Sharmine Narwani: syyrialaisia on kuollut median disinformaation vuoksi

"Toimittajat toistavat hallitustensa sanomaa mitään kyselemättä, huolimatta valheista joita esitettiin Irakista, Libyasta, Vietnamista ja niin edelleen. Heitä ei pohjimmiltaan kiinnosta sodankäynnin laillisuus."

20

Ingressi on sitaatti Sharmine Narwanilta, joka on niitä harvoja Syyrian sodasta uutisoineita reporttereja, jotka ovat tehneet työtään Syyriasta käsin, paikan päältä. The Salon -median Patrick Lawrencen tekemän haastattelun ensimmäinen osa löytyy suomeksi täältä.

Edellisessä osassa Narwani kertoi Israelin maksaneen terroristiryhmien (massamediakielessä ”maltilliset kapinalliset”, ”rauhanomainen oppositio”, länsimaiden ”alueelliset liittolaiset” jne.) palkkoja, avasi sodan geopoliittisia seurauksia sekä valotti massamedian käyttöä disinformaation levittämisessä sodan legitimoimiseksi. Vastavalkean artikkeli ”Tietämättömyyden demokratia on huono juttu!” antaa tarvittavaa taustatietoa mediasta infosodan välineenä.

”Ainoa syy miksi Syyrian sota vaikuttaa jotenkin erilaiselta on se, että sosiaalinen media ja vaihtoehtomedia iskivät päivittäin aukkoja Washingtonin ohjailemaan tarinaan – ja se, että syyrialaiset panivat hanttiin kahdeksan vuotta. Näytelmää ei voi pitää yllä kahdeksaa vuotta ilman että ihmiset alkavat huomata, mistä on kyse”, totesi Narwani edellisessä osassa.

Media ei kysellyt, ei tutkinut

Narwani kertoo tutkineensa syyrialaisten kuolemia ensimmäisen kerran kymmenisen kuukautta konfliktin alkamisesta ja huomanneensa piankin, että massamedia ei tehnyt saatavilla olevista tiedoista mitään johtopäätöksiä; ei kysellyt, ei tutkinut.

”Tammikuussa 2012 YK:n luku kuolonuhreista oli 5000 paikkeilla. Kaksi kuukautta myöhemmin, maaliskuussa, YK:n riippumaton tutkimusryhmä [UN Independent International Commission of Inquiry of Syria] antoi ensimmäisen raporttinsa ilmoittaen, että 2569 Syyrian turvallisuusjoukkoihin kuuluvaa oli kuollut ensimmäisen (sota)vuoden aikana. Siitä jo tiedämme, että puolet kaatuneista ei ollut siviilejä tai kuulunut oppositioon. Puolet kuolleista syyrialaisista kuului turvallisuusjoukkoihin, mikä kertoi että oppositio oli tosiasiassa aseistautunut, järjestäytynyt ja hyvin, hyvin kuolettava.”

Vastavalkea on vuosien mittaan raportoinut Syyrian tilanteesta useissa artikkeleissa kiinnittäen huomiota massamedian (nykyään V-media) uutisoinnista puuttuviin näkökulmiin.

Narwani jatkaa kysyen

”Entäpä toinen puoli kuolleita, jäljelle jääneet 2431 uhria? Sain selville, että osa oli hallituksen kannattajia, osa oli oppositiota kannattaneita siviilejä ja osa siviilivaatteisiin pukeutuneita opposition asemiehiä. ’Kapinalliset’ eivät olleet asepuvuissa, joten heitä ei voinut erottaa siviileistä. Massamediat eivät halunneet tietää mitään näistä ilmiselvyyksistä. Ne eivät kysyneet mitään, eivät tutkineet mitään.

Noin vuotta myöhemmin yksi opposition pääasiallisista kuolonuhrien tilastoijista, Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), jota länsimedia siteeraa kaiken aikaa, kertoi minulle että on vaikeaa erottaa ’kapinalliset’ siviileistä koska ’kaikki piilottelevat sitä’. Siihen mennessä, toisena sotavuonna, kuolinluvut olivat kymmenkertaistuneet ja YK julkaisi analyysin, jonka mukaan 92,5 prosenttia kaatuneista oli miehiä. Sellainen suhdeluku ei todellakaan edusta ’siviiliväestöä’. Miksi ainoakaan journalisti ei kysynyt ’Kuka tappaa, kuka kuolee?’ Jos sitä olisi kysytty, käsityksemme konfliktista olisi ollut hyvin erilainen.”

Narwani sanookin, että luvut kertovat myös siitä, ettei Syyrian hallituksen toiminta ollut epäsuhdassa vastapuoleen nähden.

Haastattelija Patrick Lawrence nostaa esiin kysymyksen siitä, miten oppositio, joka median kertoman mukaan oli alun perin maltillinen, rauhanomainen ja aseistamaton, sai kaikki aseensa.

Narwani vastaa opposition olleen aseistettu alusta asti:

”Meillä on visuaalista ja anekdotaalista evidenssiä [ts. argumenttia tukevaa todistusaineistoa] aselähetyksistä, Libanonin rajalle soluttautuneista aseistetuista miehistä, ’vieraista’ Daraan ilmaantuneista asemiehistä – Daraan, jossa protestit ensin alkoivat. Alkuun oli vaikea todistaa näitä, koska todisteita opposition aseistautumisesta pyrittiin piilottamaan, ja kuka tahansa väitti oppositiolla olevan aseita, marginalisoitiin välittömästi. Mutta sitten Arabiliitto – joka oli asettanut Syyrian ’ehdonalaiseen’ ja jota sen vuoksi pidettiin puolueettomana osapuolena – lähetti Syyriaan tarkkailijaryhmän, joka tuotti tyrmäävän raportin, sellaisen, josta ei kerrottu länsimediassa. Tarkkailijaryhmä luetteloi yksityiskohtaisesti opposition pommitukset, terrorismin ja infrastruktuuriin ja siviileihin kohdistuneet hyökkäykset.”

