Ylen vaalitenttiselitykset levisivät kuin Jokisen eväät

Päätoimittaja Jouko Jokinen on antanut vaihtelevia selityksiä Paavo Väyrysen poissulkemiselle vaalikeskusteluista. Ja mihin Areenasta katosivat Väyrysen lauseet läntisestä mielipidevaikuttamisesta?

26
Jouko Jokinen

Tähtiliikkeen ehdokas ja eduskunnan jäsen Paavo Väyrynen on kaivannut Ylen vaalikeskusteluihin myös turvallisuuspoliittista sisältöä. Häntä ei ole kuitenkaan ole toivotettu tervetulleeksi Ylen eduskuntapuolueiden vaalikeskusteluihin.

Kun Ilkka-lehden lukija toivoi mielipidekirjoituksessaan Väyrysen päästämistä mukaan keskusteluihin, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen vastasi 29.3. otsikolla ”Tasapuolisuus on vaalijournalismissa keskeistä” seuraavasti:

”Ylen eduskuntavaaliohjelmiston puheenjohtajatentteihin osallistuivat ne puolueet, jotka olivat puoluerekisterissä, kun Ylen vaaliohjelmiston periaatteet hyväksyttiin viime joulukuussa. Väyrysen Seitsemän tähden liike merkittiin puoluerekisteriin vasta tämän jälkeen.”

Jokinen jatkoi, että Väyrynen oli kuitenkin – journalistisen harkinnan perusteella – kutsuttu erilliseen pienpuolueiden tenttiin. Väyrynen katsoi, että hänen paikkansa on keskustelussa muiden eduskuntapuolueiden kanssa, ja kanteli oikeusasiamiehelle.

Ylen hallintoneuvoston oikeusasiamiehelle antama lausunto näyttääkin olevan ristiriidassa Jokisen ilmoituksen kanssa. Siinä todetaan:

”Radion ja television erillisissä puoluekohtaisissa vaaliohjelmissa edustettuina ovat eduskuntapuolueet. Eduskunnan ulkopuoliset puolueet pääsevät esittelemään näkemyksiään erillisessä näiden puolueiden vaalikeskustelussa. […] Periaatteet ovat jo useampien vaalien ajan olleet lähes saman sisältöiset. Periaatteissa ei ole nyt eikä niissä ole ollut aiemmin mainintaa eduskuntapuolueiden kansanedustajien lukumäärästä vaaliohjelmiin liittyen. Tämänkaltaiset, ohjelmalliset linjaukset, ovat olleet vastaavan toimittajan päättämiä ja linjaukset on esitelty vaaliohjelmien esittelyn yhteydessä.”

Hallintoneuvoston lausuman liitteenä oli Jokisen selvitys, jota Väyrynen lainaa:

”Vaaliohjelmista on tehtävä sekä toimituksen että erityisesti yleisön näkökulmasta hallittavia ja mahdollisimman laadukkaita. Vaaliohjelmien rakenteen kannalta yhdeksän puoluetta on yläraja.”

Eli nyt Jokinen perustelikin Väyrysen sulkemista pois eduskuntapuolueiden vaalikeskusteluista sillä, että Väyrysen mukanaolo olisi nostanut keskustelijoiden määrän kymmeneen.

Silti pienpuolueiden vaalikeskustelussa, johon Väyrynen kutsuttiin, oli kymmenen keskustelijaa. Miksi Jokisen päättämä osallistujamäärän rajoitus koski vain eduskuntapuolueita, joiden kuuluisi Ylen hallintoneuvoston linjauksen mukaan olla edustettuina omissa vaaliohjelmissaan?

Mutta ei tässä vielä kaikki.

Väyrynen pääsi 1.4. osallistumaan yhteen yhteiseen vaalikeskusteluun muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa. Kyse oli Kaleva-lehden ja Ylen Oulussa järjestämästä tilaisuudesta. Keskustelu on katsottavissa Yle Areenassa.

