Ensin ne tulivat hakemaan kommunistit, ja en puhunut mitään koska en ollut kommunisti.

Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysihmiset, ja en puhunut mitään koska en ollut ammattiyhdistyksessä.

Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, ja en puhunut mitään koska en ollut juutalainen.

Sitten ne tulivat hakemaan minut, ja silloin ei enää ollut ketään joka olisi puhunut puolestani.

– Martin Niemöller

KANSALLISSOSIALISMI on poliittinen ja aatteellinen ideologia, joka  Adolf Hitlerin johdolla nousi viralliseksi maailmankatsomukseksi Saksassa vuonna 1933. Sen kannattajia kutsutaan suomalaisella nimityksellä natseiksi Saksan silloisen valtapuolueen, NSDAP:n (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) nimen mukaisesti (National ääntyy suomeksi natsional).

Kansallissosialismi korosti nationalistisia, sosialistisia, antisemiittisiä ja korporatiivisia periaatteita. Yksilöllä oli merkitystä vain kansan jäsenenä, johtajansa totaalisen vallan alaisuudessa. Lisäksi korostettiin vaistojen ja intuition merkitystä sekä rotuoppia pohjoista (arjalaista) rotua ihannoivassa mielessä. Valtion ja yhteiskunnan tuli olla sotilaallisen hierarkkisesti järjestäytynyt.

Natsi-ideologian taustalta löytyy useita tunnettuja ajattelijoita, kuten mm. Nietzsche, Sorel, Bergson ja Rosenberg. Ideologis-poliittinen peruskirja oli kuitenkin Adolf Hitlerin teos Mein Kampf (Taisteluni). Sitä täydensi pääosin Hitlerin kynästä lähtöisin ollut NSDAP:n ohjelma vuodelta 1920.

Oliko nimi enne?

Puolueen nimen sana “kansallisosialismi” ei ollut sattuma. Vaikka Saksassa ja useissa muissakin Euroopan maissa puhjenneet kommunistien ja vasemmistososialistien johtamat kapinat oli kukistettu verisesti, Hitler kumppaneineen tiesi, että sosialismilla on aatteena vetovoimaa varsinkin työväestön keskuudessa. 

Natsien “kansallinen sosialismi” esitettiin vastakohtana bolshevikkijohtoiselle Venäjän sosialismille, joka pyrki maailmanvallankumoukseen.

“Sosialistisia” elementtejä NSDAP:n ohjelmassa edustivat lähinnä seuraavat vaatimukset:

 • kansalaiset on vapautettava korko-orjuudesta
 • Trustit on valtiollistettava
 • Kansalaisille taattava osuus suuryritysten voitonjakoon
 • Riittävä vanhuuden turva
 • Suurten tavaratalojen kunnallistaminen paikallisten pientuottajien hyväksi
 • Oikeus pakkolunastaa maa-alueita yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Käytännössä kansallissosialistien sosialismi ilmeni eräiden suuryritysten ottamisena valtion haltuun, vaikka toisaalta tehtiin sopimuksia monien suuryritysten kanssa, jolla niiden omistajuus säilyi entisissä käsissä. 

Ohjelmalla ei natsien valtaanpääsyn jälkeen ollut enää kovinkaan suurta merkitystä.

Pertti Lindfors on kiteyttänyt toteutuneen yhteiskunnan olemuksen seuraavasti: Kansallissosialismi oli yhdistelmä imperialismia ja valtiososialismia, lisäaineksena (arjalaisrotu-KA)romantiikka ja mystiikka. Virallisesti hyväksytty ja korostettu käyttäytymismalli oli hysteeristä maskuliinisuutta.

Porvariston äänillä valtaan

Hitler nousi valtakunnankansleriksi näennäisen parlamentaarisesti, porvarillisten puolueitten tuella. Oppositio eli sosialidemokraatit ja kommunistit vaiennettiin hillittömällä väkivallalla. Natsien aseistettu yksityisarmeija pystytti kaduille oman järjestyksensä.

Saksasta tuli muutamassa vuodessa terrorin avustuksella johdettu sotilasleiri. Koko yhteiskunta organisoitiin edessä olevaa, Versaillesin “häpeärauhan” kostoa ja elintilan hankkimista varten. Kun sota syksyllä 1939 syttyi Saksan hyökätessä Puolaan, natsien keskeinen iskulause oli germaanisen herrakansan vallan pystyttäminen koko maailmassa.

Alkuvuosien menestyksen jälkeen Natsi-Saksa joutui alakynteen Stalinin armeijan kanssa ja kärsi totaalisen tappion myöhemmässä vaiheessa USA:n liittolaisineen yhtyessä sotaan. Kun Saksa keväällä 1945 antautui, sen johtaja oli tehnyt itsemurhan ja suuret kaupungit oli suurelta osin tuhottu. Maa jaettiin sektoreihin, josta perua nimitykset Saksan Liittotasavalta (Länsi-Saksa) ja Saksan Demokraattinen Tasavalta (DDR). 

Natsipuolue ja kaikki kansallissosialistiset järjestöt kiellettiin ja johtavat natsit joutuivat vastaavan toimistaan kansainvälisessä Nürnbergin tuomioistuimessa.

Kansallissosialismin lumovoima

Kautta vuosikymmenten on keskusteltu siitä, mikä mahdollisti monipuolisesta kulttuuristaan ja sivistyksestään kansainvälisesti tunnetun maan kansalaisten alistuminen natsien ideologian ja järjestyksen kannattajaksi.

Helpoin selitys on siirtää syy Hitlerin populistisen kansankiihotuksen tilille. Se on myös yleisin saksalaisessa mediassa yhä nykyisin esiintyvä selitys kansallisesta kansainväliseksi laajenneelle tragedialle.

Mutta monet tutkijat löytävät syyt natsismin nousuun yhteiskunnallisesta murroksesta, ihmisten autoritaarisista asenteista johtajan kaipuineen ja etenkin pikkuporvariston peloista. Natsien kannatus tuli ensisijaisesti yrittäjiltä, vapailta ammatin- ja maatalouden harjoittajilta ja pikkuvirkamiehiltä. Saksan natsismi oli pikkuporvarillinen liike.

Noissa väestökerroksissa pelättiin sekä kommunismia/bolshevismia sosialismeineen, että teollisuuden suurten korporaatioiden uhkaa omalle toimeentulolle ja tulevaisuudelle. Siksi natsien oli luontevaa käynnistää raivokas taisto kommunisteja ja bolshevismia vastaan. Suuret korporaatiot puolestaan joutuivat joko valtion omistukseen tai sen säätelyn alaisuuteen. 

Perimmäiseksi syntipukeiksi maan talouskurjuuteen osoitettiin juutalaiset, joilla jo historiallisesti oli kansan silmissä roolinsa alempirotuisina koronkiskureina. Juutalaisten lisäksi aktiivisia sosialidemokraatteja, kommunisteja ja mustalaisia vietiin keskitysleireille.

Kehitettiin rotuoppi, johon nojautuen voitiin oikeuttaa imperialistinen, pohjoisen arjalaisen rodun elintilan hankinta. Mutta samat opit toimivat myös sosiaalipolitiikan ohjenuorana. Kansallissosialistinen “eugeniikka” mahdollisti valtion kannalta hyödyttömien, poikkeavien tai sairaiden eristämisen yhteiskunnasta ja lopulta myös surmaamisen.

Työttömyyttä ei suvaittu. NSDAP:n ohjelman mukaisesti toimeentulo on ansaittava ja sen saaminen edellytti vaivannäköä. Tähän luotiin mahdollisuus ja suoranainen pakko erilaisten suurten, jopa jättimäisten rakennushankkeiden avulla. 

Yleisesti tunnetaan Kolmannen valtakunnan moottoritiet, autobaanat. Mutta ainakin yhtä paljon työllisti varusteluteollisuus ja sotilaallisen infran rakentaminen, jopa maan alle. Jos työ natsiorganisaation “vapaissa” projekteissa ei maittanut, tarjolla oli pakkotyötä tai leirielämää.

Weimarin tasavallan loppuaikoina tilanne olikin kestämätön. Kokonaan ilman työtä oli noin 7 miljoonaa ja osapäiväisissä sattumanvaraisissa töissä kuutisen miljoonaa henkilöä. Jos mitään ei olisi tehty, maa olisi ajautunut sisällissotaan. 

Siksi oli loogista, että NSDAP sai rahoitusta suurteollisuudelta ja yksittäisiltä raharikkailta. Tässä yhteydessä on mainittu esimerkiksi Henry Fordin tuki. Ilman ulkoista rahoitusta uniformuin ja asein varustetun yksityisen puoluearmeijan ylläpito ei olisi ollut mahdollista.

Natsivaltion ohjaamat työllistämishankkeet korjasivat tilannetta nopeasti. Osaltaan myös naisten paluun kannustaminen kotilieden ääreen uusia arjalaisia synnyttämään helpotti työttömyyspainetta.

Työväenliikkeen kannatuksen kutistamiseen tähtäsi myös työväestön tietoinen pikkuporvarillistaminen. Käynnistettiin laajamittainen asuntotuotanto,  ja joka perheen käyttöön tarjottiin edullinen radiovastaanotin “Pikku-Hitleri” ja viime vaiheessa myös edullinen kansanauto, Volkswagen.

Syntipukkeina juutalaiset ja bolshevikit

Kun kotimainen kommunismi ja sosialidemokratiakin oli lyöyty maahan, bolshevismin ja Neuvostoliiton rooli viholliskuvassa vastaavasti vahvistui.

Aatteellisessa kamppailussa turvauduttiin perversit mitat saavuttaneen juutalaisvihan ohella “kulttuuribolshevismin” käsitteeseen. Sen alle niputettiin kaikki kansallissosialistisesta maailmankatsomuksesta poikkeavat tieteelliset ja taiteelliset teokset tekijöineen. Kirjaroviot roihusivat ja kulttuuriväen maastapako sai kouriintuntuvaa virikettä.

Kannattaa panna merkille, että kulttuuribolshevismin käsite on noussut tuhkasta myös Suomessa kulttuurimarxismin nimellä. Vaikka kommunismilla ja marxismilla ei ole eurooppalaisissa yhteiskunnissa lähes minkäänlaista kannatusta, kulttuurimarxismin leimasin paukkuu uutterasti. 

En usko sattumiin. Sattumaa ei ole myöskään äärioikeiston ja muiden kansallissosialististen ajatusten vaivihkainen hiipiminen poliittisille agendoille kautta Euroopan.

Niinkuin kirjoitettu on

“Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo…”

“Alimpana hierarkkiassa ovat taiteilijat, papit ja poliitikot.”

“… legitiimi vihan kohde, on se utopiassa elävä poliittinen eliitti, jolle neekeri on hoivattava reppana ja kiva halinalle, ja joka vähät välittää yhteiskuntarauhasta.”

“Väkivalta on nykyään aliarvostettu ongelmanratkaisukeino.”

“Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on erään kansanryhmän kansallinen tai geneettinen erityispiirre.”

“Toivon että raiskausten lisääntyessä raiskatuksi joutuisivat oikeat ihmiset, eli vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä.”

Nämä virkkeet voisivat olla suoraan natsiagitaattorin kynästä tai suusta. Niitä ei voi sivuuttaa olan kohautuksella tai jesuiittamaisella viisastelulla.

Kysymys ei enää vuosiin ole kuulunut, esiintyykö Suomessa natsistista ajattelua. Täällä on jo itsensä julkinatseiksi ilmoittaneita järjestöjä. Valtakunnan politiikassa on eduskuntaa myöten henkilöitä, jotka esiintyvät em. järjestöjen tilaisuuksissa. Some kihisee natsihenkistä keskustelua ja kiihotusta.

Weimarin tasavallan viimeisiin vuosiin ei Suomen tilannetta voi suoraan rinnastaa. Mutta uhkaksi koettuja rinnakkaisuuksia voidaan listata runsaasti: 

 • Suomen hallitus on voimaton EU:n vallankäytön kohde. 
 • Hallitus ei kykene pitämään hallinnassa maahan kohdistuvia muuttopaineita.
 • Hallitus toimii ryhdittömästi maassa olevien siirtolaisten ja pakolaisten suhteen. 
 • Hallitus jakaa suomalaisten rahoja ympäri maailman ympäristönsuojelun nimissä. 
 • Ilmastonmuutos uhkaa. 
 • Venäjä uhkaa. Jne.

