Valheiden jälkeiseen aikaan: uskonpuhdistuksesta ja kestävästä kehityksestä

Jeesuksen opetusten vastainen oppi perisynnistä ja uskomus hyvityksestä tuonpuoleisessa ovat tehneet ihmisistä eliitin lampaita, jotka ovat vuosisadasta toiseen kauhistelleet ihmiskunnan kelvottomuutta.

36

Elämme parhaillaan vihapuheitten ja toisten syyttelyjen aikaa. Suomessa valtion korkeitten virkamiesten suulla korostetaan kuulumistamme länsimaihin, joiden arvot perustuvat kristinuskoon. Oppimestareiden asentein nämä johtajamme esittävät muille kulttuureille ja uskontokunnille kehittymisvaatimuksia. Olisiko meidän länsimaisten ihan ensimmäiseksi ehkä hyvä katsoa rehellisesti peiliin, ettemme syyllistyisi vaatimaan roskaa otettavaksi naapurimme silmästä, kun omasta silmästämme löytyy kokonainen hirsi?

Kristikunnan Jumala

Kristikunnan kolmiyhteinen Jumala on määritelty niin, että se muodostuu tasaveroisesti Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, kuitenkin siten, että uskovat pitävät uskontoaan monoteistisena eli yksijumalaisena.

Aluksi Jumala ilmaisi tahtoaan ihmiskunnalle profeettojen kautta, mutta profeettojen viestimisistä aiheutui monia väärinkäsityksiä ja ristiriitaisuuksia. Lopulta Jumala päätti syntyä ihmiseksi ja Jeesuksena hän ilmaisi ihmisten käyttämällä kielellä (aramea) Jumalan selkeän tahdon. Jeesus oli siis yksiselitteisesti ihminen ja samalla myös Jumala, jonka opetus ilmaisi Jumalan tahdon väärentämättömänä.

Jeesuksen (eli siis Jumalan) keskeiset ohjeet ihmisille

Aivan keskeinen ja selkeän painotetusti esitetty periaate oli ahneuden välttäminen. Rikkaus yksiselitteisesti esti pääsyn siihen valtakuntaan, jota Jeesus ihmiskunnalle suositteli. Kamelikin menee helpommin neulansilmästä läpi kuin rikas kelpaa Jeesuksen kaavailemaan yhteisöön. Tässä asiassa Jeesus oli aivan selkeä ja sulki kompromissimahdollisuudet pois. Kahden herran palvelu oli mahdottomuus.

Toinen keskeinen periaate oli väkivallasta luopuminen. Aseistautumisen seurauksena olisi lopulta ihmiskunnan menehtyminen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Toisen posken kääntäminen on ihmiskunnalle tähän asti ollut käsittämätön utopia ja vain osoitus kristikunnan Jumalan syyllistymisestä epärealistiseen haihatteluun. Jeesus näki asian toisin.

Hänen kaavailemassaan ihmisten tasa-arvoa kunnioittavassa yhteisössä toisen posken kääntäminen olisi väkivaltaan syyllistyneelle pysäyttävä kokemus.

Kolmas keskeinen periaate ja vaatimus oli tulla lapsen kaltaiseksi. Ihmistä, joka on lapsen kaltainen, eivät määritä laskelmointi ja kilpailu. Jeesuksen arvostamassa yhteisössä ihmisellä on aikaa toiselle. Maria on valinnut hyvän osan, ilmaisi Jeesus vain ahkeroinnilleen arvostusta odottavalle Martalle. Jeesus kehotti myös katsomaan kedon kukkasia ja taivaan lintuja ja ottamaan oppia niiden asenteista. Jeesukselta eivät saa ymmärrystä myöskään kyynärpäätaktikot, muilta kilpailukykyä vaativat eivätkä omaa urakehitystään ajavat.

Nämä Jeesuksen esittämät kolme keskeistä periaatetta kelpaisivat hyvin nykyisen tietämyksenkin valossa kestävän kehityksen periaatteiksi.

Miten kristinusko on toteuttanut Jeesuksen keskeisiä periaatteita?

Kristinuskon varsinaisena perustajana pidetään Saulusta, juutalaista kansallismielistä fariseusta ja Jeesuksen seuraajien kiihkeää vainoajaa. Kyseinen Saulus oli palvellut innokkaasti oman aikansa salaista poliisia ja älykkäänä ihmisenä huomannut, ettei Jeesuksen opetuksiin perustuvaa vallankumouksellista liikettä voinut väkivallalla kukistaa. Erityisen taitavana sanankäyttäjänä tunnetuksi tullut Saulus ovelasti järjestetyllä muuntautumispelillä ujuttautui Jeesuksen seuraajien joukkoon ja pääsi pian siellä keskeiseen asemaan.

Paulukseksi eli suomenkielisen Raamatun mukaan Paavaliksi nimensä vaihtaneena Saulus otti käsittelyynsä Jeesuksen opetukset ja muokkasi niistä loistavilla verbaalisilla taidoillaan oppirakennelman, joka käänsi nämä opetukset niin, ettei alkuperäisten opetusten esittäjä niitä enää itsekään tuntisi.

Tulkaa minun tyköni kaikki työläiset ja raskautetut, oli Jeesuksen toivotus avun tarpeessa oleville. Jeesus realistina ja ahneiden vallanpitäjien tuntijana tiesi, mikä häntä itseään saattoi odottaa. Mutta hän luotti siihen, että hänen esittämiään periaatteita toteuttavat seuraajat jatkavat hänen aloittamaansa ihmisarvoisen yhteisön rakentamista. Näissä seuraajissa toteutuu ylösnousemisen ihme ja Jeesuksen haaveilema tasa-arvoinen ja väkivallattomuuteen perustuva yhteisö, jonka jokainen jäsen toteuttaessaan Jeesuksen esittämiä kestävän kehityksen periaatteita varmistaisi niiden uudesti syntymisen ja jatkuvan pysyvyyden.

Tällainen vallankumous ei ollut Paavalin eikä hänen edustamansa eliitin mieleen. Elävän Jeesuksen yhteisöä voimistavan vaikutuksen Paavali eliminoi asettamalla seurakuntansa palvonnan kohteeksi kuolleen Jeesuksen, jonka ristinpuuhun naulatut raajat vielä varmistivat, etteivät työläiset ja raskautetut enää ikinä kuvittelisi apua siltä suunnalta löytyvän. Jeesuksen seuraajissaan näkemän vertauskuvallisen ylösnousemuksen Paavali vesitti tekemällä siitä täysin mystisen, ihmisten elämään vaikuttamattoman ihmetempun. Oman aikansa eliitti löi varmaan riemuissaan ylävitosia, kun Paavali esitti tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaipaaville, että heillä tarjoutuisi mahdollisuus kompensaatioon vasta heidän kuoltuaan.

Yhtä merkittävä eliitin vallanhimoa ja ahneutta peittelevä innovaatio oli esittää kaikki ihmiset perisyntisinä ja siten kuolemanrangaistuksen ansainneina. Jeesushan oli päinvastoin asettanut lapsen seurattavaksi esimerkiksi ihmiskunnalle, ja samaan käsitykseen ihmisen synnynnäisestä kelvollisuudesta ovat päätyneet kaikki rehelliset kasvattajat. Myös Etelä-Afrikassa toimineen totuuskomission ideoija, piispa Desmond Tutu on luopunut kirkon vaalimasta onnettomasta perisyntikäsityksestä.

Paavali kirjoittaa epistolaa Valentin de Boulognen (1591–1632) maalauksessa.


Kaksi vuosituhatta koko kristikunnan papisto on sitten takonut kristikunnan päähän ihmisen synnynnäistä pahuutta sekä osoittanut myös teoillaan historian saatossa, millaisiin mielikuvituksellisiin hirveyksiin ihmiskunta voi kyetä. Paavalin irvokkaiksi vääntämien oppien mukaan kaikkein suurimmat lurjustelijat kristittyinä itse asiassa korostavat parhaiten ja ansiokkaimmin Jeesuksen ristinkuoleman sovittavaa merkitystä.

