USA on ”täynnä kommunisteja. Erityisesti ne aivopestyt kakarat, jotka tunnetaan kulttuurimarxisteina ja ’lumihiutaleina’, voidaan jäljittää suoraan eurooppalaiseen kommunismiin, kuten myös identiteettipolitiikan alkuperä. Nykyiset trendit Lännessä, suunnitelmallisesta massamaahanmuutosta hyökkäyksiin äitiyttä ja uskontoa kohtaan, voidaan liittää siihen marxistiseen hölynpölyyn joka lähti Trotskyn kynästä, ja joka johti Frankfurtin koulukunnan juonitteluihin Saksassa.”

Ylläoleva on suora lainaus erään amerikkalaisen kommentista keskustelupalstalta internetissä.

Väite, että USA olisi täynnä kommunisteja, kuulostaa ainakin vanhemman sukupolven korvissa jokseenkin yllättävältä. Yhdysvallat on maa jonka talouteen kapitalismi on sisäänrakentunut jo sen syntyvaiheissa, ja maa jonka valtiollinen identiteetti on perustunut yksilönvapauteen. Onko kommentti siis täysin perusteeton tunteenpurkaus? Mielestäni ei.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä lännessä on saanut sijaa asteettainen prosessi joka on korvannut oikeistolaisen arvomaailman vasemmistolaisella, koska vasemmistolainen arvomaailma on hyvin hyödyllinen pääoman ja työvoiman vapaan liikkuvuuden kannalta. Markkinoiden tulee jatkuvasti laajentua ja tavoittaa uusia alueita, sillä kapitalismi kuolee, jos se ei kasva ja tuota lisäarvoa. Juuri näihin tekijöihin läntinen termi ”vapaa maailma” viittaa. Marx voisi kääntyä useampaankin otteeseen haudassaan synnytettyään osaltaan, varmaan tahtomattaan, liberaalin markkinatalouden. ”Kaikki maailman proletaarit yhtykää” – pääoman orjuuteen. Teesi – antiteesi – synteesi -kaava tulee siis lukea tänään jotenkin näin: kapitalismi – sosialismi – liberaali markkinatalous.

DEMOKRATIAN KÄSITE on oleellinen muuttuja tässä kaavassa. Koska on esimerkiksi selvää, että kansallisvaltio on este globalisaatiolle, niin demokratia käsitteenä viittaakin tänään pikemminkin sosialistiseen märkään uneen globaalista tasa-arvosta kuin parlamentaariseen demokratiaan. Tämä painotusero on tärkeä globalistien kannalta, jotta voitaisiin heikentää kansanvaltaa. Kansallahan on paha taipumus äänestää väärin. Ja mikäli niin käy, sitten voidaankin hieman täsmentää kansan tahtoa, koska kansa on äänestänyt demokratian vastaisesti, toisin sanoen vastustanut epäsuorasti globalisaatiota. Siten tämä demokratian uusi versio on monessakin mielessä hyödyllinen globalisteille. Se on kuin Troijan hevonen, jonka avulla voidaan toteuttaa sellaisiakin yhteiskunnallisia muutoksia, jotka olisivat aidossa demokratiassa mahdottomia.

Käsitteiden hämärtäminen on kätevää tahoille, jotka haluavat synnyttää uuden ja rajattoman, liberaalin, maailmanjärjestyksen. Rajattoman ennen kaikkea pääomalle. Pääoman vapaa liikkuvuus on globalisteille prioriteetti numero yksi. Se syrjäyttää kaiken muun, ja sen seurauksena joudumme todistamaan yhteiskuntiemme rapautumista, sillä juuri tämä tekijä on aikaansaanut muutoksen reaalitaloudesta finanssitalouteen. Työ itsessään ei niinkään tuota enää kaivattua lisäarvoa, vaan lisäarvo syntyy nyt pikemminkin korkotuloista ja investointien tuotoista. Ja siitä seuraa, että omaisuusmassat kasaantuvat entistä harvempiin käsiin.

Luulen että tästä talouden rakennemuutoksesta johtuen talouselämän talutusnuorassa olevien poliitikkojen ei tarvitse olla kovin huolissaan esimerkiksi työttömyydestä. Läntisessä järjestelmässä valtiot eivät ole enää niin riippuvaisia veronmaksajista kuin aiemmin, sillä lainarahaa on aina tarjolla. Mutta koska tänä arvojen aikakautena tämmöistä ei sovi sanoa ääneen, niin ehkä siksi joudumme Suomessakin seuraamaan tätä loputonta poliittista näytelmää, joka ei koskaan johda mihinkään todelliseen muutokseen.

Tästä johtuen en myöskään usko, että massamaahanmuuton taustalla olisi tarve saada lisää veronmaksajia pienenevän syntyvyyden Suomeen. Syntyvyyden lisäämiseen löytyisi kyllä keinoja, mikäli syntyvyyttä haluttaisiin kasvattaa. Todellinen syy lienee se, että maahanmuutto heikentää kansallisvaltioita ja siten helpottaa pääomavirtojen liikkuvuutta. Troijan hevonen on siis tehnyt tehtävänsä, ja demokraattinen kehitys on muuttamassa meidänkin maatamme tunnistamattomaksi.

