Vuodettu USA:n suunnitelma Venezuelan hallinnon kaatamiseksi

16

Voltairenet-sivuston nettiarkistosta löytyy huippusalaiseksi merkitty, 23. helmikuuta 2018 päivätty Yhdysvaltain Etelä- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen sotilaallisista toiminnoista vastaavan sotatoimialueen (!) päämajan, US SOUTHCOMin muistio nimeltään ”Plan to overthrow the Venezuelan dictatorship — Masterstroke” (Suunnitelma Venezuelan diktatuurin kaatamiseksi — ”Mestarisuoritus”). Helpommin luettava, hakukelpoinen versio muistiosta löytyy off-guardianin sivuilta.

Suunnitelman on allekirjoittanut amiraali Kurt W. Tidd, joka toimi aiemmin US SOUTHCOMin johtajana.

Asiakirjan aitous on kysymysmerkki (SOUTHCOM ei ole kiistänyt sitä eikä — luonnollisestikaan — vahvistanut sen aitoutta), mutta sen sisältö on tuttua aiemmista vallanvaihto-operaatioista ja siksi sen selostaminen on aiheellista. Palaan tähän kommentissa artikkelin lopussa. (Seuraavassa sivunumerot viittaavat dokumentin kuvamuotoiseen arkistoversioon.)

Suunnitelma alkaa selostamalla, että Venezuelan oppositio on liian hajanainen vastustaakseen vaaleilla valitun Nicolas Maduron korruptoitunutta, vasemmistolaista chavista-diktatuuria, ja että (oikeistolainen) oppositiokin on korruptoitunut.

Kaikki tällainen

”vaikuttaa koko alueeseen; ei ole mitään kunnioitusta kansainväliselle oikeudelle eivätkä paikalliset poliittiset vaihtoehdot ole hyväksyttäviä. Demokratia leviää Amerikassa, jossa radikaalin populismin oli määrä ottaa valta. Argentiina, Ecuador ja Brasilia ovat esimerkkejä tästä. Tällä demokratian jälleensyntymällä on mitä arvokkaimman päämäärätietoisuuden tuki, ja olot alueella suosivat sen kehitystä. On aika Yhdysvaltain käytännön toimin todistaa, että se on vedettävissä mukaan prosessiin [”implicated in that process”], jossa Venezuelan diktatuurin kaataminen varmasti merkitsee käännekohtaa koko mantereella.”

Suunnitelman sivulla 2 todetaan tämän olevan loistava tilaisuus Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallitukselle kaataa vasemmistolainen ”chavismi” rapauttamalla Venezuelan hallituksen nauttimaa kansan tukea ja synnyttämällä väestössä tyytymättömyyttä hallitukseen kasvattamalla pulaa elintarvikkeista, lääkkeistä ja muista välttämättömistä perustarpeista sekä aiheuttamalla hintojen kohoamista; tekemällä perustuotteiden pulan raastavaksi ja tuskalliseksi väestölle.

Sivulla 3 suositellaan kehittämään toimenpiteitä, joilla rohkaistaan diktaattorin itsekeskeisyyttä ja verbaalista hillittömyyttä, ohjaamalla hänet tekemään erehdyksiä jotka synnyttävät kasvavaa epäluottamusta ja hylkimistä kotimaassa samalla kun hänen julkista merkitystään ulkomailla minimoidaan mm. tekemällä hänet naurettavaksi epäpätevyyden ja kiusallisuuden symboliksi. 

Tidd esittää myös Maduron kuvaamista Kuuban marionetiksi sekä hajaannuksen kasvattamista Venezuelan hallituksen keskuudessa; Maduron ja Maduron kannattajien elinolosuhteiden erilaisuuden paljastamista samalla kannustaen heitä kasvattamaan kyseisiä eroavuuksia siinä toivossa että yhteistyökumppanit pakenevat aiempien lailla. Madurolle kuitenkin pitäisi jättää takaovi auki, tukeakin tarjoten, mikäli hän päättää paeta maasta.

