Mikäli halutaan tarkastella globalisaatiota jälleen pintaan nousseen geopoliittisen vastakkainasettelun kautta, niin silloin yksi lähtökohta on ikuinen konflikti merivallan ja maavallan välillä.(1) Vaikka Neuvostoliiton romahdettua näyttikin siltä että kylmä sota päättyi merivallan keskeisen ideologian, liberaalikapitalismin riemuvoittoon, niin silti maailmalla kytee edelleen hieman pienimuotoisempia sotilaallisia konflikteja, jotka uhkaavat hetkittäin kasvaa täysimittaiseksi sodaksi suurvaltojen välillä. Atlanttinen valta ei kyennyt viemään loppuun sitä minkä oli aloittanut, ja sen johdosta olemme saaneet viime vuosina seurata Kiinan ja Venäjän nousua maailmanpolitiikan polttopisteeseen. Mutta lisäksi näyttäisi siltä, että kehityksen suunta on entistä arvaamattomampi: nyt myös Suomen välittömään läheisyyteen on mahdollisesti syntymässä konfliktipesäke, arktinen alue.(2)

On huomionarvoista, miten Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo rinnasti Observerin artikkelissa arktisen alueen ja ilmastonmuutoksen.(3) Hän näkee ilmastonmuutoksen hyödyttävän kansainvälistä kauppaa, koska arktisen alueen jääkerroksen ohentuessa on mahdollista avata uusi arktinen merireitti, joka lyhentää kauppalaivojen matkaa Aasiasta länteen. Kuin uusi Suezin tai Panaman kanaali. Takuuvarma resepti suurvaltojen väliselle konfliktille.

Kiitos Pompeon turhia kumartelemattoman lähestymistavan, viimeistään Rovaniemen kokouksen jälkeen maailma palasi kovaan reaalipoliittiseen todellisuuteen, joka juuri nyt näyttäisi olevan jonkinlaisessa tuskallisessa pattitilanteessa. Ja sitä myöten Halford Mackinderin sydänmaateoria (joka käsitteellisti brittiläisen imperiumin merivallaksi ja sitä uhkaavan Euraasian sydänmaan maavallaksi) on taas entistä ajankohtaisempi.(4) Kiintoisaa muuten, että edellä linkitetyn artikkelin kappaleessa ”Sydänmaan käsitteen kriitinen analyysi” todetaan että teoria, joka osaltaan perustui kauppareittien luomiseen junaverkoston kautta, ei aikoinaan osannut ottaa huomioon lentoliikenteen kehittymistä. Varmaan näin, mutta siitä huolimatta Kiina rakentaa koko ajan kehittyviä junayhteyksiä läpi Euraasian, myös Suomeen. Kritiikin esittäjä ei puolestaan kyennyt huomioimaan, tyypilliseen teknologia-uskovaiseen tapaan, kustannustehokkuutta. Junakuljetukset ovat halvempia kuin lentorahti, ja toisaalta nopeampia kuin merikuljetukset.

Mutta niihin aikoihin kun muinainen suurvalta ja kauppaan perustuva sivilisaatio, Babylonia, levitti vaikutustaan yli silloisen tunnetun maailman, ei tunnettu sen paremmin juna- kuin lentorahtiakaan. Silti ainakin Wikipedian mukaan sen ”kulttuurin vaikutus levisi laajalle muun muassa aktiivisen kaupan ansiosta”.(5) Myös nykyajan Babylonin, atlanttisen merivallan, kulttuurin vaikutus on levinnyt laajalle aktiivisen kaupan ansiosta. Ja sen vallan kaksi peruspilaria ovat olleet kolonialismin kautta saavutettu suunnaton rikkaus, ja toisaalta sen rikkauden kontrolloiminen.

PANKKIIRIT SAIVAT OTTEEN monista valtioista jo satoja vuosia sitten, lainaamalla sodissa köyhtyneille hallitsijoille valtavia rahasummia. Ja sitä kautta kykenivät sitten ohjaamaan yhteiskunnallista kehitystä haluamaansa suuntaan. Tämän päivän valossa näyttää kuitenkin siltä, että kysymys on ollut muustakin kuin vallanhalusta. Jos merivalta näyttäytyi aikaisemmin puhtaana kolonialistisena imperialismina, niin tänään sen kasvot ovat erilaiset, joskin päämäärä ja suunta ovat samat.

Merivalta on perusluonteeltaan globaali, alistava ja imperialistinen valta. Sen pyrkimykset esiintyä rauhantekijänä ja hyvinvoinnin levittäjänä, globalisaation kautta, ovat olleet yhtä läpinäkyviä ja irvokkaita kuin George Sorosin toimet Euroopan kansojen alkuperäisen identiteetin tuhoamiseksi. Ja globaalissa prosessissa kaikki originaali tuhoutuu, samoin kuin läntinen siirtomaavalta tuhosi ne kulttuurit, jotka se valloitti. Ja nyt, merivallan hallitessa kauppaa ja finanssimaailmaa, olemme siirtyneet sen myötä myös eräänlaiseen arvojen kolonialismiin. Kansainvälisten luotottajien eri valtioille myöntämiin lainoihin sisältyy reunaehtoja, joista ei julkisuudessa juuri puhuta. Valtioita vaaditaan muuttamaan taloudellisten rakenteiden myötä myös arvomaailmansa. Miksi? Onko syy se, että siten on ollut helpompi ylläpitää saavutettua taloudellista ylivaltaa? Vai onko taloudellinen ylivalta vain ollut keino saavuttaa arvojen vallankumous, muuttaa vanha maailma joksikin sille entuudestaan täysin vieraaksi?

Onko globalisaatio siis pohjimmiltaan ollut pyrkimystä brittiläisen imperiumin päivitettyyn versioon, atlanttiseen virtuaali-imperiumiin, jossa Yhdysvaltain sotilasmahti ja NATO ovat korvanneet Englannin kuninkaallisen laivaston roolin kauppareittien turvaajana? Sillä merivallan mahti on perustunut kauppaan ja kolonialismin kautta saavutettuun etuun kilpailijoista. Ja koska muinaisen Babylonian lisäksi myös brittiläinen imperiumi on ollut kaupankäyntiin perustuva sivilisaatio, niin kauppareitit ovat näytelleet keskeistä osaa sen kasvussa ja kehityksessä. Ne ovat olleet olennainen elinhermo imperiumille, ja ilman niitä imperiumi ei olisi voinut säilyä.

KUN GLOBAALIN TALOUDEN painopiste on siirtynyt tuotantoon perustuvasta reaalitaloudesta finanssitalouteen, kauppareittien turvaamisen lisäksi myös rahan liikkuvuuden turvaaminen on noussut prioriteetiksi. Ja koska rahalla ei ole isänmaata ja sen liikkuvuus on vapaa fyysisistä rajoitteista, niin taas näyttäisi siltä, että geopolitiikka on aikansa elänyttä. Rahan liikkuvuuden turvaamiseen ei tarvita enää esimerkiksi Suezin kanavaa, joka oli aikoinaan (rakennustyöt alkoivat 1859) yksi merkittävimmistä geopoliittisista hankkeista. Aikana jolloin geopolitiikkaa ei edes tunnettu käsitteenä. Silti se oli mitä suurimmassa määrin geopoliittinen hanke, lyhentäen huomattavasti kauppalaivojen matkaa Aasiasta Eurooppaan. Ja sitten, vuonna 1956, melkein sata vuotta myöhemmin, alkoi yksi aikansa tunnetuimmista maailmanpoliittisista kriiseistä, Suezin kriisi, jonka lopputuloksen on sanottu panneen pisteen brittiläiselle imperiumille.(6)

Mutta oliko asianlaita todellisuudessa niin? Tunnettu lausahdus ”joka kontrolloi valtion rahan saantia, kontrolloi valtiota” on pantu vuonna 1881 salamurhatun Yhdysvaltain presidentin James A. Garfielfin suuhun, mutta joskus myös paroni Nathan Rothchildin (1777–1836) sanomaksi.(7) Sillä erolla, että sen väitetään kuuluneen jälkimmäisen suusta näin: ”Joka kontrolloi Britannian rahan saantia, kontrolloi brittiläistä imperiumia.” Nämä lauseet liitetään usein netissä pyöriviin ja suosittuihin salaliittoteorioihin, mutta jätän lukijan päätettäväksi, uskoako niihin vai ei. Salaliittoteorioista on muuten jossain todettu näinkin: ”Ensin on salaliittoteoria, sitten epävirallinen totuus ja lopulta virallinen totuus, joka kuitenkaan ei ole totuus.” Hieman mutkikasta, tosin veikkaan että lausahdukseen sisältyy jotain olennaista salaliittoteorioiden luonteesta.