Voimme vain kuvitella, millainen maailmamme tänä päivänä olisi, jos kristikunnan papisto olisi samat kaksi vuosituhatta korostanut yhtä tehokkaasti opetuksissaan ihmisen synnynnäistä halua kokea oikeudenmukaisuutta ja kykyä jakaa ja nauttia olemisestaan tasa-arvoisten lajikumppanien yhteisössä. Oikeudenmukaisesti kohdellut ihmiset eivät todennäköisesti olisi alistuneet eliitin harjoittamiin vääryyksiin, ja juuri sen vuoksi Paavali loi nöyrää alamaisuutta edellyttävät oppinsa. Ylimielisyyden puuskassaan Paavali tunnustikin, että vaikka hän puhuu ihmisten ja enkelien kielillä ja häneltä puuttuu rakkaus, niin ei hän mitään ole.

Uskonpuhdistus jo nimenäkin käännösvirhe

Suomenkielinen ilmaisu ”uskonpuhdistus” poikkeaa jo nimityksenä muista kielistä. Muualla kyseistä tapahtumaa nimitetään uskonnon reformaatioksi: uskontoa on muotoiltu uudella tavalla.

Jeesuksen vaatimia ja kestävän kehityksen tavoitteluun sopivia periaatteita ”uskonpuhdistajat” eivät palauttaneet uskonnon perusteiksi. Puhdistuneessakin uskonnossa alamaisina hallittavat köyhät saivat odottaa oikeuksiaan ja tasa-arvoisuuden toteutumista vasta kuolemansa jälkeen. Kun reformaatiosta innostuneet saksalaiset talonpojat rohkaistuivat vaatimaan parempaa kohtelua, niin Martin Luther rohkaisi ruhtinaita lyömään talonpoikia säälimättä kuin vesikauhuisia koiria.

Niin ikään Jeesuksen esittämä periaate ihmiselle sopivasta hyvästä elämästä toteutui kapitalistien tarpeille reformoidussa uskonnossa entistäkin vajavaisemmin. Marian hyvälle valinnalle ei kapitalismissa ollut aikaa eikä sellaista katsottu hyvällä silmällä. Lapsen kaltaisuutta ei myöskään arvostettu, vaan pian nousevassa kapitalistisessa tuotannossa pienten lastenkin oli päin vastoin muututtava ahkeroiviksi aikuisiksi.

”Jok’ ainut hyödytön hetkistäs on hukkaan tuhlattu leiviskäs…” ilmaisee perusluterilaisten ”kauniina” pidetyn virren sanoittaja Zachris Topelius sen, kuinka luterilaisen alamaisen kuuluisi suhtautua ajankäyttöönsä. Jeesuksen silmin satusedän virressä ei taida löytyä paljonkaan ihasteltavaa. Jeesuksen ohje pyrkiä huolettoman lapsen kaltaiseksi ja ottaa oppia taivaanlinnuista ja kedonkukkasista ei sovi satusedän meille suosittelemaan elämään. Satusedän sanoitukset tuovat mieleen pörssikeinottelijoitten kurssivaihteluiden hyödyntämiskiireet ja veroparatiiseja hyödyntävien firmojen lobbaamien poliitikkojen loputtomat kilpailukykyvaatimukset oikeudettomiksi alamaisiksi alistetuilta.

Kristikunnan eliitti on vaihtanut Jumalansa

Köyhissä ihmisissä Jeesuksen esittämille periaatteille on löytänyt aina ymmärrystä ja vastaanottavaista mieltä. Jeesuksen periaatteet sisäistäneille Lutherin ajan talonpojille ja Suomen sisällissodan punaisille olikin valtavan suuri järkytys havaita, että kristikunnan kirkon johto ja papisto olivat empimättä ja kuin yhtenä miehenä siirtyneet sortajan puolelle. Jeesuksen opetuksiin ja periaatteisiin vetoajia jopa kirkon johtajat yhdessä hallitsevan eliitin kanssa ovat pilkallisesti syytelleet jeesustelusta. Tämä hengellisten ja maallisten johtajien yhteen sulautunut eliitti kelpuuttaa Jeesuksen korkeintaan pyhäkouluopettajien opinto-ohjaajaksi ja vain juhlapuheissaan verhoutuu mielellään kristilliseen humanismiin.

Koska kahta herraa ei voi palvella, ei Lännen kristikunnan eliitin valinnasta pitäisi olla pienintäkään epäselvyyttä. Hedelmistäänhän puu tunnetaan. Mutta todellisuus on tässäkin asiassa tarua ihmeellisempää. Uskonto on osoittautunut oivaksi alamaisten manipulointikeinoksi ja kristinusko on ollut valtaeliitille kaikkein käyttökelpoisin. Hallitsevalle eliitille perisynti, viimeinen tuomio, taivas, helvetti, jumalat ja pirut ovat kaikki olleet tarpeellisia vain propagandistisista syistä. George Orwell totesi, että hän tarkoitti teoksensa 1984 varoitukseksi totalitarismin vaaroista, mutta valtaeliitti näyttää ottaneen sen käsikirjaksi oman totalitaristisen valtansa rakentamisessa.

”Turvattuna valppaiden silmien alla.” Kameravalvonnan oikeuttamista lontoolaisessa bussikatoksessa lokakuussa 2002. Kuva: Kenneth Lu (CC BY 2.0)


Samalla tavoin Raamattua käytetään käsikirjana totalitaristisen vallan tavoittelussa. Perisynti ja ihmisen synnynnäisen pahuuden vuosituhantinen vakuuttelu ei ole jäänyt ilman seurauksia. Kyseisillä vakuutteluilla alamaiset on onnistuttu syyllistämään ja vaimentamaan tai jopa estämään heidän spontaanit reagointinsa vääryyksiin. Se ainakin on ollut tarkoitus. Eliitin piirissä luontaiselle pahuudelle on kehitetty toisenlaista käyttöä. Hierarkkisissa salaseuroissaan eliitin jäsenet ovat menestyneesti sitouttaneet itsensä ja uudet valtiassukupolvet yhteisesti vaalittavaan ja alamaisilta visusti varjeltuun salaliittoonsa.

Kun pohjattoman vallanhimonsa ja ahneutensa turmelema eliitti suuren valtansa ja vaurautensa turvin ohjailee maailman tapahtumia, niin käsikirjamaisesti käytetty Raamattu lamauttaa alamaisiksi opetettuja kansoja, joille on vuosisatojen ajan uskoteltu, että historiallisten tapahtumien taustalla toimisi turmeltuneen eliitin sijasta itse kaikkivaltias Jumala.

Tämä turmeltuneen eliitin tarkoituksiin luotu mainio kaksoisstrategia on toiminut hämmästyttävän hyvin. Syiden ja seurausten analysointia ja oman järkensä käyttöä kristikunta on opetettu pelkäämään. Lammasmaisesti käyttäytymään opetetut kristityt alamaisjoukot ovat oppineet vain kauhistelemaan vuosisadasta toiseen ihmiskunnan yhteistä perisyntistä kelvottomuutta.

Valtaeliitin sijaisjumaluuden tuhoisat seuraukset

Talouskasvuvaatimukset ovat tänäkin päivänä eliitin ainoa lääke maailman talousongelmiin. Ilmaston lämpenemisen, luonnonvarojen ja eliölajien hiipumisen, ympäristön pilaantumisen ja ihmiskunnan toivottomuuden ja näköalattomuuden tulevaisuuden suhteen pitäisi olla kaikille ajattelemaan pystyville riittävä peruste tunnustaa epäonnistuminen ja muuttaa kehityksen suuntaa.

