Saksan mediassa ehkä näkyvimmän vasemmistopoliitikon, Die Linken Sahra Wagenknechtin aloitteesta vuoden 2018 alussa startannut Aufstehen-liike on kasvanut aikuiseksi. Liikkeen nimi merkitsee konkreettista nousua, esim. seisaalleen, mutta on laajalti käytössä myös kehotuksena nousta vastarintaan. Nyt ollaan tilanteessa, jossa liikkeen tulevaisuus on vaakalaudalla.

Liikkeessä on tätä nykyä noin 180 000 sähköpostitse ilmoittautunutta kannattajaa. Lähinnä Facebookin kautta organisoituneita alueellisia toimintaryhmiä on noin 200. Onko tämä paljon tai vähän, riippuu näkökulmasta. Lähtökohtana on ollut koota nykyiseen puoluekäytäntöön kyllästyneitä yhteisen sateenvarjon alle luomaan painetta muutokseen. Kohteena ovat koko vasemmisto laajasti ymmärrettynä sekä vihreät.

Liikkeellä on esikuvansa, mm. Ranskan Jean-Luc Mélenchonin vaalien alla luoma kokoomaliike, samoin brittien Jeremy Corbynin ja amerikkalaisen Bernie Sandersin tueksi vaalien alla luodut liikkeet.

Aineellisesti Aufstehen-liikettä tukevien joukossa on yli kuusikymmentä Saksan politiikan ja kulttuurielämän edustajaa. Näistä liikkeen alkutaipaleen rahoittajista suomalaisille tutuimmat nimet lienevät taiteilija Nina Hagen ja poliitikkokonkari Oskar Lafontaine, Wagenknechtin aviopuoliso.

Mihin Aufstehen pyrkii?

Liikkeen mielestä politiikan yleinen vika on siinä, että päätöksenteko tapahtuu ohi ihmisten perustavien ongelmien ja tarpeiden. Sormi osoittaa yhtä lailla “omiin” sosialidemokraatteihin, vihreisiin ja vasemmistoon, sillä niiden katsotaan toiminnassaan livenneen kauas kunkin puolueen alkuperäisistä aatteista.

Aufstehen -liikkeen näkyvään johtoon kuuluva entinen Saksan vihreiden perustajajäsen Ludger Vollmer onkin sanonut, että liikkeen tehtävänä on purkaa saksalaisen hyvinvointivaltion tuhonneet rakenteet ja palata lähtöasetelmiin, vaikka se kestäisi kolmekymmentä vuotta. Sahra Wagenknecht on puolestaan korostanut pitkään Saksan talousihmeen kultaisia vuosia, jolloin sosiaalinen markkinatalous muisti olla myös sosiaalinen. Konkreettisesti liikkeen kärkitavoitteet perustamisasiakirjassa olivat seuraavat:

 • uusi rauhanpolitiikka
 • varmat työpaikat, hyvät palkat, oikeudenmukaiset verot ja uudistettu vahva sosiaalivaltio
 • luontoa säästävä taloudenpito
 • laadukas koulutus kaikille
 • demokratian palauttaminen, suoran demokratian mahdollistaminen, lobbauksen estäminen ja yritysten tuen kieltäminen puolueille
 • arjen turvallisuus
 • suvereenien valtioiden yhdistynyt Eurooppa
 • apu hädässä oleville ihmisille (maahanmuutto ja siirtolaisuus)

Liikkeen alusta lähtien on korostettu sähköisen viestinnän roolia. Alueellisilla ja paikallisilla toimintaryhmillä on omat suljetut Fb-sivunsa. Ryhmiä on perustettu suhteellisen kattavasti kautta maan, mutta kuten selailu osoittaa, joukossa on runsaasti sellaisia, jotka eivät ole juuri toimineet. Mutta päinvastaisiakin esimerkkejä on runsaasti. Suuremmista yhteisakteista tunnetuin on ollut ruskohiilikaivoksen laajentamista vastustanut liike Hambachin metsän pelastamiseksi.

Keskustelua toiminnan tavoitteista

Merkittävän suuri painoarvo on annettu interaktiivisen mielipiteen vaihdon ja tulosten visualisoinnin mahdollistavalle Pol.is-ohjelmalle. Liikkeen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa debatti käytiin viime syksynä. Se toteutettiin siten, että ohjelman ylläpitäjä ja liikkeen “ideologit”, joukossa Wagenknecht, asettivat keskusteluun joukon toiminnan tavoitteisiin liittyviä väitteitä tai teesejä. Niihin halukkaat vastasivat, ja mahdollista oli myös oman kysymyksen asettaminen muiden arvioitavaksi.

