Huhtikuussa 2018 järjestö nimeltä Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry (juristien komitea syyskuun 11:nnen tapahtumien selvittämiseksi) luovutti Yhdysvaltain liittovaltion New Yorkin eteläisen alueen syyttäjälle Geoffrey S. Bermanille vetoomuksen, jossa pyydetään tutkintaa syyskuun 11:ntenä 2001 tehdyistä rikoksista, jotka liittyvät kolmen World Trade Centerin (WTC) pilvenpiirtäjän täydelliseen tuhoon.

Vetoomuksen, joka sisältää runsaasti todisteita tornien tuhoamisesta räjähtein, allekirjoittajiin kuului lakimiesten lisäksi 11.9.2001 kuolleiden omaisia, pelastustyöntekijöitä ja muita kansalaisia. Vetoomusta täydennettiin heinäkuussa 2018.

Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry (tästä eteenpäin: lakimieskomitea) käytti vetoomuksessaan Architects and Engineers for 9/11 Truth -järjestön tuottamaa todistusmateriaalia. Tämä arkkitehtien ja insinöörien järjestö on päätynyt siihen, etteivät tulipalot ja epäyhtenäiset vauriot voi selittää kolmen teräsrakenteisen pilvenpiirtäjän tuhoutumista perustuksilleen. Lakimieskomitea yhtyy sen näkemykseen, että pilvenpiirtäjät tuhottiin hallitusti räjähtein (controlled demolition), mistä on runsaasti sekä fysikaalisia todisteita että paikalla olleiden pelastustyöntekijöiden ja muiden ihmisten todistuksia.

Tähän mennessä yli 3100 arkkitehtiä ja insinööriä on allekirjoittanut erillisen, Yhdysvaltain kongressille ja senaatille osoitetun vetoomuksen riippumattoman tutkimuksen käynnistämisestä syyskuun 11:nnen tapahtumista ja erityisesti WTC:n tuhoista.

Liittovaltion syyttäjä Berman vastasi lakimieskomitealle 7. marraskuuta 2018, että hän aikoo noudattaa Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön määräyksiä, jotka velvoittavat hänet antamaan lakimieskomitean vetoomuksen todisteineen suuren valamiehistön (grand jury) tutkittavaksi.

Mikä on suuri valamiehistö?

Suuret valamiehistöt ovat angloamerikkalaiseen oikeusjärjestelmään kuuluvia toimielimiä, jotka kehittyivät keskiajan Englannin perinteisiin perustuvasta oikeudenkäytöstä (ns. common law). Suuret valamiehistöt suorittivat tutkintaa ennen varsinaista oikeudenkäyntiä pyrkimyksenään estää kuningasta ja hallitusta asettamasta mielivaltaisia syytteitä. Britannia luopui suurista valamiehistöistä vuonna 1948, mutta Yhdysvalloissa perustuslain viidenteen lisäykseen (Fifth Amendment) on kirjattu suuren valamiehistön oikeus päättää vakavien rikossyytteiden nostosta liittovaltion tuomioistuimissa. Suurten valamiehistöjen käytöstä on kuitenkin luovuttu tai niiden käyttöä on rajoitettu monissa osavaltioissa siksi, että korkein oikeus on katsonut, ettei niitä tarvitse käyttää osavaltioiden tuomioistuimissa.

Suuret valamiehistöt ovat pitkälti riippumattomia Yhdysvaltain hallinnosta, muista tuomioistuimista ja syyttäjästä. Niillä on huomattavaa valtaa, ja niitä on pidetty jopa liittovaltion hallinnon neljäntenä, kansalaisten muodostamana osana.

Suuren valamiehistön perusta on satunnaisotannalla maallikoista koottu valamiesluettelo, josta tuomioistuin valitsee valamiehistöön tavallisesti 16–23 henkilöä. Valamiehistössä toimiessaan heidän tehtävänsä on esitettyjen todisteiden tutkiminen, syyteharkinta ja virallisten syytteiden nostamisesta päättäminen. Suuret valamiehistöt siis tutkivat epäiltyjä rikoksia, kuulevat todistajia – tarvittaessa haastamalla heidät todistamaan – ja tekevät enemmistöpäätöksen siitä, riittääkö näyttö syytteiden nostamiseen.

Jos suuri valamiehistö päättää nostaa syytteen, syytetty joutuu oikeudenkäyntiin, jossa pieni valamiehistö (petit jury) päättää syyllisyydestä. Suuret valamiehistöt eivät siten itse ratkaise syyllisyyttä, vaan niiden rooli rajoittuu tutkintaan ja (syyttämiskynnyksen ylittyessä) syytteiden nostamiseen enemmistöpäätöksellä.

Suuren valamiehistön työskentely on salaista, eivätkä valamiehet voi puhua ulkopuolisille tutkimuksen etenemisestä. Tuomioistuimen päätöksellä käsittelyn salassapidosta voidaan poikkeustapauksissa luopua. Todistamaan kutsutut henkilöt saavat kuitenkin kertoa julkisuudessa omasta todistuksestaan.

Suuria valamiehistöjä on Yhdysvaltain historiassa käytetty tapauksissa, joissa tutkitaan korkean profiilin rikoksia maan hallinnossa. Esimerkistä käy Watergate, jossa suuri valamiehistö nosti syytteet demokraattisen puolueen vaalitoimistoon murtautuneita henkilöitä ja presidentti Richard Nixonin avustajia vastaan ja nimesi myös Nixonin osalliseksi salaliittoon, vaikkei häntä vastaan nostettukaan syytteitä. Bill Clinton joutui suuren valamiehistön eteen Monica Lewinsky -skandaalin myötä.

Liittovaltion syyttäjä Geoffrey S. Berman

Jeffrey Steven Berman syntyi 12. syyskuuta vuonna 1959. Hän suoritti alemman korkeakoulututkinnon valtiotieteestä ja taloustieteestä Pennsylvanian yliopistossa vuonna 1981, minkä jälkeen hän opiskeli oikeustiedettä Stanfordin yliopistossa valmistuen oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1984.

Vuosina 1987–1990, ollessaan nuori lakimies, Berman osallistui presidentti Ronald Reaganin ja tämän neuvonantajien epäiltyjen rikosten kaikkiaan kahdeksan vuotta kestäneeseen tutkintaan ns. Iran–Contra-jupakassa. Tutkijoita syytettiin noitavainosta, ja senaatin vähemmistöjohtaja Bob Doyle nimitti Bermania ja kumppaneita ”korkeapalkkaisiksi salamurhaajiksi”. Berman onnistui kollegoineen hankkimaan vankilatuomion entiselle CIA-agentille Thomas G. Clinesille. Hänen tuomionsa tuli verorikoksista, ja hän oli ainoa Iran–Contra-jutussa vankilatuomion saanut henkilö. Koska Berman on itsekin republikaani, tapaus antaa uskottavuutta hänen lausunnolleen, että politiikka on pidettävä erossa laillisuusvalvonnasta.

Vuosina 1990–1994 Berman toimi liittovaltion apulaissyyttäjänä New Yorkin eteläisessä kaupunginosassa. Sen jälkeen hän työskenteli vuoteen 2018 saakka kahdessa tunnetussa lakiasiaintoimistossa osallistuen mm. mafian vastaisiin toimiin ja myös avustaen vuosien ajan pro bono, ilmaiseksi, Richard ja Maureen Kankaa, jonka 7-vuotias Megan-tytär joutui raiskauksen ja murhan uhriksi. Prosessin lopputulema oli ns. Meganin laki, joka velvoittaa seksuaalirikollisen rekisteröintiin ja paikallisyhteisön tiedottamiseen alueelle muuttavan seksuaalirikollisen asuinpaikasta.

Jeffrey S. Berman. Kuva:
Ausaausa (CC BY-SA 4.0)

Berman teki osa-aikaisesti vapaaehtoistyötä presidentti Trumpin siirtymävaiheen hallinnossa. Vuonna 2018 hän aloitti liittovaltion syyttäjänä New Yorkin eteläisessä kaupunginosassa Trumpin pyydettyä hänet epätavanomaisesti henkilökohtaiseen haastatteluun. Hänen virastonsa hankki Trumpin aiemmalta lakimieheltä Michael Cohenilta tunnustuksen verorikoksesta ja kampanjalakien rikkomisesta elokuussa 2018, ja samassa kuussa Berman nosti syytteen kongressin republikaaniedustajaa Christopher Collinsia vastaan sisäpiiritiedon rikollisesta käytöstä pörssissä ja valehtelusta FBI:lle.

Berman vaikuttaa siis henkilöltä, joka ottaa laillisuusvalvonnan vakavasti ja pitää sen erossa politiikasta. On silti mahdotonta tietää, miten avomielisesti hän suhtautuu (tai katsoo pystyvänsä toimimaan suhteessa) virallisen kertomuksen vastaisiin todisteisiin syyskuun 11:nnen kaltaisessa tapauksessa, jossa koko poliittinen koneisto ja valtamedia hyväksyvät vain yhden totuuden.

Prosessi ja siihen valmistautuminen

Liittovaltion syyttäjän lainmukaisiin velvoitteisiin kuuluu ainoastaan vetoomuksessa esitetyn rikosepäilyn raportointi ja kaiken vetoomuksen sisältävän todistusmateriaalin toimittaminen suurelle valamiehistölle. Lisäksi syyttäjän täytyy kertoa valamiehille, ketkä esittivät todisteet rikoksista – tässä siis lakimiesten järjestö. Valamiehistö voi sitten toimia vetoomuksen suhteen itsenäisesti. Tässä tapauksessa kaikki riippuu sen muodostavien henkilöiden avomielisyydestä ja halukkuudesta perehtyä todistusaineistoon sekä ryhmädynamiikasta – esimerkiksi siitä, mille kannalle mahdolliset hallitsevat yksilöt asettuvat.

Liittovaltion syyttäjä Berman voi esittää valamiehille oman näkemyksensä todistusaineistosta. Hän voi halutessaan myös itse osallistua aktiivisesti tutkintaan ja mm. itsenäisesti pyytää tai haastaa henkilöitä todistamaan.

Lakimieskomitea ei aio odottaa toimettomana valamiehistön ratkaisua enintään 18 kuukautta kestävässä tutkinnassa, vaan pyrkii pitämään yhteyttä Bermaniin tarjoten sekä omaansa että arkkitehtien ja insinöörien asiantuntemusta valamiehistölle. Valmistautumiseen sisältyy valaehtoisten asiantuntijalausuntojen valmistelu sekä lisätodisteiden toimittaminen valamiehistölle. Jälkimmäisiin kuuluu mm. piakkoin julkistettava, Alaskan yliopistossa tehty tietokonemallinnus WTC 7:n tuhoutumisesta.

