Valtiovarainministeriön kasvuennuste

Ennusteet pitäisi tehdä tiedossa olevien tietojen pohjalta eikä liittää niiden osaksi tekijöitä, joista ei vielä ole tietoa, kirjoittaa Tuomo Liias.

9

Kun lueskelin uutista valtiovarainministeriön (VM) kasvuennusteesta joskus kuukausi sitten, koin voimakkaan déjà vu- eli jo nähty -elämyksen. Tuli mieleen vuoden 2015 eduskuntavaalit ja silloin valtiovarainministeriön uudelle hallitukselle latelemat madonluvut seuraavien vuosien talouskehityksestä. Niitä madonlukujahan pidettiin silloista hallitusta muodostettaessa tiukkana ohjenuorana.

Kaivelinkin ilkeyksissäni netistä tietoja siitä, mitä se VM oli silloin ennustellut. Löysin tietoja, joiden mukaan VM oli ennakoinut vuoden 2015 kasvun jäävän hiukan nollan yläpuolelle ja vuosille 2016 ja 2017 ennustettiin n. 1,2 prosentin kasvua. Sitten arvioitiin, että vuosina 2018 ja 2019 talous jäisi köröttelemään alle 1 prosentin kasvussa.

Alla on kuvio Hesarin 5.4.2019 julkaisemasta valtiovarainministeriön kasvuennusteesta:

Ennuste on tummennettu osa kuviosta. Sitä ennen käyrä kertoo toteutuneesta kasvusta vuosina 2016–2018. Toteutuneesta kehityksestä näkee heti, että kasvu ylitti reippaasti VM:n vuosille 2016 ja 2017 ennustaman 1,2 prosentin tason eikä vuonna 2018 jääty alle prosentin kasvuun. 

Kun asioita yrittää muistella aiempienkin hallitusneuvottelujen ajoilta, niin tilanne on tainnut olla aina se, että VM on maalaillut mahdollisimman synkkiä tulevaisuuden kuvia, joita Suomen pankkikin on tukenut. Tutkimuslaitosten ennusteet ovat tainneet hieman vaihdella.  

Herääkin epäilys, että ajaisivatko ne valtiovarainministeriön virkamiehet jotain poliittista agendaa näillä synkistelyillään tulevasta talouskehityksestä. Jos ennusteet menevät pieleen, niin eihän kukaan niitä enää muutaman vuoden päästä muista. Joka tapauksessa tuollaiset synkät ennusteet tukevat monetaristista talous- ja rahapolitiikkaa, vaikka ne eivät olisikaan tahallisia. Hyvinvointivaltion romuttamiseen leikkauksilla ja supistuksilla pyrkivät monetaristiset tahot saavat niistä enemmän vettä myllyynsä.

Myönnettäköön, että talousennusteiden teko on vaikeaa ja niiden pieleen meno on enemmän sääntö kuin poikkeus. Tällä planeetalla taitaa olla vain yksi instituutio eli ilmastoennusteita tekevä IPCC, joka uskoo vuorenvarmasti omien hatarien ennusteidensa toteutumiseen.

Tuosta VM:n ennusteesta ei oikein saa mitään kunnollista otetta, kun ei tiedä, onko siellä taustalla jonkinlainen spesifi matemaattinen malli vai mihin se perustuu. Todennäköisesti siellä kuitenkin on jonkinlainen malli, sillä tuskin pelkästään jonkin ryhmän keskusteluihinkaan voidaan nojata.

Talouskasvu kapitalismissa

Kuitenkin sellainen ajattelu, että kapitalistinen talous jäisi junnaamaan jollekin tasolle pitkiksi ajoiksi, ei vastaa lainkaan kapitalismin luonnetta. Tämä virhe on selvästi molemmissa sekä vuoden 2015 ja vuoden 2019 ennusteissa. Kapitalismille ovat luonteenomaisia jatkuvat suhdannevaihtelut ja erilaiset kriisit. 

Uusklassinen talousteoria ei sitä ymmärrä, koska se kuvittelee talouden aina pyrkivän tasapainotilaan, josta sen suistaa pois vain väliaikaisesti jokin ulkoinen shokki. Tähän on syynä lähinnä se, että ko. teoria ei osaa selittää suhdannevaihteluita talouden sisäsyntyisenä ilmiönä, jollaisia ne selvästi ovat säännöllisyytensä vuoksi.

