainkirjoittaja.finlex.fi/13-saadosten-lajit-ja-saadostaso/13-4/

  ”merkitykseltään vähäisehköissä asioissa”

  PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2005 vp

  Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja

  rikoslain 49 luvun muuttamisesta

  Ehdotus ei siksi ole hyvin sopusoinnussa

  perustuslain 80 §:n 1 momentin sen

  lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle

  voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä

  teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta

  merkitykseltään vähäisehköissä asioissa

  (HE 1/1998 vp, s. 132/II, PeVL 27/2004 vp, s.

  3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/I).

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_7+2005.pdf

 2. Suomen kansan silmät on muurattu umpeen Suomen ”eduskunnan” tai useamman iskulla kansalaisen vyön alle !

  Mitä muuta on Suomen ”perustuslain 118 § ” ?

  Julkinen lakitietokanta Finnlex Pl 118 § … kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Kun ja jos siis Suomen kansalaisia alkaa kuolemaan tämän ”sopimuksen”; joka on tehty ohi eduskunnan siunaksen vaikutuksesta sen tehneitä henkilöitä ei kansalaiset voi haastaa oikeuteen kansanvallan halveksunnasta ?

  Mutta miten ihmeessä ”julkinen” media on voinut olla vuodesta 2011 asti keskustelematta PL 118 §:n vaikutuksesta Suomen demokratiaan ja kansanvaltaan ?

  Samalla kun piti ohittaa kansainvälinen laki; mikäli jonkun maan laki / oikeusjärjestelmä on toimivallaton tai toimihaluton; kansainvälinen rikostuomioistuin saa toimivallan .

  Suomen osalta tämä hoideltiin pois alta LAHJOMALLA Kansainvälinen rikostuomioistuin ; He 55/2007 esiteltiin kansanedustajille tahallaan väärillä asiakirjoilla ja 2008 oikeusministeri allekirjoitti ”sopimuksen” ( salaiseksi julistettu sekin ) ..Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäyynnin” ( ja muita vastaavia) ja kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallalttomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”. ( mm. PL 118 §).

  Tämä kuitenkin sisälsi petoksen; ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia”.
  Pl 118 § todistaa, että näitä vakavia rikoksia EI haluttu tutkittavan missään päin maailmaa; vähiten Suomen oikeusjärjestelmässä.

  Isäntämaasopimuksen yms. sopimusten eduksunnan ohittamista ja salaamista siis on valmisteltu huolella vuosikymmenen ajan.

  Jo 9.12. 2005 jätin SYYTEILMOITUKSEN lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa valtakunnansyyttäjänvirastoon . ( Eoa päätöksen 876/2/05 kaltainen presidentin- ja ministerinvastuuasia ).

  Tapausta kirjattiin diaariin 8 kuukautta; jona aikana perustuslakiin kuulunut rinnakkainen syyteoikeus kumottiin 1.1. 2006 ”rikoslakimuutoksella”.

  Perustulakimme siis on ollut jo yli vuosikymmenen demokratian lakkauttamisen mahdollistavan petoksellisuuden kohteena !

  Olenkin koska tahansa valmis todistamaan asioista Valtakunnanoikeudessa 9.12. 2005 syyteilmoituksen mukaisesti . ( virakarikosten tutkimattomuus Suomessa ja lainsäädännöllinen syrjintä tiettyjä kansanosia kohtaan. ( 90-luvun valtiopetokset / Jorma Jaakkolan dokumentaatio ).

  Pl 118 § siis on SUUNITELMALLINEN petos asioiden salaamiseksi !

  • Sauli Niinistöltä ja Esko Seppäseltä varmaan. Keneltä muiltakaan päästä jutusta päätellen, vaikka ei sitä tässä umpipopulistisessa jutussa suoraan sanotakaan.