Kristinuskon kaksoisstrategia on pari tuhatta vuotta ollut maailman kehittymistä dominoivan eliitin alistamisideologiana. Kristinuskon avulla yhteen kietoutunut maallinen ja hengellinen eliitti on vastoin Jumalansa perusperiaatteita muokannut sen eriarvoisen maailman, jossa nyt elämme. Miljardeja kristittyjä lamaava perisyntioppi on rohkeasti jätettävä sen ansaitsevalle valtaeliitille ja kestävän kehityksen periaatteet on nostettava ihmiskunnan yhteisiksi toimintaperusteiksi. Orjuus, rasismi, fasismi, kolonialismi, uuskolonialismi, imperialismi ja kaikenlainen eri kansakuntien ja ihmisryhmien riisto kuuluvat nykyisen valtaeliitin vaalimaan maailmaan, jolta myös kristikunnan muun ihmiskunnan mukana on uskallettava vetää pois tukensa.

Orwellilainen uuskieli on jo arkipäivää länsimaalaiselle

Hyvinvointivaltio vaatii muka jatkuvaa talouskasvua, vaikka kaikki kestävyysmittarit osoittavat päinvastaista. Ilmastokatastrofin, saasteiden ja lajien tuhoutumisen maailmassa ihmisten hyvinvoinnilta puuttuu perusta. Kaikenlaisen työn vastaanottamista eliitin mediassa tuputetaan hyvinvoinnin takaavana ihmelääkkeenä, vaikka kestävä kehitys edellyttäisi vahingollisesta ja vain harvojen rikastumista palvelevasta työstä luopumista ja keskittymistä ihmiskunnan kannalta tarpeellisiin ja hyödyllisiin tehtäviin.

Hävittäjien hankinta turvallisuuden takaajana on uuskielisenä ilmauksenakin valheellisuudessaan kai ylittämätön huippu. Ajatusleikkinä voimme kuvitella, kuinka paljon turvallisuus lisääntyisi, jos kaikki maailman maat hankkisivat yksissä tuumin jokainen satakunta uutta miljardiluokan hävittäjää? Entä kuinka kerosiinisyöpöt hävittäjälaivueet sopivat yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa? Vai tahtooko ylivaltaa tavoitteleva kristillinen länsimaalaisuutemme vain todistaa, että meidän Jumalamme oli oikeassa väittäessään, että aseisiin turvautuvat hukkuvat niihin ja hukuttavat koko ihmiskunnan?

Rehellinen länsimaalainen ei syytä peiliä, jos sieltä näkemämme kuva ei vastaa sitä, mitä me valheellisissa historioissamme niin mielellämme olemme opettaneet ja opetamme lapsillemme. Maapallon elinkelpoisuuden tuhoutumisen edessä juuri ylivaltaan takertuneet länsimaalaiset kristikunnan edustajat ovat avainasemassa.

Kärkkäästi olemme muille kulttuureille ja uskontokuntien edustajille esittämässä kehittämisvaatimuksia ja ylimielisessä sokeudessamme vain ihmettelemme, kun meiltäkin saatetaan odottaa kehittymistä.

Kohtuullisuuden ekumenia on sopeutettavissa kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys vaatii länsimaalaiselta ylivaltaa tavoittelevalta ihmiskunnan osalta suurta nöyryyttä. Nöyrinä meidän ylimielisten länsimaalaisten on palattava Jeesuksen kolmen kestävän kehityksen periaatteen arvostamiseen. Nämä periaatteet ovat yhteen sovitettavissa kaikkien kansojen kesken. Ahneuden sokaisema valtaeliitti on pysäytettävä ennen kuin se orjuuttaa ihmiskunnan ja tuhoaa maapallon. Maailmaan luotua valtavaa eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta ei ratkaista jo mielettömät mittasuhteet saaneella asevarustelulla ja vartiointibisneksillä, joilla vain pyritään suojaamaan etuoikeuksia ja estetään ja viivytetään korjaavat investoinnit.

Ihmiskunnan on yhdessä sitouduttava rakentamaan keskinäistä luottamusta ja hyväksyttävä se periaate, että me emme saa syyttää jumalia omista tekemisistämme ja käsityksistämme, vaan meidän jokaisen on otettava itse vastuu omista tekemisistämme, vieläpä niin, että uskovaiset ovat vastuullisia myös esittämiensä jumalien käsityksistä.

Valtaeliitin vähättelemä ja ivaama jeesustelu onkin kestävää kehitystä, kun taas valtaeliitin salaliittomaista sitoutumista ja sitouttamista edellyttävä toiminta on vienyt koko ihmiskunnan tuhon tielle. Meidän on uskallettava kysyä, riittääkö enää oppaaksi ristiriitainen Raamattu, jota auliisti tarjoillaan nöyrille alamaisille sadoille eri kielille käännettyinä, kun se ei näytä kelpaavan ainakaan valtaeliitille. Miksei vuosituhansien aikana ole käännetty suomeksi maailman valtaeliitin opaskirjaa Talmudia, eikä kirjastoista saa kyseistä teosta englanninkielisenäkään?

Valtaeliitin salaseuroista on päästävä eroon. Toimiva demokratia edellyttää, että kaikilla on yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus kaikkeen tietoon, eivätkä mediat voi olla vain rikkaitten erityisoikeus näkemystensä markkinointiin.

Eri uskontojen ja maailmanselitysten on kaikkien sitouduttava kestävään kehitykseen. Yhteisöille turmiollisista toimintamalleista on vain luovuttava. Nykyisen kehittyneen tietämyksen ja osaamisen ansiosta voimme halutessamme yhdessä järjestää ja luoda siedettävät olosuhteet kaikille maapallon ihmisille. Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus synnyttävät keskinäistä luottamusta ja mahdollistavat vähitellen luopumisen asevarustelusta, vartiointibisneksestä ja vankilalaitoksista.

Eri maailmankäsitysten yhteisymmärrystä on nimitetty ekumeniaksi. Kestävän kehityksen maailmassa kohtuuden ja kohtuuden ekumeniaan sitoutumisen tulisikin olla kaikkien yhteisenä tavoitteena.


Tuomo Paasirova on espoolainen eläkkeellä oleva luokanopettaja. Hän on kirjoittanut mm. kirjat Profeetta omalla maalla sekä Vuosi isänmaalle.

Artikkelikuva: Pxhere (CC0)

36 KOMMENTTIA

 1. Erittäin hieno tulkinta meidän läntisistä arvoista ja maailman menosta!
  On se hienoo kun joku osaa pukea asioita sanoiksi tällä tavalla. Itselle kun tekstit jossa on jumala jeesus jumala jeesus vähän väliä, on alkanut käymään vaikea lukuiseksi….tämä ei ollut. Kiitos tästä!

  • Olen jyrkästi eri mieltä kolmiyhteisestä jumalastasi. JUMALA ei ole koskaan tullut esiintymään ”lihallisena ihmisenä”. Vahvin todiste kolminaisuus-oppia vastaan on Jeesuksen sanat viimeisistä päivistä, sanoen siitä ajasta ja sen alkamisesta ei tiedä kukaan muu kuin ”ISÄ YKSIN”. Jeesuksen kasteessa, ”ÄÄNI kuului YLHÄÄLTÄ, tämä on MINUN POIKANI, johon minä olen mieltynyt. Jeesus ei ollut vatsastapuhuva ihmisten huvittaja. Lopeta valheiden julistaminen kansalle, siitä on oleva ”pahin rangaistus”,ikuisen elämän menettäminen uudessa järjestelmässä maan päällä.

