1. Johdanto

Euroalueeseen liittyminen oli Suomen taloushistorian merkittävin tapahtuma sitten oman markan saamisen 1800-luvulla. Ratkaisun mittavuuden vuoksi tuntuukin hieman ihmeelliseltä, että siitä päätettiin Suomen eduskunnassa vain yksinkertaisella enemmistöllä kuin kyseessä olisi ollut vain aivan tavallinen laki, kuten vaikkapa lapsilisien suuruudesta tai liikennesakkojen tasosta päättäminen.

Asian käsittelytapa viittaakin siihen, että silloisilla poliittisilla päättäjillä ei tainnut olla harmainta aavistustakaan siitä, kuinka merkittävää ja kaikkeen yhteiskuntaelämään vaikuttavaa päätöstä he olivat tekemässä. Asian yhteydessä usein kuultu väite, että ”eihän eurossa ole mitään vikaa”, viittaa hiukan seuraavanlaiseen analyysitapaan:

Kaivetaan lompakosta eurokolikoita, katsellaan niitä, kenties hiukan koputellaan niillä pöytääkin ja tullaan tulokseen, että kyllä nämä ovat aivan hyviä rahoja. Tällaisiahan ne markatkin olivat ja jos menen maitokauppaan, niin kyllä minä saan näillä ostettua ruisleipää ja maitoa aivan kuin markoillakin.

Tähän saakka analyysi toki pitää paikkansa, mutta tähän se ei saisi jäädä, sillä silloin rajoitutaan vain nenän edessä olevan konkreettisen todellisuuden näkemiseen.  Pitää yrittää selvitellä euron luonnetta ja mitä siitä seuraa, kuten myös euron laajempia yhteyksiä ja vaikutustapoja.

2. Euron ”olemus”

Euron tai siis yleensä rahan syntyyn tai olemukseen ei tässä yhteydessä ole syytä mennä pidemmälle kuin vain todeta lopputulos, jonka rahan kehitys on saavuttanut. Raha on saavuttanut abstrakteimman muotonsa eli se on setelirahaa (ns. fiat rahaa). Myös ns. digiraha on perusluonteeltaan sama asia.

Setelirahana rahalla ei ole mitään omaa arvoa, kuten vaikkapa kulta- ja hopeakolikoilla vielä oli, vaan sen arvo määräytyy rahan ulkopuolisista tekijöistä, kuten kierrossa olevan rahan määrän suhteesta tuotettuihin tavaramääriin eli tuotettuun taloudelliseen arvoon. 

Samasta syystä eri rahojen eli valuuttojen välillä ei ole mitään oikeaa valuuttakurssia, vaan kulloinenkin valuuttakurssi määräytyy valuuttojen keskinäisen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tämä on oikeastaan ainoa talouden alue, jolla kysynnän ja tarjonnan laki toimii perustellusti oikein johtuen siitä, että valuutoilla ei ole mitään omaa, oikeaa arvoa.

Kaikki yritykset sitoa valuutat keskenään kiinteisiin kursseihin ovat pitkällä tähtäimellä vahingollisia kaikille talouksille, koska valuuttojen välillä ei ole oikeaa, samana pysyvää kurssia. Kurssien on annettava vaihdella vapaasti maiden taloudellisen tilanteen mukaan, jotta eri osapuolien talouden reaalinen tilanne heijastuisi oikein kurssiin.

Pelkistetysti voi sanoa, että valuuttojen kurssin määräävät kysyntä- ja tarjontaolosuhteet määräytyvät kunkin maan reaalitalouden todellisesta tilasta. Jos reaalitalouden tilan vaikutus estetään pakottamalla hallinnollisesti valuutat johonkin kiinteään vaihtokurssiin, vahingoittaa se kaikkien osapuolten taloutta pitkällä tähtäimellä, vaikkakin jotkin maat saattavat väliaikaisesti hyötyä ansiottomasti jostain tilanteesta maailmantalouden kuitenkin kärsiessä.

 Valuuttakurssien liikkuminen kulloinkin oikealle, siis jatkuvasti muuttuvalle tasolle voidaan saavuttaa vain kelluvilla valuutoilla.

3. Euron tuhoisat vaikutukset

Euroalueen perustaminen vastustaa kaikissa mahdollisissa suhteissa edellä kuvaamaani rationaalista valuuttajärjestelmää, joka siis tarjoaisi sekä kaikille maille että koko Euroopalle kokonaisuutena optimaaliset kehitysedellytykset. Erityisesti se turvaisi kaiken taloudellisen toiminnan perustan eli reaalitalouden myönteisen kehityksen. Kuvaan mahdollisimman tiiviisti keskeisimmät euroalueen perustamisen haittavaikutukset:

3 a. Euro pakottaa valtiot kiinteään valuuttakurssiin 

Joudumme aluksi palaamaan aivan euroalueen perustamisen hetkiin, jolloin määrättiin alueeseen liittyvien maiden vaihtokurssit euroon. Ensimmäistä kertaa maailman taloushistoriassa kiinnitettiin itsenäisten valtioiden valuuttakurssit tietylle tasolle pysyvästi ja peruuttamattomasti niin pitkäksi aikaa kuin kyseinen alue, siis euroalue, on olemassa. 

Valtioiden valuuttakursseilta meni kaikki luonnollisen jouston mahdollisuudet. Tällöin valtiot menettivät mahdollisuuden devalvaatioihin, joilla aiemmin oli pystytty korjaamaan liian vahvan valuuttakurssin kielteiset vaikutukset vientiin. Devalvaatiot olivat siis järkeviä ja perusteltuja toimia, joilla korjattiin valuuttakurssi oikealle, sen hetkistä taloudellista tilannetta vastaavalle tasolle.

Sen irrationaalisempaa toimintaa kuin sen ajan valtioiden ja keskuspankkien sinnikkäät devalvaatioiden vastaiset taistelut ei taloushistoriassa ole koskaan nähty. Joka ikinen näistä taisteluista päätyi tappioon ja seurauksena oli vain ko. valtioiden ja keskuspankkien velkaantuminen ulkomaille, kun ne lainasivat miljardeja valuuttansa tukiostoja varten. Lisäksi nämä taistelut mahdollistivat valuuttakeinottelijoiden rikastumisen, kun ne myytyään ko. valuuttoja kalliilla pystyivät ostamaan ne devalvaation jälkeen halvalla takaisin. Esimerkiksi George Soros rikastui juuri näiden järjettömien taistelujen ansiosta.

Euron vuoksi valtioilta meni myös mahdollisuus siirtyä kelluvien kurssien järjestelmään, joka on se ainoa järkevä valuuttakurssijärjestelmä. Silloin nimittäin menee tarve devalvaatioihin, koska valuuttakurssit ohjautuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan aina kullakin hetkellä oikealle tasolle. 

Keinottelijatkaan eivät pysty keinottelemaan kelluvalla valuutalla, sillä jos ne alkavat myymään ko. valuuttaa kurssin ollessa korkea, niin kurssi laskee heti ja heidän yrityksensä jää turhaksi, kun vastassa ei ole järkensä menettäneitä valtioita ja keskuspankkeja pitämässä kurssia keinotekoisesti korkeana tukiostoilla. Tukiostoissa ostetaan omaa valuuttaa korkealla hinnalla keinottelijoilta eli annetaan rahat suoraan keinottelijoille.  Kelluviin valuuttoihin siirryttäessä Sorokseltakin menee nämä rikastumismahdollisuudet devalvaatiokuvioiden kadottua.

Ruotsi kelluvine kruunuineen on oiva menestystarina kelluvien valuuttojen hyvästä toiminnasta. Ruotsin kruunuhan ei ole joutunut kertaakaan minkäänlaisten horjuttamisyritysten kohteeksi, koska sillä ei voi keinotella joustavuutensa ansiosta. On pelkästään taloudellista asiantuntemattomuutta varoitella pienempiä valuuttoja horjuttamisyrityksistä tilanteessa, jossa ne ovat laskeneet valuuttansa kellumaan. Horjuttamista esiintyy vain tilanteissa, joissa valuutta on sidottu jollekin keinotekoiselle kiinteälle tasolle.

Euroalue siis pakottaa jäsenvaltionsa kiinteään valuuttakurssiin, joka ei voi mitenkään joustaa maan taloudellisen tilanteen mukaan ja on sen vuoksi vahingollinen suurimmalle osalle jäsenvaltioita. Tämä kiinteä kurssi on se euroon liittymiskurssi, joka lyötiin lukkoon euroalueeseen liittymisen hetkellä.

3 b. Euro hävittää ”suhteellisen edun” alueellaan 

Euroon liittymiskurssilla on myös syvällisempiä vaikutuksia kuin vain jäsenvaltioiden viennin joustavan sääntelyn tuhoaminen euroalueella. Euroon liittyminen nimittäin määräsi pysyvästi maan koko kustannustason suhteessa muihin euroalueen maihin. Jos jokin maa liittyi liian korkealla kurssilla euroon, niin siitä tuli pysyvästi korkean kustannustason maa, siis kallis maa. 

Jos jokin maa puolestaan liittyi matalalla kurssilla euroon, niin siitä tuli matalan kustannustason maa pysyvästi, siis pysyvästi kilpailukykyinen maa suhteessa muihin euroalueen maihin. Tällaiset maat saivat täysin ansiotta pysyvän kilpailuedun suhteessa muihin euroalueen maihin. Jo tässä vaiheessa määräytyi pysyvästi se, mistä maasta tuli kilpailukykyinen ja mistä maasta ei ja mikä maa menestyisi taloudellisesti ja mikä ei.

Tämä asia, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys jokaiselle ihmiselle tai ainakin jokaiselle taloustieteilijälle, jonka päässä liikahtaa edes pieni järjen hiven, näyttää kuitenkin jääneen ymmärtämättä. Siis tämä kustannustason korkeus joissain maissa ei merkitse vain palkkatason korkeutta vaan kaikkien kustannusten korkeutta, kuten maan hinnan korkeutta, raaka-aineiden hinnan korkeutta, hotellihuoneiden hinnan korkeutta, maidon ja leivän hinnan korkeutta jne. – siis koko kustannustason korkeutta.

Esitän asiaa valottavan konkreettisen laskentaesimerkin. Suomen kustannustasonhan on arvioitu olevan noin 20 % korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. 

Luku vastaa suurin piirtein monien taloustieteilijöiden arviota markan yliarvostuksesta liittymisvaiheessa. Tästä asiasta oli lehdissä keskustelua jo ecu-kytkennän aikana. Niistä taloustieteilijöistä ei sitten myöhemmin ole julkisuudessa jostain syystä kuulunut juuri mitään. Euroalueeseen liittymisen kannattajat ja valmistelijat sen sijaan ovat kylpeneet julkisuudessa.

Ajatellaan nyt sitten esimerkkinä vaikkapa jälkiuunileivän viipaleiden 480 gramman paketin hintaa S-marketissa Helsingissä. Se on nyt 2,29 euroa. Jos Suomi olisi liittynyt euroon 20 % heikommalla kurssilla, kuten monien taloustieteilijöiden mielestä olisi pitänyt tehdä, niin jälkiuunileipien hinta olisikin vain 1,91 euroa. Tämä sama pätee kaikkiin hintoihin Suomessa, siis koko kustannustasoon.

Käykääpä sitten jollain Saksan reissulla ruokakaupassa vaikkapa Berliinissä ja tyrmistytte, kuinka halpaa leipä ja muut tarvikkeet siellä ovat. Olen itse kokenut sen hämmästyksen käydessäni kerran ruokakaupassa Berliinissä. Ymmärsin kyllä nopeasti, että siinä näkyy vain se, että Saksa liittyi todella edullisella kurssilla euroon, kun taas Suomi liittyi siihen liian vahvalla kurssilla.

Älkää myöskään hämmästykö, kun kriisimaa Kreikassa kupillinen kahvia maksaakin hämmästyttävän paljon. Näissä asioissa näkyvät kautta Euroopan liittymiskurssien erilaiset tasot. Eri maiden kokonaiskustannusten perustaso määräytyi euroon liittymisen hetkellä käytetyn liittymiskurssin tasosta.

En tietysti tiedä tarkasti kaikkien euromaiden tilannetta, mutta selvää on ainakin se, että Suomi, Kreikka, Italia, Espanja ja myös Ranska ovat menettäneet kilpailukykyään liian vahvan liittymiskurssin vuoksi. Saksa puolestaan on saanut täysin ansiottoman kilpailuedun matalan euroon liittymiskurssin vuoksi.

Euroalueen olemassaolo on siis merkinnyt sitä, että Saksan talous on hyötynyt miljardeja ja taas miljardeja tästä ansiottomasta kilpailuedustaan. Korkealla liittymiskurssilla liittyneet maat ovat puolestaan menettäneet miljardeja ja taas miljardeja.

