Venezuelasta vaarassa muodostua uusi Syyria

14

Kansainvälisellä eliitillä on aina ollut mieltymys vallanvaihdoksiin, toteaa Brandon Smith artikkelissaan Is Venezuela On The Verge Of Becoming Another Syria?1 Vallanvaihdoksilla saadaan karsittua pois kansallisvaltiot, jotka vastustelevat eliitin havittelemaa keskitettyä taloudellista ja poliittista valtaa. Lisäksi vallanvaihdoksia on tapahtunut tilanteissa, joissa aiemmin globaalille eliitille tottelevaiset nukkehallitsijat ovat hylänneet käsikirjoituksen, jota heidän oli määrä noudattaa, ja kääntyneet tahtipuikon heiluttajia vastaan. Monet näistä ovat joko olleet diktaattoreita tai heidät on sellaisiksi kuvailtu, joten useimmissa tapauksissa eliitin ei ole ollut vaikeaa saada enemmistön tukea toimilleen.

Smith uskoo syiden vallanvaihdoksille ja tiettyjen maiden epävakauttamiselle muuntuneen hieman viime vuosien aikana. Enää ei olisi tavoitteena ainoastaan näiden maiden tuominen saman sateenvarjon alle keinoja kaihtamatta, vaan myös maailmanlaajuisten kiistakysymysten synnyttäminen. Toisin sanoen eliitti käyttäisi räjähdysherkkiä pisteitä eri puolilla maailmaa liitoskohtina, joiden kautta valtaosa maailmasta saataisiin liitettyä osalliseksi tiettyihin riitoihin ja selkkauksiin – joko taloudellisiin tai myös aseellisiin konflikteihin.

Yksi tällainen piste oli ja on edelleen Syyria, jonka epävakauttaminen alkoi arabikevään mainingeissa. Lännen rahoittamat vallankaappaukset Tunisiassa, Libyassa ja Egyptissä loivat pohjaa ääriliikkeille ja sotilastason aseiden laajamittaiselle virralle näiden käsiin. Barack Obaman hallinto käytti kaaosta hyväkseen kouluttaakseen ”maltillisia kapinallisia”2, joista myöhemmin muodostui Isis. Vaikka Donald Trumpin hallinto virallisesti lopetti Isisiin sidoksissa olevien kapinallisryhmien varustamisen, epävirallinen tuki on kuitenkin jatkunut, kuten myös Israelin suorittamat iskut Syyrian ilmatilaan.

Syyrian tilanteella on ollut potentiaalia vetää useita maita – mm. Yhdysvallat, Venäjä, Israel ja Iran – yhteenottoihin toisiaan vastaan. Smith esittää, ettei tämä tapahtunut vahingossa vaan täysin tarkoituksellisesti. Ainoa syy, miksi Syyriaa ei täysin päästy hyödyntämään, oli vehkeilyn paljastuminen vaihtoehtoisen median toimesta. Globalistit eivät voineet sysätä amerikkalaisjoukkoja Isis-terroristien avuksi Bashar al-Assadin hallintoa kaatamaan toivomallaan laajuudella, kun valtamedian maalaama kuva puhtoisista ja urhoollisista vapaustaistelijoista vaihtui vaihtoehtoisen median paljastamiin ääriliikkeiden suorittamiin julmuuksiin ja väkivallantekoihin.

Yhtäläisyyksiä Syyrian tilanteeseen

Vaikka globalistit eivät ole saaneet haluamaansa tulosta Syyriassa, ei se estä heitä yrittämästä uudelleen jossakin muualla. Venezuela on Syyrian tavoin räjähdysherkkä piste. Maalla on läheisiä yhteyksiä Venäjään ja Kiinaan, joista ensin mainittu on toimittanut aseita Venezuelan armeijalle ja äänekkäästi vastustanut Yhdysvaltojen sekaantumista tilanteeseen sotilaallisesti.3 Kiina ja Venäjä tukevat presidentti Nicolas Maduroa, kun taas Yhdysvallat ja useat Euroopan maat ovat asettuneet tukemaan oppositiojohtaja Juan Guaidóa. Trumpin hallinnon asettamat pakotteet Venezuelaa kohtaan ovat kärjistäneet tilannetta, ja maan hallinto pitää niitä ”pahimpana aggressiona venezuelalaisia kohtaan”.4