Mutta aiheemme kannalta ei ole tärkeää sanoivatko yllä mainitut henkilöt todella noin, vaan olennaista on ajatus, joka lauseisiin sisältyy. Ja tuon ajatuksen hämmästyttävä ajankohtaisuus tänä päivänä, jolloin atlanttinen finanssivalta pyrkii kontrolloimaan rahan saantia, sanktioimalla niitä valtioita, joiden se toivoo asettuvan ruotuun. Ja mikäli se ei siinä onnistu, lähettää se sitten sotilaat asialle. Tätähän on nähty aivan väsymykseen asti viime vuosikymmeninä.

Eihän tässä sinällään ole mitään uutta, kauppasaartoja on nähty Suomessakin, Oolannin sodan aikoihin. Uutena piirteenä on ehkä tämä ”läntisten arvojen” painotus. Investointeja ja lainoja tulee vain niille maille, jotka omaksuvat tietyn arvomaailman ja jotka suostuvat ohjaamaan investoinnit halutulla tavalla, toisin sanoen muuttamaan taloutensa rakenteita ja yhteiskunnallista järjestelmäänsä. Tästä oli kysymys Suomessakin 1990-luvun alussa, kun keksittiin leppoisan kuuloinen termi ”hallittu rakennemuutos” ja Suomi liitettiin läntiseen talousjärjestelmään vapauttamalla lainamarkkinat.

USEIN KUULEE PERUSTELTAVAN sitä sun tätä ”läntisillä arvoilla” ja sillä että ”Suomi kuuluu länteen”, vaikka sanojat eivät hetkeksikään pysähdy miettimään, mitä nuo kyseiset arvot tosiasiassa sisällään pitävät, jääden siten omien, täysin virheellisten mielikuviensa valtaan. Mikä suunnaton ironia sisältyykin esimerkiksi niiden kansallismielisten ja Suomea NATOon ajavien ajatusmaailmaan, jotka puhuvat ”läntisistä arvoista.” Kognitiivinen dissonanssi lienee ainoa oikea termi kuvailemaan kaikkea sitä, mitä heidän mielissään liikkuu. Sillä kansallismielisyys merkitsee vihollisuutta globaalia virtuaali-imperiumia vastaan, koska kansallisvaltio saattaa muodostua esteeksi rahavirtojen liikkuvuudelle ja kontrollille. Ja siksi kansallismielisyys pitää kitkeä läntisistä arvoista juurineen, jotta tuo aiemmin mainittu siteeraus voitaisiin muotoilla uudestaan näin: ”Joka kontrolloi maailman rahan saantia, kontrolloi maailmaa.”

Ehkä persujenkin kannattaisi kirjoittaa poliittinen ohjelmansa uusiksi ja ottaa mallia vaikkapa keltaliivien huomattavasti perusteellisemmin mietityistä teeseistä?(8) Paljon puhutut ”läntiset arvot” ovat tuoneet mukanaan miltei kaiken sen mitä vastaan persutkin taistelevat, mutta ilmeisesti jotkut haluavat edelleenkin sulkea silmänsä todellisuudelta. Kun läntinen maailmanvalta, merivalta, sai voimansa aiemmin kolonialismista ja kauppareittien hallinnasta vahvan laivaston avulla, niin nykyisin se perustuu pikemminkin rahavirtojen hallintaan itsenäisten ja kansallisen vallan ulottumattomissa olevien keskuspankkien kautta. Globalisaation keskeisin tekijä on tämä, koska ilman sitä merivalta ei voi säilyä.

Lähteet

 1. Alexander Dugin | The Fourth Political Theory: Geopolitics: Theories, Concepts, Schools, and Debates
 2. Ilta-Sanomat (7.5.2019): Pääkirjoitus: Yhdysvaltain Pompeo nolasi Suomen – Kylmä sota tuli Arktikselle
 3. David Richardson | Observer (6.5.2019): Mike Pompeo Praises Climate Change in the Arctic as ‘New Opportunities for Trade’
 4. yourarticlelibrary.com: Mackinder’s Heartland Theory – Explained!
 5. Wikipedia: Babylonia
 6. Derek Brown | The Guardian (14.3.2001): 1956: Suez and the end of empire
 7. Cecil Adams | Connect Savannah (18.5.2016): Does the Rothschild family control every central bank in the world?
 8. Jarmo Ekmanin Facebook-päivitys

Artikkelikuva laivareittien liikennöintitiheydestä: B.S. Halpern (T. Hengl; D. Groll) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

42 KOMMENTTIA

 1. Mielenkiintoinen ja hyvä analyysi kulttuuristamme globalisaation ja rahanvallan kahleissa.
  ”Investointeja ja lainoja tulee vain niille maille, jotka omaksuvat tietyn arvomaailman ja jotka suostuvat ohjaamaan investoinnit halutulla tavalla, toisin sanoen muuttamaan taloutensa rakenteita ja yhteiskunnallista järjestelmäänsä. Tästä oli kysymys Suomessakin 1990-luvun alussa, kun keksittiin leppoisan kuuloinen termi ”hallittu rakennemuutos” ja Suomi liitettiin läntiseen talousjärjestelmään vapauttamalla lainamarkkinat.”

  Siinähän se. Näin Suomi astui neokonnien luomaan uusliberalististen ’läntisten arvojen’ maailmaan.

  ”… Paljon puhutut ”läntiset arvot” ovat tuoneet mukanaan miltei kaiken sen mitä vastaan persutkin taistelevat, mutta ilmeisesti jotkut haluavat edelleenkin sulkea silmänsä todellisuudelta. ”

  Persut ovat erikoinen ryhmä. Melkein tekee mieli uskoa että he ovat ’kontrolloitu oppositio’. He taistelevat aika kapea-alaisesti näitä läntisiä arvoja vastaan lähinnä keräämällä kannatusta haittamaahanmuuttoa vastustamalla ja kristinuskoa puolustamalla mutta todellisuudessa eivät tee selkeää pesäeroa niihin voimiin jotka ovat nämä uusliberalismin tuhoisat (ja pitkälti kulttuurimarxistiset) arvot luoneet (rahan valta, EU) ja niitä kaikin keinoin puolustavat (USA/Israel/Nato-koaliitio).
  Toisin kuin muut he kuitenkin taistelevat mutta eivät näytä tiedostavan että kaivavat loppupelissä maata omien jalkojensa alta joko tyhmyyttään … tai sitten tarkoituksellisesti johtoportaansa voimin.
  Tämä korostui erityisesti ’Soinin aikaan’ kun maata vietiin yhteistyöhön USA-koaliition kanssa ’rukousaamiaisillakin’, koaliition joka on vastuussa islamia vastaan käynnistetystä sodasta. Myös sen synnyttämästä pakolaispolitiikasta ja multi-kultista joita puolue vastustaa. Siis vastustaa mutta kulissien takanako edistää?
  Edelleenkin asia on hämärä ja kaipaisi johdon selkiinnyttämistä.

  OikeaMedia on ottanut asiakseen ajaa Persujen asiaa ja tuo media on selkeästi anglo-sionistinen ja tukee sionistien ’talmud-politiikkaa’ (islamin ja myös kristinuskon vastaista sotaa sekä N-yahun suur-israel politiikkaa) mikä myös paljastaa persujen ambivalenssin ja epäaitouden mitä ’läntisiin arvoihin’ (liittoon rahanvallan kanssa) tulee.

  • Persujen haikailu Suomen uusliberalistiglobalistipuolueen kokoomuksen huomaan jopa Halla-ahon suulla näin vaalien jälkeen ihmetyttää todella paljon. Persublogaajilla tämä ajatus on ihan valtavirtaa. Myös persujen edellinen troikka Timo Soinin johdolla PetosRykäisi kokoomusoikealle. Välillä miettii onko persut vain agenda hajottaa proletaari ja sen äänet vaaleissa, jotta oikeistoporvarivoimat vievät pääoman pillin mukaan globalistien agendaa eteenpäin Suomessa.

