Lukemattomien muiden ihmisten tavoin seurasin vuoden alussa tiiviisti Venezuelan tapahtumia valtamediasta. Vähän päästä tuntui siltä, että raportoinnissa oli jotain pahasti vialla. Jo pelkästään loogisesti ajatellen monet median esittämät väitteet eivät voineet pitää paikkansa, koska ne olivat ristiriidassa keskenään tai ristiriidassa yleisesti tunnettujen tosiasioiden kanssa.

Kun olen perehtynyt paremmin Venezuelan kriisiin lukemalla ulkomaisten tutkijoiden ja tutkivien journalistien tekstejä, pettymykseni valtamediaan on entisestään kasvanut. Suomalainen media vääristää Venezuelan tapahtumia jättämällä kertomatta olennaisia asioita ja välittämällä ulkomaisen median valeuutisia. Lisäksi yksityiskohdat sovitetaan kertomukseen, joka selvästi johtaa harhaan.

Seuraavassa tarkastelen Helsingin Sanomien uutisointia ja kirjoittelua Venezuelasta 23.1.2019–3.3.2019. Satunnaisen suomalaisten iltapäivälehtien, Ylen televisiouutisten ja USA:n valtamedian katselun perusteella vaikuttaa siltä, ettei Helsingin Sanomat ole kaikesta huonoudestaan huolimatta huonoin.

Uutisointi antaa kuvan, että kaduilla vastustetaan ainoastaan Maduron hallitusta. Kuitenkin myös suuria mielenosoituksia, joissa vastustetaan Juan Guaidóa ja hänen liittolaisiaan ja tuetaan hallitusta, on järjestetty runsaasti. Niistä saatetaan mainita, mutta ne sivuutetaan, koska ne eivät sovi peruskertomukseen kansannoususta Maduroa vastaan. Esimerkiksi 23.1.Helsingin Sanomat kirjoitti: ”Asevoimat on kuitenkin kovan paineen alla, kun tuhansittain ihmisiä on kaduilla vastustamassa presidenttiä.” Kuitenkin on aivan ilmeistä, että kaduilta painetta tulee myös päinvastaiseen suuntaan.

Paha Maduro

Yksi syy hallitusta tukevien mielenosoitusten sivuuttamiseen on mediakertomuksen keskeinen kohta, jonka mukaan presidentti Maduro on paha diktaattori, jota kansalaiset yleisesti vastustavat. Esimerkiksi 23.1. lehti kirjoitti: ”Venezuelassa on vaadittu väkivaltaisissa mielenosoituksissa lähes diktaattorimaisesti maata johtaneen Nicolás Maduron eroamista.” Kuitenkin kaikki, mitä lehti kertoo opposition toiminnasta, on ristiriidassa tämän kanssa: diktatuurimaassa oppositio tuskin voisi pitää hallussaan parlamenttia eikä siellä voisi järjestää mielenosoituksia, joissa vaaditaan hallituksen kaatamista ilman, että ne päättyisivät verilöylyyn. Ulkomaiden tuella diktaattoria avoimesti syrjäyttämään pyrkivä poliitikko, kuten Juan Guaidó, olisi aikaa sitten pidätetty.

Maduron diktaattorimaisuutta perustellaan sillä, että vaaleja, joissa hänet valittiin toisen kerran presidentiksi ”on pidetty laajasti epädemokraattisina” (esimerkiksi HS 24.1.). Kuitenkaan vaaleista ei kerrota mitään yksityiskohtia – ehkäpä siksi, että yksityiskohtien tietäminen häiritsisi Maduron demonisointia: Suuri osa oppositiopuolueista boikotoi USA:n kehotuksesta vaaleja. Syynä oli ilmeisesti se, etteivät ne pystyneet sopimaan yhteisestä ehdokkaasta. Kuitenkin juuri ennen vaaleja suoritetun mielipidetiedustelun mukaan suosituin oppositiopoliitikko, Henri Falcón, asettui ehdolle Yhdysvaltojen uhkailuista huolimatta1. Paikalla olleet lukuisat ulkomaiset vaalitarkkailijat, joiden joukossa oli muun muassa Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero, pitivät vaaleja rehellisinä ja normaaleina2. Maduroa äänesti 6,2 miljoonaa ihmistä eli 31 % äänioikeutetuista, mikä on suurin piirtein sama prosenttiosuus kuin millä USA:n presidentit on keskimäärin valittu3.

On totta, että vaaleja edeltävissä ja vaaleihin vaikuttavissa prosesseissa oli paljon epädemokraattisia piirteitä. Tässä kuitenkin Helsingin Sanomien toimittajien suhteellisen taju heittää: vaaleja edeltävät prosessit ovat epädemokraattisia useimpien demokraattisiksi luokiteltujen maiden kohdalla. Esimerkiksi vaalirahoitus vääristää vaalituloksia yleisesti. Varsinkin USA:ssa rikkailla tai heidän suosiotaan nauttivilla on ratkaisevasti paremmat mahdollisuudet päästä kongressiedustajaksi, senaattoriksi tai presidentiksi kuin muilla ihmisillä.

Venezuelassa ei rahoitus syrjinyt oppositiota, sillä suuri osa heistä on varakasta väkeä, joilla on hyvät suhteet sekä kotimaisiin että yhdysvaltalaisiin rahoittajiin. Sen sijaan monet valtiolliset määräykset ja päätökset estivät tai vaikeuttivat joidenkin puolueiden ja ehdokkaiden osallistumista vaaleihin. Venezuelalaiset kiistelevät siitä, kuinka monet näistä esteistä oli asetettu nimenomaan Maduron voittomahdollisuuksien parantamiseksi. Selvää on ainakin, että yksi oppositiopoliitikko, Henrique Capriles, ei voinut asettua ehdolle korruptiosyytteiden takia, joita useimmat asiaan perehtyneet pitävät poliittisesti motivoituina.4

Jos kuitenkin nämä väärinkäytökset olisivat syynä siihen, että ”Maduron hallitus oli jo niin räikeästi vailla uskottavaa laillista pohjaa” (Kari Huhta HS 24.1.), moni muukin valtionpäämies olisi syrjäytettävä. Ensimmäisten lähtijöiden joukossa olisi Brasilian Bolsonaro, joka pääsi valtaan paljolti siksi, että hänen varteenotettavin haastajansa Lula de Silva ei saanut osallistua vaaleihin, koska häntä pidettiin vankilassa poliittisesti motivoituneiden korruptiosyytteiden perusteella. Bolsonaron presidenttiyttä Helsingin Sanomat ja USA kumppaneineen pitävät kuitenkin täysin oikeutettuna.

Helsingin Sanomat ei herkeä muistuttamasta, että Maduro on epäsuosittu (esimerkiksi 24.1. ja 26.1.), mikä on kyllä totta: hän ei mielipidetiedustelujen mukaan ole venezuelalaisten suuren enemmistön suosiossa. Mutta lehti ei kerro, että suurin piirtein yhtä epäsuosittu on myös oppositio5. Toisaalta tällaiset tiedot tulisi suhteuttaa siihen, että varsinkin kriisitilanteissa valtioiden päämiesten suosio on usein matalalla. Esimerkiksi Ranskan Macronin kannatus oli joulukuussa vain 23 %6.

Läpeensä korruptoitunut?

Maduron pahuutta todistellaan myös laajalle levinneellä korruptiolla. Korruptio on ilman muuta suuri ongelma, mutta on otettava huomioon, että se oli sitä jo ennen Maduroa ja hänen edeltäjäänsä Chávezia. Helsingin Sanomat väittää kuitenkin, että nyt korruptio on poikkeuksellista: ”Transparency International -järjestön korruptiovertailussa Venezuela on 180 maan listalla sijalla 169, mikä on Latinalaisen Amerikan maiden heikoin sijoitus” (HS 26.1.) Lehti ei kuitenkaan kerro, että tämän ”Corruption Perceptions Indexin” vertailu perustuu pääasiassa Venezuelan ulkopuolisten asiantuntijoiden ja liikemiesten käsityksiin. Koska maasta on viime vuosina uutisoitu hyvin negatiivisesti, on luonnollista, että tässäkin suhteessa käsitykset ovat negatiivisia. Tranparency Internationalilla on kuitenkin myös toinen korruptiomittari, ”Global Corruption Barometer”, joka perustuu maassa asuvien ihmisten kokemuksiin siitä, miten he ovat joutuneet maksamaan lahjuksia viranomaisille. Sen mukaan Venezuelan korruptiotaso on Latinalaisen Amerikan keskitasoa.7

Toinen asia on, että tavallisesti käytetty korruptiokäsite sulkee tarkastelun ulkopuolelle Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa yleiset korruptiomuodot: vaalirahoituksen, ”herrahissit”, ”hyvä veli -kerhot”, valtionhallintoa ja yhtiöitä yhdistävät ”pyöröovet” ynnä muut järjestelyt, jotka johtavat siihen, että tavallisten kansalaisten valitsemat tai rahoittamat herrat kuuntelevat muita herroja eivätkä kansalaisia.