Siinäkään ei Väyrysen mukaan keskusteltu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, vaikka jopa presidentti Niinistö oli toivonut senkin aiheen sisällyttämistä vaalikeskusteluihin. Lähetyksen lähestyessä loppuaan toimittaja kysyi keskustelijoilta, ovatko he huomanneet vieraan valtion tai toimijan vaikuttaneen kampanjointiin. Kukaan ei vastannut myöntävästi (mikä on varmaankin suuri helpotus kaikille tahoille, jotka ovat nostattaneet pelkoja tällaisesta vaikuttamisesta), paitsi Väyrynen. Hän sai perustella kantansa.

Väyrynen totesi, että vaalikeskustelu on hänen mielestään ollut ”tavattoman yksipuolista” ja ettei ulko- ja turvallisuuspolitiikasta keskustella. Hän totesi, että keskustelussa on vallalla ”vahvaa Venäjä-vastaisuutta”, ja mainitsi Viron ulkopuolisena vaikuttajatahona. Väyrynen katsoi, että siellä toivotaan Suomen liittyvän NATOon, jotta Suomi voisi tarvittaessa puolustaa eteläistä naapuriaan. Hän totesi, että Virosta käsin pyritään vaikuttamaan Suomessa käytävään keskusteluun. Väyrysen mukaan vahvat voimat ajavat ilmapiirin muuttamista Venäjä-vastaiseksi sotilaallisen liittoutumakehityksen vahvistamiseksi.

Blogikirjoituksessaan Väyrynen kertoo huomanneensa, että Areenassa katsottavasta tallenteesta on poistunut kohta, jossa hän mainitsee Virosta käsin pyrittävän vaikuttamaan Suomessa käytävään keskusteluun. Areenan tallenteessa todellakin on katkos juuri Väyrysen vastauksen keskellä, noin kohdassa 1’44”.

Kun Väyrynen oli kiinnittänyt tähän huomiota, Yleltä oli hänen mukaansa kerrottu, että puheenvuoron katkos johtui suorassa lähetyksessä olleesta häiriöstä. Ylellä ei kuulemma ollut ehyttä tallennetta olemassakaan.

Huomasikohan joku suoraa lähetystä seurannut kyseistä katkosta?

Väyrynen kysyy, onko kyse sensuurista, jonka takana on Suomen NATO-jäsenyyttä ajava Mediapooli – johon Ylekin kuuluu – ja josta Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Mauno Saari on kirjoittanut Vastavalkeaan. Omassa blogikirjoituksessaan ”Kadonneen aineiston arvoitus” Saari on käsitellyt sitä, että Mediapoolista kertovilta sivuilta oli kadonnut maininta, että poolin yksi tehtävä on torjua kritiikkiä sotilasliitto NATOa kohtaan.

Kun Jokisen venkoilevat selitykset Väyrysen poisjättämiselle Ylen vaalikeskusteluista yhdistetään tietoon Mediapoolin pyrkimyksestä vaikuttaa kansalaisten NATOa koskeviin mielipiteisiin, Väyrysen läntistä informaatiovaikuttamista koskevan lausuman katoaminen Areenan tallenteesta ei vaikuta vain viattomalta tekniseltä häiriöltä.

Jälkikirjoitus: tarkoitukseni ei ole kehottaa ketään äänestämään Väyrystä sen enempää kuin olemaan äänestämättäkään häntä. Tarkoitukseni on kiinnittää huomiota tapahtumiin, jotka asettavat verorahoitteisen Ylen toiminnan varsin kyseenalaiseen valoon. Ja tämä ei ole merkityksetöntä maassa, joka haluaa näyttäytyä aitona demokratiana, jonka yleisradioyhtiö käsittelee vaaliehdokkaita tasapuolisesti ja antaa äänen eri näkemyksille.

Kirjoittaja on Vastavalkean toimitussihteeri.

