Eduskunta näyttää hyväksyneen (kaikessa hiljaisuudessa) uudet siviili- ja sotilastiedustelulakien muutokset. Helsingin Sanomat julkaisi 11.3.2019 artikkelin “Tiedustelulait hyväksyttiin: nämä uudet salaiset oikeudet Supo saa, ja näin ne vaikuttavat tavallisen kansalaisen elämään”, jonka on kirjoittanut Tuomo Pietiläinen.

Käyn seuraavaksi artikkelin mielestäni tärkeimpiä yksityiskohtia läpi, minkä jälkeen paneudun lakimuutosten läpiviemisen “epäkohtiin” ja tuon esiin omia näkemyksiäni tämän kaltaisista lakimuutoksista ja niiden tarpeellisuudesta.

Artikkeli alkaa dramaattisilla sanoilla: “Tavallinen kansalainen luovuttaa osan omasta viestintäsalaisuudestaan mutta saa vastineeksi parempaa turvaa terrorismia, vakoilua ja ulkomaiden sotilasoperaatioita vastaan. Supon ja sotilastiedustelun päälliköt nousevat Suomen suurimpien vallankäyttäjien joukkoon.”

Helsingin Sanomien uutisen mukaan lait olivat eduskunnan viimeisessä käsittelyssä maanantaina iltapäivällä 11.3, ja “ne hyväksyttiin ilman äänestyksiä, vaikka vielä perjantaina kymmenen vasemmistoliiton kansanedustajaa vastusti lakien sisällön hyväksymistä”. Tämän kokoluokan lakiuudistus siis hyväksyttiin ilman äänestystä? Herää kysymys: miten tällainen on edes mahdollista?

Uutisen mukaan sisäministeriö tiedotti kyseisenä maanantaina, 11.3, että lakien on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian. “Ajankohta riippuu siitä, milloin uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu saadaan nimitettyä.”

Mitkä sitten ovat lakien mukanaan tuomat muutokset ja käyttöoikeudet siviili- ja sotilastiedustelulle? Artikkelissa esitellään kolme ilmeisesti keskeisintä uudistusta, jotka Supo ja sotilastiedustelu saavat käyttöönsä.

Ensimmäisenä mainitaan “oikeus rikkoa ulkomaiden lakeja”. Eli jos koetaan, että kansallinen turvallisuus niin vaatii, “tiedustelulait antavat Supon virkamiehille ja sotilastiedustelijoille oikeuden vaikka rikkoa ulkomaiden lakeja”.

Ulkomailla vakoilu ja sen riskit

Uutisessa kirjoitetaan rohkein sanoin lakiuudistusten tuomista mahdollisuuksista: “Pelin henki on pian se, että pieni Suomi saa tehdä kansallisen turvallisuuden nimissä ulkomailla kaikenlaista mutta kiinni ei saa jäädä”. Niin, eli mitähän kaikkea eräskin nimeltä mainitsematon suurvalta on omien tiedustelulakiensa nimissä tehnytkään esimerkiksi Suomen maalla?

Lisäksi esiin tuodaan tiedusteluoperaation mahdollinen epäonnistuminen ulkomailla seurauksineen. Jos Suomi jää tällaisesta ulkomailla suoritettavasta tiedusteluoperaatiosta kiinni – tai muutoin sellaisessa epäonnistuu – on Supon tai sotilastiedustelun päällikön jätettävä paikkansa. Uutinen jatkuu: “Politiikan korkeimmat päättäjät, kuten tasavallan presidentti ja ministerit, saavat jatkaa tehtävissään muodollisen tietämättöminä tiedusteluoperaatioiden yksityiskohdista.”

Mahdollisista selkkauksista ulkomaiden kanssa tiedusteluoperaatioiden yhteydessä Helsingin Sanomien uutisessa tuodaan kuitenkin esiin “rauhoitellen” seuraavaa: ”Lisäksi suuri ero on se, että Suomi käyttää tiedustelulakejaan puolustuksellisesti eli uhkien, kuten terrorismin ja vakoilun, torjuntaan.” Eli voimmeko olla huolestumatta sellaisesta ajatuksesta, että valtiomme tiedusteluelimet käyttäisivät lisättyä valtaansa vaarantaen omalla toiminnallaan Suomen valtion turvallisuuden?

Omat kansalaiset kaikkinäkevän silmän alla

Toisena keskeisenä muutoksena mainitaan “mahdollisuus seuloa internetliikennettä ulkorajoilla”. Tulevaisuudessa Supo ja sotilastiedustelu saavat työkalukseen internetliikenteen seulonnan Suomen ulkomaanrajoilla, mutta ne saavat myös käyttää uudenlaisia tiedustelun keinoja Suomen rajojen sisällä. “Supon päällikkö ja sotilastiedustelun päällikkö päättävät ja vastaavat kaikista kotimaan ja ulkomaiden salaisista operaatioista, joihin siviili- ja sotilastiedustelulaki antavat valtuudet. He käyttävät tulevaisuudessa valtaa, jota heillä ei nykyisin ole.”

Kolmas keskeinen lakiuudistusten tuoma muutos on “oikeus seuloa viestejä ilman rikosepäilyä”. Tässä kohdassa Helsingin Sanomien uutista on hyvin mielenkiintoinen johdattelu: “Tavallisen kansalaisen arjessa tiedustelulait eivät juuri tunnu. Tämä johtuu siitä, että he eivät saa tietää Supon tai sotilastiedustelun haaviin vahingossa jääneistä viesteistä. Supo tai sotilastiedustelu tuhoaa virheellisesti nappaamansa ja avaamansa sanomat mutta ei kerro asiasta kansalaisille.” Eli kaikki on hyvin, koska me emme saa tietää sitä, että olemme joutuneet vakoilun kohteeksi? Eikö yksityisyydellä olekaan enää minkäänlaista merkitystä ja arvoa?

