Wikileaks on julkaissut syyskuulle 2008 päivätyn Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkojen epäkonventionaalisen sodan käsikirjan, jossa kuvaillaan psykologisia mielipiteenhallintaoperaatioita. Käsikirjassa mainitaan niiden ohella kansainvälisen valuuttajärjestön IMF:n, Maailmanpankin sekä kehittyneiden maiden yhteistyöjärjestön OECD:n hyödyntäminen liittoumien rakentamisessa niitä maita vastaan, jotka eivät alistu Yhdysvaltain tahtoon. 

Aihe on ajankohtainen monestakin syystä.

Kreikan talous, jota pelastettiin Troikan (IMF, EU, EKP) toimesta moneen otteeseen, on pelastustoimien seurauksena supistunut noin 25 prosenttia.

Ukrainan presidentti Victor Janukovits, joka Yhdysvaltain tukemalla vallankaappauksella poistettiin virastaan, oli hieman aiemmin kieltäytynyt allekirjoittamasta – eikä ensimmäistä kertaa — IMF:n lainapapereita niiden sisältämien liian kovien ehtojen vuoksi. Janukovitsin hallinnon viimeisenä vuonna, 2013, valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 40,1 prosenttia, ja vielä seuraavana vuonna maan väestöstä ”vain” 15 prosenttia eli köyhyysrajan alapuolella.

Janukovitsin seuraajan Petro Poroshenkon kaudella otettiin IMF-lainaa. Vuonna 2017 Ukrainan väestöstä 60 prosenttia eli köyhyysrajan alapuolella, ja Ukrainan valtionvelan suhde bkt:hen oli 60,90 prosenttia vuonna 2018.

Hugo Chavez, joka toimi Venezuelan presidenttinä vuosina 1999–2013 ja jota Yhdysvallat yritti suistaa vallasta ainakin kahteen kertaan, ilmoitti vuonna 2007 Venezuelan irtautuvan IMF:stä ja Maailmanpankista. Venezuela oli tuolloin maksanut velkansa Maailmanpankille viisi vuotta etuajassa ja IMF:lle melkein heti Chavezin astuttua valtaan. Yhdysvaltalainen ajatushautomo CEPR arvioi vuonna 2007, että Chavezin päätökseen saattoi vaikuttaa se, että Yhdysvallat yritti kaataa Venezuelan hallituksen vallankaappauksella vuonna 2002 ja että IMF:n edustaja ilmoitti tuolloin — vain tunteja epäonnistuneen vallankaappauksen alkamisen jälkeen — IMF:n olevan valmis tukemaan uutta vallankaappaushallintoa millä tahansa tavalla, jonka se katsoo sopivaksi.

Venezuelan tämän vuoden vallankaappauskokelas, Yhdysvaltain kasvattama valepresidentti Juan Guaidó ehti hakea lainaa IMF:ltä sekä suunnitella Venezuelan omistaman öljy-yhtiö PDVSA:n yksityistämistä ennen kuin joutui pakenemaan maasta.

Epätyypillisen sodankäynnin käsikirja kuvaa kuinka Yhdysvaltain hallitus käyttää unilateraalista (ts. yksipuolista) ja epäsuoraa taloudellista valtaa kansainvälisiin ja kotimaisiin finanssi-instituutioihin, mitä tulee lainojen, avustusten tai muun taloudellisen avun ehtoihin ja saatavuuteen ulkomaisille hallituksille sekä hallitusten ulkopuolisille organisaatioille.

Velka on ase

Vastavalkean julkaisemassa artikkelissa ”Vuodettu USA:n suunnitelma Venezuelan hallinnon kaatamiseksi” referoidaan Yhdysvaltain armeijaan kuuluvan US SOUTHCOM:in vuodetun asiakirjan selostusta siitä, miten Venezuelan sisäisen epävakauden nostaminen kriittiselle tasolle onnistuu lisäämällä pääoma- ja valuuttapakoa maasta niin, että Venezuelasta tulee alipääomitettu, jolloin inflaatio edistää maan rappeutumista ja hallitusta kannattavien venezuelalaisten asema huononee. Ulkomaalaisille sijoittajille puolestaan kerrotaan, ettei heidän tule investoida Venezuelaan.

Tässä artikkelissa käsiteltävän Yhdysvaltain armeijan epätyypillistä sodankäyntiä opettavan 248-sivuisen käsikirjan kappaleessa ”Financial Instrument of U.S. National Power and Unconventional Warfare”  kuvaillaan kuinka alistettaviksi valittujen kohdemaiden hallitusten politiikkaa ja yhteistyöhaluja voidaan ”vivuta” Yhdysvaltain haluamaan suuntaan.

KÄSIKIRJAN MUKAAN Yhdysvaltain hallitus (ja takuulla muutkin hallitukset, toim.huom.) manipuloi veroja ja korkotasoja käyttäen muitakin laillisia ja byrokraattisia menetelmiä avatakseen, muokatakseen tai sulkeakseen pääoman virtauksia. Lisäksi käsikirja kertoo Yhdysvaltain valtiovarainministeriöön kuuluvalla ja ulkomaista varallisuutta kontrolloivalla, Yhdysvaltain asettamia talouspakotteita valvovalla OFAC:illa (Office of Foreign Assets Control) olevan pitkä historia taloussota-kampanjoiden suorittajana ARSOF:ille (Army Special Operations Forces), armeijan erikoisoperaatioita suorittavalle joukko-osastolle.