Kuva Jouko Jokisesta vuonna 2012: Soppakanuuna (CC BY-SA 3.0)


26 KOMMENTTIA

 1. Hyviä huomioita, aiheellisesti esitettyjä kysymyksiä.
  Ylelle sattuu kumman usein ”teknisiä vahinkoja” ymv. kun joku taho sanoo jotain (NATO- ja Mediapooli-)agendan vastaista. Tai moittii Yleä puolueelliseksi 😀

  • YLEhän on ALE, maamme Nwo-mafian eli valtiojohdon renki. Nuo ’vahingot’ ovat suunniteltua ja tietoista toimintaa.
   Kuten varmaan Riikkakin hyvin tietää.

 2. Vapiseva Keskusta ja sen lesta liberaali liittouma, ovat tämän Väyrysen medianäkyvyyden eston takana,toinen osa tuota operatiota oli Väyryselle paikan tarjoaminen eduskunnan ulkopuolella olevien puolueiden ryhmässä.
  Tuo esitys oli suoranainen kunnianloukkaus ,valtiomiestä, jolle kuuluisi valtioneuvoksen titteli ,kohtaan
  Väyrysen heikkous, hänen polittisen uransa aikana on ollut liika tosikkous,jota hän osoitti nuorempana, kun häntä kohtaan keksimällä keksittiin törkyjulkisuutta.
  Helsigin Sanomain loka Laitinen oli keskeinen toimia tuossa operatiossa,hänen aivoituksiaan ovat olleet useimmat ilkeämieliset juorut Väyrysestä.
  Presidentiksi nousemassa olleen Urho Kekkosen parjaaminen epäonnistui, koska hän ryhtyi itse levittämään itsestään viellä törkempiä huhuja,jolloin kävi kuten Kari Suomalaiselle kävi, Karin alkujaan vihamieliset piirokset Kekkosesta muuttuivat ainoastaan Kekkosen kulttia vahvistavaksi.
  Historiantutkimus on paljastanut cia n olleen rahoittmassa Kekkosen vastaisia kampanjoita,esimerkiksi Ernesti Hentusen tTotuuden torvi perustettiinpelkästään mustamaalaamaan Kekkosta.
  Tuolloin vasta ulkoiset tahot vaikuttivatkin maamme polittisiin tapahtumiin,ei ainoastaan ja vain Neuvostoliitto
  Aikoinaan meillä puhuttiin Neuvostoliiton antamasta tuesta maamme puolueille, puhuttiin esimerkiksi Kuopiossa Työnkulmasta ruplahovina,todellisuudessa Neuvostoliitto myös rahoitti tukensa arvoisia,tai sellaiseksi katsomiaan tahoja dollareilla,joita se oli sanut haltuunsa erään menstynimmän kgb peiteoperation avulla.
  He olivat keksineet, että Puolan suoalueella on muka kommunismin vastainen vastarintaliike, tuo peitetarinan amerikkalaiset ostivat täydestä ja alkoivat avustaa tuota vapautusliikettä ,niin teknisesti, asellisesti, kuin rahallisestikin.
  Noita aluillaan olevan eurodollari järjestelmän dollareita virtasi sitten myös maahamme rahoittamaan Kommunistien, Kansandemokrattien, tpsl ja keskustan ehdukkaita.

 3. ’Levis kuin Jokisen vaalieväät’; tässä muodossa tämä tunnettu sanonta tulee jatkossa elämään ja leviämään.

  Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen teki sananparsihistoriaa omilla vaalisekoiluillaan. Paavo Väyrysen näkyvyyttä Ylen ohjelmissa tuli rajoittaa (mistä lie tullut käsky?), ja se ei Jokiselta onnistunut ilman kompastumista epäloogisiin selityksiin ja muihin outoihin kommervenkkeihin.