ONKO TÄMÄ demokraattiseksi kutsuttu kehitys sitten löytänyt tiensä myös Suomeen ihan itsestään, omin neuvoin? Ikään kuin luonnollisena ja vastustamattomana jumalallisena voimana? Syntyisikö keinotekoinen, luonnoton, kaiken päälaelleen kääntävä maailmanjärjestys luonnollisen prosessin kautta? Tuskinpa. Luonnollinen kehitys ei tarvitse Troijan hevosia. Yksi demokraattisen prosessin kierouksista onkin juuri käsitteiden uudelleen sisällöllistäminen, jotta ne, jotka vastustavat prosessin seuraamuksia, eivät ymmärtäisi mitä tosiasiassa vastustavat.

Toinen kierous on siinä, että liberaali maailmanjärjestys on asettanut itsensä jalustalle. Se on pyrkinyt esiintuomaan itsensä universaalina totuutena, joka jokaisen ihmisen pitäisi hyväksyä sellaisenaan, kuin uutena kymmenenä käskynä. Nykyisessä demokratiakäsitteessä on paljon uskonnon piirteitä, mutta eihän sellaistakaan saisi sanoa ääneen. Ajatus, että liberaalidemokratia olisi ikään kuin uskonto tai ideologia, on vahingollinen globalisteille. Sehän asettaisi liberalismin samalle viivalle muiden, jo katoavien, ideologioiden rinnalle ja tekisi siitä kritiikille alttiin. Ja sen myötä hyvin haavoittuvaisen.

Siksi liberaali maailmanjärjestys esiintyykin itse elämää suurempana, uskonnot ylittävänä ja vastaansanomattomana perimmäisenä totuutena. Kuinka kukaan voisi argumentoida sellaista vastaan? Ja siksi kaikki ne tuhoisat sotilasoperaatiotkin joilla levitettiin demokratian ilosanomaa, myös sinne missä sitä ei olisi haluttu vastaanottaa, tulivat kutsutuiksi humanitäärisiksi operaatioiksi. Ja siksi ne jotka eivät halua avata silmiään, edes tämän loputtoman kansojen ja siviiliväestön tuhoamisen edessä, kärsivät pahanlaatuisesta Tukholman syndroomasta. On helpompi samaistua valloittajiin ja heidän symboleihinsa kuin kärsiä pohjatonta ahdistusta kaiken sen tähden, mitä tässä maailmassa tapahtuu.

Mutta jos keisari riisutaan vaatteistaan ja globalisaatiota ajavaa liberalismia tarkastellaan sellaisena kuin se on, niin mielestäni kyseessä on kapitalismin viimeinen ja lopullinen vaihe. Ja se on vienyt tähän lähes epätoivoiseen yritykseen ylittää ideologiset rajat, jotta kansat kokisivat ettei niillä ole muuta vaihtoehtoa kuin sitoa itsensä loputtomaan velkataakkaan. Tässä mielessä historia todellakin loppui, mutta vain kapitalismin osalta. Kapitalismi ei kykene hyväksymään sitä että kaikella on rajansa, myös taloudellisella kasvulla, ja etsii edelleenkin kasvumahdollisuuksia. Ja siinä etsinnässä sille ei ole mikään pyhää.

Lopuksi lainaus Raamatusta, koska mielestäni näissä jakeissa on tavoitettu jotain oleellista myös tästä ajasta:

Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: ”Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat; ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut.” Ilm. 18:21–24

Alleviivaus kirjoittajan, sillä kyseiset lauseet ovat erityisen kiinnostavia. Asiayhteys korporaatioiden ja pankkiirien hallitsemaan maailmaan on ilmeinen. Ja mitä muuta globaali populaarikulttuuri on kuin rahavallan ylläpitämää ja synnyttämää illuusiota, jolla lumotaan massat? Mutta onko tosiaan niin että kaikki sodat ja väkivallanteot, terrorismi ja murhat ovat johdettavissa yhteen ainoaan alkulähteeseen? Ja heitetäänkö tuo alkulähde lopultakin mereen, kuin suuri myllynkivi?

Maalaus Troijan hevosen kuljettamisesta Troijaan: Giovanni Domenico Tiepolo (n. 1760), The National Gallery (public domain)

26 KOMMENTTIA

 1. Kuinka totta Ilmestyskirjan 18 kohta onkaan. mutta kuka viitsisi raamattua avata ? Sehän sotii kehitysoppia vastaan. Tuo kommunismiin kääntyminen on tosiasiaa, koska valtaosa demokraattien presidenttiehdokkaista juuri hehkuvat siihen suuntaan. Varakkaimmilta oikkeistolaisilta he haluavat omaisuudet valtion ”kirstuun”, vaikka valtaosa ”suur-rikkaista eivät edes ole oikeistolaisia, siinä onkin miettimistä, mitenkä se voi olla näin. Vasemmisto on poliittisessa sodassa kaikkea kapitalistista vastaan, kuitenkin samalla ollessaan piilo-kapitalisteja, siis rikollisinta porukkaa mitä maa päällään kantaa. Heidän inhottavuuksiaan eivät monet enää jaksa kuunnella. Näin meillä suuressa lännessä.

