Arvoisat toimitusministerit puolustusministeri Jussi Niinistö (sin), sisäministeri Kai Mykkänen (kok) ja ulkoministeri Timo Soini (sin),

Tuotitte yhteisvoimin sopivasti vaalinalusaikaan julkistetun Voiman Venäjä -raportin. Ymmärrämme toki hyvin pyrkimyksenne kerätä valtamedian manipuloiman Venäjä-vastaisuuden tuottamat irtoäänet tulevissa vaaleissa. 

Valitettavasti tuotoksenne ei kaikilta osin täytä totuudellisuuden vaatimuksia. Poimimme siitä lähinnä tutkijoiden Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari ilmeisen tahallisen (tai vähintään vajavaisesta kompetensista johtuvan) harhaanjohtavan tulkinnan Venäjän toimista. Nato-jäsenmaan Norjan Nansen-instituutin tutkijat päätyivät asiassa toisenlaiseen tulokseen.

Kyseinen Venäjän ulkopolitiikka -osio sisältää raportin laatijoiden seuraavan tulkinnan:

Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Venäjän ulkopolitiikan ja vaikuttamisoperaatioiden kaksi keskeistä viestiä Suomelle ovat seuraavat: 1) Suomi ja Venäjä ovat hyviä naapureita, ja Venäjä arvostaa hyviä ja toimivia suhteita Suomeen. 2) Nämä hyvät ja toimivat suhteet eivät ole itsestäänselvyys, vaan Suomen tulee aktiivisesti ylläpitää naapuruutta toimimalla poliittisissa valinnoissaan niin sanotusti vastuullisella tavalla eli huomioiden Venäjän keskeiset intressit.” (s. 39)

”Venäjän kahta perusviestiä välitetään erilaisia kanavia pitkin…” 

Tällaisesta varoitusviestistä esimerkkinä voidaan pitää kahdella pohjoisella Suomen ja Venäjän välisellä rajanylityspisteellä talvella 2015–2016 tapahtunutta venäläiskäytäntöjen muutosta. Käytännön toimilla osoitettiin, että ystävällismieliset naapuruussuhteet maiden välillä eivät ole itsestäänselvyys ja että halutessaan Venäjä voi käyttää toisenlaisia, Suomen vakautta horjuttavia toimia. […] Suomelle tapahtumat olivat tärkeä muistutus siitä, että pitkä, vuosikausia ongelmitta toiminut yhteistyö ja vakiintuneet käytännöt voivat muuttua nopeasti ja ilman selityksiä.” 

Raportti tulkitsee siis Venäjän kautta Suomeen tulleet pakolaiset Venäjän johdon varoitusviestiksi, jolla pyritään vaikuttamaan Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. 

Nansen-instituutin tutkijat asiasta eri mieltä

Yle uutisoi 30.8.2016 Nansen-instituutin tutkijoiden tutkimusraportista, joka käsittelee kyseisiä pohjoisen rajanylityspaikkojen pakolaisvirtoja (joista osa suuntautui myös Norjaan). Toimittaja Tapani Leistin artikkeli alkaa näin:

”Norjalaistutkijat: Itärajan pakolaiset eivät olleet Venäjän juoni

Tuoreen norjalaisen tutkijaraportin mukaan vuosi sitten alkanut pakolaisten joukkotulo itärajalta Norjaan ja Suomeen ei ollut Venäjän hybridisotaa. Fridtjof Nansenin instituutin tutkijoiden mukaan turvapaikanhakijoita houkutti Norjaan ja Suomeen halpa matka ja turvallinen reitti.”

Artikkelissaan Leisti kertoo tarkasti ja vakuuttavasti norjalaisten tutkijoiden tutkimustuloksista, joissa oli selvitetty rationaalit perusteet pakolaisten käyttäytymiselle:

”Venäjän kautta tulleiden Lähi-idän sotia pakenevien ihmisten määrä yllätti Norjan ja Suomen vuosi sitten. Ensin Pohjois-Norjaan Storskogin rajanylityspaikalle tuli loppuvuodesta 2015 noin 5 500 turvapaikanhakijaa. Suurin osa oli lähtöisin Syyriasta.

