Täällä Pohjantähden alla – Paavo Väyrysen loppukiri

Tuskallisten vaiheiden myötä käyntiin polkaistu Seitsemän tähden liike on vaalien jälkeen suurten kysymysten äärellä.

37

Paavo Väyrysen perustama ja luotsaama Seitsemän tähden liike lähtee eduskuntavaaleihin 177 ehdokkaan voimalla. Ehdokkaita on asetettu kaikkiin muihin vaalipiireihin paitsi Ahvenanmaalle.

Saavutus on melkoinen, kun ottaa huomioon, että Tähtiliike merkittiin puoluerekisteriin vasta kolmisen kuukautta sitten ja että puolueen perustamiseen tarvitut 5000 tukijaa saatiin kokoon juuri sitä ennen muutaman kuukauden ankaran työn avulla.

Keskeinen tekijä ja nimien kerääjä on ollut Paavo Väyrynen itse. Hän on historiallisen edeltäjänsä apostoli Paavalin tapaan ollut väsymätön matkasaarnaaja, joka on toistanut maan ja maailman tilasta tekemäänsä analyysiä ja Tähtiliikkeen ohjelmallisia tavoitteita sadoissa paikoissa tuhansille kuulijoille.

Paavali piestiin monilla puhujamatkoillaan vallanpitäjien toimeksiannosta. Sellaista kohtelua Paavo Väyrysen kohdalle ei ole tullut, mutta julkisuus on kohdellut kaltoin ahkeraa miestä. Ylen ratkaisu estää Väyrysen osallistuminen eduskuntapuolueitten johtajatenttiin ja keskusteluihin on demokraattiseksi itseään kutsuvassa maassa käsittämätön.

Ei kai Paavo nyt sentään niin vaarallinen ole, että hänet pitäisi yrittää vaieta poliittisesti kuoliaaksi? Vai ovatko hänen teemansa sittenkin poliittiselle valtaeliitille niin kiusallisia, että hyvänä puhujana ja nopeana ajattelijana tunnettu Väyrynen todella pudottaa pohjaa Suomen länsihakuiselta ja militaristisia piirteitä saaneelta ulko-ja turvallisuuspolitiikalta tekijöineen?

Tähtiliikkeen tausta

Tähtiliikkeen perustamiseen tultiin sen jälkeen, kun Väyrysen niin ikään perustama Kansalaispuolue joutui valtataistelun ja kaappauksen kohteeksi. Sen ns. asiantuntijajäsenistön valtajoukko oli Väyrysen tukena, mutta erotettiin järjestögangsterismin keinoin. Asioita setvitään edelleen oikeusistuimissa. Myös tämän artikkelin kirjoittaja oli erotettujen joukossa. Tähän päivään mennessä tietooni ei ole saatettu sen paremmin erotuspäätöstä kuin sen perusteluja. Mutta se on menneen talven lumia.

Käytännössä jupakka merkitsi Kansalaispuolueen loppua vaihtoehtoisena puoluemallina nykyisin yksinomaisesti vallalla olevalle puolueitten “diktatuurille”. Monille suomalaisille politiikka on yhtä kuin puolueitten harjoittama poliittinen toiminta. Piste. Tähtiliikkeen Kansalaispuolueelta perimä suoran parlamentarismin politiikkakäsitys lähtee siitä, että kansanedustaja on vastuussa viime kädessä vain valitsijoilleen. Moniportainen puoluerakenne parusjärjestöineen ja piirijärjestöineen puuttuu.

Poliittista struktuuria rakentuu vaalien edellä väistämättä vaalipiireittäin. Suoran parlamentarismin kantava ajatus on tarjota kansalaisyhteiskunnalle ja sen aktivisteille toiminta-alusta ja vaikutusmahdollisuus valtakunnalliseen päätöksentekoon. Kannattajat voivat toimia yksin tai perustaa erilaisia yhteenliittymiä, yhdistyksistä osuuskuntiin. Mutta sääntömääräistä vaikutusmahdollisuutta puolueen tekemisiin niillä ei ole. Vaikutus realisoituu esitysten painoarvon ja joukkovoiman perusteella.

Mallin Akilleen kantapää on juuri tässä. Suomessa ei välttämättä ole totuttu ajattelemaan niin, että politiikka voi olla juuri minunkin asiani ilman, että juoksen erilaisissa kokouksissa ja tyydyn puolueosastojen ja piirijärjestöjen suodattavaan ja ohjaavaan toimintaan aktiviteettieni suhteen.

Malli ei Tähtiliikkeen sääntöjen perusteella erittele niitä mekanismeja, joiden avulla kannattajajäsenet voivat vaikuttaa puolueen ja sen parlamenttiryhmän toimintaan. Puolueella voi olla varsinaisia jäseniä nykyisten ja entisten parlamentaarikkojen lisäksi enintään viisi.

Liikkeeksi itseään luonnehtivan puolueen erikoisuus on sekin, että siihen voivat kannatusjäseninä liittyä myös muiden puolueiden jäsenet, puolueettomien lisäksi. Rajoituksena on ainoastaan se, että tulija hyväksyy liikkeen säännöt ja tavoitteet. Ongelmia syntyy, jos eduskuntaryhmässä joudutaan tulkitsemaan kovin ristiriitaisten näkemysten yhteensopimista liikkeen periaatteiden kanssa. Eduskuntaryhmän sääntöjä ei ole julkistettu.

Suomen kuten muidenkaan parlamentaaristen demokratioiden lainsäädännössä ei ole voimassa ns. imperatiivinen mandaatti. Se mahdollistaisi kansanedustajan kutsumisen pois tehtävästään kesken vaalikauden, jos hän on selvästi rikkonut antamansa vaalilupaukset. Niinpä vaalien alla nähdään tarjousten ja lupausten kavalkadi, josta puolueen ja johtavien poliitikkojen valtaan pääsyn jälkeen jää jäljelle savuavat rauniot, jos niitäkään. Usein kuultu puhe “poliittisesta vastuusta” onkin käytännössä pelkkää puhetta.