WTC 7 oli kolmas 11. syyskuuta 2001 perustuksilleen tuhoutunut pilvenpiirtäjä. Tähän 47-kerroksiseen rakennukseen ei osunut lentokonetta, mutta kello 17.20 se luhistui yhtäkkisesti, pudoten symmetrisesti ja täysin vastuksetta kahdeksan kerrosvälin matkan (vastuksetta eli vapaasti putoava yläosa ei jo määritelmällisesti voi murskata alapuolisia rakenteita, vaan ne on täytynyt poistaa ennalta), ja sen tuhon viralliseksi selitykseksi esitettiin – vuosien kuluessa vaihtuneiden hypoteesien jälkeen – tavanomaiset toimistopalot.

WTC 7:n tuho. Vaikka pilvenpiirtäjä putosi tarkemmin oman pohjapinta-alansa sisään kuin monet ”virallisesti” räjähtein puretut rakennukset, vain neljä WTC 7:n teräskappaletta kerättiin tutkittavaksi. Alustavissa tutkimuksissa niissä havaittiin mm. teräsrakenteiden osittaista höyrystymistä epätavallisen korkeissa lämpötiloissa (”steel members […] have been partly evaporated in extraordinarily high temperatures”). Löydöksestä peräänkuulutettiin yksityiskohtaisia jatkotutkimuksia. Niiden tekemisen asemesta hallituksen alainen tutkimuslaitos väitti toistuvasti ja valheellisesti, ettei WTC 7:stä kerätty terästä tutkittavaksi.


Lisäksi arkkitehdit ja insinöörit ajavat yhdessä uhrien omaisten kanssa kongressissa lakialoitetta nimeltä Bobby McIlvaine Act, joka on nimetty Bob ja Helen McIlvainen 9/11-iskussa kuolleen pojan Bobbyn mukaan.

Bobby McIlvaine -lakialoitteen taustaa

26-vuotias Bobby kuoli voimakkaan räjähdyksen seurauksena juuri kun hän oli astumassa sisään pohjoistornin, WTC 1:n, aulaan ennen lentokoneen iskeytymistä rakennukseen. Hänen ruumiinsa lensi räjähdyksen voimasta kauemmas rakennuksesta WTC-aukiolle, josta se noudettiin ensimmäisten uhrien joukossa. Bobbyn vammat vastasivat räjähdyksen voimasta sinkoutuneiden lasinsirpaleiden aikaansaanoksia. Useat paikalla olleet todistivat räjähdyksistä tornin aulassa ja maanalaisissa kerroksissa jo ennen lentokoneen osumista yläkerroksiin. Lisäksi (muiden muassa) 118 paikalle hälytettyä palomiestä on kertonut räjähdyksistä WTC-torneissa hieman ennen romahdusta ja sen aikana.

WTC-tuhoa selvitellyt Yhdysvaltain hallituksen alainen laitos (National Institute of Standards and Technology, NIST) sivuutti nämä silminnäkijäkuvaukset samoin kuin kaikki muutkin todisteet räjähdyksistä. NIST väitti lentokoneen törmäyksessä vapautuneen polttoaineen valuneen yhtä tai useampaa hissikuilua pitkin satojen metrien matkan maan tasolle aiheuttaen siellä räjähdysmäisen tulipallon. Selityksen ongelmiin kuuluu se, että väitetty polttonesteen alassyöksy tuhosi kerroksia hyvin valikoivasti 93 kerrosvälin matkalla, minkä lisäksi myös maanalaisissa kerroksissa oli voimallisia, kuolonuhreja aiheuttaneita räjähdyksiä niissä työskennelleiden henkilöiden, kuten Phillip Morellin, todistajanlausuntojen mukaan – ja siis jo ennen koneen osumista tornin yläkerroksiin.

Lisäksi polttoainetta oli NISTin mukaan käytettävissä ala-aulan tulipalloon (tornin ulkopuolella koneen törmäyksen yhteydessä roihahtaneen tulipallon ja sisäpuolen tulipalojen jälkeen) alle 1600 litraa – kahden keskikokoisen lämminvesivaraajan verran – josta vain murto-osa olisi päätynyt niihin kolmeen, koneen osumapaikasta katsoen tornin toisella puolella olleeseen huoltohissiin, jotka kulkivat alas asti. WTC:n hissit eivät (huoltohissejä lukuun ottamatta) kulkeneet suoraan huipulta maan tasalle, vaan ylhäältä alas tai toisin päin kulkevien täytyi vaihtaa hissiä kahdesti päästäkseen määränpäähänsä. Valuessaan hissikuilu(j)a pitkin polttoaine olisi kastellut hissikuilu(je)n reunojen kipsipäällystettä imeytyen siihen ja ehtynyt jo kauan ennen maanpinnan tasoa.

Lopuksi

Tämä on ensimmäinen kerta 17 vuoteen kun oikeuden tutkittavana on rakennussuunnittelu- ja insinöörialan sekä juristien koostamia todisteita World Trade Centerin pilvenpiirtäjien tuhoamisesta räjähtein. Prosessin lopputulemasta riippumatta tämä on historiallinen tilanne.

Suomen radio- ja TV-kanavat sekä sanomalehdet eivät ole maininneetkaan siitä – mutta eiväthän ne myöskään suostuneet viime syksynä kuuntelemaan yli 120 000 jäsenen ja 140 maassa toimivan Institution of Mechanical Engineers -järjestön Pohjoismaiden osaston puheenjohtajan David Llewelynin esitelmää WTC 7:stä: medialle suunnattuun tilaisuuteen oli tullut vain kolme pienemmän median toimittajaa sekä yksi bloggari / freelancetoimittaja, siinä missä yleisölle suunnattu tilaisuus oli täpötäynnä ihmisiä, kuten itse paikalla olleena saatoin todeta.

Kaupalliset ja valtiolliset mediat ovat puolensa valinneet. Ne eivät ole kajonneet ”terrorismin vastaisen sodan” oikeutuksena toimineiden tapahtumien virallisen selityksen vastaiseen laajaan todistusaineistoon juuri muutoin kuin vetämällä esiin ns. salaliitto(teoria)kortin: virallisen selityksen vastaisiin todisteisiin ei edes perehdytä, koska salaliittoja ei ole tai ”joku olisi puhunut”, vaikka historiaan sisältyy lähes loputon määrä pienempiä ja suurempia salaliittoja – ja historiasta pitäisi kaiken kukkuraksi vielä ottaa opiksikin.

Vastavalkea seuraa asian etenemistä suuressa valamiehistössä ja palaa asiaan kun uutta ilmenee.


Päälähteet

Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry (10.12.2018): Grand Jury Investigation Project Launches

Architects and Engineers for 9/11 Truth (luettu 29.1.2019): Breakthrough: U.S. Attorney Agrees to Present Evidence of WTC Demolition to Federal Grand Jury (sisältää linkit vetoomuksiin sekä syyttäjän tiedotteeseen)

Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry (30.7.2018): FIRST AMENDED PETITION TO REPORT FEDERAL CRIMES CONCERNING 9/11 TO SPECIAL GRAND JURY OR IN THE ALTERNATIVE TO GRAND JURY PURSUANT TO THE UNITED STATES CONSTITUTION AND 18 U.S.C. § 3332(a) (heinäkuussa 2018 liittovaltion syyttäjälle lähetetty, täydennetty vetoomus)

Architects and Engineers for 9/11 Truth (12.12.2018): Grand Jury to Hear 9/11 Evidence: An Interview with the Lawyers Who Made It Happen

Standord Law School (19.11.2018): Geoffrey Berman: At the Helm of the U.S. Attorney’s Office, Southern District of N.Y.


PÄIVITYS 30.1.2019 klo 16.30: Täsmennetty ala-aulan räjähdystä käsitteleviä paragrafeja.


Kuva pohjoistornin tuhosta (uudelleenrajattu):
Noah K. Murray

KATSO MYÖS tämän artikkelin kirjoittajan yhdessä Ville Sarellin kanssa suomeksi tekstittämä dokumenttifilmi WTC:n tuhoamisesta.

70 KOMMENTTIA

 1. Suomessa tarvittaisiin smanlainen suuri ja julkinen oikeudenistunto tutkimaan 90-luvun laman tekeminen ja siitä aiheutunut joukkokuolema; tuhansia ahdinkoon ajettuja kuoli oman käden kautta.

  Suomen media valitsi puolensa 2007 kun jätti uutisoimatta Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN toimivallattomaksi käsittelemään Suomen ”päättäjien” rikoksia.

  He 55/2007 eduksuntaa harhautettiin ja esiteltiin tahallaan ja tietoisesti valheellisia asikairjoja laista äänestäville; jopa lain lausunnonantajien lausuntoja SALATTIIN äänestäviltä kansanedistajilta.

  Mm. lausuma; jonka mukaan rikoslaki tulee muuttaa, ettei missään tapauksessa kun Suomen laki ja oikeusjärjestelmä on todettu toimivalllattomaksi Kansianvälinen rikostuomioistuin tulee toimivaltaiseksi Suomea koskevissa asioissa.

  Tällaisia asioita ovat mm. Eo apäätös ja Porin poliisille 8.9. 2005 tekemäni senkaltainen rikosilmoitus; sekä SYYTEILMOITUS Valtakunnansyyttäjänvirastoon lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa. ( kirjattu diaariin 8 kuukautta).

  Kun siis kansanedustajat oli harhautettu hyväksymään He 55/ 2007 oli Kansainvälisen rikostuomioistuimen harhauttamisen ja lahjonnan vuoro.

  2008 oikeusministeri esitteli Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ”sopimusta”: Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia vakavia kansainvälisen tason rikoksia mm. sotarikoksia.

  Kansainväliselle rikostuomioistuimelle kuitenkin valehdeltiin KANSALLISTEN rikosten tutkinnan suhteen; niitä ei ollut tarkoitus käsitellä vaan PEITELLÄ.

  Tämä petos ja lahjonta MAKSETTIIN mm. pitämällä Ruanda-”oikeudenkäynti” … yms. oikeusdenkäyntejä Suomen veronmaksajien piikkiin.

  Mutta PL 118 § oli valmistelussa oikeusministeriössä kun ”sopimus” allekirjoitettiin .

  Suomi siis VALEHTELI kansallisten oikeudenkäytien pitämisestä… julkinen lakitietokanta Finnlex PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA siis oli tietoinen teko PL 118 §:n mukaisten asioiden pitämiseksi poissa Kasnainvälisen rikostuomioistuimen listoilta.

  Tässä julkinen todiste valheesta Kansainväliselle rikostuomioistuimelle… ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia.” Juuri tällaisten rikostn tutkinta estettiin 2 ”eduksunnan” voimalla PL 118 §:n avulla !

  ”Lehdistö” on LAHJOTTU hiljiaseksi tästä asiasta lehdistötulella; mm ennen EU-vaaleja lehdistö sai 20 – 30 miljoonan ”lisä”-lehdistötuen; nyt ennen EU-vaaleja se on saamassa ”haja-asutusalueen”- markkinointitukea .

