Onko olemassa markkinatalous-niminen talousjärjestelmä? Vastaus tähän kysymykseen on aika keskeinen, jos haluamme ymmärtää paremmin tämän hetken poliittista kenttää länsimaissa ja erityisesti vasemmistopuolueiden – jotka aiemmin jopa kunnioittivat omaa historiaansa työväenpuolueina – irtautumista juuristaan ja siirtymistä poliittisesti oikealle.

Suomessahan on menty jopa niin pitkälle, että kokoomuksen ja sosialidemokraattien välillä on ajoittain toteutunut epäpyhä liitto, jota on lujitettu oikein jämerällä suomalaisella kädenpuristuksella. Valitettavasti vasemmistoliittokin on ainakin kerran tähän liittoutumaan lähtenyt.

Olen hiukan huolissani vaalien jälkeisestä uudesta hallituksesta, sillä nykyisten kannatuslukujen valossa tämän luonteeltaan oikeastaan fasistisen liiton uusiutuminen vaikuttaa mahdolliselta. Fasistinen se on luonteeltaan siksi, että se on kapitalistien ja työväenpuolueiden johdon liittoutuma, joka kieltää työn ja pääoman ristiriidan, siis niiden väliset objektiiviset eturistiriidat, joissa työväenpuolueiden tulisi puolustaa nimenomaan työväestöä.

Natsi-Saksassahan tällainen liittoutuma toteutettiin pakolla lakkauttamalla poliittiset puolueet ja ammattiliitot ja perustamalla natsien johtamat ”harmoniset” ammattiliitot, jotka kiistivät nämä keskeiset eturistiriidat. Myös Francon Espanjassa falangistien keskeisenä ideana oli tämä yhteiskunnan ristiriidaton harmonia, joka heidän teksteissään kuulostaa oikein positiiviselta ja mukavalta asialta, mutta merkitsi käytännössä oikeuksien viemistä kansalta ja työväestöltä.

Suomessa tämän kehityksen pani alulle presidentti Mauno Koivisto, joka kasasi liittoutuman ensimmäisen hallituksen, Holkerin hallituksen. Vastaavanlaista liittoutumaa ei tietääkseni ole muualla kuin Saksassa. Siellä kuitenkin viime vaalien yhteydessä Saksan demarien nuorisojärjestö alkoi epäillä liittoutuman mielekkyyttä, mutta ei onnistunut asiaa muuttamaan. Suomen demarinuorilta ei vastaavaa ole ainakaan julkisuuteen kuulunut.

Tämä oikeistolaistuminen on johtanut vasemmiston kannatuksen laskuun, koska ihmiset eivät enää koe vasemmistopuolueiden ymmärtävän heidän todellisia ongelmiaan ja nostavan niitä poliittiselle tasolle ratkaistaviksi. Esim. Ranskan keltaliivit, jotka yrittävät taistella toimeentulonsa ja elämänsä puolesta, eivät ole saaneet tukijoikseen ammattiliittoja tai poliittisia puolueita, joten heidän protestinsa jää aika turhaksi. Näin onkin syntynyt tilaa oikeistopopulisteille, jotka kyllä jollain tasolla ymmärtävät ihmisten vaikeuksia, mutta tarjoavat niiden ratkaisuiksi aivan vääriä keinoja.

1960-luvun lopulla, jolloin edellisen kerran Ranskassa ja muuallakin länsimaissa oli voimakkaita mielenosoituksia, ammattiliitot ja vasemmistopuolueet asettuivat mielenosoittajien tueksi ja nostivat heidän vaatimuksiaan poliittiselle tasolle. Tämä johti pitkään positiiviseen yhteiskuntakehitykseen, jonka saavutuksia on nyt jo vuosia purettu. Nykyinen vasemmisto on vieraantunut todella pahasti kansasta.

Vasemmiston yhteiskuntanäkemyksessä ja ideologisessa ajattelussa on täytynyt tapahtua todella perusteellinen muutos, jotta tällainen kehitys on ollut mahdollinen. Tämän ajattelun muutoksen ytimessä taitaa olla käsite ”markkinatalous”. Monissa yhteyksissä esimerkiksi monet Suomen demarien johtohenkilöt ovat todenneet markkinatalouden osoittautuneen paremmaksi järjestelmäksi, siis ilmeisesti paremmaksi kuin entisen Neuvostoliiton suunnitelmatalous. Kysymys ei kuitenkaan taida olla ollenkaan siitä.

Onko sellaista talousjärjestelmää kuin markkinatalous olemassakaan ja osuvatko nämä demareiden ja ilmeisesti muidenkin vasemmistopuolueiden uudet aatteelliset linjanvedot täysin harhaan?

Markkinat

Ensinnä täytyy selvittää, millä tavoin markkinat ovat syntyneet ja mitä ne pohjimmiltaan ovat. Varhaisin tietämäni asiaa valottava tieto on peräisin antropologeilta, jotka ovat tutkineet varhaisia ihmisyhteisöjä Afrikassa, siis ihmislajin alkukodissa. He ovat tehneet eteläisessä Afrikassa jotain n. 100 000 vuotta vanhoja löydöksiä, joiden perusteella meren rannalla asuvien ja sisämaassa asuvien heimojen välillä olisi tapahtunut vaihtoa.

Sisämaahan oli päätynyt vain merestä saatavia tarvikkeita ja meren rannalle joitain vain sisämaasta saatavia tarvikkeita. Siis näiden eri ympäristöissä asuvien heimojen välillä oli jonkinlaiset markkinat. Noin vanhoista ihmisyhteisöistä ei tietysti voi tarkemmin selvittää niiden taloudellista rakennetta, siis talousjärjestelmää, mutta tuskin kenenkään mieleen tulisi kutsua sitä jonkinlaisten markkinoiden olemassaolon vuoksi markkinataloudeksi.

Esimerkki kuitenkin kuvaa aika osuvasti markkinoiden perusluonnetta. Markkinoita luonnehtii aina se perusajatus, että niillä vaihdetaan tavaroita toisiin tavaroihin, tosin rahan ilmaantumisen jälkeen tämä vaihto tapahtuu rahan välityksellä. Perussyinä markkinoille, siis tavaran vaihdolle, ovat eri olosuhteissa asuvien ihmisyhteisöjen erilaiset resurssit tuottaa erilaisia tuotteita ja saman yhteisön sisällä syntyvä työnjako, jolloin eri tuottajat erikoistuvat eri tuotteisiin.

Siirryttäessä lähemmäs nykyaikaa voidaan ajatella vaikkapa n. 3000–4000 v. eaa. eläneitä sumerilaisia, jotka kehittivät ensimmäisinä esimerkiksi kirjoitustaidon. Heidän markkina-alueensa ulottui aina Intiasta Välimeren alueelle. Antiikin Kreikka taas kävi kauppaa koko Välimeren alueella ja Aleksanteri Suuri laajensi aluetta aina Intiaan saakka. Molemmat yhteiskunnat olivat taloudelliselta perusrakenteeltaan orjayhteiskuntia, vaikkakin hieman erilaisia, mutta molemmilla oli markkinansa.