Hyvämaineiset ehdokkaat

Tähtiliikkeen edustakuntavaaliehdokkaiden asettamisen kohdalla on todettu, että muutaman täysipäiväisen työntekijän on hankala selvitellä tarkkaan tulijoitten taustoja. Malliesimerkki lipsumisesta oli ns. Börje Börgelssonin tapaus. Siinä ehdokaslistalle pääsi valtamedian riemuksi hetkeksi henkilö, jota ei ole olemassakaan. Se oli selvää kiusantekoa, mutta iski oman leimansa Tähtiliikkeen toimintaan.

Valtajulkisuuden harrastama boikotointi on johtanut Tähtiliikkeen tekemään ratkaisuja, joiden lopulliset seuraukset voidaan nähdä vasta vaalitulosten vahvistamisen jälkeen. Vaikka MV-lehden perustaja ja toimittaja Ilja Janitskin voidaan hyvällä ja venyvällä tahdolla ymmärtää sananvapauden puolustajaksi, se ei poista hänen saamaansa mainetta rasistisena ja hänen julkaisuaan keskivertosuomalaisen silmissä epämiellyttävänä. Mikä on monenlaisista rikoksista tuomitun henkilön ehdokuuden etumerkki?

Toinen, vastaavia pohdintoja herättävä ehdokas on jo 80-luvulta asti tunnettu suurliikemies Peter Fryckman (kansan suussa Fyrkman). Hänen mainettaan on vaikea korjata ainakaan kovin lyhyen taloustieteen oppimäärän avulla. Se, että Fryckman käy mahdollisesti oikeutettuakin kamppailua veroviranomaisten kanssa, ei muuta yleiskuvaa.

Tässä voi vain kysyä, onko molempien edellä mainittujen Tähtiliikkeelle tuoma toivottu apu näkyvyyden ohella myös taloudellista laatua? Ehdokkaitten yhteisrahoitus jää nimittäin nykyaikaista vaalikamppailua ajatellen kovin pieneksi, jääden joka tapauksessa alle 100 000 euron. Vakavasti kilpaan osallistuvien ehdokkaiden oma panos on välttämättä merkittävä, jos he aikovat tulla laajemman yleisön näkyviin.

Paavo Väyrysen puhujamatkojen arvoa ja merkitystä liikkeen vaalimenestykseen on lähes mahdotonta arvioida. Hänen presidentinvaaleissa 2018 saamansa äänimäärä 185 305 riitti jättämään taakseen Keskustan Vanhasen ja sosialidemokraattien Haataisen, Vasemmiston Kyllösestä ja RKP:n Thorsvaldista puhumattakaan. Mutta kansanedustajien vaaleissa ei joka vaalipiirissä ole pikku Väyrysiä, kuten Paavo on itsekin pahoitellut. Myöskään taloudellisesti koko maan poliittinen herättäminen puhujakierroksilla ei ole aivan halpaa lystiä. Siksi voidaan asettaa kysymys, miksi Tähtiliike lähti kilpaan kaikissa vaalipiireissä?

Päätös voidaan nähdä demokraattisena osallistumismahdollisuutena kaikille niille, jotka ovat kyllästyneet nykyisten puolueitten viime vuosina harjoittamaan politiikkaan. Siinä tapauksessa kyllästyminen kohdistuu hyvällä syynä käytännössä kaikkiin hallituksissa olleisiin puolueisiin. Sipilän hallituksen nousu, uho ja tuho ovat ikään kuin muistomerkki petetyille lupauksille.

Tai sitten taustalla on vain kylmä laskelmointi. Mitä enemmän ehdokkaita, sitä enemmän julkisuutta ja sitä enemmän varoja kampanjointiin.

Tähtiliikkeen kansanedustajaehdokkaitten kokonaiskuvaa on hankala rakentaa. Väyrynen luonnehtii liikettä keskustavasemmistolaiseksi (tai kääntäen). Siksi hänelle on tärkeää osoittaa, että joukossa on myös vasemmistolaisia, vaikka nimenomaan heitä saa ehdokkaitten joukosta etsiä. Myöskään kokoomuslaisia joukossa tuskin on. Näppituntumalla voi ajatella, että keskustan viime vuosien politiikka on herättänyt niin paljon närää, että puolueen kannattajien joukossa voisi olla enemmänkin nimenomaan Väyrysen kannattajia. Heitä tuskin miellyttää lähes ainoiden julkisuutta saaneiden ehdokkaitten eli Janitskinin ja Fryckmanin mukanaolo listoilla. Myös uusien ja poliittisesti kokemattomien kannalta tilanne voi olla hämmentävä.

Kun silmäilee ehdokkaitten Facebook-sivuja, niin perussuomalaisten läsnäolo on vaikuttava. Suurella joukolla ehdokkaita on perussuomalainen tausta ja kaverit ovat seinillä näkyvästi esillä. Muutamat Tähtiliikkeen ehdokkaat liputtavat julkisesti perussuomalaisten puolesta tulevassa hallituksessa. Myös Halla-aho on saanut julkista tukea liikkeen Fb-seinällä.

Tämä herättää kysymyksen, onko perussuomalaisten ajatuspajoissa käynnistetty suora Tähtiliikkeen valjastaminen heidän asialleen? Ei voine olla tarkoituksenmukaista, että Tähtiliikkeen ehdokkaat alkavat pohjustaa sellaisia hallitusratkaisuja, joiden harkinta kuuluu puolueen johdolle. Se, onko Tähtiliikkeellä tulevassa eduskunnassa riittävästi voimaa, jotta sen ääni ylipäätänsä kiinnostaa hallitusneuvottelijoita, on oma kysymyksensä.

Paavo Väyrynen on lähinnä presidentinvaalin tulokseen vedoten ennakoinut, että Tähtiliikkeellä voisi olla mahdollisuus jopa kymmeneen kansanedustajaan. Matemaattinen mahdollisuus on kylläkin kaukana poliittisesta todellisuudesta. Valtamedia vaikenee huolella Tähtiliikkeestä. Alueellisissa lehdissä ollaan tasapuolisempia ja erilaisiin keskusteluihin on kutsuttu ja tullaan kutsumaan myös Tähtiliikkeen edustajia. Mutta riittääkö ehdokkaitten ahertaminen ja marginaalinen julkisuus? Oma lähinnä arvauksenomainen ennustukseni kuuluu: kolme kansanedustajaa. Ja sekin voi olla optimistinen arvio.

