Valtioneuvoston ja yksittäisten ministerien toimet valtion omaisuuden hävittämisessä on syytä asettaa tehotarkkailun alaiseksi, eritoten hallituksen eron jälkeiseltä ajalta. On epäiltävissä, että yksityistämisvimmassaan ministerit syyllistyvät suoranaisiin laittomuuksiin.

BOSS-yksityistäjäketjun raidepuuhat step by step

Toimitusministeristön himoyksityistäjät muodostavat BOSS-ketjun: Berner–Orpo–Sipilä–Soini-ketju. Se on todistanut, että kuolemanjälkeistä elämää todella on, ainakin Suomen hallituksella.

Erityisen aktiivisuuden kohteena on ollut Suomen raideliikenteen ”kilpailuttaminen” eli selkokielellä sen yksityistäminen. Tässä toiminta askel askeleelta:

1.2.2019: Raideliikenteen kilpailutus etenee, hankeyhtiöt rahoittamaan investointeja

”Suomen rautatietoimialaan kohdistuu monenlaisia muutospaineita. Kasvava ympäristötietoisuus, kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista muutosta.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on tehdä junamatkustamisesta houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle ja näin edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Kilpailun myötä rautateiden henkilöliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy, monipuolistuu ja vastaa nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin. […]”

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli esitystä 1.2.2019.

Perustettava osakeyhtiö, Oy Suomen Rata Ab (työnimi), muodostaa konsernin perustamalla seuraavat tytäryhtiöt (suluissa niiden aiottu pääomitus):

A. Hankeyhtiö Suomi-rata (16 Me)
B. Hankeyhtiö Turun tunnin juna (10 Me)
C. Kalustoyhtiö (71 Me)
D. Kiinteistöyhtiö (-) ja
E. Rail Baltica -yhtiö (2 Me).

14.2.2019: Hankeyhtiöt rahoittamaan suuria raideliikenneinvestointeja

Valtioneuvosto vahvisti liikenne- ja viestintäministeriön aiemmin tekemät päätökset asiassa.

”Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa uuden valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön rautatietoimialalle. Valtioneuvosto oikeutti liikenne- ja viestintäministeriön allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat 14.2.2019.

Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutettiin merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava määrä sekä muut perustamiskustannukset.

Perustettava osakeyhtiö tulee muodostamaan konsernin perustamalla viisi tytäryhtiötä: Hankeyhtiö Suomi-rata, Hankeyhtiö Turun tunnin juna, Kalustoyhtiö, Kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.”

21.2.2019: Valtio pääomittaa raideliikenteen kehitystä

”Valtioneuvoston yleisistunto päätti tänään 21. helmikuuta 2019 valtuuttaa valtioneuvoston kanslian pääomittamaan Pohjolan Rautatiet Oy:tä.

Valtio luovuttaa Neste Oyj:n osakkeita oman pääoman ehtoisesti enintään 107 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:lle.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva Pohjolan Rautatiet Oy on 20.2.2019 perustettu Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka aiemmin julkaistu työnimi oli Oy Suomen Rata Ab. Pohjolan Rautatiet Oy on perustettu rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Pohjolan Rautatiet Oy pääomittaa edelleen perustettavien tytäryhtiöidensä aloittavia taseita. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti hankkeesta 1.2.2019.” (esitetty ylempänä)

Päiväämätön (?!) hanke säädösvalmisteluksi

”Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
LVM006:00/2019 Säädösvalmistelu

Tällä hankkeella on tarkoitus toteuttaa asetusmuutos, jonka nojalla Pohjolan Rautatiet Oy kirjattaisiin kuuluvaksi liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen. […]

Pohjolan Rautatiet Oy perustettiin valtion suoraan omistukseen ja liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen 14.2.2019 lukien. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi asiaa 1. helmikuuta 2019.”

Kiireessä pakkaa roiskumaan. 21.2.2019 päivätty tiedote kertoo, että Pohjolan Rautatiet Oy perustettiin 20.2.2019. Tämä viimeisin valtioneuvoston hanketiedote puolestaan kertoo, että se on aloittanut toimintansa 14.2.2019 lukien. Onkohan valtioneuvostossa ja ao. ministeriössä kaikki muumit kotona?