 2. Jeremia:

  ”Kenelle minä puhuisin, ketä varoittaisin, että he kuulisivat? Katso, heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat, eivät he voi kuunnella. Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi, ei se heille kelpaa.
  6:11 Minä olen täynnä Herran vihaa, en jaksa sitä pidättää; vuodata se lapsukaisiin kadulla, niin myös nuorukaisparveen. Sillä niin mies kuin vaimokin vangitaan, niin vanhus kuin ikäloppu.
  6:12 Heidän talonsa joutuvat vieraille, niin myös pellot ja vaimot; sillä minä ojennan käteni maan asukkaita vastaan, sanoo Herra.
  6:13 Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta.
  6:14 He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: ”Rauha, rauha!” vaikka ei rauhaa ole.
  6:15 He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä. Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra.
  6:16 Näin on Herra sanonut: ”Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne.” Mutta he vastasivat: ”Emme vaella.”

  samat ongelmat vuosituhannesta toiseen?

 3. Ahti Valkeapää
  ONKO TÄMÄ demokraattiseksi kutsuttu kehitys sitten löytänyt tiensä myös Suomeen ihan itsestään, omin neuvoin?

  Vastaan lyhyesti:
  Ei.

  Presidentti Mauno Koivisto tunnustaa valtiosäännön uudistamisensa muistelmissaan Kaksi kautta, 1994, sivulla 436:

  ”Vuoden 1994 valtiopäivien avajaisissa 8. helmikuuta tarkastelin päättymässä olleiden kahden toimikauden aikana valtiosääntökysymyksissä tehtyä uudistustyötä. Tullessani valituksi presidentin tehtävään olin ilmoittanut pyrkiväni kehittämään valtiosääntömme parlamentaarisia piirteitä. Tämä olikin toteutunut.”

  Koivisto tuhosi ståhlbergiläisen valtiosäännön. Tilalle tuli ETA-/EY-mukautettu valtiosääntö. Tämä tapahtui jo vuosina 1992-1993.
  Vetiko Koivisto Troijan puuhevosen Suomeen?

  Mauno Koiviston muistelmakirjassa HISTORIAN TEKIJÄT- Kaksi kautta II, Kirjayhtymä Oy Helsinki, WSOY Juva, 1995, on erikoista jo kirjan nimi.

  Koivisto on ollut yksi maailman historian tekijöistä.
  Tämä käy ilmi myös kirjan paperisen suojakannen tekstistä, mm:
  ”Presidentti Koivisto kertoo yksityiskohtaisesti suhteistaan suurvaltojen johtajiin, käydyistä keskusteluista, neuvotteluista ja kokouksista.”

  Koivisto kertoo sivulla 102 tavanneensa George Bushin 26.9.1983.
  (George Bush oli toiminut CIA:n päällikkönä ennen valintaansa varapresidentiksi.)

  Seuraavalla sivulla (103) Koivisto kertoo seuraavana päivänä lounastaneensa presidentti Ronald Reaganin kanssa.
  LUKIJALLE -kirjoituksessaan sivulla 10 Koivisto kirjoittaa:
  ”Uuden maailmanjärjestyksen synnyssä näytteli suurta myös osaa Ronald Reagan, joka …”

  Sitaatti sivulta 16 Koiviston kirjan luvusta LÄHTÖKOHTANI, joka on otsikoitu: ”Suhteistani Neuvostoliittoon”:
  ”Oli täysi syy epäillä, että puolueesta (sosialidemokraateista, kirj. huom.) eronnut poliittinen ryhmittymä sai rahoitusta idästä ja SAK:sta irtaantunut ammattiyhdistyssiipi sai rahoitusta lännestä. Omakohtaisesti voin todeta, että rahan tulolännestä SAJ:lle oli tosiasia.”

  CIA siis rahoitti Suomen sosiaalidemokraattien toimintaa.
  Mitä CIA halusi vastapalvelukseksi?

  Uudesta maailmanjärjestyksestä Koivisto kirjoitti kirjansa sivuille 333 – 375 kokonaisen luvun:
  ”Luku IV: UUSI MAAILMAN JÄRJESTYS”.

  Kannattaa lukea.