Pienenä kiinnostavana yksityiskohtana voisi mainita Ruotsin varhaishistoriaan liittyvät pronssikautiset esineet, joita voi ihailla Tukholman museoissa. Pohjolassa ei kuitenkaan ole missään tinaa, pronssin toista ainesosaa, joten silloisten maailmanmarkkinoiden kautta joko tinaa tai valmista pronssia on Ruotsiin päätynyt runsaasti. Sitten vastaan tulevatkin keskiajan feodaaliset maaorjayhteiskunnat, joilla niilläkin oli omat vaihdantajärjestelmänsä.

Nythän elämme sitten kapitalismissa, jossa markkinat tunkevat jo yli sietorajan jokaisen ihmisen kotiin telkkarin ruudun, lehtien ja mainoslehtisten kautta, kännyköistä puhumattakaan.

Eri ihmisyhteisöjen erilaiset resurssit ja yhteisöjen sisäinen työnjako ovat siis luoneet markkinat oikeastaan kaikkiin tunnettuihin ihmisyhteisöihin.

Talousjärjestelmät

Kuten edellisestä luvusta kävi ilmi, markkinoita esiintyy hyvin erilaisissa yhteiskunnissa. Ne siis syntyvät erilaisista tuotantoresursseista ja työnjaosta, eivätkä siten ole vain johonkin tiettyyn talousjärjestelmään kuuluva ilmiö.

Talousjärjestelmien ydin onkin tuotannon organisointitapa, jonka seurauksena muodostuvat yhteiskuntaluokat, joilla on erilainen asema tuotantoprosesseissa. Antiikin Kreikassa ja Sumerissa orjat tekivät työt ja orjanomistajat saivat tästä kaiken hyödyn. Orjanomistajat myös omistivat orjansa ja kohtelivat heitä kuten muitakin omistamiaan esineitä.

Keskiajan feodaalisissa yhteiskunnissa vallitseva tuotantomuoto oli maaorjuus, jossa feodaaliaateli ei enää suoraan omistanut maaorjiaan, mutta maaorjat olivat sidottuja maahan eivätkä voineet vapaasti muuttaa.

Näissä molemmissa talousjärjestelmissä kuka tahansa voi välittömän aistihavainnon kautta nähdä, miten orja puursi omistajansa hyväksi tai kuinka maaorja työskenteli isäntänsä hyväksi. Suomenkin torpparijärjestelmässä kuka tahansa voi nähdä suoraan, kuinka vaikkapa Koskelan Jussi joutui tekemään yhä enemmän päivätöitä pappilan mailla pastorin rouvan tarpeiden kasvaessa ja entistä vähemmän torpan mailla, joiden pinta-alaakin supistettiin.

Nuokaan talousjärjestelmät eivät tietysti olleet aivan noin monotonisia, vaan niissäkin esiintyi jonkinlaista sosiaalista kerrostuneisuutta, esim. kaupungeissa oli käsityöläisyyttä tai markkinat loivat kauppiasluokan. Antiikin Kreikassa taas syntyi loistava henkinen kulttuuri, jolla oli suuri merkitys ihmiskunnan myöhemmälle kehitykselle. Kuitenkin myös Aristoteles totesi kaikkien ihmisten päätyvän oikealle paikalleen, orjan orjaksi ja vapaan kreikkalaisen vapaaksi kreikkalaiseksi.

Nykyinen kapitalismi on edelleen luokkayhteiskunta, jossa hallitseva luokka, kapitalistit, omistaa tuotantovälineet ja voi sillä perusteella työnantajina tarjota työtä työntekijöille, proletaareille. Kapitalistit eivät kuitenkaan omista työläisiään tai työläiset eivät ole sidottuja maahan kuten feodalismissa. Kapitalismi loikin ns. vapaan proletaarin, joka voi vapaasti myydä työvoimaansa eri työnantajille. EU:n työvoiman vapaa liikkuvuus -periaate ilmentää juuri tätä.


Elämme siis edelleen luokkayhteiskunnassa, vaikka kapitalismissa työntekijöiden hyödyntämistä ei voikaan välittömällä aistihavainnolla havaita, kuten vaikkapa Koskelan Jussin työntekoa torpan pellolla itselleen tai pappilan pellolla pappilalle. Kapitalismissa asia kätkeytyykin siihen, että osa työntekijän tekemästä työajasta ja sen tuotosta menee kokonaan työnantajan pussiin osingon muodossa. Tästä syystä esim. Juha Sipilä halusi pidentää työaikaa, jotta enemmän rahaa menisi työnantajan pussiin. Hän myös onnistui siinä.

Vasemmiston väärinkäsitys

Työtätekevän ihmisen asemaan tämä oli parannus verrattuna edeltäviin talousjärjestelmiin. Suomessa populaarikulttuuri tunnisti ilmiön. Kyse on tietysti ”repusta ja reissumiehestä” tai tukinuittoon ilmestyvästä tukkijätkästä, joka vanhassa suomalaisessa elokuvassa jostain merkillisestä syystä osoittautui usein oikein insinööriksi tai maisteriksi. Tarvittaisiinkin edesmennyt Peter von Bagh ilmiön analysoimiseen. En tiedä, esiintyykö muissa kulttuureissa vastaavaa ilmiötä.

Olen edellä yrittänyt kuvata, että sellaista talousjärjestelmää kuin vapaa markkinatalous ei ole olemassakaan, vaan markkinat ovat ilmiö, joka on ollut olemassa kaikissa vähänkin kehittyneemmissä talousjärjestelmissä, joita kaikkia voitaisiin tällä virheellisellä perusteella kutsua ”markkinatalouksiksi”. Talousjärjestelmät voi siis erottaa toisistaan vain taloudellisen rakenteen eikä markkinoiden olemassaolon perusteella.

Puhe vapaasta markkinataloudesta on kuitenkin niin syvään juurtunut ihmisten ajatteluun, että aivan tyhjästä se ei ole voinut syntyä. Se onkin kehittynyt jo 1800-luvulta lähtien uusklassisena talousteoriana, joka tällä hetkellä on se oikeaoppinen koulukunta taloustieteessä.

Tieteen maailmassahan poikkeaminen vallassa olevan ns. oikeaoppisen koulukunnan opeista johtaa useinkin aika hankaliin koulukuntakiistoihin. Tämä selittää sitä, että uusklassinen teoria on pystynyt säilyttämään valta-asemansa ja vaikuttamaan niin voimakkaasti yleiseen talousajatteluun. Sen asemaa on vahvistanut lisäksi se, että taloustieteen kysymyksiin liittyy voimakkaita intressiristiriitoja, joissa uusklassinen koulukunta on asettunut valtaapitävän luokan puolelle.