Artikkelissa todetaan myös että mutta jos suomalainen on tarkoituksellisesti tiedustelun kohteena, tulee kyseistä kansalaista ”pääsääntöisesti” informoida asiasta, jotta tämä olisi tietoinen viestintäsalaisuuden loukkauksista.

“Suomalainen voi joutua Supon tai sotilastiedustelun kohteeksi, jos häntä epäillään kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavasta toiminnasta. Supon ja muun poliisin aiemmista oikeuksista poiketen suoranaista rikosepäilyä ei enää tarvita.” Mikä kaikki sitten on tällaista kansallista turvallisuutta vaarantavaa toimintaa? Eikö asia olisi hyvä tehdä selväksi jo nyt eikä vasta myöhemmin, jotta tiedusteluelimet välttyisivät kiusallisilta tapauksilta.

Keitä lait todella palvelevat?

Lakimuutokset ajettiin siis läpi äänestämättä, mikä jo sinällään on ihmeellistä ja hyvin kyseenalaista. Mutta sen lisäksi ajankohta, jolloin lakimuutokset hyväksyttiin, herättää ajatuksia. Muistaako joku kenties, milloin Juha Sipilän hallitus ilmoitti erostaan? Aivan samoina päivinä jolloin siviili- ja sotilastiedustelulait vietiin läpi. Hyödynnettiinkö huomion kiintymistä hallituksen kaatumiseen?

Miksi sitten tarvitsemme tällaisia lakiuudistuksia? Keitä varten ne ovat? Keitä ne suojelevat ja palvelevat? Näitä asioita meidän kaikkien olisi syytä pohtia, sillä ne ovat meidän kaikkien yhteisellä vastuullamme.

Meille perustellaan lakimuutoksia turvallisuuden parantamisella, koskee se sitten globaalia tai paikallista terrorismia, vakoilua tai muita kansallista turvallisuutta vaarantavia uhkakuvia. Mutta emme saisi tässäkään kohtaa unohtaa historiaa ja vain sokeasti uskoa siihen, mitä meille sanotaan ja millä verukkeilla lakimuutoksia runnotaan läpi. Meidän tulisi miettiä, keitä todella ovat ne terroristit, vakoilijat ja muut turvallisuuttamme uhkaavat tekijät, joista meitä tuon tuosta varoitellaan valtamedian uutisoinnissa.

Historiasta löytyy paljon todisteita siitä, että suurten terrori-iskujen todelliset tekijät eroavat virallisesti ilmoitetuista. Esimerkiksi Hannu Yli-Karjanmaan teos Valtiot ja terrorismi (2008) tuo aivan uudenlaisia näkökulmia vuoden 2001 syyskuun tapahtumiin. Toinen oivaltava esimerkkiteos on sveitsiläisen historioitsijan Daniele Ganserin Naton salaiset armeijat (2004), jossa tutkija tuo esiin valaisevia tietoja Euroopassa 1900-luvulla suoritetuista terrori-iskuista. Kirjojen yhteinen ja tärkein teema ja sanoma on varmasti se, että on todistettu, että läntiset ja muut vahvasti resursoidut tiedusteluelimet (CIA, Mossad jne.) ja sotilaalliset voimat (kuten NATO) ovat itse olleet suorittamassa laajasti tuomittuja terrori-iskuja.

Todisteilla on tapana kadota ajan saatossa, mutta me ihmiset voimme vaikuttaa tähän päivään muistamalla ja tuomalla julki historian saatossa todistettuja asioita. Historiasta edes pitäisi koettaa ottaa opiksi.

Lähde

Tuomo Pietiläinen | Helsingin Sanomat (11.3.2019): Tiedustelulait hyväksyttiin: nämä uudet salaiset oikeudet Supo saa, ja näin ne vaikuttavat tavallisen kansalaisen elämään

Samu Seppälä on Vantaalla asuva, valtiotieteitä opiskellut ja maailmaa avoimin silmin tutkiva kansalainen.