 4. Korjaus; seuraava teksti on omaa tekstiäni, se on kursivoitunut vahingossa:

  Sitaatti sivulta 16 Koiviston kirjan luvusta LÄHTÖKOHTANI, joka on otsikoitu: ”Suhteistani Neuvostoliittoon”:

 5. Presidentti Koivisto siis tunnusti valtiosäännön uudistamisensa muistelmissaan Kaksi kautta, 1994, sivulla 436:

  ”Vuoden 1994 valtiopäivien avajaisissa 8. helmikuuta tarkastelin päättymässä olleiden kahden toimikauden aikana valtiosääntökysymyksissä tehtyä uudistustyötä. Tullessani valituksi presidentin tehtävään olin ilmoittanut pyrkiväni kehittämään valtiosääntömme parlamentaarisia piirteitä. Tämä olikin toteutunut.”

  Miten on mahdollista, että Koivisto käytti lainsäädäntövaltaa, sillä Hallitusmuodon 2 §:n mukaan vallan kolmijako (toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja oikeuslaitos) on toisistaan riippumaton?

  Presidentille nimittäin kuului vain toimeenpanovalta, lakien vahvistaminen allekirjoituksella.

  Koivistolla oli demareiden verkosto, joka teki käytännön toimet. Koivisto itse oli taustalla ohjaamassa näkymättömällä kädellä.

 6. Tuiki merkillistä miten ”satamajätkä (ahtaaja)” oppi nopeasti kaikki ”kiekarnatsut” harhaanjohtajaksi, hyväillen suurvaltojen takamuksia, kuvaannollisesti.

 7. Ilmeisesti Jo Koiviston aikana oli vallalla ”rahan käskytys”; joka tuli julkiseksi vasta 19.2. 2013 . Iltalehti : ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”. Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Mm. juuri Koiviston valtiopetos syytteen ( yksityishenkilön tekemä ) käsittely oikeudessa estettiin juurikin tuollaisella OSTETULLA lainsäädännöllä; josta ei ole edes lupa keskustella ( archive.is/kimmoleaks.fi )… näkyvyys estetty Suomessa.

  PL 118 § on tällaista Koivistoa SUORAAN koskevaa ”lainsäädäntöä” … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeduessa.

  Eli mahdollisuudesta valtiopetoksen tehneiden joutua Valtakunnanoikeuteen oltiin niin huolestuneita; että tehtiin UUSI Valtiopetos eli PL 118 § .

  Tällä PL 118 §:llä myös LAKKAUTETTIIN vallan kolmijako-oppi …”syyteoikeuta ei kuitenkaan ole ”.

  Nyt kansan ROSVOAMINEN todella alkoikin: Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”; eli eduskunta SUORAAN osallistui miljardien suoraan varastamiseen … pankkien tukemiseksi seuraavasti:

  Laki 444/2012 lakkautti jopa 3 miljardin vakuutuslaitosten velan pienyrityksille tehden siittä jopa 6 miljardia ”vapaata pääomaa”.

  Pankit fuusioivat 1.1. 2013 ( samalla sekunnilla kun laki astui voimaan ) vuoden 2012 tasearvoilla.

  Fuusiot vuoden 2012 tasearvoilla jättivät huomioimatta ”lain 444/2012” vaikutuksen ja pankit saivat miljardeja ylimääräistä !

  Niiimpä Suomen pankit ainoina selvisivät EU-stressitesteistä ja Suomen rahasto-omaisuutta voitiin käyttää myös Euroopan pankkin tukemiseen . ( tosin näin oli tehty jo aiemmin mm. Islannin osalta lakkauttamalla 200 miljoonan vakuusrahasto; josta 100 miljoonaa lähti Islantiin ja loput ”katosivat”… en ole pystynyt niitä jäljittämään )

  PL 118 § ja laki 444/2012 olivat siis viimeinen niitti Suomen taloudelle ( pienyritysten työllistämis ja investoimntivarojen varastaminen ) ja sananvapaudelle … edes MV-lehdessä ei sovi keskutella PL 118 §:stä saati sen vaikutuksista ja taustoista .

  Achhive.is-pilvipalvelun sulekeminen TAAS vaalien ajaksi kertokoon kaiken Suomen ”demokratiasta”.

 8. Eu jäsennyyden hakeminen on ollut käännekohta suomelle politikassa ja taloudessa sekä liberaalidemokratia yleistymisessä suomessa, hallaaho nosti esille olennaisen asian suomen nyky politiikasta kun ihmetteli puolueiden yksimielisyyttä perussuomalaisten vieroksimisessa hallituskaverikseen liberaalidemokraattisilla arvoilla. Eu jäsenyyden hakemisen aikaiset laittommuudet ja käytännöt niissä on jatkunut nykypäivään asti. Eu kuntoon laitossa suomea on oikaistu mutkat suoriksi välittämättä ihmisten oikeuksista ja myös pankkimaailma koki rajuja muutoksia näissä toimissa ja silloiset suomen suurpuolueet sosdemit ja kokoomus oli näitä hankkeita ajamassa pienempien puolueiden avustaessa. Suomen poliitikassa on ongelma että päätöksissä oiotaan laista piittaamatta ja on myös rakennuttu laillisen näköisiä polkuja oikomiseen ja kun kaikki on liberaalidemokraatteja niin kukaan ei kysy eduskunnassa näistä laittomista oikomisista, tämä nähtiin kun hallitus teki laittoman päätöksen venezuelan uudesta presidentistä vaaleilla valitun sijaan niin kukaan ei ottanut asiaa esille eduskunnassa ilmeisesti liberaalidemokratian arvojen mukaan, esille ottoon voi vaikuttaa myös tottumus että eu kuitenkin päättää toisin.