Narwanille tarkkailijaryhmän raportin sisältö ei tullut yllätyksenä, koska hän oli tiennyt jo maaliskuusta 2011 opposition olevan aseistettu, sillä konfliktin ensimmäisen kuukauden aikana 88 Syyrian armeijan (SAA, Syrian Arab Army) sotilasta oli väijytetty ja murhattu eri puolilla Syyriaa. Kesäkuussa 2011 yli sata SAA:n sotilasta murhattiin Jisr Sughourissa, Idlibin provinssissa. Monilta oli leikattu pää irti. Samaan aikaan länsimedia kirjoitti opposition olevan rauhallinen ja aseistamaton.

Kuka aseisti opposition?

Narwani vastaa kysymykseen seuraavasti:

”Nykyään tiedämme, että Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Qatar, Saudi-Arabia, Turkki ja Yhdistyneet Arabiemiraatit (UAE) ovat pääasiassa vastuussa opposition militanttien aseistamisesta, kouluttamisesta, rahoittamisesta ja varustelusta, ja että ne käyttivät monimutkaisia tapoja välttääkseen kiinnijäämisen. Aseita tuli Syyriaan kaikista Syyrian rajanaapurimaista: Libanonista, Jordaniasta, Turkista, Irakista ja Israelista, mutta useimmat aseet tulivat todennäköisesti Turkin kautta asekuljetuksina, joita maan NATO-kumppanit selvästi koordinoivat.”

Patrick Lawrence kysyy milloin, miksi ja miten sellaiset ryhmät kuin Jabhat al-Nusra, FSA (Free Syrian Army; Vapaan Syyrian armeija) ja SDF (Syrian democratic Forces) tulivat mukaan kuvioon.

Narwani vastaa al-Nusra -rintaman olevan al-Qaidan toimiluvanhaltija (”franchise”). Damaskoksen pommitukset joulukuussa 2011 ja tammikuussa 2012 olivat ensimmäiset toimet, jotka liitettiin julkisesti al-Qaidaan. Pian niiden jälkeen julkaistiin video, kertoo Narwani, jossa al-Qaida -johtaja Ayman al-Zawahiri yllyttää kanssajihadisteja liittymään mukaan Syyrian sotanäyttämölle.

Narwani kysyy, onko Lawrence kuullut Yhdysvaltain puolustusvoimien tiedustelupalvelun (Defense Intelligence Agency, DIA) asiakirjasta, jossa Yhdysvallat liittolaisineen totesi al-Qaidan olevan vahvin al-Assadin vastainen taistelijavoima, jonka tarkoitus oli perustaa salafisti-jihadistivaltio (IS), ja Yhdysvallat tosiasiallisesti tuki tätä liittolaistensa kanssa.

(Vastavalkea on uutisoinut kyseisestä asiakirjasta mm. artikkelissa ”USA:n tiedustelu näki Isisin välineenä Syyrian eristämiseen”, toim.huom.)

”Monet yrittivät vähätellä tätä asiakirjaa, mutta sitten Obama antoi kenkää DIA:n päällikölle Michael Flynnille, ja Flynn tuli julkisuuteen ja sanoi, että asiakirja on aito, että Yhdysvallat tieten tahtoen tuki koko sotkua”, Narwani sanoo jatkaen, että ”FSA [Free Syrian Army, Vapaan Syyrian armeija] oli pellenäytös alusta alkaen – ei keskusjohtoa, ei komentoketjua, ei koheesiota – josta tuli valkopesty nimilappu ihan mille tahansa Syyrian armeijaa vastaan taistelevalle ääriryhmälle”. Narwani jatkaa, että monet FSA:n taistelijat liittyivät al-Qaidaan ja ISISiin konfliktin aikana.

Narwani kuvailee, kuinka FSA antoi ja myi Yhdysvalloilta saamiaan aseita al-Qaidalle, ja Pentagon tiesi siitä kaiken aikaa. ”Kun kysyin Yhdysvaltain keskuskomentokeskuksen (US CENTCOM) puhehenkilöltä vuonna 2015, miten niin monet Yhdysvaltain taistelijaharjoittelijoilleen jakamat aseet päätyvät al-Qaidalle, hän vastasi minulle etteivät he ’komenna ja kontrolloi näitä joukkoja; me ainoastaan koulutamme ja varustamme’.”

Narwani kertoo myös, kuinka hänen käydessään Daraassa viime vuonna selvisi, että al-Qaida oli läsnä joka ainoalla suuremmalla strategisella alueella yhdessä länsimaiden tukemien 54:n militanttiryhmän kanssa valmistautumassa taisteluun Syyrian armeijaa vastaan.

Narwani huomauttaakin, että

”jos katsoi minkä tahansa yhdysvaltalaisen ajatushautomon julkaisemaa karttaa ennen etelästä käytyä suurta taistelua, näki kolme väriä: punainen Syyrian armeijalle, vihreä ’kapinallisille’ ja musta ISISille. Joten missä oli al-Qaida? Samassa rintamassa ’maltillisten kapinallisten’ kanssa. Niin erottamaton on al-Qaida Yhdysvaltain tukemista joukoista tässä konfliktissa.”