Helsingin Sanomat koettaa antaa kuvan, että vain pahikset tukevat Maduroa: ”Presidentti Nicolás Maduro saa tukea muiden maiden sosialistisilta ja harvainvaltaisilta hallitsijoilta” (25.1.). Se ei kerro muuten kuin rivien välissä, että kolme neljästä maailman maasta ei ole tunnustanut Guaidóa. Tähän Maduroa edelleen Venezuelan presidenttinä pitävien maiden suureen enemmistöön kuuluvat lähes kaikki Aasian ja Afrikan maat mutta myös monia Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maita, esimerkiksi Norja, Sveitsi, Kreikka, Italia, Vatikaani, Meksiko, Uruguay ja Bolivia8. Näistä monet ovat paljon vähemmän harvainvaltaisia kuin vaikkapa USA.

Kiltti oppositio

Maduron hylkääminen epädemokraattisuuden perusteella näyttää kuitenkin kaikkein omituisimmalta, kun kiinnitetään huomiota siihen, ketä Helsingin Sanomat kannattaa hänen sijastaan. Maduron sentään valitsi yli 6 miljoonaa ihmistä, mutta lehden suosikin Juan Guaidón valitsi täsmälleen yksi ihminen, nimittäin hän itse – ellei sitten oteta huomioon Yhdysvaltain valtiovallan edustajia, jotka tukivat häntä juuri ennen ja heti presidentiksi julistautumisen jälkeen. Vaikka HS kertoo, että Guaidó oli ”kansainvälisesti tuntematon” (24.1.), se ei kerro, että pienen Voluntad Popular -puolueen kansanedustaja oli tätä ennen ollut tuntematon valtaosalle venezuelalaisistakin9. Lehti antaa ymmärtää, että hän on laajaa opposition tukea nauttiva poliitikko. Kuitenkin se, että hänestä oli tullut tammikuussa parlamentin puhemies, ei johtunut hänen suosiostaan vaan siitä, että oppositiopuolueet olivat sopineet viran kierrätyksestä. Toisin kuin esimerkiksi Wall Street Journal, Helsingin Sanomat ei tee selkoa, kuinka epädemokraattista sooloilua Guaidó harjoitti: hänen julistautumisensa tuli yllätyksenä muille oppositiopuolueille ja jopa useimmille hänen puoluetovereistaan.10

USA-johtoista koalitiota myötäillen lehti haluaa esittää opposition puhtoiseksi demokratian esitaistelijaksi vastakohtana diktaattori Madurolle. Kuitenkin oppositio ja sen johtajat ovat syyllistyneet moniin erittäin epädemokraattisiin ja moraalisesti ja juridisesti tuomittaviin tekoihin – muun muassa väkivaltaisiin vallankaappausyrityksiin. Esimerkiksi Guaidón puolueen perustaja ja Helsingin Sanomienkin hänen oppi-isäkseen mainitsema Leopold López (24.1.) oli mukana USA:n tukemassa, lyhytaikaiseksi jääneessä väkivaltaisessa vallankaappauksessa vuonna 2002 – samoin mainittu Henrique Capriles11.

Opposition vuonna 2017 järjestämistä mielenosoituksista lehti kertoo: ”Venezuelalaiset lähtivät kaduille vastustamaan presidentti Maduroa sankoin joukoin myös vuonna 2017. Tuolloin yhteensä yli sata ihmistä kuoli yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen kanssa […] Guaidón kapinalliseen imagoon kuuluu se, että hän on kertonut kaula-arpiensa olevan peräisin kumiluodeista, jotka poliisi ampui Caracasin mielenosoituksissa vuonna 2017.” (24.1.) Kertomatta jää, että noissa mielenosoituksissa osa opposition aktivisteista käyttäytyi erittäin väkivaltaisesti. Uhreja oli 126. Heistä 61:n kohdalla kuolinsyytä ei tiedetä tai se on kiistanalainen. Selvitettyjä tapauksia on 65, joista 14:ssä syyllinen oli virkavallan edustaja. Opposition edustajat ovat suoraan syyllisiä poliittiseen murhaan tai tappoon 23 tapauksessa. Lisäksi 8 tapauksessa kuolema on epäsuorasti ollut seurausta opposition rakentamista barrikadeista.12 Uhreja olivat useissa tapauksissa ihmiset, jotka vain näyttivät Maduron kannattajilta. Venezuelan konfliktissa on nimittäin ulottuvuus, josta HS ei kerro: rasismi. Opposition ydinkannattajakunta ovat ylä- ja ylempään keskiluokkaan kuuluvat valkoiset. Sen sijaan Maduron kannattajien ydin ovat köyhät ja enemmän tai vähemmän värilliset ihmiset.13

Politisoitu apu

Lisää todisteita Maduron pahuudesta saatiin helmikuun lopulla, kun Yhdysvaltain avustuskuljetuksia ei päästetty rajan yli, mistä Helsingin Sanomat uutisoi laajasti. Vielä 3.3. lehti kertoi faktana, että ”sosialistipresidentti Maduro on estänyt humanitaarisen avun toimittamisen maahan”. Kuitenkin Venezuela on kaiken aikaa vastaanottanut humanitaarista apua Punaiselta ristiltä, YK-järjestöiltä ja EU:lta. USA:n apu oli sen sijaan selvästi poliittista, ja sitä ei siksi huolittu. Punainen risti, YK ja kymmenet muut avustusjärjestöt ovat tuominneet humanitaarisen avun politisoimisen14.

Helsingin Sanomat tietää varmasti, mikä on syynä talouskriisiin: ”Venezuelassa on runsaat öljyvarat, mutta Venezuela on vajonnut köyhyyteen lähinnä huonon hallinnon takia.” (23.1. ja 26.1.) Lehden pitkäaikainen ulkomaantoimittaja Kari Huhta kirjoittaa: ”Maduro ja hänen edeltäjänsä, edesmennyt Hugo Chávez ovat syösseet yhden Etelä-Amerikan kehittyneimmistä ja luonnonvaroiltaan rikkaimmista valtioista köyhyyteen ja sekasortoon.” (24.1.) Latinalaisesta Amerikasta vuosikymmeniä raportoineen Huhdan luulisi tietävän paremmin, millainen Venezuela oli aikaisemmin. Rikkaiden ja suurten yhtiöiden edut merkitsivät kaikkea – köyhien eivät mitään. Köyhien kansannousu vuonna 1989 tukahdutettiin verilöylyllä, jossa ainakin sadat, mahdollisesti tuhannet ihmiset kuolivat15. Ennen Chávezin tuloa presidentiksi jopa CIA:n mukaan puolet venezuelalaisista kärsi köyhyydestä. Vuosina 1999–2011 Chávezin ollessa presidenttinä köyhyys väheni saman yhdysvaltalaislähteen mukaan 27 %:iin.16

Vaikka huono hallinto on varmasti yksi talouskriisin syistä, Helsingin Sanomat ei kirjoita mitään USA:n määräämien sanktioiden vaikutuksesta köyhyyteen. Kuitenkin Maduroa vastustavan venezuelalaisen taloustieteilijä Francisco Rodriguezin esittämistä luvuista voidaan laskea, että pelkästään vuoden 2017 elokuun ja vuoden 2018 elokuun välisenä aikana Venezuela menetti sanktioiden takia 6 miljardia dollaria17. Yhdysvaltain hallitus arvioi, että uudet sanktiot estävät Maduron hallitusta käyttämästä ulkomailla olevia varojaan, joiden arvo on 7 miljardia dollaria, ja aiheuttavan vuoden kuluessa 11 miljardin dollarin vientitulojen menetyksen18. Nämä ovat valtava summia, kun niitä verrataan esimerkiksi Venezuelan tavaran tuontiin vuonna 2018, jonka arvo oli 11 miljardia. Näitä USA:n aiheuttamia menetyksiä on syytä verrata myös maan Venezuelalle tyrkyttämään 20 miljoonan dollarin arvoiseen ”apuun”19.