Norjan suljettua rajansa tulijoilta he kääntyivät Suomen Lappiin. Lapin Rajavartioston mukaan Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemien kautta ehti tulla loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 välillä 1 741 turvapaikanhakijaa. Suurin osa Suomeen tulleista oli Afganistanista.

Helmikuun viimeisenä päivänä myös joukkosaapumiset Suomeen loppuivat kuin seinään, kun Venäjä ja Suomi yhteistuumin sulkivat pohjoisen reitin. […]

Raportti pitää väärinä arvioita siitä, että Venäjä olisi vuonna 2015 muuttanut turvapaikanhakijoiden rajakontrollia vapaammaksi ja päästänyt länteen pyrkivät kohti Norjaa ja Suomea ilman näiden maiden viisumia. […] Raportin mukaan Venäjän viranomaiset olivat löysäämisen sijaan jo ennestään toivoneet Norjan tiukentavan suhtautumista turvapaikkaa hakeviin kolmansien maiden kansalaisiin.”

Jo se, että pakolaisvirta Venäjältä suuntautui aluksi Norjaan, mutta Norjan suljettua rajansa kääntyi sitten Suomeen, yksistään riittää osoittamaan sen, ettei kyse ollut Venäjän tietoisesta pyrkimyksestä provosoida Suomea. Samaa osoittaa myös Venäjän ja Suomen pikainen päätös sulkea pohjoinen reitti.

Toisessa aihetta käsittelevässä Ylen artikkelissa ulkopolitiikan tutkija, Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen asettuu tukemaan norjalaistutkimusta ja toteaa, että “spekuloinnit Venäjän ylätason poliittisista päätöksistä eivät näytä tutkimuksen valossa lainkaan uskottavilta”.

Sama Pynnöniemen ja Saaren tulkinta oli jo vuoden 2016 raportissa

Voiman Venäjä -raportissa esitetty tulkinta on jo kaksi ja puoli vuotta aiemmin julkaistussa ’Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla’ -raportissa, jossa kirjoittajina olivat samaiset Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari. Raportin muina kirjoittajina mainitaan Toivo Martikainen ja Ulkopoliittisen instituutin työryhmä.

”Yksi selvä esimerkki, jossa Venäjä näennäisesti noudatti kansainvälisiä sitoumuksiaan, mutta muutti yksipuolisesti kahdenvälisten suhteiden aiemmin sovittuja pelisääntöjä ja käytti hyväkseen oman sistemansa ja Suomen poliittisen järjestelmän eroja, oli talvella 2015–2016 aktivoitu rajakysymys. Venäjä avasi ilman ennakkovaroitusta Suomen vastaisen rajan kaksi pohjoista rajanylityspistettä ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja (Schengen-viisumia) liikkeellä olleille kolmansista maista tulleille sadoille turvapaikanhakijoille.”

”Muuttuneesta käytännöstä vastasivat venäläiset rajaviranomaiset, jotka ovat osa suoraan presidentin alaisuudessa toimivaa federaation turvallisuuspalvelu FSB:tä. 

Turvapaikanhakijoiden järjestäminen rajalle oli rikollisorganisaatioiden toiminnan tulos, mutta ne toimivat todennäköisesti vain välikätenä.”