Kappaleessa ”Financial Instrument of U.S. National Power and Unconventional Warfare” IMF (jossa Yhdysvalloilla on osake-enemmistö), Maailmanpankki (jossa Yhdysvalloilla on 85 prosentin osake-enemmistö), OECD ja kansainvälinen järjestelypankki BIS esitellään Yhdysvaltain ”diplomaattis-taloudellisina areenoina” taloussodassa tarvittavien liittoumien aikaansaamiseksi. ”Asianmukaisesti integroitu taloudellisen vallan manipulointi voi ja sen tuleekin olla epätyypillisen sodankäynnin [Unconventional Warfare] osatekijä.” (s. 2–6)

Kansallisen turvallisuuden neuvostolla (NSC, National Security Council) on pääasiallinen ”vastuu kansallisen voiman taloudellisten ja sotilaallisten instrumenttien integroimisesta”.

IMF:n lainaehtoina olevat rakenneuudistukset, markkinoiden vapauttaminen, yksityistäminen, yritysystävällinen verotus (lue: verokeidastelu, siirtohinnoittelu, aggressiivinen verosuunnittelu), työmarkkinoiden joustavuus ja vastaavat ”uudistukset” ovat talousaseita. Jos ne aidosti edistäisivät talouden toimintaa, meidän ei tarvitsisi tukea kehitysmaita, ovathan Afrikan maat lähes kaikki saaneet ”apua IMF:ltä”.

ASEARSENAALIIN KUULUVAT myös talouspakotteet. 24.4.2019 Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi muistion Venezuelan vastaisista toimenpiteistä, mutta poisti sen hieman myöhemmin. Kopio muistiosta löytyy The Grayzone -sivustolta. Muistion alussa, Yhdysvaltain ulkoministeriön tunnuksen alla, lukee hirtehishumoristisesti ”Diplomacy in Action”, diplomatia käytössä. Talouspakotteilla on aiheutettu Venezuelaan elintarvike- ja lääkepulaa. Venezuelan lakimiesten kansallinen liitto on tuominnut pakotteet, joilla Yhdysvallat yrittää pakottaa vallanvaihtoa Venezuelassa; avoimilla vaaleilla valitun hallituksen laillisuudesta päättäminen kuuluu venezuelaisille.

Myös YK:n erikoisraportoija Idriss Jazairy on ottanut kantaa Yhdysvaltain Venezuelalle, Iranille ja Kuuballe asettamiin pakotteisiin sanoen Yhdysvaltojen pyrkivän hallituksenvaihtoihin käyttämällä vipuna taloudellisia keinoja. Jazairyn mukaan hallitusten välisiä poliittisia ristiriitoja ei saa ratkaista tekemällä tavallisista ihmisistä panttivankeja synnyttämällä tahallisesti taloudellisia ja humanitäärisiä katastrofeja. Jazairy tuomitsi Yhdysvaltain toiminnan kansainvälisten sopimusten ja lakien vastaisena.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence puolestaan ilmoitti uusista, Yhdysvaltain Venezuelan korkeimman oikeuden jäseniin kohdistettavista pakotteista sekä Venezuelan armeijalle tarjottavista ”porkkanoista”.

Epätyypillisen sodankäynnin käsikirjan kohdassa 2–8 otetaan esipuheenomaisesti esiin median rooli ”kansallisen voiman informationaalisena instrumenttina käyttäen koordinoitua informaatiota, viestejä ja tuotoksia samanaikaisesti muiden kansallisen voiman instrumenttien kanssa”, mistä syystä et luultavasti koskaan tule lukemaan tästä käsikirjasta ja sen sisällöstä ”riippumattomasta” massamediasta.

Kommentti

Kansakunnat epäonnistuvat, koska niitä hallitsee kapea eliitti, joka järjestää asiat omaksi edukseen ja tekee sen enemmistön kustannuksella. Velka on erittäin tehokas ase. Velalla kiristämällä hankitaan pääsy velallisen alueella oleviin raaka-aineisiin halvimpaan mahdolliseen hintaan asettamalla sopivat lainaehdot. Velallinen antaa raaka-aineet ja palauttaa lainaamansa rahat — korkoineen. Tämän seurauksena maa muuttuu hikipaja-alueeksi ja väestön elintaso alenee. 

Vieläkö uskotte mantraan ”vapaa markkinatalous”?

Riikka Söyring

Päälähde

Department of the Army (syyskuu 2008): Field Manual (FM) 3-05.130, Army Special Operations Forces Unconventional Warfare

Artikkelikuva: southtyrolean (CC BY 2.0), jota Vesa Raiskila muokkasi käyttäen USA:n lippua (CC BY-SA 3.0)

43 KOMMENTTIA

 1. Mikä on se ”superior” elin joka on antanut länsivaltiolle vallan ratkaista itsenäisten valtioiden ratkaisut oman kansansa taloudesta, sekä elintavoista ??? maansa puolustuksen lisäksi. Eivätkö kansat ole sitä terrorismia vieläkään huomanneet, vai onko heidän johtajiensa hallitsijoiden joukossa maansa pettureita jotka pelaavat tuhoisaa ”rulettia”. Onko maapallolla enää mitään oikeutta missään asioissa, vai onko kaikki jo menetetty?

 2. Hyvä kirjoitus taas.

  Äkkiä ei huomaakaan, että Suomi on alistettu periaatteessa samanlaisin kehyksin. Maa on täysin rappiotilassa niin moraalisesti kuin taloudellisestikin.