   • Vaaliuurnilla on myös syytä muistaa mm. miten KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen punaporvari-ministerit pian väistyvässä hallituksessa ovat olleet suomalaista Suomea tuhoamassa – on ”vihapuhetta” arvostella viherpunikkien rakastaman rajattoman maailman vapaamatkustajien tulemista suomalaisten veronmaksajien elätettäväksi:

    ”ULKOMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN JA YLEN MIELESTÄ SANANVAPAUS EI KUULU KANSALLISMIELISILLE

    Mitä tyytymättömäksi kansa käy vieraita intressejä palvelevien päättäjien ja vaikuttajien politiikkaan, sitä vihamielisemmin hallitseva nomenklatuura käy omaa kansaansa vastaan. Tämä käy selväksi eilisessä Yle-uutisessa Työryhmä esittää kansallista vihapuheen vastaista toimintaohjelmaa – Ehdotuksissa mukana myös lakimuutoksia. Jo se seikka, että kyseinen viidennen kolonnan työryhmä on ylipäätään perustettu, kertoo karua kieltään kansanvihollisten soluttautumisesta maan virkamieskuntaan muodostaen näin Syvän valtion ytimen. Siksi ei ole yllättävää, että virkamiehet ovat valinneet sisäministeriön vihapuhetyöryhmän vetäjäksi punaisena arkkipiispana tunnetun Kari Mäkisen.

    Viime vuonna mädätystyöstään eläkkeelle jäänyt arkkipiispa on päässyt nyt todellisen kutsumustehtävänsä pariin. Toki hän saattoi jo vasemmistoliberaalina troijalaisena tehdä myyräntyötään kirkon saattamiseksi muslimeja kumartavaksi homofoorumiksi. Sisäministeriön työryhmässä hänen ei ole kuitenkaan enää tarvinnut peitellä tulipunaista ideologiaansa, vaan on voinut täysin avoimesti ajaa kulttuurimarxismiin kuuluvaa repressiivistä toleranssia. Siinä marxilaisille ihanteille vastakkaisia ideoita ja käsityksiä ei tule suvaita ja niitä esittävät ihmiset tulee mustamaalata – ja toisaalta länsimaiselle kulttuurille tuhoisat ideat tulee nostaa päivänvaloon tekemällä niistä hyväksyttäviä ja tavoiteltavia.tu

    Työryhmän johtajana Mäkinen on voinut luultavasti itse päättää sen koostumuksesta. Jäsenluettelon perusteella kyseessä on varsinainen Mäkisen The Punamädätys Dream Team, johon kuuluvat ne tutut Usual Suspects:…”

    Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/05/ulkoministerion-tyoryhman-ja-ylen.html

 2. Sivuhuomautuksena termistä ”salaliittoteoria”:

  ”“Conspiracy Theory”: Foundations of a Weaponized Term
  Subtle and Deceptive Tactics to Discredit Truth in Media and Research

  First published by Global Research in 2013, this pathbreaking analysis by Professor James Tracy shows how the term “conspiracy theory” is being used to label critical analysis and dissenting viewpoints.

  “Conspiracy theory” is a term that at once strikes fear and anxiety in the hearts of most every public figure, particularly journalists and academics. Since the 1960s the label has become a disciplinary device that has been overwhelmingly effective in defining certain events off limits to inquiry or debate. Especially in the United States raising legitimate questions about dubious official narratives destined to inform public opinion (and thereby public policy) is a major thought crime that must be cauterized from the public psyche at all costs…”

  Koko artikkeli: https://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708

 3. ”… arktisen alueen jääkerroksen ohentuessa on mahdollista avata uusi arktinen merireitti, joka lyhentää kauppalaivojen matkaa Aasiasta länteen. ”

  Pompeo jälkijunassa, Venäjä ja Kiina avaamassa jo nyt eri sivilisaatiot rauhanomaisesti yhdistävää merireittiä Aasiasta Eurooppaan
  Russia, China to Open Arctic Sea to Trade, Cutting Asia-Europe Shipping Route by 5,000 Miles
  Matthew Ehret
  This concept of the common development of mankind both as a whole and in all of its parts was echoed recently by Xi Jinping who stated:

  “China is ready to jointly promote the Belt and Road Initiative with international partners. We hope to create new drivers to power common development through this new platform of international cooperation;
  and we hope to turn it into a road of peace, prosperity, openness, green development and innovation and a road that brings together different civilizations.”
  https://russia-insider.com/en/russia-china-open-arctic-sea-trade-cutting-asia-europe-shipping-route-5000-miles/ri27070

  Maailma nauraa jo … World Smirks as AngloZionist Empire Continues Its Losing Streak
  The Saker
  Kestävätkö neokonnat tämän nöyryytyksen … ? Usan maine on auttamatta mennyttä
  What is certain is that the US reputation worldwide is basically roadkill.
  The fact that most folks inside the US are never told about that does not make it less real.
  https://russia-insider.com/en/politics/world-smirks-anglozionist-empire-continues-its-losing-streak/ri27062

 4. Haiskahtaa siltä. että Vastavalkeassakin on otettu käyttöön ohjelma, joka karsii poliittisesti epä-korrektit kommentit pois ilman että niistä näkyisi vilaustakaan, aitoon kulttuurimarxistiseen tyyliin.
  Yritin jo kolmannen kerran antaa saman kommentin, joka suoraan katosi kuin kaasu Saharaan.

  • Itselleni kävi samoin. Se oli yhdestä linkistä kiinni joka koski sionistien organisoimaa haittamaahanmuuttoa.
   Ei se tarkoita että Vv olisi ollut sen takana vaan että mafia iskee ulkopuolelta ja murtaa suojamuureja.

  • Hyvä Totuudenetsijä, kommenttisi löytyi Roskaviestit-kansiosta, jonne Akismet-roskapostinsuodatin (joka Vv:ssä on alusta asti ollut käytöstä) oli sen automaattisesti siirtänyt. Merkitsin kommenttisi ei-roskapostiksi ja hyväksyin sen. Jos jonkin kommentti jää ilmestymättä, toimitukselle voi lähettää selvityspyynnön (toimitus@vastavalkea.fi). Siten asia tulee nopeimmin toimituksen tietoon.

  • Onhan tämä pankkijärjestelmä, jossa joillekin annetaan oikeus luoda rahaa tyhjästä läpimätä.
   Yhdysvalloille arktinen rintama on hanurista. Ei pommitettavaa ja pitäisi investoida jäissä kulkeviin aluksiin. Siksi Suomea kosiskellaan siihen mukaan.

  • Lights, Camera… Covert Action: The Deep Politics of Hollywood — Matthew Alford, Robbie Graham – Global Research May 21, 2019

   Originally published by GR in February 2009, this article focusses on the role of Hollywood as an instrument of propaganda. The Deep Politics of Hollywood are part of the broader process of media manipulation and disinformation in support of US led wars.

   Here we build a prima facae case supporting the idea that Hollywood continues to be a target for infiltration and subversion by a variety of state agencies, in particular the CIA. Academic debates on cinematic propaganda are almost entirely retrospective, and whilst a number of commentators have drawn attention to Hollywood’s longstanding and open relationship with the Pentagon, little of substance has been written about the more clandestine influences working through Hollywood in the post-9/11 world.
   As such, our work delves into the field of what Peter Dale Scott calls “deep politics”; namely, activities which cannot currently be fully understood due to the covert influence of shadowy power players.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=188925

 5. V-Vakea on kooltaan ja asiakaspiiriltään kovin suppea julistamaan oikeutta ja kohtuutta, mutta jostakin on se siemen aloitettava kasvuun. Vanha sanonta ”totuus ei pala tulessakaan” pätee vieläkin, vaikka sen ilmaisemisesta moni saa pahoja kolhuja. Päätoimiston on käveltävä varpaillaan rikollisessa yhteiskunnassa. Ihmettelen mitenkä V-Valkean on annettu julkaista mielipiteitä näinkin pitkään. Pidän sitä yhteiskunnan siunauksena, voidessaan ilmaista itseään, ja kokemuksiaan kaiken pirullisuuden keskellä. Keep up the good work.

 6. Mitenkähän monta ”seuraajaa” Vastavalkealla lukijoidensa lisäksi mahtaakaan olla? Niin Ja eikö Suomen establishmenttiin kuuluvien itsekin pidä jostakin lukea tutkivaa journalismia jotta tietävät, miten asiat oikeastaan ovat. Jenkeissähän kriittinen Foxx kanava informoi myös tai juuri establishmenttiä todenmukaisemmin kuin muut kanavat.
  Vastavalkean kommentoijien rooli on ainakin lukumäärän vuoksi establishmentille hyvin hallittavissa. Joidenkin todellisten helmien lisäksi niistä aina löytyy myös salaliittoteoriatyökalulla helposti tyhjäksi tehtyjä väitteitä.
  Sananvapauden mallimaassa ei kannata mediakohuja ihan joka asiasta establishmentin itse synnyttää.