3 b1. Ricardo ja suhteellinen etu

Euroopan kokonaisuuden kannalta ei kuitenkaan ole kysymys vain siitä, että jokin valtio on hyötynyt, vaan koko EU:n tuotanto on jäänyt alhaisemmalle tasolle kuin se olisi ilman euroalueen perustamista päätynyt. Euroalue on jäänyt jälkeen muusta maailmasta. Senhän kaikki jo tietävätkin.

Klassinen taloustieteilijä David Ricardo (1772–1823) esitti kansainvälisessä kaupassa toteutuvan ”suhteellisen edun” periaatteen, jonka vaikutuksesta kaikki kauppaan osallistuvat maat hyötyvät. Periaatteen mukaan kaikki maat voivat keskittyä niihin tuotannon alueisiin, jotka ovat heidän omassa maassaan edullisimpia tuottaa, vaikka jossain muualla olisikin absoluuttisesti paremmat olosuhteet. Lopputuloksena kaikki maat hyötyvät tilanteesta.

David Ricardo. Kuva: Wikipedia (public domain)

Voidaan siis puhua myös ”absoluuttisesta edusta”, jolloin maat erikoistuisivat niihin tuotteisiin, joissa niillä on absoluuttinen etu. Se etu, minkä koko järjestelmä saavuttaisi näiden periaatteiden vaikutuksesta, olisi maiden välinen optimaalinen työnjako, jossa kaikkien maiden resurssit tulisivat parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.

Jostain syystä Ricardolta puuttuu kuitenkin kansainvälisen valuuttajärjestelmän vaikutusten analysointi etujen toteutumiseen. Tosin en voi olla siitä varma, koska Ricardon omia teoksia en ole lukenut tai en ehkä tunne riittävän hyvin hänen aikansa kansainvälisen kaupan monetaarisen puolen toimintaa, minkä vuoksi asian käsittely ei ehkä ollut tarpeellista silloin.

Joka tapauksessa euroalueen olemassaolo estää näiden kansainvälisen kaupan etujen toteutumisen alueellaan. Kysymys on siitä, että eritasoiset liittymiskurssit, joko heikot ja edulliset tai vahvat ja epäedulliset, antavat joillekin maille pysyvän edun tai pysyvän haitan aivan riippumatta sitä, millaiset reaaliset tuotanto-olosuhteet eri maissa vallitsevat.

Niinpä Saksalla on pysyvä etu johtuen sen heikosta liittymiskurssista, mikä tekee siitä pysyvästi kilpailukykyisemmän maan. Saksaan onkin keskittynyt euroalueen olemassaolon aikana runsaasti tuotantoa, vaikka maassa ei olisikaan suhteellisia tai absoluuttisia tuotantoetuja ilman euroaluetta. Tämä on estänyt tuotannon optimaalisen työnjaon toteutumisen euroalueella, ja niinpä se on jäänyt jälkeen muun maailman talouskehityksestä.

Tätä todellisuutta vasten puheet Saksasta Euroopan talouden veturina tuntuvat todella naiiveilta. Saksalla on tosin mennyt taloudellisesti hyvin, mutta se ei suinkaan ole toiminut Euroopan veturina vaan on tämän ansiottoman etunsa vuoksi rohmunnut taloudellisia toimintoja muilta Euroopan mailta itselleen. Tuskin joku Merkel edes tajuaa, mistä on kysymys. Hän tietää kuitenkin, että euron olemassaolo on ollut Saksalle hyväksi ja puolustaa siitä syystä euroa. Edes Saksan hiukan radikaalimmat vasemmistoliikkeet, kuten Aufstehen tai Die Linke -puolue, eivät halua luopua eurosta ja palata Saksan markkaan, sillä kaikki saksalaiset ovat omassa elämässään tavalla tai toisella kokeneet euron hyödyllisyyden itselleen. Siitä syystä tuskin kukaan saksalainen haluaa luopua eurosta.

Asian konkretisoimiseksi täytyy vielä esittää pari esimerkkitapausta. Volkswagen-konserni nujersi Fiatin Euroopan markkinoilla, vaikka ennen euroa Fiat pystyi hyvin kilpailemaan saksalaisten kanssa. Tämä johti Italiassa esimerkiksi Fiatin lähtöön Torinosta, josta tuli paha ongelma-alue. Fiatin toimitusjohtaja nosti syytteen hintojen dumppauksesta komissiolle, joka ei sitä hyväksynyt, koska Saksassa ei tapahtunut dumppausta, vaan volkkari voitti kilpailun euron mukanaan tuoman ansiottoman kilpailuedun vuoksi. Fiat joutuikin osin pakenemaan Yhdysvaltoihin.

Täällä kotosuomessa Wärtsilää pidettiin varmana jonkin merkittävän (kyse taisi olla laivaputkista) konepajatilauksen saajana. Tilaus menikin yllättäen Saksaan. Tällaisia näytelmiä on euroalueen olemassaolon ajan näytelty koko ajan. Erityisesti Saksa on rikastunut ja hyötynyt eurosta, vaikka joitain muitakin hyötyjiä saattaa olla. Suomi ei niihin kuulu. Kansainvälisen kaupan suhteelliset tai absoluuttiset edut eivät siis ole toteutuneet euroalueen vuoksi.

3 c. Euron kurssivaihteluiden armoilla

Edellä esitettyjen euron haittavaikutusten lisäksi täytyy vielä tarkastella sitä, kuinka euroalueen maiden taloudet ovat euron kurssiheittelyjen, joille ne itse eivät voi mitään, armoilla. On tärkeä ymmärtää, että jonkin Suomen kaltaisen pienen maan taloudellinen tilanne ei vaikuta juuri mitenkään euron kurssiin, vaikka euro onkin kelluva valuutta.

Niinpä muista syistä kuin Suomen tarpeista lähtevä euron kurssivaihtelu on todella vahva taloudellinen voima, joka pyörittää Suomea monesti tuhoisalla tavalla, eikä kukaan tässä maassa voi asialle yhtään mitään. Poliittinen oikeisto tosin kuvittelee voivansa tehdä asialle jotain sisäisillä devalvaatioilla, jotka kuitenkin johtavat pitkällä tähtäimellä vain niin maan taloudellisen kehityksen kuin hyvinvointiyhteiskunnan romuttamiseen muka-uudistuksilla, jotka heikentävät ihmisten normaalin elämän ehtoja, ja erityisesti ns. ”jäljellä olevilla kovilla työllistämistoimilla” työväestöstä yritetään tehdä palkatonta pakkotyövoimaa. 

Kansainvälisen valuuttarahastonkin (International Monetary Fund, IMF) keskeinen tavoite perustamisvaiheessa oli luoda halpakorkoinen luototusjärjestelmä, jolla olisi voitu auttaa valtioita välttämään sisäisiä devalvaatioita (paljolti Keynesin ansiosta). Nykyään IMF kuitenkin pyrkii pakottamaan maita sisäisiin devalvaatioihin, joista todella monet IMF:n ns. auttamat maat ovat kärsineet.

Tämä johtuu siitä, että monetaristinen talouspoliittinen ajattelu on valitettavasti onnistunut valtaamaan lähes kaikki taloudelliset instituutiot oikeiston päästyä kunnolla valtaan länsimaissa Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. 

Miltä sitten näyttää euron kurssivaihtelun suhde Suomen talouteen?

Kuvio 1. Euron dollarikurssi (lähde: EKP). Voit suurentaa kuvan napsauttamalla.

Kuviossa on euron dollarikurssi, koska dollarikurssi ohjaa aika hyvin muiden valuuttojen kurssikehitystä. Ensimmäinen pystyviiva on vuoden 2007 alussa, jonka tienoilla euro vahvistui todella merkittävästi ja toinen pystyviiva on vuoden 2015 alussa, jonka liepeillä euron kurssi heikkeni merkittävästi. Vaakasuora viiva on tasolla, jolla 1 euro = 1,1 dollaria, koska sen tason Suomen talous näytti sietävän.

Kuvio 2. Viennin volyymi-indeksi (lähde: Suomen tulli). Napsauta suurentaaksesi.

Kuviossa on Tullin nettisivuilta löytämäni viennin volyymi-indeksi vuosina 2002–2018. Sitä ei ollut tasoitettu, joten tein asian havainnollistamiseksi ns. lowess-tasoituksen. Vaakasuora viiva on indeksin perustaso eli 100. Pystyviivat ovat vuosien 2007, 2009 ja 2015 alussa. Vuoden 2007 euron vahvistuminen näyttäisi pysäyttäneen viennin kasvun, ja vuoden 2009 finanssikriisi antoi lisäiskun. 

Koska finanssikriisistä toivuttiin aika nopeasti, kuten alla oleva kuvio osoittaa, niin vienti mateli vuosia vahvan valuuttakurssin ylläpitämien, muissa valuutoissa korkeiden vientihintojen vuoksi ja alkoi pienellä viiveellä kääntyä nousuun vasta euron heikentymisen jälkeen vuonna 2015. Valuuttakurssin vaikutuksella vientiin näyttäisi olevan pieni viive, mikä voisi johtua vaikkapa vakiintuneiden markkinaosuuksien muuttumisen hitaudesta.

Kuvio 3. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (lähde: Tilastokeskus)

Kuviossa näkyy siis Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vaakasuora viiva on kasvun 0-taso. Pystyviivat ovat vuosien 2007, 2015 ja 2017 alussa.

Bruttokansantuotteen muutoksissa heijastuvat euron kurssivaihtelun vaikutukset laajemmalla skaalalla kuin viennin volyymi-indeksissä, jossa on mukana vain aineellisten tavaroiden vienti. Myös palvelujen viennin vaikutus heijastuu BKT:hen. Koska euron vahvistuminen merkitsee maan kaikkien kustannusten nousua euroalueen ulkopuolella, tulee maasta kalliimpi kaikille matkailijoille, jolloin maahan suuntautuva matkailu vähenee. Tietysti myös lisääntyvät tai vähenevät konkurssit vaikuttavat nopeasti. Euron vahvistuminen supistaa myös Suomeen suuntautuvia pääomaliikkeitä ja suosii pääomien vientiä maasta.  

Näistä syistä näyttäisi, että BKT kokonaisuudessaan reagoi kurssivaihteluihin nopeammin kuin viennin volyymi. Näin näyttäisi käyneen esimerkiksi vuoden 2015 alussa, jolloin BKT kääntyi supistumisesta kasvuun melkein heti euron heikennyttyä vuosien 2014 ja 2015 vaihteen tienoilla. Samoin BKT:n kasvu näyttäisi hidastuneen heti vuoden 2017 alusta lähtien euron vahvistuessa. Silloin tosin astui voimaan myös KIKY-sopimus.

Joka tapauksessa empiirisistäkin tiedoista näkyy, kuinka rajusti euron kurssiheittely vaikuttaa maamme talouteen. Euron vahvistuminen heikentää merkittävästi maan taloutta ja euron heikentyminen taas vahvistaa taloutta. Tärkeintä on ymmärtää, että Suomessa kukaan ei voi yhtään mitään euron kurssivaihtelulle, vaan se määräytyy aivan muista tekijöistä kuin Suomen tilanteesta. Korkotaso on yksi merkittävä kurssiin vaikuttava tekijä.

4. Korkotaso valuuttakurssin sääntelijänä

Ylemmässä kuviossa on 12 kuukauden euribor vuosina 2002–2018. Ylempi vaakasuora viiva on siinä samalla 3,31 %:n tasolla kuin alemmassa, Yhdysvaltain lähinnä vastaavan korkotason kuviossa. Edelliseen on myös piirretty koron nollataso, kun taas Yhdysvalloissa korkominimi on ollut 0,07 %. USA:n kuviossa tiedot alkavat vuodesta 1999, koska en pystynyt sitä editoimaan, sillä kuvio on kuvakaappaus netistä.

Euron dollarikurssiin vaikuttavat aika monet tekijät, mutta koska euro on kelluva valuutta, niin Euroopan rahapoliittiset tahot (siis lähinnä EKP) voivat vaikuttaa asiaan lähinnä vain korkotasoa säätelemällä. Vuodesta 2002 lähtien euroalueen korkotaso on ollut korkeampi, mikä on koko ajan vahvistanut euroa ja siten heikentänyt eurooppalaisten vientiyritysten kilpailukykyä suhteessa yhdysvaltalaisiin. Tämä on koko ajan heikentänyt euroalueen taloutta.

Vuodesta 2007, jolloin euro vahvistui voimakkaasti (vrt. kuvio 1) ja suisti esimerkiksi Suomen pahoihin vaikeuksiin, korkojen tarina käy mielenkiintoiseksi. USA:n korkotaso laskee voimakkaasti ja nopeasti lähelle nollaa. Myös Euroopan korkotaso laskee, mutta jää selvästi dollarin korkotasoa korkeammalle tasolle.  Tämä korkoero selittää merkittävästi euron korkeaa kurssia suhteessa dollariin ja siten myös Suomen talouden 10 vuoden rämpimistä pohjamudissa.