 9. Poikkeuksellisen hyvä artikkeli tästä vallitsevasta ajasta, jossa itsenäisyyden menettänyt Suomi, kuten muutkin kansallisvaltiot, on osa globaalia ihmiskuntaa.

  ”Mutta onko tosiaan niin että kaikki sodat ja väkivallanteot, terrorismi ja murhat ovat johdettavissa yhteen ainoaan alkulähteeseen? Ja heitetäänkö tuo alkulähde lopultakin mereen, kuin suuri myllynkivi?”

  Osuit naulan kantaan…. kaikki on johdettavissa yhteen ainoaan alkulähteeseen, ja mereen se lopulta heitetään. Yksikään kansallisvaltio ei ole itsenäinen, ja koska näin on, TODELLISIA valtioiden välisiä ’sinä hyökkäät ja minä puolustan’ konflikteja ei ole. Tiedän, että sitä on vaikea uskoa, mutta kaikki kansainväliset ristiriidat aiheesta riippumatta on käsikirjoittanut SAMA kasvoton, taitavasti piiloutunut ’alkulähde’, eli Raamatussa mainittu PETO joka hallitsee rahaa, mediaa, koulutusta, politiikkaa, tiedettä, taidetta, lääketeollisuutta, sairaaloita, kansainvälisiä organisaatioita, yms. maailmanlaajuisesti. Koska näin on, sodat, väkivallanteot, terrorismi, köyhyys ja murhat on täysin tietoista toimintaa, ja ihmisiä huijaava GREAT DECEPTION toimii verhottuna niin kauan kunnes ’alkulähde’ paljastuu.

  Suomen korruptoitunut korkein poliittinen eliitti (ministeriön, poliisin ja armeijan ylin johtoa myöten) on kyllä tietoinen siitä, että todellinen valta on kansallisvaltiot tuhoavalla raharuhtinaalla, eli juuri siellä mistä hekin (kiertoteitse) ottavat käskyt vastaan.

  Ilmestyskirja, luku 13:
  3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. JA KOKO MAA SEURASI IHMETELLEN PETOA.
  4 . Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: ”Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?”

  • ”…kaikki kansainväliset ristiriidat aiheesta riippumatta on käsikirjoittanut SAMA kasvoton, taitavasti piiloutunut ’alkulähde’, eli Raamatussa mainittu PETO …”
   Tuosta joutuu olemaan eri mieltä.
   Vaikka PETO (pahuuden ruumiillistuma) luokin itseään vastaan näennäisesti taistelevia voimia ja siten huijaa kasvattaakseen valtaansa maailmassa niin kaikkia voimia se ei luo.
   On olemassa myös hyvyys joka sekin on synnynnäinen voima. Siihen pahuudella ei ole otetta eikä pahuus siksi ohjaa sen toimia.

   “Elephants practice altruism. There is a now famous story of an Indian elephant called Chandrasekharan, who was working lifting poles off a truck as it moved along, and placing them in holes dug in the ground. When Chandrasekharan came to one hole he refused to put the log in. Eventually the Mahout checked and discovered a dog sleeping in it. Only when the dog was gone would Chandrasekharan put the pole in. This sort of behaviour is typical of elephants.”
   http://www.unz.com/akarlin/animals/

   Kristukseen uskova ei palvele Jumalaa orjan tavoin pelossa, ei palkollisen tavoin palkan toivossa vaan lapsen tavoin iloisin ja vapain sydämin (Gal. 4:3-7, 5:1-4).
   Uskon yhteys Kristukseen synnyttää Hengen hedelmiä, kun taas erossa hänestä ilmenevät lihan teot (Gal. 5:16-23).
   https://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/UTn_yleisluennot/Room1-16JTH.htm
   Paavalin elämä
   http://lukio.palkane.fi/raamattunet/paavelam.html

   • Hyvyys on tietenkin olemassa, koska Jumala (informaatio/tietoisuus) on dualismi; 50% pimeys ja 50% valo. Surullista on kuitenkin se, että elämme kasvavan pimeyden aikakautta jolloin ihmisiä johdetaan (ja on johdettu iät ja ajat) systemaattisesti harhaan:

    Consider this quote by a famous journalist to a group of other journalists, given in the 1880s:

    “There is no such thing, at this date of the world’s history [1880], in America, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinion out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job.If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of mammon, and to sell his country and his [human] race for his daily bread. You know it and I know it, and what folly is this toasting an independent press? We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.”

    ~ John Swinton (1829-1901) pre-eminent New York journalist & head of the editorial staff at the New York Tribune. Quoted one night between 1880-1883.