Tämä viimeisin lause oli ilmeisesti ainoa totuuteen perustuva arvio koko raportin tässä osassa. Senkin raportin laatijat sälyttivät Venäjän johdon syyksi: 

”Tässä oli käytössä klassinen tapa, jolla hallinnon jäljet voitiin hävittää: ei puututtu rikollisten toimintaan suoraan, vaan sanottiin, että voitte tehdä näin ja katsomme sitä läpi sormien, pitäkää voitot itsellänne. […]”

”Institutionalisoituneen rajakäytännön muuttaminen oli klassinen esimerkki käytännön toteutuksen testaamisesta (proof of concept): Venäjä osoitti, että se kykenee luomaan ongelman Suomelle ja Euroopan unionille, käyttämään sitä hyväkseen ja pakottamaan kohdemaan yhteistyöhön Venäjän kanssa ongelman hallitsemiseksi ilman, että sitä varsinaisesti lopullisesti ratkaistaan. Lisäksi Venäjä osoitti valmiuttaan välineellistää hädänalaisia ihmisiä poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. […]”

Tutkijat joko epäpäteviä tai tahallaan harhauttavia

Nansen-tutkimuksen varsin luotettavalta vaikuttava raportti ei ollut siis kahdessa ja puolessa vuodessakaan saavuttanut tutkijoita Pynnöniemi ja Saari. Rehellinen tutkimusetiikka olisi edellyttänyt vähintään Nansen-instituutin tutkimuksen tulosten maininnan Voiman Venäjä -raportissa. Omaa arviotakin olisi voinut tarkistaa.

Suomen valtamediassa ja osin nykyisessä valtiojohdossakin vaikuttava voimakas Venäjä-vastaisuus saattoi tietysti kannustaa tutkijoita tuottamaan toimeksiantajien oletettuja odotuksia vastaavia tuotoksia.

Suorastaan hupaisaa on se, että NATOn jäsenmaan Norjan tutkijat pystyvät objektiivisempaan tutkimustoimintaan kuin Suomen tutkijat. Suomessa ilmenevä mallioppilas-syndrooma tuottaa jatkuvasti epäkelpoa aineistoa päätöksentekijöille. 

Eipä siis ihme, että Suomi kärvistelee miljarditappioin Venäjä-kaupassaan ja -suhteessaan samaan aikaan kun Venäjän ja Saksan johto juhlistaa uuden Mercedes Benz -tehtaan avaamista Moskovassa.

Suomen Venäjä-politiikan tulee perustua faktoille, ei UPI-tasoisten ”tutkijoiden” suorastaan vainoharhaisille ”arvioille” ja silkalle spekulaatiolle. Tähän ette te nykyisen hallituksen kolme ministeriä kyenneet, enempää kuin koko hallituskaan. 

Toivotamme seuraajillenne parempaa menestystä!

Vastavalkean toimitus

Tutkimukset aikajärjestyksessä

1) 21.6 2016 julkaistaan FNI-norjalaistutkimus, joka kiistää Venäjän hybridivaikuttamisen.

2) 30.08.2016 klo 10:00 – 12:00, ”Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla” -hankkeen päätösseminaari, jossa julkaistaan selvitys, joka alleviivaa Venäjän hybridivaikuttamista.

3) 30.08.2016 klo 16 , YLEn toimittaja Tapani Leistin artikkeli ”Norjalaistutkijat: Itärajan pakolaiset eivät olleet Venäjän juoni”, joka asiallisesti kumoaa nelisen tuntia aikaisemmin julkaistun raportin johtopäätöksen tältä osin.

4) 12.3 2019 Puolustusministeriön johdolla kolme ministeriötä julkaisee raportin ”Voiman Venäjä”, joka sisältää yhä ko. hybridisotateesin, ilman mainintaa norjalaistutkimuksesta.


26 KOMMENTTIA

 1. vahinko vaan että näiden kolmen ministerin aivolohkoon ei vaan mahdu totuutta, pitää vaan veivata ja änkyttää että ryssä sinne ja ryssä tänne, kun on naton kiimainen aivopesty ,loppua en viitsi edes kirjoittaa, ajatukset vapaat…

  • ”…kun on naton kiimainen aivopesty …”
   Niinpä. ja kiima on kovaa luokkaa.
   Täytyy muistaa Kuka se Nato on, siis Se joka siellä tuon sotavoiman takana hilluu…
   Sitähän tuo trio kumartaa, ja sitähän voi täydentää vielä ainakin yhdellä N:llä .