Kuvat: Pixabay

Lue myös

27 KOMMENTTIA

 1. Kiitos hyvästä Artikkelista ja aiheellisista huomioista.
  Suomessa poliisilla ja tiedustelupalveluilla on jo ennestään aivan liian laajat valtaoikeudet, mutta nyt niitä lisätään vielä entisestään. Kysynkin mielestäni aiheellisen kysymyksen että miksi Suomen kansalaisen pitäisi välittää paskaakaan siitä mitä laki sanoo, kun meidän ”lainvalvojillemme” on annettu oikeus rikkoa lakia mielensä mukaan?
  Toinen erittäin huolestuttava trendi on että kansalaisten kyttäämiseen ei enään tarvita epäilyä rikoksesta, toisin sanoen enään viranomaisten ei edes tarvitse keksiä päästään mielikuvituksellisia epäilyjä ja venyttää pykäliä kyseenalaisesti, kuten tähän asti, mikä jo itsessään on ollut moraalisesti arveluttavaa, vaan he voivat sanoa suoraan että ”me saadaan kytätä sua ihan mielemme mukaan, ime pamppua.”
  ”Suomalaiset saavat vastineeksi parempaa turvaa terrorismia ja vakoilua vastaan”, voi vittu Hesari. Kenen leipää syöt, sen leipää laulat. Jos meillä olisi tässä maassa vapaa ja puolueeton media se kutsuisi tätä mahdollisimman vähällä julkisuudella, pikavauhdilla ja poikkeusmenetelmällä säädettyä lakia sen oikealla nimellä: Suomen Patriot Act. Suomen kansa ei tästä hyödy eikä sillä terrorismia torjuta, mutta kansalaisten oikeusturva, yksityisyys ja mielipiteenvapaus kyllä kapenee entisestään.
  Olis mukava kirjoittaa parodia seikkailu aiheesta; kun Supon paras vastavakooja ”James Potkukelkka” lähtee vähän vakoilemaan ulkomaille Moskovan meininkiä. FSB:n miehet nauravat katketakseen miehen ”vakoilutoiminnalle” eivätkä edes viitsi raportoida suomalaisen pellen toimintaa esimiehilleen ,koska se on niin naurettavaa. Matkalla hän eksyy Moskovalaiseen baariin ryyppäämään ja uhkapelaamaan suomalaisten verorahoilla ja moskovalainen ilotyttö iskee hänet. Aamulla James herää hotellihuoneesta yksin ilman tavaroitaan ja vaatteitaan ja juosta jolkottaa lakanaan kietoutuneena ja krapulaisen näköisenä pitkin Moskovan punaista toria, yrittäen pyydellä ihmisiltä apua huonolla englannilla sanoen ”Excuse me, I work for Finnish Agency called Supo, Could you loan me your phone?
  Ja jos jollekin jäi epäselväksi niin kyllä, epäilen suuresti Supon ammattitaitoa tehdä mitään muuta kuin vakoilla omia rehellisiä kansalaisiaan Suomen rajojen sisäpuolella.

 2. ”Muistaako joku kenties, milloin Juha Sipilän hallitus ilmoitti erostaan? Aivan samoina päivinä jolloin siviili- ja sotilastiedustelulait vietiin läpi. Hyödynnettiinkö huomion kiintymistä hallituksen kaatumiseen?”
  —–
  Ei SAMOINA päivinä, vaan täsmälleen SAMANA päivänä, kun Sipilän hallitus erosi – eikä eronnutkaan.
  Ei hyödynnetty huomion kiinnittymistä, vaan kiinnitettiin huomio hallituksen ”kaatumiseen”.

  • Sipilän hallitus erosi perjantaina 8.3. ja lait hyväksyttiin 11.3, eli heti viikonlopun jälkeen.

   • 8.3. tuli ylimääräinen uutis-lähetys novalta että ”Sipilän hallitus eroaa..”. Laitoin kaverille viestiä että ”Hallitus eroaa!”, laitto kuvan takas artikkelista et ovat jättäneet eropyynnön…”selevä homma”. Muistaakseni seuraavana päivänä tuli toinen ylimääräinen lähetys taas ja ilmottivat että ”Eduskunta on hyväksynyt uuden tiedustelulain ilman äänestystä” vai millä nimellä se meni, ei ihan saanut selvää kun pajalla touhuilin, mutta kai se tämä kyseinen lakiesitys oli.
    Tässä vaiheessa heräskin jo vähän mielenkiinto että mitähän helvettiä siellä oikeen taas kikkaillaan!?! Onko tuo edes mahdollista? On näköjään… mutta mitä vit…

 3. Mielestäni vaihoehtopuolueet voisi vaatia että kyseiset lait kumotaan. Kyseiset lain on säädetty tavallisella lailla, joten ne pystytään myös kumoomaan 50% äänillä eduskunnassa

 4. Tietenkin tiedustelulailla on kerätä tietoa kaikista suomalaisista ja suomessa ja pisteyttää meidät joillakin kriteereillä poliittisen eliitin vastaisiin ja myönteisiin. Tämä jäykistää poliittisen rakenteen pysyvästi samanlaiseksi eikä anna mahdollisuutta rakenteen muuttamiseen vaikka tarvetta olisi. Kokoomus on ajanut näitä tiedustelulakeja kaikkein voimakkaimmin ja valtion hallinto on suorittanut sen hyväksymiseksi omat falseflag operaationsa ja tuloksena on saatu vahvasti perustuslain vastainen tiedustelulaki jonka tarkoitus ei ole mikään terrorismin torjunta, jota sillä ei pysty torjumaan, vaan se on kansalaisten valvontaan tarkoitettu laki ja mahdollistaa myös yksilöllisen ihmisten manipulaation esim. vaalien alla ja sopi myös usan uuden maailman järjestyksen, NWOn alueen ihmisten tietokantaan. Eli tiedot suomalaisista kerätään globaaleihin tieto kantoihin usassa ja siitä voi olla seurauksena että ihmisillä tyssää matka usaan tai natomaihin. Lisäksi kriisitilanteissa kerättyä tietoa voidaan käyttää siihen ketkä ihmiset kerätään keskitysleireihin ja ketkä jätetään vapaiksi. NWO vyörytys on suomessa niin voimakas että ei löydy vastavoimaa suomen eduskunnasta kun tämäkin laki meni läpi ilman äänestystä kerrankin kun olisi saanut äänestää niin ei äänestetty, kun usein on ollut ettei eduskunta ei ole saanut äänestää suomelle tärkeistä asioista. Orwellin maailma alkaa olla valmis niin mitäpä sitä turhaan äänestelee.