Myös Suomen talouden junnaaminen 10 vuotta pohjamudissa voi tukea kuvitelmaa jatkuvasti samana pysyvästä tasosta. Junnaaminen johtui kuitenkin euron korkeasta kurssista, joka esti maan normaalin talouskehityksen. Se esti tavallisten suhdannevaihteluiden kehittymisen maassa.

Taantumien syntymisen perussyy on pääomien liikakasaantuminen, jolloin ajaudutaan tilanteeseen, jossa pääomien kierto estyy. Niitä on yksinkertaisesti liikaa ja syntyy pullonkauloja, joista ne eivät pääse kierron seuraavaan vaiheeseen. Tavallisin pullonkaula on tavaroiden liikatuotanto, jolle ei löydy enää maksukykyistä kysyntää, joten tavarat eivät pääse realisoitumaan rahapääomaksi vaan jäävät varastoihin lojumaan hyödyttöminä. Näin syntyvät useimmat lamat ja taantumat.

Tästähän saamme kiittää kapitalisteja ja poliittista oikeistoa, jotka ovat palkkoja polkemalla ja julkisia menoja karsimalla vieneet tarpeellisen kokonaiskysynnän. Kapitalismi on sisäisesti ristiriitainen talousjärjestelmä. Pullonkauloja voi syntyä myös muihin pääoman kierron vaiheisiin.

Koska euron korkea kurssi piti Suomen taloutta heikkona, pääomien liikakasaantumistakaan ei päässyt tapahtumaan ja tavallisia suhdannevaihteluita ei syntynyt. Saksan tilanne on päinvastainen kuin Suomen, koska sen talous on hyötynyt eurosta. Siellä talous pääsi kasvamaan hyvin ja myös pääomien liikakasaantuminen toteutui, joten Saksassa on parhaillaan meneillään tavallinen, syvä kapitalistinen taantuma.

Uusimmat kasvutiedot

Ajattelin kirjoitella jotain VM:n kasvuennusteesta jo silloin, kun se julkistettiin, mutta päätin kuitenkin odotella, jotta saataisiin ainakin helmikuun kasvusta tarkistettuja tilastotietoja, jotka ovat nyt saatavilla. Tuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos kuukausitasolla kertoo edelleenkin positiivisesta kehityksestä.  

Viime vuoden marraskuusta tämän vuoden helmikuuhun vuosimuutos on ollut: 1,4 %, 1,9 %, 2,0 % ja 2.5 %. Tämän vuoden maaliskuun kasvu oli arviolta 1,1 %, mutta se tieto tarkentuu Tilastokeskuksen seuraavan tietojen julkistuksen yhteydessä. Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan talous kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,2 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Nämä uusimmat kasvutiedot eivät oikein tue VM:n kasvuennusteen monotonisesti alaspäin suuntautuvaa käyrää, jonka mukaan kasvun pitäisi nyt liikkua siellä 1,5 %:n tienoilla, joten voidaan jo todeta, että ainakaan näiltä osin ennuste ei vastaa toteutunutta kehitystä. Meniköhän taas koko ennuste pieleen? Se jää nähtäväksi. Seurataan tilannetta tarkasti.

Se, että tässä yhteydessä usein viittaillaan kaiken maailman uhkiin, muistuttaa hiukan ampiaisparven hyökkäyksen kohteeksi joutuneita ihmisiä, jotka sohivat eri suuntiin yrittäen torjua sieltä täältä kimppuun käyviä hyönteisiä. Niiden uhkien toteutumisesta ei vain ole mitään varmoja tietoja, joten ei niitä voi mitenkään eksaktisti malliinkaan liittää.

Ennuste pitäisikin tehdä tiedossa olevien tietojen pohjalta ja esitellä sitten erikseen mahdollisia ennusteen toteutumista uhkaavia tekijöitä, eikä liittää osaksi ennustetta tekijöitä, joista ei vielä ole tietoa. Jos mahdolliset uhkatekijät toteutuvat, ennustetta tulisi korjata uusien tosiasioiden pohjalta. Ei erilaisia arveluja voi pitää ennusteen pohjana.