Osanottajien määrä yllätti järjestäjät. Kannanottoja esitettiin äänestettäväksi 783 kappaletta. Äänestäjiä oli yli 30 000 ja kävijöitä foorumilla noin kaksi miljoonaa.

Vastausten jakautuminen näkyy graafisesti ja taulukoissa eriteltynä täällä. Yleisesti ottaen vastauksissa ja kannanotoissa korostuivat ihmisten lähiympäristön ja arjen parantamiseen tähtäävät näkemykset. Ylivoimaisesti tärkeimpien joukossa olivat mm. vaatimus kohtuuhintaisesta asumisesta samoin kuin mm. koulujen ja lastentarhojen lisäämisestä ja kunnostamisesta.

Politiikan painopistettä vaadittiin suuntaamaan pieni- ja keskituloisten ongelmiin. Edelleen pidettiin tärkeänä konsernien harjoittaman lobbauksen lopettamista. Vaadittiin myös enemmän inhimillisyyttä ja yhteisvastuuta yhteiskuntaan. Infrastruktuurin nähtiin kuuluvan valtion omistukseen tai valvontaan. Puolustusvoimien osallistumista aseellisiin konflikteihin pidettiin vääränä. Teesi ”avoimet rajat kaikille” sai tuomion ”epärealistinen”.

Jos kyselyn järjestäjät olivat ennakoineet tai ehkä toivoneet tukea järjestelmän muutokseen tähtääville näkemyksille, mahdollisesti myös voimakasta EU-kritiikkiä tai NATO-jäsenyyden kyseenalaistamista, sellaista ei tullut. Yllättävän moni ilmoitti olevansa elämäänsä suhteellisen tyytyväinen ja näki tulevaisuutensa Saksassa valoisana – jos arkeen liittyvät ongelmat kyettäisiin poistamaan.

Muutosten tuulia

Pol.is-ohjelman avulla toteutetun debatin käsittely kesti kauan, enkä tähän mennessäkään ole nähnyt systematisoituja johtopäätöksiä, joita debatin johdosta mahdollisesti on tehty. Syynä saattaa olla paitsi vähäinen henkilokunta, myös työtä haitannut oikeusriita liikkeen nettipalvelimen ympärillä. Mutta syynä voi olla myös debatin tulos.

On tullut selväksi, että suurta, kymmenien tuhansien ihmisten projektia ei kyetä talkootyönä kunnolla hoitamaan. Tämä arvio vahvistui Sahra Wagenknechtin juuri tätä kirjoittaessani lähettämässä kannattajakirjeessä. Uusi alku on edessä.

Sahra Wagenknecht

Saksalainen poliitikko, kirjailija ja tutkija
s.1969 Jena, DDR
1990–1996 filosofian ja kirjallisuuden yliopisto-opintoja Jenassa, Berliinissä ja Groningenissa
2012 tohtorinväitös taloustieteessä
1991–1995, 2000–2007 jäsenyys PDS-puolueen ja Die Linken hallituksessa
2004–2009 europarlamentaarikko
2007–2010 vasemistopuolue Die Linken hallituksen jäsen
2010–2014 puolueen varapuheenjohtaja
2009 valittiin liittopäivien jäseneksi (kansanedustajaksi)
2011 vasemmistopuolueen liittopäiväryhmän varapuheenjohtajuus
2013 valinta uudelleen liittopäivien jäseneksi
2017 valinta uudelleen liittopäivien jäseneksi. Liittopäiväryhmän puheenjohtaja.

Aufstehen-liikkeen organisaation muodostavat kannatusyhdistys, työvaliokunta ja esikunta. Työvaliokunnan muodostavat liikkeen 20 perustajajäsentä. Sen linjauksia panee toimeen 7-henkinen esikunta (hallitus).

Nähtävästi debatin tulosten käsittelyn takkuilun ja muiden järjestelyongelmien vuoksi kuluvan vuoden tammikuussa tehtiin merkittävä uudistus. Liikkeelle laadittiin säännöt ja esikunta korvattiin tilapäisellä 6-henkisellä poliittisella esikunnalla. Keskeisenä hahmona siinä, kuten edeltäneessä esikunnassakin, on Sahra Wagenknecht. Siinä vaiheessa olisi voinut ennakoida, että perusteilla oli uusi vasemmistopuolue.