  • Aion silti äänestää, koska tulevat vaalit saattavat olla viimeiset, joilla voi edes kuvitella olevan jotain merkitystä. Seuraavat ”vaalit” v. 2023 ovat jo sitten eräänlaista maalaismarkkinoiden tyyppistä kansanperinteen esittelyä. NWO-vyörytys on osuva termi ja jo nyt on näköpiirissä iso kasa lainsäädäntöä, joka lopettaa Suomen sellaisena kuin olemme sen oppineet tuntemaan.

   Älykkään, humaanisen, estetiikasta ja luonnosta viehättyneen ja sosiaalisesti tiedostavan ihmisen on ehkä vetäydyttävä kokonaan pois julkisesta elämästä omien puuhastelujensa pariin, jos sellaisiakaan sitten sallitaan (luultavasti ei). On aivan selvää, ettei sellaiselta ihmiseltä kysytä parin seuraavan vuoden jälkeen yhtään mitään. Luokitellaan uudelle järjestykselle haitalliseksi dinosauriksi joka tapauksessa.

   On tietenkin mielenkiintoista veikkailla ja arvailla, kuinka tuleva dystopia toteutuu. Kuinka esimerkiksi toteutetaan kansalaisten täysi mielenhallinta ja vastavirtaisesti ajattelevien syrjäyttäminen. Kovin vaikeaa se ei ole nykyisinkään. Katsaus vaikkapa Kokoomus-poliitikon silmiin antaa viitteen siitä, missä mennään.

   Toteutuvatko hurjimmat NWO-suunnitelmat, joihin kuuluu mm. ’depopulation’ vai tyydytäänkö dehumanisaatioon, jota voidaan ryydittää kaikkein uusimmalla teknologialla ? 5G ja Internet of Things vievät valvonta- ja manipulaatiomahdollisuudet aivan uudelle tasolle. Keskitetty A.I., jonka algoritmeja vaikkapa sionistit hallitsevat, tekevät meistä tottelevaisia Goyim-orjia lopullisesti. Raamatun pedonmerkki-visiot tulevat mieleen.

   Niin tai näin, suuri enemmistö tuskin herää ajoissa ja tutun turvalliset tulokset nähdään 14.04. Seuraavat hallitus voikin pyyhkiä Suomen nimen pois mainoskyltistään.

   Ja lopuksi vanha kiinalainen kirous: ”Eläkäätten mielenkiintoisia aikoja”.

   • Se oli sarkasmia siitä mitäpä eduskunta turhaan äänestelee niin ovat yhtä porukkaa että kaikki on ok vaikka ei olekkaan. Tietysti kannattaa äänestää niin saa sitten jännittää yhtenä iltana että saiko oma puolue ääniä ja pääsikö äänestämäsi eduskuntaan. Suomen polku on kuitenkin taputeltu, matut aiheuttaa suomelle 3 miljardin vajauksen ja hävittäjät parin miljardin vajauksen eli budjetti on 5 miljardia miinuksella vuodessa ensi hallituskaudella ja suomesta ei löydy sellaista hallituskokoonpanoa joka leikkaisi oikeudenmukaisesti menot.

 5. Nykyisin arvostetaan korkealle vastuutonta vallankäyttöä; jokainen haluaa olla kuningas. Siksi politiikasta on tullut korkealle arvostettu ja tavoiteltava asia.

  — Mitä enemmän pystyt hassaamaan toisten omaisuutta ilman minkäänlaista henkilökohtaista vastuuta, sitä korkeammalla olet hierarkiassa.
  — Se pitää myös näyttää.

  Politiikassa sosiaalinen arvo on kaikki kaikessa. Viime käden valta on aina ja kaikissa yhteisöissä niillä, joilla on parhaat aseet muiden alistamiseen.

  Vallan suuruudessa, niin kuin muissakin sosiaalisen arvon ulkoisissa ilmentymissä, ei riitä, että henkilöllä on paljon valtaa ilman vastuuta (erotuksena sille, että hän vain väittää niin). Se pitää myös näyttää. Näyttämistarve ei johdu kansasta tai riipu siitä. Se tulee vertaisryhmän paineesta.
  — Ulkoministerin pitää todistaa muille ulkoministereille se kuinka arvokas hän on,
  — puoluejohtajan toisille puoluejohtajille,
  — jne.

  No. Tämä oli vähän aiheen vierestä, mutta olennainen kysymys on, että kansalaisten puolella ei ole olemassa mitään tahoa, joka käyttää toimeenpanevaa valtaa itse valtiota vastaan silloin, kun se käyttäytyy juuri niiden asioiden mukaisesti, mitä sanoo vastustavansa. Esimerkiksi
  — terrori-iskuja käyttäen ajaa poliittisia tavoitteita,
  — uhkaamalla julkistaa intiimiä tietoa niistä kansanedustajista, jotka asettuvat poikkiteloin, kun säädetään lakia intiimin tiedon keräämisestä,

  Kansainvälisissä suhteissa ei ylipäätään ole olemassa lakia. Vain voima ja väkivalta. Tästä syystä Suomen politiikkana on aikaisemmin ollut tukeutua YK:hon ja ”sopimusjärjestelmään”.
  — Mutta nyt tuulet ovat kääntyneet.