Sivulla 4 hahmotellaan Venezuelan sisäisen epävakauden nostamista kriittiselle tasolle lisäämällä pääoma- ja valuuttapakoa maasta niin, että Venezuelasta tulee alipääomitettu, jolloin inflaatio edistää maan rappeutumista ja hallitusta kannattavien venezuelalaisten asema huononee. Erityisenä talousaseena tässä voitaisiin hyödyntää Venezuelan käyttöön ottamaa kryptovaluuttaa petroa; petron käyttöönotto oli ”perustuslain vastaista ja laitonta kansallisen valuutan manipulointia, jota voidaan käyttää rahanpesuun”.

(toim.huom. Venezuela otti käyttöön öljyllä, kullalla ja timanteilla taatun kryptovaluutta petron helmikuussa 2018 vähentääkseen dollarin vaikutuksia Venezuelan talouteen.)

Ulkomaalaisia sijoittajia tulee rohkaista olemaan investoimatta Venezuelaan — erityisesti öljyalalle —  samalla kun maahantuontia häiritään, jotta Venezuelan väestön asema heikkenee eikä kansantalous pääse toipumaan.

Suunnitelmassa esitetään myös vetoamista niin Venezuelassa kuin ulkomailla oleviin [Yhdysvaltain] liittolaisiin, jotta Venezuelassa saataisiin synnytettyä mielenosoituksia, mellakoita ja yleistä turvattomuuden tunnetta, ryöstöjä, varkauksia, väkivaltaa sekä kuljetusalusten ja muun kuljetusvälineistön kaappauksia tarkoituksena ajaa maa kriisiin, jolloin myös Venezuelan rajanaapurien kansallinen turvallisuus vaarantuu. 

Muistiossa ehdotetaan myös uhrien synnyttämistä tavalla, josta voidaan syyttää Venezuelan hallitusta, minkä jälkeen aloitetaan maailmanlaajuinen mediarummutus humanitäärisestä kriisistä. Hyödynnetään myös korruptiota ja laitonta huumekauppaa Venezuelan hallituksen mustamaalaamiseksi. Uuvutetaan ja riitautetaan sisäisesti PSUV, Venezuelan yhdistynyt sosialistinen puolue, jotta se irtautuisi kovaäänisesti hallituksesta, ja jotta PSUV:ista tulisi yhtä heikko kuin Venezuelan oppositio on.

Venezuelaa varten on kehitettävä suunnitelma, joka saisi parhaan, koulutetuimman aineksen hylkäämään maan oman onnensa nojaan, Yhdysvaltain US SOUTHCOM kaavailee. Tämä lisäisi entisestään venezuelalaisten epätoivoa ja saisi heidät syyttämään aivovuodosta hallitusta, muistiossa toivotaan.

Venezuelan armeija otetaan apuun ”lopullisessa ratkaisussa” (s. 6) vaikeuttamalla olosuhteita Venezuelan armeijan sisällä siinä toivossa, että se ryhtyy vallankaappaukseen ennen vuoden 2018 loppua, mikäli Venezuelaan synnytetyt kriisit eivät aiheuta ”diktatuurin” romahtamista tai ”diktaattori” ei siirry syrjään.

Edelleen ehdotetaan puolisotilaallisen liikehdinnän, huumekaupan ja aseistautuneiden joukkojen tekemien ratsioiden lisäämistä, Venezuelan ja Kolumbian välisten rajariitaisuuksien lietsomisen jatkamista sekä Venezuelan rajavartioston kanssa käytyjen aseellisten kahakoiden provosoimista.

Alueet, joilla asuu runsaasti Venezuelaan emigroituneita kolumbialaisia (La Guajira, Cucuta, Santanderin pohjoispuoli), halutaan kytkeä mukaan epävakauttamiseen tiivistämällä puolisotilaallisten joukkojen värväämistä näillä alueilla. Tällöin voidaan hyödyntää FARC:in jättämää tyhjää tilaa, ELN:n (roomalaiskatolisen papin perustama vasemmistolainen, Kolumbian toiseksi suurin sissijärjestö Ejército de Liberación Nacional; Kansallinen vapautusarmeija) sodanhalua sekä Gulf Clanin alueella tapahtuvia aktiviteetteja.

