Monet meistä ovat ihan täpinöissään kaikista niistä mahdollisuuksista, joita AIn eli keinoälyn (Artificial Intelligence) kehitys on tuonut tullessaan. He uskovat AI-vallankumoukseen, joka tekee yhteiskunnan ja ihmisten hallinnoimisen entistä helpommaksi sekä vapauttaa ylivertaisessa älykkyydessään meidät ihmiset monista nykyisistä tehtävistämme ja tekee meistä jopa tarpeettomia. Näyttää siltä, että pian yhteiskuntamme ei enää tarvitse meitä, sillä AI on jo niin paljon luotettavampi, tehokkaampia ja älykkäämpi kuin yksikään ihminen voi koskaan olla. No, mitä hittoa me sitten voimme tehdä? Mikä on meidän roolimme tietokoneiden hallitsemassa Uudessa Uljaassa Maailmassa?

AI perustuu aina muistoihin eli vanhaan tietoon, jota varastoidaan valtavissa palvelinhalleissa, jotka jo tällä hetkellä kuluttavat vuosittain enemmän energiaa kuin koko maailman lentoliikenne yhteensä. Nuo palvelimet sekä koko AI-järjestelmä perustuu inhimillisen muistin rakenteen kopioimiseen ja kykenee siksi vain laajentamaan muistimme toimintoja äärimmäisille rajoille saakka, jossa melkein koko meidän maailmaamme ja kaikkia meitä voidaan hallita AIn avulla. AI, kuten kaikki teknologia tähän mennessä, on vain jonkun inhimillisen kyvyn tai aistin laajentamista, ja tällä kertaa kyseessä on siis muistamisen ja sitä käyttävän älyn toiminnan tehostaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että AI perustuu aina vanhaan tietoon, eli niihin vanhoihin kokemuksiin, jotka sen muistivarastoihin on tallennettu. Kyseessä ei siis ole mikään uusi juttu, vaan ainoastaan meidän muistimme ja muistitoimintojemme valtava laajennus.

Eli mitä me teemme sitten kun tietokoneet tekevät kaiken aiemmin tekemämme paremmin ja tehokkaammin? Mitä meille jää jäljelle? Viihdytämmekö itsemme kuoliaiksi, vai mitä?

Tämä nostaa esiin kysymyksen: Kuka minä olen? Useimmiten me koemme olevamme jotakin muistamaamme: minun nimeni, minun ammattini, minun koulutukseni, perheeni, kotimaani, tietoni, tunteeni eli jotakin jonka muistan ja johon minä itseni liitän. Mutta jos minä olen vain muistettavaa dataa, niin silloin tietokoneet ovat jo minua parempia kaikessa tuossa.

Olenko minä jotain muuta kuin muistamani tiedot siitä, mitä olen tehnyt tai kokenut? Eli olenko minä jotain muuta kuin tietokoneet ja niitä hallitseva AI, joka jo paljolti hallitsee maailmaamme?

AI KIEHTOO MEITÄ, koska se on kuvitellun ja muistiin perustuvan persoonamme äärimmäisen kyvykäs jatke. Mutta jos minä todella olen vain muistettu menneisyyteni, niin silloin tietokoneet tulevat todella tekemään meidät kaikki tarpeettomiksi. Ne tulevat voittamaan meidät omassa pelissämme.

Toki meissä on tuo muistiin perustuva toiminto, joka pyrkii jatkuvasti määrittämään meidät sen mukaan mitä meille on joskus tapahtunut. Se ylläpitää menneisyyttämme ja siihen liittyviä tunteita sekä tuottaa yhä uutta menneisyyttämme muistuttavaa nykyisyyttä koettaessamme turhaan tavoittaa uudenlaista tulevaisuutta. Tuo menneisyyteen ankkuroituminen ylläpitää oravanpyörämme loputonta kieppumista. Ja nyt tietokoneet ovat AIn avulla valmiit tekemään sen meidän puolestamme, määrittämään meidät loputtomasti kaiken jo kokemamme ja tekemämme kautta. AI tulee jähmettämään meidät sellaiseksi kuin olemme joskus olleet tai tekemään meistä äärimmäisen tehokkaan AIn avulla hallittavia robottaja siihen maailmankoneistoon, josta hyödyn korjaavat – niin, ketkä?