 3. Hyvä ja faktat esiin tuova kirjoitus. Siitä kiitos Seppäselle. Tämä pitäisi jokaisen suomalaisen lukea.
  Kuvassa Jussi Niinistön mahtipontinen olemus kertoo paljon ellei kaiken oleellisen. Muitakin perussuomalaisten jäseniä on onnistuttu huijaamaan tämän kaiken taakse. Mm. Oikeamedia blogisti Reijo Tossavainen, eläkeläinen ent. kansanedustaja (ps), päätoimittaja, yrittäjä.
  Ei voi välttyä ajatukselta että Niinistö on ollut toteuttamassa enemmän omaa (ja Nwo-mafian) kuin kansamme edun vaatimaa asiaa.
  Käsittämätöntä tietysti on että tällaisten miesten käsiin maamme kohtalo tänään on joutunut kun kansa ei ole ollut valveilla ja antanut valtamedian Venäjä valheiden sotkea päänsä.
  Maa on kiistatta ajettu pahaan loukkuun.

 4. Eikun LUPAA ? Kysyivätkö NATOlaiset lupaa Tunisiassa, ennen pommittamistaan, ja aiheuttaessaan Kaddafin murhan, I don’t think so.

   • Alkaa mennä maanosatkin jo sekaisin Joulukiireiden keskellä, kiitti oikaisusta.Mr. Trump on aidattuna samoin kuin kaikki muutkin aikaisemmat johtajat. Valkoisen talon neuvonantajilla on tarvittavat ohjakset käsissään alati vahtimassa. Pressan on puhuttava heidän mieliksi, muuten saattaa tulla vahdinvaihto nopeammin kuin äänestyksen tulokset. Molemmissa puolueissa on vakoilijoita. Pelottavalta näyttää seuraavat vaalit kaiken koettujen petosten tultua esille ”Midterm vaaleissakin”. Syytökset pantiin vanhentuneiden vaalikoneiden syyksi, vaikka äänten laskijoissa se vika on.

 5. Isäntämaasopimuksen osalta on oikeuskansleri lausunut että sopimuksen muodollisessa sopimisessa ei ole laivastaisuutta mutta miten lie sitten sen perustuslain mukaisuus. Kokoomus on pystynyt vihkimään vuorollaan kaikki puolueet salaisiin sopimuskähmäilyihinsä jo 2000 luvun alusta ja siten mikään nykyinen puolue ei voi sen takia ottaa niitä eduskunnassa esille. Suomesta ei oikein voi sanoa että se on demokraattinen maa vaan salademoninen maa.

 6. Niinistön non-verbaalinen viestintä on aina paljastavaa.
  Tuossakin kuvassa hän on selvästi ’onnensa kukkuroilla’ kun Trump vakuuttaa hänelle omiaan.

 7. WAYNE MADSEN | 09.12.2018 | WORLD / AMERICAS
  Trump Turns International Organizations into ‘Neo-Confetti’

  Trump and his neo-cons have withdrawn from so many international organizations and agreements that his foreign policy has earned a shameful nickname: “the Withdrawal Doctrine.”

  Donald Trump, currently under the strong influence of arch neo-conservative John Bolton, his national security adviser, and Secretary of State Mike Pompeo, a neo-con in “libertarian clothing,” has embarked on a policy to not only distance the United States from international organizations, but to withdrawal from them altogether.
  The only international organization Trump currently supports is NATO
  and that is only because Bolton, Pompeo, and other neo-cons advising Trump are proponents of unilateral warfare by the United States,
  with NATO forces as cannon fodder, wherever neo-con doctrine determines America’s interests are threatened.
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/09/trump-turns-international-organizations-into-neo-confetti.html

  Näihin Usan etuja palveleviin hankkeisiin, joissa Nato palvelee/toimii Usan tykinruokana, meidät on Nato-eliittimme toimesta kytketty kansan selän takana.
  Natojäsenyys merkitsee meille pelkkää Usan tykinruokana olemista.
  Kansa tuskin on tähän valmis jos tämä totuus sille kerrotaan.