Millähän kokoonpanolla, valtuuksilla ja aikataululla Pohjolan Rautatiet Oy on toimintansa alkuvaiheen päätökset tehnyt?

Suoritetulla haulla https://www.finder.fi/Logistiikka/Pohjolan+Rautatiet+Oy/Helsinki/yhteystiedot/3267447 yhtiölle ei löytynyt toimitusjohtajaa ja hallitus oli koottu ministeriön virkamiehistä ja -naisista. Nimenkirjoituslauseke kuului seuraavasti: ”Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.”

Tämä säädösvalmisteluhanke osoittaa lähinnä sen, että yhtiön toiminta on aloitettu ennen kuin siihen on ollut lainsäädännollinen valmius.

1.3.2019 Pohjolan Rautatiet Oy toteutti onnistuneesti Neste Oyj:n osakkeiden myynnin

”Pohjolan Rautatiet Oy on myynyt tänään 1.3.2019 nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille kaikki omistamansa 1 236 994 Neste Oyj:n osaketta, eli noin 0,5 prosenttia kaikista Nesteen osakkeista. Myyntitulot olivat yhteensä noin 105 miljoonaa euroa.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY.

Pohjolan Rautatiet Oy on myynyt tänään 1.3.2019 nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille kaikki omistamansa 1 236 994 Neste Oyj:n osaketta, eli noin 0,5 prosenttia kaikista Nesteen osakkeista. Myyntitulot olivat yhteensä noin 105 miljoonaa euroa.

Osakemyynnin jälkeen Pohjolan Rautatiet Oy ei enää omista Nesteen osakkeita. Osakemyynnin järjestäjänä toimi Morgan Stanley & Co. International plc.”

Lisäksi tiedotteeseen kuuluu hyvin pitkä ”Tärkeä huomautus”, joka lähinnä panee epäilemään, onko päätösten tekijöillä puhtaat jauhot pussissaan.

Yksityishenkilötkin valpastuvat

ainakin sanomalehti Ilkassa 15.3. julkaistun yleisönosasto-kirjoituksen mukaan (korostus lisätty):

Lukijoilta: Bernerillä tulipalokiire

Pohjolan Rautatiet Oy myi kaikki valtiolta saamansa Nesteen osakkeet pikavauhtia kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille 107 miljoonalla eurolla. Kuka vastaa kaupoista, kun yhtiöllä ei ole edes rekisteröitynä hallitusta?

Kauppahinnasta siirretään tai on jo siirretty lukuisille tytäryhtiöille miljoonia.

Näihin yhtiöihin haetaan omistajiksi mm. kuntia ja pääomasijoittajia, myös ulkomaisia.Helmikuussa kun tuli esiin Bernerin kytkökset ruotsalaiseen SEB-pankkiin ja kyseenalaistettiin ministeripestin jatkuminen, puolusti pääministeri Sipilä jatkoa: ”Ennen kaikkea olen huolissani siitä, että saamme keskeneräiset hankeyhtiöt tehtyä. Siellä teemme täysillä töitä ihan vaalikauden loppuun saakka. Nämä hommat pitäisi saada loppuun”.

On tullut esiin, että Bernerillä on tarkoitus jatkaa, siitä huolimatta, että hallitus erosi ja jatkaa ns. toimitusministeristönä. Varmaankin jälleen ex-pääministeri Sipilän ”täydellä tuella.

Voiko tämä olla mahdollista ”maailman vähiten korruptoituneiden maiden” joukossa olevassa Suomessa ja miten pieni piiri ministereitä voi myydä valtion omaisuutta mielin määrin Vake Oy:n kautta?