Toki AIn takana on inhimillinen äly. On olemassa ihmisiä, jotka ovat tietoisesti vastuussa tästä nykyisestä kehityksestä, ihmisiä jotka johdattelevat meitä ja kansakuntiamme AIn avulla saavutettavaan äärimmäiseen hallintaan. Nuo ihmiset haluavat hallita maailmaa ja meitä kaikkia omaksi edukseen, ihan niin kuin me kaikki muutkin haluamme! Tavallisesti meidän valtamme vain rajoittuu oman perheeseemme, työpaikkaamme tai yritykseemme, mutta nuo toiset kaltaisemme ovat laajentaneet valtapyrkimyksensä käsittämään koko inhimillisen maailman tällä yhteisellä planeetallamme. He unelmoivat todella suuresti! Ja heillä on jo nyt 80–90 % koko maailmamme varallisuudesta. He ovat jo valloittaneet maailmamme – vai ovatko sittenkään?

Ihmisen älykkyydellä eli siinä muistettuun tietoon perustuvassa toimessa, jonka äärimmäistä muotoa AI tavoittelee, on valtava sokea piste. On jotain äärimmäisen tärkeää, jonka me jatkuvasti ohitamme ja tiedostamattamme väistämme ollessamme hullaantuneesti päissämme omasta älystämme ja siitä kasvavasta AIsta. Tämä meidän älyllemme näkymätön ja kokematon on LI eli Living Intelligence, joka ylläpitää sydäntemme yhteistä sykettä juuri nyt, nyt, nyt… Samanaikaisesti tuo LI kieputtaa myös kaikkia mahdollisia planeettoja kaikkien mahdollisten aurinkojen ympärillä sekä kantaa näkymättömän avaruutensa sylissä koko maailmankaikkeuden ja sen lukemattomat galaksit. LI rules OK!

LI eli Living Intelligence on elävän älyn monimuotoinen ja tasapainoinen järjestelmä, joka ylläpitää kaikkia tunnettuja ja tuntemattomia maailmankaikkeuksia loputtomasti itseään korjaavassa liikkeessä. LI on ajaton, LI on läsnä tässä hetki hetkeltä uudistuvassa nyt-hetkessä kaikkien niiden muistettujen menneisyyksien ja kuviteltujen tulevaisuuksien tuolla puolen, joita AI pystyy hallitsemaan.

Kuva: Pixabay

AI eli keinoäly perustuu aina menneisyyteen. Siksi AIn vastaukset elävän elämän moninaisiin haasteisiin jättävät aina jälkeensä ratkaisujen vastakohdista kumpuavia jäänteitä, jotka johtavat vähitellen uusiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka koettaisimme AIn eli muistiälymme avulla ratkaista ongelmiamme, emme koskaan pysty vastaamaan täysin minkään tilanteen haasteeseen tai saamaan sitä mitä todella haluamme. Oravanpyörä pyörii…

Toisen maailmansodan traumaattisten kokemuksien jälkeen olemme yhteistuumin keskittyneet materiaalisen hyvinvoinnin luomiseen ja rakentamiseen. Ja olemme onnistuneet luomaan yhteiskunnan, jota jotkut kutsuvat maailman onnellisimmaksi, mutta jonka tarjoamassa hyvinvoinnissa alkaa jo olla joku väljähtynyt ja ahdistavakin sivumaku. Vaikka vasta harvat meistä uskaltavat sen tunnistaa, niin tosiasia on, että me voimme huonosti kaiken aineellisen hyvinvointimme keskellä. Voimme huonosti aivan samoin kuin voi huonosti rakas Äiti Maa, jonka elävästä kehosta me ahneuksissamme olemme hyvinvointimme riistäneet.

ME OLEMME TAVOITELLEET hyvää, ja luoneet pahaa. Me olemme jääneet älymme vastakohtien keinun vangiksi, juuri sen jota keinoäly 10101010-kaavoillaan hallitsee. Ja päästäksemme pois tuosta kiikusta, eli siitä löysästä hirrestä, jossa jo roikumme, olemme AIn avulla kiihdyttäneet kiikkumme vauhdin äärimmilleen ja toivoneet samalla parasta… Onnistuukohan tuo?

On toki totta, että AI voittaa meidät lähes kaikessa muistiin perustuvassa toimessa. Ja on myös totta, että meidän muistiälymme on näin käymässä tarpeettomaksi. Kyllä, meitä vastassa on valtava haaste, joka on samalla myös mahdollisuus kohdistaa tahtomme ja fokuksemme AIn meitä paremmin hallitseman muistiälyn tuolle puolen. Me voimme käydä menneisyytemme läpi ja tavoittaa LIn eli elävän älyn, jolla on vain tämä hetki ja siitä kasvava ikuisuus.

