Onneton totuus psykiatrian nykytilasta

Mielen ongelmien pelkistäminen aivokemiaksi on lääketeollisuuden intresseissä.

32
Kuva: Ragesoss via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Tämä tarina alkaa Latviasta, jossa nuori nainen menee 2000-luvun alkupuolella lääkäriin kertomaan hermostuneisuudestaan. Lääkärin mielestä häntä vaivaa ”nervi” eli alakulo. Lääkäri kuuntelee potilastaan ja etsii syitä hänen pahaan oloonsa sosiaalisista ja poliittisista tekijöistä.

Yhtäkkiä tapahtuu muutos. Lääkärit alkavat kutsua nerviä depressioksi, jota voidaan hoitaa uusilla lääkkeillä.

Uusi tauti leviää. Se ei ole enää hermostuneisuutta yhteiskunnallisten olojen ongelmista, vaan sairaus on potilaan oma syy, joka piilee hänen aivojensa sopukoissa. Ja mikä tärkeintä, sitä voidaan hoitaa uusilla lääkkeillä.

Sosiaaliantropologi Vieda Skultans alkaa tutkia muutosta. Hän toteaa, että samaan aikaan tapahtui kaksi merkittävää muutosta. Ensinnäkin kansainvälinen, WHO:n kehittämä tautiluokitus käännettiin latviaksi. Toiseksi lääkeyritykset alkoivat järjestää maassa konferensseja, joissa psykiatreille ja perhelääkäreille kerrottiin uusista diagnoosiryhmistä.

Sama tapahtui Argentiinassa, kun maan talous vuonna 1999 lähti syöksykierteeseen. Argentiinan sekasortoon ja ihmisten ahdinkoon pyrkivät vaikuttamaan sekä paikallinen lääkeyritys Gador että yhdysvaltalainen maailmanlaajuinen lääkeyhtiö Eli Lilly and Company. Kumpikin ymmärsi, että kansalaisten stressaantuneisuus oli oivallinen mahdollisuus kasvattaa markkinoita.

Samoihin aikoihin myös USA:ssa alettiin suhtautua mielen ongelmiin  teknis- ja biologialähtöisesti. Psyykkiset ongelmat lääketieteellistettiin ja alettiin selittää aivokemialla.

Kilpailun voitti Gador lisensoimattomalla Prozacin-kopiolla. Gador voitti, koska sen markkinoinnin keskiössä oli globalisaation aiheuttama kärsimys. Mainoksissa oli kuvia eri puolilta maailmaa. Niissä ihmiset kärsivät samasta sairaudesta, jonka oireita olivat mm. ihmissuhteiden katkeaminen, tuottavuuden heikkeneminen ja päivittäisen elämän huononeminen. Ja kaikkeen tähän toivat helpotusta uudet SSRI-lääkkeet.

Japanin kielessä depression lähin vastine on ”utsybyo”. Sitä on pidetty skitsofreniaan verrattavana, sairaalahoitoa vaativana sairautena. Lääketeollisuuden ongelma oli, miten alakuloiset ja ”huolestuneet”, mutta terveet ihmiset saataisiin lääkityksen piiriin.

GlaxoSmithKline aloitti massiivisen kampanjan tyyliin ”Miksi kärsiä hiljaa, kun lääke on keksitty?” Ottamalla tarkkaan selvää japanilaisen kulttuurin erityispiirteistä kyettiin luomaan voittoisa mainoskampanja, joka muutti japanilaisten käsityksen terveyden ja sairauden välisestä erosta. Normaalista alakulosta tuli nyt lääkitystä vaativa sairaus.

Muutamassa vuodessa sana depressio oli tunnettu kaikkialla maassa. Seroxat-lääkkeen myynti kipusi 86 miljoonasta eurosta vuonna 2001 jo 239 miljoonaan euroon vuonna 2003.

Edellä esitetty perustuu kirjaan Hajalla — Onneton totuus psykiatrian nykytilasta, jonka on kirjoittanut psykoterapeutti ja antropologi James Davies. Hän tekee kaiken tutkimansa perusteella seuraavat suositukset:

1. Psykiatriassa on suhtauduttava vaatimattomammin ja nöyremmin siihen, mitä se voi toivoa saavuttavansa.

2. Psykiatrian taloudellisia kytköksiä lääketeollisuuteen on säädeltävä tiukemmin, ja niiltä on edellytettävä enemmän läpinäkyvyyttä.

3. Tulevaisuuden psykiatreja pitää opettaa arvioimaan kriittisesti psykiatrian tieteellisiä epäonnistumisia ja nykyisiä ylilyöntejä. Heidän on myös opittava ymmärtämään, miten potilaita hoidetaan lääketieteelliseen malliin turvautumatta.

4. Kansalaisille on kerrottava enemmän psykiatrian nykyisestä kriisistä. Ja jos teollisuus ei uudistu, ihmisten on oltava valmiita äänestämään jaloillaan.

Davies pohtii psykiatrian ja lääkehoidon tehtävää maallistuneessa yhteiskunnassa, jossa uskonto on menettänyt asemansa ja tehtävänsä:

”Lääkkeisiin tai terapiaan turvautuminen voi joissakin tapauksissa olla sopiva menetelmä, mutta ongelma on niin suuri, että lääketiede ja psykoterapia yksistään eivät riitä vastauksiksi. Asioita monimutkistaa entisestään se, että elämme kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa joku aina yrittää myydä jotakin, lääkkeitä tai psykoterapiaa. Väitetään jopa, että meidän tyytymättömyytemme on kapitalismin elinehto. Kapitalismi yrittää jatkuvasti keksiä meille uusia tarpeita, jotta olisimme valmiit ostamaan uusia tuotteita. Jos kaikki sanoisivat olevansa tyytyväisiä televisioihinsa, autoihinsa ja kaikkeen muuhun, mitä heillä on, ja tyytyväisiä myös elämäntyyliinsä, saisimme suorastaan kuulla, miten talous natisee liitoksissaan. On kohtalon ivaa, kun taantumassa kärvistellessämme saamme kuulla jatkuvasti, että talous on saatava vauhtiin, meidän on kulutettava enemmän, meidän on ostettava enemmän — kaikki nojaa tyytymättömyyteemme. […] Ajatus, että lääketieteestä löytyy siisti vastaus kaikkeen, on kaukana totuudesta.”

Näin vallankin, kun kirjan kirjoittaja on itse sitä mieltä, että tutkimusten mukaan sekä psykoterapian että SSRI-lääkkeiden avulla saavutetaan  korkeintaan jonkin asteinen lumevaikutus.

Kysyä sopii, että mahtaneeko jo kohta markkinoilla olla uusi lääke, joka auttaa paljon puhuttuun ilmastoahdistukseen.

Lähde

James Davies: Hajalla — Onneton totuus psykiatrian nykytilasta. Suom. Tarja Hartikainen, Basam Books, 2015 

32 KOMMENTTIA

 1. Mielesi on markkinaistettu.

  Et tarvitse enää muuta kuin sopivia pillereitä.

  Ja niihin rahaa.

 2. Nykyään koko lääketiede on alistettu lääketeollisuudelle vaikka suurin osa sairauksista johtuu sosio-psykologisista syistä. Bisnes jyllää. Psykiatriassa vahvimmin.