  Myös kansan vapaus kirjoitta tästä on viety : osoituksena asiota ( julkisia asiakirjoja) julkituovasta sivustani : archive.is/kimmoleaks.fi … kaikki linkit estetty vaalien ajan .
  Wikipedia: .. vaalien aikana Archive.is- sivusto ei näkynyt Suomessa valtion tekemän ”sopimuksen” takia .

  Suomessa siis JULKISEN asioiden kuten PL 118 §:n julkituloa kansalle estetään suurella määrällä verovaroja…. meilläkin olisi aika suurelle ja julkiselle oikeudenkäynnille koskien PL 118 §:n taustoja ja sen oikeutusta .

  Myös suoraa VARASTAMISTA harrastetaan PL 118 §:n suojissa:

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata.” … siis varastaa 1. 3 – 3 miljardia euroa pankkien tukemiseen EU-stressitestien alla. ( laki 444/2012 ).

  Pankit fuusioivat vakuutuslaitosten kanssa samalla sekunnilla 1.1. 2013 kun ”laki” astui voimaan. Fuusion toteutus vuoden 2012 tasearvoilla oli se vipukerroin, jolla pankit saivat miljardeja ylimääräistä.

  2014 vakuutuslaitokset maksoivat varastetut miljardit ”omistajille” jättiosinkoina !

  Useita tekemiäni rikosilmoituksia miljardikaapauksesta tai valtiopetokseta PL 118 § on PL 6 §:n vastainen EI oikeusministeriä / oikeusministeri tai poliisi ole suotunut kirjaamaan diaariin ja 2005 tehty rikosilmoitus / syyteilmoitus lainsäädännöllisestä syrjinnästä yhä on ”esitutkinnassa” … PL 118 § estää takautuvasti syytteeseenpanon ?

  P.S. pitäisikö soittaa USA:n oikeusjärjestelmään ?

  • USAn rankaisujärjestelmä saattaa naurattaa monia henkilöitä mutta jos TRUMP onnistuu ”kuivaaman suon”,
   niin se saattaisi herättää huomiota muissakin maissa, joissa hallinnollisten jäsenten rikollinen kieroilu
   kukoistaa. Entisten johtajien tuomiot ”maanpetoksista TRIBUNAN EDESSÄ” olisi myönteinen shokki laajalle
   alueelle maapallolla, ja siten myöskin USA voisi paikata ryövärin mainettaan maailmalla. Se on suurin toiveeni
   tälle vuodelle. Tällaisia toiveita tulee mieleen lumitöiden välissä.

 2. Odotettu tapahtuma, mutta en pane toivoa siihen, että mitään uutta oikeasti paljastuu.

  9/11 on oire sen kaltaisen varjohallinnon ja eliittirikollisuuden olemassaolosta, että mikään virallinen instanssi ei sitä voi voittaa.

  Miljardien ihmisten yhtäaikainen herääminen ja huutaminen oikeuden puolesta on ainut malli, joka voisi toimia. Vaikka sitä kaikki totuutta haluavat toivovat, ennustan että ei tule tapahtumaan. Valitan.

  • Näinhän se on ja valkosia on alle miljardi, joten riittävästi huitosakkia ei saada kasaan. Loput värinahat, kun huutaa oikeuksiensa ja vastikkeettoman loisimisensa puolesta.

 3. Hyvä juttu Vesa! Kiitos siitä. Oli hienoa nähdä tämäkin päivä.

  Koiviston konklaavin asiakirjat ovat edelleen salaisia. Siinä olisi myös juttu, koka pitäisi ottaa luupin alle.

  90-luvun lamassa aloitettiin myös kansanmurha ja omaisuuksien ryöstö ja uusjako.

  Silloin hävitettiin pk-yritykset ja kymmenet tuhannet joutuivat loppuelämäkseen löysään hirteen. Samaa kuppausta valmistellaan nyt. Siitä lähtien pohjoismaista hyvinvaltiota on purettu niin että siitä on enää rauniot jäljellä.

  Tähän tuhotyöhön on syyllinen nepotistinen puoluediktatuuri, sillä sama kehitys on jatkunut olipa hallituksessa mikä tahansa puolue.

  Muutamia vuosia jo puhuttiin totuuden jälkeisestä ajasta, joka toivottavasti vaihtuu vielä totuuden aikaan.

  • Tälläkin hetkellä Suomessa on kuollut ihmisiä 2007 allekirjoitetun Kansainvälisen rikostruomioistuimen lahjonta-sopimuksen takia ?

   Suomeen TUODAAN kovimman luokan sotarikollisia erilaiiin kaulankatkonta-”oikeudenkäynteihin” koska Suomen päättäjät näin ovat luvanneet .

   Jotta tuonti ei aiheuttaisi Ruanda-”oikeudenkäynnin” määrää julkista keskustelua tuonti hoidetaan ”maahanmuuttotulvan” joukossa salassa.

 4. Kaksoistornit olivat kuin betonista kasatut korttitalot, jotka sitten luhistuivat jumbojetin katkoessa ulko ja sisä palkkeja, asiaa tietysti helpotti kerosiinin ja alumiinin palaminen. Ei niitä kukaan räjäyttänyt, riitti kun yhdestä kerroksesta katosi kyky kannatella yläpuolen kahtakymmentä kerrosta, ei sitä painoa mikä syntyy kahden metrin pudotuksesta mikään rakenne kestä. Ja ajatelkaa jos tornitalot eivät romahtaisi sisäänpäin kuten seiska, mikä sotku syntyisi kun ääliö räjäyttäisi pommin rakennuksessa, kaikki pilvenpiirtäjät on suunniteltu sortumaan sisäänpäin jos rakenteet pettävät, asia on helposti tarkastettavissa esim. rakennusinsinööriltä, muiden alojen insinöörit ei tähän osaa vastata.
  Jos siis ääliö haluaa kaataa pilvenpiirtäjän pitää koneella lentää rakennuksen juureen, muuten se vain luhistuu.

  • Seurasin uteliaana tapahtumia televisiosta. Ei jäänyt pienintäkään epäislystä, tulipalot tuhosivat rakennukset. Kuormitetut teräsrakenteet eivät kestä korkeita lämpötiloja, koska teräs johtaa kohtalsen hyvin lämpöä ja lujuus heikkenee muutamassa sadassa asteessa. Ensimmäinen kone osui muutamaa kerrosta ylemmäksi, mutta toisen koneen iskemä oli alemmissa kerrokissa ja rakennus sortui ensin, koska yläosan kuormitus siinä oli suurempi. Tulipalot olivat samaa luokkaa. Teräsrakenteet on tarkkaan mitoitettu normaaleja olosuhteita varten. Asia on päivän selvä, koneet tuhosivat rakennukset ilman räjähteitä.
   Se miksi tuhotyö pystyttiin tekemään helposti on tietenkin arvoitus.
   .

   • Olen hyvin pitkälti samaa mieltä.

    On järjen vastaista kuvitella että tornit olisi etukäteen viritetty räjähtämään tuolla tavoin.
    Niissä riehui hallitsematon palo johon pääsi virtaamaan happea kuin sepän ahjossa.

    Luokaton rakentamisen laatu saattoi olla osasyy romahduksiin ja sitä toki voidaan olla peittelemässä.

    • +mutta USAn kostoretket on sittemmin tappaneet miljoonia ihmisiä ja osaltaan aiheuttaneet pakolaisvirtaa Eurooppaan.
     Sellaista ei olisi saanut päästää tapahtumaan.

    • Vai ei ole epäselvää….;) Mitenkäs se savu muuuttui mustaksi ennen romahdusta ja mitä se nainen teki siinä seinän murtumakohdassa… No koska palo oli hiipumassa. Vai oli kovat lämmöt selvästi kuihtumassa olevalla palolla.

     Tornissa kauheasti riehuva kerosiini- ja toimistotarvikeperustainen tulipalo ei nouse lämmöltään terästä sulattamaan. Sulaa terästä raportoivat nähneensä monet, mm. palomiehet.

     WTC 7 tuli 2,25 sek. ajan vapaan pudotuksen nopeudella alas – ei synny romahduksessa vaan autetussa tukirakenteiden purussa.

     Herätys siellä valtamediasta sivistystä hakevien joukossa.

     • Savu muuttui mustaksi? Nainen murtumakohdassa?
      Who knows.
      Palo ei ollut hiipumassa missään romahtaneessa rakennuksessa.
      Palo eteni kerros kerrkokselta, palkit oli jatkuvassa laajenemis tai supistumisliikkeessä.

      ”sulaa terästä” enpä usko jos materiaalia ei kukaan tutkinut.
      (sinänsä monisataametrisen rakennuksen romahdus aikaansaa valtavan energiamäärän vapautumisen, sillä varmaan sulattais kilometrin verran palkkia?)

      WTC7 tipahti noin 15 sekuntia, alkaen takanurkasta, kuumimmasta paikasta.

      Nuo ihan oman pienen tutkailun pohjalta, vuosien takaa.

     • KimmoK 30.1.2019 at 23:09
      ”(sinänsä monisataametrisen rakennuksen romahdus aikaansaa valtavan energiamäärän vapautumisen, sillä varmaan sulattais kilometrin verran palkkia?)”

      Riippuu tietenkin mm. teräksen ominaisuuksista ja teräspalkin poikkileikkauspinta-alasta. Tuolta (1) palkin mitat (paksumman palkin sisällä olevan levyn paksuus laskennassa 6 ja pituus 40 tuumaa) ja tuolta (2) teräksen tiheys, ominaislämpökapasiteetti, sulamislämpö (rauta) ja sulamispiste, ulkolämpötilana 20 celsiusastetta (lämpötilan muutos 1330 celsiusastetta). Teräspalkkien poikkileikkauspinta-ala(neliömetriä), massa (kg) ja sulatukseen vaadittava energia (kJ) metrille, ohuempi palkki: 0,124/ 966/ 857 785 ja paksumpi: 0,55/ 4327/ 3 842 161.

      Tornin potentiaalienergialla, 1 000 000 000 kJ, sulattaa siis ohuempaa palkkia 1166 ja paksumpaa 260 metriä.

      (1) http://911research.wtc7.net/wtc/arch/core.html
      (2) https://peda.net/pieksamaki/peruskoulut/hiekanp%C3%A4%C3%A4n-koulu/ol/fysiikka/8-luokka/8gh/efysiikka-8/taulukot
      http://www.dartmouth.edu/~ears5/handouts/heat.html

    • KimmoK, kenenkä ”piikkiin sinä teet töitä”? Lopettaisit jo, levittämällä
     älyttömiä teorioitasi tosiasioiden edessä. Tornien räjäytyksistä on jo
     ”ylitsevuotavia”todisteita. Lopettaisit jo, niin et joutuisi valtavan häväistyksen kohteeksi, kun kaikki asiat on tuotu esille viimeistä
     piirtoa myöten. Bonukseski lisään siihen vielä UKRAINA MH-17.