Kuten myös Vastavalkean julkaisemasta artikkelista käy ilmi, on eliitti valmistellut Venezuelan hallinnon vaihtoa pitkään ja yritti kaikin keinoin päästä eroon jo Marudoa edeltäneestä Hugo Chávezista.5 Yhdysvallat on usein ennenkin sekaantunut Etelä- ja Keski-Amerikan maiden asioihin tuhoisin seurauksin. Esimerkiksi Ronald Reaganin aikakauden kommunismin vastaiset vallankaappaukset El Salvadorin kaltaisissa maissa saivat aikaan sisällissotia. Valtaan pääsi väkivaltaisia hallintoja, jotka eivät epäröineet käyttää kuolemanpartioitakaan. Näin ollen ei voida pitää sattumana, että Syyriassakin Yhdysvallat toimi samaan tapaan yrittäen hyödyntää ääriliikkeitä ja kuolemanpartioita.

Smith muistuttaa, että tuki ääriliikkeille Syyriassa alkoi alun perin humanitaarisiksi avustuksiksi naamioituna. Jälleen kerran Yhdysvallat on luvannut lähettää humanitaarista apua – tällä kertaa Venezuelan väestölle ja oppositioryhmille.6 Tämän tulisi soittaa hälytyskelloja, sillä globalistit eivät ole olleet erityisen luovia taktiikoissaan, vaan käyttävät samoja menetelmiä uudestaan ja uudestaan, koska ovat useammin onnistuneet kuin epäonnistuneet.

Venezuelan tilanteen mahdolliset seuraamukset

Mikäli Venezuelan tilanne eskaloituu Syyrian tapaan, arvelee Smith Venäjän ja Kiinan tekevän omat siirtonsa. Vastakkainasettelun Syyrian ja Venezuelan kaltaisilla alueilla hän ei usko lopulta johtavan massiiviseen ydinaseilla käytävään maailmansotaan, vaan täyden skaalan taloudelliseen sotaan ja joihinkin pienempiin alueellisiin konflikteihin.

Aiemmassa kirjoituksessaan Smith varoittaa, että Venezuelan taloudellinen romahtaminen voisi levitä sitä ympäröiviin maihin7 – aivan kuten Kreikan taloudellinen tilanne on vaikuttanut muihin EU-maihin. Tämän kaltainen romahdus Etelä-Amerikassa vastaisi sattumoisin tietyllä tavalla skenaariota, jota on kuvailtu Iran–contra-skandaalin aikaan esille tulleessa salaisessa Pentagonin suunnitelmassa Rex 84 (Readiness Exercise 1984), joka puolestaan on osa laajempaa kokonaisuutta nimeltä Operaatio Garden Plot. Rex 84:ssä varaudutaan ottamaan käyttöön sotatilalain kaltaisia toimenpiteitä levottomuuksien ilmaantuessa. Hallitus saisi jopa pidättää laajoja ihmisryhmiä täysin mielensä mukaan.

Dokumentin mukaan yksi tärkeimmistä Rex 84:n kaltaisiin toimiin johtavista ”levottomuuksista” olisi maahanmuuttajien tulva Etelä-Amerikasta. Tällaisen tilanteenhan Venezuelan romahtaminen voisi hyvinkin laukaista. Vaikka moni maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva saattaisi olla mielissään laittomien maahantulijoiden tehokkaista joukkopidätyksistä, ei Smith pidä lainkaan hyvänä asiana, että kansalaiset antaisivat täyden hyväksynnän hallituksen mielivaltaisille toimille. Historia on opettanut, että yhden laajan ryhmän vapauden menetys johtaa helposti vapauden menetykseen kaikille muillekin.