(toim.huom. Gulf Clan eli El Clan del Golfo, aiemmin Los Urabeños, Clan Úsuga ja Autodefensas Gaitanistas de Colombia on äärioikeistolainen, puolisotilaallinen kolumbialainen huumekartelli, joka syntyi AUC:in demobilisoinnin jälkeen.)

US SOUTHCOM esittää myös liittoutuneiden voimien valmistamista tukemaan Venezuelan armeijan suorittamaa vallankaappausta — tai mikäli Venezuelan armeijan upseerit vitkailevat liikaa aloitteen ottamisessa, liittoutuneiden lähtöä hoitamaan Venezuelan ”sisäistä kriisiä”.  Aikaikkunasta tulee tehdä tiukka, ettei ”diktaattori” vain saa tilannetta haltuun, jolloin vaivalla synnytetty kriisi menee hukkaan. Brasilian, Panaman, Argentiinan, Kolumbian ja Guyanan tuki tulee varmistaa, jolloin joukkojen liikuttelu sekä muonitus on helpompaa. Vankilat, sotaoikeuden syyttäjät sekä poliisi on asetettava valmiustilaan samalla kun varmistetaan sotakalustolle ja armeijoille tukikohdat, missä yhteydessä YK:n humanitäärisiä alueellisia keskuksia voidaan hyödyntää.

Jotta kaikki sotavalmistelut voidaan myydä yleisölle laki-ja mediaviitekehikossa, operaatio tulee tehdä Yhdistyneiden Amerikoiden Armeijoiden nimen alla, OAS:n (Organization of American States, Amerikan valtioiden järjestö) suojeluksessa.

(toim.huom. Venezuela erosi OAS:sta huhtikuussa 2019, koska OAS tunnusti Yhdysvaltain Venezuelaan istuttaman vallankaappauskokelaan, valepresidentti Juan Guaidón lakeijan Gustave Tarren Venezuelan edustajaksi OAS:ssa. Toimittaja Anya Parampil huomautti, että ”viisi niistä kahdeksastatoista maasta, jotka äänestivät Yhdysvaltain ehdotuksesta, on hiljattain saanut IMF-mielisen hallituksen”. Kyseiset maat ovat Argentiina, Brasilia, Ecuador, joka myi Julian Assangen IMF-lainasta, Paraguay ja Honduras.)

Brasilia, Kolumbia, Argentiina ja Panama tulee sitouttaa antamaan suurempia määriä joukkoja, joita vahvistetaan Yhdysvaltain armeijan joukoilla; joukkoja johtaa yhteinen pääesikunta, jota johtaa Yhdysvallat.

Lisäksi mainitaan Kolumbian, Brasilian, Guyanan, Aruban, Curacaon, Trinidad ja Tobagon sekä muiden Amerikan valtioiden mutta myös kansainvälisten järjestöjen ja ”kansalaisjärjestöjen” koordinoiminen, jotta muuttoliikettä [pois Venezuelasta] päästään hyödyntämään; sekä tarvittavan logistiikan, tiedustelun, seurannan ja kontrollin tuki.

Infromaatiostrategian osalta (ss. 9–10) suunnitelmana on esittää ”diktaattori” ainoaksi syylliseksi Venezuelan kansan kärsimyksiin, intensifioida median julistuksia Venezuelan ”kuubalaistamisesta” sekä kiihdyttää median julistuksia Maduron rikollisuudesta, laittomuudesta sekä Venezuelan kansan varallisuuden varastamisesta. 