    • Tuollaista sontaa muutamat syöttävät, vaikka eivät ole alkujaankaan perillä tapahtumien alkumetreistä. Kaksoistorneista poistettiin räjähteitä nuuskivat koirat, ja ”hissikuiluissa työskentelivät miehet vetivät johtojaan”, kytkien ne teräs-rakenteisiin teipaten THRMITE sulatus-ainetta 45 asteen vinouteen, josta seurasi sulatettujen teräspalkkien luistaminen muiden räjähteiden lisäksi. Nuorempi BUSH-perheen veli oli sen firman johdossa. Kaikki ne aikaisemmat tiedot on pyyhitty ”kortistoista”, mikä tekee jälkitutkimukset erittäin vaikeaksi. Pohjakerroksen poliisit huomiovat, miten räjähdysten paineaallot lennättivät heidän ”päähineensä” helvetin kuuseen. Meidän viranomaiset ovat täysin tietoisia kaikesta, mutta eivät uskalla sitä paljastaa.

   • Hah 😀 Oletko nähnyt mitä tuhoa pelkästään lintu saa aikaa törmätessään lentokoneeseen? WTC tornit rakennettiin juuri tätä uhkaa silmällä pitäen. Täällä kotikemistit tietää paremmin kuin ne asiantuntijat jotka sanoo, että tornit otettiin alas jo sen perusteella, kun katsoo mitä jäi pystyyn palkeista ja ne on juuri alasotetun rakennuksen palkit. Sekä WTC 7 ei osunut lentokonettakaan ja sortui kun korttitalo. WAKE UP.

    Kun passit kuitenkin säästyi, niin teidän mielstä varmaan betoni ja teräs palaa paremmin kuin paperi 😀 😀

    • Linnut painaa kilon tai pari, boeing painaa satatonnia, siinä on vissi ero.

     Osa lentokoneiden romusta meni läpi rakennusten -> ehkäpä mukana oli joku ehjä passi.

     70 luvun alussa oli maan tapa liisiä rakentamisessa, esim palosuojauksessa.

     wtc7:n sytytti naapuritornien palavat jäänteet.

     jne…

     • Kimmo, misstä materiaalista luulet matkustajakoneen rungon
      valmistettavan? Mikään kevytrakenteinen ”ALUMIINI” ei mene teräspalkkien läpi, ja vastapaisestä seinästä ulos. Jos niin olisi, niin rakennukset olisivat katkenneet, ja kaatuneet poispäin jalustaltaan. Räjähdykset oli huolella asennetut hissikuilujen kautta perusrunkoon, sen takia tornit olivat suljetut yleisöltä
      sekä räjähdysaineita nuuhkivat poliisikoirat pantu lomille.

     • Esimerkiksi muutama gramma pehmeää kuparia saadaan menemään läpi metrin verran terästä, kunhan nopeutta on kylliksi. Samoin vesi leikkaa terästä, jopa aineeton lasersäde.

      Kun yli sadan henkilöauton verran massaa iskeytyy 600km/h kerrostalon seinään, se menee vääjäämättä aika syvälle.

      Pensylvaniassakin moottorin osia sai kaivaa syvältä maan alta.

      Pentagonissa lentokoneen romut meni monista tiiliseinistä läpi päätyen sinne sisäpihalle (sisäpihan ulostuloreikä on se pyöreä reikä, jota luulit sisäänmenoreiäksi)

      jne…

     • Kimmo K. Sanon sen vielä kerran. Sulaa metallia oli raunioissa yli viikon räjäyttämisten jälkeen. Se näytettiin meillä täällä USAssa aivan läheltä kuvattuna monta kertaa uutisissa. Yritätkö tehdä
      minusta ”valehtelijaa”. Siinä et onnistu. Epärehellisyytesi suorastaan loistaa kirjoituksistasi. Kysyn vielä kerran kenen palkkalistoille sinä kuulut kun noin kiihkeästi harat päivänselviä todisteita vastaan?

     • KimmoK 30.1.2019 at 23:16
      ”Samoin vesi leikkaa terästä, jopa aineeton lasersäde”.

      Toki pelkällä vedelläkin voi leikata terästä, mainosmielessä ohutta levyä hitaasti (1), mutta käytännössä leikataan pehmeitä materiaaleja ja kovia abrasiivihiekkaa apunakäyttäen (2). Abrasiivileikkauksessa vesi ei ole leikkaava aine, se vain antaa hienojakoiselle, leikkaavalle hiekalle, riittävän nopeuden (noin 1000 m/s (4)). Vesileikkauksesta lisää myös linkissä (5).

      (3) “The abrasive particles use the water as an accelerant, which allows them to erode through much harder materials”…. “In abrasive waterjet cutting, the water is no longer the cutting tool – instead, the abrasive particles are responsible for the machining work”.

      Aineeton lasersäde (tuo lämpöenergian leikattavaan kappaleeseen (7)) tarvitsee avukseen aineellisen leikkauskaasun (paitsi remote laser cutting).
      (6) “Neither fiber nor CO2 lasers rely strictly on a light beam for cutting metal. Rather, the process includes the injection of an assist gas at the nozzle to supplement the process”.

      (7) “A laser is a heat source with the laser beam melting the material. If there is no assist gas, then the material would be welded back together. The assist gas is the physical force that pushes the melted material out of the cut zone”.

      Remote laser cutting ei tarvitse leikkauskaasua, vaan materiaali poistuu höyrystymällä.

      (8) “The remote laser cutting process requires material vapourization, and therefore, a very high laser power intensity (107–1010W/cm2) and short interaction time are needed.”…” The principle of remote laser cutting is based on removing material in layers by melting and vapourizing it. Only a thin layer at a time can be removed which results in the multi-pass character of the process. The molten material is removed from the top surface of the kerf by the vapour pressure generated when the high-intensity laser beam evaporates the material.”

      (9) “Remote laser cutting has many advantages as the laser cutting head does not have to follow the surface to cut. These advantages are: increased travel speed, lower risk of tool collision, narrower access path required by the beam than a cutting head and no use of cutting gas. Two different types of remote cutting techniques exist: remote ablation cutting (RAC) and remote fusion cutting (RFC). The melt removal is very distinct for these two processes. RAC is a process, which stepwise over a number of runs evaporates the material and pushes the liquid metal out of the kerf to create a final cut. RFC is also called vapour-pressure fusion cutting due to the mechanisms in the process where the laser evaporates some of the metal to create a vapour-pressure forcing the melt out of the kerf”.

      Tuolta Esabin sivulta (10) löytyy jonkin sortin ohje teräslevyn parhaan leikkausmenetelmän valintaan.
      Vaikka laser tuossa jääkin, plasman ohella, ainevahvuuksissa hännille, niin on olemassa tehokkaampiakin lasereita. Tässä (11) on testattu 30kW kuitulaserin soveltuvuutta ydinvoimaloiden purkuun.

      (11) ” Laser cutting of thick steel plates and steel components using a 30 kW fiber laser was studied for nuclear decommissioning application. Successful cutting of carbon steel and stainless steel plates up to 300 mm in thickness was demonstrated, as was that of components consisting of thick steel parts such as simulated clad plates, a simulated large pipe, and a commercial gate valve. These results demonstrate that laser cutting is promising technology applicable to future nuclear decommissioning”.
      “Assist gas used to blow off the molten metal was collinearly injected to the workpiece through a nozzle similar to a Laval nozzle at the tip of the laser head”.
      Tuokin ainevahvuus on saavutettu leikkauskaasun avulla, ei pelkällä aineettomalla laserilla.

      (1) https://www.youtube.com/watch?v=Qfiw3w83NFU
      (2) http://www.watercut.fi/vesileikkaus.html
      (3) http://www.h2ojet.com/news/waterjets-abrasive-vs-pure-water-cutting
      (4) https://wardjet.com/waterjet/university/nozzle-orifice
      (5) http://www.ijmo.org/vol7/597-CM010.pdf
      (6) https://www.thefabricator.com/thefabricator/article/lasercutting/3-things-you-should-know-about-air-assisted-laser-cutting
      (7) https://www.mazakoptonics.com/news-events/blog/cutting-assistance/
      (8) https://www.researchgate.net/publication/257809487_Quality_aspects_in_remote_laser_cutting
      (9) https://www.researchgate.net/publication/284786433_Modelling_of_the_Remote_Fusion_Cutting_Process_Based_on_Experiments
      (10) https://www.esab.fi/fi/fi/education/blog/what-is-the-best-way-to-cut-steel-plate.cfm
      (11) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00223131.2015.1080633

    • Samanlaista ”passinäytettä” esiintyi myöskin Ukrainan MH-17 tuhosta.
     Puhtaita passeja eikä veren tahraakaan missään.

     • Ei tietenkään, jos ne oli käsimatkatavaroiden joukossa tai rahtitilassa.

    • Joonas sen sanoi ! Jos vielä pääsette GOOGLAAMALLA, niihin ensimmäisiin HOLLYWOODIN kuvauksiin, niin mitenkäs selitätte matkustajakoneen lävistävän TORNIN kirkkaasti vastapäisestä seinästä, koneen keulan tulevan täysin vahingoittumattomana ulos ??? Se oli filmien tekijöiden suurin munaus, kiireissään voidakseen pysyä ”siionistien jatkuvassa suosiossa”. Jenkit ovat jo jääneet liian monesta petoksesta kiinni, joten mikään heidän saavutuksensa ei ole minkään arvoinen. Nyt juuri vara-Presidentti ”uhkaa lähettää TAAS miehiä KUUHUN”,sekin on naurettava harhautus.

   • Puolueeton, missä riihessä kehittelet teorioitasi. Mistä niitä ”THERMITE”
    hiukkasia sinne tuhkaan ilmestyi. Mikroskooppi tutkimusten tuloksissa ne osoittautuivat rakennukseen ennen räjähdyksiä kuulumattomiksi aineiksi.
    Thermite on hyvin yleisesti käytetty rakennusten saadessa purkutuomiot.
    Mikään muu tapa ei leikkaa teräspalkkeja 45 asteeseen, joka aiheuttaa
    tukipalkkien putoavan tiukasti vaalittuun tilaan perustan päälle.

  • Arvoisa ”Tietäjä”, ns. Teräsrunkoisia pilvenpiirtäjiä on palanut ympäri maailmaa viimeisen 50v. Aikana. Yksikään niistä ei ole sortunut WTC tornien tavoin. Ottaen huomioon, että WTC tornien virallista onnttomuus tutkintaa ovat kritisoineet nimenomaan arkkitehdit ja rakennusinsinöörit, pidän vähättelevää kommenttianne hieman erikoisena.