 2. ”kahdella pohjoisella Suomen ja Venäjän välisellä rajanylityspisteellä talvella 2015–2016 tapahtunutta venäläiskäytäntöjen muutosta. Käytännön toimilla osoitettiin, että ystävällismieliset naapuruussuhteet maiden välillä eivät ole itsestäänselvyys ja että halutessaan Venäjä voi käyttää toisenlaisia, Suomen vakautta horjuttavia toimia”

  Logiikka taas huipussaan 😀 Venäjän kautta (Norjaan pyrkineet mutta) Suomeen tulleet olisivat siis olleet ”Suomen vakautta horjuttava” maahanmuuttaja-ase kun taas Ruotsista tullut isompi määrä ei horjuta Suomen vakautta eikä toimi maahanmuuttaja-aseena.

  Saastuivatko ne Suomeen pyrkijät jollain lailla Venäjällä venäläisyyteen vai mitä ministerit ja tutkijat taas hourivat?

  Onko tuo vihapuhetta kun ministerit ja tutkijat sanovat maahantulleiden kolmansien maiden kansalaisten horjuttavan Suomen vakautta; esittävät väitteen todistamatta, perustelematta?

  • Hyvät näkemykset Riikka.

   Kannattaa muistaa sellainenkin asia, että Finnairin lennot Siperian ylitse, eivät nekään ole itsestäänselvyys.

   Pakko taas on toistaa tässä se asia, että Suomen kyseenalaista vakautta ja nk. turvallisuutta eniten horjuttavat asiat tulevat sisältäpäin, ja ne ovat typerät ja tietämättömät poliitikot ja korruptoitu yläpään mätä virkamiehistö.

   Nyt vasta tässä aletaan olla asioiden ytimessä, kun konjunktuurit alkavat realisoitua.

 3. Tämän kirjeen ao ministerit varmasti vaikenee kuoliaaksi ja nythän siihen on hyvä mahdollisuus kun hallitus on eronnut. Tässä käy kuin skripalin asiosta yleisistä lähteistä kommentoineelle englantilaiselle bloggarille jonka haastattelupyyntöön ei skripaliin kytkeytynyt toimittaja ole tähän päivään asti suostunut ja haastattelu on ollut vireillä jo vuoden. Myös voi verrata Paavo Väyrysen vaalitenttipuheen äänen katkaisemiseen suorassa YLEn vaalitentissä kun kyseeseen tuli suomen ja natoviron suhde. Vaikeneminen ja vaientaminen näkyy nyt olevan eu- ja natomaiden tai natoon suhteessa olevan maan hallituspiirien trendi vaihtoehtoisen faktan lisäksi.

 4. Kyseessa olevat ministerit eivät ole tehtäviensä tasalla. Sen voi päätellä siitä, että ohjeet otetaan nk. ”Vapaan Maailman” strategioista, jotka eivät palvele Suomen Intressejä, mutta palvelevat hyvinkin hajoamassa olevan eilisen päivän imperiumin tarkoitusperiä.

  Jos Suomi tämän kaiken jo vuosikausia jatkuneen monikansallisten itäänpäin suuntautuvien hyökkäysharjoitusten/isäntämaasopimussöhellyksen jälkeen joutuisi sotaan Venäjän kanssa, -nyt sitten aseveljenä olisi Saksan sijasta USA/Nato, jonka kypäräpäät pysvät kyllä visusti omissa bunkkereissaan, niin ko. ministerien ainoa turvapaikka maailmassa on rukousaamiaisissa USA:n territoriolla ministeri Soinin johdolla, jos sielläkään, eikä paluuta koskaan enää ole, sen koommin kuin pelastusveneitäkään.