Näiden uhkien hallitsemiseen nykyinen politiikka ja sen kärkihahmot ovat kyvyttömiä. Heiltä puuttuu uskottava konsepti. Radikaalille vastaliikkeelle ja Johtajalle on siis tilausta.

Kokonaan vailla tutkimusta ovat arkipäivän fasismina tunnetut ilmiöt. Niillä tarkoitan kansalaisen sitaatissa luonnehditun mittapuun mukaisen kohtelun lisääntymistä virkakoneiston rattaissa. Ihminen välineellistetään.

Vaikka perustuslaki näkee suomalaiset YK:n ihmisoikeuksien julistuksen hengessä tasavertaisina yhteiskunnan subjekteina, yhä useammin törmätään tapauksiin, joissa ihmisarvo on poljettu jalkoihin ja ihmisen paikka yhteiskunnan hierarkiassa ratkaisee hänen saamansa kohtelun.

Tätä taustaa vasten ajatellen kansallissosialismille läheistä sukua oleva poliittinen sanoma voi saada nopeastikin laajenevaa kannatusta.

Miten kauan enää kestää, ennen kuin meillä kansallissosialismin henki muuttuu politiikan lihaksi myös tasavallan  ylimmissä päätöksentekoportaissa?

“On hyviä siemeniä hyville kasveille ja pahoja siemeniä pahoille kasveille. Ne nukkuvat salaa maassa, kunnes yksi niistä päättää herätä. Se alkaa kasvaa ja alkuun hyvin ujosti kasvava kaunis, harmiton pieni varsi kasvaa kohti aurinkoa. Jos se on retiisi tai ruusupensas, voimme antaa sen kasvaa siten kuin se haluaa, mutta jos selviääkin, että se on paha kasvi, meidän täytyy repiä se pois heti kun voimme päätellä mikä se on.

– Antoine de Saint-Exupéry, Pikku prinssi

Lukusuosituksia

Otavan Iso tietosanakirja, osa 4, Kansallissosialismi

Wilhelm Reich: Fasismin massapsykologia

Pertti Lindfors: Marxilaisuus ja tiede

Kari Arvolan blogi on osoitteessa https://karvola.wordpress.com

Kuva leipäjonoa kuvaavasta veistoksesta: Pixabay

72 KOMMENTTIA

 1. ”kulttuurimarxismin leimasin paukkuu uutterasti. ”

  Tähän kulttuurimarxismi pohjautuu: ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”,
  http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

  Turha on yrittää vähätellä sen merkitrystä, kun valtaVALEmedian toimittajakuntaa dominoivat viher- ja muut kommunisti-toimittajat suoltavat sitä tukevaa propagandaa taukoamatta kansan tajuntaan.
  Samoin kuin läntisten yhteiskuntien epävakauttamistarkoituksessa Yhdysvaltain kommunistipuolueen aikoinaan luoman feminisminkin ja Suomessa sen Seta-alaosaston seksuaali- ym. perversioita yhteiskunnan uusina normeina. – ”Feminism Was Created by the US Communist Party”, https://www.henrymakow.com/000180.html

  Samoin koulut on ohjeistettu suoltamaan jo lasten tajuntaan kulttuurimarxistis-setalaisia perversioita:
  ”Kouluista tehtiin poliittisia aivopesukeskuksia – ketkä ovat syyllisiä?”,
  http://www.magneettimedia.com/kouluista-tehtiin-poliittisia-aivopesukeskuksia-ketka-ovat-syyllisia/

  Jukka Hankamäki on blogi-artikkeleissaan osoittanut, millainen propagandistinen valta-asema kulttuurimarxisteilla/kommunisteilla on yliopistoissa, varsinkin mitä tulee ”monikulttuurin” edistämiseen ja sitä kritisoivien ”vihapuhe”-leimakirveellä terrorisointiin.

 2. ”Hallitus ei kykene pitämään hallinnassa maahan kohdistuvia muuttopaineita.”

  Todella kansallismieliselle/isänmaalliselle hallitukselle tilanteen hallinta olisi helppo:

  ”Unkarin raja-aita torjuu laittomat siirtolaiset ”äärimmäisen tehokkaasti””,
  http://www.magneettimedia.com/unkarin-raja-aita-torjuu-laittomat-siirtolaiset-aarimmaisen-tehokkaasti/

  ”Bulgaria on valmis lähettämään 3 000 sotilasta rajalle torjumaan laittomia siirtolaisia”,
  https://www.kansalainen.fi/bulgaria-on-valmis-lahettamaan-3-000-sotilasta-rajalle-torjumaan-laittomia-siirtolaisia/

  Vertailuna voi mainita sen, että Brysseliä ja EK:ta kumartava silloinen sisäministeri PettUri Urpo määräsi syksyllä 2015 Suomen armeijan asevelvollisia avustamaan maahantunkeutujia matkatavaroiden kantamisessa.

 3. Minä kun itse olen alkujaan vasemmistolainen ja iäkäskin niin tiedän, että kommunisteja tässä maassa on vain kourallinen ja mediassa ei heitä ole lainkaan.

  Mitä ihmeen puhetta sellainen väite tarkoittaa? Toisaalta puhe kulttuurimarxisteista ja kommunistien mahdottomasta vaikutuksesta yhteiskunnassa vain vahvistaa sitä käsitystä, jota jutussani edustin.
  Nettiä selaamalla asia on päivän selvä. Kansallissosialistinen ajattelu elää ja voi hyvin Suomessa.

  • Pesunkestävälle kommunistille mustan sanominen valkoiseksi on ”business-as-usual”.

   Toistan, että tämä on nykypäivää valtaVALEmediassa, kouluissa ja ylipistoissa:
   ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”,
   http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

   Samoin kirkossa: ””Totuuden henki johda sinä meitä…harhaan!” eli kuinka kulttuurimarxismin henki täytti valtionkirkon”, https://sarastuslehti.com/2013/02/07/totuuden-henki-johda-sina-meita-harhaan-eli-kuinka-kulttuurimarxismin-henki-taytti-valtionkirkon/

   Sille, joka haluua perehtyä aiheeseen enemmän:

   ”Frankfurtin koulukunnan kulttuurimarxismi ja sen yhteys suomalaiseen kulttuuriin”,
   http://www.magneettimedia.com/frankfurtin-koulukunnan-kulttuurimarxismi-ja-sen-yhteys-suomalaiseen-kulttuuriin/

   Huomautan, että tarkoitukseni ei ollut ohjata pois keskustelua artikkelin pääaiheesta, mutta en hyväksy asioiden valheellista kaunisteluakaan.

  • ”kommunisteja tässä maassa on vain kourallinen ja mediassa ei heitä ole lainkaan.”

   Ex-toimittjaja Reijo Tossavainen kertoo tässä yksittäisen selvän esimerkin:

   ””Perussuomalaiset ongelmajätettä”, väittää kommaritoimittaja Yrjö Rautio”,
   https://www.imatralainen.fi/blogi/537715-perussuomalaiset-ongelmajatetta-vaittaa-kommaritoimittaja-yrjo-rautio

   Eikä Rautio ole ainoa laatuaan:

   ”Neuvostorahoilla tuotettiin vasemmistolainen toimittajakunta Suomeenkin”,
   https://vapaasana.net/2011/08/28/neuvostorahoilla-tuotettiin-vasemmistolainen-toimittajakunta-suomeenkin/

   Tampereen yliopiston tiedotusopin kommunisti-professori Kaarle Nordenstreng piti jäähyväisluentonsa 27.5.2009 (http://www.uta.fi/cmt/yhteystiedot/henkilokunta/kaarlenordenstreng/index.html).
   Nuorimmat hänen kommunistista aivopesuaan saaneet toimittajat ovat vasta kolmikymmppisiä tai vähän päälle. Kaikkiaan noita kommunismilla aivopestyjä toimittajia on vielä melkoinen joukko kulttuurimarxisteina/monikultturisteina/feministeinä/Seta-pervertikkoina mädättämässä ja ajamassa tuhoon Suomea ja kantasuomalaisia – varsinkin Ylessä ja Brysselin Pravdassa mutta myös koko valtaVALEmediassa ylipäänsä.

   Suomalaisten kommunistien propaganda-korkeakoulu Sirola-opistokin toimi vuoteen 1994 ja vielä v. 1991 oli mahdollista käydä hakemassa Moskovasta korkeampaa kommunistista propagandaoppia. Näitäkin politrukkeja varmasti on vielä mm. kryptokommunisti-toimittajina työelämässä. – Politiikan konkari Väinö Tanner on aikoinan sanonut, että vanhaan kommunistiin ei voi luottaa!

   • Tunnen hyvin tuon vanhan vasemmiston. Tunnen sattumalta myös Sirola-opiston ja vielä suuremman sattuman ansiosta sen Moskovan koulun, ION (Yhteiskuntatieteiden instituutti). Mikään mitä tuolla edellä puhuit, ei pidä paikkaansa. Tunsin myös Hemanuksen Pertin, joka opetti Tampereella journalismia. Hyvä mies, ei sanan sijaa.
    Rautio puolestaan ei ole vuosikausiin vasemmistoon kuulunut. Eikä nykyinen Vasemmistoliitto ole kommunistinen, vaan liberaalisosiaalinen järjestö.
    Mutta nyt onkin puheena kansallissosialismi Suomessa. Aate tuntuu voivan hyvin. En tiedä, miksi sen kannattajien pitäisi aatettaan piilotella ja keskustella nimimerkin suojassa.

    • Sattumoisin en kuulu kansallissosialismin kannattajiin. Vahvasti suomalais-kansallismielinen ja isänmaallinen olen kylläkin. Ihmettelen vain, kun kryptokommunistit eivät rohkene myöntää olevansa PESUNKESTÄVIÄ KOMMUNISTEJA, joille kasaarimafiaa johtavan Rotschildin eräs kolmas serkku on eräs vähintäänkin puolijumala.

     • Jätetäänpä pois nimittelyt, leimaamiset ja vihjailut – puolin ja toisin – ja keskustellaan itse asiasta.

  • Mistä on kysymys, idiotismista vai ”kansallissosialismista”? 😀

   Pitäisin näitä ”soinilaisia” ”kylttyyrimarxismilla” meuhkaajia eräänlaisina ”olkiukkoina”, he höpisevät kulttuurista ja marxismista, asioista, joista he eivät mitään ymmärrä. Tietonsa näistä asioista he ovat imeneet netin ihmeellisestä maailmasta. Kun www. oli nuori ja googlekin vasta aloitteli toimintaansa, aktiivisimpia nettisivujen luojia olivat uskovaishörhöt ja äärioikeistolaiset natsit ja fasistit, siis mystiikkaa ja maskuliinista hysteriaa. 😀

   Näistä lähteistä näidenkin sivujen ”kylttyyrimarxilaisten” kommentoijien ns. ”tiedot” ovat peräisin. 😀

   ”Kylttyyrimarxilaisten” debunkkausvideo asialinjalla:

   https://www.youtube.com/watch?v=qlrpSpwxgWw

   • Pesunkestävälle kommunistille selvien faktojen kieltäminen ja mustan sanominen valkoiseksi sekä päinvastoin ei tuota omantunnon kolkutuksia, koska sellainen heiltä puuttuu.

 4. Muistan joskus lukeneeni että Hitlerin päävihollinen olisi ollut NL:n bolsevismi (kommunismi) jota hän ei pitänyt oikeana sosialismina vaan juutalaisten diktatuurina.
  Ja sen hän halusi kukistaa ja uskoi että saisi sen jälkeen Venäjän kansan mukaan saksalaiseen aitoon kansallissosialismiinsa joka toimi koko kansan eikä pienen eliitin hyväksi.
  Juutalaisviha lienee perustunut tähän samaan asiaan kun hän koki juutalaiset enemmän parasiitteina kuin aidon yhteisen hyvän rakentajina. Siinä hän epäilemättä olikin oikeassa. Vastaavan ilmiönhän näemme tänäänkin. Ja ehkä jopa vielä vahvemmin.
  Mutta hanke meni ’pieleen’ tai ’joku taho’ sotki asiat.
  Jos mitään asiaa niin Hitlerin toimia ja WW2 sotaa on historiassa rajusti tietoisesti V-median ja Nwo-eliitin toimesta vääristelty. Toivottavasti niistä joskus kirjoitetaan jotain totuuden kestävääkin.