    Ylläoleva kirjoitettu 1800 luvulla. Se paljastaa sen, että USA ei ole ’voima tai hallitsija’ vähimmässäkään määrin…. USAn korruptoitunut eliitti toimii saman mafian alaisuudessa kuin muidenkin kansallisvaltioiden korruptoitunut eliitti!

 10. Mielenkiintoista pohdintaa naisten ja homojen soveltuvuudesta politiikkaan, joitakin otteita linkin artikkelista

  Are Women, Like New Zealand’s Ardern—or Gays, Like U.S. Dems’ Buttigieg—REALLY Suited to Politics?
  LANCE WELTON
  New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern was “wearing a cream headscarf” a.k.a. a hijab when she greeted Prince William this week. [‘You showed how to respond to hate – with love’: Prince William gives stirring speech at Christchurch mosque where 42 were killed – as he tells survivors ‘we must unite’ to fight terrorism, by Ben Hill, Dailymail.co,uk., April 25, 2019]

  It is a simple fact that females are more “emotionally unstable” than males. Psychological analyses all agree that by the time females reach adulthood, they are significantly higher in the personality trait “Neuroticism” than are males of the same age.
  Neuroticism is characterized by “feeling negative feelings strongly,” with the opposite of Neuroticism being “Emotional Stability.” Such “Negative Feelings” include sadness, anger and jealousy. But females score particularly strongly on “anxiety”—possibly because, in prehistory, the children of anxious, protective mothers were less likely to get seriously injured. But the key point is that the stereotype is correct.
  And people are also correct to think that women —that is, those who, on average, score higher in Neuroticism—will be less able to cope in the brutal world of power-politics.

  …And this research reveals something very interesting indeed. These “successful politicians,” while being more emotionally stable than most voters, score higher in the personality traits Extraversion (“feeling positive feelings strongly”), Conscientiousness (“rule-following and impulse control”) and Agreeableness (“altruism and empathy”).

  But this does not tend to be true of those who reach the very top of politics—and especially not of those who are perceived as great, world-changing statesmen. They tend to be highly intelligent but above average on quite the opposite personality traits – psychopathology and Narcissism [Creativity and psychopathology, by F. Post British Journal of Psychiatry, 1994]. However, high Agreeableness, Conscientiousness and Extraversion are true of successful politicians in general.

  … it also explains why females, on average, tend to be more left-wing than males and more open to refugees. They feel empathy and even sadness for the plight of the refugees more strongly than do men [Young women are more left wing than men, study reveals, by Rosalind Shorrocks, The Conversation, May 3, 2018

  This means that there will be a tendency for females to push politics Leftwards and make it more about empathy and other such “feelings.” It also means that, in a serious crisis, they may well even empathise with the enemy.
  http://www.unz.com/article/are-women-like-new-zealands-ardern-or-gays-like-u-s-dems-buttigieg-really-suited-to-politics/

 11. Let Venezuela Decide Its Own Destiny
  Patrick J. Buchanan
  … Trump is reportedly reluctant to intervene. Let us hope that his anti-interventionist impulses guide his decisions. Venezuela’s future is not ours to decide. This civil conflict is not our war. We have not been attacked.
  Not only is there no justification for U.S. military intervention, but also any arrival of U.S. troops on Venezuelan soil could turn into yet another 21st-century strategic debacle.
  There could be again Americans killing and dying in a country where no vital interest was imperiled, no matter how obnoxious the regime.
  http://www.ihr.org

  Israeli Ambassador Calls for Criminalizing Anti-Semitism
  The Jerusalem Post (Israel)
  The only way to stop antisemitism is to criminalize it,

 12. Demokratia ei ole ihmisyyden luonnollinen osa. Se on vain yksi tapa yksittäisiä laumoja, joissa on yli miljoonakin jäsentä. Entäpä mitä sitten hallitseminen on? Se on vain yksi elinkeino muiden joukossa, yksi tapa elättää itsensä ja jälkeläiset. Poliitikko on van yksi ammatti muiden joukossa.

  Edustuksellisuus sen sijaan on ihmisyyden, siis laumakäyttäytymisen, luonnollinen osa. Heti syntymästä asti ihminen on lauman jäsen edustajan kautta, äiti edustaa lasta perheessä. Isä puolestaan edustaa koko perhettä seuraavalla yhteisötasolla. Jne. Näin syntyy yhteisön edustuksellinen rakenne.

  Näissä luonnollisissa edustuksellisuuden muodoissa on aivan olennaista vastuullisuus. Edustaja on luonnollisella tavalla henkilökohtaisessa vastuussa päätöksistään. Jos isä menettää perheensä omien päätösten seurauksena, hän myös menettää yhteisössä asemansa perheen päänä; menettää ”äänioikeutensa”.