Risto Kuivaniemi

Lappeenranta / Ilmajoki

Sipilä tuossa lupaa tehdä töitä ”vaalikauden loppuun saakka”. Vaalikausi on nyt loppunut. Malttaako Juha Sipilä ja Anne Berner sekä koko BOSS-ketju lopettaa valtion omaisuuden myyntiä ja muita konnuuksiaan? Rohkenen epäillä. Erityinen vaara piilee siinä, että hallitusneuvotteluista tulee pitkät ja vaikeat. Silloin toimitusministeristölle avautuu uusia mahdollisuuksia pahantekoon.

Kansalainen Martti Lahden ajatuksia nykyisestä menosta

Martti Lahti eli Laharen Martti Nenättömänkylästä on ruokkinut aktiivisesti Vastavalkean toimitusta näiden asioiden tiimoilta. Siitä hänelle suurkiitokset. 

Martin kirjoituksia on hyödynnetty edeltävässäkin. Lisäksi Martin kirjoituksista on tässä aiheellista poimia seuraavat huomiot:

Pohjolan  Rautatiet Oy:n tytäryrityksistä: ”Hankkeen takana häärii mattokauppias Anne Berner joka jo junaili ovelasti lastensairaalan kahden ruotsinkielisen säätiön omaisuudeksi.” 

Sotesta ja Senaatti-kiinteistöstä: ”Kuntatasolla kaikkia kuntien ja kuntalaisten omaisuusmassoja ei ole vielä siirretty ilmaiseksi ’Senaatti-kakkoseen’. Alemyyntiä yksityisille on kuitenkin jo harrastettu pitkään, kun muuraripoijat äkkäs Soten siirtävän ilmaiseksi kuntien varallisuuden. Hyvä esimerkki on Seinäjoella oleva entinen piirimielisairaala, jonka hyvässä kunnossa olevat kiinteistöt olisi siirtyneet ilman mitään rahallista korvausta Senaatti-kakkosen omaisuudeksi. Lieneekö sitten mitenkään järkevää myydä koko plassi rakennuksineen yksityiselle rakennusliikkeelle kolmella miljoonalla ja vuokrata sitten  takaisin joitakin osia siitä 11 miljoonalla. Hei haloo!”

Vakesta: ”Käytännössä ja tähän mennessä koko kansan omistus on myyty takaisin osalle kansalaisia, koti- ja ulkomaisille sijoittajille ym.”

Jatkossa varmasti kuulemme lisää Martti Lahden ajatuksia ja huomioita.

Uuden eduskunnan tartuttava asiaan

Uusi eduskunta valitaan siis ensi sunnuntaina. Tärkeintä on saada nykymeno loppumaan. On aiheellista perata myös jo eronneen hallituksen jäljet ja erityisesti suoritteensa yliajalla.

Uuden eduskunnan on syytä tehdä seuraavat toimet:

A. On asetettava tutkijaryhmä selvittämään pääministeri Juha Sipilän hallituksen ja sen yksittäisten ministerien mahdolliset laittomuudet niin sote-, valtion omaisuuden hukkaamis- kuin muissakin asioissa.

B. On laadittava välittömästi laki, joka kieltää toimitusministeristöä jatkamasta valtion omaisuuden hävittämistä Vake Oy:n kautta tai millään muullakaan tavalla. Tämä on erityisen välttämätöntä, jos hallitusneuvotteluista tulee pitkät ja vaikeat vaalituloksen takia.


Kuva: Otto Karikoski (CC BY-SA 3.0), Soppakanuuna (CC BY-SA 3.0)
Kuvanmuokkaus: Johanna Lehtonen

23 KOMMENTTIA

 1. Ja Persujen vaalivoitto takaa Persut, Kokoomus, Keskusta pohjaisen hallituksen jatkamisen. Eikö tämä kansa ansaitsisi parempaa?
  Älkää nyt hyvänen aika pieni- ja keskituloiset rynnätkö Persuja äänestämään. Tämä on vähintään saman luokan kusetus kuin Soinin Persutkin.