  Koko historiikki on syytä nähdä siinä valossa mitä on tapahtunut alkaen Koiviston presidentiksi tulosta, ja jo ennen sitäkin.

  Operaatio Pax, ja siihen liittyvä valtiopetos, josta Koivisto tyylikkäästi luisteli ulos kun ei pannut nimmariaan asiakirjoihin, mutta partiopojat etenivät vauhdilla jo esikirjoiteun käsiksen mukaan ja lähettivät informaatiokirjet parille ulkovallalle , jotka olivat Pariisin rauhansopimuksen osapuolia Suomen lisäksi. Partiopojat olivat siinä uskossa, että asia on tällä hoidettu. Vaan kun ei ole.

  Sopimus sisältää mahdollisten erimielisyyksien ja muutosten hoitamiseen tarvittavan menettelytavan ja sitä koskevan sopimuspykälän, jota ei noudatettu.

  Kaikki tahot jotka jatkavat valheellisen informaation propagointia edesmenneen presidentti Koiviston viitoittamalla linjalla ovat faktisesti yhtä syyllisiä valtiopetokseen kuin varsinaiset tekijätkin.

  Näitä kk. Koiviston tsuppareita ei nyt tässä vaiheessa ole tarpeen nimetä, mutta monet heistä lunastavat nyt aikanaan saamiaan eiuisuuksia palvelemalla vieraan vallan strategisia pyrkimyksiä Suomen kansakunnan vahingoksi.

  Siksi Suomessa menee niin huonosti kun menee., mutta poliittinen jargoni vain kohoaa lähes falsettiin, kun asioita pitää selitellä.

 5. Mitä sitten tulee tähän maahantulijakysymykseen, niin kuinkahan paljon Venäjällä on nykyisin sellaisia entisen ”kehitysmaamaailman” porukkaa, jotka olisi voitu lähettää rajan yli Suomeen vaikkapa periaatteella menkää sinne vaan, kyllä ne siellä hoitavat, saatte asunnon, ruokaa ja taskurahaa., ja jos eivät oma-aloitteisesti lähde, niin pannaan lähtemään. Uskaltaisin väittää, että kaksi nollaa nykysiin lukuihin maahanmuuttajamäärissä helposti tulisi lisää, jos näin olisi siellä haluttu.

  Voisiko ajatella että kakesta Suomen vittuilusta ja EU:n siipien suojassa omaksi vahingoksi tapahtuneesta räksyttämisestä huolimatta näin ei ole haluttu tehdä, mutta voidaan tehdä tarvittaessa, jos tilanne sitä vaatii.

  Kyllä nämä ministerit ovat kerta kaikkiaan alle kaiken arvostelun. Pitää muistaa, että koko ”Sinisen Tulevaisuuden” ministerikaarti tarvittiin tiettyjen asioiden läpiviemiseksi. Koskaan demokratian historiassa ei ole tapahtunut sellaista, että minimaalijoukkiolla on maksimaalinen määrä ministereitä.

  Sininen tulevaisuus siirtyy onneksi poliittiseen menneisyyteen varoittavana esimerkkinä siitä, että niin kun tuli tehtyä, ei pidä tehdä…

  Siis mitä ei pidä tehdä? Kysymyksessä oli vallankaappaus jossa äänestyksessä jäävit henkilöt äänestivät itselleen eduskunnassa luottamusta.

  Näin siis Suomessa jossa kansakunnallinen onni syntyy mm. edellämainituista asioista, jopa siinä laajuudessa, että kansainväliset organisaatiot hymiostävät tätä suurta onnea, johon sisältyy yli puolimiljoonaa kansalaista velkahelvetissä, yli puolimiljoona kansalaista popsii mielialapillereitä selvitäkseen arkipäivästään,
  tuhottu pk-yrityssektori, ja usko tulevaisuuteen.