Lyhyesti ja erittäin pelkistetysti voisi sanoa, että uusklassinen talousteoria syntyi vastavoimaksi klassiselle taloustieteelle (Adam Smith ja David Ricardo) ja sen perinteitä jatkaville Marxin talousteorioille, joilla on muuten aika vähän tekemistä entisen Neuvostoliiton reaalisosialismin kanssa.

Esimerkiksi omana opiskeluaikanani taloustieteen laitoksen kirjastosta ei löytynyt yhtään ainutta Adam Smithin tai David Ricardon teosta, Marxista tietysti puhumattakaan. Taloustiede alkoi siellä yksinkertaisesti Marshallista ja muista uusklassikoista. Edelleen pelkistetysti uusklassinen teoria näkee talouden erilaisina markkinoina, joilla keskenään tasa-arvoiset markkinoiden osapuolet kohtaavat ja joiden toimia sääntelee kysynnän ja tarjonnan laki.

Jo Adam Smithin työnarvoteoria on selvästi ristiriidassa tämän kanssa, ja nykyajan konkreettiset tiedot vaikkapa siirtotyöläisten häikäilemättömästä kohtelusta kautta kapitalistisen maailman kertovat nekin muuta. Myös yritykset romuttaa ammattiyhdistysten – työntekijöiden ainoan itsepuolustuskeinon – asemaa osoittavat jotain muuta kuin tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla.

Vasemmiston väärinkäsitykseksi kutsun sitä, että monissa kannanotoissa ja linjauksissa hyväksytään ajatus ”vapaan markkinatalouden” hyvyydestä. Vasemmistossa näytettäisiin silloin kuviteltavan, että elämme jossain neutraalissa vapaan markkinatalouden talousjärjestelmässä, jollaista ei kuitenkaan ole olemassakaan.

Vasemmiston palattava juurilleen

Toivoisinkin vasemmiston palaavan edes hitusen omille juurilleen ja ymmärtävän, että me elämme edelleen kapitalismissa, jonka keskeisin ristiriita on työn ja pääoman välinen ristiriita, eikä suinkaan miesten ja naisten ristiriita tai työssä olevien ja työttömien ristiriita tai jokin muu vastaava. Jälkimmäiset eivät oikeastaan ole ristiriitoja ollenkaan, vaan asioita, jotka pohjimmiltaan juontuvat työn ja pääoman ristiriidasta. Kapitalistit kyllä hieroskelevat tyytyväisinä käsiään, jos he saavat vaikkapa miehet ja naiset tuhlaamaan energiansa keskinäiseen tappeluun.

Vasemmiston paluu työväenpuolueiden juurille voisi hyvinkin palauttaa vasemmiston ainakin osittain menetetyn yhteyden kansaan, erityisesti työväenluokkaan, ja auttaa voittamaan oikeistopopulistien esiinmarssi. Jossain vaiheessa voitaisiin päätyä tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitsisi kantaa vaikkapa Ranskan keltaliivien mielenosoituksessa kylttiä, jossa lukee ”L’etat me tue” eli ”valtio tappaa minut”.

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

Artikkelikuva: Gerd Altmann @ Pixabay

28 KOMMENTTIA

 1. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kautta tunnetun historian, tiedolliseen ,kultuurilliseen ja sivistykselliseen, sekä näitä kaikkia yhdistävään moraaliseen rajoittuneisuuteen.
  Vastaavasti me, luuseriluokka olemme olleet ymmärrysrajoitteisia, kautta vuosisatojen.

 2. Nyt kirjoittava vetää mutkia suoraksi. Esimerkiksi Karl Polanyi jakaa talousjärjestelmät kolmeen: markkinat, vaihtotalous (resiprokia) ja uudelleenjako (redistribuutio). Markkinoiden ja kahden jälmimmäisen ero on siinä, että markkinoilla ei synny osapuolia velvoittavia suhteita.
  Resiprokia on pohjimmiltaan lahjanvaihtotaloutta ja lahjan antaminen ja vastalahja synnyttävät aina molempia osapuolia yhteen sitovan suhteen. Siinä vaiheessa kun kumpikaan osapuoli ei enää muista kumpi on velkaa kummalle, side on erittäin vahva ja periytyy usein sukupolvelta toiselle. Tästä klassinen tutkimus on (Polanyin lisäksi) Marcel Maussin ”Lahja.”
  Redistribuutio taas on sitä, että yhdessä synnytetty tuotos (metsästyssaalis, kanavakastelun sato tms) varastoidaan yhdessä ja jaetaan sieltä yhteisön jäsenille heidän tarpeidensa mukaan. Myös tämä synnyttää erittäin lujan suhteen.

  • Kritiikkisi mutkien suoriksi vetämisestä osuu osin oikeaan, mutta toisaalta kirjoituksen otsikko oli ”Markkinatalous – vasemmiston väärinkäsitys?”, joten pelkästään markkinoista ja markkinataloudesta puhuminen on sitä taustaa vasten varsin ymmärrettävää.

   Nämä Karl Polarnyin mainitsemat talousjärjestelmät vaihtotalous (resiprokia) ja uudelleenjako (redistribuutio) ovat olleet vallalla ihmiskunnan historiassa todennäköisesti huomattavasti pisemmän ajan kuin nykyinen markkinatalous, mutta tämä kaikki on nykyvasemmistolle samoin kuin kaikille muillekin pelkkää ”hepreaa”. Historiahan loppui 90-luvun vaihteessa reaalisosialismin romahtaessa, ihmiskunta koki täydellisen muistin menetyksen. Näinhän meitä valisti Francis Fukuyama kirjassaan ”Historian loppu ja viimeinen ihminen (1992)”.

   Vasemmiston osalta Fukuyaman ennuste näyttääkin osuneen oikeaan, mitään ”vasemmistoa” ei enää ole, on pelkkä sana vailla mitään merkitystä tahi sisältöä.

   Eurooppalaisesta EU-”vasemmistosta” on tullut olennainen osa imperialistista globaali- ja finanssikapitalistista järjestelmää, jonka ainoa olemassaolon tarkoitus on riistää, sortaa ja tuhota työtätekevää kansaa niin Euroopassa kuin muualla. Globaali suurpääoma tietysti ruhtinaallisesti palkitsee nämä ”vasemmistolaiset” kansan sortajat.