  Toinen haara tässä Jokisen vaalikompuroinnissa oli Bilderbergin johtoryhmän jäsenen Matti Apusen nostaminen puoluetenttien pääkommentaattoriksi. Taattua kokoomuskamaa Apuselta tulikin muiden puolueiden opastamiseksi.

  Ylen neutraalius ja tasapuolinen koko kansan palvelurooli koki pahan kolauksen. Ylen hallituksen on syytä käsitellä Jouko Jokisen vaalinalustoiminta. Vähintään huomautus toimistaan olisi ihan paikallaan.

 4. Toimittaja kysyi onko joku huomannut vieraan valtion tai toimijan yrittäneen vaikuttaa vaaleihin; toimittaja kalasteli vastausta Venäjän vaikutusyrityksistä — mutta ei saanut. Sai sen sijaan Väyrysen puhetta länsimaisesta vaikuttamisesta. Eli apuun ”tekninen häiriö”.

  Entäpä jos joku olisi lisäksi alkanut puhua Ylen ja Mediapoolin vaalivaikutusyrityksistä (case Halla-aho)? Kuinka pitkäksi tekninen häiriö silloin olisi venynyt?

 5. Täältä länneltähän se pelleily on opittu. Meillä estettiin FOX TV-kanavan ankkureiden osallistuminen vaali-ehdokkaiden haastatteluun yleisissä kokouksissa. Vasemmisto on ”paskat hoiusuissa pelokkaana” miten seuraavatkin vaalit voivat mennä oikeiston piikkiin. Tilanteet ovat kaaosmaiset, ja varmasti kärjistyvät jonkinlaiseen väkivaltaan osallistumisen kunhan odotamme jatkoa. Onko kansan-nousua enää mahdollista tehdä vai onkohan peli jo menetetty. Mitenkä mahtaisi tilanne muuttua, jos kukaan ei menisi enää äänestämään, vaan pidettäis sen sijaan mukavia ”saunailtoja olut-tuoppia kallistellessa”. Itse en alkohoolia käytä, mutta muille kamraadeille sen kyllä suon.

 6. Ylen sensuuri on kyllä ilmennyt aikaisemminkin ja tuon vaalitentin jälkikäteen katsoneena ei siinä tosiaan ollut tuota väyrysen virosta lausumaa. Ihmetellä täytyy miten tarkkaan yle sensuroi natoa ja euta arvostelevat lausunnot pois suorassa lähetyksessä että kyseessä täytyy olla joku tekoäly joka pystyy tuon sensuroinnin tekemään suorasta lähetyksestä tai ylen lähetysasemalla on koulutettuja sensoreja jotka kytkee lähetyksen pois päältä tai äänen heti kun suomen virallisesta linjasta poiketaan. Onhan muukin hallinto viime aikoina suorittanut flashflag tyyppisiä iskuja ihan ciatyyliin kuten armilan saaristoisku ja presidentin vaalien tiedusteluvuodot sekä gps häirintäsyytökset ilman mitään näyttöä. Väyrynen olisi tuonut vähän vipinää koomaiseen vaalikeskusteluun mutta ciatyyppisellä häirinnällä ja ehdokkaan kokonaan poisjättämisellä koomapuolueet sai höpistä sulassa sovussa keskenään. Suomessa ilmeisesti sensuroi cia koko mediapoliin uutisointia ja ohjelmia, mutta onneksi kaikki ei kuulu mediapooliin ja myös netistä voi tarkistaa ulkomaalaisista medioista sen mitä yle jättää kertomatta.

  • Eiköhän se ”tekoäly” majaile juuri siellä PORVOO-KOTKAN alueella GOOGLE nimisenä NATOittajana.

   • Niinpä näyttää olevan kun kirjoittelin kommenttia vaalien manipuloinnista kun suomimedia tiesi puolueiden äänestysprosentit vaaleissa jo 23.3.2019 julkaisemassaan uutisessa niin kahteen lehteen tehdyistä kommenteista ei kumpikaan mennyt läpi muka teknisen virheen takia läpi vaikka yritin useasti.