   • Jokainen rakennus on yksilöllinen ja jokainen palo on yksilöllinen.
    Teräsrunkoisten rakennusten sortumisia tulipalossa tapahtuu harvakseltaan.
    Sekin on harvinaista että lentokonelasti kerosiinia ajetaan sisään rakennukseen sytykkeeksi.
    Sekin on harvinaista että rakennuspalojen annetaa työpäivän verran palaa valtoimenaan (wtc7).

  • Taivaanrannan TIETÄJÄ ? Ettäs kehtaatkin julkaista tuollaista älytöntä roskaa. Täällä USAssa
   on joukko korkeasti oppineita, ja kunnioitettuja ammattimaisia tutkijoita joiden todistukset eivät mene yksiin maan rikollisten poliittisten johtajien seurassa. Irakin sodan alkamiseen piti saada kansan suostumus, ja mikäs sen parempi kuin ”lavastaa terroristien hyökkäys kuuluisaan rakennus-kompleksiin”. Se ei jäänyt huomaamatta keneltäkään maapallolla.
   Yksi vahvin todiste syvästä rikollisuudesta on se, miten rakennusten omistaja, juutalainen
   Silverstein nostatti rakennusten vakuutyukset yläkanttiin juuri pari viikkoa ennen rajähdyksiä. Sitä rikollista ei kukaan ole syyttänyt mistään. Bush ”W”een varapresidentti
   Dick Cheney teki Irakin sotaan kaikki tarvittavat, sekä tarpeettomat varusteet omistamansa ”Haliburton firmansa omistajana”. Tarvitaanko muutakin todistetta.
   Myöskin yhden koneen alumiininen kori naytti LÄPÄISEVÄN TORNIN tullen ulos vastapulen seinästä läpi, mikä on täysin mahdottomuus. Hollywoodin kuvaustaide
   kärsi pahan tappion munauksen takia. Samoin on todettu miten Pentagoniin ammuttiin
   OHJUS, josta oli jäännöksenä PYÖREÄ REIKÄ. Pensylvanian metsään pudotettiin paljon
   rojua joka ei edes kuulunut mihinkään matkustajakoneeseen. Tornien teräspalkit olivat
   kuin ”veitsellä leikatut 45% vinouteen” THERMITE rähähdysaineilla hissikuiluissa. Ne teräkset vietiin kiireesti sulattamoihin, aina Kiinaan asti. On aivan rikollista mennä
   ammattimaisia tutkijoita halveksimaan, heidän tutkimuksissaan.PISTE.

  • Yhtäkään pilvenpiirtäjään ei suunnitella eikä rakenneta ilman varmuuskertoimia. WTC:n tapauksessa varmuuskerroin oli 3 tai enemmän. Tämä tarkoittaa, että alla oleva rakenne oli suunniteltu kestämään joka kohdassa 3 kertaa (tai enemmän) yllään olevan osan massa.

   Pilvenpiirtäjiä ei suunnitella sortumaan (millään tavalla) tulipaloista tai epäsymmetrisistä vaurioista. Ne suunnitellaan *pysymään pystyssä* tulipaloissa ja myös ääriolosuhteissa. Niitä ei edes pystyttäisi rakentamaan niin että ne sortuisivat hallitusti tulipaloista tai epäsymmetrisistä vaurioista. Ainoa tapa sortaa pilvenpiirtäjä hallitusti on hallittu purku, koska siinä saadaan aikaan kaikkien kantavien rakenteiden yhtäaikainen tuhoutuminen useista kerroksista ja symmetrinen putoaminen.

   WTC 7:n putoaminen vapaan pudotuksen kiihtyvyydellä 8 kerrosvälin matkan merkitsee jo määritelmällisesti, ettei sen yläosa voinut sen kuluessa murskata alla olevaa rakennetta, sillä vastuksetta putoava esine nyt vain ei murskaa yhtään mitään. Niinpä vastus oli täytynyt poistaa etukäteen.

   NIST ensin kielsi kaiken vapaapudotuksen WTC 7:n tuhossa, mutta joutui perumaan kantansa fysiikan opettaja David Chandlerin ja muiden videotarkastelujen myötä. NIST siis lopulta myönsi 2,25 sekunnin ja kahdeksan kerrosvälin vapaan pudotuksen. Se ei kuitenkaan edes yrittänyt selittää, miten noin 80 kantavaa teräspylvästä olisi voinut täydellisesti menettää kaiken vastuksensa 8 kerroksen osalta. Yksinkertainen ja pätevä selitys on hallittu purku, jota WTC 7:n tuho vastaa kaikin tavoin.

   Jos kuitenkin olet sitä mieltä, että toimistopaloilla voidaan tuhota yksi paloeristetty kantava pylväs (WTC 7:n tapauksessa pylväs numero 79) ja että tämän seurauksena kaikki muutkin kantavat pylväät tuhoutuvat hetkessä (WTC 7:n tapauksessa ~80 pylvästä) eli että pilvenpiirtäjän pystyssäpysyminen riippuu yhdestä pettäneestä pylväästä (kuten NISTin selityksessä), ja lopputuloksena on jotain, joka vastaa taidokasta hallittua purkamista, minulla on tarunhohtoinen silta myytävänä sinulle.

   ”Since the forces in the interaction are equal and opposite, the falling block exerts a force of only 36% of its weight on the lower section of the building. In other words, as long as the falling block is accelerating downward we have the counter-intuitive result that the force it exerts on the lower section of the building is significantly less than its static weight. It is difficult to imagine how an upper block exerting a force of only 36% of its static weight could crush the larger, stronger, undamaged lower section of the building
   to the ground, when the building, at any level, was designed to support several times the weight above it. Assuming a safety factor of between 3 and 5 [12], the observed acceleration implies that close to 90% of the strength of the lower section of the building must have been eliminated by forces other than the supposed ”pile driver,” suggesting that some sort of controlled demolition was at work.”

   http://www.journalof911studies.com/volume/2010/ChandlerDownwardAccelerationOfWTC1.pdf

 5. 9/11 Was an Israeli Job
  How America was neoconned into World War IV
  LAURENT GUYÉNOT (Guyenot on ranskalainen insinööri joka kiinnostui 9-11 iskusta kun ns. virallinen teoria soti insinöörin järkeä vastaan)

  …Members of Architects and Engineers for 9/11 Truth have demonstrated that it was impossible for plane crashes and jet fuel fires to trigger the collapse of the Twin Towers. Even Donald Trump understood this. In fact, speaking of “collapse” is perhaps misleading: the towers literally exploded, pulverizing concrete and projecting pieces of steel beams weighing several hundred tons hundreds of meters laterally at high speeds.
  The pyroclastic dust that immediately flooded through the streets, not unlike the dust from a volcano, indicates a high temperature mixture of hot gasses and relatively dense solid particles, an impossible phenomenon in a simple collapse. It is also impossible that WTC7, another skyscraper (47 stories), which had not been hit by a plane, collapsed into its own footprint at near free-fall speed, unless by “controlled demolition.”
  This “Mossad job” thesis has been gaining ground since Alan Sabrosky, a professor at the U.S. Army War College and the U.S. Military Academy, published in July 2012 an article entitled “Demystifying 9/11: Israel and the Tactics of Mistake”, where he voiced his conviction that September 11th was “a classic Mossad-orchestrated operation.”
  … 9/11 was made possible by an alliance between secret worshippers of Israel and corrupted American elements. The question is: who, of the two, were the masterminds of this incredibly daring and complex operation, and for what “higher purpose”?

  Laurent Guyénot is the author of JFK-9/11: 50 years of Deep State, Progressive Press, 2014, and From Yahweh to Zion: Jealous God, Chosen People, Promised Land … Clash of Civilizations, 2018. (or $30 shipping included from Sifting and Winnowing, POB 221, Lone Rock, WI 53556).
  http://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/
  ———-
  The 9/11 attacks changed everything. Suddenly the world’s sole superpower was fully mobilized against Arab and Muslim terrorist movements, especially those connected with the Middle East. Sharon’s close Neocon political allies in America used the unexpected crisis as an opportunity to seize control of America’s foreign policy and national security apparatus, with an NSA staffer later reporting that Israeli generals freely roamed the halls of the Pentagon without any security controls.
  General Wesley Clark reported that soon after the 9/11 attacks he was informed that a secret military plan had somehow come into being under which America would attack and destroy seven major Muslim countries over the next few years, including Iraq, Iran, Syria, and Libya, which coincidentally were all of Israel’s strongest regional adversaries and the leading supporters of the Palestinians. As America began to expend enormous oceans of blood and treasure attacking all of Israel’s enemies after 9/11, Israel itself no longer needed to do so. Partly as a consequence, almost no other nation in the world has so enormously improved its strategic and economic situation during the last seventeen years, even while a large fraction of the American population has become completely impoverished during that same period and our national debt has grown to insurmountable levels. A parasite can often grow fat even as its host suffers and declines.
  American Pravda: 9/11 Conspiracy Theories
  RON UNZ
  2,385 kommenttia
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-911-conspiracy-theories/

  • Se tosiasia ettei meidän valtamedia – eikä kansastakaan suurin osa – ole kyennyt minkäänlaiseen kriittiseen asenteeseen 9-11 suhteen, siitäkin huolimatta että tietoa olisi ollut saatavissa ja omaa järkeäkin olisi saanut käyttää, kertoo vain kuinka syvälle olemme hautautuneet pahasti korruptoituneeseen uusliberalismin fasismiin ja antaneet sitoa itsemme pankkiiri mafian köysiin.
   Istumme kuin kirkon penkissä ja kuuntelemme kun ylipappi (YLE ja valtamedia) sanoo saarnansa jälkeen Amen.
   Many people don’t realize that they are useful idiots.
   Manipulated by the Illuminati-controlled media and education system, useful idiots unwittingly
   advance a socially destructive agenda.
   https://www.henrymakow.com/2019/01/are-you-a-useful-idiot.html

   • Tr.Hunter, lisäisin siihen käytännöllisä, hyväksyttyjä IDIOOTTEJA…..uskonnollisten
    ryhmien opettamina meidät on muovattu olemaan alamaisia maan ylivallalle
    ja nielemään mitä tahansa sieltä meille kerrotaan. Itsenäistä ajattelua ei opeteta
    missään oppilaitoksissa. Kaikki pitää ammentaa jonkun ”viisaamman kirjasta”.

    • Totta, esim. puolueet hyväksyvät riviinsä vain näitä ’hyödyllisiä idiootteja’ jotka eivät saa käyttää omia aivojaan ja siksi puolueen ohjelma korvaa käytännön järjen.
     Maailma olisi aika lailla toisenlainen jos ihmiset uskaltaisivat ajatella omilla aivoilla.
     Se ei sulje pois viisaiden kirjoittamien kirjojen lukemista ja niiden avulla tapahtuvaa oman maailmankuvan luomista.