  Allen Frances, kuuluisa psykiatri ja entinen DSM päätoimittaja sanoo, että yhä enemmän ja enemmän psykiatria medikalisoi (lääketieteellistää) kokemuksiamme. Eli se muuttaa ja kääntää tunteita ja kokemuksia, jotka ovat täysin normaaleja joksikin patologiseksi eli sairaudeksi jota tulee lääkitä.

  ”Vuosien saatossa olemme alkaneet soveltaa herkemmin termiä ”mielenterveyshäiriö” elämässä odotettavissa oleviin kipuihin ja arkisiin kärsimyksiin” sanoo tri Frances. ”Ja aina ajattelemme lääkehoitoa jokaiseen ongelmaan.” — miksi?

  ”Masennus (ilmenee usein myös loppuun palamisena) voi olla kriisi, luonnon omituinen keino asettaa ihminen joidenkin oman elämänsä peruskysymysten ääreen ja miettimään torjuttuja asioita, joita hän muuten ei pohtisi lainkaan.
  Se voi olla ihmiselle viesti joka kehottaa itsetutkisteluun, jolle muuten ei olisi tilaa ja pysähtymään sekä analysoimaan elämän monimutkaisia ongelmia” toteaa evoluutiopsykologi Paul Andrews.
  Pienen tutkimuksen mukaan peräti 80 prosenttia tutkittavista oli sitä mieltä, että he saivat lopulta hyötyä ’siedettävästä masennuksestaan’; saivat keinoja selviytyä tulevista, vastaavista tilanteista paremmin.
  Masennuksen jälkeen ihminen voi jopa kyetä ottamaan elämälleen kokonaan uuden suunnan ja löytämään sille uuden tarkoituksen. Masennuksen voi silloin nähdä kiirastulena, joka on johtanut uuteen vaiheeseen elämässä.
  Monet masennukset näyttävät parantuvan myös itsekseen, mutta joskus voidaan tarvita psykologista apua ja psykoositasoisissa fysikaalisia hoitoja.
  Masennus voi olla myös keino selviytyä, se suojaa psyykkiseltä kivulta, joka voi olla sietämätöntä. Kun on ”jäässä” ei tunne mitään, ja olo saattaa olla helpompaa masentuneena.”
  — lääkkeillä ja medikalisoimalla kaikki tämä estetään

  Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnostinen ja tilastollinen käsikirja, DSM, kasvaa vuosi vuodelta. Nykyään siitä löytyvät jopa ”kieltäytyy tottelemasta auktoriteettia” ja ”kieltäytyy tunnustamasta olevansa sairas” -syndroomat.
  Masennuksen yhteydessä joskus havaitut poikkeavuudet eivät ole myöskään tunnusmerkillisiä. […] Jos biokemiallisten tai rakenteellisten poikkeavuuksien huomattaisiinkin liittyvän masennukseen, niin tämä ei tarkoittaisi että ne aiheuttaisivat sen.
  Jos koen jotain onnetonta, tulen surulliseksi tai masennun, ja jos tämä tunne on tarpeeksi vahva, siihen varsin todennäköisesti liittyy biokemiallisia muutoksia – mutta minut teki surulliseksi se tapahtuma, eivät kemikaalien heilahtelut aivoissani.

  • Tautiajattelusta avuksi olemiseen

   Itsenäisyyspuolueen edesmennyt puheenjohtaja Antti Pesonen kirjoittaa: “Nuorten syrjäytyminen on noussut syystäkin huolenaiheeksi. Jotain tarttis tehdä on yleinen käsitys, kun vuosittain esim. jää joukoittain nuoria aikuisia työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia.
   Jossakin on siis vikaa. Valtiovalta ei ole tehnyt riittävästi, jotta nuoret voisivat pärjätä yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa.
   Tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman koulutuspaikkaa. Monet koulutuspaikan saaneet tekevät pitkiä aikoja töitä ilman palkkaa. Satojatuhansia suomalaisia, joiden joukossa on paljon nuoria, on jatkuvasti palkattomassa työharjoittelussa.”

   CNBC uutisoi kasvavan määrän Euroopan terveysviranomaisia varoittavan siitä, että ”talouskurin käyttöönotto ja tehostaminen on johtanut jyrkkään nousuun mielenterveysongelmissa; itsemurhat, alkoholin väärinkäyttö sekä reseptipyynnöt masennuslääkkeille lisääntyvät, kun ihmiset kamppailevat Euroopan laajuisen taantuman aiheuttaman psykologisen paineen alla.”

   Nuorten mielenterveyden horjuessa yhä pahemmin vastuuta kantava poliittinen taso ei tee mitään asian hyväksi. Se seisoo tumput suorana ja ilmeisesti odottaa korvat höröllään viestiä Brysselistä, josta apua ei tule. Itse ei enää osata/voida tehdä mitään oma-aloitteisesti.

   Ongelma ei siis tule esiin vain nuorten kohdalla vaan henkinen apatia ja välinpitämättömyys maamme kohtalosta näkyy myös aikuistasolla ja ihan eduskuntaa ja hallitusta myöten.

 3. Ensinnäkin, sekä psykiatria että psykologia ovat pseudotieteitä joiden oikea paikka ei ole yliopisto. Niillä ei ole objektiivisia määritelmiä eri sanoille vaan kaikki riippuu psykiatrien tai psykologien mielipiteistä. Niillä ei ole mitään teoriaa jota voisi testata ja aina kun psykiatrien esittämiä väitteitä testataan, ne paljastuu valheeksi. Tähän vielä päälle se, että sekä psykologit että psykiatrit ovat niin harhaisia, että eivät itse ymmärrä tätä.

  • Juurikin näin, MK-ultra projekti on hyvä esimerkki mitä psykologit ja psykiatrit tekevät firaapeli töinään. Jotenkin näiden pseudotieteiden yhteinen nimittäjä on asioiden selittäminen omien ja itse keksittyjen totuuksien kautta. Hyvänä esimerkkinä eläimille keksitty vaisto, joka selittää esim. muurahaisten kyvyn ajattelua vaativiin tehtäviin ilman aivoja.

 4. Tämä on valitettavan surullinen totuus nyky lääketieteestä. Ehkä vieläkin surullisempaa on mitä kaikkia sivuvaikutuksia noilla ssri lääkkeillä on ja jotkin sivuvaikutuksista voivat jopa jäädä pysyviksi. Kaiken kukkuraksi mikäli joku psykiatri puhuu julkisuudessa näistä haitoista tai kyseenalaistaa niiden toimivuutta, niin hän on vaarassa menettää työpaikkansa. Aku Kopakkala menetti työpaikkansa mehiläisessä sen jälkeen kun oli kritisoinut masennuslääkkeitä mot ohjelmassa. Sen jälkeen hän kirjoitti kirjan nimeltä Masennus suuri serotoni huijaus. Suosittelen ehdottomasti lukemaan tämän kirjan.