Spekulaatiota tulevasta

Jatketaan spekulaation linjalla ja katsotaan vaalien jälkeistä tulevaisuutta. Oli Tähtiliikkeen kansanedustajien lukumäärä mikä tahansa, puolue joutuu silmäkkäin monenkirjavan, heterogeenisen kannattajakuntansa kanssa. Joukossa on mahdollisesti muutama vaaleissa menestynyt, joka nousee puolueen sääntöjen mukaan päätöksiä tekevään johtoon. Valtaosa joukosta on pettynyt talkoilunsa ja rahansa mennessä hukkaan. Liike ei ole sellainen yhteisö, joka voisi toimia kollektiivisena ongelmien analysoijana ja motivoida toimintaan osallistumista eteenpäin. Vaaleihin on lähdetty eräänlaisina vaaliheimolaisina, joiden poliittinen identiteetti rakentuu Paavo Väyrysen varaan.

Näihin asti liikkeen johdossa ei ole suuresti identiteettiongelmaan kiinnitetty huomiota. Se on ohitettu eräänlaisen tilanteesta toiseen rientävän aktionismin vallitessa. Näkemykseni mukaan ongelma on edessä välittömästi vaalien jälkeen. Olen asiaa pohtinut optimistisessa valossa blogissani. Lähdin siitä, että identiteetti voi rakentua Paavo Väyrysen henkilön ympärille vähitellen lujittuen. Nyttemmin olen tullut siihen tulokseen, että se ei riitä. Poliittiset liikkeet tarvitsevat välttämättä suuria aatteita tullakseen laajoiksi kansanliikkeiksi.

Tähtiliikkeen keskeiset poliittiset vaatimukset ovat kylläkin relevantteja ja ajankohtaisia. Mutta ne hukkuvat helposti uutisvirtaan, kun mediamyllyt jauhavat suuria otsikoitaan. Alkiolaisuudesta en tässä yhteydessä kehtaa juuri puhua. Santeri Alkio, kuten kaikki merkittävät poliittikot ja ajattelijat, taipuu moneksi. Tuskin kuitenkaan sentään demokratian jälkeisen ajan politiikan aatteelliseksi pohjaksi.

Viimeisin ja varoittava esimerkki rationaalisen politiikan alleen tallovasta ideologiasta on ilmaston ympärille viritetty paniikki. Se on saaavuttanut hurmoksellisen joukkoliikkeen asteen, jossa eivät enää argumentit paina. Vaaditaan tekoja ja etsitään syntipukkeja. Jos tätä tietä edetään, syntyy myös uhreja.

Vastaava ilmiö on vuosia kytenyt äärikansallinen aatepunos. Se on reaktio EU:n byrokraattiseen vallankäyttöön. Jäsenten eli Euroopan vanhojen kansallisvaltioiden sananvalta on hyvin pitkälle onnistuttu ohittamaan myös muodollisesti, lainsäädännön tasolla.

Käytännössä EU:n päätöksentekoa ohjaa globalistinen suurpääoma, jonka etujen ajajiksi jäsenvaltiot on asetettu massiivisen lobbauksen sekä keppi ja porkkana -menetelmien avulla. Euroopan keskuspankki on käytännössä täysin demokraattisen kontrollin ulkopuolella.

EU:n johtavan talousmahdin Saksan asettuminen lähes hallitsemattoman pakolaispolitiikan tukijaksi on tehnyt pakolaisista syntipukin ja ohjannut samanaikaisesti keskustelut syrjään pakolaistulvien syistä. Niistä poliitikot eivät keskustele, koska viime vuosien humanitaarisiin pakolaisvirtoihin ja sen ympärille rakentuneeseen jättibisnekseen on syyllinen nimenomaan USA:n sotilaalliseen puuttumiseen perustuva vallanvaihtopolitiikka. Sitä EU ja sen eräät jäsenmaat ovat aktiivisesti tukeneet. On suurta sokeutta, jos pakolaisongelma yritetään sovittaa ilmaston muutosten seurauksiin. Sitä nyt kuitenkin näkee yritettävän. Ilmapiiri Euroopassa kiristyy ja sen myötä vahvistuvat äärikansalliset, äärioikeistolaiset poliittiset liikkeet.

Suomi ei ole geopoliittisten ristiriitojen sivustakatsoja. Päinvastoin, maan hallituksella on viime vuosina ollut ikään kuin vimma sotkeentua suurvaltapolitiikkaan ja osallistua jopa sotilaalliseen varustautumiseen lähinnä itäistä naapurimaata vastaan, NATOn kumppanina.

Tässä kontekstissa Seitsemän tähden liikkeellä olisi tärkeä rooli, jos se kykenisi saavuttamaan laajaa tukea ja esiintyisi johdonmukaisesti rauhaa rakentavan, sotilaallisesti sitoutumattoman ja puolueettoman Suomen puolesta.

Mutta poliittisen liikkeen synty ja kasvu ei ole yhden miehen projekti. Vaikka Paavo Väyrynen on liikkeen luoja ja ydin, ja vaikka hänellä olisi runsaasti aktiivisia vuosia edessään, hänenkin ulottuvuutensa ovat rajalliset. Tuskallisten vaiheitten myötä käyntiin polkaistu Seitsemän tähden liike on vaalien jälkeen suurten kysymysten äärellä.

Kari Arvola on entinen toimittaja ja eläkkeellä oleva kansalaisaktivisti.