  Suomen uuden aseman määrittely on tapahtunut kokonaan ulkomailta johdettuna toimintana, koska meiltä puuttuu kansan johtaja, jolla olisi ymmärrystä nähdä pitemmälle kuin seuraaviin vaaleihin asti.
  — Perustuslain noudattaminen on lopultakin kiinni vain vallassa olevien ihmisyksilöiden henkilökohtaisesta moraalista.

  • Erittäin olennaisia asioita. Kuka pistää Suomen valtion ojennukseen kun se sortuu hybrikseen? Suurella osalla porukasta valitettavasti on sellainen harhakäsitys että ohjakset tulee luovuttaa ”kansainvälisen yhteisön” käsiin, joka ”hoitaa” asian. Mitä he eivät käsitä että tuo käytäntö luo vain suuremman, globaalin, alistajan ja vie demokratian ja päätösvallan vain kauemmaksi suomalaisten (tai minkä tahansa muun kyseessä olevan kansan) käsistä, mitä on vähän yli 5 miljoonaa 7 miljardin joukossa? Mitättömämpi kuin kärpäsen paska kartalla. Niin sanotussa ”globaalissa demokratiassa”, jota eräät tietyt ”edistykselliset” tahot markkinoivat, Suomella on vähemmän sananvaltaa kuin Suomen mitättömimmällä tuppukylällä on sananvaltaa koko valtakunnan politiikkaan. Sitten on vielä se tosiasia, että tämä paholaisen pelikenttä, tämä globaali oligarkia, jonka alaisuudessa tälläkin hetkellä elämme ei ole demokratiaa nähnytkään.
   Ei, kyllä se on kansa, jonka täytyy pistää oma valtionsa ojennukseen. Miten se tapahtuu ja miten ihmiset saadaan heräämään ja kiinnostumaan, sitä en tiedä, mutta mikään muu ei auta. Ehkä juuri sen varalta oligarkit näitä tiedustelulakeja säädättävät, että jos se tyhmä kansa vaikka sattuisikin viisastumaan ja heräämään.
   Älkää unohtako äänestää, vaikka se olisi mielestänne kuinka turhaa ja muistakaa että puolue on se millä on vielä jotain merkitystä tässä järjestelmässä, ei yksittäinen ehdokas. Tämä on ensimmäinen virhe, jonka monet ihmiset tekevät. ”He äänestävät ihmistä, eivätkä puoluetta”- he selittelevät, mutta mikä heiltä jää huomaamatta on se että puolue on se mikä sanelee politiikan, eduskunnassa on ryhmäkuri ja jos sitä ei noudata, joutuu kentien ikuiseen poliittiseen paitsioon.

 6. Vesa tuossa ehtikin jo korjata virheellisen huomiosi. Ja muutama päivä tuon 11.3 jälkeen, astui ”kyseenalainen” kaivoslaki voimaan. Eli kyllä sitä ollaan ehditty kaikenlaista uudistusta vääntämään tässä kaiken hulinan keskellä.
  Uusi kaivoslaki taisi – jos vähääkään oikein muistan nyt – mahdollistaa kaivosalanyrityksille hankkeen tai kaivosluvan aloittamisen ilman ympäristövaikutusten kartoitusta. Talvivaarasta ei selkeästi olla opittu. Voi olla että Heinävedelle pukkaa kohta uusia kaivauksia.

 7. 9/11 put the following notions front and center of the concerns of most people in the USA:
  – We are under attack and in grave, imminent, danger
  – Islam wants to destroy our way of life
  – Those who did 9/11 also want to destroy Israel
  – We need to ask the Israelis to share their “expertise” in dealing with Islamic terrorism
  – Draconian laws and new police powers need to be passed to protect us from mass murder
  – If you are not with us, then you are with the terrorists

  A huge, massive, immigration crisis resulted in most European countries. Can you guess what the Europeans felt? They felt that:
  – We are under attack and in grave, imminent, danger
  – Islam wants to destroy our way of life
  – Those who did Charlie Hebdo and all the other terrorist attacks in Europe also want to destroy Israel
  – We need to ask the Israelis to share their “expertise” in dealing with Islamic terrorism
  – Draconian laws and new police powers need to be passed to protect us from mass murder
  – If you are not with us, then you are with the terrorists

  Sounds familiar? If it does, it is because it is.

  In terms of methods and means, 9/11 and the invasion of Europe by hordes of immigrants could not be more different. But in terms of results, they achieved very similar outcomes.

  https://thesaker.is/the-great-fraud-of-national-zionism

 8. He katsovat, että tarkoitus pyhittää keinot, eivätkä näe tarkoitusta.
  Sokeat viljapellossa kitkemässä rikkaviljaa.

 9. Mutta ehkäpä asiat saavat uuden suunnan, sen takia mitä nyt on paljastunut USAn presidentiä vastaan nostetuista syytteistä vasemmiston taholta, osallistumiseen VENÄJÄn kanssa USAn vaalitulokseen ? Parisen vuotta siihen meni, ja rahaa palaa kansan veroista.Nyt sitten on aloitettava niiden petturien ”aitaaminen”, jotka sen kaiken häväistyksen saivat aikaan, jo ennen Trumpin vaalivoittoa, vasemmiston selitysten mukaan jonkinlaisena ”vakuuttavana takeena Hillaryn vaalivoittoon” ? Keittivät perättömän SOPAN, johon kuuluuvat korkeimmat rikostutkimuslaitokset FBI, CIA, sekä
  tuomio-istuimien edustajia, ja johtajia. Niistä laitoksista OBAMA teki poliittisia vastustajia. Trumpin lakimiehillä tulee olemaan paljon kaivelemista, saadakseen mahdollisimman monet OBAMAN aikaisista rikollisista ”sälehoitoon”. Se tulee olemaan riemullista aikaa oikeamielisille, joilla on edessä Trumpin jälleenvalinta. Jäämme seuraamaan tilanteita.