 7. Kysymys jääkin vaivaamaan, tekeekö ”länsi mitään hyvää, taikka myönteisesti kehittävää missään ilmansuunnassa maapallolla”? Mitä se kaikki apurahojen merkitys lopuksi tarkoittaa, kun dollareilla avustetaan paljon ”stratekisesti merkittäviä maita”. Ovathan kaikki ne avunsaaneet maat jonkinlaisessa kiitollisuuden velassa USAlle, tiukan paikan tullen. Onhan se hienoa kun omistaa rahanpainokoneet, joita juoksutetaan yötäpäivää vuodesta toiseen jo, ainakin 30 luvulta asti. Rahan voimalla tehdään parhaat ratkaisut.

  • Pohdit tärkeää asiaa.
   Lyhyesti: ei tee juurikaan mitään hyvää kun kokonaisuutta arvioidaan koska hyvyys on epäitsekästä.
   Länsi ajaa vain omaa agendaansa joka NWO tai MJWO. Ja siitä on hyvyys kaukana. Se on modernia siirtomaapolitiikkaa joka tehdään velkaorjuuttamalla.

 8. Ylenantoa aiheuttava Ylen vale- ja oleellisen poisjättäminen – uutisointi ei todellakaan jaksa kiinnostaa laisinkaan sisältöarvonsa perusteella. Aamulehden cia-kokoomus-Jouko Jokinen nyt voidaan asettaa omaan arvoonsa jo entisen pestinsä perusteella.
  Suomessa pätee tällä hetkellä sama kuin Neuvostoliitossa. Siellä ihmiset ottivat selvää asioista rivien välistä. Tämä on se tapa, jolla voi ainoastaan kuunnella Yleä. Sensorit ovat aina nyt – hetkellä hereillä Ylen saarnastuolin kupeella. Tekninen häiriö on se normikeino, jolla valehdellaan totuudet pois. Kauhun tasapaino vallitsee maame suurimman paavillisen inkivisitiolaitoksen käytävillä. Sanaton laki alistaa jokaisen toimittajan vapisemaan ja valehtelemaan. Käskyt tulevat suuren valtameren takaa. Kiitos presidenttimme ja isäntämaasopimus !

  • ”Ylenantoa aiheuttava Ylen vale- ja oleellisen poisjättäminen…”

   Brysselin korruptoimat maanpetturit haluavat, että heidän propagandakoneensa Yle vaikenisi täysin ainakin ennen vaaleja maahanmuuttoon so. suomalaisten ja eurooppalaisten valkoiseen kansanmurhaan liittyvistä asioista:

   ”Millä valtuudella Yle nostaa ilmastonmuutoksen päävaaliteemaksi?”,
   http://ylewatch.blogspot.com/2019/04/milla-valtuudella-yle-nostaa.html

   Artikkelin mukaan ”Yleltä on turha odottaa puolitoista tuntia kestävää vaalitenttiä maahanmuutosta, vaikka se on harvoja globaaleja teemoja, johon eduskunta voi oikeasti vaikuttaa. Toimittajat ovat tunnetusti punavihreitä ja Ylen johto globalisteja, joten heitä elähdyttää valtavasti elämää suuremmat idealistiset kansainväliset teemat, joilla viedään samalla kätevästi huomio pois konkreettisista kansallisista kysymyksistä.

   Median ja valtapuolueiden luomassa ilmastohysteriassa Ylen on helppo myydä suurelle yleisölle ilmastonmuutos muka tärkeänä eduskuntavaalikysymyksenä…”
   *

   ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
   https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

 9. Väyrystä vastaan kehitetyt akstit ovat syrjintää puhtaimmillaan, jonka syynä ovat Väyrysen poliittiset mielipiteet. Syrjintä on tässä muodossa laissa kielletty,

  Miksi yhdenvertaisuusvaltuutettu ole jo puuuttunut asiaan. Jos on, niin miksi yle ei uutisoi siitä mitään.