Venezuelan taloudelle on aiheuttanut viime vuosina ongelmia öljyn hinnan raju putoaminen ja siitä aiheutunut hyperinflaatio. Elintarvikkeista on ollut pulaa ja hallitus on saanut osakseen kritiikkiä.8 Varmasti maalla on sisäisiäkin ongelmia, mutta suurena esteenä sen elpymiselle ovat Yhdysvaltojen asettamat pakotteet, mistä voisi päätellä, ettei Yhdysvallat todellisuudessa ole kiinnostunut maata auttamaan, vaikka humanitaarisia avustuksia lupaileekin.

Smith huomauttaakin, että mikäli Yhdysvaltain hallitus toivoo Venezuelan romahtavan, saattaisi tämä tapahtua pelkästään odottamalla. Mutta tapahtuisiko se niin suurella varmuudella ja nopeudella kuin eliitti toivoo? Ja mikäli tavoitteena on muodostaa uusi Syyria lähelle Yhdysvaltoja, sotilaallinen sekaantuminen vieraan maan asioihin olisi todennäköisesti jälleen tarpeen. Monet näkevät tällaisen sotkeutumisen muiden maiden asioihin Yhdysvaltojen keinona pönkittää valta-asemaansa. Varmasti se sitäkin on, mutta Yhdysvaltojen sotilaallinen puuttuminen Venezuelan tilanteeseen voisi kuitenkin olla haitallista myös sille itselleen.

Kiina saisi jälleen yhden syyn lisää luopua Yhdysvaltain valtion velkakirjoista. Näin menettelemällä se saattaisi itsekin ottaa takkiin merkittävän summan. Mutta kuten Tuuli Koivu Nordean blogissa kirjoittaa viitaten Kiinan tutkija Mikael Mattliniin, ”Kiinan taloudelliset intressit ovat alisteisia poliittisille ydinintresseille” ja ”[se] on valmis taloudellisiin uhrauksiin turvatakseen poliittiset prioriteettinsa”.9 Dollarin asema maailman varantovaluuttana olisi vaakalaudalla ja maailman talous kokisi sen myötä melkoisia muutoksia. Yhdysvallat luonnollisesti kärsisi tilanteesta eniten, ja vihatun Trumpin ollessa presidentti yleinen mielipide maailmalla saattaisi olla, että tämä on jopa täysin ansaittua.

Mutta olisiko Yhdysvaltojen ja dollarin romahdus globalisteille hyvä vai huono asia? Smith on asiasta kirjoittanut jo pitkään ja katsoo edelleen, että Yhdysvallat ja dollari eivät ole globalisteille tärkeitä pidemmällä tähtäimellä, vaan lopullisena tavoitteena olisi siirtyminen dollarista ja muista kansallisista valuutoista yhteiseen maailmanvaluuttaan. Yhdysvaltojen horjahtaessa itäiset valtiot Kiina ja Venäjä pääsisivät taloudellisesti niskan päälle, mutta nekin ovat avoimesti ilmaisseet tukensa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) hallinnoimalle järjestelmälle ja niillä on muutoinkin läheisiä siteitä globalisteihin. Tämän vuoksi Smith ei näe, että kansainvälinen eliitti olisi vaarassa menettää otteensa uudessa moninapaisessa maailmassakaan, vaan että dollarin romahdus olisi ensi askel pyrkimyksissä uuteen maailmanvaluuttaan.

Lopuksi

On toki mahdollista, että Donald Trump todella uskoo voivansa ”tehdä Amerikasta jälleen suuren” ja toimii ainoastaan tältä pohjalta eikä globalistien suunnitelmien mukaisesti. Varmaa on silti, että globaali eliitti havittelee uutta maailmanvaluuttaa. Onhan se jo 30 vuotta sitten avoimesti ilmaissut suunnittelevansa sitä.10 Onko aika sitten kypsä ja pyrkiikö se hyödyntämään Venezuelan tilannetta edistääkseen näitä suunnitelmiaan vai tyytyykö se vielä harjoittamaan imperialismia Yhdysvallat välikätenään?