 5. Rockefeller on länsimaisen lääketieteen, allopatian ”isä” ja Big Pharman tuotteisiin perustuva moderni psykiatriakin on osa allopatiaa:

  ”Western medicine is Rockefeller medicine – all the way.”,
  http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/western-medicine-rockefeller-medicine/

  Ks. myös ” THE ALLOPATHIC MEDICINE RACKET 1 (MEDICAL MAFIA, BIG PHARMA)”,
  http://www.whale.to/a/allopathy_h.html

  http://www.whale.to/c/11887855_10102043265985445_6470582855615818200_n.jpg
  http://www.whale.to/a/image/swine.jpg

 6. Kaikilla aloilla näyttää, että mennän yritysten omistajien ja pankkien ehdoilla jos lääketiedekin on suostunut lääketeollisuuden juoksupojaksi. Sillähän tavalla yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset saadaan pysymään hiljaisina ja eiköhän tämäkin lääkepsykiatria ole joku amerikkalaisten ajatushautomoiden luomus rikkaiden vallan säilyttämiseksi.

  • Despoottisen globaalikapitalismin pieni ahne ja sosiopaattinen rahaeliitti tuhoaa kansakuntien sosiaalisia rakenteita ja haluaa tuottaa massaihmisiä. Se ei halua edistää yhteiskunnan toimimista yhteisen hyvän pohjalta siten, että se tuottaisi yksilöitä, jotka pystyisivät toimimaan epäitsekkäällä ja sosiaalista vastuuta kantavalla tavalla.

   Sosiaalinen infrastruktuuri on tärkeä kasvu- ja turvaverkko ja sen tuhoutuessa ihmiset jäävät turvattomuuteen, jota on helppo hyödyntää eliitin päämärien mukaisesti. Siihen juuri valta- ja rahaeliitti nyt näyttäisi pyrkivänkin.

   Turvaton, hädässä oleva ihminen on aina helppo saalis. Häntä on helppo hallita ja käyttää hyväksi ja jos hän alkaa pullikoida vastaan tai kuluttaa voimansa loppuun, niin hänet on helppo leimata psykitarisella diagnoosilla.

  • Lääketehtailu ja pankkiirit makaavat samassa sängyssä, kuvaannollisesti. USAn telkkariin ilmestyy uusia lääkemainoksia ”päivittäin”, ja kehoitus, puhu lääkärisi kanssa jos tämä lääke sopii sinulle? Ja sopiihan se ”jokaiselle”. Valtaosa lääkäreitä eivät osaa selittää mitä ne uudet lääkkeet edes sisältävät, ei ole aikaa niitä tutkia eikä selitellä. Lasi vettä ja pilleri kurkusta alas, VISA-kortille. Lääkkeiden puskeminen on vakavana kilpailijana narkoottisille aineille. Molemmat yhtä tuhoisia. Jollakin tavalla on liika-kansoitusta saatava kuriin.

 7. Pieni ote erään psykologin blogista
  Tiedetään etteivät lääkkeet luo uusia valmiuksia tai psyyken rakenteita vaan lähinnä vain turruttavat oireita. Niitä voi puoltaa vain kun tavoitteena on turrutus ja lääketeollisuuden menestys.

  Noin 400 000 suomalaista syö masennuslääkkeitä. Masennuslääkkeet
  jouduttavat sairauseläkkeelle päätymistä juuri siksi, etteivät ne luo mitään uutta tajuntaan. Tai korjaa mitään sosiaalis-psykologista ongelmaa.
  Miten sellaista voi ylipäätään kutsua avuksi? Enemmän se muistuttaa hidasta eutanasiaa.

  Masennuslääkkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista ei liioin ole seurantatietoa. Koko hoitojärjestelmä on kuitenkin sitoutunut hoitamaan masennusta ja muita tajunnan epäsuotuisuuksia lääkkeillä.

  Psyykenlääkkeet paradoksaalisesti jopa lisäävät psyykkisiä ongelmia. Amerikassa, lääkkeiden luvatussa maassa, ongelma on ryöstäytynyt käsistä kun jo lapsistakin suuri osa menetetään psykiatrien alkaessa syöttää heille vaarallisia lääkkeitä.

  Psykiatriasta, jolle ei ole selkeää ja kiistatonta asemaa tieteenä, on tullut lääkehoitojen kasvun myötä myös yhä suurempi vallankäyttäjä. Sen sijaan että edistäisi persoonan kehitystä se pakottaa ihmisiä vallan muottiin ja kontrolliin.

  Sen biologisesti korostuva, luokitteleva ja valta- ja markkinakoneistoa tukeva suuntaus vähättelee psykologista apua vaikka vain se mahdollistaa uusien tajunnan rakenteiden kehityksen, jotka lisäävät persoonan autonomiaa siten että ”sinä itse olet viimeisin auktoriteetti”.

  Kaiken sen pohjalta, mitä tänään tiedämme neuroplastisuudesta ja ns. epigeneettisistä tekijöistä, on enemmän kuin hämmästyttävää, että kemialliset hoidot jyräävät ylimpinä hoitomuotoina.
  ——–
  Kirjassa Pahuuden anatomia Hannu Lauerma sanoo, että ”psykiatrian tiukka nivoutuminen lääketieteeseen on paras tae uusmagiaa ja kaupallisuutta vastaan”.

  Tässä joutuu kysymään: kaupallisuuttako vastaan vaikka lääketiede on jo lääketeollisuuden kaappaama?
  Entä onko sitten ’uusmagiaa’ vastaankaan suojautuminen oikea perusta nivoutua lääketieteeseen joka aivan liikaa tieteisuskossaan muistuttaa uusmagiaa ja palvelee enemmän muuta kuin apua etsivän etua?

  Sen, mihin nivoudutaan tulisi perustua holistiseen ihmiskuvaan, jonka mukaan ihminen on biologinen, psykologinen ja sosiaalinen olento.
  Kun nivoudutaan tiukasti vain lääketieteeseen se nousee isännäksi muiden olemuspuolien kustannuksella.

  Persoonan kasvua edistavästä ja kuntouttavasta hoidosta on huutava pula mutta lääkettä on tarjolla. Amerikassa ovat mielisairaudet kaksinkertaistuneet. Syyksi epäillään psyykenlääkkeiden liikakäyttöä. Meillä suuntaus on sama.

  Hoitojärjestelmän pitäisikin lisätä välimatkaa tunteettoman ja mekanistisen fysikalismin pohjalle rakentuvaan ihmiskuvaan, joka näkee persoonan pelkkänä illuusiona tai ’Pavlovin koirana’.