  YLE tässä loistaa akteillaan, eikä tämä ole ainoa tapaus. Aikanaan tulee julkisuuteen myös viime vuoden Joulukuun puolessa välissä tapahtunut Espanjaan äitinsä kanssa matkalla olleen venäläisnaisen kidnappaus KRP:n toimesta Vantaan lentoaseman transit alueelta.

  Tässäkään asiassa YLE:n uutisointi ei vastaa todellisuutta. Suomi on maa jossa voi tapahtua mitä vaan, mitä monissa verrokkimaissa ei voi tapahtua, ja aina vaan pahemmaksi menee, josta myös Paavo Väyryseen kohdistucva syrjintä on hyvä esimerkki.

  Siitä huolimatta, että tällaisia asioita tapahtuu, joista nyt riittävästi on esimerkkejä, joillain on silti otsaa kailotttaa suu vaahdossa että Suomi on oikeusvaltio.

  • Suomi ei ole koskaan ollut ”oikeusvaltio”. Koiviston-Konklaavin jälkeen se ei ole enää ollut edes ”laillisuusvaltio”.

  • Sanoisin että kyse on ÄÄRIMMÄISEN HÄRSKISTÄ puuhasta josta maan presidentti myös kantaa vastuun ottamatta asiaan minkäänlaista kantaa.
   Hänen toimestaan maamme on valunut – voi sanoa lähes viidakon lakien tasolle – ja juristina hän on johtanut maamme tähän moraaliseen alennustilaan.
   On todella vaikea ymmärtää ettei häntä oikeusvaltion käytäntö näytä kiinnostavan vaikka sen luulisi olevan juristille ensisijainen kiinnostuksen kohde. Muista asioista hän kyllä hanakasti murahtaa mutta ei tästä.
   Vielä suurempi kummajainen on että kansa on valinnut maan johtoon hallituksen joka on edistänyt maamme itsenäisyyden ja kansallisomaisuuden lainvastaista myyntiä ja velkaorjuuttamista rahamafialle.
   Se olisi voinut sanoa ettei näin tule toimia mikäli ajetaan kansakunnan etua mutta se on kulissien takana edistänyt rikollista globalismia enemmän kuin oman maansa asiaa..