  Artikkelissa todetaan:
  “Sosialistisia” elementtejä NSDAP:n ohjelmassa edustivat lähinnä seuraavat vaatimukset:
  kansalaiset on vapautettava korko-orjuudesta
  Trustit on valtiollistettava
  Kansalaisille taattava osuus suuryritysten voitonjakoon
  Riittävä vanhuuden turva
  Suurten tavaratalojen kunnallistaminen paikallisten pientuottajien hyväksi
  Oikeus pakkolunastaa maa-alueita yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
  Käytännössä kansallissosialistien sosialismi ilmeni eräiden suuryritysten ottamisena valtion haltuun … ”
  Wikipediasta poiminta: Erik von Kuehnelt-Leddihn esittää, että 10 ohjelman 25 kohdasta ovat työväenluokan asian ajamista, mm. työllisyyden puolustaminen, yritysvoittojen jako työntekijöille, pääomatulojen lakkauttaminen, kuolemantuomio keinottelijoille ja koroillaeläjille, trustien ja suurkauppojen sosialisoiminen, eläkejärjestelmän laajentaminen, yhtäläisen koulutuksen tarjoaminen köyhimmillekin, lapsityön kielto ja pääoman herruuden lakkauttaminen.[1] William Brusteinin mukaan nämä ohjelmakohdat ja Drexlerin lausunnot osoittavat, että natsipuolueella oli alkuperä työväenpuolueena.[2]

  Hyviä asioita kun ajatellaan koko kansaa. Kyllä tuollaiseen ohjelmaan oli helppo saada mukaan tervejärkisiä ja moraalisesti valveutuneita ihmisiä jotka pystyivät ajattelemaan yhteisen hyvän eikä vain oman napansa etua.
  Jotain tuon kaltaista kristillinen moraali pitää sisällään ja sen varaan kestävä ja oikeudenmukainen tulevaisuus olisi helppo rakentaa.

  Mutta kristinusko on nyt asetettu talmudisti-rabbien inkvisition alle ja kristittyjä uhkaa holokausti. Itse asiassa heitä onkin jo tuhottu moninkertainen määrä verrattaessa juutalaisten menetyksiin Hitlerin Saksassa ja määrä vain kasvaa koko ajan.
  Silti sionistit pitävät kiinni omasta ’holokaustistaan’ joka oikeuttaa heidät vihanpitoon muuta maailmaa kohtaan.
  Makow toteaakin:
  ”… If Christianity is all about forgiveness, Jewishness can be seen as an accumulative project of ‘Amalek’ characters.
  If Christianity is all about compassion, the ability to defy gravity by means of harmony and reconciliation, Judaism and Jewishness can be described metaphorically as gravitational forces.
  They are there to unite the tribe around the constant fear of an emerging enemy.
  … I guess that those who insist on pushing the phantasmic notion of ‘Judeo-Christian values’ should bear in mind the clear ideological, spiritual, metaphysical contrast between the two distinct religious precepts that in fact have very little in common.”
  http://www.unz.com/gatzmon/when-god-is-reduced-into-an-arsonist/

  Churches Have Become The #1 Target For Hate Attacks
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187218
  The Jewish Conspiracy is real. Antisemitism is justified. Just watch what Chabad Jews are saying: ”The New World Religion will be Jew worship. The goyim will serve the Jews.”
  https://www.henrymakow.com/2019/04/why-do-jews-stage-hate-crimes.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187200
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187151

  • ”Churches Have Become The #1 Target For Hate Attacks”

   Sitähän kirkot nykyisinkin ovat mm. kulttuurimarxisteiksi metamorfoituneille krypto- ja muille kommunisteillekin, Frankfurtin kommunisti-sosiologien tarjoamien suuntaviivojen mukaisesti:

   ”Antamatta meille mitään ajatuksia tulevaisuuden suunnitelmistaan – [Frankfurtin] koulukunta on suositellut ”Hiljaisen” kulttuurivallankumouksen edistysaskeleiksi ja tavoitteiksi – muun muassa:

   1. Luotu käsite: rasistiset rikokset [synonyyminä ”viharikokset”]
   2. Jatkuva muutoksentila aiheuttamaan sekaannusta
   3. Opetusta seksistä ja homoseksuaalisuudesta lapsille
   4. Koulujen ja opettajien arvovallan heikentäminen
   5. Valtava maahanmuutto tuhoamaan identiteetti [mm. taukoamaton ”monikulttuuri”-propaganda koko valtaVALEmediassa, kouluissa ja yliopistoissa sekä ”vihapuheterrori” kriitikkoja kohtaan]
   6. Ylettömän juomisen edistäminen
   7. KIRKKOJEN TYHJENTÄMINEN [fyysisen tyhjentämisen sijaan käytetään enemmänkin moraalin mädättämistä kulttuurimarxisteiksi korruptoituneiden pappien avulla, jonkinlaisina troijan hevosina]
   8. Epäluotettava oikeusjärjestelmä [Demla-kommunistituomarit]ja ennakkoluulot rikoksen uhreja kohtaan
   9. Riippuvuus valtiosta tai valtion avustuksista
   10. Tiedotusvälineiden ohjaus ja vaimentaminen
   11. Kannustetaan perheiden hajoamista

   Munzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin: ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se LÖYHKÄÄ.”” – http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

   Nenäänsä saa löyhkän vuoksi pidelläkin, kun esim. lukee Brysselin Pravdaa tai kuuntelee/katselee Ylen tiettyjä ohjelmia (vaikka sitä vain aniharvoin teenkin) – viherpunikki-toimittajat antaumuksellisesti ”kutsumus”-työssään!

  • ’My Patient, Hitler’
   A Memoir of Hitler’s Jewish Physician
   http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n3p27_bloch.html
   Eduard Bloch
   ”My Patient, Hitler,” by Dr. Eduard Bloch ”as told to J. D. Ratcliff,” originally appeared in two parts in the March 15 and March 22, 1941, issues of Collier’s magazine. In those pre-television days, Collier’s was one of the most influential and widely-read periodicals in the United States.
   Regarded by serious historians as an important primary historical source about Hitler’s youth, this essay is cited, for example, in the bibliography and reference notes of John Toland’s acclaimed biography, Adolf Hitler (Doubleday, 1976). It is also cited as a source in Robert Payne’s study, The Life and Death of Adolf Hitler (Praeger, 1973) and in Louis Snyder’s Encyclopedia of the Third Reich (McGraw Hill, 1976).
   While frankly describing the devastating impact of Hitler’s anti-Jewish measures on his own life and career, Dr. Bloch also writes about the teenage Hitler with an honesty and sensitivity that would be almost unthinkable in any large-circulation American magazine today. The complete text of the original two-part essay, including original subtitles, is reprinted here, with only a few minor additions in brackets.

   Olivatko H:n juutalaisvihan perusteet pääosin ww1:n mielivaltaisessa rauhansopimuksessa jonka tarkoitus oli tuhota Saksa ja jonka laatimisessa sionisteilla oli keskeinen rooli kuten koko 1.maailmansodan synnyttämisessäkin?
   The Jewish Hand in the World Wars, Part 1
   http://www.unz.com/article/the-jewish-hand-in-the-world-wars-part-1/

 5. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ( NSDP ) mikä ei ole ollenkaan paha nimitys työläisten etuja valvomaan ? Siitä juutalaiset tekivät lyhennettynä haukkumanimen NAZI. Minkälaisia haukkumanimiä pitäisi keksiä juutalaisista ”koronkiskureista”, siitähän he ovat kuuluisia, jo vanhan testamentin mukaan, mutta kiskonta on kohdistettu ainoastaan ”Ei-Juutalaisiin”. Veljeltä ei pidä laskuttaa korkoa, mutta GOYAMilta revi kaikki irti mikä vain irti lähtee ? Vie vaikka tuhkat takasta.

  • Jos mitä niin Natsi-Saksan asioita on rajusti vääristelty historian kirjoituksessa. Ja nimenomaan negatiiviseen suuntaan.
   Hitleristä tuli ongelma Rothschildin Kasaari-Mafialle kun hän irtaantui siitä ja alkoi toimia Saksan kansan etujen mukaan ja hän loi oman pankkijärjestelmän jota Rothschildit ja KM eivät voineet hyväksyä kun se ei perustunut hyväksikäyttöön. Hitler esitteli rahoitusjärjestelmää, joka oli vapaa koronkiskonnasta ja hyödytti työväenluokkaa. — On helppo uskoa että tässä oli tärkeä syy miksi KM aloitti kovan rynnäkön kansallissosialismin kaatamiseksi.
   https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

   Me näemme saman tänään R&KM:n islamin vastaisessa sodassa, koska islam kieltää koronkiskonnan. Siksi Israel on niin vahvasti aggressiivinen maailman islamilaisia ihmisiä kohtaan.

   Nykyaikainen valtioiden velkaorjuuttaminen alkoi, kun hollanninjuutalaiset maahanmuuttajat perustivat Englannin keskuspankin 1694. Keskuspankin ideana oli kieltää valtiota rahoittamasta itse julkisia kuluja. Kun valtio päätti tehdä investoinnin, joutui se ottamaan korollisen velan yksityiseltä keskuspankilta. Paisuva korkotaakka ja rahoitusriippuvaisuus alistivat hallituksen pankkisektorin palvelijoiksi. Sama järjestelmä levisi pian muihinkin länsimaihin.

   1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ww1:n Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
   Saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ww1 oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
   Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä.

   Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
   Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.

   Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.

   Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla. Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.

   Saksan sodassa kärsimän tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon joka omalta osaltaan edisti Hitlerin valtaan nousua.

   Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.
   Pankkiirisuvun perustaja Mayer Amschel Rothschild on tunnettu lauseestaan: ”Antakaa minulle oikeus painaa rahaa ja hallita pankkeja, niin en välitä siitä, kuka säätää lait.”
   Hän ei sallinut sukuunsa lainkaan ei-juutalaisia. Rothschildit aloittivat pankkitoiminnan Ranskan suuren vallankumouksen sekoittamassa Euroopassa.
   Sombartin mukaan Rothschildien valta kasvoi 50 vuodessa niin suureksi, ettei monissa maissa enää päässyt valtiovarainministeriksi, mikäli ei ollut luonut hyviä suhteita juutalaissukuun.
   ”Euroopassa oli vain yksi voima – Rothschild.”
   Kansallissosialistit eivät onnistuneet sitä kovasta yrityksestä huolimatta kaatamaan.

 6. Kyllähän Hitler oli varsinainen luuseri,jos häntä vertaa muihin tuon aikakauden toimijoihin.
  Jos pitkienpuukkoje yötä ei olisi tapahtunut voisi hstoria ollut tapahtumiltaan toisenlainen.
  Viellä Trippentop sopimuksen tekemisen aikoihin oli saksassa vakavaa keskustelua taloudellisesta yhteistyöstä, tai pikemminkin sen jatkamisesta Neuvostoliiton kanssa.
  Saksan sotavoimat vaaroittivat kahdenrintaman sodasta,mutta elinkeinoelämällä oli harhaluuloja,ensiksikiin Neuvostoliiton sotilallisesta heikkoudesta,olihan maassaa tapahtunut armeijankeskuudessa suuret puhdistukset ,juuri kolmekymmenluvun loppupuolella.

 7. Jos vasemmistossa puhutaan nyt kansallissosialismin uhasta Suomessa, niin sillä tarkoitetaan selkeästi perussuomalaisia. Saksan sisarpuolueen AfD:n tilanne on luultavammin vielä hankalampi kuin meillä perussuomalaisten. Kuitenkin se että Viro valitsi kuten Itävalta ja Puolakin toisen tien kuin Ruotsi (jota Rinne matkii),osoittaa että kansallissosialismin uhkaa ei eristämällä poisteta tai lannisteta. Yhteistyö on paljon parempi keino. Jos halutaan muutosta Suomen politiikkaan niin perusedellytyksenä taitaakin olla asennemuutos.