 2. Jeesus oli kai ensimmäinen uskonpuhdistaja ja yritti tehdä juutalaisten uskonnosta inhimillistä. Raamattuhan ei ole juuri sen inhimillisempi kirja kuin koraani. Neljännen käsky alkumuodon sanotaan olleen ”Älä tapa huutalaista”. Raamatun rasistiset käskyt on muokattu vanhemmista buddhalaisista elämän ohjeista.
  Vältä tuottamasta vahinkoa eläville olioille -> älä tapa (juutalaista)
  Vältä turhaa puhetta -> älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi (juutalaisesta)

 3. Katsokaa taivaalle jos herraa Jumalaa etsitte!
  Siellä se kaiken luoja valaisee kasvonsa teille – jos on pilvetön keli.

  Uskokaa hyvällä, luonnontiede antaa 99% vastauksen teidän herranetsintäänne!

  • Mielenkiintoinen näkemys jota olen itsekin pohtinut, muttei täysin ongelmaton. Eräs keskeisimmistä ongelmista joka nousee tälläisestä naturalismista on moraalin ongelma. Luonnontilasta tai luonnontieteestä ei voi johtaa arvoja, vaan kaikki arvot lähtevät aina ihmisyksilöstä ja yksilöiden samoin kuin ryhmien välillä voi olla ja onkin erittäin suuria eroja. Esimerkkinä: Jos yliluonnollista auktoriteettia (jonka ei siis tarvitse välttämättä olla kristinuskon jumala) ei ole, niin onko murha silloin väärin? Oletetaan että maailmassa on kaksi ryhmää: Ryhmät A ja Ryhmä B. Ryhmä A sanoo että murha on väärin ja Ryhmä B sanoo että näin ei ole. Miten asia ratkaistaan? Oletetaan että Ryhmä B on vahvempi, jolloin se valloittaa ja/tai tappaa ryhmä A:n, jolloin maailman laiksi tulee että murha on oikein. Kutenkin, mikäli ryhmä A olisi voittanut niin tulos olisi aivan päinvastainen,luonnollisesti.
   Toisin sanoen ainut oikeus on vahvemman oikeutta ja ainut totuus on vahvemman mielipide, joten moraalinen keskustelu ja keskustelu totuudesta on oikeastaan täysin turhaa, koska voima on oikeus. Toisin sanoen, jos onnistut murhaamaan jonkun jäämättä kiinni niin sä olet oikeus ja jos et niin sä olet väärässä, siinä kaikki.
   Tästä taas nousee kaikenlaisia mielenkiintoisia kysymyksiä ja päätelmiä alkaen vaikka kommunistisen järjestelmän joukkomuhista, natsien uhreista, Suomen sisällissodasta,orjuudesta ja niin edes päin, jotka ovat kaikki olleet oikein niiden yhteiskuntien lakien mukaan, joissa niitä on harjoitettu, toisin sanoen niistä on turha käydä minkäänlaista moraalista keskustelua. Oikeastaan on huvittavaa (ellei se olisi niin traagista) katsella näitä moderneja puhuvia päitä, polittiikkoja ja toimittajia jotka yrittävät esiintyä yhtä jykevinä moraalinvartijoina kuin 1600- luvun papisto, mutta jotka perustavat moraalinsa sellaisiin naurettaviin ihmisen keksimiin sosiaalisiin konstruktioihin kuin ”Yk:n ihmisoikeuksien julistukseen” tai ”kansainväliseen lakiin” tai jopa sellaisiin täysin abstrakteihin ja yksilöittäin vaihteleviin ominaisuuksiin kuten ”tunteisiin”.
   Eikös joku filososi joskus sanonutkin että ”Jos Jumalaa ei olisi, ihmisten täytyisi keksiä sellainen.” Minun tulkintani on että jos valtaosa ihmisistä omaksuisi tälläisen naturalistisen filosofian niin sosiaalinen kontrolli murenisi kokonaan, koska ”lailla”, toisin kuin useimmat ihmiset kuvittelevat ei ole mitään taikavoimaa vaan sen merkitys on siinä hyväksyykö valtaosa ihmisistä lain vai ei tai ovatko ihmiset kyllin halukkaita ja ovelia kiertämään lakia tai vastaavasti onko järjestelmä niin tyrannimainen että sillä on valtaa valvoa ja alistaa kaikki tai 99% ihmisistä noudattamaan omia sääntöjään, vaikken itse usko moisen järjestelmän moraalisuuteen niin uskon että me olemme peloittavasti matkalla kohti tuollaista järjestelmää.
   Tätä pohdintaa ei ole tarkoitettu riidan haastamiseksi tai todisteeksi/vastaväitteeksi Jumalan olemassaololle eikä se välttämättä edusta kirjoittajan omia mielipiteitä, kyse on pelkästä pohdiskelusta.

   • Tee lähimmäisellesi kuten haluat muiden tekevän itsellesi? Jos sitä neuvoa moudatettaisiin, niin kukaan ei ottaisi asetta käteensä tappaakseen toisen ihmisen.
    Murhaaja ottaa itselleen oikeuden ratkaista omahyväisesti saako joku elää, taikka kuolla. Hän itse menee teloitettavaksi itkien ja kirkuen, ja rukoillen armoa.

  • jos on pilvetön keli — eikä ole chemtrailattu 😀

   Sosiaaliset konstruktiot — kuten laki — voisivat olla hyödyllisiä, jos niitä noudatettaisiin. Viranomaisrikollisuus, korruptio, valemedia ymv. ovat vahingollisia sosiaalisia konstruktioita. Moraali on nykyään pilkan aihe, vähämielisten ja vähäosaisten joutavaa valitusta. Niin ei pitäisi olla.

 4. Mielenkiintoisia ja tärkeitä ajatuksia pohdittavaksi.
  ’Perisynti’ on täysin luonnoton käsite ja varmasti palvelee vallankäyttöä sillä eihän synti voi periytyä tai siirtyä seuraavaan sukupolveen tyyliin ’minä kostan isien pahat teot aina kolmanteen sukupolveen asti’. Pahuus sen sijaan voi kulkea geeneissä ja monasti geenitutkijoiden mukaan kulkeekin.

  Liittyen Paavalia koskevaan osaan artikkelissa:
  Kirjoittaja toteaa: ”Kristinuskon varsinaisena perustajana pidetään Saulusta, juutalaista kansallismielistä fariseusta ja Jeesuksen seuraajien kiihkeää vainoajaa. Kyseinen Saulus oli palvellut innokkaasti oman aikansa salaista poliisia ja älykkäänä ihmisenä huomannut, ettei Jeesuksen opetuksiin perustuvaa vallankumouksellista liikettä voinut väkivallalla kukistaa. Erityisen taitavana sanankäyttäjänä tunnetuksi tullut Saulus ovelasti järjestetyllä muuntautumispelillä ujuttautui Jeesuksen seuraajien joukkoon ja pääsi pian siellä keskeiseen asemaan.”

  Paavali todellakin oli kristittyjen ankara vainooja josta tuli apostoli ja kristinuskon perustaja. Miksi? Se selviää alla olevasta. Epäilemättä kyse on ollut syvästä persoonan muutoksesta, ehkä omaan kristittyjen raakaan vainoamiseen liitttyvän syyllisyyden tiedostamisen aiheuttamasta.
  Sen puolesta puhuu sekin että Paavali otti mielellään vastaan martyyrikuoleman nimenomaan kristinuskon vankkumattomana puolustajana, jota hän myös osin muokkasi voisiko sanoa itselleen paremmin sopivaksi.
  Lopulta hän hylkäsi fariseukset ja juutalaisuuden tiukat ympärileikkauksen vaatimukset perustaessaan uusia seurakuntia Kreikkaan ja Vähään Aasiaan.
  Juutalaista syntyperää olevan Eric Zuessen kirja The Christ’s Ventriloquists kertoo näistä kristinuskon alkuvaiheista ja riidoista joita Paavali kävi Jerusalemin Jeesus-lahkon kanssa näissä asioissa.