Artikkelikuva: Soppakanuuna (CC BY-SA 3.0), muokkaus (tiara) Vesa Raiskila

37 KOMMENTTIA

 1. Paavon ja kumppaneidensa pitäisi ymmärtää että elinehto paremmalle tulevaisuudelle ja itsenäiselle Suomelle on irtaantuminen EU:sta.
  Muuta tietä ei ole, se on ensimmäinen askel ja jos se jää ottamatta niin turha suunnitella muutakaan.
  Meitä odottaa Ranskan ilman sitä ja sitähän maamme presidenttikin käsitykseni mukaan ajaa kulissien takana

  Inside the Yellow Vests: What the Western media will not report
  Disclaimer: if you think that Soros/Russia/America/Illuminati is behind the Yellow Vests or some other batsh*t nonsense, then please stop here. This article isn’t for you. Cat videos on YouTube are maybe more appropriate.
  …it is easier to proceed from the fact that France has been essentially occupied by America for decades. For me personally, this helps to explain a lot.
  …most French people are completely unaware of the reality that the country now exists in, and think that they can continue their lives as normal. They consider that the Yellow Vests are terrorists, and have already subconsciously dehumanised them.
  They put their heads in the sand as a protective mechanism, because they do not want to take responsibility for their own destinies and prefer somebody else to do everything – childishness that was imposed on France by America.

  With the national/global (Western) economic situation becoming more and more dire, with more and more migrants increasing the already crippling load on the tax payer’s back, and poor education producing zombie youth, the situation is going to explode sooner or later. How badly? This is the million € question. As is said by the Yellow Vests: On Lâche Rien!

  http://thesaker.is/inside-the-yellow-vests-what-the-western-media-will-not-report/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=185446

  • Niin, Ranskan kohtalo odottaa meitä ellemme tee pesäero EU:iin…
   Osa suomeksi:
   … On helpompaa edetä siitä, että Ranska on ollut pääasiallisesti Amerikan käytössä vuosikymmenien ajan. Minua (blogin kirjoittajaa) henkilökohtaisesti tämä auttaa selittämään paljon.
   … useimmat ranskalaiset eivät ole täysin tietoisia todellisuudesta, jossa maa nyt on, ja luulevat voivansa jatkaa elämäänsä normaalisti. He katsovat, että Keltaliivit ovat terroristeja, ja ovat jo alitajuisesti tehneet heistä vihollisia.
   He panivat päänsä hiekkaan suojamekanismina, koska he eivät halua ottaa vastuuta omasta kohtalostaan ​​ja mieluummin haluavat jonkun muun tekemään kaiken – lapsellisuutta, joka tuotettiin Amerikasta Ranskaan.

   Kansallinen / maailmanlaajuinen (läntinen) taloudellinen tilanne muuttuu yhä hirvittävämmäksi, kun yhä useammat maahanmuuttajat lisäävät jo veronmaksajan selkään kohdistuvaa kuormitusta ja zombie-nuorisoa tuottavaa huonoa koulutusta, ja tilanne räjähtää ennemmin tai myöhemmin. Kuinka pahasti? Tämä on miljoonan euron kysymys. Kuten keltaiset liivit sanovat: Lâche Rien!

   • ”Niin, Ranskan kohtalo odottaa meitä ellemme tee pesäero EU:iin…
    ja sitähän maamme presidenttikin käsitykseni mukaan ajaa kulissien takana”

    Meidän koko saatanallinen, mm. BRYSSELIN KORRUPTOIMA poliittinen nomenklatuuramme, oikealta vasemmalle läpeensä!

 2. Janitskin leimattiin rasistiksi, jota hän ei ole. Islamilaisen ja afrikkalaisen väestön tulon haitaillisten vaikutusten kertominen kansantajuisesti ei ole rasismia, vaan sanan vapauden puolustamista. Janitsin etevyys näkyy siinä, että hänen vaikutuksestaan vaapaasti toimitetusta vastamediasta tuli suosittua lukemista tavallisten kansalaisten parissa.

 3. Suomen, ulkomailla asuville kansalaisille ei ole selitetty tarkalleen mistä on kysymys. Kansalaisoikeuksia omaavia asukkaita on kymmeniä tuhansia levittäytynyt laajalle alueelle, jotka voisivat vaikuttaa ”synnyinmaan valtiollisiin asioihin”, mutta ulkomailla asuville ei ole annettu opasteita miten osallistua äänetyksiin. Siihen tarvitaan vääristelemättömät tosiasiat Suomen poliittisesta tilanteesta sekä liitosta NATOon. Jos Suomi on
  ”julistetusti ITSENÄINEN MAA”, niin siihen tarvitaan vankat todisteet. Päätetäänkö Mannerheimintien rakennuksessa enää mitään maan asioista, vai tehdäänkö ne kaikki BRYSSELISSÄ, siitä on kysymys ?

 4. Hyvä artikkeli joka inspiroi lukijaa
  ”Suomi ei ole geopoliittisten ristiriitojen sivustakatsoja. Päinvastoin, maan hallituksella on viime vuosina ollut ikään kuin vimma sotkeentua suurvaltapolitiikkaan ja osallistua jopa sotilaalliseen varustautumiseen lähinnä itäistä naapurimaata vastaan, NATOn kumppanina.”
  ——Nimenomaan vimma ja sen juuret ovat nwo-mafian kanssa vastoin kansan tahtoa liittoutuneessa poliittisessa (’niinistöläis-bsysseliläisessä’) eliitissä, korporaatio- ja fianssimafia mukaan lukien, jonka pyrkimys on pitää maamme tuon mafian kansaa kuristavassa ja köyhdyttävässä otteessa itsenäisyytensä menettäneenä.
  Minusta jokaisen ehdolle asettuvan tulisi tehdä selväksi suhteensa tähän mafiaan eikä piileksiä puoluejohtojon takana jotka lähes poikkeuksetta kulissien takana tukevat tuon mafian puuhia.

  ”Tässä kontekstissa Seitsemän tähden liikkeellä olisi tärkeä rooli, jos se kykenisi saavuttamaan laajaa tukea ja esiintyisi johdonmukaisesti rauhaa rakentavan, sotilaallisesti sitoutumattoman ja puolueettoman Suomen puolesta.”
  ——-Kiistatta sillä olisi tärkeä rooli kun/jos pyritään irroittamaan maamme perikatoon päättyvältä tieltä ja avattaessa uusi tie katkaisemalla ne kahleet joihin nyt olemme – tai yllä mainittu eliitti on maamme kytkenyt.