Narwani kertoo, että hänellä oli tapana tivata Yhdysvaltain ulkoministeriötä nimeämään edes yhden ryhmän, jota Yhdysvallat tuki Syyrian konfliktissa ja jota voisi aidosti kutsua maltillisiksi kapinallisiksi. ”He kieltäytyivät aina vastaamasta vedoten siihen, että tieto saattaisi vaarantaa kapinallisten turvallisuuden.”

Narwani toteaa, että jos Yhdysvallat nimeäisi tällaisen aseistamansa kapinallisryhmän, löytäisimme saman tien päänkatkomisvideoita ja vastaavaa murhamateriaalia, jota ryhmä olisi julkaissut omissa nimissään, eikä Yhdysvallat halua ihmisten tietävän keitä nämä ihmiset ovat.

Assadilla ja kansalla yhteinen maailmankuva

Narwani kertoo, että toisin kuin Tunisiassa tai Egyptissä, joissa väestön ja vallanpitäjien välillä ei juurikaan ole yhteyksiä, Syyriassa oli toisin: vaikka Syyria ei ole varakas maa, se kuitenkin tarjosi väestölleen peruspalvelut, terveydenhuoltoa, koulutusta ja elintarvikkeita. Hallitus jakoi väestön kanssa maailmankuvan, joka on anti-imperialistinen, antisionistinen, interventionismin vastainen, itsenäisyyttä painottava ja niin edelleen. 

Yrittäjät, eliitti, armeija, sekulaariset sunnimuslimit sekä vähemmistöryhmät (kristityt, alawiitit, druusit, shiiamuslimit jne) sekä kaupunkialueet kuten Aleppo ja Damaskos ovat tukeneet al-Assadia kaiken aikaa. Hallitsevalla Ba’ath-puolueelle on lähes kolme miljoonaa jäsentä. ”Ja sitten kun elinolosuhteet heikkenivät ja väkivalta kärjistyi, monet [hallituksen] poliittiset vastustajat pakenivat hallituksen hallitsemille alueille ja luopuivat taistelusta”, Narwani selventää.

Maksettua massaharhautusta

Patrick Lawrence kysyy Narwanilta, onko media ollut hänen mielestään tarkoituksella mukana havaintojen ohjailussa vai ovatko toimittajat yksinkertaisesti olleet hyödyllisiä idiootteja, vai ovatko ammatilliset standardit yksinkertaisesti romahtaneet.

Länsimainen massamedia oli ehdottomasti rikoskumppani disinformaation levittämisessä, Narwani vastaa, palvelemassa omien hallitustensa agendaa. ”Elämme täyden informaatiosodan ajanjaksoa. Ihmiset kuitenkin tunnistavat tämän jollain tasolla ja hylkäävät massamediaa tietolähteenä kääntyen sen sijaan vaihtoehtoisten tietolähteiden puoleen.”

Narwani korostaa, että journalistit eivät olleet huijattuja, vaan he uskovat liberaaliin maailmanjärjestykseen, Yhdysvaltain poikkeukselliseen asemaan, interventionismiin – nämä ihmiset palkataan toimittajiksi, koska he ajattelevat niin kuin ajattelevat.

”He toistavat hallitustensa sanomaa mitään kyselemättä, huolimatta valheista joita esitettiin Irakista, Libyasta, Vietnamista ja niin edelleen. Heitä ei pohjimmiltaan kiinnosta sodankäynnin laillisuus – Yhdysvaltain ja Ison-Britannian Syyriaan kohdistamat pommitukset, sotilastukikohtien perustaminen, terroristiryhmien rahoittaminen ja aseistaminen – kaikki tämä on laitonta kansainvälisten lakien mukaan.”

Joukko länsimaisia journalisteja, jotka uskaltautuivat penkomaan asioita pintaa syvemmältä irtisanottiin, heidän nimensä vedettiin lokaan, heidät vaiennettiin, kuvailee Narwani. ”Huffington Post lakkasi julkaisemasta artikkeleitani kun aloin raportoida Syyrian sisältä, ja sitten noin vuotta myöhemmin he poistivat juttuarkistoni kaikessa hiljaisuudessa sivustoltaan.”

Narwani kertoo, että sellaiset massamedian toimittajat, jotka kyseenalaistivat Syyrian tapahtumien virallisen narratiivin, joutuivat kollegojensa verbaalisten hyökkäysten kohteeksi. Media auttoi lavastamaan ja kasvattamaan konfliktia. Toimittajille ei pitäisi Narwanin mielestä antaa syytesuojaa silloin kun heidän juttusisältönsä on näin perusluonteisesti virheellinen ja ihmisiä kuolee sen takia. Narwani sanoo kutsuvansa tällaisia toimittajia nykyään mediataistelijoiksi (”media combatants”). Hänen mukaansa sana kuvaa hyvin heidän osuuttaan nykyajan sodissa.

Ihmisoikeusjärjestöt sotaa oikeuttamassa

Patrick Lawrence huomauttaa Lähi-Idän tilanteesta kirjoittavan Patrick Cockburnin osoittaneen ihmisoikeusjärjestöjen olevan täynnä anti-Assad -aktivisteja. Mikä oli ihmisoikeusjörjestöjen rooli Syyrian konfliktissa?

Ihmisoikeusjärjestöt olivat täysin yksipuolisia ja militanttien puolella, sanoo Narwani.

