Vastavalkea kysyi joulukuussa 2018, löytyikö ensimmäinen suomalainen NATO-trolli Ison-Britannian, Yhdysvaltain ja NATOn trollitehtaalta. Uusien tietovuotojen valossa vastaus on varmentunut ja kuuluu: Kyllä!

Anonymous-hakkerilegioonan uudet paljastukset osoittavat Ylen palkkalistoilla Venäjän trolleja jahtaamalla maineeseen ratsastaneen, Bonnier-palkitun ”tutkivan journalistin” Jessikka Aron asetetun neuvoa antavaan paneeliin organisaatioryppäässä, joka koostuu seuraavista toimijoista: yhdistyksiä, brändejä ja hallituksia ”positiiviseen sosiaaliseen muutokseen” maksusta auttava ZINC Network, brittiministeriöiden rahoittama ”hyväntekeväisyysjärjestö” The Institute for Statecraft (Valtiotaidon instituutti), NATOn rahoittama ”riippumattomien tutkijoiden” muodostama Bellingcat, Aktis Strategy, NATOn ajatushautomon Atlantic Councilin DFR Lab, joka kouluttaa toimittajia ”puolueettomaan uutisointiin”, Toro Risk Solutions, Euroopan laajuisesti toimiva tutkimus- ja konsultointiyritys Ecorys sekä EU-komission, Britannian hallituksen, Yhdysvaltain ulkoministeriön, YK:n ja George Sorosin Open Society -säätiöiden rahoittama Media Diversity Institute.

ZINC Networkin dokumentissa esitetty organisaatiokaavio (s. 60). Aron nimi on kahdessa kohdassa. Suurenna kuva napsauttamalla sitä.

Kyse on 31. elokuuta 2018 päivätystä, ZINC Networkin laatimasta ja Britannian ulkoministeriölle esittämästä suunnitelmasta, joka liittyy EXPOSE Network -nimiseen ohjelmaan. Ohjelman tavoitteeksi kerrotaan Venäjän tuottaman disinformaation paljastaminen Euroopan maissa toimivia kansalaisjärjestöjä kouluttamalla, resursoimalla ja niiden yhteistyötä koordinoiden. Hakkeroitu toimeksiantoluonnos (Terms of Reference for contractors to develop a network of NGOs exposing disinformation) paljastaa Britannian ulkoministeriön (FCO, Foreign and Commonwealth Office) etsineen vuonna 2018 alihankkijoita luomaan kansalaisverkostojen yhteenliittymän, jonka tehtävä on paljastaa disinformaatiota valtion laskuun. Toisin sanoen ”kansalaisjärjestöjen” rahoitus tulisi ulkoministeriöltä. Valtion palkkaamat kansalaisjärjestöt ja -journalistit toimisivat osana brittiulkoministeriön Counter Disinformation and Media Development (CDMD) -hanketta.

ASIAKIRJAN PERUSTEELLA toimintaan värvättävät kansalaisjärjestöt ja -journalistit saisivat palkkioita tuottamastaan materiaalista sekä kulukorvaukset, jotka haettaisiin erikseen kaavakkeita täyttämällä. Ulkoministeriöllä olisi asiakirjan mukaan oikeus tarkastaa tuotettu materiaali ennen julkaisua samoin kuin palkattujen kansalaisjärjestöjen ja -journalistien kirjanpito. Sisällöntuottajat tapaisivat ulkoministeriön edustajan vähintään kerran kuussa, ja näistä tapaamisista laadittaisiin muistio. Projekti puolestaan raportoisi neljännesvuosittain ulkoministeriön ja sen sidosryhmien edustajien muodostamalle johtokunnalle, jolle kukin sisällöntuottaja olisi ennen kokouksia velvollinen luovuttamaan kirjallisen raportin edistymisestään.

Kolmen vuoden pituiseksi suunnitellun CDMD-projektin budjetiksi kaavailtiin 3 miljoonaa puntaa budjettikaudelle 2018–19, 3 250 000 puntaa kaudelle 2019–20 ja viimeiselle jaksolle 2020–21 suurin summa, 3,5 miljoonaa puntaa. Suunnitelman mukaan projekti päättyy maaliskuussa 2021.

Kaikki hakkeroidut dokumentit löytyvät täältä.

Trolliverkosto, jossa Aro nyt julkisuuteen tulleiden asiakirjojen perusteella työskentelee, pyrkii oman kuvauksensa mukaan luomaan, kasvattamaan ja ylläpitämään verkostoa [Kremlin] disinformaation torjumiseksi mm. valittujen mediakasvojen esittämien ”luotettavien narratiivien” tuottamisella ja toistolla. Disinformaatioon katsotaan kuuluvan väärän tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen, mutta myös sellaiset demokratian vastaisina nähdyt tavoitteet kuin valtamedian uskottavuuden rapauttaminen (Eivätkö ne tee sitä aivan itse? toim.huom.) sekä kyynisyyden ja epäluottamuksen kasvattaminen demokraattisia instituutioita ja prosesseja kohtaan.

Laajaan, monissa maissa jo toimivaan trolliverkostoon kuuluu useita eri hankkeita. Yksi tällainen on brittiministeriön The Responses, Countermeasures, Defence and Deterrence -hanke.

Hankkeen selosteessa kerrotaan ensimmäisen vaiheen tehtävän olevan kerätä todistusaineistoa, jolla vahvistaa Venäjän – ja myöhemmin mahdollisesti myös Kiinan ja Iranin – vastaisen toiminnan mallia. Kakkosvaiheessa suunnitellaan vastatoimien kehikko, jota hyödynnetään puolustustautumisessa (defence) sekä pelotteena (deterrence). Kolmosvaiheessa esitellään tuotos sovitulle yleisölle, mukaan lukien kansalaisyhteiskunta, hallitus, media ja muut vaikuttajatahot (influencers). Kaikkia kolmea vaihetta johtavat samat kaksi asiantuntijaa, joiden kulut, ml. matkustelu ja tutkimus, katetaan ehdotetusta erillisestä 100 000 punnan budjetista.

”Tämä hanke [jonka avulla pyritään ymmärtämään ja vastaamaan Venäjän aktiivisiin toimiin] on parasta hoitaa [britti]hallituksen suoran kontrollin ulkopuolella, jotta voidaan minimoida väistämättömät syytökset siitä, että hanke olisi osa ohjattua, hallituksen rahoittamaa aktiivista toimintaa. Käyttämällä IfS:in [IfS, Institute for Statecraft eli Valtiotaidon instituutti] kauas ulottuvaa, laajamittaista ja luotettavaa [trolli]verkostoa, mukaan lukien sen jo olemassa olevaa Integrity Initiative -hanketta, voidaan [The Responses, Countermeasures, Defence and Deterrence -] hanke pitää jokseenkin piilossa samalla kun saavutetaan valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat, jotka eivät ole niin avoimia keskushallituksen lähestymistavoille tällä alueella.” (omat korostukseni)

Valtiotaidon instituutti

”käynnisti vuonna 2015 Integrity Initiative -hankkeen jäljittääkseen, paljastaakseen ja vastatakseen kasvavaan Venäjän pahantahtoiseen vaikuttamiseen ja disinformaatioon lännessä perustamalla verkostoja yhdeksään Euroopan maahan sekä aloittamalla verkostojen kehittämisen neljässätoista muussa maassa; niiden on määrä olla täydessä toimintavalmiudessa maaliskuun 2019 lopussa. Osana tätä työtä instituutti on solminut yhteistyösopimuksen 43 kansalaisjärjestön (NGOs) ja muiden alueellisten asiantuntijaryhmien kanssa Euroopan eri maissa, rakentaen ruohonjuurikampanjoita [….]” (s. 42)

ZINC Networkin dokumentissa selvitetään Valtiotaidon instituutin työskentelevän kansainvälisten instituutioiden, hallitusten, akatemian ja yrityssektorin kanssa ja todetaan, että instituutti hoitaa laajaa verkostoa, joka muodostuu asiantuntijoista ja tutkijoista kaikilla kansainvälisen turvallisuuden sektoreilla. Instituutti myös ”toteuttaa käytännön mekanismeja, jotka mahdollistavat hyvän hallinnon, kapasiteetin rakentamisen ja organisationaaliset uudistukset kansallisissa ja alueellisissa hallituksissa sekä suurissa instituutioissa, sekä erityisesti kansallisen turvallisuuden alueilla”.

Toisin sanoen brittihallitus pyrkii ohjailemaan salaa rahoittamansa trolliverkoston kautta muiden maiden politiikkaa sekä kansainvälisten rakenteiden toimintaa sekä naamioimaan nämä aktiviteettinsa Venäjän, Kiinan ja Iranin väitettyyn uhkaan vastaamiseksi.

Dokumentin sivulla 44 käsitellään brittien ulkoministeriölle koituvia kustannuksia verkoston riskien hallinnasta ja bisnesmallien kehittämisestä sekä sisällöntuottajien fyysisestä, kyber- ja yleisestä turvallisuudesta huolehtimisesta, missä yhteydessä nimetään Jessikka Aro.

Samalla sivulla kerrotaan myös, että kaksi Bellingcat-järjestön asiantuntijaa voisi työskennellä koulutustehtävissä enintään kahden viikon ajan vuodessa kunkin hankkeeseen osallistuvan organisaation sisällä. Lisäksi esitetään, että ZINC Networkin asiantuntija valmentaisi sisällöntuottajia kohderyhmänsä kartoittamisessa hyödyntäen tarkoitukseen kehitettyjä kartoitus- ja kuuntelutyökaluja (mapping and listening tools) sekä kohdentamisprofiilien rakentamisessa. ZINC kertoo voivansa luovan tuotantoverkostonsa tarjoaman tuen avulla auttaa trolliverkoston sisällöntuottajia rakentamaan ”tehokkaita tuotteita ja sisältöjä” kohdeyleisön mielipiteiden muokkaukseen. Trolliverkoston sisällöntuottamisen helpottamiseksi heille tarjotaan mm. rahoitusta sekä koulutusta ammattilaistason analyysi- ja jäljityssovellusten käytössä.

Edelleen teksti kertoo (s. 45) Bellingcatin kouluttaneen vuodesta 2014 eri yksilöitä yli 350:stä eri järjestöstä, joista mainitaan esimerkkeinä kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC), YK sekä useimmat tunnetut ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch.