Kommunismia vai kapitalismia?

Yhdysvaltalaisten esikuviensa mukaisesti Helsingin Sanomat kutsuu Venezuelaa kommunistiseksi (23.1. ja 26.1.). Kommunismilla tarkoitetaan kuitenkin ainakin suomenkielessä yhteisomistukseen perustuvaa talousjärjestelmää. Tästä Venezuela on kuitenkin kaukana. Valtiollinenkaan omistus, mihin Helsingin Sanomien käyttämä ilmaisu ”sosialismikokeilu” (7.2.) voi viitata, ei ole erityisen laajaa. Vaikka kuten useimmissa Euroopan maissa Venezuelassakin on tehty monia köyhien asemaa parantavia uudistuksia, maa on edelleen kapitalistinen: yli 60 % taloudesta on yksityisissä käsissä, ja valtion osuus bruttokansantuotteesta on alempi kuin useimmissa Länsi-Euroopan maissa20.

Itse asiassa maan kapitalistisuus voikin olla yksi selittävä tekijä talouskriisille: Yhtiöiden omistajat ja ylimmät toimihenkilöt ovat usein hallituksen intohimoisia vastustajia. He ovat käyttäneet valtaansa talouden sabotoimiseen, mistä YK:n ”demokraattista ja tasa-arvoista kansainvälistä järjestystä edistävän riippumattoman asiantuntijan” ominaisuudessa Venezuelan tilannetta tutkinut Alfred de Zayas raportissaan huomauttaa21. Esimerkiksi edellä mainittu Guaidón puoluetoveri Leopoldo Lopez on ollut maan suurimman elintarvikealan yhtiön Empresas Polarin hallituksen puheenjohtaja. Tämä monialayritys hallitsee Venezuelassa leipäjauhon tuotantoa ja jakelua. Jauhosta onkin maassa usein eniten pulaa.22

Ruokapula yhdistetään tavallisesti öljyn hinnan laskuun. Pulaa elintarvikkeista on kuitenkin ollut myös öljyn ollessa kallista. Ennemmin kuin öljynhintaan ruoan saatavuuden huonontuminen on liittynyt poliittisesti jännittyneisiin ajanjaksoihin kuten vaaleihin.23

Avain puuttuu

Helsingin Sanomat kirjoittaa taajaan Venezuealan öljystä, jota maassa on enemmän kuin missään muualla. Lehti ei kuitenkaan halua millään tavoin yhdistää tätä Maduron hallituksen syrjäyttämishankkeeseen, vaikka Venezuelan tapauksessa kytkentä on vielä ilmeisempi kuin Lähi-idän sodissa. USA:n johto ei nimittäin yritä peittää asiaa, vaan sanoo sen suoraan. Presidentti Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton totesi tammikuun lopulla Fox-TV:n haastattelussa: ”Yhdysvaltain taloutta parantaisi huomattavasti, jos USA:n öljy-yhtiöt voisivat toden teolla investoida ja tuottaa öljyä Venezuelassa.”24 Tätä paljon huomiota herättänyttä lausuntoa Helsingin Sanomat ei ole halunnut kertoa lukijoilleen, vaikka se on avain konfliktin ymmärtämiseen.

Trump itse on useaan otteeseen puhunut toisaalta sotilaallisen intervention mahdollisuudesta Venezuelassa, toisaalta öljyn haltuunottamisesta maissa, joissa Yhdysvallat toimii sotilaallisesti. FBI:n entisen johtajan Andrew McCaben uuden kirjan mukaan Trump yhdisti nämä kaksi asiaa vuonna 2017 keskustellessaan yksityisesti tiedusteluvirkamiesten kanssa. Presidentti sanoi: ”Se [Venezuela] on maa, jonka kanssa meidän pitäisi sotia […] Heillä on kaikki tuo öljy, ja he ovat aivan tuossa takaovellamme”.25

Helsingin Sanomat julkaisee usein hyviä ja kriittisiä raportteja varsinkin monista kotimaan tapahtumista. Miksi siis Venezuelasta esitetään tällaista harhaanjohtavaa propagandaa? Yksi syy lienee lehden omistajien, johdon ja päätoimittajien integroituminen Suomen valtaapitäviin piireihin26, joissa atlantistinen, Nato-hakuinen suuntaus on voimakas. Toisaalta lehden ulkomaantoimituksen esikuvana ovat The New York Timesin kaltaiset suuret lehdet, joiden silmäätekevät ovat taas yhdentyneet suurten Nato-maiden eliittiin ja jotka levittävät tämän mukaista propagandaa. Helsingin Sanomien johdolla on myös suorat kytkennät globaaliin eliittiin. Esimerkiksi lehden omistajia ja päätoimittajia on osallistunut ainakin aiemmin maailman ylimpiä valtaapitäviä integroivan Bilderberg-ryhmän kokouksiin27.


Kirjoitus on julkaistu aiemmin Olli Tammilehdon blogissa.

Lähteitä

CIA: ”Venezuela”. Teoksessa The World Factbook 2016-17. Washington D.C.: Central Intelligence Agency, 2016.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html.

Cohen, Dan, ja Max Blumenthal: ”The Making of Juan Guaidó: How the US Regime Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader”. The Grayzone, 29.1.2019.
https://grayzoneproject.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/.

Curcio, Pasqualina: The Visible Hand of the Market – Economic War in Venezuela. Caracas: Ediciones MinCI, 2017.
https://www.alainet.org/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.alainet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fthe-visible-hand-of-the-market.-economic-warfare-in-venezuela.-pasqualina-curcio-c.pdf.

Dobson, Paul: ”Infograms: How Much International Support Does Guaido Really Have?” Venezuelanalysis.Com, 6.2.2019. https://venezuelanalysis.com/analysis/14303.

”Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom”. Teoksessa 2019 Index of Economic Freedom. Washington D.C.: Heritage Foundation, 2019.
http://www.heritage.org/index/explore.

Ellner, Steve: ”How Much of Venezuela’s Crisis Is Really Maduro’s Fault?” Consortium News, 15.2.2019.
https://consortiumnews.com/2019/02/15/how-much-of-venezuelas-crisis-is-really-maduros-fault/.

Emersberger, Joe: ”Facts Don’t Interfere With Propaganda Blitz Against Venezuela’s Elected President”. FAIR, 12.2.2019.
https://fair.org/home/facts-dont-interfere-with-propaganda-blitz-against-venezuelas-elected-president/.

———: ”Trump’s Economic Sanctions Have Cost Venezuela About $6bn Since August 2017”. Venezuelanalysis.Com,
27.9.2018. https://venezuelanalysis.com/analysis/14073.

Felicien, Ana, Christina Schiavoni, ja Liccia Romero: ”The Politics of Food in Venezuela”. Monthly Review70, nro 2 (1.6.2018).
https://monthlyreview.org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-venezuela/.

Fox, Jeremy, Jospeh Farrell, ja Francisco Dominguez: ”International Observers to Venezuela’s Election Pen Letter to the EU”. OffGuardian, 8.3.2019.
https://off-guardian.org/2019/03/08/international-observers-to-venezuelas-election-pen-letter-to-the-eu/.

Harris, Roger: ”Juan Guaidó: The Man Who Would Be President of Venezuela Doesn’t Have a Constitutional Leg to Stand On”. Viitattu 11.2.2019.
https://www.counterpunch.org/2019/02/08/juan-guaido-the-man-who-would-be-president-of-venezuela-doesnt-have-a-constitutional-leg-to-stand-on/.