   Tälle kehitykselle ei näy loppua muuten kuin maailmanlaajuisen talousromahduksen, valtaisan luonnomullistuksen tai ydinsodan muodossa. 🙂

   • ”EU-”vasemmistosta” on tullut olennainen osa imperialistista globaali- ja finanssikapitalistista järjestelmää, jonka ainoa olemassaolon tarkoitus on riistää, sortaa ja tuhota ”
    … Tuhon voimat asuvat syvällä ihmisluonnossa, varsinkin ’erään heimon’ luonnossa.
    Ikävä kyllä tuo pieni heimo on saanut kohtuuttoman vahvan otteen maailmasta ja joutuu ottamaan päävastuun koko ajan meneillään olevasta tuhokehityksestä.
    Sitä se ei kuitenkaan ota. Muun maailman tehtäväksi jää pakottaa se siihen.
    Somabartin analyysi on osuva:
    https://www.henrymakow.com/werner-sombart-on-jewish-character.html
    Werner Sombart – juutalaiset ja heidän temperamenttinsa

 3. Vasemmistolaiset ei oikein voi vaikuttaa nykyiseen talousjärjestelmään mitenkään jo kannatuksenn vähyyden takia ja suomessa näyttää luokkaristiriidat aina silloin tällöin pulpahtavan pintaan kuten lakkoilu irtisanomissuojan muutosta vastaan mutta siinä taas tuli se esille että lakkoilu näytti olevan vastoin poliittista demokraattista järjestelmää. Syynähän oli se että pääministeri sipilä toi esityksiä jotka oli aiemmin sovittu työmarkkinaosapuolien kesken ja työnantajat tuki sipilää. Suomi on lisäksi osa euta joka käytännössä määrittää suomen talous- ja rahapolitiikkaa sekä puuttuu sosiaali- ja terveyspolitiikkaankin eipä euparlamentissakaan vasemmistolaiset esitykset menesty vaan globalistien ajamat asiat. Vasemmistolle ei jää muuta mahdollisuutta kuin taistella jokapäiväisestä leivästä nykyisessä globaalissa taloudessa jossa populistit syö globalistien epäloogisilla ja ennakkoluuloisilla väittämillään sen kannatusta.

 4. David Rockefeller aikonaan totesi elämänkerrassaan että häntä on usein syytetty siitä että hän ajaa yhteistä maailmanhallitusta ja lisäsi siihen voivansa sanoa että jos tuo on syyte, niin hän voi seistä ylpeänä ja myöntää olevansa syyllinen.
  Kommunismi ja kapitalismi ovat saman kolikon kaksi eri puolta, molemmat ovat meille ei-heimolaisille tarkoitettuja mielen ansoja, jotka saavat meidät tappelemaan keskenämme ja hyväksymään materialismin meidän uskonnoksemme ja elämäntavaksemme, joko kommunistisen tai kapitalistisen materialismin, koska nuo molemmat aatteet ovat samaa materialismia eri kuorrutteella, toinen hämää toista puolta ihmisistä ja toinen toista puolta, koska kaikkia ei voi hämätä samoilla keinoilla ja lopullinen päämäärä on maailmanhallitus, joka pitää kädessään niin poliittista, uskonnollista, sotillaallista kuin taloudellistakin tyranniaa eikä siitä ole mahdollista irtautua, koska kansoilta on hitaasti viety pois kaikki ne keinot joilla he olisivat voineet vastustaa tätä pirullista suunnitelmaa, ne viedään pikku hiljaa ja salakavalasti, etteivät ihmiset herää liian aikaisin tähän suunnitelmaan.
  Yksi osa tätä suunnitelmaa on kansojen talouksien yksipuolistaminen (omavaraisuus ei tule kysymykseenkään millekään kansalle, paitsi ehkä yhdelle.) ja maiden talouksien kytkeminen globaaliin verkostoon. Näin jokaisesta kansasta tehdään riippuvaisia tästä verkostosta. Samoin yritykset ja muu kansallisomaisuus myydään ulkomaalaisten keinottelijoiden haltuun, jotka ovat osa tätä kabaalia.
  EU on vain pieni paikallinen osa tätä suurta projektia, Ja pelkäänpä että kun ihmiset lopulta heräävät tähän, me olemme jo siinä vaiheessa missä me olemme de facto orjia vailla minkäänlaisia aseita vapauttaa itseämme ja se juuri on tämän porukan tarkoituskin. Teknologian kehitys tulee luomaan mahdollisuuden sellaiseen tyranniaan ja kontrolliin että pahimmatkaan pahanilmanlinnut eivät olisi kyenneet ennustamaan sellaista 50 vuotta sitten. Se tulee tekemään mahdolliseksi sen että pieni eliitti pystyy käytännössä yksin tyrannisoimaan koko muuta maailmaa. Menneisyydessä valloittamiseen tarvittiin ihmisarmeijoita, tulevaisuudessa yhä pienempi porukka pystyy kehittyneen teknologian avulla alistamaan yhä suurempaa joukkoa. Tämä sama porukka puhuu myös maailman väkiluvun laskemisesta, jopa niin paljon kuin 90% nykyisestä. Voimme vain arvailla miten he aikovat sen toteuttaa.

  • Tuotahan ne suunnittelevat. Nähtäväksi jää alistuuko maapallon väki siihen ilman rajuja yhteenottoja.
   Veikkaan ettei alistu ja se tietää monta veristä kapinaa.
   Maapallon ongelmat voitaisiin helposti korjata ellei olisi tuota psykopaattista eliittiä joka ei osaa elää sovussa vaan kaipaa ikuista sotaa.

   • Kansainliitto oli yksi ensimmäisiä yrityksiä muodostaa tälläinen maailmanhallitus (joku sanoo että Britti-Imperiumi oli ensimmäinen konkreettinen yritys) ja YK on pidemmälle viety yritys, mutta strategisista syistä eliiti käsitti että he eivät voi kiirehtiä liikaa tätä suunnitelmaa, koska muuten ihmiset heräisivät siihen mihin he pyrkivät ja protestoisivat, mutta mitäpä muutama vuosikymmen lisää merkitsee niille jotka laativat suunnitelmansa satojen vuosien mittapuulla, toisin kuin me tuulipukuiset tavikset, jotka emme muista kunnolla edes neljän vuoden takaisia tapahtumia ja annamme näille omille konnillemme jälleen kerran anteeksi tulevissa vaaleissa. Mainitsin Rockefellerit edellisessä viestissä ja ihan miehenkiintoisena sivu huomautuksena mainittakoon että YK:n päämaja New Yorkissa on rakennettu Rockefellerien lahjoittamalle maapläntille.
    Haluaisin myös pysyä optimistina ja uskoa että maailman kansat kapinoivat lopulta, mutta realisti minussa näkee myös sen että meiltä ollaan kovaa vauhtia viemässä viimeisetkin mahdollisuudet kapinoida ja eliitti suunnittelee jo kovaa vauhtia tulevaisuutta, jossa he eivät enään tarvitse ”massoja” mihinkään eikä ”junttikapinan” vaaraa enään ole, kuten eräs Bilderbergin juoksupoika ja ”syvällinen ajattelija” Paavo ”Mooses” Lipponen, aikoinaan nimitti äänestäjien protesti äänestämistä.
    Valitettavasti suurin osa ihmistä ei näe nenäänsä pidemälle ja uskoo vilpittömästi että tämä maailma on täynnä pelkästään vilpittömiä kansoja sekä viisaita ja rikkaita miehiä, joiden ainut tarkoitusperä on suomalaisten hyvinvoinnin ja rikkauden lisääminen, jos me vain myymme kansallisomaisuutemme heille ja luovutamme heille kaikki oikeutemme.
    Hyvin kuvaavaa on että meidän iso-isämme ja heidän isänsä olivat valmiita uhraamaan sekä mielensä että ruumiinsa terveyden estääkseen Suomen liittämisen Neuvostoliittoon, kun taas heidän lapsensa ja lapsenlapsensa luovuttivat itsenäisyytensä vapaaehtoisesti Brysselin koneistolle, ilman että laukaustakaan ammuttiin.
    Vaikka toisaalta on sitä ennenkin tämän kansan päättäjien keskuudessa osattu tyhmyyksiä tehdä:
    J.V Snellman meni aikoinaan kinuamaan kuuden miljoonan lainaa itseltään Rothschildeilta, koska ilmeisesti itsellään Saatanalla oli muita kiireitä eikä hänellä ollut aikaa ottaa Snellmannia vastaan, en edes halua tietää mitä ne halusivat vastineeksi tuosta lainasta, mutta jokainen joka tuota porukkaa tuntee niin tietää että hyväntekeväisyyttä he eivät harrasta.