  The Brussels Business – Who Runs the EU ? – HD (sub – serb/cro) — kuka johtaa ja kenen bisnes EU on?
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=184687

  THE BRUSSELS BUSINESS is a docu-thriller that dives into the grey zone underneath European democracy. An expedition into the world of the 15,000 lobbyists in the EU-capital, of the PR-conglomerates, think tanks and their all embracing networks of power and their close ties to the political elites.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xMuUEd6w54E
  Video reveals how un-elected bureaucrats and corporate lobbyists effectively govern the lives of E.U. citizens.

 5. Erittäin ajankohtainen kirjoitus! Ilmastopaniikin esiintuonti oli hyvä veto, jota tulisikin käydä poliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa huomattavasti laajemassa mittakaavassa, kuin on ollut, ja on tapana käydä. Mitäs mieltä muuten Iljaa ja MV-lehteä ”kehuvat” ovat noin yleisesti lehden ulkoasusta ja esim.otsikointien osalta? Henk.kohtaisesti en ole aikoihin (muutenkin todella vähän) kyseistä julkaisua lukenut ja tutkaillut, mutta on sanottava että itseäni kyllä on ärsyttänyt ”suvakkih****t xxxxx” tyyliset otsikoinnit ja julkaisut. Mielestäni tuollainen saattaa pahimmassa tapauksessa viedä pohjaa ja uskottavuutta muilta (ja asiallisilta) ”vaihtoehtomedioilta, vaikka muutoin sisältö olisikin edes jokseenkin asiallista ja merkittävää.

  • ”Mitäs mieltä muuten Iljaa ja MV-lehteä ”kehuvat” ovat noin yleisesti lehden ulkoasusta ja esim.otsikointien osalta?”

   Minä olen juuri päinvastaista mieltä kuin sinä. ”Poliittinen korrektius” on eliitin keksimä ja propagoima ihanne ja teennäinen normaali, jonka tarkoituksena on hiljentää sorretun kansan tunteiden ilmitulo, joka olisi uhka vallitsevalle, kansan asialla olemattomalle eliitille. Ja poliittista korrektiuttahan on aina propagoitu vain yksipuolisesti, toisin sanoen eliitille myötämieliset tahot ovat aina eliitin siunauksella olleet epäkorrekteja, mutta vastapuoli on siihen vedoten pyritty mustamaalaamaan. Todellisuudessa kansa ei ole koskaan liioin halunnut medialta poliittista korrektiutta, vaan provokatiivista puoliensa pitoa ja räväkkää vastustajien mollaamista. Vain sellainen ylläpitää ”taistelutahtoa”, tuo ”turvantunnetta” siitä että ”joku oikeasti on minunkin asialla täysillä”, eikä pelkästään tyydy ”korrekteihin puheisiin” joille kukaan ei liioin lotkauta korvaansa. Provokatiivinen teksti myös herättää nukkuvia ja kiinnittää asioita huonosti seuraavien huomiota sekä asiaintilojen vakavuuteen että muutoksen mahdollistavien asenteiden olemassaoloon.

   Tästä erinomaisen pitävänä todisteena on MV-lehden tarina: Poliittisesti korrekteja vaihtoehtomedioita on vaikka kuinka paljon, esim. tämä (ja hyvä niin, kaikenlaisia tarvitaan), mutta mikään ei suosiossa ja vaikutusvallassa ole kyennyt MV-lehden tasolle, ja ennen MV-lehteä ei muista vaihtoehtomedioista (esim. tästä) oltu liioin kuultukaan, eikä monia ollut edes olemassa. Joku viisas jossain osuvasti kirjoitti, että kukaan tai mikään muu kuin MV-lehti ei ole yhtälailla laittanut Suomen eliitin puntteja tutisemaan sitten Eugen Schaumannin. Ja tämä on erittäin totta. Vastaavaa lokakampanjaa ja vainoa mitä MV-lehteen on kohdistettu, ei ole ennen nähty koskaan ennen. Ja tämä kertoo ainoastaan siitä, että eliitillä on ennennäkemättömän kova paniikki kokemansa uhkan eliminoimiseksi, mistään muusta eikä ihan kepeästä syystä ei moisia vainoja ja lokakampanjoita järjestetä. Kaikenlaisia huuhaa- ja hörhöjulkaisuja on aina ollut olemassa mutta niille ei ole koskaan eliitti korvaansa lotkauttanut, siispä ikävät totuudet ja SUURI suosio ovat ne MV-lehden erityispiirteet jotka laukaisivat eliittimme toimimaan kyseisellä tavalla, vaikka taatusti tiedostivat itselleen siitä koituvan suuren riskin, joka on hyvin pitkälti realisoitunutkin, että yhä suurempi osa näkee eliitin valheiden läpi viimeistään tässä vaiheessa, kun hetkenkin miettii MV-vainon motiiveja. Se oli siis hädänalaisen eliitin viimeinen vaihtoehto.

   MV-lehti on myös saanut konkreettisia tuloksia aikaan enemmän kuin kukaan tai mikään muu nykyistä linjaa ajavan eliitin valtakaudella: Eliitin sylikoirana toimiva valtamedia on joutunut joissain määrin oikaisemaan valheitaan ja hallitus tekemään myönnytyksiä MV-lehden voimallisen paineen edessä, edellämainittujen suosio on painunut vakaaseen laskuun, vaihtoehtoisten toimijoiden suosion samalla tasaisesti noustessa. Vasta MV-lehden suorittaman ”tienraivauksen” myötä on syntynyt liuta uusia vaihtoehtomedioita moneen eri makuun, ja ennestään olemassaolleet nousseet merkittävään suosioon ja vaikutusvaltaan. MV-lehti teki tunnetuksi ennenkuulemattoman, vaihtoehtomedioiden artikkelit linkeiksi näppärästi koostavan murkut.org -portaalin aluksi mainostamalla sitä, ja tekemällä siitä artikkelinkin, ja tämä lähti leviämään kuin myrskynpuhalluksena kulovalkeaan siinä vaiheessa kun MV-lehti oli vainojen vuoksi ajoittain alhaalla, jolloin kaikki me säännölliset MV-lehden lukijat ”nautimmekin korvikkeeksi murkkuja”, joihin kertyi kohtuullisen mukavasti laatulukemista, kun siinä yhdistyi liuta pienempien toimijoiden tuotoksia. Tätä myötä myös jokaikisen murkkujen seuraaman vaihtoehtomedian lukijamäärät ja tunnettuus nousivat raketin lailla ja nämä kaikki saivat kasvatettua toimintaansa myös vaikutusvaltaisiksi joukkoviestimiksi.