  Positiivisia tulevaisuudennäkymiä ei ole eikä tule. Siitä pitivät huolen Koivisto koplineen. Koplasta on vieläkin yksilöitä vapaalla jalalla, vaikka oikea residenssi olisi vankilassa mitalit ja kansalaisluottamus menetettynä.

 3. Kysyt ”Vieläkö uskotte mantraan ”vapaa markkinatalous”?”
  Vain psykopaatti uskoo koska kuten sanot kyse on väkivallasta ja muiden tuhoamisesta.
  ” Velka on erittäin tehokas ase. Velalla kiristämällä hankitaan pääsy velallisen alueella oleviin raaka-aineisiin halvimpaan mahdolliseen hintaan asettamalla sopivat lainaehdot. Velallinen antaa raaka-aineet ja palauttaa lainaamansa rahat — korkoineen. Tämän seurauksena maa muuttuu hikipaja-alueeksi ja väestön elintaso alenee. ”

  Maailman velkaorjuuttamisen takana on Tanakh-Talmud ja sen Tuhon Jumala, Yahweh, jonka tehtävä on ollut alistaa koko maailman valtaansa ja johon se on valtuuttanut sionistirabbit.
  Todellisuudessa kyse on rabbien luomasta jumalasta jonka avulla he huijaavat kristittyjä ja valloittavat maailmaa sillä oikea Jumala on kaikkien kansojen jumala eikä kenenkään alistaja.
  Yahweh’s Trojan Horse into the Gentile City
  LAURENT GUYÉNOT
  http://www.unz.com/article/the-holy-hook/

  ’“The finest trick of the devil, Charles Baudelaire wrote, is to persuade you that he does not exist”. Perhaps he was mistaken. His finest trick, I believe, is to convince the world that he is God.’
  https://russia-insider.com/en/history/god-israel-bloodthirsty-vindictive-sociopath-does-explain-misanthropy-jews/ri24154

  • Muslimit eivät salli koron kiskontaa. Se on rikos tai synti.
   Siinä varmaan yksi syy miksi sota heitä vastaan on käynnistetty nwo-mafian toimesta.
   Käsittämättömältä tuntuu ettei tätä maailmaa kurittavaa pankkimafiaa saada kuriin vaikka se muodostuu vain muutamasta prosentista ihmiskuntaa.
   Mikä länsimaista ihmistä oikein vaivaa? Hän on vapaaehtoisesti mukana hankkeessa jossa tuhoaa itseään. Mielenvikaisuutta se on. Ja pahanlaista.

  • ”Todellisuudessa kyse on rabbien luomasta jumalasta jonka avulla he huijaavat kristittyjä ja valloittavat maailmaa sillä oikea Jumala on kaikkien kansojen jumala eikä kenenkään alistaja.”

   Väärin, Jumalaan sisältyy kaikki. Rabbit eivät ole luoneet jumalaa, jumala on luonut rabbit omaksi kuvakseen. Jumala = universaali tietoisuus = 50% pimeys ja 50% valo, ON kaikkien kansojen alistaja ja vapauttaja. Sun pitää lukea Raamatun luomiskertomus uudelleen ja huomioida se, että Jumala (SANA = YKSI) erotti valon pimeydestä ja asetti taivaankappaleet ’aikojen’ merkiksi. Luomistyön järjestys on Raamatussa selvä: ensin oli pimeys (pimeyden jumala/ainetietoisuus) ja sitten tuli valo (valon jumala/kosminen tietoisuus.) Voiko olla siis niin, että ihmiskunnan toimintaa hallitsee parhaillaan ainetietoisuuden jumala, joka vanhan suomalaisen uskomuksen mukaan on itse Perkele?

   • Yahweh on rabbien luomus. Siitä Guyenot puhuu. Lue tarkemmin mitä hän kirjoittaa.
    Itse Luojaa (Creator) ei kukaan ihminen tai kansa voi luoda eikä sillä ole mitään tekemistä ihmisen kirjoittaman Raamatun kanssa.
    Voltaire, for example, scorned Christianity by quoting the Old Testament. Yahweh has ruined faith in a divine Creator.

   • Oikea JUmala saattaa olla ”matkoilla”, ja Saatana on ottanut ohjakset käsiinsä. Mutta Saatanalla on vain VÄHÄN AIKAA, kunnes Jeesukselle luvattu hallituskausi voi alkaa.
    Silloin erotellaan ”jyvät akanoista”. Luojan silmissä, vähän aikaa, on meille tuntematon käsite. Kuitenkin huomionarvoinen asia on olla henkisesti hereillä, ja tutkia uutta testamenttiä, koska sieltä löytyvät vastaukset viimeisten päivien merkeistä. Ilman uutta testamenttia elämämme ei olisi minkään arvoinen, koska nytkin tuppaa pimeys voittavan valon. On hyvä muistaa lupaus, luojalle uskolliset perivät maan.

  • @ Truth_hunter 10.5.2019 at 19:13

   > Muslimit eivät salli koron kiskontaa.
   > Se on rikos tai synti.

   Juutalaisten raamattu määrää tasavälein pidettävät armovuodet, jolloin kaikki velat mitätöidään.
   — Eivät taida noudattaa raamattua. Olisiko sen mukaan eläminen jotenkin epäedullista?

   Juutalaisten jumala on luvannut heille kaikki maat aina Tigris-virtaan asti.
   — Siihen he pyrkivät. Olisikohan se jotenkin edullista heille?

   • OKAY, olkoon niin, mutta ei heille ole luvattu koko maapallon herruutta, orjuuttamalla samanaikaisesti kaikki muut kansat. Katso sana GOYAM ?