 8. Nöyryytys psyykkisten oireiden taustasyynä

  Daily Mail uutisoi ruotsalaisesta Det Goda Samhälletin julkaisemasta kirjoituksesta koulutyttö ”Sannasta”.
  15-vuotias Sanna ei halunnut osallistua maaliskuiseen ”ilmastolakkoon” ja mielenosoitukseen. Sannan kerrotaan sen vuoksi tulleen leimatuksi ilmastonmuutoksen kieltäjäksi ja joutuneen kiusatuksi koulussa, jopa oman opettajansa toimesta. Sannan äiti luonnehtii tilannetta noitavainoksi ja massahysteriaksi.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-110020

  Psykiatri: Outojen ahdistusten tai parisuhdeongelman syy on yksi ja sama: nöyryytys, jota et ehkä edes muista
  • Ihmisen mieli on heikompi kuin ajatellaan, psykiatri Juhani Mattila kertoo tuoreessa kirjassaan.
  • Kirjan keskeinen viesti on se, että jo lapsuudessa tai myöhemmin koetut nöyryytykset vaikuttavat ihmiseen hyvin voimakkaasti.
  Nöyryytyksiä ei välttämättä muista, mutta ne voivat tulla esiin esimerkiksi fyysisenä pahana olona. Oireilu voi haitata elämää ja voi estää ihmisistä tekemästä asioita. Mattilan mukaan nöyryytysten kokemukset tulisi käsitellä esimerkiksi masennuksen hoidossa.
  ….”Kalliit hoidot turhaa, jos oleellista ei tajuta”
  Juhani Mattila haluaa painottaa nöyryytysten merkitystä, kun pahan olon syytä lähdetään selvittämään. Nöyryytyksen kokemukset ovat Mattilan mukaan tunnistamaton tekijä, jota ei huomioida esimerkiksi puhuttaessa masennuksesta, paniikkihäiriöstä tai työuupumuksesta.
  Juhani Mattila kuvaa nöyryytyksiä osana ihmistä sairastuttavaa prosessia.
  – Kalliita hoitoja menee aivan hukkaan, jos ei tajuta oleellisinta, Mattila toteaa kirjassaan.
  – Nöyryytykset ovat kipeitä psykofyysisiä traumoja, jotka rikkovat ihmisen mieltä jo lapsuudesta alkaen. Nykypsykiatriassa ja kovia arvoja ylläpitävässä kulttuurissa tämä tosiasia sivuutetaan. Huomio on vain aivojen kemiassa ja biologiassa, hän sanoo kirjasta tehdyssä tiedotteessa.
  – Nöyryytykset aiheuttavat muun muassa riittämättömyyden ja alemmuuden tunteita. Ihminen uskoo, ettei hänestä vain yksinkertaisesti ole joihinkin asioihin. Nöyryytykset voivat tiivistyä johonkin muistoon, mutta voivat nousta esiin tiedostamatta.
  Yhtäkkiä tulee paha olo, outo ahdistus, joskus pelko.
  Lisää kirjasta
  Lähde: Juhani Mattila, Nöyryytys – Arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä. Kirjapaja 2017.

  • Onko täälläkin vain nöyryytettyjä kun kommentteja ei heru?
   Tämä Mattilan korostama nöyryyttäminen on varsin yleistä ellei jopa oleellinen osa ’läntisiä arvoja’.
   Jos yrittää esim. kritisoida itsensä auktoriteetiksi nostanutta valtamedian omistavaa tahoa sen itsekkäästä ja jopa rikollisesta toiminnasta, siis faktaperäisesti, niin saa syytteen viharikoksesta tai jos kritiikki kohdistuu sionisteihin ja heidän rikoksiinsa – jopa kieltäytyminen uskomasta esim. holokaustia – johtaa leimautumiseen antisemitistiksi .
   DSM, kasvaa vuosi vuodelta. Nykyään siitä löytyvät jopa ”kieltäytyy tottelemasta auktoriteettia” ja ”kieltäytyy tunnustamasta olevansa sairas” -syndroomat.
   Näin pitkälle on psykiatria kieroutunut tai siitä on tullut vaarallinen valtarakenteiden palvelija.

   • Voitaisiin ehkä sanoa, että kodin ja kasvatuksen menettäessä merkitystään meidän suuri ellei suurin nöyryyttäjä tänään on valtamedia.
    Se syöttää koko ajan valheita ja propagandaa jotka irrottavat meitä todellisuudesta ja totuudesta. Se manipuloi tajuntaamme ja tekee meistä sellaisia mitä se haluaisi meidän olevan eli rikkoo tai hajottaa oman todellisen minuutemme.

 9. Arvoisa Kaija Olin-Arvola. Vaikka olenkin aiemmin monesti kritisoinut artikkeleitanne, nyt minun täytyy todeta yksiselitteisesti Teidän tarttuneen rohkeasti ”härkää sarvista” artikkelillanne. Kiitos.

 10. Psykiatrian anti väkivallan kasvulle – uudet masennuslääkkeet.

  Miljardien dollarien psykiatristen lääkkeiden bisnes pyörittää nykyistä väkivalta-aaltoa, joka tuhoaa kouluja, koteja ja yhteiskuntaa.

  Masennuslääkkeiden uusi sukupolvi edistämässä kouluampumisia
  Serotoniinin takaisinoton estävät ns. SSRI lääkkeet lisäävät väkivaltakäytöstä.

  Ongelmana eivät ole aseet vaan sairas ja usein lääkehoidoilla hajotettu tai kiihotettu mieli.
  Psykiatrian kehitys yhä lääkekeskeisemmäksi on vakava uhka. Lääkkeillä saadaan aikaan enemmän tuhoa kuin hyötyä.
  Biologinen psykiatria sivuuttaa ihmisen henkisen puolen ja tekee hänestä pelkän koneen. Kuitenkin ihminen on henkis-sosiaalinen olento, jonka ongelmien kohtaamisessa tulisi ensisijaisesti huomioida psykologiset ja elämän tilanteeseen liittyvät tekijät.

  Psychiatry’s Prescription for Violence
  by grtv
  http://tv.globalresearch.ca/2012/12/psychiatrys-prescription-violence

  http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ssri&ie=UTF-8&oe=UTF-8

  Documenting the impact of a multibillion dollar psychiatric-pharmaceutical industry, this powerful and graphic video contains interviews with experts, parents and victims.
  Dramatic recordings of actual 911 calls made by desperate family members—and even by a killer himself—convey the chilling reality behind today’s headlines.
  Here is the shocking truth underlying the current wave of violence devastating our homes, schools and communities.

  Is the New Generation of Anti-Depressant Medications Contributing to School Shootings?

  SSRI’s May Be Exacerbating Violent Tendencies

  http://www.globalresearch.ca/are-the-new-generation-of-anti-depressant-medications-contributing-to-school-shootings/5315886

  http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ssri&ie=UTF-8&oe=UTF-8

 11. Mielentilani on muuttunut, huomaan sen itse ilman ”kallonkutistajia”.TV uutisten vaikutus on vakavaa luokkaa painaa mielentila alas, kaiken negatiivisyyden keskellä. Sanomalehtien etusivulla henkirikokset, tulipalot, ja liikennevauriot, joiden esiintyminen on jokapäiväistä traumaa. Mieltä ylentävää ei ole tämäkään toiminta, vaikka täällä esiintyykin paljon positiivisia mielipiteitä, huolimatta ”kiven alla asuvista”. Saatan itse kuulua samaan kurjuuteen?

 12. Katselin ohjelman lohen kasvatuksesta Norjassa. Altaissa tehtailun tuloksena kasvatetut kalat syötetään lisäaineilla, joiden lausuminen saa karvat nousemaan pystyyn. Idässä kalafarmeilla kalat uivat ”viemärivedessä”, ja niile myöskin syötetään myrkkyjä joiden on todettu aiheuttavan syöpää ihmiselle. Nyt herääkin kysymys, mitä syödä mistä ei olisi terveydellisiä haittoja. Katkaravut monen kalliin ravintolan herkkuja, joiden kasvupaikkana on kaukoitä. Ainoa turvallinen liha on se minkä itse kasvatat omalla niitylläsi ilman kenenkään ”suojelevia pistoksia”, ja teurastat eläimen itse, mihinkä moni ei pysty. Villissä luonnossakin jo esiintyy eläinten joukossa outoja sairauksia. Pohjois-American peurakantakin jo uhattu . Chronic Wasting Desease on laajalle levinnyt myöskin Elk sekä Hirvikantaan.