Vaihtoehtoinen kasvuennuste

Totesin jo aiemmin, että minulla ei ole oikein otetta valtiovarainministeriön ennusteeseen, koska en tiedä tarkemmin miten se on tehty. Niinpä sen osalta ei voi tehdä muuta kuin vain seurailla sen toteutumista. Ajattelin kuitenkin tehdä niin rohkean teon, että teen oman ennusteen ja kerron mihin se perustuu, joten kuka vain voi arvioida niin ennustetta kuin käytettyä menetelmää.

Minulla on jo aiemmin kerättyä dataa Suomen talouden keskeisistä muuttujista vuodesta 1986 lähtien. Jatkoin eläkkeelle jäätyäni aineistoa vuoden 2017 loppuun saakka ja lisäsin aineistoon mm. valuuttakurssin.

Ennustetta varten otin käyttöön euroajan tiedot vuodesta 1999 vuoden 2017 loppuun saakka. Jo vuonna 1999 euro otettiin käyttöön tilivaluuttana. Mukana on vain 5 ymmärtääkseni keskeisintä muuttujaa, jotka kytkeytyvät talouskasvuun. Bruttokansantuotteen kasvu on tietysti yksi niistä.

Jouduin yhdessä elämän vaiheessa vertailemaan erilaisia matemaattisia ennustemalleja, ja silloin parhaaksi osoittautuivat VAR-mallit. Niissä jokaista mallissa olevaa muuttujaa ennustetaan sen omilla ja mallin muiden muuttujien viiveillä, ja jokaiselle muuttujalle ennustetaan näin uusi arvo, joka liitetään aineistoon. Tämän perusteella sitten lasketaan kaikille muuttujille seuraava ennustearvo. Näin siirrytään ennusteessa pykälä pykälältä eteenpäin.

Mallissa on se hyvä puoli, että siinä pääsevät vaikuttamaan muuttujien väliset erilaiset vuorovaikutussuhteet. Tietokone onneksi tekee helposti sen valtavan laskentatyön, jota malli vaatii. Alla on mallin tuottama ennuste:

(Napsauta kuvaa suurentaaksesi sen.)

Koko käyrä on ennustetta, koska käyttämäni tietoaineisto ulottui vain vuoden 2017 loppuun. Vaakasuora katkoviiva osoittaa toteutuneen kehitystrendin maksimin n. 1,84 % helmikuulta 2019, koska omakin aineistoni on trendiaineistoa, eikä esitettyjä peruslukuja. Malli ennustaa aika hyvin vuoden 2018 hidastuvan kasvun, vaikka se meneekin hieman matalammalle tasolle kuin toteutunut kehitys. Mallin mukaan vuoden 2018 lopulla tapahtui kuitenkin käänne ylöspäin — päinvastoin kuin VM:n ennusteessa.

 Malli siis tuotti aika tavallisen kapitalistisen talouden suhdannevaihtelun, vaikka mukana oli se n. 10 vuoden mateluaikakin, jonka aikana tosin saattoi tapahtua pientä vaihtelua. Seuraava suhdannepohja olisi joskus vuoden 2021 puolella, joten suhdanteen pituudeksi muodostuisi n. 3 vuotta.  Suhdannejaksoksihan arvioidaan nykyään 3–4 vuotta.

Uusimmat tiedot kyllä tukevat malliani, mutta en kyllä suosittelisi kenellekään sen ottamista kuoleman vakavasti, sillä se on vain matemaattinen ennuste. Se kuitenkin vastaa paremmin talouden normaalia suhdannevaihtelua kuin VM:n ennuste, mitä selittää se, että se matemaattisesti nojaa Suomessa aiemmin tapahtuneeseen talouskehitykseen ja ja toistaa sitä.

Mahdollisten tulevien ennakoimattomien tekijöiden vaikutuksista malliin voi sanoa varmasti ainakin sen, että jos euron kurssi (joka on mallissa mukana) vahvistuu merkittävästi, niin silloin tämäkin ennuste kääntyy mollivoittoiseksi. Nyt voi vain jännityksellä seurata tulevaa talouskehitystä.