  Eihän meillä varsinaisesti kyse ole mistään kansallissosialismin noususta vaan ainoastaan kilpailusta kuka pääsee seuraavaan hallitukseen. Vasemmisto ja sosiaalidemokraatit eivät halua myöntää että heillä on huonot kortit, vaikka Rinne olisikin nyt hallitustunnustelija tai jopa seuraava pääministeri. Niin Rinne kuin Li Anderssonkin haittasivat vain omaa puoluettaan sanomalla jo ennen vaaleja etteivät tee yhteistyötä perussuomalaisten kanssa ts. ovat ” juntteja” Kannattaisikohan vasemmiston ja sdp:n yhdistyä yhdeksi puolueeksi, sillä näillä eväillä ei kumpikaan kunnolla tule pärjäämään kun puoluekenttä yhä pirstaloituu.

  Perussuomalaisissa olevat äärioikeistolaiset voimat on kaikkien tiedossa. Se että perussuomalaiset eristetään pois ennakolta hallituksesta johtaa vain EU-tasolla hankaluuksiin.

  On aika vaikea hahmottaa kuviota; Kansallissosialismin uhka, ja natsit nykyhetken Suomessa, joilla tarkoitetaan
  siis perussuomalaisia kun nuo persut kuitenkin ovat kaikkien muiden puolueiden vihan kohde kuten juutalaiset natsi-Saksassa. Yhtälöä ei voida ainakaan samoilla tekijöillä muodostaa eikä vaara siksi ehkä olekaan aivan niin suuri ja todellinen.

 8. Onhan suomessakin natseihin verrattavia liikkeitä kuten pohjoismaiden vastarintaliike, odinin soturit, suomen sisu ja ihan oikeudessa toimintakiellon saanut natsiliike. Monet liikkeistä liittyvät jollain tapaa suomen populisteihin eli perussuomalaisiin mutta voi myös liittyä myös suomennyrittäjä yhdistykseen joka näiden natsi liikkeiden avulla haluaa heikennyksiä palkansaajien työsopimusten ehtoihin ja natsiliikkeet on hyviä saamaan loka kampanjoita työehtojen heikennyksiä vastustavien ja ihmisoikeuksia puolustavien ihmisten mustamaalaamiseksi. Varmasti jos natsiliike saa suomessa jalansijaa niin niin työnantajat löytävät mahdollisuuden hyödyntää niitä ja päin vastoin ja pian vaalien jälkeen kokoomuksen orpo perui puheensa ettei voi ottaa perussuomalaisia hallitukseen eli orpon takana oleva iso raha ei kaihda kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteishallitusta. Perussuomalaisten kannattajat on sekalainen ihmisryhmä jossa on yrittäjiä, palkansaajia, perusturvan varassa eläviä, opiskelijoita ja erilaisten populististen mystisten natsiaatteiden ja -rituaalien kannattajia joilla on jonkinlainen tunne että he ovat jääneet jotenkin osattomaksi yhteiskunnasta tai se ei riittävästi virikkeitä ilman natsirituaaleja ja symboliikkaa. Perussuomalaisen puolueen natsiaatteen kannattajat elävät ilmeisesti uudestaan suomen ja saksan ja myöhemmin natsisaksan liiton aikaa jossa kyllä aika on tosissaan kullannut muistot. Pääosa perussuomalaisten kannattajista on kuitenkin samaa porukkaa kuin muissakin puolueissa ja hallaaho on reivannut ainakin sanoissaan kurssia sanoistaa pitävämpään suuntaan verrattuna soinin perussuomalaisiin mutta hallaaho kuitenkin osallistui oikeistopopulistien ryhmän perustamiseen eussa että voihan olla euroopan rahamiehet on pistänyt populistit asialle levittämään aikanaan monessa euroopan maassa hallinnutta natsipuolueen propagandaa omien intressisiensä takia. Eun hyödyllisyydestä on suomelle ollaan montaa mieltä mutta sen kritisoijat ei aina äänestä perussuomalaisia kun näyttää että eun taru on lopussa ellei se muuta toimintatapojaan globaalien investointipankkien politiikan ajamisesta ihmisten oikeuksien parantamiseksi ja elinolojen kohentamiseksi eumaissa sekä muissa maissa tarpeen mukaan sekä ilmaston muutoksen pysäyttämiseksi josta on ollut paljon puhetta mutta vähän tekoja. Eu on globaali populistinen liike joka puhuu hyvää mutta tekee paskaa kuten muutkin populisit.

  • Suomessa ei ole ollut stalinista järjestöä ellei jotain sinisalon porukkaa siksi lueta mutta ne nyt oli niin kaukana stalinista kuin maa auringosta mutta sopivat hyvin populistiseksi liikkeeksi ainakin retoriikka oli samantapaista. Euroopassa ei ole ollut stalinistisia liikkeitä ikinä eikä ole nytkään. Stalin taisi olla huono populisti kun sen kannatus ei periytynyt tälle vuosituhannelle niinkuin hitlerin liike vaikka molemmat samanlaisia murhan himoisia diktaattoreja. Hitler oli kuitenkin demagoginen puhuja ja kansan kiihottaja mutta stalinilla ei sellaisia kykyjä tainnut olla ja hitlerin muisto on säilynyt syystä kun hänen valtakuntansa luhistui niin samalla hitler lopetti itsensä ja perheensä ja tämä traaginen teko varmaan aiheutti hitlerin palvontaa euroopassa ja se jatkuu vieläkin.

 9. Populismi ei nyt uhkaa tällä hetkellä muuttua natsiliikkeeksi vaikka niiden sanomisista niin voisi päätellä koska ne on vaaleihin tarkoitettua kansan kiihotusta. Populistit on sitoutuneet parlamentaariseen työskentelyyn kaikissa euroopan maissa ja yhteiskunta varmasti reagoi jos se alkaa yrittämään jotain poikkeuksellista diktatuuria rakentamaan lainsäädäännön kautta. Suomessa on ollut populisteja aina vennamosta lähtien ja ennenkin ja heillä on ollut oma kannattaja kuntansa jotain 70 vuotta mutta ei siinä mitään siirtymää natsismiin ole seurannut. Populistit antaa kärkeviä lausuntoja asioista joilla ei ole todellisuuspohjaa aina ollenkaan ja se tekee niistä hankalia hallituskumppaneita mutta he yleensä myös pettää populistiset periaattensa hallituksessa ja ainakaan soini soitti suutaan hallituksessa mutta ei saanut yhtään populistista tavoitettaan läpi esim. maahanmuuttoon liittyen ellei sellaiseksi lueta aktiivimallia, joka oli natsi tyyppinen suomen kansalaisen kyykytyslaki ja päivastainen mitä populistit ennen vaaleja suomalaisille lupasi mutta hallitus kumppanit olivat saman tasoisia kyykyttäjiä että oikeisto ja keskusta puolueissa on natsihenkeä saman verran kuin populisteissa. Populistit vasemmistopuolueiden kanssa voi olla samassa hallituksessa aivan yhtä hyvin kuin keskusta- ja oikeistopuolueet ja vasemmistolaisten kanssa onnistuvat varmasti paremmin asioiden hoidossa kuin esimerkiksi sipilän hallitukseessa koska sipilä ja orpo varmasti rajoitti populistien tekemisiä siten että niiden lopputulos oli surkea.

  • Saksalais-ruotsalainen Henning Witte on melko äskettäin perustaut Ruotsiin uuden puolueen nimeltä ”Populisterna”. Tässä on heidän mielenkiintoinen puolueohjelmansa:

   ”Populisternas Grundprogram”, https://www.populisterna.se/grundprogram/
   Suomeen sopeutettuna se mielestäni varsin hyvin sopisi meillekin.

   Kuten arvata voi puolue on kokenut monenlaista vastarintaa ja suoranaista sabotaasia läpeensä korruptoituneen vanhan vallan ja sitä tukevan yhtä läpimädän valtaVALEmedian taholta.

   Henning Witte on oikeustiet.toht. ja on toiminut Estonian uhrien omaisten asianajana. Witte on osoittanut, että Estonia upotettiin räjäyttämällä reikä sen kylkeen. Lastina oli matkustajien lisäksi alasajetun Neuvostoliiton salaista sotilasteknologiaa Baltiasta matkalla Yhdysvaltoihin.

 10. Velkarahajärjestelmän ja säätelemättömän globalisaation ylilyöntien salliminen ovat nykyisen avoimen ja edustuksellisen demokratian heikkoudet. Politiikan arvoviitekehys on ajautunut pankkiekonomistien käsiin ja he puolestaan vaatimalla vaativat väestön eriarvoisuutta kiihdyttävää kehitystä. Koska varallisuutta keskittävä ja korkeaan teknologiaan nojaava talousjärjestelmä ei pysty tarjoamaan asiallisesti palkattua ansiotyötä riittävän monille, on alettu vaatimaan sitä, että osa väestöstä velvoitetaan tekemään työtä almuja tai armopaloja vastaan, mikä on moraalilain vastaista. Tarjolla on myös sekamalleja, joissa normaalia työmiehen palkkaa jatketaan almuilla ts. sosiaalituilla. Asumistukina nuo rahat palautuvat kapitalistien taskuun, mikä lisää asetelman kieroutta.

  Siksi ollaan aivan pian järjestelmässä, joka on totalitaristinen, mutta ei tarjoa kansallissosialismin hyviä puolia, joista varallisuuden jakaminen ja keinottelijoiden kuriin laittaminen kuulostavat monien mielestä hyviltä.

  Tietenkin on syytä kysyä, miksi perinteinen sosialismi tai sosiaalidemokratia eivät näytä pystyvän toteuttamaan lupauksiaan kansalaisten reilusta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Joillekin kommentaattoreille on yhä epäselvää, että moderni vasemmistolaisuus on käytännössä luopunut vakavasti otettavasta talousteorian kehittelystä ja on antautunut globaalille kansallisvaltioita velkaannuttavalle pankkijärjestelmälle. Tilalle on otettu kulttuurimarxistinen ohjelma, joka EI ole salaliittoteoria, vaan täyttä totta. Se on kumouksellisen marxilaisuuden eräs keino, jolla porvarillisiin arvoihin nojaava valtio pyritään ajamaan kaaokseen demoralisaation kautta. Keino otettiin käyttöön siksi, että länsimaissa työväestön elintaso oli kaikesta huolimatta niin hyvä, ettei heitä saatu agitoitua kommunistiseen vallankumoukseen. Kulttuurimarxistinen kumousohjelma söi kuitenkin lapsensa, koska talousteorian kehittely unohtui täysin ja vasemmistosta tuli globalisteille täysin harmiton puudeli. Kapitalistiset oligarkit saivat vasemmistosta itselleen apurin, jotka puhuvat moraalilakia vastaan ja niinpä kapitalisti voi ansaita omaisuuksia samalla, kun laittaa köyhän työskentelemään armopaloja vastaan (tilanne, jossa Suomessa ollaan jo nyt).

  Keskiverto vasemmistolaisen kauhistelu kansallissosialismista on nykyisin usein vain avuttoman ihmisen jonnenjoutavaa tekopyhyyttä. Ainoa järkevä tapa haastaa kansallissosialismi on tehdä itse asiat paremmin ja nyt tulokset eivät lainkaan vakuuta.

  • Mahtava kommentti joka osuu minusta naulan kantaan.
   ”…on syytä kysyä, miksi perinteinen sosialismi tai sosiaalidemokratia eivät näytä pystyvän toteuttamaan lupauksiaan kansalaisten reilusta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta…”
   Tuo on surullinen tosiasia ja kaiken kurjistumisen ja kieroutumisen perimmäinen voima on juuri tuo ’viagraa’ kaipaava impotenssi.
   Oikeistolta mitään kansalaisten reilua kohtelua on ja on aina ollut turha edes odottaa, ’rappari-sionisteilta’ vielä vähemmän kun he keräävät kaiken vain omaan laariinsa ja ovat ottaneet rahan hallinnan itselleen alistaen muut velkaorjiksi.