 7. Israel psykopaattisine talmud-n-yahuinen ja ’rappari’-lakeijoineen määrää nykyisin yhä enemmän läntiset barbaariset arvot ja on yhä selkeämmin paljastumassa moraaliseksi häpeäksi muulle maailmalle.
  Tämä on kova ja valitettava fakta tänään.
  Kun ottaa huomioon maan nykyisen raakalaismaisen toiminnan palestiinalaisia kohtaan on helppo ymmärtää miksi heitä on kautta historian vainottu ja miksi he ovat kääntäneet itse itselleen tuottamansa vainon muiden syyksi vaikka muut ovat vain puolustaneet omia oikeuksiaan.
  Onneksi tämän tosiasian on Mel Gibsonin tavoin tajunnut jo suuri ja koko ajan kasvava määrä juutalaisia aktivisteja jotka ovat kääntäneet selkänsä sionisteille ja valinneet yhteistyön muun maailman kanssa. Toivoisi vain tuon joukon kasvavan ja saavan myös konkreettisia tuloksia aikaan.
  Israel’s War Criminals In Their Own Words
  Shooting unarmed Palestinian demonstrators ”preserves Israeli values”
  PHILIP GIRALDI
  Israel’s public face, sustained and propagated by a wealthy and powerful diaspora that has significant control over the media, insists that the country is the Middle East’s only true democracy, that is operates under a rule of law for all its citizens and that its army is the “most moral in the world.”
  All of those assertions are false. Israel’s government favors its Jewish citizens through laws and regulations that are defined by religion. It in fact now identifies itself legally as a Jewish state with Christians and Muslim citizens having second class status.
  Israel’s army, meanwhile, has committed numerous war crimes against largely unarmed civilian populations in the past seventy years, both in Lebanon and directed against the Palestinians on the West Bank and Gaza.
  http://www.unz.com/pgiraldi/israels-war-criminals-in-their-own-words/

  Israelilainen toimittaja Gideon Levy kirjoitti: ”Vain psykiatrit voivat selittää Israelin käyttäytymistä”, mikä viittaa mahdolliseen diagnoosiin ”paranoia, skitsofrenia ja megalomania”. Sosiopatia on todennäköisesti parempi arvaus. Jos jokin kansallismielisyys on kollektiivinen egoismi, Israel on enemmän kollektiivinen sosiopatia.
  — Ja tähän suuntaa koko länsi ’läntisine arvoineen’ on menossa.
  Israelin kohtalo näyttää olevan ohjautua kaikkein äärimmäisimmistä, avoimesti rasistisista, paranoidisista ja Machiavellilaisista elementeistä käsin – siis kaikkein vähiiten sellaisista, joita empatia ja muiden kansojen kunnioittaminen yleensä edellyttäisi.
  Playing Chess with the Devil
  Lasha Darkmoon — Darkmoon.me Aug 12, 2018
  Is the world going to hell in a handbasket?
  And if so, can the Jews have anything to do with it?
  ”…Having said all this in defence of the Jews, it nevertheless needs pointing out that a very large number of Jews are infected with the notion that evil is good if they can get away with it, and if it is conducive to their survival as a race and to their ultimate supremacy. This statement will incense the Jews, but it is the truth. These Jews need to stop saying the Kol Nidre prayer and muttering under their breath like Milton’s Satan, “Evil, be thou my good.”
  “The Satanic character of traditional Judaism,” Michael Hoffman tells us, “is not particularly difficult to discern if one adheres to the facts. The principal sacred text of the Kabbalah is the openly Satanic Zohar, which states the following: “Israel must make sacrifices to Satan so that he will leave Israel unmolested” (Zohar 2:33a). Also this: “The evil impulse is good, and without the evil impulse Israel cannot prevail in the world” (Zohar 1:61a). These are appalling statements.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=174627
  https://www.darkmoon.me/2018/playing-chess-with-the-devil/

  Kylmää faktaa — ja ilman antisemitismiä

  • Israel ja etniset juutalaiset voivat vaikuttaa olevan Suomesta käsin kaukaisia tekijöitä, mutta sitä ne eivät ole, kun tutustuu vapaamuurarien symboliikkaan, riitteihin ja opetuksiin ja toteaa niiden olevan hyvin lähellä tiettyjen talmud-kabbala-perustaisten juutalaislahkojen opetuksia. Ja nämä opetukset ovat muodostuneet Israelin ”psykopaattisessa” politiikassa aina vain keskeisimmiksi ja USA-kontrollin vuoksi ne koskettavat laajasti koko maapallon asukkaita. Myös monien kristillisten lahkojen opetuksissa maallisen Israelin asialla oleminen (siunaaminen) on keskeistä. Tämän kaukovaikutuksen vuoksi meillä Suomessakin ’eliitti vastaan kansa’- asetelma alkaa muistuttaa ’Israel vastaan palestiinalaiset’- asetelmaa. Eliitti haluaa kansasta vastaavan pitävän yliotteen kuin mikä nyt Palestiinassa Israelilla on arabeista.

   Kaikkien huikeinta on se, että perinteinen vasemmisto (joka on muuttunut uusvasemmistoksi) on alkanut omaksua antisemitismi-syytös-retoriikkaa eli on siirtynyt ”miehittäjän” puolelle. Vasemmiston alttius alistua mielenhallinnan manipulaatiolle kertoo sekä hallintatekniikoiden tehokkuudesta että heidän kriittisen tai itsenäisen ajattelukyvyn puutteestaan. Toki hälytyskellojen oli syytä soida jo siinä vaiheessa, kun vasemmisto luopui talousteorian kehittelystä ja tunnusti liberaalin markkinatalouden omaksi jumalakseen. Vaihtokaupassa he saivat seksuaalisen mielihalujen vapaan toteuttamisen ja erityisesti vähemmistöjen aseman puolustaminen vailla talousteoreettista tarkastelua.

   • ”…Myös monien kristillisten lahkojen opetuksissa maallisen Israelin asialla oleminen (siunaaminen) on keskeistä. ”

    Melkein voisi väittää että ilman tuota ’siunaamista’ juutalaiset eivät olisi siinä asemassa mihin heidän rabbinsa ovat heidät ylentäneet.
    Palestiinan valloitus ei olisi onnistunut ilman kristittyjen antamaa tukea sionisteille.
    Juutalaisuushan halveksii kristinuskoa. Silti kristityt sokeasti siunaavat juutalaisia ja uskovat että he viimeisellä tuomiolla saavat palkkansa.
    Koko asetelma on absurdi.
    ———-
    Vaihtokaupassa vasemmisto todella sai kulttuurin ja yhteiskunnan ’mädättämisen’ vailla taloudellista vastuuta alistumalla mielihyvä- ja velkaorjaksi.
    https://nationalvanguard.org/2015/05/jewish-professor-pornography-used-by-jews-as-a-weapon/

    • What Christians Don’t Know About Israel — By Grace Halsell
     American Jews sympathetic to Israel dominate key positions in all areas of our government where decisions are made regarding the Middle East.
     This being the case, is there any hope of ever changing U.S. policy?
     American Presidents as well as most members of Congress support Israel — and they know why. U.S. Jews sympathetic to Israel donate lavishly to their campaign coffers.

     The answer to achieving an even-handed Middle East policy might lie elsewhere — among those who support Israel but don’t really know why.
     This group is the vast majority of Americans. They are well-meaning, fair-minded Christians who feel bonded to Israel — and Zionism — often from atavistic feelings, in some cases dating from childhood.

     I am one of those. I grew up listening to stories of a mystical, allegorical, spiritual Israel. … I attended Sunday School and watched an instructor draw down window- type shades to show maps of the Holy Land. I imbibed stories of a Good and Chosen people who fought against their Bad ”unChosen” enemies.

     In my early 20s, I began traveling the world, earning my living as a writer. I came to the subject of the Middle East rather late in my career. I was sadly lacking in knowledge regarding the area. About all I knew was what I had learned in Sunday School.

     And typical of many U.S. Christians, I somehow considered a modern state created in 1948 as a homeland for Jews persecuted under the Nazis as a replica of the spiritual, mystical Israel I heard about as a child.
     When in 1979 I initially went to Jerusalem, I planned to write about the three great monotheistic religions and leave out politics. “Not write about politics?” scoffed one Palestinian, smoking a waterpipe in the Old Walled City. “We eat politics, morning, noon and night!”