  Mitä kauemmaksi ihmisen luonnollisesta hierarkkisesta yhteiskuntajärjestyksestä mennään keinotekoisin konstein, esimerkiksi aseellinen ja muu väkivaltaan perustuva hallinta, sitä epämukavammaksi kansalaisen elo ja olo muuttuu. Kansalaisesta tulee vain hallintoalamainen, jonka tehtävä on tuottaa toimeentulo hallitsevalle luokalle. Demokratiaan perustuva valtion hallinto menee metsään siinä, että siinä edustajalla ei ole mitään vastuuta tekemistään päätöksistä. Hallitseva eliitti on itse itseltään poistanut tuon vastuun, koska se edustaa vain itseään. Ikään kuin vastuu on vain ylemmälle taholle, jotta urakehitys ei vaarannu.

  • ”The only way to stop antisemitism is to criminalize it,”

   Valtaapitäville maanpettureille ainoa keino tukahduttaa laitonta maahantunkeutumista koskeva kritiikki on julistaa se ”viharikokseksi”!

  • Näin on mutta ei tarvitsisi olla jos edustajat toimisivat kuten hyvä äiti ja isä. Eli kantaisivat vastuun kansasta jota edustavat.
   Koska vastuuta ei kanneta niin siksi suora demokratia on se keino jolla ED tulee korvata. Siinä jokainen edustaja on vastuussa niille joiden äänillä on tullut valituksi aivan kuten äiti ja isä lapsistaan.
   Lisäksi tarvitaan kansanäänestyksiä kaikissa päätöksissä joita hallitus tekee. Päätökset tulevat voimaan vasta kun kansa on ne hyväksynyt ja äänestyksillä turvataan ’yhteinen hyvä’ ja kansan eheys.

  • @ Truth_hunter 5.5.2019 at 21:40

   > Koska vastuuta ei kanneta niin siksi suora demokratia
   > on se keino jolla ED tulee korvata.

   Ei ongelma ole rakenteissa tai hallinnon muodoissa. Kyse on ihmisestä, joka reagoi samaan tilanteeseen samalla tavalla riippumatta siitä onko hän demokraattisen, diktatoorisen tai minkä tahansa hallinnon toimeenpanija.
   — Hallinnon rakenteet vaihtuvat, mutta ihminen ei muutu.

   Demokratian suurin ongelma on, että se ei pysty uusiutumaan. Sata vuotta sitten saadusta ”saavutetusta edusta” pidetään kynsin hampain kiinni, vaikka hyvin nähtäisiin, toiminnan haitallisuus kansantaloudelle.

   Kuninkaan hallintokaudella oli aina luonnollinen loppunsa ja uusi kuningas itse päätti mitkä lait pysyvät voimassa ja mitkä eivät.
   — Demokratia sen sijaan on ikuinen riesa.

   Käytännön, ja Suomea koskevana, esimerkkinä uudistumisprosessista esitän uutisen Keisari Aleksanteri 2:sen Waakuutus- ja Wahwistuskirja Suomen kansalle. Siinä Uusi KEIsari erikseen vakuuttaa ja vahvistaa ne lait, jotka edelleen ovat voimassa hänen hallituskaudellaan.

   > Me ALEKSANTERI Toinen, Jumalan Armosta, Keisari
   > ja Itsevaltias yli kaiken Wenäjän maan, Suomen
   > Isoruhtinas, j. n. e.

   > Teemme tiettäväksi:

   > Että Me, tultuamme Korkeimman suomisesta Suomen
   > Isoruhtinanmaan perittyyn hallitukseen, olemme
   > tämän kautta tahtoneet vakuuttaa ja vahvistaa
   > Maan uskon ja perustuslait, sekä ne vapaudet
   > ja oikeudet, joita kukin sääty nimitetyssä
   > Isoruhtinakunnassa erinomattain ja kaikki sen
   > asujamet yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset,
   > tähän asti ovat Maan säännön jälkeen nauttineet:
   > luvaten pitää kaikkia näitä etuja ja asetuksia
   > järkähtämättöminä ja rikkomattomina niiden
   > täydellisessä voimassansa.

   > Pietarissa 19 p. Helmik. (3 p. Maalisk.) 1855.

   > ALEKSANTERI

   > Ministerivaltiosihteeri kreivi Armfeldt.

   • ”Demokratian suurin ongelma on, että se ei pysty uusiutumaan.”
    Itse toimintamalli pysyy toki samana mutta jos ajatellaan suoraa demokratiaa niin se ’uusiutuu’ eli tuottaa uusia päätöksiä koko ajan sitä mukaa kuin kansa uusiutuu, kehittyy, viisastuu.
    Eli tänään tehdään erilaisia päätöksiä kuin menneinä vuosina koska niitä ei tee samat kansalaiset kuin ed. sukupolven aikana.
    Itse näkisin ettei demokratian tarvi olla ikuinen riesa. Sitä on vain edustuksellinen demokratia jossa kansan tahto ei toteudu ja jossa vähemmistö voi hallita enemmistöä ja joka lopulta johtaa eliitin tyranniaan. Esimerkeistä ei ole pulaa.