”Ne antoivat lausuntoja ja laativat raportteja, jotka perustuivat lähteistämisen osalta täysin luokattomiin kriteereihin. Näitä roskaraportteja sitten levitettiin niiden länsimaisessa mediassa olevien kumppanien toimesta, jolloin hallitukset ’raivostuivat’ ja siteerasivat ihmisoikeusjörjestöjen raportteja sekä lehtijuttuja muka tosiasioina.”

(toim.huom. Ihmisoikeusjärjestöt ovat palvelleet palkanmaksajiaan. Amnesty International väittää omilla sivuillaan, ettei hyväksy lahjoituksia kuin yksityisiltä, mutta sen rahoittajiin kuuluvat Norja, Euroopan komissio, Alankomaat, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Human Rights Watch ei ole sen kummempi. Ihmisoikeusjärjestöjen tehtävä on pohjustaa sotaan lähtöä, selittää sodan välttämättömyyttä ihmisille ja oikeuttaa sota ”humanitaarisista syistä”.)

”Enintä osaa heidän [ihmisoikeusjärjestöjen] syyrialaisten kanssa tekemistään haastatteluista koordinoivat militanttiryhmien yhteyshenkilöt — haastatteluja tehtiin Skypen kautta. Kuinka voi tietää, kenen kanssa puhuu? Kuinka voi tietää puhutaanko totta? Kuka esitteli heidät tälle ’lähteelle’? Onko heillä motiivi? Järjestöt, paikalliset ja kansainväliset, olivat pääasiallinen lähde kaikelle, mitä kuulimme kemiallisilla aseilla tehdyistä hyökkäyksistä, verilöylyistä, pommituksissa kuolleista siviileistä ja niin edelleen.”

Sharmine Narwani nostaa esiin myös länsimaiden rahoittaman Valkokypärät -”pelastusjärjestön” (White Helmets), joka toimii vain terroristijärjestöjen hallitsemilla alueilla toimien todistajana lukuisille kemiallisin asein tehdyille iskuille. Facebookista löytyy kuitenkin lukuisia kuvia, joissa nämä ”pelastusjärjestön” jäsenet poseeraavat al-Qaidan ja ISIS-taistelijoiden kanssa aseita heilutellen, Narwani sanoo jatkaen, että huolimatta tämän kaltaisista todisteista media kuitenkin käyttää tätä ryhmää lähteenä.

Patrick Lawrence mainitsee Narwanin löytäneen ja kuvanneen jihadistien hallussaan pitämän maatalon Syyriasta, joka oli täynnä Yhdysvalloista peräisin olevaa kemiallista aseistusta.

Narwanin ollessa Damaskoksessa viime vuoden maaliskuussa Syyrian informaatioministeriö lähetti toimittajille tiedon laboratoriosta, joka oli löytynyt Ghoutan vapauttamisen yhteydessä. Laboratorio osoittautui kuuluvaksi Saudi-Arabian tukemalle Jaysh al-Islam -ryhmälle. Narwani sanoo, ettei hän koskaan kirjoittanut sen olevan kemiallisten aseiden valmistukseen tarkoitettu laboratorio, mutta laboratorion hyvästä varustetasosta saattoi hänen mukaansa kyllä päätellä, että militanteilla oli pääsy ulkomailta tuotuun teknologiaan, että he kykenivät luomaan tuotantolinjoja keskellä sota-aluetta ja että heillä oli mahdollisuus tuottaa myrkyllisiä aineita. Laitoksessa oli kloriinitynnyreitä riveissä. Ennen tätä löytöä virallinen kertomus kuului, etteivät ”kapinalliset” voineet olla vastuussa kemiallisista iskuista, koska he eivät voineet valmistaa tai ostaa kemiallisia aseita. 

Lawrence kysyy, miten voi olla varma siitä, ettei kyse ollut Syyrian hallituksen tekemästä lavastuksesta. Narwani vastaa, että paikkaa oli pommitettu ja ympärillä ammuskeltiin edelleen, joten on vaikea kuvitella miten Syyrian armeija olisi niissä olosuhteissa kyennyt kantamaan kaiken laboratoriossa olleen sisään edellisenä päivänä ja naamioimaan sen kranaatti-iskujen tuottamalla pölyllä. Hän huomauttaa vielä, että Jaysh al-Islam on aiemmin myöntänyt käyttäneensä myrkkyjä kurdeja vastaan Aleppon lähellä Sheikh Maqsoodissa.

Lawrence ja Narwani naureskelevat sille, että kemiallisten iskujen ajankohdat saattoi ennakoida kalenteriin katsomalla: YK:n turvallisuusneuvoston kokouksen aattona; kun jokin kansainvälinen ryhmä oli matkalla Syyriaan tilannetta tutkimaan; tai kun jossain länsimaisessa pääkaupungissa oli alkamassa jokin merkittävä poliittinen tapaaminen, tapahtui jotain kammottavaa. Kuvion havaitseminen ei ollut vaikeaa, vaikeaa oli olla muuttumatta kyyniseksi näiden ”hyökkäysten” suhteen.

Narwani kertoo Ghoutan vuoden 2013 iskusta, että paikalla ollut jordanialainen toimittaja kirjoitti yhdessä amerikkalaisen uutistoimisto Associated Pressin toimittajan kanssa iskusta jutun, jossa kerrottiin militantteja ja paikallisia haastattelemalla saadun selville, että militantit olivat saaneet Saudi-Arabiasta kontillisen uudentyyppisiä, tuntemattomia aseita ja että militantit olivat sohlanneet niiden käsittelyssä, mikä johti kuolemantapauksiin. Mutta sitten, Narwani jatkaa, eräs Syyriassa oleva vanhempi YK-virkailija kertoi epävirallisesti (”off the record”), että sauditiedustelu oli ollut iskun takana, mutta että kukaan ei ikävä kyllä uskalla sanoa sitä. Tämä virkailija antoi saman tiedon ainakin kahdelle länsimaiselle toimittajalle – jotka eivät raportoineet tiedosta.