Koerner, Lucas: ”The Global Left and the Danger of a Dirty War in Venezuela”. MintPress News, 25.2.2019.
https://www.mintpressnews.com/global-left-danger-dirty-war-venezuela/255501/.

———: ”Venezuela: Coup d’Etat or Constitutional Transition?” Venezuelanalysis.Com, 6.2.2019.
https://venezuelanalysis.com/analysis/14304.

Koerner, Lucas, Sharmini Peries, ja Greg Wilpert: ”Is the US Orchestrating a Coup in Venezuela?” The Real News Network, 23.1.2019.
https://therealnews.com/stories/coup-in-progress-in-venezuela-trnn-live.

Kukkala, Emilia, ja Pontus Purokuru: Luokkavallan vahtikoirat, Miten suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä. Into, Helsinki, 2016.

Luhnow, David, Juan Forero, ja José de Córdoba: ”‘What the Hell Is Going On?’ How a Small Group Seized Control of Venezuela’s Opposition”. Wall Street Journal, 7.2.2019, osa World.
https://www.wsj.com/articles/what-the-hell-is-going-on-how-a-tiny-cabal-galvanized-venezuelas-opposition-11549555626.

MacLeod, Alan: ”How the Media Manufactures Consent for Regime Change in Venezuela”. MintPress News, 11.2.2019.
https://www.mintpressnews.com/how-the-media-manufactures-consent-for-regime-change-in-venezuela/254920/.

———: ”‘Venezuela’: Media’s One-Word Rebuttal to the Threat of Socialism”. Fairness & Accuracy in Reporting. New York: FAIR, 8.2.2019.
https://fair.org/home/venezuela-medias-one-word-rebuttal-to-the-threat-of-socialism/.

”Macron’s Popularity Hits New Low amid French Protests: Poll”. Reuters, 4.12.2018.
https://www.reuters.com/article/us-france-protests-poll-idUSKBN1O30MD.

Palast, Greg: ”In Venezuela, White Supremacy Is a Key Driver of the Coup”. Truthout, 7.2.2019.
https://truthout.org/articles/in-venezuela-white-supremacy-is-a-key-driver-of-the-coup/.

Transparency International: ”Corruption on the rise in Latin America and the Caribbean”. Transparency International, 2017.
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_on_the_rise_in_latin_america_and_the_caribbean.

”U.S. Imposes Sanctions on Venezuela in Latest Challenge to Maduro”. Democracy Now!, 29.1.2019.
https://www.democracynow.org/2019/1/29/headlines.

Venezuelanalysis.com: ”Debunking the Lies About the Venezuela Humanitarian Aid Showdown”. MintPress News, 28.2.2019.
https://www.mintpressnews.com/debunking-mistruths-venezuela-humanitarian-aid-showdown/255712/.

———: ”In Detail: The Deaths So Far”.Venezuelanalysis.Com, 11.7.2017.
https://venezuelanalysis.com/analysis/13081.

Ward, Alex: ”Andrew McCabe claims Trump wanted war in Venezuela because ’they have all that oil’”. Vox, 20.2.2019.
https://www.vox.com/world/2019/2/20/18233394/mccabe-trump-venezuela-war-oil-lawrence.

Wikipedia contributors: ”2018 Venezuelan Presidential Election”. Wikipedia, 2.3.2019.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2018_Venezuelan_presidential_election&oldid=885848142.

———: ”Caracazo”. Wikipedia, 6.3.2019.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caracazo&oldid=886398865.

Wikipedia-projektin osanottajat: ”Bilderberg-ryhmä – Wikipedia”. Wikipedia, 20.6.2018.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4.

Wilpert, Gregory: ”Corruption in Venezuela”.Venezuelanalysis.Com, 27.9.2007.
https://venezuelanalysis.com/analysis/2654.

Wong, Edward, ja Nicholas Casey: ”U.S. Targets Venezuela With Tough Oil Sanctions During Crisis of Power”. The New York Times, 29.1.2019, osa U.S.
https://www.nytimes.com/2019/01/28/us/politics/venezuela-sanctions-trump-oil.html.

Zayas, Alfred de: ”Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order on his mission to the Bolivarian Republic of Venezuela and Ecuador”. United Nations, General Assembly. Human Rights Council, Thirty-ninth session, 10.9.2018.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/31/PDF/G1823931.pdf.

Loppuviitteet

1 Joe Emersberger: ”Facts Don’t Interfere With Propaganda Blitz
Against Venezuela’s Elected President”, FAIR, 12.2.2019,
https://fair.org/home/facts-dont-interfere-with-propaganda-blitz-against-venezuelas-elected-president/.

2 Jeremy Fox, Jospeh Farrell, ja Francisco Dominguez: ”International
Observers to Venezuela’s Election Pen Letter to the EU”,
OffGuardian, 8.3.2019,
https://off-guardian.org/2019/03/08/international-observers-to-venezuelas-election-pen-letter-to-the-eu/;
Alan MacLeod: ”How the Media Manufactures Consent for Regime
Change in Venezuela”, MintPress News, 11.2.2019,
https://www.mintpressnews.com/how-the-media-manufactures-consent-for-regime-change-in-venezuela/254920/.

3 Lucas Koerner: ”Venezuela: Coup d’Etat or Constitutional Transition?”,
Venezuelanalysis.Com, 6.2.2019,
https://venezuelanalysis.com/analysis/14304.

4 Steve Ellner: ”How Much of Venezuela’s Crisis Is Really Maduro’s
Fault?”, Consortium News, 15.2.2019,
https://consortiumnews.com/2019/02/15/how-much-of-venezuelas-crisis-is-really-maduros-fault/;
Wikipedia contributors: ”2018 Venezuelan Presidential Election”, Wikipedia, 2.3.2019,
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2018_Venezuelan_presidential_election&oldid=885848142.

5 Lucas Koerner, Sharmini Peries, ja Greg Wilpert: ”Is the US Orchestrating a Coup in Venezuela?”, The Real News Network, 23.1.2019,
https://therealnews.com/stories/coup-in-progress-in-venezuela-trnn-live.

6 ”Macron’s Popularity Hits New Low amid French Protests: Poll”, Reuters,
4.12.2018,
https://www.reuters.com/article/us-france-protests-poll-idUSKBN1O30MD.

7 Gregory Wilpert: ”Corruption in Venezuela”, Venezuelanalysis.Com,
27.9.2007, https://venezuelanalysis.com/analysis/2654; Transparency
International: ”Corruption on the rise in Latin America and the
Caribbean”, Transparency International, 2017,
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_on_the_rise_in_latin_america_and_the_caribbean.

8 Paul Dobson: ”Infograms: How Much International Support Does Guaido
Really Have?”, Venezuelanalysis.Com, 6.2.2019,
https://venezuelanalysis.com/analysis/14303.

9 Roger Harris: ”Juan Guaidó: The Man Who Would Be President of Venezuela Doesn’t Have a Constitutional Leg to Stand On”, viitattu
11.2.2019,
https://www.counterpunch.org/2019/02/08/juan-guaido-the-man-who-would-be-president-of-venezuela-doesnt-have-a-constitutional-leg-to-stand-on/.

10 David Luhnow, Juan Forero, ja José de Córdoba: ”‘What the Hell Is
Going On?’ How a Small Group Seized Control of Venezuela’s
Opposition”, Wall Street Journal, 7.2.2019, osa World,
https://www.wsj.com/articles/what-the-hell-is-going-on-how-a-tiny-cabal-galvanized-venezuelas-opposition-11549555626.

11 Dan Cohen ja Max Blumenthal: ”The Making of Juan Guaidó: How the US
Regime Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader”, The
Grayzone, 29.1.2019,
https://grayzoneproject.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/;
Lucas Koerner: ”The Global Left and the Danger of a Dirty War in
Venezuela”, MintPress News, 25.2.2019,
https://www.mintpressnews.com/global-left-danger-dirty-war-venezuela/255501/.

12 Venezuelanalysis.com: ”In Detail: The Deaths So Far”, Venezuelanalysis.Com, 11.7.2017,
https://venezuelanalysis.com/analysis/13081.

13 Greg Palast: ”In Venezuela, White Supremacy Is a Key Driver of the Coup”, Truthout, 7.2.2019,
https://truthout.org/articles/in-venezuela-white-supremacy-is-a-key-driver-of-the-coup/.