  • Sitä vähän aavistelinkin että asiasta tulee nahkapäätös kun tiedossa on että hillaryn vaalitoimiston sähköpostien julkituloon oli syyllinen eräs kampanjatyöntekijä joka vuoti ne wikileaksille, sittemminhän tämä kampanjatyöntekijä murhattiin mutta syyllisistä ei julkisuudessa ole esitetty tietoa. Oliko sitten putinin pojat vaalipropagandaa tekemässä fbssä trumpin hyväksi mutta sillä tuskin merkitystä oli vaalikannatuksen kannalta mutta venäjän taholta aivan idioottimaista touhua tyhjä takia jos se on aukottomasti todistettu, mitä hieman epäilen koska tähän juttuun liittyy niin paljon amerikkalaisia tiedustelupalveluja, jotka on hillaryn ohjauksessa. Fb itse möi trumpin kampanjatoimistolle 50 miljoonan amerikkalaisen tiedot kohdennettua vaalimainontaa varten ja tämä on sivuutettu täysin tässä vaslimanipulointi keskustelussa vaikka fb asiasta on vedetty oikeuteen ja fbn tiedoilla on varmasti ollut suuri vaikutus trumpin valintaan.Onhan tämä opetus kuitekin suomen valtamedialle perättömän tiedon levittämisestä mutta tuskin se tästä mitään oppii ja eikä halua oppia, samanlaisia satuja kuullaan tästä edespäinkin. Suomen tiedustelulain säätämisessä käviköhän niin että isot puolueet päätti että äänestämistä ei järjestetä yksimielisen julkisivun säilyttämiseksi lakien säätämisessä.

 10. MISTÄ SUPO SAI ALKUNSA? Eikö olekin kätevää…. nimi vaihtui, mutta toiminta on sama, ja vielä pahempi. Supo on osa CIA mafiaa, joka pitää yllä kansainvälistä rikollisuuta!

  WIKIPEDIA:

  ”Valpo I
  Kansallissosialistien noustua valtaan Saksassa Valpon johto solmi henkilökohtaiset suhteet SS:n ja Saksan turvallisuuspoliisin uusiin johtohenkilöihin. Jatkosodan aikana Valpo teki yhteistyötä natsi-Saksan SD-tiedustelupalvelun Einsatzkommando Finnland -erityisyksikön kanssa, asettaen vuosina 1941-1942 sen käyttöön 12-miehisen sotavankien kuulustelijoista ja tulkeista koostuvan komennuskunnan. Valpon johto ja komennuskunta olivat tietoisia siitä, että saksalaisten sotavankeja teloitettiin kuulustelutulosten perusteella, ja yksittäisissä tapauksissa Valpon henkilökuntaa osallistui itse teloituksiin.

  1. helmikuuta 1938 lähtien Valpon päällikkönä toimi Paavo Säippä kunnes 1. helmikuuta 1941 hänen tilalleen asetettiin saksalaismieliseksi tunnettu Arno Anthoni. Valtioneuvoston määräyksellä 15. heinäkuuta 1941 Valpo alistettiin Päämajan käskyvaltaan ”sodan loppuun asti”. Saksan tappio Stalingradin piirityksessä talvella 1943 heikensi saksalaismielisten asemaa hallinnossa, jolloin eräiden muidenkin virkamiesvaihdosten mukana Anthoni korvattiin Paavo Kastarilla 29. helmikuuta 1944.[8][9] Valpossa toiminnasta jätettiin tarkoituksellisesti asiakirjat laatimatta.[10]

  Valpo II, punainen Valpo
  Pääartikkeli: Valpo II
  Vuosina 1944–1949 erityisesti Otto Brusiinin päällikköaikana erotettiin Valposta paljon aiempaa henkilökuntaa, joka korvattiin kommunisteilla ja muilla neuvostomielisillä. Joka kymmenes henkilökuntaan kuuluva oli saanut tuomion joko maan- tai valtiopetoksesta. Brusiinin päällikköaikana palvelukseen otettiin myös lähes 80 henkilöä, joilla oli takanaan rikoksista saatu vankeustuomio.[11] Kautta kutsuttiin yleisesti Punaiseksi Valpoksi, virallisemmin Valpo II tai Uusi Valpo. Punaisen Valpon syntyyn vaikutti valvontakomission ja kommunistisen sisäministerin Yrjö Leinon lisäksi asekätkentäjutun paljastuminen. Sosiaalidemokraattisen hallituksen noustua valtaan Valpo II hajotettiin vuonna 1948.

  Supo
  Tilanne Valpossa alkoi rauhoittua Erkki Tuomisen tullessa päälliköksi ja Risto Höltän apulaispäälliköksi tammikuussa 1948, vakinaisiksi maaliskuussa 1948. Heti SKDL:n vaalitappion jälkeen alettiin valmistella Valpon lakkauttamista ja henkilöstöltään huomattavasti pienemmän suojelupoliisin (Supo) perustamista vuoden 1949 alusta.[12]

  Etsivän Keskuspoliisin ja Valpon arkisto on noin vuoteen 1948 asti julkinen ja sen säilytyspaikka on Kansallisarkisto. Supon vuoden 1949 arkisto avautui ensimmäistä kertaa kaikelle kansalle 1. tammikuuta 2009.[13]”

 11. Mietitäämpäs tätä asiaa vähän laajemmin… Ennen vuoden 2016 joulua EU:ssa hyväksyttiin ”terroristilaki” jonka sisältö oli tämänkaltainen ”joka painostamalla tai muita keinoja käyttämällä koittaa vaikuttaa päätösentekoon tai muuttaa päätöstä…”. Eikös tuo sisällä suomalaisten kansallisoikdeudenkin: Päätöksstä valittamisen??