  • Lihaveroa, kommarikyytejä ja matuja tilalle niin A’ Vot sanoo Karjalanpoika. Suo siellä, vetelä täällä…

  • Ylehän osaltaan takasi persujen vaalivoiton jättämällä ainoana hallaahon persujen vaalivideon pois yleareenasta ja sen jälkeen persujen kannatus pomppasi 2%. Ilmeisesti sosministereillä on suunnitelma että persujen avulla kuten viimeksikin sipilä ja orpo sekä siniset voi jatkaa seuraavassa hallituksessa. Asian voi estää vain vihervasemmiston tuntuva vaalivoitto ja sen liittoutuminen ruotsalaisten ja kristiillisten kanssa. Äänestäjillä on tuhannen taalan paikka muuttaa soshallituksen suomelle luomaa suuntaa ja samalla voisi saada tutkittavaksi sostoimitusministeriön tekojen laillisuuden.

  • Äänestäminen on aina riski, minkälaiselle paskiaiselle sitä sattuukin äänensä antamaan. Suomen eduskunta ei kykene enää päättämään juuri mistään. Suomen eduskunta vain toteuttaa nöyrästi EU:n käskyjä. Siksi näissä nykyisissä eduskuntapuolueissa ei ole mitään eroa.
   Onko persut jotenkin pahempi kuin muut. Soinin persut teki kyllä ihan perusoharin, sanojen ja tekojen ristiriita oli huutava. Onko Halla-ahon persut samanlainen? Sen aika näyttää. Toistaiseksi ”mestari” Halla-ahon retoriikka on ollut vastaansanomatonta mm. EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnasta luopumisen osalta. Halla-aho on ajanut paljon tiukemmin suomalaisen työmiehen asiaa kuin yksikään ”mukamuka-vasemmistolainen” poliitikko.
   Mutta ainahan voi olla, ettäb Halla-ahokin puhuu paskaa, aika näyttää.

   • Näin on ja erittäin vaikeaa onkin enää luottaa kehenkään jolle äänensä antaisi.
    Siksi koko edustuksellinen demokratia, ED, pitäisi korvata asiantuntija hallituksella jonka päätökset alistetaan kansanäänestyksille ja kansa voisi näin valvoa hallituksen puuhia.
    Silloin ei ainakaan voisi huijata ja pettää kuten nyt.
    Tämä ED on vain tie jolla harvainvaltaa toteutetaan.

   • Ei edustuksellista demokratiaa Suomessa ole aikoihin ollutkaan, varsinaisesta demokratiasta puhumattakaan. Eduskuntaryhmien ”ryhmäpäätökset” vesittävät koko demokratia-ajatuksen.

    • Totta … nuo ryhmät tai laumat ovat todella nykyED:n surkuhupaisa ilmiö.
     Järkevä ihminen kyllä ihmettelee moista kallista ’laumademokratiaa’ kun riittäisi lauman puh.johtaja siihen ja säästöt olisivat valtavaa luokkaa.

 2. Anteeksi vaan, mutta ei tämä Suomen yksityistäminen ole yksinomaan Bernerin, Sipilän, Orpon tai Soinin aikaansaannosta. Nämä paskiaiset toteuttavat vain EU:n käskyjä ja EU:ta puolestaan käskyttää kansainväliset, globalistipankkiirit. Tämä yksityistäminen tapahtuu kaikissa EU-maissa ja muualla. Esim. Venezuelan valtio-omisteista öljy-yhtiötä aiotaan yksityistää angloamerikkalaisten imperialistien sotavoimilla.

  Jos tämän nykyisen ”toimitusministeriön” muodostaisivat demarit, vasurit, vihreät jne aivan sama meininki olisi päällä. He tekevät sen mitä globalisti-imperialistit, siis EU käskee heitä tekemään.