     As I would learn, the politics is about land, and the co-claimants to that land: the indigenous Palestinians who have lived there for 2,000 years and the Jews who started arriving in large numbers after the Second World War.
     By living among Israeli Jews as well as Palestinian Christians and Muslims, I saw, heard, smelled, experienced the police state tactics Israelis use against Palestinians.
     My research led to a book entitled Journey to Jerusalem.
     ’It shouldn’t be published. It’s anti-Israel.’
     … Israelis today, explains the anti-Zionist Jew Israel Shahak, “are not basing their religion on the ethics of justice … religious Jews turn to the Talmud. For them, the Talmudic Jewish laws become “the Bible.” And the Talmud teaches that a Jew can kill a non-Jew with impunity.
     — jatk. linkissä
     http://www.ihr.org/leaflets/what_christians.shtml

  • Ei ihme että Aatu sai tarpeekseen… SEKSUAALISEN RAPPION TILA 1920-LUVUN BERLIINISSÄ
   The Jewish Pioneers of Sexual Degeneracy in 1920s Berlin — THE TRUE STORY BEHIND SEXUALLY DEGENERACY
   Mike Walsh
   In short, Hirschfeld was the quintessential Hebraic culture-killer who Adolf Hitler explained thus: “And in what mighty doses this poison was manufactured and distributed.  Naturally, the lower the moral and intellectual level of such an author of artistic products the more inexhaustible his fecundity.”
   “Sometimes it went so far that one of these fellows, acting like a sewage pump, would shoot his filth directly in the face of other members of the human race.  It was a terrible thought, and yet it could not be avoided, that the greater number of Jews seemed specially designed by Nature to play this shameful part.” ~ Mein Kampf. ibid. 42. 
   Adolf Hitler referred to Hirschfeld as the most dangerous Jew in Germany.
   https://europeansworldwide.wordpress.com/2019/05/22/the-true-story-behind-sexually-degeneracy/
   https://russia-insider.com/en/jewish-pioneers-sexual-degeneracy-1920s-berlin/ri27113

   Entäs tämä nykyisten ’läntisten arvojen’ aika? Aika lähellä taidetaan olla 1920 Berliinin aikoja Nwo-mafian maissa. Ja sama porukka taas kärjessä…

 8. Miten mainio ja ajatuksia herättävä kirjoitus.
  Tämän päivän globaali geopoliittinen taistelu käydään todellakin maavaltojen (Kiina ja Venäjä) ja merivaltojen (anglo-amerikkalaiset imperialistit) välillä. Olipa kyse sitten koillisväylästä, silkkitie-projektista, kaasuputkesta tai Huaweista ja
  Suomi kiskottiin mukaan tähän geopoliittiseen ”pelleilyyn” jo ennen reaalisosialismin romahdusta 80-luvun lopulla.

  Suomen sodanjälkeinen talouspolitiikka on jaettu kolmeen vaiheeseen: moraalitalous, suunnittelutalous ja kilpailutalous. Siis Paasikiven aika oli moraalitaloutta, Kekkosen aika suunnittelutaloutta ja Koiviston konklaavi aloitti kilpailutalouden. Lähtölaukaus Suomen kilpailutaloudelle oli 1987 kasattu Holkerin ”hallittu rakennemuutos” -hallitus.

  ”Poliittiseen sanastoon nousi 1987 erittäin paljon taloustermistöä, joka nykyään tuntuu tutulta.
  (Holkerin hallinnon ajan uutta termistöä: huono-osaisuus, syrjäytyminen, rakennetyöttömyys, hyvinvointivaltion kriisi, työelämän uudistuminen, deindustrialisaatio, kuulostaako tutulta 😀 )
  Nämä termit tunkeutuivat tuolloin osittain politiikan kautta koko yhteiskunnan tajuntaan, eikä
  varmasti löytynyt henkilöitä, joille termit kilpailukyky, tulosjohtaminen ja joustavuus eivät olisi olleet tuttuja. Alasuutarin mukaan Holkerin hallitus ja sen toimet olivat täynnä merkkejä siirtymisestä suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen. Kilpailutalouden arvot olivat yhteydessä hallinnon liiketoimistamiseen, tehostamiseen ja joustavuuteen.”
  Lainaukset tuolta: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80508/gradu03489.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Tuossa gradussa, ”Alasuutari kysyy, miten muutos oli ideologisesti ja poliittisesti mahdollinen ilman suurtakaan vastustusta. Kyse oli myös politiikasta, koska vasemmiston edustamat puolueet olivat muutoksen takana, jos ajatellaan esimerkiksi Sdp:tä. Sdp:n ideologinen siirtymä oli Kalevi Sorsan puheenjohtajakauden peruja ja se nojasi vahvasti oikealle.” ja Suomen henkistä ja yhteiskunnallista muutoksen äkillisyyttä selitellään mm. ”Kortteinen puhui ”porvarillisesta optimismista”, jonka kaltaista ei ole ennen nähty. Kyseessä oli ”yksimielinen usko siihen, että markkinoiden näkymätön käsi on johtamassa kohti yhteistä hyvää”.
  Valistusajan perinne jatkui siis porvareiden toimissa, mutta nyt se näkyy vain uudella tavalla, eli ATK-pohjaisen teknologian ja uudelleenkoulutuksen parantavana voimana”

  Ehkäpä kyse oli kuitenkin vain ihmisluontoon kuuluvasta perinteisestä ahneudesta, kun mahdollisuus siihen annettiin, ”Holkerin hallituksen ohjelmassa oleva ”hallittu rakennemuutos” alkaa karata käsistä. Vuoden 1987 lokakuun pörssiroamahduksen jälkeen kurssit alkavat nousta vuoden 1988 tammikuussa Suomeen syntyy kasinotalous, kun nousu houkuttelee ammattilaisia ja harrastelijoita hamuamaan jatkuvan kurssinousun takaamia pikavoittoja Talouden ylikuumenemisen ehkä tärkein osatekijä on parin viime vuoden aikana tapahtunut pääomamarkkinoiden vapauttaminen. Reaalitalous ei kiinnosta, sillä lainarahoitukseen perustuva keinottelu ja riskinotto opettavat nopeasti, että raha kasvaa puussa, toisin kuin oli opetettu (Paasikiven ”moraalitalouden” ja Kekkosen ”suunnitelutalouden” Suomessa). Pankit suorastaan tyrkyttivät lainaa, ja lainarahaa syydetään myös kiinteistökeinotteluun. Kylpylöiden, hiihtokeskusten ja golfkenttien rakentamiseen. Pankit ruokkivat kulutusjuhlaa.”
  Lainaus tuolta: http://pankkikriisi.blogspot.com/2015/05/kohti-hallittua-rakennemuutosta.html

  Holkerin ”hallittu rakennemuutos” -hallitus siis liitti Suomen länteen ja ”läntiseen arvoyhteisöön”, siinäpä meille on arvopohjaa todellakin 😀 ja aivan kuten mainion artikkelin kirjoittaja toteaa, ” USEIN KUULEE PERUSTELTAVAN sitä sun tätä ”läntisillä arvoilla” ja sillä että ”Suomi kuuluu länteen”, vaikka sanojat eivät hetkeksikään pysähdy miettimään, mitä nuo kyseiset arvot tosiasiassa sisällään pitävät, jääden siten omien, täysin virheellisten mielikuviensa valtaan. Mikä suunnaton ironia sisältyykin esimerkiksi niiden kansallismielisten ja Suomea NATOon ajavien ajatusmaailmaan, jotka puhuvat ”läntisistä arvoista.” Kognitiivinen dissonanssi lienee ainoa oikea termi kuvailemaan kaikkea sitä, mitä heidän mielissään liikkuu.”
  (voiko tuota enää tuon paremmin luonnehtia. 😀 ) ja edelleen, ”Sillä kansallismielisyys merkitsee vihollisuutta globaalia virtuaali-imperiumia (kommentoijan lisäys anglo-amerikkalaista imperialismia) vastaan, koska kansallisvaltio saattaa muodostua esteeksi rahavirtojen liikkuvuudelle ja kontrollille. Ja siksi kansallismielisyys pitää kitkeä läntisistä arvoista juurineen, jotta tuo aiemmin mainittu siteeraus voitaisiin muotoilla uudestaan näin: ”Joka kontrolloi maailman rahan saantia, kontrolloi maailmaa.”