   ”Keskiverto vasemmistolaisen kauhistelu kansallissosialismista on nykyisin usein vain avuttoman ihmisen jonnenjoutavaa tekopyhyyttä…”
   Nimenomaan ja siinä hän on mennyt ’rapparisionistien’ propagandaan mukaan tiedostamatta paremmin miksi kansallissosialismi haluttiin tuhota eikä sen hyviä puoliakaan haluttu kehittää ja tukea Hitleriä ja Saksan kansaa sen pyrkiessä turvaamaan omia etujaan (katso artikkelissa esiin tuodut kansallissosialismin aatteen kansalaisia tukevat puolet) vaan koko hanke kannattajineen haluttiin tuhota vaarallisena suurpääomalle jota silloinen ’juutalaiseliitti’ (kasaarimafia?) hallitsi suvereenisti.
   Ja aatteen tuho tarkoitti tarpeetonta sotaa (pitää muistaa että H tarjosi rauhaa mutta siihen ei suostuttu vaan hänet pakotettiin laajaan sotaan, asia jota v-media ei tuo esiin, miksei?) ja merkitsi käytännössä maailmansotaa ja valtavaa kymmenien miljoonien ihmisuhrien määrää minkä luulisi hirvittävän keskiverto vasemmistolaistakin enemmän kuin kansallissosialismi aatteen.

  • Fasismin, siis myös tämän ”kansallissosialismin”, suosion nousu tuntuu perustuvan täydelliseen tietämättömyyteen fasismin ja natsismin todellisesta luonteesta.

   Tuntuu uskomattomalta, että Hitlerin ja kansallissosialistien 1930-luvun Saksaan tarkoitettu vaalipropaganda (”Kansalaiset on vapautettava korko-orjuudesta. Trustit on valtiollistettava. Kansalaisille taattava osuus suuryritysten voitonjakoon. Riittävä vanhuuden turva. Suurten tavaratalojen kunnallistaminen paikallisten pientuottajien hyväksi. Oikeus pakkolunastaa maa-alueita yleishyödyllisiin tarkoituksiin.” jne jne) puree vielä joihinkin v. 2019 Suomessa.

   Kyse lienee epätoivosta, minkä on aiheuttanut SDP:n ja vassareiden tekemä petos Suomen työväenluokkaa kohtaan. Tilanne on tältä osin aivan sama kuin 30-luvun Saksassa.

   Toveri Stalinin sanoin:
   ”Fasismin voittoa ei ole pidettävä yksinomaan työväenluokan heikkou­den merkkinä ja tuloksena siitä, että sosialidemokratia
   petti työväenluokan ja raivasi tien fasismille. Sitä on pidettävä myöskin porvariston heikkouden merkkinä, merkkinä siitä, että porvaristo ei enää kykene hallitse­
   maan vanhoilla, parlamenttarismin ja porvarillisen de­mokratian menetelmillä, jonka takia sen on pakko sisäpo­litiikassa turvautua terroristisiin hallintomenetelmiin…”
   tov. Stalinin puhe VKP:n(bolsevikkien) XVII puoluekokouksessa

   Tämä oli todellakin vain vaalipropagandaa, historia on meille todistanut, että hitleriläisten kansallissosialistien talouspolitiikka oli aivan toisenlaista:

   ”Se, että kansallissosialismissa todellakin oli kysymys vain rahasta, pääomasta, osoittaa Gustav Krupp von Bohlen und Halbacin allegorinen elämäntarina:

   ”Kolme viikkoa myöhemmin Hjalmar Schacht järjesti kokouksen Saksan suurimpien teollisuusjohtajien kesken. Kokouksessa Hitler vakuutti, ettei demokraattisia vaaleja enää pidettäisi, ettei yrityksiä kansallistettaisi ja että asevarustelu käännettäisiin uuteen nousuun. Saksan armeijan joukkojen määrää kasvatettaisiin huomattavasti. Natsit eivät tulisi häiritsemään teollisuutta eikä liiketoimintaa. Hitler myös ajaisi radikaalit vallankumousmieliset natsipuolueesta tai ainakin määräävistä asemista. Ammattijärjestöjä ja liittoja ei enää siedettäisi vaan teollisuusjohtajat tulisivat saamaan takaisin hallitsevan asemansa. Hitlerin pidettyä puheensa Gustav Krupp von Bohlen nousi ja kiitti puhujaa asioiden selkiyttämisestä. Gustav Kruppista tuli yhdessä yössä varaukseton natsien tukija ja pian myös puolueen jäsen.”

   ”Toisen maailmansodan sytyttyä Krupp sai käyttöönsä rajattomasti juutalaisista, sotavangeista ja muista poliittisesti epäluotettavista ja/tai rodullisesti alempiarvoisista koostuvaa työvoimaa. Nürnbergin sotarikosoikeudenkäyntien syyttäjän arvion mukaan n. 70 000 pakkotyöläistä kuoli pelkästään Kruppin palveluksessa. Kruppin työleirien olot olivat surkeita ja niissä kuoli ihmisiä jatkuvasti tauteihin, aliravitsemukseen ja kylmyyteen. Esimerkiksi Auschwitzin lähellä sijainneessa tehtaassa juutalaisvangit valmistivat ammuksiin nalleja niin pitkään kuin töihin kykenivät – sitten heidät kaasutettiin Auschwitzissa.
   Sodan aikana Krupp valmisti tykkejä, panssarivaunuja, sukellusveneitä ja ammuksia.”

   ”Gustav Krupp von Bohlen und Halbach oli saksalainen teollisuusjohtaja ja Adolf Hitlerin tukija. Gustav Krupp oli yksi Nürnbergin sotatuomioistuimessa syytetyistä sotarikollisista, joskin syytteistä luovuttiin terveyssyiden perusteella.””

   Lainaus tuolta: https://kaymala.blogspot.com/2009/02/tarvitseeko-kapitalismi-fasismia.html

   Tässä Gustav Krupp von Bohlen pitää puhetta natsikokouksessa:
   http://footage.framepool.com/en/shot/372103284-gustav-krupp-von-bohlen-und-halbach-essen-standard-bearer-swastika-flag

   Ja lopuksi paluu nykypäivään ja Eurooppaan, te kansallissosialismin palvojat, ette ole ilmeisesti huomanneet, että te jo tällä hetkellä elätte eräänlaisessa ”kansallissosialismissa”, eläessänne täällä EU-Suomessa.
   EU:n juuret ovat natsi-Saksassa. Tässä Rodney Atkinsonin videossa asia selitetään seikkaperäisesti:

   https://www.youtube.com/watch?v=DPAsJ4dnWZw

 11. Vain kansallissosialismi voi pelastaa Euroopan lopulliselta kurjistumiselta ja sekasorrolta.

 12. Vielä mitä, sillä eivät EU-maat ole edes vapaita. Niin Saksa kuin muutkin EU-maat ovat nykyhetkessä kolonisaation uhreja, US-vasalleja. Ainut Euroopan maa, joka ei ole suostunut vasalliksi on Venäjä.

  Kun puhutaan kansallismielisistä ajaudutaan näköjään vain väittelyyn kansallissosialismista ja natseista ja globalistit nauraa. Eikö kun polarisaatiota kumminkin haetaan keskustelun ytimessä pitäisi olla kansallisvaltiot vs globaisaatio. Globalisaatiolla tässä tarkoitan NWO:ta ajavaa ”Globalization is us” ja vielä isolla kirjoitettuna US eli USA. Miksi oikeastaan Brexit ? Mitä todennäköisemmin kyse ei ole pelkästä ” kansan”tahdosta.

  • ”EU-maat ovat nykyhetkessä kolonisaation uhreja, US-vasalleja…”
   Kun näin on Saksan ww2-tuhon jälkeen niin EU:n jäsenmaiden on pakko osallistua Usan ’nwo-sotiin’
   The European Union is obliged to participate in US wars
   by Thierry Meyssan
   Since the Treaty of Maastricht, all the members of the European Union (including the neutral countries) have placed their defences under the suzerainty of NATO, which is directed exclusively by the United States.
   This is why, when the Pentagon delegates the economic headquarters of the countries it wishes to destroy to the US Department of the Treasury (USDT), all members of the European Union and NATO are obliged to apply US sanctions.

   The European Union – trapped
   Anticipating the current reaction of the European Union, worried about not being able to trade with whomever it saw fit, the administration of Bush senior elaborated the « Wolfowitz Doctrine », which was concerned with making sure that the Western and Central Europeans would never have an independent defence system, but only a system which was autonomous [9].
   This is why Washington castrated the European Union at its birth by imposing a clause to be inserted in the Treaty of Maastricht – the suzerainty of NATO. I am writing here about the European Union, not the Common Market.
   https://www.voltairenet.org/article206265.html

  • Minua vähän kummastuttaa miksi kansallissosialismi nähdään uhkana. Sitähän se on vain pääomapiireille joilta se karsisi mahdollisuuden rikastua nukkuessa.
   Juuri siksi se onkin leimattu tai ’natsitettu’ ja yhdistetty H:n valtaan nousuun, jopa itse H:iin. Todellisuudessa H vain toteutti sitä.
   Kuten kerrot niin Gestapon saapumiseen Suomeen ei tarvita kansallissosialismia. Kyse on kahdesta eri asiasta.

   • Kansallissosialismin aatteella voi nähdä olevan jonkin asteista kristinuskoon liittyvää moraalista perustaa.
    Olisiko siinä yksi syy miksi se koetaan negatiivisesti itsekkyyden ja ahneuden hallitsemassa maailmassa.

    Myös kristittyjen laaja vainoaminen puhuu omaa kieltään.
    “Kristityt ovat maailman vainotuin ryhmä nykyään”
    “On erittäin perusteellisesti ja luotettavasti dokumentoitua, että kristityt ovat kaikkein vainotuin ryhmä maailmassa nykyään. Nyt on jokaisen valtion otettava konkreettisia askelia vainottujen vähemmistöjen kuten kristittyjen suojelemiseksi omilla alueillaan – ja lopetettava vainot ja teurastus.”, Dreher kirjoittaa artikkelinsa lopussa.
    Kristittyjen vainoista tiedottaa muun muassa Open Doors -järjestö.

    ”Ainakin 73 maassa vainotaan kristittyjä. Noin 245 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa.
    Yli 4136 ihmistä kuoli uskonsa tähden vuonna 2018”, kirjoittaa Open Doors sivuillaan.
    Kuka vainoaa?
    Ei luulisi olevan mahdotonta paljastaa totuus tässä asiassa. Syyllinen varmasti löytyy sieltä missä kristinuskon sanoma koetaan eniten uhkaavana.
    https://opendoors.fi

   • Jottei syntyisi väärinkäsityksiä ja tulisi natsi-syytöksiä niin totean että H toteutti kansallissosialismia KS tavalla joka tietenkin oli tuomittava ja rasistinen.
    Mutta itse KS ilman rotuoppeja ja työleirejä ei ole uhka jos pysytään ohjelmassa millä se ’ajettiin sisään’:
    Kansalaiset on vapautettava korko-orjuudesta
    Trustit on valtiollistettava
    Kansalaisille taattava osuus suuryritysten voitonjakoon
    Riittävä vanhuuden turva
    Suurten tavaratalojen kunnallistaminen paikallisten pientuottajien hyväksi
    Oikeus pakkolunastaa maa-alueita yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

 13. The Burning of Notre Dame and the Destruction of Christian Europe

  Guy Millière – Gatestone Institute April 22, 2019

  Barely an hour after the flames began to rise above Notre Dame — at a time when no explanation could be provided by anyone — the French authorities rushed to say that the fire was an “accident” and that “arson has been ruled out.” The remarks sounded like all the official statements made by the French government after attacks in France during the last decade.

  The Notre Dame fire also occurred at a time when attacks against churches in France and Europe have been multiplying. More than 800 churches were attacked in France during the year 2018 alone.

  Churches in France are empty. The number of priests is decreasing and the priests that are active in France are either very old or come from Africa or Latin America. The dominant religion in France is now Islam. Every year, churches are demolished to make way for parking lots or shopping centers. Mosques are being built all over, and they are full.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187367

  Ei luulisi olevan mahdotonta paljastaa totuus tässä asiassa. Syyllinen varmasti löytyy sieltä missä kristinuskon sanoma koetaan eniten uhkaavana.
  Itse epäilen eniten koronkiskureita ja maailman velkaorjuuttajia joita vastaan Jeesus taisteli.