  • Masennus on terve ja normaali tila näitä lukiessa. Jokainen terve ihminen tuntee ahdistusta ja masennusta korporaatio- ja nwo-mafian puuhien edessä.
   Pahinta on ryhtyä sitä ’hoitamaan’ lääkkeillä mikä tarkoittaa sopeuttamista tuhoon ellei peräti hidasta eutanasiaa.

   • New Yorkin osavaltion Governor Cuomo aikoo poistaa esteet pistoksista, uskonnon perustein kieltäytyneille.Uusia kansan oikeuksien muotoja aiotaan poistaa nopeutuvassa tahdissa. Lääketehtaiden mahti loistaa jälleen politiikassakin. Pistoksiin kuolee suuri määrä joka vuosi, mutta sillähän ei ole väliä, kunhan ”raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa”, vanha katolilaisen kirkon mielilause. Cuomo on myöskin itse Katolilainen (Mafiooso) kuin oli isänsäkin.

    • USA etenee hitaasti kohti NL:n kohtaloa jossa ’valitut trotskilaiset maailmanparantajat’ johtivat kansaa kommunismin hellän käden ohjaamina mutta kansa ei oikein tahtonut ymmärtää että se sai parastaan.
     Viestinä kansalle oli suurenmoisen empatian lupaus: ”Me rakastamme sinua, ihmiskuntaa, enemmän kuin kukaan muu; luota meihin, me tiedämme, mikä on sinulle hyvä.”
     Ja ne jotka eivät ymmärtäneet tätä ’omaa parastaan’ (heitä oli valtava määrä maan sivistyneistöä) odotti niskalaukaus nurkan takana.
     https://russia-insider.com/en/politics/dishonesty-hypocrisy-hatred-others-and-subterfuge-jewish-religion/ri24157

     • Tr. Hunter. Toit esille harvinaisen linkin, Juutalaisen tunnustaen mitenkä mädäntynyttä Siionistien asenteet ovat muita kansoja kohtaan. Oikeamieliset juutalaiset erottautuvat ”Siionisteista huomattavalla erotuksella”. Siionistit ovat kuitenkin vähemmistönä maapallolla, joten heillä on paljon kieroilemista yrityksissään päästä maailmanvaltaan. Me ikämiehet emme tule sitä viimeistä sotaa näkemään. On mukavaa, kun on jostakin hyvä mieli.

 13. Otetaan esimerkkinä kaikki lääkeaineiden laiton liikehdintä länsimaissa. Narko-myynnit hurjassa nousussa, kun samaan aikaan lait on miedonnettu nollille. Henkirikoksetkin on muunneltu alakanttiin, lakimiesten tarratessa sanamuotoihin, tuloksena ”ehdonalainen” tuomio, vapautus rangaistuksesta. Poliittinen vasemmisto haluaa vankiloiden portit auki, joten rikollisista tulee uusia äänestäjiä heidän puolueelleen, sille voimalle TRUMP ei voi mitään. Se myöskin merkitsee nopeaa ”lopun alkua”.

 14. Kuvailemasi tilanne ei koske vain psykiatriaa vaan koko terveydenhoitojärjestelmää. — Ja vieläpä globaalilla tasolla. Kaupallisuutta ja voitontavoittelua on helppo syyttää järjestelmän vioista.

  Käsitesekamelskan (jokainen käyttää samoja yleisesti hyväksyttyjä ilmauksia mutta tulkitsee niiden sisällön kukin omalla tavallaan) vuoksi laitan tähän ensiksi oman käsitykseni voitosta ja palkoista:

             Palkka on yksi osa yrityksen voitonjakoa siinä kuin
             osingotkin.
             — tästä syystä osinkoja kuittaava kapitalisti ja työtä tekevä
             proletaari syövät samasta ruokakupista:
             — mitä enemmän voittoa jaetaan palkkoina, sitä
             vähemmän osinkoina ja päinvastoin.

             Yrityksen tuotanto ei ole ”työ” vaan se tulos, jonka joku
             toinen haluaa ottaa itselleen.
             — Terveyskeskuksen tuotanto on terveys ja siitä moni on
             valmis maksamaankin ja vieläpä silkkaa rahaa, varsinkin,
             jos sattuu sairastumaan.
             — Ei kukaan mene terveyskeskukseen ja maksa siitä vain
             siksi, että siellä on kivat ja osaavat työntekijät.

  En sen enempää kuvaile järjestelmän rakenteellisia ongelmia vaan hyppään suoraan kolmen markan ratkaisuun.

  1)
  Päätösvalta terveydenhoidon (tuotanto)rakenteesta pitää olla kansalaisilla, siis kuluttajilla. Ei poliitikoilla eikä varsinkaan tuotantoon osallistuvilla osingon- tai palkansaajilla.
  — Nykyjärjestelmässä hoitoalan työntekijät toimivat konsultteina omassa asiassaan.
  — ”Järjestelmää pitää uudistaa työntekijöiden ehdoilla” on yleinen poliitikkojen käyttämä fraasi.
  — Siis järjestelmää ”korjataan” niiden ehdoilla, jotka kuittaavat suurimmat voitot järjestelmän tuotannosta.

  2)
  Jotta päätösvalta voisi siirtyä kansalle, on sääntely purettava.
  — Työn lisensointi on poistettava.
  — Lisenssejä ja ”alan tutkintoja” saa (valtio) kyllä edelleen myöntää.
  — Jokainen hankkikoon itselleen sellaisen tutkinnon kuin haluaa.
  — Jokainen ratkaiskoon itse millaisen tutkinnon vaatii omalta lääkäriltään tai hoitajalta.
  — Monesti vakuutusehdot usein vaativat tutkintoa.
  — Kukaan potilas ei jää yksin ja tietämättömäksi.

  3)
  Varattomille annettava tuki on suunnattava ihmisille, varattomille itselleen.
  — Että heillä on varaa ostaa palveluja.
  — Nykyään köyhille tarkoitetut tuet (ja tarkoituksella) annetaan näille osingon- ja palkansaajille. Isoille firmoille, kunnille, laitoksille ja yhteisöille. Eiväthän nämä ole edes ihmisiä!

 15. Omakohtaisesti olen saavuttamassa pientä paikallista ”kuuluisuutta” kieltäytymällä kaikista ”BIG PHARMA” tuotteista,(myrkyistä) . Viimeisen verikokeen tuloksena PSA arvot pudonneet tyydyttävästi. Kuitenkin D2 Vitamiini puuttuu täysin kropastani, joka pitäisi korjaantua ottamalla yhden viikossa.1,25 milligramman(50.000 UNIT) soikiomaisen kapselin. ITSE kokeilemalla vitamiineilla saattaa olla merkitystä. B-12 ei sovi ollenkaan, vaan aiheuttaa huimausta, kuka olisi sitä uskonut? Ihmisen ”peruskokoomus”näyttää heiluvan laidasta laitaan. Jokainen terveysalan ”EXPERT” ehdottaa erillaisia hoitomenetelmiä, riippuen erillaisista kouluttajista. Helpoin hoitotapa on saada potilas uskomaan ”valkotakkiseen neuvonantajaan”.Tietenkin siellä joukossa on vilpittömiäkin ”parantajia”, mutta he ovat vähemmistönä.Yllätyksekseni hoitajani myönsi kaikkien LÄÄKKEIDEN OLEVAN MYRKYLLISIÄ ihmiselle?