   • Välillä sitä joutuu oikein ravistelemaan itseäänkin hereille tästä aivopesusta ja muistuttamaan itseään ettei juristeja, sen paremmin kuin poliisejakaan kiinnosta oikeus, toimittajia totuus tai kansanedustajia kansan hyvinvointi vaan kyse on vaarallisesta ja tarkoituksella luodusta illuusiosta, joka saa kansan luovuttamaan kaiken vallan näiden kyseenalaisten yksilöiden käsiin.
    Suomalaiset ovat kuin lammaslauma, joka marssii paimenten osoittamaan suuntaan ja määkii keskenään että: ”Ai miten vapaita me ollaan ja miten viisaita ja oikeudenmukaisia nämä meidän paimenemme ovat kun johdattavat meitä ikuisen vehreyden pelloille”, mutta annas kattoa kun pari lammasta lopettaa marssimisen ja kysyy että mitä järkeä tässä marssimisessa on ja onko sellaisia ikuisen vehreyden peltoja edes olemassakaan?” Johan alkaa paimensauvalla mätkiminen ja ystävällisen paimenen naamion alle kätketty totalitaristinen piiskan heiluttaja sotilas paljastaa todelliset kasvonsa. Muut lampaat eivät tule puolustamaan veljiään vaan hyökkäävät orjuuttajien kanssa näiden ”vaarallisten kapinallisten” kimppuun ja matka jatkuu, kunnes saavutaan todelliseen päämäärään, eli teurastamolle ja viimeisenä hetkinään ennen kuin heistä lasketaan veri pois nuo kuuliaiset lampaat miettivät että olivatkohan nuo kapinalliset sittenkin oikeassa, mutta sitten on jo myöhäistä katua. Tähän päättyy tämä eläinsatu.
    Olaus Petri totesi tuomarin ohjeissaan jo 1500-luvulla että hyvä tuomari on parempi kuin hyvä laki, koska hyvä tuomari osaa tulkita lain niin että se on kaikille eduksi, mutta siellä missä on huono tuomari, hyvä lakikaan ei auta, koska hän kyllä pystyy vääristämään sen omiin tarkoitusperiinsä sopivaksi.
    Ei kai tässä auta muu kuin olla itse aktiivinen ja toivoa että ihmiset heräävät ennen kuin eliitin suunnitelmat ovat siinä vaiheessa että heidän ei tarvitse enään ylläpitää tätä suurta illuusiota, kun he joko pystyvät täydellisesti fyysisesti orjuuttamaan massat niin ettei kapinan vaaraa ole tai kun he eivät enään robotiikan ja keinoälyn ansiosta tarvitse massoja ja ne voidaan hävittää. Toki orjuutus on jo nyt melkein täydellinen, mutta yhä se perustuu suurelta osin tuohon suureen illuusion, eli toisin sanoen ihmisten vankeus on edelleen suurelta osin heidän oman mielensä tuotosta, heidät on huijattu orjuuttamaan itse itsensä, mikä toistaiseksi riittää eliitille, mutta kyllä sen päämääränä on myös fyysinen orjuus, jossa kapinoinnista seuraa kuolema.
    Me olemme totuuden puhujia, jotka elävät valheen valtakunnassa, se tekee meistä kansanvihollisia. Kansa joka rakastaa valhetta vihaa meitä. Laki ei ole meidän puolellamme, me olemme ”vihapuhujia” ja ”vaarallisia extremistejä”, muotoilimmepa sanomamme sitten miten rauhanomaisesti tahansa. Tälläkin hetkellä työryhmä(t) pohtivat että miten lakia voitaisiin entisestään kiristää että ”toisinajattelijat” saataisiin paremmin kuriin. Jokin pieni lohtu kai on siinäkin että meitä ”ajatusrikollisia” pidetään sentään niin vaarallisina että he jaksavat nähdä vaivaa meidän takiamme, mutta todellisuudessahan kyse ei ole meidän kuvitellusta vaarallisuudestamme, vaan aivan kuin sielultaan epätasapainoinen ja epävarma narsisti, meidän eliittimmekään ei voi hyväksyä pienintäkään kritiikkiä itseään kohtaan saamatta täydellistä itku-potku-raivari kohtausta.

    • Suomen kansan enemmistö ilmeisesti taas äänestää samat tai samanlaiset lampaanasuiset sudet jatkamaan tuhotyötään, kun ne valtionvelkaamme jatkuvasti kasvattamalla ovat pystyneet tarjoamaan riittävästi leipää ja sirkushuveja sekä suomalaisille että maahamme tunkeutumaan päästämilleen kehitysmaalaisille miehittäjämassoille.

    • Mitä tahansa ihmisen luoma järjestelmää voidaan arvioida 5 erillisellä arvioasteikolla:
     – Järkevyys, loogisuus, toimivuus (insinööri- tai hallintonäkökulma)
     – Moraalis-uskonnollinen näkökulma (pappis- tai lainvalvoja-näkökulma)
     – Esteettisyys (taiteilija- tai artesaaninäkökulma)
     – Todenmukaisuus, itsereflektio järjestelmässä (tiedottajan tai kirjailijan näkökulma)
     – Resilienssi ja ekologia-taloudellinen kestävyys (sotilaan, biologin, maanviljelijän tai teollisuusihmisen näkökulma)

     Suomi on valtiona ja osana isompaa länsimaiden yhteisöä KAIKKIEN yo. tarkasteluasteikkojen valossa isossa kriisissä ja vajoamassa rappioon. Tätä eivät päättäjäportaassa olevat halua millään nähdä eikä myöntää narsistis-psykopaattisen luonteensa mukaisesti. Sensuurit ja alttius ulkopuolisen tahon manipulaatioille ovat kuin hämärtyvän tajunnan ja kuolevan ruumiin mätänemisen oireita.