  • Katsaus kirjaan Sota tavallisia ihmisiä vastaan
   — 7% mahdollisuus että kirjoittajasta voi tulla pressa 2020
   Book Review: Andrew Yang – the War on Normal People
   ~7% Chance This Guy Will Be President Come 2020. Let’s Review His Book.
   ANATOLY KARLIN
   http://www.unz.com/akarlin/review-yang-war-on-normal-people/

   Tämänkaltainen sotahan on käynnissä ’eu-arvoyhteisössämme’ ja koskee siis meitäkin

 14. https://www.eurocanadian.ca/2019/04/what-makes-one-percent-think-they-will-escape-chaos-they-have-made.html

  he richest man in Denmark, Anders Holch Povlsen, and his wife, have just suffered an unimaginable tragedy; three of their four children were killed in the Muslim-organized bombings in Sri Lanka.

  Kiltämättä en sääli pätkääkään oman rotunsa pettänyttä! Sai mitä tilas! Yleensä nämä terroristi teot osuvat viattomiin ja tällä kertaa osote oikea! Mutta nämähän tiedetysti uhraa NWO takia vaikka omat lapsensa!!

  Kun valittu kansa eli saatana käskee! Sairasta porukkaa globalistit, mutta ymmärtäähän tuon tavallaan massojen tyhmyyden ja aivopesun kuilu näyttää olevan pohjaton!! Omassa kuplassakun on niin mukava elää! Holokaustit ”terrorismi” cia, mossad m16 kgb ym. rahajärjestelmä ym muut kun joko pelottaa totuus tai sit liian laiska uhraamaan POSSEN JA SALKKAREIDEN katsomiselta edes vähää aikaa näiden asioiden tutkimiseen!!

 15. Kiitos kommenteista! Ne tukevat käsitystäni, jonka mukaan aiheesta pitää puhua ja suoraan, oikealla nimellä.

 16. Melkein 30 vuotta sitten itävaltalainen politiikan tutkija Karl Steinhauser nimesi yhden kirjansa ”EU – huomispäivän Super-Neuvostoliitto”. Se on toteutumassa, pienten askelten taktiikalla ihmisten huomaamatta – JA ILMAN ”NATSEJA”, vaikka ”natsit” aikoinaan vastaavantyyppistä monsteria suunnittelivatkin:

  ”The Final Wakeup Call
  Pan-European Union
  The End of Sovereignty
  The EU is a Totalitarian Monster
  The Reform that will make a huge difference
  EU Parliament is a complete Farce
  Assange, Brexit, QFS, GCR, EU-elections and Notre Dame Fire

  The United States of Europe

  The EU is a major example of what is called the post-industrial, post-democratic society in which unelected bureaucrats, technocrats, and ‘experts’ dictate to an oppressed human society. This can be witnessed and is prevalent every day.

  The giant deception of the century is the establishment of a totalitarian bureaucratic Super State called the European Union, which was planned and concocted in today’s form over 60 years ago. It started with a ‘free trade area’ and morphed into todays’ centrally dictated Super State, where the line has been crossed in the direction of fascism AND COMMUNISM.

  The plan from its very inception, has always been to make the European Union what it is today and keep it there until it reaches the point where there is no going back. That moment has almost arrived, with proposals for yet further centralisation of power that will obliterate what is left of our freedoms, which is not much anymore with regard to all national sovereignties within in the EU. This is right in line with the Archontic bloodline goal to persistently centralise power, and incessantly expand control over the masses, globally.

  The original plan for a centrally-controlled fascist/COMMUNIST United States of Europe goes back centuries, and was already on the wish list of the Knights Templar in 1129,..”

  Koko artikkeli: http://finalwakeupcall.info/en/2019/04/24/eu-super-state/

  • Vertaa:

   “The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and COMMUNISM under the same tent, all under their control. … Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and INCREDIBLY EVIL IN INTENT.”
   ~ Larry P. McDonald
   U.S. Congressman, 1976, killed in the Korean Airlines 747 that was shot down by the Soviets
   in “Introduction” to The Rockefeller File, by Gary Allen (1975)

   • ”Revealed: China Is Funded And Backed By Wall Street And Western Corporations

    Listen carefully to the video below. Steve Bannon pointedly reveals that the rise of China to be an existential threat to America is thanks to Wall Street and Western mega-corporation, which I have been saying for years.

    This is a continuation of a long trend that the West is being destroyed from within its own ranks. Professor Antony C. Sutton first exposed this nefarious collusion with his masterpiece books like Wall Street and the Rise of Hitler, Wall Street and the Bolshevik Revolution, The Best Enemy Money Can Buy, National Suicide, Trilaterals Over Washington, etc.

    Bannon’s solution to ‘back Trump’ is misguided: the solution is to reject Technocracy, which is embedded within these same organizations. ⁃ TN Editor…”

    Koko artikkeli: https://www.technocracy.news/revealed-china-is-funded-and-backed-by-wall-street-and-western-corporations/

   • Toteutumassa oleva Euroopan ”Super-Neuvostoliito” on osa suurempaa suunnitelmaa:

    ”Illuminati Insider Unveiled Banker Plot in 1938

    In 1938, Illuminati insider Christian Rakovsky confirmed that the central bankers’ goal is worldwide COMMUNISM, i.e. The New World Order. ”There is only one aim, one single aim: the triumph of Communism. It is not Moscow which will impose its will on the democracies but New York, not the ”Comintern” but the ”Capintern” on Wall Street.”

    The ”Left”, Organized Jewry (including Zionism) and Freemasonry are all instruments of this agenda…”

    Koko artikkeli: https://www.henrymakow.com/000275.html

 17. ”Toteutumassa oleva Euroopan ”Super-Neuvostoliito” on osa suurempaa suunnitelmaa”. Eikö SDP:n Antti Rinteen lähtökohdakseen ottama YK:n agenda 2030 liity myöskin NWO:hon ?

  Kun EU moralisoi Venäjää sen ilmoitettua miettivänsä helpottaa ja nopeuttaaa venäläisen passin saamista ukrainalaisille (vielä kun Ukrainassa oli presidentin vaalit) pitää muistuttaa asiasta jota valtamediat ei kerro.. Näissä presidentinvaaleissa Kiova ei järjestänyt edes vaalilokaaleja Itä-Ukrainaan ja pyyhki pois koko väestön nimet vaaliluetteloista, joten Itä-Ukrainalaisilta vietiin vaaleissa äänioikeus.

  Myös Notre Damen palon sanotaan kuuluvan kategoriaan NWO( mahdollisesti palo aikaansaatiin energia-aseella). Vastavalkeassakin on jo esitetty, että uuden maailman uskonto tulisi olemaan satanismi. Tulisiko se näkymään jopa symboleina uudelleen rakennetussa Notre Damessa?
  Palon syitä ja tekijöitä arvailtaessa on väitetty myöskin , että kaikki ei mennyt niin kuin oli tarkoitus eli että katedraali olisi tuhoutunut kokonaan. Väitösten esittäjä ( en siis minä) pitää selvänä että kyseessä ovat satanistit ja osoittaa sormellaan Vatikaania. Perustelunaan hän viittaa jesuiittaveljeskuntaan, joka perustettiin Pariisissa Montmartren marttyyrienkukkulalla vuonna 1534. Tuosta marttyyrien kukkulasta Macron käyttää sanaa episentrumi. Jesuiittaveljeskunnan perustaminen oli temppeliherrojen (satanismi) uudelleen syntymä. -Moni varmaan kysyykin, miten voi olla että nykyinen paavi kuuluu jesuiittaveljeskuntaan?

 18. Nwo-mafialla kovat piipussa … näinkö on ? Jos ,niin eihän tuo Aatu kovin paha poika ollutkaan…
  The Annihilation Agenda: Why globalists are actively working to exterminate 90% of the human race
  Tuesday, April 23, 2019 by: Mike Adams
  (Natural News) Globalists are actively working to exterminate 90% of the human race, telling themselves that eliminating “useless eaters” is the only way to “save the planet.”
  The annihilation of the vast majority of humans on planet Earth is now openly advocated by left-wing influencers and the wealthy elite, including Bill Gates, Ted Turner and even comedians like Bill Maher who just wants people to, “Not have kids, DIE, and stay dead.”

  “As he argued that humans hurt the environment, he concluded that it would be better for Earth for more people to ‘not have kids, die and stay dead,’” reports NewsBusters.org.

  Understand that deranged Leftists really believe the planet will be destroyed if humans are allowed to survive much longer. Left-wing nut case Alexandria Ocasio-Cortez warns that planet Earth only has 12 more years before it will be destroyed by “climate change” — a completely fabricated junk science narrative invented by power-hungry Leftists who are almost universally illiterate in the realm of real science.

  Because Leftists truly believe humans are a threat to the planet, they have no qualms whatsoever about calling for the mass genocide of human beings around the world. After all, they are trying to “save the planet,” they tell themselves, which means in their minds, the ends justify the means.

  Washington State about to legalize the composting of human corpses to “recycle” them into the food supply

  As the global annihilation agenda is ramping up, laws are now being pushed that will allow governments to efficiently dispose of billions of bodies by “recycling” them back into the food supply. (Soylent Green, anyone?)

  In the state of Washington, for example, a new “human composting” bill has been passed by the state House and Senate. Once signed into law, it would allow human corpses to be liquefied and flushed into the sewer system. From there, “biosludge” is collected by every city in America — including Seattle — where it is dehydrated and trucked out to the rural farms in surrounding areas. There, it’s dumped on farm fields after being dishonestly labeled “free fertilizer” for farmers.

  https://www.naturalnews.com/2019-04-23-the-annihilation-agenda-globalists-working-to-exterminate-human-race.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187477

  • Tuossa Mike Adams (josta enemmän tietoa naturalnews-linkissä) kuulostaa aika hurjalta:
   Washingtonin osavaltio aikoo laillistaa ihmisten ruumiiden kompostoinnin ja ”kierrättää” ne ravinto tuotannon palvelukseen
   Osavaltiossa valtioneuvosto ja senaatti ovat hyväksyneet uuden ”ihmisen kompostointilainan”. Kun se allekirjoitettaan, se mahdollistaisi ihmisruumiiden nesteyttämisen ja huuhtelun viemärijärjestelmään.
   Sieltä ”bio-liete” kerätään … jokaisesta kaupungista Amerikassa, Seattle mukaan lukien, …kuivataan ja kuljetetaan jätteenä lähialueilla sijaitseville maapelloille oltuaan ensin polkumyynnissä viljelijöille ”vapaa lannoite” merkillä.

   • Kirjoitusvirhe, tietenkin kyse on ’kompostointi LAISTA’ eikä lainasta.
    Aika hurjalta tuntuu jos moinen laki voisi koskaan tulla voimaan.

 19. Olisiko Kinna lähimpänä sitä kansallissosialismia jolla Hitler nousi valtaan?
  Maalle ei ainakaan väestön määrä taida olla ongelma kuten yllä olen tuonut esiin: The Annihilation Agenda: Why globalists are actively working to exterminate 90% of the human race
  Tuesday, April 23, 2019 by: Mike Adams

  Kiinassa avataan uusi kirkko joka päivä – Vuosittain kaksi miljoonaa aikuista saa kasteen
  Kiina on hallitusmuodoltaan kansantasavalta, jota hallitsee Kiinan kommunistinen puolue (KKP). Talousjärjestelmältään se ei kuitenkaan ole kommunistinen, vaan ”sosialistinen markkinatalous”, joka on eräänlainen yhdistelmä suunnitelmataloutta ja vapaata markkinataloutta.

  Uskontojen vaikutus on viimeisen yli kolmen vuosikymmenen ajan jatkuvasti lisääntynyt. Ateismi ei enää riitä arvomaailman pohjaksi eikä elämän sisällöksi. Keskellä suuria muutoksia yhä useammat kiinalaiset etsivät uusia henkisiä arvoja sekä perusteita elämälle ja etiikalle.
  Kiinalaisia kristittyjä on kuvattu hyvin aktiivisiksi kansalaisjärjestöjen hyväntekeväisyystyössä, mikä näkyy diakonian kasvuna. Esimerkiksi Sichuanin suuren maanjäristyskatastrofin aikana vuonna 2008 oli vapaaehtoisista avustajista 60 prosenttia kristittyjä. Seurakunnilla on Kiinassa yhä enemmän vanhain- ja orpokoteja, köyhille ja vammaisille kohdistettuja avustusprojekteja, klinikoita, kouluja ynnä muita.