  • Sekä US-hallinto että US-valtamedia on sionistivoimien näpeissä.
   Siitä faktasta voi lähteä miettimään, mikä on mahdollista ja mikä on propagandaa.

   Sionistivoimoen serkut ja lähipiiri nettosi Lähi-Idän moukaroinnista hienosti. Ja muutti maailman sellaiseksi, että on ok valvoa kaikkia. Omaa nahkaa on helpompi suojella, kun tietää.

  • Tr.Hunter, olen tämän saman jo toistanut. New Jersyn puolella oli viishenkinen miesporukka pakettiautonsa katolla riemuitsemassa tornien rajahdyksiä. Heidät oli pidätetty, heidän kansallisuudestaan selvisi heidän olleen ISRAELILAISIA. Miksi
   ISRAELIN kansalaiset iloitsivat lähes kolmen tuhannen ihmisen joukkomurhista?
   KIMMO voisi siihenkin vastata ”järkiperäisesti, vai mitä”? Bush ja hänen oikean käden
   amattirikollinen ”DIRTBAG” Dick Cheney olivat korviaan myöten tuhoissa mukana.
   Nyt heitä odottaa GITMOn täyshoitola Yhdysvaltojen valtiopetoksista.

  • Israel JOB, BUSH ja CHENEY mukana säestämässä. Cheneyn omistava firma varusti ”räjähteiden lisäksi kaiken tarvittavan sotavoimilleen IRAKISSA”. Eiköhän siinä ole tarpeeksi ”MODUS OPERANDIA” kenelle tahansa.

 6. ”The 9/11 Truth Movement, Free Energy Suppression and the Global Elite’s Agenda”,
  https://www.checktheevidence.com/wordpress/2008/05/30/the-9-11-truth-movement-free-energy-suppression-and-the-global-elites-agenda/

  ”NIKOLA TESLA, MAXWELL, EDISON, JP MORGAN AND THE LAWS OF PHYSICS”:
  https://www.hopegirlblog.com/wp-content/uploads/2016/02/Peoples-Free-Energy-Show-Slide-Ep-One-History-is-Written-By-the-Winners.pptx

  NWO-pääarkkitehtina pidetyn H.Kissingerin väitetään sanoneen:
  ”who controls the food supply controls the people; who controls the ENERGY can control whole continents; who controls money can control the world.”

  Milloinkahan yliopistoissa alettaisiin opettaa James Clerk Maxwell’in yhtälöitä alkuperäisessä täydellisessä muodossaan eikä nykyisenä, aikoinaan tietyn cabalin, NWO-rosvoparonien toimesta tyngäksi typistetyttynä kokoelmana, jotta he voisivat säilyttää fossiilipohjaisen tosiasiallisen energiamonopolinsa?
  ”“Maxwell’s” vector equations taught in university are actually Heaviside’s truncated equations, and are only a simplified version of what Maxwell originally wrote.” http://www.cheniere.org/references/maxwell.htm

  ”Inventor of ‘Free Energy’ Electrical Generator: “I’ve Been Poisoned Several Times””,
  https://www.collective-evolution.com/2018/07/02/inventor-of-a-closed-path-homopolar-electrical-generator-ive-been-poisoned-several-times/

  (Tällä sivustollahan on ollut kommentoijia, jotka rakentamalla romuläjästä ’free energy’-laitteita päihittävät loistavalla neroudellaan Nikola Teslan ja James Clerk Maxwell’in – ”Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists”, https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists)

  ””TAKING THE RED PILL” THE REAL MATRIX, PART 1″, https://www.newswithviews.com/Yates/steven.htm
  Suomeksi käännettynä: http://www.magneettimedia.com/todellinen-matrix-osa-1/

 7. Itselleni totuus 9-11:sta valkeni heti kun näin kuinka BBC kertoi puolen tunnin etuajassa WTC7 rakennuksen sortuneen. Oli pakko alkaa miettiä kuinka se oli mahdollista.

  Senjälkeen olen hämmästellyt sitä miksi vasta nyt ihmiskunnan enemmistö alkaa tajuta että 9-11 oli keino jolla nwo-mafia (DeepState) pääsi käsiksi niihin sotatoimiin joita se poiki alkaen Afganistanista ja Libyasta.
  Kun tuota asiaa pohtii niin se on kuitenkin helppo ymmärtää kun ottaa huomioon sen tosiasian että ’tavisten’ älykkyysosamäärä on matala verrattuna sen mafian johdon ÄO:hon joka on kaiken takana. Taviksilla se lienee 100 paikkeilla ja mafian johdolla likempänä 150:tä.
  On selvää että silloin käy juuri niin kuin nyt on käynyt.
  Sama pätee muuhunkin, esim. maailmansotiin ja erääseen h-kaustiin, ehkä kuussa käytiin jne. jopa oman maamme politiikkaankin.
  Heikon ÄO:n omaavia on helppo jymäyttää. He uskovat mitä eliitti ja eliitin media kertoo eivätkä ota selvää kuka kertoo ja miksi eli ovat ns. ’hyödyllisiä idiootteja’.
  Siihen Nwo-mafian menestys ja tavisten orjuutus pääosin perustuu.

  • Lisäys
   Toki on suuri joukko niitäkin jotka omaavat ’taviksia’ paremman ÄO:n ja ymmärtävät pääosin mitä tapahtuu mutta he ovat ns. passiivista ja liberaalista ’meille sopii kaikki’ joukkoa joka laskee hyötyvänsä mafian puuhista vaikkei siihen itse kuulukaan ja jolla ei ole suurempaa sympatiaa ’taviksia’ kohtaan.
   He ovat vaarallisia, eräänlaista ’antaa mennä väkeä’ jolla moraalinen omatunto on heikko ja sallii hyötymisen muiden kustannuksella.

   Heistä Jonathan Cook kirjoittaa:
   Status-quo cheerleaders
   As a result, we now have three clear political trends.
   The first is the status-quo cheerleaders like the European writers of liberalism’s latest – last? – manifesto. With every utterance they prove how irrelevant they have become, how incapable they are of supplying answers to the question of where we must head next. They adamantly refuse both to look inwards to see where liberalism went wrong and to look outwards to consider how we might extricate ourselves.
   Irresponsibly, these guardians of the status quo lump together… in the futile hope of preserving their grip on power.
   https://www.jonathan-cook.net/blog/2019-01-27/a-liberal-elite-still-pushing-us-towards-the-abyss/

  • Kiinalaiset virnuvat lähettämälleen avaruus-satelliitille joka lensi kuun ”varjopuolelle”heheh.

   • Voi olla mutta ei se selitä että ilmoitetaan uutisissa että wtc7 on romahtanut vaikka se on yhä pystyssä.
    Oliko niin että sen olisi pitänyt käsikirjoituksen mukaan olla romahtanut mutta jokin meni pieleen ja tuli viivästymä?

    • Pennsylvaniaan he pudottivat paljon rojua, mutta OHIOn kentälle laskeutui ”ehjänä matkustajakone”, jonka peräsimen tunnusnumero oli sama joka nousi Bostonista ilman yhtäkään ARABIA mukanaan. Pentagonin pyöreä reikä on todettu tyypilliseksi ”ohjuksen aiheuttamaksi”. Nykyaikaisella tekniikalla saadaan mikä tahansa lentämään, vaikka takaperin, ainakin kuvauksin. Me olemme menettäneet uskomme valtioiden johtajiin sekä heidän kontrolloimiin TV-ankkurien korruptio-Karhukoplaansa. He kaikki ovat petikavereita.

 8. Yhdessäkään pilvenpiirtäjän tulipalossa ei ole koskaan todettu muodustuvan niin paljon
  ”SULAA TERÄSTÄ”, kuin kaksoistornien jäännöksissä. Viikon päästä vielä sula metalli
  poreili tuhkan seassa. Sitä ei mikään ”lentobensa voi aiheuttaa”, koska se on todettu
  mahdottomaksi. Kerosiini ei voi kehittää sellaista kuumuutta.Thermite sen sijaan
  tekee sen helposti.Katso Wikipediasta ”THERMITE”.

 9. Rakennusvaiheissa on jo pitkään käytetty ASBESTIA, joka on todettu myöhemmin aiheuttavat vakavia sairauksia hengityselimiin. On kovin mahdollista miten kaksois-torneja uumoiltiin kontaavan ”purkutuomiot”, joten olisi hyödyllistä käyttää ne syyllistäen Arabeja
  terrorismiin, samalle saaden monen kansan tuet hyökätä Sadam Hussainen johtamaan
  maahan jossa ”huhujen mukaan kaasutettiin” Husseinin omaa kansaa. Kaasutus tuntuu
  tutulta syyltä olla hyökkäävällä ”tuulella”jaellen tuomiota ilman mitään todisteita.
  Kuullostaako tutulta toisen M-sodan ajalta? Ja näin edetään, eikä loppua näy.

 10. Hirveesti viime vuosina puhuttu TROLLAUKSESTA ja SOMEVAIKUTTAMISESTA… Venäjä venäjä, mutta ei CIA.

 11. Kiitokset Vesalle ja VV:lle mielenkiintoisesta kirjoituksesta (WTC ja suuri valamiehistö) ja selvityksestä (Grand jury). Noin 17 vuotta vierähti ennen kuin jokin viranomaistaho otti (11.9.2001 – 7.11.2018) kyseisen ongelman vakavasti.

  Tässä yhteydessä tulivat mieleen eräät Michael Parentin (Ph.D.) kirjoitukset.

  Michael Parenti on conspiracies:

  “Conspiracy is a legitimate concept in law: the collusion of two or more people pursuing illegal means to effect some illegal or immoral end. People go to jail for committing conspiratorial acts. Conspiracies are a matter of public record, and some are of real political significance. The Watergate break-in was a conspiracy, as was the Watergate cover-up, which led to Nixon’s downfall. Iran-contra was a conspiracy of immense scope, much of it still uncovered” (Michael Patrenti).

  Those who suffer from conspiracy phobia are fond of saying: ”Do you actually think there’s a group of people sitting around in a room plotting things?” For some reason that image is assumed to be so patently absurd as to invite only disclaimers. But where else would people of power get together – on park benches or carousels? Indeed, they meet in rooms: corporate boardrooms, Pentagon command rooms, at the Bohemian Grove, in the choice dining rooms at the best restaurants, resorts, hotels, and estates, in the many conference rooms at the White House, the NSA, the CIA, or wherever. And, yes, they consciously plot – though they call it ”planning” and ”strategizing” – and they do so in great secrecy, often resisting all efforts at public disclosure. No one confabulates and plans more than political and corporate elites and their hired specialists. To make the world safe for those who own it, politically active elements of the owning class have created a national security state that expends billions of dollars and enlists the efforts of vast numbers of people.
  (…)”
  #
  Michael Parenti received his Ph.D. in political science from Yale University. He has taught at a number of colleges and universities, in the United States and abroad. Some of his writings have been translated into Arabic, Azeri, Bangla, Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish, Swedish and Turkish.