 16. Eksyin linkkiin, jossa käsitellään ennaltaehkäiseviä pistoksia moniin eri viirukseen ja tauteihin. Kammottavaa luettavaa miten ihmisiä kuolee niihin ”hoitoihin”, varsinkin kaikenikäisiä lapsia. Tämäkin kirjoitukseni varmaankin katsotaan ”vihapuheeksi” lääkäreitä sekä lääketehtailua vastaan.
  (http://www.whale.to/vaccines/lanctol.html) On pitkä monitahoinen selostus erillaisten ammattimaisten lääkäreiden ja tutkijoiden tuloksista pistosten aiheuttamista tapauksista. Lääketehtaiden sponsoroimat lääkärit pitävät ”palopuheita” pistosten parantavasta vaikutuksesta mikä on suuri valhe. Tuntuu kuin heidän päämääränsä olisi ihmisten ”euthanasia”.

 17. Nyky psykiatria pikemminkin edistää kuin hillitsee homoutta.
  Revilo Oliver – The Homosexual Conspiracy against Society
  For at least twenty-two centuries in the Western world, homosexuality has consistently been a factor in repudiation of all morality and hence of civilization itself, which is obviously impossible without a general and instinctively accepted moral code.
  https://www.henrymakow.com/2019/06/Revilo%20Oliver-The-Homosexual-Conspiracy%20.html

 18. Tuorein munaukseni oli se miten helposti meitä viedään kuin lammasta teuraalle. B-12 vitamiini sekoitti koko kropan toiminnan, lieneekö johtunut heikentyneestä yleiskunnosta. Lopetettuani sen kunto on hitaasti nousussa, ja rypytkin suoristuneet,heh. Huomasin myöskin oudon mutta miellyttävän ilmiön tarkastellessani oman ”psyykkeni toimintaa”. Katsoin ohjelman kuuluisan koomikon haastattelusta, ja olipas siinä hirnumista. RED SKELTON on ehdoton maapallon huippu, vielä kuolemansa jälkeenkin. Vedet silmissä nauramisesta tunnin verran oli enammän hyötyä kuin kaikesta syöpään tarkoitetuista lääkkeistä (MYRKYISTÄ) kaiken ns. hoidon aikana. Kertoi myöskin olevansa ”Vapaamuurari” aivan avoimesti, eikä sekään häirinnyt ketään.Mies on huvitusmaailmassa kovin kaivattu ihminen.Eikä koskaan ollut hävytön.

 19. Tuli vielä mieleeni, jos RED olisi ollut maamme presidenttinä, niin hän olisi naurattanut kaikki vihollisemme kuoliaaksi, eikä kukaan olisi ottanut asetta käteensä. Nääs niinkin voidaan maata hallita.

 20. Tervetulias toivotuksena minulle tehtiin kolme hullun dikanoosia ennen eka verikoette aivokalvon tulehduksessa. Vain yksityinen tutki.

  Sadismi ei loppunut vaan paheni.
  Kun tuli aivokasvain. Ennen kuin ehdin istuutua, yleislääkäri sivalsi sadistisesti.
  Nämä oireet on psykoosia.
  Tiesin se on suomen julkisen kollektiivista raakaa sadismia, eikä ainakaan minun psykoosia.
  Yksitysellä se oli aivokavain.

  Sama äärimmäisen raaka, barbaari kollektiivinen sadismi jatkui suomen julkisella 25 vuotta.
  Jos menin rintapatteja näyttelee, sadistisesti tphtorit käski ainoana hoitona psykiatrille,
  Toetysti en n iille valtion kiduttajille mene.
  Koska eivät korjanneet ensimmäistä aivokalvon
  Tulehdus puoskarointiaan.
  Ei sellaiseen nazi ammattikuntaan ole mitään luottamista.
  Joka uskoo että se on suurta tiedettä jos osaa yliviisaana (räkänokkana) paskantaa potilaan maineen päälle ja viedä häneltä uskottavuus pos tekemällä poliittisia hullun papruja rajuista aivokalvon tulehdus oreista tilaustavarana ylemmän autoritaari virkamiehen käskystä,
  Joka on suivaantunut siitä että yksilö vaatii autoritaarisyyden purkua ja vakuutus sidonnaista terveyden hoitoa, jossa poliiittisia hullun papruja ei tehdä silloin kun potilas on sokea, kävelykyvytön rajun akuutin aivokalvon tulehduksen takia.

  Tajusin tämä on kollektiivista sadismia jota valtio harjoittaa niitä potilaita vastaan jotka ajaa ei sosialistista vapaata vakuutus terveyden hoitoa,
  Jolla ei ole motiivia tehdä antisosialisteille keinotekoisia poliittisia hullun papruja aivokalvon tuleduksen akuutti vaiheista.

  Psykiatria on soaliali poliittista kontrollia jossa poliittisina ajatuspoliisina toimii valtion psykiatrit.

  Jos olet antisosialisti he hyökkää kimppuun kuin stalinin susilauma sadisti naamoineen tekee mieleltään terveiden ihmisten tappavista viruksen tekemistä taudeista.

  Valtio ei koko 100 v.historian aikana ole korjannut edes niiden poliittisesti toisin ajattelijoiden hullun papruja, joiden syöpä oireet on valtion poliittiset valtvonta poliisit psykiatrisoineet ja kiskoneet stalinin rautakouralla psykiatrien kidutus vankiloihin inttäen ja käyttäen syöpä oireita politiikaan joista tehdään poliittisia hullun papruja.

  Ja vasta kolme viikkoa ennen kuolemaa kidutettava on laskettu tutkimuksiin,
  Valtio ei korjaa koskaan poliittisia hullun papruja niissäkään tapauksissa joissa nuori ysksilö tapetaan hoitamattomuuteen
  Hänen maineensa häpäistään.
  Hänestä tehdään naurettava ”mielisairas”.
  Hänen kunniaansa ei kukaan korjaa.

  Kaikki tämä on julkishallinnon politiikkaa.
  Eli autoritaari julkinen pitää rautakouralla ja kauhulla valtaansa yllä vangitsemalla ne jotka vastustaa tätä autoritaarista järkyttävää pelon psykiatrialla hallinnoivaa sadisritista sovististista keskushallinto pohjaista julmaa julkisterveyttä,
  Jolla on terveyden hoidon lisäksi poliittinen tehtävä, tehdä poliittisia hullun papruja sääliä ja myötä tuntoa tuntemaatta vaikka syöpä oireista.

  On päivän selvää että julkinen ei hoida niitä jotka eivät sen kauhu hallintoa tue ja ennen kaikkea ellkvät kehu tätä järkyttävää barbaarista psykiatrialla harjoitettua tappo sadismia suureksi korvaamaamattomaksi tieteeksi.
  Koska virallinen pravda yle markkinoi valtion poliittisia kiduttajia (psykiatrit)
  Että heillä on järkkymätön totuus ja tieto kunkin yksilön näkymättömästä sisimmästä.