  9. Paavalin henkilöhistoriasta
  https://sti.fi/index.php/uusi-testamentti/uuden-testamentin-johdanto-oppi/397-9-paavalin-henkilohistoriasta
  Saul (Saulus, Paulus, Paavali) ei ollut kuka tahansa juutalainen mies syrjäisestä Tarsoksen kaupungista, Syyrian pohjoislaidalta. Saul oli huippulahjakas juutalainen teologi, joka oli saanut parhaan mahdollisen koulutuksen Mooseksen lain tuntemisessa. Hänestä olisi voinut tulla kirjanoppinut, joka olisi jatkanut Vanhan testamentin lain opetusta omille oppilailleen. Hän olisi saattanut saada korkean aseman juutalaisten yhteisössä.
  Saulilla oli lisäksi erityisen syvä vakaumus. Hän oli valmis laittamaan koko elämänsä likoon juutalaisen uskon puolustamiseksi. Tässä hän seurasi aikaisempien sukupolvien vapaustaistelijoita, jotka taistelivat Jumalan lain puolesta jopa henkensä uhraten. Kiivailu lain puolesta merkitsi ehdotonta taistelua juutalaisen uskon säilyttämiseksi. Saul ei hyväksynyt pienintäkään poikkeamaa siinä juutalaisuudessa, jonka hän itse koki oikeaksi.
  Tällainen vakaumus teki fariseus Saulista kristittyjen vainoojan. Hän kiersi ”talosta taloon” tavoitteenaan heittää vankilaan jokainen, joka seurasi nasaretilaisen Jeesuksen oppia. Hän äänesti kristittyjen surmaamisen puolesta. Hänen kätensä olivat täynnä Jeesuksen seuraajien verta.
  Jumala teki mahdottomasta mahdollisen. Hän valitsi kristinuskon pahimman vastustajan ja teki hänestä apostolinsa. Jumala otti yhden kiivaimmista ja lahjakkaimmista juutalaisista ja kutsui hänet evankeliumin palvelijaksi. Ihmisten silmissä tällaisen tilanteen on täytynyt olla lähestulkoon käsittämätön. Monet pelkäsivätkin aluksi kääntymykseen tullutta Saulia, eivätkä uskoneet muutoksen olevan mahdollinen. Käytännössä kului monta vuotta ennen kuin Paavali saattoi toimia seurakunnissa vapaasti. Mutta mikä muutti vainoojan?

  ”Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Hän kysyi:”Herra kuka sinä olet?” Ääni vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla mitä sinun on tehtävä.”
  Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä taluttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut.”
  Kokemukset Damaskon tiellä ja Damaskossa muuttivat Paavalin koko elämän. Paavalista tuli varhaisen kristikunnan tärkein lähetystyön tekijä. Paavali halusi julistaa Damaskoksessa kokemaansa ihmettä kaikille, ennen kaikkea kuitenkin pakanoille eli ei-juutalaisille. Hän toteutti kutsumustaan tekemällä pitkiä matkoja alueille, joilla Kristuksesta ei ollut vielä kuultu. Paavalin tekemistä matkoista kolmesta on tarkimmat tiedot, jotka on koottu Apostolien tekoihin. Paavali teki Antiokiasta käsin useita lähetysmatkoja Vähään-Aasiaan, Makedoniaan ja Kreikkaan.
  http://lukio.palkane.fi/raamattunet/paavelam.html

  Perimätieto kertoo, että vuonna 67 sekä Paavali että Pietari olivat Roomassa vangittuina. He olivat kristittyjä, vieläpä kirkon johtajia, siksi heidät tuomittiin kuolemaan. Koska Paavali oli Rooman kansalainen, häntä ei ristiinnaulittu. Se olisi ollut häpeällinen kuolema Rooman kansalaiselle. Tapana oli käyttää roomalaisten mielestä arvokkaampia menetelmiä, niin hänet mestattiin miekalla Ostian tiellä. Pietari surmattiin yhtä aikaa hänen kanssaan, mutta ristiinnaulitsemalla Vatikanus-kukkulalla, koska hän ei ollut roomalainen. Kerrotaan, että Pietari ei tahtonut tulla ristiinnaulituksi samalla tavalla kuin Jeesus, koska hän ei ollut siihen omasta mielestään arvollinen, siksi hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin. Paavalin mestauspaikalla on tänä päivänä Paavalin kirkko ja Pietarin ristiinnaulitsemisen paikalla Pietarin kirkko.
  http://www.luterilainen.com/fi/lapsille/paavali-pakanain-apostoli/paavalin-tutkintavankeus-alkaa/paavali-kärsii-marttyyrikuoleman

 5. ”Aivan keskeinen ja selkeän painotetusti esitetty periaate oli ahneuden välttäminen. Rikkaus yksiselitteisesti esti pääsyn siihen valtakuntaan, jota Jeesus ihmiskunnalle suositteli. Kamelikin menee helpommin neulansilmästä läpi kuin rikas kelpaa Jeesuksen kaavailemaan yhteisöön. Tässä asiassa Jeesus oli aivan selkeä ja sulki kompromissimahdollisuudet pois. Kahden herran palvelu oli mahdottomuus.”

  Tässä Paasirova ei ymmärrä oleellisia käsitteellisiä erotteluja, vaan aihe on hänelle selvästi liian vaikea. Kumpi on ongelma: ahneus vai rikkaus. Rikkaus ei implikoi ahneutta, eikä ahneus rikkautta (moni köyhäkin on varsin ahne). Silti Paasirova käsittelee näitä käytännössä samanmerkityksisinä tai vähintään toisensa implikoivina.

  Historiallisena huomiona esitettäköön, että Jeesukselle antiikin ajan ihmisenä rikkaus oli ongelmana samankaltainen kuin Aristoteleelle. Liiallinen raha vaatii huomiota ja estää keskittymistä oleellisimpiin asioihin. Samalla tavalla toki liiallinen rahan vähyys estää keskittymästä oikeisiin asioihin. Jeesus ei ollut mikään hiiskatin 1900-luvun sosiaalidemokraatti, jolle joidenkin liiallinen rikkaus olisi sinänsä ongelma.

  Harvoin törmää näin häpeämättömään anakronistisuuteen.

 6. Kristinuskon yksi perimmäinen viesti on, että usko on henkilökohtainen. Samalla tavalla henkilökohtainen kuin elämän tarkoituskin. Henkilökohtaisuus erottaa ihmisen eläimestä, itsenäisen toimijan tahdottoman lauman jäsenestä.

  Elämän tarkoituksellakin on hintansa. Maksu. Sen hinta on kuolema. Ajatusta voisi havainnollistaa kysymällä itseltään:
  — mikä on elämäni tarkoitus? Ja sen jälkeen kysymällä:
  — olenko valmis vaihtamaan tuon tarkoituksen toiseen (esimerkiksi sosiaalisen ryhmän paineessa), jos saan riittävän suuren korvauksen
  — ja jos vaihtoehtona on kuolema.

  Jos elämän tarkoitus olikin ostettavissa, ei vastaus ensimmäiseen kysymykseen ollut ”oikea”. Vasta silloin, kun valinnasta on seurauksena kuolema ja silti pysyy valinnassaan, alkaa olla lähellä elämän tarkoitusta.

  Hyvää matkaa elämänmittaiselle seikkailulle,
  — jonka päämäärästä ei ole tietoa,
  — jonka tulos on tuntematon,
  — jonka käsikirjoitusta ei ole vielä kukaan kirjoittanut.

  Matkalle uuden ja ennenkokemattoman elämiseen.