Kuuban ja Venezuelan luomien mekanismien (kuten Latinalaisen Amerikan maiden kauppasopimus ALBA sekä Venezuelan ja Karibian alueen valtioiden välinen öljykauppasopimus PETROCARIBE) toimimattomuutta on tarkoitus korostaa, jotta voidaan osoittaa em. valtioiden hallitusten kykenemättömyys ratkaista ongelmia sekä sen painottaminen massamedian kautta, että sietämättömälle tilanteelle tulee panna piste. Tärkeänä nähdään myös ulkomaiden vakivaltaisen tilanteeseen sekaantumisen oikeuttaminen median avulla suoritetuilla psykologisilla mielipiteenohjausoperaatioilla.

Asiakirjan lopussa todetaan, että Yhdysvaltain tulee vahvistaa OAS:in ja muiden vastaavien järjestöjen asemaa ja imagoa Amerikoiden välisinä instituutioina, jotka ovat ratkaisu alueellisiin ongelmiin.

PÄIVITYS 16.5.2019 klo 13.15:

Latinalaisen Amerikan maiden yhteinen uutismedia teleSUR raportoi ”itse itsensä presidentiksi nimittäneen Juan Guaidón” pyytäneen Twitterissä EU:ta lisäämään pakotteita Venezuelaa vastaan sekä legitimoimaan hänen edustajansa hänen hallituksensa vahvistamiseksi.

Itse itsensä presidentiksi nimittäneen Guaidón ohjeita seuraten Guaidón edustaja Yhdysvalloissa, Carlos Vecchio, puolestaan julkaisi maanantaina kirjeen, jossa hän pyytää tapaamista US SOUTHCOMin kanssa strategisen ja operationaalisen suunnittelupalaverin merkeissä ”demokratian palauttamiseksi Venezuelaan”.

US SOUTHCOM on oman ilmoituksensa mukaan valmiina tukemaan valepresidentti Guaidóa.

Kommentti

Kuten artikkelin alussa totesin, asiakirjan aitoudesta ei ole toistaiseksi takeita, mutta sen selostaminen kannattaa silti, koska asiakirjan kuvaamat toimenpiteet ovat tutut aiemmista vallanvaihto-operaatioista mm. Irakista, Libyasta, Syyriasta, Jemenistä, Ukrainasta ja useista Latinalaisen Amerikan maista kymmenien vuosien ajalta, mutta myös erinäisistä ajatushautomoiden tuotteista, joista esimerkkinä Irania käsittelevä Brookings-instituutin raportti ”Mitä polkua Persiaan?”

Ennakkotapaukset ovat tehneet väärentämisen helpoksi; kaava on tuttu ja moniaalla useaan kertaan käytetty. Toisaalta on mahdollista sekin, että asiakirja on aito ja samaa vanhaa menetelmää myydään nyt Venezuelassa käytettäväksi.

Menetelmä on lopultakin yksinkertainen: luodaan ulkoapäin kaaos (”alueellinen epävakauttaminen” paikallisten pyrkyrien avulla) kohdemaan sisälle — tarjotaan ratkaisu (”vakauttaminen” ”humanitäärisen intervention” avulla), jonka massamedia myy oikeuttamalla sodan demokratian ja vapauden viemisenä, ja lopputuloksena ”vapautetun” maan kansallisomaisuus siirtyy verokeidasteleville suuryrityksille.

Median uutisoinnin täsmällisyyttä ja tasapuolisuutta valvova FAIR.org (Fairness and Accuracy in Reporting) totesi 30.4.2019 julkaistussa mediakatsauksessa, että korporaatiomedian Venezuelaa käsitteleviä artikkeleita ja uutiskatsauksia voidaan kuvailla ”lähinnä täyden skaalan vallanvaihto-operaatiomarkkinoinniksi”.

Kaikki sodat ovat pääoman sotia. Tavallisella ihmisellä ei sodalle ole tarvetta.