Narwani jatkaa, että suurin osa hyökkäyksistä tapahtuu militanttien kontrolloimilla alueilla, joten oppositio kontrolloi täysin tiedonkulkua; Syyrian hallitus puolestaan on taho, joka hyötyy vähiten näistä iskuista, sillä ei ole motiivia tämän tyyppisiin iskuihin. Miksi se käyttäisi kemiallisia aseita kun tavanomaisilla aseilla saa suurempaa tuhoa aikaan eikä joudu sensuurin kohteeksi? Narwani kysyy.

Lopuksi Lawrence ja Narwani keskustelevat hollantilaisesta papista, isä Frans van der Lugtista, joka surmattiin keväällä 2014 Homsissa. Hän on Sharmine Narwanin mukaan omissa kirjoituksissaan vahvistanut paljon siitä, mitä haastattelussa on todettu, mm. sen, että länsimedian ”maltilliset kapinalliset” olivat alusta asti aseistettuja ja väkivaltaisia ja pyrkivät tekemään tuhotyönsä siten että niistä voitaisiin syyttää Syyrian hallitusta.

Ennen vanhaan Journalistin ohjeissa määriteltiin: ”Hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisen oikeus saada oikeita ja yleisesti merkittäviä tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan ympäristöstään.”

Uudistetuissa journalistin ohjeissa todetaan: ”Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.” Ikäänkuin tiedolla ja tiedoksi naamioidulla mielipiteellä ei olisi median kuluttajan kannalta eroa hänen muodostaessaan kantaansa asioihin.

Varmemmaksi vakuudeksi päätoimittajien yhdistys (PTY) alleviivasi heinäkuussa 2017, että ”toimittajat eivät käytä työssään sananvapauttaan kansalaisina, vaan työnantajansa sananvapautta.”

Julkisen sanan neuvosto (JSN) linjasi jo 2016, että tärkeät tapahtumat saa jättää uutisoimatta.

Euroopan journalistien kattojärjestö (European Federation of Journalists) on Euroopan suurin journalistien järjestö. Se toimii 43 maassa, ja edustaa yli 320 000 journalistia. EFJ osallistuu EU:n tukemaan kampanjaan, jolla pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että sananvapautta rajoitetaan koskemaan vain mielipiteiltään sopivia henkilöitä. Muuhun johtopäätökseen oli vaikea tulla materiaaliin perehtyessä.

* * *

”Ihmiset toisinaan kompastuvat totuuteen, mutta useimmat nousevat ylös ja kiirehtivät tiehensä kuin mitään ei olisi koskaan tapahtunutkaan”, kerrotaan Winston S. Churchillin lausuneen.

Tällä viikolla 18 ihmistä kuoli räjähdyksessä Hayat Tahrir al-Sham -järjestön hallussaan pitämällä alueella Jisr al-Sughurissa, kun kerrostalo romahti. Järjestö tunnettiin aiemmin nimellä Jabhat al-Nusra. Nimenmuutos lienee tehty, että päästiin pois Yhdysvaltain ja Kanadan terroristiryhmien listalta, ja homma voi jatkua.

”Vapautettu ja demokratisoitu” Libya on sisällisodan partaalla.

Iranin laivaston komentaja amiraali Alireza Tangsiri lausui al-Alam -uutiskanavalle antamassaan haastattelussa: ”Kansainvälisten lakien mukaan Hormuzin salmi on vesiväylä, ja me suljemme sen muilta mailta, mikäli meitä estetään käyttämästä sitä.”

Hormuzin salmen kautta kulkee huomattava osa maailman raakaöljykuljetuksista. Jos salmi suljetaan, länsimaissa pysähtyy moni asia. Jos Iraniin hyökätään, tulos on jokseenkin sama.


Riikka Söyring

Osa II päättyy tähän. The Salon aikoo julkaista jatko-osan Narwanin haastattelusta. Vastavalkea palaa asiaan sen ilmestyttyä.


PÄIVITYS 28.4.2019 klo 9.20: Lisätty toimittajan kommentti.

Pääasiallinen lähde

Patrick Lawrence | The Salon (21.4.2019): Reporter Sharmine Narwani on the secret history of America’s defeat in Syria


Kuva: The Corbett Report

20 KOMMENTTIA

 1. Hyvä yhteenveto asioista jotka monille on epäselviä syyrian sodan oikesta kuvasta mutta valtamedian myyllytyksestä voi päätellä jo aikoinaan että asiat ei olleet niinkuin valtamedia uutisoi. Suomessakin mediapooliin kuuluvat mediat myös toisti lähinnä eun ja usan medioiden naton agendan mukaista uutisointia ja myös human right watchin paikkansa pitämättömiä terojen toimittamia aineistoja ja muita samankaltaisia tietolähteitä vaikka objektiivisia ykn ja arabiliiton lähteitä oli olemassa. Oma lukunsa on myös että naton agendaan kuulumattomat syyrian uutiset poistettiin jälkikäteen lehdistä ja medioista sekä myös toimittajat erotettiin. Näyttää että lännessä ja suomessa myös ihmiset pidetään pimennossa oikeista uutisista ja suomen presidentti sauli niinistö jolla on varmasti parhain tieto todellisista tapahtumista myös pimitti suomalaisilta todellisen tilanteen naton agendan mukaisesti. Suomi käy nykyään nato sotia valtiopäämiestä myöten mediassa.