   • Israelin ja palestiinalaisten väliset suhteet ovat esikuva sille, mitä tuleman pitää. Globalistieliitti rikastu rikastumistaan, varustautuu sekä sotilaallisesti että valvontakoneistonsa puolesta äärimmilleen, jäädyttää poliittis-taloudellisen hegemoniansa ja lopulta levittää orjuuttavan sionisminsa maailmanlaajuiseksi. Muiden osaksi tulee ankarasti valvottu ja säännelty elämä miehittäjävallan alla. Kapinaa esiintyy, mutta siinä helposti henki lähtee tai kivenheittäjä istuu kymmenen vuotta vankiloissa. Välillä kansaa suorastaan kannustetaan kapinaan, jotta turvallisuuskoneistot pysyvät iskussa. Ehkä joku ryhmä maita jätetään harjoitusvastustajaksi ja kansalle ”pelotteeksi”. Jostain on löydettävä vihollinen ”Oseanialle”.
    Edessä on siis äärimmäinen dystopia ja ennakko-oireena tästä perinteinen puoluepolitiikka menettää kiihtyvää vauhtia merkitystään, kuten myös hiusten halkominen erilaisista vaihdanta- ja talousteorioista. Järkevien ja moraalisten ideoiden toteuttaminen on jo nyt mahdotonta puhumattakaan tulevaisuudesta.

    • Avainsana kun kuvailee nykyistä meininkiä on nukketeatteri.
     Temppu on että media ja ne tahot jotka ovat vallassa sallivat keskustelun ainoastaan tiettyjen rajojen sisällä, mutta noiden rajojen sisällä ei haittaa vaikka debatti olisi kiivastakin, itseasiassa on parempi jos keskustelu käy kiivaana, kunhan noita asetettuja rajoja ei ylitetä. Nämä rajat myös kapenevat pikkuhiljaa, niin että ihmiset eivät huomaa että heidän sananvapauttaan viedään pois pikkuhiljaa. Oikeuksien ja vapauksien varastaminen pikkuhiljaa on muutenkin avain siihen että ihmiset eivät huomaa mitään, ennen kuin on liian myöhäistä.

     Kahtena esimerkkinä mainitsen esimerkiksi homoliitot, joita vielä parikymmentä vuotta sitten Amerikassa sai vastustaa ihan avoimesti, nykyään se on siellä viharikos ja ihmisiä jotka eivät halua ottaa osaa moiseen ilveilyyn haastetaan oikeuteen.
     Toinen esimerkki on Israelin valtion toimien kritisoiminen. Sekä Macron että Trump, muista keskinäisistä näennäisistä erimielisyyksistään huolimatta ovat liki yhteen ääneen todenneet että Israelin valtion kritisoiminen on antisemitismiä, jota ei tule sietää. Israelin kriitikoiden asema ei ole ikinä ollut helppo, mutta kapeammaksi heidän elintilansa on kokoajan käynyt. (Internet on tuonut tähän vähän helpotusta, ainakin tilapäisesti, mutta parhaansa he tekevät sensuroidakseen sitäkin.)

     Meille ei käsittääkseni mediassa ole esitelty kuvia palestiinalaislapsista, joiden aivot Israelin tarkka-ampujat ovat ampuneet pellolle, mutta mitään ongelmaa ei ole esitellä rannalle ajatuneen pojan raatoa (joka hukkui isänsä täysin vastuuttoman käytöksen takia) kun yritetään manipuloida kansaa hyväksymään näitä elintasoturisteja lukematon määrä Eurooppaan.
     Meillä on pakotteita Venäjää vastaan vaikka Israel on ainut maa Lähi-Idässä jolla on suuri määrä valmiita joukkotuhoaseita ja joka murhaa lapsia ja aikuisia täysin surutta ja miehittää alueita jotka eivät sille kuulu, mutta hei, ei ole ilmeisesti meidän politiikkojen niin suuresti rakastamien ”arvojen” vastaista käydä kauppaa heidän kanssaan. Toisaalta venäläisethän eivät ole ”jumalan valittu kansa” joka ei voi tehdä mitään väärää. En tiedä minkä henkiolennon valittu kansa he ovat mutta pieni vihje löytyy Raamatusta, jossa Jeesus sanoi heidän (oletetuille) esi-isilleen että murhaajia ja valehtelijoita te olette aivan kuten teidän isänne oli ensimmäinen murhaaja ja valehtelija ja kun heidän toimintaansa nykyisin katselee niin sama meininki näyttäisi olevan kuin pari tuhatta vuotta sitten.