 7. Uskonnon kehitys vaikuttaa aivan luonnollisesti urautuneen nykyiseen muotoonsa jo jeesuksen alkuajoista alkaen silloisen talousjärjestelmän vaatimuksesta. Vaikka jeesuksella oli tavoitteena noina kaukaisina muuttaa olemassaolevaa uskonnon ja talouden liittoa siten että ihmisten väliset suhteet olisivat tasaarvoiset ja ketään ei hylätä markkinavoimien armoille. Tämä oli kuitenkin tuhoon tuomittu alkuunsa sillä vallan pitäjät ei silloin eikä nykyään sellaista hyväksy. Jeesukulttia käyttää hyväkseen erilaiset sankari ilmiöt niin sodissa kuin urheilussa ja poliitikassaa ja nyt kultista on hyvä esimerkki isäpoika suhde venezuelan presidentiksi itsensä julistautuneen Guiadon ja SetäSamulin suhde jolloin poika haluaa jakaa väkisellä viisi usan kalaa 30 miljoonalle venezuelalaisille.

 8. Ja miten sitten ajattelitte taistella sitä pahaa eliittiä vastaan jos ainoa keino on kääntää toinen poski? Tai sit on sellainen mahdollisuus, että Raamatusta puuttuu jokin olennainen palanen.

 9. Käännöksissä on kovin paljon epäselvyyksiä, joita on vaikeaa ymmärtää, ilman aluperäiskielen taitoa. Muutamissa paikossa on selitys miten Jeesus ripustettiin ”PUUHUN”, eikä siinä yhteydessä mainita mitään POIKKIPUUSTA. Vanhoissa kirkoissa oli aina esillä ”suora pystypaalu”. Mikä oli alkuperäinen Roomalainen tapa tuomita rikollinen kuolemaan. Eiköhän yleisin tapa, sekä helppo ja nopea, ollutkin pään irroittaminen miekalla. Harhautuksia on kovin paljon, ja ne lisääntyvät ihan vuosittain. Kaiken poliittisen myllerryksen lisäksi uskonnosta on tehty politiikkaan rinnastettava harhautus. Kun ihminen ei harrasta totuutta, niin seuraukset ovat selvät. Viaton pienokainen muuttuu jossakin vaiheessa viekkaaksi kieroilijaksi. Mistä hän on sen oppinut ?

  (Toim.huom. Kommentti rivitetty uudelleen)

 10. Raamattu on kirjoitetti niin monta kertaa uudestaan kulloistenkin vallanpitäjien tarpeisiin, että siinä on moni asia ehtinyt kääntyä päälaelleen.

  • Oleellista onkin kokonaisuus ja sanoma hyvyyden ja rakkauden puolesta joka leimaa Uutta Testamenttia.
   Detaljeista riitelee vain Saulin kaltainen Toora-ja Talmud-fariseus jolle niistä tulee pakkomielle. Kun Saul hylkäsi fariseukset hänen peroonansa muuttui ja hän alkoi korostaa muita asioista kuin vain lain pilkuntarkan noudattamisen kautta tapahtuvaa pelastumista.
   Sellaiset asiat kuin armo, laupeus ja rakkaus korvasivat yhä enemmän fariseusten kiivaan, ankaran, tuomitsevan, sosiopaattisen ja traumaattisesti jo 8 päivän ikäisenä ympäri-leikkaavan Tooran Yahweh’n jota Carl Jung luonnehtii esseissään ”Vastaus Jobiin” ja ”Kristus, itsen symboli” ”villiksi” , ”ärtyisäksi”, ”epäiluuloiseksi ”, ”kaksinaamaiseksi”, ”epäoikeudenmukaiseksi”, ”kapinalliseksi”, ”armottomaksi”, ”julmaksi” ja ”epäloogiseksi”. [A2]

   • Saulin henkinen muutos kertoo että ihminen voi muuttua yllättävän paljonkin eikä todellinen persoonallisuus ole aina vain sitä mikä on pinnassa. Tästä on lukemattomia esimerkkejä.
    Syyllisyyden tiedostaminen on yksi mahdollinen syy muutokseen. Masennus myös muuttaa ja siksi sen hoitaminen on hyvin kaksiteräinen miekka. Monasti olisi parempi käydä se läpi.
    Edelleen voimakkaat traumaattiset kokemukset jotka pakottavat kohtaamaan asioita uudella tavalla.
    Saulin kohdalla on myös esitetty teoria epileptisestä kohtauksesta.
    Joka tapauksessa olkoon syy mikä tahansa muutos oli varsin syvällinen ja johti kokonaan toisenlaiseen tapaan toteuttaa itseään.

    Myös eläimillä on todettu sama asia.
    https://www.alternet.org/2019/02/dog-personalities-change-over-their-lifetimes-just-like-humans-study/

 11. Uuden testamentin viimeisellä sivulla on varoitus sellaisen henkilön tuomiosta, joka lisää jotakin, taikka poistaa jotakin pyhistä kisrjoituksista. Syyllisiä on suuri joukko, ensisijaisesti kielen kääntäjät, ja lisäksi harhaoppien julistajat.Eri kielille tehdyt käännökset lisäävät entisestään sekavat sepustukset. Jeesus osoitti opetuslapsilleen heidän erikosasemansa luvatessaan heille taivaallisen hallituksen paikan, sanoen heille menevänsä edellä valmistamaan heille aseman. Ei sitä lupausta esitetty muulle kansalle, vaan heille on luvattu ”maanpäällinen elämä uudelleen asetetussa järjestelmässä”, missä ei käydä enää sotia, eikä aiheuteta vahinkoa. Kirkolliset ovat syyllistyneet vakavimpaan rikokseen poistamalla Jumalan nimen raamatusta, vaikka se on esiintynyt kirjan sisällössä yli 7000 kertaa. Pääkaupungin tuomiokirkon ulkoseinässä on kirjaimet ”JHVH”, joka on Jumalan persoonallinen NIMI. Korvikkeena nyt käytetään ”HERRA” sanaa, mikä voi tarkoittaa ketä tahansa. Yksikään saarnaaja ei kykene selittämään lukumäärää 144.000,
  mikä sen tarkoitus on ? Siihen lukumäärään kuuluvat ”laulavat laulua, jota muut eivät ymmärrä”.
  Kannattaa kysyä papilta, hämmästyttääkseen hänet posket punaiseksi. Ei millään pahalla !

 12. Jumalan nimiä on alunperin ollut yli 70 erillaista nimeä, mikä on harhautuksiensa huippu. Alkukristityistä haluan mainita erään tärkeän havainnon. Jos Jeesuksen seuraajilla ei olisi mitään mahdollisuutta pelastua, niin he olisivat surkeassa asemassa, verrattuna muihin, koska he pysyivät Jeesuksen opetuksille ”nuhteettomina” kuolemaansa asti ja saaneet taivaallisen toiveen itselleen. Meitä se ei koske, koska kukaan meistä ei ole sanut ”pyhän hengen lahjaa”, koska maapallolla ei ole ketään sitä vuodattamassa, vaikka monet uskontokunnat siten väittävätkin. Jos joku persoona sellaisen lahjan olisi saanut, niin se persoona olisi täysin erehtymätön uskon asioissa, ja hänellä olisi tosiaankin avaimet taivasten valtakuntaan. Me kuulumme siihen toiseen LAUMAAN josta vielä eroitellaan ”jyvät akanoista”. Ensimmäisenä ylösnousevat
  ovat jo läpäisseet ”tutkintonsa” ja saaneet ansaitun palkkansa. Asiat selviävät hyväntahtoisille ihmisille
  helpommin kuin pahansuopaisille. Sentähden näistä asioista riittää niin kovin paljon epäselvyyttä.