 8. Seppäsen artikkelista: ”Suomen kenraalit, joista 4/5 on saanut koulutusta USA:ssa, saivat Sipilän hallitukseen valtiovallan edustajaksi samanhenkisen puolustusministerin Jussi Niinistön. Hän toimii kuin sotaministeri yhdessä amerikkalaisten kanssa. Yhdysvallat palkitsi ystävänsä. Kun Suomi ja USA allekirjoittivat Washingtonissa aiesopimuksen keskinäisestä sotilasyhteistyöstä, sikäläinen puolustusministeri James (Jussi Niinistölle tuttavallisemmin ”Jim”) Mattis järjesti asian johdosta suuren sotilasparaatin, jota juhlistettiin tykinlaukauksin. Se oli parasta, mitä Jussi Niinistölle on hänen elämässään tapahtunut.”

  Eikä tämänkin vuoksi pitäisi kellojen soida? Sama ilmiö toteutuu jokaisessa kansallisvaltiossa, armeijat eivät palvele kansalaisia, ne ovat pelkkiä pelinappuloita SAMAN ISÄNNÄN pöydällä. Sodat eivät synny – ne suunnitellaan luomalla uhka, jota vastaan pitää taistella. Valemedialla on tässä uhkan luomisessa ja niiden ylläpitämisessä keskeinen rooli.

  Suomi ei ole, eikä ole ollut, sen enempää itsenäinen kuin muutkaan valtiot, USA mukaan lukien. Samoin kun world wide joint army, ihmiskunnan keskiössä on world wide joint suojelupoliisi. CIA / FBI johtaa suojelupoliisiverkostoa maailmanlaajuisesti, joka toimii Jesuiitta-mafian / Black pope alaisuudessa. Sen, kuten myös Supon, tärkein tehtävä on vakoilla suomalaisia, ja ylläpitää kansainvälistä rikollisuutta sen kaikissa muodoissa. Yhtään huumelastia ei tipahda Suomen kamaralle ilman Supon keskeistä roolia – ei ainuttakaan.

  Vatikaani ei ole uskonnollinen organisaatio, se on poliittinen / satanistinen organisaatio…. lampaiden vaatteisiin pukeutunut – gate keeper – jonka taustalla toimii ”man in black” eli Jesuiitat. Donald Trumpilla samoin kuin valePutinilla ei ole todellista poliittista valtaa, he ovat ruhtinaallisesti palkittuja näyttelijöitä. Valta on aina, korostan – AINA – julkisen toimijan takana, eli USAn tapauksessa tällä hetkellä jesuiitta-agentti Mike Pencellä. Entäpä Kyösti Kallio? Hänen adjutanttinsa oli jesuiitti-agentti, eli Kallion murha on täysin verrattavissa JFK murhaan, mutta siitähän ei valemedia meille hiisku!

 9. Mitä? Eikö Esko Seppänen nyt olekaan tyytyväinen hyvän ystävänsä Sauli Niinistön natotukseen. Esko itse asettui kaksissa vaaleissa tukemaan julkisesti Sauli Niinistöä presidentiksi. Viime vaaleissa jo heti ensimmäisellä kierroksella.

  • Itsekin olen monasti ihmetellyt Eskon kaksinaamaisuutta. Se ei tietenkään vie arvoa tältä Nato- ja Niinistö vastaiselta kirjoitukselta. Usein on niin että kahdesta pahasta on valittava pienempi.
   Väyrynen oli pelattu ulos jo aikoja sitten vaikka hän olisi ollut selvästi sopivin maamme itsenäisyyden kannalta. Ja Haaviston sotkeutuminen koko kisaan oli Nwo-mafian strategiaa Niinistön valinnan turvaamiseksi. Nykyäänhän velkaorjuutta kannattavat vihervassarit ovat kokoomuksen parhaita yhteistyökavereita.
   Nyt meillä sitten on ja on ollut kauan Niinistö joka on tuhonnut maamme itsenäisyyden ja myynyt maamme finanssi- ja nwo-eliitille ja amerikkalaistanut kansan mikä tarkoittaa moraalista mädättämistä.