Mutta maaliskuun alussa räjähti pommi: Sahra Wagenknecht ja hänen puolisonsa Oskar Lafontaine ilmoittivat jättävänsä Aufstehen-liikkeen johdon. Tietoa oli edeltänyt Wagenknechtin useiden viikkojen poissaolo liittopäiväedustajan tehtävistä. Haastatteluissa hän on perustellut siirtoaan sillä, että hän on ensinnäkin henkilökohtaisesti uupunut, mutta etenkin sillä, että kansalaisliikkeen on seistävä omilla jaloillaan ilman ammattipoliitikkojen holhoavaa panosta.

Wagenknecht luopuu myös tavoittelemasta jatkossa Die Linken liittopäiväryhmän puheenjohtajuutta. Tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, jatkaako Wagenknecht ylipäätään politiikassa. Haastatteluissa on tullut esille hänen jonkinmoinen pettymyksensä siihen, että huolimatta Aufstehen-liikkeen laajasta kannatuksesta laajemman yhteistyön alkuakaan ei ole nähtävissä vasemmistopuolueiden ja vihreiden kesken.

Vaikka Wagenknecht on luvannut tukeaan Aufstehen-liikkeelle mm. puhujana tilaisuuksissa ja mielenosoituksissa, hänen jättäytymisensä pois liikkeen johdosta on kova isku kaikille kannattajille ja aktiiveille. Wagenknecht on kaikkien saksalaisten tuntema mediatähti, tv-keskustelujen ja väittelyiden sanavalmis osanottaja ja tilaisuuksien yleisömagneetti. Myös lehdistö on promovoidun taloustieteilijän säännöllinen foorumi. Lisäksi Wagenknecht on julkaissut koko joukon politiikan ja talouden piirissä liikkuvia kirjoja. Suomeen asti Wagenknechtin säteily ei pääasiassa kielimuurin vuoksi ole ulottunut. Häneltä on kuitenkin suomennettu kirja Raha ilman ahneutta (Into Kustannus, 2018).

Wagenknechtin oma puolue Die Linke pysyy sitkeästi kyselyissä 10 prosentin kannatuksessa tai sen alla – lukuun ottamatta ns. uusia osavaltioita. Näillä entisen DDR:n alueilla elintaso on edelleen alhaisempi kuin lännessä, ja vasemmiston jäsenistä ja ehdokkaista merkittävällä osalla on yhteinen historia alueen kanta-asukkaiden kanssa. Niinpä puolueella on laajaa kannatusta ja myös hallituspaikkoja näissä osavaltioissa. Itse vasemmistopuolueessa Aufstehen-liike on herättänyt ristiriitaisia näkemyksiä, kuten sivumennen sanoen myös Sahra Wagenknecht koko poliittisen uransa ajan.

Sosialidemokraattien viime aikoina julistama muutos sosiaalisuutta ja sosiaalivaltiota korostavaksi puolueeksi saattaa osittain johtua Aufstehen-liikkeen herättämässä poliittisesta kohinasta. SPD:n puheenjohtaja Andrea Nahleksen johdolla puolue kampanjoi nyt täysin purjein uuden sosiaalivaltion puolesta, jopa niin, että muutama päivä sitten pitämässään puheessa Nahles rohkeni luonnehtia johtamaansa puoluetta vasemmistolaiseksi. Se on pieni sensaatio Saksassa.

Ihmisten odotukset ja tarpeet vs. politiikka

Koska meillä Suomessakin on nyt tähtiä liikkeellä, Aufstehen-liikkeen kokemuksia on perusteltua hetki pohdiskella. Poliittinen johtopäätös kuuluu, että ihmiset eivät keskimäärin ole innostuneita radikaaleista muutoksista tai teorioista. Parannukset perusturvallisuuteen ja työllistymiseen ja lasten hyvinvointiin sen sijaan ovat kaikille tärkeitä.

Saksassa, kuten kaikesta viime vuosina koetusta huolimatta myös Suomessa, yhteiskunnan perustava infrastruktuuri nähdään perinteisesti valtion tai muun julkisen vallan toimialueena. Sosiaalivaltiota arvostetaan eikä poliittinen puoluepeli nauti arvostusta.