Vuoden 2015 alun tienoilla euro heikkenee voimakkaasti (kuvio 1), mikä lopulta käänsi Suomenkin talouden nousuun vientiedellytysten parantuessa ja BKT:n kasvun piristyessä (kuviot 2 ja 3). Keskeinen syy tälle on euron korkotason laskeminen alle dollarin korkotason jopa negatiiviselle puolelle. Negatiiviset korot ovat taloudelle luonnoton tila.

Yhdysvalloissa korkotasoa ei alimmillaankaan (0,07 %) päästetty negatiiviselle puolelle, mikä osoittaa, että siellä oli vielä riittävästi taloudellista asiantuntemusta. FED:n pääjohtaja Janet Yellenillä, joka alkoi vähitellen nostaa dollarikorkoja, oli vielä yhteyksiä taloustieteen maailmaan. Hänelle ei varmasti tullut mieleenkään luoda negatiivisten korkojen kaltaista luonnotonta tilannetta. 

EKP:n pääjohtaja Mario Draghia voisi luonnehtia monetaristiseksi investointipankkiiriksi, joten hänen pätevyytensä Euroopan raha-asioiden hoitajana käy negatiivisten korkoseikkailujen ja myös yksisilmäisen inflaation vastaisen taistelun vuoksi hyvin kyseenalaiseksi.

Ainoan järkevän ratkaisunsa eli inflaation vastaisen taistelun hellittämisen yleensä korkotasoa laskemalla hän vielä pilasi asettamalla liikepankkien keskuspankkitalletuksille negatiivisen koron. Tällä hän pakotti pankkeja lisäämään riskiluottoja, joita EKP muutoinkin on jo ottanut vastuulleen, eikä tule niistä kunnialla selviämään.

Trump nimitti FED:n uudeksi pääjohtajaksi Jerome Powellin, joka myös on monetaristinen investointipankkiiri.  Draghista saadut huonot kokemukset eivät ilmeisesti ole vielä riittävästi opettaneet, että nämä finanssimaailmasta tulevat ihmiset eivät ole ollenkaan tehtäviensä tasolla, kun on kyse kokonaisten kansantalouksien rahapolitiikan hoidosta. Tällaiset valinnat eivät tiedä hyvää länsimaille.

5. Johtopäätöksiä

Kaiken edellä esitetyn perusteella ei voi tulla muuhun lopputulokseen kuin että euroalueen perustaminen oli vakava virhe koko Euroopan kannalta, puhumattakaan pienestä Suomesta. Kaiken huippuna on vielä se, että euroalue tuhoaa tullittomasta vapaakauppa-alueesta muutoin suhteellisen ja absoluuttisen edun toteutumisesta mahdollisesti saatavat hyödyt estämällä niiden toteutumisen.

Euroalueen purkaminen onkin välttämätöntä EU:n ja myös Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi. Valuuttojen vaihtamisen paluu ulkomaanmatkoille lähdettäessä on pieni haitta verrattuna siihen, että Euroopan talouskehitys saataisiin jälleen raiteilleen eikä jatkuvasti jäätäisi jälkeen muusta maailmasta.

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

57 KOMMENTTIA

 1. Mikäli Euro vaihdetaan takaisin markkaan, tulee tapahtumaan sama uudelleen kuin siirryttäessä markasta euroon, eli ansioita leikataan. Sama uudelleen toiseen kertaan?

  Ruotsalaisilla ja briteillä on nykyisin ongelmia tulla toimeen euro-alueella, heidän valuuttansa arvon laskiessa. Omassa maassa hyvin, mutta ulkopuolelle mentäessä tai ulkopuolelta ostaessa kaikki onkin kalliimpaa. Isot firmat ovat ne jotka voittavat myydessään ulkomaille dollareilla ja maksaessaan palkat markkoina.

  • Juuri viimeisessä vaalitentissä orpot kehuivat ylpeänä kuinka Suomessa on onnistuttu toteuttamaan sisäinen devalvointi. Kuinka tämä euro nyt siis esti ansioiden ja ylipäätään ostovoiman leikkauksen?

   Puhut mekanismeista joita ei voi ohjata pelkästään puhtaasti valuuttapolitiikalla. Moni köyhä mummeli olisi iloinen jos rahalleen saisi vastinetta edes omassa maassaan, kuten Ruotsalaiset mm… Isot firmat pelaavat nykyään verohyödyillä, ei niinkään itse valuutalla… mutta varmaa on että aina pelaavat.

 2. Kuten kaikki muutkin huippupaikkojen nimitykset, Vatikaanin sätkynukke Trump nimitti joukkoihinsa jälleen uuden jesuiitta agentin:

  ”Jerome Powell was born in Washington, D.C. on February 4, 1953. He is the son of Jerome Powell, a lawyer, and Patricia Hayden. Jerome studied at the Georgetown Preparatory School, a Jesuit university-preparatory school. In 1975, he graduated from Princeton University, earning a Bachelor of Arts in politics. Four years later, he received a Juris Doctor from the Georgetown University Law Center.”

  Eli ei se, mitä HE ovat – vaan se, mistä HE tulevat!

  Georgetown University Law Center:in alaisuudessa toimii 189 jesuiittayliopistoa ympäri maailmaa, ja ko. koulutusorganisaatiota hallitsee Society of Jesus (jesuiitat) = sotilasorganisaatio Black Pope/White pope = Black Nobility. Korruptio on näiden jesuiittayliopistojen myötä levinnyt kuin syöpä, HEITÄ on kaikkialla…. pisarana meressä, Suomen tuhooja A. Stubb.

  ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.” Matt. 7:15-20.

 3. On valitettava tosiasia että joidenkin vallanhimo aina kävelee tosiasioiden yli ja siksi mennään ojasta allikkoon.
  Tätäkään kirjoitusta he tuskin edes lukevat koska se uhkaa heidän mahtipontista ja suuruudenhulllua egoaan. Se mitätöidään, se ei sovi heidän maailmankuvaansa.
  Ja ikävä kyllä heillä on keskeinen rooli siinä koneistossa joka maatamme ja maailmaa nyt pyörittää.

 4. Saksalainen vapaa journalisti ja talouden asiantuntija Ernst Wolff on tuonut esille mm. silmänkääntötempun nimeltä Panama – paperit. Sen turvin raharikkaat, kuten Suomen nimekkäät päättäjät, ovat voineet siirtää rahavaransa Panamasta USA:n Nevadaan. Sen koommin ei ole sitten kuulunutkaan mitään. Taitaa olla muutenkin outo paikka tuo osavaltio. Tällaista on kai sitten se Ylen tutkiva journalismi talouden osalta, raapaistaan pintaa ja vaietaan.

 5. Artikkeli kyllä osoittaa miten euron ja markan suhde on vaikuttanut kunkin maan taloudelliseen tilanteeseen josta näkee miten vähällä järjellä on suomessa markka vaihdettu euroon, suomalaiset on vissiin olleet ylpeitä kun suomella oli niin vahva markka suhteessa euroon ajattelematta että suomi sai samalla ansiottoman arvon nousun, joka nyt kostautuu. Jotakin pitäisi varmaan tehdä suomen ja suomen kaltaisten maiden auttamiseksi esim. sisäisen rahan luomiseksi kuten ottaa markka suomessa käyttöön siten että euro maksaisi kymmenen markkaa ja vientiteollisuus tietekin käyttäisi euroa laskutuksissaan. Euro on ollut suomelle fiasko niin että saulikin oli tässä joutunut nöyrtynyt kyselemään suomelle töitä putinilta mutta miten lie löytynyt tässä pakotteiden ja vastapakotteiden sävyttämässä suhteessa.

 6. Havainnollistava artikkeli, kiitokset kirjoittajalle! Tämä on taas sellaista tekstiä, joka tulisi ottaa laajempaan ja läheisempään tarkasteluun ns. virallisten(kin) tahojen osalta. Harmi vain, että sitä tuskin tulee tapahtumaan. Oma lehmä ojassa ei tällaisista uskalleta, eikä haluta puhua.

 7. Scandinavia yhdistettynä BALTIAN maihin saman rahayksikön alle, olisi alkua muutokselle. EIKÄ NATOa yhdessäkään maassa ?

 8. Tämähän voisi olla ihan toimiva ratkaisu. Mutta mutta..tuskinpa tuollaisesta päästään sopuun, ainakaan nykyisten ”johtahien” alaisuudessa.

 9. Muilla pohjoismailla on oma valuutta. Miksi ei meillä ? Vastauksella ei ole järjen kanssa mitään tekemistä. Järjettömyys on kotikutoista Hölmölässä.
  Bilderberg – Sixten Korkman ja valtiovaraiministeriö pistävät vielä paremmaksi : Koska mafiainstanssit Maailmanpankki ja OECD käskevät, ei kohta passaa lämmittää uunia eikä saunan kiuasta puilla. Kansalaisia halutaan kurittaa ilmastoverotuksella, EU:n päästöoikeuksien kallistumisella Suomenkin osalta. Korkmanin uusi ilmastouskonnollinen sanoma on, että ”kärsimystä voidaan jakaa kaikille.”
  Kuitenkin: – CO 2 :ta on vain 0,04 % ilmakehässä
  – 97 % hiilidioksidista tuottaa luonto ja vain 3 % tuottaa ihminen
  -CO 2 laskeutuu aina maahan
  -CO 2:lla on kaasuista pienin vaikutus ilmakehään
  – CO 2 on kaikkein kylmentävin kaasu n. sadan km:n korkeudella, siis kohti auringon lämpöä
  http://www.franzmiller.at>>>>NEWS

 10. Kirjoitus luo hyvän kuvan siitä, missä tilassa Suomi on ja pysyy. Kirjoittajan kuvailemissa kehyksissä jonkinlainen taloudellinen nousu ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

  Siitä hyvänä todentumana on jatkuva talouskasvun pysyminen tasolla jolla ei edes pystytä ylläpitämään kunnossa ja toimivilla tasoilla aikanaan rakennettua perusinfraa. Siksi sitä on myytävä ulos kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotta taskuun tipahtaa vähän kolikoita jotta politiikkarumba pysyy pyörimässä.

  Puheet siitä, että Suomi näillä eväillä nousee kukoistukseensa ja kansa pian pakahtuu riemusta ja onnentunteesta tämän johdosta ovat Kokoomuksen ja muiden kaltaistensa vaalipropagandaa ja sellaisenaan pelkkää hevonpaskaa.

  Perusinfran luisuessa pois kansallisista käsistä on siitä aina välitön seuraus vastaavien palvelukustannusten nousu. Esimerkkinä TV-antenniverkoston ulosmyynti.

  Siitä ja YLN propagandamyllystä on pakkomaksettava veroa vaikka ei omistaisi televisiota, josta tarjolla olevaa puppua katselisi. Toinen hyvä esimerkki on sähkön tuotannon ja siirtoverkon eriyttäminen, jonka tuloksena oli Caruna alati nousevine sähkönsiirtomaksuineen.

  Muitakin esimerkkejä tietysti on, mutta siinä näkyvimmät jotka koskettavat jokaista kansalaista. Edessä on vielä vesilaitosten, tie-, ja rataverkon myynti ja pohjavesivarojen kauppaaminen ylikansallisille toimijoille, -siitäkin on suunnitelma jo olemassa.

  Voisi vielä lisätä sosiaalihuollon palvelut, joka prosessi on jo meneillään. Ihmisten kohtelusta voisi vielä kehitellä erilaisia skenaarioita liittyen edessäolevaan, kuten vanhusten hoitopaiveluyhtiöiden ja hautaustoimistojen ketjuttaminen odotettavissa olevina seuraamuksineen.

  Tätä litaniaa voisi jatkaa vaikka kuinka, mutta se vie pois varsinaisesta asiakehyksestä joka on se, että suurimman ja pahimman riskin kansakunnalle muodostavat edelleenkin tyhmät ja tietämättömät poliitikot, jotka päättävät asioista, jotka menevät heidän henkisten resurssiensa ja käsityskykynsä yli.

  Siitä hyvänä esimerkkinä on tämä yhteisvaluutta, jota Liiaksen artikkelissa on käsitelty vaikutuksineen, mutta myös koko Euroopan unioniin liittyminen, joka suinkaan ei ole tuonut mitään uusia konkreettisia mahdollisuuksia elämisen edellytysten parantamiseksi, vaan päinvastoin on vienyt entisetkin.

  Mauno Koiviston läpi runnoman politiikan seurauksena on ollut täysi katastrofi. Sen politiikan juoksupoikina toimivat mm. Esko Aho ja Pertti Salolainen. Tämän
  typerän politiikan seuraamuksista me kärsimme nyt, -siis elämme katastrofin partaalla syvällä mutakuopassa ilman mitään realistisia mahdollisuuksia nousuun muuta tietä, kuin irtautumalla ”Hölmöläisten Kolhoosista” Euroineen.