KUULUUKO JESSIKKA ARO näihin eri organisaatioista valittuihin henkilöihin, joita Bellingcat on kouluttanut vuodesta 2014 alkaen? Tai kuuluuko hän ZINC Networkin asiantuntijan kouluttamiin? Mikäli näin, mitä Suomen laki ja tietosuojavaltuutettu sanovat siihen, että vieraan valtion ulkoministeriön ja NATOn rahoittamat tahot kouluttavat suomalaista toimittajaa jopa käyttämään yksityisyydensuojaa rikkovaa – ja mahdollisesti myös Suomen valtion kansallista turvallisuutta vahingoittavaa – ohjelmistoa Venäjän uhan torjumisen verukkeella? Entä Journalistiliitto? Katsooko Journalistiliitto lähdesuojan ja moniäänisen yhteiskunnan tulevan tällaisin keinoin parhaiten turvatuksi? Tämänkö takia eduskunnassa piti hyväksyttää 11. maaliskuuta vähin äänin uudet siviili- ja sotilastiedustelulain muutokset?

Dokumentin sivulla 51 käydään läpi trolliverkoston mahdollisuuksia kohdistaa resursseja vaaleihin maissa, jotka ovat Britannian ulkoministerion erityisen mielenkiinnon kohteena. Sosiaalisen median tarjoamien vaikutusmahdollisuuksien lisäksi äänestäjiin voitaisiin vaikuttaa massamedian ja hallitusten kautta (luonnollisesti disinformatiiviseksi katsotun vaalivaikuttamisen torjumiseksi). Kaikki vaalivaikuttamisesta prosessin kuluessa opittu voitaisiin syöttää monenkeskisten instituutioiden ja hallitusten SCALEksi kutsuttuun tietopankkiin jatkossa hyödynnettäväksi. Tästä olisi hyötyä vaalivaikuttamiseen keskittyville organisaatioille, joita ehdotetaan perustettaviksi. ”Psykograafinen segmentaatio” auttaa arvioimaan millaista viestintää, ts. vaalivaikuttamista, asenteiltaan erityyppisiin ryhmiin (different attitudinal groupings) kannattaa kohdentaa.

”Verkoston johtajat keskittyvät rakentamaan listan puhuvista päistä [ts. sopivan mielipiteen asiantuntijoista] alueellaan toimivien toimittajien [haastattelu]tarpeita varten”, kerrotaan dokumentin sivulla 59. ”Jos neuvoa-antava paneeli tai jäsenet havaitsevat erityisiä mahdollisuuksia, voidaan neuvotella mediakumppanuuksista. Nämä suhteet varmistaisivat, että kansalaisjärjestöt pääsevät säännöllisesti esille kunkin [kohde-]maan avainmedioissa lisäten tuotetun sisällön näkyvyyttä ja saatavuutta yleisölle.”

ZINCin dokumentissa kerrotaan (s. 5), että ”luotettavaa mediaa” ja ”demokraattisia arvoja” edistäviä toimijoita on rahoitettu kansainvälisin maksuin, joita ei rekisteröidä ulkoisiksi rahoituslähteiksi (”supporting participants make and receive international payments without being registered as external sources of funding”). Veroviranomaisten luulisi kiinnostuvan harmaan politiikan tarkoitushakuista aineistoa tuottavien henkilöiden harmaan talouden tuloista.

AIKOOKO YLE PITÄÄ Aron edelleen palkkalistoillaan ja antaa hänelle mediatilaa nyt kun julkisuuteen tulleiden asiakirjojen perusteella on selvää, että hän toimii myös maksetun trolliverkoston kanssa, jonka päämäärä on vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan, hallitusten ja kansainvälisten rakenteiden toimintaan? Onko pakkoverorahoitteinen Yle työnantajana ollut selvillä työntekijänsä Ylellä julkaiseman Venäjän vastaisen materiaalin taustoista ja toimintansa mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta? Hakkeroidussa aineistossa on lukuisia lomakkeita mm. kulukorvausten hakemista varten. Jos Ylellä on oltu selvillä Aron kaksoisroolista, miksi Yle on osallistunut luotettavaa ja vastuullista journalismia -kampanjaan julkaistessaan NATOn ja EU:n trollitehtaan juttuja?

Jessikka Aro. Kuva: Viron ulkoministeriö (CC BY 2.0)

Miten Journalistiliitto suhtautuu Jessikka Aron agendalliseen toimintaan?

Onko eduskunta – kuullessaan Aroa asiantuntijana sanan- ja mielipiteenvapauskysymyksissä ja
informaatiovaikuttamisessa – ollut tietoinen Aron viidenteen kolonnaan vertautuvasta toiminnasta, josta on ilmennyt viitteitä jo paljon aiemminkin?

Entä onko Suomen hallitus ollut tietoinen Aron kaksoisroolista? Oma arvioni on, että ainakin Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö (kok), Suomen sotilastiedustelu sekä brittien kanssa sotilaallisen yhteistyösopimuksen solminut puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) ovat olleet tietoisia ja hyväksyneet Aron toiminnan vieraan valtion etujen edistämiseksi.

Aro käräjöi yhdessä Ylen ja Sanoman (HS) kanssa MV-lehden Ilja Janitsikinia vastaan mm. valeuutisten julkaisemisesta. Miten Suomen oikeuslaitos huomioi Janitskinin tapausta punnitessaan sen, että Aron – ja mahdollisesti myös Ylen – Janitskinia vastaan nostaman kanteen taustalla saattaa olla NATOn, Ison-Britannian ja EU:n trollitehtaan kehotus hiljentää Janitskin keinolla millä hyvänsä? Maksaako tässä artikkelissa käsitelty trolliverkosto Jessikka Aron oikeudenkäyntikulut Ilja Janitskinia vastaan? Ajatus ei ole mahdoton, sillä ZINCin materiaalissa mainitaan trolliverkoston sisällöntuottajille tarjottavan vakuutusetuja sekä lainopillista ja taloudellista apua oikeudenkäyntien yhteydessä.

Tässä päälähteenä käytetyn hakkeroidun dokumentin nimi, Network of NGOs (”Kansalaisjärjestöjen verkosto”), on huisin hauska. Se siis viittaa NATOn, EU-komission ja brittihallituksen rahoittamien ajatushautomoiden, järjestöjen, alihankintayritysten ja mediatoimijoiden ryppääseen, jonka tarkoitus on tuottaa väestön mielipideohjailuun tarkoitettua propagandaa valtiollisessa ja kaupallisessa massamediassa julkaistavaksi. Sen kuvaileminen ”kansalaisjärjestöjen verkostoksi” kuvaa osuvasti myös tätä nykyistä totuudenjälkeistä aikaa, jossa lähes kaikki on päinvastoin kuin mitä Virallinen Totuus kertoo.

Toimittajan kommentti

Trolliverkoston ”Upskilling to Upscape” -raportti kertoo (s. 8) Kremlin disinformaatiovaikuttamisen olleen menestyksekästä Euroopassa, koska se hyödyntää [yhteiskunnassa] olemassaolevia murtumakohtia ja epäkohdista käynnissä olevaa keskustelua, yleisön tiedostamisen matalaa tasoa sekä heikkoa medialukutaitoa. Ongelmaksi on ikään kuin määritelty se, että Euroopan väestö on tyytymätöntä ja keskustelee asiasta – ratkaisu on vastatarinan keksiminen ja sen massiivinen tuuttaaminen, ei epäkohtien korjaaminen.

Raportin sivuilla 9 ja 10 Kreml uhkaa eurooppalaista vapautta julkaisemalla omaa materiaaliaan, vaikka sitä on yritetty kieltää ja estää tekemästä sitä. Raportin kirjoittajien sokeus oman ajattelunsa sisäisille ristiriidoille on paikoittain läpi koko raportin niin ilmeistä, ettei voi kuin ihmetellen kummastella ihmisen kykyä ylläpitää ja elää useassa, keskenään vastakkaisessa todellisuustunnelissa yhtä aikaa.

Henkilökohtaisena mielipiteenäni esitän, että eurooppalaisten tyytymättömyys ja epäluottamus instituutioihin ei ole Kremlin synnyttämää vaan ihan kotikutoista, köyhiä kurittavan ns. vastuullisen politiikan ja talouskurilla tuotetun puutetalouden seurausta. Ilman muuta Kreml hyödyntää tilannetta, mutta Kreml ei sitä synnyttänyt, vaan sen tekivät ”vastuunkantajamme”, ihan itse. On järjetöntä kuvitella raportin kirjoittajien tavoin, että tilanne korjaantuu tuottamalla kivapuhetta leipäjonossa seisovien luettavaksi ja syyttämällä leipäjonon olemassaolosta Venäjää. Jos EU olisi aidosti toimiva ja väestö tyytyväistä, EU:n tai brittihallituksen ei tarvitsisi maksaa tällaisille konsulttirahastajille Hyvin meillä menee! -disinformaation tuottamisesta tai NATO-maiden vakuutella hyökkäyssotiensa olevan puolustuksellisia.

Dis- ja misinformaation, tai käyttääksemme muodikasta termiä hybridisodankäynnin, kanssa on niin, että osapuolia on aina enemmän kuin kaksi, eikä millään osapuolella ole totuuden monopolia. Joka uskoo, että NATOn, EU:n ja brittihallituksen trollitehdas tuottaa puolueetonta, ideologisesti painottumatonta materiaalia, uskoo varmaan myös, että kolikossa on vain yksi puoli.

Riikka Söyring


Päälähde

ZINC Network (31.8.2018): Network of NGOs – Submitted to UK Foreign and Commonwealth Office (FCO)

Artikkelikuva: trolvag (CC BY-SA 3.0)

Lue myös

69 KOMMENTTIA

 1. Suomi on laajan brittien usan ja naton kyberhyökkäyksen kohteena kesken vaalitaiston on törkeysluokassaan sen luokan asia että suomen pitäisi ottaa brittien ja usan sekä naton suurlähettiläät puhutteluun sekä valittaa asiasta yklle, jos elettäisiin itsenäisessä valtiossa. Mutta kun ollaan eun ja naton vasalleja niin tämä asia painetaan villasella sinne minne päivä ei paista. Vakampaa asiasta tekee jos presidentti sauli niinistö ja puolustusministeri jussi niinistö on asiasta tietoisia ja miksei olisi kun trollitehtaan kirjoissa on upilaisia. Presidentti on nyt maanpetturuutensa osoittanut ainikin jo toista kertaa ja eiköhän puolustusministerikin ole jo syyllistynyt samaan saman määrän. Vaalit ainakin pitäisi tässä tilanteessa perua siihen liittyvien virkarikosten vuoksi jotka kohdistuu koko maahan. Mutta eiköhän tämä mene hiljaisuudessa ja eduskunta säätää lain jolla laittomuudet tehdään laillisiksi jälkikäteen. Vääryyskansleri pöystiä voisi asialla kiusata jos viittis mutta tietää lopputuloksen ettei mitään lainvastaista ole ilmennyt.