  Poliittisesti uskonnoista on tullut Kiinassa asteittain entistä hyväksytympiä. Ne katsotaan moraalia vahvistaviksi ja yhteistä kansakuntaa rakentavaksi sopusointuiseksi voimavaraksi.
  https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kiinassa-avataan-uusi-kirkko-joka-paiva/
  https://suomenkuvalehti.fi/rajalla/2013/06/11/jeesus-kiinnostaa-kiinalaisia/

  • Kristinusko alkuperäisessä muodossaan on varsin sosialistinen ellei jopa ei-totalitaarinen kommunistinen liike. Jeesus oli selkeästi sosialisti joka puolusti yhteistä hyvää farisealaisia rosvoja vastaan.
   Mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan Kiinan tie kulkee sosialismin kehittäjänä ja toteuttajana.
   https://www.piplia.fi/kristinusko-leviaa-kiinassa/

  • Vuosi 2012 näyttää olleen Kiinassa käänekohta mm. suhtautumisessa niin kristinuskoon kuin muihinkin uskontoihin ja tällä hetkellä ”Chinese Authorities ‘Routinely Target Churches, Destroy Crosses, Burn Bibles And Arrest Pastors’

   December 18, 1978, was an important day to be remembered in the history of the Chinese nation,” Xi [Jinping] added, saying that it marked the “start of a great journey of reform, opening-up and socialist modernization.”

   But unlike Deng Xiaoping, who helped launch the country’s reforms 40 years ago and wanted to reduce the power and influence of the Communist Party over civil society, China’s current leader believes in the absolute power of the Party and wants his government to exert control over every aspect of Chinese life.

   Since coming to power in 2012, Xi has severely cracked down on human rights, religious freedom and freedom of expression. Christians are experiencing some of the worst persecution in decades.

   “Under President Xi, the government has further tightened control over Christianity in its broad efforts to “Sinicize” religion or “adopt Chinese characteristics,” Human Rights Watch said in a statement. “In other words, to ensure that religious groups support the government and the Communist Party.”

   Christians are not alone. Muslims, Buddhists and other faith groups are also coming under intense scrutiny.

   “The Chinese government has also ratcheted up restrictions over Buddhism in Tibetan areas and imposed unprecedented control over religious practices in the predominantly Muslim region of Xinjiang,” Human Rights Watch added.

   The recent arrest of a prominent church pastor underscores the level of persecution against Christians.

   On December 9, authorities in the city of Chengdu, in China’s southwestern Sichuan province, arrested pastor Wang Yi, along with his wife and 100 members of Early Rain Covenant Church…”,

   https://www.technocracy.news/chinese-authorities-routinely-target-churches-destroy-crosses-burn-bibles-and-arrest-pastors/

   • Tuon dokumentin alussa tosin kauniisti luvataan uskonnonvapaus Kiinan kansalaisille. Lukaistuaan dokumentin läpi voi todeta, että uskonnolliselle toiminnalle on asetettu hyvin tiukat raamit ja hyvin moniin asioihin vaaditaan viranomaisen suostumus. Epäilen, että noihin asioihin perehtynyt juristi löytäisi tekstistä paljon (ilmeisen tarkoituksellisesti) tehtyjä porsaanreikiä viranomaismielivallan mahdollistamiseksi.

    Epäilen myös, että Kiinan kaltaisessa diktatuurivaltiossa tuollaisen lain kääntäminen ulkomaan kielille palvelee ensisijaisesti propagandististista tarkoitusta, edullisen kuvan antamiseksi ulkomaailmalle.

    Totalitäärisessä valtiossa lakeja ylipäänsä voidaan soveltaa täysin mielivaltaisesti – jos niitä ylipäänsä otetaan huomioon. Siihen viittaavat tässä tapauksessa vahvasti edellä luettelemani uskonnon harjoittamiseen liittyvät artikkelit. – (Onhan meillä Suomessakin sanonta ”laki on niinkuin se luetaan” ja meillä on lakia lukemassa mm. Demla-kommunisteja ja vapaamuurari-satanisteja!)

 20. Oman käsitykseni mukaan Kiina näyttää jo olevan ainakin melkein prototyyppi siitä, mitä em. Larry P. McDonald sanoi Rockefellerin kaavailevan koko maailman osalta. Rockefeller perusti Trilateraalisen komission v. 1973, joten ei ole ihmettelemistä Kiinan noususta sen tuella nykyiseksi pääoman ja kommunistis-totalitaristisen valtiomuodon yhdistelmäksi, poliisivaltioksi ja samalla teknologian ja teknokratian kärkimaaksi.

  Patric Wood on sivuston ’Technocracy News & Trends’-sivuston ylläpitäjä.
  Hän on kirjoittanyt mm. teokset “Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation” (2015), “Globalization and the Crucible of Global Banking” sekä oli prof. Antony Suttonin kanssa toisena tekijänä kirjaan “ Trilaterals Over Washington, Volumes I and II” (1978-1980).

  Seuraavassa on lueteltuna pieni osa niistä Kiinaa koskevista artikkeleista, jotka Patric Wood on julkaissut sivustollaan:

  China Blocks Internet Giants Who Don’t Bow To Oppressive Censorship
  https://www.technocracy.news/china-blocks-internet-giants-dont-bow-oppressive-censorship/
  *
  China Using Facial Recognition In Drive For Total Surveillance
  https://www.technocracy.news/china-using-facial-recognition-drive-total-surveillance/
  *
  China Asserts Internet Censorship Efforts Across The Globe
  https://www.technocracy.news/china-asserts-internet-censorship-efforts-across-globe/
  *
  Forget Facebook: China Now Mines Data Directly From Workers’ Brain
  https://www.technocracy.news/forget-facebook-china-now-mines-data-directly-from-workers-brain/
  *
  China’s Robo-Bird Drones Take Citizen Surveillance To New Heights
  https://www.technocracy.news/chinas-robo-bird-drones-take-citizen-surveillance-to-new-heights/
  *
  Police State: China’s Ultimate Weapon Can Set Your Hair On Fire
  https://www.technocracy.news/police-state-chinas-ultimate-weapon-can-set-your-hair-on-fire/
  *
  Is China The Role Model For Technocratic Dictatorship?
  https://www.technocracy.news/is-china-the-role-model-for-technocratic-dictatorship/
  *
  Safety Nowhere: China Extends Its Global Human Registry To American Soil
  https://www.technocracy.news/safety-nowhere-china-extends-its-global-human-registry-to-american-soil/
  *
  China’s Technocracy Introduces Scorecards For Continuous Control Of Citizens
  https://www.technocracy.news/chinas-technocracy-introduces-scorecards-for-continuous-control-of-citizens/
  *
  China Is Inventing Whole New Way To Oppress A People
  https://www.technocracy.news/china-is-inventing-whole-new-way-to-oppress-a-people/
  *
  China’s Dystopian Technocracy: ‘Leave No Dark Corner’
  https://www.technocracy.news/chinas-dystopian-technocracy-leave-no-dark-corner/
  *
  US Intel Chief Warns That China Perfecting ‘Surveillance State’
  https://www.technocracy.news/us-intel-chief-warns-that-china-perfecting-surveillance-state/
  *
  China’s AI Tech Exports Are Seeding Surveillance Societies Globally
  https://www.technocracy.news/chinas-ai-tech-exports-are-seeding-surveillance-societies-globally/

 21. ’Gyl maal viissahii olla gu merel vahingo sattu’ … tai sinnepäin.

  Mehän ollaan pääosin v-median propagandan varassa kun puhutaan Kiinasta tai Venäjästä.
  Vaikka v-mediasta poikkeavaa tietoakin löytyy niin se ei juurikaan ketään vakuuta. Valmius asennoitua negatiivisesti on ’verissä’. Harvaa edes kiinnostaa totuuden etsiminen tai kiinnostaa vain nimellisesti. Viime kädessä turva löytyy BigBrotherin siiven alta jossa voi ainakin vielä rauhassa kiukutella ja tyydyttää kritiikin tarvettaan.
  Hyvä kuitenkin muistaa että Kiina on vanha ja viisas maa jonka rinnalla me täällä olemme vasta kohdusta syntyneitä vauvoja.

  • Lisätään vielä että viime kädessä muuta tietä ei ihmiskunnalla ole kuin totalitarismi. Kysymys on vain siitä minkälainen.
   Kiina voi hyvin toimia veturina tässä kehitystyössä. Jospa se pystyisi kehittämään viisaan mallin jossa vain ihmisen pakanalliset puolet pannaan kahleisiin.
   Siis vastakohdan sille mikä nyt on ottamassa vallan lännessä ja jossa pakanalliset puolet hallitsevat kuten yllä on kuvattu:
   Truth_hunter 28.4.2019 at 10:48
   Nwo-mafialla kovat piipussa … näinkö on ? Jos ,niin eihän tuo Aatu kovin paha poika ollutkaan…
   The Annihilation Agenda: Why globalists are actively working to exterminate 90% of the human race
   Tuesday, April 23, 2019 by: Mike Adams
   (Natural News) Globalists are actively working to exterminate 90% of the human race, telling themselves that eliminating “useless eaters” is the only way to “save the planet.”

   • Täsmennetään tuota ’väistämätöntä totalitarismia’ (T).
    Tietenkin toivoisi että se olisi toteutuessaan mahdollisimman humaani ja ihmisystävällinen, oikeudenmukainen ja hyvyyttä korostava. Myös luonnon parasta ajatteleva.
    Sitä ei ole nwo-mafian ajama T, pikemminkin irvikuva siitä. Silti sille ei ole syntynyt riittävää vastavoimaa muualla kuin idässä. Eikä synnykään ? tai syntyy liian myöhään.
    Nyt kuitenkin nekin jotka ruikuttavat tätä nwo-mafian luomaa ja hiipivää kaiken tappavaa T vastaan ovat kääntyneet myös itää vastaan eli missään ei ole mitään hyvää eikä toivoa voi missään tapauksessa laittaa idän varaan.
    No, mihin sen sitten laittaa koska länsi ajautuu joka tapauksessa perikatoon tai on jo siinä. Se vain syvenee koko ajan. Ja hukkaan menee sen ’pommittamiseen’ täälläkin käytetty ruuti.
    Mutta onhan se kiva pommittaa, eikö?

  • Venäjällä eri meininki: kirkko rohkaisee hankkimaan lapsia ja antamaan heille jotain muuta kuin mitä raha tarjoaa.
   Taitaa olla liian vaikea pala nwo-globalisteille ? … menee ’yli hilseen’
   The Russian Church Teaches How Not to Fear Having Many Children
   “Has the desire to buy something for our loved ones, suppressed our desire to give them something that does not depend on money, but on ourselves?”
   Fr. Klement
   ”We love children, because children are a gift from God. The birth of a child is a great mystery; it is the beginning of a new life. ”
   https://russia-insider.com/en/russian-church-teaches-how-not-fear-having-many-children/ri26886

   • Meillä näin
    Itä-Suomen yliopiston teologian osaston professori Ilkka Huhta ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Mikko Malkavaara:
    ”– Piispa Laajasalon julkisuudessa esittämät perustelut kutsua Jussi Halla-aho Kirkkopäiville ovat sanotusta syystä kestämättömiä. Yliopistotutkijoina olemme sitoutuneet edistämään eettisesti kestäviä arvoja, joihin kuuluu väkivallan ja syrjinnän vastustaminen ja ehkäiseminen.”
    Kovaa tekopyhää puhetta joka ei kuitenkaan kohdistu nwo-mafian puuhiin.

    https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6f74cc1f-a5f5-4279-9cfb-2c09b9e48eab

  • Tässäkin asiassa (ei siis vain Kiinaa ja Venäjää koskevissa) kulttuurimme elää v-median lipun (propagandan ja salailun) alla.
   Itseäni totuus länsimaiden perikadon taustavoimista on alkanut yhä enemmän kiinnostaa kun silmiä ei voi mitenkään sulkea sen syvenevän rappion edessä joka valtaa yhä enemmän alaa kulttuurissamme.
   Kun perehtyy asioita syvemmin tutkineisiin kuten esim. Ron Unzin, Henry Makowin ja Laurent Gyemot’n kirjoituksiin, vain muutaman mainitakseni, niin tulee yhä enemmän vakuuttuneeksi että saatanalliset voimat todella ohjaavat sitä globalisti-eliittiä joka on vastuussa ’länsimaisen arvoyhteisön’ (anglo-sionistisen imperiumin) moraalisesta rappiosta ja perikadosta.
   Näiden voimien yhteyttä uskonnollisiin asioihin on vaikeaa ellei mahdotonta kumota tai kieltää (uskonnollisilla voimilla on suuri merkitys kaikissa kulttuureissa) kun perehtyy niitä syvemmin ja totuuden mukaisesti tutkineiden, suuren tietämyksen omaavien näkemyksiin.