  Kansalaisten oikeusturva ja oikeusvarmuus ja juridinen asema ylipäätänsä eivät suinkaan ole parantuneet, vaan heikentyneet jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Alkusysäyksen sille antoi ”Koivison Konklaavi” v. -90 luvulla, jonka seurauksena Euroopan Yhteisöön liittyminen maksatettiin PK-yrityksillä ja yksityistalouksilla pankkien vakavaraisuuden varmistamiseksi tarvittavalle tasolle.

  Tämä on selkeä rikos ihmisyyttä vastaan, suomalainen SDP:n aikaansaama ja kokoonkeittämä holokausti, jota EIT ei käsittele, koska kysymyksessä oli poliittinen päätös.

  Toisekseen kansakunnan turvallisuus ei suinkaan ole parantunut harjoitetun politiikan seurauksena, vaan päinvastoin heikentynyt Venäjän alkaessa nähdä Suomen turvallisuusriskinä itselleen Nato-etupiirien työntyessä jo tontin rajoille.

  Tätä vielä tehostetaan Suomessa, pyrkimällä vieläpä täysin persaukisena hankkimaan hyökkäysaseita (hornettien korvaajat järjestelmineen), joilla ei ole mitään tekemistä maanpuolustuksen kanssa siinä merkityksessä, kun se aikanaan on kansakunnassa määritelty.

  Edelleen harjoitetun politiikan seurauksena on ollut sisäisen turvallisuuden heikentyminen jo aivan yksilötasoilla, ottamalla maahan muualta tuotettua porukkaa, globaalin masinoinnin seurauksena, porukkaa jolla ei ole mitään siteitä tai kiinnekohtia kansalliseen arvomaailmaan.

  Siitäkin on konkreettisia esimerkkejä.

  Koko valekuplaa ylläpitää ja suitsuttaa hajusteineen ilman mitään kritiikkiä ”oikeata informaatiota” jakava Mediapooli kaikkine resursseineen, ja maksattaa koko riemukuplan kansalaisilla, jotka kaikessa onnellisuudessaan eivät näe koko homman falskiutta, -tai jos näkevät eivät voi mitään.

  Koko tämän poliittisen tuotantoketjun tuloksena on taloudellisesti ja moraalisesti rappiotilaan alasajettu Suomi, jolla joskus oli hyvät mahdollisuudet menestyä niillä resursseilla (typerät poliitikot poislukien), johon aikanaan paalutettu tontti olisi antanut mahdollisuudet kansallisesti järkevämmällä toiminnalla, jota vielä joskus harjoitettiin omista intresseistä ja lähtökohdista lähtien.

  Tälle syntyneelle katastrofille voidaan nimetä toimijat, jotka vieläkin ovat vapaalla jalalla. Jotkut jopa nauttivat jo palkintopaikoistaan tulevia runsaita eläke-etuja, siinä missä muut kansalaiset kärvistelevät pienten eläkkeidensä turvin jatkuvasti heikkenevien elinmahdollisuuksiensa puitteissa. Kyllä tässä yhteiskuntarauha alkaa olla pian kyseenalaista, ja perustellusti.

  Edelliseen liittyen on lopuksi viitattava Jorma Jaakkolan ansiokkaaseen työhön jonka perusteella voidaan todeta koko Eurooppa/Euro huuhailun ajetun läpi perustuslain vastaisesti.

  Ainoa relevantti johtopäätös ylläolevasta on se, että joidenkin vielä hengissä olevien toimijoiden oikea residenssi on jossain valtakunnan vankilassa takomassa reksiterikilpiä autoihin tai hitsailemassa saunankiukaista, tai kuluttamassa aikaansa muiden puhdetöiden parissa peruuttamattomasti kansalaisluottamuksensa ja arvomerkkinsä menettäneenä, ja yhteiskunallisesti vaarallisina yksilöinä poteroihinsa eristettyinä.

  Suomalaisille on luotu falski fiktio johon kasalaiset on pakotettu omaksi vahingokseen uskomaan. Toisinajattelu tullaan pian kriminalisoimaan tavalla tai toisella. Yrityksiä siihen suuntaan jo on.

  Lisäksi voidaan todeta, että lain vastaisin keinoin tehtyjä sopimuksia ei voi tehdä eivätkä ne sellaisina ole sopimusosapuolia sitovia. Näissä kehyksissä Suomi ei siis ole Euroopan Unionin jäsenvaltio, oikeusvaltiosta puhumattakaan, selitettiin ”oikeassa mediassa” ja ”Arkadianmäen Päiväkodin” puheissa mitä hyvänsä. Tämä on fakta.

  • Korjauksia:

   YLEN propagandamyllyä tarkoitettiin. E kirjain oli vain tipahtanut välistä.
   Tarkoitus oli tietenkin sanoa kansalaiset eikä kasalaiset.

 11. Mielenkiintoista olisi verrata Suomen tapausta Saksan EU-jäsenyyden alkuvaiheisiin.

  Nimittäin Saksan ensimmäisillä liittopäivillä 7.syyskuuta 1949, liittopäivien ikäpresidentti Löbe sanoi:

  Deutschland will — ich sagte es schon — ein aufrichtiges, friedliebendes, gleichberechtigtes Glied der Vereinigten Staaten von Europa werden. Wir haben im Staatsgrundgesetz von Bonn den Verzicht auf nationale Souveränitätsrechte schon im voraus ausgesprochen, um dieses geschichtlich notwendige höhere Staatengebilde zu schaffen, und werden uns auch durch Anfangsschwierigkeiten von diesem Ziel nicht abschrecken lassen.”

  Saksa haluaa-sanoin sen jo- tulla rehelliseksi, rauhaarakastavaksi , Euroopan Yhdysvaltojen tasavertaiseksi jäseneksi. Olemme Bonnin valtion perustuslaissa luopuneet kansallisesta suvereenisuudesta jo etukäteen,aikaansaadaksemme tämän historiallisesti välttämätön korkeamman valtiomuodostelman, emmekä tule alkuvaikeuksista huolimatta tästä päämäärästä luopumaan.

  https://www.dzig.de/Warum-die-EU-ein-CIA-Projekt-ist

  Tämä puhe pidettiin siis jo 7.9.1949 ja vastaa kysymykseen, miksi EU on CIA-projekti? Ainakaan Saksassa asia ei ole kovin tunnettu.

 12. Erkki kirjoitti:
  ”Lisäksi voidaan todeta, että lain vastaisin keinoin tehtyjä sopimuksia ei voi tehdä eivätkä ne sellaisina ole sopimusosapuolia sitovia. Näissä kehyksissä Suomi ei siis ole Euroopan Unionin jäsenvaltio, oikeusvaltiosta puhumattakaan, selitettiin ”oikeassa mediassa” ja ”Arkadianmäen Päiväkodin” puheissa mitä hyvänsä. Tämä on fakta.”

  Kiitos Erkki, ymmärrät sen, mitä olen kotisivullani kertonut.

  Sopimukset voivat olla laillisesti tehtyjä, mutta myös moitittavia eli korjattavissa olevia tai mitättömiä.

  Suomen EU-liittymissopimus on mitätön, koska eduskuntaa on huijattiin.
  Kysymyksessä on valtiopetos, sillä valtiolliseen suvereniteettiin vaikuttavista Hallitusmuodon 1 §:stä, 2 §:stä, 53 §:stä ja 92 §:stä tuli ”EU-jäsenyydessä” kuolleita kirjaimia.

  Vaikka em. pykälät menettivät oikeudellisen sisältönsä, mikään ei näyttäisi muuttuneen. Jäiväthän kyseiset pykälät opukseen Suomen Laki II.
  Pykälät 2, 53 ja 92 merkitsevät tuomioistuinlaitosta.

  Seuraava sitaatti on merkittävä paljastus Suomen valtiosäännön sopeuttamisen tarpeesta yhdentyvään Eurooppaan; Ora Meres-Wuori: Integraatioratkaisut ja Suomen ulkopoliittinen päätöksentekojärjestelmä, Ulkoasiainministeriö 1994 Helsinki:

  ”Lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan ja tuomiovallan luovuttaminen eräin osin EY:n toimielimille ottaen huomioon myös EY:n tuomioistuimen kehittämät oikeusperiaatteet välittömästä oikeusvaikutuksesta ja ensisijaisuudesta rajoittavat Suomen täysivaltaisuutta. Toisaalta tällainen luovutus on ristiriidassa myös kunkin valtiollisen perustehtävän luovuttamista koskevien sääntöjen ja käytännön kanssa.”

  Sitaatti siis kertoo Euroopan yhdentymisen tavoitteet Suomen Hallitusmuodon 2 §:n vastaisesti.

  Valtion suvereniteetin kannalta suuri kysymys on:
  Miten on mahdollista, että Suomi luopui täysivaltaisuudestaan; Hallitusmuodon 2 §:ään kirjoitetusta lainsäädäntövallasta, toimeenpanovallasta ja tuomiovallasta?

  Hallitusmuodon 2 §
  (Lähde Suomen laki II 1994)

  ”Suomen Hallitusmuoto (17.7.1919/94):

  2 § Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

  Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

  Ylin toimeenpanovalta on uskottu tasavallan presidentille. Sen ohessa on valtion yleistä hallitusta varten oleva valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä ministereitä.

  Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimmässä oikeusasteessa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.”

  Siis:
  Suomi on EU:n valejäsen, koska liittymissopimusta ei ole Suomen eduskunnassa käsitelty perustuslain säätämisjärjestyksen mukaisesti.

  Tarkoituksella tehdyllä 1990-luvun laman avulla säädettiin poikkeuslaki, jolla Suomen ETA- ja EU-liittymissopimukset voimaan saatettiin vain 2/3 enemmistöllä 5/6 kiireellisyysvaatimuksen vastaisesti.

  Tuomo Liias kirjoittaa euron haitoista Suomelle.
  Markasta euroon siirtymisessä ei kuitenkaan ole kyseessä vain suomalaisten päätöksentekijöiden typeryys, vaan euroon siirtymisessäkin tapahtui valtiopetos, koska eduskunta luuli saavansa myöhemmin erillisen lakiesityksen markasta luopumiseen.
  Tämä lakiesitys kirjattiin myös Lipposen hallitusohjelmaan, mutta sitä ei eduskunnalle koskaan annettu.

  Pääministeri Esko Aho harhautti EMU-varaumanluontoisella puheellaan eduskuntaa kesäkuussa 1994 vastatessaan Claes Anderssonin välikysymykseen.
  Syyskuussa 1994 Esko Aho ja virkamiespääneuvottelija Veli Sundbäck olivat EU-neuvottelujen asiantuntijoina antamassa perustuslakivaliokunnalle EMU-varaumanluontoista lausumaa.

  Kyseinen EMU-varauma – siis päätösmahdollisuus markasta luopumiseksi joskus myöhemmin – olikin tehty vain eduskunnan harhauttamiseksi ja ”varauma” oli kirjoitettu vain muistutusvirkkeenä 20.12.1993 pidetyn EU-ministeriryhmän kokouksen pöytäkirjan 16/1993 kohdassa 6.
  Esko Aho oli kokouksen puheenjohtaja.

  Kyseinen pöytäkirja julistettiin Ulkoministeriössä salaiseksi ja Korkein hallinto-oikeus vahvisti pöytäkirjan salaiseksi, vieläpä salassapitoargumentteja koventaen, ilmeisesti valtiopetokseen ryhtyneitä suojellakseen.

  Onko valtionhallinnon asiakirjojen salaaminen demokratiaa?
  Ei. Valtionhallinnon päätöksenteon ja asiakirjojen julkisuus on demokratian perusta.

  Onko Suomi oikeusvaltio, kun tuomioistuinlaitos lähtee suojelemaan valtiopetokseen ryhtyneitä?
  Ei ole. Tästä on esimerkkinä mm. Koiviston konklaavi, joka pidettiin siksi, että Korkein oikeus oli presidentti Koiviston mielestä tehnyt väärän ratkaisun kiistassa, joka koski Tampereen Alue-Säästöpankin yksipuolisesti tekemää koronnostoa.

  Palaan valheelliseen EMU-varaumaan. Perustuslakivaliokunta teki Esko Ahon ja Veli Sundbäckin syöttämästä valheesta lausunnon PeVL 14/1994 vp, jossa ”EMU-varaumasta” johtuva teksti kuluu:

  ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta.
  Tähän viitaten perustuslakivaliokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”

  Toinen virke edellä olevassa tekstissä oli se tärkeä pointti, jonka mukaan Ahon hallituksen ei tarvinnut antaa Hallitusmuodon 72 §:n muutosesitystä Markan hävittämiseksi.
  Talous- ja rahaliiton kolmas vaihe siis tarkoittaa euroa.

  Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 1994 kansanedustaja Sauli Niinistö.