  • En usko sellaisenaan nm. ”Truth_hunterin” Yahweh-teoriaan, mutta kieltämättä Vanhasta testamentista löytyy kohtia, joista käy ilmi erään valitun kansan tai sen identiteetin itselleen kaapanneen ryhmän toimintatapoja:
   Esimerkiksi kohta 5. Mooseksen Kirjasta, 20. Luku (Sotalakeja) , jakeet 10-14:
   ”10 Kun lähdette sotaan ja aiotte vallata jonkin kaupungin, tarjotkaa sille ensin rauhaa ja kehottakaa sitä antautumaan. 11 Jos se suostuu ehdotukseen ja avaa teille porttinsa, velvoittakaa kaikki sen asukkaat tekemään alamaisinanne päivätöitä. 12 Mutta jos kaupunki ei suostu rauhaan vaan ryhtyy taisteluun teitä vastaan, piirittäkää se, 13 ja kun Herra, teidän Jumalanne, antaa sen teidän käsiinne, surmatkaa kaikki sen miehet. 14 Naiset, lapset, karjan ja kaiken muun, mitä kaupungista löytyy, voitte sitä vastoin ottaa itsellenne ja pitää saaliina. Sen on Herra, teidän Jumalanne, antanut teille.

   • Tuo ’Yahweh-teoria’ ei ole omani. Oivalsin sen vasta lopullisesti kun luin Guyenot’n kirjan From Yahweh to Zion.
    Pahuus on sitä julmempaa mitä vahvemmin sen takana on Jumala joka oikeuttaa siihen kansansa. Tooran ’The Destroyer God’ Yahweh on juuri sellainen ja syntynyt tai luotu rabbien toimesta jo varhain erämaavaelluksen aikoina.
    Silloin se on ollut hyvä ’takapiru’ taistelussa muita vastaan mutta nykyaikana tuollainen VT:n suuruudenhulluutta ja muiden tuhoa tukeva jumala herättää enemmän syvää halveksuntaa kuin kunnioitusta.
    Valitettavasti siitä irtaantuminen ei näytä onnistuvan kitkattomasti jos lainkaan kuten Lähi-itä sotineen kertoo.

    ”… If the Italian rabbi Elijah Benamozegh is right in saying that “The constitution of a universal religion is the ultimate goal of Judaism,” then Christianity is a great step toward that glorious future:
    “In Heaven, one God of all men, and on earth a single family of peoples, among whom Israel is the eldest, responsible for the priestly function of teaching and the administration of the true religion of humanity.”[22]
    Christianity has prepared the way for the next stage: the cult of the crucified Jew is now being superseded by the cult of the exterminated Jews.”

    • Aivan, Raamattu on ylimaallisessa neroudessaan väkivaltainen kirja. Sitä kutsutaan ”eläväksi kirjaksi” sen vuoksi, että jokainen meistä ymmärtää sen omalla tavallaan omaan tietoisuuteensa pohjautuen.

     Kuten olen usein todennut, ihmiset eivät oivalla Raamatun perusolemusta, eli sitä, että samoin kuin ihminen – teos sisältää kaksi vastatietoisuuden jumalaa (pimeys ja valo), jotka ovat alkulähteenä YKSI. Tämä on Raamatun (vanhan- ja uuden testamentin, sekä ilmestyskirjan) peruspilari – Alfa ja Omega. Raamattu kuvaa ihmisen tietä pimeydestä valoon – sitä tietä, jonka jokainen meistä joutuu kulkemaan. Lapsellista on siis puhua raamatun juutalaisista tai Israelista siten, että ko. käsitteet edustaisivat muka jotain tiettyä kipa päässä kulkevaa ihmisryhmää tai paikkaa, varsinkaan kun tietää nyky-israelin olevan vale-israel, jonka tarkoitus on johdattaa ihmisiä harhaan.

     Elämän salaisuus on se, että pimeys ja valo (tietoisuus) on meissä jokaisessa sisäisesti… ”kuljemme” (toiminta) sinne minne ”henki” meidät johdattaa, olemme täynnä ”välkkyviä silmiä.” Lamppua ei laiteta sängyn alle, se laitetaan lampun jalkaan, eli ihmiseen.

     • No sinulla on omat käsityksesi joita harva jakaa. Yahwesta tässä nyt puhutaan.
      Ilman juutalaisia Raamattua ei kuitenkaan olisi tai jos sellainen olisi muualla kirjoitettu niin se olisi melko lailla erilainen.
      Tuo mitä puhut ’elämän salaisuudesta’ ei liity mitenkään oleellisesti Raamattuun vaan löytyy muualta.

      ”…The Judeo-Babylonian metaphysical hoax makes God not just ridiculously anthropomorphic, but Judeomorphic. … the divorce between philosophy (the love of Wisdom) and theology (the science of God) is one manifestation of this cognitive dissonance in Western thought. In the final analysis, the jealous Yahweh, destroyer of all pantheons, is so unconvincing in the garb of the Great universal God that he is fated to be discarded in his turn. Atheism is the end result of biblical monotheism: it is the rejection of the biblical God, mistaken for the true God. “If Yahweh is God, no thanks” has been the simple rationale for atheism in Christendom since the Enlightenment: Voltaire, for example, scorned Christianity by quoting the Old Testament. Yahweh has ruined faith in a divine Creator.
      http://www.unz.com/article/the-holy-hook/