Joka tapauksessa vaihtoehtoisen median on jälleen oltava tarkkana, sillä valtamedia on moneen kertaan osoittanut epäluotettavuutensa kriisitilanteista ja konflikteista raportoidessaan, eikä siihen voi Venezuelan tapauksessakaan luottaa. Paljon tuhoa ja kuolemaa Syyrian konfliktistakin valitettavasti on aiheutunut, mutta jos vaihtoehtoinen media onnistui edes osittain pilaamaan globalistien suunnitelmat siellä, on sillä mahdollisuudet tehdä niin myös Venezuelan tapauksessa.

Mika Salmi on tietotekniikan insinööri, joka on perehtynyt syvällisesti mm. terrorismiin ja siihen liittyviin sotiin.

Lähdeviitteet

1 Smith, Brandon | Alt-Market (20.2.2019): Is Venezuela On The Verge Of Becoming Another Syria? http://alt-market.com/articles/3662-is-venezuela-on-the-verge-of-becoming-another-syria

2 Borger, Julian & Hopkins, Nick | The Guardian (8.3.2013): West training Syrian rebels in Jordan https://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan

3 Rempfer, Kyle | MilitaryTimes (4.2.2019): Military intervention in Venezuela is ‘an option,’ Trump says, as Russia warns against ‘meddling’ https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/02/04/military-intervention-in-venezuela-is-an-option-trump-says-as-russia-warns-against-meddling/

4 Satakunnan Kansa (25.8.2017): Venezuela: Yhdysvaltojen pakotteet ”pahin aggressio venezuelalaisia kohtaan” https://www.satakunnankansa.fi/a/200351858

5 Raiskila, Vesa | Vastavalkea (5.2.2019): Juan Guaidó, USA:n hallinnonvaihto-ohjelman tuotos https://vastavalkea.fi/2019/02/05/juan-guaido-usan-hallinnonvaihto-ohjelman-tuotos/

6 Goodman, Joshua & Smith, Scott | Military.com (15.2.2019): US Military Aircraft to Deliver 250 Tons of Aid to Venezuela Border https://www.military.com/daily-news/2019/02/15/us-military-aircraft-deliver-250-tons-aid-venezuela-border.html

7 Smith, Brandon | Alt-Market (4.5.2016): How A Collapse In South America Could Trigger Martial Law In The U.S. http://alt-market.com/articles/2883-how-a-collapse-in-south-america-could-trigger-martial-law-in-the-us

8 Bier, Daniel | FEE (11.5.2015): Venezuela Moves to Natonalize Food, Ration Medicine, Kill Comedy https://fee.org/articles/venezuela-moves-to-natonalize-food-ration-medicine-kill-comedy/

9 Koivu, Tuuli | Nordea (16.1.2017): Blogi: Trump, älä suututa Kiinaa! https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/tuuli-koivu/2016/2017-01-16-blogi-trump-ala-suututa-kiinaa.html

10 Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’ http://alt-market.com/articles/3228-rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-for-a-world-currency-by-2018

Artikkelikuva (uudelleenrajattu): Kenneth Rodríguez, 2017 (CC BY-SA 4.0)