  Siten, viime joulun alla Berliiniin valmistui EU:n sisäinen vakoilukeskus, eräänlainen Stasi-II joka ylhäältäpäin oli, yllätys yllätys, melkolailla hakaristin näköinen. Keskellä oli ”kenkälaatikko” ja jotkut sakarat oli käännetty nurinperin. Mutta yhtä kaikki. Sen avajaisiin saapui 1500 poliisipäälikköä kautta EU-alueen sekä heidän sihteerinsä ja avustajansa. Tämä siis tarkoittaa että EU vakoiseen sen kansalaisia jo liittovaltiotasolla !!

  Ja sitten se kolmas, tänä vuonna ratifioitunut ”EU:n mielipiderikoslaki” jonka sisältö on suurinpiirtein ”…joka kyseenalaistaa historian, yleisen tietämyksen tai uudelleen tulkitsee tapahtumia…”. Eli, jos vaikka koulujen historiantunnilla tuo totuudet esiin esim. Pearl Harbourgista tai Japanin sodanjulistuksesta niin syyllistyyy aajtusrikokseen.

  …ja kun nämä kaikki kolme niputetaan yhteen tämän päätöksen kanssa, niin ”Vuonna 1984” on lastenleikkiä sen rinnalla. Jo vuonna 2010 Ranska lähetti kaksi sateliittia euroopan ylle ja ylpeinä ne sanoivat ”niiden suorityskyky on niin suuri että ne pystyisivät seuraamaan jokaista euroopalaista ihmistä reaaliajassa, 10cm tarkkuudella”. Mutta kas kummaa, tuo uutinen vedettiin äkkiä mediasta pois. On silti hyvä muistaa että avaruudessa on noi 4900 toimivaa sateliittia ja saman verran vikaantuneita.

  Niin että… Miltä tulevaisuus nyt näyttää??

 12. Kiina saattaa tuhota niistä avaruudessa lentävistä, ”tietotoimistoista suuren osan” ihan vain huvikseen. Kiina on menossa edelle monessa asiassa. Eikä VENÄJÄkään ole kaukana perässä. Nyt tarvitaan aivan uudenlainen Internettiä muistuttava järjestö, mutta vain paljon turvallisempi käyttäjälleen, jonka ei välttämättä tarvitse perustua yksilön vakoiluun. KIINA-VENÄJÄ ”coalition” voi ohittaa muut maat lyhyessäkin ajassa. Lännen netti on kovin haavoittuva, siitä on jo esimerkkejä, josta voi johtua kaiken yhteydenpidon halvaantuminen.

  • >Kiina saattaa tuhota niistä avaruudessa lentävistä, ”tietotoimistoista suuren osan” ihan vain huvikseen.

   Kiina ja Intia onkin kunnostautuneet avaruusterrorismissa.
   Satelliitin räjäyttäminen miljoonaksi pikkupalaksi kiertoradalle on melkoinen rikos.

   > Kiina on menossa edelle monessa asiassa. Eikä VENÄJÄkään ole kaukana perässä.

   Nauran katketakseni. Venäjä on vapaapudotuksessa. Takamatka kasvaa.

   > Nyt tarvitaan aivan uudenlainen Internettiä muistuttava järjestö, mutta vain paljon turvallisempi käyttäjälleen,

   ”järjestö” !?!
   Sinulla ei taida olla vielä pienintäkään käryä siitä mikä ”internet” on.

   >jonka ei välttämättä tarvitse perustua yksilön vakoiluun.

   Mutta yksilöiden vakoilu on kuitenkin mielestäsi sallittavaa. Ehkä jopa hyvä asia.
   Miksi et muuta Kiinaan, Venäjälle tai pohjoiskoreaan. Siellä internettisi lienee turvallisempi.

   > KIINA-VENÄJÄ ”coalition” voi ohittaa muut maat lyhyessäkin ajassa. Lännen netti on kovin haavoittuva, siitä on jo esimerkkejä, josta voi johtua kaiken yhteydenpidon halvaantuminen.

   Väitän että ”kiinan netti” on aivan yhtä haavoittuva. Mahdollisesti haavoittuvanpi kuin läntinen.
   Lännessä verkon turvallisuutta edesauttaa tuhat yritystä +valtiot, Kiinassa ei ainoatakaan yritystä, vain valtio joka tekee sitä 100% omiin tarkoituksiinsa vapaan sanan tukahduttamiseksi.

   Nykyisessö internetissä on ongelmana tyhmät/sinisilmäiset ihmiset, rikolliset ja ohjelmistotuetteiden valmistajien välinpitämättömyys turvallisuudesta.