14 Venezuelanalysis.com: ”Debunking the Lies About the Venezuela Humanitarian Aid Showdown”, MintPress News, 28.2.2019,
https://www.mintpressnews.com/debunking-mistruths-venezuela-humanitarian-aid-showdown/255712/.

15 Wikipedia contributors: ”Caracazo”, Wikipedia, 6.3.2019,
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Caracazo&oldid=886398865.

16 CIA: ”Venezuela”, teoksessa The World Factbook 2016-17 (Washington
D.C.: Central Intelligence Agency, 2016),
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html.

17 Joe Emersberger: ”Trump’s Economic Sanctions Have Cost Venezuela
About $6bn Since August 2017”, Venezuelanalysis.Com, 27.9.2018,
https://venezuelanalysis.com/analysis/14073.

18 Edward Wong ja Nicholas Casey: ”U.S. Targets Venezuela With Tough Oil
Sanctions During Crisis of Power”, The New York Times, 29.1.2019, osa U.S.,
https://www.nytimes.com/2019/01/28/us/politics/venezuela-sanctions-trump-oil.html.

19 Emersberger, ”Facts Don’t Interfere With Propaganda Blitz Against Venezuela’s Elected President”.

20 ”Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom”, teoksessa 2019 Index of Economic Freedom (Washington D.C.: Heritage Foundation, 2019), http://www.heritage.org/index/explore.

21 Alfred de Zayas: ”Report of the Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order on his mission to the
Bolivarian Republic of Venezuela and Ecuador”, United Nations, General Assembly (Human Rights Council, Thirty-ninth session, 10.9.2018),
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/31/PDF/G1823931.pdf.

22 Alan MacLeod: ”‘Venezuela’: Media’s One-Word Rebuttal to the Threat of Socialism”, Fairness & Accuracy in Reporting (New York: FAIR, 8.2.2019),
https://fair.org/home/venezuela-medias-one-word-rebuttal-to-the-threat-of-socialism/;
Ana Felicien, Christina Schiavoni, ja Liccia Romero: ”The Politics
of Food in Venezuela”, Monthly Review 70, nro 2 (1.6.2018),
https://monthlyreview.org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-venezuela/.

23 Felicien, Schiavoni, ja Romero, ”The Politics of Food in Venezuela”;
Pasqualina Curcio: The Visible Hand of the Market – Economic War
in Venezuela (Caracas: Ediciones MinCI, 2017),
https://www.alainet.org/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.alainet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fthe-visible-hand-of-the-market.-economic-warfare-in-venezuela.-pasqualina-curcio-c.pdf.

24 ”U.S. Imposes Sanctions on Venezuela in Latest Challenge to Maduro”,
Democracy Now!, 29.1.2019,
https://www.democracynow.org/2019/1/29/headlines.

25 Alex Ward: ”Andrew McCabe claims Trump wanted war in Venezuela because ’they have all that oil’”, Vox, 20.2.2019,
https://www.vox.com/world/2019/2/20/18233394/mccabe-trump-venezuela-war-oil-lawrence.

26 Emilia Kukkala ja Pontus Purokuru: Luokkavallan vahtikoirat, Miten
suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä
(Into, Helsinki, 2016).

27 Wikipedia-projektin osanottajat: ”Bilderberg-ryhmä – Wikipedia”, Wikipedia,
20.6.2018, https://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4.

28 KOMMENTTIA

 1. Kiitos tästä, Olli Tammilehto. Guaidohan on muistaakseni näitä Cia asset – luonnehdintaan kuuluvia politiikontynkiä

  • ”Maduroa äänesti 6,2 miljoonaa ihmistä eli 31 % äänioikeutetuista, mikä on suurin piirtein sama prosenttiosuus kuin, millä USA:n presidentit on keskimäärin valittu.”

   Suomessa 8 ehdokkaan presidentinvaaleissa 2018 voittaja sai 62,6 prosenttia äänistä.

    • Mitä noita kyselet,heh. Petostahan ne luvut huutavat. Onko yksikään ehdokas koskaan saanut 62,6 prosenttia äänistä. Jaa niin PUTIN taitaa olla KIINAN johtajan kanssa hieman enemmänkin suosittu, ja siihen täytyy olla hyvät syyt. Asian tarkastelu viitoittaa mihin suuntaan ollaan menossa missäkin maassa. Seuraavat USAn presidenttivaalit saattavat mennä ”laidasta laitaan”, riippuen siitä mitä maailmankuvissa tapahtuu sitä ennen. Halpatyövoimaa lappaa yli rajojen, pudottaen ”duunarin palkkatason puunjuuritasolle” joka taas ei tuota mitään sosiaalisten palveluiden yllä-pitämiseksi. Kansaneläkkeiden uskotaan jo loppuvan kokonaan 20 vuoden kuluttua. Surkeaa ”sääuutista” poliittisesti mahtipontiselle hallitukselle. Loppusilaukseksi voin vannoa,ettei täältä ”elävänä selvitä”.

   • Maduron ääniprosentti on laskettu äänioikeuteduista ei äänestäneistä koska valituksi tullakseen maduron on saanut yli 50% äänestänäiden äänistä. Saulin saalis äänioikeuteduista laskien oli jotain 40% ja risat ja saulilla ei ollut boikottikampanjaa vastassa kuin madurolla.

    • Sehän on se sama vanha vitsi. Brexitiäkin on täällä meillä kritisoitu siitä että se on kuulemma vain kansan vähemmistön tahto, mutta sitten ollaan ihan turpa kiinni mm. siitä faktasta että me aikoinaan liityimme EU:hun kansan vähemmistön tahdon perusteella. (Äänestysaktiivisuus oli tuolloin 74% äänioikeutetuista, joista vähän vajaa 57% kannatti ja noin 43% vastusti, eli mistään ”suuresta kansan enemmistöstä” ei ollut kyse kaikesta Erkon ja muiden viidennen kolonnan jäsenten masinoimista propaganda kamppanioinnista huolimatta.) Irvokkaaksi asian tekee vielä se että EU:n jäsenyys on nykyään saatu sujautettua jopa perustuslakiin, Lipposen ja Niinistön EMU taikatempusta nyt puhumattakaan.
     Valtamedia puhuu kyllä mielellään niistä prosenteista jotka sopivat narratiiviin, mutta muista pidetään turpa kiinni.
     Mitä tässä voi Hesarista sanoa? Ei kai mitään mitä ei olisi sanottu jo ennenkin Erkko-vainaan roskalehdestä.
     Kun isäntä käskee hypätä, niin orja kysyy että kuinka korkealle? USA käy informaatiosotaa Venezuelaa(kin) vastaan ja sen koirat (mm. Hesari) haukkua räksyttävät sitä niinkuin metsästäjän koirat haukkuvat satimeen ajettua hirveä ja kohta metsästäjä viimeistelee homman.
     Ja eikös USAn päämilitaristi uhonnut että ”kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, myös sotillaallinen vaihtoehto”, ikään kuin Amerikan tarvitsisi edes käyttää armeijoitaan saadakseen kaaosta ja hallitusten kaatumisia aikaiseksi. Varmaan seuraavaksi Amerikan maksamat ja värväämät ”maltilliset kapinalliset” alkavat riehumaan ja terrorisoimaan väestöä, pakottaakseen Venezuelan hallituksen reagoimaan tähän vandalismiin, jolloin Amerikka (ja sen ilotyttö Hesari) julistaa että Maduro on ”ihmishirviö, joka tulittaa omia kansalaisiaan” ja Amerikan ”suuren demokratian ystävän” on toimittava.
     Eipä ole Amerikka vielä kokenut tarvetta hyökätä Ranskaan, vaikka Mummonnussija-Macron tulittaa siellä omia protestoivia kansalaisiaan, mutta sitten taas toisaalta Ranska, kuten koko Eurooppa, on jo heidän tyranniansa alla, ei heidän tarvitse enään valloittaa Eurooppaa. EU on vähän niinkuin 18-vuotias kakara, joka on saanut vanhempiensa rahoilla ostettua auton ja vuokrattua asunnon ja kehuskelee että ”miten itsenäinen hän onkaan.” Samoin hän voi ajoittain haukkua vanhempiaan, kuten EU joskus haukkuu Amerikkaa, mutta tosipaikan tullen vanhemmat kyllä muistuttavat häntä että kuka on tilanteen todellinen herra ja että se rahan tulo voi myös katketa, samoin USA sanelee todellisen marssin tahdin Euroopalle.
     Ja kuka hallitsee Amerikkaa? Kenen vasara ja juoksupoika tämä ”maailman mahtavin valtio” on? Ariel Sharon sai sanoa sen ääneen, mutta meikäläiselle varmaan tulisi syyte antisemitismistä, koska en kuulu kyseiseen heimoon. ”Sananvapauden” luvatussa maassa on kohta rikollista ”antisemitismiä” kritisoida Israelia (Se on sitä jo nyt käytännössä).
     Mutta Amerikkakin on vain ikääntyvä ilotyttö, joka kuvittelee että mies joka käyttää häntä hyväkseen rakastaa häntä, mutta mielessään tuo mies jo haikailee nuoremmasta rakastajattaresta ja sellaisen se löytänee maapallon toiselta puoleta, mutta vielä toistaiseksi se lypsää kaiken minkä se saa irti tuosta ikääntyvästä kantturasta nimeltään Amerikka.
     Samoin kuin se lypsi kaiken minkä sai irti mm Britti-Imperiumista ennen sitä ja katso millainen surkea varjo Britannia on nykyisin entisestä itsestään (Samoin kuin koko Eurooppa). Tämä on oleva myös Amerikan kohtalo. Amerikkalaiset tulevat itkemään katkeria kyyneliä menetyksensä takia, mutta maailma ei tule itkemään heidän menetyksensä takia (mutta muu maailmakin ehkä itkee sen takia mitä koittaa seuraavaksi näiden ikuisten kieroilijoiden suunnitelmissa.)