   Mutta vieläkään en täysin voi uskoa tätä kammottavaa lasten rituaalimurhaa mistä Henry Makow, juutalainen kristitty, kirjoittaa vaikka Ron Unz, myös juutalaistaustan omaava, asiaa pohjustaakin omalla artikkelillaan ”American Pravda: Oddities of the Jewish Religion”
   RON UNZ
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=10522

   Jewish Insider Described Child Sacrifice
   In 1989, on national TV, a courageous young woman exposed the satanic Jewish forebears of the Illuminati cult that now dominates the world.
   Respected members of the community by day they sacrifice babies at night.
   We are sleepwalking to catastrophe.
   Donald Trump is part of this death cult. We are all its mental prisoners.
   from March 31, 2009
   by Henry Makow PhD.
   https://www.henrymakow.com/incest_survivor_lifted_veil_on.html

 22. Ensimmäisenä G-7 maana Italia on liittynyt Kiinan silkkitieprojektiin ja nauttii Nato-maana, mikä on aika, groteskia myös venäläisten sotilaallisesta suojelusta kuten automaattisesti kaikki valtiot , jotka liittyvät Venäjän ja Kiinan maailmanlaajuiseen projektiin.
  Italien hat sich nun als erster G7-Staat dem Seidenstraßenprojekt angeschlossen. Somit genießt es als NATO-Mitglied auch noch groteskerweise militärischen Schutz durch die Russen, wie ja automatisch alle Staaten, die sich dem globalen Projekt Chinas und Russlands anschließen.
  Italian toimiin lienee useita syitä. Olisiko taustalla maailman johtovaluutan tuleva muutos. Keskuspankkien keskuspankki BIZ on jo ollut pakotettu hyväksymään kullan valuuttana.
  Die BIZ, einst Rothschilds Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wurde als Bank der Zentralbanken daher schlechthin gezwungen, das asiatische Gold als Währung zu akzeptieren und somit die Portfolios der Geschäfts -und Investmentbanken in die Lage zu versetzen, Gold als Cash-Äquivalent einzusetzen.

  Brexitin piti tapahtua 29.3.2019 ja tarkoituksena oli brexitin jälkeen siirtyä kultaan sidottuunun valuuttaan. Mutta Irlannin kysymys (myös Irlannin kultavarat) olisi ollut tieettyjen tahojen mielestä syynä brexitin siirtymiseen.

  Es wurde auch bereits ein Buchhaltungsalgorithmus ”Basel 3″ eingerichtet, der die entsprechende Umwandlung am 29. März vollziehen sollte; also ab dem Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU. Mit anderen Worten: Der Brexit, der Zeitpunkt seines Vollzugs – egal, wann er erfolgt – sowie die Einführung des Goldstandarts hängen offensichtlich zusammen und voneinander ab.

  Kysymys Suomen pankin kultavarannoista luulisi nyt, jos ” kultakantaan” todellakin ollaan siirtymässä, kiinnostavan myös äänestäjiä.
  http://sakaripuisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/265110-ovatko-suomen-kultavarannot-turvassa

  Maailmalla tapahtuu juuri nyt niin paljon asioita eikä valtamediat kerro mitään. Ranska pyrkii ”anastamaan” Libyan ja Algerian kullan ja USA Venezuelan kultavarannot.
  Ymmärrettävää tietenkin on, kun petrodollaria ei voida sitoa kultaan eivätkä EU.maat liene halukkaita kärräämään kultaansa Brüsseliin niin, miten siinä sitten myös eurolle käy. EU ainakin näyttää viivyttävän brexitiä mahdollisimman kauan .

 23. Mielenkiintoinen näkemys
  The Holy Hook
  Yahweh’s Trojan Horse into the Gentile City
  LAURENT GUYÉNOT
  http://www.unz.com/article/the-holy-hook/

  …Orthodox Christianity is the closest to the original, and by far the least Judaized. Persecuted during seventy years of communism, it is certainly not much infiltrated by crypto-Jews, at the moment.
  But can it overcome the inherent problem that I have highlighted here? Can it ever challenge the Jews’ megalomaniac and narcissistic claim of their metaphysical exceptionality?
  A radically critical approach of the Old Testament is, I believe, an indispensable component of Gentiles’ mental emancipation and recovery of their natural defense mechanism against the Yahweh-Zion matrix.
  Theologians should, at the very least, be allowed to say that Yahweh is a grossly distorted Judeomorphic image of God.”
  — Linkin artikkeli syventyy asiaan perusteellisesti

 24. Goimeilla holokaustin vaara
  Goyim are Squatters in a Jewish World
  April 11, 2019
  Organized Jewry believes non-Jews are squatters in a world made exclusively for Jews.
  The goyim have been anointed as wait staff.
  This might be the essence of the New World Order.
  They have empowered a leadership class of goy traitors (Freemasons) by promising them a seat at the table.
  This is why politics and media are at odds with Reality.
  by Henry Makow PhD
  Like Palestinians, they will be squatters in their own country.
  I appeal to the Rothschilds and their Masonic Jewish supporters to reverse course. You have more money than you will ever need. The only thing you don’t have is Love. Become our enlightened benefactor, instead of our sadistic jailer.
  https://www.henrymakow.com/2019/04/jews-are-pathological-victims.html

 25. Nouseeko Saksa vielä itsenäiseksi valtioksi ja Euroopan valistuneeksi johtajaksi joka alkaa tehdä yhteistyötä enemmän Venäjän kuin sionisti-Usan kanssa?
  ’We’re Not a US Colony!’, Germany Angry at US Bullying on Russian Gas (Russian TV News)
  RI Staff
  Nord Stream is an under-sea natural gas pipeline from Russia to Germany under the Baltic sea built in 2011. A project begun last year, called Nord Stream 2, will double the pipeline’s annual capacity to 110 billion sq. meters (comparable to the volume of the Dead Sea at 145 billion sq. meters).

  The US opposes the project because it will increase European, particularly German, reliance on Russian natural gas.
  https://russia-insider.com/en/were-not-us-colony-germany-angry-us-bullying-russian-gas-russian-tv-news/ri27076
  ———-
  Entä voisiko saksalaisen kansallissosialismin ’uusittu ja paranneltu painos’ vielä pelastaa Euroopan sionistien pankkimafian vallasta ja johtaa terveeseen pankkijärjestelmään jota kansallissosialistinen Saksa aikoinaan edisti ja vapauttaa Euroopan ’zionatsien’ barbaarisesta yksinvallasta jossa kansallisvaltiot kansalaisineen uhrataan korporaatio- ja finanssieliitin hyvinvoinnille.

  Sota pankkijärjestelmän tulevaisuudesta
  Vielä 1900-luvun alussa Euroopassa käytiin kaksi suursotaa finanssijärjestelmän tulevaisuudesta. Kuten jo todettua, juutalaiset pankkiirit ratkaisivat ensimmäisen maailmansodan Britannian hyväksi, kun britit olivat luvanneet luopua Palestiinasta.
  Lisäksi saksalaisen poliitikko Friedrich Naumannin ja englantilaisen ekonomisti Herbert Foxwellin mukaan ensimmäinen maailmansota oli taistelu kahden täysin erilaisen rahoitusjärjestelmän välillä. Vastakkain olivat Rothschildeissä kiteytynyt itsekeskeinen anglo-hollantilainen keinottelukapitalismi sekä Saksassa syntynyt yhteisöllinen teollisuuspankkitoiminta.
  Uudessa saksalaisjärjestelmässä pankki ei ollutkaan enää parasiitti vaan yritysten yhteistyökumppani niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Koronkiskonnassa ei näet ole kyse vain rahan hinnasta (eli korosta) vaan myös siitä, että rahanlainaajat rikastuvat yleensä joutumatta itse ottamaan merkittäviä riskejä. Tämä erottaa finanssitoiminnan todellista arvoa luovista yrittäjyyden muodoista.
  Saksassa teollisuus oli kehittynyt huimaa vauhtia, sillä pankit, valtio ja yritykset tekivät tiivistä yhteistyötä. Valtio varmisti, että lupaavat yhtiöt saisivat tarpeeksi pitkäkestoisia lainoja saavuttaakseen täyden potentiaalinsa.
  Anglo-hollantilaisen koronkiskonnan ja saksalaisen teollisuuspankkitoiminnan erotti toisistaan myös se, kuinka rahoitus järjestettiin.
  Englannissa pankit myönsivät yrityksille lainoja fyysisiä vakuuksia vastaan ja vain, mikäli tuotot olivat varmoja ja nopeita. Konkurssitilanteessa lainanantajat saivat omansa takaisin ennen osakkeenomistajia. Toisin sanoen anglo-hollantilainen pankkitoiminta täytti koronkiskonnan klassisen tunnusmerkistön: pankit rikastuivat luomalla uutta rahaa tyhjästä ja joutumatta ottamaan itse riskejä.
  Saksalainen teollisuus kehittyi hurjaa vauhtia englantilaiseen verrattuna, sillä Saksassa rahoitus järjestettiin täysin toisella tavalla.
  Pankit eivät rahoittaneetkaan yrityksiä lainoilla vaan ostamalla niiden osakkeita. Pankkiirit kuuluivat yritysten hallituksiin, osallistuivat toiminnan suunnitteluun, investoivat merkittävän osan voitoista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä – mikä tärkeintä – kantoivat muiden osakkeenomistajien tavoin liiketoiminnan riskit.
  Foxwell pelkäsikin, että brittiläinen teollisuus tulisi kokemaan verisen tappion kansainvälisillä markkinoilla, koska paikallisten pankkiirien huikeasta omaisuudesta huolimatta reaalitalouden kehittämiseen ei ollut saatavilla tarpeeksi rahaa.
  Saksan tappion myötä maan teollisuuspankkitoiminta korvattiin brittityylisellä yksityisellä keskuspankilla, joka ajoi vain pörssikeinottelulla rikastuneen sisäpiirin etua. Tämä johti pian Weimarin tasavallan pahamaineiseen hyperinflaatioon.
  Koronkiskojien etujen ajamiseksi ja Saksan alistamiseksi perustettiin Kansainvälinen järjestelypankki BIS. Se on ”keskuspankkien keskuspankki”. BIS:n synnyn myötä yhä useampaan maahan perustettiin brittityylinen keskuspankki.

  Kansallissosialistisen talous- ja rahajärjestelmän johtoajatuksia
  https://www.vastarinta.com/kansallissosialistisen-talous-ja-rahajarjestelman-johtoajatuksia/

  Joseph Goebbels’ 1945 Editorial on the Influence of Jewish Elites in the US, UK and Russia
  Joseph Goebbels
  https://russia-insider.com/en/joseph-goebbels-1945-editorial-influence-jewish-elites-us-uk-and-russia/ri27100

 26. Ongelma on kulttuurimarxistit ja vihervasemmisto, asian kääntäminen natsiuhkaksi on todella käsittämätön veto. Suomalaiset ovat suhtautuneet pilaantuneeseen valtaeliittiinsä ja valtion väkivaltakoneistoon todella rauhallisesti, aivan liian välinpitämättömästi ja hyväksyvästi.

  Muuten aluksi luulin, että kirjoitus on parodia.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here