  Tekaistun EMU-varauman asianosaisia ovat kaikki perustuslakivaliokunnan jäsenet, nimittäin yllä siteeratun lausunnon toisen virkkeen teksti oli Ahon hallitukselle niin merkittävä, että jos sitä ei olisi ollut olemassa, olisi hallituksen pitänyt EU-liittymislain yhteydessä antaa eduskunnalle lakiesitys markan hävittämiseksi Hallitusmuodon 72 §:stä.

  Harhautus siis tehtiin, koska tiedossa oli, että eduskunnasta ei tulisi EU-liittymislakiesityksen yhteydessä löytymään 5/6 kiireelliseksi julistamisenemmistöä Markan poistamiseksi Hallitusmuodon 72 §:stä.

  Määräaika kaikkien Maastrichtin sopimuksen (liittovaltioaiheiden) kansalliseen hyväksymiseen päättyi 31.12.1994, joten ongelman ratkaisu siirrettiin korkean valtiojohdon toimesta eduskuntaa ja kansaa huijaten tulevaisuuden ongelmaksi seuraavalle hallitukselle.

  Siis Lipponen ja Niinistö eivät vuonna 1998 ”päättäneet” euroon menosta vain tiedonantomenettelyllä, kuten yleisesti luullaan, vaan Lipposen hallitus vain jatkoi presidentti Koiviston ja ministerien Ahon ja Salolaisen käynnistämää ja tekemää valtiopetosta.

  Olen sanonut, että en ole EU-kriittinen.

  Miksi en ole EU-kriittinen?

  Miksi ihmeessä kritisoisin EU:ta siitä, että Suomen oma korkea valtiojohto on tehnyt valtiopetoksen, rikoksen, joka ei koskaan vanhene!

  Koska Suomen EU-jäsenyys on Suomen omien johtajien eduskuntaan ja kansalaisiin kohdistuneen huijauksen johdosta MITÄTÖN, ei EU voi asettaa minkäänlaisia sanktioita Suomelle eikä esteitä kaupankäynnille yli rajojen.
  Kävihän Suomi kauppaa jo Efta-aikana ja onhan Sveitsilläkin omat erillissopimuksensa.

  • ”Miksi ihmeessä kritisoisin EU:ta siitä, että Suomen oma korkea valtiojohto on tehnyt valtiopetoksen, rikoksen, joka ei koskaan vanhene!”

   Eikö ole olemassa tai jos on niin mikä on se tie joka mahdollistaa maamme eron EU:sta ja valtiojohdon asettamisen vastuuseen petoksesta?
   Voiko eduskunta nostaa syytteen ja voiko hallitus jättää erokirjeen vedoten esittämiisi faktoihin?
   Onko kyse nyt vain siitä että tätä ei haluta tehdä ja totuus pimitetään kansalta jottei se ryhtyisi tekemään aloitetta asiassa?

   • Truth_hunter:
    ”Eikö ole olemassa tai jos on niin mikä on se tie joka mahdollistaa maamme eron EU:sta ja valtiojohdon asettamisen vastuuseen petoksesta?
    Voiko eduskunta nostaa syytteen ja voiko hallitus jättää erokirjeen vedoten esittämiisi faktoihin?”

    Vastaan:

    Valtiopetos on suurin lainvastainen menettely, koska se koskee perustuslakirikkomusta.

    Kun rikoksen tekijänä on tasavallan presidentti ja/tai valtioneuvoston jäsen, käsitellään rikos valtakunnanoikeudessa.

    Sitaatti (osoitteesta https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/valtakunnanoikeus.html):

    ”Valtakunnanoikeus

    Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi valtakunnanoikeus käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan syytteen.”

    Koko teksti valtakunnanoikeudesta kannattaa lukea.

    Kaksi poimintaa tekstistä:
    1.
    ”Puheenjohtaja kutsuu valtakunnanoikeuden koolle, kun päätös syytteen nostamisesta on saapunut hänelle. Syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa ministerivastuuasioissa päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella. Syytettä valtakunnanoikeudessa ajaa valtakunnansyyttäjä.”
    2.
    ”Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa.”

    Yksityinen henkilö ei siis saa asiaa vireille. Tosin Mauno Saaren kirjan ”Minä, Chistopher Wegelius” kirjan teksti vei Kauko Juhantalon valtakunnanoikeuteen.

    Siis ainoa keino saada asia eduskuntaan on, että asiaa rummutetaan sosiaalisessa mediassa niin kauan, että valtamedian ”tutkivat journalistit” lopulta joutuvat uutisoimaan asiasta.

    Toisenlaisesta totuudesta kertovat yksittäiset henkilöt leimataan natseiksi, putinisteiksi, Kekkosen ajan haikailijoiksi jne.

  • Kiitos sanan ”valtiopetos” käytöstä. Kuulin sanan ensimmäisen kerran, kun tohtori Ilkka Hakalehto käytti sitä EU:hun liittymisen vaiheista. Sinänsä hyvä uutinen, että valtiopetos ei vanhene.

   • Silloin, kun rikoslakiin on kirjoitettu sanktioksi sanat ”elinkaudeksi”, ei rikos vanhene.

    Rikoksia, jotka eivät vanhene, ovat maanpetos, valtiopetos ja murha.

    Valtiopetos kohdistuu perustuslain laittomaan muuttamiseen.

    Suomen korkean valtiojohdon vuosina 1992-1994 tekemiä valtiopetoksia ja valtiopetoksen valmistelua pitää käsitellä silloisen Suomen lain mukaan.

    Myös valmistelussa on kysymys valtiopetoksesta.

    Muutama poiminta valtiopetoksen valmistelusta:

    1.
    Pääministeri Esko Aho käytti valtiopetoksen valmisteluun liittyvän puheen eduskunnassa.
    Sitaatti Eduskunnan pöytäkirjasta 16.3.1992 sivulta 480:

    “Integraatio on edistynyt ja edennyt Euroopan yhteisössä vaiheittain syventyen ja laajentuen.
    Maastrichtin sopimuksella jäsenmaat kehittivät yhteisöä uuteen vaiheeseen kohti taloudellista ja poliittista unionia. Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään yhteisön nykyisen säännöstön, Maastrichtin sopimuksen sisällön ja Euroopan unionin päämäärän.”

    Siis:
    ”Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään…”

    2.
    Presidentti Koivisto ilmaisi 28.10.1992 Brüggessä Suomen sitoutumisen Euroopan unionin jäsenyyteen:

    ”Euroopan yhteisöllä on kasvava rooli mantereemme kehityksen suunnan määrääjänä. Me haluamme olla mukana tässä prosessissa.
    Olemme tutkineet huolellisesti EY- jäsenyyden velvoitteet.
    Hakiessamme jäsenyyttä hyväksymme acquis communautairen, Maastrichtin sopimuksen ja Euroopan Unionin finalite politiquen.
    Olemme valmiit hyväksymään jäsenyydestä johtuvat velvoitteet ja myötävaikuttamaan niiden saavuttamiseen sovitulla tavalla.”

    Siis:
    ”Hakiessamme jäsenyyttä…”

    Edellä olevia kohtia 1 ja 2 tukee myös seuraava sitaatti on poimittu EU-legislation-sivustolta, jonka linkki ei tietenkään enää toimi, sillä teksti todistaa, että kaikki Maastrichtin liittovaltioaiheet (siis myös markan hävittäminen Hallitusmuodon 72 §:stä) tulivat jäsenyydessä automaattisesti voimaan:

    ”Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden on hyväksyttävä acquis communautaire ennen kuin ne liittyvät unioniin. Poikkeukset acquis communautairen soveltamisesta ovat mahdollisia ainoastaan poikkeusoloissa, ja ne ovat laajuudeltaan rajoitettuja. Integroituakseen unioniin ehdokasmaiden on siirrettävä acquis communautaire osaksi kansallista lainsäädäntöään ja sitä on sovellettava heti liittymisestä lähtien.”

    3.
    Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä numero 9/HE 135/ 1994 vp sivulla 110 Valtionvarainvaliokunta toteaa saman asian:
    ”Suomi hyväksyi jo jäsenyyshakemuksessaan EU:n talous- ja rahaliittoon tähtäävän
    politiikan, jonka tavoitteena on yhteinen rahapolitiikka ja yhteinen rahayksikkö.”

    Siis jo jäseyyshakemuksessa!

    4.
    Brysselissä 21.-22-12.1993 pidettävää 5. ministeritapaamista varten Suomen EU-ministeriryhmä piti 20.12.1993 valmistelevan kokouksen, jonka pöytäkirja 16/1993 määrättiin ulkoministeriössä salaiseksi ja korkein hallinto-oikeus vahvisti salassapidon.

    Salaisen pöytäkirjan kohtaan kuusi kirjoitettiin Suomen neuvottelema EMU-varauma vain muistustusvirkkeenä seuraavasti:

    ”Todettiin, että talous- ja rahaliiton osalta Suomi ilmoittaa ko. neuvotteluluvun olevan suljettavissa. Siinä yhteydessä muistutetaan, että kansalliset päätökset, joita Suomen osallistuminen EMU:n kolmanteen vaiheeseen edellyttää, tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa.”

    Muistutusvirkkeeseen kirjoitettu ”EMU-varauma” oli tarkoitettu vain eduskunnan harhauttamiseen.
    EMU-varauma tarkoittaa, että Suomen eduskunnalla olisi mukamas myöhemminkin ollut mahdollisuus poistaa markka Hallitusmuodon 72 §:stä.

    Tekaistu EMU-varauma oli siis valtiopetoksen valmistelua.

    Salaisesta pöytäkirjasta selvisi, että se olikin vain 5:nnessä ministeritason tapaamisessa Brysselissä 21.12.1993 luettava muistutusvirke, jota eduskunnassa harhautuksena käyttäen markka saatiin hävitettyä Hallitusmuodon 72 §:stä ilman lakiesitystä.

    Sitaatti eräästä UM:n muistiosta:

    ”Tilanne EU-jäsenyysneuvotteluissa 22.12.1993”

    ”Talous- ja rahapolitiikka
    Suomi on vahvistanut hyväksyvänsä talous- ja rahaliittoa koskevat Maastrichtin sopimuksen määräykset. Suomi on todennut valmiutensa tämän luvun sulkemiseen.”

    Sulkeminen tarkoittaa talous- ja rahapolitiikan (euro) ”neuvottelujen päättämistä”.

    Tosiasiassa neuvotteluja ei kyseisestä aiheesta edes käyty, sillä euron tulo oli etukäteen hyväksyttävä – siis jo jäsenyyshakemuksessa – acquis communautairen ja finalite politiquen hyväksymisenä.

    • EY:n acquis ja finalite politique oli siis hyväksyttävä jo jäsenyyshakemuksen jättämisen yhteydessä 18.3.1992.

     Seuraavaksi kerron, mitä tarkoittavat sanat ”ACQUIS JA FINALITE POLITIQUE”

     Pääministeri Esko Aho siis piti eduskunnassa puheen, joka löytyy Eduskunnan pöytäkirjasta 16.3.1992 sivulta 480:

     “Integraatio on edistynyt ja edennyt Euroopan yhteisössä vaiheittain syventyen ja laajentuen.
     Maastrichtin sopimuksella jäsenmaat kehittivät yhteisöä uuteen vaiheeseen kohti taloudellista ja poliittista unionia. Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään yhteisön nykyisen säännöstön, Maastrichtin sopimuksen sisällön ja Euroopan unionin päämäärän.”

     Keskeinen EY-neuvottelija Antti Kuosmanen kertoo pääministeri Ahon puheesta hätäisesti pois myynnistä vedetyssä EU-kirjassaan “Suomen tie EU:n jäseneksi” luvussa “1.5. Jäsenyys tavoitteeksi”, sivulla 16:

     ”Pääministeri Ahon puhe eduskunnalle 16.3.1992 tiedonannon johdosta käydyn keskustelun aluksi oli yksi jäsenyysprosessin virstanpylväitä. Sitä ei ollut suunnattu vain eduskunnalle, vaan mitä suurimmassa määrin myös tuleville neuvottelukumppaneille EY:ssä. Siinä viestittiin, että Suomi jäsenyyttä hakiessaan hyväksyi Maastrichtin sopimuksen samoin kuin EY:n “acquis’n” ja “finalite politique’n” (näiden termien sisällöstä tulee enemmän puhetta tuonnempana).”

     ”Tuonnempana” eli “Arki alkaa – screening”-luvussa, sivulla 27 Kuosmanen määrittelee kyseisen termistön:

     “Avausistunnossa alkoi jäsenyysneuvottelujen arki. Niiden ensimmäinen vaihe oli EY:n acquis’n tutkinta eli “screening”.
     Acquis-sanasta en ole nähnyt kunnollista käännöstä mihinkään muihin kieliin, enkä varsinkaan suomeen. Se on partisiipin perfektimuoto ranskan kielen verbistä “acquerir”, saavuttaa. Kyse on siis kaikesta siitä, mitä EY ja sittemmin EU on saavuttanut.”