  • Hasbaraa eli tässä tapauksessa uusliberalistiglobalistien tarinankerrontaa, jolla EU-kansalaisia manipuloidaan. Pitää nyt luottaa vielä siihen että suoraa vaalivaikuttamista ei tapahtuisi, jolla pelastetaan ”muka” demokratiaa. Jo se että valtamedia mm. Yle, HS, IS jne. ovat monopolisoineet gallupkyselyt mm. puoluekannatuskyselyt kokoomusmoguli Eero Lehden Taloustutkimus Oy:lle on huolestuttavaa. Poliittisesti hyväksikäytettävät yhteiskuntaan, talouteen ja puolueiden suosioon liittyvät kyselytutkimukset tulisi toteuttaa poliittisesti riippumattomien tahojen toteuttamina esim. yliopistot, jotta niitä ei käytetä aseina edistää tietynlaista politiikkaa, esim. pääoman ja elinkeinoelämän intressejä tavallisen kansalaisen/työläisen kustannuksella. Tällaiset salaiset ulkoa ohjatut deep state -liittoumat ovat aina ongelmallisia, koska niissä toimivat yleensä valtatahot, joiden pontimet eivät aja yleensä todellisuudessa kansallisvaltion tai kansan asiaa, saati demokratiaa, vaan ko. valtatahojen omaa valta-agendaa.

   • Yliopistothan ovat nykyään pitkälti yritysrahoitteisia ts. rahoittajina ovat samat tahot jotka hoitavat sopivien ehdokkaiden vaalirahoituksen. Enpä usko että sieltä tulee ihan helpolla puolueetonta tutkimusta.

    Anonymousin julkaisemista asiakirjoista tulee ihan selvästi esille se, että trolliverkosto tekee yhteistyötä akatemian ja yrityssektorin (pankkiirien liitto, vakuutusyhtiöt, Lontoon pörssi) kanssa, mikä sekin pistää epäilemään yliopistollisen tutkimuksen luotettavuutta.

    • Se on kyllä totta että yliopistot on saatettu porvarihallinnon alla kokoomusjäsenkirjaisten muutosjohtajien alaisuuteen ja bisneksen ikeeseen.
     Ei varmaan ole kenellekään epäselvää tämän läntisen trollitehtaan suomenosaston jäsenten puoluekannoista. Kaikki tämän ”ainoan oikean” puolueen ja hallituksen kritiikki katsotaan takuulla venäjätollailuksi, tai sitten käytetään tätä kaikenkattavaa termiä; ”hyödyllinen idiootti”. Kaikki ”väärä” kritiikki siis venäjätrollikortin alle.

     ”Disinformaatioon katsotaan kuuluvan väärän tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen, mutta myös sellaiset demokratian vastaisina nähdyt tavoitteet kuin valtamedian uskottavuuden rapauttaminen (Eivätkö ne tee sitä aivan itse? toim.huom.) sekä kyynisyyden ja epäluottamuksen kasvattaminen demokraattisia instituutioita ja prosesseja kohtaan.”

     Tämähän tarkoittaa sitä että uusliberalistisen porvarihallituksen ja porvarihallinnon (Hetemäet ym. kokoomusjäsenkirjaiset) arvostelu on Putintrollien epäilyttävää toimintaa, joka joutuu verkkovalvonnan kohteeksi (laittomasti esim. lain ulottumattomissa olevan hybridikeskuksen kautta näin ennen tiedustelulain massavalvonnan voimaantuloa). Periaatteessa siis foorumeissa mm. erään Aron leimaamassa venäjätrollimediassa: suomi24.fi:ssä, ylilauta.org:issa ym. kokoomustrollit voivat jauhaa vapaasti vasemmiston, vihervasemmiston, demlojen, persujen ym. vastaista keskustelua ja vaalipropagandaa ilman toimia (oikeaa toimintaa), mutta vastaava kokoomuksen, kepun, sinisten ja porvarihallituksen sekä -hallinnon vastainen kritiikki katsotaan venäjätrollaukseksi. Joka todennäköisesti johtaa verkkoseurantaan sekä omiin Tiitisen listoihin joutumiseen, koska tällä uhataan muka maan, hallinnon vakautta ja oikeisto-omisteisen/ohjatun valtamedian uskottavuutta. Vastavalkea, MV-lehti ym. ovat 100-varmuudella täydessä verkkovalvonnassa kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden toimesta ja kaikki ylläpitäjät, kirjoittajat ja kommentoijat omissa listoissaan. Edward Snowdenin NSA-paljastuksissahan selvisi että jopa Linux-jakelujen lataajat olivat erityistarkkailussa epäilyttävinä henkilöinä, miksei siis muka vastamedian tekijät ja seuraajat?

     Ovat kyllä keksineet oivan tavan kyseenalaistaa ja laittaa epäilyksenalaiseksi kaiken yhteiskunnallisen ja poliittisen, jopa taloudellisen kritiikin (EKokoomuspolitiikan vastaisuus) sekä pönkittää porvarivaltaa. Esim. Suomen itsenäisyyttä, kansallista itsemääräämisoikeutta, hyvinvointivaltiota, sopimusyhteiskuntaa, kansallista omistamista ym. uusliberalismilta puolustava kansalaisaktivismi on epäilyksenalaista ja ulkoa ohjattua toimintaa. Olisiko SDP:n ja/tai perussuomalaisten vaalivoitto jo ulkoa ohjattu operaatio (Trumpin vaalivoiton tapaan), joka vaatisi deep staten porvarivallankaappauksen?

 2. Tämä tietouoto vahvistaa Igor Panarinin väitteitä kirjassaan Hypridisodat esittämää analyysiä,meeillään olevaa kamppailua, koskien lontoolaisuudeksi kutsumansa globalismin ja venäläisen kultuurin välillä,esimekiksi Yhdysvallat on vain käskyläinen suhteessa globaliiin löntoolaisuuteen , uuteen Kartagoon.

  • Juuri näin, ja käskyläinen on myös Venäjä kuten myös Suomi mukaanlukien kaikki muutkin ns. itsenäiset valtiot (yeah, itsenäiset… mikä vitsi… heh…heh.) Lontoolaisuus edustaa rahaa ja globaaleita suuryrityksiä pankit mukaanlukien, mutta se ei ole suinkaan vastavoima yhdenkään kulttuurin välillä, koska valtiot ja niiden kulttuurit ovat korruptoituneen toimintansa vuoksi Lontoolaisuuden ydin. Venäjän ja Usan väliset ”erimielisyydet” ovat vain osa valemedian ylläpitämää poliittista näytelmää, koska kaikki avainhenkilöt, tässä tapauksessa näyttelijä Trump ja näyttelijä Putin, palvelee samaa isäntää, Tärkeä kysymys kuuluukin: mikä, sangen pieni piilossa oleva ihmisryhmä, hallitsee Lontoolaisuuden (rahan, ja sitä kautta politiikan) avainhenkilöitä?

 3. Jo lähes kolme (3) vuotta sitten Vastavalkea-verkkolehti ensimmäisenä varteenotettavana suomalaisena mediana paljasti Ylen silloisen toimittajan Jessikka Aron roolin ja yhteydet CIA:n organisoimaan infosotimiseen.

  Sittemmin tämä Jessikka Aron ”kansainvälinen rooli” on saanut lisää valaistusta ja lisävahvistusta. Uusimmat paljastukset tulevat tämän Riikka Söyringin artikkelin myötä. Artikkeli pohjautuu hakkeroituihin tietoihin.

  On aika esittää virallisestikin kysymyksiä. Saako Jessikka Aro edelleenkin palkkaa Yleltä? Onko Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen tietoinen Jessikka Aron nykyroolista? Toimiiko Jouko Jokinen yhteistyössä nyt Jessikka Aron taustaresursoijaksi ja -toimeksiantajiksi todettujen tahojen kanssa? Onko Ylen johdon toiminta ristiriidassa Suomen lakien kanssa?

  Nämä ja suuri joukko muitakin kysymyksiä kuuluvat Suomen tutkintaviranomaisten esitettäviksi. Maassa vallitsee suuri epäselvyys siitä, ovatko viranomaiset asiassa tehtäviensä tasalla?

 4. Ei tämä hakkeroitu tieto yllätä sitä joka seuraa sitä vehkeilyä jota maamme johto on tehnyt ja tekee koko ajan.
  Pieni ote hyvästä artikkelista: ”Toisin sanoen brittihallitus pyrkii ohjailemaan salaa rahoittamansa trolliverkoston kautta muiden maiden politiikkaa sekä kansainvälisten rakenteiden toimintaa sekä naamioimaan nämä aktiviteettinsa Venäjän, Kiinan ja Iranin väitettyyn uhkaan vastaamiseksi.”

  Siinä se. Niinistöjen tietoisuus – tuskin ovat ainoita – asiasta paljastaa vain kuinka moraalittomat ja puolueettomuuden hylänneet, MJWO (Masonic jew World Order) -eliittiin itsensä kytkeneet miehet maatamme johtavat. Mutta onhan se näkynyt muussakin kuin tässä ja pitkään.
  Hyvä kuitenkin kun taas nousee esiin. Onhan siinä kansalle miettimistä. Mutta miettiikö kansa onkin eri asia kun sille voi syöttää kaikenlaista pajunköyttä, esim. että maamme on onnellisin maa maailmassa:
  ”…Finns have a sad tradition in trusting authority … Finns are also very gullible, together with the Swedes…”
  This says it all. When you see pedestrians waiting for the green light even with no cars approaching whatsoever, you know you are dealing with that kind of Nordic lack of common sense. They are the perfect sheeple that will follow the lead to the slaughterhouse.
  http://blogengine.hellevig.net/post/2019/03/25/no-finland-is-not-the-worlds-happiest-nation.aspx

  Eduskuntaan pitäisi vain saada ihmisiä jotka puhuvat näistä asioista joista sitä kautta voi tulla enemmän julkisia kun valtamedia vaikenee.

  Britannia (’Londoni’) on Masonic jew World Order-eliitin pesäpaikka josta käsin maailmaa nyljetään ja yritetään kaapata tuon sosiopaattisen eliitin haltuun.
  Länsi onkin jo hyvin koukussa mutta Itä panee kampoihin. Näyttää että toivon paremmasta voi panna vain sen varaan.

