Kaikki media on propagandaa, kuten sanotaan, mutta mitä propaganda oikeasti on? Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi sanasta propaganda? Monelle se on propagandaministeri Göbbels tai itse Hitler, mikä jo itsessään osoittaa yhden merkillepantavan seikan propagandasta: lännessä propaganda on tehonnut loistavasti.

Propaganda tarkoittaa tietoa, jolla ajetaan poliittista agendaa tai aatetta. Propagandaksi tulkitaan usein vain virheelliset ja harhaanjohtavat tiedot, vaikka propagandalla voidaan täysin oikeaoppisesti viitata mihin tahansa tietoon, jolla on tarkoitusperänä muuttaa toisten ihmisten näkemystä jostain poliittisesta asiasta. Ja kun lähes kaikki asiat voidaan yhdistää politiikkaan, voidaan lähes kaikkien asioiden ajamisen laskea olevan propagandaa. Tämä taas johtaa karuun yksinkertaistukseen mediasta, joka ajaa ties mitä agendaa milloinkin: kaikki media on propagandaa.

Edward Bernays, jota pidetään osin oikeutetusti propagandan isänä, ei kuitenkaan vuoden 1928 kirjassaan Propaganda keksinyt mitään uutta, vaan lähinnä keräsi setänsä Sigmund Freudin ja monen muun häntä edeltäneen henkilön työt yksiin kansiin. 1900-luvun alun konsensus propagandasta olikin, että se on kriittinen osa länsimaista demokratiaa ja pakollinen osa kansojen ohjaamisessa oikealle tielle. Vaikka keinot ovatkin kehittyneet vuosikymmenten aikana, ei propagandan tarkoitus ole muuttunut miksikään. Ihmisiä ohjaillaan ilman väkivaltaa tekemään elämässään ”hyviä” ja ”oikeita” päätöksiä. Ei tosin välttämättä heille itselleen…

Maailmansodat jättivät pysyvän jäljen propagandaan, ja sana itsessään muuttui negatiiviseksi termiksi. Nykyään propagandaa käyttävät vain fasistit diktaattorit, siinä missä länsimaiset hyvät hallitsijat informoivat, mainostavat ja valistavat. Jo ennen maailmansotia tämä massamanipulointi oli hyvässä vauhdissa, mutta viimeistään sotien aikana opittiin, miten asiat on kansalle myytävä. Jos verrataan liittoutuneiden propagandaa Saksan vastaavaan vuosina 1915–1945, olivat Saksan yritykset myydä aatteitaan lapsenkengissä. Ihmisille toki ajettiin sitä omaa aatetta median kautta, mutta ne kaikki hienoudet, jotka liittoutuneet jo tuolloin osasivat, puuttuivat Saksalta lähes kokonaan. Jo pelkästään se, että sana propaganda yhdistetään useimmiten natseihin, antaa osviittaa siitä, kuinka tehokasta lännen propaganda oli jo vuosikymmeniä sitten, kun siihen uskotaan vieläkin. (Tässä artikkelissa avataan virheellisiä lainauksia, joita levitetään vielä tänäkin päivänä.)

Mutta ei kaivella menneitä sen enempää, vaan palataan nykypäivään ja moderniin informaatioteknologian kyllästämään arkeemme. Mitä kaikkea moderniin propagandaan oikein kuuluu? Tarkasti valikoidut aiheet, tarkasti valikoidut kulmat joista asioita katsotaan, tiedon pimitys, mustamaalaus haluttaessa vaimentaa jokin taho ja ennen kaikkea kaiken tämän reaaliaikainen seuraaminen. Mikä tahansa uutinen (jos niitä mielipidekirjoituksia, joita uutisina nykyään markkinoidaan, voidaan uutisiksi edes kutsua) joka on valtamediassa, kuten toki myös vaihtoehtomedioissa, on siellä täysin harkitusti. Mitään tiedonmurusta ei julkaista vahingossa, joskin ihmiset ovat kuitenkin monelta osin kovin ennalta-arvaamattomia, joten ihmisten reaktio saattaa yllättää propagandistin ja lopputulos olla jotain ihan muuta kuin haluttiin.

Propagandan kolme värisävyä

Propaganda voidaan jakaa kolmeen eri sävyyn, joiden rajat ovat parhaimmillaankin hyvin häilyvät.

Valkoinen propaganda tarkoittaa pääosin totuudenmukaista tietoa, joka kuitenkin on päätynyt mediaan, koska joku taho niin tahtoo. Mainokset voidaan luokitella tämmöiseksi propagandaksi, koska niissä halutaan vaikuttaa ihmisen ostoskäyttäytymiseen osoittamalla vaikka jonkin tuotteen olevan alennuksessa. Myös suuri osa tavallisista arkipäivän uutisista sopii tähän kategoriaan – uutinen pitää kyllä paikkansa, mutta se on valittu julkaistavaksi niiden tuhansien muiden joukosta.

Harmaata propaganda on taas silloin, kun mukaan sekoitetaan joko harhaanjohtavaa tietoa, saatavilla olevasta tiedosta jätetään osa pois tai asian lähestymiskulma on puolueellinen. Harmaalla alueella liikuttaessa on tyypillistä esimerkiksi mainita suhteellisia määriä ilman mitään, mihin lukuja voi kunnolla suhteuttaa – esimerkiksi ”paljon”, ”vähän”, ”pitkään” tai ”hiljattain”. Markkinoinnin ammattilaiset leikkivät tällä alueella vapaasti, ja etiikan rajoja koetellaan kun sitä omaa asiaa ollaan myymässä massoille. Suuri osa valtamedioiden suuremmista uutisista kuuluu tähän kategoriaan. Jätetään esimerkiksi kertomatta olennaisia tietoja, kun halutaan antaa sopiva narratiivi tapahtumalle ja valitusta suunnasta laitetaan hieman liioittelua tai vähättelyä mukaan.

Mustan propagandan leima lätkäistään yleensä puhtaalle valehtelulle ja tahalliselle harhaanjohtamiselle. Harvemmin tätä kuitenkaan tapahtuu yksistään, vaan yleensä kerrottavaan tarinaan lisätään pieniä osia valhetta, samalla kun kaikki muu näyttää täsmäävän. Näin voidaan luoda mikä tahansa narratiivi ja oikeuttaa lähes mitä tahansa. Asiasta voidaan myöhemmin sitten pyytää anteeksi, eihän niitä oikaisuja kukaan lue kuitenkaan ja vahinko on jo tapahtunut.

Tässä luokittelussa ongelmallista on jo valmiiksi sen rajojen veto, mutta kun mukaan otetaan teon tahallisuuden tulkinta, seilataan niin sumeissa vesissä, että rajaviivoja on turha etsiä. Useissa asioissa on mukana niin runsaasti tuntemattomia tekijöitä, että täysin hyväntahtoinen ja sen hetkisiin tietoihin perustuva uutinen voi olla ihan täysin päin honkia tarkemmin tutkittuna. Joka tapauksessa kyseessä on kuitenkin propaganda kun se mediaan asti päätyy.

Kolme psykologista ilmiötä, joihin propaganda nojaa massamanipuloinnissa

Nämä kolme ilmiötä eivät korreloi keskenään eivätkä riipu toisistaan, mutta yhdistettynä onnistuvat luomaan uskomattoman tiukan kuristusotteen niin yksilöstä kuin ryhmästä.