 10. Herääkö Ruotsi vai ’leviääkö kuin jokisen eväät’ — mutta taitaa olla myöhäistä kun on jo housuissa

  A prominent Swedish lawmaker asserts that Hungarian billionaire George Soros’s influence on European politics and policies make him ”one of the most dangerous men,” according to Samhällsnytt.
  Björn Söder, an MP who has held high positions in government, recently met with Hungarian politician Zoltán Kovács, after Kovács was reportedly snubbed during a visit to Stockholm by the Swedish government as a diplomatic rift between the two nations grows.

  Söder expressed his concern with Soros’s involvement in European affairs – an issue which the current Hungarian administration has faced head-on.
  “As for George Soros, I believe he is one of the most dangerous men at the moment,” Söder said. “The impact he has on political groups and parties in Europe is frightening.”

  “The latest discussions within the European People’s Party group clearly showed that he is the one who pulls the strings. It really scares me.”
  Swedish Official: Soros ”One of the Most Dangerous Men” in Europe
  DAN LYMAN
  https://europe.infowars.com/swedish-official-soros-one-of-the-most-dangerous-men-in-europe/

 11. MV-lehti: ”VAALIKONE VAIETTU TOTUUS -Lukijan jättimäinen tutkielma!

  Julkaistu 09.04.2019 09:49
  ”Poikani tietäisitpä kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan”…

  Lukija joka on kerännyt tämän aineiston kirjoittaa:

  Laitan oheen tiedoston, johon olen kerännyt otteita Iltalehden bloggareille lähetetyistä kommenteista. Jos katsotte hyödylliseksi, voisitteko kenties sijoittaa tiedoston palvelimelle. Ei tarvita linkkiä sinne mistään päin, idea on, että kun henkilö käyttää Googlea ja laittaa hakusanaksi ”vaalikone”, tiedosto löytyy sitä kautta.

  Pitkähän se tiedosto on, mutta siinä on monenlaista asiaa, jota lehdet eivät kovin kärkkäästi tuo esiin.
  Omaa julkisuuta en kaipaa. Haluan tehdä jotain Suomen hyväksi…”

  https://mvlehti.net/2019/04/09/vaalikone-vaiettu-totuus-lukijan-jattimainen-tutkielma/

 12. Kaksi asunnotonta miestä kävi tänään tapaamassa Iljaa Narinkkatorilla. Kuuntele Iljan mietteet (4 minuutin video):
  https://mvlehti.net/2019/04/09/video-ilja-janitskin-nyt-on-jumalauta-huonosti-asiat/

  Mutta mihin humahtivatkaan ne Pauli Vahteran selville ottamat 3,2 miljardia euroa?
  ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa – Ministereiden laskelmat”,
  https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/11/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-ministereiden-laskelmat/

 13. ”Syyntakeettomilla” on näköjään muotia tulla kuvattaviksi, parransänki pystyssä, ruokkoamattoman näköisinä, muotinsa mukaan ? COME as YOU are, on näköjään tämänpäivän muotia. Viikonvanha parransänki pitäisi lailla kieltää, muilta kuin kodittomilta.
  Janitskin videossa ”nakkiaukeamalta”kuvatut jätkät monella tupakka hampaissaan, ”hiihtopuvuissaan” on suorastaan naurettavaa katseltavaa. Siinäkin meni ”sätkä” murskaksi jalkakäytävän reunalle, mikä on suorastaan ilkeätä mainosta Janitskin tukijoille.
  Ohjelman kielenkäyttöönkin on paljon parantamisen varaa. Änkee, tunkee, ja on kankee.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here