 2. Häpeällinen totuus paljastuu yhä selvemmin Syyrian sodasta jonka tarkoitus on ollut hajottaa maa joka ei ole ollut kenellekään uhaksi alueella.
  Joutuu kysymään miksi länsi-liittouma USAn johdolla sotkeutui sotaan syytöntä maata vastaan (kuten Usan tapoihin on aina kuulunut) ?
  En havainnut että artikkelissa mainitaan mitään Israelista, ei ainakaan osoiteta syyttävällä sormella. Miksei? Onhan maalla kuitenkin suuret intressit Syyrian tuhoamiseen useastakin syystä.
  “Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East
  The Infamous ”Oded Yinon Plan”. Introduction by Michel Chossudovsky
  By Israel Shahak and Prof Michel Chossudovsky
  https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

  Itse epäillen että Israelia ei erikseen mainita/syytetä koska – kuten N-yahu on julkisesti ilmoittanut ’me kontrolloimme Amerikkaa’ – USA-koaliitio on tehnyt ja tekee työtään Syyriassa ja laajemmin koko Lähi-idässä pääosin sionistien ’painostamana’ .
  Syyrian sotahan oli vain yksi niistä 7:stä jotka neokonnat päättivät käynnistää 9-11 iskun jälkeen jossa Israelia epäillään syylliseksi.

  The Case That 9/11 Was an Israeli Attack on the US Is ’Overwhelmingly Strong’ – Ron Unz
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-911-conspiracy-theories/
  https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-overwhelmingly-strong-ron-unz/ri24931

  9/11 Was an Israeli Job
  How America was neoconned into World War IV
  LAURENT GUYÉNOT
  http://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/

  7 maata tuhotaan viiden vuoden aikana — 7 countries have to fall in five years
  — Make no mistake, Washington will never let go – not by itself, never. Their target is world hegemony – the goal of their self-indulging PNAC – Plan for a New American Century. And to attain this goal, the fall of Syria had been planned long in advance, in the early 1990’s. “Regime Change” is relentlessly being pursued – see Wesley Clark at the Commonwealth Club of California, October 3, 2007 – ‘ 7 countries have to fall in five years’
  http://www.globalresearch.ca/war-propaganda-syrias-destruction-by-the-lies-of-the-western-media-washington-will-never-let-go-their-target-is-world-hegemony/5549508

  ”…isä Frans van der Lugtista, joka surmattiin keväällä 2014 Homsissa on Sharmine Narwanin mukaan omissa kirjoituksissaan vahvistanut paljon siitä, mitä haastattelussa on todettu, mm. sen, että länsimedian ”maltilliset kapinalliset” olivat alusta asti aseistettuja ja väkivaltaisia ja pyrkivät tekemään tuhotyönsä siten että niistä voitaisiin syyttää Syyrian hallitusta.”
  Onhan tuo ollut selvää jokaiselle joka on seurannut tapahtumien kulkua muualta kuin v-mediasta ja päässyt perille mistä koko Lähi-idän ja Afrikan sodissa on ollut kyse.
  On vaikea kiistää etteivätkö ne ole olleet puhtaasti imperialistisia ja NWO agendaan kuuluvia sotia.
  Tämä Riikan tekemä hyvä artikkelisarja vain paljastaa karmean ja iljettävän totuuden siitä tuhosta johon ’kasaarimafia’ nwo-eliitteineen on itsensä oikeuttanut Lähi-idässä.

  • Kun nykyisin saa yhä helpommin anti-semitistin leiman aina kun mainitsee sionistit kurittamassa muita niin totean että sekä Ron Unz että Michel Chossudovsky omaavat ’juutalaiset geenit’ kuten myös Israel Shahak ja valtaosa ’neokonneista’, jotka ovat USAn vallankahvassa
   (… neocon’s ideology largely revolves around passionate devotion to Israeli interests.… ) https://ifamericaknew.org/us_ints/neocons.html

   • Tässä on siis mielenkiintoinen kädenvääntö kahden ’samaan heimoon’ kuuluvan leirin välillä. Kumpikin on aidosti huolissaan siitä mitä toinen tekee.
    Ja jos ulkopuolisena puolustaa ei-neokonneja niin saa anti-semitistin leiman. Mutta leimaa ei saa jos puolustaa neokonneja.
    Aika kummallista … huvittavaakin kun toinen tekee itsensä naurettavaksi.

   • Tuo sionisteille tyypillinen katteeton anti-semiksi leimaaminen on röyhkeyttä ja kertoo ja vahvistaa vain sen mitä Voltaire, joka ei erotellut sionisteja ja ei-sionisteja toisistaan eikä ymmärtänyt ettei sionistien rikoksista tule vetää yleistystä koskien kaikkia juutalaisia sanoi:

    Voltaire once wrote about Jews
    Quote All of the other people have committed crimes, the Jews are the only ones who have boasted about committing them. They are, all of them, born with raging fanaticism in their hearts, just as the Bretons and the Germans are born with blond hair. I would not be in the least bit surprised if these people would not some day become deadly to the human race. End Quote.
    It appears Voltaire was prescient.

 3. Kommentti on tippunut taitossa pois, huomaan, ja myös kirjoitusvirheitä on jäänyt. Pahus!

  • Kommentti lisätty. Se oli erillisessä sähköpostiviestissä, mikä osaltaan vaikutti siihen, että se jäi huomaamatta. Pahoittelut siitä.