Ihmisen erehtymättömyys ja usko omiin kykyihin tahi tietoihin on toki positiivinen asia silloin kun kyseessä on asia, jossa ollaan oikeassa. Mutta kun opittu ei pidä paikkaansa eikä uskomuksen muuttaminenkaan ole se maailman helpoin asia, saadaan hankala yhdistelmä. Kun auktoriteettiusko, eli ulkoa opetettu hierarkia siitä kenen sanaan tulee uskoa, yhdistetään erehtymättömään yksilöön, saadaan luoduksi yksinkertainen väylä propagandalle – ”kun se lukee lehdessä, sen täytyy olla totta”, ”kun se sanottiin radiossa…”, ”kun se tuli televisiosta…”, ”kun se luki netissä…” ja nykyään kai ”kun se luki meme-kuvassa…” ja varsinkin ”kun niin sanottiin YouTubessa…”

Suostuteltavuus taas koskettaa noin 60–70 prosenttia kaikista ihmisistä. Hypnotisointi toimii juuri tällä tekniikalla, ja taitava hypnotisoija osaa tunnistaa nopeasti ne noin 20 prosenttia, jotka saattavat havahtua kesken hypnotisoinnin, jos heille annetaan hetki miettiä asiaa. Toistamalla sanomaa voidaan kuitenkin radikaalisti tehostaa asioiden uskottavuutta, ja yhdistämällä useita eri propagandakeinoja voidaan nostaa suostuteltavien määrä lähelle 90 prosenttia. Kaikkiin ei tarvitse tämän kautta saada otetta; riittää että enemmistö uskoo.

Joukkojen ohjailu propagandalla on nimittäin se keino, jolla loputkin saadaan viimeistään mukaan. Kirjassaan The Crowd: A Study of the Popular Mind (1895) Gustave Le Bon käsittelee ilmiötä, jossa ihmiset kasaantuessaan joukkoon muodostavat yhteisen ”joukkomielen” tai ”joukkosielun”. Yhteneväinen ryhmä on helppo muodostaa kun valtaosa jo uskoo kerrottuun sanomaan. Sosiaalinen paine joukon keskellä nappaa valtaansa, ja ne epäilevätkin tuppaavat lähtemään joukon mukaan.

Joukkojen ohjaaminen tapahtuu yleensä symboleilla ja suurten johtajien
inspirationaalisilla puheilla. Symboli ja suuri johtaja… kuulostaako vaikkapa poliittiselta puolueelta? Ensin myydään se oma aate propagandalla kansalle ja sitten kansan hurratessa voidaan oikeuttaa melkein mitä vain – joukkomieli ei ole kovin älykäs, mutta usein sitäkin fanaattisempi.

Kolme modernin propagandan tekniikkaa

Kieputus (engl. spin) tarkoittaa saatavilla olevan tiedon kertomista juuri halutulla tavalla. ”Spin doctor” on lempinimi näille usein mainonnassa toimiville alan ammattilaisille, jotka melkein voisivat myydä lunta eskimoille. Asioista ei tavallaan valehdella, mutta negatiiviset asiat jätetään piiloon tai niitä vähätellään samalla kun positiiviset asiat saavat kaiken huomion. Tilastot ja niiden kanssa kikkailu on ominta alaa kieputuksessa, koska sopivasti valikoimalla ja hienosäätämällä saatua dataa voidaan saada vaikka ilmasto lämpenemään kesken jääkauden.

Hivuttaminen (lähin engl. vastine: gaslighting) on taas hieman hitaampi propagandatekniikka, jolla yleensä yritetään saada haluttuja muutoksia yhteiskuntaan mm. tuomalla niitä pikku hiljaa mediaan. Kyseessä on siis Overtonin ikkunan (joka rajaa hyväksytyt keskustelunaiheet) siirtoa mahdottomasta kohti normaalia.

Mediassa saatetaan esimerkiksi varoittaa uskomasta (tietyn tahon väitettyä) propagandaa ja samassa yhteydessä ujutetaan mukaan oman viiteryhmän propagandaa ”oikeana” tietona, johon median käyttäjä pyritään sitouttamaan.

Toisinaan haluttu asia tuodaan ensin kansan tietoisuuteen halveksittuna asiana, mutta sitä aletaan hitaasti pehmentää tuomalla vaikkapa inhimillistä näkökulmaa asiaan ja kertomalla, ettei se nyt ihan niin kauheaa olekaan. Kun ensimmäinen julkkis saadaan asian puolelle, ollaan jo lähellä sitä, että fanaattisimmat fanit alkavat matkia idolinsa toimia. Ja siitä se hitaasti leviää muualle yhteiskuntaan päätyen lopulta sen ”normaaliksi” osaksi. Usein tätä pidetään kulttuurin luonnollisena kehittymisenä, vaikkei siinä, että jokin taho alkaa lobata jotain asiaa, sinänsä mitään ”luonnollista” ole.

Tönäisy (engl. nudge) on hienovarainen ja usein väistämätön tapa ohjailla ihmisiä. Kun ihmisiä halutaan ohjata tekemään ”oikeita” valintoja, tarvitaan usein hieman tönimistä oikeaan suuntaan. Ehkä kuuluisin esimerkki ovat Amsterdamin lentokentän pisuaarit, joihin ”valinta-arkkitehdit” keksivät maalata kärpäsiä tähtäyskohteeksi hätäisille käyttäjille. Lopputulos: 80 % vähemmän roiskeita siivottavaksi.

Yhteiskunnalle mahdollisesti hyödyllisistä aina puhtaasti voittojen maksimointiin suunnitellut tönäisyt ovat nykyään arkipäivää lähes jokaisella elämänalueella. Et edes huomaa näitä hienovaraisia opastuksia, ja vaikka huomaisitkin, taisit jo seurata ohjetta eli tönäisy onnistui kuten pitikin. Esimerkiksi Barack Obama ja Angela Merkel ovat palkanneet useita ”valinta-arkkitehtejä” auttamaan heitä puheissaan ja toimissaan…

Piilossa kaikkien nähtävillä

Propaganda on usein paljaalla silmällä nähtävissä, mutta yhtä kaikki se puree ja tekee tehtävänsä.

Hienovaraisemmat ohjailut menevät ohi harjaantuneeltakin, joten ainoa tapa todella välttyä propagandan vaikutukselta on välttää mediaa. Propagandan tutkiminen ei liioin ole helpoimmasta päästä, koska uudemmat teokset ovat usein lähinnä mainospuheita ja vähättelyä piilotellen sitä karua ja kieroa peliä, jota propagandalla pelataan. Vanhat kirjat, kuten hybridisodasta kertovassa artikkelissani esiin nostamani teokset, kertovat asioiden oikean laidan, mutta niissä esitetyt keinot ovat kulta-aikansa jo eläneet – vaikkakin teoria pitää edelleen paikkansa.

Jos joku väittää olevansa immuuni propagandalle, hän joko valehtelee itselleen tai ei ymmärrä, mitä propaganda oikeasti on. Propagandan voi huomata, sitä voi tutkia ja ajattelemalla viestin sisältöä tarkemmin voi sanoman propagandistisen sävyn suurelta osin tiedostaa. Mutta vaikuttamiselle ei voi olla immuuni, joten kannattaakin miettiä tarkoin mille ja kenen propagandalle itsensä altistaa. Myös tätä kirjoitusta voidaan pitää propagandana, koska sen tarkoitus on saada ihmiset ajattelemaan, mitä sisältöä he ulkopuolelta omaan maailmankuvaansa syöttävät.

Kaikki media on propagandaa.


Jukka Ojala on eläkkeellä oleva maanviljelijä, joka kirjoittaa Funtsittavaa-blogia.

Luettavaa

Jukka Ojala | Funtsittavaa (17.12.2018): Propagandan keinot tutuksi – Kieputtaminen

Jukka Ojala | Funtsittavaa (12.1.2018): Propagandan keinot tutuksi – Tönäisy

Jukka Ojala | Funtsittavaa (3.5.2018): Kauhean kaunis kuva (kuvien vaikutuksesta mediassa)


Artikkelikuvan propagandapiirros vuodelta 1789: James Gillray (public domain)

44 KOMMENTTIA

 1. Edward Bernays ja setänsä olivat juutalaisia. Bernays työskenteli muistaakseni USA:n propagandaosastossa, jonka tarkoitus oli ”myydä” 2. Maailmansota jenkeille.