On totta myös, että LI on läsnä meissä kaikissa. Se tekee hienoa työtä pitäessään meidät elossa: sydän sykkii, solut uusiutuvat, ruoka sulaa ja keho kehittyy. Kaikki tämä tapahtuu persoonallisen ja muistiin perustuvan älymme tavoittamattomissa. On selvää, että kehomme eläviä prosesseja ohjaa jokin muistiälyämme suurempi, johon me toki voimme vaikuttaa joko älykkäästi tai tyhmästi. Eli voimme tukea kehomme elävää älyä tai sitten me voimme, kuten tavallista, taistella sitä vastaan tai käyttää sitä hyväksemme. Vaikka voimme osin hallita elävää älyä, on sen kokonaisuus aina AIn tavoittamattomissa huolimatta siitä, että me olemme aina sen sylissä niin kuin on koko maailmankaikkeuskin.

LI on näkymätön, se saattaa jopa olla pimeää energiaa tai ainetta, jonka olemassaolon jo aavistamme. Tiedemiestemme älykkäiden laskelmien mukaan näkyvä maailmankaikkeutemme ei voi olla olemassa ilman sitä tasapainottavaa näkymätöntä ainetta tai energiaa. LI on yötaivaan valtava pimeys, jonka sylistä pienten tähtien tuike meidät tavoittaa. LI on ykseys, josta moninaisuus kumpuaa kokeakseen oman rajattoman suuruutensa.

Miten minä voin tavoittaa tuon elävän älyn eli LIn? Miten voin ilmaista sitä niin kuin kehoni jo hetkestä hetkeen tekee? Miten voin voittaa tai ohittaa oman menneisyyteni muistiälyn eli AIn? Ja haluanko edes tehdä sitä?

AI on kaiken inhimillisen muistiälyn kulminaatio meidän ajassamme. LI on koko luomakunnan kokonaisuuden kulminaatio tässä ainutkertaisessa hetkessä. AI on menneisyytemme kuollut muistijälki, jota käytämme tulevaisuutemme luomiseen eli menneisyytemme toistamiseen. LI on elävä nykyhetki, jossa me voimme ilmaista itseämme loputtomasti uudistuvana elämänä kehomme ja mielemmekin kautta. Kumpaa sinä palvelet? Kumpi sinä olet? Vai molemmat, AILI?

Klaus Rahikainen on Karkussa Tampereen seudulla asuva kirjailija ja elämäntutkija.

Artikkelikuva keinoälystä: Pixabay

12 KOMMENTTIA

 1. AI ei tule voittamaan ihmisen älyä, se on turha pelko. Ensin pitäisi kokea, että google kääntäjä osaa suomentaa englantia edes jotenkin ymmärrettävästi, sitten voisi kuvitella keinoälyn joskus olevan edes suureksi avuksi. Keinoälyä ei ole se, kun tietokone suorittaa monimutkaisia laskutehtäviä nopeasti. Tietokone on vain nopea ja tekee kuten ohjeissa on sanottu, oli laskutehtävä tai joku monimutkaisempi tehtävä kuten prosessin ohjaus mitattujen parametrien avulla. Jos ohjeet (ohjelma) olivat huonot, tietokone toimii todennäköisesti huonosti.

 2. Keinoälyllä pelotellaan, koska sitä ei haluta yhteiskunnan, siis kansan, palvelukseen. Eliitti ja valtiot haluavat omia sen itselleen. Kaikissa isoissa keinoälyprojekteissa on jokin valtio tiiviisti mukana. Esimerkkinä vaikkapa Google.

  Keinoälyn valtiollisen rahoituksen seurauksena resurssit kohdentuvat ihmiskunnan kannalta katsoen toisarvoisiin ja suorastaan vaarallisiin kehityslinjoihin.

  Esimerkkinä
  aivan mikrotasolta kerron tähän palan todellista elämää:
  — Valtion lisensoimia lääkäreitä on kielletty asentamasta siruja, joiden avulla harrastelijat kytkevät itsensä osaksi tietokonetta ja tietoverkkoa.
  — Innokkaimmat harrastelijat vaarantavat terveytensä tehdessään näitä asennustöitä.
  — Samaan aikaan nuo samaiset lääkärit asentavat hallitusten ja armeijoiden erittäin salaisissa projekteissa koekaniineina toimiviin ihmisiin näitä tietokoneliittymiä.
  — Valtion hyväksymiä siruja kyllä saa asentaa, jopa terveydenhoitajan pätevyys riittää.

  Keinoäly valtion palveluksessa on ihmiskunnan tuhon tie.