   • Jonsse, mietitkö sellaista asiaa, miten sen ajan juutalaisilta ei irronnut ”hiuskarvakaan” niissä heidän aiheuttamissaan SODISSA, niin turvattuja he olivat. Siis sehän on selvä mahdottomuus. Jokin panee herätyskellon soimaan, sen tarinan aitoudesta. Pahin tapa raamatun kertomusten esteenä on se miten Raamatun viimeisellä sivulla on esitettynä varoitus, ja rankaisu niille jotka lisäävät jotakin taikka ottavat pois jotakin mikä on Raamattuun kirjoitettu. Siis kirjoituksia ei olisi lupa ”arvostella”. Kuullostaa kovin siionistien edeltäkäsin suunnitellulta peloittelulta. Se on ”graniittiin hakattu” päätös jolla peloitellaan kriitikot ”ruotuun”. Pyhäksi kirjaksi kutsuttu teos näyttää olevan suurimmalta osaltaan pelkkää juutalaisten nostoa pedestalle muiden kansojen kumartaessa heitä ”syvään”.

   • Siis juuri tuota viattomien ihmisten murhaamista en voi ”IKIPÄIVINÄ HYVÄKSYÄ”, olkoon sen käskijänä Jehova, YAHWE taikka mikä tahansa jumala. Juutalaiset RABBIT ovat ilmeisesti ”kiäntäneet ja viäntäneet” käännökset heille suosiollisina, jopa tulevaisuuden kannalta, oikeuttaen heitä tekemään, mitä ikinä he aikovat toteuttaa, vaikka se olisi lain vastaista. Heille on siis annettu ”vapaat kädet” TUOMITA kansoja.Sen ajatuksen tuloksena heillä ei ole mitään rajoja mihinkään suuntaan.

 4. ” Jazairyn mukaan hallitusten välisiä poliittisia ristiriitoja ei saa ratkaista tekemällä tavallisista ihmisistä panttivankeja ”.
  Totaliristisista Suomalaisittain (ainakin juhlapuheissa) hirmuhallinnoista puhuttaessa tämä lause kyllä vetoaa huumorintajuuni. Olen paljon huolestuneempi näiden verkostojen ”näkymättömästä kädestä” omissa yhteiskunnissamme, niin EU’ssa, kuin Suomessakin. Ne jotka ovat Kuubassa ja Persiassa käyneet, näkevät kyllä asiat toisin. Myös Suomessa asuvat kuubalaiset, farsit ja kurdit tuppaavat nähdä asian eri valossa. Venezuelasta en osaa tarkkaan sanoa, disinformaatiota ja propagandaa riittää huomattavien öljyvarojen ympärillä kaikkiin suuntiin. Käytännössä kaikkien maiden autöritäärit ovat Venezuelan kysymyksessä yhtyneet, niin kuin jossain laulussa taannoin
  hoilotettiin.
  Arvoisa toimittaja Söyring: Vapaa markkinatalous ja räikeä ”Kätyri Kapitalismi(crony capitalism), ovat kaksi aivan eri asiaa.

  • Kirjoitin vapaan markkinatalouden lainausmerkkien sisään tehdäkseni eroavaisuudet näkyviksi.

 5. Artikkelissa esitetyt esimerkit havainnollistaa yhdysvaltain ylivallan rahaliikenteen ja lainaehtojen käyttämisessä maiden kansalaisten mielipiteen muokkaukseen nälällä ja sairauksien hoitamatta jättämisellä amerikkalaisia suosivien polliittisten puolueiden kannatuksen lisäämiseen. Vapaata markkina taloutta ei enää ole olemassa vaan kaikki on usan hallitsemien kansaivälisten investointi pankkien määräysvallassa. Tällä menolla kyllä jotain maailmassa tulee tapahtumaan jossain vaiheessa kun amerikkaa vastutavien maiden määrä kasvaa.

 6. Amerikan koko kansaa ei voida syyttää kaikesta pahanteoista ja epäoikeutetuista sodista ympäri maapalloa, vaan ainoastaan maan johdon ottaneita ”siionisteja”, jotka ovat päässeet pankkiireina sekä rahanpainattajina ”niskan päälle, koko kaupallisessa yhteiskunnassa”. USA-ISRAEL yhteisö on se perusteellinen syntipukki, joka masentaa rauhaa rakastavia maita. Tulevaisuus näyttäköön hyvän ja pahan eron. Viimeinen näytös ei ole edes ihmisen hallinnassa, siihen vaaditaan teokraattisen hallituksen ratkaisu, joka ei asu maan piirissä.

  • Ei todellakaan voi syyttää. Syy löytyy pääosin muualta kuten tuot esiin. Sieltä missä on annettu avoimesti ymmärtää että USA on meidän sotaratsumme.
   http://www.ihr.org

 7. Taloussotaa käydään kyllä tavallisia amerikkalaisiakin vastaan. Yhdysvallat on puutteen maa monille amerikkalaisille.

  Tällä hetkellä menee jokaisesta verodollarista muistaakseni 64 senttiä erilaisiin sota- ja varustelumenoihin. — mikä kyllä kertoo hallinnon prioriteeteista jotain.
  36 senttiä jää koulutukseen, infraan, terveyteen, sosiaalimenoihin ymv.

  Sotilasdiktatuuri-sana tuli mieleen ja myös palkkasotilasarmeija.