  • Se että jokin on juutalainen ei kerro persoonasta juuri mitään,niin juutalaisia kuin vaikkapasuomalaisia on moneen junaan ja osa jää viellä asemalle.
   Lapsuudenkodin eräs keskeinen oppi oli,älä ole maailman vietävänä,juuri tuo on paras lääke kaikenlaista propakandaa vastaan.
   Äitini katsoi maailmaa vakaumuksellisen körtin näkökulmasta,isäni oli uskonnollisesta näkökulmasta suruton,hän oli saanut matkoillaan nuoruudessa jonkinasteisen Tolstoilaisuuden tartunnan.
   Noissa molemmissa maailmankatsomuksissa yksilön vastuullisuus itsestään korostuu,näin myös tullaan vastullisiksi maailmasta.

   • Totta, ei kerro persoonasta koska heitä on moneen junaan.
    Ne ihmiset joiden kautta itse olen saanut valtavan annoksen henkistä pääomaa ovat olleet ja yhä ovat juutalaisia tai juutalaista syntyperää. Voisin heti luetella ainakin 20.
    Mutta toinen puoli totuutta on että sana ’juutalainen’ on leimaantunut pahasti eikä aiheetta. Ja kun ajattelee sitä mitä Israel tekee niin juutalaisten maine luisuu aivan alempiin kerroksiin ihmiskunnan sisällä.
    Turhaan ei esim. Gilad Atzmon häipynyt Israelista ja alkanut paljastamaan maailmalle sionistien julmuutta. Myös Shlomo Sand sanoo häpeävänsä juutalaisuuttaan ja onkin sanoutunut siitä irti Atzmonin tavoin.
    Miesten kirjoituksia kannattaa lukea.
    Laurent Guyenot kirjoittaa ilman antisemitismiä:
    ”The Israeli journalist Gideon Levy wrote: ”Only psychiatrists can explain Israel’s behavior”, suggesting a possible diagnosis ”paranoia, schizophrenia and megalomania.” Sociopathy is probably a better guess. If any nationalism is a collective egoism, Israel’s is more like a collective sociopathy.
    Israel seems destined to be directed by the most extremist, openly racist, paranoid, and Machiavellian elements – the most lacking in all inhibitions normally imposed by empathy and respect for other peoples.”

    • Israel SITREP: The Christ-hating Israelis are at it again
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=182274
     … The Finnish artist who produced the ‘McJesus’ statue, Jani Leinonen, also wants the work taken out of the Haifa museum, but not because he doesn’t want to offend. Leinonen said he supports the Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) movement, which aims to pressure Israel to change its policies toward Palestinians.

 2. Edward Bernays sanoi: ”Tarvitsemme näkymättömän hallituksen. Massojen tajunnan ja tiedon omaksumisen älykäs manipulointi koskien tottumuksia ja mielipiteitä on tärkeä osa demokratiaa.
  Yleinen mielipide voidaan säätää teknologian avulla. Elokuvat ovat suurin alitajunnan propagandaväline. Ne ovat tehokas ajatuksia ja mielipiteitä muokkaava tie, elokuva voi yhtenäistää kansakuntien tapoja ja mielipiteitä. Eliitit, jotka manipuloivat yleistä mielipidettä ovat se näkymätön hallitus, joka on maan todellinen valtaapitävä voima. ”

  Bernays syntyi 1891 Wienissä juutalaisperheeseen. Hänellä oli kaksikertainen kytkentä psykoanalyysiin. Hänen äitinsä oli Sigmund Freudin sisar Anna ja hänen isänsä oli Ely Bernays, Freudin vaimon Martha Bernaysin veli. Vuonna 1892 hänen perheensä muutti New Yorkiin, jossa hän opiskeli DeWitt Clinton High Schoolissa. Vuonna 1912 hän valmistui Cornellin yliopistosta pääaineenaan maatalous, mutta valitsi journalismista ensimmäisen uransa. Hän avioitui Doris E. Fleischman’in kanssa vuonna 1922.

  Bernays työskenteli Woodrow Wilsonin hallinnon kanssa ensimmäisen maailmansodan aikana Public Information valiokunnassa. Hän oli vaikutusvaltainen mies, joka edisti ajatusta, että Amerikan sotaponnistukset pyrittiin naamioimaan siten, että maa ”tuo demokratiaa koko Euroopalle”. Sodan jälkeen Wilson kutsui hänet Pariisin Versailles rauhansopimuskonferenssiin, jossa pyrittiin luomaan perusta Saksan lopulliselle tuholle.

  Bernays’in PR teoriat auttoivat Freudin teorian popularisoinnissa ja edistivät PR’n käyttöä psykologian ja yhteiskuntatieteiden suunnitelmissa kuten ’julkisen suostuttelun kampanjoissa’:
  ”Jos me ymmärrämme ryhmän tajunnan mekanismin ja motiivit niin eikö olekin mahdollista kontrolloida ja hallita massoja tahtomme mukaan niiden tietämättä sitä? Viimeaikainen käytäntö on osoittanut, että se on mahdollista, ainakin tiettyyn pisteeseen ja tietyissä rajoissa”, sanoi Bernays.

  Tekniikat
  Bernays popularisoi lehdistön käytön tiedottamisessa. Yksi kuuluisimmista kampanjoista oli naisten tupakointi kampanja 1920. Bernays auttoi tupakkateollisuutta voittamaan yhden ajan suurimmista sosiaalisista tabuista: naisten tupakoinnin julkisilla paikoilla.
  Bernays lavasti 1929 pääsiäisparaatin New Yorkissa, jossa tuotiin esiin malleja, joilla on suussa Lucky Strike savuke, tai ”vapauden soihtu”.
  Historiallisen yleisötilaisuuden jälkeen naiset alkoivat sytyttää tupakan useammin kuin koskaan ennen. Näin naisten tupakointi alkoi tulla sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi.
  Bernays esitti tämän tapahtuman uutisena ja näin hän sai teollisuuden vakuuttuneeksi, ettei paras tapa ollut mainostaa vaan tehdä omaa etua palveleva tai jopa totuutta vääristelevä uutinen hyväuskoiselle yleisölle.

  Propaganda kirjan pääartikkelissa (Propaganda,1928), Bernays puolusti ajatusta, että massojen yleisen mielipiteen ja tottumusten tietoinen ja älykäs manipulointi (’mediafasismi’) on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa:
  — Ne jotka osaavat manipuloida tätä näkymätöntä mekanismia muodostavat näkymättömän hallituksen, joka on todellinen valtaapitävä voima. … Meitä hallitaan, mielemme ja makumme on muokattu, ajatuksemme ehdollistettu – pääosin miehien toimesta, joista emme ole koskaan kuulleet.

 3. Vanha ” Fedorani” nousi maanviljelijälle. Olipas tarkka selostus aivan maalaisjärjellä esitettynä. Sana ”maalaisjärjellä” on useissa piireissä ymmärretty päin honkia. Mettäläisten
  järjellä esitetyt sopivat paremmin mamme hallituksen jäsenille. Päin honkia menossa.

 4. Hyvä ja aihellinen kirjoitus.

  Tiedättekö mikä on keskeinen yhdistävä tekijä maailman suurimmissa valtamedian (propaganda) yhtiöissä.

  Syytä olisi tietää. Ahneuden lisäksi löytyy muitakin, kuten omistajuus ja hallintakoneisto. Yksi heimo esiintyy 2000-3000% yliedustuksella, miksi?

 5. Hienoa että olet alkanut kirjoittaa tännekin, juttujasi pitäisi kyllä julkaista vaikka Hesarissa, mutta en pidättele henkeäni sitä odotellessa 😂

  • Koetapas arvata julkaisisiko neuvostovallan aikaista Moskovan Pravdaa esikuvanaan käyttävä suomalaisten ikioma BRYSSELIN Pravda noita juttuja!