 3. Suomi – nimisessä maassa Sotilasdiktatuuri kyylää omia kansalaisiaan keinoälyn avulla: Mistä he puhuvatkaan ? Se on vaarallista, että on vapaata pohdintaa ja vuorovaikutteista käsitteiden vaihtoa. Tässä valtiossa ei tarvittu näyttävää sirkusta vallanvaihtoon kuten Venezuelassa, vaan prosessi tehtiin hivuttamalla käyttäen avuksi massamanipulaatiota kaikkien mahdollisten tiedotusvälineiden kautta. Isäntämaasopimus oli viimeinen naula vapauden ruumisarkkuun.

  Käsitteiden sekoittaminen kuuluu hämäystaktiikkaan. Se on tiedustelupalveluiden vanha konsti. Niiden toimijat ovat verhojen takaisten ”harmaiden herrojen” palvelijoita. Esim. ensin esitellään käsitteet valheellisesti nurinniskoin. Sitten ne liitetään tarkoitushakuisesti omaan agendaan. Musta on valkoista ja valkoinen mustaa. Tähän voidaan liittää tietenkin tunteilla maalaamista. – Käsitteiden sekoittaminen on ihan mahdollista keinoälynkin avulla. Siihen tarvitaan vain ihmisen määrittämiä algoritmeja. On tärkeätä ymmärtää, että tämän tapahtumisen takana on aina tiettyyn suuntaan toimiva ihminen. Keinoäly ohjelmoidaan sellaiseksi kuin se halutaan. Tämä koskee nimenomaan tulevaisuutta.

  • Aina ei tarvita tiedustelupalvelujen pitkälle kehiteltyjä massapsykologisia menetelmiä. Suomessa vaikuttaa tietty kansainvälisyyteen ehdollistunut ”eliitti”kerros, joka on syvästi samaistunut länsimaiseen arvoyhteisöön ja osin jopa tiedostamattaan levittää oppia siitä, ettei suomalainen saisi enää lainkaan ajaa oman kansallisvaltionsa asiaa. Eräs esimerkki tästä on eräs mineraalivaroista käytävään keskusteluun osallistunut yliopistotutkija HS:n mielipidepalstalla. Tämän mielestä keskustelu kaivosverosta edustaa ”populistista resurssinationalismia”. On hyvin luultavaa, että tuokin henkilö saa tutkimushankkeilleen rahoitusta tahoilta, joilla ei ole Suomen etu mielessään.

 4. Tällaiset henkisesti sairaat maailmaa johtavat vallanhimoiset megalomaanikot ja Dresden-pommittajat ovat innokkaita tekoälyn kannattajia

  ”This version of the ”V” salute is a greeting by Rabbis in the Hebrew tradition. The hand split down the centre represents the 2 fingers on each side of the ”V” in deVil, as the initials DE and IL represent the fingers.” See also Leonard Nimoy’s Vulcan sign is Invocation of the Devil .
  The late T. Stokes was a veteran of
  British Intelligence who interviewed people
  close to Churchill.
  Winston Churchill was a Satanist, homosexual
  and alcoholic who took bribes
  and sold out his country
  to advance Rothschild’s Masonic Jewish world tyranny.

  Winston Churchill who led Britain into two world wars with his famous ”victory” salute is still revered by many people. In a recent rigged newspaper poll, he was voted Britain’s greatest Englishman.

  Churchill was a long-term Zionist puppet and served their interest before that of Britain. He was a Druid priest, a 33rd degree Mason and member of the Golden Dawn. Masonry is a secret elitist anti-democratic anti-Christian satanic cult.

  His ”V” salute is a recognized greeting of the horned god, the symbol of the Devil worshipping Illuminati. The initial ”V” is the 22nd letter in the alphabet, a sacred number in Hebrew numerology, and corresponds in the tarot pack to the major arcana.

  Winston changed sides in his political career four times. His skills were on offer on several more occasions for the right price. He was known in the House of Commons as ’The Shithouse’ from his initials WC.

  He accepted £150,000 from the Rothschild’s bankers to bring Britain into W.W.II against Germany, and to drag in the USA.
  Churchill sold himself to the bankers against the welfare of his own nation, in the manner of a modern Judas.

  Churchill took us into W W II because the bankers wanted to subdue Germany. All wars are fought for the goals of the bankers.

  https://www.henrymakow.com/churchill_was_a_judas.html

  • Ja sitten ’tekoäly-klaanin’ muut jäsenet

   Diabolical Plot Explains Current Trends
   A 2002 manifesto “The Secret Covenant” makes plain that most of our “leaders” are traitors and politics a charade. It details how Freemasons will be deceived and exploited, the population sickened, disillusioned and dumbed down, and tyranny imposed. Looking at this picture, it is hard to deny we are satanically possessed. It looks very much like the world today.
   This document originally appeared on the now-defunct Bankindex.com web site on 21 June 2002: The Bankindex editorial staff thanks you for all your e-mails regarding this piece,but we do NOT know who he or she is. The piece came in through one of our forms and the Author left an unusable e-mail address. Thank you.