Toisin kuin voisi ehkä ajatella, Saksan vasemmisto, puolueissa tai niiden ulkopuolella, ei ole kiinnostunut D-markan palauttamisesta eikä EU-erosta. Siirtolaisuuteen ja maahanmuuttoon suhtaudutaan varovaisen kriittisesti, hallintaa korostaen. Saksan vasemmisto ei pidä miljoonia nielevästä varustelusta eikä osallistumisesta sotilaallisiin selkkauksiin ympäri maailman.

Aufstehen-liikkeen ympärillä käydystä keskustelusta on jäänyt mieleen varsinkin yksi, jo aikaisemmin mainittu, mielestäni hyvin muotoiltu iskulause: poliittiset puolueet ja niiden muodostamat hallitukset hallitsevat ohi kansalaisten perustavien tarpeiden tai etujen. Politiikka elää omaa elämäänsä ja herää kuukautta ennen vaaleja kertomaan kansalle, miten ongelmat aiotaan nyt korjata ja saada aikaan parannuksia ennennäkemättömällä uutteruudella.

Näinhän se menee.

Kari Arvola on entinen toimittaja ja eläkkeellä oleva kansalaisaktivisti.

Artikkelikuva Sahra Wagenknechtistä vaalijuhlissa vuonna 2017: Martin Rulsch (CC BY-SA 4.0)

29 KOMMENTTIA

 1. ”Politiikka elää omaa elämäänsä ja herää kuukautta ennen vaaleja kertomaan kansalle, miten ongelmat aiotaan nyt korjata ja saada aikaan parannuksia ennennäkemättömällä uutteruudella.”
  Tuleekohan koskaan aika jolloin tuo tyyli ei enää toimi.
  Kiitos hyvästä artikkelista.
  Hieno nainen tuo Sahra Wagenknecht, sisältä ja päältä.

 2. Aufstehen-liike oli jo liikkeelle lähtiessään myöhässä. Tätä liikettä voitaneen kutsua Saksan ”vasemmiston” epätoivoiseksi yritykseksi luoda vastavoimaa saksalaisille alt-right liikkeille, ennen muuta AfD:lle.
  Die Linkenkin oli jo havahtunut massamaahanmuuton tuomaan todellisuuteen: työttömyyden nousuun ja palkkatason alasajoon, muista ongelmista puhumattakaan.
  Sahra Wagenknechtin turhautuminen tätä taustaa vasten on täysin ymmärrettävää.

  Nato- EU-kritiikki.
  Kuinka Saksa, joka on käytännössä ollut ja on edelleen miehitetty maa, II-maailmansodan lopusta alkaen, uskaltaisi arvostella Saksaa miehittävää jenkki-imperialistien armeijaa ja sen Nato-liittolaisia. Venäjä poisti miehitysarmeijansa ja antoi Saksalle omalta osaltaan itsenäisyyden takaisin 90-luvun alussa.
  Jokainen ”keskituloinen” ja köyhempikin saksalainen ymmärtää hyötyvänsä EU:sta, EU on Natsi-Saksan jatkumo, hybridi, johon on liitetty tiettyjä osia edesmenneestä Neuvostoliitosta. Historialla on tapana toistaa itseään, ensin tragediana ja sitten komediana. Tämä EU-hybridin aiheuttama komedia vain näyttää muuttuvan koko ajan rankemmaksi tragediaksi EU-asukkaille.
  EU:n komediallisuus näkyy heidän komissaareissaan ja Sote-Sipilän kiimassa päästä johonkin hyvä palkkaiseen EU-virkaan käyttämällä ”bolsevistisella rauhallisuudella” EU:n hyväksymää sanahelinää. 😀

  Koskapa EU-herroillekin kelpaa vanha perinteinen stalinialainen sanahelinä, suosittelisin Euroopan ”vasemmistollekin” tutustumista uudelleen J.V. Stalinin teokseen ”Marxilaisuus ja kansallisuuskysymys”. Teos, josta löytyy oikeaa asennetta suhtautumisessa Eurooppaa koettelevaan massamahanmuuttoon ja aseet iskeä alt-right äärioikeisto matalaksi sen omilla aseilla.

  Lopuksi Euroopan ”vasemmstolta” voisi kysyä, miksi se on muuttunut osaksi oikeistoa?