  Länsi muuta maailmaa vai itseään vastaan?
  Lännen liberaalinen tuho vimma on kääntänyt sen, mikä pitäisi olla tärkeä keskustelu pelottavasta Länsi vastaan muu maailmaa paljon vakavammaksi Länsi itseään vastaan asiaksi.
  The West Against the Rest or The West Against Itself?
  The West’s illiberal-bashing frenzy has reduced what should be a crucial debate about a fearful West Against the Rest, to the more pressing issue of The West Against Itself
  https://consortiumnews.com/2018/09/18/the-west-against-the-rest-or-the-west-against-itself/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177275

  • Kuvitteleeko joku että kokoomuslaisten presidentti Sauli Niinistön ja sisääministeri Kai Mykkäsen jo kuukausia aiemmin tietämän Airiston Helmen mediamasinoitu isku ”Airiston Helmi case” toteutettiin sattumoisin juuri samalla viikolla, hieman ennen kuin Eduskunta käsitteli tiedustelulakeja? Tämän iskun ajoituksella peloteltiin kansanedustajat tiedustelulakien taakse, joiden voimaansaattaminen oli Turun kauppatorin puukkoterrori-iskun varjolla saatu onnistuneesti aluille.

 5. Jaoin tämän artikkelin tiedoksi ylläolevin saatesanoin myös Sosialidemokratian tulevaisuus -nimiseen suljettuun fb-ryhmään.

  Siellä käytiin lyhyt mutta napakka keskustelu jakoa kommentoineen Pasi Kuusiniemen kanssa:

  ”Pasi Kuusiniemi vastavalkean propagandaosastolle käsite luotettava on tietysti huomattavasti normaalista poikkeava, mutta pakko on silti kysyä, että miten Kremlin propaganda liittyy sosialidemokratian tulevaisuuteen? Lisäksi on pakko kysyä, että kannatatteko esim. Yön Susien tuloa Suomeen?
  1
  Hallitse
  Tykkää · Vastaa · 17 min
  Tauno O. Mehtälä
  Kirjoita vastaus…

  Tauno O. Mehtälä
  Tauno O. Mehtälä Pasi Kuusiniemen kannattaa harjoitella lisää sisälukutaitoa. Artikkelihan ei käsittele Kremlin propagandaa, vaan käynnissä olevan infosodan toisen osapuolen eli ”lännen” toimia. Ne puolestaan liittyvät isostikin koko läntisen sosialidemokratian tulevaisuuteen, ainakin siinä mielessä, jatkuuko CIA:n rahoitus SDP:lle ja muille sos.dem. puolueille. Toivoakseni ei.
  Hallitse
  Kommenttia ei voi julkaista. Yritä uudelleen”

  Eli ilmeisestikin Pasi Kuusiniemi oli ehtinyt poistaa minut ryhmän jäsenyydestä heti kommenttinsa jälkeen. Kuvastaneeko laajemminkin sosialidemokraattista sananvapauskäsitystä? Vaiko vain halua suojella suomalaisia CIA:n yhteistyökumppaneita?

 6. Ei Yhdysvaltainkaan tiedusteluelimet ole mikään yhtenäinen monoliitti, vaan sielläkin eri organisatioilla on erilaisa tavoitteita, päämääriä.
  Lähtökohtaiseti cia on brittitiedustelun perillinen, ellei peräti sen muodostama ja fbi toimii enemmän kansallisista, Yhdysvaltalaisista lähtökohdiista.
  Tuo Pohjois-Korean Espanjan suurlähetystöön tehty isku oli paljastava, jotkin tahot amerikkalaisessa tiedustelussa,tahtoivat sabotoida Trumpin ja Kimin neuvottelut jaa onnistuivat siinä.

 7. Ote Iljan tuomion pöytäkirjasta:

  Aro ei ollut
  minkään organisaation tunnettu avustaja tai agentti eikä hän ollut saanut
  ohjeita tällaisilta organisaatioilta

  s.31.
  Aron mukaan hän oli ollut myöhemmin juttujensa jälkeen puhumassa yli 110
  eri konferenssissa, joita olivat järjestäneet eri tahot. Hän oli ollut 8.7.2016
  Naton huippukokouksen asiantuntijoiden foorumilla, 5.7.2017 Riikassa Naton
  järjestämässä konferenssissa ja 1.5.2018 Nato-Georgia foorumilla
  paneelikeskustelussa. Bäckman oli kirjoittanut syyskuun 2014 puolivälin
  jälkeen, että Aron yhteydet oli huomattu aikaa sitten. Aron ensimmäinen
  esiintyminen Naton järjestämässä tilaisuudessa oli kuitenkin tapahtunut kaksi
  vuotta tämän jälkeen. Nato ei maksanut esiintymisistä. Arolla ei ollut
  valistunutta kantaa Natoon liittymisen suhteen. ”Nato-pissis ” tarkoitti Suomen
  Nato-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuvaa, naispuolista tdini-ikäistä tai
  nuorempaa naishenkilöä, joka oli vähän epäilyttävä omassa moraalissaan,
  seksuaalisessa käyttäytymisessään tai siiderin kulutuksessaan. Aro ei ollut
  minkään organisaation tunnettu avustaja tai agentti eikä hän ollut saanut
  ohjeita tällaisilta organisaatioilta. Joel Harding oli esimerkki tapauksesta, jossa
  oli aloitettu mustamaalausoperaatio sellaista henkilöä kohtaan, joka oli
  julkisesti kehunut tai arvostanut Aron työtä. Hardingia oli alettu ”rummuttaa”
  MV-lehdessä Aron työpariksi, Yhdysvaltojen sotilastiedustelun
  viranomaiseksi ja henkilöksi, jolla oli jonkinlaista kontrollivaltaa Aroon.
  Harding oli ollut Aroon yhteydessä sähköpostitse sen jälkeen, kun Aron
  englanninkieliset trollijutut olivat tulleet julki. Harding olij tiedustellut,
  halusiko Aro kommentoida Hardingin samaan aiheeseen liittyvää
  blogi-kirjoitusta. Aro oli kiittänyt saamastaan positiivisesti palautteesta.
  Tämän jälkeen MV-lehti oli alkanut tehdä tylytysjuttuja Arosta ja Hardingista
  ja siten yhdistänyt Aron Hardingiin.

  Wikipedi
  Todistajan vakuutuksen kaava[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  Todistajan vakuutuksen kaava on: ”Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.” [2]

  Aiemmin käytössä ollut todistajanvala kuului seuraavasti: ”Minä N. N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.”

  Lain mukaan seuraavat eivät anna vakuutusta: alle 15-vuotiaat, henkilö joka on mielenterveydellisistä syistä kyvytön ymmärtämään vakuuden merkitystä, asianomistaja joka ei vaadi rangaistusta, samasta teosta syytetty jolla on välitön yhteys käsiteltävään syytökseen tai joka on saanut tästä tuomion aiemmin sekä nimetön todistaja.[2]

  Totuusvakuutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  Asianosaista, joka ei ole syytetty, voidaan kuulustella totuusvakuutuksen nojalla. Tällaisen vakuutuksen kaava on:

  ”Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että minä lausumassani kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.

  • Outo on tuo amerikan jessikkalle myöntämä naistoimittaja palkinto joka tuli vissiin tuosta trollitehdaskampanjasta ylessä ja siihen oli cian harding tietenkin antanut amerikan etujen mukaista neuvontaa. Tuntee kyllä vahingoniloa kun tuo palkinto sittemmin peruttiin ja syynä oli se että jessikka oli sanonut presidentti trumpia venäjän trolliksi ilman mitään perusteita kuten myllerin tutkimukset on osoittaneet. Kun jessikan nimi monen muun suomalaisen ulkoministeriön virkamiehen tavoin löytyy myös lontoon trollitehtaan julkaisulistoilla ja muilta listoilta jossa jessikka on esitellyt elämäntyötään pietarin trollitehdas ja kun tämä lontoon trollitehdas on englantilaisten, naton ja usan tiedustelun ja monen suurpankin ja globaalin median rahoittama niin väkisinkin tulee mieleen että jessikka on sekaantunut tiedustelu- ja trollaustoimintaan joko tietoisesti tai tiedusteluväen hyväksikäyttämänä. Suomi voisi korvaukseksi myöntää jessikkalle
   menetetystä amerikan naistoimittaja palkinnosta suomen tiedustelun matahari palkinnon.

   • Olen ymmärtänyt Jessikka Aron suosivan sitä tulkintaa, että hän menetti palkintonsa koska nimitti Trumpia (perusteettomasti) Venäjän trolliksi.

    Toinen vaihtoehto on tietenkin, että Jessikka Aro menetti palkinnon, koska Anonymous vuoti tiedot, joiden perusteella Aro kuuluu lännen trollitehtaaseen, eikä maksettua trollia oikein kehtaa palkita toimittaja-palkinnolla. Se olisi liian noloa.

 8. Länsi trolleineen käy epätoivoista taisteluaan perikatoaan vastaan
  Mielenkiintoinen näkemys: loppuuko järki? tai viisaus, loppusuorallako ollaan?

  The Rise and Decline of the West
  Review “At Our Wit’s End” by Edward Dutton and Michael A. Woodley of Menie
  F. ROGER DEVLIN
  At Our Wit’s End: Why We’re Becoming Less Intelligent and What It Means for Our Future

  Edward Dutton and Michael A. Woodley of Menie
Exeter, UK: Imprint Academic, 2018
  We in the West have long become accustomed to the idea that scientific and technological progress is the normal state of things, although decline—technological deterioration and loss of knowledge—is by no means uncommon across world history.
  The contemporary West may be declining in many ways, but what stage in our history could we point to as the summit of our scientific knowledge and technological capability if not the present?
  And wouldn’t it be absurd to suppose this progress has reached its completion?

  http://www.unz.com/article/the-rise-and-decline-of-the-west/
  https://www.amazon.com/At-Our-Wits-End-Intelligent/dp/184540985X

 9. Suvaitsevaisto se vaan länsimaat kontalleen laittavasta suvakkimielisairaudesta ja itsestään Moskovaan johtavaa jälkijotosta peittelee.

 10. Jessikka on saanut itsensä ajettua (tai hänet on ajettu) aika pahaan tilanteeseen.

  Jessin ajama narratiivi on sortumassa. Juuri nyt USA:ssa on kova taisto meneillään; Trump/Q vs. deep state. Jessi epäilemättä asemoituu enemmän tai vähemmän tietoisesti deep staten puolelle, joka hajotessaan saattaa tehdä isojakin uhrauksia, omaa asemaansa ylläpitääkseen tai kostoksi. False flageja tulee takuuvarmasti.

  Riikalle jälleen 10/10 ja lisäksi juttuvinkki: qmap.pub

  • Tokihan minä qmapissa ajoittain silmäilen. Ajoittain, koska oma läppärini hajosi vuoden 2018 helmikuussa, ja se kyllä hidastaa pirusti kirjoittamistani, valitettavasti. Tai no, varmaan löytyy monia henkilöitä ja instituutioita jotka eivät sitä valita.