  • Iranilaisilla on jokin oma näkemys asiasta, teoreettisesti heitä ei estetä käyttämään salmea vaan muita maita sanktioilla pakotetaan olla ostamatta öljyä.
   Siinä mielessä Iranista tulee kuin P-Korea ilman ydinasetta myös v-mediassa.

   • Myyvät Kiinaan.

    Joten jenkkien pitää sotia Venezuelaan — joka juuri erosi Amerikoiden liitosta.

 4. Tietysti suurta epäoikeudenm.ta on Syyria kohta osoitettu suurin lupauksiin eri osapuolille, ja todennäköisesti ne jotka ei laskee asettaan jää ulkopuolelle paitsi USA jolla on Idlibin tukikohta ( ”strategisesti tärkeällä alueella/turvaamassa alueen haurasta rauhaa”) Assadihan pyytä ystävällisesti poistumaan -suvereeni valtio ja kaikkea.

 5. Sama pahan akseli oli syyrian kimpussa kuin muidenkin lähiidän ja pohjoisafrikan maiden hallitukseien kukistamisessa nimittäin usa britannia ranska lisättynä lähiidän diktatuureilla kuten saudiarabia, qatar, arabiemiraatit ja israel tärkeimpänä palkanmaksajana assadia vastaan sotiville al-qaidan ja vapaa syyria teroille. Tämä palkanmaksu asettaa vapaa syyrian terot maanpetturin asemaan ja al-gaidan taas kerrotaan iskeneen nykissä pilvenpiirtäjiin lentokoneilla ja sitä usa tuki syyriassa aseilla.kuin ei mitään olisi tapahtunut. Tämä länsimaiden periaattomuus pidetään yleisöltä piilossa valtamedian syöttämillä massiivisella valeuutisoinneilla.

 6. Sipulinkuorinta jatkuu…

  Nyt varmentuu se jo alusta asti ilmiselvä tosiasia, että ”rauhanomaiset mielenosoittajat” olivat alusta asti aseistettuja. Daraan ampumisethan käynnistivät koko sisällissodan; ammuskelussa kuoli seitsemän (7) poliisiakin.

  Kuviohan oli sama kuin Maidanillakin, eli paikalle tuodut ulkopuoliset asemiehet provosoivat sekä mielenosoittajia että poliiseja ampumalla ja käynnistämällä aseelliset yhteenotot. Maidanilla kaiketi ampujien henkilöllisyyskin alkaa olla selvitetty; milloin Daraassa?

  Selvitystyö jatkuu…

 7. Nyt on jälleen Usan TVeessä aloitettu 9-11 kaksoistornien valheellinen propaganda Arabien aiheuttamana, kun selvyys asiasta on jo paljastettu. Aivopesun tuloksena parhaatkin tutkijat jo alkaneet epäillä omia tarkkoja tutkimuksiaan? Se on kuin USKONTO, kun valheita jankutetaan yötä-päivää niin harkintakyky pettää.
  Tuhoutuneen avaruusaluksen Challenger räjähdyksen tuloksista tehdyt teipit ovat jotenkin hävinneet, kuin kusi lumeen? Kysymykseksi jää siitäkin, oliko sekin tahallinen rikos. Mikään ei näytä enää pitävän paikkaansa, Usan uutisiin nojautuen. Joku kirjailija sen esitti vuosia sitten. Honest man no longer ”walketh” the earth !

 8. Sharmane Narwani syyllistää tässä haastattelussaan myös mediaa konkreettisesti sen välittämän disinformaation aiheuttamista kuolemista.

  Onkin syytä jatkossa käynnistää keskustelua suomalaisen journalistikunnan vastuusta tässä suhteessa. Kun kopioidaan kritiikittömästi länsimedian erilaisia vedätyksiä (demonisointikampanjoita jne), luodaan samalla hyväksyttävyyttä tappamisen suhteen.

  Voidaanko tällaista journalistin osasyyllisyyttä jotenkin mitata tai määritellä?

  • Hyvä kysymys. Mittaaminen voinee tapahtua lähinnä epäsuorasti eli ensin on mitattava annetun informaation vääryys tai valheellisuus ja sitten sen vaikutus tapahtumiin.
   V-median (esim Hesari) antama kuva sodista on selvää dis-infoa sille joka ei hyväksy Nwo-mafian kristillisen etiikan vastaisia toimia joita v-media tukee. Siinä tehdään hyökkääjästä irvokkaasti ja orwellimaisesti rauhan puolustaja ja sille jaetaan jopa Nobeleita tyyliin ’sota on rauhaa’.
   Kun lukijakuntakin saadaan tämän propagandan taakse niin seurauksena on välinpitämättömyys ja jopa moraalinen kieroutuma tai kuoleutuminen siinä mikä on oikein ja mikä väärin. Tämä puolestaan helpottaa hyökkääjän toimintaa kun tervettä vastarintaa ei synny.

   Ilmiö nähdään kouriintuntuvasti Israelin suhteessa paletiinalaisiin joista on tehty terroristeja kristittyjenkin mielessä vaikka todellinen terroristi on Israel joka on verisillä sodilla ja 10-tuhansien palestiinalaisten ihmishenkien riistolla valloittanut palestiinalaisille kuuluvat maa-alueet ja leimaa sen jälkeen heidän kaikki pyrkimyksensä yrittää saada takaisin omat maansa ja kotinsa joiden avaimet monilla on yhä taskussaan terrorismiksi.
   Israelin sionistihallinto on mennyt jopa niin pitkälle että diaspora juutalaisten käynnistämän Israelin saarron (BDS-liike, https://voima.fi/blog/arkisto-voima/israelin-kriittinen-piste/
   maan harjoittaman palestiinalaisiin kohdistuvan väkivalta- ja sorto politiikan takia se on leimannut antisemitismiksi.