 8. Kreikassa Baknsterit ulkoistivat perintätoimen EUlle. Suomi keikkabussitettiin mukaan hienolla sopimuksella. Mitä ette saa revittyä kreikkalaisen eläkeläisen selkänahasta maksatte itse. Hienosta työstä Kataiselle komissaarin virka. Euron ikeen alla olevia maita kohtaan taloussodan menetelmät toimivat.
  Washingtoinilla on suuri ongelma – Venäjä. Sillä on ydinase, joten sitä ei oikien voi pommittaa. Maa on velaton ja kasvattaa tasaisella vauhdilla kultavarantoja. Kauppatase on plussalla. Venäjä on ollut torpedoimassa vallanvaihtoja Syyriassa, Turkissa ja viimeksi Venezuelassa. Keisarilla ei ole vaatteita, Yhdysvaltoja ei enää kukaan ota tosissaan paitsi mediapooli. Viimeksi Rysky kaikkien informaatiosodan oppien mukaisesti opettaa meille, että kuinka Max Blumenthalin raportteihin tulee suhtautua.

  • Venäjä panosti talouspakotteiden kannustamana myös maatalousomavaraisuuden luomiseen — niin tehokkaasti että se on nyt maailman suurin vehnän viejä. Tämä tuo paitsi tuloja, syö muiden vientituloja.

   — mistä ihmeestä tuo A pölähti nimeni perään ed. kommentissa?

   • Ja tässä sodassa Suomi on suhteellisesti suurin kärsijä taloudellisesti. Yhdysvallat istuu mielellään meidän takapuolella karhun pesään. Emmehän ole hyödyllisiä idiootteja – emmehän?

    • Voisinpa vastata että emme ole, mutta silloin antaisin suomalaisille enemmän kunniaa kuin he ansaitsevat. Osa joukoistamme on ihan varmasti pettureita jotka tietävät mitä tekevät, mutta suuri osa on melko varmasti vain yksinkertaisia maajusseja, joita on johdettu systemaattisesti harhaan. Paitsi että me olemme yksinkertaisia ja mielikuvituksettomia ja useimmiten olemme myös naivin rehellisiä ja me kuvittelemme myös muiden maailman kansojen olevan samanlaisia. Tämä on vaarallinen resepti tässä saalistajien ja murhaajien hallitsemassa maailmassa. Olemme kuin yksinkertainen maalaistyttö gangsterien luolassa kaupungissa.
     Luulenpa että asioiden täytyy mennä vielä paljon huonommaksi ennen kuin suomalaiset oppivat, jälleen kerran kantapään kautta, mutta elän toivossa että me pystymme vielä senkin jälkeen korjaamaan kaiken, tämä vankeus jossa me elämme on enemmän meidän omien mieliemme tuotosta kuin todellinen kivimuurien ympäröimä vankila, jos kansa herää tästä lumotusta unesta, niin me voimme vielä korjata kaiken.

 9. Erinomainen kiitos Sinulle Riikka, että käynnistit keskustelun taloussotimisen analyysista USA:n taloussodan käsikirjan alustavalla esittelyllä.

  Taloussota ja infosota ovat hybridisotimisen voimakkaimpia komponentteja juuri nyt maailmassa, jos suoranainen aseenkäyttö lasketaan pois. Suoranaista aseellista toimintaa harrastavat voimallisimmin USA ja Israel. Se on myöskin pysyvästi reservissä näissä info- ja taloussotimisenkin tapauksissa. Lähimpänä tämä uhka toteutumistaan lienee Venezuelassa.

  Tämä taloussotimisen esilläpito on tärkeää senkin vuoksi, että Suomen tulevalla hallituksella on kaikki mahdollisuudet vetää Suomi pois Venäjän vastaisesta pakotepolitiikasta ja taloussodasta. Se palvelee vain USA:n hegemoniapyrkimyksiä, ja on erityisen raskasta Suomen taloudelle.

  • Kova hinta on jo maksettu olemalla mukana Venäjän vastaisessa pakotepolitiikassa ja taloussodassa.
   Mutta se on vain yksi osa kaikesta siitä mitä mukana olo velkaorjana ’läntisen arvoyhteisön’ likaisissa puuhissa on maksanut ja maksaa.

  • Washington pelkää, että BRICS tuhoaa Sammon. Yhdysvallat on voinut painaa dollareita ilman, että niiden arvo romahtaisi. Venäjän ja Kiinan parhaillaan toteuttamat suunnitelmat ohittaa dollari kaupankäynnissä uhkaavat viedä tämän edun. NATOsta on tullut väline tämän dollaripohjaisen rosvokapitalisimin ylläpitoon.
   Ei kuulostaisi hullummalta, jos Kremliin saataisin oma mies vai mitä?
   http://www.unz.com/article/why-was-malaysian-airlines-flight-mh17-shot-down/

   Entäpä jos Venäjä on toiminut kansaivälisen lain puitteissa hyväksyessään Krimin anomuksen liiittyä Venäjään?
   Ainakin Burke-White näkee, että lain mukaisesti on toimittu.
   Pakotteethan kaiketi perustuvat siihen, että lakia on rikottu.
   https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=faculty_scholarship

 10. Ei vain kasvot vaan koko kroppa … pienillä miehillä on usein ongelma kun pitää kompensoida se fyysinen pienuus eikä ole keinoja tehdä se henkisesti mikä olisi todellista suuruutta.
  Tässä ’tietty heimo’ näyttää kunnostautuvan vaikka yleistä se on muillakin…

  Netanyahu’s Terrorist Party and 9/11
  By Christopher Bollyn
  The terror atrocity of 9/11 did not simply fall out of the clear blue sky. It was meticulously planned over decades and carried out to achieve a specific goal. The main purpose of the terror attacks was to start the War on Terror – the longest and most expensive war in U.S. history.