   • Kun neuvostovallan alaisena eläneitä virolaisia muutti Suomeen Neuvostoliiton alasajon jälkeen, he ihmettelivät kuinka suomalaiset näyttävät uskovan melkein kaiken mitä sanomalehdissä kerrotaan – he olivat oppineet mitä (Moskovan) Pravdan ”totuus” sisällään piti. Edelleenkin näyttää olevan joukko ns. intellektuelleinakin itseään pitäviä suomalaisia, jotka eivät vieläkään ole oivaltaneet mitä meidän BRYSSELIN Pravdamme ”totuus” sisällään pitää – heille se on suomalaisen ”laatujournalismin lippulaiva”, niin paljon kuin se sensuroi, salaa ja vääristelee totuutta sekä suoraan valehteleekin, jos asia ei ole sen EU-diktatuurin/NWO-agendan mukainen! Pravdamme sensuurin kallioseinään on suuri joukko lukijain osaston kirjoittajia törmännyt – se siitä sananvapaudesta, jonka merkitystä Pravdakin muistaa korostaa!

   • Tässä on hyvä perustietopaketti niille, jotka eivät tiedä mitä tarkoittaa NWO, New World Order eli Uusi maailmanjärjestys:

    ”Tools for the Fools of the New World Order (NWO) – Survey”,
    https://new.euro-med.dk/20190113-tools-for-the-fools-of-the-new-world-order-nwo.php
    Sama saksaksi: https://new.euro-med.dk/20190116-fugen-durch-lugen-werkzeuge-der-neuen-weltordnung-nwo.php

    Mitä vallan portailla korkealle kiipineet ovat sanoneet aiheesta NWO?
    ”New World Order: 37 Quotes on The New World Order, One-World Government and One-World Religion”,
    https://endtimesprophecyreport.com/2013/06/05/new-world-order-37-quotes-on-the-new-world-order/

   • Onhan Brysselin Pravdalla toimittajakaartissaan vanhoja kommunisteja, jotka otaksuttavasti ovat käyneet suomalaisten kommunistien propaganda-korkeakouluna toimineen Sirola-opiston ja hakeneet neuvostovallan aikana Moskovasta oppia maailman parhaimmilta propaganda-experteiltä!

    He varmasti toimivat suurella antaumuksella ja innoituksella Brysselin Pravdan lukijoiden huijaamiseksi ja aivopesemiseksi EU-diktatuuri-/NWO-tyrannia-myönteiseksi huomioon ottaen, että Brysselin Pravdan agenda vastaa tätä:

    “The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and Communism under the same tent, all under their control. … Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.”
    ~ Larry P. McDonald
    U.S. Congressman, 1976, killed in the Korean Airlines 747 that was shot down by the Soviets
    in “Introduction” to The Rockefeller File, by Gary Allen (1975)

    Brysselin Pravdan takapiruna on bilderbergi ja globalisti Antti Herlin. Myös bilderbergien päämääränä on NWO eli Uusi maailmanjärjestys.

 6. Täällä on joskus aiemmin kommenteissa viitattu Suomen Puolustusvoimein propagointiohjeisiin. Nehän taitavat olla perusta Ylenkin uutisoinnille nykyään. Elämmehän sotilasdiktatuurissa.

  ”Woodrow Wilson oli vaikutusvaltainen mies, joka edisti ajatusta, että Amerikan sotaponnistukset pyrittiin naamioimaan siten, että ”maa tuo demokratiaa koko Euroopalle”.” Näin siis Yhdysvaltain Presidentti ensimmäisen maailmansodan aikaan. Keski – Euroopassa oli kyllä ajattelijoita, jotka näkivät tämän huiputuksen läpi ja varoittivat aikalaisiaan ko. presidentistä. Kyse oli (juutalais-)amerikkalaisen ajattelutavan sotaponnistuksesta tuhota eurooppalaislähtöinen ajattelu- ja kulttuuriperimä ja henkinen itsenäisyys.

  Minkälainen propagointiväline on farkut ? Miksi ne ovat käytössä koko maapallolla ? Ovatko kaikki amerikkalaisia lehmipioikia, naisetkin maskuliinisia paimenia ?

 7. Kiitokset kommenteista ja suuri kiitos miehelle joka hoiti editoinnin, kuvahaut ja korjasi tekstin julkaisukuntoon ja mahdollisti julkaisun täälä VVn suunnalla,
  elikkäs – kiitokset Vesalle 🙂

  • Eipä kestä, Jukka – kuuluu toimenkuvaan! 🙂 Hyviä kirjoituksia on aina ilo työstää.

 8. TV ohjelmat ja sarjat tulevat pääsääntöisesti Amerikasta (ja Britanniasta). Onko tosiaan niin, että muualla ei tehdä mielenkiintoisia ohjelmia vai onko kyseessä suunnitelmallinen mielipiteen muokkaus? Milloin olette nähneet TVstä venäläistä tuotantoa olevan ohjelman? Minä en muista. Viimeksi ihmettelin ”Vihollisen keskellä” seikkailuelokuvan juonta. Tapahtumat sijoittuvat Bosnian sotaan ja nähtävästi käsikirjoitus on osa NATOn propagandaa, jota Koivisto kirosi.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Vihollisen_keskell%C3%A4

  https://www.turpeinen-saari.net/blogi/2019/01/16/28219

  Yle on pitänyt huolen ettei Masha ja Karhu ole päässeet levittämään Kremlin propagandaa lasten mieliin.
  https://www.rt.com/news/444273-times-masha-bear-cartoon-propaganda/

 9. Kiitos Ojalan Jukalle, asiaa on aina mukava lukea. Nuorempana tulin tuota mainosalaa opiskeltua ja sillä alalla työskenneltyä aikansa, kun siihen tuli ähky mainonnan muuttuessa hiljakseen informatiivisesta subjektiiviseksi, mielikuvia luovaksi soopaksi ja englannin kielen tunkeutuessa jokapaikkaan iskulauseineen.

  Nykyisin silti pidän yhtenä parhaimmasta mielikuvamainoksesta mitä on rustattu, jo edesmenneen polkupyöräkorjaajan itsensä tekemää pientä ilmoitusta paikallislehdessä:

  ”Oivasti kujalla polkee mummo, mummolla on oiva polkupyörä. Oiva polkupyörät Oiva Kujalan polkupyöräliikkeestä.”

  • Muistuupa mieleen vuosikymmenien takainen, myös polkupyörämainos:

   ”Ketterästi kulkee vaari, sillä vaarilla on Jaguaari”

   Jaguaari oli eräs silloinen Suomessa valmistettu polkupyörämerkki.

  • Lip-lap maanmainio laituri lallatus on tyyppi esimerkki putinilaisesta hypridivaikuttamisesta jolla juutalaiset natsit valloittavat suomea.
   Moni ei tajua, että lip-lap maanmainio laituri on aliavaruusjännitteisesti limbokognitiviiseen aivokuoreen vaikuttava mainos joka pyrkii normalisoimaan suomenruotsalaisten juutalaisten hinailun.
   Suomalaiset ostavat lip-lap laitureita tajuamatta samalla tarjoavansa omaa persettään ruotsalaisille, luonollisesti lip-lap on juutalaisten avulla poistanut kirjanpidostaan kytkökset ruotsalaisiin ja aivopesee suomalaisia ostamaan lisää tummelia. Eräs vihreä ministeri on todellisuudessa lip-lapin uhri, ilman lip-laphybridi probagandaa olisi normaali mies ja sähköstäkin maksettaisiin suomeen.

 10. “kaikki on propagandaa…”

  Tuosta artikkelista en mene takuuseen, mutta tämä kommentti ei ainakaan ole propagandaa!
  Propaganda on tietoista, tarkoituksellista, suunnitelmallista, koordinoitua vaikuttamista, johon on varattu huomattavat resurssit.

  Itsenäisen toimittajan yksinäisen ajatustyön tulos ei sitä ole.

  • ”Propaganda on tietoista, tarkoituksellista, suunnitelmallista, koordinoitua vaikuttamista, johon on varattu huomattavat resurssit.”