   Siispä summa summarum: MV-lehti tarkoituksellisen provokatiivisena ei todellakaan vie pohjaa eikä uskottavuutta miltään vaihtoehtomedialta, vaan se on tuonut niille sitä, ja oikeastaan koko varteenotettavan olemassaolon mahdollisuuden. Ennen MV-lehteä kaikki poikkeavia näkemyksiä korrektisti esittäneet mediat sivuutettiin ”vaikenemalla ja hymähtämällä”, jos niitä kukaan edes noteerasi ylipäätään. MV-lehti provokaatiollaan ”pakotti” kansan huomaamaan ja havahtumaan tilanteen vakavuuteen jota ei voi kiistää, ja antoi samalla toivonkipinän, että ”vittuuntuneita ja aikaansaapia periksiantamattomia kansan asianajajiakin on, eikä pelkkää lammaskansaa”.

   Lämmin kiitos MV-lehdelle! Muita vaihtoehtomedioita väheksymättä!

   • Joo ymmärrän pointtisi, mutta…omasta mielestäni juuri se välillä täysin överiksi vetäminen häiritsee, eikö sellainen aseta turhaa vastakkain asettelua esim. ”Suvakit ja muut” & ”pakolaiset & kantasuomalaiset”? Nää vaan siis esimerkkejä. Ja tuosta on kyllä oltava eri mieltä, että muita vaihtoehtomedioita ei olisi juuri ollutkaan ennen mv-lehteä. Tarkoitus ei siis ole väheksyä tai tuomita mv-julkaisua, jo ihan sananvapaudellisesta näkökulmasta katsottuna. Ja itse henk.kohtaisesti tunnen ja tiedän ihmisiä jotka eivät mv-lehteä lue juuri aiemmassa viestissä esittämieni tyyppisten linjausten takia.

    • Onhan näitä pikkusieluja jotka takertuvat sanamuotoihin ja sanoihin vaikka asiakokonaisuus on se mikä pitäisi osata suodattaa.
     Toki tolkku pitäisi olla eikä rääväsuut yleensä ikävä kyllä kiinnosta vaikka asiaakin voisivat puhua. Viisas siis karttaa ’rääkkymistä’.

 6. Itse olin pitkään kahden vaiheilla, mitä ja ketä äänestän. Kun kuulin Janitskinin valinnasta ehdokkaaksi, kaikki selveni: äänestän Tähti­liikettä

  > vaikutusmahdollisuus valtakunnalliseen
  > päätöksentekoon. Kannattajat voivat toimia yksin
  > tai perustaa erilaisia yhteenliittymiä

  Aivan välttämättä tarvitsemme uusia rakenteita, uutta infraa, kansalaisten ja valtion välille. Muuten käy niin, että se vaikutus­mahdollisuus, joka kuuluu omalle kansalle siirtyy ulkomaisiin käsiin: EU, NATO ja suur­yhtiöt kirjoituttavat edus­kunnalla lakeja oman mielensä mukaan.

  Yksi syy siihen, miksi uusia rakenteita tarvitaan, on seurausta informaatio­teknologian kehittymisestä. Kun perustus­lain säätämisen aikoihin viestin välittäminen äänestäjille kesti vähintään viikon ja siitä palautteen saaminen toisen viikon, nykyään puhutaan enemmänkin minuuteista tai jopa sekunneista.

  Yksi seuraus informaatio­tekniikan kehittymisestä on, että päätöksen tekemisen ”elinkaari” on niin lyhyt, että perinteisellä tavalla vaikuttamalla kansalaisen ääni välittyy päätöksen­teko­prosessiin vasta sitten, kun päätös on tehty ja pantu toimeen. Äänestäjä ikään kuin äänestää siitä, pitäisikö edellisen edus­kunnan päätökset perua.

  Seurauksena (tästä syklien yhteen­sopimattomuudesta) on, että kansa ”vastustaa kaikkea”. Uudet tuulet, vaikka ne olisivat hirmu­myrskyjä, nousevat äkillisesti ja saavat kannatusta nopeasti. Kansan mielipide nähdään aina tyytymättömyytenä.

  Jatkakaa valitsemallanne tiellä.

  terveisin
  Kolmen Tähden Yhteenliittymä

 7. Tapio Puolimatka:
  Miksi eliitin jäsenet suojelevat toisiaan?
  Eliitin jäsenet suojelevat toisiaan, koska he haluavat itselleen arvokkaita vastapalveluksia. Tätä kutsutaan verkostoitumiseksi. Toisilta eliitin jäseniltä saadut vastapalvelukset ovat arvokkaita niiden antajien vaikutusvallan ja varallisuuden takia.
  https://www.oikeamedia.com/o1-100817
  https://www.tapiopuolimatka.net/8

  Tätä samaa suojelua tapahtuu myös puolueiden kulisseissa ja siksi ei ole suurta merkitystä ketä suurpuolueista äänestää.
  Vain pienpuolueet tarjoavat todellisen vaihtoehdon muutoksille ja siksi niiden tulisi tehdä enemmän yhteistyötä keskenään ja alkaa puhaltamaan samaan hiileen kuten Janitskin tässä haluaa.
  https://mvlehti.net/2019/03/19/yllattava-veto-janitskin-haastaa-kaikki-isanmaalliset-vetamaan-yhta-koytta/

  • Jos siis aiot äänestää jotakin suurpuoluetta niin voit huoletta jättää äänestyksen väliin kun sillä ei ole merkitystä. Ja keskittyä niiden takana olevan rahaeliitin juhliin jotka vielä tänään meneillään:

   THE JEWISH HOLIDAY OF PURIM BEGINS WEDNESDAY EVENING AND LASTS 24 HRS. It commemorates the slaughter of 75,000 “anti-Semites” in Persia 355BCE by the crypto Jewess Esther (Ishtar) and her husband, the King Ahasuerus.
   Esther told the king that his counsellor Haman was “plotting against the Jews.” The king ordered Haman and his followers rounded up and killed. While opponents of the Masonic Jew World Order are being demonized as “white supremacists” could Jews be celebrating white genocide 1000 years from now?