  Suomi loistaa onnellisuudessaan ykköstilalla maailman väestöongelman hallinnassa, kun täällä porukka ei enää sikiä sitä tahtia, kun tarvittaisiin kansallisen jatkumon ylläpitämiseksi, niin geneettisesti kuin taloudellisestikin.

  Nykyhallinto Suomessa edeltäjineen, -90 luvulta alkaen on kansallinen katastrofi, ja ko. virkahenkilöiden tutkimukset, jotka eivät perustu faktoihin vaan fiktioihin vain tukevat sukellusta syvemmälle mutakuoppaan.

  • Niin unohtui vielä yksi puolimiljoonainen fraktio. Sen muodostavat työttömät. Osa näistä tietysti kuuluu myös joukkoon velkahelvetissä elävät, jota velkahelvettiä ylläpitää rikollisen mielen omaava osa vrkamieskaartia, joka kanavoi rahaa ulkomaalaisomistuksessa oleville perintäyhtiöille, verhallinnolle ja itselleen, kuten useiden todellisten tapausten yhteydessä on tullut osoitetuksi.

 6. Suomen militarisoimisesta on vastuussa juuri Sininen Tulevaisuus – puolue : ulkoministeri ja puolustusministeri, jotka pitivät asemansa vallankaappauksen ansiosta. Sotafanaattinen asenne on ollut kansalaisen kannalta raskasta ja epämiellyttävää koettavaa. Mutta myös korkein ulkopoliittinen taho on ollut rakentamassa samaa lännen vahtirakkikoiran kuvaa Suomesta. Värihän on näillä toimijoilla sama : sininen.

  Kuinkahan kauan kärsivällinen ja anteeksiantava naapurin isäntä jaksaa kuunneella tuota jatkuvaa haukkumista Suomen koirankopista ?

  • Aivan. Eikä kyse ole vain militarisoimisesta vaan koko maan tuhoamisesta ja uhraamisesta Masonic-jew-NWO alttarille. Siitä maamme ongelmat ovat suoraa seurausta. Meillä on johto joka pitää siitä huolen.
   Uskollisuus ’läntisen arvoyhteisön’ fasistiselle johdolle ja sen Trump-N-yahu kaksikon militaristiselle ’lisää velkaa ja sotaa’ ja ’Israel first’ agendalle on tuhonnut jo nyt maamme selkärangan ja olemme kuin lastu laineilla jota nwo- ja natotuuli vie ja kyvyttömiä ohjaamaan omaa maatamme.
   Suunta tästä eteenpäin on kohti perikatoa, pelkkää alasmenoa ja moraalin rappiota. Vaikea nähdä mitään positiivista.
   Trump’s Betrayal of White America
   ALEX GRAHAM
   “Unlike other presidents, I keep my promises,” Trump boasted in a speech delivered on Saturday to the Republican Jewish Congress at a luxury hotel in Las Vegas. … Trump condemned Democrats for allowing “the terrible scourge of anti-Semitism to take root in their party” and emphasized his loyalty to Israel.
   Trump has kept some of his promises. So far, he has kept every promise that he made to the Jewish community. Yet he has reneged on his promises to white America – the promises that got him elected in the first place. It is a betrayal of the highest order: millions of white Americans placed their hopes in Trump and wholeheartedly believed that he would be the one to make America great again. They were willing to endure social ostracism and imperil their livelihoods by supporting him. In return, Trump has turned his back on them and rendered his promises void.
   http://www.unz.com/article/trumps-betrayal-of-white-america/

   Trumpin tavoin meidän sionisti-poliitikot ovat kääntäneet selkänsä kansalle ja ovat mukana Trumpin ’Israel first’ politiikassa jossa muu maailma edustaa ’expel them’-palestiinalaisia.