     • Israel: Murder is “Standard Procedure”

      Jenkkien kohtaloksi tulee ajan myötä palestiinalaisten kohtalo.
      Kuten Atzmon sanoi: olemme kaikki palestiinalaisia
      Jewish settlers execute a Palestinian lying on the ground. Israeli soldiers destroy the evidence. No one investigates the cold-blooded murder. This is the standard procedure in Israel. But our media repeat the lies like parrots.

      https://www.veteranstoday.com/2019/04/23/israel-murder-is-standard-procedure/

 2. Usan johtamassa kaksoisstandardien systeemissä jota EU ja muut Bitch-maat tukee,
  ei pääty koskaan hyvin vaan synnyttää uudet konfliktit, vaikka toisaalta hyvinvointi lähtee myös itsestään esim. Maduro on yrittänyt usean otteen saada oppositiota ja myös Guaidóa neuvotteluihin -turhaan.
  Maan ”vaikutusvaltaisen” HS-lehteen en ole vuosiin katsonut tietäen mitä kirjoittavat hyvä että joku jaksaa tarkista väliajoin.

  • Maat jonka varat on jäädytetty poliittisista syistä jäävät saamatta vaikka valta vaihtuisikin, poikkeuksena Kazastan (ehkä summa pieni) muita en tiedä.

 3. Norja on esimerkki ”sosialismista”, jossa työväenpuolue kansallisti maan öljytuotannon. Nigeria on esimerkki maasta jossa uusliberalistiseen tapaan kansallisaarre öljy annettiin globaalien öljyfirmojen mm. Shellin Sammonryöstölle. Nigeriassa 50% eli noin 100 miljoonaa kansalaista elää Intiaakin pahemmassa äärimmäisessä köyhyydessä, samalla kun jokunen öljyparoni on tullut multimiljardööriksi sekä paikalliset kokpanssipoliitikot ja -virkamiehet rikastuneet korruptiolahjuksilla. Maduro ajatteli varmaan että kansallinen norjamainen öljytuotanto on parempi, kun taas jenkit ajavat nigerialaista mallia mm. pakotteiden avulla. Jännää miten Venezuelan historian kaksi pisintä sähkökatkoakin on ”sattunut” tulemaan sosialismin alasajotalkoiden aikana.

 4. Kysyin Paavo Väyryseltä,vaalikierueella, kuinka hän,entisenä ulkomininisterinä arvelee ratkaistavan ristiriidan Yhdysvaltain toisen maailmansodan jälkeisen tilanteen tuottaman kahden kolmasosan määräysvallan kansaivälisissä tärkeimmissä järjestöissä ja maan nykyisen realisen osuuden kansaivälisestä taloudesta välisestä ristiridasta.
  Paavo vastasi, toivottavasti rauhanomaisesti.

  • Kaikki imperiumit ovat hajonneet, vain synnyttääkseen uusia imperialistisissa haaveissa olevia, -tosin vanhatkin ovat taas nousussa.

   Vimekädessä kaikki imperiumit hajoavat, -jos eivät muuhun, niin viimeistään sisäsiittoisuuteen. Kaikki omin avuin hankittu ja kupattu omaisuus ja muut aviisit on pidettävä pienen sisäpiirin hallinnassa, joista sitten osa on imbesillejä, ja osa vähän fiksumpia, mutta valtaa on silti yli henkisten resurssien.

   On aika perverssi ajatus, että ihmiskunta sillä tavoin jalostuisi. ”Luontoäiti” sitten korjaa aina kakki epäterveet ilmiöt mahdollisimman monimuotoisen elinvoiman ylläpitämiseksi, joka on sen itsensä elinehto.

   Tässä mielessä Bilderbergiläisten ”hegemonia” uusine maailman aatteineen on heidän itsensä lopun alkua.

   Helsingin Sanomien sanomiset ja sanomatta jättämiset ovat tässä kehityskulussa pitkällä juoksulla kuin ”hyttysen pieru sahrassa”, mutta pikavoittoja saattaa silti tulla.

   Joidenkin hyvinvointikvarttaali on vuosikvartaali, joidenkin on sama neljännesvuosissdalta, -jne.

   Mitä enemmän tulee liian varhain ja liian helposti, -sitä vaikeampaa on siitä luopuminen…

 5. Minäkin kysyin jotakin mutta en saanut vastausta. Vaalituloksistakaan en tiedä mitään, kun on niin monta puoluetta ettei tiedä edes ketä siellä on häirikköinä. Eiköhän kaksi taikka kolme puoluetta riittäisi pientä maata ”harhaanjohtamaan”?

 6. ”Kun olen perehtynyt paremmin Venezuelan kriisiin lukemalla ulkomaisten tutkijoiden ja tutkivien journalistien tekstejä, pettymykseni valtamediaan on entisestään kasvanut. Suomalainen media vääristää Venezuelan-kin (lisäsin itse tuon -kin päätteen) tapahtumia jättämällä kertomatta olennaisia asioita ja välittämällä ulkomaisen median valeuutisia.”

  Olli, sinulla on yksi ’paha ongelma’: tiedät liikaa.
  Itse en enää edes lue valtamediaa kuin vähän sieltä täältä, pääosin vain otsikoita. Ei ole varaa tuhlata aikaa sellaiseen.
  Maailma on täynnä todellista ja varsin luotettavaa tietoa ja kun sitä kerää eri tietolähteistä niin meidän V-media alkaa maistua homehtuneelta keitolta.
  Onneksi meillekin on jo syntynyt hyvää vaihtoehto-mediaa sille joka uskaltaa käyttää omia aivojaan mutta joutuu elämään vain kotimaan kielen varassa.