  Tietonsa he saavat tutkimattomien yksilöiden akvokalvon tulehduksista, syövistä jne.
  Eli ne jotka em.tautihin sairastuvat ovat mielisaitaita, mikäli samaan aikaan ovat antisosialisteja ja kannattavat stalin ottein hallinnoivan rautakoura julkisen korvaamista sivistyneemmällä vakuutus terveydellä, jolla ei ole valtion ajatus poliisin tehtävää, eikä sen tarvitse tehdä poliittisia hullun papruja antisosialisteille.

  On päivän selvää että antisosialistit ei voi kayttää julkista koska siellä on valtion rautakoura vastassa heti ovella,
  Tervetuliaisiksi heitä pilkataan jo ovella mielisraaksi tulivat minkä vaivan kanssa tahansa ja rautakoura vangitsee heidät elleivät käänny heti ovelta sivistyneemmän omistajan terveyskeskuksiin.

  Pelolla ja stalinistisella rautakouralla suomen julkinen hallinnoi ja pitää valtaansa kuin soviet.

  Ainoa keino ulos on vakuutus terveys.
  Se tutkii ihmisiä.
  Julkisella kriitikot ei koskaan pääse erikoislääkärille, yleislääkärit aloittaa solvaamisen heti ylemmän virkamihistön käskystä.
  Joiden mielestä tämä julkishelvetti on paratiisi.
  Ja paratiisin kritisoinnista saa ankaran rangaistuksen. -poliittiset hullun paprut, jotka tehdään kehon kivuista siksi että kriitikko saadaan vangita valtion psykiatrien kidutus vankilaan -nöyryytettäväksi
  -alistettavaksi
  -humilioitavaksi
  -häpäistäväksi
  -mustamaalattavaksi.
  -ei uskottavaksi, ”mielisairaaksi”.

  Tämä on julkishallinto politiikkaa ja tähän tarkoitukseen psykiatrit ovat listanneet joka kehon kivun päästä varpaisiin mielisairaudeksi,
  Että kriitikot saadaan keinotekoisilla hullun papruilla pidättää koska tahansa,
  Koska minkään valtion laki ei salli kriitikkojen vangitsemista, sosialisti isänmaa kayttää siihen psykiatreja.

  Samaan aikaan kun tehtiin YK ihmisoikeus julistus, jossa poliittinen vangitseminen kiellettiin samaan aikaan psykiatrit mahdollisti poliittisen vangitsemisen listaamalla joka kehon kivun päästä varpaisiin melisairauden merkiksi,
  Joka toimii nyt kriitikkojen vangitsemis perusteena.

  Olisi kiireesti muutettava lakia että kriitikot saa vangita, silloin kriitikon maine kuitenkin säilyy, eikä häntä humilioida mielisairaaksi ensin ja sitten vangita,
  Jolloin vankila tuomion lisäksi kriitikko joutuu kokemaan häpäisyä että hän on muka mielisairas.. eli se on pahempaa kuin laki jossa kriitikot saa vangita.
  Monopoleja kuten meidän julkinen ei voida pitää ellei kriitikkoja vangita psykiatrien rautakouralla.

  Tyhmät valtiot tekee monopoleja.
  Viisaat valtiot tekee vakuutus terveyden jossa vakuutus on kaikilla.
  Terveyden hoito ei saa olla valtion tuottamaa,
  Koska sitä voi käyttää ainoastaan virkamiesten suosiossa olevat. Virkamiesten suosiossa et voi olla, ellet tue rautakoura julkisjuntaa.
  Joka iskee suoraan vastaan otolta psykiatrien kidutus vankilaan rautakourallaan ne jotka ei julkishallintoa poliittisesti tue ” he ovat mielisairaita suomessa” .
  He joutuvat maksamaan kaikki tutkimukset ja hoidon itse.
  Veroja vastaan he saa
  -pilkkaa -ivaa- sadismissa tehtyjä poliittisia hullun papruja.
  Siksi valtio ei saa tuottaa terveyden hoitoa,
  Se pitää olla neutraalin yksityisen tuottamaa
  Jolla on omistaja, joka vastaa siitä että sinne ei politiikkaa sotketa.

  Julma julkinen kiristää terveyden hoidolla, ellet ole kanssamme samaa mieltä ja tue meitä poliittisesti terveyden hoitoa et veroillasi saa,
  Niillä saat kollektiivisessa sadismissa tehtyjä hullun papruja ainoastaan.

  Kriitikkojen on pysyttävä kaukana suomen valtion terveudestä, se pitää monopoli valtansa pelolla, ja ajaa telaketjulla niiden yli jotka demokraattisempia järjestelmiä kannattaa.
  Toki he tutkivat ja hoitavat suurella ammattitaidolla oman systeeminsä kannattajat.
  Ay jäsenet ja demarit.

  Muut maksavat itse terveyden hoitonsa eikä he uskalla mennä julkiselle joka tervetulias toivotuksena tekee kriitikon kehon kivuista sadismissaan hullun paprut.

  Tää on tilanne suomessa
  Ja jos julkis monopoli jatkaa, suomen rajoilla ei ole puolustajia.
  Koska tallaisen kauhu julkis järjestelmän takia ei kannata itseään tapattaa rintamilla.
  Se tekee lähtemättämät traumat ja suomi pelon ja vihan .

  Kauhusta

 21. Psykiatrian historiasta tulee muistaa kalloharppi psykiatria eli eugenismi, jossa psykiatrit akitoi Hitlerin, SS, än, Saksan kansan vihaamaan juutalaisuutta, merkkaamaalla heidät mielisairaaksi.
  Kun tuo puoskarointi kiellettiin polittista käyttöä varten psykiatrit akitoi tohtorit, virkamiehet ja koko kansan vihaan helicobakteeriin, syöpään, aivokalvon tulehduksiin sairastuneita vastaan, väittäen nyt niitä mielisairaudeksi.
  Ja valtiot sallii tänään heidän vangitsemisen ilmapiiriltään nazi tyyppisiin nöyryyttämis ja simputus vankilohin, mikä kuvottavinta valtio sanoo niitä sairaalaksi ja edlleen psykiatreja eli huijareita tieteilijöiksi, vaikka he jo tappoivat zyklon kaasulla 10 mil. Ihmistä,
  Kaikki sosialistiset valtiot suomi mukaan luettuna ovat pakottaneet antisosialisteja psykiatrille (minut aivokalvon tulehdus viruksen takia) ja psykiatrit ovat ylemmän virkamiehistön käskysta (minulle tehtiin) poliittiset hullun paprut jo ennen eka verikoetta oireistani ja kaikki tutkimukset pitikin teetättää yksityisellä.
  Sen jälkeen kun daavidin tähti eli leima tehtiin, olen nähnyt suomen julkisella jylläävän valtion terrorin..
  Ne keksii mitä pirullisempia keinoja
  -ivata,
  -pilkata
  -häpäistä
  -tehdä naurettavaksi
  -ei uskottavaksi hulluksi,

  Siitä sosialismi saa virtansa että se tuhoaa antisosialistien hyvin voinnin valtion terrorilla,
  Eli valtion aloitteesta (kukaan omaisista ei pidä hulluna) täysin tuntemattomat tohtorit hyökkää (akitaattorina sossikka virkamies) tuntemattoman potlaan kimppuun, joka on 6 vuotta asunut ulkomailla ja pidättää hänet ovipielessa jos menee valtion terroristi julkiselle iho osatolle..poliittinen antisosialismiin närkästynyt julma julkishallinto ohjelmoi tatä kuin stalinin hallinto tuottaakseen maxi kärsimykset ja pelon suomalaisutta kohtaan, sillä viimeistään siinä vaiheessa hän tajuaa että stalin asuukin suomen julkisella.