     Mitä acquis tarkoittaa EU-lainsäädännössä?

     Vastaus löytyi erittäin hyvin ilmaistuna sivustolta, jota ei enää ole luettavissa http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_fi.htm

     “Acquis communautaire

     Acquis communautaire eli yhteisön säännöstö on yhteiset oikeudet ja velvollisuudet sisältävä oikeusperusta, joka sitoo kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita yhteisesti. Jatkuvasti kehittyvään acquis communautaireen kuuluu:

     – perussopimusten sisältö, periaatteet ja poliittiset tavoitteet
     – perussopimusten nojalla hyväksytty lainsäädäntö ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö
     – unionin toimialalla hyväksytyt julistukset ja päätöslauselmat
     – yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät asiakirjat
     – oikeus- ja sisäasioita koskevat asiakirjat
     – yhteisön tekemät kansainväliset sopimukset sekä jäsenvaltioiden unioniasioissa keskenään tekemät sopimukset.

     Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden on hyväksyttävä acquis communautaire ennen kuin ne liittyvät unioniin. Poikkeukset acquis communautairen soveltamisesta ovat mahdollisia ainoastaan poikkeusoloissa, ja ne ovat laajuudeltaan rajoitettuja. Integroituakseen unioniin ehdokasmaiden on siirrettävä acquis communautaire osaksi kansallista lainsäädäntöään ja sitä on sovellettava heti liittymisestä lähtien.”

 13. Jos, ja kun kerran EU-liittymä on laiton, niinkuin onkin, niin sen aikaansaajat on vietävä oikeuteen valtio-petoksesta, onhan sellaisia lakipykäliä jossakin olemassa ? Mutta asiaa on kuulutettava julkisesti, kunnes jääräpäiselle kansalle se asia selviää. VastaValkean piiri ei riitä kuuluttamaan kuin pienen piirin kansasta. TEE-paitoihin ”slooganit” ja tiedotteet yleisiin kulkuneuvoihin olisi alkua. Eikä Suomen lipun nostaminen salkoon muina kuin juhlapäivinä luulisi olevan laitonta. Siinä muutamia ehdotuksia, ja lisää pitää mietiskellä !

  • Suomen lipun pitäminen salossa on hyvä idea!

   Siihen on syy:
   Suomi on itsenäinen, sillä Suomi on vain EU:n valejäsen.

   Perustelut:
   1. Valtiopetoksella aikaansaatu sopimus on mitätön.

   2. Valtiopetos on rikos, joka eivät vanhene.

 14. EU ja euro täytyy nähdä osana laajempaa kokonaisuutta.
  Daniel Estulin sanoo kirjassaan ”The True Story of the Bilderberg Group”:

  ”Bilderbergien päämäärä on uusi maailmanjärjestys,
  New World Order (NWO), jossa on yksi valuutta, yksi armeija, yksi pankki ja
  yksi talousalue. Tarkoituksena on keskittää poliittinen, taloudellinen,
  intellektuaalinen ja uskonnollinen valta yhden maailmanhallinnon alle.
  Siirtyminen toteutetaan asteittain yhdistämällä pieniä alueita
  suuremmaksi, kuten Euroopan valtiot Euroopan unioniksi, USA, Kanada ja
  Meksiko Pohjois-Amerikan unioniksi ja Aasian maat Aasian unioniksi.
  Euroopan unionin valmistelu laitettiin alulle 50-luvun Bilderberg-
  kokouksissa. Lord ROTSCHILD ja Laurence ROCKEFELLER valitsivat 100
  vaikutusvaltaisinta elitistiä integroimaan Euroopan – ei suinkaan
  muodostaakseen mielekkäämmän tulevaisuuden tavalliselle kansalaiselle,
  vaan tehokkaammin toimivan valvontakoneiston ja kaiken alistamisen
  talouden ylivallalle.”
  https://keskustelu.diabetes.fi/index.php/topic,1718494.msg1783220.html#msg1783220

  Bilderberg-kokouksiin on osallistunut joukko suomalaisiakin maanpetturi-poliitikkoja,
  kuten käy ilmi seuraavasta olevasta päivittämättömästakin luettelosta:
  https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2012060215660719

   • Vain Venäjä ja Kiina ovat tarpeeksi suuria vastustaakseen lännestä johdettua R-imperiumia. Niilläkin tuntuu olevan tietty synkronisuutta sen operaatioiden kanssa. Kommunistista Kiinaa käytetään kansalaisten kontrolloimisen koelaboratoriona. Venäjä tarjoaa tuolle imperiumille pelote-palveluita, jotta saadaan peruste sen vaikutusvallan tai ”suojeluskilven” ulottamiseksi Itäisen Euroopan tai Keski-Aasian maihin. R-imperiumi suojelee näitä maita Venäjältä kuten mafia suojelee niitä, jotka sille säännöllisesti maksavat (sillä erotuksella, että tarve mafian suojelulle on yleensä todennettu konkreettisilla rikoksilla, eikä perustu pelkästään pelkästään pelkoon. Nämäkin pelote-rikokset ovat yleensä mafian itsensä organisoimia).

    Siellä, missä Venäjän pelottavaa vaikutusta ei ole, R-mafia pyrkii suojelemaan kansoja kamalalta sosialismilta ts. järjestelmältä, joka ei suosi rikkaita. Itsenäiset pienet sosialismia toteuttamaan pyrkivät maat kuten Venezuela, Nigaracua tai Kuuba ovat juuri parhaillaan R-mafian työstön alla. Kauppasaarrot, taloudelliset ym. sanktiot, hybriditoimet, opposition tukeminen tai aseistaminen, terrori-iskut ja lopulta sotilaallinen interventio ovat R-mafian keinoja tässä työssä. Päämääränä on maiden vapauttaminen sosialistisen ”hirmuhallinnon” ikeestä. Lähi-idässä kaadettaviksi ovat päätyneet arabisosialistiset maat. Työstölistalla ovat ensimmäisinä yleensä luonnonvaroiltaan vauraat maat, joissa sosialismin tai muun vauraudenjakomekanismin (esim. fordismi eli reilut palkat työläisille) toteuttaminen on taloudellisesti helpointa ja täysin perusteltua.

  • Yksi valuutta ja yksi valtio ? Mihinkä he valuuttaa tarvitsevat jos jo omistavat kaiken. Vanhassa testamentissa on maininta joka koskee ”vain juutalaisia” ? ÄLÄ ota KORKOA ”VELJELTÄSI”, mutta MUUKALAISELTA OTA. Älkää sitten tulko syyttämään ”sanansaattajaa” ANTI-semitismistä, syyttäkää Juutalaisten omia kirjoituksiaan. Eivät ne kielenkääntäjätkään ole olleet mitään ”ruudinkeksijöitä” jättäessään paljon kyseenalaisia selityksiä ”pyhiin kirjoituksiin”. Kirjoitusten PYHYYDESTÄ on tulossa paljon riitoja, vaikka se raamatullinen alue on ollut kauan aikaa koskematonta, salaista MANNAA. Nykymaailman juutalaisen väestön käyttääntyminen antaa vihjeen missä ollaan, ja mihinkä ollaan menossa.

  • NWO = Uusi maailmanjärjestys

   EU:n takana on juutalainen pankkimahti

   Itävaltalaisella kreivi Richard Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972) oli järkyttynyt I maailmansodan julmuuksista. Niinpä hän kirjoitti kirjan ”Ein Leben für Europa” (”Yksi elämä Euroopalle”) ajatuksella, että kun kansallisvaltiot hävitetään, ei enää synny sotia.
   Coudenhove-Kalergi on siis EU:n rauhanaatteen isä.

   Kirjan sivuilla 124 ja 125 Coudenhove-Kalergi kertoo, että vuonna 1924 pankkiiri Louis Rothschild soitti hänelle ja kertoi toisen pankkiirin ja Venäjän vallankumouksen rahoittajan Max Warburgin lukeneen Coudenhove-Kalergin kirjan, ja häneen tahdottaisiin tutustua.

   Warburg antoi Coudenhove-Kalergille spontaanisti 60 000 kultamarkkaa paneurooppaliikkeen edistämiseen.

   Pankkiireideilla oli idea laajentaa Coudenhove-Kalergin Pan-Eurooppa-ajatusta ja vallata globaalit talousmarkkinat.

   Pan-Eurooppa tarkoittaa Yleis-Eurooppaa, siis Eurooppaa, jossa ei ole kansallisvaltioita.
   Kun kansallisvaltioita ei enää ole, ei valtiollisella tasolla enää ole päätösvaltaa, vaan määräykset tulevat keskusjohdolta, kuten Neuvostoliitossa oli.

   Euroopan vanhimman yhdentymisliikkeen, Paneuroopan vaikutus on tullut Euroopan yhdentymisessä esille monin tavoin. Coudenhove-Kalergi oli vuonna 1947 johtavana sieluna mukana pystyttämässä Euroopan parlamentaarikkojen liittoa, ensiaskelta kohti vuonna 1949 perustettua Euroopan neuvostoa. Tästä taas muodostui peruskivi koko yhtyneen Euroopan kivijalkaan.

   Richard Coudenhove-Kalergilla oli merkittävä asema myös Euroopan yhdentymisen jatkokehittelyssä. Vuonna 1951 allekirjoitettu sopimus Euroopan hiili- ja teräsyhteistyöstä oli tavoite, jota Coudenhove-Kalergi oli pitänyt esillä jo vuonna 1923.

   Myös taloudellista yhteistyötä vuonna 1958 laajentamaan perustettu Euroopan talousyhteisö, Euroopan unionin ydin, oli Coudenhove-Kalergin varhaisten visioiden täyttymys. Paneurooppa-liikkeeltä Euroopan unioni on perinyt myös ulkoiset symbolinsa, Euroopan hymnin ja Euroopan tähtilipun.

   • NWO

    NWO on myös USA:n kaksipuolisessa vaakunassa.

    Kyseinen vaakuna on USA:n presidentin puhujapöntössä ja kaksipuolinen vaakuna yhden dollarin setelissä jo vuodesta 1935 alkaen.

    Etupuolen kuva
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Great_Seal_of_the_United_States_%28obverse%29.svg/230px-Great_Seal_of_the_United_States_%28obverse%29.svg.png

    Vaakunan etupuolella on teksti:

    ”E pluribus unum” = Monesta yksi.

    Vertailun vuoksi EU:n motto: ”In varietate concordia” = Moninaisuudessaan yhtenäinen.

    Vaakunan kääntöpuolen kuva
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Great_Seal_of_the_United_States_%28reverse%29.svg/230px-Great_Seal_of_the_United_States_%28reverse%29.svg.png

    Tekstit:
    ”Annuit Cœptis” eli ”Hän puoltaa tehtäväämme”
    (Hänellä viitataan Jumalaan)

    ”Novus Ordo Seclorum” eli ”Uusi aikakausien järjestys”.

    https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_vaakuna

   • Mauno Koivisto – HISTORIAN TEKIJÄ

    Mauno Koiviston muistelmakirjassa HISTORIAN TEKIJÄT- Kaksi kautta II, Kirjayhtymä Oy Helsinki, WSOY Juva, 1995, on erikoista jo kirjan nimi.

    Koivisto on siis ollut yksi maailman historian tekijöistä.

    Tämä käy ilmi myös kirjan paperisen suojakannen tekstistä, mm:
    ”Presidentti Koivisto kertoo yksityiskohtaisesti suhteistaan suurvaltojen johtajiin, käydyistä keskusteluista, neuvotteluista ja kokouksista.”

    Sisällysluettelosta löytyy: ”Luku IV: UUSI MAAILMAN JÄRJESTYS”

    Uudesta maailmanjärjestyksestä Koivisto kirjoittaa sivuilla 333 – 375.

    Tekstistä:
    Koivisto kertoo sivulla 102 tavanneensa George Bushin 26.9.1983.
    (George Bush oli toiminut CIA:n päällikkönä ennen valintaansa varapresidentiksi.)

    Seuraavalla sivulla (103) Koivisto kertoo seuraavana päivänä lounastaneensa presidentti Ronald Reaganin kanssa.

    LUKIJALLE -kirjoituksessaan sivulla 10 Koivisto kirjoittaa:
    ”Uuden maailmanjärjestyksen synnyssä näytteli suurta myös osaa Ronald Reagan, joka …”

    Sitaatti sivulta 16 Koiviston kirjan luvusta LÄHTÖKOHTANI, joka on otsikoitu: ”Suhteistani Neuvostoliittoon”:
    ”Oli täysi syy epäillä, että puolueesta (sosialidemokraateista, kirj. huom.) eronnut poliittinen ryhmittymä sai rahoitusta idästä ja SAK:sta irtaantunut ammattiyhdistyssiipi sai rahoitusta lännestä. Omakohtaisesti voin todeta, että rahan tulolännestä SAJ:lle oli tosiasia.”