     Kaikesta tästä juonittelusta huolimatta haluan uskoa että meillä on vielä aikaa vastustaa tätä porukkaa ennen kuin heidän suunnitelmansa on valmis, mutta mitä pidempään ihmiset nukkuvat tätä pahuuden unta, johon tämä porukka heidät on nukuttanut niin sitä enemään maa sortuu jalkojemme alta.
     Orwellin kerrotaan sanoneen että ”paras tapa tuhota kansa on riistää siltä sen oma käsitys omasta historiastaan.” Tässä on totuuden siemen, mikään muutos ei lähde eduskunnasta tai presidentin linnasta vaan muutos lähtee ihmisistä, kulttuurista, kielestä ja yhteisöistä. Ei riitä että ihmisille kerrotaan että eliitti juonii meidän kaikkien orjuuttamista, vaikka se tehtäisiin kuinka selkeästi ja niin hitaasti että hitainkin ihminen sen ymmärtää ja näkee mitä tämä porukka on tehnyt kulissien takana. Ihmisten itsensä on muututtava ja puhdistettava kulttuuri, uskonto ja yhteisöt siitä vertauskuvallisesta myrkystä joka heidän juomaveteensä on laitettu. Rakkaus on korvattu valerakkaudella ja perverssiolla, uskonto on korvattu taikauskolla ja harhaopilla ja yhteisöllisyys on korvattu toisaalta yltiö yksilökeskeisyydellä ja toisaalta perverssillä maailmanhalaus yhteisöllisyydellä. Nämä olisivat meidän vahvimmat aseemme tuota eliittiä vastaan ja siksi eliitti on myrkyttänyt ne ensimmäisenä.
     Hemmetti: Meille väitetään että me olemme pulassa koska meillä sattuu olemaan vähän enemmän vanhuksia hengissä meidän keskuudessamme kuin ennen. Tämä on täysin naurettavaa. Suomalaiset selvisivät Talvi- ja Jatkosodista, eivätkä ainoastaan rakentaneet maataan uudelleen, vaan tekivät siitä rikkaamman kuin mitä se oli ennen sotia. He onnistuivat tässä koska heidän arvojaan ja kulttuuriaan ei oltu vielä myrkytetty, näillä eväillä mitä meillä on nyt, tällä asenteella ja harhaluuloilla mikä valtaosalla porukasta on, me emme selviä edes muutamasta mummosta, ellemme me pese pois sitä myrkkyä, joka meidän päällemme on kaadettu.

   • Väkiluvut saadaan laskemaan helposti. Nyt jo USAssa koululaisia ”piikitetään”epämääräisin tuloksin. Kuolemantapaukset ”viitataan kintaalla” ?
    Et voi osallistua luokkalaisiisi, jos et hyväksy rokotusta ? Mielestäni se on laillistettua terrorismia.

 5. Kuitenkin maapallolla esiintyy hyvin pieni porukka ihmisiä joita ei kummemmin huolestuta poliittiset heilahdukset sinne -sun-tänne. Se porukka ei pane toivoaan ihmiseen, joka on vain häirikkönä lyhyen ajan, kunnes mätänee maan lannaksi, eikä hänen urhoollisia tekojaan kukaan muista. Politiikka turmelee mielen, ja viimein tuhoaa koko ”kropan”.Politiikka harhaoppisten uskontojen sekoituksena nostaa ilkeää päätään
  ihmiskunnan tuhoksi. Kuinka onnellisia ovatkaan ne, jotka luottavat ”korkeaampaan auktoriteettiin”, ja hänen lupauksiinsa. Heidän ihonsakin pysyy sileämpänä ilman ryppyjä, vanhuuteensa asti. Heidän kuolemansa tästä maailmasta on vapaus ”saatanan hallinnasta”, paremman tulevaisuuden toivossa uudessa järjestelmässä, missä kukaan ei aiheuta mitään vahinkoa. Haudat aukeavat, ja he nousevat kuolleista. Jos niin ei kävisikään, niin mitään ei kuitenkaan menetetty ?

  • Hyvin sanot. Tuo viimeinen lause ”Jos niin ei kävisikään, niin mitään ei kuitenkaan menetetty” on upea eikä se ole itsensä huijaamista koska se mikä viimeksi on mielessä jää voimaan.

   • Tr. Hunter ,kiitokset ”yllytyksestäsi”. On harvinaista saada huomiota kansakoulu-pohjalta lähteneenä. ”Minkä taiteilijan maailma minussa menettäneekin” sanoi NERO tuhotessaan roomaa tuhopoltollaan,heheh.

 6. Muukkonen sanelee: ”markkinoilla ei synny osapuolia velvoittavia suhteita.”

  Missäköhän tällaiset markkinat ovat?

 7. ”Natsi-Saksassahan tällainen liittoutuma toteutettiin pakolla lakkauttamalla poliittiset puolueet ja ammattiliitot ja perustamalla natsien johtamat ”harmoniset” ammattiliitot, jotka kiistivät nämä keskeiset eturistiriidat. ”

  Jos mitä niin Natsi-Saksan asioita on rajusti vääristelty historian kirjoituksessa. Ja nimenomaan negatiiviseen suuntaan.
  Hitleristä tuli ongelma Rothschildin Kasaari-Mafialle (katso linkki) kun hän irtaantui siitä ja alkoi toimia Saksan kansan etujen mukaan ja hän loi oman pankkijärjestelmän jota Rothschildit ja KM eivät voineet hyväksyä kun se ei perustunut hyväksikäyttöön.
  Hitler esitteli rahoitusjärjestelmää, joka oli vapaa koronkiskonnasta ja hyödytti työväenluokkaa.
  https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

  Me näemme saman tänään KM:n islamin vastaisessa sodassa, koska islam kieltää koronkiskonnan. Siksi Israel on niin vahvasti aggressiivinen maailman islamilaisista ihmisistä.

  Tietoa Rotschildien pankkimafiasta jota myös kansallissosialismi yritti myöhemmin kaataa:
  Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
  Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
  Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
  Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
  Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
  Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
  Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.
  Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
  Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
  Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.
  Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
  Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.
  Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.” Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
  Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun. ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”
  Kun tutustumme juutalaisten rahanlainauksen ja koronkiskonnan historiaan, huomaamme, että eurooppalaiset poliitikot, tutkijat ja mielipidevaikuttajat ovat tunnustaneet pankkien ja yhteiskunnan välisen ristiriidan olemassaolon jo tuhansien vuosien ajan. Usein ristiriita on kärjistynyt taisteluksi alkuperäisväestön ja finanssialan juutalaisten välillä.
  Rikkain 1 % omistaa nyt jo pian enemmän kuin koko muu ihmiskunta. On täysin oikeutettua, että suomalaiset, eurooppalaiset ja kaikki moderneissa rahatalousjärjestelmissä elävät kysyvät, keille raha ja valta tällä hetkellä keskittyvät. Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?

  Nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijoiksi.
  Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin. Nyt myös Suomessa hallitus leikkaa hyvinvoinnista, korottaa veroja, myy kansallisomaisuutta ja tuhoaa puolustusvoimia vain siksi, että valtiovarainministeriö ei saa rahoittaa julkisia menoja itse luomallaan rahalla.
  ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
  – Fjodor Dostojevski

  Why Germany Attacked the Soviet Union
  Hitler’s Declaration of War Against the USSR – Two Historic Documents
  MARK WEBER
  http://www.unz.com/article/why-germany-attacked-the-soviet-union/

  • ”Mikäli tutkimus paljastaa etnisiä rintamalinjoja, miksei niistä saisi puhua?”
   Niin, miksi ei? Kuka kieltää?
   Ron Unz luo paineita huijari-sionisteille, tarttuu rohkeasti ’pukkia sarvista’ ja paljastaa asioita joista sionistit kieltävät puhumasta …
   Miksi on viisasta mainita, kun julkinen kuva on juutalainen
   Friedrich Forste
   Paljastamalla joitakin tiettyjen juutalaisten eliittien strategioita voimme luoda turvallisemman ja totuudenmukaisemman maailman.
   https://russia-insider.com/en/why-it-polite-mention-when-public-figure-jewish/ri26129

   https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/30/ron-unz-for-president/

   Mistä saisimme oman unzimme sillä nämä asiathan ovat keskeisiä mikäli maailma halutaan saada parempaan malliin?