 7. Pynnöniemi on lontoon trollitehtaan hallituksessa jonka tarkoituksena on tuottaa aineistoa jolla maiden poliittista järjestelmää horjutetaan trollitehtaan taustavoimien asioiden ajamiseksi. Pynnöniemi on nyt tällainen lontoon trollitehtaan värväämä virkatrolli kuten jessikka aro ylessä. Upin mika aaltola ei esiintynyt lontoon trollitehtaan listoilla mutta on vissiin jo syntymässä saanut lujan uskon naton ja usan autuuteen suomelle.

  • Mitähän Upin Mika Aaltola vastaisi ( siis jos salaliitto,-teoria tai- teoreettikko-sanoja ei saa käyttää !) venäläisen Valeriy Pyakinin analyysille maailman kehityksen kulusta. Länsimaisten vaihtoehtomedioiden käyttämän globalistit sanan tilalla hän puhuu Globaler Prädiktorista. -Näistä henkisitä asioista puhui aikonaan myös Rudolf Steiner.
   https://www.youtube.com/watch?v=eQDLThqw_4s
   Lännen globalistien käsikirjat kuten esimerkiksi Orwellin dystopia Vuonna 1984 paljastavat psykologisen mielipiteiden muokkauksen ja manipulaation voiman,eivätkä liiku Pyakinin tavoin maapallon ja ihmiskunnan henkisen kehityksen dimensiolla. Tosiasiahan on että hyvän on lopulta voitettava paha jotta elämä jatkuisi, mutta jatkuukohan se?

 8. ”Suorastaan hupaisaa on se, että NATOn jäsenmaan Norjan tutkijat pystyvät objektiivisempaan tutkimustoimintaan kuin Suomen tutkijat. Suomessa ilmenevä mallioppilas-syndrooma tuottaa jatkuvasti epäkelpoa aineistoa päätöksentekijöille. ”

  Tämä artikkelissa kuvattu ilmiö yleistyy kovaa vauhtia eikä vain politiikassa.
  Neuroottiset ja epärehelliset ’muka älykkäät’ ovat vallanneet akatemiat, median ja lääketieteen kirjoittaa J H Kunstler

  Neurotic and Dishonest Pseudo-Intellectuals Have Infested Academia, the Media, and the Medical Profession
  James Howard Kunstler
  How might we account for the strange melding of neuroticism and dishonesty that has gripped America’s thinking class since the ascent of Donald Trump as an epically reviled figurehead on our ship of state? It all seems to come down to shame and failure.
  The neuroticism and dishonesty is exactly what turned two of this country’s most sacred and noble endeavors, higher education and medicine, into disgraceful rackets.
  https://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-curse-of-the-thinking-class/

  Ilmiö ei rajoitu vain ’Rapakon’ taakse vaan alkaa näkyä meilläkin kun maamme peräsimessä istuu finanssi- ja korporaatiomafia. Vaikea enää luottaa mihinkään kun huijareita hiiviskelee joka puolella.

   • Maasta on löytynyt muutama sata tulirokkoista lasta, ja se johti monella alueella koululaisten ”pakkorokotuksiin”. Kouluihin ei voi mennä jos ei ole ottanut piikkiä.
    Rokotusten aiheuttamista kuolemantapauksista ei yleensä syytetä rokotteita, vaan ”yliherkkyyttä myrkkyihin” ? Omat pakkorokoitteet nostivat korkean kuumeen, ja nostivat kuuman lihaskohottuman, kouluikäisenä Suomessa. Monikaan ei antaisi itseään rokotettavan jos he tietäisivät, mistä aineista ne rokkotteet on valmistettu.

 9. Jaahas. Bilderberg-uutisketju HS-IS-Yle luopui hetkellisesti Nato- ja russofobisesta vyörytyksestä ja siirtyi toiseen pääagendaansa eli kurjistuspolitiikan puffaamiseen. Jännä, että eivät malttaneet odottaa edes vaalien jälkeen. Poltteliko aihe liikaa käsissä?
  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006064964.html

  BB-medialla on kolme pääagendaa, joita pyörittelevät 3-panoksen revolverissaan:
  – Nato-vyörytys/russofobia/”länsirintama”-uutisointi
  – Kurjistuspolitiikan välttämättömyyden korostaminen
  – Arvoliberalismin ja ”suvaitsevaisuuden” pakkosyöttö

  Tautiuutisia ja sen sellaista vähän väliin, niin väki pysyy kurissa. Katse tiukasti uutismediaa seuraavan omaan ruumiiseen tai tilipussiin.