 7. Maailmassa ei mikään muutu euimperiumi ja usaimperiumi on yhden maan kimpussa ja varmasti kansainvälisen lain vastaisesti ja suomen mediapoolin mediat helsingin sanomat mukaanluettuna uutisoi niitä näitä mutta ei vahingossakaan totuutta mutta eihän tämä ole ensimmäinen kerta tältä umpikaupalliselta pohjalta uutisoivalla ja NWOn feikkiuutisia suoltavalta lehdellä. Saattas hesarin kannattavuus parantua jos se alkaisi uutisoida uutiset niin kuin ne ovat eikä niin kuin ne näyttää olevan

 8. Median suosimat huomiontavoittelijat kuvastavat yhä enemmän ajallemme tyypillistä narsistista itsekeskeisyyttä

  Alituisesti saamme ’nauttia’ valtamedian kunnianhimoisesta pyrkimyksestä tuhota niitä yhteiskunnan peruspilareita, jotka koostuvat järjestä sekä yhteisen hyvän rakentamisesta.
  Julkisuuteen nostetaan huomionkipeitä ja kunnianhimoisia henkilöitä, joiden erikoisuutta janoavat typeryydet kelpaavat ”sosiaalipornoksi”, kun niiden kautta voidaan mauttomasti pilkata terveitä ja hyviä arvoja, erikoisesti perinteistä avioliitto instituutiota.
  Nykyinen aikakausi on henkisen saastan kyllästämää, mikä tulee raunioitumaan lopullisesti omaan mahdottomuuteensa. Sen alta ei paljastu muuta kuin sivilisaation rappioajalle tyypillinen narsistinen erikoisuuden tavoittelu. 
  Normaaleille järki-ihmiselle ei ole enää juurikaan tilaa tämän päivän mediamaailmassa, joka alkaa muistuttaa naistenlehdistä tuttua New Age -hörhöilyä.
  Tämän aikaamme peilaavan nyrjähtäneen ilmiön tunnistaa muun muassa siitä, että mitä mitättömämpi persoona on kyseessä, jolla ei ole todellista kykyä ja substanssia eikä aitoa luonnetta ja poikkeuksellisia kykyjä, ne kompensoidaan muista poikkeavalla kummallisuudella, jonka kuvitellaan olevan merkki jostain syvemmästä persoonasta. 

  Myös politiikka on muuttunut ’sosiaalipornoksi’ V-mediassa sikäli että sillä on yhä vähemmän tekemistä todellisuuden ja totuuden kanssa. Siitäkin on tullut yhä enemmän mitättömyyksien itsetuntoa pönkittävää teatteria.

  • Kristinuskon alasajo aikamme henkisen saastan paljastajana
   Otteita asiasta kertovasta artikkelista

   There is a global war on Christianity, and those who are waging it are quite literally the minions of Satan
   It’s time to call out the satanists wherever they are found across society: Running universities, media organizations and deep state bureaucracies. Satanism is endemic in Hollywood and the music industry, and Netflix has even been overtaken by Satanism as is now abundantly clear with its hiring of Satanists as “consultants” for its popular “Sabrina” show that features a “teenage witch” who worships the devil to gain power in modern society.

   Jeff Bezos’ Amazon.com bans books and movies that tell people the truth about vaccines, America, God and more. But the same online retailer openly sells satanic books with chapters on “teenage Satanists” and “animal sacrifice.” As reported by Natural News:

   … Amazon is happily selling books that promote Satanism, including a book titled, “Satanism: A Beginner’s Guide to the Religious Worship of Satan and Demons Volume I: Philosophy,” published by “Devil’s Mark Publishing.” You can see the book at this Amazon.com link.

   Google is also pro-Islam and anti-Christian, as is abundantly clear by Google’s celebration of Islamic holidays and its suppression of Christian websites, videos and content. The people who work at Google hate the very idea of God, with many of them (like Rey Kurzweil) believing that machines are God and hoping to one day merge with those machines by claiming to be able to upload their souls to computer chips (transhumanism).
   According to all the dominant tech giants today, even the word “Christmas” is “hate speech.” All the tech giants use the Southern Poverty Law Center — an anti-Christian, left-wing hate group — as the arbiter of “hate.” And the SPLC hates God, Christianity and America.

   Planned Parenthood, Satanism and the abortion industry

   The entire abortion industry functions largely as a child sacrifice temple, allowing worshipers of Satanism to carry out demonic rituals under the cover of “women’s health.” Many Planned Parenthood workers are practicing Satanists, and they pray to Satan as part of their child murder rituals.
   A short list of the institutions which are now run by Satanists who despise God and Christ

   Satanism has invaded and infected nearly every institution in modern society:

   Make no mistake: Modern human civilization has been overtaken by demonic forces who are at war with God and humanity.
   https://www.naturalnews.com/2019-04-21-easter-sunday-time-to-tell-the-truth-about-the-global-war-on-christianity.html

   On the global war on Christianity (and the rise of Satanism)
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187200

   • Puhdasta kristinuskoahan ei enää ole olemassakaan. Nyt juuri Usan pressaehdokkaana on ”KRISTITTY HOMOSEKSUAALI” joka on avioitunut miehen kanssa. Pete Buttigieg on kovin suosittu, ja kiipeää tilastoissa jatkuvasti kohti huippuaan. Pete on saattanut repiä sen sivun irti raamatustaan jossa sanotaan selvästi, miten, jos mies makaa miehen kanssa kuin hän makaa naisen kanssa, ”SE ON KAUHISTUS JUMALAN SILMISSÄ”. Tällaisia KRISTITYN IRVIKUVIA esiintyy nykyään johtoasemissa melkein joka maassa, lesbot mukaanluettuina. Laviticus 18 and 20, if male lies with male as with woman, both of them have committed ”ABOMINATION”; they shall surely be put to DEATH; their blood is upon them chapter 20 verse 13. Onko jollakin kristityksi itseään nimittämällä henkilöllä jotakin siihen lisättävää. Sellaiset ”kristityt” ristivät kätensä ja kalvavat omaa lihaansa.

  • Mielisairasta on tosiaan mediamme toiminta. Toisaalta meille yritetään toitottaa että kaikki on sosiaalista kontruktiota ja että kaikki on subjektiivista, mutta sitten taas toisaalta yritetään tuputtaa että tietyt asiat ovat ikusia, muuttumattomia ja suorastaan pyhiä, vaikka tuota sanaa nykyisin vältelläänkin taantumuksellisena.
   Loputtoman ironiselta vaikuttaa että samat ihmiset jotka juhlivat Notre Damen paloa ja kritisoivat kristinuskoa ovat samoja ihmisiä jotka eivät suostu lausumaan pahaa sanaa esimerkiksi islamista ja juutalaisuudesta, kahdesta vielä suvaitsemattomammasta ja alistavammasta uskonnosta kuin kristinusko. Eräs ”kirjailija” rohkeni jopa heittää ohjelmassaan Raamatun lattialle, mutta mä voin haastaa kenet tahansa median narsistin heittämään koraanin lattialle niin kukaan ei tartu haasteeseen. Samat ihmiset julistavat että homoseksuaalisuus on synnynnäistä ja muuttumatonta, mutta sukupuolia on monta sataa ja ihminen voi vapaasti valita niistä mieleisensä, jopa eri vaihtoehdon jokaiselle eri päivälle.
   Uudessa Seelannissa mielipuoli tappaa ihmisiä niin kyseisen maan pääministerin irvikuva pukee päälleen islamin naisen alistamisen symbolin ja rakennuksia valaistaan meilläkin ja jeesustellaan loputtomasti, mutta Sri Lankassa ja tapetaan paljon enemmän kritittyjä niin kummasti ei ilmene tarvetta jeesustella tai valaista rakennuksia.
   Tässä kaikessa ei ole mitään järkeä, jos tätä kaikkea katsoo ”keskiverto kansalaisen” lasien läpi, mutta jos on murtautunut vapaaksi median ja koululaitoksen aivopesusta niin kaikki tämä käy järkeen ja ajaa tiettyä agendaa, mutta sen lausuminen ääneen on tietysti ”vihapuhetta”.

 9. Muutama ote hyvästä maailmanloppua ennustavasta ilmaston lämpenemisartikkelista … tätä voisi erityisesti suositella maamme presidentille joka nwo-eliitin mukana ’ratsastaa’ näilläkin asioilla
  Fifty Years of Apocalyptic Global Warming Predictions and Why People Believe Them
  Earth Day, 2019
  PETER BAGGINS, PH.D.
  Gore’s movie, Inconvenient Truth, was found by a British judge to contain nine errors. The judge said it could not be shown to students unless it included a notice pointing out the errors. Here are nine of Al Gore’s guilt/fear producing predictions that never materialized.