    Tähän on ”rahantuloon lännestä” on lisättävä CIA-kätyri Oskari Tokoi, joka oli toinen kevään 1918 kapinakenraaleista.
    Tokoi pakeni Suomen kommunisteja USA:an ja ystävystyi CIA:n päällikön kanssa.
    Ystävyyden seurauksena CIA antoi rahaa Suomen sosiaalidemokraateille ja tietenkin odotti demareilta vastapalvelusta.

    Demareiden dokumentit vietiin talteen Ruotsiin ja kun ne löytyivät, tehtiin Ylellä kolme kertaa (viimeksi su 27.2.2011) esitetty dokumentti ”Oskari Tokoi, renkipoika Kannuksesta”.
    Kesto 57 minuuttia.

    YleAreena kertoo:
    ”Dokumenttiprojekti: Oskari Tokoi (1873 – 1963)

    Renkipoika Kannuksesta, Amerikan kaivosmies, kansanedustaja, Suomen ensimmäinen sosialistipääministeri, sisällissodan kapinajohtaja, maanpakolainen. Oskari Tokoin värikäs elämä. Tekijät Robert Alftan ja Tapani Itäranta.”
    Lähde:
    https://areena.yle.fi/1-240839

    Minulla on dokumentista tallenne.

    Mikko Majander kirjoitti kirjan Demokratiaa dollareilla: SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 1945-1954
    https://kauppa.kierratyskeskus.fi/demokratiaa-dollareilla-sdp-ja-puoluerahoitus-pulataloudessa-1945-1954-mikko-majander.html

 15. EU on ollut yksi iso vedätys alusta alkaen, kuten Briteissä viime vuonna julkisuuteen tuodut salaiset dokumentit osoittavat. EU ei ole oikea demokratia, vaan sen irvikuva. Päivitetty, nykyaikainen versio kommunistisesta diktatuurista, Neuvostoliitosta.

 16. Kuka on euron ja EU:n luoja? kuolemansuudelman antaja länsimaiselle kulttuurille
  Bolognalaisella hautausmaalla peitetään ristit ja muut kristityt symbolit toisten uskontokuntien seremonioiden aikana.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-106015

  ”Toisilla uskonnoilla” tarkoitetaan käytännössä islamia, sanotaan artikkelissa.
  Mihin unohtui talmudismi, kristinuskon suuri vihollinen.
  Itse asiassa islam ja kristinusko ovat lähempänä toisiaan kuin farisealainen juutalaisuus ja kristinusko.
  OM näyttäisi harrastavan sionismin tukemista.

 17. Kuinka pitkään näin voi jatkua—? muutama ote artikkelista joka pohtii juutalaisten erikoisoikeuksia maailmassa
  Thoughts on the Protected Race
  ANDREW JOYCE
  “Know that we have taken into our hand, custody, and protection Leo the Jew our goldsmith and all his affairs. And therefore we command that you keep ward and defend the said Leo and all his affairs, doing no hurt or injury to him.”
  Proclamation of King John of England, 10 Nov. 1199

  “My office was created by law and designed to protect the Jewish people throughout the world. Think about that. The world’s greatest power is focused, by law and design, on protecting the Jews.”
  Elan Carr, U.S. State Department Envoy on Anti-Semitism, February 2019

  By almost every metric, Jews are the most protected ethnic group on earth. At the frontline of this protection, Jewish institutional security is heavily subsidised by taxpayers throughout the West.
  One gets the distinct and remarkable impression that, globally, diaspora Judaism probably requires something approaching $1 billion simply in order to feel safe.

  Jews are protected in other ways. Since mid-2018, resolutions and other legal measures against anti-Semitism have been gathering in pace and increasing in spread. In May 2018, South Carolina became the first US state to pass the Anti-Semitism Awareness Act, which effectively shuts down speech against Israel on college campuses by requiring South Carolina’s public institutions of higher education to “take into consideration the [State Department’s] definition of anti-Semitism for purposes of determining whether the alleged practice was motivated by anti-Semitic intent” when “investigating, or deciding whether there has been a violation of a college or university policy prohibiting discriminatory practices on the basis of religion.”
  In February 2019, President Macron of France announced a “crackdown on anti-Semitism” that would involve dissolving three pro-White organizations, defining anti-Zionism as a form of anti-Semitism, and introducing new laws against “hate speech” targeting Jews on social media. Just a few weeks ago, Florida passed legislation defining anti-Semitism and making it illegal under state law. Tennessee has attempted to pass an Anti-Semitism Awareness Bill, and recently passed a resolution “fighting anti-Semitism” by declaring unequivocal support for Israel. This, of course, follows hot on the heels of the House resolution “condemning anti-Semitism” in the aftermath of Ilhan Omar’s now notorious remarks on the Israel lobby.

  There simply isn’t another ethnic group elsewhere on earth that enjoys the same level of financial and legal protections enjoyed by Jews.

  … Today, Jews still reside safely, if a little paranoid, in a house built with lies and legislation. They have established “direct vertical alliances” with every Western elite, including the most “populist.”
  I smile wryly at the theatre of Viktor Orbán toying with George Soros, while he pumps millions into Jewish education programs throughout Europe educating people on the “dangers of anti-Semitism” and provides a European “hotline” for concerned Jews to call in the event that they feel a little insecure.
  The same situation prevails with the “populist” boy wonder Sebastian Kurz in Austria. Kurz recently unveiled a “Catalogue of Policies to Combat Antisemitism.” The policies, endorsed by Kurz and later to be introduced to the entire European Union, include:

  a commitment of a percentage of GDP annually to fighting antisemitism;
  barring antisemites from political parties and public office;
  committing financial and other resources to guaranteeing security for Jewish communities in Europe;
  making Internet companies liable for antisemitic content on their platforms;
  and advising companies not to do business with countries or organizations that support antisemitism in any way.
  Jews are the most oppressed people in history and I know this because they used their extraordinary wealth, their near monopoly of mass media, their massive political influence, and their censorship of alternative viewpoints to make sure I got the message.

  This is the central paradox of our time. Jews enjoy extraordinary privileges while presenting themselves as the most oppressed people in history. Were they oppressed when they lived in the fortress in Lincoln? When they received the personal protection of King John? When they received charters and special protections to live in the German principalities, complete with reinforced walls for the streets in which they lived? When they intermarried with the aristocracy? Were they oppressed when the Tsar and his family were butchered? Were they oppressed when they made anti-Semitism illegal, had show trials against anti-Semites around Russia, and flooded the schools and universities with information on how marvellous they truly are? Are they oppressed when they produce legislation for the European Union and have it imposed at their will? Are they oppressed when they dictate to Big Tech what is and isn’t allowed on their platforms, under legal penalty? Are they oppressed when they demand a percentage of the GDP of each one of our nations to protect them? Are they oppressed when a leading figure at the U.S. State Department says: “The world’s greatest power is focused, by law and design, on protecting the Jews.”

  No. They are not oppressed.
  http://www.unz.com/article/thoughts-on-the-protected-race/

  ”Maailmassa ei ole toista kansaa, joka valittaisi yhtä kovaan ääneen kohtalostaan [kuin juutalaiset]. Ei ole toista kansaa, joka jatkuvasti puhuisi kärsimyksestään, nöyryyttämisestään ja marttyyriasemastaan. Onkin kummallista, että sama ryhmä hallitsee Eurooppaa. Pörssin kautta he vaikuttavat suoraan Euroopan valtioiden politiikkaan, kulttuuriin ja arvomaailmaan.”
  – Fjodor Dostojevski

  • Paljon kommentteja liittyen yllä olevaan linkkiin…
   Sionisti Ben Gurion havittelee maailman herruutta ja ikuista rauhaa mutta on valmis tuhoamaan ja heittämään palestiinalaiset mereen (’expel them’, kuten hän sanoi).
   Suuren luokan tekopyhyyttä ja itsensä ylentämistä.
   Pelottavaa jos tuo sionistien muut ’mereen työntävä’ nwo-haave toteutuisi

   ”…all other continents will become united in a world alliance at whose disposal will be an international police force. All armies will be abolished and there will be no more wars.
   In Jerusalem, the United Nations will build a shrine of the prophets to serve the federated union of all continents; this will be the seat of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah…” – David Ben-Gurion expressed in 16th January 1962 interview for Life Magazine and Look Magazine

   … By the same token, Palestinians have to rank amongst the most abused and least protected ethnic groups on the planet. And the abuse and lack of protection come from countries that enjoy the most impunity for their atrocities, led of course by the most protected and privileged tribe —- Zionist Jews.

  • Nimekäs juutalainen Noam Chomsky ottaa kantaa asiaan ja sanoo olevansa huolissaan siitä kun sionistit ovat ’natsistuneet’ Israelissa. Se tarkoittaa että heistä on tullut kärsimys muille … muiden sortajia ja kurittajia.

   Prominent Jewish intellectual Noam Chomsky has raised concerns over what he believes is the rise of “Judeo-Nazi tendencies” in Israel.
   Speaking to i24NEWS last week, the renowned political dissident, linguist and scholar repeated warnings given by Yeshayahu Leibowitz, an Israeli public intellectual, biochemist and polymath, concerning the dehumanising effect of Israel’s brutal occupation of Palestine on the victims and the oppressors …

   Chomsky said: “If you have your jackboot on somebody’s neck, you have to find a way to justify it. ”Repeating Leibowitz’s warning he added that “blaming the victim was a direct reflection of the continued occupation, the humiliation of people, the degradation, and the terrorist attacks by the Israeli government”
   … Israel, he told, i24NEWS is deliberately choosing expansion over security.
   https://www.middleeastmonitor.com/20181112-chomsky-echoes-prominent-israeli-warns-of-the-rise-of-judeo-nazi-tendencies-in-israel/

    • Chomskysta saattaa tulla kuolin-ilmoitus lehteen, mitenkä hän päätti henkensä ampumalla ”omaan päähänsä KAKSI LAUKAUSTA” ???

   • Gilad Atzmon antaa neuvoja sionisteille,
    pitäisi miettiä miksi kukaan ei oikein tykkää ja miksi oma historia on niin traaginen ja onneton eikä syytellä muita.
    On Jews Being United
    … What Jews need to do is to self-reflect, to ask themselves why anti-Semitism is rising again. Jews must identify their own role in this emerging reality.
    Rather than constantly blaming their so called ‘haters,’ Jews may want to repeat the early Zionist exercise and ask what is exactly in Jewish culture, identity and politics that makes Jewish history into a chain of disasters.
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187017

 18. Ympärileikkaamattomilla miespuolisilla ihmisillä ei ole maapallolla minkäänlaista tulevaisuutta. GOYAM on halvempi kuin likaviemärin ROTTA.

  • Kun luulin että otsikon artikkeli kertoisi EU:sta ja Suomesta niin kiinnostuin mutta ei se niin mennytkään… tai no, ehkä sittenkin
   Yesterday’s Country
   Not to Worry, They Can’t Innovate
   FRED REED
   http://www.unz.com/freed/yesterdays-country/
   Conclusion

   — The list could be extended at length, to cover numbers of patents awarded, scientific papers published, quantum communications, investment in education and technological research and development, supercomputers and chip design and many other things.
   Beijing is clearly bent on Making China Great Again–as why should it not? Meanwhile America focuses more on transgender bathrooms and whether Bruce Jenner is a girl than on its endless and draining wars.
   China sends its brightest to the world’s best technical school while America makes its universities into playpens for the mildly retarded. The country crumbles but spends drunkenly of defective fighter planes it doesn’t need in the first place.

   Taitaa olla kova fakta että lopulta Kiina jyrää meitin…?
   World IQ 82 — Kiina 104. Usa 97, Venäjä 96
   http://www.unz.com/jthompson/world-iq-82/

   • Unohtui: Israel IQ vain 92
    Ehkä tuo kiinalaisten kova IQ-lukema selittää miksi heistä ei ole järkevää panostaa sotiin, toisin kuin vähä-älyisempi ’rapparisionistien’ USA/EU/Israel-koaliitio tekee…?

 19. Pysytään kiinnostavassa Kiinassa kun tämä ’läntisen arvoyhteisön’ skeida ei enää oikein inspiroi — ja luotettavan unz,com-sivuston kautta
  tässä vähän alkua hyvästä artikkelista jos kiinnostaa…
  The China Hoax
  Is China Being Framed?
  GODFREE ROBERTS
  I was researching Chinese censorship when–irony of ironies–I fell afoul of American censorship… Like many attempts to frame people, events and nations–Vietnam, Iraq, 9/11, JFK, Bin Laden–it was a State hoax, a falsehood deliberately fabricated to masquerade as truth . An atrocity story sustained by artful censorship and loud, proud, bold and brassy propaganda.

  … The China Hoax frames China’s Confucian politics and economics as if they were–or should be–Roman. It explains why thousands of predictions of China’s collapse have been one hundred percent wrong for seventy years and why we keep repeating them, and why we think of China’s government as oppressively authoritarian when ninety-five percent of Chinese think it’s super. It also helps us see how the narrative is sustained by an almost totalitarian censorship regime.