  Saatana, minkä takia te äänestettitte v. 1994 neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä niinkuin äänestitte? On turhaa itkeä nyt, kun paskat on jo housuissa. Itsemääräämisoikeuttamme ja vapauttamme emme saa enää takaisin, valitettavasti

  • Totta mutta eikö vastuun kanna kuitenkin tuo ketju ja eduskunta toteuttaessaan orjallisesti ja voisiko sanoa kernaasti tai hanakasti, jopa sujuvasti Eu-mafian ja globalisti-imperialistien vaatimuksia.
   Ei niitä tarvitsisi hanakasti noudattaa vaan toimia kuten esim. Venäjä joka ei luovu suvereenisuudestaan.
   Hanakkuuden taustalla on ollut epäilemättä myös ketjun ’oma lehmä’. Asioita olisi varmaan voinut riitauttaakin. Ja kysyä mitä mieltä kansa on.
   Venäjän kanssa olisi voitu myös rakentaa hyviä välejä eikä riitaa. Se olisi voinut olla avuksi monessa asiassa.

   • Anteeksi vaan, mutta Venäjä ei ole EU:n jäsen, eikä ole millään lailla sitoutunut tähän ”läntiseen arvoyhteisöön”.

    Afrikassa, Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa nämä ”läntisen arvoyhteisön” imperialistit ajavat yksityistämis- ja rosvouspolitiikkaansa sotimalla ja tappamalla. Eikö tämä ole jo nähty lukemattomia kertoja.
    ”Läntisen arvoyhteisön” imperialisti alkaa tässä vaiheessa kitiseen jostain vitun Krimistä 😀
    Krimillä kuoli yksi yli kuusikymppinen ukko sydänkohtaukseen mielenosoituksessa, jonka olivat järjestäneet ”läntisen arvoyhteisön” imperialistien ukrainalaiset liittolaiset. Kuinka moni on kuollut Irakissa, Afganistanissa, Libyassa, Syyriassa, Jemenissä jne jne.?

    • Krimistä on kyllä ihan turha näiden ns ”humanististen länsivaltojen” jeesustella, niin kauan kun ne eivät ole asettaneet pakotteita Israelille, joka miehittää laittomasti mm. Golanin kukkuloita ja suorittaa palestiinalaisten hidasta kansanmurhaa, ynnä tukee terrorismia, ynnä omistaa ja valmistaa joukkotuhoaseita, ynnä muut rikokset, mutta jostain kumman syystä ei ole vielä kyseistä valtiota asetettu kauppasaartoon. Vaikka toisaalta eiväthän kaikki pikkumaiset lait ja moraaliperiaatteet koske ”jumalan valittua kansaa”.
     Entä montako maata on USA, tämä ”suuri demokratian ystävä” persekärpästensä kanssa, joihin lukeutuvat mm. Ranskan ja Britannian, yhdessä pommittanut kivikaudelle ilman minkäänlaista oikeutusta? Mieleni tekisi oksentaa kun meidän politiikkomme puhuvat ns. ”yhteisistä länsimaisista arvoista”. Ainoat yhteiset arvot tuntuvat olevan hedonismi ja tekopyhyys.
     Eu:n suhteen täysin samaa mieltä. Isät ja vaarit aikoinaan olivat valmiita uhraamaan ruumiinsa ja henkensä terveyden turvatakseen meidän itsenäisyytemme, mutta vuonna 1994 heidän poikansa ja pojanpoikansa luovuttivat tuon suvereniteetin pois ilman että laukaustakaan vaihdettiin. Enään ei ole helppoja keinoja nousta tästä orjuuden suosta ja suhtaudun välillä aika skeptisesti siihen että heräävätkö nämä nukkuvat massat ikinä siihen työmaahan joka heillä on edessään. Voihan sitä vapauden kaipuunsa tyydyttää vaikka jollain globalistien tarjoamalla älyttömällä massaviihteellä, pornolla tai huumeilla, niinkuin useimmat ihmiset tuntuvat tekevän. Millä heidät saisi ravisteltua hereille tuosta horroksesta, sitä en tiedä.
     Jos massat heräisivät niin kaikki voitaisiin vielä korjata, ei helposti, mutta voitaisiin kuitenkin. Lait ovat vain tahroja paperilla, jotka voidaan uudelleeen kirjoittaa silloin kun kansa vain niin todella haluaa. Me sanoimme kerran Venäjälle että me emme ota enään käskyjä vastaan teiltä ja me voimme sanoa niin EU:lle ja YK:llekin, mutta yltiö yksilökeskeiset, lammasmaiset hedonistit, jollaisiksi tämä kansa on muokattu eivät siihen pysty ja se juuri on näiden kansainvälisten konnien ja heidän kotimaisten kätyriensä tarkoituskin.
     Sipilä ja kumppanit uskaltavat maanpetturuuspäissään kusta tämän kansan kintuille päivittäin, koska he tietävät ettei heille ole siitä mitään seurauksia. Ei heitä ripusteta hirteen (kuten allekirjoittaneen mielestä pitäisi,jos olisimme oikeusvaltio), eivätkä he menetä vapauttaan tai omaisuuttaan, päinvastoin kartuttavat sitä toimillaan. Siellä missä valtaapitävät pelkäävät kansaa niin siellä on ainakin vielä jonkin verran vapautta jäljellä, mutta siellä missä kansa pelkää vallanpitäjiä niin siellä ei ole lainkaan vapautta jäljellä.