  Rising Sea Levels Threatening Coastal Cities and Islands
  Increased Tornadoes
  New Ice Age in Europe
  South Sahara Drying Up
  Massive Flooding in China and India
  Drastic Loss of Arctic Ice
  Polar Bear Extinction
  Dramatic Rise in Global Temperature Due to CO2
  Katrina a Foreshadow of Future Increase in Hurricanes

  Gore’s point of “no return” was back in 2016. Of course, his movie won an Oscar, and the hero of Hollywood was fast-tracked to becoming the first “carbon billionaire.” In just 7 years between 2000 and 2007, Gore’s assets soared 50-fold from an estimated $780,000–$1.9 million to “well in excess” of $100 million. Besides his hit movie, Gore used his climate panic lobbying to sway the government to invest in the economic sectors he was poised and ready to profit from. By 2008, Gore put $300 million into a campaign to promote climate fears while offering carbon reduction solutions that benefited the firms he was invested in. When the sympathetic Obama Administration introduced a “renewable energy” solution for the economy, fourteen of the tech firms Gore was invested in had received and/or benefited from over $2.5 billion in loans, grants, and tax breaks.
  … The doomsday paradigm initiated by true believers on Earth Day in 1970 and echoed by multiple generations of Democrat leaders from Gore to Obama to the current “Green New Deal” continues to develop widening cracks as the ratrio of contradiction to reality increases. The cognitive dissonance caused by being on such intellectually shaky ground insures that this doomsday belief system will remain intact for the foreseeable future, producing more denial and dysfunctional thinking, more hysterical calls and campaigns for the moral exclusion of “climate deniers”, and more desperate measures against them.
  http://www.unz.com/article/fifty-years-of-apocalyptic-global-warming-predictions-and-why-people-believe-them/

  • Jos kysymme Occasio-Cortesilta niin maailama loppuu 20 vuoden päästä. Onhan se mukavaa saada vaihteeksi naurekeslla oikein mukavasti. Pitää vain ihmetellä sellaisten henkilöiden mielensairautta.

 10. Jos maailma toimisi rationaalisesti, se antaisi muutaman maan kokeilla tuloeroja tasoittavaa sosialismia ja vertailla erilaisin mittarein, kuinka se vaikuttaa väestön hyvinvointiin. Mutta kuvitteleeko joku vielä, että väestön hyvinvointi tai elämänlaatu olisivat uusliberalistien ylistämän ”rat racen” ja ”trickle-down”-talouden päämääriä? Ei varmasti kukaan. Eikä tarvitse mennä kauas tästä esimerkkiä hakeakseen, jos miettii vaikka viimeisimmän sote-uudistus-yrityksen päämääriä. Oliko kansanterveyden edistäminen sen tavoitteissa kovinkin korkealla?

  Nyt siis toimitaan toisin, emmekä koskaan saa tietoa siitä, onko sosialismin epäonnistumisen syynä järjestelmän heikkous vai sitä kokeileviin maihin kohdistettavat sanktiot, painostus- ja sabotaasitoimenpiteet. Sitten tulee päälle vielä meidän mielikuviimme näistä ’vääräoppisista’ maista omia käsityksiään projisoiva media. Tilanteesta annetaan paljon huonompi kuva, kuin mitä se todellisuudessa on. Maailmassa on sitä paitsi vielä kansoja, joille vaikkapa vessapaperin loppuminen kaupasta ei merkitse maailmanloppua.

  On myös yleinen propagandakeino se, että ihmisoikeuksia armotta polkeva bolshevistinen raaka kommunismi ja sosiaalidemokraattinen sosialismi (joka on meille suomalaisille lähihistoriasta aivan tuttua ja turvallista) sotketaan surutta toisiinsa.

  Kun valtamedia näyttäisi olevan niin tiiviisti eräiden etupiirien ”taskussa”, niin kriittisesti ajatteleva ihminen joutuu jatkuvasti kyseenalaistamaan oman maailmankuvansa oikeellisuuden. Onko edes kauheista kauhein maa eli Pohjois-Korea niin hirveä, kuin kerrotaan? Ehkä on ja todennäköisesti on, mutta miksi? Kuinka pitkälti tuonkin maan väestön kokema sorto ja toimeentulo-ongelmat johtuvat maan poliittisen johdon (väitetystä) sekopäisyydestä ja mikä toisaalta on ulkopuolisen tahon vaikutusta, kun maahan kohdistuu ankaraa sanktiointia, kauppasaartoja ja sen sellaista? Miksi tuon maan ei haluta antaa itse toimia, kuten toimii? Tarvitsisiko Pohjois-Korean kontrolloida ankarasti omaa väestöään, ellei ulkopuolinen taho olisi jatkuvasti ujuttamassa ja ”hybridoimassa” sinne omia oppejaan.

  • Pahinta on juuri se että pieni saatanallinen inhimillisyyden kadottanut mafia ei salli mitään järkevää ja inhimillistä kokeiluakaan koska sille kelpaa vain tyrannia. Ja se tekee kaikkensa sen eteen keinoja kaihtamatta.
   Aika näyttää onnistuuko se hankkeessaan.
   Nyt näyttää siltä että ei ainakaan niin helpolla kuin se on kuvitellut.

   • Kovaa on yritys …Tyranniaa ja vihaa yritetään luoda jopa omilla itse junailluilla terrori-iskuilla kuten tässä kerrotaan
    The CBC reported Wednesday:

    “An anti-Semitic attack originally called “the most brazen” the city had seen was staged by the owners of the restaurant that reported it, Winnipeg police say.
    All three owners of the restaurant have been arrested and charged with public mischief after the incident was initially reported last week.

    Why Do Jews Stage ”Hate Crimes?”
    ”We found evidence of a crime,” said the Winnipeg Police Chief.
    ”It just wasn’t a hate crime,”
    Kosher restaurant owners stage a hate-crime attack.

    This is how the incident was reported April 19:
    ’Most brazen act of anti-Semitism we’ve seen’: Winnipeg Jewish community reeling after attack at BerMax Caffé
    The restaurant was severely vandalized and spray-painted with a swastika. A woman was assaulted and a Winnipeg restaurant was spray-painted with hateful graffiti Thursday, police say.

    Police were called to BerMax Caffé and Bistro, on Corydon Avenue just east of Kenaston Boulevard, around 10:45 p.m.
    The woman was taken to hospital in stable condition, treated and released, police say.
    The inside of the restaurant was almost entirely destroyed, with plates and glasses smashed to pieces, tables and chairs flipped over and other items scattered across the floor, according to police.

    The same restaurant has been targeted with similar crimes four times in the past five months, Const. Rob Carver told reporters at a news conference Friday.
    Goldstine said previous incidents were limited to anti-Semitic graffiti. ”This [violent attack] has taken things to the next level,” she said.
    ”It’s the most brazen act of anti-Semitism that we’ve seen in our community, and perhaps ever. We hope this is not a sign of things to come,” he said.

    Obviously Organized Jewry is promoting a narrative that people defending their national and cultural identity, as well as their human and democratic rights, are ”haters.”

    It’s time ordinary Jews realize they are being led down the garden path by Organized Jewry. Jews have been enlisted as frontmen for the NWO and they will take the fall. They will have no one to blame but themselves. You never hear about Freemasons. That’s the clue average Jews will take the blame.

    The Jewish Conspiracy is real. Antisemitism is justified. Just watch what Chabad Jews are saying: ”The New World Religion will be Jew worship. The goyim will serve the Jews.”

    https://www.henrymakow.com/2019/04/why-do-jews-stage-hate-crimes.html
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187338

 11. Vovan ja Lexus tekevät tutkivaa konzo journalismia ja saavat Elliott Abramsin kertomaan Yhdysvaltain suunnitelmista Venezuelan suhteen. Heitä seuraamalla pysyy paremmin kartalla tapahtumista kuin Hesaria lukemalla. Sama on Ukrainan tapahtumien kanssa. Hesarissa oli koko aukeaman kokoinen artikkeli, eikä siinä mainittu Ukrainan tapahtumien primus motoria Yhdysvaltoja. Melkoinen saavutus.

  https://www.youtube.com/watch?v=-I-C73TdaDg

 12. HS on nykyään ämmien lehti. Ne uskoo kaiken mitä ämmien kirjottama printtimedia sanoo. Ämmät on typerii höynäytettävii.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here