 11. Todellakin Riikalle 10/10.

  Mitenköhän noi Jessin touhujen päivämäärät sopii yhteen Jessin oikeudessa kertoman kanssa ? Jessi kertoi kesällä 2018 oikeudessa että

  Aro ei ollut minkään organisaation tunnettu avustaja tai agentti eikä hän ollut saanut
  ohjeita tällaisilta organisaatioilta

  ( Ote Iljan tuomion pöytäkirjasta s.31 )

  • ”Aro ei ollut minkään organisaation _tunnettu_ avustaja tai agentti [….]”, paino sanalla tunnettu; ei tuossa sanota että Aro ei ollut avustaja tai agentti, siinä sanotaan että ei-tunnettu. Joten oman kertomansa mukaan hän on voinut olla piilossa pysyvä avustaja tai agentti, mikäli pilkun viilaaminen/semanttinen takertuminen sallitaan 😀

   Tässä viimeisimmässä Anonymousin julkaisemassa satsissa on mukana virallinen ulkoministeriön kaavake (Non Disclosure Agreement https://www.pdf-archive.com/2019/03/22/itt0000-non-disclosure-agreement/itt0000-non-disclosure-agreement.pdf ), jossa allekirjoittaja vakuuttaa vaikenevansa yhteyksistään brittiministeriön projekteihin sekä näissä yhteyksissä saamistaan tiedoista.
   Mikäli Aro on allekirjoittanut tällaisen, hänen oletettavasti täytyy tehdä väärä vala + valehdella oikeusistuimelle Suomessa — vaikka se rikos onkin.

   Mutta kuten tuolla toisaalla mainitsin, Aro henkilönä ei tässä yhteydessä ole tärkeä; Aron yhteydet Yleen ovat ja sitä kautta vaikutukset Ylen sisältöihin.

   Yle kuuluu muun massa(media)n mukana Mediapooliin, jonka ex-johtaja Markku Mantila työskentelee nyt NATO:lle. Mediapoolissa taas istuu Sauli Niinistön kansliapäällikkö muiden ministerien/ministeriöiden edustajien mukana. Mediapoolin https://vastavalkea.fi/2018/12/04/mediapooli-laitonta-toimintaa/ ”Poolitoiminnassa ovat mukana kaikkien medioiden edustajat tavalla tai toisella. Lindholmin mielestä erityisen tärkeä on sisältöryhmä, jossa medioiden päätoimittajat tekevät yhteistyötä.” Agendajournalismia siis.

   • Minkäköhän valan Jessi vannoi oikeudessa ? hmmm.

    Totuusvakuutus
    Asianosaista, joka ei ole syytetty, voidaan kuulustella totuusvakuutuksen nojalla. Tällaisen vakuutuksen kaava on:

    ”Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että minä lausumassani kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.

 12. Laitan väliin pienen kevennyksen, tämä MSNBC:n tähti ”toimittaja” (lue: propagandisti) on varmaan ollut Aronkin idoli, ylsiväthän hänen ansionsa parin vuoden ajan 32 000 $ / päivä.
  Kyseessähän on tietysti Rachel Maddows, tuo Trump-Putin-Venäjä -kolluusion-propagandisti 😀
  Tässä stand-up koomikko Jimmy Dore pistää muijaa alta lipan ystävineen:

  https://www.youtube.com/watch?v=f0krkHRBaVI

 13. Kiitos kiitoksista. Jessikka Aro henkilönä/persoonana ole trollitehdas-keississä tärkeä. Hänen kytköksensä Yleen sen sijaan on samoin kuin Ylen rooli kokonaisuudessa. Muistattehan että Ylen rahoitusta aiotaan siirtää pimentoon (lue ed. artikkeli joulukuulta).

 14. Jessi on maamme johtoeliitin tavoin ilman omantunnon tuskia myynyt itsensä MJWO (Masonic jew World Order) -mafian palvelukseen joka lopulta tuhoaa maailman.
  Mafian tuhovietti (Freud: kuolemanvietti) on suuri – se voittaa elämänvietin (Freud: eros) ja saa sitä enemmän tyydytystä mitä enemmän se voi käyttää tuhoavaa valtaansa.
  Guyenot pohtii kirjassaan From Yahweh to Zion mistä tuo poikkeuksellisen suuri tuhovietti juontaa juurensa ja päätyy Israelin rabbien luomaan tuhoavaan Yahweh jumalaan (Toora: ’The Destroyer God’).
  Kiistatta tuon tuhovietin voimakkuus ja raakuus näkyy Israelin sionistien suhteessa naapurivaltioihinsa, erityisesti palestiinalaisiin. Mutta myös sen tarpeessa valloittaa koko maailma itselleen.
  “Juutalaiset varmasti ovat erityinen, erityisempi kuin mikään muu ihmisryhmä. He ovat perustaneet kaikkein rasistisimman uskonnon, johon yhdistyy suora perimyslinja heidän Jumalaansa antaen heille lupauksen maasta, orjia, omaisuutta, luvan tappaa ei-juutalaisia.”
  “Even the best of the Goyim should be killed.” – Talmud, Soferim 15, Rule 10

  “Seuraamalla näitä uskonnollisia kappaleita, jotka on kuvattu heidän Talmudissaan… nämä Jumalan valitsemat kahelit ovat perustaneet kavalalla petoksella nykymaailman kaikkein äärifasistisimman yhteiskunnan…”
  Lähde: Professori Kinnusen julkinen Facebook-sivu
  ”Paavo Kinnusen kritiikissä Israelia ja sionismia kohtaan ei ole mitään antisemitististä, ja on naurettavaa nuhdella professoria (kuten sionistit tekevät kaikille heidän pahuuttaan kritisoiville) siitä, että hän kritisoi toista kansakuntaa, tämä on yliopisto, vapaaseen & kriittiseen ajatteluun pitäisi rohkaista”, kirjoitti eräs amerikkalainen kommentoija Aalto-yliopiston seinällä.

  Tähän on lisättävä että ilman vapaamuurareiden ja ei-juutalaisten sionistien tukea, joista suuri osa on ymmärryksensä hukanneita ja omaa tuhoaan varmentavia kristittyjä, tämä juutalaistalmudistien Nwo-hanke ei voisi onnistua.

 15. Kiitos taas erinomaisesta artikkelista, joka tekee VastaValkea julkaisulle kunniaa. Ihan vain vinkkinä toimitukselle: Mitä jos antaisitte toimittaja Söyringille työvälineen?
  Toimittaja Söyring nostaa artikkeleillaan koko julkaisunne painoarvoa.

  • Hyvä tarkoitus sinulla ehdottaessasi minulle työvälinettä. Pitänee silti jättää väliin, koska 1) en kuulu Vastavalkean toimitukseen ja 2) saisin luultavasti KRP:n perääni jollain rahankeräysrikos-syytteellä 😀

   Hankaloittaa ja hidastaa tuo koneettomuus kirjoittamistani mutta valopuoliakin on: koska kirjoitan milloin mistäkin milloin milläkin koneella, ei minun tarvitse tapella kyberhyökkäysten kanssa kuten oli laita heti sen jälkeen kun joulukuussa 2018 julkaisimme edellisen Anonymous-materiaaleihin perustuvan artikkelin lännen trollitehtaasta. Tuolloin melkein onnistuivat romuttamaan puolisoni yrityksen koneen.

   Joskus se oma kone on — jotenkin — taas saatava, totta, mutta vielä ehtii.

  • Kainuunkonkarin huoli on erittäinkin relevantti.

   Valitettavasti Vastavalkea-verkkolehden kuten sen julkaisijankin taloudellinen tilanne on varsin heikko, eikä meillä ole sellaisia varoja käytettävissä, jolla homma hoidettaisiin.

   Kerrottakoon, että edellisen kerran kun autoimme silloista toimittajaamme Johanna Lehtosta maksamalla hänen perinnässä olleen tietsikkavelkansa (hieman yli 1500 euroa), saimme ikimuistettavan kiitoksen. Johanna Lehtonen kaappasi silloin nimeä Vastavalkea – Tilannehuone -kantaneen facebook-ryhmämme poistamalla minut ja Vesa Raiskilan ylläpitäjyydestä (minut kokonaan, Vesan alentamalla hänet moderaattoriksi, josta itse myöhemmin luopui).

   Nyt Johanna Lehtonen siis vetää meidän facebook-ryhmästämme nimenmuutoksen kautta kehitettyä Avointa tilannehuonetta.

   Onneksi pystyin torjumaan itse Vastavalkea-verkkolehteen kohdistuneen valtausyrityksen. Jos sekin olisi onnistunut, tätä verkkolehteä ei olisi enää olemassa.

   Olen jälkiviisaasti todennut jo ennenkin, että tämä silloinen tuki olisi pitänyt suunnata Riikka Söyringille. Meillä on paraikaa Rovaniemen hovioikeudessa ratkaistavana kanteemme Yleä vastaan. Jos sieltä saamme edes aiemmin maksamamme oikeudenkäyntikulut takaisin, tilanne saattaa muuttua hieman valoisammaksi.

   • Johanna Lehtonen teki Vastavalkeaööe työtä, paljon, tuon tietokoneen lunastamisen eteen, ja hyvää jälkeä tekikin. Arvostusta sinne minne se kuuluu, silloin kun se kuuluu.

  • Mielenkiintoisia kommentteja löytyy linkin artikkelista.
   Unz avaa paljastamalla uskovansa että ihminen sittenkin on käynyt kuussa. Kuitenkin on helppo osoittaa ettei ole ja että kyse on huijauksesta.
   Vallanhimoisen MJWO-eliitin lempiharrastus on huijata kuten sen tarinat holokastista, ww1-2, 9-11:sta ym. kertovat.
   Mihinkään ei voi oikein luottaa kun lähes kaikki paljastuu jälkikäteen huijaukseksi.

   • Aivan. Kuussa ei voi käydä koska kuu on valo.

    Kaikki todellakin on huijausta atomiaseita ja -energiaa myöten, puhumattakaan feikki valtio pohjois-koreasta, joka ei ole mitään muuta kuin ”suuren salaisuuden” sisällään pitävä kulissi. Ihmisten maailmankuva tulee romahtamaan, kun totuuden kirjat avautuvat!

 16. Mikähän Saulin triggeröi NATO keskusteluun näin vaalien alla? Saakohan hänkin kompensaatiota ulostuloistaan:).
  Somessa ja puheenvuorossa kirjottaa useita turvallisuuspolitiikan osaajia, jotka ovat todella perehtyneet asiaan, eikä heidän asiantuntemusta voi epäillä. Kuitenkin heidän NATO näkökulma on niin puusilmäinen, että he nolaavat kirjoituksillaan itsensä. Tekisivätkö he sitä muuten kuin kompensaatiota vastaan?