  Kas näillä mennään, muuten kirjoitus oli todella mainio 😀

  • Niin oli kommenttisikin.
   ”… koska kansallisvaltio saattaa muodostua esteeksi rahavirtojen liikkuvuudelle ja kontrollille.”
   Tuo selittää miksi kansallisvaltiot pitää hajottaa ja myös sen kuka taho tai joukko on hajottamisen takana.

 9. Vielä komennti i tuohon Pompeon heittoon ilmastonlämpenemisestä läntinesen propagandakoneiston v-meian myllytys on kai vaihtamassa termiä ”ilmastonmuutos” ”ilmastokriisiksiksi” ei taida mennä oikein hyvin läpi 😀

  Jenkeissäkin kylmiä ilmoja pitelee, kuten maino video esittää

  https://www.youtube.com/watch?v=ov3sp9E47tE

 10. Onhan maailmassa ollut iät ja ajat maita usan kauppasaarrossa nytkin venezuela, kuuba, osin venäjä ja kiina, iran, syyria. Usa ja länsimaat sotii kaikin keinoin kilpailijoikseen kokemiaan valtioita vastaan. Maailmassa ei mikään ole muuttunut vimeiseen 300 vuoteen vaan vaihtanut vain muotoaan. Virtuaalisota voi olla tehokkaampikin kuin perinteinen asein käyty sota.

 11. Liittyen em. kommenttiini: Perustuslakiin kirjattua sananvapautta loukkaavan sensuuri-hankkeen takana on siis väistyvän hallituksen kolmen KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN kokoomuksen punaporvari-ministerin johtamat ministeriöt – ja luonnollisesti myös PettUri Urpo, joka syksyllä 2015 silloisena sisäministerinä otti avosylin vastaan maahamme yli 30000 kolmannen maailman vapaamatkustajaa nauttimaan täysihoitoa suomalaisten veronmaksajien kustannuksella – ”vastuulliseksi” tunnettua kokoomuslaista politiikkaa, kuten J.Käteisen hallituskausinaan melkein 50 miljardilla eurolla kasvattama valtionvelkamme! J.Käteinenhän sitä paitsi ”vastuullisesti” ja ”solidaarisesti” J.Urpilaisen kanssa repäisi suomalaisten veronmaksajien selkänahasta pelastuspaketin konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigansterien keinotteluvoitoille – ja palkittiin politrukin viralla Brysselin lihapatojen äärellä.

  Sisäministeri Mykkänenhän kävi viime vuoden lopulla Marokossa hyväksymässä kokoomuslaisen ”vastuullisesti” GCM-sopimuksen, joka lopullisesti vahvistettuna antaa kaikille ”rajattoman maailman” halukkaille vapaamatkustajille oikeuden tulla nauttimaan suomalaisten veronmaksajien kustantamaa täysihoitoa – jota riittää niin kauan kuin ulkomaiset lainanantajat antavat Suomelle mahdollisuuden edelleen kasvattaa jo nyt suureksi paisutettua ulkomaista valtionvelkaansa. Pauli Vahteran selvityksen mukaanhan noista vastaanotetuista kolmannen maailman vapaamatkustajista aiheutuu jo nyt yli 3 miljardin vuosittaiset kustannukset Suomelle. Ks myös http://www.velkakello.fi

 12. ”Pyri aina tuntemaan syvästi jokainen epäoikeudenmukaisuus, joka kohdistetaan kehen tahansa ihmisyksilöön missä maailmankolkassa hyvänsä.” (Che Guevara)
  ”Oikeudenmukaisuuden nimissä meidän on myönnettävä, että kapitalismi on usein jättänyt kuilun ylenpalttisen rikkauden ja viheliäisen köyhyyden välille. Se on luonut olosuhteet, jotka ovat tehneet mahdolliseksi riistää joukoilta elämän välttämättömät tarvikkeet, jotta muutamat harvat saisivat ylellisyyttä. Ja kapitalismi on rohkaissut kovasydämisiä ihmisiä muuttumaan tylyiksi ja hylkäämään omantuntonsa niin että he, kuten rikas mies Lasaruksen edessä, pysyvät kylminä kohdatessaan kärsivän, puutteenalaisen ihmiskunnan.” (Martin Luther King, Jr.)
  ”Aina silloin, kun ihmisyksilö puolustaa jotakin ihannetta tai toimii parantaakseen muiden osaa tai taistelee epäoikeudenmukaisuutta vastaan, hän panee liikkeelle pienen toivon väreen.” (Robert F. Kennedy)

  Jokin aika sitten tiivistin John Perkinsin ajatuksia. Tällaista hän mm. kertoo meille.

  Kapitalistisesta korpokratiasta (suuryhtiöiden vallasta)