   This suggests that Judaism is not a religion but a diabolical spirit, an egregore. Hoffman writes, “The creed of the Talmudists is at bottom a farce; an impersonation of the religion of the Bible. Nowhere on earth will this be revealed in greater detail and with more impact than in the rites and ceremonies that will take place beginning at sundown on Purim.”

   Ordinary Jews cannot understand that collectively the agenda of Organized Jewry is essentially evil and this is the reason for anti-Semitism. Individual Jews are no more evil than Gentiles but both must distance themselves from the baneful influence of Organized Jewry which has ensnared the whole world.

   Here is film footage of Orthodox Talmud-followers drunk in the streets of Jerusalem during Purim:
   https://www.youtube.com/watch?v=0TebUTVTO4o
   More Purim drunks:
   https://www.youtube.com/watch?v=VXgRUfkvKSc

   Revealing these facts to you puts this writer in jeopardy, in the dangerous category of apikorus (heretic). You are not supposed to be reading these words and I am not to write them.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=166463

 8. Pienpuolueiden yhteinen akilleenkantapää on keskinäinen eripura, jota Suomen tuhoa EU-diktatuuri/NWO-tyrannia-agendallaan ajavat, ennen kaikkea suuret, johtajiensa osalta läpimädiksi maanpetturi-klikeiksi korruptoidut eduskuntapuolueet voivat käyttää hyväkseen: ”hajoita ja hallitse”.

  Heillä on tukenaan yhtä läpimätä, suomalaisvihamielinen valtaVALEmedia, jota dominoivat kommunistista ilnternationaaliaan/rajattoman maailman agendaansa ajavat viherkommunisti-toimittajat – Suomeen kuulemma mahtuisi vaikka 60 miljoonaa mustaa miestä Afrikasta ja ei huolta: rahaa saa automaatista ja sähköä tulee seinästä!

  • Niin eli pitäisikö kaikki muutokseen pyrkiminen lopettaa – ja tyytyä nykyiseen kehitykseen -, koska jokin ”tutkimus” kertoo Suomen olevan maailman onnellisin kansa? Olisikin henk.kohtaisesti joskus kiva olla näkemässä ja tekemässä tämmöistä tutkimusta, saisi ainakin selkeämmän kuvan siitä, kuinka läheltä ns. tavallista kansaa näitä tutkimuksia todellisuudessa tehdään. Lisäksi olisi hyvää ottaa huomioon, että harvoin halu muutokseen koskee ainoastaan kansallista tasoa. Itse ainakin koen, että huolia löytyy ihan globaalillakin tasolla.

  • Tunkilla saa autonkin nostettua ilmaan. Mafialla on hyvät aivotunkit, niillä on kova nostovoima.

 9. Paavo on nostanut monia asioita esiin jotka liittyy vallan väärinkäyttöön suomessa joilla on ollut ratkaiseva merkitys suomen asemaan kansaivälisesti ja suomen taloudessa eikä ne muutokset ole olleet suomalaisten edun mukaisia. Yritystä ei paavolta puutuu mutta asian tilaan tuskin vaalien lopputuloksella on vaikutusta.

  • Eiköhän olisi asiallista sopia miten totuudellinen, oikeamielinen ehdokas ei tule koskaan pääsemään valtaan. Lampaan on mahdotonta pärjätä hengissä ”susilaumassa”. Jos et ole kanssani asioista samaa mieltä, niin olet minua vastaan, ja se merkitsee, ettei sinulla ole mitään arvoa minun silmissäni, ja julistan sinut jätteeksi heitettäväksi tunkiolle. Siinä on meille ”Demokratiaa” koko vuodeksi. Se toimii kaikille puolueille.

 10. Jukka Hankamäki artikkelissaan ”Tymäkkä tutkimus maahanmuuton kustannuksista”:

  ”—Kokonaiskustannukset hurjat – SDP kymmenkertaistaisi määrän

  Olennaisia ovat ne poliittiset johtopäätökset, joihin Salmisen tutkimus antaa aiheen. Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa monet toimittajat kyselivät yhteenlaskettujen kokonaiskustannusten perään.

  Kokonaiskustannukset yhteiskunnalle saadaan selville, kun kerrotaan tulijoiden määrä tutkimuksessa osoitetuilla henkilökohtaisilla elinkaarikustannuksilla.

  SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen ehdotti vaalikampanjansa pataässänä, että pakolaiskiintiö kymmenkertaistettaisiin 10 000 tulijaan! Samaa lukumäärää ehtivät esittämään myös Keskustanuoret. Pelkästään yhden vuoden tulijoista kertyisi näin 10 miljardin lasku. Summa hipoo hävittäjäbudjetin ylärajaa.

  Pakolaiskiintiön kasvattaminen vaanii veronmaksajia poliittisena ”erikoistarjouksena”. Se liittyy elimellisesti myös suunnitelmaan perustaa EU:n ulkopuolisia pakolaisten vastaanottokeskuksia, joihin turvapaikkahakemukset jätettäisiin, joissa ne YK:n toimesta leimattaisiin ja joista kävisi suora tie Eurooppaan. Juuri tähän liittyy myös GCM-asiakirja, eli ”globaali sopimus turvallisesta, järjestelmällisestä ja jatkuvasta muuttoliikkeestä” (aiheesta täällä).

  Mikäli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin alkaisi pitää GCM:ää ohjenuoranaan, asiakirjasta tulisi voiteluaine, joka yhdessä pakolaiskiintiöiden kasvattamisen kanssa avaisi ilmasillan EU:n ulkopuolisista lähtöselvityksistä Eurooppaan, valtioiden voimatta enää itse päättää tulijoiden määristä ja hakemusten käsittelyistä. Juuri tämän ketjuuntumisvaikutuksen vuoksi myös GCM:ää on edelleen tärkeää vastustaa…”,
  Koko artikkeli: http://jukkahankamaki.blogspot.com/2019/03/tymakka-tutkimus-maahanmuuton.html

  Demarit näyttävät olevan yhtä huolettomia kuin varsinaiset viherpunikitkin: rahaa saa automaatista ja sähköä tulee seinästä! Palveleehan se sitä paitsi kommunistisen internationaalin kanssa yhteensopivaa rajattoman maailman unelmaa!