   Väestön degeneroituminen ei ole myytti
   Iltalehdessä voi huolestuneena kertoa miksei seksi enää maita. Tärkeintä on vain laueta monta kertaa ja siihen saa ohjeita Iltalehdestä. Sitten ei enää potku riitä todellisiin ja tärkeisiin asioihin. Näin nwo-mafia hoitaa hommiaan.
   https://www.kansalainen.fi/vaeston-degeneroituminen-ei-ole-myytti/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=179631
   The lives of so many are a meaningless march of misery and mindless repetition of daily chores. There is an overwhelming cloud of sadness permeating the lives of the masses as our repulsive culture, built on fulfilling desires, consumerism, selfishness and greed, ultimately results in delusional, disappointed and desperate human beings.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=179614

   • Lisäys
    Niinistön valinnat liittynevät DeepState toimintaan maassamme sillä isänmaan myyntiä nukkuvan kansan selän takana suurpääomalle on vaikea muuten ymmärtää.
    The Truth About the Deep State
    by Jake Morphonios — Blackstone Intelligence Network Sept 16, 2018
    This 30 minute video is a good primer to share with friends and family who think YOU are a crazy “conspiracy theorist”. … It explains what the “deep state” is and how it operates – including real examples from known US politicians who are part of the Deep State. Share this video with your friends and family.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176533

 10. ”Jossakin päin oli päätetty, että Suomi vastaisi positiivisesti kutsuun, kun amerikkalaiset seuraavan kerran pyytäisivät saada harjoitella sotaa Suomessa. He olivat pyytäneet sitä loppuvuonna 2015 ja puolustusministeriö oli heidät Suomeen kutsunut. Siitä vain oli unohdettu kertoa presidentille, joka sentään on puolustusvoimiemme ylipäällikkö. Jenkit kuitenkin saivat tulla ensin Oregonin kansalliskaartin hävittäjillä harjoitteleman sotaa Suomen ja Venäjän rajalla. Vähän myöhemmin perässä tulivat Marylandin kansalliskaartin hävittäjät. Ne eivät kohdanneet minkäänlaista mediahuomiota: amerikkalaisin sotilaisiin Suomessa oli jo totuttu.
  Samaa sotilaallista seurakuntaa olivat myös ne amerikkalaiset sotilaat, jotka harjoittelivat maasotaa Niinisalossa, sekä ne USA:n järjestämän laivasotaharjoituksen osanottajat, jotka suorittivat maihinnousun Hankoon. Tämä oli yllätys presidentti Niinistölle, joka kuitenkin toipui siitä nopeasti eikä enää pannut vastaan amerikkalaisten osallistumiselle sotaharjoituksiin Suomessa.”

  ”Jossakin oli päätetty ja unohdettu kertoa Sauli Niinistölle.”

  Kuka uskoo?

  ”Onneksi Sauli Niinistö toipui nopeasti.” :))))

  • ”Siitä vain oli unohdettu kertoa presidentille,” … ”Tämä oli yllätys presidentti Niinistölle, joka kuitenkin toipui siitä nopeasti eikä enää pannut vastaan ”

   Vaikea todella uskoa että noin voidaan toimia presidentinkin selän takana.
   Mutta jos meillä on ’ulkopuolisten’ valitsema presidentti jonka tehtävä on vain toimia ns. Judas-pukkina ja jonka roolin hän on itse hyväksynyt niin miksei tuohon uskoisi?
   Kun on seurannut miten meitä on viety ja viedään kansalta mitään kysymättä niin herää ajatus onko maan johto itsekään tietoinen kuka maata todellisuudessa johtaa – ja haluaako se edes tätä karmeaa totuutta vallanhimossaan tiedostaa?