   Blogi: Henna Kajava, to 17.01.2019 20:00
   Orpo uhrasi lastemme turvallisuuden tietoisesti
   … Nyt sitten hallitus aikoo tehdä jotain näennäistä, jotta kaukomaista Suomeen elätettäviksi lampsivien raiskaukset maassamme loppuisivat. Miten Orpo voi väittää kyseisessä Iltiksen artikkelissa, ettei vaalien läheisyys ja ihmisten reaktiot ole niitä, jotka ajavat kokoomusta tekemään jotain näennäistä turvapaikanhakijoiden tekemien lasten raiskausten ehkäisemiseksi?!
   https://beta.oikeamedia.com/o1-95803

 11. Pitää muistaa:
  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” FDR
  Siis yhteiskunnassa ei tapahdu mitää sattumalta. Kun jotain tapahtuu voi lyödä vetoa että se oli suunniteltu juuri näin.
  Näin sanoi mies joka vei maansa maailmansotaan.
  Ja jotta suunnitelma onnistuisi paremmin tarvitaan propagandaa.

 12. KANSATTOMAN, ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen vailla omaatuntoa olevan, Brysseliä kumartavan matuinvaasio-ministerin ”logiikkaa”:

  ”Sisäministeri Mykkäsellä erikoinen käsitys säilöönoton kustannuksista”,
  https://mvlehti.net/2019/01/17/sisaministeri-mykkasella-erikoinen-kasitys-sailoonoton-kustannuksista/

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

 13. Selkokielistä, kokonaisuudessaankin lukemisenarvoista tekstiä taas Ylewatch-blogistilta:

  ”Muukalaisten raiskausaalto on vain pieni osa ulkomaalaisongelmaa:

  Kehitysmaalaisten pedofiilisaalistajaliigan suomalaislapsiin ja -tyttöihin kohdistuneet raiskaukset Oulussa nousivat viime vuoden lopulla nettiaktivistien ansiosta väkisin myös valtamedian keskusteluun. Viime viikon aikana rotumuukalaisten tekemiä raiskauksia on noussut päivänvaloon myös muualla Suomessa, etenkin Helsingin seudulla. Yle uutiset on valaissut loppumattomalta näyttävän vyyhdin päähuomiot jutussaan Nämä 9 asiaa tiedämme nyt Oulun ja Helsingin seksuaalirikostutkinnoista.

  Järki-ihminen on tiennyt jo sukupolvia sitten, miten vierasperäisten raiskausepidemiaa ennalta-ehkäistään: kielletään muukalaisten maahantulo ja karkoitetaan jo maahan livahtanut etnisesti sopeutumaton vieras aines. Valitettavasti tämä kansanviisaus on unohtunut suomalaisilta. Vasta kehitysmaalaisten saalistajaliigojen paljastuminen on herättänyt valtamedian varassa olevat demarieläkeläiset. Jopa heille on käymässä selväksi, että ulkomaalaispolitiikassa on mennyt jotain todella pahasti pieleen. Tästä on yhtenä osoituksena pari päivää vanha Iltalehden uutinen Yli puolet Helsingin raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä – poliisi: ”Tilastot puhuvat karua kieltä”.

  Hiljaisten massojen suuttumusta pelätessään poliittinen eliitti, poliisi ja toimittajat ovat esittäneet ”järeitä puheenvuoroja”, mutta mitään konkreettista, joka viittaisi järki-ihmisen ratkaisuvaihtoehtoon ei ole tietenkään uskallettu esittää. Päinvastoin…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/01/muukalaisten-raiskausaalto-on-vain_17.html

 14. Propagandaa voidaan tehdä myös tarkoituksellisesti vaikenemalla asioista – matuinvaasio-politrukki Ylen toimittajana:

  ”YLE: kansalle ei saa kertoa koko totuutta!

  Missä hapoissa lienee pakkoverorahoilla toimivan YLE:n ”oikeustoimittelija” Päivi Happonen? Tasavaltamme ajatushygienialaitoksen suutorvi julistaa avoimesti, että Oulun tapauksesta on kerrottu liikaa!…”
  https://mvlehti.net/2019/01/18/yle-kansalle-ei-saa-kertoa-koko-totuutta/

  • Oulun tapauksia ei ole analysoitu läheskään riittävästi.

   Puuttuu kiihkoton vertaileva tutkimus muslimien suorittamien alaikäisten raiskausten ja ”kantasuomalaisten” lestaisukkien suorittamien insestirikosten kesken. Jälkimmäisiä ei ainakaan voi perustella pakolaisuudella eikä liikkumisella pois omasta kulttuurikehyksestään.

   Pikemminkin yhteys löytyy uskonnollisista asenteista, mikä näkyy naisten alistamisena ja aliarvostamisena, sekä autoritäärisinä perhekäytänteinä. Uskonnollinen, hengellinen ja henkinen väkivalta johtaa usein myös fyysiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan.

   Lapin yliopistosta löytynee pätevää tutkijavoimaa selvittämään tätäkin asiaa.

  • Muistuu Ylen toimittajan lipsahdus heille annetusta ohjeistuksesta: vuoden 2015 organisoidusta laittomasta massamaahanmuutosta ei saa käyttää sanoja ”tulva”, ”vyöry”, ”hyöky” yms. kriisistä nyt puhumattakaan.

   Esimerkki siitä, miten hienovaraista vaikuttaminen voi olla. Toinen tällainen keino kuvittaa juttu ”sopivalla” tavalla. Esim. poliitikoista on naamakuvia joka lähtöön, ja niillä on helppo sävyttää henkilön tekemisiä.

   Samalla tosin nämä kuvavalinnat paljastavat median asenteen tai kannan.

   • Johtava VALEmediamme Brysselin Pravda sijoittaa esim. värillisiä kasvoja sopiviin yhteyksiin joskus melko taitavastikin, vaikka sen propaganda toisaalta joskus onkin yhtä tökeröä kuin neuvosto-politrukkien sotapropaganda talvisodan aikana – sen päätehtävähän on tukea EU-diktatuurin /sionisti-globalistien propagandasotaa kaikkia kansallismielisiä ja kansallisvaltiota vastaan.

 15. ”Terrorisminvastaista globaalia sotaa” ylistetään humanitaarisena hankkeena.
  Meillä on ”velvollisuus suojella” (”Responsibility to Protect”). Humanitaarinen sota on ratkaisu.
  Pahat ihmiset piileskelevät. Heidät on kaivettava koloistaan (”Take ’em out”), sanoi George W. Bush.

  Yksi sotapropagandan päätavoitteista on ”valmistaa vihollinen”.
  Nykyaikainen inkvisition versio vaatii hyväksymään ajatuksen, että sota on keino levittää ”länsimaisia arvoja ja demokratiaa”.
  Hyvän ja pahan kahtiajako vallitsee. Meidän täytyy ajaa takaa pahoja poikia.
  Sota on rauhaa. ”Suuri valhe” on muuttunut totuudeksi … ja totuudesta on tullut ”salaliittoteoria”. Ne jotka ovat sitoutuneet totuuteen luokitellaan ”Terroristeiksi”.

  Paul Craig Roberts’in mukaan (2011), ”salaliittoteorian käsite on kokenut uudelleenmäärittelyn Orwellin mukaan ”: Se ei enää tarkoita tapahtumaa, jonka taustalla on salaliitto. Sen sijaan se tarkoittaa selitystä, tai jopa faktaa, joka ei ole sovussa hallituksen ja sen ’mediahuorien’ selityksen kanssa.
  Kun totuus alkaa häiritä tai rasittaa valtiota ja sen Propagandaministeriötä, se määritellään ’salaliittoteoriaksi’, mikä tarkoittaa absurdia selitystä, jota meidän ei pitäisi uskoa vaan sivuuttaa hymähdellen.

  • The euro at 20: For the European Union to survive, the euro must die

   The euro is “celebrating” its 20th anniversary this month, but they aren’t popping corks across the continent. Except, perhaps, with the notable exception of delusional Eurocrats such Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, who argued: “The euro has become a symbol of unity, sovereignty and stability. It has delivered prosperity and protection to our citizens…”

   Some prosperity!