  Ilmeisesti he eivät ole koskaan lukeneet ”Kommunistisen puolueen manifestia” tai ovat ymmärtäneet täysin väärin iskulauseen ”Kaikkien maiden työläiset liittykää yhteen!”

  Lauri Siparin sanoin voimme siis kysyä: ”Pääomako vai kansat on veljet keskenään”

  https://www.youtube.com/watch?v=Ay6RWSzfKd0

 3. ”apu hädässä oleville ihmisille”

  Saksaan marssi Merkelin kutsuvieraita reilu mijoona 2015. Kaipa niiden joukossa oli tuhatkunta oikeasti hädässä olevaa, joita olisi pitänyt auttaa, eikä muille kuin matka sinne mistä tulivat samalla tavalla kuin tulivat. Omahan oli heidän valintansa, eikä se ole toisten vastuulla.

  • Hiukan vihjettä antavaa FAKTAA noiden ”hädänalaisten” osuudesta kaikista maahantunkeutuneista, myös Saksassa kuten Suomessakin:

   ”YK:n raportin mukaan alle 3 % vuonna 2016 Italiaan Välimeren yli tulleista turvapaikanhakijoista pidettiin oikeina pakolaisina
   Italiaan saapui viime [siis vuonna 2016] vuonna 181 436 maahanmuuttajaa YK:n raportin mukaan. Suurin osa heistä saapui Välimeren yli. Vain 4808 heistä sai Italiasta turvapaikan, ja 90 334 hakijaa julistettiin laittomiksi.”

   https://www.nykysuomi.com/2017/04/26/alle-3-valimeren-yli-italiaan-tulleista-pakolaisista-sai-turvapaikan/

   • Fokus-lehden haastattelussa Wagenknechtin mukaan : ”Avoimet rajat on todellisuudelle vierasta” (Offene Grenzen für alle ist weltfremd), https://www.focus.de/politik/deutschland/linkspartei-fraktionschefin-im-interview-sahra-wagenknecht-offene-grenzen-fuer-alle-das-ist-weltfremd_id_8442307.html

    Suomessa vasemmmisto ja erityisesti viherpunikit haluavat avoimet rajat kaikille EU:n ulkopuolelta tuleville, erityisesti EI-valkoihoisille – kaikki nuo maahantunkeutuvat ovat heille ”hädänalaisia”, kuten Sipilänkin partalapset. Näitä maailmojen halaajia ei hetkauta esim. Pauli Vahteran selvitys noiden tänne suomalaisten veronmaksajien kustannuksella täysihoitoa nauttimaan tulleiden aiheuttamista kustannuksista: ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa”, https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/11/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-ministereiden-laskelmat/ – ei huolta, rahaa saa automaatista ja sähköä tulee seinästä!

    Lesta-Sipilän Kepun ja KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen hallitus puolestaan kannattaa avoimia rajoja miellyttääksen halpatyömarkkinoista unelmoivaa EK:ta ja Kalergi-suunnitelman mukaista valkoista kansanmurhaa toteuttavaa Brysselin diktatuuria.

    • Eikö tämä todista ”Suomessa vasemmmisto ja erityisesti viherpunikit haluavat avoimet rajat kaikille EU:n ulkopuolelta tuleville, erityisesti EI-valkoihoisille…” selvääkin selvemmin sen, että nykyinen ”huuhaa-vasemmisto” ja nämä viherpiipertäjät ajavat intohimoisesti uusliberalistista talouspolitiikkaa, tukevat globaalikapitalisteja ja kaikkia muitakin pieniä ja keskisuuria koijariyrittäjiä näiden palkkojenpoljenta talkoissaan ja tämän aika teoreettisen hyvinvointivaltion totaalisessa alasajossa. Heidän tavoittenaan lienee ajaa Suomen työväenluokka täydelliseen orjuuteen, niin kantasuomalaiset kuin kaikki muutkin. Tällaista porukkaa kutsuisin fasisteiksi.

     Muuten satuin näkemään tämän sensuroidun elokuvan ”Seinäjoen arabikevät” trailerin. Siinä ilmeisesti yksi elokuvan päähenkilöistä, irakilainen maahantulija kirosi kohtaloaan jouduttuaan jonkun pienyrittäjäkapitalistin riistämäksi ja totesi, että heitä, maahantulijoita, käytetään vain halpana työvoimana.