 13. > lisäarvo syntyy nyt pikemminkin korkotuloista ja
  > investointien tuotoista

  Vaurautta tyhjästä on valtioiden ottama velka, joka köyhdyttää kansantaloutta.

  Viimeiset kymmenen vuotta Euroopan kasvuluvut ovat pysyneet positiivisena vain siitä syystä, että valtioiden velkaantumisen avulla talouteen on tulostettu uutta rahaa, joka sitten (valtiollisten kansantaloustieteen sääntöjen mukaisesti) on laskettu kansantalouden tuotannoksi.

  • Linkistä: Onko kirkko Jahven huora ? — muutama ote
   Is the Church the whore of Yahweh?

   ”…what I regard as the most important “revelation” of modern biblical scholarship, one that has the potential to free the Western world from a two-thousand-year-old psychopathic bond: the jealous Yahweh was originally just the national god of Israel, repackaged into “the God of Heaven and Earth” during the Babylonian Exile, as part of a public relations campaign aimed at Persians, then Greeks and ultimately Romans.
   The resulting biblical notion that the universal Creator became Israel’s national god at the time of Moses, is thus exposed as a fictitious inversion of the historical process: in reality, it is the national god of Israel who, so to speak, impersonated the universal Creator at the time of Ezra—while remaining intensely ethnocentric.

   Onko kirkko Herran (Yahweh, a form of the Hebrew name of God used in the Bible. The name came to be regarded by Jews ( circa 300 bc ) as too sacred to be spoken…) huora?

   ”… pidän tärkeimpänä nykyaikaisen Raamatun tietona, jolla on mahdollisuus vapauttaa länsimaailma kahden tuhannen vuoden psyykopaattisesta sidoksesta: kostonhimoinen Jahve oli alun perin vain Israelin kansallinen jumala, joka luotiin uudelleen taivaan ja maan Jumalaksi Babylonian maanpaossa, osana persialaisille, sitten kreikkalaisille ja lopulta roomalaisille suunnattuna pr-kampanjana.
   Näin syntynyt Raamatun käsitys siitä, että yleismaailmallinen Luoja tuli Israelin kansalliseksi jumalaksi Mooseksen aikaan, paljastuu historiallisen prosessin fiktiiviseksi vääristymäksi: todellisuudessa se on Israelin kansallinen jumala, josta luotiin universaalinen Luoja Ezran-aikaan – samalla kun se kuitenkin pysyi voimakkaasti etnosentrisenä, vain Israelin jumalana.

   By recognizing her own image in the prostitute of Jericho, the Church claims for herself the role that is exactly hers in history, while radically misleading Christians about the historical significance of that role. It is indeed the Church who, having acknowledged the god of Israel as the universal God, introduced the Jews into the heart of the Gentile city and, over the centuries, allowed them to seize power over Christendom.
   ”Tunnistamalla kirkon oma kuva Jerikon prostituoituna kirkko saa roolin, joka on täsmälleen sen rooli historiassa, … samalla kun se johtaa harhaan kristittyjä mitä tämän roolin historialliseen merkitykseen tulee.
   Se on todellakin kirkko, joka on tunnustanut Israelin jumalan yleismaailmalliseksi Jumalaksi, johdattanut juutalaiset ei-juutalaisen (Gentile city) kaupungin sydämeen, ja vuosisatojen ajan antanut heille mahdollisuuden ottaa vallan kristinuskosta.

   • LAURENT GUYÉNOT… jatkoa, muutama lisäote linkistä yllä
    Christianity without the Old Testament?
    ”The question is: what can we expect from Christianity today? … Yet, like many unz.com readers, I rejoice at the rebirth of the Russian Church, and its role in fostering a healthy public morality and reviving national dignity.

    Orthodox Christianity is the closest to the original, and by far the least Judaized. Persecuted during seventy years of communism, it is certainly not much infiltrated by crypto-Jews, at the moment. But can it overcome the inherent problem that I have highlighted here? Can it ever challenge the Jews’ megalomaniac and narcissistic claim of their metaphysical exceptionality?
    A radically critical approach of the Old Testament is, I believe, an indispensable component of Gentiles’ mental emancipation and recovery of their natural defense mechanism against the Yahweh-Zion matrix.
    Theologians should, at the very least, be allowed to say that Yahweh is a grossly distorted Judeomorphic image of God.
    Islam has an advantage here, since Muslims have always admitted that the Jewish Tanakh is fraudulent. Not that I see Islam as a solution, far from it, but a consensus between Muslims and Orthodox Christians on the problematic nature of the Hebrew Scriptures could be a first step toward emancipation.

 14. Ei ole järin fiksua ottaa Ilmestyskirjan tekstejä asialliseen keskusteluun. Oli aikoinaan ihan hilkulla, että Johanneksen ilmestys ylipäätään kelpuutettiin Raamatun kaanoniin.
  Ja aivan normijärjellä itsekukin ymmärtänee, että 1) ahneudella on p…nen loppu ja 2) oman pesänsä sotkija lopulta tukehtuu omaan saastaansa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here