   The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late.

   Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=183678

 5. Kyllä kai on keksitty keinoälyjä jotka pystyvät hakemaan oikeaa ratkaisua ilmenevään ongelmaan kuten ihminenkin koska tietokone rakenteeltaan on ihmisaivojen kaltaiset ja nytkin huomaa että se arvailee mitä ihminen haluaa kirjoittaa tosin moni ei tätä ominaisuutta käytä hyväkseen ja eihän se tietokonekaan aina sitä tiedä mitä ihminen haluaa. Tuntuu että käsitteellisellä tasolla kone saadaan oppimaan kokemuksesta kuten ihminenkin ja toimimaan sen mukaisesti eli muuttamaan käyttäytymistään kokemuksensa mukaan eli koneen pitää itse ohjelmoitua uudelleen. Tietysti vielä on pääasiassa on ihmisten täydellisessä ohjauksessa olevia tietokoneen ohjelmistoja jotka on luotu tiettyä toimintoa varten esimerkiksi hakevat tekstistä jotain asiaa seulomalla suuria tietokantoja ja nämähän on varmasti poliisin ja tiedusteluväen suosiossa mutta myös aivan arkipäiväisissä arkistojen luvusakin kuten lehtien uutistenkin hakutoiminnoissa. Keinoäly kyllä antaa mahdollisuuden ihmisten tarkempaan seurantaan ja nyt tiedustelulain käsittelyssä siinä oli perustuslaillisia puutteita ja joku taho oli ne puutteet valiokuntakäsittelyssä tahallaan tiedustelulakiesitykseen jättänyt antaakseen viranomaisille vielä tarkemman seuranta mahdollisuuden ihmisten asioihin. Jotenkin tuntuu että eduskunnassa on porukkaa joka haluaa huonolla lain valmistelulla viedä suomen läinsäädäntöä tulkinnanvaraiseksi mössöksi ja ohittaa vielä perustulain vaatimukset niiden säätämisessä ja tiedustelulain osalta tuntuu että valiokunnassa on porukkaa joka ajaa nsa/cia/mi6 tiedusteluyhteenliittymän asiaa suomalaisten pisteyttämiseksi.

 6. Kuten on voinut odottaakin tekoälyä tullaan soveltamaan myös negatiivisiin tarkoituksiin. Tässä on vain muutama esimerkki varmastikin jo sadoittain löytyvästä joukosta:

  ”Hackers Now Deploying AI To Break The Best Computer Defenses ”,
  https://www.technocracy.news/hackers-now-deploying-ai-to-break-the-best-computer-defenses/

  ”Weaponized AI: The Future Of Algorithmic Forever Wars”,
  https://www.technocracy.news/weaponized-ai-the-future-of-algorithmic-forever-wars/

  ”Chinese Builds AI Robots To Treble Bomb Production ”,
  https://www.technocracy.news/chinese-builds-ai-robots-to-treble-bomb-production/

  ”Oblivion? DARPA Is Developing Drones To Hunt Humans ”,
  https://www.technocracy.news/oblivion-darpa-is-developing-drones-to-hunt-humans/

  ”China’s AI Tech Exports Are Seeding Surveillance Societies Globally ”,
  https://www.technocracy.news/chinas-ai-tech-exports-are-seeding-surveillance-societies-globally/

  ”China’s New AI: Rumor Mongers Will Be Headed Straight To Prison ”,
  https://www.technocracy.news/chinas-new-ai-rumor-mongers-will-be-headed-straight-to-prison/

  ”China Builds AI That Can Identify 2 BILLION People In Seconds ”,
  https://www.technocracy.news/china-builds-ai-can-identify-2-billion-people-seconds/

  ”Killer Robots? AI Researchers Sign Petition Saying ‘No!’ ,
  https://www.technocracy.news/killer-robots-ai-researchers-sign-petition-saying-no/

  Seuraavassa artikkelissa varoitetaan useista tekoälyn väärinkäyttömahdollisuuksista:
  ”Top Experts Warn Against ‘Malicious Use’ Of AI ”,
  https://www.technocracy.news/top-experts-warn-malicious-use-ai/

  Tärkeimpiin kuuluva ellei tärkein tekoälyä koskeva kysymys on se, milloin saavutetaan ns. teknologinen singularitetti eli milloin yli-inhimillinen tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että singulariteettiä edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai mielekkäästi ennustamaan tulevaisuutta.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here