Riikka SöyringYle on vastikään esittänyt suomalais-chileläisen TV-sarjan ”Invisible Heroes”, jonka yksi tuottajista Yle on. Sarja kertoo siitä, miten suomalaisdiplomaatit pelastivat Augusto Pinochetin sotilasjuntan vainoamia ihmisiä Chilessä. Jo sarjan ensimmäisessä osassa tuodaan esiin, että CIA rahoitti sotilasjuntan vallankumousta. Silti Yle ei Venezuelan tapauksessa lainkaan kyseenalaista Yhdysvaltojen rummuttamaa versiota maan ongelmien syistä, unohtaa Trumpin hallinnon asettamien pakotteiden aiheuttamat kymmenet tuhannet heikompiosaisten kuolemantapaukset eikä tuo esiin Yhdysvaltain tukeman Juan Guaidón taustoja. Yle ei selvästikään halua, että historiasta otettaisiin opiksi. Miksi? Sitä on hyvä jokaisen pohtia.

Vesa Raiskila

16 KOMMENTTIA

 1. Venezuelan historian pahimmat sähökatkotkaan tämän vallanvaihtohankkeen yhteydessä tuskin olivat puhdasta sattumaa. Maailmaa johdetaan hasbaralla eli propagandavedätyksen taiteella, jossa käytetään kaikkia globaalin rahavaltamafian keinoja, omistaahan se mm. valtamediat ja hallinnoi massaurkkintajärjestelmiä.

 2. Kiitos mahtavasta artikkelista!
  Ja kommenttiosiosta vielä erityismaininta 👍.
  Huolimatta siitä, että tietovuodon aitoutta ei ainakaan vielä kyetä todistamaan, tulee se silti saattaa sen ansaitsemaan valoon. Ja kun historiaa tarkastelee, on yhtäläisyydet merkillepantavia. Ylen toiminta Chilen tapauksessa (tv-sarja) suhteessa nykypäivään kyllä hämmästyttää, miksi näin toimitaan?

 3. Venezuelassa oleva Yhdysvaltain suurlähettiläs Abrahams on onneksi täysi tohelo, hän on jäänyt kiini monesta epäonnisuneesta hankkeesta, ehkä pahin Iran- contra skandaali, joten ennusmerkit eivät operatiolle ole parhaatmahdolliset.
  Venezuelan krisi , ulkopuolelta aiheutettu ja tuotettu korostaa maailman tarvetta luoda rinnakkaisia taloudellisia vaihtoehtoisia kaupallisia ja rahoituksellisia järjestelmiä.
  Venezuela ei ole yksin amerikkalaistentyrannisoivissa otteissa, Iran ja vaikkapa Pohjois-Korea ovat samojen otteiden kohteena, myös Venäjällä on ukana joutua taloudellisten todella pahojen sanktioiden kohteeksi.

 4. ”Yle ei selvästikään halua, että historiasta otettaisiin opiksi. Miksi ? ”
  Siksi, koska Yle = CIA.
  Siksi, koska, meillä on isäntämaasopimus.

 5. ”Silti Yle ei Venezuelan tapauksessa lainkaan kyseenalaista Yhdysvaltojen rummuttamaa versiota maan ongelmien syistä, unohtaa Trumpin hallinnon asettamien pakotteiden aiheuttamat kymmenet tuhannet heikompiosaisten kuolemantapaukset eikä tuo esiin Yhdysvaltain tukeman Juan Guaidón taustoja.”

  Se ei ole ”Trumpin hallinto” joka näitä pakotteita asettaa, koska vapaamuurari Trump on pelkkä näyttelijä… ja näyttelijä on myös vapaamuurari Guaidon. Tämä ihmisiä systemaattisesti tappava sirkus vahvistuu ja se tulee jatkumaan niin kauan kunnes ihmiset (ja toimittajat) saavat ymmärryksen ja rohkeuden seurata punaista lankaa todelliselle pääkallopaikalle, eli sinne, missä tätä kuoleman rulettia massiivisella korruptiolla maailmanlaajuisesti ylläpidetään!