   Much of the continent is characterized by double-digit unemployment, rising inequality, political strife, and a virtual lost generation of youth, who have never experienced anything remotely approaching a robust, ebullient economy. Greed-based integration is giving the EUa bad name.
   The worst thing about the Eurozone as a whole is the currency union itself.
   … Ideally, a reformed European Union should find its fullest manifestations via cooperative, yet independentsovereign nation states, grounded in the historically generous social welfare states that characterized the continent in the aftermath of World War II.

   https://www.alternet.org/2019/01/the-euro-at-20-for-the-european-union-to-survive-the-euro-must-die/

  • Brysselin Pravda muistaa myös tavan takaa varoittaa lukijoita ”salaliittoteorioista” ja ”foliohattuisista salaliittoteoreetikoista”, jonka varoituksen todesta ottajia erityisesti monet itseään ns. ”intellektuelleina” pitävät näyttävät olevan ja ovat tietämättömiä siitä todellisuudesta, jonka mm. internetin tarjoama todellinen vaihtoehtomedia tarjoaa (poisluettuna valeoppositio-media). Pravdalla Suomen johtavana valemediana kun on niin paljon asioita, jotka se haluaisi pitää kansalta salattuina!

   Ks. ““Conspiracy Theory”: Foundations of a Weaponized Term
   Subtle and Deceptive Tactics to Discredit Truth in Media and Research

   First published by Global Research in 2013, this pathbreaking analysis by Professor James Tracy shows how the term “conspiracy theory” is being used to label critical analysis and dissenting viewpoints.

   “Conspiracy theory” is a term that at once strikes fear and anxiety in the hearts of most every public figure, particularly journalists and academics. Since the 1960s the label has become a disciplinary device that has been overwhelmingly effective in defining certain events off limits to inquiry or debate. Especially in the United States raising legitimate questions about dubious official narratives destined to inform public opinion (and thereby public policy) is a major thought crime that must be cauterized from the public psyche at all costs.

   Yet it was the Central Intelligence Agency that likely played the greatest role in effectively “weaponizing” the term. In the groundswell of public skepticism toward the Warren Commission’s findings on the assassination of President John F. Kennedy, the CIA sent a detailed directive to all of its bureaus…”

   Koko artikkeli: http://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708

 16. KANSATTOMAN, ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen vailla omaa tuntoa oleva, Brysselin korruptoima psykopaatti PettUri Urpo on harvinaisen härski valehtelija jopa poliitikoksi:

  ”Petteri Orpolta selitys vuoden 2015 tapahtumille: ”Me emme voineet pysäyttää – He olisivat voineet hakea turvapaikkaa joka tapauksessa””, https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/269595-petteri-orpolta-selitys-vuoden-2015-tapahtumille-me-emme-voineet-pysayttaa-he

  Hän olisi Dublinin sopimuksen perusteella voinut käännyttää KAIKKI 30000 Ruotsista tulevaa kehitysmaalaista maahantunketujaa, elintasopakolaista ja muuta onnenonkijaa takaisin TURVALLISEEN maahan Ruotsiin. Niistähän oli 80% nuoria miehiä, pelkurimaisia rintamakarkureita, joiden olisi pitänyt jäädä omaan maahansa puolustamaan perheitään. Täällä he ovat raiskaamassa ja aiheuttamassa turvattomuuden tunnetta – ja valtaapitävät, Brysselin korruptoimat maanpetturit leikkaavat kantasuomalaisilta vähäosaisilta ja monesta muusta tärkeästä tarkoituksesta noiden loisien täysihoitoon ja kasvattavat samaan tarkoitukseen jo ennestään korkeaksi paisuttamaansa valtionvelkaamme.

  PettUri Urpo on varmasti valmis myymään vaikka oman isoäitinsä vailla omaatuntoa olevalle psykopaatille tyypillisesti, omaa etuaan edistääkseen, kuten päästäkseen politrukkina nauttimaan Brysselin lihapatojen antimista samoinkuin toinen suomentuho-politrukki J.Käteinen, joka hallituskausinaan paisutti valtionvelkaamme melkein 50 miljardilla eurolla.

  Suomen tuhoamisohjelma: http://www.magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

 17. Niin Brysselin Pravdassa, Ylessä kuin muussakin valtaVALEmediassa rehottava suomalaisvihamielinen monikulttuuri- ja muu kulttuurimarxistis-feministinen, lue kommunistinen RAPPIOPROPAGANDA saa osaselityksensä tästä:

  ”Neuvostorahoilla tuotettiin vasemmistolainen toimittajakunta Suomeenkin

  Neuvostoliiton ohjailema taistolaiskommunistien Toimittajaliitto rekrytoi aggressiivisesti toimittajaopiskelijoita Tampereen yliopistossa (TaY) ja tuotti merkittävien toimittajien verkoston. Marxilaisten professorien johtama TaY:n tiedotusopin laitos koulutti kaikki alan maisterit. Useimpia TaY:n yhteiskunnallisia ainejärjestöjä johtikin taistolainen. Neuvostoliitto rahoitti kommunistien propagandaa ainakin 150 miljoonalla.

  Helsingin Sanomien toimitusosasto oli poliittisesti kiihkeimpinä vuosina taistolaisen toimittajaliiton vallassa ja useimmat osaston jäsenetkin olivat ”yleisdemokraattisia” vasemmistolaisia. Kun esimerkiksi Suomen johto ei reagoinut tarpeeksi voimakkaasti Suomessa täysin lailliseen Raamattujen salakuljetukseen Viroon, KGB toimitutti uutismateriaalin Helsingin Sanomien toimittajalle, joka teki siitä kokonaisen sivun paheksuvan artikkelin 4.5.1986: ”Vaarallisia lahjoja salaperäisiltä suomalaisilta”. [6]

  Toimittaja Martti Valkosen mukaan myöhempi HS-kulttuuritoimituksen esimies Heikki Hellman oli aikanaan Tampereen tiedotusopin laitoksella tekemässä marxilaista vallankumousta yhdessä professori Kaarle Nordenstrengin kanssa ja tukahdutti vielä 2000-luvulla taistolaisuuden arvostelua HS:n avulla. [7]

  Vasemmistolainen toimittajakoulutus

  Toimittajien koulutus on tapahtunut pitkälti äärivasemmistolaisten professorien toimesta, keskeisimpinä Tampereen yliopiston Pertti Hemánus ja Kaarle Nordenstreng. Etenkin 1970-80-luvuilla suuri osa toimittajista ja muista vaikuttajista oli taistolaisia, vieläkin moni.

  Jopa Nordenstrengin assistenttina toiminut taistolainen Heikki Hellman myönsi 2004 HS-kulttuurin esimiehenä, että Nordenstrengin 1976-1991 vuotta johtama Kansainvälinen tiedotustyöntekijäin liitto (KTL, IOJ) oli KGB:n peiteorganisaatio. Sen jäsenjärjestötkin olivat lähinnä sosialistisista maista. Suomesta liittoon kuuluivat kommunistien toimittajajärjestöt (Toimittajaliitto ja Yleinen lehtimiesliitto). Nordenstreng oli marxilainen ja tuki kansandemokraatteja muttei myöntänyt tätä avoimesti. Samoin ilmeisesti myös Hemanuksen kohdalla…”

  Koko artikkeli: https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

  Ks. myös ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”, http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

 18. Sekä Hemanus että Nordenstreng olivat avoimesti marxilaisia. Tiedotusoppi Tampereella oli alusta loppuun täyttä potaskaa heidän aikanaan. Mutta onko se ”tiede” siitä sen koommin parantunut ? Sanomalehdistö ja varsinkin Hesari on ollut viime vuosikymmenet kansainvälisten ja oman maan salaisten rahavaltaverkostojen äänitorvi. Pääasiana on siis aina ollut muodossa tai toisessa huijata ja vedättää tyhmää kansaa, joka uskoo kaikkeen, mitä sanomalehdissä kirjoitetaan.
  Meillä ei opeteta ketään luottamaan omaan ajatteluun ja arviointikykyyn. Sen sijaan järjestetää kouluissakin sanomalehtiviikkoja.