  It is well known that our censors–for that’s what they are–have silenced hundreds of thousands of Americans with National Security Letters[1] and, whenever those prove inadequate, have permanent authority to take control[2] of all American communications and information.
  If undesirable communications persist they can kidnap, imprison or execute the communicators[3] without fear of court trial or media criticism.
  Since China emerged as a threat to our hegemony six months ago they have tightened their control noticeably.

  .. I bumped into them following a clue in Ann Lee’s[4] story about “A reporter and friend of Michael Massing,[5] who worked at the Beijing office of The Wall Street Journal, who told Massing that the editors in Washington regularly changed material information and opinions in his articles. Given the twelve-hour time difference, by the time his stories went to press in the West, the editors had replaced all the Chinese interviews with statements from American talking heads who work at think tanks promoting anti-China perspectives.”

  Congressional testimony from the CIA’s Victor Marchetti[6] revealed the source of the talking heads’ funding: he told Congress that the Agency provided two hundred fifty million dollars[7] annually, “To The Asia Foundation for anti-communist academicians to disseminate a negative vision of mainland China,” and paid journalists and publishers worldwide[8] to do likewise.
  http://www.unz.com/article/the-china-hoax/

 20. Parisen tuhatta vuotta sitten Kiinalaiset osasivat tehdä ”Samurai-miekat” käsitöinä, joita eivät kykene nykyaikaiset länsimaiset ase-sepät valmistamaan edes leuhkiessaan omista tekeleistään kaiken tekniikkansa tukemana. Olisi mukavaa tietää Kiinalaisten terveydenhoidosta, vanhojen luonnonmukaisten lääkkeiden tuloksista kansan terveyteen. Kunhan saavat saastuneen ilmastonsa korjattua, niin sitten palataan asiaan. Kiina edistyy päivittäin, kun taas länsimaat menettävät eumatkaansa hukkuessaan ahneuteensa.

   • Kyllä, oikeassa olet, mutta saman tekniikan osasivat Kiinalaisetkin. Heidän jousensa sekä se tapa millä he valmistautuvat laukaisemaan nuolensa ovat identtiset.
    Japanilaisia ”Samurai-miekan” tekijöitä on kuvattu netissä harvoin, koska siihen liittyy määrätynlaisia rituaaleja, jotka ovat vain heidän omat perintönsä.

  • Kiinalaista lääketiedettä voi jopa opiskella Euroopassa, mutta meillähän sitä ei arvosteta vaan luokitellaan homeopatian tapaan huuhaaksi.
   Kiinan edistystä (talouskasvu yhä 6%) ei kukaan epäile. Silti kannattaa ehkä ainakin miettiä, miten venäläiset näkevät
   tulevaa. Vähän aikaa sitten Kiina julkaisi tiedon avaruusrakettinsa laskeutumisesta kuun maasta käsin takana olevalle puolelle. Venäläisten mukaan kyse on samanlaisesta valheesta kuin aikoinaan amerikkalaisten astronauttien kävelystä kuussa. Brexitin loppuun käsittelyn jälkeen,sanovat venäläiset , globalistien ”valvonakeskus” Britanniasta siirtyisi Kiinaan. Niille suurille määrille virkamiehiä joita siihen tarvitaan kiinalaiset ovat (Venäjän mukaan) rakentaneet niitä tyhjillään olevia kaupunkeja Kiinassa, joista medioissakin on uutisoitu.
   Monet asiat viittaavat siihen että Kiina on tarttunut globalistien täkyyn. Yhtenä todisteena tästä venäläiset pitävät juuri tuota kuukeikkavalhetta, mikä tekee kiinalaisista kiristettävän.

   • Jos noin on niin täytyy vain toivoa että kiinalaiset saavat aikaan jotain parempaa kuin tämä kommunismia kohti laukkaava ’länsimainen arvoyhteisö’ jossa sionistit ovat kaapanneet vallan ja kurittavat muita.
    Ja miksei saisi jos maassa sosio- ja psykopaattien määrä väestössä on huomattavasti pienempi kuin täällä. Sehän lopulta on ratkaiseva asia. Eivätkä he ole siellä kaksinaamaisen, epäoikeudenmukaisen, kapinallisen, armottoman, julman, epäloogisen sosiopaattisen ’Jahven, ehkei Marxinkaan orjia’.
    Ron Unz — Epärehellisyys, tekopyhyys, muiden viha ja juonittelu Juutalaisten uskonnossa
    http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
    Kiinan uskonnot (taolaisuus, buddhalaisuus ja kungfutselaisuus) painivat kokonaan eri sarjassa mikä myös mahdollistaa sellaista mikä lännessä ei voi toteutua.

   • Minusta, länsimaat sortuivat Kiinalaisten syöttiin, kuun varjopuolelle laskeutumisesta.
    Jos länsimaa (USA) olisi rehellinen, niin he vastaisivat KIINALLE, teidän matkanne kuuhun on petosta, koska mekään emme ole sinne voineet laskeutua. Mikä riemu siitä sntyisi maapallon kansoille. Kukaan ei enää tekisi minkäänlaista kauppaa USAn kanssa, heidän valheellisten asenteidensa takia. Sekin saattaa vielä tulla esille?

 21. Nykyisin anti-sionismista tehdään jo antisemitismiä. Jos pitää Israelin ja maailman sionistien toimintaa moraalittomana niin saa antisemitistin leiman.
  Kun itsekin ’syyllistyn’ siihen niin tietyt tahot ovat leimanneet minut antisemitistiksi. Siksi täytyy puolustautua.
  Tehdään se nyt taas selväksi. Minulla ei ole mitään juutalaista kansaa vastaan vaikka sellaisen olemassa olon esim. Shlomo Sand kiistää kirjassaan The Invention of Jewish People.
  Kannattaisin ja jopa tukisin sionistejakin jos he pitäisivät puheensa, sen mitä ovat luvanneet (sulautua ihmiskuntaan, sivistyä ja sopeutua jos saavat oman maan) ja sen mihin sanovat Talmud-uskonsa velvoittamina ryhtyneensä tarkoittaen koko maailmaa koskevaa ’lähetystyötä’ tai ’sivistämistä’.
  Maailman ’sivistäjien’ ja opettajien (’lähetystyön’) sijasta heistä on tullut kuitenkin rasisteja ja ihmiskunnan vihollisia jotka yrittävät likaisilla keinoilla ottaa koko maailman haltuunsa.
  Pitäisikö sellainen hyväksyä? Sitä en voi tehdä. Ja onneksi sitä eivät ole voineet tehdä monet juutalaisetkaan. Siksi he ovat joutuneet sionistien ankaran hyökkäyksen kohteeksi kuten esim. Gilad Atzmon. https://www.gilad.co.uk
  Näyttäisi että ’juutalaisten’ keskuudessakin on menossa jako kahteen: sionistit ja anti-sionistit joiden kannatus koko ajan kasvaa.

 22. Kukahan se siellä taustalla häärää…? Eiköhän tämäkin tuhosuudelma palvele nwo- ja euro-eliittiä joka koostuu… niin, mehän tiedämme keistä
  Chief architect of Notre Dame: ’We installed new detection system in 2010, and completely rewired the cathedral, so the fire wasn’t caused by electrical short-circuit’
  French media reports citing an interview with the former French Inspector-General for Historic Monuments Benjamin Mouton, who oversaw the installation of state-of-the-art fire prevention systems in the Notre Dame Cathedral in 2010, and who was responsible for the building from 2000 to 2013, cast doubt on today’s leak to the Associated Press that the fire was likely caused by an electrical short-circuit.
  https://www.sott.net/article/411378-Chief-engineer-of-Notre-Dame-That-fires-flames-needed-an-accelerant-to-reach-and-burn-the-churchs-ancient-oak-beams

  • Nyt tietysti pitäisi selvittää mikä tämä Benjamin on miehiään. Onko hänellä näitä ns. ’Judas-pukki’ taipumuksia jotka ovat aika yleisiä Benjamin nimisillä.
   2010 varmaan oli jo kovat piipussa Ranskankin mafialla Lähi-idän ja nwo-hankkeen suhteen.

 23. Ranskan ”keltaliivit” hermostuivat mitenkä helposti Notre Dame sai rahoitusta, ja köyhä kansa menee petiinsä iltaisin nälkäisinä. Grilliulet roihuavat kaduilla, vaikka ei ”keltaliiveillä ole mitään grillattavaa”. Satoja miljoonia jo tilillä kirkon uusimiseen, ja Paavi kertoo köyhille ettei ihminen elä ainostaan LEIVÄLLÄ, jaellessaan kansalle ristin merkkejä. Aika irvokasta juonimista, kun on rahoista kysymys. Mutta näinhän se on ollut jo sukupolvien ajat. Kun kansa valittaa nälkää, niin PAPPI kehoittaa rukoilemaan avun saamiseksi. Rukoileminen nälkäiselle on vain LAIHA LOHDUTUS, ei sillä menettelyllä vatsa täyty. Mainio todiste mitenkä kirkko ja politiikka makaavat samassa sängyssä (päällekkäin) ?

 24. Näinkö homma eteneekin…?
  Se mitä lännessä koko ajan tapahtuu sopii kyllä varsin hyvin kuvaan. Perikato on peruuttamaton ja vain sokea ei sitä huomaa. Ja voisi kuvitella että sitä jopa eräs taho edistää.
  Itä vastaavasti kohoaa koko ajan ja sen merkitys maailman politiikassa näyttää kasvavan. Olisiko parempi meillekin jos olisimme enemmän sen kuin mätänevän Lännen kyljessä?
  Head Fake – Real NWO Will Be Imposed by the East
  ”Russian Foreign Minister Sergei Lavrov declared today that the Western, liberal model of society is dying, and a new world order is taking its place.
  Clearly, multipolarity and the emergence of new centers of power in every way requires efforts to maintain global stability and search for a balance of interests and compromises, so diplomacy should play a leading role here,” Lavrov went on to say.
  According to him, global development is guided ”by processes aimed at boosting multipolarity and what we call a polycentric world order.”
  https://www.henrymakow.com/2019/04/The-NWO-Will-Arise-From-the-East.html

  History Follows Jewish Masonic Master Plan (I)
  Ainakin eräs ryhmä tekee määrätietoista työtä asioiden eteen. Kysymys lienee lähinnä siitä missä määrin Itä lähtee näihin projekteihin mukaan.
  Tuskin Venäjä ja Kiina uhraavat suvereenisuuttaan sionistien voitoksi. Lavrovin näkemys lienee realistisin?
  https://www.henrymakow.com/2019/04/History%20Follows%20Masonic%20Jewish%20Master%20Plan.html

  • Brzezinski’s Warning to America
   MIKE WHITNEY
   The liberal world order, which lasted from the end of World War 2 until today, is rapidly collapsing. The center of gravity is shifting from west to east where China and India are experiencing explosive growth and where a revitalized Russia has restored its former stature as a credible global superpower. These developments, coupled with America’s imperial overreach and chronic economic stagnation, have severely hampered US ability to shape events or to successfully pursue its own strategic objectives.
   As Washington’s grip on global affairs continues to loosen and more countries reject the western development model, the current order will progressively weaken clearing the way for a multipolar world badly in need of a new security architecture.
   Western elites, who are unable to accept this new dynamic, continue to issue frenzied statements expressing their fear of a future in which the United States no longer dictates global policy.
   http://www.unz.com/mwhitney/brzezinskis-warning-to-america/

 25. ”Valuuttojen vaihtamisen paluu ulkomaanmatkoille lähdettäessä on pieni haitta verrattuna siihen, …”

  Kyse on todella pienestä asiasta. Valuuttojen vaihtamiselta välttyy, kun käyttää luotto- tai maksukorttia. Ja pankkiautomaateista voi nostaa paikallista valuuttaa.

 26. Eu on alunperin brittiläisen soen agentin retengerin ja cian yhteishanke kuten nato on pentagonin ja usan aseteollisuuden hanke. Molemissa hankkeissa on usa takana ja varmasti sen oma etu mielessä ainakin kaupallisesti ja myös uusien maiden valtaamis mielessä. Euron merkitys on kuitenkin loppujen lopuksi usalle se että eun jäsenmaat velkaantuu usan investointi pankeille ja siinähän eu on onnistunut suomenkin osalta loistavasti usan pankkien kannalta ja suomessakin julkisesti presidenttiä myöten kannatetaan tätä usan uutta maailmanjärjestyshanketta NWOa jolla suomi velkaannutetaan ja samalla alistetaan NWOlle. Samaan sarjaan kuuluu vapaakauppasopimukset amerikan maiden kanssa jotka antaa vapaat niille suomessa ilman miyään hyötyä suomelle ja vain pieni joukko eduskunnassa on niitä vastustanut.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here