  Michael Parenti was born and raised in an Italian-American working class family in New York City. After high school he worked for a number of years then returned to school, eventually earning a B.A. from City College of New York, an M.A. from Brown University, and a Ph.D. in political science from Yale University. His many books include The Face of Imperialism (2011); God and His Demons (2010); The Assassination of Julius Caesar (2003); and Democracy for the Few, 9th edition (2010). He recently published a warmly received ”ethnic memoir” entitled Waiting for Yesterday: Pages from a Street Kid’s Life.

  Michael Parenti is the author of twenty-four books:

  Waiting for Yesterday: Pages from a Street Kid’s Life (Bordighera Press, 2013)
  The Face of Imperialism (Paradigm, 2011)
  God and His Demons (Prometheus Books, 2010)
  Democracy for the Few (Wadsworth, 9th edition, 2011)
  Contrary Notions: The Michael Parenti Reader (City Lights Books, 2007)
  Democracy for the Few (Wadsworth, 8th edition, 2007)
  The Culture Struggle (Seven Stories Press, 2006)
  Superpatriotism (City Lights Books, 2004)
  The Assassination of Julius Caesar (The New Press, 2003)
  The Terrorism Trap (City Lights Books, 2002)
  To Kill a Nation (Verso Books, 2001)
  History as Mystery (City Lights Books, 1999)
  America Besieged (City Lights Books, 1998)
  Blackshirts and Reds (City Lights Books, 1997)
  Dirty Truths (City Lights Books, 1996)
  Against Empire (City Lights Books, 1995)
  Inventing Reality (Wadsworth, second edition, 1993)
  Land of Idols (St. Martin’s, 1993)
  Make-Believe Media (Wadsworth, 1992)
  The Sword and the Dollar (St. Martin’s, 1989)
  Power and the Powerless (St. Martin’s, 1978)
  Ethnic and Political Attitudes (Arno Press, 1975)
  Trends and Tragedies in American Foreign Policy (Little, Brown, 1971)
  The Anti-Communist Impulse (Random House, 1969)

 12. K.Tuomari, onko sinulla (tai jollakin muulla) tietoa mihin katosivat lento 77 koneen ihmiset joka muka iski Pentagoniin?
  Entä muiden koneiden jos ne eivät iskeneet torneihin kuten mm. James Perloff uskoo?
  Eräs Amerikan juutalainen kirjoitti aiemmin artikkelin jonka linkin olen kadottanut ja esitti teorian että ’pantagon kone’ olisi lentänyt takaisin Washingtoniin ja edelleen valtamerelle ja upotettu sinne ja sen huumatut matkustajat olisi siirretty paikalla olleeseen israelilaiseen sukellusveneeseen. Aika hurja teoria.
  9/11 SIMPLIFIED
  TOP TEN REASONS THE WTC COLLAPSE WAS A NUCLEAR EVENT
  (2) What struck the Towers?

  (3) What happened to the original planes and passengers?

  I would never call 9/11 a “simple” operation. But on a relative scale, I believe it was simpler than we thought—especially when we understand it was, essentially, not an American “inside job” but an Israeli “outside job”.
  Tämä wikin tieto on tietenkin valhetta:
  Lento 77, lennettyään 853 km/h nopeudella Arlingtonin kansallisen hautausmaan yläpuolella,[36] osui Pentagonin länsipuolelle kello 9:37:46, tappaen kaikki koneessa olleet 64 henkilöä.[37]

  James Perloff – 9/11 Revisited — tämähän sopii siihen mitä sanot ylempänä: K.Tuomari 30.1.2019 at 17:08 — Yhdessäkään pilvenpiirtäjän tulipalossa ei ole koskaan todettu muodustuvan niin paljon
  ”SULAA TERÄSTÄ”, kuin kaksoistornien jäännöksissä. Viikon päästä vielä sula metalli poreili tuhkan seassa.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=y1XqXkou1bg

  Author and lecturer, James Perloff, joined Clint for a discussion on James’s perspective on who was behind the attacks on September 11th, 2001, and how they did it. With 17 years of perspective on the false flag that created the war on terror, James shares his insights on the shadowy powers within Israel and the United States that orchestrated these unforgettable events. After having major correspondence with several veteran commercial pilots who were brave enough to speak out, James explains the evidence towards no planes ever hitting the twin towers or the Pentagon, even though he was once a doubter of this theory. He also shares the most glaring evidence towards nuclear demolition being used to fell the mighty World Trade Center towers. 9/11 is one of the most crucial events to understanding the motives and tactics that the deep state uses in rolling out their plans. It was a highly charged emotional event in the United States especially, and waking up to the lies of what we were told is a very difficult thing we all must do
  https://jamesperloff.com

  • RULERS HATE THEIR OWN PEOPLES
   katso linkin kuva teksteineen

   LIKEWISE IN THE USA
   The great crime that was 9/11 was conceived and initiated by a matrix encompassing and (politically) led by the NeoCon think-tank that called itself the ”Project for the New American Century”. This organisation published a document entitled ”Rebuilding Anerica’s Defences” in which it openly recommended that the USA should pursue ”total global military domination”. The document also said that attending to such a goal would be difficult without, ”… some catastrophic and catalysing event – like a new Pearl Harbour.”
   (watch this excellent ”9/11 War Promises” documentary)

   As we all know, the Neocons got their ’new Pearl Harbour’ and as a result young Americans were posted all over the Middle East to fight and die to establish this domination. But whose interests did all these wars serve? Certainly not the interests of the American people.

   As with the Bolsheviks in Russia, the NeoCons CARE NOTHING about the well-being of ordinary Americans. The Trump presidency has demonstrated clearly that these people HATE ordinary Americans.

   This is so obvious it is not worth arguing the case.

   The NeoCons are Trotskyists. They are neither Conservatives nor ’Democrats’. They are an alien force that infiltrated a political system and succesfully took it over.

   THE UK AND THE EU
   Similarly in the UK and across the EU citizens are understanding that their own rulers are not concerned about the best interests of their own citizens. Senior politicians demonstrate that they are primarily interested in the globalist project they have been charged with imposing on their subject peoples.

   … OUR RULERS HATE US.
   They don’t care about us AT ALL (except in as much as we are a potential threat to their own hegemony).
   https://wwwkevboyle.blogspot.com/2019/01/rulers-hate-their-own-peoples.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=182982

  • Tr. Hunter. Ei niiden tarvinnut mihinkään kadota, koska siellä ei lentänyt yhtäkään matkustajakonetta. Meillä
   näytettiin Pentagonin lähistöllä olevan kameran nopea ”väläytys” vain yhden kerran, ja sitten se on pyyhitty pois yleisöltä. Se ”OBJECT oli SUKKULAN MUOTOINEN VALOILMIÖ joka lensi suunnattomalla nopeudella
   Pentagonin seinästä sisään muodostaen PYÖREÄN REIÄN. Jos siinä OHJUKSESSA oli siivet niin ne olivat kuin
   ”TALITINTIN RÄPYLÄT”. Myöskin joku oli kuvannut matkustajakoneen laskeutuvan OHION kentälle samoin
   ”Peräsin numeroin varustettuna joka nousi Bostonista”. Siihen ei minulla ole vastausta, koska en usko
   yhdenkään matkustajakoneen olleen osallisena mihinkään terrorismiin. Onhan se jo järkeenkäyvää, miten
   järjetöntä olisi tuhota satojen miljoonien taalojen edestä täysin hyväkuntoisia matkustakoneita, kun sen kaiken voi tuottaa Hollywoodin studioissa, konnien naureskellessa yleisön tyhmyyttä. Nekin tuottajat, kaikki
   järjestäen ”JUUTALAISIA” kuvaajia sekä tuottajia. Meillä on kuitenkin ”VIIMEISET NAURUNAIHEET”. Lisäksi,
   joku ”haavematkustaja muka soitti koneesta äideilleen, ”Meidät on kaapattu”, I LOVE YOU !. Sekin oli petosta.
   Siihen aikaan ei ollut edes mahdollista soittaa kännykällä koneesta maahan ? Paska diili, joka meni mönkään.

   • En puhu nyt Pentagon-iskusta.
    Tuo ei oikein mahdu kallooni. Elleivät ilmoitetut koneet/lennot todellisuudessa törmänneet torneihin matkustajineen niin luulisi että niissä matkustaneet olisivat ilmoittaneet olevansa hengissä. Kaikissa lennoissa oli matkustajia ja jostain ne nousivat ja jonnekin laskeutuivat. Ellei niin silloinhan on helppo osoittaa koko törmäys teoria feikiksi eli ei ollut mitään sanottuja koneita liikkeellä.
    Eikö niissä matkustaneet ole helppo saada selville, myös se jos ei niissä ollut ketään. Tai ettei ollut mitään lentoja.
    Guuglesta ei tietenkään saa mitään luotettavaa tietoa asiasta.

   • KM, kasaarimafian hommia. Nämä Turkkilais Mongolialaiset ovat varastaneet nimiinsä juutalaisuuden ja hoitivat koskemattomuuden rikoksilleen keksimällä holokaustin. Bolsevikkijohtajat olivat näitä ”kasaarijuutalaisia” jotka hyökkäsivät ”venäjälle”.
    Olen löytänyt erittäin vaikesti löydettävän aineiston Kasaarien historiasta, he ovat esim. murhanneet brittien kuninkaalliset ja vaihtaneet heidät ”omiinsa”

    Kasaarimafian johtaja on Lordi Jakob Rothschild (Rothschild tarkoittaa ”son of the rock=satan)

  • Tr,Hunter, ei sieltä kukaan löytänyt ruumiita, muualta kuin rakennuksen sisähuoneistoista, mitä siellä sitten jäikään jäljelle. Jos kyseessä olisi ollut matkustajakone, niin luultavasti rakennuksen ulkoseinässä luulisi olevan paljon ”rätei ja lumpui”, pääkalloi ja sääriluita. Pentagonissa, sillä seinällä ei välttämättä ollut mitään arkaluontoisia papereita, josta voin vetää johtopäätöksen, miten se koko hyökkäys USAn herkintä laitosta vastaan herättäisi niin paljon vihaa ARABEJA kohtaan, oikeuttaen hyökkäyksen IRAKiin oikeutettuna tekona.