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

9 KOMMENTTIA

 1. > tavaroiden liikatuotanto, jolle ei löydy enää
  > maksukykyistä kysyntää, joten tavarat eivät
  > pääse realisoitumaan rahapääomaksi vaan jäävät
  > varastoihin lojumaan hyödyttöminä

  Ei ole olemassa salaisia varastoja, joista ökykapitalistit käyvät ammentamassa itselleen hyvinvointia jättäen köyhälistön kylmään ja pakkaseen jonottamaan ruokakassia.

  Tavarakuljetusten logistiikka on muuttunut nykypäivään sellaiseksi, että varastot jatkuvasti pienenevät. Just On Time tavaratoimitukset tarkoittavat, että sekin vähäinen varasto, mikä tehtaalla ennen oli turvaamassa toimintaa on nyt siirtynyt rekkojen kumipyörille. Rekka puretaan suoraan tuotantolinjalle.

  Salaisten varastojen ohella toinen harhakäsitys on,
  — että raha on pääomaa, siis ikään kuin vaurautta.
  — Että rikas on se, jolla on paljon rahaa, mutta tehtaan omistajan kiviseiniin sidotun pääoman arvo vaihtelee päivästä toiseen kurssiheilahtelujen mukaan.
  — Että kansa voidaan ruokkia antamalla sille rahaa. Raha sitten ikään kuin saa perunat kasvamaan ja siirtymään lähikaupan tiskille.

 2. ”Herääkin epäilys, että ajaisivatko ne valtiovarainministeriön virkamiehet jotain poliittista agendaa näillä synkistelyillään tulevasta talouskehityksestä. Jos ennusteet menevät pieleen, niin eihän kukaan niitä enää muutaman vuoden päästä muista. Joka tapauksessa tuollaiset synkät ennusteet tukevat monetaristista talous- ja rahapolitiikkaa, vaikka ne eivät olisikaan tahallisia. Hyvinvointivaltion romuttamiseen leikkauksilla ja supistuksilla pyrkivät monetaristiset tahot saavat niistä enemmän vettä myllyynsä.”

  Kokpanssit tekevät politiikkaa ja luovat ennustemalleja joilla hyvinvointioikeusvaltiota ja sopimusyhteiskuntaa sekä kansallista omaisuutta eli ”sosialismia” saadaan purettua. Heikko, velkaannutettu valtio on yhtäkuin vahva eliitin rahavalta ja sen epädemokraattinen varjohallinto (ylähuonepolitiikka ”Upper House”, ”House of Lords”). Isäntävaltaa ja renki-piikaluokkayhteiskuntaa tässä ajetaan takaisin, jossa herra oli Herra ja riistetty työläinen paikallisesti käskytetty narri.

  Hyvinvointidemokraattien ja porvarien revanssi
  https://keskustelu.suomi24.fi/t/15425336/hyvinvointidemokraattien-ja-porvarien-revanssi
  Hyvinvointidemokraattien ja porvarien kamppailu Suomesta

 3. Entä jos näin käy, jos sota Irania vastaan todella syttyy…? Miten se tulee sotkemaan nämä kasvuennusteet ? ja koko maailman asiat.

  If the AngloZionists attack Iran with 2,300 air strikes on Day 1, then you can be sure that on Day 2 all hell will break loose all over the Middle-East and the AngloZionists will have absolutely *NO* means of stopping it.
  This will be a real bloodbath and nobody will have any idea as to how to stop it.

  And you can be darn sure that the Iranians will show much more staying power than the imperialists, if only because they will be fighting in defense of their country, their faith, their liberty, their friends and their families. To expect the Iranians to cave in or surrender in any way would be the most stupid notion anybody could entertain.

  Could they really be THAT stupid in Washington DC?

  I don’t know.

  But what I do know is this: any such attack will be extremely costly and very, very dangerous. Obviously, the Neocons don’t give a rats ass about costs, financial or human. They just want war, war, war and more war (remember McCain’s “bomb, bomb, bomb – bomb, bomb Iran“?). But the Neocons are only a tiny fraction of the US ruling elites (even if the most powerful one) and my hope is that the sane elements will prevail (which, indeed, they have so far).