 17. Tarkoittaakohan tämä nyt sitä että esim. poliisihallituksen ajama kieltokanne Vastarintaa kohtaan raukeaa korkeimmassa oikeudessa koska todisteet ”hyvän tavan vastaisesta” kirjoittelusta romuttuvat tämänkin paljastuksen myötä?

  Suurempi apu tästä on MV-lehdelle mutta Vastarinta oli samojen uutisten vuoksi kanssa oikeudessa?

  Pitäisi oikein kysyä miten tuomarit ja syyttäjät sekä asianajajat nukkuvat yönsä? Tietäne valehtelevansa oligarkkien käskystä ja tuomitsevansa maanmiehensä perusteettomasti. Ne jotka maksavet veroistaaan heidän palkkansa.

  Minua hävettäisi harakirin verran.

 18. Tuolla Sosialidemokratian tulevaisuus -fb-ryhmässä hauskuus sen kuin jatkuu. Tässä siitä ote:

  ”Valtteri Aaltonen Onkos tämän kirjoittanut Riikka Söyring siis sama Riikka Söyring, joka aikaisemmin kirjoitteli salaliittoteorioita ja rokotevastaisia valhejuttuja uusnatsien Magneettimedia- julkaisuun? Edelleen sitten aktiivinen.
  1
  Hallitse
  Tykkää
  · Vastaa · 22 t
  Tauno O. Mehtälä
  Tauno O. Mehtälä Oletko sinä Valtteri Aaltonen se sama Valtteri Aaltonen, joka kusetat sos.dem. eduskuntaryhmää kertomalla satuja mm. siitä, että Venäjä aloitti Georgian ja Venäjän välisen sodan elokuussa 2008?
  Hallitse
  Tykkää · Vastaa · 21 t
  Valtteri Aaltonen
  Valtteri Aaltonen Tulkitsen tämän myöntäväksi vastaukseksi kysymykseeni (on sellainen sanonta koirista ja kalikoista.)

  Ilmeisesti ajamiesi asioiden yhteys äärioikeistolaiseen liikehdintään on hitusen herkkä kohta.
  Hallitse
  Tykkää · Vastaa · 7 t
  Tauno O. Mehtälä
  Tauno O. Mehtälä Lähdetäänpä kerimään tätä äärioikeisto-asiaa siitä, kumpi aloitti Georgian sodan elokuussa 2008, Venäjä vai Georgia. Vastaisitko tähän ensiksi?
  Hallitse
  Kommenttia ei voi julkaista. Yritä uudelleen”

  Pääsin siis kommentoimaan hetkeksi, kunnes taas kommentointimahdollisuuteni poistettiin. Äänessä oli nyt sos.dem. eduskuntaryhmän lakimies Valtteri Aaltonen, joka taannoin toisessa fb-ryhmässä väitti, että Venäjä aloitti Georgian ja Venäjän välisen (lyhyeksi jääneen) sodan elokuussa 2008. Olisin mielelläni kuullut, oliko hän edelleen samaa mieltä.

  Tämä CIA:n tarinapajan tuotoksia toistava Valtteri Aaltonen vihjaa siis ajamiemme asioiden yhteydestä äärioikeistolaiseen liikehdintään. Siinä mielessähän se toki pitää paikkansakin, että olemme kiinnostuneet mm. CIA:n organisoimista äärioikeistolaisista liikkeistä, joihin luemme myös esim. ISISin. Me analysoimme niitä, mutta emme todellakaan tue niitä. Valtteri Aaltonen sen sijaan käytännössä tukee niitä CIA:n megafonina juurikin Venäjään liittyvissä asioissa.

  Oikeistodemareiden – joihin Valtteri Aaltonenkin kuuluu – käsitys sananvapaudesta on vähintäänkin outo, ellei äärioikeistolaisuudessaan suorastaan fasistinen. Heidän käytännössään sananvapaus sallitaan vain silloin, kun se tuottaa heidän kanssaan samanmielistä tarinaa. Sananvapaus on kiellettyä silloin, kun heitä arvostellaan.

  Olen tutustunut tähän heidän käytäntöönsä kahdessakin eri fb-ryhmässä; Sosialidemokratia Suomessa – eli SS-ryhmässä sekä tässä Sosialidemokratian tulevaisuus -ryhmässä. Kummastakin minut on poistettu.

  Oma sananvapauskäsitykseni ilmenee tämän Vastavalkea-verkkolehden käytännön toiminnassa. Oman mielipiteensä saa ilmaista vapaasti, ja pyrkimyksenä on avoimen keskustelun kautta saavuttaa yhteinen lopputulema. Ainahan se ei toki onnistu.

 19. Valtteri Ahonen ei varmaankaan tiedä että ko. porukka/revisionistit perusti aikanaan erityisen Riikka Söyring vihasivuston syyttäen minua mm. Mossadin agentiksi 🙂

  • Riikka Tuota minä en tiennytkään. Onko sinulla hallussa vielä sen vihasivuston tuotoksia?

   Tämä Valtteri Aaltonen (ei siis Ahonen) on todellakin siinä mielessä merkittävä henkilö, että hän toimii sos.dem. eduskuntaryhmän lakimiehenä. Toivottavasti vaalien jälkeinen uusiutunut sos.dem. eduskuntaryhmä valitsee myös ryhmälleen uuden lakimiehen.

   Venäjä-kritiikki on toki sallittua ja jopa toivottavaa. Mutta jos se perustuu suoranaisille valheille, eipä siitä apua politiikanteolle ole. Sellainen kritiikki on vahingollista, kuten Voiman Venäjä -arviossamme totesimme.

   • Siitä on jo vuosia. Kävin krrran katsomassa kun minulle oli asiasta kerrottu . en tuntenut tarvetta alkaa asiasta uhriutua. Revisionistit saavat uskoa minut Mossadin agentinsi. Itse tiedän että en ole sen enempää kuin natsikaan. Aaltosen nommentin perusteella hänkin. elää uskomusmaailmassa vaikka lakiniesten tulisi nojata faktoihin 🙂

 20. Kuinka paljon Kiovan Maidan – vallanvaihtaja – Sorosilla on sormensa pelissä Suomen puolueissa ? Eiköhän se hänen Open Societynsä rahoittele loputtoman suuresta varannostaan sinne ja tänne saadakseen eri maissa mieleisiään mielipiteitä ja puolueita esille. Näyttää Jessiha Arokin sotkeutuneen kyseisen biljardöörin sotkuiseen verkkoon. Puhumattakaan siitä, että ko. säätiöllä on Euroopan parlamentissa julkinen ystävyyssuhde Suomen suurimpien puolueiden edustajiin, lukuunottamatta vasemmistoliittoa. Kyllä korruptioraha kanavansa löytää kuitenkin siihenkin puolueeseen, uskoisin.
  Kyllä on niin kuvottavaa touhua tämä länsitrollaus. En halua maksaa Yle-veroa tällaisesta epäisänmaallisesta ja maanpetoksellisesta toiminnasta. Yle pitäisi saattaa oikeuden eteen valtiopetoksesta.

 21. Artikkelin julkaisu lipsahti väärälle vuorokaudelle.
  Nyt jotkut voi ottaa Aprillipilan tosissaan ja luulla kirjoittajaa kotiryssäksi.

  • ….niin ja joku vois luulla kimmok:ta lännentrollitehtaiden trollix….jota varmaan ootkin,kun yhdestäkään jutusta et täällä pidä,mutta kuitenkin jatkuvasti tunnut vierailevan,,,,ite en kyllä oikein hakeutumalla hakeutuis jatkuvasti semmosille sivuille joista en pidä….vaikka maksettais

 22. Saadaanko tähän sekavaan vyyhtiin koskaan vastausta?

  Ei kuulu kuin osin tämän artikkelin teemaan mutta sivuaa sitä koska pelottavan suurta huijausta kaikki näyttää olevan, ehkä Venäjän pakotteetkin?
  Joutuu kysymään voiko mihinkään luottaa?
  The following account is entirely plausible. After all the US also took in the most important Nazi intelligence personnel and scientists in Operation Paperclip, in an effort to beat the Soviets in laying claim to the Nazi’s scientific and weapons know how.
  A total of 6,000 former Nazi scientists, intelligence operatives and their families were given sanctuary, and ultimately citizenship, in the U.S.A.

  Hyvin luotettavan ja uskottavan tuntuinen mies kertoo (lyhyt video) kuinka Hitler jätti tuhoutuneen Saksan:
  Seeing Hitler Escape Germany April 30, 2019
  Were Hitler and a small entourage instead en route to a hideaway in Argentina having struck a deal with the Western Allied Powers?
  Is this what Aubrey Temples witnessed on April 30, 1945? Ed.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186332

  Tuli taas mieleen kuka oli Hitler ja mitä ja kenen asiaa hän lopulta ajoi? Ja miksi hän olisi tehnyt itsemurhan jos ’Londonin koneisto’ käytti häntä vain hyväkseen Saksan uuden nousun tuhoamisessa tai jos hän peräti oli pelkkä agentti kuten mm. Makow olettaa? Aika loogista että oman hommansa hoidettuaan hänelle silloin tarjottiin nousua koneeseen jne.
  Entä kenen asiaa Saksa tänään palvelee? Kuuluvatko nuo kaksi asiaa yhteen?
  https://www.savethemales.ca/001399.html?_ga=2.62774572.1874042633.1554629747-761350212.1424337822
  https://www.henrymakow.com/001523.html

   • Ja Israel senkun laajenee … yhteistyö Trumpin kanssa sujuu hyvin
    When President Donald Trump moved the US embassy to occupied Jerusalem last year, effectively sabotaging any hope of establishing a viable Palestinian state, he tore up the international rulebook. Last week, he trampled all over its remaining tattered pages …
    Mr Trump, meanwhile, has made no secret of his disdain for international law. This month, his officials barred entry to the US to staff from the International Criminal Court, based in The Hague, who are investigating US war crimes in Afghanistan …
    Israel’s right can now plausibly argue: “If Mr Trump has consented to our illegal seizure of the Golan, why not also our theft of the West Bank?”
    https://www.jonathan-cook.net/2019-03-24/trump-golan-israel-sovereignty/

 23. Everything You Know About The Last Russian Tsar Is a Massive Lie. Here’s The Truth

  Q: Why are most academics so negative about Tsar Nicholas II?
  A: Western academics, like Soviet academics, are negative about him because they are secularists.
  Q: Is this secular outlook why Western historians charge Tsar Nicholas II with being weak and unfitted?
  A: Yes. This is Western political propaganda, invented at the time and still parroted today. Western historians are educated and paid by Western Establishments and cannot see outside that box.

  https://russia-insider.com/en/history/everything-you-know-about-last-russian-tsar-massive-lie-heres-truth/ri23089

 24. America as Religion — USA on uskonto (ja sitähän se yhä meillekin)
  Älyttömän hyvä artikkeli, muutama poiminta
  By Linh Dinh on April 8, 2019
  “The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice,” so just keep on tearing down as you forge forward, comrades, and if you want a passing grade, don’t even try to argue against Moses, Marx and George Soros. All progressive visions are derived from Jewish messianism.
  … MOON LANDING SKEPTIC, “Indeed, travelling to the moon and coming back alive is a feat of mythical proportions. It is tantamount to travelling to the Other World and coming back to the world of the living with your physical body. That makes the NASA astronauts the equals of ancient supernatural heroes, immortal demi-gods, and that semi-divine quality reflects on the USA as a whole. Such was the significance of the Apollo moon landings: it was about a new world religion that elevated the United States above all other earthly nations.”