14 KOMMENTTIA

 1. Venezuela on ollut jo pittkään kivi Yhdysvaltain kegässä. Seitsemänkymmen luvun alussa maan ajautuessa talousvaikeuksiin kansaivälinen valuttarahasto ja maailmanpankki vaativat maata siirtymään vientivetoiseen talouteen, jolloin asteettain kotimaista tuotantoa ajettiin alas, kun vientituloilla saaduilla ansioilla voitiin maailmalta tuoda hyödykkeitä halvemmalla ja laadukkaampia.
  Kun sitten maassa nousi valtaan ensin Sosialidemokrattinen Peresin hallinto, joka ensitöikseen kansallisti öljyntuotannon, jo silloin Yhdysvallat asetti maalle taloudellisia rajoitteita, niitä ei viellä voinut kutsua varsinaisiksi pakotteiksi.
  Chavesin noustua valtaan kaikenpuolinen maan taloudellinen sabotointi pääsi kunnolla vauhtiin ja sille asetettiin ankaria taloudellisia pakotteita, tuota kansakuntaa koskevaa peukaloruuvian on jatkuvasti kiristetty.
  Mitä opimme Venezuelasta,ainakin sen,että vastaavanlaisessa omavaraisuuden menettämisen tilanteeseen on maammekin ajettu, samojen taloudellisten neuvojoiden suositusten mukaisesti, meidän täytyy olla kansaiväliselle yhteisölle,eli Yhdysvalloille nöyriä ja kuuliaisia, tai muuten….

 2. Jokainen maa kokee synnytys tuskia sekä kuoleman kouristuksia. Esimerkkinä entiset mahtivaltiot, kaikkine loistoineen. Ihminen turmelluttaa kaikki verrattain lyhyessä ajassa. Tekniikan mainostaminen sumuttaa selväjärkisen ajattelutavan. Tietokoneita ei voi syödä. Valtaosa keksinnöistä keskitetään tuhoaseiksi, eikä peltotöihin sopiviksi. Prioriteetit heittävät maailmapyörää, itsekkyyden takia. Maapallon kansoihin verrattuna, meitä johtavat suhteellisesti pienet joukot, jotka manipuloivat kaiken pelkästään omaksi hyödykseen. Yhteiskuntia vastaan tulee täydellinen romahtaminen poliittisista suuntauksista välittämättä. Ihmisen perus-pahuus tulee esille ihan päivittäin, ja se mitä hyvää on jäljellä, jää kaikki pahuuden varjoon.Ennustukset täyttyvät kiihtyvässä tempossa.

  • ”…meitä johtavat suhteellisesti pienet joukot, jotka manipuloivat kaiken pelkästään omaksi hyödykseen…”
   Tässä yksi esimerkki

   Amazon Bans the Secret Relationship Between Blacks & Jews
   Jews Say Banning Black Books is SAFER Than Dialogue with Blacks
   NOI RESEARCH GROUP
   When Amazon banned revisionist Holocaust titles in 2017, Brother Nathanael remarked in his video ‘The Amazon Book Burning’ [01:15] that
   ‘Jews got this first batch of books banned not because they might be factually incorrect but because Jews have real trouble with facts’.
   http://www.unz.com/article/amazon-bans-the-secret-relationship-between-blacks-jews/

 3. Venezuelassa on nyt käynnissä usan hybridisota maduron hallintoa vastaan ja guiado on usassa koulutettu hybriditero jo obaman ajalta ja muistuttaakin suosittua obamaa mikä ei ole sattuma. Usan aseita hybridisodassa on pakotteet öljyteollisuudelle ja hallinnon jäsenille, ja myös avun tarjoaminen on osa tätä hybridisotaa joka ei mitenkään korvaisi pakotteiden vaikutuksia valtion mahdollisuuksiin huolehtia elintarvike- ja terveyshuollosta kansalaisille, myös sähkökatkot ja usasta tulleen laivan törmääminen öljysataman vientilaituriin tuhoten sen on osa usan hybridisotaa. Suomessa NWO on saanut poliitikot ja virkamiehet käymään hybridisotaa omaa kansaa vastaan etujaan ajaessa mutta suomessa ei ole öljyä että sotiminen on maltillisempaa suomen saamiseksi velkaorjuuteen NWOlle joka on onnistunutkin eun avulla.

  • Voi se oikea sotakin alkaa venezuelassa jos usan hybriditero guiado ei saa armeijaa puolelleen ja eikä saa kansaa muuten innostettua vallankaappaukseen.