  “Olen lojaali amerikkalainen ja uskon hyvin syvästi tämän maan perustajien perusperiaatteisiin. Mutta ajan kuluessa näin, miten petimme ne periaatteet, menetimme demokratian tajumme ja meistä tuli kapitalistinen korpokratia, imperiumi, imperialistinen maa.” (John Perkins)
  USA:n imperiumi on rakennettu merkittävältä osalta muilla kuin suoranaisilla sotilaallisilla keinoilla. Avainasemassa ovat olleet kansainväliset konsultit, joiden avulla maailman ainoa supervalta on ottanut valvontaansa suuren osan maailman raaka-ainevaroista, muun ohella öljyn.
  Taloudellisen hallinnan keinot on paljastettu entisen sisäpiiriläisen (ja ainoan supervallan valtaeliitin myöhemmin demonisoiman) John Perkinsin kirjassa Confessions of an Economic Hit Man. (Käsitteellä Hit Man tarkoitetaan palkkatappajaa.) Perkins on kutsunut Hit Man -toiminnaksi omaa aiempaa toimintaansa kansainvälisessä bostonilaisessa konsulttitoimistossa.
  Perkins oli yhtiön pääekonomisti. Alun perin hän työskenteli USA:n Kansallisen turvallisuuden virastolle (NSA), joka rekrytoi lupaavia bisnesmiehiä rakentamaan yhdysvaltalaista imperiumia yksityisten yritysten avulla. Liikemiehillä ei ollut todistettavaa yhteyttä hallitukseen eikä USA:n hallitus olisi ongelmien ilmaantuessa ollut vastuussa mistään.
  Perkinsin työnä oli houkutella ainoalle supervallalle strategisesti tärkeitä valtioita (kuten Ecuador, Indonesia, Iran, Panama ja Saudi Arabia) ottamaan jättilainoja infrastruktuurinsa kehittämiseen ja pitää huoli siitä, että projektit tilattiin yhdysvaltalaisilta yhtiöiltä. Kohdevaltiot valjastettiin niin suuriin velkoihin, etteivät ne kyenneet maksamaan niitä takaisin. (Velkavaltiot joutuivatkin käytännössä USA:n valvontaan Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten luottojärjestöjen avustuksella.)
  Perkinsin mukaan ’talouden palkkatappajat’ ovat viimeisten 30-40 vuoden aikana luoneet historian laajimman imperiumin. Keinot ovat moninaiset, mutta tyypillisesti aina ensiksi valitaan jokin kolmannen maailman valtio, jolla on USA:n tarvitsemia resursseja, tavallisesti öljyä. (Panaman tapauksessa kysymys oli tietysti kanavasta.)
  USA:n luoma systeemi järjestää kysymyksessä olevalle valtiolle valtavan lainan kansainvälisten luottolaitosten kautta. Yleensä prosessia johtaa Maailmanpankki. Yksi lainan ehdoista on, että 90 % siitä palautuu takaisin USA:han, sen suuryhtiöille. Yhtiöt rakentavat lainoitettaville valtioille voimalaitoksia, valtateitä, satamia ja teollisuuspuistoja, suurprojekteja, joista hyötyy pääasiassa varakas väestö. Köyhät ja keskiluokka eivät hyödy lainoista eivätkä projekteista, mutta heidän sosiaaliturvaansa leikataan velkaa maksettaessa.
  Monikaan kehitysmaa ei selviä lainoistaan. Sen vuoksi nämä talouden palkkatappajat (konsultit, hit-mannit) palaavat niihin ja vaativat vastikkeeksi jotakin muuta, kuten esimerkiksi halpaa öljyä yhdysvaltalaisille öljy-yhtiöille. (Siksi Ecuadorkin on ollut pakotettu tuhoamaan sademetsiään.)
  USA:n imperialismin palveluksessa olevat talouden palkkatappajat ovat tehneet työtään ympäri maailmaa toisesta maailmansodasta lähtien. Ja tänään USA valvoo suurinta osaa maailman raaka-aineista.
  Maailmanlaajuista imperiumia valvovat harvalukuiset miehet, korpokraatit (corporatocracy). He ovat suuryhtiöiden, suurpankkien ja hallitsevan poliittisen valtaeliitin (presidentin kabinetin) johtajia. (Usein sama mies on tuota kaikkea.) Korpokraattien tehtävänä on edistää yhdysvaltalaisen liike-elämän etuja, korporatokratiaa (yhtiövalta). Korporatokratia on saavuttanut yhtiövallan eliitin kannalta kiistattomia tuloksia. Maailman sadasta suurimmasta taloudesta 52 on yhtiöitä ja niistä 47 on yhdysvaltalaisia. Korporatokratian päätavoitteena on maksimoida voitto sosiaalisista ja ekologisista haitoista piittaamatta. Kaksi muuta ominaisuutta ovat yritysten sääntelyn purku sekä kaiken vastuun (mukaan lukien vankilat ja koulut) sälyttäminen niille eli yhteiskunnan yksityistäminen.
  Nämä kolme tavoitetta ovat johtaneet erittäin epävakaaseen ja vaaralliseen maailmaan. Itse asiassa meillä on ensimmäistä kertaa historiassa globaali järjestelmä, joka ei toimi. Hyvä merkki sen toimimattomuudesta on se fakta, että maailman väestöstä 5 prosenttia elää USA:ssa, mutta yhdysvaltalaiset kuluttavat 25 prosenttia maailman resursseista.
  USA:n hallinnon käyttämäksi tunnustautunut ’talouden palkkatappaja’ John Perkins on omistanut kirjansa kahdelle entiselle presidentille, Ecuadorin Jaime Roldosille ja Panaman Omar Torrijosille, jotka toteuttivat valtioissaan yhteiskunnallisia uudistuksia ja vastustivat USA:n ylivaltaa. Molemmat kuolivat lento-onnettomuuksissa 1980-luvun alussa, ja kummankin lento-onnettomuuden kohdalla on vihjailtu salamurhasta. (Perkinsin mukaan heidät murhattiin, koska he vastustivat hallitusta, suuryhtiöitä ja pankkiireita, joiden tavoitteena oli maailmanlaajuinen imperiumi. ’Talouden palkkatappajat’ epäonnistuivat Roldosin ja Torrijosin suhteen, minkä jälkeen esiin astuivat toisenlaiset palkkatappajat, CIA:n tappajat, jotka aina kulkivat ’talouden palkkatappajien’ jäljessä.)
  Representational Pictures, Inc.:n perustaja, dokumentaristi, tietokirjailija, filosofian tohtori Charles Ferguson on kirjoittanut kirjansa – ’Rosvojen valtio : yritysten rikollisuus, poliittinen korruptio ja Yhdysvaltain kaappaaminen’ – muun ohella sen vuoksi, että rahakriisin aiheuttaneet ”konnat eivät joutuneet kiinni”. USA:ssa köyhien lukumäärä on noussut jyrkästi yli 15 prosenttiin väestöstä vuonna 2011, joukossa yli 16 miljoonaa lasta. Samaan aikaan USA:n väestön ylin yksi (1) prosenttia on jatkanut osuutensa kasvattamista USA:n kokonaistuloista ja vauraudesta, ja se on nyt korkeimmillan sitten 1920-luvun lopun.
  Yhdysvaltalaisten vaurain prosentti omistaa noin kolmanneksen USA:n kansan koko vauraudesta ja yli 40 prosenttia USA:n koko rahaomaisuudesta.
  Rosvojen valtio on Fergusonin kuvaus siitä, miten saalistava eliitti on vaihe vaiheelta ottanut valtaansa USA:n. Ferguson kertoo, miten yliopistomaailman, rahoitusmaailman ja poliittisen vaikutusvallan verkostot ovat valmistelleet näiden rosvojen valloitusretkeä USA:han muutaman viimeisimmän hallinnon aikana.
  Muutaman viime vuosikymmenen aikana USA:ssa on tapahtunut yksi historiansa radikaaleimmista sosiaalisista ja taloudellisista muutoksista: Rahoituksesta on tullut USA:n hallitseva teollisuuden ala ja muut ovat jääneet sen varjoon. Rahoitusala on korruptoitunut yhä voimakkaammin, ja nykyään sen toiminta perustuu laajalti petokseen. Vauraat yksilöt ja erittäin kannattavat yritykset maksavat vähemmän liittovaltion veroa kuin kertaakaan edellisen 60 vuoden aikana. USA:n perinteinen kaikille tarjoama mahdollisuus yhteiskunnalliseen nousuun on nyt loppumassa.
  Sanotut muutokset eivät ole syntyneet sattumalta. Ne ovat tietoisen toiminnan hälyttävää tulosta. USA:n nykykäytännöt ovat pelottavassa mitassa leviämässä myös muuhun maailmaan ja uhkaavat koko maailmantaloutta.
  Charles Ferguson on osoittanut, että rahoitusalan toimijat (investointipankit, pankit, rahoitusyhtiöt, yritykset, firmat, johtajat ymv.) ovat 1980-luvulta lähtien syyllistyneet lukemattomiin rikoksiin ja lainvastaisuuksiin. Rikosten tekomuotoja ovat olleet muun ohella seuraavat: arvopaperipetokset, kirjanpitopetokset, postipetokset, lahjonta, väärä vala, trustien vastaisten lakien rikkominen ja veronkierto.

  https://www.globalresearch.ca/the-link-between-war-and-big-finance/24195
  https://www.globalresearch.ca/gangsters-for-capitalism/4595

  https://www.globalresearch.ca/search?q=John+Perkins&x=11&y=6

 13. CIA on ilmeisesti FPÖ-skandaalin takana Itävallassa:

  ”När skandalen omkring FPÖ:s ledare Heinz-Christian Strache brakade loss förra helgen i Österrike var det direkt klart att en av de västliga underrättelsetjänsterna ligger bakom. En typisk honey-trap situation. Hela arrangemanget var typiskt agentverksamhet. Sexy kvinna, dold kamera, alkohol, långa diskussioner (videon är över sex timmar lång) och till slut grov omdömeslöshet. Kvinnan var naturligtvis inte från Ryssland utan Lettland, som lider mycket under CIA.

  Men det som direkt avslöjade CIA (eller närstående agentmaffia) var valet av tidningarna, Süddeutsche och Spiegel. USA gav Südddeutsche Zeitung den första tidningslicensen i Västtyskland efter WW2 och deras mångåriga chef Leyendecker är CIA-agent enligt experten Andreas v. Bülow, som själv berättade detta för mig. Spiegel kontrolleras också stenhårt av västliga underrättelsetjänster, vilket jag fick uppleva själv i samband med mörkläggningen av M/S Estonia massmordet…”

  Koko artikkeli: http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2303.html

 14. Jatkona ylempänä olleeseen ja asiaan liittyvään kommenttiini
  Juutalaiset hälytystilassa: Mel Gibson esittää Rothschildia uudessa elokuvassa

  Tulevasta elokuvasta on tihkunut julkisuuteen vasta vähän tietoa. Gibsonin tiedetään kuitenkin esittävän Whitelaw Rothschild -nimistä ”superrikasta” patriarkkaa, joka joutuu törmäyskurssille suvustaan erkaantuneen äpärälapsen, Becket Rothschildin kanssa.

  Juutalaiset eivät pitäneet uutisesta, sillä Gibson on aiemmin puhunut suoraan juutalaisten vaikutusvallasta. Rothschildit ovat puolestaan olleet jo vuosisatojen ajan kansallismielisten, juutalaisvastaisten sekä antikapitalististen poliittisten liikkeiden tähtäimessä.
  https://www.vastarinta.com/juutalaiset-halytystilassa-mel-gibson-esittaa-rothschildia-uudessa-elokuvassa/

  • Multi-kultin eteen kaikki annetaan, meiltäkin löytyy tällaisia tekopyhiä rasismin kitkijöitä
   Kannatan vilpittömästi rasismin kitkentää mutta en tekopyhyyttä joka tässä paistaa kovin räikeänä läpi. Eihän tätä haluaisi todeksi uskoa mutta näin vain näyttää olevan.
   Miten kristilliset voivat olla tässä Talmudismin edistämisessä mukana?. En ymmärrä.