  • Pentagonin tapauksessa ”he” unohtivat, miten sielläkin piti olla ruumiita, mutta eihän OHJUKSISSA ole henkilökuntaa, joainen sen tietää? Eikä ollut Pensylvaniassakaan, muuta kuin vanhoja matkalaukkujen risoja, sekä kaikenlista muuta rojua. Hollywoodin hosuminen matkustajakoneiden osuudesta kaksoistorneihin meni pahasti pieleen, sen todisteena on alkuperäisin kuvaus miten yksi koneista (muka) oli niin vahvasti lakennettu, että lävisti koko tornin,hytin tullessa tuliteräkunnossa ehjänä ulos koko rakennuksen lävistäneenä. Se oli se ensimmäinen ”hälytys-sireeni”, miten, eihän tuo voi olla edes madollista??? Sitä kuvausta ei ole sen koommin näkynyt missään. Samaan tyyliin hävisivät ensihetken todisteet MH-370 Maleysian koneen lentoreitin muutos, sekä Diego Garcia tukikohtaan laskeutuminen, merellä olleiden kalastajien todistaessa sen. Kaksoistorneista kuvatusta kamerasta ei ole mitään tietoa, missa se oli ja kuka sitä kameraa käsitteli, ollessaan paikalla ”kytiksellä”juuri oikeaan aikaan purkuhommien alkamisessa???Meitä selväjärkisiä on vaikeaa kusettaa. Ei siihen muuta tarvita kuin ”tarkat HOKSOTTIMET”.

  • Jos valtiovallan puolelta tehdään jotakin niin kauhistuttavaa, että se saa kylmät väreet yleisön keskuudessa, niin he ovat jo silloin voittajia. Ihmisyyden menettänyt murhaaja ei kaihda mitään keinoa aiheuttaakseen ”Maximi-tuhon”. Joukkotapot ovat lisääntyneet huimasti Usassa, kun koululaisia joudutaan hautaamaan joka viikko. Mitä pahaa he ovat tehneet, eivät mitään ? Kuuluisaksi voi tulla monella tavalla, vaikka oma elämä päättyisi samaan ammuskeluun. Huumeilla saattaa olla vaikuttava merkitys, vaikka vain vähäisissä annoksissakin. Politikot soittavat suutaan, mutta eivät tee mitään asian hyväksi, koska he pelkäävät joutuvansa arvostelun kohteeksi.

 13. LISÄYS. Oliko missään osallisten paikallisissa lehdissä ”UHRIEN” kuolin-ilmoituksia?, Niitä on vaikea väärentää,
  koska naapurit tietävät onko henkilö hävinnyt lopullisesti kuvioista, vai kävellyttääkö hän vielä koiraansa aamuisin ? Samoin voidaan kysellä Hollannissa, kyseenalaistamisella MH-17 alas-ammunnasta. Mitähän
  ne konnat seuraavaksi keksivät, kun matkustajakoneiden käyttö on ”haalistunut”? Diego Garcian tukikohdassa
  elämä on palautunut vanhoille raiteilleen, ja pian sekin on unohdettu, uusien juonien kehityksin.

 14. WTC-iskusta alkoivat USA:n ulkopolitiikassa neokonservatiivien riemujuhlat. Mitä tahansa he vain ehdottavat, tehdään ja rahahanat ovat loputtomasti auki. ’Regime change’ on nykyisin USA:n tunnusomaisin vientituote.
  Tämä tietenkin innostaa arvostelijoita, jotka tosin vain haukkuvat, kun karavaani kulkee:

  https://www.youtube.com/watch?v=4qxY596ijF4

  • Kun syvemmälle mennään niin pitää kysyä keitä ovat ’neokonnat’ .
   No me tiedämme että heistä useimmilla on kaksoiskansalaisuus ja hyvät yhteydet sionisteihin. Siitä voi vetää johtopäätöksen että ’vientituotteen’ takana ovat ’Deepstate’ sionistit ja Suur-Isrelin rakentajat ja Lähi-idän tuhoajat.
   Ja he olivat jo aikaisempien maailmansotien takana.
   How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
   https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/
   …http://www.unz.com/pgiraldi/israels-story/

   — Make no mistake, Washington will never let go – not by itself, never. Their target is world hegemony – the goal of their self-indulging PNAC – Plan for a New American Century. And to attain this goal, the fall of Syria had been planned long in advance, in the early 1990’s. “Regime Change” is relentlessly being pursued – see Wesley Clark at the Commonwealth Club of California, October 3, 2007 – ‘ 7 countries have to fall in five years’
   http://www.globalresearch.ca/war-propaganda-syrias-destruction-by-the-lies-of-the-western-media-washington-will-never-let-go-their-target-is-world-hegemony/5549508

   Karavaani kulkee koska yritys pysähdyttää se voimakeinoin merkitsee maailman- ja ydinsotaa joka tuhoaa planeetan. Muuta tietä ei siksi ole kuin antaa karavaania vaivaavan syopäkasvaimen itse tappaa se. Sen onkin yhä vaikeampi löytää uusia soluja joita voi syödä kun ihmiskunnan vastustuskyky kasvaa ja sen oma megalomaniakin näyttää ajavan sitä koko ajan umpikujaan.

 15. 9-11 as Trauma Brainwashing
  Events like the holocaust, Hiroshima, Pearl Harbor
  and 9-11 are used to trauma brainwash
  society and change the direction of history.
  It takes a traumatic event to change the course
  of history.
  WHY ARE WE BRAINWASHED?
  We are being prepared for the tyranny of one world government. No armies from abroad are invading us. We are being subverted from within.
  ”Prove it!” people say.
  When I return home to find my house ransacked and my possessions were stolen, I don’t need to prove I was robbed. I can see the evidence all around me.
  9-11 — traumaattinen aivopesu
  Tapahtumia kuten holokausti, Hiroshima, Pearl Harbor ja 9-11 käytetään yhteiskunnan trauma aivopesuun
  ja muuttamaan historian suuntaa.
  Tarvitaan traumaattinen tapahtuma histprian kurssin muuttamiseksi.
  MIKSI meitä aivopestään?
  Olemme valmistautumassa yhden maailmanhallinnon tyranniaan. Mikään armeija ulkomailta ei hyökkää vaan meitä tuhotaan sisältä käsin.
  ”Todista se!” ihmiset sanovat.
  Kun palaan kotiin ja näen taloni tuhottuna ja omaisuuteni varastetun, minun ei tarvitse todistaa että minut on ryöstetty. Näen todisteita ympärilläni.
  I can see the destruction of the family and the resultant suffering due to the deceitful government attack on heterosexual identity. I can see the media convincing women that they will find fulfillment in careers instead of families.
  I can see that civic values are no longer taught in schools; religion, national identity, and history are also suppressed. Instead, children are indoctrinated to kowtow to minorities and experiment with homosexuality. People are distracted by sports, entertainment and trivia, junk food for the soul. There is little honest discussion of our predicament, little effort to educate and uplift.
  Communist (feminist) impostors have taken over the humanities at universities. Who would study with professors who think the truth is a function of power, and unknowable? Education by definition is the pursuit of truth.
  The intelligentsia has sold out. Most artists and novelists wander in a desert of their own subjectivity. The mass media offers little reportage on the elites and on the new world order. Dissenting voices are marginalized.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176728
  https://www.henrymakow.com/060103.html

  • Onko virallisen WTC-teorian (ja tieteen) kanssa vähän sama kuin tämän kanssa? Ei saa olla muuta teoriaa.
   Talking About the Weather
   ISRAEL SHAMIR
   … But what about Global Warming? This phenomenon exists, but it has little to do with humans. We should be modest, as we have every reason to be: humans are still unable to influence climate to a great extent.
   One volcano produces more output than all mankind in century.
   Climate changes, true, but those changes, cyclical or not, are induced by factors of different order: by sun activity, first of all, and the sun is not susceptible to school strikes. We may fart all we can, and still it will have a very little influence on climate.
   The Masters of Discourse want to have just one opinion; it is their way or highway. This is what upsets me. My logic, and my conversations with scientists convinced me that we do not know with any degree of certainty whether humanity is able to influence planetary climate, but I wouldn’t ban a scientist who thinks differently. I just ask not to ban any scientist, but that is probably too much.
   … In 17th century, the advanced scientists believed that the Moon was populated. Johannes Hevelius, an astronomer and a Mayor of a German Baltic city of Danzig (now repopulated by Poles and re-Polonised into Gdansk) gave the Moon-dwellers a name: Selenites. A scientist who doubted (or worse, denied) existence of Selenites would be rejected by his peers as a retrograde exceptionalist, i.e. a believer in exceptionality of Man and Earth (when every scientist worthy of this name knows that Moon, Sun and stars are populated as much as Earth!..)

   But belief in Selenites does not call upon our communities to invest in special tools to save them, move them to Earth or build a ladder to the Moon.
   http://www.unz.com/ishamir/talking-about-the-weather/

 16. ”Space walk, you can see the scuba tank inside the open door, scuba diver in space???”

  Tuo pyöreä ovi, aukeaa ulospäin, täysin mahdoton idea, se ei pysyisi tiiviinä kyseisissä paineissa.

  Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 m/s2.

  Ilmakehä aiheuttaa n. 103000 Newtonin paineen meihin kaikkiin. Siksi puolen metrin halkaisijan omaava, kahdesta puolikkaasta ja tyhjiöksi sisältä järjestetty pallo on MAHDOTON saada erilleen edes useiden hevosten avulla. Videolla nostetaan myös henkilöauto helikopterilla. Pallo on välissä, sitä pitää kasassa ainoastaan ilmanpaine!

  https://www.youtube.com/watch?v=9sc2GMbYppU

  Oletetaan, että tuo ovi on neliömetrin kokoinen. Se tarkoittaisi, että kun ovi suljetaan, ja paine palautetaan sisälle, muodostuu oveen paine joka vastaa 103000 kilon eli sadan TONNIN kappaleen kiihdyttämistä 1m/s2. Varmaan tuollainen pahvinpalan paksuinen ovi vastustaisi vaikkapa lokomitiivin törmäystä tms.?

 17. Minkälaisin keinoin voi avaruusalus päästä kuun pinnalta irti ”ILMAN ilmakehää” ? Sitä ennen herää kysymys, mitenkä kontrolloida maan piiristä irtaantunutta alusta hapettomassa tilassa lentäessän 130.000 mailin tuntinopeudella kuun lähistöllä aikoessaan laskeutua sinne kuin ”HÖYHEN” tuhoontumatta alkutekijöihinsä ? Minkälainen jarrutus-systeemi siihen tarvitaan. Kun aavruus-satelliitti palaa maan ilmakehään, niin se palaa
  kirkkaalla liekillään, eikä siitä jää mitään kerättäväksi museoihin. Se on kuin ”PUSSY PANKAKE” litteänä jossakin.Ilman vastusta tarvitaan myöskin matkustajakoneen nousuun sekä laskuun. Ilman happikerrosta ei mikään lennä kontrolloidusti. Maanpiirin ilmakehän rajoille me pääsemme, mutta KUU, ja MARS ovat meiltä saavuttamattomissa. Näyttäkääpäs taas niitä Hawaijilla kuvattuja tulivuorten maisemia ?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here