     • Kyllä hirsipuun pelko on ainoa joka pitää pahimmat kaidalla tiellä. Turha sitä on kieltää. Toistaiseksi ei ole mitään parempaa keinoa keksitty.
      Tämä ’länsimainen demokratia’ jossa raha ja psykopaatit johtavat on sitä että pahimmat hirttävät niitä jotka puolustavat totuutta ja oikeutta. Ja sekin näyttää toimivan hyvin kun tavoitteena on pahuuden voitto.

  • Hyvä näkökohta.

   Minä en kyllä äänestänyt liittymisen puolesta. Tänään totean vain että joukossa tyhmyys tiivistyy.

   Vahinko vain että tiivistymisen joukot vain näyttävät kasvavan vuodesta toiseen.

 3. ”Toimitusministeristön himoyksityistäjät muodostavat BOSS-ketjun: Berner–Orpo–Sipilä–Soini-ketju. Se on todistanut, että kuolemanjälkeistä elämää todella on, ainakin Suomen hallituksella.”
  Nyt pitäisi äänestää niin että tämä ketju ja sen takana olevat puolueet joutuvat pysyvästi jäähypenkille. Ja kentälle ketju joka pystyy estämään maamme täys- tai loppuunmyynnin korporaatio- ja nwo-mafialle.
  Soinia ei kai enää voi lukea perussuomalaiseksi vaan peruspetturiksi.

  Pitäisi muistaa että eduskunta on maan korkein vallan käytön elin. Sinne vain isänmaata puolustavaa väkeä ilman tuhoisia nato- ja eu kytkentöjä.
  Miltei kaikki maamme ongelmat ovat seurausta liittymisestä EU:iin eli itsenäisyyden menetyksestä. Emme ole itse peräsimessä ohjaamassa valtiolaivaamme vaan EU-ankkurissa.

  • Tässä on lyhyt, melko tuore Seppo Konttisen artikkeli Sipilän hallituksen toimista kansallisomaisuutemme edelleen ryöstämiseksi: https://valtiomahti.blogaaja.fi/kansallisomaisuuden-ryosto/

   Kaksi muuta lyhyttä, melko tuoretta Konttisen artikkelia liittyen Sipilään:

   ”SIPILÄN HALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS”, https://valtiomahti.blogaaja.fi/sipilan-hallituksen-tilinpaatos/
   ”PETOS VAKUUTUSKUORESSA”, https://valtiomahti.blogaaja.fi/petos-vakuutuskuoressa/

   Sivustolla https://valtiomahti.blogaaja.fi/ on kaikkiaan 13 suhteellisen tuoretta, lyhyttä Seppo Konttisen varsin lukemisenarvoista artikkelia, jotka melkein kaikki koskevat Sipilän ja hänen hallituksensa toimia ainakin jossain määrin.