   UNZ: Kuinka tulin näkemään, että monet ”antisemitistisiksi leimatut uutisett” ovat todella totta
   ”Jos äärimmäisimmät antisemitistiset uutiset ”ovat todennäköisesti totta, niin varmasti koko antisemitismin käsite tarvitsee huolellisen uudelleen tarkastelun.
   Perinteinen juutalainen uskonnollinen oppi pitää juutalaisia vihamielisessä suhteessa kaikkien ei-juutalaisten kanssa ja epärehellisen propagandan käyttö on tällaisen konfliktin lähes väistämätön osa.
   Tältä osin mainitsin järkytykseni, kun havaitsin useita vuosia sitten, että useimmat ilmeisen absurdeista antisemitistisen hulluuden osatekijöistä, jotka olin aina hylännyt ilman vastiketta, olivat luultavasti oikeita”, sanoo Unz.
   ”Näyttää todennäköiseltä, että huomattava määrä perinteisesti uskonnollisia juutalaisia ​​todella teki satunnaisesti rituaalisen murhan kristityille lapsille … ja että myös voimakkailla juutalaisten kansainvälisillä pankkiireilla oli suuri rooli Bolshevikkien kommunistihallinnon rahoituksessa Venäjällä.

   How I Came to See That Many ’Anti-Semitic Canards’ Are Actually True
   ”If the most extreme “anti-Semitic canards” were probably true, then surely the whole notion of anti-Semitism warrants a careful re-examination.”
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-anti-semitism-a-century-ago/
   https://russia-insider.com/en/how-i-came-see-many-anti-semitic-canards-are-actually-true/ri24367
   Unz is Jewish, raised in a Yiddish speaking household, and writes frequently on the Jewish Question. He is the founder and editor of The Unz Review, a leading conservative American political website.

   Vetää hiljaiseksi
   Jewish Lobbyists Like the ADL Are Behind the Disgraceful Amazon Book Bannings
   Another very important article from Unz which is making waves. Includes photos of many of the key books which were banned.
   Ron Unz
   Amazon today possesses a near-total monopoly over Internet book sales, and if American society continues to allow it to ban serious works of scholarship on political or ideological grounds, our future intellectual freedom has already been lost.
   https://russia-insider.com/en/jewish-lobbyists-adl-are-behind-disgraceful-amazon-book-bannings/ri26556
   American Pravda: Jews and Nazis
   RON UNZ
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-jews-and-nazis/
   Throughout history, the power and influence of the Jewish Lobby has been legendary. 
   https://www.theoccidentalobserver.net/2019/02/07/a-brief-look-at-jewish-wealth/

  • Mr. Trump antoi Netanjahulle eilen viestin, jossa Trump hyväksyy Israelin hallituksen tekevän Palestiinalle, mielensä mukaan, miten tahansa haluavat sen toteuttaa ??? Arvoitukseksi jäänee mitenkä kansa sen hyväksyy seuraavissa vaaleissa ?Eikö kenelläkään ole enää säälintunnetta Palestiinalaisien hyväksi ?

  • ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
   – Fjodor Dostojevski

   FD:lta terävä havainto
   Erittäin ovela strategia. Kun ruikutetaan ja tehdään itsestä marttyyreita niin ’papat ja mummot’ saadaan säälin tunteisiin ja sitten selän takana onkin helppo saalistaa ja lihottaa omaa kukkaroa.
   Holo-propaganda pyörii yhä ihan hyvin ja erikoista on ettei sitä saa edes tutkia. Siis ei saa tukia kuinka petollisella tavalla kerään rahaa itselleni !!!
   Israelita voi pitää lottovoittajana joka itse on junaillut päävoiton itselleen.

 8. Siionistien hallitsemissa valtioissa on yksi kummastuttava ilmeneminen ? Miksi he eivät ole mitätöineet ”uutta testamenttia raamatusta”, jossa ilmenee heidän oppimattomuutensa Jeesuksen sanoista, ja lupauksista. Miksi siionistit hyväksyvät kertomuksen, miten Jeesus potki saastaiset rahanvaihtajat ulos pyhäköstä, Synagoogasta, pöytineen päivineen, kolikoiden kieriskellessä kadulla.”Te olette tehneet rukoushuoneesta PELILUOLAN”. Asia selviää, koska Siionisteilla ei ole mitään käsitystä, taikka arvonantoa JUMALAAN. Siionisti tuomitsee kaikki muut GOYAM karjalaumaan, joista ei ole mitään hyötyä heille, muussa tarkoituksessa, mitä tulee heidän ryöstäessään meidät puhtaaksi kaikella tavalla. Sen jälkeen me olemme pelkkää maan lannoitetta !

  • ”Miksi he (sionistit) eivät ole mitätöineet ”uutta testamenttia raamatusta” ”
   Eiväthän he voi sitä tehdä koska Raamatun painaminen ei vielä ole heidän hanskassaan.
   Sen sijaan he mitätöivät Uuden testamentin ja vain Toora ja Talmud (heidän oma Vanha Testamenttinsa) ovat ’ne oikeat’.
   Jeesushan on heille – kuten koko kristinusko – pelkkää ’skeidaa’.
   Turhaan ei Makow sano että VT ja UT ovat keskenään yhteen sopimattomia. Kristittyjen tulisi hylätä sotaisa ja tuhoavan, sosiopaattisen Jahven hallitsema VT uskontonsa perustana.

 9. Kaiken takana on pankkiirien ja rahan valta. Useat menestyneet pankkiirit ovat tosiaan olleet juutalaisia. Heillä on ollut uskomattoman kylmäpäinen suunnitelmallisuus rahojen käytössä poliittisiin tarkoituksiin. Jacob Schiff, Amerikan johtava juutalainen pankkiiri, rahoitti bolshevikkivallankumousta Venäjällä 20. miljoonalla dollarilla.
  Olof Aschberg (1877-1960), ruotsalainen juutalaistaustainen pankkiiri ja liikemies auttoi rahoittamaan bolshevikkeja, myös 1920 – luvulla, hänestä tulikin ensimmäisen soviet-kansainvälisen pankin, Ruskombankin, johtaja.
  Ruotsiin aikoinaan muuttanut eestiläinen Jyri Lina on kertonut tuotannossaan em. pankkitoiminnan roolista Venäjän vallankumouksen rahoittamisessa.