 4. Suomesta viedään puut ja pohjavedet, sekä annetaan kaikki hyödyntävät keksinnöt puoli-ilmaiseksi muille pankitettavaksi. Rahajärjestelmät hyvin matkittu ”hebrealaisilta pankkiireilta”. GOYAM kansalla ei ole mahdollisuutta kilpailla heidän kanssaan. Peli on jo miinuspuolella.

 5. Maduron ja Putinin elekieli tapaamisessa, Tupolev 160 vierailu. Rento ilmapiiri tulevan vallankaappauksen alla. Yhdysvallat haluaa ajaa Venezuelan vararikkoon ja yksityistää öljyvarat. Kiinalla on dollareita vaikka muille jakaa, jos vaikka investoisi Venezuelaan ja pelastaisi sen Globalistien kynsistä. Vova ja Lexus soittavat pilapuheluita ja nolaavat niin vallankaappauksen organisoijan kuin ”johtajan”. Yhdysvalloilta ja NATOlta ei ole mikään onnistunut Venäjän Syyrian väliintulon jälkeen. Kaikki ramppaavat Moskovassa. Kiina ja Venäjä pelaavat yhteen – Kiina hiljaa taustalla. Jää vaikutelma, että Yhdysvaltoja talutetaan pehmustettuun huoneeseen muun maailman toimesta,

  • Mutta aina sinne Natoon vain on tunkua. Hiljattain Montenegro ja Suomikin on tyrkyllä. Uusin ehdokas Natoon on Brasilia, jolle kenties tarjotaan tilaisuutta näyttää kyntensä Venezuelan operaatiossa. Coltan-mineraalit , öljylähteet ja iso läjä orjuutettavaa väestöä odottaa ottajaansa.

 6. Ukrainian Security Official Says Ukraine Shot Down MH-17
  March 26, 2019
  https://www.paulcraigroberts.org/2019/03/26/ukrainian-security-official-says-ukraine-shot-down-mh-17/
  Ukrainian Security Official Says Ukraine Shot Down MH-17

  Paul Craig Roberts

  Don’t be surprised. Western governments and media only lie. Never do they tell the truth. Remember: Russiagate. Weapons of mass destruction. Iranian nukes. Assad’s use of chemical weapons. Gulf of Tonkin. 9/11. Russian invasion of Ukraine. JFK assassination. MLK assassination. Bobby Kennedy assassination. Skripal poisoning. Maduro starving his own people. An endless list of lies. The entirety of the West is nothing but a lie factory.

  https://www.fort-russ.com/2019/03/breaking-ukrainian-security-boss-admits-ukraine-shot-down-mh-17-planned-ethnic-genocide-in-donbass/

  • Tämä selittää paljon miksi Venezuela halutaan ryöstää
   Donald Trump was raised to raised to ”win” even if it means running roughshod
   over all opposition including his own brother.
   by Henry Makow PhD.

   Watching A&E’s The Trump Dynasty, I was surprised to learn that the President had a brother, eight years older, who had been the designated heir to the family business. Frederick Trump Jr. did not have the ”killer, winner-take-all instinct” that his father demanded of his sons.
   So Donald supplanted him.

   What is unusual about this story is the downright cruelty with which he was treated by his family. Instead of acknowledging he was just not ruthless enough and given a position of honor and love, he was virtually driven out of the family.

   THERE WERE ONLY TWO KINDS OF PEOPLE – WINNERS AND LOSERS AND FRED JR. WAS A LOSER.
   https://www.henrymakow.com/2019/03/The-Banishment-of-Donald-Trump-Older-Brother%20.html

 7. ‘Get Out of Syria First’: Moscow Reacts to Trump’s Demand to Leave Venezuela
  Marko Marjanović
  https://russia-insider.com/en/get-out-syria-first-moscow-reacts-trumps-demand-leave-venezuela/ri26660

  Major Letdown: US Cannot Invade Venezuela Because Russians Are Already There
  Preempting the preemptors
  Checkpoint Asia
  https://russia-insider.com/en/major-letdown-us-cannot-invade-venezuela-because-russians-are-already-there/ri26658
  https://russia-insider.com/en

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here