  9/11 and the War on Terror are linked plots that were designed to trick us into accepting the open-ended wars we have been engaged in since September 2001. As I explain in my book The War on Terror: The Plot to Rule the Middle East, both plots were hatched by Israeli military intelligence to bring the U.S. military into the Middle East to wage war against the enemies of the Zionist state.
  http://bollyn.com/netanyahus-terrorist-party-and-911/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=188154
  ————-
  WikiLeaks Releases MOON LANDING Cut Scenes Filmed In Nevada Desert (A MUST WATCH)
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=188138

  • Tuo yllä oleva liittyi tähän alla olevan linkin artikkeliin jota kommentoin.
   Kommentti katosi nopeasti täältä ! ! !
   Oliko kyse teknisestä häiriöstä vai oliko ulkopuolinen ’vihapoliisi’ asialla? Jos niin miksi?
   Onhan Kapner kristitty juutalainen ja kai hän saa vapaasti ilmaista näkemyksensä heimostaan…? Ei kai V-v:a voida leimata antisemitismillä jos sen kommenttipuolella kerrotaan mitä Veli N Kapner ajattelee…?
   Kyllä ’naama’ on sielun peili ja se kertoo usein enemmän kuin sanat ja pätee meihin kaikkiin
   Katsotaan miten käy tämän kommentin
   What Jewish Facial Features Reveal
   By Brother Nathanael Kapner
   IT”S A STRANGE PHENOMENA… or perhaps better said, a peculiar physiognomy whereby the facial features of the Jew reveals a particular character. A cursory glance at celebrated Jews brings to the eye a frightful specter, that is, it brings into view a noxious inner personality and a degenerate spiritual condition.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=188172
   http://www.realjewnews.com/?p=1362

 11. Taloussota tappaa ja sensuroi, kirjaimellisesti.
  Aihetta on hyvä tutkailla käytännön esimerkillä.

  Aluksi esimerkkimme päähenkilöluettelo: Hermitage Capital Management, Edmond Safra (https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Safra), William Browder (https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Browder), Sergei Magnistski (https://fi.wikipedia.org/wiki/Sergei_Magnitski), Andrei Nekrasov ( https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Nekrasov) ja Andrei Nekrasovin elokuva ”The Magnitsky Act – Behind the Scenes”.
  Pieni sivuosa kuuluu myös Heidi Hautalalle (Nekrasovin tyttöystävälle), erityisesti näin EU-vaalien aikaan.

  Laitan tähän linkkiluettelon, joiden avulla Safraan, Browderiin ja Hermitage Capital Managementiin voi tutustua lähemmin:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Capital_Management

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/browder-russia-trump-safra/

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/why-has-the-magnitsky-film-been-banned-in-usa-europe/

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/russia/did-browder-have-magnitsky-killed/

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/russia-starts-criminal-investigation-of-browder-while-us-deep-state-protects-him/

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/magnitsky-affair-the-murder-of-edmond-safra-in-monaco/

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/magnitsky-act-the-strange-backdrop/

  https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Nekrasov

  Hauska yksityiskohta Bill Browderin kusetusorganisaatiosta on pdf-dokumentti, joka löytyy wikileaksin osoitteesta: https://wikileaks.org/gifiles/attach/172/172317_Hermitage%20Presentation.pdf (mitä tästä opimme, wikileaksiinkaan ei voi aina luottaa). Tuon dokumentin sivulla 11 löytyy oikeasta alanurkasta valokuva, jonka Browderin kusettajat väittävät esittävän venäläistä lakimiestä Victor Poryuginia, tosiasiassa kuva esittää v 1961 kuvattua satunnaista amerikkalaista mielenosoittajaa, joka oli ottanut osaa kansalaisoikeusmarssiin. 😀

  Vielä muutama linkki suomalaisiin v-medioihin ja niiden tarjoamaan propagandaan:

  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006025183.html

  https://seura.fi/asiat/tutkivat/omiensa-vainoama/

  https://www.verkkouutiset.fi/murhatun-lakimiehen-ja-kremlin-filmiskandaali-suostuin-vain-heidi-hautalan-vuoksi-51857/

  Ja nyt lopultakin itse asiaan eli Nekrasovin elokuvaan, jonka näkeminen on ollut tosi vaivalloista, venäjäksi dubattuna se löytyy helpostikin mm. tuolta:
  http://gidfilm.ru/video/695663-Zakon_Magnitskogo_Za_kulisami-Film (elokuva on venäläisellä palvelimella), mutta alkuperäisessä asussaan filmin näkeminen on ollut tosi työlästä, Bill Browder on sensuroinnillaan ja suhteillaan pitänyt huolen siitä.

  Elokuvan juoni pääpiirteittäin esitettynä:

  ”Pohjoismainen yhteistuotanto, Andrei Nekrasovin ohjaama, kohuttu dokumenttielokuva Sergei Magnitskysta on valittu kilpailemaan Prix Europasta. Suomen ensi-iltansa elokuva saa Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalilla.

  Illume Oy:n osatuottama, Andrei Nekrasovin ohjaama dokumenttielokuva ”The Magnitsky Act – Behind the scenes” on valittu Norjan yleisradion NRK:n edustajaksi Berliinissä järjestettävään, arvostettuun Prix Europa -kilpailuun. Kilpailussa jaetaan palkintoja mm. parhaille televisio- ja radiotuotannoille. Elokuvan useita näytöksiä on aiemmin peruttu elokuvassa esiintyvän Bill Browderin asianajajien toimesta. Europarlamentaarikko Heidi Hautala oli järjestellyt elokuvan esitystä Euroopan parlamenttiin huhtikuussa, mutta esitys peruttiin. Televisiokanava ARTE perui ensiesityksen toukokuussa ja totesi, ettei elokuvaa tule esittää ennen Browderin vaateiden läpikäymistä. Nekrasov uskoo voivansa kumota jokaisen Browderin väitteen esitetyistä faktavirheistä:”Jotkut detaljit ovat tosin niin monimutkaisia, että ne voitaisiin selvittää vain perusteellisessa oikeudenkäynnissä”, Nekrasov toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa 3.5.2016.