  As for right now, we are still okay. But if the US actually beings sending large forces to the Middle-East, then all bets are off.
  The AngloZionist Empire: a Hyperpower with Microbrains and No Cred Left
  THE SAKER
  http://www.unz.com/tsaker/the-anglozionist-empire-a-hyperpower-with-microbrains-and-no-cred-left/

 4. Kaikki ennustelut pettävät koska kukaan ei kykene arvaamaan mitä ja miten pian jotakin tapahtuu. Politiikassa tapahtuu muutoksia ihan päivittäin, ja politiikkahan on se joka sanelee mitä he ovat juonimassa. Olotilat maapallolla muuttuvat, koska kansoilla ei ole mitään yhteisiä suunnitelmia toteuttaa mitään mikä hyödyttäisi muitakin valtioita. Jokainen puhaltaa omaan ”pilliinsä”määräyksiä mitenkä nappureiden olisi suhtauduttava, MIU MAU MUKKAA ! Itsekkyys on ihmisen perusluonteessa, ja istuu kuin ”TÄI TERVASSA”.

 5. Talousennuste voi olla oikeaan osuva normaaleissa oloissa mutta maailmalla kauppasodat saattaa aiheuttaa äkillisiä muutoksia talouskasvuun suomessakin jollain aloilla kuten outokumpu ja nokia jotka tekivät tappiollisen tuloksen viime neljänneksellä.

 6. Taloutta kannattaa tarkastella eri näkökulmista. EU:n neoliberalistinen talousmalli suosii esim. Afrikkaa ympäröivien merien ryöstökalastusta. Espanjalaiset kalavarustamot saavat tästä toiminnasta EU-tukia ja palkintoja. Asian toinen puoli on se, että afrikkalaiset eivät saa enää meren antimia ruokapöytäänsä ja joutuvat lähtemään pakolaisiksi Eurooppaan.
  Ilman inhimillisen oikeudenmukaisuuden mukaista sääntelyä talous saa mafiamaisia piirteitä. Kaupankäynti on globaalia ja vain rikkaiden ja röyhkeiden sanelemana se johtaa ennen pitkää kaaokseen ja umpikujaan.
  Ilmastohysterian avulla rikastuu ainakin paavin komppania. Se on ajanut YK:nkin kauttaa tätä CO2 – valheverkon levittämistä, jotta tietyt läheiset bisnespiirit voivat luoda ilmastoteollisuutta täysin tekaistujen periaatteiden varassa. Climakysymyksessä on siitä hyötyjille vain yksi oikea näkökulma. Pakkosaarnoja asiasta tuputetaan systemaattisesti kaikki propagandan ja manipuloinnin keinot tietoisesti hyväksi käyttäen. Tässä rakennetaan eliittien taholta nyt uutta globaalia tietoisuutta. Se on yksi osa suurta suunnitelmaa, joka koskee kaikkia. Siinä on kysymys vain pienen piirin voitintavoittelusta ja vallanhalusta. Talouselämää estetään näin kehittymästä monipuolisten aloitteiden pohjalta niin, että se olisi laajemmille piireille hedelmällistä.
  Toivotaan, että tuo ennuste toteutuu Suomen taloudesta. EU:n peesissä ja eurossa ei maamme elinkeinoelämällä ole kuitenkaan ilman kilpailumahdollisuuksia myöskään taloudellista vapautta toimia.
  https://www.youtube.com/watch?v=zT5MR8SEvyc

 7. Ei ”talous” ole mikään riippumaton muuttuja, joka elää jonkinlaista itsellistä elämäänsä erilaisten talousteorioiden kehyksissä.

  Maailmantalous on erilaisten manipulaatioiden tuotos. Siinä valossa on nähtävä myös nk. ”talouskehitys” eri ympäristöissä.