   Senior Israeli Lawmaker Calls for Killing All Palestinians
   Chair of the Defence Committee at the Israeli Parliament Avi Dichter has called for killing all the Palestinians in the Gaza Strip.
   As he was commenting on the peaceful protests of the Great March of Return taking place along the eastern fence of the Gaza Strip, he said:
   “The Israeli army has enough bullets for every Palestinian.”
   He later added:
   “The number [of peaceful Palestinian protesters] killed does not mean anything because they are just Nazis anyhow.”
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180794
   80% of Palestinians are genetically Jews and why it’s important. English Subtitles
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=181592
   https://www.rt.com/news/449379-israel-gantz-campaign-gaza/

   Israelin johtajat vetoavat äänestäjiin ylpeänä palestiinalaisia vastaan tehdyistä rikoksista
   The message seems to be that if he (former General Gantz) could send Gaza “back to the Stone Age” as chief of staff, he will be able to send all Palestinians there as Prime Minister.
   Israeli activist Miko Peled called Gantz’s murderous claims a “Big deal” on twitter, given that his “terrorist” Israel Defence Forces (IDF) was ranged against “a nation that doesn’t have an army”.
   https://www.middleeastmonitor.com/20190124-israeli-leaders-appeal-to-voters-with-pride-in-their-crimes-against-palestinians/

   Netanyahu Is Not the Disease, He Is a Symptom
   GILAD ATZMON
   http://www.unz.com/gatzmon/netanyahu-is-not-the-disease-he-is-a-symptom/

  • V-median disinfo (tosiasioista vaikeneminen tai niiden vääristely) mahdollistaa nämäkin maatamme vahingoittavat ilmiöt joita kansamme enemmistö ei hyväksyisi mikäli v-media toisi ne esiin.
   Silloin niiden luonne sellaisina kansaamme kohdistuvina vakavina uhkina mitä ne todellisuudessa ovat paljastuisi kansalle. Mutta tämän paljastumisen v-media estää ja siten mahdollistaa niissä piilevän tuhon.

   Ihmisrotujen sulatusuuni, Suomen kansallisvarallisuus ja Venäjä
   ”Suomea kansoitetaan Lähi-idän populaatiolla, mikä toimii instrumentaalisesti yhteiskuntajärjestelmän tuhoamiseksi. Niin ikään Venäjän suomia mahdollisuuksia, Suomen ulkopolitiikan ja talouden alueella ei Suomessa ymmärretä. Suomen kallisarvoinen luonto ja maaperän rikkaudet houkuttelevat kansainvälisiä keinottelijoita.”

   http://www.magneettimedia.com/ihmisrotujen-sulatusuuni-suomen-kansallisvarallisuus-ja-venaja/

 9. V-media Ylen mestarinäytös : SDP:n kansanedustajan yleinen teloitus koko kansan katsottavaksi A – studiossa. Kyseinen edustaja oli uskaltanut arvostella menneisyydessä Israelin politiikkaa. Ennen mestaukset suoritti pyöveli julkisella paikalla, jossa oli aina yleisöä. Nykyään vastaava tapahtuma sijoittuu Ylen tai MTV:n studioon, joka on infosodankäynnin mestauslava. Tapahtumaa ohjailevat Mossad ja muut siihen linkittyvät NWO – tahot eivät koskaan nuku. Pyövelin virka on koiranvirka, säälittää – ei ole helppoa noilla nykyajan lahtaajilla. Pakko ja palkka ovat heille synonyymejä.

  Absoluuttisen, uskonnon kaltaisen totuuden levittäminen on Ylen kardinaalitoimittajien paavillinen lähetyskäsky. Suorastaan rituaalinomaista nöyryyttä osoitti toimittaja toimeksiantajalleen.

   • Ali-Hokkahan veti oitis yhtäläisyysmerkit käsitteille Israelin arvostelu ja antisemitismi (vaikkei suoraan niin sanonutkaan).

    Ylen(kin) pyrkimyksenä on siis estää Israelin toimien arvostelu leimaamalla se antisemitismiksi. Epä-älyllisyydessään tämä on vallan huikeaa; ameban aivot ja kengännumeron verran älykkyysosamäärää riittää moiseen. Ja siitä Yle maksaa vielä palkkaa!

 10. Niinpä. Käsittämätöntä, että Israelia ei saa sanoa apartheid-valtioksi jos Israel kerran on itse kirjannut tilanteen perus(tus)lakiinsa 19. heinäkuuta 2018 toteamalla Israelin olevan juutalaisten kansallisvaltio, joka kuuluu vain juutalaisille. ”1 (b) The State of Israel is the nation state of the Jewish
  People, in which it realizes its natural, cultural,
  religious and historical right to self-determination.
  (c) The exercise of the right to national self-determination
  in the State of Israel is unique to the Jewish People.”

  ja sitten kohdassa 7. oikeutetaan maanvaltaukset (palestiinalaisilta):

  7. The State views the development of Jewish settlement as a
  national value, and shall act to encourage and promote its
  establishment and strengthening

  https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf

  Jokseenkin jollain lailla suorastaan huvitti kun puhemies Edelman kävi läksyttämässä EU:ta ”pakkomielteenomaisesta kritiikistä Israelin politiikkaa kohtaan” https://main.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press2102e.aspx

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here