  America’s most enduring export has been its image. Self-infatuated, it seduces everyone into worshipping its self-portrait. In 1855, Walt Whitman wrote, “The United States themselves are essentially the greatest poem,” then set out to define this “greatest poem” to the rest of the world, a monumental achievement. In 2005, Harold Pinter said, “I put to you that the United States is without doubt the greatest show on the road. Brutal, indifferent, scornful and ruthless it may be but it is also very clever. As a salesman it is out on its own and its most saleable commodity is self-love. It’s a winner.”

  … The apex of whiteness, though, is the United States of America, a country that didn’t just drop seven tons of bombs on Vietnam, Laos and Cambodia, as well as 20 million gallons of herbicides, mostly Agent Orange, but sent twelve tall, clean cut and good intentioned white men to the moon, a transcendental feat that’s still unequaled after half a century, and it’s a safe bet that neither the Russians, Chinese nor anyone else will be able to accomplish this for a while, maybe ever. Of course, Americans can return to the moon tomorrow if they want to, but they’re already looking way beyond it.

  As New York, Chicago, Miami, Houston, Denver, Seattle, San Francisco and Los Angeles become covered with feces from homeless Americans, American colonies will be set up not just on Mars, but Venus, Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, in whatever order, for they’re all as near as Hollywood, or your computer, assuming you’ll still have one.

  A gender fluid American astronaut will place a laminated printout of his virtual spouse on the surface of the sun. “USA! USA!” many of us will chant.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186418

  • Kommentti linkistä, aivan viimeisiä valtavasta kommenttimäärästä
   4. The best argument I have against the Moon landings is that NASA did not have radiation shielding in Apollo spaceship. This is very difficult to understand if they went through VAB. Why to rely on the heat shield which NASA did not know if it protects or not, we still do not know if it did.

   They knew about Van Allen Belts, yet did not try to tackle the problem and anyway flew through the belts. That is odd. In live TV program sent to the whole world.
   What if the astronauts would have got ill or died in the program. What if they died in a solar storm that NASA cannot predict?
   Could they take such a risk of bad advertisement for the USA?
   This is why it is possible that the landings were faked, but I cannot prove it from radiation dosage. And that explains why no space expert has come open to tell that the landings were fake. He cannot know for sure. He cannot prove it. All there is is some photos that have been at least retouched in a studio and some moon stones that may have been switched.

   I stop here, enough of this conspiracy theory.

 25. Brittirahoituksella… jne. — asiasta kiinnostuneelle mielenkiintoista luettavaa,
  ote Laurent Guyenot’n kirjasta From Yahweh to Zion
  Zionism, Crypto-Judaism, and the Biblical Hoax
  LAURENT GUYÉNOT
  … Marranos and their descendants had a deep and lasting influence in economic, cultural and political world history, and their culture of crypsis survived the Inquisition.
  A case in point is the family of Benjamin Disraeli, Queen Victoria’s prime minister from 1868 to 1869, and again from 1874 to 1880, who defined himself as “Anglican of Jewish race.”[22] His grandfather was born from Portuguese Marranos converted back to Judaism in Venice, and had moved to London in 1748. Benjamin’s father, Isaac D’Israeli was the author of a book on The Genius of Judaism, but had his whole family baptized when Benjamin was thirteen, because administrative careers were then closed to the Jews in England.

  Benjamin Disraeli has been called the true inventor of British imperialism, for having Queen Victoria proclaimed Empress of India in 1876. He orchestrated the British takeover of the Suez Canal in 1875, thanks to funding from his friend Lionel Rothschild (an operation that also consolidated the Rothschilds’ control over the Bank of England). But Disraeli can also be considered a major forerunner of Zionism; well before Theodor Herzl, he tried to introduce the “restoration of Israel” into the Berlin Congress agenda, hoping to convince the Ottoman Sultan to concede Palestine as an autonomous province.

  What was Disraeli’s motivation behind his British imperial foreign policy? Did he believe in Britain’s destiny to control the Middle East? Or did he see the British Empire as the tool for the fulfillment of Israel’s own destiny? In mooring the Suez Canal to British interests, did he just seek to outdo the French, or was he laying the foundation for the future alliance between Israel and the Anglo-American Empire? No one can answer these questions with certainty. But Disraeli’s contemporaries pondered them. William Gladstone, his longtime competitor for the prime ministry, accused him of “holding British foreign policy hostage to his Jewish sympathies.”[23] So we see that the neoconservatives’ loyalty to Israel, and their control of the Empire’s foreign policy, is not a new issue. The case of Disraeli highlights the legacy between pre-modern crypto-Judaism and modern crypto-Zionism.

  Gilad Atzmon points out that the Haskalah motto, “Be a Jew at home and a man in the street” is fundamentally dishonest:
  “The Haskalah Jew is deceiving his or her God when at home, and misleading the goy once in the street. In fact, it is this duality of tribalism and universalism that is at the very heart of the collective secular Jewish identity. This duality has never been properly resolved.”[25]
  Jewish intellectuals, for example, can be ethnic nationalists in Israel, and pro-immigration multiculturalists everywhere else. A paragon of this contradiction was Israel Zangwill, the successful author of the play The Melting Pot (1908), whose title has become a metaphor for American society, and whose Jewish hero makes himself the bard of assimilation by mixed marriages: “America is God’s Crucible, the great Melting-Pot where all the races of Europe are melting and reforming.”
  Although it appears to be contradictory for non-Jews, this dual standard is not necessarily so from the point of view of Jewish intellectuals. They may sincerely believe in their universalistic message addressed to the Goyim, while simultaneously believing sincerely that Jews should remain a separate people. The implicit logic is that it is good that Jews remain Jews in order to teach the rest of mankind to be universal, tolerant, anti-racists, immigrationnists, and caring for minorities (specially Jews). This logic falls under the “mission theory”, the secular version of the “messianic nation” theory: Jews, who have invented monotheism, the Ten Commandments and so on, have a moral obligation to keep educating the rest of humankind. What the “mission” entails is open to reversible interpretations. Rabbi Daniel Gordis, in Does the World Need Jews? claims that “Jews need to be different in order that they might play a quasi-subversive role in society [. . .] the goal is to be a contributing and respectful ‘thorn in the side’ of society.”[31] That naturally tends to upset the Goyim, but it is for their good. It is to free them from their “false gods” that Jews are “a corrosive force”, also insists Douglas Rushkoff, author of Nothing Sacred: The Truth About Judaism.

  The Book of Ezra and the prostitute of Jericho
  The process of how Yahweh was transformed from national to universal god, while remaining intensely chauvinistic, can actually be documented from the Book of Ezra. It contains extracts from several edicts attributed to succeeding Persian kings. All are fake, but their content is indicative of the politico-religious strategy deployed by the Judean exiles for their proto-Zionist lobbying.

  http://www.unz.com/article/zionism-crypto-judaism-and-the-biblical-hoax/

  • ”This logic falls under the “mission theory”, the secular version of the “messianic nation” theory: Jews, who have invented monotheism, the Ten Commandments and so on, have a moral obligation to keep educating the rest of humankind. What the “mission” entails is open to reversible interpretations. ”

   Siinä se on. Opettaa voi aina, kysymys on vain menetelmistä. Itsensä nostaminen muiden yläpuolelle ei ole oikein. Se on ylpeyttä, hybristä. Joka itsensä ylentää se alennetaan, opetti Jeesus.
   On valitettavaa että ’juutalaiset’ ovat lähteneet tälle tielle ja tuhonneet välinsä muun maailman kanssa vapaamuurareiden kera. Sen sijaan että ovat joutuneet vihan kohteiksi he voisivat tehdä paljon hyvää maailman ja ihmiskunnan hyväksi toisenlaisella strategialla.
   Nyt tuo muiden ’valistaminen’ tai opettaminen (to teach the rest of mankind to be universal, tolerant, anti-racists, immigrationnists, and caring for minorities) on lähinnä rasismia ja muiden ryöstämistä, täysin muuta kuin mitä sen tulisi olla ja mikä vain tuon opettamisen oikeuttaisi. Kaiken kruunaa palestiinalaisten kansanmurha jota maailma ei voi sulattaa.
   Gilad Atzmon on erityisesti korostanut tätä sionistien takinkääntöä: he lupasivat sulautua muuhun ihmiskuntaan, sivistyä ja sopeutua jos saavat oman maan mutta muuttuivat pian rasisteiksi ja ihmiskunnan vihollisiksi yrittäen likaisilla keinoilla ottaa maailman haltuunsa.

   Israel works hard to influence the United States at all levels.
   One of the most blatant propaganda programs is the sponsorship of free “educational” trips to Israel for all newly elected congressmen and spouses.
   … all the trips to Israel are carefully choreographed to present a polished completely Israel-slanted point of view on contentious issues. Visits to Palestinian areas are arranged selectively to avoid any contact with actual Arabs.
   Everyone is expected to return and sing the praises of the wonderful little democracy in the Middle East, which is of course a completely false description as Israel is a militarized ethno-theocratic kleptocracy headed by a group of corrupt right-wing fanatics who also happen to be racists.
   Yet Another Senator from Israel
   Cory Booker shines at AIPAC
   PHILIP GIRALDI
   http://www.unz.com/pgiraldi/yet-another-senator-from-israel/
   https://www.darkmoon.me/2018/why-people-hate-the-jews/#more-105974

 26. Yllä olevaan liittyen
  SYÖPÄ NIMELTÄ ISRAEL — maailmanrauhan suurin vihollinen
  Joutuu kysymään miten kansa joka pitää itseään demokratiana ja sivistyneenä voi toimia näin barbaarisella tavalla?
  There’s Something Rotten in Virginia: Israel Is a Malignant Force in Local Politics
  By Philip Giraldi

  One of the more interesting aspects of the relentless march of the Israel Lobby in the United States is the extent to which it has expanded its reach down into the state and even local level.
  Previously, the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) and the hundreds of other Jewish and Christian Zionist organization dedicated to promoting Israeli interests had concentrated on the federal government level and the media, believing correctly that those were the key players in benefiting Israel while also making sure that its public image was highly favorable.
  The media was the easy part as American Jews were already well placed in the industry and inclined to be helpful. It also turned out that many Congressmen and the political parties themselves had their hands out and were just waiting to be bought, so “Mission Accomplished” turned out to be a lot easier than had been anticipated.