   • Mexikosta on tulossa taas 100.000 vierasmaalaista, USAn puolelle ”rikastuttamaan maatamme”, vakuuttavat vasemmistolaiset ? MS-13 rikolliajärjestön jäseniä on jo arvioitu olevan jokaisessa suurkaupungissa tuhansittain. Saman-aikaisesti vasemmisto vaatii lainkuuliaislta kansalaisilta kaikki ampuma-aseet pois. Puukko-tapellussa me emme pärjäisi heille, joten me pidämme ”ruudin kuivana”, kaiken varalle. Ainoastaan ”stubido” tulee aseelliseen konfliktiin puukon kanssa,hehe. Long live ”NATIONAL RIFLE ASSOCIATION”. Kuolleista kylmistä sormistani voit ottaa aseeni.

 4. Kyllä asekuntoisille miehille varmaan muutakin käyttöä löytyy, jos natottaminen vain suinkin onnistuu täysillä. Tai jos kansa nousee kapinaan, mitä en kyllä usko. Persut pitävät huolen, että pikkuparooneille riittää halpatyövoimaa.

 5. Eikös persujen pitänyt laittaa rajat kiinni, ettei asekuntoisia tai kunnottomia nuoria miehiä tunkeutuisi tänne enää tämän enempää?
  Työläisten ja köyhälistön elintason alasajo on tähänkin asti onnistunut vallan mainiosti niin kepulta, kokoomukselta, demareilta, vasemmistoliitolta ja vihreiltä. Ja sama politiikka tulee jatkumaan näidenkin vaalien jälkeen.
  Vai mitä pitäisi ajatella näistä Ralf Sundin ulostuloista, työttömiä, eläkeläisiä ja kaikkia muitakin köyhiä Sund lupaa kyykyttää jatkossa vieöläkin enemmän:

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201712202200618295
  https://www.iltalehti.fi/talous/a/2015082120212793

  Kun tähän lisätään vielä ruoan hintojen raju nousu kansainvälisistä konjuktuureista johtuen (viimeisin uutinen USA:sta, kovan talven jäljiltä Nebraska tulvi ja yli miljoona nautaa hukkui jne jne) niin nälkäkapinat voivat olla jo aika lähellä.

  Filosofi Diego Fusaro kertoo totuuden massamaahanmuutosta:

  https://www.youtube.com/watch?v=-IZCcUBBCd0

  • Persut marssii tämän sionistimiehen tahdissa vaikka esittävätkin muuta.
   Ovat EU-, Nato-, ja Nwo-uskovaista joukkoa.
   Ei heistä ole tämän maan parantajiksi noissa kahleissa. Pakolaisia jahtaavat mutta eivät niitä tuottavia ja maatamme tuhoavia.

   Netanyahu Is Not the Disease, He Is a Symptom
   GILAD ATZMON:
   Levy writes that “there are those who think that after the Holocaust, they are permitted to do anything. There are those who believe that Israel is tops in the world in every field, that international law doesn’t apply to it, and that no one can tell it what to do.
   There are those who think Israelis are victims – always victims, the only victims – and that the whole world is against us.
   There are those who are convinced that Israel is allowed to do anything, simply because it can.”
   Levy proclaims that “Netanyahu is the best thing to ever happen to Israeli politics – you can dump everything on him.” But in his most astute observation, which has been explored before by Uri Avnery (may he rest in peace) and yours truly, Levy continues, “It would be great if some local Nelson Mandela would arise, a brave leader with vision who would change the country’s basic values and lead a revolution. But no such person has been born here, and it’s doubtful he ever will be.”…
   http://www.unz.com/gatzmon/netanyahu-is-not-the-disease-he-is-a-symptom/