 13. Raamatun materialistinen, liian fyysinen ja kirjaimellinen tulkinta onkin ehkä tarkoituksellista huijausta, joilla ihmisiä alistetaan. He, jotka kusettavat, tietävät raamatun todellisen henkisen olemuksen. He ovat perehtyneet ihmisrakenteen aineettomaan puoleen. Sitä tietoa käytetään tietoisesti tosin vain itsekkäiden, ryhmäegoististen päämäärien hyväksi. Miettäänpä käsitteitä kulta, terveys ja elämän pidentäminen kontra Jumala, hyve ja kuolemattomuus. Nykyajan egoistinen näkemys kontra altruistinen asenne.
  Aikaraami on suuren manipulaattorin taholta supistettu vain yhteen elämään. ” Veljeskunnat” ovat täysin tietoisia henkisistä vaikutusmahdollisuuksista fyysisen kuoleman jälkeen. He pitävät vainajan minuutta näpeissään ja toivovat häneltä tiettyä mentaalista vaikutusta tänne puolelle, sellaista, joka vahvistaa heidän valtaansa. Salaiset rituaalit, joita suoritetaan, liittyvät ihmismielten hallinnan ylläpitämiseen. Mietitäänpä nyt sotia tämän jälkeen. Niissähän taitaakin olla järkeä ko. piirien mielestä. Vainajia ja valtaa saadaan lisää.

 14. Mukava artikkeli, jossa on ajankohtaisella tavalla pyritty tulkitsemaan kristinuskon ja länsimaissa valitsevan poliittisen järjestelmän korruption ja kestämättömyyden välistä yhteyttä. Onko kristinuskon tulkinnoilla osuus siihen, että nk. eliitin ja kansan välinen kuilu alkaa Suomessakin venyä sietämättömän suureksi?

  Tietenkin yksi asia, mikä on laitettava merkille, on uskonpuhdistuksen merkitys. Uskonpuhdistuksessa hengellisen regimentin ja raamatullisten opetusten toteutumista maan päällä valvonut kirkko ja siihen kytkeytynyt luostarilaitos menetti valtavasti vaikutusvaltaansa maallisille instituutioille, kuninkaille ja aatelistolle. Tapahtui suuria omaisuuden ja määräysvallan siirtoja kirkolta kruunulle ja sieltä edelleen aatelistolle.

  Aateliston vaurastuminen innosti heidät varustamaan tutkimusmatkoja, joiden tarkoituksen oli löytää kaukomaiden rikkauksia ja alkaa tuottaa niitä Eurooppaan. Myös orjakauppa vilkastui. Kun kirkolta ja luostareista kaapatut omaisuudet alkoivat ehtyä, käännyttiin rahoitustarpeissa juutalaisten puoleen, joille koronotto oli sallittua. Maat ja mannut pantattiin juutalaisille koronkiskureille ja usein omaisuuksia siirtyi tai uhkasi siirtyä pankkiirien haltuun. Niinpä siirtomaatoimintaa oli kiihdytettävä ja tästä sai alkunsa kolonisaatio ja länsimainen imperialismi 3. maailman maihin nähden.

  Rahavallan merkityksen kasvaessa periytyvät aatelisarvot menettivät taloudellista asemansa ja tilalle tuli yhä enemmän vauraiden porvareiden sääty. Porvareiden hengellisiin tarpeisiin kehitettiin kalvinistinen uskon tulkinta, jossa maallisella menestyksellä on suuri merkitys. Luostarilaitoksista ei enää saatu mystisempää uskon tulkintaa, joka olisi antanut vastapainoa maallisen menestyksen korostamiselle. Tästä ja juutalaisuuden vaikutuksesta syntyi kristinuskon tulkinta, joka mahdollisti nykymuotoisen pörssikapitalismin synnyn. Talous siirrettiin pois moraalisen sääntelyn piiristä. Myös kristityt saivat ryhtyä ottamaan korkoja ja spekuloimaan rahalla. Juutalaisella pankkiiritoiminnalla oli tässä iso esikuvallinen merkitys. Heidän liikemiestaitojaan ihailtiin, vaikka joskus myös inhottiin heidän metkujaan vaurastumisessa ja omaisuuksien siirrossa omiin taskuihinsa koronoton avulla.

  Kauppalaivastojen varustelussa juutalaisella pääomalla oli iso rooli ja tämän jälkeen myös teollisen vallankumouksen käynnistämisessä. Sotalaivastot olivat tärkeitä, jotta siirtomaat pysyivät eurooppalaisten siirtomaaisäntien hallinnassa. Orjakauppakin alkoi kukoistaa, kun siirtomaissa tarvittiin työvoimaa. Afrikan vahva väki oli haluttua Uudella Mantereella.

  Kristinuskon teologisilla merkityksillä oli tässä kehityksessä vain pieni rooli. Suurin murros oli Katolisen Kirkon vaikutusvallan menetys 1500-luvulla ja sen jälkeen. Tämä mahdollisti kalvinistisen kristinuskon tulkinnan, koska luostarilaitoksen ja sen ruokkina ”mystisen teologian” arvovalta putosi nollaan. Jo Luther aikoinaan saarnasi ”työn teologiaa” ja halveksui ”vetelehtivää” luostarielämään. Tämä johti teologian erään kasvualustan kuihtumiseen ja maallistuneiden tulkintojen lisääntymiseen. Tosin Lutherin aikaan maalaiselämä oli yksinkertaista ja tuki terveitä ja luonnollisia moraalikäsityksiä, jotka oli helppo sovittaa kristinoppiin. Vasta uudemman ajan teknologinen kehitys, teollistuminen ja kaupungistuminen ovat tuoneet esiin reformoidun uskonkäsityksen ongelmat, koska tässä vaiheessa kristinuskoa alettiin saarnata työväestölle ”oopiumiksi” aivan kuten Karl Marx aikoinaan havannoi.

  Eliitin köyhälistöön kohdistamaa raakaa riistoa perusteltiin todellakin sillä, että nöyrä ja vähään tyytyvä työläinen saa aikanaan korvauksen taivaassa. Hillitön pörssikapitalismi teki kuitenkin tämän opin noudattamisesta mahdottoman. Pörssikapitalistien ahneutta ja sokeutta moraalisille näkökohdille ei vain voi sovittaa kristinoppien kanssa. Kuitenkaan uskovainen väki ei ole vielä tähänkään päivään mennessä tunnustanut työn ja pääoman välistä ristiriitaa. On erikoista, että nykyajan kristityt ovat järjestään talouspoliittisesti oikeistolaisia, vaikka tulonsiirrot tai reilujen palkkojen maksatus olisivat ehkä enemmän Jeesuksen opetusten mukaisia. Yksi selittävä tekijä tälle on uusvasemmistolaisuus, joka on omaksunut kristinuskon vastaiset yltiöliberaalit arvot mm. seksuaalinäkemyksissään. Erityisesti suhde perheinstituutioon hiertää. Vasemmiston nähdään taistelevan luonnollisia perhe- ja seksuaalikäsityksiä vastaan.

  • ”..On erikoista, että nykyajan kristityt ovat järjestään talouspoliittisesti oikeistolaisia…”
   Onhan se ja se jo todistaa kuinka suuresta pelleilystä ja hyväksi käytöstä on kyse koko kristinuskon teologian kohdalla.
   Ihminen on mestari vääntämään kaiken itselleen sopivaksi. Kun raha kirstuun kilahtaa niin sielu taivaaseen vilahtaa.

   • Tuohon lisäyksenä että historian ja teologian Jeesus ovat kaksi eri asiaa kuten Johannes Lehman kirjassaan Raportti Jeesuksesta hyvin tuo esiin.

 15. Jos joskus ennen on ollut jonkinlaista uskon puhdistusta, niin nyt sitä tavitaan eniten. Ihmiskansojen lisääntyessä syntyy myöskin erillaisia uskomuksia, koska jokainen haluaa ymmärtää asiat hieman toisin. Raamatussa ilmoitetaan selvällä kielellä ”ÄLÄ TAPA”, mutta poliittiset valtiot kuitenkin hyväksyvät sen papistonsa vahvistamana. Yhdenkään neliömetrin takia ei pidä henkeänsä menettää. Tällaiseksi on yhteiskuntamuoto sovittu, ja siitä ei tingitä. Koko maapallo pitäisi olla jokaisen ihmisen ”isäinmaa”, mutta siitä on luovuttu jo kauan sitten rakentamalla muureja ympärilleen. On siinä meillä lähimmäisen rakkautta ”roppakaupalla”?