  But amidst all the success, the Israeli government and its diaspora supporters discovered that it was receiving a lot of unwelcome publicity from an essentially grassroots movement that went by the label “Boycott, Divest and Sanctions” or BDS.
  BDS was strong on American campuses and its appeal as a non-violent tool meant that it was growing, to include many young Jews disenchanted with the Prime Minister Benjamin Netanyahu version of the Jewish state.

  Israel works hard to influence the United States at all levels and is generally very successful, but it seemed a stretch to try to pass legislation banning a non-violent movement at a national level so it focused on the states, where legislators would presumably be less concerned over the Bill of Rights.
  It mobilized its diaspora resources to focus on elections at local and state government levels where Jewish constituents were active in interviewing candidates regarding their views on the Middle East. Candidates understood very well what was happening and also appreciated that their answers could determine what level of donations and the kind of press coverage they might receive in return.

  Put together enough intimidated legislators in that fashion and you eventually will have a majority willing to pass legislation blocking or even criminalizing the BDS movement while also granting special benefits to Israel.
  As of this writing, there is anti-BDS legislation in 27 states, some of which denies state services or jobs to anyone who does not sign an agreement to not boycott Israel.
  Particularly draconian bills currently advancing in Florida equate any criticism of Israel with anti-Semitism, explicitly define Israel as a Jewish state and also enable anyone who says otherwise to be sued.

  https://www.globalresearch.ca/virginia-israel-malignant-force-local-politics/5673823

  • Nykyisin anti-sionismista tehdään jo antisemitismiä.
   Kun itse arvostelen sionistien itsekkäitä toimia niin olisin sen mukaan siis antisemitisti.
   Mutten ole. Tehdään se nyt taas selväksi. Minulla ei ole mitään juutalaista kansaa vastaan vaikka sellaisen olemassa olon esim. Shlomo Sand kiistää kirjassaan The Invention of Jewish People.
   Kannattaisin ja jopa tukisin sionistejakin jos he pitäisivät puheensa, sen mitä ovat luvanneet (sulautua ihmiskuntaan, sivistyä ja sopeutua jos saavat oman maan) ja sen mihin sanovat Talmu-uskonsa velvoittamina ryhtyneensä tarkoittaen koko maailmaa koskevaa ’lähetystyötä’.
   Maailman ’valistajien’ ja opettajien (’lähetystyön’) sijasta heistä on tullut kuitenkin rasisteja ja ihmiskunnan vihollisia jotka yrittävät likaisilla keinoilla ottaa koko maailman haltuunsa.
   Pitäisikö sellainen hyväksyä? Sitä en voi tehdä. Ja sitä eivät ole voineet tehdä monet juutalaisetkaan jotka ovat joutuneet sionistien ankaran hyökkäyksen kohteeksi.

 27. Tämä pitäisi ihmisten ymmärtää — se ei tarkoita terroristin tai rikollisen puolustamista kuka se sitten onkaan. Mutta onko Islamista tehty suurempi vihollinen kuin mitä se on? Ja kenen toimesta?
  Kuka on se SUURIN pahuuden palvoja…? tai perverssi kulttuurimarxisti pedofiili?
  Makow pohtii asiaa yhdessä Kevin Barretin kanssa

  ”V-median propagandistit ja sionistien ylläpitämät trollit Alt-medioissa, haluavat sekoittaa patriootit ”muslimi-maahanmuuttajien” tai ”islamilaisen hyökkäyksen” uhalla.
  Mitä he eivät halua sinun tietävän islamista, on se, että muslimit ovat maailman suurin kristittyjen liittolaisryhmä. Hindut ja buddhalaiset eivät tunnusta Jeesusta; Juutalaiset ja ateistit mitätöivät Jeesuksen, mutta muslimit rakastavat ja kunnioittavat Jeesusta.
  Ainakin 50% mahdollisuus on että todelliset muslimit, ne, jotka rukoilevat viisi kertaa päivässä ja osallistuvat paikalliseen moskeijaan, ryhtyisivät puolustamaan kristillisiä pyhiä paikkoja ’pussy-riot’ ja muita vandaali ryhmisä vastaan. ”
  Given half a chance, real Muslims, the ones who pray five times a day and attend the local mosque would step forward to defend Christian holy places against pussy rioters and other vandals.”
  (Varsin epätodennäköistä on että kukaan sionisti tekisi niin)

  Valkoiset nationalistit ovat osittain oikeassa: sionistinen uusi maailmanjärjestys ja sen ostetut ja maksetut valtavirta-mediat ovat salaliittoineen tuhoamassa länsimaisen kulttuurin.
  Mutta he eivät ole tajunneet, että tämä on uskonnollinen, ei rotuun liittyvä kysymys.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186649
  Kristittyjen kannalta sionistit ovat siis vaarallisempia kuin Islam-uskoiset toteaa kirjoittaja.

  IDEOLOGINEN SOTA KRISTINUSKOA VASTAAN ETENEE MENESTYKSEKKÄÄSTI
  Kristinuskoa koskeva ideologinen sota, jonka useimmat fanaattiset ’jalka-sotilaat’ ovat kirkkoja häpäiseviä terroristeja, etenee hyvin.
  Kasvava enemmistö eurooppalaisista ei osallistu uskonnollisiin palveluihin. Kirkot suljetaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain 7% nuorista aikuisista pitää itseään anglikaaneina, tilasto joka olisi järkyttänyt heidän esi-isiään.
  Mutta kuka on sivilisaatioiden kuilun propaganda -kampanjan takana, joka asettaa kristillisen lännen islamia vastaan?

  Britannian kansallisen puolueen perustaja Nick Griffin on paljastanut: ”Meille tarjottiin suuria rahoja vuonna 2007 kahdella ehdolla: että me hyökkäämme islamia vastaan ja emme koskaan arvostele pankkijärjestelmää.”
  Kun tiedät tämän ja olet ymmärtänyt niiden ihmisten todellisen identiteetin, jotka käynnistivät sivilisaatioiden kuilun heidän ’väärän lipun’ hyökkäyksellä syyskuun 11. päivänä 2001, ymmärrät, kuinka pahasti kristittyjä huijataan.

  Muslimien tulisi tehostaa aktiivisesti kristinuskon puolustamista , siihen on suuri tarve ja korkea aika. Maailman kahden suuren yleismaailmallisen monoteismin on liityttävä yhteen tai melko varmasti ne hirttävät itsensä erikseen.
  https://www.henrymakow.com/2019/04/zionist-terror-pit-christians-against.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186649

  • LAURENT GUYÉNOT tuo oman kortensa kekoon
   ”…Islam has an advantage here, since Muslims have always admitted that the Jewish Tanakh is fraudulent. Not that I see Islam as a solution, far from it, but a consensus between Muslims and Orthodox Christians on the problematic nature of the Hebrew Scriptures could be a first step toward emancipation.”
   http://www.unz.com/article/the-holy-hook/

 28. Näinkö on?
  Sarjassa ’Luotettavia paljastuksia brittirahoituksella’

  Arrest of Julian Assange is Just Theatre
  by Brabantian
  (henrymakow.com)
  This past week, Britain got the perfect media distraction from its massive betrayal of Brexit voters – the ’arrest’ of Julian Assange in the London Ecuador Embassy, a month after Ecuador received $4.2 billion in funding from the USA-dominated IMF. Ecuador is also lined up for a new USA trade ’deal’.

  We all tend to be too eager for a ’hero’ against the establishment, so we don’t recognize that sometimes, a fake ’hero’ is supplied by the CIA’s own favoured media outlets.
  And indeed, there is evidence that anti-9-11-truth Assange, is a Mossad – CIA fraud, with a long history tied to the world’s wealthiest family, the Israel-devoted Rothschilds. We need to see what every major government knows, there is nothing real about either Julian Assange or Edward Snowden.

  THE ASSANGE-ROTHSCHILD CONNECTION

  What is the basis of the deep bond between Julian Assange and the Rothschilds? The Rothschilds with their estimated 400 billion (at least) fortune, and passion for Israel, naturally have a great interest in media control, taking a direct role on boards supervising leading global media such as the UK Guardian and The Economist.

  But in order to really control media, one needs to control the ’opposition’ media as well, and to channel the energies of potential dissidents.

 29. Jessika Aro on keksinyt omasta päästään nuo Venäjä trollit. Kannattaa jokaisen käydä alla olevat artikkelit tarkasti läpi Jessikka Arosta. Britit rahoittavat Aron valehtelun trolleista. Jokaisen tulisi käydä alla olevat artikkelit huolella läpi ja levittää tietoa somessa.

  Huijaritoimittaja Jessikka Aro
  http://www.sinikivi.com/sinikiven-paakirjoitukset/340-huijaritoimittaja-jessikka-aro

  ”Luotettavaa” tietoa brittirahoituksella – uusia paljastuksia läntisestä trollitehtaasta
  https://vastavalkea.fi/2019/03/30/luotettavaa-tietoa-brittirahoituksella-uusia-paljastuksia-lantisesta-trollitehtaasta/

  Juha Korhonen paljastaa faktat Arosta
  https://www.youtube.com/watch?v=e5AytJJo6Lo

 30. Aika monta kysymysmerkkiä toimittajan lauseiden perässä. Ei oikein vaikuta faktapohjaiselta.

 31. Tutkivana lukijana olen jämähtänyt perkkaamaan vielä bilderbergiläisen äärioikeiston käynnistämää ”Operaatio GLADIO,ta” , ja sen mukanaan tuomia ”STAY-BEHIND” terroristiarmeijoita. Pääasiassa on jo selvitetty toimintaan liittyvät ”vapaamuurari loosit” kuten italialainen ”propaganda-due” Vatikaaniin liitetty looso. Banco Ambrosiano, https://belfastchildis.com/tag/the-banco-ambrosiano-scandal/
  Juttua ei saa laasta kokolattiamaton alle, vaan nykyisenkin sukupolven tulee tietää muutaman kymmenen vuoden takaisista tapahtumista.
  Nato käynnistettiin Bilderbergiläisessä ”kerhossa” ”atlanttisen liiton” pohjaksi. Nyt tiedämme minkälainen hirviö NATO,sta on muodostunut ei pelkästään Euroopan kansallisvaltioitten hajoittajana, vaan myös Euroopan ulkopuolella USA,n nyrkkinä.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here