  Tämä on pelolla hallintaa joka tekee isänmaataan rakastavasta suomalaisesta isänmaan vihaajaan.
  Psykiatrit on valtion kiduttajia niin suomessa, sovietissa, kiinassa, ja kaikkialla missa punaliput liehuu salossa.

  Ainoa tapa hävittää stalinismi eli sadististen psykiatrien ja heidän kauhu teorioidensa käyttö kansan kidutukseen on
  1.siirtyminen julkisesta vakuutus terveyteen
  2. Jokainen.käy missä haluaa, sossikka virkamies ei saa tietää missä antisosialisti käy terveyden hoidossa, ettei hän kommunismi kiihkossaan pysty ohjelmoimaan /akitoimaan vainoharhaisia sadistisia psykiatreja stalinistisiin pidätyksiin ..toki valituksen tehneitä tulee myös suojella vakuutus terveydellä, koska heidät pidätetään heti (ihan oma kokemus)/kuin kommunismissa kulakki jos he menee julkiselle..

  Olen kaiken nähnyt..ei suomea hallinnoi kuin stalinistinen vasemmisto.
  Samoin AVI a, se ei käsittele valituksia jotka koskee julkista..avin sosialistit kyttää vain ykistyistä mistä läytäisi tikun kokoisen virheen josta ottaa lupa pois.

  Jos yksityinen tekisi tuollaisia terroritekoja, avi löisi heti sen yksityisen luukulle lapun ” suljettu”.
  Jilkinen saa harjoittaa isänmaan vihaa maximoivaa terrorismia vapaasti kenenkään tarttumatta kuin stalinin tohtorit (aivokalvon tulehdus pöpöstä hullun paprut)
  Ja brutaali stalin pidätys ovella kun yksilö yrittää mennä ihonäppyjään valittaan ja kaikki poliittisista syistä yksilön häpäisemissksi)

  Samalla tavalla julkinen KGB, n käskystä ivasi neuvosto vastustajien aivokalvon tulehduksia mielisairaudeksi, heidät pakotettiin psykiatrille, ja vankilaan joita niin suomi kuin soviet kutsuu sairaalaksi..
  Kaava on sama ja motiivi on sama.:politiikka.

  JULKISTA EI VOIDA PITTÄÄ YLLÄ KUIN STALININ RAUTAHANSKALLA.
  KILPAILUTTOMANA SE ON PAKOTETTU JOUKKO AGRESSIOON ELI KOSTOON SITÄ YKSILÖÄ VASTAAN, JOKA ON AIHEESTA VALITUKSEN TEHNYT, KILPAILUTTOMANA SILLÄ EI OLE HALUA KORJATA VIRHEITÄÄN, KOSKA KILPAILU EI PAKOTA SIIHEN.

  JULKISESTA ON TULLUT DIKTAATTORI KUIN SRALININ USSR ja se pitää kriitikot pelossa ja suomi inhossa kuin stalin venäjä..

  Sillä jokainen joka kokee yllämainittua, alkaa inhota suomea valtiona..tajuaa tätä hallinnoi rautakoura julkisjunta jolle valtion aloitteesta eli täysin tuntemattomien toimesta hullun paprujen kirjoittelu on suomessa arkipäivää, luonnollista.

  Olen itse nähnyt kortiston, jossa potilas ei yli 10 vuoteen ollut käynyt yhdelläkään julkistohtorilla (välttyäkseen sadistiselta räkitykseltä että oireet muka mielisairautta, joka tuo traumoja ja inhon suomlaisuutta kohtaan)
  Mutta meni polkupyörä rasitustestiin yksityisen lähetteellä..todistaja mukana, ettei häntä valtion terrorisrit pidätä nyt.

  Kun testipaperi tuli kotiin sykkeiden sekaan polkupyörä rasitus testiin oli valtion terroristi tohtorit kirjoittaneet keskivälin yläpuolelle uuden paksun
  Psyykkediaknoosin..
  Allekirjoittajana sydänlääkäri opiskelija.
  Henkiö soitti ja kysyi; kenen käskystä sinä tämän kirjoitit, sillä ei kukaan omasta aloitteestaan kirjoita täysin tuntemattomien sydämen rasitus testeihin psyykke solvauksia.
  Hän sanoi kirjoittaneensa sen sisätauti osaston ylilääkärin toimesta, joka on täysin tuntematon potilaalle myös..
  Sosialisti oikeuslaitos AVI :n sossikka pomot ei ota käsiteltäväkseen julkista koskevia valituksia,
  Koska julkinen on heille paratiisi jota he palvoo kuin stalin isä aurinkoista.
  Tallainen sosialisti julkistalous helvetti on varma tae että suomalaisia ei kiinnosta tipan tippaa suomen rajan puolustus..jos karhu on siellä ja raateleva sadistinen suomen leijona tällä puolen rajaa, niin ajattelet tapelkoot pedot keskenään raja riitansa..

  Valtion aloitteesta hullun paprujen tehtailu on aina poliittista.ja psykiatri on valtion poliittinen kiduttaja käytännössä niissä tapauksissa.

  Yksikään puolue/ valtio/ organisaatio ei tule ilmoittamaan : alamme rikkoa eu/ yk,n ja suomen lakeja aloittamalla psykiatrian poliittisen käytön.
  Sen näkee kun se napsahtaa omalle kohdalle.

  Jos haluatte välttyä siltä, pysykää pois julkiselta, ostakaa vakuutuksia, sillä yksityinen ei lähde tekemään poliittisia hullun papruja virkamiesten käskystä ..näin ollen yksityinen vakuutus terveys on turvallinen, inhimillinen ja mukava jokaiselle, toisin kuin stalin ottein hallinnoiva julkienen jota vasemmisto luulee paratiisiksi, koska heidän johtajansa eivät ole ilmoittaneet radiossa, että he tilaa poliittisia hullun papruja antisosialisteille.
  Pitääkseen poissa heidät näkyvissä
  Jossain nazi tyyppisten sossikka psykiatrien kidutettavana, sillä julkinen on kyllästetty sosikka tohtoreilla, muut lähtee sieltä.pois..

  Jos odotat suomelta oikeutta, olet naivi..oikeutta ei tule..oikeuden sijaan tulee ruoska jos oikeutta haet..puhun 64 v.kokemuksella, helpommin stalin antoi oikeutta antisosialistille kuin suomen sosialistiset naurettavat nukkeoikeuslaitokset.

  Eikä ole mahdollista että suomi olisi erilainen.
  Kommunisteja vastaa julkishallinto ,joka ajaa ainostaan kilpailuttomia palveluja, joista tulee sadisteja kilpailuttomuus ajaa mielivaltaan..
  Eikä se koskaan parane omin avuin.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here