 10. — huoh — ne tekevät sen ihan itse. Luin tuon Jonssen talsa-linkin, ja jo heti alussa kääntyi farssin suuntaan: ”Syntyvyyden romahdus on yllättänyt poliitikot ja talousviisaat.”

  Jos nyt ajatellaan ihan arkijärjellä niin opintolainalla opiskelevat eivät ehdi eivätkä voi, ei ole varaa, tehdä lapsia. Opintojen jälkeen pitää päästä mahdollisimman äkkiä työelämään; eivät ehdi eivätkä voi, ei ole varaa tehdä lapsia koska opintolainaa pitää alkaa lyhentää että voi jossain välissä ottaa asuntolainan. Ja kun on otettu se asuntolaina niin pitää pysyä töissä ettei pankki vie kämppää. Ensisynnytysikä siirtyy pikkuhiljaa 28 ikävuodesta neljäänkymmeneen.

  Autolaina, kesämökkilaina, kulutusluotto + palkkaleikkaus, kiky, talouskuri, alv-korotus = demografinen vääristymä

  Mutta talousviisaat ja päättäjät yllättyvät.

  Kangasharju on tapansa mukaan ihan pihalla/höpisee annettua agendaa. ”Miten saamme enemmän väkeä töihin” 😀

  Kiander sentään on hajulla ja ottaa esiin tulossa olevan taantuman. Tai menossa olevan, miten vaan. EU ei ole noussut kuin hieman yli nollarajan, jos nollarajana pidetään vuosia 2008-2009.

  Sailas: ”Tässä käytetään usein esimerkkinä muita Pohjoismaita, joissa työllisyysaste on korkeampi. On vaikea nähdä perusteltuja syitä sille, miksi se ei Suomessa voisi olla korkeampi. ”

  Onko oikeasti vaikea nähdä, että muilla Pohjoismailla on oma valuutta ja devalvointimahdollisuus? Suomella on euron takia vain sisäisen devalvoinnin mahdollisuus eli leikkaukset.

  Kuismanen kiinnittää huomiota jokseenkin oleelliseen: ”Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa työlliseksi määritellään henkilö, joka on tehnyt tutkimusviikolla vähintään tunnin töitä.”

  Niillä tuloilla ei elä.

  jne jne jne. — huoh —

 11. Tasapuolisuuden nimissä todettakoon, että Sinikukka Saaren ja Katri Pynnöniemen ohella kirjoitusvastuussa olivat Jyri Lavikainen (”Voiman Venäjä”/ulkopolitiikka, v 2019 ) , sekä Toivo Martikainen ja UPIn työryhmä (”Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla” v 2016).

 12. Raporttien laadintaan on varsinaisten kirjoitusvastuullisten lisäksi mainittu parikymmentä muuta asiantuntijaosallistujaa, joten tuo YLEn uutisoima ja Alexanteri-Instituutin kommentoima norjalaisraportti on varmasti ollut keskusteluissa jo hyvissä ajoin v 2016. Sen ”unohtuminen” ko yhteydestä voi tuottaa kansalaisissa hämmennystä ja viranomaistoimintaan kohdistuvaa luottamuspulaa.
  Liekkö Putinin tekosia tämäkin?

 13. ”Lähettääkö Vastavalkea avoimen kirjeen myös Docendolle?”
  Kysyjä rinnastaa virheellisesti yksityisen kustantajan ja korkeimman hallintotason vastuullisuudet.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here