 11. Ehdottihan tuota maahantunkeutuja-kiintiön korotusta 10000:een myös KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen Mykkänen. Hän voi jo sillä perusteella odottaa saavansa tukea vaalikampanjassaan halpatyömarkkinoista unelmoivalta EK:lta. Mahdollisesti politrukin virkaa tavoitellessaan Brysselin lihapatojen ääreltä hän voi laskea kasvattavansa pistesaldoaan myös Brysselin gangsterien silmissä tuolla ”mallioppilaan” käytöksellään:

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

 12. Kaksi korjausta.

  Seitsemän tähden liikkeellä ei ole 177 eduskuntavaaliehdokasta vaan 175.

  Arvola kirjoitti: ”Puolueella voi olla varsinaisia jäseniä nykyisten ja entisten parlamentaarikkojen lisäksi enintään viisi.” Tuo edellä mainittu tarkoittaa hallitusta. Jäsenten lukumäärästä ei ole säännöissä mainintaa.

  Jouko Piho

  Tähtiliikkeen eduskuntavaaliehdokas numero 17 Uudenmaan vaalipiirissä

 13. Ilja Janitskin on joutunut puhtaan poliittisen vainon uhriksi. Koskaan Suomessa ei kunnian loukkauksesta tai (kommentoijien) rumista sanoista ole ketään linnaan tuomittu saatikka lähetty Interpol perään. Lisäksi kunnian loukkaus on asianomistajarikos. Hienoa että Ilja on Tähtiliikkeen ehdokas.

  Hiljattain nostatettu ilmastohulluus on uusi vaarallinen ase globalistien kynsissä. Sattuu nyt suoraan omaan nilkkaan. Asun nimittäin Itä-Suomen grafiitti-kaivosalueella. Nykymenetelmillä Saimaan vesistön yläjuoksu saastuu aivan varmasti, alueen pohjavedet vähitellen ja jäljelle jää tuhansien hehtaarien ikuiset louhikot. Kivipölyä leviää ympäristöön myös ihan varmasti. Kansalaisaktivismi toimi hyvin ja näytti saadan hidastusta projektiin. Nyt viimeisinä tekeleinään Sipilän hallitus löyhensi lakia niin että ympäristölupia ei enää tarvita kaivoslupia anettaessa! En tiedä että oliko sattumaa kun ilmastohätä kulminoitui lasten mielenosoituksineen juuri samoihin aikoihin. Tämä hätä sitten poiki suunnattoman akku-hädän sähköautoihin. Hätä on nyt niin suuri että Geologian tutkimuskeskus kartoittaa (valtion varoilla) Soisalon alueen maaperän nopeaa hyödyntämistä varten. Alueella hääräävälle brittiläiselle kaivosfirmalle on jo annettu tutkimusrahaa ja muita huomenlahjoja. En tiedä että onko pikaisen lain muutoksen takana myös ”läntisen arvoyhteisön” antama uhkaus velkahanojen kiristämisestä tai jopa pakotteista Suomea vastaan.

 14. Juttuun on jäänyt asiavirhe. Tähtiliikkeen ehdokkaitten lukumäärä on Paavo Väyrysen haastattelussa kertoma 175, ei 179.

  • Korjauksen korjaus: Jutussa näyn kirjoittaneen ehdokkaiden luvuksi 177. Tämän jälkeen en enää lukua muuta.

 15. Toistetaan taas: mikään ei oleellisesti muutu suuria puolueita kuten Kokoomus. Keskusta, demarit, Persut, Vihreät äänestämällä.
  Kaikki nuo ovat sitoneet itsensä MJWO (Masonic Jew World Order) -mafiaan jonka tavoite on tuhota kansallisvaltiot ja rakentaa tuon mafian hallitsema koko maailman kattava tyrannia ja velkorjuus.
  Siis jos haluat muutosta on äänestettävä pienpuolueita jotka haluavat irtaantua tuon mafian vallasta.

 16. Ikävä kyllä Paavo suhmuroi tuttuun tyyliinsä ja ryssii tämänkin ryhmän. Paavo haluaa vain ja ainoastaan EU:hun, ja taas kerran vaimonsa kanssa. EIkä Paavoa mikään muu kiinnosta kuin raha. Sillä omaa rahaansa se ei pistä ikinä penniäkään.

  Ihmettelen vain sitä hölmöläisten suurta joukkoa jotka seuraavat vuosikymmenestä toiseen Paavon tekemisiä. Eivätkä koskaan ymmärrä miten paljon Paavo niitä vedättää. Ehkä sitten aikanaan kukin kuollessaan ymmärtää että nekin Paavon kanssa vietetyt vuodet olisi voinut viettää toisin.

  Eihän Paavo tarjonnut edes EU-retkellään kutsumilleen vieraille viiniä kun se ei ollut EU-piikissä mukana. Selitteli pöydän ääressä jotain kuittiongelmia. Ei parin sadan vuoksi kannattaisi ottaa kolhuja imagoonsa. Mutta kuten sanottua, Paavo ei pistä killinkiäkään omistaan. Niin nuiva se on.

 17. Olisko ”Bryselin kuivuus” johtunut Paavon asenteesta alkoholin käyttöön, ”Absoluuttisena henkilönä” ? Onhan valtiollisia asioita paljon terveellisempää hoitaa selvinpäin.

  • Selvinpäin asiat hoituvat myöskin TRUMPille. ”Raivoraitis TRUMP on pystyssä aikaisin aamuisin ilman ”minkäänlaista jälkihumalaa”, joka sattuu vaivaamaan valtaosaa politikkoja päivästä toiseen. Tuumaavat vissiinkin, ettei näitä hommia voi selvinpäin tehdä? Se oli vähän samanlaista menoa Helsingin taxikuskien seurassa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here