   • Ensin he kaappasivat rahan vallan ja raha on valtaa tässä maailmassa. Sen avulla he kaappasivat median ja viihdemedian (Hollywood) ja sen avulla he loivat matriksin, jonka läpi goyt katselevat ”todellisuutta”, näin he kaappasivat kulttuurin, koululaitoksen ja historian. Rahan ja median avulla he kaappasivat myös politiikan.
    Näiden avulla he myrkyttivät myös kristinuskon, pippelinsilpojien ikiaikaisen vihollisen ja ainoan asian tässä maailmassa joka todella uhkasi heidän valtaansa. He valehtelevat yhtä luonnollisesti kuin hengittävät ja nauravat sille miten tyhmiä goyt ovat kun eivät osaa edes valehdella. He sekoittavat yksinkertaisten goyden päät niin että he eivät enään eroita mustaa valkoisesta ja oikeaa vasemmasta, heille noilla asioilla ei ole mitään merkitystä, koska ainoastaan heillä itsellään on merkitystä, eikä moraali ole universaalia. Mikä on hyväksi juutalaisille tai ainakin pahaksi goylle on moraalista ja päinvastoin. Täysin sosiopaattinen uskonto/kulttuuri, joka saa satanistit näyttämään pyhäkoulupojilta.
    Se porukka on kaikkea sitä mistä he syyttävät natseja hollywood elokuvissaan. He uskovat oman rotunsa olevan jumalan valittu kansa, älykkäämpi ja parempi kuin kaikki muut kansat, joiden kohtalo on lopulta olla heidän orjiaan, koska kaikki muut kansat ovat olemassa vain juutalaisia varten, mutta juutalainen on itse tarkoitus, edes natsit eivät menneet rotuideologiassa niin pitkälle. Samoin he ovat enemmän kuin valmiita murhaamaan niitä jotka ovat heidän suunnitelmiensa tiellä, mutta he turvautuvat enimmäkseen hienovaraisempiin taktiikoihin, kuten siihen että pistetään vaikkapa Amerikka pommittamaan Lähi-Itää tyhjäksi Suur-Israelin tieltä ja aivopestyt kristityt siionistit hurraavat kun Amerikka pommittaa Irakia ja Syyriaa tappaen samalla lukemattomia kristittyjä ja alistaen heidät paikallisen muslimiväestön vainolle, joka on pysynyt kurissa niiden johtajien ansiosta, jotka he ehdoin tahdoin halusivat syrjäyttää vallasta. Tupla voitto Israelille. Tupla tappio Amerikkalaisille ja kaikille muille. Tästä kaikesta he jopa leuhkivat avoimesti keskenään, mutta silti tyhmät goyt eivät tajua, koska he eivät osaa edes ajatella kuin heidän ohjailemillaan ja luomillaan tavoilla.

 6. Die Linken kohtalo Saksass , entäs Vasemmisto meillä? Jos keskusta häviää vaalit ja Sipilä ”vaalilupauksineen” väistyy keskustan johdosta, niin suostuuko keskusta, jos Rinne on hallituksenmuodostaja, punamultahallitukseen. Vihreiden ja Vasemmiston kanssa enemmistöraja ainakin ehkä ylittyisi.
  Vasemmiston Li Andersson on nyt eittämättä yksi valovoimaisimpia puoluejohtajia Suomessa. Siitä huolimatta monipuoluemaa Suomessakaan, jossa uusliberalistinen maailmankatsomus destabiloi ja jopa tuhoaa koko yhteiskuntajärjestelmän, Vasemmisto ei pääse suureksi puolueeksi kasvamaan. Sipilän 140 000 uutta työpaikkaa ovat suurelta osalta tempputyöllistettyjä, joiden äänet satavat luultavasti perussuomalaisten laariin. Hartz IV-tuen saajienkin äänet ( jos niitä annettiin ) ovat menneet AFD:lle.

  Sipilän 140 000 uutta työpaikkaa ovat kyllä kasvattaneet meillä Suomessa työllisten määrää, mutta verottajan tietojen mukaan kokonaispalkkasumma ei ole kasvanut.

  Die Linke ei saanut vihreitä kumppanikseen ja sen myötä unelma ”vasemmistohallituksesta” sammui Saksassa. Kun näyttää siltä etteivät meillä muut puolueet tee yhteistyötä perussuomalaisten kanssa ( optio PS olisi suurin puolue on mahdoton), niin tuo punamulta olisi ehkä enemmistölle suomalaisia paras vaihtoehto.