  Kommentti rivitetty uudelleen, toim.huom.

 16. A Columbus Mississippi. First Pentecostal Church was destroyed by violent storm. Total destruction ?
  Heidän Jumalansa saattoi olla matkoilla, koska ei kukaan ollut suojelemassa heidän rukoushuonettaan.
  Tosikristittyjä Jumala suojelee. DANIEL heitettiin leijonille ”välipalaksi”, mutta Daniel silitteli petoja kuin
  kotikissaansa, eikä hänelle tapahtunut mitään pahaa. Viime viikkoina on ollut paljon vanhojen kirkkojen
  tuhoisia tulipaloja, joka panee ajattelemaan onko niiden seurakuntalaisilla minkäänlaisia siunauksia.
  Heidän ristinsä suutelemiset aiheuttavat vain rupia huuliinsa. Hupaisaahan se kaikki on kaikessa
  vakavuudessaankin.

 17. Sorryyyy, rivit hyppelevät villisti. Tytär opasti olla koskematta ” enter key ” näppäintä, heh.

 18. Pentecostal on sama kuin ”Helluntalaiset”. Meluisat telttakokoukset, ja sekavilla kielillä kirkumiset muistuttavat Jeesuksen sanoja oman aikansa porukoista jotka viiltelivät itseään veitsillään. Jeesus kutsui heidän jumalaansa ”epäjärjestyksen Jumalaksi”.

 19. Helluntalaisille tulee kiire jälleenrakentaa kirkkonsa, koska heillä on paljon sairaita, ja kuolleita varastoissaan, joita pitää elvyttää, ja nostaa henkiin kuolleista, LOL.

 20. Ote artikkelista: ”Kun pohjattoman vallanhimonsa ja ahneutensa turmelema eliitti suuren valtansa ja vaurautensa turvin ohjailee maailman tapahtumia, niin käsikirjamaisesti käytetty Raamattu lamauttaa alamaisiksi opetettuja kansoja, joille on vuosisatojen ajan uskoteltu, että historiallisten tapahtumien taustalla toimisi turmeltuneen eliitin sijasta itse kaikkivaltias Jumala.”

  Joku voima näitä ”vallanhimonsa ja ahneutensa” turmelemiakin liikuttaa… eikö se ole Jumala? Jumala se on, KAIKKIVALTIAS – joka on ajaton ja liikkumaton – VOIMA. Raamattu pitää sisällään kaksi vastatietoisuuden Jumalaa – VALO JA PIMEYS – ja samat elementit sisältyvät myös jokaiseen ihmiseen. Perisynti ei ole siten valhe, sillä jokainen meistä, myös Jeesus, kulkee täsmälleen saman tien. Pimeyttä ei yksikään meistä pääse pakoon, eikä myöskään valoa.

  Sinä – ihminen – olet matkalla jumaluuteen, eli ”älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan.”

 21. Ei näistä asioista kannata viedä edes eteenpäin, kun jokaisella yksilöllä on erillaiset käsitykset, jotka on sinne aivoihin taottu jo varhaisella iällä, ja sitä ei muuteta, vaikka Jeesuskin sanoi ”ISÄ ON YKSI”, koska hänellä on oma henkilökohtainen (persoonallinen) nimensä, YAHWE. Mitä osaa sanasta YAHWE, te ette ymmärrä. Riidelkää keskenänne,sovussa !

 22. Jokaisella on oma polkunsa mitä kulkea tiedostaen tai tiedostamatta.
  Valintaan perustuva elämä on tietoista toimintaa. Sattumaan perustuva elämä on pelkkää tiedostamatonta reaktiota.

  ”Älä usko mihinkään yksinkertaisesti koska olet kuullut sen. Älä usko mihinkään tapaan koska se on kulkenut
  sukupolvelta toiselle.
  Älä usko yhtään mihinkään koska se on kirjoitettu johonkin pyhään kirjaan. Älä usko mihinkään opettajaasi tai
  vanhempaasi vain koska he ovat auktoriteetteja.
  Mutta kun havaitset ja analysoit, kun löydät kaiken olevan sopusoinnussa järjen kanssa ja kun huomaat että se on
  kaikkien eduksi, hyväksy se ja elä sen mukaan.”
  Buddha

 23. Sopusoinnussa järjen kanssa, mutta jokaisella yksilöllä se järki pelaa sen mukaan mitä missäkin on opetettu. Eri yhteiskunnissa opetetaan aivan päinvastaisia oppeja, koska auktoriteettinä ei pidetä samaa oppikirjaa. Jos maapallon kouluissa opetettaisiinkin alkuvuotena Raamatun ”uutta testamenttia, ja elettäisi sen ohjeiden mukaan”, niin missään ei sodittaisi, eikä aiheutettaisi vahinkoa millekkään eikä kenellekkään. Siinähän se ratkaisu oliskin, mutta tietenkään se ei sovi kaikille, varsinkin kehitysopin kannattajille. Elä sitten heidän kanssaan ”Jumalisesti”, ei tulis kuuloonkaan. Joten turhaa oli tämäkin kirjoitukseni. Kunhan vain työntelen keppejä kärryn pyörien pinnojen väliin.

 24. Kirjoittaja on selvästi mystikko Pekka Ervast:tin opetuslapsi, ottaa raamatusta sen mikä itselleen sopii, mutta hylkää kaiken muun, ei pitäisi kirjoitella asioista joista ei mitään ymmärrä.

 25. Kaiken sotkuisten tarinoiden ja oppien tuloksena on se miten harhaoppiset saarnaajat voidaan helposti paljastaa vedoten uuteen testamenttiin, perehtyen siihen ”sanatarkasti”. Kirjoituksen aloittaja väittää kaikkivaltiaan Jumalan JAHVEN tulleen ihmisen muotoiseksi Jeesuksen syntymässä. Mikään ei voi olla kauempana totuutta. Jumala on muutamia kertoja lähestynyt lihallista ihmistä, ja sen seuraukset ovat olleet peloittavia kokemuksia. Miksi Jumalan nimeä peitellään, kutsumalla häntä pelkästään ”HERRAKSI”, se jo pelkästään paljastaa petoksen. Jokaisella luomuksella on oma henkilökohtainen nimensä, tunnuksena. Samoin oli Jeesuksella sekä hänen ISÄLLÄÄN. He molemmat ovat täynnä PYHÄÄ HENKEÄ, samoin kuin jokainen henkipersoonaki taivasten valtakunnassa, siellä ei ole saasteita, sen jälkeen kun SAATANA syöstiin sieltä maan piiriin. PYHÄ HENKI ei ole mikään erillinen persoona, vaan teokraattisesti toimiva VOIMA. Kolminaisuusoppi on saatanan harhautus ihmisille, siten häväisten JAHVEN ”suvereenisuuden ylimpänä luovana voimana”. Jeesus todisti sen puhuttaessa viimeisistä päivistä sanomalla ”ainoastaan ISÄ tietää sen” ? Jos Jeesus olisi väitösten mukaan samalla YLIN JUMALA, niin hänen edellä mainitut sanansa olisivat ”lööperiä”. Asia loppuun käsitelty vastalauseista huolimatta.

 26. Olisi kovin mielenkiintoista saada nähin uskonnollisiin asiohin mukaan oikein
  ”ammattilaisia”, jotka saarnaavat erillaisissa kirkoissa tehden elatuksensa
  seurakuntansa tukemana ? Papit ja piispat mukaan, niin ehkäpä he voisivat
  ilmoittaa meille kantansa, ovathan he omien ilmoituksiensa nukaan Jumalan
  ”maanpäällinen ilmentymä”? Jään pidättelemään hengitystäni sen toivossa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here