 19. Aikoinaan propagandasodassa käytettiin sanaa ”valhepropaganda”. Vastapuolta saattoi syyttää tästä ja siten epäsuorasti väittää oman propagandan olevan ”luotettavaa” tms. Joka tapauksessa – kuten todettu – propaganda voi perustua myös tosiasioihin, vaikka se saatetaan hyvin helposti kuitata valheeksi.

  Mitä mainontaan, jolla pidetään yllä kestämätöntä kulutuksen kasvua, tulee, sitä ei oikeastaan voi enää sanoa ”mainonnaksi”. Kyse on jo niin pitkälle menevästä, voimaperäisestä ihmisten mainipuloinnista. Kaukana ovat siis ”reklaamit”, joissa yksinkertaisesti vain todettiin, että jotakin tuotetta tai palvelua on saatavilla – ehkä jollakin kehulla maustettuna. Surkuhupaisaa on, että manipuloinnin kohteet maksavat tuon jatkuvan itseensä kohdistuvan vyörytyksen, johon heillä on hyvin vähän mahdollisuutta vaikuttaa. On myös syytä kysyä, miten paljon myös mainontaan liittyy salakavalaa piilovaikuttamista (indoktrinaatio).

 20. Teksti kertoo olennaisen ulkoisesta propagandasta. Myös olemme itsemme manipuloijiakin. Jos näemme jotain kaupassa, yritämme perustella itsellemme tarpeen, vaikka kaapissa olisi käyttämättömänä ihan samanlaisen tuote tai kädessä jo hyvin toimiva laite. Tai samaistumisenhalu meillä on kova jopa evoluution kautta. Heimokulttuurissa poikkeava yksilö saattoi joutua vaaraan ja vaarantaa muutkin siinä samalla. Samaistumisenhalua käytetään hyväksi nykypropagandassa eri teollisuuden alaloilla, kuten musiikki- ja muotiteollisuuden aloilla. Rab-musiikin kohdalla monet tummaihoiset laulavat ja valkoihoiset määrittävät sanoituksen. Politiikasta et saa sanoissa kertoa, puhumattakaan kansannousuista, mutta seksi aseet, huumeet, autot ja väkivalta on sallittuja aiheita.

 21. How War Propaganda in the Film Industry Really Works
  The government is involved in as wide a range of entertainment projects as you can imagine, from video games to chat shows to blockbusters to docudramas. While many of these were militaristic from conception, before the government got involved, there is no doubt the Department of Defense (a.k.a. the Pentagon) has encouraged the militarization of popular culture and is pro-actively seeking further influence in Hollywood.
  With Hollywood as America’s dream factory, we will continue to live and die in a military-industrial nightmare.
  https://www.mintpressnews.com/how-war-propaganda-in-the-film-industry-really-works/253465/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=181746

 22. Wikipedian kaikki artikkelit tarkistaa seeiiaa. Näin olen lukenut luotettavalta taholta.
  Kun lukee tämän tiedon liittyen magneettimediaan niin helppo tuohon väitteeseen on uskoa. Aikamoista skeidaa, ei voi muuta sanoa.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Magneettimedia
  Tässä wikin viimeiset tiedot ko mediaan liittyen

  Kiihotus kansanryhmää vastaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  Ylen uutisten mukaan Magneettimedia-lehti on julkaissut juutalaisia leimaavia antisemitistisiä kirjoituksia. Vuonna 2012 sekä yksityishenkilö että juutalaisseurakunnat jättivät aiheesta tutkintapyynnön. Juutalaisseurakuntien keskusneuvosto on pitänyt lehden kannanottoja rasistisina.[13]
  — Ainakaan itse en ole löytänyt mitään katteetonta antisemitismiä

  Magneettimedia on julkaissut artikkelin, jossa kielletään holokaustin kuusi miljoonaa uhria. Perusteluna viitataan Don Heddesheimerin kirjaan The First Holocaust: Jewish Fundraising Campaigns With Holocaust Claims During and After World War One. Magneettimedian mukaan kirja todistaisi, että holokaustin uhrien määrä on myytti.[14]
  — No kai jokainen täyspäinen nykyisin tietää totuuden holo-huijauksesta
  Mainstream Holocaust Narrative ’Substantially, if not Entirely, False’ – Editor of Top US Conservative Site (Ron Unz)
  The author spends a few weeks perusing the literature, which he summarizes in this 18,000 word article, and concludes that the Holocaust story relentlessly hammered into the public consciousness by Jewish-owned Hollywood and media is a load of baloney. He suspects that when the lie comes crashing down, a political earthquake will ensue.
  ”I wouldn’t be surprised if our current Holocaust narrative eventually suffers that same fate (total collapse), perhaps with unfortunate consequences for those too closely associated with having maintained it.”
  ”Once I realized to my dismay that I couldn’t believe a word of what our media and political leaders said about major events in the here and now, their credibility on controversial happenings so long ago and far away entirely disappeared.”
  Hollywood, controlled by Jews, has been very energetically selling a very big lie – a scene from ’Schindler’s List’ (article picture)
  It turns out that his (Elie Wiesel) whole life was a fraud and a lie
  https://russia-insider.com/en/mainstream-holocaust-narrative-substantially-if-not-entirely-false-editor-top-us-conservative-site
  http://www.unz.com/publication/jhr/issues/

  Lehden mukaan toisessa maailmansodassa ”valheellisen propagandan avulla Saksa leimattiin sotaan syylliseksi, vaikka Saksa pyrki ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti”. Sen esittämien väitteiden mukaan Hitler oli ajettu nurkkaan, ja Englanti ja Ranska torpedoivat orastavan rauhan mahdollisuuden ja valitsivat suursodan.[15]
  — Tuo on monien asiaa tutkineiden historioitsijoiden ja jopa juutalaisten kanta

  Heinäkuussa 2013 Magneettimediasta tehtiin uusi rikosilmoitus, syynä yhdysvaltalaisen Ted Piken kirjoitus, jonka Magneettimedia suomensi ja julkaisi ja jonka mukaan juutalaisten kirjoituskokoelma Talmudin jotkut kohdat yllyttävät pedofiliaan.[16] Simon Wiesenthal -keskus vetosi tasavallan presidentti Sauli Niinistöön Magneettimedian kirjoitusten takia. Järjestön mukaan Magneettimedian kirjoittelu yllyttää suomalaisia etniseen vihaan ja elvyttää juutalaisvastaisuutta.[17]
  — Talmud ja Tanakh eivät kestä päivänvaloa tässä asiassa
  Ron Unz — Epärehellisyys, tekopyhyys, muiden viha ja juonittelu Juutalaisten uskonnossa
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
  How I Came to See That Many ’Anti-Semitic Canards’ Are Actually True
  Unz is Jewish, raised in a Yiddish speaking household, and writes frequently on the Jewish Question. He is the founder and editor of The Unz Review, a leading conservative American political website.
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-anti-semitism-a-century-ago/
  https://russia-insider.com/en/how-i-came-see-many-anti-semitic-canards-are-actually-true/ri24367

  Magneettimediassa ilmestyi jälleen 24. lokakuuta 2013 juutalaisiin liittyvä kirjoitus, joka oli suomennos alun perin vuonna 2009 verkkojulkaisussa ilmestyneestä tekstistä. Sen mukaan juutalaisyhteisö pitäisi sananvapautta ongelmana, koska se mahdollistaa Israelin ja juutalaisten arvostelemisen. Juha Kärkkäisen mielestä kyseinen kirjoitus ei ollut antisemitistinen.[18]
  —Juutalaiset sionistit ovat sananvapauden suuri jarru, sanoo Unz
  http://www.unz.com/announcement/has-the-adl-gone-into-hiding/

  • Vielä tämä unohtunut kommentti: Ron Unz ja moni muu juutalainen anti-sionisti varmaan nauraisi makeasti luettuaan nämä asiat Wikistä joka tekee propagandaa sionistien puolesta.