 7. Mielenkiintoinen kokeilu yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi television töllätyksen sijaan ja vielä sähköisillä alustoilla. Lisäksi siitä on myös hyötyä sen tiedon saamiseksi mitä ihmiset asioista oikein ajattelevat. Vasemmistopuolueilla näyttää kannatus olevan ympäri eurooppaa yli tai ali 10 prosenttia ja siinä on syynä on varmasti median vasemmistovastaisuus, vasemmistopuolueiden huono rahatilanne vaaleja ajatellen mutta siinä voi olla syynä liian täydelliset vaaliohjelmat joita vastaan mediat nousee omistavien piirien ajamina, vetävien vaaliargumenttien puute joita persut viljelee vaikka niissä ei ole järkeä ja monesti epäloogisia kuten matujutut kun persut oli niitä päästämässä suomeen hallituksessa ollessaan. Vasemmisto takertuu aina joihinkinnyksityiskohtiin kuten lihavero ja ilmastopäästöjen vähentämisen detaljeihin kuten autojen sähköistykset jotka tämmöinen kaduntallaajat tajuaa että ratkaisut on liian monimutkaisia käytännössä, lihan käytön kohdalla olisi voinut todeta että mitä syö on jokaisen oma asia, ilmastomuutoksen torjuntaan olisi voinut todeta että siinä pysytään eun keskiarvon tasalla kun suomen päästöjen vähentäminen ei sitä paljon heilauta sillä miksi suomen pitäisi olla pienipäästöisempi kuin muut eumaat. Ei suomen tarvi olla aina ykkönen kunhan on kolmen parhaan joukossa paitsi tietysti onnellisuudessa

 8. Jos ihminen ei voi kasvaa rakastavassa ympäristössä niin mitkä tahansa suuntautumiset ovat mahdollisia.
  Joistakin tulee ihmisten vihaajia, yksinäisiä erakkoja, jotka ovat täysin kykenemättömiä sosiaalisiin kontakteihin.
  Joistakin tulee täysin kieroutuneita tarpeineen ja haluineen, sosio- ja psykopaatteja ja jopa sadistisia petoja. Heidän rakkaus käsitteensäkin ovat sen mukaisia, myös seksuaalinen käyttäytyminen.
  Joillekin riittää että elää yksin mökissään kissojensa kanssa ja hän tietää mitä ”rakkaus” on hänen mukaansa.
  Joku rakastuu jatkuvasti uusiin kohteisiin eikä kykene sitoutumaan. Jotkut rakastuvat kehen vaan milloin vaan.
  Hyväksyntää ja rakkautta kaikki kuitenkin etsivät tavalla tai toisella.

  Tämä maailma missä ihmiset elävät ei ole ”normaali”. Ennemminkin hyvin epänormaali, joten siltä voi odottaa millaista tahansa käyttäytymistä.

  Uskonto sanelee rajoja ihmisten toimille etteivät asiat menisi täysin holtittomaksi. Riippuen uskonnosta ne voivat silti mennä. Esim. talmudismissa paraskin goimi ansaitsee kuoleman. “Even the best of the Goyim should be killed.” – Talmud, Soferim 15, Rule 10
  Sodoma ja gomora oli kansa jossa oli hyvin sallivat lait ja tulos oli sen mukainen.
  Ihmisten sisäinen häiriö otti täyden vallan.
  Nyt länsimaissa moraalin suhteen rajoja ja lakeja löysätään ja varmaa on, että mitä enemmän niitä löysätään sitä enemmän elämä täällä alkaa muistuttaa sodomaa ja gomoraa.
  Se on jo nyt nähtävissä kun seksuaaliset perversiot kukoistavat ja tuhoavat yhteiskunnan perustaa.

 9. Valkoisten avioparien ”lapsettomuus on huomattu”, verrattuna värillisten perheiden lukumäärään nähden. Mustilla on enemmän lapsia, josta johtuu yhteiskunnan ”värimuutokset”. Monet tutkijat ovat huolestuneita, miten käy valkoisen rodun lähi-vuosikymmeninä. Eikä siitä voida syyttää rotueroittelua, koska se on totuus. Onneksi me ikäihmiset pääsemme ”alta pois”, ennen täydellistä yhteiskunnan romahdusta, josta ei ole paluuta.

 10. Alkuperäiseen aiheeseen palatakseni Saksassa on Wagenknechtin irtaantumisilmoituksen jälkeen julkaistu useampia puolueitten kannatusmittauksia ”jos liittopäivävaalit olisivat nyt, niin..”.

  Muutama kysely ennakoi useamman prosenttiyksikön pudotusta Die Linkelle. Yksi kysely jopa putoamista 5 prosentin äänikynnyksen alle. Mutta myös 9 prosenttia vilahti joukossa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here