 10. Missä liikkuu rahat, siellä on pankkiirina juutalainen henkilö. Se on (laki USAssa), josta ei poiketa. Kaikki osakemarkkinat, Wall Street, sekä sen haaraosastot, elintarvike-tehtaat, autotehtaat, polttoainefirmat maapallon laajuisesti, karjatalous, omakotien myynnit. Joukossa saattaa olla muitakin, mutta hyvin rajoitetusti.USA on heidän johtajiensa alainen maa, siitä ei edes tule riitaa. Entinen ”colleegani” sanoi sen selvästi, ”ME JO OMISTAMME KAIKEN”. Floridan osavaltiossa nousi juutalaiväestö 360 % vauhdilla, joten sieltä oli lähdettävä muualle asumaan. Floridassa se ylimistö asuu korkeitten muurien takana. Niitä kutsutaan ”GATED COMMUNITIES”. Portilla aseistautuneet vartijat. Wackenhut security-firman varjelemana. Miksi he piileskelevät ? Rikollisuuttaanko ???

  • Miksi piileskelevät ?
   Sionisti saa olla aina varuillaan koska hän ei elä sovussa muun maailman kanssa. Kristus edusti universaalia Jumalaa ja yleistä moraalia. Hänen opetuksensa edusti luonnollista seuraavaa vaihetta, joka juutalaisten olisi pitänyt omaksua.
   Kun he hylkäsivät Kristuksen opetuksen, fariseukset asettivat juutalaisen kansan ikuiseen vastarintaan ihmiskunnan parasta kohtaan ja ihmisen lopullisen, väistämättömän hengellisen evoluution edessä, sanoo Makow.
   He ovat asettaneet juutalaiset pysyvään metafyysiseen kapinaan, joka henkilökohtaisella tasolla johtaa vieraantumiseen ja toimintahäiriöihin.
   Why People Hate the Jews — Jews have stolen everything.
   https://www.darkmoon.me/2018/why-people-hate-the-jews/#more-105974
   https://www.darkmoon.me

   “Even the best of the Goyim should be killed.” – Talmud, Soferim 15, Rule 10
   Anti Semitism is Legitimate Self Defense
   Antisemitismi ei ole irrationaalinen viha tai sairaus pakanallisessa sielussa, kuten juutalaiset kuvittelevat.
   Se on pääasiassa kristittyjen ja muslimien kansakuntien, kulttuureiden, rotujen ja uskontojen terveellinen puolustusmekanismi , joita uhkaa hidas, salakavala tuhoutuminen (Nwo-mafia).
   https://www.savethemales.ca/000612.html

 11. Antisemitismi on saanut uutta intoa, samanaikaisesti siihen syyllistyneiden tuomiot kovassa nousussa. Sananvapauteenhan se ei kuulu, vaan se on leimattu ”vihapuheeksi”? Liinapäinen edustaja on saanut kovat arvostelut paljastaessaan julkisesti, juutalaisten raakuudet toisin-ajattelevia kohtaan. N.Yorkin Guvernöörin molemmat lapset ovat naineet juutalaiset puolisot, vaikka kotiuskontona on aina ollut ”Katolilaisuus”. Se on oivallinen tapa yrittää pysyä valtion päämiehenä ”pussaillessaan hebrealaisten valtiaiden perä-lautaa”, kun totuudessa pysytään. Samoin Trumpin tytär nai juutalaisen miehen. Poliittisilla tavoitteilla on menenlaiset mahdollisuudet päästä valtaan,sekä valuuttaan.

 12. En tiedä millä vuosikymmenellä olet opiskellut taloustieteen laitoksella, mutta tuo kuulostaa tosi pahalta:

  ”Esimerkiksi omana opiskeluaikanani taloustieteen laitoksen kirjastosta ei löytynyt yhtään ainutta Adam Smithin tai David Ricardon teosta, Marxista tietysti puhumattakaan. Taloustiede alkoi siellä yksinkertaisesti Marshallista ja muista uusklassikoista. Edelleen pelkistetysti uusklassinen teoria näkee talouden erilaisina markkinoina, joilla keskenään tasa-arvoiset markkinoiden osapuolet kohtaavat ja joiden toimia sääntelee kysynnän ja tarjonnan laki.”

  Eikö edes Smithiä tai Ricardoa, uskomatonta. Tämä lienee selvääkin selvempi osoitus amerikkalaisen kulttuuri-imperialismin soluttautumisesta suomalaiseen koulujärjestelmään. USAn taloustieteen laitoksilla sentään opiskeltiin Smithiä ja Ricardoa, vaikka Marx on tietysti ollut pannassa ja persona non-grata jo viimeiset 60 vuotta.

  Muuten kysynnän ja tarjonnan laki ei globaalikapitalismissa toimi, asiahan on pelkkä vitsi. Hyvin ajankohtainen esimerkki tästä on tämä organisoitu massamaahanmuutto. Miten luulette käyvän työvoimatavaran hinnalle, kun maahan, joka jo valmiiksi kamppailee massatyöttömyyden oloissa, tuodaan valtava määrä lisää työvoimaa, siis työvoimatavaraa? Looginen seuraus, palkkataso eli työvoimatavaran hinta romahtaa alle tuotantokustannustensa, mikä on kiertoilmaus nälkäkuolemalle. Vastaavasti, jos ”hyvinvoivassa” EU-maassa on työvoimapula, tämä organisoitu massamaahanmuutto vie pohjan työvoimatavaran hinnan nousulle, kysyntää ja tarjontaa siis manipuloidaan. 🙂

  Seuraavassa videossa Richard Wolff kertoo meille ”sosialismista Amerikassa”.

  https://www.youtube.com/watch?v=TXNrVaJJfHA

 13. Nykyjärjestelmässä velkaorja kustantaa oman elämisensä, se jos mikä on orjanomistajalle edullista.

  Palkkaleikkausten jälkeen osa on joutunut ottamaan kulutusluottoa kattaaksen palkan ja elinkustanniusten välisen eron, maksaen siitä korkoa luotottajille. Aivan kuten Mario Draghi kertoi EKP:n haluavankin. http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/181376-euroopan-johto-tahtaa-hikipajaunioniin

  Yhdysvalloissakin elellään luottokorttien varassa.

  Onhan tietysti ns. sosiaaliset tukiverkostot, joku saattaa mainita. Mutta eikö hallitus toisensa jälkeen ole purkanut niitä? Aktiivimallleilla, niin kutsutulla kolmen kuukauden ansalla ynnä muulla vastaavalla on saatu pudotettua yhä suurempi osa väestöä ylijäämäihmisiksi, ihmisroskaksi. Näitä toimia kutsutaan talouden tervehdyttämiseksi, kolmannen sektorin osallistamiseksi, hyvinvoinnin säilyttämiseksi sun muuksi.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here