 23. Ylempänä totean:
  ”Magneettimedia on julkaissut artikkelin, jossa kielletään holokaustin kuusi miljoonaa uhria. Perusteluna viitataan Don Heddesheimerin kirjaan The First Holocaust: Jewish Fundraising Campaigns With Holocaust Claims During and After World War One. Magneettimedian mukaan kirja todistaisi, että holokaustin uhrien määrä on myytti.[14]”

  Tämä holokasti jos mikä osoittaa kuinka rajusti propagandaa valtamedia meille syöttää. Huolimatta siitä että ihan juutalaiset tutkijat itsekin toteavat sen valheellisuuden niin sionistit tyrkyttävät tuota valhettaan kuin uskontoa johon pitäisi kääntyä.

  Totuus holokaustista murtautuu esiin sionistien propagandasta ja valheista huolimatta
  The author (Ron Unz)spends a few weeks perusing the literature, which he summarizes in this 18,000 word article, and concludes that the Holocaust story relentlessly hammered into the public consciousness by Jewish-owned Hollywood and media is a load of baloney. He suspects that when the lie comes crashing down, a political earthquake will ensue.
  ”I wouldn’t be surprised if our current Holocaust narrative eventually suffers that same fate (total collapse), perhaps with unfortunate consequences for those too closely associated with having maintained it.”
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/
  https://russia-insider.com/en/mainstream-holocaust-narrative-substantially-if-not-entirely-false-editor-top-us-conservative-site

  ELEISON COMMENTS
  by His Excellency Richard Williamson
  “Holocaustianity”
  Many Catholics seem to think that what is called the “Holocaust” has nothing to do with religion. They are very mistaken.
  Not only did Professor Faurisson by his research and famous phrase of 60 words threaten the ideological foundations of the world order issuing from World War II, but he also called in question the religion, or counter-religion, of “Holocaustianity.”
  … However, not only does “Holocaustianity” ape Christianity, it also turns it inside out: instead of love, hate; instead of truth, lies; instead of forgiveness, Talmudic vengeance; instead of respect for elders, the hunting down of aged camp-guards; instead of the spirit of poverty, the pursuit of reparation payments; instead of humility, the drive to dominate; instead of sharing, the pursuit of personal gain, instead of charity, blackmail: instead of respect for others, lynching: instead of quiet and discretion, publicity and noisy accusations in the media; instead of the boundless justice of God, the brazen injustice of conquerors setting themselves up as judges of the conquered, and so on and so on.
  So here is a sonnet to honour what Prof. Faurisson did to get this monkey off of mankind’s back:—
  “The Truth is mighty, and will prevail,” they said.
  “Oh no!” one race replied, “the Truth we make –
  “We are the Master Race, of all men head,
  Our truth is what inferiors have to take!”
  And thus a whole mythology arose
  From how this race remoulded two World Wars.
  On weak minds horror chambers they impose
  To fake a god that everyone adores.
  Yet one frail Frenchman braved the racist lies –
  “Picture us one such genuine chamber – one!”
  But pictures there were none to show. With cries
  Of rage, the racists knew that Truth had won.
  In God, Professor, you did not believe,
  But you He used, all races to relieve.
  Kyrie eleison.
  https://stmarcelinitiative.com/eleison-comments/?lang=en

  Professor Faurisson and the controversy around his work illuminates the distinction between real history and religion. While history is a vibrant dynamic matter subject to constant ‘revision,’ the religious approach to the past is limited to the production of a rigid unchanging chronicle of events.
  In 2014 I met Robert Faurisson and discussed with him different questions about the meaning of history and what the past meant to him.
  https://www.gilad.co.uk/writings/2018/10/23/robert-faurisson-and-the-study-of-the-past
  Not only did Professor Faurisson by his research and famous phrase of 60 words threaten the ideological foundations of the world order issuing from World War II, but he also called in question the religion, or counter-religion, of “Holocaustianity.”
  https://stmarcelinitiative.com/eleison-comments/?lang=en 
   https://www.dailymotion.com/video/x2e7359
  https://www.adalah.org/en/law/view/496

 24. Ote Oikeamedia-linkistä alla
  ”italialais-israelilainen toimittaja, kirjailija ja poliitikko Fiamma Nirensteinin julkaisemasta artikkelista ”Holokaustin kieltäminen, dementia ja Israel”.

  … Fiamma Nirensteinin mukaan analysoimalla tämän tutkimuksen muita tietoja, päädymme siihen johtopäätökseen, että antisemitismiä vastaan ei pidä pelkästään taistella holokaustimuistojuhlilla tai järjestämällä koulujen kursseja ja pyhiinvaelluksia;
  vaan ennen kaikkea vaatimalla Euroopan unionin sisällä Israelia koskevien hirvittävien valherakennelmien lopettamista.
  —mitähän nämä valherakennelmat ovat tämän eksyttäjä-toimittajan mielestä? no, helppo arvata: varmaan kaikki faktat sionistien puuhista ?
  Tietenkin jos sionistien julmuudet hyväksytään niin todennäköisyys antisemitismin heikkenemiselle ovat suuret mutta voiko ihmiskunta sellaiseen moraaliseen vääryyteen suostua mitä N tässä ehdottelee ?

  Nirenstein muistuttaa lisäksi useimpien eurooppalaisten koulujen ja yliopistojen opettavan edelleen Israelin historiaa ”eurooppalaisen kolonialismin jatkumona”, jossa palestiinalaiset ovat ”pahojen” juutalaisten miehittämiä ja riistämiä, jotka harjoittavat apartheidia tai jopa kansanmurhaa. — no, sehän on fakta, eikä kukaan hyvä ja moraalinen ihmisen sellaiseen kansanmurhaan sorru

  Hänen mielestä perinteiset antisemitismin-vastaiset keinot eivät tehoa, kun kulttuurifoorumit yhtyvät väitteisiin, joiden mukaan palestiinalaiset ovat juutalaisten uhreja, ”aivan kuten juutalaiset olivat natsien uhreja”. — Mm. Atzmon toteaa että juutalaiset sionistit toimivat kuten natsit ja hän on asian itse nähnyt ollessaan Israelin armeijassa.
  ”Tällaisista perättömistä tiedoista pitää tehdä loppu kouluissa ja lehdissä, joissa on vuosien ajan levitetty tällaisia vääristeltyjä tietoja”, hän vaatii. — heh heh, vai perättömistä ja vääristellyistä. Kukahan nyt yrittää vääristellä?
  Nirenstein pitää tällaista sivistymättömyyttä ja tietämättömyyttä Israelista erityisen pilkallisena kansainvälisen holokaustin muistopäivänä, kun muistamme kuusi miljoonaa murhattua juutalaista. — heh, vai 6milj. —oliko muita naurettavia juttuja?
  ”Auschwitzissa tapahtuneen muistamisen lisäksi on tärkeää kertoa totuus Israelista kouluissa ja televisiossa”, hän painottaa.
  — Siis kertoa se ’dogmaattinen 6mil. totuusko’ jota sionistit haluavat kerrottavan ja joka on vain heidän totuutensa mutta ei kestä puolueetonta tutkimista eikä valheen paljastusta ?
  Vai olenko ymmärtänyt väärin … että kirjoittaja on holokaustiuskonnon puolesta puhuja ?
  Kirjoittajan olisi kannattanut lukea mm. Atzmonin kirjoja, Unzin ja monen muun antisionistin sekä Magneettimedian artikkeleita.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-98118
  On pakko ihmetellä miksi Oikeamedia tällaista meille tiedottaa? Onko se sionistien Judas-pukki meillä? Näyttäisi olevan

  Miksi 19v israelilainen kävi kusella Auschwitzin monumentilla.
  http://www.unz.com/article/holy-minority-day-holocaustianity-hysteria-and-the-hotel-of-hate/

 25. Yksi propagandan muoto on myös toisto.

  Eli kun jotain valhetta tai epämieluisaa näkökulmaa toistetaan päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen, niin pikkuhiljaa ihmisten mieli alkaa ohjautua halutuille urille. Tämä kuten muutkaan propagandan muodot, eivät uppoa kaikille, varsinkin niille, jotka tiedostavat, että mediassa on propagandaa ja, että median tarkoitus on luoda mielikuvia.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here