    • Mukavaa viikonloppua vaan kaikille 😀 kyllä tää tästä vielä iloksi muuttuu, ehkä, tai sitten ei…

    • Kun menee äänestämään, kannattaa miettiä, haluaako, että kouluistakin tulee voittoa tuottavia yksityisiä yrityksiä. EU:n uusliberalistinen agenda edellyttää näin. Koululaitoksen muokkaaminen liikelaitoksiksi, voiton tuottaminen lasten kustannuksella ja opettajien selkänahasta, on toteutettu jo bisnesmallisten lastentarhojen kautta. Tähän asti yksityinen, kansalaisaloitteellinen, vaihtoehtoinen koulu on ollut valtion tukea vähemmän saava ja ehtona on ollut : voittoa ei saa tuottaa.
     Voisi kuvitella samaa kehitystä oppilaitoksissa kuin vanhustenhoidossa, kun voiton maksimointi ja kansainväliset suursijoittajat on päästetty kehiin. Ammattikouluissa onkin jo saatu maistaa koekaniinikurjuutta, vailla huolenpitoa ja kontaktia olevat murrosikäiset lapsinuoret ovat joutuneet tuuliajolle aikaisempaan systeemiin verrattuna. Koulutusmäärärahoja on leikattu, hallituksella on ollut ilmeisesti muita menoja, kuten militarisoitumisen kustannukset Natoon päin ja Afganistanin, amerikkalaiseille tuottoisien, huumeviljelmien suojelu suomalaisten sotilaiden avulla ( 100 milj. ), sitten neoliberlistisuuden ajamiseksi järjettömät konsulttipestaukset varsinkin liikenneministerin taholta.

     Äänestäjän kannattaa miettiä, mitkä puolueet ovat EU – myönteisiä ilman mitään estoja : siis miltei kaikki eduskuntapuolueet. Lapsuuden kaupallistaminen ja lapsen välineellistämisen vaara on siis niiden kautta näköpiirissä.
     Vihreiden puhe koulutuksesta hukkuu varmaan lopulta Nato – myönteisyyden alle. Muistetaan , että Saksan vihreä ulkoministeri Joschka Fischer oli päättämässä Saksan osuudesta Nato- pommituksiin Kosovossa. Tämän johdosta uraanipitoista saastetta levisi sotatoimista alueelle, seurauksena perimän muutosta, epämuodostuneita lapsia , kuolemaa ja itsemurhia. Alue on edelleen säteilevä, eikä asiantuntevaa ihmistä saa edes käymään siellä. Sos.dem. Lippos-kamu Gerhard Schröder oli Saksan pääministerinä toinen vastuullinen tästä toisen maailmansodan jälkeen ensimmäisestä Saksan sotatoimesta. Siinäpä meillä rauhanaatetta ajavia tahoja !

 4. EU:n ja uusliberalismin taustalla olevat temppeliherrat eivät välitä yli-ihmisyyessään pätkääkään kaduntallaajan ongelmista. Tälle joukolle on ominaista oma huumori : makeat naurut, kun tyhmät ihmiset uskovat jatkuvasti heidän valheitaan ja vedätystään, joissa he ovatkin aika mestareita. He kun ovat saaneet ihmiset uskomaan, että valtamedian ”raamatunlauseet” tulevat suoraan Jumalalta, kun ne tulevatkin heiltä. Heille suurin hupi on nauraa omille onnistuneille voitonmaksimointi-tempuilleen, joiden kautta ihmiset joutuvat ahdinkoon. Sääli ja myötätunto ovat heille olemassa vain mainoskikka- ja petosmielessä.
  Haloo, missä on suomalaisten arviointikyky ? Meidän päättäjämme kuuluvat tähän joukkoon suuryhtiöille alistettuina nuoleskelijoina, mutta myös ovelina korruptiohyötyjinä. Pääkonnat mainittiin yllä olevassa kirjoituksessa.

 5. Aikoinaan kävin tutustumassa Vantaalla merkittävään palloventtiilejä valmistavaan yritykseen ja paluumatkalla oivalsin, että palloventtiilillä voi korvata moottorissa nykyisin käytössä olevan lautasventtiilin. Tein piirustuksia ja laskin miten kaikki nelitahtisen moottorin imu-, puristus-, työ- ja pakovaiheet toimii.