   Ylirabbiinin isän vaalilupaus: ”Rasismi kitkettävä” Suomesta

   Suomen juutalaisyhteisön ylirabbiini Simon Livsonin isä Ariel Livson pyrkii EU-parlamenttiin Kristillisdemokraattien riveistä. Puoluelehden haastatteleman juutalaisaktivistin mukaan hänen tärkeimpiin tavoitteisiin lukeutuu ”rasismin” kitkeminen Euroopasta.

   Livsonin ensisilmäyksellä oudoksuttavaa puoluevalintaa selittää se, että Kristillisdemokraattien puoluejohto on niin sanottujen kristittyjen sionistien käsissä. Kristityt sionistit asettavat politiikassaan juutalaisvaltio Israelin edun länsimaiden edun yläpuolelle, minkä vuoksi puolue on luonteva liittolainen Suomen juutalaisille.

   Livson on ahkera Israel-aktivisti, joka on järjestänyt turistimatkoja miehitettyyn Palestiinaan kymmenien vuosien ajan. Vaikka Livson vastustaa ”rasismia” valkoisessa Euroopassa, häntä ei tunnu haittaavan se, että juutalainen Israel tekee maahanmuuttajille geenitestejä selvittääkseen näiden ”rotupuhtauden”.

   Myös Ariel Livsonin Simon-poika lobbaa monikulttuurisuutta länsimaihin. Simon Livson on vaatinut Suomeen saapuville maahantunkeutujille ”perheenyhdistämisoikeutta”, minkä lisäksi hän on ollut juhlapuhujana juutalaisen Shirley ”Koko” Hubaran sisäpiirin järjestämässä Meillä on unelma -kulttuurimarxistitapahtumassa.

   https://www.vastarinta.com/ylirabbiinin-isan-vaalilupaus-rasismi-kitkettava-suomesta/
   https://www.kdlehti.fi/2019/05/12/eurovaaliehdokas-ariel-livson-haluaa-kitkea-rasismin-ja-ihmiskaupan-euroopasta/

 15. Miksi kiinalaiset pystyvät rakentamaan paremman maailman? Mikä on heidän salaisuutensa? tai ’viisasten kivensä’?
  Tässä linkin artikkelissa valistusfilosofi Voltaire analysoi kiinalaista sivilisaatiota — malliksi paremmalle Euroopalle.
  Mutta eihän itsensä valituksi ja poikkeukselliseksi korottanutta itseään täynnä olevaa, muita manipuloivaa ja hyväksi käyttävää lännen narsistista eliittiä tällainen viisaus kiinnosta — sille ei ole tilaa.

  Voltaire’s Analysis of Chinese Civilization. A Model for a “Better Europe”
  China differs especially from other nations in that their history makes no mention of a college of priests who never influenced laws.
  The Chinese do not go back to the wild days when the men needed to be deceived to lead them.
  According to him (V), there were the other peoples that began their history by the origin of the world, as for example the Zend of the Persians, the Shasta and the Veidam of the Indians, finally until Hesiod, all go back to the origin of the things, to the formation of the universe.
  “The Chinese did not have this madness; their history is only that of historical times. It is here that we must above all apply our great principle that a nation whose first chronicles attests to the existence of a vast empire, powerful and wise, must have been gathered together in a body of people for centuries past”[3].
  According to him this civilized people were civil when we were wild. Their annals have an assurance character then no one else. “Finally, writes Voltaire, it is not up to us or the end of our West, to dispute the archives of a nation that was all civilized when we were only savage”[4].  
  The most important is the fact that the Chinese people organized themselves as a body of people (en corps de peuple).
  What are the reasons that the Chinese succeeded in raising as a body of people? The reason is that they perfected the moral, which is the first of the sciences. Here is the description of Voltaire who, at the same time, aims the default of Europe.

  https://www.globalresearch.ca/chinese-civilization-model-better-europe-thought-voltaire/5678168
  https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

  • Tässäkö syy kiinalaisten mahdolliseen nousuun maailman tulevaisuuden veturiksi ? … mielenkiintoista luettavaa
   Human Rights in China and America
   GODFREE ROBERTS
   Tuossa eka kuvassa ensimmäinen tolppa tarkoittaa maan kokonaisbudjettia, toinen poliisien määrää, kolmas rikollisten, neljäs tappojen, viides uusien tappojen ja kuudes luottamusta oikeuteen.
   Punainen on Kiina, sininen USA.
   Kiina siis on ylivoimainen mitä ihmisoikeuksiin tulee.

   The Chinese prioritize the family over the individual and the state over the family, they seek liberation through fulfilment of their communal responsibilities and see material well being as a primary right and public speech as secondary. They prioritize[⁠2] morality over law, community over individuals, the spiritual over the material, responsibility over rights, national well-being over democracy, order over freedom, this life over the next, harmony over conflict, civilization over impoverishment and family over social class. Their creation of a xiaokang society next year will, in their eyes, be the greatest human rights achievement in history.
   http://www.unz.com/article/human-rights-in-china-and-america/

   China’s Human Rights Gap
   Wider Than You Think
   GODFREE ROBERTS
   The United States is abandoning its role as the global champion of human rights. Revelations that top officials are targeting people to be assassinated abroad, including American citizens, are only the most recent, disturbing proof of how far our nation’s violation of human rights has extended. This development began after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, and has been sanctioned and escalated by bipartisan executive and legislative actions, without dissent from the general public. As a result, our country can no longer speak with moral authority on these critical issues. Jimmy Carter[1]
   We prioritize the Roman ideal of the individual self, abstracted from community, seeking salvation through personal freedom from worldly bondage–the antithesis of China’s human rights values–and the basis for our criticisms of them.
   They prioritize the Confucian self, defined by community, family and mutual interactions, and finding liberation through service to socioeconomic harmony. As Randall Nadeau[3] says, “Christian-based Western values like radical autonomy of the individual, the soul in a transcendent relationship to the world, the prioritizing of the individual over the family and the prioritizing of the individual over the state are alien to the Chinese.
   http://www.unz.com/article/chinas-human-rights-gap/

   How Can Western Capitalism Beat This?
   That’s the Rub, It Can’t
   JEFF J. BROWN
   http://www.unz.com/article/how-can-western-capitalism-beat-this/

 16. Kuten Gilad Atzmon, Israelin sen psykopaatti talmudistien militaristis-rasistisen politiikan takia jättänyt ja juutalaisuudesta irtisanoutunut mies joka asuu Lontoossa, sanoo että länsimainen rahan ohjaama kulttuuri on kehittymässä kohti tilannetta jossa ”olemme kaikki palestiinalaisia”.
  https://www.gilad.co.uk
  Sionistivaltio Israel on Atzmonin mukaan terroristivaltio ja neokonnien johtaman USAn ohella läntisen kulttuurin suuri häpeäpilkku ja ihmisyyden irvikuva. Sillä on vahva vaikutus läntisen kulttuurin arvojen mätänemiseen ja koko kulttuurin perikatoon.
  Niin kauan kuin diaspora ja ei-sionisti juutalaisten suuri joukko ei nouse sionistien harjoittamaa rasismia ja terroria vastaan häpeäpilkkuja ovat myös he kaikki.

  Kun perehtyy tarkemmin kiinalaiseen kulttuuriin (ei sionistimafian propaganda median kautta) niin ei voi olla näkemättä että se on vastakohta sionistien hallitsemalle läntiselle ’näennäiskristilliselle’ vihan ja ylpeyden hallitsemalle kulttuurille.
  Se myös tekee ymmärrettäväksi sen että se on sionistimedian jatkuvan propagandan, vihan ja hyökkäyksen kohteena.
  Tässä koskettava artikkeli videoineen ’meidän palestiinalaisten’ tilanteesta jota oman maamme johto ja hallituskin tukee:
  View the Frontline Documentary on Gaza That PBS Pulled
  ALISON WEIR
  Muutama lause linkin hyvästä artikkelista:
  Over 70 percent of Gazans are from families that Israel forced out in its founding war to establish “the Jewish state.” Israel confiscated their homes and land and has prevented them from returning ever since. This violates international law.

  For 12 years Israel has perpetrated a strangling blockade of Gaza, causing 52 percent unemployment, hunger, the kind of malnutrition that causes growth stunting in children, and increasing hopelessness.

  And this blockade is just the most recent one.

  On April 15, 2002 the UN Food and Agriculture Organization reported, “The total blockade has paralysed the Palestinian economy… it is now in a deep recession, with millions of people severely impoverished and extremely food insecure.”

  http://www.unz.com/article/view-the-frontline-documentary-on-gaza-that-pbs-pulled/

  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here