  Tämä on kaiken viisauden alku tässä asiassa…

 8. Tilastokeskuksen uusimmat neljännesvuositilinpidon tiedot ovat hieman hämmentäviä. Niissä kerrotaan kasvun olleen vain 0,2 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen, siis vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen ja vain 1,2 % edellisen vuoden (2018) vastaavaan ajankohtaan.
  Aiemmassa tiedotteessa vastaavat luvut olivat selvästi suuremmat eli 0,6 % ja 2,2 %. Näiden kahden samaan ajankohtaan kohdistuvan laskennan tulokset ovat siis aivan erilaiset eli on tapahtunut tasomuutos. Nyt ongelmallista on kysymys siitä, onko todellisuudessa tapahtunut jokin muutos vai onko kysymyksessä vain erilaisesta laskentamenetelmästä johtuva muutos.
  Tiedotteessa kerrotaankin laskentamenetelmän muuttuneen. Siitä todetaan, että se ei vaikuta juurikaan vuoden 2018 lukuihin. Väite on kummallinen, jos se vaikuttaa näin selvästi vuoden 2019 lukuihin. Nyt on todella vakava vaara siitä, että uudella tavalla laskettuja lukuja verrataan edellisenä vuonna erilaisella menetelmällä laskettuihin lukuihin, jolloin tuloksella ei ole enää mitään tekemistä todelisen kehityksen kanssa.
  Tieteellisesti pitävä menettely laskentamenetelmän muutostilanteessa olisi se, että jos selvä tasomuutos on tapahtunut johtuen laskentamenetelmästä, niin silloin vastaava tasokorjaus on tehtävä myös aiempiin lukuihin tai sitten samanaikaisesti tuotettaisiin lukuja myös vanhalla menetelmällä, joita käytettäisiin vertailuun.
  Tämä asia vaatisi ehdottomasti tarkemman selvittelyn tai Tilastokeskus on vaarassa menettää luotettavan tiedon lähteen statuksensa, mikä olisi todella suuri vahinko. Uusi hallitushan voisi nimittää valtionvarainministeriksi sellaisen henkilön, joka selvittäisi tämänkin asian hieman perusteellisemmin. Voi olla, että suurempaa ongelmaa ei ole, mutta on myös mahdollista, että ongelma on todella vakava.

 9. Edellisestä tekstistä puuttui kappalejako, joten julkaisen saman tekstin kappalejaolla:

  Tilastokeskuksen uusimmat neljännesvuositilinpidon tiedot ovat hieman hämmentäviä. Niissä kerrotaan kasvun olleen vain 0,2 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen, siis vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen ja vain 1,2 % edellisen vuoden (2018) vastaavaan ajankohtaan.

  Aiemmassa tiedotteessa vastaavat luvut olivat selvästi suuremmat eli 0,6 % ja 2,2 %. Näiden kahden samaan ajankohtaan kohdistuvan laskennan tulokset ovat siis aivan erilaiset eli on tapahtunut tasomuutos. Nyt ongelmallista on kysymys siitä, onko todellisuudessa tapahtunut jokin muutos vai onko kysymyksessä vain erilaisesta laskentamenetelmästä johtuva muutos.

  Tiedotteessa kerrotaankin laskentamenetelmän muuttuneen. Siitä todetaan, että se ei vaikuta juurikaan vuoden 2018 lukuihin. Väite on kummallinen, jos se vaikuttaa näin selvästi vuoden 2019 lukuihin. Nyt on todella vakava vaara siitä, että uudella tavalla laskettuja lukuja verrataan edellisenä vuonna erilaisella menetelmällä laskettuihin lukuihin, jolloin tuloksella ei ole enää mitään tekemistä todelisen kehityksen kanssa.

  Tieteellisesti pitävä menettely laskentamenetelmän muutostilanteessa olisi se, että jos selvä tasomuutos on tapahtunut johtuen laskentamenetelmästä, niin silloin vastaava tasokorjaus on tehtävä myös aiempiin lukuihin tai sitten samanaikaisesti tuotettaisiin lukuja myös vanhalla menetelmällä, joita käytettäisiin vertailuun.

  Tämä asia vaatisi ehdottomasti tarkemman selvittelyn tai Tilastokeskus on vaarassa menettää luotettavan tiedon lähteen statuksensa, mikä olisi todella suuri vahinko. Uusi hallitushan voisi nimittää valtionvarainministeriksi sellaisen henkilön, joka selvittäisi tämänkin asian hieman perusteellisemmin. Voi olla, että suurempaa ongelmaa ei ole, mutta on myös mahdollista, että ongelma on todella vakava.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here