   • Hyvin on mennyt ”Koiviston” oppi perille, joka mieluusti toimi päätösten suhteen taka-alalla vaikka oli itse ”fundeeraamassa” niitä. Koivisto mieluusti antoi kunnian muille, meni sitten syteen tai saveen kunhan ei omat jalat kastu.

 11. Yllä oleva kuva on todella paljastava Niinistön suhteen. Tässä näkyy hänen minättömyytensä. Hän on pimeitten neuvonantajiensa sätkynukke. Löytyy muuten Suomestakin näitä presidentin maanpetturiopastajia ja -ohjeistajia. Giljotiinin uhka leijuu sen yllä, joka uskaltaa sanoa nimiä. Virallista asemaa heillä ei tietenkään ole. Hekin ovat sielunsa myyneitä. Hierarkinen kirous laskee näin pyramidin huipulta alas monia polkuja myöten. Salakavalasti ja salattuna. Omerta, vaikenemisen laki takaa heille mahdollisuuden toimia itse itsensä yli-ihmisiksi korottaneina ikäänkuin rajattomin valtuuksin.

 12. Surullista nähdä entisen kansanedustajan vajoavan näin syvälle disinformaation ja salaliitto spekuloinnin tasolle. Tämä vastavalkea on tosin oikea paikka sille. Onneksi tämä teidän porukka on vähemmistössä, niin nämä huru kirjoitukset jää pienen ressukka porukan omaksi jutuksi.

  Tv. Asko Mikkola
  Haapavesi

  • Voisitko parahin Asko Mikkola tarkentaa (jos syvä surutilasi suinkin antaa myöten), mitä disinformaatiota ja salaliittoteoretisointia näet Esko Seppäsen artikkelissa? Disinformaatio on syytä paljastaa kaikille, että osaisimme ohjautua oikean informaation jäljille.

   Missä asiassa tämä ”meidän porukka” on vähemmistössä? Jos tarkoitat suhtautumista Suomen Nato-jäsenyyteen, KAIKKI varteenotettavat mielipidetiedustelut asiassa ovat osoittaneet kansan ENEMMISTÖN suhtautuvan Nato-jäsenyyteen kielteisesti. Vain noin 20 prosenttia haluaa Suomen Nato-jäsenyyttä, ja sekin osuus on viime aikoina ollut vähenemään päin.

   Haapavesi ja Asko Mikkola näyttäisi elävän kepulaisessa kuplassa. Viime eduskuntavaaleissa kepu sai äänistä 62,5 prosenttia. Kehottaisin valmistautumaan henkisesti siihen, että tämä kupla tulee ensi keväänä puhkeamaan.

 13. Näin ’ystävämme’ USA toimii suhteessa Nato-juoksupoikiinsa
  Meidän juoksupoikiemme eli Nato-eliittimme olisi hyvä olla ajan tasalla kun turvallisuutta rakennetaan

  Hilarious! Euro-Poodles Were Not Told of Trump’s Syria Withdrawal in Advance, Learned of It From the Media
  Pathetic satraps do not deserve any better. Bootlickers should know their place
  It couldn’t have happened to a better bunch! He sure showed them their place. Since they don’t have a backbone they shouldn’t be treated like they do.
  Since then France has said that they’re leaving too.

  Hilpeää! Euro-Poodeleille ei kerrottu Trumpin Syyriasta vetäytymisestä etukäteen.
  Saappaannuolijat eivät ansaitse mitään parempaa. Heidän pitäisi tietää paikkansa
  Trump varmasti näytti heille paikkansa.
  Sittemmin Ranska on sanonut lähtevänsä.
  https://russia-insider.com/en/hilarious-euro-poodles-were-not-told-trumps-syria-withdrawal-advance-learned-it-media/ri25743

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here