  Suomen ensi-iltansa elokuva saa Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalilla 22.9.2016 klo 18.45. Ohjaaja Andrei Nekrasov on paikalla esityksessä ja näytöksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskustella elokuvasta ohjaajan kanssa. Elokuva on tekstitetty englanniksi.

  ”Venäläinen asianajaja Sergei Magnitsky kuoli moskovalaisessa vankilassa vuonna 2009. Magnitskyn työnantaja, brittiläis-amerikkalainen sijoittaja Bill Browder syyttää pr-kampanjassaan venäläisiä viranomaisia: Browderin mukaan poliisi hakkasi Magnitskyn kuoliaaksi tämän paljastettua venäläisen poliisin osallisuuden satojen miljoonien dollarien kavallukseen. Browderin työ huipentuu, kun Yhdysvaltain kongressi säätää vuonna 2012 Magnitsky Actin – lain, joka merkitsee pakotteita tapaukseen sekaantuneille. Magnitskysta tulee nopeasti marttyyri, jälleen yksi mädän venäläisjärjestelmän uhri, ja Browderista kirjadiileineen asianajajan perinnön rohkea vaalija.

  Venäläinen elokuvantekijä Andrei Nekrasov alkaa tehdä sankarista elokuvaa. Vähitellen Nekrasoville ilmenee, että oikeastaan mikään virallisessa Magnitsky-narratiivissa ei pidä paikkaansa. Tätä ei pahoinpidelty vankilassa, ja salaliittoteoria alkaa paljastua sepitteeksi, jolla Browder yrittää peitellä omia rikoksiaan. Kun todellisuus yllättää Putin-kriittisen Nekrasovin, joka on tehnyt elokuvan muun muassa Lontoossa murhatusta entisestä KGB:n everstistä Alexander Litvinenkosta, joutuu hän pohtimaan työnsä seurauksia: Paijaanko Putinia myötäkarvaan? Selittelenkö brutaalin järjestelmän tekoja parhain päin?

  Tulenarka dokumentti, jonka näytöksiä on peruttu ympäri Eurooppaa ja muun muassa Euroopan parlamentissa, saa trillerimäisiä piirteitä ja pakottaa katsojan kyseenalaistamaan totunnaisia ajatusmalleja.”

  – Timo Harjuniemi, Rakkautta ja Anarkiaa”

  https://www.smackthejack.net/onnigideon/39727/

  Nyt itse sokeri pohjalla, linkki elokuvaan, tästä kiitos Donbassin sankareille:

  https://www.fromdonbasswithlove.nl/the-magnitsky-act/

  PS Tuolla sivulla olevaa The Magnitsky Act elokuvan mainoskuvaa on klikattava ja uusi linkki aukeaa facebook sivulle, mistä filmin voi katsoa, filmin kesto n. 2 tuntia.
  Elämä on välillä vähän hankalaa. 😀

  • Kommentissasi oli niin paljon linkkejä, että spammintorjuntajärjestelmä oli pistänyt sen tarkistettavaksi. Nyt näkyy. Mutta suosittelen hieman lyhempiä kommentteja jo lukijaystävällisyyden vuoksi.

   • Itseltänikin jäävät väliin kommentit joissa roppakaupalla linkkejä.
    Ja aina olisi hyvä jos olisi lyhyt tiivistelmä siitä mistä linkki tai video kertoo.

    • Onhan tuossa Timo Harjuniemen aika pitkä tiivistelmä.

     Muuten tuo linkkilajitelma on aiheen kiistanalaisuuden ja hankaluuden vuoksi. Pääsin näin helpommalla. 😀

 12. Katsokaa dokumentti BBC:n ”The bank that almost broken Britain”. Sitä ennen pelastettiin Iso-Britannia 24 tunnin aikana ennen Kreikkaa. Ei kukaan ole tästä puhunut, mutta eikö se kerro miksi Brexit ovat tullut. Vasen sormi ei tiedä, mitä oikea tekee, vai oliko se toisin päin?

 13. Miten luotettavia ovat ”LINKIT” ? Omat kokemukset sekä tasapainoinen harkinta kuulemastani panee ne kaikki vaakalaudalle punnittavaksi. Ennen vanhaan taisi olla helpompi ratkaista asiat oikean ja väärän välillä. Nyt ovat ilmaistut ”kehittyneet, taikka väännetyt” ihmeellisiin koukeroihin, joita kutsutaan ”poliittisesti korrektiksi kielenkäytöksi”. Ota niista mitään selvyyttä. Yksi kertaa yksi oli ennen kaksi, nyt se tarkoittaa jotakin aivan muuta. Selvitä se itsellesi ”rivien välistä”,heh.

 14. Video olisi voitu esittää paremminkin, jos se olisi kirjoitettu ensin paperille, ja sitten luettu sieltä, niin sillä tavalla ”jäisi PÄPPÄILY pois”, joka sekoittaa keskiintymistä asiaan.Hajannaisia asioita on vaikeaa tiivistää lyhyeen aikajaksoon. Syyllistyn siihen itse.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here