 13. Nyt vain seuraamaan historian kulkua. Kukaan eläväinen ei tiedä mitä huomenna voi tapahtua, koska kaikki on vain arvailua. Korkeammin oppineetkiin useasti syyllistyvät harhaluuloihin.Kiina siirtyi verrattain nopeasti kommunismista jonkinlaiseen kapitalismiseen järjestelmään, samoin VENÄJÄ, jossa en ole koskaan käynyt, enkä varmasti koskaan mene. Eikä ole paljon halua käydä edes Suomessakaan. Hoitakaa vain omat tunaroimisenne, koska päästätte ”raadon syöjiä hallitsemaan maatanne”. Tilanne menossa huonommaksi maapallon laajuisesti, niin ettei pian ole missään hyvä olla, mhinkäs sitten menet ? Toistaiseksi täällä USAssa on vielä ”elbow -room”, eikä pienet vaikeudet tunnu kovin vaikeilta, toisin kuin pienessä maassa. Toivossakin voi elää, sanoi ”Lapamato”?

 14. Ko. tiedustelulait antavat merkittävästi paremmat mahdollisuudet mm. tuotekehitys ja tutkimushankkeiden vakoilemiseen ja siten hankitun tiedon kaupppaamiseen, muista asioista puhumattakaan.

  Kuka sitten valvoo lakien noudattamista. Mitä sillä on väliä, kun laki itsessään jo sallii lähes kaiken maan ja taivaan välillä, ja jos ei salli niin otetaan käyttöön ”Maan Tapa”, joka sen sitten sallii.

  Lainsäädäntöön liittyy se olettama, että lakeja noudatetaan, ja että virkamieskunta joiden valtuuksia on lisätty ovat rehellisiä, moraaliltaan nuhtettomia, eivätkä käytä väärin tietoonsa tulleita asioita. Käytäntö kuitenkin osoittaa tämän olettaman harhaksi.

  Seurauksena on se, että Suomessa pian sekin pysähtyy, joka vielä toimii. Kukaan ei tee enää mitään oleellista, kun sekin, mitä ennen ei päästy kuppaamaan voidaan nyt kupata. Ja asialla ovat tietenkin virkamiehet, kuten tähänkin asti, tähänastisina esimerkkeinä ulosottomiehet ja voudit.

  Aivot pakenevat ulkomaille, sellaisiin maihin, jos niitä vielä löytyy, joissa terve järki hallitsee toimintoja. Suomi on muodostumassa ”elefanttien” hautausmaaksi, joilta elefanteilta ennen kuolemaansa revitään hampaat ja nahkat, ja kalutaan luut ulkomaiston finanssiryhmien hyvinvoinniksi.

  Jos tulotaso ei muuten riitä, nostetaan tulotasoa väärentämällä asiakirjoja, kuten todistettavasti on tapahtunut eräissä yhteyksissä.

  Herää tietysti kysymys siitä, mistä nämä loiset sitten ammentavat elinvoimansa, kun kaikki oleellinen on pysähtynyt. Laaditaanko sen jälkeen ”Pakkotyölaki”, jotta saadaan virkamies ja päättäjäkunta pysymään sapuskoissa.

  Jokaisella pakkotyölain puitteissa työhön pakotetulla on sitten oma nimikkovirkamiehensä, jota hänen on ylläpidettävä oman perheensä lisäksi.

  Tämä viimeaikainen kehitys monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla on lähinnä degeneraatiota. Mennään sentti eteen ja tuuma taakse ja kuvitellaan että edistytään tai jalostutaan jollain tavalla.

  Asioille saadaan kuitenkin aina uudet kehykset kun muutetaan niiden määritytelyjä, ja jälleen on puhdas pelipöytä ja uudet kortit käsissä.

  Kaikki näyttää vähän aikaa hyvältä, kunnes on tarpeen määritellä asiat taas uudestaan. Näinhän se on mennyt tähänkin asti.

  Yksinkertaista, -vai mitä?

 15. Menossa on Atlanttinen, Bilderberg-2 oikeisto diktatuurin käynnistämä operaatio ”gladio” uusinta. Tällä kertaa ei ole niinkään pommi-iskuja, vaan lähinnä taloudellinen pommittaminen NWO,n ja globalismin edistämiseksi.
  WW2 jälkeen voittajavaltiot sopivat keskenään maailmanlaajuisen vakoilu- ja tiedonvälitys verkoston rakentamisesta, ja sille annettiin nimi ”ECHELON”. Tarkoituksena oli saada koko maailman teleliikenne valvontaan.
  ECHELON, originally a secret government code name, is a surveillance program operated by the United States with the aid of four other signatory states to the UKUSA Security Agreement: Australia, Canada, New Zealand, and the United Kingdom, also known as the Five Eyes.Wikipedia
  Koska valtioitten omien kansalaisten vakoilu oli SILLOIN moraalisesti väärin, five eyes jäsenet sopivat vakoilevansa naapureitten kansalaisia ja sitten tiedottivat naapurihallinnolle havaitsemiaan hallituksen vastaisista aktiviteeteista.
  Nyt Echeloniin kuuluu köytännössä kaikki NATO-maat, ja sakkia nimitetään ”nineteen eyes +”.
  Suomi kuuluu porukkaan sivupersoonana laittoman isäntämaa sopimuksen seurauksena.

 16. Hienoa työtä, ystävät. Valitettavasti suurella yleisöllä ei ole käsitystä mitä on tapahtumassa, koska valtamedia on ohjeistettu olemaan vaitonainen tiedusteluasioista. ”Amatööritiedustelulla” on merkittävä osuus tiedonsaannissa, ja kansalaisten tiedottamisessa. (Ketä asiat kiinnostavat).
  USA/NATO on ylläpitänyt WW2 lopusta lähtien suunnitelmia uudesta Venäjän retkestä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here