  Intoa hehkuen lähetin ajatukseni keksintöasiamiehen kautta Keksintösäätiöön ja parin viikon kuluttua aloin kyselemään sen perään. Puhelimeen vastasi ”kirstunvartija”, jonka ensikommentti oli:

  – ”Miksi keksiä uutta kun vanhakin toimii?”

  Enpä olisi ikinä ajatellut että kysyisin nyt samaa:

  Ratayhtiöitä perustettaessa ja raideliikennettä uudelleen rakennettaessa ihmetyttää se, miksi rakennetaan uutta kun vanhakin toimii?

  ”Rahoitetaanko ratahanketta ohi eduskunnan?

  Sipilän hallitus on luonut itselleen merkittävän uuden keinon toimia valtion budjetin ulkopuolella. Hallituksen omana rahoitusvälineenä toimii vuonna 2016 perustettu valtion kehitysyhtiö Vake Oy, johon on siirretty myyntiin meneviä valtionyhtiöiden osakkeita.

  Vaken avulla Sipilän hallitus voi laittaa ”taseet töihin” ja ohjata osakeomaisuutta ja niiden myynnistä saatuja tuloja haluamallaan tavalla, enää ei eduskunnalta tarvitse pyytää hyväksymislupia.

  Vaken varsinaista tarkoitusta on ihmetelty niin Valtiontalouden tarkastusvirastossa, lainsäädännön arviointineuvostossa kuin Teollisuuden palkansaajissakin, kirjoitti Yle (25.6.2017).

  Vakeen on siirretty liki kahden miljardin edestä valtion omistamia osakkeita, jotka hallitus voisi niin halutessaan käyttää yhtiöittämiinsä raidehankkeisiin. Mikäli näin aiotaan toimia, niin hallitus ei muodollisesti rasittaisi valtion budjettia vaikka kylläkin valtion omaisuutta.”

  Lainaus: https://www.osallisuusmedia.fi/hallitus-yhtioittaa-vrn-ja-yli-7-miljardin-euron-ratahankkeet/

  Tästä ”mattokauppiaan” siirtymisestä ruotsalaisen pankin johtokuntaan, mieleen nousee kysymys, näinkö juonesti ruotsalaiset tulee ottamaan haltuun suomalaisilta VR:n?

 6. The Israeli Elections Came to Naught
  ISRAEL SHAMIR
  Do not regret the results of Israeli elections. They were a non-event. Practically nothing has changed. Indeed many actors had hoped for change, but those hopes had no grounding in reality.

  Taitaa päteä meidänkin vaaleihin.
  Persut varmaan voittavat ja porvarihallitus jatkaa (kokkarit, kepu, persut) eikä mikään muutu.
  BOSS-ketju varmaan saa jatkaa tihutöitään ja kansan kohtalo on sama kuin palestiinalaisten:

  The Palestinian question did not play at all in the elections. Millions of imprisoned Palestinians in the world’s largest open jail of Gaza were out of Israeli mind. If they would not send a missile now and there, they would be totally forgotten by their Jewish masters, like medieval prisoners in the cellars of the Bastille.
  On Israeli TV, they showed a sequence from the Zombie Apocalypse of Zombies storming the wall Israelis erected on their borders – following the pictures of Palestinian demonstrators in Gaza.
  The message was clear and brutal: for Jews, the Palestinians are Zombies that should be kept beyond the (ever-expanding) walls.

  …. Russia’s Putin plays ball with Bibi, too. Perhaps he does not like Bibi’s relentless attacks on Syria, perhaps his heart goes for Palestinians, but he is a cautious statesman, and he does not want to antagonise the man who can mobilise American Jews into an action against Russia. There are enough American Jews against Russia and against Putin as things are; Putin does not need more. Besides, the Israeli opposition is not keen on Putin; they are lining up with the US Democrats and with Brussels Europeans. They called for direct intervention in Syria on the side of ‘moderate rebels’, while Netanyahu had kept Israel out of Syrian War and did not obstruct Putin’s Syrian campaign.
  http://www.unz.com/ishamir/the-israeli-elections-came-to-naught/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here