 6. ”Demokratia leviää Amerikassa, jossa radikaalin populismin oli määrä ottaa valta. Argentiina, Ecuador ja Brasilia ovat esimerkkejä tästä. Tällä demokratian jälleensyntymällä on mitä arvokkaimman päämäärätietoisuuden tuki, ja olot alueella suosivat sen kehitystä. ” kertoo Miksi.

  Argentiinaan, Ecuadoriin ja Brasiliaan o n jo vaihdettu ”IMF-mielinen” hallitus eli väestön velkaannuttaja.

  • ja pentagon ja cia käyttää tota IMF:ia ja maailmanpankkia yms aseina epätavanomaisessa sodankäynnissä.josta wikileaks julkas vuodettua tai hakkeroitua dokumenttia.nekin käytännöt istuu oikein hyvin tonne venezuelaan…kuin moneen muuhunkin tapaukseen

 7. Usalla on jo kaikki suunnitelmassa mainitut keinot käytössä mutta usan nimeämä presidentti guiado joutui myöntämään että vallan kaappausta ei synny eikä eikä armeijakaan ole halukas sitä tekemään. Luopuuko usa suunnitelmastaan vai aloittaako liittolaismaineen invaasion pikapuoliin ennen maduro kerkeää järjestää vastarintaa hyökkäykselle, sehän oli suunnitelman viimeinen vaihe. Mitään järkeä ei hommassa ole kuin että usa haluaa romuttaa omaa maataan paremman perusturvan venezuella ja siihen tarvitsee äärioikeiston diktatatuuria johon guiado on koulutettu usassa jo ajat sitten. Suunnitelma kyllä asettaa outoon valoon eun ja suomen hyväksynnän jenkkijojo guiadon presidenttiydelle ja sauli vielä kehui että suomen päätöstä ei muuteta kun selvisi guiadon epäonnituminen, kerran suomessa on uusliberaaliset arvot vallassa jonka mukaan pitäisi toimia lakia kunnioittaen on kyllä outo hiljaisuus suomessa asiasta eduskunnassa.

  • Se on kyllä ihme, että Quaido joutui luikkimaan pakoon vaikka itse Timo Soini on asettunut hänen rinnalleen vahvaksi tueksi.

   Soini: Pysy Quaidon rinnalla loppuun asti!

   • Soinin jutut kyllä voi jättää omaan arvoonsa rinnalla pysymisessä kun se ei pysynyt sinistenkään rinnalla vaaleissa

 8. oletteko ikinä ajatelleet miksi kaikki mailman valtion johtajat pelaa yhteen pussiin? Planeetalla on liikaa ihmisiä!! Itse näen sen päivittäin kuinka metsät katoaa ja pelto ala lisääntyy!!! Oli ilmaista energiaa tai ei niin silti jossain on pakko ruoka kasvattaa ja se vaatii luonnon poistamista!! Ja vaikka jutkut tekeekin tämän muille ja muut valtion johtajat ovat täysin mukana (avaruus huijaus jokaisen valtion kohdalla)! Mutta massat ovat tyhmiä ja oikein jos he hävitetään!! Kemikaali vanat ym ovat täyttä totta ja teisänlaisenne paskiaiset jotka elää kaupungeissa olette ihmis jätettä!!

 9. Satan’s Signs are Everywhere
  Have you noticed that corporations are taking political stands, and coincidentally singing from the same globalist songbook? Have you noticed that whites are becoming a minority in ads and miscegenation is fostered by TV commercials? It’s as though someone blew a whistle and they all came out for gender dysphoria and “multiculturalism”.
  … Illuminati (Satanic) motifs are present in the logos of numerous corporations, cities and states. These motifs include the dot in a circle (penis in vagina), the Eye of Horus (666 or “OK” sign), the swoosh (sunrise on horizon signifying Lucifer the light bearer), the Masonic Compass and Square, the Masonic Two Towers, the Star of David, Pentagrams and Pyramid without the capstone. This is the way they signal their dominance to insiders.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=188436

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here